Samsung | GT-I9505 | Samsung GT-I9505 Rýchly sprievodca

Príručka
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Úvod Otec
Vďaka nášmu smartfónu nabrala naša prvá rodinná dovolenka v zahraničí úplne nový rozmer!
Chcem sa s vami podeliť o niektoré ďalšie tipy, ako smartfón využívať naplno.
Mama
Dcéra
Syn
2
Obsah
4
6
8
10
14
18
24
Zachytiť dve scény súčasne: Duálny fotoaparát
Zachytenie akcie: Dynamický záber
Vdýchnite svojim fotografiám život: Ozvučená snímka
Vytvorenie vlastného fotoalbumu: Fotopríbeh
Stačí sa priblížiť prstom: Bezdotykové zobrazenie
Bezdotykové ovládanie: Ovládanie gestami
Inteligentné funkcie: Inteligentné posúvanie,
Inteligentná pauza
27 Zdieľajte radosť: Group Play
32 Sledovať kalórie: S Health
35 Jednoduché ovládanie aj v chlade
3
Zachytiť dve
scény súčasne:
Duálny fotoaparát
Funkcia duálny fotoaparát umožňuje
zachytiť nádhernú krajinu a autoportrét
súčasne. Včera som zachytil, ako sa môj
syn hrá s vtákmi aj moju reakciu a to
všetko naraz!
4
V režime Duálny fotoaparát možno zaznamenať dva obrázky naraz
Odfoťte si autoportrét v úžasnom
prostredí. Na zaznamenanie dvoch
scén súčasne zariadenie využíva
predný a zadný objektív.
Na fotoaparáte ťuknite na
a zariadenie sa prepne do režimu duálneho
fotoaparátu. Zarovnajte hľadáčiky a potom zamerané scény odfoťte.
a podržte prst na obrázku predného objektívu a upravte jeho veľkosť a
•Ťuknite
umiestnenie.
•Ak chcete na vsadený obrázok použiť rôzne štýly, ťuknite na položku .
5
Zachytenie
akcie:
Dynamický
záber
Keď svojho syna sledujem, ako po
námestí naháňa holuby, prajem si,
aby som všetko to jeho roztomilé
vyvádzanie mohol zaznamenať.
Potom si uvedomím, že presne to
dokáže dynamický záber!
6
Zaznamenajte dynamické fotky s režimom Dynamický záber
Režim Dynamický záber sa používa na
zachytenie série obrázkov objektu v
pohybe, ktoré sa potom pospájajú do
obrázka, ktorý zachytáva celú akciu.
Môžete vytvoriť umelecký a živý obraz
vzdialeného objektu v pohybe.
Na fotoaparáte ťuknite na Režim > Dynamický záber, čím zariadenie
prepnete do režimu dynamického záberu, a potom môžete fotiť.
Ak chcete nasnímať najlepší záber, postupujte podľa nasledujúcich tipov.
Zaradenie nemusí snímať zábery správne v iných podmienkach snímania.
•Pevne podržte fotoaparát a pri snímaní záberov sa nehýbte.
•Snímajte zábery objektu, ktorý sa hýbe v jednom smere.
•Snímajte zábery s pozadím bez pohyblivých objektov.
•Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
objekty, ktoré sú príliš blízko ani príliš ďaleko na to, aby sa
•Nefotografujte
vmestili do hľadáčika, alebo príliš dlhé objekty, napríklad autobus alebo vlak.
7
Vdýchnite svojim
fotografiám
život:
Ozvučená snímka
Dnes má moja dcéra narodeniny
a v našom hoteli sme usporiadali
narodeninovú oslavu. Vďaka tomuto
zariadeniu môžeme zaznamenať jej
reakciu na ozvučenej snímke.
8
Pridajte zvuk k vašim snímkam v režime Ozvučená snímka
V režime Ozvučená snímka môžete
zaznamenávať fotografie a pár sekúnd
zvuku. Vďaka zvukovému záznamu
fotografia naozaj ožije.
Na fotoaparáte ťuknite na Režim > Ozvučená snímka, čím zariadenie
prepnete do režimu ozvučenej snímky, a potom môžete fotiť.
Zvukový záznam si vypočujete tak, že naň znovu ťuknete.
9
Vytvorenie
vlastného
fotoalbumu:
Fotopríbeh
Nakoniec som nafotil toľko fotiek,
že teraz bude ťažké všetky ich
usporiadať. Našťastie, zariadenie
automaticky triedi fotografie a vytvára
z nich atraktívne fotoalbumy.
10
Vytvorte si vlastný fotoalbum
Zariadenie automaticky triedi
fotografie do albumov podľa určených
kritérií a vy o nich môžete zaznamenať
podrobné informácie.
