Samsung | SC61E1 | Samsung Vreckový vysávač VCC61E3V3K/XEH Série Cupid Használati utasítás

SC61** Sorozat
Porszívó
Használati útmutató
✻ A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.
✻ A készülék csak beltérben használható.
MAGYAR
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
DJ68-00452Z-10.indb 01
15. 4. 24.
1:13
Biztonsági előírások
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM!
FIGYELEM!
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa át a használati
útmutatót és gondosan őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.
• A használati útmutatóban leírtak több típusra is vonatkoznak, a konkrét típus
jellemzői kissé eltérhetnek az itt leírtaktól.
ÓVATOSSÁGRA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA INTŐ JELÖLÉSEK
FIGYELEM!
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, esetlegesen halálos
balesetet okozhat.
VIGYÁZAT!
A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos balesetet, vagy anyagi
kárt okozhat.
EGYÉB JELÖLÉSEK
NE kísérelje meg!
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• Gondosan olvasson el minden előírást! A készülék bekapcsolása előtt
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján
található típustáblán feltüntetett értékeknek.
• FIGYELEM! Ne használja a porszívót, vizes szőnyegen vagy padlón!
Ne használja víz felszívására!
• Ha a készüléket gyerekek használják, vagy gyerekek közelében
működik, szigorú felügyeletre van szükség! Gyerekek ne játsszanak a
készülékkel! A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!
A készüléket csak rendeltetésszerűen, az itt leírtak szerint használja!
02_ Biztonsági előírások
DJ68-00452Z-10.indb 02
15. 4. 24.
1:13
• Porzsák nélkül ne használja a porszívót!
A jó hatásfok fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot, mielőtt
teljesen megtelne!
• Ne szívjon fel a porszívóval gyufát, parazsat vagy cigarettacsikket!
A készüléket a kályhától és más hőforrástól távol tárolja! A hő
hatására a készülék műanyag alkatrészei deformálódhatnak és
elszíneződhetnek.
• A készülékkel ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat, mert
károsíthatják a porszívót! Ne álljon rá a tömlőre! Ne tegyen nehéz
tárgyat a tömlőre! Ne zárja le a szívó- és a kimeneti nyílást!
• A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott
fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező vagy a
megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak
felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely
magában foglalja a biztonságos használat módját és a lehetséges
kockázatok megértését.
• A készülékkel nem játszhatnak gyermekek.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
• A porszívót a tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítani kell!
• Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk!
• Ha a készülék nem megfelelően működik, kapcsolja ki, és értesítse a
szakszervizt!
• Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, szakszerviz,
vagy megfelelően képzett szakember cserélheti ki!
• A porszívót ne a tömlőnél fogva szállítsa!
Szállításkor a készülék fogantyúját használja!
• Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati kábel
csatlakozó dugóját húzza ki a fali aljzatból!
Biztonsági előírások _03
DJ68-00452Z-10.indb 03
15. 4. 24.
1:13
Tartalomjegyzék
A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
05
A porszívó összeállítása
06
06
Hálózati kábel
Be/Ki kapcsoló
06
Teljesítmény szabályozó
08
10
11
12
12
12
A tartozékok használata
A tisztítófejek karbantartása
A porzsák telítettség jelzése
A porzsák cseréje
A bemeneti szűrő tisztítása
A kimeneti szűrő tisztítása
13
Elemcsere
05
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
06
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐK
HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
08
HIBAELHÁRÍTÁS
14
04_ Tartalomjegyzék
DJ68-00452Z-10.indb 04
15. 4. 24.
1:13
A porszívó összeállítása
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ
01 A PORSZÍVÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
• A funkciók készülékenként változhatnak.
• Használaton kívül a padlótisztító fejet
csúsztassa a készüléken található tartóba.
A porszívó összeállítása _05
DJ68-00452Z-10.indb 05
15. 4. 24.
1:13
A porszívó használata
HÁLÓZATI KÁBEL
VIGYÁZAT!
• A hálózati kábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a fali
csatlakozóból!
BE/KI KAPCSOLÓ
TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁS
Teljesítmény szabályozás távvezérléssel (bizonyozos modellek esetében nem lehetséges)
- VEZÉRLŐ GOMBOK A FOGANTYÚN
1. A porszívó BE-/KI kapcsolása.
A porszívó működésbe helyezéséhez, nyomja meg az ON/OFF
(BE/KI) gombot.
ADÓ
2. A porszívó MIN/MID (MINIMUM/KÖZEPES) használata.
Nyomja meg a MIN/MID gombot, hogy a minimális
szívóhatással használja a porszívót. (pl. függönyök
tisztítása, stb.) Nyomja meg újra, hogy a MID (közepes)
szívóhatással használja.
3. A porszívó MAX szinten történő használat.
Nyomja meg a MAX (maximális) gombot, hogy maximális
szívóhatással használja a készüléket.
Vezérlő gombok a fogantyún.
[A készüléket infravörös jelek vezérlik.]
06_ A porszívó használata
DJ68-00452Z-10.indb 06
15. 4. 24.
1:13
- Vezérlő gombok a készüléktesten
Az ON/OFF gomb többszöri megnyomásával kapcsolja be-ki a
készüléket. (Váltókapcsoló)
(KIKAPCSOLÁS → BEKAPCSOLÁS → KIKAPCSOLÁS)
Ha a fogantyú vezérlő gombja nem működik, akkor a
készüléket a készüléktesten található ON/OFF gombbal
lehet működtetni.
