Samsung | UE32C6600UW | Samsung UE40C6600UW User manual

LED TV user manual
Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Country
AUSTRIA
BELGIUM
Customer Care Centre
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
Web Site
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
www.samsung.com/at
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.de
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
261 03 710
www.samsung.com/lu
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
815-56 480
www.samsung.com/no
0 801 1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com/pl
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/pt
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com/es
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se
TURKEY
U.K
EIRE
SWITZERLAND
444 77 11
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
8-800-77777
8000-7267
800-7267
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
LED TV
user manual
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
HR
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
0_BN68-02840G-00L05-Cover.indd 1
CS
SK
RO
SR
Model______________ Serial No.______________
BN68-02840G-01
2010-03-15 오후 9:38:22
Slike i crteži navedeni u ovim uputama za korisnike su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i
specifikacije uređaja mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Napomena o digitalnoj televiziji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcije koje se odnose na digitalnu televiziju (DVB) dostupne su samo u državama/područjima u kojima se emitira digitalni zemaljski signal DVB-T
(MPEG2 i MPEG4 AVC) ili u kojima postoji pristup kompatibilnoj usluzi kabelske televizije DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Od lokalnog distributera zatražite
informacije o mogućnosti primanja DVB-T ili DVB-C signala.
DVB-T je DVB europski konzorcijski standard za emitiranje digitalnog zemaljskog televizijskog signala, a DVB-C je standard za emitiranje digitalne televizije
putem kabela. Međutim, neke značajke, kao što su EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju.
Dakle, u ovom trenutku ih ne podržavamo.
Iako ovaj televizor udovoljava posljednjim DVB-T i DVB-C standardima [kolovoz, 2008.], kompatibilnost s budućim standardima DVB-T digitalnog
zemaljskog emitiranja i DVB-C digitalnog kabelskog emitiranja ne može se jamčiti.
Ovisno o državi/području u kojem se ovaj televizor koristi, neki davatelji usluga kabelske televizije takvu uslugu mogu dodatno naplatiti te ćete možda
morati pristati na njihove uvjete poslovanja.
Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim državama ili područjima, a DVB-C možda neće ispravno raditi kod nekih davatelja
usluge kabelske televizije.
Dodatne informacije možete dobiti ako se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
✎✎ Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru. Radne karakteristike televizora provjerite
kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se poboljšati ponovnim
konfiguriranjem postavki televizora.
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih programa,
panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno prikazivanje statične slike može uzrokovati
neravnomjerno trošenje fosfora na zaslonu, što može utjecati na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u
nastavku:
• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
• Slike pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli najprikladniji format.
• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike - previsoke vrijednosti mogu ubrzati
postupak nastajanja "urezanih slika".
• Redovito upotrebljavajte značajke televizora koje smanjuju zadržavanje slike i "urezivanje slike", detalje potražite u korisničkom priručniku.
Osiguravanje prostora za montiranje
Ostavite traženu udaljenost između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
Nepoštivanje ovog zahtjeva može uzrokovati požar ili probleme s uređajem zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.
✎✎ Prilikom korištenja postolja ili zidnog nosača koristite samo dijelove koje je isporučila tvrtka Samsung Electronics.
xx Ako koristite dijelove drugih proizvođača može doći do problema s uređajem ili ozljeda zbog pada uređaja.
✎✎ Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Montiranje s postoljem.
Montiranje sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 2
2010-03-06 오전 4:42:10
Sadržaj
Početak
4
Povezivanja
8
11
4
5
6
7
7
Dodatna oprema
Pregled upravljačke ploče
Pregled daljinskog upravljača
Povezivanje s antenom
Plug & Play (početno postavljanje)
8 Povezivanje s AV uređajem
9 Povezivanje s audio uređajem
10 Promjena izvora ulaznog signala
11
11
11
13
15
18
20
23
Kretanje kroz izbornike
Korištenje gumba INFO (Vodič kroz emisije)
Planiranje gledanja
Planiranje gledanja
Izbornik slike
Izbornik zvuka
Izbornik postavljanja
Izbornik podrške
Napredne funkcije
24
24
25
30
41
44
47
Povezivanje s računalom
Povezivanje s mrežom
Media Play
Anynet+
Internet@TV
AllShare
Ostale informacije
49
50
51
53
53
54
58
60
Značajka teleteksta za analogne kanale
Sastavljanje kabela
Montiranje zidnog nosača
Kensington Lock uređaj za sprečavanje krađe
Montiranje televizora na zid
Rješavanje problema
Specifikacije
Kazalo
49
HRVATSKI
Osnovne funkcije
Provjerite simbol!
t
TOOLS
Ova funkcija može se koristiti
pritiskom na gumb TOOLS na
daljinskom upravljaču.
Napomena
Gumb za biranje jednim dodirom
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 3
3
2010-03-06 오전 4:42:11
Početak
Dodatna oprema
✎✎Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim LED televizorom. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
✎✎Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎Kabeli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno.
yy Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
yy Upute za korisnike
yy Jamstvena kartica / sigurnosne upute (nisu dostupne na nekim lokacijama)
yy Krpa za čišćenje
yy Kabel za napajanje
(M4 X L8)
yy Blanking držač
yy Držač-prsten (4EA)
yy Postolje za držač kabela
yy Spona za kabele
yy Držač kabela (3EA)
yy Stezaljka za kebel napajanja
yy Adapter za komponentu
yy AV adapter
yy SCART adapter
UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600
Informacije o montiranju postolja potražite u zasebnim uputama.
5EA (M4 X L12)
s
s
s
s
5EA (M4 X L8)
s
yy Postolje (1EA)
yy Vodilica postolja (1EA)
yy Vijci (10EA)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
See separate guide for installing the stand.
s
s
s
s
s
yy Postolje (1EA)
yy Vodilica postolja (1EA)
(M4 X L8)
yy Vijci (8EA)
✎✎Radi postizanja najboljeg povezivanja ovog televizora pomoću kabela koristite kabele čija je maksimalna debljina sljedeća:
yy Maksimalna debljina - 14 mm (0,55 inča)
4
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 4
2010-03-06 오전 4:42:14
01
Pregled upravljačke ploče
Početak
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.
Indikator napajanja
Zvučnici
Senzor daljinskog upravljača
Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.
Indikator napajanja
Treperi i isključuje se kad je napajanje uključeno, a zasvijetli u stanju pripravnosti.
SOURCEE
Služi za kretanje kroz sve dostupne ulazne izvore. U izborniku na zaslonu koristite ovaj
gumb kao što biste koristili gumb ENTERE na daljinskom upravljaču.
Prikazuje izbornik na zaslonu, OSD (zaslonski prikaz) sa značajkama vašeg televizora.
MENU
Y
z
P (Napajanje)
Podešavanje jačine zvuka. Na zaslonskom prikazu koristite gumbe Y kao što biste
koristili gumbe ◄ i ► na daljinskom upravljaču.
Mijenjanje kanala. Na zaslonskom prikazu koristite gumbe z kao što biste koristili
gumbe ▼ i ▲ na daljinskom upravljaču.
Uključuje ili isključuje televizor.
Stanje pripravnosti
Televizor nemojte dugo vremena ostavljati u stanju pripravnosti (npr. ako odlazite na odmor). Mala količina električne energije troši se
čak i kada je gumb napajanja isključen. Preporučuje se isključivanje kabela napajanja.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 5
5
2010-03-06 오전 4:42:15
Početak
Pregled daljinskog upravljača
✎✎To je poseban daljinski upravljač za slijepe i slabovidne osobe i ima točke po Brailleovom pismu na gumbima Power
(Napajanje), Channel (Kanal) i Volume (Jakost zvuka).
POWER
Uključivanje i isključivanje televizora.
ON/OFF
Uključuje i isključuje svjetlo daljinskog
upravljača. Kada je uključeno, gumbi se
osvjetljavaju na trenutak kada su pritisnuti.
(Korištenjem daljinskog upravljača kada
je navedeni gumb postavljen na Uklj.
skraćuje se vrijeme trajanja baterije.)
SOURCE
Prikaz i odabir dostupnih izvora
videosignala (str.10).
Izravni pristup kanalima.
Možete odabrati Teletekst, Dvostruko ili
Kombinacija.
PRE-CH
TTX/MIX
Privremeno isključivanje zvuka.
MUTE
Promjena kanala.
Podešavanje jačine zvuka.
CH LIST
Otvara izbornik OSD.
Prikaz Prikaz sadržaja, koji obuhvaća
Upravlj. kanalima, Internet@TV,
Media Play i AllShare.
Brzi odabir često korištenih funkcija.
Povratak na prethodni kanal.
Prikaz popisa kanala na zaslonu (str. 13).
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
Prikaz informacija na zaslonu televizora.
RETURN
EXIT
Zatvara izbornik.
Prikaz EPG vodiča (Electronic Programme
Guide) (str. 11).
Odabir i promjena postavki na zaslonskom
izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
Ovi gumbi služe za izbornike
Upravlj. kanalima,
Internet@TV, Media Play itd.
A
B
C
D
MEDIA.P
INTERNET
f-g
DUAL
AD
P.SIZE
SUBT.
@TV
Koristite ove gumbe u načinima rada
Media Play i Anynet+ (HDMI-CEC) (str.
32, 39).
(�: upravlja snimanjem za Samsung
snimače koji imaju značajku Anynet+)
MEDIA.P: Prikaz izbornika Media Play
(str. 32).
INTERNET@TV: Povezivanje s različitim
internetskim uslugama (str. 42).
DUAL f-g: Odabir zvučnog efekta
(str. 20).
AD: Uključivanje i isključivanje opisa
audiozapisa (str. 19). To nije dostupno na
nekim lokacijama.
P.SIZE: Odabir veličine slike (str. 17).
SUBT.: Prikaz digitalnih podnaslova
(str. 21).
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
✎✎NAPOMENA
xx Daljinski upravljač koristite do udaljenosti od otprilike 7 metara od
televizora.
xx Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača.
Izbjegavajte korištenje posebnih fluorescentnih svjetiljki ili neonskih
znakova u blizini daljinskog upravljača.
6
xx Boja i oblik mogu varirati ovisno o modelu.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 6
2010-03-06 오전 4:42:15
01
Povezivanje s antenom
Početak
Kad prvi put uključite televizor, automatski se prikazuju osnovne postavke.
✎✎Postavljanje: Priključivanje na naponsku mrežu i antenu.
VHF/UHF antena
Kabel
ili
ANT OUT
Ulaz napajanja
Plug & Play (početno postavljanje)
Kada prvi put uključite televizor, niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguraciji osnovnih postavki. Pritisnite gumb POWERP.
Opcija Plug & Play dostupna je samo kada je Ulaz signala postavljen na televizoru.
✎✎Za povratak na prethodni izbornik pritisnite crveni gumb.
1
2
Odabir jezika
3
4
5
Odabir države
6
7
8
9
Postavljanje Način sata
Odabir načina rada
Demo u trgovini ili
Kućna upotreba
Odabir antene
Odabir kanala
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
POWER
Odaberite željeni jezik za prikaze na zaslonu.
Pritisnite gumb ◄ ili ►, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
yy Odaberite način rada Kućna upotreba. Način rada Demo u trgovini
namijenjen je za korištenje u maloprodajnim trgovinama.
yy Vratite postavke uređaja s Demo u trgovini na Kućna upotreba
(standardno): Pritisnite gumb za jačinu zvuka na televizoru. Kada na
zaslonu pojavi prikaz jačine zvuka, pritisnite i držite gumb MENU 5
sekundi.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Odaberite odgovarajuću državu.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Odaberite Antenska ili Kabelska TV.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti. Kada izvor antenskog signala postavite na na
Kabelska TV, nudi vam se mogućnost postavljanja numeričke vrijednosti (frekvencije kanala) za
kanal. Dodatne informacije potražite na Kanal → Autom. spremanje (str. 13).
P
✎✎
Vrem. zona
Za prekid procesa pohranjivanja u bilo kojem trenutku pritisnite gumb ENTERE.
Način sata možete postaviti ručno ili automatski.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali Automatski, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir vremenske zone, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
(ovisno o državi)
Prikazuje se način povezivanja koji će omogućiti najbolju HD kvalitetu zaslona.
Pregled
Upute za pov. visoke rez..
Uživajte u gledanju
Pritisnite gumb ENTERE.
televizije.
Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...
Odaberite Postavljanje - Plug & Play (početno postavljanje). Unesite PIN broj od 4 znamenke. Zadani PIN je “0-0-0-0”. Želite li
promijeniti PIN, koristite funkciju Promjena PIN-a.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 7
7
2010-03-06 오전 4:42:17
Povezivanja
Povezivanje s AV uređajem
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela: HD veza (do 1080p)
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray uređaj, HD kabelski uređaj, HD STB (Set-Top-Box uređaj), satelitski prijemnik, kabelski uređaj, satelitski
prijemnik (STB)
DVD /
Blu-ray uređaj
HDMI OUT
DVI OUT
W
Crveni
Bijeli
DVD /
Blu-ray uređaj
AUDIO OUT
R
R
W
R-AUDIO-L
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN
xx Prilikom povezivanja pomoću HDMI/DVI kabela morate koristiti HDMI IN 1(DVI) priključak za video. DVD, Blu-ray uređaj,
HD kabelski uređaj, HD STB satelitski prijemnik, kabelski uređaj ili STB satelitski prijemnik mogu zahtijevati DVI-HDMI
(DVI na HDMI) kabel ili DVI-HDMI (DVI na HDMI) adapter. PC/DVI AUDIO IN priključak potreban je za audio.
xx Ako je priključen vanjski uređaj poput DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog
prijemnika koji podržava verziju tehnologije HDMI raniju od verzije 1.3, može doći do nepravilnog rada televizora (npr.
neprikazivanje slike na zaslonu / nepostojanje zvuka / neugodno titranje / nepravilne boje).
xx Ako se zvuk ne reproducira nakon priključivanja HDMI kabela, provjerite verziju tehnologije HDMI vanjskog uređaja.
Ako sumnjate da je verzija ranija od 1.3, obratite se dobavljaču uređaja kako biste potvrdili verziju tehnologije HDMI te
zatražite nadogradnju.
xx Preporuča se kupnja kabela s HDMI certifikatom. U suprotnom, ekran bi mogao biti prazan ili se može pojaviti
pogreška pri povezivanju.
Spajanje pomoću komponentnog (do 1080p) ili kabela za audio/video (samo 480i) te Scart kabela
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray uređaj, kabelski prijemnik, STB satelitski prijemnik Videorekorder
DVD /
Blu-ray uređaj
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
R
B
G
R
R
COMPONENT OUT
VCR / DVD
W
W
VIDEO OUT
Y
W
R
G
B
R
EXT
VIDEOREKORDER
B
Plavi
G
Zeleni
R
W
Crveni Bijeli
Y
Žuti
R
R
Crveni
W
W
Bijeli
Y
R
Crveni
✎✎U načinu rada Vanj., DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio sadržaje.
✎✎Kako biste postigli najbolju kvalitetu slike, preporučuje se korištenje komponentne umjesto A/V veze.
8
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 8
2010-03-06 오전 4:42:19
02
Povezivanje s audio uređajem
Povezivanja
Povezivanje putem optičkog (digitalnog) priključka ili kabela za slušalice
Dostupni uređaji: digitalni audio sustav, pojačalo, DVD kućno kino
digitalni audiosustav
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Kada je digitalni audio sustav priključen putem priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), smanjite jačinu zvuka i
televizora i sustava.
xx 5.1 CH (5.1-kanalni) zvuk dostupan je nakon priključivanja televizora na vanjski uređaj koji podržava opciju 5.1 CH.
xx Ako je prijemnik (kućno kino) uključen, moći ćete čuti zvuk putem optičkog priključka na televizoru. Kada televizor
prima DTV signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna komponenta, poput
DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika, koja je povezana s televizorom
putem HDMI kabela, iz prijemnika kućnog kina čut će se samo 2-kanalni zvuk. Ako želite slušati 5.1-kanalni
zvuk, priključite digitalni audio priključak s DVD uređaja / Blu-ray uređaja/ kabelskog prijemnika / STB satelitskog
prijemnika izravno na pojačalo ili kućno kino.
✎✎Slušalice H: Slušalice možete priključiti na izlaz za slušalice na televizoru. Dok su slušalice priključene, zvuk iz
ugrađenih zvučnika je isključen.
xx Funkcija zvuka ograničena je nakon priključivanja slušalica na televizor.
xx Jačina zvuka u slušalicama i na televizoru podešavaju se odvojeno.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 9
9
2010-03-06 오전 4:42:20
Povezivanja
VEZE COMMON INTERFACE utor
Morate umetnuti karticu “CI ili CI+ CARD” kako biste mogli gledati kanale
koji zahtijevaju plaćanje.
Ako ne umetnete “CI ili CI+ KARTICU,” neki kanali će prikazivati poruku
“Kodirani signal”.
Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice "CI
ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3
minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka
“Ažuriranje dovršeno” koja označava da je popis kanala ažuriran.
✎✎NAPOMENA
xx Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabelskih usluga.
xx Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
xx Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je označen na njoj.
xx Lokacija utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
xx Kartica "CI ili CI+ CARD" nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
xx U slučaju problema obratite se davatelju usluge.
xx Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu će biti iskrivljena ili se neće
vidjeti.
Promjena izvora ulaznog signala
Popis izvora
Koristi se za odabir televizora ili drugih
vanjskih izvora ulaznog signala povezanih
s televizorom, poput DVD uređaja / BluRay uređaja / kabelskog prijemnika / STB
satelitskog prijemnika.
■■ TV / Vanjski / PC / AV / Komponenta /
HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4
/ USB
SOURCE
✎✎ Povezani izvori bit će istaknuti na popisu
Popis izvora.
Uređivanja naziva
■■ VCR / DVD / Kabel STB / Satelit. STB / PVR STB /
AV prijemnik / Igra / Kamera / PC / DVI PC / DVI uređaji
/ TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Dodijelite nazive
uređajima priključenim na ulazne priključke kako biste
olakšali odabir ulaznog izvora.
✎✎ Ako je računalo s rezolucijom 1920 x 1080 Hz @
60 Hz povezano preko HDMI IN 1(DVI) priključka,
trebate postaviti način rada DVI PC pod
Uređivanja naziva.
✎✎ Kada priključujete HDMI/DVI kabel na HDMI IN
1(DVI) priključak, trebate postaviti način rada DVI PC
ili DVI uređaji pod Uređivanja naziva.
✎✎ Vanjski i PC uvijek ostaju uključeni.
10
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 10
2010-03-06 오전 4:42:21
Osnovne funkcije
PRE-CH
TTX/MIX
Korištenje gumba INFO (Vodič kroz emisije)
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
A
B
C
4
D
1 Gumb ENTERE / gumb smjera: Pomaknite pokazivač i
TV
fodaberite stavku. Potvrdite@ postavku.
MEDIA.P
DUALizbornik.
INTERNET
2 Gumb RETURN:
Povratak
na prethodni
Prikaz informacija sadrži podatke o
INFO
trenutačnom kanalu i statusu određenih audiovideo postavki.
Vodič kroz emisije prikazuje informacije o
dnevnom televizijskom programu za sve
kanale, ovisno o vremenu emitiranja.
yy Tijekom gledanja trenutnog kanala,
pritišćite gumbe ◄, ► kako biste
pregledali informacije o željenim programima.
yy Pritišćite gumbe ▲, ▼ kako biste pregledali informacije za
druge kanale. Ako želite prijeći na trenutno odabrani kanal,
pritisnite gumb ENTERE.
DEF
Osnovne funkcije
Prije korištenja televizora slijedite korake u nastavku kako biste
naučili kretanje kroz izbornik te odabir i podešavanje različitih
značajki.
CH LIST
03
MUTEizbornike
Kretanje kroz
18:11 Čet 6 Sij
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
18:00 ~ 6:00
Unclassified
No Detaild Information
E
Gledaj
Informacije
Planiranje gledanja
3 Gumb MENU: Prikazuje
glavni
na zaslonu.
AD
P.SIZE izbornik
SUBT.
4 Gumb EXIT: Izlazak iz zaslonskog izbornika.
Korištenje zaslonskih izbornika (OST)
Pristupni koraci mogu se razlikovati ovisno o odabranom
izborniku.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
▲/▼
◄/►
ENTER E
EXIT e
Na zaslonu se pojavljuju opcije
glavnog izbornika:
Slika, Zvuk, Kanal, Postavljanje,
Ulaz, Aplikacija, Podrška.
Odaberite ikonu pomoću gumba
▲ ili ▼.
Pritisnite ENTERE kako biste
pristupili podizborniku.
Odaberite željeni podizbornik pomoću
gumba ▲ ili ▼.
Vrijednost stavke podesite pomoću
gumba ◄ ili ►. Podešavanje u
zaslonskom izborniku može se
razlikovati ovisno o odabranom
izborniku.
Pritisnite ENTERE kako biste
dovršili konfiguraciju.
Pritisnite gumb EXIT.
Vodič
Informacije o elektroničkom vodiču kroz
programe daju televizijske kuće. Pomoću
plana emisija koji daju televizijske kuće
možete unaprijed odrediti koje programe
želite gledati kako biste omogućili automatsko
promjenu kanala na odabrani program u
određeno vrijeme. Programski unosi mogu biti
prazni ili zastarjeli, ovisno o statusu kanala.
Korištenje prikaza programa
Vodič
2:10 Uto 1 Lip
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Prik. progr. - TV
Danas
27
Discovery
28
DiscoveryH&L
800
five
24
price-drop.tv
16
QVC
6
R4DTT
Nač. prik.
1
[6600]BN68-02840G-Book.indb 11
GUIDE
18:00 - 19:00
American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
)Family Affairs
No Information
QVC Selection
No Information
+24 Sata
CH način
2
3
19:00 - 20:00
Tine Team
Fiv...
)Dark Angel
Informacije k Stranica E Gledaj
4
5
6
Hrvatski
11
2010-03-06 오전 4:42:24
Osnovne funkcije
Korištenje planiranog prikaza
■■
Vodič
2:10 Uto 1 Lip
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
800
800
)Family Affairs
)Dark Angel
* Moji kanali: Prikaz skupine kanala.
Planirano: Prikazuje sve trenutno rezervirane
programe.
Upravlj. kanalima
Planirani prikaz
18:30 Danas
19:15 Danas
■■
■■
✎✎Korištenje gumba u boji zajedno sa značajkom
Drama
800 five
Kanali: Prikaz popisa kanala ovisno o vrsti.
xx
five
five
xx
xx
Nač. prik.
Informacije E Odustani
1
4
6
1
Crveno (Nač. prik.): Prikaz popisa programa koji se
trenutno emitiraju ili koji slijede.
2
Žuto (+24 Sata): Prikaz popisa programa koji se trebaju
emitirati nakon 24 sata.
3
Plavo (CH način): Vrstu kanala koju želite prikazivati
odaberite u prozoruPrik. progr.. (Svi, TV, Radio,
Podaci/ostalo, Moj kanal 1~4)
4 Informacije: Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
5 k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
6 Gumb ENTERE
–– Kod odabira trenutnog programa, možete gledati
odabrani program.
–– Kod odabira programa koji će biti emitiran u budućnosti
možete rezervirati gledanje odabranog programa.
Za poništavanje rasporeda ponovo pritisnite gumb
ENTERE i odaberite Otkaziv. zakazanog.
xx
Crveni (Antena): Kretanje između mogućnosti
Antenska ili Kabelska TV.
Zeleni (Zoom): Povećava ili smanjuje broj kanala.
Žuti (Odabir): Odaberite željene kanale i pritisnite
žuti gumb kako biste istodobno postavili sve odabrane
kanale. Oznaka c prikazuje se s lijeve strane
odabranih kanala.
Plavi (Poredak): Promijenite popis prema nazivu
kanala ili prema broju kanala.
xx k(Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
xx T (Alati): Prikaz izbornika opcije Upravlj. kanalima.
(Izbornici opcija mogu se razlikovati ovisno o situaciji.)
Ikone za prikaz statusa kanala
Ikone
A
c
*
(
\
)
Postupci
Analogni kanal.
Odabrani kanal.
Kanal postavljen kao omiljeni.
Program koji se trenutno emitira.
Zaključan kanal.
Rezerviran program.
Upravlj. kanalima
Izbrišite ili postavite omiljene kanale i koristite vodič kroz
programe kod digitalnih kanala. Kanal možete odabrati na
zaslonima Kanali, Moji kanali ili Planirano.
Kanali
Antenska
12
c1
2
Svi
TV
15
Radio
Podaci/ostalo
Analogno
3
23
33
32
5
4
27
Antena
Zoom
Odabir
1futech
* 24ore.tv
abc1
r
BBC World
bid-up.tv
Boonerang
Cartoon Nwk
Class News
\ Coming Soon
Discovery
Poredak k Stranica T Alati
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 12
2010-03-06 오전 4:42:25
03
Izbornik kanala
¦¦ Korištenje omiljenih kanala
Osnovne funkcije
¦¦ Ponovno ugađanje kanala
* Moji kanali
(u opciji Upravlj. kanalima)
Prikazuje sve omiljene kanale.
Antena (Antenska / Kabelska TV)
■■ Uređivanje Mojih kanala t : Odabrane kanale
možete postaviti u željenu grupu u mojim kanalima.
✎✎Prikazati će se simbol "*", a kanal će se postaviti kao moj
Prije pohranjivanja dostupnih kanala označite vrstu izvora
ulaznog signala priključenog na televizor (npr. Antenska ili
Kabelska TV sustav).
kanal.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
Država
2. Dodajte ili izbrišite željeni kanal iz skupine moji kanali
između 1, 2, 3 i 4.
Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4
znamenke.
xx Može se odabrati jedna ili više skupina.
3. Nakon promjene postavki popis kanala za svaku
skupinu može se pregledati u My Channels (Moji
kanali).
Kanali
c1
2
Svi
TV
15
Radio
Podaci/ostalo
Analogno
3
23
33
32
5
4
27
Antenska
Antena
Zoom
1futech
* 24ore.tv
Autom. spremanje
Automatski pretražuje kanale i pohranjuje ih u televizor.
abc1
r
Uređivanje Mojih kanala
Zaključaj
BBC World
Pr.gl.-Br.vre.
bid-up.tv
Uredi broj kanala
Boonerang
Izbriši
Cartoon Nwk
Odaberi sve
ClassdNews
\ Coming Soon
Discovery
Odabir
■■ Digitalni kanal: Promijenite državu za digitalne kanale.
■■ Analogni kanal: Promijenite državu za analogne kanale.
Poredak k Stranica T Alati
Popis kanala
Možete vidjeti sve pretraživane kanale.
CH LIST
✎✎Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se
poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako
je kanal zaključan funkcijom Zabrana djeci, pojavljuje se
prozor za unos PIN broja.
■■ Izvor antene (Antenska / Kabelska TV)t:
Odaberite izvor antene koji želite pohraniti.
■■ Izvor programa (Digitalni i Analogni / Digitalno /
Analogno): Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti.
Ako ste odabrali Kabelska TV → Digitalni i Analogni
ili Digitalno: Unesite vrijednost za pretraživanje kanala
kabelske televizije.
Način pretraž. (Sve / Mreža / Brzo): Skenira sve kanale s
aktivnim postajama koje emitiraju program i pohranjuje ih u
memoriju televizora.
Ako odaberete Brzo, pritiskom na gumb na
daljinskom upravljaču možete ručno postaviti
Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija,
Brzina simbola.
✎✎
Mreža (Automatski / Ručni): Odabir načina postavljanja
ID mreže između Automatski ili Ručni.
ID mreže: Kada je Mreža postavljena na Ručni, pomoću
numeričkih gumba možete postaviti ID mreže.
Frekvencija: Prikazuje frekvenciju kanala. (razlikuje se u
svakoj državi)
Modulacija: Prikazuje dostupne vrijednosti modulacije.
Brzina simbola: Prikazuje dostupne brzine simbola.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 13
13
2010-03-06 오전 4:42:26
Osnovne funkcije
Ručno spremanje
¦¦ Ostale značajke
Služi za ručno traženje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.
✎✎Ako je kanal zaključan funkcijom Zabrana djeci, pojavljuje
Opcije pretraž.kab. mreže
■■ Digitalni kanal: Nakon dovršetka skeniranja kanali na
popisu su ažurirani.
(ovisno o državi)
Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine
simbola kod pretraživanja u kabelskima mrežama.
se prozor za unos PIN broja.
✎✎ Ako je odabrano Antena → Antenska: Kanal,
Frekvencija, Širina pojasa
✎✎ Ako je odabrano Antena → Kabelska TV:
Frekvencija, Modulacija, Brzina simbola
■■ Analogni kanal (Program, Sustav boja, Sustav zvuka,
Kanal, Pretraživanje): Ako čujete neuobičajeni zvuk ili
uopće nema zvuka, ponovo odaberite potrebni standard
zvuka.
✎✎Načini rada kanala
xx P (programski način rada): Po završetku podešavanja,
postajama koje emitiraju programe na vašem području
dodijeljeni su brojevi od P0 do P99. Kanal u ovom
načinu rada možete odabrati unosom broja koji je
dodijeljen kanalu.
xx C (antenski način rada) / S (kabelski način rada): Ova
dva načina rada omogućavaju vam odabir kanala putem
unosa broja koji je dodijeljen svakoj televizijskoj postaji ili
kanalu kabelske televizije.
¦¦ Uređivanje kanala
Izbornik opcije Upravlj. kanalima
(u opciji Upravlj. kanalima)
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Uredite naziv ili broj kanala pomoću izbornika
Uređivanje naziva kanala ili Uredi broj kanala.
■■ Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali): Dodijelite
svoj naziv kanalu.
■■ Uredi broj kanala (samo digitalni kanali): Uredite broj
pritiskanjem željenih numeričkih gumba.
■■ Poč. frekvencija / Zavr. frekvencija: Postavlja početnu ili
završnu frekvenciju (razlikuje se u svakoj državi).
■■ Modulacija: Prikazuje dostupne vrijednosti modulacije.
■■ Brzina simbola: Prikazuje dostupne brzine simbola.
Upravlj. kanalima
Izbornik opcije Upravlj. kanalima
Svaki kanal postavite pomoću izbornika Upravlj. kanalima s
opcijama (Zaključaj / Otključ., Timer- snimanje, Pr.gl.-Br.vre.,
Izbriši, Poredak, Izbriši, Odabir svih / Poništi odabir za sve).
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o statusu
kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite njene postavke.
■■ Zaključaj / Otključ.: Zaključajte kanal tako da se ne može
odabrati niti gledati.
✎✎NAPOMENA
xx Ova funkcija je dostupna samo kad je funkcija
Zabrana djeci postavljena na Uključeno.
xx Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite
četveroznamenkasti PIN, zadani PIN je “0-0-0-0”. PIN
promijenite pomoću opcije Promjena PIN-a.
■■ Timer- snimanje (samo digitalni kanali): Omogućava
snimanje programa koji se trenutno emitira ili rezerviranje
termina za snimanje programa koji će se emitirati prema
rasporedu.
✎✎ Na televizor morate priključiti USB uređaj s
memorijom od 4 GB ili više.
✎✎ USB uređaj za pohranu ne može snimati dok se
ne dovrši Device Performance Test (Test izvedbe
uređaja).
■■ Pr.gl.-Br.vre.: Možete postaviti automatsko prikazivanje
željenog kanala u određeno vrijeme. Najprije postavite točno
vrijeme kako biste mogli koristiti ovu funkciju.
✎✎ Ako je odabran digitalni kanal, pritisnite gumb ►
kako biste prikazali digitalni program.
■■ Poredak (samo analogni kanali): Ovaj postupak omogućuje
promjenu brojeva programa koji su dodijeljeni pohranjenim
kanalima. Ovaj postupak može biti neophodan nakon
korištenja automatske pohrane kanala.
■■ Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali kanale
koje želite.
■■ Odabir svih / Poništi odabir za sve: Odabir ili poništavanje
odabira svih odabranih kanala u upravljanju kanalima.
14
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 14
2010-03-06 오전 4:42:27
■■ Promjena podataka: Promjena emisije koji ste rezervirali
za gledanje.
■■ Otkaziv. zakazanog: Poništavanje emisije koji ste rezervirali
za gledanje.
■■ Informacije: Prikaz emisije koji ste rezervirali za gledanje.
(Možete također promijeniti podatke o rezervaciji.)
■■ Odabir svih / Poništi odabir za sve: Odabir ili poništavanje
odabira svih rezerviranih programa.
Prijenos popisa programa
Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4
znamenke. Uvozi ili izvozi kartu kanala. Morate povezati USB
uređaj za spremanje kako biste mogli koristiti ovu funkciju.
■■ Uvezi iz USB-a.: Uvoz popisa kanala s USB uređaja.
■■ Izvezi na USB: Izvoz popisa kanala na USB. Ova je funkcija
dostupna kada je priključen USB uređaj.
Fino ugađanje
(samo analogni kanali)
Ako je signal slab ili izobličen, kanal treba ručno ugoditi.
✎✎Fino podešeni kanali označeni su zvjezdicom "*".
✎✎Da biste ponovo postavili fino podešavanje, odaberite
Reset.
Osnovne funkcije
(u opciji Upravlj. kanalima)
Možete pregledati, izmijeniti ili izbrisati emisiju koju ste rezervirali
za gledanje.
03
¦¦ Podešavanje postavki slike
Planirano
Poz. osvjet. / Kontrast / Oštrina / Boja /
Nijansa (Z/C)
Televizor ima nekoliko mogućnosti postavki za upravljanje
kvalitetom slike.
✎✎NAPOMENA
xx U analognim načinima rada TV, Vanj., AV u sustavu
PAL, funkcija Nijansa (Z/C) nije dostupna.
xx U načinu rada PC možete mijenjati samo vrijednosti za
Poz. osvjet., Kontrast i Svjetlina.
xx Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski
uređaj povezan s televizorom.
xx Manja svjetlina slike smanjuje i potrošnju energije.
¦¦ Ekonomična rješenja
Ekološko rješenje
■■ Ušteda energije (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki /
Slika isklj. / Automatski) t: Ova značajka služi za
podešavanje svjetline kako bi se smanjila potrošnja energije.
Ako odaberete Slika isklj., zaslon se isključuje, a zvuk
ostaje uključen. Pritisnite bilo koji gumb kako biste ponovo
uključili zaslon.
■■ Ekološki senzor (Isključeno / Uključeno): Kako bi se
poboljšala ušteda energije; postavke slike automatski se
prilagođavaju razini osvjetljenja prostorije.
✎✎ Ako podesite Poz. osvjet., Ekološki senzor će biti
Izbornik slike
¦¦ Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike
Način rada t
Odaberite željenu vrstu slike.
■■ Dinamičan: Prikladan za dobro osvijetljenu prostoriju.
■■ Standardan: Prikladno za normalno okruženje.
■■ Prirodno: Prikladno za smanjivanje naprezanja očiju.
✎✎ Prirodno nije dostupan u načinu rada PC.
postavljen na Isključeno.
Min. pozad. svjet.: Kada je Ekološki senzor postavljen na
Uključeno, minimalna svjetlina zaslona može se podesiti
ručno.
Ako je Ekološki senzor postavljen na Uključeno,
svjetlina prikaza mogla bi se izmijeniti (postati malo
tamnija ili svjetlija) ovisno o jačini svjetla u okolini.
✎✎
■■ Nema sig. st. ček. (Isključeno / 15 min. / 30 min. /
60 min.): Kako bi izbjegli nepotrebno trošenje energije,
namjestite koliko dugo želite da vaš televizor bude upaljen
ako ne prima signal.
✎✎ Onemogućeno kada je računalo u načinu rada za
uštedu energije.
■■ Film: Prikladno za gledanje filmova u zatamnjenoj sobi.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 15
15
2010-03-06 오전 4:42:28
Osnovne funkcije
¦¦ Izmjena mogućnosti slike
Napredne postavke
(dostupno u načinu rada Standardan / Film)
Mogu se podesiti detaljne postavke zaslona, uključujući boju i
kontrast.
✎✎U načinu rada PC možete mijenjati samo vrijednosti za
Dinam. kontrast, Gama, Balans bijele boje i
LED dodatni pokret.
Napredne postavke
Crni ton : Isključeno ►
Dinam. kontrast
: Srednja
Detalji sjene
: -2
Gama
:0
Stručni predložak : Isključeno
RGB Only Mode
: Isključeno
Područje boje
: Prirodno
▼
U Pomak E Ulaz R Povratak
■■ Crni ton (Isključeno / Tamno / Tamnije / Najtamnije):
Odaberite razinu crne kako biste podesili dubinu zaslona.
■■ Dinam. kontrast (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki):
Podešavanje kontrasta zaslona.
■■ Područje boje (Automatski / Prirodno / Podešavanje):
Podešavanje raspona dostupnih boja za stvaranje slike.
Za namještanje Boja, Crveno, Zelena, Plava i Reset,
postavite Područje boje na Podešavanje.
■■ Balans bijele boje: Podešavanje topline boje za prirodniju
sliku.
Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: Podešavanje
tamne vrijednosti za svaku boju (crvena, zelena, plava).
Jark. crven. / Jark. zelen. / Jark. plave: Podešavanje
svjetline za svaku boju (crvena, zelena, plava).
Reset: Ponovno postavlja Balans bijele boje na zadane
postavke.
■■ Pod. prema boji kože: Naglašavanje ružičaste nijanse
"boje kože".
■■ 10p bijeli balans (Isključeno / Uključeno): Regulira bijeli
balans u intervalu od 10 točki namještajući crvenu, zelenu i
plavu svjetlinu .
✎✎ Kada je način slike podešen na Film i kada je vanjski
ulaz postavljen na HDMI ili Komponenta.
✎✎ Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu
funkciju.
Interval: Odabir intervala za podešavanje.
Crveno: Podešava razinu crvene boje.
Zelena: Podešava razinu zelene boje.
Plava: Podešava razinu plave boje.
Reset: Ponovno postavlja 10p bijeli balans na zadane
postavke.
■■ Detalji sjene (-2~+2): Povećava svjetlinu na tamnim
slikama.
■■ Podešavanje rubova (Isključeno / Uključeno):
Naglašavanje rubova objekata.
■■ Gama: Podešavanje intenziteta primarnih boja.
■■ xvYCC (Isključeno / Uključeno): Uključivanje načina rada
xvYCC (xvYCC) povećava količinu pojedinosti i prostor
boja pri gledanju filmova s vanjskog uređaja (npr. DVD
uređaja) povezanih preko priključaka HDMI ili Component
IN.
■■ Stručni predložak (Isključeno / Predložak1 /
Predložak2): Pokretanjem funkcije Stručni predložak
slika može biti kalibrirana bez generatora ili filtra. Ako
zaslonski prikaz nestane ili se otvori drugi izbornik osim
Slika, kalibracija se sprema i prozor Stručni predložak
nestane.
✎✎ Dok je Stručni predložak uključen, nema izlaznog
zvuka.
✎✎ Omogućeno samo u načinima rada DTV,
Komponenta i HDMI.
■■ RGB Only Mode (Isključeno / Crveno / Zelena / Plava):
Možete podesiti Boja ili Nijansa (Z/C) za Crveno, Zelena
ili Plava slike koja dolazi s vanjskog uređaja (DVD uređaj,
kućno kino itd.).
16
✎✎ Kada je način slike podešen na Film i kada je vanjski
ulaz postavljen na HDMI ili Komponenta.
✎✎ Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu
funkciju.
■■ LED dodatni pokret (Isključeno / Uključeno): Uklanja
zaostajanje slike u brzim scenama s puno pokreta, dajući
tako jasnu sliku.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 16
2010-03-06 오전 4:42:29
Kontr. Boje, Veličina, Filtar za dig. noise i
Vrijeme aut. zaštite.
odabranom načinu rada.
xx U načinu rada PC mogu se podesiti samo načini rada
Kontrast boje
: Normalan ►
Vel.
: Automatska širina
Nač.rada zasl.
: 16:9
Filtar za dig. noise
: Automatski
MPEG fil. za noise : Automatski
HDMI crna
: Normalan
16:9 i 4:3.
xx Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski
uređaj povezan s ulazom na televizoru.
xx Nakon odabira opcije Pod.zaslona u načinu rada HDMI
(1080i / 1080p) ili Komponenta (1080i / 1080p): Podešava
se Pozicija ili Vel. pomoću gumba ▲, ▼, ◄, ►.
xx Ako koristite postavku Pod.zaslona uz ulaz HDMI
: Isključeno
▼
U Pomak E Ulaz R Povratak
■■ Kontr. Boje (Hladna / Normalna / Topla1 / Topla2)
✎✎ Topla1 ili Topla2 isključuju se kada je način rada slike
Dinamičan.
✎✎ Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski
uređaj povezan s ulazom na televizoru.
■■ Veličina: Kabelski ili satelitski prijemnik
može imati svoj skup veličina zaslona.
Međutim, preporučujemo korištenje načina
rada 16:9 većinu vremena.
izvoru signala.
xx Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno o
Mogućnosti slike
Film način rada
xx Mogućnosti veličine slike mogu se mijenjati ovisno o
Osnovne funkcije
✎✎U načinu rada PC možete mijenjati samo vrijednosti za
03
✎✎NAPOMENA
Mogućnosti slike
P.SIZE
Automatska širina: Automatski podešava
veličinu slike na omjer slike 16:9.
16:9 : Podešava veličinu slike na 16:9, što
je prikladno za DVD medije ili širokokutno emitiranje.
Zum.-široko: Povećava veličinu slike na više od 4:3.
Podešava položaj pomoću gumba Position▲, ▼.
✎✎
720p, po 1 linija će se odrezati s gornje, donje, lijeve i
desne strane, kao što je to slučaj kod funkcije overscan.
■■ Nač.rada zasl. (16:9 / Zum.-široko / Zoom / 4:3):
Dostupno je samo kada je veličina slike postavljena na
Automatska širina. Željenu veličinu slike možete odrediti kao
4:3 WSS (Usluga širokog zaslona) ili kao originalnu veličinu.
Svaka europska država zahtijeva drukčiju veličinu slike.
✎✎ Nije dostupno u načinima rada PC, Komponenta i
HDMI.
■■ Filtar za dig. noise (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki /
Automatski / Autom. vizualizacija): Ako je emitirani signal
slab, mogu se pojaviti šum i dvostruka slika. Odaberite
jednu od opcija dok se ne prikaže najbolja slika.
Autom. vizualizacija: Prilikom mijenjanja analognih kanala,
prikazuje se intenzitet trenutnog signala i definira filtar za
šum na zaslonu.
Dostupno samo za analogne kanale.
✎✎
■■ MPEG fil. za noise (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki /
Automatski): Smanjuje razinu buke u MPEG zapisima kako
bi se omogućila poboljšana kvaliteta slike.
Zoom: Povećavanje slike formata 16:9 (u okomitom smjeru)
kako bi odgovarala veličini zaslona.
Podešava se Pozicija ili Vel. pomoću gumba ▲, ▼.
✎✎
■■ HDMI crna (Normalan / Mala): Odabir razine crne boje na
zaslonu kako biste podesili dubinu zaslona.
4:3 : Zadana postavka za film ili normalno emitiranje.
Izbjegavajte gledanje u formatu 4:3 tijekom dužeg
vremena. Tragovi obruba na lijevoj i desnoj strani te
u sredini zaslona mogu uzrokovati zadržavanje slike
(efekt izgaranja slike) koje nije pokriveno jamstvom.
■■ Film način rada (Isključeno / Auto1 / Auto2): Postavlja
televizor tako da automatski detektira i obrađuje signale
filmske slike sa svih izvora i prilagođuje sliku za optimalnu
kvalitetu.
✎✎
Pod.zaslona: Koristite funkciju za prikaz cijele slike bez
izrezivanja kada su ulazni signali HDMI (720p / 1080i /
1080p) ili Komponenta (1080i / 1080p).
✎✎ Dostupno samo u načinu rada HDMI (RGB signali).
✎✎ Dostupno u načinima rada TV, AV, COMPONENT
(480i / 1080i) i HDMI (480i / 1080i).
■■ 100Hz Motion Plus (Isključeno / Jasno / Standardan /
Zaglađeno / Podešavanje / Demo): Uklanja zaostajanje
slike u brzim scenama s puno pokreta, dajući tako jasniju
sliku.
✎✎ Ako se na zaslonu pojavi šum, ručno postavite
značajku 100Hz Motion Plus na Isključeno. Ako
je značajka 100Hz Motion Plus postavljena na
Podešavanje, značajke Smanj. zamućenosti,
Smanj. podrhtav. ili Reset možete postaviti ručno.
✎✎ Ako je značajka 100Hz Motion Plus postavljena na
Demo, možete usporediti razlike između uključenog i
isključenog načina rada.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 17
17
2010-03-06 오전 4:42:30
Osnovne funkcije
Smanj. zamućenosti: Podešava razinu smanjenja
zamućenosti iz video izvora.
Smanj. podrhtav.: Podešava razinu smanjenja
podrhtavanja slike iz video izvora prilikom reprodukcije filma.
Reset: Ponovno postavljanje prilagođenih postavki.
■■ Vrijeme aut. zaštite (2 sata / 4 sata / 8 sata / 10 sata
/ Isključeno): Ako zaslon ostane neaktivan, a na njemu
se prikazuje statična slika tijekom razdoblja koje određuje
korisnik, čuvar zaslona aktivira se kako bi se spriječilo
stvaranje sjena na ekranu.
Izbornik zvuka
¦¦ Promjena zadanog načina rada zvuka
SRS TheaterSound t
■■ Standardan: Odabire normalan način rada zvuka.
■■ Glazba: Ističe glazbu ispred glasova.
■■ Film: Nudi najbolji zvuk za reprodukciju filmova.
Ponovno postavljanje slike (U redu / Odustani)
■■ Jasan glas: Naglašava glas, a ne zvuk.
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane postavke.
■■ Pojačaj: Povećava intenzitet zvuka visokih frekvencija
kako bi se omogućilo bolje iskustvo slušanja za osobe s
oštećenjem sluha.
¦¦ Postavljanje televizora za korištenje s računalom
Računalo postavite za izvor ulaznog signala.
Autopodešav. t
Automatsko podešavanje vrijednosti/položaja frekvencija i fino
podešavanje postavki.
Nije dostupno prilikom povezivanja preko HDMI/DVI kabela.
Zaslon
■■ Grubo / Fino: Uklanja ili smanjuje šum na slici. Ako se šum
ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je
bolje moguće (Grubo) i ponovite fino podešavanje. Nakon
smanjenja šuma ponovno podesite sliku tako da se poravna
u sredini zaslona.
■■ Pozicija: Podešavanje položaja zaslona računala pomoću
gumba (▲ / ▼ / ◄ / ►).
■■ Tvor.post slike: Ponovno postavljanje slike na zadane
postavke.
Korištenje televizora kao računalnog zaslona
Podešavanje računalnog softvera (za Windows XP)
Ovisno o verziji sustava Windows i video kartici, stvarni zasloni na
vašem računalu mogu se razlikovati, ali i u tom slučaju se gotovo uvijek
primjenjuju iste osnovne informacije o postavljanju. (U suprotnom se
obratite proizvođaču računala ili zastupniku tvrtke Samsung.)
1. Pritisnite “Upravljačka ploča” na početnom izborniku sustava
Windows.
2. Pritisnite “Izgled i teme” u prozoru “Upravljačka ploča” i otvorit će
se dijaloški okvir prikaza.
¦¦ Podešavanje postavki zvuka
Equalizer
Podešava način reprodukcije zvuka (samo standardni način
reprodukcije zvuka).
■■ Balans L/D: Podešava odnos lijevog i desnog zvučnika.
■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Podešavanje širine
pojasa): Podešavanje razine različitih pojasnih frekvencija.
■■ Reset: Ponovno postavljanje postavki equalizera na zadane
vrijednosti.
¦¦ Sustavi zvuka itd.
SRS TruSurround HD (Isključeno / Uključeno)
(samo standardni način reprodukcije zvuka)
Ova funkcija omogućava virtualni 5.1-kanalni surround zvuk na
sustavima s dva zvučnika ili slušalicama pomoću tehnologije
HRTF (prijenosna funkcija glave).
SRS TruDialog (Isključeno / Uključeno)
(samo standardni način reprodukcije zvuka)
Ova funkcija omogućava povećanje intenziteta glasa u odnosu
na glazbu u pozadini ili zvučne efekte kako biste mogli jasnije
čuti dijaloge.
3. Pritisnite “Prikaz” i otvorit će se dijaloški okvir prikaza.
Audio jezik
4. Otvorite karticu "Postavke" u dijaloškom okviru prikaza.
(samo digitalni kanali)
Promjena zadane vrijednosti jezika za zvučnu reprodukciju.
yy Ispravna postavka veličine (rezolucija) [Optimalno: 1920 x 1080
piksela]
yy Ako u dijaloškom okviru postoji odrednica za vertikalnu
frekvenciju, ispravna vrijednost je "60" ili "60 Hz". U suprotnom
pritisnite "U redu" i zatvorite dijaloški okvir.
18
✎✎Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 18
2010-03-06 오전 4:42:30
(samo digitalni kanali)
Ako se zvuk emitira iz glavnog zvučnika i iz audio prijemnika,
može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između
glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju koristite
funkciju zvučnika na televizoru.
(samo digitalni kanali)
✎✎Opcija Audio format može se razlikovati ovisno o emisiji.
5.1-kanalni Dolby digitalni zvuk dostupan je samo kod
povezivanja vanjskog zvučnika preko optičkog kabela.
■■ DTV razina zvuka (MPEG / HE-AAC): Ova funkcija
omogućava smanjenje nejednakosti signala glasa (jedan
od signala koji se primaju tijekom emitiranja digitalnog TV
programa) i željene razine tog signala.
✎✎ Ovisno o vrsti emitiranog signala, MPEG / HE-AAC
može se podesiti između -10 dB i 0 dB.
Osnovne funkcije
Dodatne postavke
03
Audio format
✎✎ Za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka, možete
podesiti vrijednost u rasponu između 0 i -10.
Audio - opis
(nije dostupno na svim lokacijama) (samo
digitalni kanali)
Ova funkcija upravlja emitiranjem zvuka za
AD (Audio opis) kada ga TV postaja emitira
uz glavni zvučni signal.
AD
■■ Audio - opis (Isključeno / Uključeno):
Uključivanje ili isključivanje funkcije audio
opisa.
■■ Glasnoća: Podešava glasnoću audio opisa.
Auto jačina zvuka (Isključeno / Normalan / Noć)
Kako biste izjednačili razinu jačine zvuka na svima kanalima,
postavite na Normalan.
■■ Noć: U usporedbi s načinom rada Normalan, ovaj način
rada pruža poboljšani zvuk, gotovo bez ikakvih šumova.
Pogodan je za korištenje noću.
Odabir zvučnika (Vanjski zvučnik / Zvuč. telev.)
Može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između
glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju televizor
postavite na Vanjski zvučnik.
✎✎Kada je Odabir zvučnika postavljen na Vanjski zvučnik,
gumbi za jačinu zvuka i MUTE ne rade, a postavke zvuka
su ograničene.
✎✎Provjerite je li Odabir zvučnika postavljen na
■■ SPDIF izlaz: SPDIF (Sony Philips digitalno sučelje) koristi
se za digitalni zvuk, smanjujući smetnje prema zvučnicima i
drugim digitalnim uređajima poput DVD uređaja.
Audio format: Tijekom primanja digitalnog TV programa
možete odabrati digitalni format izlaznog zvuka (SPDIF) u
opcijama PCM ili Dolby Digital.
Priključivanjem 5.1-kanalnih zvučnika prema
postavkama Dolby Digital maksimizira interaktivni 3D
zvuk.
✎✎
Odgoda zvuka: Ispravljanje neusklađenosti zvuka i slike
prilikom gledanja televizijskog programa ili videozapisa,
slušanja digitalnog zvuka preko vanjskog uređaja poput AV
prijemnika (0 ms ~ 250 ms).
■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): Ova funkcija smanjuje
neujednačenost između signala dolby digital i signala glasa
(npr. MPEG zvučni zapis, HE-AAC, ATV zvuk).
✎✎ Odaberite Line kako biste dobili dinamičan zvuk, a
RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih
zvukova noću.
Line: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od -31
dB (referenca) na -20 dB ili -31 dB.
RF: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od -20
dB (referenca) na -10 dB ili -20 dB.
Ponovno postavljanje zvuka (U redu / Odustani)
Sve postavke zvuka ponovno se postavljaju na tvornički zadane
vrijednosti.
Vanjski zvučnik
xx Zvuč. telev.: Isključeno, Vanjski zvučnik: Uključeno
✎✎Provjerite je li Odabir zvučnika postavljen na Zvuč. telev.
xx Zvuč. telev.: Uključeno, Vanjski zvučnik: Uključeno
✎✎Ako nema video signala, zvuk je isključen na oba zvučnika.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 19
19
2010-03-06 오전 4:42:31
Osnovne funkcije
¦¦ Odabir načina reprodukcije zvuka
Kada postavite vrijednost Dual f-g, na
zaslonu se prikazuje trenutni način rada.
f-g
DUAL
Vrem. zona (ovisno o državi): Odaberite svoju vremensku
zonu.
Kad je Država postavljena na Ostalo, možete koristiti
ovu funkciju.
✎✎
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo kad je funkcija
Način sata postavljena na Automatski.
¦¦ Korištenje funkcije samoisključivanja
■■ Samoisklj. t : Automatski isključuje televizor
nakon unaprijed postavljenog vremenskog perioda. (30, 60,
90, 120, 150 i 180 minuta).
✎✎ Za poništavanje funkcije Samoisklj. odaberite
Vrsta
zvuka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
Isključeno.
Dual f-g
Zadano
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Automatska
promjena
Dual f
Automatska
promjena
Dual f
¦¦ Postavljanje brojača vremena za uključivanje / isključivanje
■■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Mogu se postaviti tri različite
postavke funkcije uključivanja i isključivanja. Najprije trebate
postaviti sat.
Timer 1
Vrijeme uključivanja
▲
▼
✎✎Ako je stereo signal slab i dođe do automatskog
Vrijeme isključivanja
✎✎Aktivira se samo za signal stereo zvuka.
✎✎Dostupno samo kada je izvor Ulaz postavljen na TV.
Glasnoća
prebacivanja, prebacite se na mono.
00
Zaustavi
00
Zaustavi
Izvor
10
Ponovi
Jednom
00
00
Antena
TV
Ned
Kanal
ATV
Pon
Uto
Sri
1
Čet
Pet
Sub
L Pomak U Podesi E Ulaz R Povratak
Izbornik postavljanja
¦¦ Postavljanje vremena
Trajanje
■■ Sat: Postavljenje sata radi korištenja različitih funkcija
mjerača vremena koje televizor nudi.
OO Trenutno vrijeme pojavit će se kad pritisnete gumb
INFO.
✎✎ Ako odvojite kabel za napajanje, morat ćete ponovno
podesiti sat.
Način sata (Automatski / Ručni)
Ovisno o odašiljaču i signalu, automatski postavljeno
vrijeme možda neće biti točno. U tom slučaju, ručno
postavite točno vrijeme.
✎✎
✎✎ Za automatsko postavljanje točnog vremena antena
mora biti priključena.
Vrijeme uključivanja / Vrijeme isključivanja: Postavite sat,
minutu te uključivanje / isključivanje. (Za uključivanje mjerača
vremena prema odabranoj postavki pritisnite Aktiviraj.)
Glasnoća: Odaberite željenu jačinu zvuka.
Izvor: Odaberite sadržaj s TV ili USB koji želite reproducirati
nakon automatskog uključivanja televizora. (USB možete
odabrati samo kada je USB uređaj priključen na televizor)
Antena (kada je postavka Izvor postavljena na TV):
Odaberite ATV ili DTV.
Kanal (kada je postavka Izvor postavljena na TV):
Odaberite željeni kanal.
Sadržaj (kada je postavka Izvor postavljena na USB):
Na USB uređaju odaberite mapu koja sadrži datoteke s
glazbom i fotografijama koje će se reproducirati prilikom
automatskog uključivanja televizora.
Ako na USB uređaju nema datoteke s glazbom
ili mapa s glazbenom datotekom nije odabrana,
funkcija Timer neće ispravno raditi.
✎✎
✎✎ Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna datoteka s
fotografijom, prikaz slajdova neće se reproducirati.
Podešen. sat: Ručno podesite Dan, Mjesec, Godina, Sat
i Min.
Dostupno samo kada je Način sata postavljen na
Ručni.
✎✎
20
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 20
2010-03-06 오전 4:42:32
odabrati.
posebna mapa. Prilikom korištenja nekoliko USB
uređaja iste vrste, provjerite imaju li mape dodijeljene
svakom USB uređaju različite nazive.
Ponovi: Odaberite Jednom, Svakodn., Pon.~Pet.,
Pon.~Sub., Sub.~Ned. ili Ručno kako vam najbolje
odgovara. Ako odaberete Ručni, možete odabrati dan na
koji želite aktivirati vremenski programator.
Oznaka c označava da je dan odabran.
✎✎
✎✎Automatsko isključivanje (dostupno samo kada je televizor
uključen preko funkcije mjerača vremena): Televizor se
automatski isključuje nakon što ga ne koristite 3 sata kako
bi se spriječilo pregrijavanje.
¦¦ Zaključavanje programa
Sigurnost
✎✎Zasloni za unos PIN broja pojavljuju se prije zaslona za
postavljanje.
✎✎Unesite četveroznamenkasti PIN, zadani PIN je “0-0-0-0”.
PIN promijenite pomoću opcije Promjena PIN-a.
■■ Zabrana djeci (Isključeno / Uključeno): Zaključavanje
kanala u opciji Upravlj. kanalima radi sprečavanja
neprikladnih korisnika, primjerice djece, u gledanju
neprikladnih programa.
✎✎ Dostupno samo kada je signal Ulaz postavljen na TV.
■■ Roditeljski nadzor: (ovisno o državi): Sprečava neovlaštene
korisnike, primjerice djecu, u gledanju neprikladnih
programa putem 4-znamenkastog PIN koda. Ako je
odabrani kanal zaključan, prikazuje se simbol “\”.
Dopusti sve: Otključavanje svih kanala, bez obzira na
kategoriju.
■■ Promjena PIN-a: Promjena osobnog ID broja potrebnog za
postavljanje televizora.
✎✎ Ako zaboravite PIN, pritišćite gumbe na daljinskom
upravljaču sljedećim redoslijedom, čime ćete vratiti
PIN na "0-0-0-0": POWER (Isključeno) → MUTE → 8
→ 2 → 4 → POWER (Uključeno).
Jezik
■■ Jezik izbornika: Postavljanje jezika izbornika.
■■ Jezik teleteksta: Postavite željeni jezik teleteksta.
✎✎ Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani
jezik nije dostupan prilikom emitiranja.
Osnovne funkcije
✎✎ Svakom USB uređaju koji koristite dodjeljuje se
¦¦ Ostale značajke
03
✎✎ Ako je naziv mape predugačak, mapa se ne može
■■ Preference (Primarni audio jezik /
Sekundarni audio jezik / Primarni jezik titla /
Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta /
Sekundarni jezik teleteksta): Odaberite jezik koji će biti
zadan nakon odabira kanala.
Podnaslov
Koristite ovaj izbornik za postavljanje načina
rada Podnaslov.
SUBT.
■■ Podnaslov (Isključeno / Uključeno):
Uključivanje i isključivanje podnaslova.
■■ Način rada (Normalan / Osobe
ošt. Sluha): Postavljanje načina rada
podnaslova.
■■ Jezik titlova: Postavljanje jezika podnaslova.
✎✎ Ako emisija koju gledate ne podržava funkciju
Osobe ošt. Sluha, automatski će se aktivirati
postavka Normalan čak i ako je odabran način
Osobe ošt. Sluha.
✎✎ Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani
jezik nije dostupan prilikom emitiranja.
Digitalni tekst (Onemogući / Omogućavanje)
(samo UK)
Ako se emisija emitira s digitalnim tekstom, ova je značajka
omogućena.
Mreža (Vrsta mreže / Postavljanje mreže /
Testiranje mreže / SWL(Samsung Wireless Link) /
SWL connect)
Dodatne pojedinosti o postavljanju opcija potražite u uputama
"Povezivanje s mrežom" (str. 25).
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 21
21
2010-03-06 오전 4:42:33
Osnovne funkcije
Općenito
Bežični daljinski upravljač
■■ Način igranja (Isključeno / Uključeno): Kada priključujete
uređaj na igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™
užitak u igranju možete pojačati odabirom načina za igranje.
Uključite ili isključite bežični daljinski upravljač kako biste odobrili
upravljanje pomoću bežičnog daljinskog upravljača.
✎✎NAPOMENA
¦¦ Slika u slici (PIP)
xx Mjere opreza i ograničenja za način igranja
–– Za isključivanje igraće konzole i priključivanje nekog
drugog vanjskog uređaja postavite Način igranja na
Isključeno u izborniku postavljanja.
–– Ako se u načinu rada Način igranja prikazuje izbornik
televizora, slika na zaslonu blago će podrhtavati.
xx Način igranja dostupan je kad je izvor ulaza postavljen
na TV ili PC.
xx Nakon povezivanja igraće konzole postavite
Način igranja na Uključeno kako biste izbjegli lošu
kvalitetu slike. Na žalost, možda će doći so smanjivanja
kvalitete slike.
xx Ako je Način igranja Uključeno:
–– Način rada Slika postavljen je na Standardan, a način
rada Zvuk postavljen je na Film.
–– Equilizer nije dostupan.
■■ BD Wise (Isključeno / Uključeno): Pruža optimalnu
kvalitetu slike za SAMSUNG DVD, Blu-ray uređaje i kućna
kina koji podržavaju BD Wise. Kada je funkcija BD Wise
postavljena na Uključeno, način prikaza slike automatski se
mijenja u optimalnu rezoluciju.
✎✎ Dostupno prilikom povezivanja uređaja tvrtke
Samsung koji podržavaju BD Wise preko HDMI
kabela.
■■ Prozirnost izb. (Svijetlo / Tamno): Postavite prozirnost
izbornika.
■■ Melodija (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki):
Postavljeno tako da se čuje melodija prilikom uključivanja ili
isključivanja uređaja.
PIP t
Istovremeno možete gledati sadržaj s prijemnika televizora i
jednog vanjskog video izvora. PIP (Picture-in-Picture) ne radi u
istom načinu rada.
✎✎NAPOMENA
xx Za zvuk funkcije slike u slici pogledajte upute u izborniku
Odabir zvuka.
xx Ako isključite televizor za vrijeme gledanja u načinu rada
PIP, prozor PIP nestaje.
xx Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP (Slika
u slici) postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon
koristite za pregled igre ili za karaoke.
xx Kada je aktivirana Internet@TV, funkcija PIP ne može
se koristiti.
xx Postavke za PIP
Glavna slika
Komponenta, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC
Podslika
TV
■■ PIP (Isključeno / Uključeno): Uključuje ili isključuje funkciju
PIP.
■■ Kanal: Odabir kanala za podzaslon.
■■ Vel. (Õ / Ã): Odabir veličine podslike.
■■ Pozicija (à / – / — / œ): Odabir položaja podslike.
■■ Odabir zvuka (Glavni / Slik.u slici): Možete odabrati željeni
zvuk (Glavni / Slik.u slici) u način rada PIP.
Uobičajeno sučelje
■■ CI izbornik: Ovim putem korisnik može birati s izbornika
CAM uređaja. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC
kartice.
■■ Informacije aplikacije: Prikaz informacija o CAM uređaju
umetnutom u CI utor te o kartici "CI ili CI+ CARD" umetnutoj
u CAM uređaj. CAM možete instalirati u bilo kojem trenutku,
bez obzira je li televizor uključen ili isključen.
1. Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili putem
telefona.
2. Čvrsto umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u CAM uređaj u
smjeru strelice.
3. CAM uređaj s karticom "CI ili CI+ CARD" umetnite u
uobičajeno sučelje u smjeru strelice, tako da bude paralelan
s utorom.
4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.
22
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 22
2010-03-06 오전 4:42:35
Izbornik podrške
✎✎Samodijagnostika može potrajati nekoliko sekundi, što
predstavlja normalan rad televizora.
■■ Testiranje slike (Da / Ne): Koristi se za rješavanje problema
sa slikom.
■■ Testiranje zvuka (Da / Ne): Koristi ugrađenu melodiju za
provjeru problema sa zvukom.
✎✎ Ako ne čujete zvuk iz zvučnika televizora, prije
testiranja zvuka provjerite je li opcija
Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev. u
izborniku Zvuk.
✎✎ Melodija će se prilikom testiranja čuti čak i ako je
Odabir zvučnika postavljen na Vanjski zvučnik ili je
zvuk isključen pritiskom na gumb MUTE.
■■ Informacije o signalu: (samo digitalni kanali) HDTV kanali
imaju savršenu kvalitetu prijema ili ih uopće ne možete
primati. Podesite antenu kako biste pojačali snagu signala.
■■ Rješavanje problema: Ako ima problema na televizoru,
dodatne podatke potražite o ovom opisu.
✎✎ Ne možete li primijeniti nijedan od ovih savjeta za
rješavanje problema, obratite se centru za korisničku
podršku tvrtke Samsung.
■■ Online: Ažuriranje softvera pomoću Interneta.
✎✎ Najprije konfigurirajte mrežu. Pojedinosti o upotrebi
postavljanja mreže potražite u uputama "Povezivanje
s mrežom".
✎✎ Ako internetska veza ne radi ispravno, možda
je došlo do prekida veze. Ponovno pokrenite
preuzimanje. Ako problem nije riješen, preuzmite
pomoću USB uređaja i izvršite nadogradnju.
■■ Putem kanala: Nadogradnja softvera putem emitiranog
signala.
✎✎ Ako je odabrana ova funkcija tijekom prijenosa
Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera može se izvršiti putem emitiranog
signala, mrežne veze ili preuzimanjem najnovijih programskih
datoteka s web-stranice "www.samsung.com" na USB
memorijski uređaj.
Trenutna verzija je trenutno instalirani softver na televizoru.
✎✎Softver se prikazuje kao "Godina/Mjesec/Dan_Verzija".
Nadogradnja softvera
Trenutna verzija
■■ Putem USB kartice:
Stražnja ploča televizora
U televizor umetnite
USB uređaj na kojem
se nalazi nadogradnja
programskih datoteka
ili
koju ste preuzeli s webmjesta "www.samsung.
(HDD)
com". Nemojte prekinuti
USB uređaj
napajanje ili isključiti USB
uređaj prije dovršetka
nadogradnje. Nakon dovršetka nadogradnje programskih
datoteka televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti.
Nakon nadogradnje softvera postavke za video i audio
vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. Preporučuje
se zapisivanje već postojećih postavki kako biste ih lakše
ponovo postavili nakon nadogradnje.
Osnovne funkcije
Samodijagnoza
03
Instaliranje najnovije verzije
2010/01/18_000001
Putem USB kartice
►
softvera, izvršava se automatsko pretraživanje i
preuzimanje.
✎✎ Vrijeme koje je potrebno za preuzimanje softvera ovisi
o statusu signala.
■■ Nadogr. u stanju pripravn.: U odabrano vrijeme
automatski se izvršava ručno ažuriranje. Budući da je
napajanje jedinice uključeno interno, zaslon LED uređaja
mogao bi se nakratko uključiti. Ovo može trajati i više od sat
vremena, dok se ne dovrši nadogradnje softvera.
■■ Zamjenski softver (sigurnosno kopiranje): Prikazuje verziju
softvera preuzetu Online. Za vrijeme nadogradnje softvera,
kada se nadogradnja prekine na zadnjem koraku, aktivira se
ova funkcija.
Online
Putem kanala
Nadogr. u stanju pripravn.
: 45 min.
Zamjenski softver
2010/01/15_00000
Upute za pov. visoke rez.
Pročitajte ove informacije prije povezivanja vanjskih uređaja s
televizorom.
U Pomak E Ulaz R Povratak
Obratite se tvrtki Samsung
Pročitajte ove informacije kad televizor ne radi pravilno ili želite
nadograditi softver. Možete pronaći informacije o našim centrima
za korisničku podršku i načinu preuzimanja proizvoda i softvera.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 23
23
2010-03-06 오전 4:42:36
Napredne funkcije
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću HDMI/DVI kabela / D-sub kabela
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Načini prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)
Optimalna rezolucija je 1920 X 1080 @ 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(KHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
(MHz)
Sinkronizirani
polaritet
(H / V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31.469
31.469
70.086
70.087
25.175
28.322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35.910
53.783
56.456
75.231
59.950
59.959
74.777
74.857
32.750
81.750
95.750
130.000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
62.795
60.000
47.712
55.935
70.635
75.000
65.290
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
74.934
60.000
60.015
59.887
74.984
60.000
59.954
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
106.500
108.000
85.500
106.500
136.750
162.000
146.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52.500
74.620
70.000
70.000
89.040
128.943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎NAPOMENA
xx Prilikom povezivanja pomoću HDMI/DVI kabela morate koristiti HDMI IN 1(DVI) priključak.
xx Način rada ispreplitanja nije podržan.
xx U slučaju odabira neuobičajenog videoformata uređaj možda neće ispravno raditi.
xx Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. SOG(Sync On Green) nije podržano.
24
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 24
2010-03-06 오전 4:42:39
04
Povezivanje s mrežom
¦¦ Povezivanje s kabelskom mrežom
Televizor možete priključiti na LAN pomoću kabela na tri načina:
yy Televizor možete povezati s LAN mrežom priključivanjem LAN priključka na stražnjoj strani televizora na vanjski modem pomoću
kabela kategorije 5. Pogledajte dijagram ispod.
Napredne funkcije
Televizor možete postaviti tako da Internetu može pristupati putem lokalne mreže (LAN mreže) pomoću kabelske ili bežične veze.
Stražnja ploča televizora
Priključak za modem na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL / kabelska televizija)
Modemski kabel
LAN kabel
yy Televizor možete povezati s LAN mrežom priključivanjem LAN priključka na stražnjoj strani televizora na IP djelitelj koji je priključen
na vanjski modem. Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 5. Pogledajte dijagram ispod.
Priključak LAN mreže na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL / kabelska
televizija)
Modemski kabel
LAN kabel
Stražnja ploča televizora
IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
LAN kabel
yy Ovisno o tome kako je vaša mreža konfigurirana, možda televizor možete povezati s LAN mrežom priključivanjem LAN
priključka na stražnjoj strani televizora izravno u mrežnu utičnicu na zidu pomoću kabela kategorije 5. Pogledajte dijagram ispod.
Napominjemo da je zidna utičnica priključena na modem ili usmjernik na drugom mjestu u kući.
Stražnja ploča televizora
Priključak za modem na zidu
LAN kabel
Ako imate dinamičku mrežu, morate koristiti ADSL modem ili usmjernik koji podržava protokol Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP). Modemi i usmjernici koji podržavaju DHCP automatski dohvaćaju vrijednosti za IP adresu, masku podmreže,
pristupnik i DNS poslužitelj koje su televizoru potrebne za pristup Internetu, tako da ih ne morate ručno unositi. Većina kućnih
mreža su dinamičke mreže.
Za neke je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za mrežu potrebna statična IP adresa, morate ručno unijeti vrijednosti za
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS poslužitelj na zaslonu za postavljanje kabelske mreže prilikom postavljanja mrežne
veze. Vrijednosti za IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS poslužitelj zatražite od davatelja internetski usluga (ISP). Ako
imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete dobiti putem svog računala.
Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi
koji podržavaju DHCP omogućavaju i korištenje statičnih IP adresa.
✎✎
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 25
25
2010-03-06 오전 4:42:43
Napredne funkcije
Postavljanje mreže (Automatski)
Postavljanje mreže (Ručni)
Koristite automatski Postavljanje mreže prilikom priključivanja
televizora na mrežu koja podržava DHCP. Kako biste automatski
postavili kabelsku mrežu televizora, slijedite ove korake:
Koristite opciju Ručni za funkciju Postavljanje mreže prilikom
priključivanja televizora na mrežu za koju je potrebna statična IP
adresa.
Automatsko postavljanje
Dohvaćanje vrijednosti za povezivanje s mrežom
1. Priključite televizor na LAN kao što je opisano u prethodnom
odjeljku.
Kako biste dohvatili vrijednosti za povezivanje s mrežom na
većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake:
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže u donjem
desnom dijelu zaslona.
2. Uključite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskom
upravljaču, pomoću gumba ▲ ili ▼ odaberite Postavljanje,
a zatim pritisnite gumb ENTERE.
3. Pomoću gumba ▲ ili ▼ na izborniku Postavljanje
odaberite mrežu, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Prikazat će se zaslon mreže.
Mreža
Vrsta mreže
: Kabelska TV ►
Postavljanje mreže
: Isključeno
SWL povezivanje
U Pomak E Ulaz R Povratak
4. Na zaslonu Mreža odaberite Vrsta mreže.
5. Postavite Vrsta mreže na Kabelska TV.
6. Odaberite Postavljanje mreže. Prikazat će se zaslon
Postavljanje mreže.
Postavljanje mreže
Postavlj.Internet protokola
: Automatski
IP adresa
:
Maska podmreže
:
Pristupnik
:
DNS
: Automatski
DNS poslužitelj
:
3. U dijaloškom okviru koji će se prikazati pritisnite karticu
Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti. Prikazat će
se vrijednosti za povezivanje s mrežom.
Ručno postavljanje
Kako biste ručno postavili kabelsku mrežu televizora, slijedite
ove korake:
1. Slijedite korake od 1 do 6 u postupku "Automatsko
postavljanje".
Testiranje mreže
SWL(Samsung Wireless Link)
2. Na skočnom izborniku koji će se prikazati pritisnite Stanje.
►
2. Postavite Postavlj.internet protokola na Ručni.
3. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ▼ za prijelaz do
prvog polja unosa.
4. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska podmreže,
Pristupnik i DNS poslužitelj. Pomoću numeričkih gumba
na daljinskom upravljaču unesite brojeve, a pomoću gumba
sa strelicama krećite se od jednog do drugog polja za unos.
5. Kada završite, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
RETURN.
6. Odaberite Testiranje mreže kako biste provjerili mogućnost
povezivanja s Internetom.
U Pomak E Ulaz R Povratak
7. Postavite Postavlj.internet protokola na Automatski.
8. Funkcija Automatski automatski dohvaća i unosi potrebne
internetske vrijednosti.
9
Kada završite, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
RETURN.
10. Odaberite Testiranje mreže kako biste provjerili mogućnost
povezivanja s Internetom.
11. Ako funkcija Mreža nije dohvatila vrijednosti za povezivanje
s mrežom, potražite upute za Ručni.
26
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 26
2010-03-06 오전 4:42:45
04
¦¦ Povezivanje s bežičnom mrežom
✎✎ Za korištenje funkcije SWL(Samsung Wireless Link) morate se priključiti na ulaz USB 1 (HDD).
Stražnja ploča televizora
Priključak LAN mreže
na zidu
Bežični IP razdjelnik
(pristupna točka s DHCP
poslužiteljem)
Napredne funkcije
Kako biste bežično povezali televizor s mrežom, potreban vam je bežični usmjernik ili modem te adapter tvrtke Samsung za bežičnu
LAN mrežu (WIS09ABGN) koji se priključuje na USB priključak na stražnjoj strani ili bočnoj ploči televizora. Pogledajte ilustraciju ispod.
ili
(HDD)
LAN kabel
Adapter tvrtke Samsung
za bežičnu LAN mrežu
Adapter tvrtke Samsung za bežični LAN prodaje se zasebno i nude ga odabrani distributeri, web-mjesta za internetsku prodaju i
stranica Samsungparts.com. Adapter tvrtke Samsung za bežični LAN podržava standarde IEEE 802.11A/B/G te N komunikacijske
protokole. Samsung preporučuje IEEE 802.11N. Prilikom reprodukcije videozapisa putem IEEE 802.11B/G veze, videozapis se možda
neće reproducirati glatko.
✎✎NAPOMENA
xx Za korištenje bežične mreže morate koristiti “adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu“ (WIS09ABGN).
xx Adapter tvrtke Samsung za bežični LAN prodaje se zasebno. Adapter za bežični LAN WIS09ABGN nude odabrani
distributeri, web-mjesta za internetsku prodaju i stranica Samsungparts.com.
xx Za korištenje bežične mreže televizor se mora povezati s bežičnim IP razdjelnikom. Ako bežični IP razdjelnik podržava DHCP,
televizor može koristiti DHCP ili statičnu IP adresu za povezivanje s bežičnom mrežom.
xx Za bežični IP razdjelnik odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako kanal koji je dodijeljen bežičnom IP razdjelniku koristi
neki drugi uređaj koji se nalazi u blizini, doći će do smetnji, a komunikacija neće uspjeti.
xx Primjena bilo kojeg sigurnosnog sustava osim onih navedenih u nastavku neće funkcionirati s televizorom.
xx Ako je odabran način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a vrsta šifriranja za pristupnu točku postavljena je
na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), televizori tvrtke Samsung ne podržavaju vezu u skladu s novim specifikacijama
certifikata za Wi-Fi.
xx Ako vaša pristupna točka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu se možete povezati preko načina PBC (Push
Button Configuration) ili PIN broja (Personal Indentification Number). WPS automatski konfigurira SSID i WPA ključeve u bilo
kojem načinu rada.
xx Ako usmjernik, modem ili uređaj nije certificiran, možda se neće moći povezati s televizorom pomoću "adaptera tvrtke
Samsung za bežičnu LAN mrežu".
xx Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na šest načina.
––
––
––
––
––
––
Automatsko konfiguriranje tvrtke Samsung
PBC (WPS)
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije automatskog traženja mreže)
Ručno postavljanje
SWL(Samsung Wireless Link)
Namjenski
xx Svi adapteri tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu moraju se priključiti izravno u USB priključak na televizoru. USB HUB
uređaji nisu podržani.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 27
27
2010-03-06 오전 4:42:46
Napredne funkcije
Pažnja
Slika na nekim kanalima može biti oštećena ili se mogu prikazivati smetnje kada je televizor priključen na adapter tvrtke Samsung za
bežični LAN. U tom slučaju uspostavite vezu na jedan od sljedećih načina:
Način 1
Priključivanje pomoću USB adaptera
Način 2
Priključivanje putem produžnog kabela
ili
Postavljanje mreže (Automatsko
konfiguriranje tvrtke Samsung)
Ta je funkcija dostupna na pristupnim točkama koje podržavaju
automatsko konfiguriranje. Ako ga pristupna točka ne podržava,
možete se povezati pomoću načina PBC (WPS), automatskog
traženja ili ručno.
✎✎Ta je funkcija dostupna samo ako je funkcija
SWL(Samsung Wireless Link) postavljena na Isključeno.
✎✎Provjerite koja oprema podržava automatsko konfiguriranje
tvrtke Samsung na web-stranici www.samsung.com.
Postavljanje pomoću automatske konfiguracije tvrtke Samsung
1. Smjestite pristupnu točku i televizor jedno pored drugoga i
uključite ih.
✎✎ Budući da se trajanje pokretanja aplikacija razlikuje,
možda ćete morati pričekati približno 2 minute.
✎✎ Ako je LAN kabel priključen u WAN priključak
pristupne točke tijekom automatskog konfiguriranja
tvrtke Samsung, moći ćete dovršiti postupak
testiranja internetske veze. Ako nije priključen,
automatsko konfiguriranje tvrtke Samsung provjerit
će samo uređaje koji su povezani s pristupnom
točkom (neće provjeriti Internet).
2. Nakon 2 minute priključite adapter tvrtke Samsung za
bežičnu LAN mrežu u televizor. Kada je adapter tvrtke
Samsung za bežičnu LAN mrežu priključen, prikazuje se
skočni prozor.
3. Čim se veza uspostavi, smjestite pristupnu točku paralelno
s adapterom tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu uz
razmak od najviše 25 cm.
28
4. Pričekajte da se veza automatski uspostavi.
✎✎ Ako povezivanje ne uspije, ponovo postavite
pristupnu točku, a zatim pokušajte ponovno.
✎✎ Ako automatsko konfiguriranje tvrtke Samsung ne
poveže televizor s pristupnom točkom, na zaslonu
se prikazuje skočni prozor s obavijesti o neuspjelom
povezivanju. Ponovo postavite pristupnu točku, a
zatim pokušajte ponovno. Ako povezivanje ponovo
ne uspije, odaberite drugi način postavljanja veze PBC (WPS), automatski ili ručno.
5. Kada se veza uspostavi, postavite djelitelj na željenu
lokaciju.
✎✎ Ako su postavke pristupne točke promijenjene ili
novu pristupnu točku koristite prvi put nakon kupnje,
potrebno je ponovno postavljanje od koraka 1.
Postavljanje mreže (PBC (WPS))
Postavljanje pomoću načina PBC (WPS)
Ako usmjernik ima gumb PBC (WPS), slijedite ove korake:
1. Priključite televizor na LAN kao što je opisano u prethodnom
odjeljku.
2. Uključite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskom
upravljaču, pomoću gumba ▲ ili ▼ odaberite Postavljanje,
a zatim pritisnite gumb ENTERE.
3. Pomoću gumba ▲ ili ▼ na izborniku Postavljanje
odaberite mrežu, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
4. Na zaslonu Mreža odaberite Vrsta mreže.
5. Postavite Vrsta mreže na Bežično.
6. Odaberite Postavlj. mreže. Prikazat će se zaslon
Postavlj. mreže.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 28
2010-03-06 오전 4:42:47
: Nije odabrano►
Postavlj.Internet protokola
: Automatski
IP adresa
:
Maska podmreže
:
Pristupnik
:
DNS
: Automatski
DNS poslužitelj
:
6. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir opcije
Sigurnost ili PIN. Za većinu kućnih mreža odabrat ćete
Sigurnost (za Sigurnosni ključ). Prikazuje se zaslon
Sigurnost.
Postavljanje mreže
Sigurnosni ključ
PBC (WPS) U Pomak E Ulaz R Povratak
7. Pritisnite crveni gumb na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite gumb PBC (WPS) na usmjerniku unutar 2 minute.
Televizor automatski dohvaća sve vrijednosti mrežnih
postavki koje su mu potrebne i povezuje se s mrežom.
9. Kada je mrežna veza postavljena, pritisnite gumb RETURN
kako biste izašli iz zaslona Postavljanje mreže.
Postavljanje mreže (Automatski)
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav kojemu su
potrebni uređaji koji pristupaju mreži radi prenošenja šifriranog
sigurnosnog koda, poznatog pod nazivom pristupni ili sigurnosni
ključ. Sigurnosni ključ temelji se na lozinki, obično riječi ili nizu
slova i brojeva određene duljine koje ste morali unijeti prilikom
postavljanja zaštite za bežičnu mrežu. Ako koristite ovu metodu
postavljanja mrežne veze i imate sigurnosni ključ za bežičnu
mrežu, morate unijeti lozinku tijekom postupka postavljanja.
Automatsko postavljanje
Kako biste bežičnu vezu postavili automatski, slijedite ove
korake:
1. Slijedite korake 1 do 6 u postupku "Postavljanje pomoću
načina PBC (WPS)" (str. 28).
2. Pritisnite gumb ▼ za odabir opcije
Postavlj.internet protokola, a zatim pritisnite gumb
ENTERE. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali
Automatski, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb ▲ za prijelaz do funkcije Odabir mreže,
a zatim pritisnite gumb ENTERE. Funkcija Mreža traži
dostupne bežične mreže. Kada traženje završi, prikazuje se
popis dostupnih mreža.
4. Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir mreže, a
zatim pritisnite gumb ENTERE.
Napredne funkcije
Odabir mreže
5. Ako se prikaže skočni prozor za PIN/zaštitu, prijeđite na
korak 6. Ako se prikaže zaslon za povezivanje s mrežom,
prijeđite na korak 10.
04
Postavljanje mreže
0 unesen
0~9
Broj
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
M.slova
O
P
Q
R
S
T
U
Izbriši
V
W
X
Y
Z
Razmak
n Pomak E Ulaz R Povratak
7. Na zaslonu Sigurnost unesite lozinku za vašu mrežu.
✎✎ Lozinku možete pronaći na jednom od zaslona za
postavljanje koji se koriste za postavljanje usmjernika
ili modema.
8. Kod unosa lozinke slijedite ove opće smjernice:
–– Pritišćite numeričke gumbe na daljinskom upravljaču
kako biste unijeli brojeve.
–– Pomoću gumba sa strelicama na daljinskom upravljaču
krećite se od gumba do gumba na zaslonu
Sigurnosni ključ.
–– Pritisnite crveni gumb za promjenu velikih u mala slova i
obrnuto ili prikaz simbola/znakova.
–– Kako biste unijeli slovo ili simbol, dođite do slova ili
simbola, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
–– Kako biste izbrisali posljednje slovo ili broj koji ste unijeli,
pritisnite zeleni gumb na daljinskom upravljaču.
9. Kada završite, na daljinskom upravljaču pritisnite plavi
gumb. Prikazat će se zaslon za povezivanje s mrežom.
10. Pričekajte da se prikaže poruka s potvrdom povezivanja, a
zatim pritisnite gumb ENTERE. Ponovno će se prikazati
zaslon Postavlj. mreže.
11. Kako biste testirali vezu, pritisnite gumb RETURN za
odabir funkcije Testiranje mreže, a zatim pritisnite gumb
ENTERE.
✎✎ Ako je pristupna točka postavljena na Skriveno
(Nevidljivo), za uspostavljanje veze morate odabrati
Dodaj mrežu te unijeti ispravni Naziv mreže (SSID) i
Sigurnosni ključ.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 29
29
2010-03-06 오전 4:42:48
Napredne funkcije
Postavljanje mreže (Namjen.)
Postavljanje mreže (Ručni)
Na mobilni uređaj možete se povezati bez pristupne točke
putem "adaptera tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu"
pomoću peer to peer mreže.
Ako druge metode ne funkcioniraju, ručno unesite vrijednosti
postavki mreže.
✎✎Ta je funkcija dostupna samo ako je funkcija
SWL(Samsung Wireless Link) postavljena na Isključeno.
Povezivanje s novim namjenskim uređajem
1. Slijedite korake 1 do 6 u postupku "Postavljanje pomoću
načina PBC (WPS)" (str. 28).
Dohvaćanje vrijednosti za povezivanje s mrežom
Kako biste dohvatili vrijednosti za povezivanje s mrežom na
većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake:
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže u donjem
desnom dijelu zaslona.
2. Na skočnom izborniku pritisnite Stanje.
2. Odaberite Odabir mreže. Prikazat će se popis uređaja/
mreža.
3. U dijaloškom okviru koji će se prikazati pritisnite karticu
Podrška.
3. Dok ste na popisu uređaja, pritisnite plavi gumb na
daljinskom upravljaču.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedinosti. Prikazat će
se postavke mreže.
✎✎ Prikazuje se poruka Ad-hoc je izravna Wi-Fi veza s
mobilnim telefonom ili računalom. Funkcionalnost
postojećeg mrežnog sustava možda je
ograničena. Želite li promijeniti mrežnu vezu?
4. Unesite generirani Naziv mreže (SSID) i Sigurnosni ključ u
uređaj s kojim se želite povezati.
Ručno postavljanje
Kako biste ručno unijeli vrijednosti mrežne veze, slijedite ove
korake:
1. Slijedite korake 1 do 6 u postupku "Postavljanje pomoću
načina PBC (WPS)" (str. 28).
1. Slijedite korake 1 do 6 u postupku "Postavljanje pomoću
načina PBC (WPS)" (str. 28).
2. Pritisnite gumb ▼ za odabir opcije
Postavlj.internet protokola, a zatim pritisnite gumb
ENTERE. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali
Ručni, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
2. Odaberite Odabir mreže. Prikazat će se popis uređaja/
mreža.
3. Pritisnite gumb ▼ za prijelaz do prvog polja unosa
(IP adresa).
3. Odaberite željeni uređaj na popisu uređaja.
4. Za unos brojeva koristite numeričke gumbe.
4. Ako je potreban sigurnosni ključ, unesite ga.
5. Kada završite s poljem, pomoću gumba ► prijeđite na
susjedno sljedeće polje. Možete koristiti i druge gumbe sa
strelicama za kretanje gore, dolje i natrag.
Povezivanje s postojećim namjenskim uređajem
✎✎ Ako mreža ne funkcionira normalno, ponovno provjerite
Naziv mreže (SSID) i Sigurnosni ključ. Netočan
Sigurnosni ključ može uzrokovati nepravilan rad.
6. Unesite vrijednosti za IP adresa, Maska podmreže i
Pristupnik.
7. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za prijelaz do opcije DNS.
8. Pritisnite gumb ▼ za prijelaz do prvog polja unosa za DNS.
Unesite brojeve kao iznad.
9. Kada završite, pritisnite gumb ▲ za prijelaz na
Odabir mreže. Odaberite mrežu, a zatim pritisnite gumb
ENTERE.
10. Prijeđite na korak 4 u odjeljku "Automatsko postavljanje"
(str. 29) i slijedite upute od te točke.
30
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 30
2010-03-06 오전 4:42:48
Ako se televizor nije uspio povezati s Internetom
Ova funkcija omogućuje povezivanje uređaja tvrtke Samsung
koji podržava PBC (WPS) s vašim televizorom. Uređaje
možete povezati s televizorom čak i ako djelitelj nije povezan s
televizorom.
Vaš televizor se možda ne može povezati s Internetom jer je
vaš davatelj internetskih usluga trajno registrirao MAC adresu
(jedinstveni broj za identifikaciju) vašeg računala ili modema
i zato svaki put prilikom povezivanja s Internetom provjerava
autentičnost adrese radi sprečavanja neovlaštenog pristupa.
Budući da vaš televizor ima drukčiju MAC adresu, davatelj
internetskih usluga ne može provjeriti autentičnost njegove
MAC adrese i televizor se ne može povezati.
Kako biste riješili taj problem, obratite se davatelju internetskih
usluga s pitanjem o postupcima pri povezivanju uređaja koji
nisu računala (primjerice televizora) s Internetom.
Ako vaš davatelj internetskih usluga za povezivanje s
Internetom zahtijeva ID ili lozinku, vaš se televizor možda
neće moći povezati s Internetom. U tom slučaju morate unijeti
ID i lozinku prilikom povezivanja s Internetom. Povezivanje s
Internetom možda ne uspijeva zbog problema s vatrozidom.
U tom se slučaju obratite davatelju internetskih usluga.
Ako se ne možete povezati s Internetom iako ste slijedili
upute koje ste dobili od davatelja internetskih usluga,
obratite se servisnim centru Samsung Electronics na
1-800-SAMSUNG.
biti povezana s bežičnom mrežom.
✎✎Ako je adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu
priključen na priključak USB 2, mreža možda neće
funkcionirati pravilno. Preporučuje se povezivanje putem
priključka USB 1 (HDD).
✎✎Podržani su samo djelitelji koji koriste pojas frekvencije od
2,4 GHz. Djelitelji koji koriste pojas frekvencije od 5 GHz
nisu podržani.
SWL povezivanje
Uređaj koji podržava PBC (WPS) možete izravno priključiti na
televizor.
✎✎Ta je funkcija dostupna samo ako je funkcija
SWL(Samsung Wireless Link) postavljena na Uključeno.
Napredne funkcije
✎✎Za korištenje značajke Internet@TV pristupna točka mora
04
SWL(Samsung Wireless Link)
Povezivanje veze Samsung Wireless Link
Postupak uspostavljanja veze potražite u sljedećim uputama:
1. Slijedite korake 1 do 5 u postupku "Postavljanje pomoću
načina PBC (WPS)" (str. 28).
2. Odaberite SWL(Samsung Wireless Link) pomoću gumba
▼ i pritisnite gumb ENTERE kako biste je uključili.
3. Odaberite SWL povezivanje pomoću gumba ▼ i pritisnite
gumb ENTERE.
4. Ako se prikaže poruka "Pritisnite gumb PBC na
podržanom uređaju PBC(WPS) za povezivanje unutar
120 sekundi.", pritisnite gumb PBC na uređaju za
povezivanje.
✎✎ Dodatne informacije potražite u priručniku za
postavljanje bežične mreže uređaja koji povezujete.
5. Ako je uređaj pravilno priključen na televizor, nakon
pokretanja prikazat će se okvir s odbrojavanjem, koji će
nakon toga automatski nestati.
✎✎ Ako veza ne uspije, ponovo pokušajte nakon 2
minute.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 31
31
2010-03-06 오전 4:42:49
Napredne funkcije
Media Play
MEDIA.P
Uživajte u snimljenim televizijskim sadržajima,
fotografijama, glazbi i/ili filmovima pohranjenima
na USB uređaju za masovno spremanje (MSC) i/ili
svojem računalu.
Snimljeni televizijski sadržaj
SUM
Prom. Uređaja
Način uređaja E Ulaz R Povratak
¦ Povezivanje USB uređaja
1.
Uključite televizor.
2.
Povežite USB uređaj na kojem se nalaze datoteke sa snimljenim televizijskim
sadržajima, fotografijama, glazbom i/ili filmovima s priključkom USB 1 (HDD) ili USB 2
na bočnoj strani televizora.
3.
Nakon priključivanja USB uređaja pojavljuje se skočni prozor. Tada možete odabrati
Media Play.
Stražnja ploča televizora
ili
(HDD)
USB uređaj
¦ Povezivanje s računalom putem mreže
U načinu rada Media Play putem mrežne veze možete gledati slike, reproducirati glazbu i videozapise pohranjene na računalu.
✎ Ako Media Play koristite putem spremljene datoteke na računalu, preuzmite "PC Share Manager" i korisnički priručnik s webmjesta "www.samsung.com".
PC
Stražnja ploča televizora
LAN
ili
Vanjski modem
(ADSL / VDSL / kabelska TV)
LAN kabel
Adapter tvrtke
Samsung za
bežičnu LAN mrežu
Bežični IP razdjelnik
Modemski kabel
LAN kabel
LAN kabel
LAN kabel
1.
Dodatne informacije o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku "Povezivanje s mrežom". (str. 25).
2.
– Preporučujemo da TV i računalo budu u istoj podmreži. Prva tri dijela adrese podmreže televizora i IP adresa računala trebaju
biti jednaki, a samo zadnji dio (adresu glavnog računala) valja promijeniti. (npr. IP adresa: 123.456.789.**)
Pomoću LAN kabela povežite vanjski modem i računalo na kojem će biti instaliran program Samsung PC Share Manager.
– Televizor možete povezati s računalom izravno, bez povezivanja putem djelitelja (usmjernika).
32
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 32
2010-03-06 오전 4:42:52
04
✎✎Prilikom povezivanja na računalo putem mreže nisu podržane funkcije:
Napredne funkcije
xx Funkcije Pozadinska glazba i Postavka pozadinske glazbe.
xx Sortiranje datoteka prema preferencama u mapama Fotografije, Glazba i Videozapisi.
xx Gumb � (Premotavanje unatrag) ili µ (Premotavanje unaprijed) dok se film reproducira.
✎✎DivX DRM, Multi-audio i umetnuti titlovi nisu podržani.
✎✎Program Samsung PC Share Manager treba biti dopušten u programu vatrozida na računalu.
✎✎Kada način Media Play koristite putem mrežnog povezivanja, prema funkcijama navedenog poslužitelja:
xx Metoda razvrstavanja može se razlikovati.
xx Funkcija pretraživanja scena možda nije podržana.
xx Funkcija Neprekidna reprodukcija, koja nastavlja reprodukciju videozapisa, možda nije podržana.
–– Funkcija Neprekidna reprodukcija ne podržava više korisnika. (Pamti samo točku na kojoj je zadnji korisnik zaustavio
reprodukciju.)
xx Gumb ◄ ili ► možda ne funkcionira, ovisno o sadržaju.
xx Ako prilikom reprodukcije videozapisa putem bežične mreže dođe do prekidanja, preporučujemo uporabu žičane mreže.
✎✎Prilikom reprodukcije nelicenciranih multimedijskih datoteka, uređaj možda neće dobro raditi.
✎✎Popis stvari koje morate znati prije upotrebe opcije Media Play
xx MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
xx Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
xx Neki USB digitalni fotoaparati i audio uređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
xx Media Play podržava samo USB uređaje za masovno spremanje (MSC). MSC je uređaj iz klase uređaja za prijenos masovno
spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su male prijenosne memorije, čitači Flash kartica i USB tvrdi diskovi (USB HUB
uređaji nisu podržani). Uređaje treba priključivati izravno na USB priključak televizora.
xx Prije povezivanja uređaja s televizorom, izvršite sigurnosno kopiranje svojih datoteka kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.
xx USB tvrdi disk priključite na namjenski priključak, priključak USB 1 (HDD).
xx Ne isključujte USB uređaj dok se učitava.
xx Što je veća rezolucije slike, više vremena je potrebno za njen prikaz na zaslonu.
xx Najveća podržana JPEG rezolucija je 15360 X 8640 piksela.
xx Kod nepodržane ili oštećene datoteke pojavit će se poruka "Format datoteke nije podržan"
xx Ako se datoteke sortiraju prema postavki Osnovni prikaz, u svakoj mapi može se prikazati do 1000 datoteka.
xx MP3 datoteke koje sadrže DRM, a preuzete su s web-mjesta koje nije besplatno, ne mogu se reproducirati. Digital Rights
Management (DRM - Upravljanje digitalnim pravima) je tehnologija koja podržava stvaranje sadržaja te distribuciju i
upravljanje sadržajima na integriran i sveobuhvatan način, uključujući zaštitu prava i interesa davatelja sadržaja, sprečavanje
nedopuštenog kopiranja sadržaja te upravljanje naplatama i nagodbama.
xx Ako su priključena više od 2 PTP uređaja, istovremeno se može koristiti samo jedan uređaj.
xx Ako su priključena više od dva MSC uređaja, neki možda neće biti prepoznati. USB uređaj kojem je potrebna jaka struja
(jača od 500 mA ili 5 V), možda neće biti podržan.
xx Ako se prikaže poruka upozorenja o prekomjernom napajanju dok spajate ili koristite USB uređaj, uređaj možda nije
prepoznat ili je pokvaren.
xx Ako se na televizoru ništa nije događalo tijekom razdoblja određenog u Vrijeme aut. zaštite, pokrenut će se čuvar zaslona.
xx Način uštede energije pojedinih pogona tvrdog diska možda će se automatski pokrenuti prilikom povezivanja s televizorom.
xx U slučaju korištenja produžnog USB kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili se datoteke na uređaju neće moći
pročitati.
xx Ako USB uređaj povezan na televizor nije prepoznat, popis datoteka na uređaju je oštećen ili se datoteka na popisu ne
reproducira, povežite USB uređaj s računalu, formatirajte uređaj i provjerite vezu.
xx Ako se datoteka koja je izbrisana iz računala još uvijek očitava pri pokretanju opcije Media Play, koristite funkciju “Isprazni
Koš za smeće” kako biste datoteku trajno izbrisali.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 33
33
2010-03-06 오전 4:42:53
Napredne funkcije
¦¦ Prikaz na zaslonu
Prijeđite do željene datoteku pomoću gumba gore/dolje/desno/lijevo, a zatim pritisnite gumb ENTERE ili � (Pokreni). Datoteka se
reproducira.
✎✎Podržava Prikaži uređaje i Početna na početnoj stranici značajke Media Play.
Informacije:
Možete utvrditi naziv, broj
datoteka i stranica za odabranu
datoteku.
Videozapisi/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 03.avi
Movie 05.avi
Odjeljak s popisom za
razvrstavanje: Prikaz standarda
razvrstavanja.
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
✎✎ Standard razvrstavanja
razlikuje se ovisno o
sadržaju.
1/1 Stranica
SUM
Jan.10.2010
Prom. Uređaja
Odjeljak Popis datoteka:
Možete potvrditi datoteke
i grupe razvrstane prema
kategoriji.
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Odabir
Jan.10.2010
Razvrst. T Alati
Operacijski gumbi
Crveni (Prom. Uređaja): Odabir povezanog uređaja.
B Zeleni (Preference): Postavljanje preferenci datoteka. (nije podržano u postavki Osnovni prikaz)
Žuti (Odabir): Odabir više datoteka s popisa datoteka. Odabrane datoteke označene su simbolom.
Plavi (Razvrst.): Odabir popisa za razvrstavanje.
T Alati: Prikaz izbornika s mogućnostima.
✎✎ Korištenjem gumba � (REW) ili µ (FF), popis datoteka pomičete na sljedeću ili prethodnu stranicu.
Snimljeni televizijski sadržaj
Kako biste koristili funkciju snimanja ili vremenskog pomaka, priključeni USB uređaj mora biti dostupan za snimanje.
Format. uređaja preporučuje se za korištenje priključka USB HDD.
✎✎Tijekom formatiranja uređaja nemojte isključivati uređaj dok je formatiranje u tijeku. Ako formatirate uređaj, sve će se datoteke
izbrisati.
Reprodukcija snimljenog televizijskog sadržaja
1. Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali Snimljeni televizijski
sadržaj, a zatim pritisnite gumb ENTERE u izborniku Media
Play.
Videozapisi / .../ American Chopper
1/8 Stranica
05/2010
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼ za odabir željene datoteke iz popisa
datoteka.
3. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
–– Na vrhu je prikazana odabrana datoteka i njeno vrijeme
reprodukcije.
–– Tijekom reprodukcije snimljenog televizijskog programa
pretraživati možete pomoću gumba ◄ i ►.
34
SUM
Prom. Uređaja
Odabir
Razvrst. T Alati
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 34
2010-03-06 오전 4:42:55
xx Snimljeni videozapisi zaštićeni su pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management - Zaštita digitalnih prava) i ne mogu
se reproducirati na računalu ili drugom televizoru niti na istom televizoru ako je matična ploča televizora promijenjena.
Napredne funkcije
✎✎NAPOMENA
04
Korištenje funkcije Timeshift način t
Ako ste propustili televizijski program emitiran uživo, pomoću ove funkcije možete pogledati njegovu snimku.
Kada je funkcija Timeshift način postavljena na Automatski, televizor će pohraniti kanal koji trenutno gledate radi njegovog
automatskog snimanja.
Kada je funkcija Timeshift način postavljena na Ručni i pritisnete gumb � (Pokreni), televizor će kanal pohraniti od točke od koje
ga želite snimiti.
xx Prijenos podataka odašiljanjem ne može se snimiti.
xx Dostupnost funkcija snimanja i Timeshift način može se razlikovati ovisno o kvaliteti slike i količini praznog prostora na
pogonu tvrdog diska.
xx Pritisnete li gumb ▲ ili ▼, možete gledati kanal koji se trenutno emitira ili započeti s gledanjem snimljenog sadržaja od
njegove početne točke.
xx Funkcija Timeshift način radi najviše 90 minuta.
xx Nakon što je funkcija Timeshift način aktivna maksimalno vrijeme, informacije o vremenu postavljaju se na “00:00:00”.
