Samsung | SC21F60WA | Samsung SC21F60WA Užívateľská príručka (Windows 7)

SC21F60* SOROZAT
SC07F60* SOROZAT
Porszívó
használati útmutató
✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.
Magyar
Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt.
A szolgáltatások szélesebb körének elérése érdekében
regisztrálja termékét:
www.samsung.com/register
DJ68-00698J(0.0).indb 1
13. 6. 11. �� 9:49
biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELEM!
• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, majd
őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
• Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó
némileg eltérhet az itt leírtaktól.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
FIGYELEM!
VIGYÁZAT!
Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.
Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatára figyelmeztet.
EGYÉB JELZÉSEK
Olyasmit jelez, amit TILOS megtenni.
Követendő gyakorlatot jelez.
Azt jelzi, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
FIGYELEM!
• Ezt a porszívót csak otthoni használatra tervezték.
Ne használja a porszívót építkezési hulladék és törmelék feltakarítására.
Rendszeresen tisztítsa a szűrőket, hogy ne tapadjon le bennük a por.
Ne használja a porszívót, ha valamelyik szűrő nincs a készülékben.
A fenti utasítások be nem tartása a készülék belső alkatrészeinek károsodását
okozhatja, és a jótállás érvényét veszítheti.
02_ biztonsági tudnivalók
DJ68-00698J(0.0).indb 2
13. 6. 11. �� 9:49
biztonsági tudnivalók
FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• Figyelmesen olvasson el minden utasítást.
Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg arról, hogy
a tápellátás feszültsége azonos a porszívó alján elhelyezett
adattáblán olvasható értékkel.
• VIGYÁZAT! Ne porszívózza a szőnyeget, padlót, amíg az nedves.
Ne használja a porszívót víz felszívására.
• Ha gyermek használja a porszívót, vagy gyermek tartózkodik a
közelben, amíg más porszívózik, különösen oda kell figyelni a
készülék használatára.
A porszívó nem játék.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő porszívót. A porszívót
kizárólag a használati útmutatóban foglalt célra használja.
• Ne használja a porszívót a porgyűjtő nélkül.
Az optimális hatékonyság érdekében még azelőtt ürítse ki a
porgyűjtőt, hogy az teljesen megtelne.
• Ne használja a porszívót gyufa, izzó hamu vagy csikkek
felszedésére. Ne tárolja a porszívót fűtőtest vagy egyéb hőforrás
közelében.
A készülék műanyag alkatrészei hő hatására eldeformálódhatnak
és elszíneződhetnek.
• Lehetőség szerint ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat a
porszívóval, mert ezek megsérthetik a készülék alkatrészeit.
Ne lépjen rá a csőre.
A csőre ne tegyen súlyos tárgyakat.
Ne dugaszolja el sem a szívó-, sem a szellőzőnyílást.
• Mielőtt kihúzná a csatlakozót a fali aljzatból, kapcsolja ki a
porszívót a készülékházon található gombbal.
A porgyűjtő kiürítése előtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
A sérülések elkerülése érdekében ne a vezetéknél, hanem a
dugasznál fogva húzza ki a kábelt.
biztonsági tudnivalók _03
DJ68-00698J(0.0).indb 3
13. 6. 11. �� 9:49
• A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező,
illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után
használhatják, amely magában foglalja a biztonságos használat
módját és a lehetséges kockázatok megértését. A készülékkel
nem játszhatnak gyermekek.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
• Gyermekek csak felügyelet mellett használják a berendezést,
nehogy játékszernek tekintsék azt.
• A készülék tisztítása, illetve karbantartása előtt ki kell húzni a
dugaszt a fali aljzatból.
• Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
• Ha a porszívó nem működik megfelelően, szüntesse meg a
tápellátást, és forduljon szakszervizhez.
• A megsérült tápkábelt a balesetek megelőzése érdekében
csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő
szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.
• Ne emelje fel a porszívót a csőnél fogva.
Használja a porszívón lévő fogantyút.
• Ha nem használja a porszívót, húzza ki a konnektorból.
Mielőtt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
UV-KEFE
• Mivel az UV-kefe UV (ibolyántúli) fénysugarai nem tesznek jót a
bőrnek és a szemnek, ügyeljen rá, hogy a fénysugarak ne érjék
a bőrét vagy a szemét, és ne hagyja az UV-kefe használatát
gyermekekre vagy idősekre,
ugyanis az eszköz károsíthatja a látásukat.
• Ha az átlátszó ablak eltörik és az UV-sugarak közvetlenül
kijuthatnak, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a
szervizközponthoz.
• Az UV-kefét kizárólag matracok, ágyneműk, ágyak, párnák és
más, szövetből készült termékek fertőtlenítésére használja.
A vállalat nem vállal felelősséget az UV-kefének a fent leírtaktól
04_ biztonsági tudnivalók
DJ68-00698J(0.0).indb 4
13. 6. 11. �� 9:49
•
•
•
•
•
•
eltérő módon történő felhasználásából eredő esetleges
veszteségekért.
Ne üljön rá az UV-kefére, ne dobja le, és ügyeljen rá, hogy a
terméket ne érjék durva behatások.
Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy a termék
károsodásának veszélye.
Ne érjen fémpálcával vagy fémrúddal az UV-kefe hátoldalán
található elektromos érintkezőkhöz.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha az UV-lámpa már nem működik, ne szerelje szét és ne
módosítsa saját kezűleg a készüléket. Cseréltesse ki a gyártóval
vagy a szervizközponttal a lámpát.
Mivel az UV-kefe használata során belső kisülések keletkeznek,
ne használja a terméket gyúlékony permet vagy egyéb anyag
közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen az UV-lámpához az UV-kefe
hosszabb használatát követően, mert az üvegfelület forró lehet.
Az UV-kefe az UV-lámpa sajátosságai miatt alacsony
hőmérsékleten lassabban kerülhet üzemkész állapotba.
Tartsa fedett helyen az UV kefét.
biztonsági tudnivalók _05
DJ68-00698J(0.0).indb 5
13. 6. 11. �� 9:49
tartalom
A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
07
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
08
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ
KARBANTARTÁSA
12
08Tápkábel
08KI-/BEKAPCSOLÓGOMB
09 Be- és kikapcsolás
11 Az UV-kefe használata (SC21F60Y sorozat)
12 A kiegészítő tartozékok használata
14 A padlóápoló eszközök karbantartása
17Porszintjelző
17Porzsákcsere
17 A bemeneti szűrő tisztítása
18 A kimeneti szűrő tisztítása
18 Elemcsere (távirányítású típus)
HIBAELHÁRÍTÁS
19
MŰSZAKI ADATOK
20 Műszaki adatok, minőségtanúsítás
20
06_ tartalom
DJ68-00698J(0.0).indb 6
13. 6. 11. �� 9:49
a porszívó összeszerelése
01a porszívó összeszerelése
LEHETŐSÉGEK
• Amikor nem használja a porszívót, támassza ki
a csövét.
a porszívó összeszerelése _07
DJ68-00698J(0.0).indb 7
13. 6. 11. �� 9:49
a porszívó használata
TÁPKÁBEL
VIGYÁZAT!
• Ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki a kábelt a fali
aljzatból.
KI-/BEKAPCSOLÓGOMB
08_ a porszívó használata
DJ68-00698J(0.0).indb 8
13. 6. 11. �� 9:49
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
Távirányítású típus (SC21F60J, SC21F60Y sorozat)
CSŐ (SC21F60J sorozat)
2. Szívóerő ( - ), ( + ) gomb
-- A porszívó szívóerejének növeléséhez nyomja meg a ( + )
gombot. A porszívó szívóerejének csökkentéséhez nyomja
meg a ( - ) gombot.
(ON (BE)) MIN →
KÖZEPES
→
MAX
Szabályozás a csőről
A porszívó vezérlése rádiófrekvenciás
jelek segítségével történik.
02a porszívó használata
1. KI-/BEKAPCSOLÓGOMB ( )
-- A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a KI-/
BEKAPCSOLÓGOMBOT.
A porszívó leállításához nyomja meg a gombot ismét.
Ha tisztítás során 30 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, működésbe lép a biztonsági
leállítás funkció, és az áramellátás megszűnik. Ebben az esetben nyomja meg a [Power (Be-/
kikapcsolás)] gombot a készüléktesten, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.
CSŐ (SC21F60Y sorozat)
1. KI-/BEKAPCSOLÓGOMB ( )
-- A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a KI-/
BEKAPCSOLÓGOMBOT.
A porszívó leállításához nyomja meg a gombot ismét.
2. SUCTION (SZÍVŐERŐ) (-/+) gomb
-- A szívóerőt a [SUCTION (SZÍVŐERŐ) (-/+)] gombbal
növelheti vagy csökkentheti. A gomb minden megnyomására
fokozatosan nő a szívóerő. Amikor a szívóerő elérte a
maximumát, a gomb következő megnyomására a szívóerő
minimumra csökken.
(ON (BE)) MIN →
KÖZEPES
→
Szabályozás a csőről
A porszívó vezérlése rádiófrekvenciás
jelek segítségével történik.
MAX
3. BRUSH ON/OFF (KEFE BE-/KI) gomb
-- Az UV-kefe bekapcsolásához nyomja meg a [BRUSH ON/OFF (KEFE BE-/KI)] gombot. Az UV-kefe
leállításához nyomja meg a gombot ismét.
Ha tisztítás során 30 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, működésbe lép a biztonsági
leállítás funkció, és az áramellátás megszűnik. Ebben az esetben nyomja meg a [Power (Be-/
kikapcsolás)] gombot a készüléktesten, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.
a porszívó használata _09
DJ68-00698J(0.0).indb 9
13. 6. 11. �� 9:49
KÉSZÜLÉKHÁZ
A porszívó elindításához vagy leállításához nyomja meg többször
egymás után a be-/kikapcsológombot. (KI → BE → KI)
Ha nem működik a távvezérlés, a porszívó a
készülékházon található be-/kikapcsológombbal is
üzemeltethető.
( 1 )
( 2 )
( 1 )
Amikor a hálózat csatlakoztatva van, az ikon kéken világít.
( 2 )
Ha a szűrő jelzőfénye pirosra vált, ellenőrizze és szükség esetén szüntesse meg a
kefékben, csőben, tömlőkben, szűrőkben lévő esetleges eltömődéseket.
