Samsung | BD-F6900 | Samsung BD-F6900 Rýchly sprievodca

BD-F6900
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
E-MANUAL
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 1
2013-03-14 오후 2:34:03
Další informace o použití elektronické
příručky naleznete na straně 9
Obrázky v této Uživatelské příručce jsou jen pro
informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu
zařízení. Konstrukce a technické údaje mohou být
měněny bez předchozího upozornění.
Kód regionu
Přístroje i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk se nepřehraje.
Číslo regionu pro tento přístroj je uvedeno na
zadním panelu přístroje.
Typ disku
Kód
regionu
Disk Blu-ray
b
2
DVD-VIDEO
4
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
• Kabel RF pro televizor
• Dálkové ovládání
• Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
• Napájecí kabel
• Adaptér
• Uživatelská příručka
Oblast
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Afrika, Grónsko
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
Loga disků, které přístroj dokáže
přehrát
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
BD-Live
DivX
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
| 2 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 2
2013-03-14 오후 2:34:03
Přední panel nebo zadní panel
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
PŘIHRÁDKA DISKU
ANT OUT (TO TV)
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
ANT IN
LAN
KONEKTOR USB
HDMI OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
14V DC
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 3
3|
2013-03-14 오후 2:34:03
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Stiskněte pro ovládání televizoru.
Stiskněte k obsluze zařízení.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce
nebo přistupujete přímo ke kanálům.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Zastaví přehrávání či nahrávání.
Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru.
Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
HOME
GUIDE
Stiskem tlačítka přejděte na hlavní obrazovku.
Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v
průběhu přehrávání obsahu na paměťovém
zařízení s rozhraním USB nebo na pevném
disku, nebo informace o televizním kanálu.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Návrat k předchozí nabídce.
Vyhledávání obsahu.
Stisk tohoto tlačítka vyvolá funkci webového
prohlížeče.
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete používat
funkci 3D.
Stiskem tlačítka vstoupíte do elektronické
příručky.
Instalace baterií
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj signálu
na televizoru.
Zobrazuje EPG (Elektronický programový
průvodce).
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Stiskněte pro přístup k aplikacím.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Stiskem těchto tlačítek se volí televizní kanál.
TV SOURCE
CH LIST
Střídavě vybírá Teletext, Double nebo Mix.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem dochází k pozastavení přehrávání
nebo funkce Timeshift.
Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce
Timeshift.
TV MUTE
Úprava hlasitosti televizoru.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Stiskem otevřete a uzavřete přihrádku disku.
Používá se pro odchod z nabídky.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přístroje i více funkcí disků Blu-ray.
Stiskněte pro použití sociální televize.
Stiskem dojde k pozastavení během nahrávání.
Stiskněte k zahájení nahrávání.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
-- Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
-- Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
-- Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
-- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
| 4 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 4
2013-03-14 오후 2:34:04
Nastavení dálkového ovládání pro
ovládání vašeho televizoru
„„
Chcete-li určit, jestli je váš televizor
kompatibilní, postupujte podle následujících
pokynů.
1. Zapněte televizor.
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k
televizoru.
3. Stisknutím tlačítka TV nastavte režim
televizoru.
4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a potom
stisknutím příslušných číselných tlačítek
zadejte dvoumístný kód odpovídající značce
vašeho televizoru uvedený v tabulce napravo.
Pokud je váš televizor kompatibilní s
dálkovým ovládáním, vypne se.
Dálkové ovládání je nyní naprogramováno k
ovládání televizoru.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů,
vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten, který
funguje.
\\ Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte nastavit
kód značky znovu.
Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité
funkce vašeho televizoru.
Tlačítko
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkce
Používá se pro zapnutí a vypnutí
televizoru.
Používá se pro přímé zadávání čísel.
Používá se pro nastavení hlasitosti
televizoru.
Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.
Používá se pro výběr požadovaného
kanálu.
Používá se pro výběr externího zdroje
připojeného k televizoru.
||POZNÁMKA |
Ovládací kódy TELEVIZORŮ
Značka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Značka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
RADIOMARELLI TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+58,
+59, +73, +74
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PIONEER
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Kód
NOBLEX
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
\\ Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech televizorů.
Pokud zaznamenáte problémy, použijte dálkové ovládání
televizoru.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 5
5|
2013-03-14 오후 2:34:04
Připojení
Připojení k televizoru
Ke vstupu ANT INPUT
Ke vstupu ANT IN
Kabel RF
Zvuk
Video
K TV
Připojení k audio systému
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
• Použijte kabel HDMI (není součástí dodávky)
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s optickým vstupem
• Použijte optický kabel (není součástí dodávky)
• Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá jen z předních reproduktorů.
Zvuk/Video
Způsob 1
Způsob 2
Zvuk
| 6 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 6
2013-03-14 오후 2:34:04
Síťové připojení
Přístroj lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených postupů.
Kabelová síť
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
Směrovač
Širokopásmové služby
Širokopásmový
modem
||POZNÁMKA |
\\ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech
vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
\\ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
\\ Pro použití funkce AllShare s počítačem je třeba připojit přístroj k počítači.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 7
7|
2013-03-14 오후 2:34:05
Postup nastavení
3
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit OSD
(nabídka v obrazu).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Po připojení přehrávače zapněte televizor.
Při prvním připojení přehrávače k televizoru
se přehrávač automaticky zapne a zobrazí se
obrazovka Úvodní nastavení.
Spusťte úvodní nastavení.
4
5
6
7
||POZNÁMKA |
8
\\ Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj
automaticky zapne. Toto je normální činnost.
Nastavení: Nastavení různých funkcí podle vašich
preferencí.
Správce plánů: Naplánování požadovaných
televizních programů.
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
Webový prohlížeč: Aplikace Web. prohlížeč slouží k
přístupu k Internetu.
Doporučené aplikace: Přímý přístup k
doporučeným aplikacím.
Filmy a TV pořady : Stahování filmů a televizních
pořadů z Internetu.
||POZNÁMKA |
\\ Tato nabídka nemusí být ve vaší zemí dostupná.
\\ Heslo: Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte čtyřmístné heslo.
-- Francie, Itálie: Heslo nelze nastavit na hodnotu „0000“.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Výchozí heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
\\ Nabídku Řazení kanálů lze zobrazit jen tehdy, je-li jako
země nastavena Itálie.
Hlavní obrazovka
||POZNÁMKA |
\\ Obrazovka hlavní nabídky se po 3 minutách přepne
na kanál digitální televize. Když je zobrazena nabídka
Nastavení, spořič obrazovky se aktivuje po 5 minutách.
Úspora energie automatickým vypnutím přístroje, když
není po dobu 4 hodin zaznamenána žádná aktivita
uživatele. Pokud je nabídka „Automatické vypnutí“
nastavena na Vyp., napájení se nebude automaticky
vypínat.
