Samsung | GT-S3770 | Samsung GT-S3770 คู่มือการใช้

GT-S3770
โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน
ข้อควรระวังเพื่อความ​ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่อตัวคุณเอง ผู้อื่น หรืออุปกรณ์ ให้อ่านข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด
การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน
• ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป
• อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลง
และอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
• ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และ
ขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์
ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟัง
ของคุณ
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
ห้ามสัมผัสอุปกรณ์และสายไฟด้วยมือเปียก
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก
อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น
• เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
• บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
• ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เปิด/ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขที่แท้จริงของไลเซนส์, ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับรู้ และ
คำประกาศมีอยู่บนเว็บไซต์ของซัมซุงที่ opensource.samsung.com
• โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศ
แถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดการใช้งานในอาคาร
แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้งได้ในฝรั่งเศส
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34785X
Thai. 06/2011. Rev. 1.0
• โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วย
ช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
ไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือ
บนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
• ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
• ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอร
ออกทันที (หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ใน
สภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายใน
อุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการ
รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง​
50° C
• อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท
เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
• อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0° C ถึง 40° C
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ
• อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
• หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว
ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้
รับอนุญาตใกล้เคียง
การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่
• ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบ
มาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่อง
ชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
• ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
• อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ภายในหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ,
เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ แบตเตอรี่อาจระเบิดได้หากร้อนเกินไป
• ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่
ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption
Rate –SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.821 W/kg ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บ
และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ
และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB)
รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของ
คุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย
15 ซม.
• เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้
อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ​
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ
• ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ
กำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำ
มาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
• ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
• หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตา​
ของคนหรือสัตว์เลี้ยง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ
• ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณ
มากเกินไป
• อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่น
เกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า
ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที
ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืน
แบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์
บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ
เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่า
แบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงใน
ข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม
สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรด
แยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของ
คุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
• ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ มัน)
หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้
ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่น​
ความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย​
ทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่าง
ๆ ดังนี้:
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง
• การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มา
เสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการ
รับฟังการสนทนาหรือเพลง
• ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยง
การใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะ
เพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาต​
จากผู้ผลิต
• การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
• การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:
• ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศ
อาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
สายอากาศที่ติดตั้งอยู่
ภายในโทรศัพท์์
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่ี
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเอง
หรือผู้อื่น
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
• การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้
การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์
ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
• อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้ได้
ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้และอาจทำให้
ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งา
นอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์
เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษร บนหน้าจอ
สัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือ ส่วนอื่นๆของ
ร่างกาย เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถืออุปกรณ์ด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้
น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่าง
ต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด
ของกทช
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มี
ลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
• อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการ
สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และ
บัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
• ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว
Samsung ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
• เมื่อต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่า
อุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม
โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
โดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ทางไกลที่ไม่อยู่ในพื้นที่รับสัญญาณ
ให้วางแผนวิธีอื่นๆ ในการติดต่อผู้ให้บริการฉุกเฉิน
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ​
ความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
• เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• ทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ด้วยสำลีก้อนหรือผ้า
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
• ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น
การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการ
โทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ไว้ใกล้มือ สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย
ของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการ
จราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ,
น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ”
หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลัก
ในการขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการ
เคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของ
คุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น
ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้
ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพัก
การสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา
ฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึง
ชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บ
ที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่าย
ของคุณได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง
• ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ​
เท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มี
คุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกัน
ของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
• ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง
มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือ
อุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้า
จากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือ
ขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
โครงร่างของโทรศัพท์
1
1
4
ปุ่มระดับเสียง
ในโหมดปกติ
ปรับระดับเสียงโทรศัพท์,
โทรหลอก (กดลง) ในโหมดเมนู
เลื่อนดูทางเลือกเมนู ส่งข้อความ
SOS
ดูที่ “การโทรหลอก”
ดูที่ “เปิดใช้งานและส่งข้อความ
ฉุกเฉิน”
2
2
3
5
ปุ่มโทรออก
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า
ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดู
บันทึกข้อมูลการโทรและข้อความ
3
ปุ่มย้อนกลับ
ในโหมดเมนู ใช้กลับไปยังระดับ
ก่อนหน้า
4
ปุ่มล็อก
ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
และปุ่มต่างๆ (กดค้างไว้)
5
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง/วางสาย
เปิดหรือปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้),
วางสาย ในโหมดเมนู
ใช้ยกเลิกการใส่ข้อมูล
และกลับไปยังโหมดปกติ
โทรศัพท์จะแสดงตัวบ่งชี้สถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
ความแรงของ
สัญญาณ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย
GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย
EDGE
เชื่อมต่อกับเครือข่าย
UMTS
กำลังใช้สาย
เปิดใช้งาน
การโอนสาย
เปิดใช้งานคุณสมบัติ
ข้อความฉุกเฉิน
ตั้งเวลาเตือนไว้
การเชื่อมต่อกับ
เว็บเพจที่ป้องกัน
ความปลอดภัยไว้
เปิดวิทยุ FM
หยุดพักวิทยุ FM
ชั่วขณะ
กำลังเล่นเพลง
สัญลักษณ์ คำอธิบาย
หยุดเล่นเพลง
ชั่วคราว
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่
บริการปกติ)
เปิดใช้งาน WLAN
เปิดใช้งานบลูทูธ
เชื่อมต่อกับ PC
ข้อความใหม่ (SMS)
ข้อความมัลติมีเดีย
ใหม่ (MMS)
ข้อความอีเมล์ใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ใส่การ์ดความจำแล้ว
เปิดใช้งานรูปแบบ
ปกติ
เปิดใช้งานรูปแบบ
ปิดเสียง
แสดงระดับแบตเตอรี่
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่
1.ถอดฝาครอบด้านหลังออกและใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
ฝาครอบด้านหลัง
SIM หรือ
USIM การ์ด
2.ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลัง
แบตเตอรี่
•ขณะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ หน้าจอสัมผัส อาจไม่ทำงาน
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากปัญหานี้เกิดขึ้น
ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
•ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์
•ถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาออกเมื่อไม่ได้ใช้
งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เมื่อใช้งาน ควรให้
อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาอยู่ติดกับซ็อกเก็ต
อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพานี้ไม่มีสวิตช์ปิดเปิด
ดังนั้นคุณต้องถอดปลั๊กออกจากตัวจ่ายไฟเพื่อหยุด
การป้อนกระแสไฟ
2.ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
การ์ดความจำ
