Samsung | UE32J4000AW | Samsung 32'' HD TV UE32J4000 Séria 4 Navodila za uporabo

❑❑ Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem
programu)
Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.
Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o
televizijskem programu za vse kanale glede na čas predvajanja.
NN Če pritisnete gumb INFO, se na vrhu zaslona prikaže trak z informacijami o
kanalu. Nato pritisnite gumb ENTERE, da prikažete podrobnosti programa.
●● Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala
se pomikajte z gumboma ◄, ►.
●● Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼.
Slovenščina
▶
❑❑ Shranjevanje kanalov
■■ Antena
OO MENUm → TV program → Antena → ENTERE
Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate
določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.
◀
▶
Slovenščina
■■ Samodejno iskanje
(Odvisno od države.)
OO MENUm → TV program → Samodejno iskanje → ENTERE
NN Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali
želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos
številke PIN.
●● Samodejno iskanje
◀
Antena (Običajna antena / Kabelski signal) (Odvisno od države in modela):
Za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti.
NN Če izberete možnost Običajna antena, televizor samodejno poišče
kanale in jih shrani.
Vrsta kanalov (Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni): Za izbiro vira
kanalov, ki ga želite shraniti.
Razvrščanje kanalov (odvisno od države): Izberite način za vrstni red kanalov.
Slovenščina
▶
Če izberete Kabelski signal → Digitalni in analogni, Digitalni ali Analogni
–– Izbira operaterja (odvisno od države): Za izbiro ponudnika kabelskih
storitev.
–– Način iskanja: S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih
postaj in jih shranite v televizor.
NN Če izberete možnost Hitro, lahko ročno nastavite Omrežje, Omrežni
identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov s
pritiskanjem gumba na daljinskem upravljalniku.
◀
–– Omrežje: Za izbiro načina nastavitve Omrežni identifikator med
možnostjo Samod. ali Ročno.
●● Omrežni identifikator: Če je možnost Omrežje nastavljena na
Ročno, lahko nastavite Omrežni identifikator s številskimi gumbi.
Slovenščina
▶
●● Frekvenca: Za prikaz frekvence kanala (se razlikuje glede na državo).
●● Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
●● Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
●● Možnost kabelskega iskanja
(Odvisno samo od države in kabelskih kanalov.)
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov
za iskanje v kabelskem omrežju.
◀
Začetna frekvenca / Končna frekvenca.: Za nastavitev začetne ali končne
frekvence (se razlikuje glede na državo).
Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.
Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
Slovenščina
▶
❑❑ Uporaba menija Kanal
OO MENUm → TV program → Seznam kanalov → ENTERE
■■ Seznam kanalov
◀
Možnost Seznam kanalov vsebuje kanale, ki jih televizor prikaže, ko pritisnete
gumb kanala. Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio,
Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1-5.
Pritiskajte gumb ► (možnost Način), da spremenite način kanala, ali pritiskajte
gumb ◄ (možnost (Razvrščanje), da spremenite vrstni red kanalov glede na
številko ali ime kanala na seznamu.
NN Če pritisnite gumb CH LIST na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže
zaslon z možnostjo Seznam kanalov.
Slovenščina
▶
Razvrščanje kanalov
●● Številka / Ime: Razvrščanje kanalov glede na številko ali ime kanala na
seznamu.
Način kanalov
●● Antena: Preklop na možnost Običajna antena ali Kabelski signal.
●● Uredi priljub.: Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
NN Za podrobne informacije o uporabi možnosti Uredi priljub., si oglejte
razdelek Uredi priljub..
◀
●● Priljubljeni 1-5: Prikaz vseh priljubljenih kanalov, razvrščenih v do pet skupin. ▶
Vsaka skupina ima ločen zaslon.
NN Televizor prikaže možnost Priljubljeni 1–5 samo, če ste priljubljene dodali
z možnostjo Uredi priljub..
Slovenščina
●●
●●
●●
●●
Vsi: Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
TV: Prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
Radio: Prikaže vse trenutne radijske kanale.
Podatk./Drugo: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP(Multimedia Home
Platform)- in druge kanale.
●● Analogni: Prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
◀
▶
Slovenščina
■■ Vodnik
OO MENUm → TV program → Vodnik → ENTERE
EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega
programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega
programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob
določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije
o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.
●● a Rdeči (Hitra nav.): Hiter ogled televizijskih programov na seznamu z
◀
uporabo gumbov ▲/▼/◄/►.
●● b Zeleni (Kategorija kanala): Izbira vrste kanalov, ki jih želite prikazati.
●● { Rumeni (Upravitelj urnika): Za pomik na rezervirane programe v možnosti
Upravitelj urnika.
Slovenščina
▶
■■ Upravitelj urnika
OO MENUm → TV program → Upravitelj urnika → ENTERE
Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob
določenem času. Kanal, ki ste ga rezervirali za ogled, lahko prikažete, spreminjate
ali izbrišete.
NN Za uporabo te funkcije najprej nastavite trenutni čas s funkcijo Čas → Ura v
meniju Sistem .
◀
1. Pritisnite možnost Urnik na zaslonu Upravitelj urnika. Prikaže se meni Ogled
razporeda.
2. S pritiskanjem gumbov ▲/▼/◄/► nastavite vse menije z možnostmi.
●● Antena: Izberite želeni signal za oddajanje.
●● Kanal: Izbira želenega kanala.
Slovenščina
▶
●● Ponovi.: Izberite možnost Enkrat, Ročno, Sob~Ned, Pon~Pet ali Vsak
dan za nastavitev po meri Če izberete možnost Ročno, lahko nastavite
želeni dan.
NN Izbrani dan ima oznako (c).
●● Datum: Za nastavitev želenega datuma.
NN Možnost je na voljo, če izberete možnost Enkrat v možnosti Ponovi..
●● Začetni čas: Za nastavitev želenega časa začetka.
