Samsung | AR09KSWSBWKN | Samsung AR09KSWSBWKN Používateľská príručka

ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 1
2016/4/14 19:39:47
Obsah
Príprava
Inštalácia siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrola pred použitím bezdrôtového smerovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pripojenie bezdrôtového IP smerovača ku klimatizácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrola stavu pripojenia na displeji panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Spustenie aplikácie Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Registrácia konta Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prevzatie aplikácie Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Registrácia produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Základné funkcie
Používanie aplikácie Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Popis obrazoviek a hlavných funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Aplikácia Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ovládacia obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ovládanie klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie klimatizácie (pre operačný systém android) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Iné
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tento produkt predstavuje inteligentný klimatizačný systém, ktoré podporuje službu
Samsung Smart Home Service.
Podrobné informácie nájdete na adrese samsung.com.
VAROVANIE
i.Výstražné prehlásenie pri vystavení sa RF - na uchovávanie 20 cm vzdialenosti pri inštalácii tohto modulu.
ii.Upozornenie, že tento modul by sa nemal inštalovať a prevádzkovať súčasne s inými rádiofrekvenčnými
prístrojmi bez dodatočného vyhodnotenia alebo splnenia FCC.
iii.Pokyny pre označovanie hostiteľských systémov: hostiteľský systém by mal mať vhodné označenie, ktoré uvádza,
že „obsahuje identifikáciu FCC: A3LSWL-B70F“
iv.Vaše zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách.
WLAN sa dá prevádzkovať v EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku sa nedá prevádzkovať v
exteriéroch.
Slovenčina-2
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 2
2016/4/14 19:39:47
Inštalácia siete
[Pripojenie k sieti]
Bezdrôtový IP smerovač pripojte ku klimatizácii.

[Registrácia služby]
Prejdite na stránku http://www.
samsungsmartappliance.com a zaregistrujte službu.
01 PRÍPRAVA
Kontrola pred použitím bezdrôtového smerovača
 Táto Wi-fi klimatizácia podporuje iba nižšie spomenuté tri druhy kódovania.
-- Open(Otvoriť) (Žiadne kódovanie), WPA/TKIP, WPA2/AES
-- Možno sa vám nepodarí nadviazať pripojenie Wi-Fi, ak sa používa iný typ šifrovania.
ffPre inštaláciu Wi-fi klimatizície, prosím zvoľte vnútorné umiestnenie jednotky, v blízkosti wi-fi smerovača. V prípade, že je
Wi-fi signál oslabený, Smart Aplikácia sa môže v závislosti od intezity signálu odpojiť.
ffPre použitie Smart Aplikácie by sa Smart-Phone mal nachádzať v dosahu Wi-fi signálu.
ffPre mobilný širokopásmový internetový prístup, môže byť Smart Aplikácia použitá, ak je Mobile Broadband Dongle
(Mobilný širokopásmový hardvérový kľúč) aktivovaný pre použitie Wi-fi.
ffTento produkt podporuje len DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ak používate bezdrôtový smerovač, mala by
na ňom byť aktivovaná funkcia servera DHCP.
ffVyberte kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva.
ffAk sa bezdrôtový smerovač pripojí v inom režime ako vyššie spomenuté, prepojenie smerovača s klimatizáciou sa nemusí
uskutočniť alebo nebude fungovať. Pri pripájaní pomocou protokolu 802.11n odporúčame použiť režim WPA2/AES.
ffKvalita bezdrôtového pripojenia k sieti môže byť ovplyvnená okolitým bezdrôtovým prostredím.
ffAk si internetový operátor permanentne zaregistroval PC alebo MAC adresu (jedinečný číselný identifikátor) používateľa,
klimatizáciu nemusí byť možné pripojiť k internetu. Ak sa majú k internetu pripojiť iné spotrebiče ako PC, informujte sa u
svojho operátora ohľadom postupov nevyhnutných na pripojenie k internetu.
ffAk váš internetový operátor vyžaduje na pripojenie k internetu ID alebo heslo, vaša klimatizácia nemusí byť schopná sa
pripojiť k internetu. V tomto prípade musíte pri pripájaní k internetu zadať svoje ID alebo heslo.
ffInternetové pripojenie môže zlyhať vinou problému s bránou firewall. Ak sa tak stane, obráťte sa na internetového
operátora.
ffAk sa nemôžete pripojiť k internetu ani v prípade, ak ste dodržali pokyny od internetového operátora, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Slovenčina-3
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 3
2016/4/14 19:39:47
Pripojenie k sieti
Pripojenie bezdrôtového IP smerovača ku klimatizácii

Bezdrôtový smerovač
(Smerovač, ktorý podporuje server DHCP.)