Ürítse ki, majd helyezze vissza a porzsákot.
A készülékházról működtethető típus (SC21F60W sorozat)
CSŐ
A drapériák, rongyszőnyegek és más vékonyabb anyagok
tisztítása esetén csökkentse a szívóerőt: húzza fel a tolókát, és
nyissa meg a levegő útját.
KÉSZÜLÉKHÁZ
A teljesítmény szabályozásához egyszerűen fordítsa el a
szabályozót jobbra és balra.
MIN = Kényes anyagokhoz, pl. függönyhöz.
MAX = Kemény padlóhoz és szennyezett szőnyegekhez.
( 1 )
( 1 )
Ha a szűrő jelzőfénye pirosra vált, ellenőrizze és szükség esetén szüntesse meg a
kefékben, csőben, tömlőkben, szűrőkben lévő esetleges eltömődéseket.
Ürítse ki, majd helyezze vissza a porzsákot.
10_ a porszívó használata
DJ68-00698J(0.0).indb 10
13. 6. 11. �� 9:49
AZ UV-KEFE HASZNÁLATA (SC21F60Y SOROZAT)
1. Tegye a kefét a csőfogantyúba.
• Az UV-kefét gondosan, kattanásig tolja a csőfogantyúba.
02a porszívó használata
2. Az UV-kefe bekapcsolásához nyomja meg a [BRUSH ON/OFF (KEFE
BE-/KI)] gombot.
• Nyomja meg a [Suction (Szívóerő) -/+] gombot a tisztítás
megkezdéséhez és a kívánt szívóerő beállításához.
• Nyomja meg a [BRUSH ON/OFF (KEFE BE-/KI)] gombot.
• Az UV-sterilizálás önmagában nem kapcsolható be.
3. Ha befejezte az UV-s tisztítást, nyomja meg a [ ] gombot.
• A porszívó kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.
-- Biztonsági okokból az UV-kefe csak 30 percig működik, utána leáll. Az UVkefe használatának folytatásához nyomja meg újra a [SUCTION (SZÍVÓERŐ)
(–/+)] gombot.
A csőfogantyúba (nem a teleszkópos csőbe) illesztett UV-kefe ágyneműkhöz lett kifejlesztve.
VIGYÁZAT!
a porszívó használata _11
DJ68-00698J(0.0).indb 11
13. 6. 11. �� 9:49
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
Cső
• A teleszkópos cső hosszát úgy állíthatja be, ha előre-hátra húzza a
cső közepén elhelyezett szabályzógombot.
• Az esetleges eltömődések ellenőrzéséhez válassza le a teleszkópos
csövet és tolja össze. Így könnyebb eltávolítani a csövet eltömítő
szennyeződéseket.
A kiegészítő tartozékok
• A réstisztító használatához az ellenkező irányba tolja rá
a fejet a csőfogantyú végére.
• Húzza ki a gombot a porkefe használatához.
• A kárpittisztító fej használatához tolja rá a fejet a cső
végére.
12_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00698J(0.0).indb 12
13. 6. 11. �� 9:49
A kiegészítő tartozékok (SC21F60Y sorozat)
• Illessze a tartozékot a csőfogantyú végére.
03 atartozékokésaszűrőkarbantartása
• A réstisztító használatához húzza le a porkefét.
• Illessze a tartozékot a cső végére.
• A réstisztító használatához húzza le a porkefét.
a tartozékok és a szűrő karbantartása _13
DJ68-00698J(0.0).indb 13
13. 6. 11. �� 9:49
A PADLÓÁPOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA
Szuper forgókefe (opcionális)
• Az állatszőr és rostok szőnyegről történő hatékonyabb felszívásához.
1
nyit
2
3
4
zár
• Ha gyakran porszívóz hajszálakat vagy állatszőrt, a forgás hatékonysága a forgórészre csavarodó
anyag miatt csökkenhet. Ilyenkor gondosan tisztítsa meg a forgórészt.
1.
2.
3.
4.
Húzza a kart az 1. ábrán látható nyíl irányába, és nyissa fel a fedelet.
Száraz porfogóval vagy kaparóval távolítsa el a port a kefeházból.
Ollóval távolítsa el a felgyűlt szennyeződést (port, hajszálakat) a kefesorról.
Húzza a kart a 4. ábrán látható nyíl irányába, és csukja le a fedelet.
Vigyázzon, nehogy megsérüljön a kefe.
VIGYÁZAT!
Kétállású kefe
Szőnyegtisztítás
Padlótisztítás
• Állítsa be a szívófejet a padlófelületnek megfelelően.
• Ha a felszívónyílás eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.
14_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00698J(0.0).indb 14
13. 6. 11. �� 9:49
Állatszőr-eltakarító kefe (opcionális)
2
4
5
3
6
Az állatszőr és a szöszök
szőnyegről történő
hatékonyabb felszívásához.
• Ha gyakran porszívóz hajszálakat vagy állatszőrt, a forgás hatékonysága a felcsavarodó anyag miatt
csökkenhet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A fedél leválasztásához nyomja meg az átlátszó borításon lévő Open (Nyitva) gombot.
Vegye ki a kefesort az átlátszó borítás alól.
Ollóval távolítsa el a felgyűlt szennyeződést (port, hajszálakat) a kefesorról.
Száraz porfogóval vagy kaparóval távolítsa el a port a kefeházból.
Helyezze vissza a kefesort a forgatószíjba és szerelje össze.
Pattintsa vissza a fedelet az átlátszó borításra.
03 atartozékokésaszűrőkarbantartása
1
Parkettatisztító csodakefe (opcionális)
• Egyszerre nagy területről szívja fel a port.
• Ha a felszívónyílás eltömődik, távolítsa el belőle a
szennyeződést.
a tartozékok és a szűrő karbantartása _15
DJ68-00698J(0.0).indb 15
13. 6. 11. �� 9:49
Az UV-kefe portartályának kiürítése (SC21F60Y sorozat)
Ha úgy találja, hogy a portartály megtelt, a kiürítéséhez használja a [Dust Removal (Poreltávolítás)]
gombot.
1. A portartály kiürítéséhez állítsa a [Dust Removal (Poreltávolítás)]
gombot az „Open” (Nyitva) helyzetbe.
-- Erre a célra a porszívó működése (porszívás) közben használja a
[Dust Removal (Poreltávolítás)] gombot.
2. Ha végzett, állítsa a [Dust Removal (Poreltávolítás)] gombot a
„Close” (Zárva) helyzetbe.
-- A [Dust Removal (Poreltávolítás)] gomb „Open” (Nyitva) helyzetében
a szívóerő kisebb.
• Ha gyakran porszívóz hajszálakat vagy állatszőrt, a forgás hatékonysága a felcsavarodó anyag miatt
csökkenhet.
Az UV-kefe tisztítása (a dob tisztítása) (SC21F60Y sorozat)
Rendszeres időközönként ellenőrizze a porszívó kefegörgőjét. A zsinegek, hajszálak és szőnyegrojtok a
kefe köré tekeredhetnek, és akadályozhatják annak tisztítóképességét. Ennek megelőzéséhez tisztítsa
meg a kefét.
1. A fedél eltávolításához nyomja befelé az [Open Transparent Cover
(Átlátszó burkolat eltávolítása)] gombot.
2. A port, a szőrt és az egyéb szennyeződéseket a réstisztítóval
távolítsa el a kefegörgőről.
3. Ha végzett, nyomja kifelé a gombot a fedél lecsukásához.
16_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00698J(0.0).indb 16
13. 6. 11. �� 9:49
PORSZINTJELZŐ
A készülékházról működtethető típus
• Ha gyakran porszívóz hajszálakat vagy állatszőrt, a forgás hatékonysága a felcsavarodó anyag miatt
csökkenhet. A szívóerő csökkenése esetén a lámpa pirosra vált. Ha a lámpa világít, cserélje ki a
porzsákot.
PORZSÁKCSERE
1
2
3
4
03 atartozékokésaszűrőkarbantartása
Távirányítású típus
Porzsákot abban az üzletben vásárolhat, ahol a porszívót vásárolta vagy egy hivatalos
SAMSUNG szervizközpontban.
A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
Ne dobja el a szűrőt.
a tartozékok és a szűrő karbantartása _17
DJ68-00698J(0.0).indb 17
13. 6. 11. �� 9:49
A KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
• Évente 1–2 alkalommal cserélje ki a szűrőt.
• A szívóerő észrevehető, folyamatos csökkenése vagy a porszívó rendellenes melegedése
esetén tisztítsa meg a porgyűjtő betétet. Figyelem! Ne mossa ki a HEPA-szűrőt.
Ha a tisztítás nem oldja meg a problémát, cserélje ki az eltömődött szűrőt.
• Tartalék szűrőkért forduljon a legközelebbi Samsung viszonteladóhoz.
ELEMCSERE (TÁVIRÁNYÍTÁSÚ TÍPUS)
• Ha a porszívó nem működik, cserélje ki az elemeket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon márkakereskedőnkhöz.
• 2 db AAA méretű elemet használjon.
VIGYÁZAT!
• Az elemeket soha ne szerelje szét, és soha ne töltse őket
újra.
• Az elemeket soha nem melegítse fel, és ne dobja őket
tűzbe.
• Ne cserélje fel a (+) és (-) pólusokat.
• Az elemeket megfelelő módon selejtezze le.
AZ ELEM TÍPUSA: AAA méretű
18_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00698J(0.0).indb 18
13. 6. 11. �� 9:49
hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A motor nem indul.
• Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot.
• Hagyja kihűlni a készüléket.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
• Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges eltömődést.
A készülék nem húzza be
• Húzza ki a kábelt 2–3 méternyire, és nyomja le a behúzógombot.
teljesen a kábelt.
A porszívó nem szívja fel
a port.
• Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csövet.
Gyenge vagy csökkenő
szívóerő.
• Ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg az útmutatóban
olvasható módon. A további használatra alkalmatlan szűrőket cserélje
ki.
A készülékház
túlmelegszik.
• Ellenőrizze a szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket a leírásban
szereplő ábra szerint.
Statikus elektromos
kisülés.
• Csökkentse a szívóerőt.
• Ez olyankor is előfordulhat, ha a helyiség levegője nagyon száraz.
Szellőztesse ki a helyiséget, hogy a légnedvesség beállhasson a normál
szintre.