NN Če želite urediti ali preklicati rezervirani razpored, ga izberite v možnosti
◀
Upravitelj urnika. Nato pritisnite gumb ENTERE in izberite možnost Uredi.
ali Izbriši.
Slovenščina
▶
■■ Uredi kanal
OO MENUm → TV program → Uredi kanal → ENTERE
Urejanje ali brisanje kanalov.
1. Pomaknite se na zaslon Uredi kanal.
2. Pritiskajte gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTERE.
Izbrani kanal ima oznako (c).
NN Izberete lahko več kot en kanal.
◀
NN Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
Slovenščina
▶
NN Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi kanal.
●● a Rdeči (Sprememba številke): Spreminjanje vrstnega reda kanalov na
seznamu kanalov.
–– E (Končano): Zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
NN Digitalni kanal ne podpira te funkcije, ko je Uredi številko kanala.
(odvisno od države) nastavljen na Onemogoči.
●● b Zeleni (Izbriši): Brisanje kanala s seznama kanalov.
●● { Rumeni (Zakleni. / Odkleni.): Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni
◀
mogoče izbrati in gledati. / Odklepanje zaklenjenega kanala.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala
nastavljena na Vklop.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni PIN..
Slovenščina
▶
●● } Modri (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov
naenkrat.
●●
(Pojdi na): Takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
●● k (Stran): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
●● T (Orodja): Za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z
možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
–– Razvrščanje (samo pri digitalnih kanalih): Za spreminjanje seznama,
urejenega po številki ali imenu kanala.
◀
–– Antena: Izberite želeni signal za oddajanje.
Slovenščina
▶
–– Kategorija: Sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio,
Podatk./Drugo, Analogni, Nazadnje gledano, Najbolj gledano.
Prikaže se izbrani način kanala.
–– Uredi priljub.: Neposredno se pomaknite na zaslon Uredi priljub..
–– Preimenuj kanal (samo pri analognih kanalih): Kanalu dodelite ime z
do petimi znaki. Primer: hrana, golf itd. Tako boste lažje našli in izbrali
želeni kanal.
◀
–– Informacije o kanalu: Prikaz podrobnosti izbranega kanala.
–– Informacije: Prikaz podrobnosti izbranega programa.
Slovenščina
▶
■■ Uredi priljub. t
OO MENUm → TV program → Uredi priljub. → ENTERE
Dodajanje, urejanje ali brisanje priljubljenih kanalov.
1. Pomaknite se na zaslon Uredi priljub..
2. Pritiskajte gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, in pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Izberite določen seznam priljubljenih izmed možnosti Priljubljeni 1–5 z
gumbom b (Sprem. pri.) in nato pritisnite gumb } (Dodaj.). Izbrani kanal je
dodan v možnost Priljubljeni 1–5.
NN Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v
možnosti Priljubljeni 1–5.
Slovenščina
▶
NN Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi priljub..
●● a Rdeči (Kategorija / Sprem. vr. red.)
–– Kategorija: Sprememba načina kanala na možnost Vsi, TV, Radio,
Analogni, Podatk./Drugo, Nazadnje gledano, Najbolj gledano.
Prikaže se izbrani način kanala.
–– Sprem. vr. red.: Spreminjanje vrstnega reda priljubljenih kanalov.
–– E (Končano): Zaključek spreminjanja vrstnega reda kanalov.
◀
▶
Slovenščina
●● b Zeleni (Sprem. pri.): Preklopi seznam priljubljenih med možnostmi
Priljubljeni 1–5.
●● { Rumeni (Izberi vse / Prekliči izbiro.): Izbira ali preklic vseh kanalov
naenkrat.
●● } Modri (Dodaj. / Izbriši)
–– Dodaj.: Dodajanje izbranih kanalov v možnost Priljubljeni 1-5.
–– Izbriši: Brisanje priljubljenega kanala iz možnosti Priljubljeni 1-5.
◀
▶
Slovenščina
●●
(Pojdi na): Takojšen pomik na kanal s pritiskom gumbov (0–9).
●● k (Stran): Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.
●● T (Orodja): Za prikaz menija z možnostmi. Prikazani elementi menija z
možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje in vrsto kanala.
–– Kopiraj med priljub.: Urejanje izbranega priljubljenega kanala v
možnosti Priljubljeni 1-5.
◀
––
––
––
––
Preim. priljubljene: Dodelitev lastnega imena priljubljenega kanala.
Antena: Izberite želeni signal za oddajanje.
Uredi kanal: Neposredno se pomaknite na zaslon Uredi kanal.
Informacije: Prikaz podrobnosti izbranega programa.
Slovenščina
▶
❑❑ Zaklep programa
■■ Zakl. kat. programa
(Odvisno od države.)
OO MENUm → TV program → Zakl. kat. programa → ENTERE
funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje
neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če
je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “\”.
◀
NN Elementi možnosti Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo.
Slovenščina
▶
■■ Zaklepanje kanala
OO MENUm → TV program → Zaklepanje kanala → ENTERE
Za zaklepanje kanalov v meniju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim
uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernega programa.
NN Na voljo samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Druge funkcije
■■ Nastavitve kanalov
OO MENUm → TV program → Nastavitve kanalov → ENTERE
●● Država (območje)
(Odvisno od države.)
Izberete lahko državo, da lahko televizor ustrezno izvede samodejno iskanje
oddajanih kanalov.
◀
▶
Slovenščina
●● Ročno iskanje
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizor.
NN Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.
NN Ali je možnost Ročno iskanje podprta, je odvisno od vira kanala.
●● Digitalno shranjevanje programov: Za ročno iskanje digitalnih kanalov
◀
in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb
Novo. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
–– Če izberete Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca,
Pasovna širina
–– Če izberete Antena → Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija,
Hitrost simbolov
Slovenščina
▶
●● Analogno shranjevanje programov: Iskanje analognega kanala.