Imajte na umu da će televizor automatski nastaviti reprodukciju ako ste pauzirali snimanje.
xx Ako je dostignuto ograničenje od 5 % praznog prostora memorije na USB uređaju za pohranu, trenutni postupak snimanja
će se zatvoriti.
xx Kada se snimanje istodobno izvodi pomoću funkcije PVR (Personal Video Recorder) (PVR - Osobni digitalni videorekorder) i
uređaja koji podržava značajku HDMI-CEC, prednost ima snimanje pomoću funkcije PVR.
xx Za vrijeme reprodukcije ili aktivne funkcije Timeshift način, slika se prikazuje u skladu s postavkama zaslona televizora.
xx Ako promijenite izvor ulaznog signala za vrijeme snimanja, zaslon će biti prazan dok se promjena ne dovrši.
xx Aplikacija koja ne podržava snimanje ni funkciju Timeshift način automatski će se zatvoriti ako je pokušate koristiti kada je
jedna od tih funkcija aktivna.
xx Ispred prozora aplikacije može se pojaviti poruka da je snimanje ili funkcija Timeshift način zatvorena.
xx Funkcija Timeshift način nije podržana za radio kanale.
xx Funkcije snimanja i Timeshift način onemogućene su za kanale zaključane pomoću funkcije Zabrana djeci.
xx Ako USB uređaj nije prošao Test izvedbe uređaja, USB uređaj mora ponovno proći kroz funkcije Format. uređaja i
Test izvedbe uređaja prije snimanja pomoću funkcija Vodič ili Upravlj. kanalima.
xx Funkcije snimanja i Timeshift način mogu se koristiti samo s USB uređajem za pohranu koji je dovršio Test izvedbe
uređaja.
xx Ako pokušate koristiti funkciju snimanja ili Timeshift način s uređajem koji nije proveo Test izvedbe uređaja, funkcija se
neće pokrenuti.
xx Ako pritisnete gumb � (REC) na daljinskom upravljaču kada je prikazan zaslon Upravlj. kanalima ili snimate pomoću
funkcije Timer- snimanje, televizor može započeti sa snimanjem jednu ili dvije sekunde kasnije nego što ste planirali zbog
vremena koje je potrebno za obradu naredbe.
xx Ako je USB uređaj namijenjen snimanju priključen, postojeće datoteke funkcija snimanja ili Timeshift način koje nisu
pravilno snimljene automatski će se izbrisati.
xx Ako za vrijeme snimanja prebacite na vanjski način unosa, snimanje će se nastaviti, no gumb � (REC) bit će onemogućen.
xx Ako je bilo koja funkcija koja isključuje televizor (Samoisklj., Timer- isključivanje itd.) postavljena na vrijeme koje bi moglo
izazvati problem sa snimanjem, televizor će se isključiti kada se snimanje dovrši.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 35
35
2010-03-06 오전 4:42:56
Napredne funkcije
Videozapisi
Reprodukcija vidozapisa
1. Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali Videozapisi, a zatim pritisnite gumb ENTERE u izborniku Media Play.
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼ za odabir željene datoteke iz popisa datoteka.
3. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
–– Na vrhu je prikazana odabrana datoteka i njeno vrijeme reprodukcije.
–– Ako informacija o trajanju videozapisa nije poznata, ne prikazuje se vrijeme reprodukcije i indikator napredovanja.
–– Tijekom reprodukcije videozapisa pretraživati možete pomoću gumba ◄ i ►.
✎✎Ovaj način rada omogućava uživanje u isječcima iz igre, ali ne i
igranje.
yy Podržani formati titlova
00:04:03 / 00:07:38
Ime
Ekstenzija datoteke
Format
MPEG-4 vremenski
određen tekst
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
određen unesenim
nizom znakova
SubViewer
.sub
određen unesenim
nizom znakova
.sub ili .txt
određen unesenim
nizom znakova
Micro DVD
1/1
Movie 01.avi
E Prikaz scena L Skok T Alati R Povratak
SUM
yy Podržani video formati
Ekstenzija
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
Format
AVI
MKV
ASF
ASF
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
36
PS
TS
Video kodek
Rezolucija
Brzina
okvira (fps)
Brzina prijenosa
podataka (Mb/s)
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 x 600
6 ~ 30
8
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 x 600
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
XVID
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Audio kodek
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS Core
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM / AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 36
2010-03-06 오전 4:42:57
04
Druga ograničenja
Napredne funkcije
✎✎ NAPOMENA
xx Postoje li poteškoće sa sadržajem kodeka, kodek neće biti podržan.
xx Ako su podaci za Format netočni i postoji pogreška u datoteci, Format se neće ispravno reproducirati.
xx Zvuk i video možda neće raditi ako sadržaj ima standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih
vrijednosti sličica/sekundi navedenih u tablici iznad.
xx Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija traženja (preskakanja) nije podržana.
Video dekoder
• Podržava do H.264, razine 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu
podržani.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Manje od 1280 x 720: maks. 60 okvira
–– Više od 1280 x 720: maks. 30 okvira
• Preko GMC 2 nije podržano.
• H.263 nije podržano.
• Podržan je samo Samsung Techwin MJPEG.
Dekoder audiozapisa
• Podržava do WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO ne podržava višekanalni audiozapis s više od 2 kanala ili
audiozapis bez gubitka.
• WMA brzina uzorkovanja od 22050 Hz mono signala nije podržana.
Neprekidna reprodukcija filmske datoteke (nastavak reprodukcije)
Ako zatvorie funkciju reprodukcije snimljenog TV sadržaja ili videozapisa, raprodukcija sadržaja može se nastaviti od mjesta na kojemu
je zaustavljena.
✎✎Ako tijekom reprodukcije datoteke pritisnete gumb ENTERE (Prikaz scena), scenu ćete moći pretražiti u pet željenih
poglavlja.
1. Pomoću gumba ◄ ili ► u odjeljku s popisom datoteka odaberite
datoteku s filmom koji želite neprekidno reproducirati.
2. Pritisnite gumb � (Pokreni) / ENTERE.
3. Pritiskom na plavi gumb odaberite Kon.rep. (nastavak reprodukcije).
Film će nastaviti s prikazivanjem tamo gdje je zaustavljena
reprodukcija.
Kod nastavka reprodukcije dostupan je gumb plave boje.
Ako funkciju Podsj. na kont.repr.filma postavite na
Uključeno u izborniku Postavke pojavit će se skočna poruka
kada nastavite reprodukciju filmske datoteke.
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
✎✎
✎✎
Kon.rep.
Nastavlja s reprodukcijom od posljednje
pregledane scene.
SUM
Kon.rep. E Prikaz scena L Skok T Alati R Povratak
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 37
37
2010-03-06 오전 4:42:58
Napredne funkcije
Glazba
Reprodukcija glazbe
1. Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali Glazba, a zatim pritisnite
gumb ENTERE u izborniku Media Play.
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼ za odabir željene datoteke iz popisa
datoteka.
3. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
–– Tijekom reprodukcije glazbe pretraživati možete pomoću gumba
◄ i ►.
–– Gumbi � (Premotavanje unatrag) i µ (Premotavanje unaprijed)
ne mogu se koristiti tijekom reprodukcije.
✎✎Prikazuje samo datoteke s ekstenzijom MP3 ili PCM. Datoteke s drugim
ekstenzijama se ne prikazuju, čak i ako su spremljene na istom USB
uređaju.
Playlist
I Love You
Jhon
I Love you
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
No Singer
3/15
Music 1
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
01:10 / 04:02
Music 4
No Singer
Music 5
No Singer
E Pauza L Skok T Alati R Povratak
SUM
✎✎Ako je prilikom reprodukcije MP3 datoteka zvuk neobičan, podesite Equalizer u izborniku Zvuk. (MP3 datoteka s previše
modulacije može uzrokovati probleme u zvuku.)
Možete stvoriti Moj pop. sklad. tako da odaberete željene glazbene datoteke i zatim reproducirati Moj pop. sklad.
Fotografije
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
1. Pritisnite gumb ◄ ili ► kako biste odabrali Foto, a zatim pritisnite
gumb ENTERE u izborniku Media Play.
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼ za odabir željene datoteke iz popisa
datoteka.
3. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
–– Tijekom prikaza popisa fotografija pritisnite gumb � (Pokreni) /
ENTERE na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli prikaz
slajdova.
–– U prikazu slajdova koristit će se sve datoteke koje se nalaze na
popisu datoteka.
–– Datoteke se u prikazu slajdova prikazuju redom, počevši od
trenutačno prikazane datoteke.
Normalan
SUM
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
3/15
E Pauza L Prethodna/Sljedeći T Alati R Povratak
✎✎Glazbene datoteke mogu se automatski reproducirati tijekom prikaza
prezentacije ako je Pozadinska glazba postavljena na Uključeno.
✎✎Način BGM ne može se promijeniti prije dovršetka učitavanja
pozadinske glazbe.
38
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 38
2010-03-06 오전 4:43:00
04
¦¦ Reprodukcija nekoliko datoteka
1. Pritisnite žuti gumb kako biste odabrali željenu datoteku s popisa
datoteka.
Videozapisi
2. Ponovite gornji postupak za odabir više datoteka.
2 dat. su izab.
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
✎✎ NAPOMENA
Movie 02.avi
Jan.10.2010
xx Ponovno pritisnite žuti gumb ako želite poništiti odabir.
xx Za poništavanje odabira svih datoteka pritisnite gumb
3. Pritisnite gumb TOOLS i odaberite Reprod. odabr. sadrž..
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
datoteka.
TOOLS i odaberite Poništi odabir za sve.
Jan.10.2010
Movie 03.avi
xx Oznaka (c) prikazuje se s lijeve strane odabranih
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
1/1Stranica
Napredne funkcije
Reprodukcija odabranih snimljenih televizijskih/video/glazbenih/foto datoteka
Jan.10.2010
Prom. Uređaja
Odabir
Razvrst. T Alati
Reprodukcija grupe snimljenih televizijskih/video/glazbenih/foto datoteka
1. U prikazu popisa datoteka prijeđite do bilo koje datoteke koja se nalazi u željenoj grupi.
2. Pritisnite gumb TOOLS i odaberite Reprod. trenutne grupe.
¦¦ Dodatne funkcije postavke Media Play
Razvrstavanje popisa datoteka
Za razvrstavanje datoteka pritisnite plavi gumb.
Kategorija
Postupci
Snimljeni televizijski
Videozapisi Glazba Fotografije
sadržaj
Osnovni prikaz
Prikazuje cijelu mapu. Možete pregledati sliku odabirom mape.
>
>
>
Naslov
Nazive datoteka sortira prema simbolu/broju/abecedi ili u posebnom
redoslijedu.
>
>
>
>
Preference
Sortira i prikazuje datoteke prema preferencama. Preference datoteka mogu
se izmijeniti pomoću zelenog gumba u odjeljku s popisom datoteka.
>
>
>
>
Najnoviji datum
Sortira i prikazuje datoteke prema najnovijem datumu.
>
>
>
Najstariji datum
Sortira i prikazuje datoteke prema najstarijem datumu.
>
>
>
Izvođač
Glazbene datoteke sortira prema izvođaču abecednim redom.
>
Album
Glazbene datoteke sortira prema albumima abecednim redom.
>
Žanr
Sortira glazbene datoteke prema žanru.
>
Ugođaj
Glazbene datoteke sortira prema ugođaju. Možete izmijeniti informacije o
ugođaju glazbe.
>
Mjesečno
Sortira i prikazuje datoteke s fotografijama prema mjesecu. Sortira samo
prema mjesecu (od siječnja do prosinca) bez obzira na godinu.
>
Kanal
Snimljene datoteke sortira prema nazivu kanala.
>
>
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 39
39
2010-03-06 오전 4:43:02
Napredne funkcije
Izbornik s mogućnostima reprodukcije snimljenog/video/glazbenog/foto sadržaja
Pritisnite gumb TOOLS tijekom reprodukcije.
Kategorija
Postupci
Snimljeni
televizijski
sadržaj
Videozapisi
>
Naslov
Možete izravno premjestiti drugu datoteku.
>
Način ponavljanja
Snimljeni sadržaj, filmove i glazbene datoteke možete reproducirati više
puta uzastopno.
>
Veličina slike
Veličinu slike možete podešavati prema preferencama.
>
>
Postavljanje slike
Možete podesiti postavke slike. (Str. 15, 16, 17, 18)
>
>
Postavljanje zvuka
Možete podesiti postavku zvuka. (Str. 18, 19, 20)
>
>
Postavke titla
Može reproducirati datoteku videozapisa s podnaslovima. Funkcionira
samo ako podnaslovi imaju isti naziv kao datoteka videozapisa.
>
>
Audio
Možete uživati u videosadržajima na nekom od podržanih jezika. Ova
funkcija omogućena je samo kad se reproduciraju stream datoteke koje
podržavaju više audioformata.
>
>
Možete namjestiti jačinu zvuka audio opisa (str. 19).
>
Audio - opis
>
Glazba
>
>
>
Zaustavi prikaz slajdova / Možete pokrenuti ili zaustaviti prikaz slajdova.
Pokreni prikaz slajdova
Brzina prik. prez.
Fotografije
>
>
Tijekom prikaza slajdova možete odabrati brzinu prikaza.
>
Efekt prikaza prezentacije Možete postaviti razne efekte prikaza slajdova.
>
Pozadinska glazba
Možete postaviti i odabrati pozadinsku glazbu prilikom gledanja prikaza
slajdova.
>
Zoom
Slike prikazane preko cijelog zaslona možete zumirati.
>
Okreni
Slike prikazane preko cijelog zaslona možete rotirati.
>
Pozad poč. stran.
Datoteku možete premjestiti na radnu površinu značajke Media Play.
Informacije
Možete pregledati detaljne informacije o datoteci koja se reproducira.
>
>
>
>
>
Postavke
Upotreba izbornika Postavke
■■ Postavka pozadine: Odaberite prikaz željene pozadine.
■■ Podsj. na kont.repr.filma (Nastavi reprodukciju) (Uključeno / Isključeno): Odaberite za prikaz skočne poruke za neprekinutu
reprodukciju filma.
■■ Dob.reg. šifre za DivX® video na zahtjev: Prikazuje registracijsku šifru ovlaštenu za televizor. Ako se povežete s web-mjestom
DivX i registrirate svoju registracijsku šifru na osobnom računu, možete preuzeti registracijsku datoteku videa na zahtjev. Ako
reproducirate registraciju videa na zahtjev pomoću funkcije Media Play, registracija će se dovršiti.
✎✎ Više informacija o softveru DivX® video na zahtjev potražite na adresi "www.DivX.com".
■■ Dob.deak.šifre za DivX® video na zahtjev: Kad softver DivX® video na zahtjev nije registriran, prikazuje se šifra za deaktivaciju
registracije. Ako pokrenete ovu funkciju kada je DivX® video na zahtjev registriran, trenutna registracija za DivX® video na zahtjev
se deaktivira.
■■ Informacije: Odaberite za prikaz informacija o priključenom uređaju.
40
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 40
2010-03-06 오전 4:43:03
04
Anynet+
Anynet+ je funkcija koja omogućava upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung. Sustav Anynet+ može se koristiti samo s uređajima tvrtke Samsung opremljenim
značajkom Anynet+. Kako biste provjerili je li uređaj tvrtke Samsung opremljen tom značajkom, potražite na njemu logotip Anynet+.
Povezivanje s kućnim kinom
Kućno kino
Stražnja ploča televizora
Anynet+
uređaj 1
Napredne funkcije
Što je Anynet+? t
Anynet+ uređaji
2, 3, 4
Optički kabel
HDMI kabel
HDMI kabel
HDMI kabel
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključke HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ili 4) na televizoru i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+
uređaja.
2. Pomoću HDMI kabela povežite HDMI IN priključak kućnog kina s HDMI OUT priključkom odgovarajućeg Anynet+ uređaja.
✎✎NAPOMENA
xx Optičkim kabelom povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru s digitalnim audio ulazom na kućnom
kinu.
xx Prilikom takvog povezivanja, optički priključak daje samo audiosignal s 2 kanala. Zvuk će se čuti samo iz prednjeg, lijevog i
desnog zvučnika kućnog kina te subwoofera. Ako želite slušati 5.1-kanalni zvuk, priključak
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD uređaju / satelitskom prijemniku (tj. na Anynet uređaju 1 ili 2) povežite izravno s
pojačalom ili kućnim kinom, a ne s televizorom.
xx Povežite samo jedno kućno kino.
xx Možete priključiti Anynet+ uređaj pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.
xx Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili stanju uključeno.
xx Anynet+ podržava do ukupno 12 AV uređaja. Napominjemo da se mogu povezati do 3 uređaja iste vrste.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 41
41
2010-03-06 오전 4:43:04
Napredne funkcije
Anynet+ izbornik
Anynet+ izbornik se mijenja ovisno o vrsti i statusu Anynet+ uređaja priključenih na TV.
Anynet+ izbornik
Gledanje televizije
Popis uređaja
(naziv_uređaja) MENU
Opis
Način rada Anynet+ mijenja se u način televizijskog emitiranja.
Prikazuje popis Anynet+ uređaja.
Prikazuje izbornike povezanih uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD snimač, pojavit će se
izbornik DVD snimača.
(naziv_uređaja) INFO
Prikazuje izbornike reprodukcije povezanih uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD snimač,
pojavit će se izbornik reprodukcije DVD snimača.
Snimanje: (*uređaj za snimanje) Trenutno započinje snimanje pomoću snimača. (Značajka je podržana samo kod uređaja koji
imaju funkciju snimanja.)
Prekid snimanja: (*uređaj za Zaustavlja snimanje.
snimanje)
Prijemnik
Zvuk se reproducira putem prijemnika.
Ako je spojeno više uređaja za snimanje, prikazuju se kao (*uređaj za snimanje), a ako je spojen samo jedan uređaj za snimanje,
prikazuje se kao (*naziv_uređaja).
¦¦ Postavljanje sustava Anynet+
■■ Postavljanje
Anynet+ (HDMI-CEC) (Isključeno / Uključeno): Kako biste mogli koristiti funkciju Anynet+, morate postaviti
Anynet+ (HDMI-CEC) na Uključeno.
Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, deaktiviraju se svi postupci koji se odnose na Anynet+.
✎✎
Automatsko isključ. (Da / Ne): Postavljanje automatskog isključivanja Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora.
✎✎ Za korištenje funkcije Anynet+ aktivni izvor na televizoru treba postaviti na TV.
✎✎ Čak i ako vanjski uređaj snima, može se isključiti.
¦¦ Prebacivanje između Anynet+ uređaja
1. Pojavljuje se popis Anynet+ uređaja povezanih s televizorom.
✎✎ Ako ne možete pronaći željeni uređaj, pritisnite crveni gumb kako biste osvježili popis.
2. Odaberite uređaj i pritisnite gumb ENTERE. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
✎✎ Samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na Uključeno u izborniku Aplikacija pojavljuje se izbornik Popis uređaja.
xx Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Tijekom postupka prebacivanja ne možete odustati od radnje.
xx Ako ste pritiskom na gumb SOURCE odabrali vanjski način unosa, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Provjerite jeste li se
prebacili na Anynet+ uređaj pomoću značajke Popis uređaja.
¦¦ Snimanje
Pomoću uređaja za snimanje tvrtke Samsung možete snimati televizijski program.
1. Odaberite Snimanje.
✎✎ Kada postoj najmanje tri uređaja za snimanje
xx Kada je priključeno više uređaja za snimanje, navedeni su na popisu. Odaberite jedan uređaj za snimanje sa značajke
Popis uređaja.
✎✎ Kada se uređaj za snimanje ne prikazuje, odaberite Popis uređaja i pritisnite crveni gumb za pretraživanje uređaja.
2. Pritisnite gumb EXIT za izlazak.
✎✎ Izvorni signal možete snimiti ako odaberete Snimanje: (naziv_uređaja).
✎✎ Pritiskom na gumb � (REC) snimat će se program koji trenutačno gledate. Gledate li videosnimku s drugog uređaja,
ona će se snimiti.
✎✎ Prije snimanja provjerite je li priključak antene dobro povezan s uređajem za snimanje. Upute o pravilnom spajanju antene
s uređajem za snimanje možete pronaći u korisničkom priručniku uređaja za snimanje.
42
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 42
2010-03-06 오전 4:43:04
04
¦¦ Slušanje preko prijemnika
2. Pritisnite gumb EXIT za izlazak.
✎✎ Ako vaš prijemnik podržava samo audiosignal, možda se neće pojaviti na popisu uređaja.
✎✎ Prijemnik će funkcionirati kad pravilno spojite optički ulaz prijemnika s priključkom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
televizoru.
✎✎ Ako je prijemnik (npr. kućno kino) postavljen na Uključeno, moći ćete čuti zvuk putem optičkog priključka na televizoru.
Napredne funkcije
Zvuk možete slušati preko prijemnika (npr. kućno kino) umjesto Zvuč. telev..
1. Odaberite Prijemnik i postavite ga na Uključeno.
Kada televizor prikazuje DTV (zračni) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna
komponenta, poput DVD uređaja, koja je povezana s televizorom putem HDMI, iz prijemnika čut će se samo 2-kanalni
zvuk.
✎✎NAPOMENA
xx Anynet+ uređaje možete kontrolirati samo pomoću daljinskog upravljača televizora, ne i pomoću gumba na televizoru.
xx U određenim okolnostima daljinski upravljač televizora možda neće funkcionirati. U tom slučaju ponovo odaberite Anynet+
uređaj.
xx Funkcije Anynet+ ne funkcioniraju s proizvodima drugih proizvođača.
¦¦ Rješavanje problema Anynet+ uređaja
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite podržava li uređaj Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.
Povežite samo jedan prijemnik (kućno kino).
Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen.
Provjerite priključke video/audio/HDMI kabela Anynet+ uređaja.
Provjerite je li funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno u izborniku za postavljanje sustava
Anynet+.
Provjerite je li daljinski upravljač televizora postavljen u način rada televizora.
Provjerite radi li se o daljinskom upravljaču namijenjenom isključivo za funkciju Anynet+.
Anynet+ u određenim uvjetima ne funkcionira. (Pretraživanje kanala, rad s funkcijama Media Play ili Plug & Play
(početno postavljanje) itd.)
Pri priključivanju ili isključivanju HDMI kabela ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor i ponovo ga uključite.
Provjerite je li uključena funkcija Anynet+ uređaja Anynet+.
Želim pokrenuti Anynet+.
• Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno priključen na televizor i provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen na
Uključeno u izborniku podešavanja sustava Anynet+.
• Pritisnite gumb TOOLS kako biste prikazali izbornik Anynet+ te odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz Anynet+.
• Odaberite Gledanje televizije u izborniku Anynet+.
• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i odaberite uređaj koji nije Anynet+.
• Pritisnite P >/< i PRE-CH za promjenu u način rada televizora. (Gumb za kanale radi samo ako nije priključen
Anynet+ uređaj sa ugrađenim tunerom.)
Na zaslonu se pojavljuje
poruka "Povezivanje s Anynet+
uređajem...".
• Prilikom konfiguriranja sustava Anynet+ ili prebacivanja na način gledanja ne možete koristiti daljinski upravljač.
• Koristite daljinski upravljač kada je konfiguriranje sustava Anynet+ ili prebacivanje na način gledanja završeno.
Anynet+ uređaj ne reproducira
sadržaj.
• Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada je značajka Plug & Play (početno postavljanje) u tijeku.
Povezani uređaj se ne prikazuje.
• Provjerite podržava li uređaj funkcije Anynet+.
• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
• Provjerite je li funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno u izborniku za postavljanje sustava
Anynet+.
• Ponovo potražite Anynet+ uređaje.
• Anynet+ uređaj možete priključiti samo pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju Anynet+
funkcije.
• Prekine li se uslijed neuobičajene situacije, poput isključivanja HDMI kabela ili kabela za napajanje, ili nestanka
struje, ponovite skeniranje uređaja.
Televizijski program ne može se
snimiti.
• Provjerite je li priključak antene ispravno povezan s uređajem za snimanje.
Zvuk televizora ne izlazi putem
prijemnika.
• Povežite televizor i prijemnik optičkim kabelom.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 43
43
2010-03-06 오전 4:43:05
Napredne funkcije
Internet@TV
¦ Početak korištenja usluge Internet@TV
av
@TV
INTERNET
Preporučeno
Internet@TV na vaš televizor donosi korisne i
zabavne sadržaje i usluge izravno sa Interneta.
po datumu 1/1
Moje aplikacije
Aplikacije tvrtke Samsung Postavke
Prijava
Označi kao Favorita
Rasporedi prema
R Povratak
✎ NAPOMENA
x
Mrežne postavke konfigurirajte prije korištenja usluge Internet@TV. Više informacija potražite u odjeljku "Povezivanje s
mrežom" (str. 25).
x
x
x
x
x
x
x
Nepodržani fontovi u sadržaju koji pruža davatelj usluge neće se normalno prikazati.
Može doći do sporog odziva i/ili prekida ovisno o uvjetima na mreži.
Ovisno o području, jedini jezik podržan za uslugu aplikacija može biti engleski.
Ova značajka nije dostupna na svim lokacijama.
Ako dođe do problema pri korištenju aplikacija, obratite se davatelju sadržaja.
Ovisno o uvjetima davatelja sadržaja, ažuriranja aplikacije ili sama aplikacija mogu se otkazati.
Ovisno o propisima u vašoj državi, pojedine aplikacije možda su ograničene ili nisu podržane.
Prikaz na zaslonu
Zaslon televizora: Prikazuje
trenutni kanal.
Informacije: Prikaz obavijesti,
novih aplikacija i oglasa koje
vam pruža tvrtka Samsung.
Usluge aplikacije:
Možete isprobati različite
usluge koje nudi Samsung.
Moje aplikacije
po datumu 1/1
Preuzete aplikacije: Prikazuje aplikacije
preuzete pomoću Samsung Apps.
Aplikacije tvrtke Samsung
Postavke
Prijava
Internet@TV Postavke:
Uređivanje i konfiguracija
aplikacija i postavki usluge
Internet@TV.
Označi kao Favorita
Rasporedi prema
R Povratak
Kontrole:
•
Crveno (Prijava): Prijava na uslugu Internet@TV.
•
Zelena (Označi kao Favorita): Označavanje aplikacije kao omiljene.
•
Plava (Rasporedi prema): Razvrstavanje aplikacija.
• R Povratak: Povratak na prethodni izbornik.
✎
44
Preporučene aplikacije: Prikazuje uslugu
koju preporučuje tvrtka Samsung.
Usluge se ne mogu dodavati na ovaj
popis niti brisati s njega.
Preporučeno
Gumbi u boji mogu funkcionirati drukčije ovisno o aplikaciji.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 44
2010-03-06 오전 4:43:07
✎✎
Prijava
admin
Korisnički račun :
Aut.pokr.obav. (Isključeno / Uključeno): Omogućavanje/
onemogućavanje automatskog pokretanja podnaslova
vijesti na televizoru.
Aplikacija Prekidač pruža korisne informacije o
vijestima, vremenu i burzi. Kako biste koristili ovu
značajku, morate preuzeti aplikaciju Prekidač putem
usluge Internet@TV.
✎✎ Morate preuzeti aplikaciju Prekidač putem usluge
Internet@TV kako biste koristili ovu značajku.
Lozinka :
Izradi [0~9] Unesite PIN R Odustani
✎✎Registrirajte se i prijavite se na svoj račun kako biste
ugodnije koristili svoje aplikacije.
✎✎Upute o stvaranju računa potražite na Postavke →
Internet@TV ID → Izradi.
1. Pritisnite crveni gumb na početnoj stranici usluge
Internet@TV.
Vezana usluga kanala (Isključeno / Uključeno): Neki
kanali podržavaju aplikacije kao uslugu prijenosa podataka
preko Interneta te omogućavaju pristup internetskim
uslugama tijelom gledanja televizijskog programa.
Dostupno samo ako ga podržava stanica koja emitira
program.
✎✎
Promjena lozinke za zaključavanje usluge
✎✎ Zadana lozinka je "0-0-0-0."
✎✎ Ako zaboravite lozinku, pritisnite gumbe na
daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom kako
biste vratili lozinku na vrijednost "0-0-0-0": POWER
(Isključeno) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER
(Uključeno).
2. Odaberite željeni Korisnički račun, a zatim pritisnite gumb
ENTERE.
✎✎ Želite li stvoriti račun, pritisnite crveni gumb, nakon
čega će se na zaslonu pojaviti prozor za stvaranje
računa.
3. Unesite Lozinka.
✎✎ Kada prijava uspije, na zaslonu se prikazuje
Izradi: Stvorite račun i povežite ga sa željenim widget
aplikacijama.
NAPOMENA
✎✎
Postavke
Stvorite ID i konfigurirajte postavke usluge Internet@TV preko
ovog zaslona. Postavke istaknite pomoću gumba ▲ i ▼ te
pritisnite gumb ENTERE.
Postavke
▪ Upravitelj usluge
▪ Značajke
■■ Internet@TV ID
✎✎
¦¦ Postavljanje usluge Internet@TV
▪ Internet@TV ID
Pon. post.: Ponovno postavlja postavke usluge Internet@
TV na tvornički zadane vrijednosti.
Ovaj izbornik možete koristiti kod stvaranja i brisanja
računa. Možete kontrolirati svoj račun, uključujući i podatke
o računu za web-mjesto sa sadržajima.
Korisnički račun je samo za Internet@TV.
Korisnički račun.
▪ Post. sustava
Napredne funkcije
Kod aplikacija s nekoliko računa upotrijebite gumbe ◄ i ► kako
biste pristupili različitim računima.
04
■■ Postavljanje sustava
Prijava na korisnički račun
▪ Aut.pokr.obav.
: Isključeno
▪ Vezana usluga kanala
: Isključeno
▪ Promijenite lozinku za zaključavanje usluge
▪ Pon. post.
xx Možete stvoriti najviše 10 korisničkih računa.
xx Dopušteno je najviše 8 znakova.
Upravitelj
–– Web-mj. usl.: Registrirajte podatke za prijavu na webmjesta usluga.
–– Mijenjanje lozinke: Promjena lozinke korisničkog
računa.
–– Izbriši: Brisanje korisničkog računa.
■■ Upravitelj usluge: Brisanje i zaključavanje aplikacija
instaliranih na uslugu Internet@TV.
Zaključaj: Zaključavanje aplikacije.
Za pristup zaključanoj aplikaciji potrebna je lozinka.
✎✎
R Povratak
Izbriši: Brisanje aplikacije.
■■ Značajke: Prikaz informacija o usluzi Internet@TV.
Upotrijebite opciju Provjeri brzinu internetske veze kako
biste testirali mrežnu vezu.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 45
45
2010-03-06 오전 4:43:08
Napredne funkcije
¦¦ Korištenje usluge Internet@TV
Korištenje Samsung Apps prema kategorijama
Samsung Apps
Samsung Apps trgovina je u kojoj možete preuzeti aplikacije za
korištenje na Samsung TV/AV uređajima.
Korisnici mogu uživati u raznolikom sadržaju poput
videosadržaja, glazbe, fotografija, igara, korisnih informacija, itd.
pomoću preuzetih aplikacija.
Dodatne aplikacije su u pripremi.
Samsung Apps
Što je novo?
Videozapis
Istaknuto
You Tube
Sport
Preuzete aplikacije:
Posljednje
YouTube
Ime
Besplatno
TV store Test User002
Igra
Način života
Informacije
Ostalo
Moja stranica
Pomoć
Prijava
Prikaz sličica
Rasporedi prema
Dostupne su sljedeće kategorije:
yy Što je novo?: Prikazuje najnovije aplikacije.
yy Videozapis: Prikazuje različite videosadržaje poput filmova,
serija i kratkih filmova.
yy Sport: Prikazuje različite sportske sadržaje poput
informacija o utakmicama, slika i kratkih filmova.
yy Igra: Prikazuje različite igre poput sudokua i šaha.
yy Način života: Sadrži različite usluge iz domene života i stila,
poput glazbe, alata za upravljanje fotografijama i društvenih
mreža kao što su Facebook i Twitter.
yy Informacije: Sadrži različite informativne usluge kao što su
vijesti, burzovna izvješća i vremenske prognoze.
yy Ostalo: Sadraži razne usluge.
yy Moja stranica: Moja stranica pruža informacije o
instaliranim aplikacijama na televizoru, poput detaljnih
informacija, preuzetog sadržaja itd. Može omogućiti brisanje
ili zaključavanje aplikacija.
yy Pomoć: Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz Internet@
TV, najprije pogledajte ovaj odjeljak.
R Povratak
✎✎Korištenje gumba u boji uz Samsung Apps.
xx
xx
xx
Crveno (Prijava): Prijava u internetsku uslugu.
Zelena (Prikaz sličica): Izmjena načina prikazivanja.
Plava (Rasporedi prema): Sortiranje aplikacija prema
kategorijama Istaknuto, Najč. preuzimano, Posljednje
ili Ime.
xx R Povratak: Povratak na prethodni izbornik.
46
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 46
2010-03-06 오전 4:43:09
AllShare
AllShare preko mreže povezuje televizor s mobilnim telefonima
i drugim uređajima koji su kompatibilni s vašim televizorom.
Pomoću ove funkcije na televizoru možete pregledati dolazne
pozive, sadržaje tekstualnih poruka i podsjetnike s mobitela.
Usto možete reproducirati medijske sadržaje spremljene na
mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. računalo) kao što
su videozapisi, fotografije i glazba, tako da upravljate njima na
televizoru putem mreže. Uz to možete koristiti televizor kao
zaslon mobitela prilikom pregledavanja web-stranica.
Prikazuje popis mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su
postavljeni za ovaj televizor pomoću funkcija Poruka, Mediji ili
ScreenShare.
✎✎Funkcija Mediji dostupna je na svim mobilnim uređajima s
podrškom za AllShare.
■■ Dopušt. / Odbijeno: Dopušta/blokira pristup mobilnom
telefonu.
■■ Izbriši: Briše mobilni telefon s popisa.
✎✎ Ova funkcija briše samo naziv mobilnog telefona
s popisa. Ako se izbrisani mobilni uređaj uključi ili
pokuša se povezati s televizorom, možda će se
ponovno prikazati na popisu.
✎✎Više informacija potražite na www.samsung.com ili se
obratite službi za korisnike tvrtke Samsung. Mobilni uređaji
mogu zahtijevati instalaciju dodatnog softvera. Pojedinosti
potražite u uputama za korištenje uređaja.
¦¦ Postavljanje funkcije AllShare
Napredne funkcije
¦¦ O funkciji AllShare
04
Poruka / Mediji / ScreenShare
Korištenje funkcije Poruka
Pomoću ove funkcije možete pregledati dolazne pozive, sadržaje
tekstualnih poruka i podsjetnike s mobilnog telefona preko
prozora za upozorenja dok gledate televiziju.
✎✎NAPOMENA
xx Kako biste isključili prozor za upozorenja, postavite
Postavljanje
Poruka na Isključeno u Postavke funkcije AllShare.
■■ Poruka (Uključeno / Isključeno): Uključuje ili isključuje
funkciju poruke (za dolazne pozive, sadržaje tekstualnih
poruka i podsjetnike postavljene na vašem mobilnom
telefonu).
■■ Mediji (Uključeno / Isključeno): Uključuje ili isključuje
funkciju medija. Kada je funkcija mediji uključena,
reproduciraju se videozapisi, fotografije i glazba s mobilnog
telefona ili drugog uređaja koji podržavaju funkciju AllShare.
■■ ScreenShare (Uključeno / Isključeno): Omogućuje ili
onemogućuje funkciju ScreenShare za korištenje mobilnog
uređaja kao daljinskog upravljača.
■■ Naziv tel.: Postavlja naziv televizora kako biste ga lakše
pronašli na mobilnom uređaju.
✎✎ Odaberete li Korisnički unos, možete utipkati naziv
televizora pomoću tipkovnice na zaslonu (OSK).
AllShare™
3/7
Postavljanje
Poruka
: Uključeno
Poruka
Mediji
: Uključeno
Mediji
ScreenShare
: Uključeno
ScreenShare
Naziv tel.
: Kućni TV
xx Ako odaberete U redu, ili ako ne odaberete U redu,
a poruka se prikaže tri puta, poruka će se izbrisati.
Poruka se ne briše s mobilnog telefona.
xx Prozor s upozorenjima može se prikazati korištenjem
nekih aplikacija, npr. Media Play itd. Za prikaz sadržaja
poruke prijeđite u način gledanja televizije.
xx Kada se prikaže poruka s nepoznatog mobilnog
telefona, odaberite mobilni telefon u izborniku s
porukama AllShare te odaberite Odbijeno kako biste
blokirali telefon.
Prikaz poruke
Ako tijekom gledanja televizije pristigne nova SMS poruka,
prikazat će se prozor s upozorenjem. Pritisnete li gumb OK,
prikazat će se sadržaj poruke.
Možete konfigurirati postavke pregleda za SMS
poruke na mobilnim telefonima. Postupke potražite u
uputama za mobilni telefon.
✎✎
✎✎ Neki vrste znakova možda će se prikazati kao prazni
ili iskrivljeni.
E Odabir R Povratak e Izlaz
Postavljanje R Povratak
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 47
47
2010-03-06 오전 4:43:10
Napredne funkcije
Upozorenje za dolazak poziva
Upotreba funkcije ScreenShare
Ako poziv stigne dok gledate televiziju, prikazat će se prozor
upozorenja.
Screenshare prikazuje istu internetsku stranicu koja je na
mobilnom uređaju. Pomoću funkcije ScreenShare možete
otvarati različite sadržaje spremljene u mobilnom telefonu. Na
primjer, desna slika prikazuje pristupnu stranicu za sadržaj s
mobilnog telefona. Možete čitati različite datoteke na mobilnom
telefonu i pregledavati telefonski imenik i kalendar na televizoru.
Pomoću telefonskog imenika možete nazvati drugu osobu ili
poslati SMS.
Upozorenje podsjetnika
Dok gledate televiziju, prozor s upozorenjima prikazuje
podsjetnik s zabilježenim događajem.
Možete konfigurirati postavke pregleda za sadržaj
podsjetnika na mobilnim telefonima. Postupke
potražite u uputama za mobilni telefon.
✎✎
✎✎ Neki posebni znakovi možda će se prikazati kao
prazni ili iskrivljeni.
✎✎NAPOMENA
xx Funkcija ScreenShare se mora instalirati na Samsung
mobilni uređaj, a možete je koristiti nakon pokretanja
odgovarajuće aplikacije.
Korištenje funkcije Mediji
Prikazuje se prozor upozorenja s porukom koja obavještava
da će medijski sadržaj (videozapis, fotografije, glazba) poslan
s mobilnog telefona biti prikazan na televizoru. Sadržaj se
automatski reproducira 3 sekunde nakon prikaza prozora
upozorenja. Ako nakon pojavljivanja prozora s upozorenjem
pritisnete gumb RETURN ili EXIT, medijski sadržaj neće se
reproducirati.
xx Dostupni gumbi vašeg daljinskog upravljača mogu
varirati za svaku stranicu.
xx Doc Viewer može čitati datoteke u .doc formatu, ali ih
ne može mijenjati.
xx Zaslonski prikaz može se razlikovati ovisno o
povezanom uređaju.
My Mobile
✎✎NAPOMENA
xx Kod prvog pokretanja funkcije medija prikazat će
se skočni prozor s upozorenjem. Pritisnite gumb
ENTERE za odabir Dopusti, a nakon toga možete
koristiti funkciju Mediji na tom uređaju.
Nepoznati uređaj 0 zahtjeva dopuštanje reprodukcije medijske datoteke.
Ukoliko niste sigurni u identitet mreže ili neprimjerenost sadržaja preporučamo
da ne "Dopusti" zahtjev za reprodukcijom.
Također možete promijeniti postavku ovog svojstva na "AllShare Postavljanje".
Upozorenje: Zapamtite da ako je vaš uređaj povezan s nepoznatom mrežom,
mogu se prikazati nepoželjni ili neprimjereni sadržaji.
Ukoliko niste sigurnii u identitet mreže ili neprimjerenost sadržaja preporučamo
da ne "Dopusti" zahtjev za reprodukcijom.
Dopusti
Odbij
xx Za isključivanje prijenosa medijskih sadržaja s mobilnog
telefona postavite Mediji na Isključeno u postavkama
za AllShare.
Contacts
Calendar
Doc Viewer
E Odabir
Povratak
Jednostavno upravljanje televizorom pomoću Samsung telefona
Prije korištenja ove značajke morate povezati mobilni telefon
tvrtke Samsung koji podržava funkcije ScreenShare. Kada
upravljate televizorom pomoću mobilnog telefona, podržani su
samo gumbi POWER, Y, P</> i MUTE.
✎✎Čak i ako nastavite pritiskati kontrolni gumb (kanal
ili glasnoća) na mobilnom telefonu, vrijednost će se
povećavati ili smanjivati za jednu jedinicu.
xx Sadržaj se možda neće prikazati na televizoru ovisno o
rezoluciji i formatu.
xx Gumbi ENTERE i ◄ / ► možda neće funkcionirati,
ovisno o vrsti medijskog sadržaja.
xx Reprodukcijom medijskih sadržaja možete upravljati
pomoću mobilnog uređaja. Pojedinosti potražite u
uputama za korištenje mobilnog uređaja.
xx Kad želite reproducirati medijske sadržaje s računala,
odaberite ikonu računala na glavnom zaslonu funkcije
AllShare. Izbornik Media Play na televizoru se nakon
toga automatski mijenja. Više informacija potražite u
odjeljku “Media Play” (str. 32).
48
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 48
2010-03-06 오전 4:43:10
Ostale informacije
05
Značajka teleteksta za analogne kanale
✎✎Stranice teleteksta možete birati pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.
1 / (Uključivanje teleteksta /
kombinirane slike): Aktivira način
rada teleteksta za trenutni kanal.
Pritisnite dva puta za prikaz
teleteksta na trenutno emitiranoj
slici.
2 8 (spremi): Sprema stranice
teleteksta.
3 4 (veličina): Prikazuje teletekst
dvostruko većim slovima na gornjoj
polovici zaslona. Pritisnite gumb
ponovo za pomicanje teksta na
donju polovicu zaslona. Za normalan
izgled zaslona pritisnite još jednom.
9
(zadržavanje): Zadržava prikaz
4
na trenutnoj stranici u slučaju da
nekoliko sekundarnih stranica
automatski slijede. Za poništavanje
pritisnite ponovo.
5 Gumbi u boji (crveni, zeleni, žuti,
plavi): Ako tvrtka koja emitira
program koristi sustav FASTEXT,
različite teme na stranici teleteksta
označene su različitim bojama
i mogu se odabrati pritiskom
odgovarajućeg gumba u boji.
Pritisnite gumb u boji koja odgovara
temi po vašem odabiru. Prikazuje
se nova stranica u odgovarajućoj
boji. Na isti se način mogu odabrati
i stavke. Za prikaz prethodne
ili sljedeće stranice pritisnite
odgovarajući gumb u boji.
6 0 (način rada): Odabir načina rada
teleteksta (LIST/FLOF).
Ako se pritisne tijekom načina
rada LIST, prebacuje se način
rada spremanja popisa. U načinu
spremanja popisa stranicu teleteksta
možete spremiti na popis pomoću
gumba 8(pohranjivanje).
7 1 (podstranica): Prikaz dostupne
podstranice.
6
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
7
8
9
2
CH LIST
2 (stranica gore): Prikaz sljedeće
stranice teleteksta.
3 (stranica dolje): Prikaz
prethodne stranice teleteksta.
6 (indeks): Prikaz stranice indeksa
(sadržaja) u bilo kojem trenutku
tijekom pregledavanja teleteksta.
5 (otkrivanje): Prikaz skrivenog
teksta (primjerice odgovora na
pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za
normalan izgled zaslona.
7 (odustani): Smanjuje prikaz
teleteksta za preklapanje s trenutno
emitiranim programom.
9
0
!
@
Uobičajena stranica teleteksta
MENU
0
3
4
5
TOOLS
INFO
!
RETURN
EXIT
@
A
B
C
D
Dio
A
B
C
D
E
F
Sadržaj
Odabrani broj stranice.
Oznaka kanala
emitiranja.
Trenutni broj stranice ili
oznake pretraživanja.
Datum i vrijeme.
Tekst.
Informacije o statusu.
FASTEXT informacije.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 49
8
Ostale informacije
Početna stranica usluge teleteksta pruža informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija
prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.
49
2010-03-06 오전 4:43:12
Ostale informacije
Sastavljanje kabela
Vrsta podnožja
Sponom za kabele obuhvatite sve kabele kako ne bi bili vidljivi kroz prozirno postolje.
1
1
2
2
3
3
Vrsta zidnog nosača
✎✎Nemojte prejako potezati kabele prilikom slaganja. To može izazvati oštećenja na priključcima uređaja.
50
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 50
2010-03-06 오전 4:43:14
05
Montiranje zidnog nosača
Ostale informacije
Sastavljanje blanking držača
Prilikom montiranja televizora na zid pričvrstite blanking nosač kako je prikazano.
Blanking držač
Sastavljanje kabela za napajanje
Prilikom montiranja televizora na zid pričvrstite kabel za napajanje kako je prikazano.
1
2
3
1. Izvadite vijak prikazan na prvoj slici iznad.
2. Pričvrstite kvačicu kabela za napajanje na kabel za napajanje.
3. Priključite kvačicu kabela za napajanje na televizor pomoću izvađenog vijka, kao što je prikazano.
Pripreme prije postavljanja zidnog nosača
Slučaj A. Montiranje zidnog nosača tvrtke SAMSUNG
1
Slučaj B. Montiranje zidnog nosača neke druge tvrtke
1
Prilikom postavljanja zidnog nosača koristite držač-prsten 1.
Montiranje kompleta za postavljanje na zid
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog
nosača obratite se stručnjaku.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja uređaja ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 51
51
2010-03-06 오전 4:43:16
Ostale informacije
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
✎✎Komplet za postavljanje na zid nije priložen već se prodaje odvojeno.
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem distributeru.
Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎NAPOMENA
xx Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
xx Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
xx Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
xx Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
xx Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
xx Vijke nemojte prejako pritegnuti, jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih ozljeda.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
xx Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog nosača koji
ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran, ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
xx Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.
Linija proizvoda
LED televizor
[Ultra-Slim]
inči
VESA spec. (A * B)
Standardni vijak
19~22
75 X 75
M4
23~29
200 X 100
32~37
200 X 200
40~55
400 X 400
56~65
600 X 400
M8
Količina
4
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda
uzrokovanih strujnim udarom.
52
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 52
2010-03-06 오전 4:43:17
05
Kensington Lock uređaj za sprečavanje krađe
1
2
✎✎Pronađite ikonu sa znakom “K” na stražnjoj strani televizora. Utor za
3
Kensington Lock nalazi se pored ikone sa znakom “K”.
1. Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington utor na LED televizoru 1 i
zakrenite ga u smjeru zaključavanja 2.
Ostale informacije
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje Samsung. To je uređaj koji se koristi za
fizičko fiksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. Izgled i način
zaključavanja mogu se razlikovati od crteža, ovisno o proizvođaču. Dodatne
informacije o pravilnoj upotrebi brave Kensington Lock pročitajte u priručniku za
njeno korištenje.
<Dodatno>
2. Priključivanje kabela za Kensington Lock 3.
3. Pričvrstite Kensington Lock za stol ili težak fiksirani predmet.
✎✎Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎✎Položaj uređaja Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu televizora.
Montiranje televizora na zid
Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pazite da se djeca ne ljuljaju
ili destabiliziraju televizor; to može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću. Slijedite
sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte uređaj protiv
pada na sljedeći način.
¦¦ Izbjegavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto
postavljeni na zid.
✎✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput
kotve.
✎✎ Budući da potrebne kopče, vijci i žica nisu uključeni u opseg isporuke,
nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u
kopče i zatim ponovo zategnite vijke u televizor.
✎✎ Vijci možda nisu isporučeni iz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa
sljedećim specifikacijama.
✎✎ Specifikacije vijaka
xx Za veličinu 19 ~ 22 inča: M4
xx Za veličinu 23 ~ 65 inča: M8
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid
povežite snažnom žicom i zatim čvrsto zavežite žicu.
✎✎ NAPOMENA
xx Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
xx Žicu zavežite na način da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini
Zid
ili niže od kopči pričvršćenih na televizoru.
xx Prije premještanja televizora odvežite žicu.
4. Provjerite jesu li svi spojevi pravilo pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i
potražite znakove zamora materijala. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite
se profesionalnom montažeru.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 53
53
2010-03-06 오전 4:43:18
Ostale informacije
Rješavanje problema
Ako imate pitanja o televizoru, najprije pročitajte sljedeći popis. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje problema,
posjetite web-mjesto ‘www.samsung.com’, a zatim pritisnite na Podrška ili se obratite centru za korisničku podršku sa popisa koji se
nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika.
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Kvaliteta slike
Najprije izvedite Testiranje slike kako biste potvrdili da televizor ispravno prikazuje testnu sliku. (prijeđite na
MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje slike) (str. 23)
Ako se testna slika prikazuje na pravilan način, uzrok loše slike je možda izvor signala.
Slika na televizoru ne izgleda onako dobro
kako je izgledala u trgovini.
• Ako imate analogni kabelski / set top box uređaj, nadogradite ga na digitalni set top box uređaj. Za
postizanje HD kvalitete slike (slika visoke rezolucije) koristite HDMI ili komponentni kabel.
• Kabelski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD postaje s popisa kanala.
• Antenska veza: Nakon automatskog programiranja isprobajte HD postaje.
✎✎ Mnogi HD kanali unaprijeđeni su u odnosu na sadržaje u standardnoj rezoluciji (SD).
• Postavite rezoluciju izlaznog video signala na kabelskom / Set top box uređaju na 1080i ili 720p.
• Provjerite gledate li televizor s minimalne preporučene udaljenosti, s obzirom na veličinu i rezoluciju signala
koji se prikazuje.
Slika je izobličena: pogreška u velikom bloku,
mali blok, točke, razlučivost
• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput
sportova i akcijskih filmova.
• Niska razina signala ili niska kvaliteta mogu uzrokovati izobličenje slike. To nije problem povezan s
televizorom.
Boja je pogrešna ili potpuno nedostaje.
• Ako koristite komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni na odgovarajuće priključke.
Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.
Loša boja ili svjetlina.
• U izborniku televizora podesite opcije za Slika. (prijeđite na način rada Slika / Boja / Svjetlina / Oštrina)
(str. 15)
• U izborniku televizora podesite opcije za Ušteda energije. (prijeđite na MENU - Slika - Ekološko rješenje
- Ušteda energije) (str. 15)
• Pokušajte s ponovnim postavljanjem slike, kako biste vidjeli kakva je zadana postavka slike. (prijeđite na
MENU - Slika - Ponovno postavljanje slike) (str. 18)
Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.
• Ako je veličina slike postavljena na Pod.zaslona, promijenite postavku na 16:9 (str. 17).
• Promijenite rezoluciju kabelskog/set top box uređaja.
Slika je crno-bijela.
• Ako upotrebljavate kompozitni AV ulaz, priključite video kabel (žuti) u zelenu priključnicu komponentnog
ulaza 1 na televizoru.
Prilikom promjene kanala slika se smrzava,
izobličava ili kasni.
• Ako je uređaj povezan s kabelskim prijemnikom, pokušajte ponovno pokrenuti kabelski prijemnik. Isključite
i ponovo priključite kabel napajanja i pričekajte da se kabelski uređaj ponovo pokrene. To može potrajati do
20 minuta.
• Izlaznu rezoluciju kabelskog uređaja postavite na 1080i ili 720p.
Kvaliteta zvuka
Najprije izvršite Testiranje zvuka kako biste utvrdili radi li zvuk na vašem televizoru pravilno.
(prijeđite na MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje zvuka) (str. 23)
Ako je zvuk u redu, problem sa zvukom možda je uzrokovan izvorom signala.
Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj
postavki premala.
• Provjerite jačinu zvuka na vanjskom uređaju koji je povezan s televizorom.
Slika je dobra, ali nema zvuka.
• Postavite opciju Odabir zvučnika na Zvuč. telev. u izborniku zvuka (str. 19).
• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite jesu li kabeli za zvuk s vanjskog uređaja priključeni na odgovarajuće
ulazne priključke na televizoru.
• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opcije izlaza za zvuk povezanog uređaja (npr. možda ćete morati
promijeniti opcije zvuka kabelskog prijemnika na HDMI ako je s televizorom povezan HDMI uređaj).
• Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.
• Ako vaš televizor ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno na njega.
Zvučnici proizvode neprikladan šum.
• Provjerite kabelske priključke. Provjerite je li video kabel priključen na audio ulaz.
• Provjerite jačinu signala antenske/kabelske veze. Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.
Nema slike, nema videosignala
Televizor se ne može uključiti.
• Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
• Provjerite radi li zidna utičnica.
• Pokušajte pritisnuti gumb POWER kako biste se uvjerili da daljinski upravljač ispravno radi. Ako se televizor
uključuje, pogledajte ispod navedeni odjeljak "Daljinski upravljač ne radi".
Televizor se automatski isključuje.
•
•
•
•
54
Provjerite je li Samoisklj. postavljeno na Isključeno u izborniku Postavljanje (str. 20).
Ako je televizor povezan s računalom, provjerite postavke potrošnje energije na računalu.
Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
Tijekom gledanja televizijskih programa preko antene ili kabelske televizije, televizor će se isključiti nakon 10
~ 15 minuta ako nema signala.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 54
2010-03-06 오전 4:43:18
Rješenja i objašnjenja
• Provjerite kabelske priključke (isključite i ponovo priključite sve kabele priključene na televizor i vanjske
uređaje).
• Podesite video izlaze vanjskih uređaja (kabelskog / set top box uređaja, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.)
kako bi odgovarale vezama s ulazima na televizoru. Npr. ako je uključen HDMI izlazni priključak vanjskog
uređaja, treba biti povezan s HDMI ulazom televizora.
• Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući izvor za televizor, pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom
upravljaču televizora.
RF(kabelski/antenski) priključak
Televizor ne prima sve kanale.
• Provjerite je li antenski kabel dobro priključen.
• Probajte pomoću funkcije Plug & Play (početno postavljanje) dodati dostupne kanale na popis
kanala. Prijeđite na MENU - Postavljanje - Plug & Play (početno postavljanje) i pričekajte dovršetak
pohranjivanja svih dostupnih kanala (p. 7).
• Provjerite je li antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: pogreška u velikom
bloku, mali blok, točke, razlučivost
• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput
sportova i akcijskih filmova.
• Slab signal može uzrokovati izobličenje slike. To nije problem povezan s televizorom.
Ostale informacije
Postoji slika/videozapis.
05
Problemi
Veza s računalom
Pojavljuje se poruka "Način rada nije
podržan".
• Izlaznu rezoluciju i frekvenciju računala postavite tako da odgovaraju rezolucijama koje podržava televizor
(str. 24).
"PC" se uvijek prikazuje na popisu izvora,
čak i ako računalo nije priključeno.
• To je uobičajeno; "PC" se uvijek prikazuje na popisu izvora, čak i kada računalo nije priključeno.
Video je u redu, ali nema zvuka.
• Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu.
Povezivanje s mrežom (ovisno o modelu)
Pogreška u povezivanju s bežičnom
mrežom.
• Za korištenje bežične mreže potreban je bežični USB hardverski ključ tvrtke Samsung.
• Provjerite je li mrežno povezivanje postavljeno na Bežično (str. 27).
• Provjerite je li televizor povezan s bežičnim IP razdjelnikom (usmjernikom).
Snimanje / vremenski pomak
Funkcija snimanja ne radi.
•
•
•
•
Provjerite je li USB uređaj priključen.
Provjerite radi li se o digitalnom kanalu koji se može snimiti.
Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija snimanja će se automatski zatvoriti.
Televizor neće snimiti sadržaj ako na USB uređaju nema slobodnog memorijskog prostora. Provjerite nije
li problem u tome.
Vremenski pomak ne radi.
•
•
•
•
•
Provjerite je li USB uređaj priključen.
Radijski kanali i analogni signali nisu podržani.
Kanali za prijenos podataka nisu podržani.
Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija Vremenski pomak će se automatski zatvoriti.
Vremenski pomak ne može se izvesti ako na USB uređaju nema slobodnog memorijskoj prostora.
Provjerite nije li problem u tome.
Poruka ukazuje na pogrešku u testiranju
rada, a funkcija snimanja i Vremenski pomak
ne rade.
• To se problemi mogu pojaviti ako koristite USB uređaj malog kapaciteta koji ne podržava snimanje.
• Preporučujemo korištenje USB tvrdog diska.
Planirano snimanje nije uspjelo.
• Planirano snimanje onemogućeno je kod određenih postupaka (formatiranje, testiranje rada, provjera
pogrešaka, brisanje) koji pristupaju datotečnom sustavu na USB uređaju.
• Ako USB uređaj nije priključen, televizor neće snimiti sadržaj kada stigne planirano vrijeme snimanja.
• Televizor neće snimiti sadržaj ako na USB uređaju nema slobodnog memorijskog prostora. Provjerite nije
li problem u tome.
• Ako ste snimili kanal zaključan funkcijom Roditeljski nadzor, kada pokušate reproducirati snimku pojavit
će se prozor za unos PIN šifre.
Priključeno je nekoliko uređaja za snimanje,
ali televizor je prestao sa snimanjem.
• Ako je priključeno više uređaja za snimanje, a na uređaju postavljenom kao Zadani uređaj za snimanje
nema dovoljno slobodnog memorijskog prostora, funkcija snimanja će se zatvoriti. Pokušajte ponoviti
snimanje. Uređaj s najviše slobodnog memorijskog prostora automatski će se postaviti kao Zadani uređaj
za snimanje i televizor će započeti sa snimanjem.
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 55
55
2010-03-06 오전 4:43:19
Ostale informacije
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Ostalo
Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.
• HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj.
• Kod filmova čiji je omjer veličina različit od onog na vašem televizoru, crne trake će se prikazivati na vrhu
i na dnu zaslona.
• Opciju veličine slike na vanjskom uređaju ili na televizoru postavite na puni zaslon.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamijenite baterije daljinskog upravljača, pazeći na ispravan polaritet (+/–).
• Očistite prozorčić za prijenos na daljinskom upravljaču.
• Daljinski upravljač usmjerite izravno prema televizoru s udaljenosti od 5-6 stopa.
Daljinski upravljač kabelskog /set top box
uređaja ne uključuje niti isključuje televizor,
niti podešava jakost zvuka.
• Programirajte daljinski upravljač kabelskog/set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za
korištenje kabelskog/satelitskog uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.
Pojavljuje se poruka "Način rada nije
podržan".
• Provjerite podržanu rezoluciju televizora i sukladno tome podesite vanjsku rezoluciju vanjskog uređaja.
Postavke rezolucije potražite na stranici 24 ovog priručnika.
Televizor ispušta miris plastike.
• To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.
Postavka Informacije o signalu nije
dostupna u izborniku za samodijagnozu.
• Ta je funkcija dostupna samo kod digitalnih kanala s antenskog/RF/koaksijalnog priključka (str. 23).
Televizor je nagnut na stranu.
• Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Poteškoće u sastavljanju postolja.
• Televizor mora biti položen na ravnu površinu. Ako ne možete skinuti vijke s televizora, upotrijebite
magnetizirani odvijač.
Izbornik kanala je sive boje (nedostupan).
• Izbornik Kanal dostupan je samo kada je odabran izvor za televizor.
Vaše se postavke gube nakon 30 minuta ili
prilikom svakog isključivanja televizora.
• Ako je televizor u načinu rada Demo u trgovini, zvuk i slika ponovo će se postavljati svakih 30 minuta.
Promijenite postavke iz načina rada Demo u trgovini u način rada Kućna upotreba u postupku
Plug & Play (početno postavljanje). Pritisnite gumb SOURCE za odabir načina rada TV, prijeđite na
MENU → Postavljanje → Plug & Play (početno postavljanje) → ENTERE (str. 7).
Imate isprekidan gubitak zvuka ili slike.
• Provjerite kabelske veze i ponovo priključite kabele.
• Gubitak zvuka ili slike može uzrokovati korištenje prekrutih ili debelih kabela. Kabeli moraju biti dovoljno
fleksibilni za dugotrajno korištenje. Kod montiranja na zid preporučujemo korištenje kabela s priključcima
od 90 stupnjeva.
Vidite male čestice kada izbliza pogledate
okvir oko zaslona televizora.
• Ne radi se o kvaru na uređaju – to je dio njegovog dizajna.
Izbornik PIP nije dostupan.
• Funkcija PIP dostupna je samo kada upotrebljavate signale s HDMI, PC ili komponentnog izvora (str. 22).
Pojavljuje se poruka "Kodiran signal" ili "Slab
signal/Nema signala".
• Ako koristite CAM karticu (CI/CI+), provjerite je li umetnuta u common interface utor.
• Ako se problem nastavi, izvucite CAM karticu iz televizora i ponovo je umetnite u utor.
Isključili se televizor prije 45 minuta, a on se
ponovo uključio.
• To je normalno. Televizor pokreće funkciju OTA (Over The Air) radi nadogradnje programskih datoteka
preuzetih tijekom gledanja televizora.
Opetovani problemi sa slikom/zvukom.
• Provjerite i promijenite signal/izvor.
Može doći do reakcije između gumenih
stopica na postolju i nekih završnih slojeva
namještaja.
• Kako biste to spriječili, koristite stopice od filca na površinama televizora koje dolaze u izravan dodir s
namještajem.
✎✎Ovaj TFT LED zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode uz pomoć napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti
nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na performanse uređaja.
56
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 56
2010-03-06 오전 4:43:19
05
¦¦ Licenca
Ostale informacije
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D trgovački su znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered
trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com
for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 57
57
2010-03-06 오전 4:43:20
Ostale informacije
Specifikacije
Nazivna razlučivost zaslona
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaštita okoliša
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura skladištenja
Vlažnost prilikom skladištenja
TV sustav
Boja/video sustav
10°C do 40°C (50°F do 104°F)
od 10% do 80%, bez kondenzacije
- 20°C do 45°C (- 4°F do 113°F)
od 5% do 95%, bez kondenzacije
Analogno: B/G, D/K, L, I (ovisno o odabiru države)
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogno: PAL, SECAM, NTSC-4,43, NTSC-3,58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H,264/AVC MP@L3, MP@L4,0, HP@L4,0
Sustav zvuka
BG, OK NICAM, MPEGl
HDMI IN 1 ~ 4
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bitova,
Analogni audio ulaz (samo HDMI IN1)
Ulaz za računalo (samo HDMI IN1)
Zakretanje podnožja (lijevo / desno)
Naziv modela
Veličina zaslona
(dijagonala)
-20˚ ~ 20˚
UE32C6600
UE37C6600
32 inča
37 inča
Zvuk
(Izlaz)
10 W X 2
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Težina
Bez podnožjem
S postoljem
Naziv modela
Veličina zaslona
(dijagonala)
774 x 31,4 x 479 mm
774 x 242,2 x 543 mm
897 x 31,4 x 553 mm
897 x 257,2 x 613 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6600
UE46C6600
40 inča
46 inča
Zvuk
(Izlaz)
10 W X 2
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Težina
Bez podnožjem
S postoljem
58
961 x 31,4 x 588 mm
961 x 257,2 x 649 mm
1096 x 31,4 x 663 mm
1096 x 277,2 x 723 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 58
2010-03-06 오전 4:43:20
UE32C6620
UE37C6620
32 inča
37 inča
Zvuk
(Izlaz)
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Težina
Bez podnožjem
S postoljem
Naziv modela
Veličina zaslona
(dijagonala)
10 W X 2
557 x 240 x 85,9 mm
771 x 240 x 542 mm
630 x 270 x 88,9 mm
894 x 270 x 615 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6620
UE46C6620
40 inča
46 inča
Zvuk
(Izlaz)
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Težina
Bez podnožjem
S postoljem
Ostale informacije
Veličina zaslona
(dijagonala)
05
Naziv modela
10 W X 2
630 x 270 x 88,9 mm
958 x 270 x 650 mm
721 x 305 x 90,9 mm
1093 x 305 x 727 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
✎✎Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti,
✎✎Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na uređaj,
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 59
59
2010-03-06 오전 4:43:21
Ostale informacije
Kazalo
A
J
Alati
AllShare
Antena
Anynet+
Auto jačina zvuka
Autopodešav.
3
47
13
41
19
18
B
Balans bijele boje Balans L/D
Baterije
Blanking držač 16
18
6
51
Jezik
Crni ton
16
D
Daljinski upravljač
DIGITAL AUDIO OUT
Dinamičan
Dinamički kontrast
DivX® VOD
D-sub
6
9, 40
15
16
40
24
KKomponenta
Kontrast boje
Korištenje omiljenih kanala
Korištenje planiranog prikaza
Korištenje prikaza programa
Kretanje Kućno kino
Media Play
Melodija
Moji kanali
Način ponavljanja
Nadogradnja softvera
Naslov
Odaberi sve
Odabir zvučnika
Okreni
Optimalna rezolucija
Osnovni prikaz
Oštrina
G - H
Glasnoća
Glazba
Gumb ON/OFF
HDMI
5
38
6
8, 41
I
Indikator napajanja
Informacije o signalu
Izbornik kanala
60
Hrvatski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 60
5
23
13
Samodijagnoza
Samoisklj.
Sat
Simbol
Slušalice
Snimanje
Specifikacije
Spona za kabele Stanje pripravnosti
Svjetlina
40
23
38
U
14
19
40
24
39
15
22
7
16
21
18
10
26
51
9
25
24
40
43
38
21
2
22
16
54
S
T
P
PIP (Slika u slici) Plug & Play
Pod. prema boji kože
Podnaslov
Pojačaj
Popis izvora
Postavljanje mreže
Postavljanje na zid
Povezivanje s audio uređajem
Povezivanje s mrežom
Povezivanje s računalom
Pozadinska glazba
Prijemnik
Prikaz slajdova
Promjena PIN-a
Prostor potreban za instalaciju
Prozirnost izbornika
RGB Only Mode
Rješavanje problema
32
22
13
N
Eco senzor
15
EPG (Electronic Programme Guide) 11
Equalizer
18
17
15
36
38
13
57
M
O
Film način rada
Fino ugađanje
Formati videozapisa
Fotografije
Frekvencija
8
17
13
12
11
11
9, 41
L
E
F
21
K
Licenca
C
R
Timer
Toplo
Upravlj. kanalima
Uređivanja naziva
Uređivanje kanala
USB uređaj
Ušteda energije
23
20
20
3
9
42
58
4, 51
5
15
20
17
12
10
14
23, 32
15
V
Vanjski zvučnik
Veličina slike
VIDEOREKORDER Videozapisi
Vodič kroz emisije
19
17, 40
8
36
11
Z
Zaključaj
Zvuč. telev.
14
19
2010-03-06 오전 4:43:21
This page is intentionally
left blank.
[6600]BN68-02840G-Book.indb 61
2010-03-06 오전 4:43:21
Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.
Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Oznámení o digitálním televizním vysílání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního
vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a
MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
DVB-T je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí.
V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto
služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním
DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní
poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích nebo oblastech dostupné a standard DVB-C nemusí u některých poskytovatelů
služeb kabelové televize fungovat správně.
Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.
✎✎ Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Prověřte výkon televizoru u místního
autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistěte, zda jej lze zlepšit změnou
konfigurace nastavení televizoru.
Upozornění týkající se statických obrázků
Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu, panoramatický
formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických
obrazů může způsobit nerovnoměrné opotřebení fosforové vrstvy obrazovky a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu,
postupujte podle níže uvedených doporučení:
• Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
• Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
• Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces vypálení.
• Používejte často všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové
vrstvy. Podrobné údaje naleznete v příslušné části uživatelské příručky.
Zabezpečení prostoru instalace
Zajistěte potřebnou vzdálenost mezi výrobkem a jinými objekty (např. zdmi), aby bylo umožněno správné větrání výrobku.
V opačném případě může dojít k požáru nebo problémům s výrobkem v důsledku zvýšení teploty uvnitř výrobku.
✎✎ Při použití stojanu nebo při montáži na zeď používejte pouze díly společnosti Samsung Electronics.
xx Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.
✎✎ Vzhled se může lišit v závislosti na modelu.
Instalace se stojanem
Instalace s držákem na zeď
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé
z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele
a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro
podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím
místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
2
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 2
2010-03-06 오전 4:43:22
Obsah
Začínáme
4
Připojení
8
11
4
5
6
7
7
Příslušenství
Seznámení s ovládacím panelem
Popis dálkového ovladače
Připojení antény
Funkce Plug & Play (Počáteční nastavení)
8 Připojení k audiovizuálnímu zařízení
9 Připojení ke zvukovému zařízení
10 Změna zdroje pro vstup
11
11
11
13
15
18
20
23
Procházení nabídkami
Použití tlačítka INFO (Průvodce Nyní a další)
Plánování sledování
Nabídka kanálů
Nabídka obrazu
Nabídka zvuku
Nabídka nastavení
Nabídka podpory
Pokročilé funkce
24
24
25
32
41
44
47
Připojení k počítači
Připojení k síti
Media Play
Anynet+
Internet@TV
AllShare
Další informace
49
50
51
53
53
54
58
60
Funkce Teletext u analogových kanálů
Připevnění kabelů
Instalace sady pro upevnění na zeď
Zámek Kensington proti krádeži
Připevnění televizoru ke zdi
Odstraňování problémů
Specifikace
Rejstřík
49
ČEŠTINA
Základní funkce
Řiďte se symboly!
t
TOOLS
Tuto funkci lze použít stiskem tlačítka
TOOLS na dálkovém ovladači.
Poznámka
Tlačítko na jeden dotek
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 3
3
2010-03-06 오전 4:43:23
Začínáme
Příslušenství
✎✎Přesvědčte se, že součástí dodávky LED televizoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na
prodejce.
✎✎Barva i tvar výrobku se mohou lišit podle modelu.
✎✎Kabely, které nejsou součástí balení, lze zakoupit samostatně.
yy Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)
yy Návod k použití
yy Záruční list / Bezpečnostní příručka
(v některých zemích nejsou dostupné)
yy Čisticí textilie
yy Napájecí kabel
(M4 x L8)
yy Záslepka
yy Přidržovací kroužek (4 ks)
yy Stojan objímky
yy Spona na kabely
yy Držák kabelů (3 ks)
yy Svorka napájecího kabelu
yy Komponentní adaptér
yy Adaptér AV
yy Adaptér SCART
UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600
Viz samostatný návod pro
instalaci stojanu.
nebo
5 ks (M4 x L12)
s
s
s
s
s
yy Stojan (1 ks)
5 ks (M4 x L8)
yy Vodicí stojan (1 ks)
yy Šrouby (10 ks)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
Viz samostatný návod pro instalaci stojanu.
s
s
s
s
s
yy Stojan (1 ks)
yy Vodicí stojan (1 ks)
(M4 X L8)
yy Šrouby (9 ks)
✎✎Nejlepšího kabelového připojení k výrobku docílíte použitím kabelů, které mají tuto maximální tloušťku:
yy Maximální tloušťka - 14 mm
4
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 4
2010-03-06 오전 4:43:25
01 Začínáme
Seznámení s ovládacím panelem
✎✎Barva i tvar produktu mohou být různé v závislosti na modelu.
Indikátor napájení
Reproduktory
Čidlo dálkového ovladače
Čidlo dálkového ovladače
Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto, a svítí při pohotovostním režimu.
SOURCEE
Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji. Toto tlačítko používejte v nabídce na
obrazovce stejným způsobem, jako tlačítko ENTERE na dálkovém ovladači.
Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) s funkcemi televizoru.
MENU
Y
z
P (Napájení)
Slouží k nastavení hlasitosti. V nabídce na obrazovce lze tlačítka Y použít
stejným způsobem jako tlačítka ◄ a ► na dálkovém ovladači.
Slouží ke změně kanálů. V nabídce na obrazovce lze tlačítka z použít
stejným způsobem jako tlačítka ▼ a ▲ na dálkovém ovladači.
Zapíná nebo vypíná televizor.
Pohotovostní režim
Nenechávejte televizor v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). I v případě, kdy je přístroj tlačítkem
napájení vypnutý, stále spotřebovává malé množství energie. Nejlepší je odpojit napájecí kabel.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 5
5
2010-03-06 오전 4:43:25
Začínáme
Popis dálkového ovladače
✎✎Jedná se o speciální dálkové ovládání pro zrakově postižené osoby, na tlačítkách Power, Channel a Volume jsou reliéfní
znaky Braillova písma.
POWER
Zapnutí a vypnutí televizoru.
ON/OFF
Zapne nebo vypne podsvícení dálkového
ovladače. Je-li zapnuto, tlačítka jsou
po stisknutí na okamžik podsvícena.
(Používání dálkového ovládání s tímto
tlačítkem v režimu Zapnuto sníží dobu
používání baterie.)
SOURCE
Zobrazí a umožňuje výběr dostupných
zdrojů videa (str. 10).
Umožňuje přímý přístup ke kanálům..
Umožňuje střídavě volit možnosti
Teletext, Dvojitý nebo Mix..
PRE-CH
TTX/MIX
Umožňuje dočasné vypnutí zvuku.
MUTE
Umožňuje přepínání kanálů.
Nastavení hlasitosti..
CH LIST
Otevře nabídku na obrazovce..
Zobrazí nabídku Zobrazení obsahu,
která zahrnuje položky Správce kanálů,
Internet@TV, Media Play a AllShare.
Umožňuje rychlý výběr často
používaných funkcí.
Slouží k výběru položek nabídky na
obrazovce a změně hodnot zobrazených
v nabídce.
Slouží k návratu do předchozí nabídky.
Tato tlačítka slouží pro nabídku
Zobrazení obsahu, Internet@TV,
Media Play apod.
Umožňuje návrat na předchozí kanál.
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
Zobrazí seznam kanálů na obrazovce
(str. 13).
Zobrazí elektronického programového
průvodce EPG (str. 11).
Zobrazení informací na obrazovce
televizoru
Zavře nabídku.
D
MEDIA.P
INTERNET
f-g
DUAL
AD
P.SIZE
SUBT.
@TV
Tato tlačítka se používají v režimech
Media Play a Anynet+ (HDMI-CEC)
(str. 32, 39).
(�: Ovládání nahrávání u rekordérů
značky Samsung,
které jsou vybaveny funkcí Anynet+.
MEDIA.P: Zobrazuje nabídku funkce
Media Play (str. 32).
INTERNET@TV: Propojení s různými
internetovými službami (str. 42).
DUAL f-g: Umožňuje výběr zvukového
efektu (str. 20).
AD: Zapne nebo vypne zvukový popis
(str. 19). V některých umístěních není tato
funkce k dispozici.
P.SIZE: Výběr velikosti obrazu (str. 17).
SUBT.: Zobrazí digitální titulky (str. 21).
Instalace baterií (velikost baterií: AAA)
✎✎POZNÁMKA
xx Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od televizoru.
xx Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem.
Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti speciálních zářivek
nebo neonů.
6
xx Barva i tvar se mohou lišit podle modelu.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 6
2010-03-06 오전 4:43:26
01 Začínáme
Připojení antény
Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne základní nastavení.
✎✎Přednastavení: Připojení napájení a antény.
Anténa VHF/UHF
Kabel
nebo
ANT OUT
Příkon
Funkce Plug & Play (Počáteční nastavení)
Při prvním zapnutí televizoru bude pomocí posloupnosti výzev na obrazovce provedena konfigurace základního nastavení.
Stiskněte tlačítko POWERP. Funkce Plug & Play je k dispozici pouze tehdy, když je položka Vstup nastavena na televizor.
✎✎Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, stiskněte červené tlačítko.
1
2
Výběr jazyka
3
4
5
Výběr země
Výběr režimu Prodejna
nebo Domácnost
Výběr antény
Volba kanálu
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
POWER
Vyberte požadovaný jazyk nabídky na obrazovce (OSD).
Stiskněte tlačítko ◄ nebo ► a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
yy Vyberte režim Domácnost. Režim Prodejna je určen pro použití
v maloobchodní prodejně.
yy Vraťte nastavení přístroje z režimu Prodejna na režim Domácnost
(standardní nastavení): Stiskněte tlačítko hlasitosti na televizoru.
Po zobrazení nabídky na obrazovce pro hlasitost stiskněte tlačítko
MENU a podržte ho stisknuté po dobu 5 sekund.
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Vyberte příslušnou zemi.
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Vyberte možnost Anténa nebo Kabel.
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. Pokud zdroj antény nastavíte na
možnost Kabel, zobrazí se krok postupu, který umožní kanálům přidělit číselné hodnoty
(frekvence kanálů). Další informace najdete v části Kanál → Automatické ukládání (str. 13).
P
✎✎Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka
6
7
8
9
Nastavení možnosti
Režim hodin
Časové pásmo
Zobrazení příručky
Průvodce připojením HD
Užijte si svůj televizor.
ENTERE.
Režim hodin lze nastavit automaticky nebo ručně.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Auto. a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte časové pásmo a pak stiskněte tlačítko ENTERE.
(podle země)
Je zobrazen způsob připojení pro tu nejlepší kvalitu obrazovky HD.
Stiskněte tlačítko ENTERE.
Vrácení původních nastavení této funkce...
Vyberte možnost Nastavení – Plug & Play (Počáteční nastavení). Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. Výchozí kód PIN je „0-0-00“. Chcete-li kód PIN změnit, použijte funkci Změna kódu PIN.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 7
7
2010-03-06 오전 4:43:27
Připojení
Připojení k audiovizuálnímu zařízení
Použití kabelu HDMI nebo HDMI/DVI: připojení HD (až 1 080p)
Dostupná zařízení: Přehrávač disků DVD/Blu-ray, kabelový přijímač HD, satelitní přijímač (set-top box) HD, kabelový přijímač,
satelitní přijímač (set-top box)
Přehrávač DVD /
Blu-ray
HDMI OUT
DVI OUT
R
AUDIO OUT
R
Bílá
W
Červená
Přehrávač DVD /
Blu-ray
W
R-AUDIO-L
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN
xx Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte pro video použít konektor HDMI IN 1(DVI). Přehrávač
disků DVD/Blu-ray, kabelový přijímač HD, satelitní přijímač HD (set-top box), kabelový přijímač nebo satelitní přijímač
(set-top box) mohou vyžadovat kabel DVI-HDMI (DVI na HDMI) nebo adaptér DVI-HDMI (DVI na HDMI). Pro zvuk je
nutný konektor PC/DVI AUDIO IN.
xx Pokud je připojeno externí zařízení, jako například přehrávač disků DVD/Blu-ray, kabelový přijímač nebo satelitní
přijímač (set-top box) podporující rozhraní HDMI verze starší než 1.3, může televizor vykazovat nestandardní chování
(není například vidět žádný obraz, není slyšet žádný zvuk, obtěžující blikání obrazu, nestandardní barvy atd.).
xx Pokud není po připojení kabelu HDMI slyšet žádný zvuk, zkontrolujte verzi rozhraní HDMI externího zařízení. Pokud
máte podezření, že se jedná o verzi starší než 1.3, kontaktujte dodavatele zařízení, aby vám sdělil verzi rozhraní HDMI
a vyžádejte si upgrade.
xx Doporučujeme zakoupit kabel certifikovaný pro rozhraní HDMI. Jinak může obrazovka zůstat prázdná nebo může
dojít k chybě připojení.
Použití komponentního (až 1080p) nebo audio/video (pouze 480i) kabelu a použití kabelu Scart
Dostupná zařízení: přehrávač disků DVD/Blu-ray, kabelový přijímač, satelitní přijímač (set-top box), Videopřehrávač
Přehrávač DVD /
Blu-ray
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
R
B
G
R
R
COMPONENT OUT
Videorekordér /
Přehrávač DVD
W
W
VIDEO OUT
Y
W
R
G
B
R
EXT
Videorekordér
B
G
Červená Modrý Zelený
R
W
Červená Bílá
Y
Žlutý
Y
Červená Bílá
R
R
W
W
R
✎✎V režimu Ext. podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.
✎✎Chcete-li dosáhnout té nejlepší kvality obrazu, je vhodnější místo připojení A/V použít komponentní připojení.
8
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 8
2010-03-06 오전 4:43:28
02 Připojení
Připojení ke zvukovému zařízení
Použití připojení prostřednictvím optického (digitálního) kabelu nebo kabelu sluchátek
Dostupná zařízení: digitální zvukový systém, zesilovač, domácí kino DVD
digitální zvukový systém
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Pokud je digitální zvukový systém připojen ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), snižte hlasitost
televizoru i systému.
xx 5.1kanálový zvuk je k dispozici tehdy, když je televizor připojen k externímu zařízení s podporou 5.1 kanálů.
xx Pokud je přijímač (systém domácího kina) zapnutý, uslyšíte zvukový výstup z optického konektoru televizoru.
Pokud televizor přijímá signál DTV, bude do přijímače systému domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li
zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD/Blu-ray, kabelový přijímač, satelitní přijímač (settop box), která je připojena k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI, bude možné na přijímači systému
domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, připojte výstupní
konektor digitálního zvuku z přehrávače DVD/Blu-ray, kabelového přijímače nebo satelitního přijímače (set-top
boxu) přímo do zesilovače nebo systému domácího kina.
✎✎Sluchátka H: Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na příslušném přijímači. Po zapojení sluchátek bude
vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.
xx Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k televizoru omezena.
xx Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavují samostatně.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 9
9
2010-03-06 오전 4:43:28
Připojení
Slot rozhraní COMMON INTERFACE
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+
CARD.
Pokud nevložíte kartu CI nebo CI+ CARD, zobrazí některé kanály
zprávu „Zakódovaný signál“.
Za přibližně 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující
telefonní číslo, ID karty CI nebo CI+ CARD, ID hostitele a další
informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého
poskytovatele služeb.
Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva
„Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní
aktualizován.
✎✎POZNÁMKA
xx Kartu CI nebo CI+ CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb.
xx Kartu CI nebo CI+ CARD opatrně vytáhněte rukama, v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
xx Kartu CI nebo CI+ CARD vložte ve směru na ní vyznačeném.
xx Umístění zámku COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
xx Karta CI nebo CI+ CARD není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný
prodejce.
xx V případě libovolných potíží kontaktujte poskytovatele služby.
xx Vložte kartu CI nebo CI+ CARD, která podporuje aktuální nastavení antény. Obrazovka bude zkreslená nebo se
neobjeví obraz.
Změna zdroje pro vstup
Upravit názevt
Seznam zdrojů
Tuto možnost lze použít k výběru televizního
vysílání či externích vstupních zdrojů, jako
je přehrávač disků DVD/Blu-ray, kabelový
přijímač nebo satelitní přijímač (set-top box).
■■ TV / Ext. / PC / AV / Component
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 /
HDMI4 / USB
✎✎ V nabídce Seznam zdrojů budou
zvýrazněny připojené vstupy.
✎✎ Vstupy Ext.aPC jsou stále aktivované.
10
SOURCE
■■ Video / DVD / Kabel. STB / Satel. STB / PVR STB
/ AV přijímač / Hra / Videokamera / PC / DVI PC /
Zařízení DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Pojmenujte externí zařízení připojené do vstupního
konektoru a usnadněte si tak výběr vstupních zdrojů.
✎✎ Je-li ke konektoru HDMI IN 1(DVI) připojen
počítač s rozlišením 1920 x 1080 při 60 Hz, měli
byste přepnout režim v nabídce Upravit název na
DVI PC.
✎✎ Je-li ke konektoru HDMI IN 1(DVI) připojen kabel
HDMI/DVI, měli byste v části Upravit název
nastavit režim DVI PC nebo Zařízení DVI.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 10
2010-03-06 오전 4:43:29
Základní funkce
TTX/MIX
PRE-CH
Použití tlačítka INFO (Průvodce Nyní a další)
Před použitím televizoru se podle níže uvedených pokynů
naučte procházet nabídkami a vybírat a upravovat různé
funkce.
CH LIST
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
A
B
C
Na displeji je zobrazen aktuální kanál a stav
INFO
určitých nastavení zvuku a videa.
Průvodce Nyní a další zobrazuje denní
televizní program pro jednotlivé kanály podle
času vysílání.
yy Pomocí tlačítek ◄, ► zobrazíte
informace o požadovaném programu
při sledování aktuálního kanálu.
yy Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní
kanály. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál,
stiskněte tlačítko ENTERE.
DEF
4
18:11 Čtv 6 Led
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
D
1 ENTERE / Směrové tlačítko: Pohybem kurzoru vyberte
@TV
fpoložku. Potvrďte nastavení.
MEDIA.PSlouží
INTERNET
2 Tlačítko RETURN:
k návratuDUAL
do předchozí
4 Tlačítko EXIT: Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.
Ovládání nabídky na obrazovce
Kroky přístupu se mohou lišit podle vybrané nabídky.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
▲/▼
◄/►
ENTER E
EXIT e
Na obrazovce se zobrazí možnosti
hlavní nabídky:
Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení,
Vstup, Aplikace, Podpora.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte
příslušnou ikonu.
Do podnabídky vstoupíte stiskem
tlačítka ENTERE.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte
příslušnou podnabídku.
Hodnotu položky nastavíte pomocí
tlačítka ◄ nebo ►. Nastavení
v nabídce na obrazovce se může
lišit podle vybrané nabídky.
Stisknutím tlačítka ENTERE
konfiguraci dokončíte.
Stiskněte tlačítko EXIT.
18:00 ~ 6:00
Unclassified
No Detaild Information
E
Sledovat
Informace
Plánování sledování
nabídky.
AD
P.SIZE
SUBT.
3 Tlačítko MENU: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
03 Základní funkce
Procházení
nabídkami
MUTE
Programy
Informace v elektronickém programovém
GUIDE
průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími
společnostmi. Pomocí programů
poskytovaných vysílacími společnostmi
můžete s předstihem určit pořady, které
chcete sledovat, takže se kanál v zadaný
čas automaticky přepne na vybraný pořad.
V závislosti na stavu kanálu se mohou
záznamy v programu jevit jako prázdné nebo se zastaralými
informacemi.
Použití seznamu kanálů
Programy
2:10 Úte1 Čer
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Sezn. kanálů - TV
Dnes
27
Discovery
28
DiscoveryH&L
800
five
24
price-drop.tv
16
QVC
6
R4DTT
Rež. zob.
1
18:00 - 19:00
American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
)Family Affairs
No Information
QVC Selection
No Information
+24 hodin
2
Režim K
3
19:00 - 20:00
Tine Team
Fiv...
)Dark Angel
Informace k Strana E Sledovat
4
5
6
'
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 11
11
2010-03-06 오전 4:43:31
Základní funkce
Použití seznamu naplánovaných pořadů
Programy
2:10 Úte1 Čer
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
800 five
800
800
)Family Affairs
)Dark Angel
Rež. zob.
five
five
Informace E Zrušit
1
4
Kanály: Zobrazení seznamu kanálů podle typu
kanálu
■■
* Moje kanály: Zobrazení skupiny kanálů
■■
Naplánováno: Zobrazení všech aktuálně
rezervovaných pořadů
✎✎Používání barevných tlačítek v okně Správce kanálů
Zobrazení naplánovaných pořadů
18:30 Dnes
19:15 Dnes
■■
xx
Červená (Anténa): Přepínání mezi možností
Anténa nebo Kabel.
xx
Zelené tlačítko (Zvětšený obraz): Zvětšení nebo
zmenšení čísla kanálu
xx
Žluté tlačítko (Vybrat): Vyberte požadované
kanály a stisknutím žlutého tlačítka nastavte všechny
vybrané kanály současně. Vlevo od vybraných
kanálů se zobrazí značka c.
6
1
Červená (Rež. zob.): Zobrazení seznamu právě
přehrávaných nebo následujících pořadů
xx
2
Žlutá (+24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které
budou vysílány za 24 hodin.
3
Modrá (Režim K): Výběr typu kanálů, které chcete
zobrazit v okně Sezn. kanálů. (Všechny, TV, Rádio,
Data/Ostatní, Můj kanál 1~4)
xx k(Strana): Přesun na další nebo předchozí stranu.
xx T (Nástroje): Zobrazení nabídky možností okna
4 Informace: Zobrazení podrobností o vybraném pořadu.
5 k (Strana): Přesun na další nebo předchozí stranu.
6 Tlačítko ENTERE
–– Při výběru aktuálního pořadu můžete sledovat vybraný
pořad.
–– Při výběru budoucího pořadu můžete rezervovat
sledování vybraného pořadu. Chcete-li plán zrušit,
stiskněte znovu tlačítko ENTERE a vyberte možnost
Zrušit plány.
Modrá (Třídění): Změna třídění seznamu podle
názvu nebo čísla kanálu
Správce kanálů. (Nabídky možností se mohou lišit
v závislosti na situaci.)
Ikony zobrazení stavu kanálu
Ikony
A
c
*
(
\
)
Operace
Analogový kanál
Vybraný kanál
Kanál nastavený jako oblíbený
Aktuálně vysílaný program
Zamčený kanál
Rezervovaný pořad
Správce kanálů
Odstraňování nebo nastavení oblíbených kanálů a používání
programového průvodce pro digitální vysílání. Vyberte kanál
na obrazovce Kanály, Moje kanály nebo Naplánováno.
Kanály
Anténa
12
Všechny
c1
2
1futech
* 24ore.tv
TV
15
Rádio
Data/Ostatní
Analogové
3
23
33
32
5
4
27
BBC World
bid-up.tv
Boonerang
Cartoon Nwk
Class News
\ Coming Soon
Discovery
Vybrat
Třídění k Strana T Nástroje
Anténa
Zvětšený obraz
abc1
r
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 12
2010-03-06 오전 4:43:32
¦¦ Nové naladění kanálů
* Moje kanály
(v okně Správce kanálů)
Zobrazí všechny oblíbené kanály.
Anténa (Anténa / Kabel)
■■ Upravit moje kanály t: Vybrané kanály lze
nastavit do požadované skupiny Moje kanály.
✎✎Zobrazí se symbol * a kanál bude nastaven jako Můj
Než televizor začne do paměti ukládat dostupné kanály,
musíte zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru
(např. Anténa neto Kabel
kanál.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
Země
2. Ve skupinách okna můj kanál přidejte nebo
odstraňte požadovaný kanál z kanálů 1, 2, 3 a 4.
Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj
čtyřmístný kód PIN.
xx Lze vybrat jednu nebo více skupin.
3. Po změně nastavení lze seznam kanálů pro
jednotlivé skupiny zobrazit v nabídce Moje kanály.
Kanály
Anténa
Všechny
c1
2
TV
15
Rádio
Data/Ostatní
Analogové
3
23
33
32
5
4
27
Anténa
Zvětšený obraz
Vybrat
■■ Analogový kanál: Změna země pro analogové kanály
Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru
abc1
r
Upravit moje kanály
BBC World
Nač. Zobrazení
bid-up.tv
Upravit č. kanálu
Boonerang
Odstranit
Cartoon Nwk
Vybrat vše
ClassdNews
\ Coming Soon
Discovery
Třídění k Strana T Nástroje
Seznam kanálů
Zde si můžete zobrazit seznam všech
vyhledaných kanálů.
■■ Digitální kanál: Změna země pro digitální kanály
Automatické ukládání
1futech
* 24ore.tv
Zámek
03 Základní funkce
Nabídka kanálů
¦¦ Použití oblíbených kanálů
CH LIST
✎✎Automaticky přidělená čísla programů nemusejí
odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům.
Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce
Dětský zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
■■ Anténa (Anténa / Kabel)t: Výběr zdroje
antény, který se má uložit do paměti
■■ Zdroj kanálů (Dig. a Anal. / Digitální / Analogové):
Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.
Při výběru možnosti Kabel → Dig. a Anal. nebo
Digitální: Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových
kanálů.
Režim vyhled. (Úplné / Síť / Rychlé): Vyhledání všech
kanálů s aktivními vysílajícími stanicemi a jejich uložení do
paměti televizoru
Vyberete-li možnost Rychlé, můžete manuálně –
stisknutím tlačítka dálkového ovladače – nastavit
položky Síť, Síťové ID, Kmitočet, Modulace a
Přenosová rychlost.
✎✎
Síť (Automatický / Manuální): Vybere režim nastavení
Síťové ID mezi možnostmi Automatický nebo
Manuální.
Síťové ID: Pokud je nabídka Síť nastavena na možnost
Manuální, můžete položku Síťové ID nastavit pomocí
číselných tlačítek.
Kmitočet: Zobrazuje frekvenci kanálu. (Hodnota se
v jednotlivých zemích liší.)
Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 13
13
2010-03-06 오전 4:43:33
Základní funkce
Ruční ukládání
Umožňuje ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do
televizoru.
✎✎Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce
Dětský zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
■■ Digitální kanál: Po dokončení vyhledávání jsou kanály
aktualizovány v seznamu kanálů.
¦¦ Další funkce
Možn. vyhl. kabel. sítě
(podle země)
Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např.
frekvence a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.
✎✎ Při výběru možnosti Anténa → Anténa: Kanál,
■■ Počáteční frekv. / FrKonečná frekvence: Nastavení
počáteční nebo konečné frekvence (v každé zemi je jiná)
✎✎ Po výběru možnosti Anténa → Kabel: Kmitočet,
■■ Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
Kmitočet, Šířka pásma
Modulace, Přenosová rychlost
■■ Analogový kanál (Program, Systém barev,
Zvukový systém, Kanál, Hledat): Pokud zvuk není
standardní nebo není slyšet žádný zvuk, vyberte
požadovanou zvukovou normu znovu.
✎✎Režim kanálu
xx P (režim programů): Po naladění jsou stanicím
vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic
v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete
kanál vybrat zadáním čísla pozice.
xx C (Režim příjmu kanálů z antény) / S (Režim příjmu
kanálů prostřednictvím kabelu): Tyto dva režimy
umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro
každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.
¦¦ Úpravy kanálů
Nabídka Možnosti okna Správce kanálů
(v okně Správce kanálů)
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. V nabídce Upravit název kanálu nebo
Upravit č. kanálu upravte název nebo číslo kanálu.
■■ Upravit název kanálu (pouze analogové kanály):
Umožňuje přidělení vlastního názvu kanálu.
■■ Upravit č. kanálu (pouze digitální kanály): Číslo lze
upravit stiskem požadovaného číselného tlačítka.
■■ Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
Správce kanálů
Nabídka Možnosti okna Správce kanálů
Nastavte jednotlivé kanály pomocí možností nabídky
Správce kanálů (Zámek / Odemk., Časovač nahrav., Nač.
Zobrazení, Třídění, Odstranit, Vybrat vše / Zrušit výběr
všech). Položky nabídky možností se mohou měnit podle
stavu kanálu.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.
■■ Zámek / Odemk.: Kanál je možné zamknout, aby ho
nebylo možné vybrat ani sledovat.
✎✎POZNÁMKA
xx Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
možnost Dětský zámek nastavena na hodnotu
Zapnuto.
xx Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte
4místný kód PIN. Výchozí hodnota je „0-0-0-0“. Kód
PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN.
■■ Časovač nahráv. (pouze digitální kanály): Umožňuje
nahrávat aktuálně vysílaný program nebo rezervovat
nahrávání programu, který teprve bude vysílán.
✎✎ K televizoru musíte připojit zařízení USB s pamětí o
velikosti 4 GB nebo více.
✎✎ Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud
není proveden Device Performance Test (Test
výkonu zařízení).
■■ Nač. Zobrazení: Je možné nastavit automatické
zobrazení požadovaného kanálu v určeném čase. Před
použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.
✎✎ Pokud je vybrán digitální program, je stiskem
tlačítka ► možné zobrazit digitální program.
■■ Třídění (pouze analogové kanály): Tato operace
umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.
Tato operace může být nezbytná po použití funkce
automatického ukládání.
■■ Odstranit: Podle potřeby můžete odstranit kanály tak,
aby byly zobrazeny pouze požadované kanály.
14
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 14
■■ Vybrat vše / Zrušit výběr všech: Výběr všech kanálů
nebo zrušení výběru všech vybraných kanálů ve správci
kanálů.
2010-03-06 오전 4:43:34
(v okně Správce kanálů)
Můžete sledovat, upravovat nebo odstranit pořad, který jste
rezervovali pro sledování.
■■ O změně: Umožňuje změnit pořad rezervovaný pro
sledování.
■■ Zrušit plány: Umožňuje zrušit pořad rezervovaný pro
sledování.
■■ Informace: Zobrazí pořad rezervovaný pro sledování.
(Můžete také změnit informace o rezervaci programu.)
■■ Vybrat vše / Zrušit výběr všech: Výběr nebo zrušení
všech rezervovaných pořadů.
Přenos seznamu kanálů)
Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj
čtyřmístný kód PIN. Slouží k importu či exportu mapy kanálů.
Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.
■■ Import ze zařízení USB: Slouží k importu seznamu
kanálů ze zařízení USB.
¦¦ Úprava nastavení obrazu
Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost /
Barvy / Odstín (Z/Č)
Váš televizor má několik možností nastavení pro řízení kvality
obrazu.
✎✎POZNÁMKA
xx V analogových režimech TV, Ext., AV systému PAL
není funkce Odstín (Z/Č) k dispozici.
xx V režimu počítače lze provádět změny pouze
u položek Podsvícení, Kontrast a Jas.
xx Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí
zařízení připojené k televizoru.
¦¦ Ekonomická řešení
Eko řešení
Jemné ladění
■■ Úspora energie (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký
/ Vyp. obrázek / Automatický) t: Tato
funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba
elektrické energie. Pokud vyberete možnost
Vyp. obrázek, vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále
zapnutý. Stiskem libovolného tlačítka obrazovku opět
zapnete.
(pouze analogové kanály)
Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit
sami ručně.
■■ Eko čidlo (Vypnuto / Zapnuto): Chcete-li vylepšit
úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky
přizpůsobí osvětlení místnosti.
■■ Export do zařízení USB: Slouží k exportu seznamu
kanálů do zařízení USB. Tato funkce je k dispozici pouze
v případě, že je zařízení USB připojeno.
✎✎Kanály naladěné pomocí jemného ladění jsou označeny
✎✎ Pokud upravíte funkci Podsvícení, funkce
Eko čidlo se nastaví na hodnotu Vypnuto.
hvězdičkou „*“.
✎✎Chcete-li doladění resetovat, vyberte položku Obnovit.
Nabídka obrazu
¦¦ Změna přednastaveného režimu obrazu
Režim t
Vyberte upřednostňovaný typ obrazu.
■■ Dynamický: Vhodný pro jasně osvětlenou místnost
03 Základní funkce
Naplánováno
Min. podsvícení: Když je položka Eko čidlo nastavena
na možnost Zapnuto, lze minimální jas obrazu upravit
ručně.
Je-li možnost Eko čidlo nastavena na hodnotu
Zapnuto, jas zobrazení se může měnit (ztmavnout
nebo zesvětlat) podle intenzity okolního osvětlení.
✎✎
■■ Úsp. r. bez sign. (Vypnuto / 15 min. / 30 min. / 60 min.):
Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má
zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.
✎✎ Když se počítač nachází v režimu úspory energie,
je tato volba zakázána.
■■ Standardní: Vhodný pro běžné prostředí
■■ Přirozené: Vhodný pro snížení namáhání očí.
✎✎ Režim Přirozené není dostupný v režimu PC.
■■ Film: Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 15
15
2010-03-06 오전 4:43:34
Základní funkce
¦¦ Změna možností nastavení obrazu
Pokročilá nastavení
(k dispozici v režimu Standardní / Film)
Je možné nastavovat podrobná nastavení obrazovky včetně
barvy a kontrastu.
✎✎V režimu PC lze provádět změny pouze u položek
Dynamický kontrast, Gamma, Vyvážení bílé a
Zdokonalení pohybu.
Pokročilá nastavení
Černý tón : Vypnuto ►
Dynam. kontrast
: Střední
Ztmavení
: -2
Gamma
:0
Speciální vzhled : Vypnuto
Pouze režim RGB
: Vypnuto
Kolorim. prostor
: Přirozený
▼
U Přesunout E Zadat R Zpět
■■ Kolorim. prostor (Automatický / Přirozený /
Vlast.nastav.): Nastavení rozsahu barev dostupných
pro vytvoření obrazu Chcete-li upravit hodnotu položek
Barvy, Červená, Zelená, Modrá a Obnovit, nastavte
možnost Kolorim. prostor na hodnotu Vlast.nastav..
■■ Vyvážení bílé: Nastavení teploty barev umožňující
dosáhnout přirozenější obraz.
Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastavení
tmavosti jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).
Více červené / Více zelené / Více modré: Nastavení
jasu jednotlivých barev (červená, zelená, modrá).
Obnovit: Obnovení možnosti Vyvážení bílé na výchozí
nastavení.
■■ Pleťové odstíny: Zvýraznění růžového „pleťového“
odstínu.
■■ Vyv. bílé v 10 b. (Vypnuto / Zapnuto): Ovládá vyvážení
bílé v desetibodovém intervalu prostřednictvím úpravy
jasu červené, zelené a modré.
✎✎ K dispozici v případě, že je režim obrazu nastaven
na možnost Film a externí vstup je nastaven na
režim HDMI nebo Component (Komponent).
✎✎ Některá externí zařízení tuto funkci nemusí
podporovat.
■■ Černý tón (Vypnuto / Tmavý / Tmavší / Nejtmavší):
Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazovky
■■ Dynamický kontrast (Vypnuto / Nízký / Střední /
Vysoký): Nastavení kontrastu obrazovky
■■ Ztmavení (-2~+2): Zvýšení jasu tmavého obrazu.
■■ Gamma: Nastavení intenzity primární barvy
■■ Speciální vzhled (Vypnuto / Speciální vzhled1 /
Speciální vzhled2): Po spuštění funkce Speciální
vzhled lze kalibrovat obraz bez použití generátoru nebo
filtru. Pokud nabídka na obrazovce zmizí nebo se otevře
jiná nabídka než Obraz, kalibrace se uloží a okno
funkce Speciální vzhled zmizí.
✎✎ Je-li spuštěna funkce Speciální vzhled,
z televizoru nevychází zvuk.
✎✎ Dostupné pouze v režimech DTV, Component a
HDMI.
■■ Pouze režim RGB (Vypnuto / Červená / Zelená /
Modrá): Můžete upravovat nastavení Barvy nebo
Odstín (Z/Č) kanálů Červená, Zelená nebo Modrá
obrazu z externího zařízení (přehrávač DVD, domácí kino
atd.).
16
Interval: Vyberte interval pro úpravy.
Červená: Slouží k úpravě úrovně červené.
Zelená: Slouží k úpravě úrovně zelené.
Modrá: Slouží k úpravě úrovně modré.
Obnovit: Obnovení výchozích hodnot položky
Vyv. bílé v 10 b..
■■ Zvýraznění okrajů (Vypnuto / Zapnuto): Zvýraznění
okrajů objektů
■■ xvYCC (Vypnuto / Zapnuto): Nastavení režimu xvYCC
na hodnotu On (Zapnuto) zvyšuje úroveň podrobností
a barevnou škálu při sledování filmů z externího zařízení
(například z DVD přehrávače) připojeného pomocí
konektorů HDMI nebo Component IN.
✎✎ K dispozici v případě, že je režim obrazu nastaven
na možnost Film a externí vstup je nastaven na
režim HDMI nebo Component (Komponent).
✎✎ Některá externí zařízení tuto funkci nemusí
podporovat.
■■ Zdokonalení pohybu (Vypnuto / Zapnuto): Zlepší
obraz obrazu u rychlých scén s množstvím pohybů
odstraněním zadrhávání.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 16
2010-03-06 오전 4:43:34
✎✎V režimu počítače lze provádět změny pouze u položek
Teplota barev, Formát, Digital Noise Filter a
Doba autom. ochrany.
Obraz - možnosti
Teplota barev
: Normální ►
Velikost
: Automat. formát
Režim obrazu
: 16:9
Filtr dig. šumu
: Automatický
Šumový filtr MPEG : Automatický
Černá HDMI
: Normální
Filmový režim
vstupním zdroji.
xx Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na
vybraném režimu.
xx V režimu PC lze nastavit pouze režimy 16:9 a 4:3.
xx Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu
zařízení připojenému ke vstupu televizoru.
xx Po výběru možnosti Přizp. obrazovce v režimu HDMI
(1 080i / 1 080p) nebo Komponent (1080i / 1080p):
Pozice nebo Formát lze nastavit pomocí tlačítek
▲, ▼, ◄, ►.
xx Pokud použijete funkci Přizp. obrazovce se vstupem
: Vypnuto
▼
U Přesunout E Zadat R Zpět
■■ Teplota barev (Studené / Normální / Teplé1 / Teplé2)
✎✎ Možnosti Teplé1nebo Teplé2 budou v případě,
kdy je režim obrazu nastaven na možnost
Dynamický, deaktivovány.
