Samsung | SC74A5 | Samsung SC74A5 Užívateľská príručka (Windows 7)

Porszívó
használati útmutató
Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.
✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.
MAGYAR
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A szolgáltatások szélesebb körének elérése érdekében
regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register honlapon.
DJ68-00534K(0.1).indb 1
2011.10.18 10:58:15 AM
biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
VIGYÁZAT
• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
majd őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
VIGYÁZAT
• Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik,
ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
VIGYÁZAT
FIGYELEM
Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.
Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatára figyelmeztet.
EGYÉB JELZÉSEK
Olyasmit jelez, amit TILOS megtenni.
Követendő gyakorlatot jelez.
Azt jelzi, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.
VIGYÁZAT
• Ezt a porszívót csak otthoni használatra tervezték. Ne használja a porszívót építkezési
hulladék vagy kőtörmelék takarítására. Ne használja a porszívót bármelyik szűrője
nélkül, mivel ez megrongálhatja a belső alkatrészeket és érvénytelenítheti a garanciát.
2_ biztonsági tudnivalók
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:2
2011.10.18 10:58:17 AM
biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alaposan olvasson el minden utasítást.
Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége
azonos a porszívó alján elhelyezett adattáblán olvasható értékkel.
VIGYÁZAT: Ne használja a porszívót vizes szőnyegen, illetve padlón.
Ne használja víz felszívására.
Ha gyermek használja a készüléket, vagy tartózkodik a közelben, amíg más porszívózik,
különösen oda kell figyelni a készülék használatára.
A porszívó nem játék. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő porszívót. A porszívót
kizárólag a használati útmutatóban foglalt célra használja.
Ne használja a porszívót porzsák nélkül.
Az optimális hatékonyság érdekében még azelőtt cserélje ki a porzsákot, hogy az
teljesen megtelne.
Ne használja a porszívót gyufa, izzó hamu vagy csikkek felszedésére.
Ne tárolja a porszívót fűtőtest vagy egyéb hőforrás közelében.
A készülék műanyag részei hő hatására eldeformálódhatnak és elszíneződhetnek.
Lehetőség szerint ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat a porszívóval, mert ezek
megsérthetik a készülék alkatrészeit. Ne lépjen rá a csőre.
A csőre ne tegyen súlyos tárgyakat. Ne dugaszolja el sem a szívó-, sem a
szellőzőnyílást.
Mielőtt kihúzná a csatlakozót a fali aljzatból, kapcsolja ki a porszívót a készülékházon
lévő gombbal. Mielőtt kicseréli a porzsákot vagy porgyűjtőt, húzza ki a dugaszt a fali
aljzatból. A sérülések elkerülése érdekében ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva
húzza ki a kábelt.
A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy
felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Gyermekek csak felügyelet mellett használják a porszívót, nehogy játékszernek tekintsék
azt.
A készülék tisztítása, illetve karbantartása előtt ki kell húzni a dugaszt a fali aljzatból.
Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
Ha a porszívó nem működik megfelelően, szüntesse meg a tápellátást és forduljon
szakszervizhez.
Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében azt csak a gyártó vagy
annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy
cserélheti.
Ne emelje fel a porszívót a csőnél fogva.
Használja a porszívón lévő fogantyút.
Ha nem használja a porszívót, húzza ki a konnektorból. Mielőtt kihúzza a konnektorból,
kapcsolja ki a készüléket.
biztonsági tudnivalók _3
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:3
2011.10.18 10:58:18 AM
tartalom
A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
5
A porszívó összeszerelése
6
6
7
Tápkábel
Be- és kikapcsoló gomb
Be- és kikapcsolás
9
11
13
13
14
14
14
A kiegészítő tartozékok használata
A padlóápoló eszközök karbantartása
A szűrő jelzőfényének ellenőrzése
Porzsákcsere
A bemeneti szűrő tisztítása
A kimeneti szűrő tisztítása
Elemcsere (opcionális)
5
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
6
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ
KARBANTARTÁSA
9
HIBAELHÁRÍTÁS
15
4_ tartalom
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션2:4
2011.10.18 10:58:18 AM
a porszívó összeszerelése
A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
01 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
LEHETŐSÉGEK
• A porszívó jellemzői a készüléktípustól
függően eltérőek lehetnek.
Lásd az 5. és 6. oldalt.
• Amikor nem használja a porszívót,
támassza ki a csövét.
a porszívó összeszerelése _5
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션5:5
2011.10.18 10:58:18 AM
a porszívó használata
TÁPKÁBEL
FIGYELEM
• Ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki a kábelt a fali
aljzatból.
BE- ÉS KIKAPCSOLÓ GOMB
6_ a porszívó használata
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:6
2011.10.18 10:58:19 AM
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
A készülékházról működtethető típus (opcionális)
02 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
- A CSŐ
A drapériák, rongyszőnyegek és más vékonyabb
anyagok tisztítása esetén csökkentse a szívóerőt: húzza
fel a tolókát, és nyissa meg a levegő útját.
- KÉSZÜLÉKHÁZ (CSAK A TELJESÍTMÉNY-SZABÁLYOZÓS TÍPUS)
A teljesítmény szabályozásához egyszerűen fordítsa el a
szabályozót jobbra és balra.
MIN = Kényes anyagokhoz, pl. függönyhöz.
MAX = Kemény padlóhoz és szennyezett
szőnyegekhez.
- A LÉGFÚVÓ HASZNÁLATA
A légfúvó a porszívó hátulján, bal oldalon található.
1) Csatlakoztassa le a csövet a készülékházról.
2) Csatlakoztassa a csövet a légkifúvó nyíláshoz.
a porszívó használata _7
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:7
2011.10.18 10:58:21 AM
a porszívó használata
Távirányítású típus (opcionális)
- A CSŐ
1. A porszívó BE-/KIKAPCSOLÁSA
A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a be-/
kikapcsoló gombot.
A porszívó leállításához nyomja meg ismét.
jeladó
2. A porszívó MIN/MID üzemmódja
A porszívó alacsony teljesítményű
üzemeltetéséhez nyomja meg a MIN/MID
gombot (pl. függönyök stb. tisztításához).
A MID üzemmód használatához nyomja meg
ismét a gombot.
3. A porszívó használata maximális (MAX)
teljesítményen
A porszívó maximális teljesítményű
üzemeltetéséhez nyomja meg a MAX gombot.
Szabályzás a csőről
A porszívó vezérlése infravörös jelek
segítségével történik.
