Samsung | GW71E | Samsung GW71E Ръководство за употреба

n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА
Инструкции за собственика и готварски указател
GW71E
Фурна......................................................................................... 2
Принадлежности ...................................................................... 2
Командно табло ....................................................................... 2
Как се използва тази книжка с инструкции ......................... 3
Мерки по безопасност ............................................................. 3
Монтаж на вашата микровълнова фурна ............................. 4
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем... 5
Готвене / Претопляне .............................................................. 5
Нива на мощност...................................................................... 5
Спиране на готвенето.............................................................. 6
Настройка на времето за готвене.......................................... 6
Ръчно размразяване на храни................................................ 6
Използване на функцията за моментално
претопляне/готвене ................................................................. 6
Настройки за моментално претопляне/готвене ................... 6
Избор на принадлежности ...................................................... 6
Печене на грил ......................................................................... 7
Комбиниране на микровълни и грил ...................................... 7
Указател за готварски съдове ............................................... 8
Ръководство за готвене.......................................................... 9
Почистване на вашата микровълнова фурна..................... 16
Технически данни .................................................................. 16
Кодов №: DE68-03485Q
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Фурна
BG
Командно табло
ВЕНТИЛАЦИОННИ
ОТВОРИ
СВЕТЛИНА
ВРАТА
ГРИЛ
КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА
ПРОМЕНЛИВА
МОЩНОСТ ЗА ГОТВЕНЕ
ТАЙМЕРG
КОПЧЕ
1
2
4
БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ
РОЛКОВ
НА ВРАТА
ПРЪСТЕН
ОТВОРИ
ЗА БЛОКИРОВКАТА
СЪЕДИНИТЕЛ
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА
КЛЮЧАЛКИ НА
ВРАТАТА
5
Принадлежности
В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко
принадлежности, които могат да се използват по различни начини.
6
1. Съединител, вече поставен над вала на двигателя в
основата на фурната.
Намена: Съединителят върти въртящата се
поставка.
3
2. Ролков пръстен, за поставяне в центъра на фурната.
Намена: Ролковият пръстен поддържа въртящата
се поставка.
3. Въртяща се поставка, за поставяне върху ролковия
пръстен с централен фитинг към съединителя.
Намена: Въртящата се поставка служи като главна
готварска повърхност; тя лесно може да
се сваля за почистване.
4. Метална скара, за поставяне върху въртящата се
поставка.
Намена: Металната скара може да се използва с
грил и комбинирано готвене.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков
пръстен и въртяща се поставка.
2
РАЗМРАЗЯВАНЕ
КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА МОЩНОСТ ЗА ГОТВЕНЕ
СЕЛЕКТОР НА ТАЙМЕРА
ГРИЛ
КОМБИ
МОМЕНТАЛНО ПРЕТОПЛЯНЕ
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Как се използва тази книжка с инструкции
Мерки по безопасност
Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите
"Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация
за готвене с вашата микровълнова фурна:
• Мерки по безопасност
• Подходящи принадлежности и готварски съдове
• Полезни готварски съвети
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. BG
Преди готвене на храни или течности във вашата микровълнова
фурна, проверете дали се спазват следните мерки по безопасност.
•
Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в
микровълнови фурни;
НЕ използвайте каквито и да било метални съдове, домакински съдове
със златни или сребърни кантове, шишове, вилици и т. н. Сваляйте
усуканите телени връзки от хартиените или пластмасовите пликове.
Причина: Може да се появи електрическа дъга или искрене, което да
повреди фурната.
• При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте
фурната под око поради опасност от запалване; Не използвайте
микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове
• По-малките количества храна изискват по-малко време за приготвяне
или притопляне. Ако се използват стандартните времена, те могат да
се прегреят или прегорят.
• Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и
дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци;
• Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно
кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.
За да се предотврати такова положение ВИНАГИ оставяйте време за
престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, така че
температурата да може да се изравни. Разбърквайте по време на
загряване, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след загряване.
В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:
* Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
* Покрийте с чиста, суха превръзка.
* Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
• НИКОГА НЕ пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по-широк
в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване
на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се
прегреят. НИКОГА НЕ претопляйте бебешко шишенце с биберон на
него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.
• Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки
храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява
температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
• Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в
микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е
завършило микровълновото подгряване;
Не претопляйте също така и херметично затворени или вакуумно
уплътнени бутилки, буркани, съдове, ядки с черупки, домати и т. н.
• Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви
отлагания на храна;
• Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло
да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази
неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна
опасна ситуация;
• НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да
се запалят при напускането на горещия въздух от фурната.
Фурната може да прегрее и да се изключи сама. Тя ще остане в
неработно състояние, докато не се охлади достатъчно.
• ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици при изваждане на ястие от
фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
В началото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и
още по-важно – командното табло, така че да намирате
бутоните по-лесно.
Последователните процедури използват четири различни символа.
Важно
Забележка
Внимание
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО
ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ
Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе
до опасно излагане на микровълнова енергия.
(a) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с
микровълновата фурна при отворена врата, да се пипа в блокировките за
безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било
във вентилационните отвори.
(b) Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратата на фурната и
лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или
почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте
вратата и уплътнителните повърхности на вратата чисти, като ги изтривате
след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.
(c) Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от
квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.
Особено е важно вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма
повреди по:
(1) Вратата (огъната)
(2) Пантите на вратата (счупени или разхлабени)
(3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратата
(d) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение
на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни,
обучен от производителя.
3
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Мерки по безопасност (продължение)
Монтаж на вашата микровълнова фурна
Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над
пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа
безопасно тежестта на фурната.
•
BG
НЕ докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на
фурната, докато фурната не изстине.
• Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете
настрани от нагрети повърхности.
Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.
• Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратата.
Причина: Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.
• Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено
когато фурната размразява).
Причина: Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.
• НЕ работете с празна микровълнова фурна. Захранването се прекъсва
автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след
престой от над 30 минути. Най-добре е да се оставя чаша с вода във
вътрешността на фурната през цялото време. Водата ще абсорбира
микровълновата енергия, ако фурната се пусне по невнимание.
• Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф.
20 см
отгоре
85 см
от пода
•
•
•
•
10 см от
всяка страна
1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има
съответна вентилация за вашата фурна, като оставите
най-малко 10 см пространство отзад и отстрани на
фурната и 20 см отгоре над фурната.
2. Извадете всякакви опаковъчни материали от
вътрешността на фурната.
Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се
поставка.
Проверете дали въртящата се поставка се върти
свободно.
ВАЖНО
•
10 см
отзад
Не позволявайте НИКОГА на малки деца да използват или да си играят
с микровълновата фурна. Нито ги оставяйте без надзор близо до
работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не
трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с
намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен
опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава, за да се
избегне допир до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
НЕ използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри
метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на
стъклото.(Ако е предвидено.)
3. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи
така, че да има достъп до щепсела.
ВНИМАНИЕ:
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с фурната не трябва
да се работи, докато не се ремонтира от компетентно лице.
ВНИМАНИЕ:
Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било
сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява
защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.
ВНИМАНИЕ:
Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени
съдове, тъй като са склонни към избухване.
ВНИМАНИЕ:
Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато
им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва
фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.
ВНИМАНИЕ:
Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват
фурната само под наблюдение от възрастните заради създаваните
температури.
ВНИМАНИЕ:
Откритите части могат да се нагреят по време на работа. Пазете малките деца настрани.
• По съображения за безопасност уредът не трябва да се почиства с
машина с парна струя или пара под налягане.
4
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
подмени със специален кабел или сглобка, които могат да се
получат от производителя или неговия сервизен агент.
За вашата лична безопасност вкарвайте щепсела на кабела
в 3-щифтов занулен контакт за 230 волта, 50 Hz, променлив
ток. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той
трябва да се смени със специален кабел.
Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни
помещения в близост до класическа фурна или радиатор.
Трябва да се спазват техническите данни за мрежово
захранване и използваният удължителен кабел да е по
същия стандарт като доставяния с фурната захранващ
кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратата
с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си
фурна за пръв път.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате
проблем
Готвене / Претопляне
Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна.
ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да
оставите фурната без надзор.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се
поставка. След това затворете вратата.
Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте
дадените решения.
Това е нормално.
• Конденз във вътрешността на фурната
• Въздушен поток около вратата и външния корпус
• Отражение на светлината около вратата и външния корпус
• Излизаща пара от около вратата или вентилационните отвори.
1. Задайте нивото на мощност, като въртите копчето
КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ.
(МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 750W)
Фурната не се пуска когато натиснете селектора за ТАЙМЕР.
• Напълно ли е затворена вратата?
Храната изобщо не е сготвена
• Правилно ли сте настроили таймера?
• Затворена ли е вратата?
• Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили
предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?
Храната е или препечена, или недопечена
• Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
• Правилно ли е избрано нивото на мощност?
Никога не включвайте фурната, когато е празна.
Можете да променяте нивото на мощност по време на готвене с
въртене на копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ.
Нива на мощност
Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на
дъга)
• На сте ли използвали чиния с метални кантове?
• Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във
вътрешността на фурната?
• Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?
Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.
Ниво на мощност
Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
• Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или
радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите
този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати
и антени.
2. Задайте времето за готвене, като въртите селектора
ТАЙМЕР.
Резултат: Светва светлината във фурната и
въртящата се поставка започва да се
върти.
ВИСОКО
СРЕДНО ВИСОКО
СРЕДНО
СРЕДНО НИСКО
РАЗМРАЗЯВАНЕ( )
НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО
ГРИЛ
КОМБИ I (
)
КОМБИ II (
)
КОМБИ III(
)
Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се
обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.
5
Мощност
МИКРОВЪЛНОВА
ФУРНА
ГРИЛ
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали
времето за готвене.
Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи
времето за готвене.
BG
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Спиране на готвенето
BG
Използване на функцията за моментално
претопляне/готвене
Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате
храната.
Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се
поставка и затворете вратата.
1. За да спрете временно:
Отворете вратичката.
Резултат: Готвенето спира. Затворете вратата, за
да възобновите готвенето.
1. Завъртете копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА
ГОТВЕНЕ на макс. мощност.
2. За да спрете напълно:
Завъртете кръговия селектор ТАЙМЕР на “0”.
2. Завъртете копчето ТАЙМЕР, за да изберете Instant
Reheat (Моментално претопляне).
(напитки или супа/сос, пресни зеленчуци).
Настройка на времето за готвене
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова
фурна.
Настройки за моментално претопляне/готвене
Изберете оставащото време за готвене, като въртите
кръговия селектор ТАЙМЕР.
Модел:
Ето няколко съвета и препоръки при готвенето или претоплянето
на храна с функцията за моментално притопляне и готвене.
Ръчно размразяване на храни
Символи
Функцията за размразяване ви дава възможност да размразявате
месо, птици, риба или хляб/кейк. Най-напред поставете
замразената храна в центъра на въртящата се поставка и
затворете вратата.
1. Завъртете копчето КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА
ГОТВЕНЕ наG(180 W).
Мощност
Порция
Време за
готвене
Време за
престой
Напитки
750 W
150 ml
1 мин. 35 сек. 1-2 мин.
Супа/Сос
(охладено)
750 W
200-250 ml 3 мин. 10 сек. 2-3 мин.
Пресни
зеленчуци
750 W
300-350 гр. 5 мин. 30 сек. 3 мин.
Избор на принадлежности
Използвайте съдове, подходящи за микровълнова фурна. Не
използвайте пластмасови съдове, чинии, хартиени чаши, кърпи и т. н.
2. Завъртете копчето ТАЙМЕР, за да изберете
подходящото тегло.
Резултат: Размразяването започва.
Тип порция
Ако желаете да изберете комбинирания режим на
готвене (грил и микровълни), използвайте само
безопасни за микровълнова и обикновена фурна чинии.
Металните готварски съдове или прибори могат да
повредят вашата фурна.
Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова
фурна.
6
За повече подробности за подходящите готварски съдове и
прибори вж. указателя за готварски съдове на стр. 8.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Печене на грил
Комбиниране на микровълни и грил
Грилът ви дава възможност да претопляте и печете храната
бързо, без да използвате микровълни. За тази цел с вашата
микровълнова фурна се доставя скара за грил.
Можете също и да комбинирате микровълново готвене с грил, за да
BG
готвите бързо и да печете едновременно.
1. Подгрейте скарата до необходимата температура, като
завъртите копчето за контрол на мощността за
готвене към символа за грил ( ) и завъртите
копчето ТАЙМЕР на подходящото положение.
2. Отворете вратата и поставете храната на скарата.
1. Отворете вратичката, като натиснете големия бутон в
долния десен ъгъл на командното табло. Поставете
храната върху скарата, а скарата – върху въртящата се
поставка. Затворете вратата.
2. Завъртете копчето Контрол на мощността за готвене
на подходящото ниво на мощност (
,
,
).
3. Изберете подходящото време за готвене, като
завъртите копчето ТАЙМЕР.
(Пример : 60 минути)
Резултат: Готвенето започва.
ВИНАГИ използвайте готварски съдове, безопасни и за
микровълни, и за фурна. Стъклените или керамичните чинии
са идеални, тъй като те позволяват на микровълните да
проникват равномерно в храната.
ВИНАГИ използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те ще са много горещи.
3. Завъртете копчето ТАЙМЕР, за да изберете
подходящото тегло.
(Пример : 60 минути)
Резултат: Готвенето започва.
Не се безпокойте, ако нагревателят изключва и включва по време
на печенето на грил. Тази система е предназначена да
предотвратява прегряването на фурната.
Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато докосвате
чиниите във фурната, тъй като те могат да са много горещи.
7
Максималната микровълнова мощност за комбиниран микровълнов
режим и грил е 600 W.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Указател за готварски съдове
BG
За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните
трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се
отразяват или поглъщат от чинията.
Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако
готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни,
не трябва да се безпокоите.
Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и
посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.
Готварски съдове
Подходящи Коментари
за
микровълни
Алуминиево фолио
Не претопляйте повече от осем
минути.
Съдове от порцелан и
керамика
Съдовете от порцелан, керамика,
глазирана керамика и костен
порцелан обикновено са подходящи,
освен ако не са декорирани с метален
кант.
Чинии от полиестерен
картон за еднократно
използване
Някои замразени храни са опаковани
в такива чинии.
Могат да се използват за затопляне
на храна. Прегряването може да
причини стопяване на полистирена.
Могат да се запалят.
•
•
Хартиени
пликове или
вестници
Рециклирана
хартия или
метални изрезки,
стъклария
•
Стъклени
буркани
Метални
• Чинии
• Закопчалки на
пликове за
фризер
Може да се използва в малки
количества за защита на зони от
прегаряне. Ако фолиото е твърде
близо до стената на фурната или се
използва твърде много фолио, може
да се образува дъга.
Плоча за запичане
Опаковки на аламинути
• Полист
Стъклени съдове
• Съдове за
сервиране
• Фини стъклени
съдове
Хартиени
• Чинии, чаши,
салфетки и
кухненска хартия
• Рециклирана
хартия
Пластмасови
• Съдове
Могат да причинят образуване на
дъги или пожар.
За кратко готвене и претопляне.
Също и за поемане на излишната
влага.
Може да причини образуване на дъга.
Прилепващ филм
•
Пликове за
фризер
:Препоръчва се
:Използвайте внимателно
:Не е подходящо
8
Могат да се използват, освен ако не
са декорирани с метален кант.
Могат да се използват за претопляне
на храни или течности. Тънкото
стъкло може да се счупи или пукне
при бързо нагряване.
Капакът трябва да се свали.
Подходящи само за претопляне.
•
Восъчна или
пергаментова хартия.
Може да причини образуване на дъга.
Особено ако са от топлоустойчива
термопластмаса. Някои други
пластмаси могат да се изкривяват
или обезцветяват при високи
температури. Не използвайте
меламинова пластмаса.
Може да се използва за задържане
на влагата. Не трябва да докосва
храната. Внимавайте при
отстраняване на филма, тъй като ще
излезе гореща пара.
Само ако в тях може да се вари или
са подходящи за фурна. Не трябва да
са херметично затворени. Набодете с
вилица, ако е необходимо.
Може да се използва за задържане
на влагата и предотвратяване на
изпръскване.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Ръководство за готвене
МИКРОВЪЛНИ
Готварски указател за замразени зеленчуци
Микровълновата енергия всъщност прониква в храните, като се привлича и
поглъща от тяхното съдържание на вода, мазнини и захар.
Микровълните причиняват бързо движение на молекулите в храната. Бързото
движение на тези молекули създава триене, а получената топлина готви
храната.
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе при
затворен капак в продължение на минималното време – вж. таблицата.
Продължете готвенето, за да получите резултати, които предпочитате.
Разбъркайте двукратно по време на готвенето и веднъж след готвенето.
Добавете сол, подправки или масло след готвене. Покрийте по време на
престоя.
BG
ГОТВЕНЕ
Готварски съдове за микровълново готвене:
Готварските съдове винаги трябва да позволяват на микровълновата енергия
да преминава през тях за максимална ефективност. Микровълните се
отразяват от метали, като неръждаема стоманата алуминий или мед, но не
могат да проникват през керамика, стъкло, порцелан и пластмаси, както и
хартия и дърво. Така че храната не трябва да се готви в метални съдове.
Подходящи за микровълново готвене храни:
Много видове храни са подходящи за микровълново готвене, включително
пресни или замразени зеленчуци, плодове, тестени изделия, ориз, зърнени
храни, боб, риба и месо. В микровълнова фурна могат да се готвят също сосове,
кремове, супи, пудинги на пара, плодови сладка и лютеници. Най-общо казано,
микровълновото готвене е идеално за всеки вид храна, който може обикновено
да се приготви на котлон. Топене на масло или шоколад, например (вж. главата
със съвети, техники и препоръки).
Покриване по време на готвене.
Много е важно да се покрива храната по време на готвене, защото
изпаряваната вода се издига като пара и подпомага процеса на готвене.
Храната може да се покрива по различни начини: напр. с керамична чиния,
пластмасов капак или подходящ за микровълни прилепващ филм.
Времена за престой
След като готвенето завърши, важно е да се осигури време за престой на
храната, за да се позволи на температурата вътре в храната да се изравни.
9
Храна
Порция Мощност Време Време на Инструкции
(мин.) престой
(мин.)
Спанак
150 гр.
600 W
5,5-6,5
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Броколи
300 гр.
600 W
10-11
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Грах
300 гр.
600 W
8-9
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Зелен боб
300 гр.
600 W
10-11
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Смесени зеленчуци
(моркови/грах/
царевица)
300 гр.
600 W
9-10
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
Смесени зеленчуци
(китайски стил)
300 гр.
600 W
8,5-9,5
2-3
Добавете 15 мл
(1 супена лъжица)
студена вода.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
BG
Готварски указател за ориз и тестени изделия
Ориз:
Готварски указател за пресни зеленчуци
Използвайте подходяща купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 30-45 мл
студена вода (2-3 суп. лъжици) на всеки 250 гр., освен ако не се препоръчва
друго количество вода – вж. таблицата. Гответе при затворен капак в
продължение на минималното време – вж. таблицата. Продължете готвенето,
за да получите резултати, които предпочитате. Разбъркайте по веднъж по
време на и след готвене. Добавете сол, подправки или масло след готвене.
Покривайте по време на престоя от 3 минути.
Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло с капак –
по време на готвене оризът нараства двойно по обем.
Гответе с капак.
След като изтече времето за готвене, разбъркайте преди
времето за престой, посолете и добавете подправки и
масло.
Забележка: оризът може да не е поел цялата вода след
изтичане на времето за готвене.
Съвет:
Макаронени: Използвайте голяма купа от огнеупорно стъкло. Добавете
вряла вода, щипка сол и разбъркайте добре. Гответе без
капак.
Разбърквайте от време на време по време на и след
готвене. Покривайте по време на престоя и изцедете
внимателно след това.
Храна
Порция
Мощност Време
(мин.)
Всички пресни зеленчуци трябва да се готвят, като се използва
пълната мощност на микровълновата фурна (750 W).
Храна
Време на Инструкции
престой
(мин.)
Бял ориз:
(леко сварен)
250 гр.
750 W
17-18
5
Добавете 500 мл
студена вода.
Кафяв ориз
(леко сварен)
250 гр.
750 W
22-23
5
Добавете 500 мл
студена вода.
Смесен ориз:
(ориз + див ориз)
250 гр.
750 W
18-19
5
Добавете 500 мл
студена вода.
Смесени зърна
(ориз + жито)
250 гр.
750 W
19-20
5
Добавете 400 мл
студена вода.
Макаронени
изделия
250 гр.
750 W
11-12
5
Добавете 1000 мл
студена вода.
Нарежете пресните зеленчуци на парчета с еднаква големина.
Колкото са по-малки парчетата, толкова по-бързо ще се сготвят.
10
Порция Време Време на Инструкции
(мин.) престой
(мин.)
Броколи
250 гр.
500 гр.
Брюкселско
зеле
5-5,5
8,5-9
3
Пригответе стръкчета с равномерна
големина. Подредете стеблата към
центъра.
250 гр. 6,5-7,5
3
Добавете 60-75 мл (5-6 суп. лъжици)
вода.
Моркови
250 гр.
3
Нарежете морковите на парчета с
равномерна големина.
Карфиол
250 гр. 5,5-6
500 гр. 9,5-10
3
Пригответе стръкчета с равномерна
големина. Нарежете големите стръкчета
на половинки. Подредете стеблата към
центъра.
Тиквички
250 гр.
4-4,5
3
Нарежете тиквичките на резени.
Добавете 30 мл (2 суп. лъжици) вода или
бучка масло. Гответе, докато едва
омекнат.
Патладжани 250 гр.
4,5-5
3
Нарежете патладжаните на малки
резенчета и поръсете с 1 супена лъжица
лимонов сок.
5-6
Праз лук
250 гр.
5-5,5
3
Нарежете праз лука на дебели резени.
Гъби
125 гр.
250 гр.
1,5-2
3,5-4
3
Пригответе цели или нарязани на резени
гъби. Не добавяйте вода. Поръсете с
лимонов сок. Добавете сол и пипер на
вкус. Изцедете преди сервиране.
Лук
250 гр.
5-6
3
Нарежете лука на резени или
половинки. Добавете 15 мл
(1 суп. лъжица) вода.
Чушки
250 гр.
4,5-5
3
Нарежете чушките на малки резени.
Картофи
250 гр.
500 гр.
5-6
9-10
3
Претеглете обелените картофи и ги
нарежете на половинки или четвъртинки
с подобна големина.
Ряпа
250 гр.
5-5,5
3
Нарежете ряпата на малки кубчета.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
ПРЕТОПЛЯНЕ
ПРЕТОПЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ
Вашата микровълнова фурна претопля храната за част от времето,
необходимо за конвенционалните печки с нагревателни плочи.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата
таблица като упътване. Времената в таблицата се отнасят за течности при
стайна температура от около +18 до +20G°C, или за замразена храна при
температура около +5 до +7G°C.
Винаги оставяйте време за престой от най-малко 20 секунди след
изключване на фурната, за да може да се изравни температурата.
Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИНАГИ
разбърквайте след претопляне. За да предотвратите бурно кипене и
възможно изгаряне, поставяйте лъжица или стъклена пръчка в напитките и
разбърквайте преди, по време на и след претопляне.
Подреждане и покриване
Избягвайте да претопляте големи парчета, например месо – те се стремят
към претопляне и изсъхват преди централната им част да се нагрее.
Претоплянето на малки парчета е по-успешно.
ПРЕТОПЛЯНЕ НА БЕБЕШКИ ХРАНИ
БЕБЕШКИ ХРАНИ:Изпразнете в дълбока керамична чиния. Покрийте с
пластмасов капак. Разбърквайте след всяко претопляне! Оставете да
престои в продължение на 2-3 минути преди сервиране. Разбъркайте
отново и проверете температурата. Препоръчвани температури за
сервиране: между 30-40 °C.
Нива на мощност и разбъркване
Някои храни могат да се претоплят, като се използва мощност 750 W,
докато други трябва да се претоплят, като се използват 600 W, 450 W или
дори 300 W.
Вижте таблиците за упътване. Обикновено е по-добре да се претопля
храната, като се използва по-ниско ниво на мощност, ако храната е
деликатес, в големи количества или склонна да се нагрява много бързо
(кайма например).
БЕБЕШКО МЛЯКО:Налейте млякото в стерилизирана стъклена бутилка.
Претопляйте непокрито. Никога не претопляйте бебешка бутилка с
биберон на нея, тъй като бутилката може да пръсне, ако се прегрее.
Разтръскайте добре преди времето за престой и отново преди сервиране!
Проверявайте температурата на бебешкото мляко или храна, преди да ги
дадете на бебето. Препоръчвани температури за сервиране: около 37G°C.
Разбърквайте добре или обръщайте храната по време на претопляне за подобри резултати. При възможност разбърквайте отново преди сервиране.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. За да
предотвратите бурно кипене на течности и възможни изгаряния,
разбърквайте преди, по време на и след претопляне. Дръжте ги в
микровълновата фурна по време на престоя. Препоръчваме в течностите
да се поставя пластмасова лъжица или стъклена пръчка. Избягвайте
прегряване (а оттам и разваляне) на храната.
За предпочитане е да се намалява времето за готвене и да се добавя
допълнително време за претопляне, ако е необходимо.
Бебешката храна се нуждае особено от внимателна проверка преди
сервиране, за да се предотвратят изгаряния.
Използвайте нивата на мощност и времената за претопляне в следващата
таблица като упътване за претопляне.
Времена за нагряване и престой
При претопляне на храна за пръв път е полезно да се отбелязва
изразходваното време за бъдеща справка.
Винаги се уверявайте, че претопляната храна се нагрява равномерно.
Оставяйте храната да престои кратко време след претопляне, за да се
разпредели температурата равномерно.
Препоръчваното време за престой след претопляне е 2-4 минути, освен ако
не се препоръчва друго време в таблицата.
Особено внимавайте при претопляне на течности и бебешки храни. Вж.
също главата с мерки по безопасност.