✎✎ Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu
zařízení připojenému ke vstupu televizoru.
■■ Velikost: Terminál kabelové televize
nebo satelitní přijímač mohou mít také
vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně
však doporučujeme, abyste většinu času
používali režim 16:9.
xx Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na
03 Základní funkce
✎✎POZNÁMKA
Obraz - možnosti
P.SIZE
Automat. formát: Automatické
nastavení formátu obrazu na poměr
stran 16:9.
16:9: Nastavení formátu obrazu na poměr stran
16:9, který je vhodný pro přehrávání disků DVD nebo
širokoúhlé vysílání.
Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.
Pozice lze nastavit pomocí tlačítek ▲, ▼.
✎✎
Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu
16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily
velikosti obrazovky.
Pozice nebo Formát lze nastavit pomocí tlačítek
▲, ▼.
✎✎
4:3: Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání
Pořady ve formátu 4:3 nesledujte příliš dlouhou
dobu. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo
a ve středu obrazovky, mohou způsobovat
zhoršení obrazu (vypálení obrazovky), které není
předmětem záruky.
✎✎
Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu
v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i /
1 080p) nebo Component (Komponent) (1080i / 1080p).
HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo
oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan.
■■ Režim obrazu (16:9 / Široký zoom / Zvětšený obraz
/ 4:3): K dispozici pouze tehdy, když je velikost obrazu
nastavena na možnost Automat. formát. Formát obrazu lze
nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo
na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují
různé velikosti obrazu.
✎✎ Funkce není dostupná v režimech PC, Komponent
a HDMI.
■■ Filtr dig. šum (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký /
Automatický / Autom. vizualizace): Pokud je signál
televizního vysílání slabý, může se objevovat statický šum
a zdvojené obrysy. Vyberte jednu z následujících možností,
dokud není zobrazen ten nejlepší obraz.
Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů tato
funkce zobrazí sílu přijímaného signálu a definuje filtr pro
redukci šumu obrazu.
Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.
✎✎
■■ Šumový filtr MPEG (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký
/ Automatický): Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje
zvýšenou kvalitu obrazu.
■■ Černá HDMI (Normální / Nízký): Výběr úrovně černé barvy
na obrazovce pro nastavení hloubky obrazu
✎✎ K dispozici pouze v režimu HDMI (signály RGB)
■■ Filmový režim (Vypnuto / Auto1 / Auto2): Automatické
rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech
zdrojů a úprava obrazu na optimální kvalitu
✎✎ Funkce je dostupná v režimech TV, AV, KOMPONENT
(480i / 1 080i) a HDMI (480i / 1 080i).
■■ 100Hz Motion Plus (Vypnuto / Čistý / Standardní /
Hladký / Vlast.nastav. / Demo): Zajistí lepší obraz u
rychlých scén s množstvím pohybu.
✎✎ Pokud se objeví šum, nastavte položku
100Hz Motion Plus na možnost Vypnuto. Je-li
funkce 100Hz Motion Plus nastavena na hodnotu
Vlast.nastav., můžete funkce Redukce rozostření,
Redukce vibrací nebo Obnovit nastavit ručně.
✎✎ Nastavíte-li funkci 100Hz Motion Plus na hodnotu
Demo, můžete porovnat rozdíl mezi zapnutým a
vypnutým režimem.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 17
17
2010-03-06 오전 4:43:35
Základní funkce
Redukce rozostření: Upraví redukci rozmazání ze zdrojů
videa.
Redukce vibrací: Upraví úroveň redukce chvění ze zdrojů
videa při přehrávání filmů.
Obnovit: Obnoví vlastní nastavení.
■■ Doba autom. ochrany (2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodiny /
10 hodiny / Vypnuto): Pokud obrazovka po určitou dobu
definovanou uživatelem zůstane nečinná se statickým
obrazem, aktivuje se spořič obrazovky, aby se předešlo
vypálení obrazu na obrazovce.
Obnovení obrazu (OK / Zrušit)
Obnovení aktuálního režimu obrazu na výchozí nastavení
¦¦ Nastavení televizoru a počítače
Nabídka zvuku
¦¦ Změna přednastaveného režimu zvuku
SRS TheaterSound t
■■ Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku.
■■ Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům.
■■ Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
■■ Jasný hlas: Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
■■ Zesílení: Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku
umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.
Nastavte vstupní zdroj na možnost PC.
¦¦ Úprava nastavení zvuku
Automat. nastavení t
Ekvalizér
Nastavení hodnot frekvence / pozic a automatické jemné ladění
nastavení
Tato funkce není k dispozici při připojení prostřednictvím kabelu
HDMI/DVI.
Nastaví režim zvuku (pouze standardní režim zvuku).
Obrazovka
■■ Hrubý / Jemný: Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud
není šum odstraněn doladěním, pak co nejlépe upravte
frekvenci (Hrubý) a proveďte doladění znovu. Po odstranění
šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu
obrazovky.
■■ Pozice: Pozici obrazovky počítače lze nastavit pomocí
směrových tlačítek (▲ / ▼ / ◄ / ►).
■■ Obnovení zobrazení: Obnovení výchozích nastavení
obrazu.
Použití televizoru ve funkci počítačového displeje (PC)
Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)
V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se
skutečné obrazovky počítače mohou lišit. V takovém případě
budou téměř vždy použity stejné údaje základního nastavení.
(Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo
na prodejce výrobků Samsung.)
1. V nabídce Start systému Windows klikněte na možnost
„Ovládací panely“.
2. V okně „Ovládací panely“ klikněte na možnost „Vzhled a
motivy“ a otevřete dialogové okno pro nastavení zobrazení.
3. Klikněte na možnost „Zobrazení“ a otevřete dialogové okno
pro nastavení zobrazení.
4. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na kartu
„Nastavení“.
yy Nastavení správné velikosti (rozlišení) [Optimální rozlišení:
1 920 × 1 080 pixelů]
yy Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení
k dispozici položka obnovovací frekvence, je správné
nastavení „60“ nebo „60 Hz“. V opačném případě stačí
klepnout na tlačítko OK a uzavřít dialogové okno.
18
■■ Stereováha L/P: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti
mezi pravým a levým reproduktorem.
■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Úprava šířky
pásma): Nastavení úrovně určitých šířek frekvenčního
pásma.
■■ Obnovit: Obnovení výchozích hodnot ekvalizéru.
¦¦ Zvukové systémy atd.
SRS TruSurround HD (Vypnuto / Zapnuto)
(pouze standardní režim zvuku)
Tato funkce zajišťuje přenos 5.1kanálového prostorového
zvuku ze dvou reproduktorů nebo sluchátek pomocí
technologie HRTF (Head Related Transfer Function).
SRS TruDialog (Vypnuto / Zapnuto)
(pouze standardní režim zvuku)
Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na
pozadí nebo zvukovým efektům a zajišťuje tak srozumitelnější
poslech dialogů.
Jazyk zvuku
(pouze u digitálních kanálů)
Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.
✎✎Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na
vysílaném programu.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 18
2010-03-06 오전 4:43:35
Další nastavení
(pouze u digitálních kanálů)
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio
přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi
hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna.
V takovém případě použijte funkci TV Speaker.
(pouze u digitálních kanálů)
✎✎Možnost Formát audio se může v závislosti na
vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital
je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor
připojen pomocí optického kabelu.
■■ Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC): Tato funkce
umožňuje snížit disparitu hlasového signálu (což je jeden
ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na
požadovanou úroveň.
✎✎ Podle typu vysílaného signálu může být nastavení
MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10dB a
0dB.
03 Základní funkce
Formát audio
✎✎ Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte
příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10.
Zvukový popis
(v některých zemích není tato funkce
k dispozici) (pouze digitální kanály)
Tato funkce pracuje se zvukovým datovým
proudem zvukového popisu AD (Zvukový
popis), který je odesílán spolu s hlavním
zvukem z vysílače.
AD
■■ Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto):
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce
zvukového popisu.
■■ Hlasitost : Nastavení hlasitosti zvuku.
Automat. hlasitost (Vypnuto / Normální / Noc)
Chcete-li provést nastavení u každého kanálů, nastavte
možnost Normální.
■■ Noc: Tento režim zlepšuje poslech zvuku ve srovnání
s režimem Normální, přičemž není slyšet téměř žádný
hluk. Tato funkce je užitečná v noci.
Volba reproduktoru (Ext. reproduktor /
TV reproduktor)
Z důvodu rozdílu v rychlosti dekódování mezi hlavními
reproduktory a audio přijímačem může docházet k ozvěně.
V takovém případě nastavte televizor na možnost
Ext. reproduktor.
✎✎Pokud je v nabídce Volba reproduktoru vybrána
možnost Ext. reproduktor, tlačítka hlasitosti a tlačítko
MUTE nebudou funkční a bude omezené nastavení
zvuku.
✎✎Je-li možnost Volba reproduktoru nastavena na
■■ Výstup SPDIF: Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje
rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních
zařízení, jako například přehrávač DVD.
Formát audio: Při příjmu digitálního televizního vysílání
lze zvolit výstup digitálního audia (SPDIF) z možností
PCM nebo Dolby Digital.
Připojením reproduktorů 5.1 v konfiguraci Dolby
Digital maximalizujete zážitky z interaktivního
prostorového zvuku.
✎✎
Zpoždění zvuku: Náprava neshody zvuku a videa při
sledování televizoru nebo videa a při poslechu digitálního
zvukového výstupu prostřednictvím externího zařízení,
jako je AV přijímač (0 ms ~ 250 ms).
■■ Kom. Dolby Digital (Line / RF): Tato funkce
minimalizuje neshodu signálů mezi signálem dolby digital
a zvukovým signálem (tj. MPEG Audio (Audio MPEG),
HE-AAC, ATV Sound (Zvuk ATV)).
✎✎ Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk,
výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými
a měkkými zvuky v nočních hodinách.
Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo
nižších než -31 dB (referenční signál) na -20 dB nebo
-31 dB.
RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo
nižších než -20 dB (referenční signál) na -10 dB nebo
-20 dB.
Obnovení zvuku (OK / Zrušit)
Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od
výrobce.
hodnotu Ext. reproduktor
xx TV reproduktor: Vypnuto, Ext. reproduktor:
Zapnuto
✎✎Při nastavení možnosti Volba reproduktoru na
hodnotu TV reproduktor
xx TV reproduktor: Zapnuto, Ext. reproduktor:
Zapnuto
✎✎Pokud není přijímán žádný signál videa, budou oba
reproduktory ztlumeny.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 19
19
2010-03-06 오전 4:43:36
Základní funkce
¦¦ Výběr zvukového režimu
Jestliže nastavíte možnost Dual f-g,
zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový
režim.
f-g
DUAL
Časové pásmo (podle země): Vyberte své časové
pásmo.
Je-li Země nastavena na hodnotu Jiné, můžete
tuto funkci použít.
✎✎
✎✎ Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
možnost Režim hodin nastavena na hodnotu
Automatický.
¦¦ Použití časovače vypnutí
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Typ zvuku
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual f-g
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Výchozí
Automatická
změna
■■ Časovač vypnutí t: Automatické vypnutí
televizoru za předem nastavený čas. (30, 60, 90, 120,
150 a 180 minut).
✎✎ Pokud chcete nastavení možnosti
Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost
Vypnuto.
Dual f
Automatická
změna
Dual f
✎✎Pokud je stereofonní signál slabý a dojde
k automatickému přepnutí, přepněte do režimu Mono.
✎✎Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním
zvukovým signálem.
✎✎Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zdroj Vstup
nastaven na možnost TV.
¦¦ Nastavení časovače zapnutí a vypnutí
■■ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3: Lze použít tři
různá nastavení časovače zapnutí a vypnutí. Nejdříve je
třeba nastavit hodiny.
Časovač 1
Čas zapnutí
▲
00
Deaktivovat
▼
00
Deaktivovat
Hlasitost
Zdroj
10
Nabídka nastavení
Opakovat
Jednou
¦¦ Nastavení času
Čas
■■ Hodiny: Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné
používat nejrůznější funkce časovače televizoru.
OO Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí
tlačítka INFO.
✎✎ V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny
nastavit znovu.
Režim hodin (Manuální / Automatický)
V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být
automatické nastavení času správné. V takovém
případě nastavte čas ručně.
✎✎
✎✎ Pro automatické nastavení času je nutno mít
připojenu anténu.
Nastavení hodin: Ruční nastavení možností Den,
Měsíc, Rok, Hod. a minuty.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
možnost Režim hodin nastavena na hodnotu
Manuální.
✎✎
20
00
Čas vypnutí
00
Anténa
TV
Ne
Kanál
ATV
Po
Úte
Stř
1
Čtv
Pá
So
L Přesunout U Nastavení E Zadat R Zpět
Čas zapnutí / Čas vypnutí: Umožňuje zvolit hodinu,
minutu a nastavení aktivovat či zrušit. (Chcete-li aktivovat
časovač se zvoleným nastavením, vyberte možnost
Aktivovat.)
Hlasitost : Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
Zdroj: Pomocí možností TV nebo USB lze vybrat
obsah, který bude přehráván po automatickém zapnutí
televizoru. (Možnost USB lze zvolit pouze v případě,
když je k televizoru připojeno zařízení USB.)
Anténa (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu
TV): Vyberte možnost ATV nebo DTV.
Kanál (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu
TV): Vyberte požadovaný kanál.
Obsah (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu
USB): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudbu
nebo fotografie, které se mají automaticky přehrát po
zapnutí televizoru.
Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba
nebo není vybrána složka s hudebními soubory,
funkce Časovač nepracuje správně.
✎✎
✎✎ Pokud je v zařízení USB pouze jedna fotografie,
prezentace se nespustí.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 20
2010-03-06 오전 4:43:37
vybrat.
✎✎ Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka.
Při použití více než jednoho typu zařízení USB se
přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým
zařízením USB rozdílné názvy.
Opakovat: Vyberte možnost Jednou, Denně, Po~Pa,
Po~So, So~Ne nebo Manuální podle svých potřeb.
Vyberete-li možnost Manuální, můžete nastavit den, kdy
chcete časovač aktivovat.
Symbol c značí vybraný den.
✎✎
✎✎Auto Power Off (Automatické vypnutí) (k dispozici
pouze v případě, kdy je televizor zapnutý pomocí
časovače): Televizor bude po 3 hodinách nečinnosti
automaticky vypnut, aby se předešlo jeho přehřátí.
¦¦ Zamykání programů
¦¦ Další funkce
Jazyk
■■ Jazyk menu: Nastavení jazyka menu.
■■ Jazyk teletextu: Nastavení jazyka pro teletext
✎✎ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání
k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
■■ Preference (Hlavní jazyk zvuku / Vedlejší jazyk zvuku
/ Hlavní jazyk titulků / Vedlejší jazyk titulků /
Hlavní jazyk teletextu / Vedlejší jazyk teletextu): Výběr
jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.
Titulky
Tato nabídka slouží k nastavení režimu
Titulky.
Zabezpečení
■■ Titulky (Vypnuto / Zapnuto): Zapne
nebo vypne titulky.
✎✎Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka
■■ Režim (Normální / Sluch. Postižení):
Nastavuje režim titulků.
✎✎Zadejte 4místný kód PIN. Výchozí hodnota je „0-0-0-0“.
■■ Jazyk titulků: Nastavení jazyka titulků.
pro zadání kódu PIN.
Kód PIN lze změnit pomocí možnosti
Změna kódu PIN.
■■ Dětský zámek (Vypnuto / Zapnuto): Zamykání kanálů
v okně Správce kanálů, které slouží k tomu, aby
neautorizovaní uživatelé, například děti, nemohli sledovat
nevhodný program.
✎✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka
Vstup nastavena na možnost TV.
■■ Rodičovský zámek: (podle země): Pomocí
uživatelsky definovaného 4místného kódu PIN brání
neautorizovaným uživatelům, například dětem, ve
sledování nevhodného programu. Pokud je vybraný
kanál zamknutý, bude zobrazen symbol „\“.
Povolit vše: Odemkne veškerá TV hodnocení.
■■ Změna kódu PIN: Změna osobního čísla ID, které je
nutné k nastavení televizoru.
✎✎ Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka
dálkového ovladače v následujícím pořadí.
Obnovíte tak původní kód PIN „0-0-0-0“: POWER
(vypnuto) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER
(zapnuto).
SUBT.
✎✎ Pokud sledovaný pořad nepodporuje funkci
Sluch. Postižení, automaticky se aktivuje funkce
Normální, přestože je vybrán režim
Sluch. Postižení.
✎✎ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání
k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
Digitální text (Vypnout / Zapnout)
(pouze Velká Británie)
Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce
aktivní.
Síť (Typ sítě / Nastavení sítě / Test sítě /
SWL(Samsung Wireless Link) / SWL connect)
Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech
v části Připojení k síti (str. 25).
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 21
03 Základní funkce
✎✎ Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku
21
2010-03-06 오전 4:43:37
Základní funkce
Obecné
Bezdr. dálkové ovládání
■■ Režim hry (Vypnuto / Zapnuto): Při připojení herní konzoly,
jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat
realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.
Slouží k zapnutí či vypnutí bezdrátového dálkového ovládání
nebo povoluje funkci bezdrátového dálkového ovládání.
✎✎POZNÁMKA
¦¦ Obraz v obraze (PIP)
xx Opatření a omezení pro režim hry
–– Před odpojením herní konzoly a připojením jiného
externího zařízení nastavte v nabídce nastavení
položku Režim hry na možnost Vypnuto.
–– Pokud v režimu Režim hry zobrazíte nabídku
televize, obrazovka se mírně rozechvěje.
xx Režim hry není k dispozici, je-li vstupní zdroj
nastaven na TV nebo PC.
xx Připojte herní konzoli a nastavte Režim hry na
PIP t
Umožňuje současné sledování televizního tuneru a jednoho
externího zdroje videa. Funkce PIP (Obraz v obraze)
nepracuje ve stejném režimu.
✎✎POZNÁMKA
xx Informace o zvuku v režimu PIP naleznete
v pokynech Výběr zvuku.
hodnotu Zapnuto. Bohužel je možné, že dojde ke
snížení kvality obrazu.
xx Pokud při sledování v režimu PIP televizor vypnete a
xx Režim Režim hry je nastaven na možnost Zapnuto:
xx Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry
–– Režim Obraz je nastaven na možnost Standardní
a režim Zvuk je nastaven na možnost Film.
–– Ekvalizér není k dispozici.
■■ BD Wise (Vypnuto / Zapnuto): Poskytuje optimální
kvalitu obrazu pro produkty DVD, Blu-ray a domácí
kina od společnosti Samsung podporující technologii
BD Wise Pokud je položka BD Wise nastavena na
možnost Zapnuto, režim obrazu se automaticky změní
na optimální rozlišení.
✎✎ Funkce je dostupná, pokud jsou produkty
společnosti Samsung podporující technologii
BD Wise připojeny pomocí kabelu HDMI.
■■ Průhlednost menu (Jasné / Tmavý): Nastavení
průhlednosti menu
■■ Melodie (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký):
Nastavení přehrání melodie při zapnutí nebo vypnutí
televizoru
Běžné rozhraní
■■ Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat
položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost
Nabídka CI vyberte na základě nabídky karty PC.
znovu zapnete, okno funkce PIP zmizí.
nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci
PIP poněkud nepřirozeným dojmem.
xx Při aktivním režimu Internet@TV nelze funkci PIP
používat.
xx Nastavení funkce PIP
Hlavní obraz
Komponent, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4,
PC
Vložený obraz
TV
■■ PIP (Vypnuto / Zapnuto): Aktivace nebo deaktivace
funkce PIP
■■ Kanál: Výběr kanálu vloženého obrazu
■■ Formát (Õ / Ã): Výběr velikosti vloženého obrazu.
■■ Pozice (à / – / — / œ): Výběr pozice vloženého
obrazu.
■■ Výběr zvuku (Hlavní obraz / Podobraz): Výběr
požadovaného zvuku (Hlavní obraz / Podobraz)
v režimu PIP.
■■ Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM
vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené
do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli,
ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.
1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce
nebo po telefonu.
2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve
směru šipky.
3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do
slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán
rovnoběžně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte
obraz.
22
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 22
2010-03-06 오전 4:43:38
Instalace nejnovější verze
Automatická diagnóza
✎✎Automatická diagnóza může trvat několik sekund, tato
činnost je součástí běžného provozu televizoru.
■■ Test obrazu (Ano / Ne): Slouží ke kontrole potíží
s obrazem.
■■ Test zvuku (Ano / Ne): Kontrola potíží se zvukem
pomocí vestavěné melodie
✎✎ Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný
zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku,
zda je položka Volba reproduktoru v nabídce
Zvuk nastavena na možnost TV reproduktor.
✎✎ Během testu bude slyšet melodii i v případě, že
je položka Volba reproduktoru nastavena na
možnost Ext. reproduktor nebo když je zvuk
ztlumen stisknutím tlačítka MUTE.
■■ Informace o signálu: (pouze digitální kanály) Kvalita
příjmu kanálu HDTV je buďto vynikající nebo kanály
nejsou dostupné. Upravte nastavení antény a zvyšte sílu
signálu.
■■ Odstraňování potíží: Pokud se v souvislosti
s televizorem vyskytnou nějaké potíže, podívejte se na
tento popis.
✎✎ Pokud žádný z tipů pro řešení potíží nelze
použít, kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung.
■■ Přes Internet: Upgrade softwaru pomocí Internetu
✎✎ Nejdříve proveďte konfiguraci sítě. Podrobný
postup nastavení sítě naleznete v pokynech v části
„Nastavení sítě“.
✎✎ Pokud připojení k Internetu řádně nefunguje, může
být přerušeno spojení. Zkuste stahování opakovat.
Pokud problém přetrvává, proveďte stažení a
aktualizaci prostřednictvím zařízení USB.
■■ Přes kanál: Upgrade softwaru prostřednictvím
vysílaného signálu
✎✎ Pokud je funkce vybrána během přenosu
softwaru, tato funkce vyhledá a stáhne dostupný
software.
✎✎ Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu
Upgrade softwaru
signálu.
Upgrade softwaru lze provést prostřednictvím vysílaného
signálu nebo stažením nejnovějšího firmwaru z adresy
samsung.com do paměťového zařízení USB.
Stávající verze Software, který již je v televizoru
nainstalován.
✎✎Verze softwaru je vyjádřena ve formě „Rok/Měsíc/
Den_verze“.
Upgrade softwaru
Stávající verze
■■ Přes USB: Zasuňte
Zadní panel televizoru
jednotku USB
obsahující soubor
upgradu firmwaru
stažený ze stránek
nebo
„www.samsung.
com“ do televizoru.
(HDD)
Za žádných okolností
Jednotka USB
nevypínejte napájení ani
nevyjímejte jednotku
USB z konektoru, dokud není aktualizace dokončena.
Po ukončení aktualizace firmwaru se televizor
automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru
bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia.
Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po
aktualizaci snadno obnovit.
2010/01/18_000001
Přes USB
►
■■ Pohotovostní režim: Ruční aktualizace bude
automaticky provedena ve vybraný čas. Protože
je jednotka interně napájena, může být obrazovka
produktu LED mírně rozsvícena. Tento jev může trvat
déle než 1 hodinu, než bude aktualizace softwaru
dokončena.
■■ Nový software (záloha): Zobrazení verze softwaru
stažené Přes Internet. Pokud dojde k přerušení
upgradu softwaru v posledním kroku, aktivuje se tato
funkce.
Průvodce připojením HD
Tyto informace budete potřebovat při připojení externích
zařízení k televizoru.
Přes Internet
Přes kanál
Pohotovostní režim
: 45 min.
Nový software
2010/01/15_00000
U Přesunout E Zadat R Zpět
Kontaktovat společnost Samsung
Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně
nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete
informace o našich centrech telefonické podpory a
o způsobu stahování produktů a softwaru.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 23
03 Základní funkce
Nabídka podpory
23
2010-03-06 오전 4:43:38
Pokročilé funkce
Připojení k počítači
Pomocí kabelu HDMI/DVI nebo kabelu D-sub
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Režimy zobrazení (vstup D-Sub a HDMI/DVI)
Optimální rozlišení je 1 920 × 1 080 při 60 Hz.
Režim
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
Bodová hodinová
frekvence
(MHz)
Synchr. polarita
(H/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
75,000
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
60,000
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
162,000
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎POZNÁMKA
xx Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je nutné použít konektor HDMI IN 1(DVI).
xx Režim prokládaného zobrazení není podporován.
xx Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
xx Jsou podporovány režimy Oddělený a Kompozitní. Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
24xx Čeština
7_BN68-02840G-00Cze.indd 24
2010-03-15 오후 9:33:21
04 Pokročilé funkce
Připojení k síti
Televizor můžete nastavit tak, aby mohl přistupovat k internetu prostřednictvím místní sítě (LAN) pomocí pevného nebo
bezdrátového připojení.
¦¦ Připojení k pevné síti
Televizor lze k síti LAN připojit třemi způsoby:
yy Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně televizoru k externímu
modemu kabelem Cat 5. Viz následující schéma.
Zadní panel televizoru
Port modemu ve stěně
Externí modem
(ADSL / VDSL / kabelová TV)
Kabel modemu
Kabel LAN
yy Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně televizoru k zařízení IP Sharer,
které je připojeno k externímu modemu. Pro připojení použijte kabel Cat 5. Viz následující schéma.
Zadní panel televizoru
Konektor místní sítě (LAN) ve stěně
Externí modem
(ADSL / VDSL / kabelová TV)
Kabel modemu
IP Sharer
(vybavené serverem DHCP))
Kabel LAN
Kabel LAN
yy Podle toho, jak je nakonfigurována vaše síť, budete možná moci připojit televizor k síti LAN prostřednictvím připojení
konektoru LAN na zadní straně televizoru přímo k síťové zásuvce ve zdi pomocí kabelu Cat 5. Viz následující schéma.
Upozorňujeme, že síťová zásuvka ve zdi je připojena k modemu nebo směrovači jinde v domě.
Zadní panel televizoru
Port modemu ve stěně
Kabel LAN
Pokud máte dynamickou síť, měli byste použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP,
masky podsítě, brány a serveru DNS, které televizor potřebuje pro přístup k internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně.
Domácí sítě většinou patří mezi dynamické sítě.
Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při konfiguraci připojení
k síti zadat hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně, a to na obrazovce Kabelové nastavení
televizoru. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu.
Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím počítače.
Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy
ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.
✎✎
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 25
25
2010-03-06 오전 4:43:42
Pokročilé funkce
Nastavení sítě (Automatický)
Nastavení sítě (Manuální)
Automatické Nastavení sítě použijte v případě, že televizor
připojujete k síti podporující protokol DHCP. Chcete-li
automaticky nastavit připojení televizoru ke kabelové síti,
postupujte následovně:
Manuální Nastavení sítě použijte při připojení televizoru k síti,
která vyžaduje statickou adresu IP.
Postup automatického nastavení
1. Připojte televizor k síti LAN podle kroků popsaných
v předchozí části.
2. Zapněte televizor, stiskněte tlačítko MENU na
dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼
vyberte možnost Nastavení, Potom stiskněte tlačítko
ENTERE.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Síť
v nabídce Nastavení a poté stiskněte tlačítko
ENTERE. Objeví se obrazovka Síť.
Síť
Typ sítě
: Kabel
►
Nastavení sítě
Test sítě
SWL(Samsung Wireless Link)
: Vypnuto
Připojit k SWL
U Přesunout E Zadat R Zpět
4. Na obrazovce Síť vyberte položku Typ sítě.
5. Nastavte položku Typ sítě na možnost Kabel.
6. Vyberte možnost Nastavení sítě. Objeví se obrazovka
Nastavení sítě.
Nastavení sítě
Nast. protokolu IP
Získání hodnot pro připojení k síti
Pro získání hodnot pro připojení k síti je ve většině počítačů
s operačním systémem Windows třeba postupovat takto:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na
obrazovce vpravo dole.
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti.
Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.
Postup manuálního nastavení
Chcete-li manuálně nastavit připojení televizoru ke kabelové
síti, postupujte následovně:
1. Postupujte podle kroků 1 až 6 uvedených v části
„Postup automatického nastavení“.
2. Nastavte možnost Nast. protokolu IP na hodnotu
Manuální.
3. Stisknutím tlačítka ▼ na dálkovém ovladači přejděte na
první pole pro zadávání.
4. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě, Brána a
Server DNS. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovladači zadejte čísla. Mezi položkami procházejte
pomocí tlačítek se šipkami.
5. Po dokončení stiskněte RETURN tlačítko na dálkovém
ovladači.
6. Výběrem možnosti Test sítě zkontrolujte připojení
k internetu.
: Automatický ►
Adresa IP
:
Maska podsítě
:
Brána
:
DNS
: Automatický
Server DNS
:
U Přesunout E Zadat R Zpět
7. Nastavte možnost Nast. protokolu IP na hodnotu
Automatický.
8. Možnost Automatický automaticky získá a zadá
potřebné hodnoty pro síť internet.
9 Po dokončení stiskněte RETURN tlačítko na dálkovém
ovladači.
10. Výběrem možnosti Test sítě zkontrolujte připojení
k internetu.
11. Jestliže pomocí funkce Síť nebyly získány hodnoty
pro připojení k síti, vyhledejte si pokyny pod položkou
Manuální.
26
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 26
2010-03-06 오전 4:43:43
Pro bezdrátové připojení televizoru k síti je třeba bezdrátový směrovač nebo modem a adaptér Samsung Wireless LAN Adapter
(WIS09ABGN), který se připojuje ke konektoru USB na zadní nebo boční straně televizoru. Viz následující ilustrace.
✎✎ Chcete-li použít funkci SWL(Samsung Wireless Link), připojte zařízení k portu USB 1 (HDD).
Zadní panel televizoru
Konektor místní sítě
(LAN) ve stěně
Zařízení IP Sharer
(přístupový bod vybavený
serverem DHCP)
04 Pokročilé funkce
¦¦ Připojení k bezdrátové síti
nebo
(HDD)
Kabel LAN
Samsung Wireless LAN
Adapter
Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter se prodává zvlášť. Naleznete jej v nabídce vybraných maloobchodních prodejců,
internetových obchodů nebo portálu Samsungparts.com. Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter podporuje komunikační
protokoly IEEE 802.11A/B/G a N. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11N. Při přehrávání videa
s připojením IEEE 802.11B/G může docházet k přerušování obrazu.
✎✎POZNÁMKA
xx Pro použití bezdrátové sítě je nutný adaptér Samsung Wireless LAN Adapter (WIS09ABGN).
xx Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter se prodává zvlášť. Adaptér Wireless LAN Adapter WIS09ABGN naleznete
v nabídce vybraných maloobchodních prodejců, internetových obchodů nebo portálu Samsungparts.com.
xx Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k zařízení IP Sharer. Jestliže zařízení IP Sharer
podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou
adresu IP.
xx Vyberte kanál pro bezdrátové zařízení IP Sharer, které se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený
pro bezdrátové zařízení IP Sharer právě používán jiným zařízením v blízkosti, bude výsledkem rušení signálu a
pravděpodobně dojde k selhání komunikace.
xx Pokud použijete jiný systém zabezpečení, než jsou níže uvedené systémy, nebude s televizorem fungovat.
xx Je-li vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n (Vysoce propustný režim (Greenfield) 802.11n) a typ
šifrování na přístupovém bodu je nastaven na možnost WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), televizory Samsung
nepodporují připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.
xx Pokud přístupový bod podporuje technologii zabezpečeného nastavení sítě Wi-Fi (WPS), můžete síť připojit
prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Indentification Number).
V obou režimech funkce WPS nakonfiguruje SSID a klíč WPA automaticky.
xx Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí být možné je připojit k televizoru pomocí
adaptéru „Samsung Wireless LAN Adapter“.
xx Způsoby připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit šesti způsoby.
––
––
––
––
––
––
Automatická konfigurace Samsung
PBC (WPS)
Automatické nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě)
Manuální nastavení
SWL(Samsung Wireless Link)
Ad hoc
xx Všechny adaptéry Samsung Wireless LAN Adaptor je nutné připojit přímo do portu USB na televizoru. Rozbočovače
USB nejsou podporovány.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 27
27
2010-03-06 오전 4:43:43
Pokročilé funkce
Poznámka
Je-li televizor připojen k adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se u některých kanálů objevovat chyby obrazu nebo
šum. V takovém případě nastavte připojení jedním z uvedených postupů:
Postup 1
Použijte pravoúhlý adaptér USB
Postup 2
Použijte prodlužovací kabel
nebo
Nastavení sítě
(Automatická konfigurace Samsung)
Tato funkce je k dispozici v přístupových bodech, které
podporují Automatickou konfiguraci. Pokud ji váš přístupový
bod nepodporuje, můžete se připojit prostřednictvím
možnosti PBC (WPS), automaticky nebo manuálně.
✎✎Tato funkce je dostupná, je-li položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavena na hodnotu
Vypnuto.
✎✎Seznam zařízení, která podporují Automatickou
konfiguraci Samsung, naleznete na webových
stránkách www.samsung.com.
Postup nastavení pomocí Automatické konfigurace Samsung
1. Umístěte přístupový bod a televizor vedle sebe a
zapněte je.
✎✎ Protože se doba spouštění aplikací liší, bude
4. Počkejte, dokud není automaticky navázáno připojení.
✎✎ Pokud se připojení nezdaří, resetujte přístupový
bod a postup opakujte.
✎✎ Jestliže se funkci Automatická konfigurace
Samsung nepodaří připojit televizor
k přístupovému bodu, na obrazovce se objeví
automaticky otevírané okno s informací o
neúspěchu. Resetujte přístupový bod a opakujte
postup. Pokud se připojení opět nezdaří,
vyberte některý z ostatních způsobů nastavení
připojení – PBC (WPS), automatické nebo
manuální.
5. Po navázání připojení umístěte zařízení IP Sharer na
požadované místo.
✎✎ Pokud se změnilo nastavení přístupového bodu
nebo používáte nový přístupový bod poprvé od
jeho zakoupení, je třeba znovu navázat připojení
postupem od kroku 1.
pravděpodobně třeba přibližně 2 minuty vyčkat.
✎✎ Pokud je během Automatické konfigurace
Samsung připojen kabel LAN ke konektoru
WAN přístupového bodu, bude možné
automaticky dokončit test připojení k internetu.
Pokud není připojen, Automatická konfigurace
Samsung zkontroluje pouze připojení zařízení na
přístupovém bodu (nikoli připojení k internetu).
2. Po 2 minutách připojte adaptér Samsung Wireless LAN
Adaptor k televizoru. Po rozpoznání adaptéru Samsung
Wireless LAN Adaptor se zobrazí automaticky otevírané
okno.
3. Jakmile je vytvořeno připojení, umístěte přístupový bod
vedle adaptéru Samsung Wireless LAN Adaptor, přičemž
mezera by neměla být větší než 25 cm.
Nastavení sítě (PBC (WPS))
Postup nastavení pomocí PBC (WPS)
Je-li váš směrovač vybaven tlačítkem PBC (WPS), postupujte takto:
1. Připojte televizor k síti LAN podle kroků popsaných v předchozí
části.
2. Zapněte televizor, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost
Nastavení, Potom stiskněte tlačítko ENTERE.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Síť v nabídce
Nastavení a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
4. Na obrazovce Síť vyberte položku Typ sítě.
5. Nastavte položku Typ sítě na hodnotu Bezdrát..
6. Vyberte možnost Nastavení sítě. Objeví se obrazovka
Nastavení sítě.
28
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 28
2010-03-06 오전 4:43:44
Vybrat síť
: Nevybráno
Nast. protokolu IP
: Automatický
Adresa IP
:
Maska podsítě
:
Brána
:
DNS
: Automatický
Server DNS
:
►
PBC (WPS) U Přesunout E Zadat R Zpět
5. Jestliže se zobrazí automatický otevírané okno Kód
Zabezpečení/PIN, přejděte ke kroku číslo 6. Jestliže se
zobrazí obrazovka pro připojení k síti, přejděte ke kroku
číslo 10.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost
Zabezpečení nebo PIN. U většiny domácích sítí bývá
třeba vybrat možnost Zabezpečení (pro Bezpečn. klíč).
Objeví se obrazovka Zabezpečení.
Nastavení sítě
Bezpečn. klíč
Zadány 0
7. Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači.
8. Do 2 minut stiskněte tlačítko PBC (WPS) na směrovači.
Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení
sítě a připojí se k síti.
9. Po nastavení připojení k síti ukončete stisknutím tlačítka
RETURN obrazovku Nastavení sítě.
04 Pokročilé funkce
Nastavení sítě
0~9
Číslo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Malá písmena
O
P
Q
R
S
T
U
Odstranit
V
W
X
Y
Z
Mezera
n Přesunout E Zadat R Zpět
Nastavení sítě (Automatický)
Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem
zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje
vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného
jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je
založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a
čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení
bezdrátové sítě. Pokud pro připojení k síti použijete tento
způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní
klíč, bude během procesu nastavení nutné zadat heslo.
Postup automatického nastavení
Chcete-li automaticky vytvořit bezdrátové připojení,
postupujte takto:
1. Postupujte podle kroků 1 až 6 uvedených v předchozí
části „Postup nastavení pomocí PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost
Nast. protokolu IP a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Auto.
Poté stiskněte tlačítko ENTERE.
3. Stisknutím tlačítka ▲ přejděte na položku Vybrat síť a
poté stiskněte tlačítko ENTERE. Funkce Síť vyhledá
dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí
seznam dostupných sítí.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte síť ze seznamu
sítí. Potom stiskněte tlačítko ENTERE.
7. Na obrazovce Zabezpečení zadejte heslo pro svou síť.
✎✎ Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek
nastavení, které jste použili k nastavení směrovače
nebo modemu.
8. Při zadávání hesla se řiďte těmito obecnými pokyny:
–– Čísla zadejte stisknutím číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
–– Pro procházení obrazovky Bezpečn. klíč používejte
směrová tlačítka na dálkovém ovladači.
–– Pro změnu mezi malými a velkými písmeny nebo mezi
symboly/písmeny stiskněte červené tlačítko.
–– Chcete-li zadat písmeno nebo symbol, přejděte na
písmeno nebo symbol a stiskněte tlačítko ENTERE.
–– Chcete-li odstranit poslední zadané číslo nebo
písmeno, stiskněte zelené tlačítko na dálkovém
ovladači.
9. Po dokončení stiskněte modré tlačítko na dálkovém
ovladači. Objeví se obrazovka pro připojení k síti.
10. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva s potvrzením
připojení, a poté stiskněte tlačítko ENTERE. Znovu se
objeví obrazovka Nastavení sítě.
11. Chcete-li provést test připojení, stiskněte tlačítko
RETURN pro výběr možnosti Typ sítě a poté stiskněte
tlačítko ENTERE.
✎✎ Je-li přístupový bod nastaven do režimu Skrytý
(Neviditelný), je nutné vybrat možnost Přidat síť a
pro navázání připojení zadat správné údaje
Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 29
29
2010-03-06 오전 4:43:45
Pokročilé funkce
Nastavení sítě (Ad hoc)
Nastavení sítě (Manuální)
K mobilnímu zařízení se můžete připojit bez přístupového
bodu pomocí adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter
prostřednictvím sítě typu peer-to-peer.
Pokud ostatní způsoby nefungují, bude třeba zadat hodnoty
nastavení sítě manuálně.
✎✎Tato funkce je dostupná, je-li položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavena na hodnotu
Vypnuto.
Připojení k novému zařízení Ad hoc
Získání hodnot pro připojení k síti
Pro získání hodnot pro připojení k síti je ve většině počítačů
s operačním systémem Windows třeba postupovat takto:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na
obrazovce vpravo dole.
1. Postupujte podle kroků 1 až 6 uvedených v části
„Postup nastavení pomocí PBC (WPS)“ (str. 28).
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
2. Vyberte možnost Vybrat síť. Zobrazí se seznam zařízení
nebo sítí.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti.
Zobrazí se nastavení sítě.
3. V seznamu zařízení stiskněte modré tlačítko na dálkovém
ovladači.
Postup manuálního nastavení
✎✎ Zobrazí se zpráva Ad hoc je přímé připojení
přes Wi-Fi prostřednictvím mobilního telefonu
nebo počítače. Stávající systém sítě může mít
omezenou funkčnost. Chcete změnit síťové
připojení?.
4. Zadejte vygenerované údaje (SSID) Název sítě a
Bezpečn. klíč do zařízení, které chcete připojit.
Připojení existujícího zařízení Ad hoc
1. Postupujte podle kroků 1 až 6 uvedených v části
„Postup nastavení pomocí PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Vyberte možnost Vybrat síť. Zobrazí se seznam zařízení
nebo sítí.
3. Vyberte ze seznamu zařízení vámi zvolené zařízení.
4. Je-li vyžadován bezpečnostní klíč, zadejte bezpečnostní
klíč.
✎✎ Jestliže síť nepracuje správně, znovu zkontrolujte
položky Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.
Nesprávně zadaná hodnota možnosti
Bezpečn. klíč může způsobit nesprávnou funkci.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
Chcete-li zadat hodnoty nastavení sítě manuálně, postupujte
takto:
1. Postupujte podle kroků 1 až 6 uvedených v části
„Postup nastavení pomocí PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost
Nast. protokolu IP a poté stiskněte tlačítko ENTERE.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku
Manuální. Poté stiskněte tlačítko ENTERE.
3. Stisknutím tlačítka ▼ přejděte na první pole pro zadávání
(Adresa IP).
4. Čísla zadejte pomocí číselných tlačítek.
5. Po vyplnění pole vždy přejděte na další stisknutím
tlačítka ►. Můžete také použít ostatní tlačítka se šipkami
k přesunu nahoru, dolů a zpět.
6. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě a Brána.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na položku DNS.
8. Stisknutím tlačítka ▼ přejděte na první pole pro zadávání
(Server DNS). Zadejte čísla podle výše uvedeného
postupu.
9. Po dokončení přejděte stisknutím tlačítka ▲ na
položku Vybrat síť. Vyberte svou síť a stiskněte tlačítko
ENTERE.
10. Přejděte ke kroku 4 v části „Postup automatického
nastavení“ (str. 29) a pokračujte podle uvedených
pokynů.
30
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 30
2010-03-06 오전 4:43:45
Tato funkce umožňuje připojit k televizoru zařízení Samsung
podporující funkci PBC (WPS). Zařízení lze připojit k televizoru
i v případě, že k televizoru není připojeno zařízení IP Sharer.
✎✎Chcete-li používat funkci Internet@TV, je nutné
k bezdrátové síti připojit přístupový bod.
✎✎Pokud je adaptér Samsung Wireless Lan Adaptor
připojen k portu USB 2, síť nemusí fungovat normálně.
Doporučujeme připojit ho k portu USB 1 (HDD).
✎✎Jsou podporována pouze zařízení IP Sharer využívající
pásmo 2,4 GHz. Zařízení IP Sharer využívající pásmo 5
GHz nejsou podporována.
Připojit k SWL
Zařízení podporující funkci PBC (WPS) je možné přímo
připojit k televizoru.
✎✎Tato funkce je dostupná, je-li položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavena na hodnotu
Zapnuto.
Postup připojení Samsung Wireless Link
Pokud se televizoru nepodaří připojit k internetu
Televizor se nemusí připojit k internetu, protože váš
poskytovatel služeb internetu trvale zaregistroval adresu
MAC (jedinečné identifikační číslo) vašeho počítače nebo
modemu, kterou ověřuje při každém vašem připojení
k Internetu, aby zabránil neoprávněnému přístupu.
Protože televizor má jinou adresu MAC, váš poskytovatel
služeb internetu tuto adresu MAC neověří a televizor se
nemůže připojit.
V takovém případě požádejte poskytovatele služeb
internetu o návod, jak připojit k internetu jiná zařízení než
počítač (například televizor).
Televizor pravděpodobně nebude možné k internetu
připojit také v případě, že bude poskytovatel pro připojení
k internetu požadovat ID nebo heslo. Je-li tomu tak,
je nutné při připojení k internetu zadat ID nebo heslo.
Internetové připojení může také selhat kvůli potížím
s bránou firewall. V takovém případě se obraťte na
poskytovatele služeb internetu.
Jestliže se nemůžete připojit k internetu ani v případě, že
jste postupovali podle pokynů od poskytovatele služeb
internetu, kontaktujte společnost Samsung Electronics na
telefonním čísle 1-800-SAMSUNG.
04 Pokročilé funkce
SWL(Samsung Wireless Link)
Postup navázání připojení naleznete v těchto částech:
1. Postupujte podle kroků 1 až 5 uvedených v části
„Postup nastavení pomocí PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Vyberte možnost SWL(Samsung Wireless Link)
pomocí tlačítka ▼ a stisknutím tlačítka ENTERE ji
zapněte.
3. Vyberte možnost Připojit k SWL pomocí tlačítka ▼ a
stiskněte tlačítko ENTERE.
4. Pokud se zobrazí zpráva „Pro připojení stiskněte
během 120 sekund tlačítko PBC na zařízení
podporujícím funkci PBC(WPS).“, stiskněte tlačítko
PBC na zařízení, které chcete připojit.
✎✎ Další informace naleznete v příručce nastavení
bezdrátové sítě zařízení, které chcete připojit.
5. Pokud k televizoru po začátku odpočtu v okně zprávy
řádně připojíte zařízení, okno se zprávou automaticky
zmizí.
✎✎ Pokud se připojení nezdaří, opakujte pokus po 2
minutách.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 31
31
2010-03-06 오전 4:43:46
Pokročilé funkce
Media Play
MEDIA.P
Vychutnejte si nahrané televizní programy,
fotografie, hudební soubory nebo filmy uložené na
velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC)
nebo v počítači.
Nahraný TV program
Režim zařízení E Zadat R Zpět
Změnit zař.
SUM
¦ Připojení zařízení USB
1. Zapněte televizor.
Zadní panel televizoru
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s nahraným televizním vysíláním,
fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy ke konektoru USB 1 (HDD) nebo
USB 2 na boční straně televizoru.
3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se automaticky otevřené
okno. Pak můžete vybrat položku Media Play.
nebo
(HDD)
Jednotka USB
¦ Připojení k počítači prostřednictvím sítě
V režimu Media Play lze prostřednictvím síťového připojení prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve
vašem počítači.
✎ Pokud režim Media Play použijete prostřednictvím uloženého souboru v počítači, měli byste si stáhnout aplikaci „PC
Share Manager“ a uživatelskou příručku z webových stránek www.samsung.com.
PC
Zadní panel televizoru
LAN
nebo
Externí modem
(ADSL / VDSL / kabelová TV)
Kabel LAN
Samsung
Wireless LAN
Adapter
Zařízení IP Sharer
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
Kabel LAN
1. Další informace o způsobu konfigurace sítě najdete v části „Připojení sítě“. (str. 25).
– Doporučujeme, abyste televizor i počítač umístili do stejné podsítě. První 3 části adresy podsítě u adres IP televizoru
a počítače by se měly shodovat a měnit by se měla pouze poslední část (adresa hostitele). (Např. adresa IP:
123.456.789.**)
2. Pomocí kabelu LAN propojte externí modem a počítač, ve kterém bude nainstalována aplikace Samsung PC Share
Manager.
– Televizor můžete připojit k počítači přímo bez nutnosti připojení přes Sharer (směrovač).
32
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 32
2010-03-06 오전 4:43:48
04 Pokročilé funkce
✎✎Při připojení k počítači prostřednictvím sítě nejsou podporovány následující funkce:
xx Hudební kulisa a Nastavení hudební kulisy,
xx seřazení souborů podle preferencí ve složkách Fotografie, Hudba a Videa.
xx Tlačítko � (REW) nebo µ (FF) při přehrávání filmu.
✎✎Není podporována technologie DivX DRM, vícekanálový zvuk a vložené titulky.
✎✎Program Samsung PC Share Manager by měl být povolen v bráně firewall v počítači.
✎✎Při použití režimu Media Play prostřednictvím připojení k síti, podle funkcí poskytnutého serveru:
xx Metoda třídění se může lišit.
xx Nemusí být podporována funkce vyhledání scény.
xx Nemusí být podporována funkce Postupně, která slouží k obnovení přehrávání videa.
–– Funkce Postupně nepodporuje více uživatelů. (Do paměti se uloží pouze bod, kde přehrávání zastavil poslední
uživatel.)
xx V závislosti na informacích obsahu nemusí fungovat tlačítko ◄ nebo ►.
xx Pokud se při přehrávání videa přes bezdrátovou síť setkáváte se zasekáváním obrazu, doporučujeme použití pevné
sítě.
✎✎S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí fungovat správně.
✎✎Co je třeba vědět před použitím funkce Media Play
xx Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
xx Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
xx Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
xx Funkce Media Play podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). MSC je
velkokapacitní paměťové zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady zařízení MSC: jednotky USB Flash, čtečky
karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB
televizoru.
xx Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost
SAMSUNG nenese žádnou zodpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
xx Připojte pevný disk USB k příslušnému portu, kterým je USB 1 (HDD).
xx Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
xx Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
xx Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
xx V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva „Nepodporovaný formát souboru“.
xx Pokud jsou soubory seřazeny pomocí Zákl. zobr., je možné v každé složce zobrazit až 1 000 souborů.
xx Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky, nelze přehrát. Technologie DRM
(Digital Rights Management je technologie podporující tvorbu, šíření a správu obsahu jednotnou a komplexní cestou,
která zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a správu
fakturování a dohod.
xx Jestliže jsou připojena více než 2 zařízení PTP, je možné současně používat pouze jedno.
xx Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení (MSC), nemusí být některá z nich rozpoznána.
Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
xx Pokud se během připojování nebo používání zařízení USB zobrazí varovná zpráva o přetížení, nemusí být zařízení
rozpoznáno nebo nemusí fungovat správně.
xx Pokud během doby stanovené pod položkou Doba autom. ochrany nepřijme televizor žádný vstup, spustí se spořič
obrazovky.
xx Režim úspory energie některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k televizoru automaticky
uvolněn.
xx Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v
zařízení.
xx Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený seznam souborů v zařízení nebo se
nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
xx Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění funkce Media Play nadále nalézán, odstraňte soubor trvale
pomocí funkce „Vyprázdnit koš“ v počítači.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 33
33
2010-03-06 오전 4:43:48
Pokročilé funkce
¦¦ Obrazovka
Přejděte na požadovaný soubor pomocí tlačítek nahoru/dolů/doprava/doleva a poté stiskněte tlačítko ENTERE nebo
� (Přehrát). Soubor bude přehrán.
✎✎Podporuje funkce Zobrazit zařízení a Domů na domovské stránce režimu Media Play.
Informace:
Můžete zjistit název vybraného
souboru, počet souborů a
stránku.
Videa
Movie 01.avi
Movie 03.avi
Movie 05.avi
Oblast seřazeného seznamu:
Zobrazuje způsob řazení.
1/1 Strana
/Movie 01.avi
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 02.avi
Movie 04.avi
Movie 06.avi
✎✎ Způsob řazení se liší
v závislosti na obsahu.
SUM
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Změnit zař.
Oblast seznamu souborů:
Můžete potvrdit soubory
a skupiny seřazené podle
jednotlivých kategorií.
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Vybrat
Jan.10.2010
Řazení T Nástroje
Ovládací tlačítka
Červené tlačítko (Změnit zař.): Vybere připojené zařízení.
B Zelené tlačítko (Preference): Nastaví předvolby pro soubory. (není podporováno v základním zobrazení)
Žluté tlačítko (Vybrat): Slouží k výběru více souborů v seznamu souborů. Vybrané soubory jsou označeny
symbolem.
Modrá (Řazení): Vybere seřazený seznam.
T Nástroje: Zobrazení nabídky možností.
✎✎ Pomocí tlačítka � (REW) nebo µ (FF) lze seznam souborů posunout na další nebo předchozí
stranu.
Nahraný TV program
Chcete-li použít funkci nahrávání nebo Timeshift, musí být připojené zařízení USB k dispozici pro záznam. Pro použití pevného
disku USB se doporučuje funkce Formát. zařízení.
✎✎Zařízení během formátování neodpojujte, dokud formátování probíhá. Pokud zařízení zformátujete, budou odstraněny
všechny soubory.
Přehrávání nahraného TV programu
1. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku
Nahraný TV program, poté stiskněte tlačítko ENTERE v
nabídce Media Play.
2. Stisknutím tlačítka ◄/►/▲/▼ nejprve vyberte požadovaný
soubor v seznamu.
Videa / .../ American Chopper
1/8 Strana
05/2010
3. Stiskněte tlačítko ENTERE nebo � (Přehrávání).
–– Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou
přehrávání.
–– Během přehrávání nahraného televizního programu můžete
pomocí tlačítek ◄ a ► vyhledávat konkrétní místo.
34
SUM
Změnit zař.
Vybrat
Řazení T Nástroje
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 34
2010-03-06 오전 4:43:50
✎✎POZNÁMKA
xx Nahraná videa jsou chráněna autorskými právy DRM (správa digitálních práv) a není je možné přehrávat v počítači
04 Pokročilé funkce
Použití funkce Režim Timeshift t
Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se díky této funkci podívat na záznam.
Je-li funkce Režim Timeshift nastavena na hodnotu Automatický, televizor si automaticky uloží kanál pro nahrávání, který
právě sledujete.
Je-li funkce Režim Timeshift nastavena na hodnotu Manuální, po stisknutí tlačítka � (Přehrávání) televizor uloží kanál pro
nahrávání, který právě sledujete.
nebo na jiných televizorech, ani je přehrávat na stejném televizoru, pokud došlo k výměně jeho základní desky.
xx Datová vysílání není možné nahrávat.
xx Dostupnost funkcí nahrávání a Režim Timeshift se může lišit v závislosti na kvalitě obrazu a volném místě na pevném
disku.
xx Stisknete-li tlačítko ▲ nebo ▼, můžete sledovat aktuálně vysílaný kanál nebo začátek nahraného vysílání.
xx Funkce Režim Timeshift může být spuštěna maximálně 90 minut.
xx Bude-li funkce Režim Timeshift spuštěna po maximální možnou dobu, časová informace bude nastavena na
„00:00:00“. Upozorňujeme, že pokud jste během nahrávání funkcí Timeshift pozastavili přehrávání, televizor po
opětovném spuštění přehrávání bude pokračovat okamžikem, kdy jste jej pozastavili.
xx Pokud dojde k dosažení hranice 5 % volného místa na paměťovém zařízení, aktuální nahrávání bude ukončeno.
xx Pokud probíhá nahrávání zároveň prostřednictvím funkce PVR (osobního rekordéru videa) a zařízení podporujícího
funkci HDMI-CEC, bude mít přednost nahrávání prostřednictvím funkce PVR.
xx Během přehrávání nebo zapnuté funkce Režim Timeshift se bude zobrazovat obraz v závislosti na nastavení
zobrazení televizoru.
xx Pokud během nahrávání změníte vstupní zdroj, bude se během změny zobrazovat černá obrazovka.
xx Pokud použijete některou z funkcí nahrávání nebo Režim Timeshift a je spuštěna aplikace, která ani jednu z funkcí
nepodporuje, bude tato aplikace automaticky ukončena.
xx Před oknem aplikace může být zobrazena zpráva o ukončení funkce nahrávání nebo Režim Timeshift.
xx Funkci Režim Timeshift není možné použít s rozhlasovými stanicemi.
xx Funkce nahrávání nebo Režim Timeshift není možné použít s kanály uzamčenými funkcí Dětský zámek.
xx Pokud zařízení USB nesplnilo Test výkonu zařízení, musíte funkce Formát. zařízení a Test výkonu zařízení spustit
pro zařízení USB znovu, než budete moci nahrávat prostřednictvím Programy nebo funkce Správce kanálů.
xx Funkce nahrávání a Režim Timeshift je možné použít pouze u paměťového zařízení USB, u kterého byl dokončen
Test výkonu zařízení.
xx Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání nebo Režim Timeshift na zařízení, u kterého nebyl dokončen Test
výkonu zařízení, funkce se nespustí.
xx Pokud stisknete na dálkovém ovladači tlačítko � (REC) ve chvíli, kdy je zobrazena obrazovka Správce kanálů, nebo
pokud spustíte nahrávání pomocí funkce Časovač nahrávání, je možné, že televizor spustí nebo zastaví nahrávání o
1 nebo 2 sekundy později, než si přejete, protože musí být příkaz zpracován.
xx Pokud připojíte zařízení USB určené k nahrávání, stávající soubory funkce Režim Timeshift nebo nahrávání uložené
nenormálně budou automaticky odstraněny.
xx Pokud během nahrávání přepnete do režimu externího vstupu, záznam bude pokračovat, ale tlačítko � (REC)
nebude fungovat.
xx Pokud je jakákoli funkce, která vypíná televizor (Časovač vypnutí, Off timer apod.), nastavena na dobu zasahující do
nahrávání, bude televizor vypnut, jakmile bude nahrávání dokončeno.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 35
35
2010-03-06 오전 4:43:50
Pokročilé funkce
Videa
Přehrávání videa
1. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku Videa, poté stiskněte tlačítko ENTERE v nabídce Media Play.
2. Stisknutím tlačítka ◄/►/▲/▼ nejprve vyberte požadovaný soubor v seznamu.
3. Stiskněte tlačítko ENTERE nebo � (Přehrávání).
–– Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.
–– Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.
–– Během přehrávání videa můžete pomocí tlačítek ◄ a ► vyhledávat konkrétní místo.
✎✎V tomto režimu můžete přehrávat filmové klipy, které jsou
součástí hry, ale nelze hrát vlastní hru.
yy Podporované formáty titulků
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
Název
Přípona souboru
Časovaný text MPEG-4
.ttxt
Formát
XML
SAMI
.smi
HTML
řetězcové
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
řetězcové
Micro DVD
.sub nebo .txt
řetězcové
SUM
E Kapitoly L Přejít T Nástroje R Return (Zpět)
yy Podporované formáty videa
Přípona
souboru
Kontejner
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
ASF
ASF
MP4
Rozlišení
Obnovovací
kmitočet
(snímky/sekundu)
Přenosová
rychlost
(Mb/s)
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
XviD
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 × 600
6 ~ 30
8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
XviD
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 × 600
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
H.264 BP/MP/HP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
XVID
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1 920 × 1 080
6 ~ 30
8
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
MPEG1
1 920 × 1 080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1 920 × 1 080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1 920 × 1 080
24 / 25 / 30
30
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG2
1 920 × 1 080
24 / 25 / 30
30
25
*.ts
*.tp
*.trp
36
AVI
MKV
Video kodek
TS
H.264
1 920 × 1 080
6 ~ 30
MPEG2
1 920 × 1 080
24 / 25 / 30
30
H.264
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
VC1
1 920 × 1 080
6 ~ 30
25
Zvukový kodek
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS jádro
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM
/ AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 36
2010-03-06 오전 4:43:51
✎✎ POZNÁMKA
xx Pokud dojde k potížím s obsahem kodeku, kodek nebude podporován.
xx Pokud jsou informace schránky nesprávné a soubor je chybný, schránku nebude možné správně přehrát.
xx Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní bitovou rychlost/frekvenci rámečků vyšší, než je
kompatibilní frekvence rámečků/s uvedená v tabulce výše.
xx Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
Dekodér videa
• Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
• Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 a AVCHD
nejsou podporovány.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Nižší než 1 280 × 720: max. 60 snímků
–– Vyšší než 1 280 × 720: max. 30 snímků
• Formát GMC 2 a vyšší není podporován.
• H.263 není podporováno.
• Pouze Samsung Techwin MJPEG je podporováno.
04 Pokročilé funkce
Jiná omezení
Dekodér zvuku
• Podporuje až WMA 7, 8, 9, STD.
• Formát WMA 9 PRO nepodporuje 2kanálový, nadměrně
vícekanálový nebo bezztrátový zvuk.
• Vzorkovací frekvence WMA 22050 Hz mono není podporována.
Nepřetržité přehrávání nahraného televizního vysílání nebo filmového souboru (Obnovit přehrávání)
Pokud ukončíte funkci přehrávání nahraného TV programu nebo videa, bude ji možné přehrát později od okamžiku, kde byla
zastavena.
✎✎Pokud během přehrávání souboru stisknete tlačítko ENTERE (Kapitoly), můžete procházet scény podle kapitol.
1. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte v oblasti seznamu
souborů filmový soubor, který chcete nepřetržitě přehrávat.
2. Stiskněte tlačítko � (Přehrávání) / ENTERE.
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
3. Stisknutím modrého tlačítka vyberte položku Postupně (Obnovit
přehrávání). Film se začne přehrávat od okamžiku, kdy bylo jeho
přehrávání zastaveno.
✎✎ Modré tlačítko je k dispozici při opětovném spuštění
přehrávání.
Postupně
Pokr. posl. přehr. scénou.
✎✎ Pokud je u funkce Připomínka postup. přehr. v nabídce
Nastavení nastavena hodnota Zapnuto, při obnovení
přehrávání filmového souboru se zobrazí zpráva.
SUM
Postupně E Kapitoly L Přejít T Nástroje R Zpět
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 37
37
2010-03-06 오전 4:43:52
Pokročilé funkce
Hudba
Přehrávání hudby
1. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku Hudba, poté
stiskněte tlačítko ENTERE v nabídce Media Play.
Výběr
2. Stisknutím tlačítka ◄/►/▲/▼ nejprve vyberte požadovaný
soubor v seznamu.
3. Stiskněte tlačítko ENTERE nebo � (Přehrávání).
–– Během přehrávání hudba můžete pomocí tlačítek ◄ a ►
vyhledávat konkrétní místo.
–– Tlačítka � (REW) a µ (FF) během přehrávání nefungují.
I Love You
Jhon
I Love you
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
No Singer
Music 1
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
01:10 / 04:02
No Singer
Music 5
✎✎Zobrazují se pouze soubory s příponou MP3 a PCM. Jiné
přípony názvu souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na
stejném zařízení USB.
3/15
No Singer
E Pozastavit L Přejít T Nástroje R Zpět
SUM
✎✎Je-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvyklý, upravte možnosti Ekvalizér v nabídce Zvuk.
(Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)
✎✎Výběrem požadované hudby v souboru můžete vytvořit seznam Výběr a můžete přehrávat Výběr.
Fotografie
Zobrazení fotografie (nebo prezentace)
1. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku Fotografie, poté
stiskněte tlačítko ENTERE v nabídce Media Play.
Normální
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
3/15
2. Stisknutím tlačítka ◄/►/▲/▼ nejprve vyberte požadovaný
soubor v seznamu.
3. Stiskněte tlačítko ENTERE nebo � (Přehrávání).
–– Stisknutím tlačítka � (Přehrávání) / ENTERE na dálkovém
ovládání v době, kdy je zobrazen seznam fotografií, můžete
spustit prezentaci.
–– Pro prezentaci budou zobrazeny všechny soubory v oblasti
seznamu souborů.
–– V průběhu prezentace se soubory zobrazují postupně od
aktuálně zobrazeného souboru.
SUM
E Pozastavit L Předchozí/Další T Nástroje R Zpět
✎✎V průběhu prezentace se mohou automaticky přehrávat
hudební soubory, pokud nastavíte volbu Hudební kulisa na
možnost Zapnuto.
✎✎Režim BGM nelze změnit, dokud se BGM nenačte.
38
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 38
2010-03-06 오전 4:43:53
Přehrávání vybraného nahraného televizního vysílání / videosouborů / hudebních souborů / fotografií
1. Stisknutím žlutého tlačítka vyberte požadovaný soubor
v seznamu.
Videa
Vybráno 2 soub. 1/1 Strana
/Movie 01.avi
2. Chcete-li vybrat více souborů, opakujte výše uvedený postup.
Movie 01.avi
✎✎ POZNÁMKA
Movie 02.avi
Jan.10.2010
xx Vlevo od vybraných souborů se zobrazí značka c.
xx Opakovaným stisknutím žlutého tlačítka výběr zrušíte.
xx Chcete-li zrušit výběr všech vybraných souborů,
stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost
Zrušit výběr všech.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost
Přehrát vybraný obsah.
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
04 Pokročilé funkce
¦¦ Přehrávání více souborů
Jan.10.2010
Změnit zař.
Vybrat
Řazení T Nástroje
Přehrávání skupiny nahraných televizních vysílání / videosouborů / hudebních souborů / fotografií
1. V zobrazeném seznamu souborů se přesuňte na soubor v požadované skupině.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Přehr.skup..
¦¦ Funkce Media Play – další funkce
Řazení seznamu souborů
Stisknutím modrého tlačítka v seznamu souborů je seřadíte.
Kategorie
Operace
Zákl. zobr.
Zobrazuje celou složku. Fotografii zobrazíte výběrem složky.
Titul
Seřadí a zobrazí tituly souborů podle symbolu/čísla/abecedně/podle zvláštního
řazení.
Preference
Seřadí a zobrazí soubory podle preference. Preferenci souborů lze změnit v oblasti
seznamu souborů pomocí zeleného tlačítka.
Nejnov. datum Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data.
Nahraný TV
program
Videa Hudba Fotografie
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Nejst. datum
Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data.
Interpret
Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.
>
Album
Seřadí hudební soubory podle alba v abecedním pořadí.
>
Žánr
Seřadí hudební soubory podle žánru.
>
Nálada
Seřadí hudební soubory podle nálady. Informace o náladě hudby lze podle potřeby
změnit.
>
Měsíčně
Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle měsíce. Tímto způsobem seřadíte
fotografie podle měsíce (od ledna do prosince) bez ohledu na rok.
>
Kanál
Seřadí nahrané soubory podle názvu kanálu.
>
>
>
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 39
39
2010-03-06 오전 4:43:56
Pokročilé funkce
Nabídka možností přehrávání nahraných TV programů/videa/hudby/fotografií
Během přehrávání souboru stiskněte tlačítko TOOLS.
Kategorie
Operace
Nahraný TV
program
Videa
Hudba
Fotografie
Titul
Můžete další soubor přímo přesunout.
>
>
Režim Opakování
Nahrané, filmové a hudební soubory lze přehrávat opakovaně.
>
>
Velikost obrazu
Lze nastavit velikost obrazu dle preferencí.
>
>
Nastavení obrazu
Můžete upravit nastavení obrazu (str. 15, 16, 17, 18)
>
>
Nastavení zvuku
Můžete upravit nastavení zvuku (str. 18, 19, 20)
>
>
Nastavení titulků
Je možné přehrávat videosoubor s titulky. Tato funkce pracuje pouze
v případě, že má soubor titulků stejný název jako videosoubor.
>
>
Zvuk
Video si můžete vychutnat v jednom z podporovaných jazyků. Tato funkce
je aktivní pouze tehdy, jsou-li přehrávány soubory typu stream, které
podporují více zvukových formátů.
>
>
Zvukový popis
Můžete upravit zvukový popis (str. 19).
>
Ukončit prezentaci /
Spustit prezentaci
Můžete spustit nebo zastavit prezentaci.
Rychlost prezent.
Podle potřeby můžete vybrat rychlost prezentace během prezentace.
>
Efekt prezentace
Efekt prezentace lze nastavit různými způsoby.
>
Hudební kulisa
Při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má
přehrávat na pozadí.
>
Zvětšený obraz
Můžete zvětšit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.
>
Otočit
Můžete natočit obrázky v režimu zobrazení na celou obrazovku.
>
Poz. Domácnost
Soubor můžete přesunout na plochu Media Play.
Informace
Lze zobrazit podrobné informace o přehrávaném souboru.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Nastavení
Používání nabídky nastavení
■■ Nastavení pozadí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit požadované pozadí.
■■ Připomínka postup. přehr. (Obnovit přehrávání) (Zapnuto / Vypnuto): Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit
zprávu s nápovědou pro přehrávání filmu od místa, kde byl zastaven.
■■ Získat registrační kód DivX® VOD: Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce
DivX a zaregistrujete tento registrační kód na osobním účtu, můžete si stáhnout registrační soubor VOD. Přehráním
registrace VOD pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.
✎✎ Další informace o službě DivX® VOD získáte na adrese www.DivX.com.
■■ Získat kód pro deaktivaci DivX® VOD: Pokud není provedena registrace DivX® VOD, zobrazí se kód pro deaktivaci
registrace. Spustíte-li tuto funkci v případě, že je služba DivX® VOD zaregistrována, bude aktuální registrace DivX® VOD
deaktivována.
■■ Informace: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit informace o připojeném zařízení.
40
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 40
2010-03-06 오전 4:43:56
Co je Anynet+? t
Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového
ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+.
Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem Anynet+.
Připojení k domácímu kinu
Domácí kino
Zadní panel televizoru
Anynet+ –
zařízení 1
04 Pokročilé funkce
Anynet+
Anynet+ –
zařízení 2, 3, 4
Optický kabel
Kabel HDMI
Kabel HDMI
Kabel HDMI
1. Propojte konektor HDMI IN (1(DVI), 2, 3 nebo4) na televizoru s konektorem HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+
pomocí kabelu HDMI.
2. Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
✎✎POZNÁMKA
xx Připojte optický kabel k výstupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru a vstupu digitálního audia domácího
kina.
xx Při provádění výše uvedeného postupu je na výstupu konektoru optického připojení zvuk pouze se 2 kanály. Zvuk
uslyšíte pouze z předního, levého a pravého reproduktoru domácího kina a ze subwooferu. Chcete-li poslouchat
5.1kanálový zvuk, propojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) přehrávače DVD nebo satelitního přijímače (tj.
zařízení Anynet 1 nebo 2) přímo se zesilovačem nebo domácím kinem, nikoli s televizorem.
xx Připojte pouze jeden systém domácího kina.
xx Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.
xx Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
xx Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 41
41
2010-03-06 오전 4:43:57
Pokročilé funkce
Nabídka Anynet+
Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.
Nabídka Anynet+
Zobrazení TV
Seznam zařízení
(název_zařízení) MENU
(název_zařízení) INFO
Nahrávání: (*rekordér)
Zast. nahrávání: (*rekordér)
Přijímač
Popis
Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.
Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.
Zobrazí nabídky připojeného zařízení. Pokud je například připojen DVD rekordér, zobrazí se
nabídka disku DVD rekordéru.
Zobrazí nabídku přehrávání připojeného zařízení. Pokud je například připojen DVD rekordér,
zobrazí se nabídka přehrávání DVD rekordéru.
Spustí okamžitě nahrávání pomocí rekordéru. (Tato funkce je k dispozici pouze pro zařízení,
která podporují funkci nahrávání.)
Zastaví nahrávání.
Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.
Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení, zobrazují se jako (*rekordér). Jestliže je připojeno pouze jedno nahrávací zařízení,
zobrazí se jako (*název_zařízení).
¦¦ Nastavení systému Anynet+
■■ Nastavení
Anynet+ (HDMI-CEC) (Vypnuto / Zapnuto): Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku
Anynet+ (HDMI-CEC) na možnost Zapnuto.
Jestliže je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+
deaktivovány.
✎✎
Automatické vypnutí (Ne / Ano): Zařízení Anynet+ se automaticky vypne, pokud dojde k vypnutí televizoru.
Aktivní zdroj na televizoru musí být nastaven tak, aby televizor používal funkci Anynet+.
✎✎
✎✎ Pokud externí zařízení stále nahrává, je možné, že bude vypnuto.
¦¦ Přepínání mezi zařízeními Anynet+
1. Zobrazí se seznam zařízení Anynet+ připojených k televizoru.
✎✎ Pokud nemůžete najít požadované zařízení, aktualizujte seznam stisknutím červeného tlačítka.
2. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko ENTERE. Můžete přepnout na zvolené zařízení.
✎✎ Nabídka Seznam zařízení se zobrazí pouze v případě, že nastavíte možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v nabídce
Aplikace na hodnotu Zapnuto.
xx Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
xx Pokud jste zvolili režim externího vstupu stisknutím tlačítka SOURCE, nemůžete používat funkci Anynet+. Přepněte
systém na zařízení Anynet+ pomocí nabídky Seznam zařízení.
¦¦ Nahrávání
Pomocí rekordéru Samsung můžete nahrávat televizní program.
1. Vyberte položku Nahrávání.
✎✎ Pokud je k dispozici více než dvě nahrávací zařízení
xx Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení, zobrazí se jejich seznam. Vyberte jedno z nahrávacích zařízení
v nabídce Seznam zařízení.
✎✎ Pokud se nahrávací zařízení nezobrazí, vyberte nabídku Seznam zařízení a stisknutím červeného tlačítka zařízení
vyhledejte.
2. Stisknutím tlačítka EXIT nabídku opustíte.
✎✎ Zdrojové datové proudy můžete nahrát výběrem možnosti Nahrávání: (název_zařízení).
✎✎ Stisknutím tlačítka � (REC) nahrajete program, který právě sledujete. Pokud sledujete videonahrávku z jiného
zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
✎✎ Před nahráváním zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Postup pro správné
42
připojení antény k nahrávacímu zařízení naleznete v návodu k použití tohoto zařízení.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 42
2010-03-06 오전 4:43:57
04 Pokročilé funkce
¦¦ Poslech prostřednictvím přijímače
Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru (nastavení TV reproduktor) poslouchat prostřednictvím přijímače (například
domácího kina).
1. Vyberte položku Přijímač a nastavte ji na hodnotu Zapnuto.
2. Stisknutím tlačítka EXIT nabídku opustíte.
✎✎ Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.
✎✎ Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup přijímače ke konektoru
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.
✎✎ Pokud je přijímač (např. systém domácího kina) nastaven na možnost Zapnuto, budete slyšet zvuk prostřednictvím
propojení k optickému konektoru televizoru. Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV (z antény), bude televizor
do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například DVD, která je
připojena k televizoru prostřednictvím připojení HDMI, bude možné na přijímači poslouchat pouze 2kanálový zvuk.
✎✎POZNÁMKA
xx Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem televizoru, nikoli tlačítky na televizoru.
xx Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač televizoru funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení
Anynet+.
xx Funkce Anynet+ nefungují s produkty jiných výrobců.
¦¦ Odstraňování problémů souvisejících se systémem Anynet+
Problém
Systém Anynet+ není funkční.
Možné řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.
Připojte pouze jeden přijímač (systém domácího kina).
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen.
Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+.
Zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v nabídce nastavení funkce Anynet+ nastavena na
hodnotu Zapnuto.
Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV.
Zkontrolujte, zda jde o výhradní dálkový ovladač systému Anynet+.
Systém Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, spuštění funkce Media Play nebo
Plug & Play (Počáteční nastavení) atd.)
Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI znovu vyhledejte zařízení nebo vypněte a znovu zapněte
televizor.
Zkontrolujte, zda je u zařízení Anynet+ zapnuta funkce Anynet+.
Chci spustit systém Anynet+.
• Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v podnabídce Setup (Nastavení)
nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.
• V takovém případě stisknutím tlačítka TOOLS zobrazte nabídku Anynet+ a zvolte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém
Anynet+.
• V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV.
• Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+.
• Stisknutím tlačítka P >/< a PRE-CH změňte režim TV. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze
v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)
Na obrazovce se zobrazí zpráva
„Connecting to Anynet+ device...“
(Probíhá připojování k zařízení
Anynet+).
• Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení.
• Dálkový ovladač použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.
• Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá použití funkce Plug & Play (Počáteční nastavení).
Připojené zařízení není zobrazeno.
• Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.
• Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen.
• Zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v nabídce nastavení funkce Anynet+ nastavena na
hodnotu Zapnuto.
• Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.
• Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+
podporovat.
• Pokud je zařízení odpojeno za nestandardní situace, jako je například odpojení kabelu HDMI či napájecího
kabelu nebo výpadek napájení, opakujte vyhledávání zařízení.
Televizní program nelze nahrát.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor antény na nahrávacím zařízení.
Zvuk televizoru není vysílán
prostřednictvím přijímače.
• Propojte televizor a přijímač optickým kabelem.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 43
43
2010-03-06 오전 4:43:58
Pokročilé funkce
Internet@TV
¦ Začínáme s funkcí Internet@TV
@TV
INTERNET
Doporučeno
Služba Internet@TV přináší užitečný a zábavný
obsah a služby do televizoru přímo z webu.
podle data 1/1
Moje aplikace
Samsung Apps
Nastavení
Přihlásit
Označit jako oblíb.
Seřadit podle
R Zpět
✎ POZNÁMKA
x
Před použitím služby Internet@TV nakonfigurujte síťová nastavení. Další informace získáte v části „Připojení k síti“
(str. 25).
x
x
x
x
x
x
x
Nepodporovaná písma v obsahu poskytovatele se nezobrazí normálně.
V závislosti na stavu sítě může dojít k pomalé odezvě nebo výpadkům.
V závislosti na oblasti může být ve službě aplikace podporována pouze angličtina.
Tato funkce není v některých zemích k dispozici.
Pokud narazíte při používání aplikace na problém, obraťte se na poskytovatele obsahu.
Poskytovatel obsahu může podle okolností ukončit poskytování aktualizací aplikace nebo vlastní aplikace.
V závislosti na předpisech platných v dané zemi mohou některé aplikace poskytovat omezené služby nebo nemusí
být podporovány.
Obrazovka
Obrazovka: Zobrazuje
aktuální kanál.
Informace: Zobrazuje
poznámky, nové aplikace
a reklamu představení
produktů společnosti
Samsung.
Aplikační služba:
Můžete vyzkoušet různé
služby poskytované
společností Samsung.
Moje aplikace
podle data 1/1
Stažené aplikace: Zobrazí aplikace
stažené prostřednictvím funkce
Samsung Apps.
Samsung Apps
Nastavení
Přihlásit
Internet@TV Nastavení:
Úprava a konfigurace aplikací a
nastavení služby Internet@TV.
Označit jako oblíb.
Seřadit podle
R Zpět
Ovládání:
•
Červená (Přihlásit): Přihlášení ke službě Internet@TV.
•
Zelená (Označit jako oblíb.): Označení aplikace jako oblíbené.
•
Modrá (Seřadit podle): Slouží k seřazení aplikací.
• R Zpět: Návrat do předchozí nabídky.
✎
44
Doporučené aplikace: Zobrazí
doporučené služby společnosti
Samsung. Služby v tomto seznamu
nemůžete přidat ani odstranit.
Doporučeno
Barevná tlačítka mohou fungovat odlišně podle konkrétní aplikace.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 44
2010-03-06 오전 4:43:59
V aplikaci, která obsahuje více účtů, použijte pro přístup
k jednotlivým účtům tlačítka ◄ a ►.
✎✎
Přihlásit
admin
Uživatelský účet :
Autom. sp. tickeru (Vypnuto / Zapnuto): Zapnutí/
vypnutí automatického spuštění tickeru při zapnutí
televizoru.
Aplikace Ticker poskytuje užitečné zprávy,
informace o počasí a o cenách akcií. Chcete-li
používat tuto funkci, musíte nejprve stáhnout
aplikaci Ticker prostřednictvím služby
Internet@TV.
✎✎ Chcete-li používat tuto funkci, musíte mít staženou
Heslo :
aplikaci Ticker ve službě Internet@TV.
Vytvořit [0~9] Zadání kódu PIN R Zrušit
✎✎Chcete-li aplikace lépe využít, zaregistrujte se a
Sada kanálů (Vypnuto / Zapnuto): Některé kanály
podporují aplikace jako datovou službu Internetu,
umožňující přístup k internetové službě při sledování
televizního vysílání.
Tato možnost je k dispozici, pouze pokud ji
podporuje vysílací společnost.
✎✎
přihlaste se ke svému účtu.
✎✎Pokyny k vytvoření účtu naleznete v části Nastavení →
ID Internet@TV → Vytvořit.
1. Na domovské stránce Internet@TV stiskněte červené
tlačítko.
Změnit heslo uzamčení služby
Výchozí nastavení hesla je „0-0-0-0“.
✎✎
✎✎ Zapomenete-li heslo, stiskněte tlačítka dálkového
ovladače v následujícím pořadí. Obnovíte tak
původní heslo „0-0-0-0“: POWER (vypnuto) →
MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (zapnuto).
2. Vyberte požadovaný Uživatelský účet a stiskněte
tlačítko ENTERE.
✎✎ Chcete-li vytvořit účet, stiskněte červené tlačítko;
poté se zobrazí okno nabídky na obrazovce pro
vytvoření účtu.
3. Zadejte Heslo.
✎✎ Po úspěšném přihlášení se Uživatelský účet
zobrazí na obrazovce.
Nastavení
▪ Vlastnosti
Tuto nabídku použijte při tvorbě a odstraňování účtu.
Můžete řídit svůj účet, včetně obsahu informací o účtu
na serveru.
Účet pouze pro službu Internet@TV.
✎✎
Tato obrazovka slouží k vytvoření identifikátorů ID a
konfiguraci služby Internet@TV. Pomocí tlačítek ▲ a ▼
zvýrazněte položku Nastavení a stiskněte tlačítko ENTERE.
▪ Správce služeb
■■ ID Internet@TV
Vytvořit: Vytvoření účtu a jeho propojení
s požadovanými aplikacemi služeb.
POZNÁMKA
Nastavení
▪ Internet@TV ID
Obnovit: Obnovení nastavení služby Internet@TV na
výchozí tovární nastavení.
✎✎
¦¦ Nastavení služby Internet@TV
▪ Nast. systému
04 Pokročilé funkce
■■ Nast. systému
Přihlášení k účtu
▪ Autom. sp. tickeru
:Vypnuto
▪ Sada kanálů
:Vypnuto
xx Maximální počet účtů je 10.
xx Maximální počet znaků je 8.
Správce
–– Síť služeb: Registrace přihlašovacích informací pro
sítě služeb.
–– Change Password: Změna hesla účtu.
–– Odstranit: Odstranění účtu.
■■ Správce služeb: Odstranění a uzamknutí aplikací
nainstalovaných v rámci služby Internet@TV.
▪ Změnit heslo uzamčení služby
▪ Obnovit
Zámek: Uzamčení aplikace.
Přístup k uzamknuté aplikaci vyžaduje heslo.
✎✎
Odstranit: Odstranění aplikace.
R Zpět
■■ Vlastnosti: Informace o službě Internet@TV. Pomocí
možnosti Zkontrolujte rychlost internetového
připojení lze otestovat připojení k síti.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 45
45
2010-03-06 오전 4:44:01
Pokročilé funkce
¦¦ Použití služby Internet@TV
Použití funkce Aplikace Samsung podle kategorií
Samsung Apps
Samsung Apps je úložiště pro stahování aplikací, které jsou
určeny k použití v zařízeních TV/AV Samsung.
Uživatelé mohou používat nejrůznější obsah, například videa,
hudbu, fotografie, hry, užitečné informace atd. pomocí
stažených aplikací.
Další aplikace budou k dispozici později.
Samsung Apps
Doporučené
Novinky
Video
You Tube
Sport
Nejstahovanější
Poslední
YouTube
TV store Test User002
Jméno
Zdarma
Hra
Životní styl
Informace
Jiné
Moje stránka
Nápověda
Přihlásit
Miniatury
Seřadit podle
R Zpět
K dispozici jsou následující kategorie:
yy Novinky: Zobrazuje nově zaregistrované aplikace.
yy Video: Zobrazuje různá média obsahující video,
například filmy, televizní pořady a krátká videa.
yy Sport: Zobrazuje různá média obsahující sport, například
informace o utkáních, obrázky a krátká videa.
yy Hra: Zobrazuje různé hry, jako je sudoku nebo šachy.
yy Životní styl: Zahrnuje různé mediální služby zabývající
se životním stylem, například hudbu, nástroje pro správu
osobních fotografií a sociální sítě, jako je Facebook a
Twitter.
yy Informace: Zahrnuje různé informační služby, například
zprávy, informace o akciích a informace o počasí.
yy Jiné: Zahrnuje různé další služby.
yy Moje stránka: Moje stránka nabízí informace o
nainstalovaných aplikacích v televizoru, např. podrobné
informace, stažený obsah atd. Můžete zde odstraňovat
nebo uzamykat aplikace.
yy Nápověda: Pokud máte otázky týkající se služby
Internet@TV, prohlédněte si nejprve tuto část.
✎✎Používání barevných tlačítek pro funkci
Samsung Apps.
xx
xx
xx
Červená (Přihlásit): Přihlášení k internetové službě.
Zelená (Miniatury): Změna režimu zobrazení.
Modrá (Seřadit podle): Seřazení widgetů podle
kritéria Doporučené, Nejstahovanější, Poslední
nebo Jméno.
xx R Zpět: Slouží k návratu do předchozí nabídky.
46
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 46
2010-03-06 오전 4:44:01
Zpráva / Média / ScreenShare
¦¦ Informace o službě AllShare
Služba AllShare slouží k propojení televizoru s mobilními
telefony a dalšími zařízeními, která jsou s televizorem
kompatibilní, prostřednictvím sítě. V televizoru můžete
zobrazit příchozí hovory, zprávy SMS a plány nastavené
v mobilním telefonu. Dále je možné do televizoru přes síť
importovat a poté přehrávat mediální obsah, například
video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech
nebo jiných zařízeních (například v počítači). Je také možné
televizor používat jako monitor pro mobilní telefon při
procházení webových stránek.
✎✎Další informace naleznete na stránkách www.samsung.
com nebo kontaktováním centra telefonické podpory
společnosti Samsung. Mobilní zařízení mohou
vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace
naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým
zařízením.
¦¦ Nastavení služby AllShare
Zobrazuje seznam mobilních telefonů nebo připojených
zařízení, která byla nastavena s tímto televizorem pro
používání funkcí Zpráva, Média nebo ScreenShare.
✎✎Funkce Média je dostupná ve všech mobilních
zařízeních, která podporují funkci AllShare.
■■ Povoleno / Zakázáno: Povolí/blokuje mobilní telefon.
04 Pokročilé funkce
AllShare
■■ Odstranit: Odstraní mobilní telefon ze seznamu.
✎✎ Tato funkce jen odstraní jméno mobilního zařízení
ze seznamu. Pokud je odstraněné mobilní zařízení
zapnuto nebo se pokusí spojit s televizorem,
může se v seznamu opět objevit.
Používání funkce Zpráva
Pomocí této funkce lze v okně s připomenutím během
sledování televize zobrazit příchozí hovory, zprávy SMS a
plány nastavené v mobilním telefonu.
✎✎POZNÁMKA
xx Chcete-li toto okno s připomenutím zakázat,
nastavte položku Zpráva na hodnotu Vypnuto
v nabídce Nastavení služby AllShare.
xx Pokud vyberete možnost OK nebo pokud není
Nastavení
■■ Zpráva (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne
funkci zpráv (pro příchozí hovory, zprávy SMS a plány
nastavení v mobilních telefonech).
■■ Média (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne
funkcí médií. Pokud je funkce médií zapnutá, je možné
přehrávat videa, fotografie a hudbu z mobilního telefonu
nebo jiného zařízení, které podporuje funkci AllShare.
■■ ScreenShare (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zapnutí
nebo vypnutí funkce ScreenShare pro použití mobilního
telefonu jako dálkového ovládání.
■■ Jméno TV: Nastaví název televizoru tak, aby jej bylo
možné v mobilním zařízení snadno najít.
✎✎ Vyberete-li možnost Uživ. vstup, můžete zadat
jméno televizoru na klávesnici na obrazovce.
AllShare™
3/7
možnost OK vybrána během tří zobrazení zprávy,
bude zpráva odstraněna. Zpráva není odstraněna
z mobilního telefonu.
xx Lze zobrazit okno s připomenutím a používat jiné
aplikace, jako je Media Play atd. Pokud chcete
zobrazit obsah zprávy, přepněte do režimu sledování
televizního vysílání.
xx Pokud se zobrazí zpráva z neznámého mobilního
telefonu, vyberte mobilní telefon v nabídce zpráv ve
službě AllShare a pomocí možnosti Zakázáno daný
mobilní telefon zablokujte.
Zobrazení zpráv
Jestliže je během sledování televize přijata nová zpráva
SMS, zobrazí se okno s připomenutím. Klepnutím na
tlačítko OK lze zobrazit obsah přijaté zprávy.
Nastavení pro zobrazení zpráv SMS v mobilních
telefonech lze nakonfigurovat. Příslušné postupy
jsou uvedeny v příručce k mobilnímu telefonu.
✎✎
✎✎ Některé typy znaků mohou být zobrazeny jako
prázdné nebo poškozené.
Nastavení
Zpráva
: Zapnuto
Zpráva
Média
: Zapnuto
Média
ScreenShare
: Zapnuto
ScreenShare
Jméno TV
: Domácí TV
E Vybrat R Zpět e Konec
Nastavení R Zpět
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 47
47
2010-03-06 오전 4:44:02
Pokročilé funkce
Upozornění na příchozí hovor
Používání funkce ScreenShare
Pokud se během sledování televize vyskytne příchozí
hovor, zobrazí se okno s připomenutím.
Funkce Screenshare umožňuje přehrát tutéž webovou
stránku, která je zobrazena v mobilním telefonu. Pomocí
funkce ScreenShare lze otvírat různý obsahu uložený
v mobilním telefonu. Například na obrázku vpravo je
znázorněna stránka pro přístup k obsahu z mobilního
telefonu. Prostřednictvím televizoru můžete číst různé
soubory uložené v mobilním telefonu, prohlížet si adresář
a kalendář. V telefonním seznamu můžete také zavolat jiné
osobě nebo odeslat SMS.
Upozornění na naplánovanou akci
Během sledování televize se zobrazí okno
s připomenutím, které zobrazí zaregistrovanou událost.
Nastavení pro zobrazení obsahu plánů v mobilních
telefonech lze nakonfigurovat. Příslušné postupy
jsou uvedeny v příručce k mobilnímu telefonu.
✎✎
✎✎ Některé speciální znaky mohou být zobrazeny
jako prázdné nebo poškozené.
Používání funkce Média
Zobrazí se okno s připomenutím, které uživatele informuje o
tom, že v televizoru bude zobrazen mediální obsah (video,
fotografie, hudba) odeslaný z mobilního telefonu. Obsah
je přehrán automaticky 3 sekundy po zobrazení okna
s připomenutím. Pokud po zobrazení okna s připomenutím
stisknete tlačítko RETURN nebo EXIT, mediální obsah se
nepřehraje.
✎✎POZNÁMKA
✎✎POZNÁMKA
xx Funkci ScreenShare je nutné nainstalovat do
mobilního telefonu Samsung a je nutné spustit
podpůrnou aplikaci. Pak teprve lze funkci
ScreenShare využívat.
xx Dostupná tlačítka na dálkovém ovladači se mohou
pro každou stránku lišit.
xx Aplikace Doc Viewer umožňuje čtení souborů ve
formátu dokumentů, ale neumožňuje jejich úpravy.
xx Zobrazení na obrazovce může být různé podle
připojeného zařízení.
xx Při prvním spuštění funkce médií se zobrazí
My Mobile
překryvné okno s varováním. Stisknutím tlačítka
ENTERE vyberte možnost Povolit a pak můžete
na tomto zařízení použít funkci Media.
"Neznámé zařízení 0" požaduje přehrání multimediálního souboru.
Pokud chcete povolit přehrání multimediálního souboru ve vašem zařízení,
stiskněte tlačítko "Povolit"; jinak stiskněte tlačítko "Zakázat".
Nastavení této funkce můžete také změnit (nebo obnovit) v "Nastavení
AllShare".
Upozornění: Uvědomte si, že pokud je vaše zařízení připojeno k
nezabezpečené nebo neznámé síti, může dojít k přehrání nežádoucího nebo
nevhodného obsahu.
Pokud si nejste jisti totožností sítě nebo vhodností obsahu, důrazně
doporučujeme nepovolit požadavek na přehrávání tlačítkem "Povolit".
Povolit
Zakázat
xx Chcete-li vypnout přenos mediálního obsahu
z mobilního telefonu, nastavte položku Média na
hodnotu Vypnuto v nastavení služby AllShare.
xx V závislosti na rozlišení a formátu nemusí být obsah
v televizoru přehrán.
xx Fungování tlačítek ENTERE a ◄ / ► závisí na typu
Contacts
Calendar
Doc Viewer
E Vybrat
Zpět
Jednoduché ovládání televizoru prostřednictvím telefonu Samsung
Tuto funkci můžete používat pouze tehdy, je-li připojen
mobilní telefon Samsung podporující funkce ScreenShare.
Během obsluhy televizoru pomocí mobilního telefonu jsou
podporována pouze tlačítka POWER, Y, P</> a
MUTE.
✎✎I když budete opakovaně tisknout ovládací tlačítko (pro
kanál nebo hlasitost) na mobilním telefonu, hodnota se
vždy sníží nebo zvýší jen o jednu jednotku.
mediálního obsahu.
xx Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat přehrávání
médií. Informace naleznete v uživatelských
příručkách k příslušným mobilním zařízením.
xx Chcete-li přehrávat mediální obsah z počítače,
vyberte ikonu počítače na hlavní obrazovce služby
AllShare. Nabídka Media Play televizoru se
automaticky změní. Další informace získáte v části
„Media Play“ (str. 32).
48
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 48
2010-03-06 오전 4:44:02
Další informace
Na stránce rejstříku Teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Pro správné zobrazení informací Teletextu
je nutný stabilní příjem kanálu. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.
✎✎Stránky Teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
1 / (zobrazení Teletextu/
zobrazení Teletextu i vysílaného
obrazu): Aktivuje režim teletextu
pro aktuální kanál. Pokud tlačítko
stisknete dvakrát, bude teletext
překrývat právě vysílaný obraz.
2 8 (uložit): Uloží stránky teletextu.
3 4 (velikost): Zobrazení teletextu
v dvojnásobné velikosti v horní
polovině obrazovky. Opětovným
stisknutím text přesunete do
dolní poloviny obrazovky. Dalším
stisknutím přepnete do normálního
zobrazení obrazovky.
4 9 (podržet): Podrží zobrazení na
aktuální stránce v případě, že by
automaticky následovalo několik
vedlejších stránek. Opětovným
stisknutím tlačítka opět spustíte
automatické zobrazování stránek.
5 Barevná tlačítka (červené, zelené,
žluté, modré): Pokud vysílající
společnost používá systém
FASTEXT, jsou jednotlivá témata
na stránce Teletextu barevně
odlišena a lze je vybrat stisknutím
barevných tlačítek. Stiskněte barvu
odpovídající vaší volbě tématu.
Zobrazí se nová barevně odlišená
stránka. Stejným způsobem
lze vybírat položky. Stisknutím
odpovídajícího barevného tlačítka
zobrazíte předchozí nebo další
stránku.
6 0 (režim): Výběr režimu Teletextu
(LIST/FLOF).
Při stisknutí v režimu LIST přepne
režim do režimu uložení seznamu.
V režimu uložení seznamu
můžete uložit stránku Teletextu
do seznamu pomocí tlačítka 8
(uložení).
7 1 (podstránka): Zobrazení
dostupné podstránky.
6
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
7
8
9
2
CH LIST
MENU
2 (následující stránka): Zobrazení
další stránky Teletextu.
3 (předcházející stránka):
Zobrazení předchozí stránky
Teletextu.
6 (rejstřík): Zobrazení stránky
rejstříku (obsahu) kdykoli
v průběhu používání Teletextu.
5 (skrytý obsah): Zobrazení
skrytého textu (například odpovědí
na kvízy). Opětovným stisknutím
přepnete do normálního zobrazení
obrazovky.
7 (zrušit): Zmenší Teletext tak,
aby se překrýval s právě vysílaným
obrazem.
9
0
!
@
0
Typická stránka Teletextu
3
4
5
TOOLS
INFO
!
RETURN
EXIT
@
A
B
C
D
Část
A
B
C
D
E
F
Obsah
Vybrané číslo stránky.
Označení vysílajícího
kanálu.
Číslo aktuální stránky
nebo označení
hledání.
Datum a čas.
Text.
Informace o stavu.
Informace FASTEXT.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 49
8
05 Další informace
Funkce Teletext u analogových kanálů
49
2010-03-06 오전 4:44:03
Další informace
Připevnění kabelů
Typ se stojanem
Připevněte kabely pomocí spony na kabely tak, aby nebyly vidět přes průhledný stojan.
1
1
2
2
3
3
Typ pro upevnění na zeď
✎✎Při upravování kabelů za kabely netahejte příliš silně. Mohli byste poškodit konektory na výrobku.
50
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 50
2010-03-06 오전 4:44:06
05 Další informace
Instalace sady pro upevnění na zeď
Nasazení záslepky
Při instalaci televizoru na zeď připevněte záslepku podle vyobrazení.
Záslepka
Připojení napájecího kabelu
Při instalaci televizoru na zeď připojte napájecí kabel podle vyobrazení.
1
2
3
1. Odšroubujte šroub na prvním obrázku výše.
2. Připojte na napájecí kabel svorku napájecího kabelu.
3. Připevněte svorku napájecího kabelu k televizoru pomocí odšroubovaného šroubu, viz obrázek.
Příprava před montáží sady pro upevnění na zeď
Případ A. Montáž držáku na zeď SAMSUNG
1
Případ B. Montáž držáku na zeď jiného výrobce
1
Chcete-li namontovat držák na zeď, použijte přidržovací kroužek 1.
Instalace sady pro upevnění na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď.
Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženému k sadě pro upevnění na zeď. Při
instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací
televizoru zákazníkem.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 51
51
2010-03-06 오전 4:44:08
Další informace
Specifikace sady pro upevnění na zeď (VESA)
✎✎
Sada pro upevnění na zeď není součástí dodávky, prodává se samostatně.
Sadu pro upevnění na zeď instalujte na pevnou zeď kolmou k podlaze. Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte
na nejbližšího prodejce. Pokud je sada namontována na strop nebo šikmou zeď, může dojít k jejímu uvolnění a pádu, což může
vést ke vzniku závažných poranění osob.
✎✎POZNÁMKA
xx Standardní rozměry sad pro upevnění na zeď jsou uvedeny v tabulce níže.
xx Pokud si zakoupíte naši sadu pro montáž na zeď, je s ní dodáván také podrobný návod k instalaci a všechny
nezbytné součásti.
xx Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
xx Nepoužívejte šrouby, které jsou delší než standardní rozměry nebo neodpovídají specifikaci šroubů standardu VESA.
Příliš dlouhé šrouby mohou poškodit vnitřní části televizoru.
xx V případě nástěnných sad, které neodpovídají specifikacím pro šrouby VESA, se může délka šroubů lišit v závislosti
na specifikacích těchto sad.
xx Vyvarujte se příliš silného utažení šroubů. Tento postup by mohl způsobit poškození produktu nebo vést ke zranění
osob způsobeným pádem produktu. Společnost Samsung není zodpovědná za tento druh poškození nebo zranění.
xx Společnost Samsung není zodpovědná za poškození výrobku nebo zranění osoby v případě použití
nespecifikovaného držáku na zeď, popřípadě držáku, který neodpovídá standardu VESA, nebo v případě nedodržení
pokynů k instalaci výrobku.
xx Neinstalujte televizor pod větším náklonem než 15 stupňů.
Produktová
řada
LED TV
[Ultratenký]
palce
Spec. VESA (A * B)
Standardní šroub
19~22
75 X 75
M4
23~29
200 X 100
32~37
200 X 200
40~55
400 X 400
56~65
600 X 400
M8
Počet
4
Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
52
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 52
2010-03-06 오전 4:44:09
Společnost Samsung Kensingtonský zámek nedodává. Jde o zařízení sloužící
k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Vzhled a metoda
uzamčení se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Další informace
o správném použití si ověřte v příručce dodané se zámkem Kensington.
1
2
✎✎Vyhledejte ikonu „K“ na zadní straně televizoru. Otvor pro zámek
Kensington je umístěn pod ikonou „K“.
1. Vložte zamykací zařízení do otvoru pro zámek Kensington na televizoru
LCD 1 a otočte jím podle vyobrazení 2.
3
05 Další informace
Zámek Kensington proti krádeži
<Volitelné>
2. Připojte kabel zámku Kensington 3..
3. Připevněte zámek Kensington ke stolu nebo těžkému, pevně
nainstalovanému předmětu.
Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
✎✎
✎✎Umístění zámku Kensington se může lišit podle modelu televizoru.
Připevnění televizoru ke zdi
Upozornění: Posunování nebo tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Zejména
dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly a ani ho jinak nedestabilizovaly děti. Mohlo by dojít k převrhnutí
televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na
dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability namontujte z bezpečnostních důvodů následující opatření
zabraňující pádu televizoru.
¦¦ Postup pro zamezení pádu televizoru
1. Vložte šrouby do svorek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou
šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně pevně.
✎✎ V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřeboval další
materiál, například hmoždinky.
✎✎ Svorky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí
dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.
2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a
připevněte je zpět k televizoru.
✎✎ Šrouby nemusí být dodány spolu s výrobkem. V takovém případě
zakupte šrouby podle specifikace.
✎✎ Specifikace šroubů
xx Pro 19 ~ 22 palců : M4
xx Pro 23 ~ 65 palců : M8
3. Pomocí silného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky
připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
✎✎ POZNÁMKA
xx Televizor namontujte v blízkosti zdi, aby nemohl spadnout
Stěna
směrem dozadu.
xx Lanko je možné a bezpečné spojit takovým způsobem, že
svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné nebo nižší výšce než
svorky připevněné k televizoru.
xx Chcete-li televizor přesunout, rozvažte lanko.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna.
Pravidelně kontrolujte, zda spojení nevykazují známky poškození nebo
ztráty funkčnosti. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění
svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 53
53
2010-03-06 오전 4:44:09
Další informace
Odstraňování problémů
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně televizoru, nejprve si vyhledejte informace v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů
pro odstraňování problémů nevztahuje na vaši situaci, navštivte webové stránky „www.samsung.com“ a klepněte na tlačítko
Podpora. Případně se můžete obrátit na telefonní linku zákaznické podpory, uvedenou na zadní straně obalu této příručky.
Problémy
Řešení a vysvětlení
Kvalita obrazu
Nejprve prosím proveďte Test obrazu, abyste ověřili, zda televizor správně zobrazuje zkušební obraz. (přejděte na
možnost MENU – Podpora – Automatická diagnóza – Test obrazu) (str. 23)
Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako
v prodejně.
•
•
•
•
•
Pokud máte analogové kabelové připojení/set top box, proveďte upgrade na digitální set top box. Pro získání
obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely HDMI nebo komponentní kabely.
Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě
HD.
Připojení antény: Proveďte automatické naprogramování kanálů a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD.
✎✎ Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition).
Upravte výstupní rozlišení obrazu dekódovacího zařízení (kabelového přijímače) nebo set-top boxu na 1080i nebo 720p.
Ověřte, zda sledujete televizor z minimální doporučené vzdálenosti v souladu s velikostí a rozlišením signálu.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé
bloky, body, pixelizace
•
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.
•
Pokud používáte připojení komponentního signálu, zkontrolujte, zda jsou kabely komponentního signálu připojeny
do správných konektorů. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou
obrazovku.
Barvy jsou vybledlé nebo je nízký jas.
•
•
Upravte nastavení možností Obraz v nabídce televizoru. (přejděte na režim Obraz / Barva / Jas / Ostrost) (str. 15).
Upravte nastavení možností Úspora energie v nabídce televizoru. (tlačítko MENU - Obraz - Eko řešení Úspora energie) (str. 15)
Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty. (přejděte na možnost MENU – Obraz - Obnovení obrazu)
(str. 18).
•
•
Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou
sportovní přenosy a akční filmy.
Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou signálu. Toto není závada televizoru.