1
8
Filmy a TV
pořady
Přejděte na Aplikace a připojte se k síti,
abyste získali doporučené aplikace.
7
6
1
2
Aplikace
Fotografie,
videa a
hudba
Web. prohlížeč
Správce plánůNastavení
a Účet Samsung
2
3
4
5
Aplikace: Přístup k různým placeným i bezplatným
aplikacím.
Fotografie, videa a hudba: Přehrávání videa,
fotografií nebo hudby z disku, zařízení USB, počítače
nebo mobilních zařízení.
| 8 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 8
2013-03-14 오후 2:34:05
Přístup k obrazovce Nastavení
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Nastavení.
Jak používat elektronickou příručku
E-MANUAL
Nastavení
Displej
Displej
Zvuk
Živé vysíIání
Síť
Funkce Smart
Systém
Podpora
Nastavení 3D
FUNCTION
POWER
Poměr stran obrazu TV SOURCE
BD Wise
16:9 původní
Vyp
RozlišeníAutom.
RECEIVER
TTX/MIX
Intelig. rozlišení DTV
Vyp
BD
1
TV
SUBTITLE
Filmová frekv. (24fps)
INPUT
Vel. obrazovky Smart Hub
2
3
4
5
6
7
8
9
Pokyny pro použití funkcí vašeho
zařízení naleznete v elektronické
příručce uložené ve vašem zařízení.
Elektronickou příručku otevřete
stisknutím tlačítka E-MANUAL na
dálkovém ovládání.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
kategorii a poté stiskněte tlačítko v.
Obrazovka elektronické příručky
Auto
Velikost 1
1
MENU
TITLE MENU
2. Informace oDISC
přístupu
k nabídkám,
podřízeným
0 POPUP
nabídkám a možnostem
nabídky Nastavení
naleznete na ilustraci dálkového ovládání a v
tabulce nastavení.
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná v nabídce Nastavení
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
TV MUTE
Setting > System
System
Setup
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
CH LIST
HOME
a Home b Index c Search
GUIDE
1
2
3
2
1
2
3
4
4
A
B
C
PANDORA
3D
SUBTITLE
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
TV SOURCE
1
2
D
SMART HUB SEARCH E-MANUAL SOCIAL
Tlačítko HOME:
Stiskem
tlačítka
přejdete na hlavní
1
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV
WEB
REC REC PAUSE
obrazovku. BROWSER
Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítko v (Vstup) / SMĚROVÁ:
• Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte
tlačítka ▲▼◄►.
• Pomocí tlačítka v aktivujte aktuálně vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
3
4
Domů: Přechod na úvodní stránku elektronické
příručky.
Rejstřík: Zobrazí se rejstřík.
Hledat: Vyhledávání informací pomocí zadávání
hledaných výrazů.
Vyzkoušejte: Umožňuje přechod na příslušnou
nabídku na obrazovce.
||POZNÁMKA |
\\ Tato funkce pro některé nabídky nefunguje.
\\ Pokud se stránka elektronické příručky jeví na obrazovce
neúplná nebo částečně skrytá, nastavte položku Vel.
obrazovky Smart Hub na hodnotu Velikost 1.
Tlačítko EXIT: Slouží k opuštění nabídky.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 9
9|
2013-03-14 오후 2:34:06
Odstraňování problémů
Pokud zařízení BD-HDSD combo má problém, zkuste jej nejdříve odstranit podle tohoto seznamu
možných problémů a řešení.
Pokud žádný z těchto tipů nepomůže, jděte na stránky www.samsung.com, klikněte na Support (Podpora)
nebo zatelefonujte do centra služeb zákazníkům Samsung.
Obraz zamrzne.
PROBLÉM
Zapomenuté heslo
ŘEŠENÍ
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko (5) (ZASTAVIT) na horním panelu na
hlavní obrazovce po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna
nastavení se vrátí na tovární nastavení.
• Pokud se obnoví výchozí tovární hodnoty, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko (5) (ZASTAVIT) na horním panelu na
hlavní obrazovce po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Všechna
nastavení včetně kódu PIN se vrátí na tovární nastavení. Tuto funkci
nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví výchozí tovární hodnoty, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu produktu, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada,
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na produktu.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu produktu důkladně přečetli tento návod, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče o zákazníky Samsung.
| 10 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 10
2013-03-14 오후 2:34:06
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přístroj dokáže přehrát
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTO
VIDEO
HUDBA
FOTO
Médium
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Pevný disk
USB
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/R nahraný ve formátu BD-RE.
Disky DVD-VIDEO nebo DVD±RW/±R, které byly nahrány a finalizovány.
Média s obsahem kódovaným v DivX, MKV nebo MP4.
Hudba ve formátech MP3 nebo WMA na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Fotografie ve formátu JPEG na discích CD-RW/R, DVD±RW/±R nebo BD-RE/R.
Video, hudba a fotografie uložené na pevném disku nebo paměťovém zařízení
s rozhraním USB.
Typy disků, které váš přístroj nedokáže přehrát
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD
/MV apod.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
||POZNÁMKA |
\\ Disky CD-RW/-R a DVD±RW/±R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli stavu záznamu.
\\ Pokud nebyl disk DVD±RW/±R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
\\ Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD±RW/±R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
\\ Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-RE/R s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
\\ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
\\ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních AACS jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM
Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků
se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji
poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 11
11 |
2013-03-14 오후 2:34:06
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno
ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu
byste měli přístroj připojovat přímo k televizoru,
ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru
má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/
DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů
dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů,
videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj
využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů
a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění použití
neoprávněné kopie se zobrazí zpráva a přehrávání
nebo kopírování se přeruší.
Další informace o technologii Cinavia naleznete
v Online středisku informací pro spotřebitele na
webu http://www.cinavia.com. Další informace o
technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou.
Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii
licencovanou společností Verance Corporation a
je chráněn patentem USA č. 7,369,677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených
státech amerických a dalších zemích. Na některé
aspekty této technologie se také vztahuje ochrana
autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je
ochranná známka společnosti Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna
práva vyhrazena společností Verance. Zpětná
analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u
síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto
zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny
autorským právem, patenty, ochrannými známkami
nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový
obsah a služby jsou poskytovány výhradně
pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte
používat žádný obsah nebo služby způsobem,
ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu
nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno
příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem
služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat,
nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat,
vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat
na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem
obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím
tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU
POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST
SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI
PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY
TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI
ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ
ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE
PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST,
ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI
OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU
POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO
ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ,
VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE
ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM,
NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD,
VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI
S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ
V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V
DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ
OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA
MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny
nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní
žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah
nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli
dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími
stranami prostřednictvím sítí a přenosových
zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung
žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost
tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně
odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli
přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či
služby, které jsou poskytovány prostřednictvím
tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná
za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a
službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu
vztahující se k obsahu nebo službám by měly
být směřovány přímo na příslušné poskytovatele
obsahu nebo služeb.
| 12 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 12
2013-03-14 오후 2:34:06
Licence
• Vyrobeno na základě licence
společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle
patentů USA č. 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších
vydaných a přihlášených patentů ve Spojených
státech amerických a dalších zemích. DTSHD, symbol, a DTS-HD spolu se symbolem
jsou registrované ochranné známky a DTS-HD
Master Audio je ochranná známka společnosti
DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. ©
DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX:
DivX® je formát digitálního
videa vyvinutý společností DivX, LLC,
dceřinou společností Rovi Corporation. Tento
přístroj nese oficiální certifikaci DivX Certified®
a přehrává video ve formátu DivX. Další
informace a softwarové nástroje k převodu
souborů na video ve formátu DivX najdete na
webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na
vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified®
musí být registrováno, aby mohlo přehrávat
zakoupený obsah DivX Video-on-Demand
(VOD). Registrační kód vygenerujete podle
sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení.
Další informace o procesu registrace najdete
na webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání
videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga
jsou ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností
a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů
registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• Výrazy HDMI a HDMI
High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a
dalších zemích.
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 13
• Oracle a Java jsou registrované
ochranné známky společnosti
Oracle nebo jejích dceřiných
společností. Další názvy mohou
být ochrannými známkami svých
příslušných vlastníků
• Podmínky „flow-down“ licence společnosti Rovi
(podmínky použití)
-- Tato aplikace zahrnuje software a technologii
společnost Rovi Corporation (dále jen „Rovi“).
Software a technologie Rovi (společně
„technologie Rovi“) umožňují koncovému
uživateli přístup k datům souvisejícím s hudbou
(dále jen „data Rovi“) z proprietárních databází
Rovi (dále jen „databáze Rovi“) umístěných na
serverech Rovi (díle jen „servery Rovi“) přes
Internet i jinými prostředky a provádění dalších
funkcí. Přistupovat k datům Rovi a využívat je
lze jen za podmínek stanovených ve smlouvě
s koncovým uživatelem k této softwarové
aplikaci.
-- Souhlasíte s tím, že data Rovi, technologii
Rovi a servery Rovi budete využívat jen pro
soukromé nekomerční účely. Souhlasíte s tím,
že data Rovi nepřevedete, nezkopírujete ani
jinak nepředáte třetím stranám. Souhlasíte s
tím, že data Rovi, technologii Rovi, databáze
Rovi ani servery Rovi nebudete používat ani
využívat k jiným účelům než k těm, které jsou
výslovně povoleny touto smlouvou.
-- Souhlasíte s ukončením své nevýlučné licence
na přístup k databázím Rovi a využití dat Rovi,
technologie Rovi a serverů Rovi v případě, že
tato omezení porušíte. Souhlasíte s tím, že v
případě ukončení licence ukončíte veškeré
využívání dat Rovi, technologie Rovi a serverů
Rovi. Rovi si vyhrazuje veškerá práva k datům
Rovi, technologii Rovi a serverům Rovi,
včetně vlastnických práv. Souhlasíte s tím, že
Rovi může přistoupit k vynucení svých práv
stanovených touto smlouvou vůči vám přímo
a svým vlastním jménem.
-- Rovi si vyhrazuje právo odstranit data z
databází Rovi nebo změnit kategorie dat z
jakéhokoli důvodu, který Rovi uzná za vhodný.
Není poskytnuta žádná záruka na bezchybné
nebo nepřerušené fungování technologie
Rovi nebo serverů Rovi. Společnost Rovi není
povinna poskytovat žádné nové, rozšířené
nebo doplňkové typy dat nebo kategorie,
které se v budoucnu může rozhodnout
poskytovat, a může své internetové služby
kdykoli ukončit.
Čeština
13 |
2013-03-14 오후 2:34:06
-- Údaje, které poskytnete k použití, nebudou
osobní ani osobně identifikovatelné; bude se
jednat pouze o data související s hudebními
alby a související data, která se nenacházejí
v databázi Rovi. Potvrzujete, že podle vašich
vědomostí je album, jehož data poskytujete,
komerčně dostupné a že vy jako koncový
uživatel jste oprávněn/a tato data poskytnout.
-- V míře, v jaké jako koncový uživatel
poskytujete jakékoli informace nebo původní
autorská díla k přidání do databáze Rovi,
prohlašujete a zaručujete, že jste jediným
autorem takovýchto děl a dále tímto
přidělujete společnosti Rovi veškerá autorská
práva na ně, včetně práva na registraci
autorských práv k těmto dílům v rámci
databáze Rovi.
-- TECHNOLOGIE ROVI A JEDNOTLIVÉ
POLOŽKY DAT ROVI JSOU POSKYTOVÁNY
„TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST ROVI
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ
ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA PŘESNOST
JAKÝCHKOLI DAT ROVI UMÍSTĚNÝCH
NA SERVERECH ROVI. SPOLEČNOST
ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY,
VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRÁVNÍHO
TITULU A NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH
PRÁV. SPOLEČNOST ROVI NEZARUČUJE
VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE VYUŽITÍM
TECHNOLOGIE ROVI NEBO SERVERŮ ROVI.
SPOLEČNOST ROVI NENESE ŽÁDNOU
ZODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI VŮČI
TŘETÍM STRANÁM ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ
ANI NÁHODNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK
NEBO OBRAT, K NIMŽ DOJDE V DŮSLEDKU
POUŽITÍ DAT ROVI, TECHNOLOGIE ROVI
NEBO JINÉHO.
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou
příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
| 14 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 14
2013-03-14 오후 2:34:06
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí“
uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek.
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU..
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
• Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku požáru nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí
UPOZORNĚNÍ
• PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ
V SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH,
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU,
MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM
ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity
stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo
elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů,
jako jsou například radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely aonektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou.
Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou
ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý,
aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak
síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte.
Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky,
protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze,
je licencován podle některých zákonů na ochranu
duševního vlastnictví a některých třetích stran.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 15
15 |
2013-03-14 오후 2:34:07
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO
POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT
ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE
PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo
přeskakování.
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
| 16 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 16
2013-03-14 오후 2:34:07
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
-- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od
středu k okraji.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
`` Uchovávejte disky v chladném větraném
prostoru.
`` Uchovávejte disky v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Upozornění pro manipulaci
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Proto by napájecí zástrčka měla být vždy
snadno přístupná.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
• Před připojováním dalších komponent k přístroji
se ujistěte, že jsou vypnuty.
• Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, zápach nebo
dým, ihned vypněte napájení a odpojte napájecí
zástrčku od zásuvky. Poté požádejte o pomoc
centrum péče o zákazníky. Přístroj nepoužívejte.