11
BG
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
BG
Претопляне на течности и храни
Храна
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за
претопляне.
Храна
Порция Мощн Време
ост
(мин.)
Напитки
(кафе, чай и
вода при
стайна
температура)
150 мл 750 W
(1 чаша)
250 мл
(1 чаша)
Супа
(охладена)
250 гр.
450 гр.
750 W
Задушено
(охладено)
350 гр.
Макаронени
изделия със
сос
(охладени)
350 гр.
Макаронени
изделия с
плънка и сос
(охладени)
350 гр.
Готови ястия
(охладени)
300 гр.
400 гр.
1,5-2
Време Инструкции
на
престой
(мин.)
1-2
2-2,5
Налейте в керамична чаша и
претопляйте без капак.
Поставете малка (150 мл) или
голяма (250 мл) чаша в
центъра на въртящата се
поставка; разбъркайте
внимателно преди и след това.
3-3,5
4-4,5
2-3
600 W
5-6
2-3
Поставете задушеното в
дълбока керамична чиния.
Покрийте с пластмасов капак.
Разбърквайте от време на
време по време на
претоплянето и отново преди
престой и сервиране.
600 W
4-5
3
Поставете макаронените
изделия (напр. спагети или
яйчено фиде) върху плоска
керамична чиния. Покрийте с
прилепващ филм за
микровълнови фурни.
Разбъркайте преди сервиране.
600 W
600 W
4,5-5,5
5-6
6-7
3
3
Готови
замразени
ястия
Порция Мощн Време
ост
(мин.)
300 гр.
400 гр.
600 W 11,5-12,5
13-14
Време Инструкции
на
престой
(мин.)
4
Поставете съд, предназначен
за микровълнова фурна, със
замразена храна (-18 °C) на
въртящата се поставка.
Покрийте с прилепващ филм
за микровълнови фурни.
Оставете време за претопляне
около 4 минути.
Претопляне на бебешки храни и мляко
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за
претопляне.
Налейте в дълбока керамична
чиния.
Покрийте с пластмасов капак.
Разбъркайте добре след
претопляне. Разбъркайте
отново преди сервиране.
Поставете макаронените
изделия с плънка (напр.
равиоли, тортелини) в дълбока
керамична чиния. Покрийте с
пластмасов капак.
Разбърквайте от време на
време по време на
претоплянето и отново преди
престой и сервиране.
Храна
Порция Мощн Време
ост
Бебешки
храни
(зеленчу
ци с
месо)
190 гр. 600 W
30 сек.
2-3
Изпразнете в дълбока
керамична чиния.
Гответе с капак. Разбъркайте
след времето за готвене.
Оставете да престоят
2-3 минути. Преди сервиране
разбъркайте добре и
проверете внимателно
температурата.
Бебешка 190 гр. 600 W
овесена
каша
(овесени
ядки +
мляко +
плодове)
20 сек.
2-3
Изпразнете в дълбока
керамична чиния.
Гответе с капак. Разбъркайте
след времето за готвене.
Оставете да престоят
2-3 минути. Преди сервиране
разбъркайте добре и
проверете внимателно
температурата.
2-3
Разбъркайте или разклатете
добре и налейте в
стерилизирана стъклена
бутилка. Поставете в центъра
на въртящата се поставка.
Гответе без капак.
Разклатете добре и оставете
да престои най-малко
3 минути. Преди сервиране
разклатете добре и
проверете внимателно
температурата.
Бебешко
мляко
100 ml 300 W 30-40 сек.
200 ml
Разделете ястието от 2-3
охладени компонента върху
керамична чиния.
Покрийте с прилепващ филм
за микровълнови фурни.
12
1 мин. до
1 мин.
10 сек.
Време Инструкции
на
престой
(мин.)
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
РАЗМРАЗЯВАНЕ
BG
Цялата замразена храна трябва да се размразява, като се използва
нивото на мощност за размразяване (180 W,
).
Микровълните са превъзходен начин за размразяване на замразени храни.
Микровълните внимателно размразяват замразената храна за кратък период
от време. Това може да е чудесно предимство, ако дойдат внезапно
неочаквани гости.
Храна
Замразените пилета трябва да се размразят напълно преди готвене.
Отстранете всякакви метални връзки и извадете пилето от обвивката, за да
може да се оттече течността при размразяване.
Месо
Говежда
кайма
Поставете замразената храна върху съд без капак. Обърнете на половината
време, източете всякаква течност и отстранете дреболиите възможно найбързо.
Проверявайте храната от време на време, за да се уверите, че не се затопля.
Ако започнат да се загряват по-малки и по-тънки части от замразената храна,
те могат да се увият в малки ленти алуминиево фолио по време на
размразяване.
Свински
пържоли
Птици
Парчета
пиле
Ако външната повърхност на пилето започне да се затопля, спрете
размразяването и го оставете за 20 минути преди продължаване.
Оставяйте рибата, месото и пилешките храни да престояват, за да завърши
размразяването. Времето на престой до пълното размразяване е различно в
зависимост от размразяваното количество. Вж. за справка таблицата по-долу.
Съвет:
Цели
пилета
Тънките пластове храна се размразяват по-добре, а по-малките
количества изискват по-малко време от по-големите. Помнете
този съвет, докато замразявате и размразявате храни.
Порция Време Време на Инструкции
(мин.) престой
(мин.)
500 гр.
10-12
250 гр.
7-8
500 гр.
(2 бр.)
12-14
1000
гр.
25-28
Риба
Рибно филе 250 гр.
(2 бр.)
400 гр.
(4 бр.)
За размразяване на замразени храни с температура около -18 до -20°C
използвайте следващата таблица като упътване.
Плодове
Безкостилк 250 гр.
ови
плодове
Хляб
2 бр.
Хлебчета
4 бр.
(всяко
около 50 г)
250 гр.
Тостове /
сандвичи
500 гр.
Немски
хляб
(пшеничено
+ръжено
брашно)
13
5-20
Поставете месото върху плоска
керамична чиния. Покрийте потънките краища с алуминиево
фолио.
Обърнете след половината от
времето за размразяване!
15-40
Най-напред поставете порциите
с кожата надолу, а целите
пилета с гърдите надолу върху
плоска керамична чиния.
Покрийте по-тънките краища,
например крилца и краища с
алуминиево фолио. Обърнете
след половината от времето за
размразяване!
5-20
Поставете замразената риба в
средата на плоска керамична
чиния.
Подредете по-тънките части под
по-дебелите.
Покрийте тесните краища с
алуминиево фолио. Обърнете
след половината от времето за
размразяване!
6-7
5 - 10
Разпеделете плодовете върху
плоска, кръгла стъклена чиния
(с голям диаметър).
1,5-2
3-4
5 - 10
Подредете хлебчетата в кръг или
хляба хоризонтално върху
кухненска хартия в средата на
въртящата се поставка.
Обърнете след половината от
времето за размразяване!
6-7
11-13
4-5
8-10
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
BG
ГРИЛ
Ръководство за грил
Нагревателният елемент на грила се намира под тавана на фурната. Той
работи, докато вратата е затворена и въртящата се поставка се върти.
Въртенето на въртящата се поставка прави печенето на храната поравномерно. Подгряването на грила в продължение на 4 минути води до побързо печене на храната.
Готварски съдове за печене на грил:
Трябва да са огнеустойчиви и могат да включват метал. Не използвайте
никакви пластмасови готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.
Подходящи за печене на грил храни:
Пържоли, наденици, стекове, хамбургери, бекон и шунка, тънки рибни порции,
сандвичи и всички видове препечени филии с плънки.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Винаги когато се използва само режим за печене на грил проверявайте
нагревателният елемент под тавана да е в хоризонтално положение, а не във
вертикално положение към задната стена. Помнете, че храната трябва да се
поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга инструкция.
Подгрейте грила с функцията за грил когато готвите прясна или
замразена храна.
Използвайте нивата на мощност и времената в тази таблица като упътване за
печене на грил.
Прясна
храна
МИКРОВЪЛНИ + ГРИЛ
Този режим на готвене комбинира излъчваната топлина, която идва от грила,
със скоростта на микровълновото готвене. Той работи, докато вратата е
затворена и въртящата се поставка се върти. Благодарение на въртенето на
въртящата се поставка храната се пече равномерно. При този модел са на
разположение три комбинирани режима:
600 W + грил, 450 W + грил и 300 W + грил.
Готварски съдове за готвене с микровълни + грил.
Използвайте готварски съдове, през които могат да преминават микровълните.
Готварските съдове трябва да са огнеустойчиви. Не използвайте метални
готварски съдове при комбинира режим. Не използвайте никакви пластмасови
готварски съдове, тъй като те могат да се стопят.
Подходящи за готвене с микровълни + грил храни:
Подходящите за готвене в комбиниран режим храни включват всички видове
ястия, които се нуждаят от претопляне и печене (напр. печени макаронени
изделия), както и храни, които изискват кратко време за готвене за изпичане
на горния край на храната. Този режим може да се използва също така и за
големи порции храна, които печелят от препечена и хрупкава корица (напр.
пилешки порции, като ги обръщате по време на готвене). Вж. таблицата за
печене на грил за повече подробности.
Порция
Време
Мощн 1.
2.
Инструкции
на
ост
Време Време
предвар
за
за
ително
печене печене
затопля
на
на
не (мин.)
страна страна
(мин.) (мин.)
Препечени
филийки
4 бр.
(4x25 гр.)
5
Само
грил
6-7
5-6
Поставете
филийките една до
друга върху
скарата.
Хлебчета
(вече
печени)
2-4 броя
3
Само
грил
3-4
2-3
Поставете
хлебчетата найнапред с долната
страна нагоре в
кръг направо върху
скарата.
Домати на
грил
250 гр.
(2 бр.)
5
300 W 5,5-6,5
+ грил
--
Нарежете доматите
на половинки.
Сложете сол, пипер
и малко сирене
отгоре. Подредете
в кръг върху плоска
чиния от
огнеупорно стъкло.
Поставете ястието
върху скарата.
2 бр.
(300 гр.)
5
300 W
+ грил
7-9
--
Препечете найнапред филийките
хляб. Поставете
филийките
(с шунка, ананас,
кашкавал) една до
друга върху
скарата. Оставете
да престои
2-3 минути след
готвене.
400-500 гр.
(6 бр.)
5
300 W
+ грил
11-13
Тостове
стил
"Хавай"
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Винаги когато се използва комбиниран режим (микровълни + грил)
проверявайте дали нагревателният елемент под тавана е в хоризонтално
положение, а не във вертикално положение към задната стена. Храната трябва
да се поставя върху високата скара, освен ако не се препоръчва друга
инструкция. Иначе трябва да се поставя направо върху въртящата се поставка.
Вж. за справка инструкциите в следващата таблица.
Пилешки
крилца
(охладено)
Храната трябва да се обръща, ако трябва да се пече от двете страни.
14
10-12 Подгответе
парчетата пиле като
крилца и бутчета с
олио и подправки.
Поставете ги в кръг
на скарата с костите
към средата.
Оставете да
престоят 2-3 минути
след печенето на
грил.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
Готварски указател (продължение)
СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ
Ръководство за грил (продължение)
Прясна
храна
Порция
Време
Мощн 1. Време
на
ост
за
предвар
печене
ително
на
затопля
страна
не (мин.)
(мин.)
Печени
картофи
500 гр.
5
450 W
+ грил
10-12
--
Замразени
макаронен
и изделия:
400 гр.
---
600 W
+ грил
14-16
3-4
Поставете
замразените
макаронени
изделия (-18 °C),
например лазаня,
тортелини или
канелони в
подходящ съд от
огнеупорно стъкло и
го сложете на
скарата.
Замразен
рибен
огретен
400 гр.
---
600 W
+ грил
16-18
3-4
Поставете
замразения рибен
огретен (-18 °C) в
подходяща чиния от
огнеупорно стъкло и
го сложете върху
скарата.
Замразени
Пици
250 гр.
(8 бр.)
---
300 W
+ грил
12-13
---
Поставете
замразените
парчета пица (-18
°C) в кръг върху
скарата.
---
300 W
+ грил
4-6
---
Поставете
замразените
парчета щрудел (-18
°C) едно до друго на
скарата. Оставете
да престои 5 минути
след размразяване.
Замразени 200-250 гр.
Щрудел
(1-2 бр.)
ТОПЕНЕ НА МАСЛО
Поставете 50 гр. масло в малка дълбока стъклена чиния. Покрийте с
пластмасов капак.
Нагрявайте в продължение на 30-40 секунди, като използвате 750 W,
докато маслото се стопи.
ТОПЕНЕ НА ШОКОЛАД
Поставете 100 гр. шоколад в малка дълбока стъклена чиния.
Нагрявайте в продължение на 3-5 минути, като използвате 450 W, докато
шоколадът се стопи.
Разбъркайте веднъж или два пъти по време на топенето. Използвайте
кухненски ръкавици, когато изваждате!
ТОПЕНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ ПЧЕЛЕН МЕД
Поставете 20 г кристализирал пчелен мед в малка дълбока стъклена
чиния.
Нагрявайте в продължение на 20-30 секунди, като използвате 300 W,
докато медът се стопи.
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛАТИН
Положете сухи желатинови листа (10 гр.) в продължение на 5 минути в
студена вода.
Поставете източения желатин в малка купа от огнеупорно стъкло.
Нагрейте в продължение на 1 минута, като използвате 300 W.
Разбъркайте след стопяване.
ПРИГОТВЯНЕ НА ГЛАЗУРИ / СНЕЖНИ КРЕМОВЕ (ЗА КЕЙКОВЕ И
ПАСТИ)
Смесете разтворимата глазура (14 гр.) с 40 гр. захар и 250 мл студена вода.
Гответе непокрита в купа от огнеупорно стъкло в продължение на 3,5 до
4,5 минути, като използвате 750 W, докато глазурата / кремът станат
прозрачни. Разбъркайте два пъти по време на готвене.
ПРИГОТВЯНЕ НА КОНФИТЮР
Поставете 600 гр. плодове (напр. смесени безкостилкови) в подходяща по
големина стъклена купа от огнеупорно стъкло с капак. Добавете 300 гр.
захар за консервиране и разбъркайте добре.
Гответе покрити в продължение на 10-12 минути, като използвате 750 W.
Разбъркайте няколко пъти по време на готвене. Изпразнете направо в
малки бурканчета за сладко с винтови капачки. Оставете да престоят с
капак в продължение на 5 минути.
ГОТВЕНЕ НА ПУДИНГ
Смесете пудинг на прах със захар и мляко (500 мл), като спазвате
указанията на производителя и разбъркайте добре. Използвайте
подходящо оразмерена купа от огнеупорно стъкло с капак. Гответе с капак
в продължение на 6,5 до 7,5 минути при 750 W.
Разбъркайте няколко пъти добре по време на готвене.
ПЕЧЕНЕ НА БАДЕМОВИ ПОДПРАВКИ
Разпрострете 30 гр. нарязани бадеми върху средна по големина керамична
чиния.
Разбъркайте няколко пъти по време на печенето в продължение на 3,5 до
4,5 минути, като използвате 600 W.
Оставете да престоят в продължение на 2-3 минути във фурната.
Използвайте кухненски ръкавици, когато изваждате!
2. Време Инструкции
за
печене
на
страна
(мин.)
Нарежете
картофите на
половини и ги
наредете в кръг
върху скарата с
отрязаната страна
нагоре към грила.
Намажете
отрязаната страна
със зехтин и
подправки.
Оставете да
престои 3 минути
след печенето.
15
BG
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†inU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aX[Ght
BG
Почистване на вашата микровълнова фурна
Технически данни
За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна,
трябва редовно да се почистват следните части на вашата
микровълнова фурна:
• Вътрешните и външните повърхности
• Вратата и уплътненията на вратата
• Въртящата се поставка и ролковите пръстени
SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато.
Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за
потребителя подлежат на промяна без предизвестие.
ВИНАГИ проверявайте дали уплътненията на вратата са
чисти и дали вратата се затваря както трябва.
Неспазването на поддръжката на фурната в чисто
състояние би могло да доведе до влошаване на
повърхността, което да се отрази неблагоприятно на уреда
и да доведе до опасна ситуация.
1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода.
Изплакнете и подсушете.
2. Отстранявайте всякакви пръски и петна по вътрешните повърхности или по
ролковия пръстен с тампон със сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата,
поставете чаша с разреден лимонов сок върху въртящата се поставка и
нагрявайте в продължение на десет минути с максимална мощност.
4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е
необходимо.
НЕ разливайте вода във вентилационните отвори. НИКОГА не
използвайте абразивни препарати или химически разтворители.
Особено внимание обръщайте при почистване на уплътненията на
вратичката, за да осигурите да няма частици:
•
•
Модел
GW71E
Захранващо напрежение
230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия
Микровълни
Грил
Комбиниран режим
1100 W
950 W
2050 W
Изходна мощност
100 W / 750 W (IEC-705)
Работна честота
2450 MHz
Магнетрон
OM75S(31)
Метод на охлаждане
Охлаждащ вентилатор
Размери (Ш х В х Д)
Габаритни
Кухина на фурната
489 x 275 x 387 мм
330 x 187 x 320 мм
Вместимост
20 литра
Тегло
Нетно
Прибл. 15 кг
Натрупване на частици
Пречки пред вратата да се затваря правилно
Почиствайте кухината на микровълновата фурна веднага след
всяка употреба с разтвор на неутрален перилен препарат, но
оставяйте микровълновата фурна да изстине преди почистване, за
да избегнете нараняване.
16
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0-801-1-SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА
Упатство за употреба и водич за готвење
GW71E
Печка .......................................................................................... 2
Додатоци .................................................................................... 2
Контролна плоча ....................................................................... 2
Користење на упатството ......................................................... 3
Мерки за безбедност................................................................. 3
Инсталирање на микробрановата печка................................. 4
Што да направите ако се сомневате или имате проблем ..... 5
Готвење / подгревање............................................................... 5
Нивоа на јачина ......................................................................... 5
Прекинување на готвењето...................................................... 6
Прилагодување на времето на готвење ................................. 6
Рачно одмрзнување на храна .................................................. 6
Употреба на функцијата за брзо подгревање/готвење.......... 6
Поставување на брзо подгревање/готвење............................ 6
Избор на додатоци .................................................................... 6
Печење ....................................................................................... 7
Комбинирање на микробранови и грејач ................................ 7
Водич за опрема за готвење .................................................... 8
Водич за готвење ...................................................................... 9
Чистење на микробрановата печка ....................................... 16
Технички спецификации ......................................................... 16
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Печка
MK
Контролна плоча
ОТВОРИ ЗА
ВЕНТИЛАЦИЈА
ВРАТА
КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА
СВЕТЛО ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ
ГРЕЈАЧ
КОПЧЕ ЗА
ВРЕМЕ
1
2
ВРТЛИВА ПЛОЧА
ШАРКИ НА
ВРАТАТА
КРУЖЕН ПРСТЕН
СПОЈНИЦА
КОПЧЕ ЗА ОТВОРАЊЕ
НА ВРАТАТА СО
ПРИТИСНУВАЊЕ
4
СИГУРНОСНИ
ВНАТРЕШНИ ОТВОРИ
5
Додатоци
Во зависност од моделот кој сте го купиле, ви се испорачуваат
неколку додатоци кои може да ги употребите на повеЌе начини.
6
1. Спојница, поставена на оската на моторот на
долниот дел од печката.
Намена: Спојницата ја врти плочата.
3
2. Кружен прстен, кој се поставува во средината на
печката.
Намена: Кружниот прстен ја поддржува плочата.
3. Вртлива плоча, која се поставува на прстенот при
што центарот се поклопува со спојницата.
Намена: Плочата претставува главна површина
за готвење; таа може лесно да се извади
при чистење.
4. Метална решетка, која се поставува на плочата.
Намена: Металната решетка се употребува за
печење и комбинирано готвење.
1. ОДМРЗНУВАЊЕ
2. КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА
ГОТВЕЊЕ
3. КОПЧЕ ЗА ВРЕМЕ
4. ГРЕЈАЧ
5. КОМБИНИРАНО
6. БРЗО ПОДГРЕВАЊЕ
НЕ употребувајте ја микробрановата печка без кружен прстен
и плоча.
2
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Користење на упатството
Мерки за безбедност
Купивте SAMSUNG микробранова печка. Вашето упатство
содржи многу корисни информации за готвење со микробрановата
печка:
• Мерки за безбедност
• Прикладни додатоци и садови
• Корисни совети за готвење
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ.
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО
ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ИДНИНА.
Пред подготвувањето храна или течност во микробрановата
печка, проверете дали се превземени следните безбедносни мерки.
•
Користете садови исклучиво наменети за употреба во микробранови
печки;
НЕ употребувајте метални садови, тенџериња со златни и сребрени
делови, ражен, вилушки и сл.
Отстранете ги врвките од хартиените и пластични Ќеси.
Причина: Електрично празнење или искри може да предизвикаат
оштетување на печката.
• Кога загревате храна во пластични или хартиени кеси, внимавајте да не
дојде до палење;
Не сушете весници или облека во микробрановата печка.
• За малите количества храна потребно е пократко време на готвење или
загревање.
Доколку се постават стандардните времиња може да дојде до
прегревање и загорување.
• Ако се појави чад, исклучете го уредот или прекинете го напојувањето и
оставете ја вратата затворена за да се изгасне пламенот;
• Загревањето на течности во печката може да доведе до задоцнето
вриење, затоа внимавајте кога ракувате со садот; За да се заштитите во
ваква ситуација СЕКОГАШ оставете време од 20 секунди откако печката
Ќе се исклучи за да може температурата да се изедначи.
Промешајте за време на загревањето, доколку е потребно, и СЕКОГАШ
промешајте по загревањето.
Во случај на изгореници, следете ги овие инструкции за ПРВА ПОМОШ:
* Изгорената површина потопете ја во ладна вода најмалку 10 минути.
* Покријте ја со чиста, сува крпа.
* Не ставајте креми, масла или лосиони.
• НИКОГАШ не преполнувајте го садот до врвот и избирајте садови кои
имаат поширок горен дел во однос на дното, за да се спречи изливање
на течноста. Шишињата со тесно грло може да експлодираат ако се
прегреат. НИКОГАШ не загревајте го шишето за бебе заедно со цуцлата,
бидејЌи може да експлодира доколку се прегрее.
• Содржината на шишињата и тегличките со храна за деца треба да се
промешаат или протресат и да се провери температурата пред
употребата, за некој да не се изгори;
• Јајца со лушпа и тврдо варени јајца не треба да се загреваат во
микробрановата печка, бидејЌи може да експлодираат, дури и ако
печката повеЌе не е вклучена;
Исто така, не загревајте херметички или вакуумирани шишиња, тегли,
садови, ореви со лушпа, домати и сл.
• Чистете ја печката редовно и отстранете ги сите остатоци од храна;
• Неодржувањето на печката во чиста состојба може да ја оштети
површината и да го расипе уредот или да предизвика несакани опасни
ситуации;
• НЕ покривајте ги отворите за вентилација со крпи или весници. Тие може
да се запалат од топлиот воздух кој излегува од печката.
Ако се прегрее, печката автоматски се исклучува. Ќе остане надвор од
употреба си додека доволно не се излади.
• СЕКОГАШ употребувајте ракавици при вадење на сад од печката за да
не се изгорите.
На првите страници се прикажани илустрации на печката и уште
поважно, на контролната плоча, за да можете на едноставен
начин да ги пронајдете копчињата.
Кај процедурите "чекор по чекор" се користат три различни
симболи.
Важно
Забелешка
Внимание
МЕРКИ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА МОЖНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА
ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА
Непридржувањето кон следните безбедносни мерки може да доведе до штетно
изложување на микробранова енергија.
(a) Под никакви околности не употребувајте ја печката со отворена врата, не
расипувајте ги безбедносните брави (шарките од вратата) и не ставајте
ништо во отворите од безбедносните брави.
(b) Не поставувајте предмети помеѓу вратата на печката и предниот дел и
не дозволувајте да има храна или талог на делот за затворање. Вратата
и површината за затворање одржувајте ги чисти со бришење после
секоја употреба, прво со влажна, а потоа со мека, сува крпа.
(c) Не употребувајте ја печката ако е оштетена си додека не се поправи од
страна на квалификуван сервисер обучен од производителот. Многу е
важно вратата на печката да се затвора правилно и да нема оштетувања
на:
(1) Вратата (искривување)
(2) Шарките од вратата (скршени или лабави)
(3) Вратата и површината за затворање
(d) Печката не треба да се прилагодува или поправа од никој друг освен од
страна на квалификуван сервисер обучен од производителот.
3
MK
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Мерки за безбедност (продолжение)
Инсталирање на микробрановата печка
Поставете ја печката на рамна површина на височина од 85cm од
подот. Површината треба да е доволно цврста за да ја издржи
тежината на печката.
•
MK
НЕ допирајте ги загреаните делови или внатрешноста на печката додека
не се оладат.
• Не вклучувајте кабелот за напојување доколку е воден и држете го
подалеку од загреана површина.
Не вклучувајте го уредот ако кабелот или приклучокот се оштетени.
• Немојте да приоѓате премногу блиску кога ја отворате вратата.
Причина: Топлиот воздух и пареата кои излегуваат може да предизвикаат
изгореници.
• Можно е да чуете одредени звуци ("клик") при работата (особено кога во
печката се одмрзнува храна).
Причина: Овој звук е вообичаен при промена на јачината на електричната
енергија.
• НЕ употребувајте ja микробрановата печка кога е празна. Напојувањето
автоматски се исклучува заради безбедност. Повторно користење Ќе
биде можно по околу 30 минути.
Најдобро е во печката постојано да чувате чаша со вода. Водата ги
апсорбира микробрановите доколку печката случајно се вклучи.
• Не поставувајте ја микробрановата печка во витрина.
20 cm
одгоре
85cm
од подот
•
•
•
•
1. Кога ја поставувате печката, оставете соодветен
простор за вентилација од најмалку 10 cm (4 инчи)
одзади и од страните и 20 cm (8 инчи) одгоре.