3.ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้า
ตำแหน่งที่เหมาะสม
4.ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
ไอคอนคำแนะนำ
การใส่การ์ดความจำ
การชาร์จแบตเตอรี่
1.เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา 2.เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
ให้ถอดปลั๊ก
อะแดปเตอร์แบบ
พกพา
เข้ากับช่องจ่ายไฟ AC
การโทรออก
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่รหัสพื้นที่และหมาย
เลขโทรศัพท์
2.กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
เมื่อต้องการโทรวีดีโอ ให้เลือก
3.เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การรับสาย
1.เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2.สำหรับการโทรวีดีโอ ให้เลือก เปิดกล้อง เพื่ออนุญาต
ให้ผู้โทรสามารถเห็นรูปภาพผ่านทางกล้องถ่ายรูป
3.เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]
การปรับระดับเสียง
เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2.เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้
หากคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณจะไม่สามารถปรับ
ระดับเสียงเรียกเข้าได้
โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ
microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
และประเภทของการ์ดความจำ)
•การฟอร์แม็ตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งาน
กับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แม็ตการ์ดความจำบน
โทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
•การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุ
การใช้งานสั้นลง
1.เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำทางด้านข้างของ
โทรศัพท์
[ ]
เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ของคุณ
1.กด [ ] ค้างไว้
2.ใส่รหัส PIN แล้วเลือก เรียบร้อย (หากจำเป็น)
3.เมื่อเปิดตัวช่วยการตั้งค่า ให้กำหนดค่าโทรศัพท์ตามต้องการ
โดยปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้
หากถอดแบตเตอรี่นานเกินไป เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต
เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น
การใช้หน้าจอสัมผัส
ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส
ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
•หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ให้ดึงฟิล์มป้องกันออกก่อนใช้โทรศัพท์
•หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่
ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่
ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัส
จะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม
เช่น สไตลัสหรือปากกา
• สัมผัสและกดค้างไว้: ใช้นิ้วสัมผัสและกดรายการค้างไว้
เพื่อเปิดรายการทางเลือกแบบป็อปอัพ
• ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อน
ไปยังรายการต่างๆ
• ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่
ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
การเข้าถึงเมนู
เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก เมนู เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู
2.เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหน้าจอเมนูหลัก
3.เลือกเมนูหรือแอพพลิเคชั่น
4.กดปุ่มย้อนกลับเพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [ ]
เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
•เมื่อคุณเข้าถึงเมนูที่ต้องการ PIN2 คุณต้องป้อน
PIN2 ที่จัดเตรียมมาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด
หากต้องการทราบ
รายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
•ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่าน
หรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
• สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู
ทางเลือก หรือแอ​พพลิ​เค​ชั่น
เมื่อต้องการปรับระดับเสียงพูดระหว่างการโทร ขณะใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่
ชัดขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ
การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบเสียง
2.เลือกรูปแบบที่คุณกำลังใช้
หากคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน
เสียงเรียกเข้าได้
3.เลือก เสียงเรียกโทรปกติ หรือ เสียงเรียกโทรวีดีโอ
4.เลือกเสียงเรียกเข้า แล้วเลือก กำหนด
เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบจากรายการ
การโทรหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
1.ในโหมดปกติ ให้กด [ ] เพื่อแสดงรายการหมายเลขล่าสุด
2.เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
3.เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ แล้วกด [ ] เพื่อโทรออก
3.เลือก ระดับเสียง → การเตือนการโทร
4.ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง แล้วเลือก บันทึก
การส่งและดูข้อความ
การโทรหลอก
เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ
2.เลือกฟิลด์ผู้รับ → ใส่เอง
3.ใส่หมายเลขผู้รับ แล้วเลือก เรียบร้อย
4.เลือกฟิลด์ใส่ข้อความ
5.ใส่ข้อความ แล้วเลือก เรียบร้อย
ดูที่ “การใส่ข้อความ”
สำหรับการส่งในรูปของข้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7
สำหรับการแนบมัลติมีเดีย ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 6
6.เลือก เพิ่มมีเดีย และเลือกรายการ
7.เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
คุณสามารถจำลองการโทรเข้าเมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุม
หรือการสนทนาที่คุณไม่ต้องการได้
เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2.เลือกข้อความหรือข้อความ MMS
→
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของ
คุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน
หรือข้อมูลเพิ่มเติม
ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก
เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู
ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ
ตามด้วย เขียนข้อความ)
วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มโทรศัพท์ต่างๆ เช่น: [ ]
(หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/วางสาย)
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติของการโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทร → การโทรหลอก →
ปุ่มลัดการโทรหลอก
เมื่อต้องการโทรหลอก ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงลงค้างไว้
การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0
เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์
ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์
ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและ
ได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน เมื่อต้องการเปิดใช้งาน