2
1
A készüléket az ON/OFF gombbal lehet be- és kikapcsolni.
2
A készülék infravörös (INFRARED) vevőjének kijelzője;
világít, ha a készülék érzékeli a fogantyú jeleit.
02 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
1
Teljesítmény szabályozók a készüléken (Külön megvásárolható tartozékok)
- A FOGANTYÚN
Függöny, kisméretű szőnyeg vagy más könnyű anyag tisztításakor tolja
el úgy a szabályozót, hogy a nyílás szabaddá váljon, ekkor a szívóerő
csökken.
- A KÉSZÜLÉKTESTEN
Állítsa be a szívóerőt a teljesítmény szabályozó gombbal.
MIN = Könnyű anyagok tisztítása.
MAX = Kemény padló és erősen szennyezett szőnyeg tisztítása.
A porszívó használata _07
DJ68-00452Z-10.indb 07
15. 4. 24.
1:13
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A TÖBBFUNKCIÓS TISZTÍTÓFEJ HASZNÁLATA
Cső
• A kihúzható cső közepén található gombot előre-hátra tolva állítsa
be a megfelelő csőhosszt.
• Ha a cső eltömődik, vegye le a kihúzható csövet, és állítsa a
legrövidebbre. Ekkor könnyen eltávolítható a csőben rekedt
szennyeződés.
A többfunkciójú takarítófej (Külön megvásárolható tartozék)
• Rögzítse a takarítófejet a tömlő
fogantyújának végére, ebben a helyzetben a
fej réstisztítóként használható.
• A kényes helyek tisztításához húzza ki,
és forgassa el a porolókefét.
• A kárpittisztító fej használatához vegye le,
és fordítva helyezze fel a takarítófejet.
08_ A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00452Z-10.indb 08
15. 4. 24.
1:13
A centrifugális szűrő tisztítása (Külön megvásárolható tartozék)
2
3
4
5
6
7
8
• Ne használja
a készüléket
centrifugális porszűrő
nélkűl.
MEGJEGYZÉS
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
1
- A centrifugális porszűrő belsejének tisztítása
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _09
DJ68-00452Z-10.indb 09
15. 4. 24.
1:13
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A PADLÓTISZTÍTÓ FEJ KARBANTARTÁSA
2 funkciós tisztítófej (Külön megvásárolható)
• A felületnek megfelelően a kapcsolóval válassza ki a kefe nélküli vagy a kefés porszívózást.
Szőnyegtisztítás
Padlótisztítás
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
Padlótisztító fej (Külön megvásárolható)
Nagy terület porszívózásához.
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
10_ A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00452Z-10.indb 10
15. 4. 24.
1:13
Nagy és gyors tisztítófej (külön megvásárolható)
Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállatok szőrét és más szálakat.
Ha sűrűn porszívóz fel hajat vagy állatszőrt, akkor a forgórész körül összecsomósodó szőr miatt csökkenhet
a fordulatszám. ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a fejet.
1. Az áttetsző fedélen található gombok segítségével
vegye le a fedelet.
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
2. Vegye ki a hengeres kefét.
3. Távolítsa el róla a port, olló segítségével pedig a rátekeredett hajat és szőrt.
4. Száraz portörlővel vagy a réstisztító fejjel távolítsa el a port a kefeházból.
5. Helyezze vissza a hengeres kefét.
6. Pattintsa vissza a fedelet.
ELLENŐRIZZE A SZŰRŐCSERE-JELZŐT
Amikor a „Szűrő Ellenőrző” kijelző pirosra vált takarítás
közben, a porzsákot ki kell cserélni.
Amennyiben a „Szűrő Ellenőrző” kijelző a porzsák kicserélése
után is pirosat mutat, kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze, hogy
mi akadt bent a tömlőben, a csőben, a szívófejben, vagy a
bevezető/kivezető szűrőben.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _11
DJ68-00452Z-10.indb 11
15. 4. 24.
1:13
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
A PORZSÁK CSERÉJE
1
2
3
4
A porszívót tetszése szerint használhatja mikro szűrős textil porzsákkal,
vagy papír porzsákkal.
(Mikro szűrős porzsák : VP-78M, Papír porzsák : VP-77)
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TEXTIL PORZSÁK
• Textil porzsák használata esetén
A megtelt porzsákot ürítse ki, és újból használhatja.
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ
TEXTIL PORZSÁK
A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
Vigyázzon, nehogy a szűrőt a szemétbe dobja!
A KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
Csereszűrők a helyi Samsung forgalmazónál kaphatók.
12_ tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
DJ68-00452Z-10.indb 12
15. 4. 24.
1:13
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása
ELEMCSERE (KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ)
2. 2 db AA méretű elemet használjon.
1. Az elemeket ne szerelje szét, és ne próbálja meg feltölteni!
FIGYELEM!
2. Az elemeket ne melegítse, és ne dobja tűzbe!
3. Ne cserélje fel a (+) és (-) pólust!
4. A lemerült elemeket ne dobja a háztartási szemét közé!
Az elem típusa : AA típus
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
1. Ha a távvezérlés nem működik, cserélje ki az elemeket.
Ha a probléma nem szűnik meg, értesítse a szakszervizt.
A tartozékok és a szűrők használata és karbantartása _13
DJ68-00452Z-10.indb 13
15. 4. 24.
1:13
Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A porszívó nem működik.