10 cm
од страна
2. Отстранете ја амбалажата од внатрешноста на
печката.
Поставете ги кружниот прстен и плочата.
Проверете дали чинијата се врти слободно.
3. Микробрановата печка треба да се постави така да
приклучокот биде достапен.
ВАЖНО
•
10 cm
одзади
НИКОГАШ не дозволувајте мали деца да ја употребуваат печката или да
си играат со неа. Ниту пак да бидат сами во близина на печката додека
таа работи. Предметите кои може да го привлечат вниманието на децата
не ги поставувајте на печката.
Уредот не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајЌи деца) со
намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни
или обучени лица, освен доколку истите не се надгледуваат или не им се
дадени инструкции од страна на лицето одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со уредот.
За време на употребата апаратот се загрева. Внимавајте некој да не
дојде во контакт со загреаните делови во печката.
НЕ употребувајте јаки абразивни средства или остри метални жици за
чистење на стаклото од вратата на печката кои може да го оштетат и да
придонесат тоа да се скрши.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Ако вратата или делот за затворање се оштетени, печката не треба да се
употребува си додека не се поправи од страна на квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Ризично е лицата кои не се компетентни да вршат сервис или поправка со
отстранување на капакот кој овозможува заштита од микробрановата енергија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Течностите и останатата храна не смеат да се загреваат во затворени садови за
да не дојде до експлозија.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Дозволена е употреба од страна на деца без надзор единствено во случај кога
се дадени соодветни инструкции за детето да може да ја користи печката на
безбеден начин и доколку ја разбира опасноста од неправилна употреба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Кога уредот работи во комбиниран режим, децата може да ја употребуваат
печката само под надзор на возрасен заради температурата која се ослободува.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Достапните делови може да се загреат за време на употребата. Не
дозволувајте им на малите деца да бидат во близина.
• Немојте да користите уреди за чистење со висок притисок или пареа
од безбедносни причини.
4
Доколку кабелот за напојување е оштетен, треба да се
замени со специјален кабел кој може да го набавите од
производителот или сервисерот.
За ваша безбедност, приклучете го кабелот во 3-пински,
230 волти, 50Hz, AC приклучок со заземјување. Ако кабелот
од уредот е оштетен, треба да се замени со специјален
кабел.
Не поставувајте ја микробрановата печка во топла и влажна
околина како на пример во близина на шпорет или радијатор.
Спецификациите за напојување на печката треба да се
почитуваат и секој продолжителен кабел треба да ги
задоволува истите стандарди кои важат за кабелот кој се
испорачува со печката. Пред првото користење на
микробрановата печка избришете ја внатрешноста и вратата
за затворање со влажна крпа.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Што да направите ако се сомневате или
имате проблем
Готвење / подгревање
Следната процедура објаснува како да готвите или подгревате
храна. СЕКОГАШ проверете ги поставените параметри пред да ја MK
оставите печката без надзор.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата. Потоа
затворете ја вратата.
Ако се соочувате со некој од проблемите наведени подолу,
испробајте ги понудените решенија.
Ова е нормално.
• Кондензација во внатрешноста на печката
• Струење на воздух околу вратата и надворешноста
• Рефлексија на светлина околу вратата и надворешноста
• Излегување на пареа од вратата или вентилационите отвори
1. Поставете ја јачината на максимум со завртување на
копчето за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА ГОТВЕЊЕ.
(МАКСИМАЛНА ЈАЧИНА: 750W)
Печката не се активира кога Ќе го притиснете копчето за ВРЕМЕ.
• Дали вратата е целосно затворена?
2. Изберете го времето со завртување на копчето за
ВРЕМЕ.
Резултат: Светлото се вклучува и плочата почнува
да се врти.
Храната воопшто не е зготвена
• Дали правилно сте го поставиле времето?
• Дали вратата е затворена?
• Дали сте го преоптовариле електричното коло и дошло до избивање на
осигурувачот?
Храната е премногу или недоволно зготвена
• Дали сте поставиле соодветно времетраење на готвењето за
одредениот тип на храна?
• Дали сте избрале соодветна јачина?
Нивоа на јачина
Се јавуваат искри и звуци во внатрешноста на печката (електрично
празнење)
• Дали сте користеле сад со метални делови?
• Дали сте оставиле вилушка или друг метален прибор во внатрешноста
на печката?
• Дали алуминиумската фолија е премногу блиску до внатрешните
ѕидови?
Можете да изберете некое од нивоата на јачина кои се наведени
подолу.
Ниво на јачина
Печката предизвикува пречки кај радиоприемниците или телевизорите
• Додека се користи печката може да се јават мали пречки кај
радиоприемниците или телевизорите. Ова е нормално. За да го
отстраните проблемот, поставете ја печката подалеку од телевизорите,
радиоприемниците и антените.
Никогаш не вклучувајте ја печката кога е празна.
Можете да го менувате нивото на јачина за време на
готвењето со вртење на копчетo за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА
НА ГОТВЕЊЕ.
ВИСОКО
СРЕДНО ВИСОКО
СРЕДНО
СРЕДНО НИСКО
ОДМРЗНУВАЊЕ ( )
НИСКО/ОДРЖУВАЊЕ ТОПЛО
ГРЕЈАЧ
КОМБ. I (
)
КОМБ. II (
)
КОМБ. III (
)
Доколку со помош на горните совети не можете да го решите
проблемот, обратете се до вашиот локален продавач или до
SAMSUNG сервисниот центар.
5
Излез
MWO
ГРЕЈАЧ
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ако изберете повисоко ниво, времето за готвење треба да се
намали.
Ако изберете пониско ниво, времето за готвење треба да се
зголеми.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Прекинување на готвењето
MK
Употреба на функцијата за брзо подгревање/
готвење
Можете да го прекинете готвењето во секое време за да ја
проверите храната.
Прво, поставете ја храната на средина од плочата и затворете ја
вратата.
1. За привремено прекинување;
Отворете ја вратата.
Резултат: Готвењето се прекинува. За да го
продолжите готвењето, затворете ја
вратата.
2. За целосно прекинување;
Завртете го копчето за ВРЕМЕ на “0”.
1. Завртете го копчето за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА
ГОТВЕЊЕ на максимална јачина.
2. Завртете го копчето за ВРЕМЕ за да изберете брзо
подгревање.
пијалаци или супа/сос, свеж зеленчук).
Прилагодување на времето на готвење
Поставување на брзо подгревање/готвење
Поставете го преостанатото време на готвење со
завртување на копчето за ВРЕМЕ.
Неколку совети и препораки кои треба да ги применувате
додека готвите или подгревате храна со функцијата за брзо
подгревање и готвење.
Симболи
Рачно одмрзнување на храна
Функцијата за одмрзнување ви овозможува одмрзнување на месо,
живина, риба или леб/пита. Прво, поставете ја замрзнатата храна
на средина од плочата и затворете ја вратата.
1. Завртете го копчето за КОНТРОЛА НА ЈАЧИНА НА
ГОТВЕЊЕ на (180 W).
Вид на храна
Јачина
Порција
Време на
готвење
Време на
стоење
Пијалаци
750 W
150 ml
1 мин. 35 сек.
1-2 мин.
Супа/сос
(ладна)
750 W
200-250 ml
3 мин. 10 сек.
2-3 мин.
Свеж зеленчук
750 W
300-350 g
5 мин. 30 сек.
3 мин.
Избор на додатоци
Употребувајте додатоци погодни за микробрановата печка; не
употребувајте пластични садови, чинии, хартиени чаши, крпи, и сл.
2. Завртете го копчето за ВРЕМЕ за да го изберете
соодветното време.
Резултат: Одмрзнувањето започнува.
Користете само садови кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
Ако сакате да употребувате комбинирано готвење
(грејач и микробранови), користете само садови
наменети за микробранови печки. Металните садови
или прибор може да ја оштетат печката.
Користете само садови кои можат безбедно да се користат во
микробранова печка.
6
За понатамошни информации околу соодветните садови и прибор,
погледнете го водичот за опрема за готвење на страница 8.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Печење
Комбинирање на микробранови и грејач
Грејачот овозможува брзо загревање и печење на храната, без
користење на микробранови. За оваа цел, заедно со печката се
испорачува решетка за печење.
Можете да комбинирате готвење со микробранови и грејач, за
истовремено готвење и печење.
1. Загрејте го грејачот на саканата температура, со
вртење на копчето за јачина на готвење на
симболот за грејач ( ) и завртете го копчето за
ВРЕМЕ на соодветната вредност.
2. Отворете ја вратата и поставете ја храната на решетката.
1. Отворете ја вратата од печката со притиснување на
големото копче во долниот десен агол од контролната
плоча. Ставете ја храната на решетката, а решетката
на плочата. Затворете ја вратата.
2. Завртете го копчето за контрола на јачина на
готвење на соодветното ниво (
,
,
).
3. Изберете го соодветното време на готвење со
завртување на копчето за ВРЕМЕ.
(На пример: 60 минути)
Резултат: Готвењето започнува.
СЕКОГАШ употребувајте само садови наменети за
микробранови печки. Чиниите од стакло и керамика се
идеални бидејЌи дозволуваат микробрановите лесно да
продрат до храната.
СЕКОГАШ употребувајте ракавици кога ги допирате садовите
во печката, бидејЌи можат да бидат многу жешки.
Не грижете се ако грејачот се исклучува или вклучува додека
работи. Системот има вградена заштита од прегревање.
Секогаш употребувајте ракавици кога ги допирате садовите
во печката бидејЌи тие може да бидат многу жешки.
3. Завртете го копчето за ВРЕМЕ за да го изберете
соодветното време.
(На пример: 60 минути)
Резултат: Готвењето започнува.
7
Максималната снага при комбинирано готвење со
микробранови и грејач изнесува 600 W.
MK
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за опрема за готвење
MK
За да готвите во микробранова печка, микробрановите треба да
може да навлезат во храната, без да се рефлектираат или
апсорбираат од садот кој се користи.
Бидете внимателни при изборот на садови за готвење. Ако
садовите се наменети за употреба во микробранова печка, не треба
да се грижите.
Во следната табела се прикажани разни видови на садови со
забелешка дали се погодни или не за употреба во микробранова
печка.
Садови
Погодни за
Забелешки
микробранова
печка
Алуминимска фолија
Не загревајте повеЌе од осум
минути.
Порцелански и земјени
садови
Порцеланот, грнчаријата,
глазираните земјени садови и
финиот порцелан се погодни, освен
ако не се декорирани со метал.
Картонски садови со
полиестер за една
употреба
Одредена замрзната храна се
пакува во вакви садови.
Може да се користат за загревање
храна. Подгревањето може да
доведе до топење на стиропорот.
Може да предизвика пожар.
Може да предизвика искрење.
•
•
Хартиени кеси или
листови
Рециклирана
хартија или
метални додатоци
Садови од стакло
•
Садови од фино
стакло
•
Стаклени тегли
Метал
• Чинии
• Кеси за
замрзнување со
врвка
Хартија
• Чинии, чаши,
салфетки и
хартија за кујна
• Рециклирана
хартија
Се користи во мали количини за
заштита на храната од прегревање.
Може да дојде до искрење доколку
фолијата е премногу блиску до
ѕидовите од печката или пак ја има
премногу.
Чинија за печење
Амбалажа за брза храна
• Амбалажа за чаши
од стиропор
Садови од стакло
• Сад за рерна
Пластика
• Садови
Може да предизвика искрење или
пожар.
За краткотрајно готвење и
подгревање. Исто така и за
апсорбирање на влага.
Може да предизвика искрење.
•
Фолија
•
Кеси за
замрзнување
Восочна хартија или
хартија отпорна на
маснотии
:Препорака
:Користете внимателно
:Несигурно
8
Може да се користат ако не се
декорирани со метал.
Може да се користат за подгревање
храна или течност. Деликатното
стакло може да се скрши или пукне
при нагло загревање.
Капакот треба да се извади.
Погодни се само за подгревање.
Особено ако е отпорна на топлина.
Некои пластики можат да се
искриват или да ја загубат бојата
при висока температура. Не
употребувајте пластика од
меламин.
Се користи за задржување на
влагата. Не треба да ја допира
храната. Внимавајте при
отстранување на фолијата, може да
излезе врела пареа.
Единствено ако се отпорни на
вриење и загревање. Не смее да е
херметички затворено. Боцнете со
вилушка доколку е потребно.
Се употребува за да ја задржи
влажноста и го спречува
расипувањето.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење
МИКРОБРАНОВИ
Водич за готвење на замрзнат зеленчук
Микробрановата енергија навлегува во храната, привлечена и апсорбирана од
водата, маснотијата и шеЌерот во неа.
Микробрановите придонесуваат молекулите во храната да се движат брзо.
Брзото движење на молекулите создава триење при што ослободената енергија
се искористува за готвење на храната.
Употребете погоден стаклен сад со капак. Гответе покриено со минимално време
- погледнете табела. Продолжете со готвењето по потреба.
Промешајте двапати за време на готвењето и еднаш потоа. Додадете сол, зачин
или путер по готвењето. Покријте при времето на стоење.
ГОТВЕЊЕ
Храна
Садови за готвење со микробранови:
Садот мора да дозволи микробрановата енергија да поминува низ него заради
максимална ефикасност. Микробрановите се рефлектираат од метал, како на пр.
челик, алуминиум, бакар, но можат да поминат низ керамика, стакло, порцелан и
пластика, како и низ хартија и дрво. Затоа храната не треба да се готви во
метални садови.
Храна погодна за готвење со микробранови:
ПовеЌе видови храна се погодни за готвење со микробранови, вклучувајЌи свеж и
замрзнат зеленчук, овошје, тестенини, ориз, житарици, грав, риба и месо.
Сосови, кремови, супи, пудинзи, слатка и чатни може да се готват во
микробрановата печка. Генерално кажано, готвењето со микробранови е
идеално за онаа храна која може да се приготви вообичаено на шпорет. Топење
путер или чоколадо, на пример (погледнете го делот со совети, техники и
препораки).
Покривање при готвење
Многу е важно да се покрие храната при готвењето бидејЌи пареата која се
создава го забрзува процесот на готвење. Храната може да се покрие на
различни начини: пр. со керамички капак, пластичен капак или со соодветна
фолија.
Време на стоење
Откако Ќе заврши готвењето, потребно е одредено време за температурата да се
изедначи.
9
Порција Јачина Време
(мин.)
MK
Време на
Инструкции
стоење (мин.)
СпанаЌ
150 g
600 W
5½-6½
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
Брокула
300 g
600 W
10-11
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
Грашок
300 g
600 W
8-9
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
Грав
300 g
600 W
10-11
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
Мешан зеленчук
(морков/грашок/
пченка)
300 g
600 W
9-10
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
Мешан зеленчук
(кинески стил)
300 g
600 W
8½-9½
2-3
Додадете 15 ml
(1 лажица) ладна
вода.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
MK
Водич за готвење на ориз и тестенини
Водич за готвење на свеж зеленчук
Ориз:
Употребете голем стаклен огноотпорен сад со капак - при
готвење оризот двојно го зголемува волуменот. Гответе
покриено.
По готвењето, промешајте пред да отстои и додадете сол,
зачин или путер.
Забелешка: оризот може да не ја апсорбира целата вода по
истекот на времето за готвење.
Тестенини:
Употребете голем стаклен огноотпорен сад. Додадете
врела вода, малку сол и добро промешајте. Гответе
непокриено.
Промешувајте повремено за време и после готвењето.
Покријте додека стои и потоа исцедете.
Храна
Порција Јачина Време
(мин.)
250 g
750 W
17-18
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
Интегрален ориз
(полуварен)
250 g
750 W
22-23
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
Мешан ориз
(ориз + див ориз)
250 g
750 W
18-19
5
Додадете 500 ml
ладна вода.
Мешани
житарици
(ориз + жито)
250 g
750 W
19-20
5
Додадете 400 ml
ладна вода.
Тестенини
250 g
11-12
Совет:
5
Исечете го свежиот зеленчук на еднакви парчиња.
Помалите парчиња се готват побргу.
Свежиот зеленчук се готви при полна микробранова моЌност (750 W).
Храна
Време на
Инструкции
стоење (мин.)
Ориз
(полуварен)
750 W
Употребете погоден стаклен сад со капак. Додадете 30-45 ml ладна вода
(2-3 лажици) за секои 250 g освен ако не се препорачува друга количина на вода
- погледнете табела. Гответе покриено со минимално време - погледнете табела.
Продолжете со готвењето по потреба. Промешајте еднаш за време и еднаш по
готвењето. Додадете сол, зачин или путер по готвењето. Покријте додека стои
3 минути.
Додадете 1000 ml
топла вода.
10
Порција Време
(мин.)
Време на Инструкции
стоење
(мин.)
Брокула
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Подгответе еднакви парчиња.
Наредете ги во средината.
Бриселск
о зелје
(прокељ)
250 g
6½-7½
3
Додадете 60-75 ml (5-6 лажици) вода.
Моркови
250 g
5-6
3
Исечете ги морковите на еднакви
парчиња.
Карфиол
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Подгответе еднакви парчиња.
Пресечете ги големите парчиња на
половина. Наредете ги во средината.
Тиквички
250 g
4-4½
3
Исечете ги тиквичките на резанки.
Додадете 30 ml (2 лажици) вода или
малку путер. Гответе додека не
омекнат.
Модар
патлиџан
250 g
4½-5
3
Исечете ги модрите патлиџани на мали
резанки и попрскајте ги со
1 лажица лимонов сок.
Праз
250 g
5-5½
3
Исечете го празот на подебели
парчиња.
Печурки
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Подгответе цели (мали) или сецкани
печурки Не додавајте вода. Попрскајте
со лимонов сок. Зачинете со сол и црн
пипер. Исцедете ги пред сервирање.
Лук
250 g
5-6
3
Исечете го кромидот на парчиња или
половинки. Додадете само 15 ml
(1 лажица.) вода.
Пиперка
250 g
4½-5
3
Исечете ја пиперката на мали
парчиња.
Компири
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Измерете ги излупените компири и
исечете ги на еднакви половинки или
четвртинки.
Репа
Зелка
250 g
5-5½
3
Исечете на мали коцки.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
ПОДГРЕВАЊЕ
ПОДГРЕВАЊЕ ТЕЧНОСТИ
Микробрановата печка Ќе ја загрее храната за многу пократко време од
стандардниот шпорет.
Користете ниво на јачина и време за подгревање согласно упатствата од
табелата. Времињата во табелата се однесуваат на течности на собна
температура од +18 до +20 °C или изладена храна на температура од +5 до
+7 °C.
Секогаш оставете време од 20 секунди откако печката Ќе се исклучи за да
може температурата да се изедначи. Промешајте за време на загревањето,
доколку е потребно, и СЕКОГАШ промешајте по загревањето. Заради
заштита од превривање и можни изгореници, ставете пластична лажица или
стаклена прачка во пијалаците и промешајте пред, за време и по
загревањето.
Распоредување и покривање
Избегнувајте да подгревате големи парчиња месо - тие може премногу да се
испечат на надворешниот слој без да се загрее внатрешниот дел.
Подгревањето на мали парчиња може да биде поуспешно.
ПОДГРЕВАЊЕ ХРАНА ЗА БЕБИЊА
ХРАНА ЗА БЕБИЊА:Истурете ја во длабок керамички сад. Покријте со
пластичен капак. Промешајте добро по загревањето! Нека отстои 2-3 минути
пред сервирањето. Промешајте повторно и проверете ја температурата.
Препорачлива температура за сервирање: помеѓу 30-40 °C.
Нивоа на јачина и промешување
Некоја храна може да се подгрева со јачина од 750 W додека друга со јачина
од 600 W, 450 W или дури 300 W.
Ако ви треба помош, проверете во табелите. Генерално, подобро е да се
подгрева храната со помала јачина, доколку таа е деликатна, во поголема
количина или се загрева многу брзо (на пр. овошни колачи).
МЛЕКО ЗА БЕБИЊА:Истурете го млекото во стерилно стаклено шише. Не
покривајте. Никогаш не загревајте го шишето заедно со цуцлата, доколку се
прегрее може да експлодира. Добро протресете пред да отстои и повторно
пред да сервирате! Секогаш внимателно проверете ја температурата на
млекото или храната пред да ја дадете на бебето. Препорачлива
температура за сервирање: околу 37 °C.
Добро промешувајте или вртете ја храната за време на подгревањето за
најдобри резултати. Кога е можно, промешајте повторно пред сервирање.
ЗАБЕЛЕШКА:
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебиња. Заради заштита од
превривање и можни изгореници, промешајте пред, за време и по
загревањето. Чувајте ги во печката за да отстојат. Ви препорачуваме да
ставите пластична или стаклена лажица во течностите. Избегнувајте
прегревање (а со тоа и намалување на квалитетот) на храната.
Подобро е да предвидите пократко време на готвење и доколку е потребно
да додадете дополнително време.
Храната за бебиња мора внимателно да се провери пред употребата за да
не се изгори бебето.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Време на греење и стоење
Кога првпат подгревате храна забележете го потребното време - може да ви
користи во иднина.
Секогаш проверете дали храната што ја подгревате е рамномерно стоплена.
Дозволете храната да постои одредено време по подгревањето - за да се
изедначи температурата.
Се препорачува време на стоење од 2-4 минути, освен ако не е поинаку
прикажано во табелата.
Внимавајте кога загревате течности и храна за бебиња. Погледнете го делот
за безбедносни мерки.
11
MK
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
MK
Подгревање течности и храна
Храна
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
Порција Јачина Време
(мин.)
Пијалаци
150 ml 750 W
(кафе, млеко, (1 чаша)
чај, вода на
250 ml
собна
(1 шолја)
температура)
2-2½
Супа (ладна)
3-3½
4-4½
250 g
450 g
750 W
1½-2
Време на Инструкции
стоење
(мин.)
1-2
Истурете во чаши и
подгрејте непокриено.
Поставете ја чашата
(150 ml) или шолјата
(250 ml) во центарот на
плочата. Промешајте
внимателно пред и по
времето на стоење.
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад.
Покријте со пластичен
капак.
Промешајте добро по
загревањето. Промешајте
повторно пред
сервирањето.
Варена
храна
(ладна)
350 g
600 W
5-6
2-3
Ставете го варивото во
длабока керамичка чинија.
Покријте со пластичен
капак.
Промешувајте повремено
за време на готвењето и
повторно пред да отстои и
да сервирате.
Тестенини со
сос (ладни)
350 g
600 W
4-5
3
Ставете тестенини
(на пр. шпагети или фиде)
на плитка керамичка
чинија. Покријте со фолија
за микробранови печки.
Промешајте пред
сервирање.
Полнети
тестенини со
сос (ладни)
350 g
600 W
4½-5½
3
Ставете полнети
тестенини (како равиоли,
тортелини) во длабока
керамичка чинија.
Покријте со пластичен
капак. Промешувајте
повремено за време на
готвењето и повторно
пред да отстои и да
сервирате.
Оброк во
чинија
(ладeн)
300 g
400 g
600 W
5-6
6-7
3
Замрзнат
подготвен
оброк
Порција Јачина Време
(мин.)
300 g
400 g
Време на Инструкции
стоење
(мин.)
600 W 11½-12½
13-14
4
Поставете го садот
наменет за употреба во
микробранови печки со
замрзнатиот подготвен
оброк (-18 °C) на плочата.
Прободете го
надворешниот слој или
покријте со фолија за
микробранови печки.
Оставете 4 минути по
подгревањето.
Подгревање храна и млеко за бебиња
Употребете јачина и време од табелата како упатство за подгревање.
Храна
Порција Јачина Време
Храна за
бебе
(заленчук
+ месо)
190 g
600 W
30сек.
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад.
Гответе покриено.
Промешајте по времето за
готвење.
Оставете 2-3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја
температурата.
Каша за
бебе
(житарици
+ млеко +
овошје)
190 g
600 W
20сек.
2-3
Истурете ја во длабок
керамички сад.
Гответе покриено.
Промешајте по времето за
готвење.
Оставете 2-3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја
температурата.
Млеко за
бебе
100 ml
300 W
30-40сек.
2-3
Промешајте или протресете
и истурете во стерилно
стаклено шише. Ставете го
на средината на плочата.
Гответе непокриено.
Протресете и оставете да
отстои околу 3 минути. Пред
сервирање, промешајте и
проверете ја температурата
внимателно.
200 ml
Ставете оброк од
2-3 ладни состојки на
керамичка чинија.
Покријте со фолија за
микробранови печки.
12
Време на Инструкции
стоење
(мин.)
1 мин. до
1 мин. и
10 сек.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
ОДМРЗНУВАЊЕ
Замрзнатата храна треба да се одмрзнува со употреба на ниво на
јачина од (180 W,
).
Микробрановите се идеални за одмрзнување на храна. Тие постепено ја
одмрзнуваат храната за краток временски период. Ова е голема предност
доколку ненадејно ви дојдат гости.
Храна
Месо
Мелено
телешко
Замрзнатата живина треба целосно да се одмрзне пред готвењето. Отстранете
ги сите метални прицврстувачи и врвци за да се овозможи водата да истече.
Ставете ја замрзнатата храна во сад без капак. Завртете ја живината на
половина од времето, истурете ја течноста и отстранете ги внатрешните делови
што побрзо.
Повремено проверувајте ја храната за да не се загрее.
Ако помалите и потенки парчиња од замрзнатата храна почнат да се загреваат,
можете да ги завиткате во алуминиумска фолија за време на одмрзнувањето.
Свински стек
Живина
Парчиња
пилешко
Цела
кокошка
Ако живината почне да се загрева однадвор, престанете со одмрзнувањето и
оставете ја да отстои 20 минути пред да продолжите.
Оставете ги рибата, месото и живината да отстојат за да се одмрзнат целосно.
Времето потребно храната да отстои се менува во зависност од количината. Ве
молиме погледнете во табелата.
Совет:
Тенко исечената храна се одмрзнува подобро од дебелите
парчиња и малите количини се одмрзнуваат подобро од големите.