Ak nasnímate veľa fotografií na
jednom mieste alebo v jediný deň,
zariadenie vás vyzve na vytvorenie
albumu.
V aplikácii Fotopríbeh ťuknite na Vytvoriť album > Podľa informácií o
značke a zadajte podrobnosti. Zadajte názov albumu, zvoľte rozloženie
obrázkov a titulný obrázok, a potom ťuknite na Vytvoriť album.
kritériá pre
•Špecifikujte
album, ako sú miesta,
ľudia a/alebo čas.
11
Pridanie ďalších informácií o albume
Môžete zaznamenať podrobné informácie o
stránke alebo fotografii. Počas otáčania stránok
ťuknite na dátum na stránke. Ťuknite na položku
a pridajte na stránku poznámku.
Ťuknutím a podržaním fotografie zmeníte jej
umiestnenie na stránke, otočíte ju alebo ju priblížite
alebo oddialite.
Ak chcete pridať popis fotografie, vyberte fotografiu
počas otáčania stránok a potom ťuknite na položku
Ťuknite na
a na obrázok
•budete
môcť aplikovať rôzne
efekty.
TIP Počas obracania stránok postupne ťuknite na
> Pridať obsah a potom pridajte
položky
ďalšie fotografie, poznámky alebo informácie o
polohe.
12
.
Publikujte album
Svoj album môžete publikovať v
atraktívnom prevedení a mať ho na
poličke s knihami.
V aplikácii Fotopríbeh vyberte album a ťuknite na
> Objednať
fotoalbum. Zvoľte si menu, veľkosť albumu a potom zadajte adresu
doručenia a ostatné podrobnosti podľa požiadaviek.
•Skontrolujte
zobrazené prevedenie
albumu. Ak chcete
zmeniť rozloženie,
prejdite späť na
album a postupne
ťuknite na položky
> Zmeniť motív
TIP Ak chcete usporiadať album, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
13
Stačí sa priblížiť
prstom:
Bezdotykové
zobrazenie
Vystúpením svojho brata som bola taká nadšená,
že som nahrala naozaj dlhé video. Neskôr som
chcela nájsť tú časť, kde začal tancovať, ale video
bolo také dlhé, že som to nemohla nájsť! Keď
už som bola poriadne frustrovaná, prišla moja
mama a ukázala na obrazovku, na ktorej sa ako
zázrak zobrazil náhľad. Úžasné!
14
Jednoduché vyhľadávanie pomocou informatívneho náhľadu
Ukážte na priečinok albumu na
obrazovke a obrázky z albumu
sa zobrazia v náhľade. Obrázok
môžete nájsť ľahko bez toho, aby ste
kontrolovali každý priečinok.
Túto funkciu aktivujete tak, že postupne ťuknete na položky Nastavenia
> Moje zariadenie > Bezdotyk. zobrazenie, prepínač Bezdotyk.
zobrazenie prepnete doprava a prepínač Ukážka informácií prepnete
doprava.
TIP Ak ukážete na číslo na klávesnici,
zobrazí sa ukážka informácií
kontaktu rýchlej voľby. Ak chcete
túto funkciu používať, aktivujte
funkciu ukážky rýchlej voľby.
15
Jednoduché vyhľadávanie pomocou náhľadu priebehu
Ukážte na indikátor priebehu na
obrazovke a zobrazí sa náhľad
segmentov prehrávaného videa.
Bod, ktorý hľadáte, nájdete rýchlo a
jednoducho.
16
Túto funkciu aktivujete tak, že postupne ťuknete na položky Nastavenia
> Moje zariadenie > Bezdotyk. zobrazenie, prepínač Bezdotyk.
zobrazenie prepnete doprava a prepínač Ukážka rýchlej voľdy
prepnete doprava.
Jednoduché vyhľadávanie pomocou zväčšenia náhľadu webovej stránky
Ak chcete pri prezeraní webovej
stránky zväčšiť obsah, ukážte na
obrazovku. Vďaka tejto funkcii môžete
zväčšovať časti webovej stránky a
ľahšie vyberať odkazy.
Túto funkciu aktivujete tak, že postupne ťuknete na položky Nastavenia
> Moje zariadenie > Bezdotyk. zobrazenie, prepínač Bezdotyk.
zobrazenie prepnete doprava a prepínač Lupa pre webové stránky
prepnete doprava.
17
Bezdotykové
ovládanie:
Ovládanie
gestami
Toto zariadenie je naozaj kúzelné.
Môj manžel mi ukázal, ako
zobrazovať náhľady obrázkov iba
mávnutím ponad obrazovku. Prejsť
fotoalbumom dokáže, aj keď má
ruky zamastené od pizze!
