Samsung | SC45W0 | Samsung SC45W0 Užívateľská príručka (vacuum cleaner)

SC45** Sorozat
Porszívó
Használati útmutató
✻A
készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati
ùtmutatót.
✻ A készülék csak beltérben használható.
Magyar
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
DJ68-00586D-08.indb 1
2017. 5. 11. �� 4:29
Biztonsági előírások
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM!
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa át ezt a
használati útmutatót és gondosan őrizze meg; később is szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
• Mivel az itt leírt használati útmutatások több típusra is vonatkoznak, az Ön
porszívójának jellemzői kissé eltérhetnek az itt leírtaktól.
ÓVATOSSÁGRA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA INTŐ JELÖLÉSEK
FIGYELEM!
VIGYÁZAT!
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.
EGYÉB JELÖLÉSEK
Azt jelzi, amit NEM SZABAD megtennie!
Betartandó előírásokat jelöl.
Azt jelzi, hogy a hálózati kábel csatlakozó dugóját ki kell húzni a konnektorból.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. Figyelmesen olvasson el minden utasítást. A készülék
bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készülék alján található típustáblán
megadott értékkel.
2. FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a szőnyeg vagy a
padló nedves! Ne szívjon fel vizet a porszívóval!
3. Szoros felügyeletre van szükség, ha a porszívót gyermek
használja, vagy gyermekek közelében használják. Ne engedje
meg, hogy a porszívót játékszerként használják. A bekapcsolt
porszívót ne hagyja felügyelet nélkül. A készüléket csak az
ebben a használati ùtmutatóban leírt célra használja.
4. A porszívót ne használja portartály nélkül. A legjobb hatásfokot
ùgy érheti el, ha a portartályt sűrűn üríti és nem hagyja megtelni.
5. Állítsa a Stop (vagy Min)-ra, mielőtt a hálózati dugót
csatlakoztatná az elektromos aljzatba.
6. A porszívóval ne szívjon fel gyufát, parazsat vagy
2_ Biztonsági előírások
DJ68-00586D-08.indb 2
2017. 5. 11. �� 4:29
cigarettacsikket. A készüléket ne helyezze kályha vagy más
hőforrás közelébe. A hő deformálhatja és elszínezheti a
készülék műanyag alkatrészeit.
7. A porszívóval ne szívjon fel kemény és éles tárgyakat, mert
ezek megrongálhatják a készülék alkatrészeit. Ne álljon a
tömlőre. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tömlőre. Ne takarja le a
szívó-vagy a fùvónyílást.
8. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve
korlátozott fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel
rendelkező, vagy a megfelelő tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan
eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a
biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok
megértését. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
9. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést,
nehogy játékszernek tekintsék azt.
10. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt a készüléket
áramtalanítani kell.
11. Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk.
12. Ha a porszívó nem megfelelően működik, akkor kapcsolja ki
a hálózati kapcsolót és keresse fel a szakszervizt.
13. Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó,
annak hivatalos szakszervize vagy hasonló képzettségű
szakember cserélheti ki.
14. A készüléket ne szállítsa a tömlőnél fogva. Erre a célra
használja a készülék fogantyùját.
15. Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša
i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH,
posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Biztonsági előírások _3
DJ68-00586D-08.indb 3
2017. 5. 11. �� 4:29
Tartalomjegyzék
A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
05 A porszívó összeállítása
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
06 Be/Ki kapcsoló
06 Hálózati kábel
07 Teljesítmény szabályozó
05
06
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
08
08
09
10
11
12
13
A tartozékok használata
A tisztítófejek karbantartása
A portartály ürítése
Mikor szükséges a tisztítás?
A szűrőegység tisztítása
A kimeneti szűrő tisztítása
HIBAELHÁRÍTÁS
14
4_ Tartalomjegyzék
DJ68-00586D-08.indb 4
2017. 5. 11. �� 4:29
A porszívó összeállítása
OPCIONÁLIS
01 A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
OPCIONÁLIS
• A készülék szállítása közben
ne nyomja meg a portartály
fogantyùjának gombját!
• Tároláskor a padlótisztító fejet akassza
a porszívó erre szolgáló tartójára.
A porszívó összeállítása _5
DJ68-00586D-08.indb 5
2017. 5. 11. �� 4:29
A porszívó használata
BE/KI KAPCSOLÓ
1) MECHANIKUS SZABÁLYOZÓS
TÍPUS
VIGYÁZAT!
2) BE/KI TÍPUS
• A hálózati kábelt a csatlakozónál és ne a kábelnél fogva
hùzza ki a fali csatlakozóból.
HÁLÓZATI KÁBEL
6_ A porszívó használata
DJ68-00586D-08.indb 6
2017. 5. 11. �� 4:30
TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÓ
1) CSAK TOLÓKAPCSOLÓ (opcionális)
• TOLJA A STOP ÁLLÁSBA
A porszívó kikapcsolódik (készenléti állapot)
02 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
• TOLJA ELÃRE A MAX ÁLLÁSBA
A szíváserősség folyamatosan a maximális értékig
nő.
2) MECHANIKUS SZABÁLYOZÓS / BE/KI TÍPUS
- TÖMLÃ
Függöny, kis szőnyeg és más könnyű szövet
tisztításához a tolókát eltolva tegye szabaddá a
nyílást.
- KÉSZÜLÉKTEST
(CSAK MECH. SZABÁLYOZÓS TÍPUS)
MIN = Finom felülethez, pl. hálós függöny.
MAX = K
emény padlóhoz és erősen szennyezett
szőnyeghez.
A porszívó használata _7
DJ68-00586D-08.indb 7
2017. 5. 11. �� 4:30
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
A TÖBBFUNKCIÓJÚ TAKARÍTÓFEJ HASZNÁLATA
PIPE (OPTION)
• A kihúzható cső közepén található gombot előrehátra tolva állítsa be a megfelelő csőhosszt.