Запомнете го ова кога замрзнувате или одмрзнувате храна.
Риба
Риба филети
За одмрзнување на замрзната храна со температура од околу -18 до - 20 °C,
употребете ја следната табела како упатство.
Овошје
Ситно овошје
(јагоди,
малини,
боровинки)
Леб
13
Порција
Време
(мин.)
500 g
10-12
250 g
7-8
500 g
(2 парчиња)
12-14
1000 g
25-28
250 g
(2 парчиња)
400 g
(4 парчиња)
6-7
11-13
250 g
Парчиња леб 2 парчиња
(секое
4 парчиња
приближно
50 g)
Тост/
250 g
Сендвич
Германски
500 g
леб
(од пченично
+ 'ржано
брашно)
Време на Инструкции
стоење
(мин.)
5-20
Ставете го месото на рамна
керамичка чинија. Покријте
ги краевите со фолија.
Завртете на половина од
времето за одмрзнување!
15-40
Прво, ставете ги парчињата
од кокошката со кожата
надолу, или целата кокошка
со градите надолу на
плитка керамичка чинија.
Заштите ги потенките
делови како крилцата и
краевите со алуминиумска
фолија. Завртете на
половина од времето за
одмрзнување!
5-20
Ставете ја замрзнатата
риба на средината од една
плитка керамичка чинија.
Наредете ги потенките
парчиња под поголемите.
Заштитете ги крилцата и
краевите со алуминиумска
фолија. Завртете на
половина од времето за
одмрзнување!
6-7
5 - 10
Распоредете го овошјето на
плитка, кружна стаклена
чинија (со голем пречник).
1½-2
3-4
5 - 10
Поставете ги парчињата во
круг или целиот леб на
хартија за кујна на средина
на плочата.
Завртете на половина од
времето за одмрзнување!
4-5
8-10
MK
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
MK
ГРЕЈАЧ
Водич за печење
Грејачот е сместен на горната страна од внатрешноста на печката. Функционира
само кога вратата е затворена и плочата се врти. Вртењето на плочата
придонесува храната да поцрвени од сите страни. Загревањето на грејачот од
4 минути Ќе придонесе храната да поцрвени побрзо.
Садови за печење:
Треба да бидат огноотпорни и може да содржат метал. Не користете пластични
садови, затоа што може да се стопат.
Храна погодна за печење:
Кременадли, колбаси, стекови, хамбургери, сланина, шунка, тенки парчиња риба,
сендвичи и сите видови тостови со прелив.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
Секогаш кога се користи само грејачот, проверете дали тој е поставен во
хоризонтална положба на горниот дел, а не на задниот ѕид во вертикална
положба. Запомнете дека храната треба да биде поставена на висока решетка,
освен ако не е препорачано поинаку.
Кога печете свежа и замрзната храна, претходно загрејте го грејачот со
функцијата-грејач.
Употребете јачина и време од табелата како упатство за печење.
Свежа
храна
МИКРОБРАНОВИ + ГРЕЈАЧ
Овој начин на готвење ги комбинира зрачењето на топлина од грејачот со
брзината на готвење со помош на микробранови. Функционира само кога вратата
е затворена и плочата се врти. Поради вртењето на плочата, храната
поцрвенува подобро. Со овој модел можни се три комбинации на режим на
работа:
600 W + Грејач, 450 W + Грејач и 300 W + Грејач.
Прибор за готвење со микробранови + грејач
Ве молиме употребувајте садови низ кои микробрановите можат да поминат.
Садовите мора да бидат огноотпорни. Не користете метален прибор при работа
во комбиниран режим. Не користете пластични садови, затоа што може да се
стопат.
Храна погодна за готвење со микробранови + грејач:
Секоја храна што треба да се зготви и притоа да се потпече е погодна за овој
комбиниран режим (пр. печење тестенини), како и храната која треба да се
зацрвени однадвор за кратко време. Исто така, овој режим се употребува за
подебели парчиња храна кои треба да се потпечени и крцкави (пр. парчиња
пилешко, кои се превртуваат на половина од времето за готвење). Погледнете ја
табелата за печење за дополнителни информации.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
Секогаш кога се користи комбиниран режим (микробранови + грејач), проверете
дали грејачот е поставен во хоризонтална положба на горниот дел, а не на
задниот ѕид во вертикална положба. Храната треба да биде поставена на висока
решетка, освен ако не е препорачано поинаку. Во друг случај треба да се постави
директно на плочата. Ве молиме погледнете ги инструкциите во следната
табела.
Храната треба да се заврти, за да поцрвени од двете страни.
14
Порција
Време на Јачина 1.
загревање
Една
(мин.)
страна
(мин.)
2.
Инструкции
Друга
страна
(мин.)
Парчиња 4 парчиња
тост
(4 x 25 g)
5
Само
грејач
6-7
5-6
Ставете ги
парчињата тост на
решетката.
Парчиња
леб
(веЌе
печени)
2-4
парчиња
3
Само
грејач
3-4
2-3
Ставете ги
парчињата леб во
круг со едната
страна надолу
директно на плочата.
Печени
домати
250 g
(2парчиња)
5
300 W 5½-6½
+
Грејач
--
Исечете ги доматите
на половинки. Преку
нив ставете сол, црн
пипер и малку
сирење.
Наредете ги кружно
на плитка стаклена
огноотпорна чинија.
Поставете ја
чинијата на
решетката.
Хаваи
тост
2 парчиња
(300 g)
5
300 W
+
Грејач
7-9
--
Прво испечете ги
лепчињата. Ставете
ги парчињата тост со
прелив (шунка,
ананас, парчиња
сирење) едно до
друго на решетката.
По готвењето
оставете 2-3 минути.
Пилешки 400-500 g
крилца
(6парчиња)
(ладна)
5
300 W
+
Грејач
11-13
10-12 Подгответе ги
парчињата пилешко
на пр. крилца или
батаци со масло и
зачини.
Ставете ги кружно на
решетката со
коските во средина.
Оставете 2-3 минути
по печењето.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
Водич за готвење (продолжение)
СПЕЦИЈАЛНИ СОВЕТИ
Водич за печење (продолжение)
Свежа
храна
Печени
компири
Замрзнати
тестенини
Замрзнат
гратин со
риба
Порција
500 g
400 g
400 g
Време на Јачина 1.
загрева
Една
ње (мин.)
страна
(мин.)
5
---
---
450 W
+
Грејач
10-12
600 W
+
Грејач
14-16
600 W
+
Грејач
16-18
2.
Инструкции
Друга
страна
(мин.)
--
3-4
3-4
ТОПЕЊЕ ПУТЕР
Ставете 50 g путер во мал длабок стаклен сад. Покријте со пластичен капак.
Загревајте 30-40 секунди со јачина од 750 W, додека путерот не се истопи.
Исечете ги компирите
на половинки и
ставете ги кружно на
решетката со
исечената страна кон
грејачот. Премачкајте
ја пресечената
страна со масло и
зачини. По печењето
оставете 3 минути.
ТОПЕЊЕ ЧОКОЛАДО
Ставете100 g чоколадо во мал длабок стаклен сад.
Загревајте 3-5 минути, со јачина од 450 W додека чоколадото не се истопи.
Промешајте еднаш или двапати за време на топењето. Употребете ракавици при
вадењето!
ТОПЕЊЕ КРИСТАЛИЗИРАН МЕД
Ставете 20 g кристализиран мед во мал длабок стаклен сад.
Загревајте 20-30 секунди со јачина од 300 W, додека медот не се истопи.
Ставете ги
замрзнатите
тестенини (-18 °C), на
пр. лазањи,
тортелини или
канелони во
соодветно голема
огноотпорна чинија и
поставете ја на
решетката.
ТОПЕЊЕ ЖЕЛАТИН
Потопете ги листовите сув желатин (10 g) 5 минути во ладна вода.
Ставете го исцедениот желатин во мал длабок стаклен огноотпорен сад.
Загревајте 1 минута со јачина од 300 W.
Промешајте после топењето.
ПОДГОТВУВАЊЕ ГЛАЗУРА/ПРЕЛИВ (ЗА КОЛАЧИ И ТОРТИ)
Помешајте инстант глазура (околу 14 g) со 40 g шеЌер и 250 ml ладна вода.
Гответе непокриено во стаклен огноотпорен сад од 3½ до 4½ минути со јачина
од 750 W, додека глазурата/преливот не стане проѕирен(а). Промешајте двапати
додека готвите.
Ставете го
замрзнатиот гратин
со риба (-18 °C) на
соодветна
огноотпорна чинија
од стакло и поставете
ја чинијата на
решетката.
Замрзнати
250 g
Мали пици (8 парчиња)
---
300 W
+
Грејач
12-13
---
Ставете ги
замрзнатите мали
пици (-18°C) или мали
пити кружно на
решетката.
ПОДГОТВУВАЊЕ ЕМ
Ставете 600 g овошје (на пример мешано) во соодветно голем стаклен
огноотпорен сад со капак. Додадете 300 g шеЌер и промешајте добро.
Гответе покриено околу 10-12 минути со јачина од 750 W.
Промешајте неколку пати додека готвите. Истурете директно во мали тегли со
капак. Затворете по 5 минути.
Замрзнати
200-250 g
Пита со
(1-2 парчиња)
прелив со
трошки
---
300 W
+
Грејач
4-6
---
Ставете ги
замрзнатите парчиња
пита (-18 °C) едно до
друго на решетката.
Оставете 5 минути по
одмрзнувањето.
ПОДГОТВУВАЊЕ ПУДИНГ
Измешајте ја смесата со шеЌер и млеко (500 ml) следејЌи го упатството на
производителот и добро промешајте. Користете соодветен стаклен сад со капак.
Гответе покриено околу 6½ до 7½ минути со јачина од 750 W.
Промешајте добро неколку пати додека готвите.
ПЕЧЕЊЕ БАДЕМИ
Распоредете рамномерно 30 g исечкан бадем на керамички сад со средна
големина.
Промешајте неколку пати за време на печењето од 3½ до 4½ минути со јачина од
600 W.
Оставете да отстојат 2-3 минути во печката. Употребете ракавици при вадењето!
15
MK
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†trU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aY^Ght
MK
Чистење на микробрановата печка
Технички спецификации
Следните делови од микробрановата печка треба да се чистат
редовно за да не се таложат остатоци од маснотии и храна:
• Внатрешните и надворешните површини
• Вратата и шарките
• Плочата и кружните прстени
SAMSUNG постојано се труди да ги подобрува своите производи.
Дизајнот и спецификациите во упатството се предмет на
промени без претходна најава.
СЕКОГАШ проверете дали шарките од вратата се чисти и
дали вратата е добро затворена.
Лошото одржување на печката може да доведе до
оштетување на површината што би предизвикало
расипување на печката и можни несакани ситуации.
1. Исчистете ја внатрешноста со мека крпа и топла вода со сапуница.
Исплакнете и исушете.
2. Отстранете ја нечистотијата од внатрешната површина и од кружниот прстен
со насапунета крпа. Исплакнете и исушете.
3. За да ги отстраните тврдокорните нечистотии и мирисот, ставете чаша со
разблажен лимонов сок на плочата и загрејте десет минути со најголема
јачина.
4. Измијте ја вртливата плоча кога тоа Ќе биде потребно, може и во машина за
миење садови.
НЕМОЈТЕ да истурате вода на вентилацијата. НИКОГАШ не
употребувајте абразивни и хемиски средства. При чистењето
на шарките од вратата особено внимавајте да нема остатоци:
•
•
Модел
GW71E
Напојување
230 V ~ 50 Hz
Потрошувачка на енергија
Микробранови
Грејач
Комбиниран режим
1100 W
950 W
2050 W
Излезна моЌност
100 W / 750 W (IEC-705)
Работна фреквенција
2450 MHz
Магнетрон
OM75S(31)
Метод на ладење
Вентилатор
Димензии (Ш x В x Д)
Надворешно
Внатрешност на печка
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Зафатнина
20 литри
Тежина
Нето
околу 15 kg
Кои се наталожени
Го попречуваат затворањето на вратата
Исчистете ја внатрешноста на микробрановата печка по
секоја употреба со благ раствор од детергент, но не правете
го тоа веднаш, оставете да се олади за да не се изгорите.
16
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0-801-1-SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
CUPTOR CU MICROUNDE
Instrucţiuni de utilizare și ghid de preparare
GW71E
Cuptorul....................................................................................... 2
Accesorii...................................................................................... 2
Panoul de control ........................................................................ 2
Utilizarea acestei broșuri cu instrucţiuni...................................... 3
Măsuri de siguranţă..................................................................... 3
Instalarea cuptorului cu microunde ............................................. 4
În caz de nelămuriri sau probleme .............................................. 5
Prepararea/Reîncălzirea ............................................................. 5
Nivelurile de putere ..................................................................... 5
Oprirea preparării ........................................................................ 6
Reglarea duratei de preparare .................................................... 6
Decongelarea manuală a alimentelor ......................................... 6
Utilizarea funcţiei de reîncălzire/preparare instantanee.............. 6
Setările de reîncălzire/preparare instantanee ............................. 6
Alegerea accesoriilor................................................................... 6
Utilizarea grill-ului ........................................................................ 7
Prepararea combinată la microunde și grill................................. 7
Ghidul recipientelor ..................................................................... 8
Ghid de preparare ....................................................................... 9
Curăţarea cuptorului cu microunde........................................... 16
Specificaţii tehnice..................................................................... 16
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Cuptorul
Panoul de control
BUTON CONTROL PUTERE
DE PREPARARE VARIABILĂ
ORIFICII DE VENTILAŢIE
RO
UȘĂ
GRILL
LUMINĂ
BUTON
CRONOMETRU
1
2
PLATOU ROTATIV
ZĂVOARE UȘĂ
4
BUTON
DESCHIDERE UȘĂ
ORIFICII DE BLOCARE
DE SIGURANŢĂ
INEL ROTATIV
CUPLAJ
5
Accesorii
În funcţie de modelul achiziţionat, vă sunt furnizate o serie de
accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.
6
1. Cuplajul este montat deja pe axul motorului, la baza
cuptorului.
Scop:
Cuplajul rotește platoul rotativ.
3
2. Inelul rotativ trebuie amplasat în centrul cuptorului.
Scop:
Inelul rotativ susţine platoul rotativ.
3. Platoul rotativ trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul
fixat în cuplaj.
Scop:
Platoul rotativ reprezintă principala suprafaţă
de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru
curăţare.
4. Suportul metalic se așează deasupra platoului rotativ.
Scop:
Suportul metalic poate fi utilizat pentru grill și
preparare combinată.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NU utilizaţi cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul
rotativ.
2
DECONGELARE
BUTON CONTROL PUTERE DE PREPARARE
BUTON CRONOMETRU
GRILL
COMBI
REÎNCĂLZIRE INSTANTANEE
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Utilizarea acestei broşuri cu instrucţiuni
Măsuri de siguranţă
Aţi achiziţionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de
instrucţiuni conţine numeroase informaţii utile pentru prepararea
alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:
• Măsuri de siguranţă
• Accesorii şi recipiente adecvate
• Sfaturi utile pentru preparare
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE.
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU
CONSULTAREA ULTERIOARĂ.
Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde,
verificaţi dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranţă.
•
Folosiţi numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu
microunde;
NU utilizaţi recipiente din metal, farfurii cu încrustaţii din aur sau argint, tije
pentru frigărui, furculiţe etc.
Îndepărtaţi legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.
Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei, care pot defecta cuptorul.
• Când încălziţi alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheaţi cu
atenţie cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere;
Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru a usca hârtii sau haine.
• Cantităţile mici de mâncare necesită o perioadă mai scurtă de coacere sau de
încălzire. Dacă sunt gătite la durată normală, se pot supraîncălzi și arde.
• Dacă observaţi fum, opriţi sau deconectaţi aparatul și lăsaţi ușa închisă pentru
a stinge eventualele flăcări;
• Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea
întârziată, cu erupţie, de aceea trebuie să fiţi atenţi când manevraţi recipientul,
pentru a preveni această situaţie Așteptaţi ÎNTOTDEAUNA minim 20 de
secunde după oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze.
Amestecaţi în timpul încălzirii, dacă este necesar, și amestecaţi
ÎNTOTDEAUNA după încălzire.
În caz de opărire, aplicaţi următoarele instrucţiuni de PRIM AJUTOR:
* Introduceţi zona arsă în apă rece minim 10 minute.
* Acoperiţi zona cu o compresă curată și uscată.
* Nu aplicaţi creme, uleiuri sau loţiuni.
• Nu umpleţi NICIODATĂ recipientul până la refuz; alegeţi un recipient cu gura
mai largă decât baza pentru a evita vărsarea lichidului la fierbere. Sticlele cu
gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire. Nu încălziţi NICIODATĂ
biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în
caz de supraîncălzire.
• Conţinutul biberoanelor și al borcănașelor de hrană pentru bebeluși trebuie
amestecat și trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum,
pentru a evita opărirea;
• Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu
microunde deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire
la microunde;
De asemenea, nu trebuie să încălziţi sticle, borcane și recipiente vidate sau
etanșe, nuci în coajă, roșii etc.
• Cuptorul trebuie curăţat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
• Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeţei, ceea ce poate să
reducă durata de funcţionare a aparatului și să determine apariţia unor pericole;
• NU acoperiţi orificiile de ventilaţie cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua
foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor. În caz de supraîncălzire,
cuptorul se poate opri automat. Va rămâne oprit până când se răcește suficient.
• Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuși pentru cuptor atunci când scoateţi un
recipient din acesta, pentru a evita arsurile.
La începutul broşurii veţi găsi ilustraţii ale cuptorului şi, mai
important, ale panoului de control, pentru a putea găsi butoanele mai
uşor.
Procedurile pas cu pas utilizează trei simboluri diferite.
Important
Notă
Atenţie
MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII
EXCESIVE LA MICROUNDE
Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranţă poate avea ca rezultat expunerea
nocivă la microunde.
(a) În nici un caz nu trebuie să încercaţi să puneţi în funcţiune cuptorul cu ușa
deschisă, să modificaţi dispozitivele de blocare de siguranţă (zăvoarele ușii)
sau să introduceţi obiecte în orificiile de blocare de siguranţă.
(b) Nu așezaţi obiecte între ușa cuptorului și partea frontală a acestuia și nu lăsaţi
să se acumuleze resturi de alimente sau agenţi de curăţare pe suprafeţele de
etanșare. Asiguraţi-vă că ușa și suprafeţele de etanșare ale ușii sunt curate și,
înainte de prima utilizare, ștergeţi-le cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă
moale și uscată.
(c) Nu puneţi în funcţiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de
un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de
important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și următoarele
componente să nu prezinte defecţiuni:
(1) Ușa (îndoită)
(2) Balamalele ușii (defecte sau desprinse)
(3) Elementele și suprafeţele de etanșare ale ușii
(d) Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service
calificaţi, instruiţi de producător.
3
RO
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Măsuri de siguranţă (continuare)
RO
Instalarea cuptorului cu microunde
Aşezaţi cuptorul pe o suprafaţă plană, la 85 cm de la podea. Suprafaţa
trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susţine greutatea
cuptorului.
•
NU atingeţi elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta
nu s-a răcit suficient.
• Nu scufundaţi cablul de alimentare sau ștecărul în apă și feriţi cablul de
alimentare de sursele de căldură. Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
• Staţi la distanţă de cuptor atunci când deschideţi ușa.
Motiv: Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.
• Puteţi auzi un păcănit în timpul funcţionării (în special când folosiţi funcţia de
decongelare).
Motiv: Sunetul este normal atunci când cuptorul modifică puterea de încălzire.
• NU puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Acesta se va opri
automat, din motive de siguranţă. Puteţi utiliza cuptorul normal după un
interval de 30 de minute.
Este recomandat să lăsaţi în permanenţă un pahar cu apă în cuptor. Apa va
absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.
• Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap.
20 cm
deasupra
85 cm
de la podea
•
•
•
•
1. Când instalaţi cuptorul, asiguraţi-vă că acesta este
ventilat corespunzător, lăsând un spaţiu de 10 cm în
spate și în lateral și 20 cm deasupra.
10 cm
în lateral
2. Îndepărtaţi toate ambalajele din interiorul cuptorului.
Montaţi inelul rotativ și platoul rotativ.
Verificaţi dacă platoul rotativ se rotește liber.
3. Cuptorul cu microunde trebuie amplasat astfel încât priza
să fie accesibilă.
IMPORTANT
•
10 cm
în spate
Copiii mici nu trebuie lăsaţi NICIODATĂ să utilizeze cuptorul cu microunde sau
să se joace cu acesta. De asemenea, copiii mici trebuie supravegheaţi în
preajma cuptorului cu microunde când acesta este în funcţiune. Obiectele care
îi pot atrage pe copii nu trebuie păstrate sau ascunse deasupra cuptorului.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse (inclusiv copiii), ori lipsite de experienţă sau
cunoștinţe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în
utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
În timpul utilizării, aparatul se înfierbântă. Evitaţi atingerea elementelor de
încălzire din interiorul cuptorului.
NU folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete metalice ascuţite pentru a
curăţa ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa,
cauzând spargerea sticlei (dacă există).
AVERTIZARE:
Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie
pus în funcţiune până când nu este reparat de o persoană competentă.
AVERTIZARE:
Executarea de operaţii de service și reparaţii care implică îndepărtarea unui capac ce
asigură protecţia împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are
competenţa necesară, este periculoasă.
AVERTIZARE:
Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise, deoarece există
riscul de explozie.
AVERTIZARE:
Permiteţi copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au
primit instrucţiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranţă și au înţeles
riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.
AVERTIZARE:
Când aparatul este folosit în modul combinat, din cauza temperaturilor generate, copiii
pot să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult.
AVERTIZARE:
Părţile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Nu permiteţi accesul copiilor
mici la cuptor.
• Din motive de securitate, nu curăţaţi aparatul cu jet de abur sau cu un
aparat de curăţare sub presiune.
4
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la
producător sau agentul de service.
Pentru siguranţa dvs., conectaţi cablul numai la o priză cu
împământare de 230 V CA, 50Hz, cu 3 conectori. În cazul în care
cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie
înlocuit cu un cablu special.
Nu instalaţi cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură
sau umiditate ridicată, cum ar fi în apropierea unui cuptor sau unui
calorifer. Specificaţiile privind alimentarea cu curent a cuptorului
trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să
aibă aceleași caracteristici cu cele ale cablului de alimentare
furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeţi interiorul și suprafaţa de
etanșare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul
pentru prima dată.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
În caz de nelămuriri sau probleme
Prepararea/Reîncălzirea
Dacă vă confruntaţi cu una din problemele menţionate mai jos,
încercaţi soluţiile indicate.
Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a
RO
alimentelor. Verificaţi ÎNTOTDEAUNA setările de preparare înainte
de a lăsa cuptorul nesupravegheat.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideţi
uşa.
Este normal.
• Se formează condens în interiorul cuptorului
• Se formează curenţi de aer în jurul ușii și al carcasei exterioare
• Se reflectă lumina în jurul ușii și al carcasei exterioare
• Se degajă aburi în jurul ușii sau al orificiilor de ventilaţie
1. Setaţi nivelul de putere la valoarea maximă, rotind
butonul CONTROL PUTERE DE PREPARARE.
(PUTERE MAXIMĂ: 750W)
Cuptorul nu pornește când rotiţi butonul CRONOMETRU.
• Ușa este închisă complet?
2. Setaţi durata rotind butonul CRONOMETRU.
Rezultat: Lampa cuptorului se aprinde, iar platoul rotativ
începe să se rotească.
Alimentele nu sunt gătite deloc
• Aţi setat durata corect?
• Ușa este închisă?
• Aţi supraîncărcat circuitul electric determinând arderea sau declanșarea unei
siguranţe?
Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puţin
• Aţi setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
• Aţi selectat o putere corespunzătoare?
Puteţi modifica puterea în timpul preparării rotind butonul
CONTROL PUTERE DE PREPARARE.
Niveluri de putere
În cuptor se produc scântei sau pocnituri (arcuri electrice)
• Aţi folosit un recipient cu încrustaţii metalice?
• Aţi lăsat o furculiţă sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
• Folia de aluminiu este prea aproape de pereţii interiori?
Puteţi alege unul dintre nivelurile de putere menţionate mai jos.
Nivel de putere
Cuptorul interferează cu radioul sau televizorul
• În timpul funcţionării cuptorului, se pot observa interferenţe minore cu radioul
sau televizorul. Acest fenomen este normal. Pentru a rezolva problema,
amplasaţi cuptorul departe de televizor, radio și antene.
Nu porniţi cuptorul cu microunde atunci când este gol.
RIDICAT
MEDIU RIDICAT
MEDIU
MEDIU SCĂZUT
DECONGELARE( )
SCĂZUTĂ/MENŢINERE TEMPERATURĂ
GRILL
COMBI I (
)
COMBI II (
)
COMBI III (
)
Dacă indicaţiile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema,
contactaţi dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.
5
Putere
MWO
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mare, durata de preparare
trebuie redusă.
Dacă selectaţi un nivel de putere mai mic, durata de preparare
trebuie crescută.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Oprirea preparării
RO
Utilizarea funcţiei de reîncălzire/preparare
instantanee
Puteţi opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.
Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.
1. Pentru oprirea temporară;
Deschideţi ușa.
Rezultat: Prepararea se oprește. Pentru a relua
prepararea, închideţi ușa.
1. Rotiţi butonul CONTROL PUTERE DE PREPARARE în
poziţia maximă.
2. Pentru oprirea definitivă;
Rotiţi butonul CRONOMETRU la poziţia „0”.
2. Rotiţi butonul CRONOMETRU la poziţia Reîncălzire
instantanee.
(băuturi sau supă/sosuri, legume proaspete).
Reglarea duratei de preparare
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu
microunde.
Setările de reîncălzire/preparare instantanee
Reglaţi durata de preparare rămasă rotind butonul
CRONOMETRU.