- A KÉSZÜLÉKHÁZ
A porszívó elindításához vagy leállításához
nyomja meg többször egymás után a be-/
kikapcsoló gombot.
(KI→BE→KI)
Ha nem működik a távoli vezérlés,
a porszívó a készülékházon található be-/
kikapcsoló gombbal is üzemeltethető.
A be-/kikapcsoló gombbal működtetheti vagy állíthatja le a porszívót.
Az infravörös jelzőfénye jelzi, hogy mely rész kap infravörös jelet a csövön található
vezérlőgombtól.
8_ a porszívó használata
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:8
2011.10.18 10:58:21 AM
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
Kiegészítő tartozékok (Opcionális)
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
• Réstisztító fej radiátorok, rések,
sarkok és párnák közötti
területek kiporszívózására.
• Bútorok, polcok, könyvek stb.
portalanítására használható
kefe.
Kárpit
Porkefe
Réstisztító fej
• Kárpittisztító kefe díszpárnákhoz és
drapériákhoz.
• Réstisztító fej radiátorok, rések,
sarkok és párnák közötti
területek kiporszívózásához.
Mini Turbókefe
Porkefe
Réstisztító fej
• Porkefe bútorok, polcok,
könyvek stb. portalanításához.
• Kisebb területek tisztításához, például lépcsőkhöz vagy
kárpitokhoz, használja a forgófejet.
A maximális tisztítóhatás elérése érdekében enyhén
nyomja rá a forgófejet a felületre. Túl erős nyomás esetén
előfordulhat, hogy a kefe nem forog.
a tartozékok és a szűrő karbantartása _9
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:9
2011.10.18 10:58:21 AM
a tartozékok és a szűrő karbantartása
Cső
• A teleszkópos cső hosszát úgy állíthatja be, ha előrehátra húzza a cső közepén elhelyezett szabályzógombot.
• Az esetleges eltömődések ellenőrzéséhez válassza le a
teleszkópos csövet és tolja össze.
Így könnyebb eltávolítani a csövet eltömítő
szennyeződéseket.
A levegőkeringtetős szűrő tisztítása (Opcionális)
1
2
3
4
5
6
• Takarítás közben elengedhetetlen a levegőkeringtetős szűrő használata.
10_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:10
2011.10.18 10:58:22 AM
A PADLÓÁPOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA
Kétállású kefe (opcionális)
Szőnyegtisztítás
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
• Állítsa be a szívófejet a padlófelületnek megfelelően.
Padlótisztítás
• Ha a felszívó nyílás eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.
a tartozékok és a szűrő karbantartása _11
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:11
2011.10.18 10:58:23 AM
a tartozékok és a szűrő karbantartása
Mini turbókefe (Opcionális)
- A KEFEGÖRGŐ CSERÉJE
1. Ha eltömődés vagy szennyeződés látható, csavarozza le a
két csavart a Mini turbókefe hátulján, így leveheti a fedőlapot
és eltávolíthatja a szennyeződést.
2. Ellenőrizze a kefegörgő állapotát.
Cserélje ki a kefegörgőt ha az elhasználódott.
A kefegörgő eltávolításához húzza felfelé és kifelé a görgőt a
házból.
A cseréhez illessze az új görgőt ugyanazokba a nyílásba.
Ellenőrizze, hogy a szíj megfelelő állapotban van- e.
Ha a szíj megtört vagy repedezett, cserélje ki a szíjat a
„Szíj cseréje” című részben található utasítások szerint.
3. A porszívó használata maximális (MAX) teljesítményen.
A porszívó maximális teljesítményű üzemeltetéséhez nyomja
meg a MAX gombot.
- A SZÍJ CSERÉJE
1. Távolítsa el az alsó fedőlapot.
Lásd a „Kefegörgő cseréje” című részben található ábrát.
2. Vezesse át az új szíjat a tengely görgőjén.
3. Vezesse át a szíjat a kefegörgő erre alkalmas részén.
Helyezze vissza a kefegörgőt a házba.
Lásd a „Kefegörgő cseréje” című részben található ábrát.
4. Illessze be a Mini turbókefét a „Kefegörgő cseréje” című
részben található utasítások szerint.
12_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:12
2011.10.18 10:58:23 AM
A SZŰRŐ JELZŐFÉNYÉNEK ELLENŐRZÉSE
• Ha a „Szűrőellenőrző” visszajelző lámpa pirosra vált
takarítás közben, ki kell cserélni a porzsákot.
03 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
Ha a „Szűrő ellenőrzése” visszajelző lámpa a porzsák
cseréje után továbbra is pirosan világít, kapcsolja ki a
porszívót, és ellenőrizze, hogy a szívócső, a tisztítófej
vagy a bemeneti/kimeneti szűrő nincs-e eltömődve.
PORZSÁKCSERE
1
2
3
4
- OPCIONÁLIS
• Textil porzsák
Ha használat után a textil porzsák tele van porral, az újabb használat előtt tisztítsa ki.
Porzsákot abban az üzletben vásárolhat, ahol a porszívót vásárolta.
Igény szerint papír porzsákot is használhat. (Papír porzsák: VP-90)
a tartozékok és a szűrő karbantartása _13
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:13
2011.10.18 10:58:24 AM
a tartozékok és a szűrő karbantartása
A BEMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
4
Ne dobja el a szűrőt.
A KIMENETI SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
1
2
3
Tartalék szűrőkért forduljon a legközelebbi Samsung viszonteladóhoz.
ELEMCSERE (opcionális)
1. Ha a porszívó nem működik, cserélje ki az elemeket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon
márkakereskedőnkhöz.
2. 2 db AA méretű elemet használjon.
•
FIGYELEM •
•
•
Az elemeket soha ne szerelje szét, és soha ne töltse újra.
Az elemeket soha nem melegítse fel, és ne dobja tűzbe.
Ne cserélje fel a (+) és (-) pólusokat.
Az elemeket megfelelő módon selejtezze le.
ELEM TÍPUSA: AA méret
14_ a tartozékok és a szűrő karbantartása
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:14
2011.10.18 10:58:25 AM
hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A motor nem indul.
•
•
Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot.
Hagyja hűlni a készüléket.
•
Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges eltömődést.
•
Húzza ki a kábelt 2-3 méternyire, és nyomja le a
behúzógombot.
•
Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csövet.
•
Ellenőrizze a szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket a
leírásban szereplő ábra szerint.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
A készülék nem húzza
be teljesen a kábelt.
A porszívó nem szívja fel
a port.
