Samsung SC52E5, SC52E0, SC5280, SC52F0, SC52U1, SC52U6, SC52E6 User manual

Samsung SC52E5, SC52E0, SC5280, SC52F0, SC52U1, SC52U6, SC52E6 User manual
SC52** sorozat
Porszívó
használati útmutató
✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.
Magyar
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
DJ68-00542L-09.indb 1
2017. 5. 31. �� 11:34
biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
• Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt
porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.
FIGYELMEZTETÉS
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének kockázatára
figyelmeztet.
EGYÉB JELZÉSEK
Ne kísérelje meg!
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
02_ biztonsági tudnivalók
DJ68-00542L-09.indb 2
2017. 5. 31. �� 11:34
biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1. Alaposan olvasson el minden utasítást. Mielőtt bekapcsolná
a készüléket, győződjön meg róla, hogy a tápellátás
feszültsége azonos a porszívó alján elhelyezett adattáblán
olvasható értékkel.
2. FIGYELMEZTETÉS: N
e használja a porszívót vizes
szőnyegen, illetve padlón.
Ne használja víz felszívására.
3. Porzsák nélkül ne használja a porszívót. A jó hatásfok
fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot, mielőtt teljesen
megtelne.
4. Mielőtt bedugná a csatlakozót az elektromos aljzatba, állítsa
a kapcsolót Stop (vagy Min) helyzetbe.
5. Ne használja a porszívót gyufa, izzó hamu vagy csikkek
felszedésére.
Tartsa távol a porszívót a kályhától és más hőforrástól. A
készülék műanyag részei hő hatására eldeformálódhatnak
és elszíneződhetnek.
6. Lehetőség szerint ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat a
porszívóval, mert ezek megsérthetik a készülék alkatrészeit.
Ne lépjen rá a csőre. A csőre ne tegyen súlyos tárgyakat.
Ne zárja/takarja le sem a szívó-, sem a szellőzőnyílást.
7. Mielőtt kihúzná a csatlakozót a fali aljzatból, kapcsolja ki a
porszívót a készülékházon lévő gombbal. Mielőtt kicseréli
a porzsákot vagy porgyűjtőt, húzza ki a csatlakozót a fali
aljzatból. A sérülések elkerülése érdekében ne a vezetéknél,
biztonsági tudnivalók _03
DJ68-00542L-09.indb 3
2017. 5. 31. �� 11:34
hanem a csatlakozónál fogva húzza ki a kábelt.
8. A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve
korlátozott fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel
rendelkező vagy a megfelelő tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan
eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a
biztonságos használat módját és a lehetséges kockázatok
megértését.
9. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és
a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
10. A készülék tisztítása, illetve karbantartása előtt ki kell húzni a
csatlakozódugót a fali aljzatból.
11. Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
12. Ha a porszívó nem működik megfelelően, szüntesse meg a
tápellátást és forduljon szakszervizhez.
13. Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében
azt csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve
megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti.
14. Ne emelje fel a porszívót a vezetéknél fogva.
Használja a porszívón lévő fogantyút.
15. Ha nem használja a porszívót, húzza ki a konnektorból.
Mielőtt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.
16. A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével
és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.:
REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html weboldalra
04_ biztonsági tudnivalók
DJ68-00542L-09.indb 4
2017. 5. 31. �� 11:34
tartalom
A PORSZÍVÓ
ÖSSZESZERELÉSE
06
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
07
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ
KARBANTARTÁSA
09
07 Be- és kikapcsolás
07Tápkábel
08 Be- és kikapcsolás
09 A kiegészítő tartozékok használata
10 A padlóápoló eszközök
karbantartása
11 A centrifugális szűrő tisztítása
(külön megvásárolható tartozék)
11 Por telítettség kijelzô
12 A porzsák cser éje
12 A bemeneti sz űrő tisztítás a
13 A kimenő szűrő tisztítása
HIBAELHÁRÍTÁS
14
MŰSZAKI ADATOK
15 Műszaki adatok, minőségtanúsítás
15
tartalom _05
DJ68-00542L-09.indb 5
2017. 5. 31. �� 11:34
a porszívó összeszerelése
LEHETŐSÉGEK
LEHETŐSÉGEK
LEHETŐSÉGEK
A porszívó jellemzői a készüléktípustól függően eltérőek lehetnek.
Amikor nem használja a porszívót,
támassza ki a csövét.
06_ összeszerelése
DJ68-00542L-09.indb 6
2017. 5. 31. �� 11:34
a porszívó használata
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
VIGYÁZAT
02használata
1) A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL
ÜZEMELTETHETŐ
TÍPUS
2) KI-/BEKAPCSOLÓS
TÍPUS
• Ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva
húzza ki a kábelt a fali aljzatból.
TÁPKÁBEL
használata _07
DJ68-00542L-09.indb 7
2017. 5. 31. �� 11:34
a porszívó használata
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS /KI-/BEKAPCSOLÓS TÍPUS
• A CSŐ
A drapériák, rongyszőnyegek és más
vékonyabb anyagok esetén csökkentse
a szívóerőt: húzza fel a tolókát, és nyissa
meg a levegő útját.
• A KÉSZÜLÉKHÁZ (CSAK A
KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ
TÍPUS)
MIN = Finom anyagokhoz, pl. függöny.
MAX = K
emény padlóhoz és
szennyezett szőnyegekhez.
A HORDSZÍJ FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
A készülék kialakítása lehetővé teszi,
hogy a hordszíj segítségével kényelmesen
hordozható legyen. Lépcső-, függönyvagy polctakarítás közben úgy viheti
magával a készüléket, hogy a szíjat átveti
a vállán.