În continuare sunt prezentate câteva sfaturi şi recomandări referitoare
la prepararea sau reîncălzirea alimentelor folosind funcţia Reîncălzire
şi preparare instantanee.
Simboluri Tip aliment
Decongelarea manuală a alimentelor
Funcţia Decongelare vă permite să decongelaţi carne, pui, peşte sau
pâine/tarte. Mai întâi, aşezaţi alimentele congelate în centrul platoului
rotativ şi închideţi uşa.
1. Rotiţi butonul CONTROL PUTERE DE PREPARARE în
poziţia (180W).
Durată de
preparare
Durată de
așteptare
Băuturi
750 W
150 ml
1 min 35 sec 1-2 min.
Supă/Sos (rece)
750 W
200-250 ml 3 min 10 sec 2-3 min.
Legume proaspete
750 W
300-350 g
5 min 30 sec 3 min.
Alegerea accesoriilor
Folosiţi recipiente recomandate pentru utilizarea în cuptorul de
microunde; nu folosiţi recipiente şi vase din plastic sau hârtie,
prosoape etc.
2. Rotiţi butonul CRONOMETRU pentru a selecta durata
corespunzătoare.
Rezultat: Începe decongelarea.
Putere Porţie
Dacă doriţi să selectaţi modul de preparare combinat
(grill și microunde), folosiţi numai farfurii recomandate
pentru microunde și cuptoare. Recipientele și
instrumentele din metal pot deteriora cuptorul.
Utilizaţi numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu
microunde.
6
Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele și
instrumentele adecvate, consultaţi Ghidul recipientelor de la
pagina 8.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Utilizarea grill-ului
Prepararea combinată la microunde şi grill
Grill-ul vă permite să încălziţi şi să rumeniţi alimente rapid, fără a
folosi microunde. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde
vă este furnizat un suport pentru grill.
Puteţi combina prepararea la microunde cu grill-ul, pentru a găti
rapid şi a rumeni alimentele în acelaşi timp.
1. Pre-încălziţi grill-ul la temperatura necesară, rotind
butonul Control putere de preparare în poziţia
corespunzătoare simbolului grill ( ) și rotind apoi
butonul CRONOMETRU în poziţia dorită.
2. Deschideţi ușa și așezaţi alimentele pe suport.
1. Deschideţi ușa cuptorului apăsând butonul mare din colţul
din stânga jos al panoului de control. Așezaţi alimentele pe
suport și suportul pe platoul rotativ. Închideţi ușa.
3. Reglaţi durata de preparare dorită rotind butonul
CRONOMETRU.
(Exemplu: 60 de minute)
Rezultat: Începe prepararea.
Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA recipiente recomandate pentru cuptoare
cu microunde și cuptoare. Vasele din sticlă sau ceramică sunt
ideale, deoarece permit pătrunderea uniformă a microundelor în
alimente.
Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mănuși speciale când atingeţi recipientele
din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
2. Rotiţi butonul Control putere de preparare la nivelul de
putere corespunzător (
,
,
).
Nu vă îngrijoraţi dacă radiatorul se oprește și pornește din nou în
timpul utilizării grillului. Sistemul este conceput astfel încât să
împiedice supraîncălzirea cuptorului.
Folosiţi întotdeauna mănuși speciale când atingeţi vasele din
cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinţi.
3. Rotiţi butonul CRONOMETRU pentru a selecta durata
corespunzătoare.
(Exemplu: 60 de minute)
Rezultat: Începe prepararea.
7
Puterea maximă a cuptorului pentru modul de preparare combinat
microunde-grill este de 600 W.
RO
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghidul recipientelor
RO
Pentru a găti alimente în cuptorul cu microunde, microundele trebuie
să pătrundă în alimente fără a fi reflectate sau absorbite de vasul
folosit.
Alegeţi cu atenţie recipientele. Folosiţi recipiente marcate ca
recomandate pentru cuptoare cu microunde.
Următorul tabel prezintă diferite tipuri de recipiente şi indică dacă şi
cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.
Sticlă
• Recipiente pentru
cuptor și masă
• Sticlă fină
Recipiente
Metal
• Vase
• Sisteme de legare a
pungilor
Folie din aluminiu
Recomandate Comentarii
pentru
microunde
Se poate folosi în cantităţi mici pentru
a proteja anumite zone împotriva
preparării în exces. Dacă folia este
prea aproape de peretele cuptorului
sau se folosește prea multă folie, se
pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire
Nu trebuie pre-încălzit mai mult de opt
minute.
Porţelan și vase din lut
Porţelanul, vasele din lut și din os
sunt de obicei adecvate pentru
microunde, cu excepţia celor cu
încrustaţii metalice.
Tăvi de unică folosinţă
din poliester
Unele alimente congelate sunt
ambalate în astfel de tăvi.
Se pot utiliza pentru încălzirea
alimentelor. Supraîncălzirea poate
determina topirea polistirenului.
Pot lua foc.
Ambalaje tip fast-food
• Recipiente din
polistiren
•
•
Pungi de hârtie sau
hârtie de ziar
Hârtie reciclată sau
vase de sticlă cu
încrustaţii metalice
•
Borcane din sticlă
Hârtie
• Farfurii, căni,
șerveţele
• Hârtie reciclată
Plastic
• Recipiente
Poate cauza formarea de arcuri
electrice.
Pot cauza arcuri electrice și incendii.
Pentru preparare rapidă și încălzire.
Pentru absorbirea umidităţii în exces.
Poate cauza formarea de arcuri
electrice.
Folie de plastic
•
Pungi pentru
congelator
: Recomandat
: A se utiliza cu atenţie
: Nesigur
Se pot folosi dacă nu au încrustaţii
metalice.
Se pot utiliza pentru a încălzi alimente
sau lichide. Sticla fină se poate
sparge sau poate crăpa dacă este
încălzită brusc.
Îndepărtaţi capacul. Adecvate numai
pentru încălzire.
•
Hârtie cerată
8
În special dacă sunt făcute din plastic
termorezistent. Alte materiale plastice
se pot deforma sau decolora la
temperaturi ridicate. Nu folosiţi plastic
melaminat.
Se poate utiliza pentru reţinerea
umidităţii. Nu trebuie să atingă
alimentele. Aveţi grijă când
îndepărtaţi folia deoarece se vor
degaja aburi fierbinţi.
Numai dacă sunt rezistente la fierbere
sau garantate pentru cuptor. Nu
trebuie să fie ermetice. Găuriţi-le cu o
furculiţă, dacă este necesar.
Se poate utiliza pentru reţinerea
umidităţii și prevenirea împroșcării.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare
MICROUNDE
Ghid de preparare pentru legume congelate
Energia microundelor pătrunde în alimente, fiind atrasă și absorbită de conţinutul de
apă, grăsime și zahăr din acestea.
Microundele determină mișcarea rapidă a moleculelor din alimente. Mișcarea rapidă a
acestor molecule creează fricţiune, iar căldura rezultată prepară alimentele.
Folosiţi un bol de sticlă termorezistentă cu capac. Preparaţi legumele acoperite pe
durata minimă – consultaţi tabelul. Continuaţi prepararea pentru a obţine rezultatul
dorit.
Se amestecă de două ori în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă
sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare.
RO
PREPARAREA
Recipiente pentru prepararea la microunde:
Pentru eficienţă maximă, recipientele de gătit trebuie să permită pătrunderea
microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum ar fi oţelul inox, aluminiul și
cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porţelanul, materialele plastice, hârtia și
lemnul. Prin urmare, alimentele nu trebuie preparate în recipiente din metal.
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:
Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde, inclusiv
legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peștele și carnea proaspete sau
congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile, alimentele din conserve pot fi de
asemenea gătite la cuptorul cu microunde. În general, prepararea la microunde este
ideală pentru toate alimentele care în mod normal ar fi gătite pe plită. Se poate topi
inclusiv unt sau ciocolată (vezi capitolul cu sfaturi, tehnici și sugestii).
Acoperirea în timpul preparării
Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece apa
evaporată se transformă în abur și contribuie la procesul de preparare. Alimentele pot
fi acoperite în diferite moduri: cu un capac din ceramică sau plastic, sau cu folie de
plastic specială pentru microunde.
Duratele de așteptare
După terminarea preparării alimentelor, este important să respectaţi durata de
așteptare pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.
9
Aliment
Porţie
Putere Timp
(min.)
Durată de Instrucţiuni
așteptare
(min.)
Spanac
150 g
600 W
5½-6½
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
Broccoli
300 g
600 W
10-11
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
Mazăre
300 g
600 W
8-9
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
Fasole verde
300 g
600 W
10-11
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
Amestec legume
(morcov/mazăre/
porumb)
300 g
600 W
9-10
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
Amestec legume
(chinezesc)
300 g
600 W
8½-9½
2-3
Se adaugă 15 ml
(1 lingură) de apă rece.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
RO
Ghid de preparare pentru orez și paste
Orez:
Ghid de preparare pentru legume proaspete
Se folosește un bol mare din sticlă termorezistentă cu capac – orezul își
dublează volumul în timpul preparării. Se acoperă cu un capac.
După încheierea preparării, se amestecă înainte de perioada de așteptare
și se sărează sau se adaugă mirodenii și unt.
Observaţie: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată apa după
încheierea duratei de preparare.
Folosiţi un bol de sticlă termorezistentă cu capac. Se adaugă 30-45 ml de apă rece (23 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu este recomandată o altă cantitate – vezi tabelul.
Se prepară legumele acoperite pe durata minimă – consultaţi tabelul. Se continuă
prepararea pentru a obţine rezultatul dorit. Se amestecă o dată în timpul preparării și o
dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă
și se așteaptă 3 minute.
Paste: Se folosește un bol mare din sticlă termorezistentă. Se adaugă apă în
clocot, un vârf de sare și se amestecă bine. Se încălzește fără capac.
Se amestecă din când în când în timpul și după preparare. Se acoperă pe
durata de așteptare și se scurg bine după aceea.
Sugestie: Tăiaţi legumele proaspete în bucăţi egale. Cu cât sunt tăiate în bucăţi
mai mici, cu atât se vor găti mai repede.
Aliment
Porţie Putere Timp Durată de
Instrucţiuni
(min.) așteptare (min.)
Orez alb
(semifiert)
250 g
750W
17-18
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
Orez brun
(semifiert)
250 g
750W
22-23
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
Orez amestec
(orez alb +
orez brun)
250 g
750W
18-19
5
Se adaugă 500 ml
de apă rece.
Porumb amestec 250 g
(orez + cereale)
750W
19-20
5
Se adaugă 400 ml
de apă rece.
250 g
750W
11-12
5
Se adaugă 1000 ml
de apă fierbinte.
Paste
Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă (750 W).
Aliment
10
Porţie
Timp
(min.)
Durată de
așteptare
(min.)
Instrucţiuni
Broccoli
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Se pregătesc bucheţele de
dimensiuni egale. Se aranjează cu
cozile spre centru.
Varză de
Bruxelles
250 g
6½-7½
3
Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de
apă.
Morcovi
250 g
5-6
3
Se taie morcovii în felii egale.
Conopidă
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Se pregătesc bucheţele de
dimensiuni egale. Se taie
bucheţelele mari în jumătăţi. Se
aranjează cu cozile spre centru.
Dovlecei
250 g
4-4½
3
Se taie dovleceii în felii. Se adaugă
30 ml (2 linguri) de apă sau unt cât o
nucă. Se lasă doar să se pătrundă.
Vinete
250 g
4½-5
3
Se taie vinetele în felii mici și se
stropesc cu 1 lingură de suc de
lămâie.
Praz
250 g
5-5½
3
Se taie prazul în felii subţiri.
Ciuperci
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Se pregătesc ciuperci mici întregi
sau feliate. Nu se adaugă apă. Se
stropesc cu suc de lămâie. Se
condimentează cu sare și piper. Se
scurg înainte de a fi servite.
Ceapă
250 g
5-6
3
Se taie cepele în felii sau jumătăţi.
Se adaugă doar 15 ml (1 lingură) de
apă.
Ardei
250 g
4½-5
3
Se taie ardeii în felii mici.
Cartofi
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Se cântăresc cartofii decojiţi și se
taie în jumătăţi sau sferturi egale.
Napi
250 g
5-5½
3
Se taie napii în cuburi mici.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
REÎNCĂLZIREA
REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR
Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-un timp mult mai scurt decât cel
necesar pentru reîncălzirea pe plitele și aragazurile obișnuite.
Utilizaţi nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel. Duratele din
tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de aproximativ +18 - +20 °C sau pentru
alimente răcite la o temperatură de circa +5 - +7 °C.
Așteptaţi minim 20 de secunde după oprirea cuptorului pentru ca temperatura să se
uniformizeze. Dacă este necesar, amestecaţi lichidul în timpul încălzirii; amestecaţi
ÎNTOTDEAUNA după încălzire. Pentru a preveni fierberea eruptivă și arderea, puneţi o
lingură sau o baghetă de sticlă în băuturi și amestecaţi-le înainte, în timpul și după
încălzire.
Aranjarea și acoperirea
Evitaţi să reîncălziţi alimente de mari dimensiuni, cum ar fi o bucată mare de carne –
acestea se supraîncălzesc și se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns. Reîncălzirea
bucăţilor mici va da rezultate mult mai bune.
REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUŞI
HRANA PENTRU BEBELUȘI: Răsturnaţi hrana într-un castron adânc din ceramică.
Acoperiţi cu un capac de plastic. Amestecaţi bine după reîncălzire! Lăsaţi să se
răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecaţi din nou și verificaţi temperatura.
Temperatura de servire recomandată: între 30- 40 °C.
Nivelurile de putere și amestecarea
Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 750 W, în timp ce altele trebuie
reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W.
Pentru indicaţii, consultaţi tabelele. În general, este recomandabil să reîncălziţi
alimentele la un nivel de putere mai mic dacă alimentele sunt delicate, sunt în cantităţi
mari sau se încălzesc foarte repede.
LAPTE PENTRU BEBELUȘI: Turnaţi laptele într-un recipient din sticlă sterilizat.
Reîncălziţi-l fără capac. Nu încălziţi niciodată biberonul bebelușului cu tetina atașată,
deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire. Agitaţi bine înainte de
perioada de așteptare și agitaţi din nou înainte de servire! Verificaţi cu grijă
temperatura laptelui și a hranei pentru bebeluș înainte de servire. Temperatura de
servire recomandată: cca. 37 °C.
Pentru rezultate optime, amestecaţi bine sau întoarceţi alimentele în timpul reîncălzirii.
Dacă este posibil, amestecaţi alimentele din nou înainte de a le servi.
OBSERVAŢIE:
Aveţi grijă când încălziţi lichide și hrană pentru bebeluși. Pentru a preveni fierberea
eruptivă a lichidelor și arderea, amestecaţi lichidele înainte, în timpul și după încălzire.
Lăsaţi lichidele în cuptorul cu microunde pe durata de așteptare. Vă recomandăm să
puneţi o lingură de plastic sau o baghetă de sticlă în lichide. Evitaţi supraîncălzirea (și
implicit deteriorarea) alimentelor.
Este preferabil să subestimaţi timpul de preparare și să îl prelungiţi dacă este necesar.
Hrana pentru bebeluși trebuie verificată cu mare atenţie înainte de servire, pentru a
preveni arderea.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.
Încălzirea și duratele de așteptare
Când încălziţi un aliment pentru prima dată este recomandabil să notaţi durata
utilizată, pentru a o putea folosi și în viitor.
Asiguraţi-vă că alimentele reîncălzite sunt încălzite uniform.
Așteptaţi câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea temperaturii
alimentelor.
Durata de așteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu se
specifică altă durată în tabel.
Aveţi grijă când încălziţi lichide și hrană pentru bebeluși. Consultaţi și capitolul cu
măsuri de siguranţă.
11
RO
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
RO
Reîncălzirea lichidelor și alimentelor
Aliment
Porţie
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.
Aliment
Porţie
Putere Timp
(min.)
Băuturi
150 ml
750W
(cafea,
(1 ceașcă)
lapte, ceai,
250 ml
apă la
(1 cană)
temperatura
camerei)
Supă (rece)
Tocană
(rece)
Paste cu
sos (reci)
Paste
umplute cu
sos (reci)
250 g
450 g
350 g
350 g
350 g
750W
600 W
600 W
600 W
1½-2
Durată
Instrucţiuni
de
așteptare
(min.)
1-2
2-2½
3-3½
4-4½
5-6
4-5
4½-5½
2-3
2-3
3
3
Se toarnă într-o ceașcă din
ceramică și se reîncălzesc
fără capac. Se așează
ceașca (150 ml) sau cana
(250 ml) în centrul platoului
rotativ. Se amestecă cu
grijă înainte și după durata
de așteptare.
Se toarnă într-un castron
din ceramică adânc.
Se acoperă cu un capac
de plastic.
Se amestecă bine după
reîncălzire. Se amestecă
din nou înainte de servire.
Putere Timp
(min.)
Platou mixt
(rece)
300 g
400 g
600 W
Alimente
preparate
congelate
300 g
400 g
600 W 11½-12½
13-14
Durată
Instrucţiuni
de
așteptare
(min.)
5-6
6-7
3
Se așează 2-3 alimente
reci pe un platou din
ceramică. Se acoperă cu
folie specială pentru
microunde.
4
Așezaţi vasul special
pentru microunde cu
alimentele preparate
congelate (-18 °C) pe
platoul rotativ. Găuriţi folia
din plastic sau acoperiţi cu
folie specială pentru
microunde. După
reîncălzire, așteptaţi
4 minute.
Reîncălzirea laptelui și a hranei pentru bebeluși
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.
Se pune tocana într-o
farfurie de ceramică
adâncă. Se acoperă cu un
capac de plastic.
Se amestecă din când în
când în timpul reîncălzirii,
înainte de perioada de
așteptare și înainte de
servire.
Aliment Porţie Putere Timp
Se așează pastele (de ex.
spaghetti sau tăieţei) pe o
farfurie de ceramică
întinsă. Se acoperă cu folie
specială pentru microunde.
Se amestecă înainte de a fi
servite.
Se așează pastele umplute
(de ex. ravioli, tortellini)
într-un castron din
ceramică adânc. Se
acoperă cu un capac de
plastic. Se amestecă din
când în când în timpul
reîncălzirii, înainte de
perioada de așteptare și
înainte de servire.
Hrană
pentru
bebeluși
(legume
+ carne)
190 g
600 W
30 sec.
2-3
Se varsă într-un castron adânc
din ceramică. Se acoperă cu un
capac. Se amestecă după
preparare. Se așteaptă
2-3 minute. Înainte de servire,
se amestecă bine și se verifică
temperatura cu atenţie.
Budincă
pentru
bebeluși
(cereale
+ lapte +
fructe)
190 g
600 W
20 sec.
2-3
Se varsă într-un castron adânc
din ceramică. Se acoperă cu un
capac. Se amestecă după
preparare. Se așteaptă
2-3 minute. Înainte de servire,
se amestecă bine și se verifică
temperatura cu atenţie.
2-3
Se amestecă sau se agită bine
și se varsă într-un recipient din
sticlă sterilizat. Se așează în
centrul platoului rotativ. Se
încălzește fără capac. Se agită
bine și se așteaptă cel puţin
3 minute. Înainte de servire, se
agită bine și se verifică
temperatura cu atenţie.
Lapte
100 ml 300 W 30-40 sec.
pentru
bebeluși
1 min. 1min.
200 ml
10 sec.
12
Durată
Instrucţiuni
de
așteptare
(min.)
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
DECONGELAREA
RO
Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere
pentru decongelare (180 W,
).
Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor congelate.
Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval scurt de timp. Acesta
poate fi un avantaj extraordinar dacă aveţi musafiri neanunţaţi.
Aliment
Carnea de pasăre congelată trebuie să fie complet dezgheţată înainte de a fi gătită.
Îndepărtaţi legăturile metalice și ambalajele pentru a permite scurgerea apei
dezgheţate.
Carne
Carne tocată
Așezaţi alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceţi-le pe partea
cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeţi lichidul rezultat și
îndepărtaţi pe cât posibil măruntaiele.
Verificaţi alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc.
Dacă părţile mai mici sau mai subţiri încep să se încălzească, acestea pot fi protejate
cu fâșii mici de folie de aluminiu până la terminarea decongelării.
Friptură de
porc
Timp
(min.)
500 g
10-12
250 g
7-8
Durată de Instrucţiuni
așteptare
(min.)
5-20
Așezaţi carnea pe o farfurie de
ceramică întinsă. Protejaţi
marginile mai subţiri cu folie de
aluminiu.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de
decongelare!
15-40
Mai întâi așezaţi bucăţile de pui
cu partea cu piele în jos,
respectiv puiul întreg cu pieptul
în jos pe un platou din ceramică.
Protejaţi părţile mai subţiri, cum
sunt aripile, cu folie de aluminiu.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de
decongelare!
5-20
Așezaţi peștele congelat pe
mijlocul unui platou din ceramică.
Așezaţi părţile mai subţiri sub
cele mai groase.
Protejaţi capetele subţiri cu folie
de aluminiu. Întoarceţi pe partea
cealaltă după jumătate din timpul
de decongelare!
Pui
În cazul în care carnea de pasăre se încălzește la suprafaţă, întrerupeţi dezgheţarea și
așteptaţi 20 de minute înainte de a continua.
Decongelarea peștelui, a cărnii roșii și a cărnii de pasăre trebuie realizată cu pauze.
Durata de așteptare până la decongelarea completă variază în funcţie de cantitatea
decongelată. Consultaţi tabelul de mai jos.
Sugestie:
Porţie
Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele mai groase,
iar cantităţile mai mici necesită mai puţin timp decât cele mai mari.
Aveţi în vedere această sugestie atunci când congelaţi și
decongelaţi alimente.
Bucăţi de pui
500 g 12-14
(2 buc.)
Un pui întreg
1000 g
Pește
File de pește
Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18 până la
-20 °C, folosiţi ca reper tabelul următor.
Fructe
Fructe de
pădure
Pâine
Chifle
(1 bucată de
cca. 50 g)
Toast/
Sandvici
Pâine
germană
(făină de grâu
+ făină de
secară)
13
25-28
250 g
6-7
(2 buc.)
400 g 11-13
(4 buc.)
250 g
6-7
5-10
Împrăștiaţi fructele pe un platou
rotund din sticlă (cu diametru
mare).
2 buc.
4 buc.
1½-2
3-4
5-10
250 g
4-5
500 g
8-10
Așezaţi chiflele în cerc sau
pâinea orizontal pe un șerveţel,
în centrul platoului rotativ.
Întoarceţi pe partea cealaltă după
jumătate din timpul de
decongelare!
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
RO
Ghid pentru grill
GRILL
Elementul de încălzire al grill-ului se află sub partea superioară a cuptorului. Acesta
funcţionează când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Rotaţia platoului rotativ
contribuie la rumenirea uniformă a alimentelor. Preîncălzirea grill-ului timp de 4 minute
va accelera rumenirea alimentelor.
Recipiente pentru grill:
Trebuie să fie rezistente la foc și pot să conţină metal. Nu utilizaţi recipiente din plastic,
deoarece se pot topi.
Alimentele adecvate pentru prepararea la grill:
Cotlete, cârnaţi, fripturi, hamburgeri, șuncă și costiţă afumată, felii subţiri de pește,
sandviciuri și toate tipurile de toast cu toppinguri.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ:
Când utilizaţi numai grill-ul, asiguraţi-vă că elementul de încălzire al grill-ului se află
sub plafon în poziţie orizontală, nu pe peretele din spate în poziţie verticală. Reţineţi că
alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altă poziţie în
instrucţiuni.
Preîncălziţi grill-ul înainte de a prepara alimente proaspete sau congelate.
Utilizaţi ca reper nivelurile de putere și timpii pentru grill din acest tabel.
Alimente Porţie
proaspete
MICROUNDE + GRILL
Acest mod de preparare combină căldura radiată de grill cu viteza de preparare la
microunde. Funcţionează numai când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește.
Datorită rotaţiei platoului rotativ, alimentele se rumenesc uniform. Pentru acest model
sunt disponibile trei moduri combinate:
600 W + Grill, 450 W + Grill și 300 W + Grill.
Recipiente pentru modul de preparare la microunde + grill
Folosiţi recipiente prin care pot să pătrundă microundele. Recipientele trebuie să fie
rezistente la foc. Nu folosiţi recipiente metalice când utilizaţi modul combinat. Nu
utilizaţi recipiente din plastic, deoarece se pot topi.
Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + grill:
Alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat includ toate tipurile de
alimente gătite care necesită reîncălzire și rumenire (de ex. paste la cuptor), precum și
alimentele care necesită un timp de preparare scurt pentru a se rumeni la suprafaţă.
De asemenea, acest mod poate fi utilizat pentru porţiile mari de alimente pentru care
se dorește obţinerea unei cruste rumene și crocante (de ex. bucăţi de pui, care trebuie
întoarse pe partea cealaltă la jumătatea timpului de preparare). Pentru detalii
suplimentare, consultaţi tabelul pentru grill.
Durată Putere 1.
2.
Instrucţiuni
de preDurată Durată
încălzire
pe o
pe
(min.)
parte partea
(min.) cealaltă
(min.)
Felii de
toast
4 buc.
(4x25 g)
5
Numai
grill
6-7
5-6
Se așează feliile de
toast una lângă alta
pe suport.
Chifle
(gata
coapte)
2-4 bucăţi
3
Numai
grill
3-4
2-3
Se așează chiflele cu
partea de jos în sus,
în cerc, direct pe
suportul metalic.
Roșii la grill
250 g
(2 buc.)
5
300 W
+ Grill
5½-6½
--
Se taie roșiile în
jumătate. Se pune
sare, piper și se
presară brânză
deasupra. Se așează
în cerc pe o farfurie
întinsă din sticlă
termorezistentă. Se
așează farfuria pe
suport.
Toast
Hawaii
2 buc.
(300 g)
5
300 W
+ Grill
7-9
--
Se rumenesc în
prealabil feliile de
pâine. Se așează
feliile de toast cu
toppingul (jambon,
ananas, felii de
brânză) una lângă
alta pe suport. După
preparare, se
așteaptă 2-3 minute.
