Samsung | BD-D8500 | Samsung BD-D8500 Navodila za uporabo

BD-D8200
BD-D8500
Kombiniran predvajalnik
BD-HDD Combo
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 1
2012-01-16 오전 11:51:17
Glavne lastnosti
Lastnosti plošč Blu-ray™
Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovosten
obstoječi videozapis visoke ločljivosti – zaradi
velike zmogljivosti ni potrebe, da bi bili video
posnetki slabše kakovosti.
V nadaljevanju predstavljene lastnosti plošč Bluray so odvisne od posamezne plošče in se lahko
razlikujejo.
Videz in krmarjenje po funkcijah sta prav tako
odvisna od plošče.
Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.
Predvajanje videoposnetkov visoke
ločljivosti
Za gledanje vsebin plošč Blu-ray z visoko ločljivostjo
potrebujete HDTV (televizor z visoko ločljivostjo).
Pri nekaterih ploščah Blu-ray morate za gledanje
vsebin z visoko ločljivostjo uporabljati izhod HDMI
OUT izdelka.
Sposobnost gledanja vsebine visoke ločljivosti
na ploščah Blu-ray je lahko omejena glede na
ločljivost vašega televizorja.
BD-LIVE
Funkcijo BD-LIVE lahko uporabite za prenos
vsebin prek omrežne povezave, če plošča Bluray podpira to funkcijo. Tovrstne prenose nudi
proizvajalec plošče.
Lastnosti kombiniranega
predvajalnika BD-HDD Combo
3D
Ta izdelek lahko prek kabla HDMI predvaja
3D-vsebine.
Če želite uporabljati 3D-učinek, povežite
3D-napravo (AV-sprejemnik, združljiv s funkcijo 3D,
televizor, združljiv s funkcijo 3D) z izdelkom prek
kabla HDMI, predvajajte 3D-vsebino in si nadenite
posebna 3D-očala.
Pretvorba v 3D
Med predvajanjem vsebine v obliki 2D lahko to
pretvorite v vsebino 3D, tako da na daljinskem
upravljalniku pritisnete gumb 2D3D.
2
Smart Hub
Prek omrežne povezave lahko prenesete različne
plačljive ali brezplačne aplikacije. Te aplikacije
omogočajo različne internetne storitve in vsebine,
kot so novice, vremenske napovedi, borzne
napovedi, igre, filmi in glasba.
AllShare
Videoposnetke, glasbo in fotografije, shranjene v
vaših napravah (na primer v osebnem računalniku,
mobilnem telefonu ali omrežni pomnilniški napravi),
lahko predvajate prek omrežne povezave.
Predvajanje večpredstavnostnih datotek
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
različnih vrst večpredstavnostnih datotek (MP3,
JPEG, DivX itd.) neposredno iz pomnilniške
naprave USB.
Digitalna TV
• Ta izdelek ima dvojni sprejemnik DTV. Tako
lahko uporabnik med snemanjem programa
preklopi program DTV, kajti pri uporabi dvojnega
sprejemnika ni treba gledati kanala, ki ga želite
snemati.
• Funkcije, povezane z digitalno TV (DVB), so na
voljo samo v državah/področjih, kjer oddajajo
digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2 in
MPEG4 AVC), ali kjer imate dostop do združljive
storitve kabelske TV DVB-C (MPEG2 in MPEG4
AAC). Pri lokalnem prodajalcu preverite, ali
obstaja možnost sprejemanja signala DVB-T ali
DVB-C.
• DVB-T je standard evropskega konzorcija DVB
za oddajanje digitalne zemeljske televizije,
DVB-C je za oddajanje digitalne TV prek kabla.
Vendar pa v to specifikacijo niso vključene
posebne funkcije, kot so EPG (elektronski
programski vodnik), VOD (video na zahtevo) itd.
Zato trenutno niso izvedljive.
• Nekatere funkcije digitalne TV morda v nekaterih
državah ali regijah ne bodo na voljo in DVB-C
morda ne bo deloval pravilno z nekaterimi
ponudniki kabelskih storitev.
• Ta izdelek lahko snema TV-kanale v napravah
HDD ali zunanjih napravah.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 2
2012-01-16 오전 11:51:17
Varnostne informacije
02
Opozorilo
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
Kombinirani predvajalnik BD-HDD UPORABLJA
NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO USTVARI
NEVARNO SEVANJE, ČE GA USMERITE
NEPRAVILNO. S kombiniranim predvajalnikom
BD-HDD RAVNAJTE V SKLADU Z NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani
kabli in priključki uporabljajo za priklop eopomba
na drugo opremo.
Da bi preprečili elektromagnetne motnje z
električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za
povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke,
če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete nadomestni
pokrov varovalke, mora biti ta enake barve kot
vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri
svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 3
Varnostne informacije
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
3
2012-01-16 오전 11:51:18
Varnostne informacije
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAVEDENIMI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVA IN NAPRAVE NE
POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih virov,
kot so radiatorji, toplotni regulatorji, štedilniki
ali druge naprave (vključno z AV-sprejemniki),
ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo mogoče
pohoditi ali preščipniti, predvsem v bližini
vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer izhaja
iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, ko
se naprava na kakršen koli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina ali
pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
4
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 4
2012-01-16 오전 11:51:19
Prikaz na zaslonu
Opis
En poleg
drugega
Enak zaslon se vodoravno
podvoji.
Zgoraj in
spodaj
Enak zaslon se navpično
podvoji.
• Sprejem, snemanje in predvajanje 3D-programov
tega modela morda ne bo popolnoma podpiralo
3D, ker oblika zapisa oddajanja 3D še ni
standardizirana po vsem svetu. V tem primeru
ne gre za okvaro ali napako izdelka.
Ravnanje s ploščami
Oblika plošče
• Uporabljajte plošče običajne
oblike. Če uporabljate
neobičajno ploščo (ploščo s
posebno obliko), lahko poškodujete izdelek.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se površine plošče,
kjer so posneti podatki.
Plošče Blu-ray
• Plošče Blu-ray ne puščajte dlje časa v izdelku.
Odstranite ploščo Blu-ray iz izdelka in jo shranite
v ovitek.
• Pazite, da površine plošče Blu-ray ne
popraskate ali na njej pustite prstnih odtisov.
DVD-VIDEO, zvočna plošča CD (CD-DA)
• Umazanijo ali prah obrišite s plošče z mehko
krpo.
Hranitev plošč
Pazite, da plošče ne poškodujete, ker so podatki
na njej izredno občutljivi na vplive iz okolja.
• Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
• Hranite v hladnem, prezračevanem prostoru.
• Hranite v navpičnem položaju.
• Hranite v čistem zaščitnem ovitku.
• Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz in povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, odklopite
izdelek, počakajte dve uri in nato vtič priključite
v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in
ponovno poskusite s predvajanjem.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 5
Varnostne informacije
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če doživite tovrstni simptom, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite aktivna
3D-očala in počivajte.
• Gledanje 3D-slik dlje časa lahko povzroči
utrujenost oči. Če občutite utrujenost oči,
prenehajte z gledanjem 3D-televizije, snemite
aktivna 3D-očala in počivajte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če kdo od otrok poroča o utrujenih očeh,
glavobolih, vrtoglavici ali slabosti, naj preneha
gledati 3D-televizijo in počiva.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene
(npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih
očal ipd.).
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali aktivnih 3D-očal
med hojo ali gibanjem. Če uporabljate funkcijo
3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko
trčite ob predmete, se spotaknete in/ali padete
ter se resno poškodujete.
• Pri prikazovanju 3D-programa s tem modelom
bo dejanski zaslon morda prikazan, kot je
prikazano spodaj:
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
02
Ogled s funkcijo 3D-pogleda
5
2012-01-16 오전 11:51:21
Varnostne informacije
HDD (pogon trdega diska)
Trdi disk ima visoko kapaciteto shranjevanja,
ki omogoča dolge posnetke in hiter dostop do
zapisanih podatkov. Vendar pa se lahko hitro
poškoduje zaradi udarcev, tresljajev ali prahu; ne
smete ga približevati magnetom.
Da preprečite izgubo pomembnih podatkov,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Kombiniranega predvajalnika BD-HDD Combo
ne uporabljajte na kraju, kjer bi bil izpostavljen
visokim temperaturnim razlikam.
• Kombiniranega predvajalnega BD-HDD Combo
ne izpostavljajte močnim udarcem.
• Kombiniranega predvajalnika BD-HDD Combo
ne postavljajte na mesto, kjer bi bil izpostavljen
mehanskim tresljajem oz. na nestabilno mesto.
• Kombiniranega predvajalnika BD-HDD Combo
ne postavljajte na vrh vira toplote.
• Ne izklapljajte napajalnega kabla, ko je izdelek
vključen.
• Ne skušajte zamenjati trdega diska. To lahko
povzroči okvaro.
Če se trdi disk pokvari, izgubljenih podatkov
ni mogoče obnoviti. Trdi disk je samo začasni
pomnilniški prostor.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim
svinčnikom ali svinčnikom.
• Za čiščenje plošč ne uporabljajte čistilnega
razpršila ali antistatičnega čistila. Prav tako ne
uporabljajte hlapnih kemikalij, kot sta benzen ali
razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk. (Ne
uporabljajte plošč, prelepljenih z lepilnim trakom
ali ostanki odlepljene nalepke.)
• Ne uporabljajte zaščitnih sredstev proti praskam
ali pokrovov.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki za
nalepke, ki so na voljo na trgu.
• V napravo ne vstavljajte zvitih ali počenih plošč.
• Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate komponente izklopiti.
6
• Izdelka med predvajanjem plošče ne premikajte.
Plošča se lahko popraska ali poškoduje, prav
tako se lahko poškodujejo notranji deli izdelka.
• Na izdelek ne postavljajte z vodo napolnjene
vaze za rože ali kakršnih koli majhnih kovinskih
predmetov.
• Pazite, da v režo za plošče ne vstavite svoje
dlani.
• V režo za plošče ne dajajte ničesar razen plošč.
• Motnje zunanjih virov, na primer strela in statična
elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje
tega izdelka. Če se to zgodi, izklopite izdelek in
ga ponovno vklopite z gumbom POWER ali pa
izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice in
ga nato ponovno priključite. Izdelek bo normalno
deloval.
• Ko prenehate uporabljati izdelek, odstranite
ploščo in ga izklopite.
• Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali,
izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Ploščo očistite tako, da jo obrišete
v ravnih gibih od središča plošče
navzven.
• Izdelka ne izpostavljajte tekočinam.
• Če je napajalni kabel priključen v omrežno
vtičnico, bo izdelek pod napetostjo (stanje
pripravljenosti), tudi če ga izklopite.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s
tekočinami, na primer vaz.
• Električni vtič se uporablja kot odklopna naprava
in mora biti vedno dostopen.
• Ne dotikajte se električnega vtiča z mokrimi
rokami, ker lahko pride do električnega udara.
• Ene vtičnice ne uporabljajte za več električnih
naprav. To lahko povzroči pregrevanje in
posledično požar.
• Če zaslišite nenavaden zvok ali začutite vonj
po zažganem ali dimu, takoj izklopite stikalo
napajanja in električni vtič izključite iz omrežne
vtičnice. Nato za tehnično pomoč prosite najbližji
center za pomoč strankam. Če nadaljujete
z uporabo takšnega izdelka, lahko pride do
električnega udara ali požara.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 6
2012-01-16 오전 11:51:22
02
Vzdrževanje ohišja
Varnostne informacije
Pred čiščenjem ohišja plošče Blu-ray, odklopite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila
ali drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
Omejitve pri predvajanju
• Izdelek se morda ne bo odzival na vse ukaze,
ker nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD
dovoljujejo le določeno ali omejeno delovanje in
funkcije med predvajanjem.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali
CD, ker se oblike plošč spreminjajo in ker lahko
problemi in napake nastopijo med ustvarjanjem
programske opreme Blu-ray, DVD in CD in/ali pri
izdelavi plošč.
Prosimo, da se obrnete na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG, če imate kakršna
koli vprašanja ali če naletite na težave pri
predvajanju plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem
izdelkom. Poleg tega v nadaljevanju priročnika
poiščite dodatne informacije o omejitvah
predvajanja.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 7
7
2012-01-16 오전 11:51:22
Vsebina
Glavne lastnosti
2
2
Lastnosti plošč Blu-ray™
Lastnosti kombiniranega predvajalnika BD-HDD
Combo
Varnostne informacije
3
4
4
5
5
5
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Ogled s funkcijo 3D-pogleda
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Ravnanje s ploščami
12
12
12
13
13
14
15
18
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
Snemanje HDD
Vrste plošč
Regijska koda
Podprte oblike datotek
Napravo USB povežite pred uporabo funkcij Time
shift in Recorded TV
Združljivost plošč Blu-ray
Avtorske pravice
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Dodatki
Čelna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika za upravljanje
televizorja
Kode za upravljanje televizorja
Kako začeti
18
18
19
19
20
21
22
22
23
24
Priključki
25
26
26
27
28
8
Priklop na televizor z avdio/video kablom in
kablom RF
Priklop na televizor
1. primer: Priklop na televizor s kablom HDMI
- Najboljša kakovost (Priporočeno)
2. primer: Priklop na televizor prek komponentnega
kabla - Boljša kakovost
3. primer: Priklop na televizor z avdio/video
kablom - Dobra kakovost
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 8
2012-01-16 오전 11:51:22
Vsebina
Priklop na avdio sistem
1. primer: priklop na avdio sistem (AVsprejemnik, ki podpira HDMI) - Najboljša kakovost
(Priporočeno)
302. primer: priklop na avdio sistem (stereo
ojačevalnik) - Dobra kakovost
303. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik s
sistemom Dolby Digital ali dekoderjem DTS)
- Boljša kakovost
31 Omrežna povezava
31
Kabelsko omrežje
32
Brezžično omrežje
Nastavitev
33 Pred začetkom (Priključi in predvajaj)
33 Dostop do nastavitvenega menija
34 Gledanje televizorja
34
Seznam kanalov
35
Upravitelj kanalov
36 Nastavitve
36Zaslon
40Zvok
43Kanal
45Omrežje
49Sistem
51Jezik
51Varnost
52Splošno
52Podpora
54
Stik s podjetjem Samsung
Osnovne funkcije
29
29
54 Predvajanje videoposnetka
54Predvajanje
54
Pretvorba v 3D
55
Zgradba plošče
56 Uporaba menija plošče, menija naslova in
pojavnega menija
56
Uporaba menija plošče
56
Uporaba menija naslova
56
Predvajanje seznama naslovov
56
Uporaba pojavnega menija
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 9
SLOVENŠČINA
Priključki
9
2012-01-16 오전 11:51:22
Vsebina
Osnovne funkcije
61
62
62
62
63
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Iskanje želenega prizora
Izpuščanje poglavij
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje
po prizorih
Predvajanje v počasnem posnetku
Predvajanje po prizorih
Uporaba gumba TOOLS
Neposredni premik na želeni prizor
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
Ponovno predvajanje izseka
Izbiranje nastavitev slike
Izbira jezika avdio zapisa
Izbiranje jezika podnapisov
Spreminjanje zornega kota
Izbiranje informacij
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
Poslušanje glasbe
Predvajanje zvočne CD-plošče (CD-DA/MP3)
Funkcija AMG
Ponavljanje predvajanja zvočne CD-plošče (CDDA/MP3)
Predvajalni seznam
Predvajanje slik
Predvajanje datotek JPEG
Uporaba gumba TOOLS
Predvajanje predstavnostnih vsebin
64
64
64
64
65
65
65
65
65
Prikaz na zaslonu
Uporaba gumba TOOLS
Nastavitve slike
Izbira jezika avdio zapisa
Izbiranje možnosti Dual I II
Zakleni trenutni kanal
Preklopi na kabelsko
Dodaj med priljubljene
Podatki o signalu
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Funkcije DTV
10
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 10
2012-01-16 오전 11:51:22
Vsebina
65
65
65
66
66
67
67
68
Napredne funkcije
Omrežne storitve
Priloga
Nastavitev jezika opisa zvoka in jezika
podnapisov
Nastavitev opisa zvoka
Nastavitev jezika podnapisov
Ogled zaslona vodnika
Upravitelj sporedov
Preklic ali urejanje sporeda
Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
Uporaba teleteksta
70
70
71
72
72
72
72
73
73
73
Snemanje
Snemanje trenutnega TV-kanala, ki ga gledate
Gledanje drugih kanalov med snemanjem TVkanala
Predvajanje plošče med snemanjem TV-kanala
Funkcija »Time Shift«
Predvajanje posnetega naslova
Urejanje posnetega naslova
Preimenovanje posnetega naslova
Deljenje izseka naslova (razdeli na dva)
Deljenje izseka naslova (delno brisanje)
Kopiraj
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali fotografij
Kopiranje z zvočne CD-plošče (CD-DA)
74
74
77
79
81
81
81
83
83
Uporaba pametnega vozlišča Smart Hub
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Nastavitveni meni - MODRI gumb (D)
Meni načina za urejanje - RUMENI gumb (C)
Meni razvrščanja - ZELENI gumb (B)
Samsung Apps
Plačljive aplikacije
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
69
69
70
84 Odpravljanje napak
86Popravila
87 Tehnični podatki
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 11
SLOVENŠČINA
Funkcije DTV
11
2012-01-16 오전 11:51:22
Kako začeti
Pred uporabo uporabniškega priročnika
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja izdelek
Izraz
Logotip
VIDEO
Ikona
h
z
Označuje funkcijo, na voljo na plošči BD-ROM ali BD-RE/-R, posneto v obliki BD-RE.
Z
�
Označuje funkcijo, na voljo na ploščah DVD-VIDEO ali posnetih in zaključenih ploščah
DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R.
FOTOGRAFIJE
-
�
o
�
G
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
-
T
GLASBA
-
Definicija
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine DivX, MKV, MP4.
Označuje funkcijo, ki je na voljo na HDD-ju.
Vsebuje funkcijo, ki je na voljo za avdio plošče CD-RW/-R (oblika CD-DA).
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Označuje funkcijo, na voljo za plošče CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
✎✎ OPOMBA
`` Ta izdelek morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
`` Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
`` Izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
`` Vaš izdelek ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 30 Mb/s.
Vrste plošč, ki jih vaš izdelek ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
GB.
MV itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
12
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 12
2012-01-16 오전 11:51:32
`` Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij,
kot sta sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči
so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
`` Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska. Zaradi
prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali usedlin
cigaretnega dima na snemalni površini plošča ne bo
več uporabna za predvajanje.
`` Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta
nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije
počasneje delujejo.
`` Izdelek se morda ne bo odzival na vse ukaze, ker
nekatere plošče Blu-ray, DVD in CD dovoljujejo le
določeno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem.
Prosimo, upoštevajte, da to ni napaka izdelka.
`` Samsung ne more zagotoviti, da bo ta izdelek
predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD ali CD,
ker se oblike plošč spreminjajo in ker lahko problemi
in napake nastopijo med ustvarjanjem programske
opreme Blu-ray, DVD in CD in/ali pri izdelavi plošč.
Prosimo, da se obrnete na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG, če imate kakršna koli
vprašanja ali če naletite na težave pri predvajanju
plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem izdelkom. Poleg
tega v nadaljevanju priročnika poiščite dodatne
informacije o omejitvah predvajanja.
Snemanje HDD
Na notranji HDD lahko posnamete digitalno
oddajanje, kot je opisano spodaj.
Vrsta
oddajanja
HD
SD
BD-D8200 (250GB)
BD-D8500 (500GB)
Predvidena
Čas
Predvidena
Čas
snemanja bitna hitrost snemanja bitna hitrost
64 Hrs
102 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
130 Hrs
208 Hrs
Vrste plošč
BD-ROM
Predvajati je mogoče le plošče Blu-ray ROM. Ta
izdelek lahko predvaja samo posnete plošče BDROM v prosti prodaji.
Kako začeti
`` Nekatere plošče DVD in plošče drugih oblik v prosti
prodaji, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo
delovale v tem izdelku.
03
✎✎ OPOMBA
BD-RE/-R
Plošče Blu-ray RE/-R je mogoče snemati in jih
predvajati.
Ta izdelek lahko predvaja plošče BD-RE/-R,
posnete na drugih, združljivih snemalnikih za
plošče Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Ta izdelek lahko predvaja posnete plošče DVD
(plošče DVD-VIDEO) s filmi v prosti prodaji.
• Pri preklopu s prvega na drugi sloj dvoslojnih
plošč DVD-VIDEO lahko pride do trenutnih
motenj slike in zvoka. To ni znak okvare izdelka.
DVD-RW/-R/+R
Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-RW/-R/+R,
posnete in zaključene z DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je lahko odvisna od pogojev
snemanja.
DVD+RW
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW,
posnete z DVD-video snemalnikom. Zmožnost
predvajanja je lahko odvisna od pogojev
snemanja.
Zvočna CD-plošča (CD-DA)
• Ta izdelek lahko predvaja plošče CD-R in CDRW s posnetki v zvočni obliki CD-DA.
• Ta izdelek morda ne bo predvajal nekaterih
plošč CD-RW/-R zaradi pogojev snemanja.
8 Mbps
5 Mbps
Čas snemanja se lahko podaljša ali skrajša glede
na bitno hitrost oddajanja programa.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 13
13
2012-01-16 오전 11:51:33
Kako začeti
CD-RW/-R
• Uporabite ploščo CD-RW/-R s 700 MB (80
minut). Če je mogoče, ne uporabite plošče
z 800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje
morda ne bo mogoče.
• Če plošča CD-RW/-R ni zaključena, bo
zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
nekaterih posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-RW/-R morda ne bo
mogoče predvajati s tem izdelkom, kar je
odvisno od naprave, s katero ste zapisali ploščo.
Pri vsebinah, posnetih na nosilce CD-RW/-R s
CD-jev za vašo osebno uporabo, je zmožnost
predvajanja odvisna od vsebine in plošče.
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
• Ta izdelek lahko predvaja plošče oblike AVCHD.
Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v
kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj
učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Colour«. Ta izdelek lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Colour«.
• »x.v.Colour« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. in družbe Sony Corporation.
✎✎ OPOMBA
`` Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče
predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
`` Oblika »x.v.Colour« nudi večji razpon barv od
običajnih plošč DVD za kamkorderje.
`` Nekaterih plošč v oblikah DivX, MKV ali MP4 morda
ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od ločljivosti
videa in hitrosti sličic.
14
Regijska koda
Tako izdelki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, izdelek ne
bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Vrsta plošče
Plošča
Blu-ray
Regijska
koda
a
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
b
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
c
DVD-VIDEO
Območje
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 14
2012-01-16 오전 11:51:33
• Podprte naprave: pomnilniške naprave USB,
izdelki MP3, digitalni fotoaparati, bralnik kartic USB
• Ne podpira, če je ime mape ali datoteke daljše
od 128 znakov.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi z izdelkom.
• Povežite neposredno z vrati USB izdelka. Če
povežete z drugim kablom, lahko pride do težav
z združljivostjo USB-ja.
• Če v bralnik za več kartic vstavite več kot eno
pomnilniško napravo, bralnik morda ne bo
pravilno deloval.
• Podpira protokol PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Večja, kot je ločljivost slike, daljša je zakasnitev
pri prikazovanju.
• Datoteke MP3 z DRM-jem, prenesene s komercialne
spletne strani, se ne bodo predvajale.
• Če težava z neprepoznano napravo USB
ne izgine ali pa je notranji seznam datotek
poškodoval ali določene datoteke ni mogoče
predvajati, povežite napravo USB z osebnim
računalnikom in jo formatirajte v ustreznem
datotečnem sistemu ter nato ponovno preverite.
• Če se datoteka, ki ste jo izbrisali z osebnega
računalnika, še vedno prikaže v možnosti
Predvajanje medijev, uporabite funkcijo »Izprazni
koš« na namizju, da jo popolnoma izbrišete.
