Samsung | GT-I9300T | Samsung GT-I9300T คู่มือการใช้

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
เมื่อต้องการติดตั้ง Samsung Kies (PC ซิงค์)
1. ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของ Samsung Kies จากเว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsung.com/kies) และติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsung.com
Thai. 11/2012. Rev. 1.1
GT-I93005
คู่มือการใช้งาน
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
ขอขอบคุณสำหรับการเลือกอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของซัมซุง อุปกรณ์รุ่นนี้มี
คุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยี
ชั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง
คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชั่น
การใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของคุณ
อ่านตรงนี้ก่อน
ก่อนคุณใช้งานอุปกรณ์นี้ จงอ่านคู่มือทั้งเล่มและข้อปฏิบัติความปลอดภัย
ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
●● คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
●● รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบน
ผลิตภัณฑ์จริง
●● เนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ หรือตามซอฟต์แวร์ที่
จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนินงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เข้าไปยังเวบไซต์ของ ซัมซุงได้ที่
(www.samsung.com) เพื่อดูคู่มือเวอร์ชันล่าสุด
●● คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
●● รูปแบบและเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้นี้ยึดตามระบบปฏิบัติการ Android
และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
●● แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์นี้อาจทำงานแตกต่างกับแอพพลิเคชั่นที่คล้ายกันใน
คอมพิวเตอร์ และอาจไม่รวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันสำหรับ
คอมพิวเตอร์ ไว้
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
2
แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ อาจแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค
หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ
การทำงานใดๆ ซึ่งเกิดจากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
●● ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความไม่เข้ากันที่
เกิดจากการตั้งค่ารีจิสทรีที่แก้ไขหรือซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการที่ถูกปรับ
แต่ง ความพยายามที่จะกำหนดระบบปฏิบัติการเองอาจทำให้อุปกรณ์หรือ
แอพพลิเคชั่นของคุณทำงานไม่เหมาะสม
●● คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณได้โดยการเข้าสู่เวบไซต์
(www.samsung.com)
●● ซอฟท์แวร์ เสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็น
ลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานโดยจำกัดระหว่างซัมซุงและเจ้าของสิ่งเหล่านี้
เท่านั้น การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อ
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ใช้
●● คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล
เช่นบริการสนทนาด้วยข้อความ การอัพโหลดหรือดาวน์โหลด
การซิงค์แบบอัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ให้เลือกโปรโมชั่นการใช้งานที่เหมาะสม
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
●● โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
3
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือ
เครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
อ้างถึง—คือหน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น: ► หน้า 12 (หมายถึง
►
“อ้างอิงไปยังหน้า 12”)
ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อ
→
ดำเนินการตามขั้นตอน เช่น: ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก
การตั้งค่า → เสียง → เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์ (หมายถึง การ​ตั้ง​
ค่า ตามด้วย เสียง และตามด้วย เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์)
Copyright
Copyright © 2012 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
ห้ามมิให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แปล หรือเผยแพร่คู่มือฉบับนี้ไม่ว่าในรูปแบบหรือ
วิธีการใดๆ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการใช้เครื่องมือ ซึ่งรวมถึง
การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการจัดเก็บในแหล่งจัดเก็บข้อมูล และระบบ
การเรียกดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung
Electronics
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
4
เครื่องหมายการค้า
SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Samsung Electronics
●● โลโก้ Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube ,
™
™
™
™
Google Play™ Store, Google Latitude™ และ Google Talk™
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
●● Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
®
ทั่วโลก
●● Windows Media Player เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
®
Corporation
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
®
™
™
™
และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
●● DivX , DivX Certified และโลโก้ที่เกี่ยว
®
®
ข้องเป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา
และใช้งานภายใต้การอนุญาต
●● เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
5
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO
DivX® เป็นรูปแบบวีิดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ
Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวีดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรอง
อย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวีดีโอ DivX
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
อุปกรณ์ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบ
วีดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อมาได้ เมื่อต้องการได้รับรหัส
ลงทะเบียนของคุณ ให้ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
ไปที่ vod.divx.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนจนครบ
ทุกขั้นตอน
DivX Certified® เพื่อเล่นวีดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p
รวมทั้งคอนเทนท์ระดับพรีเมียม
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
6
สารบัญ
การประกอบชิ้นส่วน.......................................................................12
แกะกล่อง .........................................................................................
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ .........................................................
ปุ่มต่างๆ ...........................................................................................
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ .............................................
ชาร์จแบตเตอรี่ ..................................................................................
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) ...........................................................
12
13
15
16
18
22
การเริ่มต้นใช้งาน...........................................................................24
เปิดหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ ................................................................
การใช้หน้าจอสัมผัส ..........................................................................
ใช้งานการเคลื่อนไหว ........................................................................
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ ......................................
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก .......................................................
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น .......................................................................
การเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น ......................................................
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง ......................................................
การใส่ข้อความ ..................................................................................
24
25
27
31
32
37
39
39
45
การสื่อสาร....................................................................................49
การโทร .............................................................................................
ข้อความ ...........................................................................................
Google Mail .....................................................................................
อีเมล์ ................................................................................................
สารบัญ
7
49
60
62
64
การสนทนา .......................................................................................
ChatON ...........................................................................................
เมสเสนเจอร์ .....................................................................................
Google+ ..........................................................................................
67
68
68
69
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์........................................................................70
กล้องถ่ายรูป .....................................................................................
เครื่องเล่นวีดีโอ .................................................................................
แกลเลอรี่ ..........................................................................................
เครื่องเล่นเพลง .................................................................................
วิทยุ FM ...........................................................................................
70
80
83
86
90
ข้อมูลส่วนตัว................................................................................93
รายชื่อ .............................................................................................. 93
S Planner ........................................................................................ 96
S Memo .......................................................................................... 98
บันทึกเสียง ..................................................................................... 101
เว็บและบริการที่ใช้ GPS..............................................................103
อินเตอร์เน็ต ....................................................................................
Game Hub ....................................................................................
Latitude .........................................................................................
Maps .............................................................................................
บริการเพิ่มเติม ................................................................................
การนำทาง ......................................................................................
Local .............................................................................................
Play สโตร์ ......................................................................................
สารบัญ
8
103
107
107
108
109
109
110
111
Samsung Apps ..............................................................................
S Suggest .....................................................................................
YouTube ........................................................................................
การค้นหาด้วยเสียง .........................................................................
112
112
112
114
การเชื่อมต่อ...............................................................................115
การเชื่อมต่อ USB ...........................................................................
Wi-Fi .............................................................................................
Wi-Fi Direct ...................................................................................
AllShare Cast ................................................................................
AllShare Play ................................................................................
การแชร์เครือข่ายมือถือ ...................................................................
บลูทูธ .............................................................................................
GPS ..............................................................................................
การเชื่อมต่อ VPN ...........................................................................
115
117
120
121
122
125
127
129
130
เครื่องมือ....................................................................................133
เครื่องคิดเลข ..................................................................................
นาฬิกา ...........................................................................................
ดาวน์โหลด .....................................................................................
Dropbox ........................................................................................
วิธีใช้ ..............................................................................................
ไฟล์ส่วนตัว .....................................................................................
NFC ...............................................................................................
Google ..........................................................................................
กล่องเครื่องมือ SIM ........................................................................
สารบัญ
9
133
133
136
136
138
138
139
142
142
S Voice .......................................................................................... 142
การตั้งค่า....................................................................................143
การเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่า .............................................................
Wi-Fi .............................................................................................
บลูทูธ .............................................................................................
การใช้ข้อมูล ...................................................................................
การตั้งค่าเพิ่มเติม ............................................................................
โหมดหน้าหลัก ................................................................................
โหมดการห้าม .................................................................................
เสียง ...............................................................................................
จอภาพ ...........................................................................................
ที่จัดเก็บ .........................................................................................
ประหยัดพลังงาน ............................................................................
แบตเตอรี่ ........................................................................................
ตัวจัดการแอพพลิเคชั่น ....................................................................
บริการระบุตำแหน่ง .........................................................................
ล็อก​หน้า​จอ ....................................................................................
ระบบป้องกัน ...................................................................................
ภาษาและการใส่ข้อมูล .....................................................................
แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่ ......................................................................
เพิ่มแอคเคาท์ .................................................................................
การเคลื่อนไหว ................................................................................
อุปกรณ์​เสริม ...................................................................................
สารบัญ
10
143
143
143
143
144
146
147
147
148
149
150
150
150
150
151
152
154
158
158
158
159
วันที่และเวลา ..................................................................................
การเข้าใช้งาน .................................................................................
ทางเลือกผู้พัฒนา ............................................................................
เกี่ยวกับอุปกรณ์ ..............................................................................
160
161
162
163
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น..............................................................164
ข้อมูลความปลอดภัย...................................................................170
สารบัญ
11
การประกอบชิ้นส่วน
แกะกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:
●● อุปกรณ์มือถือ
●● แบตเตอรี่
●● คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต
รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่มีให้อาจ
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
●● คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของ
ซัมซุงใกล้บ้านคุณ
●● อุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้มาได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
เท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นได้
●● อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
●● ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อุปกรณ์เสริมที่
ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้
●●
การประกอบชิ้นส่วน
12
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
››มุมมองด้านหน้า
7
1
8
2
3
9
4
10
5
11
6
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ฟังก์ชั่น
ไฟแสดงสถานะการทำงาน
หูฟัง
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มหน้าหลัก
ปุ่มทางเลือก
ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
เลนส์กล้องด้านหน้า
เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสง
หน้าจอสัมผัส
ปุ่มกลับ
การประกอบชิ้นส่วน
13
ตัวเลข
11 ฟังก์ชั่น
ไมโครโฟน
››มุมมองด้านหลัง
17
12
13
18
14
15
19
16
20
ตัวเลข
12 13 14 15 16 17 18 ฟังก์ชั่น
ไมโครโฟน1
เสาอากาศ GPS2
แฟลช
ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
เลนส์กล้องด้านหลัง
ช่องเสียบชุดหูฟัง
ลำโพง
1.ทำงานก็ต่อเมื่อคุณใช้คุณสมบัติลำโพงหรือบันทึกวีดีโอ
2.อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชั่น GPS
การประกอบชิ้นส่วน
14
ตัวเลข
19 20 ฟังก์ชั่น
ฝาครอบด้านหลัง
เสาอากาศหลัก
ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
กลับ
ฟังก์ชั่น
เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้)
เข้าสู่ทางเลือกอุปกรณ์ (กดค้างไว้)
ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ (กดค้างไว้ประมาณ
8-10 วินาที) ปิดเครื่องและล็อกหน้าจอ
สัมผัสหรือเปิดเครื่อง
เปิดรายการทางเลือกที่ใช้งานได้บน
หน้าจอปัจจุบัน บนหน้าจอหลักเปิด
แอพพลิเคชั่นสืบค้น (กดค้างไว้) เปิด
หน้าต่างการใส่ข้อมูลขณะใช้งาน
แอพพลิเคชั่นบางรายการ (กดค้างไว้)
กลับสู่หน้าจอหลัก
เปิดรายการแอพพลิเคชั่นปัจจุบัน
(กดค้างไว้) เปิดแอพพลิเคชั่น S Voice
(กคสองครั้ง)
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
เปิด-ปิด/
รีเซ็ต1/
ล็อก
ทางเลือก
หน้าหลัก
1.หากอุปกรณ์ของคุณเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง, ค้าง หรือไม่ตอบสนองใดๆ คุณอาจ
จำเป็นต้องตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง
การประกอบชิ้นส่วน
15
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber
Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้
บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number:
PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA
คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด
คุณสามารถใช้การ์ด microSIM เท่านั้น
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก
ห้ามบิดหรืองอฝาหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาหลัง
เสยหายได้
การประกอบชิ้นส่วน
16
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำหน้าลง
ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด ถ้าการ์ดความจำติดค้างอยู่ใน
ช่องใส่ SIM การ์ด คุณจะต้องนำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการซัมซุงเพื่อ
นำการ์ดความจำออก
3 ใส่แบตเตอรี่
4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
การประกอบชิ้นส่วน
17
ชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา
นาน คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน คุณสามารถ
ชาร์จอุปกรณ์ ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพา หรือต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
โดยใช้สาย USB
ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิด
หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดง
ข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อ
ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
●● หากแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ ได้ แม้ว่า
จะเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาแล้ว ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุ
สักครู่ก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง
●● ถ้าคุณใช้งานหลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกัน
แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานเครือข่าย หรือแอพพลิเคชั่นที่ต้องการเชื่อมต่อ
ไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย หรือไฟหมดระหว่างการถ่ายโอน
ข้อมูล ให้ใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
แล้วเสมอ
●●
การประกอบชิ้นส่วน
18
››การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา
1 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องเสียบที่
ทำงานได้หลายฟังก์ชัน
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน
2 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หากอุปกรณ์ ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ
หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดสาย
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์
●● อุปกรณ์อาจมีความร้อนเพิ่มขึ้นสูงระหว่างการชาร์จไฟ ซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่
อย่างใด
●● หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ ไป
ที่ศูนย์บริการซัมซุง
●●
การประกอบชิ้นส่วน
19
3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กของอะแดปเตอร์แบบพกพาออก
จากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กของอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกในขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์แบบ
พกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่
ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอด
อะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงาน อุปกรณ์ควรจะอยู่ใกล้กับช่องเสียบไฟขณะที่กำลังชาร์จ
เกี่ยวกับไอคอนสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดเครื่องอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถาน
ะปัจจุบันของการชาร์จแบตเตอรี่
กำลังชาร์จ
ชาร์จเต็มแล้ว
การประกอบชิ้นส่วน
20
››การชาร์จด้วยสาย USB
ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
1 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสาย USB เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งาน
ได้หลายฟังก์ชั่น
2 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับพอร์ต USB
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทของสาย USB ที่คุณใช้
3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดปลั๊กสาย USB ออกจากอุปกรณ์ก่อน
แล้วจึงถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
››ลดอัตราการใช้งานแบตเตอรี่
อุปกรณ์ของคุณมีตัวเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดย
การกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้และปิดคุณสมบัติทำงานเบื้องหลัง คุณสามารถใช้
งานอุปกรณ์ ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จแต่ละครั้ง
●● เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
●● เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปใช้โหมดพักการทำงานโดยการกดปุ่ม
เปิด/ปิด
●● ปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นโดยใช้โปรแกรมจัดการงาน
●● ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
●● เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
●● ปิดใช้งานการปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติของแอพพลิเคชั่น
●● ลดเวลาเปิดแสงพื้นหลัง
●● ลดความสว่างของหน้าจอ
การประกอบชิ้นส่วน
21
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)
อุปกรณ์ของคุณยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™