Pritisnite gumb Novo za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti
Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Išči.
NN Način kanala
–– P (programski način): Po končani naravnavi so postajam na
vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal
lahko izberete tako, da v tem načinu vnesete številko mesta.
–– C (način zemeljskega kanala) / S (način kabelskega kanala): Ta
◀
načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za
posamezen zemeljski ali kabelski kanal.
Slovenščina
▶
●● Natančna nastavitev
(Samo pri analognih kanalih.)
Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno
nastaviti.
NN Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.
NN Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite možnost Ponastavitev.
●● Prenesi sezn. kanalov
(Odvisno od države.)
◀
Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik
USB.
NN Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.
NN Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.
●● Izbriši profil upravljavca CAM: Izbira ponudnika modula za pogojni dostop
za brisanje.
Slovenščina
▶
■■ Podnapisi t
OO MENUm → TV program → Podnapisi → ENTERE
S tem menijem nastavite način Podnapisi.
●● Podnapisi: Za vklop in izklop podnapisov.
●● Način podnapisov: Za nastavitev načina podnapisov.
NN Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Okvara sluha, se
samodejno aktivira način Normalno, tudi če je izbran način Okvara
sluha.
◀
●● Jezik podnapisov: Za nastavitev jezika podnapisov.
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
NN Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Slovenščina
▶
●● Primarni podnapisi: Nastavitev primarnih podnapisov.
●● Sekundarni podnapisi: Nastavitev sekundarnih podnapisov.
■■ Uredi številko kanala. (Odvisno od države.)
OO MENUm → TV program → Uredi številko kanala. → ENTERE
S tem spremenite številko kanala. Informacije o kanalu se po spremembi številke
kanala ne posodobijo samodejno.
◀
▶
Slovenščina
■■ Možnosti zvoka
(samo pri digitalnih kanalih)
OO MENUm → TV program → Možnosti zvoka → ENTERE
●● Jezik zvoka t
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.
Jezik zvoka / Primarni zvok / Sekundarni zvok: Nastavitev primarnega in
sekundarnega zvoka.
◀
NN Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.
Slovenščina
▶
●● Oblika zvočnega zapisa
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in zvočnega sprejemnika
lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in
zvočni sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.
NN Možnost Oblika zvočnega zapisa se lahko razlikuje glede na oddajo.
5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega
zvočnika z optičnim kablom.
●● Zvočni opis (ponekod ni na voljo)
◀
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja
skupaj z glavnim zvokom.
Zvočni opis: Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
Glasnost: Za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.
Slovenščina
▶
■■ Jezik teleteksta
(Odvisno od države.)
OO MENUm → TV program → Jezik teleteksta → ENTERE
●● Jezik teleteksta
NN Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
●● Primarni teletekst / Sekundarni teletekst
NN Primarni teletekst in Sekundarni teletekst morda ponekod nista
◀
podprta.
▶
Slovenščina
■■ Digitalno besedilo
(Samo v ZK.)
OO MENUm → TV program → Digitalno besedilo → ENTERE
Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja z digitalnim besedilom.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja
za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem
MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike,
znakovne storitve, animacije, grafike, video datoteke in večpredstavnostni
podatki. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med
delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na
zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje,
telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Slovenščina
▶
■■ Splošni vmesnik
OO MENUm → TV program → Splošni vmesnik → ENTERE
●● Meni splošnega vmesnika (CI): Uporabniku omogoča izbiro možnosti iz
◀
menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika
izberite glede na CI kartico.
●● Pretvorba videa CAM: Nastavitev za prekodiranje video kodeka iz modula za
pogojni dostop lahko konfigurirate ročno. Če tega ne želite uporabljati, izberite
možnost Izklop.
NN Uporabiti morate modul za pogojni dostop, ki podpira prekodiranje video
kodeka.
Slovenščina
▶
●● Informacije o aplikaciji: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je
vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za
pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor
vklopljen ali izklopljen.
1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem
trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v
modul za pogojni dostop v smeri puščice.
◀
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako,
da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali je na kanalu s kodiranim signalom prikazana slika.
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
■■ Slikovni način t
OO MENUm → Slika → Slikovni način → ENTERE
Izberite želeno vrsto slike.
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnosti Zabavno in
Standardno.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardno: Primerno za običajno okolje.
Naravno (Odvisno od modela): Primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
NN Na voljo samo če je povezan računalnik.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje slikovnih nastavitev
■■ Osvetlitev / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/
R)
Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.
NN OPOMBA
●● V analognih načinih TV, Ext., AV sistema PAL funkcija Ton barve (Z/R) ni
◀
na voljo.
●● Če priključite računalnik, je mogoče spremenite samo možnost
Osvetlitev, Kontrast, Svetlost in Ostrina.
●● Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
povezane s televizorjem.
●● Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.
Slovenščina
▶
■■ Velikost slike
OO MENUm → Slika → Velikost slike → ENTERE
Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.
NN Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
NN Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
●● Velikost slike t: Tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo
◀
več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma
uporabljate način 16:9.
Samod. široko: Velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:09.
16:09: Nastavitev slike na široki način 16:9.
Slovenščina
▶
Široka povečava: Povečava slike na razmerje, večje od 4:3.
NN Prilagoditev možnosti Položaj z gumboma ▲ in ▼.
Povečava: Povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi
velikosti zaslona.
NN Prilagoditev možnosti Povečava ali Položaj z gumboma ▲, ▼.
4:03: Sliko nastavi na običajni način (4:3).
NN Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi
◀
okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo
zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.
Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem
signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponente (1080i / 1080p) (Odvisno
od države in modela).
Hladno: Poveča ali skrči sliko 16:9 v navpični in/ali vodoravni smeri. Povečano
ali skrčeno sliko lahko pomikate levo, desno, navzgor in navzdol.