•
•
Ellenőrizze a hálózati kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot.
Hagyja lehűlni a motort.
A szívóerő fokozatosan csökken. •
Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás, ha van, szüntesse meg.
A hálózati kábelt nem lehet
teljesen visszacsévélni.
Húzzon ki 2-3 m kábelt, és nyomja meg a visszacsévélő gombot.
•
A porszívó nem szívja fel a port. •
Kicsi vagy csökkenő szívóerő.
•
Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a tömlőt.
Ellenőrizze, és szükség esetén az ábráknak megfelelően cseréljen porzsákot,
és tisztítsa meg a szűrőket.
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
14_ Hibaelhárítás
DJ68-00452Z-10.indb 14
15. 4. 24.
1:13
MŰSZAKI ADATOK
MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC61E0, SC6145, SC6170, SC61A0, SC61E1, SC61J0, SC61E2, SC61E3
típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus
SC61E0
SC6145
Szín
ÖKO ZÖLD
ÉGSZÍNKÉK
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
porzsákkal
porzsákkal
Teljesítmény-felvétel
Zajszint
Porgyűjtő kapacitás
SC61A0
FÁKLYAVÖRÖS MÉLYSZÜRKE
porzsákkal
porzsákkal
max. W
1500
1800
2000
2400
norm. W
1300
1600
1800
2200
Névleges feszültség/frekvencia
Szívóteljesítmény
SC6170
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
W
340
380
400
420
d(BA)
79
82
74
74
l
3
3
3
3
-
-
-
-
Infravörös távirányító a nyélben
Autom. kábelvisszacsévélés
O
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
O
Tisztító fej
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
Tartozékok
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
Réstisztító
O
O
O
O
Poroló
O
O
O
O
Kárpittisztító
O
O
O
O
Fém teleszkópos nyél
O
O
O
O
7
7
7
7
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Hálózati kábel hossza
m
Hatótávolság
m
10.1
10.1
10.1
10.1
Tömeg (csomagolás / nettó)
kg
8.0/4.9
8.6/4.9
7.9/4.9
8.2/4.9
nettó (mm) 297*245*420
297*245*420
297*245*420
297*245*420
csomagolva
310*552*331
(mm)
340*614*334
310*552*331
310*552*331
Méretek (szél.x mag.x mélys)
DJ68-00452Z-10.indb 15
15. 4. 24.
1:13
Típus
SC61E1
Szín
Zajszint
Porgyűjtő kapacitás
SC61E3
FEHÉR
porzsákkal
porzsákkal
max. W
1500
1200
1500
1500
norm. W
1300
1100
1300
1300
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
Névleges feszültség/frekvencia
Szívóteljesítmény
SC61E2
FÁKLYAVÖRÖS
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
SC61J0
FÁKLYAVÖRÖS GYÖNGYFEKETE
porzsákkal
porzsákkal
W
340
320
340
340
d(BA)
79
77
79
79
l
3
3
3
3
-
-
-
-
Infravörös távirányító a nyélben
Autom. kábelvisszacsévélés
O
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
O
Tisztító fej
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
Tartozékok
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
3 az 1-ben
Réstisztító
O
O
O
O
Poroló
O
O
O
O
Kárpittisztító
O
O
O
O
O
O
O
O
7
7
7
7
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Fém teleszkópos nyél
Hálózati kábel hossza
m
Hatótávolság
m
10.1
10.1
10.1
10.1
Tömeg (csomagolás / nettó)
kg
7.9/4.9
7.9/4.9
8.1/4.9
8.5/4.9
nettó (mm) 297*245*420
297*245*420
297*245*420
297*245*420
csomagolva
310*552*331
(mm)
310*552*331
310*552*331
310*552*331
Méretek (szél.x mag.x mélys)
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
DJ68-00452Z-10.indb 16
15. 4. 24.
1:13
Termékadatlap
[Magyar]
A Bizottság 665/2013/EU és 666/2013/EU rendeletének megfelelően
A Gyártó
B Modell
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC61E1
SC61E2
SC61E3
SC61J0
E
E
E
E
52.0
52.0
52.0
52.0
E Szőnyegtisztítási teljesítményosztály
C
C
C
E
F Kemény padló tisztítási teljesítményosztály
C
C
C
D
G Por ismételt kibocsátási osztály
A
A
A
A
H Zajszint (dBA)
79
79
79
77
1300
1300
1300
1100
C Energiatakarékossági osztály
D Éves áramfogyasztás (kWh/év)
I
Névleges bemeneti teljesítmény (W)
J Típus
Univerzális porszívó
1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312-1-ben és EN 60704-ben
meghatározott módszereken alapul.
DJ68-00452Z-10.indb 17
15. 4. 24.
1:13
SC61** Sorozat
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van a Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
DJ68-00452Z-10.indb 18
15. 4. 24.
1:13
Řada SC61**
Vysavač
uživatelská příručka
✻ Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
✻ Pouze pro vnitřní použití.
ČEŠTINA
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
DJ68-00452Z-10.indb 01
15. 4. 24.
1:13
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
• Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a
uschovejte ji pro pozdější potřebu.
• Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů;
technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou
popsány v této příručce.
POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA
Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Představuje ZAKÁZANOU činnost.
Představuje činnost, kterou musíte provést.
Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se
ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako
napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
• Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný
dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte
vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho
zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
• Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
02_ Bezpečnostní informace
DJ68-00452Z-10.indb 02
15. 4. 24.
