Samsung | VCJG05SV | Samsung VCJG05SV Užívateľská príručka (Windows 7) (Vacuum Cleaner )

VCJG**** Series
Porszívó
Használati útmutató
✻ A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.
✻ A készülék csak beltérben használható.
Magyar
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
DJ68-00661H-11.indb 1
2016. 8. 4. �� 9:14
Biztonsági előírások
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM!
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót és
gondosan őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
• A használati útmutatóban leírtak több típusra is vonatkoznak, a konkrét típus jellemzői kissé
eltérhetnek az itt leírtaktól.
ÓVATOSSÁGRA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA INTŐ JELÖLÉSEK
FIGYELEM!
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, esetlegesen halálos balesetet
okozhat.
VIGYÁZAT!
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos balesetet, vagy anyagi kárt
okozhat.
EGYÉB JELÖLÉSEK
NE kísérelje meg!
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Magyar - 2
DJ68-00661H-11.indb 2
2016. 8. 4. �� 9:14
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
•Gondosan olvasson el minden előírást! A készülék
bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a készülék alján található típustáblán feltüntetett
értékeknek.
•FIGYELEM! Ne használja a porszívót, vizes szőnyegen vagy
padlón!
Ne használja víz felszívására!
•Ha a készüléket gyerekek használják, vagy gyerekek közelében
működik, szigorú felügyeletre van szükség! Gyerekek ne
játsszanak a készülékkel! A működő készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül!
A készüléket csak rendeltetésszerűen, az itt leírtak szerint
használja!
•Porzsák nélkül ne használja a porszívót!
A jó hatásfok fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot,
mielőtt teljesen megtelne!
•Ne szívjon fel a porszívóval gyufát, parazsat vagy
cigarettacsikket! A készüléket a kályhától és más hőforrástól
távol tárolja! A hő hatására a készülék műanyag alkatrészei
deformálódhatnak és elszíneződhetnek.
•A készülékkel ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat, mert
károsíthatják a porszívót! Ne álljon rá a tömlőre! Ne tegyen
nehéz tárgyat a tömlőre! Ne zárja le a szívó- és a kimeneti
nyílást!
•A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott
fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező
vagy a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után
használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat
módját és a lehetséges kockázatok megértését.
A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a
felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet
Magyar - 3
DJ68-00661H-11.indb 3
2016. 8. 4. �� 9:14
nélkül.
•A porszívót a tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítani kell!
•Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk!
•Ha a készülék nem megfelelően működik, kapcsolja ki, és
értesítse a szakszervizt!
•Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó,
szakszerviz, vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki!
•A porszívót ne a tömlőnél fogva szállítsa!
Szállításkor a készülék fogantyúját használja!
•Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati kábel
csatlakozó dugóját húzza ki a fali aljzatból!
•A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és
termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH)
kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
Magyar - 4
DJ68-00661H-11.indb 4
2016. 8. 4. �� 9:14
Tartalomjegyzék
A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
6
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
7
A TARTOZÉKOK ÉS A
SZŰRŐK HASZNÁLATA ÉS
KARBANTARTÁSA
9
7 Hálózati kábel
7 Be/ki kapcsoló
7 Teljesítmény szabályozás
9
11
12
13
13
13
14
A többfunkciós tisztítófej használata
A padlótisztító fej karbantartása
Ellenőrizze a szűrőcsere-jelzőt
A porzsák cseréje
A bemeneti szűrő tisztítása
A kimeneti szűrő tisztítása
Elemcsere (külön megvásárolható)
HIBAELHÁRÍTÁS
14
MŰSZAKI ADATOK
15minőségtanúsítás
15
TERMÉKADATLAP
16
Magyar - 5
DJ68-00661H-11.indb 5
2016. 8. 4. �� 9:14
A porszívó összeállítása
KÜLÖN
MEGVÁSÁROLHATÓ
• A funkciók készülékenként változhatnak.
• Használaton kívül a padlótisztító fejet
csúsztassa a készüléken található tartóba.
Magyar - 6
DJ68-00661H-11.indb 6
2016. 8. 4. �� 9:14
A porszívó használata
HÁLÓZATI KÁBEL
A porszívó használata
VIGYÁZAT!
• A hálózati kábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza
ki a fali csatlakozóból!
BE/KI KAPCSOLÓ
TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁS
Teljesítmény szabályozás távvezérléssel (bizonyozos modellek esetében nem lehetséges)
-- VEZÉRLŐ GOMBOK A FOGANTYÚN
1. A porszívó BE-/KI kapcsolása.
A porszívó működésbe helyezéséhez, nyomja meg az ON/OFF
(BE/KI) gombot.
2. A porszívó MIN/MID (MINIMUM/KÖZEPES) használata.
Nyomja meg a MIN/MID gombot, hogy a minimális szívóhatással
használja a porszívót. (pl. függönyök tisztítása, stb.)
Nyomja meg újra, hogy a MID (közepes) szívóhatással használja.
3. A porszívó MAX szinten történő használat.
Nyomja meg a MAX (maximális) gombot, hogy maximális
szívóhatással használja a készüléket.
ADÓ
Vezérlő gombok a fogantyún.
[A készüléket infravörös jelek
vezérlik.]
Magyar - 7
DJ68-00661H-11.indb 7
2016. 8. 4. �� 9:14
-- Vezérlő gombok a készüléktesten
Az ON/OFF gomb többszöri megnyomásával kapcsolja
be-ki a készüléket. (Váltókapcsoló)
(KIKAPCSOLÁS → BEKAPCSOLÁS → KIKAPCSOLÁS)
Ha a fogantyú vezérlő gombja nem működik, akkor a
készüléket a készüléktesten található ON/OFF gombbal
lehet működtetni.
2
1
1
A készüléket az ON/OFF gombbal lehet be- és kikapcsolni.
2
A készülék infravörös (INFRARED) vevőjének kijelzője; világít, ha a készülék
érzékeli a fogantyú jeleit.