Akassza be a csatokat a kapocsba.
A szíj eltávolításához húzza lefelé a
csatokat.
08_ használata
DJ68-00542L-09.indb 8
2017. 5. 31. �� 11:34
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
03karbantartás
Cső (választható)
• A teleszkópos cső hosszát úgy állíthatja be, ha
előre-hátra húzza a cső közepén elhelyezett
szabályzógombot.
• Az esetleges eltömődések ellenőrzéséhez
válassza le a teleszkópos csövet és tolja
össze. Így könnyebb eltávolítani a csövet
eltömítő szennyeződéseket.
A kiegészítő tartozékok
• Bútorok, polcok, könyvek stb. portalanítására
használható kefe.
• Réstisztító fej radiátorok, rések, sarkok és
párnák közötti területek kiporszívózására.
karbantartás _09
DJ68-00542L-09.indb 9
2017. 5. 31. �� 11:34
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A PADLÓÁPOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA
Kétállású kefe (választható)
• Állítsa be a szívófejet a padlófelületnek
megfelelően.
Szőnyegtisztítás
• Ha a felszívó nyílás
eltömődik, távolítsa el belőle
a szennyeződést.
Padlótisztítás
Állatszőr-eltakarító kefe (választható)
Az állatszőr és rostok szőnyegről történő hatékonyabb felszívásához.
Ha gyakran porszívóz hajszálakat vagy állatszőrt, a forgás hatékonysága a forgórészre
csavarodó anyag miatt csökkenhet. Ilyenkor gondosan tisztítsa meg a forgórészt.
Kárpittisztító kefe (választható)
A turbina eltömődése megakadályozza a kefe forgását. Ilyenkor a
következőképpen végezze el a tisztítást. Az állatszőr és rostok kárpitról
és ágyneműről történő felporszívózásához.
Ha a szívórész eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.
A zárgombot fordítsa „UNLOCK” állásba, és távolítsa el a
szennyeződést.
Turbina
Kefe
Összeszereléskor igazítsa a helyére és csukja le a készülékház elején lévő borítást.
A fedél lezárását követően győződjön meg róla, hogy a
zárgomb „LOCK” helyzetben legyen.
Csak ágyneműhöz használja. Ügyeljen, nehogy a
kefe megsérüljön az eltömődés tisztítása közben.
FIGYELMEZTETÉS
10_ karbantartás
DJ68-00542L-09.indb 10
2017. 5. 31. �� 11:34
A CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
(KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉK)
2
03karbantartás
3
▼
UNLOCK
1
▼
UNLOCK
LOCK
①
②
4
5
6
8
7
▼
UNLOCK
LOCK
▼
LOCK
②
①
UNLOCK
Takarítás közben
elengedhetetlen a
VIGYÁZAT levegőkeringtetős
szűrő használata.
POR TELÍTETTSÉG KIJELZÔ
Ha a kijelzés színe megváltozik, cserélje ki a
porzsákot.
karbantartás _11
DJ68-00542L-09.indb 11
2017. 5. 31. �� 11:34
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A PORZSÁK CSER ÉJE
1
2
3
OPCIONÁLIS
• Szövetzsák esetén
A megtelt porzsákot ki lehet üríteni és újra fel lehet használni.
Porzsákot ugyanott lehet beszerezni, ahol a porszívót vásárolta.
Papír porzsák is használható (papírzsák:VP-54)
A BEMENETI SZ ŰRŐ TISZTÍTÁS A
1
2
3
2
3
LEHETŐSÉGEK
1
A szűrőt ne dobja a szemétbe!
12_ karbantartás
DJ68-00542L-09.indb 12
2017. 5. 31. �� 11:34
A KIMENŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
03karbantartás
Nyomja le a készülékház
hátulján található keretet, és
emelje ki.
Vegye ki az eltömődött kimenő szűrőt
és cserélje ki.
karbantartás _13
DJ68-00542L-09.indb 13
2017. 5. 31. �� 11:34
hibaelhárítás
HIBAJELENSÉG
MEGOLDÁS
A motor nem indul.
• Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a fali
aljzatot.
• Hagyja hűlni a készüléket.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
• Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges
eltömődést.
A készülék nem húzza be
teljesen a kábelt.
• Húzza ki a kábelt 2-3 méternyire, és nyomja le a
behúzógombot.
A porszívó nem szívja fel a
port.
• Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a
csövet.
Gyenge vagy csökkenő
szívóerő
• Ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa
meg az útmutatóban olvasható módon. A
további használatra alkalmatlan szűrőket cserélje
ki.
A készülékház túlmelegszik
• Ellenőrizze a szűrőket, és szükség esetén
tisztítsa meg őket a leírásban szereplő ábra
szerint.
Statikus elektromos kisülés
• Csökkentse a szívóerőt.