Používání přístroje v takovémto stavu může
způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Tento přístroj podporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přístroj nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové
frekvenci do 30 do sn./s (počet snímků za
sekundu).
• Tento přístroj podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky, čtečky paměťových karet a
pevné disky s rozhraním USB. Rozbočovače
nejsou podporovány.
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto produktem kompatibilní.
• Zařízení s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu
ochranného obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Během přehrávání nebo kopírování neodpojujte
zařízení USB.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
žádné poškození datových souborů či ztrátu
dat.
• Tento přístroj nepodporuje komprimované
soubory, řídké soubory a šifrované soubory
systému NTFS.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
Informace o připojení USB
• Tento přístroj podporuje paměťová média s
rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 17
17 |
2013-03-14 오후 2:34:07
Před použitím funkcí Timeshift a
Nahraný televizor připojte zařízení
USB
Nepoužívejte paměťovou kartu s
rozhraním USB. Paměťovou kartu s
rozhraním USB nepodporujeme.
Doporučujeme použití pevného
disku s rozhraním USB a rychlostí
nejméně 5400 ot./min., ale pevný
disk s rozhraním USB typu RAID není
podporován.
• Chcete-li použít režim Timeshift nebo funkci
Nahraný televizor, je třeba připojené zařízení
USB naformátovat pomocí funkce Formát.
zařízení.
-- Během formátování zařízení neodpojujte
zařízení. Při formátování budou odstraněny
všechny soubory.
-- Před formátováním zařízení pro tento přístroj
vytvořte zálohu svých souborů a zabraňte
tak poškození nebo ztrátě dat. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za žádné
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Zaznamenaná videa mají ochranu DRM (Správa
digitálních práv) a nemohou být přehrávána
v počítači ani jiných přístrojích. Všimněte si,
že soubory uložené v televizoru nemohou být
používány po výměně základní desky.
• Pro nahrávání je vyžadováno alespoň 100 MB
volného místa.
• Pokud velikost volného místa klesne pod 50
MB, nahrávání se zastaví.
• Pokud u zařízení USB neproběhl úspěšně Test
výkonu zařízení, na zařízení USB je nutné znovu
spustit funkci Formát. zařízení a Test výkonu
zařízení a potom teprve začít nahrávat pomocí
nabídek Programy nebo Správce kanálů.
Pokud zařízení neprojde testem výkonu, nelze je
používat k nahrávání.
Informace k aktualizaci firmwaru
modulu CAM
Některé prodávané moduly CAM se staršími
verzemi firmwaru nejsou s tímto přístrojem, který
podporuje specifikaci v1.3, plně funkční. Jedná
se o potíž se staršími moduly CAM, nikoli s tímto
přístrojem, který je kompatibilní s CI Plus. Tyto
potíže lze vyřešit aktualizací firmwaru modulu
CAM.
Tuto aktualizaci získáte od provozovatele sítě nebo
poskytovatele modulu CAM.
Ověřte, zda je firmware modulu CAM aktualizován
pro kompatibilitu s CI+ verze 1.3.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům.
Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako
dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Při zobrazování 3D programu tímto modelem se
může se zobrazit následující obrazovka:
| 18 Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 18
2013-03-14 오후 2:34:07
Zobrazení
Popis
Vedle sebe
Kopie téže obrazovky se zobrazí vedle sebe.
Pod sebou
Kopie téže obrazovky se zobrazí pod sebou.
• Příjem, záznam a přehrávání 3D programu na tomto modelu nemusí plně podporovat 3D, protože
formát vysílání 3D není ještě celosvětově standardizovaný. Nejedná se o chybnou funkci produktu.
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor
s podporou 3D) ke konektoru HDMI OUT přístroje pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před
přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
• Přístroj přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený do zdířky HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je
změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo
rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud
máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přístroje k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Technické údaje
Obecné
HDMI
Výstup zvuku
Síť
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Video
Zvuk
Digitální
Ethernet
1,2Kg
360 (Š) X 196 (H) X 39 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rozlišení: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
Optický spoj TOS
Koncovka 100BASE-TX
-- Rychlosti sítě 10 Mb/s a nižší nejsou podporovány.
-- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
-- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
-- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Čeština
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 19
19 |
2013-03-14 오후 2:34:07
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod k použití nesmí
být celý ani částečně reprodukován ani kopírován
bez předchozího písemného svolení firmy Samsung
Electronics Co.,Ltd.
02350T-01-BD-F6900-EN-CZE.indd 20
AK68-02350T-01
2013-03-14 오후 2:34:07
BD-F6900
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
E-MANUAL
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 1
2013-03-14 오전 9:18:20
Ďalšie informácie o používaní
elektronickej príručky (str. 9)
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke
vám poskytujeme len ako referenciu, pričom
sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu
produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Regionálny kód
Výrobky, ako aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia
zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa
kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento výrobok je zobrazené na
zadnom paneli výrobku.
Typ disku
Regionálny
kód
Disk Blu-ray
DVD-VIDEO
b
2
4
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je
súčasťou dodávky.
• RF kábel pre TV
• Diaľkové ovládanie
• Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)
• Sieťový kábel
• Adaptér
• Návod na použitie
Oblasť
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika, Grónsko
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
Logá diskov, ktoré dokáže výrobok
prehrať
Disk Blu-ray
3D Blu-ray disk
BD-Live
DivX
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
| 2 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 2
2013-03-14 오전 9:18:20
Predný panel alebo zadný panel
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
TLAČIDLO NAPÁJANIA
ZÁSUVKA NA DISK
ANT OUT (TO TV)
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
ANT IN
LAN
USB HOST
HDMI OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
14V DC
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 3
3|
2013-03-14 오전 9:18:21
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
Zapína a vypína produkt.
Stlačte, ak chcete ovládať TV.
Stláčaním tohto tlačidla ovládajte zariadenie.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti alebo priamo vstúpiť na kanály.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
BD
TV
TTX/MIX
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo dopredu.
Vypne zvuk reproduktorov vášho TV.
Stlačte, ak chcete vybrať TV kanál.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Stlačte, ak chcete prejsť na domovskú obrazovku.
Po stlačení sa zobrazia informácie o prehrávaní
počas prehrávania obsahu na disku/USB alebo
sa zobrazia informácie o televíznom kanále.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte pre použitie funkcie webového prehliadača.
Stlačte na opustenie ponuky.
A
B
1
DIGITAL
PANDORA
3D
SMART HUB SEARCH
WEB BROWSER
C
D
E-MANUAL
SOCIAL
REC
REC PAUSE
SUBTITLE
SUBTITLE
INPUT
TV
Stlačte, keď chcete použiť funkciu 3D.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku a niekoľko funkcií na diskoch Bluray.