1:14
Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček
dříve, než se zcela zaplní.
• Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo
cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným
zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové
součásti přístroje.
• Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit
jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte.
Neblokujte sací ani výfukový otvor.
• Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným
vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo
zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku
nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku,
nikoli za napájecí kabel.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou
pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a
chápou s ním spojená rizika.
• Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět
děti bez dozoru.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze
zásuvky.
• Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
• Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se
na zástupce autorizovaného servisu.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo
jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo možnému riziku.
• Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
Používejte rukojeť na těle vysavače.
• Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením
od napájení vypněte hlavní vypínač.
Bezpečnostní informace _03
DJ68-00452Z-10.indb 03
15. 4. 24.
1:14
Obsah
SESTAVENÍ VYSAVAČE
05
Sestavení vysavače
06
06
Napájecí kabel
Hlavní vypínač
06
Ovládání výkonu
08
10
11
12
12
12
Použití příslušenství
Údržba nástrojů na podlahy
Kontrola indikátoru filtru
Výměna prachového sáčku
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
13
Výměna baterie
05
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
06
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
08
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
14
04_ Obsah
DJ68-00452Z-10.indb 04
15. 4. 24.
1:14
Sestavení vysavače
Doplněk
01 SESTAVENÍ VYSAVAČE
• Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
• Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do
odkládací drážky.
Sestavení vysavače _05
DJ68-00452Z-10.indb 05
15. 4. 24.
1:14
Používání vysavače
NAPÁJECÍ KABEL
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
VÝSTRAHA
HLAVNÍ VYPÍNAČ
OVLÁDÁNÍ VÝKONU
Typ s dálkovým ovládáním (VOLITELNĚ)
- HADICE
1. Zapnutí/vypnutí vysavače
Vysavač zapnete stiskem tlačítka ON/OFF.
Dalším stiskem tlačítka vysavač vypnete.
VYSÍLAČ
2. Nastavení MIN/MID
Stiskem tlačítka MIN/MID se sníží výkon vysavače.
(Hodí se k vysávání záclon apod.)
Dalším stiskem tlačítka se aktivuje střední výkon MID.
3. Výkon MAX
Stiskem tlačítka MAX se aktivuje maximální výkon.
OVLADAČ NA RUKOJETI
[ Vysavač je ovládán pomocí
infračervených signálů. ]
06_ Používání vysavače
DJ68-00452Z-10.indb 06
15. 4. 24.
1:14
- TĚLO PŘÍSTROJE
Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete
vysavač.
(OFF → ON → OFF)
Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být
vysavač ovládán pomocí tlačítka on/oFF na těle přístroje.
2
1
Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.
2
Kontrolka INFRARED označuje tu část, která přijímá infračervený signál od ovladače
rukojeti.
02 POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
1
Typ s ovládáním na těle přístroje (Volitelně)
- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých
tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.
- TĚLO PŘÍSTROJE
Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání
výkonu doprava a doleva.
MIN = Vypnutí vysavače.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
Používání vysavače _07
DJ68-00452Z-10.indb 07
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Trubka
• Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání
délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.
• Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. tím se
usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.
Příslušenství (VOLITELNĚ)
• Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti
hadice.
• Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro
čištění citlivých míst.
• Pro použití hubice na čalounění vsuňte
příslušenství do zakončení rukojeti hadice v
opačném směru.
08_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 08
15. 4. 24.
1:14
Čištění cyklónového filtru (VOLITELNĚ)
2
3
4
5
6
7
8
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
1
• Při vysávání je
nezbytné používat
cyklónový filtr.
POZNÁMKA
- Čištění vnitřku cyklónového filtru
Údržba nástrojů a filtru _09
DJ68-00452Z-10.indb 09
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY
2-Step Brush (DOPLNĚK)
• Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.
Čištění koberců
Čištění podlah
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Parquet brush (DOPLNĚK)
Vysávání se širokým záběrem.
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
10_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 10
15. 4. 24.
1:14
Power Turbo Plus (DOPLNĚK)
Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se
namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.
1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a
sejměte jej.
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.
3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí
nůžek.
4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo
kartáče.
5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.
6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své
místo.
KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU
Pokud se během vysávání rozsvítí indikátor “kontroly filtru“
červeně, je nutné vyměnit prachový sáček.
Pokud indikátor „kontroly filtru“ svítí červeně i po výměně
prachového sáčku, vysavač vypněte a zkontrolujte, jestli není
ucpaná hadice, trubice, hubice nebo nasávací/výstupní filtr.
Údržba nástrojů a filtru _11
DJ68-00452Z-10.indb 11
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
4
Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento
vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo
papírové. (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)
VOLITELNĚ
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nezahazujte.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
Náhradní filtry zakoupíte u místního distributora Samsung.
12_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 12
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNĚ)
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím,
autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.
1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
VAROVÁNÍ
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.
Druh BAterie: Velikost AA
Údržba nástrojů a filtru _13
DJ68-00452Z-10.indb 13
15. 4. 24.
1:14
Řešení problémů
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.
•
•
Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.
Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.
•
Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně. •
Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.
•
Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
•
Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v
pokynech.
Slabé nebo slábnoucí sání.
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
14_ Řešení problémů
DJ68-00452Z-10.indb 14
15. 4. 24.