ที่มีความจำสูงถึง 64 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)
ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ด
หน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่
เต็มที่ การใช้งานการ์ดความจำที่เข้ากันไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณ และยังอาจทำให้ข้อมูลที่เก็บใน
การ์ดความจำนั้นเสียหายได้
อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT
สำหรับการ์ดหน่วยความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้
โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความ
จำใหม่
●● การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำของคุณมีอายุการ
ใช้งานสั้นลง
●● เมื่อใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์ของคุณ ไดเร็กทอรี่สำหรับไฟล์ของ
การ์ดความจำจะปรากฏขึ้นในโฟลเดอร์ extSdCard
●●
1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
การประกอบชิ้นส่วน
22
3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่
เหมาะสม
4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
››นำการ์ดความจำออก
ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ ไม่ได้เข้าถึงการ์ดความจำในขณะนี้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ถอด SD
การ์ด→ ตกลง
2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดหน่วยความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
4 ถอดการ์ดความจำ
5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม
ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งาน
ข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์
››การฟอร์แมตการ์ดความจำ
การฟอร์แมตการ์ดความจำด้วยคอมพิวเตอร์ อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์
ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD
การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมด การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูล
สูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การประกอบชิ้นส่วน
23
การเริ่มต้นใช้งาน
เปิดหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ
1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
2 ใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก ตกลง
(ถ้าจำเป็น)
หากคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ คุณต้องลงชื่อเข้าระบบใน Google หรือสร้างบัญชีผู้ใช้
Google เพื่อที่จะใช้งานแอพพลิเคชันที่โต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง → ตกลง
●● ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่ง
การในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือใน
โรงพยาบาล
●● หากต้องการใช้เฉพาะคุณสมบัติที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของ
อุปกรณ์ของคุณ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน ► หน้า 144
การเริ่มต้นใช้งาน
24
การใช้หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ
หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างง่ายดาย รู้จักขั้นตอนพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส
●● ห้ามกดจอสัมผัสด้วยปลายเล็บ หรือใช้อุปกรณ์ปลายแหลมบนหน้าจอ
สัมผัส การทำเช่นนั้นอาจทำให้จอสัมผัสเสียหายหรือทำงานผิดปกติ
●● ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำ
ให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
●● ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกของเหลว หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติ
ในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกของเหลว
●● การปล่อยให้จอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้
เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์ม
ป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
●● หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้
สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการ
สัมผัสด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา
●●
การเริ่มต้นใช้งาน
25
ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้:
แตะ
สัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก
หรือแอ​พพลิเ​ค​ชั่น
แตะค้างไว้
สัมผัสรายการและกดค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
ลาก
แตะวัตถุและย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
สัมผัสสองครั้ง
แตะวัตถุซ้ำครั้งอย่างรวดเร็ว
การเริ่มต้นใช้งาน
26
ตวัด
ตวัดเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
เพื่อเลื่อนผ่านรายการหรือหน้าจอ
บีบ
วางนิ้วสองนิ้วแยกจากกัน แล้วบีบนิ้วเข้าหากัน
อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช้อุปกรณ์ในระยะเวลาที่
กำหนด เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มหน้าหลัก
●● คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอคอยก่อนที่จะปิดหน้าจอ
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → หมด​
เวลา​หน้าจ​ อ
●●
ใช้งานการเคลื่อนไหว
การรู้จำการเคลื่อนไหวที่สร้างมาภายใน ให้คุณสามารถสั่งงานได้โดยการเคลื่อน
ที่อุปกรณ์หรือทำท่าทางโดยใช้มือ
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการรู้จำการเคลื่อนไหว
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว
การเริ่มต้นใช้งาน
27
การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากไปอาจทำให้มีการป้อนข้อค
วามที่ไม่ได้เจตนา เพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างถูกต้อ
ง ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การเคลื่อนไหว →
เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ► หน้า 159
หยิบ
หยิบอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา
หนึ่งหรือเมื่อหน้าจอดับไป อุปกรณ์จะสั่น
หากคุณมีสายที่ไม่ได้รับหรือมีข้อความใหม่
แนบที่หู
เมื่อดูรายละเอียดการโทร ข้อความ
หรือผู้ติดต่อ หยิบและนำอุปกรณ์แนบที่หู
เพื่อทำการโทรปกติ
เอียง
ในขณะถืออุปกรณ์ด้วยมือทั้งสองข้าง ให้
สัมผัสจุดสองจุดบนหน้าจอค้างไว้ แล้ว
เอียงอุปกรณ์ ไปด้านหน้าและหลังเพื่อซูม
เข้าหรือออก ขณะที่ดูภาพในแกลเลอรี่หรือ
เปิดดูหน้าเว็บ
การเริ่มต้นใช้งาน
28
แพนเพื่อย้าย
เมื่อกำลังแตะวัตถุค้างไว้ เลื่อนอุปกรณ์ไป
ทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อย้ายวัตถุไปยังอีก
หน้าหนึ่งของหน้าจอหลักหรือในรายการ
แอพพลิเคชั่น
แพนเพื่อเรียกดู
เมื่อกำลังซูมเข้าดูรูปภาพ
แตะจุดหนึ่งบนหน้าจอค้างไว้ แล้ว
จากนั้นจึงเลื่อนอุปกรณ์ ไปในทิศใดๆ
เพื่อเลื่อนดูรูปภาพ
เขย่า
●● เขย่าอุปกรณ์เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้
งานบลูทูธหรืออุปกรณ์ Kies Air
●● เขย่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง
รายการข้อความอีเมล หรือข้อมูลข่าวจาก
Yahoo News, Yahoo Finance หรือ
AccuWeather
การอัพเดทไม่สามารถใช้งานได้กับ
Widget ในหน้าจอหลัก
การเริ่มต้นใช้งาน
29
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่อุปกรณ์เพื่อเลื่อนไปสู่
บนสุดของรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายการ
ข้อความอีเมล
คว่ำลง
วางอุปกรณ์คว่ำหน้าลงเพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย หรือปิดเสียงวิทยุ
FM
ใช้มือลูบผ่าน
ใช้มือลูบผ่านไปทางซ้ายหรือทางขวาผ่าน
หน้าจอเพื่อจับภาพหน้าจอ
คุณไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้ขณะ
ใช้งานบางแอพพลิเคชั่น
สัมผัสด้วยฝ่ามือ
สัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อหยุดการเล่น
มีเดียหรือปิดเสียงวิทยุ
การเริ่มต้นใช้งาน
30
หมุน
ขณะที่หน้าจอถูกล็อค แตะหน้าจอค้างไว้
แล้วจากนั้นจึงหมุนอุปกรณ์ไปเป็นมุมมอง
แนวนอน เพื่อสั่งเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป
(เมื่อทางลัดสำหรับกล้องถ่ายรูปถูกกำหนด
ให้ทำงาน) ► หน้า 151
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ
เมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัส
และล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มกดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการดำเนินการ
โดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่มกดด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดหรือปุ่มหน้าหลัก
แล้วใช้นิ้วตวัดไปทางใดก็ได้
คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวเพื่อปลดล็อค
สำหรับการปลดล็อคหน้าจอ ในรายการแอพพลิเคชั่น
ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ
→ การเคลื่อนไหว → ตกลง เพื่อปลดล็อค
หน้าจอโดยใช้วิธีปลดล็อคด้วยการเคลื่อนไหว
แตะจุดหนึ่งบนหน้าจอค้างไว้ จากนั้นจึงเอียงอุปกรณ์
มาด้านหน้า
คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือ
เข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 42
การเริ่มต้นใช้งาน
31
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก
จากหน้าจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และเข้าถึง
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้
ในหน้าจอหลักมีแผงต่างๆ อยู่หลายแผง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผง
ต่างๆ ในหน้าจอหลัก คุณยังสามารถเลือกจุดที่ส่วนล่างของหน้าจอจุดใดๆ
เพื่อเลื่อนไปยังแผงหน้าจอนั้นโดยตรง
››ไอ​คอน​ตัว​บ่ง​ชี้
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA
Wi-Fi AP เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
บริการที่ใช้งานระบบ GPS อยู่ระหว่างการใช้งาน
กำลังใช้สาย
การเริ่มต้นใช้งาน
32
ไอคอน
ความหมาย
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
ข้อความใหม่
ตั้งเวลาเตือนไว้
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการ)
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง (สั่น)
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง (ปิดเสียง)
เปิดใช้งานโหมดการบิน
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
แสดงระดับแบตเตอรี่
››การใช้แผงการแจ้งเตือน
เมื่อต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้แตะที่บริเวณไอคอนตัวระบุ แล้วลากลงมา
เมื่อต้องการซ่อนแผงการแจ้งเตือน ให้ลากด้านล่างของแผงขึ้นมา
จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือก
ต่อไปนี้:
●● Wi-Fi: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 117
●● GPS: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ► หน้า 129
●● เสียง: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณ
หรือตั้งค่าให้สั่นเตือนในโหมดปิดเสียง
●● การหมุนหน้าจอ: อนุญาตหรือระงับส่วนติดต่อผู้ใช้ให้หมุนหน้าจอเมื่อคุณ
หมุนอุปกรณ์
การเริ่มต้นใช้งาน
33
ประหยัดพลังงาน: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
●● โหมดการห้าม: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม
อุปกรณ์ของคุณจะระงับการแจ้งเตือนทั้งหมด
●● ข้อมูลมือถือ: เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล
●● บลูทูธ: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ ► หน้า 127
●● ซิงค์: เปิดหรือปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
●●
››เปลี่ยนโหมดหน้าจ​ อ​หลัก
หน้า​จอ​หลักสามารถเลือกเป็นโหมดพื้นฐานและโหมดใช้ง่าย ในโหมดใช้ง่าย
คุณสามารถเข้าถึงราย​ชื่อ แอพพลิเคชั่น และการตั้งค่าที่ชอบได้โดยการ
เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก
เพื่อเปลี่ยนโหมดหน้าจอหลัก ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า →
โหมดหน้าหลัก → เลือกโหมด
››การย้ายวัตถุบนหน้าจอหลัก
แตะวัตถุค้างไว้และลากไปยังตำแหน่งใหม่
การเริ่มต้นใช้งาน
34
››การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก
แตะวัตถุค้างไว้และลากไปยังถังขยะ
››ปรับปุ่มควบคุมการเข้าถึงแบบรวดเร็ว
คุณสามารถปรับปุ่มควบคุมการเข้าถึงแบบรวดเร็วได้ที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
โดยการเพิ่มหรือลบทางลัดแอปพลิเคชั่นได้
●● เมื่อต้องการลบไอคอนแอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดไอคอนค้างไว้
แล้วลากไปที่ถังขยะ
●● เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดสู่แอปพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดทางลัดสู่แอปพลิเคชั่น
ใหม่ในหน้าจอหลักค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ว่าง
››เพิ่มหรือลบแผงหน้าจอออกจากหน้าจอหลัก
คุณสามารถเพิ่มหรือลบแผงในหน้าจอหลักเพื่อจัดการ Widget ได้
1 บนหน้าจอหลัก วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหากันเพื่อเปลี่ยนไปยัง
โหมดแก้ไข
2 เพิ่ม ลบ หรือจัดการแผงสัมผัสใหม่:
●● เพื่อลบแผงสัมผัส แตะภาพย่อของแผงสัมผัสค้างไว้
จากนั้นจึงลากไปยังถังขยะ
●● หากต้องการเพิ่มแผงสัมผัสใหม่ ให้เลือก
การเริ่มต้นใช้งาน
35
เพื่อตั้งค่าแผงหลักของหน้าจอหลัก เลือก
●● หากต้องการเปลี่ยนลำดับแผงสัมผัส ให้สัมผัสภาพย่อค้างไว้
แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
3 กดปุ่มกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
●●
››การใช้ Widget
Widget เป็นแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสะดวก
บนหน้าจอหลักของคุณ
●● Widget บางตัวมีการเชื่อมต่อไปยังบริการบนเว็บ ใช้งาน widget ที่ใช้
งานเว็บอาจทำให้คุณมีค่าบริการเพิ่มเติม
●● Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
เพิ่ม Widget ไปยังหน้าหลัก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Widgets เพื่อเปิดแผง widget
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาในแผง widget เพื่อค้นหา widget
3 แตะ widget ค้างไว้เพือ่ เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
เพิ่มทางลัดการตั้งค่าไปยังหน้าหลัก
คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังทางเลือกการตั้งค่าที่ใช้งานบ่อยไว้ที่หน้าหลักได้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Widgets เพื่อเปิดแผง widget
2 แตะ ทางลัดการตั้งค่า ค้างไว้ แล้วปล่อยมือที่หน้าหลัก
3 เลือกทางเลือกการตั้งค่า เช่น S Beam หรือ Wi-Fi
การเริ่มต้นใช้งาน
36
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของอุปกรณ์ของคุณอย่าง
เต็มที่ คุณสามารถจัดระเบียบรายการแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับความพึงพอ
ใจของคุณ หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากอินเตอร์เน็ตเพื่อเสริมคุณสมบัติให้
อุปกรณ์ของคุณ
1 บนหน้าจอหลัก ให้เลือก แอพส์ เพื่อเข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น
2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจออื่น
คุณยังสามารถเลือกจุดที่ส่วนล่างของหน้าจอจุดใดๆ เพื่อเลื่อนไปยัง
หน้าจอนั้นโดยตรง
3 เลือกแอพพลิเคชั่น
4 กดปุ่มกลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า กดปุ่มหน้าหลัก
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
●● คุณสามารถเพิ่มทางลัดแอพพลิเคชั่นไปยังหน้าจอหลักโดยการแตะ
ไอคอนค้างไว้ในรายการแอพพลิเคชั่น
●● หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งานคุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซ
จะหมุนตามโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนติดต่อผู้ใช้หมุน เลือก
การตั้งค่า → จอภาพ → หมุนหน้าจออัตโนมัติ
●● ขณะที่กำลังใช้งานอุปกรณ์ คุณสามารถจับภาพหน้าจอโดยการกด
ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้พร้อมกัน ภาพจะถูกบันทึกใน
ไฟล์ส่วนตัว → sdcard0 → Pictures → Screenshots
››การจัดการแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของแอพพลิเคชั่นที่แสดงในรายการแอพพลิเคชั่น
หรืออาจจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่
การเริ่มต้นใช้งาน
37
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น กดปุ่มทางเลือก และเลือก แก้ไข
2 สัมผัสและกดไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้
3 การจัดการแอพพลิเคชั่น:
เพื่อเคลื่อนย้ายแอพพลิเคชั่น ให้ลากไปยังตำแหน่งใหม่
●● เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นไปยังโฟลเดอร์ ใหม่ ลากไปที่ สร้างแฟ้มใหม่
●● เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชั่นไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ สร้างหน้า
●● เพื่อลบ​การ​ติด​ตั้งแอพพลิเคชั่น ให้ลากไปที่ ลบการติดตั้ง
เมื่อคุณลากไอคอนแอพพลิเคชั่นไปยัง ข้อมูลแอพส์ คุณสามารถดูข้อมูล
เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นนั้นได้
●●
4 เลือก บันทึก
››ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก บริการเพิ่มเติม
2 ค้นหาแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์
คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายได้จาก Play สโตร์,
Samsung Apps และ S Suggest
››การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น กดปุ่มทางเลือก และเลือก ลบ​การ​ติด​ตั้ง
2 เลือก บนไอคอนแอพพลิเคชั่นแล้วเลือก ตกลง
คุณสามารถลบการติดตั้งเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่คุณเคยดาวน์โหลดเท่านั้น
การเริ่มต้นใช้งาน
38
››การใช้แอพพลิเคชันที่ใช้เมื่อเร็วๆนี้
1 กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งเข้าใช้งาน
2 เลือกแอพพลิเคชั่น
การเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่น
อุปกรณ์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างโดยการเปิด
ใช้แอพพลิเคชั่นหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่นหลาย
แอพพลิเคชั่น กดปุ่มหน้าหลักขณะที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น จากนั้นเลือก
แอพพลิเคชั่นอีกแอพพลิเคชั่นเพื่อเปิดใช้งานจากหน้าจอหลัก
››การจัดการแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถจัดการแอพพลิเคชั่นหลายแอพพลิเคชั่นโดยใช้ตัวจัดการงาน
1 กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้ จากนั้นเลือก → แอพพลิเคชั่นที่ทำงาน
ตัวจัดการงานจะถูกเริ่มงาน และแสดงให้เห็นแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่
2 การควบคุมแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่
●● เพื่อสลับแอพพลิเคชั่น เลือกแอพพลิเคชั่นหนึ่งจากในรายการ
●● เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ปิด
●● เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ปิดทั้งหมด
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณมากขึ้นได้โดยการเปลี่ยนการ
กำหนดค่าเพื่อให้ตรงกับความพึงพอใจของคุณ
การเริ่มต้นใช้งาน
39
››เปลี่ยนภาษาที่แสดง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล →
ภาษา
2 เลือกภาษา
››การเปิดหรือปิดเสียงการสัมผัส
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → เสียง → เสียง​สัมผัส
››การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
1 กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
2 เลือก และลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของเสียงแต่ละเสียง
››การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → เสียง →
เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์
2 เลือกเสียงเรียกเข้า → ตกลง
››การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
●● แตะบริเวณไอคอนการแจ้งเตือนและลากลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
จากนั้นจึงเลือก เสียง
●● กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นเลือก ปิดเสียง หรือ สั่น
●● ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะค้างไว้
การเริ่มต้นใช้งาน
40
››การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → วอ​ลเป​เปอร์
หน้า​จอหน้าหลัก
2 เลือกแฟ้มรูปภาพ → รูปภาพ
→
››เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → รูป​แบบ​อักษร
2 เลือกแบบอักษร → ใช่
››การปรับความสว่างของหน้าจอ
อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์รับแสง ซึ่งสามารถตรวจจับระดับความสว่างโดยรอบ
และปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งค่าความสว่างของ
หน้าจอได้ด้วยตนเอง
ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วที่อุปกรณ์ใช้พลังงาน
แบตเตอรี่
การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปรับความสว่างอัตโนมัติ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง
2 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
3 เลือก ตกลง
อุปกรณ์จะเพิ่มความสว่างในบริเวณที่สว่าง และลดความสว่างในบริเวณที่
มืดโดยอัตโนมัติ
การเริ่มต้นใช้งาน
41
ปรับความสว่างด้วยตนเอง
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง
ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
เลือก ตกลง
››ล็อกอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณได้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
●● ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำอุปกรณ์ ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่า
ใหม่
●● ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว
หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตั้งค่าการปลดล็อคด้วยการตรวจจับใบหน้า
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ →
2
3
4
5
ล็อกหน้าจอ → ปลดล็อกใบหน้า
เลือก ถัดไป → ตั้งค่า → ดำเนินการต่อ
ปรับอุปกรณ์ให้หน้าของคุณพอดีอยู่ในสัญลักษณ์
เมื่อหน้าของคุณถูกจับภาพอย่างถูกต้อง เลือก ดำเนินการต่อ
ทำการตั้งค่า PIN หรือแบบแผนรองสำหรับการปลดล็อคให้เสร็จสิ้น
กำหนดค่าการปลดล็อคด้วยใบหน้าและการรู้จำเสียงพูด
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ →
ล็อกหน้าจอ → หน้าและเสียง
2 เลือก ถัดไป → ตั้งค่า → ดำเนินการต่อ
การเริ่มต้นใช้งาน
42
3
4
5
6
7
8
ปรับอุปกรณ์ให้หน้าของคุณพอดีอยู่ในสัญลักษณ์
เมื่อหน้าของคุณถูกจับภาพอย่างถูกต้อง เลือก ดำเนินการต่อ
เลือก
พูดคำหนึ่งคำหรือหนึ่งวลีที่จะใช้เพื่อปลดล็อค 4 รอบ
เลือก Done
ทำการตั้งค่า PIN หรือแบบแผนรองสำหรับการปลดล็อคให้เสร็จสิ้น
การตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ →
2
3
4
5
ล็อกหน้าจอ → รูป​แบบ
ดูคำแนะนำและรูปแบบตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก ถัดไป
วาดรูปแบบด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก
ดำเนินการ
วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก ยืนยัน
ทำการตั้งค่า PIN สำรองให้เสร็จสิ้น
หากคุณลืมรูปแบบการปลดล็อคของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติ
การล็อคหน้าจอด้วย PIN สำรอง
การตั้งค่ารหัส PIN ปลดล็อก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ →
ล็อกหน้าจอ → PIN
2 ใส่ PIN ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
การเริ่มต้นใช้งาน
43
การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ล็อกหน้าจอ →
ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
››การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ ได้ด้วยรหัส PIN ที่มาพร้อมกับ SIM หรือ
USIM การ์ดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส SIM หรือ USIM แล้ว
คุณจะต้องใส่รหัส PIN ใน
แต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์หรือเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ PIN
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบ​ป้องกัน → ตั้ง​ค่าก​ าร​
ล็อก SIM ​การ์ด → ล็อก SIM ​การ์ด
2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก ตกลง
●● ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM
การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่กุญแจปลดล็อกรหัส PIN (PUK)
เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
●● หาก SIM หรือ USIM การ์ด ของคุณถูกระงับเนื่องจากการใส่รหัส
PUK ผิด ให้นำ SIM หรือ USIM การ์ดนั้นไปยังผู้ให้บริการของคุณ
เพื่อทำการปลดล็อก
››การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณที่
สูญหายหรือถูกขโมย คุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉันจะส่งหมายเลขโทรศัพท์
ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและนำอุปกรณ์ของคุณ
คืนมา เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะต้องสร้างแอคเคาท์ ซัมซุงเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
การเริ่มต้นใช้งาน
44
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบ​ป้องกัน → การ​เตือน​
2
3
4
5
6
7
8
การ​เปลี่ยน SIM
เลือก ลงชื่อเข้าใช้
เมื่อต้องการสร้างแอคเคาท์ซัมซุง ให้เลือก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
ป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของแอคเคาท์ ซัมซุงและเลือก ลงชื่อเข้าใช้
ลากสวิตซ์ การ​เตือน​การ​เปลี่ยน SIM ไปทางขวา
เลือก ​ข้อ​ความ​แจ้งเ​ตือน
ใส่ข้อความที่จะส่งไปยังผู้รับแล้วเลือก ตกลง
เพิ่มผู้รับ:
●● เลือก สร้าง แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง
รวมทั้งรหัสประเทศและสัญลักษณ์ +
●● เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อผู้ติดต่อโดยการเลือก รายชื่อ
เลือก บันทึก
การใส่ข้อความ
คุณสามารถป้อนข้อความโดยการพูดใส่ไมโครโฟน
โดยเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเสมือน หรือโดยการเขียนข้อความด้วยมือบนหน้าจอ
การใส่ตัวอักษรอาจไม่รองรับในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ
คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
››เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ
1 ในฟิลด์ข้อความ แตะบริเวณไอคอนแสดงสถานะแล้วลากลงมาเพื่อเปิดแผง
การแจ้งเตือน
2 เลือก เลือกวิธีเขียน → วิธีการใส่ข้อความตัวอักษรวิธีหนึ่ง
การเริ่มต้นใช้งาน
45
››ใส่ข้อความโดยใช้คุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียง
ของ Google
1 พูดข้อความของคุณผ่านไมโครโฟน
2 เมือ่ เสร็จแล้ว ให้เลือก
เพื่อเพิ่มภาษาอินพุตสำหรับการรู้จำเสียงพูด ให้เลือกภาษานั้น →
เพิ่มภาษาอื่นๆ
››การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของซัมซุง
1 ในฟิลด์ข้อความ แตะบริเวณไอคอนแสดงสถานะแล้วลากลงมาเพื่อเปิดแผง
การแจ้งเตือน
2 เลือก เลือกวิธีเขียน → กำหนดค่าวิธีเขียน จากนั้นจึงเลือก
ที่อยู่ถัดจาก แป้นพิมพ์ Samsung → ชนิดแป้นพิมพ์แนวตั้ง →
แบบของปุ่มกด
3 ป้อนข้อความโดยการเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข
ในขณะที่ป้อนข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ QWERTY
ในรูปแบบจอขนาดกว้าง เลือกปุ่มเสมือนตามความจำเป็นเพื่อใส่
ข้อความของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้:
7
การเริ่มต้นใช้งาน
46
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความ
เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด แตะ ค้างไว้เพื่อสลับไปยังโหมด
การเขียนด้วยมือ ใส่ข้อความด้วยเสียงพูด หรือเข้าถึง
คลิ​ป​บอร์ด
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดใหม่
ใส่จุดฟูลสต็อป หรือเปิดแผงใส่สัญลักษณ์ (กดค้างไว้)
เว้นวรรค
เมื่อโหมดการทำนายข้อความ (TX9) เปิดใช้งาน คุณสามารถใช้การป้อน