Gyenge vagy csökkenő
szívóerő
04 HIBAELHÁRÍTÁS
HIBAJELENSÉG
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültségű¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
hibaelhárítás _15
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:15
2011.10.18 10:58:26 AM
műszaki adatok
Műszaki adatok, minőségtanúsítás
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC7480, SC7485, SC74A5 típusú háztartási porszívó
megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus
SC7480
SC7485
SC74A5
Szín
Piros
Fekete
Fekete + fehér
porzsákkal
porzsákkal
porzsákkal
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
max. W
2100
2100
2400
norm. W
1800
1800
2200
Névleges feszültség/frekvencia
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
W
420
420
440
d(BA)
82
82
83
l
4
4
4
Infravörös távirányító a nyélben
-
-
-
Autom. kábelvisszacsévélés
O
O
O
Mechanikus
Mechanikus
Mechanikus
O
O
O
Tisztító fej
2 funkciós
2 funkciós
2 funkciós
Előkezelés
Hab
Hab
Hab
HEPA H13
Szívóteljesítmény
Zajszint
Porgyűjtő kapacitás
Portartály megtelt jelzés
360 fokban forgatható tömlő
Kimeneti szűrő
HEPA H12
HEPA H12
Tartozékok
-
-
-
Réstisztító
O
O
O
Poroló
O
O
O
Kárpittisztító
-
-
O
Fém teleszkópos nyél
O
O
Hálózati kábel hossza
m
7
7
7
Hatótávolság
m
10.5
10.5
10.5
Tömeg (csomagolás / nettó)
kg
7.82/9.62
7.90/10.05
8.00/10.15
Méretek (szél.x mag.x mélys )
nettó (mm)
290*510*248
290*510*248
290*510*248
csomagolva (mm)
340*614*359
340*614*359
340*614*359
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:16
2011.10.18 10:58:27 AM
memo
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:17
2011.10.18 10:58:27 AM
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel
kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/hu
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:18
2011.10.18 10:58:27 AM
Vysavač
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.
✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
✻ Pouze pro použití v interiérech.
ČEŠTINA
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout úplnější služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
DJ68-00534K(0.1).indb 1
2011.10.18 10:58:27 AM
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji
k nahlédnutí.
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely.
Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných
v této příručce.
SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
VÝSTRAHA
• Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte vysavač k úklidu na
stavbách nebo k vysávání suti. Pokud jsou filtry vyjmuty, vysavač nepoužívejte, mohlo
by dojít k poškození vnitřních součástí a ke zrušení platnosti záruky.
2_ bezpečnostní informace
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:2
2011.10.18 10:58:29 AM
bezpečnostní informace
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je
síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný
pečlivý dohled.
Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač
ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen,
dle popisu v těchto pokynech.
Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach.
Sáček na prach vždy vyměňte před jeho úplným naplněním. Zajistíte tak optimální
účinnost vysavače.
Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla.
Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače.
Nestoupejte na sestavu sací hadice.
Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
Před odpojením zástrčky napájení z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem
na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní
zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud
nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou
takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka napájení odpojena
z elektrické zásuvky.
Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované
servisní zastoupení.
Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, smí být její výměna provedena pouze
výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou
s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
Vysavač přenášejte výhradně za jeho držadlo.
Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte
z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.
bezpečnostní informace _3
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:3
2011.10.18 10:58:29 AM
obsah
SESTAVENÍ VYSAVAČE
5
Sestavení vysavače
6
6
7
Napájecí šňůra
Vypínač
Regulace výkonu
9
11
13
13
14
14
14
Použití příslušenství
Údržba podlahových hubic
Indikátor kontroly filtru
Výměna sáčku na prach
Čištění vstupního filtru
Čištění výstupního filtru
Výměna baterie (volitelné)
5
OBSLUHA VYSAVAČE
6
NÁSTAVCE A FILTR
9
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
15
4_ obsah
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션2:4
2011.10.18 10:58:29 AM
sestavení vysavače
SESTAVENÍ VYSAVAČE
01 SESTAVENÍ VYSAVAČE
VOLITELNÉ
• Prvky se mohou u jednotlivých modelů
lišit. Viz strany 5, 6.
• Pro uskladnění přístroje uložte
podlahovou hubici do příslušné polohy.
sestavení vysavače _5
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션5:5
2011.10.18 10:58:29 AM
obsluha vysavače
NAPÁJECÍ ŠŇŮRA
UPOZORNĚNÍ
• Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku,
ne tahem za šňůru.
VYPÍNAČ
6_ obsluha vysavače
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:6
2011.10.18 10:58:30 AM
REGULACE VÝKONU
Typ ovládání v tělese (volitelné)
02 OBSLUHA VYSAVAČE
- HADICE
Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a
jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor
vzduchového ventilu otevřený.
- TĚLESO (POUZE TYP S NASTAVENÍM VÝKONU)
Úroveň výkonu můžete upravovat posouváním ovladače
doprava dolů nebo doleva dolů.
MIN (MIN.) = Pro čištění jemných tkanin, například
záclon.
MAX (MAX.) = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné
koberce.
- POUŽITÍ FUKARU
Je umístěn v levé zadní části vysavače.
1) Odpojte hadici od tělesa vysavače.
2) Připojte hadici k otvoru fukaru.
obsluha vysavače _7
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:7
2011.10.18 10:58:32 AM
obsluha vysavače
Typ dálkového ovládání (volitelné)
- HADICE
1. Zapnutí/vypnutí vysavače
Stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAP./VYP.) uveďte
vysavač do provozu.
Opětovným stisknutím vysavač vypnete.
2. Nastavení výkonu vysavače – tlačítko MIN/
MID (MIN./STŘ.)
Stisknutím tlačítka MIN/MID (MIN./STŘ.) nastavíte
nízkou úroveň výkonu vysavače (čištění záclon a
podobně).
Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte režim
MID (STŘ.).
3. Použití při nastavení MAX (MAX.)
Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete
maximální sací výkon vysavače.
vysílač
Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím
infračerveného signálu.
- TĚLESO
Opakovaným stisknutím vypínače vysavač
zapnete a vypnete.
(VYP.→ZAP.→VYP.)
Pokud dálkové ovládání nefunguje,
lze vysavač ovládat pomocí vypínače na tělese
přístroje.
Vypínač slouží k zapnutí vysavače nebo jeho vypnutí.
Kontrolka IR (infračerveného přenosu) označuje součást, která přijímá infračervený
signál z ovládání v rukojeti.