• Ha a cső eltömődik, vegye le a kihúzható
csövet, és állítsa a legrövidebbre. ekkor könnyen
eltávolítható a csőben rekedt szennyeződés.
ACCESSORY (OPTION)
• Porolókefe bútorhoz, polchoz, könyvekhez stb.
• Résszívó fej radiátorhoz, keskeny résekhez, párnák
között.
8_ A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00586D-08.indb 8
2017. 5. 11. �� 4:30
A PADLÓTISZTÍTÓ FEJ KARBANTARTÁSA
2-STEP BRUSH (OPTION)
• A felületnek megfelelően a kapcsolóval válassza ki
a kefe nélküli vagy a kefés porszívózást.
Padlótisztítás
PET BRUSH (OPTION)
Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállatok szőrét és más szálakat.
Ha sűrűn porszívóz fel hajat vagy állatszőrt, akkor a forgórész körül összecsomósodó
szőr miatt csökkenhet a fordulatszám. Ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a fejet.
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
Szőnyegtisztítás
• Ha a fej eltömődik,
távolítsa el belőle az
összes szennyeződést.
BLANKET BRUSH (OPTION)
A turbina eltömődése nem hagyja forogni a kefét. Ha ez az eset fennáll, takarítsa ki.
Por vagy háziállat szőr felszippantására a padlóról vagy a szőnyegről.
Ha a szívótorok eltömődött, távolítsa el az egész szemetet.
Fordítsa el a lezáró gombot az UNLOCK (KINYITÁS)
irányába, és ha a szívótorok belseje eltömődött, távolítsa
el az egész szemetet.
Turbine
Brush
Miután kitakarította, illessze rá a fedelet a készülékház
elejére, és csukja be a fedelet. Miután lecsukta, ne felejtse el
elfordítani a lezáró gombot a LOCK (ZÁRÁS) irányba.
FIGYELEM!
Csak ágyneműhöz használja. Vigyázzon, hogy a kefe tisztításakor, ne
károsítsa meg azt.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _9
DJ68-00586D-08.indb 9
2017. 5. 11. �� 4:30
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE
1
2
Ha a por eléri a dust full
jelzést vagy a szívóerő
csökken, ürítse ki a tartályt.
4
Nyomja meg a gombot és
húzza ki a tartályt
5
Ürítse ki a tartályt.
Zárja le a portartály fedelét.
3
Vegye le a tartály fedelét.
6
A portartályt kattanásig tolja
a helyére.
- A portartályt ürítse műanyag
zacskóba
(asztma/allergia esetén javasolt)
A portartályt hideg vízzel ki lehet öblíteni.
10_ A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00586D-08.indb 10
2017. 5. 11. �� 4:30
A tartozékok és a szűrő karbantartása
MIKOR SZÜKSÉGES A TISZTÍTÁS?
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
- Ha a szívóerő észrevehetően csökken, akkor az alábbiak szerint ellenőrizni kell a
szűrőegységet.
A szíváserősséget állítsa ‘MAX’
állásra
A FOGANTYÚ
VEZÉRLŐGOMBJA
Ha a porszívófejet a padlótól 10 cm magasan tartva a
szívóerő észrevehetően csökken, akkor meg kell tisztítani.
Ha a szívóerő folyamatosan és észrevehetően csökken, az alábbi ábra
szerint ürítse ki a szűrőegységet.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _11
DJ68-00586D-08.indb 11
2017. 5. 11. �� 4:30
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
1. A
z ábrának megfelelően vegye ki a
szűrőegységet.
2. A szűrőegységből vegye ki a szivacslemezt.
3. V
ízzel mossa ki a szivacsot és a szűrőegységet.
4. A
szivacsot és a szűrőt több mint 12 óráig árnyékban
szárítsa.
5. A
szivacsot és a szűrőt helyezze vissza a szűrőszerelvénybe.
6. A
z összeszerelt szűrőegységet tegye vissza a
porszívóba.
A porszívóba visszahelyezett szűrő
legyen teljesen száraz. A teljes
kiszáradáshoz 12 óra szükséges.
12_ A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00586D-08.indb 12
2017. 5. 11. �� 4:30
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A porszívótest hátoldalán nyomja
meg a keret rögzített részét és
távolítsa el.
Vegye ki és cserélje ki az eltömődött
kimeneti szűrőt.
OPCIONÁLIS
A csere-szűrőt a helyi Samsung-képviseletnél lehet
beszerezni.
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
OPCIONÁLIS - MIKROSZŰRŐ
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _13
DJ68-00586D-08.indb 13
2017. 5. 11. �� 4:30
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A porszívó nem működik.
• Ellenőrizze a hálózati kábelt, a
csatlakozót és a fali aljzatot.
• Hagyja lehűlni a motort.
A szívóerő fokozatosan csökken.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás, ha
van, szüntesse meg.
A hálózati kábelt nem lehet
teljesen visszacsévélni.
• Húzzon ki 2-3 m kábelt, és nyomja meg
a visszacsévélő gombot.
A porszívó nem szívja fel a port.
• Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje
ki a tömlőt.
Kicsi vagy csökkenő szívóerő.
• Ellenőrizze, és szükség esetén az
ábráknak megfelelően cseréljen
porzsákot, és tisztítsa meg a szűrőket.
Túlmelegedés
• Ellenőrizze a szűrőket, és ha szükséges, az
utasítások alapján tisztítsa meg azokat.
Statikus elektromos kisülés
• Csökkentse a szívóerőt.
