Samsung | AR18FSSEDWUX | Samsung AR18FSSEDWUX Používateľská príručka

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 1
2012-11-21 10:33:56
Vlastnosti sieťovej klimatizácie SMART
Pohodlné ovládanie pomocou aplikácie Smart A/C pre inteligentné telefóny!
Pomocou aplikácie Smart A/C môžete klimatizáciu ovládať odkiaľkoľvek.
Obsah
Inštalácia siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrola pred použitím bezdrôtového smerovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pripojenie bezdrôtového IP smerovača ku klimatizácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrola inštalácie modulu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Demontáž modulu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Montáž modulu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrola stavu pripojenia na module Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrola stavu pripojenia na displeji panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrola siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pripojenie bezdrôtového smerovača ku klimatizácii prostredníctvom siete (Vyberte jednu z 2 metód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pripojenie k sieti pomocou aplikácie inteligentného telefónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavovacia aplikácia pre smart phone Samsung (Android pre smart phone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavovacia aplikácia v iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pripojenie k sieti s nastavením WPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Registrácia služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Registrácia klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Používanie aplikácie Smart A/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Domovská obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prístup v domácnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovládanie klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nastavenie ďalších funkcií klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenie funkcie časovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenie údajov klimatizácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prístup mimo domácnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 2
2012-11-21 10:33:57
Inštalácia siete
[Connecting Network] (Pripojenie k sieti)
Bezdrôtový IP smerovač pripojte ku klimatizácii .