5
300 W
+ Grill
11-13
10-12
Se pregătesc
bucăţile de pui, cum
ar fi aripioare sau
ciocănele, cu ulei și
condimente. Se
așează în cerc pe
suport, cu oasele
spre centru. După
prepararea la grill, se
așteaptă 2-3 minute.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ:
Când utilizaţi modul de preparare combinat (microunde + grill), asiguraţi-vă că
elementul de încălzire a grill-ului se află sub plafon și în poziţie orizontală, nu pe
peretele din spate în poziţie verticală. Alimentele trebuie așezate pe suportul înalt,
dacă instrucţiunile nu recomandă altă poziţie. În caz contrar, acestea trebuie așezate
direct pe platoul rotativ. Consultaţi instrucţiunile din următorul tabel.
Aripi de pui 400-500 g
(reci)
(6 buc.)
Întoarceţi alimentele dacă doriţi să le rumeniţi pe ambele părţi.
14
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
Ghid de preparare (continuare)
Ghid pentru grill (continuare)
Alimente Porţie
proaspete
Cartofi
copţi
Paste
congelate
500 g
400 g
SUGESTII SPECIALE
Durată Putere 1.
2.
Instrucţiuni
de preDurată Durată
încălzire
pe o
pe
(min.)
parte partea
(min.) cealaltă
(min.)
5
---
Gratin de
pește
congelat
400 g
Felii de
pizza
congelate
250 g
(8 buc.)
---
Tartă
congelată
200-250 g
(1-2 buc.)
---
---
450 W
+ Grill
600 W
+ Grill
600 W
+ Grill
10-12
14-16
16-18
300 W
+ Grill
12-13
300 W
+ Grill
4-6
--
3-4
3-4
---
---
TOPIREA UNTULUI
Se pun 50 g de unt într-un vas mic și adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de
plastic.
Se încălzește 30-40 secunde la 750 W, până când untul se topește.
TOPIREA CIOCOLATEI
Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzesc 3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topește.
Se amestecă o dată sau de două ori în timpul topirii. Folosiţi mănuși speciale pentru
cuptor pentru a scoate vasul!
Se taie cartofii în
jumătate și se
așează în cerc pe
suport, cu partea
tăiată pe grill. Se
unge partea tăiată cu
ulei de măsline și
condimente. După
prepararea la grill, se
așteaptă 3 minute.
TOPIREA MIERII CRISTALIZATE
Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic și adânc, din sticlă.
Se încălzește 20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topește.
Se pun pastele
congelate (-18 °C),
de ex. lasagna,
tortellini sau
canneloni, într-un
vas din sticlă
termorezistentă de
dimensiune
adecvată și se
așează vasul pe
suport.
TOPIREA GELATINEI
Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece.
Se așează gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă termorezistentă.
Se încălzește timp de 1 minut la 300 W.
Se amestecă după topire.
PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ȘI PRĂJITURI)
Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr și 250 ml apă rece.
Se prepară fără capac într-un bol de sticlă termorezistentă, timp de 3½ - 4½ minute, la
750 W, până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în timpul
preparării.
Se pune gratinul de
pește congelat
(-18 °C) pe o farfurie
din sticlă
termorezistentă de
dimensiune
corespunzătoare și
se așează farfuria pe
suport.
PREPARAREA GEMULUI
Se pun 600 g de fructe (de ex. amestec de fructe de pădure) într-un bol de sticlă
termorezistentă potrivit, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr cu conservant și se
amestecă bine.
Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la 750 W.
Se amestecă de câteva ori în timpul preparării. Se toarnă direct în borcane mici cu
capace cu filet. Se așteaptă 5 minute înainte de montarea capacului.
Se pun feliile de
pizza congelate
(-18 °C) sau minigustările în cerc, pe
suport.
PREPARAREA BUDINCILOR
Se amestecă praf de budincă cu zahăr și lapte (500 ml) respectând instrucţiunile
producătorului și se amestecă bine. Se folosește un bol din sticlă termorezistentă
adecvat, cu capac. Se prepară acoperit timp de 6½ - 7½ minute, la 750 W.
Se amestecă bine de câteva ori în timpul preparării.
Se așează bucăţile
de tartă congelate
(-18 °C), una lângă
cealaltă pe suport.
După decongelare,
se așteaptă 5
minute.
RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE
Se împrăștie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de
dimensiune medie.
Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii timp de 3½ - 4½ minute, la 600 W.
Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute. Folosiţi mănuși speciale pentru cuptor pentru a
scoate vasul!
15
RO
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†yvU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYYGht
RO
Curăţarea cuptorului cu microunde
Specificaţii tehnice
Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curăţate
regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi şi resturi de alimente:
• Suprafeţele interioare şi exterioare
• Uşa şi elementele de etanşare ale uşii
• Platoul rotativ şi inelele rotative
SAMSUNG îşi îmbunătăţeşte constant produsele. Prin urmare, atât
designul, cât şi aceste instrucţiuni de utilizare pot fi modificate fără
înştiinţare prealabilă.
Asiguraţi-vă că elementele de etanșare ale ușii sunt
ÎNTOTDEAUNA curate și că ușa se închide corespunzător.
Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeţelor,
ceea ce poate să afecteze funcţionarea aparatului și să determine
apariţia unor pericole;
1. Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o cârpă moale și apă cu săpun. Clătiţi și
uscaţi.
2. Îndepărtaţi stropii sau petele de pe suprafeţele interioare sau de pe inelul
rotativ cu o cârpă îmbibată cu apă și săpun. Clătiţi și uscaţi.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute,
așezaţi o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziţi timp de
zece minute la putere maximă.
4. Spălaţi platoul manual sau în mașina de spălat vase de câte ori este necesar.
NU vărsaţi apă în orificiile de ventilaţie. NU FOLOSIŢI produse
abrazive sau solvenţi chimici. Atunci când curăţaţi elementele de
etanșare ale ușii, asiguraţi-vă că nu există resturi:
•
•
Acumulate
Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii
Model
GW71E
Sursă de alimentare
230 V ~ 50 Hz
Consum de energie
Microunde
Grill
Mod combinat
1100 W
950 W
2050 W
Putere generată
100 W/750 W (IEC-705)
Frecvenţă de funcţionare
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metodă de răcire
Ventilator cu motor
Dimensiuni (L x Î x A)
Exterior
Cavitate cuptor
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Volum
20 litri
Greutate
Netă
Aprox. 15 kg
Curăţaţi interiorul cuptorului cu microunde după fiecare utilizare
cu o soluţie de detergent slab; lăsaţi cuptorul să se răcească
înainte de a-l curăţa, pentru a evita arsurile.
16
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0-801-1-SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
MIKROTALASNA PEĆNICA
Uputstvo za upotrebu i vodič za kuvanje
MW71E
Pećnica..................................................................................... 2
Dodatni elementi ...................................................................... 2
Kontrolna tabla ......................................................................... 2
Upotreba ovog korisničkog priručnika...................................... 3
Mere predostrožnosti ............................................................... 3
Instaliranje mikrotalasne pećnice ............................................. 4
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem ..................... 5
Kuvanje / Podgrevanje ............................................................. 5
Nivoi snage............................................................................... 5
Prekidanje kuvanja................................................................... 6
Podešavanje vremena kuvanja................................................ 6
Ručno odmrzavanje hrane ....................................................... 6
Korišćenje funkcije trenutnog podgrevanja/kuvanja................. 6
Postavke trenutnog podgrevanja/kuvanja................................ 6
Izbor dodatnih elemenata......................................................... 6
Pripremanje roštilja................................................................... 7
Kombinovanje mikrotalasne pećnice i roštilja .......................... 7
Vodič za posuđe....................................................................... 8
Vodič za kuvanje ...................................................................... 9
Čišćenje mikrotalasne pećnice............................................... 16
Tehničke specifikacije ............................................................ 16
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Pećnica
Kontrolna tabla
VENTILACIONI OTVORI
SIJALICA
SR
VRATA
ROŠTILJ
DUGME ZA
PODEŠAVANJE
SNAGE KUVANJA
TAJMERG
DUGME
1
2
OBRTNO POSTOLJE
BRAVE NA VRATIMA
4
DUGME ZA
OTVARANJE VRATA
SIGURNOSNI OTVORI
ZA ZATVARANJE
OBRTNI PRSTEN
SPOJNICA
5
Dodatni elementi
Zavisno od toga koji ste model kupili, dobićete nekoliko dodatnih
elemenata koje možete da koristite na različite načine.
6
1. Spojnica, već postavljena na osovinu motora u osnovi
pećnice.
Primena: Spojnica okreće obrtno postolje.
3
2. Obrtni prsten, postavlja se na sredinu pećnice.
Primena: Obrtni prsten drži obrtno postolje.
3. Obrtno postolje, postavlja se na obrtni prsten tako da se
centrom pričvrsti za spojnicu.
Primena: Obrtno postolje služi kao glavna površina za
kuvanje, a može se lako izvaditi radi
čišćenja.
4. Metalna rešetka, postavlja se na obrtno postolje.
Primena: Metalna rešetka se može koristiti za roštilj i
kombinovano kuvanje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NEMOJTE koristiti mikrotalasnu pećnicu bez obrtnog prstena i
obrtnog postolja.
2
ODMRZAVANJE
DUGME ZA IZBOR SNAGE KUVANJA
DUGME TAJMERA
ROŠTILJ
KOMBINOVANO
TRENUTNO PODGREVANJE
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Upotreba ovog korisničkog priručnika
Mere predostrožnosti
Kupili ste SAMSUNG mikrotalasnu pećnicu. Ovo uputstvo za
upotrebu sadrži mnoštvo važnih informacija o kuvanju u
mikrotalasnoj pećnici.
• Mere predostrožnosti
• Pogodni dodatni elementi i posuđe
• Korisni saveti za kuvanje
Na prvim stranicama priručnika pronaći ćete ilustracije pećnice i, još
važnije, kontrolne table, koje će vam pomoći da se snađete sa
dugmadima.
U detaljnim opisima procedura, koriste se tri različita simbola.
VAŽNA UPUTSTVA U VEZI BEZBEDNOSTI.
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU
UPOTREBU.
Pre kuvanja hrane ili tečnosti u mikrotalasnoj pećnici, proverite da li
ste preduzeli sledeće bezbednosne mere predostrožnosti.
Važno
Napomena
Upozorenje
•
Koristite isključivo posuđe koje je pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj
pećnici.
NEMOJTE koristiti metalne posude, tanjire sa pozlaćenim ili posrebrenim
rubovima, ražnjeve, viljuške itd.
Uklonite žičane veze za zatvaranje papirnih ili plastičnih kesa.
Razlog: Postoji mogućnost stvaranja električnog luka ili varnica što može
oštetiti pećnicu.
• Pri zagrevanju hrane u plastičnim ili papirnim posudama, nadgledajte rad
pećnice jer se mogu zapaliti.
Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za sušenje papira ili odeće.
• Za kuvanje ili podgrevanje malih količina hrane potrebno je kraće vreme.
Ako ne skratite vreme kuvanja, mogu se pregrejati i zagoreti.
• Ako primetite dim, isključite uređaj pomoću prekidača ili iz struje i ne otvarajte
vrata da bi se eventualni plamen sam ugasio.
• Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj pećnici može dovesti do zakasnelog
eruptivnog vrenja, pa morate biti obazrivi pri rukovanju posudom. Da biste
sprečili ovu pojavu
UVEK sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja
pećnice da bi se temperatura izjednačila.
Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno, i OBAVEZNO promešajte nakon
grejanja.
U slučaju da se opečete, pratite sledeća uputstva za PRVU POMOĆ::
* Opečeni deo tela potopite u hladnu vodu u trajanju od najmanje 10
minuta.
* Pokrijte ga čistim, suvim zavojem.
* Ne nanosite nikakve kreme, ulja ili losione.
• NIKADA nemojte puniti posudu do vrha, a koristite samo posude koje su šire
pri vrhu nego pri dnu da tečnost ne bi iskipela. Boce sa uzanim grlićem mogu
eksplodirati ako se previše zagreju.
NIKADA ne zagrevajte flašicu za bebu dok se na njoj nalazi cucla, jer boca
može da eksplodira ako se previše zagreje.
• Sadržaj flašica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe treba promešati ili
promućkati, a temperaturu treba proveriti pre hranjenja kako bi se izbegle
opekotine.
• Jaja u ljusci i cela kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati u mikrotalasnoj pećnici
jer mogu da eksplodiraju, čak i nakon kuvanja u mikrotalasnoj.
Takođe, ne zagrevajte hermetički zatvorene ili vakuumirane flaše, tegle,
posude, koštunjavo voće u ljusci, paradajz itd.
• Trebalo bi da redovno čistite pećnicu i uklanjate eventualne ostatke hrane.
• Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površina
pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih
situacija.
• NEMOJTE da pokrivate ventilacione otvore tkaninom ili papirom. Ti materijali
mogu da se zapale jer iz pećnice izlazi vreo vazduh.
Pećnica se može pregrejati i automatski se isključiti. Moći će da se koristi tek
kad se dovoljno ohladi.
• UVEK koristite rukavice za pećnicu kad vadite posudu iz pećnice da se ne
biste opekli.
MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA SPREČAVANJE IZLAGANJA
PREKOMERNOJ KOLIČINI MIKROTALASNE ENERGIJE
Ako se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti rizikujete da budete izloženi
štetnom dejstvu mikrotalasne enegije.
(a) Ni u kom slučaju pećnicu ne treba uključivati dok su vrata otvorena, niti dirati
sigurnosne brave (brave na vratima) ili umetati bilo šta u otvore za sigurnosno
zatvaranje.
(b) Nemojte stavljati bilo kakve predmete između vrata pećnice i otvora pećnice i
pazite da se ostaci hrane ili sredstava za čišćenje ne skupljaju na zaptivnim
površinama. Vrata i zaptivne površine vrata održavajte čistim tako što ćete ih
nakon svake upotrebe obrisati vlažnom krpom, a zatim i mekom suvom
krpom.
(c) Ne koristite pećnicu ako je oštećena, sve dok je ne popravi kvalifikovani
majstor za mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača. Naročito je
važno da se vrata pećnice pravilno zatvaraju i da ništa od sledećeg nije
oštećeno:
(1) Vrata (savijena)
(2) Šarke vrata (polomljene ili rasklimane)
(3) zaptivni sistem na vratima i zaptivne površine
(d) Pećnicu sme da podešava i popravlja samo kvalifikovani majstor za
mikrotalasne pećnice koji je prošao obuku proizvođača.
3
SR
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Mere predostrožnosti (nastavak)
SR
Instaliranje mikrotalasne pećnice
Pećnicu stavite na ravnu površinu koja se nalazi 85 cm iznad poda.
Površina bi trebalo da bude dovoljno čvrsta da bezbedno podnese
težinu pećnice.
•
NEMOJTE dodirivati grejne elemente ni unutrašnje zidove pećnice dok se
pećnica ne ohladi.
• Kabl za napajanje i utikač ne zaranjajte u vodu, a kabl za napajanje držite
dalje od vrućih površina.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen
• Kada otvarate vrata pećnice, budite za dužinu ruke udaljeni od nje.
Razlog: Vreli vazduh ili para mogu izazvati opekotine.
• Tokom rada, možda će se začuti zvuk škljocanja (naročito dok pećnica
odmrzava).
Razlog: Ovaj zvuk je normalna pojava pri promeni u naponu električne energije.
• NEMOJTE uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna. Napajanje će sa
automatski isključiti iz bezbednosnih razloga. Moći ćete normalno da je
koristite nakon 30 minuta.
Najbolje je da u pećnici uvek držite čašu vode. Voda će apsorbovati
mikrotalasnu energiju ako se pećnica slučajno uključi.
• Mikrotalasnu pećnicu nemojte postavljati unutar ormara.
20 cm
iznad
85 cm
od poda
•
•
•
•
10 cm
sa strane
1. Kada instalirate pećnicu, vodite računa da omogućite
odgovarajuću ventilaciju pećnice tako što ćete ostaviti
najmanje 10 cm (4 inča) prostora iza pećnice i sa strane,
kao i 20 cm (8 inča) prostora iznad nje.
2. Uklonite sve materijale za pakovanje iz pećnice.
Instalirajte obrtni prsten i obrtno postolje.
Proverite da li obrtno postolje može da se okreće.
3. Mikrotalasna pećnica mora biti postavljena tako da pristup
utikaču bude slobodan.
VAŽNO
•
10 cm
iza
Deci NIKADA ne treba dozvoliti da koriste mikrotalasnu pećnicu niti da se
igraju njome. Ne treba ih ostavljati bez nadzora u blizini mikrotalasne pećnice
dok je uključena. Objekte koji zanimaju decu ne treba čuvati ili sakrivati iznad
pećnice.
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom
iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu
bezbednost i daje im uputstva za upotrebu uređaja.
Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala sa uređajem.
Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne dodirnete grejne
elemente u pećnici.
NEMOJTE koristiti jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne
lopatice za struganje prilikom čišćenja stakla na vratima pećnice da ne biste
izgrebali površinu jer to može dovesti do pucanja stakla.(Ako se nalazi na
uređaju)
UPOZORENJE:
U slučaju oštećenja vrata ili zaptivnog sistema na vratima, pećnica se ne sme koristiti
dok je ne popravi stručna osoba.
UPOZORENJE:
Servisiranje i bilo kakvu popravku koja podrazumeva uklanjanje površine koja štiti od
izlaganaj mikrotalasnoj energiji sme da obavlja isključivo stručna osoba.
UPOZORENJE:
Tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama jer postoji
opasnost od eksplozije.
UPOZORENJE:
Deci dozvoljavajte da koriste pećnicu bez nadzora samo ako su dobila odgovarajuća
uputstva tako da su u stanju da je koriste bezbedno i svesna su potencijalnih opasnosti
od nepravilne upotrebe.
UPOZORENJE:
Kada se uređaj koristi u kombinovanom režimu, deca bi trebalo da ga koriste samo pod
nadzorom odraslih zbog toga što se razvija veoma visoka temperatura.
UPOZORENJE:
Spoljni delovi uređaja mogu postati vreli tokom upotrebe. Mlađoj deci ne treba
dozvoljavati da prilaze uređaju.
• Iz bezbednosnih razloga ne koristite parni čistač ili čistač koji koristi visok
pritisak za čišćenje uređaja.
4
Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti specijalnim
kablom ili odgovarajućim kablom proizvođača ili ovlašćenog
servisera.
Radi vaše bezbednosti, kabl uključite u 3-pinsku, 230 V, 50 Hz,
AC utičnicu sa uzemljenjem. Ako je kabl za napajanje uređaja
oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom.
Mikrotalasnu pećnicu ne instalirajte na vrućim ili vlažnim mestima,
npr. pored obične pećnice ili radijatora. Specifikacije za napajanje
pećnice moraju se poštovati, a produžni kabl, ako se koristi, mora
imati isti standard kao kabl za napajanje koji se dobija uz pećnicu.
Pre prve upotrebe mikrotalasne pećnice, vlažnom krpom obrišite
njenu unutrašnjost i zaptivni sistem na vratima.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Šta učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem
Kuvanje / Podgrevanje
Ako se pojavi neki od sledećih problema, pokušajte da ga rešite
pomoću predloženih rešenja.
Sledeće procedure objašnjavaju kako se kuva i podgreva hrana. UVEK SR
proverite postavke za kuvanje ako nameravate da ostavite pećnicu bez
nadzora.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja. Zatim zatvorite
vrata.
To je normalna pojava.
• U pećnici se kondenzuje voda
• Strujanje vazduha se oseća oko vrata i kućišta
• Refleksija svetla se javlja oko vrata i kućišta
• Para izlazi kroz otvore oko vrata ili ventilacione otvore
1. Postavite nivo snage na maksimum tako što ćete
okrenuti dugme za PODEŠAVANJE SNAGE
KUVANJA. (MAKSIMALNA SNAGA: 750W)
Pećnica se ne uključuje kada okrenete dugme TAJMER.
• Da li su vrata potpuno zatvorena?
Hrana se uopšte ne kuva
• Da li ste pravilo podesili tajmer?
• Da li su vrata zatvorena?
• Da niste preopteretili električno kolo pa je pregoreo osigurač ili je iskočila
sklopka?
2. Izaberite željeno vreme okretanjem dugmeta TAJMER.
Rezultat : Svetlo u pećnici se uključuje, a obrtno
postolje počinje da se okreće.
Hrana je prekuvana ili nedovoljno kuvana
• Da li ste podesili odgovarajuću dužinu kuvanja za taj tip hrane?
• Da li ste izabrali odgovarajući nivo snage?
U pećnici dolazi do varničenja i pucketanja (električni luk)
• Da niste koristili posudu sa metalim rubovima?
• Da niste u pećnici zaboravili viljušku ili neki drugi metalni objekat?
• Da li je aluminijumska folija preblizu unutrašnjih zidova?
U toku kuvanja, nivo snage možete promeniti okretanjem
dugmeta PODEŠAVANJE SNAGE KUVANJA.
Nivoi snage
Pećnica ometa signal radija ili televizora
• Dok pećnica radi, može doći do manjih smetnji na televizorima i radio
aparatima. To je normalna pojava. Da biste rešili ovaj problem, pećnicu
postavite dalje od televizora, radio aparata i antena.
Nikada nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu dok je prazna.
Možete izabrati neki od sledećih nivoa snage.
Nivo snage
Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih smernica,
obratite se lokalnom distributeru ili servisnoj službi kompanije
SAMSUNG.
Snaga
VISOKA
SREDNJE VISOKA
SREDNJA
SREDNJA NIŽA
ODMRZAVANJEG( )
NISKA / ODRŽAVANJE TOPLOTE
ROŠTILJ
KOMBINOVANO I (
)
KOMBINOVANO II (
)
KOMBINOVANO III (
)
5
MWO
ROŠTILJ
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
Ako izaberete viši nivo snage, morate skratiti vreme kuvanja.
Ako izaberete niži nivo snage, morate produžiti vreme kuvanja.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
SR
Prekidanje kuvanja
Korišćenje funkcije trenutnog podgrevanja/kuvanja
Kuvanje možete prekinuti u bilo kom trenutku kako biste proverili
hranu.
Prvo postavite hranu na sredinu obrtnog postolja i zatvorite vrata.
1. Okrenite dugme PODEŠAVANJE SNAGE KUVANJA na
Maks. snagu.
1. Privremeno prekidanje:
Otvorite vrata.
Rezultat : Kuvanje se prekida. Da bi se kuvanje
nastavilo, zatvorite vrata.
2. Okrenite dugme TAJMER da izaberete Trenutno
podgrevanje.
(napici ili supa/sos, sveže povrće).
2. Trajno prekidanje:
Okrenite dugme TAJMER u položaj “0”.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
Podešavanje vremena kuvanja
Postavke trenutnog podgrevanja/kuvanja
Preostalo vreme kuvanje podesite okretanjem dugmeta
TAJMER.
Evo nekoliko saveta i preporuka kojih se treba pridržavati pri kuvanju i
podgrevanju hrane pomoću funkcija Trenutno podgrevanje i Kuvanje.
Simboli
Ručno odmrzavanje hrane
Funkcija Odmrzavanje omogućava vam da odmrznete meso, živinu,
ribu ili hleb/kolače. Prvo postavite smrznutu hranu na sredinu obrtnog
postolja i zatvorite vrata.
1. Okrenite dugme PODEŠAVANJE SNAGE KUVANJA na
(180 W).
Snaga
Porcija
Vreme
kuvanja
Vreme nakon
kuvanja
Napici
750 W
150 ml
1 min. 35 sek. 1-2 min.
Supa/sos
(ohlađeno)
750 W
200-250 ml
3 min. 10 sek. 2-3 min.
Sveže povrće
750 W
300-350 g
5 min. 30 sek. 3 min.
Izbor dodatnih elemenata
Koristite posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu, nemojte koristiti
platične činije, tanjire, papirne čaše, ubruse, itd.
2. Okrenite dugme TAJMER da izaberete odgovarajuće
vreme.
Rezultat : Odmrzavanje počinje.
Tip jela
Ako želite izabrati kombinovani režim kuvanja (roštilj i
mikrotalase), koristite samo posuđe koje je predviđeno
za mikrotalasnu pećnicu i otporno na pečenje. Metalno
posuđe, noževi, viljuške i kašike mogu oštetiti pećnicu.
Koristite samo posude predviđene za korišćenje u mikrotalasnoj
pećnici.
6
Za više detalja o pogodnim posudama, noževima, viljuškama i
kašikama, pogledajte Vodič za posuđe na stranica 8.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Pripremanje roštilja
Kombinovanje mikrotalasne pećnice i roštilja
Roštilj omogućava brzo podgrevanje i pečenje hrane bez korišćenja
mikrotalasa. Zbog toga uz mikrotalasnu pećnicu dobijate i rešetku za
roštilj.
Za istovremeno brzo kuvanje i pečenje takođe možete koristiti i
kombinaciju mikrotalasa i roštilja.
1. Zagrejte roštilj do željene temperature tako što ćete
okrenuti dugme za podešavanje snage kuvanja do
simbola za roštilj ( ) i okrenuti dugmeTAJMER u
odgovarajući položaj.
2. Otvorite vrata i stavite hranu na rešetku.
pećnicu i otporno na pečenje. Stakleno ili keramičko posuđe su
idealni jer dozvoljavaju ravnomerno prodiranje mikrotalasa u
hranu.
UVEK koristite rukavice za pećnicu kada rukujete posuđem u
pećnici jer će postati veoma vrelo.
1. Otvorite vrata pećnice pritiskom na veliko dugme u donjem
desnom uglu kontrolne table. Stavite hranu na rešetku i
rešetku stavite na obrtno postolje. Zatvorite vrata.
3. Odgovarajuće vreme kuvanje podesite okretanjem dugmeta
TAJMER.
(Primer : 60 minuta)
Rezultat : Kuvanje počinje.