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültségű biztonsági előírások: 2006/95/EC
14_ Hibaelhárítás
DJ68-00586D-08.indb 14
2017. 5. 11. �� 4:30
Műszaki adatok
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk, hogy a SAMSung
gyártmányú, SC45S0, SC45W0 típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
Zajszint
Porgyűjtő kapacitás
SC45W0
Porsche Red
Porzsák nélküli
Porzsák nélküli
max. W
1500
700
norm. W
1300
650
230V/50Hz
230V/50Hz
190
Névleges feszültség/frekvencia
Szíváserősség
SC45S0
Porsche Red
W
330
dBA
87
80
l
1.3
1.3
Átalakítható porszívótest
-
-
Autom. kábelvisszacsévélés
O
O
360 fokban forgatható tömlő
O
O
O
O
Előkezelés
Hab
Hab
Kimeneti szűrő
Hab
Hab
Tartozékok
O
O
Résszívó
O
O
Poroló
O
O
Acél teleszkópos nyél
-
O
Kefe
2 állású
Mini turbó porszívófej
Hálózati kábel hossza
m
6
6
Hatótávolság
m
9.2
9.2
Tömeg (csomagolás / nettó)
Méretek (szél.x mag.x mélys )
6.8/4.3
7/4.3
nettó (mm)
kg
280*238*395
280*238*395
csomagolva (mm)
310*316*502
310*331*552
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
DJ68-00586D-08.indb 15
2017. 5. 11. �� 4:30
Termékadatlap
[Magyar]
A Bizottság 665/2013/EU és 666/2013/EU rendeletének megfelelően
A Gyártó
B Modell
C Energiatakarékossági osztály
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45S0
SC45W0
G
A
61.0
28.0
E Szőnyegtisztítási teljesítményosztály
F
D
F Kemény padló tisztítási teljesítményosztály
D
B
D Éves áramfogyasztás (kWh/év)
G Por ismételt kibocsátási osztály
F
D
H Zajszint (dBA)
87
80
1300
650
I
Névleges bemeneti teljesítmény (W)
J Típus
Univerzális porszívó
1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312-1-ben és EN 60704ben meghatározott módszereken alapul.
DJ68-00586D-08.indb 16
2017. 5. 11. �� 4:30
Jegyzetek
DJ68-00586D-08.indb 17
2017. 5. 11. �� 4:30
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van a Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
DJ68-00586D-08.indb 18
2017. 5. 11. �� 4:30
Řada SC45**
Vysavač
uživatelská příručka
✻ Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
✻ Pouze pro vnitřní použití.
Čeština
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
DJ68-00586D-08.indb 1
2017. 5. 11. �� 4:30
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
• Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku
a uschovejte ji pro pozdější potřebu.
• Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů;
technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které
jsou popsány v této příručce.
POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA
Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Představuje ZAKÁZANOU činnost.
Představuje činnost, kterou musíte provést.
Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se
ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako
napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
2. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo
podlahy. Nepoužívejte jej k vysávání vody.
3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je
nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy
nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte
pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach.
Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník
na prach dříve, než se zcela zaplní.
5. Před zapojením zástrčky do elektrické zásuvky vysavač vypněte
(nebo posuňte do polohy Min).
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo
2_ bezpečnostní informace
DJ68-00586D-08.indb 2
2017. 5. 11. �� 4:30
cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a
jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti
plastové součásti přístroje.
7. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou
poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici
nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
8. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným
vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku
nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste
zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za
zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
9. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě,
že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem
nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
10. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
11. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
12. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a
obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
13. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem
nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou
osobou, aby se předešlo možnému riziku.
14. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
Používejte rukojeť na těle vysavače.
15. Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační
povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung,
např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
bezpečnostní informace _3
DJ68-00586D-08.indb 3
2017. 5. 11. �� 4:30
Obsah
SESTAVENÍ VYSAVAČE
05 Sestavení vysavače
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
06 Hlavní vypínač
06 Napájecí kabel
07 Ovládání výkonu
05
06
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
08
08
09
10
11
12
13
Použití příslušenství
Údržba nástrojů na podlahy
Vyprazdňování zásobníku na prach
Kdy čistit prachový sáček
Čištění prachového sáčku
Čištění výfukového filtru
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
14
4_ Obsah
DJ68-00586D-08.indb 4
2017. 5. 11. �� 4:30
Sestavení vysavače
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
01 SESTAVENÍ VYSAVAČE
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
• Při přenášení přístroje dbejte na to,
abyste nestiskli tlačítko na rukojeti
zásobníku na prach.
• Při uskladnění zasuňte hubici na
podlahy do odkládací drážky.
Sestavení vysavače _5
DJ68-00586D-08.indb 5
2017. 5. 11. �� 4:30
Používání vysavače
HLAVNÍ VYPÍNAČ
1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE
PŘÍSTROJE
VÝSTRAHA
2) TYP S VYPÍNAČEM
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku,
nikoli za kabel.
NAPÁJECÍ KABEL
6_ Používání vysavače
DJ68-00586D-08.indb 6
2017. 5. 11. �� 4:30
OVLÁDÁNÍ SÁNÍ
1) POUZE TYP S POSUVNÝM OVLADAČEM
(volitelně)
• PŘESUŇTE DO POLOHY STOP
Vysavač se vypne (přejde do pohotovostního režimu)
02 POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
• PŘESUŇTE VPŘED DO POLOHY MAX
Výkon sání se plynule zvýší na maximum.
2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE / TYP
S VYPÍNAČEM
- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců
a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou
klapku a otevřete tak otvor.
- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA
TĚLE PŘÍSTROJE)
MIN = Pro jemné povrchy, např. síťové záclony.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
Používání vysavače _7
DJ68-00586D-08.indb 7
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba nástrojů a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRUBKA (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
• Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím
tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu
výsuvné trubice.
• Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a
zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných
nečistot blokujících trubici.
PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
• Oprašovák se používá na nábytek, police, knihy atd.
• Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně
dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.
8_ údržba nástrojů a filtru
DJ68-00586D-08.indb 8
2017. 5. 11. �� 4:30
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY
2-STEP BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
• Nastavte páčku vstupu v závislosti na povrchu
podlahy.
Čištění podlah
PET BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace
kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
Čištění koberců
• Pokud je vstup
zablokován, odstraňte z
něj veškeré nečistoty.
BLANKET BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)
Nečistoty na turbíně brání otáčení kartáčů. Případné nečistoty odstraňte.
K vysávání prachu nebo zvířecí srsti z podlahy nebo koberců.
Pokud se sání ucpe, odstraňte z něj všechny nečistoty.
Pokud se sání ucpe, dejte aretační tlačítko do polohy
UNLOCK a odstraňte nečistoty.
Kryt po očištění nasa’te do správné polohy na přední
stranu vysavače a pak kryt zavřete. Po zavření krytu
nezapomeňte otočit aretaãní tlačítko do polohy LOCK.
používejte jen na povlečení postelí. Při čištění nepoško’te kartáč.
VAROVÁNÍ
údržba nástrojů a filtru _9
DJ68-00586D-08.indb 9
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba nástrojů a filtru
VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH
1
2
3
Pokud prach v zásobníku dosáhne
maximální značky nebo je v průběhu
vysávání výrazně omezeno sání,
Stiskněte tlačítko a vyjměte
vyprázdněte zásobník na prach.
zásobník na prach.
Oddělte kryt zásobníku na
prach.
4
6
5
Vysypte prach ze zásobníku.
Zavřete kryt zásobníku na
prach.
Před použitím zasuňte
zásobník na prach do těla
vysavače, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
- Vysypte prach do plastového
sáčku (doporučeno pro astmatiky
a alergiky)
Zásobník na prach lze vypláchnout studenou
vodou
10_ údržba nástrojů a filtru
DJ68-00586D-08.indb 10
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba nástrojů a filtru
KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK
Zapněte sílu sání na “MAX”
OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI
Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a zaznamenáte
výrazně omezené sání, je třeba sáček vyčistit.
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
- Pokud během vysávání zaznamenáte snížený výkon sání, zkontrolujte prosím prachový sáček
podle pokynů uvedených níže.
Pokud je sání trvale výrazně omezeno, vyprázdněte prosím prachový sáček podle
postupu uvedeného na následujících ilustracích.
údržba nástrojů a filtru _11
DJ68-00586D-08.indb 11
2017. 5. 11. �� 4:30
ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU
1. V
yjměte zásobník na prach a prachový sáček
podle postupu na obrázku.
2. Vyjměte pěnovou podložku z prachového sáčku.
3. O
myjte pěnovou podložku a filtr prachového sáčku vodou.
4. N
echte pěnovou podložku a filtr schnout na stinném
místě alespoň 12 hodin.
5. Vložte pěnovou podložku a filtr zpět do prachového sáčku.
6. Vložte sestavený prachový sáček zpět do těla
přístroje.
Před vložením filtru zpět do těla
vysavače se ujistěte, že je filtr zcela
suchý. Nechte filtr schnout 12 hodin.
12_ údržba nástrojů a filtru
DJ68-00586D-08.indb 12
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba nástrojů a filtru
ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU
Stiskněte mřížku na zadní straně
vysavače a oddělte ji.
Vyjměte a vyměňte zanesený
výfukový filtr.
VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Náhradní filtry zakoupíte u svého místního prodejce
Samsung.
03 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
VOLITELNÉ VYBAVENÍ –
MIKROFILTR
údržba nástrojů a filtru _13
DJ68-00586D-08.indb 13
2017. 5. 11. �� 4:30
Řešení problémů
PROBLÉM
Řešení
Motor se nespustí.
• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.
• Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.
• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
napájecí kabel se nenavíjí úplně.
• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko
navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.
• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji
vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.
• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej
vyčistěte podle ilustrací v pokynech.
Přehřívání tělesa
• Zkontrolujte prosím filtry, je-li to nutné,
vyčistěte je podle obrázku uvedeného v
návodu.
Výboj statické elektřiny
• Snižte prosím sací výkon.
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
14_ Řešení problémů
DJ68-00586D-08.indb 14
2017. 5. 11. �� 4:30
Mikrofiš k produktu
[Čeština]
Na základě nařízení Evropské komise č. 665/2013 a 666/2013
A Dodavatel
B Model
C Třída energetické účinnosti
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45S0
SC45W0
G
A
61.0
28.0
E Třída výkonnosti čištění koberců
F
D
F Třída výkonnosti čištění pevných podlah
D
B
D Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)
G Třída reemisí prachu
F
D
H Úroveň hlučnosti (dBA)
87
80
1300
650
I
Jmenovitý příkon (W)
J Typ
Vysavač pro obecné použití
1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve
standardech EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00586D-08.indb 15
2017. 5. 11. �� 4:30
DJ68-00586D-08.indb 16
2017. 5. 11. �� 4:30
Modelový rad SC45**
Vysávač
návod na použitie
✻ Pred obsluhou tohto prístroja si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Prístroj je určený na použitie len v interiéri.
Slovenčina
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
DJ68-00586D-08.indb 1
2017. 5. 11. �� 4:30
bezpečnostné upozornenia
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
VAROVANIE
VAROVANIE
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre budúce použitie.
• Pretože tento návod na použitie je určený pre viaceré modely, vlastnosti
vášho vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v
tomto návode.
POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Upozornenie na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho úrazu.
Upozornenie na riziko poranenia alebo materiálnej škody.
OSTATNÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje niečo, čo NESMIETE robiť.