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültségű¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
14_ hibaelhárítás
DJ68-00542L-09.indb 14
2017. 5. 31. �� 11:34
műszaki adatok
MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
SC52E0
SC52E0
SC52E5
METAL ORANGE
BLUE
METAL ORANGE
BLUE
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
max. W
1500
1500
1500
1500
norm. W
1300
1300
1300
1300
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
340
340
340
340
85
85
85
85
2.5
2.5
2.5
2.5
Névleges feszültség/frekvencia
Szívóteljesítmény
W
Zajszint
d(BA)
Porgyűjtő kapacitás
l
Infravörös távirányító a nyélben
Autom. kábelvisszacsévélés
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Tisztító fej
Tartozékok
Réstisztító
Poroló
Kárpittisztító
Fém teleszkópos nyél
Hálózati kábel hossza
m
Hatótávolság
m
Tömeg (csomagolás /
kg
nettó)
Méretek (szél.x mag.x
nettó (mm)
mélys )
csomagolva (mm)
SC52E5
-
-
-
-
O
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
O
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
O
6
6
6
6
9.2
9.2
9.2
9.2
6.9/3.7
6.9/3.7
7.2/3.7
7.2/3.7
04műszaki adatok
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC52U1, SC52U6, SC52E0, SC52E5, SC52E6,
SC52F0 típusú háztartási porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
219*269*350 219*269*350 219*269*350 219*269*350
310*331*552 310*331*552 310*331*552 310*331*552
műszaki adatok _15
DJ68-00542L-09.indb 15
2017. 5. 31. �� 11:34
műszaki adatok
Típus
Szín
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
SC52E6
SC52F0
BLUE
RED
SC52U1
SC52U6
CARMEN WINE CARMEN WINE
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
max. W
1500
1500
750
750
norm. W
1300
1300
700
700
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
340
340
200
200
85
85
80
80
2.5
2.5
2.5
2.5
Névleges feszültség/frekvencia
Szívóteljesítmény
W
Zajszint
d(BA)
Porgyűjtő kapacitás
l
Infravörös távirányító a nyélben
Autom. kábelvisszacsévélés
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Tisztító fej
Tartozékok
Réstisztító
Poroló
Kárpittisztító
Fém teleszkópos nyél
Hálózati kábel hossza
m
Hatótávolság
m
Tömeg (csomagolás /
kg
nettó)
Méretek (szél.x mag.x
nettó (mm)
mélys )
csomagolva (mm)
-
-
-
-
O
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
O
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
O
O
O
O
6
6
6
6
9.2
9.2
9.2
9.2
7.6/3.7
6.9/3.7
6.6/3.7
7.2/3.7
219*269*350 219*269*350 219*269*350 219*269*350
310*331*552 310*331*552 310*331*552 310*331*552
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
16_ műszaki adatok
DJ68-00542L-09.indb 16
2017. 5. 31. �� 11:34
termékadatlap
[Magyar]
A Bizottság 665/2013/EU és 666/2013/EU rendeletének megfelelően
A
Gyártó
Samsung Electronics., Co. Ltd
B
Modell
SC52E0 SC52E5 SC52E6 SC52F0 SC52U1,SC52U6
C
Energiatakarékossági osztály
D
Éves áramfogyasztás (kWh/év)
E
F
B
58.0
34.0
Szőnyegtisztítási
teljesítményosztály
D
D
F
Kemény padló tisztítási
teljesítményosztály
D
A
G
Por ismételt kibocsátási
osztály
F
F
H
Zajszint (dBA)
85
80
I
Névleges bemeneti
teljesítmény (W)
1300
700
J
Típus
Univerzális porszívó
1) Éves átlagos energiafogyasztás (kWh / év), 50 tisztítási feladat alapján.
A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától függ majd.
2) Az energiafogyasztás és a teljesítmény mérése az EN 60312 - 1-ben és
EN 60704-ben meghatározott módszereken alapul.
DJ68-00542L-09.indb 17
2017. 5. 31. �� 11:34
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
DJ68-00542L-09.indb 18
2017. 5. 31. �� 11:34
Řada SC52**
Vysavač
návod k obsluze
✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
✻ Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
Čeština
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
DJ68-00542L-09.indb 1
2017. 5. 31. �� 11:34
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej
k nahlédnutí.
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se
mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných
v tomto návodu.
SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
VÝSTRAHA
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.
UPOZORNĚNÍ
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu
z elektrické zásuvky.
02_ bezpečnostní informace
DJ68-00542L-09.indb 2
2017. 5. 31. �� 11:34
bezpečnostní informace
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím
vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné
jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části
vysavače.
2.VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých
kobercích a podlahách.
Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3.Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
Pro zachování vysoké účinn osti vysavače vyměňujte
prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
4.Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky
přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
5.Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého
popela nebo nedopalků cigaret.
Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen
a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci
nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6.Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly
poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu
sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte.
Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7.Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky
vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před
výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach
odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku
bezpečnostní informace _03
DJ68-00542L-09.indb 3
2017. 5. 31. �� 11:34
vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli
tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8.Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a
chápou s ním spojená rizika.
9.Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dozoru.
10.Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být
zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11.Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12.Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a
obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13.Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její
výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním
zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s
obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14.Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15.Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky,
vypněte jej vypínačem.
16.Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační
povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti
Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
04_ bezpečnostní informace
DJ68-00542L-09.indb 4
2017. 5. 31. �� 11:34
contents
SESTAVENÍ VYSAVAČE
06
OBSLUHA VYSAVAČE
07
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
09
07
07
08
08
Tlačítko on/off
Přívodní šňůra
Regulace výkonu
Použití a připevnění popruhu
(volitelný)
09
10
11
11
12
12
13
Použití příslušenství
Údržba podlahových hubic
Čištění cyklónového filtru (volitelně)
Indikátor plného prachového sáčku
Výměna prachového sáčku
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
14
obsah _05
DJ68-00542L-09.indb 5
2017. 5. 31. �� 11:34
sestavení vysavače
VOLITELNÉ
VOLITELNÉ
VOLITELNÉ
Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
Pro uskladnění přístroje uložte
podlahovou hubici do příslušné polohy.