SLOVENČINA
[Registering service] (Registrácia služby)
Prejdite na stránku
http://global.samsungsmartappliance.com
a zaregistrujte službu.
Kontrola pred použitím bezdrôtového smerovača
Táto Wi-fi klimatizácia podporuje iba nižšie spomenuté tri druhy kódovania.
- Open(Otvoriť) (Žiadne kódovanie), WPA/TKIP, WPA2/AES
f Pre inštaláciu Wi-fi klimatizície, prosím zvoľte vnútorné umiestnenie jednotky, v blízkosti wi-fi smerovača. V prípade, že je
Wi-fi signál oslabený, Smart Aplikácia sa môže v závislosti od intezity signálu odpojiť.
f Pre použitie Smart Aplikácie by sa Smart-Phone mal nachádzať v dosahu Wi-fi signálu.
f Pre mobilný širokopásmový internetový prístup, môže byť Smart Aplikácia použitá, ak je Mobile Broadband Dongle
(Mobilný širokopásmový hardvérový kľúč) aktivovaný pre použitie Wi-fi.
f Tento produkt podporuje len DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ak používate bezdrôtový smerovač, mala by
na ňom byť aktivovaná funkcia servera DHCP.
f Vyberte kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva.
f Ak sa bezdrôtový smerovač pripojí v inom režime ako vyššie spomenuté, prepojenie smerovača s klimatizáciou sa nemusí
uskutočniť alebo nebude fungovať. Pri pripájaní pomocou protokolu 802.11n odporúčame použiť režim WPA2/AES.
f Kvalita bezdrôtového pripojenia k sieti môže byť ovplyvnená okolitým bezdrôtovým prostredím.
f Ak si internetový operátor permanentne zaregistroval PC alebo MAC adresu (jedinečný číselný identifikátor) používateľa,
klimatizáciu nemusí byť možné pripojiť k internetu. Ak sa majú k internetu pripojiť iné spotrebiče ako PC, informujte sa u
svojho operátora ohľadom postupov nevyhnutných na pripojenie k internetu.
f Ak váš internetový operátor vyžaduje na pripojenie k internetu ID alebo heslo, vaša klimatizácia nemusí byť schopná sa
pripojiť k internetu. V tomto prípade musíte pri pripájaní k internetu zadať svoje ID alebo heslo.
f Internetové pripojenie môže zlyhať vinou problému s bránou firewall. Ak sa tak stane, obráťte sa na internetového
operátora.
f Ak sa nemôžete pripojiť k internetu ani v prípade, ak ste dodržali pokyny od internetového operátora, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Pripojenie k sieti
Pripojenie bezdrôtového IP smerovača ku klimatizácii
f Informácie o inštalácii bezdrôtového smerovača nájdete v príručke
Bezdrôtový smerovač
k príslušnému smerovaču.
(Smerovač, ktorý podporuje server DHCP.)
f Inteligentná klimatizácia Samsung podporuje komunikačné
Nástenný terminál siete
protokoly IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
LAN
f Informácie o inštalácii bezdrôtového smerovača nájdete v
používateľskej príručke od príslušného výrobcu.
Spoločnosť Samsung nezabezpečuje zákazníkom príručky k
bezdrôtovým smerovačom.
f Smerovač bez certifikátu môže mať problémy s pripojením ku
Kábel siete LAN
klimatizácii.
f Certifikovaný smerovač má na obale alebo v používateľskej
príručke nižšie uvedené logo.
3
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 3
2012-11-21 10:33:57
Pripojenie k sieti
Kontrola inštalácie modulu Wi-Fi
1
2
f Otvorte predný kryt a skontrolujte modul Wi-Fi (①), ktorý je k nemu pripevnený.
f Stav pripojenia medzi modulom Wi-Fi a bezdrôtovým smerovačom je možné skontrolovať pomocou modulu Wi-Fi a
displeja panela (②).
f Ak chcete premiestniť modul Wi-Fi (pri inštalovaní alebo odinštalovaní), postupujte podľa nasledujúceho postupu.
POZNÁMKA
• Pri výmene modulu Wi-Fi skontrolujte MAC na module alebo spodnej časti vnútornej jednotky a zmeňte informácie
o zariadení v položke „Registrácia služby“.
Demontáž modulu Wi-Fi
f Nadvihnite pravú stranu modulu a zatlačte ho doľava.
4
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 4
2012-11-21 10:33:59
Montáž modulu Wi-Fi
SLOVENČINA
1. Na prednom kryte sa nachádzajú posuvné háčiky, podporná a vodiaca lišta.
2. Nainštalujte modul Wi-Fi tak, že ho zatlačíte v smere šípky. Vodiaca lišta zabráni tomu, aby sa modul pohyboval.
3. Pomocou háčikov pripnite kábel.
Kontrola stavu pripojenia na module Wi-Fi
< Pohľad spredu>