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
•
•
Pokud je velikost obrazu nastavena na možnost Přizp. obrazovce, změňte ji na 16:9 (str. 17).
Změňte rozlišení dekódovacího zařízení nebo set-top boxu.
Obraz je černobílý.
•
Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu 1
na televizoru.
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je
zkreslený či se zpožďuje.
•
Je-li pro připojení použit terminál kabelové televize, zkuste jej resetovat. Znovu připojte kabel pro napájení
střídavým proudem a počkejte, dokud se terminál kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.
Nastavte výstupní rozlišení dekódovacího zařízení (terminálu kabelové televize) na 1080i nebo 720p.
Kvalita zvuku
•
Provedením postupu Test zvuku nejprve ověřte, zda televizor správně přehrává zvuk.
(přejděte na možnost MENU – Podpora - Automatická diagnóza - Test zvuku) (str. 23)
Pokud je zvuk v pořádku, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.
Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při
maximální hlasitosti příliš tichý.
•
Zkontrolujte hlasitost zvuku nastavenou na externím zařízení připojeném k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
•
•
V nabídce zvuku nastavte možnost Volba reproduktoru na hodnotu TV reproduktor (str. 19).
Pokud používáte externí zařízení, ujistěte se, zda jsou audiokabely připojeny ke správným konektorům pro vstup
zvuku na televizoru.
Používáte-li externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku zařízení (např. může být třeba změnit výstup
zvuku u terminálu kabelové televize na HDMI, pokud je připojen k televizoru pomocí rozhraní HDMI).
Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný samostatný audio kabel.
Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda v konektoru není něco připojeno.
•
•
•
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.
•
•
Zkontrolujte připojení kabelů. Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia.
V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může
vést ke zkreslení zvuku.
Televizor se nezapne.
•
•
•
Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.
Stisknutím tlačítka POWER na televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se
televizor zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač nefunguje“ níže.
Televizor se automaticky vypíná.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je funkce Časovač vypnutí v nabídce Nastavení nastavena na hodnotu Vypnuto (str. 20).
Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
Pokud sledujete televizní vysílání pomocí antény nebo přípojky kabelové televize, vypne se televizor v případě, že
po dobu 10 ~ 15 minut nezjistí žádný signál.
Žádný obraz, žádné video
54
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 54
2010-03-06 오전 4:44:10
Žádný obraz/video.
Řešení a vysvětlení
• Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k televizoru a externím
zařízením).
• Nastavte výstup videa externího zařízení (terminál kabelové televize nebo set-top box, DVD, Blu-ray apod.)
tak, aby se shodoval s připojením k výstupu televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na
HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.
• Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.
• Ujistěte se, zda jste stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači televizoru zvolili správný zdroj pro
televizor.
05 Další informace
Problémy
RF připojení (ke kabelové televizi nebo anténě)
Televizor nepřijímá některé kanály.
• Ujistěte se, zda je kabel antény pevně připojen.
• Zkuste pomocí možnosti Plug & Play (Počáteční nastavení) přidat dostupné kanály do seznamu kanálů.
Stiskněte tlačítko MENU – Nastavení - Plug & Play (počáteční nastavení) a počkejte, dokud se všechny
dostupné kanály neuloží (str. 7).
• Ověřte, zda je správně umístěna anténa.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé
bloky, body, pixelizace
• Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou
sportovní přenosy a akční filmy.
• Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení obrazu. Toto není závada televizoru.
Připojení k počítači
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
• Nastavte výstupní rozlišení a frekvenci počítače tak, aby odpovídaly rozlišením podporovaným televizorem
(str. 24).
V seznamu zdrojů se vždy zobrazuje položka
„PC“ (i v případě, že počítač není připojen).
• To je normální. Položka „PC“ se v seznamu zdrojů zobrazuje vždy, a to i v případě, že počítač není připojen.
Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.
• Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.
Připojení k síti (v závislosti na modelu)
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.
• K použití bezdrátové sítě je vyžadován bezdrátový hardwarový klíč USB Samsung.
• Ujistěte se, zda je možnost Network Connection (Připojení k síti) nastavena na hodnotu Bezdrátové
(str. 27).
• Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému zařízení sdílejícímu adresy IP (směrovači).
Nahrávání / Timeshift
Funkce nahrávání nefunguje.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.
Zkontrolujte, zda jde o digitální kanál umožňující nahrávání.
Pokud je signál slabý nebo není přítomen, funkce nahrávání bude automaticky ukončena.
Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento
případ.
Funkce Timeshift nefunguje.
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.
Rozhlasové stanice a analogové vysílání nejsou podporovány.
Kanály datového vysílání nejsou podporovány.
Pokud je signál slabý nebo není přítomen, funkce Timeshift bude automaticky ukončena.
Funkci Timeshift nelze použít, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento
případ.
Zobrazuje se zpráva o selhání testu výkonu
a funkce nahrávání a Timeshift nefungují.
• K těmto problémům může dojít v případě použití zařízení USB s nízkou kapacitou, které nepodporuje
nahrávání.
• Doporučujeme použít pevný disk USB.
Neproběhlo naplánované nahrávání.
• Naplánované nahrávání je vypnuto u některých činností, které provádí přístup k systému souborů
zařízení USB (formátování, test výkonu, kontrola chyb, odstraňování).
• Pokud není připojeno žádné zařízení USB, televizor neprovede nahrávání ani po dosažení
plánovaného času.
• Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento
případ.
• Při nahrávání kanálu uzamčeného pomocí funkce Rodičovský zámek se při pokusu o přehrání
záznamu zobrazí okno pro zadání kódu PIN.
Je připojeno několik nahrávacích zařízení,
ale televizor přestal nahrávat.
• Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení a v zařízení nastaveném jako Výchozí zařízení pro
nahrávání není volné místo, funkce nahrávání bude ukončena. Pokuste se provést nahrávání znovu.
Zařízení, ve kterém je nejvíce volného místa, se automaticky nastaví jako Výchozí zařízení pro
nahrávání a televizor začne nahrávat.
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 55
55
2010-03-06 오전 4:44:10
Další informace
Problémy
Řešení a vysvětlení
Jiné
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
• Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na
obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.
• Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy
v horní a dolní části obrazovky.
• Upravte velikost obrazu v externím zařízení anebo v televizoru na celou obrazovku.
Dálkový ovladač nefunguje.
• Vyměňte baterie dálkového ovladače, přičemž dodržte správnou polaritu (+/–).
• Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovládání.
• Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač dekódovacího zařízení
(terminálu kabelové televize)/set top
boxu nevypne či nezapne televizor nebo
neumožňuje nastavit jeho hlasitost.
• Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení nebo set-top boxu, aby ovládal televizor.
Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce dekódovacího zařízení nebo satelitního
přijímače.
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný
režim“.
• Zkontrolujte podporované rozlišení v televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení.
Vyhledejte informace o nastavení rozlišení na straně 24 této příručky.
Z televizoru je cítit zápach plastu.
• Tento zápach je normální a časem vyprchá.
V nabídce Self Diagnostic Test
(Automatická diagnóza) není k dispozici
možnost televizoru Informace o signálu.
• Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí připojení antény / RF/koaxiálním
kabelem (str. 23).
Televizor je nakloněný na stranu.
• Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Nastaly potíže s montáží základny stojanu.
• Ujistěte se, zda je televizor umístěn na rovném povrchu. Pokud nelze vyjmout šrouby z televizoru,
použijte zmagnetizovaný šroubovák.
Nabídka kanálů je šedá. (nedostupná)
• Nabídka Kanál je dostupná pouze v případě, že je zvolen jako zdroj televizor.
Nastavení se po 30 minutách nebo po
každém vypnutí televizoru ztratí.
• Pokud je televizor nastaven do režimu Prodejna, obnoví se po každých 30 minutách výchozí
nastavení pro zvuk a obraz. V postupu Plug & Play (Počáteční nastavení) změňte režim Prodejna
na režim Domácnost. Stisknutím tlačítka SOURCE zvolte režim TV, přejděte na možnost MENU →
Nastavení → Plug & Play (Počáteční nastavení) → ENTERE (str. 7).
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.
• Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.
• Ztráta audio nebo videosignálu může být způsobena použitím příliš málo ohebných nebo silných
kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži na stěnu
doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku
televizoru, vidíte malé částečky.
• Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.
• Funkce PIP je dostupná pouze při použití zdroje HDMI, počítače nebo zdroje komponentního signálu
(str. 22).
Zobrazuje se zpráva „Scramble signal
(Zakódovaný signál)“ nebo „Weak Signal/
No Signal (Slabý signál/Žádný signál)“.
• Při použití modulu CAM s kartou CARD (CI/CI+) zkontrolujte, zda je vložena do slotu Common
Interface.
• Pokud problém přetrvává, vytáhněte kartu CARD modulu CAM z televizoru a znovu ji zasuňte do
slotu.
Před 45 minutami jste televizor vypnuli a on
se opět zapnul.
• Jde o normální jev. Televizor využívá funkci OTA (Over The Aerial) ke stahování aktualizace firmwaru
během sledování televizního vysílání.
Vyskytuje se opakovaně problém
s obrazem nebo zvukem.
• Zkontrolujte a změňte nastavený signál nebo zdroj.
Gumové nožičky základny stojanu mohou
reagovat s povrchovou úpravou některých
typů nábytku.
• Abyste tomu předešli, použijte plstěné podložky na všechny povrchy televizoru, které přichází do
přímého kontaktu s nábytkem.
✎✎Tento panel TFT LED se skládá ze subpixelů, jejichž výroba vyžaduje propracovanou technologii. Na obrazovce se však
přesto může vyskytovat několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.
56
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 56
2010-03-06 오전 4:44:11
05 Další informace
¦¦ Licence
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 57
57
2010-03-06 오전 4:44:11
Další informace
Specifikace
Nativní rozlišení panelu
1 920 × 1 080 při 60 Hz
Provozní prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Televizní systém
Systém barev/video
10 °C až 40 °C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzace
Analogový: B/G, D/K, L, I (v závislosti na výběru země)
Digitální: DVB-T/DVB-C
Analogový: PAL, SECAM, NTSC-4,43, NTSC-3,58, PAL60
Digitální: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H,264/AVC MP@L3, MP@L4,0, HP@L4,0
Systém zvuku
BG, OK NICAM, MPEGl
HDMI IN 1 ~ 4
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Zvuk: 2kanálový lineární PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bitů,
Analogový vstup zvuku (pouze HDMI IN1)
Vstup pro počítač (pouze HDMI IN1)
Otáčení stojanu (doleva / doprava)
Název modelu
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
-20˚ ~ 20˚
UE32C6600
UE37C6600
32 palce
37 palce
Zvuk
(Výstup)
10 W × 2
Rozměry (Š×H×V)
Tělo
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
Název modelu
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
774 X 31,4 X 479 mm
774 X 242,2 X 543 mm
897 X 31,4 X 553 mm
897 X 257,2 X 613 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6600
UE46C6600
40 palce
46 palce
Zvuk
(Výstup)
10 W × 2
Rozměry (Š×H×V)
Tělo
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
58
961 X 31,4 X 588 mm
961 X 257,2 X 649 mm
1096 X 31,4 X 663 mm
1096 X 277,2 X 723 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 58
2010-03-06 오전 4:44:12
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
UE32C6620
UE37C6620
32 palce
37 palce
Zvuk
(Výstup)
Rozměry (Š×H×V)
Tělo
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
Název modelu
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
10 W × 2
557 X 240 X 85,9 mm
771 X 240 X 542 mm
630 X 270 X 88,9 mm
894 X 270X 615 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6620
UE46C6620
40 palce
46 palce
Zvuk
(Výstup)
Rozměry (Š×H×V)
Tělo
Se stojanem
Hmotnost
Bez stojanu
Se stojanem
05 Další informace
Název modelu
10 W × 2
630 X 270 X 88,9 mm
958 X 270 X 650 mm
721 X 305 X 90,9 mm
1093 X 305 X 727 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
✎✎Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění,
✎✎Informace o napájení a další údaje o spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu,
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 59
59
2010-03-06 오전 4:44:12
Další informace
Rejstřík
A
I
AllShare
Anténa
Anynet+
Automatická diagnóza
Automatická hlasitost
Automatické nastavení
47
13
41
23
19
18
B
Baterie
6
Indikátor napájení
Informace o signálu
5
23
Jas
Jazyk
Jednotka USB
Jemné ladění
Časovač
Časovač vypnutí
Černý tón
Component
20
20
16
8
D
Dálkový ovladač
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Domácí kino
D-sub
Dynam. kontrast
Dynamické
6
9, 40
40
9, 41
24
16
15
E
Eko čidlo
Ekvalizér
EPG (Electronic Programme Guide)
Externí reproduktor
15
18
11
19
F
Filmový režim
Formáty videa
Fotografie
17
36
38
H
HDMI
Hlasitost
Hodiny
Hudba
Hudební kulisa
8, 41
5
20
38
40
Režim Opakování
40
S
J
15
21
23, 32
15
K - L
Kmitočet
Licence
Č
60
R
13
57
M
Media Play
Melodie
Moje kanály
32
22
13
N
Nabídka kanálů
Nahrávání
Nastavení sítě
Nástroje
13
42
26
3
O
Odstraňování problémů
Optimální rozlišení
Ostrost
Otočit
54
24
15
40
P
PIP (Obraz v obraze) Pleťový odstín
Plug & Play
Pohotovostní režim
Pouze režim RGB
Použití oblíbených kanálů
Použití seznamu kanálů
Použití seznamu naplánovaných
pořadů
Prezentace
Přijímač
Připojení k počítači
Připojení k síti
Připojení ke zvukovému zařízení
Procházení Prostor pro instalaci
Průhlednost menu
Průvodce Now & Next
22
16
7
5
16
13
11
12
38
43
24
25
9
11
2
22
11
Seznam zdrojů
Sluchátka
Specifikace
Spona na kabely Správce kanálů
Stereováha L/P
Symbol
10
9
58
4, 51
12
18
3
T
Teplé
Teplota barev
Titul
Titulky
Tlačítko ON/OFF
TV reproduktor
17
17
38
21
6
19
U
Upevnění na zeď
Upgrade softwaru
Upravit název
Úpravy kanálů
Úspora energie
51
23
10
14
15
V
Velikost obrazu
Videa
Videorekordér Volba reproduktoru
Vybrat vše
Vyvážení bílé 17, 40
36
8
19
14
16
Z
Zákl. zobr.
Zámek
Záslepka Zesílení
Změna kódu PIN
39
14
51
18
21
Čeština
[6600]BN68-02840G-Book.indb 60
2010-03-06 오전 4:44:14
This page is intentionally
left blank.
[6600]BN68-02840G-Book.indb 61
2010-03-06 오전 4:44:14
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného
vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Oznam pre digitálnu TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcie v spojitosti s digitálnou TV (DVB) sú dostupné len v krajinách/oblastiach, kde sa vysielajú terestriálne signály DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC), prípadne
na miestach, kde je dostupná kompatibilná služba káblovej TV štandardu DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Prosím, overte si možnosť príjmu signálu DVB-T a
DVB-C u vášho miestneho predajcu.
DVB-T je štandard Európskeho konzorcia DVB pre prenos vysielania digitálnej terestriálnej televízie a DVB-C pre prenos vysielania digitálnej televízie cez
káblové rozvody. Niektoré diferencované funkcie, ako je napr. EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) a tak ďalej, však nie sú súčasťou
tejto špecifikácie. Preto ich v súčasnosti nemožno prevádzkovať.
Hoci tento TV spĺňa najnovšie štandardy DVB-T a DVB-C zo dňa [august 2008], kompatibilitu s budúcimi verziami digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T a
digitálneho káblového vysielania DVB-C nemožno garantovať.
V závislosti od krajín/oblastí, kde sa tento TV prijímač používa, niektorí poskytovatelia káblovej TV môžu ďalej spoplatňovať takúto službu a od vás sa môže
požadovať, aby ste vyjadrili súhlas s podmienkami a ustanoveniami ich obchodného pôsobenia.
Niektoré funkcie digitálnej TV môžu byť dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch a DVB-C nemusí správne fungovať u niektorých poskytovateľov.
Viac informácií získate v miestnom stredisku služieb zákazníkom spoločnosti Samsung.
✎✎ Kvalita príjmu televízora môže byť ovplyvnená odlišnými metódami vysielania v rozličných krajinách. U miestnej autorizovaného predajcu značky
SAMSUNG alebo na linke podpory spoločnosti Samsung si overte, či možno výsledky dosahované s TV vylepšiť zmenou nastavení alebo nie.
Upozornenie v spojitosti so statickými obrázkami
Na obrazovke nenechávajte zobrazené statické obrázky (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu, panoráma
alebo lišta s akciami alebo novinkami na spodku obrazovky atď.). Ak ponecháte na obrazovke zobrazený statický obrázok, môže dôjsť k nerovnomernému
opotrebeniu fosforu na obrazovke, čo môže ovplyvniť kvalitu obrazu. V záujme zníženia tohto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:
• Nenechávajte na dlhý čas zobrazený rovnaký kanál.
• Obrázky sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
• Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu, nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces vypaľovania.
• Často používajte funkcie TV, ktoré slúžia na znižovanie retencie obrazu a vypaľovania obrazovky. Podrobnosti nájdete v príslušnej časti príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými objektmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Nevyhovenie tejto požiadavke môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
✎✎ Keď sa používa stojan alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
xx Ak použijete diely od iného výrobcu, tieto diely môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.
✎✎ Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia so stojanom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať
od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu
batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii
batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
2
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 2
2010-03-06 오전 4:44:15
Obsah
Začíname
4
5
6
7
7
Pripojenia
8 Pripojenie k AV zariadeniu
9 Pripojenie k audio zariadeniu
10 Zmena vstupného zdroja
4
8
11
Príslušenstvo
Pohľad na ovládací panel
Zobrazenie diaľkového ovládania
Pripojenie k anténe
Plug & Play (úvodné nastavenie)
11 Ako sa pohybovať v ponukách
11 Používanie tlačidla INFO (Sprievodca na teraz a
nasledujúce hodiny)
11 Plánovanie vášho sledovania
13 Ponuka kanálov
15 Ponuka obrazu
18 Ponuka zvuku
20 Ponuka nastavení
23 Ponuka podpory
Pokročilé funkcie
24
24
25
32
41
44
47
Pripojenie k počítaču
Sieťové pripojenie
Sieťové pripojenie
Anynet+
Internet@TV
AllShare
Iné informácie
49
50
51
53
53
54
58
60
Funkcia teletextu analógových kanálov
Zloženie káblov
Montáž držiaka na stenu
Zámok Kensington proti odcudzeniu
Upevnenie TV na stenu
Riešenie problémov
Technické údaje
Register
49
SLOVENSKY
Základné funkcie
Skontrolujte symbol!
t
TOOLS
Túto funkciu je možné použiť
stlačením tlačidla TOOLS na
diaľkovom ovládaní.
Poznámka
Jednodotykové tlačidlo
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 3
3
2010-03-06 오전 4:44:16
Začíname
Príslušenstvo
✎✎Uistite sa, prosím, že ste s LED TV obdržali aj nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.
✎✎Farba a tvar položiek sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎Cablurile care nu sunt incluse în pachet pot fi achiziţionate separat
yy Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
yy Používateľská príručka
yy Záručný list/Bezpečnostná príručka
(nie sú dostupné v niektorých lokalitách)
yy Tkanina na čistenie
yy Sieťový kábel
(M4 X L8)
yy Krycia konzola
yy Úchytný krúžok (4 ks)
yy Stojan držiaka káblov
yy Svorka na káble
yy Držiak káblov (3 ks)
yy Svorka sieťového kábla
yy Komponentový adaptér
yy AV adaptér
yy SCART adaptér
UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600
Postup inštalácie stojana nájdete v samostatnej príručke.
5 ks (M4 X L12)
s
s
s
s
s
yy Stojan (1 ks)
5 ks (M4 X L8)
yy Vodiaci stojan (1 ks)
yy Skrutky (10 ks)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
Postup inštalácie stojana nájdete v samostatnej príručke.
s
s
s
s
s
yy Stojan (1 ks)
yy Vodiaci stojan (1 ks)
(M4 X L8)
yy Skrutky (9 ks)
✎✎Na zaistenie najlepšieho káblového pripojenia pre tento produkt sa uistite, že používate káble s maximálnou hrúbkou tak, ako
je uvedené nižšie:
yy Maximálna hrúbka – 0,55 palca (14 mm)
4
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 4
2010-03-06 오전 4:44:18
01
Pohľad na ovládací panel
Začíname
✎✎Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
Indikátor napájania
Reproduktory
Senzor diaľkového ovládača
Senzor diaľkového ovládača
Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.
Indikátor napájania
Zabliká a vypne sa, keď je napájanie zapnuté a rozsvieti sa v pohotovostnom režime.
SOURCEE
Prepína medzi všetkými dostupnými vstupnými zdrojmi. V ponuke na obrazovke použite
toto tlačidlo rovnako, ako tlačidlo ENTERE na diaľkovom ovládaní.
Zobrazí ponuku na obrazovke, OSD (displej na obrazovke) s funkciami TV.
MENU
Y
z
P (Power)
Nastavuje hlasitosť. V OSD používajte tlačidlá Y rovnakým spôsobom, ako by ste
používali tlačidlá ◄ a ► na diaľkovom ovládaní.
Mení kanály. V OSD používajte tlačidlá z rovnakým spôsobom, ako by ste
používali tlačidlá ▼ a ▲ na diaľkovom ovládaní.
Zapne alebo vypne produkt.
Pohotovostný režim
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Hoci je tlačidlo napájania vypnuté,
zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť sieťový kábel.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 5
5
2010-03-06 오전 4:44:19
Začíname
Zobrazenie diaľkového ovládania
✎✎Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnuté osoby, ktorý má Braillove body na tlačidlách napájania, kanálov a
hlasitosti.
POWER
Zapína a vypína TV.
ON/OFF
Zapína alebo vypína podsvietenie
diaľkového ovládania. Keď je funkcia
zapnutá, tlačidlá sa po stlačení na chvíľu
rozsvietia. (Používaním diaľkového
ovládania pri nastavení tohto tlačidla
do polohy Zap. znížite dobu používania
batérie.)
SOURCE
Zobrazí a vyberie dostupné zdroje videa
(str. 10).
Zabezpečí priamy prístup ku kanálom.
Prípadne vyberie Teletext, Dvojitý alebo
Mix.
PRE-CH
TTX/MIX
Dočasne preruší prehrávanie zvuku.
MUTE
Prepína kanály.
Nastavuje hlasitosť.
CH LIST
Otvára ponuku OSD.
Zobrazí Prehľad obsahu, ktorý obsahuje
položky Správca kanálov, Internet@TV,
Media Play a AllShare.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
Návrat na predchádzajúci kanál.
MENU
Zobrazí na obrazovke zoznam kanálov
(str. 13).
Zobrazí EPG (Electronic Programme
Guide) (str. 11).
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
Na obrazovke TV zobrazí informácie.
RETURN
EXIT
Opustí ponuku.
Vyberá položky ponuky na obrazovke a
mení hodnoty zobrazené v ponuke.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tieto tlačidlá sú určené pre ponuky
Správca kanálov, Internet@TV,
Media Play atď.
A
B
C
D
MEDIA.P
INTERNET
f-g
DUAL
AD
P.SIZE
SUBT.
@TV
Tieto tlačidlá používajte v režimoch
Media Play a Anynet+ (HDMI-CEC)
(str. 32, 39).
(�: Ovláda nahrávanie u rekordérov
Samsung
s funkciou Anynet+)
MEDIA.P: Zobrazí Media Play (str. 32).
INTERNET@TV: Prepojenie na rozličné
internetové služby (str. 42).
DUAL f-g: Výber zvukového efektu
(str. 20).
AD: Zapína a vypína popis zvuku (str.
19). Toto nie je dostupné v niektorých
lokalitách.
P.SIZE: Vyberá veľkosť obrazu (str. 17)
SUBT.: Zobrazí digitálne titulky (str. 21).
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
✎✎POZNÁMKA
xx Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 23 stôp od TV.
xx Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládania.
Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové značky.
xx Farba a tvar sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
6
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 6
2010-03-06 오전 4:44:19
01
Pripojenie k anténe
Začíname
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky vykonajú základné nastavenia.
✎✎Predvolený: Pripojenie k zdroju napájania a pripojenie antény.
Anténa VHF/UHF
Kábel
alebo
ANT OUT
Zdroj napájania
Plug & Play (úvodné nastavenie)
Keď televízor po prvýkrát zapnete, sekvencia výziev na obrazovke vám pomôže pri konfigurácii základných nastavení. Stlačte tlačidlo
POWERP. Položka Plug & Play je dostupná len v prípade, ak je zdroj Vstup nastavený na TV.
✎✎Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu kroku, stlačte červené tlačidlo.
1
2
Výber jazyka
3
4
5
Výber krajiny
6
Nastavenie položky
Režim hodín
7
8
9
Časové pásmo
Výber režimu
Ukáž.v obch. alebo
Domáce použitie
Výber antény
Výber kanálu
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
POWER
Vyberte požadovaný jazyk OSD (displej na obrazovke).
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
yy Vyberte režim Domáce použitie. Režim Ukáž.v obch. je určený do
priestorov predajní.
yy Zmena nastavení zariadenia z režimu Ukáž.v obch. na
Domáce použitie (štandardné nastavenie): Stlačte tlačidlo hlasitosti
na TV. Keď sa zobrazí OSD hlasitosti, stlačte a na 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Zvoľte príslušnú krajinu.
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Zvoľte Terestriál. alebo Kábel.
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte. Pri nastavení zdroja antény na možnosť
Kábel sa zobrazí krok, ktorý vám umožní nastaviť numerické hodnoty (frekvencie kanálov) k
jednotlivým kanálom. Viac informácií nájdete v časti Kanál → Automatické uloženie (str. 13).
P
✎✎
Kedykoľvek stlačte tlačidlo ENTERE, aby ste prerušili proces zapamätávania.
Položku Režim hodín nastavte automaticky alebo manuálne.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť Automaticky a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vaše časové pásmo a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
(v závislosti od krajiny)
Zobrazí sa popis metódy pripojenia, ktorá poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu v režime HD.
Zobrazenie položky
Sprievodca HD pripojením.
Prajeme príjemné
Stlačte tlačidlo ENTERE.
sledovanie TV.
Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...
Vyberte položku Nastavenie - Plug & Play (úvodné nastavenie). Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN. Predvolený kód PIN znie „0-0-00.” Ak chcete kód PIN zmeniť, použite funkciu Zmeniť PIN.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 7
7
2010-03-06 오전 4:44:20
Pripojenia
Pripojenie k AV zariadeniu
Používanie kábla HDMI alebo HDMI/DVI: HD pripojenie (rozlíšenie až 1080p)
Dostupné zariadenia: DVD, Blu-ray prehrávač, HD prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač HD STB (Set-Top-Box), prijímač
káblovej televízie, satelitný prijímač (STB)
HDMI OUT
Prehrávač DVD /
Blu-ray
DVI OUT
R
AUDIO OUT
R
Biele
W
Červená
Prehrávač DVD /
Blu-ray
W
R-AUDIO-L
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN
xx Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, pre video musíte používať konektor HDMI IN 1(DVI). DVD,
Blu-ray prehrávač, HD prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač HD STB, prijímač káblovej televízie alebo satelitný
prijímač STB môžu vyžadovať kábel DVI-HDMI (DVI do HDMI) alebo adaptér DVI-HDMI (DVI do HDMI). Pre audio sa
vyžaduje konektor PC / DVI AUDIO IN.
xx Ak je pripojené externé zariadenie, ako je DVD / Blu-ray prehrávač / prijímač káblovej televízie / STB satelitný prijímač
s podporou HDMI verzie staršej ako 1.3, TV môže fungovať nepatrične (napr. sa nemusí zobraziť žiaden obraz /
reprodukovať žiaden zvuk / obraz môže blikať / farby môžu byť abnormálne).
xx Ak sa po pripojení HDMI kábla nereprodukuje zvuk, skontrolujte HDMI verziu externého zariadenia. Ak máte
podozrenie, že verzia je staršia ako 1.3, u poskytovateľa zariadenia si overte verziu HDMI a žiadajte o upgrade.
xx Odporúčame vám zakúpiť certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa na obrazovke nemusí nič zobraziť alebo
môže dôjsť k chybe pripojenia.
Používanie komponentného kábla (do 1080p) alebo Audio/Video (len 480i) kábla a kábla Scart.
Dostupné zariadenia: DVD, Blu-ray prehrávač, prijímač káblovej televízie, STB satelitný prijímač, Videorekordér
Prehrávač DVD /
Blu-ray
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
R
B
G
R
R
COMPONENT OUT
Videorekordér/
DVD
W
W
VIDEO OUT
Y
W
R
G
B
R
EXT
Videorekordér
R
B
G
R
W
Y
Červená Biele Žlté
Y
Červená Modré Zelené
R
W
W
R
Červená Biele
✎✎V režime Ext. výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.
✎✎V záujme dosahovania optimálnej kvality obrazu sa odporúča používať radšej komponentné pripojenie ako pripojenie A/V.
8
a
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 8
2010-03-06 오전 4:44:22
02
Pripojenie k audio zariadeniu
Pripojenia
Použitie optického (digitálneho) pripojenia alebo pripojenia kábla slúchadiel
Dostupné zariadenia: digitálny audio systém, zosilňovač, DVD domáce kino
digitálny audio systém
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Keď sa digitálny audio systém pripája ku konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), znížte hlasitosť TV a systému.
xx 5.1 CH (kanálový) zvuk je dostupný vtedy, keď je TV pripojený k externému zariadeniu s podporou štandardu 5.1 CH.
xx Keď je prijímač (domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV prijíma
signál DTV, TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača domáceho kina. Keď je zdroj digitálny komponent, ako
napríklad DVD / Blu-ray prehrávač / prijímač káblovej televízie / STB (Set-Top-Box) satelitný prijímač, a je pripojený
k TV pomocou rozhrania HDMI, z prijímača domáceho kina bude počuť iba 2-kanálový zvuk. Ak chcete počuť
5.1-kanálový zvuk, pripojte konektor digitálneho audio výstupu z DVD / Blu-ray prehrávača / prijímača káblovej
televízie / STB satelitného prijímača priamo k zosilňovaču alebo domácemu kinu.
✎✎Slúchadlá H: Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu na slúchadlá na prijímači. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá,
zvuk zo vstavaných reproduktorov je vypnutý.
xx Funkcia zvuku môže byť obmedzená, keď pripájate slúchadlá k TV.
xx Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavujú samostatne.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 9
9
2010-03-06 오전 4:44:22
Pripojenia
PRIPOJENIA Štrbina COMMON INTERFACE
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+“.
Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+“, niektoré kanály zobrazia správu
„Zakodovany signal“.
Na približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá
obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+“, ID hostiteľa a iné
informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte poskytovateľa
služby.
Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa
“Aktualizácia sa dokončila”, ktorá naznačuje, že sa práve aktualizoval
zoznam kanálov.
✎✎POZNÁMKA
xx „CI alebo CI+ KARTU“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
xx Pri vyberaní „CI alebo CI+ KARTY“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože padnutie „CI alebo CI+ KARTY“ na zem by ju mohlo
poškodiť.
xx „CI alebo CI+ KARTU“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
xx Umiestnenie priečinka COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
xx „CI alebo CI+ KARTA” nie je v niektorých krajinách podporovaná; poraďte sa s vaším autorizovaným predajcom.
xx V prípade problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
xx Vložte kartu „CI alebo CI+“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obraz bude skreslený alebo sa vôbec nezobrazí.
Zmena vstupného zdroja
Upraviť názov
Zoznam zdrojov
Slúži na zvolenie TV alebo externého
vstupného zdroja (napr. prehrávač diskov Bluray alebo DVD / prijímač káblovej TV / satelitný
prijímač STB).
SOURCE
■■ TV / Ext. / PC / AV / Komponent /
HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4
/ USB
✎✎ Pod položkou Zoznam zdrojov sa
vyznačia pripojené vstupy.
✎✎ Položky Ext. a PC zostávajú vždy aktívne.
10
■■ Videorekordér / DVD / Káblový STB / Satelitný STB /
PVR STB / Prijímač AV / Hra / Videokamera / PC /
DVI PC / Zariadenia DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD
/ DMA: Pomenujte do vstupných konektorov pripojené
zariadenie, aby ste zjednodušili výber vstupného zdroja.
✎✎ Keď je počítač s rozlíšením 1920 x 1080 pri 60
Hz pripojený k portu HDMI IN 1(DVI), mali by ste
nastaviť port do režimu DVI PC pod položkou
Upraviť názov.
✎✎ Keď pripájate HDMI/DVI kábel k portu
HDMI IN 1(DVI), mali by ste zvoliť režim DVI PC
alebo Zariadenia DVI pod položkou Upraviť názov.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 10
2010-03-06 오전 4:44:23
Základné funkcie
PRE-CH
TTX/MIX
Používanie tlačidla INFO (Sprievodca na teraz a nasledujúce hodiny)
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
Displej identifikuje aktuálny kanál a stav
INFO
určitých audio-video nastavení.
Sprievodca na teraz a nasledujúce hodiny
uvádza informácie o dennom programe pre
každý kanál podľa vysielacích časov.
yy Ak chcete počas sledovania
aktuálneho kanálu zobraziť informácie
o požadovanom kanále, posúvajte sa
tlačidlami ◄, ►.
yy Ak chcete zobraziť informácie pre iné kanály, posúvajte
sa tlačidlami ▲, ▼. Ak chcete prejsť na aktuálne zvolený
kanál, stlačte tlačidlo ENTERE.
4
DEF
A
B
C
Základné funkcie
Pred použitím TV vykonajte nižšie uvedené kroky, aby ste sa
oboznámili so spôsobom navigácie v ponuke potrebným pre
výber a nastavovanie jednotlivých funkcií.
CH LIST
03
MUTE v ponukách
Ako sa pohybovať
D
1 ENTERE / smerové tlačidlo: Posúva kurzor a zvolí
@TV
fpoložku. Potvrdí nastavenie.
MEDIA.P INTERNET
DUAL
2 Tlačidlo RETURN: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
18:11 Štv 6 Jan
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
18:00 ~ 6:00
Unclassified
No Detaild Information
E
Sledovať
Informácie
Plánovanie vášho sledovania
3 Tlačidlo MENU:AD
Zobrazenie
hlavnejSUBT.
ponuky na obrazovke.
P.SIZE
4 Tlačidlo EXIT: Odchod z ponuky na obrazovke.
Ako používať OSD (zobrazenie na obrazovke)
Postup získania prístupu sa môže odlišovať v závislosti od
zvolenej ponuky.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
▲/▼
◄/►
ENTER E
EXIT e
Na obrazovke sa zobrazia možnosti
hlavnej ponuky:
Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavenie,
Vstup, Aplikácia, Podpora.
Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte
niektorú ikonu.
Do podponuky vstúpte stlačením
tlačidla ENTERE.
Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte
požadovanú podponuku.
Pomocou tlačidla ◄ alebo ►
nastavte hodnotu položky. Nastavenie
OSD sa môže odlišovať v závislosti
od zvolenej ponuky.
Konfiguráciu dokončite stlačením
tlačidla ENTERE.
Stlačte tlačidlo EXIT.
Sprievodca
Informácie EPG (elektronický programový
sprievodca) poskytujú vysielatelia. Pomocou
programových plánov poskytovaných
vysielateľmi môžete vopred špecifikovať
programy, ktoré chcete sledovať, aby sa
kanál v špecifikovanom čase prepol na
zvolený program. Programové položky môžu
byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od
stavu kanálu.
GUIDE
Používanie zobrazenia kanálov
Sprievodca
2:10 Ut 1 Jún
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Zob. kanálov - TV
Dnes
27
Discovery
28
DiscoveryH&L
800
five
24
price-drop.tv
16
QVC
6
R4DTT
18:00 - 19:00
American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
)Family Affairs
No Information
QVC Selection
No Information
Režim zobr.
+24 hodín
Režim k.
1
2
3
19:00 - 20:00
Tine Team
Fiv...
)Dark Angel
Informácie k Strana E Sledovať
4
5
6
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 11
11
2010-03-06 오전 4:44:25
Základné funkcie
Používanie plánovaného zobrazenia
■■
Sprievodca
2:10 Ut 1 Jún
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
Zobrazenie naplánovaných
18:30 Dnes
19:15 Dnes
800
800
)Family Affairs
)Dark Angel
Režim zobr.
* Moje kanály: Uvádza skupinu kanálu.
Naplánované: Zobrazuje všetky momentálne
vyhradené programy.
five
five
xx
Červené (Anténa): Prepínajte medzi možnosťami
Terestriál. alebo Kábel.
xx
Zelené (Roztiahnuť): Zväčšuje alebo zmenšuje číslo
kanálu.
xx
Žlté (Vybrať): Vyberte požadované kanály a stlačte
žlté tlačidlo, aby ste nastavili všetky vybrané kanály
v rovnakom čase. Značka c sa zobrazí naľavo od
zvolených kanálov.
xx
Modré (Zoradiť): Zmeňte usporiadanie zoznamu
podľa názvu kanálov alebo čísla kanálov.
Informácie E Zrušiť
1
4
6
1
Červená (Režim zobr.): Zobrazte zoznam programov,
ktoré sa aktuálne prehrávajú alebo budú nasledovať.
2
Žltá (+24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov, ktoré
sa budú vysielať po 24 hodinách.
3
■■
■■
✎✎Používanie farebných tlačidiel v okne Správca kanálov
Drama
800 five
Kanály: Uvádza zoznam kanálov podľa typu kanálov.
Modrá (Režim k.): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete
zobraziť v okne Zob. kanálov .(Všetky,, TV, Rádio, Dáta/
iné, Môj kanál 1~4)
4 Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
5 k (Strana): Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.
6 Tlačidlo ENTERE
–– Keď vyberáte aktuálny program, môžete sledovať zvolený
program.
–– Keď vyberáte budúci program, môžete si vyhradiť
sledovanie zvoleného programu. Ak chcete zrušiť plán,
znovu stlačte tlačidlo ENTERE a vyberte Zrušiť plány.
xx k(Strana): Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu
stranu.
xx T (Nástroje): Zobrazí ponuku možností okna
Správca kanálov. (Ponuka Možnosti sa môže v
závislosti od situácie odlišovať.)
Ikony zobrazenia stavu kanálov
Ikony
A
c
*
(
\
)
Činnosti
Analógový kanál.
Zvolený kanál.
Kanál je nastavený ako obľúbený.
Momentálne vysielaný program.
Uzamknutý kanál.
Vyhradený program.
Správca kanálov
Odstráňte alebo nastavte obľúbené kanály a použite
programového sprievodcu pre digitálne vysielanie. Vyberte kanál
na obrazovke Kanály, Moje kanály alebo Naplánované.
Kanály
Terestriál.
12
Všetky
c1
2
TV
15
Rádio
Dáta/iné
Analógový
3
23
33
32
5
4
27
Anténa
Roztiahnuť
Vybrať
1futech
* 24ore.tv
abc1
r
BBC World
bid-up.tv
Boonerang
Cartoon Nwk
Class News
\ Coming Soon
Discovery
Zoradiť k Strana T Nástroje
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 12
2010-03-06 오전 4:44:26
03
Ponuka kanálov
¦¦ Používanie obľúbených kanálov
(v okne Správca kanálov)
Zobrazuje všetky obľúbené kanály.
Anténa (Terestriál. / Kábel)
■■ Upraviť moje kanály t: Môžete nastaviť priradiť
vybrané kanály k zvolenej skupine svojich kanálov.
✎✎Zobrazí sa symbol „*“ a kanál bude nastavený ako môj
Predtým, ako si váš televízor môže začať zapamätávať dostupné
kanály, musíte stanoviť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k TV
(t.j. terestriálny alebo káblový systém).
kanál.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
Krajina
2. Pridajte alebo odstráňte kanál v jednej zo skupín mojich
kanálov 1, 2, 3 alebo 4.
Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše
4-miestne číslo PIN.
xx Môžete vybrať jednu alebo viac skupín.
3. Po zmene nastavení zoznam kanálov pre každú
skupinu možno zobraziť pod položkou Moje kanály.
Kanály
Terestriál.
Všetky
c1
2
TV
15
Rádio
Dáta/iné
Analógový
3
23
33
32
5
4
27
Anténa
Roztiahnuť
Vybrať
Základné funkcie
¦¦ Preladenie kanálov
* Moje kanály
■■ Digitálny kanál: Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
■■ Analógový kanál: Zmeňte krajinu pre analógové kanály.
Automatické uloženie
1futech
* 24ore.tv
Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v TV.
abc1
r
Upraviť moje kanály
Uzamknúť
BBC World
Nahr. časova.
bid-up.tv
Sled. s časov.
Boonerang
Upraviť č. kanála
OdstrániťCartoon Nwk
ClassdNews
\ Coming Soon
Discovery
Zoradiť k Strana T Nástroje
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť všetky vyhľadané kanály.
CH LIST
✎✎Automaticky priradené čísla programov nemusia
zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam
programov. Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie
Detská zámka, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
■■ Anténa – zdroj (Terestriál. / Kábel)t: Vyberte
zdroj antény, ktorý sa má uložiť do pamäte.
■■ Zdroj kanála (Digit. a anal. / Digitálny / Analógový):
Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte.
Pri zvolení položky Kábel → Digit. a anal. alebo Digitálny:
Zadajte hodnotu na vyhľadávanie kanálov káblového príjmu.
Režim vyhľad. (Úplné / Sieť / Rýchle): Vyhľadáva všetky
kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.
Ak vyberiete Rýchle, položky Manuálne, ID siete,
Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť
môžete nastaviť manuálne stlačením príslušného
tlačidla na diaľkovom ovládaní.
✎✎
Sieť (Automaticky / Manuálne): Výber režimu nastavenia
ID siete spomedzi položiek Automaticky a Manuálne.
ID siete: Keď je položka Network ID nastavená na
možnosť Manuálne, môžete nastaviť ID siete pomocou
numerických tlačidiel.
Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála. (odlišuje sa v každej
krajine)
Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové
rýchlosti.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 13
13
2010-03-06 오전 4:44:27
Základné funkcie
Manuálne uloženie
¦¦ Iné funkcie
Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.
✎✎Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Detská zámka,
Mož. vyhľ. v kábl. rozv.
■■ Digitálny kanál: Po dokončení skenovania sa kanály v
zozname kanálov aktualizujú.
(v závislosti od krajiny)
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad
frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.
zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
✎✎ Pri zvolení Anténa → Terestriál.: Kanál,
Frekvencia, Šírka pásma
✎✎ When selecting Anténa → Kábel: Frekvencia,
Modulácia, Prenosová rýchlosť
■■ Analógový kanál (Program, Norma, Zvukový systém,
Kanál, Hľadať): Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný,
znova vyberte požadovanú zvukovú normu.
✎✎Režim kanálov
xx P (režim programov): Po dokončení ladenia sa
vysielajúcim staniciam vo vašej oblasti priradia čísla
pozícií od P0 po P99. V tomto režime môžete vybrať
kanál zadaním čísla pozície.
xx C (režim terestriálnych kanálov) / S (režim káblových
kanálov): Tieto dva režimy vám umožňujú zvoliť kanál
vložením prideleného čísla pre každú terestriálne
vysielajúcu stanicu alebo káblový kanál.
■■ Zač. frekvencia / Koncová frekvencia: Nastavte
začiatočnú a koncovú frekvenciu (odlišuje sa v jednotlivých
krajinách).
■■ Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
■■ Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové
rýchlosti.
Správca kanálov
Ponuka s možnosťami manažéra kanálov
Každý kanál nastavte pomocou ponuky s možnosťami položky
Správca kanálov (Uzamknúť / Odomknúť, Nahr. časova.,
Sled. s časov., Zoradiť, Odstrániť, Vybrať všetko / Zrušenie
ozn. všetkých). Položky ponuky možností sa môžu líšiť v
závislosti od stavu kanálov.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
¦¦ Úprava kanálov
2. Vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
Ponuka s možnosťami manažéra kanálov
■■ Uzamknúť / Odomknúť: Kanál môžete uzamknúť tak, že
sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
(v okne Správca kanálov)
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Upravte názov kanálu alebo číslo pomocou položiek
Upraviť názov kanálu alebo Upraviť č. kanála.
■■ Upraviť názov kanálu (len analógové kanály): Priraďte
vlastný názov kanálu.
■■ Upraviť č. kanála (iba digitálne kanály): Číslo upravte
stláčaním príslušných numerických tlačidiel.
✎✎POZNÁMKA
xx Táto funkcia je k dispozícii iba keď je položka
Detská zámka nastavená ako Zap..
xx Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte svoj
4-číselný kód PIN, ktorého predvolený tvar je „0-0-0-0“.
Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť PIN.
■■ Nahr. časova. (iba digitálne kanály): Umožní vám nahrať
práve vysielaný program alebo uskutočniť rezerváciu
nahrávania programu, ktorý sa má vysielať.
✎✎ K TV musí byť pripojené USB zariadenie s pamäťou 4
GB alebo väčšou.
✎✎ Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým
nevykoná Test výkonu zariadenia.
■■ Sled. s časov.: Môžete nastaviť požadovaný kanál, ktorý sa
má zobraziť automaticky vo vyhradenom čase. Ak chcete
použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.
✎✎ Keď vyberiete digitálny kanál, stlačením tlačidla ►
zobrazíte digitálny program.
■■ Zoradiť (len analógové kanály): Táto činnosť vám umožňuje
meniť čísla programov uložených kanálov. Táto činnosť
môže byť nevyhnutná po použití automatického uloženia.
■■ Odstrániť: Odstránením kanálu môžete zobraziť želané
kanály.
■■ Vybrať všetko / Zrušenie ozn. všetkých: Vyberte všetky
kanály alebo zrušte označenie všetkých zvolených kanálov v
manažéri kanálov.
14
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 14
2010-03-06 오전 4:44:28
■■ Zmeniť informácie: Zmeňte reláciu, ktorej sledovanie ste
si vyhradili.
■■ Zrušiť plány: Zrušte reláciu, ktorej sledovanie ste si
vyhradili.
■■ Informácie: Zobrazte reláciu, ktorej sledovanie ste si
vyhradili. (Môžete zmeniť tiež informácie o rezervácii.)
■■ Vybrať všetko / Zrušenie ozn. všetkých: Vyberte
všetky vyhradené programy alebo zrušte výber všetkých
vyhradených programov.
Prenos zoznamu kanálov
Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše
4-miestne číslo PIN. Importuje alebo exportuje mapu kanálov.
Aby ste mohli použiť túto funkciu, musíte pripojiť úložné USB
zariadenie.
■■ Importovať z USB: Importuje zoznam kanálov z USB
zariadenia.
■■ Exportovať do USB: Exportuje zoznam kanálov do USB
zariadenia. Táto funkcia je dostupná, keď je pripojené USB
zariadenie.
Jemné doladenie
(len analógové kanály)
Ak je signál slabý alebo skreslený, môže byť potrebné kanál
manuálne jemne doladiť.
✎✎Jemne doladené kanály sú vyznačené hviezdičkou „*“.
✎✎Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte Obnoviť.
Ponuka obrazu
¦¦ Zmena režimu predvoleného obrazu
Režim t
Podsvietenie / Kontrast / Jas / Ostrosť /
Farba / Odtieň (Z/Č)
Vaša televízia má niekoľko možností nastavenia za účelom
ovládania kvality obrazu.
✎✎POZNÁMKA
Základné funkcie
(v okne Správca kanálov)
Môžete zobraziť, upraviť alebo odstrániť reláciu, ktorej
sledovanie ste si vyhradili.
¦¦ Konfigurácia nastavení obrazu
03
Naplánované
xx V analógových režimoch TV, Ext., AV systému PAL
nemôžete použiť funkciu Odtieň (Z/Č).
xx V režime PC môžete vykonať len zmeny v položkách
Podsvietenie, Kontrast a Jas.
xx Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé
zariadenie pripojené k TV.
¦¦ Ekonomické riešenia
Eko riešenie
■■ Úspora energie (Vyp. / Nízka / Stredná / Vysoká /
Vyp. obraz / Automatická) t: Táto funkcia
upravuje jas televízora, aby sa znížila spotreba energie.
Ak zvolíte položku Vyp. obraz, obrazovka sa vypne, zvuk
však zostane zapnutý. Obrazovku znovu zapnete stlačením
ľubovoľného tlačidla.
■■ Eko senzor (Vyp. / Zap.): V záujme zdokonalenia úspory
energie sa nastavenia obrazu automaticky prispôsobia
svetlu v miestnosti.
✎✎ Ak nastavíte Podsvietenie, Eko senzor sa nastaví
na možnosť Vyp..
Min. podsvietenie: Keď je položka Eko senzor nastavená
na Zap., minimálny jas obrazovky je možné nastaviť
manuálne.
Ak je položka Eko senzor nastavená na možnosť
Zap., jas displeja sa môže meniť (jas sa môže jemne
zvyšovať alebo znižovať) v závislosti od intenzity
okolitého osvetlenia.
✎✎
■■ Vypnúť bez signálu (Vyp. / 15 min. / 30 min. / 60 min.):
Na predchádzanie zbytočnej spotrebe energie nastavte, ako
dlho má zostať TV zapnutý, keď neprijíma signál.
✎✎ Vypnuté, keď je počítač v režime úspory energie.
Zvoľte svoj uprednostnený typ obrazu.
■■ Dynamický: Vhodný do svetlej miestnosti.
■■ Štandard: Vhodný pre bežné prostredie.
■■ Prirodzený: Vhodný na zníženie námahy očí.
✎✎ Režim Prirodzený nie je dostupný v režime PC.
■■ Film: Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 15
15
2010-03-06 오전 4:44:28
Základné funkcie
¦¦ Zmena možností obrazu
■■ Farebný priestor (Automatická / Základný / Vlastný):
Nastavte rozsah farieb dostupných na vytvorenie obrazu. Ak
chcete nastaviť položky Farba, Červená, Zelená, Modrá a
Obnoviť, položku Farebný priestor nastavte na možnosť
Vlastný.
Rozšírené nastavenia
(dostupné v režime Štandard / Film)
Môžete upraviť detailné nastavenie pre obrazovku vrátane farieb
a kontrastu.
✎✎V režime PC môžete vykonať zmeny len v položkách
Dynam. kontrast, Gamma, Vyváženie bielej a
LED Motion Plus.
Rozšírené nastavenia
Odtieň čiernej : Vyp. ►
Dynamický kontrast
: Stredné
Detail tieňa
: -2
Gamma
:0
Špeciálna šablóna : Vyp.
Len režim RGB
: Vyp.
Farebný priestor
: Základné
▼
U Pohnúť
E Zadať R Späť
■■ Odtieň čiernej (Vyp. / Tmavý / Tmavší / Najtmavší):
Výberom úrovne čiernej nastavíte hĺbku obrazovky.
■■ Dynamický kontrast (Vyp. / Nízke / Stredné / Vysoké):
Nastavte kontrast obrazovky.
■■ Detail tieňa (-2~+2): Zvýšte jas tmavých snímok.
■■ Gamma: Nastavte intenzitu primárnej farby.
■■ Špeciálna šablóna (Vyp. / Vzor1 / Vzor2): Spustením
funkcie Pokročilý vzor môžete obraz kalibrovať bez
generátora alebo filtra. Ak ponuke OSD zmizne, prípade
ak sa otvorí iná ponuka, ako ponuka Obraz, kalibrácia sa
uloží a okno Pokročilý vzor zmizne.
■■ Vyváženie bielej: Nastavte teplotu farieb pre dosiahnutie
prirodzenejšieho obrazu.
Kompen. Č / Kompen. Z / Kompen. M: Nastavte tmavosť
každej farby (červená, zelená, modrá).
Zvýšenie Č / Zvýšenie Z / Zvýšenie M: Nastavte jas
každej farby (červená, zelená, modrá).
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky
Vyváženie bielej.
■■ Odtieň pleti: Zvýraznite ružový „Odtieň pleti.“
■■ Vyváž. bielej 10b (Vyp. / Zap.): Ovláda vyváženie bielej
v intervale 10 bodov nastavením jasu červenej, zelenej a
modrej farby.
✎✎ Dostupné, keď je režim obrazu nastavený na Film
a externý vstup je nastavený na režim HDMI alebo
Component.
✎✎ Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu
podporovať.
Interval: Vyberte interval, ktorý chcete nastaviť.
Červená: Upraví úroveň červenej.
Zelená: Upraví úroveň zelenej.
Modrá: Upraví úroveň modrej.
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia
Vyváž. bielej 10b.
■■ Zostrenie obrysov (Vyp. / Zap.): Zvýraznite okraje
objektov.
■■ xvYCC (Vyp. / Zap.): Nastavenie režimu xvYCC zvyšuje
detail a farebný priestor pri sledovaní filmov z externého
zariadenia (napr. DVD prehrávač) pripojeného ku
konektorom HDMI alebo Component IN.
✎✎ Po spustení funkcie Pokročilý vzor nedochádza k
✎✎ Dostupné, keď je režim obrazu nastavený na
✎✎ Aktívne len v režime DTV, Component a HDMI.
✎✎ Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu
výstupu zvuku.
■■ Len režim RGB (Vyp. / Červená / Zelená / Modrá):
Môžete nastaviť položky Farba alebo Odtieň (Z/Č) v
rámci volieb Červená, Zelená alebo Modrá pre obraz z
externého zariadenia (DVD prehrávač, domáce kino, atď.).
16
Film a externý vstup je nastavený na režim HDMI
alebo Component.
podporovať.
■■ LED Motion Plus (Vyp. / Zap.): Odstráni trhanie z rýchlych
scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 16
2010-03-06 오전 4:44:29
Odtieň farby, Veľkosť a Čas autom. ochrany.
zvoleného režimu.
Odtieň farby
: Normálne ►
Veľkosť
: Autom. širokouhlo
Režim obrazu
: 16:9
Digi. redukcia šumu
: Automaticky
Filter MPEG šumu : Automaticky
HDMI úroveň čiernej
: Normálne
zariadenie pripojené k vstupu na TV.
(1080i / 1080p) alebo Komponent (1080i / 1080p):
Nastaví položky Poloha alebo Veľkosť pomocou
tlačidiel
▲, ▼, ◄, ►.
: Vyp.
E Zadať R Späť
■■ Odtieň farby (Studený / Normálne / Teplý1 / Teplý2)
✎✎ Položky Teplý1 alebo Teplý2 budú deaktivované,
keď je režim obrazu nastavený na možnosť
Dynamický.
✎✎ Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé
externé zariadenie pripojené k vstupu na TV.
■■ Veľkosť: Váš prijímač káblovej televízie/
satelitný prijímač môže tiež disponovať
vlastným súborom veľkostí obrazu.
Dôrazne vám však odporúčame používať
väčšinu času režim 16:9.
xx V režime PC sa dá nastaviť len režim 16:9 a 4:3.
xx Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé
xx Po vybratí položky Prisp. veľ. obr. v režime HDMI
▼
U Pohnúť
veľkosti obrazu.
xx Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od
Možnosti obrazu
Režim filmu
xx V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti
Základné funkcie
✎✎V režime PC môžete vykonávať zmeny len v rámci položiek
03
✎✎POZNÁMKA
Možnosti obrazu
P.SIZE
Autom. širokouhlo: Automaticky nastaví
veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.
16:9 : Nastaví veľkosť obrazu na 16:9 pre DVD alebo
širokouhlé vysielanie.
Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti
4:3.
Nastaví polohu pomocou tlačidiel Position▲, ▼.
✎✎
Roztiahnuť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa
prispôsobil veľkosti obrazovky.
Nastaví položky Poloha alebo Veľkosť pomocou
tlačidiel ▲, ▼.
✎✎
4:3 : Predvolené nastavenie pre film alebo bežné vysielanie.
✎✎ Formát 4:3 nesledujte dlhý čas. Stopy po okrajoch
zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti
obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie
obrazovky), na ktorú sa záruka nevzťahuje.
Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez
akéhokoľvek zmenšenia pri vstupných signáloch HDMI
(720p/1080i/1080p) alebo Component (1080i/1080p).
xx Môžete použiť funkciu Prisp. veľ. obr. so vstupom
HDMI 720p, 1 riadok bude orezaný zhora, zdola, zľava a
sprava tak, ako pri funkcii presnímanie.
■■ Režim obrazu (16:9 / Širok. priblíž. / Roztiahnuť / 4:3):
Dostupné len keď je veľkosť obrazu nastavená na možnosť
Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete
stanoviť na veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo
pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú
veľkosť obrazu.
✎✎ Nie je dostupné v režimoch PC, Component alebo
HDMI.
■■ Digi. redukcia šumu (Vyp. / Nízka / Stredná / Vysoká
/ Automatická / Auto. vizualizácia): Keď je vysielací
signál slabý, môžu sa tvoriť statické prvky alebo duchovia.
Vyberajte spomedzi možností, kým obraz nebude
optimálny.
Auto. vizualizácia: Keď prepínate analógové kanály,
zobrazí intenzitu aktuálneho signálu a definuje filter šumu
pre obrazovku.
Dostupné len pre analógové kanály.
✎✎
■■ Filter MPEG šumu (Vyp. / Nízka / Stredný / Vysoký
/ Automatický): Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita
obrazu.
■■ HDMI úroveň čiernej (Normálna / Nízka): Vyberie úroveň
čiernej na obrazovke, aby sa nastavila hĺbka obrazovky.
✎✎ Dostupné len v režime HDMI (signály RGB).
■■ Režim filmu (Vyp. / Autom.1 / Autom.2): Televízor nastaví
tak, aby automaticky rozpoznával a spracúval signály filmov
zo všetkých zdrojov a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.
✎✎ Dostupné v režime TV, AV, COMPONENT
(480i/1080i) a HDMI (480i/1080i).
■■ 100Hz Motion Plus (Vyp. / Čistý / Štandardný / Plynulý
/ Vlastný / Ukážka): Odstráni trhanie z rýchlych scén
s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.
✎✎ Ak sa na obrazovke zobrazí šum, nastavte položku
100Hz Motion Plus na možnosťVyp.. Ak položku
100Hz Motion Plus nastavíte na možnosť Vlastný,
budete môcť manuálne nastaviť položky
Redukcia rozmaz., Redukcia chvenia alebo
Obnoviť.
✎✎ Ak je položka 100Hz Motion Plus nastavená na
možnosť Ukážka, budete môcť porovnať rozdiel pri
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 17
17
2010-03-06 오전 4:44:29
Základné funkcie
zapnutom a vypnutom režime.
Redukcia rozmaz.: Nastaví úroveň redukcie rozmazania zo
zdrojov videa.
Redukcia chvenia: Nastaví úroveň redukcie chvenia zo
zdrojov videa pri prehrávaní filmov.
Obnoviť: Vynuluje používateľské nastavenia.
a ukončite dialógové okno.
Ponuka zvuku
¦¦ Zmena režimu predvoleného zvuku
SRS TheaterSound t
■■ Čas autom. ochrany (2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodín /
10 hodín / Vyp.): Ak obrazovka zostane v nečinnosti pri
zobrazení statickej snímky po časové obdobie definované
používateľom, aktivuje sa šetrič obrazovky, aby sa na
obrazovke nevytvárali snímky s efektom duchov.
■■ Štandard: Zvolí bežný režim zvuku.
Resetovať obraz (OK/Zrušiť )
■■ Čistý hlas: Zdôrazňuje hlas nad inými zvukmi.
Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.
¦¦ Nastavenie TV s vaším PC
■■ Hudba: Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.
■■ Film: Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.
■■ Zosilniť: Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v
záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé
osoby.
Nastavte vstupný zdroj na PC.
¦¦ Konfigurácia nastavení zvuku
Automatické nastavenie t
Ekvalizér
Automaticky nastavte hodnoty/pozície frekvencie a dolaďte
nastavenia.
Nedostupné pri pripojení pomocou kábla HDMI/DVI.
Nastaví zvukový režim (len štandardný zvukový režim).
Obrazovka
■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Nastavenie šírky
pásma): Nastaví úrovne rôznych frekvencií šírky pásma.
■■ Hrubé / Jemné: Odstráni alebo zníži šum obrazu. Ak
sa šum neodstráni samotným jemným doladením, tak
potom opätovne čo najlepšie nastavte frekvenciu (Hrubé)
a vykonajte znovu jemné doladenie. Keď odstránite šum,
znovu nastavte obraz tak, aby bol vyrovnaný na stred
obrazovky.
■■ Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia ekvalizéra.
■■ Poloha: Nastavte polohu PC obrazovky pomocou
smerového tlačidla (▲ / ▼ / ◄ / ►).
■■ Obnoviť obraz: Obnoví predvolené nastavenia obrazu.
Používanie vášho televízora ako monitora pre počítač (PC)
Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP)
V závislosti od verzie systému Windows a grafickej karty sa
skutočné obrazovky vášho PC môžu odlišovať. Ak sa tak stane,
pokúste sa postupovať podľa základných inštalačných pokynov,
ktoré sú takmer vždy podobné. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu
počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)
1. Najskôr kliknite na „Ovládací panel“ v ponuke štart systému
Windows.
2. Kliknite na „Vzhľad a témy“ v okne „Ovládací panel“ a na
displeji sa zobrazí dialógové okno.
3. Kliknite na „Displej“ a na displeji sa zobrazí dialógové okno.
4. Prejdite na kartu „Nastavenia“ v dialógovom okne displeja.
yy Správne nastavenie veľkosti (rozlíšenia) [Optimum: 1920 x
1080 pixelov]
yy Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky
nachádza možnosť vertikálnej frekvencie, správna hodnota
je „60“ alebo „60 Hz“. Inak iba kliknite na tlačidlo „OK“
18
■■ Vyváženie Ľ/P: Nastaví vyváženie medzi ľavým a pravým
reproduktorom.
¦¦ Zvukové systémy atď.
SRS TruSurround HD (Vyp. / Zap.)
(len štandardný zvukový režim)
Táto funkcia poskytuje zážitok z virtuálneho 5.1-kanálového
zvuku reprodukovaného z dvojice reproduktorov alebo slúchadiel
pomocou technológie HRTF (Head Related Transfer Function).
SRS TruDialog (Vyp. / Zap.)
(len štandardný zvukový režim)
Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasu voči
hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy
zrozimiteľnejšie.
Jazyk zvuku
(len digitálne kanály)
Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyky zvuku.
✎✎Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania
odlišovať.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 18
2010-03-06 오전 4:44:30
(len digitálne kanály)
Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a zvukového
prijímača, môže sa vyskytnúť zvukové echo z dôvodu rozdielu
v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a
prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu Reproduktor
TV.
(len digitálne kanály)
✎✎Formát zvuku sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.
5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri
pripojení externého reproduktora cez optický kábel.
■■ Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC): Táto funkcia vám
umožňuje znížiť nerovnosť hlasového signálu (ktorý je
jedným zo signálov prijímaných počas vysielania digitálnej
TV) na požadovanú úroveň.
✎✎ V závislosti od typu vysielaného signálu je možné
položku MPEG/HE-AAC nastaviť na hodnotu od -10
dB do 0 dB.
Základné funkcie
Dodat. nastavenie
03
Formát zvuku
✎✎ Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte
hodnotu v rozsahu od 0 do -10.
Popis zvuku
(nie je dostupné vo všetkých oblastiach) (len
digitálne kanály)
Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD
(Popis zvuku), ktorý vysielateľ odosiela spolu
s hlavným zvukom.
AD
■■ Popis zvuku (Vyp. / Zap.): Zapnite
alebo vypnite funkciu popis zvuku.
■■ Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.
Automatická hlasitosť (Vyp. / Normálne / Noc)
Ak chcete vyrovnať hlasitosť jednotlivých kanálov, nastavte túto
položku na možnosť Normálne.
■■ Noc: Tento režim poskytuje lepší zvukový zážitok v
porovnaní s režimom Normálne, keďže pri ňom nevzniká
prakticky žiadny hluk. Je užitočný v noci.
Vyberte reproduktor (Ext. reprod./Reproduktor TV)
Z dôvodu rozdielov v rýchlosti dekódovania medzi hlavným
reproduktorom a audio prijímačom môže vznikať zvuková
ozvena. V tomto prípade nastavte TV na možnosť Ext. reprod..
✎✎Keď položku Vyberte reproduktor nastavíte na možnosť
Ext. reprod., tlačidlá hlasitosti a tlačidlo MUTE nebudú
fungovať a funkcie zvuku budú obmedzené.
✎✎Keď je položka Vyberte reproduktor nastavená na
možnosť Ext. reprod.
xx Reproduktor TV: Vyp., Ext. reprod.: Zap.
■■ Výstup SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
sa používa na reprodukciu digitálneho zvuku a znižuje
rušenie pri spojení s reproduktormi a rozličnými digitálnymi
zariadeniami (napr. DVD prehrávač).
Formát zvuku: Počas príjmu digitálneho TV vysielania
môžete zvoliť formát digitálneho video výstupu (SPDIF)
spomedzi možností PCM alebo Dolby Digital.
Pripojením k 5.1-kanálovým reproduktorom v režime
Dolby Digital maximalizujete svoj interaktívny zážitok
z 3D zvuku.
✎✎
Oneskorenie zvuku: Napravte nesúlad zvuku a videa pri
sledovaní TV alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho
videa pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač (0
ms až 250 ms).
■■ Komp. Dolby Digital (Line / RF): Táto funkcia minimalizuje
nerovnosť signálov medzi signálom dolby digital a hlasovým
signálom (t.j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
✎✎ Výberom položky Line získate dynamický zvuk a
výberom položky RF znížite rozdiel medzi hlasnými a
jemnými zvukmi počas noci.
Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod
úrovňou -31dB (referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo
-31 dB.
RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod
úrovňou -20 dB (referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo
-20 dB.
Obnoviť zvuk (OK / Zrušiť)
Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.
✎✎Keď je položka Vyberte reproduktor nastavená na
možnosť Reproduktor TV
xx Reproduktor TV: Zap., Ext. reprod.: Zap.
✎✎Ak sa neprijíma žiaden signál videa, zvuk oboch
reproduktorov sa stlmí.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 19
19
2010-03-06 오전 4:44:30
Základné funkcie
¦¦ Výber zvukového režimu
Keď nastavíte na položku Dual f-g, na
obrazovke sa zobrazí aktuálny režim zvuku.
f-g
DUAL
Časové pásmo (v závislosti od krajiny): Vyberte vaše
časové pásmo.
Túto funkciu môžete použiť, keď je položka Krajina
nastavená na možnosť Iné.
✎✎
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii iba keď je položka
Režim hodín nastavená ako Automatický.
¦¦ Používanie časovača automatického vypnutia
Typ zvuku
Monofónne
Predvolený
Dual f-g
Monofónne
Automatická
Stereofónne ↔
zmena
A2 Stereo Stereofónne
Monofónne
Dual
Dual f ↔ Dual g
Dual f
Monofónne
Monofónne
Automatická
Monofónne ↔
zmena
Stereofónne
NICAM
Stereofónne
Stereofónne
Mono ↔ Dual f
Dual
Dual f
 Dual g 
✎✎Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k
automatickému prepínaniu, prepnite na režim mono.
✎✎Aktivuje sa len pri príjme signálu stereo zvuku.
✎✎Dostupné len v prípade, ak je zdroj Vstup nastavený na
možnosť TV.
■■ Vypínací časovač t: Automaticky vypne TV po
uplynutí prednastaveného času. (30, 60, 90, 120, 150 a
180 minút).
✎✎ Pre zrušenie funkcie Vypínací časovač vyberte
položku Vyp..
¦¦ Nastavenie vypínacieho časovača
■■ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3: Môžete vykonať
tri rôzne nastavenia zapnutia/vypnutia časovača. Najskôr
musíte nastaviť hodiny.
Časovač 1
Čas zapnutia
▲
▼
00
Deaktivovať
Hlasitosť
Zdroj
10
Raz
Ponuka nastavení
¦¦ Nastavenie času
Čas
■■ Hodiny: Nastavenie hodín je nevyhnutné pre používanie
rozličných funkcií časovača TV.
OO Po každom stlačení tlačidla INFO sa zobrazí aktuálny
čas.
✎✎ Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne
nastaviť hodiny.
Hodiny (Automaticky/Manuálne):
V závislosti od vysielacej stanice a signálu sa
automatický čas nemusí nastaviť správne. Ak sa tak
stane, nastavte čas manuálne.
✎✎
✎✎ Ak sa má čas nastavovať automaticky, je potrebné
pripojiť anténu.
Nastaviť hodiny: Položky Deň, Mesiac, Rok, Hodina a
Minúta nastavte manuálne.
Dostupné len v prípade, ak je položka Režim hodín
nastavená na možnosť Manuálne.
✎✎
00
Čas vypnutia
Opakovať
20
00
Deaktivovať
00
Anténa
TV
Ne
Kanál
ATV
Po
L Pohnúť
Ut
Str
1
Štv
Pia
So
U Nastaviť E Zadať R Späť
Čas zapnutia / Čas vypnutia: Nastaví hodinu, minútu a
aktivovať/neaktivovať. (Pre zapnutie časovača s nastavením,
ktoré ste vybrali, nastavte na položku Aktivovať.)
Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti.
Zdroj: Vyberte obsah TV alebo USB, ktorý sa má prehrať,
keď sa TV automaticky zapne. (USB môžete vybrať len v
prípade, keď je k TV pripojené zariadenie USB)
Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV):
Zvoľte ATV alebo DTV.
Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV):
Vyberte požadovaný kanál.
Obsah (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť USB):
V zariadení USB vyberte priečinok obsahujúci hudbu alebo
súbory fotografií, ktoré chcete prehrať po automatickom
zapnutí TV.
Ak sa v USB zariadení nenachádzajú hudobné
súbory alebo sa nevyberie priečinok obsahujúci
hudobný súbor, funkcia Časovač nebude správne
fungovať.
✎✎
✎✎ Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna
fotografia, prezentácia sa neprehrá.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 20
2010-03-06 오전 4:44:32
zvoliť.
priradený vlastný priečinok. Keď používate niekoľko
kusov rovnakého typu zariadenia USB, uistite sa, že
priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam majú
odlišné názvy.
Opakovať: Zvoľte Raz, Denne, Pondelok až piatok,
Pondelok až sobota, Sobota a nedeľa alebo Manuálne.
Ak zvolíte položku Manuálne, môžete nastaviť deň, kedy
chcete aktivovať časovač.
Značka c indikuje, že ste označili deň.
✎✎
✎✎Automatické vypnutie (dostupné len v prípade, ak sa
TV zapne časovačom): TV sa automaticky vypne po 3
hodinách bez činnosti, aby sa zabránilo prehriatiu.
¦¦ Uzamknutie programov
Zabezpečenie
✎✎Obrazovka zadávania kódu PIN sa zobrazí pred
Jazyk
■■ Jazyk ponuky: Nastavuje jazyk ponuky.
■■ Jazyk teletextu: Nastaví požadovaný jazyk pre teletext.
✎✎ Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie
je dostupný zvolený jazyk.
■■ Preferencia (Hlavný jazyk zvuku / Druhý jazyk zvuku /
Základný jazyk titulkov / Druhý jazyk titulkov /
Základný jazyk teletextu / Druhý jazyk teletextu):
Nastavte jazyk, ktorý bude predvoleným jazykom pri výbere
kanálu.
Titulky
Použite túto ponuku na nastavenie režimu
Titulky.
■■ Titulky (Vyp. / Zap.): Zapína alebo
vypína titulky.
obrazovkou nastavenia.
■■ Režim (Normálny / Sluch. postihn.):
Nastavuje režim tituliek.
„0-0-0-0“. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť PIN.
■■ Jazyk titulkov: Nastavuje jazyk titulkov.
✎✎Zadajte svoj 4-číselný kód PIN, ktorého predvolený tvar je
■■ Detská zámka (Vyp. / Zap.): Uzamkne kanály v časti
Správca kanálov, aby neautorizovaní používatelia (napr.
deti) nemohli sledovať nevhodné programy.
✎✎ Dostupné len v prípade, ak je zdroj Vstup nastavený
na možnosť TV.
■■ Parental Lock (Rodičovský zámok): (v závislosti od krajiny):
Používateľom definovaným 4-ciferným kódom PIN zabráňte
neautorizovaným používateľom (napr. deťom) sledovať
nevhodné programy. Ak sa zvolený kanál uzamkne, zobrazí
sa symbol „\“.
Pov. vš.: Odomkne všetky hodnotenia TV.
■■ Zmeniť PIN: Zmeňte svoje osobné číslo PIN nevyhnutné na
nastavenie TV.
✎✎ Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá diaľkového
ovládania v nasledujúcom rade, ktorým sa obnoví
kód PIN na „0-0-0-0“: POWER (vyp.) → MUTE → 8
→ 2 → 4 → POWER (zap.).
SUBT.
✎✎ Ak program, ktorý pozeráte nepodporuje funkciu
Sluch. postihn., automaticky sa aktivuje funkcia
Normálne a to aj v prípade, že je zvolený režim
Sluch. postihn..
✎✎ Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie
je dostupný zvolený jazyk.
Digitálny text (Vyp./Zap.)
(len VB)
Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa
aktivuje.
Sieť (Typ siete / Nastavenie siete / Test siete /
SWL(Samsung Wireless Link) / SWL connect)
Podrobnosti o možnostiach nastavenia si pozrite v pokynoch
„Pripojenie k sieti“ (str. 25).
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 21
Základné funkcie
✎✎ Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať
¦¦ Iné funkcie
03
✎✎ Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno
21
2010-03-06 오전 4:44:32
Základné funkcie
Všeobecné
Bezdrôtové diaľkové ovládanie
■■ Herný režim (Vyp. / Zap.): Keď televízor pripájate k hernej
konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete
si vybratím herného režimu vychutnať realistickejší herný
zážitok.
Zapnutie alebo vypnutie prvkov bezdrôtového diaľkového
ovládania alebo udelenie povolenia pre prvky bezdrôtového
diaľkového ovládania.
✎✎POZNÁMKA
¦¦ Obraz v obraze (PIP)
xx Upozornenia a obmedzenia pre herný režim
–– Ak sa má herná konzola odpojiť a má sa pripojiť iné
externé zariadenie, nastavte v ponuke nastavení
položku Herný režim na možnosť Vyp..
–– Ak zobrazíte ponuku TV v časti Herný režim,
obrazovka sa bude mierne chvieť.
xx Herný režim je dostupný, keď je vstupný zdroj
nastavený na TV alebo PC.
xx Po pripojení hernej konzoly nastavte položku
Herný režim na možnosť Zap., čím zabránite nízkej
kvalite obrazu. Žiaľ, možno si všimnete zníženú kvalitu
obrazu.
xx Ak je Herný režim nastavený na možnosť Zap.:
–– Režim Obraz je nastavený na možnosť Štandard a
režimZvuk je nastavený na možnosť Film.
–– Možnosť Ekvalizér nie je dostupná.
■■ BD Wise (Vyp. / Zap.): Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu
pre produkty Samsung DVD, Blu-ray a domáce kino s
podporou funkcie BD Wise. Pri nastavení BD Wise na
možnosť Zap. sa režim obrazu automaticky zmení na
optimálne rozlíšenie.
✎✎ Dostupné pri pripojení produktov Samsung s
podporou funkcie BD Wise cez kábel HDMI.
■■ Priehľadn. ponuky (Svetlá / Tmavá): Nastavte
priehľadnosť ponuky.
■■ Melódia (Vyp. / Nízka / Stredná / Vysoká): Nastavte, aby
sa pri zapínaní a vypínaní TV prehrávala melódia.
Bežné rozhranie
PIP t
Máte možnosť sledovať TV tuner a jeden externý zdroj videa
súčasne. PIP (Obraz v obraze) nefunguje v rovnakom režime.
✎✎POZNÁMKA
xx Pokyny k zvuku pri používaní funkcie PIP nájdete v
popise funkcie Výber zvuku.
xx Ak vypnete televízor počas sledovania v režime PIP a
znovu ho zapnete, okno PIP zmizne.
xx Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry
alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz v okne
obrazu v obraze (PIP) bude mierne neprirodzený.
xx Keď je Internet@TV v prevádzke, funkciu PIP nemožno
používať.
xx Nastavenia PIP
Hlavný obraz
Komponent, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC
Vedľajší obraz
TV
■■ PIP (Vyp. / Zap.): Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.
■■ Kanál: Vyberte kanál pre vedľajšiu obrazovku.
■■ Veľkosť (Õ / Ã): Vyberte veľkosť pre vedľajší obraz.
■■ Poloha (à / – / — / œ): Vyberte polohu pre vedľajší
obraz.
■■ Výber zvuku (Hlavný / Vedľajší): Môžete si zvoliť
požadovaný zvuk (Hlavný/Podradený) v režime PIP.
■■ Ponuka CI: Umožňuje používateľovi vykonať výber z
poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je
založená na ponuke karty PC Card.
■■ Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o CAM
vloženej do štrbiny CI a o karte „CI alebo CI+“ vloženej do
CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV zapnutý
alebo vypnutý.
1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo
prostredníctvom telefonickej objednávky.
2. Kartu „CI alebo CI+“ pevne zasuňte do CAM v smere šípky.
3. CAM s kartou „CI alebo CI+“ zasuňte do štrbiny rozhrania
common interface v smere šípky tak, aby smerovala
paralelne k štrbine.
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným
signálom.
22
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 22
2010-03-06 오전 4:44:33
Ponuka podpory
✎✎Samodiagnostika môže niekoľko sekúnd trvať, pričom je to
súčasť bežnej prevádzky TV.
■■ Test obrazu (Áno / Nie): Používa sa na kontrolu problémov
s obrazom.
■■ Test zvuku (Áno / Nie): Použite vstavanú melódiu na
odhaľovanie problémov so zvukom.
✎✎ Ak z reproduktorov TV nepočujete žiaden zvuk,
pred vykonaním zvukového testu skontrolujte, či je
v zvukovej ponuke položka Vyberte reproduktor
nastavená na možnosť Reproduktor TV v ponuke
Zvuk.
✎✎ Melódiu bude možné počuť počas testu aj napriek
tomu, že položka Vyberte reproduktor je nastavená
možnosť Ext. reprod. alebo ste zvuk stlmili stlačením
tlačidla MUTE.
■■ Informácie o signáli: (len digitálne kanály) Kvalita príjmu
kanálu HDTV je buď ideálna alebo sú kanály nedostupné.
Nastavte anténu, aby sa zvýšila intenzita signálu.
■■ Riešenie problémov: Ak sa zdá, že televízor má problém,
pozrite si tento popis.
✎✎ Ak žiadny z týchto tipov na riešenie problémov nie je
vhodný, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom
spoločnosti Samsung.
■■ Cez USB: Do TV
Zadný panel TV
vložte jednotku USB
obsahujúcu aktualizáciu
firmvéru prevzatú z
lokality „www.samsung.
alebo
com“. Dávajte pozor,
aby ste počas aplikácie
(HDD)
aktualizácií neodpojili
Jednotka USB
napájanie alebo nevybrali
jednotku USB. TV sa po
dokončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne a zapne.
Keď sa softvér aktualizuje, nastavenia videa a zvuku, ktoré
ste urobili, sa vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame
vám, aby ste si nastavenia poznačili, aby ste ich mohli po
aktualizácii ľahko obnoviť.
Základné funkcie
Samodiagnostika
03
Inštalácia najnovšej verzie
■■ Cez režim on-line: Aktualizujte softvér pomocou Internetu.
✎✎ Najskôr nakonfigurujte sieť. Detailné pokyny o
používaní sieťového nastavenia nájdete v časti
„Pripojenie k sieti“.
✎✎ Ak internetové pripojenie nefunguje správne,
pripojenie môže byť prerušené. Skúste preberanie
zopakovať. Ak problém pretrváva, prevezmite softvér
na jednotku USB a vykonajte aktualizáciu.
■■ Cez kanál: Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.
✎✎ Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru,
softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.
✎✎ Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu
signálu.
Aktualizácia softvéru
Proces aktualizácie softvéru môžete vykonať prostredníctvom
vysielaného signálu, sieťového pripojenia alebo prevzatím
najnovšieho firmvéru zo stránky „www.samsung.com“ do
pamäťového zariadenia USB.
Alternatívny softvér označuje softvér, ktorý je už v TV
nainštalovaný.
✎✎Softvér sa uvádza v tvare „Rok/Mesiac/Deň_Verzia“.
Aktualizácia softvéru
Alternatívny softvér
2010/01/18_000001
Cez USB
►
Cez režim on-line
■■ Aktualizácia v pohot. rež.: Vo zvolenom čase sa
automaticky vykoná manuálna aktualizácia. Keďže sa
napájanie zariadenia zapne interne, obrazovka sa môže na
LED produkte mierne zapnúť. Tento jav môže trvať dlhšie
ako 1 hodinu, kým sa nedokončí aktualizácia softvéru.
■■ Alternatívny softvér (záloha): Zobrazí verziu softvéru
prevzatého Cez režim on-line. Táto funkcia sa aktivuje,
keď sa počas aktualizácie softvéru aktualizácia preruší od
posledného kroku.
Sprievodca HD pripojením
Tieto informácie si preštudujte pri pripájaní externých zariadení
k TV.
Kontaktovať Samsung
Cez kanál
Aktualizácia v pohot. rež.
: 45 min.
Alternatívny softvér
2010/01/15_00000
U Pohnúť
E Zadať R Späť
Tieto informácie si pozrite v prípade, ak váš televízor nefunguje
správne alebo ak chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu
informácie týkajúce sa našich telefonických centier a postupu
preberania produktov a softvéru.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 23
23
2010-03-06 오전 4:44:33
Pokročilé funkcie
Pripojenie k počítaču
Pomocou HDMI/DVI kábla/kábla D-sub
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Režimy zobrazenia (vstup D-Sub a HDMI/DVI)
Optimálne rozlíšenie je 1920 X 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
(KHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31.469
31.469
70.086
70.087
25.175
28.322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35.910
53.783
56.456
75.231
59.950
59.959
74.777
74.857
32.750
81.750
95.750
130.000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
62.795
60.000
47.712
55.935
70.635
75.000
65.290
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
74.934
60.000
60.015
59.887
74.984
60.000
59.954
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
106.500
108.000
85.500
106.500
136.750
162.000
146.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52.500
74.620
70.000
70.000
89.040
128.943
-/+
-/-
VESA DMT/DTV CEA
1920 x 1080p
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎POZNÁMKA
xx Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 1(DVI).
xx Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
xx V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
xx Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) sa nepodporuje.
24
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 24
2010-03-06 오전 4:44:36
04
Sieťové pripojenie
¦¦ Pripojenie ku káblovej sieti
Televízor môžete pripojiť k lokálnej sieti pomocou kábla tromi spôsobmi:
yy Televízor môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane TV s externým modemom s použitím kábla typu Cat
5. Pozrite si nižšie uvedený diagram.
Pokročilé funkcie
Svoj televízor môžete nastaviť tak, aby poskytovať prístup k Internetu prostredníctvom lokálnej siete (LAN) s použitím káblového alebo
bezkáblového pripojenia.
Zadný panel TV
Port modemu na stene
Externý modem
(ADSL / VDSL / Káblová TV)
Kábel modemu
Kábel LAN
yy Televízor môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane TV s IP zdieľačom, ktorý je pripojený k externému
modemu. Na pripojenie použite kábel typu Cat 5. Pozrite si nižšie uvedený diagram.
Zadný panel TV
Port LAN na stene
Externý modem
(ADSL / VDSL / Káblová TV)
Kábel modemu
IP zdieľač
(vybavený serverom DHCP)
Kábel LAN
Kábel LAN
yy V závislosti od konfigurácie siete môže byť možné pripojiť televízor k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane televízora
priamo s nástennou sieťovou zásuvkou pomocou kábla typu Cat 5. Pozrite si nižšie uvedený diagram. Upozorňujeme vás na
fakt, že nástenná zásuvka musí byť prepojená s modemom alebo smerovačom nachádzajúcim sa na inom v mieste vo vašej
domácnosti.
Zadný panel TV
Port modemu na stene
Kábel LAN
Ak máte vytvorenú dynamickú sieť, mali by ste používať modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol dynamickej
konfigurácie hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky prideľujú hodnoty IP adresy, masky
podsiete, brány a DNS nevyhnutné na pripojenie televízora k Internetu, aby ste ich nemuseli zadávať ručne. Väčšina domácich
sietí predstavuje dynamické siete.
Niektoré siete vyžadujú statickú IP adresu. Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány
a DNS musíte počas nastavovania sieťového pripojenia zadať manuálne na obrazovke nastavenia káblového pripojenia TV. Ak
potrebujete zistiť hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak
máte počítač s operačným systémom Windows, tieto hodnoty je možné získať aj z počítača.
Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, môžete použiť modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP. Modemy ADSL, ktoré
podporujú DHCP, vám tiež umožňujú používať statické IP adresy.
✎✎
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 25
25
2010-03-06 오전 4:44:39
Pokročilé funkcie
Nastavenie siete (Automatický)
Nastavenie siete (Manuálne)
Pri pripájaní televízora k sieti s podporou DHCP použite
automatické Nastavenie siete. Ak chcete automaticky nastaviť
káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:
Pri pripájaní televízora k sieti vyžadujúcej statickú IP adresu
použite manuálne Nastavenie siete.
Automatické nastavenie
Ak chcete získať hodnoty sieťového pripojenia, u väčšiny
počítačov s operačným systémom Windows bude potrebné
vykonať nasledovné kroky:
1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej
časti obrazovky.
1. Televízor pripojte k sieti LAN podľa popisu vo vyššie
uvedenej časti.
2. Zapnite televízor, stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači, pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku
Nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
3. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku Sieť v
ponuke Nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Zobrazí sa sieťová obrazovka.
Sieť
Typ siete
2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na Podpora.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia
sa hodnoty sieťového pripojenia.
Manuálne nastavenie
: Kábel
►
Nastavenie siete
Test siete
SWL(Samsung Wireless Link)
Získanie hodnôt na pripojenie k sieti
: Vyp.
Pripojenie SWL
U Pohnúť
E Zadať R Späť
4. Na obrazovke Sieť vyberte položku Typ siete.
5. Nastavte položku Typ siete na možnosť Kábel.
6. Vyberte položku Nastavenie siete. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenie siete.
Nastavenie siete
Nast. int. protokolu
: Automatický ►
IP adresa
:
Maska podsiete
:
Brána
:
DNS
: Automatický
Server DNS
:
U Pohnúť
Ak chcete manuálne nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti,
postupujte nasledovne:
1. Vykonajte kroky 1 až 6 uvedené v časti „Automatické
nastavenie“.
2. Nastavte položku Nast. int. protokolu na možnosť
Manuálne.
3. Stlačením tlačidla ▼ na diaľkovom ovládaní prejdite na pole
prvej položky.
4. Zadajte hodnoty pre položky IIP adresa, Maska podsiete,
Brána a Server DNS. Pomocou numerických tlačidiel na
diaľkovom ovládači zadajte čísla a pomocou tlačidiel so
šípkami sa posúvajte medzi jednotlivými poliami.
5. Po skončení na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo
RETURN.
6. Vyberte položku Test siete, aby ste skontrolovali možnosť
pripojenia k Internetu.
E Zadať R Späť
7. Nastavte položku Nast. int. protokolu na Automatický.
8. Možnosť Automatický zabezpečí automatické prevzatie a
zadanie potrebných internetových hodnôt.
9
Po skončení na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo
RETURN.
10. Vyberte položku Test siete, aby ste skontrolovali možnosť
pripojenia k Internetu.
11. Ak funkcia Sieť nedokázala prevziať hodnoty nevyhnutné
na nadviazanie spojenia, prejdite na pokyny pre položku
Manuálne.
26
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 26
2010-03-06 오전 4:44:39
04
¦¦ Pripojenie k bezkáblovej sieti
✎✎ Ak chcete použiť funkciu SWL(Samsung Wireless Link), pripojte sa k portu USB 1 (HDD).
Zadný panel TV
Port LAN na stene
Bezdrôtový IP zdieľač
(prístupový bod so
serverom DHCP)
Pokročilé funkcie
Ak chcete televízor bezkáblovo pripojiť k sieti, budete potrebovať bezdrôtový smerovač alebo modem a bezdrôtový sieťový LAN
adaptér Samsung (WIS09ABGN), ktorý pripojíte k zadnej strane TV alebo bočnému USB konektoru. Pozrite si nižšie uvedený obrázok.
alebo
(HDD)
Kábel LAN
Bezdrôtový sieťový LAN
adaptér Samsung
Bezdrôtový sieťový LAN adaptér Samsung sa predáva samostatne u vybraných maloobchodných predajcov, v elektronických
obchodoch a na webovej stránke Samsungparts.com. Bezdrôtový sieťový LAN adaptér Samsung podporuje komunikačné protokoly
IEEE 802.11B/G a N. Spoločnosť Samsung vám odporúča používať protokol IEEE 802.11N. Keď prehrávate video cez pripojenie
IEEE 802.11B/G, video sa nemusí prehrávať plynulo.
✎✎POZNÁMKA
xx Pre používanie bezdrôtovej siete musíte používať „Bezdrôtový LAN adaptér značky Samsung“ (WIS09ABGN).
xx Bezdrôtový LAN adaptér Samsung sa predáva samostatne. Bezdrôtový sieťový LAN adaptér WIS09ABGN ponúkajú vybraní
predajcovia, elektronické obchody a webová lokalita Samsungparts.com.
xx Na používanie bezdrôtovej siete musí byť televízor pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču. Ak bezdrôtový IP zdieľač
podporuje DHCP, váš televízor môže používať DHCP alebo statickú IP adresu na pripojenie k bezdrôtovej sieti.
xx Vyberte kanál pre bezdrôtový zdieľač IP, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak sa kanál nastavený pre bezdrôtový zdieľač IP
momentálne používa iným zariadením v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a komunikácia môže zlyhať.
xx Ak použijete bezpečnostný systém iný než systémy uvedené nižšie, nebude s TV fungovať.
xx Ak vyberiete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a na prístupovom bode typ šifrovania nastavíte na možnosť
WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed), televízory Samsung nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými
certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.
xx Ak váš prístupový bod podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom PBC
(Push Button Configuration) alebo PIN (Personal Indentification Number). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč
v oboch režimoch.
xx Ak váš smerovač, modem alebo zariadenie nie je certifikované, nemusí sa k televízoru pripojiť prostredníctvom
„bezdrôtového sieťového LAN adaptéra značky Samsung“.
xx Spôsoby pripojenia: Bezdrôtové pripojenie k sieti môžete nastaviť šiestimi spôsobmi.
––
––
––
––
––
––
Automatická konfigurácia Samsung
PBC (WPS)
Automatické nastavenie (pomocou funkcie automatického vyhľadania siete)
Manuálne nastavenie
SWL(Samsung Wireless Link)
Ad-Hoc
xx Všetky bezdrôtové sieťové LAN adaptéry Samsung by sa mali pripájať priamo k USB portu na televízore. Rozbočovače USB
sa nepodporujú.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 27
27
2010-03-06 오전 4:44:41
Pokročilé funkcie
Upozornenie
Obraz sa môže zobraziť poškodený alebo pri niektorých kanáloch môže byť statický, keď je TV pripojený k bezdrôtovému adaptéru
LAN značky Samsung. V takomto prípade vytvorte pripojenie pomocou nasledovných metód:
Metóda 1
Pripojenie pomocou pravouhlého adaptéra USB
Metóda 2
Pripojenie prostredníctvom predlžovacieho kábla
alebo
Nastavenie siete (automatická konfigurácia
Samsung)
Táto funkcia je dostupná u AP (prístupových bodov) s podporou
automatickej konfigurácie. Ak prístupový bod túto funkciu
nepodporuje, môžete sa automaticky alebo manuálne pripojiť
pomocou PBC (WPS).
✎✎Táto funkcia je dostupná, keď je položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavená na možnosť
Vyp..
✎✎Zoznam zariadení s podporou automatickej konfigurácie
Samsung nájdete na lokalite www.samsung.com.
Nastavenie pomocou automatickej konfigurácie Samsung
1. Prístupový bod a televízor umiestnite vedľa seba a zapnite
ich.
4. Počkajte na automatické nadviazanie spojenia.
✎✎ Ak pripojenie zlyhá, vykonajte reset prístupového
bodu a pokus zopakujte.
✎✎ Ak automatická konfigurácia Samsung nezabezpečí
pripojenie televízora k prístupovému bodu, na
obrazovke sa zobrazí kontextové okno, ktoré vás
upozorňuje na poruchu. Vynulujte prístupový bod a
pokus zopakujte. Ak pripojenie znovu zlyhá, vyberte
jeden z ďalších spôsobov pripojenia - PBC (WPS),
automaticky, manuálne.
5. Po nadviazaní spojenia vyhľadajte zdieľač v želanej lokalite.
✎✎ Ak sa nastavenia prístupového bodu zmenili alebo
nový prístupový bod používate prvýkrát po zakúpení,
nastavenie je potrebné zopakovať od kroku 1.
✎✎ Keďže sa doba spúšťania aplikácií odlišuje, môže byť
Nastavenie siete (PBC (WPS))
✎✎ Ak je kábel siete LAN počas automatickej
Nastavenie pomocou PBC (WPS)
potrebné počkať približne 2 minúty.
konfigurácie Samsung pripojený k portu WAN
na prístupovom bode, bude možné vykonať test
pripojenia k Internetu. Ak sa spojenie nenadviaže,
automatická konfigurácia Samsung skontroluje
len pripojenie zariadenia k AP (neskontroluje sa
pripojenie k Internetu).
2. Po 2 minútach pripojte bezdrôtový sieťový LAN adaptér
Samsung k televízoru. Po rozpoznaní bezdrôtového
sieťového LAN adaptéra Samsung sa zobrazí kontextové
okno.
3. Ihneď po nadviazaní spojenia umiestnite prístupový
bod paralelne s bezdrôtovým sieťovým LAN adaptérom
Samsung a zaistite, aby medzera nepresahovala 25 cm.
28
Ak sa na vašom smerovači nachádza tlačidlo PBC (WPS),
postupujte nasledovne:
1. Televízor pripojte k sieti LAN podľa popisu vo vyššie
uvedenej časti.
2. Zapnite televízor, stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači, pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku
Nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
3. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku Sieť v
ponuke Nastavenie a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
4. Na obrazovke Sieť vyberte položku Typ siete.
5. Nastavte položku Typ siete na možnosť Bezdrôtové.
6. Vyberte položku Nastavenie siete. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenie siete.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 28
2010-03-06 오전 4:44:41
: Nezvolená
Nast. int. protokolu
: Automatický
IP adresa
:
Maska podsiete
:
Brána
:
DNS
: Automatický
Server DNS
:
►
6. Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku
Zabezpečenie alebo PIN. U väčšiny domácich sietí sa
bude voliť položka Zabezpečenie (pre Bezpeč. kľúč).
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
Nastavenie siete
Bezpeč. kľúč
0 zadané
PBC (WPS) U Pohnúť E Zadať R Späť
7. Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
8. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo PBC (WPS). Váš
televízor automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia
nevyhnutné na pripojenie k sieti.
9. Po ukončení sieťového nastavenia stlačením tlačidla
RETURN opustite obrazovku Nastavenie siete.
Nastavenie siete (Automatický)
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný zabezpečovací
systém, ktorý vyžaduje, aby zariadenia pristupujúce k sieti
vysielali šifrovaný zabezpečovací kód - tzv. prístupový alebo
bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je založený na
prístupovej fráze, ktorou je zvyčajne slovo alebo niekoľko písmen
a číslic špecifickej dĺžky, o ktorého zadanie ste boli požiadaní pri
konfigurácii zabezpečenia bezdrôtovej siete. Ak používate túto
metódu na nadväzovanie sieťového pripojenia a máte vytvorený
zabezpečovací kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť, v priebehu
inštalačného procesu budete musieť zadať prístupovú frázu.
Automatické nastavenie
Ak chcete automaticky nastaviť bezdrôtové pripojenie,
postupujte nasledovne:
1. Vykonajte kroky 1 až 6 uvedené vo vyššie uvedenej časti
„Nastavenie pomocou PBC (WPS)“. (str. 13)
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte položku Nast. int. protokolu a
potom stlačte tlačidlo ENTERE. Stlačením tlačidla
▲ alebo ▼ vyberte možnosť Automatický a potom stlačte
tlačidlo ENTERE.
3. Stláčaním tlačidla ▲ prejdite na položku Vyberte sieť a
potom stlačte tlačidlo ENTERE. Funkcia Sieť vyhľadá
dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam
dostupných sietí.
4. V zozname sietí stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte sieť a
potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Pokročilé funkcie
Výber siete
5. Ak sa zobrazí kontextové okno zadávania kódu PIN/
zabezpečenia, prejdite na krok 6. Ak sa zobrazí obrazovka
pripájania k sieti, prejdite na krok 10.
04
Nastavenie siete
0~9
Číslo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Malé
O
P
Q
R
S
T
U
Odstrániť
V
W
X
Y
Z
Medzera
n Pohnúť
E Zadať R Späť
7. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte prístupovú frázu pre
vašu sieť.
✎✎ Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek
nastavení, ktorými si prechádzali pri nastavovaní
smerovača alebo modemu.
8. Ak chcete zadať prístupovú frázu, dodržiavajte tieto
všeobecné pokyny:
–– Čísla zadávajte stláčaním numerických tlačidiel na
diaľkovom ovládači.
–– Na posun od tlačidla k tlačidlu na obrazovke
Bezpeč. kľúč používajte smerové tlačidlá na diaľkovom
ovládači.
–– Stlačením červeného tlačidla môžete zmeniť veľkosť
písmen, prípadne zobraziť symboly/špeciálne znaky.
–– Ak chcete zadať písmeno alebo symbol, prejdite
na písmeno alebo symbol a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
–– Ak chcete odstrániť posledné zadané písmeno alebo
číslo, stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
9. Po skončení na diaľkovom ovládači stlačte modré tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka pripájania k sieti.
10. Počkajte, kým sa nezobrazí hlásenie o potvrdení pripojenia
a potom stlačte tlačidlo ENTERE. Znovu sa zobrazí
obrazovka Nastavenie siete.
11. Ak chcete otestovať pripojenie, stlačením tlačidla RETURN
vyberte položku Test siete a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
✎✎ Ak je prístupový bod nastavený do režimu Skrytý
(Neviditeľný), na nadviazanie spojenia musíte zvoliť
položku Pridať sieť a zadať správny Názov siete
(SSID) a Bezpeč. kľúč.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 29
29
2010-03-06 오전 4:44:42
Pokročilé funkcie
Nastavenie siete (Ad hoc)
Nastavenie siete (Manuálne)
Pomocou „bezdrôtového sieťového LAN adaptéra Samsung“ s
použitím siete peer-to-peer sa môžete sa pripojiť k mobilnému
zariadeniu bez prístupového bodu.
Ak ostatné spôsoby nefungujú, hodnoty nastavenia siete musíte
zadať manuálne.
✎✎Táto funkcia je dostupná, keď je položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavená na možnosť
Vyp..
Pripojenie k novému zariadenie Ad-hoc
1. Vykonajte kroky 1 až 6 uvedené v časti „Nastavenie
pomocou PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Vyberte položku Vyberte sieť. Zobrazí sa zoznam zariadení/
sietí.
3. Kým sa nachádzate v zozname zariadení, stlačte modré
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
✎✎ Zobrazí sa správa Ad-hoc je priame Wi-Fi
pripojenie s mobilným telefónom alebo PC.
Existujúci systém siete môže mať obmedzenú
funkčnosť. Chcete zmeniť sieťové spojenie?.
4. Vložte vygenerované položky Názov siete (SSID) a
Bezpeč. kľúč do zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
Ako sa pripojiť k existujúcemu zariadeniu Ad-hoc
1. Vykonajte kroky 1 až 6 uvedené v časti „Nastavenie
pomocou PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Vyberte položku Vyberte sieť. Zobrazí sa zoznam zariadení/
sietí.
3. V zozname zariadení zvoľte požadované zariadenie.
4. Ak sa požaduje zadanie bezpečnostného kľúča, zadajte ho.
✎✎ Ak sieť nefunguje normálne, znovu skontrolujte
položky Názov siete (SSID) a Bezpeč. kľúč.
Nesprávny Bezpeč. kľúč môže spôsobiť poruchu.
Získanie hodnôt na pripojenie k sieti
Ak chcete získať hodnoty sieťového pripojenia, u väčšiny
počítačov s operačným systémom Windows bude potrebné
vykonať nasledovné kroky:
1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej
časti obrazovky.
2. V kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na Podpora.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia
sa nastavenia siete.
Manuálne nastavenie
Ak chcete hodnoty sieťového pripojenia zadať manuálne,
postupujte nasledovne:
1. Vykonajte kroky 1 až 6 uvedené v časti „Nastavenie
pomocou PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte položku Nast. int. protokolu
a potom stlačte tlačidlo ENTERE. Stlačením tlačidla
▲ alebo ▼ vyberte možnosť Manuálne a potom stlačte
tlačidlo ENTERE.
3. Stláčaním tlačidla ▼ prejdite na pole prvej položky (IP
adresa).
4. Pomocou numerických tlačidiel zadajte čísla.
5. Po skončení zadávania údajov do príslušného poľa sa
stlačením tlačidla ► posuňte na ďalšie pole. Na pohyb
nahor, nadol a späť môžete tiež používať ostatné tlačidlá so
šípkami.
6. Zadajte hodnoty pre položky IP adresa, Maska podsiete a
Brána.
7. Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ prejdite na položku DNS.
8. Stláčaním tlačidla ▼ prejdite na pole prvej položky DNS.
Čísla zadajte podľa vyššie uvedeného postupu.
9. Po skončení stlačením tlačidla ▲ prejdite na položku
Vyberte sieť. Vyberte sieť a potom stlačte tlačidlo
ENTERE.
10. Prejdite na krok 4 v časti „Automatické nastavenie“ (str. 29)
a postupujte podľa pokynov od tohto bodu.
30
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 30
2010-03-06 오전 4:44:43
Ak sa televízor nepripojí k Internetu
Táto funkcia vám umožňuje k televízoru pripojiť zariadenie
Samsung s podporou funkcie PBC (WPS). Zariadenia môžete
pripájať k televízoru aj v prípade, ak k televízoru nie je pripojený
zdieľač.
Televízor sa nemusí úspešne pripojiť k Internetu, pretože
váš ISP permanentne zaregistroval MAC adresu (jedinečné
identifikačné číslo) vášho PC alebo modemu, ktorú následne
overuje pri každom pripojení k Internetu. Má sa tým zabrániť
neautorizovanému prístupu. Keďže televízor má odlišnú
IP adresu, overenie vašej MAC adresy u ISP neprebehne
úspešne a televízor sa nepripojí.
Ak chcete tento problém vyriešiť, opýtajte sa ISP na postup
pripojenia zariadení iných než počítač (ako napr. TV) k
Internetu.
Ak váš poskytovateľ internetového pripojenia vyžaduje ID
alebo heslo na pripojenie k Internetu, váš TV nemusí byť
schopný pripojenia k internetu. V tomto prípade musíte
pri pripájaní k Internetu zadať svoje ID a heslo. Internetové
pripojenie môže zlyhať kvôli problému s ochranou firewall. V
takomto prípade sa obráťte na poskytovateľa internetového
pripojenia.
Ak sa nemôžete pripojiť k sieti Internet ani keď ste sa
riadili postupmi poskytovateľa internetového pripojenia,
obráťte sa na spoločnosť Samsung Electronics na čísle
1-800-SAMSUNG.
bod) musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti.
✎✎Ak je bezdrôtový sieťový LAN adaptér Samsung
pripojený k portu USB 2, sieť nemusí pracovať normálne.