06_ sestavení
DJ68-00542L-09.indb 6
2017. 5. 31. �� 11:34
obsluha vysavače
TLAČÍTKO ON/OFF
UPOZORNĚNÍ
02obsluha
1) TYP S OVLÁDÁNÍM
NA TĚLESE
2) TYP “ZAPNOUT/
VYPNOUT“
• Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní
zástrčku, ne tahem za šňůru.
PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA
obsluha _07
DJ68-00542L-09.indb 7
2017. 5. 31. �� 11:34
obsluha vysavače
REGULACE VÝKONU
TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP “ZAPNOUT/VYPNOUT”
• HADICE
Pro snížení tahu sání k čištění závěsů,
malých rohoží a jiných lehkých tkanin
posuňte uzávěr tak, aby byl otvor
vzduchového ventilu otevřený.
• TĚLESO (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA
TĚLESE)
MIN = P
ro jemné povrchy, např.
záclony.
MAX = P
ro tvrdé podlahy a silně
znečištěné koberce.
POUŽITÍ A PŘIPEVNĚNÍ POPRUHU (VOLITELNÝ)
Tento spotřebič je navržen tak, aby jej
bylo možné pohodlně přenášet u pasu s
pomocí popruhu. Při uklízení
schodů, závěsů, polic a podobně můžete
nést přístroj s popruhem přes rameno.
Nasaďte konce popruhu na držák.
Konce popruhu z držáku vyvléknete
zatlačením konce popruhu směrem dolů.
08_ obsluha
DJ68-00542L-09.indb 8
2017. 5. 31. �� 11:34
údržba nástrojů a filtrů
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
03údržba
Trubice (volitelná)
• Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad
lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je
umístěno uprostřed této trubice.
• Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice
není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí
a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte
odstranění překážek z této trubice.
Příslušenství
• Kartáč na nábytek – police, knihy atd.
• Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a
prostory mezi polštáři.
údržba _09
DJ68-00542L-09.indb 9
2017. 5. 31. �� 11:35
údržba nástrojů a filtrů
ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC
2-Nášlapný kartáč (volitelný)
• Páku na sací hubici nastavte podle povrchu
podlahy.
Vysávání koberců
• Pokud je sací hubice
zanesená, odstraňte z ní
veškeré nečistoty.
Vysávání podlah
Kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)
Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.
Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku
navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.
Kartáč na přikrývky (volitelný)
Nečistoty v turbině znemožňují otáčení kartáče a proto musí být
odstraněny tímto způsobem. Pro vysávání zvířecí srsti a vláken
z čalounění a lůžkovin.
Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.
Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a odstraňte
nečistoty.
Turbína
Kartáč
Smontování proveďte vyrovnáním krytu s přední části hlavního
tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte
otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.
VÝSTRAHA
Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně,
abyste nepoškodili kartáč.
10_ údržba
DJ68-00542L-09.indb 10
2017. 5. 31. �� 11:35
ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (VOLITELNĚ)
2
03údržba
3
▼
UNLOCK
1
▼
UNLOCK
LOCK
①
②
4
5
6
8
7
▼
LOCK
②
▼
UNLOCK
LOCK
UNLOCK
UPOZORNĚNÍ
Při vysávání je
nezbytné používat
cyklónový filtr.
①
INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO SÁČKU
Když se barva indikátoru změní, vyměňte prachový sáček.
údržba _11
DJ68-00542L-09.indb 11
2017. 5. 31. �� 11:35
údržba nástrojů a filtrů
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU
1
2
3
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte, vyčistěte a použijte znovu.
Prachové sáčky lze zakoupit v obchodě, kde jste koupili tento vysavač.
Lze použít i papírové sáčky (objednací č.:VP-54)
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
2
3
VOLITELNÉ
1
Filtr nezahazujte.
12_ údržba
DJ68-00542L-09.indb 12
2017. 5. 31. �� 11:35
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
03údržba
Stisknutím uvolněte a vyjměte
pevný rámový prvek v zadní
části hlavního tělesa.
Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový
filtr.
údržba _13
DJ68-00542L-09.indb 13
2017. 5. 31. �� 11:35
odstraňování závad
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.
• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a
elektrickou zásuvku.
• Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou
překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela
nenavine.
• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte
tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.
• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon
• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle
vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou
v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa
• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle
vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny
• Snižte sací výkon.
Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC
14_ odstraňování závad
DJ68-00542L-09.indb 14
2017. 5. 31. �� 11:35
mikrofiš k produktu
[Čeština]
Na základě nařízení Evropské komise č. 665/2013 a 666/2013
A
Dodavatel
Samsung Electronics., Co. Ltd
B
Model
C
Třída energetické účinnosti
F
B
D
Roční spotřeba elektrické energie
(kWh/rok)
58.0
34.0
E
Třída výkonnosti čištění koberců
D
D
F
Třída výkonnosti čištění pevných
podlah
D
A
G
Třída reemisí prachu
F
F
H
Úroveň hlučnosti (dBA)
85
80
I
Jmenovitý příkon (W)
1300
700
J
Typ
SC52E0 SC52E5 SC52E6 SC52F0 SC52U1,SC52U6
Vysavač pro obecné použití
1) Směrná roční spotřeba energie (kWh za rok) při 50 použitích vysavače.
Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
2) Měření spotřeby elektrické energie a výkonu vycházejí z metod uvedených ve
standardech EN 60312 - 1 a EN 60704.
DJ68-00542L-09.indb 15
2017. 5. 31. �� 11:35
DJ68-00542L-09.indb 16
2017. 5. 31. �� 11:35
Serija SC52**
Vysávač
Používateľská príručka
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len pre použitie v interiéri.