Nástenný terminál
siete LAN
Kábel siete LAN
ffInformácie o inštalácii bezdrôtového smerovača nájdete v príručke k
príslušnému smerovaču.
ffInteligentná klimatizácia Samsung podporuje komunikačné
protokoly IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
ffInformácie o inštalácii bezdrôtového smerovača nájdete v
používateľskej príručke od príslušného výrobcu.
Spoločnosť Samsung nezabezpečuje zákazníkom príručky k
bezdrôtovým smerovačom.
ffSmerovač bez certifikátu môže mať problémy s pripojením ku
klimatizácii.
ffCertifikovaný smerovač má na obale alebo v používateľskej príručke
nižšie uvedené logo.
Kontrola stavu pripojenia na displeji panela
ffPopis displeja Wi-Fi
1) Vypnutý indikátor LED Wi-Fi:
Nie je prepojené s AP
Nie je pripojené k internetu
2) Zapnutý indikátor LED Wi-Fi:
Prepojené s AP
Pripojené k internetu
Slovenčina-4
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 4
2016/4/14 19:39:47
Spustenie aplikácie Samsung Smart Home
Registrácia konta Samsung
ffKým začnete používať aplikáciu Samsung Smart Home, zaregistrujte si konto Samsung.
01 PRÍPRAVA
• Ak spustíte aplikáciu Samsung Smart Home bez nastaveného automatického
prihlasovania, obrazovka konta Samsung sa zobrazí len raz počas
POZNÁMKA
inicializačného procesu. Ak ste používateľ smartfónu Samsung a už máte
zaregistrované konto Samsung v nastaveniach smartfónu, môžete sa
automaticky prihlásiť do aplikácie Samsung Smart Home.
-- Používatelia telefónov iPhone však musia proces prihlasovania absolvovať
pri každom použití aplikácie, pretože ich prihlasovacie údaje sa nebudú
vypĺňať automaticky.
Prevzatie aplikácie Samsung Smart Home
ffAplikáciu Samsung Smart Home môžete prevziať do smartfónu vyhľadaním reťazca „Samsung Smart Home“ v predajni
Play store, Galaxy Apps a iPhone App Store.
• Aplikácia Samsung Smart Home podporuje operačný systém Android 4.0 (ICS) alebo novší a je optimalizovaná
POZNÁMKA na používanie na smartfónoch Samsung (séria Galaxy S alebo Note). Ak spustíte aplikáciu na smartfóne od iného
výrobcu, niektoré funkcie môžu fungovať inak.
• V prípade telefónu iPhone aplikácia podporuje systém iOS 7 alebo novší.
• Grafické rozhranie aplikácie Samsung Smart Home sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
spríjemňovania obsluhy produktu a zvyšovania výkonu.
Registrácia produktu
ffKým začnete používať aplikáciu Samsung Smart Home, zaregistrujte si produkt v rámci služby Samsung Smart Home.
a
b
d
3
c
1
2
4
1. Vyhľadajte (ⓐ) alebo zvoľte (ⓑ) krajinu používateľa a stlačte tlačidlo Save (Uložiť).
Slovenčina-5
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 5
2016/4/14 19:39:48
Spustenie aplikácie Samsung Smart Home
2. Stlačením tlačidla Yes (Áno) zaregistrujte produkt v rámci služieb Samsung Smart Home.
3. V zozname produktov vyberte položku Room AC (Klimatizácia miestnosti).
4. Zadajte údaje bezdrôtového smerovača (ⓒ), ku ktorému sa budete pripájať, a stlačte tlačidlo Next (Ďalej).
-- Ak chcete zmeniť pripojený smerovač, stlačte ikonu ( ) (ⓓ) a vyberte názov prístupového bodu bezdrôtového
smerovača.
5. [Diaľkový ovládač TYP 1] Po stlačení a podržaní tlačidla Timer (Časovač) na diaľkovom ovládači na 4 sekundy.
[Diaľkový ovládač TYP 2] Po stlačení tlačidla 2ndF na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Wi-Fi.
-- Na prednom zobrazovacom paneli klimatizácie sa zobrazí hlásenie
.
6. Nastavte klimatizáciu podľa pokynov na obrazovke.
7. Sieťové nastavenie sa vykoná automaticky.
8. Po dokončení registrácie produktu sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie Samsung Smart Home.
-- Do zoznamu zariadení sa pridá ikona klimatizácie.
• V prípade používateľov telefónu iPhone môže byť vyššie znázornený proces odlišný.
POZNÁMKA
Slovenčina-6
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 6
2016/4/14 19:39:48
Používanie aplikácie Samsung Smart Home
Popis obrazoviek a hlavných funkcií
Obrazovka zariadení
01 PRÍPRAVA
ffPo registrácii inteligentných spotrebičov Samsung do služby Samsung Smart Home
ich môžete všetky ovládať na diaľku.