ข้อความแบบต่อเนื่อง ซึ่งให้คุณสามารถป้อนข้อความโดยการลากนิ้วบน
ปุ่มกด ► หน้า 155
เมื่อใส่ข้อความด้วยปุ่มกด 3x4 คุณสามารถใช้โหมดต่อไปนี้ได้:
โหมด
ฟังก์ชั่น
ABC
1. เลือก เลือกเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดตัวอักษร
2. เลือกปุ่มเสมือนที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะปรากฏ
อักษรที่เหมาะสม
ตัวเลข
1. เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
2. เลือกตัวเลข
คุณสามารถป้อนตัวเลขได้โดยแตะปุ่มเสมือน
ค้างไว้ จากโหมด ABC
การเริ่มต้นใช้งาน
47
โหมด
ฟังก์ชั่น
สัญลักษณ์
1. เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
2. เลือก ◄ หรือ ► เพื่อเลื่อนไปยังชุด
สัญลักษณ์ที่ต้องการ
3. เลือกสัญลักษณ์
››การคัดลอกและวางข้อความ
จากฟิลด์ข้อความ คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความไปสู่แอพพลิเคชั่นอื่นได้
1 แตะส่วนของข้อความค้างไว้
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่คุณคัดลอก
3 เลือก หรือ เพื่อเพิ่มข้อความไปยังคลิปบอร์ด
4 ในอีกแอพพลิเคชั่นหนึ่ง นำเคอร์เซอร์ไปไว้ที่จุดที่ต้องการแทรกข้อความ
5 เลือก → วาง เพื่อใส่ข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ
การเริ่มต้นใช้งาน
48
การสื่อสาร
การโทร
เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่มี
ให้ใช้งานระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การโทรด้วยตนเอง
●● เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ เปิดการใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจ
จับวัตถุเพื่อให้ล็อกหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณถืออุปกรณ์ ไว้ใกล้กับใบหน้า
► หน้า 58
●● ไฟฟ้าสถิตที่มาจากร่างกายหรือเสื้อผ้าอาจรบกวนการทำงานของ
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระหว่างการโทรได้
››การโทรออก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่
ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
2 เลือก เพื่อทำการโทรปกติ
ในการโทรวิดีโอ เลือก
3 เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะใช้เพื่อทำการโทรออก (หากจำเป็น)
4 เลือก วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร
●● คุณสามารถบันทึกหมายเลขที่คุณใช้งานบ่อยไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อ
► หน้า 93
●● เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกการโทร เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขที่คุณ
โทรออกล่าสุด ให้เลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
การสื่อสาร
49
››การรับสาย
1 ในระหว่างมีสายเข้า ให้เลือก
แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่
เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า กดปุ่มระดับเสียง
2 เลือก วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร
››การปฏิเสธการรับสาย
ในระหว่างมีสายเข้า ให้เลือก แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่
หากต้องการส่งข้อความไปยังผู้โทรเข้าเมื่อคุณปฏิเสธสาย ให้ลากแถบข้อความ
ปฏิเสธสายด้านล่างขึ้นมาด้านบน
คุณสามารถเลือกข้อความหนึ่งจากรายการข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หรือสร้างข้อความของตนเอง ► หน้า 57
››ทำการโทรต่างประเทศ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะค้างไว้
เพื่อแทรกสัญลักษณ์ +
2 ใส่ตัวเลขอย่างครบถ้วน (รหัสประเทศ, รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์)
3 กด เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
››การใช้งานหูฟัง
เชื่อมต่อหูฟังไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อตอบรับและควบคุมการโทรโดยสะดวก
●● เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มหูฟัง
●● เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มหูฟังค้างไว้
การสื่อสาร
50
เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก ให้กดปุ่มหูฟังค้างไว้
●● เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มหูฟัง
●●
››การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรปกติ
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทรปกติได้:
ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียงเพิ่มหรือลดระดับเสียง
●● เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก
เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพักไว้
ให้เลือก
●● เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก เพิ่มเบอร์ แล้วกดหมายเลขใหม่
●● เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก สลับ
●● หากต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่ เมื่อได้ยิน
เสียงการรับสายซ้อนดังขึ้น สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ คุณต้องสมัคร
ใช้บริการการรับสายซ้อน จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
●● เมื่อต้องการเปิดปุ่มกด ให้เลือก ปุ่มกด
●● เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก ลำโพง​
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่
ชัดขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ
●●
หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
ปิดเสียง
●● เมื่อต้องการพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก หูฟัง
●●
การสื่อสาร
51
เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)
โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก ผสาน เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง
ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
●● เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อ กดปุ่มทางเลือก และเลือก รายชื่อ
●● เพื่อสร้างบันทึก กดปุ่มทางเลือกและเลือก S Note
●● เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติกำจัดเสียงรบกวนเบื้องหลังซึ่งใช้เพื่อให้สายอื่นๆ
สามารถได้ยินคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กดปุ่มทางเลือก และเลือก ปิด​การ​ลด
​เสียง​รบกวน
●● เพื่อเลือกทางเลือกตัวปรับเสียงเพื่อใช้งานระหว่างการโทร กดปุ่มทางเลือก
และเลือก ปรับเสียงสนทนา
●● เพื่อเชื่อมต่อสายปัจจุบันเข้ากับสายที่ถูกพักสาย กดปุ่มทางเลือก
และเลือกโอน คุณจะถูกตัดสายจากคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย
●●
››การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวีดีโอ
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวีดีโอ:
ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
เมื่อต้องการสลับใช้งานระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง ให้กด
สลับกล้องถ่ายรูป
●● หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
ปิดเสียง
●● เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพจากอีกฝ่ายหนึ่ง ให้กดปุ่มทางเลือกและเลือก
ซ่อนตัวเอง
●● เมื่อต้องการเลือกรูปภาพเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น ให้กด
ให้กดปุ่มทางเลือกและเลือก รูปภาพโทรออก
●●
การสื่อสาร
52
เพื่อเปิดปุ่มกด กดปุ่มทางเลือก และเลือก ปุ่มกด
●● เมื่อต้องการพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้กดปุ่มทางเลือก
และเลือก เปลี่ยน​ไป​ยังหูฟัง
●● เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้กดปุ่มทางเลือก และเลือก
ลำโพง​
●● เพื่อนำไอคอนแสดงอารมณ์ ไปใช้กับรูปของคุณ กดปุ่มทางเลือก และเลือก
ภาพเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์
●● เพื่อนำไอคอนแต่งภาพไปใช้กับรูปของคุณ กดปุ่มทางเลือก มุมมองแบบธีม
●● เพื่อเปลี่ยนรูปแบบมุมมองไปเป็นมุมมองแบบธีม กดปุ่มทางเลือก และเลือก
มุมมองแบบธีม
●● แตะภาพของคู่สนทนาค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:
--เพื่อเก็บภาพของคู่สนทนา เลือก เก็บภาพ
--เพื่อบันทึกวีดีโอของคู่สนทนา เลือก บันทึกวีดีโอ
การบันทึกการสนทนาโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน
หลายพื้นที่ ต้องได้รับการอนุญาตจากคู่สนทนาทุกครั้งก่อนการบันทึก
การสนทนา
●●
››การเรียกดูและโทรออกไปยังสายที่ไม่ได้รับ
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงสายที่ไม่ได้รับ ในการโทรกลับ
แตะบริเวณปุ่มแสดงสถานะ และลากลงมาเพื่อเปิดแผงแสดงการแจ้งเตือน
และเลือกการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ
การสื่อสาร
53
››การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ
ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดไว้โดย
อัตโนมัติ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การปฏิเสธการรับสาย
3 ลากสวิตซ์ โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ ไปทางขวา
4 เลือก โหมด​ปฏิเสธ​อัตโนมัติ → ทางเลือก
ทางเลือก
หมายเลขทั้งหมด
ฟังก์ชั่น
ปฏิเสธทุกสาย
เสธสายที่มาจากหมายเลขโทรศัพท์ใน
หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ ปฏิ
รายการปฏิเสธอัตโนมัติ
5 เลือก รายการปฏิเสธอัตโนมัติ
6 เลือก สร้าง
7 ใส่หมายเลข แล้วเลือก บันทึก
คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับหมายเลข
8 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6-7
››เปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออก (FDN)
ในโหมดกำหนดการโทรออก อุปกรณ์ของคุณจะป้องกันการโทรออกไปยังเบอร์
อื่นๆ ที่ไม่ได้บันทึกในรายการกำหนดการโทรออกใน SIM หรือ USIM การ์ด
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
โหมดกำหนดการโทรออก
การสื่อสาร
54
3 เลือก เปิดใช้ FDN
4 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก ตกลง
5 เลือก รายการ FDN และเพิ่มผู้ติดต่อ
››กำหนดการโอนสาย
การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ
คุณสามารถกำหนดคุณสมบัตินี้โดยแยกตามเงื่อนไขได้หลายอย่าง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การตั้งค่าโทร → การ​ส่ง​ต่อ​การ​โทร →
ชนิดการโทร
3 เลือกเงื่อนไข
4 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
››การกำหนดการระงับการโทร
การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่ายในการจำกัดการโทรบางชนิดหรือในการ
ป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การระงับการโทร → ชนิดการโทร
3 เลือกทางเลือกการระงับการโทร
4 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก ตกลง
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
การสื่อสาร
55
››การกำหนดการรับสายซ้อน
การรับสายซ้อนคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณ
กำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้กับการโทรปกติ
เท่านั้น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การรับสายซ้อน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
››ดูบันทึกการโทรหรือข้อความ
คุณสามารถดูบันทึกการโทรและข้อความโดยที่กรองตามประเภทได้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก แสดงตาม → ทางเลือกหนึ่ง
คุณสามารถทำการโทรหรือส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อโดยการเลื่อนไปทาง
ซ้ายหรือขวาในรายการบันทึก
3 เลือกบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข
หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายการปฏิเสธอัตโนมัติได้
››กำหนดค่าการตั้งค่าโทร
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​โทร
การสื่อสาร
56
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้ปฏิเสธการรับสายที่โทรจาก
หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดโดยอัตโน
การ​ปฏิเสธ​การ​รับ​สาย
มัติ คุณสามารถเพิ่มหมายเลข
โทรศัพท์ลงในรายการปฏิเสธได้
เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่จะถูกส่งเมื่อ
ตั้งค่าข้อความปฏิเสธ
คุณปฏิเสธการรับสาย
เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามี
→ เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์ สายเรียกเข้า
เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม
เพิ่มหรือเลือกรูปแบบการสั่น
→ ระบบ​สั่นข
​ อง​อุปกรณ์
เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียก
→ ระบบ​สั่นส
​ าย​โทร​เข้า
เข้าเมื่อมีสายโทรเข้า
เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อใส่ตัวเลข
→ เสียงปุ่มกด
บนหน้าจอการโทร
ตั้งให้เครื่องสั่นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรับสาย
การ​เตือน​การ​โทร →
หรือวางสาย
ระบบสั่นการโทร
การ​เตือน​การ​โทร → เสียง​ ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณถึงสถานะกา
รโทรระหว่างการโทร
สถานะ​การ​โทร
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณถึงเหตุการณ์
การ​เตือน​การ​โทร →
ระหว่างการโทร
เตือนขณะโทร
การ​รับ​สาย/​การ​วาง​สาย → ตั้งค่าให้รับสายได้โดยการกดปุ่มหน้า
หลัก
ปุ่มรับสาย
การสื่อสาร
57
ทางเลือก
การ​รับ​สาย/​การ​วาง​สาย →
ปุ่มเ​ปิด/​ปิด​เพื่อ​วาง​สาย
ปิดหน้าจออัตโนมัติระหว่าง
โทร
ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร
→ การ​ตอบ​รับ​อัตโนมัติ
ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร
→ ตั้ง​เวลา​ตอบ​รับ​อัตโนมัติ
ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร
→ เงื่อนไข​การ​โทรออก
ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร
→ ชนิดการ​โทรออก
เสียงการโทรส่วนต้ว →
ตั้งเสียงการโทรส่วนต้ว
เสียงการโทรส่วนต้ว →
ปรับเสียงการโทรส่วนต้ว
ใช้เสียงดังพิเศษ
ในการโทร
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
ตั้งค่าให้เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใน
ระหว่างการโทร
ตั้งค่าว่าจะให้อุปกรณ์รับสาย
อัตโนมัติหรือไม่หลังจากช่วงเวลาที่
กำหนด (ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบหูฟังไว้)
เลือกระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอคอย
ก่อนรับสาย
ตั้งค่าให้อนุญาตให้โทรออกโดยใช้งาน
หูฟังบลูทูธ แม้ในกรณีที่อุปกรณ์ของ
คุณกำลังถูกล็อค
กำหนดชนิด​การ​โทรออกที่ให้คุณ
สามารถใช้หูฟังบลูทูธ
กำหนดค่าทางเลือกตัวปรับเสียงเพื่อใ
ช้งานระหว่างการโทร
กำหนดการตั้งค่าตัวปรับเสียงสำหรับใ
ช้งานกับหูฟัง
ตั้งค่าเพื่อแสดงปุ่มปรับเสียงระหว่าง
การโทร
การสื่อสาร
58
ทางเลือก
เพิ่มเสียงในกระเป๋า
การส่งต่อการโทร
การตั้งค่าเพิ่มเติม → ID ​ผู้​
โทร
การตั้งค่าเพิ่มเติม → การ​
ระงับ​การ​โทร
การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การรับสายซ้อน
การตั้งค่าเพิ่มเติม → โทรซ้ำ​
อัตโนมัติ
การตั้งค่าเพิ่มเติม →
ลดเสียงรบกวน
การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → โหมด​
กำหนด​การ​โทรออก
การตั้งค่าเพิ่มเติม → รหัส​
พื้นที่​อัตโนมัติ
​ภาพ​การ​โทรวี​ดี​โอ
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เพิ่มระดับเสียง
เรียกเข้าเมื่ออุปกรณ์อยู่ในที่เก็บ
เช่นกระเป๋าถือหรือกระเป๋ากางเกง
กำหนดค่าให้โอนสายโทรเข้าไปยัง
หมายเลขที่กำหนด
แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับกา
รโทรออก
กำหนดค่าเพื่อจำกัดการโทรตามชนิด
การโทร
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนคุณถึงสายเรียก
เข้าระหว่างการโทร
กำหนดค่าให้โทรออก​ซ้ำ​อัตโนมัติ ถ้า​
โทรออก​ไม่​ได้​หรือ​ถูก​ตัด​สาย
กำหนดค่าให้ลดเสียงรบกวนเบื้องหลั
งเพื่อให้คู่สนทนาได้ยินคุณอย่างชัดเจ
นยิ่งขึ้น
เปิดใช้งานโหมด​กำหนด​การ​โทรออก
เพื่อป้องกันการโทรออกไปยังหมายเล
ขโทรศัพท์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการกำหนด
การโทรออกใน SIM หรือ USIM การ์ด
กำหนดค่าเพื่อแทรกหมายเลขนำหน้า
(รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ไว้หน้า
หมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
เลือกรูปภาพทางเลือกที่จะแสดงให้
บุคคลอื่นเห็น
การสื่อสาร
59
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
พยายามโทรปกติเมื่อการโท
ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด กำหนดให้
รวีดีโอไม่สามารถเชื่อมต่อได้
บริการข้อความเสียง
เลือกผู้ให้บริการข้อความเสียง
กรอกหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความ
การตั้งค่าข้อความเสียง
เสียง คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้
จากผู้ให้บริการของคุณ
เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามี
เสียงเรียกเข้า
ข้อ​ความ​เสียงใหม่
กำหนดให้อุปกรณ์สั่นเมื่อได้รับ
สั่น
ข้อความเสียง
กำหนดให้ยอมรับการ​โทร​อินเตอร์​เน็ต
บัญชีผู้ใช้
และตั้งค่าแอคเคาท์สำหรับบริการการ​
โทร​อินเตอร์​เน็ต
กำหนดให้ใช้งานบริการการ​โทร​
ใช้การ​โทร​อินเตอร์เ​น็ต
อินเตอร์​เน็ตสำหรับการโทรทุกครั้งหรื
อเฉพาะสำหรับการ​โทร​อินเตอร์​เน็ต
ข้อความ
เรียนรู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ
เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
››การส่งข้อความ SMS
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ข้อ​ความ →
การสื่อสาร
60
2 เพิ่มผู้รับ:
คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ;
หรือ ,
●● เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการการโทร ข้อความ หรือรายชื่อผู้ติดต่อ
โดยการเลือก
3 เลือกฟิลด์ข้อความและใส่ข้อความของคุณ
เพื่อแทรกไอคอนแสดงอารมณ์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก แทรก​ไอ​คอน​
หน้า​ยิ้ม
4 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก
●●
››การส่งข้อความ MMS
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ข้อ​ความ →
2 เพิ่มผู้รับ:
คุณสามารถใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมล์ด้วยตนเอง และแยกแต่ละรายการ
ด้วยเครื่องหมาย ; หรือ ,
●● เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์จากการโทร, ข้อความ หรือรายชื่อ
โดยการเลือก
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย
●●
3 เลือกฟิลด์ข้อความและใส่ข้อความของคุณ
เพื่อแทรกไอคอนแสดงอารมณ์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก แทรก​ไอ​คอน​
หน้า​ยิ้ม
4 เลือก และแนบไฟล์
5 กดปุ่มทางเลือกและเลือก เพิ่ม​เรื่อง และใส่หัวเรื่อง
6 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก
การสื่อสาร
61
››การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ข้อ​ความ
ข้อความของคุณถูกจัดกลุ่มตามผู้ติดต่อหรือตามเธรดข้อความ
2 เลือกรายชื่อ
3 เลือกข้อความมัลติมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
››ฟังข้อความเสียง
หากคุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้โอนสายที่ไม่ได้รับไปยังศูนย์ฝากข้อความ
เสียง ผู้โทรเข้าอาจฝากข้อความเสียงเอาไว้เมื่อคุณไม่ได้รับสาย
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะ
ค้างไว้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง
คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์
ดังกล่าว ติดต่อสอบถามหมายเลขได้จากผู้ให้บริการของคุณ
Google Mail
เรียนรู้วิธีการส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล์ผ่านทางบริการเว็บเมล์ Google Mail™
●● คุณสมบัตินี้อาจมีข้อกำหนดต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● คุณสมบัตินี้อาจมีข้อกำหนดต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
การสื่อสาร
62
››การส่งข้อความอีเมล์
1
2
3
4
5
6
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Gmail →
เลือกที่ฟิลด์ผู้รับและกรอกที่อยู่อีเมล์
เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
เลือกฟิลด์ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
กดปุ่มทางเลือกและเลือก แนบไฟล์ และทำการแนบไฟล์
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก
ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ใน
รายการเธรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ
››การดูข้อความอีเมล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Gmail
2 เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ
3 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป
ให้เลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้าย
●● เพื่อเพิ่มข้อความไปยังรายการโปรด ให้เลือก
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความโดยรวมถึงผู้รับทั้งหมด ให้เลือก
ตอบกลับ​ทั้ง​หมด
●● เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
→ ส่ง​ต่อ
●● เมื่อต้องการเก็บข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเพิ่มป้ายไปยังข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก
การสื่อสาร
63
→
เพื่อทำเครื่องหมายข้อความว่าสำคัญ ให้เลือกปุ่มทางเลือก แล้วเลือก
ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ
●● เพื่อซ่อนข้อความ กดปุ่มทางเลือก และเลือก ปิดเสียง
เพื่อดูข้อความที่ถูกซ่อน ให้เลือก → จดหมายทั้งหมด จากรายการป้าย
●● เพื่อเพิ่มข้อความไปยังรายการสแปม กดปุ่มทางเลือก และเลือก
รายงานจดหมายขยะ
●● เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก การตั้งค่า
●● เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก ดู เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงใน
อุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก บันทึก
●●
อีเมล์
เรียนรู้การส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณหรือของ
บริษัท
››การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล์​
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อีเมล์
ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
เลือก ถัดไป เพื่อใส่รายละเอียดแอคเคาท์ด้วยตนเอง เลือก การ​ตั้ง​ค่าเ​อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไป
ยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณสร้างแอคเคาท์สองแอคเคาท์ขึ้นไป คุณสามารถสลับ
ระหว่างอีเมล์แอคเคาท์ ได้ เลือกชื่อแอคเคาท์ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นจึง
เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเรียกข้อความ
การสื่อสาร
64
››การส่งข้อความอีเมล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อีเมล์ →
2 เพิ่มผู้รับ:
คุณสามารถที่อยู่อีเมล์ได้เอง และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย ;
หรือ ,
●● เลือกที่อยู่อีเมล์จากข้อความ หรือรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยการเลือก
เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
เลือกฟิลด์ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
เลือก และแนบไฟล์
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก
ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ใน
รายการเธรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ
●●
3
4
5
6
››การดูข้อความอีเมล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อีเมล์
2 เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ
3 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป
ให้เลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้าย
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความโดยรวมถึงผู้รับทั้งหมด ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
การสื่อสาร
65
เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความเป็นข้อความสำคัญ ให้เลือก
●● เพื่อทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือกปุ่มทางเลือก แล้วเลือก
ระบุ​เป็น​ยัง​ไม่​อ่าน
●● เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น กดปุ่มทางเลือก และเลือก ย้าย
●● เพื่อบันทึกข้อความไปยังอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่มทางเลือก และเลือก
บันทึกอีเมล์ รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ใน ไฟล์ส่วนตัว → sdcard0 → Saved
Email
●● เพื่อพิมพ์ข้อความผ่านทาง Wi-Fi หรือ USB กดปุ่มทางเลือก และเลือก
พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เพื่อสร้างข้อความใหม่ ให้กดปุ่มทางเลือก และเลือก เขียนข้อความ
●● เพื่อบันทึกที่อยู่อีเมลล์ของผู้รับไปยังสมุดโทรศัพท์เป็นกลุ่มผู้ติดต่อ
กดปุ่มทางเลือก และเลือก บันทึก​เป็น​กลุ่ม
●● เพื่อเปลี่ยนขนาดอักษร กดปุ่มทางเลือก และเลือก ขนาดอักษร
●● เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก การตั้งค่า
●● เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกแถบไฟล์แนบ →
●●
ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับแอคเคาท์อีเมล์
การสื่อสาร
66
การสนทนา
เรียนรู้การส่งและรับข้อความผ่านการสนทนาแบบข้อความไปยังเพื่อนและ
สมาชิกครอบครัวโดยใช้บริการการสนทนาแบบข้อความ Google Talk™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››ตั้งค่าสถานะของคุณ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Talk
เลือกแอคเคาท์ Google
เลือกชื่อของคุณที่ด้านบนสุดของรายชื่อเพื่อน
กำหนดค่าสถานะ รูปภาพ และข้อความ
››การเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Talk →
2 ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพือ่ น แล้วเลือก เสร็จสิ้น
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน
››เริ่มต้นการสนทนา
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Talk
2 เลือกเพื่อนจากรายชือ่ เพื่อน
หน้าจอสนทนาจะเปิดขึ้นมา
การสื่อสาร
67
3 ใส่ข้อความและส่ง
เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังการสนทนาอีก กดปุ่มทางเลือก และเลือก
เพิ่มในการแชท
●● เพื่อสลับระหว่างการสนทนาที่กำลังดำเนิน เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
●● เมื่อต้องการใช้การแชทด้วยวีดีโอ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการใช้การแชทด้วยเสียง ให้เลือก
4 กดปุ่มทางเลือก และเลือก สิ้นสุดการแชท เพื่อสิ้นสุดการสนทนา
●●
ChatON
เรียนรู้วิธีใช้งาน ChatON เพื่อส่งและรับการสนทนาแบบข้อความจากอุปกรณ์
ใดๆ ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ChatON
หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณให้เสร็จสิ้น
2 ใส่ข้อความและส่ง
เมสเสนเจอร์
เรียนรู้วิธีการส่งและรับการสนทนาแบบข้อความจากเพื่อนและครอบครัวโดยใช้
บริการการสนทนาแบบข้อความ Google+
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เมสเสนเจอร์
หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณให้เสร็จสิ้น
2 ใส่ข้อความและส่ง
การสื่อสาร
68
Google+
เรียนรู้วิธีการเข้าถึงบริการเครือข่ายทางสังคมของ Google คุณสามารถสร้าง
กลุ่มเพื่อส่งและรับข้อคามสนทนาและอัพ​โหลดภาพของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Google+
หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณให้เสร็จสิ้น
2 เลือกคุณสมบัติเครือข่ายทางสังคม
การสื่อสาร
69
เอ็น​เตอร์เท​นเมนต์
กล้องถ่ายรูป
เรียนรู้วิธีการถ่ายรูปและวิธีแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ
●● กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
●● ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือเงื่อนไขการถ่าย
ภาพ
››ถ่ายรูป
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก กล้อง​ถ่าย​รูป
2 เล็งกล้องไปยังวัตถุที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
70