04hibaelhárítás
HIBAJELENSÉG
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
hibaelhárítás _19
DJ68-00698J(0.0).indb 19
13. 6. 11. �� 9:49
műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC21F60*/SC07F60* típusú háztartási porszívó
megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
Zajszint
SC21F60JD
SC21F60YG
Piros
Kék
Ezüst
Porzsákkal
Porzsákkal
Porzsákkal
max. W
2100
2100
2100
norm. W
1900
1900
1900
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
530
530
520
Névleges feszültség/frekvencia
Szíváserősség
SC21F60WA
W
dB(A)
79
79
79
l
3.5
3.5
3.5
Távirányító a nyélben
-
O
O
Autom. Kábelvisszacsévélés
O
O
O
Elektronikus
Elektronikus
Elektronikus
O
O
O
2 lépés
2 lépés
2 lépés
-
-
O
Kimeneti szűrő
HEPA H13
HEPA H13
HEPA H13
Tartozékok
Porgyűjtő kapacitás
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Kefe
UV-Kefe
3 az 1-ben
3 az 1-ben
-
Résszívó
O
O
O
Poroló
O
O
O
Acél teleszkópos nyél
O
O
O
Hálózati kábel hossza
m
7
7
7
Hatótávolság
m
10.1
10.1
10.1
Tömeg
(csomagolás / nettó)
kg
10.6/8.1
11.3/9
12.3/10.1
nettó (mm)
290*480*255
290*480*255
290*480*255
csomagolva
(mm)
330*580*330
330*580*330
330*655*330
Méretek
(szél.x mag.x mélys )
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
DJ68-00698J(0.0).indb 20
13. 6. 11. �� 9:49
jegyzet
DJ68-00698J(0.0).indb 21
13. 6. 11. �� 9:49
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
DJ68-00698J(0.0).indb 22
13. 6. 11. �� 9:49
Řada SC21F60*
Řada SC07F60*
Vysavač
uživatelská příručka
✻ Před prací s tímto spotřebičem si pečlivě prostudujte návod k použití.
✻ Určeno pouze pro použití v interiéru.
Čeština
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout kompletní služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
DJ68-00698J(0.0).indb 1
13. 6. 11. �� 9:49
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti
vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.
SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
VÝSTRAHA
• Tento vysavač je navržen pouze pro použití v domácnosti.
Nepoužívejte tento vysavač k uklízení odpadu ze stavby a suti.
Provádějte pravidelnou údržbu filtrů, abyste v nich zabránili usazování pevných částic.
Nepoužívejte vysavač v případě, že jakýkoliv z filtrů není na svém místě.
Nesplnění těchto požadavků může způsobit poškození vnitřních součástí vysavače
a zneplatnění záruky.
02_ bezpečnostní informace
DJ68-00698J(0.0).indb 2
13. 6. 11. �� 9:49
bezpečnostní informace
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
OBECNÉ POKYNY
• Veškeré instrukce čtěte pečlivě.
Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí
stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části
vysavače.
• VÝSTRAHA : Vysavač nepoužívejte v případě, že je koberec či
podlaha mokrá. Nepoužívejte vysavač k odsávání vody.
• V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich
blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled.
Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka.
Nikdy nenechávejte běžící vysavač bez dozoru. Vysavač
používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto
pokynech.
• Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach.
Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným
naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
• Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo
nedopalků cigaret. Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od
kamen a jiných zdrojů tepla.
Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho
plastových součástí.
• Abyste předešli poškození součástí vysavače, vyhýbejte se při
uklízení tvrdým a ostrým předmětům.
Nestoupejte na sací hadici.
Nezatěžujte sací hadici těžkými předměty.
Udržujte sací nástavec a výfuk průchozí.
• Před vypojením zástrčky ze zásuvky vypněte vypínač na těle
vysavače. Před vyprazdňováním odpadní nádobky odpojte
vysavač ze zásuvky.
Abyste předešli poškození, nevytahujte zástrčku ze zásuvky
taháním za elektrický kabel.
bezpečnostní informace _03
DJ68-00698J(0.0).indb 3
13. 6. 11. �� 9:49
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině
v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
Dětem by nemělo být dovoleno si se spotřebičem hrát.
Čištění a údržbu by děti neměli provádět bez dozoru.
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
• Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka
napájení odpojena z elektrické zásuvky.
• Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru.
• Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte
se na autorizované servisní zastoupení.
• Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, smí být její výměna
provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením
nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby
nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
• Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
• Pokud vysavač nepoužíváte, vytáhněte jej ze zástrčky.
Před vytažením ze zástrčky vypněte vypínač.
UV KARTÁČ
• UV paprsky z UV kartáče způsobují poškození kůže a očí.
Zabraňte jejich styku s paprsky UV kartáče a nedovolte kartáč
používat dětem a starším lidem.
Hrozí poškození zraku.
• Pokud je průhledné okénko poškozené a dochází k přímé emisi
UV paprsků, vypněte vysavač a kontaktujte servisní středisko.
• Nepoužívejte UV kartáč k jiným účelům než ke sterilizaci matrací,
ložního prádla, postelí, polštářů atd.
Výrobce nenese zodpovědnost za poškození způsobené
použitím UV kartáče jinými způsoby než výše zmíněnými.
• Na UV kartáč si nesedejte a zabraňte jeho upuštění a upuštění
předmětů na kartáč.
04_ bezpečnostní informace
DJ68-00698J(0.0).indb 4
13. 6. 11. �� 9:49
•
•
•
•
•
V opačném případě hrozí zranění či poškození výrobku.
Nedotýkejte se elektrických spojů na zadní straně UV kartáče
pomocí kovových spon či tyčí.
V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem či požár.
Pokud UV lampa přestane fungovat, nepokoušejte se ji
demontovat nebo sami opravovat. Kontaktujte výrobce či
servisní středisko a požádejte je o náhradu.
Uvnitř UV kartáče dochází k elektrickým výbojům. Nikdy
nepoužívejte produkt poblíž hořlavých sprejů a látek.
Nedotýkejte se ani delší dobu po použití okénka UV lampy UV
kartáče. Povrch okénka může být horký.
UV kartáč se rozehřívá pomalu. To je charakteristická vlastnost
všech UV lamp.
UV kartáč používejte pouze v místnosti.
bezpečnostní informace _05
DJ68-00698J(0.0).indb 5
13. 6. 11. �� 9:49
obsah
SESTAVENÍ VYSAVAČE
07
OBSLUHA VYSAVAČE
08
ÚDRŽBA NÁSTAVCŮ A FILTRU
12
08
08
09
11
Napájecí šňůra
Tlačítko ON/OFF (zap./vyp.)
Regulace výkonu
Použití UV kartáče (řada SC21F60Y)
12
14
17
17
17
18
18
Použití příslušenství
Údržba podlahových hubic
Ukazatel naplnění prachem
Výměna sáčku na prach
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
Výměna baterie (u modelů z dálkovým
ovladačem)
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
19
06_ obsah
DJ68-00698J(0.0).indb 6
13. 6. 11. �� 9:49
sestavení vysavače
01sestavení vysavače
VOLITELNÉ
• Při uskladnění přístroje uložte podlahovou
hubici do příslušné polohy.
sestavení vysavače _07
DJ68-00698J(0.0).indb 7
13. 6. 11. �� 9:49
obsluha vysavače
NAPÁJECÍ ŠŇŮRA
UPOZORNĚNÍ
• Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne
tahem za šňůru.
TLAČÍTKO ON/OFF (ZAP./VYP.)
08_ obsluha vysavače
DJ68-00698J(0.0).indb 8
13. 6. 11. �� 9:49
REGULACE VÝKONU
Model s dálkovým ovladačem (řady SC21F60J, SC21F60Y)
HADICE (řada SC21F60J)
1. Tlačítko ON/OFF (zap./vyp.) ( )
-- Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) uvedete vysavač do
provozu. Opětovným stisknutím vysavač vypnete.
MID (střední
MAX
(ON) MIN (zapnuto
→
→
výkon)
(nejvyšší výkon)
– nejnižší výkon)
Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím
vysokofrekvenčních signálů.
02obsluha vysavače
2. Tlačítko Suction ( - ), ( + ) (sací výkon -/+)
-- Tlačítko ( + ) slouží ke zvýšení sacího výkonu vysavače.
Tlačítko ( − ) slouží ke snížení sacího výkonu vysavače.
Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka během 30 minut po zapnutí vysavače, aktivuje se
bezpečností mechanismus a dojde k vypnutí spotřebiče. V takovém případě stiskněte tlačítko
[Power] (Zapnout) na těle vysavače nebo vypojte a zase zapojte zástrčku do zásuvky.
HADICE (řada SC21F60Y)
1. Tlačítko ON/OFF (zap./vyp.) ( )
-- Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) uvedete vysavač do
provozu. Opětovným stisknutím vysavač vypnete.
2. Tlačítko SUCTION (-/+) (sací výkon -/+)
-- Stisknutím tlačítka [SUCTION (-/+)] (sací výkon -/+) snížíte
nebo zvýšíte sací výkon. Po každém stisknutí tlačítka dojde
ke krokovému zvyšování sacího výkonu. Jakmile vysavač
dosáhne maximálního sacího výkonu, přepne se po dalším
stisknutí tlačítka sací výkon na minimum.
Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím
vysokofrekvenčních signálů.
MID (střední
MAX
(ON) MIN (zapnuto
→
→
výkon)
(nejvyšší výkon)
– nejnižší výkon)
3. Tlačítko BRUSH ON/OFF (zap./vyp. kartáč)
-- Stisknutím tlačítka [BRUSH ON/OFF] (zap./vyp. kartáč) uvedete UV kartáč do provozu. Opětovným
stisknutím UV kartáč vypnete.
Pokud nedojde ke stisknutí žádného tlačítka během 30 minut po zapnutí vysavače, aktivuje se
bezpečností mechanismus a dojde k vypnutí spotřebiče. V takovém případě stiskněte tlačítko
[Power] (Zapnout) na těle vysavače nebo vypojte a zase zapojte zástrčku do zásuvky.
obsluha vysavače _09
DJ68-00698J(0.0).indb 9
13. 6. 11. �� 9:49
TĚLESO
Opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.) vysavač
zapnete a vypnete. (VYP. → ZAP. → VYP.)