Teljesítmény szabályozók a készüléken (Külön megvásárolható tartozékok)
-- A FOGANTYÚN
Függöny, kisméretű szőnyeg vagy más könnyű anyag tisztításakor
tolja el úgy a szabályozót, hogy a nyílás szabaddá váljon, ekkor a
szívóerő csökken.
-- A KÉSZÜLÉKTESTEN
Állítsa be a szívóerőt a teljesítmény szabályozó gombbal.
MIN = Könnyű anyagok tisztítása.
MAX = K
emény padló és erősen szennyezett szőnyeg tisztítása.
Magyar - 8
DJ68-00661H-11.indb 8
2016. 8. 4. �� 9:14
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A TÖBBFUNKCIÓS TISZTÍTÓFEJ HASZNÁLATA
Cső
• Ha a cső eltömődik, vegye le a kihúzható csövet, és állítsa a
legrövidebbre. Ekkor könnyen eltávolítható a csőben rekedt
szennyeződés.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
• A kihúzható cső közepén található gombot előre-hátra tolva
állítsa be a megfelelő csőhosszt.
A többfunkciójú takarítófej (Külön megvásárolható tartozék)
• Rögzítse a takarítófejet a tömlő
fogantyújának végére, ebben a
helyzetben a fej réstisztítóként
használható.
• A kényes helyek tisztításához húzza ki,
és forgassa el a porolókefét.
• A kárpittisztító fej használatához vegye
le, és fordítva helyezze fel a takarítófejet.
Magyar - 9
DJ68-00661H-11.indb 9
2016. 8. 4. �� 9:14
A többfunkciójú takarítófej (Külön megvásárolható tartozék)
• Bútorkefe asztalhoz, bútorhoz és padlóhoz.
Ciklonszűrő tisztítása (opcionális)
1
2
3
4
5
6
7
8
FIGYELEM!
• Tisztítás közben
használni kell a
ciklonszűrőt.
A ciklonszűrő belső részének tisztítása
Magyar - 10
DJ68-00661H-11.indb 10
2016. 8. 4. �� 9:15
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A PADLÓTISZTÍTÓ FEJ KARBANTARTÁSA
2 funkciós tisztítófej
• A felületnek megfelelően a kapcsolóval válassza ki a kefe nélküli vagy a kefés porszívózást.
Padlótisztítás
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
Szőnyegtisztítás
Pet Brush (Option)
Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállatok szőrét és más szálakat.
Ha sűrűn porszívóz fel hajat vagy állatszőrt, akkor a forgórész körül összecsomósodó szőr miatt
csökkenhet a fordulatszám. ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a fejet.
Padlótisztító fej (Külön megvásárolható)
Nagy terület porszívózásához.
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
Magyar - 11
DJ68-00661H-11.indb 11
2016. 8. 4. �� 9:15
Nagy és gyors tisztítófej (külön megvásárolható)
Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállatok szőrét és más szálakat.
Ha sűrűn porszívóz fel hajat vagy állatszőrt, akkor a forgórész körül összecsomósodó szőr miatt
csökkenhet a fordulatszám. ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a fejet.
1. Az áttetsző fedélen található gombok segítségével
vegye le a fedelet.
2. Vegye ki a hengeres kefét.
3. Távolítsa el róla a port, olló segítségével pedig a rátekeredett hajat és
szőrt.
4. Száraz portörlővel vagy a réstisztító fejjel távolítsa el a port a kefeházból.
5. Helyezze vissza a hengeres kefét.
6. Pattintsa vissza a fedelet.
ELLENŐRIZZE A SZŰRŐCSERE-JELZŐT
Amikor a „Szűrő Ellenőrző” kijelző pirosra vált takarítás közben, a
porzsákot ki kell cserélni.
Amennyiben a „Szűrő Ellenőrző” kijelző a porzsák kicserélése
után is pirosat mutat, kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze, hogy mi
akadt bent a tömlőben, a csőben, a szívófejben, vagy a bevezető/
kivezető szűrőben.
Magyar - 12
DJ68-00661H-11.indb 12
2016. 8. 4. �� 9:15
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A PORZSÁK CSERÉJE
1
2
3
4
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TEXTIL PORZSÁK
• Textil porzsák használata esetén
A megtelt porzsákot ürítse ki, és újból használhatja.
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ
TEXTIL PORZSÁK
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A porszívót tetszése szerint használhatja mikro szűrős textil porzsákkal,
vagy papír porzsákkal.
(Mikro szűrős porzsák : VP-78M, Papír porzsák : VP-77)
A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
Vigyázzon, nehogy a szűrőt a szemétbe dobja!
A KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
Csereszűrők a helyi Samsung forgalmazónál kaphatók.
Magyar - 13
DJ68-00661H-11.indb 13
2016. 8. 4. �� 9:15
ELEMCSERE (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)
1. Ha a távvezérlés nem működik, cserélje ki az elemeket. Ha a
probléma nem szűnik meg, értesítse a szakszervizt.
2. 2 db AA méretű elemet használjon.
FIGYELEM!
1.
2.
3.
4.
Az elemeket ne szerelje szét, és ne próbálja meg feltölteni!
Az elemeket ne melegítse, és ne dobja tűzbe!
Ne cserélje fel a (+) és (-) pólust!
A lemerült elemeket ne dobja a háztartási szemét közé!
Az elem típusa : AA típus
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A porszívó nem működik.
• Ellenőrizze a hálózati kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot.
• Hagyja lehűlni a motort.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás, ha van, szüntesse meg.
A hálózati kábelt
nem lehet teljesen
visszacsévélni.
• Húzzon ki 2-3 m kábelt, és nyomja meg a visszacsévélő gombot.
A porszívó nem szívja fel
a port.
• Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a tömlőt.
Kicsi vagy csökkenő
szívóerő.
• Ellenőrizze, és szükség esetén az ábráknak megfelelően cseréljen
porzsákot, és tisztítsa meg a szűrőket.