Hlavná obrazovka
1
1. Vyberte ikonu inteligentného spotrebiča (klimatizácia v miestnosti), ak sa chcete
presunúť na obrazovku ovládania zariadení Smart Home
2. Môžete vykonávať integrované ovládanie inteligentných spotrebičov Samsung
podľa 4 typov, ako napr. Going out (Idem von), Coming home (Vraciam sa domov),
Good night (Dobrú noc) a Good morning (Dobré ráno).
-- Podrobnosti môžete nastaviť pomocou ponuky Master key (Hlavný kľúč).
2
Obrazovka ponuky
ffInteligentné spotrebiče Samsung môžete ovládať pomocou5 ponúk
Chat control
(Hlasové
ovládanie)
Umožňuje vám poľahky ovládať inteligentné spotrebiče alebo
kontrolovať stav spotrebičov.
Home view
(Domáce
zobrazenie)
Umožňuje vám skontrolovať vzhľad interiéru zvonka pomocou
kamery nainštalovanej v inteligentných spotrebičoch.
Master key
(Hlavný kľúč)
Umožňuje vám ovládač niekoľko inteligentných spotrebičov súčasne
pomocou hlavných kľúčov ako Going out (Idem von), Coming home
(Vraciam sa domov), Good night (Dobrú noc) a Good morning (Dobré
ráno).
Customer
service (Služby
zákazníkom)
Umožňuje vám prevziať príručky k produktu alebo žiadať popredajný
servis v prípade poruchy výrobku.
Settings
(Nastavenia)
Umožňuje vám ovládať alebo kontrolovať prevádzku (doplnenie
zariadenia, výber krajiny a pod.) a prehliadať informácie (verzia,
otvorený zdrojový kód).
Slovenčina-7
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 7
2016/4/14 19:39:48
Používanie aplikácie Samsung Smart Home
Aplikácia Samsung Smart Home
ffAplikácia Smart Home, ktorá slúži len na obsluhu klimatizácie, vám ponúka rôzne funkcie klimatizácie, ako je Obsluha,
Ďalšie možnosti, Časovač zapnutia/vypnutia, Kontrola spotreby energie, nastavenia atď.
1. Nainštalujte aplikáciu Samsung Smart Home.
2. Keď sa inštalácia dokončí, znova vyberte ikonu klimatizácie na obrazovke zariadení aplikácie Samsung Smart Home.
3. Zobrazí sa obrazovka načítavania klimatizačného systému.
4. Ovládacia obrazovka klimatizačného systému sa zobrazí v aplikácii Smart Home.
-- Podrobné informácie o ovládacej obrazovke nájdete v časti „Ovládacia obrazovka“. (Pozrite sa na stranu 10)
Slovenčina-8
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 8
2016/4/14 19:39:48
Ovládacia obrazovka
Umožňuje vám pohodlne ovládať klimatizáciu
①
③
②
④
Č.
Tlačidlá
①
Tlačidlo Napájanie
Tlačidlo režimu
③
Tlačidlo regulácie
teploty
④
Indikátor nastavenej
teploty
Zobrazuje nastavenú teplotu.
⑤
Indikátor aktuálnej
teploty
Zobrazuje aktuálnu teplotu.
⑥
Tlačidlo Wind
strength (Sila
fúkania)
Nastaví otáčky ventilátora v režime prevádzky.
⑦
Tlačidlo Wind
Direction (Smer
fúkania)
Nastaví smery ventilátora v režime prevádzky.
⑧
Tlačidlo Schedule
(Harmonogramu)
Nastaví časovač zapnutia alebo vypnutia pre
jednotlivé funkcie.
⑨
Tlačidlo Options
(Možnosti)
Zvolí voliteľnú funkciu režimu prevádzky.
⑩
Tlačidlo Energy
Monitor
(Monitorovanie
energie)
Zobrazí príkon (alebo hodiny používania)
klimatizačného systému.
⑪
Tlačidlo Settings
(Nastavenia)
Nastaví dodatočné funkcie.
⑫
Tlačidlo About
Device (Informácie o
zariadení)
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
Popis
Zapne alebo vypne klimatizáciu.
②
⑤
⑥
02 ZÁKLADNÉ FUNKCIE

⑫
Zvolí požadovanú operáciu.
Upravuje nastavenú teplotu v interiéri.
Zvolí servisnú funkciu.
Slovenčina-9
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 9
2016/4/14 19:39:49
Používanie aplikácie Samsung Smart Home
Ovládanie klimatizácie
Výber prevádzkového režimu
ffStlačením tlačidla () vyberte prevádzkový režim.