1:14
Mikrofiš k produktu
[Čeština]
Na základě nařízení Evropské komise č. 665/2013 a 666/2013
A Dodavatel
B Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC61E1
SC61E2
SC61E3
SC61J0
E
E
E
E
52.0
52.0
52.0
52.0
E Třída výkonnosti čištění koberců
C
C
C
E
F Třída výkonnosti čištění pevných podlah
C
C
C
D
G Třída reemisí prachu
A
A
A
A
H Úroveň hlučnosti (dBA)
79
79
79
77
1300
1300
1300
1100
C Třída energetické účinnosti
D Roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)
I
Jmenovitý příkon (W)
J Typ
Vysavač pro obecné použití
1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve
standardech EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00452Z-10.indb 15
15. 4. 24.
1:14
Řada SC61**
DJ68-00452Z-10.indb 16
15. 4. 24.
1:14
Modelový rad SC61**
Vysávač
návod na použitie
✻ Pred obsluhou tohto prístroja si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Prístroj je určený na použitie len v interiéri.
SLOVENČINA
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
DJ68-00452Z-10.indb 01
15. 4. 24.
1:14
Bezpečnostné upozornenia
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
VAROVANIE
VAROVANIE
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre budúce použitie.
• Pretože tento návod na použitie je určený pre viaceré modely, vlastnosti
vášho vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v
tomto návode.
POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Upozornenie na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho úrazu.
Upozornenie na riziko poranenia alebo materiálnej škody.
OSTATNÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje niečo, čo NESMIETE robiť.
Označuje niečo, čo musíte dodržiavať.
Upozorňuje, že musíte odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Prečítajte si pozorne všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite,
že napätie v elektrickej sieti sa zhoduje s napätím uvedeným na
typovom štítku na spodnej časti vysávača.
• VAROVANIE: Nepoužívajte vysávač, keď je koberec alebo podlaha
mokrá.
Nepoužívajte na vysávanie vody.
• Keď zariadenie používajú deti, alebo sa používa v blízkosti detí,
je potrebný prísny dozor. Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako
hračka. Nikdy nenechajte spustený vysávač bez dozoru. Používajte
vysávač len na tie účely, ktoré sú uvedené v tomto návode.
02_ Bezpečnostné upozornenia
DJ68-00452Z-10.indb 02
15. 4. 24.
1:14
• Nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka.
Prachové vrecko vymeňte predtým, ako sa naplní, aby ste dosiahli čo
najväčšiu účinnosť.
• Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, horiaceho popola
alebo cigaretových ohorkov. Vysávač skladujte ďalej od sporákov
a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a poškodiť farebnú
povrchovú úpravu plastových častí vysávača.
• Nepoužívajte vysávač na vysávanie tvrdých a ostrých predmetov.
Inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na hadicu nestúpajte. Na hadicu
neklaďte žiadnu záťaž. Neblokujte nasávaciu alebo výfukovú časť.
• Pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite vysávač.
Pred výmenou prachového vrecka alebo prachového kontajnera
odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu
kábla, tak pri jeho odpájaní ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za
kábel samotný.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu
spojené riziká.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
• Pred čistením alebo údržbou zariadenia odpojte zástrčku od
elektrickej zásuvky.
• Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
• Ak vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a obráťte sa na
autorizovaného servisného zástupcu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný
zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Neprenášajte vysávač držaním za hadicu.
Použite držadlo na vysávači.
• Ak vysávač nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Pred odpojením zariadenia vypnite napájanie.
Bezpečnostné upozornenia _03
DJ68-00452Z-10.indb 03
15. 4. 24.
1:14
Obsah
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
05
Zloženie vysávača
06
06
Napájací kábel
Hlavný vypínač
06
Riadenie výkonu
08
10
11
12
12
12
Používanie príslušenstva
Údržba príslušenstva na podlahy
Indikátor výmeny filtra
Výmena prachového vrecka
Čistenie vstupného filtra
Čistenie výstupného filtra
13
Výmena batérie
05
OVLÁDANIE VYSÁVAČA
06
ÚDRŽBA PRÍSLUŠENSTVA A FILTRA
08
RIEŠENIE PROBLÉMOV
14
04_ Obsah
DJ68-00452Z-10.indb 04
15. 4. 24.
1:14
Zloženie vysávača
VOLITEĽNÉ
01 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
• Vlastnosti vysávača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
• Pri skladovaní zaistite podlahový nástavec.
Zloženie vysávača _05
DJ68-00452Z-10.indb 05
15. 4. 24.
1:14
Ovládanie vysávača
NAPÁJACÍ KÁBEL
UPOZORNENIE
• Pri odpájaní zástrčky sieťovej šnúry zo zásuvky ťahajte za koncovku. nikdy neťahajte za
šnúru samotnú.
HLAVNÝ VYPÍNAČ
RIADENIE VÝKONU
Typ s diaľkovým ovládaním (VOLITEĽNÉ)
- HADICA
1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE vysávača
Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete vysávač.
Ďalším stlačením tlačidla vysávač vypnete.
SENDER
2. Vysávanie v režime MIN/MID
Stlačením tlačidla MIN/MID nastavíte vysávač do režimu
nízkeho výkonu (vysávanie závesov a pod.).
Ďalším stlačením tlačidla vysávač nastavíte do režimu MID
(stredný výkon).
3. Vysávanie v režime MAX
Stlačením tlačidla MAX nastavíte vysávač do režimu
maximálneho sacieho výkonu.
OVLÁDANIE NA RUKOVÄTI
[ Vysávač je ovládaný pomocou
infračervených signálov. ]
06_ Ovládanie vysávača
DJ68-00452Z-10.indb 06
15. 4. 24.