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
Magyar - 14
DJ68-00661H-11.indb 14
2016. 8. 4. �� 9:15
műszaki adatok
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk, hogy a SAMSUNG
gyártmányú VCJG08QH, VCJG08RH, VCJG08SV, VCJG15RH, VCJG15SV, VCJG15QH, VCJG15RV
típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Modell
VCJG08QH
VCJG08SV
VCJG15RH
VCJG15SV
VCJG15QH
VCJG15RV
DEEP GRAY
DEEP GRAY
DEEP GRAY
DEEP GRAY
DEEP GRAY
DEEP GRAY
TURQUOISE
GREEN
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
max. W
850W
850W
850W
1500
1500
1500
1500
norm. W
750W
750W
750W
1300
1300
1300
1300
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
W
250
250
250
340
340
340
340
dBA
76
76
76
78
78
78
78
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
Szín
Típus
(porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítményfelvétel
VCJG08RH
Névleges feszültség/
frekvencia
Szívóteljesítmény
Zajszint
Porgyűjtő
kapacitás
Infravörös távirányító a
nyélben
Autom.
kábelvisszacsévélés
l
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható
tömlő
O
O
O
O
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
O
O
O
O
Tisztító fej
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
Tartozékok
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
Réstisztító
O
O
O
O
O
O
O
Poroló
O
O
O
O
O
O
O
Kárpittisztító
O
O
O
O
O
O
O
Fém teleszkópos nyél
O
O
O
O
O
O
O
Hálózati kábel
hossza
m
7
7
7
7
7
7
7
Hatótávolság
m
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Tömeg
(csomagolás /
nettó)
kg
9.7/4.8
10.0/4.8
9.4/4.8
9.1/4.8
8.6/4.8
9.1/4.8
9.1/4.8
297x419x246
297X419X235
297X419X235
297X419X235
297x419x246
297X419X235
297X419X235
310x552x331
310x552x331
310x552x331
310x552x331
310x552x331
310x552x331
310x552x331
Méretek
(szél.x mag.x
mélys)
nettó
(mm)
csomagolva
(mm)
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
Magyar - 15
DJ68-00661H-11.indb 15
2016. 8. 4. �� 9:15
Termékadatlap
[Magyar]
A Bizottság 665/2013/EU és 666/2013/EU rendeletének megfelelően
A
Gyártó
B
Modell
C
Energiatakarékossági
osztály
E
B
D
Éves áramfogyasztás
(kWh/év)
52.0
34.0
E
Szőnyegtisztítási
teljesítményosztály
C
D
F
Kemény padló tisztítási
teljesítményosztály
C
A
G
Por ismételt kibocsátási
osztály
A
A
H
Zajszint (dBA)
78
76
I
Névleges bemeneti
teljesítmény (W)
1300
750
J
Típus
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG15QH VCJG15RH VCJG15RV
VCJG15SV VCJG08QH VCJG08RH
VCJG08SV
Univerzális porszívó
1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312-1-ben és EN 60704-ben
meghatározott módszereken alapul.
Az energiacímkén szereplő megjegyzések
• A feltüntetett energiahatékonyság és tisztítási teljesítményosztály értéke
szőnyegen a mellékelt kétállású kefével érhető el.
• Ha a padlón illesztések és hézagok találhatók, kérjük, használja a mellékelt
„Gazdaságos – kemény padló” kefét, amely kialakítása révén padlók esetében
elősegíti az energiahatékonyság és a tisztítási osztály követelményeinek
elérését.
• Az energiacímkén feltüntetett értékeket az előírt mérési folyamaton keresztül
határoztuk meg (az EN 60312-1 szabványnak megfelelően).
Gazdaságos –
kemény padló
Magyar - 16
DJ68-00661H-11.indb 16
2016. 8. 4. �� 9:15
Memo
DJ68-00661H-11.indb 17
2016. 8. 4. �� 9:15
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
DJ68-00661H-11.indb 18
2016. 8. 4. �� 9:15
VCJG**** Series
Vysavač
uživatelská příručka
✻ Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
✻ Pouze pro vnitřní použití.
Čeština
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
DJ68-00661H-11.indb 1
2016. 8. 4. �� 9:15
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ
• Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji
pro pozdější potřebu.
VAROVÁNÍ
• Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry
vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.
POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA
Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Představuje ZAKÁZANOU činnost.
Představuje činnost, kterou musíte provést.
Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
Čeština - 2
DJ68-00661H-11.indb 2
2016. 8. 4. �� 9:15
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se
ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako
napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
•VAROVÁNÍ: N
epoužívejte vysavač na mokré koberce nebo
podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
•Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je
nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy
nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte
pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto
pokynech.
•Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový
sáček dříve, než se zcela zaplní.
•Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo
cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům
a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit
barevnosti plastové součásti přístroje.
•Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou
poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici
nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
•Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným
vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku
nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy
tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
•Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v
případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném
použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí
Čeština - 3
DJ68-00661H-11.indb 3
2016. 8. 4. �� 9:15
provádět děti bez dozoru.
•Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka
vytažena ze zásuvky.
•Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
•Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a
obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
•Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem
nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifi kovanou
osobou, aby se předešlo možnému riziku.
•Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
Používejte rukojeť na těle vysavače.
•Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před
odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.
•Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační
povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung,
např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Čeština - 4
DJ68-00661H-11.indb 4
2016. 8. 4. �� 9:15
Obsah
SESTAVENÍ VYSAVAČE
6
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
7
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
9
7 Napájecí kabel
7 Hlavní vypínač
7 Ovládání výkonu
9
11
12
13
13
13
14
Použití příslušenství
Údržba nástrojů na podlahy
Kontrola indikátoru filtru
Výměna prachového sáčku
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
Výměna baterie (volitelně)
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
15
MIKROFIŠ K PRODUKTU
16
Čeština - 5
DJ68-00661H-11.indb 5
2016. 8. 4. �� 9:15
Sestavení vysavače
Doplněk
• Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
• Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do
odkládací drážky.