8_ obsluha vysavače
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:8
2011.10.18 10:58:32 AM
nástavce a filtr
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství (volitelné)
• Kartáč na nábytek – police,
knihy atd.
Čalounění
Štěrbinová
hubice
03 NÁSTAVCE A FILTR
• Štěrbinová hubice na radiátory,
spáry, rohy a prostory mezi
polštáři.
Oprašovací
hubice
• Kartáč na čalounění – čištění
polštářů či závěsů.
• Štěrbinová hubice na radiátory,
spáry, rohy a prostory mezi
polštáři.
Malý turbokartáč
Štěrbinová
hubice
Oprašovací
hubice
• Kartáč na nábytek – police,
knihy atd.
• Otáčivý kartáč používejte v malých prostorech, například na
schodech či v čalounění.
Pro maximální čisticí efekt na otáčivý kartáč při vysávání
lehce tlačte. Přílišný tlak na kartáč by mohl způsobit jeho
zastavení.
nástavce a filtr _9
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:9
2011.10.18 10:58:32 AM
nástavce a filtr
Trubice
• Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit
délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této
trubice.
• Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není
ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte
do sebe.
Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.
Čištění filtru cyclone (volitelné)
1
2
3
4
5
6
• Při úklidu je nutné používat filtr Cyclone.
10_ nástavce a filtr
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:10
2011.10.18 10:58:33 AM
ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC
Kartáč se 2 polohami (volitelný)
čištění koberců
03 NÁSTAVCE A FILTR
• Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
Vysávání podlah
• Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.
nástavce a filtr _11
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:11
2011.10.18 10:58:34 AM
nástavce a filtr
Malý turbokartáč (volitelný)
- VÝMĚNA ČISTICÍHO VÁLCE
1. Pokud dojde k ucpání nebo vidíte nečistoty, odšroubujte dva
šrouby na zadní straně malého turbokartáče, sejměte kryt a
odstraňte veškeré nečistoty.
2. Zkontrolujte stav čisticího válce.
Pokud jsou štětiny opotřebované, vyměňte čisticí válec.
Čisticí válec vyjmete tažením směrem nahoru a ven
z koncových zarážek v nástavci hubice.
Nový čisticí válec vložte do stejných zarážek.
Zkontrolujte stav řemenu.
Pokud je přetržený nebo má praskliny, vyměňte jej dle
pokynů Výměna řemenu.
3. Použití při nastavení MAX (MAX.).
Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete maximální sací
výkon vysavače.
- VÝMĚNA ŘEMENU
1. Demontujte spodní kryt.
Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.
2. Navlékněte jeden konec nového řemenu kolem hřídele
řemenice.
3. Druhý konec řemenu navlékněte na určené místo na čisticím
válci. Vložte čisticí válec do zarážek v nástavci hubice.
Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.
4. Nasaďte malý turbokartáč zpět, viz pokyny v části Výměna
čisticího válce.
12_ nástavce a filtr
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:12
2011.10.18 10:58:34 AM
INDIKÁTOR KONTROLY FILTRU
• Pokud při úklidu indikátor kontroly filtru zčervená, je
třeba vyměnit sáček na prach.
03 NÁSTAVCE A FILTR
Pokud indikátor kontroly filtru stále svítí červeně, ačkoli
jste vyměnili sáček na prach za nový, vypněte vysavač
a zkontrolujte, zda není ucpaná hadice, trubice,
podlahová hubice nebo vstupní/výstupní filtr.
VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH
1
2
3
4
- VOLITELNÉ
• Látkový sáček
Pokud je po použití látkový sáček plný nečistot, vyčistěte jej a znovu použijte.
Sáčky na prach je možné zakoupit ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili
vysavač.
Můžete také používat papírové sáčky. (Papírový sáček: VP-90)
nástavce a filtr _13
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:13
2011.10.18 10:58:35 AM
nástavce a filtr
ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
4
Filtr nevyhazujte.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU
1
2
3
Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.
VÝMĚNA BATERIE (volitelné)
1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže
problém přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného
prodejce.
2. Použijte 2 baterie typu AA.
•
UPOZORNĚNÍ •
•
•
Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
Nezaměňujte polaritu (+), (−).
Baterie likvidujte předepsaným způsobem.
TYP BATERIÍ: AA
14_ nástavce a filtr
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:14
2011.10.18 10:58:36 AM
odstraňování závad
ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.
•
•
Zkontrolujte šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku.
Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně
klesá.
•
Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku
odstraňte.
Napájecí šňůra se zcela
nenavine.
•
Vytáhněte 2–3 m šňůry a znovu stiskněte tlačítko pro navinutí
šňůry.
•
Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
•
Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte, viz obrázek
v pokynech.
Vysavač nevysává
nečistoty.
Nízký nebo klesající sací
výkon
04 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
odstraňování závad _15
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:15
2011.10.18 10:58:37 AM
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:16
2011.10.18 10:58:37 AM
Vysávač
Používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len pre použitie v interiéri.
SLOVENČINA
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Aby ste obdržali komplexnejšie služby,
zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
DJ68-00534K(0.1).indb 1
2011.10.18 10:58:37 AM
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
• Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre
referenciu.
• Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov,
charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto
príručke.
POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
VÝSTRAHA
Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych
škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE robiť.
Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.
Naznačuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.
UPOZORNENIE
• Tento vysávač je určený len na použitie v domácnosti.
Vysávač nepoužívajte na čistenie stavebného odpadu a podobných nečistôt.
Vysávač nepoužívajte s odstránenými filtrami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu
vnútorných súčastí a strate platnosti záruky.
2_ Bezpečnostné informácie
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:2
2011.10.18 10:58:39 AM
Bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite, že napätie sieťového
napájania je totožné s tým, ktoré je uvedené na menovitom štítku na spodnej strane
vysávača.
UPOZORNENIE : Vysávač nepoužívajte, keď je mokrý koberec alebo podlaha.
Nepoužívajte na nasávanie vody.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zariadenie používajú deti alebo sa používa v ich blízkosti.
Nedovoľte, aby sa vysávač používal ako hračka.
Nedovoľte, aby bol vysávač kedykoľvek zapnutý bez dozoru.
Vysávač používajte len na jeho určené použitie tak, ako je popísané v týchto pokynoch.
Vysávač nepoužívajte bez vrecka na prach.
Vrecko na prach vymeňte skôr, ako sa naplní, aby ste uchovali jej najlepšiu efektívnosť.
Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápaliek, horiaceho popola alebo cigaretových
ohorkov.
Vysávač uchovávajte z dosahu sporákov a iných zdrojov tepla.