Stlačte, ak chcete používať spoločenskú
TV.
Stlačte, ak chcete pozastaviť nahrávanie.
Stlačte, ak chcete zobraziť elektronickú príručku.
Inštalácia batérií
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom TV.
Zobrazuje informácie o EPG (elektronický
sprievodca programami).
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Stlačte pre vyhľadávanie obsahu.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačením tohto tlačidla pozastavíte
prehrávanie alebo funkciu Timeshift.
Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo
zapnete funkciu Timeshift.
TV MUTE
Nastavenie hlasitosti TV.
Stlačte, ak chcete používať aplikácie.
Alternatívne vyberá funkcie Teletext, Dvojité
alebo Zmiešaný.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu alebo dopredu.
Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.
Zobrazuje zoznam kanálov na obrazovke.
Zapnutie a vypnutie TV.
Stlačením otvorte alebo zatvorte zásuvku na disk.
Stlačte, ak chcete uskutočniť nahrávanie.
||POZNÁMKA |
\\ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
-- Skontrolujte polaritu +/– batérií.
-- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
-- Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
-- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
||UPOZORNENIE |
| 4 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 4
\\ Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho
odpadu.
2013-03-14 오전 9:18:21
Nastavenie diaľkového ovládača na
ovládanie vášho TV
„„
Aby ste zistili, či je váš TV kompatibilný,
postupujte podľa nasledovných pokynov.
1. Zapnite TV.
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k TV.
3. Stlačením tlačidla TV nastavte režim TV.
4. Stlačte a podržte tlačidlo TV POWER a
potom stlačením príslušných numerických
tlačidiel zadajte dvojmiestny kód uvedený
v tabuľke vpravo, ktorý zodpovedá značke
vášho TV.
Ak je váš TV kompatibilný s diaľkovým
ovládačom, vypne sa.
Diaľkové ovládanie je teraz naprogramované
na ovládanie TV.
||POZNÁMKA |
\\ Ak je pre váš typ TV uvedených niekoľko kódov, postupne
ich vyskúšajte, kým nenájdete ten správny.
\\ Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie, musíte
znovu nastaviť kód značky.
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho TV.
Tlačidlo
TV POWER
Číselné
TV VOL +/–
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie TV.
Používa sa na priame zadanie čísla.
Používa sa na nastavenie hlasitosti TV.
TV MUTE
Používa sa na zapnutie a vypnutie zvuku.
TV SOURCE
Používa sa na výber externého zdroja
pripojeného k TV.
PROG (,/.)
Používa sa na výber požadovaného kanála.
||POZNÁMKA |
\\ Funkcie uvedené vyššie nemusia bezpodmienečne
fungovať na všetkých TV. Ak sa vyskytnú problémy,
použite diaľkový ovládač TV.
Kódy Ovládania TV
Značka
SAMSUNG
Kód
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FINLUX
TV POWER+06,
+49, +57
FERGUSON
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
Značka
TV POWER+66
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
NOKIA
TV POWER+57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
SANYO
SCHNEIDER
TV POWER+06
SELECO
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
SHARP
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TELEAVA
TV POWER+40
TV POWER+06,
+55, +56, +57
PHONOLA
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +57
TV POWER+53,
+54, +74, +75
PHILIPS
TV POWER+52
TV POWER+06, +69
TV POWER+74
PANASONIC
SINUDYNE
TV POWER+61, +79
Kód
NOBLEX
TV POWER+57
TV POWER+57
SONY
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 5
5|
2013-03-14 오전 9:18:21
Pripojenia
Pripojenie k TV
Do vstupu ANT INPUT
Do vstupu ANT IN
Kábel typu RF
Zvuk
Video
Do TV
Pripojenie k audiosystému
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
• Použite kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou optického vstupu
• Použite optický kábel (nie je súčasťou dodávky)
• Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
Zvuk/Video
Spôsob 1
Spôsob 2
Zvuk
| 6 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 6
2013-03-14 오전 9:18:22
Sieťové pripojenie
Výrobok môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
Káblová sieť
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmové
služby
alebo
Smerovač
Širokopásmové služby
Širokopásmový
modem
||POZNÁMKA |
\\ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od použitého
smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho poskytovateľa ISP
(Internet Service Provider).
\\ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
\\ Ak chcete funkciu AllShare použiť s vašim počítačom, musíte pripojiť počítač.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 7
7|
2013-03-14 오전 9:18:22
Proces nastavenia
3
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, domovská
obrazovka sa nezobrazí.
• OSD (On Screen Display) tohto výrobku sa môže po
aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej
ponuky.
4
5
6
Po pripojení prehrávača zapnite TV. Pri prvom
pripojení prehrávača k televízoru sa prehrávač
zapne automaticky a zobrazí sa obrazovka
úvodných nastavení.
Zahájte postup úvodných nastavení.
7
Nastavenia : Nastavuje rozmanité služby tak, aby
vyhovovali vašim preferenciám.
Manažér harmonogramu : Rezervovanie
požadovaných programov TV.
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
Web. prehliadač : Môžete pristupovať k internetu
pomocou webového prehliadača.
Odporúčané aplikácie : Priamy prístup k
odporúčaným aplikáciám.
Filmy a TV programy : Preberajte filmy a TV relácie
z internetu.
||POZNÁMKA |
8
\\ Pri prvom pripojení výrobku k TV sa výrobok zapne
automaticky. Toto je normálna prevádzka.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od vašej krajiny sa táto ponuka
nemusí podporovať.
\\ Heslo : Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
-- Francúzsko, Taliansko : Heslo nemôžete nastaviť na
„0000“. Vyberte si iné čísla.
-- Iné : Predvolené heslo je nastavené na 0000.
||POZNÁMKA |
\\ Na obrazovke domovskej ponuky sa po 3 minútach
prepne na režim kanálu DTV. Počas prístupu do ponuky
nastavení sa po 5 minútach aktivuje šetrič obrazovky.
Šetrí energiu automatickým vypnutím produktu, keď za
4 hodiny nedôjde k žiadnej činnosti používateľa. Ak je
ponuka „Automatické vypnutie“ nastavená na možnosť
Vyp., napájanie sa nevypne automaticky.
\\ Keď je krajina nastavená na Taliansko, môžete zobraziť
ponuku Zoradenie kanálov.
Domovská obrazovka
1
8
7
6
1
2
Filmy a TV
programy
Aplikácie
Choďte na Aplikácie a pripojte sa
k sieti, aby ste získali odporúčané
aplikácie.
Fotografie,
Videá a
hudba
Web. prehliadač Manažér harmonogramuNastavenia
a Účet Samsung
2
3
4
5
Aplikácie : Pristupujte k rôznym spoplatneným a
bezplatným aplikáciám.