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ดูภาพที่คุณถ่าย
ถ่ายรูป
ใช้ทางลัดกล้องถ่ายรูป
●●
: เปลี่ยนโหมดการโฟกัส
●●
: เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ► หน้า 73
●●
: เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือ
ปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลช
เมื่อจำเป็น
●●
: สลับไปใช้กล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายรูปตนเอง
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้
บ่อย ► หน้า 80
ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
สลับเป็นกล้องวีดีโอ
เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกันอย่างช้าๆ เมื่อต้องการซูมออก
ให้หนีบนิ้วเข้าหากัน คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกโดยใช้ปุ่มปรับ
ระดับเสียงอีกด้วย ฟังก์ชันซูมอาจใช้งานไม่ได้เมื่อถ่ายรูปด้วย
ความละเอียดสูงสุด
3 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุ
อยู่ในโฟกัส
เพื่อถ่ายรูป
4 เลือก
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
71
หลังจากการถ่ายรูป เลือกโปรแกรมดูภาพเพื่อดูรูปถ่าย
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
●● เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกาง
นิ้วออกจากกันหรือหนีบเข้าหากันอย่างช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม
ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง
●● เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่นหรือแชร์รูป ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเริ่มต้นแสดงรูปภาพแบบสไลด์ ให้เลือก
→
เริ่มการแสดงสไลด์ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
●● เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก
●● เพื่อลงทะเบียนหน้าคนในภาพเพื่อการติดป้ายชื่อที่หน้า กดปุ่มทางเลือก
และเลือก แท็กใบหน้า ► หน้า 85
●● เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังคลิ​ป​บอร์ด กดปุ่มทางเลือก และเลือก
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
●● เพื่อหมุนรูปภาพในทิศทวนเข็มนาฬิกา กดปุ่มทางเลือก และเลือก หมุนซ้าย
●● เพื่อหมุนรูปภาพในทิศตามเข็มนาฬิกา กดปุ่มทางเลือก และเลือก หมุนขวา
●● เพื่อตัด​บาง​ส่วนจากรูป กดปุ่มทางเลือก และเลือก ตัด​บาง​ส่วน
●● เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ กดปุ่มทางเลือก
และเลือก แก้ไข
●● เพื่อตั้งค่ารูปภาพให้เป็นวอ​ลเป​เปอร์ของคุณหรือเป็นภาพผู้ติดต่อ
กดปุ่มทางเลือก และเลือก ตั้งเป็น
●● เพื่อส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ใบหน้าถูกแท็กในภาพ กดปุ่มทางเลือก และเลือก
แชร์รูปภาพกับคู่หู
●● เพื่อพิมพ์รูปภาพผ่านทาง Wi-Fi หรือ USB กดปุ่มทางเลือก และเลือก พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
72
เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟล์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก เปลี่ยนชื่อ
●● เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย กดปุ่มทางเลือก และเลือก
ค้นหาอุปกรณ์ใ​กล้​เคียง
●● เพื่อดูรายละเอียดของภาพ กดปุ่มทางเลือก และเลือก รายละเอียด
●●
››เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
คุณสามารถถ่ายรูปได้ในโหมดการถ่ายรูปที่หลากหลาย เมื่อต้องการเปลี่ยน
โหมดการถ่ายรูป ให้เลือก → ทางเลือกหนึ่ง
ทางเลือก
การถ่ายภาพต่อ
เนื่อง
ตรวจ​จับ​ใบ​หน้า
พานอราม่า
แชร์ภาพ
HDR
แชร์รูปภาพกับคู่หู
ฟังก์ชั่น
ถ่ายลำดับภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เมื่อคุณ
ถ่ายรูปโดยเปิดใช้งานทางเลือกการถ่ายแบบดีที่สุด
คุณสามารถเลือกและบันทึกรูปถ่าย
กำหนดให้อุปกรณ์รู้จำใบหน้าของบุคคล
และช่วยคุณในการถ่ายรูปพวกเขา
ถ่ายรูปพาโนรามา
ถ่ายรูปและส่งรูปไปให้ผู้อื่นผ่านทาง Wi-Fi Direct
ถ่ายรูปสามรูปโดยมีค่าการชดเชยแสงต่างกัน จาก
นั้นนำมารวมกันเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนความเข้ม
ตั้งค่าให้อุปกรณ์รู้จำภาพใบหน้าของบุคคลที่คุณ
เคยแท็กในรูป และส่งรูปไปให้บุคคลนั้น อาจไม่
สามารถจำแนกใบหน้าได้เนื่องจากมุมของใบหน้า
ขนาดของใบหน้า สีผิว การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า
สภาพแสดง หรือเครื่องประดับที่สวมใส่
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
73
ทางเลือก
บิวตี้
สไมล์ช​ อท
การ์ตูน
ฟังก์ชั่น
ซ่อนริ้วรอยบนใบหน้า
กำหนดให้อุปกรณ์รู้จำใบหน้าของบุคคล และช่วยให้
คุณสามารถถ่ายรูปของพวกเขาขณะที่ยิ้ม
ถ่ายรูปด้วยเอฟเฟ็กส์การ์ตูน
››กำหนดการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ก่อนการถ่ายรูป ให้เลือก
ทางเลือก
แก้ไขทางลัด
ถ่ายตัวเอง
แฟลช
โหมดถ่ายรูป
เอฟเฟ็กต์
โหมดซีน
ค่าชดเชยแสง
โหมดโฟกัส
เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:
ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
สลับไปใช้กล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายรูปตนเอง
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช: คุณสามารถเปิดหรือปิด
แฟลชด้วยตนเอง หรือกำหนดให้กล้องใช้งาน
แฟลชเมื่อจำเป็น
เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ► หน้า 73
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
เปลี่ยนโหมดซีน
ปรับค่าการเปิดรับแสงเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตวามสว่าง
เลือกโหมดโฟกัส คุณสามารภถ่ายภาพระยะใกล้
หรือตั้งกล้องให้โฟกัสที่วัตถุหรือใบหน้าคนโดย
อัตโนมัติ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
74
ทางเลือก
การตั้งเวลา
ความละเอียด
สมดุลสีขาว
ISO
เครื่องวัด
ถ่ายกลางแจ้ง
ปรับค​ วาม​คม​ชัด​
อัตโนมัติ
ไกด์ไลน์
ระบบป้องการสั่นไหว
แท็ก GPS
ฟังก์ชั่น
เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
เลือกทางเลือกความละเอียด
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ปรับความไวของเซ็นเซอร์รับภาพ
เลือกชนิดของการวัดแสง
ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของหน้าจอภายใต้
แสงอาทิตย์จ้า
ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปปรับอัตราส่วนความเข้ม
ระหว่างบริเวณสว่างและบริเวณมืดในภาพของคุณ
โดยอัตโนมัติ
ตั้งค่าให้แสดงเส้นตารางบนหน้าจอภาพตัวอย่าง
เปิดให้คุณสมบัติระบบป้องการสั่นไหวทำงานเพื่อ
ลดความเบลอของภาพที่เกิดจากอุปกรณ์สั่น
สะเทือนหรือเคลื่อนไหว
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ใน
ภาพของคุณ
●● เพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดีขึ้น ให้
หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่
อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น
ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ต่ำ
หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
●● ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อ
คุณอัพโหลดขึ้นอินเตอร์เน็ตเมื่อต้องการ
หลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้ปิดใช้งานการตั้งค่า
แท็ก GPS
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
75
ทางเลือก
บันทึกเป็นพลิกแล้ว
คุณภาพรูปภาพ
ที่จ้ดเก็บ
ตั้งค่าใหม่
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปให้พลิกรูปภาพโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณถ่ายภาพด้วยเลนส์กล้องด้านหน้า
เลือกระดับคุณภาพของรูปถ่าย
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
››การบันทึกวีดีโอ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก กล้อง​ถ่าย​รูป
2 ลากแถบเลื่อนเพื่อสลับเป็นกล้องวีดีโอ
3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังวัตถุและปรับแต่งตามต้องการ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
76
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีิดีโอ
ดูภาพวีดีโอที่คุณบันทึก
การบันทึกวีดีโอ
ใช้ทางลัดกล้องวีดีโอ
●●
: เปลี่ยนโหมดเอ​ฟเฟ็กต​ ์
●●
: เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไป
ยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึก
ตามปกติ)
●●
: เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช
●●
: สลับไปใช้กล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายวีดีโอของ
ตนเอง
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้
บ่อย ► หน้า 80
ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกันอย่างช้าๆ เมื่อต้องการซูมออก
ให้หนีบนิ้วเข้าหากัน คุณยังสามารถซูมเข้าหรือซูมออกโดยใช้ปุ่มปรับ
ระดับเสียงอีกด้วย ฟังก์ชันซูมอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อบันทึกภาพ
ด้วยความละเอียดสูงสุด
4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุ
อยู่ในโฟกัส
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
77
5 เลือก
เพื่อเริ่มการบันทึก
●● เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัส สัมผัสตรงจุดที่คุณต้องการโฟกัส
เพื่อโฟกัสที่ตรงกลางหน้าจอ เลือก
●● เพื่อจับภาพจากวีดีโอระหว่างการบันทึก เลือก
คุณสมบัตินี้จะไม่ทำงา
นหากเปิดใช้งานคุณสมบัติลดการสั่น
6 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
กล้องวีดีโออาจไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ด
ความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ
หลังจากการบันทึกวีดีโอ เลือกโปรแกรมดูภาพเพื่อดูวีดีโอ
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
●● เมื่อต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งหรือแชร์วีดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเริ่มต้นแสดงรูปภาพแบบสไลด์ ให้เลือก
→
เริ่มการแสดงสไลด์ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
●● เมื่อต้องการลบวีดีโอ ให้เลือก
●● เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟล์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก เปลี่ยนชื่อ
●● เพื่อดูรายละเอียดของวีดีโอ กดปุ่มทางเลือก และเลือก รายละเอียด
››การกำหนดการตั้งค่ากล้องวีิดีโอเอง
ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก
ทางเลือก
แก้ไขทางลัด
การบันทึกตัวเอง
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:
ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
สลับไปใช้กล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายวีดีโอของตนเอง
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
78
ทางเลือก
แฟลช
โหมดการบันทึก
เอฟเฟ็กต์
ค่าชดเชยแสง
การตั้งเวลา
ความละเอียด
สมดุลสีขาว
ถ่ายกลางแจ้ง
ไกด์ไลน์
ระบบป้องการสั่นไหว
บันทึกเป็นพลิกแล้ว
คุณภาพวีดีโอ
ที่จ้ดเก็บ
ตั้งค่าใหม่
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช
เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อ
ความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ
ปรับค่าการเปิดรับแสงเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตวามสว่าง
เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึก
วีิดีโอ
เลือกทางเลือกความละเอียด
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของหน้าจอภายใต้
แสงอาทิตย์จ้า
ตั้งค่าให้แสดงเส้นตารางบนหน้าจอภาพตัวอย่าง
เปิดให้คุณสมบัติระบบป้องการสั่นไหวทำงานเพื่อ
ลดความเบลอของภาพที่เกิดจากอุปกรณ์สั่น
สะเทือนหรือเคลื่อนไหว
ตั้งค่าให้กล้องถ่ายวีดีโอให้พลิกรูปภาพโดยอัตโน
มัติเมื่อคุณถ่ายวีดีโอด้วยเลนส์กล้องด้านหน้า
เลือกระดับคุณภาพของวีดีโอ
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวีดีโอที่
บันทึกไว้
ตั้งค่ากล้องวีดีโอใหม่
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
79
››การแก้ไขไอคอนทางลัด
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย
1 จากหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัสบริเวณทางลัดค้างไว้ หรือเลือก →
แก้ไขทางลัด
2 สัมผัสไอคอนจากรายการทางเลือกค้างไว้ และลากไปยังบริเวณทางลัด
เมื่อต้องการลบทางลัด ให้สัมผัสไอคอนค้างไว้
แล้วลากไปยังรายการทางเลือก
3 สัมผัสหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
เครื่องเล่นวีดีโอ
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเล่นวีดีโอ
●● อาจไม่รองรับไฟล์บางรูปแบบขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
››การเล่นวีดีโอ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องเล่นวีดีโอ
2 เลือกวีดีโอ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
80
3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เลื่อนดูข้างหน้าและย้อนหลังภายในไฟล์โดยการลาก
หรือสัมผัสแถบ
เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวีดีโอ
เริ่มเล่นใหม่ ข้ามไฟล์ก่อนหน้า (สัมผัสภายใน
3 วินาที) เลื่อนดูย้อนหลังภายในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
ปรับระดับเสียง
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เปลี่ยนขนาดของหน้าจอวีดีโอ
เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดเดิม ให้สัมผัสสองครั้งที่
หน้าจอวีดีโอ
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป เลื่อนดูข้างหน้าภายในไฟล์
(สัมผัสค้างไว้)
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
81
ระหว่างการเล่น กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าถึงทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย เลือก ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
●● เมื่อต้องการส่งหรือแชร์วีดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
●● เพื่อแบ่งวีดีโอเป็นส่วนย่อย ให้เลือก ตัวอย่าง​บท คุณสามารถค้นหาส่วนย่อย
และเลื่อนไปที่จุดนั้นได้โดยตรง
●● เพื่อตัดแต่งส่วนย่อยของวีดีโอ ให้เลือก ตัดแต่ง
●● เมื่อต้องการฟังเสียงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก ผ่านบลูทูธ คุณไม่สามารถใช้ตัว
เลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ของคุณ
●● เพื่อตั้งค่าโปรแกรมเล่นวีดีโอให้ปิดลงอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
ให้เลือก ปิด​วิดีโอ​อัตโนมัติ
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวีดีโอ ให้เลือก การตั้งค่า
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก รายละเอียด
››การกำหนดการตั้งค่าเครื่องเล่นวีดีโอ
1 ระหว่างการเล่นวีดีโอ กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​
2 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
เล่นต่ออัตโนมัติ
ความเร็วในการเล่น
SoundAlive
คำ​บรรยาย
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้โปรแกรมเล่นวีดีโอเล่นไฟล์ถัดไป
อัตโนมัติ
เปลี่ยนความเร็วในการเล่นวีดีโอ
เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
ปรับการตั้งค่าสำหรับไฟล์คำบรรยาย
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
82
ทางเลือก
โทน​สี
ถ่ายกลางแจ้ง
ฟังก์ชั่น
เลือกโทน​สี
ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของหน้าจอภาย
ใต้แสงอาทิตย์จ้า
แกลเลอรี่
เรียนรู้การแสดงรูปภาพและการเล่นวีดีโอที่บันทึกในอุปกรณ์
●● อาจไม่รองรับไฟล์บางรูปแบบขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
››ดู​รูป​ภาพ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก แกลเลอรี่
2 เลือกแฟ้ม → ไฟล์ภาพ
ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
●● เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกาง
นิ้วออกจากกันหรือหนีบเข้าหากันอย่างช้าๆ เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม
ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง
●● เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่นหรือแชร์รูป ให้เลือก
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
83
เมื่อต้องการเริ่มต้นแสดงรูปภาพแบบสไลด์ ให้เลือก →
เริ่มการแสดงสไลด์ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
●● เมื่อต้องการลบรูปภาพ ให้เลือก
●● เพื่อลงทะเบียนหน้าคนในรูปภาพเพื่อการติดป้ายชื่อที่หน้า กดปุ่มทางเลือก
และเลือก แท็กใบหน้า
●● เพื่อเพิ่มรูปภาพไปยังคลิป
​ ​บอร์ด กดปุ่มทางเลือก และเลือก
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
●● เพื่อหมุนรูปภาพในทิศทวนเข็มนาฬิกา กดปุ่มทางเลือก และเลือก หมุนซ้าย
●● เพื่อหมุนรูปภาพในทิศตามเข็มนาฬิกา กดปุ่มทางเลือก และเลือก หมุนขวา
●● เพื่อตัด​บาง​ส่วนจากรูปภาพ กดปุ่มทางเลือก และเลือก ตัด​บาง​ส่วน
●● เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ กดปุ่มทางเลือก
และเลือก แก้ไข
●● เพื่อตั้งค่ารูปภาพให้เป็นวอ​ลเป​เปอร์ของคุณหรือเป็นภาพผู้ติดต่อ
กดปุ่มทางเลือก และเลือก ตั้งเป็น
●● เพื่อส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ใบหน้าถูกแท็กในภาพ กดปุ่มทางเลือก และเลือก
แชร์รูปภาพกับคู่หู
●● เพื่อพิมพ์รูปภาพานทาง Wi-Fi หรือ USB กดปุ่มทางเลือก และเลือก พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เพื่อเปลี่ยนชื่อของไฟล์ กดปุ่มทางเลือก และเลือก เปลี่ยนชื่อ
●● เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย กดปุ่มทางเลือก และเลือก
ค้นหาอุปกรณ์ใ​กล้​เคียง
●● เพื่อดูรายละเอียดของรูปภาพ กดปุ่มทางเลือก และเลือก รายละเอียด
ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับแฟ้มที่ถูกเลือก
●●
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
84
››แท็กใบหน้าภายในรูปภาพ
เรียนรู้วิธีการแท็กใบหน้าภายในรูปภาพของคุณเพื่อทำการโทร ส่งข้อความ และ
อัพโหลดข้อความไปยังเครือข่ายสังคมโดยใช้ทางลัดแท็กใบหน้า
อาจไม่สามารถจำแนกใบหน้าได้เนื่องจากมุมของใบหน้า
ขนาดของใบหน้า สีผิว การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า สภาพแสดง
หรือเครื่องประดับที่สวมใส่
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพ
3 กดปุ่มทางเลือก และเลือก แท็กใบหน้า → เปิด
รู้จำใบหน้าที่ปรากฏในกรอบภาพ ถ้าไม่มีการจดจำใบหน้าโดยอัตโนมัติ แตะ
บริเวณใบหน้าค้างไว้เพื่อเพิ่มกรอบด้วยตนเอง
4 เลือกใบหน้าที่ได้รับการรู้จำ → เพิ่มชื่อ
5 เลือกชื่อบุคคลจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อนั้นจะถูกเชื่อมโยงกับหน้าในรูปภาพ
เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏพร้อมกับชื่อ เลือกแท็กใบหน้าและใช้ทางเลือกที่มีอยู่
››การเล่นวีดีโอ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก แกลเลอรี่
เลือกแฟ้ม → วิดีโอ (ที่มีไอคอน )
เลือก เพื่อเริ่มต้นการเล่น
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้ ► หน้า 80
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
85
ระหว่างการเล่น กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าถึงทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย เลือก ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
●● เมื่อต้องการส่งหรือแชร์วีดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
●● เพื่อแบ่งวีดีโอเป็นส่วนย่อย ให้เลือก ตัวอย่าง​บท คุณสามารถค้นหาส่วนย่อย
และเลื่อนไปที่จุดนั้นได้โดยตรง
●● เพื่อตัดแต่งส่วนย่อยของวีดีโอ ให้เลือก ตัดแต่ง
●● เมื่อต้องการฟังเสียงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก ผ่านบลูทูธ คุณไม่สามารถใช้ตัว
เลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ของคุณ
●● เพื่อตั้งค่าโปรแกรมเล่นวีดีโอให้ปิดลงอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
ให้เลือก ปิด​วิดีโอ​อัตโนมัติ
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าวีดีโอ ให้เลือก การตั้งค่า
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก รายละเอียด
เครื่องเล่นเพลง
เรียนรู้วิธีฟังเพลงที่คุณชื่นชอบระหว่างที่กำลังทำธุระต่างๆ
●● รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้ อาจมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
››การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ
ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้
●● ดาวน์ โหลดจากอินเตอร์เน็ต ► หน้า 103
●● ดาวน์ โหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 115
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
86
ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ผ่าน Windows Media Player ► หน้า 116
●● รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 129
●● รับข้อมูลผ่าน Wi-Fi ► หน้า 120
●● คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ
●●
››การเล่นเพลง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3 ควบคุมการเล่นด้วยปุม่ ต่างๆ ต่อไปนี้:
ตัวเลข
1
2
3
ฟังก์ชั่น
เปิดใช้งานโหมดสลับ​เพลง
เลื่อนดูข้างหน้าและย้อนหลังภายในไฟล์โดยการลาก
หรือสัมผัสแถบ
เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
87
ตัวเลข
4
5
6
7
8
9
10 ฟังก์ชั่น
เริ่มเล่นใหม่ ข้ามไฟล์ก่อนหน้า (สัมผัสภายใน
3 วินาที) เลื่อนดูย้อนหลังภายในไฟล์ (สัมผัสค้างไว้)
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนโหมดการเล่นซ้ำ
เรียงไฟล์เพลงตามอารมณ์เพลงหรือตามปี
พักการเล่น เลือก เพื่อกลับสู่การเล่น
เปิดรายการเพลง
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป เลื่อนดูข้างหน้าภายในไฟล์
(สัมผัสค้างไว้)
คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงด้วยเฮดเซ็ท ในหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลงกดปุ่มชุดหูฟังเพื่อเริ่ม
หรือพักการเล่น
ระหว่างการเล่น กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าถึงทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● เพื่อเพิ่มไฟล์เพลงไปยังรายการด่วน (สำหรับบันทึกเป็นรายการเพลง)
ให้เลือก เพิ่มใ​น​รายการ​ด่วน
●● เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก ผ่านบลูทูธ คุณไม่สามารถใช้ตัว
เลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ของคุณ
●● เมื่อต้องการส่งไฟล์เพลงให้ผู้อื่นหรือแชร์ ไฟล์เพลง ให้เลือก แชร์ผ่าน
●● เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก เพิ่มในรายการเพลง
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพลง ให้เลือก รายละเอียด
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
88
เพื่อกำหนดไฟล์เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือก ตั้งเป็น
●● เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย เลือก ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนการโปรแกรมเล่นเพลง ให้เลือก การตั้งค่า
●● เพื่อหยุดการเล่นเพลงและปิดโปรแกรมเล่นเพลง ให้เลือก ปิด
●●
››การสร้างรายการเพลง
1
2
3
4
5
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
กดปุ่มทางเลือก และเลือก สร้าง​รายการ​เพลง
ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่ แล้วเลือก ตกลง
เลือก เพิ่มเพลง
เลือกไฟล์ที่จะเพิ่มและเลือก เรียบร้อย
››การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
SoundAlive
ความเร็วในการเล่น
เมนูเพลง
เนื้อเพลง
ปิดเพลงอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่น
เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
เปลี่ยนความเร็วในการเล่นวีดีโอ
เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง
ตั้งค่าให้แสดงเนื้อเพลงระหว่างการเล่น
ตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงเพื่อปิดโดยอัตโนมัติหลัง
จากช่วงเวลาที่กำหนด
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
89
วิทยุ FM
เรียนรู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเสียบ
เฮดเซ็ทเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ
››การฟังวิทยุ FM
1 เสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก วิทยุ FM
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM ระบบจะเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ
3 เลือกสถานีวิทยุ
4 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
ตัวเลข
1
2
3
ฟังก์ชั่น
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
ปิดหรือเปิดวิทยุ FM
ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
90
ตัวเลข
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ
ปรับระดับเสียง
เข้าถึงบริการสำหรับสถานีปัจจุบัน เช่นดาวน์โหลด
ไฟล์เพลงหรือโทรหาสถานี ทางเลือกนี้อาจใช้ไม่ได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ
››บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
1
2
3
4
5
6
เสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เลื่อนดูสถานีวิทยุ
เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก
ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไว้ใน ไฟล์ส่วนตัว → sdcard0 → Sounds
››บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
1
2
3
4
เสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
กดปุ่มทางเลือก และเลือก ค้นหา → ตัวเลือกหนึ่ง
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
91
››เพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ
1
2
3
4
5
เสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก วิทยุ FM
เลือก เพื่อเปิดวิทยุ FM
เลื่อนดูสถานีวิทยุ
เลือก เพื่อเพิ่มสถานีไปยังรายการที่ชอบ
››การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก วิทยุ FM
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การ​ตั้ง​ค่า​
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บ
ที่จัดเก็บ
คลิปเสียงวิทยุ FM
ตั้งค่าให้แสดง ID
ของสถานีบนหน้าจอวิทยุ FM ID ของ
ข้อความวิทยุ
สถานีสามารถใช้ได้จากสถานีวิทยุที่ให้
ข้อมูลนี้เท่านั้น
ตั้งค่าให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบัน
สัญญาณอ่อน
กำหนดให้ปิดวิทยุ FM โดยอัตโนมัติหลัง
ปิด FM อัตโนมัติ
จากช่วงเวลาที่ระบุไว้
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
92
ข้อมูลส่วนตัว
รายชื่อ
เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของ
คุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ
ของรายชื่อของคุณได้
››การสร้างรายชื่อ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ →
เลือกตำแหน่งความจำ
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ในหน่วยความจำ
คุณสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอที่โทรออกได้โดยการเลือก
เพิ่มในรายชื่อ
››การค้นหารายชื่อ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
2 เลื่อนรายชื่อผู้ติดต่อขึ้นหรือลง
คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความในรายชื่อโดยเลื่อนไปทางซ้ายหรือ
ขวาบนรายชื่อ
3 เลือกชื่อของผู้ติดต่อ
ข้อมูลส่วนตัว
93
จากมุมมองรายชื่อ ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
●● โทรด้วยเสียง โดยเลือก
●● ในการโทรสายวิดีโอ เลือก
●● เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย เลือก
●● เมื่อส่งข้อความอีเมล์ ให้เลือก
●● ตั้งหมายเลขที่ชอบ เลือก
●● แก้ไขข้อมูลรายชือ โดยเลือก
››กำหนดหมายเลขโทรด่วน
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก การตั้งค่าการโทรด่วน
3 เลือกหมายเลขตำแหน่ง → รายชื่อ
คุณสามารถโทรหมายเลขด่วนได้โดยการแตะที่หมายเลขตำแหน่ง
บนหน้าจอการโทรค้างไว้