f
f
f
f
<Pohľad zozadu>
LED SVIETI: Pripojené k AP a INTERNETU
LED bliká (v 0,5 s intervale): Pripojené k AP, ale nepripojené k INTERNETU
LED bliká (v 3 s intervale): Nepripojené k AP
LED NESVIETI: Nepripojené ku klimatizácii
Kontrola stavu pripojenia na displeji panela
f Popis displeja Wi-Fi
1. Kontrolka LED pripojenia Wi-Fi nesvieti:
Nepripojené ku klimatizácii
Nepripojené k prístupovému bodu
Pripojené k prístupovému bodu, ale nepripojené k sieti INTERNET
2. Kontrolka LED pripojenia Wi-Fi svieti:
Pripojené k prístupovému bodu a k sieti INTERNET
5
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 5
2012-11-21 10:34:01
Pripojenie k sieti
Kontrola siete
Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač možné pripojiť k inteligentnému telefónu.
Keď internet nie je pripojený k inteligentnému telefónu, sieťovú funkciu klimatizácie nemožno využívať.
1. Vyhľadajte bezdrôtový smerovač v inteligentnom telefóne.
2. V zozname vyhľadaných bezdrôtových smerovačov vyberte bezdrôtový smerovač, ktorý momentálne využívate.
3. Skontrolujte, či inteligentný telefón cez internet dokáže pristupovať k webovej stránke http://global.
samsungsmartappliance.com.
POZNÁMKA
• Ak potrebujete ID a heslo na používanie internetu v komerčných priestoroch, informujte správcu siete o MAC
adrese vašej klimatizácie, aby ste pre klimatizáciu zabezpečili prístup k internetu.
UPOZORNENIE
• Ak je na používanie internetu nevyhnutná inštalácia privátneho programu od internetového operátora, klimatizáciu
nie je možné pripojiť k internetu.
6
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 6
2012-11-22 9:12:33
Pripojenie bezdrôtového smerovača ku klimatizácii prostredníctvom siete (Vyberte jednu z 2 metód)
Pripojenie k sieti pomocou aplikácie inteligentného telefónu
SLOVENČINA
Nastavovacia aplikácia pre smart phone Samsung (Android pre smart phone)
POZNÁMKA
• Používatelia inteligentných telefónov s operačným systémom Android môžu prevziať aplikáciu Smart A/C
vyhľadaním reťazca „Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner“ v predajni Android Market alebo Samsung Apps.
1-2
2
1-1
3
1. Po stlačení tlačidla [2ndF] na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
- Na prednom zobrazovacom paneli klimatizácie sa zobrazí hlásenie
.
2. Po obsluhe Smart A/C stlačte kartu [Network Setting] (Nastavenie).
3. Stlačte kartu [Setting Start] (Spustiť nastavenie).
7
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 7
2012-11-21 10:34:03
Pripojenie k sieti
4
5
6
4. Vyberte bezdrôtový smerovač, ktorý momentálne používate.
- Keď používate bezplatný bezdrôtový smerovač, v príslušnej používateľskej príručke vyhľadajte heslo.
5. Po zadaní hesla zvoleného bezdrôtového smerovača stlačte kartu [OK].
- Keď heslo nebolo nastavené, stlačte kartu [OK] bez zadania hesla.
6. Keď sa zobrazí kontextové hlásenie „Transfer complete“ (Prenos sa dokončil), stlačte kartu [OK].
- Keď je klimatizácia správne pripojená k bezdrôtovému smerovaču, kontrola Wi-Fi ( ) na bezdrôtovom module Wi-Fi
bude svietiť.
- Po pripojení bezdrôtového smerovača ku klimatizácii a overení blikania kontrolky Wi-Fi ( ) skontrolujte stav
internetového pripojenia.
7. Ak kontrolka LED pripojenia Wi-Fi klimatizácie po 2 minútach stále svieti, znamená to, že konfigurácia prebehla úspešne.
V takom prípade môžete na ovládanie systému používať inteligentný telefón.
• Keď vyhľadávate sieť stlačením tlačidla [Wi-Fi], po dobu najviac 5 minút sa na prednom displeji objaví správa (
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
).
• Aplikácia Smart A/C je optimalizovaná pre inteligentné telefóny Samsung. Podporovanými modelmi sú, Galaxy
S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 a Galaxy tab 10.1, ďalšie modely budú pridané v
budúcnosti. Keď sa aplikácia Smart A/C používa na iných inteligentných telefónoch, niektoré funkcie nemusia
fungovať.
8
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 8
2012-11-21 10:34:04
Nastavovacia aplikácia v iPhone
POZNÁMKA