Pokud dálkové ovládání nefunguje, lze vysavač ovládat
pomocí vypínače na tělese přístroje.
( 1 )
( 2 )
( 1 )
Indikátor se rozsvítí modře v případě, že je vysavač zapojen do zásuvky.
( 2 )
Pokud se indikátor opotřebení filtru rozsvítí červeně, zkontrolujte, zda kartáče, trubici,
hadice či filtry něco neblokuje. Vyprázdněte a vyměňte sáček na prach.
Ovládání výkonu tělesa (řada SC21F60W)
HADICE
Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných
lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového
ventilu otevřený.
TĚLESO
Úroveň výkonu můžete upravovat posouváním ovladače doprava
nebo doleva.
MIN (MIN.) = Pro čištění jemných tkanin, například záclon.
MAX (MAX.) = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.
( 1 )
( 1 )
Pokud se indikátor opotřebení filtru rozsvítí červeně, zkontrolujte, zda kartáče, trubici,
hadice či filtry něco neblokuje. Vyprázdněte a vyměňte sáček na prach.
10_ obsluha vysavače
DJ68-00698J(0.0).indb 10
13. 6. 11. �� 9:49
POUŽITÍ UV KARTÁČE (ŘADA SC21F60Y)
1. Vsuňte nástavec do držáku sací hadice.
• Upevněte UV kartáč do držáku – uslyšíte zvuk kliknutí.
02obsluha vysavače
2. Stisknutím tlačítka [BRUSH ON/OFF] (zap./vyp. kartáč) uvedete UV
kartáč do provozu.
• Stisknutím tlačítka [ Suction -/+] (sací výkon -/+) uvedete vysavač do
provozu a zvolíte příslušný sací výkon.
• Stiskněte tlačítko [BRUSH ON/OFF] (zap./vyp. kartáč).
• UV sterilizace se neaktivuje sama od sebe.
3. Po dokončení čištění pomocí UV lampy stiskněte tlačítko [ • Stisknutím tlačítka [ ] vysavač vypnete.
].
-- Z bezpečnostních důvodů je UV lampa v provozu maximálně 30 minut, poté
se sama vypne. Opětovné zapnutí provedete stisknutím tlačítka [SUCTION
(-/+)] (sací výkon -/+).
UPOZORNĚNÍ
UV kartáč, který se zasouvá přímo do držáku sací hadice (není přímo připojen na teleskopickou
tyč) je určen k čištění ložního prádla.
obsluha vysavače _11
DJ68-00698J(0.0).indb 11
13. 6. 11. �� 9:49
údržba nástavců a filtru
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Trubice
• Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku
výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.
• Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná,
odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si
usnadníte odstranění překážek z této trubice.
Příslušenství
• Budete-li chtít použít štěrbinovou hubici, nasuňte
příslušenství na konec rukojeti sací hadice opačně.
• Budete-li chtít použít prachový kartáč, vytáhněte
tlačítko.
• Budete-li chtít použít polštářovou hubici, nasuňte
příslušenství na konec rukojeti sací hadice.
12_ údržba nástavců a filtru
DJ68-00698J(0.0).indb 12
13. 6. 11. �� 9:49
Příslušenství (řada SC21F60Y)
• Příslušenství nasuňte na konec rukojeti sací hadice.
03údržba nástavců a filtru
• Budete-li chtít použít štěrbinovou hubici, vytáhněte
prachový kartáč.
• Příslušenství nasuňte na konec sací hadice.
• Budete-li chtít použít štěrbinovou hubici, vytáhněte
prachový kartáč.
údržba nástavců a filtru _13
DJ68-00698J(0.0).indb 13
13. 6. 11. �� 9:49
ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC
Superturbínový kartáč (volitelný)
• Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.
1
otevřený
2
3
4
zavřený
• Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken
kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.
1.
2.
3.
4.
Zaklapněte páčku ve směru šipky podle obrázku 1 a otevřete kryt.
Pomocí suché prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
Zaklapněte páčku ve směru šipky podle obrázku 4 a zavřete kryt.
Dbejte na to, abyste nepoškodili kartáč.
UPOZORNĚNÍ
Kartáč se 2 polohami
Vysávání koberců
Vysávání podlah
• Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
• Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.
14_ údržba nástavců a filtru
DJ68-00698J(0.0).indb 14
13. 6. 11. �� 9:49
Výkonný kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)
2
4
5
3
6
Pro zvýšení účinnosti
vysávání zvířecí srsti a
vláken z koberců.
• Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken
kolem válce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stisknutím tlačítka Open (Otevřít) na průhledném ochranném krytu tento kryt uvolněte a sejměte jej.
Z průhledného ochranného krytu vyjměte kartáč.
Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
Pomocí suché prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
Kartáč vložte do rotačního pásu a nástroj složte.
Smontování dokončete zaklapnutím průhledného ochranného krytu zpět, do příslušné polohy.
03údržba nástavců a filtru
1
Velký kartáč na parkety (volitelný)
• Prach na velké ploše vysávejte najednou.
• Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré
nečistoty.
údržba nástavců a filtru _15
DJ68-00698J(0.0).indb 15
13. 6. 11. �� 9:49
Odstranění prachu ze zásobníku na prach UV kartáče (řada SC21F60Y)
Jakmile zjistíte, že je zásobník na prach plný, pomocí tlačítka [Dust Removal] (vyprázdnění zásobníku)
zásobník vyprázdníte.
1. Prach ze zásobníku odstraníte posunutím tlačítka [Dust Removal]
(vyprázdnění zásobníku) do pozice „Open“ (Otevřeno).
-- Tlačítko [Dust Removal] (vyprázdnění zásobníku) k tomuto účelu
používejte během provozu vysavače.
2. Jakmile je zásobník prázdný, posuňte tlačítko [Dust Removal]
(vyprázdnění zásobníku) do pozice „Close“ (Zavřeno).
-- V případě, že je tlačítko [Dust Removal] (vyprázdnění zásobníku) v
pozici „Open“ (Otevřeno), je sací výkon vysavače snížen.
• Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken
kolem válce.
Čištění UV kartáče (čištění bubínku) (řada SC21F60Y)
Kartáč vašeho vysavače byste měli pravidelně kontrolovat. Nitě, vlasy a kobercová vlákna mají tendence
se zamotávat do kartáče a tím snižovat jeho čistící schopnosti. Čistěním kartáče tomu předejdete.
1. Stiskněte tlačítko [Open Transparent Cover] (otevřít průhledný kryt)
a vyjměte kryt.
2. Za pomocí štěrbinové hubice vysajte nečistoty, jako jsou prach a
chlupy, z kartáče.
3. Jakmile skončíte, vymáčkněte tlačítko a zavřete kryt.
16_ údržba nástavců a filtru
DJ68-00698J(0.0).indb 16
13. 6. 11. �� 9:49
UKAZATEL NAPLNĚNÍ PRACHEM
Model s ovládáním na těle vysavače
• Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken
kolem válce. Při snížení úrovně sání se kontrolka rozsvítí červeně. Pokud se kontrolka rozsvítí, vyměňte
sáček na prach.
VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH
1
2
3
03údržba nástavců a filtru
Model s dálkovým ovladačem
4
Sáčky na prach je možné zakoupit ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili vysavač, nebo
v autorizovaném servisním středisku SAMSUNG.
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nevyhazujte.
údržba nástavců a filtru _17
DJ68-00698J(0.0).indb 17
13. 6. 11. �� 9:49
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
• Filtr vyměňujte 1–2krát za rok.
• Pokud stále pozorujete sníženou úroveň sání nebo nezvyklé přehřívání vysavače, vyčistěte
výstupní filtr. Poznámka. Nečistěte filtr HEPA.
Pokud vyčištění filtru nevyřeší problém, vyměňte ucpaný filtr.
• Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.
VÝMĚNA BATERIE (U MODELŮ Z DÁLKOVÝM OVLADAČEM)
• Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže problém
přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného prodejce.
• Použijte 2 baterie velikosti AAA.
UPOZORNĚNÍ
• Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
• Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
• Nezaměňujte polaritu (+), (−).
• Baterie likvidujte předepsaným způsobem.
TYP BATERIÍ: Typ AAA
18_ údržba nástavců a filtru
DJ68-00698J(0.0).indb 18
13. 6. 11. �� 9:49
odstraňování závad
ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.
• Zkontrolujte šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku.
• Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Napájecí šňůra se zcela
nenavine.
• Vytáhněte 2–3 m šňůry a znovu stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává
nečistoty.
• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací
výkon.
• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa.
• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny.
• Snižte sací výkon.
• K tomuto může dojít v případě, že je vzduch v místnosti příliš suchý.
Vyvětrejte pokoj, aby se vlhkost vzduchu vrátila do standardních
hodnot.
04odstraňování závad
PROBLÉM
Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC
odstraňování závad _19
DJ68-00698J(0.0).indb 19
13. 6. 11. �� 9:49
DJ68-00698J(0.0).indb 20
13. 6. 11. �� 9:49
MODELOVÝ RAD SC21F60*
MODELOVÝ RAD SC07F60*
Vysávač
používateľská príručka
✻ Pred začatím používania tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len na použitie v interiéri.
Slovenčina
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Samsung.
Prístup k úplnému servisu získate,
ak si zakúpený výrobok zaregistrujete na webovej stránke
www.samsung.com/register
DJ68-00698J(0.0).indb 1
13. 6. 11. �� 9:49
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VÝSTRAHA
• Pred prevádzkou spotrebiča si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na
budúce použitie.
VÝSTRAHA
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vášho
vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.
POUŽITÉ SYMBOLY POZOR/VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
POZOR
Indikuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
Indikuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Predstavuje niečo, čo NESMIETE robiť.
Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.
Indikuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.
VÝSTRAHA
• Tento vysávač je určený len na použitie v domácnosti.
Vysávač nepoužívajte na čistenie stavebného odpadu a podobných nečistôt.
Filtre pravidelne čistite, aby sa v nich neusádzal jemný prach.
Vysávač nepoužívajte, ak je odstránený niektorý z filtrov.
V prípade nedodržania týchto podmienok by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných
častí a strate platnosti záruky.
02_ bezpečnostné informácie
DJ68-00698J(0.0).indb 2
13. 6. 11. �� 9:49
bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
• Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
Pred zapnutím sa uistite, že napätie sieťového napájania je
totožné s tým, ktoré je uvedené na výkonovom štítku na spodnej
strane vysávača.