UVEK koristite posuđe koje je predviđeno za mikrotalasnu
2. Okrenite dugme za podešavanje snage kuvanja do
odgovarajućeg nivoa snage (
,
,
).
Ako se grejač tokom upotrebe roštilja bude isključivao i uključivao,
ne brinite, to je normalna pojava. Sistem je osmišljen da spreči
pregrejavanje pećnice.
Uvek koristite rukavice kada rukujete posuđem u pećnici jer bude
veoma vrelo.
3. Okrenite dugme TAJMER da izaberete odgovarajuće vreme.
(Primer : 60 minuta)
Rezultat : Kuvanje počinje.
7
Maksimalna snaga mikrotalasa za kombinovani režim mikrotalasa
i roštilja je 600 W.
SR
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodič za posuđe
SR
Kod kuvanja hrane u mikrotalasnoj pećnici, potrebno je da
mikrotalasi prodru u hranu, pa ih posuđe ne sme odbijati niti
apsorbovati.
Zato je važno voditi računa pri izboru posuđa. Ako posuđe ima
oznaku da se može koristiti u mikrotalasnoj pećnici, možete ga
bezbedno koristiti.
U sledećoj tabeli, data je lista različitih tipova posuđa uz napomene o
tome da li se i kako mogu koristiti u mikrotalasnoj pećnici.
Posuđe
Bezbedno za Komentari
korišćenje
Aluminijumska folija
Metal
•
•
Papir
•
•
Posuđe
Žičane veze za
kese za zamrzivač
Mogu izazvati električni luk ili vatru
Tanjiri, čaše,
salvete i kuhinjski
papir
Reciklirani papir
Za kratko kuvanje i podgrevanje. Mogu
poslužiti za upijanje viška vlage.
Mogu prouzrokovati električni luk.
Posebno ako je u pitanju termoplastika
otporna na visoke temperature. Neke od
ostalih vrsta plastike mogu se iskriviti ili
promeniti boju na visokim
temperaturama. Ne koristite Melamin
plastiku.
Može se koristiti za zadržavanje vlage.
Ne bi trebalo da dodiruje hranu. Vodite
računa pri uklanjanju folije jer se
oslobađa vrela para.
Samo ako su otporne na kuvanje i
pečenje. Ne bi trebalo da budu
hermetički zatvorene. Ako je potrebno,
probušite ih viljuškom.
Plastika
• Kutije
Može se koristiti u malim količinama za
zaštitu određenih delova od
prekuvavanja. Može doći do stvaranja
električnog luka ako je folija suviše blizu
zidu pećnice ili ako se koristi previše
folije.
•
Providna folija
•
Kese za zamrzivač
Tanjir za reš pečenje
Prethodno ne zagrevajte pećnicu duže
od osam minuta.
Keramičke i glinene posude
Porcelan, glinene i glazirane posude i fini
porcelan uglavnom su pogodni, osim ako
su ukrašeni metalnim rubom.
Plastificirane kutije za
jednokratnu upotrebu
Neke vrste smrznute hrane pakuju se u
ove kutije.
Voštani papir ili papir koji
odbija masnoću
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane.
Ako se pregreju, može doći do topljenja
stiropora.
Mogu da se zapale.
:Preporučuje se
:Obazrivo koristiti
:Nije bezbedno
Mogu prouzrokovati električni luk.
Mogu se koristiti, osim ako su ukrašeni
metalnim rubom.
Mogu se koristiti za zagrevanje hrane ili
tečnosti. Osetljivo staklo se može
polomiti ili naprsnuti ako se naglo
zagreje.
Poklopac se mora ukloniti. Može se
koristiti samo za podgrevanje.
Pakovanja za brzu hranu
• Posude od stiropora
•
•
•
Papirne vrećice ili
novine
Reciklirani papir ili
stakleno posuđe sa
metalnim rubovima
Stakleno posuđe
• Posuđe za pečenje
i serviranje
• Fine staklene
posude
•
Staklene tegle
8
Može se koristiti za zadržavanje vlage i
sprečavanje prskanja.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodič za kuvanje
MIKROTALASI
Vodiè za kuvanje smrznutog povræa
Mikrotalasna energija prodire u hranu tako što je privlači i apsorbuje sadržaj vode,
masti i šećera u hrani.
Mikrotalasi izazivaju brzo kretanje molekula hrane. Brzo kretanje molekula prouzrokuje
trenje, a stvorena toplota kuva hranu.
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Kuvajte pokriveno u
minimalnom trajanju - pogledajte tabelu. Nastavite sa kuvanjem dok ne budete
zadovoljni rezultatom.
Promešajte dvaput tokom kuvanja i jednom nakon kuvanja. Nakon kuvanja, dodajte so,
začinsko bilje ili maslac. Nakon kuvanja ostavite poklopac.
SR
KUVANJE
Hrana
Posuđe za kuvanje pomoću mikrotalasa.
Posuđe mora omogućiti prodiranje mikrotalasne energije kroz njega kako bi se
postigao maksimalni efekat. Metali kao što su nehrđajući čelik, aluminijum i bakar
odbijaju mikrotalase, ali mikrotalasi mogu da prodru kroz keramiku, staklo, porcelan i
plastiku kao i kroz papir i drvo. Hrana se, dakle, nikada ne sme kuvati u metalnom
posuđu.
Hrana koja se može kuvati u mikrotalasnoj pećnici:
Razne vrste hrane se mogu kuvati u mikrotalasnoj pećnici, uključujući sveže i smrznuto
povrće, voće, testenine, pirinač, zrnevlje, mahunarke, ribu i meso. Sosovi, kremovi,
supe, pudinzi i slatko takođe se mogu kuvati u mikrotalasnoj pećnici. Uopšteno
gledano, mikrotalasno kuvanje je idealnu za sve vrste hrane koje bi se inače
pripremale na štednjaku. Na primer, za topljenje margarina ili čokolade ( pogledajte
poglavlje sa savetima, tehnikama i korisnim napomenama).
Korišćenje poklopca tokom kuvanja
Tokom kuvanja, važno je da hrana bude poklopljena, jer voda koja isparava pospešuje
proces kuvanja. Hrana se može poklopiti na različite načine: npr. keramičkim tanjirom,
plastičnim poklopcem ili providnom folijom koja se može koristiti u mikrotalasnoj
pećnici.
Vreme nakon kuvanja
Po završetku kuvanja, važno je da hrana odstoji kako bi se omogućilo izjednačavanje
temperature u samoj hrani.
9
Porcija Snaga
Vreme
(min)
Vreme nakon
Uputstvo
odmrzavanja (min)
Spanać
150 g
600 W
5½-6½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
Brokoli
300 g
600 W
10-11
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašike)
hladne vode.
Grašak
300 g
600 W
8-9
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašike)
hladne vode.
Boranija
300 g
600 W
10-11
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
Mešano povrće
(šargarepa /
grašak / kukuruz)
300 g
600 W
9-10
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašike)
hladne vode.
Mešano povrće
300 g
(na kineski način)
600 W
8½-9½
2-3
Dodajte 15 ml
(1 kašiku)
hladne vode.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
SR
Vodiè za kuvanje pirinèa i testenine
Pirinač
Vodiè za kuvanje svežeg povræa
Koristite veliku vatrostalnu činiju sa poklopcem – tokom kuvanja
količina pirinča se udvostruči. Kuvajte poklopljeno.
Nakon isteka vremena kuvanja, promešajte i pre nego što odstavite
da odstoji dodajte so ili začinsko bilje i maslac.
Napomena: pirinač možda neće upiti svu vodu po isteku vremena
kuvanja.
Koristite odgovarajuću vatrostalnu činiju sa poklopcem. Dodajte 30-45 ml hladne vode
(2-3 kašike) na svakih 250 g osim ako nije preporučena druga količina vode pogledajte tabelu. Kuvajte pokriveno u minimalnom trajanju - pogledajte tabelu.
Nastavite sa kuvanjem dok ne budete zadovoljni rezultatom. Promešajte jedanput
tokom kuvanja i jedanput nakon kuvanja. Nakon kuvanja, dodajte so, začinsko bilje ili
maslac. Poklopite i odstavite da odstoji 3 minuta.
Savet:
Testenina: Koristite veliku vatrostalnu činiju. Dodajte kipuću vodu, prstohvat soli
i dobro promešajte. Kuvajte otklopljeno.
Povremeno promešajte tokom kuvanja i nakon kuvanja. Ostavite da
odstoji pokriveno, a zatim dobro ocedite.
Hrana
Porcija
Snaga
Vreme
(min)
Sveže povrće bi uvek trebalo kuvati na najvišem nivou snage mikrotalasne
pećnice (750 W).
Vreme nakon
Uputstvo
odmrzavanja (min)
Beli pirinač
(polukuvan)
250 g
750 W
17-18
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Integralni pirinač
(polukuvan)
250 g
750 W
22-23
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Mešani pirinač
(pirinač i divlji
pirinač)
250 g
750 W
18-19
5
Dodajte 500 ml
hladne vode.
Mešane žitarice
(riža + žitarice)
250 g
750 W
19-20
5
Dodajte 400 ml
hladne vode.
Testenina
250 g
750 W
11-12
5
Dodajte 1000 ml
vrele vode.
Sveže povrće isecite na komade jednake veličine. Što je sitnije
isečeno, brže će se skuvati.
Hrana
10
Porcija
Vreme
(min)
Vreme nakon Uputstvo
odmrzavanja
(min)
Brokoli
250 g
500 g
5-5½
8½-9
3
Pripremite cvetove jednake
veličine. Usmerite drške ka centru.
Mladice
prokelja
250 g
6½-7½
3
Dodajte 60-75 ml (5-6 kašika)
vode.
Šargarepa
250 g
5-6
3
Isecite šargarepu na komade
jednake veličine.
Karfiol
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Pripremite cvetove jednake
veličine. Presecite velike cvetove
na pola. Usmerite drške ka centru.
Tikvice
250 g
4-4½
3
Isecite tikvice na kriške. Dodajte
30 ml (2 kašike) vode ili parče
maslaca. Kuvajte dok ne omekša.
Plavi
patlidžan
250 g
4½-5
3
Isecite patlidžan na male komade i
isprskajte 1 kašikom soka od
limuna.
Praziluk
250 g
5-5½
3
Isecite praziluk na tanke kolutove.
Pečurke
125g
250 g
1½-2
3½-4
3
Pripremite cele sitnije pečurke ili
izrezane. Nemojte da dodajte
vodu. Isprskajte sokom od limuna.
Začinite solju i biberom. Ocedite
pre služenja.
Crni luk
250 g
5-6
3
Iseckajte luk ili ga prepolovite.
Dodajte samo 15 ml (1 kašiku)
vode.
Paprika
250 g
4½-5
3
Isecite papriku na tanke kolutove.
Krompir
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Izmerite oguljeni krompir i isecite
ga na polutke ili četvrtine jednake
veličine.
Keleraba
250 g
5-5½
3
Isecite na kockice.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
PODGREVANJE
PODGREVANJE TEÈNOSTI
U mikrotalasnoj pećnici podgrejaćete hranu mnogo brže nego u standardnoj
pećnici.
Kao vodič koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom podgrevanja.
Vreme iz tabele odnosi se na tečnosti na sobnoj temperaturi od oko +18 do
+20G°C ili na ohlađenu hranu temperature od oko +5 to +7G°C.
Uvek sačekajte da hrana odstoji najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice
da bi se temperatura izjednačila. Mešajte tokom grejanja, ako je potrebno, i
OBAVEZNO promešajte nakon grejanja. Da biste sprečili eruptivno vrenje i
moguće opekotine, treba napitke da mešate kašikom ili staklenim štapićem pre,
tokom i nakon podgrevanja.
Raspoređivanje i poklapanje
Izbegavajte da podgrevate velike komade hrane kao što su veliki komadi mesa mogu se prekuvati i isušiti pre nego što se sredina dovoljno zagreje. Manji komadi
hrane lakše će se podgrejati.
PODGREVANJE HRANE ZA BEBE
HRANA ZA BEBE: Prespite hranu u duboki keramički tanjir. Pokrijte plastičnim
poklopcem. Dobro promešajte nakon podgrevanja! Pre služenja, ostavite da
odstoji 2-3 minuta. Ponovo promešajte i proverite temperaturu. Preporučena
temperatura pri služenju. između 30-40°C.
Nivoi snage i mešanje
Neke vrste hrane mogu se podgrejati na 750 W snage, dok druge vrste hrane
treba podgrevati na 600 W, 450 W ili čak 300 W.
Za savet pogledajte tabelu. Uopšteno gledano, ako je hrana osetljiva, ima je u
velikim količinama ili ako će se vrlo brzo podgrejati (npr.pite s mesom), tu hranu je
bolje podgrejavati pomoću nižeg nivoa snage.
MLEKO ZA BEBE: Sipajte mleko u sterilizovanu staklenu flašicu. Podgrevajte bez
poklopca. Nikad ne zagrevajte flašicu za bebu dok se na njoj nalazi cucla, jer boca
može da eksplodira ako se previše zagreje. Dobro promućkajte pa ostavite da
odstoji, a zatim ponovo promućkajte pre služenja! Uvek pažljivo proverite
temperaturu mleka ili hrane za bebe pre hranjenja. Preporučena temperatura pri
služenju. oko 37G°C.
Tokom grejanja, dobro promešajte ili okrenite hranu da biste dobili najbolje
rezultate. Ako je moguće, ponovo promešajte pre služenja.
NAPOMENA:
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Da biste sprečili
eruptivno vrenje tečnosti i moguće opekotine, mešajte pre, tokom i nakon
podgrevanja. Nakon podgrevanja, ostavite tečnost da odstoji u mikrotalasnoj
pećnici. Preporučuje se da se u tečnost stavi plastična kašika ili stakleni štapić.
Izbegavajte pregrevanje (i samim tim kvarenje) hrane.
Poželjno je podesiti kraće vreme kuvanja i po potrebi naknadno dodati vreme
zagrevanja.
Hranu za bebe treba posebno pažljivo treba pre hranjenja kako ne bi došlo do
opekotina.
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom
podgrevanja.
Vreme podgrevanja i nakon podgrevanja
Pri prvom podgrevanju određene vrste hrane, korisno je zabeležiti koliko je
vremena potrebno za podgrevanje.
Uvek vodite računa da podgrejana hrana bude ravnomerno topla.
Ostavite hranu neko vreme da odstoji nakon podgrevanja - da bi se temperatura
izjednačila.
Preporučeno vreme nakon podgrevanja je 2-4 minuta, osim ako u tabeli ne stoji
drugačije.
Posebno obratite pažnju na podgrevanje tečnosti i hrane za bebe. Takođe
pogledajte poglavlje o merama predostrožnosti.
11
SR
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
Podgrevanje teènosti i hrane
SR
Hrana
Porcija
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom
podgrevanja.
Hrana
Porcija
Napici
(Kafa,
mleko, čaj,
voda na
sobnoj
temperaturi)
150 ml 750 W
(1 šolja
za kafu)
250 ml
(1 velika
šolja)
Supa
(ohlađena)
Čorba
(ohlađena)
Testenina i
sos
(ohlađena)
Filovana
testenina i
sos
(ohlađena)
250 g
450 g
350 g
350 g
350 g
Snaga Vreme
(min)
750 W
600 W
600 W
600 W
1½-2
Vreme
Uputstvo
nakon
odmrzava
nja (min)
1-2
2-2½
3-3½
4-4½
5-6
4-5
4½-5½
2-3
2-3
3
3
Sipajte u keramičku šolju i
podgrevajte nepoklopljeno.
Stavite malu šolju (150 ml)
ili veliku šolju (250 ml) na
sredinu obrtnog postolja i
pažljivo promešajte pre i
posle vremena nakon
kuvanja.
Naspite supu u duboki
keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim
poklopcem.
Dobro promešajte nakon
podgrevanja. Pre
posluženja, ponovo
promešajte.
Snaga Vreme
(min)
Vreme
Uputstvo
nakon
odmrzava
nja (min)
Ostala jela
(ohlađena)
300 g
400 g
600 W
5-6
6-7
Smrznuto
gotovo jelo
300 g
400 g
600 W 11½-12½
13-14
3
Sastavite obrok od 2-3 vrste
ohlađene hrane i stavite ga
na keramički tanjir.
Pokrijte providnom folijom
pogodnom za mikrotalasne
pećnice.
4
Stavite smrznuto gotovo
jelo u posudi predviđenoj za
upotrebu u mikrotalasnoj
pećnici (-18 °C) na obrtno
postolje. Probušite providnu
foliju ili poklopac sa
providnom folijom za
mikrotalasnu. Nakon
kuvanja, ostavite da odstoji
4 minuta.
Podgrevanje hrane i mleka za bebe
Kao vodič za podgrevanje koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i vremenom
podgrevanja.
Naspite čorbu u duboki
keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim
poklopcem.
Povremeno tokom
podgrevanja mešajte i
ponovo promešajte pre
nego što ostavite da odstoji
i pre služenja.
Hrana
Stavite testeninu (npr.
špagete ili rezance sa
jajima) na plitki keramički
tanjir. Pokrijte providnom
folijom pogodnom za
mikrotalasne pećnice.
Promešajte pre služenja.
Stavite filovanu testeninu
(npr. ravioli, tortelini) u
duboki keramički tanjir.
Pokrijte plastičnim
poklopcem. Povremeno
tokom podgrevanja mešajte
i ponovo promešajte pre
nego što ostavite da odstoji
i pre služenja.
Porcija Snaga Vreme
Hrana za 190 g 600 W 30 sekundi
bebe
(povrće
+ meso)
2-3
Prespite hranu u duboki
keramički tanjir.
Kuvajte poklopljeno. Promešajte
nakon podgrevanja.
Ostavite da odstoje 2-3 minuta.
Pre hranjenja, dobro promešajte i
pažljivo proverite temperaturu.
Kašica
za bebe
(žitarice
+ mleko
+ voće)
2-3
Prespite hranu u duboki
keramički tanjir.
Kuvajte poklopljeno. Promešajte
nakon podgrevanja.
Ostavite da odstoje 2-3 minuta.
Pre hranjenja, dobro promešajte i
pažljivo proverite temperaturu.
2-3
Promešajte ili dobro promućkajte
i prespite u sterilizovanu staklenu
flašicu. Stavite na sredinu
obrntnog postolja. Kuvajte
otklopljeno. Dobro promućkajte i
ostavite da odstoji najmanje
3 minuta. Pre hranjenja, dobro
promućkajte i pažljivo proverite
temperaturu.
190 g 600 W 20 sekundi
Mleko za 100 ml 300 W
bebe
200 ml
12
Vreme
Uputstvo
nakon
odmrzava
nja (min)
30-40
sekundi
1min. do
1min.10s.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
Svu zamrznutu hranu treba odmrzavati pomoću nivoa snage za odmrzavanje
(180 W,
).
ODMRZAVANJE
Mikrotalasi su odličan način za odmrzavanje hrane. Mikrotalasi na blag način
odmrzavaju hranu za kratko vreme. To je velika prednost ako vam stignu neočekivani
gosti.
Hrana
Smrznuta živina mora se potpuno odmrznuti pre kuvanja. Uklonite sve eventualne
metalne veze i izvadite je iz pakovanja da bi se tečnost ocedila.
Meso
Mlevena
govedina
Smrznutu hranu stavite u nepoklopljenu posudu. Na pola procesa odmrzavanja
okrenite, ocedite eventualnu tečnosti i što pre uklonite iznutrice.
Povremeno proverite da se hrana nije zagrejala.
Ako manji i tanji komadi smrznute hrane počnu da se zagrevaju, možete ih zaštititi tako
što ćete ih uviti malim trakama aluminijumske folije u toku odmrzavanja.
Svinjski
odresci
Živina
Komadi
piletine
Ako živina počne da se zagreva spolja, prekinite odmrzavanje i ostavite da odstoji 20
minuta pre nego što nastavite.
Da biste završili odmrzavanje, ostavite ribu, meso i živinu da odstoji. Vreme stajanja
nakon odmrzavanja varira zavisno od količine hrane. Pogledajte navedenu tabelu.
Savet:
Celo pile
Porcija
Vreme Vreme
Uputstvo
(min) nakon
odmrzava
nja (min)
500 g
10-12
250 g
7-8
500 g
12-14
(2 komada)
1000 g
5-20
Stavite meso na plitki
keramički tanjir. Zaštitite tanje
ivice aluminijumskom folijom.
Na polovini ciklusa
odmrzavanja, okrenite hranu!
15-40
Prvo stavite komade piletine na
plitki keramički tanjir tako da
strana sa kožicom bude
okrenuta nadole, ili ako je reč o
celom piletu, tako da grudi
budu okrenute nadole. Tanje
delove, kao što su krajevi
bataka i krila, zaštitite
aluminijumskom folijom. Na
polovini ciklusa odmrzavanja,
okrenite hranu!
5-20
Smrznutu ribu stavite na
sredinu plitkog keramičkog
tanjira.
Tanje delove stavite pod deblje
delove.
Zaštitite uže delove
aluminijumskom folijom. Na
polovini ciklusa odmrzavanja,
okrenite hranu!
25-28
Tanki komadi hrane se bolje odmrzavaju od debljih komada, a manje
količine se brže odmrzavaju od većih. Imajte na umu ovaj savet dok
zamrzavate i odmrzavate hranu.
Za odmrzavanje hrane koja ima temperaturu od -18 do - 20 °C, pridržavajte se
uputstava iz sledeće table.
Riba
Riblji fileti
Voće
Bobičasto
voće
Hleb
Kiflice (svaka
oko 50 g)
Tost /
Sendvič
Nemački hleb
(pšenično+G
raženo
brašno)
13
250 g
6-7
(2 komada)
400 g
11-13
(4 komada)
250 g
6-7
5 - 10
Rasporedite voće po plitkom
okruglom staklenom tanjiru
(velikog prečnika).
2 komada
4 komada
250 g
1½-2
3-4
4-5
5 - 10
500 g
8-10
Poređajte kifilice u krug a hleb
horizontalno po kuhinjskom
papiru koji ste stavili na sredinu
obrtnog postolja.
Na polovini ciklusa
odmrzavanja, okrenite hranu!
SR
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
SR
Vodiè za roštilj
ROŠTILJ
Grejni element za roštilj nalazi se ispod svoda unutrašnjeg prostora pećnice. U funkciji
je kada su vrata zatvorena i kada se okreće obrtno postolje. Rotacija obrtnog postolja
omogućava ravnomernije reš pečenje hrane. Hrana će se brže ispeći ako roštilj
prethodno 4 minuta zagrejete.
Posuđe za pečenje na roštilju:
Treba da bude otporno na vatru i može da sadrži metalne delove. Nemojte koristiti
nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se ono može istopiti.
Hrana pogodna za pečenje na roštilju:
Šnicle, kobasice, odresci, pljeskavice, slanina u komadu i tanko sečena slanina, tanki
riblji fileti, sendviči i sve vrste tosta sa dodacima.
VAŽNA NAPOMENA:
Kada se koristi samo roštilj, obavezno proverite da li je grejni element za roštilj ispod
svoda u horizontalnom položaju, a ne na zadnjem zidu pećnice u uspravnom položaju.
Ne zaboravite da hranu morate da postavite na visoku rešetku, osim ako u uputstvu ne
postoji neka druga preporuka.
Ako nameravate da pečete na roštilju svežu ili zamrznutu hranu, prethodno
zagrejte grejač pomoću funkcije roštilja.
Kao vodič za pečenje na roštilju koristite navedenu tabelu sa nivoima snage i
vremenom pečenja.
Sveža
hrana
Kriške
tosta
MIKROTALASI + ROŠTILJ
Ovaj režim kuvanja kombinuje toplotu koja zrači iz roštilja i brzinu kuvanja pomoću
mikrotalasa. U funkciji je samo kada su vrata zatvorena i kada se okreće obrtno
postolje. Zahvaljujući rotaciji obrtnog postolja, hrana se ravnomerno peče. Sa ovim
modelom dostupne su tri kombinacije:
600 W + roštilj, 450 W + roštilj i 300 W + roštilj
Posuđe za kuvanje kombinovanjem mikrotalasa + roštilja
Koristite posuđe kroz koje mogu da prodru mikrotalasi. Posuđe treba da bude otporno
na vatru. Pri kombinovanom režimu rada nemojte koristiti metalno posuđe. Nemojte
koristiti nijednu vrstu plastičnog posuđa jer se ono može istopiti.
Hrana koja se može kuvati kombinovanjem mikrotalasa + roštilja:
Hrana podesna za kombinovani režim kuvanja uključuje sve vrste već spremljene
hrane koju je potrebno podgrejati i zapeći (npr. zapržena testenina), kao i jela koja se
za kratko vreme zapeku s gornje strane. Takođe, ovaj režim se može koristiti za velike
porcije hrane kod kojih je važno da budu pečene i hrskave (npr. komadi piletine koje na
polovini procesa spremanja treba okrenuti). Za više detalja, pogledajte tabelu za roštilj.
Porcija
Vreme
Snaga 1.
2.
Uputstvo
prethodnog
strana: strana:
zagrevanja
vreme vremeG
(min.)
(min) (min)
4 komada
(4 x 25g)
5
Samo
roštilj
6-7
5-6
Stavite kriške tosta
jednu pored druge
na rešetku.
Kiflice
(već
pečene)
2-4
komada
3
Samo
roštilj
3-4
2-3
Kiflice poređajte u
krug direktno na
rešetku tako da
donja strana bude
okrenuta nagore.
Prženi
paradajz
250 g
(2 parčeta)
5
300 W
+ roštilj
5½6½
--
Isecite paradajz na
polovine. Preko
stavite so, biber i
malo sira.
Poređajte u krug na
plitki tanjir od
vatrostalnog stakla.
Stavite tanjir na
rešetku.
Tost
Hawaii
2 komada
(300 g)
5
300 W
+ roštilj
7-9
--
Prvo od krišaka
hleba napravite tost.
Stavite kriške tosta
sa dodacima (šunka,
ananas, režnjevi
sira) jedne pored
drugih na rešetku.