1:14
- TELO VYSÁVAČA
Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) zapnete a
vypnete vysávač.
(OFF (VYP.) → ON(ZAP.) → OFF(VYP.))
Ak diaľkové ovládanie na rukoväti nefunguje, je možné
ovládať vysávač pomocou tlačidla on/oFF (zAP./VYP.) na
tele vysávača.
2
1
Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) zapína alebo vypína vysávač.
2
Indikátor INFRARED označuje časť, ktorá prijíma infračervený signál z diaľkového
ovládania na rukoväti.
Typ s ovládáním na těle přístroje (VOLITEĽNÉ)
02 OVLÁDANIE VYSÁVAČA
1
- HADICE
Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých
tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.
- TĚLO PŘÍSTROJE
Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání
výkonu doprava a doleva.
MIN = Vypnutí vysavače.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
Ovládanie vysávača _07
DJ68-00452Z-10.indb 07
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Trubka
• Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání
délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.
• Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se
usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.
Příslušenství (VOLITEĽNÉ)
• Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti
hadice.
• Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro
čištění citlivých míst.
• Pro použití hubice na čalounění vsuňte
příslušenství do zakončení rukojeti hadice v
opačném směru.
08_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 08
15. 4. 24.
1:14
Čistenie cyklónového filtra (VOLITEĽNÉ)
2
3
4
5
6
7
8
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
1
• Počas vysávania
je nutné používat’
cyklónový filter.
POZNÁMKA
- Čistenie vnútornej časti cyklónového filtra
Údržba nástrojů a filtru _09
DJ68-00452Z-10.indb 09
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY
2-Step Brush (VOLITEĽNÉ)
• Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.
Čištění koberců
Čištění podlah
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Parquet brush (VOLITEĽNÉ)
Vysajte prach v širokom priestore naraz.
• Ak je nasávací otvor upchaný, odstráňte všetky nečistoty.
10_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 10
15. 4. 24.
1:14
Power Turbo Plus (Voliteľné)
Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch.
Časté vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania kvôli materiálom
namotaným okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.
1. Stlačte tlačidlo open (otvoriť) na priehľadnom kryte a
odoberte kryt.
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
2. Vyberte kefu z priehľadného krytu.
3. Pomocou nožníc odstráňte nečistoty ako je prach a vlasy omotané okolo kefy.
4. Prach vo vnútri krytu kefy odstráňte pomocou suchej prachovky alebo štrbinového
nástavca.
5. Vložte a upevnite kefu do rotačného pásu.
6. Zaistite priehľadný kryt späť na svoje miesto, čím
dokončíte montáž.
INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA
Ak počas vysávania indikátor “zaplnenia nečistotami” zmení
farbu na “ČERVENÚ”, je potrebné vymeniť vrecko na nečistoty.
Ak je aj po výmene vrecka na nečistoty indikátor “zaplnenia
nečistotami” “ČERVENÝ”, vypnite zariadenie a skontrolujte, či
sa neupchala hadica, trubica alebo sacia hubica.
Údržba nástrojů a filtru _11
DJ68-00452Z-10.indb 11
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
4
Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento
vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo
papírové. (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)
VOLITELNĚ
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nezahazujte.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
Náhradné filtre môžete zakúpiť u miestnych predajcov Samsung.
12_ Údržba nástrojů a filtru
DJ68-00452Z-10.indb 12
15. 4. 24.
1:14
Údržba nástrojů a filtru
VÝMENA BATÉRIE (VOLITEĽNÉ)
2. Použite 2 batérie veľkosti AA.
1. Nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte batérie.
VAROVANIE
2. Nikdy nezohrievajte batérie ani ich nehádžte do ohňa.
3. Nezamieňajte póly (+), (-)
4. Batérie náležite zlikvidujte.
03 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
1. Keď vysávač nefunguje, vymeňte batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na nášho autorizovaného
predajcu.
TYP BATÉRIE : Veľkosť AA
Údržba nástrojů a filtru _13
DJ68-00452Z-10.indb 13
15. 4. 24.
1:14
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Motor neštartuje.
•
•
Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
Nechajte vysávač vychladnúť.
Nasávací výkon postupne klesá. •
Skontrolujte a odstráňte blokovanie.
Kábel sa nenavíja úplne.
•
Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte tlačidlo navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.
•
Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Slabý alebo klesajúci nasávací
výkon.
•
Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite tak, ako je znázornené v
návode.
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
14_ Riešenie problémov
DJ68-00452Z-10.indb 14
15. 4. 24.
1:14
Informácie o produkte
[Slovenčina]
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 665/2013 a č. 666/2013
A Dodávateľ
B Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC61E1
SC61E2
SC61E3
SC61J0
E
E
E
E
D Ročná spotreba energie (kWh/rok)
52.0
52.0
52.0
52.0
E Trieda účinnosti čistenia kobercov
C
C
C
E
F Trieda účinnosti čistenia tvrdých podláh
C
C
C
D
G Trieda reemisie prachu
A
A
A
A
H Úroveň intenzity zvuku (dBA)
79
79
79
77
1300
1300
1300
1100
C Trieda energetickej účinnosti
I
Menovitý príkon (W)
J Typ
Vysávač na všeobecné použitie
1) Orientačná ročná spotreba energie (kWh za rok), založená na 50 upratovacích
úkonoch. Reálna ročná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič
používa.
