Samsung | SC6340 | Samsung SC6340 Használati utasítás

Porszívó
Használati útmutató
✻ A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati ùtmutatót.
✻ A készülék csak beltérben használható.
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét
regisztrálja a
www.samsung.com/global/register
oldalunkon
HUNGARIAN
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
FIGYELEM!
FIGYELEM!
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa át ezt a
használati útmutatót és gondosan őrizze meg; később is szüksége lehet rá.
• Mivel az itt leírt használati útmutatások több típusra is vonatkoznak, az Ön
porszívójának jellemzői kissé eltérhetnek az itt leírtaktól.
ÓVATOSSÁGRA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA INTŐ JELÖLÉSEK
FIGYELEM!
Súlyos vagy halálos sérülés veszélyét jelzi.
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.
EGYÉB JELÖLÉSEK
Azt jelzi, amit NEM SZABAD megtennie!
Olyan részt jelöl, amelyet NEM SZABAD szétszerelnie!
Olyan részt jelöl, amelyet NEM SZABAD megérintenie!
Betartandó előírásokat jelöl.
Azt jelzi, hogy a hálózati kábel csatlakozó dugóját ki kell húzni a konnektorból.
Azt jelzi, hogy az áramütés megelőzése érdekében védőföldelésre van szükség.
Ajánlatos, hogy az így jelölt műveleteket szakképzett szerelő végezze el.
2_ Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
Fontos Biztonsági előírások
• Gondosan olvasson el minden előírást! A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék alján található típustáblán feltüntetett értékeknek.
• FIGYELEM! Ne használja a porszívót, ha a szőnyeg vagy a padló nedves!
A készülékkel ne szívjon fel vizet!
• H
a a készüléket gyerekek használják, vagy gyerekek közelében működik, szigorú felügyeletre van
szükség! Gyerekek ne játsszanak a készülékkel! A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül! A
készüléket csak rendeltetésszerűen, az itt leírtak szerint használja!
• P
orzsák nélkül ne használja a porszívót! A jó hatásfok fenntartása érdekében ürítse ki a porzsákot,
mielőtt teljesen megtelne!
• A
készülékkel ne szívjon fel gyufát, parazsat vagy cigarettacsikket! A készüléket a kályhától és
más hőforrástól távol tárolja! A hő hatására a készülék műanyag alkatrészei deformálódhatnak és
elszíneződhetnek.
• A
készülékkel ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat, mert károsíthatják a porszívót! Ne álljon rá a
tömlőre! Ne tegyen nehéz tárgyat a tömlőre! Ne zárja le a szívó- és a kimeneti nyílást!
• M
ielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzatból, a készüléken található kapcsolóval
kapcsolja ki a készüléket! A porzsák cseréje vagy tisztítása előtt áramtalanítsa a készüléket! A
hálózati kábelt ne a kábelnél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a fali csatlakozóból!
• Gyerekek és korlátozott képességű felnőttek csak felügyelet mellett használják a porszívót!
Kisgyerekek ne játsszanak a készülékkel!
• A porszívót a tisztítás vagy karbantartás előtt áramtalanítani kell!
• Hosszabbító kábel használatát nem javasoljuk!
• Ha a készülék nem megfelelően működik, kapcsolja ki és értesítse a szakszervizt!
• H
a a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártó, szakszerviz vagy megfelelően képzett
szakember cserélheti ki!
• A
porszívót ne a tömlőnél fogva szállítsa!
Erre használja a készülék fogantyúját!
• H
asználaton kívül kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati kábel csatlakozó dugóját húzza ki a fali
aljzatból!
Biztonsági előírások _3
Tartalomjegyzék
05
A porszívó összeállítása
06
A porszívó használata
A tartozékok és a szűrő
használata és karbantartása
08
13
Hibaelhárítás
4_ Tartalomjegyzék
05 A porszívó összeállítása
06 Hálózati kábel
06 BE/KI kapcsoló
06Teljesítmény szabályozó
08 A tartozékok használata
09 A tisztítófejek karbantartása
10 A porzsák telítettség jelzése
11 A porzsák cseréje
11 A bemeneti szűrő tisztítása
11 A kimeneti szűrő tisztítása
12Elemcsere
A porszívó összeállítása
• A
funkciók készülékenként változhatnak. Lásd az 5. és 6.
oldalon.