Slovenščina
▶
●● Zoom/položaj: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri
možnosti Povečava.
●● Položaj: Za prilagoditev položaja slike. Na voljo samo pri možnosti Prileganje
zaslona ali Široka povečava.
◀
▶
Slovenščina
NN OPOMBA
●● Po izbiri možnosti Prileganje zaslona v načinu HDMI (1080i / 1080p)
ali komponente (1080i / 1080p) boste morda morali poravnati sliko na
sredino (Odvisno od države in modela):
1. Izberite možnost Položaj. Pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumbe ▲, ▼, ◄ ali ►, da premaknete sliko.
●● Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite možnost
◀
Ponastavitev na zaslonu Položaj . Slika bo nastavljena na svoj privzeti
položaj.
●● Če funkcijo Prileganje zaslona uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo
odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji
zmanjšanja prevelike slike.
●● Vel. zaslona 4:3: Na voljo je samo, če je velikost slike nastavljena na Samod.
široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3 WSS ali izvirno velikost. V
različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.
Slovenščina
▶
■■ Slika v sliki (PIP) t
OO MENUm → Slika → Slika v sliki (PIP) → ENTERE
Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega
video vira. Na primer, če imate kabelski sprejemnik povezan z vhodno kabelsko
vtičnico, lahko z možnostjo slika v sliki Slika v sliki (PIP) gledate programe iz
kabelskega sprejemnika in filme iz predvajalnika Blu-ray, ki je priključen na vhodno
vtičnico HDMI. Možnost slika v sliki Slika v sliki (PIP) ne deluje v istem načinu.
NN OPOMBA
◀
●● Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), okno PIP izgine.
●● Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP
videti malce nenaravna.
Slovenščina
▶
●● Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)
◀
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Glavna slika
(Odvisno od države in modela)
Podslika
Komponenta, HDMI1, HDMI2/DVI
Televizor / AV (Odvisno od
države in modela)
Slika v sliki (PIP): Za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
Antena: Izberite vir podzaslona.
Kanal: Izberite kanal za podzaslon.
Velikost (õ / ã): Za izbiro velikosti podslike.
Položaj (ã / – / — / œ): Za izbiro položaja podslike.
Izbira zvoka: Izbira želenega zvoka v načinu Slika v sliki (PIP).
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje možnosti slike
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Slika → Dodatne nastavitve → ENTERE
Na voljo samo v načinu Standardno / Film.
Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremeniti samo možnosti Nastavitev
beline in Gama.
◀
●● Dinamični kontrast: Za prilagoditev kontrasta zaslona.
●● Črni ton: Izbira ravni črne za prilagajanje globine zaslona.
●● Barva polti: Za prilagajanje kožnega tona.
Slovenščina
▶
●● Način Samo RGB: Prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno
prilagoditev odtenka in nasičenosti.
●● Barvni prostor: Za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje
slike.
●● Nastavitev beline: Nastavite lahko barvno temperaturo slike, tako da bodo
beli predmeti videti beli in bo celotna slika videti bolj naravna.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Za prilagoditev temnosti posamezne barve
(rdeča, zelena, modra).
◀
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča,
zelena,
Ponastavitev: Ponastavitev možnosti Nastavitev beline na privzete
nastavitve.
Slovenščina
▶
●● Gama: Prilagodi primarno intenzivnost barv.
●● Osvetlj. gibanja: Za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve
gibanju na zaslonu.
NN Na voljo samo v načinu Standardno.
NN Če spremenite vrednost nastavitve možnosti Osvetlitev, Svetlost ali
Kontrast, se možnost Osvetlj. gibanja nastavi na možnost Izklop.
◀
▶
Slovenščina
■■ Možnosti slike
OO MENUm → Slika → Možnosti slike → ENTERE
NN Če priključite računalnik, je mogoče spremenite samo možnost Barvni ton.
●● Barvni ton
NN Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način
◀
nastavljen na možnost Dinamično.
NN Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so
priključene na vhode na televizorju.
●● Čisti digitalni prikaz: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate
funkcijo Čisti digitalni prikaz za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na
zaslonu.
NN Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika
prikazana z največjo kakovostjo.
Slovenščina
▶
samod. ponazor.: Za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.
NN Na voljo samo pri analognih kanalih.
NN Ob pritisku gumba INFO se prikaže vrstica moči signala.
NN Če je stolpec zelen, je signal optimalen.
●● Filter motenj MPEG: Zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.
●● Stopnja črnine HDMI: Za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino
zaslona.
NN Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).
◀
▶
Slovenščina
●● Filmski način: Za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela
filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
NN Na voljo v načinu televizorja in načinu zunanjega vhoda, ki podpira SD
(480i / 576i) in HD (1080i) razen v načinu računalnika.
NN Če zaslon ni videti naravo, spremenite možnost na Izklop / Samodejno
1 / Samodejno 2 v načinu Filmski način.
◀
▶
Slovenščina
●● Motion Plus (Odvisno od države in modela): Odstrani zamegljenost in
◀
tresenje, ki nastaneta pri prizorih s hitrim gibanjem. Če izberete možnost Po
meri, lahko ročno konfigurirate možnosti Zmanjš. zamegl. in Zmanjšanje
tresenja ter nastavite možnost Jasno gibanje LED na Vklop za ostrejšo sliko
LED. Če želite povrniti privzete nastavitve, izberite možnost Ponastavitev.
NN Ta funkcija ni na voljo pri določenih modelih v določenih geografskih
območjih.
NN Ko je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop, je zaslon
temnejši kot v primeru nastavitve Izklop.
NN Če je možnost Jasno gibanje LED nastavljena na Vklop 60 Hz
videosignal, lahko utripa zaslon.
Slovenščina
▶
●● Jasno gibanje LED: Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko
gibanja, tako da je slika jasna.
NN Možnost bo onemogočena, če slikovni način nastavite na Naravno.