Teplo môže zdeformovať a odfarbiť plastové diely zariadenia.
Predchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov pomocou vysávača, pretože môžu
poškodiť jeho diely. Nestojte na hadici.
Hadicu nezaťažujte. Nasávací alebo výpustný port neblokujte.
Vysávač pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite na tele zariadenia.
Pred výmenou vrecka na prach alebo nádoby na prach odpojte zástrčku od elektrickej
zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku tak, že chytíte samotnú zástrčku
a nie tak, že budete ťahať za kábel.
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude
dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
Deti musia mať dozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa zástrčka musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové napájanie a kontaktujte
autorizovaného servisného technika.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik,
prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Vysávač neprenášajte tak, že ho budete držať za hadicu.
Použite rukoväť na súprave vysávača.
Ak sa vysávač nepoužíva, odpojte ho. Pred odpojením vypnite spínač napájania.
Bezpečnostné informácie _3
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:3
2011.10.18 10:58:39 AM
Obsah
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
5
Zloženie vysávača
6
6
7
Napájací kábel
Vypínač
Ovládanie výkonu
9
11
13
13
14
14
14
Používanie príslušenstva
Nástroje na údržbu podlahy
Kontrolný indikátor filtra
Výmena vrecka na prach
Čistenie vstupné filtra
Čistenie výstupného filtra
Výmena batérie (Voliteľná)
5
PREVÁDZKA VYSÁVAČA
6
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER
9
RIEŠENIE PROBLÉMOV
15
4_ Obsah
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션2:4
2011.10.18 10:58:39 AM
Zloženie vysávača
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
01 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
MOŽNOSŤ
• Funkcie sa môžu odlišovať v závislosti od
modelu. Pozrite si stranu 5 a 6.
• Za účelom uskladnenia zaparkujte
nástavec na podlahy.
Zloženie vysávača _5
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션5:5
2011.10.18 10:58:39 AM
Prevádzka vysávača
NAPÁJACÍ KÁBEL
VÝSTRAHA
• Keď odpájate zástrčku z elektrickej zásuvky,
uchopte zástrčku a nie kábel.
VYPÍNAČ
6_ Prevádzka vysávača
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:6
2011.10.18 10:58:41 AM
OVLÁDANIE VÝKONU
Typ s ovládaním na tele (Voliteľné)
02 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
- HADICA
Aby ste znížili sací výkon pri čistení záclon, malých
koberčekov a iných ľahkých tkanín, potiahnite zátku
vzduchového otvoru, kým nebude otvor otvorený.
- TELO (LEN OBJEMOVÉHO TYPU)
Ak chcete ovládať úroveň výkonu, tlačidlo na ovládanie
výkonu posúvajte doprava a doľava.
MIN. = Pre jemné tkaniny, napr. sieťovinové záclony.
MAX. = Pre tvrdé podlahy a silno znečistené koberce.
- POUŽÍVANIE DÚCHADLA
Nachádza sa na ľavej zadnej strane zariadenia.
1) Odpojte hadicu od vysávača.
2) Svorku hadice pripojte k výduchovému otvoru.
Prevádzka vysávača _7
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:7
2011.10.18 10:58:42 AM
Prevádzka vysávača
Typ s diaľkovým ovládaním (Voliteľné)
- HADICA
1. ZAP./VYP. vysávača
Pre spustenie vysávača stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
Opätovným stlačením tohto tlačidla vysávač
vypnete.
2. Vysávač MIN/MID
Ak stlačíte tlačidlo MIN/MID, vysávač bude
pracovať pri nízkej úrovni výkonu (na čistenie
záclon atď.).
Ak chcete vysávač prevádzkovať v režime MID,
znovu stlačte toto tlačidlo.
3. Používanie v režime MAX
Ak chcete vysávač prevádzkovať s max.
nasávaním, stlačte tlačidlo MAX.
vysielač
Ovládanie na rukoväti
Vysávač sa ovláda pomocou infračervených signálov.
- TELO
Opakovaným stlačením tlačidla ZAP./VYP.
zapnete a vypnete vysávač.
(VYP.→ZAP.→VYP.)
Ak diaľkové ovládanie na rukoväti nefunguje,
vysávač môžete ovládať pomocou tlačidla ON/
OFF na tele zariadenia.
Tlačidlo ZAP./VYP. vysávač spúšťa alebo vypína.
INFRAČERVENÁ kontrolka naznačuje diel, ktorý prijíma infračervený signál z
ovládania v rukoväti.
8_ Prevádzka vysávača
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:8
2011.10.18 10:58:43 AM
Nástroje na údržbu a filter
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
Príslušenstvo (voliteľné)
Čalúnenie
Štrbiny
03 NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER
• Štrbinový nástavec na
radiátory, štrbiny, rohy, oblasti
medzi poduškami.
• Kefa na čistenie prachu z
nábytku, políc, kníh atď.
Zbavovanie
prachu
• Kefka na čalúnenie - na
vankúše a závesy.
• Štrbinový nástavec na
radiátory, štrbiny, rohy, oblasti
medzi poduškami.
Mini Turbo
Kefa
Štrbiny
Zbavovanie
prachu
• Kefa na čistenie prachu z
nábytku, políc, kníh atď.
• Rotačný pohyb kefky používajte na oblasti ako sú schody
alebo čalúnené povrchu.
V záujme optimálnej účinnosti čistenia pri použití rotačnej
kefky jemne pritlačte. Ak pritlačíte nadmerne, kefka sa
môže prestať otáčať.
Nástroje na údržbu a filter _9
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:9
2011.10.18 10:58:43 AM
Nástroje na údržbu a filter
Trubica
• Nastavte dĺžku teleskopickej trubice tak, že posuniete
tlačidlo ovládania dĺžky, ktoré sa nachádza v strede
teleskopickej trubice dozadu a dopredu.
• Aby ste skontrolovali zablokovania, oddeľte teleskopickú
trubicu a nastavte ju do skrátenej podoby.
Toto umožní jednoduchšie odstránenie odpadu, ktorý
upcháva trubicu.
Čistenie cyklónového filtra (voliteľný)
1
2
3
4
5
6
• Pri vysávaní je potrebné používať cyklónový filter.
10_ Nástroje na údržbu a filter
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:10
2011.10.18 10:58:44 AM
NÁSTROJE NA ÚDRŽBU PODLAHY
2-kroková kefa (voliteľná)
vysávanie kobercov
03 NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER
• Upravte páčku vstupu podľa povrchu podlahy.