VIGYÁZAT!
• H
asználaton kívül a padlótisztító fejet csúsztassa a
készüléken található tartóba.
A porszívó összeállítása _5
01 A porszívó összeállítása
KÜLÖN
MEGVÁSÁROLHATÓ
A porszívó használata
Hálózati kábel
• A
hálózati kábelt ne a kábelnél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a fali
csatlakozóból!
BE/KI KAPCSOLÓ
Teljesítmény szabályozás
Teljesítmény szabályozás távvezérléssel
- Vezérlő gombok a fogantyún
1. A porszívó szívóerejének szabályozásar
A fogantyún a (MAX) gombot megnyomva a készülék
nagyobb teljesítménnyel működik. A (MIN) gombbal
kisebb szívási teljesítményt lehet beállítani.
Adó
MAX
MIN
MID
(BEKAPCSOLÁS)MIN → MID(közepes) → MAX
Vezérlő gombok a fogantyún
A készüléket infravörös jelek vezérlik.
A fogantyú vezérlő gombjának használata közben ne takarja el a fogantyúban található adót.
6_ A porszívó használata
- Vezérlő gombok a készüléktesten
02 A porszívó használata
Az ON/OFF gomb többszöri megnyomásával kapcsolja be-ki a
készüléket.
(KIKAPCSOLÁS → BEKAPCSOLÁS → KIKAPCSOLÁS)
1
Ha a fogantyú vezérlő gombja nem működik, akkor a készüléket
a készüléktesten található ON/OFF gombbal lehet működtetni. 3
2
Opcionális - digitális jel
1
Ha a porzsákot ellenőrizni vagy üríteni kell, akkor ezt egy jelzőlámpa
mutatja. Ilyenkor a készülék hangjelzést is ad.
2
A készüléket az ON/OFF gombbal lehet be- és kikapcsolni.
3
A készülék infravörös (INFRARED) vevőjének kijelzője; világít, ha a
készülék veszi a fogantyú jeleit.
A porszívó használata _7
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
A többfunkciójú takarítófej használata
A többfunkciójú takarítófej (résszívó, kefe, kárpittisztító)
•
Rögzítse a takarítófejet a tömlő
fogantyújának végére, ebben a helyzetben
a fej résszívóként használható.
•
kényes helyek tisztításához húzza ki és
A
forgassa el a porolókefét.
•
kárpittisztító fej használatához vegye le,
A
és fordítva helyezze fel a takarítófejet.
Cső
•
kihúzható cső közepén található gombot előre-hátra tolva állítsa
A
be a megfelelő csőhosszt.
•
a a cső eltömődik, vegye le a kihúzható csövet, és állítsa a
H
legrövidebbre. Ekkor könnyen eltávolítható a csőben rekedt
szennyeződés.
8_ A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
A padlótisztító fej karbantartása
3way Brush
Szőnyegtisztítás
Padlótisztítás
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
Power Turbo Plus (Külön megvásárolható)
Ezzel a fejjel a szőnyegből jobban el lehet távolítani a háziállatok szőrét és más szálakat.
Ha sűrűn porszívóz fel hajat vagy állatszőrt, akkor a forgórész körül összecsomósodó szőr miatt
csökkenhet a fordulatszám. Ilyenkor óvatosan tisztítsa meg a fejet.
1. Az áttetsző fedélen található gombok segítségével
vegye le a fedelet.
2. Vegye ki a hengeres kefét.
3. Távolítsa el róla a port, olló segítségével pedig a rátekeredett hajat és szőrt.
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása _9
03 A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
• A felületnek megfelelően a kapcsolóval válassza ki a kefe nélküli vagy a kefés porszívózást.
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
4. Száraz portörlővel vagy a résszívó fejjel távolítsa el a port a kefeházból.
5. Helyezze vissza a hengeres kefét.
6. Pattintsa vissza a fedelet.
Parquet brush (Külön megvásárolható)
Nagy terület porszívózásához.
• Ha a fej eltömődik, távolítsa el belőle az összes szennyeződést.
