Samsung | SC43U0 | Samsung VCC43E0V3B Séria Sweep, Bezvreckový vysávač so systémom dvoch komôr Twin Chamber System™ Užívateľská príručka (vacuum cleaner)

HU
Használati útasítás
SC43**
PORSZÍVÓ
❈ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a
használati útmutatót.
❈ Csak beltéri használatra.
Regisztrálja termékét a www.samsung.com/register oldalunkon
DJ68-00473K-08.indd 1
2017. 5. 30. �� 5:07
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. Figyelmesen olvasson el minden utasítást. A készülék
bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készülék alján található
típustáblán megadott értékkel.
2. FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a szőnyeg vagy a
padló nedves! Ne szívjon fel vizet a porszívóval!
3. Szoros felügyeletre van szükség, ha a porszívót gyermek
használja, vagy gyermekek közelében használják. Ne
engedje meg, hogy a porszívót játékszerként használják.
A bekapcsolt porszívót ne hagyja felügyelet nélkül. A
készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt
célra használja.
4. A porszívót ne használja portartály nélkül. A legjobb
hatásfokot úgy érheti el, ha a portartályt sűrűn üríti és nem
hagyja megtelni.
5. Állítsa a Stop (vagy Min)-ra, mielőtt a hálózati dugót
csatlakoztatná az elektromos aljzatba.
6. A porszívóval ne szívjon fel gyufát, parazsat vagy
cigarettacsikket. A készüléket ne helyezze kályha vagy
más hőforrás közelébe. A hő deformálhatja és elszínezheti
a készülék műanyag alkatrészeit.
7. A porszívóval ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat,
mert ezek megrongálhatják a készülék alkatrészeit. Ne
álljon a tömlőre. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tömlőre. Ne
takarja le a szívó-vagy a fúvónyílást.
8. A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve
a gyerekeket), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
HU-1
DJ68-00473K-08.indd 2
2017. 5. 30. �� 5:07
mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja
számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a
készülékkel.
9. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve
korlátozott fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel
rendelkező, vagy a megfelelő tapasztalattal és tudással
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy
olyan eligazítás után használhatják, amely magában
foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges
kockázatok megértését. A készülékkel nem játszhatnak
gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást
gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
10. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a
berendezést, nehogy játékszernek tekintsék azt.
11. Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk.
12. Ha a porszívó nem megfelelően működik, akkor
kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és keresse fel a
szakszervizt.
13. Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó,
annak hivatalos szakszervize vagy hasonló képzettségű
szakember cserélheti ki.
14. A készüléket ne szállítsa a tömlőnél fogva. Erre a célra
használja a készülék fogantyúját.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével
és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.:
REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html weboldalra
HU-2
DJ68-00473K-08.indd 3
2017. 5. 30. �� 5:07
1A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
OPCIONÁLIS
▼
OPCIONÁLIS
Az egyes funkciók típustól függően változhatnak.
VIGYÁZAT!
A készülék szállítása közben
ne nyomja meg a portartály
fogantyújának gombját!
Tároláskor a padlótisztító
fejet akassza a porszívó
erre szolgáló tartójára.
HU-3
DJ68-00473K-08.indd 4
2017. 5. 30. �� 5:07
PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
22-1ABE/KI
KAPCSOLÓ
1) MECHANIKUS SZABÁLYOZÓS TÍPUS
2) BE/KI TÍPUS
2-2 HÁLÓZATI KÁBEL
MEGJEGYZÉS
A hálózati kábelt a csatlakozónál és
ne a kábelnél fogva húzza ki a fali
csatlakozóból.
2-3 TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÓ
1) CSAK TOLÓKAPCSOLÓ (opcionális)
• TOLJA A STOP ÁLLÁSBA
A porszívó kikapcsolódik (készenléti állapot)
• TOLJA ELŐRE A MAX ÁLLÁSBA
A szíváserősség folyamatosan a maximális értékig nő.
2) MECHANIKUS SZABÁLYOZÓS / BE/KI TÍPUS
- TÖMLŐ
Függöny, kis szőnyeg és más könnyű
szövet tisztításához a tolókát eltolva
tegye szabaddá a nyílást.
- KÉSZÜLÉKTEST
(CSAK MECH. SZABÁLYOZÓS TÍPUS)
MIN = Finom felülethez, pl. hálós függöny.
MAX = Kemény padlóhoz és erősen
szennyezett szőnyeghez.
HU-4
DJ68-00473K-08.indd 5
2017. 5. 30. �� 5:07
▼
2-4 A KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
A funkciók típustól függően változhatnak.
CSŐ
A kihúzható cső közepén
található csúszkát előrehátra tolva állítsa be a cső
hosszát.
KIEGÉSZÍTŐ
Az eltömődés ellenőrzéséhez
tolja össze a két csövet, így a
szennyeződést könnyebb
eltávolítani.
POROLÓFEJ
RÉSSZÍVÓ FEJ
Porolófej bútorhoz,
polchoz,
könyvekhez stb.
Résszívó fej radiátorhoz, A padlótisztító fejet
résekhez, sarkokhoz,
a résszívó fejjel
párnák között.
tisztítsa.
OPCIÓ
®
Szőnyegtisztítás
®
Padlótisztítás
A felületnek megfelelően billentse
át a szabályozót.