Nakon kuvanja,
ostavite da odstoji
2-3 minuta.
5
300 W 11-13 10-12 Pripremite komade
+ roštilj
piletine, npr. pileća
krilca ili batake, tako
što ćete ih uvaljati u
ulje i začine.
Poređajte ih u krug
na rešetku tako da
kosti budu okrenute
prema centru kruga.
Nakon pečenja na
roštilju, ostavite da
odstoje 2-3 minuta.
VAŽNA NAPOMENA:
Kada se koristi kombinovani režim rada (mikrotalasi + roštilj), obavezno proverite da li
je grejni element za roštilj ispod svoda u horizontalnom položaju, a ne na zadnjem zidu
pećnice u uspravnom položaju. Hranu morate da postavite na visoku rešetku, osim ako
u uputstvu ne postoji neka druga preporuka. U suprotnom, morate je postaviti direktno
na obrtno postolje. Pogledajte uputstva iz navedene tabele.
Pileća
400-500 g
krilca
(6 komada)
(ohlađeno)
Hrana se mora okretati da bi se zapekla sa obe strane.
14
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
Vodiè za kuvanje (nastavak)
Vodiè za roštilj (nastavak)
Sveža
hrana
Pečeni
krompir
Smrznuta
testenina
Porcija
500 g
400 g
Smrznuti
graten od
ribe
400 g
Smrznuti
mini pice
250 g
(8 kom.)
200-250 g
Smrznuti
Streusel (1-2 komada)
kolač
POSEBNE NAPOMENE
Vreme
Snaga 1.
2.
Uputstvo
prethodnog
strana: strana:
zagrevanja
vreme vremeG
(min.)
(min) (min)
5
---
---
450 W 10-12
+ roštilj
600 W 14-16
+ roštilj
--
3-4
Isecite krompir na
polutke i poređajte
ih u krug na
rešetku tako da
sečena strana
bude okrenuta ka
roštilju. Isečenu
stranu premažite
maslinovim uljem i
začinima. Nakon
kuvanja, ostavite
da odstoji
3 minuta.
TOPLJENJE ČOKOLADE
Stavite 100 g čokolade u malu duboku staklenu posudu.
Zagrevajte 3-5 sekundi na 450 W sve dok se čokolada ne otopi.
Promešajte jednom ili dvaput tokom otapanja. Za vađenje koristite rukavice!
TOPLJENJE KRISTALIZOVANOG MEDA
Stavite 20 g kristalizovanog meda u malu duboku staklenu posudu.
Zagrevajte 20-30 sekundi na 300 W sve dok se med ne otopi.
TOPLJENJE ŽELATINA
Suve listove želatina (10 g) potopite u hladnu vodu na 5 minuta.
Ocedite želatin i stavite ga u malu vatrostalnu činiju.
Zagrevajte 1 minut na 300 W.
Promešajte nakon otapanja.
Stavite smrznutu
testeninu (-18 °C),
npr. lazanje,
torteline ili
kanelone u u
vatrostalnu činiju
odgovarajuće
veličine i stavite je
na rešetku.
600 W 16-18
+ roštilj
3-4
---
300 W 12-13
+ roštilj
---
Poređajte
smrznute mini pice
(-18 °C) ili mini kiš
u krug na rešetki.
---
300 W
+
roštilj
---
Poređajte
smrznute komade
kolača (-18 °C)
jedne pored drugih
na rešetku.
Nakon
odmrzavanja,
ostavite da odstoji
5 minuta.
4-6
TOPLJENJE MASLACA
Stavite 50 g maslaca u malu duboku staklenu posudu. Pokrijte plastičnim
poklopcem.
Zagrevajte 30-40 sekundi na 750 W sve dok se maslac ne otopi.
KUVANJE GLAZURE ILI PRELIVA (ZA KOLAČE I SITNE KOLAČE)
Pomešajte instant prah za preliv (oko 14 g) sa 40 g šećera i 250 ml hladne vode.
Kuvajte nepokriveno u vatrostalnoj činiji 3½ do 4½ minuta na 750 W,
dok glazura/preliv ne postanu providni. Promešajte dvaput tokom kuvanja.
Stavite zamrznuti
riblji graten
(-18 °C) u
vatrostalnu činiju
odgovarajuće
veličine i stavite na
rešetku.
KUVANJE DŽEMA
Stavite 600 g voća (npr. mešanog bobičastog voća) u dovoljno veliku
vatrostalnu činiju sa poklopcem. Dodajte 300 g šećera za zimnicu i dobro
promešajte.
Kuvajte poklopljeno 10-12 sekundi na 750 W.
Promešajte nekoliko puta tokom kuvanja. Prespite direktno u male tegle
sa poklopcem na zavijanje. Ostavite da odstoji poklopljeno 5 minuta.
KUVANJE PUDINGA
Pomešajte prah za puding sa šećerom i mlekom (500 ml) prateći
uputstva proizvođača i dobro promešajte. Koristite vatrostalnu činiju odgovarajuće
veličine
sa poklopcem. Kuvajte poklopljeno 6½ do 7½ minuta na 750 W.
Dobro promešajte nekoliko puta tokom kuvanja.
PRŽENJE KRIŠAKA BADEMA
Ravnomerno rasporedite 30 g seckanih badema po keramičkom tanjiru srednje
veličine.
Nekoliko puta promeđajte tokom pečenja 3½ do 4½ minuta na 600 W.
Ostavite da odstoji 2-3 minuta u pećnici. Za vađenje koristite rukavice!
15
SR
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†zyU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aYWGht
SR
Čišćenje mikrotalasne pećnice
Tehničke specifikacije
Potrebno je redovno čistiti sledeće delove mikrotalasne pećnice kako bi
se sprečilo nagomilavanje čestica masti i hrane.
• Unutrašnje i spoljne površine
• Vrata i zaptivni sistem na vratima
• Obrtno postolje i obrtni prstenovi
Kompanija SAMSUNG neprekidno radi na usavršavanju svojih
proizvoda. Specifikacije dizajna i uputstvo za korisnika mogu se
promeniti bez prethodne najave.
Model
MW71E
Izvor napajanja
230GV ~ 50 Hz
Potrošnja energije
Mikrotalasna
Roštilj
Kombinovani režim rada
1100 W
950 W
2050 W
1. Spoljne površine čistite mekom krpom i toplom sapunjavom vodom. Isperite i
osušite.
Izlazna snaga
100 W / 750 W (IEC-705)
2. Sapunjavom krpom obrišite eventualnu prosutu hranu i mrlje na unutrašnjim
površinama ili obrtnom prstenu. Isperite i osušite.
3. Da biste omekšali očvrsle čestice hrane i uklonili mirise, stavite šoljicu razblaženog
limunovog soka na obrtno postolje i zagrevajte deset minuta maksimalnom
snagom.
4. Tanjir za mikrotalasnu pećnicu perite po potrebi.
Radna frekvencija
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Metod hlađenja
Motor sa rashladnim ventilatorom
Dimenzije (Š x V x D)
Spolja
Otvor pećnice
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Zapremina
20 litra
Težina
Neto
oko 15 kg
OBAVEZNO vodite računa da zaptivni sistem na vratima bude
čist i da se vrata dobro zatvaraju.
Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja
površina pećnice što može skratiti radni vek uređaja i eventualno
dovesti do opasnih situacija.
NEMOJTE prosipati vodu u ventilacione otvore. NIKADA ne
koristite abrazivna sredstva i hemijske rastvarače. Posebno
vodite računa kada čistite zaptivne površine na vratima kako biste
bili sigurni da neće doći do:
•
•
Nagomilavanja čestica
Nepravilnog zatvaranja vrata usled nagomilavanja čestica
Čistite unutrašnjost mikrotalasne pećnice odmah nakon svake
upotrebe blagim rastvorom deterdženta, ali pre čišćenja ostavite
pećnicu da se ohladi da ne bi došlo do povreda.
16
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
POLAND
0-801-1-SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
MICROWAVE OVEN
Owner’s Instructions and Cooking Guide
GW71E
Oven............................................................................................ 2
Accessories ................................................................................. 2
Control Panel............................................................................... 2
Using this Instruction Booklet...................................................... 3
Safety Precautions ...................................................................... 3
Installing Your Microwave oven .................................................. 4
What to Do if You are in Doubt or Have a Problem .................... 5
Cooking / Reheating.................................................................... 5
Power Levels............................................................................... 5
Stopping the Cooking.................................................................. 6
Adjusting the Cooking Time ........................................................ 6
Manual Defrosting Food.............................................................. 6
Using the Instant Reheat/Cook Feature...................................... 6
Instant Reheat/Cook Settings ..................................................... 6
Choosing the Accessories........................................................... 6
Grilling ......................................................................................... 7
Combining Microwaves and the Grill .......................................... 7
Cookware Guide ......................................................................... 8
Cooking Guide ............................................................................ 9
Cleaning Your Microwave Oven ............................................... 16
Technical Specifications............................................................ 16
This manual is made with 100% recycled paper.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Oven
Control Panel
VENTILATION HOLES
LIGHT
EN
DOOR
GRILL
VARIABLE COOKING
POWER CONTROL
KNOB
TIMER
KNOB
1
2
TURNTABLE
DOOR LATCHES
ROLLER RING
COUPLER
4
OPEN DOOR
PUSH BUTTON
SAFETY INTERLOCK
HOLES
5
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied
with several accessories that can be used in a variety of ways.
6
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
Purpose
The coupler rotates the turntable.
3
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose
The roller ring supports the turntable.
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting to the coupler.
Purpose
The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for
cleaning.
4. Metal rack, to be placed on the turntable.
Purpose
The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
2
DEFROST
COOKING POWER CONTROL KNOB
TIMER KNOB
GRILL
COMBI
INSTANT REHEAT
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Using this Instruction Booklet
Safety Precautions
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain much valuable information on cooking with your
microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before cooking food or liquids in your microwave oven, please check
that the following safety precautions are taken.
•
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens;
DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver
trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
• When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven
due to the possibility of ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
• Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
• If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door
closed in order to stifle any flames;
• Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handling the container; To prevent this
situation
ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off so that the temperature can equalize.
Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
* Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
* Cover with a clean, dry dressing.
* Do not apply any creams, oils or lotions.
• NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the
top than at the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with
narrow necks may also explode if overheated.
NEVER heat a babys bottle with the teat on, as the bottle may explode if
overheated.
• The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in
microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has
ended;
Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in
shells, tomatoes etc.
• The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation;
• DO NOT cover the ventilation slots with cloths or paper. They may catch fire
as hot air is evacuated from the oven.
The oven may overheat and automatically switch itself off. It will remain
inoperable until it has cooled sufficiently.
•
ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven to avoid
unintentional burn.
At the front of the booklet you will find illustrations of the oven, and
more importantly the control panel, so that you can find the buttons
more easily.
The step-by-step procedures use three different symbols.
Important
Note
Caution
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with
the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert
anything into the safety interlock holes.
(b) Do not place any object between the oven door and front face or allow food or
cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and
door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth
and then with a soft dry cloth.
(c) Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
3
EN
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Safety Precautions (continued)
EN
Installing Your Microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85cm above the floor. The
surface should be strong enough to safety bear the weight of the oven.
•
DO NOT touch heating elements or interior oven walls until the oven be
cooled down.
• Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable
away from heated surfaces.
Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
• Stand at arms length from the oven when opening the door.
Reason: The hot air or steam released may cause scalding.
• You may notice a Clicking sound during operation(especially when the oven is
defrosting).
Reason: This sound is normal when the electrical power output is changing.
• DO NOT operate the microwave oven when it is empty. The power will be cut
off automatically for safety. You can operate normally after letting it stand for
over 30 minutes.
It is best to leave a glass of water inside the oven at all times.The water will
absorb the microwaves energy if the oven accidently started.
• The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
20 cm
above
85cm of
the floor
•
•
•
•
10 cm of
the side
1. When you install your oven, make sure there is adequate
ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4
inches) of space behind and, on the sides of the oven
and 20 cm (8 inches) of space above.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
IMPORTANT
•
10 cm
behind
Young children should NEVER be allowed to use or play with the microwave
oven. Nor should they be left unattended near the microwave oven when it is
in use. Items of interest to children should not be stored or hidden just above
the oven.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
DO NOT use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.(If provided)
WARNING:
If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been
repaired by a competent person.
WARNING:
It is hazardous for anyone other than a comperent person to carry out any service or
repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING:
Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable
to explode.
WARNING:
Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions
have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING:
When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the
oven under adult supervision due to the temperatures generated.
WARNING:
Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept
away.
• For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high
pressure cleaner.
4
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special
cord or assembly available from the manufacturer or its service
agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt,
50Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is
damaged, it must be replaced by a special cable.
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings
like next to a traditional oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected and any extension
cable used must be of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your microwave oven for the first time.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
What to Do if You are in Doubt or Have a
Problem
Cooking / Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven
unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the
door.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
1. Set the power level to maximum by turning COOKING
POWER CONTROL knob. (MAXIMUM POWER: 750W)
The oven does not start when you turn the TIMER knob.
• Is the door completely closed?
2. Set the time by turning TIMER knob.
Result :
The oven light comes on and the turntable
starts rotating.
The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
You can change the power level during cooking by turning the
COOKING POWER CONTROL knob.
Power Levels
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminium foil too close to the inside walls?
You can choose among the power levels below.
Power Level
The oven causes interference with radios or televisions
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is
operating. This is normal.To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
HIGH
MEDIUM HIGH
MEDIUM
MEDIUM LOW
DEFROST( )
LOW/KEEP WARM
GRILL
COMBI I (
)
COMBI II (
)
COMBI III (
)
If the above guidelines do not enable you to solve the problem,
contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service.
5
Output
MWO
GRILL
750 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
950 W
950 W
950 W
950 W
If you select higher power level, the cooking time must be
decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be
increased.
EN
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
EN
Stopping the Cooking
Using the Instant Reheat/Cook Feature
You can stop cooking at any time to check the food.
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking, close the
door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to Max
Power.
2. To stop Completely;
Turn the TIMER knob to “0”.
2. Turn the TIMER knob to select Instant Reheat.
(drinks or soup/sauce, fresh vegetables).
Adjusting the Cooking Time
Use only recipients that are microwave-safe.
Instant Reheat/Cook Settings
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIMER knob.
Here are a few tips and recommendations to be followed when cooking
or reheating food with whe Instant Reheat and Cooking Feature.
Symbols Serving Type
Manual Defrosting Food
The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or Bread/
Cake. First, place the frozen food in the centre of the turntable and
close the door..
Portion
Cooking Time Standing Time
Drinks
750 W
150 ml
1 min 35 sec
1-2 min.
Soup/Sauce
(chilled)
750 W
200-250 ml
3 min 10 sec
2-3 min.
Fresh
vegetables
750 W
300-350 g
5 min 30 sec
3 min.
Choosing the Accessories
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
(180W).
Use microwave-safe recipients; do not use plastic containers, dishes,
paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode (grill and
microwave), use only dishes that are microwave-safe and
oven-proof. Metallic cookware or utensils may damage
your oven.
2. Turn the TIMER knob to select the appropriate time.
Result :
Defrosting begins.
Power
Use only recipients that are microwave-safe.
6
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 8 .
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Grilling
Combining Microwaves and the Grill
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave
oven.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook
quickly and brown at the same time.
1. Preheat the grill to the required temperature, by turning the
cooking power control knob to grill symbol( ) and
turning the TIMER knob to the appropriate.
2. Open the door and place the food on the rack.
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to
penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the
oven, as they will be very hot.
1. Open the oven door by pushing the large button in the
bottom right-hand corner of the control panel. Place the
food on the rack and the rack on the turntable. Close the
door.
2. Turn the Cooking Power Control knob to the appropriate
power Level (
,
,
).
3. Select the appropriate cooking time by the turning the TIMER
knob.
(Example : 60 minutes)
Result :
Cooking start.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
3. Turn the TIMER knob to select the appropriate time.
(Example : 60 minutes)
Result :
Cooking start.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This
system is designed to prevent overheating of the oven.
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as
they will be very hot.
7
The maximum microwave power for the combined microwave and
grill mode is 600W.
EN
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cookware Guide
EN
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish
used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates
whether and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
MicrowaveSafe
Comments
Aluminium foil
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close to
the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and earthenware
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
May catch fire.
May cause arcing.
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper or
metal trims
Glassware
Glassware
• Oven-to-table ware
•
Fine glassware
•
Glass jars
Dishes
Freezer bag twist
ties
Metal
•
•
Paper
•
•
Plates, cups,
napkins and
Kitchen paper
Recycled paper
Plastic
• Containers
May cause arcing.
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Cling film
•
Freezer bags
:Recommended
:Use Caution
:Unsafe
8
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Wax or grease-proof paper
May cause arcing or fire.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide
MICROWAVES
Cooking Guide for frozen vegetables
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat
and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
COOKING
Food
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways:
e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to
even out within the food.
9
Portion Power
Time
(min.)
EN
Standing
Instructions
Time(min.)
Spinach
150g
600W
5½-6½
2-3
Add 15 ml (1
tablespoon) cold water.
Broccoli
300g
600W
10-11
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) cold
water.
Peas
300g
600W
8-9
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) cold
water.
Green Beans
300g
600W
10-11
2-3
Add 15 ml (1 tbsp) cold
water.
Mixed
Vegetables
(carrots/peas/
corn)
300g
600W
9-10
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) cold
water.
Mixed
Vegetables
(Chinese style)
300g
600W
8½-9½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp) cold
water.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide(continued)
EN
Cooking Guide for rice and pasta
Cooking Guide for fresh vegetables
Rice:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking
time is finished.
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
Time(min.)
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.) for every
250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook covered for
the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once
during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a
standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are
cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (750 W).
Instructions
Food
Portion
Time
(min.)
Standing
Instructions
Time (min.)
White Rice
(parboiled)
250g
750W
17-18
5
Add 500 ml cold
water.
Broccoli
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Prepare even sized florets. Arrange
the stems to the centre.
Brown Rice
(parboiled)
250g
750W
22-23
5
Add 500 ml cold
water.
Brussels
Sprouts
250g
6½-7½
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Mixed Rice
(rice + wild rice)
250g
750W
18-19
5
Add 500 ml cold
water.
Carrots
250g
5-6
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250g
750W
19-20
5
Add 400 ml cold
water.
5½-6
9½-10
3
Mixed Corn
(rice + grain)
250g
500g
Prepare even sized florets. Cut big
florets into halves. Arrange stems to
the centre.
Pasta
250g
750W
11-12
5
Add 1000 ml hot
water.
Courgettes
250g
4-4½
3
Cut courgettes into slices. Add 30
ml (2 tbsp.) water or a knob of
butter. Cook until just tender.
Egg Plants
250g
4½-5
3
Cut egg plants into small slices and
sprinkle with 1 tablespoon lemon
juice.
Leeks
250g
5-5½
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125g
250g
1½-2
3½-4
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice
with salt and pepper. Drain before
serving.
Onions
250g
5-6
3
Cut onions into slices or halves. Add
only 15 ml (1 tbsp.) water.
10
Pepper
250g
4½-5
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250g
500g
5-6
9-10
3
Weigh the peeled potatoes and cut
them into similar sized halves or
quarters.
Turnip
Cabbage
250g
5-5½
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide(continued)
REHEATING
REHEATING LIQUIDS
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens
hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times
in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20°C or a
chilled food with a temperature of about +5 to +7°C.
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched
off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and
ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you
should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after
heating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the
temperature. Recommended serving temperature: between 30-40°C.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 750 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very
quickly (mince pies, for example).
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a
baby's bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature of
baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca.
37°C.
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
REMARK:
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding , stir before, during and after heating. Keep them in
the microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or
glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time
is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
11
EN
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide(continued)
EN
Reheating Liquids and Food
Food
Portion
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Portion
Power Time
(min.)
Drinks
150ml 750W
(coffee, milk, (1 cup)
tec, water with 250ml
room
(1 mug)
temperature)
1½-2
1-2
2-2½
Pour in to a ceramic cup
and reheat uncovered.
Place cup (150ml) or
mug (250ml) in the
centre of turntable, Stir
carefully before and after
standing time.
Soup (chilled)
250g
450g
750W
3-3½
4-4½
2-3
Pour into a deep ceramic
plate.
Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Stew (chilled)
350g
600W
5-6
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate.
Cover with plastic lid.
Stir occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
Pasta with
sauce
(chilled)
350g
600W
4-5
3
Put pasta (e.g. spaghetti
or egg noodles) on a flat
ceramic plate. Cover with
microwave cling film. Stir
before serving.
Filled pasta
with sauce
(chilled)
350g
600W
4½-5½
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a deep
ceramic plate. Cover with
plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
Plated Meal
(chilled)
300g
400g
600W
5-6
6-7
Frozen Ready
Meal
Standing
Instructions
Time (min.)
3
300g
400g
Power Time
(min.)
600W 11½-12½
13-14
Standing
Instructions
Time (min.)
4
Put microwave proof dish
with frozen ready meal (18°C) on the turntable.
Pierce film or cover with
microwave cling film.
After reheating stand for
4 minutes.
Reheating Baby Food and Milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion Power Time
Baby food
(vegetables
+ meat)
190g
600W
30sec.
2-3
Empty into ceramic deep
plate.
Cook covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well and
check the temperature
carefully.
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
190g
600W
20sec.
2-3
Empty into ceramic deep
plate.
Cook covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3 minutes.
Before serving, stir well and
check the temperature
carefully.
Baby milk
100ml
300W
30-40sec.
2-3
Stir or shake well and pour
into a sterilised glass
bottle. Place into the centre
of turn-table. Cook
uncovered. Shake well and
stand for at least 3 minutes.
Before serving, shake well
and check the temperature
carefully.
200ml
Plate a meal of 2-3
chilled components on a
ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
12
Standing Instructions
Time
(min.)
1min. to
1min.10sec.
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide(continued)
DEFROSTING
EN
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W,
).
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost
frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected
guests suddenly show up.
Food
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Meat
Minced
beef
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid
and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Pork
steaks
Poultry
Chicken
pieces
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted.
Please refer to the table below.
Hint:
Whole
chicken
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less
time than bigger ones. Remember this hint while freezing and
defrosting food.
Fish
Fish fillets
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to - 20 °C, use the
following table as a guide.
Fruits
Berries
Bread
Bread rolls
(each ca.
50 g)
Toast/
Sandwich
German
bread
(wheat+
rye flour)
13
Portion
Time
(min.)
500g
10-12
250g
7-8
500g
(2 pcs)
12-14
1000g
25-28
250g
(2 pcs)
400g
(4 pcs)
6-7
Standing Instructions
Time
(min.)
5-20
Place the meat on a flat ceramic
plate. Shield thinner edges with
aluminium foil.
Turn over after half of defrosting
time!
15-40
First, put chicken pieces first skinside down, whole chicken first
breast-side-down on a flat
ceramic plate. Shield the thinner
parts like wings and ends with
aluminium foil. Turn over after half
of defrosting time!
5-20
Put frozen fish in the middle of a
flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts under
the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over after half
of defrosting time!
11-13
250g
6-7
5 - 10
Distribute fruits on a flat, round
glass dish (with a large diameter).
2 pcs
4 pcs
1½-2
3-4
5 - 10
250g
4-5
Arrange rolls in a circle or bread
horizontally on kitchen paper in
the middle of turntable.
Turn over after half of defrosting
time!
500g
8-10
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
EN
Cleaning Your Microwave Oven
Technical Specifications
The following parts of your microwave oven should be cleaned
regularly to prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door
closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and
dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a
soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive
products or chemical solvents. Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no particles:
•
•
Accumulate
Prevent the door from closing correctly
Model
GW71E
Power source
230V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1100 W
950 W
2050 W
Output power
100 W / 750 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
15 kg approx
Clean the microwave oven cavity right ofter each use with a mild
detergent solution, but let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
16
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
www.samsung.com
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
Cooking Guide(continued)
Grill Guide (continued)
Fresh
Food
Baked
Potatoes
Frozen
Pasta
Frozen
Fish Gratin
Portion
500 g
400 g
400 g
SPECIAL HINTS
Preheat Power 1. Side 2. Side Instructions
Time
Time
Time
(min.)
(min)
(min.)
5
---
---
Frozen
Pizza
Snacks
250 g
(8pcs)
---
Frozen
Streusel
Cake
200-250 g
(1-2 pcs)
---
450 W
+ Grill
600 W
+ Grill
600 W
+ Grill
10-12
14-16
16-18
300 W
+ Grill
12-13
300 W
+ Grill
4-6
--
3-4
3-4
---
---
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 750 W, until butter is melted.
Cut potatoes into
halves and put in a
circle on the rack with
the cut side to the grill.
Brush cut side with
olive oil and spices.
After grilling stand for
3 minutes.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
Put the frozen pasta (18°C), e.g. lasagne,
tortellini or canneloni
in a suitable sized
glass pyrex dish and
set on rack.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Put the frozen fish
gratin (-18°C) in a
suitable sized glass
pyrex dish and
set on rack.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 750 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Put the frozen pizza
snacks (-18°C) or mini
quiches in a circle on
the rack.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass
pyrex bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 750 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam
glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
Put the frozen cake
pieces (-18°C) side by
side on rack.
After defrosting stand
for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 750 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
15
EN
n~^Xl†ivsTWZ[_\x†luU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GX`SGYWXWGG_aZXGht
EN
Cleaning Your Microwave Oven
Technical Specifications
The following parts of your microwave oven should be cleaned
regularly to prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door
closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and
dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a
soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive
products or chemical solvents. Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no particles:
•
•
Accumulate
Prevent the door from closing correctly
Model
GW71E
Power source
230V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1100 W
950 W
2050 W
Output power
100 W / 750 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 387 mm
330 x 187 x 320 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
15 kg approx
Clean the microwave oven cavity right ofter each use with a mild
detergent solution, but let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
16
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
www.samsung.com
Download PDF

advertising