• Nekate naprave USB, ki podpirajo varčni način
delovanja, lahko samodejno izključijo varčni
način izdelka BD, če jih medsebojno povežete.
• Seznam stvari, ki jih morate vedeti pred uporabo
možnosti Predvajanje medijev
-- Predvajanje medijev podpira samo naprave
za množično shranjevanje USB (MSC). MSC
je množična pomnilniška naprava samo za
prenos velikih datotek. Primeri MSC-jev so
pomnilniški ključi, bralniki pomnilniških kartic
in USB HDD. (HUB ni podprt.)
-- MSC podpira glasbene, slikovne in video
datoteke, medtem ko naprava PTP podpira
samo slikovne datoteke.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 15
Kako začeti
Opombe o USB-povezavi
-- MTP (protokol za medijski prenos) ni podprt.
-- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in
NTFS (samo za branje).
-- Preden napravo priklopite na izdelek, naredite
varnostne kopije svojih datotek, da preprečite
poškodbo ali izgubo podatkov. SAMSUNG
ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe podatkovnih datotek ali izgubo
podatkov.
-- Ne odklapljajte naprave USB, ko se nalaga.
-- Če nekatere naprave potrebujejo dodatno
napajanje, bo naprava USB morda omejena
zaradi varnostne naprave tokokroga.
• Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB,
jo morate varno odstraniti (izvedite postopek
»Safely Remove USB«). Pritisnite gumb MENU,
da odprete osnovni meni, nato pritisnite
RUMENI gumb (C) in še gumb VNESI.
• Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave
USB vstavite ploščo, se naprava samodejno
preklopi v način »DVD ali CD«.
• Datotek zvočnih CD-jev (CD-DA), MP3 in JPEG
ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
• Nekatere pomnilniške naprave USB morda ne
bodo združljive s tem izdelkom.
03
Podprte oblike datotek
15
2012-01-16 오전 11:51:33
Kako začeti
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
*.avi
Vsebnik
Video kodek
Ločljivost
AVI
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MKV
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.mkv
Motion JPEG
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
16
PS
TS
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Hitrost
sličic
(sličic na
sekundo)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
Bitna
hitrost
(Mb/s)
8
25
8
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
25
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
8
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Avdio kodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 16
2012-01-16 오전 11:51:33
ƒƒ Optični mediji
-- CD-plošča
Bitna hitrost: najv. 9,6 Mb/s
-- DVD-plošča
Bitna hitrost: najv. 22,16 Mb/s
Podprte oblike datotek s podnapisi za DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
Avdio
kodek
Razpon podpore
WMA
Skladno z različico
WMA 10
* H itrosti vzorčenja
(v kHz) – 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* B itne hitrosti –
vse bitne hitrosti v
razponu od 5 kb/s
do 384 kb/s
MP3
ƒƒ Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1
-- Ne podpira oblik H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 in AVCHD.
-- MPEG4 SP, ASP:
manj kot 1280 x 720: najv. 60
sličicveč kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje
Kako začeti
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim
kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče zaradi vsebine
datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če
so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa
je datoteka poškodovana.
-- Predvajanje zvoka/videa datotek z višjo bitno
hitrostjo/hitrostjo sličic od standardnih bo morda
moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je
kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne
povezave bo morda moteno zaradi premajhne
omrežne hitrosti.
03
ƒƒ Omejitve
-
ƒƒ Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 7, 8, 9 in STD.
-- Ne podpira večkanalnega WMA 9 PRO, če ta
vsebuje več kot 2 kanala.
-- Ne podpira hitrosti vzorčenja WMA 22050 Hz
mono.
-- Podpira samo Core (5,1 kanalov, 16 bitov, 48 kHz).
-- Ne podpira oblik APDCM MULAW, ALAW
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 17
17
2012-01-16 오전 11:51:33
Kako začeti
Napravo USB povežite pred
uporabo funkcij Time shift in
Recorded TV
Ne uporabljajte pomnilniške
naprave USB. Pomnilniških
naprav USB ne podpiramo.
Priporočamo uporabo USB
HDD-ja z najmanj 5400 vrt./min,
vendar USB HDD vrste RAID ni
podprt.
• Za uporabo načina Time shift ali funkcije
Recorded TV morate na povezani napravi USB
izvršiti funkcijo Device Format, da pravilno
formatirate napravo za snemanje.
-- Med formatiranjem naprave ne odklopite
naprave. Če napravo formatirate, se bodo
izbrisale vse datoteke.
-- Preden napravo formatirate na ta izdelek,
naredite varnostne kopije svojih datotek, da
preprečite poškodbo ali izgubo podatkov.
SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Posneti videi so zaščiteni z DRM-jem (upravljanje
digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati
na osebnem računalniku ali drugem izdelku.
Upoštevajte, da datotek, shranjenih na TV, ni
mogoče uporabljati, ko spremenite matično
ploščo.
• Če je med snemanjem na voljo še manj kot
10 MB pomnilniškega prostora, se snemanje
zaključi samodejno.
• Če naprava USB ni uspešno opravila
testa Device Performance Test, je treba
ponoviti postopka Device Format in Device
Performance Test, preden jo posnamete z
Guide ali Channel Manager.
Če naprava ne opravi preizkusa Preizkus
delovanja, je ni mogoče uporabiti za snemanje.
• Za več informacij glejte uporabniški priročnik.
18
Združljivost plošč Blu-ray
Plošča Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika.
Temu ustrezno lahko pride do težav pri
združljivosti plošče. Vse plošče niso združljive
in nekaterih plošč ne bo mogoče predvajati.
Dodatne informacije najdete v poglavju Obvestilo
o skladnosti in združljivosti v tem uporabniškem
priročniku.
Avtorske pravice
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 18
2012-01-16 오전 11:51:35
03
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
Plošča 3D Blu-ray
Kodek DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Java
Kako začeti
Plošča Blu-ray
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
2
4
5
7
8
DISC MENU
Avdio/video kabel
Kabel RF za TV
TTX/MIX
1
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 19
19
2012-01-16 오전 11:51:46
Kako začeti
Čelna plošča
a bc d efgh
j
i
1
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna signale daljinskega upravljalnika.
Vklopi in izklopi izdelek.
3
GUMB ZA VKLOP
REŽA ZA PLOŠČE
Vstavite ploščo.
ZASLON
Prikaže status predvajanja, čas itd.
GUMB ZAUSTAVITEV
Ustavi predvajanje plošče.
GUMB PREDVAJANJE/
PREMOR
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
GUMB VNESI
Izbere menijski element ali začne predvajati ploščo.
GUMB ZA IZVRŽENJE
Izvrže ploščo.
REŽA SKUPNEGA VMESNIKA
Za ogled plačljivih kanalov vstavite CI CAM s CI ali CI+ CARD.
GOSTITELJ USB
Uporabite ga lahko za nadgradnje programske opreme in predvajanje datotek
oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
2
4
5
6
7
8
9
10
✎✎ OPOMBA
`` Ko izdelek prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na izdelku ali
daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti
tipko VNESI.
`` Pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev morate kupiti kartico »CI CAM s CI ali CI+ CARD«.
20
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 20
2012-01-16 오전 11:51:46
03
Kako začeti
`` Pri odstranjevanju kartice »CI CAM s CI ali CI+ CARD« le-to previdno izvlecite z rokami, ker se lahko poškoduje, če vam
pade.
`` Vstavite kartico »CI CAM s CI ali CI+ CARD« v smeri, označeni na kartici.
`` Položaj reže za kartico CI se lahko razlikuje glede na model.
`` Kartica »CI CAM s CI ali CI+ CARD« ni podprta v nekaterih državah in regijah; preverite pri svojem pooblaščenem
prodajalcu.
Če imate kakršne koli težave, stopite v stik s ponudnikom storitev.
Hrbtna plošča
ab c
d e
h
g f
1
ANT OUT (TO TV)
Poveže kabel RF z antenskim izhodom TV.
Poveže kabel RF od antene.
3
ANT IN
LAN
Lahko ga uporabljate za omrežne storitve (glejte strani 74–83), BD-LIVE in
posodobitev programske opreme prek omrežne povezave.
COMPONENT OUT
Priključek za zunanje naprave, ki imajo vhodni priključek za komponentni video.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Priključek za povezavo z AV-sprejemnikom.
VIDEO OUT
Priključek za video kabel, ki prenaša video signal v zunanje naprave.
AUDIO OUT
Priključek za avdio kabel, ki prenaša signal v zunanje naprave.
HDMI OUT
S kablom HDMI povežite izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI
na vašem televizorju za najboljšo kakovost slike oz. na vašem AV-sprejemniku za
najboljšo kakovost zvoka.
2
4
5
6
7
8
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 21
21
2012-01-16 오전 11:51:46
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklopite in izklopite izdelek.
Pritisnite ta gumb za upravljanje TV-ja.
BD-HDD/TV
Pritisnite ta gumb, da lahko upravljate
kombiniran predvajalnik BD-HDD.
1
2
3
4
5
6
7
8
S pritiskom številčnih gumbov lahko upravljate
možnosti ali neposredno dostopate do kanalov.
S tem gumbom odprete meni plošče.
BD
Vklopite in izklopite televizor.
(Za upravljanje televizorja glejte strani 23–24.)
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
DISC MENU
Pritisnite, da predvajalnik izvrže ploščo.
TTX/MIX
9
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/
meni naslova.
TITLE MENU
0
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali nazaj.
Prav tako lahko izberete teletekst, dvojno ali
miks.
Pritisnite, če želite iskati naprej ali nazaj.
TIME SHIFT
Zaustavi predvajanje ali snemanje.
Izklop zvočnikov televizorja.
TV MUTE
1
Prilagajanje glasnosti TV.
Na zaslonu prikaže seznam kanalov.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
S tem gumbom odprete meni Orodja.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
Vrnitev v prejšnji meni.
Pritisnite za iskanje vsebine.
Pritisnite, če želite uporabljati Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
Pritisnite za nastavitev zvoka.
22
MENU
i
TOOLS
A
PROG
GUIDE
EXIT
B
C
Pritisnite za izbiranje televizijskega kanala.
1
INFO
RETURN
...
?
×
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Pritisnite ta gumb, da nastavite opis zvoka
in podnapise.
TV SOURCE
Pritisnite, da začasno zaustavite predvajanje
ali funkcijo Time Shift.
Pritisnite, da predvajate ali vklopite funkcijo
Time Shift.
REC REC PAUSE
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite
vhodni vir na televizorju.
Prikaže EPG (elektronski programski vodnik)
Pritisnite ta gumb, da med predvajanjem plošč
Blu-ray/DVD prikažete informacije o predvajanju
ali da prikažete informacije o TV-kanalu.
S tem gumbom zaprete meni.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Pritisnite, če želite uporabiti funkcijo 3D.
Pritisnite ta gumb za premor med snemanjem.
Pritisnite za celozaslonski prikaz na TV-ju.
Pritisnite za snemanje.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 22
2012-01-16 오전 11:51:47
Gumb
MENU
TOOLS
1. Vklopite televizor.
▲▼◄►
3. Pritisnite gumb TV, da nastavite način
televizorja.
VNESI
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju.
4. Pritisnite in zadržite gumb TV POWER ter
hkrati v tabelo na desni vnesite dvomestno
kodo, ki ustreza znamki vašega televizorja.
Kodo vnesite s pritiskom ustreznih številčnih
gumbov.
Če je televizor združljiv z daljinskim
upravljalnikom, ga vklopite.
Daljinski upravljalnik je sedaj programiran za
upravljanje televizorja.
✎✎ OPOMBA
`` Če je za znamko vašega televizorja navedenih več
kod, poskusite vsako, dokler ne najdete prave.
INFO
RETURN
EXIT
Funkcija
S tem gumbom odprete meni televizorja.
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Kako začeti
Da bi ugotovili, ali je vaš televizor združljiv z
daljinskim upravljalnikom, sledite spodnjim
navodilom.
Pri Samsungovem televizorju so spodnji gumbi
združljivi tudi s tem daljinskim upravljalnikom.
03
Nastavitev daljinskega upravljalnika
za upravljanje televizorja
S tema gumboma premikate kazalec ali
izberete element.
S tem gumbom izberete elemente
menija.
S tem gumbom odprete meni z
informacijami.
Vrnitev v prejšnji meni.
S tem gumbom zaprete meni.
BARVA (A, B, C, D) Ti gumbi se uporabljajo za več funkcij.
✎✎ OPOMBA
`` Zgoraj navedene funkcije morda ne delujejo na vseh
televizorjih. Če naletite na težave, uporabite daljinski
upravljalnik televizorja.
Vstavljanje baterij
`` Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika,
morate znova nastaviti kodo znamke.
S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate
določene funkcije vašega televizorja.
Gumb
TV POWER
Številka
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcija
Uporablja se za vklop in izklop
televizorja.
Uporablja se za neposredni vnos
številke.
Uporablja se za prilagajanje glasnosti
televizorja.
Uporablja se za vklop in izklop zvoka.
Uporablja se za izbiranje želenega
kanala.
Uporablja se za izbiranje zunanjega vira,
povezanega s televizorjem.
✎✎ OPOMBA
`` Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij.
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
!! POZOR
`` Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 23
23
2012-01-16 오전 11:51:47
Kako začeti
Kode za upravljanje televizorja
Znamka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Koda
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
24
Znamka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
Koda
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
YOKO
ZENITH
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 24
2012-01-16 오전 11:51:47
Priključki
04
Priklop na televizor z avdio/video kablom in kablom RF
2. Z avdio/video kabli povežite povežite priključke VIDEO OUT (rumeni)/AUDIO OUT (rdeči in beli) na
hrbtni plošči izdelka s priključki VIDEO IN (rumeni)/AUDIO IN (rdeči in beli) na televizorju.
3. Priklopite izdelek in TV.
Priključki
1. Kabel RF priklopite, kot je prikazano.
4. Vklopite izdelek in TV.
V ANT IN
V TV
Avdio/video kabel
Kabel RF
Rdeč
Bel
Rumen
✎✎ OPOMBA
V ANT INPUT
`` Preko povezave kabla RF tega izdelka se pošiljajo samo signali televizorja. Avdio/video kable morate priklopiti, da lahko
gledate predvajanje z vašega izdelka.
`` Če je avdio kabel preblizu električnemu kablu, se lahko pojavi šum.
`` Če želite priključiti AV-sprejemnik, glejte strani za priklop AV-sprejemnika. (Glejte strani 29–30.)
`` Število in mesto priključkov sta odvisna od televizorja. Preberite navodila za uporabo televizorja.
`` Če je na televizorju samo en izhodni avdio priključek, ga priključite na AUDIO OUT (desni/beli) priključek na izdelku.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 25
25
2012-01-16 오전 11:51:48
Priključki
Priklop na televizor
1. primer: Priklop na televizor s kablom HDMI - Najboljša kakovost
(Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka s priključkom HDMI IN na
vašem televizorju.
2. Vklopite izdelek in TV.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal HDMI iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja (glejte strani 23–24), pritisnite
gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
Kabel HDMI
(ni priložen)
✎✎ OPOMBA
`` Kabel HDMI oddaja digitalni video/avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
`` Če je izdelek priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i ali 1080p, morate uporabiti kabel HDMI
High speed (kategorija 2).
`` HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), zaslon šumi.
`` Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, preverite navodila za
uporabo televizorja.
`` Ko prvič povežete izdelek s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
`` Za ogled videoposnetkov v 3D-tehnologiji potrebujete priključek HDMI.
`` Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju izključite možnost »Barvna globina«.
`` Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v vašo prikazovalno napravo ali zvočni
sistem vključiti tudi priključek AV OUT ali Digital Audio OUT, da boste slišali zvok.
26
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 26
2012-01-16 오전 11:51:49
04
2. primer: Priklop na televizor prek komponentnega kabla - Boljša
kakovost
Priključki
-- Izdelek lahko na televizor priklopite s komponentnimi video kabli.
-- Tako boste lahko uživali ob visokokakovostnih in barvitih slikah. Komponentni video priključek ločuje
elemente slike na črno-bele (Y), modre (PB) in rdeče (PR) signale, kar daje bolj jasno in čisto sliko. (Avdio
signali se prenašajo preko avdio izhoda.)
1. S komponentnim video kablom povežite priključek COMPONENT OUT na zadnji strani izdelka s
priključkom COMPONENT IN na televizorju.
2. Z avdio kabli povežite priključka AUDIO OUT (rdeči in beli) na hrbtni strani izdelka s priključkoma
AUDIO IN (rdeči in beli) na televizorju.
3. Vklopite izdelek in TV.
4. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal »Komponentni« iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja (glejte strani 23–24), pritisnite
gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite Komponentni.
Komponentni kabel
(ni priložen)
Rdeč
Bel
Rdeč
Avdio kabel
Moder Zelen
✎✎ OPOMBA
`` Odvisno od proizvajalca so lahko komponentni priključki na vašem televizorju označeni z »R-Y, B-Y, Y« ali »Cr, Cb, Y«
namesto s »PB, PR, Y«. Število in položaj priključkov sta odvisna od televizorja.
Prosimo, preverite navodila za uporabo televizorja.
`` Izbirate lahko med številnimi nastavitvami ločljivosti, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i, odvisno od vrste
vsebine. (Glejte strani 37–39.)
`` Dejanska ločljivost se lahko razlikuje glede na nastavitev v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako komponentni
kot tudi HDMI-kabel. Ločljivost je odvisna tudi od vrste vsebine. (Glejte strani 37–39.)
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 27
27
2012-01-16 오전 11:51:50
Priključki
3. primer: Priklop na televizor z avdio/video kablom - Dobra kakovost
1. Z avdio/video kablom povežite povežite priključke VIDEO OUT (rumeni)/AUDIO OUT (rdeči in beli)
na hrbtni plošči izdelka s priključki VIDEO IN (rumeni)/AUDIO IN (rdeči in beli) na televizorju.
2. Vklopite izdelek in televizor.
3. Pritiskajte gumb za izbiranje vhodnega signala na daljinskem upravljalniku, dokler se na televizorju ne
prikaže signal »VIDEO« iz izdelka.
• Če ste daljinski upravljalnik izdelka pravilno nastavili za upravljanje televizorja (glejte strani 23–24),
pritisnite gumb TV SOURCE na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
Avdio/video kabel
Rdeč
Bel
✎✎ OPOMBA
Rumen
`` Če je avdio kabel preblizu električnemu kablu, se lahko pojavi šum.
`` Če želite priključiti AV-sprejemnik, glejte strani za priklop AV-sprejemnika. (Glejte strani 29–30.)
`` Število in mesto vhodnih priključkov sta odvisna od televizorja. Preberite navodila za uporabo televizorja.
!! POZOR
`` Izdelka na televizor ne priključite prek videosnemalnika. Vir video signala videosnemalnika je lahko omejen s sistemom
za zaščito avtorskih pravic in slika na televizorju bo popačena.
28
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 28
2012-01-16 오전 11:51:52
04
Priklop na avdio sistem
Priključki
• Ko vklopite AV-sprejemnik, utišajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša
ušesa.
• Nastavite obliko avdio izhoda glede na zmožnosti vašega AV-sprejemnika. (Glejte strani 40–43.)
• Položaj vhodnih priključkov HDMI se lahko razlikuje odvisno od AV-sprejemnika. Preberite navodila
za uporabo AV-sprejemnika.
1. primer: priklop na avdio sistem (AV-sprejemnik, ki podpira HDMI) Najboljša kakovost (Priporočeno)
1. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka s priključkom HDMI IN na
vašem AV-sprejemniku.
2. S kablom HDMI povežite priključek HDMI OUT AV-sprejemnika s priključkom HDMI IN na televizorju.
3. Vklopite izdelek, televizor in AV-sprejemnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala AV-sprejemnika in televizorja in izberite zunanji vir, da
boste zaslišali zvok iz izdelka. Navodila za nastavitev zvočnega vhoda AV-sprejemnika najdete v
uporabniškem priročniku sprejemnika.
Kabel HDMI
(ni priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 29
29
2012-01-16 오전 11:51:53
Priključki
2. primer: priklop na avdio sistem
(stereo ojačevalnik) - Dobra
kakovost
1. Z avdio kabli povežite priključka AUDIO OUT
(belega in rdečega) na hrbtni strani izdelka
s priključkoma AUDIO IN (rdečim in belim)
stereo ojačevalnika.
2. Z video signalnimi kabli povežite priključke
HDMI 1, COMPONENT ali VIDEO OUT
na zadnji strani izdelka s priključki HDMI,
COMPONENT ali VIDEO IN vašega
televizorja. (Glejte strani 26–28.)
3. Vklopite izdelek, televizor in stereo ojačevalnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
stereo ojačevalnika in izberite zunanji vir, da
boste zaslišali zvok iz izdelka. Navodila za
nastavitev avdio vhoda stereo ojačevalnika
najdete v uporabniškem priročniku stereo
ojačevalnika.
5. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
na daljinskem upravljalniku televizorja in izberite
video vhod (HDMI, komponentni ali video).
3. primer: priklop na avdio sistem
(AV-sprejemnik s sistemom Dolby
Digital ali dekoderjem DTS) Boljša kakovost
1. Z optičnim kablom povežite priključek
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnji
strani izdelka s priključkom DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) na vašem AV-sprejemniku.
2. Z video signalnimi kabli povežite priključke
HDMI 1, COMPONENT ali VIDEO OUT
na zadnji strani izdelka s priključki HDMI,
COMPONENT ali VIDEO IN vašega
televizorja. (Glejte strani 26–28.)
3. Vklopite izdelek, televizor in AV-sprejemnik.
4. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala na
AV-sprejemniku in izberite zunanji vir. Zaslišali
boste zvok iz izdelka. Glejte uporabniški priročnik
AV-sprejemnika, da nastavite avdio vhod AVsprejemnika.
5. Pritisnite gumb za izbiranje vhodnega signala
na daljinskem upravljalniku televizorja in izberite
video vhod (HDMI, komponentni ali video).
2. primer: Avdio kabel
Rdeč
3. primer : Optični kabel
(ni priložen)
Bel
✎✎ OPOMBA
`` Če uporabljate digitalno avdio povezavo, opisano v 3. primeru, in če je za digitalni izhod izbran PCM, boste zvok slišali
samo iz sprednjih dveh zvočnikov.
30
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 30
2012-01-16 오전 11:51:54
04
Omrežna povezava
Priključki
Če je izdelek povezan v omrežje, lahko uporabljate omrežne storitve (glejte strani 74–83), kot sta
Smart Hub (Pametno vozlišče) in BD-LIVE, in posodabljate programsko opremo. Priporočamo, da za
omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP. Več informacij o povezavah z
usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa pri izdelovalcu usmerjevalnika
poiščite tehnično pomoč.
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN izdelka s priključkom
LAN na modemu ali usmerjevalniku.
2. Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 45–49.
Usmerjevalnik
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
ali
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje z
računalnikom prek funkcije AllShare
✎✎ OPOMBA
`` Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
`` Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
`` Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 31
31
2012-01-16 오전 11:51:55
Priključki
Brezžično omrežje
Vaš izdelek ima vrgrajeno zmogljivost Wi-Fi. V omrežje se lahko povežete z modemom za skupno rabo
IP-ja (usmerjevalnik ali modem).
Za nastavitev omrežnih možnosti glejte strani 45–49.
Širokopasovna
storitev
Povezovanje v omrežje
z računalnikom prek
funkcije AllShare
Brezžični modem za
skupno rabo IP
✎✎ OPOMBA
`` Za nastavitev brezžičnega omrežja mora biti vaš izdelek povezan z brezžičnim modemom za skupno rabo IP-ja
(usmerjevalnik). Če brezžični modem za skupno rabo IP-ja podpira DHCP, lahko vaš izdelek za povezavo z brezžičnim
omrežjem uporablja DHCP ali statični naslov IP.
`` Izberite kanal za brezžični modem za skupno rabo IP-ja, ki se trenutno ne uporablja. Če je kanal nastavljen za
brezžični modem za skupno rabo IP-ja, ki ga trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do motenj in napak v
komunikaciji.
`` Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja vašega AP nastavljena na WEP,
TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed), izdelek ne bo podpiral povezave v skladu z novimi specifikacijami certifikata Wi-Fi.
`` Če vaš AP podpira WPS (zaščitena nastavitev WI-Fi), se lahko povežete z omrežjem preko PBC-ja (konfiguracija s
pritiskom gumba) ali PIN-a (osebna identifikacijska številka). WPS bo v katerem koli načinu samodejno konfiguriral ključ
SSID in WPA.
`` Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
-- brezžično (splošno);
-- s funkcijo WPS(PBC) in
-- s povezavo One Foot Connection.
Možnost brezžične povezave (splošno) vključuje tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
`` Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči interferenco (delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
`` Brezžični modem za skupno rabo IP-ja nastavite na način »Infrastructure« (Infrastruktura). Način »Ad-hoc« (Sprotni
način) ni podprt.
`` Izdelek podpira samo naslednje brezžične protokole varnostnega ključa:
-- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
`` Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate osebni računalnik povezati z vašim omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
32
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 32
2012-01-16 오전 11:51:55
Nastavitev
7. Z gumbi ►▲▼ izberite želeno razvrstitev
kanalov, nato pa pritisnite gumb VNESI. (samo
Italija)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
• Če izberete Cable: Pritisnite gumb ▼, da
izberete možnost Next, nato pa pritisnite
gumb VNESI. Nastavite možnost načina
iskanja ter pritisnite gumb ▼, da izberete
gumb Search.
Nastavitev
1. Ko priključite izdelek, vklopite televizor.Ko
izdelek prvič priklopite na televizor, se bo
samodejno vklopil in prikaže se zaslon z
začetnimi nastavitvami.
• Če izberete Air: Z gumbom ▼ izberite
možnost Search, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
05
Pred začetkom (Priključi in predvajaj)
►
" Enter
2. Z gumbi ►▲▼ izberite želeni jezik in pritisnite
gumb VNESI.
3. Z gumboma ►▲▼ izberite želeno državo in
pritisnite gumb VNESI.
4. S številčnimi gumbi vnesite štirimestno geslo.
(samo Francija)
5. Pritisnite gumba ►▲▼, da izberete želeni
način ure.
• Če izberete Auto: Pritisnite gumb VNESI.
• Če izberete Manual: Pritisnite gumba
▲▼◄►, da nastavite uro, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
Plug & Play
Set Auto Tuning search options.
Air
Cable
8. Pritisnite gumba ◄►, da izberete možnost
Network Settings ali Watch TV, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
(Za več informacij o nastavitvah omrežja glejte
strani 45–49.)
✎✎ OPOMBA
`` Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
vklopi. To je povsem običajno.
`` Geslo
-- Samo Francija: S številčnimi gumbi vnesite želeno
štirimestno geslo.
* Gesla ni mogoče nastaviti na »0000«.
Izberite druge številke.
-- Drugo: S številčnimi gumbi vnesite želeno
štirimestno geslo.
* Privzeto geslo je »0000«.
`` Channel Ordering je mogoče prikazati, če je država
nastavljena na Italy.
Dostop do nastavitvenega menija
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite želen osnovni meni
in nato pritisnite gumb VNESI.
Search
a Previous d Skip > Move " Enter
6. Z gumboma ▲▼ izberite želeni vir antene in
pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 33
33
2012-01-16 오전 11:51:55
Nastavitev
• Osnovni meni
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
Watch TV
Guide
Schedule Manager
3
Channel List
Channel Manager
2
My Devices
My Contents
4
Internet
Settings
5
1
d WPS(PBC)
6
Seznam kanalov
Ogledate si lahko vse poiskane kanale.
1. Pritisnite gumb CH LIST na daljinskem
upravljalniku.Prikazal se bo seznam kanalov.
Zaslon s seznamom kanalov
1
1
Izbere My Devices.
2
Izbere My Contents.
3
Izbere Watch TV.
808 BBC World
4
Izbere Internet.
810 Boomerang
5
Izbere Settings.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
✎✎ OPOMBA
`` Ko je izdelek povezan z omrežjem, v osnovnem meniju
izberite možnost Smart Hub. Prenesite si želeno
vsebino s Samsung Apps. (Glejte strani 81-82.)
Channel List
All
809 bid-up.tv
811 Cartoon Nwk
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
No Information
Air
1
`` Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
`` Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
prikaz na zaslonu spremeni.
`` Če izdelek pustite v osnovnem meniju dlje kot 3
minute, ne da bi ga uporabljali, se prikaže zaslon DTV.
`` Če izdelek pustite v drugem meniju, vključno
z nastavitvami, dlje kot 5 minut, ne da bi ga
uporabljali, se bo na televizorju prikazal ohranjevalnik
zaslona.
Gledanje televizorja
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikazal se bo osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Watch TV.
2
a Antenna c Programme View < Ch. Mode " Watch ƒ Page
2
Prikaže shranjene kanale.
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive
gumbe daljinskega upravljalnika.
• RDEČI (A): Izbere možnosti »Air« ali »Cable«.
• RUMENI (C): Prikaže informacije o programu.
• Ch. Mode : prikaže način kanala glede na vrsto
kanala. (vse, TV, radio, podatki/drugo)
• Watch: prikaže izbrani kanal.
• Page: premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni kanal in
pritisnite gumb VNESI.
Prikazal se bo izbrani kanal.
✎✎ OPOMBA
`` S pritiskom gumba INFO lahko gledate ali snemate
izbrani kanal.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
34
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 34
2012-01-16 오전 11:51:57
Upravitelj kanalov
Zaslon upravitelja kanalov
Channel Manager | All
2
801 xxxxxxxx
Channel Manager | All
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
Air
2
807
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
Air
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
3
Tools
801
801
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Watch
803
803
Addxxxxxxxx
toxxxxxxxx
Favourites
Lockxxxxxxxx
805
xxxxxxxx
805
Edit xxxxxxxx
Channel
807
xxxxxxxxNumber
807
Delete
809
xxxxxxxx
809
xxxxxxxx
Deselect
All
811
xxxxxxxx
811
xxxxxxxx
Select
All
813 xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
" Enter ' Return
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
a Antenna d Sorting ƒ Page " Select / Tools ' Return
Watch
Izberite to možnost, če želite gledati kanal.
Urejeni kanali: Z gumbi ◄▲▼ lahko preverite
urejene kanale.
• Channels ( ): prikaže seznam kanalov glede
na vrsto kanala. (All, TV, Radio, Data/Other)
• Favourites ( ): prikaže vse priljubljene kanale.
(Favourites 1, Favourites 2, Favourites 3......)
Add to Favourites/Edit Favourites
Prikaže shranjene kanale.
Edit Channel Number
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive
gumbe daljinskega upravljalnika.
• RDEČI (A): Izbere možnosti »Air« ali »Cable«.
• MODRI (D): razvrsti seznam po številki ali imenu
kanala.
• Page: premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
• Select: izbere želeni kanal.
• Tools: prikaže možnost Upravitelja kanalov.
• Return: vrnitev v prejšnji meni.
3
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
a Antenna d Sorting ƒ Page " Select / Tools ' Return
1
805 xxxxxxxx
1/2 Pages
Channel number
800 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
1/2 Pages
Selected item: 1 Channel number
Ikone za prikaz stanja kanala
Ikone
c
Kanal je izbran.
\
Zaklenjen kanal.
Postopki
Kanal je nastavljen kot priljubljen.
Nastavitev
Z gumboma ▲▼ izberite želeni kanal, nato pa
pritisnite gumb TOOLS.
Shranjene kanale lahko upravljate.
1
05
Uporaba gumba TOOLS
Izberite to možnost, da dodate želen priljubljeni
kanal.
Lock/Unlock
Izberite to možnost, da zaklenete kanal.
Izberite to možnost, da uredite številko kanala.
Če možnost »Edit Channel Number« ni prikazana
v urejevalniku kanalov, jo omogočite v meniju
kanalov. (Glejte stran 44.)
Ta meni bo prikazan samo, če nastavite vrsto vira
antene in državo, kot je prikazano spodaj.
Vir antene
Air
Country
Nizozemska, Italija
Delete
Izberite to možnost, da izbrišete kanal.
Deselect All
Izberite to možnost, da prekličete izbor vseh kanalov.
Select All
Izberite to možnost, da izberete vse kanale.
✎✎ OPOMBA
`` Pri satelitskem oddajanju je lahko urejanje številk
kanalov mogoče glede na specifikacijo.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 35
35
2012-01-16 오전 11:51:57
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
Nastavitve
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Settings
in nato pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
5. Pritisnite gumb EXIT, da zaprete meni.
Zaslon
Nastavite različne možnosti zaslona, na primer
razmerje širina/višina, ločljivost itd.
3D-nastavitve
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
Support
3D Settings
: 55 inch
> Move " Enter ' Return
: Auto
Način predvajanja plošče Blu-ray v 3D
3D-plošče Blu-ray so na voljo v dveh oblikah
zapisa: Blu-ray 3D in samo 3D. Pred začetkom
predvajanja plošče lahko izberete, ali želite ploščo
Blu-ray gledati v načinu 3D ali 2D.
• Auto: Ta funkcija samodejno zazna, ali
priključeni televizor podpira 3D-prikaz, in
skladno s tem ploščo Blu-ray 3D predvaja v
načinu 2D ali 3D.
Predvajanje plošč 3D ni mogoče, če televizor ne
podpira načina 3D.
• 3D  3D: Plošče 3D ali Blu-ray 3D vedno
predvaja samo v načinu 3D.
• 3D  2D: Plošče Blu-ray 3D vedno predvaja v
načinu 2D. Predvajanje plošč 3D ni mogoče.
36
Omogoča vam vnos dejanske velikosti vašega
televizorja, da lahko izdelek prilagodi sliko glede
na velikost zaslona in prikaže optimalno 3D-sliko.
(3D-sliko, ki je večja od 116 palcev (3 m), je
najbolje nastaviti na 116 palcev.)
!! POZOR
`` Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v izdelkov
izhod HDMI OUT prek visokohitrostnega kabla HDMI.
Pred predvajanjem 3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
`` Izdelek prek kabla HDMI, priključenega v vrata HDMI
OUT, oddaja 3D-signal.
`` Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja pogojena z
ločljivostjo izvirnega 3D-videoposnetka, je ne morete
spremeniti.
`` Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti
kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
3D Blu-ray Playback Mode : Auto
HDMI Deep Color
Velikost zaslona
`` Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
3D Settings
Screen Size
`` Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem
televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni ali
obeh straneh.
`` Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji, ki je
najmanj trikrat večja od širine zaslona televizorja.
Če imate npr. 46-palčni zaslon, se usedite 138
palcev (3,5 metra) od zaslona.
-- 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
`` Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
`` »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 36
2012-01-16 오전 11:51:57
✎✎ OPOMBA
`` Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine
ne bodo na voljo.
`` Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od
razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
`` Če izberete način 16:9 Original, bo slika na
televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox
(s črnimi robovi na obeh straneh slike).
Velikost zaslona pametnega vozlišča
Nastavite zaslon pametnega vozlišča na optimalno
velikost.
• Size 1: Velikost zaslona pametnega vozlišča bo
manjša od privzete. Na straneh zaslona bodo
morda vidni črni robovi.
• Size 2: To je privzeta nastavitev za pametno
vozlišče. Izdelek prikaže običajno velikost
zaslona pametnega vozlišča.
• Size 3: Prikazala se bo večja velikost zaslona
pametnega vozlišča. Slika bo morda prevelika
za zaslon vašega televizorja.
BD Wise (samo Samsungovi izdelki)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
✎✎ OPOMBA
`` Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev
ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
`` Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te funkcije ne morete uporabiti.
`` Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete tako,
da možnost BD Wise v izdelku in televizorju nastavite
na On.
Ločljivost
Omogoča nastavitev izhodne ločljivosti
komponetnega in HDMI-video signala na
samodejno, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
ali 576i/480i. Številka označuje število črt
videoposnetka na sličico. Črki i in p označujeta
način s prepletanjem oz. način zaporednega
izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je kakovost.
• Auto: Samodejno nastavi izhodno ločljivost na
največjo ločljivost priključenega televizorja.
• BD Wise: Samodejno nastavi ločljivost na
ločljivost plošče Blu-ray/DVD, če ste izdelek s
kablom HDMI priključili na televizor s funkcijo
BD Wise. (Menijski element BD Wise se prikaže
le, če je možnost BD Wise nastavljena na On.
Glejte BD Wise zgoraj.)
• 1080p: Prikaže 1080 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 1080i: Prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p: Prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p: Prikaže 576/480 črt videoposnetka
z zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i: Prikaže 576/480 črt videoposnetka s
prepletanjem.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 37
Nastavitev
Odvisno od vrste televizorja, ki ga imate, boste
morda morali prilagoditi nastavitev velikosti zaslona.
• 16:9 Original: To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16:9. Izdelek bo vso vsebino prikazoval v
izvirnem razmerju širine/višine.Vsebina v obliki 4:3
bo prikazana s črnimi robovi na levi in desni strani.
• 16:9 Full: To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 16:9. Vsebina bo zapolnila celoten
zaslon. Vsebina oblike 4:3 bo razširjena.
• 4:3 Letter Box: To možnost izberite, če je
izdelek priključen na televizor z razmerjem širine/
višine zaslona 4:3. Izdelek bo vsebino prikazal
v izvirnem razmerju širina/višina. Vsebina oblike
16:9 bo prikazana s črnimi robovi na zgornji in
spodnji strani.
• 4:3 Pan-Scan: To možnost izberite, če je izdelek
priključen na televizor z razmerjem širine/višine
zaslona 4:3. Vsebina oblike 16:9 bo odrezana
na levem in desnem robu.
Če Samsungov izdelek in Samsungov televizor s
funkcijo BD Wise povežete prek kabla HDMI in je
funkcija BD Wise vklopljena tako v izdelku kot v
televizorju, predvajalnik oddaja videoposnetke z
ločljivostjo videa in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/
DVD.
• Off: Izhodna ločljivost ostane na vrednosti,
predhodno nastavljeni v meniju za ločljivost,
ne glede na ločljivost plošče. Glejte spodnji
razdelek »Ločljivost«.
• On: Izdelek oddaja videoposnetek z izvirno
ločljivostjo in hitrostjo sličic plošče Blu-ray/DVD.
05
Razmerje širina/višina
37
2012-01-16 오전 11:51:58
Nastavitev
Ločljivost glede na način izhoda
ƒƒ Predvajanje plošč Blu-ray/e-vsebin/digitalnih vsebin
HDMI priključen
Način HDMI
Izhod
Nastavitev
Plošča
Blu-ray
Ločljivost
plošče
Blu-ray
BD Wise
E-vsebine/
digitalne
vsebine
Komponentni/
VIDEO-način
1080p
Najv. ločljivost Najv. ločljivost
TV-vhoda
TV-vhoda
Auto
1080p
Plošča
Blu-ray
E-vsebine/
digitalne
vsebine
Način VIDEO
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080p
1080p
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
Filmska sličica: samod. (24Fs) 1080p@24F 1080p@24F
720p
720p
576i/480i
-
ƒƒ Predvajanje DVD-plošče
Izhod
Nastavitev
BD Wise
Auto
1080p
720p
576p/480p
576i/480i
480i
720p
576i/480i
-
-
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI priključen
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI ni priključen
Komponentni/
VIDEO-način
Komponentni način
Način VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
Način HDMI
576i/480i
Najv. ločljivost TVvhoda
1080i
38
HDMI ni priključen
Komponentni način
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 38
2012-01-16 오전 11:51:58
05
ƒƒ Ogled DTV
Ločljivost
BD Wise
Auto
Pametna ločljivost DTV
»Auto«
Pametna ločljivost DTV
»Off«
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ OPOMBA
HDMI priključen
Način HDMI
1080p
Ločljivost toka
oddajanja
Najv. ločljivost
Tv-vhoda
1080p
HDMI ni priključen
Komponentni/
VIDEO-način
Komponentni način
Način VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
`` Pametna ločljivost DTV je aktivirana samo, če je
možnost ločljivosti nastavljena na Auto.
`` Če televizor, ki je priključen na izdelek, ne podpira
filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže
sporočilo: »If no pictures are shown after selecting
‘Yes’, please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution?«.
Če izberete Yes, bo zaslon televizorja 15 sekund
prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno preklopila
na prejšnjo vrednost.
`` Če po spremembi ločljivosti zaslon ostane prazen,
odstranite vse plošče ter pritisnite gumb STOP (
)
na sprednji strani izdelka in ga držite 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete
nastavitve. Sledite postopku na prejšnji strani za
dostop do ustreznega načina in izberite nastavitve
zaslona, ki jih podpira televizor.
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
`` Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za
prikazovanje filmskih sličic (24 sličic/s).
`` Če sta povezana priključek HDMI in komponentni
priključek in je trenutno izbran komponentni vhod, je
ločljivost fiksno nastavljena na 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` Pri vsebini DivX, zaščiteni proti kopiranju, je izhodna
ločljivost za komponentni video prisilno nastavljena
na 576i/480i.
`` Če kabel HDMI ni priključen in je video izhod v
komponentnem načinu, je predvajanje vsebin DivX z
zaščito proti kopiranju mogoče samo v obliki 576i/480i.
Pametna ločljivost DTV
S to funkcijo lahko samodejno optimizirate
ločljivost zaslona za digitalno oddajanje.
• Auto: Ločljivost zaslona se samodejno
optimizira za digitalno oddajanje.
• Off: Izključite pametno ločljivost DTV.
✎✎ OPOMBA
`` Če preklopite TV-kanal in je ta funkcija nastavljena
na Auto, lahko glede na vaš televizor čas prikaza
naslednjih kanalov traja dlje časa, kot če je ta
funkcija nastavljena na Off.
Barvna oblika HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema s sposobnostmi
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.).
• Auto: Samodejno nastavi izdelek na najboljšo
obliko, ki jo podpira naprava.
• YCbCr (4:4:4): Če televizor podpira barvni
prostor YCbCr prek povezave HDMI, izberite to
možnost za običajno barvno lestvico YCbCr.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 39
Nastavitev
Izhod
39
2012-01-16 오전 11:51:58
Nastavitev
• RGB (Standard): Izberite to možnost, če želite
nastaviti oddajanje običajne barvne lestvice RGB.
• RGB (Enhanced): Če ste izdelek priključili na
zaslon s priključkom DVI, na primer monitor,
izberite to možnost, da nastavite oddajanje
izboljšane barvne lestvice RGB.
Filmske sličice (24 sličic na sekundo)
Če je možnost filmskih sličic (24 sličic/s)
nastavljena na Auto, lahko nastavite izhod HDMI
izdelka tako, da prikaže 24 sličic na sekundo, kar
izboljša kakovost slike.
Funkcijo filmskih sličic (24 sličic na sekundo) lahko
uporabite samo na televizorju, ki podpira to hitrost
sličic. Možnost filmskih sličic lahko izberete samo,
če je izdelek v načinu izhodne ločljivosti HDMI
1080i ali 1080p.
• Auto: Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je
vklopljena.
• Off: Funkcija filmskih sličic (24 sličic/s) je izklopljena.
Barvna globina HDMI
Omogoča predvajanje videoposnetkov z barvno
globino prek izhodnega priključka HDMI OUT.
Barvna globina omogoča natančnejšo reprodukcijo
barv in večjo barvno globino.
• Auto: Izdelek oddaja videoposnetek z barvno
globino v priključeni televizor, ki podpira barvno
globino HDMI.
• Off: Slika se oddaja brez barvne globine.
Mirujoči način
Omogoča nastavitev vrste slike, ki jo bo izdelek
prikazal, ko začasno ustavite predvajanje plošče
DVD.
• Auto: Samodejno pokaže najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame: To možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field: To možnost izberite, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
Zaporedno izrisovanje slik
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri
predvajanju plošč DVD.
• Auto: To možnost izberite, če želite, da izdelek
samodejno izbere najboljšo kakovost slike za
DVD, ki ga predvajate.
• Video: To možnost izberite za najboljšo sliko pri
predvajanju plošč DVD s koncerti ali televizijskimi
oddajami.
40
Zvok
Digitalni izhod
Digitalni izhod nastavite tako, da se bo ujemal z
zmožnostmi AV-sprejemnika, ki ste ga povezali z
izdelkom:
• PCM: To možnost izberite, če ste priključili AVsprejemnik, ki podpira signal HDMI.
• Bitstream (Unprocessed): To možnost izberite,
če ste priključili AV-sprejemnik, ki podpira HDMI,
in ima sposobnosti dekodiranja Dolby TrueHD in
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (Re-encoded DTS): To možnost
izberite, če ste priključili AV-sprejemnik, ki
uporablja digitalni optični vhod, ki lahko dekodira
DTS.
• Bitstream (Re-encoded Dolby D): To možnost
izberite, če nimate AV-sprejemnika, ki podpira
signal HDMI, ampak uporabljate AV-sprejemnik
zmožnostjo dekodiranja signala Dolby Digital.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni
zapis, kot so na primer komentarji režiserja in
igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki
krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere
možnosti v meniju. Zvočni učinki krmarjenja so
odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
✎✎ OPOMBA
`` Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod,
drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste zaslišali
glasen hrup.
`` Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
`` Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW
in Navigacijski zvočni učinki.
`` Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka
BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
`` Nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na analogni
izhodni avdio signal (L/D) ali izhodni avdio signal
HDMI, ki je priključen na televizor.
V primeru povezave na AV-sprejemnik vpliva na
optični izhod in HDMI-avdio izhod.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 40
2012-01-16 오전 11:51:58
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
Povezava
PCM
Dolby Digital
Bitstream (Unprocessed)
Optični
Do 7.12-kanalni
kanalnega PCM
PCM
AVsprejemnik,
ki podpira
signal HDMI
PCM
Optični
2-kanalni
PCM
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira
ki podpira signal
signal HDMI, ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
Nastavitev
Nastavitev
05
Izbiranje digitalnega izhoda
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Do 7.12-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
DTS
Dolby Digital*
Do 7.12-kanalni Dolby Digital
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital
Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
Plus
DTS
Dolby Digital*
Plus
Do 7.12-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Zvočni
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
DTS
Dolby Digital*
posnetek na
plošči Blu-ray
Do 6.12-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
DTS
DTS
kanalnega PCM
PCM
DTS
Dolby Digital*
Zvok visoke
Do 7.12-kanalni
ločljivosti
kanalnega PCM
PCM
DTS-HD
Zvok visoke
ločljivosti
DTS-HD
DTS
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Kodek DTSDo 7.12-kanalni
HD Master
kanalnega PCM
PCM
Audio
Kodek DTSHD Master
Audio
DTS
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
PCM
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
Zvočni tok
oddajanja
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Do 5.12-kanalni
Dolby Digital Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
Do 6.12-kanalni
kanalnega PCM
PCM
DTS
DTS
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Do 5.12-kanalni
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
DTS
Dolby Digital*
Do 5.12-kanalni Dolby Digital
Dolby Digital
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital
kanalnega PCM
PCM
Plus***
Plus
DTS
Dolby Digital*
MPEG1
Do 5.12-kanalni
PCM (do
kanalnega PCM
PCM
5,1-kanalni)
HE-AAC
Do 5.12-kanalni
kanalnega PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
DTS
Dolby Digital*
Ponovno kodiran Ponovno kodiran
Dolby Digital** Dolby Digital** Ponovno kodiran Ponovno kodiran
(za večkanalni (za večkanalni
DTS
Dolby Digital*
program)
program)
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 41
41
2012-01-16 오전 11:51:58
Nastavitev
Definicija za
ploščo Blu-ray
Katera koli
Oddaja samo glavni zvočni
Dekodira glavni zvočni tok tok,
da lahko AV-sprejemnik
in zvočni tok BONUSVIEW
dekodira zvočni bitni tok.
(dodatki) v zvok PCM ter Zvoki
funkcije BONUSVIEW
doda možnost zvočnih
in zvočni učinki ne bodo
učinkov krmarjenja.
slišni.