A porzsák telítettség kijelzése
Kijelző a készüléktesten
Ha világít a telítettség JELZŐ, a következőkben bemutatott módon cserélje ki a PORZSÁKOT.
Porzsák telítettség jelző
10_ A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
A PORZSÁK CSERÉJE
1
2
3
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TEXTIL PORZSÁK
• Textil porzsák használata esetén
A megtelt porzsákot ürítse ki, és újból használhatja.
A porszívót tetszése szerint használhatja mikro szűrős textil porzsákkal vagy papír porzsákkal
(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)
A bemeneti szűrő tisztítása
1
2
3
4
Vigyázzon, nehogy a szűrőt a szemétbe dobja!
A kimeneti szűrő tisztítása
SILVER NANO HEPA H13 (Külön megvásárolható)
1
VIGYÁZAT!
2
3
4
5
• Ha a porzsák cseréjekor nagyon erősen meghúzza a fedelet, leválik
a készülékről, nehogy a készülék sérüljön. Ilyenkor egyszerűen csak
illessze vissza a helyére.
Ez nem hibajelenség.
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása _11
03 A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
A megtelt porzsák nyílását a ragasztószalagról lehúzott papírral be lehet fedni.
A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
Elemcsere
1. Ha a távvezérlés nem működik, cserélje ki az elemeket.
Ha a probléma nem szűnik meg, értesítse a szakszervizt.
2. 2 db AAA méretű elemet használjon.
FIGYELEM!
1. Az elemeket ne szerelje szét, és ne próbálja meg feltölteni!
2. Az elemeket ne melegítse, és ne dobja tűzbe!
3. Ne cserélje fel a (+) és (-) pólust!
4. A lemerült elemeket ne dobja a háztartási szemét közé!
12_ A tartozékok és a szűrő használata és karbantartása
Az elem típusa : AAA méret
Hibaelhárítás
MEGOLDÁS
A porszívó nem működik.
• Ellenőrizze a hálózati kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot.
• Hagyja lehűlni a motort.
A szívóerő fokozatosan
csökken.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás, ha van, szüntesse meg.
A hálózati kábelt nem lehet
teljesen visszacsévélni.
• Húzzon ki 2-3 m kábelt, és nyomja meg a visszacsévélő gombot.
A porszívó nem szívja fel a
port.
• Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a tömlőt.
Kicsi vagy csökkenő szívóerő.
• Ellenőrizze, és szükség esetén az ábráknak megfelelően cseréljen porzsákot, és
tisztítsa meg a szűrőket.
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
Hibaelhárítás _13
04 Hibaelhárítás
PROBLÉMA
MűSZAKI ADATOK
MINőSÉGTANÚSÍTÁS
A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számù rendelet alapján, mint forgalmazó tanùsítjuk,
hogy a SAMSUNG gyártmányú, SC6340 típusú háztartási porszívó
megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :
Típus
Szín
SC6340
PEARL BLACK
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)
Teljesítmény-felvétel
porzsákkal
max. W
2000
norm. W
1800
Névleges feszültség/frekvencia
230V/50Hz
Szíváserősség
400
Zajszint
67
Porgyűjtő kapacitás
3
Infravörös távirányító a nyélben
O
Autom. kábelvisszacsévélés
O
Portartály megtelt jelzés
Elektronikus
360 fokban forgatható tömlő
O
Tisztító fej
3 WAY
Előkezelés
Hab
Kimeneti szűrő
HEPA H13
Tartozékok
3-az-1-ben
Résszívó
O
Poroló
O
Kárpittisztító
O
Alumínum teleszkópos nyél
O
Hálózati kábel hossza
m
7
Hatótávolság
m
10.5
Tömeg (csomagolás / nettó)
kg
10.6 / 6
Méretek (szél.x mag.x mélys )
nettó (mm)
240*288*445
csomagolva (mm)
340*334*614
A termék háztartási használatra készült!
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi,
stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!
MEMO
Ha kérdése vagy megjegyzése van a termékkel kapcsolatban:
Ország
Telefonszám
Internet
hungary
06-40-985-985
www.samsung.com
Vysavač
Uživatelská příručka
✻ Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
✻ Pouze pro vnitřní použití.