NN Ko je vklopljena možnost Jasno gibanje LED, je lahko zaslon malce
temnejši.
◀
▶
Slovenščina
■■ Izklop slike t
OO MENUm → Slika → Izklop slike → ENTERE
Zaslon se izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli
gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.
◀
▶
Slovenščina
■■ Ponastavitev slike
OO MENUm → Slika → Ponastavitev slike → ENTERE
Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina
■■ Način zvoka
OO MENUm → Zvok → Način zvoka → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standardno: Za izbiro običajnega zvočnega načina.
Glasba: Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
Film: Najboljši zvok za filme.
Jasen glas: Glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
Ojačano: Povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno
doživetje za osebe z okvaro sluha.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na možnost Zunanji zvočnik, je
možnost Način zvoka onemogočena.
Slovenščina
▶
❑❑ Prilagajanje nastavitev zvoka
■■ Zvočni učinek
(samo standardni zvočni način)
OO MENUm → Zvok → Zvočni učinek → ENTERE
●● DTS TruSurround
Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para
zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).
◀
●● DTS TruDialog
S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali
zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.
Slovenščina
▶
●● Izenačevalnik
Z možnostjo Izenačevalnik prilagodite nastavitev zvoka za vsak zvočnik.
Ravnovesje: Za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): Za
nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.
Ponastavitev: Ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na možnost Zunanji zvočnik, je
možnost Zvočni učinek onemogočena.
◀
▶
Slovenščina
■■ Nastavitve zvočnika
OO MENUm → Zvok → Nastavitve zvočnika → ENTERE
●● Izbira zvočnika t
Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja med glavnim
zvočnikom in avdio sprejemnikom. V tem primeru televizor nastavite na
Zunanji zvočnik.
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, gumbi
◀
za glasnost in gumbi MUTE ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo
omejene.
Slovenščina
▶
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik.
●● TV zvočnik: Izklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na TV zvočnik.
●● TV zvočnik: Vklop, Zunanji zvočnik: Vklop
NN Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.
◀
▶
Slovenščina
●● Samodejna glasnost
Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normalno.
Ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom NočnoNormalno,
skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.
NN Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s
televizorjem, v televizorju nastavite možnost Samodejna glasnost na
Izklop. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.
●● Vrsta TV-namestitve
◀
Določite vrsto namestitve televizorja. Izbirajte med možnostima Stensko
držalo in Stojalo za samodejno optimizacijo televizijskega zvoka.
Slovenščina
▶
■■ Dodatne nastavitve
OO MENUm → Zvok → Dodatne nastavitve → ENTERE
●● Raven zvoka DTV (samo pri digitalnih kanalih): Ta funkcija omogoča
zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med
digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.
NN Glede na vrsto oddajnega signala lahko možnosti MPEG / HE-AAC
prilagodite med -10 in 0 dB.
NN Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in −10.
◀
▶
Slovenščina
●● Izhod digit. zvoka: Digitalni zvok se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem
motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.
Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa digitalnega zvoka.
Katera oblika zapisa izhoda digitalnega zvoka je na voljo, je odvisno od
vhodnega vira.
NN S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi Dolby Digital se poveča
◀
interaktivni 3D-zvok.
Zakasnitev zvoka: Za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video
signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in
poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je
sprejemnik AV (0–250 ms).
Slovenščina
▶
●● Stiskanje Dolby Digital: Ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom
sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV
Sound).
NN Za dinamični zvok izberite možnost Line, za zmanjšanje razlik med
glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.
Line: Za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB
(referenca), na -20 ali -31 dB.
RF: Za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca),
na -10 ali -20 dB.
◀ ■
■ Ponastavi zvok
▶
OO MENUm → Zvok → Ponastavi zvok → ENTERE
Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.
Slovenščina
❑❑ Izbira zvočnega načina t
Če nastavite na DvojnaI–II, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.
A2 Stereo
◀
NICAM Stereo
Vrsta zvoka
Dvojna I-II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dvojna
Dual I ↔ Dual II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dvojna
Mono → Dual I
 Dual II 
Privzeto
Samodejen preklop
Dual I
Samodejen preklop
Dual I
NN Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na
mono.
NN Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
NN Na voljo samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.
Slovenščina
▶
❑❑ Začetna nastavitev
■■ Nastavitev
OO MENUm → Sistem → Nastavitev → ENTERE
Za nastavitev kanalov in ure, ko prvič nastavljate televizor ali ko ga ponastavljate.
NN Izvedite začetno nastavitev v skladu z navodili televizorja.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev ure
■■ Čas
OO MENUm → Sistem → Čas → ENTERE
Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.
●● Ura: Uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije
časovnika televizorja.
NN Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.
◀
Način ure: Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.
–– Samod.: Za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno
oddajanega časa.
Slovenščina
▶
NN Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.
–– Ročno: Za ročno nastavitev trenutne ure.
NN Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V
tem primeru uro nastavite ročno.
◀
▶
Slovenščina
Nastavitev ure: Nastavite Datum in Čas.
NN Na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Ročno.
NN Možnosti Datum in Čas lahko nastavite neposredno s številskimi gumbi
na daljinskem upravljalniku.
Časovni pas (odvisno od države): Za izbiro časovnega pasu.
NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na
◀
Samod..
NN Če izberete možnost Ročno v možnosti Časovni pas, se aktivirata
možnosti GMT in Poletni/zimski čas.
Slovenščina
▶
Časovni zamik (odvisno od države): Prilagodi uro, ko naj televizor prejme
informacije o uri prek interneta. Nastavite točno uro z izbiro zamika.
NN Če televizor ne bo uspel pridobiti informacij o času, vključno z oddajnim
signalom televizijskih postaj, bo trenutni čas nastavljen prek omrežja. (Na
primer: gledanje televizije prek sprejemnika STB, satelitskega sprejemnika
itd.)