OPCIÓ
Ha a szívónyílás eldugult,
teljesen távolítsa el a
szennyeződést.
A turbina eltömődése nem hagyja forogni a kefét. Ha ez az eset fennáll, takarítsa ki.
Turbina
Miután kitakarította, illessze rá
a fedelet a készülékház
Kefe
Ha a szívótorok
elejére, és csukja be a fedelet.
Por vagy háziállat szőr
Fordítsa el a lezáró gombot az UNLOCK
eltömődött,
Miután lecsukta, ne felejtse el
felszippantására a padlóról távolítsa el az
(KINYITÁS) irányába, és ha a szívótorok belseje elfordítani a lezáró gombot a
vagy a szőnyegről.
LOCK (ZÁRÁS) irányba.
eltömődött,
távolítsa
el
az
egész
szemetet.
egész szemetet.
Figyelmeztetés: Csak ágyneműhöz használja. Vigyázzon, hogy a kefe tisztításakor, ne károsítsa meg azt.
Kefe takarókhoz.
HU-5
DJ68-00473K-08.indd 6
2017. 5. 30. �� 5:07
3 A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE
1
2
Ha a por eléri a dust
full jelzést vagy a
szívóerő csökken,
ürítse ki a tartályt.
4
Nyomja meg a gombot és
húzza ki a tartályt
5
Ürítse ki a tartályt.
3
Vegye le a tartály
fedelét.
6
Zárja le a portartály
fedelét.
A portartályt kattanásig tolja a
helyére.
- A portartályt ürítse műanyag zacskóba
(asztma/allergia esetén javasolt)
MEGJEGYZÉS
A portartályt hideg vízzel ki lehet öblíteni.
HU-6
DJ68-00473K-08.indd 7
2017. 5. 30. �� 5:07
SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
44-1.AMIKOR
SZÜKSÉGES A TISZTÍTÁS?
- Ha a szívóerő észrevehetően csökken, akkor az alábbiak szerint ellenőrizni kell a
szűrőegységet.
A szíváserősséget állítsa 'MAX'
állásra
A FOGANTYÚ
VEZÉRLŐGOMBJA
Ha a porszívófejet a padlótól 10 cm magasan tartva a
szívóerő észrevehetően csökken, akkor meg kell
tisztítani.
MEGJEGYZÉS
Ha a szívóerő folyamatosan és észrevehetően csökken, az alábbi ábra
szerint ürítse ki a szűrőegységet (4-2).
HU-7
DJ68-00473K-08.indd 8
2017. 5. 30. �� 5:07
4-2 A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
1
2
Az ábrának megfelelően vegye ki a
szűrőegységet.
A szűrőszerelvényből vegye ki a
szivacsot és a szűrőt.
3
4
Vízzel mossa ki a szivacsot és a
szűrőegységet.
A szivacsot és a szűrőt több mint 12
óráig árnyékban szárítsa.
5
6
A szivacsot és a szűrőt helyezze
vissza a szűrőszerelvénybe.
Az összeszerelt szűrőegységet tegye
vissza a porszívóba.
MEGJEGYZÉS : A porszívóba
visszahelyezett szűrő legyen teljesen
száraz. A teljes kiszáradáshoz 12 óra
szükséges.
HU-8
DJ68-00473K-08.indd 9
2017. 5. 30. �� 5:07
5 KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
OPCIONÁLIS - MIKROSZŰRŐ
A porszívótest hátoldalán
nyomja meg a keret rögzített
részét és távolítsa el.
Vegye ki és cserélje ki az eltömődött
kimeneti szűrőt.
OPCIONÁLIS
MEGJEGYZÉS : A csere-szűrőt a helyi
Samsung-képviseletnél lehet beszerezni.
- PROBLÉMA ESETÉN
PROBLÉMA
OK
JAVÍTÁS 0
A motor nem indul.
Nincs tápfeszültség.
A hővédő kapcsoló
kikapcsolt.
Ellenőrizze a kábelt, dugaszt, aljzatot.
Hagyja lehűlni.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
A szívófej, a tömlő vagy cső
eldugult.
Ellenőrizze a dugulást és
távolítsa el.
A hálózati kábelt nem lehet Ellenőrizze, hogy a kábel nem
teljesen visszatekerni.
csavarodott-e meg vagy nem
egyenetlenül csévélődött-e fel.
2-3 m-re húzza ki a kábelt, majd
nyomja meg a felcsévélő gombot.
A készülék nem szívja
fel a port.
A tömlő elrepedt vagy
lyukas.
Ellenőrizze és szükség esetén
cserélje ki a tömlőt.
Kicsi vagy csökkenő
szívóerő.
A szűrő megtelt porral.
Ellenőrizze a szűrőt és szükség
esetén az illusztrált utasítások szerint
tisztítsa meg.