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
CZECH
bezpečnostní informace
bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
• Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a
uschovejte ji pro pozdější potřebu.
• Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů;
technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které
jsou popsány v této příručce.
POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA
Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Představuje ZAKÁZANOU činnost.
Znamená NEROZEBÍRAT.
Znamená NEDOTÝKAT SE.
Představuje činnost, kterou musíte provést.
Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
Oznamuje, že pro zabránění úrazu elektrickým proudem je nutné uzemnění.
Tento symbol označuje činnost, kterou by měl provádět servisní technik.
2_ bezpečnostní informace
bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje
elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
Nepoužívejte jej k vysávání vody.
• P
okud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití
jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho
zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
• Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače
vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.
• Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků.
Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit
barevnosti plastové součásti přístroje.
• Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na
sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
• P
řed odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před
výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku
nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
• Tento spotřebič není určen k samostatnému používání malými dětmi nebo invalidními osobami,
pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem.
Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
• Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
• P
okud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného
servisu.
• P
okud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či
podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
• P
ři přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
Používejte rukojeť na těle vysavače.
• V
ysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní
vypínač.
bezpečnostní informace _3
Obsah
05
Sestavení vysavače
06
Používání vysavače
08
Údržba nástrojů a filtru
13
Řešení problémů
4_ Obsah
05 Sestavení vysavače
06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06Ovládání výkonu
08 Použití příslušenství
09Údržba nástrojů na podlahy
10 Kontrola indikátoru filtru
11 Výměna prachového sáčku
11 Čištění vstupního filtru
11 Čištění výstupního filtru
12 Výměna baterie
Sestavení vysavače
• Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.
VÝSTRAHA
• P
ři uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací
drážky.
Sestavení vysavače _5
01 Sestavení vysavače
VOLITELNÉ
VYBAVENÍ
Používání vysavače
Napájecí kabel
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
Hlavní vypínač
Ovládání výkonu
Typ s dálkovým ovládáním
- HADICE
1. Vysavač
Stiskem tlačítka (MAX) nastavíte vysavač na vyšší sací
výkon. Stiskem tlačítka (MIN) nastavíte vysavač na nižší
sací výkon.
Vysílač
MAX
MIN
MID
(ON) MIN → MID → MAX
Ovladač na rukojeti
Vysavač je ovládán pomocí infračervených
signálů.
Pokud používáte ovládací tlačítko na rukojeti, nezakrývejte vysílač na rukojeti.
6_ Používání vysavače
- TĚLO PŘÍSTROJE
02 Používání vysavače
Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete
vysavač.
(OFF → ON → OFF)
1
Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být vysavač
ovládán pomocí tlačítka ON/OFF na těle přístroje.
3
2
DOPLNĚK – Digitální signál
1
Kontrolka filtru se rozsvítí, pokud musí být prachový sáček zkontrolován
nebo vyprázdněn. Také zazní zvukový signál.
2
Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.
3
Kontrolka INFRARED označuje tu část, která přijímá infračervený signál
od ovladače rukojeti.
Používání vysavače _7
Údržba nástrojů a filtru
Použití příslušenství
Příslušenství
•
suňte příslušenství do zakončení rukojeti
V
hadice
•
ytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro
V
čištění citlivých míst.
•
ro použití hubice na čalounění vsuňte
P
příslušenství do zakončení rukojeti hadice
v opačném směru.
Trubka
•
élku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání
D
délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.
•
ro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se
P
usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.
8_ Údržba nástrojů a filtru
Údržba nástrojů na podlahy
3way Brush
Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.
Čištění koberců
03 Údržba nástrojů a filtru
•
Čištění podlah
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Power Turbo Plus (doplněk)
Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která
se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.
1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a
sejměte jej.
2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.
3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty
pomocí nůžek.
Údržba nástrojů a filtru _9
Údržba nástrojů a filtru
4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo
kartáče.
5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.
6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své
místo.
Parquet brush (doplněk)
Vysávání se širokým záběrem
• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.
Kontrola indikátoru filtru
Typ s dálkovým ovládáním
Když se rozsvítí kontrolka „ZKONTROLUJTE FILTR“, vyměňte prosím prachový sáček podle
zobrazení níže.