Čeština - 6
DJ68-00661H-11.indb 6
2016. 8. 4. �� 9:15
Používání vysavače
NAPÁJECÍ KABEL
Používání vysavače
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
VÝSTRAHA
HLAVNÍ VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ VÝKONU
Typ s dálkovým ovládáním (VOLITELNĚ)
-- HADICE
1. Zapnutí/vypnutí vysavače
Vysavač zapnete stiskem tlačítka ON/OFF.
Dalším stiskem tlačítka vysavač vypnete.
2. Nastavení MIN/MID
Stiskem tlačítka MIN/MID se sníží výkon vysavače.
(Hodí se k vysávání záclon apod.)
Dalším stiskem tlačítka se aktivuje střední výkon MID.
3. Výkon MAX
Stiskem tlačítka MAX se aktivuje maximální výkon.
VYSÍLAČ
OVLADAČ NA RUKOJETI
[ Vysavač je ovládán pomocí
infračervených signálů. ]
Čeština - 7
DJ68-00661H-11.indb 7
2016. 8. 4. �� 9:15
-- TĚLO PŘÍSTROJE
Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete
vysavač.
2
(OFF → ON → OFF)
Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být
vysavač ovládán pomocí tlačítka ON/OFF na těle přístroje. 1
1
Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.
2
Kontrolka INFRARED označuje tu část, která přijímá infračervený signál od
ovladače rukojeti.
Typ s ovládáním na těle přístroje (Volitelně)
-- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných
lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak
otvor.
-- TĚLO PŘÍSTROJE
Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání
výkonu doprava a doleva.
MIN = Vypnutí vysavače.
MAX = P
ro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
Čeština - 8
DJ68-00661H-11.indb 8
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Trubka
• Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. tím
se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.
Údržba nástrojů a filtru
• Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka
ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.
Příslušenství (VOLITELNĚ)
• Vsuňte příslušenství do zakončení
rukojeti hadice.
• Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro
čištění citlivých míst.
• Pro použití hubice na čalounění vsuňte
příslušenství do zakončení rukojeti hadice
v opačném směru.
Čeština - 9
DJ68-00661H-11.indb 9
2016. 8. 4. �� 9:15
Příslušenství (VOLITELNĚ)
• Kartáč na nábytek pro čištění stolů, dalšího nábytku a podlah.
Čištění cyklónového filtru (volitelné příslušenství)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROVÁNÍ
• Během čištění
je nutné použít
cyklónový filtr.
Čištění vnitřních součástí cyklónového filtru
Čeština - 10
DJ68-00661H-11.indb 10
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY
2-Step Brush
• Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.
Údržba nástrojů a filtru
Čištění koberců
Čištění podlah
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Pet Brush (DOPLNĚK)
Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se
namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.
Parquet brush (DOPLNĚK)
Vysávání se širokým záběrem.
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Čeština - 11
DJ68-00661H-11.indb 11
2016. 8. 4. �� 9:15
Power Turbo Plus (Option)
Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se
namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.
1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a
sejměte jej.
2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.
3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové
lišty pomocí nůžek.
4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače
nebo kartáče.
5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.
6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své
místo.
KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU
Pokud se během vysávání rozsvítí indikátor “kontroly fi ltru“
červeně, je nutné vyměnit prachový sáček.
Pokud indikátor „kontroly fi ltru“ svítí červeně i po výměně
prachového sáčku, vysavač vypněte a zkontrolujte, jestli není
ucpaná hadice, trubice, hubice nebo nasávací/výstupní fi ltr.
Čeština - 12
DJ68-00661H-11.indb 12
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
4
Údržba nástrojů a filtru
Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento
vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo
papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
OPTIONAL
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nezahazujte.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
Náhradní fi ltry zakoupíte u místního distributora Samsung.
Čeština - 13
DJ68-00661H-11.indb 13
2016. 8. 4. �� 9:15
VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNĚ)
1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.
VAROVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
Nezaměňujte póly (+) a (-).
Baterie řádně zlikvidujte.
Druh BAterie: Velikost AA
Čeština - 14
DJ68-00661H-11.indb 14
2016. 8. 4. �� 9:15
Řešení problémů
ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.
• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.
• Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně
klesá.
• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Řešení problémů
PROBLÉM
Napájecí kabel se nenavíjí
• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
úplně.
Vysavač nevysává
nečistoty.
• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí
sání.
• Zkontrolujte fi ltr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v
pokynech.
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
Čeština - 15
DJ68-00661H-11.indb 15
2016. 8. 4. �� 9:15
Mikrofiš k produktu
[Čeština]
Na základě nařízení Evropské komise č. 665/2013 a 666/2013
A
Dodavatel
B
Model
C
Třída energetické
účinnosti
E
B
D
Roční spotřeba
elektrické energie
(kWh/rok)
52.0
34.0
E
Třída výkonnosti čištění
koberců
C
D
F
Třída výkonnosti čištění
pevných podlah
C
A
G
Třída reemisí prachu
A
A
H
Úroveň hlučnosti (dBA)
78
76
I
Jmenovitý příkon (W)
1300
750
J
Typ
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG15QH VCJG15RH VCJG15RV
VCJG15SV VCJG08QH VCJG08RH
VCJG08SV
Vysavač pro obecné použití
1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve standardech
EN 60312-1 a EN 60704.
Poznámky k energetickému štítku
• Udávané třídy energetické účinnosti a účinnosti čištění na koberci lze dosáhnout
při použití přiloženého normálního kartáče.
• Pokud jsou na tvrdé podlaze spoje a spáry, použijte přiložený kartáč „Eco na
tvrdé podlahy“, který je navržen tak, aby splňoval třídu energetické účinnosti a
účinnosti čištění na tvrdých podlahách se spoji a spárami.
• Hodnoty uvedené na energetickém štítku byly stanoveny dle předepsaného
postupu měření (v souladu s normou EN60312 – 1).
Kartáč Eco na tvrdé
podlahy
Čeština - 16
DJ68-00661H-11.indb 16
2016. 8. 4. �� 9:15
Memorandum
DJ68-00661H-11.indb 17
2016. 8. 4. �� 9:15
DJ68-00661H-11.indb 18
2016. 8. 4. �� 9:15
VCJG**** Series
Vysávač
návod na použitie
✻ Pred obsluhou tohto prístroja si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Prístroj je určený na použitie len v interiéri.