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
DTS.
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
digital.
*Č
e je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »Re-encoded Dolby D« ne uporabi. Izhodni zvok bo
2-kanalni PCM.
** Č
e je izvirni tok HE-AAC 2- ali 1-kanalni, bi izhod moral biti 2-kanalni PCM.
Za tok Dolby Digital Plus pri internetni vsebini je izhod PCM prek HDMI-ja podprt do 5,1-kanalnega.
*** Če je opis zvoka nastavljen na On in je število zvočnih kanalov več kot 2, se bo avdio izhod preklopil
na Dolby Digital, četudi je izvorni tok oddajanja Dolby Digital Plus.
Če pa je število zvočnih kanalov 2 (stereo) ali 1 in je opis zvoka nastavljen na On, bo oblika izhoda PCM.
Pretvorba signala PCM v signal z nižjo
frekvenco
Omogoča vam vklopiti ali izklopiti pretvorbo
signala PCM s frekvenco 48 kHz ali 96 kHz.
• Off: To možnost izberite, če je AV-sprejemnik, ki
je priključen na izdelek, združljiv s 96 kHz.
• On: To možnost izberite, če AV-sprejemnik,
ki je priključen na izdelek, ni združljiv s 96
kHz. 96-kiloherčni signali bodo pretvorjeni v
48-kiloherčne signale.
✎✎ OPOMBA
`` Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal
z nižjo frekvenco nastavljena na Off, bo frekvenca
izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek
optičnih digitalnih izhodov, nižja.
HDMI
• Če vaš televizor ni združljiv s stisnjenimi
večkanalnimi oblikami zapisa (Dolby Digital,
DTS), bo izdelek morda predvajal 2-kanalni
zvok PCM z nižjo frekvenco, četudi ste v
nastavitvenem meniju nastavili digitalni izhod kot
Bitstream (neobdelan/ponovno kodiran DTS/
ponovno kodiran Dolby D).
• Če vaš televizor ni združljiv s frekvenco
vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo izdelek
morda oddajal prilagojen 48-kiloherčni zvok
PCM, čeprav funkcijo PCM Down Sampling
nastavite na Off.
42
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je aktivna samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• Auto: Nadzor dinamičnega razpona se bo
samodejno nastavil glede na informacije, ki jih
posreduje zvočni zapis Dolby TrueHD.
• Off: V filmu lahko uživate s standardnim
dinamičnim razponom.
• On: Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri tihi
glasnosti ali iz manjših zvočnikov sistem lahko
uporabi ustrezno funkcijo stiskanja, da pretvori
vsebino nizke glasnosti v bolj razločno in
prepreči, da bi bili izseki s pestrejšim dogajanjem
preglasni.
Način zmanjšanja števila kanalov
Omogoča nastavitev načina zmanjšanja števila
kanalov večkanalnega zvoka.
• Normal Stereo: Zmanjša število kanalov v
dvokanalni stereo zvok. To možnost izberite, če
je izdelek priključen na opremo, ki ne podpira
funkcij navideznega prostorskega zvoka, kot je
Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible: Zmanjša število kanalov
v stereo zvok, ki je združljiv s prostorskim zvokom.
To možnost izberite, če je izdelek priključen
na opremo, ki podpira funkcije navideznega
prostorskega zvoka, kot je Dolby Pro Logic.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 42
2012-01-16 오전 11:51:58
✎✎ OPOMBA
`` Če uporabljate AV-sprejemnik, ki podpira HDMI, je ta
možnost na voljo, ko za Digitalni izhod izberete PCM.
Sinhronizacija zvoka
Če je izdelek priključen v digitalni televizor,
se lahko zgodi, da zvočni signal ni usklajen z
videosignalom. V takem primeru prilagodite čas
zamika zvoka, da bo ustrezal videosignalu.
• Za časovni zamik zvoka lahko nastavite od 0 do
200 ms. Poiščite optimalno nastavitev.
✎✎ OPOMBA
`` Izbrani časovni zamik zvoka morda ne bo ustrezal
predvajani vsebini.
Kanal
S funkcijami, kot sta država in samodejno iskanje
kanalov, lahko nastavite TV-kanale.
Antena
S to možnostjo izberete ustrezno vrsto antene za
digitalno oddajanje.Preden lahko začne vaš izdelek
s pomnjenjem razpoložljivih kanalov, morate
specificirati vrsto signalnega vira, ki je povezan s
tem izdelkom.
• Air: Izberite to možnost za sprejemanje digitalnih
oddaj.
• Cable: Izberite to možnost za sprejemanje
digitalnih oddaj.
Izberite to možnost, da spremenite državo.
S številčnimi gumbi vnesite želeno 4-mestno
geslo.
1. Z gumbi ►▲▼ izberite želeno državo, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
2. Pritisnite gumb RETURN.
✎✎ OPOMBA
`` Geslo
-- Samo Francija: S številčnimi gumbi vnesite
štirimestno geslo.
-- Drugo: S številčnimi gumbi vnesite želeno
štirimestno geslo.
* Privzeto geslo je »0000«.
Samodejno iskanje kanalov
Poišče vse kanale z aktivnimi oddajnimi postajami
in jih shrani.
Samodejno poišče kanal in ga shrani v izdelek.
Samodejno dodeljene številke programov se
morda ne ujemajo z dejanskimi ali želenimi
številkami programov.
Če kanal zaklenete s funkcijo varovanja vsebin, se
prikaže okno za vnos PIN-a.
• Air: Z gumbom ▼ izberite možnost Search,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
• Cable: Pritisnite gumb ▼, da izberete možnost
Next, nato pa pritisnite gumb VNESI. Nastavite
možnost načina iskanja ter pritisnite gumb ▼,
da izberete gumb Search.
-- Search Mode (Full / Network / Quick): Poišče
vse kanale z aktivnimi oddajnimi postajami in
jih shrani v izdelek.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 43
Nastavitev
Uživate lahko v večkanalnem zvoku z zvočnega
CD-ja (CD-DA).
• Off: predvaja dvokanalni zvočni signal samo iz
sprednjih zvočnikov.
• Cinema: izberite, če želite predvajati dvokanalni
filmski zvok iz večkanalnih zvočnikov.
• Music: izberite, če želite predvajati dvokanalno
glasbo iz večkanalnih zvočnikov.
Država
05
Način DTS Neo:6
43
2012-01-16 오전 11:51:58
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
`` Če izberete možnost Quick, lahko ročno nastavite
možnosti Network, Network ID, Frequency,
Modulation in Symbol Rate s pritiskom gumba na
daljinskem upravljalniku.
-- Network (Auto / Manual): S to možnostjo izberete
nastavitev Network ID kot Auto ali Manual.
-- Network ID: Če je možnost omrežja nastavljena na
Manual, lahko nastavite Network ID s številčnimi
gumbi.
-- Frequency: Prikaže frekvenco kanala. (različno od
države do države)
-- Modulation: Prikaže razpoložljive vrednosti
modulacije.
-- Symbol Rate: Prikaže razpoložljive stopnje simbolov.
Ročno iskanje kanalov
Ročno poišče kanal in ga shrani v izdelek.
-- Po koncu iskanja se kanali na seznamu kanalov
posodobijo.
✎✎ OPOMBA
`` Pri izboru antene  Air: Channel, Frequency,
Bandwidth.
Pri izboru antene  Cable: Frequency, Modulation,
Symbol Rate
Transfer Channel List
S to funkcijo lahko uvozite ali izvozite zemljevid
kanalov. Za uporabo te funkcije mora biti povezan
USB-pomnilnik. Ko se prikaže zaslon za vnos
številke PIN, vnesite štirimestno številko PIN.
• Import from USB: Uvozi seznam kanalov z
USB-ja.
• Export to USB: Izvozi seznam na USB.
Ta funkcija je na voljo, ko je povezan USBpomnilnik.
Uredi številko kanala
Izberite to možnost, da uredite številko kanala v
upravitelju kanalov. (Glejte 35. stran.)
• Disable: Izberite to možnost, če ne želite urediti
številke kanala.
• Enable: Izberite to možnost, če želite urediti
številko kanala.
Ta meni bo prikazan samo, če nastavite vrsto vira
antene in državo, kot je prikazano spodaj.
Vir antene
Air
Country
Nizozemska, Italy
Možnost iskanja kabla
Skupni vmesnik
Samodejno shranjevanje v stanju
pripravljenost
1. CI CAM lahko kupite pri najbližjem prodajalcu
ali po telefonu.
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot sta
frekvenca in stopnja simbola, za iskanje
kabelskega omrežja.
-- Start Frequency/Stop Frequency: Nastavi
začetno ali končno frekvenco (različna od države
do države).
-- Symbol Rate: Prikaže razpoložljive stopnje
simbolov.
-- Modulation: Prikaže razpoložljive vrednosti
modulacije.
Funkcijo za samodejno shranjevanje v stanju
pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.
• Off: Izklopi funkcijo za samodejno iskanje v
stanju pripravljenosti.
• On: Vklopi funkcijo za samodejno iskanje v
stanju pripravljenosti.
Pokaže informacijski zaslon menija CI.
• CI Menu: To uporabniku omogoča izbirati iz
menija CAM-a. Izberite meni CI v meniju kartice
osebnega računalnika.
• Application Info.: ogled informacij na CAM-u
(modul za pogojni dostop), vstavljenem v režo
CI, in na »CI CAM s CI ali kartico CI+ CARD«,
ki je vstavljena v CAM. CAM lahko namestite
kadar koli, ne glede na to, ali je izdelek vklopljen
ali izklopljen.
2. Čvrsto vstavite »CI CAM s CI ali kartico CI+
CARD« v CAM v smeri puščice.
✎✎ OPOMBA
`` Ta meni je mogoče prikazati, če je država nastavljena
na Italy.
44
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 44
2012-01-16 오전 11:51:58
✎✎ OPOMBA
`` Ta naprava bo delovala s CI in CI+ CAM.V primeru
kakšnega lokalnega društva DVB-T ta naprava
ni popolnoma združljiva z vsemi vrstami CAM-a.
Če obstaja težava, izvlecite kartico CAM CARD iz
naprave in jo znova vstavite v režo.
Omrežje
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in uporabljate žično
ali brezžično povezavo, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov. Če uporabljate brezžično
povezavo in ima vaš usmerjevalnik potrebne
zmogljivosti, lahko uporabite povezavo WPS(PBC)
ali povezavo One Foot Connection.
Če uporabljate statičen naslov IP, morate uporabiti
ročni postopek nastavite tako za žične kot
brezžične povezave.
Omrežne nastavitve
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite temu postopku.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost Settings, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network in
pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Network
Settings in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired,
Wireless (general), WPS(PBC) ali One Foot
Connection in pritisnite gumb VNESI.
5. Če imate žično omrežje, glejte razdelek »Žično
omrežje«. Če imate brezžično omrežje, glejte
razdelek »Brezžično omrežje« na straneh
46–49.
ƒƒ Samodejna nastavitev žične povezave – Auto
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
Support
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless
(general)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Connect to the network using a LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
izdelek preveri omrežno povezavo, se poveže
z omrežjem.
ƒƒ Ročna nastavitev žične povezave – Manual
Če imate statični naslov IP ali samodejna nastavitev
ne deluje, morate ročno določiti omrežne nastavitve.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate omrežne
nastavitve večine računalnikov z operacijskim
sistemom Windows.
Windows XP
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
Windows 7
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava«, odvisno od vaše
omrežne povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 45
Nastavitev
4. Preverite, ali lahko na kanalu z zakodiranim
signalom vidite sliko.
Žično omrežje
05
3. Vstavite CAM s »CI CAM s CI ali kartico CI+
CARD« v režo skupnega vmesnika v smeri
puščice, da bo poravnan vzporedno z režo.
45
2012-01-16 오전 11:51:58
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
`` Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Če želite omrežne nastavitve vnesti v izdelek,
sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wired in
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
3. Na zaslonu s stanjem omrežja izberite Cancel
in pritisnite gumb Vnesi.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
IP Mode
IP Settings
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Support
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
4. Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual in
pritisnite gumb VNESI.
6. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (Naslov IP).
7. S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite naslov.
8. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj.
9. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
10. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS Mode.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
Brezžično omrežje
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• brezžično (splošno);
• s funkcijo WPS(PBC) in
• s povezavo One Foot Connection
Možnost brezžične povezave (splošno) vključuje
tako samodejni kot ročni postopek nastavitve.
ƒƒ Samodejna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Auto
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni
ključ temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno
beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ga
nastavite kot del varnostnih nastavitev brezžičnega
omrežja. Če ste v nastavitvah omrežja uporabili
to možnost in imate dostopni ključ svojega
brezžičnega omrežja, boste med samodejnim
postopkom nastavitve morali vnesti vstopni izraz.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Wireless
(general).
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Channel
Network
Wired
System Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Set up a wireless network by selecting your wireless
router. You may need to enter a security key
depending on the settings of the wireless router.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Ko končate, se prikaže seznam razpoložljivih
omrežij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno omrežje in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se varnostni zaslon.
12. S pritiskom gumba VNESI izberite OK.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
izdelek preveri omrežno povezavo, se poveže
z omrežjem.
46
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 46
2012-01-16 오전 11:51:59
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
Support
Enter security key.
Network Settings
0 entered
a
b
c
d
e
f
1
2
3
m
n
o
p
q
r
7
8
9
g
s
h
a/A
t
i
u
*
j
v
k
w
Delete
l
x
4
y
Space
5
z
6
Done
0
a Previous m Move " Enter ' Return
✎✎ OPOMBA
`` Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov nastavitev
usmerjevalnika ali modema.
5. Ko končate, pritisnite ZELENI (B) gumb na
daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumbe
▲▼◄►, da kazalec prestavite na Done, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
izdelek preveri omrežno povezavo, se poveže
z omrežjem.
ƒƒ Ročna nastavitev brezžične omrežne
povezave – Manual
Če možnost za samodejno nastavitev ne deluje,
morate ročno vnesti vrednosti v možnosti za
nastavitev omrežja.
S spodnjim postopkom si lahko ogledate omrežne
nastavitve večine računalnikov z operacijskim
sistemom Windows.
Windows XP
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu namizja
sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Stanje«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite na
zavihek »Podpora«.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
1. Kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem
kotu namizja sistema Windows.
2. V pojavnem meniju kliknite »Središče za
omrežje in skupno rabo«.
3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite
»Povezava lokalnega omrežja« ali »Brezžična
omrežna povezava«, odvisno od vaše
omrežne povezave.
4. Na zavihku »Podpora« kliknite gumb
»Podrobnosti«. Prikaže se okno »Omrežne
nastavitve«.
✎✎ OPOMBA
`` Podatki so odvisni od različice sistema Windows.
Če želite omrežne nastavitve vnesti v izdelek,
sledite temu postopku:
1. Izvedite korake od 1 do 4 postopka
»Nastavitev brezžične omrežne povezave –
Auto«.
2. Ko končate, pritisnite ZELENI (B) gumb na
daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumbe
▲▼◄►, da kazalec prestavite na Done, nato
pa pritisnite gumb VNESI. Prikaže se zaslon
»Stanje omrežja«.
3. Na zaslonu s stanjem omrežja izberite Cancel
in pritisnite gumb Vnesi.
4. Z gumboma ◄► izberite možnost IP
Settings in pritisnite gumb VNESI.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
5. Pritisnite gumb VNESI, da izberete IP Mode.
6. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Manual in
pritisnite gumb VNESI.
7. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja (Naslov IP).
8. S številčnimi gumbi vnesite številke.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 47
Nastavitev
Settings
Windows 7
05
4. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni
izraz omrežja. Številke vnesite neposredno z
daljinskim upravljalnikom.
Črke izbirate tako, da kazalec premikate z
gumbi ▲▼◄►, vnašate pa jih z gumbom
VNESI.
47
2012-01-16 오전 11:51:59
Nastavitev
9. Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj.
10. Vnesite nastavitve za IP Address, Subnet
Mask in Gateway.
11. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na možnost
DNS Mode.
12. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
13. Pritisnite gumb OK.
14. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z omrežjem.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost One Foot
Connection.
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije WPS(PBC)
ali funkcije za povezavo One Foot Connection.
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
WPS(PBC), sledite spodnjemu postopku:
4. Počakajte, dokler se povezava ne vzpostavi
samodejno.
WPS(PBC)
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost WPS(PBC).
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Channel
Network
Wired
System Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to the wireless router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your wireless router
supports push button configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z vašim
omrežjem.
4. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
One Foot Connection
Brezžično povezavo lahko nastavite samodejno,
če imate Samsungov brezžični usmerjevalnik,
ki podpira povezavo One Foot Connection. Za
povezavo s funkcijo One Foot Connection, sledite
temu postopku:
48
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Channel
Network
Wired
System Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to the wireless network automatically if your
wireless router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the wireless router
within 10 inches (25 cm) of product.
> Move " Enter ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
3. Samsungov brezžični usmerjevalnik postavite
25 cm (10 palcev) od izdelka, da se poveže.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Settings
Network Status
Display
Audio
Channel
Network
iptime
System
MAC Address
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
Internet is connected successfully.
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
Language
provider.
Security
General
Support Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
SWL (brezžična povezava Samsung)
Mobilne naprave z zmožnostjo brezžične povezave
Samsung je mogoče prek tega izdelka povezati v
omrežje.
• Off: brezžična povezava Samsung je izklopljena.
• On: brezžična povezava Samsung je vklopljena.
1. Če izberete možnost On, pritisnite gumba
▲▼, da izberete Connect SWL, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Sledite navodilom na
zaslonu televizorja.
✎✎ OPOMBA
`` Če izklopite izdelek, se bo omrežna povezava, ki
uporablja SWL, prekinila.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 48
2012-01-16 오전 11:51:59
Ura
Internetna povezava BD-LIVE
✎✎ OPOMBA
To možnost nastavite, če želite dovoliti ali
prepovedati internetno povezavo pri uporabi
storitve BD-LIVE.
• Allow (All): Internetna povezava bo omogočena
za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow (Valid Only): Internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
certifikatom.
• Prohibit: Internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
✎✎ OPOMBA
`` Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje
podatkov o plošči in od strežnika zahteva potrdilo
za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov
preveri, ali je plošča veljavna in izdelku pošlje
potrdilo.
`` Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna
povezava omejena.
Sistem
Priključi in predvajaj
Z uporabo funkcije Plug & Play lahko nastavite
državo, način ure, omrežne nastavitve itd.Za več
informacij o funkciji Plug & Play glejte odsek Plug
& Play v tem uporabniškem priročniku. (Glejte
strani 33–54.)
✎✎ OPOMBA
`` Če želite spremeniti možnosti funkcije Plug & Play,
vnesite geslo.
Nastavite funkcije, odvisne od časa.
• Clock Mode: Ta način lahko nastavite na Auto
ali Manual.
• Clock Set: Če je način ure nastavljen na
Manual, se bo aktiviral ta meni.
• Time Zone: Nastavite lahko časovni pas vaše
države. (Če državo nastavite na Španijo ali
druge in je način ure nastavljen na Auto, se bo
prikazal ta meni.)
`` Če funkciji »Timer Viewing« in »Timer Recording«
nastavite z možnostmi »GUIDE«, »Channel List« ali
z informacijskim menijem, bodo delovale na osnovi
časovnih informacij TV-programa. Če način ure
nastavite na Manual in ročno spremenite čas, sta
lahko funkciji »Timer Viewing« in »Timer Recording«
omejeni ali nepravilno delujeta.
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor s kablom HDMI.
Z vključeno funkcijo Anynet+ lahko izdelek
upravljate z daljinskim upravljalnikom
Samsungovega televizorja in začnete predvajati
ploščo z enostavnim pritiskom gumba PREDVAJAJ
(
) na daljinskem upravljalniku televizorja.Več
informacij najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
• Off: Funkcije Anynet+ ne bodo delovale.
• On: Funkcije Anynet+ bodo delovale.
✎✎ OPOMBA
`` Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira
funkcije CEC.
`` Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je
na njem logotip Anynet+.
`` Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti
HDMI morda ne bodo delovale.
Preberite navodila za uporabo televizorja.
`` Če pritisnete gumb za predvajanje televizorja, ko je
izdelek v načinu DTV, se bo vklopila funkcija »Time
Shift«.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 49
Nastavitev
Funkcija za upravljanje skupne rabe vsebine.
Predstavnostne vsebine (video posnetke, glasbo,
fotografije) lahko daste v skupno rabo s funkcijo
AllShare.
• AllShare Server: nastavite funkcijo strežnika.
• Change Server Name: nastavite ime strežnika.
Omogoča vam prepoznati strežnik v omrežju.
• Device Access Control: nastavi pooblastilo za
dostop za posamezno napravo.
05
Upravljanje strežnika AllShare
49
2012-01-16 오전 11:52:00
Nastavitev
Upravljanje naprave
S to možnostjo lahko upravljate notranji HDD in
zunanje naprave. Upravljate lahko možnosti, kot
so oblika naprave ali privzeta snemalna naprava.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
System
Language
Security
General
Plug & Play
Device Management
Device Format
Checking Device
Device Performance Test
Default Recording Device
: HDD
HDMI Deep
: Auto
>Color
Move " Enter ' Return
Support
Z zunanjo napravo
1. Ko je izdelek v zaustavljenem načinu,
priključite zunanji pomnilnik v priključek USB
na nadzorni plošči izdelka.
2. Izberite možnost Device Format, nato
pa pritisnite gumb VNESI. Začelo se bo
formatiranje naprave.
3. Izberite možnost Default Recording Device
in nato pritisnite gumb VNESI.
Settings
Display
Audio
Channel
Network
• Device Format: S to možnostjo lahko
formatirate napravo.
• Checking Device: S to možnostjo lahko
poiščete napake napravo.
• Device Performance Test: Preizkusite
zmogljivost snemanja naprave.
• Default Recording Device: S to možnostjo
izberete privzeto snemalno napravo.
S HDD-jem
1. Izberite možnost Default Recording Device
in nato pritisnite gumb VNESI.
2. Kot snemalno napravo izberite HDD. (V tem
meniju lahko preverite tudi razpoložljiv prostor
na pomnilniku.)
Display
Channel
Network
System
Language
Security
General
Support
50
Language
Security
General
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Select default device for recording.

Support
HDD
abc
Internal storage
Recordable
HDMI Deep
: Auto
>Color
Move " Enter ' Return
4. Izberite snemalno napravo, povezano na
zunanjo napravo. (V tem meniju lahko preverite
tudi razpoložljiv prostor na pomnilniku.)
✎✎ OPOMBA
`` Morda bo ptorebnih več poskusov, dokler zunanja
naprava ne bo zaznana.
`` Na napravi mora biti vsaj 375 MB prostora, da je
mogoče uporabljati funkcijo časovnega zamika.
`` Pri uporabi USB HDD-ja za snemanje, med
formatiranjem ne odklopite USB HDD-ja.
`` Snemalna funkcija je podprta samo za DTV.
Settings
Audio
System
Plug & Play
Default Recording Device
Plug & Play
Default Recording Device
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Select default device for recording.

HDD
abc
Internal storage
Recordable
HDMI Deep
: Auto
>Color
Move " Enter ' Return
`` Snemalna funkcija ni podprta za podatkovne kanale.
`` Na najdaljšo dolžino snemanja ali časovnega zamika
vpliva razpoložljiva velikost prostora na pomnilniški
napravi ter ločljivost videa TV-programa.
Upravljanje podatkov BD
Ta funkcija vam omogoča upravljati prenesene
vsebine s plošče Blu-ray, ki podpirajo storitev BDLIVE.
Preverite lahko informacije o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, brisanjem podatkov BD itd.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 50
2012-01-16 오전 11:52:00
`` Skupna velikost pomnilnika za upravljanje podatkov
BD je odvisna od pogojev.
Video na zahtevo DivX®
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s
katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX®
VOD.