››สร้างนามบัตรของคุณ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
เลือกชื่อที่ด้านบนของรายการรายชื่อ
เลือก
ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลและเลือก บันทึก
คุณสามารถส่งนามบัตรให้ผู้อื่นหรือแบ่งปันโดยการกดปุ่มตัวเลือกและ
เลือก แชร์นามบัตรผ่าน
ข้อมูลส่วนตัว
94
››การสร้างกลุ่มรายชื่อ
การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความ
ไปยังทุกคนในกลุ่มได้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก สร้าง
3 ใส่ชื่อและปรับการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม
4 เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม
5 เลือก บันทึก
››คัดลอกรายชื่อ
คัดลอกรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดลงในอุปกรณ์ของคุณ
ให้ทำดังนี้
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
กดปุ่มตัวเลือกและเลือก นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด
เลือกตำแหน่งความจำ
เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก แล้วเลือก เรียบร้อย
คัดลอกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณลงใน SIM หรือ USIM การ์ด
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด
3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก แล้วเลือก เรียบร้อย → ตกลง
ข้อมูลส่วนตัว
95
››นำเขาหรือส่งออกรายชื่อ
คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ (ในรูปแบบ vcf ) ไปยังหรือจากที่จัดเก็บ
USB ของอุปกรณ์หรือการ์ดความจำได้
การนำเข้าไฟล์รายชื่อ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
2 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SD การ์ด หรือ
นำเข้าจากความจำในเครื่อง
3 เลือกตำแหน่งความจำ
4 เลือกทางเลือกสำหรับนำเข้าไฟล์รายชื่อ ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์
หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด จากนั้นจึงเลือก ตกลง
5 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก จากนั้นจึงเลือก ตกลง
ส่งออกรายชื่อ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
2 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SD การ์ด หรือ
นำออกไปยังความจำในเครื่อง
3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน
S Planner
อุปกรณ์ของคุณมีสมุดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ
กับกำหนดการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้การสร้างและ
จัดการเหตุการณ์และงาน และตั้งเตือนเพื่อเตือนเหตุการณ์และงานสำคัญ
ข้อมูลส่วนตัว
96
››การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Planner
เลือก
เลือกประเภทของเหตุการณ์ด้านบนของหน้าจอ
ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์และเลือก บันทึก
››การเปลี่ยนโหมดการแสดง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Planner
2 เลือก
3 เลือกโหมดการแสดง
ปี: ทุกเดือนในปี
●● เดือน: ดูทั้งเดือน
●● สัปดาห์: ปิดกั้นรรายชั่วโมงสำหรับทั้งสัปดาห์
●● วัน: แสดงบล็อคทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม
●● รายการ: รายการเหตุการณ์และงานทั้งหมดที่ลงตารางไว้เฉพาะช่วง
●● สิ่งที่ต้องทำ: รายการงาน
คุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงโดยวางสองนิ้วบนหน้าจอและแยก
ออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากัน
●●
ข้อมูลส่วนตัว
97
››ดูเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Planner
2 เลือกวันในปฏิทิน
ย้ายไปวันที่กำหนด โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก ไปยัง แล้วใส่วัน
●● ย้ายไปยังวันนี้ ให้เลือก วันนี้
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
คุณสามารถส่งเหตุการณ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแบ่งปันได้โดยการ
กดปุ่มทางเลือก และเลือก แชร์ผ่าน
●●
››หยุดการเตือนเหตุการณ์หรืองาน
หากตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์หรืองานตามปฏิทิน การเตือนจะมีเสียงเมื่อถึง
เวลาที่กำหนด
1 สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัวบ่งชี้และลากลงด้านล่างเพื่อเปิดกลุ่มการเตือน
2 เลือกการเตือนเหตุการณ์
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้ามการเตือนเหตุการณ์ โดยเลือก ข้าม
S Memo
ด้วย S Memo คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีเนื้อหาสำคัญได้โดยการร่างคร่าวๆ
หรือเพิ่มภาพหรือบันทึกเสียง
ข้อมูลส่วนตัว
98
››การสร้างสมุดบันทึก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Memo
ถ้าคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ ซัมซุงเลือกตำแหน่งที่คุณจะซิงโคร
ไนซ์สมุดบันทึกของคุณ
2 เลือก
เพื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ หรือเลือก
เพื่อใส่ข้อความด้วยปุ่มกด
3 เลือก ใส่เรื่อง ใส่ชื่อเรื่องสำหรับบ​ ันทึก แล้วเลือก ตกลง
4 ใส่ข้อความในบันทึกหรือร่างภาพด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:
เครื่องมือ
ฟังก์ชั่น
ค้นหาบันทึก
วาดภาพร่าง เปลี่ยนการตั้งค่าปากกา (สัมผัสสองครั้ง)
ใส่ข้อความด้วยปุ่มกด
ลบข้อความหรือภาพร่าง เปลี่ยนความหนาของตัวลบ
หรือล้างข้อมูล (แตะสองครั้ง)
ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด
เพิ่มคลิปเสียงด้วยการบันทึกเสียงหรือเสียงอื่นๆ
เพิ่มหน้าใหม่ในบันทึก
ข้อมูลส่วนตัว
99
5 เลือก บันทึก
แปลงการเขียนเป็นข้อความ โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก
ลายมือเป็นข้อความ หากเขียนสมุดบันทึกด้วยหลายภาษาหรือมีทั้ง
ตัวเลขและตัวอักษร การแปลงข้อความอาจไม่สำเร็จ
››ดูสมุดบันทึก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Memo
2 เลือกสมุดบันทึกเพือ่ ดูรายละเอียด
ขณะดูสมุดบันทึก ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
●● เพื่อดูบันทึกเพิ่มเติม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
●● เพื่อแก้ไขบันทึก ให้แตะที่หน้าจอ หรือเลือก
●● เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก
●● ทำเครื่องหมายให้เป็นบันทึกสำคัญ โดยเลือก
●● ส่งบันทึกให้ผู้หรืออื่นหรือแบ่งปัน โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก แชร์ผ่าน
●● ส่งบันทึกออกเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นไฟล์ภาพ โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก
นำออก ไฟล์ที่ส่งออกจะบันทึกอยู่ใน ไฟล์ส่วนตัว → sdcard0 → S Memo
●● หลีกเลี่ยงการลบบันทึกโดยมิได้ตั้งใจ โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก ล็อก
●● ตั้งบันทึกเป็นวอลเปเปอร์หรือภาพรายชื่อ กดปุ่มตัวเลือกและเลือก ตั้งเป็น
●● พิมพ์บันทึกผ่าน Wi-Fi หรือ USB โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัว
100
››จัดการสมุดบันทึกในแฟ้ม
1
2
3
4
5
6
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Memo
กดปุ่มทางเลือก และเลือก สร้าง​แฟ้มใหม่
ใส่ชื่อแฟ้ม และเลือก ตกลง
กดปุ่มทางเลือก และเลือก ย้าย หรือ คัดลอก
เลือกสมุดบันทึก และเลือก เรียบร้อย
เลือกแฟ้มใหม่ และเลือก ย้ายมาที่นี่ หรือ วางที่นี่
บันทึกเสียง
ศึกษาการใช้เครื่องบันทึกเสียงของอุปกรณ์ของคุณ
››การบันทึกเสียงบันทึก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก บันทึกเสียง
2 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
พักการบันทึก โดยเลือก
3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก
เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลส่วนตัว
101
››การเล่นเสียงบันทึก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก บันทึกเสียง
2 เลือก เพื่อสู่เข้ารายการบันทึกเสียง
3 เลือกเสียงบันทึก
หยุดการเปิดฟัง โดยเลือก
4 เลือก เพื่อหยุดการเปิดฟัง
คุณสามารถส่งบันทึกเสียงไปให้ผู้อื่นหรือแชร์บันทึกเสียงโดยกดปุ่มทาง
เลือก และเลือก แชร์ผ่าน์
››ปรับการตั้งค่าเครื่องบันทึกเสียง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก บันทึกเสียง
2 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก การตั้งค่า
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี:้
ทางเลือก
ที่เก็บ
ชื่อพื้นฐาน
คุณภาพการบันทึก
จำกัดสำหรับ MMS
ฟังก์ชั่น
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับ
การบันทึกเสียง
ใส่คำนำหน้าสำหรับตั้งชื่อการบันทึกเสียง
เลือกระดับคุณภาพสำหรับการบันทึกเสียง
ตั้งค่าให้จำกัดการบันทึกให้มีความยาม
สูงสุดที่สามารถแนบกับข้อความ
มัลติมิเดียได้
ข้อมูลส่วนตัว
102
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
และการดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
อินเตอร์เน็ต
รู้จักการเข้าถึงและบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ
●● คุณสมบัตินี้อาจมีข้อกำหนดต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››ค้นหาเว็บเพจ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อินเตอร์เน็ต
2 เข้าเว็บเพจเฉพาะ โดยเลือกเขตข้อมูล URL แล้วใส่ที่อยู่เว็บ และเลือก ไป
3 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
ตัวเลข
1
2
ฟังก์ชั่น
เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าในรายการประวัติการ
เข้าเว็บ
ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
103
ตัวเลข
3
4
5
ฟังก์ชั่น
โหลดหน้าเว็บปัจจุบันใหม่
ขณะที่อุปกรณ์กำลังโหลดหน้าเว็บ
ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น
ดูบุ๊คมาร์ค หน้าที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้
อินเทอร์เน็ตเมื่อเร็วๆ นี้
ดูภาพขนาดย่อของหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน
ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้เข้าสู่ตัวเลือกดังต่อไปนี้:
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกันช้าๆ หรือบีบเข้าหากัน เมื่อต้องการกลับสู่ขนาดดั้งเดิม
ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับบางหน้าเว็บ
●● เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ ให้กดปุ่มทางเลือก และเลือก หน้าต่างใหม่
●● บุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก เพิ่มบุ๊คมาร์ค
●● เพื่อเพิ่มทางลัดสำหรับหน้าเวบปัจจุบันไปยังหน้าจอหลัก กดปุ่มทางเลือก
และเลือก เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
●● ส่งที่อยู่เว็บให้แก่ผู้อื่นหรือแบ่งปัน โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก เพจแชร์
●● ค้นหาข้อความบนเว็บเพจ โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก ค้นหาในเพจ
●● เปลี่ยนไปดูหน้าเดสก์ท็อป โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก มุมมองเดสก์ท็อป
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
104
บันทึกเว็บเพจปัจจุบันสำหรับอ่านออฟไลน์ กดปุ่มตัวเลือกและเลือก
บันทึกเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ สามารถดูหน้าที่บันทึกไว้ได้โดยการเลือก →
หน้าบันทึก
●● เปลี่ยนการตั้งค่าความสว่างและสี โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก ความสว่าง
●● ดูประวัติการดาวน์ โหลด โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก ดาวน์โหลด
●● พิมพ์เว็จเพจผ่าน Wi-Fi หรือ USB โดยดปุ่มตัวเลือกและเลือก พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก การตั้งค่า
●●
››การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือกเขตข้อมูล URL
3 เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญ
4 เลือกผลการค้นหา
››บุ๊คมาร์คเว็บเพจโปรดของคุณ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อินเตอร์เน็ต
ใส่ที่อยู่เว็บหรือนำทางไปยังเว็บเพจ
กดปุ่มตัวเลือกและเลือก เพิ่มบุ๊คมาร์ค
ใส่ชื่อสำหรับบุ๊คมาร์คและเลือก บันทึก
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
105
ดูบุ๊คมาร์คโดยเลือก → บุ๊คมาร์ค จากรายการบุ๊คมาร์ค ให้สัมผัสและกด
บุ๊คมาร์คค้างไว้เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:
●● เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก เปิด
●● เปิดหน้าต่างใหม่ โดยเลือก เปิดในหน้าต่างใหม่
●● แก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ค โดยเลือก แก้ไขบุ๊คมาร์ค
●● เพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลก โดยเลือก เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
●● ส่งที่อยู่ของเว็บเพจปัจจุบันให้แก่ผู้อื่น โดยเลือก แชร์ลิงค์
●● คัดลอกที่อยู่ของเว็บเพจปัุจจุบัน โดยเลือก คัดลอกลิงค์ URL
●● ลบบุ๊คมาร์ค โดยเลือก ลบบุ๊คมาร์ค
●● เมื่อต้องการตั้งค่าเว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์ ให้เลือก
ตั้งเป็นหน้าหลัก
››ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปพลิเคชั่นจากอินเทอร์เน็ต
เครื่องจะบันทึกไว้ในความจำภายใน
ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอาจมีไวรัสที่ก่อความเสียหายให้แก่
อุปกรณ์ของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไวรัสนี้ ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก
แหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น
มีเดียไฟล์บางไฟล์จะมีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอลเพื่อปกป้อง
ลิขสิทธิ์ การปกป้องนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลด คัดลอก
ปรับเปลี่ยน หรือถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อินเตอร์เน็ต
2 ค้นหาไฟล์หรือแอปพลิเคชั่นและดาวน์โหลดไฟล์ลงในอุปกรณ์
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
106
››ดูประวัติเมื่อไม่นานมานี้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก อินเตอร์เน็ต →
2 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง
→
ประวัติ
Game Hub
เรียนรู้การเข้าสู่เกม
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Game Hub
2 เลือกบริการเกม
3 ค้นหาและเข้าสู่เกม
เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Latitude
เรียนรู้วิธีการแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับเพื่อนและดูตำแหน่งด้วยบริการระบุ
ตำแหน่ง Google Latitude™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Latitude
2
3
4
5
เครื่องเข้าร่วมละติจูดโดยอัตโนมัติ
เลือก → ตัวเลือก
เลือกเพื่อน หรือใส่ที่อยู่อีเมล์ แล้วเลือก Add friends
เลือก Yes
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้
เลือก MAP VIEW
แสดงตำแหน่งของเพื่อนบนแผนที่ด้วยรูปของพวกเขา
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
107
Maps
เรียนรู้การใช้บริการแผนที่ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ค้นหาสถานที่ และค้นหาทิศทาง
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
●● คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งและค้นหา
แผนที่ ► หน้า 129
››การค้นหาตำแหน่ง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Maps
แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
2 เลือก
3 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งและเลือก
เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสั่งเสียง ให้เลือก
4 เลือกตำแหน่งเพื่อดูรายละเอียด
ขณะที่ดูแผนที่ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกันช้าๆ หรือบีบเข้าหากัน
●● ดูผลการค้นหาทั้งหมด โดยเลือก RESULTS LIST
●● เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจุบันของคุณ ให้เลือก
เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น
การแสดงเข็มทิศของแผนที่ซึ่งเปลี่ยนทิศทางเมื่อคุณย้ายอุปกรณ์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูนที่มีชื่อตำแหน่ง →
●● เพิ่มชั้นข้อมูลเพิ่มเติมในแผนที่หรือเปลี่ยนโหมดการดู โดยกดปุ่มทางเลือก
และเลือก Layers
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
108
››การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Maps
2 เลือก
3 ใส่ที่อยู่ของตำแหน่งเริ่มต้นและปลายทาง
ใส่ที่อยู่จากรายชื่อติดต่อของคุณหรือสถานที่ที่ให้ดาว หรือเลือกจุดบนแผนที่
โดยเลือก → ตัวเลือก
4 เลือกวิธีการเดินทาง และเลือก GET DIRECTIONS
เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทางที่เลือก
คุณอาจเห็นเส้นทางหลายเส้นทางได้
5 เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่มตัวเลือกและเลือก Clear Map
บริการเพิ่มเติม
เข้าสู่บริการอื่นๆ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมสำหรับเครื่อง
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก บริการเพิ่มเติม
การนำทาง
เรียนรู้การรับการพูดบอกทางไปปลายทางที่ต้องการ
●● แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ
อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน
การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถของคุณ
และปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะ
ขับรถ
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
109
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การนำทาง
2 ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้:
พูดบอกปลายทาง
●● ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเสมือนจริง
●● เลือกปลายทางจากที่อยู่ของรายชื่อ
●● เลือกปลายทางจากสถานที่ที่ติดดาว
3 ติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ต้องการ และเลือกคุณสมบัตินำทาง
●●
Local
เรียนรู้การค้นหาธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Local
2 หากต้องการค้นหาธุรกิจหรือสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตำแหน่งเฉพาะ
เลือกตำแหน่งของคุณ → Enter an address
3 เลือกหมวดหมู่
อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่ใกล้ที่เป็นประเภทเดียวกัน
4 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด
คุณสามารถเพิ่มประเภทอื่นๆ โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก Add a
search
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
110
Play สโตร์
สามารถขยายการทำงานของเครื่องได้โดยการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
Play สโตร์ให้คุณสามารถซื้อโมบายล์แอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
●● อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์ โหลดไปยัง
หน่วยความจำภายใน
››ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Play สโตร์
2 ค้นหาแอปพลิเคชั่นและดาวน์โหลดไฟล์ลงในอุปกรณ์
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ อุปกรณ์จะติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ
››การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Play สโตร์
กดปุ่มตัวเลือกและเลือก แอปส์ของฉัน
เลือกรายการ
เลือก ถอนการติดตั้ง → ตกลง
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
111
Samsung Apps
Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและการอัพเดท
สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างหลากหลาย ด้วยแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมเต็มที่
จาก Samsung Apps ทำให้อุปกรณ์ของคุณมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น ค้นหา
แอปพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Samsung Apps
2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● ดูรายละเอียดได้ที่ www.samsungapps.com หรือดูที่แผ่นพับของ
Samsung Apps
S Suggest
ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นล่าสุดที่แนะนำโดยซัมซุง
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Suggest
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
YouTube
เรียนรู้เพื่อดูและอัพโหลดวิดีโอผ่านบริการแบ่งปันวิดีโอ YouTube™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
112
››การเล่นวีดีโอ
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก YouTube
เลือกวีดีโอ
หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
หยุดหรือเปิดฟังต่อ
สแกนไฟล์ไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยการลากแถบ
ดูคุณภาพวีดีโอ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับ
บางวีดีโอ
เพิ่มวิดีโอในรายการเล่นของคุณ
ส่ง URL ไปยังผู้อื่น
ค้นหาวีิดีโอ
หมุนหน้าจอไปยังมุมมองแบบแนวตั้ง
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
113
››อัพโหลดวีิดีโอ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก YouTube
2 เอีเมล์แอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับ YouTube
3 เลือก → วิดีโอ
หากคุณกำลังอัพโหลดวีิดีโอเป็นครั้งแรก เลือกประเภทของเครือข่ายเพื่อ
อัพโหลดวิดีโอ
4 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลดและเลือก อัปโหลด
การค้นหาด้วยเสียง
เรียนรู้วิธีค้นหาอินเตอร์เน็ตด้วยเสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ค้น​หา​ด้วยเสียง
2 พูดคำสั่งใส่ไมโครโฟน
อุปกรณ์จะค้นหาเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญ
3 เลือกผลการค้นหา
เว็บและบริการที่ใช้ GPS
114
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ USB
เรียนรู้การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
ห้ามถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์ขณะที่อุปกรณ์กำลังส่งข้อมูลหรือ
เข้าถึงข้อมูล การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้อุปกรณ์
เสียหาย
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด เชื่อมต่อสาย USB โดยตรงไปยังพอร์ต USB
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ การถ่ายโอนข้อมูลอาจล้มเหลวหากใช้ USB Hub
››เชื่อมต่อกับ Samsung Kies
ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรมจากเว็บไซต์ของซัมซุง
Samsung Kies จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ
Macintosh
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
Samsung Kies เริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung
Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์
2 โอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อ
115
››เชื่อมต่อกับ Windows Media Player
ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Windows Media Player บนเครื่องคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 เปิด Windows Media Player และซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
››เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และเข้าถึงไฟล์มีเดียที่
เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 สัมผัสบริเวณไอคอนตัวบ่งชี้และลากลงด้านล่างเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
3 เลือก เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
4 โอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
››เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์กล้อง
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นกล้องและเข้าใช้ไฟล์ใน
อุปกรณ์
ใช้โหมดการเชื่อมต่อ USB นี้เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเกณฑ์วิธีการโอน
สื่อ (MTP) หรือไม่มีไดร์ฟเวอร์ USB สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
1
2
3
4
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัวบ่งชี้และลากลงด้านล่างเพื่อเปิดกลุ่มการเตือน
เลือก เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → กล้องถ่ายรูป (PTP)
โอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อ
116
Wi-Fi
รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของ
คุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN)
ที่สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มี
แอคเซสพอท์ยหรือฮอตสปอตแบบไร้สาย
อุปกรณ์ของคุณใช้คลื่นความถี่ที่ไม่่สอดคล้องกัน และเหมาะสำหรับใช้ใน
ทวีปยุโรปทุกประเทศ สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัด
เรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้
››เปิดใช้งานคุณลักษณะ Wi-Fi
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า และลากสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางขวา
คุณลักษณะ Wi-Fi ที่ทำงานในพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้คุณลักษณะนี้เมื่อ
จำเป็นเท่านั้น
››การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi AP
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
อุปกรณ์ของคุณค้นหา Wi-Fi AP ที่มีโดยอัตโนมัติ
2 เลือก AP
3 ใส่รหัสผ่านของ AP (หากจำเป็น)
4 เลือก เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
117
››เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi → เพิ่มเครือข่าย
Wi-Fi
2 ใส่ SSID สำหรับ AP แล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน
3 ตั้งค่าความปลอดภัยตามระบบป้องกันที่เลือก แล้วเลือก บันทึก
››เชื่อมต่อ Wi-Fi AP ด้วยการติดตั้งที่ป้องกัน
คุณสามารถเชื่อมต่อ AP ที่ปลอดภัยกับปุ่ม WPS หรือ WPS PIN หากใช้วิธีนี้
จุดเข้าใช้ไร้สายของคุณต้องมีปุ่ม WPS
เชื่อมต่อกับปุ่ม WPS
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก ปุ่ม​กด WPS
3 กดปุ่ม WPS บน AP ภายใน 2 นาที
เชื่อมต่อกับ WPS PIN
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก ใส่ WPS ​PIN
3 ที่ AP ให้ใส่ PIN ของอุปกรณ์ของคุณ
››ตั้งค่าสแตติก IP
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
เลือก AP → แสดงตัวเลือกขั้นสูง
เลือก การตั้งค่า IP จากเมนูเลื่อนลง
เลือก คงที่
การเชื่อมต่อ
118
5 เปลี่ยนการตั้งค่า IP
6 เลือก เชื่อมต่อ
››ปรับการตั้งค่า Wi-Fi
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
2 กดปุ่มทางเลือก และเลือก แอด​วานซ์
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนเมื่อ Wi-Fi AP
การแจ้งเตือนเครือข่าย
ที่เปิดสามารถใช้ได้
ตั้งค่าให้เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi
เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก
ในโหมดหลับ
ตั้งค่าให้ตรวจสอบว่าสามารถเข้า
ตรวจสอบบริการอินเตอร์เน็ต ใช้บริการอินเทอร์เน็ตขณะใช้ AP
ปัจจุบันได้หรือไม่
ตั้งเวลาที่จะเปิดหรือปิดใช้งานคุณ
การตั้งเวลา Wi-Fi
สมบัติ WLAN
MAC แอดเดรส
ดูที่อยู่ MAC address
IP แอดเดรส
ดูที่อยู่ IP
การเชื่อมต่อ
119
Wi-Fi Direct
เรียนรู้วิธีใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอุปกรณ์ผ่าน
เครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องมี AP
››การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi →
Wi-Fi Direct
2 เลือก ค้นหา
3 เลือกอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกัน
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์หลายเครื่องและส่งข้อมูลโดย
เลือก เชื่อมต่อหลายราย
››ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
2 เลือกตัวเลือกในการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
วิธีการเลือกทางเลือกอาจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล
3 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์อื่น