• Používatelia iPhonu si môžu stiahnuť aplikáciu Smart A/C hľadaním frázy 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner’
v Apple App obchode.
SLOVENČINA
3
4
1-2
1-1
1. Po stlačení tlačidla [2ndF] na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
- Na prednom zobrazovacom paneli klimatizácie sa zobrazí hlásenie
.
2. Vyberte [Settings] (Nastavenie)  [Wi-Fi] vo vašom iPhone.
3. Zo zoznamu Wi-fi, vyberte SMARTAIRCON a vložte 'JUNGFRAU2011’ ako heslo. (JUNGFRAU2011 by mali byť veľké
písmená.)
4. Po obsluhe Samsung Smart A/C stlačte kartu [Network Setting] (Nastavenie).
9
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 9
2012-11-21 10:34:05
Pripojenie k sieti
6
7
5
5. Stlačte kartu [Setting Start] (Spustiť nastavenie).
6. Vložte informácie o bezdrôtovom smerovači a stlačte kartu [OK].
- Požadované informácie, SSID, bezpečnostný typ, typ kódovania a heslo.
POZNÁMKA
• Ak tieto informácie o bezdrôtovom smerovači nepoznáte, skontrolujte ich manuálne alebo kontaktujte vášho
technika poskytovania internetu (TPI).
7. Keď sa zobrazí kontextové hlásenie „Transfer complete“ (Prenos sa dokončil), stlačte kartu [OK].
8. Vyberte [Settings] (Nastavenie)  [Wi-Fi] vo vašom iPhone.
9. Vyberte bezdrôtový smerovač, ktorý používate a vložte heslo.
- Keď je klimatizácia správne pripojená k bezdrôtovému smerovaču, kontrola Wi-Fi ( ) na bezdrôtovom module Wi-Fi
bude svietiť.
- Po pripojení bezdrôtového smerovača ku klimatizácii a overení blikania kontrolky Wi-Fi ( ) skontrolujte stav
internetového pripojenia.
10. Ak kontrolka LED pripojenia Wi-Fi klimatizácie po 2 minútach stále svieti, znamená to, že konfigurácia prebehla úspešne.
V takom prípade môžete na ovládanie systému používať inteligentný telefón.
• Keď vyhľadávate sieť stlačením tlačidla [Wi-Fi], po dobu najviac 5 minút sa na prednom displeji objaví správa (
POZNÁMKA
).
• Podporované modely sú: iPhone 4, iPhone 4 a ostatné modely možno pridať v budúcnosti.
UPOZORNENIE
10
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 10
2012-11-21 10:34:05
Pripojenie k sieti s nastavením WPS
SLOVENČINA
2
1-2
1-1
1. Po stlačení tlačidla [2ndF] na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [WPS].
- Na prednom zobrazovacom paneli klimatizácie sa zobrazí hlásenie
.
2. Stlačte tlačidlo [WPS] na bezdrôtovom smerovači, ktorý bude pripojený ku klimatizácii a stlačte na ňom tlačidlo WPS.
(Umiestnenie tlačidla WPS sa môže odlišovať u každého výrobcu bezdrôtového smerovača.)
3. Po riadnom pripojení klimatizácie k bezdrôtovému smerovaču bude kontrolka Wi-Fi ( ) na bezdrôtovom module Wi-Fi
svietiť.
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
• Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač podporuje technológiu Wi-Fi Protected Setup™(WPS).
• Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač disponuje tlačidlom WPS.
• Inteligentná klimatizácia Samsung využíva PBC metódu WPS.
• Keď vyhľadávate sieť stlačením tlačidla [WPS], diaľkový ovládač nebude fungovať maximálne 2 minút.
• Pri stláčaní tlačidla WPS buďte opatrní, pretože ak tlačidlo WPS podržíte stlačené dlhý čas, u niektorých typov
bezdrôtových smerovačov sa nastavená hodnota bezdrôtového smerovača inicializuje.
• Prevádzka bezdrôtového smerovača prostredníctvom režimu WPS sa môže v závislosti od konkrétneho výrobcu
odlišovať. Preto si nezabudnite naštudovať používateľskú príručku k bezdrôtovému smerovaču.
• Ak bezdrôtový smerovač (AP) nie je autentifikovaný pomocou funkcie WPS, môže dôjsť k zlyhaniu pripojenia.
• Ak sa ku klimatizácii pripojí bezdrôtový smerovač, ktorý sa neautentifikuje pomocou technológie WPS, predtým
pripojené moduly Wi-Fi iných zariadení môžu byť odpojené.
11
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 11
2012-11-21 10:34:08
Registrácia služby
Registrácia klimatizácie
1. Prejdite na webovú stránku Samsung Smart Appliance (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Prihláste sa zadaním používateľského ID a hesla.
-- Ak nemáte vytvorené konto, stlačte [Create a Samsung account] (Vytvoriť konto Samsung) a vyplňte formulár, aby ste
sa stali členom.
3