Ponastavi
Vse nastavitve se bodo ponastavile na privzete,
razen nastavitev omrežja in pametnega vozlišča.
✎✎ OPOMBA
`` Privzeto geslo je 0000.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu: Izberite jezik prikaza na
zaslonu.
• BD/DVD Disc Menu: Izberite jezik prikaza
menijev plošče.
• BD/DVD Audio: Izberite jezik zvoka na plošči.
• BD/DVD Subtitle: Izberite jezik podnapisov na
plošči.
• DTV Primary Audio: Izberite primarni jezik
zvoka DTV.
• DTV Secondary Audio: Izberite sekundarni
jezik zvoka DTV.
• DTV Primary Subtitle: Izberite primarni jezik
podnapisov DTV.
• DTV Secondary Subtitle: Izberite sekundarni
jezik podnapisov DTV.
• DTV Primary Teletext: Izberite primerni jezik
teleteksta DTV.
• DTV Secondary Teletext: Izberite sekundarni
jezik teleteksta DTV.
Ta funkcija deluje skupaj s ploščami Blu-ray in
DVD z določeno starostno omejitvijo ali oceno,
ki označuje vrsto vsebine. Te številke vam bodo
pomagale nadzirati, katere vrste plošč Blu-ray in
DVD lahko gleda vaša družina.
Pri dostopu do te funkcije se prikaže varnostni
zaslon. Vnesite svoje varnostno geslo. (Privzeto
geslo je 0000.)
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
Varnost
05
• Current Device: Prikaže trenutno napravo.
• Total Size: Prikaže skupno velikost prostora na
napravi. (pomnilnik)
• Available Size: Prikaže razpoložljiv prostor na
napravi. (pomnilnik)
• Delete BD Data: S to možnostjo lahko izbrišete
podatke BD.
✎✎ OPOMBA
`` Geslo
-- Samo Francija: S številčnimi gumbi vnesite želeno
štirimestno geslo.
* Gesla ni mogoče nastaviti na »0000«.
`` Izberite druge številke.
-- Drugo: S številčnimi gumbi vnesite želeno
štirimestno geslo.
* Privzeto geslo je »0000«.
Nadzor kanalov DTV
S funkcijo »Channel Lock« lahko zaklenete
nekatere kanale, da jih otroci ne morejo gledati.
• Off: Nadzor kanalov DTV ne bo deloval.
• On: Nadzor kanalov DTV bo deloval.
Nadzor programov DTV
Ta funkcija deluje v povezavi z DTV-ji z dodeljenimi
starostnimi mejami, s pomočjo česar lahko
nadzirate, katere vrste DTV-jev gleda vaša družina.
Izberite starostno mejo, ki jo želite nastaviti.
Starševski nadzor BD
Preprečite predvajanje plošč Blu-ray z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
Starševski nadzor DVD
Preprečite predvajanje plošč DVD z določeno
starostno omejitvijo, razen če vnesete geslo.
Visoka številka pomeni, da je program predviden
samo za odrasle. Če npr. izberete do stopnje 6,
plošč s stopnjami 7 in 8 ne bo mogoče predvajati.
✎✎ OPOMBA
`` Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga plošča ali
kanal podpirata.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 51
51
2012-01-16 오전 11:52:00
Nastavitev
Spremeni PIN
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate do varnostnih funkcij.
Če ste pozabili geslo
1. Pritisnite gumb MENU, če želite prikazati
osnovni meni brez vstavljene plošče.
) na nadzorni
2. Pritisnite gumb STOP (
plošči izdelka in ga zadržite za dlje kot 5
sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile
na tovarniške nastavitve.
✎✎ OPOMBA
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo
izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Splošno
Varčevanje z energijo
Če nastavite, da se nadzorna plošča samodejno
izklopi, ko se izdelek v stanju pripravljenosti, lahko
zmanjšate porabo energije.
• Off: nastavite to možnost, če ne želite
uporabljati funkcije za varčevanje z energijo.
• On: nadzorna plošča se bo samodejno izklopila,
ko bo izdelek v stanju pripravljenosti.
Svetlobni učinek
Svetlobni učinek izdelka lahko prilagodite.
• Always On: svetlobni učinek bo vedno omogočen.
Ta nastavitev se priporoča za neprekinjeno
komercialno prikazovanje ali predstavitev.
• Auto: svetlobni učinek se omogoči, ko vklopite
ali izklopite izdelek in ko vstavite ali izvržete
ploščo. To nastavitev priporočamo za domačo
uporabo.
• Off: onemogoči svetlobni učinek.
Napredno kopiranje glasbe
Pri kopiranju glasbenih datotek se bodo informacije
posodobile samodejno. Čas kopiranja se lahko
poveča.
• Off: napredno kopiranje glasbe je izklopljeno.
• On: napredno kopiranje glasbe je vklopljeno.
✎✎ OPOMBA
`` Ta funkcija je na voljo samo, ko je izdelek povezan z
omrežjem.
52
`` Uporabite jo lahko pri kopiranju z zunanje naprave,
kot so USB/ODD/AllShare na HDD.
`` Ta funkcija ne bo delovala pri kopiranju iz HDD-ja na
zunanjo napravo.
Daljinsko upravljanje prek omrežja
Funkcija daljinskega upravljanja prek omrežja
vam omogoča prek brezžične povezave z vašim
krajevnim omrežjem upravljati izdelek z oddaljeno
napravo, na primer pametnim telefonom.
Za uporabo funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izvedite ta postopek:
1. V meniju funkcije daljinskega upravljanja prek
omrežja izberite On.
2. Namestite Samsungovo aplikacijo za daljinsko
upravljanje prek omrežja, da boste lahko izdelek
upravljali prek združljive prenosne naprave.
3. Poskrbite, da bosta prenosna naprava
in izdelek povezana z istim brezžičnim
usmerjevalnikom.
4. Zaženite aplikacijo na vaši prenosni napravi.
Aplikacija bi morala najti vaš izdelek in ga
prikazati na seznamu.
5. Izberite izdelek.
6. Če funkcijo uporabljate prvič, boste pozvani,
da dovolite ali zavrnete daljinski nadzor
izdelka. Izberite Allow.
7. Za upravljanje izdelka sledite navodilom,
priloženim aplikaciji.
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Meni za nadgradnjo programske opreme omogoča
nadgradnjo programske opreme, s katero izboljšate
delovanje in uporabljate dodatne storitve.
By Internet
Za nadgradnjo preko interneta sledite temu
postopku:
1. Izberite možnost By Internet in nato pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo za
povezavo s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno
okno za prenos z vrstico napredka in prenos
se začne.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 52
2012-01-16 오전 11:52:00
`` Za uporabo funkcije »By Internet« mora biti vaš
izdelek povezan z internetom.
`` Nadgradnja je končana, ko se izdelek izklopi in se
nato znova samodejno vklopi.
`` Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti izdelka.
`` Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare izdelka, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave
ali nepravilnega ravnanja kupca med postopkom
nadgradnje programske opreme.
`` Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb
VNESI.
By Channel
Programsko opremo lahko nadgradite s signalom
oddajanja.
By USB
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot
ga ima datoteka .zip.
4. Mapo kopirajte v USB-pomnilnik.
5. Če je v izdelku plošča, jo izvrzite, nato pa v
vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
6. V meniju izdelka pojdite na Settings > Support
> Software Upgrade.
7. Izberite By USB.
`` Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme z gostiteljem USB prazen.
`` Po koncu nadgradnje programske opreme v meniju
za nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
`` Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte. To lahko povzroči okvaro izdelka.
`` Posodobitve programske opreme s priključkom USB je
treba izvajati le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
By Disc
Za nadgradnjo prek plošče sledite temu postopku:
1. Obiščite www.samsung.com/bluraysupport.
2. V računalnik prenesite najnovejšo arhivsko
datoteko .zip za nadgradnjo programske
opreme prek CD-plošče.
3. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom, kot
ga ima datoteka .zip.
4. Mapo zapišite na ploščo. Priporočamo
uporabo plošče CD-R ali DVD-R.
5. Preden ploščo vzamete iz računalnika, jo
zaključite.
6. Ploščo vstavite v izdelek.
7. V meniju izdelka pojdite na Settings > Support
> Software Upgrade.
8. Izberite By Disc.
✎✎ OPOMBA
`` Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
`` Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Via Download
Možnost »Via Download« vam omogoča
nadgradnjo z datoteko, ki jo je izdelek prenesel
prej, vendar ste se odločili, da je ne boste namestili
takoj, ali z datoteko, ki jo je izdelek prenesel v
stanju pripravljenosti (glejte razdelek
»Prenos v stanju pripravljenosti« spodaj).
Za nadgradnjo z možnostjo »Via Download«
sledite temu postopku:
1. Če ste prenesli programsko opremo za
nadgradnjo, je desno od možnosti »Via Download«
prikazana številka različice programske opreme.
2. Izberite možnost Via Download in nato
pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 53
Nastavitev
✎✎ OPOMBA
✎✎ OPOMBA
05
3. Po koncu prenosa se prikaže okno s poizvedbo
o nadgradnji s tremi možnostmi: »Nadgradi«,
»Nadgradi pozneje« in »Ne nadgradi«.
4. Če izberete Upgrade Now, bo izdelek
nadgradil programsko opremo, se izklopil in
nato znova samodejno vklopil.
5. Če v eni minuti ne izberete nič ali izberete
možnost Upgrade Later, bo izdelek shranil
novo programsko opremo za nadgradnjo.
Programsko opremo lahko nadgradite pozneje
s funkcijo »Via Download«.
6. Če izberete Don’t Upgrade, izdelek prekliče
nadgradnjo.
53
2012-01-16 오전 11:52:00
Nastavitev
3. Izdelek prikaže sporočilo, ki vas vpraša, ali
želite izvesti nadgradnjo. Izberite Yes. Izdelek
začne nadgradnjo.
4. Po koncu nadgradnje se izdelek samodejno
izklopi in nato vklopi.
✎✎ OPOMBA
`` Po koncu nadgradnje sistema v meniju za
nadgradnjo programske opreme preverite
podrobnosti o programski opremi.
Osnovne funkcije
Predvajanje videoposnetka
Predvajanje
1. Vstavite ploščo v izdelek, tako da bo oznaka
plošče usmerjena navzgor.
`` Med posodobitvijo programske opreme izdelka ne
izklapljajte. To lahko povzroči okvaro izdelka.
Download in Standby Mode
Funkcijo »Prenos v stanju pripravljenosti«
lahko nastavite tako, da izdelek prenese novo
programsko opremo za nadgradnjo, ko je v stanju
pripravljenosti. V stanju pripravljenosti je izdelek
izklopljen, njegova internetna povezava pa je
aktivna. To izdelku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
Za nastavitev funkcije za prenos v stanju
pripravljenosti, sledite temu postopku:
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Download
in Standby Mode in pritisnite gumb VNESI.
2. Izberite želeni čas prenosa.
Če izberete Off, vas bo izdelek s pojavnim
sporočilom obvestil, ko bo na voljo nova
posodobitvena programska oprema.
Če izberete želeni čas prenosa, bo izdelek
samodejno prenesel novo posodobitveno
programsko opremo, ko bo v stanju
pripravljenosti in izključen.
Če izdelek prenese novo programsko opremo
za nadgradnjo, vas bo ob naslednjem vklopu
vprašal, ali jo želite namestiti.
✎✎ OPOMBA
`` Za uporabo funkcije »Download in Standby Mode«
mora biti vaš izdelek povezan z internetom.
Stik s podjetjem Samsung
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi izdelka.
54
2. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
Gumbi, povezani s predvajanjem
PREDVAJAJ (
STOP (
PREMOR (
) Začne predvajanje.
)
)
✎✎ OPOMBA
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb pritisnete enkrat: izdelek si
zapomni mesto, kjer ste predvajanje
zaustavili.
• Če gumb pritisnete dvakrat: izdelek
si ne zapomni mesta, kjer ste
predvajanje zaustavili.
Začasno zaustavi predvajanje.
`` Pri nekaterih ploščah se položaj zaustavitve morda
ne bo shranil, če enkrat pritisnete gumb STOP (
).
`` Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali
več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se
lahko predvajanje zaustavi.
Pretvorba v 3D
S to funkcijo pretvorite sliko 2D vsebine 2D v
obliko 3D.
1. S kablom HDMI priključite izdelek v televizor,
ki podpira funkcijo 3D.
2. Vsebino 2D med predvajanjem pretvorite v
obliko 3D, tako da na daljinskem upravljalniku
pritisnete gumb 2D3D.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 54
2012-01-16 오전 11:52:00
`` Vsebine 2D ni mogoče pretvoriti v 3D oziroma
gumba 2D3D ni mogoče uporabiti v naslednjih
primerih:
-- če izdelek ni priključen s kablom HDMI;
-- če priključeni televizor ne podpira funkcije 3D;
-- če predvajate vsebino 3D (plošča ali datoteka).
`` Vsebina 2D se pretvori v naslednje oblike zapisa 3D:
-- 1080p 24 sličic na sekundo: izhod v 3D,1080p,
24 sličic/s.
-- Drugo: izhod v 3D, 720p.
Vsebine plošč so navadno razdeljene, kot je
prikazano spodaj.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
naslov 1
poglavje 1
poglavje 2
poglavje 1
naslov 2
poglavje 2
poglavje 3
Osnovne funkcije
✎✎ OPOMBA
Zgradba plošče
06
3. Z zaporednim pritiskanjem gumba 2D3D
lahko preklapljate med 2D in 3D.
Če predvajate vsebine 3D v načinu, te funkcije
ne morete uporabljati.
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
posnetek 1
posnetek 2
posnetek 3
posnetek 4
posnetek 5
-- Fotografije: izhod v 3D, 720p.
`` Vsebina 2D, ki jo izdelek lahko pretvori v 3D:
-- Vsebina 2D, ki podpira pretvorbo v 3D.
-- Vsebina Smart Hub, videoposnetki na ploščah
DVD, BD-ROM, VCD, videodatoteke, fotografije,
programi DTV in posneti programi DTV.
`` Ko uporabljate pretvornik za 3D, funkcije Bonusview
ni na voljo.
(Pri nekaterih ploščah se pojavi črn obris.)
`` Nekateri gledalci lahko med gledanjem vsebine 3D
občutijo vrtoglavico, slabost ali glavobol.
Prilagoditev globine 3D
Funkcija »3D Depth« vam omogoča prilagoditi
globino 3D pri pretvorbah vsebine 2D v 3D.
Izberete lahko vrednost med 1 in 10. Višja številka
pomeni globljo sliko 3D.
1. Med gledanjem pretvorjene vsebine 3D
pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost 3D Depth
in pritisnite gumb VNESI.
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
✎✎ OPOMBA
`` Pri predvajanju med snemanjem se predstavnost
pretvori v profil 1.0, medtem ko običajno predvajanje
podpira smao profil 2.0. V takšnih primerih veljajo
naslednje omejitve:
-- BONUSVIEW ni na voljo;
-- zvok diaprojekcije, ki ga je mogoče poiskati, ni
na voljo. (V načinu menija plošče nekaterih plošč
zvoka morda ne bo mogoče ustvariti.)
3. Z gumboma ◄► prilagodite globino slike 3D.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 55
55
2012-01-16 오전 11:52:00
Osnovne funkcije
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite
gumb DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
`` Elementi menija so odvisni od plošče, zato ta meni
morda ne bo na voljo.
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► in gumbom VNESI izberite
želen meni.
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
Iskanje želenega prizora
ThzZyx
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Elementi menija so odvisni od plošče, zato ta meni
morda ne bo na voljo.
Predvajanje seznama naslovov
z
2. Na seznamu naslovov z gumboma
▲▼ izberite vnos, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎✎ OPOMBA
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP MENU na daljinskem
upravljalniku.
`` Elementi menija so odvisni od plošče, zato ta meni
morda ne bo na voljo.
✎✎ OPOMBA
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
h
✎✎ OPOMBA
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost in
pritisnite gumb VNESI.
Uporaba menija naslova
Uporaba pojavnega menija
• Med predvajanjem pritisnite gumb IŠČI (
).
Vsakič, ko pritisnete gumb IŠČI (
), se bo
hitrost predvajanja spremenila na naslednji način:
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎✎ OPOMBA
`` Izdelek v načinu iskanja ne predvaja zvoka.
`` Če vaša plošča vključuje predvajalni seznam, ga
odprite z GREEN (B) gumbom.
56
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 56
2012-01-16 오전 11:52:01
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(
).
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (
), se
predvajanje prestavi na začetek poglavja.
Če gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
predvajanje predhodnega poglavja.
Med predvajanjem lahko ploščo upravljate
z gumbom TOOLS.
• Zaslon menija »Tools«
<BD-ROM / DVD>
Tools
Title Search
1/2
Chapter Search
:
1/20
Time Search
:00:00:13/01:34:37
Repeat Mode
:
0ff
Picture Settings :
Normal
Audio
: 1/1 JPN 2CH
Subtitle
:
0/2 Off
Angle
:1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
Predvajanje v počasnem posnetku
ThzZyx
< Change
Tools
Title Search
Time Search
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR
(
).
Z vsakim pritiskom gumba PREMOR (
) se
prikaže nov prizor.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
✎✎ OPOMBA
`` Izdelek v načinu predvajanja po prizorih ne predvaja
zvoka.
:
Repeat Mode
Picture Settings
Audio Language
Dual I II
✎✎ OPOMBA
Predvajanje po prizorih
" Enter ' Return
<HDD>
• V načinu premora pritisnite gumb IŠČI (
).
Z vsakim pritiskom gumba IŠČI (
), se hitrost
predvajanja spremeni kot sledi:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb PREDVAJAJ (
).
`` Izdelek v načinu počasnega predvajanja ne predvaja
zvoka.
Detailed Information
:
:
:
1/3
00:24/01:46
Off
1.English
Dolby Digital
= Number < Adjust e Exit
✎✎ OPOMBA
`` Meni »Tools« je odvisen od plošče.
Neposredni premik na želeni
prizor
ThzZyx
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title Search,
Chapter Search ali Time Search.
3. Pritisnite gumba ◄► ali številčni gumb, da
izberete želeni naslov, poglavje ali čas, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 57
Osnovne funkcije
ThzZyx
Uporaba gumba TOOLS
06
Izpuščanje poglavij
57
2012-01-16 오전 11:52:01
Osnovne funkcije
Ponovno predvajanje naslova ali
poglavja
hzZy
Za ponovno predvajanje naslova ali poglavja plošče.
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje
morda ni na voljo.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
3. Z gumboma ◄► izberite možnost Chapter ali
Title, nato pa pritisnite gumb VNESI.
4. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
6. Z gumboma ◄► izberite možnost Off in
pritisnite gumb VNESI.
Ponovno predvajanje naslova ali
poglavja
Tx
Ponovi naslov plošče ali vse.
Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje
morda ni na voljo.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Repeat
Mode in nato z gumboma ◄► izberite Title
ali All.
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
5. Z gumboma ◄► izberite možnost Off in
pritisnite gumb VNESI.
58
Ponovno predvajanje izseka
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Repeat Mode.
3. Z gumboma ◄► izberite možnost Repeat
A-B in pritisnite gumb VNESI.
4. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
5. Pritisnite gumb VNESI na mestu, kjer želite,
da se zaustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
6. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb TOOLS.
7. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Repeat
Mode.
8. Z gumboma ◄► izberite možnost Off in
pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Če nastavite točko (B), preden preteče pet sekund,
se prikaže sporočilo o tem, da je izsek prekratek.
`` Elementi menija so odvisni od plošče, zato ta meni
morda ne bo na voljo.
Izbiranje nastavitev slike
ThzZy
Ta funkcija vam omogoča nastaviti kakovost
videoposnetka, če je izdelek povezan s
televizorjem.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Picture
Settings in pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno možnost
Picture Settings in pritisnite gumb VNESI.
• Dynamic: To možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal: To možnost izberite za večino
predvajanj.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 58
2012-01-16 오전 11:52:02
✎✎ OPOMBA
`` Če uporabljate funkcijo BD Wise, se ta meni ne
prikaže.
Izbira jezika avdio zapisa
ThzZx
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb AUDIO na
daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.
✎✎ OPOMBA
`` Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
`` Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW
bodo prikazane, če ima plošča Blu-ray funkcijo
BONUSVIEW.
Uporabite gumba ◄►, če želite preklopiti med
glavnim načinom in načinom zvoka BONUSVIEW.
`` Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega
zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
`` Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov,
plošča DVD pa do 8.
ThZx
To funkcijo lahko upravljate tudi s
pritiskom na gumb AD/SUBTITLE na
daljinskem upravljalniku.
Osnovne funkcije
• User: Omogoča določanje naprednih
nastavitev.
Izbiranje jezika podnapisov
06
• Movie: To je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Subtitle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
✎✎ OPOMBA
`` Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate
želene podnapise v meniju plošče.Pritisnite gumb
DISC MENU.
`` Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so
zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri vseh
ploščah Blu-ray/DVD.
`` Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
`` Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW
bodo prav tako prikazane, če ima plošča Blu-ray
funkcijo BONUSVIEW.
`` Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne
podnapise.
`` Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih
podnapisov.
`` Če pritisnete gumb AD/SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstranite vrstico s podnapisi, pritisnite
gumb RETURN.
`` Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale
izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v
angleščini.
`` Če pritisnete gumb AUDIO na daljinskem
upravljalniku, se prikaže avdio vrstica.
Pritisnite gumb RETURN, da odstranite avdio vrstico.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 59
59
2012-01-16 오전 11:52:02
Osnovne funkcije
Spreminjanje zornega kota
Poslušanje glasbe
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
»Zorni kot«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Angle.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
Izbiranje informacij
Tx
Ta funkcija vam omogoča preverite informacije o
vsebini, vključno z imenom, velikostjo itd.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TOOLS.
ow
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali MP3ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se bo prvi
posnetek predvajal samodejno.
• Pri MP3-plošči z gumboma ▲▼ izberite
Music, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče
(CD-DA/MP3)
1
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Detailed
Information in pritisnite gumb VNESI.
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW omogoča ogled dodatnih
vsebin (npr. komentarjev) v manjšem zaslonskem
oknu med predvajanjem filma.
Ta funkcija je na voljo, če jo vsebuje plošča.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
BONUSVIEW Video ali BONUSVIEW Audio.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
✎✎ OPOMBA
`` Če spremenite možnost BONUSVIEW Video, se bo
možnost BONUSVIEW Audio samodejno spremenila v
skladu z možnostjo BONUSVIEW Video.
`` Vsebine 2D se bodo predvajale, pretvorjene v 3D in
funkcija dodatka ni na voljo. (Pri nekaterih ploščah
se pojavi črn obris.)
60
2
Music
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Enter < Page / Tools ' Return
4
3
1
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže razpoložljive gumbe.
4
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
5
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
6
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 60
2012-01-16 오전 11:52:02
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA).Če so na
vaši plošči podatki o CD-plošči, se bo prikazal
spodnji pojavni zaslon.
Music
CD Information
TRACK 001
TRACK 001
Multiple items of CD information
found.
00:43
Select the appropriate item of CD information.
TRACK 002
03:56
Thinking of Paradise
Shinhwa
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Enter < Page / Tools ' Return
2. Pritisnite gumb VNESI.
Podatki o CD-plošči se bodo prikazali in prvi
posnetek se bo začel samodejno predvajati.
✎✎ OPOMBA
`` Če izdelek ni povezan z omrežjem, ne bo mogel
priklicati podatkov o CD-plošči z zvočne CD-plošče
(CD-DA), če je najnovejše različice.
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Repeat Mode,
nato pa z gumboma ◄► izberite želeni način
ponavljanja.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Shuffle Mode in
nato z gumboma ◄► izberite možnost On ali
Off.
4. Pritisnite gumb VNESI.
(
(
(
Skladbe se predvajajo v zaporedju, v
katerem so posnete.
) Ena skladba Trenutna skladba se ponavlja.
)Vse
Vse skladbe se ponovijo.