• VÝSTRAHA: Vysávač nepoužívajte na čistenie mokrých kobercov
alebo podláh. Nepoužívajte na vysávanie vody.
• Keď spotrebič používajú deti, prípadne ak sa používa v ich
blízkosti, dávajte obzvlášť veľký pozor.
Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka.
Nikdy nenechávajte vysávač zapnutý bez dozoru. Vysávač
používajte len na určené účely v súlade s informáciami v týchto
pokynoch.
• Vysávač nepoužívajte bez nádoby na prach.
Nádobu na prach vysypte skôr, ako sa naplní, aby sa zachovala
jej najvyššia efektívnosť.
• Vysávač nepoužívajte na vysávanie zápaliek, horiaceho popola
alebo cigaretových ohorkov. Vysávač uchovávajte mimo
sporákov a iných zdrojov tepla.
Teplo môže zdeformovať a odfarbiť plastové diely zariadenia.
• Vysávač nepoužívajte na vysávanie tvrdých, ostrých predmetov,
pretože môžu poškodiť jeho súčasti.
Nešliapte na hadicový systém.
Hadicu nezaťažujte.
Neblokujte nasávací ani výpustný otvor.
• Vysávač pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite
vypínačom, ktorý sa nachádza na jeho tele.
Pred vysypaním nádoby na prach odpojte zástrčku od elektrickej
zásuvky.
Aby nedošlo k poškodeniu, pri odpájaní zástrčky neťahajte za
kábel, ale uchopte priamo zástrčku.
bezpečnostné informácie _03
DJ68-00698J(0.0).indb 3
13. 6. 11. �� 9:49
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu spojené riziká.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
• Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa zástrčka musí
vytiahnuť z napájacej zásuvky.
• Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
• Ak váš vysávač nefunguje správne, vypnite sieťové napájanie
a kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca
alebo jeho servisný zástupca, prípadne osoba s podobnou
kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Pri prenášaní vysávač nedržte za hadicu.
Použite rukoväť na súprave vysávača.
• Ak sa vysávač nepoužíva, odpojte ho od napájania.
Pred odpojením vypnite spínač napájania.
UV KEFA
• Keďže ultrafialové lúče z UV kefy spôsobujú poškodenie pokožky
a očí, nikdy nedovoľte, aby došlo ku kontaktu lúčov s pokožkou
alebo očami, a deťom ani postarším ľuďom nedovoľte používať
UV kefu. Môže poškodiť váš zrak.
• Ak dôjde k rozbitiu priehľadného krytu a priamemu vystaveniu
ultrafialovým lúčom, vypnite napájanie a kontaktujte servisné
stredisko.
• UV kefu používajte výlučne na sterilizovanie matracov, posteľnej
bielizne, postelí, vankúšov a ďalšieho príslušenstva z podobného
materiálu.
Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené
používaním UV kefy v rozpore s pôvodným účelom použitia,
ktorý je uvedený vyššie.
04_ bezpečnostné informácie
DJ68-00698J(0.0).indb 4
13. 6. 11. �� 9:49
• Na UV kefe neseďte ani ju nenechajte padnúť na zem a dbajte
na to, aby nedošlo k nárazom do produktu.
V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu alebo k poškodeniu
produktu.
• Napájacích koncoviek v zadnej časti UV kefy sa nedotýkajte
pomocou kovového kolíka alebo tyče.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Ak je ultrafialová lampa pokazená, nikdy svojvoľne nedemontujte
ani neupravujte produkt. Kontaktujte výrobcu alebo servisné
stredisko a chybný produkt si nechajte vymeniť.
• Keďže vo vnútri UV kefy vznikajú výboje, produkt nikdy
nepoužívajte v blízkosti horľavých sprejov alebo látok.
• Dbajte na to, aby ste sa po dlhšom používaní UV kefy nedotkli
priezoru ultrafialovej lampy, pretože povrch priezoru môže byť
horúci.
• Pri nízkej teplote môže UV kefa začať pracovať pomaly.
Je to podmienené charakteristickými vlastnosťami ultrafialových
lámp. UV kefu uschovávajte v interiéri.
bezpečnostné informácie _05
DJ68-00698J(0.0).indb 5
13. 6. 11. �� 9:49
obsah
ZOSTAVENIE VYSÁVAČA
07
PREVÁDZKA VYSÁVAČA
08
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A
FILTER
12
08 Napájací kábel
08Vypínač
09 Ovládanie výkonu
11 Používanie UV kefy (modelový rad SC21F60Y)
12
14
17
17
17
18
18
Používanie príslušenstva
Nástroje na údržbu podlahy
Indikátor naplnenia prachom
Výmena vrecka na prach
Čistenie vstupného filtra
Čistenie výstupného filtra
Výmena batérie (typ s diaľkovým ovládaním)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
19
06_ obsah
DJ68-00698J(0.0).indb 6
13. 6. 11. �� 9:49
zostavenie vysávača
01zostavenie vysávača
MOŽNOSŤ
• Ak chcete zariadenie odložiť, nástavec na
podlahy zastrčte do držiaka.
zostavenie vysávača _07
DJ68-00698J(0.0).indb 7
13. 6. 11. �� 9:49
prevádzka vysávača
NAPÁJACÍ KÁBEL
POZOR
• Pri odpájaní zástrčky od elektrickej zásuvky neťahajte za kábel, ale
uchopte priamo zástrčku.
VYPÍNAČ
08_ prevádzka vysávača
DJ68-00698J(0.0).indb 8
13. 6. 11. �� 9:50
OVLÁDANIE VÝKONU
Typ s diaľkovým ovládaním (modelový rad SC21F60J, SC21F60Y)
HADICA (modelový rad SC21F60J)
1. Vypínač ( )
-- Stlačením vypínača uvediete vysávač do prevádzky.
Opätovným stlačením vysávač vypnete.
(ZAP.) MIN →
STRED
→
MAX
Ovládanie na rukoväti
Vysávač sa ovláda rádiofrekvenčnými
signálmi.
Ak počas čistenia 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, aktivuje sa bezpečnostné zariadenie
a napájanie sa preruší. V takom prípade stlačte tlačidlo [Power] (Napájanie) na hlavnej jednotke
alebo odpojte a znovu zapojte napájací kábel.
02 prevádzka vysávača
2. Tlačidlá nasávania (-), (+)
-- Stlačením tlačidla (+) zvýšite výkon vysávača. Stlačením
tlačidla (-) znížite výkon vysávača.
HADICA (modelový rad SC21F60Y)
1. Vypínač ( )
-- Stlačením vypínača uvediete vysávač do prevádzky.
Opätovným stlačením vysávač vypnete.
2. Tlačidlo SUCTION (-/+) (NASÁVANIE (-/+))
-- Stlačením tlačidla [SUCTION (-/+)] (NASÁVANIE (-/+)) zvýšte
alebo znížte sací výkon. Každým stlačením tlačidla zvýšite sací
výkon o jeden stupeň. Po dosiahnutí maximálneho sacieho
výkonu vráti ďalšie stlačenie tlačidla sací výkon na minimálnu
úroveň.
(ZAP.) MIN →
STRED
→
MAX
Ovládanie na rukoväti
Vysávač sa ovláda rádiofrekvenčnými
signálmi.
3. Tlačidlo BRUSH ON/OFF (KEFA ZAP./VYP.)
-- Stlačením tlačidla [BRUSH ON/OFF] (KEFA ZAP./VYP.) zapnete UV kefu. Opätovným stlačením tohto
tlačidla UV kefu vypnete.
Ak počas čistenia 30 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, aktivuje sa bezpečnostné zariadenie
a napájanie sa preruší. V takom prípade stlačte tlačidlo [Power] (Napájanie) na hlavnej jednotke
alebo odpojte a znovu zapojte napájací kábel.
prevádzka vysávača _09
DJ68-00698J(0.0).indb 9
13. 6. 11. �� 9:50
TELO
Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) zapnete
a vypnete vysávač. (VYP. → ZAP. → VYP.)
Ak diaľkové ovládanie na rukoväti nefunguje, vysávač
môžete zapínať pomocou tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) na
tele zariadenia.
(1)
(2)
( 1 )
Po pripojení zdroja napájania sa ikona rozsvieti na modro.
( 2 )
Ak indikátor kontroly filtra začne svietiť na červeno, skontrolujte a v prípade potreby
odstráňte prípadné upchatia v kefách, trubici, hadiciach a filtroch. Vyprázdnite a vymeňte
vrecko na prach.
Typ s ovládaním na tele zariadenia (modelový rad SC21F60W)
HADICA
Ak chcete znížiť sací výkon počas čistenia záclon, malých
koberčekov a iných ľahkých tkanín, potiahnite zátku vzduchového
otvoru, kým sa otvor neodkryje.
TELO
Úroveň výkonu môžete ovládať posúvaním tlačidla ovládania
výkonu doprava a doľava.
MIN = na jemné tkaniny, napr. sieťovinové záclony.
MAX = na tvrdé podlahy a silno znečistené koberce.
(1)
( 1 )
Ak indikátor kontroly filtra začne svietiť na červeno, skontrolujte a v prípade potreby
odstráňte prípadné upchatia v kefách, trubici, hadiciach a filtroch. Vyprázdnite a vymeňte
vrecko na prach.
10_ prevádzka vysávača
DJ68-00698J(0.0).indb 10
13. 6. 11. �� 9:50
POUŽÍVANIE UV KEFY (MODELOVÝ RAD SC21F60Y)
1. Kefu zasuňte do rukoväte hadice.
• UV kefu bezpečne zasuňte do rukoväte hadice, kým nebudete počuť
„kliknutie“.
02 prevádzka vysávača
2. Ak chcete používať UV kefu, stlačte tlačidlo [BRUSH ON/OFF] (KEFA
ZAP./VYP.).
• Ak chcete začať vysávať, stlačte tlačidlo [Suction -/+] (Nasávanie -/+)
a zvoľte vhodný sací výkon vysávača.
• Stlačte tlačidlo [BRUSH ON/OFF] (KEFA ZAP./VYP.).
• Sterilizáciu pomocou ultrafialových lúčov nemožno aktivovať
automaticky.
3. Po dokončení čistenia pomocou ultrafialových lúčov stlačte tlačidlo [ • Stlačením tlačidla [ ] vypnete vysávač.
].