3. Vyberte položky [My page] (Moja stránka)  [My page] (Moja stránka).
4

4. Vyberte položku [Add device] (Pridať zariadenie).
12
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 12
2012-11-21 10:34:08
SLOVENČINA
5
7

5. Po zadaní adresy MAC uvedenej na štítku nalepenom na spodnej strane klimatizácie kliknite na položku [Certify device]
(Certifikovať zariadenie).
6. Reštartujte klimatizáciu, ktorú momentálne používate.
7. Keď sa zobrazí správa o certifikovaní zariadenia, kliknite na položku [OK].
-- Ak si už vami registrovanú klimatizáciu zaregistrovali iní používatelia, zobrazí sa okno, ktoré vám kladie otázku, či chcete
vymazať oprávnenie k používaniu predchádzajúcich používateľov alebo nie.

8. Keď sa registrácia klimatizácie dokončí, zaregistrovanú klimatizáciu môžete skontrolovať v zozname informácií o
zariadeniach.
• Pri výmene modulu Wi-Fi vykonajte hore uvedený postup v poradí od č. 1.
POZNÁMKA
13
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 13
2012-11-21 10:34:09
Používanie aplikácie Smart A/C
ffUžívatelia smartphonov na báze Androidu môžu sťahovať aplikáciu Smart A / C po vyhľadaní "Smart Air Conditioner" v
obchode android (Google Play Store) alebo v aplikáciách Samsung.
ffUžívateľa iPhone môžu sťahovať aplikáciu Smart A / C po vyhľadaní "Smart Air Conditioner" v obchode Apple App.
Domovská obrazovka
V domácnosti
Mimo domácnosti
Ukážka
Nastavenie(Network
Setting)
Klimatizáciu môžete ovládať u vás doma.
Klimatizáciu môžete ovládať, keď ste mimo domácnosti.
Môžete otestovať funkcie aplikácie Smart A/C.
Nastavte sieť klimatizácie.
Prístup v domácnosti
ffAplikáciu Smart APP použite ako náhradu za diaľkový ovládač vo vašej domácnosti.

3
1
1. Na úvodnej obrazovke stlačte kartu [In-home] (V domácnosti).
2. Vyhľadajte klimatizáciu.
-- Keď nemôžete nájsť klimatizáciu, ktorú chcete zvoliť, stlačením tlačidla [Refresh] (Obnoviť) vyhľadávanie zopakujte.
3. Vyberte klimatizáciu, ku ktorej chcete pristupovať.
14
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 14
2012-11-21 10:34:10

SLOVENČINA
4. Kým prvý raz sprístupníte klimatizáciu, mali by ste absolvovať autentifikáciu.
Keď sa zobrazí kontextové okno autentifikácie, do 20 sekúnd zapnite klimatizáciu.
Po úspešnej autentifikácii sa môžete prihlásiť ku klimatizácii.
Ovládanie klimatizácie
ffSkontrolujte funkciu ovládania klimatizácie na obrazovke ovládania klimatizácie.
Režim
Nastavte základnú prevádzku klimatizácie.
Možnosti
Nastavte doplnkové funkcie klimatizácie.
Časovač
Na klimatizácii nastavte časovač zapnutia alebo vypnutia.
Nastavenia
Nastavte názov siete alebo klimatizácie.
ffNastavte režim prevádzky klimatizácie stlačením karty [Mode] (Režim).
1
Zapnutie/vypnutie
napájania
2
Režim
3
Požadovaná teplota
4
Aktuálna teplota
1
3
2
4
Zapnite alebo vypnite napájanie klimatizácie.
Vyberte možnosť Auto (Automaticky), Cool (Chladiť),
Dry (Sušiť), Fan (Ventilátor) alebo Heat (Kúriť).
Vyberte požadovanú teplotu klimatizácie.
Zobrazte aktuálnu teplotu v interiérovej miestnosti.
15
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 15
2012-11-21 10:34:11
Používanie aplikácie Smart A/C
Nastavenie ďalších funkcií klimatizácie
ffMôžete ovládať ďalšie funkcie, ktoré klimatizácia podporuje.
ffĎalšie funkcie sa aktivujú v závislosti od funkcií klimatizácie.

1. Stlačte kartu [Option] (Možnosti) na spodku obrazovky.
2. Vyberte prevádzkový režim alebo ďalšie požadované funkcie.
• Podrobnosti o každej funkcii nájdete v používateľskej príručke ku klimatizácii.
POZNÁMKA
Nastavenie funkcie časovača