Označuje niečo, čo musíte dodržiavať.
Upozorňuje, že musíte odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Prečítajte si pozorne všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite,
že napätie v elektrickej siete sa zhoduje s napätím uvedeným na
výkonnostnom štítku na spodnej časti vysávača.
2. VAROVANIE: Nepoužívajte vysávač, keď je koberec alebo podlaha
mokrá. Nepoužívajte na vysávanie vody.
3. Je potrebný prísny dozor, keď je zariadenie používané deťmi alebo
v ich blízkosti. Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka.
Nikdy nedovoľte, aby vysávač bežal bez dozoru. Používajte
vysávač len na určený účel tak, ako je uvedené v tomto návode.
4. Nepoužívajte vysávač bez prachovej nádoby. Vyprázdnite
prachovú nádobu skôr, ako sa naplní, aby ste dosiahli čo najlepší
výkon.
5. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete musí byt’ zariadenie
vypnuté (alebo ovládač regulácie výkonu musí byt’ v polohe Min).
6. Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, tlejúceho popolu
2_ bezpečnostné upozornenia
DJ68-00586D-08.indb 2
2017. 5. 11. �� 4:30
alebo cigaretových ohorkov. Neumiestňujte vysávač v blízkosti
pecí a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a odfarbiť
plastové časti zariadenia.
7. Vyhnite sa vysávaniu tvrdých, ostrých predmetov vysávačom,
pretože môžu poškodiť časti vysávača. Nestúpajte na komplet
hadice. Neklaďte na hadicu ťažké predmety. Neblokujte nasávací
alebo výfukový otvor.
8. Pred odpojením z elektrickej zásuvky vypnite vysávač na tele
prístroja. Pred výmenou prachového vrecka alebo prachovej
nádoby odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Aby ste predišli
poškodeniu, vytiahnite zástrčku tak, že ju uchopíte, nie ťahaním za
kábel.
9. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu
spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
10. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
11. Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
12. Ak vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a obráťte sa na
autorizovaného servisného zástupcu.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo
servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
14. Neprenášajte vysávač držaním za hadicu. Použite držadlo na
vysávači.
15. Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných
povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti
Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
bezpečnostné upozornenia _3
DJ68-00586D-08.indb 3
2017. 5. 11. �� 4:30
Obsah
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
05
OVLÁDANIE VYSÁVAČA
06
ÚDRŽBA PRÍSLUŠENSTVA A FILTRA
08
05 Zloženie vysávača
06 Hlavný vypínač
06 Napájací kábel
07 Riadenie výkonu
08
09
10
11
12
13
Používanie príslušenstva
Údržba príslušenstva na podlahy
Vyprázdnenie prachovej nádoby
Kedy treba vyčistiť prachovú kazetu
Čistenie prachovej kazety
Čistenie výfukového filtra
TROUBLESHOOTING
14
4_ Obsah
DJ68-00586D-08.indb 4
2017. 5. 11. �� 4:30
zloženie vysávača
MOŽNOSŤ
01 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
MOŽNOSŤ
• Nestláčajte tlačidlo držadla prachovej
nádoby, keď nesiete zariadenie.
• Pre skladovanie zaparkujte podlahovú
hubicu.
zloženie vysávača _5
DJ68-00586D-08.indb 5
2017. 5. 11. �� 4:30
Ovládanie vysávača
2-1 PREPÍNAČ ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
1) MODEL S REGULÁCIOU NA TELE
UPOZORNENIE
2) MODEL ON/OFF (ZAPNUTIE/
VYPNUTIE)
• Keď vyťahujete zástrčku z elektrickej zásuvky, uchopte
zástrčku, nie kábel.
NAPÁJACÍ KÁBEL
6_ ovládanie vysávača
DJ68-00586D-08.indb 6
2017. 5. 11. �� 4:30
REGULÁCIA VÝKONU
1) LEN MODEL S POSUVNÝM REGULÁTOROM
(Voliteľný)
• POSUŇTE DO POLOHY STOP (ZASTAVENIE)
Vysávač sa vypne (pohotovostný režim)
02 OVLÁDANIE VYSÁVAČA
• POSUŇTE DOPREDU DO POLOHY MAX
Sací výkon sa plynulo zvyšuje až na maximum.
2) MODEL S REGULÁCIOU NA TELE /
MODEL ON/OFF
- HADICA
Ak chcete znížiť sací výkon pri vysávaní závesov,
malých kobercov a iných jemných textílií, potiahnite
kryt, až kým nie je otvor otvorený.
- TELO (LEN MODEL S REGULÁCIOU NA TELE)
MIN = Pre jemný povrch, napr. záclony.
MAX = Pre tvrdé podlahy a silno znečistené koberce.
ovládanie vysávača _7
DJ68-00586D-08.indb 7
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba príslušenstva a filtra
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
TRUBICA (MOŽNOSŤ)
• Nastavte dĺžku výsuvnej trubice posúvaním tlačidla
pre nastavenie dĺžky, ktoré sa nachádza v strede
trubice, dozadu a dopredu.
• Ak chcete skontrolovať prekážky, oddeľte
výsuvnú trubicu a skráťte ju. To umožní ľahšie
odstránenie zvyškov, ktoré upchávajú trubicu.
PRÍSLUŠENSTVO (MOŽNOSŤ)
• Hubica na prach na nábytok, poličky, knihy, atď.
• Štrbinová trubica na radiátory, štrbiny, rohy, štrbiny
medzi matracmi.
8_ ovládanie vysávača
DJ68-00586D-08.indb 8
2017. 5. 11. �� 4:30
ÚDRŽBA PRÍSLUŠENSTVA NA PODLAHY
2-STEP BRUSH (MOŽNOSŤ)
• Nastavte páčku nasávacieho otvoru podľa povrchu.