Možnost naključnega predvajanja
skladbe predvaja v naključnem
)Naključno
zaporedju. Za uporabo te funkcije
predvajanje
nastavite način naključnega predvajanja
na On.
Osnovne funkcije
S funkcijo AMG lahko prikažete informacije zvočne
plošče CD (CD-DA).
Izklopljeno
06
Funkcija AMG
Predvajalni seznam
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA) ali MP3ploščo.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se bo prvi
posnetek predvajal samodejno.
• Pri MP3-plošči z gumboma ▲▼ izberite
Music, nato pa pritisnite gumb VNESI.
2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb
STOP (
) ali RETURN.
Prikazal se bo seznam glasbe.
3. Pritisnite RUMENI (C) gumb.
4. Z gumbi ▲▼◄► se premaknite do želenega
posnetka in nato pritisnite gumb VNESI. Pri
posnetku se prikaže kljukica.
Postopek ponavljajte, da izberete še druge
posnetke.
Audio CD | Music
Selected Items : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Page
03:56
04:02
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
c Close Edit Mode ( ) Page / Tools " Select ' Return
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb VNESI.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
6. Ko končate, pritisnite gumb TOOLS.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 61
61
2012-01-16 오전 11:52:03
Osnovne funkcije
7. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Play
Selected in pritisnite gumb VNESI. Izbrani
posnetki se bodo samodejno predvajali.
Uporaba gumba TOOLS
S pritiskom gumba TOOLS lahko
uporabljate različne funkcije.
Music
TRACK 001
Tools
TRACK 001
Start Slide Show
Background Music :
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Settings
Information
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Enter ' Return
" Enter / Tools ' Return
8. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb RETURN.
✎✎ OPOMBA
`` Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
Predvajanje slik
G
Predvajanje datotek JPEG
1. Vstavite ploščo JPEG.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Photos in
pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
Off
• Start Slide Show: To možnost izberite, če želite
predvajati diaprojekcijo.
• Background Music: To možnost izberite, če
želite med gledanjem slik poslušati glasbo.
• Background Music Setting: To možnost
izberite, da nastavite glasbeno podlago.
• Zoom: To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ štirikratna.)
• Rotate: To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali desno.)
• Picture Settings: Izberite, če želite prilagoditi
kakovost slike.
• Information: Prikaže informacije o sliki, vključno
z imenom, velikostjo itd.
✎✎ OPOMBA
`` Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora
biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju
kot glasbena datoteka. Kakovost zvoka je odvisna
od bitne hitrosti datoteke MP3, velikosti datoteke
fotografije in načina šifriranja obeh.
`` V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
62
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 62
2012-01-16 오전 11:52:03
2. Z gumboma ▲▼ izberite Start Slide Show,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Diaprojekcija se bo začela.
Settings
Settings
3. Če želite začasno zaustaviti diaprojekcijo,
ponovno pritisnite gumb TOOLS.
123
Watch TV
Tools
Pause Slide show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Settings
Information
Internet
NewSchedule
device Manager
connected
Channel List
Channel Manager
Osnovne funkcije
1. Pritisnite gumb TOOLS.
2. V zaustavljenem načinu priklopite pomnilniško
napravo USB v vrata USB na nadzorni plošči
izdelka.
06
Uporaba funkcije diaprojekcije
My Devices My Contents
" Enter ' Return
c Safely Remove USB d WPS(PBC)
3. Pritisnite gumb VNESI.
" Enter ' Return
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Pause
Slide Show in pritisnite gumb VNESI.
5. Prav tako lahko na enak način nastavite
hitrost diaprojekcije in učinke.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Funkcija »Media Play« vam omogoča predvajanje
vsebin HDD/USB ali vsebin, prenesenih z vašega
osebnega računalnika s funkcijo AllShare.
Za več informacij o funkciji AllShare glejte stran 83.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografijo in
pritisnite gumb VNESI.
5. Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 54–63.
✎✎ OPOMBA
`` Da preprečite okvare pomnilniške naprave USB, jo
morate varno odstraniti (izvedite postopek »Safely
Remove USB«). Pritisnite gumb MENU, da odprete
osnovni meni, nato pritisnite RUMENI gumb (C) in
še gumb VNESI.
`` Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v
način »DVD ali CD«.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikazal se bo osnovni meni.
Watch TV
Guide
Schedule Manager
Channel List
Channel Manager
My Devices
My Contents
Internet
Settings
d WPS(PBC)
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 63
63
2012-01-16 오전 11:52:04
Funkcije DTV
Prikaz na zaslonu
Uporaba gumba TOOLS
1. Po koncu iskanja kanalov lahko gledate TVkanal.
2. Za menjavanje TV-kanalov pritisnite gumb
PROG (,/.). (Če želite neposredno vklopiti
določen TV-kanal, s številčnimi gumbi na
daljinskem upravljalniku pritisnite številko
želenega TV-kanala.)
BBC World
DTV Air Dolby Digital
All
808
What’s on
No title
No detailed information.
800
Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
• Zaslon menija »Tools«
Picture Settings
Tools
Audio Language
Dual I II
18:12 Sat 15 Nov
1.English
+
: Dolby Digital
Lock Current Channel
Switch to Cable
a Information
Add to Favourites
Signal Information
> Move " Enter e Exit
Nastavitve slike
3. Če želite gledati televizor po gledanju plošče
Blu-ray/DVD/CD ali katere koli druge vsebine
vključno z internetnimi vsebinami prek funkcij
Smart Hub ali Allshare, pritisnite gumb MENU
na daljinskem upravljalniku, da se vrnete v
osnovni meni.
4. Po koncu iskanja kanalov lahko preklopite
v način DTV s ponovnim pritiskom gumba
MENU.
✎✎ OPOMBA
`` Ikona se lahko razlikuje glede na servisne informacije
signala.
64
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Picture
Settings in pritisnite gumb VNESI. Za več
informacij o tem meniju glejte strani 58–59.
Izbira jezika avdio zapisa
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio
Language.
3. Z gumboma ◄► izberite želen jezik avdio
zapisa, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 64
2012-01-16 오전 11:52:04
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Dual I II.
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Add to
Favourites in pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumboma ▲▼ uredite želeni kanal, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumboma ◄► izberite OK in pritisnite
gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite želen avdio zapisa,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Podatki o signalu
TV-kanal lahko zaklenete z nastavitvijo PIN-a.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Signal
Information, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Preverite lahko podatke o signalu.
Zakleni trenutni kanal
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Lock
current channel in pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se meni za nastavitev PIN-a.
3. Vnesite 4-mestno številko PIN.
Ko končate z nastavitvijo številke PIN, ogled
zaklenjenega kanala ne bo mogoč, dokler ga
ne odklenete.
4. Če želite odkleniti zaklenjen kanal, med
ogledom možnosti za zaklepanje kanalov
pritisnite gumb TOOLS.
5. Pritisnite ▲▼, da izberete Lock current
channel, nato pa pritisnite gumb VNESI.
6. Vnesite številko PIN, da odklenete TV-kanal.
✎✎ OPOMBA
`` Meni za zaklepanje trenutnega kanala se prikaže, če
je država nastavljena na Nizozemsko.
Preklopi na kabelsko
Če želite gledati kabelske kanale, izberite ta meni.
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Switch to
Cable in pritisnite gumb VNESI.
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb
TOOLS.
Nastavitev jezika opisa zvoka in jezika
podnapisov
Nastavitev opisa zvoka
Glavnemu zvoku lahko dodate govorjeni opis za
pomoč slabovidnim oz. slepim osebam.
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb AD/
SUBTITLE.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Audio
Description in pritisnite gumb VNESI.
3. Če izberete možnost On, se bo meni glasnosti
aktiviral. Glasnost zvočnega opisa lahko
prilagodite od 0 do 100.
✎✎ OPOMBA
`` Prav tako lahko preklapljate možnost opisa zvoka s
ponovnim pritiskom gumba AD/SUBTITLE, ko prvič
pritisnete gumb AD/SUBTITLE.
Nastavitev jezika podnapisov
1. Med gledanjem kanala pritisnite gumb AD/
SUBTITLE.
2. Z gumboma ▲▼ izberite meni Subtitle in
pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 65
Funkcije DTV
To funkcijo lahko upravljate tudi
s pritiskom na gumb AUDIO na
daljinskem upravljalniku.
Dodaj med priljubljene
07
Izbiranje možnosti Dual I II
65
2012-01-16 오전 11:52:04
Funkcije DTV
• Subtitle: možnost lahko nastavite na On ali
Off.
Če izberete On, se bo aktiviral način
Subtitle Mode in Subtitle Language.
• Subtitle Mode: Izberite želeni način
podnapisov.
1
Prikaže zaslon s kanali.
2
Prikaže informacije o kanalu.
3
Prikaže trenutni datum in čas.
4
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže razpoložljive
gumbe daljinskega upravljalnika.
• RDEČI (A): Za nastavitev sporeda programov.
• RUMENI (C): Prikaže kanale od zdaj in za
naslednjih 24 ur.Če pritisnete RUMENI (C) gumb,
se bo prikazal ZELENI (B). Pritisnite tega, da
prikažete seznam kanalov preteklih 24 ur.
• MODER (D): Za preklop ogleda kanalov (Vse, TV,
Radio, Podatki/Drugo, Priljubljeni 1,2,3...)
• Gumbi PROG (,/.): preskok na prejšnjo ali
naslednjo stran.
• VNESI
-- Ko izberete trenutno oddajani program, lahko
izbrani program gledate na celotnem zaslonu.
-- Ko izberete program, ki je predviden za
predvajanje, lahko nastavite možnosti »Timer
viewing« ali »Timer recording«. Z gumboma
◄► izberite možnost »Timer viewing« ali
»Timer recording« in ponovno pritisnite gumb
VNESI. Na zaslonu vodnika se prikaže ikona
časovnika.
5
Prikaže shranjene kanale.
6
Prikaže način pogleda.
• Subtitle Language: Izberite želeni jezik
podnapisov.
Ogled zaslona vodnika
Informacije EPG (elektronski programski vodnik)
zagotavljajo posamezni ponudniki programov.
S pomočjo sporedov posameznih ponudnikov
kanalov lahko vnaprej določite kanale, ki jih želite
gledati, tako da se bo kanal samodejno preklopil
na izbrani kanal ob določenem času. Glede na
stanje kanala bodo vnosi kanalov videti prazni ali
zastareli.
To funkcijo lahko upravljate tudi tudi z
gumbom GUIDE na daljinskem
upravljalniku.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikazal se bo osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Watch TV.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Guide,
nato pa pritisnite gumbVNESI.
Prikazal se bo zaslon z vodnikom.
• Zaslon z vodnikom
1
Guide
2
Upravitelj sporedov
Pred uporabo te funkcije zagotovite, da je ura
nastavljena. (Glejte 49. stran.)
3
7:11 Sat 1 Jan
No Information
To funkcijo lahko upravljate tudi tudi z
gumbom GUIDE na daljinskem
upravljalniku.
DTV Air 814 Discovery
6
814 Discovery
Channel View - All
Today
812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
▲
5
15:00
15:30
No Information
No Information
No Information
No Information
No Information
No Information
16:00
16:30
a Sche.Mgr c +24 Hours d Ch. Mode ƒ Page " Watch
66
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikazal se bo osnovni meni.
4
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Watch TV.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Guide,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikazal se bo zaslon vodnika.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 66
2012-01-16 오전 11:52:06
6. Z gumboma ◄► izberite Timer Viewing ali
Timer Recording, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
Timer Viewing
Antenna
DTV Air
Date
01 / 01 / 2011
Channel
Repeat
806
Sun Mon Tue Wed Thu





Once
Fri

Sat

Start Time
OK
01:02
Vse TV-programe v živo in posnete TV-programe
lahko gledate s 3D-učinkom.
1. Med gledanjem TV-programa ali predvajanjem
posnetega TV-programa pritisnite gumb
2D3D na vašem daljinskem upravljalniku.
Prikazal se bo meni 3D.
• 2D3D: spremeni sliko 2D v 3D.
Funkcije DTV
5. Pritisnite gumb VNESI.
Ogled DTV-ja s 3D-učinkom
07
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite kanal, ki ga želite
nastaviti za snemanje s časovnikom (ali ogled
s časovnikom), in pritisnite RDEČI (A) gumb.
• Side by Side: prikaže dve sliki eno poleg
druge.
• Top and bottom: prikaže eno sliko nad
drugo.
Cancel
< Move " Enter ' Return
7. Z gumbi ▲▼◄► izpolnite elemente vnosa in
pritisnite gumb VNESI.
3D
Using the LEFT / RIGHT keys on the remote control, select the
icon suitable for the picture on screen.
8. Ponovno pritisnite gumb VNESI.
< Move
✎✎ OPOMBA
`` Če je program v upravitelju sporedov nastavljen na
možnost »Timer Viewing« ali »Timer Recording«, se
ikona časovnika ne bo prikazala na zaslonu vodnika.
Preklic ali urejanje sporeda
1. Pritisnite RDEČI (A) gumb na zaslonu
vodnika.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite kanal v sporedu, ki
ga želite preklicati ali urediti, nato pa pritisnite
gumb VNESI.
3. Z gumboma ◄► izberite možnost Cancel
Schedules ali Edit, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Če rezerviran program uredite v upravitelju sporedov,
se ikona časovnika ne bo prikazala na zaslonu
vodnika.
" Enter e Exit
2. Z gumboma ◄► izberite želeni način 3D,
nato pa pritisnite gumb VNESI.
3. Če med gledanjem 3D enkrat pritisnete gumb
2D3D, se bo prikazana slika spremenila v
način 2D.
✎✎ OPOMBA
`` Če med gledanjem DTV-ja v načinu 3D načina »Side
by Side« preklopite TV-kanal, se bo prikazana slika
samodejno spremenila v način 2D.
`` Če je omogočen 3D-učinek načina »Side by Side«,
načina 3D ni mogoče prilagoditi.
`` Če TV-program ne podpira načinov »Side by Side«,
»Top and Bottom« ali funkcije »Auto Detection«, se
zaslon za izbor menija 3D ne bo prikazal.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 67
67
2012-01-16 오전 11:52:06
Funkcije DTV
POWER
POWER
Uporaba
teleteksta
TV
2D3D
Če program DTV BD-HDD/TV
podpira signal teleteksta,
BD
TV
TTX/MIX
lahko uporabljate storitev
teleteksta.
Za pravilen
prikaz informacij teleteksta
mora
1 2 3 biti sprejem
kanala stabilen. V nasprotnem primeru nekatere
5 ne 6bodo prikazane.
informacije ali strani4morda
7 kanala
8 pritisnite
9
1. Med gledanjem
gumb TTX/
DISC MENU
TITLE MENU
MIX.
0
2. Z zaporednim pritiskanjem gumba TTX/MIX
TIME SHIFT
lahko spremenite ali zaprete način teleteksta.
TV MUTE
1
TV VOL
1
2
3
4
5
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
PROG
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
2 (stran navzgor): prikaže naslednjo stran
teleteksta.
6
3 (stran navzdol): prikaže predhodno stran
teleteksta.
7
6 (kazalo): s tem gumbom lahko kadar koli med
gledanjem teleteksta prikažete stran s kazalom.
8
0 (način): izbere način teleteksta (LIST/FLOF).
Če gumb pritisnete med načinom LIST, se način
preklopi v način »List save« (Shrani v seznam). V
načinu »List save« lahko shranite stran teleteksta v
seznam s pritiskom gumba 8(shrani).
9
5 (razkrij): prikaže skrito besedilo (npr. odgovore
na vprašanja kviza). Za prikaz običajnega zaslona
ponovno pritisnite gumb.
6
7
8
9
0
!
0
7 (prekliči): Skrči prikaz teleteksta, da prekriva
trenutno oddajo.
!
Tipična stran teleteksta
D
A
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
B
C
D
REC REC PAUSE
0000-000000
1
8 (shrani): shrani strani teleteksta.
2
4 (velikost): teletekst prikaže v zgornji polovici
zaslon v dvojni velikosti. Če želite besedilo prestaviti
v spodnjo polovico zaslona, ponovno pritisnite ta
gumb. Za običajen prikaz ga pritisnite ponovno.
3
4
5
68
9 (zadrži): zadrži prikaz na trenutni strani,
če obstaja več sekundarnih strani, ki sledijo
samodejno. Če želite funkcijo preklicati, ponovno
pritisnite ta gumb.
Barvni gumbi (rdeč, zelen, rumen, moder): Če
televizijsko podjetje uporablja sistem FASTEXT, bodo
različne teme na strani teleteksta barvno kodirane
in izberete jih lahko s pritiskom barvnih gumbov.
Pritisnite barvo, ki se ujema s temo po vašem
izboru. Prikaže se nova barvno kodirana stran. Na
enak način lahko izberete posamezne elemente.
Za prikaz predhodne ali naslednje strani pritisnite
gumb ustrezne barve.
1 (podstran): prikaže razpoložljivo podstran.
E
F
Postavka
Vsebina
A
Številka izbrane strani.
C
Številka trenutne strani ali indikacija iskanja.
B
D
E
F
Identiteta predvajanega kanala.
Datum in čas.
Besedilo.
Informacije o stanju. Informacije o funkciji
FASTEXT.
✎✎ OPOMBA
`` Gumb TTX/MIX za upravljanje teleteksta je na voljo
samo, če program DTV podpira signal teleteksta.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 68
2012-01-16 오전 11:52:08
Napredne funkcije
Pred snemanjem
V meniju »Device management« preverite
razpoložljivo snemalno napravo in razpoložljivo
velikost pomnilnika. (Za več informacij o meniju
za upravljanje naprave »Device management«
glejte 50. stran.)
Snemanje trenutnega TV-kanala,
ki ga gledate
1. Pritisnite gumb PROG (,/.) ali številčne
gumbe, da izberete TV-kanal, ki ga želite
posneti.
2. Pritisnite gumb REC (
).
Recording Started
3 NOVA
REC Setting
3. Če želtie prilagoditi dolžino posnetka, med
snemanjem pritisnite gumb REC (
).
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno dolžino
posnetka in pritisnite gumb VNESI.
Začasna prekinitev snemanja
1. Pritisnite gumb REC PAUSE (
), da
začasno zaustavite snemanje v teku.
2. Pritisnite gumb REC PAUSE (
) ali REC
(
), da nadaljujete s snemanjem.
1. Pritisnite gumb STOP (
), da zaustavite
snemanje v teku. Prikazalo se bo sporočilo
»Recording completed.«.
2. Če snemate TV-kanal, ki ga trenutno ne
gledate, pritisnite gumb STOP (
) in
prikazalo se bo spodnje sporočilo.
Do you want to stop recording XXXXX
from XXXXX?
Yes
No
3. Z gumboma ◄► izberite Yes in nato pritisnite
gumb VNESI, da zaustavite snemanje.
4. Med tem postopkom ni treba preklopiti TVkanala na kanal, ki ga snemate.
Nadzor predvajanja med snemanjem
Med snemanjem TV-kanala lahko poiščete prizor
ali se prestavite na začetno točko snemanja.
): Poiščite želeni prizor.
1. IŠČI (
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. PRESKOČI (
snemanja.
3. PRESKOČI (
Live TV.
): Vrnitev na začetno točko
): Preskočite na isti prizor z
4. Gumb ◄: Preskočite 20 sekund nazaj od
trenutnega položaja.
5. Gumb ►: Preskočite 20 sekund naprej od
trenutnega položaja.
6. PREMOR (
): Začasno zaustavite prizor,
medtem ko snemanja ne prekinete.
7. STOP (
): Če gledate pretekli prizor, se bo
točka predvajanja prestavila na isti prizor z
Live TV. Če enak prizor gledate z Live TV, se
bo snemanje zaustavilo.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 69
Napredne funkcije
Ta izdelek lahko snema v naprave HDD ali zunanje
naprave.
Zaustavitev snemanja
08
Snemanje
69
2012-01-16 오전 11:52:08
Napredne funkcije
Preverjanje razpoložljivega časa za snemanje
Preverite lahko razpoložljivi čas za snemanje na
vaš HDD.
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost My contents.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Recorded
TV, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikazal se bo seznam posnetih TVprogramov.
3. Pritisnite gumb ◄, da izberete HDD, nato pa
pritisnite gumb INFO.
OPOMBA
✎✎
`` Po formatiranju je kapaciteta HDD prikazana
kot skoraj 93 % v primerjavi s specifikacijami
proizvajalca HDD-ja.
Ta izdelek nekaj podatkov zaradi funkcionalnosti
shrani v HDD.
`` Če je razpoložljivega pomnilnika med snemanjem manj
kot 10 MB, se bo snemanje zaključilo samodejno.
Gledanje drugih kanalov med
snemanjem TV-kanala
Med snemanjem TV-programa lahko gledate tudi
druge brezplačne TV-kanale.
Vendar pa med snemanjem TV-kanala ni mogoče
gledati zakodiranih TV-kanalov.
1. Med snemanjem pritisnite gumb PROG
(,/.) ali druge številčne gumbe, da
preklopite na kanal, ki ga želite gledati.
OPOMBA
✎✎
`` Posnetki, krajši od 10 sekund, se ne shranijo.
`` Če je razpoložljivega prostora za posnetke in
večpredstavnostne datoteke na HDD-ju manj kot
10 MB, snemanje ne bo omogočeno.
Predvajanje plošče med
snemanjem TV-kanala
Med snemanjem TV-kanala lahko predvajate ploščo.
Če je plošča že vstavljena pred začetkom
snemanja
1. Med snemanjem TV-kanala pritisnite gumb
MENU na daljinskem upravljalniku.
2. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost My Devices.
70
3. Z gumboma ▲▼ izberite ploščo, ki jo želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI.
Če plošča ni vstavljena
1. Vstavite ploščo v režo za ploščo.
2. Plošča se bo naložila in predvajala med
snemanjem.
OPOMBA
✎✎
`` Ta izdelek podpira video plošče Blu-ray, plošče DVD
Video in CD-DA.
Predvajanje posnetih TV-vsebin med
snemanjem TV-kanala
1. Med snemanjem TV-kanala pritisnite gumb
MENU na daljinskem upravljalniku.
2. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost My Contents.
3. Pritisnite gumb VNESI, da odprete stran
»Recorded TV«.
✎✎ OPOMBA
`` Za zaustavitev snemanja preklopite način delovanja
na ogled DTV in pritisnite gumb STOP (
).
`` TV-program, ki se snema, ni prikazan na strani
»Recorded TV« v mapi »My contents«.
Funkcija »Time Shift«
TV v živo lahko začasno zaustavite ali začnete z
gledanjem TV-programa od začetne točke, na
kateri ste uporabili funkcijo časovnega zamika.
Vklop funkcije »Time shift« z gumbom
PREMOR
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb
PREMOR (
).
2. Slika TV-programa se bo zaustavila in
prikazala se bo vrstica časovnega zamika.
Na levi strani vrstice časovnega zamika se
prikaže # premor.
Vklop funkcije »Time shift« z gumbom
PREDVAJAJ
1. Med gledanjem TV-kanala pritisnite gumb
PREDVAJAJ (
).
2. Funkcija časovnega zamika se vklopi in prikaže
se vrstica časovnega zamika. Na levi strani
vrstice časovnega zamika se prikaže TV v živo.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 70
2012-01-16 오전 11:52:08
Vidite lahko trenutne informacije o funkciji
časovnega zamika.
7. STOP (
): če gledate pretekli prizor, se bo
točka predvajanja prestavila na isti prizor z
Live TV. Če enak prizor gledate z Live TV, se
bo funkcija časovnega zamika zaustavila.
2. Prikaže se vrstica časovnega zamika, kot je
prikazano spodaj.
Zaustavitev časovnega zamika
1. Pritisnite gumb VNESI na daljinskem
upravljalniku, ko je funkcija časovnega zamika
omogočena.
• Zaslon časovnega zamika
1
NOVA
DTV Air
TV
3
Dual
Fanfan
SD 4:3
576i
2 3
18:12 Sat 15 Nov
English
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
1. Če vrstica časovnega zamika ni v načinu
PREMOR ali PRETEKLO, pritisnite gumb
STOP (
).