Indikátor kontroly filtru
10_ Údržba nástrojů a filtru
výměna prachového sáčku
1
2
3
VOLITELNĚ
• Pro textilní sáček
Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento vysavač. Dle Vašeho přání
můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)
Čištění vstupního filtru
1
2
3
4
Filtr nezahazujte.
Čištění výstupního filtru
STŘÍBRNÝ NANO HEPA H13 (Doplněk)
1
VÝSTRAHA
2
3
4
5
• V případě, že se ovládací panel vysunul příliš razantně, je možné,
že se z důvodu bezpečnosti produktu panel oddělí od zařízení. V
takovém případě jednodušše ovládací panel nasaďte zpět. Nejedná
se o závadu.
Údržba nástrojů a filtru _11
03 Údržba nástrojů a filtru
Použitý prachový sáček lze uzavřít tak, že sejmete papír ze samolepicího proužku a přehnete proužek
přes otvor.
Údržba nástrojů a filtru
Výměna baterie
1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.
1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
VAROVÁNÍ
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.
12_ Údržba nástrojů a filtru
DRUH BATERIE: Velikost AAA
Řešení problémů
ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.
• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.
• Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.
• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí
úplně.
• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty. • Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.
• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
Řešení problémů _13
04 Řešení problémů
PROBLÉM
Vysávač
Návod na použitie
✻ Pred obsluhou tohto prístroja si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Prístroj je určený na použitie len v interiéri.
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
SLOVAK
bezpečnostné upozornenia
bezpečnostné upozornenia
VAROVANIE
VAROVANIE
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre budúce použitie.
• Pretože tento návod na použitie je určený pre viaceré modely, vlastnosti
vášho vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v
tomto návode.
POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Upozornenie na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho úrazu.
Upozornenie na riziko poranenia alebo materiálnej škody.
OSTATNÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje niečo, čo NESMIETE robiť.
Označuje niečo, čo NESMIETE rozoberať.
Označuje niečo, čoho sa NESMIETE dotýkať.
Označuje niečo, čo musíte dodržiavať.
Upozorňuje, že musíte odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky.
Upozorňuje, že je potrebné uzemnenie, aby sa predišlo elektrickému šoku.
Odporúčanie, aby činnosť vykonal servisný technik.
2_ bezpečnostné upozornenia
bezpečnostné upozornenia
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Prečítajte si pozorne všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite, že napätie v elektrickej sieti sa zhoduje
s napätím uvedeným na typovom štítku na spodnej časti vysávača.
• VAROVANIE: Nepoužívajte vysávač, keď je koberec alebo podlaha mokrá.
Nepoužívajte na vysávanie vody.
• K
eď zariadenie používajú deti, alebo sa používa v blízkosti detí, je potrebný prísny dozor. Nedovoľte,
aby sa vysávač používal ako hračka. Nikdy nenechajte spustený vysávač bez dozoru. Používajte
vysávač len na tie účely, ktoré sú uvedené v tomto návode.
• Nepoužívajte vysávač bez prachového kontajnera. Prachový kontajner vyprázdnite predtým, ako sa
naplní, aby ste dosiahli čo najväčšiu účinnosť.
• Nepoužívajte vysávač na vysávanie zápaliek, horiaceho popola alebo cigaretových ohorkov. Vysávač
skladujte ďalej od sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže zdeformovať a poškodiť farebnú
povrchovú úpravu plastových častí vysávača.
• Nepoužívajte vysávač na vysávanie tvrdých a ostrých predmetov. Inak môže dôjsť k jeho
poškodeniu. Na hadicu nestúpajte. Na hadicu neklaďte žiadnu záťaž. Neblokujte nasávaciu alebo
výfukovú časť.
• P
red odpojením od elektrickej zásuvky vypnite vysávač. Pred výmenou prachového vrecka alebo
prachového kontajnera odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu kábla,
tak pri jeho odpájaní ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za kábel samotný.
• Toto zariadenie nesmú používať deti alebo nesvojprávne osoby bez dozoru, pokiaľ nie sú pod
primeraným dozorom zodpovednej osoby, ktorá zaistí, že môžu zariadenie bezpečne používať.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
• Pred čistením alebo údržbou zariadenia odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
• Neodporúča sa používať predlžovací kábel.