Vysávanie podlahy
PET BRUSH (MOŽNOSŤ)
Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch. Časté
vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania kvôli
materiálom namotaným okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.
02 OVLÁDANIE VYSÁVAČA
Vysávanie koberca
• Úplne odstráňte zvyšky, ak
je nasávací otvor upchatý.
BLANKET BRUSH (MOŽNOSŤ)
Ak nejaká nečistota v turbíne spôsobí zastavenie otáčania kefy, odstráňte ju.
Na vysávanie zvieracej srsti a vlákien z čalúnenia a posteľného prádla.
Ak je sací otvor upchatý, úplne z neho odstráňte nečistoty
spôsobujúce upchatie.
Zaisťovací ovládač nastavte do polohy ‘UNLOCK’
a odstráňte nečistoty.
Ak chcete príslušenstvo opäť zmontovať, zarovnajte kryt
s prednou stranou hlavného telesa a zatvorte ho.
Po zatvorení krytu skontrolujte, či je zaisťovací ovládač v
polohe ‘LOCK’.
VAROVANIE
Používajte len na posteľné prádlo. Pri čistení dávajte pozor, aby ste
nepoškodili kefu.
ovládanie vysávača _9
DJ68-00586D-08.indb 9
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba príslušenstva a filtra
VYPRÁZDNENIE PRACHOVEJ NÁDOBY
1
2
3
Keď prach dosiahne značku
naplnenia nádoby, alebo sací výkon
pri vysávaní je viditeľne znížený,
Stlačením tlačidla vyberte
Oddeľte kryt prachovej
vyprázdnite prachovú nádobu.
prachovú nádobu z vysávača. nádoby.
4
5
Vysypte prach do koša.
Zatvorte kryt prachovej
nádoby.
6
Pred použitím zasuňte
prachovú nádobu do tela
vysávača, až kým nezačujete
kliknutie.
- Vysypte do plastového vrecka
(odporúčané pre astmatikov/
alergikov)
Prachovú nádobu môžete opláchnuť studenou
vodou
10_ ovládanie vysávača
DJ68-00586D-08.indb 10
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba príslušenstva a filtra
KEDY TREBA VYČISTIŤ PRACHOVÚ KAZETU
Nastavte výkon vysávača na
“MAX”
REGULÁTOR NA RUKOVÄTI
Ak je sací výkon viditeľne znížený s nasávacím otvorom
10 cm nad podlahou, vyčistite ho.
02 OVLÁDANIE VYSÁVAČA
- Ak je sací výkon pri vysávaní viditeľne znížený, skontrolujte prachovú kazetu tak, ako je
uvedené nižšie.
Ak je sací výkon trvalo viditeľne znížený, vyprázdnite prachovú kazetu tak, ako je
znázornené na nasledujúcom obrázku.
ovládanie vysávača _11
DJ68-00586D-08.indb 11
2017. 5. 11. �� 4:30
ČISTENIE PRACHOVEJ KAZETY
1. V
yberte prachovú nádobu a prachovú kazetu tak,
ako je znázornené.
2. Vyberte špongiu z prachovej kazety.
3. U
myte špongiu a filter prachovej kazety vodou.
4. N
echajte penovù vložku a filter oschnùt’ na tienistom
mieste najmenej 12 hodín.
5. Vložte penovù vložku a filter do prachového vrecka.
6. Založte zloženú prachovú kazetu do tela vysávača.
Pred založením späť do vysávača sa
uistite, že filter je úplne suchý. Nechajte
ho oschnúť 12 hodín.
12_ ovládanie vysávača
DJ68-00586D-08.indb 12
2017. 5. 11. �� 4:30
údržba príslušenstva a filtra
ČISTENIE VÝFUKOVÉHO FILTRA
Vyberte pripevnený rámik na zadnej
časti tela tak, že ho stlačíte.
Vyberte a vymeňte upchatý výfukový
filter.
MOŽNOSŤ
02 OVLÁDANIE VYSÁVAČA
MOŽNOSŤ - MIKROFILTER
Náhradné filtre dostanete u miestneho predajcu
Samsung.
ovládanie vysávača _13
DJ68-00586D-08.indb 13
2017. 5. 11. �� 4:30
riešenie problémov
PROBLÉM
riešenie
Motor neštartuje.
• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
• Nechajte vysávač vychladnúť.
nasávací výkon postupne klesá.
• Skontrolujte a odstráňte blokovanie.
Kábel sa nenavíja úplne.
• Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte tlačidlo
navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.
• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju
vymeňte.
Slabý alebo klesajúci
nasávací výkon.
• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho
vyčistite tak, ako je znázornené v návode.
Prehriatie zariadenia
• Skontrolujte, prosím, či nie je potrebné
vyčistiť filtre, tak ako je to znázornené v
návode.
Statický elektrický výboj
• Znížte, prosím, sací výkon.
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
14_ riešenie problémov
DJ68-00586D-08.indb 14
2017. 5. 11. �� 4:30
Informácie o produkte
[Slovenčina]
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 a č. 666/2013
A Dodávateľ
Samsung Electronics., Co. Ltd
B Model
SC45S0
C Trieda energetickej účinnosti
SC45W0
G
A
61.0
28.0
E Trieda účinnosti čistenia kobercov
F
D
F Trieda účinnosti čistenia tvrdých podláh
D
B
D Ročná spotreba energie (kWh/rok)
G Trieda reemisie prachu
F
D
H Úroveň intenzity zvuku (dBA)
87
80
1300
650
I
Menovitý príkon (W)
J Typ
Vysávač na všeobecné použitie
1) Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok), založená na 50 upratovacích
úkonoch.