Odporúčame vám ho pripojiť k portu USB 1 (HDD).
✎✎Podporujú sa len zdieľače využívajúce pásmo 2,4 GHz.
Zdieľače využívajúce pásmo 5 GHz sa nepodporujú.
Pripojenie SWL
K televízoru môžete priamo pripojiť zariadenie s podporou PBC
(WPS).
✎✎Táto funkcia je dostupná, keď je položka
SWL(Samsung Wireless Link) nastavená na možnosť
Zap..
Pokročilé funkcie
✎✎Ak chcete používať funkciu Internet@TV, AP (prístupový
04
SWL(Samsung Wireless Link)
Pripojenie pomocou Samsung Wireless Link
Postupy pre nadviazanie spojenia nájdete tu:
1. Vykonajte kroky 1 až 5 uvedené v časti „Nastavenie
pomocou PBC (WPS)“ (str. 28).
2. Vyberte položku SWL(Samsung Wireless Link) pomocou
tlačidla ▼ a funkciu zapnite stlačením tlačidla ENTERE.
3. Vyberte položku Pripojenie SWL pomocou tlačidla ▼ a
stlačte tlačidlo ENTERE.
4. Ak sa zobrazí hlásenie „Stlačte tlačidlo PBC na zariadení
podporujúcom PBC(WPS) a pripojenie sa nadviaže do
120 sekúnd. “, na zariadení stlačte tlačidlo PBC a spustí sa
nadväzovanie spojenia.
✎✎ Bližšie informácie nájdete v príručke k nastavovaniu
bezdrôtovej siete pre zariadenie, ktoré sa chystáte
pripojiť.
5. Ak je zariadenie k TV správne pripojené po spustení
počítania schránky správ, schránka správ automaticky
zmizne.
✎✎ Ak nadväzovanie spojenia zlyhá, pokus o 2 minúty
zopakujte.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 31
31
2010-03-06 오전 4:44:43
Pokročilé funkcie
Media Play
MEDIA.P
Vychutnávajte si nahraté relácie z televízie, fotografie,
hudbu a/alebo filmové súbory uložené v zariadení
triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC) a/alebo vo vašom počítači.
Nahraná TV
SUM
Zmen. zariad.
Režim zariadenia E Zadať R Späť
¦ Pripojenie zariadenia USB
1.
Zapnite TV.
2.
Zariadenie USB obsahujúce súbory s fotografiami, hudbou a/alebo filmami pripojte ku
konektoru USB 1 (HDD) alebo USB 2 na bočnej strane televízora.
3.
Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa kontextové okno. Potom môžete
vybrať položku Media Play.
Zadný panel TV
alebo
(HDD)
Jednotka USB
¦ Pripojenie k osobnému počítaču prostredníctvom siete
V režime Media Play môžete obrázky, hudbu a videá uložené vo vašom osobnom počítači prehrávať prostredníctvom sieťového
pripojenia.
✎ Ak používate funkciu Media Play s použitím súboru uloženého v počítači, z lokality „www.samsung.com“ by ste mali prevziať
aplikáciu „PC Share Manager“ a používateľskú príručku.
PC
Zadný panel TV
LAN
alebo
Externý modem (ADSL/VDSL/
káblová TV)
Kábel LAN
2.
Bezdrôtový IP zdieľač
Kábel modemu
Kábel LAN
1.
Bezdrôtový
sieťový LAN
adaptér Samsung
Kábel LAN
Kábel LAN
Informácie o spôsobe konfigurácie siete nájdete v časti „Pripojenie k sieti“. (str. 25).
– Odporúčame vám, aby ste TV i PC umiestnili do rovnakej podsiete. Prvé 3 časti adresy podsiete TV a IP adresy PC by mali byť
totožné a mala by sa zmeniť len posledná časť (adresa hostiteľa). (napr. IP adresa: 123.456.789.**)
Prostredníctvom sieťového kábla LAN prepojte externý modem a osobný počítač, do ktorého sa nainštaluje program Samsung
PC Share Manager.
– TV môžete pripojiť k PC priamo bez prepájania cez zdieľané zariadenie (router).
32
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 32
2010-03-06 오전 4:44:45
04
✎✎Nepodporované funkcie pri pripojení k počítaču prostredníctvom siete:
Pokročilé funkcie
xx Funkcie Hudba v pozadí a Nastavenie hudby v pozadí.
xx Triedenie súborov podľa preferencie v priečinkoch Fotografie, Hudba a Videá.
xx Tlačidlo � (REW) alebo µ (FF) počas prehrávania filmu.
✎✎Divx DRM, Multi-audio a vstavané titulky sa nepodporujú.
✎✎Program Samsung PC Share manager musí byť povolený v rámci firewallu v PC.
✎✎Keď používate funkciu Media Play prostredníctvom sieťového pripojenia, v závislosti od funkcií poskytovaného servera:
xx Metóda zoradenia sa môže odlišovať.
xx Funkcia vyhľadávania v rámci scény sa nemusí podporovať.
xx Funkcia Prehr. nepretržito, ktorá obnoví prehrávanie videa, sa nemusí podporovať.
–– Funkcia Prehr. nepretržito nepodporuje viacerých používateľov. (Zapamätá si len bod, kde prehrávanie prerušil posledný
používateľ.)
xx V závislosti od informácií obsahu možno nebude fungovať tlačidlo ◄ alebo ►.
xx Ak budete mať počas prehrávania videa cez bezdrôtovú sieť problém s akýmkoľvek skákaním súborov, odporúčame vám
použiť káblovú sieť
✎✎Nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.
✎✎Zoznam užitočných faktov, ktoré je potrebné poznať pred začatím používania funkcie Media Play
xx MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
xx Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
xx Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
xx Media Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje zariadenie
triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia. Príkladmi MSC sú malé pamäťové zariadenia, čítačky
pamäťových kariet a USB pevné disky (USB rozbočovače nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k
portu USB na televízore.
xx Pred pripojením vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou
údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
xx Pevný disk USB pripojte k príslušnému portu, portu USB 1 (HDD).
xx Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
xx Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
xx Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
xx V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí hlásenie „Nepodporovaný formát súborov“.
xx Ak sa súbory triedia podľa základného zobrazenia, v každom priečinku je možné zobraziť až 1000 súborov.
xx MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je
technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to
vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj spravovania
fakturovania a dohôd.
xx Ak sú pripojené viac ako 2 zariadenia PTP, v rovnakom čase môžete používať len jedno z nich.
xx Ak sú pripojené viac ako dve zariadenia MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať. Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj
napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), nemusí byť podporované.
xx Ak sa počas pripájania alebo používania USB zariadenia zobrazí správa o nadmerných požiadavkách na napájanie,
zariadenie sa nemusí rozpoznať alebo môže zlyhať.
xx Ak TV nezaznamená žiaden vstupný signál po časové obdobie nastavené pod položkou Čas autom. ochrany, spustí sa
šetrič obrazovky.
xx Po pripojení k televízoru sa môže automaticky vypnúť režim úspory energie niektorých jednotiek externých diskov.
xx Ak sa používa predlžovací kábel USB, zariadenie USB sa nemusí rozpoznať, prípadne sa súbory v zariadení nemusia
načítať.
xx Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v
zozname sa neprehrá, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho a skontrolujte pripojenie.
xx Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej nachádza pri spustení funkcie Media Play, pomocou funkcie „Vyprázdniť
odpadkový kôš“ ho natrvalo vymažte z počítača.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 33
33
2010-03-06 오전 4:44:46
Pokročilé funkcie
¦¦ Displej obrazovky
Prejdite na požadovaný súbor pomocou tlačidiel nahor/nadol/vpravo/vľavo a potom stlačte tlačidlo ENTERE alebo � (Prehrať).
Súbor sa prehrá.
✎✎Podporuje funkcie Zobraziť zariad. a Doma na domovskej stránke funkcie Media Play.
Informácie:
Môžete stanoviť názov
zvoleného súboru, počet
súborov a stranu.
Videá
1/1 Strana
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 03.avi
Movie 05.avi
Časť zoznamu triedenia:
Zobrazuje štandard triedenia.
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 02.avi
Movie 04.avi
Movie 06.avi
Movie 09.avi
závislosti od obsahu.
SUM
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
✎✎ Štandard triedenia sa líši v
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Zmen. zariad.
Časť zoznamu súborov:
Môžete potvrdiť súbory a
skupiny usporiadané podľa
jednotlivých kategórií.
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Vybrať
Jan.10.2010
Zoradenie T Nástroje
Obslužné tlačidlá
Červené (Zmen. zariad.): Zvolí pripojené zariadenie.
B Zelené (Preferencia): Nastaví preferencie súborov. (nepodporuje sa v základnom zobrazení)
Žlté (Vybrať): Vyberie v zozname niekoľko súborov. Zvolené súbory sú vyznačené symbolom.
Modré (Zoradenie): Vyberá zoznam zoradenia.
T Nástroje: Zobrazí ponuky možností.
✎✎ Pomocou tlačidla � (REW) alebo µ (FF) sa môžete presunúť na ďalšiu alebo predchádzajúcu
stranu zoznamu súborov.
Nahraná TV
Ak chcete použiť funkciu nahrávania alebo Timeshift, pripojené zariadenie USB musí byť k dispozícii pre nahrávanie. Pre pevný disk
USB odporúčame použiť funkciu Formát. zariad..
✎✎Zariadenie počas jeho formátovania neodpájajte. V prípade naformátovania zariadenia sa odstránia všetky súbory.
Prehrávanie nahratého televízneho programu
1. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku Nahraná TV,
potom stlačte tlačidlo ENTERE v ponuke Media Play.
Videá / .../ American Chopper
1/8 Strana
05/2010
2. Stláčaním tlačidla ◄/►/▲/▼ si zvolíte požadovaný súbor v
zozname.
3. Stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo � (Prehrať).
–– Zvolený súbor sa zobrazí v hornej časti spolu s časom
prehrávania.
–– Počas prehrávania nahratého TV programu môžete vyhľadávať
pomocou tlačidla ◄ a ►.
34
SUM
Zmen. zariad.
Vybrať
Zoradenie T Nástroje
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 34
2010-03-06 오전 4:44:47
xx Nahraté videá sú chránené prostredníctvom DRM (digitálnej správy práv) a nemôžete ich prehrávať v počítači alebo na iných
Pokročilé funkcie
✎✎POZNÁMKA
04
Používanie funkcie Režim Timeshift t
Ak ste zmeškali živé vysielanie, pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť záznam vysielania.
Keď je položka Režim Timeshift nastavená na možnosť Automatický, televízor uloží aktuálne sledovaný kanál za účelom
automatického nahrávania.
Keď je položka Režim Timeshift nastavená na možnosť Manuálne, po stlačení tlačidla � (Prehrať) televízor uloží kanál od okamihu,
kedy chcete spustiť nahrávanie.
TV a taktiež ich nemôžete prehrávať, keď dôjde k zmene základnej dosky TV.
xx Dátové vysielania sa nedajú nahrávať.
xx Dostupnosť funkcie nahrávania a Režim Timeshift sa môže odlišovať v závislosti od kvality obrazu a voľného miesta na
jednotke pevného disku.
xx Ak stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼, zobrazí sa aktuálne vysielaný kanál alebo začiatočný bod nahratého vysielania.
xx Funkcia Režim Timeshift funguje počas maximálne 90 minút.
xx Po uplynutí maximálnej doby fungovania funkcie Režim Timeshift sa časová informácia pevne nastaví na „00:00:00.“
Uvedomte si, že ak ste nahrávanie pozastavili, TV automaticky prehrávanie obnoví.
xx Aktuálne nahrávanie sa zruší po dosiahnutí 5% limitu voľného miesta na úložnom zariadení USB.
xx Keď nahrávate pomocou funkcie PVR (osobný videorekordér) a zariadenia s podporou funkcie HDMI-CEC, prednosť bude
mať nahrávanie pomocou funkcie PVR.
xx Počas prehrávania alebo funkcie Režim Timeshift sa bude obraz zobrazovať podľa nastavení zobrazenia TV.
xx Ak počas nahrávania zmeníte zdroj vstupu, obrazovka bude prázdna až do dokončenia zmeny.
xx Ak sa pokúsite aplikáciu bez podpory funkcie nahrávania alebo Režim Timeshift použiť počas prevádzky niektorej z týchto
funkcií, táto aplikácia sa automaticky zatvorí.
xx Pred aplikačným oknom s informáciami o zatvorení funkcie nahrávania alebo funkcie Režim Timeshift sa môže zobraziť
správa.
xx Funkcia Režim Timeshift sa nepodporuje pre rádiové kanály.
xx Funkcie nahrávania a Režim Timeshift sú vypnuté pre kanály uzamknuté pomocou funkcie Detská zámka.
xx Ak zariadenie USB zlyhá pri vykonávaní Test výkonu zariadenia, zariadenie USB musí znovu prejsť cez Formát. zariad. a
Test výkonu zariadenia predtým, ako budete nahrávať pomocou Sprievodca alebo Správca kanálov.
xx Funkcie nahrávania a Režim Timeshift môžete použiť len s úložným zariadením USB, ktoré vykonalo Test výkonu zariadenia.
xx Ak sa pokúsite použiť funkciu nahrávania alebo Režim Timeshift so zariadením, ktoré nevykonalo Test výkonu zariadenia,
funkcia sa nespustí.
xx Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo � (REC), keď je zobrazená obrazovka Správca kanálov, prípadne nahrávať
pomocou funkcie Nahr. časova., TV môže nahrávanie spustiť alebo zastaviť 1 alebo 3 sekundy neskôr, ako ste chceli, kvôli
času potrebnému na spracovanie príkazu.
xx Ak ste pripojili zariadenie USB určené pre nahrávanie, automaticky sa odstránia existujúce súbory Režim Timeshift alebo
nahrané súbory, ktoré sa neuložili normálne.
xx Ak počas nahrávania prepnete na režim externého vstupu, nahrávanie bude pokračovať, ale tlačidlo � (REC) nebude
aktívne.
xx Ak bude pre čas kolidujúci s nahrávaním nastavená akákoľvek funkcia, ktorá TV vypne (Vypínací časovač, časovač
vypnutia a pod.), TV sa vypne po dokončení nahrávania.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 35
35
2010-03-06 오전 4:44:47
Pokročilé funkcie
Videá
Prehrávanie videa
1. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku Videá, potom stlačte tlačidlo ENTERE v ponuke Media Play.
2. Stláčaním tlačidla ◄/►/▲/▼ si zvolíte požadovaný súbor v zozname.
3. Stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo � (Prehrať).
–– Zvolený súbor sa zobrazí v hornej časti spolu s časom prehrávania.
–– Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa nebudú zobrazovať.
–– Počas zobrazenia videa môžete vyhľadávať pomocou tlačidla ◄ a ►.
✎✎V tomto režime si môžete vychutnávať videozáznamy obsiahnuté
v hre, avšak samotnú hru hrať nemôžete.
yy Podporované formáty titulkov
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
Názov
Prípona súboru
MPEG-4 text na báze času
.ttxt
Formát
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
na báze reťazcov
SubViewer
.sub
na báze reťazcov
Micro DVD
.sub alebo .txt
na báze reťazcov
E Kapitoly L Preskočiť T Nástroje R Späť
SUM
yy Podporované formáty videa
Prípona
súboru
Zásobník
*.avi
*.mkv
AVI
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
36
TS
Video kodek
Rozlíšenie
Počet
snímok za
sekundu
(sn./s)
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 x 600
6 ~ 30
8
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800 x 600
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
Prenosová
rýchlosť
(Mbps)
8
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
XVID
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Audio kodek
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS Core
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM / AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 36
2010-03-06 오전 4:44:49
04
Iné obmedzenia
Pokročilé funkcie
✎✎ POZNÁMKA
xx Ak sa vyskytujú problémy s obsahom kodeku, kodek sa nebude podporovať.
xx Ak sú údaje v zásobníku nesprávne a súbor vykazuje chybu, zásobník nebude možné prehrať správne.
xx Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad úrovňou
parametra Frame/sec uvedeného vo vyššie uvedenej tabuľke
xx Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
Video dekodér
• Podporuje sa až H.264, úroveň 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 a AVCHD sa
nepodporujú.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Menej ako 1280 x 720: Maximálne 60 snímok
–– Viac ako 1280 x 720: Maximálne 30 snímok
• GMC verzie 2 a novšej sa nepodporuje.
• H.263 sa nepodporuje.
• Podporuje sa len Samsung Techwin MJPEG.
Dekodér zvuku
• Podporuje až WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO nepodporuje multikanálový režim s 2 prídavnými
kanálmi ani bezstratové audio.
• Vzorkovacia frekvencia 22050 Hz v režime mono sa u formátu
WMA nepodporuje.
Nepretržité prehrávanie nahraného TV alebo filmového súboru (prehrávanie s obnovením)
Ak opustíte funkciu prehrávania nahraných TV alebo videí, môžete juprehrať neskôr od bodu, kde ste ju zastavili.
✎✎Ak počas prehrávania súboru stlačíte tlačidlo ENTERE (Kapitoly), môžete v prípade potreby preskúmať scénu rozdelenú na
5 želaných kapitol.
1. Vyberte film, ktorý chcete prehrať nepretržito, stlačením tlačidla
◄ alebo ► v časti zoznamu súborov.
2. Stlačte tlačidlo � (Prehrať) / ENTERE.
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
3. Zvoľte Nepretržité prehr. (prehrávanie s obnovením) stlačením
modrého tlačidla. Film sa začne prehrávať od bodu ukončenia
prehrávania.
✎✎ Modré tlačidlo je k dispozícii pri obnovení prehrávania.
✎✎ Ak funkciu Pomoc. nepr. prehr. filmu nastavíte na možnosť
Zap. v ponuke Nastavenia, pri obnovení prehrávania
hudobného súboru sa zobrazí kontextové hlásenie.
Nepretržité prehr.
Pokračuje v prehrávaní od naposledy
zobrazenej scény.
SUM
Nepretržité prehr. E Kapitoly L Preskočiť T Nástroje R Späť
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 37
37
2010-03-06 오전 4:44:49
Pokročilé funkcie
Hudba
Prehrávanie hudby
1. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku Hudba, potom stlačte
tlačidlo ENTERE v ponuke Media Play.
Zoz. titulov
2. Stláčaním tlačidla ◄/►/▲/▼ si zvolíte požadovaný súbor v
zozname.
3. Stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo � (Prehrať).
–– Počas prehrávania hudby sa môžete vyhľadávať pomocou tlačidla
◄ a ►.
–– Tlačidlá � (REW) a µ (FF) počas prehrávania nefungujú.
I Love you
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
No Singer
3/15
Music 1
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
01:10 / 04:02
Music 4
No Singer
Music 5
✎✎Zobrazuje len súbory s príponou MP3 a PCM. Súbory s inými
príponami súboru sa nezobrazia ani v prípade, ak sú uložené na
rovnakom zariadení USB.
I Love You
Jhon
No Singer
E Pozastavenie L Preskočiť T Nástroje R Späť
SUM
✎✎Ak je pri prehrávaní MP3 súborov zvuk neprirodzený, nastavte Ekvalizér v ponukeZvuk.
(Nadmerne modulovaný MP3 súbor môže spôsobiť problém so zvukom.)
Položku Zoznam titulov môžete vytvoriť výberom želanej hudby v súbore a potom môžete Zoznam titulov prehrávať.
Fotografie
Prezeranie fotografie (alebo prezentácie)
1. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte položku Fotografie, potom
stlačte tlačidlo ENTERE v ponuke Media Play.
Normálne
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
3/15
2. Stláčaním tlačidla ◄/►/▲/▼ si zvolíte požadovaný súbor v
zozname.
3. Stlačte tlačidlo ENTERE alebo tlačidlo � (Prehrať).
–– Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo � (Prehrať) /
ENTERE na diaľkovom ovládaní, aby ste spustili prezentáciu.
–– Všetky súbory v časti zoznamu súborov sa zobrazia v rámci
prezentácie.
–– Počas prezentácie sa súbory zobrazia v poradí od aktuálne
zobrazeného súboru.
SUM
E Pozastavenie L Predchádzajúca/Nasledujúca T Nástroje R Späť
✎✎Hudobné súbory je možné automaticky prehrávať počas
prezentácie, ak je položka Hudba v pozadí nastavená na hodnotu
Zap..
✎✎Režim BGM nie je možné zmeniť, kým sa nedokončí nahrávanie
BGM.
38
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 38
2010-03-06 오전 4:44:51
04
¦¦ Prehrávanie niekoľkých súborov
1. Stlačením žltého tlačidla v zozname vyberte požadovaný súbor.
2. Vyššie uvedený postup zopakujte, aby ste vybrali viacero súborov.
Videá
✎✎ POZNÁMKA
2 súb. zvolené
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
xx Značka c sa zobrazí naľavo od zvolených súborov.
xx Ak chcete zrušiť výber, stlačte znovu žlté tlačidlo.
xx Ak chcete zrušiť označenie zvolených súborov, stlačte
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
tlačidlo TOOLS a zvoľte položku Zrušenie ozn. všetkých.
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Movie 09.avi
3. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Prehrať zvolený obsah.
1/1 Strana
Pokročilé funkcie
Prehrávanie zvolených nahraných TV/video/hudobných/fotografických súborov
Jan.10.2010
Zmen. zariad.
Vybrať
Zoradenie T Nástroje
Prehrávanie skupiny nahratých TV/video/hudobných/fotografických súborov
1. Keď je zobrazený zoznam súborov, posuňte sa na ľubovoľný súbor v požadovanej skupine.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Prehrať akt. skup..
¦¦ Ďalšie funkcie prehrávania médií
Triedenie zoznamu súborov
Ak chcete triediť zoznam súborov, stlačte modré tlačidlo v zozname súborov.
Kategória
Činnosti
Nahraná TV Videá Hudba Fotografie
Základné zobr.
Zobrazí celý priečinok. Fotografiu môžete zobraziť zvolením priečinka.
Názov
Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho
poradia.
Preferencia
Zatriedi a zobrazí súbory podľa preferencie. Preferencie súborov môžete zmeniť v
časti zoznamu súborov pomocou zeleného tlačidla.
Najnovší dátum
Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu.
Najst. dátum
Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu.
Interpret
Triedi hudobné súbory podľa interpreta v abecednom poradí.
>
Album
Triedi hudobné súbory podľa albumu v abecednom poradí.
>
Žáner
Triedi hudobné súbory podľa žánru.
>
Nálada
Triedi hudobné súbory podľa nálady. Informácie o nálade hudby je možné zmeniť.
>
Mesačne
Triedi a zobrazuje fotografie podľa mesiaca. Triedi iba podľa mesiacov (od januára
do decembra) bez ohľadu na rok.
>
Kanál
Súbory triedi a zobrazuje podľa názvu kanálu.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 39
39
2010-03-06 오전 4:44:52
Pokročilé funkcie
Ponuka možností prehrávania nahranej TV/videí/hudby/fotografií
Počas prehrávania súboru stlačte tlačidlo TOOLS.
Kategória
Nahraná TV
Videá
Názov
Druhý súbor môžete presunúť priamo.
Činnosti
>
>
Hudba
Fotografie
Režim opakovania
Opakovane môžete prehrávať nahrané, filmové a hudobné súbory.
>
>
Veľkosť obrazu
Podľa preferencie môžete nastaviť veľkosť obrazu.
>
>
Nastavenie obrazu
Môžete upraviť nastavenie obrazu. (str. 15, 16, 17, 18)
>
>
Nastavenie zvuku
Môžete upraviť nastavenie zvuku. (str. 18, 19, 20)
>
>
Nastavenie titulkov
Video súbor môžete prehrávať s titulkami. Túto funkciu je možné použiť len v
prípade, ak je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru s videom.
>
>
Zvuk
Podľa potreby si môžete video užívať v jednom z podporovaných jazykov.
Funkcia je zapnutá len vtedy, keď sa prehráva tokový typ súborov, ktorý
podporuje viacero formátov zvuku.
>
>
Popis zvuku
Môžete upraviť popisu zvuku (str. 19).
>
Zastaviť prezentáciu /
Spustiť prezentáciu
Môžete spustiť alebo zastaviť prezentáciu.
Rýchlosť prez.
Rýchlosť prezentácie môžete nastaviť v priebehu prezentácie.
>
Efekt prezentácie
Efekt prezentácie môžete nastaviť na rozličné možnosti.
>
Hudba v pozadí
Počas sledovania prezentácie môžete nastaviť a zvoliť hudbu v pozadí.
>
Roztiahnuť
V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete približovať na obrázky.
>
Otočiť
Môžete otáčať obrázky v režime zobrazenia na celú obrazovku.
>
Zákl. pozadie
Súbor môžete presunúť na pracovnú plochu funkcie Media Play.
Informácie
Môžete zobraziť podrobné informácie o prehrávanom súbore.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Nastavenia
Používanie ponuky nastavení
■■ Nastavenia pozadia: Vyberte pozadie, ktoré chcete zobraziť.
■■ Pomoc nepretrž.prehrávania filmu (prehravanie s obnovenim) (Zap. / Vyp.): Zvoľte pre zobrazenie kontextovej správy
pomocníka pre nepretržité prehrávanie filmov.
■■ Získať kód registrácie DivX® VOD: Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivX a
zaregistrujete si registračný kód pomocou osobného účtu, budete môcť prevziať registračný súbor VOD. Ak registráciu VOD
prehráte pomocou funkcie Media Play, registrácia sa dokončí.
✎✎ Ďalšie informácie o DivX® VOD nájdete na lokalite „www.DivX.com“.
■■ Získať kód deaktivácie DivX® VOD: Keď DivX® VOD nie je zaregistrované, zobrazí sa kód na deaktiváciu registrácie. Ak
aktivujete túto funkciu v čase, keď je DivX® VOD zaregistrované, aktuálna registrácia DivX® VOD sa deaktivuje.
■■ Informácie: Zvoľte pre zobrazenie informácií o pripojenom zariadení.
40
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 40
2010-03-06 오전 4:44:53
04
Anynet+
Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+,
pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung. Systém Anynet+ sa dá používať iba so zariadeniami značky Samsung, ktoré
majú funkciu Anynet+. Aby ste sa uistili, že vaše zariadenie značky Samsung má túto funkciu, skontrolujte, či je na ňom logo Anynet+.
Pripojenie domáceho kina
Domáce kino
Zadný panel TV
Zariadenie
Anynet+ 1
Pokročilé funkcie
Čo je systém Anynet+? t
Zariadenie
Anynet+ 2, 3, 4
Optický kábel
Kábel HDMI
Kábel HDMI
Kábel HDMI
1. Prepojte konektor HDMI IN (1(DVI), 2, 3 alebo 4) na TV s výstupným konektorom HDMI OUT príslušného zariadenia Anynet+
pomocou kábla HDMI.
2. Prepojte konektor HDMI IN domáceho kina a konektor HDMI OUT príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI
kábla.
✎✎POZNÁMKA
xx Optickým káblom prepojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na TV a digitálny zvukový vstup na domácom kine.
xx Keď vykonáte vyššie uvedené pripojenie, optický konektor vysiela iba 2 kanálový zvuk. Budete počuť iba zvuk z ľavého
a pravého predného reproduktora a subwoofera domáceho kina. Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD prehrávači/satelitnom prijímači (t.j. zariadenie Anynet 1 alebo 2) priamo k
zosilňovaču alebo domácemu kinu, nie k TV.
xx Pripojte iba jedno domáce kino.
xx Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie
Anynet+.
xx Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
xx Systém Anynet+ podporuje celkovo až 12 AV zariadení. Uvedomte si, že môžete pripojiť až 3 zariadenia rovnakého typu.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 41
41
2010-03-06 오전 4:44:53
Pokročilé funkcie
Ponuka Anynet+
Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.
Ponuka Anynet+
Zobraziť TV
Zoznam zariadení
(názov_zariadenia) MENU
Popis
Režim systému Anynet+ sa zmení na režim TV vysielania.
Zobrazí zoznam zariadení so systémom Anynet+.
Zobrazuje ponuky pripojených zariadení. Ak je pripojený napr. DVD rekordér, zobrazí sa ponuka
disku DVD rekordéra.
(názov_zariadenia) INFO
Zobrazuje ponuku prehrávania pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. DVD rekordér,
zobrazí sa ponuka prehrávania DVD rekordéra.
Nahrávanie: (*rekordér)
Ihneď spustí nahrávanie pomocou rekordéra. (Toto je k dispozícii iba pre zariadenia, ktoré
podporujú funkciu nahrávania.)
Zastaviť nahrávanie: (*rekordér) Zastaví nahrávanie.
Prijímač
Zvuk sa prehráva cez prijímač.
Ak je pripojené viac ako jedno nahrávacie zariadenie, zobrazujú sa ako (*rekordér) a ak je pripojené iba jedno nahrávacie zariadenie,
bude zastúpené ako (*názov_zariadenia).
¦¦ Nastavenie systému Anynet+
■■ Nastavenie
Anynet+ (HDMI-CEC) (Vyp. / Zap.): Pre použitie funkcie Anynet+ musí byť položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na
možnosť Zap..
Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, všetky činnosti týkajúce sa systému Anynet+ sa vypnú.
✎✎
Automatické vypnutie (Nie / Áno): Nastavenie automatického vypínania zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora.
✎✎ Pre používanie funkcie Anynet+ musí byť aktívny zdroj TV nastavený na TV.
✎✎ Aj v prípade, ak externé zariadenie naďalej nahráva, môže sa vypnúť.
¦¦ Prepínanie medzi zariadeniami systému Anynet+
1. V zozname sa zobrazia zariadenia systému Anynet+ pripojené k TV.
✎✎ Ak nemôžete nájsť požadované zariadenie, stlačením červeného tlačidla obnovte zoznam.
2. Vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo ENTERE. Môžete prepnúť na vybrané zariadenie.
✎✎ Iba keď nastavíte položku Anynet+ (HDMI-CEC) na možnosť Zap. v ponuke Aplikácia, zobrazí sa ponuka Zoznam
zariadení.
xx Prepínanie na vybrané zariadenie môže trvať až 2 minúty. Počas prepínania nemôžete činnosť zrušiť.
xx Ak ste externý vstupný režim vybrali stlačením tlačidla SOURCE, nemôžete použiť funkciu Anynet+. Nezabudnite prepnúť na
zariadenie Anynet+ pomocou položky Zoznam zariadení.
¦¦ Nahrávanie
Pomocou rekordéra značky Samsung môžete uskutočniť nahrávanie TV programu.
1. Vyberte položku Nahrávanie.
✎✎ Keď sú pripojené viac ako dve nahrávacie zariadenia
xx Keď je pripojených viacero nahrávacích zariadení, zobrazia sa nahrávacie zariadenia. Vyberte jedno nahrávacie
zariadenie v časti Zoznam zariadení.
✎✎ Keď sa nahrávacie zariadenie nezobrazí, zvoľte Zoznam zariadení a stlačením červeného tlačidla vyhľadajte zariadenia.
2. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
✎✎ Toky zdroja môžete nahrávať výberom položky Nahrávanie: (názov_zariadenia).
✎✎ Stlačením tlačidla � (REC) sa bude nahrávať čokoľvek, čo práve sledujete. Ak sledujete video z iného zariadenia, video
sa nahráva z tohto zariadenia.
✎✎ Pred nahrávaním skontrolujte, či je konektor antény riadne pripojený k nahrávaciemu zariadeniu. Pre správne pripojenie
antény k nahrávaciemu zariadeniu si pozrite používateľskú príručku nahrávacieho zariadenia.
42
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 42
2010-03-06 오전 4:44:54
04
¦¦ Počúvanie cez prijímač
2. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
✎✎ Ak váš prijímač podporuje iba zvuk, nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.
✎✎ Prijímač nebude pracovať, ak ste nepripojili správne optický konektor IN prijímača ku konektoru
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na TV.
✎✎ Keď je prijímač (t.j. domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV zobrazuje
Pokročilé funkcie
Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto funkcie Reproduktor TV.
1. Vyberte položku Prijímač a nastavte ju na možnosť Zap..
signál DTV (anténa), TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača. Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad
DVD, a je pripojený k TV pomocou HDMI, z prijímača bude počuť iba 2-kanálový zvuk.
✎✎POZNÁMKA
xx Zariadenia systému Anynet+ môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV, nie tlačidiel na TV.
xx Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých podmienok pracovať. V takomto prípade znovu vyberte zariadenie Anynet+.
xx Funkcie systému Anynet+ nefungujú s výrobkami iných výrobcov.
¦¦ Odstraňovanie porúch systému Anynet+
Problém
Možné riešenie
Systém Anynet+ nefunguje.
• Skontrolujte, či je zariadenie zariadením s funkciou Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba zariadenia
Anynet+.
• Pripojte iba jeden prijímač (domáce kino).
• Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.
• Skontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+.
• Skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke nastavenia systému
Anynet+.
• Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV.
• Skontrolujte, či ide o diaľkové ovládanie určené výhradne pre systém Anynet+.
• Systém Anynet+ v niektorých situáciách nepracuje. (Vyhľadávanie kanálov, prevádzka funkcie Media Play
alebo Plug & Play (úvodné nastavenie) atď.)
• Keď pripájate alebo odpájate kábel HDMI, určite vyhľadajte zariadenia znovu alebo vypnite a znovu zapnite TV.
• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia Anynet+.
Chcem spustiť systém Anynet+.
• Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, či je systém
Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke Anynet+ Setup (Nastavenie systému Anynet+).
• Stlačte tlačidlo TOOLS, aby ste zobrazili ponuku systému Anynet+ a vyberte požadovanú ponuku.
Chcem ukončiť systém Anynet+.
• V ponuke systému Anynet+ vyberte položku Zobraziť TV.
• Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie, ako zariadenia so systémom
Anynet+.
• Stlačením tlačidla P >/< a PRE-CH zmeňte režim TV. (Uvedomte si, že tlačidlo kanálu funguje iba vtedy,
keď nie je pripojené zariadenie so vstavaným tunerom Anynet+.)
Na obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Pripája sa k zariadeniu
Anynet+…“.
• Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu
zobrazenia.
• Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia dokončí, použite diaľkové
ovládanie.
Zariadenie so systémom Anynet+
sa neprehráva.
• Nemôžete používať funkciu prehrávania, keď prebieha proces Plug & Play (úvodné nastavenie).
Nezobrazí sa pripojené zariadenie.
• Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.
• Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel.
• Skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke nastavenia systému
Anynet+.
• Vyhľadajte znovu zariadenia systému Anynet+.
• Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť len pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia
podporovať funkcie Anynet+.
• Ak sa vypne nezvyčajnou situáciou, ako je napríklad odpojenie kábla HDMI alebo napájacieho kábla, prípadne
pri zlyhaní napájania, prosím, zopakujte vyhľadanie zariadení.
TV program sa nedá nahrávať.
• Skontrolujte, či je konektor antény na nahrávacom zariadení pripojený správne.
Zvuk TV sa nevysiela cez prijímač.
• Pripojte optický kábel medzi TV a prijímač.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 43
43
2010-03-06 오전 4:44:54
Pokročilé funkcie
Internet@TV
¦ Začíname s Internet@TV
@TV
INTERNET
Odporúčané
Funkcia Internet@TV prináša do vášho TV priamo z
webu užitočný a zábavný obsah a služby.
Moje aplikácie
Samsung Apps
podľa dátumu 1/1
Nastavenia
Prihlásiť
Označiť ako Obľúbené
Zoradiť podľa
R Späť
✎ POZNÁMKA
x
Pred začatím používania Internet@TV nakonfigurujte sieťové nastavenia. Bližšie informácie nájdete v časti „Sieťové
pripojenie“ (str. 25).
x
x
x
x
x
x
x
Nepodporované písma sa v obsahu poskytovateľa nezobrazia normálne.
V závislosti od stavu siete môže dochádzať k spomalenej odozve a/alebo prerušeniam.
V službe aplikácií sa môže byť v závislosti od regiónu podporovať len angličtina.
Táto funkcia nie je dostupná v niektorých lokalitách.
Ak sa pri používaní aplikácie vyskytne problém, obráťte sa na poskytovateľa obsahu.
Podľa situácie poskytovateľa obsahu môže dôjsť k zastaveniu poskytovania aktualizácií aplikácie alebo samotnej aplikácie.
Niektoré aplikácie môžu v závislosti od právnych predpisov vo vašej krajine poskytovať obmedzené služby alebo sa nemusia
podporovať.
Displej obrazovky
Obrazovka TV: Zobrazí
aktuálny kanál.
Informácie: Zobrazí
oznamy, nové aplikácie a
reklamy, ktoré vám prináša
predstavovanie produktov
spoločnosti Samsung.
Služba aplikácií:
Použiť môžete rôzne služby,
ktoré poskytuje spoločnosť
Samsung.
Moje aplikácie
podľa dátumu 1/1
Prevzaté aplikácie: Zobrazuje aplikácie
prevzaté prostredníctvom Samsung
Apps.
Samsung Apps
Nastavenia
Prihlásiť
Nastavenia Internet@TV:
Umožňuje vám upraviť a
nakonfigurovať aplikácie a
nastavenia služby
Internet@TV.
Označiť ako Obľúbené
Zoradiť podľa
R Späť
Ovládacie prvky:
•
Červená (Prihlásiť): Prihlásenie do Internet@TV.
•
Zelená (Označiť ako Obľúbené): Označenie aplikácie ako obľúbenej.
•
Modrá (Zoradiť podľa): Triedenie aplikácií.
• R Späť: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
✎
44
Odporúčané aplikácie: Zobrazuje
odporúčané služby spoločnosti
Samsung. V tomto zozname nemôžete
pridávať alebo vymazávať služby.
Odporúčané
Farebné tlačidlá môžu v závislosti od aplikácie fungovať odlišne.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 44
2010-03-06 오전 4:44:56
Prihlásiť
✎✎
✎✎ Aplikáciu Ticker musíte prevziať do Internet@TV, ak
admin
Účet používateľa :
Aut. spust. upoz. (Vyp. / Zap.): Zapnutie/vypnutie
automatického spustenia upozornenia pri zapnutí TV.
Aplikácia Ticker poskytuje užitočné správy,
informácie o počasí a o burze cenných papierov.
Aplikáciu Ticker musíte prevziať do Internet@TV, ak
chcete túto funkciu používať.
chcete túto funkciu používať.
Heslo :
Vytvoriť [0~9] Zadať PIN R Zrušiť
✎✎Ak si chcete z aplikácie vychutnať príjemnejší zážitok,
zaregistrujte sa a prihláste sa na svoj účet.
✎✎Pokyny k vytvoreniu účtu nájdete v časti Nastavenia →
ID Internet@TV → Vytvoriť.
1. Na domovskej stránke služby Internet@TV stlačte červené
tlačidlo.
2. Zvoľte požadovaný Účet používateľa, následne stlačte
tlačidlo ENTERE.
✎✎ Ak chcete vytvoriť účet, stlačte červené tlačidlo a
potom sa zobrazí OSD okno na vytvorenie účtu.
Služba viazaná na kanál (Vyp. / Zap.): Niektoré kanály
podporujú aplikácie, ako je internetová dátová služba, ktoré
vám počas sledovania TV umožňujú pristupovať k službe
internetu.
Dostupné len v prípade podpory zo strany
vysielateľa.
✎✎
Zmeňte heslo zablokovania služby
✎✎ Predvolené heslo je „0-0-0-0.“
✎✎ Ak heslo zabudnete, stlačte tlačidlá diaľkového
ovládania v nasledujúcom poradí, čím sa heslo
obnoví na „0-0-0-0“: POWER (vyp.) → MUTE → 8
→ 2 → 4 → POWER (zap.).
Obnoviť: Obnoví predvolené výrobné nastavenia Internet@
TV.
■■ ID Internet@TV
Túto ponuku môžete použiť pri tvorbe a vymazávaní účtu.
Svoj účet môžete spravovať, a to vrátane údajov účtu
lokality s obsahom.
Účet slúži len pre internet@TV.
3. Zadajte Heslo.
✎✎ Po úspešnom prihlásení sa Účet používateľa
zobrazí na obrazovke.
✎✎
Vytvoriť: Vytvorte účet a prepojte ho s požadovanými
aplikáciami služieb.
POZNÁMKA
¦¦ Nastavenie služby Internet@TV
✎✎
Nastavenia
Na tejto obrazovke vytvorte ID a nakonfigurujte nastavenia
služby Internet@TV. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ zvýraznite
nastavenia a stlačte tlačidlo ENTERE.
▪ ID Internet@TV
▪ Servisný manažér
▪ Vlastnosti
▪ Aut. spust. upoz.
xx Vytvoriť môžete maximálne 10 účtov.
xx Maximálny počet znakov je 8.
Manažér
–– Služob. lokalita: Zaregistrujte prihlasovacie údaje pre
služobné lokality.
–– Zmeniť heslo: Zmeňte heslo konta.
–– Odstrániť: Odstráňte konto.
Nastavenia
▪ Nastav. systému
Pokročilé funkcie
Ak aplikácia obsahuje viacero účtov, medzi jednotlivými účtami
sa pohybujte pomocou tlačidiel ◄ a ►.
04
■■ Nastav. systému
Prihlásenie k účtu
: Vyp.
■■ Servisný manažér: Odstráňte a uzamknite aplikácie
nainštalované do Internet@TV.
▪ Služba viazaná na kanál : Vyp.
▪ Zmeňte heslo zablokovania služby
Uzamknúť: Uzamknutie aplikácie.
Na prístup k uzamknutej aplikácii potrebujete heslo.
✎✎
▪ Vynulovať
Odstrániť: Odstránenie aplikácie.
R Späť
■■ Vlastnosti: Zobrazenie informácií o Internet@TV. Pomocou
možnosti Skontrolujte rýchlosť internetového pripojenia
otestujte sieťové pripojenie.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 45
45
2010-03-06 오전 4:44:57
Pokročilé funkcie
¦¦ Používanie služby Internet@TV
Používanie Samsung Apps podľa kategórie
Samsung Apps
Samsung Apps je obchod určený na preberanie aplikácií pre
použitie v TV/AV zariadeniach značky Samsung.
Používatelia si môžu pomocou prevzatých aplikácií užívať rôzny
obsah, ako napríklad videá, hudbu, fotografie, hry, užitočné
informácie a pod.
Ďalšie aplikácie budú k dispozícii neskôr.
Samsung Apps
Čo je nové?
Video
Hlavné
You Tube
Šport
Najviac sťah.
Posledné
YouTube
TV store Test User002
Názov
Voľné
Hra
Životný štýl
Informácie
Iné
Moja stránka
Pomocník
Prihlásiť
Zobrazenie miniatúr
Zoradiť podľa
K dispozícii sú tieto kategórie:
yy Čo je nové?: Zobrazuje novo zaregistrované aplikácie.
yy Video: Zobrazuje rôzne video médiá, ako napríklad filmy, TV
relácie a krátke videá.
yy Šport: Zobrazuje rôzne športové médiá, ako napríklad
informácie, obrázky a krátke videá zo zápasu.
yy Hra: Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku alebo šach.
yy Životný štýl: Obsahuje rôzne služby médií životného štýlu,
ako napríklad hudbu, nástroje správy osobných fotografií a
sociálne siete, ako napríklad Facebook a Twitter.
yy Informácie: Obsahuje rôzne informačné služby, ako
napríklad správy, cenné papiere a počasie.
yy Iné: Obsahuje rôzne iné služby.
yy Moja stránka: Moja stránka ponúka informácie o
aplikáciách nainštalovaných v TV, ako napríklad podrobné
informácie, prevzatý obsah a pod. Umožňuje odstraňovanie
alebo uzamykanie aplikácií.
yy Pomocník: Ak máte otázky ohľadne služby Internet@TV,
najprv si pozrite túto časť.
R Späť
✎✎Používanie farebných tlačidiel v aplikácii Samsung Apps.
xx
Červená (Prihlásiť): Prihlásenie sa do internetovej
služby.
xx
Zelená (Zobrazenie miniatúr): Zmena režimu
zobrazenia.
xx
Modrá (Zoradiť podľa): Triedenie aplikácií podľa
kritérií Hlavné, Najviac sťah., Posledné alebo Názov.
xx R Späť: Prechod do predchádzajúcej ponuky.
46
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 46
2010-03-06 오전 4:44:58
AllShare
Služba AllShare prostredníctvom siete spája váš TV, mobilné
telefóny a iné kompatibilné zariadenia. Na svojom TV môžete
zobraziť prichádzajúce hovory, SMS správy a harmonogramy
nastavené v mobilných telefónoch. Okrem toho môžete
prehrávať mediálny obsah, vrátane videí, fotografií a hudby,
uložený v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach (napr.
v PC), vďaka ovládaniu pomocou TV prostredníctvom siete. Svoj
TV môžete tiež používať ako monitor pre svoj mobilný telefón pri
prehliadaní webových stránok.
✎✎Ďalšie informácie získate na lokalite „www.samsung.com“,
prípadne kontaktujte telefónne stredisko spoločnosti
Samsung. Mobilné zariadenia môžu vyžadovať
nainštalovanie ďalšieho softvéru. Podrobnosti si pozrite v
používateľskej príručke jednotlivých mobilných telefónov.
¦¦ Nastavenie služby AllShare
Zobrazí zoznam mobilných telefónov alebo pripojených
zariadení, ktoré boli nastavené v tomto TV na používanie funkcie
Správa, Médiá alebo ScreenShare.
✎✎Funkcia Médiá je dostupná vo všetkých mobilných
telefónoch, ktoré podporujú AllShare.
■■ Povol. / Zamiet.: Povolí alebo zablokuje mobilný telefón.
Pokročilé funkcie
¦¦ Informácie o službe AllShare
04
Správa / Médiá / ScreenShare
■■ Odstrániť: Vymaže mobilný telefón zo zoznamu.
✎✎ Táto funkcia len vymaže názov mobilného telefónu zo
zoznamu. Ak odstránené mobilné zariadenie zapnete
alebo sa pokúsi o spojenie s TV, môže sa znovu
zobraziť v zozname.
Používanie funkcie správ
Pomocou tejto funkcie môžete prostredníctvom okna
upozornenia počas sledovania TV zobraziť prichádzajúce
hovory, obsah textových správ SMS a harmonogramy
nastavené v mobilnom telefóne.
✎✎POZNÁMKA
xx Ak chcete vypnúť okno upozornenia, nastavte položku
Správa na možnosť Vyp. pod položkou Nastavenie v
časti AllShare.
Nastavenie
■■ Správa (Zap. / Vyp.): Zapína alebo vypína funkciu správ
(pre prichádzajúce hovory, SMS správy a harmonogramy
nastavené v mobilných telefónoch).
xx Ak zvolíte OK, alebo ak nezvolíte OK počas troch
■■ Médiá (Zap. / Vyp.): Zapína alebo vypína funkciu médií.
Keď je funkcia médií zapnutá, prehráva videá, fotografie
a hudbu z mobilného telefónu alebo iného zariadenia s
podporou funkcie AllShare.
xx Okno upozornenia sa môže zobraziť pri používaní
■■ ScreenShare (Zap. / Vyp.): Zapína alebo vypína funkciu
ScreenShare, pomocou ktorej je možné mobilný telefón
použiť ako diaľkový ovládač.
■■ Názov TV: Nastaví názov TV, aby ste ho mohli ľahko
vyhľadať v mobilnom zariadení.
✎✎ Ak zvolíte Vstup použ., môžete názov TV zadať
pomocou OSK (klávesnica na obrazovke).
AllShare™
3/7
zobrazení správy, správa sa vymaže. Správa sa
nevymaže z mobilného telefónu.
niektorých aplikácií, napr. Media Play atď. Ak chcete
zobraziť obsah správy, prepnite na režim sledovania TV.
xx Keď sa zobrazí správa z neznámeho mobilného
telefónu, vyberte mobilný telefón v ponuke správ pod
položkou AllShare a vyberte Zablokované, aby ste
telefón zablokovali.
Zobrazenie správ
Ak dostanete novú správu SMS počas sledovania TV,
zobrazí sa okno upozornenia. Ak kliknete na tlačidlo OK,
zobrazí sa obsah správy.
Môžete nakonfigurovať nastavenia prehliadania
SMS správ z mobilných telefónov. Postupy nájdete v
príručke mobilného telefónu.
✎✎
✎✎ Niektoré typy znakov sa môžu zobraziť ako prázdne
Nastavenie
Správa
: Zap.
Správa
Médiá
: Zap.
Médiá
ScreenShare
: Zap.
ScreenShare
Názov TV
: Domáci TV
alebo porušené znaky.
E Vybrať R Späť e Koniec
Nastavenie R Späť
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 47
47
2010-03-06 오전 4:44:58
Pokročilé funkcie
Upozornenie na prichádzajúci hovor
Používanie funkcie ScreenShare
Ak počas sledovania TV prichádza hovor, zobrazí sa okno
upozornenia.
Funkcia Screenshare dokáže zobraziť webovú stránku otvorenú
v mobilnom telefóne. Pomocou funkcie ScreenShare môžete
otvárať rozličný obsah uložený v mobilnom telefóne. Obrázok
vpravo napríklad zobrazuje stránku prístupu pre obsah z
mobilného telefónu. Na TV si môžete prečítať rozličné súbory
z mobilného telefónu, ako aj zobraziť adresár a kalendár. V
telefónnom zozname môžete taktiež zavolať inej osobe, alebo
odoslať správu SMS.
Upozornenie harmonogramu
Počas sledovania TV sa objaví okno upozornenia, aby
zobrazilo registrovanú udalosť.
Môžete nakonfigurovať nastavenia pre obsah
harmonogramov z mobilných telefónov. Postupy
nájdete v príručke mobilného telefónu.
✎✎
✎✎ Niektoré špeciálne znaky sa môžu zobraziť ako
prázdne alebo porušené znaky.
Používanie funkcie médií
Zobrazí sa okno upozornenia, ktoré používateľa informuje o
tom, že mediálny obsah (videá, fotografie, hudba) odoslaný z
mobilného telefónu sa zobrazí na TV. Obsah sa automaticky
prehrá 3 sekundy po zobrazení okna upozornenia. Ak po
zobrazení okna upozornenia stlačíte tlačidlo RETURN alebo
EXIT, mediálny obsah sa neprehrá.
✎✎POZNÁMKA
✎✎POZNÁMKA
xx Ak chcete používať funkciu ScreenShare, v mobilnom
zariadení Samsung musí byť nainštalovaná funkcia
ScreenShare a musí byť spustená podporná aplikácia.
xx Tlačidlá dostupné na diaľkovom ovládači sa môžu na
každej stránke odlišovať.
xx Doc Viewer dokáže načítať súbory vo formáte doc,
nedokáže ich však upraviť.
xx Zobrazenie na obrazovke sa môže odlišovať v závislosti
od druhu pripojeného zariadenia.
My Mobile
xx Ak funkciu médií vykonávate prvýkrát, zobrazia sa
kontextové okná s výstrahou. Stlačením tlačidla
ENTERE vyberte položku Povoliť a potom môžete na
danom zariadení používať funkciu Media.
Neznámé zařízení 0 vyžaduje prehranie multimediálneho súboru.
Ak chcete povoliť prehranie multimediálneho súboru vo vašom zariadení,
stlačte tlačidlo "Povoliť"; inak stlačte tlačidlo "Zamiet.".
Nastavenie tejto funkcie môžete tiež zmeniť (alebo obnoviť) v "AllShare
Nastavení".
Varovanie: Uvedomte si, že ak je vaše zariadenie pripojené do
nezabezpečenej alebo neznámej siete, môže dôjsť k prehraniu nežiaduceho
alebo nevhodného obsahu.
Ak si nie ste istí totožnosťou siete alebo vhodnosťou obsahu, dôrazne
odporúčame nepovoliť požiadavku na prehrávanie tlačidlom "Povoliť".
Povoliť
Zamiet.
xx Ak chcete prenos mediálneho obsahu z mobilného
telefónu vypnúť, nastavte položku Médiá na možnosť
Vyp. v rámci nastavenia funkcie AllShare.
xx Obsah sa nemusí prehrať na TV v závislosti od jeho
rozlíšenia a formátu.
Contacts
Calendar
Doc Viewer
E Vybrať
Späť
Používanie vášho telefónu značky Samsung na jednoduché
ovládanie vášho TV
Predtým, ako budete môcť túto funkciu použiť, musíte sa pripojiť
k mobilnému telefónu značky Samsung, ktorý podporuje funkcie
ScreenShare. Keď TV ovládate pomocou mobilného telefónu,
podporujú sa len tlačidlá POWER, Y, P</> a MUTE.
✎✎Aj v prípade, ak ovládacie tlačidlo (kanál alebo hlasitosť)
na mobilnom telefóne podržíte stlačené, hodnota sa zvýši
alebo zníži len o jednu jednotku.
xx Tlačidlá ENTERE a ◄ / ► nemusia fungovať v
závislosti od typu mediálneho obsahu.
xx Pomocou mobilného zariadenia môžete ovládať
prehrávanie médií. Podrobnosti si pozrite v
používateľských príručkách jednotlivých mobilných
telefónov.
xx Ak chcete prehrávať mediálny obsah zo svojho PC,
vyberte ikonu PC na hlavnom displeji funkcie AllShare.
Následne sa ponuka Media Play na TV automaticky
zmení. Bližšie informácie nájdete v časti „Media Play“
(str. 32).
48
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 48
2010-03-06 오전 4:44:59
Iné informácie
05
Funkcia teletextu analógových kanálov
Iné informácie
Indexová strana služby teletext poskytuje informácie o tom, ako používať službu. Pre správne zobrazenie informácií teletextu
musí byť stabilný príjem kanálu. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.
✎✎Strany teletextu môžete meniť stláčaním numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
1 / (Teletext zap./zmiešaný):
Aktivuje režim teletextu pre aktuálny
kanál. Stlačte ho dvakrát, aby
ste prekryli teletextom aktuálnu
obrazovku vysielania.
2 8 (uložiť): Uloží stránky teletextu.
3 4 (veľkosť): Zobrazí teletext
v hornej polovici obrazovky v
dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete
text presunúť na spodnú polovicu
obrazovky, stlačte ho znovu. Ak
chcete obnoviť bežné zobrazenie,
stlačte ho ešte raz.
4 9 (podržať): Zachová zobrazenie
aktuálnej stránky, a to pre prípad,
ak automaticky nasleduje niekoľko
sekundárnych stránok. Ak chcete
krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.
5 Farebné tlačidlá (červené, zelené,
žlté, modré) Ak systém FASTEXT
používa vysielacia spoločnosť, rôzne
témy na teletextových stránkach
sú farebne odlíšené a dajú sa zvoliť
stlačením farebných tlačidiel. Stlačte
farbu zodpovedajúcu vybranej
téme. Zobrazí sa nová farebne
rozlíšená stránka. Položky je možné
vyberať rovnakým spôsobom. Pre
zobrazenie predchádzajúcej alebo
nasledujúcej strany stlačte príslušné
farebné tlačidlo.
6 0 (režim): Vyberie režim teletextu
(LIST/FLOF).
Ak sa stlačí v režime LIST
(ZOZNAM), prepne režim na režim
uloženia zoznamu. V režime uloženia
v zozname môžete uložiť stranu
teletextu do zoznamu pomocou
tlačidla 8 (uložiť).
1
(podstránka): Zobrazte
7
dostupnú podstránku.
6
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
8
9
2
CH LIST
MENU
3
4
5
7
INFO
!
RETURN
EXIT
@
B
C
9
0
!
@
D
Časť
A
B
C
D
E
F
Obsah
Číslo vybratej strany.
Identifikácia
vysielacieho kanálu.
Číslo aktuálnej strany
alebo indikácie
vyhľadávania.
Dátum a čas.
Text.
Stavové informácie.
Informácie o FASTEXT.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 49
8
0 Bežná stránka teletextu
TOOLS
A
2 (nasledujúca strana): Zobrazí
ďalšiu stranu teletextu.
3 (predchádzajúca strana):
Zobrazí predchádzajúcu stranu
teletextu.
6 (register): Zobrazte strany
registra (obsahu) kedykoľvek počas
sledovania teletextu.
5 (zobrazenie): Zobrazí skrytý text
(napríklad odpovede na kvízové hry).
Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho
stlačte znovu.
7 (zrušiť): Zmenší zobrazenie
teletextu, aby prekrývalo aktuálne
vysielanie.
49
2010-03-06 오전 4:45:00
Iné informácie
Zloženie káblov
Typ stojanu
Káble uzatvorte do svorky na káble, aby káble nebolo vidieť cez priehľadný držiak.
1
1
2
2
3
3
Typ nástenného držiaka
✎✎Pri rozmiestňovaní káblov za ne nadmerne neťahajte. Toto môže spôsobiť poškodenie prepojovacích konektorov produktu.
50
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 50
2010-03-06 오전 4:45:01
05
Montáž držiaka na stenu
Iné informácie
Montáž krycej konzoly
Keď televízor upevňujete na stenu, podľa obrázka nasaďte kryciu konzolu.
Krycia konzola
Pripájanie napájacieho kábla
Keď televízor upevňujete na stenu, napájací kábel pripojte tak, ako je to znázornené.
1
2
3
1. Odmontujte skrutku, ktorá je zobrazená na prvom vyššie uvedenom obrázku.
2. Svorku napájacieho kábla pripevnite k napájaciemu káblu.
3. Svorku napájacieho kábla pripevnite k TV pomocou odmontovanej skrutky tak, ako je to znázornené.
Príprava pred inštaláciou držiaka na stenu
Prípad A. Montáž nástenného držiaka SAMSUNG
1
Prípad B. Montáž nástenného držiaka od iného výrobca
1
Ak chcete nainštalovať nástenný držiak, použite úchytný krúžok 1.
Montáž súpravy pre upevnenie na stenu
Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať TV na stenu.
Pre podrobné informácie o montáži držiaka na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s držiakom na stenu. Pri inštalácii
nástennej konzoly sa poraďte s technikom.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď
sa rozhodnete, že TV namontujete sami.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 51
51
2010-03-06 오전 4:45:03
Iné informácie
Technické údaje súpravy upevňovacej konzoly (VESA)
✎✎Súprava na montáž na stenu nie je súčasťou dodávky, musíte ju zakúpiť samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím, poraďte s vaším
najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
✎✎POZNÁMKA
xx Štandardné rozmery pre súpravy držiaka na stenu sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
xx Pri zakúpení našej súpravy upevňovacej konzoly sa dodá aj podrobná príručka inštalácie a všetky diely, potrebné na
zloženie.
xx Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
xx Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým požiadavkám na
skrutky podľa štandardu VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
xx Pri upevneniach na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka
skrutiek odlišovať v závislosti od špecifikácií držiaka na stenu.
xx Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za
následok fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
xx Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak,
ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
xx Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.
Séria produktov
LED-TV
[Ultra tenké]
palce
Technické údaje VESA
(A * B)
Bežná skrutka
19~22
75 X 75
M4
23~29
200 X 100
32~37
200 X 200
40~55
400 X 400
56~65
600 X 400
M8
Množstvo
4
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý TV. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie
spôsobené zásahom elektrického prúdu.
52
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 52
2010-03-06 오전 4:45:04
05
Zámok Kensington proti odcudzeniu
1
2
✎✎Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington
Iné informácie
Spoločnosť Samsung nedodáva zámok Kensington. Zámok Kensington je
zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na
verejnom mieste. Výzor a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku v závislosti
od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámku Kensington nájdete v
dodanej príručke.
3
sa nachádza vedľa ikony „K“.
1. Uzamykacie zariadenie vložte do otvoru 1 Kensington na LED TV a otočte
ho podľa obrázka 2.
<Voliteľné>
2. Pripojte kábel zámku Kensington 3.
3. Upevnite zámok Kensington k stolu alebo k ťažkému statickému predmetu.
✎✎Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu televízora.
Upevnenie TV na stenu
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na TV môže spôsobiť, že TV spadne. Obzvlášť zaistite, aby sa vaše
deti nevešali na TV alebo ho nedestabilizovali. Takáto činnosť môže spôsobiť prevrátenie TV, čo by mohlo spôsobiť
vážne zranenia alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v pribalenom bezpečnostnom letáku.
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a stability nainštalujte zariadenie zabraňujúce pádu tak, ako je uvedené ďalej.
¦¦ Zabránenie v spadnutí TV
1. Skrutky vložte do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Overte, že sa skrutky
pevne nainštalovali do steny.
✎✎ V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný
materiál, ako napríklad kotvu.
✎✎ Pretože potrebné svorky, skrutky a šnúry sa nedodávajú, zakúpte si ich
samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti TV, vložte ich do svoriek a potom ich
opätovne dotiahnite do TV.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tomto prípade si zakúpte
skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
✎✎ Technické údaje skrutiek
xx Pre a 19 až 22 palcove: M4
xx Pre a 23 až 65 palcové: M8
3. Pripevnite svorky upevnené k TV a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou
a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
xx TV nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
xx Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v
Stena
rovnakej výške alebo nižšie ako svorky upevnené na TV.
xx Pred premiestnením TV odviažte šnúru.
4. Overte, či sú všetky miesta dostatočne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte
pripojenia, či nevykazujú žiadne známky opotrebovania. Ak máte akékoľvek
pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 53
53
2010-03-06 오전 4:45:05
Iné informácie
Riešenie problémov
Ak máte akékoľvek otázky v spojitosti s TV, najskôr si preštudujte tento zoznam. Ak žiadny z tipov na riešenie problémov nie je
vhodný, navštívte lokalitu „www.samsung.com“, potom kliknite na položku Podpora, prípadne sa obráťte na telefonické centrum
uvedené na zadnej obálke tejto príručky.
Problémy
Riešenia a vysvetlenia
Kvalita obrazu
Najskôr vykonajte Test obrazu, aby ste sa uistili, že váš televízor správne zobrazuje testovaný obraz.
(prejdite do MENU - Podpora - Samodiagnostika - Test obrazu) (str. 23)
Ak sa testovací obraz zobrazí správne, slabú kvalitu obrazu môže spôsobovať zdroj alebo signál.
Obraz na TV nevyzerá tak dobre, ako
vyzeral v obchode.
• Ak máte analógový káblový prijímač/set top box, prejdite na digitálny set top box. Ak chcete
zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentné káble.
• Predplatitelia satelitného/káblového vysielania: Vyskúšajte HD stanice z ponuky kanálov.
• Pripojenie antény: Skúste stanice s HD potom, čo vykonáte automatické vyhľadanie programov.
✎✎ Mnoho kanálov s HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD).
• Nastavte rozlíšenie video výstupu káblového/koncového prijímača na 1080i alebo 720p.
• Overte si, či sledujete TV z minimálnej odporúčanej vzdialenosti založenej na veľkosti a rozlíšení
signálu.
Obraz je skreslený: chybné makrobloky,
malé bloky, body, pixelizácia
• Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa
pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
• Nízka úroveň signálu alebo zlá kvalita môžu spôsobiť zdeformovanie obrazu. Toto nie je problém s TV.
Farby sú nenáležité alebo chýbajú.
• Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym
konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobovať problémy s farbami, prípadne
obrazovka bude prázdna.
Farby sú slabé alebo jas je nedostatočný.
• Upravte možnosti Obraz v ponuke TV. (prejdite do režimu Obraz/Farba / Jas / Ostrosť) (str. 15)
• Upravte možnosť Úspora energie v ponuke TV. (prejdite do MENU - Obraz - Eko riešenie Úspora energie) (str. 15).
• Skúste resetovať obraz, aby ste si pozreli predvolené nastavenia obrazu. (prejdite do MENU - Obraz Obnovenie nastavení obrazu) (str. 18)
Na okraji obrazovky sa nachádza
bodkovaná čiara.
• Ak je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte ju na možnosť 16:9 (str. 17).
• Zmeňte rozlíšenie káblového/koncového prijímača.
Obraz je čiernobiely.
• Ak používate AV kompozitný vstup, pripojte kábel videa (žltý) do zeleného konektora komponentného
vstupu 1 na TV.
Obraz zamŕza alebo je skreslený pri zmene
kanálov, prípadne je oneskorený obraz.
• Ak je pripojený ku káblovému prijímaču, skúste vynulovať káblový prijímač. Opätovne pripojte sieťový
kábel a počkajte, kým sa káblový prijímač reštartuje. Môže to trvať až 20 minút.
• Nastavte výstupné rozlíšenie káblového prijímača na 1080i alebo 720p.
Kvalita zvuku
Najskôr vykonajte Test zvuku, aby ste sa uistili, že správne funguje zvuk vášho TV.
(prejdite do MENU - Podpora - Samodiagnostika - Test zvuku) (str. 23)
Ak je zvuk OK, problém so zvukom môže byť spôsobený zdrojom alebo signálom.
Nereprodukuje sa žiadny zvuk alebo zvuk
je príliš tichý pri maximálnej hlasitosti.
• Skontrolujte hlasitosť externého zariadenia pripojeného k TV.
Obraz je dobrý, ale bez zvuku.
• V ponuke zvuku nastavte položku Vyberte reproduktor na možnosť Reproduktor TV (str. 19).
• Ak používate externé zariadenie, uistite sa, že zvukové káble sú pripojené do správnych konektorov
zvukového vstupu na TV.
• Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť zvukového výstupu zariadenia (možno budete
napríklad musieť zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, keď máte k TV pripojené HDMI).
• Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.
• Ak je váš TV vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.
Reproduktory nadmerne šumia.
• Skontrolujte pripojenie káblov. Uistite sa, že video kábel nie je pripojený k zvukovému vstupu.
• Pri pripojení cez anténu/kábel skontrolujte silu signálu. Nízka úroveň signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.
Žiadny obraz a žiadne video
TV sa nechce zapnúť.
• Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV.
• Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje.
• Skúste stlačiť tlačidlo POWER na TV, aby ste sa uistili, že diaľkové ovládanie správne funguje. Ak sa
TV zapne, obráťte sa na nižšie uvedenú časť „Diaľkové ovládanie nefunguje“.
TV sa automaticky vypne.
• Zabezpečte, aby bola položka Vypínací časovač nastavená na možnosť Vyp. v ponuke Nastavenie
(str. 20).
• Ak je TV pripojený k PC, skontrolujte nastavenia výkonu PC.
• Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV.
• Ak sa pri pripojení cez anténu alebo kábel nevyskytne žiadny signál počas 10 až 15 minút, TV sa vypne.
54
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 54
2010-03-06 오전 4:45:05
Riešenia a vysvetlenia
• Skontrolujte káblové pripojenia (odpojte a opätovne pripojte všetky káble TV a externých zariadení).
• Nastavte výstup videa vášho externého zariadenia (káblový/koncový prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak,
aby sa zhodoval s pripojeniami na vstupe TV. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali
by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na TV.
• Uistite sa, že vaše pripojené zariadenia sú zapnuté.
• Nezabudnite vybrať správny zdroj TV tak, že stlačíte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní TV.
Pripojenie RF (kábel/anténa)
TV neprijíma všetky kanály.
• Uistite sa, že je bezpečne pripojený kábel antény.
• Vyskúšajte funkciou Plug & Play (úvodné nastavenie) pridať dostupné kanály do zoznamu kanálov.
Prejdite do MENU - Nastavenie - Plug & Play (úvodné nastavenie) a počkajte, kým sa neuložia
všetky dostupné kanály.
• Overte, či je správne umiestnená anténa.
Obraz je skreslený: chybné makrobloky,
malé bloky, body, pixelizácia
• Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa
pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
• Nízka úroveň signálu môže spôsobovať skreslenie obrazu. Toto nie je problém s TV.
Iné informácie
Zobrazuje sa obraz/video.
05
Problémy
Pripojenie k počítaču
Zobrazí sa správa „Nepodporovaný režim“.
• Nastavte výstupné rozlíšenie vášho počítača a frekvenciu tak, aby zodpovedali rozlíšeniam, ktoré
podporuje TV (str. 24).
„PC“ je vždy zobrazené v zozname zdrojov,
hoci PC nie je pripojené.
• Toto je normálne; „PC“ je vždy zobrazené v zozname zdrojov, bez ohľadu na to, či je PC pripojený.
Obraz je dobrý, ale bez zvuku.
• Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku vo vašom PC.
Sieťové pripojenie (v závislosti od modelov)
Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.
• Na používanie bezdrôtovej siete sa vyžaduje bezdrôtový USB ovládač dongle od spoločnosti
Samsung.
• Uistite sa, že je sieťové pripojenie nastavené na možnosť Bezdrôtové (str. 27).
• Skontrolujte, či je TV pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (router).
Nahrávanie/Timeshift
Funkcia nahrávania nefunguje.
•
•
•
•
Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.
Skontrolujte, či je kanál digitálnym kanálom s možnosťou záznamu.
Ak je signál slabý alebo neprítomný, funkcia nahrávania sa automaticky zavrie.
Televízor nebude nahrávať, ak USB zariadenie nemá žiadny voľný pamäťový priestor. Skontrolujte, či
toto nie je ten prípad.
Funkcia Timeshift nefunguje.
•
•
•
•
•
Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.
Stanice rádia a analógové vysielanie sa nepodporujú.
Kanály s dátovým vysielaním sa nepodporujú.
Ak je signál slabý alebo neprítomný, funkcia Timeshift sa automaticky zavrie.
Funkciu Timeshift nemožno použiť, ak sa na pamäťovom zariadení USB nenachádza voľný priestor.
Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.
Správa signalizuje zlyhanie testu
výkonnosti. Funkcie nahrávania a Timeshift
nefungujú.
• Tieto problémy môžu nastať, ak použijete nízkokapacitné zariadenie USB, ktoré nepodporuje
nahrávanie.
• Odporúčame vám používať pevný disk USB.
Plánované nahrávanie zlyhalo.
• Plánované nahrávanie je deaktivované pre určité činnosti (formátovanie, test výkonu, kontrola chýb,
vymazávanie), ktoré pristupujú k súborovému systému USB zariadenia.
• Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, televízor nebude nahrávať, hoci bol dosiahnutý plánovaný
čas.
• Televízor nebude nahrávať, ak USB zariadenie nemá žiadny voľný pamäťový priestor. Skontrolujte, či
toto nie je ten prípad.
• Ak nahráte kanál uzamknutý funkciou Rodičovská zámka, pri pokuse o prehranie nahrávky sa zobrazí
okno na vloženie kódu PIN.
Pripojených je niekoľko záznamových
zariadení, ale televízor zastavil nahrávanie.
• Ak je pripojených niekoľko nahrávacích zariadení a na zariadení nastavenom ako Predvol. nahráv.
zariad. sa nenachádza voľné miesto v pamäti, funkcia nahrávania sa zavrie. Skúste nahrávať znovu.
Zariadenie s najväčším obsahom voľného miesta sa nastaví ako Predvol. nahráv. zariad. a televízor
spustí nahrávanie.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 55
55
2010-03-06 오전 4:45:06
Iné informácie
Problémy
Riešenia a vysvetlenia
Iné
Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku.
• Čierne pásy na každej strane sa zobrazia na kanáloch s HD, keď sa zobrazí prekonvertovaný obsah
SD (4:3).
• Čierne pásy na hornej a spodnej strane sa zobrazia pri filmoch, ktoré majú pomery strán odlišné od
TV.
• Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na TV na celú obrazovku.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Batérie do diaľkového ovládania vložte pri správnej polarite (+/-).
• Vyčistite vysielacie okienko senzora na diaľkovom ovládači.
• Vyskúšajte namieriť diaľkové ovládanie priamo na TV zo vzdialenosti 5-6 stôp.
Prijímač káblového vysielania/set top box
nezapína/nevypína TV, ani neupravuje
hlasitosť.
• Naprogramujte diaľkové ovládania prijímača káblového vysielania/set top boxu na ovládanie TV. Kód
TV SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke prijímača káblovej televízie/set top boxu.
Zobrazí sa správa „Nepodporovaný režim“.
• Skontrolujte podporované rozlíšenie TV a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého
zariadenia. Obráťte sa na nastavenia rozlíšenia na strane 24 tejto príručky.
Z TV si šíri zápach plastu.
• Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Položka Informácie o signáli nie je
dostupná v ponuke samodiagnostického
testu.
• Táto funkcia je dostupná len pri digitálnych kanáloch s anténovým (RF/koaxiálnym) pripojením (str. 23).
TV je naklonený na bok.
• Odpojte základňu stojana TV a opätovne ju namontujte.
Pri montáži základne stojana sa vyskytli
ťažkosti.
• Uistite sa, že TV je položený na plochom podklade. Ak nemôžete odstrániť skrutky z TV, použite
magnetický skrutkovač.
Ponuka kanálov je sivá. (nedostupná)
• Ponuka Kanál je dostupná len vtedy, keď je zvolený zdroj TV.
Vaše nastavenia sa stratia po 30 minútach
alebo zakaždým, keď sa TV vypne.
• Ak je TV nastavený v režime Ukáž.v obch., každých 30 minút obnoví nastavenia zvuku a obrazu.
Zmeňte nastavenie z režimu Ukáž.v obch. na režim Domáce použitie v rámci postupu Plug &
Play (úvodné nastavenie). Stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim TV a prejdite na MENU →
Nastavenie → Plug & Play (úvodné nastavenie) → ENTERE (str. 7).
Dochádza k prerušovanému strácaniu
zvuku alebo videa.
• Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
• Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne pevných alebo hrubých káblov.
Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné pre dlhodobé používanie. Ak je produkt upevnený na
stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi.
Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety
okolo TV obrazovky, budete vidieť malé
čiastočky.
• Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.
Ponuka PIP nie je dostupná.
• Funkcionalita PIP je dostupná len vtedy, ak používate HDMI, PC alebo komponentový zdroj (str. 22).
Zobrazí sa správa „Kódovaný signál“ alebo
„Slabý signál/Žiaden signál“.
• Ak používate kartu CAM (CI/CI+), skontrolujte, či je vložená v štrbine rozhrania common interface.
• Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM z TV a zasuňte ju do štrbiny znovu.
Televízor ste vypli pred 45 minútami a
znovu sa zapol.
• Toto je normálne. TV používa funkciu OTA (Over The Aerial) na aktualizáciu firmvéru prevzatého v
čase, keď sledujete TV.
Vyskytujú sa opakované problémy s
obrazom/zvukom.
• Skontrolujte a zmeňte signál/zdroj.
Medzi gumenými výstužnými podložkami
na základni stojana a vrchným povrchom
niektorých druhov nábytku môže
prebehnúť chemická reakcia.
• Ak tomu chcete zabrániť, používajte mäkké výstuže na všetkých povrchoch TV, ktoré sa dotýkajú
nábytku.
✎✎Tento TFT LED panel používa panel zložený z podpixelov, ktorý vyžaduje sofistikovanú technológiu výroby. Preto sa môže na
obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.
56
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 56
2010-03-06 오전 4:45:06
05
¦¦ Licencia
Iné informácie
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.t
yrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú obchodnou známkou
V
spoločnosti Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 57
57
2010-03-06 오전 4:45:07
Iné informácie
Technické údaje
Natívne rozlíšenie panelu
1920 x 1080 pri 60 Hz
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Teplota uskladnenia
Vlhkosť uskladnenia
TV systém
Systém farieb/videa
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5 % až 95 %, bez kondenzácie
Analógový: B/G, D/K, L, I (v závislosti od výberu krajiny)
Digitálny: DVB-T/DVB-C
Analógový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitálny: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Zvukový systém
HDMI IN 1 ~ 4
BG. OK NICAM. MPEGl
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanálové lineárne PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24-bitové.
Analógový zvukový vstup (len HDMI IN1)
Vstup pre PC (len HDMI IN1)
Otočný stojan (Ľavý / pravý)
Názov modelu
Veľkosť obrazovky
(Diagonálne)
-20˚ ~ 20˚
UE32C6600
UE37C6600
32 palcov
37 palcov
Zvuk
(Výstup)
10 W x 2
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Názov modelu
Veľkosť obrazovky
(Diagonálne)
774 x 31,4 x 479 mm
774 x 242,2 x 543 mm
897 x 31,4 x 553 mm
897 x 257,2 x 613 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6600
UE46C6600
40 palcov
46 palcov
Zvuk
(Výstup)
10 W x 2
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
58
961 x 31,4 x 588 mm
961 x 257,2 x 649 mm
1096 x 31,4 x 663 mm
1096 x 277,2 x 723 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 58
2010-03-06 오전 4:45:07
UE32C6620
UE37C6620
32 palcov
37 palcov
Zvuk
(Výstup)
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Názov modelu
Veľkosť obrazovky
(Diagonálne)
10 W x 2
557 x 240 x 85,9 mm
771 x 240 x 542 mm
630 x 270 x 88,9 mm
894 x 270 x 615 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6620
UE46C6620
40 palcov
46 palcov
Zvuk
(Výstup)
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Iné informácie
Veľkosť obrazovky
(Diagonálne)
05
Názov modelu
10 W x 2
630 x 270 x 88,9 mm
958 x 270 x 650 mm
721 x 305 x 90,9 mm
1093 x 305 x 727 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
✎✎Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎Informácie o sieťovom napájaní a bližšie podrobnosti o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 59
59
2010-03-06 오전 4:45:07
Iné informácie
Register
A
I-J
Aktualizácia softvéru
AllShare
Anténa
Anynet+
Automatická hlasitosť
Automatické nastavenie
23
47
13
41
19
18
B
R
5
23
15
21
23, 32
15
K-L
Batérie
6
C
Časovač
20
Komponent
Krycia konzola Len režim RGB
Licencia
8
51
16
57
M
D
Diaľkové ovládanie
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Domáce kino
Držiak na stenu
D-sub
Dynamický
Dynamický kontrast
6
9, 40
40
9, 41
51
24
15
16
E
Eko senzor
Ekvalizér
EPG (EPG) (Electronic Programme Guide)
Ext. reprod.
15
18
11
19
F
Formáty videa
Fotografie
Frekvencia
36
38
13
H
HDMI
Hlasitosť
Hodiny
Hudba
Hudba v pozadí
60
Indikátor napájania
Informácie o signáli
Jas
Jazyk
Jednotka USB
Jemné doladenie
8, 41
5
20
38
40
Media Play
Melódia
Moje kanály
32
22
13
N
Nahrávanie
Nastavenie siete
Nástroje
Navigácia Názov
42
26
3
11
38
O
Odtieň čiernej
Odtieň farby
Odtieň pleti
Optimálne rozlíšenie
Ostrosť
Otočiť
16
17
16
24
15
40
P
PIP (Obraz v obraze) 22
Plug & Play
7
Pohotovostný režim
5
Ponuka kanálov
13
Používanie obľúbených kanálov
13
Používanie plánovaného zobrazenia 12
Používanie zobrazenia kanálov
11
Prezentácia
38
Priehľadn. ponuky
22
Priestor na inštaláciu
2
Prijímač
43
Pripojenie k audio zariadeniu
9
Pripojenie k počítaču
24
Reproduktor TV
Režim filmu
Režim opakovania
Riešenie problémov
19
17
40
54
S
Samodiagnostika
Sieťové pripojenie
Slúchadlá
Správca kanálov
Sprievodca na teraz a neskôr
Svorka na káble Symbol
23
25
9
12
11
4, 51
3
T
Technické údaje
Teplé
Titulky
Tlačidlo ON/OFF
58
17
21
6
U
Úprava kanálov
Upraviť názov
Úspora energie
Uzamknúť
14
10
15
14
V
Veľkosť obrazu
Videá
Videorekordér Vyberte reproduktor
Vybrať všetko
Vypínací časovač
Vyváženie bielej Vyváženie Ľ/P
17, 40
36
8
19
14
20
16
18
Z
Základné zobr.
Zmena PIN
Zosilniť
Zoznam zdrojov
39
21
18
10
Slovensky
[6600]BN68-02840G-Book.indb 60
2010-03-06 오전 4:45:08
This page is intentionally
left blank.
[6600]BN68-02840G-Book.indb 61
2010-03-06 오전 4:45:08
Figurile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ şi pot diferi de aspectul real al
produsului. Designul şi specificaţiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă.
Aviz pentru televiziunea digitală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funcţionalităţile legate de televiziunea digitală (DVB) sunt disponibile numai în ţările/regiunile în care sunt transmise semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2
şi MPEG4 AVC) sau în care aveţi acces la un serviciu de televiziune prin cablu compatibil DVB-C (MPEG2 şi MPEG4 AAC). Consultaţi distribuitorul local în
legătură cu posibilitatea de a recepţiona semnale DVB-T sau DVB-C.
DVB-T este standardul consorţiului european DVB pentru transmisia semnalelor TV terestre digitale şi DVB-C este standardul pentru transmisia semnalelor TV
digitale prin cablu. Cu toate acestea, anumite funcţii distinctive, cum ar fi EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) şi altele, nu sunt incluse
în această specificaţie. Prin urmare, acestea nu sunt disponibile în prezent.
Deşi acest televizor respectă mai recente standarde DVB-T şi DVB-C din [august 2008], compatibilitatea cu transmisiile digitale terestre DVB-T şi prin cablu
DVB-C viitoare nu poate fi garantată.
În funcţie de ţările/regiunile în care este utilizat acest televizor, anumiţi furnizori de televiziune prin cablu pot percepe o taxă suplimentară pentru un astfel de
serviciu şi vi se poate solicita să vă daţi acordul asupra anumitor condiţii legate de prestarea serviciilor.
Este posibil ca anumite funcţii de televiziune digitală să fie indisponibile în anumite ţări sau regiuni şi ca DVB-C să nu funcţioneze corect cu anumiţi furnizori de
servicii prin cablu.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi centrul local de asistenţă pentru clienţi Samsung.
✎✎ Calitatea recepţiei TV poate fi afectată din cauza diferenţelor dintre metodele de transmisie din fiecare ţară. Vă rugăm să verificaţi performanţa
televizorului la sediul distribuitorului autorizat SAMSUNG sau la centrul de asistenţă Samsung, pentru a vedea dacă aceasta poate fi îmbunătăţită sau
nu prin reconfigurarea setărilor televizorului.
Avertisment privind imaginile statice
Evitaţi afişarea pe ecran a imaginilor statice (cum sunt fişierele de imagine în format jpeg) sau a unor elemente ale imaginilor statice (cum sunt logo-ul programului
TV, formatul de imagine panoramic sau 4:3, bara cu informaţii bursiere sau cu ştiri din partea inferioară a ecranului etc.). Afişarea constantă a imaginii statice poate
cauza uzura inegală a fosforului ecranului, ceea ce va afecta calitatea imaginii. Pentru a reduce riscul de apariţie a acestui efect, respectaţi recomandările de mai jos:
• Evitaţi afişarea aceluiaşi canal TV perioade de timp îndelungate.
• Încercaţi întotdeauna să afişaţi imaginile pe întreg ecranul; utilizaţi meniul TV de setare a formatului imaginii pentru a găsi cea mai bună variantă posibilă.
• Reduceţi luminozitatea şi contrastul la valorile minime necesare pentru obţinerea calităţii dorite a imaginii; valorile prea mari pot accelera procesul de ardere.
• Utilizaţi frecvent toate funcţiile televizorului proiectate pentru reducerea efectelor de remanenţă a imaginii şi de ardere a ecranului; pentru detalii, consultaţi
secţiunea corespunzătoare din manualul de utilizare.
Asigurarea spaţiului de instalare
Păstraţi distanţele necesare între produs şi alte obiecte (de exemplu, pereţi) pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza un incendiu sau o problemă la produs din cauza temperaturii interne crescute a acestuia.
✎✎ La utilizarea unui stativ sau unui suport de perete, utilizaţi exclusiv piesele oferite de Samsung Electronics.
xx Dacă utilizaţi piese oferite de alt producător, poate apărea o problemă la produs sau există pericol de rănire din cauza căderii produsului.
✎✎ Aspectul poate diferi în funcţie de produs.
Instalarea cu un stativ.
Instalarea cu un suport de perete.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna
mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau
să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi
contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor
naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul
sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
2
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 2
2010-03-06 오전 4:45:09
Cuprins
Iniţiere
4
Conexiuni
8
11
Caracteristici de bază
4
5
6
7
7
Accesorii
Vizualizarea panoului de control
Vizualizarea telecomenzii
Conectarea la o antenă
Funcţia Plug & Play (Configurare iniţială))
8 Conectarea la un dispozitiv AV
9 Conectarea la un dispozitiv audio
10 Schimbarea sursei de intrare
11 Cum se navighează în meniuri
11 Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente &
următoare)
11 Planificarea vizionării
13 Meniul Canal
15 Meniul Imagine
18 Meniul Sunet
20 Meniul Configurare
23 Meniul Asistenţă
24
24
25
32
41
44
47
Conectarea la un PC
Conectarea la reţea
Media Play
Anynet+
Internet@TV
AllShare
Alte informaţii
49
50
51
53
53
54
58
60
Funcţia teletext pentru canal analogic
Asamblarea cablurilor
Instalarea kitului de montare pe perete
Sistemul de blocare antifurt Kensington
Fixarea televizorului pe perete
Depanare
Specificaţii
Index
49
ROMÂNĂ
Caracteristici avansate
Verificaţi simbolul!
t
TOOLS
Această funcţie poate fi utilizată
apăsând butonul TOOLS de pe
telecomandă.
Notă
Buton tactil
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 3
3
2010-03-06 오전 4:45:10
Iniţiere
Accesorii
✎✎Asiguraţi-vă că televizorul dvs. LED este însoţit de următoarele articole. Dacă vreunul dintre aceste articole lipseşte,
contactaţi distribuitorul.
✎✎Culorile şi formele articolelor pot varia în funcţie de model.
✎✎Cablurile care nu sunt incluse în pachet pot fi achiziţionate separat
yy Telecomandă şi baterii (AAA x 2)
yy Manual de utilizare
yy Certificat de garanţie/Manual cu instrucţiuni de siguranţă
(nu sunt disponibile în unele ţării)
yy Lavetă de curăţare
yy Cablu de alimentare
(M4 X L8)
yy Consolă de mascare
yy Suport inelar (4EA)
yy Bridă de cablu
yy Suport pentru prinderea cablurilor
yy Suport pentru cabluri (3EA)
yy Clemă pentru cablul de alimentare
yy Adaptor Component
yy Adaptor AV
yy Adaptor SCART
UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600
Pentru montarea stativului, consultaţi ghidul separat.
5EA (M4 X L12)
s
s
s
s
s
yy Stativ (1EA)
5EA (M4 X L8)
yy Suport de ghidare (1EA)
yy Şuruburi (10EA)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
See separate guide for installing the stand.
s
s
s
s
s
yy Stativ (1EA)
yy Suport de ghidare (1EA)
(M4 X L8)
yy Şuruburi (9EA)
✎✎Pentru o conexiune prin cablu optimă la acest produs, asiguraţi-vă că utilizaţi cabluri cu grosimea maximă indicată mai
jos:
yy Grosime maximă - 0,55 ţoli (14 mm)
4
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 4
2010-03-06 오전 4:45:13
01 Iniţiere
Vizualizarea panoului de control
✎✎Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Indicator de alimentare
Boxe
Senzor de telecomandă
Senzor de telecomandă
Îndreptaţi telecomanda spre acest punct de pe televizor.
Indicator de alimentare
Luminează intermitent şi se stinge când televizorul este pornit; luminează constant în
modul standby.
Comută între toate sursele de intrare disponibile. În cadrul meniului de pe ecran,
utilizaţi acest buton aşa cum utilizaţi butonul ENTERE de pe telecomandă.
Afişează pe ecran un meniu, meniul OSD (afişajul de pe ecran) cuprinzând funcţiile
televizorului.
Reglează volumul. În cadrul afişajului pe ecran, utilizaţi butoanele Y aşa cum
utilizaţi butoanele ◄ şi ► de pe telecomandă.
Schimbă canalele. În cadrul afişajului pe ecran, utilizaţi butoanele z aşa cum
utilizaţi butoanele ▼ şi ▲ de pe telecomandă.
Porneşte sau opreşte televizorul.
SOURCEE
MENU
Y
z
P (Alimentare)
Mod Aşteptare
Nu lăsaţi televizorul în modul standby perioade lungi de timp (de exemplu, când sunteţi în concediu). Chiar şi atunci când
butonul de alimentare este în poziţia închis, tot se mai consumă o cantitate mică de energie electrică. Cel mai bine este să
deconectaţi cablul de alimentare.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 5
5
2010-03-06 오전 4:45:13
Iniţiere
Vizualizarea telecomenzii
✎✎Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu deficienţe vizuale, având puncte Braille pe butoanele de
alimentare, pentru canale şi de volum.
POWER
Porneşte şi opreşte televizorul.
ON/OFF
Aprinde sau stinge lumina telecomenzii.
Când funcţia este pornită, butoanele sunt
iluminate pentru un moment atunci când
sunt apăsate. (Utilizarea telecomenzii cu
acest buton setat pe poziţia Pornit va
reduce durata de utilizare a bateriilor.)
SOURCE
Afişează şi selectează sursele video
disponibile (p. 10).
Aveţi acces direct la canale.
Selectează alternativ teletext, dublu sau
mixt.
PRE-CH
TTX/MIX
Întrerupe temporar sunetul.
MUTE
Schimbă canalele.
Reglează volumul.
CH LIST
Deschide meniul OSD.
Afişează Vizualiz. conţinut, care include
Manager canale, Internet@TV,
Media Play şi AllShare.
Se utilizează pentru selectarea rapidă a
funcţiilor utilizate frecvent.
Revine la canalul anterior.
Afişează listele de canale pe ecran (p. 13).
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
Afişează informaţii pe ecranul televizorului.
RETURN
EXIT
Iese din meniu.
Afişează informaţiile din EPG (Electronic
Programme Guide) (p. 11).
Selectează elementele meniurilor de pe ecran
şi modifică valorile vizualizate în meniuri.
Revine la meniul anterior.
Aceste butoane sunt pentru meniul
Manager canale, Internet@TV,
Media Play etc.
A
B
C
D
MEDIA.P
INTERNET
f-g
DUAL
AD
P.SIZE
SUBT.
@TV
Utilizaţi aceste butoane în modurile
Media Play şi Anynet+ (HDMI-CEC) (p.
32, 39).
(�: Controlează înregistrarea pentru
recorderele
Samsung care au funcţia Anynet+)
MEDIA.P: Afişează Media Play (p. 32).
INTERNET@TV: Legătură la diverse servicii
de Internet (p. 42).
DUAL f-g: Selectarea efectelor de sunet
(p. 20).
AD: Activează sau dezactivează descrierea
audio (p. 19). Aceasta nu este disponibilă
în anumite ţări.
P.SIZE: Selectează dimensiunea imaginii
(p . 17).
SUBT.: Afişează subtitrări digitale (p. 21).
Instalarea bateriilor (dimensiunea bateriei: AAA)
✎✎NOTĂ
xx Utilizaţi telecomanda la nu mai mult de 7 m de televizor.
xx Lumina puternică poate afecta performanţa telecomenzii. Evitaţi
lumina fluorescentă specială sau semnele de neon în apropiere.
xx Culoarea şi forma pot varia în funcţie de model.
6
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 6
2010-03-06 오전 4:45:14
01 Iniţiere
Conectarea la o antenă
Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor iniţia automat setările de bază.
✎✎Presetare: Conectarea cablului de alimentare şi a antenei.
Antenă VHF/UHF
Cablu
sau
ANT OUT
Alimentare cu energie
Funcţia Plug & Play (Configurare iniţială)
Când televizorul este deschis pentru prima dată, pe ecran apar o serie de instrucţiuni care vă vor ajuta la configurarea setărilor de bază.
Apăsaţi butonul POWERP. Funcţia Plug & Play este disponibilă numai atunci când sursa pentru Intrare este setată la TV.
✎✎Pentru a reveni la pasul precedent, apăsaţi butonul roşu.
1
2
Selectarea unei limbi
3
4
5
Selectarea unei ţări
Selectarea modului
Demo magazin sau
Uz casnic
Selectarea unei antene
Selectarea unui canal
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
POWER
Selectaţi limba dorită pentru meniul OSD (afişajul de pe ecran).
Apăsaţi butonul ◄ sau ►, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
yy Selectaţi modul Uz casnic. Modul Demo magazin este destinat
utilizării în spaţii comerciale.
yy Readucerea setărilor aparatului de la modul Demo magazin la
modul Uz casnic (standard): Apăsaţi butonul de volum de pe
televizor. Atunci când vedeţi meniul OSD pentru volum, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul MENU timp de 5 secunde.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
Selectaţi ţara corespunzătoare.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
Selectaţi Antenă sau Cablu.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
Selectaţi sursa canalului de memorat. La setarea sursei antenei la Cablu, apare o etapă
ce vă permite să atribuiţi canalelor valori numerice (frecvenţe de canal). Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Cablu → Memorare automată (p. 13).
P
✎✎Apăsaţi butonul ENTERE în orice moment pentru a întrerupe procesul de
6
7
8
9
memorare.
Setaţi opţiunea Mod oră în mod automat sau manual.
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Automat, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
Fus orar
Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta fusul orar, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
(în funcţie de ţară)
Vizualizarea informaţiilor din Este afişată metoda de conectare care conferă cea mai bună calitate a ecranului HD.
Ghid de conectare HD.
Bucuraţi-vă de
Apăsaţi butonul ENTERE.
televizorul dvs.
Setarea opţiunii
Mod oră
Dacă doriţi să resetaţi această funcţie...
Selectaţi Configurare - Plug & Play (configurare iniţială). Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Codul PIN implicit este “0-00-0”. Dacă doriţi să schimbaţi codul PIN, utilizaţi funcţia Schimbare PIN.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 7
7
2010-03-06 오전 4:45:15
Conexiuni
Conectarea la un dispozitiv AV
Utilizarea unui cablu HDMI sau HDMI/DVI: conexiune HD (până la 1080p)
Dispozitive disponibile: DVD, player Blu-ray, cablu HD, receiver de satelit HD STB (Set-Top-Box), cablu, receiver de satelit
(STB)
Player DVD /
Blu-ray
HDMI OUT
DVI OUT
R
AUDIO OUT
R
Alb
W
Roşu
Player DVD /
Blu-ray
W
R-AUDIO-L
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN
xx Când conectaţi un cablu cu interfaţă HDMI/DVI, trebuie să utilizaţi mufa HDMI IN 1(DVI) pentru video. Un player
DVD, player Blu-ray, receptor de cablu HD, receptor de satelit HD STB (Set-Top-Box), receptor de cablu sau receptor
de satelit STB poate necesita folosirea unui cablu DVI-HDMI (DVI la HDMI) sau unui adaptor DVI-HDMI (DVI la HDMI).
Mufa PC/DVI AUDIO IN este necesară pentru sunet.
xx În cazul în care sunt conectate dispozitive externe precum playere DVD/Blu-ray/receptoare de cablu/receptoare de
satelit STB care acceptă versiuni HDMI mai vechi de 1.3, este posibil ca televizorul să nu funcţioneze normal (de
exemplu, să nu existe imagine/sunet/tremur al ecranului/culori anormale).
xx Când conectaţi un cablu HDMI şi nu auziţi sunetul, verificaţi versiunea HDMI a dispozitivului extern. În cazul în care
credeţi că versiunea este mai veche de 1.3, contactaţi compania care a furnizat dispozitivul pentru a vă confirma
versiunea HDMI şi solicitaţi efectuarea unui upgrade.
xx Se recomandă să achiziţionaţi un cablu certificat HDMI. În caz contrar, este posibil ca pe ecran să nu se afişeze
nimic sau să survină o eroare de conectare.
Utilizarea unui cablu Component (până la 1080p) sau audio/video (numai 480i) şi unui cablu Scart
Dispozitive disponibile: DVD, player Blu-ray, receptor de cablu, receptor de satelit STB, VCR
Player DVD /
Blu-ray
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
R
B
G
R
R
COMPONENT OUT
VCR / DVD
W
W
VIDEO OUT
Y
W
R
G
B
R
EXT
VCR
B
G
R
Roşu
W
Y
Alb Galben
R
R
Roşu Albastru Verde
W
W
Alb
Y
R
Roşu
✎✎În modul Ext., ieşirea DTV acceptă numai video şi audio SD MPEG.
✎✎Pentru a obţine cea mai bună calitate a imaginii, se recomandă conexiunea prin cabluri Component, nu A/V.
8
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 8
2010-03-06 오전 4:45:16
02 Conexiuni
Conectarea la un dispozitiv audio
Utilizarea unei conexiuni prin cablu optic (digitală) sau pentru căşti
Dispozitive disponibile: sistem audio digital, amplificator, sistem Home Theatre cu DVD
sistem audio digital
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Când conectaţi un sistem audio digital la mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), micşoraţi atât volumul
televizorului, cât şi pe cel al sistemului.
xx Sunetul pe 5.1 canale este disponibil când televizorul este conectat la un dispozitiv extern compatibil cu sunet 5.1.
xx Când receptorul (sistem Home Theatre) este activat, puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când
televizorul recepţionează semnal DTV, acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptorul Home Theatre. Când
sursa este o componentă digitală cum ar fi un player DVD/Blu-ray/receptor de cablu/satelit STB (Set-Top-Box) şi este
conectată la televizor prin HDMI, de la receptorul Home Theatre se va auzi sunet doar pe 2 canale. Dacă doriţi să
beneficiaţi de sunet pe 5.1 canale, conectaţi mufa de ieşire audio digitală a playerului DVD/Blu-ray/receptorului de
cablu/receptorului de satelit STB direct la un amplificator sau la sistemul Home Theatre.
✎✎Căşti H: Căştile pot fi conectate la ieşirea pentru căşti a televizorului dvs. Cât timp cât sunt conectate căştile,
sunetul din difuzoarele încorporate ale televizorului va fi dezactivat.
xx Utilizarea funcţiei pentru sunet poate fi limitată în cazul conectării căştilor la televizor.
xx Volumul căştilor şi volumul televizorului se reglează separat.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 9
9
2010-03-06 오전 4:45:17
Conexiuni
Slotul de CONEXIUNI COMMON INTERFACE
Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI
CARD” sau „CI+ CARD”.
Dacă nu inseraţi placa „CI CARD” sau „CI+ CARD”, unele canale vor
afişa mesajul „Semnal bruiat”.
Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul „CI
CARD” sau „CI+ CARD”, ID-ul gazdei şi alte informaţii vor fi afişate
în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare,
contactaţi furnizorul de servicii.
După finalizarea configurării informaţiilor de canal, este afişat mesajul
„Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este
actualizată.
✎✎NOTĂ
xx Trebuie să obţineţi o placă “CI CARD” sau “CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii de cablu.
xx Îndepărtaţi placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
xx Inseraţi placa “CI CARD” sau “CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.
xx Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.
xx Placa “CI CARD” sau “CI+ CARD” nu este acceptată în unele ţări şi regiuni. Consultaţi în acest sens distribuitorul autorizat.
xx Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii.
xx Inseraţi placa “CI CARD” sau “CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu
va afişa nimic.
Schimbarea sursei de intrare
Listă surse
Se utilizează pentru selectarea televizorului
sau altor surse de intrare externe, cum ar fi
playere DVD / Blu-ray / receptoare de cablu
/ satelit STB.
■■ TV / Ext. / PC / AV / Componentă /
HDMI1 / DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4
/ USB
✎✎ În meniul Listă surse, intrările
conectate vor fi evidenţiate.
SOURCE
Editare nume
■■ VCR / DVD / STB cablu / STB satelit / PVR STB /
Receiver AV / Joc / Cameră video / PC / DVI PC /
Dispozitive DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Denumiţi dispozitivul conectat la mufele de intrare pentru a
uşura selecţia sursei de intrare.
✎✎ Când se conectează un PC cu rezoluţia de 1920 x
1080 la 60 Hz la portul HDMI IN 1(DVI), trebuie să
setaţi la modul DVI PC în meniul Editare nume.
✎✎ Când se conectează un cablu HDMI/DVI la portul
HDMI IN 1(DVI), trebuie să setaţi la modul DVI PC
sau Dispozitive DVI în meniul Editare nume.
✎✎ Ext. şi PC rămân întotdeauna activate.
10
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 10
2010-03-06 오전 4:45:18
Caracteristici de bază
PRE-CH
TTX/MIX
Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente & următoare)
Înainte de utilizarea televizorului, urmaţi paşii de mai jos
pentru a învăţa cum să navigaţi prin meniu pentru a selecta şi
regla diverse funcţii.
CH LIST
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
Afişajul arată canalul curent şi starea
INFO
anumitor setări audio-video.
Ghidul programelor curente şi următoare
arată informaţii despre programele TV zilnice
pentru fiecare canal, în funcţie de ora de
difuzare.
yy Derulaţi ◄, ► pentru a vizualiza
informaţii despre un anumit program în
timp ce urmăriţi canalul curent.
yy Derulaţi ▲, ▼ pentru a vizualiza informaţii despre alte
canale. Dacă doriţi să vă deplasaţi la canalul curent
selectat, apăsaţi butonul ENTERE.
4
DEF
A
B
C
03 Caracteristici de bază
MUTE în meniuri
Cum se navighează
D
1 Butonul ENTERE / direcţional: Deplasaţi cursorul şi
@TV
fselectaţi un element. Confirmaţi
setarea.
MEDIA.P INTERNET
DUAL
2 Butonul RETURN: Revine la meniul anterior.
18:11 Jo. 6 Ian.
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
18:00 ~ 6:00
Unclassified
No Detaild Information
E
Vizionare
Informaţii
Planificarea vizionării
3 Butonul MENU:AD
AfişeazăP.SIZE
meniul OSD
principal.
SUBT.
4 Butonul EXIT: Iese din meniul OSD.
Modul de utilizare a meniului OSD (afişajul pe ecran)
Etapele de accesare pot fi diferite în funcţie de meniul
selectat.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
▲/▼
◄/►
ENTER E
EXIT e
Sunt afişate opţiunile meniului
principal:
Imagine, Sunet, Canal,
Configurare, Intrare, Aplicaţie,
Asistenţă.
Selectaţi o pictogramă cu butonul
▲ sau ▼.
Apăsaţi butonul ENTERE pentru
a accesa submeniul.
Selectaţi submeniul dorit apăsând
butonul ▲ sau ▼.
Reglaţi valoarea unui element
utilizând butonul ◄ sau ►.
Reglajele din meniul OSD pot
fi diferite, în funcţie de meniul
selectat.
Apăsaţi butonul ENTERE pentru
a finaliza configurarea.
Apăsaţi EXIT.
Ghid
Informaţiile din Ghidul electronic al
GUIDE
programelor (EPG - Electronic Programme
Guide) sunt oferite de posturile de
televiziune. Utilizând programele TV
furnizate de posturile care le transmit, puteţi
specifica dinainte programele pe care doriţi
să le urmăriţi, astfel încât la ora specificată
canalul să se schimbe automat pe canalul
programului selectat. Este posibil ca programele care încep
să nu aibă imagine sau să fie vechi, în funcţie de starea
canalului respectiv.
Utilizarea meniului Viz. canale
Ghid
2:10 Ma. 1 Iun.
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Viz. canale - TV
Astăzi
27
Discovery
28
DiscoveryH&L
800
five
24
price-drop.tv
16
QVC
6
R4DTT
18:00 - 19:00
American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
)Family Affairs
No Information
QVC Selection
No Information
Mod viz.
+24 ore
Mod CH
1
2
3
19:00 - 20:00
Tine Team
Fiv...
)Dark Angel
Informaţii k Pagină E Vizionare
4
5
6
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 11
11
2010-03-06 오전 4:45:19
Caracteristici de bază
Utilizarea meniului Vizualizare programată
■■
Ghid
2:10 Ma. 1 Iun.
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
800
800
)Family Affairs
)Dark Angel
■■
Programat: Afişează toate programele rezervate
curent.
xx
xx
Vizualizare programată
18:30 Astăzi
19:15 Astăzi
* Canalele mele: Arată grupul canalului.