18
Bezdotykové prehliadanie fotografií
Obrázky, hudbu alebo stránky
si môžete prehliadať mávnutím
rukou doľava alebo doprava ponad
obrazovku.
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Pohyby a gestá > Ovládanie gestami, prepínač
Ovládanie gestami prepnete doprava a potom prepínač Bezdotykové
prehliadanie prepnete doprava.
19
Bezdotykové prijímanie hovorov
Prichádzajúci telefonát prijmete
mávnutím ruky ponad obrazovku.
20
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Pohyby a gestá > Ovládanie gestami, prepínač
Ovládanie gestami prepnete doprava a potom prepínač Bezdotykové
prijímanie hovorov prepnete doprava.
Zobrazenie kľúčových informácií pomocou rýchleho náhľadu
Keď je obrazovka vypnutá, pohybom
ruky ponad obrazovku zobrazíte
oznámenia, zmeškané hovory,
nové správy, čas a dátum a ďalšie
informácie.
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Pohyby a gestá > Ovládanie gestami, prepínač
Ovládanie gestami prepnete doprava a potom prepínač Rýchly náhľad
prepnete doprava.
21
Bezdotykové prechádzanie stránok
Keď zobrazujete e-maily alebo
webové stránky, stránky môžete
posúvať nahor alebo nadol pohybom
ruky nahor alebo nadol ponad
obrazovku.
22
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Pohyby a gestá > Ovládanie gestami, prepínač
Ovládanie gestami prepnete doprava a potom prepínač Bezdotykový
prechod prepnete doprava.
Bezdotykový presun ikony
Na úvodnej obrazovke jednou rukou
podržte ťuknutie na ikone a pohybom
druhej ruky doľava alebo doprava
ponad obrazovku presuňte ikonu na
iné miesto.
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Pohyby a gestá > Ovládanie gestami, prepínač
Ovládanie gestami prepnete doprava a potom prepínač Bezdotykové
premiestňovanie prepnete doprava.
TIP Pomocou tejto funkcie môžete
presunúť udalosť na iný deň alebo
týždeň. Ak používate denný alebo
týždenný kalendár, podržte ťuknutie
na udalosti a potom druhou rukou
pohnite doľava alebo doprava ponad
obrazovku.
23
Inteligentné
funkcie:
Inteligentné
posúvanie,
Inteligentná pauza
Našla som manžela ako civí na svoj telefón.
Myslela som, že zaspal s otvorenými očami,
ale povedal, že čítal noviny. Toto zariadenie
mu umožňuje posúvať stránky jednoduchým
kývaním hlavou!
24
Rolovanie stránok pomocou funkcie Inteligentné posúvanie
Pomocou funkcie inteligentné
posúvanie možno obsah emailov
alebo webových stránok rolovať
nahor alebo nadol. Kývajte hlavou
nahor alebo nadol alebo nakláňajte
zariadenie dopredu a dozadu.
Túto funkciu aktivujete tak, že postupne ťuknete na položky Nastavenia
> Moje zariadenie > Inteligentná obrazovka a potom posuniete
prepínač Inteligentné posúvanie doprava.
25
Pozastavenie videa pomocou funkcie Inteligentná pauza
Keď sa pozriete mimo obrazovku,
funkcia inteligentná pauza prehrávanie
automaticky pozastaví. Keď sa
na obrazovku znovu pozriete,
prehrávanie sa obnoví.
26
Túto funkciu aktivujete tak, že ťuknete na Nastavenia > Moje
zariadenie > Inteligentná obrazovka, a potom ťuknutím zaškrtnete
políčko vedľa Inteligentná pauza.
Zdieľajte
radosť:
Group Play
Môj syn a dcéra sa zabávali
upravovaním niektorých našich
fotografií. Pomocou tohto
zariadenia som sa pridala k ich
skupine a pozrela sa, na čom sa
tak veľmi smejú. Čo to bolo? Ja...s
ohromnými fúzmi!
27
Zdieľajte fotografie pomocou Group Play
V zariadení vytvorte skupinu a
ostatným zariadeniam umožnite
zdieľať obsah cez Wi-Fi pripojenie.
Obrázky môžete zdieľať a upravovať
spoločne.
TIP Ťuknite na
kresliť.
28
a na obrázok môžete
Ak chcete obrázky zo svojho zariadenia zdieľať, ťuknite na Group Play
> Vytvorenie skupiny a vytvorte skupinu. Potom ťuknite na Zdieľať
obrázky a vyberte obrázky, ktoré chcete zdieľať.
Ak sa chcete pridať ku skupine a zdieľať obrázky, ťuknite na Group Play
> Prip. ku skup. > Zdieľať obrázky.