Slovenčina
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
DJ68-00661H-11.indb 1
2016. 8. 4. �� 9:15
Bezpečnostné upozornenia
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
VAROVANIE
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre
budúce použitie.
VAROVANIE
• Pretože tento návod na použitie je určený pre viaceré modely, vlastnosti vášho vysávača sa
môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tomto návode.
POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Upozornenie na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho úrazu.
Upozornenie na riziko poranenia alebo materiálnej škody.
OSTATNÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje niečo, čo NESMIETE robiť.
Označuje niečo, čo musíte dodržiavať.
Upozorňuje, že musíte odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
Slovenčina - 2
DJ68-00661H-11.indb 2
2016. 8. 4. �� 9:15
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
•Prečítajte si pozorne všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite,
že napätie v elektrickej sieti sa zhoduje s napätím uvedeným na
typovom štítku na spodnej časti vysávača.
•VAROVANIE: Nepoužívajte vysávač, keď je koberec alebo
podlaha mokrá.
Nepoužívajte na vysávanie vody.
•Keď zariadenie používajú deti, alebo sa používa v blízkosti detí,
je potrebný prísny dozor. Nedovoľte, aby sa vysávač používal
ako hračka. Nikdy nenechajte spustený vysávač bez dozoru.
Používajte vysávač len na tie účely, ktoré sú uvedené v tomto
návode.
•Nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka.
Prachové vrecko vymeňte predtým, ako sa naplní, aby ste
dosiahli čo najväčšiu účinnosť.
•Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, horiaceho
popola alebo cigaretových ohorkov. Vysávač skladujte ďalej
od sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a
poškodiť farebnú povrchovú úpravu plastových častí vysávača.
•Nepoužívajte vysávač na vysávanie tvrdých a ostrých
predmetov. Inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na hadicu
nestúpajte. Na hadicu neklaďte žiadnu záťaž. Neblokujte
nasávaciu alebo výfukovú časť.
•Pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite vysávač. Pred
výmenou prachového vrecka alebo prachového kontajnera
odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Aby ste predišli
poškodeniu kábla, tak pri jeho odpájaní ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za kábel samotný.
•Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu spojené riziká.
Slovenčina - 3
DJ68-00661H-11.indb 3
2016. 8. 4. �� 9:15
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
•Pred čistením alebo údržbou zariadenia odpojte zástrčku od
elektrickej zásuvky.
•Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
•Ak vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a obráťte sa
na autorizovaného servisného zástupcu.
•Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
servisný zástupca alebo podobne kvalifi kovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
•Neprenášajte vysávač držaním za hadicu.
Použite držadlo na vysávači.
•Ak vysávač nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Pred odpojením zariadenia vypnite napájanie.
•Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných
povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti
Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina - 4
DJ68-00661H-11.indb 4
2016. 8. 4. �� 9:15
Obsah
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
6
OVLÁDANIE VYSÁVAČA
7
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
9
7 Napájací kábel
7 Hlavný vypínač
7 Riadenie výkonu
9
11
12
13
13
13
14
Použití příslušenství
Údržba nástrojů na podlahy
Indikátor výmeny filtra
Výměna prachového sáčku
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
Výmena batérie (voliteľné)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
15
INFORMÁCIE O PRODUKTE
16
Slovenčina - 5
DJ68-00661H-11.indb 5
2016. 8. 4. �� 9:15
Zloženie vysávača
VOLITEĽNÉ
• Vlastnosti vysávača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
• Pri skladovaní zaistite podlahový nástavec.
Slovenčina - 6
DJ68-00661H-11.indb 6
2016. 8. 4. �� 9:15
Ovládanie vysávača
NAPÁJACÍ KÁBEL
Ovládanie vysávača
UPOZORNENIE
• Pri odpájaní zástrčky sieťovej šnúry zo zásuvky ťahajte za koncovku. nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
HLAVNÝ VYPÍNAČ
RIADENIE VÝKONU
Typ s diaľkovým ovládaním (VOLITEĽNÉ)
-- HADICA
1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE vysávača
Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete vysávač.
Sender
Ďalším stlačením tlačidla vysávač vypnete.
2. Vysávanie v režime MIN/MID
Stlačením tlačidla MIN/MID nastavíte vysávač do režimu nízkeho
výkonu (vysávanie závesov a pod.).
Ďalším stlačením tlačidla vysávač nastavíte do režimu MID (stredný
výkon).
3. Vysávanie v režime MAX
Stlačením tlačidla MAX nastavíte vysávač do režimu maximálneho OVLÁDANIE NA RUKOVÄTI
[ Vysávač je ovládaný pomocou
sacieho výkonu.
infračervených signálov. ]
Slovenčina - 7
DJ68-00661H-11.indb 7
2016. 8. 4. �� 9:15
-- TELO VYSÁVAČA
Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.)
zapnete a vypnete vysávač.
(OFF (VYP.) → ON(ZAP.) → OFF (VYP.))
Ak diaľkové ovládanie na rukoväti nefunguje, je možné
ovládať vysávač pomocou tlačidla on/oFF (ZAP./VYP.) na
tele vysávača.
2
1
1
Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) zapína alebo vypína vysávač.
2
Indikátor INFRARED označuje časť, ktorá prijíma infračervený signál z
diaľkového ovládania na rukoväti.
Typ s ovládáním na těle přístroje (VOLITEĽNÉ)
-- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných
lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak
otvor.
-- TĚLO PŘÍSTROJE
Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání
výkonu doprava a doleva.
MIN = Vypnutí vysavače.
MAX = P
ro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
Slovenčina - 8
DJ68-00661H-11.indb 8
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Trubka
• Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím
se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.
Údržba nástrojů a filtru
• Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka
ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.
Příslušenství (VOLITEĽNÉ)
• Vsuňte příslušenství do zakončení
rukojeti hadice.
• Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč
pro čištění citlivých míst.