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba časovnika za spanje
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTERE
●● Časovnik za spanje t: Samodejno izklopi televizor po
prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut.)
NN Z gumbom ▲/▼ izberite časovno obdobje in nato pritisnite ENTERE.
Za preklic funkcije Časovnik za spanje izberite Izklop.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Nastavitev časovnika vklopa / izklopa
OO MENUm → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <ali> Časovnik izklopa →
ENTERE
●● Časovnik vklopa: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik
vklopa. (Časovnik vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3)
Nastavitev: Izberite možnost Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned ali Ročno za nastavitev po meri. Če izberete Ročno, lahko
nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
◀
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
Čas: Za nastavitev ure in minut.
Glasnost: Za nastavitev želene glasnosti.
Slovenščina
▶
Vir: Za izbiranje vira vsebine, ki bo predvajana ob vklopu televizorja. Izberete
lahko:
–– Izberite možnost TV za predvajanje določenega antenskega ali kabelskega
kanala v televizorju.
–– Izberite možnost USB za predvajanje slikovnih ali zvočnih datotek iz
naprave USB v televizorju.
–– Izberite vir v televizorju, ki ste ga povezali s sprejemnikom STB, za
◀
predvajanje kanala iz sprejemnika STB v televizorju.
NN Možnost USB lahko izberete, če je na televizor priključena naprava USB.
Slovenščina
▶
NN Če za vir ne izberete možnosti TV ali USB morate:
●● Imeti na ta vir priključen kabel ali satelitski sprejemnik STB.
●● V sprejemniku STB nastaviti kanal, ki naj bo predvajan ob vklopu
televizorja.
●● Pustiti sprejemnik STB vklopljen.
NN Če za vir ne izberete možnosti TV ali USB, možnosti antene in kabelskega
signala izgineta.
Antena (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Izberite ATV ali DTV.
◀
Kanal (če je možnost Vir nastavljena na možnost TV): Izbira želenega kanala.
Slovenščina
▶
Glasba / Foto (če je možnost Vir nastavljena na možnost USB): Izbira mape
v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob
samodejnem vklopu televizorja.
–– Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko
ni izbrana, funkcija časovnika ne deluje pravilno.
–– Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, predvajanje diaprojekcije ni
mogoče.
◀
–– Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
–– Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate
več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim
imenom.
Slovenščina
▶
–– Priporočamo, da pri uporabi možnosti Časovnik vklopa uporabite ključ
USB in bralnik več kartic.
–– Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB,
ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-jev nekaterih
proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.
●● Časovnik izklopa: Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik
◀
izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik izklopa 2, Časovnik izklopa 3)
Nastavitev: Izberite možnost Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob,
Sob~Ned ali Ročno za nastavitev po meri. Če izberete Ročno, lahko
nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.
NN Oznaka c označuje izbrani dan.
Čas: Za nastavitev ure in minut.
Slovenščina
▶
❑❑ Varčne rešitve
■■ Ekološka nastavitev
OO MENUm → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTERE
●● Varč. z energ.: Za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba
◀
energije.
●● Ekološki senzor (w zależności od modelu): Za varčnejšo porabo energije;
nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.
NN Če prilagodite možnost Osvetlitev, se možnost Ekološki senzor nastavi
na Izklop.
Slovenščina
▶
Min. osvetlitev: Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na možnost
Vklop, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.
NN Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, se lahko spremeni
svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške
svetlobe.
●● Izklop, če ni signala: Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako
dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema signala.
NN Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.
◀
●● Sam. izkl. en.: Če je televizor prižgan štiri ure brez uporabnikove dejavnosti,
se samodejno izklopi, da omeji porabo energije.
NN Ponekod lahko čas podaljšate do 8 ur.
Slovenščina
▶
❑❑ Druge funkcije
■■ Jezik menijev
OO MENUm → Sistem → Jezik menijev → ENTERE
Za nastavitev jezika menija.
◀
▶
Slovenščina
■■ Čas samodejne zaščite
OO MENUm → Sistem → Čas samodejne zaščite → ENTERE
●● Čas samodejne zaščite (Izklop / 2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur):
Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se
vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
◀
▶
Slovenščina
■■ Splošno
OO MENUm → Sistem → Splošno → ENTERE
●● Igralni način: Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™,
lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete igralni način.
NN OPOMBA
●● Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
–– Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo,
◀
v meniju nastavitve način Igralni način nastavite na možnost
Izklop.
–– Če meni televizorja prikažete v načinu Igralni način, zaslon rahlo
miglja.
Slovenščina
▶
●● Način Igralni način ni na voljo v načinu TV.
●● Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite način Igralni način na
možnost Vklop. Žal je kakovost slike lahko nižja.
●● Če je način Igralni način nastavljen na možnost Vklop:
–– Je za način Slikovni način izbrana možnost Igra in za način
Način zvoka možnost Igra.
●● Zaklepanje plošče: Sočasno zaklenite in odklenite vse tipke na plošči. Ko
◀
je možnost zaklepanja plošče aktivirana, nobena od tipk na plošči ne bo
delovala.
●● Logot. ob zag.: Za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.
Slovenščina
▶
■■ Spremeni PIN.
OO MENUm → Sistem → Spremeni PIN. → ENTERE
Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
◀
▶
Slovenščina
■■ DivX® Video na zahtevo
OO MENUm → Sistem → DivX® Video na zahtevo → ENTERE
Za prikaz registracijske kode, dodeljene televizorju. Če se povežete s spletnim
mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko
prenesete datoteko za vklop videa na zahtevo.
Ko jo zaženete z možnostjo Videi, je registracija dokončana.
NN Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite http://vod.divx.com.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba seznama virov
■■ Seznam virov
OO MENUm → Aplikacije → Seznam virov → ENTERE
NN Če pritisnite gumb SOURCE, se takoj prikaže zaslon z možnostjo Vir.