››รับข้อมูลผ่าน Wi-Fi
เมื่อรับข้อมูล จะบันทึกไว้ในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกใน
โฟลเดอร์ ShareViaWiFi
การเชื่อมต่อ
120
AllShare Cast
เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับจอภาพขนาดใหญ่โดยใช้การเชื่อมต่อ
AllShare Cast และแบ่งปันเนื้อหาของคุณ
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● บางไฟล์อาจสะดุดขณะเล่น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
●● เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดคุณสมบัติ AllShare Cast เมื่อไม่ใช่งาน
●● หากคุณกำหนดค่าย่านความถี่ Wi-Fi อาจทำให้ไม่พบการเชื่อมต่อ
หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ AllShare Cast ได้
●● หากคุณเล่นวีดีโอหรือเกมบนหน้าจอทีวี เลือกโหมดทีวีที่เหมาะสมเพื่อ
ให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก AllShare Cast
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
AllShare Cast
หากคุณเพิ่มวิดเจ็ต AllShare Cast ไปยังหน้าจอหลัก คุณจะสามารถเข้า
ถึงคุณสมบัตินี้ได้โดยสะดวก
2 ลากสวิตซ์ AllShare Cast ไปทางขวา
3 เลือกอุปกรณ์
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ คุณสามารถดูหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์ของคุณบน
หน้าจอของผู้อื่น
4 เปิดหรือเล่นไฟล์
5 ควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มบนอุปกรณ์
การเชื่อมต่อ
121
AllShare Play
เรียนรู้การใช้บริการ AllShare Play ที่ให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้บน
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเล่นและส่งไฟล์บนอุปกรณ์ใดๆ
ไปยังอุปกรณ์อื่นหรือเซิฟเวรอ์เก็บข้อมูลบนเว็บผ่าน AllShare Play
หากต้องการใช้บริการ AllShare Play คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google และ
ซัมซุงและลงทะเบียนอย่างน้อยสองอุปกรณ์เป็นเซิฟเวอร์
ของไฟล์ วิธีการลงทะเบียนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ เมื่อ
ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน AllShare Play
กดปุ่มทางเลือก และเลือก FAQ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
››ส่งไฟล์
1
2
3
4
5
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
เลือกอุปกรณ์หรือการจัดเก็บบนเว็บที่ประกอบด้วยไฟล์สื่อ
เลือกประเภทสื่อและเลือกกล่องกาบนไฟล์
เลือก
เลือกอุปกรณ์หรือการจัดเก็บบนเว็บเพื่อบันทึกไฟล์
››แบ่งปันไฟล์
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
เลือกอุปกรณ์หรือการจัดเก็บบนเว็บที่ประกอบด้วยไฟล์สื่อ
เลือกประเภทสื่อและเลือกกล่องกาบนไฟล์
เลือก และเลือกเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
การเชื่อมต่อ
122
››เล่นไฟล์บนอุปกรณ์ระยะไกล
รูปแบบไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่ง
เป็นเครื่องเล่นสื่อ
●● บางไฟล์อาจสะดุดขณะเล่น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
●●
1
2
3
4
5
6
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
เลือกอุปกรณ์หรือการจัดเก็บบนเว็บที่ประกอบด้วยไฟล์สื่อ
เลือกประเภทสื่อและเลือกกล่องกาบนไฟล์
เลือก
เลือกอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นสื่อ
ควบคุมการเปิดฟังด้วยปุ่มบนอุปกรณ์
››ใช้คุณสัมบัติ Group Cast
คุณสามารถแบ่งปันหน้าจอกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ได้
1 ในรายการแอปพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
2 เลือกประเภทสื่อและเลือกกล่องกาบนไฟล์
3 เลือก → Group Cast
4 ใส่ PIN และเลือก เรียบร้อย
5 เลือก OK เพื่อเริ่ม Group Cast
6 บนอุปกรณ์อื่น เข้าร่วม Group Cast โดยใช้ PIN
การเชื่อมต่อ
123
››จัดการเนื้อหาบนเซิฟเวอร์ของที่จัดเก็บบนเว็บ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
2 เลือกเซิฟเวอร์ที่จัดเก็บบนเว็บ
3 ดูและจัดการไฟล์
››ปรับการตั้งค่า AllShare Play
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก AllShare Play
2 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก Settings
3 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี:้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
​เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลทางเว็บที่ถูกเพิ่มไปยัง
Registered storage ดูAllShare
Play
Registered devices ดูหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่เพิ่มใน AllShare Play
Setting up web
ลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
services
อัพโหลดไฟล์
Auto upload photos ตั้งค่าให้อัพโหลดรูปในที่จัดเก็บบนเว็บ
from mobile
โดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าใช้
ตั้งค่าเพื่อปรับคุณภาพวีดีโอให้เหมาะสม
Video quality settings สำหรับอุปกรณ์ของคุณในการเล่นวีดีโอที่
บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
้งค่าให้ล็อก AllShare Play
Lock AllShare Play ตัโดยใช้
รหัสผ่านสำหรับบัญชีซัมซุง
Language
เลือกภาษาที่แสดง
About
ดูข้อมูล AllShare Play
การเชื่อมต่อ
124
การแชร์เครือข่ายมือถือ
เรียนรู้การแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับอุปกรณ์อื่น
››แบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ผ่าน
Wi-Fi
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เป็นจุดเข้าใช้ไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การ​เชื่อมโยงเครือข่าย​และ​ฮอตสปอ​ต​แบบ​พก​พา → ฮอตสปอต Wi-Fi
แบบพกพา
2 ลากสวิตซ์ ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา ไปทางขวา เพื่อเปิดใช้งานการ
แชร์ผ่านเครือข่ายมือถือ ผ่าน Wi-Fi
3 เลือก ตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นแอ​คเซ​ส​
พอยท์
ทางเลือก
SSID เครือข่าย
ฟังก์ชั่น
แก้ไขชื่ออุปกรณ์ที่จะแสดงให้อุปกรณ์อื่นเห็น
ซ่อนอุปกรณ์ส่วนตัว ตัอื่น้งค่าให้ไม่แสดงตำแหน่งอุปกรณ์โดยอุปกรณ์
ระบบป้องกัน
เลือกประเภทของความปลอดภัย
ใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
รหัสผ่าน
ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าตัวเลือก
ความปลอดภัยเท่านั้น
แสดงรหัสผ่าน
ตั้งค่าให้แสดงเมื่อใส่รหัสผ่าน
แสดงตัวเลือกขั้นสูง เลือกช่องที่ถ่ายทอด
การเชื่อมต่อ
125
4 เลือก บันทึก
5 ในอุปกรณ์อื่น กำหนดชื่อของอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
คุณสามารถจำกัดการแบ่งปันเครือข่ายโทรศํพท์เคลื่อนที่ให้กับ
อุปกรณ์ที่กำหนด เลือก มือถือที่อนุญาต สร้างรายการอุปกรณ์
และเลือกชื่ออุปกรณ์ของคุณเพื่อเปลี่ยนโหมดการแบ่งปันเป็น
เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาต
››การแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน USB
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์เป็นโมเด็มไร้สายโดยเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
2 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
3 เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ผ่านt USB
เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมาย
ที่ติดกับ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
วิธีการแบ่งปันอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติของคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อ
126
››แบ่งปันเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
2 เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ เพื่อแบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เปิดใช้ผ่านบลูทูธ
3 ในอุปกรณือื่น ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ
ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธและตั้งค่าให้มองเห็น
บลูทูธ
เรียนรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์สื่อกับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
●● ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิด
ของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
●● หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วย
อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
●● อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่าน
การอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้
●● อย่าใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การ
ละเมิดสำเนาไฟล์หรือการสื่อสารเพื่อเจาะข้อมูลที่ผิดกฎหมายเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบ
เนื่องจากการใช้คุณสมบัติบลูทูธที่ผิดกฎหมาย
การเชื่อมต่อ
127
››เปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธ
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า และลากสวิตซ์ บลูทูธ ไปทางขวา
››ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่น
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → บลูทูธ → ค้นหา
2 เลือกอุปกรณ์
3 เลือก ตกลง เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธระหว่างสองอุปกรณ์ หรืออาจใส่ PIN
บลูทูธ และเลือก ตกลง
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อหรือใส่ PIN เดีวกัน
การจับคู่จึงเสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้
โดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจ
มีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN
คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว
››ส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ
1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่านคุณสมบัติบลูทูธ
วิธีการเลือกทางเลือกอาจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล
3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ
การเชื่อมต่อ
128
››รับข้อมูลผ่านบลูทูธ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → บลูทูธ
แล้วเลือกกล่องถัดจากอุปกรณ์ของคุณ
เลือกระยะเวลามองเห็นอุปกรณ์ โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก หมด​เวลา​
แสดง​ให้​เห็น
2 จากนั้น เลือก ตกลง เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธ หรือใส่ PIN บลูทูธ และเลือก
ตกลง (หากจำเป็น)
3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อระหว่างสองอุปกรณ์
ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้ Bluetooth หากคุณได้รับรายชื่อ ระบบจะบันทึกลง
ในสมุดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
GPS
อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้การ
เปิดใช้บริการระบุตำแหน่งและใช้ฟังก์ชั่น GPS เพิ่มเติม
เพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดีขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:
●● ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์ หรือทางเดินใต้ดิน หรือในอาคาร
●● ในสภาพอากาศที่ไม่ดี
●● รอบพื้นที่ที่มีแรงดันสูงและสนามแม่เหล็ก
●● ในยานพาหนะที่มีฟิล์มกันแดด
อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้
ฟังก์ชั่น GPS
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
การเชื่อมต่อ
129
››การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง
คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งหรือค้นหาแผนที่
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → บริการระบุตำแหน่ง
2 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ใช้เครือข่ายไร้สาย
ใช้ดาวเทียม GPS
การค้นหาตำแหน่ง
และ Google
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่าย
มือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ
การใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตั้งค่าให้ใช้ดาวเทียม GPS
เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google
และบริการอื่นๆ ของ Google
การเชื่อมต่อ VPN
เรียนรู้การสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) และเชื่อมต่อผ่าน
อินเทอร์เน็ตโดยปลอดภัย
●● อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หาก
คุณประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อ
เสียก่อน หากไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ข้อมูลใด กรุณาสอบถามผู้ดูแล VPN
ของคุณ
●● เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก
หน้าจอ
การเชื่อมต่อ
130
››สร้างข้อมูล VPN
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
VPN → เพิ่มเครือข่าย VPN
2 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ชื่อ
ใส่ชื่อเซิฟเวอร์ VPN
ชนิด
เลือกประเภทของ VPN
ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
ใส่ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ความลับ L2TP
ใส่รหัสผ่าน L2TP ที่เป็นความลับ
ตัวระบุ IPSec
ใส่ชื่อผู้ใช้
คีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วง ใส่รหัสความปลอดภัยที่แบ่งปันก่อน
หน้าของ IPsec
เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่เซิฟเวอร์ VPN
เพื่อระบุตัวตนของคุณ คุณสามารถ
ใบรับรองผู้ใช้ IPSec จะใช้
นำใบรับรองเข้าได้จากเซิฟเวอร์ VPN
หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
ลือกใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรอง (CA)
ใบรับรองการใช้งาน ที่เซิฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ
CA ของ IPSec
คุณสามารถนำใบรับรองเข้าได้จากเซิฟเวอร์
VPN หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
เลือกใบรับรองเซิฟเวอร์ที่เซิฟเวอร์ VPN
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ จะใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ คุณสามารถ
IPSec
นำใบรับรองเข้าได้จากเซิฟเวอร์ VPN
หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อ
131
ทางเลือก
การเข้ารหัส PPP
(MPPE)
แสดงตัวเลือกขั้นสูง
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้เข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งไปยังเซิฟเวอร์
VPN
ตั้งค่าให้เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง
ตัวเลือกที่มีอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN
3 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก
››เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
VPN
2 เลือกเครือข่ายส่วนตัว
3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และเลือก เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
132
เครื่องมือ
เครื่องคิดเลข
เรียนรู้การคำนวณโดยใช้อุปกรณ์
››คำนวณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องคิดเลข
2 ใช้ปุ่มบนหน้าจอเพือ่ คำนวณแบบพื้นฐาน
หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอนเพื่อใช้
เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากได้ป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนเมื่อ
หมุนอุปกรณ์ ให้กดปุ่มทางเลือก และเลือก
เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์
››ดูประวัติการคำนวณ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก เครื่องคิดเลข
2 คำนวณ
เพื่อซ๋อนปุ่มกดเครื่องคิดเลข
3 เลือก
ประวัติการคำนวณจะปรากฏขึ้น
นาฬิกา
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและเวลาโลก
คุณยังสามารถใช้การจับเวลา การนับเวลาถอยหลัง และนาฬิกาตั้งโต๊ะได้
เครื่องมือ
133
››ตั้งการเตือน
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก นาฬิกา → เตือน
2 เลือก สร้างการเตือนใหม่
3 ตั้งค่ารายละเอียดของการเตือน
ลากสวิตซ์ การ​เตือน​อัจฉริยะ ไปทางขวาเพื่อเปิดใช้งานการจำลองเสียง
ธรรมชาติก่อนการเตือนหลัก
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก
ปิดใช้งานการเตือน โดยเลือกไอคอนนาฬิกาถัดจากการเตือน
ลบการเตือน โดยกดปุ่มทางเลือก และเลือก ลบ
››การหยุดการเตือน
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
●● หยุดการเตือน โดยเลือก
แล้วลากนิ้วออกนอกพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่
●● ปิดเสียงการเตือนสำหรับช่วงที่ข้าม โดยเลือก
แล้วลากนิ้วออกนอกพื้นที่
วงกลมขนาดใหญ๋
››การตั้งเวลาโลก
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก นาฬิกา → เวลาโลก → เพิ่มเมือง
2 ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากรายชื่อเมือง
เลือกเมืองปัจจุบัน โดยเลือก
●● เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก
หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้สัมผัสนาฬิกาค้างไว้ แล้วเลือก
การตั้งค่า DST
●●
เครื่องมือ
134
››การใช้การจับเวลา
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก นาฬิกา → การจับเวลา
เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มการจับเวลา
เลือก รอบ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบ
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด
››การใช้การตั้งเวลานับถอยหลัง
1
2
3
4
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก นาฬิกา → การตั้งเวลา
ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก แล้วลากนิ้วออกนอกพื้นที่วงกลมขนาดให
ญ่เพื่อหยุดการเตือน
››การใช้นาฬิกาตั้งโต๊ะ
นาฬิกาตั้งโต๊ะจะแสดงเวลาและวันที่ปัจจุบัน และสภาพอากาศ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก นาฬิกา → นาฬิกาตั้งโต๊ะ
2 เลือก เพื่อดูนาฬิกาตั้งโต๊ะเต็มหน้าจอ
3 กดปุ่มตัวเลือกและเลือก การตั้งค่า
4 เปลี่ยนทางเลือกต่อไปนี้:
ทางเลือก
ซ่อนแถบสถานะ
วอลเปเปอร์
ปฏิทิน
ฟังก์ชั่น
ตั้งเพื่อซ่อนหรือแสดงแถบสถานะ
เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับนาฬิกาตั้งโต๊ะ
ตั้งค่าให้แสดงปฏิทิน
เครื่องมือ
135
ทางเลือก
AccuWeather
ความสว่าง
ด็อค
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าให้แสดงสภาพอากาศของตำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ คุณยังสามารถเลือกหน่วย
เวลาและตั้งนาฬิกาตั้งโต๊ะเพื่ออัพเดทข้อมูล
สภาพอากาศโดยอัตโนมัติ
ปรับความสว่างของหน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้ด็อคตั้งโต๊ะกับ
อุปกรณ์
ดาวน์โหลด
เรียนรู้วิธีจัดการบันทึกรายการไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บหรืออีเมล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ดาวน์โหลด
2 เลือกประเภทการดาวน์โหลด
3 เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด เลือกบันทึก
เมื่อต้องการลบบันทึกรายการ เลือกช่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก
Dropbox
เรียนรู้การใช้บริการการจัดเก็บ Dropbox cloud เพื่อบันทึกและแบ่งปันไฟล์กับ
ผู้อื่น เมื่อบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ Dropbox อุปกรณ์ของคุณจะซิงโครไนซ์โดย
อัตโนมัติด้วยเซิฟเวอร์ของเว็บและคอมพิวเตอร์ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่
เครื่องมือ
136
››เปิดใช้งาน Dropbox
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Dropbox → Start
2 เลือก I’m already a Dropbox user
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้เลือก I’m new to Dropbox เพื่อสร้างแอคเคาท์
3 กรอกอีเมล์และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก Log in
4 เลือก Next
5 เลือก Turn on การอัพโหลดภาพและวิดีโอที่ถ่ายโดยกล้อง
จากอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
››อัพโหลดไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ Dropbox
1
2
3
4
5
ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Dropbox
เลือก → Photos or videos หรือ Other files
เลือกไฟล์
เลือก Dropbox → เลือกแฟ้ม
เลือก Upload
ไฟล์ในโฟลเดอร์จะเพิ่มในเซิฟเวอร์ของเว็บและคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ
››ดูไฟล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Dropbox →
2 เลือกไฟล์
เครื่องมือ
137
วิธีใช้
เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่น
หรือกำหนดค่าการตั้งค่าที่สำคัญ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น เลือก วิธีใช้
2 เลือกรายการหนึ่งเพื่อแสดงคำแนะนำ
เพื่อรีเซ็ทวิธีใช้แบบป็อบอัพที่คุณได้ซ่อนไว้ ให้เลือก แสดงป็อปอัพเคล็ดลับวิธีใช้
และเลือกรายการ
ไฟล์ส่วนตัว
เรียนรู้การเข้าถึงไฟล์ประเภทต่างๆ ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
››รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
อุปกรณ์ของคุณรองรับไฟล์ในรูปแบต่อไปนี้:
ชนิด
รูปภาพ
วีดีโอ
เพลง
เสียง
อื่นๆ
รูปแบบ
bmp, gif, jpg, png
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
mp3, 3ga, aac, m4a, wma
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
อาจไม่รองรับไฟล์บางรูปแบบ ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินหน่วยความจำที่ใช้ได้อาจมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์นั้น
●●
เครื่องมือ
138
››ดูไฟล์
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกแฟ้ม
เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี่ไฟล์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการกลับสู่ไดเร็กทอรี่หลัก ให้เลือก
3 เลือกไฟล์
●●
จากรายการโฟลเดอร์ กดปุ่มทางเลือกเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:
●● สร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดการไฟล์ โดยเลือก สร้างแฟ้มใหม่
●● ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยเลือก ลบ
●● ค้นหาไฟล์ที่บันทึกในอุปกรณ์ โดยเลือก ค้นหา
●● เปลี่ยนโหมดการแสดง โดยเลือก แสดงตาม
●● เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก เรียงตาม
●● ส่งไฟล์ ให้แก่บุคคลอื่นหรือแบ่งปัน โดยเลือก แชร์ผ่าน
●● คัดลอกหรือย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ ไปยังโฟลเดอร์อื่น โดยเลือก คัดลอก หรือ
ย้าย
●● เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยเลือก เปลี่ยนชื่อ
●● เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการไฟล์ โดยเลือก การตั้งค่า
NFC
อุปกรณ์ของคุณสามารถอ่านป้ายการสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC)
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อชำระเงินและ
ซื้อตั๋วโดยสารหรือเหตุการณ์ได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ต้องการ
แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัด
ระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
หากหน้าจอล็อก อุปกรณ์จะไม่อ่านป้าย NFC หรือรับข้อมูล
เครื่องมือ
139
››การเปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
ในรายการแอพพลิเคชั่น เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → NFC
จากนั้นลากสวิตซ์ NFC ไปทางขวา
››อ่านข้อมูลจากป้าย NFC
เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติ NFC feature อุปกรณ์ของคุณจะอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์
เมื่อวางใกล้ป้าย NFC ข้อมูลจากป้ายจะปรากฏบนหน้าจอ
››ซื้อโดยใช้คุณสมบัติ NFC
ก่อนที่จะสามารถใช้คุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณต้องลงทะเบียนสำหรับ
บริการชำระเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียนหรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
บริการ ได้โดยติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
1 สัมผัสด้านหลังของอุปกรณ์ที่ตัวอ่านการ์ด NFC
2 เมื่อพร้อม ใส่ PIN และสัมผัสอุปกรณ์ที่ตัวอ่านการ์ด NFC อีกครั้ง
(หากจำเป็น)
››ส่งข้อมูลผ่าน Android Beam
ด้วยคุณสมบัติ Android Beam คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น เว็บเพจและรายชื่อไป
ยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้ NFC ได้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → NFC
2 ลากสวิตซ์ Android Beam ไปทางขวา
3 เปิดเว็บเพจหรือเลือกรายการจากแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม
4 เอาด้านหลังของอุปกรณ์แตะกับด้านหลังของอุปกรณ์อื่น
5 แตะหน้าจอของอุปกรณ์
ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณจะส่งไปและแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์อื่น
เครื่องมือ
140
››ส่งข้อมูลผ่าน S Beam
โดยใช้ S Beam คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น เพลง วีิดีโอ ภาพ และเอกสารได้
อย่าส่งข้อมูลที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผ่าน S Beam การกระทำเช่นนี้อาจ
เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหา
ทางกฎหมายอันมีสาเหตุมาจากการใช้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ในทางกฎหมาย
ของผู้ใช้
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
2
3
4
5
6
S Beam
ลากสวิตซ์ S Beam ไปทางขวา
เปิดแอปพลิเคชั่นซึ่งใช้เพลง วีิดีโอ ภาพ หรือเอกสาร
เปิดหรือเล่นไฟล์
เอาด้านหลังของอุปกรณ์แตะกับด้านหลังของอุปกรณ์อื่น
แตะหน้าจอของอุปกรณ์
ข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณจะส่งไปและแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์อื่น
หากอุปกรณ์สองเครื่องพยายามส่งข้อมูลไปพร้อมกัน
การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
เครื่องมือ
141
Google
เรียนรู้การค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์หรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก Google
2 ใส่คำสำคัญและเลือก
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่
ไมโครโฟนของอุปกรณ์
3 เลือกผลการค้นหา
กล่องเครื่องมือ SIM
ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ
USIM การ์ด อุปกรณ์นี้อาจมีชื่อเรียกต่างกันไป ในรายการแอพพลิเคชั่น
ให้เลือก ชุดเครื่องมือ SIM
S Voice
เรียนรู้วิธีใช้งานคุณสมบัติการสั่งงานด้วยเสียงที่มีให้โดย S Voice
คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ เขียนสมุดบันทึก หรือทำงานอื่นให้สำเร็จด้วย
การพูดลงในอุปกรณ์
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริ
การของคุณ
●● ถ้าหากการออกเสียงของคุณไม่ชัดเจน พูดในที่ที่มีเสียงรบกวนมาก
หรือเมื่อพูดด้วยคำไม่สุภาพหรือศัพท์แสลงและใช้สำเนียงท้องถิ่น
อุปกรณ์อาจไม่จดจำคำสั่งของคุณหรืออาจทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น ให้เลือก S Voice
2 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน
พูดคำสั่งใหม่ โดยเลือก
คุณสามารถปิดใช้งานเสียงโดยเลือก
เครื่องมือ
142
การตั้งค่า
การเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่า
1 ในรายการแอพพลิเคชั่น เลือก การตั้งค่า
2 เลือกหมวดการตั้งค่า และจากนั้นเลือกทางเลือก
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP และเ
ข้าถึงอินเตอร์​เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
เพื่อใช้ทางเลือกต่างๆ ให้กดปุ่มทางเลือก
●● แอด​วานซ์: ปรับการตั้งค่า Wi-Fi
●● ปุ่มก
​ ด WPS: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ที่มีการกำหนดค่าความปลอดภัยด้วย
ปุ่ม​กด WPS
●● ใส่ WPS ​PIN: เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ที่มีการกำหนดค่าความปลอดภัยโดย
การใส่ WPS ​PIN
บลูทูธ
เปิดใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระยะใกล้
การใช้ข้อมูล