✎✎Utilizarea butoanelor colorate cu meniul Manager canale
Drama
800 five
Canale: Arată lista canalelor în funcţie de tipul de canal.
■■
five
five
xx
Mod viz.
Informaţii E Anulare
1
4
6
xx
Roşu (Semnal): Comutaţi între Antenă sau Cablu.
Verde (Zoom): Măreşte sau micşorează un număr de
canal.
Galben (Selectare): Selectaţi canalele dorite şi
apăsaţi butonul galben pentru a seta simultan toate
canalele selectate. În partea stângă a canalelor
selectate apare marcajul c.
Albastru (Sortare): Schimbaţi lista ordonată după
numele sau numerele canalelor.
1
Roşu (Mod viz.): Vizualizaţi lista programelor curente
sau care urmează.
xx k (Pagină): Deplasaţi-vă la pagina următoare sau
2
Galben (+24 ore): Vizualizaţi lista programelor care vor
fi difuzate după 24 de ore.
3
Albastru (Mod CH): Selectaţi tipul canalelor care doriţi
să fie afişate în fereastra Viz. canale. (Toate, TV, Radio,
Date/Altele, Canalul meu 1~4)
xx T (Instrumente): Afişează meniul de opţiuni
Manager canale. (Meniurile pentru opţiuni pot fi diferite
în funcţie de situaţie.)
4 Informaţii: Sunt afişate detalii privind programul selectat.
5 k (Pagină): Deplasaţi-vă la pagina următoare sau
anterioară.
6 Butonul ENTERE
–– Dacă selectaţi programul curent, puteţi urmări
programul selectat.
–– Dacă selectaţi programul viitor, puteţi face o rezervare
pentru a urmări programul selectat. Pentru a anula
programarea, apăsaţi din nou butonul ENTERE şi
selectaţi Anulare programări.
anterioară.
Pictogramele pentru afişarea stării canalului
Pictograme
A
c
*
(
\
)
Operaţii
Un canal analogic.
Un canal selectat.
Un canal setat ca Preferat.
Un program care este difuzat la momentul
respectiv.
Un canal blocat.
Un program rezervat.
Manager canale
Ştergeţi sau setaţi canale preferate şi utilizaţi ghidul de
programe pentru transmisiile digitale. Selectaţi un canal pe
afişajul Canale, Canalele mele sau Programat.
Canale
Antenă
12
c1
2
Toate
TV
15
Radio
Date/Altele
Analog
3
23
33
32
5
4
27
Semnal
Zoom
Selectare
1futech
* 24ore.tv
abc1
r
BBC World
bid-up.tv
Boonerang
Cartoon Nwk
Class News
\ Coming Soon
Discovery
Sortare k Pagină T Instrumente
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 12
2010-03-06 오전 4:45:21
¦¦ Reacordarea canalelor
* Canalele mele
(în Manager canale)
Afişează toate canalele preferate.
Semnal (Antenă / Cablu)
■■ Editare canalele mele t: Puteţi seta canalele
selectate în grupul dorit al “canalelor mele”.
✎✎Va fi afişat simbolul „*”, iar canalul va fi setat drept
„canalul meu”.
1. Selectaţi un canal şi apăsaţi butonul TOOLS.
2. Adăugaţi sau ştergeţi un canal din grupurile “Canalul
meu” - 1, 2, 3 sau 4.
xx Puteţi selecta unul sau mai multe grupuri.
3. După ce aţi modificat setările, puteţi vizualiza lista
canalelor pentru fiecare grup în “Canalele mele”.
Canale
Antenă
Toate
c1
2
1futech
* 24ore.tv
TV
15
Radio
Date/Altele
Analog
3
23
33
32
5
4
27
Semnal
Zoom
Selectare
Înainte ca televizorul să poată începe să memoreze canalele
disponibile, trebuie să specificaţi tipul sursei de semnal care
este conectată la televizor (adică un sistem cu Antenă sau
cu Cablu).
03 Caracteristici de bază
Meniul Canal
¦¦ Utilizarea canalelor preferate
Ţară
Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN.
Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
■■ Canal digital: Schimbaţi ţara pentru canalele digitale.
■■ Canal analogic: Schimbaţi ţara pentru canalele analogice.
Memorare automată
abc1
r
Editare canalele mele
Blocare
BBC World
Înreg. tempor.
bid-up.tv
Viz. cu temp.
Boonerang
Editare număr canal
Ştergere Cartoon Nwk
ClassdNews
\ Coming Soon
Discovery
Sortare k Pagină T Instrumente
Caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria
televizorului.
✎✎Este posibil ca numerele programelor alocate automat
să nu corespundă cu numerele de program reale sau
dorite de dvs. Dacă un canal este blocat cu ajutorul
funcţiei Blocare copii, se afişează fereastra pentru
introducerea codului PIN.
■■ Sursa antenei (Antenă / Cablu)t: Selectaţi sursa
antenei de memorat.
■■ Sursa canalului (Digital & Analogic / Digital / Analog):
Selectaţi sursa canalului de memorat.
Listă de canale
Puteţi vedea toate canalele căutate.
CH LIST
La selectarea Cablu → Digital & Analogic sau Digital:
Furnizaţi o valoare pentru scanarea canalelor de cablu.
Mod de căutare (Complet / Reţea / Rapid): Caută
toate canalele cu posturi de emisie active şi le stochează
în memoria televizorului.
Dacă selectaţi Rapid, puteţi configura manual Reţea,
ID de reţea, Frecvenţă, Modulaţie şi Rată simboluri
apăsând butonul de pe telecomandă.
✎✎
Reţea (Automat / Manuală): Selectează modul de
setare ID de reţea între Automat sau Manuală.
ID de reţea: Când Reţea este setată la Manuală, puteţi
configura ID de reţea utilizând butoanele numerice.
Frecvenţă: Afişează frecvenţa canalului pe ecran. (diferă
în fiecare ţară)
Modulaţie: Afişează valorile de modulaţie disponibile.
Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 13
13
2010-03-06 오전 4:45:22
Caracteristici de bază
Memorare manuală
Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria
televizorului.
✎✎Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcţiei
Blocare copii, se afişează fereastra pentru
introducerea codului PIN.
■■ Canal digital: Când aţi terminat scanarea, canalele sunt
actualizate în lista de canale.
✎✎ Când selectaţi Semnal → Antenă: Canal,
Frecvenţă, Lăţime de bandă
✎✎ Când selectaţi Semnal → Cablu: Frecvenţă,
Modulaţie, Rată simboluri
■■ Canal analogic (Program, Sistem color, Sistem sunet,
Canal, Căutare): Dacă sunetul este distorsionat sau nu se
aude, selectaţi din nou standardul de sunet necesar.
✎✎Modul pentru canale
xx P (modul pentru programe): Când aţi încheiat acordul,
posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite
numerelor de poziţie de la P0 la P99. În acest mod,
puteţi selecta un canal prin introducerea numărului de
poziţie.
xx C (modul canal antenă) / S (modul canal de cablu):
Aceste două moduri vă permit să selectaţi un canal
introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie pe
calea aerului sau fiecărui canal prin cablu.
¦¦ Alte caracteristici
Opţiune de căutare cablu
(în funcţie de ţară)
Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi
rata simbolurilor, pentru căutările în reţele prin cablu.
■■ Frecv. iniţială / Frecv. finală: Setaţi frecvenţa iniţială sau
de oprire (diferă în fiecare ţară).
■■ Modulaţie: Afişează valorile de modulaţie disponibile.
■■ Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.
Manager canale
Meniul de opţiuni Manager canale
Setaţi fiecare canal utilizând opţiunile meniului
Manager canale (Blocare / Debloc., Înreg. tempor., Viz.
cu temp., Sortare, Ştergere, Select. globală / Deselectare
toate). Elementele din meniul de opţiuni pot fi diferite în funcţie
de starea canalului.
1. Selectaţi un canal şi apăsaţi butonul TOOLS.
2. Selectaţi o funcţie şi modificaţi-i setările.
■■ Blocare/Debloc.: Puteţi bloca un canal astfel încât să nu
poată fi selectat şi vizionat.
✎✎NOTĂ
¦¦ Editarea canalelor
xx Această funcţie este disponibilă numai dacă funcţia
Meniul de opţiuni Manager canale
xx Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN.
(în Manager canale)
1. Selectaţi un canal şi apăsaţi butonul TOOLS.
2. Editaţi numele sau numărul canalului utilizând meniul
Editare nume canal sau Editare număr canal.
■■ Editare nume canal (numai pentru canalele analogice):
Atribuiţi numele de canal dorit.
■■ Editare număr canal (numai pentru canalele digitale):
Editaţi numărul apăsând butoanele numerice dorite.
Blocare copii este setată la Activat.
Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Codul implicit
este „0-0-0-0”. Schimbaţi codul PIN utilizând opţiunea
Schimbare PIN.
■■ Înreg. tempor. (numai pentru canalele digitale): Vă
permite să înregistraţi un program difuzat curent sau
să faceţi o rezervare pentru a înregistra o emisiune
programată pentru difuzare.
✎✎ La televizor trebuie să fie conectat un dispozitiv USB
cu memorie de 4 GB sau mai mare.
✎✎ Un dispozitiv de stocare USB nu poate înregistra
înainte de realizarea unui Device Performance Test
(Test de performanţă dispozitiv).
■■ Viz. cu temp.: Puteţi seta un canal pentru afişare automată
la ora la care doriţi. Pentru a utiliza această funcţie, setaţi
mai întâi ora curentă.
✎✎ Când este selectat un canal digital, apăsaţi butonul
► pentru a vedea programele digitale.
■■ Sortare (numai pentru canalele analogice): Această
operaţie vă permite să schimbaţi numerele programelor
aferente canalelor memorate. Această operaţie poate fi
necesară după utilizarea memorării automate.
■■ Ştergere: Puteţi să ştergeţi un canal pentru a afişa canalele
dorite.
■■ Select. globală / Deselectare toate: Selectează toate
canalele sau deselectează toate canalele selectate în
managerul de canale.
14
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 14
2010-03-06 오전 4:45:22
(în Manager canale)
Puteţi viziona, modifica sau şterge un program pe care l-aţi
rezervat pentru vizionare.
■■ Informaţii modificare: Schimbaţi un program pe care l-aţi
rezervat pentru vizionare.
■■ Anulare programări: Anulaţi un program pe care l-aţi
rezervat pentru vizionare.
■■ Informaţii: Afişaţi un program pe care l-aţi rezervat pentru
vizionare. (Puteţi de asemenea să modificaţi informaţiile
pentru rezervare.)
■■ Select. globală / Deselectare toate: Selectaţi sau
deselectaţi toate programele rezervate.
Transfer listă canale
Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN.
Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Importă sau exportă
harta canalelor. Trebuie să conectaţi un dispozitiv de stocare
USB pentru a utiliza această funcţie.
■■ Import de pe USB: Importaţi lista de canale de pe USB.
■■ Export pe USB: Exportaţi lista de canale pe USB. Această
funcţie este disponibilă când este conectat un dispozitiv
USB.
Acord fin
(numai pentru canale analogice)
Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul
în mod manual.
✎✎Canalele reglate fin sunt marcate cu un asterisc „*”.
✎✎Pentru a reseta acordul fin, selectaţi Resetare.
Meniul Imagine
¦¦ Schimbarea modului de imagine presetat
Mod t
Selectaţi tipul de imagine preferat.
■■ Dinamic: Adecvat pentru încăperi luminoase.
■■ Standard: Adecvat pentru un mediu normal.
Ilum. spate / Contrast / Luminozitate /
Claritate / Culoare / Tentă (V/R)
Televizorul dvs. are diferite opţiuni de setare care vă permit să
controlaţi calitatea imaginii.
✎✎NOTĂ
xx În modurile analogice TV, Ext., AV ale sistemului PAL,
03 Caracteristici de bază
¦¦ Reglarea setărilor de imagine
Programat
nu puteţi utiliza funcţia Tentă (V/R).
xx În modul PC, puteţi modifica doar setările pentru
Ilum. spate, Contrast şi Luminozitate.
xx Puteţi ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv
extern conectat la televizor.
¦¦ Soluţii economice
Soluţie Eco
■■ Econ. energie (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat
/ Dezact. img. / Automat) t: Aceasta reglează
luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de
energie. Dacă selectaţi Dezact. img., ecranul se stinge,
dar sunetul se aude în continuare. Apăsaţi orice buton şi
ecranul se va reactiva.
■■ Senzor Eco (Dezactivat / Activat): Pentru a îmbunătăţi
economia de energie, setările de imagine se vor adapta
automat la lumina din încăpere.
✎✎ Dacă reglaţi setarea Ilum. spate, setarea
Senzor Eco va primi valoarea Dezactivat.
lumin. fundal min.: Când Senzor Eco este în poziţia
Activat, iluminarea de fundal minimă a ecranului poate fi
reglată manual.
Dacă Senzor Eco este setat la Activat, luminozitatea
afişajului se poate modifica (poate deveni puţin mai
slabă sau mai puternică) în funcţie de intensitatea
luminii înconjurătoare.
✎✎
■■ Aştept. fără semn. (Dezactivat / 15 min / 30 min /
60 min): Pentru a evita consumul nenecesar de energie,
setaţi cât timp doriţi ca televizorul să rămână pornit dacă nu
primeşte semnal.
✎✎ Dezactivat când computerul este în modul de
economisire a energiei.
■■ Natural: Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
✎✎ Natural nu este disponibil în modul PC.
■■ Film: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere
întunecată.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 15
15
2010-03-06 오전 4:45:23
Caracteristici de bază
¦¦ Modificarea opţiunilor de imagine
Setări avansate
(disponibile în modul Standard / Film)
Puteţi modifica setările detaliate pentru ecran, inclusiv
culoarea şi contrastul.
✎✎În modul PC, puteţi modifica doar setările pentru
Contrast dinamic, Gamma, Balans de alb şi
LED Motion Plus.
Setări avansate
Nuanţă de negru : Dezactivat ►
Contrast dinamic
: Mediu
Detalii umbră
: -2
Gamma
:0
Model expert : Dezactivat
Mod doar RGB
: Dezactivat
Spaţiu de culoare
: Nativ
▼
U Mutare
E Intrare R Revenire
■■ Nuanţă de negru (Dezactivat / Întunecat / Mai închis /
Cel mai închis): Selectaţi nivelul de negru pentru a regla
adâncimea ecranului.
■■ Contrast dinamic (Dezactivat / Scăzut / Mediu /
Ridicat): Reglaţi contrastul ecranului.
■■ Detalii umbră (-2~+2): Măriţi luminozitatea imaginilor
întunecate.
■■ Gamma: Reglaţi intensitatea culorilor primare.
■■ Model expert (Off / Pattern1 / Pattern2): Executând
funcţia Model expert, imaginea poate fi calibrată fără o
sursă sau un filtru. Dacă meniul OSD dispare sau este
deschis alt meniu decât Imagine, calibrarea este salvată şi
fereastra Model expert dispare.
✎✎ Cât timp funcţia Model expert se execută, sunetul
nu este emis.
✎✎ Opţiune disponibilă numai în modurile DTV,
Component şi HDMI.
■■ Mod doar RGB (Dezactivat / Roşu / Verde / Albastru):
Puteţi regla Culoare sau Tentă (V/R) pentru culorile Roşu,
Verde sau Albastru ale imaginii pentru un dispozitiv extern
(player DVD, sistem Home Theatre etc.).
16
■■ Spaţiu de culoare (Automat / Nativ / Personalizat):
Reglaţi gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.
Pentru a regla opţiunile Culoare, Roşu, Verde, Albastru
şi Resetare, setaţi opţiunea Spaţiu de culoare la
Personalizat.
■■ Balans de alb: Reglaţi temperatura de culoare pentru a
obţine o imagine mai naturală.
Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglaţi întunecimea fiecărei
culori (roşu, verde, albastru).
Nivel roşu / Nivel verde / Nivel albastru: Reglaţi
luminozitatea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).
Resetare: Resetează Balans de alb la setările implicite.
■■ Tonuri piele: Îmbunătăţiţi “tonul de piele” roz.
■■ Balans de alb 10 p (Dezactivat / Activat): Controlează
balansul de alb la intervale de 10 puncte, reglând
luminozitatea culorilor roşu, verde şi albastru.
✎✎ Opţiunea este disponibilă când modul de imagine
este setat la Film, iar intrarea externă este setată la
modul HDMI sau Component.
✎✎ Este posibil ca anumite dispozitive externe nu
accepte această funcţie.
Interval: Selectaţi intervalul de reglat.
Roşu: Reglaţi nivelul de roşu.
Verde: Reglaţi nivelul de verde.
Albastru: Reglaţi nivelul de albastru.
Resetare: Resetează Balansul de alb 10 p la setările
implicite.
■■ Îmbunătăţire muchii (Dezactivat / Activat): Accentuaţi
marginile obiectelor.
■■ xvYCC (Dezactivat / Activat): Setarea modului xvYCC la
activat creşte nivelul detaliilor şi spaţiul de culoare în timpul
vizionării filmelor dintr-o sursă externă (de exemplu, player
DVD).
✎✎ Opţiunea este disponibilă când modul de imagine
este setat la Film, iar intrarea externă este setată la
modul HDMI sau Component.
✎✎ Este posibil ca anumite dispozitive externe nu
accepte această funcţie.
■■ LED Motion Plus (Dezactivat / Activat): Elimină întârzierea
în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine
clară.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 16
2010-03-06 오전 4:45:23
✎✎În modul PC, puteţi modifica doar setările pentru
Ton culoare, Dimensiune şi Timp protecţie autom..
Ton culoare
: Normal ►
Dimensiune
: Panoramic automat
Mod Ecran
: 16:9
Filtru zgomot digit.
: Automat
Filtru zgomot MPEG : Automat
Negru HDMI
: Normal
extern conectat la o intrare a televizorului.
HDMI (1080i/1080p) sau Componentă (1080i/1080p):
Reglaţi opţiunile Poziţie sau Dimensiune cu ajutorul
butoanelor ▲, ▼, ◄, ►.
xx Dacă utilizaţi funcţia Încadrare ecran în modul de
: Dezactivat
E Intrare R Revenire
■■ Ton culoare (Rece / Normal / Cald1 / Cald2)
✎✎ Opţiunea Cald1 sau Cald2 se dezactivează dacă
modul de imagine este Dinamic.
✎✎ Puteţi ajusta şi memora setări pentru fiecare
dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.
■■ Dimensiune: Este posibil ca receptorul de
cablu/satelit să dispună de propriile setări
pentru dimensiunea ecranului. Totuşi, vă
recomandăm insistent să utilizaţi în general
modul 16:9.
xx În modul PC, pot fi ajustate numai modurile 16:9 şi 4:3.
xx Puteţi ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv
xx După selectarea opţiunii Încadrare ecran în modul
▼
U Mutare
dimensiunea imaginii pot să varieze.
xx Elementele disponibile pot să difere în funcţie de modul
selectat.
Opţiuni imagine
Mod film
xx În funcţie de sursa de intrare, opţiunile pentru
03 Caracteristici de bază
✎✎NOTĂ
Opţiuni imagine
P.SIZE
Panoramic automat: Ajustează automat
dimensiunea imaginii la raportul 16:9.
16:9 : Ajustează dimensiunea imaginii la raportul 16:9
pentru DVD-uri sau transmisiuni în format panoramic.
Zoom panoramic: Măreşte dimensiunea imaginii la
peste 4:3.
Reglaţi poziţia cu ajutorul butoanelor ▲ şi ▼.
✎✎
Zoom: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală
pentru a se încadra pe ecran.
Reglaţi opţiunile Poziţie sau Dimensiune cu ajutorul
butoanelor ▲, ▼.
✎✎
4:3 : Aceasta este setarea implicită pentru filme sau
transmisii obişnuite.
Nu utilizaţi formatul 4:3 perioade îndelungate. Urmele
marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul
ecranului pot cauza remanenţa imaginii (arderea
ecranului), defect care nu este acoperit de garanţie.
✎✎
Încadrare ecran: Afişează întreaga imagine,
netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p
/ 1080i / 1080p) sau Componentă (1080i / 1080p).
intrare HDMI 720p, o linie va fi suprimată în partea de
sus, jos, în stânga şi în dreapta, ca şi în cazul utilizării
funcţiei de suprascanare.
■■ Mod Ecran (16:9 / Zoom panoramic / Zoom / 4:3):
Disponibil numai când dimensiunea imaginii este setată
la Panoramic automat. Puteţi stabili dimensiunea dorită
a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service) sau la
dimensiunea iniţială. Fiecare ţară europeană are dimensiuni
de imagine diferite.
✎✎ Nu este disponibil în modul PC, Componentă sau HDMI.
■■ Filtru zgomot digit. (Dezactivat / Scăzut / Mediu /
Ridicat / Automat / Vizualizare automată): Când semnalul
transmisiei este slab, pe ecran pot apărea imagini statice şi
remanente. Selectaţi una dintre opţiuni până când obţineţi
cea mai bună calitate a imaginii.
Vizualizare automată: La schimbarea canalelor
analogice, afişează intensitatea semnalului curent şi
defineşte filtrul de zgomot al ecranului.
Opţiune disponibilă numai pentru canale analogice.
✎✎
■■ Filtru zgomot MPEG (Dezactivat / Scăzut / Mediu /
Ridicat / Automat): Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi
o calitate îmbunătăţită a imaginii.
■■ Negru HDMI (Normal / Scăzut): Selectează nivelul de
negru de pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.
✎✎ Disponibil numai în modul HDMI (semnale RGB).
■■ Mod film (Dezactivat / Auto1 / Auto2): Setează televizorul
să detecteze şi proceseze automat semnalele de imagine
de film din toate sursele şi să regleze imaginea pentru o
calitate optimă.
✎✎ Disponibil în modurile TV, AV, COMPONENTĂ (480i /
1080i) şi HDMI (480i / 1080i).
■■ 100Hz Motion Plus (Dezactivat / Clar / Standard / Uniform /
Personalizat / Demo): Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu
mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.
✎✎ Dacă apare zgomot pe ecran, vă rugăm să
configuraţi 100Hz Motion Plus la Dezactivat. Dacă
100Hz Motion Plus este setat la Personalizat,
puteţi configura manual Reducere estompare,
Reducere pâlpâire sau Resetare.
✎✎ Dacă 100Hz Motion Plus este setat la Demo,
puteţi compara diferenţa între modurile Activat şi
Dezactivat.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 17
17
2010-03-06 오전 4:45:24
Caracteristici de bază
Reducere estompare: Ajustează nivelul de reducere a
înceţoşării de la sursele video.
Reducere pâlpâire: Ajustează nivelul de reducere a
vibraţiei de la sursele video atunci când redaţi filme.
Resetare: Resetează setările personalizate.
■■ Timp protecţie autom. (2 ore / 4 ore / 8 ore / 10 ore /
Dezactivat): Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine
statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator,
economizorul de ecran este activat pentru a preveni
formarea imaginilor fantomă pe ecran.
Meniul Sunet
¦¦ Modificarea modului de sunet presetat
SRS TheaterSound t
■■ Standard: Selectează modul de sunet normal.
■■ Muzică: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
■■ Film: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
Resetare imagine (OK / Anulare)
■■ Voce clară: Accentuează vocile în detrimentul altor sunete.
Resetează modul de imagine curent la setările implicite.
■■ Amplificare: Măreşte intensitatea sunetului cu frecvenţă
înaltă pentru a asigura o audiţie mai bună pentru persoanele
cu deficienţe de auz.
¦¦ Conectarea televizorului la PC
Setaţi sursa de intrare la PC.
Ajustare automată t
Ajustează valorile/poziţiile frecvenţei şi realizează automat
reglajul fin al setărilor.
Nu este disponibilă în cazul conexiunii prin cablu HDMI/DVI.
Ecran
■■ Brut / Fină: Elimină sau reduce zgomotul imaginii. Dacă
zgomotul nu poate fi eliminat folosind doar acordul fin,
reglaţi frecvenţa cât mai bine (Brut) şi utilizaţi din nou
acordul fin. După reducerea zgomotului, reglaţi din nou
imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.
■■ Fină: Ajustaţi poziţia ecranului PC-ului cu butonul direcţional
(▲ / ▼ / ◄ / ►).
¦¦ Reglarea setărilor de sunet
Egalizator
Reglează modul de sunet (numai în modul standard de
sunet).
■■ Balans S/D: Ajustează balansul între difuzorul din
dreapta şi cel din stânga.
■■ 100 Hz / 300 Hz / 1 KHz / 3KHz / 10 KHz (reglarea
lăţimii de bandă): Ajustează nivelul frecvenţelor diferitelor
lăţimi de bandă.
■■ Resetare: Resetează egalizatorul la valorile implicite.
¦¦ Sistem sunet etc.
■■ Resetare imagine: Resetează imaginea la setările implicite.
SRS TruSurround HD (Dezactivat / Activat)
Utilizarea televizorului ca monitor pentru computer (PC)
(numai în modul standard de sunet)
Această funcţie vă oferă o experienţă audio surround virtuală
pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe sau unei perechi
de căşti, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer
Function).
Configurarea aplicaţiei software pentru PC (pentru Windows
XP)
În funcţie de versiunea de Windows şi de placa video,
ecranele reale ale computerului pot fi diferite, caz în care
se aplică aproape întotdeauna aceleaşi informaţii de bază
privind configurarea. (În caz contrar, contactaţi producătorul
computerului sau distribuitorul Samsung.)
1. Faceţi clic pe “Panou de control” în meniul Start din
Windows.
2. Faceţi clic pe “Aspect şi teme” în fereastra “Panou de
control” şi va apărea o casetă de dialog.
3. Faceţi clic pe “Afişare” şi va fi afişată o casetă de dialog.
4. Navigaţi la fila “Setări” din caseta de dialog de afişare.
yy Setarea pentru dimensiunea corectă (rezoluţie) [Optim:
1920 x 1080 pixeli]
yy Dacă există o opţiune pentru frecvenţa verticală în
caseta de dialog a setărilor de afişare, valoarea corectă
este „60” sau „60 Hz”. În caz contrar, faceţi clic pe “OK”
şi ieşiţi din caseta de dialog.
18
SRS TruDialog (Dezactivat / Activat)
(numai în modul standard de sunet)
Această funcţie vă permite să măriţi intensitatea vocii în
detrimentul muzicii sau efectelor sonore de fundal, pentru ca
dialogul să poată fi auzit mai clar.
Limbă audio
(numai pentru canale digitale)
Modificaţi valoarea implicită pentru limbile audio.
✎✎Limba disponibilă poate fi diferită, în funcţie de
transmisie.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 18
2010-03-06 오전 4:45:24
Setare suplim.
(numai pentru canale digitale)
Când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din
receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenţei
de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul
audio. În acest caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.
■■ Nivel audio DTV (MPEG / HE-AAC): Această funcţie
permite reducerea discrepanţelor unui semnalul vocal
(care este unul dintre semnalele recepţionate în timpul unei
transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.
✎✎Opţiunea Format audio poate fi diferită, în funcţie de
transmisie. Sunetul Dolby digital pe 5.1 canale este
disponibil numai în cazul conectării unei boxe externe
prin cablu optic.
Descriere audio
(nu este disponibilă în toate ţările) (numai
pentru canale digitale)
Această funcţie gestionează emisia audio
pentru descrierea audio (AD - Audio
Description) care este trimisă împreună cu
sunetul principal de către postul de emisie.
AD
■■ Descriere audio (Dezactivat / Activat):
Activează sau dezactivează funcţia
pentru descrierea audio.
■■ Volum: Reglează volumul descrierii audio.
Volum automat (Dezactivat / Normal / Noapte)
Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setaţi
opţiunea la Normal.
■■ Noapte: Acest mod asigură o audiţie îmbunătăţită
comparativ cu modul Normal, neproducând aproape niciun
zgomot. Este util pe timp de noapte.
Selectare difuzor (Difuzor extern /
Difuzor TV)
Sunetul poate avea ecou din cauza vitezei diferite de
decodare a difuzorului principal şi a receptorului audio. În
acest caz, setaţi televizorul la Difuzor extern.
✎✎Atunci când Selectare difuzor este setată la
Difuzor extern, butonul pentru volum şi butonul MUTE
nu funcţionează, iar setările pentru sunet sunt limitate.
✎✎Când opţiunea Selectare difuzor este setată la
(numai pentru canale digitale)
✎✎ În funcţie de tipul de semnal transmis,
MPEG / HE-AAC poate fi reglat între -10 dB şi 0 dB.
✎✎ Pentru a mări sau micşora volumul, reglaţi în
intervalul 0 şi respectiv -10.
03 Caracteristici de bază
Format audio
■■ Ieşire SPDIF: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) este
utilizat pentru a oferi sunet digital, reducând interferenţa în
difuzoare şi diversele dispozitive digitale, precum un player
DVD.
Format audio: În timpul recepţiei unei transmisii TV
digitale, puteţi selecta formatul ieşirii audio digitale
(SPDIF) din opţiunile PCM sau Dolby Digital.
Puteţi îmbunătăţi calitatea sunetului 3D prin
conectarea unor boxe pe 5.1 canale într-o
configuraţie Dolby Digital.
✎✎
Întârziere audio: Corectează erorile de sincronizare
audio-video, în timpul urmăririi programelor TV sau
imaginilor video, precum şi în timpul audiţiei sunetului
digital emis printr-un dispozitiv extern, de exemplu un
receptor AV (0 ms ~ 250 ms).
■■ Comp Dolby Digital (Line / RF): Această funcţie
minimizează diferenţele de semnal între semnalul Dolby
Digital şi un semnal vocal (de exemplu, sunet MPEG, HEAAC, ATV).
✎✎ Selectaţi Line pentru a obţine un sunet dinamic şi RF
pentru a reduce diferenţa dintre sunetele puternice şi
cele slabe pe timp de noapte.
Line: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale mai
puternice sau mai slabe de -31 dB (referinţă) la -20 dB
sau -31 dB.
RF: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale mai puternice
sau mai slabe de -20 dB (referinţă) la -10 dB sau -20 dB.
Resetare sunet (OK / Anulare)
Resetaţi toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.
Difuzor extern
xx Difuzor TV: Dezactivat, Difuzor extern: Activat
✎✎Când opţiunea Selectare difuzor este setată la
Difuzor TV
xx Difuzor TV: Activat, Difuzor extern: Activat
✎✎Dacă nu există semnal video, ambele difuzoare au
sunetul dezactivat.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 19
19
2010-03-06 오전 4:45:25
Caracteristici de bază
¦¦ Selectarea modului de sunet
Când îl setaţi la Dual f-g, modul de sunet
curent este afişat pe ecran.
Fus orar (în funcţie de ţară): Selectaţi fusul orar.
f-g
DUAL
✎✎ Când Ţară este setată la Altele, puteţi utiliza această
funcţie.
✎✎ Această funcţie este disponibilă numai dacă funcţia
Mod oră este setată la Automat.
¦¦ Utilizarea temporizatorului de oprire
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Tip de
sunet
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual f-g
Prestabilit
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Schimbare
automată
Dual f
Schimbare
automată
Dual f
✎✎Dacă semnalul stereo este slab şi apare o comutare
■■ Temporizator opr. t: Opreşte automat televizorul
după o perioadă de timp prestabilită. (30, 60, 90, 120, 150
şi 180 de minute).
✎✎ Pentru a anula funcţia Temporizator opr., selectaţi
Dezactivat.
¦¦ Setarea temporizatorului de pornire / oprire
■■ Temporizator 1 / Temporizator 2 / Temporizator 3: Aveţi
la dispoziţie trei setări de pornire/oprire la ora setată. Trebuie
să setaţi mai întâi ora.
Temporizator 1
Pornire la ora setată
▲
automată, comutaţi la mono.
✎✎Activat numai în cazul semnalului de sunet stereo.
✎✎Disponibil numai când sursa Intrare este setată la TV.
▼
00
Oprire la ora setată
00
Dezactiv.
Sursă
Volum
10
Repetare
Meniul Configurare
00
Dezactiv.
O dată
00
Semnal
TV
Dum.
Canal
ATV
Lu.
Ma.
Mi.
1
Jo.
Vin.
Sâm.
L Mutare U Ajustare E Intrare R Revenire
¦¦ Setarea orei
Ora
■■ Oră: Setarea orei se face pentru a putea utiliza diversele
funcţii de temporizare ale televizorului.
OO Ora curentă va fi afişată ori de câte ori apăsaţi
butonul INFO.
✎✎ Dacă deconectaţi cablul de alimentare, trebuie să
setaţi din nou ora.
Mod oră (Automat / Manual)
În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este
posibil ca ora configurată automat să nu fie corectă.
În acest caz, setaţi manual ora.
✎✎
Pornire la ora setată/Oprire la ora setată: Setaţi
ora, minutele şi activaţi/dezactivaţi. (Pentru a activa
temporizatorul cu setarea aleasă, selectaţi Activare.)
Volum: Setaţi nivelul de volum dorit.
Sursă: Selectaţi conţinutul de pe TV sau dispozitivul
USB pentru redare la pornirea automată a televizorului.
(Puteţi selecta USB numai când la televizor este
conectat un dispozitiv USB)
Semnal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi ATV
sau DTV.
Canal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi canalul
dorit.
Conţinut (când Sursă este setată la USB): Selectaţi un
folder de pe dispozitivul USB cu fişiere muzicale sau foto
pentru redare la pornirea automată a televizorului.
Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere muzicale
sau dacă folderul cu fişiere muzicale nu este selectat,
temporizatorul nu funcţionează corect.
✎✎ Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie
✎✎
Setare oră: Setaţi manual Zi, Lună, An, Oră şi Minut.
Opţiune disponibilă numai când Mod oră este setat
la Manuală.
✎✎ Dacă există un singur fişier foto pe dispozitivul USB,
conectată.
✎✎
20
expunerea de diapozitive nu va fi redată.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 20
2010-03-06 오전 4:45:26
poate fi selectat.
✎✎ Fiecărui dispozitiv USB utilizat îi este atribuit unui
folder propriu. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive
USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite
fiecărui dispozitiv USB au denumiri diferite.
Repetare: Selectaţi O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ,
Sâm~Dum sau Manuală, în funcţie de preferinţe. Dacă
selectaţi Manuală, puteţi seta ziua în care doriţi să
activaţi temporizatorul.
Marcajul c indică faptul că ziua este selectată.
✎✎
✎✎Oprire automată (funcţie disponibilă numai când
televizorul este pornit de către temporizator): Televizorul
va fi oprit automat după ce nu este utilizat timp de 3
ore, pentru a evita supraîncălzirea.
¦¦ Blocarea programelor
Securitate
✎✎Înaintea ecranului de configurare, este afişat ecranul
¦¦ Alte caracteristici
Limbă
■■ Limbă meniu: Setaţi limba meniului.
■■ Limbă teletext: Setaţi limba dorită pentru teletext.
✎✎ Engleza este limba prestabilită atunci când limba
selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
■■ Preferinţă (Limbă audio primară / Limbă audio secundară
/ Limbă subtitrare primară / Limbă subtitrare secundară
/ Limbă teletext primară / Limbă teletext secundară):
Selectaţi o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui
canal.
Subtitrare
Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul
Subtitrare.
■■ Mod (Normal / Deficienţe de auz):
Setează modul pentru subtitrare.
este „0-0-0-0”. Schimbaţi codul PIN utilizând opţiunea
Schimbare PIN.
■■ Limbă subtitrare: Setează limba pentru
subtitrare.
■■ Blocare copii (Dezactivat / Activat): Blocaţi canalele în
Manager canale pentru a împiedica accesul utilizatorilor
neautorizaţi, precum copiii, la programe inadecvate.
✎✎ Opţiune disponibilă numai când sursa Intrare este
setată la TV.
■■ Control parental: (în funcţie de ţară): Împiedicaţi
accesul utilizatorilor neautorizaţi, de exemplu al copiilor,
la programe inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de
4 cifre stabilit de utilizator. Când canalul selectat este
blocat, este afişat simbolul “\”.
Perm toate: Deblochează toate clasificările TV
■■ Schimbare PIN: Modificaţi codul de identificare personală
necesar pentru configurarea televizorului.
✎✎ Dacă aţi uitat codul PIN, apăsaţi butoanele
telecomenzii în următoarea succesiune, resetând
astfel codul PIN la valoarea “0-0-0-0”: POWER
(dezactivat) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER
(activat).
SUBT.
■■ Subtitrare (Dezactivat/Activat):
Activează sau dezactivează subtitrările.
pentru introducerea codului PIN.
✎✎Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Codul implicit
✎✎ Dacă programul pe care îl urmăriţi nu acceptă funcţia
Deficienţe auz, opţiunea Normal se activează
automat chiar dacă este selectat modul
Deficienţe auz.
✎✎ Engleza este limba prestabilită atunci când limba
selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
Text digital (Dezactivat / Activat)
(doar pentru Marea Britanie)
Dacă programul este emis cu text digital, această
caracteristică este activată.
Reţea (Tip de reţea / Configurare reţea /
Test reţea / SWL (Samsung Wireless Link) /
SWL connect)
Pentru detalii privind opţiunile de configurare, consultaţi
instrucţiunile din „Conectarea la reţea” (p. 25).
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 21
03 Caracteristici de bază
✎✎ Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu
21
2010-03-06 오전 4:45:26
Caracteristici de bază
General
Telecomandă wireless
■■ Mod Joc (Dezactivat / Activat): La conectarea la o
consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă
puteţi bucura de o experienţă de joc mai realistă selectând
modul pentru jocuri.
Activaţi sau dezactivaţi telecomenzile wireless sau acordaţi
permisiuni telecomenzilor wireless.
✎✎NOTĂ
xx Precauţii şi limitări pentru modul Joc
–– Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta
alt dispozitiv extern, setaţi opţiunea Mod Joc la
Dezactivat în meniul de configurare.
–– Dacă afişaţi meniul televizorului în Mod Joc,
ecranul tremură uşor.
xx Modul Joc este disponibil când sursa de intrare este
setată la TV sau PC.
xx După conectarea consolei de joc, setaţi Mod Joc la
Activat pentru a avea o imagine de calitate bună. Din
păcate, este posibil să observaţi o calitate redusă a
imaginii.
xx Dacă Mod Joc este Activat:
–– Modul Imagine este setat la Standard, iar modul
Sunet este setat la Film.
–– Egalizator nu este disponibil.
■■ BD Wise (Dezactivat / Activat): Oferă calitatea optimă a
imaginii pentru produsele Samsung DVD, Blu-ray şi Home
Theatre compatibile cu BD Wise. Când BD Wise este setat
la Activat, modul imagine este automat modificat pentru
rezoluţie optimă.
✎✎ Disponibil când sunt conectate produse Samsung
care acceptă BD Wise prin cablu HDMI.
¦¦ Picture In Picture (PIP)
PIP t
Puteţi vizualiza simultan tunerul TV şi o sursă video externă.
PIP (Picture-in-Picture) nu funcţionează în acelaşi mod.
✎✎NOTĂ
xx Pentru sunet PIP, consultaţi instrucţiunile Comută sun..
xx Dacă opriţi televizorul în timpul vizualizării în modul PIP,
fereastra PIP va dispărea.
xx Veţi observa că imaginea din fereastra PIP devine
nenaturală când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri
sau karaoke.
xx Când Internet@TV este activat, funcţia PIP nu poate fi
utilizată.
xx Setări PIP
Imaginea principală
Componentă, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4,
PC
Imaginea secundară
TV
■■ PIP (Dezactivat / Activat): Puteţi activa sau dezactiva
funcţia PIP.
■■ Canal: Selectaţi canalul pentru ecranul secundar.
■■ Transp. meniu (Luminos / Întunecat): Setaţi transparenţa
meniului.
■■ Dimensiune (Õ / Ã): Puteţi selecta dimensiunea pentru
imaginea secundară.
■■ Melodie (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat): Setarea
televizorului să redea o melodie atunci când îl porniţi sau
opriţi.
■■ Poziţie (à / – / — / œ): Puteţi selecta o poziţie
pentru imaginea secundară.
Interfaţă comună
■■ Comută sun. (Principal / Secundar): Puteţi alege sursa de
sunet dorită (Principal / Secundar) în modul PIP.
■■ Meniu CI: Permite utilizatorului să selecteze elemente din
meniul oferit de CAM. Selectaţi meniul CI pe baza meniului
cardului PC.
■■ Informaţii aplicaţie: Vizualizaţi informaţii despre modulul
CAM inserat în slotul CI şi despre placa „CI CARD” sau „CI+
CARD” inserată în modulul CAM. Puteţi instala modulul
CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.
1. Achiziţionaţi un modul CI CAM de la cel mai apropiat
distribuitor sau prin telefon.
2. Introduceţi ferm placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” în
modulul CAM în direcţia indicată de săgeată.
3. Inseraţi modulul CAM cu placa „CI CARD” sau „CI+
CARD” în slotul interfeţei comune, în direcţia indicată de
săgeată, astfel încât să fie aliniat paralel cu slotul.
4. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal
codat.
22
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 22
2010-03-06 오전 4:45:27
Instalarea celei mai recente versiuni
Autodiagnosticare
✎✎Autodiagnosticarea poate dura câteva secunde;
aceasta face parte din funcţionarea normală a
televizorului.
■■ Test imagine (Da / Nu): Se utilizează pentru căutarea
problemelor cu imaginea.
■■ Test sunet (Da / Nu): Utilizaţi sunetele din melodia
încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.
✎✎ Dacă nu auziţi sunet din difuzoarele televizorului,
înainte de a efectua testul de sunet, asiguraţi-vă că
opţiunea Selectare difuzor este setată la Difuzor TV
în meniul Sunet.
✎✎ Melodia va fi auzită în timpul testului chiar dacă
opţiunea Selectare difuzor este setată la
Difuzor extern sau dacă sunetul este suprimat prin
apăsarea butonului MUTE.
■■ Informaţii semnal: (numai pentru canale digitale) Fie
calitatea recepţiei canalelor HDTV este perfectă, fie canalele
nu sunt disponibile. Reglaţi antena pentru a îmbunătăţi
puterea semnalului.
■■ Depanare: Dacă televizorul are vreo problemă, consultaţi
această descriere.
✎✎ Dacă nu se aplică nicio recomandare, adresaţi-vă
unui centru Samsung de asistenţă pentru clienţi.
Panoul posterior al televizorului
■■ Prin USB: Inseraţi în
televizor unitatea USB
care conţine fişierul cu
upgrade-ul de firmware
descărcat de la adresa
sau
“www.samsung.com”.
Vă rugăm să aveţi
(HDD)
grijă să nu întrerupeţi
Unitate USB
alimentarea sau să
scoateţi unitatea USB
până la terminarea upgrade-ului. Televizorul se va opri şi va
porni automat după finalizarea upgrade-ului de firmware.
În cazul upgrade-ului de software, setările video şi audio
efectuate vor reveni la valorile implicite din fabrică. Vă
recomandăm să notaţi setările, pentru a le restabili cu
uşurinţă după upgrade.
03 Caracteristici de bază
Meniul Asistenţă
■■ Prin Internet: Efectuaţi upgrade-ul de software utilizând
Internetul.
✎✎ Întâi, configuraţi reţeaua. Pentru proceduri detaliate
referitoare la utilizarea funcţiei Configurare reţea,
consultaţi instrucţiunile pentru „Conectarea la reţea”.
✎✎ În cazul în care conexiunea la reţea nu funcţionează
bine, conexiunea se poate întrerupe. Renunţaţi
la descărcare. Dacă problema persistă, efectuaţi
descărcarea pe un dispozitiv USB şi apoi upgrade-ul.
■■ Prin canal: Efectuaţi upgrade-ul de software utilizând
semnalul de emisie.
✎✎ Dacă funcţia este selectată în timpul perioadei de
transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi
descărcat automat.
Upgrade software
Upgrade software se poate efectua prin intermediul
semnalului transmis sau descărcând cea mai recentă
versiune de firmware pe un dispozitiv de memorie USB, de la
adresa „www.samsung.com”.
Versiune actuală este software-ul instalat deja pe televizor.
✎✎Software-ul este reprezentat ca „An/Lună/Zi_Versiune”.
Upgrade software
Versiune actuală
2010/01/18_000001
Prin USB
►
Prin Internet
Prin canal
Upgrade în mod Aşteptare
: 45 min
Software alternativ
2010/01/15_00000
U Mutare
E Intrare R Revenire
✎✎ Timpul necesar descărcării software-ului este
determinat de starea semnalului.
■■ Upgrade în mod Aşteptare: La ora selectată, va fi efectuat
automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea
unităţii este pornită intern, este posibil ca ecranul să pâlpâie
uşor pentru produsul LED. Acest fenomen poate continua
pentru mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului
software-ului.
■■ Software alternativ (copiere de siguranţă): Afişează
versiunea de software descărcată prin Prin Internet. În
timpul efectuării upgrade-ului software-ului, atunci când
upgrade-ul se întrerupe la ultima etapă, va fi activată
această funcţie.
Ghid de conectare HD
Consultaţi aceste informaţii la conectarea dispozitivelor
externe la televizor.
Contactare Samsung
Vizualizaţi aceste informaţii când televizorul nu funcţionează
corect sau când doriţi să efectuaţi un upgrade de software.
Puteţi găsi informaţii privind centrele noastre de asistenţă,
precum şi despre modalităţi de descărcare a produselor şi
software-urilor.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 23
23
2010-03-06 오전 4:45:27
Caracteristici avansate
Conectarea la un PC
Utilizarea unui cablu HDMI/DVI / cablu D-sub
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Moduri de afişare (intrare D-Sub şi HDMI/DVI)
Rezoluţia optimă este de 1920 X 1080 @ 60 Hz.
Mod
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală
(kHz)
Frecvenţă verticală
(Hz)
Frecvenţă rată de
eşantionare (MHz)
Polaritate
sincronizare (O/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
75,000
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
60,000
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
162,000
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎NOTĂ
xx Când conectaţi un cablu cu interfaţă HDMI/DVI, trebuie să utilizaţi mufa HDMI IN 1(DVI).
xx Modul interpolat nu este acceptat.
xx Televizorul poate să funcţioneze anormal dacă este selectat un format video non-standard.
xx Modurile Separat şi Compozit sunt acceptate. SOG (Sync On Green - Sincronizare pe verde) nu este acceptat.
24
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 24
2010-03-06 오전 4:45:30
Puteţi să configuraţi televizorul astfel încât să puteţi accesa Internetul prin reţeaua locală (LAN) utilizând o conexiune cu cablu
sau wireless.
¦¦ Conectarea la o reţea cu cablu
Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN utilizând cablul în trei moduri:
yy Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN din spatele televizorului la un modem extern utilizând un
cablu Cat 5. Consultaţi diagrama de mai jos.
04 Caracteristici avansate
Conectarea la reţea
Panoul posterior al televizorului
Portul de modem de pe perete
Modem extern
(ADSL / VDSL / Cablu TV)
Cablu modem
Cablu LAN
yy Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN prin conectarea portului LAN din spatele televizorului la un sharer IP care este
conectat la un modem extern. Utilizaţi cablul Cat 5 pentru conexiune. Consultaţi diagrama de mai jos.
Panoul posterior al televizorului
Portul LAN de pe perete
Modem extern
(ADSL / VDSL / Cablu TV)
Cablu modem
Cablu LAN
Sharer IP
(cu server DHCP)
Cablu LAN
yy În funcţie de modul în care este configurată reţeaua dvs., puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN
din spatele televizorului direct la o priză de perete pentru reţea utilizând un cablu Cat 5. Consultaţi diagrama de mai jos.
Reţineţi că priza de perete este ataşată la un modem sau un router care se află în altă parte a locuinţei.
Panoul posterior al televizorului
Portul de modem de pe perete
Cablu LAN
Dacă aveţi o reţea dinamică, ar trebui să utilizaţi un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP). Modemurile şi routerele care acceptă DHCP automat furnizează valorile pentru adresa IP, masca de
subreţea, gateway şi DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul astfel încât să nu fie necesar să le
introduceţi manual. Majoritatea reţelelor de domiciliu sunt reţele dinamice.
Unele reţele necesită o adresă IP statică. Dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceţi manual
valorile pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS în ecranul de configurare a cablului televizorului când
configuraţi conexiunea la reţea. Pentru a obţine valorile adresei IP, măştii de subreţea, gateway-ului şi DNS, contactaţi
furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveţi un computer Windows, puteţi de asemenea să obţineţi aceste valori
cu ajutorul computerului.
Puteţi să utilizaţi modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică. Modemurile ADSL
care acceptă DHCP vă permit, de asemenea, să utilizaţi adrese IP statice.
✎✎
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 25
25
2010-03-06 오전 4:45:32
Caracteristici avansate
Configurare reţea (Automat)
Configurare reţea (Manuală)
Utilizaţi Configurare reţea automată când conectaţi
televizorul la o reţea care acceptă DHCP. Pentru a configura
automat conexiunea la reţea prin cablu a televizorului, urmaţi
aceşti paşi:
Utilizaţi Configurare reţea manuală când conectaţi
televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică.
Modul de configurare automată
1. Conectaţi televizorul la reţeaua LAN după cum este
descris în secţiunea anterioară.
2. Porniţi televizorul, apăsaţi butonul MENU de pe
telecomandă, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta
Configurare, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
3. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Reţea din
meniul Configurare, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
Apare ecranul Reţea.
Reţea
Tip de reţea
: Cablu
►
Configurare reţea
Test reţea
SWL (Samsung Wireless Link)
E Intrare R Revenire
4. În ecranul Reţea, selectaţi Tip de reţea.
5. Setaţi Tip de reţea la Cablu.
6. Selectaţi Configurare reţea. Apare ecranul
Configurare reţea.
Adresă IP
:
Mască subreţea
:
Gateway
:
DNS
: Automat
Server DNS
:
U Mutare
3. În dialogul care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii. Sunt afişate
valorile conexiunii la reţea.
Modul de configurare manuală
Pentru a configura manual conexiunea la reţea prin cablu a
televizorului, urmaţi aceşti paşi:
1. Urmaţii paşii de la 1 la 6 din procedura „Modul de
configurare automată”.
4. Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască subreţea,
Gateway şi Server DNS. Utilizaţi butoanele numerice de
pe telecomandă pentru a introduce cifrele şi butoanele
cu săgeţi pentru a trece de la un câmp de introducere la
altul.
5. Când aţi terminat, apăsaţi butonul RETURN de pe
telecomandă.
Configurare reţea
: Automat
2. În meniul pop-up care apare, faceţi clic pe Stare.
3. Apăsaţi butonul ▼ de pe telecomandă pentru a trece la
primul câmp de introducere.
Conectare la SWL
Config. protocol Internet
Pentru a obţine valorile de conectare la reţea pe majoritatea
computerelor Windows, urmaţi aceşti paşi:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul
dreapta jos al ecranului.
2. Setaţi Internet Config. protocol Internet laManuală.
: Dezactivat
U Mutare
Obţinerea valorilor de conectare la reţea
►
6. Selectaţi Test reţea pentru a verifica conectivitatea la
Internet.
E Intrare R Revenire
7. Setaţi Config. protocol Internet la Automat.
8. Opţiunea Automat obţine şi introduce valorile pentru
Internet necesare în mod automat.
9 Când aţi terminat, apăsaţi butonul RETURN de pe
telecomandă.
10. Selectaţi Test reţea pentru a verifica conectivitatea la
Internet.
11. Dacă funcţia Reţea nu a obţinut valorile de conectare la
reţea, consultaţi instrucţiunile pentru Manuală.
26
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 26
2010-03-06 오전 4:45:32
Pentru a conecta televizorul la reţea în mod wireless, aveţi nevoie de un router sau de un modem wireless şi de un adaptor
wireless LAN Samsung (WIS09ABGN), pe care să îl conectaţi la mufa USB de pe panoul lateral sau posterior al televizorului.
Consultaţi ilustraţia de mai jos.
✎✎ Pentru a utiliza funcţia SWL(Samsung Wireless Link), conectaţi la portul USB 1 (HDD).
Panoul posterior al televizorului
Portul LAN de pe
perete
Dispozitiv de partajare IP
fără fir (AP cu server DHCP)
04 Caracteristici avansate
¦¦ Conectarea la o reţea wireless
sau
(HDD)
Cablu LAN
Adaptor wireless LAN
Samsung
Adaptorul wireless LAN Samsung se comercializează separat şi este oferit doar de anumiţi comercianţi, de site-uri de
comercializare online şi de Samsungparts.com. Adaptorul wireless LAN Samsung este compatibil cu protocoalele de
comunicaţie IEEE 802.11A/B/G şi N. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11N. Când redaţi fişiere video prin conexiune
IEEE 802.11B/G, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.
✎✎NOTĂ
xx Trebuie să folosiţi „adaptorul wireless LAN Samsung” (WIS09ABGN) pentru a putea utiliza o reţea wireless.
xx Adaptorul wireless LAN Samsung se comercializează separat. Adaptorul wireless LAN WIS09ABGN este furnizat doar de
anumiţi comercianţi, site-uri de comercializare online şi Samsungparts.com.
xx Pentru a utiliza o reţea wireless, televizorul dvs. trebuie să fie conectat la un sharer IP wireless. Dacă sharer-ul IP wireless
este compatibil DHCP, televizorul dvs. poate utiliza DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la reţeaua wireless.
xx Selectaţi un canal pentru sharer-ul IP wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru sharer-ul
IP wireless este utilizat momentan de un alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferenţe şi comunicarea poate eşua.
xx Dacă aplicaţi un alt sistem de securitate decât cele listate mai jos, acesta nu va funcţiona cu televizorul.
xx Dacă este selectat modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n şi tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau
TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru AP, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conformă cu noile specificaţii de
certificare Wi-Fi.
xx Dacă AP este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteţi conecta la Internet prin PBC (Push Button Configuration)
sau PIN (Personal Identification Number). WPS va configura automat SSID şi WPA în oricare dintre moduri.
xx Dacă routerul, modemul sau dispozitivul nu este certificat, este posibil să nu se poată realiza conectarea la televizor prin
intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”.
xx Metode de conectare: Puteţi să configuraţi conexiunea la reţeaua wireless în şase moduri.
––
––
––
––
––
––
Configurare automată Samsung
PBC (WPS)
Configurare automată (utilizând funcţia de căutare automată a reţelei)
Configurare manuală
SWL (Samsung Wireless Link)
Ad-hoc
xx Toate adaptoarele wireless LAN Samsung trebuie conectate direct la portul USB al televizorului. HUB-urile USB nu sunt
acceptate.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 27
27
2010-03-06 오전 4:45:34
Caracteristici avansate
Reţineţi
Imaginea poate apărea coruptă sau statică pentru anumite canale când televizorul este conectat la adaptorul wireless LAN
Samsung. În acest caz, stabiliţi o conexiune utilizând una dintre următoarele metode::
Metoda 1
Conectarea cu ajutorul adaptorului USB în unghi drept
Metoda 2
Conectarea cu ajutorul unui cablu prelungitor
sau
Configurare reţea
(Configurare automată Samsung)
Această funcţie este disponibilă pentru AP-uri (puncte de
acces) care acceptă configurarea automată. Dacă AP-ul dvs.
nu acceptă, vă puteţi conecta prin PBC (WPS), automat sau
manual.
✎✎Această funcţie este disponibilă când
SWL(Samsung Wireless Link) este setat la
Dezactivat.
✎✎Puteţi să căutaţi echipamente care acceptă
configurarea automată Samsung pe site-ul www.
samsung.com.
Modul de configurare utilizând configurarea automată Samsung
1. Plasaţi AP-ul şi televizorul unul lângă celălalt şi porniţi-le.
✎✎ Deoarece duratele de pornire a aplicaţiilor diferă, este
posibil să aşteptaţi aproximativ 2 minute.
✎✎ În cazul în care cablul LAN este conectat la portul
WAN al AP în timpul configurării automate Samsung,
puteţi realiza testul de conectare la Internet automat.
Dacă nu realizaţi conexiunea, configurarea automată
Samsung va verifica doar dispozitivul conectat la AP
(nu va verifica conexiunea la Internet).
4. Aşteptaţi până când conexiunea este stabilită automat.
✎✎ În cazul în care conexiunea eşuează, resetaţi AP şi
încercaţi din nou.
✎✎ În cazul în care configurarea automată Samsung
nu conectează televizorul la AP, pe ecran apare o
fereastră pop-up care vă anunţă eşuarea acesteia.
Resetaţi AP şi apoi încercaţi din nou. În cazul în
care conexiunea eşuează din nou, alegeţi una dintre
celelalte metode de configurare a conexiunii, PBC
(WPS), automată sau manuală.
5. După ce conexiunea este stabilită, plasaţi sharer-ul în
locaţia dorită.
✎✎ Dacă setările AP au fost modificate sau dacă este
prima dată când utilizaţi un AP nou după cumpărare,
trebuie să îl configuraţi din nou, începând cu pasul 1.
Configurare reţea (PBC (WPS))
Modul de configurare utilizând PBC (WPS)
Dacă routerul dvs. are un buton PBC (WPS), urmaţi aceşti
paşi:
1. Conectaţi televizorul la reţeaua LAN după cum este
descris în secţiunea anterioară.
2. După 2 minute, conectaţi adaptorul wireless LAN
Samsung la televizor. Când adaptorul wireless LAN
Samsung este conectat, apare fereastra pop-up.
2. Porniţi televizorul, apăsaţi butonul MENU de pe
telecomandă, utilizaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta
Configurare, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
3. Imediat ce este stabilită o conexiune, plasaţi AP în
paralel cu adaptorul wireless LAN Samsung lăsând între
acestea o distanţă de maxim 25 cm.
3. Utilizaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Reţea din
meniul Configurare, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
4. În ecranul Reţea, selectaţi Tip de reţea.
5. Setaţi Tip de reţea la Wireless.
6. Selectaţi Configurare reţea. Apare ecranul
Configurare reţea.
28
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 28
2010-03-06 오전 4:45:34
Selectaţi o reţea
: Neselectat
Config. protocol Internet
: Automat
Adresă IP
:
Mască subreţea
:
Gateway
:
DNS
: Automat
Server DNS
:
►
5. Dacă apare fereastra Securitate/PIN, treceţi la pasul 6.
Dacă apare ecranul de conectare la reţea, treceţi la pasul
10.
6. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Securitate
sau PIN. Pentru majoritatea reţelelor de domiciliu,
selectaţi Securitate (pentru Cheie de securitate). Apare
ecranul Securitate.
Configurare reţea
Cheie de securitate
PBC (WPS) U Mutare E Intrare R Revenire
7. Apăsaţi butonul roşu de pe telecomandă.
8. Apăsaţi butonul PBC (WPS) de pe router în interval de 2
minute. Televizorul dvs. obţine automat toate valorile de
setare a reţelei de care are nevoie şi se conectează la
reţea.
9. După ce conexiunea la reţea este configurată, apăsaţi
butonul RETURN pentru a ieşi din ecranul
Configurare reţea.
Configurare reţea (Automat)
Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate
opţional care necesită ca dispozitivele care accesează
reţeaua să transmită un cod de securitate criptat, numit
cheie de acces sau de securitate. Cheia de securitate se
bazează pe o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o
serie de litere şi cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a
solicitat să o introduceţi când aţi configurat securitatea
pentru reţeaua wireless. Dacă utilizaţi această metodă de
configurare a conexiunii la reţea şi aveţi o cheie de securitate
pentru reţeaua wireless, va trebui să introduceţi parola în
timpul procesului de configurare.
Modul de configurare automată
Pentru a configura conexiunea wireless în mod automat,
urmaţi aceşti paşi:
1. Urmaţii paşii de la 1 la 6 din procedura „Modul de
configurare utilizând PBC (WPS)” (p. 28).
2. Apăsaţi butonul ▼ pentru a selecta
Config. protocol Internet, apoi apăsaţi butonul
ENTERE. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta
Automat, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
3. Apăsaţi butonul ▲ pentru a merge la Selectaţi o reţea,
apoi apăsaţi butonul ENTERE. Funcţia Reţea caută
reţele wireless disponibile. Când aţi terminat, acesta
afişează o listă de reţele disponibile.
0 intr.
0~9
04 Caracteristici avansate
Configurare reţea
Număr
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Litere mici
O
P
Q
R
S
T
U
Ştergere
V
W
X
Y
Z
Spaţiu
n Mutare
E Intrare R Revenire
7. Pe ecranul Securitate, introduceţi fraza de acces a
reţelei.
✎✎ Ar trebui să găsiţi fraza de acces într-unul din
ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat pentru a
configura routerul sau modemul.
8. Pentru a introduce fraza de acces, respectaţi aceste
indicaţii generale:
–– Apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă
pentru a introduce numere.
–– Utilizaţi butoanele direcţionale de pe telecomandă
pentru a trece de la un buton la altul pe ecranul
Cheie de securitate.
–– Apăsaţi butonul roşu pentru a schimba între litere mari
şi mici sau pentru a afişa simboluri/caractere.
–– Pentru a introduce o literă sau un simbol, selectaţi
litera sau simbolul, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
–– Pentru a şterge ultima literă sau cifră introdusă,
apăsaţi butonul verde de pe telecomandă.
9. Când aţi terminat, apăsaţi butonul albastru de pe
telecomandă. Apare ecranul de conectare la reţea.
10. Aşteptaţi până când este afişat mesajul de confirmare
a conectării, apoi apăsaţi butonul ENTERE. Reapare
ecranul Configurare reţea.
11. Pentru a testa conexiunea, apăsaţi butonul RETURN
pentru a selecta Test reţea, apoi apăsaţi butonul
ENTERE.
4. În lista de reţele, apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a
selecta o reţea şi apoi apăsaţi butonul ENTERE.
✎✎ Dacă AP este setat la Ascuns (Invizibil), trebuie să
selectaţi Adăugare reţea şi să introduceţi
Nume reţea şi Cheie de securitate pentru a stabili
conexiunea.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 29
29
2010-03-06 오전 4:45:35
Caracteristici avansate
Configurare reţea (Ad-hoc)
Vă puteţi conecta la un dispozitiv mobil fără un punct de
acces prin intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”,
utilizând o reţea peer-to-peer.
✎✎Această funcţie este disponibilă când
SWL(Samsung Wireless Link) este setat la
Dezactivat.
Cum vă puteţi conecta la un dispozitiv Ad-hoc nou
Configurare reţea (Manuală)
Dacă celelalte metode nu funcţionează, trebuie să introduceţi
manual valorile de setare a reţelei.
Obţinerea valorilor de conectare la reţea
Pentru a obţine valorile de conectare la reţea pe majoritatea
computerelor Windows, urmaţi aceşti paşi:
1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul
dreapta jos al ecranului.
1. Urmaţii paşii de la 1 la 6 din procedura „Modul de
configurare utilizând PBC (WPS)” (p. 28).
2. În meniul pop-up, faceţi clic pe Stare.
2. Alegeţi Selectaţi o reţea. Apare o listă de dispozitive/
reţele.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii. Sunt afişate
setările reţelei.
3. În lista de dispozitive, apăsaţi butonul albastru de pe
telecomandă.
Modul de configurare manuală
–– Este afişat mesajul Ad-hoc este o conexiune
directă Wi-Fi cu un telefon mobil sau PC.
Reţeaua existentă poate avea o funcţionalitate
limitată. Doriţi să schimbaţi conexiunea la
reţea?.
4. Introduceţi valorile generate pentru Nume reţea şi
Cheie de securitate pe dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi.
Cum puteţi conecta un dispozitiv Ad-hoc existent
1. Urmaţii paşii de la 1 la 6 din procedura „Modul de
configurare utilizând PBC (WPS)” (p. 28).
3. În dialogul care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.
Pentru a introduce manual valorile de conectare la reţea,
urmaţi aceşti paşi:
1. Urmaţii paşii de la 1 la 6 din procedura „Modul de
configurare utilizând PBC (WPS)” (p. 28).
2. Apăsaţi butonul ▼ pentru a selecta
Config. protocol Internet, apoi apăsaţi butonul
ENTERE. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta
Manual, apoi apăsaţi butonul ENTERE.
3. Apăsaţi butonul ▼ pentru a trece la primul câmp de
introducere (Adresă IP).
4. Utilizaţi butoanele numerice pentru a introduce cifre.
3. Selectaţi dispozitivele dorite din Listă dispozitive.
5. Când terminaţi cu fiecare câmp, utilizaţi butonul
► pentru a trece succesiv la câmpul următor. De
asemenea, puteţi să utilizaţi celelalte butoane cu săgeţi
pentru a vă deplasa în sus, în jos şi înapoi.
4. Dacă este necesar un cod de securitate, introduceţi
codul de securitate.
6. Introduceţi valorile pentru Adresă IP, Mască subreţea şi
Gateway.
2. Alegeţi Selectaţi o reţea. Apare lista de dispozitive/
reţele.
✎✎ Dacă reţeaua nu funcţionează normal, verificaţi din
nou Nume reţea şi Cheie de securitate. O
Cheie de securitate incorectă poate cauza o
defecţiune.
7. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a trece la DNS.
8. Apăsaţi butonul ▼ pentru a trece la primul câmp de
introducere DNS. Introduceţi cifrele ca mai sus.
9. Când aţi terminat, apăsaţi butonul ▲ pentru a trece
la Selectaţi o reţea. Selectaţi reţeaua, apoi apăsaţi
butonul ENTERE.
10. Treceţi la pasul 4 din procedura „Modul de configurare
automată” (p. 29) şi urmaţi instrucţiunile din continuare.
30
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 30
2010-03-06 오전 4:45:35
Dacă televizorul nu se conectează la Internet
Această funcţie vă permite să conectaţi un dispozitiv
Samsung care acceptă PBC (WPS) la televizor. Puteţi să
conectaţi dispozitive la televizor chiar dacă la televizor nu
este conectat un sharer.
Este posibil ca televizorul dvs. să nu se poată conecta
la Internet din cauză că furnizorul de servicii de Internet
a înregistrat permanent adresa MAC (un număr unic de
identificare) a PC-ului sau modemului, pe care apoi o
autentifică la fiecare conectare la Internet, pentru a preveni
accesul neautorizat. Deoarece televizorul are o adresă
MAC diferită, furnizorul de servicii de Internet nu poate
autentifica această adresă MAC şi televizorul nu se poate
conecta.
Pentru a rezolva această problemă, consultaţi furnizorul
de servicii de Internet în legătură cu procedurile necesare
pentru conectarea altor dispozitive decât PC-ul (de
exemplu, televizorul) la Internet.
Dacă furnizorul de servicii de Internet necesită un ID
sau o parolă pentru conectarea la Internet, este posibil
ca televizorul dvs. să nu poată fi conectat la Internet. În
acest caz, trebuie să introduceţi ID-ul sau parola când
vă conectaţi la Internet. Conectarea la Internet poată să
eşueze din cauza unei probleme de firewall. În acest caz,
contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Dacă nu vă puteţi conecta la Internet chiar dacă aţi
respectat procedurile furnizorului de servicii de Internet,
contactaţi un centru de service Samsung Electronics la
1-800-SAMSUNG.
✎✎Pentru a utiliza serviciul Internet@TV, AP (punctul de
acces) trebuie conectat la reţeaua wireless.
✎✎Dacă un adaptor wireless LAN Samsung este
conectat la portul USB 2, este posibil ca reţeaua să nu
funcţioneze normal. Vă recomandăm să îl conectaţi la
portul USB 1 (HDD).
✎✎Sunt acceptate doar sharer-ele care utilizează banda
de 2,4 Ghz. Sharer-ele care utilizează banda de 5 Ghz
nu sunt acceptate.
Conectare la SWL
Puteţi să conectaţi direct un dispozitiv care acceptă PBC
(WPS) la televizor.
✎✎Această funcţie este disponibilă când
SWL(Samsung Wireless Link) este setat la Activat.
Cum se conectează Samsung Wireless Link
Pentru procedurile de stabilire a unei conexiuni, consultaţi
următoarele:
1. Urmaţii paşii de la 1 la 5 din procedura „Modul de
configurare utilizând PBC (WPS)” (p. 28).
04 Caracteristici avansate
SWL(Samsung Wireless Link)
2. Selectaţi SWL(Samsung Wireless Link) utilizând
butonul ▼ şi apăsaţi butonul ENTERE pentru a-l
porni.
3. Selectaţi Conectare la SWL utilizând butonul ▼ şi
apăsaţi butonul ENTERE.
4. Dacă apare mesajul „Apăsaţi pe butonul PBC de
lângă dispozitivul acceptat cu PBC(WPS) pentru a
vă conecta în următoarele 120 de secunde.”, apăsaţi
butonul PBC de pe dispozitiv pentru conectare.
✎✎ Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
configurare a reţelei wireless al dispozitivului care va
fi conectat.
5. Dacă dispozitivul este conectat corespunzător la
televizor după începerea numărătorii în caseta de mesaj,
caseta va dispărea automat.
✎✎ În cazul în care conexiunea eşuează, încercaţi din
nou după 2 minute.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 31
31
2010-03-06 오전 4:45:36
Caracteristici avansate
Media Play
MEDIA.P
Bucuraţi-vă de emisiuni TV înregistrate, fişiere foto,
audio şi/sau video salvate pe un dispozitiv USB de
stocare în masă (MSC) şi/sau pe PC.
TV înregistrat
SUM
Schimb. disp.
Mod dispozitiv E Intrare R Revenire
¦ Conectarea unui dispozitiv USB
1. Porniţi televizorul.
Panoul posterior al televizorului
2. Conectaţi un dispozitiv USB care conţine programe TV înregistrate, fişiere foto,
muzicale şi/sau video la mufa USB 1 (HDD) sau USB 2 din partea laterală a
televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră popup. Puteţi
selecta Media Play.
sau
(HDD)
Unitate USB
¦ Conectarea la PC prin intermediul reţelei
Puteţi să redaţi fotografii, muzică şi filme salvate pe PC utilizând o conexiune de reţea în modul Media Play.
✎ Dacă utilizaţi Media Play prin intermediul fişierului salvat pe PC, trebuie să descărcaţi „PC Share Manager” şi manualul
de utilizare de pe „www.samsung.com”.
PC
Panoul posterior al televizorului
LAN
sau
Modem extern (ADSL/VDSL/
Cable TV)
Cablu LAN
Adaptor
wireless LAN
Samsung
Dispozitiv de partajare IP fără fir
Cablu modem
Cablu LAN
Cablu LAN
Cablu LAN
1. Pentru mai multe informaţii despre modul de configurare a reţelei, consultaţi „Conectarea la reţea”(p. 25).
– Vă recomandăm să localizaţi atât televizorul, cât şi PC-ul în aceeaşi subreţea. Primele 3 părţi ale adresei de subreţea a
televizorului şi ale adresei IP a PC-ului trebuie să fie aceleaşi şi numai ultima parte (adresa gazdei) trebuie să fie diferită.
(de exemplu, adresa IP: 123.456.789.**)
2. Cu ajutorul unui cablu LAN, conectaţi modemul extern şi PC-ul pe care va fi instalat programul Samsung PC Share
Manager.
– Puteţi conecta televizorul direct la PC, fără a-l conecta printr-un dispozitiv de partajare (router).
32
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 32
2010-03-06 오전 4:45:37
xx Funcţiile Muzică de fond şi Setare muzică de fond.
xx Sortarea fişierelor după preferinţe în directoarele Fotografii, Muzică şi Videocl..
xx Butonul � (REW) sau µ (FF) în timpul redării unui film.
✎✎Divx DRM, Multi-audio şi subtitrarea încorporată nu sunt acceptate.
✎✎Samsung PC Share Manager trebuie să aibă permisiunea programului firewall de pe PC.
✎✎Când utilizaţi modul Media Play prin intermediul unei conexiuni la reţea, în funcţie de caracteristicile serverului furnizat:
xx Metoda de sortare poate varia.
xx Este posibil ca funcţia de căutare a scenelor să nu fie acceptată.
xx Este posibil ca funcţia Redare continua, care reia redarea unui fişier video, să nu fie acceptată.
04 Caracteristici avansate
✎✎Funcţii care nu sunt acceptate atunci când vă conectaţi la PC prin intermediul reţelei:
–– Funcţia Redare continua nu acceptă mai mulţi utilizatori. (Aceasta va memora numai momentul în care ultimul
utilizator a oprit redarea.)
xx Butonul ◄ sau ► poate să nu funcţioneze, în funcţie de informaţiile despre conţinut.
xx Dacă fişierele video sunt redate cu întreruperi într-o reţea wireless, recomandăm utilizarea unei reţele cu cablu
✎✎Poate să nu funcţioneze corespunzător cu fişiere multimedia fără licenţă.
✎✎Lista informaţiilor pe care trebuie să le ştiţi înainte de a utiliza funcţia Media Play
xx Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
xx Sistemul de fişiere acceptă FAT16, FAT32 şi NTFS.
xx Anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB pot să nu fie compatibile cu acest televizor.
xx Media Play acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transport exclusiv
compact din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unităţile de memorie flash, cititoarele
de carduri flash şi hard diskurile USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul
USB al televizorului.
xx Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, faceţi copii de siguranţă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau
pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
xx Conectaţi o unitate hard disk USB la portul dedicat, portul USB 1 (HDD).
xx Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
xx Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.
xx Rezoluţia JPEG maximă acceptată este de 15360X8640 pixeli.
xx Pentru fişierele corupte sau neacceptate, este afişat mesajul “Format de fişier neacceptat”.
xx În cazul în care fişierele sunt sortate după vizualizarea de bază, se pot afişa până la 1000 de fişiere în fiecare folder.
xx Fişierele MP3 cu protecţie DRM care au fost descărcate de pe un site care nu este gratuit nu pot fi redate. Administrarea
drepturilor digitale (Digital Rights Management - DRM) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuţia şi administrarea
conţinutului într-un mod integrat şi cuprinzător, incluzând protecţia drepturilor şi intereselor furnizorilor de conţinut,
prevenirea copierii ilegale a conţinutului, precum şi gestionarea facturărilor şi a tranzacţiilor.
xx Dacă sunt conectate mai mult de 2 dispozitive PTP, puteţi să utilizaţi doar unul singur la un moment dat.
xx Dacă sunt conectate mai multe dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute. Dispozitivele
USB cu cerinţe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) pot să nu fie acceptate.
xx Dacă în timp ce conectaţi sau utilizaţi un dispozitiv USB este afişat un mesaj de avertizare pentru un necesar mare de
energie, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut sau să funcţioneze defectuos.
xx Dacă nu s-a utilizat nicio comandă a televizorului pe durata intervalului setat în Timp protecţie autom., se activează
economizorul de ecran.
xx Modul de economisire a energiei al unor unităţi hard disk externe poate fi dezactivat automat la conectarea la televizor.
xx Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau ca fişierele de pe
acesta să nu fie citite.
xx Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista fişierelor de pe dispozitiv este coruptă sau un fişier din
listă nu este redat, conectaţi dispozitivul USB la PC, formataţi-l şi verificaţi conexiunea.
xx Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la rularea Media Play, folosiţi funcţia “Golire coş de gunoi” de pe PC pentru a
şterge permanent fişierul.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 33
33
2010-03-06 오전 4:45:38
Caracteristici avansate
¦¦ Afişajul
Deplasaţi-vă la fişierul dorit utilizând butoanele sus/jos/dreapta/stânga şi apoi apăsaţi butonul ENTERE sau � (redare).
Fişierul este redat.
✎✎Acceptă Viz. dispozitive şi Start în pagina principală Media Play.
Informaţii:
Puteţi confirma denumirea
fişierului selectat şi numărul
fişierelor şi al paginii.
Videocl.
Movie 01.avi
Movie 03.avi
Movie 05.avi
Listă de sortare: Afişează criteriul
de sortare.
1/1 Pagină
/Movie 01.avi
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 02.avi
Movie 04.avi
Movie 06.avi
Movie 09.avi
diferit, în funcţie de conţinut.
SUM
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
✎✎ Criteriul de sortare este
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Schimb. disp.
Listă de fişiere:
Puteţi confirma fişierele şi
grupurile sortate în funcţie de
categorie.
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Selectare
Jan.10.2010
Sortare T Instrumente
Butoane operaţionale
Roşu (Schimb. disp.): Selectează un dispozitiv conectat.
B Verde (Preferinţă): Setează preferinţele pentru fişier. (nu este acceptat în modul Vizualizare de bază)
Galben (Selectare): Selectează fişiere multiple din lista de fişiere. Fişierele selectate sunt marcate cu un
simbol.
Albastru (Sortare): Selectează lista de sortare.
T Instrumente: Afişează meniul de opţiuni.
✎✎ Utilizând butonul �(REW) sau µ(FF), lista de fişiere poate trece la pagina următoare sau anterioară.
TV înregistrat
Pentru a utiliza înregistrarea sau funcţia Timeshift, dispozitivul USB conectat trebuie să fie disponibil pentru înregistrare.
Format. disp. este recomandat pentru utilizarea unităţii hard disk USB.
✎✎Nu deconectaţi dispozitivul în timpul formatării dispozitivului. Dacă formataţi dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse.
Redarea programului TV înregistrat
1. Apăsaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta TV înregistrat,
apoi apăsaţi butonul ENTERE în meniul Media Play.
2. Apăsaţi butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fişierul dorit din
lista de fişiere.
Videocl. / .../ American Chopper
1/8 Pagină
05/2010
3. Apăsaţi butonul ENTERE sau � (redare).
–– Fişierul selectat este afişat în partea superioară împreună cu
durata de redare.
–– În timpul redării programului TV înregistrat, puteţi căuta
utilizând butoanele ◄ şi ►.
34
SUM
Schimb. disp.
Selectare
Sortare T Instrumente
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 34
2010-03-06 오전 4:45:39
✎✎NOTĂ
xx Materialele video înregistrate sunt protejate DRM (Digital Rights Management - Administrarea Drepturilor Digitale) şi nu pot fi
redate pe un PC sau alte televizoare; nu pot fi redate nici în cazul schimbării plăcii de bază a televizorului.
xx Transmisiile de date nu pot fi înregistrate.
xx Disponibilitatea funcţiilor de înregistrare şi Mod Timeshift poate varia în funcţie de calitatea imaginii şi de spaţiul disponibil
04 Caracteristici avansate
Utilizarea funcţiei Mod Timeshift t
Dacă aţi pierdut o transmisie în direct, puteţi vedea o înregistrare a acesteia cu această funcţie.
Când funcţia Mod Timeshift este setată la Automat, televizorul stochează canalul vizionat curent pentru înregistrare automată.
Când funcţia Mod Timeshift este setată la Manuală, dacă apăsaţi butonul � (redare), televizorul stochează canalul din
punctul de vizionare de unde doriţi să înregistraţi.
pe unitatea hard disk.
xx Dacă apăsaţi butonul ▲ sau ▼, puteţi vedea canalul transmis curent sau punctul de începere al transmisiei înregistrate.
xx Mod Timeshift funcţionează maxim 90 de minute.
xx După executarea funcţiei Mod Timeshift pe durata maximă, informaţiile de timp vor fi schimbate la „00:00:00”. Reţineţi că,
dacă aţi întrerupt înregistrarea, televizorul va relua automat redarea.
xx Dacă s-a atins limita de spaţiu liber de memorie de 5% pentru dispozitivul de stocare USB, procesul de înregistrare curent
va fi oprit.
xx Când înregistrarea este efectuată atât de funcţia PVR (recorder video personal), cât şi de un dispozitiv care acceptă funcţia
HDMI-CEC, înregistrarea cu funcţia PVR are prioritate.
xx În timpul redării sau utilizării funcţiei Mod Timeshift, imaginea va fi afişată conform setărilor de afişare ale televizorului.
xx Dacă schimbaţi sursa de intrare în timpul înregistrării, ecranul va fi gol până la finalizarea schimbării.
xx O aplicaţie care nu acceptă nici funcţia de înregistrare, nici funcţia Mod Timeshift se va opri automat dacă încercaţi să o
utilizaţi în timpul executării acestor funcţii.
xx Poate apărea un mesaj suprapus pe fereastra aplicaţiei, indicând închiderea din cauza funcţiei de înregistrare sau
Mod Timeshift.
xx Funcţia Mod Timeshift nu este acceptată pentru canalele radio.
xx Funcţiile de înregistrare şi Mod Timeshift sunt dezactivate pentru canalele blocate cu funcţia Blocare copii.
xx Dacă dispozitivul USB nu a trecut Test performanţă disp., dispozitivul USB trebuie să treacă din nou prin Format. disp. şi
Test performanţă disp. înainte de a înregistra cu funcţia Ghid sau Manager canale.
xx Funcţiile Înregistrare şi Mod Timeshift pot fi utilizate doar cu un dispozitiv de stocare USB care a executat
Test performanţă disp..
xx Dacă încercaţi să utilizaţi funcţia de înregistrare sau Mod Timeshift cu un dispozitiv care nu a executat
Test performanţă disp., funcţia nu va fi iniţiată.
xx Dacă apăsaţi butonul � (REC) de pe telecomandă în timpul afişării ecranului Manager canale sau înregistraţi cu funcţia
Înreg. tempor., televizorul poate începe sau opri înregistrarea 1 sau 2 secunde mai târziu decât aţi intenţionat din cauza
timpului necesar pentru procesarea comenzii.
xx Dacă este conectat un dispozitiv USB destinat special înregistrării, fişierele Mod Timeshift sau înregistrate existente care au
fost salvate anormal vor fi şterse.
xx Dacă treceţi la modul de intrare externă în timpul înregistrării, înregistrarea va continua, dar butonul � (REC) va fi
dezactivat.
xx Dacă o funcţie care opreşte televizorul (Temporizator opr. etc.) este setată la un moment care intră în conflict cu
înregistrarea, televizorul va fi oprit după finalizarea înregistrării.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 35
35
2010-03-06 오전 4:45:40
Caracteristici avansate
Videocl.
Redarea fişierelor video
1. Apăsaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta Videocl., apoi apăsaţi butonul ENTERE în meniul Media Play.
2. Apăsaţi butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista de fişiere.
3. Apăsaţi butonul ENTERE sau � (redare).
–– Fişierul selectat este afişat în partea superioară împreună cu durata de redare.
–– Dacă informaţiile privind durata fişierului video nu sunt cunoscute, durata de redare şi bara de progres nu sunt afişate.
–– În timpul redării video, puteţi căuta utilizând butoanele ◄ şi ►.
✎✎În acest mod, puteţi savura clipuri video conţinute într-un joc,
dar nu puteţi juca jocul propriu-zis.
yy Formate compatibile de subtitrare
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
Nume
Extensie fişier
Text cronometrat MPEG-4
.ttxt
Format
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
pe bază de şiruri
SubViewer
.sub
pe bază de şiruri
Micro DVD
.sub sau .txt
pe bază de şiruri
E Capitole L Salt T Instrumente R Revenire
SUM
yy Formate video acceptate
Extensie fişier
Container
*.avi
*.mkv
AVI
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
36
TS
Codec video
Rezoluţie
Rată de
reîmprospătare
(cps)
Rată de
transfer
(Mb/s)
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800x600
6 ~ 30
8
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800x600
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
XVID
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Codec audio
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS Core
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM / AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 36
2010-03-06 오전 4:45:41
✎✎ NOTĂ
xx Dacă există probleme cu conţinutul unui codec, acesta nu va fi acceptat.
xx Dacă informaţiile pentru un container sunt incorecte şi fişierul dă eroare, containerul nu va putea fi redat corect.
xx Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu funcţioneze în cazul în care conţinutul are o rată de transfer/rată de
reîmprospătare standard peste cadrele/secundă compatibile indicate în tabelul de mai sus.
xx Dacă tabelul indecşilor dă eroare, funcţia Căutare (Salt) nu este acceptată.
Decodor video
• Acceptă până la H.264, nivel 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 şi AVCHD nu sunt acceptate.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Sub 1280 x 720: maxim 60 de cadre
–– Sub 1280 x 720: maxim 30 de cadre
• GMC 2 şi peste nu sunt acceptate.
• H.263 nu este acceptat.
• Este acceptat doar Samsung Techwin MJPEG.
Decodor audio
• Acceptă până la WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO nu acceptă funcţia multicanal cu 2 canale suplimentare
sau canal audio fără pierderi.
• Rata de eşantionare WMA 22050 Hz mono nu este acceptată.
04 Caracteristici avansate
Alte restricţii
Redarea unui program TV înregistrat sau fişier video în mod continuu (reluare redare)
Dacă ieşiţi din funcţia de redare a programelor TV înregistrate sau video, fişierul poate fi redat ulterior din punctul unde a fost
oprit.
✎✎Dacă apăsaţi butonul ENTERE (Capitole) în timpul redării fişierului, puteţi căuta scene împărţite în 5 capitole, după
cum doriţi.
1. Selectaţi fişierul video pe care doriţi să îl redaţi continuu apăsând
butonul ◄ sau ► pentru a-l selecta din secţiunea listei de fişiere.
2. Apăsaţi butonul � (redare)/ENTERE.
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
3. Selectaţi Redare continua apăsând butonul albastru. Redarea
filmului va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.
✎✎ Butonul albastru este disponibil când se reia redarea.
✎✎ Dacă funcţia Asist. redare cont. film este setată la Activat
Rd. con.
Reluare redare ult. scenă
în meniul Setări, se va afişa un mesaj pop-up când reluaţi
redarea unui film.
SUM
Rd. con. E Capitole L Salt T Instrumente R Revenire
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 37
37
2010-03-06 오전 4:45:42
Caracteristici avansate
Muzică
Redarea muzicii
1. Apăsaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta Muzică, apoi apăsaţi
butonul ENTERE în meniul Media Play.
Listă red.
2. Apăsaţi butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista
de fişiere.
3. Apăsaţi butonul ENTERE sau � (redare).
–– În timpul redării muzicii, puteţi căuta utilizând butoanele
◄ şi ►.
–– Butoanele � (REW) şi µ (FF) nu funcţionează în timpul
redării.
✎✎Acest meniu afişează fişiere cu extensia MP3 şi PCM. Fişierele
I Love You
Jhon
I Love you
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
No Singer
3/15
Music 1
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
01:10 / 04:02
No Singer
Music 5
No Singer
SUM
E Pauză L Salt T Instrumente R Revenire
cu altă extensie nu sunt afişate, chiar dacă sunt salvate pe
acelaşi dispozitiv USB.
✎✎Dacă sunetul este neregulat la redarea fişierelor MP3, reglaţi opţiunile Egalizator din meniul Sunet.
(Un fişier MP3 modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)
Puteţi crea o Listă de redare selectând muzica dorită în fişier şi puteţi reda Listă de redare.
Fotografii
Vizualizarea unei fotografii (sau a unei expuneri de diapozitive)
1. Apăsaţi butonul ◄ sau ► pentru a selecta Fotografii, apoi apăsaţi
butonul ENTERE în meniul Media Play.
2. Apăsaţi butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista de
fişiere.
3. Apăsaţi butonul ENTERE sau � (redare).
–– În timpul afişării unei liste de fotografii, apăsaţi butonul
� (Redare) / ENTERE de pe telecomandă pentru a începe
expunerea de diapozitive.
–– Toate fişierele din secţiunea listei de fişiere vor fi utilizate pentru
expunerea de diapozitive.
–– În timpul expunerii de diapozitive, fişierele sunt afişate în ordine,
începând cu fişierul prezentat curent.
Normal
SUM
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
3/15
E Pauză L Anterior/Următor T Instrumente R Revenire
✎✎În timpul expunerii de diapozitive se pot reda automat fişiere de
muzică dacă opţiunea Muzică de fond este setată la Activat.
✎✎Mod BGM nu poate fi schimbat decât după finalizarea încărcării
BGM.
38
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 38
2010-03-06 오전 4:45:43
Redarea fişierelor programelor TV înregistrate/video/audio/foto selectate
1. Apăsaţi butonul galben din lista de fişiere pentru a selecta fişierul
dorit.
Videocl.
2. Repetaţi operaţia de mai sus pentru a selecta mai multe fişiere.
2 fişiere sel.
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
✎✎ NOTĂ
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
TOOLS şi alegeţi Deselectare toate.
3. Apăsaţi butonul TOOLS şi selectaţi Redare conţinut selectat.
Jan.10.2010
Movie 03.avi
xx Marcajul c apare în partea stângă a fişierelor selectate.
xx Pentru a anula o selecţie, apăsaţi din nou butonul galben.
xx Pentru a deselecta toate fişierele selectate, apăsaţi butonul
1/1 Pagină
04 Caracteristici avansate
¦¦ Redarea fişierelor multiple
Schimb. disp.
Jan.10.2010
Selectare
Sortare T Instrumente
Redarea grupului de fişiere ale programelor TV înregistrate/video/audio/foto
1. La afişarea unei liste de fişiere, deplasaţi-vă la oricare fişier din grupul dorit.
2. Apăsaţi butonul TOOLS şi selectaţi Redare grup.
¦¦ Funcţie suplimentară Media Play
Sortarea listei de fişiere
Apăsaţi butonul albastru din lista de fişiere pentru a sorta fişierele.
Categorie
Operaţii
Muzică
Fotografii
>
>
>
>
>
>
>
Sortează şi afişează fişierul în funcţie de preferinţe. Puteţi modifica preferinţa pentru
fişier în secţiunea listei de fişiere, utilizând butonul verde.
>
>
>
>
Ultima dată
Fişierele sunt sortate şi afişate după data cea mai recentă.
>
>
Prima dată
Fişierele sunt sortate şi afişate după data cea mai veche.
>
>
Artist
Sortează fişierele de muzică după artist, în ordine alfabetică.
>
Album
Sortează fişierele de muzică după album, în ordine alfabetică.
>
Gen
Fişierele muzicale sunt sortate după gen.
>
Dispoziţie
Fişierele de muzică sunt sortate după dispoziţie. Puteţi modifica informaţiile de
dispoziţie ale muzicii.
>
Lunar
Fişierele foto sunt sortate şi afişate după lună. Sortarea se face numai după lună
(de la ianuarie până la decembrie), indiferent de an.
>
Canal
Sortează fişierele înregistrate după numele canalului.
>
Viz. de bază
Afişează întreg folderul. Puteţi vizualiza fotografia selectând folderul.
Titlu
Sortează şi afişează titlurile fişierelor în ordinea simbolurilor/numerelor/alfabetică/
specială.
Preferinţă
TV înregistrat Videocl.
>
>
>
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 39
39
2010-03-06 오전 4:45:45
Caracteristici avansate
Meniul de opţiuni pentru redarea programelor TV înregistrate/fişierelor video/audio/foto
În timpul redării unui fişier, apăsaţi butonul TOOLS.
Categorie
TV înregistrat
Videocl.
Titlu
Vă puteţi deplasa direct la celălalt fişier.
Operaţii
>
>
Muzică
Fotografii
Mod Repetare
Puteţi reda fişierele înregistrate, video şi muzicale în mod repetat.
>
>
Dimens. Imagine
Puteţi ajusta dimensiunea imaginii pentru preferinţe.
>
>
Setări imagine
Puteţi regla setarea de imagine. (p. 15, 16, 17, 18)
>
>
Setări sunet
Puteţi regla setarea de sunet. (p. 18, 19, 20)
>
>
Setare subtitrare
Puteţi reda fişierul video cu subtitrare. Această funcţie este disponibilă
numai dacă subtitrarea are acelaşi nume ca şi fişierul video.
>
>
Audio
Vă puteţi bucura de conţinut video în una din limbile acceptate, după cum
doriţi. Funcţia este activată numai dacă sunt redate fişiere de tip flux de
date care acceptă mai multe formate audio.
>
>
Descriere audio
Puteţi regla descrierea audio (p. 19).
>
Oprire expunere diapozitive
/ Începere expunere diap.
Puteţi porni sau opri o expunere de diapozitive.
Viteză expunere diapozitive
Puteţi selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul expunerii de
diapozitive.
>
Efect de tranziţie
Puteţi selecta efectul de tranziţie al expunerii de diapozitive.
>
Muzică de fond
Puteţi seta şi selecta muzică de fundal în timpul unei expuneri de
diapozitive.
>
Zoom
Puteţi mări imaginile în modul Ecran complet.
>
Rotire
Puteţi roti imaginile în modul Ecran complet.
>
Fundal început
Puteţi să mutaţi fişierul pe spaţiul de lucru Media Play.
Informaţii
Puteţi vizualiza informaţii legate de fişierul redat.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Setări
Utilizarea meniului Configurare
■■ Setare fundal: Selectaţi pentru a afişa fundalul dorit.
■■ Asist. redare cont. film (Reluare redare) (Activat / Dezactivat): Selectaţi pentru a afişa mesajul pop-up de asistenţă pentru
redarea continuă a filmelor.
■■ Obţineţi codul de înregistrare DivX® VOD: Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectaţi la
site-ul Web DivX şi înregistraţi codul de înregistrare pe un cont personal, puteţi descărca fişierul de înregistrare VOD. Dacă redaţi
înregistrarea VOD utilizând funcţia de redare a conţinutului media, înregistrarea este încheiată.
✎✎ Pentru mai multe informaţii despre DivX® VOD, vizitaţi “www.DivX.com”.
■■ Obţineţi codul de dezactivare DivX® VOD: Când DivX® VOD nu este înregistrat, este afişat codul de dezactivare a înregistrării.
Dacă executaţi această funcţie când DivX® VOD este înregistrat, înregistrarea DivX® VOD curentă este dezactivată.
■■ Informaţii: Selectaţi pentru a vizualiza informaţiile despre dispozitivul conectat.
40
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 40
2010-03-06 오전 4:45:45
Ce este Anynet+? t
Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcţia Anynet+ cu
ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Sistemul Anynet+ poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au funcţia
Anynet+. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această caracteristică, verificaţi dacă pe acesta există logo-ul
Anynet+.
Pentru conectarea la sistemul Home Theatre
Home Theatre
Panoul posterior al televizorului
Dispozitiv
Anynet+ 1
Dispozitiv
Anynet+ 2, 3, 4
04 Caracteristici avansate
Anynet+
Cablu optic
Cablu HDMI
Cablu HDMI
Cablu HDMI
1. Conectaţi mufa HDMI IN (1(DVI), 2, 3 sau 4) a televizorului cu mufa HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ corespunzător
utilizând un cablu HDMI adecvat.
2. Conectaţi mufa HDMI IN a sistemului Home Theatre şi mufa HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ corespunzător prin
intermediul cablului HDMI.
✎✎NOTĂ
xx Conectaţi cablul optic între mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului şi intrarea audio digitală de pe sistemul
Home Theatre.
xx Pentru conexiunea de mai sus, mufa optică permite doar 2 canale de ieşire audio. Veţi auzi sunet numai din boxele frontale,
stânga, dreapta şi de la subwooferul sistemului Home Theatre. Dacă doriţi să beneficiaţi de sunet pe 5.1 canale, conectaţi
mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de la DVD player sau de la receptorul de satelit (respectiv dispozitivul Anynet 1 sau
2) direct la amplificator sau la sistemul Home Theatre, nu la televizor.
xx Conectaţi un singur sistem Home Theatre.
xx Puteţi conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcţii
Anynet+.
xx Anynet+ funcţionează atunci când dispozitivul care acceptă Anynet+ se află în standby sau este pornit.
xx Anynet+ acceptă până la 12 dispozitive AV în total. Reţineţi că puteţi conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 41
41
2010-03-06 오전 4:45:46
Caracteristici avansate
Meniul Anynet+
Meniul Anynet+ se modifică în funcţie de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.
Meniul Anynet+
Vizionare TV
Listă dispozitive
(nume_dispozitiv) MENU
Descriere
Modul Anynet+ se schimbă la modul de transmisie TV.
Afişează lista de dispozitive Anynet+.
Afişează meniurile dispozitivelor conectate. De exemplu, dacă este conectat un DVD
recorder, se va afişa meniul de disc al DVD recorderului.
(nume_dispozitiv) INFO
Afişează meniul de redare al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un
DVD recorder, se va afişa meniul de redare al DVD recorderului.
Se înregistrează: (*recorder) Începe imediat înregistrarea cu ajutorul recorderului. (Această opţiune este disponibilă numai
pentru dispozitivele care acceptă funcţia de înregistrare.)
Oprire înregistrare: (*recorder) Opreşte înregistrarea.
Receptor
Sunetul este redat prin intermediul receptorului.
Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, acestea sunt afişate ca (*recorder), iar dacă este conectat un singur
dispozitiv de înregistrare, acesta va fi reprezentat ca (*nume_dispozitiv).
¦¦ Configurarea sistemului Anynet+
■■ Configurare
Anynet+ (HDMI-CEC) (Dezactivat / Activat): Pentru a utiliza funcţia Anynet+, opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) trebuie să
fie setată la Activat.
Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, toate operaţiile asociate sistemului Anynet+ sunt dezactivate.
✎✎
Oprire automată (Nu / Da): Setarea unui dispozitiv Anynet+ să se oprească automat la oprirea televizorului.
✎✎ Sursa activă pe televizor trebuie să fie setată la TV pentru a utiliza funcţia Anynet+.
✎✎ Dacă un dispozitiv extern înregistrează încă, este posibil să se oprească.
¦¦ Comutarea între dispozitivele Anynet+
1. Sunt listate dispozitivele Anynet+ conectate la televizor.
✎✎ Dacă nu găsiţi dispozitivul dorit, apăsaţi butonul roşu pentru a reîmprospăta lista.
2. Selectaţi un dispozitiv şi apăsaţi butonul ENTERE. Puteţi comuta la dispozitivul selectat.
✎✎ Meniul Listă dispozitive se afişează numai când setaţi opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat în meniul Aplicaţie.
xx Comutarea la dispozitivul selectat poate dura până la 2 minute. Nu puteţi anula operaţia în timpul procesului de comutare.
xx Dacă aţi selectat modul de intrare externă apăsând butonul SOURCE, nu puteţi utiliza funcţia Anynet+. Asiguraţi-vă că aţi
comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând opţiunea Listă dispozitive.
¦¦ Se înregistrează
Puteţi înregistra un program TV cu ajutorul unui dispozitiv de înregistrare Samsung.
1. Selectaţi Se înregistrează.
✎✎ Când există mai mult de două dispozitive de înregistrare
xx Când sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, acestea sunt listate. Selectaţi un dispozitiv de înregistrare în
Listă dispozitive.
✎✎ Atunci când dispozitivul de înregistrare nu este afişat, selectaţi Listă dispozitive şi apăsaţi butonul roşu pentru a căuta
dispozitive.
2. Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi.
✎✎ Puteţi înregistra emisiuni TV selectând Se înregistrează: (nume_dispozitiv).
✎✎ Dacă apăsaţi butonul � (REC), se va înregistra emisiunea pe care o vizionaţi la momentul respectiv. Dacă vizionaţi un
material video de pe un alt dispozitiv, materialul video respectiv este înregistrat.
✎✎ Înainte de înregistrare, verificaţi dacă mufa antenei este conectată corespunzător la dispozitivul de înregistrare. Pentru a
conecta corect o antenă la un dispozitiv de înregistrare, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului de înregistrare.
42
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 42
2010-03-06 오전 4:45:46
Puteţi asculta sunetul printr-un receptor (de ex., Home Theatre) în loc de Difuzor TV.
1. Selectaţi Receptor şi setaţi-l la Activat.
2. Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi.
✎✎ Dacă receptorul dvs. acceptă numai sunet, este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
✎✎ Receptorul va funcţiona dacă aţi conectat corect mufa de intrare optică a acestuia la mufa de ieşire optică
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului.
✎✎ Când receptorul (de exemplu, sistem Home Theatre) este activat, puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului.
Când televizorul afişează semnal DTV (emisie), acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptorul Home Theatre.
Când sursa este o componentă digitală cum ar fi un DVD şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptor se va
auzi sunet doar pe 2 canale.
04 Caracteristici avansate
¦¦ Audiţia printr-un receptor
✎✎NOTĂ
xx Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii televizorului, nu şi a butoanelor acestuia.
xx Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcţioneze în anumite condiţii. În acest caz, reselectaţi dispozitivul Anynet+.
xx Sistemul Anynet+ nu funcţionează cu produse de altă marcă.
¦¦ Depanarea sistemului Anynet+
Problemă
Soluţie posibilă
Anynet+ nu funcţionează.
• Verificaţi dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile
Anynet+.
• Conectaţi un singur receptor (sistem Home Theatre).
• Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.
• Verificaţi conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+.
• Verificaţi dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+.
• Verificaţi dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.
• Verificaţi dacă este o telecomandă compatibilă Anynet+.
• Anynet+ nu funcţionează în anumite situaţii. (Căutarea canalelor, utilizarea opţiunilor Media Play sau Plug & Play
(configurare iniţială) etc.)
• După conectarea sau scoaterea cablului HDMI, căutaţi dispozitivele din nou sau opriţi şi reporniţi televizorul.
• Asiguraţi-vă că funcţia Anynet+ a dispozitivului Anynet+ este activată.
Vreau să activez Anynet+.
• Verificaţi dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificaţi dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC)
este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+.
• Apăsaţi butonul TOOLS pentru a afişa meniul Anynet+ şi selectaţi meniul dorit.
Vreau să ies din Anynet+.
• Selectaţi opţiunea Vizionare TV din meniul Anynet+.
• Apăsaţi butonul SOURCE de pe telecomanda televizorului şi selectaţi un dispozitiv diferit de dispozitivele Anynet+.
• Apăsaţi P >/<, şi PRE-CH pentru schimbarea modului TV. (Reţineţi că butonul pentru canal funcţionează numai
dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.)
Pe ecran va apărea mesajul “Se
conectează la dispoz. Anynet+...”.
• Nu puteţi utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare.
• Utilizaţi telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.
• Nu puteţi utiliza funcţia de redare în timpul operaţiei Plug & Play (configurare iniţială).
Dispozitivul conectat nu este afişat.
•
•
•
•
•
Programul TV nu poate fi înregistrat.
• Verificaţi dacă mufa pentru antenă a dispozitivului de înregistrare este conectată corespunzător.
Sunetul de la televizor nu este emis
prin receptor.
• Conectaţi cablul optic între televizor şi receptor.
Verificaţi dacă dispozitivul acceptă sau nu funcţii Anynet+.
Verificaţi conectarea corectă a cablului HDMI.
Verificaţi dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+.
Căutaţi din nou dispozitivele Anynet+.
Puteţi conecta un dispozitiv Anynet+ numai utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte
funcţii Anynet+.
• Dacă este întrerupt într-o situaţie anormală, cum ar fi deconectarea cablului HDMI, a cablului de alimentare sau
întreruperea curentului, repetaţi căutarea dispozitivelor.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 43
43
2010-03-06 오전 4:45:46
Caracteristici avansate
Internet@TV
¦ Ghid introductiv pentru Internet@TV
@TV
INTERNET
Recomandat
Internet@TV aduce conţinuturi şi servicii utile şi
deconectante direct de pe Internet pe televizorul
dvs.
după dată 1/1
Aplicaţiile mele
Samsung Apps
Setări
Conectare
Marcare ca favorit
Sortare după
R Revenire
✎ NOTĂ
x
Înainte de a utiliza funcţia Internet@TV, configuraţi setările reţelei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina „Conectarea
la reţea” (p. 25).
x
x
x
x
x
x
x
Fonturile care nu sunt acceptate în cadrul conţinutului oferit de furnizor nu vor fi afişate normal.
Pot surveni întârzieri ale răspunsului şi/sau întreruperi, în funcţie de condiţiile din reţea.
Limba engleză este acceptată în cadrul serviciului aplicaţiei doar în funcţie de regiune.
Această caracteristică nu este disponibilă în anumite ţări.
Dacă aveţi probleme în timp ce utilizaţi o aplicaţie, contactaţi furnizorul de conţinut.