1
2
3
1. Po stlačení karty [Timer] (Časovač) na spodku obrazovky stlačte kartu [On Timer] (Časovač zapnutia) alebo [Off Timer]
(Časovač vypnutia).
-- Keď chcete nastaviť čas zapnutia, stlačte kartu [On Timer] (Časovač zapnutia); ak chcete nastaviť čas vypnutia, stlačte
kartu [Off Timer] (Časovač vypnutia).
2. Ak chcete nastaviť čas zapnutia alebo vypnutia, stlačte kartu [+], [-] alebo [AM], [PM].
3. Po nastavení cyklu opakovania stlačte kartu [OK].
• Čas zapnutia a čas vypnutia nemožno nastaviť súčasne.
POZNÁMKA
16
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 16
2012-11-21 10:34:12
Nastavenie údajov klimatizácie
ffPre zmenu informácií o klimatizáciu alebo pre zobrazenie informácií o verzii aplikáciu otvoríte stlačením tlačidla
[Nastavenie] Otvoriť zdrojovú licenciu.
SLOVENČINA

ffStlačením karty [AC Info Setting] (Nastavenie údajov klimatizácie) nastavte názov klimatizácie.

17
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 17
2012-11-21 10:34:12
Používanie aplikácie Smart A/C
ffAk chcete zobraziť verziu aplikácie, stlačte kartu [Version] (Verzia).

Prístup mimo domácnosti
1. Stlačte kartu [Out-of-home] (Mimo domácnosti).
2. Po zadaní ID a hesla webovej lokality Samsung Smart Appliance stlačte kartu [OK].
3. Ovládajte klimatizáciu, keď sa nenachádzate u vás doma.
-- Obsluha v režime mimo domácnosti je rovnaká ako popisuje časť „Prístup v domácnosti“ (na strane 12)

1
2
POZNÁMKA
• Ak chcete obsluhovať zariadenie v režime mimo domácnosti, musíte sa prihlásiť.
Zadajte ID a heslo, ktoré ste použili pri registrácii sieťovej služby. Ak ste sa nestali ešte členom, staňte sa ním
registráciou klimatizácie na stránke http://global.samsungsmartappliance.com .
• Keď pristupujete ku klimatizácii z prostredia mimo domova, nemôžete používať prídavné funkcie klimatizácie.
18
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 18
2012-11-21 10:34:13
Riešenie problémov
Kým zavoláte do servisného strediska, preštudujte si obsah nižšie uvedenej tabuľky.
Kontrolný bod
Skontrolujte, či je v inteligentnom telefóne
aktivovaná funkcia Wi-Fi.
V inteligentnom telefóne aktivujte pripojenie Wi-Fi.
Skontrolujte, či inteligentný telefón a
klimatizácia nie sú pripojené k odlišným
bezdrôtovým smerovačom.
Inteligentný telefón a klimatizácia musia byť pripojené k
rovnakému bezdrôtovému smerovaču.
Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi (
module Wi-Fi svieti.
Skontrolujte, či je klimatizácia správne pripojená k
bezdrôtovému smerovaču.
) na
SLOVENČINA
Klimatizáciu nie
je možné nájsť v
aplikácii Smart A/C.
Riešenie
Inteligentný telefón je pripojený ku klimatizácii správne, ale
nefunguje.
Reštartujte aplikáciu Smart A/C alebo opätovne pripojte
inteligentný telefón prostredníctvom bezdrôtového
smerovača.
Keď v aplikácii Smart A/C zvolíte funkciu V domácnosti, vyhľadá sa
viacero spotrebičov.
Vyberte klimatizáciu, ktorého číslo zariadenia je rovnaké ako
v prípade vašej klimatizácie v zozname.
Nemám k dispozícii ID a heslo na prihlásenie k funkcii Mimo
domácnosti v aplikácii Smart A/C.
Staňte sa členom na stránke Samsung Smart Appliance
(http://global.samsungsmartappliance.com) a zaregistrujte
svoju klimatizáciu.
Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi ( ) na
module Wi-Fi svieti.
Funkcia Mimo
domácnosti aplikácie
A/C nefunguje.
Skontrolujte, či svetlo Wi-Fi ( ) na module
Wi-Fi bliká v 3-sekundových intervaloch.
Skontrolujte, či je klimatizácia správne pripojená k
bezdrôtovému smerovaču.
Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač riadne pripojený k
internetu.
19
Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_SK.indd 19
2012-11-21 10:34:14
Download PDF