Čistenie podlahy
• Kompletne odstráňte odpad, ak je prívod zablokovaný.
Nástroje na údržbu a filter _11
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:11
2011.10.18 10:58:45 AM
Nástroje na údržbu a filter
Mini turbo kefa (voliteľná)
- VÝMENA KEFOVÉHO VALČEKA
1. V prípade upchania alebo viditeľných nečistôt odskrutkujte
dve skrutky na zadnej strane mini turbo kefy a odstráňte
čelovú platňu a následne všetky nečistoty.
2. Skontrolujte stav kefového valčeka.
Ak sú kefky opotrebované, kefový valček vymeňte.
Ak chcete kefový valček odstrániť, ťahajte nahor a von z
koncových drážok v puzdre trysky.
Pri výmene konce kefového valčeka vložte do rovnakých
drážok.
Skontrolujte remeň a uistite sa, že je v dobrom stave.
Ak je remeň zlomený alebo prasknutý, vymeňte ho
podľa pokynov pre výmenu remeňa.
3. Používanie v režime MAX
Ak chcete vysávač prevádzkovať s max. nasávaním, stlačte
tlačidlo MAX.
- VÝMENA REMEŇA
1. Odstráňte spodnú platňu.
Pozrite si obrázok v časti Výmena kefového valčeka.
2. Jeden koniec nového remeňa navlečte na hriadeľ kladky.
3. Druhý koniec remeňa veďte okolo špecifického priestoru na
remeň na kefovom valčeku. Kefový valček zasuňte do drážok
na puzdre trysky.
Pozrite si obrázok v časti Výmena kefového valčeka.
4. Mini turbo kefu nasaďte späť podľa popisu v časti Výmena
kefového valčeka.
12_ Nástroje na údržbu a filter
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:12
2011.10.18 10:58:45 AM
KONTROLNÝ INDIKÁTOR FILTRA
• Ak počas vysávania kontrolný indikátor filtra začne
svietiť načerveno, bude potrebné vymeniť vrecko na
prach.
03 NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER
Ak kontrolný indikátor filtra svieti načerveno aj
po výmene vrecka za nové, vypnite vysávač a
skontrolujte, či nie je upchatá hadica, trubica,
podlažná tryska alebo vstupný/výstupný filter.
VÝMENA VRECKA NA PRACH
1
2
3
4
- VOLITEĽNÉ
• Pre tkaninové vrecko
Ak je po použití tkaninové vrecko plné prachu, vyčistite ho a použite znovu.
Vrecká na prach môžete zakúpiť v obchodoch, kde ste zakúpili tento vysávač.
Papierové vrecko je možné použiť podľa vašej preferencie. (Papierové vrecko: VP-90)
Nástroje na údržbu a filter _13
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:13
2011.10.18 10:58:46 AM
Nástroje na údržbu a filter
ČISTENIE VSTUPNÉ FILTRA
1
2
3
4
Filter nevyhadzujte.
ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA
1
2
3
Náhradné filtre sú dostupné od vášho miestneho distribútora produktov značky
Samsung.
VÝMENA BATÉRIE (Voliteľná)
1. Ak vysávač nefunguje, vymeňte batérie. Ak problém
pretrváva, skontaktuje nášho autorizovaného predajcu.
2. Použite 2 batérie typu AA.
•
VÝSTRAHA •
•
•
Batérie nikdy nerozoberajte alebo nenabíjajte.
Batérie nikdy nezahrievajte alebo ich nehádžte do ohňa.
Neobracajte póly (+), (-).
Batérie likvidujte správnym spôsobom.
TYP BATÉRIE : Veľkosť AA
14_ Nástroje na údržbu a filter
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:14
2011.10.18 10:58:47 AM
Riešenie problémov
RIEŠENIE
Motor sa nespustí.
•
•
Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
Nechajte vychladnúť.
•
Skontrolujte zablokovanie a odstráňte ho.
•
Vytiahnite 2-3 m kábla a zatlačte tlačidlo na navíjanie kábla.
•
Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
•
Skontrolujte filter a v prípade potreby vyčistite podľa obrázkov v
pokynoch.
Sací výkon sa postupne
znižuje.
Kábel sa plne nenavinie.
Vysávač nezachytáva
špinu.
Nízke alebo znižujúce
sanie
04 RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
Riešenie problémov _15
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:15
2011.10.18 10:58:48 AM
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:16
2011.10.18 10:58:48 AM
Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει κατασκευαστεί από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
✻ Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
✻ Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες,
καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
DJ68-00534K(0.1).indb 1
2011.10.18 10:58:48 AM
πληροφορίες για την
ασφάλεια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
• Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως,
τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν
ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού
τραυματισμού.
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού ή
υλικής βλάβης.
ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε απορρίμματα
οικοδομών ή ακαθαρσίες. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα εάν
έχετε αφαιρέσει οποιοδήποτε φίλτρο, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
βλάβη στα εσωτερικά συστατικά μέρη και ακύρωση της εγγύησής σας.
2_ πληροφορίες για την ασφάλεια
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:2
2011.10.18 10:58:50 AM
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά. Προτού ενεργοποιήσετε τη σκούπα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που
υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων στο κάτω μέρος της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν το χαλί ή το
πάτωμα είναι υγρό. Μην τη χρησιμοποιείτε για να μαζέψετε νερά.
Η λειτουργία κάθε συσκευής πρέπει να παρακολουθείται στενά όταν ο χειρισμός της
γίνεται από παιδιά ή σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Μην αφήνετε ποτέ
την ηλεκτρική σκούπα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική
σκούπα μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται βάσει αυτών των οδηγιών.
Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα σκόνης. Αδειάζετε τη
σακούλα σκόνης προτού γεμίσει, προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση.
Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε σπίρτα, αναμμένες
στάχτες ή γόπες τσιγάρων. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από σόμπες
και άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει και να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
Αποφύγετε να μαζεύετε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα με την ηλεκτρική σκούπα,
καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα καθαρισμού. Μην στέκεστε
πάνω στο σωλήνα σύνδεσης. Μην τοποθετείτε βάρη πάνω στο σωλήνα.
Μην εμποδίζετε τη θύρα αναρρόφησης ή εξάτμισης.
Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα από το σώμα της συσκευής προτού βγάλετε
το καλώδιο από την πρίζα. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα προτού αλλάξετε
σακούλα ή δοχείο σκόνης. Για την αποφυγή βλάβης, αφαιρέστε το βύσμα πιάνοντας
το ίδιο το βύσμα και όχι τραβώντας το καλώδιο.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή
ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ατόμου που είναι υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
Το βύσμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη
συντήρηση της συσκευής.
Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
Εάν η ηλεκτρική σκούπα σας δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος και συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις αυτού ή από κάποιον εξειδικευμένο
τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
Μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα κρατώντας την από το σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή στο σετ της ηλεκτρικής σκούπας.
Βγάζετε τη σκούπα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε το
διακόπτη λειτουργίας προτού τη βγάλετε από την πρίζα.
πληροφορίες για την ασφάλεια _3
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션1:3
2011.10.18 10:58:50 AM
περιεχόμενα
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
5
Συναρμολόγηση της σκούπας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
6
6
7
Καλώδιο ρεύματος
Διακόπτης on/off
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
Χειριστήριο ελέγχου
9
11
13
13
14
14
14
Χρήση εξαρτημάτων
Συντήρηση εργαλείων δαπέδου
Έλεγχος ένδειξης φίλτρου
Αλλαγή της σακούλας σκόνης
Καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής
Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής
Αλλαγή της μπαταρίας (Προαιρετικά)
5
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΤΡΟΥ
9
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15
4_ περιεχόμενα
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션2:4
2011.10.18 10:58:50 AM
συναρμολόγηση της σκούπας
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
01 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Ανατρέξτε στις σελίδες 5, 6.
• Για αποθήκευση, αποθέστε το
ακροφύσιο δαπέδου.
συναρμολόγηση της σκούπας _5
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션5:5
2011.10.18 10:58:50 AM
λειτουργία της σκούπας
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, πιάστε το βύσμα
και όχι το καλώδιο.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
6_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:6
2011.10.18 10:58:51 AM
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τύπος χειριστηρίου πάνω στο σώμα (Προαιρετικά)
02 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
- ΣΩΛΗΝΑΣ
Για να μειώσετε την αναρρόφηση για τον καθαρισμό
κουρτινών, μικρών χαλιών και άλλων λεπτών
υφασμάτων, τραβήξτε την τάπα αέρος έως ότου
ανοίξει η οπή.
- ΣΩΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΕΝΤΑΣΗΣ)
Για το έλεγχο του επιπέδου ισχύος, απλά μετακινήστε
το κάτω μέρος του χειριστηρίου προς τα δεξιά και
προς τα αριστερά.
MIN (ΕΛΑΧ.) = Για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ.
διαφανείς κουρτίνες.
MAX (ΜΕΓ.) = Για σκληρές επιφάνειες και πολύ
λερωμένα χαλιά.
- ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
Βρίσκεται στην αριστερή πίσω πλευρά της
σκούπας.
1) Αποσυνδέστε το σωλήνα από το σώμα της
σκούπας.
2) Συνδέστε το σφιγκτήρα του σωλήνα στην
τρύπα του φυσητήρα.
λειτουργία της σκούπας _7
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:7
2011.10.18 10:58:53 AM
λειτουργία της σκούπας
Τύπος τηλεχειριστηρίου (Προαιρετικά)
- ΣΩΛΗΝΑΣ
1. Ηλεκτρική σκούπα ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε σε
λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα. Πατήστε ξανά
για να σταματήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
2. Ηλεκτρική σκούπα MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ)
Πατήστε το κουμπί MIN/MID (ΕΛΑΧ./ΜΕΣΗ)
για να λειτουργήσετε την ηλεκτρική σκούπα σε
χαμηλό επίπεδο (για καθαρισμό κουρτινών,
κ.λπ.). Πατήστε ξανά για να λειτουργήσετε την
ηλεκτρική σκούπα σε τρόπο λειτουργίας MID
(ΜΕΣΗ).
επέκταση
Έλεγχος λαβής
Η σκούπα ελέγχεται χρησιμοποιώντας υπέρυθρα σήματα.
3. Χρήση στο MAX (ΜΕΓ.)
Πατήστε το κουμπί ΜAX (ΜΕΓ.) για να λειτουργήσει η ηλεκτρική σκούπα με τη μέγιστη ισχύ.
- ΣΩΜΑ
Πατήστε το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να θέσετε την
ηλεκτρική σκούπα εντός ή εκτός λειτουργίας.
(OFF→ON→OFF)
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ→ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ→
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
Εάν το τηλεχειριστήριο ελέγχου λαβής δεν
λειτουργεί,
η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να λειτουργήσει
χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο σώμα της συσκευής.
Το κουμπί ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θέτει την
ηλεκτρική σκούπα εντός ή εκτός λειτουργίας.
Η λυχνία INFRARED (ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ) υποδεικνύει ότι το τμήμα
λαμβάνει το υπέρυθρο σήμα από το χειριστήριο ελέγχου πάνω στη λαβή.
8_ λειτουργία της σκούπας
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션9:8
2011.10.18 10:58:53 AM
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εξάρτημα (Προαιρετικά)
Εξάρτημα για
υφάσματα
Εξάρτημα
για δύσκολα
σημεία
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Εργαλείο για τα δύσκολα
σημεία: καλοριφέρ, γωνίες,
σταθερές μαξιλάρες.
• Βούρτσα ξεσκονίσματος για
έπιπλα, ράφια, βιβλία κ.λπ.
Εξάρτημα
για ξεσκόνισμα
• Βούρτσα για υφάσματα - για
μαξιλάρια και κουρτίνες.
• Εργαλείο για τα δύσκολα
σημεία: καλοριφέρ, γωνίες,
σταθερές μαξιλάρες.
Μίνι βούρτσα
τούρμπο
Εξάρτημα
για δύσκολα
σημεία
Εξάρτημα
για ξεσκόνισμα
• Βούρτσα ξεσκονίσματος για
έπιπλα, ράφια, βιβλία κ.λπ.
• Χρησιμοποιείτε την περιστρεφόμενη βούρτσα για μικρούς
χώρους, όπως σκάλες και υφάσματα.
Για βέλτιστη απόδοση κατά το καθάρισμα, όταν
χρησιμοποιείτε την περιστρεφόμενη βούρτσα, να ασκείτε
ελαφριά πίεση. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση,
ενδέχεται η βούρτσα να σταματήσει να περιστρέφεται.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _9
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:9
2011.10.18 10:58:53 AM
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Σωλήνας
• Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα
σύροντας το κουμπί ελέγχου μήκους που βρίσκεται στο
κέντρο του τηλεσκοπικού σωλήνα προς τα πίσω και
προς τα εμπρός.