-- UV kefa je z bezpečnostných dôvodov zapnutá iba po dobu 30 minút a po
uplynutí tejto doby sa vypne. Prevádzku obnovíte opätovným stlačením
tlačidla [SUCTION (-/+)] (NASÁVANIE (-/+)).
POZOR
UV kefa, ktorá je zasunutá do rukoväte hadice (nie priamo pripojená k teleskopickej trubici), je
určená na vysávanie posteľnej bielizne.
prevádzka vysávača _11
DJ68-00698J(0.0).indb 11
13. 6. 11. �� 9:50
nástroje na údržbu a filter
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
Trubica
• Dĺžku teleskopickej trubice nastavte posúvaním tlačidla ovládania
dĺžky, ktoré sa nachádza v strede teleskopickej trubice, dozadu
a dopredu.
• Ak chcete skontrolovať prípadné upchatia, oddeľte teleskopickú
trubicu a nastavte ju do skrátenej podoby. Toto umožní
jednoduchšie odstránenie odpadu, ktorý upcháva trubicu.
Príslušenstvo
• Ak chcete používať štrbinový nástavec, príslušenstvo
zatlačte na koniec rukoväte hadice v opačnom smere.
• Ak chcete používať kefu na prach, vytiahnite tlačidlo.
• Ak chcete použiť nástavec na čalúnenie, príslušenstvo
zatlačte na koniec rukoväte hadice.
12_ nástroje na údržbu a filter
DJ68-00698J(0.0).indb 12
13. 6. 11. �� 9:50
Príslušenstvo (modelový rad SC21F60Y)
• Príslušenstvo zatlačte na koniec rukoväte hadice.
03nástroje na údržbu a filter
• Ak chcete používať štrbinový nástavec, odstráňte kefu
na prach.
• Príslušenstvo zatlačte na koniec trubice.
• Ak chcete používať štrbinový nástavec, odstráňte kefu
na prach.
nástroje na údržbu a filter _13
DJ68-00698J(0.0).indb 13
13. 6. 11. �� 9:50
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU PODLAHY
Kefa so super turbínou (voliteľná)
• Pre zlepšené zachytávanie zvieracích chlpov a vlákien z kobercov.
1
otvoriť
2
3
4
zatvoriť
• Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlpov môže spôsobiť zablokovanie otáčania, a to z dôvodu
nečistôt namotaných okolo valca. V tomto prípade opatrne vyčistite valec.
1.
2.
3.
4.
Umiestnite páčku v smere šípky tak, ako je to uvedené na obrázku 1 a otvorte kryt.
Prach z puzdra kefy odstráňte pomocou suchej prachovky alebo štrbinového nástavca.
Pomocou nožničiek odstráňte odpad, ako napríklad prach a vlasy namotané okolo tyče kefy.
Umiestnite páčku v smere šípky tak, ako je to uvedené na obrázku 4 a zatvorte kryt.
Buďte opatrní, aby ste nepoškodili kefu.
POZOR
2-kroková kefa
Čistenie koberca
Čistenie podlahy
• Páčku prívodu nastavte podľa povrchu podlahy.
• Odstráňte všetok odpad, ak je prívod zablokovaný.
14_ nástroje na údržbu a filter
DJ68-00698J(0.0).indb 14
13. 6. 11. �� 9:50
Kefa na chlpy Power Pet Plus (voliteľná)
2
4
5
3
6
Na zlepšené zachytávanie
zvieracích chlpov a vlákien
z kobercov.
• Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlpov môže spôsobiť zablokovanie otáčania z dôvodu
namotania nečistôt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zatlačte tlačidlo otvorenia na kryte priehľadnej prepážky a odpojte kryt.
Z priehľadnej prepážky vyberte tyč kefy.
Pomocou nožníc odstráňte odpad, ako napríklad prach a vlasy namotané okolo tyče kefy.
Prach z vnútra puzdra kefy odstráňte pomocou suchej prachovky alebo štrbinového nástavca.
Tyč kefy vložte do otočného pásu a zmontujte.
Kryt priehľadnej prepážky dajte znova na pôvodné miesto a zmontujte ho.
03nástroje na údržbu a filter
1
Kefa na parkety Parquet Master (voliteľná)
• Slúži na rýchle vysávanie prachu z veľkých plôch.
• Odstráňte všetok odpad, ak je prívod zablokovaný.
nástroje na údržbu a filter _15
DJ68-00698J(0.0).indb 15
13. 6. 11. �� 9:50
Odstraňovanie prachu z nádoby na prach UV kefy (modelový rad SC21F60Y)
Keď zistíte, že nádoba na prach je plná, pomocou tlačidla [Dust Removal] (Odstránenie prachu) ju
vyprázdnite.
1. Nádobu na prach vyprázdnite presunutím tlačidla [Dust Removal]
(Odstránenie prachu) do polohy „Open“ (Otvorené).
-- Tlačidlo [Dust Removal] (Odstránenie prachu) používajte, keď je
vysávač zapnutý (vysáva).
2. Po skončení presuňte tlačidlo [Dust Removal] (Odstránenie prachu)
do polohy „Close“ (Zatvorené).
-- Keď je tlačidlo [Dust Removal] (Odstránenie prachu) v polohe
„Open“ (Otvorené), sací výkon vysávača je znížený.
• Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlpov môže spôsobiť zablokovanie otáčania z dôvodu
namotania nečistôt.
Čistenie UV kefy (čistenie valca) (modelový rad SC21F60Y)
Pravidelne kontrolujte kefový valček vo vašom vysávači. Šnúrky, vlasy a vlákna z kobercov sa môžu
namotať na kefu a znížiť jej čistiaci výkon. Aby k tomu nedošlo, kefu čistite.
1. Tlačidlá [Open Transparent Cover] (Otvorenie priehľadného krytu)
zatlačte smerom dovnútra a odstráňte kryt.
2. Pomocou štrbinového nástavca odstráňte z kefového valčeka
nečistoty, ako napr. prach a chlpy.
3. Po dokončení tlačidlá zatlačte smerom von a zatvorte kryt.
16_ nástroje na údržbu a filter
DJ68-00698J(0.0).indb 16
13. 6. 11. �� 9:50
INDIKÁTOR NAPLNENIA PRACHOM
Typ s ovládaním na tele zariadenia
• Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlpov môže spôsobiť zablokovanie otáčania z dôvodu
namotania nečistôt. Svetelný indikátor začne svietiť na červeno, keď poklesne sací výkon. Ak sa svetlo
rozsvieti, vymeňte vrecko na prach.
VÝMENA VRECKA NA PRACH
1
2
3
4
03nástroje na údržbu a filter
Typ s diaľkovým ovládaním
Vrecká na prach si môžete zakúpiť v obchode, v ktorom ste kúpili tento vysávač, prípadne
v servisnom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
ČISTENIE VSTUPNÉHO FILTRA
1
2
3
4
Filter nevyhadzujte.
nástroje na údržbu a filter _17
DJ68-00698J(0.0).indb 17
13. 6. 11. �� 9:50
ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA
2
1
3
• Filter meňte raz alebo dvakrát ročne.
• Keď sa sací výkon zníži výrazne a na nepretržitú dobu alebo sa vysávač nadmerne prehrieva,
vyčistite výstupný filter. Poznámka. Filter HEPA neumývajte.
Ak problém pretrváva aj po vyčistení, upchatý filter vymeňte.
• Náhradné filtre nájdete u svojho distribútora produktov značky Samsung.
VÝMENA BATÉRIE (TYP S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM)
• Ak vysávač nefunguje, vymeňte batérie. Ak problém
pretrváva, kontaktuje nášho autorizovaného distribútora.
• Použite 2 batérie typu AAA.
POZOR
• Batérie nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte.
• Batérie nikdy nezahrievajte ani ich nehádžte do ohňa.
• Neprehadzujte póly (+), (-).
• Batérie likvidujte správnym spôsobom.
TYP BATÉRIE : Veľkosť AAA
18_ nástroje na údržbu a filter
DJ68-00698J(0.0).indb 18
13. 6. 11. �� 9:50
riešenie problémov
RIEŠENIE
Motor sa nespustí.
• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
• Nechajte vychladnúť.
Sací výkon sa postupne
znižuje.
• Skontrolujte prípadné upchatie a odstráňte ho.
Kábel sa plne nenavinie.
• Kábel vytiahnite na dĺžku 2 – 3 m a zatlačte tlačidlo na navíjanie kábla.
Vysávač nezachytáva
špinu.
• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Nízke alebo slabnúce
sanie.
• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite podľa postupu
v pokynoch. Ak sú filtre znehodnotené, vymeňte ich za nové.
Prehrieva sa telo.
• Skontrolujte filtre, v prípade potreby ich vyčistite podľa postupu
v pokynoch.
Výboj statickej elektriny.
• Znížte sací výkon.
• Môže k tomu dôjsť aj vtedy, ak je vzduch v miestnosti príliš suchý.
Vyvetrajte miestnosť, kým sa v nej neobnoví normálna vlhkosť vzduchu.
04riešenie problémov
PROBLÉM
Tento vysávač vyhovuje nasledovným normám.
Smernica EMC : 2004/108/EEC
Smernica o nízkom napätí : 2006/95/EC
riešenie problémov _19
DJ68-00698J(0.0).indb 19
13. 6. 11. �� 9:50
DJ68-00698J(0.0).indb 20
13. 6. 11. �� 9:50
ΣΕΙΡΑ SC21F60*
ΣΕΙΡΑ SC07F60*
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
✻ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ελληνικά
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες,
καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
DJ68-00698J(0.0).indb 1
13. 6. 11. �� 9:50
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
• Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα
χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς
από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε απορρίμματα
οικοδομών ή ακαθαρσίες.
Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα για να αποφύγετε τη συγκέντρωση λεπτής σκόνης.
Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα εάν έχετε αφαιρέσει οποιοδήποτε από τα
φίλτρα.
Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα
εσωτερικά μέρη και να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησής σας.
02_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00698J(0.0).indb 2
13. 6. 11. �� 9:50
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά.
Προτού ενεργοποιήσετε τη σκούπα, βεβαιωθείτε ότι η τάση
της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που
υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα
σε βρεγμένο χαλί ή δάπεδο. Μην τη χρησιμοποιείτε για να
μαζέψετε νερά.