NN Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so priključene na televizor. V
možnosti Vir so označeni povezani vhodi.
◀
NN Za podrobne informacije si oglejte "Spreminjanje vhodnega vira" v
uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
❑❑ Priključitev naprave USB
1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in filmske datoteke, priključite na
vrata USB ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Neposredno lahko
izberete možnost Fotografije, Videi ali Glasba.
◀
▶
Slovenščina
NN Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih
licenc.
NN Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za
predstavnostno vsebino
●● Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
●● Podprta sta datotečna sistema FAT in exFAT.
●● Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB
◀
morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
●● Možnost Media Play podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
●● Predvajanje predstavnosti podpira samo naprave USB MSC (Mass
Storage Class). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje,
namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično
shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic itd. (zvezdišča USB
niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na
televizorju.
Slovenščina
▶
●● Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek,
●●
●●
●●
●●
◀
●●
da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne
odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo
“Nepodprta oblika zapisa datoteke”.
Funkciji sličice in iskanja prizora v možnosti Videi.
▶
Slovenščina
●● Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z
◀
mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih
pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in
upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic
in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja
ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
●● Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda
ne bo podrta. Trdi disk, priključen na USB, ni podprt.
●● Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti
Čas samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
●● Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko
samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
Slovenščina
▶
●● Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po
◀
prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
●● Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam
datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja,
priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite
povezavo.
●● Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu
funkcije predstavnostne vsebine, datoteko trajno izbrišite s funkcijo
računalnika “Izprazni koš".
●● Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000
datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne
bo mogoče odpreti.
Slovenščina
▶
Izključitev naprave USB
1. Pritisnite gumb SOURCE.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS. Prikaže se meni
Orodja.
3. Izberite možnost Odstrani USB in počakajte, da se izbrana naprava USB
izključi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.
NN Priporočamo, da za odstranjevanje naprave USB iz televizorja uporabite
funkcijo Odstrani USB.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba predstavnostne vsebine
OO MENUm → Aplikacije → Media Play → ENTERE
Uživajte v slikovnih, glasbenih in filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB
iz razreda za množično shranjevanje (MSC).
1. Pritisnite gumb MEDIA.P.
2. Pritiskajte gumb ◄ / ►, da izberete želeni meni (Fotografije, Videi, Glasba),
nato pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Pritiskajte gumb ◄/►, da izberete želeno napravo, in znova pritisnite gumb
ENTERE.
4. Pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeno datoteko na seznamu, in
pritisnite gumb ENTERE ali ∂ (Predvajanje).
Slovenščina
▶
Predvajanje izbranih datotek
1. Pritisnite gumb ▲, da izberete možnost Možnosti na vrhu vsakega glavnega
zaslona in izberite možnost Predv. izbrano.
2. Izberite želene datoteke.
NN Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.
NN Za preklic izbire datoteke znova pritisnite gumb ENTERE.
◀
3. Pritiskajte gumb ▲, da izberete možnost Predvajaj.
NN Za izbiro vseh datotek ali preklic izbire vseh pritisnite Izberi vse / Prekliči
izbiro..
Slovenščina
▶
❑❑ Predvajanje fotografij / videov / glasbe
Med predvajanjem datoteke pritiskajte gumb ▲/▼/◄/►, da izberete želeni meni.
NN Ko ni prikazan meni z možnostmi, pritisnite gumb TOOLS ali gumb
ENTERE.
NN Med predvajanjem lahko uporabite tudi gumb ∂/∑/∫/π/µ na
daljinskem upravljalniku.
NN Če med predvajanjem pritisnete gumb INFO, si lahko ogledate informacije o
predvajanju.
◀
▶
Slovenščina
Meni predvajanja
Gumb
Delovanje
Fotografije
/
Nazaj / Naprej
●
Zaženi diaprojekcijo. / Ustavi diaprojekcijo.
●
Predvajaj / Premor
/
/
/
◀
/
Videi
Glasba
Mini
predvajalnik*
●
●
Nazaj / Naprej
Mini
predvajalnik*
●
●
Previj nazaj / Previj naprej
●
●
●
* Če možnost Glasba za ozadje nastavite na Mini predvajalnik v možnosti Fotografije, se prikažejo ti gumbi.
Slovenščina
▶
Meni nastavitve
●● Fotografije
Gumb
◀
Delovanje
Nastavitve
diaprojekcije
Med diaprojekcijo lahko nastavite možnost Hitrost in Učinki.
Povečava
Sliko lahko povečate.
Zasukaj.
Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.
Glasba za ozadje /
Mini predvajalnik
Med ogledom diaprojekcije lahko nastavite glasbo za ozadje. /
Upravljate lahko enostavne menije predvajanja.
Nastavitve
Slikovni način / Način zvoka: Prilagoditev nastavitve slike ali
zvoka.
Informacije: Za ogled podrobnih informacij o predvajani
datoteki.
Slovenščina
▶
NN Med diaprojekcijo bodo zaporedno prikazane vse fotografije s seznama
datotek.
NN Če pritisnete gumb ∂ (Predvajaj) (ali gumb ▲ → Možnosti →
Diaprojekcija) na seznamu datotek, se bo takoj zagnala diaprojekcija.
NN Diaprojekcijo lahko med predvajanjem prilagajate z gumbom π (REW) ali
μ (FF).
●● Podprte oblike zapisa fotografij
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
●● Videi
Gumb
Delovanje
Išči
Iskanje naslova: Za neposredno premikanje druge datoteke.
Iskanje po čas. vrstici: Video lahko iščete z gumbom ◄ in ► v
enominutnih intervalih ali z neposrednim vnosom številke.
NN Morda je podprto; odvisno od vhodnega vira.
Način
ponavljanja
Za ponavljajoče se predvajanje filmskih datotek.
Velikost slike
Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.