Zdieľajte dokumenty pomocou Group Play
Na svojom zariadení môžete
jednoducho zdieľať aj dokumenty. Na
zdieľanie dokumentov nie je nutné
posielať emaily, alebo pripájať väčšiu
obrazovku.
Ak chcete dokumenty zo svojho zariadenia zdieľať, ťuknite na Group
Play > Vytvorenie skupiny a vytvorte skupinu. Potom ťuknite na
Zdieľať dokumenty a vyberte dokument, ktorý chcete zdieľať.
Ak sa chcete pridať ku skupine a zdieľať dokument, ťuknite na Group
Play > Prip. ku skup. > Zdieľať dokumenty.
29
Zdieľanie hudby pomocou systému priestorového zvuku
Môžete zdieľať živú hudbu a používať
aj pripojené zariadenia ako systém
priestorového zvuku a dosiahnuť tak
ešte lepší hudobný zážitok.
TIP Ťuknutím na
nastavíte hlasitosť.
Upraviť môžete hlasitosť každého
pripojeného zariadenia.
30
Ak chcete hudbu zo svojho zariadenia zdieľať, ťuknite na Group Play
> Vytvorenie skupiny a vytvorte skupinu. Potom ťuknite na Zdieľať
hudbu a vyberte hudbu, ktorú chcete zdieľať.
Ak sa chcete pridať ku skupine a počúvať zdieľanú hudbu, ťuknite na
Group Play > Prip. ku skup. > Zdieľať hudbu.
Hrajte sa spolu hry
Nehraje sa sami - radšej si hry užívajte
súperením so svojimi priateľmi. Online
hry hrajte spoločne prostredníctvom
funkcie group play.
Ak chcete hrať hry spoločne, ťuknite na Group Play > Vytvorenie
skupiny a vytvorte skupinu. Potom ťuknite na položku Hranie hier a
vyberte hru, ktorú chcete hrať.
Ak sa chcete pridať ku skupine a hrať hry spoločne, ťuknite na Group
Play > Prip. ku skup. > Hranie hier.
31
Sledovať
kalórie:
S Health
Počas cestovania je vždy
vzrušujúce ochutnať iné jedlá,
kalórie však pribúdajú tak rýchlo!
S touto praktickou aplikáciou
môžem sledovať, koľko kalórií
som dnes zjedla a spálila.
32
Spravujte kalórie s funkciou S Health
Sledujte kalórie, ktoré ste
skonzumovali a vydali. Zadajte svoje
zdravotné informácie a stanovte si
cieľ, ktorý vám pomôže viesť zdravý
životný štýl.
V aplikácii S Health zadajte fyzické údaje, ako pohlavie, výšku, hmotnosť
a informácie, ktoré sa vyžadujú na vyplnenie profilu.
Každý deň si zaznamenajte hodnotu kalórií, ktoré prijmete. Môžete si
stanoviť cieľ v príjme kalórií a sledovať priebeh.
Zaznamenávajte si kalórie, ktoré spálite počas chôdze alebo inými
cvičeniami. Môžete si stanoviť cieľ pre kalorickú spotrebu. V zariadení
sa zobrazí informácia o tom, ako blízko ste svojho cieľa, a za jeho
dosiahnutie vám bude udelená zlatá medaila.
TIP Merné jednotky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
33
Skontrolujte si svoje ideálne prostredie
Zariadenie meria aktuálnu teplotu
a vlhkosť a pre váš komfort vám
odporúča ideálne prostredie.
V aplikácii S Health postupne ťuknite na položky
pozrite si údaje o ideálnej teplote a hustote.
> Úroveň pohodlia a
tváre znázorňuje, či je aktuálne prostredie
•Ikona
vhodné.
•Aktuálna a ideálna teplota sa nachádza na ľavej strane.
a ideálna vlhkosť sa nachádza na pravej
•Aktuálna
strane.
34
Jednoduché
ovládanie aj v chlade
Podarovali sme našim deťom krásne rukavice.
Keď v minulosti chceli použiť telefón,
museli si rukavice zložiť, toto zariadenie to
však nevyžaduje. Rozpoznáva dotyky aj s
nasadenými rukavicami!
chcete použiť túto funkciu, postupne ťuknite na
•Akpoložky
Nastavenia > Moje zariadenie > Zobrazenie
•
a potom ťuknutím začiarknite políčko vedľa položky
Vysoká citlivosť na dotyky.
V závislosti od typu materiálu, z ktorého sú rukavice, ktoré
máte na rukách, keď sa zariadenia dotýkate, niektoré
pokyny zariadenie rozoznať nemusí.
35
Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo
verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Printed in Korea
GH68-38853K
Slovak. 05/2013. Rev.1.2
Download PDF

advertising