เก็บการติดตามการใช้ข้อมูล และปรับการตั้งค่าสำหรับข้อจำกัด
การตั้งค่า
143
ข้อมูล​มือถ​ ือ: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
●● ตั้ง​ค่า​ขีด​จำกัด​ข้อมูล​มือ​ถือ: ตั้งค่าขีดจำกัดการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่
●● รอบ​การ​ใช้​ข้อมูล: ใส่วันที่ในการรีเซ็ตการบันทึกการใช้งานข้อมูลรายเดือน
●●
เพื่อใช้ทางเลือกเพิ่มเติม ให้กดปุ่มทางเลือก
●● โรม​มิ่ง​ข้อมูล: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อโรมมิ่ง
●● จำกัด​ข้อมูล​พื้นห
​ ลัง: ตั้งค่าปิดการใช้งานการซิงโครไนซ์แบบพื้นหลังขณะ
ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
●● ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์ซิงโครไนซ์ข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน อีเมล์
บุ๊คมาร์ค และภาพจากเครือข่ายสังคมโดยอัตโนมัติ
●● แสดง​การ​ใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าให้แสดงการใช้ข้อมูลผ่าน Wi-Fi
●● ฮอตสปอตเคลื่อนที่: ค้นหาและใช้งานเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์อื่น
การตั้งค่าเพิ่มเติม
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายอื่น
››โหมดการบิน
เปิดโหมดการบินเพื่อปิดการใช้ฟังก์ชั่นไร้สายบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้
คุณสมบัติที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น
››เครือข่ายมือถือ
ข้อมูล​มือถ​ ือ: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
●● โรม​มิ่ง​ข้อมูล: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อโรมมิ่ง
●●
การตั้งค่า
144
ชื่อ​แอ​คเซ​ส​พอยท์: เลือกชื่อ​แอ​คเซ​ส​พอยท์ (APN) สำหรับเครือข่ายมือถือ
คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไข APN ได้ ตั้งค่าการตั้งค่า APN
ใหม่เป็นค่าเดิมจากโรงงาน โดยกดปุ่มตัวเลือกและเลือก คืนค่าพึ้นฐาน
●● โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
●● ผู้ให้บริการเครือข่าย:
--ค้น​หา​เครือ​ข่าย: ค้นหาและเลือกเครือข่าย
--เลือก​โดย​อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เลือกใช้เครือข่ายแรกสุดที่สามารถใช้ได้
●●
››การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
ฮอตสปอ​ต​Wi-Fi ​แบบ​พก​พา: ตั้งค่าให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอ​คเซส
พอยท์​แบบ​ไร้​สายสำหรับอุปกรณ์อื่น
●● การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ตั้งให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย
โดยเชื่อมต่อผ่าน USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
●● การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือ
ข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณกับคอมพิว
เตอร์ผ่านบลูทูธ
●● วิธีใช้: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย
●●
››VPN
ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)
››NFC
เปิดใช้คุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนป้าย NFC ที่มีข้อมูล
››S Beam
เปิดใช้คุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น เพลง ภาพ และเอกสาร
ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC และ Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct
การตั้งค่า
145
››อุปกรณ์ใกล้เคียง
การแชร์ไฟล์: เปิดใช้การแบ่งปันสื่อเพื่อให้อุปกรณ์อื่นที่ได้รับการรับรองการใช้
งาน DLNA เข้าถึงไฟล์สื่อในอุปกรณ์ของคุณ
●● คอน​เทนท์ท
​ ี่​ใช้ร​ ่วม​กัน: ตั้งค่าเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับอุปกรณ์อื่น
●● ชื่อ​อุปกรณ์: ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดียของอุปกรณ์ของคุณ
●● รายการ​อุปกรณ์​ทอ
ี่​ นุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
ของคุณได้
●● รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้า
ถึงอุปกรณ์ของคุณ
●● ดาวน์​โหลด​ไป​ที่: เลือกตำแหน่งความจำสำหรับการบันทึก
ไฟล์สื่อที่ดาวน์โหลด
●● อัพ​โหลด​จาก​อุปกรณ์อ
​ ื่น: ตั้งค่าให้ยอมรับการอัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น
●●
››AllShare Cast
เปิดใช้งานคุณสมบัติ AllShare Cast และแชร์หน้าจอของคุณให้ผู้อื่นเห็น
››Kies ผ่าน Wi-Fi
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Samsung Kies ผ่าน Wi-Fi
โหมดหน้าหลัก
เลือกโหมดหน้าจอหลัก (พื้นฐาน หรือ ใช้ง่าย)
การตั้งค่า
146
โหมดการห้าม
เลือกว่าจะให้การแจ้งเตือนใดบ้างที่ถูกระงับ หรือตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้มีการ
แจ้งเตือนการโทรเข้าจากเฉพาะรายชื่อที่กำหนดในโหมดการห้าม
เสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
●● ระดับเ​สียง: ปรับระดับ​เสียงสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
●● ระดับ​การ​สั่น: ปรับระดับการสั่น
●● เสียงเรียกเข้าของอุปกรณ์: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
●● ระบบ​สั่น​ของ​อุปกรณ์: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบการสั่น
●● การ​แจ้งเ​ตือน​พื้น​ฐาน: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น
ข้อความใหม่ และเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
●● เสียง​และ​ระบบ​สั่น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าเมื่อมีข้อความ
เข้า
●● เสียง​ปุ่ม​กด: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อใส่ตัวเลขบนหน้าจอการโทร
●● เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือทางเลือก
●● เสียง​ล็อก​หน้าจ
​ อ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ
สัมผัส
●● การตอบสนองระบบสัมผัส: กำหนดให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณกดปุ่มทางเลือกหรือ
ปุ่มกลับ หรือกด ค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรือปุ่มหน้าหลัก
●● การ​สัมผัส​อัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้สั่นเมื่อเล่นเสียงในแอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลด
การตั้งค่า
147
จอภาพ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อควบคุมหน้าจอและแสงพื้นหลังในอุปกรณ์
●● วอลเปเปอร์
--หน้าจอหน้าหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
--ล็อก​หน้าจ​ อ: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับล็อก​หน้า​จอ
--หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
และหน้าจอที่ล็อก
●● ตัวบ่งชี้ LED
--การชาร์จ: ตั้งค่าให้เปิดไฟแสดงสถานะการทำงานขณะกำลังชาร์จ
แบตเตอรี่
--แบตเตอรีต่​ ่ำ: ตั้งค่าให้เปิดไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
--การ​แจ้งเ​ตือน: ตั้งค่าให้เปิดไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อมีเบอร์ที่
ไม่ได้รับสาย ข้อความ หรือการเตือน
--การ​บันทึกเ​สียง: ตั้งค่าให้เปิดไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อคุณ
ทำการ​บันทึก​เสียง
●● โหมด​หน้าจ
​ อ: เลือกโหมดจอภาพ
--Dynamic: ใช้โหมดนี้เพื่อทำให้โทนสีบนจอภาพมีสีสันสดใสมากขึ้น
--มาตรฐาน: ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
--ธรรมชาติ: ใช้โปรดนี้เพื่อให้โทนสีของจอภาพดูคล้ายกับในโทรทัศน์
--ภาพยหตร์: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่นในห้องมืด
●● ความ​สว่าง: ปรับความสว่างของจอภาพ
การตั้งค่า
148
หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้หมุนส่วนติดต่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อหมุน
อุปกรณ์
●● หมด​เวลา​หน้าจ
​ อ: เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลัง
ของจอภาพ
●● การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเพื่อไม่ให้ปิดแสงพื้นหลังของจอภาพขณะที่
คุณกำลังจ้องมองที่หน้าจอ
●● รูป​แบบ​อักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
●● ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดอักษรสำหรับการสร้างหรือแสดงรายการต่างๆ
ในแอพพลิเคชั่น
●● ระยะ​เวลา​ของ​แสง​หน้าจ
​ อ​ปุ่ม​สัมผัส: เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์รอก่อน
ปิดแสงพื้นหลังของปุ่มสัมผัส
●● แสดง​เปอร์เซ็นต์แ
​ บตเตอรี่: ตั้งค่าเพื่อดูอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลือ
●● ปรับโทนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานโดยการปรับความ
สว่างของจอภาพ
●●
ที่จัดเก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการ์ดหน่วยความจำ คุณยังสามารถ
ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้
การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากตำแหน่งความจำ
อย่างถาวร
ความจุที่ใช้ได้จริงของความจำภายในจะน้อยกว่าความจุตามข้อกำหนด
เนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอ พพลิ เค ชั่นพื้นฐานจะใช้เนื้อที่
บางส่วนของหน่วยความ จำ
การตั้งค่า
149
ประหยัดพลังงาน
เปิดโหมดการประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัด
พลังงาน
●● การ​ประหยัด​พลังงาน CPU: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้จำกัดการใช้งานทรัพยากร
บางอย่าง
●● การ​ประหยัด​พลังงาน​หน้า​จอ: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้ลดความสว่างของหน้าจอ
●● สี​พื้น​หลัง: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้ลดความสว่างของสีพื้นหลังของอีเมล์และ
อินเทอร์เน็ต
●● ปิดการตอบสนองระบบสัมผัส: กำหนดให้อุปกรณ์ ไม่สั่นเมื่อคุณกดปุ่ม
ทางเลือกหรือปุ่มกลับ หรือกด ค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรือปุ่มหน้าหลัก
●● เรียน​รู้​การ​ประหยัดพลังงาน: แสดงข้อมูลสำหรับการประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
ดูปริมาณพลังงานแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป
ตัวจัดการแอพพลิเคชั่น
ดูและจัดการแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณ
บริการระบุตำแหน่ง
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบริการระบุตำแหน่ง
●● ใช้​เครือ​ข่าย​ไร้​สาย: กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือ เครือข่ายมือถือใน
การค้นหาตำแหน่งของคุณ
●● ใช้​ดาว​เทียม GPS: ตั้งค่าให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
●● การ​ค้น​หา​ตำแหน่งแ
​ ละ Google: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google
การตั้งค่า
150
ล็อก​หน้า​จอ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ
●● ล็อก​หน้า​จอ: เปิดใช้คุณสมบัติล็อกหน้าจอ
●● ตั้งค่าล็อกหน้าจอ:
การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะกรณีที่คุณกำหนดทางเลือกการล็อกด้วยการปัด
--ทาง​ลัด: ตั้งค่าให้แสดงและแก้ไขทางลัดแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอที่ล็อก
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
--ตัว​วิ่ง​แสดง​ข้อมูล: ตั้งค่าให้แสดงข่าวหรือข้อมูลหุ้นบนหน้าจอที่ล็อก
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
--นาฬิกา: ตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาบนหน้าจอล็อก
--นาฬิกาคู่: ตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาคู่บนหน้าจอล็อก
--สภาพ​อากาศ: ตั้งค่าให้แสดงข้อมูลสภาพอากาศและเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งค่าสำหรับการแสดงผลสภาพอากาศ
--เอฟเฟ็กต์กระเพื่อม: ตั้งค่าให้แสดงเอฟเฟ็คคลื่นน้ำกระเพื่อมในการล็อค
หน้าจอ
--ข้อ​ความ​วิธี​ใช้: ตั้งค่าให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอที่ล็อก
--การเข้าถึงกล้องแบบด่วน: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดกล้องโดยการแตะหน้าจอค้า
งไว้และหมุนอุปกรณ์ขณะที่หน้าจอล็อกอยู่
การตั้งค่า
151
--ปลุกในหน้าจอล็อค: ตั้งค่าให้อุปกรณ์รับรู้คำสั่งปลุกขณะที่หน้าจอถูกล็อค
--ตั้ง​ค่า​คำ​สั่ง​ปลุก: ตั้งค่าคำสั่งปลุกเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น S Voice
หรือทำฟังก์ชั่นที่กำหนด
●● ข้อมูลเจ้าของ: ใส่ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอที่ล็อก
ระบบป้องกัน
●●
เข้า​รหัสอ​ ุปกรณ์: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเปิดใช้การตั้งค่านี้เนื่องจากอาจใช้เวลาในการเข้ารหัส
ข้อมูลมากกว่าชั่วโมง
●●
เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:
--เข้ารหัส: ตั้งค่าให้เข้ารหัสไฟล์เมื่อบันทึกในการ์ดความจำ
--การ​เข้า​รหัส​เต็ม: ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ
--ไม่​รวม​ไฟล์​มัลติ​มี​เดีย: ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ
ยกเว้นสำหรับไฟล์มัลติมีเดีย
หากตั้งค่าอุปกรณ์เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานโดยเปิดใช้การตั้งค่านี้
อุปกรณ์จะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสได้ ปิดการใช้การตั้งค่านี้ก่อนตั้ง
ค่าอุปกรณ์ใหม่
การตั้งค่า
152
รีโมท​คอนโทรล: ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกโจรก
รรมจากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานคุณสมบัตินี้
คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงหรือ Google ของคุณ
--การ​ลง​ทะเบียน​บัญชี​ผู้​ใช้: เพิ่มหรือดูบัญชีซัมซุงหรือ Google ของคุณ
--ใช้​เครือ​ข่าย​ไร้​สาย: ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้เก็บข้อมูลตำแหน่งและพิจาร
ณาหาตำแหน่งของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกโจรกรรมผ่านทาง Wi-Fi
และเครือข่ายมือถือ
●● การ​เตือน​การ​เปลี่ยน SIM: การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
●● ค้นหาเว็บเพจมือถือของฉัน: เข้าใช้งานเว็บไซต์ SamsungDive
(www.samsungdive.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหาย
หรือถูกโจรกรรมได้ผ่านทางเว็บไซท์ SamsungDive
●● ตั้งการล็อก SIM การ์ด:
--ล็อก SIM ก​ าร์ด: ตั้งค่าให้ล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
หากต้องการใช้อุปกรณ์ที่มี SIM หรือ USIM การ์ด คุณต้องใส่ PIN
--เปลี่ยน PIN ​ของ SIM: เปลี่ยน PIN ที่ใช้กับ SIM หรือ USIM
●● ทำ​รหัส​ผ่าน​ให้ม
​ อง​เห็นไ​ด้: ตั้งให้แสดงรหัสผ่านเมื่อป้อน
●● ผู้​ดูแล​ระบบ​อุปกรณ์: แสดงผู้ดูแลระบบที่คุณได้ทำการอนุมัติสำหรับอุปกรณ์
ของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์นำนโยบายใหม่
ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้
●● แหล่ง​ที่​ไม่​รู้จัก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์ โหลดจากแหล่ง
ใดๆ ถ้าคุณไม่เลือกทางเลือกนี้ คุณจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะแอพพลิเคชั่นที่
ดาวน์โหลดจาก Play สโตร์เท่านั้น
●● ใบ​รับรอง​ทเี่​ชื่อ​ถือไ
​ด้: ตั้งค่าให้ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึง
ความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
●●
การตั้งค่า
153
ติด​ตั้ง​จาก​ที่​จัด​เก็บ​ใน​เครื่อง: ติดตั้งหนังสือรับรองที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในพื้
นที่จัดเก็บ USB
●● ลบ​หนังสือ​รับรอง: ลบใบรับรองจากอุปกรณ์และตั้งรหัสผ่านใหม่
●●
ภาษาและการใส่ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาษาและการใส่ข้อความ
››ภาษา
เลือกภาษาที่แสดง
››พื้นฐาน
เลือกวิธีการใส่ข้อความ
››Google พิมพ์ด้วยเสียง
เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงของ Google
เพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียง เปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความด้วยเสียง โดยเลือก
เลือกภาษาป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ป้อนสำหรับการรับรู้เสียงของ Google
●● ปล็อกดำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าเพื่อไม่ให้อุปกรณ์รับรู้คำที่ไม่เหมาะสมจากการ
ป้อนข้อความด้วยเสียง
●● ดาวน์โหลดการจำเสียงออฟไลน์: ดาวน์ โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับ
การป้อนข้อความด้วยเสียงแบบออฟไลน์
●●
››แป้นพิมพ์ Samsung
เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุงโดยเลือก
●● ชนิด​แป้น​พิมพ์แ
​ นว​ตั้ง: เลือกประเภทปุ่มกด
●● ภาษา​เขียน: เลือกภาษาที่ใช้ป้อนข้อมูลเพื่อใช้กับปุ่มกด
การตั้งค่า
154
ข้อ​ความ​ล่วง​หน้า: เปิดใช้โหมด XT9 เพื่อคาดเดาคำศัพท์จากการ
ป้อนข้อความของคุณและแสดงคำศัพท์ที่แนะนำ คุณยังสามารถปรับการ
ตั้งค่าการทำนายคำได้
●● อินพุต​ต่อ​เนื่อง: ตั้งค่าให้ใส่ข้อความโดยการลากนิ้วไปบนปุ่มกดอย่างรวดเร็ว
●● ปัด​แป้น​พิมพ์: ตั้งค่าให้เปลี่ยนโหมดการป้อนข้อความโดยการเลื่อนนิ้วไป
ทางซ้ายหรือขวาผ่านปุ่มกด
●● เขียนด้วยมือ: เปิดใช้งานโหมดเขียนด้วยมือ คุณยังสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งค่าสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ เช่น เวลาการรับรู้ ความหนาของปากกา
หรือสีของปากกา
●● เสียงที่เข้ามา: เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความ
โดยใช้เสียง
●● ปรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้ปรับตัวอักษรแรกของประโยคเป็นตัว
พิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ
●● วรรค​ตอน​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนโดยอัตโนมัติเมือจำเป็น
●● ตัวอย่าง​ตัว​อักษร: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรูปภาพตัวอย่างของตัวอักษรแต่ละ
ตัวที่สัมผัส
●● ระบบสั่นเมื่อแตะที่ปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
●● เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
●● การฝึกใช้งาน: แสดงการฝึกใช้งานสำหรับการใช้ปุ่มกดซัมซุง
●● ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าปุ่มกดซัมซุงใหม่เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน
●●
››การรับรู้เสียง
เลือกเครื่องมือจำแนกเสียง
การตั้งค่า
155
››ค้นหาด้วยเสียง
ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับการรับรู้เสียงของ Google:
●● ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงของ Google
●● เอาด์พุตเสียงพูด: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ตอบสนองด้วยเสียงเพื่อเตือนให้คุณทราบ
การกระทำปัจจุบัน
●● ปล็อกดำที่ไม่เหมาะสม: ตั้งค่าให้ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมจากผลการค้นหาเสียง
●● ดาวน์โหลดการลำเสียงออฟไลน์: ดาวน์ โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับ
การป้อนข้อความด้วยเสียงแบบออฟไลน์
ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับการรับรู้เสียงของ Samsung:
●● Language: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
●● Open via the home key: กำหนดให้เปิดแอพพลิเคชั่น S Voice
โดยการกดปุ่มหน้าหลักซ้ำสองครั้ง
●● Use location data: ตั้งค่าเพื่อใช้ข้อมูลตำแหน่งสำหรับผลลัพธ์การค้นหา
ด้วยเสียง
●● Hide offensive words: ตั้งค่าให้ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมจากผลการค้นหาเสียง
●● Help: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น S Voice
●● About: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น
●● Voice cmd for apps: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้รับรู้คำสั่งเสียงสำหรับควบคุมอุปกรณ์
คุณสามารถเลือกคุณสมบัติเพื่อควบคุมคำสั่งเสียง
●● Auto-start speaker: ตั้งค่าให้เปิดลำโพงอัตโนมัติเมื่อทำการโทรด้วย
แอพพลิเคชั่น S Voice
●● Show body of message: ตั้งค่าให้แสดงเนื้อหาของข้อความใหม่ขณะอยู่
ในโหมดขับรถ
การตั้งค่า
156
Wake up command: ตั้งค่าให้เริ่มการจำแนกเสียงเมื่อพูดคำสั่งปลุกขณะใช้
แอพพลิเคชั่น S Voice
●● Wake up in lock screen: ตั้งค่าให้อุปกรณ์รับรู้คำสั่งปลุกขณะที่หน้าจอ
ถูกล็อค
●● Set wake-up command: ตั้งค่าคำสั่งปลุกเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น S Voice
หรือทำฟังก์ชั่นที่กำหนด
●● Check missed events: ตั้งค่าให้แสดงสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ
หรือเหตุการณ์ เมื่อคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่น S Voice ด้วยการกดปุ่มชุดหูฟัง
●● Home address: ใส่ที่อยู่บ้านของคุณเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งใน
แอพพลิเคชั่น S Voice
●● Log in to Facebook: ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ
●● Log in to Twitter: ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Twitter ของคุณ
●●
››เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นคำพูด
เครื่อง​มือ TTS ​ทตี่​ ้อง​การ: เลือกเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด เปลี่ยนการตั้ง
ค่าสำหรับเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด โดยเลือก
●● อัตรา​สุนทรพจน์: เลือกความเร็วของคุณสมบัติสังเคราะห์ข้อความเป็นเสียง
●● ฟัง​ตัวอย่าง: ฟังตัวอย่างเสียงพูดจากข้อความเพื่อเป็นตัวอย่าง
●● โหมด​ขับ​รถ: เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อให้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงสำหรับ
การโทรเข้า ข้อความ หรือรายละเอียดเหตุการณ์
●●
››ความเร็วตัวชี้ี
ปรับความเร็วของตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
การตั้งค่า
157
แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ
●● แบ็ก​อัพข
​ ้อมูล​ส่วน​ตัว: ตั้งค่าให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของ
แอพพลิเคชั่นไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
●● แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้: สร้างหรือแก้ไขบัญชีที่สำรองข้อมูล Google
●● คืน​ค่า​อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้คืนค่าการตั้งค่าและข้อมูลแอพพลิเคชั่น
เมื่อต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่
●● ตั้งค่าข้อมูลจ
​ าก​โรง​งาน: รีเซ็ทการตั้งค่าไปที่ค่าพื้นฐานจากโรงงาน
และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด
เพิ่มแอคเคาท์
เพิ่มบัญชีอีเมล์หรือบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ
การเคลื่อนไหว
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมการทำงาน
ของคุณสมบัติการรับรู้การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์
●● การโทรโดยตรง: ตั้งค่าเพื่อให้โทรปกติโดยการยกอุปกรณ์ขึ้นและนำมาแนบหู
ขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดการติดต่อ
●● การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้เตือนหากมีสายที่ไม่ได้รับ
หรือข้อความใหม่เมื่อยกอุปกรณ์ขึ้น
●● แตะสองครั้งเพื่อไปที่ด้านบน: ตั้งค่าเพื่อเลื่อนไปด้านบนของรายการ
รายชื่อหรือข้อความอีเมล์เมื่อสัมผัสอุปกรณ์สองครั้ง
●● เอียง​เพื่อ​ซูม: กำหนดให้ใช้การเคลื่อนไหวด้วยการเอียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
ขณะที่ดูภาพหรือท่องเว็บ
การตั้งค่า
158
แพน​เพื่อ​ย้าย​ไอ​คอน: ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น
เมื่อคุณสัมผัสค้างที่รายการนั้น แล้วเลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
●● แพนเพื่อดูรูป: ตั้งค่าให้เลื่อนดูผ่านภาพโดยการเลื่อนอุปกรณ์ ในทิศทางใดๆ
ขณะกำลังซูมเข้าไปยังภาพ
●● เขย่าเพื่ออัพเดท: เขย่าอุปกรณ์เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน
บลูทูธหรืออุปกรณ์ Kies Air
●● คว่ำลงเพื่อปิดเสียง/หยุดชั่วคราว: ปิดเสียงเรียกเข้า หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
หรือปิดเสียงวิทยุ FM เมื่อคุณวางอุปกรณ์คว่ำหน้าลง
●● การ​ตั้ง​ค่า​ความ​ไว: ปรับค่าความเร็วการตอบสนองสำหรับ
การเคลื่อนไหวแต่ละแบบ
●● เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว: แสดงการ​ฝึก​ใช้​งานการ
ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหว
●● ใช้ฝ่ามือจับเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้บันทึกภาพหน้าจอเมื่อใช้มือลูบ
ไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจออย่างรวดเร็ว
●● ใช้ฝ่ามือแตะเพื่อปิด/พักเสียง: ตั้งค่าให้พักการเล่นสื่อหรือปิดเสียงวิทยุ FM
เมื่อใช้ฝ่ามือสัมผัสหน้าจอ
●● เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยมือ: แสดงการ​ฝึก​ใช้​งานการควบคุมด้วย
การเคลื่อนไหวด้วยมือ
●●
อุปกรณ์​เสริม
เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์​เสริม
●● เสียง​ด็อค: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เล่นเสียงเมื่อเชื่อมต่อหรือเอาอุปกรณ์อกจาก
ด็อคแบบตั้งโต๊ะ
●● โหมด​สัญญาณเสียง​ออก: ตั้งค่าให้ใช้ลำโพงของด็อคเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์
ของคุณกับด็อคแบบตั้งโต๊ะ
การตั้งค่า
159
การ​แสดง​ผล​หน้าจ​ อ​บน​โต๊ะ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงนาฬิกาตั้งโต๊ะเมื่อคุณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับด็อคแบบตั้งโต๊ะ
●● ​สัญญาณเสียง​ออก: เลือกรูปแบบของเสียงขาออกที่จะใช้เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ HDMI
อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์
●●
●●
แอ​พพลิ​เค​ชั่นเ​สียง: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรายการแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่เมื่อคุณ
เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
วันที่และเวลา
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่ในอุปกรณ์
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์
เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต
วันที่และเวลาอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้รับข้อมูลเวลาจากเครือข่ายและอัพเดทเวลา
และวันโดยอัตโนมัติ
●● ตั้ง​ค่า​วันท
​ ี่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
●● ตั้ง​เวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
●● ไทม์โ​ซน​อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่าย
เมื่อคุณเคลื่อนย้ายไปยังโซนเวลาอื่น
●● เลือก​ไท​ม์​โซน: เลือก​โซนเวลา
●● ใช้​รูป​แบบ 24 ​ชั่วโมง: ตั้งค่าให้แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือรูปแบบ
12 ชั่วโมง
●● เลือก​รูป​แบบ​วัน​ที่: เลือก​รูป​แบบ​ของวันท
​ ี่
●●
การตั้งค่า
160
การเข้าใช้งาน
บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคทางร่างกาย
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบภายในและคุณสมบัติของ
อุปกรณ์ได้ดี
●● หมุน​หน้า​จอ​อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้หมุนส่วนติดต่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อหมุน
อุปกรณ์
●● หมด​เวลา​หน้าจ
​ อ: เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของ
จอภาพ
●● พูดรหัส​ผ่าน: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้อ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณใส่โดยใช้ TalkBack
●● การรับสาย/การวางสาย:
--ปุ่ม​รับ​สาย: ตั้งค่าให้รับสายได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก
--ปุ่ม​เปิด/​ปิด​เพื่อว​ าง​สาย: ตั้งค่าให้จบการโทรเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
●● ทาง​ลัด​การ​เข้า​ใช้​งาน: เพิ่มทางลัดในการตั้งค่าการเข้าใช้
งานที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