• A
k vysávač nefunguje správne, vypnite napájanie a obráťte sa na autorizovaného servisného
zástupcu.
• A
k je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný zástupca alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Neprenášajte vysávač držaním za hadicu.
Použite držadlo na vysávači.
• A
k vysávač nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Pred odpojením zariadenia vypnite napájanie.
bezpečnostné upozornenia _3
Obsah
05
Zloženie vysávača
06
Ovládanie vysávača
08
Údržba príslušenstva a filtra
13
Riešenie problémov
4_ Obsah
05Zloženie vysávača
06 Napájací kábel
06 Hlavný vypínač
06Riadenie výkonu
08 Používanie príslušenstva
09Údržba príslušenstva na podlahy
10Indikátor výmeny filtra
11 Výmena prachového vrecka
11 Čistenie vstupného filtra
11 Čistenie výstupného filtra
12 Výmena batérie
Zloženie vysávača
• V
lastnosti vysávača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
Pozrite si stranu 5, 6.
UPOZORNENIE
• Pri skladovaní zaistite podlahový nástavec.
Zloženie vysávača _5
01 Zloženie vysávača
VOLITEĽNÉ
Ovládanie vysávača
Napájací kábel
• P
ri odpájaní zástrčky sieťovej šnúry zo zásuvky ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za šnúru samotnú.
Hlavný vypínač
Riadenie výkonu
Typ s diaľkovým ovládaním
- HADICA
1. Vysávač
Stlačením tlačidla (MAX) zvýšite výkon nasávania.
Stlačením tlačidla (MIN) znížite výkon nasávania.
Vysielač
MAX
MIN
MID
(ON) (ZAP.) MIN → MID (STREDNÝ) → MAX
Ovládanie na rukoväti
Vysávač je ovládaný pomocou infračervených
signálov.
Nezakrývajte vysielač na rukoväti, keď používate ovládacie tlačidlo na rukoväti.
6_ Ovládanie vysávača
- TELO VYSÁVAČA
02 Ovládanie vysávača
Opakovaným stlačením tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) zapnete a
vypnete vysávač.
(OFF (VYP.) → ON (ZAP.) → OFF (VYP.))
1
Ak diaľkové ovládanie na rukoväti nefunguje, je možné ovládať
vysávač pomocou tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) na tele
3
vysávača.
2
VOLITEĽNÉ - Digitálny signál
1
Keď je potrebné skontrolovať alebo vyprázdniť prachové vrecko, indikátor
filtra svieti. Okrem toho zaznie aj zvukový signál
2
Tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) zapína alebo vypína vysávač.
3
Indikátor INFRARED označuje časť, ktorá prijíma infračervený signál z
diaľkového ovládania na rukoväti.
Ovládanie vysávača _7
Údržba príslušenstva a filtra
Používanie príslušenstva
Príslušenstvo
•
Nasaďte príslušenstvo na koniec držadla
hadice
•
otiahnite a otočte prachovú kefku na
P
čistenie citlivých plôch.
•
k chcete použiť nástavec na čalúnenie,
A
nasaďte príslušenstvo na koniec držadla
hadice v opačnom smere.
Trubica
•
Nastavte dĺžku výsuvnej trubice tak, že ovládač, nachádzajúci sa
v strede trubice, posúvate dozadu a dopredu.
•
b lokovanie trubice, odpojte ju a skráťte. Ľahšie tak odstránite
nečistoty, ktoré upchávajú trubicu.
8_ Údržba príslušenstva a filtra
Údržba PRÍSLUŠENSTVA na podlahy
3way Brush
Nastavte páčku nasávacieho otvoru podľa povrchu podlahy.
Čistenie koberca
03 Údržba príslušenstva a filtra
•
Čistenie podlahy
• Ak je nasávací otvor upchaný, odstráňte všetky nečistoty.
Power Turbo Plus (Voliteľné)
Slúži na lepšie zbieranie chlpov domácich zvierat a vlákien na kobercoch.