◀
▶
Slovenščina
Gumb
Delovanje
Nastavitve
Nastavitve podnap.: Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija
deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video.
Slikovni način / Način zvoka: Prilagoditev nastavitve slike ali zvoka.
Jezik zvoka: Če je video opremljen z več jeziki, lahko izberete jezik
zvoka.
Informacije: Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.
◀
▶
Slovenščina
NN Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista
prikazana.
NN V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni
pa mogoče predvajati same igre.
●● Podprte oblike zapisa podnapisov / videa
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
●● Glasba
Gumb
Delovanje
Ponovi.
Ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.
Naključno
Za naključno predvajanje glasbe.
Način zvoka
Za prilagoditev nastavitev zvoka.
NN Prikazane so samo datoteke s podprto končnico za glasbo. Datoteke z
drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
◀
NN Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite
možnost Izenačevalnik v meniju Zvok. (Preveč modulirana glasbena
datoteka lahko povzroči težave z zvokom.)
●● Podprte oblike zapisa glasbe
NN Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
Nastavitev jezika kodiranja
Jezik kodiranja nastavite, če ni podprto besedilo.
1. Pritisnite gumb ▲, da izberete možnost Možnosti na vrhu glavnega zaslona
glasbe, in izberite možnost Kodiranje.
2. Izberite želeni jezik kodiranja.
◀
▶
Slovenščina
●● Komponente in DTV
(Odvisno od države in modela)
Vir
Komponente
DTV
◀
Ločljivost
Frekvenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videoposnetki / fotografije (v funkciji Media Play)
Za podrobnosti si oglejte "Specifikacije" v uporabniškem priročniku.
Slovenščina
▶
❑❑ Ogled e-priročnika
■■ e-Manual
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.
NN Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek "Uporaba
e-priročnika" v uporabniškem priročniku.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba samodiagnostike
■■ Samod. diagnoza
OO MENUm → Podpora → Samod. diagnoza → ENTERE
NN Funkcija Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor
normalno.
◀
●● Preizkus slike: Za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
●● Preizkus zvoka: Težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene
melodije.
NN Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka
zagotovite, da je možnost Izbira zvočnika v meniju Zvok nastavljena na
TV zvočnik.
Slovenščina
▶
NN Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je zvok izklopite s pritiskom
gumba MUTE.
●● Informacije o signalu (samo pri digitalnih kanalih): Kakovost sprejetega
◀
signala HDTV je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da
povečate moč signala.
●● Ponastavitev: Ponastavitev vseh nastavitev razen omrežnih na tovarniške.
NN Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode
PIN.
NN Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo
Spremeni PIN..
Slovenščina
▶
❑❑ Posodobitev programske opreme
■■ Posodobitev programske opreme
OO MENUm → Podpora → Posodobitev programske opreme → ENTERE
Meni Posodobitev programske opreme omogoča nadgradnjo programske
opreme televizorja na najnovejšo različico.
NN Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve
◀
videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve
zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.
Slovenščina
▶
●● Posodobi zdaj
Vdelano programsko opremo televizorja lahko posodobite bodisi prek
povezave USB bodisi prek oddajnega signala.
–– Prek USB-ja: V televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z
nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega
mesta "www.samsung.com".
NN Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona
◀
USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se
bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.
Slovenščina
▶
–– Prek kanala: Nadgradnja programske opreme z oddajnim signalom.
NN Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo,
zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.
NN Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.
●● Samodej. posodobitev: Možnost omogoča nadgradnjo televizorja, ko je ta
◀
v stanju pripravljenosti. To omogoča, da se televizor samodejno posodobi, ko
ni v uporabi. Zaradi postopkov, ki se izvajajo v notranjosti televizorja, je zaslon
nekoliko svetlejši, kar lahko traja več kot 1 uro, dokler se prenos programske
opreme ne dokonča.
●● Upravljanje satelitskih kanalov (Odvisno od države in modela): Upravljajte
prenose programske opreme prek satelitskega kanala. Na voljo, če je antena
nastavljena na Satelit.
Slovenščina
▶
❑❑ Spreminjanje načina uporabe
■■ Način uporabe
OO MENUm → Podpora → Način uporabe → ENTERE
Izberite Način uporabe, ustrezen za svoj prostor. Močno priporočamo, da
izberete možnost Domača uporaba.
●● Domača uporaba: Možnost Domača uporaba je privzeta nastavitev.
●● Demo. način: Način Demo. način je namenjen samo uporabi v trgovinah.
◀
Če izberete možnost Demo. način, nekatere funkcije ne bodo delovale in
nastavitve slike se bodo ponastavile vsakih 5 minut.
Slovenščina
▶
❑❑ Ogled možnosti Stopite v stik s podjetjem Samsung
■■ Stik s Samsungom
OO MENUm → Podpora → Stik s Samsungom → ENTERE
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi
programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o
prenosu izdelkov in programske opreme.
◀
▶
Slovenščina
❑❑ Uporaba Športni način
■■ Športni način t
OO MENUm → Aplikacije → Športni način → ENTERE
To je najprimernejši način za gledanje športnih tekem.
●● a (Povečava): Za začasno zaustavitev predvajanja in razdelitev slike na 9
delov. Izberite del, ki ga želite povečati. Za nadaljevanje znova pritisnite ta
gumb.
◀
NN Ko je vklopljen nogometni način, sta slikovni in zvočni način samodejno
nastavljena na možnost Štadion.
NN Če televizor izklopite, ko je v načinu Športni način, bo način Športni način
onemogočen.
NN Ko je storitev Podatkovna storitev aktivirana, storitev Povečava ni na voljo.
Slovenščina
▶
NN Povečava ne deluje v naslednjih načinih:
–– PIP On (Vklopljena funkcija slike v sliki)
–– Videoposnetki funkcije Media Play
–– Digital Text (Samo v ZK.)
◀
Slovenščina
Download PDF

advertising