• Για να ελέγξετε για τυχόν εμφράξεις, διαχωρίστε τον
τηλεσκοπικό σωλήνα και προσαρμόστε τον για να
μειώσετε το μήκος του.
Αυτό διευκολύνει την αφαίρεση απορριμμάτων που
έχουν συσσωρευθεί στο σωλήνα.
Καθαρισμός του κυκλωνικού φίλτρου (Προαιρετικά)
1
2
3
4
5
6
• Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε Κυκλωνικό Φίλτρο κατά τον καθαρισμό.
10_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:10
2011.10.18 10:58:54 AM
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ
Βούρτσα 2 βημάτων (Προαιρετικά)
καθαρισμός χαλιών
Καθαρισμός δαπέδων
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Προσαρμόστε το μοχλό εισαγωγής ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου.
• Αφαιρέστε τα απορρίμματα εντελώς, εάν η εισαγωγή έχει φράξει.
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _11
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:11
2011.10.18 10:58:55 AM
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
Μίνι βούρτσα τούρμπο (Προαιρετικά)
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
1. Εάν υπάρχουν ακαθαρσίες ή εμφανή υπολείμματα,
ξεβιδώστε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος της Μίνι βούρτσας
τούρμπο για να αφαιρέσετε την εμπρόσθια πλάκα και να
αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις.
2. Ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση της κυλινδρικής
βούρτσας. Σε περίπτωση που οι βούρτσες έχουν φθαρεί,
αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρτσα.
Για να αφαιρέσετε την κυλινδρική βούρτσα, τραβήξτε την
προς τα πάνω και αφαιρέστε την από τις υποδοχές των
άκρων στο περίβλημα του ακροφυσίου.
Εισαγάγετε τα άκρα της κυλινδρικής βούρτσας στις ίδιες
υποδοχές για να την αντικαταστήσετε.
Ελέγξτε προσεκτικά τον ιμάντα για να βεβαιωθείτε ότι
είναι σε καλή κατάσταση. Εάν ο ιμάντας έχει σπάσει
ή έχει ραγίσει, αντικαταστήστε τον σύμφωνα με τις
οδηγίες στην ενότητα «Αντικατάσταση του ιμάντα».
3. Χρήση στο MAX. (ΜΕΓ.)
Πατήστε το κουμπί ΜAX (ΜΕΓ.) για να λειτουργήσει η
ηλεκτρική σκούπα με τη μέγιστη ισχύ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ
1. Αφαιρέστε την κάτω πλάκα.
Ανατρέξτε στο σχήμα στις οδηγίες της ενότητας
«Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας».
2. Τυλίξτε το ένα άκρο του νέου ιμάντα γύρω από τον άξονα
της τροχαλίας.
3. Τυλίξτε το άλλο άκρο του ιμάντα γύρω από την περιοχή της
κυλινδρικής βούρτσας που προορίζεται για αυτό το σκοπό.
Εισαγάγετε την κυλινδρική βούρτσα στις υποδοχές που
βρίσκονται στο περίβλημα του ακροφυσίου.
Ανατρέξτε στο σχήμα στις οδηγίες της ενότητας
«Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας».
4. Συναρμολογήστε ξανά την Μίνι βούρτσα τούρμπο με
τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες της ενότητας
«Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας».
12_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:12
2011.10.18 10:58:55 AM
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
• Εάν ή ένδειξη «Έλεγχος φίλτρου» γίνει κόκκινη
ενώ καθαρίζετε, η σακούλα σκόνης χρειάζεται
αντικατάσταση.
03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ
Εάν η ένδειξη «Έλεγχος φίλτρου» εξακολουθεί να
είναι κόκκινη ακόμα και μετά την αντικατάσταση του
φίλτρου με νέο, απενεργοποιήστε τη σκούπα και
ελέγξτε εάν υπάρχουν απορρίμματα που φράζουν
τους σωλήνες, το ακροφύσιο δαπέδου ή το φίλτρο εισαγωγής/εξαγωγής.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
1
2
3
4
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• Για υφασμάτινη σακούλα
Μετά τη χρήση, εάν η υφασμάτινη σακούλα είναι γεμάτη με σκόνη, καθαρίστε την και
χρησιμοποιήστε την ξανά.
Μπορείτε να αγοράστε σακούλες σκόνης από το κατάστημα που αγοράσατε αυτή την
ηλεκτρική σκούπα.
Η χάρτινη σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προτιμάτε.
(Χάρτινη σακούλα: VP-90)
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου _13
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:13
2011.10.18 10:58:56 AM
συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
4
Μην πετάτε το φίλτρο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
1
2
3
Τα φίλτρα αντικατάστασης διατίθενται από τον τοπικό σας διανομέα Samsung.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Προαιρετικά)
1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ηλεκτρική σκούπα
είναι εκτός λειτουργίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει,
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
μας.
2. Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AA.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην επαναφορτίζετε τις
μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην θερμαίνετε τις μπαταρίες και μην τις ρίχνετε στη
φωτιά.
• Μην αντιστρέφετε τους πόλους (+), (-).
• Απορρίψτε τις μπαταρίες κατάλληλα.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Μέγεθος AA
14_ συντήρηση εργαλείων και φίλτρου
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션6:14
2011.10.18 10:58:57 AM
αντιμετώπιση προβλημάτων
ΛΥΣΗ
Το μοτέρ δεν τίθεται σε
λειτουργία.
•
•
Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης
μειώνεται
σταδιακά.
•
Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Το καλώδιο δεν
τυλίγεται πλήρως.
•
Τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω κατά 2-3 cm και πιέστε
προς τα κάτω το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου.
Η ηλεκτρική σκούπα
δεν μαζεύει τη βρομιά.
•
Ελέγξτε το σωλήνα και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.
Χαμηλή ή μειούμενη
αναρρόφηση
•
Ελέγξτε τα φίλτρα, και εάν απαιτείται, καθαρίστε όπως
υποδεικνύεται στις οδηγίες.
04 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η ηλεκτρική σκούπα συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανονισμούς.
Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα: 2004/108/EEC
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/EC
αντιμετώπιση προβλημάτων _15
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:15
2011.10.18 10:58:58 AM
memo
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:16
2011.10.18 10:58:59 AM
memo
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:17
2011.10.18 10:58:59 AM
Code No. DJ68-00534K REV(0.1)
DJ68-00534K(0.1).indb 섹션4:18
2011.10.18 10:58:59 AM
Download PDF

advertising