Prikazalo se bo sporočilo »Do you want to
stop Timeshift.«.
Napredne funkcije
6. PREMOR (
): začasno zaustavite prizor,
medtem ko časovnega zamika ne prekinete.
08
Informacije o časovnem zamiku
2. Izberite Yes in pritisnite gumb VNESI, da
zaustavite časovni zamik.
3. Če je vrstica časovnega zamika v načinu
PREMOR ali PRETEKLO, se bo način
časovnega zamika preklopil v Live TV, ko
boste prvič pritisnili gumb STOP (
).
4. Ponovno pritisnite gumb STOP (
)
in prikazalo se bo isto sporočilo z zgoraj
prikazano sliko.
1
Prikaz načina: prikaže trenutno stanje funkcije
časovnega zamika.
2
Prikaže trenutno točko predvajanja.
3
Pokaže posneti čas s funkcijo časovnega zamika.
4
Pokaže vrstico napredka.
Gumb za nadzor predvajanja med
vključeno funkcijo časovnega zamika
1. IŠČI (
): poiščite želeni prizor.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. PRESKOČI (
): nazaj na začetek
časovnega zamika.
3. PRESKOČI (
Live TV.
): pokaže enak prizor koz
5. Izberite Yes in pritisnite gumb VNESI.
Predvajanje posnetega naslova
1. V osnovnem meniju z gumboma ◄► izberite
možnost My Contents.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Recorded
TV, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Prikazal se bo seznam posnetih TVprogramov.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite naslov, ki ga želite
predvajati, in pritisnite gumb VNESI. Izbrani
naslov se bo predvajal.
4. Med predvajanjem pritisnite gumb VNESI.
Prikazalo se bo pet prizorov kot sličice.
5. Z gumboma ◄► izberite želeni prizor
in pritisnite gumb VNESI, da zaženete
predvajanje od začetka prizora.
4. Gumb ◄: preskočite 20 sekund nazaj od
trenutnega položaja.
5. Gumb ►: preskočite 20 sekund naprej od
trenutnega položaja.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 71
71
2012-01-16 오전 11:52:08
Napredne funkcije
Urejanje posnetega naslova
1. Na zaslonu »Recorded TV« pritisnite RUMENI
(C) gumb, da se prikaže potrditveno polje.
2. Pritisnite gumb VNESI, da izberete naslov, ki
ga želite urediti.
3. Pritisnite gumb TOOLS.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Edit in
pritisnite gumb VNESI.
Recorded TV | HDD
1 file selected.
Tools
N
Play Selected File
No title
Deselect
All
No title
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
xx.xxx.xxxx
Lock/Unlock
Delete
Sledite korakom 1 do 4 v poglavju »Urejanje
posnetega naslova«.
1. Z gumboma ◄► izberite možnost Rename
in pritisnite gumb VNESI.
(x)
No title
Rename
1/1 Page
Title
Edit
No title
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Select Edit Features
Split
Part 2
Select
Split
Return
00:00:00
00:00:22 / 00:04:37
+#( ) Playback Controls [ ] Scene Search < Jump > Move " Enter
Preimenovanje posnetega naslova
No title
Part 1
00:00:00
xx:xx:xx
" Enter ' Return
c Play Mode d Sorting / Tools ' Return
N
Split | No title
+ Play
Detailed Information
1 file selected
1. Z gumboma ◄► izberite možnost Split in
pritisnite gumb VNESI.
Title
Edit
Recorded TV | HDD
Sledite korakom 1 do 4 v poglavju »Urejanje
posnetega naslova«.
1/1 Page
Select Group
(x)
Deljenje izseka naslova (razdeli na
dva)
Partial Delete
< Move " Enter ' Return
c Play Mode d Sorting / Tools ' Return
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želene znake, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Done in
pritisnite gumb VNESI.
2. Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje, se
premaknite na točko delitve in nato pritisnite
gumb VNESI.
3. Pritisnite gumb VNESI, da izberete možnost
Split.
4. Z gumboma ◄► izberite Yes, nato pa
pritisnite gumb VNESI.
Razdeljeni naslov se bo razdelil na dva dela,
sledeči naslovi pa se bodo prestavili navzdol
za eno mesto.
5. Pritisnite gumb VNESI, da izberete OK.
✎✎ OPOMBA
`` Najkrajša dolžina deljenega izseka ne sme biti
manjša od 10 sekund.
Deljenje izseka naslova (delno
brisanje)
1. Z gumboma ◄► izberite možnost Partial
Delete in pritisnite gumb VNESI.
Partial Delete | No title
Part 1
00:00:00
Part 2
+ Play
00:00:00
Start
End
Delete
Return
00:00:33 / 00:08:21
+#( ) Playback Controls [ ] Scene Search < Jump > Move " Enter
72
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 72
2012-01-16 오전 11:52:09
4. Pritisnite gumb VNESI, da izberete možnost
Delete.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost OK in
pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Najkrajša dolžina izbrisanega izseka ne sme biti
daljša od 10 sekund.
Kopiraj
Kopiranje videoposnetkov, glasbe
ali fotografij
Vsebina
Glasba
Fotografije
Videoposnetki
HDD/DISC/
AllShare
; USB
DISC/USB/
AllShare
; HDD
HDD/DISC/
USB
; AllShare
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
Podprto
• Plošča (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(zaključena)/
DVD+RW/DVD-RW(zaključena)) ; HDD ali USB
• PTP USB ni na voljo pri kopiranju na USB.
• Funkcija kopiranja ni podprta, če je naprava
formatirana z NTFS.
• Signal oddajanja je mogoče posneti na HDD,
vendar funkcija kopiranja ni podprta.
1. Pritisnite gumb MENU.
Prikazal se bo osnovni meni.
2. V zaustavljenem načinu priklopite pomnilniško
napravo USB v vrata USB na nadzorni plošči
izdelka.
3. Pritisnite gumb VNESI.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Music in
pritisnite gumb VNESI.
6. Pritisnite gumb VNESI, da označite želeni
posnetek.
7. Pritisnite gumb TOOLS.
m80 | Music
My Playlist (0)
tmp
TRACK 001
xxxxx
TRACK 002
xxxxx
1Selected
file selected
Items : 3
Tools
Add to My Playlist
1/2 Page
Title Search
TRACK 002
Play Selected
03:56 Contents
Copy TRACK 004
04:02
Select All
TRACK
Deselect
All 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Enter ' Return
c Play Mode d Sorting " Select ( ) Page / Tools ' Return
8. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Copy in
pritisnite gumb VNESI.
9. Ponovno pritisnite gumb VNESI.
Če želite preklicati kopiranje v teku, pritisnite
gumb STOP (
).
Kopiranje z zvočne CD-plošče
(CD-DA)
1. Vstavite zvočno CD-ploščo (CD-DA), nato pa
) ali RETURN, da
pritisnite gumb STOP (
se premaknete na seznam glasbe.
2. Pritisnite RUMENI (C) gumb, da se prikaže
potrditveno polje.
3. Pritisnite gumb VNESI, da označite želeni
posnetek.
4. Pritisnite gumb TOOLS.
Audio CD | Music
Selected Items
:3
Tools
TRACK 001
Play Selected
TRACK 003
Select
TRACKAll004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Page
TRACK 002
Ripping
03:56
04:02 All
Deselect
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Enter ' Return
c Close Edit Mode ( ) Page / Tools " Select ' Return
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Ripping in
pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 73
Napredne funkcije
3. Na končni točki pritisnite gumb VNESI.
V oknu s končno točko delitve izseka se
prikažeta slika in čas končne točke.
5. Pritisnite RUMENI (C) gumb, da se prikaže
potrditveno polje.
08
2. Na začetni točki pritisnite gumb VNESI.
V oknu z začetno točko delitve izseka se
prikažeta slika in čas začetne točke.
• Z gumbi, ki se uporabljajo za predvajanje,
izberite začetno in končno točko izseka, ki
ga želite izbrisati.
73
2012-01-16 오전 11:52:10
Omrežne storitve
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, kot sta Smart Hub
in BD-LIVE.
Pred uporabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila.
1. Priključite izdelek v omrežje.
(Glejte strani 31–32)
3. Prikaže se zaslon pametnega vozlišča Smart
Hub. V redkih primerih se takoj po tem prikaže
zaslon za izbiranje države.
4. Če se prikaže ta zaslon, z gumbi ▲▼ izberite
svojo državo, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Nekatere aplikacije so na voljo samo v določenih
državah.
2. Konfigurirajte omrežne nastavitve.
(Glejte strani 45–49.)
Uporaba pametnega vozlišča Smart
Hub
S pametnim vozliščem Smart Hub lahko pretakate
filme, videoposnetke in glasbo iz interneta,
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Vsebine
aplikacij vsebujejo novice, šport, vremenske
napovedi, podatke z delniškega trga, zemljevide,
fotografije in igre.
To funkcijo lahko zaženete tudi s
pritiskom na gumb SMART HUB na
daljinskem upravljalniku.
5. Prikazal se bo zaslon z določili storitvene
pogodbe.
Če se strinjate, z gumboma ◄► izberite
Agree, nato pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Preden se zaslon prikaže, lahko traja nekaj sekund.
6. Prikazal se bo zaslon za posodobitev storitve
in namestile se bodo različne storitve in
aplikacije. Po zaključku se zaslon zapre.
Prenesene aplikacije in storitve se prikažejo
na zaslonu pametnega vozlišča. To lahko traja
nekaj časa.
✎✎ OPOMBA
`` Pametno vozlišče se lahko med namestitvijo začasno
zapre.
Prvi zagon funkcije Smart Hub
Ob prvem zagonu funkcije Smart Hub izvedite ta
postopek:
1. Odprite osnovni meni.
`` Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov. Z
gumbom VNESI jih lahko zaprete ali pustite, da se
zaprejo sami.
7. Če želite zagnati aplikacij, z gumbi ▲▼◄►
označite pripomoček, nato pa pritisnite gumb
VNESI.
Watch TV
Guide
Schedule Manager
Channel List
Channel Manager
My Devices
My Contents
Internet
Settings
d WPS(PBC)
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet in
pritisnite gumb VNESI.
74
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 74
2012-01-16 오전 11:52:10
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by c Edit Mode d Settings
7
1
2
3
4
5
6
Prodajne infromacije: Prikaže priročnik za funkcijo
Smart Hub, uvod v izdelek in navodila za nove
aplikacije.
Your Video: Prikaže priporočila za videoposnetke
glede na vaš okus.
• Omogoča ogled priporočenih filmov na podlagi
vaših prejšnjih nastavitev.
• Omogoča izbiranje filma, prikaže seznam
ponudnikov VOD (videa na zahtevo), ki imajo
ta film, in nato omogoča izbiranje ponudnika
za pretočni prenos. (Pretakanje na nekaterih
območjih ni na voljo.)
• Vsa navodila o uporabi možnosti »Your Video«
najdete na www.samsung.com.
Search: Omogoča integrirano iskanje ponudnikov
želenega videoposnetka in povezanih naprav
AllShare.
• Priročen je med uporabo pametnega vozlišča
(razen med gledanjem plošče Blu-ray).
• Za lažji dostop uporabite gumb SEARCH na
daljinskem upravljalniku.
• Vsa navodila o uporabi funkcije iskanja najdete na
www.samsung.com.
7
Omrežne storitve
1
Pomoč pri krmarjenju: Prikaže gumbe na
daljinskem upravljalniku, ki jih lahko uporabljate za
karmarjenje po pametnem vozlišču.
• RDEČI (A): Prijava v pametno vozlišče.
• ZELENI (B): Razvrščanje aplikacij.
• RUMENI (C): Urejanje aplikacij.
• MODRI (D): Spreminjanje nastavitev pametnega
vozlišča.
09
Pregled pametnega vozlišča Smart Hub
Moje aplikacije: Prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate aplikacije, jih spreminjate ali
brišete.
✎✎ OPOMBA
`` Samsung Electronics ne prevzema kakršne koli
pravne odgovornosti za prekinitve storitve Smart
Hub, do katere pride zaradi ponudnika storitve.
`` Storitev Smart Hub prenese in obdela podatke prek
interneta, tako da lahko gledate internetne vsebine
na vašem televizorju.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo morda v
storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Izdelek se lahko samodejno izklopi tudi zaradi
pogojev internetne povezave.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
`` Storitve aplikacij so morda samo v angleškem jeziku,
razpoložljive vsebine pa se lahko razlikujejo glede na
vašo državo.
`` Več informacij o storitvi Smart Hub najdete na spletni
strani ustreznega ponudnika storitve.
`` Razpoložljive storitve lahko ponudnik storitve Smart
Hub spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
`` Vsebina storitev Smart Hub je odvisna od različice
vdelane programske opreme izdelka.
Samsung Apps: Prenašate lahko različne plačljive
ali brezplačne aplikacije.
Recommended: Prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 75
75
2012-01-16 오전 11:52:11
Omrežne storitve
Uporaba tipkovnice
Z daljinskim upravljalnikom lahko uporabljate
zaslonsko tipkovnico za vnos črk, številk in
simbolov.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
9
0
ab
Če želite ustvariti lastno uporabniško konfiguracijo
storitve Smart Hub, ustvarite račun Smart TV.
Za izdelavo računa sledite temu postopku:
6
8
Shift
Izdelava računa
3
abc
.,–
Delete
Ab
AB
1
Za brisanje besedila premaknite kazalec desno od
znaka, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite gumb
TITLE MENU. Če želite spremeniti velike črke v
male ali obratno oziroma vnesti številke ali ločila,
pritisnite gumb DISC MENU.
6

b Input Method / Language: English
1. Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se zaslon za ustvarjanje
računa.
Search
Your Video
4
1
2
5
Trenutna tipkovnica.Uporabite jo za vnos črk, številk
in simbolov.
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb DISC MENU.
: ab, Ab, AB, številke ali ikone.
3
Prikaže trenutni način vnosa.
4
Če želite spremeniti način vnosa, na daljinskem
upravljalniku pritisnite ZELENI gumb (B). (T9 ali ABC)
5
6
Če želite spremeniti jezik, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb TOOLS.
Če želite izbrisati znak, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb TITLE MENU.
Vnos besedila, številk in simbolov
Za vnos besedila pritisnite gumb na daljinskem
upravljalniku, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti.
Gumb večkrat hitro pritisnite, da vnesete črko,
ki ni prva črka, navedena na gumbu zaslonske
tipkovnice. Če želite npr. vnesti črko b, dvakrat na
hitro pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku.
Za vnos prve črke, navedene na gumbu, gumb
pritisnite, spustite in počakajte.
Za premikanje po besedilu uporabite puščične
gumbe.
76
Smart TV ID
Password
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 1
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter] xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Create Account
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Remember my Smart TV ID and password
Contents 1
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Cancel
Forgot Password
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by c Edit Mode d Settings
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Create
Account in pritisnite gumb VNESI.
3. Na naslednjem zaslonu izberite Smart TV ID
in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
4. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov.
Ta se bo uporabljal kot vaša ID-oznaka.
✎✎ OPOMBA
`` Tipkovnica deluje kot tipkovnica mobilnega telefona.
5. Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da izberete
OK, nato pa znova pritisnite gumb VNESI.
Zaslon za ustvarjanje računa se znova prikaže.
6. Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
7. S tipkovnico vnesite geslo.
Geslo je lahko sestavljeno iz katere koli
kombinacije črk, številk in simbolov.
✎✎ OPOMBA
`` Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem upravljalniku,
če želite prikazati ali skriti geslo med vnosom.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 76
2012-01-16 오전 11:52:11
10. Ponovite 7. in 8. korak.
11. Ko se znova prikaže zaslon za ustvarjanje
računa, izberite Create Account in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se potrditveno okno.
12. Izberite OK in pritisnite gumb VNESI. Prikaže
se okno za nadaljevanje registracije storitve.
13. Izberite Go Register in pritisnite gumb
VNESI.
14. Prikaže se okno za registracijo računa storitve.
• Če imate pri katerem od navedenih
ponudnikov odprt račun, lahko povežete
račun ponudnika in geslo tega računa z
vašim računom Smart TV. Z registracijo
je dostop do ponudnikove spletne strani
enostavnejši. Za navodila za registracijo
pojdite do 2. koraka v »Upravljanje računa«
v nastavitvenem meniju.
• Če še nimate obstoječih računov pri
ponudniku ali trenutno svojih obstoječih
računov ne želite registrirati, izberite OK
in pritisnite gumb VNESI. Prav tako lahko
pustite, da se okno čez približno minuto
samo zapre.
✎✎ OPOMBA
`` Kot ID-oznako morate uporabiti e-poštni naslov.
`` Registrirate lahko do 10 uporabniških računov.
`` Za uporabo pametnega vozlišča Smart Hub ne
potrebujete računa.
Prijava v račun
Za prijavo v vaš račun Smart TV Account sledite
temu postopku:
1. Ko se na televizorju prikaže glavni zaslon
pametnega vozlišča, pritisnite RDEČI gumb
(A) na daljinskem upravljalniku. Prikaže se
zaslon za ustvarjanje računa.
4. Izberite Password in pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.
5. S tipkovnico in daljinskim upravljalnikom
vnesite svoje geslo. Ko končate, pritisnite
gumb VNESI, da izberete OK, nato pa znova
pritisnite gumb VNESI.
Omrežne storitve
9. Izberite Confirm password in pritisnite gumb
VNESI.
3. Na seznamu, ki se prikaže, izberite svojo IDozako, nato pa pritisnite gumb VNESI. Zaslon
za ustvarjanje računa se znova prikaže.
09
8. Ko končate, pritisnite gumb VNESI, da
izberete OK, nato pa znova pritisnite gumb
VNESI. Zaslon za ustvarjanje računa se znova
prikaže.
✎✎ OPOMBA
`` Če želite, da pametno vozlišče samodejno vnese
vaše geslo, vnesite geslo, izberite »Zapomni si mojo
ID-oznako za Smart TV« in pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se kljukica. Pametno vozlišče bo sedaj
samodejno vneslo vaše geslo, ko boste izbrali ali
vnesli svojo ID-oznako.
Nastavitveni meni - MODRI gumb (D)
Na zaslonu nastavitvenega menija lahko dostopate
do funkcij računa za upravljanje, upravljanja
storitve, ponastavitve in lastnosti.
Za dostop do nastavitvenega menija in izbiranje
menijskih elementov sledite temu postopku:
1. Pritisnite MODRI gumb (D) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
Funkcije zaslona nastavitvenega menija so opisane
v nadaljevanju.
✎✎ OPOMBA
`` Za kombinirani predvajalnik BD-HDD element
Service Manager v nastavitvenem meniju ni na voljo.
Account Management
Meni za upravljanje računa vsebuje funkcije, ki
omogočajo registracijo računov pri ponudnikih
storitev, spremembo gesla za Smart Hub in izbris
oziroma zaprtje računa Smart TV.
2. Izberite puščico navzdol poleg polja Smart
TV ID, nato pa pritisnite gumb VNESI.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 77
77
2012-01-16 오전 11:52:11
Omrežne storitve
Register Service Account
Če imate pri katerem od navedenih ponudnikov
pod funkcijo »Registriraj račun storitve« odprte
račune, lahko povežete račun ponudnika in geslo
tega računa z vašim računom Smart TV. Če
povežete račun, se boste lahko preprosto prijavili v
račun prek pametnega vozlišča Smart Hub, ne da
bi morali vnesti svoje uporabniško ime ali geslo.
Če želite uporabiti funkcijo »Registriraj servisni
račun«, naredite tole:
1. V meniju za upravljanje računa izberite
možnost »Registriraj račun storitve« in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
registracijo računa storitve.
2. S puščičnima gumboma ▲▼ izberite
ponudnika storitve, ki ga želite povezati z
vašim računom Smart TV, in pritisnite gumb
VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Če imate Samsungov račun in želite uporabljati
funkcijo »Samsung Apps« v pametnem vozlišču,
morate tukaj registrirati svoj račun Samsung Apps.
Za več informacij glejte 81-82. stran.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Register«
in nato z daljinskim upravljalnikom in
zaslonsko tipkovnico vnesite ID strani in geslo.
Ko končate, pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` To sta ID-oznaka in geslo, ki ju običajno uporabljate
za dostop do vašega računa na tej strani.
4. Če ste pravilno vnesli ID-oznako in geslo, se
prikaže sporočilo o uspešni registraciji.
5. Če ste pritisnili OK, ponovite postopek od
2. do 4. koraka, da povežete naslednjega
ponudnika storitev.
6. Ko končate, pritisnite gumb RETURN.
Change Password
Funkcija »Sprememba gesla« omogoča
spremembo gesla za pametno vozlišče Smart
Hub. Za spremembo gesla sledite temu postopku:
1. Izberite Change Password in pritisnite gumb
VNESI.
2. Vnesite svoje trenutno geslo. Prikaže se
naslednji zaslon.
3. Na naslednjem zaslonu v prvo vrstico vnesite
novo geslo. Geslo znova vnesite še v drugo
vrstico, da ga potrdite.
4. Prikaže se zaslon s sporočilom o zaključku
spremembe gesla. Pritisnite gumb VNESI ali
počakajte približno 5 sekund, da se zaslon
zapre.
Remove from TV Account list
Funkcija »Odstrani račune storitev« prekliče vse
trenutno registrirane račune, ki ste jih registrirali na
zaslonu za registracijo računa.
Deactivate Account
Funkcija »Zapri račun« deaktivira vaš račun Smart
TV in ga izbriše hkrati z vsemi nastavitvami storitve
Smart Hub.
Reset
Funkcija Ponastavi inicializira vse prenesene
pripomočke, izbriše vse uporabniške račune in
nastavitve v izdelku in ponastavi vse nastavitve
za Smart Hub na tovarniško privzete. Nato
ponastavi pametno vozlišče, kot bi ga prvič
zagnali. Vendar pa vaš račun ostane na strežniku
pametnega vozlišča. Za prijavo v račun na zaslonu
za ustvarjanje računa vnesite svoja ID-oznako in
geslo.
Za uporabo ponastavitvene funkcije sledite temu
postopku:
1. V nastavitvenem meniju izberite »Ponastavi« in
pritisnite gumb VNESI.
Prikaže se ponastavitveni zaslon.
2. Vnesite svoje varnostno geslo. To je geslo, ki
ste ga vnesli, če ste nastavili starševski nadzor
BD ali DVD (glejte strani 51–52). Če ga niste
spremenili, vnesite 0000.
78
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 78
2012-01-16 오전 11:52:11
✎✎ OPOMBA
`` Če pozabite geslo, pritisnite gumb STOP (
) na
sprednji nadzorni plošči predvajalnika in ga držite
vsaj pet sekund, pred tem pa iz njega odstranite
ploščo.
Properties
Menijski element »Lastnosti« ima tri funkcije, ki
prikazujejo informacije o pametnem vozlišču Smart
Hub:
Detail
Prikaže informacije o pametnem vozlišču vključno
s številko različice, številom nameščenih storitev,
zasedenostjo pomnilnika in edinstveno ID-številko
izdelka.
Terms of Service Agreement
Prikaže določila storitvene pogodbe.
Meni načina za urejanje - RUMENI
gumb (C)
Funkcije v meniju načina za urejanje vam
omogočajo spreminjati pripomočke v oknu
»Moje aplikacije« na zaslonu Smart Hub. S temi
funkcijami lahko zaklenete in odklenete dostop do
nekaterih pripomočkov, z ukazom »Nova mapa«
ustvarite mapo in vanjo premaknete pripomočke,
preimenujete mape, izbrišete pripomočke in
spremenite položaj pripomočkov na zaslonu.
Za dostop do menija načina za urejanje in izbiranje
menijskega elementa sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikaže
menijska vrstica načina za urejanje.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeni element, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
✎✎ OPOMBA
`` Nekateri menijski elementi morda ne bodo prikazani
na zaslonu. Za ogled teh elementov pritisnite ◄►,
da se pomaknete do roba zaslona, nato pa ponovno
pritisnite, da prikažete elemente.
