Samsung | BD-P3600 | Samsung BD-P3600 Setting the shared folder

Nastavenie zdieľaného adresára
1) Ak používate Windows XP alebo Vista, obráťte sa prosím na
http://support.microsoft.com/kb/304040 pre XP alebo na
http://support.microsoft.com/kb/961498 pre Vista.
2) A
k sa vyskytne problém medzi jednoduchým zdieľaním
súborov Windows XP a funkciou PC Streaming prehrávača
diskov Blu-ray, obráťte sa na nižšie uvedenú adresu a
jednoduché zdieľanie súborov deaktivujte.
http://support.microsoft.com/kb/307874
Download PDF

advertising