Slovenščina
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
DJ68-00542L-09.indb 1
2017. 5. 31. �� 11:35
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
• Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte
si ju pre referenciu.
• Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov,
charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú
popísané v tejto príručke.
POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE
Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
UPOZORNENIE
VÝSTRAHA
Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych
škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE robiť.
Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.
Naznačuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.
02_ safety information
DJ68-00542L-09.indb 2
2017. 5. 31. �� 11:35
Bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA
1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím sa
uistite, že napätie sieťového napájania je totožné s tým,
ktoré je uvedené na menovitom štítku na spodnej strane
vysávača.
2. UPOZORNENIE : Vysávač nepoužívajte, keď je mokrý
koberec alebo podlaha.
Nepoužívajte na nasávanie vody.
3. Nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka.
Prachové vrecko vyme te predtým, ako sa naplní, aby ste
dosiahli čo najväčšiu účinnosť.
4. Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky posuňte
do polohy zastavenia (alebo min.).
5. Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápaliek, horiaceho
popola alebo cigaretových ohorkov.
Vysávač uchovávajte z dosahu sporákov a iných zdrojov
tepla. Teplo môže zdeformovať a odfarbiť plastové diely
zariadenia.
6. Predchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov
pomocou vysávača, pretože môžu poškodiť jeho diely.
Nestojte na hadici. Hadicu nezaťažujte.
Nasávací ani výpustný port neblokujte.
7. Vysávač pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite
na tele zariadenia. Pred výmenou vrecka na prach alebo
nádoby na prach odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
safety information _03
DJ68-00542L-09.indb 3
2017. 5. 31. �� 11:35
Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku tak, že chytíte
samotnú zástrčku a nie tak, že budete ťahať za kábel.
8. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a
staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
9. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
10. Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa zástrčka musí
vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
11. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
12. Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové
napájanie a kontaktujte autorizovaného servisného technika.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť
výrobca alebo jeho servisný technik, prípadne podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
14. Vysávač neprenášajte tak, že ho budete držať za hadicu.
Použite rukoväť na súprave vysávača.
15. Ak sa vysávač nepoužíva, odpojte ho. Pred odpojením
vypnite spínač napájania.
16. Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah
in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr.
REACH, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
04_ safety information
DJ68-00542L-09.indb 4
2017. 5. 31. �� 11:35
contents
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
06
PREVÁDZKA VYSÁVAČA
07
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A
FILTER
09
07Vypínač
07 Napájací kábel
08 Ovládanie výkonu
08 Používanie a spojenie popruhu
(voliteľná možnosť)
09
10
11
11
12
12
13
Používanie príslušenstva
Nástroje na údržbu podlahy
Čistenie cyklónového filtra (voliteľné)
Indikátor zaplnenia nečistotami
Výmena prachového vrecka
Čistenie nasávacieho filtra
Čistenie výstupného filtra
RIEŠENIE PROBLÉMOV
14
Obsah _05
DJ68-00542L-09.indb 5
2017. 5. 31. �� 11:35
Zloženie vysávača
MOŽNOSŤ
MOŽNOSŤ
MOŽNOSŤ
Funkcie sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
Za účelom uskladnenia zaparkujte
nástavec na podlahy.
06_ Zloženie vysávača
DJ68-00542L-09.indb 6
2017. 5. 31. �� 11:35
Prevádzka vysávača
VYPÍNAČ
02Prevádzka
1) TYP S OVLÁDANÍM NA 2) TYP ZAP./VYP.
TELE
VÝSTRAHA
• Keď odpájate zástrčku z elektrickej zásuvky, uchopte
zástrčku a nie kábel.
NAPÁJACÍ KÁBEL
Prevádzka _07
DJ68-00542L-09.indb 7
2017. 5. 31. �� 11:35
Prevádzka vysávača
OVLÁDANIE VÝKONU
TYP S OVLÁDANÍM NA TELE/TYP ZAP./VYP.
• HADICA
Aby ste znížili sací výkon pri čistení
záclon, malých koberčekov a iných
ľahkých tkanín, potiahnite zátku
vzduchového otvoru, kým nebude otvor
otvorený.
• TELO (LEN TYP S OVLÁDANÍM NA TELE)
MIN. = Pre jemné povrchy, napr.
sieťovinové záclony.
MAX. = Pre tvrdé podlahy a silno
znečistené koberce.
POUŽÍVANIE A SPOJENIE POPRUHU (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)
Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby
ste ho mohli pohodlne prenášať na páse
pomocou popruhu pre upevnenie na
opasok. Pri čistení schodov, záclon,
poličiek atď. môžete spotrebič prenášať s
popruhom preveseným cez rameno.
Uzamknutia zasuňte do pútka.
Uzamknutia odpojte tak, že ich zatlačíte
nadol.
08_ Prevádzka
DJ68-00542L-09.indb 8
2017. 5. 31. �� 11:35
Nástroje na údržbu a filter
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
03údržbu
Trubica (voliteľné príslušenstvo)
• Nastavte dĺžku teleskopickej trubice tak,
že posuniete tlačidlo ovládania dĺžky, ktoré
sa nachádza v strede teleskopickej trubice
dozadu a dopredu.
• Aby ste skontrolovali zablokovania, oddeľte
teleskopickú trubicu a nastavte ju do
skrátenej podoby. Toto umožní jednoduchšie
odstránenie odpadu, ktorý upcháva trubicu.