• Η λειτουργία κάθε συσκευής πρέπει να παρακολουθείται
στενά όταν ο χειρισμός της γίνεται από παιδιά ή σε χώρους
όπου υπάρχουν παιδιά. Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί χωρίς
επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο για τη
χρήση για την οποία προορίζεται βάσει αυτών των οδηγιών.
• Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς δοχείο
σκόνης. Αδειάστε το δοχείο σκόνης προτού γεμίσει
προκειμένου να διατηρήσετε την βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
• Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε
σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Κρατήστε
την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες πηγές
θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Αποφεύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με
την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα εξαρτήματα καθαρισμού.
Μην στέκεστε πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης.
Μην τοποθετείτε βάρος επάνω στον εύκαμπτο σωλήνα.
Μην φράζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
• Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα της
συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
πληροφορίες για την ασφάλεια _03
DJ68-00698J(0.0).indb 3
13. 6. 11. �� 9:50
•
•
•
•
•
•
•
•
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αδειάσετε το
δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα
πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το καλώδιο.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά
απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον
καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε
να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από τον
σωλήνα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή που υπάρχει στο σετ της
ηλεκτρικής σκούπας.
Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε από την
πρίζα.
ΒΟΎΡΤΣΑ UV
• Επειδή οι ακτίνες UV από τη Βούρτσα UV προκαλούν βλάβη
στο δέρμα και στα μάτια, μην αφήνετε τις ακτίνες να έρθουν
σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, και μην αφήνετε τα παιδιά ή
τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν τη Βούρτσα UV.
04_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00698J(0.0).indb 4
13. 6. 11. �� 9:50
•
•
•
•
•
•
•
•
Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όρασή σας.
Εάν το διαφανές παράθυρο είναι σπασμένο και οι ακτίνες UV
είναι άμεσα εκτεθειμένες, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
και επικοινωνήστε με το επισκευαστικό κέντρο.
Μην χρησιμοποιείτε τη Βούρτσα UV για άλλους σκοπούς
εκτός από την απολύμανση στρωμάτων, κλινοσκεπασμάτων,
κρεβατιών, μαξιλαριών και άλλων τέτοιων υφασμάτινων
αντικειμένων. Η εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη λόγω
απώλειας εξαιτίας ατυχημάτων από τη χρήση της Βούρτσας
UV για άλλους σκοπούς εκτός από τον αρχικό σκοπό που
αναφέρεται παραπάνω.
Μην κάθεστε πάνω στη Βούρτσα UV ούτε να τη ρίχνετε κάτω,
ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες στο προϊόν.
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή
να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες ενέργειας που υπάρχουν στο
πίσω μέρος της Βούρτσας UV με μεταλλική ακίδα ή ράβδο.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Εάν η λυχνία UV έχει χαλάσει, μην αποσυναρμολογείτε ή
τροποποιείτε μόνοι σας το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή ή το επισκευαστικό κέντρο για αντικατάσταση.
Επειδή μέσα στη Βούρτσα UV γίνεται εσωτερική εκκένωση,
μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα σπρέι ή
ουσίες.
Φροντίζετε να μην αγγίζετε το παράθυρο λυχνίας UV μετά τη
χρήση της Βούρτσας UV για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
η επιφάνεια του παραθύρου ενδέχεται να είναι καυτή.
Η βούρτσα UV μπορεί να ξεκινήσει αργά από χαμηλή
θερμοκρασία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
λυχνιών UV.
Να φυλάσσετε τη Βούρτσα UV σε εσωτερικό χώρο.
πληροφορίες για την ασφάλεια _05
DJ68-00698J(0.0).indb 5
13. 6. 11. �� 9:50
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΚΟΥΠΑΣ
07
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
08
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΦΊΛΤΡΟΥ
12
08 Καλώδιο ρεύματος
08 Διακόπτης ON/OFF (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)
09 Χειριστηριο ισχυος
11 Χρηση της βουρτσας UV (σειρα sc21f60y)
12
14
17
17
17
18
18
Χρηση εξαρτηματων
Συντηρηση εργαλειων δαπεδου
Ενδειξη πληρωσης σκονης
Αλλαγη της σακουλας σκονης
Καθαρισμος του φιλτρου εισοδου
Καθαρισμος του φιλτρου εξοδου
Αλλαγή της μπαταρίας
(τύπος τηλεχειριστηρίου)
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
19
06_ περιεχόμενα
DJ68-00698J(0.0).indb 6
13. 6. 11. �� 9:50
συναρμολογηση της σκουπας
01συναρμολογηση της σκουπας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Για αποθήκευση, αποθέστε το ακροφύσιο
δαπέδου.
συναρμολογηση της σκουπας _07
DJ68-00698J(0.0).indb 7
13. 6. 11. �� 9:50
λειτουργία της σκούπας
ΚΑΛΏΔΙΟ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, πιάστε το βύσμα και
όχι το καλώδιο.
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ)
08_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00698J(0.0).indb 8
13. 6. 11. �� 9:50
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ
Τύπος τηλεχειριστηρίου (Σειρά SC21F60J, SC21F60Y)
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (Σειρά SC21F60J)
(ON) (Ενεργοποίηση)
→ MID (Μέση) →
MIN (Ελάχ.)
MAX (Μέγ.)
Έλεγχος λαβής
Η σκούπα ελέγχεται χρησιμοποιώντας
σήματα ραδιοσυχνότητας.
Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί επί 30 λεπτά ενώ σκουπίζετε, το εξάρτημα ασφαλείας
ενεργοποιείται και η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε
το κουμπί [Power] (Λειτουργία) στην κεντρική μονάδα ή βγάλτε το φις από την πρίζα και μετά
συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
02λειτουργία της σκούπας
1. Κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) ( )
-- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε σε λειτουργία την ηλεκτρική
σκούπα. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2. Κουμπί αναρρόφησης ( - ), ( + )
-- Πατήστε το κουμπί ( + ) για να θέσετε σε λειτουργία τη
σκούπα σε υψηλή ισχύ αναρρόφησης. Πατήστε το κουμπί
( - ) για να θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα σε χαμηλή ισχύ
αναρρόφησης.
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (Σειρά SC21F60Y)
1. Κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) ( )
-- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε σε λειτουργία την ηλεκτρική
σκούπα. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2. Κουμπί SUCTION (Αναρρόφηση) (-/+)
-- Πατήστε το κουμπί [SUCTION (Αναρρόφηση) (-/+)] για
αύξηση ή μείωση της ισχύος αναρρόφησης. Κάθε φορά που
πατάτε το κουμπί, αυξάνεται σταδιακά η ισχύς αναρρόφησης.
Όταν η ισχύς αναρρόφησης φτάσει στο μέγιστο επίπεδο,
την επόμενη φορά που θα πατήστε το κουμπί, η ισχύς
αναρρόφησης θα επανέλθει στο χαμηλότερο επίπεδο.
(ON) (Ενεργοποίηση)
→ MID (Μέση) →
MIN (Ελάχ.)
Έλεγχος λαβής
Η σκούπα ελέγχεται χρησιμοποιώντας
σήματα ραδιοσυχνότητας.
MAX (Μέγ.)
3. Κουμπί BRUSH ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση βούρτσας)
-- Πατήστε το κουμπί [BRUSH ON/OFF] (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση βούρτσας) για να θέσετε σε
λειτουργία τη Βούρτσα UV. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε τη Βούρτσα UV.
Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί επί 30 λεπτά ενώ σκουπίζετε, το εξάρτημα ασφαλείας
ενεργοποιείται και η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε
το κουμπί [Power] (Λειτουργία) στην κεντρική μονάδα ή βγάλτε το φις από την πρίζα και μετά
συνδέστε πάλι το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
λειτουργία της σκούπας _09
DJ68-00698J(0.0).indb 9
13. 6. 11. �� 9:50
ΣΩΜΑ
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ON/OFF (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση) για να θέσετε την ηλεκτρική
σκούπα εντός ή εκτός λειτουργίας. (OFF→ON→OFF)
(Απενεργοποίηση→Ενεργοποίηση→Απενεργοποίηση)
Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχου λαβής δεν λειτουργεί, η
ηλεκτρική σκούπα μπορεί να λειτουργήσει με το κουμπί
ON/OFF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στο σώμα
της συσκευής.
( 1 )
( 2 )
( 1 )
Το εικονίδιο ανάβει με μπλε χρώμα όταν έχει συνδεθεί η πηγή ενέργειας.
( 2 )
Εάν η ένδειξη ελέγχου φίλτρου γίνει κόκκινη, ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στις
βούρτσες, στο σωλήνα, στους εύκαμπτους σωλήνες και στα φίλτρα και καθαρίστε τις.
Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε και αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης.
Τύπος χειριστηρίου πάνω στο σώμα (Σειρά SC21F60W)
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό κουρτινών,
μικρών χαλιών και άλλων λεπτών υφασμάτων, τραβήξτε την
τάπα αέρος έως ότου ανοίξει η οπή.
ΣΩΜΑ
Για το έλεγχο του επιπέδου ισχύος, απλά μετακινήστε το
χειριστήριο ισχύος προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
MIN (Ελάχ.) = Για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. διαφανείς
κουρτίνες.
MAX (Μέγ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ λερωμένα χαλιά.
( 1 )
( 1 )
Εάν η ένδειξη ελέγχου φίλτρου γίνει κόκκινη, ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στις
βούρτσες, στο σωλήνα, στους εύκαμπτους σωλήνες και στα φίλτρα και καθαρίστε τις.
Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε και αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης.
10_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00698J(0.0).indb 10
13. 6. 11. �� 9:50
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ UV (ΣΕΙΡΑ SC21F60Y)
1. Εισαγάγετε τη βούρτσα στη λαβή εύκαμπτου σωλήνα.
• Στερεώστε καλά τη βούρτσα UV στη λαβή εύκαμπτου σωλήνα έως ότου
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
02λειτουργία της σκούπας
2. Πατήστε το κουμπί [BRUSH ON/OFF] (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση βούρτσας) για να χρησιμοποιήσετε τη Βούρτσα
UV.
• Πατήστε το κουμπί [Suction (Αναρρόφηση) -/+] για να ξεκινήσει το
καθάρισμα και επιλέξτε την κατάλληλη ένταση αναρρόφησης για τη
σκούπα.