Fotografie, videá a hudba : Prehráva videá,
fotografie alebo hudobný obsah z disku, zariadenia
USB, počítača alebo mobilného zariadenia.
| 8 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 8
2013-03-14 오전 9:18:23
Prístup do obrazovky Nastavenia
1. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
Používanie tejto elektronickej
príručky
E-MANUAL
Nastavenia
Displej
Displej
Zvuk
Vysielanie
Sieť
Funkcie Smart
Systém
Podpora
Nastavenia 3D
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Pomer strán TV
BD Wise
16:9 Originál
Vyp.
RozlíšenieAuto
RECEIVER
TTX/MIX
Intelig. rozlíšenie DTV
Vyp.
BD
1
TV
SUBTITLE
Filmová snímka (24fps)
INPUT
2
3
4
5
6
7
8
9
Smart Hub - veľkosť obr.
Obrazovka elektronickej príručky
Auto
Veľ.1
1
DISC MENU
TITLE MENU
2. Prístup k ponukám,
podponukám
a
POPUP
možnostiam položky0Nastavenia si pozrite
na obrázku diaľkového ovládania a v tabuľke
nastavení.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke Nastavenia
TV MUTE
Connection
Setting
Display
Audio
Broadcasting
Networks
Smart Features
System
Support
Media Play
DTV Functions
CH LIST
HOME
GUIDE
1
2
2
1
2
3
4
A
B
PANDORA
3D
C
3
3
4
4
D
Tlačidlo HOME
ak chcete
prejsť na
1 : Stlačte,
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
TV
BROWSER
REC REC PAUSE
DomovskúWEBobrazovku.
SMART HUB SEARCH
E-MANUAL
SOCIAL
SUBTITLE
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
v Tlačidlá (Zadať) / SMER :
• Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor
alebo zvolíte položku.
• Stlačením tlačidla v aktivujte aktuálne zvolenú
položku alebo potvrdíte nastavenie.
2
Setting > System
System
Setup
3
Try Now
Sets the channels and the time when setting up this product for the frist
time or when resetting it.
Language
4
Try Now
You can select the language you prefer for the On-screen menu, disc menu,
etc.
a Home b Index c Search
TV SOURCE
1
Pokyny k funkciám produktu nájdete
v elektronickej príručke vo vašom
produkte. Ak ju chcete využívať,
stlačte tlačidlo E-MANUAL na
diaľkovom ovládači.
Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► označte
kategóriu a potom stlačte tlačidlo v.
Domov : Presun na domovskú obrazovku
elektronickej príručky.
Register : Zobrazuje obrazovku registra.
Hľadať : Umožňuje vám vyhľadávať informácie
pomocou zadávania slov.
Skús teraz : Umožňuje vám prejsť do príslušnej
ponuky OSD.
||POZNÁMKA |
\\ Táto funkcia v niektorých ponukách nie je povolená.
\\ Ak je stránka elektronickej príručky zobrazená na
obrazovke TV neúplná alebo čiastočne skrytá, nastavte
položku Smart Hub - veľkosť obr. na možnosť Veľ.1.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej ponuky.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 9
9|
2013-03-14 오전 9:18:23
Riešenie problémov
Ak kombinované zariadenie BD-HDD vykazuje určitý problém, najskôr si preštudujte zoznam
potenciálnych problémov a riešení. Ak žiadny z týchto tipov na riešenie problémov nie je relevantný,
navštívte lokalitu „www.samsung.com“, potom kliknite na položku Podpora, prípadne kontaktujte
stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Obraz je zablokovaný
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napríklad 1080p), neuvidíte na svojom televízore žiadny obraz.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo 5 (STOP) (na hornom paneli) na
domovskej obrazovke, keď nie vložený disk. Obnoví všetky predvolené
nastavenia.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo 5 (STOP) (na hornom paneli) na
domovskej obrazovke, keď nie vložený disk. Všetky nastavenia vrátane
kódu PIN sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia. Túto možnosť
používajte len v krajnom prípade.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou výrobku, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na výrobku, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho výrobku.
| 10 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 10
2013-03-14 오전 9:18:23
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsahu, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Obsah
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
Médium
Podrobnosti
Blu-ray disk
Disk BD-ROM alebo disk BD-RE/R nahraný vo formáte BD-RE.
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD±RW/±R
CD-RW/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
CD-RW/R
DVD±RW/±R
BD-RE/R
Pevný disk
USB
DVD-VIDEO, DVD±RW/±R disky, ktoré boli nahrané a finalizované.
Médiá obsahujúce obsah vo formáte DivX, MKV alebo MP4.
Hudba zaznamenaná na diskoch CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré obsahujú
obsah vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie zaznamenané na médiách CD-RW/R, DVD±RW/±R, BD-RE/R, ktoré obsahujú
obsah vo formáte JPEG
Video, hudba a fotografie uložené na Pevný disk alebo zariadení USB
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-RAM
• disk DVD-ROM/PD/MV, • Super Audio CD
atď.
(okrem CD vrstvy)
||POZNÁMKA |
• 3,9 GB disky DVD-R na
• DVD-RW (režim VR)
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
\\ Kvôli podmienkam nahrávania možno tento výrobok nedokáže prehrať disky CD-RW/R a DVD±RW/±R.
\\ Ak nebol disk DVD±RW/±R nahraný správne vo formáte DVD videa, nebude sa dať prehrávať.
\\ Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD±RW/±R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
\\ Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-RE/R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
\\ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých operácií, ako je napríklad zmena
uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné,
prečítajte si ich.
\\ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané
pomaly.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 11
11 |
2013-03-14 오전 9:18:24
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je
zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli
tomu by ste mali pripojiť výrobok priamo k
vášmu TV a nie k videorekordéru. Pripojenie
k videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/
diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu
skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu
a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie,
zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie TV
programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD
a iných materiálov môže byť predmetom
občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia:
Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií
niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k
zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí
sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa
preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na
on-line informačnom centre pre spotrebiteľov
Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak
chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o
technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou
poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu
na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a
patentovými prihláškami v USA a na celom
svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom
a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia
je ochranná známka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2010
Verance Corporation. Spoločnosť Verance si
vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo
prevod do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre
sieťové služby
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA
POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ
OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO
ALEBO NEPRIAMO, ZA ŽIADNYM ÚČELOM.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA
VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY VRÁTANE, NIE
VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI
ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE
PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ,
LEGÁLNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY
DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE
ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM,
VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE
Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI
INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ
SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK
OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE
BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO
ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo
prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí
za to, že obsah alebo služby zostanú dostupné
počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú
tretie strany prostredníctvom sietí a prevodných
zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung
žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia všeobecnosti
tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie
alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli
sprístupnené týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby
zákazníkom spojené s obsahom a službami.