2) Merania spotreby energie a výkonu sú založené na postupoch uvedených v normách
EN 60312-1 a EN 60704.
DJ68-00452Z-10.indb 15
15. 4. 24.
1:14
Modelový rad SC61**
DJ68-00452Z-10.indb 16
15. 4. 24.
1:14
Σειρά SC61**
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
✻ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ελληνικά
imagine the possibilities
Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
DJ68-00452Z-10.indb 01
15. 4. 24.
1:14
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
• Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα
χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή
υλικής βλάβης.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού την
ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται
στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα
όταν το χαλί ή το πάτωμα είναι υγρό.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
• Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν μια συσκευή χρησιμοποιείται
από ή κοντά σε παιδιά. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε
την ηλεκτρική σκούπα μόνο για τη χρήση για την οποία
προορίζεται βάσει αυτών των οδηγιών.
• Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
02_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00452Z-10.indb 02
15. 4. 24.
1:15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
σκόνης. Αδειάζετε τη σακούλα σκόνης προτού γεμίσει,
προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε
σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Κρατήστε
την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες πηγές
θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με
την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε πάνω στο σωλήνα
σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρη πάνω στο σωλήνα. Μην
εμποδίζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα
της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε σακούλα
ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα
πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το καλώδιο.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον
καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε
να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από τον
σωλήνα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε
από την πρίζα.
πληροφορίες για την ασφάλεια _03
DJ68-00452Z-10.indb 03
15. 4. 24.
1:15
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΚΟΥΠΑΣSFLB
05
Συναρμολόγηση της σκούπας
06
06
06
Καλώδιο ρεύματος
Διακόπτης On/Off (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)
Χειριστήριο ελέγχου
08
10
11
12
12
12
Χρήση εξαρτημάτων
Συντήρηση εργαλείων δαπέδου
Έλεγχος ένδειξης φίλτρου
Αλλαγή της σακούλας σκόνης
Καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής
Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής
13
Αλλαγή της μπαταρίας (Προαιρετικά)
05
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣSFLB
06
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΟΥSFLB
08
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝSFLB
14
04_ περιεχόμενα
DJ68-00452Z-10.indb 04
15. 4. 24.
1:15
συναρμολόγηση της σκούπας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
01 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
• Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
• Για αποθήκευση, αποθέστε το ακροφύσιο
δαπέδου.
συναρμολόγηση της σκούπας _05
DJ68-00452Z-10.indb 05
15. 4. 24.
1:15
λειτουργία της σκούπας
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, πιάστε το βύσμα και όχι το
καλώδιο.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τύπος τηλεχειριστηρίου (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
- ΣΩΛΗΝΑΣ
1. Ηλεκτρική σκούπα ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε σε λειτουργία την
ηλεκτρική σκούπα.
Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
2. Ηλεκτρική σκούπα MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ)
Πατήστε το κουμπί MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ) για να
λειτουργήσετε την ηλεκτρική σκούπα σε χαμηλό επίπεδο
(για καθαρισμό κουρτινών, κ.λπ.).
Πατήστε ξανά για να λειτουργήσετε την ηλεκτρική σκούπα
σε τρόπο λειτουργίας MID (ΜΕΣΗ).
3. Χρήση στο MAX (ΜΕΓ.)
Πατήστε το κουμπί ΜAX (ΜΕΓ.) για να λειτουργήσει η
ηλεκτρική σκούπα με τη μέγιστη ισχύ.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΑΒΗ
[Η σκούπα ελέγχεται χρησιμοποιώντας υπέρυθρα σήματα.]
06_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00452Z-10.indb 06
15. 4. 24.
1:15
- ΣΩΜΑ
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) επανειλλημένως για να ξεκινήσετε και
να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2
(OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)→ ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) → OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ))
1
1
Το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θέτει την
ηλεκτρική σκούπα εντός ή εκτός λειτουργίας.
2
Η λυχνία INFRARED (ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ) υποδεικνύει ότι το τμήμα λαμβάνει το
υπέρυθρο σήμα από το χειριστήριο ελέγχου πάνω στη λαβή.
Τύπος χειριστηρίου πάνω στο σώμα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχου λαβής δεν
λειτουργεί, η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να
λειτουργήσει χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο σώμα της
συσκευής.
- ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό κουρτινών,
μικρών χαλιών και άλλων λεπτών υφασμάτων, τραβήξτε την τάπα
αέρος έως ότου ανοίξει η οπή.
- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΕΝΤΑΣΗΣ)
Για το έλεγχο του επιπέδου ισχύος, απλά μετακινήστε το
κάτω μέρος του χειριστηρίου προς τα δεξιά και προς τα
αριστερά.
MIN (ΕΛΑΧ.) = Για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. διαφανείς
κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ λερωμένα
χαλιά.
λειτουργία της σκούπας _07
DJ68-00452Z-10.indb 07
15. 4. 24.
1:15
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Σωλήνας
• Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας
το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο κέντρο του
τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
• Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε τον
τηλεσκοπικό σωλήνα και προσαρμόστε τον για να μειώσετε το
μήκος του. Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων που
έχουν συσσωρευθεί στο σωλήνα.
Εξάρτημα (Προαιρετικά)
• Πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής
του σωλήνα.
• Τραβήξτε και γυρίστε τη βούρτσα
ξεσκονίσματος για τον καθαρισμό
ευαίσθητων επιφανειών.
• Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο
ταπετσαρίας, πιέστε το εξάρτημα στο
άκρο της λαβής του σωλήνα.
08_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00452Z-10.indb 08
15. 4. 24.
1:15
Καθαρισμος του κυκλωνικου φιλτρου (Προαιρετικά)
2
3
4
5
6
7
8
• Είναι απαραίτητο
να χρησιμοποιείτε
Κυκλωνικό Φίλτρο
κατά τον καθαρισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
1
- Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους του κυκλωνικού φίλτρου
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _09
DJ68-00452Z-10.indb 09
15. 4. 24.
1:15
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Βούρτσα 2 βημάτων (Προαιρετικά)
• Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.
Καθαρισμός χαλιών
Καθαρισμός δαπέδων
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει φράξει.
Βούρτσα για παρκέ (Προαιρετικά)
Καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα την εσωτερική πλευρά αμέσως
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει φράξει.
10_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00452Z-10.indb 10
15. 4. 24.
1:15
Ισχύς Turbo Plus (Προαιρετικά)
Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά.
Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της
περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την
περίπτωση, καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
1. Πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα) στο κάλυμμα
της διαφανούς οθόνης για να διαχωρίσετε το
κάλυμμα.
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο της βούρτσας από την διαφανή οθόνη.
3. Αφαιρέστε απορρίμματα, όπως σκόνη και τρίχες, που έχουν μπερδευτεί
γύρω από τον κύλινδρο της βούρτσας χρησιμοποιώντας ψαλίδι.
4. Αφαιρέστε τη σκόνη μέσα από το περίβλημα της βούρτσας
χρησιμοποιώντας ένα ξεσκονόπανο ή το εξάρτημα για τα δύσκολα σημεία.
5. Εισαγάγετε τον κύλινδρο της βούρτσας στον ιμάντα
περιστροφής και συναρμολογήστε.
6. Για την επανασυναρμολόγηση, τοποθετήστε
το κάλυμμα της διαφανούς οθόνης πίσω στη
θέση του πιέζοντάς το έως ότου ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
Εάν η ένδειξη «Έλεγχος Φίλτρου» αποκτήσει κόκκινο
χρώμα ενώ
καθαρίζετε, η σακούλα σκόνης χρήζει αντικατάστασης.
Εάν η ένδειξη «Έλεγχος φίλτρου» εξακολουθεί να είναι
κόκκινη ακόμα και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου
με νέο, απενεργοποιήστε τη σκούπα και ελέγξτε εάν
υπάρχουν απορρίμματα που φράζουν τους σωλήνες, το
ακροφύσιο δαπέδου ή το φίλτρο εισαγωγής/εξαγωγής.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _11
DJ68-00452Z-10.indb 11
15. 4. 24.
1:15
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
3
4
Μπορείτε να αγοράστε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που
αγοράσατε αυτή την ηλεκτρική σκούπα.
Η χάρτινη σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προτιμάτε
(Μικρό-σακούλα: VP-78M, Χάρτινη σακούλα: VP-77)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Για υφασμάτινη σακούλα
Μετά τη χρήση, εάν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη με
σκόνη, καθαρίστε την υφασμάτινη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ξανά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
4
Μην πετάτε το φίλτρο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον τοπικό σας διανομέα Samsung.
12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00452Z-10.indb 12
15. 4. 24.
1:15
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
2. Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AA.
1. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
2. Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη φωτιά.
3. Μην αντιστρέφετε τους πόλους (+), (-)
4. Απορρίψτε τις μπαταρίες κατάλληλα.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος AA
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι εκτός λειτουργίας. Εάν το
πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _13
DJ68-00452Z-10.indb 13
15. 4. 24.
1:15
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε
λειτουργία.
•
•
Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης
μειώνεται σταδιακά.
•
Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
•
Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 cm και πιέστε προς τα
κάτω το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
•
Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
•
Ελέγξτε τα φίλτρα, και εάν απαιτείται, καθαρίστε όπως
υποδεικνύεται στις οδηγίες.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται
πλήρως.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν
μαζεύει τη βρομιά.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
14_ αντιμετώπιση προβλημάτων
DJ68-00452Z-10.indb 14
15. 4. 24.
1:15
Δελτίο προϊόντος
[Ελληνικά]
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 665/2013 και αρ. 666/2013
A Προμηθευτής
B Μοντέλο
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC61E1
SC61E2
SC61E3
SC61J0
E
E
E
E
D Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)
52.0
52.0
52.0
52.0
E Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού χαλιού
C
C
C
E
F Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού σκληρού δαπέδου
C
C
C
D
G Κατηγορία επανεκπομπής σκόνης
A
A
A
A
H Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dBA)
79
79
79
77
1300
1300
1300
1100
C Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
I
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
J Τύπος
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
1) Ενδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50 εργασίες
καθαρισμού. Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο
χρήσης της συσκευής.
2) Οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις
μεθόδους που περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312-1 και EN 60704.
DJ68-00452Z-10.indb 15
15. 4. 24.
1:15
Υπόμνημα
DJ68-00452Z-10.indb 16
15. 4. 24.
1:15
Υπόμνημα
DJ68-00452Z-10.indb 17
15. 4. 24.
1:15
Σειρά SC61**
DJ68-00452Z-10
DJ68-00452Z-10.indb 18
15. 4. 24.
1:15
Download PDF

advertising