●● TalkBack: เปิดใช้ TalkBack เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียง
●● ขนาด​อักษร: เปลี่ยนขนาดอักษรสำหรับการสร้างหรือแสดงรายการต่างๆ
ในแอพพลิเคชั่น
●● สี​เน​กา​ที​ฟ: กลับสีที่แสดงเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
●● ปรับแต่งการเข้าใช้งานเว็บ: ตั้งค่าแอพพลิเคชั่นให้ติดตั้งเว็บสคริปต์เพื่อทำ
ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บได้มากขึ้น
●● โม​โน​ดิจิตอล: เปิดใช้งานเสียงโมโนเมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟังชนิดข้างเดียว
●● ปิด​เสียง​ทั้งห
​ มด: ปิด​เสียง​ทั้งห​ มดของอุปกรณ์
●● เลื่อน​เวลา​การ​สัมผัส​และ​กด​ค้าง​ไว้: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างที่หน้าจอ
การตั้งค่า
161
ทางเลือกผู้พัฒนา
เปิดใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
●● รหัส​ผ่าน​แบ็กอ
​ ัพ​เดสก์ท็อป: ตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่
สำรอง
●● เปิดเ​ครื่อง​เสมอ: ตั้งค่าให้หน้าจอเปิดค้างขณะที่คุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่
●● ป้องกัน SD การ์ด: ตั้งค่าให้ขอคำยืนยันเมื่อมีการอ่านข้อมูลจากการ์ด
ความจำ
●● การ​แก้ไข​จุด​บกพร่อง USB: เปิดใช้โหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB
เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
●● อนุญาต​ตำแหน่งจ
​ ำลอง: อนุญาตให้ส่งข้อมูลการจำลองตำแหน่งและข้อมูล
บริการไปยังบริการการจัดการตำแหน่งเพื่อการทดสอบ
●● เลือกแอพส์เพื่อเเก้ไขลุดบกพร่อง: เลือกแอพพลิเคชั่นที่จะดีบัก
และป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อคุณหยุดชั่วคราวระหว่างการดีบัก
●● รอตัวแก้ไขจุดบกพร่อง: ตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้แอพพลิเค
ชั่นที่เลือกนั้นโหลดขึ้นมาก่อนที่ตัวแก้ไขจุดบกพร่องจะพร้อม
●● แสดง​การ​สัมผัส: ตั้งค่าให้แสดงตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
●● แสดง​ตำแหน่งต
​ ัว​ช:ี้ ตั้งค่าให้แสดงตัวเลขพิกัดบนหน้าจอและแสดงเส้น
ทางของตัวชี้เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
●● แสดงเส้นขอบรูปแบบ: ตั้งค่าให้แสดงขอบเขต
●● แสดงอัพเดทมุมมอง GPU: ตั้งค่าให้มีการกระพริบในบริเวณของหน้าจอ
ส่วนที่ถูกอัพเดทด้วย GPU
●● แส​ดง​การอัพเ​ด​ท​หน้าจ
​ อ: ตั้งค่าให้มีการกระพริบในบริเวณของหน้าจอ
ส่วนที่ถูกอัพเดท
●● สเกล​ภาพ​เคลื่อน​ไหว​หน้าต่าง: เลือกความเร็วสำหรับการเปิดและปิดหน้า
ต่างป๊อบอัพ
การตั้งค่า
162
การ​เปลี่ยน​แปลง​สเกล​ภาพ​เคลื่อน​ไหว: เลือกความเร็วสำหรับการสลับหน้าจอ
●● สเกลระยะเวลาภาพเคลื่อนไหว: เลือกระยะเวลาที่หน้าต่างป็อบอัพจะ
ถูกแสดงขึ้น
●● ปิดใช้งานฮาร์ดแวร์วางซ้อน: ตั้งค่าให้ซ่อนการวางซ้อนภาพโดยฮาร์ดแวร์
●● บังคับ​การ​เล่น GPU: ตั้งค่าให้ใช้ตัวเร่งฮาร์ดแวร์ 2D
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกราฟิก
●● โหมดเคร่งครัด: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้กระพริบหน้าจอเมื่อแอพพลิเคชั่นทำงานนาน
●● แสดง​การ​ใช้ CPU: ตั้งค่าให้แสดงกระบวนการที่ทำงานอยู่ทั้งหมด
●● รูปแบบการเล่น GPU: ตั้งค่าให้ตรวจสอบเวลาการเรนเดอร์ของ GPU
●● เปิดใช้งานร่องรอย: ตั้งค่าให้เก็บข้อมูลร่องรอยการทำงานของแอพพลิเคชั่น
และประสิทธิภาพของระบบ
●● ไม่​ได้​เก็บ​ข้อมูลก
​ ิจกรรม: ตั้งค่าให้ปิดแอพพลิเคชั่นที่กำลังรันอยู่เมื่อคุณเปิด
แอพพลิเคชั่นใหม่
●● การดำเนินการจำกัดพื้นหลัง: ตั้งค่าให้จำกัดจำนวนกระบวนการที่ทำงาน
เป็นเบื้องหลัง
●● แสดง ANRs ​ทั้งห
​ มด: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เตือนเมื่อมีแอพพลิเคชั่นเบื้อง
หลังที่ไม่ตอบสนอง
●●
เกี่ยวกับอุปกรณ์
ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น หมายเลขรุ่นและเวอร์ชั่น
คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ด้วย
บริการ firmware over-the-air (FOTA) ตรวจสอบการอัพเดทเฟิร์มแวร์
โดยเลือก อัพเดทซอฟท์แวร์ → อัพเดท
การตั้งค่า
163
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้
รหัส
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว
รหัสผ่าน เมื
คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ
ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ
PIN
SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติ
PUK
แล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง
คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส
PIN2
PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของ
เครือข่าย
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้
ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่น
แล้วลองอีกครั้ง
●● คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัคร
รับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
●●
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
164
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม
หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนอง
อย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
●● ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้
อุปกรณ์ ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับ
อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
●● ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
●● เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์ชั่วคราว
●● ตรวจดู ให้แน่ใจว่าได้อัพเกรดซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
●● ถ้าหน้าจอสัมผัสถูกขีดข่วนหรือเสียหาย ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์
บริการซัมซุง
อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง
ถ้าอุปกรณ์ยังคงตอบสนองและแอพพลิเคชั่นค้าง ให้ปิดแอพพลิเคชันด้วยการ
จัดการงาน ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้าง และไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้
8-10 วินาที
ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ ให้รีเซ็ทไปที่ข้อมูลจากโรงงาน ในรายการแอพพลิเคชั่น
ให้เลือก การตั้งค่า → แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่ → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน →
รีเซ็ทอุปกรณ์→ ลบทั้งหมด
สายหลุด
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
165
คุณต่อสายโทรออกไม่ได้
ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
●● ตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้องได้
●● ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้
●●
ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
●● ตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้องได้
●● ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า
●●
ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟน
ในตัวของโทรศัพท์
●● ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
●● หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี
●●
คุณภาพของเสียงไม่ดี
ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
●● เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี
โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณ
อื่นแล้วลองอีกครั้ง
●●
โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็น
หมายเลขที่ถูกต้อง
●● ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
●● ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลข
โทรศัพท์ในรายชื่อ
●●
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
166
อุปกรณ์จะส่งเสียงบี๊บ และไอคอนแบตเตอรี่จะว่างเปล่า
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้
สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้
แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง
ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วย
ผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
●● หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้ง
แบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
(ศึกษากฎระเบียบในประเทศของคุณเพื่อดูข้อมูลการทิ้งอย่างเหมาะสม)
●●
อุปกรณ์ของคุณไม่ร้อนถ้าสัมผัส
เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นซึ่งต้องการพลังงานมากขึ้น หรือใช้แอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์ของคุณเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่
อย่างใด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง
อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอ และมีพลังงานแบตเตอรี่สำหรับ
เรียกใช้แอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:
●● ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
●● ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
●● เริ่มอุปกรณ์ ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น
กล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
167
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM
แอพพลิเคชั่นวิทยุ FM บนอุปกรณ์ของคุณใช้สายเชื่อมต่อเฮดเซ็ทเป็นเสาอากาศ
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ท วิทยุ FM จะไม่
สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบ
ก่อนว่าได้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้
หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอน
เหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานีที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่น
วิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วย
อุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการ
โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง
ไฟล์เพลงบางรายการอาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ของคุณเนื่องจากหลาย
สาเหตุหากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:
●● ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการโอนไฟล์ต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์
หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
●● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการ
ลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควร
แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
●● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
168
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว
●● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
●● ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายใน
ช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)
●●
หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
ไม่มีการเชื่อมต่อเมื่อคุณเชื่อมอุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
●● ตรวจดู ให้แน่ใจว่าคุณมีไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่ และได้รับการอัพเดท
แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
●● หากใช้ Windows XP ให้มั่นใจว่ามี Windows XP Service Pack 3 หรือเวอร์
ชั่นที่สูงกว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์
●● ตรวจสอบมั่นใจว่ามี Samsung Kies 2.0 หรือ Windows Media Player 10
หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์
●●
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
169
ข้อมูลความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของ
เครื่องของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่อง
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
อย่าจับสายไฟด้วยมือเปียก หรือปลดเครื่องชาร์จไฟด้วยการดึงสายไฟ
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังชาร์จไฟ หรือสัมผัส
อุปกรณ์ของคุณด้วยมือเปียก
อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือ
แบตเตอรี่หล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต
ไม่ใช้เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตใกล้เคียง
ข้อมูลความปลอดภัย
170
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความ
เอาใจใส่
ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
มาสำหรับเครื่องของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับเครื่องของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือเครื่องที่ใช้แล้ว
• ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือเครื่องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ
เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่
อาจระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติิ
•
การป้องกันเครื่อง, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
ไม่ควรวางเครื่องของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจน
เกินไป
• อุณหภูมิสูงหรือต่ำอย่างมากสามารถทำลายอุปกรณ์นี้ และจะลดความจุของ
การชาร์จและอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่
• ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจสร้างการ
เชื่อมต่อระหว่างขั้ว + และ – ของแบตเตอรี่ และทำให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราว
หรือถาวร
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
•
ข้อมูลความปลอดภัย
171
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการ
ใช้งาน
ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของ
คุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของ
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้
อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตรา
การเต้นของหัวใจนั้น
•
ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ต่างๆ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้
อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่
ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่
ข้อมูลความปลอดภัย
172
ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ
การรบกวนคลื่นวิทยุ
ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการ
ฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่อง
ช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจาก
อุปกรณ์นั้นหรือไม่
การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
• อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน)
ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม
•
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนกับอุปกรณ์บนรถยนต์ได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการ
รบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลความปลอดภัย
173
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ
ขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย
ของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาน และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:
• ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น
การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการ
โทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ ไร้สาย
ของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณ
ต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
• พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ,
หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ”
หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจาก
ความรับผิดชอบหลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของ
คุณหยุดอยู่กับที่
ข้อมูลความปลอดภัย
174
อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้
ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนา
ซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว
• การใช้เครื่องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ กดหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิด
เพลิงไหม้ อุบัติเหตุการจราจร หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้เครื่องของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน
ถ้าคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ เหตุการณ์อาชญกรรม หรือเหตุฉุกเฉิน
ร้ายแรงซึ่งมีชีิวิตตกอยู่ในอันตราย ให้โทรหมายเลขฉุกเฉิน
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วย
ช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น ถ้าคุณพบเห็นยานพาหนะจอดเสียโดยไม่
เป็นอันตรายร้ายแรง สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง อุบัติเหตุการจราจรเล็ก
น้อย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือพบยานพาหนะที่คุณทราบว่าถูกขโมยมา
ให้โทรหมายเลขที่กำหนดให้สำหรับรายงานสถานการณ์เหล่านี้
•
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้เครื่องของคุณแห้ง
ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
• ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่
ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ใน
สภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง
ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้า
จากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
•
ข้อมูลความปลอดภัย
175
ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้ง
กระจายปริมาณมาก
ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ
และอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้
ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น
ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆแนะนำให้ใช้
งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
อุปกรณ์ของคุณอาจจะระเบิดได้ ถ้าหากทิ้งไว้ภายในยานพาหนะที่ปิด
ซึ่งอุณหภูมิภายในอาจสูงขึ้นถึง 80 °C
• อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดของรถ)
• เก็บแบตเตอรี่ไว้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ 0 °C ถึง 45 °C
•
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ
และสร้อยคอ
อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาด
• ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
•
อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการ
สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และ
บัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• อย่าใช้ซองถือหรืออุปกรณ์เสริมที่มีฝาปิดเป็นแม่เหล็ก หรือทำให้อุปกรณ์ของคุณ
สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน
•
ข้อมูลความปลอดภัย
176
อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
•
อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ
•
อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป
การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจ
ทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้
แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ
ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณ
มากเกินไป
• อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือ
เล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า
ให้หยุดใช้เครื่องทันที
•
ข้อมูลความปลอดภัย
177
ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอ
สัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของ
ร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้
น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่
สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งาน
นานที่สุด
ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ
กำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น
ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
•
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ
ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่อง
ลดลงหรืออาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
•
ข้อมูลความปลอดภัย
178
อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิด
• หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
•
ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก
เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้
ในการสนทนาด้วยเครื่อง:
ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง
• อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณ
ภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF)
ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
•
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง
การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่ง
ที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็น
ในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
• ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีก
เลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่
เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้า
กับเครื่อง
•
ข้อมูลความปลอดภัย
179
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือ
เคลื่อนที่ี
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น
• ตรวจดู ให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง
•
ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับ
การบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้ได้
•
ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ
เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้
ทำงานผิดปกติ หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่น
หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุด
การใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ
ในการทำความสะอาดเครื่อง:
เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
•
ข้อมูลความปลอดภัย
180
อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานเครื่องของคุณ
เครื่องของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่
ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้เครื่องเสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของ
คุณได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ระมัดระวัง
ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
• หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย
การติดตั้งอุปกรณ์ ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้าย
แรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว
•
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้
บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ
อาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิต
เป็นโมฆะได้
ข้อมูลความปลอดภัย
181
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายใน
เครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับ
การ์ดหรือเครื่อง
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้า
จากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้ว
ทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
•
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลข
ฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่
ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย
ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ซัมซุงไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้่อมูลใดๆ
• เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่า
เครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
• โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์ โหลด
แอพพลิเคชั่น และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึง
ฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
• ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อ
ลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
• ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใน
บัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• หลีกเลี่ยงการใช้แอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณ
โดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN
•
ข้อมูลความปลอดภัย
182
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
อย่าแจกจ่ายสิ้อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา
นั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์
โดยมิชอบของผู้ใช้
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น
เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ ทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ
เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัด
ภายหลัง
ข้อมูลความปลอดภัย
183
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์
บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ
เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ
Pb บอกให้รู้ว่า แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม
หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงใน ข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเต
อรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่น
ของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เครื่องนี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและ
ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/
หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการดังกล่าวจัดให้สำหรับการใช้งานที่
ส่วนบุคคลไม่ใช่ในเชิงการค้าเท่านั้น
คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
เนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว
ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ
ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด
แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือ
แจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านเครื่องนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่” เป็น ซัมซุงไม่ขอรับ
ประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการรับประกัน โดยนัยใดๆ
โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถใน
การซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทาง
กฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านเครื่องนี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่
ข้อมูลความปลอดภัย
184
เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ
ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคล
ที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ
ดังกล่าวแล้ว”
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านเครื่องนี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
ข้อมูลความปลอดภัย
185
Download PDF

advertising