Všetky otázky alebo požiadavky na služby týkajúce
sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo
príslušným poskytovateľom obsahu a služby.
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie
patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, ochrannou známkou a/alebo
inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah
a služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné
nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny
obsah ani služby spôsobom, ktorý nebol schválený
vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby.
Okrem vyššie uvedeného, ak to výslovne neschváli
príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby,
nemôžete meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať,
posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené
práce, využívať alebo žiadnym spôsobom
distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek
obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.
| 12 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 12
2013-03-14 오전 9:18:24
Licencia
• Vyrobené pod licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa
amerických patentov s
číselným označením: 5 956
674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212
872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 a iných
amerických a svetových patentov a patentových
prihlášok. DTS-HD, Symbol, & DTS-HD a
Symbol spoločne sú registrované ochranné
známky & DTS-HD Master Audio je ochranná
známka spoločnosti DTS, Inc. Výrobok obsahuje
softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE
DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálneho videa, ktorý vytvorila spoločnosť
DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti
Rovi Corporation.
Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom
DivX Certified®, ktoré prehráva video vo
formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové
nástroje na konvertovanie súborov do formátu
DivX video nájdete na stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí
byť zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené
filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre
získanie registračného kódu nájdite časť DivX
VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie
informácie o dokončení registrácie nájdete na
adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie
videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú
ochrannými známkami spoločnosti Rovi
Corporation alebo jej dcérskych spoločností a
používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo
viacero amerických patentov: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Pojmy HDMI, multimediálne
rozhranie HDMI s
vysokým rozlíšením a logo HDMI sú ochranná
známky alebo registrované ochranná známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v
iných krajinách.
• Oracle a Java sú registrované
ochranná známky spoločnosti
Oracle a/alebo jej pobočiek.
Ostatné názvy môžu byť
ochranná známky svojich
príslušných vlastníkov
• Koncové licenčné podmienky spoločnosti Rovi
(podmienky používania)
-- Tento spotrebič obsahuje softvér a technológiu
spoločnosti Rovi Corporation („Rovi“). Softvér a
technológia Rovi (spolu ďalej iba „Technológia
spoločnosti Rovi“) umožňujú koncovým
používateľom prístup k hudobným dátam („Dáta
spoločnosti Rovi“) na internete a inde v súkromných
databázach spoločnosti („Databázy spoločnosti
Rovi“) nachádzajúcich sa na serveroch spoločnosti
Rovi („Servery spoločnosti Rovi“) a k vykonávaniu
iných funkcií. K Dátam spoločnosti Rovi máte
prístup iba v zmysle určených funkcií koncového
používateľa tejto softvérovej aplikácie.
-- Súhlasíte, že Dáta spoločnosti, Technológiu
spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti Rovi budete
používať výlučne pre vlastné, nekomerčné účely.
Súhlasíte, že nebudete Dáta spoločnosti Rovi
prideľovať, kopírovať, ani prevádzať na žiadnu
tretiu osobu. Súhlasíte, že nebudete používať,
ani využívať Dáta spoločnosti Rovi, Technológiu
spoločnosti Rovi, Databázy spoločnosti Rovi, ani
Servery spoločnosti Rovi iným spôsobom, než je tu
výslovne uvedený.
-- Súhlasíte, že vaša nevýlučná licencia na prístup
k Databázam spoločnosti Rovi a na používanie
Dát spoločnosti Rovi, Technológie spoločnosti
Rovi a Serverov spoločnosti Rovi zaniká v prípade
porušenia týchto obmedzení. V prípade zániku
vašej licencie súhlasíte s tým, že prestanete
používať jednotlivé a všetky Dáta spoločnosti Rovi,
Technológiu spoločnosti Rovi a Servery spoločnosti
Rovi. Spoločnosť Rovi si vyhradzuje všetky práva
k Dátam spoločnosti Rovi, Technológii spoločnosti
Rovi a Serverom spoločnosti Rovi, vrátane všetkých
vlastníckych práv. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Rovi je oprávnená si proti vám priamo, vo vlastnom
mene vynucovať svoje práva podľa tejto Zmluvy.
-- Spoločnosť Rovi si vyhradzuje právo odstrániť
dáta z Databázy spoločnosti Rovi alebo zmeniť
kategórie dát z akéhokoľvek dôvodu, ktorý bude
spoločnosť Rovi považovať za dostatočný. Na
bezchybnosť Technológie spoločnosti Rovi alebo
Servery spoločnosti Rovi, ani na neprerušované
fungovanie Technológie spoločnosti Rovi alebo
Serverov spoločnosti Rovi sa neposkytuje žiadna
záruka. Spoločnosť Rovi nie je povinná poskytnúť
vám akékoľvek nové, vylepšené alebo ďalšie typy
dát alebo kategórií, ktoré sa spoločnosť Rovi môže
rozhodnúť, že bude poskytovať v budúcnosti a má
právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie svojich online služieb.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 13
13 |
2013-03-14 오전 9:18:24
-- Dáta, ktoré odovzdáte na používanie nebudú
osobné údaje alebo údaje identifikujúce
osobu, ale len dáta týkajúce sa hudobných
albumov a súvisiace dáta, ktoré sa neobjavia
v databáze vyhľadávania spoločnosti Rovi.
Podľa svojich najlepších znalostí potvrdzujete,
že album, s ktorým predložené údaje
korešpondujú sú komerčne dostupné, a že vy,
ako koncový používateľ ste plne oprávnený
predkladať dáta.
-- V rozsahu, v akom vy, ako koncový
používateľ, poskytujete akékoľvek informácie
alebo originálne autorské diela, ktoré sa
pridávajú do Databázy spoločnosti Rovi,
prehlasujete, že ste jediným autorom tohto
diela (diel) a ďalej prevádzate na spoločnosť
Rovi všetky autorské práva k dielu, vrátane
práva na registráciu autorského práva k dielu
(diel), ako súčasti Databázy spoločnosti Rovi.
-- TECHNOLÓGIA SPOLOČNOSTI ROVI A
KAŽDÁ POLOŽKA DÁT SPOLOČNOSTI
ROVI SA POSKYTUJÚ V LICENCII
„AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ ROVI
NERUČÍ ZA PRESNOSŤ ŽIADNYCH DÁT
SPOLOČNOSTI ROVI NA SERVEROCH
SPOLOČNOSTI ROVI, ČI UŽ PRIAMO
ALEBO NEPRIAMO. SPOLOČNOSŤ ROVI
ODMIETA VŠETKY PRIAME AJ NEPRIAME
ZÁRUKY, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE
ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI,
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL,
TITUL A NEPORUŠOVANIE PRÁV.