Časté vysávanie vlasov alebo chlpov domácich zvierat spôsobuje spomalenie otáčania kvôli materiálom
namotaným okolo valca. V takomto prípade valec dôkladne vyčistite.
1. Stlačte tlačidlo Open (Otvoriť) na priehľadnom kryte a
odoberte kryt.
2. Vyberte kefu z priehľadného krytu.
3. Pomocou nožníc odstráňte nečistoty ako je prach a vlasy omotané okolo kefy.
Údržba príslušenstva a filtra _9
Údržba príslušenstva a filtra
4. Prach vo vnútri krytu kefy odstráňte pomocou suchej prachovky alebo
štrbinového nástavca.
5. Vložte a upevnite kefu do rotačného pásu.
6. Zaistite priehľadný kryt späť na svoje miesto, čím
dokončíte montáž.
Parquet brush (Voliteľné)
Vysajte prach v širokom priestore naraz
• Ak je nasávací otvor upchaný, odstráňte všetky nečistoty.
Indikátor výmeny filtra
Typ s diaľkovým ovládaním
Keď sa rozsvieti indikátor „CHECK-FILTER LAMP“ (INDIKÁTOR VÝMENY FILTRA), vymeňte
PRACHOVÉ VRECKO tak, ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.
Indikátor výmeny filtra
10_ Údržba príslušenstva a filtra
výmena prachového vrecka
1
2
3
VOLITEĽNÉ
• Pre látkové vrecko
Ak je po použití látkové vrecko naplnené prachom, vrecko vyčistite a použite ho
znovu.
Vrecká na nečistoty môžete zakúpiť u predajcu, u ktorého ste zakúpili tento vysávač. Podľa vášho
želania môžete používať vrecko z mikrovlákna alebo papierové vrecko.(Micro-bag:VP-78M, Paperbag:VP-90)
Čistenie nasávacieho filtra
1
2
3
4
Filter nezahadzujte.
Čistenie výstupného filtra
SILVER NANO HEPA H13 (Voliteľné)
1
UPOZORNENIE
2
3
4
5
• V prípade, že sa ovládací panel vysunul príliš razantne, je možné
že sa z dôvodu bezpečnosti produktu panel oddelí od zariaddenia.
V takomto prípade jednoducho ovládací panel nasaďte späť. Nejde
o poruchu.
Údržba príslušenstva a filtra _11
03 Údržba príslušenstva a filtra
Použité prachové vrecko môžete utesniť tak, že odstránite papier z lepiacej pásky a otvor páskou
prelepíte.
Údržba príslušenstva a filtra
výmena batérie
1. Keď vysávač nefunguje, vymeňte batérie. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na nášho autorizovaného predajcu.
2. Použite 2 batérie veľkosti AAA.
1. Nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte batérie.
VAROVANIE
2. Nikdy nezohrievajte batérie ani ich nehádžte do ohňa.
3. Nezamieňajte póly (+), (-)
4. Batérie náležite zlikvidujte.
12_ Údržba nástrojov a filtra
TYP BATÉRIE : Veľkosť AAA
riešenie problémov
RIEŠENIE
Motor neštartuje.
• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.
• Nechajte vysávač vychladnúť.
Nasávací výkon postupne
klesá.
• Skontrolujte a odstráňte blokovanie.
Kábel sa nenavíja úplne.
• Vytiahnite 2-3 m kábla a stlačte tlačidlo navíjania kábla.
Vysávač nevysáva.
• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Slabý alebo klesajúci
nasávací výkon.
• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite tak, ako je znázornené v
návode.
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
riešenie problémov _13
04 riešenie problémov
PROBLÉM
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register
English
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly
and retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from
those described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must NOT disassemble.
Represents something you must NOT touch.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
Represents a ground is needed to prevent electric shock.
It is recommended that this symbol be handled by service man.
2_ safety information
safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
• Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your
electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
• WARNING: D
o not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
• C
lose supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow
the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended
at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these
instructions.
• D
o not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order
to maintain the best efficiency.
• D
o not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the
vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the
plastic parts of the unit.
• A
void picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the
cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not
block the suction or the exhaust port.
• S
witch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the
electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or
dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by
pulling on the cord.
• T
his appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision
unless they are adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the
appliance safely.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• T
he plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the
appliance.