Reálna ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Merania spotreby energie a výkonu sú založené na postupoch uvedených v
normách EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00586D-08.indb 15
2017. 5. 11. �� 4:30
DJ68-00586D-08.indb 16
2017. 5. 11. �� 4:30
Σειρά SC45**
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
✻Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ελληνικά
imagine the possibilities
Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
DJ68-00586D-08.indb 1
2017. 5. 11. �� 4:30
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
•Ο
ι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως,
τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να
διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή
υλικής βλάβης.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού
την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που
υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος
της σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική
σκούπα σε βρεγμένο χαλί ή δάπεδο. Μην τη
χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν μια συσκευή
χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Η ηλεκτρική
σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μην
αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί χωρίς
επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο
2_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00586D-08.indb 2
2017. 5. 11. �� 4:30
για τη χρήση για την οποία προορίζεται βάσει αυτών
των οδηγιών.
4. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς δοχείο
σκόνης. Αδειάζετε το δοχείο σκόνης προτού γεμίσει,
προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
5. Μεταβείτε στη θέση Stop (Διακοπή) [ή Min (Ελάχ.)]
προτού εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα.
6. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να
μαζέψετε σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων.
Κ
ρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες
και άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να
παραμορφώσει και να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
7. Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά
αντικείμενα με την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην
στέκεστε πάνω στο σωλήνα σύνδεσης. Μην τοποθετείτε
βάρη πάνω στο σωλήνα. Μην εμποδίζετε τη θύρα
αναρρόφησης ή εξάτμισης.
8. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα
της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την
πρίζα. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού
αλλάξετε σακούλα ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή
βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα πιάνοντας το ίδιο το βύσμα
και όχι τραβώντας το καλώδιο.
9. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό
επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
πληροφορίες για την ασφάλεια _3
DJ68-00586D-08.indb 3
2017. 5. 11. �� 4:30
κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά απαγορεύεται να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
11. Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν
από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
12. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
13. Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
14. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή
τον αντιπρόσωπο σέρβις αυτού ή από κάποιον
εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε
πιθανός κίνδυνος.
15. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την
από το σωλήνα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της
ηλεκτρικής σκούπας.
16. Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας προτού τη βγάλετε από την πρίζα.
17. Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της
Samsung αναφορικά με την προστασία του
περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που
αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH,
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
4_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00586D-08.indb 4
2017. 5. 11. �� 4:30
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
06
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
07
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΦΊΛΤΡΟΥ
09
06 Συναρμολόγηση της σκούπας
07 Δ
ιακόπτης On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)
07 Καλώδιο ρεύματος
08 Χειριστήριο ελέγχου
09 Χρήση εξαρτήματος
10 Συντήρηση εργαλείων δαπέδου
11 Άδειασμα του δοχείου σκόνης
12 Πότε πρέπει να καθαρίσετε τη θήκη
φίλτρου σκόνης
13 Καθαρισμός της θήκης φίλτρου
σκόνης
14 Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
15
περιεχόμενα _5
DJ68-00586D-08.indb 5
2017. 5. 11. �� 4:30
συναρμολόγηση της σκούπας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
•Μ
ην πατάτε το κουμπί της λαβής του
δοχείου σκόνης όταν μεταφέρετε τη
συσκευή.
• Για αποθήκευση, αποθέστε το
ακροφύσιο δαπέδου.
6_ συναρμολόγηση της σκούπας
DJ68-00586D-08.indb 6
2017. 5. 11. �� 4:30
λειτουργία της σκούπας
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
ΠΡΟΣΟΧΗ
2) ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
1) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΣΩΜΑ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα,
πιάστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
λειτουργία της σκούπας _7
DJ68-00586D-08.indb 7
2017. 5. 11. �� 4:30
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
1) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
• ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Η
ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιείται (λειτουργία
αναμονής)
•Μ
ΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ MAX
(ΜΕΓ.)
Η
ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται ομαλά έως τη
μέγιστη ισχύ.
2) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
/ ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
- ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό
κουρτινών, μικρών χαλιών και άλλων λεπτών
υφασμάτων, τραβήξτε την τάπα αέρος έως ότου
ανοίξει η οπή.
- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΣΩΜΑ)
MIN (ΕΛΑΧ.) = Για ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ.
διαφανείς κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ
λερωμένα χαλιά.
8_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00586D-08.indb 8
2017. 5. 11. �� 4:30
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
03 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟΥ
ΣΩΛΉΝΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
• Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού
σωλήνα σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους που
βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα
προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
• Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε
τον τηλεσκοπικό σωλήνα και προσαρμόστε τον
για να μειώσετε το μήκος του. Αυτό διευκολύνει
την αφαίρεση απορριμμάτων που έχουν
συσσωρευθεί στο σωλήνα.
ΕΞΆΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
• Βούρτσα ξεσκονίσματος για έπιπλα, ράφια, βιβλία κ.λπ.
• Εργαλείο για τα δύσκολα σημεία: καλοριφέρ, γωνίες,
σταθερές μαξιλάρες.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _9
DJ68-00586D-08.indb 9
2017. 5. 11. �� 4:30
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΒΟΎΡΤΣΑ 2 ΒΗΜΆΤΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
•Π
ροσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με
την επιφάνεια του δαπέδου.
Καθαρισμός χαλιών
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα
εντελώς εάν η εισαγωγή
έχει φράξει.
Καθαρισμός δαπέδων
ΒΟΎΡΤΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΊΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά. Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών
ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν
μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
ΒΟΎΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΈΡΤΕΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
Η συσσώρευση ακαθαρσιών στην τουρμπίνα εμποδίζει την περιστροφή και, σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαριστεί ως εξής:
Για να μαζέψετε τρίχες κατοικιδίων και ίνες από τις ταπετσαρίες και τα
σκεπάσματα.
Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς όταν η εισαγωγή έχει φράξει.
Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης στη θέση «UNLOCK»
(ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) και αφαιρέστε τα απορρίμματα.
Τουρμπίνα
Βούρτσα
Για την επανασυναρμολόγηση, ευθυγραμμίστε το
κάλυμμα με το μπροστινό μέρος του κυρίως σώματος
και κλείστε. Αφού κλείσετε το κάλυμμα, διασφαλίστε ότι
το κουμπί ασφάλισης είναι γυρισμένο στη θέση «LOCK»
(ΚΛΕΙΔΩΜΑ).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο για στρωσίδια. Να προσέχετε να μην προκαλέσετε
βλάβη στη βούρτσα κατά την απομάκρυνση των απορριμμάτων.
10_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00586D-08.indb 10
2017. 5. 11. �� 4:31
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
3
Διαχωρίστε το κάλυμμα του
δοχείου σκόνης.
4
6
5
Πετάξτε τη σκόνη στον κάδο Κλείστε το κάλυμμα του
απορριμμάτων.
δοχείου σκόνης.
03 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟΥ
Μόλις η σκόνη φτάσει στην ένδειξη
πλήρωσης σκόνης ή εάν η αναρρόφηση
μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια
Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης
του καθαρισμού, αδειάστε το δοχείο σκόνης. πατώντας το κουμπί.
Πριν από τη χρήση, πιέστε το δοχείο
σκόνης προς το κυρίως σώμα της
ηλεκτρικής σκούπας έως ότου ακούσετε
το χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».
- Αδειάστε σε πλαστική σακούλα
(συνιστάται για όσους πάσχουν
από άσθμα/αλλεργία)
Μπορείτε να ξεπλύνετε το δοχείο σκόνης με
κρύο νερό.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _11
DJ68-00586D-08.indb 11
2017. 5. 11. �� 4:31
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
- Εάν η αναρρόφηση μειωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ελέγξτε τη θήκη
φίλτρου σκόνης, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
Γυρίστε την ισχύ της σκούπας
στη θέση «MAX» (ΜΕΓ.).
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΩ
ΣΤΗ ΛΑΒΗ
Εάν η αναρρόφηση μειωθεί σημαντικά και η εισαγωγή της
σκούπας απέχει
10 cm από το δάπεδο, καθαρίστε την.
Όταν η αναρρόφηση μειώνεται σημαντικά διαρκώς,
καθαρίστε τη Θήκη Φίλτρου Σκόνης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00586D-08.indb 12
2017. 5. 11. �� 4:31
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ
1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης και τη θήκη
φίλτρου σκόνης, όπως υποδεικνύεται.
03 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΦΊΛΤΡΟΥ
2. Διαχωρίστε το σπόγγο και το φίλτρο από τη θήκη
φίλτρου σκόνης.
3. Πλύντε το σπόγγο και το φίλτρο της θήκης φίλτρου σκόνης
με νερό.
4. Αφήστε το σπόγγο και το φίλτρο να στεγνώσουν σε
σκιερό μέρος για περισσότερες από 12 ώρες.
5. Τοποθετήστε το σπόγγο και το φίλτρο μέσα στη θήκη
φίλτρου σκόνης.
6. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη θήκη φίλτρου
σκόνης στο κυρίως σώμα.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς
στεγνό προτού το τοποθετήσετε πίσω
στην ηλεκτρική σκούπα. Αφήστε το να
στεγνώσει για 12 ώρες.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _13
DJ68-00586D-08.indb 13
2017. 5. 11. �� 4:31
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ
Πατήστε το μέρος του σταθερού
πλαισίου στο πίσω μέρος του
κυρίως σώματος για να το
αφαιρέσετε.
Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το
φίλτρο εξαγωγής που έχει φράξει.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον
τοπικό σας διανομέα Samsung.
14_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00586D-08.indb 14
2017. 5. 11. �� 4:31
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε λειτουργία.
• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται
σταδιακά.
• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται πλήρως.
• Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά
2-3 cm και πιέστε προς τα κάτω το κουμπί
τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν μαζεύει τη
βρομιά.
• Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον
εάν χρειάζεται.
Χαμηλή ή μειούμενη αναρρόφηση
• Ελέγξτε το φίλτρο και, εφόσον απαιτείται,
καθαρίστε όπως φαίνεται στις οδηγίες. Εάν τα
φίλτρα είναι πολυκαιρισμένα, αντικαταστήστε
τα με νέα.
Το σώμα υπερθερμαίνεται
• Ελέγξτε τα φίλτρα. Εάν απαιτείται, καθαρίστε
όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες.
Εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
• Μειώστε την ισχύ αναρρόφησης.
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
αντιμετώπιση προβλημάτων _15
DJ68-00586D-08.indb 15
2017. 5. 11. �� 4:31
Δελτίο προϊόντος
[Ελληνικά]
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 665/2013 και αρ.
666/2013
A Προμηθευτής
B Μοντέλο
C Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC45S0
SC45W0
G
A
D Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)
61.0
28.0
E Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού χαλιού
F
D
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού
F
σκληρού δαπέδου
D
B
G Κατηγορία επανεκπομπής σκόνης
F
D
H Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dBA)
I
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
J Τύπος
87
80
1300
650
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
1) Ενδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50
εργασίες καθαρισμού. Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
2) Οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις
μεθόδους που περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312-1 και EN 60704.
DJ68-00586D-08.indb 16
2017. 5. 11. �� 4:31
Σημειώσεις
DJ68-00586D-08.indb 17
2017. 5. 11. �� 4:31
DJ68-00586D-08
DJ68-00586D-08.indb 18
2017. 5. 11. �� 4:31
Download PDF

advertising