SPOLOČNOSŤ ROVI NERUČÍ ZA
VÝSLEDKY ZÍSKANÉ VAŠIM POUŽÍVANÍM
TECHNOLÓGIE SPOLOČNOSTI ROVI
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK ZO SERVEROV
SPOLOČNOSTI ROVI. SPOLOČNOSŤ
ROVI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM, ANI VOČI
INÝM OSOBÁM ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ
ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ANI ZA ŽIADNE
STRATY ZISKU ALEBO STRATY VÝNOSOV
MAJÚCE PÔVOD VO VAŠOM POUŽÍVANÍ
DÁT SPOLOČNOSTI ROVI, TECHNOLÓGIE
SPOLOČNOSTI ROVI ALEBO INÝM
SPÔSOBOM.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým
kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným
zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v
ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
| 14 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 14
2013-03-14 오전 9:18:24
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Neinštalujte toto zariadenie na stiesnené miesta,
ako napríklad polička na knihy alebo podobné
miesto.
VÝSTRAHA
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU
S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU
OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA
DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE
INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení
(napr. rádio alebo TV), používajte na pripojenie iba
tienené káble a konektory.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v
tomto návode.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
VÝROBOK LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 15
15 |
2013-03-14 오전 9:18:24
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE
OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE
POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM
MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ
PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
PERSONÁL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV
prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby
sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad
pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky,
ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bol prístroj
vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj
nepracuje normálne, alebo ak spadol.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo
škrabance na disku môžu znížiť
kvalitu zvuku a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené
údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
| 16 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 16
2013-03-14 오전 9:18:24
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou
tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
Upozornenia pri manipulácii
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Aby ste tento prístroj úplne vypli, musíte
vytiahnuť sieťový kábel zo zásuvky na stene.
Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny, a
potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z
výrobku vychádza spálený zápach, prípadne
dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte
sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne
kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok
nepoužívajte. Používanie výrobku v tomto
stave by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš výrobok podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS (určené iba na čítanie).
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
výrobku. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Výrobok podporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať MP3 súbory
s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš výrobok podporuje len video, ktoré má
menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš výrobok podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC). ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia, čítačky pamäťových kariet a pevné
disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
výrobkom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Počas prehrávania alebo kopírovania
neodpájajte zariadenie USB.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš výrobok nepodporuje komprimovaný súbor,
rozptýlený súbor a kódovaný súbor NTFS.
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba
operačný systém MS-Windows)
• Váš výrobok podporuje pamäťové médiá USB,
MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 17
17 |
2013-03-14 오전 9:18:24
Pred použitím funkcií Timeshift
a Nahrané TV programy pripojte
zariadenie USB
Nepoužívajte pamäťovú kartu USB
Memory Stick. Nepodporujeme
pamäťové karty USB Memory Stick.
Odporúčame používať pevný disk
USB s rýchlosťou aspoň 5400 ot./
min., ale pevný disk USB typu RAID
nie je podporovaný.
• Ak chcete použiť režim Timeshift alebo funkciu
Nahrané TV programy, na pripojenom USB
zariadení musíte spustiť funkciu Formátovať
zariadenie, aby ste získali správny formát pre
nahrávanie.
-- Počas formátovania zariadenia zariadenie
neodpájajte, kým formátovanie prebieha. Ak
zariadenie naformátujete, všetky súbory sa
odstránia.
-- Pred naformátovaním vášho zariadenia pre
tento výrobok zálohujte svoje súbory, aby ste
ich uchránili pred poškodením alebo stratou
údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie
zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
údajov v súboroch alebo stratu údajov.
• Nahrané videá sú chránené technológiou DRM
(správa digitálnych práv) a nedajú sa prehrávať
na počítači alebo inom výrobku. Uvedomte si,
že súbory uložené na TV sa nedajú použiť, ak
vymeníte základnú dosku.
• Pre nahrávanie je potrebných aspoň 100 MB
voľného miesta.
• Ak kapacita voľného miesta v pamäti klesne
pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
• Ak zariadenie USB zlyhalo pri funkcii Test
výkonu zariadenia, zariadenie USB musí pred
nahrávaním pomocou funkcií Sprievodca
a Správca kanálov znovu prejsť funkciami
Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia.
Ak zariadenie zlyhalo pri funkcii Test výkonu
zariadenia, nemôžete ho použiť na nahrávanie.
Poznámka k aktualizácii firmvéru
modulu CAM
Niektoré moduly CAM na trhu so staršími
verziami firmvéru nie sú plne kompatibilné s týmto
zariadením, ktoré je v súlade so špecifikáciou
verzie 1.3.
Ide o problém modulu Legacy CAM, nie tohto
zariadenia kompatibilného so štandardom CI Plus.
V tomto prípade je možné problém vyriešiť
aktualizovaním firmvéru modulu CAM.
Za týmto účelom kontaktujte svojho sieťového
operátora alebo operátora modulu CAM.
Skontrolujte, či bol firmvér modulu CAM
aktualizovaný za účelom dosiahnutia kompatibility
s verziou CI+ 1.3.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D TV, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a
bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D TV a
nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely.
(Ako sú napríklad bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare atď.)
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže
spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie
a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné
poranenie.
• Keď sa pomocou tohto modelu zobrazuje 3D
program, aktuálna obrazovka sa môže zobraziť
tak, ako je to znázornené nižšie:
| 18 Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 18
2013-03-14 오전 9:18:24
Displej obrazovky
Popis
Vedľa seba
Rovnaká obrazovka sa zdvojí horizontálne.
Hore a dole
Rovnaká obrazovka sa zdvojí vertikálne.
• Príjem, nahrávanie a prehrávanie 3D programu na tomto modeli nemusí úplne podporovať 3D, pretože
3D formát vysielania ešte nie je celosvetovo štandardizovaný. Nejedná sa o poruchu, ani o chybu
výrobku.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie (AV prijímač alebo TV kompatibilný s 3D) k portu
HDMI OUT výrobku pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si
nasaďte 3D okuliare.
• Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania 3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D
obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia v
režime prehrávania 3D správne fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky obrazovky od TV, keď si prezeráte
3D obrázky. Napríklad, ak máte 46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138 palcov (350,5 cm) od
obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky združenia Blu-ray Disc Association.
Technické údaje
Všeobecné
HDMI
Zvukový výstup
Sieť
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Video
Audio
Digitálny
Ethernet
1,2 kg
360 (Š) X 196 (H) X 39 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rozlíšenie : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitový tok
Optické prepojenie TOS
Konektor 100BASE - TX
-- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
-- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
Slovensky
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 19
19 |
2013-03-14 오전 9:18:24
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod
na používanie sa nesmie reprodukovať alebo kopírovať
bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co.,Ltd.
02350T-01-BD-F6900-EN-SLK-.indd 20
AK68-02350T-01
2013-03-14 오전 9:18:25
Download PDF

advertising