โมบายล์แทร็กเกอร์
1.ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน →
โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0
2.ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ตกลง
ในการใช้งาน โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0 ครั้งแรก คุณจะได้รับ
แจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
3.เลือก การตั้งค่า
การใช้ Widget
การป้อนข้อความ
เรียนรู้การใช้ Widget บนหน้าจอปกติ
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ • เลือก Eng เพื่อเปลี่ยนภาษาใส่ข้อความ
เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC
• เลือก
ปุ่มกลายเป็นสีเขียวในโหมด T9
• เลือก 123 หรือ sym เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์
•Widget บางตัวเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บ การเลือก
Widget บนเว็บอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
•Widget ที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือ
ผู้ให้บริการของคุณ
วิธีการเปิด Widget 1.ในโหมดปกติ ให้เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผง
ของหน้าจอปกติ
2.เลือก Widget เพื่อเปิดใช้งานหน้าจอปกติ
วิธีการจัดระเบียบ Widget ของคุณ คุณสามารถจัดการแผงแต่ละแผงของหน้าจอปกติได้ด้วย
Widget ที่คุณชื่นชอบ
ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อ
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก
เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2.อ่านข้อความการปฏิเสธความรับผิดชอบของ Widget และ
เลือก ยินยอม (หากจำเป็น)
3.เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบเครื่องมือ Widget
เพื่อค้นหา Widget ที่ต้องการใช้
4.ลาก Widget ไปยังหน้าจอปกติ
5.เลือก
4.ป้อนรหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ แล้วเลือก ตกลง
ในการใช้งาน การตั้งค่า ครั้งแรก คุณจะได้รับ
แจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
5.เลือก โมบายล์แทร็กเกอร์ เพื่อเปิดโมบายล์แทร็กเกอร์
6.เลือก ผู้รับ → เพิ่มผู้รับ → รายชื่อ
คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่มีทั้งรหัสประเทศ
(ขึ้นต้นด้วย +) ในรายชื่อผู้รับ ข้ามไปที่ขั้นตอน 9
7.เลือก หลายอย่าง
8.เลือกรายชื่อ → เพิ่ม
9.เมื่อคุณตั้งค่าผู้รับเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก
10.เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
11.ใส่ชื่อผู้ส่งและเลือก เรียบร้อย
12.เลือก ทางเลือก → บันทึก → ยอมรับ
•ด้วยการตั้งค่าทางเลือกใน เข้าถึงโทรศัพท์ที่อยู่ระยะไกล
คุณสามารถลบข้อมูลในโทรศัพท์ที่สูญหายหรือรับสายที่โทร
ไปยังโทรศัพท์ได้
•เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก
เปลี่ยนรหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0
เปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินเพื่อ
ข้อความช่วยเหลือไปยังครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้
โหมด T9 1.กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อป้อนคำศัพท์ทั้งหมด
2.เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก
เพื่อเว้นวรรค หากคำที่ถูกต้องไม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก
เพื่อเลือกคำอื่น
โหมด ABC กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกว่าตัวอักขระที่คุณต้องการ
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โหมดตัวเลข กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
โหมดสัญลักษณ์ กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์
เมื่อต้องการเปิดใช้ข้อความฉุกเฉิน 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า →
ข้อความฉุกเฉิน → ทางเลือกการส่ง
2.เลือก การส่งข้อความฉุกเฉิน เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติข้อความ
ฉุกเฉิน
3.เลือก ผู้รับ → เพิ่มผู้รับ → รายชื่อ
คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่มีทั้งรหัสประเทศ
(ขึ้นต้นด้วย +) ในรายชื่อผู้รับ ข้ามไปที่ขั้นตอน 6
4.เลือก หลายอย่าง
5.เลือกรายชื่อ → เพิ่ม
6.เมื่อตั้งค่าผู้รับเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ
7.เลือก ทำซ้ำ กำหนดจำนวนครั้งในการทำซ้ำข้อความฉุกเฉิน
แล้วเลือก กำหนด
8.กดปุ่มย้อนกลับ → ใช่
เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน 1.เมื่อหน้าจอสัมผัสปิดอยู่และปุ่มกดถูกล็อกไว้ ให้กดปุ่มปรับ
ระดับเสียงสี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่
ตั้งไว้ล่วงหน้า
2.เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS กด [ ] ค้างไว้
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นๆ ในการใส่ข้อความ • หากต้องการย้ายเคอร์เซอร์ ให้เลือก แล้วเพิ่มปุ่มนำ
ทางเสมือน
• เมื่อต้องการลบตัวอักขระทีละตัว ให้เลือก เมื่อต้องการ
ลบคำศัพท์อย่างรวดเร็ว ให้สัมผัสและกด ค้างไว้
• เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้เลือก 1 ซ้ำ
• เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ ให้สัมผัสและกด ค้างไว
• เลือก เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก
การเพิ่มรายชื่อใหม่
ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจถูกตั้งค่าไว้ก่อน
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง
ความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → การตั้งค่า →
บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง → ตำแหน่งหน่วยความจำ
1.ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2.เลือก → เพิ่มในรายชื่อ → ตำแหน่งหน่วยความจำ
(หากจำเป็น) → สร้างรายชื่อ
3.เลือกชนิดตัวเลข (ถ้าจำเป็น)
4.ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5.เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ
การใช้กล้องถ่ายรูป
เมื่อต้องการถ่ายภาพ 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2.หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3.เล็งเลนส์ ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
4.เลือก เพื่อถ่ายภาพ รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการดูรูปภาพ ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → ไฟล์รูปถ่าย
เมื่อต้องการบันทึกวีดีโอ 1.ในโหมดเมนู ให้เลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2.หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน
3.เลือก เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4.เล็งเลนส์ ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
5.เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
6.เลือก เพื่อหยุดการบันทึก วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการดูวีดีโอ ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วีดีโอ → ไฟล์วีดีโอ
Download PDF

advertising