Príslušenstvo
• Kefa na čistenie prachu z nábytku, políc, kníh
atď.
• Štrbinový nástavec na radiátory, štrbiny, rohy,
oblasti medzi poduškami.
údržbu _09
DJ68-00542L-09.indb 9
2017. 5. 31. �� 11:35
Nástroje na údržbu a filter
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU PODLAHY
2-kroková kefa (voliteľné príslušenstvo)
• Upravte páčku vstupu podľa povrchu podlahy.
Čistenie koberca
• Kompletne odstráňte odpad,
ak je prívod zablokovaný.
Čistenie podlahy
Kefa na chlpy z domácich zvierat (voliteľné príslušenstvo)
Pre zlepšené zachytávanie zvieracích chlpov a vlákien z kobercov.
Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlpov môže spôsobiť zablokovanie otáčania, a
to z dôvodu nečistôt namotaných okolo valca. V tomto prípade opatrne vyčistite valec.
Kefa na prikrývky (voliteľné príslušenstvo)
Upchatie turbíny zabraňuje otáčaniu kefy, preto je potrebné usadené
častice nasledovným spôsobom odstrániť. Na zachytávanie zvieracích
chlpov a vlákien na poťahoch a posteľných plachtách.
Kompletne odstráňte odpad, keď je prívod zablokovaný.
Otočte tlačidlo uzamknutia do polohy „UNLOCK“ a
odstráňte odpad.
Turbína
Kefa
Aby ste ho zložili, zarovnajte kryt s prednou stranou tela
a zatvorte ho. Po zatvorení krytu sa uistite, že ste tlačidlo
uzamknutia otočili do polohy „LOCK“.
UPOZORNENIE
Používajte len pre posteľné návliečky. Dávajte pozor, aby ste počas
odblokovania nepoškodili kefu.
10_ údržbu
DJ68-00542L-09.indb 10
2017. 5. 31. �� 11:35
ČISTENIE CYKLÓNOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÉ)
2
03údržbu
3
▼
UNLOCK
1
▼
UNLOCK
LOCK
①
②
4
5
6
8
7
▼
LOCK
▼
UNLOCK
LOCK
UNLOCK
②
VÝSTRAHA
Počas vysávania
je nutné používat’
cyklónový filter.
①
INDIKÁTOR ZAPLNENIA NEČISTOTAMI
Keď sa zmení farba indikátora, vymeňte prachové vrecko.
údržbu _11
DJ68-00542L-09.indb 11
2017. 5. 31. �� 11:35
Nástroje na údržbu a filter
VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA
1
2
3
VOLITEĽNÉ
• Pre látkové vrecko
Ak je po použití látkové vrecko naplnené prachom, vrecko vyčistite a znova
ho použite.
Prachové vrecká je možné zakúpiť v obchodoch, v ktorých sa predáva tento
vysávač.
Je možné používať aj papierové vrecká (papierové vrecko:VP-54)
ČISTENIE NASÁVACIEHO FILTRA
1
2
3
2
3
MOŽNOSŤ
1
Filter nevyhadzujte.
12_ údržbu
DJ68-00542L-09.indb 12
2017. 5. 31. �� 11:35
ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA
03údržbu
Vyberte ho zatlačením za
pevnú časť rámu na zadnej
strane tela.
Vyberte a vymeňte zablokovaný
výstupný filter.
údržbu _13
DJ68-00542L-09.indb 13
2017. 5. 31. �� 11:35
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Motor sa nespustí.
• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
• Nechajte vychladnúť.
Sací výkon sa postupne
znižuje.
• Skontrolujte zablokovanie a odstráňte ho.
Kábel sa plne nenavinie.
• Vytiahnite 2-3 m kábla a zatlačte tlačidlo na
navíjanie kábla.
Vysávač nezachytáva špinu.
• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju
vymeňte.
Nízke alebo znižujúce sanie
• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho
vyčistite podľa obrázkov v pokynoch. Ak sú filtre
znehodnotené, vymeňte ich za nové.
Prehrieva sa telo
• Skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyčistite
podľa obrázkov v pokynoch.
Výboj statickej elektriny
• Znížte sací výkon.
Vysávaã vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpeãnosti nízkonapäÈových zariadení: 2006/95/EC
14_ Riešenie problémov
DJ68-00542L-09.indb 14
2017. 5. 31. �� 11:35
Podatkovna kartica
izdelka
[Slovenščina]
Skladno z predpisoma Komisije (EU) št. 665/2013 in št. 666/2013
A
Dobavitelj
Samsung Electronics., Co. Ltd
B
Model
C
Razred energetske učinkovitosti
F
B
D
Letna poraba energije (kWh/leto)
58.0
34.0
E
Razred učinkovitosti čiščenja
preprog
D
D
F
Razred učinkovitosti čiščenja trdih
tal
D
A
G
Razred izpusta prahu
F
F
H
Nivo zvočne moči (dBA)
85
80
I
Nazivna vhodna moč (W)
1300
700
J
Tip
SC52E0 SC52E5 SC52E6 SC52F0 SC52U1,SC52U6
Sesalnik za prah za splošno uporabo
1) Okvirna letna potrošnja energije (v kWh na leto) na osnovi 50 opravil čiščenja.
Dejanska letna poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.
2) Meritve porabe energije in delovanja temeljijo na metodah v EN 60312 - 1 in
EN 60704.
DJ68-00542L-09.indb 15
2017. 5. 31. �� 11:35
DJ68-00542L-09.indb 16
2017. 5. 31. �� 11:35
Σειρά SC52**
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
✻ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ελληνικά
imagine the possibilities
Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
DJ68-00542L-09.indb 1
2017. 5. 31. �� 11:35
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
• Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως,
τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να
διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΉ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού
τραυματισμού.