• Dostupný prevádzkový režim sa môže líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.
POZNÁMKA
Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia
ffStlačením tlačidla Schedule (Harmonogram) zapnete
alebo vypnete klimatizáciu v ustanovenom čase.
ffMaximálny počet harmonogramov pre časovač
zapnutia/vypnutia je 10.
Možnosti ovládania
ffStláčaním tlačidla Options (Možnosti) môžete ovládať
možnosti jednotlivých režimov prevádzky.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
modelu klimatizácie.
• Otáčky a smer otáčania ventilátora sa nastavujú
automaticky na základe zvolených možností.
• Podrobné informácie o možnostiach produktu
nájdete v používateľskej príručke.
• Čas nastavený na časovači zapnutia a vypnutia nesmie byť rovnaký.
• Po nastavení časovača príslušné nastavenie zostane uchované aj v prípade odpojenia klimatizácie od napájania a jej
opakovanom pripojení.
Slovenčina-10
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 10
2016/4/14 19:39:49
Nastavenie klimatizácie (pre operačný systém android)
Energy Monitor (Monitorovanie energie)
02 ZÁKLADNÉ FUNKCIE
ffStlačte tlačidlo Energy Monitor (Monitorovanie
energie) na ovládacej obrazovke a skontrolujte
energetickú spotrebu produktu (alebo prevádzkovú
dobu).
Nastavenia
ffStlačte tlačidlo Settings (Nastavenia) na ovládacej
obrazovke a nastavte alebo skontrolujte podrobné údaje
o klimatizačnom systéme.
ffNastaviť je možné funkcie Auto Clean (Automatické
čistenie), Virus doctor, Mute, Filter cleaning Indicator
(Indikátor čistenia filtra) a My Wind (Môj vietor).
-- Ak je zapnutá funkcia stlmenia zvuku, zvuk pípania zo
zariadenia bude pri ovládaní zariadenia stlmený.
About Device (Informácie o zariadení)
ffStlačte tlačidlo About Device (Informácie o zariadení)
na ovládacej obrazovke, aby ste použili ponuku Tutorial
(Konzultácie), Manual (Príručka), Smart care (Inteligentná
starostlivosť) alebo Help Desk (Linka pomoci).
ffMôžete prevziať používateľskú príručku vášho zariadenia.
ffPomocou funkcie Smart Care (Inteligentná starostlivosť)
môžete skontrolovať, či vaše zariadenie nemá problém.
Slovenčina-11
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 11
2016/4/14 19:39:49
Riešenie problémov
Kým zavoláte do servisného strediska, preštudujte si obsah nižšie uvedenej tabuľky.
Problém
Riešenie
Aplikácia Samsung Smart Home sa nevyhľadá v predajni Play
store, GALAXY Apps alebo iPhone App Store.
• Aplikácia Samsung Smart Home podporuje operačný
systém Android 4.0 (ICS) alebo novší. V prípade telefónu
iPhone aplikácia podporuje systém iOS 7 alebo novší.
Po inštalácii aplikácie Samsung Smart Home sa aplikácii nedarí
pripojiť sa ku klimatizácii.
• Klimatizáciu pripojte k bezdrôtovému smerovaču podľa
pokynov v časti „Registrácia produktu“ v používateľskej
príručke.
Ku kontu Samsung sa nedá pristupovať.
• Skontrolujte ID a heslo na obrazovke konta Samsung.
Keď sa pridáva zariadenie, zobrazí sa hlásenie o poruche.
• Porucha môže byť dočasná z dôvodu vzdialenosti
medzi káblovým alebo bezdrôtovým smerovačom
a klimatizáciou či iných problémov. Skúste to znova
neskôr.
• Po 30 sekundách od odpojenia zdroja napájania
klimatizáciu znova zapojte a potom skúste nastavenie
vykonať znova.
Funkcia ovládania
aplikácie
Samsung Smart
nefunguje.
• Skontrolujte, či je klimatizácia správne pripojená ku
káblovému alebo bezdrôtovému smerovaču.
Skontrolujte, či sa na displeji klimatizácie
rozsvietil indikátor Wi-Fi.
Slovenčina-12
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 12
2016/4/14 19:39:49
03 INÉ
Slovenčina-13
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 13
2016/4/14 19:39:49
Aplikácia inteligentnej klimatizácie sa môže pozmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia z dôvodu zdokonalenia kvality a tiež sa môže odstrániť, a to v závislosti
od okolností u výrobných spoločností.
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 14
2016/4/14 19:39:49
Klimatizácia
Návod na použitie
Aplikácia Samsung Smart Home
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
•• Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento
návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.
ZE SHP IB_DB68-06162A-00_SK.indd 15
2016/4/14 19:39:50
Download PDF

advertising