• Pro použití hubice na čalounění vsuňte
příslušenství do zakončení rukojeti
hadice v opačném směru.
Slovenčina - 9
DJ68-00661H-11.indb 9
2016. 8. 4. �� 9:15
Příslušenství (VOLITEĽNÉ)
• Kefa na nábytok, stoly a podlahu.
Čistenie vírového filtra (Voliteľné)
1
2
3
4
5
6
7
8
VAROVANIE
• Počas upratovania
je nevyhnutné
používať vírový
filter.
Čistenie vnútornej časti vírového filtra
Slovenčina - 10
DJ68-00661H-11.indb 10
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY
2-Step Brush
• Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.
Údržba nástrojů a filtru
Čištění koberců
Čištění podlah
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Pet Brush (VOLITEĽNÉ)
Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch.
Časté vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania kvôli materiálom
namotaným okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.
Parquet brush (VOLITEĽNÉ)
Vysajte prach v širokom priestore naraz.
• Ak je nasávací otvor upchaný, odstráňte všetky nečistoty.
Slovenčina - 11
DJ68-00661H-11.indb 11
2016. 8. 4. �� 9:15
Power Turbo Plus (VOLITEĽNÉ)
Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch.
Časté vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania kvôli materiálom
namotaným okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.
1. Stlačte tlačidlo open (otvoriť) na priehľadnom kryte
a odoberte kryt.
2. Vyberte kefu z priehľadného krytu.
3. Pomocou nožníc odstráňte nečistoty ako je prach a vlasy omotané okolo
kefy.
4. Prach vo vnútri krytu kefy odstráňte pomocou suchej prachovky alebo
štrbinového nástavca.
5. Vložte a upevnite kefu do rotačného pásu.
6. Zaistite priehľadný kryt späť na svoje miesto, čím
dokončíte montáž.
INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA
Ak počas vysávania indikátor “zaplnenia nečistotami” zmení farbu
na “ČERVENÚ”, je potrebné vymeniť vrecko na nečistoty.
Ak je aj po výmene vrecka na nečistoty indikátor “zaplnenia
nečistotami” “ČERVENÝ”, vypnite zariadenie a skontrolujte, či sa
neupchala hadica, trubica alebo sacia hubica.
Slovenčina - 12
DJ68-00661H-11.indb 12
2016. 8. 4. �� 9:15
Údržba nástrojů a filtru
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
4
Údržba nástrojů a filtru
Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento
vysavač. dle Vašeho přání
můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M,
Paper-bag:VP-77)
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
VOLITELNĚ
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nezahazujte.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
Náhradné filtre môžete zakúpiť u miestnych predajcov Samsung.
Slovenčina - 13
DJ68-00661H-11.indb 13
2016. 8. 4. �� 9:15
VÝMENA BATÉRIE (VOLITEĽNÉ)
1. Keď vysávač nefunguje, vymeňte batérie. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na nášho autorizovaného predajcu.
2. Použite 2 batérie veľkosti AA.
VAROVANIE
1.
2.
3.
4.
Nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte batérie.
Nikdy nezohrievajte batérie ani ich nehádžte do ohňa.
Nezamieňajte póly (+), (-)
Batérie náležite zlikvidujte.
TYP BATÉRIE : Veľkosť AA
Slovenčina - 14
DJ68-00661H-11.indb 14
2016. 8. 4. �� 9:15
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Motor neštartuje.
• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
• Nechajte vysávač vychladnúť.
Riešenie problémov
Nasávací výkon postupne
• Skontrolujte a odstráňte blokovanie.
klesá.
Kábel sa nenavíja úplne.
• Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte tlačidlo navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.
• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Slabý alebo klesajúci
nasávací výkon.
• Skontrolujte fi lter a v prípade potreby ho vyčistite tak, ako je znázornené
v návode.
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
Slovenčina - 15
DJ68-00661H-11.indb 15
2016. 8. 4. �� 9:15
Informácie o produkte
[Slovenčina]
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 a č. 666/2013
A
Dodávateľ
B
Model
C
Trieda energetickej
účinnosti
D
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG15QH VCJG15RH VCJG15RV
VCJG15SV VCJG08QH VCJG08RH
E
B
Ročná spotreba energie
(kWh/rok)
52.0
34.0
E
Trieda účinnosti čistenia
kobercov
C
D
F
Trieda účinnosti čistenia
tvrdých podláh
C
A
G
Trieda reemisie prachu
A
A
H
Úroveň intenzity zvuku
(dBA)
78
76
I
Menovitý príkon (W)
1300
750
J
Typ
VCJG08SV
Vysávač na všeobecné použitie
1) Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok), založená na 50 upratovacích úkonoch.
Reálna ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Merania spotreby energie a výkonu sú založené na postupoch uvedených v normách
EN 60312-1 a EN 60704.
Poznámky k štítku s energetickými informáciami
• Deklarovanú energetickú účinnosť a výkonnostnú triedu vysávania na kobercoch
možno dosiahnuť s použitím priloženej 2-krokovej kefy.
• Ak sa na tvrdej podlahe nachádzajú spoje a medzery, použite priloženú
kefu „Eco na tvrdé podlahy“, ktorá je navrhnutá na dosahovanie príslušnej
energetickej účinnosti a výkonnostnej triedy vysávania na tvrdej podlahe so
spojmi a medzerami.
• Hodnoty uvedené na štítku s energetickými informáciami boli stanovené
pomocou predpísaného postupu merania (v súlade s normou EN60312 – 1).
Kefa Eco na tvrdé
podlahy
Slovenčina - 16
DJ68-00661H-11.indb 16
2016. 8. 4. �� 9:15
Memorandum
DJ68-00661H-11.indb 17
2016. 8. 4. �� 9:15
DJ68-00661H-11.indb 18
2016. 8. 4. �� 9:15
VCJG**** Series
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
✻ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ελληνικά
imagine the possibilities
Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
DJ68-00661H-11.indb 1
2016. 8. 4. �� 9:15
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
• Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα
χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς
από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή υλικής βλάβης.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Ελληνικά - 2
DJ68-00661H-11.indb 2
2016. 8. 4. �� 9:15
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού την
ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται
στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
•ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική
σκούπα όταν το χαλί ή το πάτωμα είναι υγρό.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
•Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν μια συσκευή χρησιμοποιείται
από ή κοντά σε παιδιά. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε
την ηλεκτρική σκούπα μόνο για τη χρήση για την οποία
προορίζεται βάσει αυτών των οδηγιών.
•Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
σκόνης. Αδειάζετε τη σακούλα σκόνης προτού γεμίσει,
προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
•Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε
σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Κρατήστε
την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες πηγές
θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
•Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με
την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε πάνω στο σωλήνα
σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρη πάνω στο σωλήνα. Μην
εμποδίζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
•Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα
της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε
σακούλα ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης,
αφαιρέστε το βύσμα πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι
τραβώντας το καλώδιο.
Ελληνικά - 3
DJ68-00661H-11.indb 3
2016. 8. 4. �� 9:15
•Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
•Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον
καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
•Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
•Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
•Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε
να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
•Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από
τον σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
•Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε
από την πρίζα.
•Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung
αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος
και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα
συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Ελληνικά - 4
DJ68-00661H-11.indb 4
2016. 8. 4. �� 9:15
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΚΟΎΠΑΣ
6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
7
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΦΊΛΤΡΟΥ
9
7 Καλωδιο ρευματος
7 Διακοπτης on/off (ενεργοποιηση/
απενεργοποιηση)
7 Χειριστηριο ελεγχου
9
11
12
13
13
13
14
Χρηση εξαρτηματων
Συντηρηση εργαλειων δαπεδου
Ελεγχος ενδειξης φιλτρου
Αλλαγη της σακουλας σκονης
Καθαρισμος φιλτρου εισαγωγης
Καθαρισμος του φιλτρου εξαγωγης
Αλλαγη της μπαταριας (προαιρετικα)
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
15
ΔΕΛΤΊΟ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
16
Ελληνικά - 5
DJ68-00661H-11.indb 5
2016. 8. 4. �� 9:15
συναρμολόγηση της σκούπας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
• Για αποθήκευση, αποθέστε το ακροφύσιο
δαπέδου.
Ελληνικά - 6
DJ68-00661H-11.indb 6
2016. 8. 4. �� 9:15
λειτουργία της σκούπας
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
λειτουργία της σκούπας
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, πιάστε το βύσμα και όχι
το καλώδιο.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τύπος τηλεχειριστηρίου (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
-- ΣΩΛΗΝΑΣ
1. Ηλεκτρική σκούπα ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε σε λειτουργία την ηλεκτρική
σκούπα.
Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2. Ηλεκτρική σκούπα MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ)
Πατήστε το κουμπί MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ) για να
λειτουργήσετε την ηλεκτρική σκούπα σε χαμηλό επίπεδο (για
καθαρισμό κουρτινών, κ.λπ.).
Πατήστε ξανά για να λειτουργήσετε την ηλεκτρική σκούπα σε
τρόπο λειτουργίας MID (ΜΕΣΗ).
3. Χρήση στο MAX (ΜΕΓ.)
Πατήστε το κουμπί ΜAX (ΜΕΓ.) για να λειτουργήσει η ηλεκτρική
σκούπα με τη μέγιστη ισχύ.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΩ
ΣΤΗ ΛΑΒΗ
[Η σκούπα ελέγχεται
χρησιμοποιώντας υπέ- ρυθρα
σήματα.]
Ελληνικά - 7
DJ68-00661H-11.indb 7
2016. 8. 4. �� 9:16
-- ΣΩΜΑ
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επανειλλημένως για να ξεκινήσετε 2
και να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
(OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)→ ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
→ OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ))
1
Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχου λαβής δεν λειτουργεί,
η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να λειτουργήσει
χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο σώμα της
συσκευής.
1
Το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θέτει την
ηλεκτρική σκούπα εντός ή εκτός λειτουργίας.
2
Η λυχνία INFRARED (ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ) υποδεικνύει ότι το τμήμα λαμβάνει το
υπέρυθρο σήμα από το χειριστήριο ελέγχου πάνω στη λαβή.
Τύπος χειριστηρίου πάνω στο σώμα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
-- ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό κουρτινών,
μικρών χαλιών και άλλων λεπτών υφασμάτων, τραβήξτε την
τάπα αέρος έως ότου ανοίξει η οπή.
-- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΕΝΤΑΣΗΣ)
Για το έλεγχο του επιπέδου ισχύος, απλά μετακινήστε το κάτω
μέρος του χειριστηρίου προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
MIN (ΕΛΑΧ.) = Γ
ια ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. διαφανείς
κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ λερωμένα χαλιά.
Ελληνικά - 8
DJ68-00661H-11.indb 8
2016. 8. 4. �� 9:16
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Σωλήνας
• Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε τον
τηλεσκοπικό σωλήνα και προσαρμόστε τον για να μειώσετε
το μήκος του. Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων
που έχουν συσσωρευθεί στο σωλήνα.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
• Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα
σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο
κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα πίσω και προς
τα εμπρός.
Εξάρτημα (Προαιρετικά)
• Πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής
του σωλήνα.
• Τραβήξτε και γυρίστε τη βούρτσα
ξεσκονίσματος για τον καθαρισμό
ευαίσθητων επιφανειών.
• Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
ταπετσαρίας, πιέστε το εξάρτημα στο
άκρο της λαβής του σωλήνα.
Ελληνικά - 9
DJ68-00661H-11.indb 9
2016. 8. 4. �� 9:16
Εξάρτημα (Προαιρετικά)
• Βούρτσα επίπλων για το γραφείο, Έπιπλα και το Πάτωμα.
Καθαρισμός του φίλτρου κυκλώνα (προαιρετικό)
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιείτε
το Φίλτρο
Κυκλώνα κατά τον
καθαρισμό.
Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους του φίλτρου κυκλώνα
Ελληνικά - 10
DJ68-00661H-11.indb 10
2016. 8. 4. �� 9:16
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Βούρτσα 2 βημάτων
• Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Καθαρισμός χαλιών
Καθαρισμός δαπέδων
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει φράξει.
Βούρτσα ζώων (Προαιρετικά)
Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά.
Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της περιστροφής,
λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση,
καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
Βούρτσα για παρκέ (Προαιρετικά)
Καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα την εσωτερική πλευρά αμέσως
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει
φράξει.
Ελληνικά - 11
DJ68-00661H-11.indb 11
2016. 8. 4. �� 9:16
Ισχύς Turbo Plus (Προαιρετικά)
Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά.
Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της περιστροφής,
λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση,
καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
1. Πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα) στο κάλυμμα
της διαφανούς οθόνης για να διαχωρίσετε το
κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο της βούρτσας από την διαφανή οθόνη.
3. Αφαιρέστε απορρίμματα, όπως σκόνη και τρίχες, που έχουν μπερδευτεί
γύρω από τον κύλινδρο της βούρτσας χρησιμοποιώντας ψαλίδι.
4. Αφαιρέστε τη σκόνη μέσα από το περίβλημα της βούρτσας
χρησιμοποιώντας ένα ξεσκονόπανο ή το εξάρτημα για τα δύσκολα
σημεία.
5. Εισαγάγετε τον κύλινδρο της βούρτσας στον ιμάντα
περιστροφής και συναρμολογήστε.
6. Για την επανασυναρμολόγηση, τοποθετήστε
το κάλυμμα της διαφανούς οθόνης πίσω στη
θέση του πιέζοντάς το έως ότου ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
Εάν η ένδειξη «Έλεγχος Φίλτρου» αποκτήσει κόκκινο
χρώμα ενώ καθαρίζετε, η σακούλα σκόνης χρήζει
αντικατάστασης.
Εάν η ένδειξη «Έλεγχος φίλτρου» εξακολουθεί να είναι
κόκκινη ακόμα και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου με
νέο, απενεργοποιήστε τη σκούπα και ελέγξτε εάν υπάρχουν
απορρίμματα που φράζουν τους σωλήνες, το ακροφύσιο
δαπέδου ή το φίλτρο εισαγωγής/εξαγωγής.
Ελληνικά - 12
DJ68-00661H-11.indb 12
2016. 8. 4. �� 9:16
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
3
4
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Για υφασμάτινη σακούλα
Μετά τη χρήση, εάν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη με σκόνη,
καθαρίστε την υφασμάτινη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ξανά.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Μπορείτε να αγοράστε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που
αγοράσατε αυτή την ηλεκτρική σκούπα.
Η χάρτινη σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προτιμάτε (Μικρόσακούλα: VP-78M, Χάρτινη σακούλα: VP-77)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
4
Μην πετάτε το φίλτρο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον τοπικό σας διανομέα Samsung.
Ελληνικά - 13
DJ68-00661H-11.indb 13
2016. 8. 4. �� 9:16
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι
εκτός λειτουργίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
2. Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AA.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
Μην αποσυναρμολογείτε και μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη φωτιά.
Μην αντιστρέφετε τους πόλους (+), (-)
Απορρίψτε τις μπαταρίες κατάλληλα.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος
AA
Ελληνικά - 14
DJ68-00661H-11.indb 14
2016. 8. 4. �� 9:16
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε
λειτουργία.
• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης
μειώνεται σταδιακά.
• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται • Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 cm και πιέστε προς τα
πλήρως.
κάτω το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν
• Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
μαζεύει τη βρομιά.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση
• Ελέγξτε τα φίλτρα, και εάν απαιτείται, καθαρίστε όπως υποδεικνύεται
στις οδηγίες.
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
Ελληνικά - 15
DJ68-00661H-11.indb 15
2016. 8. 4. �� 9:16
Δελτίο προϊόντος
[Ελληνικά]
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 665/2013 και αρ. 666/2013
A
Προμηθευτής
B
Μοντέλο
C
Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης
D
Samsung Electronics., Co. Ltd
VCJG15QH
VCJG15RH
VCJG15RV
VCJG15SV
VCJG08QH
VCJG08RH
E
B
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας (kWh/έτος)
52.0
34.0
E
Κατηγορία απόδοσης
καθαρισμού χαλιού
C
D
F
Κατηγορία απόδοσης
καθαρισμού σκληρού
δαπέδου
C
A
G
Κατηγορία
επανεκπομπής σκόνης
A
A
H
Επίπεδο ηχητικής
ισχύος (dBA)
78
76
I
Ονομαστική ισχύς
εισόδου (W)
1300
750
J
Τύπος
VCJG08SV
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
1) Ε
νδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50 εργασίες καθαρισμού.
Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.
2) Ο
ι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις μεθόδους που
περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312-1 και EN 60704.
Σημειώσεις για την ετικέτα ενέργειας
• Η αναφερόμενη ενεργειακή απόδοση και η κατηγορία επίδοσης καθαρισμού
μπορούν να επιτευχθούν με την παρεχόμενη βούρτσα 2 βημάτων.
• Όταν στη σκληρή επιφάνεια δαπέδου υπάρχουν αρμοί και κενά, να
χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη «βούρτσα Eco για σκληρές επιφάνειες
δαπέδου», η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργειακή
απόδοση και η κατηγορία επίδοσης καθαρισμού.
• Οι τιμές που αναφέρονται στην ετικέτα ενέργειας προσδιορίστηκαν σύμφωνα
με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (βάσει του προτύπου EN60312 - 1).
Βούρτσα Eco για
σκληρές επιφάνειες
δαπέδου
Ελληνικά - 16
DJ68-00661H-11.indb 16
2016. 8. 4. �� 9:16
Σημείωμα
DJ68-00661H-11.indb 17
2016. 8. 4. �� 9:16
DJ68-00661H-11
DJ68-00661H-11.indb 18
2016. 8. 4. �� 9:16
Download PDF