Conform circumstanţelor furnizorului de conţinut, actualizările unei aplicaţii sau aplicaţia însăşi pot fi întrerupte.
În funcţie de reglementările din ţara în care vă aflaţi, este posibil ca unele aplicaţii să ofere servicii limitate să nu fie
acceptate.
Afişajul
Ecran TV: Afişează canalul
curent.
Informaţii: Afişează informaţii,
aplicaţii noi şi reclame din
partea recomandărilor de
produse Samsung.
Serviciu aplicaţie:
Beneficiaţi de servicii diverse
furnizate de Samsung.
Aplicaţiile mele
după dată 1/1
Aplicaţii descărcate: Afişează aplicaţiile
descărcate prin Samsung Apps.
Samsung Apps
Setări
Conectare
Setări Internet@TV: Editaţi
şi configuraţi aplicaţii şi setări
Internet@TV.
Marcare ca favorit
Sortare după
R Revenire
Reglaje:
•
Roşu (Conectare): Pentru conectarea la Internet@TV.
•
Verde (Marcare ca favorit): Pentru marcarea aplicaţiilor ca preferate.
•
Albastru (Sortare după): Pentru sortarea aplicaţiilor.
• R Revenire: Pentru revenire la meniul anterior.
✎
44
Aplicaţii recomandate: Afişează serviciul
recomandat de Samsung. Nu puteţi să
adăugaţi sau să ştergeţi un serviciu din
această listă.
Recomandat
Butoanele colorate pot să funcţioneze diferit, în funcţie de aplicaţie.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 44
2010-03-06 오전 4:45:48
În cazul unei aplicaţii cu conturi multiple, utilizaţi ◄ şi ►
pentru a accesa diferitele conturi.
✎✎
Conectare
admin
Cont utilizator :
Rulare auto ticker (Dezactivat / Activat): Activează/
dezactivează autorularea tickerului la pornirea alimentării
televizorului.
Aplicaţia Ticker furnizează ştiri utile, informaţii despre
vreme şi bursiere. Pentru a utiliza această funcţie,
trebuie descărcată aplicaţia Ticker pentru
Internet@TV.
✎✎ Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să aveţi
descărcată aplicaţia Ticker pentru Internet@TV.
Parolă :
Creare [0~9] Introducere PIN R Anulare
✎✎Pentru o experienţă cât mai plăcută de utilizare a
aplicaţiei, înregistraţi-vă şi conectaţi-vă la contul dvs.
✎✎Pentru instrucţiuni despre crearea unui cont, consultaţi
Setări → ID Internet@TV → Creare.
1. Apăsaţi butonul roşu pe pagina principală Internet@TV.
Serviciu în funcţie de canal (Dezactivat / Activat):
Unele canale acceptă aplicaţii ca serviciu de Internet de
furnizare de date, permiţându-vă să accesaţi serviciul de
Internet în timp ce vă uitaţi la televizor.
Disponibil numai dacă este acceptat de postul de
emisie.
✎✎
Schimbaţi parola de blocare a serviciului
✎✎ Parola setată implicit este „0-0-0-0”.
✎✎ Dacă aţi uitat parola, apăsaţi butoanele telecomenzii
în următoarea succesiune pentru resetarea parolei la
valoarea „0-0-0-0”: POWER (dezactivat) → MUTE →
8 → 2 → 4 → POWER (activat).
2. Selectaţi un Cont utilizator, apoi apăsaţi butonul
ENTERE.
✎✎ Dacă doriţi să creaţi un cont, apăsaţi butonul roşu,
apoi creaţi contul când apare fereastra OSD.
3. Introduceţi Parolă.
✎✎ Când conectarea reuşeşte, pe ecran va fi afişat
Contul utilizator.
¦¦ Configurarea Internet@TV
Setări
▪ Manager serviciu
▪ Proprietăţi
■■ ID Internet@TV
Puteţi utiliza acest meniu pentru crearea şi ştergerea
unui cont. Puteţi controla contul dvs., inclusiv informaţiile
privind contul de pe site-ul de conţinut.
Contul este numai pentru internet@TV.
Creare: Creaţi un cont şi asociaţi-l cu aplicaţiile
serviciului dorit.
NOTĂ
Din acest ecran, creaţi ID-uri şi configuraţi setările pentru
Internet@TV. Evidenţiaţi Setări utilizând butoanele ▲ şi ▼ şi
apăsaţi butonul ENTERE.
▪ ID Internet@TV
Resetare: Resetează setările funcţiei Internet@TV la
valorile prestabilite din fabricaţie.
✎✎
Setări
▪ Configurare sist
04 Caracteristici avansate
■■ Configurare sist
Conectarea la cont
▪ Rulare auto ticker
: Dezactivat
▪ Serviciu în funcţie de canal
: Dezactivat
✎✎
xx Puteţi crea maxim 10 conturi.
xx Se pot utiliza maxim 8 caractere.
Manager
–– Site serviciu: Înregistraţi informaţii de conectare
pentru site-urile de servicii.
–– Schimb. parolă: Schimbarea parolei contului.
–– Ştergere: Ştergeţi contul.
■■ Manager serviciu: Ştergeţi şi blocaţi aplicaţii instalate pe
Internet@TV.
▪ Schimbaţi parola de blocare a serviciului
▪ Resetare
Blocare: Blocaţi aplicaţia.
✎✎ Pentru accesarea unei aplicaţii blocate, este nevoie
de parolă.
R Revenire
Ştergere: Ştergeţi aplicaţia.
■■ Proprietăţi: Afişează informaţii despre serviciul Internet@
TV. Utilizaţi opţiunea Verificaţi viteza conexiunii la Internet
pentru a verifica starea conexiunii la Internet.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 45
45
2010-03-06 오전 4:45:50
Caracteristici avansate
¦¦ Utilizarea serviciului Internet@TV
Utilizarea Samsung Apps după categorie
Samsung Apps
Samsung Apps este un magazin pentru descărcarea
aplicaţiilor de utilizat pe echipamentul TV/AV Samsung.
Utilizatorii se pot bucura de un conţinut variat, precum fişiere
video, muzică, fotografii, jocuri, informaţii utile etc. utilizând
aplicaţiile descărcate.
Aplicaţii suplimentare vor fi disponibile ulterior.
Samsung Apps
Prezentate
Noutăţi?
Video
You Tube
Sport
Cele m. descărc.
Cele m. recente
YouTube
Nume
Gratuit
TV store Test User002
Joc
Monden
Informaţii
Altele
Pagina mea
Ajutor
Conectare
Vizualiz. Miniaturi
Sortare după
R Revenire
Sunt disponibile următoarele categorii:
yy Noutăţi?: Afişează aplicaţiile înregistrate recent.
yy Video: Afişează conţinut media video divers, precum
filme, seriale TV şi videoclipuri.
yy Sport: Afişează conţinut media sportiv divers, precum
informaţiile referitoare la meciuri, imagini şi videoclipuri
scurte.
yy Joc: Afişează diferite jocuri, precum sudoku şi şah.
yy Monden: Include diferite servicii media mondene
precum muzică, instrumente de gestionare a fotografiilor
personale şi reţele sociale precum Facebook şi Twitter.
yy Informaţii: Include diverse servicii de informaţii, precum
ştiri, acţiuni şi vremea.
yy Altele: Include alte servicii diverse.
yy Pagina mea: Pagina mea oferă informaţii despre
aplicaţiile deja instalate pe televizor, precum informaţii
detaliate, conţinut descărcat etc. Permite ştergerea sau
blocarea aplicaţiilor.
yy Ajutor: Dacă aveţi întrebări despre Internet@TV,
consultaţi întâi această secţiune.
✎✎Utilizarea butoanelor colorate cu Samsung Apps.
xx
Roşu (Conectare): Pentru conectare la serviciul de
Internet.
xx
Verde (Vizualiz. Miniaturi): Pentru schimbarea
modului de vizualizare.
xx
Albastru (Sortare după): Pentru a sorta aplicaţiile
după Prezentate, Cele m. descărc., Cele m. recente
sau Nume.
xx R Revenire: Se deplasează la meniul anterior.
46
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 46
2010-03-06 오전 4:45:51
Mesaj / Media / ScreenShare
¦¦ Despre funcţia AllShare
AllShare conectează televizorul, telefoanele mobile şi alte
dispozitive compatibile prin intermediul unei reţele. Puteţi
vizualiza pe televizor apelurile primite, mesajele SMS
şi programările din telefonul mobil. În plus, puteţi reda
conţinutul media salvat pe telefonul mobil sau pe celelalte
dispozitive (de ex., PC), inclusiv clipuri video, fotografii şi
muzică, controlându-le pe televizor prin reţea. În plus, puteţi
utiliza televizorul ca monitor pentru telefonul mobil când
navigaţi pe o pagină web.
✎✎Pentru mai multe informaţii, vizitaţi „www.samsung.
com” sau contactaţi centrul de asistenţă Samsung.
Este posibil ca dispozitivul mobil să necesite instalarea
unui software suplimentar. Pentru detalii, consultaţi
ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.
¦¦ Configurarea sistemului AllShare
Arată o listă a telefoanelor mobile sau dispozitivelor
conectate care au fost configurate cu acest televizor pentru a
utiliza funcţia Mesaj, Media sau ScreenShare.
✎✎Funcţia Media este disponibilă pe toate dispozitivele
mobile care acceptă AllShare.
■■ Permis / Nepermis: Permite/Blochează telefonul mobil.
■■ Ştergere: Şterge telefonul mobil din listă.
✎✎ Această funcţie şterge numai numele telefonului
mobil din listă. Dacă dispozitivul mobil este pornit
şi încearcă să realizeze conectarea la televizor, este
posibil să apară din nou în această listă.
04 Caracteristici avansate
AllShare
Utilizarea funcţiei Mesaj
Utilizând această funcţie, puteţi să vizualizaţi apelurile primite,
conţinutul mesajelor SMS şi programările setate pe telefonul
mobil în timp ce urmăriţi o emisiune TV, prin intermediul
ferestrei de alertă.
✎✎NOTĂ
xx Pentru a dezactiva această fereastră de alertă, setaţi
Mesaj la Dezactivat în meniul Configurare pentru
AllShare.
Configurare
■■ Mesaj (Dezactivat / Activat): Activează sau dezactivează
funcţia mesaje (pentru apelurile primite, mesajele SMS şi
programările din telefoanele mobile).
xx Dacă se selectează OK sau dacă nu se selectează OK
■■ Media (Activat / Dezactivat): Activează sau dezactivează
funcţia media. Când aceasta este activată, redă fişiere
video, fotografii şi muzică de pe un telefon mobil sau alt
dispozitiv ce suportă AllShare.
xx Fereastra de alertă poate fi afişată atunci când utilizaţi
■■ ScreenShare (Activat / Dezactivat): Activează sau
dezactivează funcţia ScreenShare pentru utilizarea
telefonului mobil ca şi telecomandă.
■■ Nume TV: Puteţi seta numele televizorului astfel încât să fie
uşor de găsit de pe telefonul mobil.
✎✎ Dacă selectaţi Intrare utilizator puteţi introduce
numele televizorului utilizând tastatura de pe ecran
OSK (On Screen Keyboard).
AllShare™
3/7
Configurare
Mesaj
: Activat
Mesaj
Media
: Activat
Media
ScreenShare
: Activat
ScreenShare
Nume TV
: TV acasă
după ce mesajul este afişat de trei ori, mesajul va fi
şters. Mesajul nu este şters de pe telefonul mobil.
unele aplicaţii precum Media Play etc. Pentru a afişa
conţinutul mesajului, comutaţi în modul de vizualizare
TV.
xx Când este afişat mesajul unui telefon mobil necunoscut,
selectaţi telefonul mobil în meniul de mesaje în AllShare
şi selectaţi Respins pentru a bloca telefonul.
Vizualizarea mesajelor
Dacă se primeşte un mesaj SMS nou în timp ce urmăriţi
o emisiune TV, apare fereastra de alertă. Dacă faceţi clic
pe butonul OK, este afişat conţinutul mesajului.
Puteţi configura setările de vizualizare a mesajelor
SMS pe telefonul mobil. Pentru proceduri, consultaţi
manualul telefonului mobil.
✎✎
✎✎ Unele caractere speciale pot să fie afişate ca spaţiu
liber sau sub formă de caractere corupte.
E Selectare R Revenire e Ieşire
Configurare R Revenire
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 47
47
2010-03-06 오전 4:45:51
Caracteristici avansate
Alerta pentru primirea unui apel
Utilizarea funcţiei ScreenShare
Dacă primiţi un apel în timp ce urmăriţi o emisiune TV,
apare fereastra de alertă.
Screenshare afişează aceeaşi pagină web ca şi telefonul
mobil. Utilizând ScreenShare, puteţi deschide diverse
conţinuturi salvate pe telefonul mobil. De exemplu, imaginea
din dreapta arată o pagină de acces pentru conţinuturi, de
pe un telefon mobil. Puteţi citi pe televizor diversele fişiere de
pe telefonul mobil şi vizualiza agenda telefonică şi calendarul.
De asemenea, din agenda telefonică, puteţi să apelaţi o
persoană sau să trimiteţi un SMS.
Alerta pentru programări
În timp ce urmăriţi o emisiune TV, fereastra de alertă
apare pentru a afişa evenimentul înregistrat.
Puteţi configura setările de vizualizare a conţinutului
programărilor pe telefoanele mobile. Pentru
proceduri, consultaţi manualul telefonului mobil.
✎✎
✎✎ Unele caractere speciale pot să fie afişate ca spaţiu
liber sau sub formă de caractere corupte.
Utilizarea funcţiei Media
Apare o fereastră de alertă care informează utilizatorul
asupra afişării pe televizor a conţinutului media (clipuri video,
fotografii, muzică) trimis de pe telefonul mobil. Conţinutul
este redat automat la 3 secunde de la afişarea ferestrei de
alertă. Dacă apăsaţi butonul RETURN sau EXIT atunci când
apare fereastra de alertă, conţinutul media nu este redat.
✎✎NOTĂ
✎✎NOTĂ
xx Pe telefonul mobil Samsung trebuie instalată funcţia
ScreenShare şi trebuie executată aplicaţia suport; apoi
puteţi utiliza funcţia ScreenShare.
xx Butoanele disponibile pe telecomandă pot fi diferite
pentru fiecare pagină.
xx Doc Viewer poate citi fişierele în format doc, dar nu le
poate modifica.
xx Afişajul de pe ecran poate fi diferit în funcţie de
dispozitivul conectat.
My Mobile
xx Dacă funcţia media este utilizată pentru prima oară,
apare fereastra pop-up de avertizare. Apăsaţi butonul
ENTERE pentru a selecta Permite, după care puteţi
utiliza funcţia Media pe dispozitivul respectiv.
„Dispoz. necunoscut 0” cere permisiunea de redare a fişierului media.
Dacă doriţi să permiteţi redarea fişierului media pe dispozitiv, apăsaţi
„Permite”. În caz contrar, apăsaţi „Resping”.
De asemenea, puteţi modifica setarea (sau resetarea) acestei funcţii la
„AllShare Configurare”.
Avertisment: dacă dispozitivul este conectat la o reţea nesecurizată sau
necunoscută, pot fi redate conţinuturi nedorite sau neadecvate.
Dacă nu sunteţi sigur în legătură cu identitatea reţelei sau cu tipul de
conţinut, vă recomandăm să nu răspundeţi cu „Permite” la cererea de
redare.
Permite
Resping
xx Pentru a dezactiva transmiterea conţinutului media
de pe telefonul mobil, setaţi Media la Dezactivat în
configurarea AllShare.
xx Conţinutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcţie
de rezoluţia şi formatul acestuia.
Contacts
Calendar
Doc Viewer
E Selectare
Revenire
Utilizarea telefonului Samsung pentru a opera televizorul
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să conectaţi
televizorul la un telefon mobil Samsung care acceptă funcţiile
ScreenShare. Când utilizaţi televizorul cu ajutorul telefonului
mobil, sunt acceptate numai butoanele POWER, Y,
P</> şi MUTE.
✎✎Chiar dacă apăsaţi continuu un buton de comandă
(pentru canal sau volum) al telefonului mobil, valoarea
va urca sau coborî cu o singură unitate.
xx Este posibil ca butoanele ENTERE şi ◄ / ► să nu fie
funcţionale, în funcţie de tipul conţinutului media.
xx Utilizând dispozitivul mobil, puteţi controla redarea
fişierelor media. Pentru detalii, consultaţi ghidul de
utilizare corespunzător al dispozitivului mobil.
xx Dacă doriţi să redaţi conţinut media de pe PC, selectaţi
pictograma PC-ului în afişajul principal al AllShare.
Meniul Media Play al televizorului se va schimba
automat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Media
Play” (p. 32).
48
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 48
2010-03-06 오전 4:45:52
Alte informaţii
Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informaţiile de pe
pagina Teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informaţii sau unele
pagini pot să nu fie afişate.
✎✎Puteţi schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.
1 / (Teletext activat/mixt):
Activează modul Teletext pentru
canalul curent. Apăsaţi de
două ori pentru a suprapune
afişajul teletextului peste ecranul
transmisiunii curente.
2 8 (memorare): Memorează
paginile teletextului.
3 4 (dimensiune): Afişează
teletextul în jumătatea superioară
a ecranului la dimensiune dublă.
Apăsaţi-l din nou pentru a muta
textul în jumătatea inferioară a
ecranului. Pentru afişare normală,
apăsaţi-l încă o dată.
4 9 (menţinere): Menţine afişarea
la pagina curentă, în cazul în care
există mai multe pagini secundare
care urmează automat. Pentru a
anula, apăsaţi-l din nou.
5 Butoanele colorate (roşu, verde,
galben, albastru): Dacă sistemul
FASTEXT este utilizat de compania
de emisie, diferitele subiecte de pe
o pagină de teletext sunt codate
prin culori şi pot fi selectate prin
apăsarea butoanelor colorate.
Apăsaţi butonul cu culoarea
corespunzătoare subiectului
dorit. Este afişată o nouă pagină
codată prin culori. Elementele pot
fi selectate în acelaşi mod. Pentru
a afişa pagina anterioară sau
următoare, apăsaţi butonul colorat
corespunzător.
6 0 (mod): Selectează modul
pentru teletext (LIST/FLOF).
Dacă se apasă în timpul modului
LIST (LISTĂ), comută la modul
pentru salvarea listei. În modul
pentru salvarea listei, puteţi salva
pagina de teletext în listă utilizând
butonul 8 (memorare).
7 1 (subpagină): Afişează
subpagina disponibilă.
6
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
7
8
9
2
CH LIST
MENU
0
3
4
5
TOOLS
INFO
!
RETURN
EXIT
@
A
B
C
2 (pagina următoare): Afişează
următoarea pagină de teletext.
3 (pagina anterioară): Afişează
pagina anterioară de teletext.
6 (index): Afişarea paginii de
index (conţinut) în timpul vizualizării
teletextului.
5 (dezvăluire): Afişează textul
ascuns (de exemplu, răspunsuri
la jocuri concurs). Pentru afişarea
ecranului normal, apăsaţi încă o
dată.
7 (anulare): Reduce afişarea
teletextului pentru a se suprapune
cu transmisiunea curentă.
8
9
0
!
@
Pagină tipică de teletext
D
Parte
A
B
C
D
E
F
Cuprins
Numărul paginii
selectate.
Identitatea canalului
de emisie.
Număr curent al
paginii sau indicaţii de
căutare.
Data şi ora.
Text.
Informaţii de stare.
Informaţii FASTEXT.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 49
05 Alte informaţii
Funcţia teletext pentru canal analogic
49
2010-03-06 오전 4:45:53
Alte informaţii
Asamblarea cablurilor
Tipul cu stativ
Mascaţi cablurile în suportul de cabluri, astfel încât să nu fie vizibile prin stativul transparent.
1
1
2
2
3
3
Tipul cu suport de perete
✎✎Nu trageţi excesiv de cabluri atunci când le aranjaţi. Aceasta poate duce la deteriorarea mufelor de conectare ale
produsului.
50
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 50
2010-03-06 오전 4:45:56
05 Alte informaţii
Instalarea kitului de montare pe perete
Asamblarea consolei de mascare
Când instalaţi televizorul pe perete, ataşaţi consola de mascare ca în imagine.
Consolă de mascare
Asamblarea cablului de alimentare
Când instalaţi televizorul pe perete, ataşaţi cablul de alimentare ca în imagine.
1
2
3
1. Scoateţi şurubul indicat în prima imagine de mai sus.
2. Ataşaţi clema cablului de alimentare pe cablu.
3. Prindeţi clema cablului de alimentare de televizor utilizând şurubul scos, ca în imagine.
Pregătirea înainte de instalarea suportului de perete
Cazul A. Instalarea suportului de perete SAMSUNG
1
Cazul B. Instalarea unui suport de perete de altă
marcă
1
Pentru a instala un suport de perete, utilizaţi suportul inelar 1.
Instalarea kitului de montare pe perete
Kitul de montare pe perete (comercializat separat) vă permite să montaţi televizorul pe perete.
Pentru informaţii detaliate despre instalarea suportului de perete, consultaţi instrucţiunile oferite împreună cu kitul de montare
pe perete. Contactaţi un tehnician pentru asistenţă la instalarea suportului de montare pe perete.
Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau rănirea persoanelor dacă decideţi să instalaţi
singur televizorul.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 51
51
2010-03-06 오전 4:45:58
Alte informaţii
Specificaţiile kitului de montare pe perete (VESA)
✎✎
Kitul de montare pe perete nu este furnizat, ci se comercializează separat.
Instalaţi suportul de perete pe un perete solid, perpendicular pe podea. Pentru montarea pe alte materiale de construcţie,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor. Dacă se instalează pe un plafon sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea,
producând vătămări corporale grave.
✎✎NOTĂ
xx Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt prezentate în tabelul de mai jos.
xx La achiziţionarea kitului de montare pe perete, vă sunt furnizate un manual detaliat pentru instalare şi toate componentele
necesare pentru asamblare.
xx Nu folosiţi şuruburi care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA.
xx Nu folosiţi şuruburi mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale
standardului VESA. Şuruburile prea lungi pot avaria interiorul televizorului.
xx Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile referitoare la şuruburi ale standardului VESA, lungimea
şuruburilor poate fi diferită, în funcţie de specificaţiile kitului de montare pe perete.
xx Nu strângeţi şuruburile prea tare; acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea produsului, conducând
la vătămări corporale. Samsung nu este răspunzătoare pentru aceste tipuri de accidente.
xx Samsung nu este răspunzătoare pentru deteriorarea produsului sau vătămările corporale survenite în urma utilizării unui
suport de perete nespecificat sau care nu este conform standardului VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă
instrucţiunile de instalare ale produsului.
xx Nu montaţi televizorul cu o înclinare mai mare de 15 grade.
Familie de
produse
Televizor LED
[ultrasubţire]
ţoli
Spec. VESA (A * B)
Şurub standard
19~22
75 X 75
M4
23~29
200 X 100
32~37
200 X 200
40~55
400 X 400
56~65
600 X 400
M8
Cantitate
4
Nu instalaţi kitul de montare pe perete cu televizorul pornit. Acest lucru poate conduce la vătămări
corporale prin electrocutare.
52
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 52
2010-03-06 오전 4:45:58
Dispozitivul de blocare Kensington nu este furnizat de Samsung. Este un
dispozitiv care se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta
este utilizat într-un spaţiu public. Aspectul şi metoda de blocare pot diferi
de ilustraţie, în funcţie de producător. Pentru informaţii suplimentare privind
utilizarea corectă, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul de
blocare Kensington.
1
2
✎✎Identificaţi pictograma „K” pe partea din spate a televizorului. Lângă
05 Alte informaţii
Sistemul de blocare antifurt Kensington
3
pictograma „K” se află un slot Kensington.
1. Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul Kensington 1 al televizorului
LED şi rotiţi-l ca în imagine 2.
<Opţional>
2. Conectaţi cablul de blocare Kensington 3.
3. Fixaţi dispozitivul de blocare Kensington de un birou sau un obiect greu.
Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.
✎✎
✎✎Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcţie de modelul televizorului.
Fixarea televizorului pe perete
Atenţie: Tragerea, împingerea sau sprijinirea pe televizor poate duce la căderea acestuia. În special, asiguraţivă că niciun copil nu se agaţă de televizor şi nici nu-l destabilizează; în caz contrar, este posibil ca televizorul
să se răstoarne peste aceştia, cauzând răni grave sau moartea. Respectaţi toate măsurile de siguranţă oferite
în broşura cu informaţii de siguranţă inclusă. Pentru o stabilitate şi o siguranţă sporite, instalaţi dispozitivul
împotrivă căderii după cum urmează.
¦¦ Pentru a evita căderea televizorului
1. Puneţi şuruburile în cleme şi strângeţi-le ferm pe perete. Verificaţi ca
şuruburile să fie instalate ferm pe perete.
✎✎ Este posibil să aveţi nevoie de alte materiale, precum un diblu, în
funcţie de tipul de perete.
✎✎ Deoarece clemele, şuruburile şi firul nu sunt furnizate, achiziţionaţi-le
separat.
2. Îndepărtaţi şuruburile din partea posterioară centrală a televizorului, puneţi
şuruburile în cleme şi apoi strângeţi şuruburile din nou pe televizor.
✎✎ Este posibil ca şuruburile să nu fie furnizate împreună cu produsul. În
acest caz, achiziţionaţi şuruburi cu următoarele caracteristici.
✎✎ Specificaţiile şuruburilor
xx Pentru un televizor de 19 ~ 22 ţoli: M4
xx Pentru un televizor de 23 ~ 65 ţoli: M8
3. Conectaţi clemele fixate pe televizor şi clemele fixate pe perete cu ajutorul
unui fir rezistent şi apoi legaţi strâns firul.
✎✎ NOTĂ
xx Instalaţi televizorul lângă un perete, astfel încât să nu cadă în spate.
xx Este sigur să conectaţi firul astfel încât clemele fixate pe perete să
Perete
fie la aceeaşi înălţime sau mai jos decât clemele fixate pe televizor.
xx Dezlegaţi firul înainte de a muta televizorul.
4. Verificaţi siguranţa tuturor conexiunilor. Verificaţi conexiunile periodic
pentru semne de solicitare sau slăbire. Dacă aveţi vreo îndoială cu privire
la siguranţa conexiunilor efectuate, contactaţi un instalator profesionist.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 53
53
2010-03-06 오전 4:45:59
Alte informaţii
Depanare
Dacă aveţi întrebări legate de televizor, consultaţi mai întâi această listă. Dacă niciunul din aceste sfaturi de depanare nu se
aplică, vă rugăm să vizitaţi site-ul „www.samsung.com”, apoi să faceţi clic pe Asistenţă sau să contactaţi Centrul de asistenţă
din lista aflată pe coperta spate a acestui manual.
Probleme
Soluţii şi explicaţii
Calitatea imaginii
Efectuaţi mai întâi un Test imagine pentru a confirma faptul că televizorul afişează corespunzător imaginea de
test. (mergeţi la MENU - Asistenţă - Autodiagnosticare - Test imagine) (p. 23)
Dacă imaginea de test este afişată corect, imaginea de calitate slabă poate fi cauzată de sursă sau de semnal.
Imaginea televizorului nu arată la fel de bine
precum arăta în magazin.
• Dacă aveţi un receptor de cablu/satelit analogic, efectuaţi un upgrade la receptor de satelit digital. Utilizaţi
cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiţie).
• Abonaţii la televiziune prin cablu/satelit: Încercaţi posturile ce emit HD din grila de programe.
• Conexiune prin antenă: Încercaţi posturile HD după ce aţi efectuat programarea automată.
✎✎ Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiţie standard).
• Reglaţi rezoluţia imaginii video de la receptorul de cablu/satelit la 1080i sau 720p.
• Asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcţie de dimensiune şi
definiţia semnalului.
Imaginea este distorsionată: eroare
macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare
• Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă,
precum transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
• Nivelul slab al semnalului sau calitatea slabă poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune a televizorului.
Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.
•
Luminozitate sau culori slabe.
• Reglaţi opţiunile pentru Imagine din meniul televizorului. (mergeţi la Mod imagine/Culoare / Luminozitate
/ Claritate) (p. 15)
• Reglaţi opţiunile pentru Econ. energie din meniul televizorului. (mergeţi la MENU - Imagine - Soluţie Eco
- Econ. energie) (p. 15)
• Încercaţi să resetaţi imaginea pentru a putea vizualiza setările prestabilite pentru imagine. (mergeţi la MENU
- Imagine - Resetare imagine) (p.18)
Linie punctată pe marginea ecranului.
• Dacă dimensiunea imaginii este setată la Încadrare ecran, schimbaţi-o la 16:9 (p. 17).
• Schimbaţi rezoluţia receptorului de cablu/satelit.
Imaginea este alb-negru.
• Dacă utilizaţi o intrare AV Compozit, conectaţi cablul video (galben) la mufa verde a intrării Componentă 1 a
televizorului.
Imaginea se blochează sau este distorsionată
la schimbarea canalelor sau imaginea apare
cu întârziere.
• În cazul conectării cu un receptor de cablu, încercaţi să resetaţi receptorul de cablu. Reconectaţi cablul c.a.
şi aşteptaţi repornirea receptorului de cablu. Aceasta poate dura până la 20 de minute.
• Setaţi rezoluţia de ieşire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.
Calitatea sunetului
Dacă utilizaţi o conexiune Component, asiguraţi-vă de conectarea cablurilor Component la mufele corecte. Conexiunile
incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate de culoare sau la apariţia unui ecran gol.
Efectuaţi mai întâi un Test sunet pentru a confirma faptul că funcţia audio a televizorului funcţionează
corespunzător.
(mergeţi la MENU - Asistenţă - Autodiagnosticare - Test sunet) (P. 23)
Dacă funcţia audio este OK, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.
Nu există sunet sau sunetul este prea slab la
volum maxim.
• Verificaţi volumul dispozitivului extern conectat la televizor.
Imaginea este bună, dar nu există sunet.
• Setaţi opţiunea Selectare difuzor la Difuzor TV în meniul pentru sunet (p. 19).
• Asiguraţi-vă de conectarea cablurilor audio de la dispozitivul extern la mufele corecte de intrare audio ale
televizorului.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, verificaţi opţiunea de ieşire audio a dispozitivului conectat (de exemplu,
poate fi necesar să schimbaţi opţiunea audio a receptorului de cablu la HDMI atunci când conectarea la
televizor s-a făcut prin HDMI).
• Dacă utilizaţi un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat.
• Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificaţi să nu fie nimic conectat la această mufă.
Difuzoarele produc zgomot deranjant.
• Verificaţi conexiunile cablurilor. Asiguraţi-vă că niciun cablu video nu este conectat la o intrare audio.
• Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificaţi puterea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate
cauza distorsionarea sunetului.
Nu există imagine, nu există video
Televizorul nu porneşte.
• Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.
• Asiguraţi-vă că priza funcţionează.
• Încercaţi să apăsaţi butonul POWER al televizorului, pentru a vă asigura că problema nu se datorează
telecomenzii. Dacă televizorul porneşte, consultaţi secţiunea „Telecomanda nu funcţionează” de mai jos.
Televizorul se opreşte automat.
•
•
•
•
54
Verificaţi dacă Temporizator opr. este setat la Dezactivat în meniul Configurare (p. 20).
Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificaţi setările de alimentare ale PC-ului.
Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.
Când utilizaţi televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în
cazul în care nu are semnal.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 54
2010-03-06 오전 4:46:00
Nu există imagine/video.
Soluţii şi explicaţii
• Verificaţi conexiunile cablurilor (scoateţi şi reconectaţi toate cablurile de la televizor şi de la dispozitivele
externe).
• Setaţi ieşirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să
corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieşirea unui dispozitiv extern este
HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat este alimentat.
• Selectaţi sursa corectă a televizorului prin apăsarea butonului SOURCE de pe telecomanda televizorului.
05 Alte informaţii
Probleme
Conexiunea RF (prin cablu/antenă)
Televizorul nu recepţionează niciun canal.
• Verificaţi conectarea corectă a cablului antenei.
• Încercaţi opţiunea Plug & Play (configurare iniţială) pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale.
Mergeţi la MENU - Configurare - Plug & Play (Configurare iniţială) şi aşteptaţi până la stocarea tuturor
canalelor disponibile (p. 7).
• Verificaţi ca antena să fie poziţionată corect.
Imaginea este distorsionată: eroare
macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare
• Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă,
precum transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
• Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
televizorului.
Conexiunea la PC
Apare mesajul “Mod neacceptat”.
• Setaţi rezoluţia de ieşire şi frecvenţa PC-ului astfel încât să corespundă rezoluţiilor acceptate de televizor
(p. 24).
“PC” apare întotdeauna în lista de surse, chiar
şi atunci când niciun PC nu este conectat.
• Acest lucru este normal; PC-ul apare întotdeauna în lista de surse, chiar şi atunci când niciun PC nu este
conectat.
Imaginea este bună, dar nu există sunet.
• Dacă utilizaţi o conexiune HDMI, verificaţi setarea ieşirii audio a computerului.
Conexiunea la reţea (în funcţie de modele)
Eşec la conectarea la reţeaua fără fir.
• Pentru utilizarea unei reţele fără fir este necesar un dongle USB fără fir Samsung.
• Verificaţi ca opţiunea Conexiune la reţea să fie setată la Wireless (p. 27).
• Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la un sharer IP fără fir (router).
Funcţiile de înregistrare/Timeshift
Funcţia de înregistrare nu poate fi utilizată.
•
•
•
•
Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.
Verificaţi dacă este un canal digital ce poate fi înregistrat.
Dacă semnalul este slab sau absent, funcţia de înregistrare se va închide automat.
Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este
situaţia.
Funcţia Timeshift nu poate fi utilizată.
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.
Canalele radio şi transmisiile analogice nu sunt acceptate.
Canalele de transmisie de date nu sunt acceptate.
Dacă semnalul este slab sau absent, funcţia Timeshift se va închide automat.
Funcţia Timeshift nu poate fi utilizată dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă
aceasta este situaţia.
Un mesaj indică eşecul unui test de
performanţă, iar funcţiile de înregistrare şi
Timeshift nu pot fi utilizate.
• Aceste probleme pot apărea dacă utilizaţi un dispozitiv USB de capacitate mică care nu acceptă
înregistrarea.
• Vă recomandă să utilizaţi un HDD USB.
O înregistrare programată a eşuat.
• O înregistrare programată este dezactivată pentru anumite operaţii (formatare, teste de performanţă,
verificarea erorilor, ştergere) care accesează sistemul de fişiere al unui dispozitiv USB.
• Dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB, televizorul nu va înregistra chiar dacă se ajunge la ora
programată.
• Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este
situaţia.
• Dacă înregistraţi un canal blocat cu funcţia Control parental, când încercaţi să redaţi înregistrarea va apărea
fereastra de introducere a codului PIN.
Sunt conectate mai multe dispozitive
de înregistrare, dar televizorul a oprit
înregistrarea.
• Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare şi dispozitivul setat ca Dispozitiv implicit de înreg.
nu are spaţiu liber în memorie, funcţia de înregistrare va fi oprită. Încercaţi din nou să înregistraţi. Dispozitivul
cu cel mai mult spaţiu de memorie va fi setat automat ca Dispozitiv implicit de înreg. şi televizorul va începe
înregistrarea.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 55
55
2010-03-06 오전 4:46:00
Alte informaţii
Probleme
Soluţii şi explicaţii
Altele
Imaginea nu se afişează pe ecranul complet.
• Canalele HD au bare negre pe lateralele ecranului atunci când afişează conţinut SD convertit (4:3).
• La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea bare negre în părţile
superioară şi inferioară ale ecranului.
• Reglaţi opţiunile pentru dimensiunea imaginii la ecran complet pe dispozitivul extern sau pe televizor.
Telecomanda nu funcţionează.
• Înlocuiţi bateriile telecomenzii respectând polaritatea corectă (+/-).
• Curăţaţi fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă.
• Încercaţi să îndreptaţi telecomanda direct spre televizor de la o distanţă de 1,5 - 2 m.
Telecomanda receptorului de cablu/satelit
nu funcţionează pentru pornirea sau oprirea
televizorului sau reglarea volumului.
• Programaţi telecomanda receptorului de cablu/satelit pentru a opera televizorul. Consultaţi manualul de
utilizare al receptorului de cablu/satelit pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.
Apare mesajul “Mod neacceptat”.
• Verificaţi rezoluţia acceptată a televizorului şi reglaţi rezoluţia de ieşire a dispozitivului extern după preferinţe.
Consultaţi secţiunea pentru setarea rezoluţiei, de la pagina 24 a acestui manual.
Televizorul miroase a plastic.
• Acest miros este normal şi va dispărea în timp.
Opţiunea Informaţii semnal a televizorului
este indisponibilă în meniul Test de
autodiagnosticare.
• Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă/RF/coaxială
(p. 23).
Televizorul este aplecat într-o parte.
• Scoateţi baza stativului de pe televizor şi remontaţi-o.
Întâmpinaţi dificultăţi la asamblarea bazei
stativului.
• Asiguraţi-vă că televizorul este aşezat pe o suprafaţă plană. În cazul în care nu puteţi scoate şuruburile
televizorului, utilizaţi o şurubelniţă cu cap magnetic.
Meniul Canal este estompat. (indisponibil)
• Meniul Canal este disponibil numai atunci când este selectată sursa TV.
Setările efectuate se pierd după 30 de minute
sau de fiecare dată când televizorul este oprit.
• Atunci când se află în modul Demo magazin, televizorul va reseta setările de imagine şi cele audio la fiecare
30 de minute. Modificaţi setările de la modul Demo magazin la modul Uz casnic în cadrul procedurii
Plug & Play (configurare iniţială). Apăsaţi butonul SOURCE pentru a selecta modul TV şi mergeţi la MENU
→ Configurare → Plug & Play (Configurare iniţială) → ENTERE (p. 7).
Aveţi o pierdere intermitentă a semnalului
audio sau video.
• Verificaţi conexiunile cablurilor şi reconectaţi-le.
• Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide.
Asiguraţi-vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării
televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizaţi cabluri cu conectori la 90 de grade.
Puteţi observa particule de dimensiuni mici
dacă priviţi de aproape marginea ramei
ecranului.
• Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.
Meniul PIP nu este disponibil.
• Funcţia PIP este disponibilă numai atunci când vizionaţi o sursă HDMI, PC sau Componentă (p. 22).
Apare mesajul “Semnal bruiat” sau “Semnal
slab/Lipsă semnal”.
• Dacă utilizaţi un CAM CARD (CI/CI+), verificaţi ca acesta să fie inserat în slotul interfeţei comune.
• Dacă problema persistă, scoateţi CAM CARD din televizor şi inseraţi-l din nou în slot.
Aţi oprit televizorul acum 45 de minute, iar
acesta a pornit din nou.
• Acest lucru este normal. Acest lucru este normal, deoarece televizorul operează funcţia OTA (Over The Air)
pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.
Imagine/sunet repetitiv.
• Verificaţi şi modificaţi sursa/semnalul.
Poate avea loc o reacţie între tampoanele de
cauciuc de la baza stativului şi finisajul de la
suprafaţa piesei de mobilier.
• Pentru a evita aceasta, utilizaţi tampoane din pâslă pe acele suprafeţe ale televizorului care vin în contact
direct cu mobila.
✎✎Panoul LED TFT constă dintr-un panou format din subpixeli a cărui producere necesită o tehnologie sofisticată.
Este totuşi posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoşi sau mai întunecaţi. Aceştia nu au niciun impact asupra
performanţelor produsului.
56
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 56
2010-03-06 오전 4:46:01
05 Alte informaţii
¦¦ Licenţă
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for
more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 57
57
2010-03-06 오전 4:46:01
Alte informaţii
Specificaţii
Panou original
1920 x 1080 @ 60 Hz
Norme de mediu
Temperatură de funcţionare
Umiditate de funcţionare
Temperatură de depozitare
Umiditate de depozitare
Sistem TV
Sistem color/video
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
10% ~ 80%, fără condens
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
5% ~ 95%, fără condens
Analogic: B/G, D/K, L, I (în funcţie de ţara selectată)
Digital: DVB-T/DVB-C
Analogic: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Sistem de sunet
HDMI IN 1 ~ 4
BG. OK NICAM. MPEGl
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2 canale liniare PCM de 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 biţi.
Intrare audio analogică (numai HDMI IN1)
Intrare PC (numai HDMI IN1)
Pivotarea stativului (stânga / dreapta)
Nume model
Dimensiune ecran
(Diagonală)
-20˚ ~ 20˚
UE32C6600
UE37C6600
32 inches
37 inches
Sunet
(Ieşire)
10 W x 2
Dimensiuni (lxAxÎ)
Corp
Cu stativ
Greutate
Fără stativ
Cu stativ
Nume model
Dimensiune ecran
(Diagonală)
774 X 31,4 X 479 mm
774 X 242,2 X 543 mm
897 X 31,4 X 553 mm
897 X 257,2 X 613 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6600
UE46C6600
40 inches
46 inches
Sunet
(Ieşire)
10 W x 2
Dimensiuni (lxAxÎ)
Corp
Cu stativ
Greutate
Fără stativ
Cu stativ
961 X 31,4 X 588 mm
961 X 257,2 X 649 mm
1096 X 31,4 X 663 mm
1096 X 277,2 X 723 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
°
58
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 58
2010-03-06 오전 4:46:02
Dimensiune ecran
(Diagonală)
UE32C6620
UE37C6620
32 inches
37 inches
Sunet
(Ieşire)
Dimensiuni (lxAxÎ)
Corp
Cu stativ
Greutate
Fără stativ
Cu stativ
Nume model
Dimensiune ecran
(Diagonală)
10 W x 2
557 X 240 X 85,9 mm
771 X 240 X 542 mm
630 X 270 X 88,9 mm
894 X 270X 615 mm
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
UE40C6620
UE46C6620
40 inches
46 inches
Sunet
(Ieşire)
Dimensiuni (lxAxÎ)
Corp
Cu stativ
Greutate
Fără stativ
Cu stativ
05 Alte informaţii
Nume model
10 W x 2
630 X 270 X 88,9 mm
958 X 270 X 650 mm
721 X 305 X 90,9 mm
1093 X 305 X 727 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
✎✎Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
✎✎Pentru informaţii privind alimentarea cu energie electrică şi detalii suplimentare despre consumul de energie, consultaţi
eticheta ataşată pe produs.
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 59
59
2010-03-06 오전 4:46:02
Alte informaţii
Index
A
F
Acord fin
Ajustare automată
AllShare
Amplificare
Anynet+
Autodiagnosticare
15
18
47
18
41
23
B
Balans de alb Balans S/D
Baterii
Blocare
Butonul ON/OFF
16
18
6
14
6
C
Cald
Canalele mele
Căşti
Claritate
Componentă
Conectarea la reţea
Conectarea la un dispozitiv audio
Conectarea la un PC
Configurare reţea
Consolă de mascare Contrast dinamic
17
13
9
15
8
25
9
24
26
51
16
D
Depanare
Difuzor extern
Difuzor TV
DIGITAL AUDIO OUT
Dimens. Imagine
Dinamic
DivX® VOD
D-sub
54
19
19
9, 40
17, 40
15
40
24
Formate video
Fotografii
Frecvenţă
R
36
38
13
G
Ghid TV azi - mâine
8, 41
9, 41
I
Indicator de alimentare
Informaţii semnal
Instrumente
5
23
3
57
21
10
15
M
Manager canale
Media Play
Melodie
Meniul Canal
Mod Aşteptare
Mod doar RGB
Mod film
Mod Repetare
Montare pe perete
Muzică
Muzică de fond
12
32
22
13
5
16
17
40
51
38
40
N
E
Econ. energie
15
Editare nume
10
Editarea canalelor
14
Egalizator
18
EPG (Electronic Programme Guide)11
Expunere diapozitive
38
Navigare Nuanţă de negru
Schimbare PIN
21
Se înregistrează
42
Select. globală
14
Selectare difuzor
19
Semnal
13
Senzor Eco
15
Simbol
3
Spaţiu de instalare
2
Specificaţii
58
Subtitrare
21
Suport pentru prinderea cablurilor 4, 51
T
L
Licenţă
Limbă
Listă surse
Luminozitate
43
24
40
S
11
H
HDMI
Home Theatre
Receptor
Rezoluţie optimă
Rotire
11
16
Telecomandă
Temporizator
Temporizator opr.
Titlu
Ton culoare
Tonuri piele
Transp. meniu
6
20
20
38
17
16
22
U
Unitate USB
23, 32
Upgrade software
23
Utilizarea canalelor preferate
13
Utilizarea meniului Viz. canale
11
Utilizarea meniului Vizualizare
programată
12
V
VCR Videocl.
Viz. de bază
Volum
Volum automat
8
36
39
5
19
O
Oră
20
P
PIP (Picture in Picture) Plug & Play
60
22
7
Română
[6600]BN68-02840G-Book.indb 60
2010-03-06 오전 4:46:03
This page is intentionally
left blank.
[6600]BN68-02840G-Book.indb 61
2010-03-06 오전 4:46:03
Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda stvarnog
uređaja. Dizajn proizvoda i specifikacije mogu da se promene bez najave.
Obaveštenje o digitalnoj televiziji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcije u vezi sa digitalnom televizijom (DVB) dostupne su samo u zemljama/oblastima u kojima se emituju DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalni
zemaljski kanali ili u kojima imate pristup kompatibilnoj DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovskoj televiziji. Proverite da li vaš lokalni dobavljač usluga
omogućava prijem DVB-T ili DVB-C signala.
DVB-T je standard evropskog DVB konzorcijuma za emitovanje digitalnog zemaljskog TV signala, a DVB-C je standard za emitovanje digitalnog kablovskog
TV signala. Međutim, neke funkcije poput EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) itd., nisu uključene u ovu specifikaciju. Stoga ih
trenutno nije moguće koristiti.
Iako ovaj televizor podržava najnovije DVB-T i DVB-C standarde u ovom trenutku [od avgusta 2008.], nije moguće garantovati kompatibilnost sa budućim
standardima za DVB-T digitalno zemaljsko emitovanje i DVB-C digitalno kablovsko emitovanje.
U zavisnosti od zemlje/oblasti u kojoj se ovaj televizor koristi, neki dobavljači usluga kablovske televizije možda će dodatno naplaćivati takvu uslugu i
možda ćete morati da prihvatite uslove i odredbe njihovog poslovanja.
Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim zemljama i regionima, a DVB-C možda neće ispravno raditi sa nekim dobavljačima
usluga kablovske televizije.
Više informacija potražite od lokalnog centra za korisničku podršku kompanije Samsung.
✎✎ Kvalitet prijema televizora može se razlikovati zbog razlika u metodama emitovanja između država. Proverite performanse televizora kod lokalnog
SAMSUNG ovlašćenog prodavca ili se obratite Samsung pozivnom centru kako biste dobili informaciju o tome da li se kvalitet prijema može
poboljšati ponovnim podešavanjem postavki televizora.
Upozorenje za statičnu sliku
Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, panorama ili 4:3 format
slike, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Konstantno reprodukovanje statične slike može da prouzrokuje
nejednako trošenje fosfora na ekranu, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili rizik od ovog efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:
• Nemojte prikazivati isti TV kanal duži vremenski period.
• Kada prikazujete bilo kakvu sliku preko celog ekrana, koristite meni za podešavanje formata slike na televizoru kako biste dobili najbolje podudaranje.
• Smanjite osvetljenost i kontrast na minimalnu vrednost potrebnu da bi se postigao željeni kvalitet slike, prevelike vrednosti mogu ubrzati proces
sagorevanja ekrana.
• Često koristite funkcije televizora za smanjivanje zadržavanja slike ili sagorevanja ekrana, a više informacija o tome potražite u odgovarajućem odeljku
u korisničkom priručniku.
Bezbedan prostor za instalaciju
Pridržavajte se propisanih razdaljina između proizvoda i drugih objekata (npr. zidova) kako bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija.
U suprotnom, može doći do požara ili problema sa proizvodom usled povećanja njegove unutrašnje temperature.
✎✎ Ako koristite postolje ili zidni nosač, koristite isključivo delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.
xx Ako koristite delove drugog proizvođača, može doći do problema sa proizvodom ili do povreda usled pada proizvoda.
✎✎ Izgled se može razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
Instaliranje sa postoljem.
Instaliranje sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 2
2010-03-06 오전 4:46:04
Sadržaj
Početak rada
4
Povezivanje
8
11
4
5
6
7
7
Dodatni pribor
Prikaz kontrolne table
Prikaz daljinskog upravljača
Povezivanje sa antenom
Plug & Play (početno podešavanje)
8 Povezivanje sa AV uređajem
9 Povezivanje sa audio uređajem
10 Promena izvora signala
11
11
11
13
15
18
20
23
Kako da se krećete kroz menije
Korišćenje dugmeta „INFO“ (Now & Next vodič)
Planiranje gledanja sadržaja
Meni Kanal
Meni Slika
Meni Zvuk
Meni Podešavanja
Meni Podrška
Napredne funkcije
24
24
25
32
41
44
47
Povezivanje sa računarom
Mrežna veza
Media Play
Anynet+
Internet@TV
AllShare
Ostale informacije
49
50
51
53
53
54
58
60
Funkcija teleteksta za analogne kanale
Povezivanje kablova
Postavljanje zidnog nosača
Kensington Lock za sprečavanje krađe
Pričvršćivanje televizora za zid
Rešavanje problema
Specifikacije
Indeks
49
SRPSKI
Osnovne funkcije
Proverite simbol!
t
TOOLS
Ovu funkciju možete koristiti ako
pritisnete dugme TOOLS na
daljinskom upravljaču.
Napomena
Dugme za pristup jednim dodirom
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 3
3
2010-03-06 오전 4:46:04
Početak rada
Dodatni pribor
✎✎Proverite da li su sledeći delovi isporučeni sa LED televizorom. Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
✎✎Kablove koji se ne isporučuju sa uređajem moguće je kupiti odvojeno
yy Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
yy Uputstvo za upotrebu
yy Garancijska kartica/vodič za bezbedno rukovanje
(nije dostupno na nekim lokacijama)
yy Krpa za čišćenje
yy Kabl za napajanje
(M4 X L8)
yy Komponenta za povezivanje
yy Držač-prsten (4EA)
yy Postolje držača kabla
yy Držač za kablove
yy Držač kabla (3EA)
yy Držač za kabl za napajanje
yy Adapter za komponentni priključak
yy AV adapter
yy SCART adapter
UE32C6600 / UE37C6600 / UE40C6600 / UE46C6600
See separate guide for installing the stand.
5EA (M4 X L12)
s
s
s
s
s
yy Postolje (1EA)
5EA (M4 X L8)
yy Vođica postolja (1EA)
yy Zavrtnji (10EA)
UE32C6620 / UE37C6620 / UE40C6620 / UE46C6620
See separate guide for installing the stand.
s
s
s
s
s
yy Postolje (1EA)
yy Vođica postolja (1EA)
(M4 X L8)
yy Zavrtnji (9EA)
✎✎Za ostvarivanje najkvalitetnije veze sa ovim proizvodom putem kabla koristite kablove maksimalne debljine, kao što je
prikazano ispod:
yy Maksimalna debljina – 0,55 inča (14 mm)
4
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 4
2010-03-06 오전 4:46:06
01 Početak rada
Prikaz kontrolne table
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Indikator napajanja
Zvučnici
Senzor za daljinski upravljač
Senzor za daljinski upravljač
Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na televizoru.
Indikator napajanja
Treperi i isključuje se kada je uređaj uključen, a svetli u režimu mirovanja.
SOURCEE
Prebacivanje sa jednog na drugi dostupan izvor. U meniju na ekranu koristite ovo
dugme kao što koristite dugme ENTERE na daljinskom upravljaču.
Prikazivanje menija na ekranu, prikaz na ekranu (OSD), sa funkcijama televizora.
MENU
Y
z
P (Napajanje)
podešavanje jačine zvuka. U prikazu na ekranu koristite dugmad Y kao što
koristite dugmad ◄ i ► na daljinskom upravljaču.
Menjanje kanala. U prikazu na ekranu koristite dugmad z kao što koristite
dugmad ▼ i ▲ na daljinskom upravljaču.
Služi za uključivanje ili isključivanje televizora.
Režim mirovanja
Nemojte da ostavljate televizor u režimu mirovanja duže vreme (na primer, kad odete na odmor). Televizor troši malu količinu
električne energije i kada isključite dugme za napajanje. Najbolje je da isključite kabl za napajanje.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 5
5
2010-03-06 오전 4:46:07
Početak rada
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎Ovo je specijalni daljinski upravljač za lica sa oštećenim vidom i ima oznake na Brajevom pismu na dugmadima za
uključivanje/isključivanje, prebacivanje kanala i menjanje jačine zvuka.
POWER
Uključivanje i isključivanje televizora.
ON/OFF
Uključivanje/isključivanje svetla na
daljinskom upravljaču. Kada je uključeno,
dugmad će na kratko zasvetleti nakon
što pritisnete neko od njih. (Ako koristite
daljinski upravljač dok je ovo dugme
uključeno, smanjiće se vreme trajanja
baterije.)
SOURCE
Prikazivanje i izbor dostupnih video izvora
(str.10).
Direktan pristup kanalima.
Izbor između opcija Teletekst, Duplo ili
Miks.
PRE-CH
TTX/MIX
Privremeno isključivanje zvuka.
MUTE
Menjanje kanala.
Podešavanje jačine zvuka.
CH LIST
Otvaranje menija na ekranu.
Prikazivanje funkcije Prikaz sadržaja,
što podrazumeva Upravljač kanalima,
Internet@TV, Media Play i AllShare.
Brzo biranje često korišćenih funkcija.
Povratak na prethodni kanal.
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Prikazivanje liste kanala na ekranu
(str. 13).
Prikazivanje elektronskog TV vodiča
(str. 11).
Prikazivanje informacija na ekranu
televizora.
Izbor stavki iz menija na ekranu i
menjanje njihovih vrednosti.
povratak na prethodni meni.
Ova dugmad služe za meni
Upravljač kanalima, Internet@TV,
Media Play itd.
A
B
C
D
MEDIA.P
INTERNET
f-g
DUAL
AD
P.SIZE
SUBT.
@TV
Izlaz iz menija.
Ovu dugmad koristite u režimima Media Play
i Anynet+ (HDMI-CEC) (str. 32, 39).
(�: upravljanje snimanjem za Samsung
rikordere koji poseduju funkciju Anynet+)
MEDIA.P: prikazivanje funkcije
Media Play (str. 32).
INTERNET@TV: povezivanje na različite
Internet usluge (str. 42).
DUAL f-g: izbor zvučnog efekta
(str. 20).
AD: uključivanje/isključivanje audio opisa
(str. 19). Ovo nije dostupno na nekim
lokacijama.
P.SIZE: izbor veličine slike (str. 17).
SUBT.: prikazivanje digitalnog titla
(str. 21).
Instaliranje baterija (veličina: AAA)
✎✎NAPOMENA
xx Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od
televizora.
xx Jako svetlo može uticati na performanse daljinskog upravljača.
Izbegavajte da u blizini televizora koristite specijalnu
fluorescentnu lampu ili neonske znakove.
6
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 6
xx Boja i oblik mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
2010-03-06 오전 4:46:07
01 Početak rada
Povezivanje sa antenom
Kada prvi put uključite televizor, automatski će biti pokrenuta osnovna podešavanja.
✎✎Unapred podesiti: povezivanje glavnog električnog voda i antene.
VHF/UHF antena
Kabl
ili
ANT OUT
Priključak za napajanje
Plug & Play (početno podešavanje)
Kada prvi put uključite televizor, niz poruka na ekranu će vam pomoći da podesite osnovne postavke. Pritisnite dugme
POWERP. Funkcija Plug & Play dostupna je samo kada je Unesi signal podešen na TV.
✎✎Pritisnite crveno dugme da biste se vratili na prethodni korak.
1
2
3
4
5
Pritisnite dugme ▲ ili ▼, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
POWER
Izaberite željeni jezik menija na ekranu.
Izbor opcije Prodavnica Pritisnite dugme ◄ ili ►, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
ili Kućna up.
yy Izaberite režim Kućna up.. Režim Prodavnica koristi se u
prodajnim objektima.
yy Vratite podešavanja sa Prodavnica na Kućna up. (standardno):
Pritisnite dugme za jačinu zvuka na televizoru. Kada se na ekranu
pojavi OSD meni za podešavanje jačine zvuka pritisnite dugme
MENU i zadržite ga 5 sekundi.
Izbor države
Pritisnite dugme ▲ ili ▼, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
Izaberite odgovarajuću državu.
Izbor antene
Pritisnite dugme ▲ ili ▼, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
Izaberite Zemaljska ili Kablovska.
Biranje kanala
Pritisnite dugme ▲ ili ▼, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
izaberite izvor kanala koji želite da memorišete. Kada izvor za antenu postavite na
Kablovska, prikazaće se korak u kojem ćete kanalima moći da dodelite numeričke
vrednosti (frekvencije kanala). Više informacija potražite u Kanal → Autom. programiranje
(str. 13).
Izbor jezika
P
✎✎Pritisnite dugme ENTERE u bilo kom trenutku da biste prekinuli proces
6
7
8
9
Podešavanje opcije
Mod sata
Vremenska zona
Prikazivanje Vodič za
HD povezivanje.
Uživajte u korišćenju
televizora.
memorisanja kanala.
Mod sata možete podesiti automatski ili ručno.
Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju Aut., a zatim pritisnite dugme ENTERE.
Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali željenu vremensku zonu, a zatim pritisnite dugme
ENTERE. (u zavisnosti od države)
Prikazaće se način povezivanja koji daje najbolji kvalitet HD slike.
Pritisnite dugme ENTERE.
Ako želite da resetujete ovu funkciju...
Izaberite Podešavanje – Plug & Play (početno podešavanje). Unesite četvorocifreni PIN kôd. Podrazumevani PIN kôd je „0-00-0“. PIN kôd možete da promenite pomoću funkcije Promena PIN-a.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 7
7
2010-03-06 오전 4:46:08
Povezivanje
Povezivanje sa AV uređajem
Pomoću HDMI ili HDMI/DVI kabla: HD veza (do 1080p)
Dostupni uređaji: DVD plejer, Blu-ray plejer, HD kablovski uređaj, HD STB (Set-Top-Box) satelitski prijemnik, kablovski uređaj,
satelitski prijemnik (STB)
DVD/
Blu-ray plejer
HDMI OUT
DVI OUT
R
AUDIO OUT
R
Belo
W
Crveno
DVD/
Blu-ray plejer
W
R-AUDIO-L
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN
xx Pri povezivanju preko HDMI/DVI kabla, morate koristiti priključak HDMI IN 1(DVI). DVD plejer, Blu-ray plejer,
HD kablovski uređaj, HD STB satelitski prijemnik, kablovski uređaj ili STB satelitski prijemnik može zahtevati
DVI-HDMI (DVI na HDMI) kabl ili DVI-HDMI (DVI na HDMI) adapter. Za zvuk je neophodno koristiti priključak
PC/DVI AUDIO IN.
xx Ako povezani spoljni uređaj, kao što je DVD plejer/Blu-ray plejer/kablovski uređaj/STB satelitski prijemnik,
podržava HDMI verzije starije od verzije 1.3, može doći do neispravnog rada televizora (npr., nema prikaza
ekrana/nema zvuka/neprijatno treperenje/neprirodne boje).
xx Ako nema zvuka nakon povezivanja HDMI kabla, proverite HDMI verziju spoljnog uređaja. Ako niste sigurni
da li je verzija starija od 1.3, obratite se distributeru uređaja kako biste proverili HDMI verziju i zahtevali
nadogradnju.
xx Preporučuje se da kupite HDMI sertifikovan kabl. U suprotnom, možda neće biti moguće prikazati sliku na
ekranu ili može da dođe do greške pri povezivanju.
Pomoću komponentnog (do 1080p) ili audio/video (samo 480i) i Scart kabla
Dostupni uređaji: DVD plejer, Blu-ray plejer, kablovski uređaj, STB satelitski prijemnik, videorikorder
DVD /
Blu-ray plejer
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
R
B
G
R
R
COMPONENT OUT
Video rek. / DVD
W
VIDEO OUT
W
Y
W
R
G
B
R
EXT
Video rek.
B
G
R
W
Crveno Belo
Y
Žuto
R
R
Crveno Plavo Zeleno
W
W
Belo
Y
R
Crveno
✎✎U režimu Spoljni, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio.
✎✎Da biste dobili najbolji kvalitet slike, preporučuje se da koristite komponentnu vezu umesto A/V veze.
8
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 8
2010-03-06 오전 4:46:09
02 Povezivanje
Povezivanje sa audio uređajem
Pomoću optičkog (digitalnog) priključka ili priključka za slušalice
Dostupni uređaji: digitalni audio sistem, pojačalo, DVD kućni bioskop
digitalni audio sistem
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Prilikom povezivanja digitalnog audio sistema na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključak, smanjite jačinu
zvuka na televizoru i na digitalnom audio sistemu.
xx 5.1-kanalni zvuk je dostupan kada je televizor povezan na spoljni uređaj koji podržava 5.1-kanalni zvuk.
xx Kada je prijemnik (kućni bioskop) uključen, možete čuti zvuk preko optičkog priključka na televizoru. Kada
televizor prima DTV signal, on šalje 5.1-kanalni zvuk u prijemnik kućnog bioskopa. Kada je izvor digitalna
komponenta poput DVD plejera/Blu-ray plejera/kablovskog uređaja/STB (Set-Top-Box) satelitskog prijemnika
i kada je taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, zvuk će biti reprodukovan preko samo 2 kanala
na prijemniku kućnog bioskopa. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, povežite digitalni audio priključak na DVD plejeru/
Blu-ray plejeru/kablovskom uređaju/STB satelitskom prijemniku direktno na pojačalo ili kućni bioskop.
✎✎Slušalice H: Slušalice možete povezati na izlaz za slušalice na televizoru. Kada su slušalice priključene, zvuk se
neće emitovati preko ugrađenih zvučnika.
xx Kada povežete slušalice na televizor, funkcije za zvuk možda će biti ograničene.
xx Podešavanje jačine zvuka slušalica i televizora obavlja se odvojeno.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 9
9
2010-03-06 오전 4:46:10
Povezivanje
POVEZIVANJE POMOĆU COMMON INTERFACE otvora
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate ubaciti „CI ili
CI+ KARTICU“.
Ukoliko niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće
prikazana poruka „Kodiran signal“.
Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+
KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno
2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču
usluga.
Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka
„Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.
✎✎NAPOMENA
xx „CI ili CI+ KARTICU“ morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
xx Kada vadite CI ili CI+ KARTICU, pažljivo je izvucite rukom jer bi eventualan pad mogao da je ošteti.
xx Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
xx Položaj COMMON INTERFACE otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
xx Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim državama i regionima; proverite kod ovlašćenog distributera.
xx Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
xx Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte
neće videti.
Promena izvora signala
Promeni ime
Lista izvora
Služi za izbor TV signala ili drugog izvora
signala, poput DVD plejera/Blu-ray plejera/
kablovskog uređaja/STB satelitskog
prijemnika.
■■ TV / Spoljni / PC / AV / Komponenta
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 /
HDMI4 / USB
✎✎ Povezani izvori signala biće
istaknuti u Lista izvora.
✎✎ Spoljni i PC uvek ostaju aktivni.
10
SOURCE
■■ Video rek. / DVD / Kablovski pr. / Sat. prijemnik /
PVR STB / AV risiver / Igra / Kamkorder / PC /
DVI PC / DVI uređaji / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD
/ DMA: Dodelite imena uređajima povezanim na ulazne
priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala.
✎✎ Kada na priključak HDMI IN 1(DVI) povežete
računar koji pruža rezoluciju 1920 x 1080 @ 60 Hz,
potrebno je da priključak podesite na režim
DVI PC u meniju Promeni ime.
✎✎ Prilikom povezivanja HDMI/DVI kabla na
HDMI IN 1(DVI) priključak, potrebno je da
priključak podesite na režim DVI PC ili DVI uređaji
u meniju Promeni ime.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 10
2010-03-06 오전 4:46:11
Osnovne funkcije
PRE-CH
TTX/MIX
Korišćenje dugmeta „INFO“ (Now & Next vodič)
Pre nego što počnete da koristite televizor pratite dole
navedene korake da biste naučili da se krećete kroz meni
radi biranja različitih funkcija i njihovog podešavanja.
CH LIST
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
1
2
A
B
C
4
D
1 ENTERE / dugme za navigaciju: pomeranje
TV
fpokazivača i izbor stavki.@Potvrda
podešavanja.
MEDIA.P
DUAL meni.
INTERNET
2 Dugme RETURN:
povratak
na prethodni
Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog
INFO
kanala i status određenih postavki slike i
zvuka.
Now & Next vodič prikazuje dnevne
informacije o TV programu za svaki kanal
prema vremenu emitovanja.
yy Pomoću dugmeta ◄ ili ► krećite se po
ekranu da biste prikazali informacije za
željene programe dok gledate neki kanal.
yy Krećite se pomoću dugmeta ▲ ili ▼ da biste prikazali
informacije za druge kanale. Ako želite da se vratite na
trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme ENTERE.
DEF
03 Osnovne funkcije
MUTE kroz menije
Kako da se krećete
18:11 Čet 6 Jan
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
18:00 ~ 6:00
Unclassified
No Detaild Information
E
Gledaj
Informacije
Planiranje gledanja sadržaja
3 Dugme MENU:AD
prikaz glavnog
na ekranu.
P.SIZE menija
SUBT.
4 Dugme EXIT: Izlaz iz menija na ekranu.
Korišćenje menija na ekranu (OSD)
Način pristupanja može da se razlikuje u zavisnosti od
izabranog menja.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
▲/▼
◄/►
ENTER E
EXIT e
Na ekranu će se prikazati opcije
glavnog menija:
Slika, Zvuk, Kanal, Podešavanje,
Unesi, Aplikacija, Podrška.
Izaberite ikonu pomoću dugmeta
▲ ili ▼.
Pritisnite dugme ENTERE da
biste pristupili podmeniju.
Izaberite željeni podmeni pomoću
dugmeta ▲ ili ▼.
Podesite vrednost stavke pomoću
dugmeta ◄ ili ►. Podešavanje u
OSD meniju može se razlikovati u
zavisnosti od izabranog menija.
Pritisnite dugme ENTERE da
biste dovršili podešavanje.
Pritisnite dugme EXIT.
Vodič
Informacije u elektronskom TV vodiču
(EPG) obezbeđuju emiteri programa.
Pomoću rasporeda koje su obezbedili
emiteri programa unapred možete izabrati
programe koje želite da gledate tako da
se kanal automatski promeni na izabrani u
određeno vreme. Stavke programa mogu
da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od
statusa kanala.
GUIDE
Korišćenje opcije Prikaz kanala
Vodič
2:10 Uto 1 Jun
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Prikaz kan. - TV
Danas
27
Discovery
28
DiscoveryH&L
800
five
24
price-drop.tv
16
QVC
6
R4DTT
18:00 - 19:00
American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
)Family Affairs
No Information
QVC Selection
No Information
Rež. pr.
+24 sata
CH režim
1
2
3
19:00 - 20:00
Tine Team
Fiv...
)Dark Angel
Informacije k Stranica E Gledaj
4
5
6
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 11
11
2010-03-06 오전 4:46:12
Osnovne funkcije
Korišćenje opcije Zakazano gledanje
■■
Vodič
2:10 Uto 1 Jun
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
800
800
)Family Affairs
)Dark Angel
Rež. pr.
five
five
Informacije E Otkaži
1
4
* Moji kanali: prikazivanje grupe kanala.
Zakazano: prikazivanje svih trenutno rezervisanih
programa.
Upravljač kanalima
Zakazano gledanje
18:30 Danas
19:15 Danas
■■
■■
✎✎Korišćenja dugmadi u boji u meniju
Drama
800 five
Kanali: prikazivanje liste kanala prema tipu.
xx
Crveno (Antena): izbor opcije Zemaljska ili
Kablovska.
xx
Zeleno (Zum): uvećavanje ili smanjivanje broja
kanala.
xx
Žuto (Izaberi): izaberite željeni kanal i pritisnite
žuto dugme da biste podesili sve izabrane kanale
istovremeno. Oznaka c prikazaće se sa leve strane
izabranih kanala.
Plavo (Sortiranje): menjanje redosleda u listi
prema nazivu ili broju kanala.
6
1
Crveno (Rež. pr.): prikazivanje liste programa koji se
trenutno emituju ili tek treba da budu emitovani.
xx
2
Žuto (+24 sata): prikazivanje liste programa koji će se
emitovati nakon 24 sata.
xx k (Stranica): prelazak na sledeću/prethodnu
3
Plavo (CH režim): izaberite tip kanala koje želite
da prikažete u prozoru Prikaz kan.. (Svi, TV, Radio,
Podaci/ostalo, Moj kanal 1~4)
xx T (Alatke): prikazivanje menija sa opcijama
Upravljač kanalima. (Meniji sa opcijama mogu se
razlikovati u zavisnosti od situacije.)
4 Informacije: prikazivanje detaljnih informacija o
izabranom programu.
stranicu.
Ikone za prikaz statusa kanala
5 k (Stranica): prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
6 Dugme ENTERE
–– Kada izaberete trenutni program, možete da ga
gledate.
–– Kada birate program koji ćete gledati, možete da
rezervišete njegovo gledanje. Da biste otkazali
raspored, ponovo pritisnite dugme ENTERE i
izaberite Otkaži rasporede.
Ikone
A
c
*
(
\
)
Funkcije
Analogni kanal.
Izabrani kanal.
Kanal koji je postavljen kao omiljeni.
Program koji se trenutno emituje.
Zaključan kanal.
Rezervisan program.
Upravljač kanalima
Izbrišite/postavite omiljene kanale i koristite programski vodič
za digitalno emitovanje. Izaberite kanal na ekranu Kanali,
Moji kanali ili na ekranu Zakazano.
Kanali
Zemaljska
12
c1
2
Svi
1futech
* 24ore.tv
TV
15
Radio
Podaci/ostalo
Analogni
3
23
33
32
5
4
27
Antena
Zum
Izaberi
abc1
r
BBC World
bid-up.tv
Boonerang
Cartoon Nwk
Class News
\ Coming Soon
Discovery
Sortiranje k Stranica T Alatke
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 12
2010-03-06 오전 4:46:14
¦¦ Ponovno pronalaženje kanala
* Moji kanali
(u meniju Upravljač kanalima)
Prikazivanje svih omiljenih kanale.
Antena (Zemaljska / Kablovska)
■■ Uredi moje kanale t : izabrane kanale možete
postaviti u željenu grupu mojih kanala.
✎✎Prikazaće se simbol „*“ i kanal će biti podešen kao
Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem
dostupnih kanala, morate definisati tip izvora signala koji je
povezan na televizor (npr. Zemaljska ili Kablovska).
moj kanal.
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
Zemlja
2. Dodajte kanal u grupu mojih kanala od 1 do 4 ili ga
iz nje izbrišite.
Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni
PIN kôd.
xx Možete izabrati jednu ili više grupa kanala.
3. Kada izmenite postavke, listu kanala za svaku grupu
možete pregledati u meniju Moji kanali.
Kanali
c1
2
Svi
TV
Radio
Podaci/ostalo
Analogni
Zemaljska
Antena
Zum
Izaberi
3
23
33
32
5
4
27
■■ Analogni kanal: promenite državu za analogne kanale.
Automatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na
televizoru.
abc1
r
Uredi moje kanale
Zaključaj
■■ Digitalni kanal: promenite državu za digitalne kanale.
Automatsko memorisanje
1futech
* 24ore.tv
15
03 Osnovne funkcije
Meni Kanal
¦¦ Korišćenje funkcije Omiljeni kanali
BBC World
Tajmer snimanje
bid-up.tv
Prog. Gledanje
Boonerang
Uredi broj kanala
Izbriši Cartoon Nwk
ClassdNews
\ Coming Soon
Discovery
Sortiranje k Stranica T Alatke
Lista kanala
Možete da vidite sve kanale iz pretrage.
CH LIST
✎✎Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne
odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako
je kanal zaključan pomoću funkcije Zabrana za decu,
prikazaće se prozor za unos PIN koda.
■■ Vrsta antene (Zemaljska / Kablovska)t:
izaberite antenski izvor koji želite da memorišete.
■■ Vrsta kanala (Digitalni i analogni / Digitalno / Analogni):
izaberite izvor kanala koji želite da memorišete.
Prilikom biranja opcije Kablovska → Digitalni i analogni
ili Digitalno: unesite vrednost za skeniranje kablovskih
kanala.
Režim pretrage (Potpuno / Potpuno / Brzo):
skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za
emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.
Ako izaberete Brzo, možete ručno podesiti
Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i
Oznaka simbola tako što ćete pritisnuti dugme na
daljinskom upravljaču.
✎✎
Mreža (Aut. / Ručno): izbor postavke Aut. ili Ručno za
režim ID mreže.
ID mreže: kada je opcija Mreža podešena na Ručno,
pomoću numeričke dugmadi možete podesiti ID mreže.
Frekvencija: prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se
u zavisnosti od države)
Modulacija: prikazivanje dostupne vrednosti modulacije.
Oznaka simbola: prikazivanje dostupne brzine protoka
simbola.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 13
13
2010-03-06 오전 4:46:15
Osnovne funkcije
Ručno memorisanje
¦¦ Ostale funkcije
Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.
✎✎Ako je kanal zaključan pomoću funkcije Zabrana za decu,
Opcija za pretraživanje kablovskih kanala
■■ Digitalni kanal: nakon završetka skeniranja, kanali će
biti ažurirani u listi kanala.
(u zavisnosti od države)
Podešavanje dodatnih opcija za pretragu, kao što su
frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.
prikazaće se prozor za unos PIN koda.
✎✎ Kada izaberete Antena → Zemaljska: Kanal,
Frekvencija, Širina pojasa
■■ Početna frek./ Krajnja frekv.: podešavanje početne ili
krajnje frekvencije (razlikuje se u svakoj državi).
Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola
■■ Modulacija: prikazivanje dostupne vrednosti modulacije.
✎✎ Kada izaberete Antena → Kablovska:
■■ Analogni kanal (Program, Sistem boja, Zvučni sistem,
Kanal, Pretraga): Ukoliko na televizoru nema zvuka ili je
zvuk loš, ponovite izbor zvučnog standarda.
■■ Oznaka simbola: prikazivanje dostupne brzine protoka
simbola.
✎✎Režim kanala
Upravljač kanalima
xx P (režim programa): Po završetku memorisanja,
stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće
dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete
kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.
xx C (režim antenskog kanala)/S (režim kablovskog
kanala): Ovi režimi omogućavaju vam da izaberete
kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski
emitovanu stanicu ili kablovski kanal.
¦¦ Uređivanje kanala
Meni sa opcijama „Upravljač kanalima“
(u meniju Upravljač kanalima)
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
2. Pomoću menija Uređivanje imena kanala ili
Uredi broj kanala možete urediti naziv ili broj kanala.
■■ Uređivanje imena kanala (samo za analogne kanale):
sami dodelite ime kanala.
■■ Uredi broj kanala (samo za digitalne kanale): promenite
broj kanala pomoću numeričke dugmadi.
Meni sa opcijama „Upravljač kanalima“
Podesite svaki kanal pomoću opcija iz menija
Upravljač kanalima (Zaključaj / Otključ., Tajmer snimanje,
Prog. Gledanje, Sortiranje, Izbriši, Izbor svih / Opozovi
izbor svega). Opcije u meniju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od statusa kanala.
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.
■■ Zaključaj / Otključ.: zaključajte kanal kako ga ne bi bilo
moguće izabrati i gledati.
✎✎NAPOMENA
xx Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija
Zabrana za decu podešena na Uklj..
xx Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite
četvorocifreni PIN kôd čija je podrazumevana
vrednost „0-0-0-0“. Promenite PIN pomoću opcije
Promena PIN-a.
■■ Tajmer snimanje (samo za digitalne kanale):
Omogućava snimanje programa koji se trenutno emituje i
zakazivanje snimanja programa koji će se tek emitovati.
✎✎ Na televizor mora da bude povezan USB uređaj
kapaciteta 4 GB ili većeg.
✎✎ Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje
dok ne obavite Test performansi uređaja.
■■ Prog. Gledanje: željeni kanal možete podesiti tako da se
automatski prikaže u izabrano vreme. Podesite trenutno
vreme da biste koristili ovu funkciju.
✎✎ Kada je izabran digitalni kanal, pritisnite dugme ►
da biste gledali digitalni program.
■■ Sortiranje (samo za analogne kanale): ova operacija
omogućava vam da promenite brojeve programa za
memorisane kanale. Možda ćete morati da je obavite
nakon automatskog memorisanja.
■■ Izbriši: možete da izbrišete kanal kako biste prikazali
željene kanale.
■■ Izbor svih / Opozovi izbor svega: izaberite sve kanale
ili opozovite izbor svih izabranih kanala u upravljaču
kanalima.
14
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 14
2010-03-06 오전 4:46:15
(u meniju Upravljač kanalima)
Možete gledati, izmeniti ili izbrisati emisiju koju ste rezervisali
za gledanje.
■■ Promena informacija: promenite emisiju koju ste
rezervisali za gledanje.
■■ Otkaži rasporede: otkažite emisiju koju ste rezervisali za
gledanje.
■■ Informacije: prikažite emisiju koju ste rezervisali za
gledanje. (Takođe, možete da promenite informacije o
rezervaciji.)
■■ Izbor svih / Opozovi izbor svega: izaberite ili opozovite
izbor svih rezervisanih programa.
Prenos liste kanala
Prikazaće se ekran za unos PIN k da. Unesite četvorocifreni
PIN kôd. Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu
funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.
■■ Uvoz sa USB uređaja: uvoz liste kanala sa USB
uređaja.
■■ Izvoz na USB uređaj: izvoz liste kanala na USB uređaj.
Ova funkcija je dostupna samo kada je priključen USB
uređaj.
Fino podešavanje
(samo za analogne kanale)
Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje
kanala.
✎✎Fino podešeni kanali su označeni zvezdicom „*“.
✎✎Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite Resetuj.
Meni Slika
¦¦ Promena unapred podešenog režima slike
Režim t
Izaberite željeni tip slike.
■■ Dinamična: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
Poz. svetlo / Kontrast / Osvetljenje /
Oštrina / Boja / Past. (Z/C)
Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.
✎✎NAPOMENA
xx U analognim režimima TV, Spoljni, AV PAL sistema
03 Osnovne funkcije
¦¦ Prilagođavanje postavki slike
Zakazano
nije moguće koristiti funkciju Past. (Z/C).
xx U režimu PC možete izmeniti samo Poz. svetlo,
Kontrast i Osvetljenje.
xx Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni
uređaj koji je povezan sa televizorom.
¦¦ Ekonomična rešenja
Eko rešenje
■■ Šted. energije (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko /
Bez slike / Aut.) t: Ova funkcija podešava
osvetljenost televizora i tako smanjuje potrošnju energije.
Ako izaberete opciju Bez slike, ekran će se isključiti,
ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme da
biste ponovo uključili ekran.
■■ Eko senzor (Isklj. / Uklj.): kako bi se povećala ušteda
struje; postavke slike će se automatski prilagoditi
osvetljenju u prostoriji.
✎✎ Ako uključite Poz. svetlo, Eko senzor će biti
podešeno na Isklj..
Min. poz. osvetlj.: Kada je Eko senzor podešeno na
Uklj., minimalna osvetljenost ekrana se može ručno
podesiti.
Ako je Eko senzor podešeno na Uklj.,
osvetljenost ekrana može da se promeni (da
postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od
intenziteta svetla u okruženju.
✎✎
■■ Isklj. bez signala (Isklj. / 15 min / 30 min / 60 min):
Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, podesite
vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti
ako ne prima signal.
✎✎ Ova funkcija je onemogućena kada se računar
nalazi u režimu za uštedu energije.
■■ Standardno: pogodno za prostorije sa normalnim
osvetljenjem.
■■ Prirodno: pogodno za manje naprezanje očiju.
✎✎ Prirodno nije dostupno u režimu PC.
■■ Film: pogodno za gledanje filmova u zamračenoj
prostoriji.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 15
15
2010-03-06 오전 4:46:16
Osnovne funkcije
¦¦ Promena opcija slike
■■ Područje boje (Aut. / Originalni / Po izboru):
podešavanje opsega boja koje su dostupne za kreiranje
slike. Da biste podesili Boja, Crvena, Zelena, Plava i
Resetuj, podesite Područje boje na Po izboru.
Napredna podešavanja
(dostupno u režimima Standardno / Film)
Možete podesiti detaljne postavke ekrana, što podrazumeva
boju i kontrast.
✎✎U režimu PC, možete izmeniti samo Dinamički kontrast,
Gamma, Bal. bele boje i LED Motion Plus.
Napredna podešavanja
Nijansa crne : Isklj. ►
Dinamički kontrast
: Srednje
Detalj senke
: -2
Gamma
:0
Ekspertski obrazac : Isklj.
Samo režim RGB
: Isklj.
Područje boje
: Originalni
▼
UPremesti
E Ulaz R Nazad
■■ Nijansa crne (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije):
izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu
prikaza na ekranu.
■■ Dinamički kontrast (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko):
podešavanje kontrasta ekrana.
■■ Bal. bele boje: podešavanje temperature boje kako bi
se dobila što prirodnija slika.
Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave:
podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene,
plave).
Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: podešavanje
intenziteta svake boje (crvene, zelene, plave).
Resetuj: resetovanje opcije Bal. bele boje na
podrazumevane postavke.
■■ Boja kože: naglašavanje roze „boje kože“.
■■ 10t balans bele (Isklj. / Uklj.): upravljanje balansom
bele u intervalu od deset tačaka podešavanjem
osvetljenosti crvene, zelene i plave boje.
✎✎ Dostupno je kada je režim slike podešen na
Film, a spoljašnji ulaz podešen na HDMI ili
Komponentni.
✎✎ Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.
Interval: izbor intervala za podešavanje.
Crvena: podešavanje nivoa crvene boje.
Zelena: podešavanje nivoa zelene boje.
Plava: podešavanje nivoa plave boje.
Resetuj: resetovanje opcije 10t balans bele na
podrazumevane postavke.
■■ Detalj senke (-2~+2): povećajte nivo osvetljenosti za
tamne slike.
■■ Poboljšavanje ivica (Isklj. / Uklj.): naglašavanje ivica
objekta.
■■ Gamma: podesite intenzitet primarnih boja.
■■ xvYCC (Isklj. / Uklj.): aktiviranjem režima xvYCC
povećava se nivo detalja i prostor boje prilikom gledanja
filmova sa spoljnog uređaja (npr. DVD plejera) koji je
povezan na HDMI priključak ili komponentni ulazni
priključak.
■■ Ekspertski obrazac (Isklj. / Obrazac1 / Obrazac2):
funkcija Ekspertski obrazac omogućava kalibraciju
slike bez generatora ili filtera. Ako meni na ekranu
nestane ili otvorite neki meni osim Slika, kalibracija će
biti sačuvana, a prozor Ekspertski obrazac će nestati.
✎✎ Zvuk se ne reprodukuje dok je aktivna funkcija
Film, a spoljašnji ulaz podešen na HDMI ili
Komponentni.
Ekspertski obrazac.
✎✎ Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.
Komponentni i HDMI.
■■ LED Motion Plus (Isklj. / Uklj.): ubrzavanje prikazivanja
brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasnija.
✎✎ Omogućena je samo u režimima DTV,
■■ Samo režim RGB (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava):
Možete podesiti Boja ili Past. (Z/C) za Crvena, Zelena
ili Plava za sliku sa spoljnog uređaja (DVD plejera,
kućnog bioskopa itd.).
16
✎✎ Dostupno je kada je režim slike podešen na
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 16
2010-03-06 오전 4:46:17
✎✎U režimu PC možete da promenite samo opcije
Nijansa boje, Veličina i Period aut. zaštite.
od izabranog režima.
Nijansa boje
: Normalno ►
Veličina
: Automatska širina
Režim ekrana
: 16:9
Digital. filter buke
: Aut.
MPEG filter buke : Aut.
HDMI crna
: Normalno
uređaj koji je povezan na televizor.
(1080i / 1080p) ili Komponenta (1080i / 1080p):
podesite Položaj ili Veličina pomoću dugmadi
▲, ▼, ◄, ►.
xx Ako funkciju Screen Fit koristite sa signalom HDMI
: Isklj.
E Ulaz R Nazad
■■ Nijansa boje (Hladna / Normalno / Tople boje1 /
Tople boje2)
✎✎ Opcije Tople boje1 i Tople boje2 biće
deaktivirane kada je izabran režim slike
Dinamična.
✎✎ Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki
spoljni uređaj koji je povezan na televizor.
■■ Veličina: vaš kablovski uređaj/satelitski
prijemnik može imati poseban skup
veličina ekrana. Međutim, preporučuje
se da uglavnom koristite režim 16:9.
xx U režimu PC mogu se podesiti samo režimi 16:9 i 4:3.
xx Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni
xx Nakon izbora opcije Screen Fit u režimu HDMI
▼
UPremesti
zavisnosti od izvora ulaznog signala.
xx Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti
Opcije slike
Režim za film
xx Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u
03 Osnovne funkcije
✎✎NAPOMENA
Opcije slike
P.SIZE
Automatska širina: automatsko
podešavanje veličine slike na odnos
širine i visine od 16:9.
16:9 : podešavanje veličine slike na režim 16:9, pogodan
za reprodukciju DVD diskova i televizijskih programa u
širokom formatu.
Široki zum: povećavanje veličine slike na više od 4:3.
Podešavanje Položaj pomoću dugmadi ▲, ▼.
✎✎
Zum: uvećavanje slike formata 16:9 po vertikali da bi se
uklopila na veličinu ekrana.
podesite Položaj ili Veličina pomoću dugmadi
▲, ▼.
✎✎
4:3: podrazumevana postavka za reprodukciju filmova i
normalne televizijske programe.
Nemojte gledati program u 4:3 formatu duže
vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani
ili u centru ekrana mogu da izazovu zadržavanje
slike na ekranu (sagorevanje ekrana), a to nije
pokriveno garancijom.
✎✎
Screen Fit: prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada
se koristi HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni
(1080i / 1080p) signal.
720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve
i desne strane, kao kod funkcije Overscan.
■■ Režim ekrana (16:9 / Široki zum / Zum / 4:3):
dostupno samo kada je veličina slike podešena na
Automatska širina. Možete da odredite željenu veličinu
slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service)
ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u
svakoj evropskoj državi.
✎✎ Ova opcija nije dostupna u režimu PC,
komponentnom niti HDMI režimu.
■■ Digital. filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.
/ Autom. vizuelizacija): kada je emitovani signal slab, može
doći do pojave šuma i pojave dvostruke slike na ekranu.
Birajte opcije dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.
Autom. vizuelizacija: prikazivanje intenziteta trenutnog
signala i definisanje filtera za šum prilikom menjanja
analognih kanala.
Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.
✎✎
■■ MPEG filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko /
Aut.): smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio
bolji kvalitet slike.
■■ HDMI crna (Normalno / Nisko): podešavanje nivoa
crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo u režimu HDMI
(RGB signali).
■■ Slika za film (Isklj. / Auto1 / Auto2): podešavanje
televizora tako da automatski detektuje i obrađuje
filmske signale bez obzira na izvor, pa da zatim
podešava sliku tako da se postigne optimalan kvalitet.
✎✎ Ovo je dostupno u režimima TV, AV,
KOMPONENTNI (480i / 1080i) i HDMI (480i / 1080i).
■■ 100Hz Motion Plus (Isklj. / Obriši / Standardno / Glatko
/ Po izboru / Demonstr.): ubrzavanje prikazivanja brzih
scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasnija.
✎✎ Ako dođe do pojave šuma na ekranu, podesite
100Hz Motion Plus na Isklj.. Ako je 100Hz Motion Plus
podešeno na Po izboru, možete ručno da podesite
Smanjivanje zamuć., Smanj. podrht.ili Resetuj.
✎✎ Ako je 100Hz Motion Plus podešeno na Demonstr.,
možete da uporedite stanje kada je ta funkcija
uključena i kada je isključena.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 17
17
2010-03-06 오전 4:46:19
Osnovne funkcije
Smanjivanje zamuć.: prilagođavanje nivoa izoštrenosti
slike iz video izvora.
Smanj. podrht.: prilagođavanje nivoa podrhtavanja slike
iz video izvora prilikom gledanja filma.
Resetuj: resetovanje prilagođenih postavki.
■■ Period aut. zaštite (2 sata / 4 sata / 8 sata / 10 sata /
Isklj.): u slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika
tokom određenog perioda koji je definisano korisnik,
aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava
zaostale slike na ekranu.
Meni Zvuk
¦¦ Promena unapred podešenog režima zvuka
SRS TheaterSound t
■■ Standardno: izbor standardnog režima za zvuk.
■■ Muzika: naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
■■ Film: pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
Resetovanje slike (U redu / Otkaži)
resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.
¦¦ Podešavanje televizora za rad sa računarom
Podesite ulazni izvor na računar.
■■ Clear Voice: naglašavanje glasova u odnosu na ostale
zvukove.
■■ Pojačavanje: povećavanje intenziteta zvuka visoke
frekvencije radi pružanja boljeg osećaja slušanja
osobama sa oštećenim sluhom.
¦¦ Podešavanje postavki zvuka
Aut. podešavanje t
podešavanje vrednosti/položaja frekvencija i automatsko fino
podešavanje postavki.
Ova funkcija nije dostupna kada je veza ostvarena pomoću
HDMI/DVI kabla.
Ekvilajzer
Slika
■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje
propusnog opsega): podešavanje nivoa određenih
frekvencija propusnog opsega.
■■ Grubo / Fino: uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici.
Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite
frekvenciju što je bolje moguće (Grubo) i ponovo obavite
fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma, ponovo
podesite sliku tako da bude poravnata na sredini ekrana.
■■ Položaj: podesite položaj ekrana računara pomoću
dugmadi za navigaciju (▲ / ▼ / ◄ / ►).
Podešavanje režima zvuka (samo standardni režim zvuka).
■■ Balans L/D: podešavanje balansa između desnog i
levog zvučnika.
■■ Resetuj: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane
postavke.
¦¦ Zvučni sistemi itd.
■■ Reset slike: resetovanje slike na podrazumevane postavke.
SRS TruSurround HD (Isklj. / Uklj.)
Korišćenje televizora kao monitora za računar
(samo standardni režim zvuka)
Ova funkcija pruža iskustvo virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog
okruženja preko dva zvučnika ili slušalica koje koriste
tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).
Podešavanje softvera za računar (na osnovu operativnog
sistema Windows XP)
U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i video
kartice, prikaz ekrana na vašem računaru se može razlikovati
i u tom slučaju će neke osnovne informacije o podešavanju
skoro uvek biti primenjene. (Ako to nije slučaj, obratite se
proizvođaču računara ili distributeru Samsung proizvoda.)
1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju Start
operativnog sistema Windows.
2. Kliknite na stavku „Izgled i teme“ u prozoru „Kontrolna
tabla“ i pojaviće se dijalog.
SRS TruDialog (Isklj. / Uklj.)
(samo standardni režim zvuka)
Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa
u odnosu na muziku u pozadini ili zvučne efekte, tako da se
dijalog čuje jasnije.
3. Kliknite na opciju „Prikaz“ i pojaviće se dijalog.
Audio jezik
4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu.
(samo za digitalne kanale)
Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.
yy Ispravno podešavanje veličine (rezolucija) [Optimalno:
1920 X 1080 piksela]
yy Ako u dijalogu za postavke prikaza postoji opcija vertikalne
frekvencije, ispravna vrednost je „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom,
samo kliknite na dugme „U redu“ i izađite iz dijaloga.
18
✎✎Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od
programa.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 18
2010-03-06 오전 4:46:20
Još podešavanja
(samo za digitalne kanale)
Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio
prijemnika, može se javiti odjek zbog razlike u brzini
dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio
prijemnika. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru.
(samo za digitalne kanale)
✎✎Opcija Audio format može da se razlikuje u zavisnosti
od programa. 5.1-kanalni Dolby digital zvuk je dostupan
samo ako je televizor povezan na spoljne zvučnike
preko optičkog kabla.
■■ DTV nivo zvuka (MPEG / HE-AAC): pomoću ove
funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog
signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom
emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.
✎✎ U zavisnosti od tipa emitovanog signala,
MPEG / HE-AAC se može podesiti između -10dB
i 0dB.
03 Osnovne funkcije
Audio format
✎✎ Da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka, podesite
na vrednost u opsegu od 0 i -10.
Audio opis
(nije dostupno na svim lokacijama) (samo
za digitalne kanale)
Ova funkcija služi za upravljanje audio
zapisom za AD (Audio opis) koji se šalje
uz glavni audio zapis od strane onoga ko
emituje program.
AD
■■ Audio opis (Isklj. / Uklj.): uključivanje/
isključivanje funkcije audio opisa.
■■ Volume: podešavanje jačine zvuka audio opisa.
Automatska jačina (Isklj. / Normalno / Noćni režim)
Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu,
podesite na vrednost Normalno.
■■ Noćni režim: ovaj režim omogućava poboljšan kvalitet
zvuka u poređenju sa režimom Normalno, gotovo
sasvim bez šuma. Veoma je koristan noću.
Izbor zvučnika (Spoljni zvučnik /
Zvučnik TV-a)
Može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka
od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju,
podesite televizor na Spoljni zvučnik.
✎✎Kada je opcija Izaberite zvučnik podešena na
Spoljni zvučnik, dugme MUTE i dugmad za kontrolu
jačine zvuka neće biti aktivna, a postavke za zvuk će
biti ograničene.
✎✎Kada je Izaberite zvučnik podešeno na
Spoljni zvučnik
■■ SPDIF izlaz: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) služi
za pružanje digitalnog zvuka, smanjujući smetnje koje
stvaraju zvučnici i različiti digitalni uređaji, kao što je DVD
plejer.
Audio format: tokom prijema digitalnog TV programa,
možete izabrati format digitalnog audio izlaza (SPDIF),
PCM ili Dolby Digital.
Ako povežete 5.1-kanalne zvučnike pomoću Dolby
Digital podešavanja, obogatićete interaktivno 3D
zvučno iskustvo.
✎✎
Kašnjenje zvuka: ispravljanje neslaganja audio-video
signala prilikom gledanja televizijskog programa ili
filmova i prilikom slušanja digitalnog audio izlaza pomoću
spoljnog uređaja kao što je AV prijemnik (0 ms ~ 250
ms).
■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): pomoću ove funkcije
možete smanjiti neusaglašenost signala između Dolby
Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG Audio, HEAAC, ATV zvuk).
✎✎ Izaberite opciju Line da biste dobili dinamičan
zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između
glasnih i tihih zvukova noću.
Line: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale
čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20
dB ili na -31dB.
RF: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija
je jačina veća ili manja od -20dB (referenca) na -10dB ili
na -20dB.
Resetovanje zvuka (U redu / Otkaži)
vraćanje svih postavki zvuka na fabričke vrednosti.
xx Zvučnik TV-a: Isklj., Spoljni zvučnik: Uklj.
✎✎Kada je Izaberite zvučnik podešeno na Zvučnik TV-a
xx Zvučnik TV-a: Uklj., Spoljni zvučnik: Uklj.
✎✎Ako nema video signala, oba zvučnika će biti utišana.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 19
19
2010-03-06 오전 4:46:20
Osnovne funkcije
¦¦ Izbor režima zvuka
Ako izaberete Dual f-g, trenutni režim
zvuka će se prikazati na ekranu.
f-g
DUAL
Vremenska zona (u zavisnosti od države): izbor
vremenske zone.
Ovu funkciju možete da koristite kada je Zemlja
podešeno na Ostalo.
✎✎
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija
Mod sata podešena na Aut..
¦¦ Korišćenje programiranog isključivanja
■■ Prog. isključ. t: automatsko isključivanje
televizora nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120,
150 i 180 minuta).
A2
Stereo
NICAM
Stereo
Tip zvuka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual f-g
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Podrazumevano
✎✎ Da biste otkazali funkciju Prog. isključ., izaberite
opciju Isklj..
Automatska
promena
Dual f
Automatska
promena
Dual f
✎✎Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske
¦¦ Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje
■■ Tajmer 1 / Tajmer 2 / Tajmer 3: moguće je napraviti tri
odvojene postavke za uključivanje/isključivanje pomoću
tajmera. Prvo morate da podesite sat.
Tajmer 1
Vreme uključivanja
▲
promene, pređite u režim Mono.
✎✎Aktivira se samo za stereo zvučni signal.
✎✎Ova funkcija je dostupna samo kada je Unesi izvor
podešen na TV.
▼
Volume
OO Trenutno vreme će se prikazati kad god pritisnete
dugme INFO.
✎✎ Nakon isključivanja kabla za napajanje morate
ponovo da podesite sat.
Mod sata (Aut. / Ručno)
u zavisnosti od televizijske stanice i signala,
automatski podešeno vreme možda neće biti
tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.
✎✎
✎✎ Za automatsko podešavanje vremena potrebno je
da bude povezana antena.
Podešavanje sata: Ručno podesite Dan, Mesec,
Godina, Čas i Minut.
Ova funkcija je dostupna samo ako je Mod sata
podešen na Ručno.
✎✎
20
Spoljni izvor
10
Meni Podešavanja
■■ Sat: podešavanje sata omogućava korišćenje različitih
funkcija na televizoru u vezi sa tajmerom.
00
Deaktiv.
Jednom
Vreme
00
Vreme isključivanja
Ponavljanje
¦¦ Podešavanje vremena
00
Deaktiv.
00
Antena
TV
Ned
Kanal
ATV
Pon
Uto
Sre
1
Uto
Pet
Sub
L Premesti U Podesi E Ulaz R Nazad
Vreme uključivanja / Vreme isključivanja: podesite
čas, minut i aktiviranje/deaktiviranje. (Da biste aktivirali
tajmer sa izabranom postavkom, postavite ga na
Aktiviraj.)
Volume: podesite željeni nivo jačine zvuka.
Spoljni izvor: izaberite TV ili USB sadržaj koji želite
da reprodukujete kada se televizor automatski uključi.
(funkciju USB moguće je izabrati samo ako je USB
uređaj povezan na televizor)
Antena (kada je opcija Spoljni izvor podešena na TV):
izaberite ATV ili DTV.
Kanal (kada je opcija Spoljni izvor podešena na TV):
Izaberite željeni kanal.
Sadržaj (kada je opcija Spoljni izvor podešena na
USB): izaberite fasciklu na USB uređaju koja sadrži
muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se
reprodukovati kada se televizor automatski uključi.
Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka
ili fascikla koje sadrže muzičke datoteke nije
izabrana, funkcija Tajmer neće raditi pravilno.
✎✎
✎✎ Ako na USB uređaju postoji samo jedna
fotografija, neće se pokrenuti prezentacija.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 20
2010-03-06 오전 4:46:21
imenom.
✎✎ Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se
posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja
istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene
svakom USB uređaju imaju različita imena.
Ponavljanje: izaberite Jednom, Svakodn., Pon~Pet,
Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručno. Ako izaberete Ručno,
možete da izaberete dan kada želite da se aktivira
tajmer.
Oznaka c označava da je dan izabran.
✎✎
✎✎Automatsko isključivanje (dostupno samo ako je
televizor uključen pomoću tajmera): televizor će se
automatski isključiti nakon 3 sata od kada je stavljen u
stanje čekanja kako bi se sprečilo pregrevanje.
¦¦ Zaključavanje programa
Bezbednost
✎✎Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje,
¦¦ Ostale funkcije
Jezik
■■ Jezik menija: podesite jezik menija.
■■ Jezik teleteksta: izaberite željeni jezik za teletekst.
✎✎ Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik
nije dostupan u signalu.
■■ Preference (Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik /
Primarni jezik titla / Sekundarni jezik titla /
Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta):
izaberite jezik koji će biti podrazumevani jezik pri izboru
kanala.
Titlovi
Pomoću ovog menija podesite režim
Titlovi.
■■ Režim (Normalno / Za oštećeni
sluh): podešavanje režima za titlove.
vrednost „0-0-0-0“. Promenite PIN pomoću opcije
Promena PIN-a.
■■ Jezik titlova: podešavanje jezika za
titlove.
■■ Zabrana za decu (Isklj. / Uklj.): zaključajte kanale
u meniju Upravljač kanalima kako biste sprečili
neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju
neprikladne programe.
✎✎ Ova funkcija je dostupna samo ako je Unesi izvor
podešen na TV.
■■ Roditeljska blokada: (U zavisnosti od države): sprečite
neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju
neprikladne programe pomoću korisnički definisanog
četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal
zaključan, prikazaće se simbol „\“.
Dozvoli sve: otključavanje svih ocena.
■■ Promena PIN-a: promenite svoj lični ID broj koji je
neophodan za podešavanje televizora.
✎✎ Ako zaboravite PIN kôd, pritiskajte dugmad na
daljinskom upravljaču sledećim redosledom da
biste ponovo postavili PIN na „0-0-0-0“: POWER
(Isklj.) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Uklj.).
SUBT.
■■ Titlovi (Isklj. / Uklj.): uključivanje/
isključivanje titlova.
prikazaće se ekran za unos PIN koda.
✎✎Unesite četvorocifreni PIN kôd čija je podrazumevana
✎✎ Ako program koji gledate ne podržava funkciju
Za oštećeni sluh, automatski će se aktivirati
funkcija Normalno, iako je izabran režim
Za oštećeni sluh.
✎✎ Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik
nije dostupan u signalu.
Digitalni tekst (Onemogući / Omogući)
(amo za područje Velike Britanije)
Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija
je omogućena.
Mreža (Tip mreže / Podešavanje mreže /
Test mreže / SWL(Samsung Wireless Link) /
SWL connect)
Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u odeljku
„Mrežna veza“ (str. 25).
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 21
03 Osnovne funkcije
✎✎ Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim
21
2010-03-06 오전 4:46:22
Osnovne funkcije
Opšte postavke
Daljinsko bežično upravljanje
■■ Mod igranja (Isklj. / Uklj.): ako povežete televizor sa
konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™,
moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre tako
što ćete izabrati režim za igre.
Uključite/isključite funkciju bežičnog daljinskog upravljanja,
odnosno omogućite bežičnu daljinsku kontrolu.
✎✎NAPOMENA
xx Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre
–– Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki
drugi spoljni uređaj, podesite Mod igranja na Isklj.
u meniju za podešavanje.
–– Ako prikažete TV meni dok je izabran Mod igranja,
doći će do blagog podrhtavanja ekrana.
xx Mod igranja nije dostupan kada je ulazni izvor
podešen na TV ili PC.
xx Kada priključite konzolu za igru, podesite
Mod igranja na Uklj. da biste sprečili loš kvalitet slike.
Nažalost, možda ćete primetiti opadanje kvaliteta slike.
xx Ako je Mod igranja podešen na Uklj.:
–– Režim Slika je podešen na Standardno, a režim
Zvuk je podešen na Film.
–– Ekvilajzer nije dostupno.
■■ BD Wise (Isklj. / Uklj.): obezbeđuje optimalni kvalitet
slike za Samsung DVD plejere, Blu-ray plejere i kućne
bioskope koji podržavaju funkciju BD Wise. Kada
se opcija BD Wise podesi na Uklj., režim slike se
automatski menja na optimalnu rezoluciju.
✎✎ Funkcija je dostupna kada pomoću HDMI kabla
povežete Samsung proizvode koji podržavaju
funkciju BD Wise.
■■ Providnost menija (Osvetljeno / Tamno): podešavanje
providnosti menija.
■■ Melodija (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko):
podešavanje koje omogućava reprodukovanje melodije
prilikom uključivanja/isključivanja televizora.
¦¦ Slika u slici (PIP)
PIP t
Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate
program sa TV tjunera i sa jednog spoljnog video uređaja.
PIP (Slika u slici) ne funkcioniše u istom režimu.
✎✎NAPOMENA
xx Informacije o zvuku u režimu SUS potražite u
Izbor zvuka.
xx Ako isključite televizor dok gledate program u režimu
PIP, PIP prozor će nestati.
xx Možda ćete primetiti da slika u SUS prozoru postaje
malo neprirodna kada preko glavne slike gledate
neku igru ili karaoke.
xx Dok koristite Internet@TV ne možete koristiti funkciju
PIP.
xx PIP podešavanja
Glavna slika
Komponenta, HDMI1/DVI,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC
Podslika
TV
■■ PIP (Isklj. / Uklj.): aktiviranje/deaktiviranje PIP funkcije.
■■ Kanal: izbor kanala za podsliku.
■■ Veličina (Õ / Ã): izaberite veličinu za podsliku.
■■ Položaj (à / – / — / œ): izaberite položaj za
podsliku.
■■ Izbor zvuka (Glavna slika / Sus): možete izabrati željeni
zvuk (Glavna slika / Sus) u režimu PIP.
Zajednički interfejs
■■ Ci meni: ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM
meni. Izaberite meni CI meni na osnovu menija PC Card.
■■ Informacije aplikacije: prikazivanje informacija o CAM
modulu ubačenom u otvor zajedničkog interfejsa i o „CI ili
CI+KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul
možete instalirati bez obzira da li je televizor uključen ili
isključen.
1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite
telefonom.
2. Nežno ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM otvor u pravcu
strelice.
3. Postavite CAM modul sa „CI(CI+) KARTICOM“ u otvor
zajedničkog interfejsa u smeru strelice tako da bude
paralelan sa otvorom.
4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim
signalom.
22
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 22
2010-03-06 오전 4:46:23
Instaliranje najnovije verzije
Samostalna dijagnostika
✎✎Samostalna dijagnostika može da potraje nekoliko
minuta, što je deo normalnog rada televizora.
■■ Test slike (Da / Ne): omogućava vam da proverite da li
postoje problemi sa slikom.
■■ Test zvuka (Da / Ne): pomoću ugrađene melodije
proverava da li postoje problemi sa zvukom.
✎✎ Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre
testiranja zvuka proverite da li je opcija
Izaberite zvučnik podešena na Zvučnik TV-a u
meniju Zvuk.
✎✎ U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je
opcija Izaberite zvučnik podešena na
Spoljni zvučnik ili je zvuk isključen pritiskom na
dugme MUTE.
■■ Informacije o signalu: (samo za digitalne kanale) kvalitet
prijema HDTV kanala je besprekoran ili ga uopšte nema.
Podesite antenu da biste povećali jačinu signala.
■■ Rešavanje problema: ukoliko se javljaju problemi u
funkcionisanju televizora, pogledajte ovo uputstvo.
✎✎ Ukoliko nijedan od ovih odgovora nije rešio
problem, obratite se Samsung centru za
korisničke usluge.
■■ Preko Interneta: nadogradite softver putem Interneta.
✎✎ Prvo, konfigurišite mrežu. Detaljne procedure za
korišćenje opcije Podešavanje mreže potražite u
uputstvima u odeljku „Mrežna veza“.
✎✎ Ako Internet veza ne radi pravilno, može da dođe
do prekida veze. Ponovo pokušajte preuzimanje.
Ako problem i dalje postoji, preuzmite nadogradnju
na USB memorijski uređaj i instalirajte je.
■■ Preko kanala: nadogradnja softvera pomoću signala koji
se emituje.
✎✎ Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa
Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera se može obaviti preko emitovanog
signala ili mrežne veze, kao i preuzimanjem najnovijeg
firmvera sa Web lokacije „www.samsung.com“ na USB
memorijski uređaj.
Trenutna verzija predstavlja softver koji je trenutno instaliran
na televizoru.
✎✎Softver je predstavljen u obliku „Godina/Mesec/Dan_
verzija“.
Nadogradnja softvera
Trenutna verzija
Tabla na zadnjoj strani televizora
■■ Preko USB veze:
Priključite na televizor
USB uređaj na kojem
je sačuvana datoteka
za nadogradnju
ili
firmvera preuzeta sa
Web lokacije „www.
(HDD)
samsung.com“.
USB uređaj
Obratite pažnju na
to da ne smete da
isključite napajanje niti USB uređaj dok nadogradnja ne
bude obavljena. Televizor će se automatski isključiti i
uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon
nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje
ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti.
Preporučuje se da zapišete svoje postavke kako biste ih
lakše vratili nakon nadogradnje.
2010/01/18_000001
Preko USB veze
►
Preko Interneta
Preko kanala
Režim mirovanja
: 45 Min
Alternativni softver
2010/01/15_00000
UPremesti
E Ulaz R Nazad
softvera, softver će automatski biti pronađen i
preuzet.
✎✎ Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera
utvrđuje se na osnovu statusa signala.
■■ Režim mirovanja: ručna nadogradnja će biti obavljena
u izabrano vreme. Pošto je napajanje uređaja uključeno
iznutra, kod LED proizvoda ekran će možda izgledati kao
da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa,
dok se ne dovrši nadogradnja softvera.
■■ Alternativni softver (rezervna kopija): prikazivanje verzije
softvera preuzetog sa Interneta. Tokom nadogradnje
softvera, ova funkcija će se aktivirati kada dođe do
prekida nadogradnje u poslednjoj fazi.
Vodič za HD povezivanje
Pročitajte ove informacije prilikom povezivanja spoljnih
uređaja na televizor.
Obratite se kompaniji Samsung
Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno
ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete
informacije u vezi sa našim pozivnim centrima i načinom
preuzimanja proizvoda i softvera.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 23
03 Osnovne funkcije
Meni Podrška
23
2010-03-06 오전 4:46:23
Napredne funkcije
Povezivanje sa računarom
Pomoću HDMI/DVI kabla/D-sub kabla
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Režimi prikaza (D-Sub i HDMI/DVI ulaz)
Optimalna rezolucija je 1920 X 1080 @ 60 Hz.
Režim
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija (KHz)
Vertikalna frekvencija
(Hz)
Brzina osvežavanja
piksela (MHz)
Polaritet
sinhronizacije (H/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
60,000
47,712
55,935
70,635
75,000
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
60,000
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
108,000
85,500
106,500
136,750
162,000
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎NAPOMENA
xx Za povezivanje preko HDMI/DVI kabla morate koristiti priključak HDMI IN 1(DVI).
xx Režim ispreplitanog prikaza nije podržan.
xx Televizor može da radi nepravilno ako je odabran nestandardni video format.
xx Podržani su režimi „Odvojeni“ i „Kompozitni“. SOG (Sync On Green) nije podržan.
24
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 24
2010-03-06 오전 4:46:25
Možete da podesite televizor kako bi imao pristup Internetu preko vaše lokalne mreže (LAN) koja koristi žičnu ili bežičnu vezu.
¦¦ Povezivanje na žičnu mrežu
Televizor možete da povežete na mrežu pomoću kabla na tri načina:
yy Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa spoljnim
modemom pomoću Cat 5 kabla. Pogledajte donji dijagram.
04 Napredne funkcije
Mrežna veza
Tabla na zadnjoj strani televizora
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL / VDSL / kablovska televizija)
Kabl za modem
Mrežni kabl
yy Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa ruterom koji je
povezan na spoljni modem. Za povezivanje koristite Cat 5 kabl. Pogledajte donji dijagram.
Tabla na zadnjoj strani televizora
Zidna mrežna utičnica
Spoljni modem
(ADSL / VDSL / kablovska
televizija)
Kabl za modem
Mrežni kabl
Ruter
(sa DHCP serverom)
Mrežni kabl
yy U zavisnosti od toga kako je mreža podešena, televizor ćete možda moći da povežete na mrežu tako što ćete LAN
priključak sa zadnje strane televizora direktno povezati sa zidnom mrežnom utičnicom pomoću Cat 5 kabla. Pogledajte
donji dijagram. Imajte u vidu da je mrežna utičnica povezana sa modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.
Tabla na zadnjoj strani televizora
Zidna utičnica za modem
Mrežni kabl
Ako imate dinamičku mrežu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz
i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet i uklanjaju potrebu za ručnim unošenjem tih
parametara. Većina kućnih mreža su dinamičke mreže.
Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu,
podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje mreže na televizoru prilikom podešavanja
mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet
usluga (ISP). Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da saznate i na računaru.
Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL
modemi koji podržavaju DHCP omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.
✎✎
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 25
25
2010-03-06 오전 4:46:27
Napredne funkcije
Podešavanje mreže (Aut.)
Podešavanje mreže (Ručno)
Ako televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP,
koristite automatsko Podešavanje mreže. Pratite sledeće
korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili
automatski:
Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP
adresu, koristite ručno Podešavanje mreže.
Kako da podešavanje obavite automatski
1. Povežite televizor na mrežu na način koji je opisan u
prethodnom odeljku.
Preuzimanje mrežnih parametara
Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na
većini Windows računara:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža u donjem
desnom uglu ekrana.
2. Uključite televizor, pritisnite dugme MENU daljinskom
upravljaču, pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite
Podešavanje, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku
Status.
3. Pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite Mreža iz menija
Podešavanje, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
Prikazaće se ekran Mreža.
4. Na kartici Podrška kliknite na dugme Detalji. Prikazaće
se mrežni parametri.
Kako da podešavanje obavite ručno
Mreža
Tip mreže
: Kabelska TV ►
Podešavanje mreže
Test mreže
SWL(Samsung Wireless Link)
3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu Podrška.
: Isklj.
2. Podesite Podešavanje Internet protokola na Ručno.
SWL povezivanje
UPremesti
E Ulaz R Nazad
4. Na ekranu Mreža izaberite Tip mreže.
5. Podesite Tip mreže na Kabelska TV.
6. Izaberite Podešavanje mreže. Prikazaće se ekran
Podešavanje mreže.
Podešavanje mreže
Podešavanje Internet protokola
: Aut.
IP adresa
:
Podmrežna maska
:
Mrežni prolaz
:
DNS
: Aut.
DNS Server
:
UPremesti
Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na
žičnu mrežu obavili ručno:
1. Pratite korake od 1 do 6 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite automatski“.
►
3. Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču da biste
prešli na prvu stavku.
4. Podesite IP adresa, Podmrežna maska,
Mrežni prolaz i DNS server. Pomoću numeričke
dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a
pomoću dugmadi sa strelicama se krećite kroz meni.
5. Kada završite pritisnite dugme RETURN na daljinskom
upravljaču.
6. Izaberite Test mreže da biste proverili mogućnost
povezivanja na Internet.
E Ulaz R Nazad
7. Podesite Podešavanje Internet protokola na Aut..
8. Aut. omogućava automatsko preuzimanje potrebnih
Internet parametara i njihovo unošenje.
9 Kada završite pritisnite dugme RETURN na daljinskom
upravljaču.
10. Izaberite Test mreže da biste proverili mogućnost
povezivanja na Internet.
11. Ako funkcija Mreža nije preuzela mrežne parametre,
pratite uputstva za Ručno.
26
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 26
2010-03-06 오전 4:46:28
Da biste televizor povezali na mrežu bežičnim putem, potreban vam je bežični ruter ili modem i Samsung bežični LAN adapter
(WIS09ABGN) koji ćete povezati na USB priključak na tabli sa zadnje ili bočne strane televizora. Pogledajte donju ilustraciju.
✎✎ Ako želite da koristite funkciju SWL(Samsung Wireless Link), povežite ga na priključak USB 1 (HDD).
Tabla na zadnjoj strani televizora
Zidna mrežna
utičnica
Bežični ruter
(pristupna tačka sa DHCP
serverom)
04 Napredne funkcije
¦¦ Povezivanje na bežičnu mrežu
ili
(HDD)
Mrežni kabl
Samsung bežični LAN
adapter
Samsung bežični LAN adapter prodaje se odvojeno i dostupan je kod odabranih prodavaca, putem Web lokacija za prodaju ili
Web lokacije Samsungparts.com. Samsung bežični LAN adapter podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11A/B/G i N.
Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11N. Ako video zapis reprodukujete putem IEEE 802.11B/G
veze, reprodukcija možda neće biti glatka.
✎✎NAPOMENA
xx Morate da koristite „Samsung bežični LAN adapter“ (WIS09ABGN) da biste mogli da koristite bežičnu mrežu.
xx Samsung bežični LAN adapter prodaje se odvojeno. Bežični LAN adapter WIS09ABGN dostupan je kod izabranih
prodavaca, putem Web lokacija za prodaju ili Web lokacije Samsungparts.com.
xx Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom. Ako bežični ruter
podržava DHCP, televizor može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
xx Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u blizini koristi kanal koji je postavljen za
bežični ruter, to će izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
xx Ako primenite bezbednosni sistem koji nije naveden ispod, on neće raditi sa televizorom.
xx Ako je izabran režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja za pristupnu tačku je podešen na
WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), Samsung televizori neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za
Wi-Fi sertifikaciju.
xx Ako pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu možete da se povežete pomoću PBC
(Push Button Configuration - Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN (Personal Identification Number - Lični
identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ u oba režima.
xx Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga povežete sa televizorom pomoću
„Samsung bežičnog LAN adaptera“.
xx Načini povezivanja: bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na šest načina.
––
––
––
––
––
––
Samsung automatsko podešavanje
PBC (WPS)
Automatsko podešavanje (pomoću funkcije za automatsko pretraživanje mreža)
Ručno podešavanje
SWL(Samsung Wireless Link)
Ad-Hoc
xx Samsung bežični LAN adapter trebalo bi da bude povezan direktno na USB priključak na televizoru. USB čvorište nije
podržano.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 27
27
2010-03-06 오전 4:46:29
Napredne funkcije
Napomena
Kada je na televizor priključen Samsung bežični LAN adapter, slika na nekim kanalima se možda neće ispravno prikazivati ili će
doći do pojave šuma. U tom slučaju, vezu uspostavite pomoću jednog od sledećih metoda:
1. metod
Povezivanje pomoću USB adaptera pod uglom nadesno
2. metod
Povezivanje pomoću produžnog kabla
ili
Podešavanje mreže (Samsung automatsko
podešavanje)
Ova funkcija dostupna je za pristupne tačke koje podržavaju
automatsko podešavanje. Ako vaša pristupna tačka ne
podržava ovu funkciju, povezivanje možete da obavite
pomoću opcije PBC (WPS), automatski ili ručno.
✎✎Ova funkcija je dostupna kada je
SWL(Samsung Wireless Link) podešeno na Isklj..
✎✎Spisak opreme koja podržava Samsung automatsko
podešavanje potražite na Web lokaciji www.samsung.
com.
Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije Samsung
automatsko podešavanje
1. Postavite pristupnu tačku pored televizora i uključite oba
uređaja.
✎✎ Zbog razlika u vremenu koje je potrebno za
pokretanje aplikacija možda ćete morati da
sačekate približno 2 minuta.
✎✎ Ako tokom Samsung automatskog podešavanja
na WAN priključak pristupne tačke bude povezan
mrežni kabl, biće moguće automatski obaviti
testiranje veze sa Internetom. Ako to nije slučaj,
Samsung automatsko podešavanje će proveriti
samo vezu između uređaja i pristupne tačke (neće
proveriti vezu sa Internetom).
2. Nakon 2 minuta povežite Samsung bežični LAN adapter
na televizor. Nakon uspostavljanja veze sa Samsung
bežičnim LAN adapterom pojaviće se iskačući prozor.
3. Odmah nakon uspostavljanja veze postavite pristupnu
tačku paralelno sa Samsung bežičnim LAN adapterom,
tako da razmak ne bude veći od 25 cm.
28
4. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.
✎✎ Ako povezivanje ne uspe, resetujte pristupnu
tačku i pokušajte ponovo.
✎✎ Ako pomoću Samsung automatskog podešavanja
ne uspete da povežete televizor sa pristupnom
tačkom, na ekranu će se pojaviti iskačući prozor
sa obaveštenjem o neuspehu. Resetujte pristupnu
tačku i pokušajte ponovo. Ako povezivanje ponovo
ne uspe, odaberite jedan od preostalih načina
povezivanja, PBC (WPS), automatski ili ručno.
5. Nakon uspostavljanja veze ruter postavite na željeno
mesto.
✎✎ Ako su postavke pristupne tačke promenjene
ili prvi put koristite novu pristupnu tačku nakon
kupovine, potrebno je da podešavanje obavite od
1. koraka.
Podešavanje mreže (PBC (WPS))
Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)
Ako se na vašem ruteru nalazi dugme PBC (WPS), pratite
sledeće korake:
1. Povežite televizor na mrežu na način koji je opisan u
prethodnom odeljku.
2. Uključite televizor, pritisnite dugme MENU daljinskom
upravljaču, pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite
Podešavanje, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
3. Pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite Mreža iz menija
Podešavanje, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
4. Na ekranu Mreža izaberite Tip mreže.
5. Podesite Tip mreže na Bežično.
6. Izaberite Podešavanje mreže. Prikazaće se ekran
Podešavanje mreže.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 28
2010-03-06 오전 4:46:30
Izaberite mrežu
: Nije izabrano ►
Podešavanje Internet protokola
: Aut.
IP adresa
:
Podmrežna maska
:
Mrežni prolaz
:
DNS
: Aut.
DNS Server
:
5. Ako se pojavi iskačući prozor PIN/bezbednost, pređite
na 6. korak. Ako se pojavi ekran Povezivanje na mrežu,
pređite na 10. korak.
6. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali
Bezbednost ili PIN. Za većinu kućnih mreža treba
izabrati Bezbednost (za Bezbedn. ključ). Pojaviće se
prozor Bezbednost.
Podešavanje mreže
Bezbedn. ključ
Uneto: 0
PBC (WPS) U Premesti E Ulaz R Nazad
7. Pritisnite crveno dugme na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite dugme PBC (WPS) na ruteru u roku od 2
minuta. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne
mrežne parametre i povezaće se na mrežu.
9. Nakon što završite sa podešavanjem mreže, pritisnite
dugme RETURN da biste zatvorili prozor
Podešavanje mreže.
Podešavanje mreže (Aut.)
Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni bezbednosni
sistem koji od uređaja koji pristupaju mreži zahteva da
pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva pristupni
ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na
pristupnoj frazi, što je obično reč ili serija slova i brojeva
određene dužine koju ste uneli prilikom podešavanja
bezbednosnih postavki za vašu bežičnu mrežu. Ako koristite
ovaj način podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni
ključ za svoju bežičnu mrežu, tokom procesa podešavanja
moraćete da unesete pristupnu frazu.
Kako da podešavanje obavite automatski
Pratite sledeće korake da biste automatski podesili bežičnu
mrežu:
1. Pratite korake od 1 do 6 iz gornje procedure „Kako da
podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)“.
(str. 28)
2. Pritisnite dugme ▼ da biste izabrali
Podešavanje Internet protokola, a zatim pritisnite
dugme ENTERE. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste
izabrali opciju Aut., a zatim pritisnite dugme ENTERE.
3. Pritisnite dugme ▲ da biste izabrali Izaberite mrežu, a
zatim pritisnite dugme ENTERE. Funkcija Mreža će
pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će biti
prikazana lista dostupnih mreža.
04 Napredne funkcije
Podešavanje mreže
A
B
C
D
E
F
G
0~9
Broj
H
I
J
K
L
M
N
Mala
O
P
Q
R
S
T
U
Izbriši
V
W
X
Y
Z
Razmak
nPremesti
E Ulaz R Nazad
7. U prozoru Bezbednost unesite pristupnu frazu za
mrežu.
✎✎ Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom
od ekrana za podešavanje rutera ili modema.
8. Pratite sledeća opšta uputstva da biste uneli pristupnu
frazu:
–– Brojeve unosite pomoću numeričke dugmadi na
daljinskom upravljaču.
–– Dugmad za navigaciju koristite za kretanje između
dugmadi na ekranu Bezbedn. ključ.
–– Pritisnite crveno dugme da biste izabrali velika/mala
slova ili prikazali simbole/znakove.
–– Da biste uneli slovo ili simbol, označite ga, a zatim
pritisnite dugme ENTERE.
–– Da biste izbrisali poslednje slovo ili broj koji ste uneli,
pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču.
9. Kada završite pritisnite dugme plavo dugme na
daljinskom upravljaču. Pojaviće se ekran Povezivanje na
mrežu.
10. Sačekajte da se prikaže poruka sa potvrdom o
povezivanju, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
Ponovo će se pojaviti ekran Podešavanje mreže.
11. Da biste testirali vezu, pritisnite dugme RETURN da
biste izabrali Test mreže, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
4. U listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali
mrežu, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
✎✎ Ako je pristupna tačka podešena kao Sakrivena
(Nevidljiva), morate da izaberete Dodaj mrežu i da
unesete ispravan Naziv mreže (SSID) i
Bezbednosni ključ da biste uspostavili vezu.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 29
29
2010-03-06 오전 4:46:30
Napredne funkcije
Podešavanje mreže (Ad-Hoc)
Podešavanje mreže (Ručno)
Pomoću „Samsung bežičnog LAN adaptera“ televizor
možete povezati sa mobilnim uređajem bez pristupne tačke,
preko peer to peer mreže.
Ako nije moguće obaviti podešavanje pomoću drugih načina,
potrebno je da mrežne parametre unesete ručno.
SWL(Samsung Wireless Link) podešeno na Isklj..
Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na
većini Windows računara:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža u donjem
desnom uglu ekrana.
✎✎Ova funkcija je dostupna kada je
Kako da se povežete na novu Ad-hoc mrežu
1. Pratite korake od 1 do 6 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)“
(str. 28).
Preuzimanje mrežnih parametara
2. Iz iskačućeg menija izaberite stavku Status.
3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu Podrška.
2. Izaberite Izaberite mrežu. Prikazaće se lista uređaja/
mreža.
4. Na kartici Podrška kliknite na dugme Detalji. Prikazaće
se postavke mreže.
3. Dok se nalazite u listi uređaja pritisnite plavo dugme na
daljinskom upravljaču.
Kako da podešavanje obavite ručno
✎✎ Prikazaće se poruka Ad-hoc je direktna
Wi-Fi veza sa mobilnim telefonom ili
računarom. Postojeći mrežni sistem možda
ima ograničenu funkcionalnost. Želite li da
promenite mrežnu vezu?.
4. Unesite generisani Naziv mreže (SSID) i Bezbednosni
ključ na uređaju koji želite da povežete.
Kako da se povežete na postojeću Ad-hoc mrežu
1. Pratite korake od 1 do 6 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)“ (str.
28).
2. Izaberite Izaberite mrežu. Prikazaće se lista uređaja/
mreža.
3. Izaberite željeni uređaj iz liste uređaja.
4. Ako je neophodno uneti bezbednosni ključ, unesite ga.
✎✎ Ako mreža ne radi ispravno, ponovo proverite
da li ste ispravno uneli vrednosti za Naziv
mreže (SSID) i Bezbednosni ključ. Netačan
Bezbednosni ključ može da izazove kvar.
Pratite sledeće korake da biste ručno uneli mrežne
parametre:
1. Pratite korake od 1 do 6 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)“
(str. 28).
2. Pritisnite dugme ▼ da biste izabrali
Podešavanje Internet protokola, a zatim pritisnite
dugme ENTERE. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da
biste izabrali opciju Ručno, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
3. Pritisnite dugme ▼ da biste prešli na prvo polje za unos
(IP adresa).
4. Pomoću numeričke dugmadi unosite brojeve.
5. Kada završite unos za određeno polje, pomoću dugmeta
► pređite na sledeće polje. Možete koristiti i drugu
dugmad sa strelicama da biste se kretali nagore, nadole
ili unazad.
6. Podesite IP adresa, Podmrežna maska i
Mrežni prolaz.
7. Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali DNS.
8. Pritisnite dugme ▼ da biste prešli na prvo polje za unos
DNS adrese. Unesite brojeve na gore opisan način.
9. Kada završite, pritisnite dugme ▲ da biste izabrali
opciju Izaberite mrežu. Izaberite željenu mrežu, a zatim
pritisnite dugme ENTERE.
10. Pređite na 4. korak iz procedure „Kako da podešavanje
obavite automatski“ (str. 29), pa pratite uputstva odatle.
30
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 30
2010-03-06 오전 4:46:31
Ako televizor ne uspe da se poveže na Internet
Ova funkcija omogućava povezivanje Samsung uređaja koji
podržavaju PBC (WPS) sa televizorom. Uređaje možete da
povezujete sa televizorom čak i ako televizor nije povezan sa
ruterom.
Vaš televizor možda ne može da se poveže na Internet
zato što je dobavljač Internet usluga trajno registrovao
MAC adresu (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg
računara ili modema, pa obavlja njenu proveru pri
svakom povezivanju na Internet kao način za sprečavanje
neovlašćenog pristupa. Pošto televizor ima drugu MAC
adresu, vaš dobavljač Internet usluga ne poseduje
podatke o njegovoj MAC adresi, pa televizor ne može da
se poveže.
Da biste rešili ovaj problem, raspitajte se kod dobavljača
Internet usluga u vezi sa procedurama za povezivanje
drugih uređaja (kao što je televizor) na Internet.
Ako dobavljač Internet usluga zahteva ID ili lozinku za
povezivanje na Internet, vaš televizor možda neće moći da
se poveže na Internet. U tom slučaju, prilikom povezivanja
na Internet morate da unesete svoj ID i lozinku. Uzrok
problema pri povezivanju na Internet može da bude
zaštitni zid. U tom slučaju, obratite se dobavljaču Internet
usluga.
Ako ne možete da se povežete na Internet ni nakon
što ste ispratili procedure koje ste dobili od dobavljača
Internet usluga, obratite se kompaniji Samsung Electronics
na broj telefona 1-800-SAMSUNG.
✎✎Ako želite da koristite funkciju Internet@TV, bežična
mreža mora da sadrži pristupnu tačku.
✎✎Ako je Samsung bežični LAN adapter povezan na
priključak USB 2, mreža možda neće raditi ispravno.
Preporučuje se da ga povežete na priključak
USB 1 (HDD).
✎✎Podržani su samo ruteri koji koriste opseg od 2,4 Ghz.
Nisu podržani ruteri koji koriste opseg od 5 Ghz.
SWL povezivanje
Uređaj koji podržava PBC (WPS) možete direktno da
povežete na televizor.
✎✎Ova funkcija je dostupna kada je
SWL(Samsung Wireless Link) podešeno na Uklj..
Kako da se povežete pomoću funkcije Samsung
Wireless Link
04 Napredne funkcije
SWL(Samsung Wireless Link)
Sledi spisak procedura za ostvarivanje veze:
1. Pratite korake od 1 do 5 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite pomoću funkcije PBC (WPS)“ (str.
28).
2. Izaberite funkciju SWL(Samsung Wireless Link)
pomoću dugmeta ▼, a zatim pritisnite dugme
ENTERE da biste je uključili.
3. Izaberite SWL povezivanje pomoću dugmeta ▼, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
4. Ako se pojavi poruka „Pritisnite dugme PBC na
uređaju koji podržava PBC(WPS) za povezivanje
u roku od 120 sekundi.“, pritisnite dugme PBC na
uređaju da biste se povezali.
✎✎ Više informacija potražite u priručniku za
podešavanje bežične mreže za uređaj koji
povezujete.
5. Ako ispravno povežete uređaj sa televizorom nakon
što se u poruci prikaže brojač, okvir sa porukom će
automatski nestati.
✎✎ Ako povezivanje ne uspe, pokušajte ponovo nakon
2 minuta.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 31
31
2010-03-06 오전 4:46:31
Napredne funkcije
Media Play
MEDIA.P
Uživajte u snimljenom TV programu, fotografijama,
muzici i/ili filmovima koji se nalaze na USB Mass
Storage Class (MSC) uređaju i/ili na računaru.
Snimljen TV
SUM
Zamena uređ.
Režim uređaja E Ulaz R Nazad
¦ Povezivanje USB uređaja
1. Uključite televizor.
Tabla na zadnjoj strani televizora
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalazi snimljeni TV program, fotografije, muzika
i/ili video zapisi na priključak USB 1 (HDD) ili USB 2 koji se nalazi na bočnoj
strani televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Sada
možete izabrati funkciju Media Play.
ili
(HDD)
USB uređaj
¦ Povezivanje sa računarom preko mreže
U režimu Media Play možete da reprodukujete slike, muziku i video zapise sačuvane na računaru preko mrežne veze.
✎ Ako funkciju Media Play koristite preko datoteke sačuvane na računaru, trebalo bi da preuzmete „PC Share Manager“ i
korisnički priručnik sa Web lokacije „www.samsung.com“.
PC
Tabla na zadnjoj strani televizora
LAN
ili
Samsung
bežični LAN
adapter
Spoljni modem
(ADSL/VDSL/kablovska televizija)
Mrežni kabl
Bežični ruter
Kabl za modem
Mrežni kabl
Mrežni kabl
Mrežni kabl
1. Više informacija o konfigurisanju mreže potražite u odeljku „Mrežna veza“. (str. 25).
– Preporučuje se da televizor i računar postavite u istu podmrežu. Prva 3 dela adrese podmreže na televizoru i IP
adrese računara trebalo bi da budu ista, a samo poslednji deo (adresa hosta) bi trebalo promeniti. (npr., IP adresa:
123.456.789.**)
2. Povežite spoljni modem i računar na koji će biti instaliran program Samsung PC Share Manager pomoću mrežnog kabla.
– Televizor možete da povežete direktno sa računarom, bez potrebe za korišćenjem rutera.
32
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 32
2010-03-06 오전 4:46:33
04 Napredne funkcije
✎✎Funkcije koje nisu podržane kada je veza sa računarom ostvarena preko mreže:
xx Funkcije Pozadinska muzika i Postavka pozadinske muzike.
xx Sortiranje datoteka po omiljenosti u fasciklama Fotografije, Muzika i Vid. zapisi.
xx Dugme � (REW) ili µ (FF) tokom reprodukcije video zapisa.
✎✎Nije podržano: Divx DRM, više audio zapisa, ugrađeni titlovi.
✎✎Trebalo bi napraviti izuzetak za Samsung PC Share Manager u zaštitnom zidu na računaru.
✎✎Kada režim Media Play koristite preko mrežne veze, u skladu sa funkcijama navedenog servera:
xx način sortiranja može da se razlikuje.
xx Funkcija za pretragu scena možda neće biti podržana.
xx Funkcija Neprekidna reprod., koja služi za nastavljanje reprodukcije video zapisa, možda neće biti podržana.
–– Funkcija Neprekidna reprod. ne podržava više korisnika. (Memorisaće samo tačku na kojoj je poslednji korisnik
zaustavio reprodukciju.)
xx Dugme ◄ i ► možda neće raditi u zavisnosti od informacija o sadržaju.
xx Ako iskusite bilo kakvo privremeno prekidanje tokom reprodukcije video zapisa preko bežične mreže, preporučuje se
da koristite žičnu mrežu.
✎✎Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
✎✎Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije Media Play
xx MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
xx Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
xx Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
xx Funkcija Media Play podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only
uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB čvorišta nisu
podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.
xx Pre nego što uređaj povežete na televizor, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili
njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
xx Povežite USB čvrsti disk na namenski priključak USB 1 (HDD).
xx Nemojte da uklanjate USB uređaj dok je učitavanje u toku.
xx Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
xx Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15360X8640 piksela.
xx U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
xx Ako su datoteke sortirane u osnovnom prikazu, u svakoj fascikli može biti prikazano do 1000 datoteka.
xx Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights
Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i
sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog
kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
xx Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, ne možete istovremeno koristiti više uređaja.
xx Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno
napajanje (više od 500 mA ili 5 V), možda neće biti podržan.
xx Ako se, dok priključujete ili koristite USB uređaj, prikaže poruka o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti
prepoznat ili neće ispravno raditi.
xx Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomo u opcije Period aut. zaštite,
pokrenuće se čuvar ekrana.
xx Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom
povezivanja na televizor.
xx Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na
njemu.
xx Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće
reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
xx Ako se nakon pokretanja funkcije Media Play i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite
funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali datoteku.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 33
33
2010-03-06 오전 4:46:33
Napredne funkcije
¦¦ Izgled ekrana
Izaberite željenu datoteku pomoću dugmadi sa strelicom nagore/nadole/nadesno/nalevo, a zatim pritisnite dugme ENTERE
ili dugme � (Reprodukuj). Datoteka će početi da se reprodukuje.
✎✎Podržava Prikaz uređaja i Početna na početnoj stranici funkcije Media Play.
Informacije:
možete proveriti naziv izabrane
datoteke i broj datoteka i
stranica.
Vid. zapisi
Movie 01.avi
Movie 03.avi
Movie 05.avi
Odeljak za sortiranje liste:
prikazivanje pravila za sortiranje.
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
✎✎ Pravila za sortiranje se
razlikuju u zavisnosti od
sadržaja.
1/1 Stranica
/Movie 01.avi
Movie 09.avi
SUM
Jan.10.2010
Zamena uređ.
Odeljak sa listom datoteka:
možete izabrati datoteke i
grupe koje se sortiraju po
svakoj kategoriji.
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Izaberi
Jan.10.2010
Sortir. T Alatke
Komandna dugmad
Crveno (Zamena uređ.): izbor povezanog uređaja.
B Zeleno (Preference): izbor željene datoteke. (nije podržano u osnovnom prikazu)
Žuto (Izaberi): izbor više datoteka iz liste. Izabrane datoteke su označene simbolom.
Plavo (Sortir.): sortiranje liste.
T Alatke: prikazivanje menija sa opcijama.
✎✎ Pomoću dugmeta � (REW) ili µ (FF) možete da pređete na sledeću/prethodnu stranicu u listi
datoteka.
Snimljen TV
Da biste koristili funkciju snimanja ili menjanja vremena, mora biti omogućeno snimanje na povezani USB uređaj. Form. uređ.
preporučuje se ako koristite USB čvrsti disk.
✎✎Nemojte isključivati uređaj dok je u toku formatiranje. Ako formatirate uređaj, sve datoteke će biti izbrisane.
Reprodukcija snimljenog TV programa
1. Pomoću dugmeta ◄ ili ► izaberite opciju Snimljen TV, a
zatim pritisnite dugme ENTERE u meniju Media Play.
2. Pritisnite dugme ◄/►/▲/▼ da biste izabrali željenu datoteku
iz liste.
Vid. zapisi / .../ American Chopper
1/8 Stranica
05/2010
3. Pritisnite dugme ENTERE ili dugme � (Reprodukuj).
–– Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i
vreme trajanja reprodukcije.
–– Tokom reprodukcije snimljenog TV programa možete da
obavljate pretraživanje pomoću dugmadi ◄ i ►.
34
SUM
Zamena uređ.
Izaberi
Sortir. T Alatke
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 34
2010-03-06 오전 4:46:35
✎✎NAPOMENA
xx Snimljeni video zapisi zaštićeni su pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management) i nije ih moguće
reprodukovati na računaru niti na drugom televizoru, kao ni u slučaju zamene matične ploče televizora.
xx Nije moguće snimati prenose podataka.
xx Dostupnost funkcije za snimanje i funkcije Režim Timeshift može se razlikovati u zavisnosti od kvaliteta slike i količine
04 Napredne funkcije
Korišćenje funkcije Režim Timeshift t
Ako ste propustili neki program koji se emituje uživo, ova funkcija vam omogućava da pogledate snimljen program.
Kada je Režim Timeshift podešeno na Aut., televizor će memorisati kanal koji trenutno gledate za automatsko snimanje.
Kada je Režim Timeshift podešeno na Ručno, ako pritisnete dugme � (Reprodukuj), televizor će memorisati kanal od tačke
kada želite da započnete snimanje.
slobodnog prostora na čvrstom disku.
xx Ako pritisnete dugme ▲ ili ▼, prikazaće se kanal koji se trenutno emituje ili početna tačka snimljenog programa.
xx Maksimalno vreme rada funkcije Režim Timeshift je 90 minuta.
xx Nakon isteka maksimalnog vremenskog intervala za korišćenje funkcije Režim Timeshift vreme će biti fiksirano na
„00:00:00“. Imajte u vidu da će se reprodukcija automatski nastaviti ako pauzirate snimak.
xx Ako na USB uređaju za skladištenje ostane manje od 5% slobodnog prostora, trenutni proces snimanja će biti
prekinut.
xx Kada se snimanje istovremeno obavlja pomoću funkcije PVR (Personal Video Recorder) i uređaja koji podržava
funkciju HDMI-CEC, prednost ima snimanje pomoću funkcije PVR.
xx Tokom reprodukcije ili korišćenja funkcije Režim Timeshift slika će se prikazivati u skladu sa postavkama televizora.
xx Ako tokom snimanja promenite izvor signala, slika će nestati sa ekrana dok promena ne bude dovršena.
xx Aplikacija koja ne podržava snimanje niti funkciju Režim Timeshift automatski će se zatvoriti ako pokušate da je
koristite dok je aktivna bilo koja od te dve funkcije.
xx U prozoru aplikacije može da prikaže poruka koja ukazuje na to da je funkcija za snimanje ili funkcija Režim Timeshift
aktivna, što će dovesti do zatvaranja aplikacije.
xx Režim Timeshift funkcija nije podržana za radio kanale.
xx Funkcija snimanja i funkcija Režim Timeshift onemogućene su za kanale koji su zaključani pomoću funkcije
Zabrana za decu.
xx Ako USB uređaj nije prošao Test performansi uređaja, mora ponovo da prođe Form. uređ. i Test performansi uređaja
pre snimanja pomoću funkcije Vodič ili Upravljač kanalima.
xx Funkciju snimanja i funkciju Režim Timeshift moguće je koristiti samo sa USB uređajem za skladištenje koji je prošao
Test performansi uređaja.
xx Ako pokušate da pokrenete funkciju snimanja ili funkciju Režim Timeshift sa uređajem koji nije prošao
Test performansi uređaja, neće ih biti moguće pokrenuti.
xx Ako pritisnete dugme � (REC) na daljinskom upravljaču dok je prikazan ekran Upravljač kanalima ili pokrenete
snimanje pomoću funkcije Tajmer snimanje, televizor će možda pokrenuti ili zaustaviti snimanje 1 ili 2 sekunde
kasnije nego što ste predvideli zbog vremena koje je potrebno za obrađivanje komande.
xx Ako priključite namenski USB uređaj za snimanje, postojeće datoteke za Režim Timeshift ili za snimanje koje nisu
ispravno sačuvane biće automatski izbrisane.
xx Ako tokom snimanja promeni spoljni izvor, snimanje će se nastaviti, ali će korišćenje dugmeta � (REC) biti
onemogućeno.
xx Ako je tokom vremena snimanja podešena bilo koja funkcija za isključivanje televizora (Prog. isključ., tajmer za
isključivanje itd.), televizor će se isključiti nakon završetka snimanja.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 35
35
2010-03-06 오전 4:46:35
Napredne funkcije
Vid. zapisi
Reprodukcija video zapisa
1. Pomoću dugmeta ◄ ili ► izaberite opciju Vid. zapisi, a zatim pritisnite dugme ENTERE u meniju Media Play.
2. Pritisnite dugme ◄/►/▲/▼ da biste izabrali željenu datoteku iz liste.
3. Pritisnite dugme ENTERE ili dugme � (Reprodukuj).
–– Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i vreme trajanja reprodukcije.
–– Ako nema informacija o trajanju video zapisa, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije niti traka toka.
–– Tokom reprodukcije video zapisa možete da obavljate pretraživanje pomoću dugmadi ◄ i ►.
✎✎U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne
možete da igrate igru.
yy Podržani formati titlova
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
Naziv
Oznaka tipa
datoteke
Format
MPEG-4 tekst koji se
zasniva na vremenu
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
zasnovan na niskama
SubViewer
.sub
zasnovan na niskama
Micro DVD
.sub ili .txt
zasnovan na niskama
E Poglavlja L Pređi T Alatke R Nazad
SUM
yy Podržani video formati
Oznaka tipa
datoteke
Kontejner
*.avi
*.mkv
AVI
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
36
Rezolucija
Broj kadrova Brzina reprodukcije
(fps)
(Mbps)
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800x600
6 ~ 30
8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
XviD
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
800x600
6 ~ 30
8
Windows Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
XVID
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
VRO
VOB
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
PS
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
25
*.3gp
3GPP
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Video kodek
TS
H.264
1920x1080
6 ~ 30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Audio kodek
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS Core
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM /
AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 36
2010-03-06 오전 4:46:36
✎✎ NAPOMENA
xx Ako postoji problema sa sadržajem kodeka, kodek neće biti podržan.
xx Ako informacije o kontejneru nisu ispravne, a datoteka sadrži grešku, neće biti moguće ispravno reprodukovati
kontejner.
xx Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova
sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u gornjoj tabeli.
xx Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
Video dekoder
Audio dekoder
• Ima podršku za H.264, nivo 4.1
• Nisu podržani H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 i AVCHD.
• XVID, MPEG4 SP, ASP:
–– Manje od 1280 x 720: Maks. 60 kadrova
–– Više od 1280 x 720: Maks. 30 kadrova
• Nije podržan GMC 2.
• H.263 nije podržano.
• Podržano je samo Samsung Techwin MJPEG.
• Ima podršku za WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO ne podržava dvokanalni, dodatni višekanalni niti zvuk
bez gubitka kvaliteta.
• Nije podržana WMA brzina uzorkovanja 22.050 Hz.
04 Napredne funkcije
Ostala ograničenja
Uzastopna reprodukcija datoteke snimljenog TV programa ili video zapisa (nastavak reprodukcije)
Ako prekinete reprodukciju snimljenog programa ili video zapisa, kasnije je možete nastaviti od mesta na kome je zaustavljena.
✎✎Ako tokom reprodukcije datoteke pritisnete dugme ENTERE (Poglavlja), scenu možete da pretražujete pomoću željenih
poglavlja.
1. Iz odeljka sa listom datoteka, pomoću dugmeta ◄ ili ► izaberite
datoteku video zapisa koju želite uzastopno da reprodukujete.
2. Pritisnite dugme � (Reprodukuj) / ENTERE.
00:04:03 / 00:07:38
1/1
Movie 01.avi
3. Pomoću plavog dugmeta izaberite opciju Neprekidna reprod.
(nastavak reprodukcije). Reprodukcija video zapisa nastaviće se
od mesta na kojem je zaustavljena.
✎✎ Plavo dugme je dostupno za nastavak reprodukcije.
✎✎ Ako je funkcija Pomoć za uzastop. repr. u meniju
Podešavanja podešena na Uklj., kada nastavite
reprodukciju video zapisa pojaviće se iskačuća poruka.
Neprekidna reprod.
Repr. se nast. od posl. prik. sc.
SUM
Neprekidna reprod. E Poglavlja L Pređi T Alatke R Nazad
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 37
37
2010-03-06 오전 4:46:38
Napredne funkcije
Muzika
Reprodukcija muzike
1. Pomoću dugmeta ◄ ili ► izaberite opciju Muzika, a zatim
pritisnite dugme ENTERE u meniju Media Play.
Rep. Lista
2. Pritisnite dugme ◄/►/▲/▼ da biste izabrali željenu datoteku iz
liste.
3. Pritisnite dugme ENTERE ili dugme � (Reprodukuj).
–– Tokom reprodukcije muzika zapisa možete da obavljate
pretraživanje pomoću dugmadi ◄ i ►.
–– Dugmad � (REW) i µ (FF) ne rade tokom reprodukcije.
I Love You
Jhon
I Love you
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
No Singer
Music 1
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
01:10 / 04:02
No Singer
Music 5
✎✎Prikazuje samo datoteke sa oznakom tipa MP3 i PCM. Datoteke
sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se
nalaze na istom USB uređaju.
3/15
No Singer
E Pauziranje L Pređi T Alatke R Nazad
SUM
✎✎Ako je zvuk čudan pri reprodukciji MP3 datoteka, podesite postavku Ekvilajzer u meniju Zvuk.
(MP3 datoteka sa previše modulacija može dovesti do problema sa zvukom.)
Možete da kreirate Moja lista num. tako što ćete izabrati željene muzičke datoteke, a zatim možete da reprodukujete
Moja lista num..
Fotografije
Prikazivanje fotografija (ili prezentacije)
1. Pomoću dugmeta ◄ ili ► izaberite opciju Fotografije, a zatim
pritisnite dugme ENTERE u meniju Media Play.
Normalno
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
3/15
2. Pritisnite dugme ◄/►/▲/▼ da biste izabrali željenu datoteku iz liste.
3. Pritisnite dugme ENTERE ili dugme � (Reprodukuj).
–– Dok je prikazana lista fotografija pritisnite dugme
� (Reprodukuj) / ENTERE na daljinskom upravljaču da
biste započeli prezentaciju.
–– Sve datoteke iz odeljka sa listom datoteka biće prikazane u
prezentaciji.
–– Tokom prezentacije, fotografije se prikazuju redom, počev od
trenutno prikazane fotografije.
SUM
E Pauziranje L Prethodna/Sledeća T Alatke R Nazad
✎✎Muzičke datoteke možete automatski reprodukovati tokom
prikazivanja prezentacije ako je opcija Pozadinska muzika
podešena na Uklj..
✎✎Muzika u pozadini nije moguće promeniti dok se ne završi
učitavanje pozadinske muzike.
38
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 38
2010-03-06 오전 4:46:41
Reprodukcija izabranog snimljenog TV programa/video zapisa/muzičkih datoteka/fotografija
1. Pomoću žutog dugmeta u listi datoteka izaberite željenu
datoteku.
Vid. zapisi
2. Ponovite ovu operaciju da biste izabrali više datoteka.
2 izabr. datot.
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
✎✎ NAPOMENA
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
xx Oznaka c biće prikazana sa leve strane izabranih
Movie 05.avi
xx Da biste otkazali izbor, ponovo pritisnite žuto dugme.
xx Da biste opozvali izbor svih izabranih datoteka, pritisnite
dugme TOOLS, pa izaberite opciju
Opozovi izbor svega.
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
datoteka.
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
SUM
1/1Stranica
04 Napredne funkcije
¦¦ Reprodukcija više datoteka
Zamena uređ.
Jan.10.2010
Izaberi
Sortir. T Alatke
3. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju
Repr. izabranog sadržaja.
Reprodukcija grupe datoteka snimljenog TV programa/video zapisa/muzičkih datoteka/fotografija
1. U listi datoteka izaberite bilo koju datoteku iz željene grupe.
2. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju Reprodukuj trenutnu grupu.
¦¦ Dodatna funkcija Media Play
Sortiranje liste datoteka
Pomoću plavog dugmeta u listi datoteka možete sortirati datoteke.
Kategorija
Funkcije
Snimljen TV
Vid. zapisi
Muzika
Fotografije
>
>
>
Osn. prikaz
Prikazivanje čitave fascikle. Fotografiju možete da prikažete tako što ćete
izabrati fasciklu.
Naslov
Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka po simbolu/broju/abecedi/posebnom
redosledu.
>
>
>
>
Preference
Sortiranje i prikazivanje datoteka u željenom rasporedu. Raspored datoteka
možete promeniti u odeljku sa listom datoteka pomoću zelenog dugmeta.
>
>
>
>
Najstarije
Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najstarijem datumu.
>
>
Najnovije
Sortiranje i prikazivanje datoteka prema najnovijem datumu.
>
>
Izvođač
Sortiranje muzičkih datoteka po imenu izvođača, abecednim redosledom.
>
Album
Sortiranje muzičkih datoteka po nazivu albuma, abecednim redosledom.
>
Žanr
Sortiranje muzičkih datoteka po žanru.
>
Raspolož.
Sortiranje muzičkih datoteka po raspoloženju. Možete da promenite informacije
u vezi sa raspoloženjem.
>
Mesečno
Sortiranje i prikazivanje fotografija po mesecima. Pri sortiranju se ne uzima u
obzir godina već samo mesec (od januara do decembra).
>
Kanal
Sortiranje datoteka snimljenog materijala po imenu kanala.
>
>
>
>
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 39
39
2010-03-06 오전 4:46:43
Napredne funkcije
Meni sa opcijama za reprodukciju snimljenog TV programa/video zapisa/muzike/fotografija
Pritisnite dugme TOOLS tokom reprodukcije datoteke.
Kategorija
Funkcije
Snimljen TV
Vid. zapisi Muzika Fotografije
Naslov
Direktan prelazak na drugu datoteku.
>
Režim ponavljanja
Možete uzastopno da reprodukujete datoteke snimljenog materijala,
video zapisa i muzičke datoteke.
>
Veličina slike
Izbor željene veličine slike.
>
>
Postavke slike
Menjanje podešavanja slike. (str. 15, 16, 17, 18)
>
>
Podešavanje zvuka
Menjanje podešavanja zvuka. (str. 18, 19, 20)
>
>
Postavke titla
Reprodukcija video zapisa sa titlom. Ova funkcija radio samo ako je
ime datoteke titla isto kao ime datoteke video zapisa.
>
>
Zvuk
Ako želite, možete da uživate u video zapisu na jednom od
podržanih jezika. Ova funkcija podržana je samo prilikom
reprodukcije datoteka koje imaju podršku za više audio formata.
>
>
Možete da podesite audio opis (str. 19).
>
Audio opis
>
>
>
>
>
Zaustavi projekciju slajdova / Pokretanje/zaustavljanje prezentacije.
Pokreni projekciju slajdova
>
>
Brzina prezent.
Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija.
>
Prikaz prezentacije
Biranje različitih efekata za prezentaciju.
>
Pozadinska muzika
Slušanje muzike u pozadini tokom prikazivanja prezentacije.
>
Zum
Prikazivanje fotografija uvećanih preko celog ekrana.
>
Okretanje
Rotiranje fotografija prikazanih preko celog ekrana.
>
Počet. pozadina
Možete da premestite datoteku na Media Play radnu površinu.
Informacije
Prikazivanje detaljnih informacija o datoteci koja se reprodukuje.
>
>
>
>
>
Podešavanja
Korišćenje menija Podešavanja
■■ Postavka pozadine: prikaz željene pozadine.
■■ Pomoć za uzastop. repr. (Nastavak reprodukcije) (Uklj./Isklj.): izaberite ovu opciju ako želite da prikažete iskačuću
poruku pomoći za uzastopnu reprodukciju video zapisa.
■■ Preuzmite DivX® VOD kôd za registraciju: prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Ako se povežete
na DivX Web lokaciju i registrujete registracioni kôd sa vašim ličnim nalogom, moći ćete da preuzmete registracionu VOD
datoteku. Ako reprodukujete VOD registraciju pomoću funkcije Media Play, registracija će biti kompletna.
✎✎ Više informacija o DivX® VOD potražite na Web lokaciji „www.DivX.com“.
■■ Preuzmite DivX® VOD kôd za deaktivaciju: ako DivX® VOD nije registrovan, prikazivaće se kôd za deaktivaciju
registracije. Ako izvršite ovu funkciju dok je DivX® VOD registrovan, trenutna DivX® VOD registracija biće deaktivirana.
■■ Informacije: Izaberite ovu opciju da biste prikazali informacije o povezanom uređaju.
40
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 40
2010-03-06 오전 4:46:43
Šta je Anynet+? t
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju Anynet+
pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. Anynet+ sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji
poseduju funkciju Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi
Anynet+ logotip.
Za povezivanje sa kućnim bioskopom
Anynet+
uređaj 1
Kućni bioskop
Tabla na zadnjoj strani televizora
04 Napredne funkcije
Anynet+
Anynet+ uređaj
2, 3, 4
Optički kabl
HDMI kabl
HDMI kabl
HDMI kabl
1. Povežite priključak HDMI IN 1(DVI), 2, 3 ili 4 na televizoru sa HDMI OUT priključkom na odgovarajućem Anynet+ uređaju
pomoću HDMI kabla.
2. Povežite HDMI IN priključak kućnog bioskopa i HDMI OUT priključak željenog Anynet+ uređaja pomoću HDMI kabla.
✎✎NAPOMENA
xx Povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu pomoću
optičkog kabla.
xx Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka prenosiće se samo dvokanalni zvuk.
Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk,
povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD plejeru/satelitskom uređaju (tj. Anynet uređaju 1 ili 2)
direktno na pojačalo ili na kućni bioskop, a ne na televizor.
xx Povežite samo jedan kućni bioskop.
xx Anynet+ uređaje možete povezati pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
xx Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju mirovanja ili uključen.
xx Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Imajte u vidu da možete priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 41
41
2010-03-06 오전 4:46:44
Napredne funkcije
Anynet+ meni
Anynet+ meni se menja zavisno od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.
Anynet+ meni
Prikaži TV
Lista aparata
(ime_uređaja) MENU
(ime_uređaja) INFO
Snimanje: (*rikorder)
Prekid snimanja: (*rikorder)
Risiver
Opis
Prelazak iz režima Anynet+ u režim TV prenosa.
Prikazivanje liste Anynet+ uređaja.
Prikazivanje menija za povezane uređaje. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće
se meni DVD rikordera.
Prikazivanje menija za povezane uređaje. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće
se meni za reprodukciju DVD rikordera.
Odmah započinje snimanje pomoću rikordera. (Ovo je dostupno samo za uređaje koji
podržavaju funkciju snimanja.)
Zaustavljanje snimanja.
Zvuk se čuje preko risivera.
Ako je povezano više uređaja za snimanje, prikazuju se kao (*rikorder), a ako je povezan samo jedan uređaj za snimanje, biće
prikazan kao (*ime_uređaja).
¦¦ Podešavanje sistema Anynet+
■■ Podešavanje
Anynet+ (HDMI-CEC) (Isklj. / Uklj.): da biste koristili funkciju Anynet+, opcija Anynet+ (HDMI-CEC) mora biti podešena
na Uklj..
Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom Anynet+ su deaktivirane.
✎✎
Automatsko isključivanje (Ne / Da): automatsko isključivanje Anynet+ uređaja kada se isključi televizor.
Aktivni izvor na daljinskom upravljaču za televizor mora da bude postavljen na TV kako bi bilo moguće koristiti
funkciju Anynet+.
✎✎
✎✎ Spoljni uređaj će se isključiti i ako trenutno snima.
¦¦ Prebacivanje između Anynet+ uređaja
1. Prikazaće se lista Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.
✎✎ Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite crveno dugme da biste osvežili listu.
2. Izaberite uređaj, a zatim pritisnite dugme ENTERE. Biće aktiviran izabrani uređaj.
✎✎ Kada opciju Anynet+ (HDMI-CEC) podesite na Uklj. u meniju Aplikacija, prikazaće se meni Lista aparata.
xx Prebacivanje na izabrani uređaj može potrajati do 2 minuta. Tokom prebacivanja nije moguće otkazati ovu operaciju.
xx Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme SOURCE, ne možete koristiti funkciju Anynet+.
Vodite računa da Anynet+ uređaj izaberete pomoću menija Lista aparata.
¦¦ Snimanje
TV program možete da snimite pomoću Samsung rikordera.
1. Izaberite opciju Snimanje.
✎✎ Kada je priključeno više od dva uređaja za snimanje
xx Kada je priključeno više uređaja za snimanje, prikazuje se lista uređaja za snimanje. Izaberite jedan uređaj iz liste
Lista aparata.
✎✎ Ako uređaj za snimanje nije prikazan, izaberite stavku Lista aparata, a zatim pritisnite crveno dugme da biste
pretražili uređaje.
2. Da biste izašli, pritisnite dugme EXIT.
✎✎ Izvorni signal možete snimati pomoću opcije Snimanje: (ime_uređaja).
✎✎ Kada pritisnete dugme � (REC), započeće snimanje sadržaja koji trenutno gledate. Ako gledate video zapis sa
drugog uređaja, snima se video zapis sa tog uređaja.
✎✎ Pre snimanja proverite da li je priključak za antenu ispravno priključen na uređaj za snimanje. Da biste antenu
ispravno povezali sa uređajem za snimanje, pogledajte korisničko uputstvo uređaja za snimanje.
42
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 42
2010-03-06 오전 4:46:44
Zvuk možete slušati preko risivera (tj. kućnog bioskopa) umesto preko Zvučnik TV-a.
1. Izaberite opciju Risiver i podesite je na Uklj..
2. Da biste izašli, pritisnite dugme EXIT.
✎✎ Ako vaš risiver podržava samo rad sa zvukom, možda se neće prikazati u listi uređaja.
✎✎ Risiver će raditi samo ako ste ispravno povezali Optical IN priključak na risiveru sa priključkom
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.
✎✎ Kada je risiver (tj. kućni bioskop) uključen, zvuk ćete moći da slušate preko optičkog priključka na televizoru. Kada
04 Napredne funkcije
¦¦ Zvuk sa risivera
se na televizoru prikazuje DTV (antenski) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na risiver. Kada je izvor digitalna
komponenta poput DVD plejera i kada je taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, biće moguća
reprodukcija samo 2 kanala putem risivera.
✎✎NAPOMENA
xx Anynet+ uređajima ne možete upravljati pomoću dugmadi na televizoru, već samo pomoću daljinskog upravljača.
xx Daljinski upravljač televizora možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+
uređaj.
xx Funkcija Anynet+ ne rade sa uređajima drugih proizvođača.
¦¦ Rešavanje problema u vezi sa funkcijom Anynet+
Problem
Moguće rešenje
Anynet+ ne radi.
• Proverite da li uređaj podržava Anynet+. Anynet+ sistem podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom
Anynet+.
• Povežite samo jedan risiver (kućni bioskop).
• Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen.
• Proverite video/audio/HDMI kabl Anynet+ uređaja.
• Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na vrednost Uklj. u meniju za podešavanje funkcije
Anynet+.
• Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za televizor.
• Proverite da li je to Anynet+ daljinski upravljač.
• Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (pretraga kanala, rad sa funkcijama Media Play ili Plug & Play (početna
podešavanja itd.)
• Pri priključivanju ili isključivanju HDMI kabla ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor, pa ga ponovo
uključite.
• Proverite da li je uključena funkcija Anynet+ na Anynet+ uređaju.
Želim da pokrenem Anynet+.
• Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na televizor i da li je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
podešena na Uklj. u meniju za podešavanje funkcije Anynet+.
• Pritisnite dugme TOOLS da biste prikazali meni Anynet+, a zatim izaberite željeni meni.
Želim da isključim funkciju
Anynet+.
• Izaberite opciju Prikaži TV u meniju Anynet+.
• Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i izaberite neki uređaj koji nije Anynet+ uređaj.
• Pritisnite dugme P >/< i PRE-CH da biste promenili režim televizora. (Dugme za kanal radi samo kada nije
priključen Anynet+ uređaj sa ugrađenim tjunerom.)
Na ekranu se prikazuje poruka
„Povezivanje sa Anynet+
uređajem...“.
• Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+ ili prelazite u režim gledanja.
• Koristite daljinski upravljač po završetku Anynet+ podešavanja ili prelaska u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne reprodukuje.
• Ne možete koristiti funkciju reprodukcije dok je aktivna funkcija Plug & Play (početno podešavanje).
Priključeni uređaj nije prikazan.
• Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije.
• Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.
• Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na vrednost Uklj. u meniju za podešavanje funkcije
Anynet+.
• Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.
• Anynet+ uređaj možete povezati samo pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju
Anynet+.
• Ako dođe do prekida usled nepredviđenih okolnosti, kao što je isključivanje HDMI kabla, kabla za napajanje ili
nestanka struje, ponovite skeniranje uređaja.
Nije moguće snimati televizijski
program.
• Proverite da li je antena ispravno priključena na uređaj za snimanje.
Zvuk sa televizora se ne
reprodukuje preko risivera.
• Povežite televizor i risiver pomoću optičkog kabla.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 43
43
2010-03-06 오전 4:46:45
Napredne funkcije
Internet@TV
¦ Upoznavanje sa funkcijom Internet@TV
@TV
INTERNET
Preporučeno
Pomoću opcije Internet@TV na televizoru
možete pristupiti korisnom i zabavnom sadržaju i
uslugama sa Interneta.
po datumu 1/1
Moje aplikacije
Samsung Apps
Podešavanja
Prij. se
Označi kao omiljeno
Sortiraj po
R Nazad
✎ NAPOMENA
x
Pre korišćenja funkcije Internet@TV podesite mrežne postavke. Više informacija potražite u odeljku „Mrežna veza“
(str. 25).
x
x
x
x
x
x
x
Nepodržani fontovi iz sadržaja dobavljača neće biti normalno prikazani.
U zavisnosti od mreže koju koristite, može doći do sporog odziva i/ili smetnji.
Engleski može da bude jedini podržani jezik za uslugu aplikacija, u zavisnosti od regiona.
Ova funkcija nije dostupna na nekim lokacijama.
Ako imate problema pri korišćenju aplikacije, obratite se dobavljaču sadržaja.
Dobavljač sadržaja može odlučiti da prestane sa pružanjem ispravki za aplikaciju ili same aplikacije.
U zavisnosti od zakonskih odredbi u vašoj zemlji, neke aplikacije će podržavati samo ograničen izbor usluga ili neće
biti podržane.
Izgled ekrana
Ekran televizora: Prikazuje
trenutni kanal.
Preporučeno
Informacije: Prikazuje
obaveštenja, nove aplikacije
i reklame koje vam je
obezbedilo odeljenje
kompanije Samsung za
predstavljanje proizvoda.
Usluga za aplikacije:
možete da koristite različite
usluge koje pruža kompanija
Samsung.
Moje aplikacije
Preuzete aplikacije: prikazivanje
preuzetih aplikacija sa Web lokacije
Samsung Apps.
Samsung Apps
Podešavanja
Prij. se
Internet@TV podešavanja:
Uredite i konfigurišite aplikacije
i Internet@TV podešavanja.
Označi kao omiljeno
Sortiraj po
R Nazad
Komande:
•
Crveno (Prij. se): prijavljivanje na Internet@TV.
•
Zeleno (Označi kao omiljeno): označavanje aplikacije kao omiljene.
•
Plavo (Sortiraj po): sortiranje aplikacija.
• R Nazad: povratak na prethodni meni.
✎
44
po datumu 1/1
Preporučene aplikacije: prikazivanje
preporučenih usluga kompanije
Samsung. Ne možete da dodajete
usluge u ovu listu niti da ih iz nje
brišete.
Dugmad u boji će možda funkcionisati drugačije u zavisnosti od aplikacije.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 44
2010-03-06 오전 4:46:46
Autom. pokr. trake (Isklj. / Uklj.): uključivanje/
isključivanje automatskog pokretanja trake nakon
uključivanja televizora.
Aplikacija Ticker pruža korisne vesti, informacije
o vremenskoj prognozi i informacije sa berze.
Ako želite da koristite ovu funkciju, morate da
preuzmete aplikaciju Ticker koja je deo funkcije
Internet@TV.
Ako aplikacija podržava rad sa više naloga, za biranje
različitih naloga koristite dugmad ◄ i ►.
✎✎
Prij. se
admin
Korisnički nalog :
✎✎ Ako želite da koristite ovu funkciju, morate da
Lozinka :
preuzmete aplikaciju Ticker u Internet@TV.
Kreiraj [0~9] Unesi PIN R Otkaži
✎✎Da biste mogli da pristupite svim opcijama aplikacije,
registrujte se i prijavite na svoj nalog.
✎✎Uputstva za kreiranje naloga će se prikazati kada
izaberete Podešavanja → Internet@TV ID → Kreiraj.
1. Pritisnite crveno dugme na Internet@TV početnoj
stranici.
2. Izaberite željeni Korisnički nalog, a zatim pritisnite
dugme ENTERE.
✎✎ Ako želite da kreirate nalog, pritisnite crveno
dugme, a zatim u OSD prozoru koji se otvori
kreirajte nalog.
3. U polje Lozinka unesite lozinku.
✎✎ Ako se uspešno prijavite, na ekranu će se prikazati
Korisnički nalog
Usluga vezanih kanala (Isklj. / Uklj.): neki kanali
podržavaju aplikacije kao Internet uslugu, tako da tokom
gledanja televizije možete pristupiti Internetu.
Ova opcija je dostupna samo ako je podržava
emiter programa.
✎✎
Promenite lozinku za zaključavanje usluge
Podrazumevana lozinka je „0-0-0-0“.
✎✎
✎✎ Ako zaboravite lozinku, pritisnite sledeći niz
dugmad na daljinskom upravljaču da biste je
resetovali na „0-0-0-0“. POWER (Isklj.) → MUTE
→ 8 → 2 → 4 → POWER (Uklj.).
Resetuj: resetovanje Internet@TV postavki na fabričke
vrednosti.
■■ Internet@TV ID
Ovaj meni možete koristiti prilikom kreiranja i brisanja
naloga. Možete upravljati svojim nalogom, kao i
informacijama o nalogu za lokaciju sa sadržajem.
Nalog služi samo za Internet@TV.
✎✎
Kreiraj: kreiranje naloga i njegovo povezivanje sa
aplikacijama željene usluge.
NAPOMENA
¦¦ Podešavanje funkcije Internet@TV
✎✎
Podešavanja
Na ovom ekranu možete kreirati ID-ove i podešavati
postavke funkcije Internet@TV. Izaberite željenu postavku
pomoću dugmadi ▲ i ▼, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
Podešavanja
▪ Podeš. sistema
▪ Internet@TV ID
▪ Menadžer usluge
▪ Svojstva
▪ Autom. pokr. trake
: Isklj.
▪ Usluga vezanih kanala
: Isklj.
xx Nalog mora imati manje od 10 znakova.
xx Maksimalni broj znakova je 8.
Menadžer
–– Lokacija usluge: registrovanje za lokacije usluga.
–– Promena lozinke: menjanje lozinke naloga.
–– Izbriši: brisanje naloga.
■■ Menadžer usluge: brisanje i zaključavanje aplikacija koje
su instalirane za funkciju Internet@TV.
Zaključaj: zaključavanje aplikacije.
Za pristup zaključanoj aplikaciji potrebna je
lozinka.
✎✎
▪ Promenite lozinku za zaključavanje usluge
▪ Resetuj
Izbriši: brisanje aplikacije.
R Nazad
■■ Svojstva: prikazivanje informacija o funkciji Internet@TV.
Pomoću opcije Proverite brzinu Internet veze testirajte
svoju mrežnu vezu.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 45
04 Napredne funkcije
■■ Podeš. sistema
Prijavljivanje na nalog
45
2010-03-06 오전 4:46:48
Napredne funkcije
¦¦ Korišćenje usluge Internet@TV
Korišćenje funkcije Samsung Apps po kategorijama
Samsung Apps
Samsung Apps je prodavnica za preuzimanje aplikacija koje
su namenjene Samsung televizorima/AV uređajima.
Preuzete aplikacije korisnicima omogućavaju da uživaju
u različitim sadržajima, kao što su video zapisi, muzika,
fotografije, igre, korisne informacije itd.
Naknadno će se pojavljivati nove aplikacije.
Samsung Apps
Šta je novo?
Video
Istaknute
You Tube
Sport
Najč. preuzimane
Najnovije
Naziv
YouTube
Besplatno
TV store Test User002
Igra
Životni stil
Informacije
Ostalo
Moja stranica
Pomoć
Prij. se
Prikaz sličica
Sortiraj po
R Nazad
✎✎Funkcije dugmadi u boji za Samsung Apps.
xx
xx
xx
Dostupne su sledeće kategorije:
yy Šta je novo?: prikazivanje novih aplikacija.
yy Video: prikazivanje različitih video sadržaja, kao što su
filmovi, TV emisije i kratki video zapisi.
yy Sport: prikazivanje različitih sportskih sadržaja, kao što
su informacije o utakmicama, slike i kratki video zapisi.
yy Igra: prikazivanje različitih igara, kao što su sudoku i šah.
yy Životni stil: obuhvata različite sadržaje u vezi sa
životnim stilom, kao što su muzika, alatke za upravljanje
fotografijama i lokacije za društveno umrežavanje poput
Facebook-a i Twitter-a.
yy Informacije: obuhvata različite informativne usluge, kao
što su vesti, informacije sa berze i vremenska prognoza.
yy Ostalo: obuhvata razne usluge.
yy Moja stranica: Moja stranica sadrži informacije o
već instaliranim aplikacijama na televizoru, kao što su
detaljne informacije, informacije o preuzetom sadržaju
itd. Takođe omogućava brisanje i zaključavanje
aplikacija.
yy Pomoć: ako imate pitanja u vezi sa funkcijom Internet@
TV, prvo pogledajte ovaj odeljak.
Crveno (Prij. se): prijavljivanje na Internet uslugu.
Zeleno (Prikaz sličica): promena režima prikaza.
Plavo (Sortiraj po): sortiranje vidžeta po
kategorijama Istaknute, Najč. preuzimane,
Najnovije i Naziv.
xx R Nazad: povratak na prethodni meni.
46
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 46
2010-03-06 오전 4:46:49
Poruka / Medij. / ScreenShare
¦¦ Više informacija o funkciji AllShare
AllShare služi za povezivanje televizora, mobilnih telefona
i drugih kompatibilnih uređaja preko mreže. Na svom
televizoru možete prikazati dolazne pozive, tekstualne poruke
i dnevne planove sa mobilnog telefona. Takođe, na televizoru
možete putem mreže reprodukovati multimedijalni sadržaj,
poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan
na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. na vašem
računaru). Pored toga, televizor možete koristiti kao monitor
za mobilni telefon kada pretražujete Internet.
Prikazivanje liste mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji
su podešeni za rad sa televizorom pomoću funkcije Poruka,
Medij. ili ScreenShare.
✎✎Funkcija Medij. je dostupna na svim mobilnim
uređajima koji podržavaju funkciju AllShare.
■■ Omog. / Odbačeno: povezivanje/blokiranje veze sa
mobilnim telefonom.
■■ Izbriši: brisanje mobilnog telefona iz liste.
✎✎ Pomoću ove funkcije briše se samo naziv
mobilnog telefona iz liste. U slučaju uključivanja
izbrisanog telefona i pokušaja povezivanja sa
televizorom, može biti ponovo prikazan u listi.
✎✎Više informacija potražite na Web lokaciji www.
samsung.com ili se obratite Samsung pozivnom
centru. Za mobilne telefone će možda biti potreban
dodatni softver. Više informacija potražite u korisničkom
priručniku za mobilni telefon.
¦¦ Podešavanje funkcije AllShare
04 Napredne funkcije
AllShare
Korišćenje funkcije Poruka
Pomoću ove funkcije, u toku gledanja televizijskog programa
u prozoru sa obaveštenjima možete prikazati dolazne pozive,
tekstualne poruke i dnevne planove sa mobilnog telefona.
✎✎NAPOMENA
xx Da biste zatvorili prozor sa obaveštenjima, podesite
opciju Poruka na Isklj. u meniju Podešavanje
funkcije AllShare.
Podešavanje
■■ Poruka (Isklj. / Uklj.): uključivanje/isključivanje funkcije
Poruka (za dolazne pozive, tekstualne poruke i dnevne
planove sa mobilnog telefona).
■■ Medij. (Isklj. / Uklj.): uključivanje/isključivanje funkcije za
multimediju. Ova funkcija služi za reprodukovanje video
zapisa, fotografija i muzike sa mobilnog telefona ili nekog
drugog uređaja koji podržava funkciju AllShare.
■■ ScreenShare (Isklj. / Uklj.): uključivanje/isključivanje
funkcije ScreenShare koja omogućava korišćenje
mobilnog telefona kao daljinskog upravljača.
■■ Naziv TV-a: dodeljivanje imena televizoru da biste ga
lakše pronašli na mobilnom telefonu.
✎✎ Ako izaberete Korisnički unos, ime televizora
možete da unesete pomoću tastature na ekranu.
AllShare™
3/7
Podešavanje
Poruka
: Uklj.
Poruka
Medij.
: Uklj.
Medij.
ScreenShare
: Uklj.
ScreenShare
Naziv TV-a
: Kućni TV
xx Poruka će biti izbrisana ako izaberete opciju U redu,
odnosno ako ne izaberete opciju U redu nakon što
se poruka prikaže 3 puta. Poruka neće biti izbrisana
sa mobilnog telefona.
xx Prozor sa obaveštenjima se može prikazati i tokom
korišćenja nekih aplikacija, kao što je Media Play itd.
Da biste pregledali sadržaj poruke, pređite u režim za
gledanje televizije.
xx Kada se prikaže poruka sa nepoznatog mobilnog
telefona, izaberite taj telefon iz menija za poruke
funkcije AllShare, a zatim izaberite opciju Odbačeno
da biste blokirali telefon.
Prikazivanje poruke
Ako u toku gledanja televizijskog programa stigne nova
tekstualna poruka, pojaviće se prozor sa obaveštenjima.
Ako kliknete na dugme OK, prikazaće se sadržaj poruke.
Možete konfigurisati postavke za prikazivanje
tekstualnih (SMS) poruka na mobilnom telefonu.
Opis postupka potražite u priručniku koji ste dobili
uz telefon.
✎✎
✎✎ Neki tipovi znakova će možda biti prikazani kao
razmak ili će se nepravilno prikazati.
E Izaberi R Nazad e Izlaz
Podešavanje R Nazad
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 47
47
2010-03-06 오전 4:46:50
Napredne funkcije
Alarm za dolazni poziv
Korišćenje funkcije ScreenShare
Ako imate dolazni poziv u toku gledanja televizijskog
programa, pojaviće se prozor sa obaveštenjima.
Funkcija Screenshare omogućava prikazivanje Web stranice
iz pregledača na telefonu na ekranu televizora. Pomoću
funkcije ScreenShare možete pristupiti sadržaju koji je
sačuvan na mobilnom telefonu. Na primer, na slici sa desne
strane prikazana je stranica za pristup sadržaju sa mobilnog
telefona. Na televizoru možete pregledati razne datoteke,
imenik i kalendar iz mobilnog telefona. Prikaz imenika
omogućava vam da obavljate pozive ili da razmenjujete SMS
poruke.
Alarm za planer
Dok gledate televizijski program prikazaće se prozor sa
obaveštenjima o zakazanim obavezama.
Možete konfigurisati postavke za prikazivanje
dnevnih planova na mobilnom telefonu. Opis
postupka potražite u priručniku koji ste dobili uz
telefon.
✎✎
✎✎ Neki specijalni znakovi će možda biti prikazani kao
razmak ili će se nepravilno prikazati.
Korišćenje funkcije Medij.
Prikazaće se prozor sa obaveštenjima koji korisnika
obaveštava da će multimedijalni sadržaj (video zapisi,
fotografije, muzika) poslat sa mobilnog telefona biti prikazan
na televizoru. Sadržaj će se automatski prikazati 3 sekunde
nakon što se prikaže prozor sa obaveštenjima. Ako pritisnete
dugme RETURN ili EXIT kada se prikaže prozor sa
obaveštenjima, multimedijalni sadržaj se neće reprodukovati.
✎✎NAPOMENA
✎✎NAPOMENA
xx Ako koristite mobilni telefon kompanije Samsung,
morate da instalirate aplikaciju ScreenShare i
aplikaciju za podršku kako biste koristili funkciju
ScreenShare.
xx Dostupna dugmad na daljinskom upravljaču se mogu
razlikovati u zavisnosti od prikazane strane.
xx Doc Viewer omogućava čitanje datoteka u doc
formatu, ali ne i njihovo menjanje.
xx Prikaz ekrana se može razlikovati u zavisnosti od
toga koji je uređaj povezan.
My Mobile
xx Prilikom prvog pokretanja funkcije za multimediju
prikazaće se iskačući prozor sa upozorenjem.
Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali
Omogući, a zatim ćete na tom uređaju moći da
koristite funkciju Multimedija.
Contacts
"Nepoznat uređaj 0" traži da bude dozvoljena reprodukcija medijskog fajla.
Ako želite da dozvolite reprodukciju medijskog fajla na Vašem uređaju,
pritisnite "Omogući", u suprotnom pritisnite "Odbaci".
Takođe možete promeniti podešavanje (ili resetovanje) ove funkcije u
"AllShare Podešavanje".
Upozorenje: uređaj je povezan na nesigurnu ili nepoznatu mrežu, može doći
do reprodukcije neželjenog ili neprikladnog materijala.
Ukoliko niste sigurni koja je to mreža ili koji sadržaj ima, najtoplije Vam
preporučujemo da ne dozvolite reprodukciju "Omogući".
Omogući
Odbaci
xx Da biste isključili prenos multimedijalnog sadržaja sa
mobilnog telefona, podesite stavku Medij. na Isklj. u
meniju za podešavanje funkcije AllShare.
xx Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na
Calendar
Doc Viewer
E Izaberi
Nazad
Korišćenje Samsung telefona za jednostavno upravljanje
televizorom
Da biste koristili ovu funkciju, morate povezati Samsung
mobilni telefon koji podržava ScreenShare funkcije. Prilikom
rukovanja televizorom putem mobilnog telefona, podržana su
samo dugmad POWER, Y, P</> i MUTE.
✎✎Čak i ako nastavite da pritiskate komandno dugme (za
kanal ili jačinu zvuka) na mobilnom telefonu, vrednost
će se povećavati/smanjivati za jednu jedinicu.
televizoru, u zavisnosti od rezolucije i formata.
xx Dugmad ENTERE i ◄ / ► možda neće raditi u
zavisnosti od tipa multimedijalnog sadržaja.
xx Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete
reprodukciju multimedijalnih datoteka. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku za
mobilni telefon.
xx Ako želite da reprodukujete multimedijalni sadržaj sa
računara, kliknite na ikonu računara na početnom
ekranu funkcije AllShare. Meni Media Play
na televizoru će se automatski promeniti. Više
informacija potražite u odeljku „Media Play“ (str. 32).
48
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 48
2010-03-06 오전 4:46:50
Ostale informacije
Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija,
prijem kanala mora da bude stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.
✎✎Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
1 / (teletekst uključen/
mešano): aktiviranje režima
teleteksta za trenutni kanal.
Pritisnite ga dvaput ako želite da
se teletekst prikazuje preko ekrana
u kojem se emituje program.
2 8 (memoriši): čuvanje stranica
teleteksta.
3 4 (veličina): pritisnite ovo dugme
da biste u gornjoj polovini ekrana
prikazali teletekst dvostruke
veličine. Pritisnite ga ponovo da
biste tekst premestili u donju
polovinu ekrana. Pritisnite ga još
jednom da biste dobili normalan
prikaz.
4 9 (zadržavanje): zadržavanje
prikaza na trenutnoj stranici, u
slučaju da postoji više sekundarnih
stranica koje se otvaraju
automatski. Da biste opozvali ovu
radnju, ponovo pritisnite dugme.
5 Dugmad u boji (crveno, zeleno,
žuto i plavo): Ako dobavljač
programa koristi sistem FASTEXT,
teme na stranicama teleteksta
obeležene su bojama i možete
ih izabrati pomoću dugmadi u
boji. Pritisnite dugme u boji koje
odgovara željenoj temi. Prikazaće
se nova stranica obeležena
bojom. Na isti način možete da
birate i stavke. Da biste prikazali
prethodnu ili sledeću stranicu,
pritisnite odgovarajuće dugme u
boji.
6 0 (režim): pritisnite ovo dugme
da biste izabrali režim teleteksta
(LISTA/FLOF).
Ako ga pritisnete u režimu LISTA,
aktiviraće se režim čuvanja liste.
U režimu čuvanja liste možete da
sačuvate informacije sa stranice
teleteksta pomoću dugmeta 8
(sačuvaj).
7 1 (podstranica): pritisnite ovo
dugme da biste prikazali dostupnu
podstranicu.
6
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
7
8
9
2
CH LIST
MENU
0
3
4
5
2 (stranica nagore): prikazivanje
sledeće stranice teleteksta.
3 (stranica nadole): prikazivanje
prethodne stranice teleteksta.
6 (indeks): Koristi se za
prikazivanje stranice indeksa
(sadržaja) u bilo kom trenutku
pregledanja teleteksta.
5 (otkrivanje): prikazivanje
skrivenog teksta (na primer,
odgovora na pitanja iz kviza). Da
biste prikazali normalni ekran,
pritisnite dugme još jednom.
7 (otkaži): umanjivanje prikaza
teleteksta tako da se preklapa
sa prikazom programa koji se
emituje.
TOOLS
INFO
! Izgled tipične stranice teleteksta
RETURN
EXIT
@
A
B
C
9
0
!
@
D
Deo
A
B
C
D
E
F
Sadržaj
Broj izabrane strane.
Oznaka TV kanala.
Broj trenutne stranice
ili indikatori za
pretraživanje.
Datum i vreme.
Tekst.
Statusne informacije.
FASTEXT informacije.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 49
8
05 Ostale informacije
Funkcija teleteksta za analogne kanale
49
2010-03-06 오전 4:46:51
Ostale informacije
Povezivanje kablova
Tip za upotrebu sa postoljem
Postavite kablove u držač za kablove tako da ne budu vidljivi kroz prozirno postolje.
1
1
2
2
3
3
Tip za montažu na zid
✎✎Nemojte prejako da vučete kablove prilikom njihovog raspoređivanja. To može da dovede do oštećenja na priključcima
na uređaju.
50
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 50
2010-03-06 오전 4:46:54
05 Ostale informacije
Postavljanje zidnog nosača
Postavljanje komponente za povezivanje
Kada instalirate televizor na zid, postavite komponentu za povezivanje kao što je
prikazano.
Komponenta za povezivanje
Priključivanje kabla za napajanje
Kada instalirate televizor na zid, kabl za napajanje priključite kao što je prikazano.
1
2
3
1. Uklonite zavrtanj prikazan na prvoj gornjoj slici.
2. Postavite držač kabla za napajanje na kabl.
3. Instalirajte držač kabla za napajanje na televizor pomoću zavrtnja koji ste uklonili, kao što je prikazano.
Priprema pre instalacije zidnog nosača
Slučaj A. Instalacija SAMSUNG zidnog nosača
1
Slučaj B. Instalacija zidnog nosača drugog
proizvođača
1
Ako želite da instalirate zidni nosač, upotrebite držač-prsten 1.
Postavljanje nosača za montažu na zid
Komplet za montažu na zid (prodaju se odvojeno) omogućavaju postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnog nosača potražite u uputstvu koje ste dobili sa kompletom za montažu na zid. Prilikom
postavljanja nosača za montažu na zid, obratite se stručnom licu.
Samsung Electronics ne odgovara za eventualno oštećenje proizvoda niti za povrede koje nanesete sebi ili drugima ako
odlučite da sami postavite televizor na zid.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 51
51
2010-03-06 오전 4:46:56
Ostale informacije
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
✎✎
Komplet za montažu na zid se ne isporučuje uz televizor, već se prodaje odvojeno.
Komplet za montažu na zid postavite na čvrst zid koji stoji pod pravim uglom u odnosu na pod. U slučaju pričvršćivanja na neki
drugi građevinski materijal, obratite se najbližem distributeru. Ako ga montirate na plafon ili zid sa kosinom, može pasti i izazvati
ozbiljne telesne povrede.
✎✎NAPOMENA
xx Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli u nastavku.
xx Pri kupovini našeg kompleta za montažu na zid dobijate priručnik sa detaljnim uputstvima za instalaciju i sve delove
potrebne za sklapanje.
xx Nemojte koristiti zavrtnje koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje.
xx Nemojte koristiti zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija niti one koji nisu usklađeni sa standardnom VESA
specifikacijom za zavrtnje. Predugački zavrtnji mogu da izazovu oštećenja u unutrašnjosti televizora.
xx Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa standardnom VESA specifikacijom za zavrtnje, dužina
zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija zidnog nosača.
xx Nemojte previše zatezati zavrtnje; to može oštetiti proizvod ili prouzrokovati njegov pad, što može dovesti do telesnih
povreda. Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve nesrećne slučajeve.
xx Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda niti za telesne povrede do kojih je došlo usled korišćenja
kompleta za montažu na zid koji nije usklađen sa VESA standardima ili potiče od nepoznatog proizvođača, odnosno
ako se korisnik ne pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.
xx Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stepeni.
Porodica
proizvoda
LED televizor
[izuzetno
tanak]
inči
VESA spec. (A * B)
Standardni
zavrtanj
19~22
75 X 75
M4
23~29
200 X 100
32~37
200 X 200
40~55
400 X 400
56~65
600 X 400
M8
Količina
4
Komplet za montažu na zid nemojte instalirati dok je televizor uključen. U tom slučaju se izlažete
opasnosti od strujnog udara.
52
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 52
2010-03-06 오전 4:46:57
Kompanija Samsung ne isporučuje Kensington Lock. To je uređaj koji se
koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu.
Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od
proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington
Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.
1
2
✎✎Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi
3
pored ikone „K“.
1. Uređaj za zaključavanje stavite u Kensington otvor 1 na LED televizoru i
okrenite ga kao što je prikazano na 2.
05 Ostale informacije
Kensington Lock za sprečavanje krađe
<opcionalno>
2. Povežite Kensington Lock kabl 3.
3. Pričvrstite Kensington lock za sto ili neki drugi težak fiksiran predmet.
✎✎Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
✎✎Kensington otvor može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.
Pričvršćivanje televizora za zid
Pažnja: Vučenje, guranje ili penjanje na televizor može dovesti do pada televizora. Posebno vodite računa da
se deca ne kače za televizor i da ga ne pomeraju, jer to može dovesti do prevrtanja televizora i ozbiljnih telesnih
povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom. Pratite sve bezbednosne mere predostrožnosti navedene u brošuri sa
bezbednosnim uputstvima koju ste dobili u kompletu. Radi dodatne stabilnosti i bezbednosti, instalirajte uređaj
protiv pada na sledeći način.
¦¦ Da biste sprečili pad televizora
1. Stavite zavrtnje u držače i dobro ih pričvrstite za zid. Proverite da li su
zavrtnji pravilno pričvršćeni za zid.
✎✎ Možda će vam biti potreban dodatni materijal, kao što su tiplovi, u
zavisnosti od tipa zida.
✎✎ Pošto se potrebni držači, zavrtnji i žica ne dobijaju u kompletu,
kupite ih odvojeno.
2. Skinite zavrtnje sa središta zadnje strane televizora, stavite ih u držače, a
zatim opet pritegnite zavrtnje na televizor.
✎✎ Zavrtnji se možda ne dobijaju uz proizvod. U tom slučaju, kupite
zavrtnje sledećih specifikacija.
✎✎ Specifikacije zavrtnja
xx Za modele od 19 ~ 22 inča: M4
xx Za modele od 23 ~ 65 inča: M8
3. Jakom žicom povežite držače koji su pričvršćeni na TV i držače koji su
montirani na zid, a zatim čvrsto vežite žicu.
✎✎ NAPOMENA
xx Instalirajte televizor blizu zida tako da ne može da padne unazad.
xx Bezbedno povezivanje žicom podrazumeva da držači na zidu
Zid
budu u istom nivou ili niže od držača na televizoru.
xx Odvežite žicu pre pomeranja televizora.
4. Proverite da li su svi materijali za povezivanje dobro pričvršćeni.
Povremeno proverite da veze nisu popustile i da nisu pohabane. Ako niste
sigurni da li ste bezbedno pričvrstili televizor, obratite se profesionalnom
tehničkom licu.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 53
53
2010-03-06 오전 4:46:57
Ostale informacije
Rešavanje problema
Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da pronađete odgovor u ovim savetima za
rešavanje problema, posetite Web lokaciju www.samsung.com i izaberite opciju Podrška ili se obratite korisničkom centru iz
liste na poslednjoj strani priručnika.
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike
Prvo obavite Test slike da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku. (izaberite MENU - Podrška Samostalna dijagnostika - Test slike) (str. 23)
Ako se test slika ispravno prikazuje, moguće je da je uzrok loš kvalitet izvora ili signala.
Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao
u prodavnici.
• Ako koristite analogni kablovski/set top box uređaj, obavite nadogradnju na digitalni set top box uređaj.
Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike.
• Kablovska/satelitska pretplata: pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala.
• Antenska veza: pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja automatskog programiranja.
✎✎ Mnogi HD kanali emituju SD (Standard Definition - standardna rezolucija) sadržaj sa povećanom
rezolucijom.
• Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/set top box uređaju na 1080i ili 720p.
• Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj udaljenosti od televizora u zavisnosti od veličine i
rezolucije signala.
Slika je izobličena: makroblok greška, mali
blok, tačke, pikselizacija
• Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u
sportskim prenosima i akcionim filmovima.
• Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru.
Boja je pogrešna ili nema boje.
• Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi priključeni u odgovarajuće
priključke. Neispravno povezivanje može da izazove probleme sa bojama ili prikazivanje praznog ekrana.
Boje su loše ili previše svetle.
• Podesite opcije za Slika u meniju televizora. (izaberite režim Slika / Boja / Osvetljenje / Oštrina) (str. 15)
• Podesite opciju Šted. energije u meniju televizora. (izaberite MENU - Slika - Eko rešenje - Šted. energije)
(str. 15)
• Resetujte podešavanja slike na podrazumevane vrednosti. (izaberite MENU - Slika - Resetovanje slike)
(str. 18)
Na ivici ekrana postoji isprekidana linija.
• Ako je veličina slike postavljena na Screen Fit, promenite je na 16:9 (str. 17).
• Promenite rezoluciju kablovskog/set top box uređaja.
Slika je crno-bela.
• Ako koristite AV kompozitni ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni priključak komponentnog ulaza 1 na
televizoru.
Prilikom menjanja kanala slika se zamrzava ili
dolazi do izobličenja ili kašnjenja.
• Ako je televizor povezan na kablovski uređaj, resetujte uređaj. Isključite pa ponovo priključite kabl za
napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj pokrene. To može da potraje do 20 minuta.
• Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka
Prvo obavite Test zvuka da biste proverili da li televizor ispravno reprodukuje zvuk.
(izaberite MENU - Podrška - Samostalna dijagnostika - Test zvuka) (str. 23)
Ako se zvuk ispravno reprodukuje, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na
najvećoj vrednosti.
• Proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor.
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.
• Podesite opciju Izaberite zvučnik na Zvučnik TV-a u meniju za zvuk (str. 19).
• Ako koristite spoljni uređaj, proverite da li su audio kablovi povezani na odgovarajući audio priključak na
televizoru.
• Ukoliko koristite spoljni uređaj, proverite opcije za audio izlaz na uređaju (primer: možda ćete morati da
promenite audio opcije kablovskog uređaja na HDMI ako je HDMI kabl povezan na televizor.
• Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk.
• Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li je nešto priključeno na njega.
Zvučnici prave veliku buku.
• Proverite kako su povezani kablovi. Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak.
• Proverite jačinu signala ako koristite antensku/kablovsku vezu. Slab signal može da izazove izobličenje
zvuka.
Nema slike, ne reprodukuje se video zapis
Televizor neće da se uključi.
• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor.
• Proverite da li je zidna utičnica ispravna.
• Pritisnite dugme POWER na televizoru kako biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se
televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.
Televizor se automatski isključuje.
•
•
•
•
54
Proverite da li je opcija Prog. isključ. podešena na Isklj. u meniju Podešavanje (str. 20).
Ako je računar povezan na televizor, proverite podešavanja napajanja na računaru.
Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor.
Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se isključiti nakon 10 do 15 minuta
ako nema signala.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 54
2010-03-06 오전 4:46:58
Nema slike/video zapisa.
Rešenja i objašnjenja
• Proverite da li su kablovi povezani (isključite, a zatim ponovo povežite sve kablove koji su povezani na
televizor i spoljni uređaj).
• Podesite video izlaze na spoljnom uređaju (kablovski/set top box uređaj, DVD plejer, Blu-ray itd.) tako
da odgovaraju priključcima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se
priključi u HDMI ulaz na televizoru.
• Proverite da li su povezani uređaji uključeni.
• Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor na televizoru tako što ćete pritisnuti dugme SOURCE na
daljinskom upravljaču.
RF (kablovska/antenska) veza
Televizor nema prijem svih kanala.
• Proverite da li je antenski kabl ispravno priključen.
• Pokušajte da dodate dostupne kanale u listu kanala pomoću opcije Plug & Play (početno podešavanje).
Izaberite MENU - Podešavanje - Plug & Play (početno podešavanje) i sačekajte dok se memorišu svi
dostupni kanali (str. 7).
• Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: makroblok greška, mali
blok, tačke, pikselizacija
• Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u
sportskim prenosima i akcionim filmovima.
• Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.
05 Ostale informacije
Problemi
Veza sa računarom
Pojaviće se poruka „Režim nije podržan“.
• Izlaznu rezoluciju i frekvenciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru (str.
24).
Računar je uvek prikazan u listi izvora, čak i
ako nije povezan sa televizorom.
• To je normalno; računar je uvek prikazan na listi izvora, bez obzira na to da li je povezan sa televizorom.
Video signal je u redu ali se ne čuje zvuk.
• Ako koristite HDMI vezu, proverite podešavanja za audio izlaz na računaru.
Mrežna veza (u zavisnosti od modela)
Neuspešno povezivanje putem bežične
mreže.
• Za korišćenje bežične mreže neophodan je Samsung bežični USB adapter.
• Proverite da li je mrežna veza podešena na Bežično (str. 27).
• Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter.
Snimanje/Timeshift
Funkcija snimanja ne radi.
•
•
•
•
Proverite da li je povezan USB uređaj.
Proverite da li gledate digitalni kanal koji omogućava snimanje.
Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija snimanja automatski će biti zatvorena.
Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima
dovoljno slobodnog prostora.
Timeshift ne radi.
•
•
•
•
•
Proverite da li je povezan USB uređaj.
Nisu podržani radio kanali niti analogni kanali.
Kanali za emitovanje podataka nisu podržani.
Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija Timeshift automatski će biti zatvorena.
Timeshift nije moguće aktivirati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li
ima dovoljno slobodnog prostora.
Pojavljuje se poruka koja ukazuje na
neuspeh testa performansi uređaja, a
funkcija snimanja i funkcija Timeshift ne
rade.
• Do tih problema može da dođe ako koristite USB uređaj malog kapaciteta koji ne podržava snimanje.
• Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska.
Zakazano snimanje nije uspelo.
• Zakazano snimanje nije omogućeno tokom obavljanja nekih operacija (formatiranje, test performansi,
traženje grešaka, brisanje) koje zahtevaju pristup sistemu datoteka i USB uređaju.
• Ako USB uređaj nije povezan, televizor neće pokrenuti snimanje čak ni u slučaju da dođe vreme za
zakazano snimanje.
• Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima
dovoljno slobodnog prostora.
• Ako snimate kanal koji je zaključan pomoću opcije Roditeljska blokada, kada budete pokušali da
reprodukujete snimak pojaviće se prozor za unos PIN koda.
Na televizor je povezano nekoliko uređaja
za snimanje, ali je snimanje prekinuto.
• Ako je povezano više uređaja za snimanje, a na uređaju koji je podešen kao Podraz. uređaj za
snimanje nema slobodnog prostora, funkcija snimanja će biti zatvorena. Pokušajte ponovo da
pokrenete snimanje. Uređaj na kojem ima najviše slobodnog prostora automatski će biti podešen kao
Podraz. uređaj za snimanje, a televizor će pokrenuti snimanje.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 55
55
2010-03-06 오전 4:46:58
Ostale informacije
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Ostalo
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.
• Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane
rezolucije.
• Crne trake iznad i ispod pojaviće se u filmovima čiji se odnos širine/visine razlikuje u odnosu na onaj
na televizoru.
• Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamenite baterije u daljinskom upravljaču i postavite polove (+/–) u pravom smeru.
• Očistite prozor senzora na daljinskom upravljaču.
• Uperite daljinski upravljač direktno u televizor sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.
Nije moguće isključiti/uključiti televizor ili
podesiti jačinu zvuka pomoću daljinskog
upravljača za kablovski/set top box uređaj.
• Programirajte daljinski upravljač kablovskog/Set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd
za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/satelitski uređaj.
Pojaviće se poruka „Režim nije podržan“.
• Proverite rezoluciju koju podržava televizor pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog
uređaja. Više detalja o podešavanju rezolucije potražite na 24. strani ovog priručnika.
Iz televizora se oseća miris plastike.
• Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija Informacije o signalu na
televizoru nije dostupna u meniju za
samodijagnostiku.
• Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi antenska/RF/koaksijalna veza
(str. 23).
Televizor je nakrenut.
• Uklonite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Imate problema prilikom montiranja
postolja za televizor.
• Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ako ne možete da uklonite zavrtnje iz
televizora, upotrebite namagnetisani odvijač.
Meni za kanale je zatamnjen. (nedostupan)
• Meni Kanal dostupan je samo kada je izabran TV izvor.
Podešavanja se resetuju nakon 30 minuta
ili pri svakom uključivanju televizora.
• Ako je aktiviran režim Prodavnica, podešavanja zvuka i slike biće resetovana na svakih 30 minuta.
Promenite režim iz Prodavnica u Kućna up. pomoću procedure Plug & Play (početno podešavanje).
Pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali režim TV, zatim izaberite MENU → Podešavanje →
Plug & Play (početno podešavanje) → ENTERE (str. 7).
Došlo je do privremenog gubitka zvuka
i slike.
• Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.
• Do gubitka zvuka ili slike može doći zbog korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da
su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako montirate televizor na zid, preporučuje se
upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.
Kada izbliza pogledate ivice okvira
televizora, vide se sitne čestice.
• U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.
PIP meni nije dostupan.
• PIP funkcija dostupna je samo kada se koristi HDMI, PC ili komponentna veza (str. 22).
Prikazuje se poruka „Šifrovan signal“ ili
„Nema signala/slab signal“.
• Ako koristite CAM KARTICU (CI/CI+), proverite da li je instalirana u otvor zajedničkog interfejsa.
• Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a zatim je ponovo postavite u
otvor.
Isključili ste televizor pre 45 minuta, a on se
ponovo uključio.
• To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The Aerial) nadograđuje firmver koji
je preuzet dok ste gledali televiziju.
Postoje stalni problemi sa slikom/zvukom.
• Proverite i promenite signal/izvor.
Može doći do kontakta između gumenih
podmetača na postolju i gornjih delova
nameštaja.
• Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora koja je u direktnom kontaktu sa
nameštajem.
✎✎TFT LED ekran koristi panel sa podpikselima koji se proizvodi sofisticiranom tehnologijom. Međutim, na ekranu može da
se pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse proizvoda.
56
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 56
2010-03-06 오전 4:46:59
05 Ostale informacije
¦¦ Licenca
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.
Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su
zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 57
57
2010-03-06 오전 4:46:59
Ostale informacije
Specifikacije
Originalna rezolucija ekrana
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaštita okoline
Radna temperatura
Vlažnost vazduha
Temperatura za skladištenje
Vlažnost pri skladištenju
10°C do 40°C (50°F do 104°F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)
5% do 95%, bez kondenzacije
TV sistem
Video sistem/sistem boja
Analogni: B/G, D/K, L, I (u zavisnosti od izabrane zemlje)
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Zvučni sistem
BG. OK NICAM. MPEGl
HDMI IN 1 ~ 4
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bita.
Analogni audio ulaz (samo HDMI IN1)
PC ulaz (samo HDMI IN 1)
Obrtni stalak (levo / desno)
-20˚ ~ 20˚
Naziv modela
UE32C6600
UE37C6600
Veličina ekrana
(dijagonala)
32 inči
37 inči
Zvuk
(izlaz)
10 W X 2
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
Sa postoljem
774 X 31,4 X 479 mm
774 X 242,2 X 543 mm
897 X 31,4 X 553 mm
897 X 257,2 X 613 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
Naziv modela
UE40C6600
UE46C6600
Veličina ekrana
(dijagonala)
40 inči
46 inči
Zvuk
(izlaz)
10 W X 2
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
Sa postoljem
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
58
961 X 31,4 X 588 mm
961 X 257,2 X 649 mm
1096 X 31,4 X 663 mm
1096 X 277,2 X 723 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 58
2010-03-06 오전 4:47:00
UE32C6620
UE37C6620
Veličina ekrana
(dijagonala)
32 inči
37 inči
Zvuk
(izlaz)
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
Sa postoljem
10 W X 2
557 X 240 X 85,9 mm
771 X 240 X 542 mm
630 X 270 X 88,9 mm
894 X 270X 615 mm
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
8,5 kg
10,2 kg
10,9 kg
13,6 kg
Naziv modela
UE40C6620
UE46C6620
Veličina ekrana
(dijagonala)
40 inči
46 inči
Zvuk
(izlaz)
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
Sa postoljem
Težina
Bez postolja
Sa postoljem
05 Ostale informacije
Naziv modela
10 W X 2
630 X 270 X 88,9 mm
958 X 270 X 650 mm
721 X 305 X 90,9 mm
1093 X 305 X 727 mm
12,6 kg
15,3 kg
16,1 kg
20,8 kg
✎✎Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
✎✎Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na nalepnici na proizvodu.
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 59
59
2010-03-06 오전 4:47:00
Ostale informacije
Indeks
A
Alatke
AllShare
Antena
Anynet+
Autom. jačina
Autom. podešavanje
3
47
13
41
19
18
B
R
Komponenta za povezivanje 51
Komponentni
8
Korišćenje funkcije Omiljeni kanali 13
Korišćenje opcije Prikaz kanala 11
Korišćenje opcije Zakazano gledanje12
Kućni bioskop
9, 41
Rešavanje problema
Režim mirovanja
Režim ponavljanja
Režim za film
Risiver
16
18
6
16
D
Daljinski upravljač
DIGITAL AUDIO OUT
Dinamički kontrast
Dinamična
DivX® VOD
Držač za kablove D-sub
Dugme ON/OFF
6
9, 40
16
15
40
4, 51
24
6
E
Eko senzor
15
Ekvilajzer
18
EPG (Electronic Programme Guide)11
F
Fino podešavanje
Fotografije
Frekvencija
15
38
13
H
HDMI
8, 41
I
Indikator napajanja
Informacije o signalu
Izbor svih
Izbor zvučnika
5
23
14
19
J
Jezik
21
Licenca
Lista izvora
Media Play
Melodija
Meni Kanal
Moji kanali
Mrežna veza
Muzika
57
10
32
22
13
13
25
38
N
Nadogradnja softvera
Naslov
Navigacija Nijansa boje
Nijansa crne
Now & Next vodič
23
38
11
17
16
11
40
24
39
15
15
P
PIP (Slika u slici) Plug & Play
Podešavanje mreže
Pojačavanje
Povezivanje sa audio uređajem
Povezivanje sa računarom
Pozadinska muzika
Prikazivanje prezentacije
Prog. isključ.
Promena PIN-a
Promeni ime
Prostor za instalaciju
Providnost menija
Samo režim RGB
Samostalna dijagnostika
Sat
Simbol
Slušalice
Snimanje
Specifikacije
Spoljni zvučnik
Šted. energije
16
23
20
3
9
42
58
19
15
T
O
Okreni
Optimalna rezolucija
Osn. prikaz
Oštrina
Osvetljenost
54
5
40
17
43
S
L-M
Balans bele Balans L/D
Baterije
Boja kože
60
K
22
7
26
18
9
24
40
38
20
21
10
2
22
Tajmer
Titlovi
Tople boje
20
21
17
U
Upravljač kanalima
Uređivanje kanala
USB uređaj
12
14
23, 32
V
Veličina slike
Vid. zapisi
Video formati
Video rek. Volume
17, 40
36
36
8
5
Z
Zaključaj
Zidni nosač
Zvučnik TV-a
14
51
19
Srpski
[6600]BN68-02840G-Book.indb 60
2010-03-06 오전 4:47:01
This page is intentionally
left blank.
[6600]BN68-02840G-Book.indb 61
2010-03-06 오전 4:47:01
Download PDF

advertising