• Πατήστε το κουμπί [BRUSH ON/OFF] (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση βούρτσας).
• Η απολύμανση με ακτίνες UV δεν ενεργοποιείται αυτόματα.
3. Μόλις τελειώσετε το καθάρισμα με τη βούρτσα UV, πατήστε το κουμπί
[ ].
• Πατήστε το κουμπί [ ] για να θέσετε εκτός λειτουργίας την ηλεκτρική
σκούπα.
-- Για λόγους ασφάλειας, το καθάρισμα με βούρτσα UV διαρκεί 30 λεπτά
και μετά διακόπτεται. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το
κουμπί [SUCTION (Αναρρόφηση) (-/+)].
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η βούρτσα UV, η οποία εισάγεται στη λαβή εύκαμπτου σωλήνα (δεν συνδέεται απευθείας
στον τηλεσκοπικό σωλήνα), είναι ειδική για κλινοσκεπάσματα.
λειτουργία της σκούπας _11
DJ68-00698J(0.0).indb 11
13. 6. 11. �� 9:50
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Σωλήνας
• Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα σύροντας
το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο κέντρο του
τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
• Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό
σωλήνα και προσαρμόστε τον για να μειώσετε το μήκος του. Αυτό
διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί
στο σωλήνα.
Εξάρτημα
• Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τα δύσκολα
σημεία, πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του
εύκαμπτου σωλήνα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
• Τραβήξτε το κουμπί προς τα έξω για να
χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα ξεσκονίσματος.
• Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ταπετσαρίας,
πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του σωλήνα.
12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00698J(0.0).indb 12
13. 6. 11. �� 9:50
Εξάρτημα (ΣΕΙΡΑ SC21F60Y)
• Πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του
εύκαμπτου σωλήνα.
03 συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
• Τραβήξτε προς τα έξω τη βούρτσα ξεσκονίσματος
για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τα δύσκολα
σημεία.
• Πιέστε το εξάρτημα στο άκρο της λαβής του σωλήνα.
• Τραβήξτε προς τα έξω τη βούρτσα ξεσκονίσματος
για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για τα δύσκολα
σημεία.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _13
DJ68-00698J(0.0).indb 13
13. 6. 11. �� 9:50
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Βούρτσα με σούπερ τουρμπίνα (Προαιρετικά)
• Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά.
1
άνοιγμα
2
3
4
κλείσιμο
• Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει μείωση της
περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από τον κάδο. Σε αυτή την
περίπτωση, καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
1. Κάντε κλικ με το μοχλό προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, και ανοίξτε
το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τη σκόνη μέσα από το περίβλημα της βούρτσας, χρησιμοποιώντας ένα ξεσκονόπανο ή
το εξάρτημα για τα δύσκολα σημεία.
3. Αφαιρέστε απορρίμματα, όπως σκόνη και τρίχες, που έχουν μπερδευτεί γύρω από τον κύλινδρο
της βούρτσας χρησιμοποιώντας ψαλίδι.
4. Κάντε κλικ με το μοχλό προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στο σχήμα 4, και κλείστε
το κάλυμμα.
Προσέξτε μην προκαλέσετε βλάβη στη βούρτσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βούρτσα 2 βημάτων
Καθαρισμός χαλιών
Καθαρισμός δαπέδων
• Προσαρμόστε το μοχλό εισόδου ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η είσοδος έχει φράξει.
14_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00698J(0.0).indb 14
13. 6. 11. �� 9:50
Βούρτσα Power Pet Plus (Προαιρετικά)
2
4
5
3
6
Για βελτιωμένο καθαρισμό
τριχών από κατοικίδια και
ινών από τα χαλιά.
• Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών από κατοικίδια μπορεί να προκαλέσει μείωση της
περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από το εξάρτημα.
1. Πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα) στο κάλυμμα της διαφανούς οθόνης για να διαχωρίσετε το
κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τον κύλινδρο της βούρτσας από την διαφανή οθόνη.
3. Αφαιρέστε απορρίμματα, όπως σκόνη και τρίχες, που έχουν μπερδευτεί γύρω από τον κύλινδρο
της βούρτσας χρησιμοποιώντας ψαλίδι.
4. Αφαιρέστε τη σκόνη μέσα από το περίβλημα της βούρτσας, χρησιμοποιώντας ένα ξεσκονόπανο ή
το εξάρτημα για τα δύσκολα σημεία.
5. Εισαγάγετε τον κύλινδρο της βούρτσας στον ιμάντα περιστροφής και συναρμολογήστε.
6. Για την επανασυναρμολόγηση, τοποθετήστε το κάλυμμα της διαφανούς οθόνης πίσω στη θέση του
πιέζοντάς το έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
03 συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
1
Κύρια βούρτσα για παρκέ (Προαιρετικά)
• Καθαρίστε με την ηλεκτρική σκούπα την εσωτερική
πλευρά αμέσως.
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η είσοδος
έχει φράξει.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _15
DJ68-00698J(0.0).indb 15
13. 6. 11. �� 9:50
Πώς να αφαιρέσετε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης της βούρτσας UV
(Σειρά SC21F60Y)
Μόλις παρατηρήσετε ότι το δοχείο σκόνης έχει γεμίσει, πατήστε το κουμπί [Dust Removal] (Αφαίρεση
σκόνης) για να αδειάσετε το δοχείο σκόνης.
1. Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης, μετακινήστε το
κουμπί [Dust Removal] (Αφαίρεση σκόνης) στη θέση «Ανοικτό».
-- Ενώ η σκούπα λειτουργεί (αναρρόφηση), χρησιμοποιήστε το
κουμπί [Dust Removal] (Αφαίρεση σκόνης) για αυτό το σκοπό.
2. Μόλις τελειώσετε, μετακινήστε το κουμπί [Dust Removal]
(Αφαίρεση σκόνης) στη θέση «Κλειστό».
-- Όταν το κουμπί [Dust Removal] (Αφαίρεση σκόνης) είναι στη
θέση «Ανοιχτό», μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας.
• Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών από κατοικίδια μπορεί να προκαλέσει μείωση της
περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από το εξάρτημα.
Καθαρισμός της βούρτσας UV (Καθαρισμός κάδου) (Σειρά SC21F60Y)
Πρέπει να ελέγχετε τακτικά την κυλινδρική βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας. Οι κλωστές, οι τρίχες και
οι ίνες των χαλιών μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τη βούρτσα και να εμποδίσουν την ικανότητά της να
καθαρίζει. Για να το αποφύγετε πρέπει να καθαρίζετε τη βούρτσα.
1. Πιέστε προς τα μέσα το κουμπί [Open Transparent Cover]
(Άνοιγμα διαφανούς καλύμματος) για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για τα δύσκολα σημεία για να
αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες και τις τρίχες από την κυλινδρική
βούρτσα.
3. Μόλις τελειώσετε, πιέστε προς τα έξω το κουμπί για να κλείσετε
το κάλυμμα.
16_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00698J(0.0).indb 16
13. 6. 11. �� 9:50
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Τύπος χειριστηρίου πάνω στο σώμα
• Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών από κατοικίδια μπορεί να προκαλέσει μείωση της
περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω από το εξάρτημα. Η λυχνία θα
γίνει κόκκινη μόλις μειωθεί η αναρρόφηση. Όταν ανάψει η λυχνία, αλλάξτε τη σακούλα.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
3
4
03 συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Τύπος τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να αγοράστε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που αγοράσατε αυτή την
ηλεκτρική σκούπα ή από εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της SAMSUNG.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
1
2
3
4
Μην πετάτε το φίλτρο.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _17
DJ68-00698J(0.0).indb 17
13. 6. 11. �� 9:50
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ
1
2
3
• Να αντικαθιστάτε το φίλτρο 1 έως 2 φορές το χρόνο.
• Όταν η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται συνεχώς σε σημαντικό βαθμό ή η ηλεκτρική σκούπα
υπερθερμαίνεται αυτόματα, καθαρίστε το φίλτρο εξόδου. Σημείωση: Μην πλένετε το φίλτρο
HEPA.
Εάν με το καθάρισμα δεν λυθεί το πρόβλημα, αντικαταστήστε το φραγμένο φίλτρο.
• Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον τοπικό σας διανομέα Samsung.
ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ (ΤΎΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ)
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες, όταν η ηλεκτρική σκούπα
είναι εκτός λειτουργίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει,
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας.
• Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AAA.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην επαναφορτίζετε τις
μπαταρίες.
• Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη
φωτιά.
• Μην αντιστρέφετε τους πόλους (+), (-).
• Απορρίψτε τις μπαταρίες κατάλληλα.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος
AAA
18_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00698J(0.0).indb 18
13. 6. 11. �� 9:50
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε
λειτουργία.
• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης
μειώνεται σταδιακά.
• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται • Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 μ. και πιέστε προς τα
πλήρως.
κάτω το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν
• Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
μαζεύει τη βρομιά.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση.
• Ελέγξτε το φίλτρο και, εφόσον απαιτείται, καθαρίστε όπως φαίνεται
στις οδηγίες. Εάν τα φίλτρα είναι πολυκαιρισμένα, αντικαταστήστε τα
με νέα.
Το σώμα
υπερθερμαίνεται.
• Ελέγξτε τα φίλτρα. Εάν απαιτείται, καθαρίστε όπως υποδεικνύεται στις
οδηγίες.
Εκκένωση στατικού
ηλεκτρισμού.
• Μειώστε την ισχύ αναρρόφησης.
• Αυτό μπορεί να συμβεί επίσης εάν ο αέρας στο δωμάτιο είναι πολύ
ξηρός.
Αερίστε το δωμάτιο, προκειμένου η υγρασία του αέρα να επανέλθει
σε φυσιολογικά επίπεδα.
04αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
αντιμετώπιση προβλημάτων _19
DJ68-00698J(0.0).indb 19
13. 6. 11. �� 9:50
σημείωμα
DJ68-00698J(0.0).indb 20
13. 6. 11. �� 9:50
σημείωμα
DJ68-00698J(0.0).indb 21
13. 6. 11. �� 9:50
Code No. DJ68-00698J REV(0.0)
DJ68-00698J(0.0).indb 22
13. 6. 11. �� 9:50
Download PDF

advertising