`` Vrstico lahko zaprete tako, da označite X v spodnjem
desnem kotu in pritisnete gumb VNESI.
Move
Funkcija Move vam omogoča spremeniti položaj
zaslona pripomočka. Za uporabo funkcije Move
sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Nad pripomočkom se prikaže kljukica.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost Move in
pritisnite gumb VNESI. Nad pripomočkom se
prikaže ikona spremembe položaja.
4. Za premik ikone pritisnite ▲▼◄►. Ko je
ikona na želenem položaju, pritisnite gumb
VNESI. Pripomoček se premakne na nov
položaj.
Move to Folder
Funkcija »Premakni v mapo« vam omogoča
premakniti pripomoček v mapo. Za uporabo
funkcije »Premakni v mapo« sledite temu
postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Če ste že ustvarili mapo, lahko pripomoček
prestavite.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite možnost za
premikanje v mapo in nato pritisnite gumb
VNESI. Če ste že ustvarili mapo, lahko
pripomoček prestavite.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI. Prikaže se sporočilo o premiku
v mapo, ki se nato zapre. Pripomoček je
premaknjen v mapo.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 79
Omrežne storitve
4. Za dokončanje ponovne inicializacije nadaljujte
s 4. korakom v poglavju »Prvi zagon funkcije
Smart Hub«. (Glejte 74. stran.)
Funkcije v menijski vrstici načina za urejanje so
opisane v nadaljevanju.
09
3. Čez nekaj trenutkov se pametno vozlišče
Smart Hub samodejno ponastavi. Zaslon lahko
postane črn, nakar se znova prikaže pametno
vozlišče. Čez nekaj trenutkov naprava začne
postopek ponovne inicializacije.
79
2012-01-16 오전 11:52:11
Omrežne storitve
Dostop do pripomočkov v mapi
1. Zaprite meni načina za urejanje.
2. V »Moje Aplikacije« z gumbi ▲▼◄► izberite
mapo, nato pa pritisnite gumb VNESI. Mapa
se odpre.
3. Izberite pripomoček in pritisnite gumb VNESI.
Zažene se aplikacije ali storitev pripomočka.
Urejanje elementov v mapi
Izberite mapo in pritisnite gumb VNESI. Mapa se
odpre.
Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku. Na dnu zaslona se prikažejo gumbi
za urejanje.
Ti gumbi delujejo enako kot gumbi menija v načinu za
urejanje na glavnem zaslonu. Če želite pripomoček
premakniti nazaj na glavni zaslon »Moje aplikacije«:
1. Izberite pripomoček.
2. Izberite možnost »Premakni v mapo« in
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3. Izberite »Moje aplikacije« in pritisnite gumb
VNESI. Okno za premikanje v mapo se zapre
in pripomoček se vrne na glavni zaslon »Moje
aplikacije«.
New Folder
Funkcija »Nova mapa« vam omogoča ustvarjanje
in poimenovanje novih map. Ko ustvarite mapo,
lahko vanjo premaknete pripomoček. Za uporabo
funkcije »Nova mapa« sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► premaknite kazalec do
nove mape in nato pritisnite gumb VNESI.
Prikažeta se zaslon za ustvarjanje nove mape
in tipkovnica.
3. S tipkovnico vnesite ime mape in pritisnite
gumb VNESI. Zaslon za ustvarjanje nove
mape se zapre in na zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub se prikaže nova mapa.
80
Rename Folder
Funkcija »Preimenuj mapo« vam omogoča
preimenovati mape. Za uporabo funkcije za
preimenovanje mape sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in pritisnite
gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Preimenuj mapo«,
nato pa pritisnite gumb VNESI. Prikažeta se
okno za preimenovanje mape in tipkovnica.
4. S tipkovnico vnesite novo ime in pritisnite
gumb VNESI. Okno za preimenovanje se
zapre in pod mapo se prikaže novo ime.
Lock
Funkcija »Zakleni« vam omogoča zakleniti nekaj
pripomočkov v »Moje aplikacije«, tako da jih ni
mogoče odpreti brez vnosa kode za starševski
nadzor.
Za uporabo funkcije zaklepanja sledite temu
postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite pripomoček in
pritisnite gumb VNESI. Če je pripomoček
mogoče zakleniti, bo menijski element »Zakleni«
omogočen.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Zakleni«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve.
4. Vnesite svojo kodo za starševski nadzor
(glejte strani 51–52). Če niste ustvarili kode za
starševski nadzor, vnesite 0000.
5. Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno
za zaklepanje storitve, ki potrdi, da je
storitev zaklenjena, nato pa se zapre. Poleg
pripomočka se prikaže simbol ključavnice.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 80
2012-01-16 오전 11:52:11
Unlock
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Odkleni«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
zaklepanje storitve.
4. Vnesite kodo za starševski nadzor (glejte
strani 51–52). Če niste ustvarili kode za
starševski nadzor, vnesite 0000.
5. Pritisnite gumb VNESI. Prikaže se okno za
odklepanje storitve, ki potrdi, da je storitev
odklenjena, nato pa se zapre.
Delete
Funkcija »Izbriši« vam omogoča brisati pripomočke
iz »Moje aplikacije«. Za uporabo funkcije brisanja
sledite temu postopku:
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite pripomoček, nato
pa pritisnite gumb VNESI.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Izbriši«, nato pa
pritisnite gumb VNESI. Prikaže se sporočilo
»Do you want to delete selected item(s)?«.
4. Izberite Yes in nato pritisnite gumb VNESI.
Pripomoček je izbrisan.
Meni razvrščanja - ZELENI gumb (B)
Funkcije v meniju za razvrščanje vam omogočajo
razvrščanje pripomočkov v »Moje aplikacije« po
imenu, datumu, pogostosti uporabe in kategoriji.
Če ročno spremenite položaj pripomočka, bo
meni razvrščanja ob zagonu samodejno označen
z »Uporabniško določeno«.
Za razvrščanje pripomočkov v »Moje aplikacije«
sledite temu postopku:
1. Pritisnite ZELENI gumb (B) na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ◄► izberite način razvrščanja in
pritisnite gumb VNESI. Pametno vozlišče
Smart Hub bo razvrstilo pripomočke po
izbranem načinu.
Funkcija Samsung Apps omogoča prenos plačljivih
ali brezplačnih aplikacij in storitev v izdelek, kjer jih
lahko uporabljate in si jih ogledate na televizorju.
Te aplikacije in storitve vsebujejo videoposnetke,
glasbo, fotografije, igre, novice, šport itd.
Pripomočki za nove aplikacije so prikazani v »Moje
aplikacije«.
Redno se dodajajo nove aplikacije in storitve.
Plačljive aplikacije
Za prenos plačljivih aplikacij morate ustvariti račun
Samsung Apps in vanj dodati kreditno kartico.
Če želite ustvariti račun Samsung Apps, obiščite
www.samsung.com.
✎✎ OPOMBA
`` Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah.
Dostop do zaslona Samsungovih aplikacij
Za dostop do Samsungovih aplikacij z gumbi
▲▼◄► krmarite do območja s Samsungovimi
aplikacijami na osnovnem zaslonu pametnega
vozlišča Smart Hub, nato pa pritisnite gumb
VNESI. Prikaže se zaslon Samsungovih aplikacij.
✎✎ OPOMBA
`` Ko prvič dostopate do tega zaslona, se prikaže okno
s pogoji delovanja. Če se strinjate, izberite »Strinjam
se« in pritisnite gumb VNESI.
Uporaba zaslona Samsungovih aplikacij
Za uporabo zaslona Samsungovih aplikacij sledite
temu postopku:
1. Z gumboma ◄► se pomaknite na seznam
kategorij na levi.
2. Z gumboma ▲▼ označite kategorijo.
Čez nekaj sekund se bodo na zaslonu
Samsungovih aplikacij prikazale aplikacije
te kategorije. Na vrhu se prikaže zavihek za
razvrščanje.
3. Z gumbom ► se premaknite do prikazanih
aplikacij ali storitev.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 81
Omrežne storitve
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite zaklenjeni
pripomoček, nato pa pritisnite gumb VNESI.
09
1. Pritisnite RUMENI gumb (C) na daljinskem
upravljalniku.
Samsung Apps
81
2012-01-16 오전 11:52:11
Omrežne storitve
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo ali storitev
in pritisnite gumb VNESI. Prikaže se zaslon s
podrobnostmi aplikacije, ki opisuje storitev ali
aplikacijo.
5. Izberite možnost »Prenesi zdaj« in nato
pritisnite gumb VNESI. Če je aplikacija ali
storitev brezplačna, se bo prenesla in zagnala.
Če ni, jo morate plačati. Za zaključitev
prenosa sledite navodilom na zaslonu.
✎✎ OPOMBA
`` Prenos nekaterih aplikacij je brezplačen, vendar se
morate registrirati pri ponudniku ali imeti pri njem
odprt plačljiv račun.
`` Pripomočki za aplikacije in storitve, ki ste jih prenesli
iz Samsungovih aplikacij, so prikazani pod »Moje
aplikacije«.
Urejanje po zavihkih
Do funkcije »Urejanje po zavihkih« lahko dostopate
na vrhu zaslona z gumbi ▲▼◄►. Vsak zavihek
prikazuje storitve ali aplikacije izbrane kategorije,
razvrščene po kriterijih zavihka (»Priporočeno«,
»Najbolj priljubljene«, »Najnovejše« ali »Ime«).
Do urejanja po zavihkih lahko dostopate tudi z
MODRI gumbom (D) na daljinskem upravljalniku.
Z vsakim pritiskom MODRI gumba (D) spreminjate
prikaz med posameznimi zavihki za razvrščanje.
Samsungove aplikacije po kategoriji
Na voljo so naslednje kategorije:
• What’s New?: Prikaže nove registrirane
aplikacije.
• Video: Prikaže različne videoposnetke, kot so
filmi, TV-oddaje in kratki videoposnetki.
• Game: Prikaže različne igre, kot sta sudoku in
šah.
• Sports: Prikaže različne storitve športnih
medijev, kot so informacije o tekmah, slike in
kratki videoposnetki.
• Lifestyle: Vključuje različne predstavnostne
storitve, kot so glasba, orodja za upravljanje
osebnih fotografij in družabna omrežja, kot sta
Facebook in Twitter.
• Information: Vsebuje različne informativne
storitve, kot so novice, delnice in vreme.
• Other: Vsebuje ostale, razne storitve.
82
My Account
»Moj račun« vam omogoča dostopati do vaše mape
s Samsungovimi aplikacijami in zgodovine prenosov
ter do zaslona »Gotovina mojih aplikacij«. Za dostop
do teh informacij morate imeti račun »Samsung
Apps«.
Help
Če imate vprašanja o Samsungovih aplikacijah,
najprej poglejte pomoč. Če ne najdete odgovora,
obiščite www.samsung.com.
Za uporabo funkcije za pomoč sledite temu
postopku:
1. Z gumbi ▲▼◄► izberite »Pomoč« in pritisnite
gumb VNESI.
2. Z gumboma ▲▼ se pomikate po besedilu
pomoči.
3. Z gumbom ◄ zapustite pomoč.
Uporaba barvnih gumbov na daljinskem
upravljalniku s Samsungovimi
aplikacijami
• RDEČI gumb (A) (Login): Prijava v račun Smart
TV.
• ZELENI gumb (B) (Thumbnail View/List View):
Preklapljanje prikaza aplikacij med pogledoma
sličic in seznama.
• MODRI gumb (D) (Sort By): Razvrščanje
aplikacij po kategorijah Priporočeno, Najbolj
priljubljene, Najnovejše ali Ime.
• Return: Vrnitev v prejšnji meni.
✎✎ OPOMBA
`` Storitve internetnih vsebin lahko ponudniki dodajajo
ali izbrišejo brez obvestila.
Vsa navodila o uporabi možnosti »Your Video«
ali funkcije iskanja najdete na www.samsung.
com.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 82
2012-01-16 오전 11:52:11
1. Preverite razpoložljivi prostor v pomnilniku.
Na trdem disku mora biti za storitev BD-LIVE
na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
`` Funkcije Auto Backup in naslednjih funkcij ni
mogoče uporabiti hkrati.
-- Predvajanje datotek (Recorded TV, Videos, Photos,
Music) ali uporaba brskalnika v menijih My
Contents ali My Devices.
-- Nadgradnja programske opreme
-- HDD Format, Performance test, Device test
Omrežne storitve
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate v
storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
✎✎ OPOMBA
09
BD-LIVE™
-- Network Settings.
✎✎ OPOMBA
`` Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare omogoča, da s tem izdelkom
predvajate glasbo, videoposnetke in slikovne
datoteke iz računalnika, mobilnega telefona, ki
podpira protokol DLNA, ali iz v omrežje priključene
naprave za shranjevanje.
Če želite v izdelku uporabiti funkcijo AllShare, ga
morate priključiti v omrežje. (glejte strani 31–32).
Za uporabo funkcije AllShare z vašim osebnim
računalnikom, morate v računalnik namestiti
programsko opremo AllShare.
Če imate z DLNA združljiv mobilni telefon ali
omrežno pomnilniško napravo, lahko uporabljate
AllShare brez dodatne programske opreme.
Računalniško programsko opremo in podrobna
navodila o uporabi AllShare si lahko prenesete s
spletne strani Samsung.com.
Auto Back up
Videoposnetke, fotografije in glasbo, ki je
shranjena v drugih Samsungovih izdelkih, lahko s
funkcijo Auto backup shranite in predvajate v tem
izdelku brez povezave USB.
Ko v izdelek prvič priključite zunanjo napravo, se
na zaslonu izdelka prikaže pojavno okno Device
Access Control. Če želite uporabiti funkcijo Auto
Backup, izberite Allow.
Nastavitev Device Access Control lahko nastavite v
funkciji Upravljanje strežnika AllShare. (Glejte stran 49)
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 83
83
2012-01-16 오전 11:52:11
Priloga
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, preverite spodnjo tabelo.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas, ki so izven
območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka izdelka.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je blokiran.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb MENU, da odprete osnovni meni.
Pritisnite gumb STOP (
) na sprednji nadzorni plošči izdelka in ga držite
vsaj pet sekund, pred tem pa iz njega odstranite ploščo.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
84
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 84
2012-01-16 오전 11:52:12
UKREP
10
• Pritisnite gumb MENU, da odprete osnovni meni.
Pritisnite gumb STOP (
) na sprednji nadzorni plošči izdelka in ga držite
vsaj pet sekund, pred tem pa iz njega odstranite ploščo.
Te možnosti ne uporabljajte, razen če je nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
Če imate druge težave.
• Pojdite na kazalo in v uporabniškem priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje
pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p,
720p, 1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP,
se na zaslonu občasno pojavljajo motne.
Delovanje funkcije AllShare
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam Slika, Glasba ali
Film. Datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, morda ne bodo prikazane.
Videoposnetek se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in izdelkom ni
stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med kombiniranim
predvajalnikom BD-HDD in računalnikom ni
stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven. Če ni, lahko te motnje
povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 85
Priloga
Pozabili ste geslo.
TEŽAVA
85
2012-01-16 오전 11:52:12
Priloga
TEŽAVA
BD-LIVE
UKREP
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• V meniju s prikazom stanja omrežja preverite, ali je omrežna povezava
uspešno vzpostavljena. (Glejte 48. stran.)
• V napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD. (Glejte strani 50–51)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na
»Allow (All)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD. (Glejte strani 50–51)
Snemanje
Prikaže se sporočilo »Performance test failed.«, • Za tovrstne težave je lahko kriva pomnilniška naprava USB slabše kakovosti,
funkciji Timer recording in Time Shift pa ne
ki ne podpira funkcije snemanja. Priporočamo, da uporabljate pomnilniško
delujeta.
napravo USB HDD.
• Priporočena hitrost naprave USB HDD je najmanj 5400 vrt./min. USB HDD
vrste RAID ni podprt.
✎✎ OPOMBA
`` Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v podatkih BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
2. če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Preden predvajalnik odnesete na popravilo, vam priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, v spletu
poiščete rešitev na naslovu www.samsung.com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe
Samsung.
86
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 86
2012-01-16 오전 11:52:12
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12 cm (KOMPAKTNA PLOŠČA)
CD: 8 cm (KOMPAKTNA PLOŠČA)
Kompozitni video
Video izhod
Video/avdio
Avdio izhod
Omrežje
Prostor na trdem
disku
Komponentni video
HDMI
Analogni avdio izhod
Digitalni avdio izhod
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
BD-D8200
BD-D8500
3,6 kg
430 (Š) X 299 (G) X 64 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
Hitrost branja: 4,917 m/s
Hitrost branja: 3,49 – 4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoplastna plošča): 135 min.
Hitrost branja: 4,8 – 5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 min.
Hitrost branja: 4,8 – 5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray/DVD: 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PR: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PB: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvok PCM, bitni tok zvoka
2 kanala, (2 Vrms ± 10 %)
Optični
Priključek 10/100BASE-TX
Vgrajeno
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprt
250 GB
500 GB
Priloga
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
BD (plošča Blu-ray)
10
Tehnični podatki
-- Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
-- Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na izdelku.
-- Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 87
87
2012-01-16 오전 11:52:12
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete
komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem
delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij plošč
Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po izdelavi tega
predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika
dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike
plošč Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za
predvajanje, analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve. Delovanje tega
izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi, da AACS te
omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+ dodatno
uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene omejitve,
vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/ali BD+. Za
dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za
pomoč strankam družbe SAMSUNG.
88
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 88
2012-01-16 오전 11:52:12
10
Priloga
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in
drugimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi Corporation. Obratno inženirstvo in razstavljanje
je prepovedano.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Za izhodni signal kombiniranega predvajalnika BD-HDD Combo z zaporednim izrisovanjem:
POTROŠNIKI MORAJO UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO
NISO POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI S TEM IZDELKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ
V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM,
PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARDNA LOČLJIVOST«. ČE IMATE
VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO
SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadarkoli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 89
89
2012-01-16 오전 11:52:12
Priloga
Licenca
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. Ime in oznaka DTS sta registrirani
blagovni znamki, logotipi & DTS-HD, DTS-HD Master Audio in DTS pa so blagovne znamke podjetja
DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je oblika digitalnega video zapisa, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc.
Ta predvajalnik je uradno certificirana naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX.
Za več informacij in orodja programske opreme za pretvorbo datotek v video DivX, obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU DIVX NA ZAHTEVO: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij po poteku registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® do ločljivosti HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
-- DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX, Inc. in se uporabljajo z
njegovim dovoljenjem.
-- Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Podlicenčni pogoji Rovi (pogoji uporabe)
-- To aplikacijo sestavljata programska oprema in tehnologija družbe Rovi Corporation (»Rovi«).
Programska oprema in tehnologija Rovi (skupaj imenovani »tehnologija Rovi«) omogočata končnim
uporabnikom dostop do podatkov, povezanih z glasbo (»podatki Rovi«), prek interneta oziroma dostop
do podatkov iz lastniških zbirk podatkov Rovi (»zbirke podatkov Rovi«), ki se nahajajo na strežnikih Rovi
(»strežniki Rovi«), ter uporabo drugih funkcij. Dostop do podatkov Rovi in njihova uporaba sta mogoča
samo prek funkcij programske opreme te aplikacije, ki so namenjene končnemu uporabniku.
-- Soglašate, da boste podatke Rovi, tehnologijo Rovi in strežnike Rovi uporabljali samo za lastne
nekomercialne namene. Soglašate, da podatkov Rovi ne boste prepustili, kopirali, posredovali ali
prenesli tretji osebi. Soglašate, da podatkov Rovi, tehnologije Rovi, zbirk podatkov Rovi in strežnikov
Rovi ne boste uporabljali in izkoriščali za namene, ki niso tukaj izrecno dovoljeni.
-- Soglašate, da bo vaša neizključna licenca za dostop do zbirk podatkov Rovi ter uporabo podatkov
Rovi, tehnologije Rovi in strežnikov Rovi v primeru kršenja teh omejitev prenehala veljati. Če vaša
licenca preneha veljati, soglašate, da boste prenehali uporabljati vse podatke Rovi, tehnologijo Rovi
in strežnike Rovi. Rovi si pridržuje vse pravice do podatkov Rovi, tehnologije Rovi in strežnikov Rovi,
vključno z vsemi lastninskimi pravicami. Soglašate, da sme Rovi v lastnem imenu uveljavljati svoje
pravice iz te pogodbe neposredno zoper vas.
90
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 90
2012-01-16 오전 11:52:14
10
Priloga
-- Rovi si pridržuje pravico, da izbriše podatke iz zbirk podatkov Rovi ali po lastni presoji spremeni
kategorije podatkov. Brezhibno in neprekinjeno delovanje tehnologije Rovi ali strežnikov Rovi ni
zagotovljeno. Rovi ni dolžan nuditi novih, izboljšanih ali dodatnih vrst podatkov ali kategorij, ki se jih
bo morda odločil ponuditi v prihodnosti, ter lahko kadar koli preneha nuditi svoje spletne storitve.
-- Podatki, ki jih posredujete za uporabo, niso osebni ali identifikacijski podatki, temveč zgolj podatki, ki
se nanašajo na glasbene albume, in s tem povezani podatki, ki niso zajeti v zbirki podatkov za iskanje
Rovi. Po svojem najboljšem vedenju potrjujete, da je album, o katerem ste posredovali podatke,
komercialno na voljo in da vam je kot končnemu uporabniku zakonsko dovoljeno posredovati te
podatke.
-- Če kot končni uporabnik predlagate, da se v zbirke podatkov Rovi dodajo informacije ali avtorsko
zaščitena izvirna dela, potrjujete in zagotavljate, da ste izključni lastnik teh del, ter s tem nadalje na
Rovi prenašate vse avtorske pravice, vključno s pravico do registracije avtorskih pravic za ta dela kot
dela zbirke podatkov Rovi.
-- LICENCA VELJA ZA TEHNOLOGIJO ROVI IN VSE ELEMENTE PODATKOV ROVI V NJIHOVI
OBSTOJEČI OBLIKI. ROVI NE PREVZEMA NIKAKRŠNIH POSREDNIH ALI NEPOSREDNIH
ZAGOTOVIL IN JAMSTEV ZA TOČNOST KATERIH KOLI PODATKOV ROVI NA STREŽNIKIH ROVI.
ROVI ZAVRAČA VSAKRŠNO POSREDNO ALI NEPOSREDNO JAMSTVO, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČENI NAMEN,
ZAKONITI PRAVICI IN NEKRŠITVI.
ROVI NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE, KI IZHAJAJO IZ VAŠE UPORABE
TEHNOLOGIJE ROVI ALI STREŽNIKOV ROVI. ROVI IZRECNO ZAVRAČA VSAKRŠNO
ODGOVORNOST ZA VSO POSLEDIČNO ALI NEZGODNO ŠKODO TER IZGUBO DOBIČKA ALI
DOHODKA, KI STE JO VI ALI TRETJE OSEBE UTRPELI ZARADI VAŠE UPORABE PODATKOV
ROVI, TEHNOLOGIJE ROVI ALI DRUGEGA.
• Obvestilo o licenci odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke društva Blu-ray Disc Association.
• Opomba k licenci DGTVi
-- Ta Blu-ray deluje s CI in CI+ CAM, vendar ni certificiran s strani družbe DGTVi.
Priporočilo – samo EU
• Samsung Electronics izjavlja, da ta BD-HDD Combo izpolnjuje bistvene zahteve in
druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com.
Pomaknite se na Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
Slovenščina
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 91
91
2012-01-16 오전 11:52:14
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 92
2012-01-16 오전 11:52:15
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 93
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 / 021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-16 오전 11:52:16
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od
ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02030U-00
AK68-02030U
02030U-BD-D8200, D8500-EN-SLV.indb 94
2012-01-16 오전 11:52:17
Download PDF

advertising