• The use of an extension cord is not recommended.
• If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an
authorized service agent.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or
a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• D
on’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
• Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
safety information _3
contents
assembling the cleaner
05
operating the cleaner
06
maintain tools and filter
08
troubleshooting
13
4_ contents
05 Assembling the Cleaner
06 Power cord
06 ON/OFF Switch
06 Power control
08
09
10
11
11
11
12
Using accessory
Maintain floor tools
Check filter indicator
Changing the dust bag
Cleaning inlet filter
Cleaning outlet filter
Change the battery
assembling the cleaner
• Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.
• For storage, park the floor nozzle.
CAUTION
assembling the cleaner _5
01 assembling the cleaner
OPTION
operating the cleaner
power cord
• W
hen removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the
cord.
on/off switch
power control
Remote-control type
- HOSE
1. Vacuum cleaner
Press the (MAX) button to operate the vacuum to high
suction power. Press the (MIN) button to operate the
vacuum to low suction power.
sender
MAX
MIN
MID
(ON) MIN → MID → MAX
Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared
signals.
Don’t cover the handle sender when you use a handel control button.
6_ operating the cleaner
- BODY
If the remote handle control is not working, the cleaner can
be operated using the ON/OFF button on the body of the
machine.
02 operating the cleaner
Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to
stop the vacuum cleaner.
(OFF → ON → OFF)
1
3
2
OPTIONAL-Digital Signal
1
The filter light is illuminated when the dusk pack requires checking or
emptying. An audio signal will also sound.
2
The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.
3
The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal
from the handle control.
operating the cleaner _7
maintain tools and filter
using accessory
Accessory
•
ush the accessory on to the end of
P
the hose handle
•
ull out and turn the dusting brush for
P
cleaning delicate areas.
•
o use the upholstery tool, push the
T
accessory on to the end of the hose
handle in the opposite direction.
Pipe
•
djust the length of the telescopic pipe by sliding the length
A
control button located in the center of the telescopic pipe
back and forth.
•
o check for blockages, separate the telescopic pipe and
T
adjust to shorten. This allows for easier removal of waste
clogging the tube.
8_ maintain tools and filter
maintain floor tools
3way Brush
Adjust the inlet lever according to the floor surface.
Carpet Cleaning
03 maintain tools and filter
•
Floor Cleaning
• Remove waste matter completely if the inlet is blocked.
Power Turbo Plus (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters
tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
1. P
ush the Open button on the transparent screen
cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. R
emove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar
using scissors.
maintain tools and filter _9
maintain tools and filter
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into
place to reassemble.
Parquet brush (Option)
Vacuum dust in wide area at once
• Remove waste matter completely if the inlet is blocked.
check filter indicator
Remote-Control Type
When the “CHECK-FILTER LAMP” light comes on, please change the DUST BAG as shown in te
following illstrations.
Check Filter Lamp
10_ maintain tools and filter
changing the dust bag
1
2
3
OPTIONAL
• F or Cloth Bag
After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it
again.
You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.
Micro bag or paper bag both can be used as you prefer(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)
cleaning inlet filter
1
2
3
4
Don’t throw away the filter.
cleaning outlet filter
SILVER NANO HEPA H13 (Option)
1
CAUTION
2
3
4
5
• When the Assy Panel Control is pulled up very strongly, it is
possible the Assy Panel Control is separated for the safety of the
product. In this case, just reassemble the Assy Panel Control.
This is not a malfunction.
maintain tools and filter _11
03 maintain tools and filter
A used dust bag can be sealed by removing the paper from the adhesive strip and sealing the
strip over the hole.
maintain tools and filter
change the battery
1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If
the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AAA.
1. Never disassemble or recharge the batteries.
WARNING
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries property.
12_ maintain tools and filter
BATTERY TYPE : AAA Size
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor dows not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Cord does not rewind
fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not
• Check hose and replace if required.
pick up dirt.
Low or decreasing suction • Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.
This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
troubleshooting _13
04 troubleshooting
Suction force is gradually
• Check for blockage and remove.
decreasing.
MEMO
MEMO
Code No. DJ68-00428B (REV 0.1)
Download PDF

advertising