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος προσωπικού
τραυματισμού ή υλικής βλάβης.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.

Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.

Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα.
2_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00542L-09.indb 2
2017. 5. 31. �� 11:35
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού την
ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που υποδεικνύεται
στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της σκούπας.
2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα
όταν το χαλί ή το πάτωμα είναι υγρό.
Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
3. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
σκόνης. Αδειάζετε τη σακούλα σκόνης προτού γεμίσει,
προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
4. Μεταβείτε στη θέση Stop (Διακοπή) [ή Min (Ελάχ.)] προτού
εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα.
5. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε
σπίρτα, αναμμένες στάχτες ή γόπες τσιγάρων.
Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες και άλλες
πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και
να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
6. Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με
την ηλεκτρική σκούπα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε πάνω στο σωλήνα
σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρος επάνω στο σωλήνα.
Μην φράζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
7. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα
της συσκευής προτού βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.
Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε
σακούλα ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε
το βύσμα πιάνοντας το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το
πληροφορίες για την ασφάλεια _3
DJ68-00542L-09.indb 3
2017. 5. 31. �� 11:35
καλώδιο.
8. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσεων, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο
και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
9. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον
καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
11. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
12. Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά,
απενεργοποιήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
13. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο
σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε
να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
14. Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από τον
σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
15. Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε
από την πρίζα.
16. Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung
αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος
και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα
συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
4_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00542L-09.indb 4
2017. 5. 31. �� 11:35
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΚΟΎΠΑΣ
6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΣΚΟΎΠΑΣ
7
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΦΊΛΤΡΟΥ
9
7
7
8
8
9
10
11
11
12
12
13
Διακόπτης ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Καλώδιο ρεύματος
Χειριστήριο ελέγχου
Χρήση και συναρμολόγηση
λουριού(προαιρετικά)
Χρήση εξαρτημάτων
Συντήρηση εργαλείων δαπέδου
Καθαρισμός του κυκλωνικού φίλτρου
(προαιρετικά)
Ένδειξη πλήρωσης σκόνης
Αλλαγή της σακούλας σκόνης
Καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής
Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
14
περιεχόμενα _5
DJ68-00542L-09.indb 5
2017. 5. 31. �� 11:35
συναρμολόγηση της σκούπας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Για αποθήκευση, αποθέστε το
ακροφύσιο δαπέδου.
6_ συναρμολόγηση της σκούπας
DJ68-00542L-09.indb 6
2017. 5. 31. �� 11:35
λειτουργία της σκούπας
02λειτουργία της σκούπας
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
1) ΤΥΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΩ 2) ΤΥΠΟΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΣΤΟ ΣΩΜΑ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
ΠΡΟΣΟΧΉ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα,
πιάστε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
ΚΑΛΏΔΙΟ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
λειτουργία της σκούπας _7
DJ68-00542L-09.indb 7
2017. 5. 31. �� 11:35
λειτουργία της σκούπας
ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΕΛΈΓΧΟΥ
ΤΎΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ ΠΆΝΩ ΣΤΟ ΣΏΜΑ / ΤΎΠΟΣ ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ)
•
ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για
τον καθαρισμό κουρτινών, μικρών
χαλιών και άλλων λεπτών υφασμάτων,
τραβήξτε την τάπα αέρος έως ότου
ανοίξει η οπή.
•
ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ)
MIN (ΕΛΑΧ.) = Γ
ια ευαίσθητες
επιφάνειες, π.χ.
διαφανείς κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Γ
ια σκληρές επιφάνειες
και πολύ λερωμένα
χαλιά.
ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΛΟΥΡΙΟΎ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
Αυτή η συσκεύη έχει σχεδιαστεί
προκειμένου να μπορεί να μεταφέρεται
στη μέση σας μέσω του εξαρτήματος
ρυθμιζόμενου λουριού. Κατά τον
καθαρισμό σκαλοπατιών, κουρτίνων,
ραφιών κ.λπ. μπορείτε να μεταφέρετε τη
μονάδα περνώντας το λουρί στον ώμο
σας.
Εισαγάγετε τις θηλειές μέσα στο
άγκιστρο.
Αφαιρέστε τις θηλειές πιέζοντάς τις προς
τα κάτω.
8_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00542L-09.indb 8
2017. 5. 31. �� 11:35
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΉΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
•
Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού
σωλήνα σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους
που βρίσκεται στο κέντρο του τηλεσκοπικού
σωλήνα προς τα πίσω και προς τα εμπρός.
•
Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις,
διαχωρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και
προσαρμόστε τον για να μειώσετε το
μήκος του. Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση
απορριμμάτων που έχουν συσσωρευθεί στο
σωλήνα.
03συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Σωλήνας (Προαιρετικά)
Εξάρτημα
•
Βούρτσα ξεσκονίσματος για έπιπλα, ράφια,
βιβλία κ.λπ.
•
Εργαλείο για τα δύσκολα σημεία: καλοριφέρ,
γωνίες, σταθερές μαξιλάρες.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _9
DJ68-00542L-09.indb 9
2017. 5. 31. �� 11:35
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΔΑΠΈΔΟΥ
Βούρτσα 2 βημάτων (Προαιρετικά)
• Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με • Αφαιρέστε τα απορρίμματα
την επιφάνεια του δαπέδου.