Aporszívó megfelel a következő előírásoknak :
EMC előírások : 2004/108/EEC
Alacsony feszültségű biztonsági előírások : 2006/95/EC
HU-9
DJ68-00473K-08.indd 10
2017. 5. 30. �� 5:07
ADATOK
6 MŰSZAKI
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú,
SC43E0, SC43U0 típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
:
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
Névleges feszültség/frekvencia
Szívóteljesítmény
Zajszint
Porgyűjtő kapacitás
Átalakítható porszívótest
Autom. kábelvisszacsévélés
360 fokban forgatható tömlő
Kefe
2 állású
Mini turbó porszívófej
Előkezelés
Tartozékok
Résszívó
Poroló
Acél teleszkópos nyél
Hálózati kábel hossza
Hatótávolság
Tömeg (csomagolás / nettó)
Méretek (szél.x mag.x mélys )
max. W
norm. W
W
dBA
l
m
m
kg
nettó (mm)
csomagolva (mm)
SC43E0
Midnight Blue
porzsák nélkül
1500
1300
230V/50Hz
330
86
1.3
O
O
O
SC43U0
Midnight Blue
porzsák nélkül
700
650
230V/50Hz
170
80
1.3
O
O
O
O
O
Hab
O
O
O
O
6
9.2
6.5/4.1
280X238X395
310X316X502
Hab
O
O
O
O
6
9.2
6.9/4.2
280X238X395
310X331X552
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
HU-10
DJ68-00473K-08.indd 11
2017. 5. 30. �� 5:07
Termékadatlap
[Magyar]
A Bizottság 665/2013/EU és 666/2013/EU rendeletének megfelelően
A Gyártó
Samsung Electronics., Co. Ltd
B Modell
SC43E0
SC43U0
G
A
61.0
28.0
E Szőnyegtisztítási teljesítményosztály
F
D
F Kemény padló tisztítási teljesítményosztály
D
B
G Por ismételt kibocsátási osztály
E
E
H Zajszint (dBA)
86
80
1300
650
C Energiatakarékossági osztály
D
I
Éves áramfogyasztás
(kWh/év)
Névleges bemeneti teljesítmény (W)
J Típus
Univerzális porszívó
1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312-1-ben és EN 60704ben meghatározott módszereken alapul.
DJ68-00473K-08.indd 12
2017. 5. 30. �� 5:07
CS
Návod k obsluze
SC43**
VYSAVAČ
❈ Před používáním tohoto přístroje si, prosím, pozorně přečtěte tyto pokyny.
❈ Pouze pro vnitřní použití.
DJ68-00473K-08.indd 13
2017. 5. 30. �� 5:07
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím
přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické
energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na
spodní straně vysavače.
2. VAROVÁNÍ : N
epoužívejte vysavač na mokré koberce
nebo podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí,
je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka.
Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru.
Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu
popsanému v těchto pokynech.
4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro
zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte
zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.
5. P
řed zapojením zástrčky do elektrické zásuvky vysavač
vypněte (nebo posuňte do polohy Min).
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela
nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke
sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat
a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
7. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které
mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu
hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový
CS-1
DJ68-00473K-08.indd 14
2017. 5. 30. �� 5:07
otvor.
8. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte
příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou
prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při
vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za
napájecí kabel.
9. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou
s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
10. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
11. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
12. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení
a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
13. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
14. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici. Používejte
rukojeť na těle vysavače.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační
povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti
Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
CS-2
DJ68-00473K-08.indd 15
2017. 5. 30. �� 5:07
1SESTAVENÍ VYSAVAČE
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
▼
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
VÝSTRAHA
Při přenášení přístroje dbejte na
to, abyste nestiskli tlačítko na
rukojeti zásobníku na prach.
Při uskladnění zasuňte
hubici na podlahy do
odkládací drážky.
CS-3
DJ68-00473K-08.indd 16
2017. 5. 30. �� 5:07
S VYSAVAČEM
22-1PRÁCE
HLAVNÍ VYPÍNAČ
1) T
YP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE
PŘÍSTROJE
2) TYP S VYPÍNAČEM
2-2 NAPÁJECÍ KABEL
POZNÁMKA
Při vytahování zástrčky ze zásuvky
tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
2-3 OVLÁDÁNÍ SÁNÍ
1) POUZE TYP S POSUVNÝM OVLADAČEM (volitelně)
• PŘESUŇTE DO POLOHY STOP
Vysavač se vypne (přejde do pohotovostního režimu)
• PŘESUŇTE VPŘED DO POLOHY MAX
Výkon sání se plynule zvýší na maximum.
2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE / TYP S VYPÍNAČEM
- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých
koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za
vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.
- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S
OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE)
MIN = Pro jemné povrchy, např. síťové záclony.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné
koberce.
CS-4
DJ68-00473K-08.indd 17
2017. 5. 30. �� 5:07
▼
2-4 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
TRUBICE
Délku výsuvné trubice lze
regulovat posunutím tlačítka
ovládání délky, které je umístěno
ve středu výsuvné trubice.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OPRAŠOVÁK
Pro kontrolu ucpání oddělte
výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím
se usnadní odstranění případných
nečistot blokujících trubici.
ŠTĚRBINOVÁ HUBICE
Oprašovák se
Štěrbinová hubice se používá na Z důvodu zajištění účinnosti
používá na nábytek, radiátory, špatně dostupná zákoutí čistěte pomocí štěrbinové
police, knihy atd.
či na prostory mezi čalouněním. hubice také hubici na podlahu.
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
®
Čištění koberců
®
Čištění podlah
Nastavte páčku vstupu v
závislosti na povrchu podlahy.
Pokud je vstup zablokován,
odstraňte z něj veškeré
nečistoty.
VOLITELNÉ VYBAVENÍ Nečistoty na turbíně brání otáčení kartáčů. Případné nečistoty odstraňte.
Turbína
Kryt po očištění nasaďte do
Kartáč na přehoz
správné polohy na přední
Kartáč
Pokud se sání
stranu vysavače a pak kryt
K vysávání prachu
ucpe, odstraňte Pokud se sání ucpe, dejte
zavřete. Po zavření krytu
nebo zvířecí srsti z
nezapomeňte otočit aretační
z něj všechny aretační tlačítko do polohy
podlahy nebo koberců. nečistoty.
UNLOCK a odstraňte nečistoty. tlačítko do polohy LOCK.
Upozornění: používejte jen na povlečení postelí. Při čištění nepoškoďte kartáč.
CS-5
DJ68-00473K-08.indd 18
2017. 5. 30. �� 5:07
3 VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NAPRACH
1
2
Pokud prach v zásobníku
dosáhne maximální značky
nebo je v průběhu vysávání
výrazně omezeno sání,
vyprázdněte zásobník na
prach.
4
3
Stiskněte tlačítko a vyjměte
zásobník na prach.
5
Vysypte prach ze
zásobníku.
Oddělte kryt
zásobníku na prach.
6
Zavřete kryt zásobníku
na prach.
- Vysypte prach do plastového sáčku
(doporučeno pro astmatiky a alergiky)
Před použitím zasuňte zásobník na
prach do těla vysavače, dokud
neuslyšíte cvaknutí.A portartályt
kattanásig tolja a helyére.
POZNÁMKA
Zásobník na prach lze vypláchnout studenou vodou
CS-6
DJ68-00473K-08.indd 19
2017. 5. 30. �� 5:07
PRACHOVÉHO SÁČKU
44-1.ČIŠTĚNÍ
KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK
- Pokud během vysávání zaznamenáte snížený výkon sání, zkontrolujte prosím prachový
sáček podle pokynů uvedených níže.
Zapněte sílu sání na „MAX“
OVLÁDÁNÍ NA
RUKOJETI
Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a
zaznamenáte výrazně omezené sání,
je třeba sáček vyčistit.
POZNÁMKA
Pokud je sání trvale výrazně omezeno, vyprázdněte prosím prachový sáček
(4-2) podle postupu uvedeného na následujících ilustracích.
CS-7
DJ68-00473K-08.indd 20
2017. 5. 30. �� 5:07
4-2 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
Vyjměte zásobník na prach a prachový
sáček podle postupu na obrázku.
Vyjměte pěnovou podložku a filtr
z prachového sáčku.
3
4
Omyjte pěnovou podložku a filtr
prachového sáčku vodou.
Nechte pěnovou podložku a filtr
schnout na stinném místě alespoň 12
hodin.
5
6
Vložte pěnovou podložku a filtr zpět
do prachového sáčku.
Vložte sestavený prachový sáček
zpět do těla přístroje.
POZNÁMKA : Před vložením filtru zpět
do těla vysavače se
ujistěte, že je filtr zcela
suchý. Nechte filtr schnout
12 hodin.
CS-8
DJ68-00473K-08.indd 21
2017. 5. 30. �� 5:07
5 ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU
VOLITELNÉ VYBAVENÍ – MIKROFILTR
Stiskněte mřížku na zadní straně
vysavače a oddělte ji.
Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový
filtr.
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
POZNÁMKA : Náhradní filtry zakoupíte u
svého místního prodejce
Samsung.
- MÁTE-LI PROBLÉM
PROBLÉM
PŘÍČINA
NÁPRAVA 0
Motor se nespustí.
Vypnuté napájení.
Vypnutí při přehřátí.
Zkontrolujte kabel, zástrčku a
zásuvku.
Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně
klesá.
Hubice, hadice nebo trubice
jsou ucpané.
Zkontrolujte ucpání a odstraňte
jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí
úplně.
Zkontrolujte, zda kabel není
zkroucený nebo nepravidelně
navinutý.
Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte
tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává
nečistoty.
Prasklina nebo otvor v
hadici.
Zkontrolujte hadici a v případě
potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí
sání.
Filtr je zaplněn prachem.
Zkontrolujte filtr a v případě potřeby
jej vyčistěte podle ilustrací v
pokynech.
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
CS-9
DJ68-00473K-08.indd 22
2017. 5. 30. �� 5:07
Mikrofiš k produktu
[Čeština]
Na základě nařízení Evropské komise č. 665/2013 a 666/2013
A Dodavatel
Samsung Electronics., Co. Ltd
B Model
SC43E0
C Třída energetické účinnosti
SC43U0
G
A
61.0
28.0
E Třída výkonnosti čištění koberců
F
D
F Třída výkonnosti čištění pevných podlah
D
B
G Třída reemisí prachu
E
E
H Úroveň hlučnosti (dBA)
86
80
1300
650
D Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)
I
Jmenovitý příkon (W)
J Typ
Vysavač pro obecné použití
1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve
standardech EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00473K-08.indd 23
2017. 5. 30. �� 5:07
poznámka
DJ68-00473K-08.indd 24
2017. 5. 30. �� 5:07
SK
Návod na obsluhu
SC43**
VYSÁVAČ
❈ Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
❈ Určené len na použitie vo vnútri.
DJ68-00473K-08.indd 25
2017. 5. 30. �� 5:07
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Prečítajte si pozorne všetky pokyny. Pred zapnutím
sa uistite, že napätie v elektrickej siete sa zhoduje
s napätím uvedeným na výkonnostnom štítku na
spodnej časti vysávača.
2. VAROVANIE : Nepoužívajte vysávač, keď je koberec
alebo podlaha mokrá. Nepoužívajte na
vysávanie vody.
3. Je potrebný prísny dozor, keď je zariadenie používané
deťmi alebo v ich blízkosti. Nedovoľte, aby sa vysávač
používal ako hračka. Nikdy nedovoľte, aby vysávač
bežal bez dozoru. Používajte vysávač len na určený
účel tak, ako je uvedené v tomto návode.
4. Nepoužívajte vysávač bez prachovej nádoby.
Vyprázdnite prachovú nádobu skôr, ako sa naplní, aby
ste dosiahli čo najlepší výkon.
5. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete musí byť
zariadenie vypnuté (alebo ovládač regulácie výkonu
musí byť v polohe Min).
6. Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, tlejúceho
popolu alebo cigaretových ohorkov. Neumiestňujte
vysávač v blízkosti pecí a iných zdrojov tepla. Teplo
môže zdeformovať a odfarbiť plastové časti zariadenia.
7. Vyhnite sa vysávaniu tvrdých, ostrých predmetov
vysávačom, pretože môžu poškodiť časti vysávača.
Nestúpajte na komplet hadice. Neklaďte na hadicu
SK-1
DJ68-00473K-08.indd 26
2017. 5. 30. �� 5:07
ťažké predmety. Neblokujte nasávací alebo výfukový
otvor.
8. Pred odpojením z elektrickej zásuvky vypnite vysávač
na tele prístroja. Pred výmenou prachového vrecka
alebo prachovej nádoby odpojte zástrčku z elektrickej
zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu, vytiahnite
zástrčku tak, že ju uchopíte, nie ťahaním za kábel.
9. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu
spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
10. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali
so spotrebičom.
11. Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
12. Ak vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a
obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca alebo servisný zástupca alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
14. Neprenášajte vysávač držaním za hadicu. Použite
držadlo na vysávači.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a
regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH,
nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
SK-2
DJ68-00473K-08.indd 27
2017. 5. 30. �� 5:07
1ZOSTAVENIE VYSÁVAČA
MOŽNOSŤ
▼
MOŽNOSŤ
Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
UPOZORNENIE
Nestláčajte tlačidlo držadla
prachovej nádoby, keď nesiete
zariadenie.
Pre skladovanie zaparkujte
podlahovú hubicu.
SK-3
DJ68-00473K-08.indd 28
2017. 5. 30. �� 5:07
VYSÁVAČA
22-1POUŽÍVANIE
PREPÍNAČ ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
1) MODEL S REGULÁCIOU NA TELE
2) MODEL ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
2-2 NAPÁJACÍ KÁBEL
POZNÁMKA
Keď vyťahujete zástrčku z elektrickej
zásuvky, uchopte zástrčku, nie
kábel.
2-3 REGULÁCIA VÝKONU
1) LEN MODEL S POSUVNÝM REGULÁTOROM (Voliteľný)
• POSUŇTE DO POLOHY STOP (ZASTAVENIE)
Vysávač sa vypne (pohotovostný režim)
• POSUŇTE DOPREDU DO POLOHY MAX
Sací výkon sa plynulo zvyšuje až na maximum.
2) MODEL S REGULÁCIOU NA TELE / MODEL ON/OFF
- HADICA
- TELO
(LEN MODEL S REGULÁCIOU NA TELE)
Ak chcete znížiť sací výkon pri vysávaní
závesov, malých kobercov a iných
jemných textílií, potiahnite kryt, až kým
nie je otvor otvorený.
MIN = Pre jemný povrch, napr. záclony.
MAX = Pre tvrdé podlahy a silno znečistené
koberce.
SK-4
DJ68-00473K-08.indd 29
2017. 5. 30. �� 5:07
▼
2-4 POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA PRÍSLUŠENSTVA
Funkcie sa môžu líšiť podľa modelu.
TRUBICA
Nastavte dĺžku výsuvnej trubice
posúvaním tlačidla pre nastavenie
dĺžky, ktoré sa nachádza v strede
trubice, dozadu a dopredu.
PRÍSLUŠENSTVO
Ak chcete skontrolovať prekážky,
oddeľte výsuvnú trubicu a skráťte
ju. To umožní ľahšie odstránenie
zvyškov, ktoré upchávajú trubicu.
ŠTRBINOVÁ HUBICA
HUBICA NA PRACH
Hubica na prach na Štrbinová trubica na
Pre efektivitu. Vyčistite
nábytok, poličky,
radiátory, štrbiny, rohy, podlahovú hubicu
knihy, atď.
štrbiny medzi matracmi. štrbinovou hubicou.
MOŽNOSŤ
®
®
V ysávanie
koberca
V ysávanie
podlahy
Nastavte páčku nasávacieho
otvoru podľa povrchu.
MOŽNOSŤ
Úplne odstráňte zvyšky, ak je
nasávací otvor upchatý.
Ak nejaká nečistota v turbíne spôsobí zastavenie otáčania kefy, odstráňte ju.
Turbína
Kefová hubica na
poťahy a obliečky
Na vysávanie zvieracej srsti
a vlákien z čalúnenia a
posteľného prádla.
Kefa
Ak je sací otvor
upchatý, úplne z neho Zaisťovací ovládač nastavte
odstráňte nečistoty do polohy ‘UNLOCK’ a
spôsobujúce upchatie. odstráňte nečistoty.
Ak chcete príslušenstvo opäť
zmontovať, zarovnajte kryt
s prednou stranou hlavného
telesa a zatvorte ho. Po zatvorení
krytu skontrolujte, či je zaisťovací
ovládač v polohe ‘LOCK’.
Výstraha: Používajte len na posteľné prádlo. Pri čistení dávajte pozor, aby ste nepoškodili kefu.
SK-5
DJ68-00473K-08.indd 30
2017. 5. 30. �� 5:07
3 VYPRÁZDNENIE PRACHOVEJ NÁDOBY
2
3
Keď prach dosiahne značku
naplnenia nádoby,
alebo sací výkon pri vysávaní
Stlačením tlačidla vyberte
je viditeľne znížený,
prachovú nádobu z vysávača.
vyprázdnite prachovú
nádobu.
4
5
Vysypte prach do
koša.
Oddeľte kryt
prachovej nádoby.
6
Zatvorte kryt
prachovej nádoby.
Pred použitím zasuňte prachovú
nádobu do tela vysávača, až kým
nezačujete kliknutie.
- Vysypte do plastového vrecka
(odporúčané pre astmatikov/alergikov)
POZNÁMKA
Prachovú nádobu môžete opláchnuť studenou
vodou
SK-6
DJ68-00473K-08.indd 31
2017. 5. 30. �� 5:07
PRACHOVEJ KAZETY
44-1.ČISTENIE
KEDY TREBA VYČISTIŤ PRACHOVÚ KAZETU
- Ak je sací výkon pri vysávaní viditeľne znížený, skontrolujte prachovú kazetu tak, ako je
uvedené nižšie.
Nastavte výkon vysávača na
„MAX“
REGULÁTOR NA
RUKOVÄTI
Ak je sací výkon viditeľne znížený s nasávacím
otvorom 10 cm nad podlahou, vyčistite ho.
POZNÁMKA
Ak je sací výkon trvalo viditeľne znížený, vyprázdnite prachovú kazetu (4-2) tak, ako
je znázornené na nasledujúcom obrázku.
SK-7
DJ68-00473K-08.indd 32
2017. 5. 30. �� 5:07
4-2 ČISTENIE PRACHOVEJ KAZETY
1
2
Vyberte prachovú nádobu a prachovú
kazetu tak, ako je znázornené.
Vytiahnite penovú vložku a filter
z prachového vrecka.
3
4
Umyte špongiu a filter prachovej kazety
vodou.
5
Nechajte penovú vložku a filter
oschnúť na tienistom mieste najmenej
12 hodín.
6
Vložte penovú vložku a filter do
prachového vrecka.
Založte zloženú prachovú kazetu do
tela vysávača.
POZNÁMKA : Pred založením späť do
vysávača sa uistite, že
filter je úplne suchý.
Nechajte ho oschnúť 12
hodín.
SK-8
DJ68-00473K-08.indd 33
2017. 5. 30. �� 5:07
5 ČISTENIE VÝFUKOVÉHO FILTRA
MOŽNOSŤ - MIKROFILTER
Vyberte pripevnený rámik na
zadnej časti tela tak, že ho
stlačíte.
Vyberte a vymeňte upchatý výfukový
filter.
MOŽNOSŤ
POZNÁMKA : Náhradné filtre dostanete
u miestneho predajcu
Samsung.
- AK MÁTE PROBLÉM
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE 0
Motor neštartuje.
Nefunguje napájanie.
Tepelná poistka sa
aktivovala.
Skontrolujte kábel, zástrčku a
elektrickú zásuvku.
Nechajte vysávač vychladnúť.
Sací výkon postupne
klesá.
Hubica, sacia hadica alebo
trubica je upchatá.
Skontrolujte prekážku a
odstráňte ju.
Kábel sa nenavíja úplne.
Skontrolujte, či kábel nie je
stočený alebo navinutý
nerovnomerne.
Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte
tlačidlo navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.
V hadici je prasklina alebo
diera.
Skontrolujte hadicu a v prípade
potreby ju vymeňte.
Nízky alebo klesajúci
sací výkon
Filter je zaplnený prachom.
Skontrolujte filter a v prípade potreby
ho vyčistite
tak, ako je znázornené v návode.
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC : 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení : 2006/95/EC
SK-9
DJ68-00473K-08.indd 34
2017. 5. 30. �� 5:07
Informácie o produkte
[Slovenčina]
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 a č. 666/2013
A Dodávateľ
Samsung Electronics., Co. Ltd
B Model
SC43E0
SC43U0
G
A
D Ročná spotreba energie (kWh/rok)
61.0
28.0
E Trieda účinnosti čistenia kobercov
F
D
F Trieda účinnosti čistenia tvrdých podláh
D
B
G Trieda reemisie prachu
E
E
C Trieda energetickej účinnosti
H Úroveň intenzity zvuku (dBA)
I
Menovitý príkon (W)
J Typ
86
80
1300
650
Vysávač na všeobecné použitie
1) Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok), založená na 50 upratovacích
úkonoch. Reálna ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič
používa.
2) Merania spotreby energie a výkonu sú založené na postupoch uvedených v
normách EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00473K-08.indd 35
2017. 5. 30. �� 5:07
poznámky
DJ68-00473K-08.indd 36
2017. 5. 30. �� 5:07
EL
Οδηγίες λειτουργίας
SC43**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
❈ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
❈ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
DJ68-00473K-08.indd 37
2017. 5. 30. �� 5:07
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού την
ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται στην πινακίδα
στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα
σε βρεγμένο χαλί ή δάπεδο.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν μια συσκευή χρησιμοποιείται
από ή κοντά σε παιδιά. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο για τη χρήση για την
οποία προορίζεται βάσει αυτών των οδηγιών.
4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς δοχείο σκόνης.
Αδειάζετε το δοχείο σκόνης προτού γεμίσει, προκειμένου να
διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
5. Μεταβείτε στη θέση Stop (Διακοπή) [ή Min (Ελάχ.)] προτού
εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα.
6. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε
σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Κρατήστε
την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες πηγές
θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
7. Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με
την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε πάνω στο σωλήνα
σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρη πάνω στο σωλήνα.
EL-1
DJ68-00473K-08.indd 38
2017. 5. 30. �� 5:07
Μην εμποδίζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
8. Α πενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα
της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε σακούλα
ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα
πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το καλώδιο.
9. Α υτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά
απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
11. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
12. Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
13. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να
αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
14. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από το
σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά
με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές
υποχρεώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ.
REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
EL-2
DJ68-00473K-08.indd 39
2017. 5. 30. �� 5:07
1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
▼
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην πατάτε το κουμπί της
λαβής του δοχείου σκόνης όταν
μεταφέρετε τη συσκευή.
Για αποθήκευση, αποθέστε
το ακροφύσιο δαπέδου.
EL-3
DJ68-00473K-08.indd 40
2017. 5. 30. �� 5:07
ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
22-1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
1) Τ ΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΣΩΜΑ
2) ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
2-2 ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά την αφαίρεση του
βύσματος από την πρίζα, πιάστε
το βύσμα και όχι το καλώδιο.
2-3 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
1) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (Προαιρετικά)
• ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται (λειτουργία αναμονής)
• ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ MAX (ΜΕΓ.)
Η ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται ομαλά έως τη μέγιστη ισχύ.
2) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ / ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
- ΣΩΛΗΝΑΣ
- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ)
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον
καθαρισμό κουρτινών, μικρών χαλιών και
άλλων λεπτών υφασμάτων, τραβήξτε την
τάπα αέρος έως ότου ανοίξει η οπή.
MIN (ΕΛΑΧ.) = For delicate surface e.g. net curtains.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και
πολύ λερωμένα χαλιά
EL-4
DJ68-00473K-08.indd 41
2017. 5. 30. �� 5:07
▼
2-4 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
ΣΩΛΗΝΑΣ
Προσαρμόστε το μήκος του
τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας το
κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται
στο κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα
προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις,
διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και
προσαρμόστε τον για να μειώσετε το μήκος του.
Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων
που έχουν συσσωρευθεί στο σωλήνα.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ
Βούρτσα ξεσκονίσματος Εργαλείο για τα δύσκολα
Για αποτελεσματικότητα. Καθαρίστε
για έπιπλα, ράφια,
σημεία: καλοριφέρ, γωνίες, το ακροφύσιο δαπέδου με το
βιβλία κ.λπ.
σταθερές μαξιλάρες.
εργαλείο για τα δύσκολα σημεία.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
®
®
Κ
αθαρισμός
χαλιών
Κ αθαρισμός
δαπέδων
Αφαιρέστε τα απορρίμματα
εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει
Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής
ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου. φράξει.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Η συσσώρευση ακαθαρσιών στην τουρμπίνα εμποδίζει την περιστροφή και, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαριστεί ως εξής:
Τουρμπίνα
Για την επανασυναρμολόγηση,
ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με το
μπροστινό μέρος του κυρίως
σώματος και κλείστε. Αφού κλείσετε
το κάλυμμα, διασφαλίστε ότι το
κουμπί ασφάλισης είναι γυρισμένο
στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ).
Βούρτσα για κουβέρτες
Βούρτσα
Αφαιρέστε τα
Για να μαζέψετε τρίχες
απορρίμματα
Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης στη
εντελώς
όταν
η
κατοικιδίων και ίνες από τις
θέση «UNLOCK» (ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ)
ταπετσαρίες και τα σκεπάσματα. εισαγωγή έχει φράξει. και αφαιρέστε τα απορρίμματα.
Προειδοποίηση : Χρησιμοποιήστε μόνο για στρωσίδια. Να προσέχετε να μην προκαλέσετε βλάβη στη βούρτσα κατά την απομάκρυνση των απορριμμάτων.
EL-5
DJ68-00473K-08.indd 42
2017. 5. 30. �� 5:07
3 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
Μόλις η σκόνη φτάσει στην
ένδειξη πλήρωσης σκόνης
ή μειωθεί εμφανώς η
αναρρόφηση κατά τη
διάρκεια του καθαρισμού,
αδειάστε το δοχείο σκόνης.
4
Βγάλτε το δοχείο σκόνης
πατώντας το κουμπί.
5
Πετάξτε τη σκόνη στον
κάδο απορριμμάτων.
3
Διαχωρίστε το κάλυμμα
του δοχείου σκόνης.
6
Κλείστε το κάλυμμα του
δοχείου σκόνης.
- Αδειάστε σε πλαστική σακούλα
(συνιστάται για όσους πάσχουν από άσθμα/αλλεργία)
Πριν από τη χρήση, σπρώξτε το δοχείο
σκόνης μέσα στο κυρίως σώμα της ηλεκτρικής
σκούπας και πιέστε το κάλυμμα, έως ότου
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να ξεπλύνετε το δοχείο σκόνης με
κρύο νερό.
EL-6
DJ68-00473K-08.indd 43
2017. 5. 30. �� 5:07
ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
44-1.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
- Εάν η αναρρόφηση μειωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ελέγξτε τη θήκη
δοχείου σκόνης, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Γυρίστε την ισχύ της σκούπας
στη θέση «MAX» (ΜΕΓ.).
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΩ
ΣΤΗ ΛΑΒΗ
Εάν η αναρρόφηση μειωθεί σημαντικά και η εισαγωγή
απέχει 10 cm από το δάπεδο, καθαρίστε την.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η αναρρόφηση μειώνεται συνεχώς, αδειάστε τη θήκη φίλτρου
σκόνης (4-2), όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.
EL-7
DJ68-00473K-08.indd 44
2017. 5. 30. �� 5:07
4-2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και τη θήκη
φίλτρου σκόνης, όπως υποδεικνύεται.
3
Διαχωρίστε το σπόγγο και το φίλτρο
από τη θήκη φίλτρου σκόνης.
4
Πλύντε το σπόγγο και το φίλτρο της θήκης
φίλτρου σκόνης με νερό.
5
Αφήστε το σπόγγο και το φίλτρο να
στεγνώσουν σε σκιερό μέρος για
περισσότερες από 12 ώρες.
6
Τοποθετήστε το σπόγγο και το φίλτρο
μέσα στη θήκη φίλτρου σκόνης.
Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη
θήκη φίλτρου σκόνης στο κυρίως
σώμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Β
εβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι
εντελώς στεγνό προτού το
τοποθετήσετε πίσω στην
ηλεκτρική σκούπα. Αφήστε το
να στεγνώσει για 12 ώρες.
EL-8
DJ68-00473K-08.indd 45
2017. 5. 30. �� 5:07
5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ
Πατήστε το μέρος του σταθερού
πλαισίου στο πίσω μέρος του
κυρίως σώματος για να το
αφαιρέσετε.
Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το φίλτρο
εξαγωγής που έχει φράξει.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τ
α φίλτρα αντικατάστασης
διατίθενται από τον τοπικό σας
διανομέα Samsung.
- ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΙΤΙΑ
ΛΥΣΗ 0
Το μοτέρ δεν τίθεται σε Δεν υπάρχει τροφοδοσία
λειτουργία.
ρεύματος.
Θερμική ασφάλεια.
Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα
και την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης
μειώνεται σταδιακά.
Το ακροφύσιο, ο σωλήνας
αναρρόφησης ή ο κεντρικός
σωλήνας έχει φράξει.
Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις
και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν
τυλίγεται πλήρως.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
δεν έχει συστραφεί ούτε έχει
τυλιχθεί ανομοιόμορφα.
Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω
κατά 2-3 cm και πιέστε προς τα κάτω
το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα
δεν μαζεύει τη βρομιά.
Υπάρχει ρωγμή ή τρύπα στο
σωλήνα.
Ελέγξτε το σωλήνα και
αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση
Το φίλτρο έχει γεμίσει με
σκόνη.
Ελέγξτε το φίλτρο, και εάν
απαιτείται, καθαρίστε όπως
υποδεικνύεται στις οδηγίες.
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
EL-9
DJ68-00473K-08.indd 46
2017. 5. 30. �� 5:07
Δελτίο προϊόντος
[Ελληνικά]
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 665/2013 και αρ. 666/2013
A Προμηθευτής
Samsung Electronics., Co. Ltd
B Μοντέλο
SC43E0
SC43U0
G
A
D Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)
61.0
28.0
E Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού χαλιού
F
D
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού
F
σκληρού δαπέδου
D
B
C Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
G Κατηγορία επανεκπομπής σκόνης
E
E
H Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dBA)
86
80
1300
650
I
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
J Τύπος
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
1) Ενδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50 εργασίες
καθαρισμού.
Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.
2) Οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις μεθόδους
που περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312-1 και EN 60704.
DJ68-00473K-08.indd 47
2017. 5. 30. �� 5:07
DJ68-00473K-08
DJ68-00473K-08.indd 48
2017. 5. 30. �� 5:07
Download PDF

advertising