εντελώς, εάν η εισαγωγή
έχει φράξει.
Καθαρισμός χαλιών
Καθαρισμός δαπέδων
Βούρτσα κατοικιδίων (Προαιρετικά)
Για βελτιωμένο καθαρισμό τριχών από κατοικίδια και ινών από τα χαλιά.
Ο συχνός καθαρισμός μαλλιών ή τριχών κατοικιδίων μπορεί να προκαλέσει
μείωση της περιστροφής, λόγω του ότι ενδέχεται να έχουν μπλεχτεί τρίχες γύρω
από τον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον κάδο με προσοχή.
Βούρτσα για κουβέρτες (Προαιρετικά)
Η συσσώρευση ακαθαρσιών στην τουρμπίνα εμποδίζει την περιστροφή
και, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καθαριστεί ως εξής: Για να μαζέψετε
τρίχες κατοικιδίων και ίνες από τις ταπετσαρίες και τα σκεπάσματα.
Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς όταν η εισαγωγή έχει φράξει.
Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης στη θέση «UNLOCK»
(ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) και αφαιρέστε τα απορρίμματα.
Τουρμπίνα
Βούρτσα
Για την επανασυναρμολόγηση, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με
το μπροστινό μέρος του κυρίως σώματος και κλείστε. Αφού
κλείσετε το κάλυμμα, διασφαλίστε ότι το κουμπί ασφάλισης
είναι γυρισμένο στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο για στρωσίδια. Να προσέχετε να μην προκαλέσετε
βλάβη στη βούρτσα κατά την απομάκρυνση των απορριμμάτων.
10_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00542L-09.indb 10
2017. 5. 31. �� 11:35
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΎ ΦΊΛΤΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ)
2
03συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
3
▼
UNLOCK
1
▼
UNLOCK
LOCK
①
②
4
5
6
8
7
▼
LOCK
▼
UNLOCK
LOCK
UNLOCK
ΠΡΟΣΟΧΉ
②
①
ίναι απαραίτητο
Ε
να χρησιμοποιείτε
Κυκλωνικό Φίλτρο
κατά τον καθαρισμό.
ΈΝΔΕΙΞΗ ΠΛΉΡΩΣΗΣ ΣΚΌΝΗΣ
Αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης όταν αλλάξει
το χρώμα της ένδειξης.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _11
DJ68-00542L-09.indb 11
2017. 5. 31. �� 11:36
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΣΑΚΟΎΛΑΣ ΣΚΌΝΗΣ
1
2
3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Για υφασμάτινη σακούλα
Μετά τη χρήση, εάν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη με σκόνη,
καθαρίστε την υφασμάτινη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ξανά.
Μπορείτε να αγοράστε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που αγοράσατε
αυτή την ηλεκτρική σκούπα.
Η χάρτινη σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προτιμάτε (Χάρτινη
σακούλα: VP-54,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ
1
2
3
2
3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
1
Μην πετάτε το φίλτρο.
12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00542L-09.indb 12
2017. 5. 31. �� 11:36
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΉΣ
03συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Πατήστε το μέρος του
σταθερού πλαισίου στο πίσω
μέρος του κυρίως σώματος
για να το αφαιρέσετε.
Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το
φίλτρο εξαγωγής που έχει φράξει.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _13
DJ68-00542L-09.indb 13
2017. 5. 31. �� 11:36
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε
λειτουργία.
• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται
σταδιακά.
• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν τυλίγεται
πλήρως.
• Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 cm
και πιέστε προς τα κάτω το κουμπί τυλίγματος
του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν μαζεύει
τη βρομιά.
• Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση
• Ελέγξτε το φίλτρο και, εφόσον απαιτείται,
καθαρίστε όπως φαίνεται στις οδηγίες. Εάν τα
φίλτρα είναι πολυκαιρισμένα, αντικαταστήστε
τα με νέα.
Το σώμα υπερθερμαίνεται
• Ελέγξτε τα φίλτρα. Εάν απαιτείται, καθαρίστε
όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες.
Εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
• Μειώστε την ισχύ αναρρόφησης.
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
14_ αντιμετώπιση προβλημάτων
DJ68-00542L-09.indb 14
2017. 5. 31. �� 11:36
Δελτίο προϊόντος
[Ελληνικά]
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 665/2013 και αρ. 666/2013
A
Προμηθευτής
B
Μοντέλο
C
Κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης
D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
(kWh/έτος)
E
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC52E0
SC52E5
SC52E6
SC52F0 SC52U1,SC52U6
F
B
58.0
34.0
Κατηγορία απόδοσης
καθαρισμού χαλιού
D
D
F
Κατηγορία απόδοσης
καθαρισμού σκληρού δαπέδου
D
A
G
Κατηγορία επανεκπομπής
σκόνης
F
F
H
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dBA)
85
80
I
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
1300
700
J
Τύπος
Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
1) Ενδεικτική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (kWh ανά έτος), με βάση 50 εργασίες
καθαρισμού.
Η πραγματική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της
συσκευής.
2) Οι μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση βασίζονται στις
μεθόδους που περιγράφονται στα πρότυπα EN 60312 - 1 και EN 60704.
DJ68-00542L-09.indb 15
2017. 5. 31. �� 11:36
Σημειώσεις
DJ68-00542L-09.indb 16
2017. 5. 31. �� 11:36
Σημειώσεις
DJ68-00542L-09.indb 17
2017. 5. 31. �� 11:36
DJ68-00542L-09
DJ68-00542L-09.indb 18
2017. 5. 31. �� 11:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement