Samsung | WA16KAWEH/XST | Samsung WA16KAWEH/XST คู่มือการใช้

WA16KA*
เครื่องซักผ้า
คู่มือผู้ใช้
imagine the possibilities
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung ในการรับบริการ
ที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่
www.samsung.com/register
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 1
2010-06-29 �� 2:55:20
คุณสมบัติของเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณ
1. โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค (เฉพาะบางรุ่น)
ส่วนผสมที่ลงตัว! เทคโนโลยีซิลเวอร์ของ Samsung ผสานรวมประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของธาตุเงินกับวิทยาศาสตร์อันก้าวหน้า
เพื่อการซักผ้าที่สะอาดเหนือกว่า เพลทธาตุเงินบริสุทธิ์ 99.9% สองเพลทจะถูกเปลี่ยนเป็นประจุเงินผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลสิส แม้กระทั่งใน
น้ำเย็นที่ไม่มีสารฟอก อนุภาคเงินจะขจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับได้ถึง 99.9% ทำให้ผ้าของคุณ “สะอาดยิ่งกว่า” ดังนั้น การซักผ้าในน้ำ
เย็นจะช่วยประหยัดพลังงาน และดีต่อผ้าของคุณ
2. Diamond Drum
ถังซักรูปเพชรช่วยสร้างแรงดันน้ำสูง ขจัดคราบสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถังซักรูปเพชรลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า ช่วยยืดอายุผ้า
ของคุณ ถังด้านในเป็นประกายสวยงามและทรงพลังในการซักทำความสะอาด
3. การทำงานอัตโนมัติ
การควบคุมด้วยระบบฟัซซี่จะเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมด้วยการตรวจจับน้ำหนักผ้าด้วยการทำงานอัจฉริยะ
4. ฝาปิดนิรภัยโปร่งใส
ประตูนิรภัยใสช่วยให้คุณมองเห็นการทำงานของเครื่องซักผ้าได้ คุณสามารถดูความคืบหน้าของการซักได้ตลอดเวลา
5. สะอาดพิเศษ
ระบบ Super Clean System คือระบบการซักผ้าที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง ทำให้ซักผ้าได้สะอาดยิ่งขึ้นมาก พร้อมทั้งลดการใช้พลังงาน ทำให้คุณ
สามารถซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6 ตัวกรองเมจิค
ตัวกรองพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะจับเศษด้ายในถังซัก เพื่อให้ผลลัพธ์การกรองที่คุณมั่นใจในความสะอาด
7. ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มจะปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่มขณะที่มีการล้างน้ำ
ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้น
8. ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก
ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กเป็นอุปกรณ์ป้องกันเด็กมิให้ได้รับอันตรายขณะที่เล่นกับเครื่องซักผ้า
9. พลังฉีดน้ำที่ส่วนกลาง
กระแสน้ำหลายมิติช่วยให้ผ้าของคุณไม่พันกัน
เทคโนโลยีกระแสน้ำช่วยสร้างการไหลเวียนของน้ำในหลายมิติ ช่วยให้มีประสิทธิภาพการซักดีเยี่ยม
คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ โปรดอ่านคู่มือนี้เพื่อดูคำอธิบาย
แผงควบคุม คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้า และเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ล้ำหน้า หัวข้อ ‘การแก้ไข
ปัญหาและรหัสข้อมูล’ ในหน้า 26 จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถดำเนินการ ถ้ามีข้อผิดพลาดกับเครื่องซักผ้าของคุณ
2_ คุณสมบัติของเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณ
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 2
2010-06-29 �� 2:55:20
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในคู่มือเล่มมนี้ คุณจะพบกับคำเตือน และข้อควรระวัง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
มิได้ครอบคลุมถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจ
กับการติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องซักผ้า Samsung ไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม
สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:
คำเตือน
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:
ห้ามทำ
ห้ามถอดประกอบ
ห้ามสัมผัส
ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านส่วนนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อนำมาอ้างอิงในภายหลัง
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย โปรด
ทำความเข้าใจกับการทำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ติดตั้งและเก็บเครื่องซักผ้าไว้ภายในอาคาร ให้พ้นจากสภาพอากาศภายนอก
ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้
เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบที่ไม่ได้ลงกราวด์ ดูหน้า 16 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ลงกราวด์เครื่องซักผ้า
วางเครื่องซักผ้าให้สามารถเอื้อมถึงปลั๊กที่ผนังได้หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _3
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 3
2010-06-29 �� 2:55:20
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิด:
ข้อควรระวัง
•
•
•
ห้ามซักผ้าที่มีการซัก แช่ หรือผ่านการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำยาซักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดไอที่สามารถติดไฟหรือระเบิด
ได้ โปรดนำผ้าที่ผ่านการใช้สารทำละลายซักแห้งหรือสารไวไฟอื่นๆ มาล้างน้ำก่อนที่จะใส่ลงในเครื่องซักผ้า โปรดขจัดของเหลว ของ
แข็ง และไอของวัตถุไวไฟดังกล่าวออกจนหมด สารอันตรายดังกล่าวรวมถึงอะซีโทน แอลกอฮอล์ที่แปรรูป น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด
สารทำความสะอาดในบ้านบางชนิด และน้ำยาลบคราบ ขี้ผึ้ง และสารขจัดขี้ผึ้ง
ห้ามใส่น้ำมันเบนซิน น้ำยาซักแห้ง หรือสารไวไฟอื่นๆ ในเครื่องซักผ้า
ในบางกรณีอาจมีก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้นในระบบน้ำร้อน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนของคุณ ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ก๊าซ
ไฮโดรเจนนั้นสามารถระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนของคุณไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไป ให้เปิดก๊อกน้ำร้อนทั้งหมดในบ้าน
ปล่อยให้น้ำไหลสักครู่ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งจะเป็นการระบายก๊าซไฮโดรเจนสะสม เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนนั้นเป็นวัตถุไวไฟ โปรด
อย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้
ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีก๊าซรั่ว
ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า
ห้ามยื่นมือลงในอุปกรณ์ขณะที่ถังซักทำงาน
ห้ามยื่นมือหรือวัตถุใดเข้าสู่ด้านล่างของอุปกรณ์ เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นหมุนด้านล่างของเครื่องซักผ้า
คำเตือน
อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
ถ้าติดอยู่ภายใน
ห้ามปล่อยให้เด็กพยายามมองเข้าไปในเครื่องซักผ้า เนื่องจากจะเป็นอันตรายร้ายแรงถ้าหล่นลงในเครื่องซักผ้า
คำเตือน
คำเตือน
อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย โปรดดูแลมิให้เด็กเล็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ห้ามซ่อมแซม เปลี่ยน หรือซ่อมบำรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง ยกเว้นคุณจะเข้าใจคำแนะนำในการซ่อมบำรุงด้วยตนเองที่
แนะนำ และมีทักษะในการดำเนินการทั้งหมด การทำงานโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
เก็บผงซักฟอกและน้ำยาต่างๆ ในการซักผ้าไว้ในที่แห้งและเย็น และพ้นจากมือเด็ก
ถอดท่อและปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า
กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ห้ามงอสายไฟหรือวางของหนักไว้บนสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าเกินกำลังที่กำหนดโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไป
4_ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 4
2010-06-29 �� 2:55:20
ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ไว้บนเครื่องซักผ้า
ห้ามเข้าใกล้เครื่องซักผ้าถ้ามีน้ำท่วมหรืออยู่ใต้น้ำ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ถอดปลั๊กและถ่ายน้ำทิ้งจนหมด
ข้อควรระวัง
ห้ามผสมสารฟอกคลอรีน แอมโมเนีย หรือกรด (เช่น น้ำส้มหรือน้ำยาขจัดสนิม) ในการซักครั้งเดียวกัน ไอที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผสมสิ่งเหล่านี้
จะเป็นอันตรายได้
ห้ามซักวัสดุไฟเบอร์กลาส อนุภาคเล็กๆ จะติดกับผ้าที่ซักหลังจากนั้น และทำให้ผิวหนังระคายเคือง
ก่อนที่จะทิ้งเครื่องซักผ้าของคุณ ให้นำฝาปิดออก เพื่อให้เด็กหรือสัตว์ขนาดเล็กไม่ติดอยู่ภายใน
คำเตือน
ต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยใช้ท่อชุดใหม่ ห้ามใช้ท่อชุดเก่า
ท่อจ่ายน้ำจะมีการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ตรวจสอบท่อเป็นประจำ เพื่อดูรอยปูด หัก งอ รอยแตก สึกหรอ หรือรั่วซึม
และเปลี่ยนท่อใหม่ตามต้องการ หรืออย่างน้อยทุกห้าปี
ก่อนการซักแต่ละครั้ง ให้นำสิ่งของออกจากประเป๋าของผ้าก่อน ของแข็งขนาดเล็กที่มีรูปร่างต่างๆ เล่น เหรียญ มีด เข็มหมุด และคลิปหนีบ
กระดาษอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหาย ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่
ถ้าเครื่องซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที
ต่อสายลงกราวด์เข้ากับแผ่นฝาปิด และฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 10 นิ้ว (25 ซม.) หรือมิฉะนั้น ให้ต่อสายกราวด์กับหมุดที่เหมาะสม หรือ
เต้าเสียบที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ห้ามต่อสายเข้ากับสายโทรศัพท์ สายล่อฟ้า หรือท่อก๊าซ
สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _5
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 5
2010-06-29 �� 2:55:20
สารบัญ
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
7
8
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14
14
14
14
15
19
การตรวจสอบชิ้นส่วนและแผงควบคุม
แผงควบคุม
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรมผ้าห่ม
โปรแกรมผ้าขนสัตว์
โปรแกรมบันทึก
โปรแกรมล้างถังซัก
โปรแกรมซักเร็ว
โปรแกรมชุดกีฬา
โปรแกรมประหยัด
โปรแกรม Super Clean
ปุ่มเลือกตั้งเวลาล่วงหน้า
โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
ฟังก์ชันกำหนดเอง (เฉพาะบางรุ่น)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
การจ่ายน้ำ
พื้น
การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ
การติดตั้งแผงป้องกันหนู
การซักผ้า
20
20
22
23
23
คำแนะนำเบื้องต้น
คำแนะนำของผ้า
ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่างๆ
การซักครั้งแรก
ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ
การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
24
24
25
รักษาความสะอาดถังซัก
การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ
การทำความสะอาดตัวกรอง
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
26
28
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ…
รหัสข้อมูล
ข้อมูลจำเพาะ
29
ข้อมูลจำเพาะ
7
20
24
26
29
6_ สารบัญ
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 6
2010-06-29 �� 2:55:21
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
โปรดให้ผู้ติดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครื่องซักผ้าใหม่ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บขณะซักผ้า
การตรวจสอบชิ้นส่วนและแผงควบคุม
ฝาปิด
โปรดปิดฝาตลอดเวลาที่ซักและปั่นผ้า
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างนี้ ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือถ้า
คุณไม่ได้รับชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Samsung หรือตัวแทนจำหน่ายของ Samsung
ระบบยับยั้งเชื้อโรคเพื่อสุขภาพ
(ตัวเลือก)
แผงควบคุม
สายไฟ
ท่อน้ำทิ้ง
ขาตั้งปรับได้
ปรับความยาวของขาเมื่อติดตั้งเครื่อ
งซักผ้า
ตัวกรอง
เก็บเศษด้ายในตัวกรองขณะที่ซัก
ช่องใส่ผงซักฟอก
ท่อจ่ายน้ำ (ร้อน)
เครื่องหมายหยดน้ำ
ท่อจ่ายน้ำ (เย็น)
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _7
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 7
2010-06-29 �� 2:55:23
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
แผงควบคุม
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้า
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
ปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง
กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
2
ปุ่มเริ่ม/พัก
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ
ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงาน และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการ
ทำงานต่อไป หลังจากแก้ไขขั้นตอนการซักแล้ว
3
ปุ่มเลือกโปรแกรม
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับโปรแกรมซักต่างๆ ดังนี้:
[อัตโนมัติ  ผ้าห่ม  ผ้าขนสัตว์  บันทึก ล้างถังซัก ซักเร็ว  ชุดกีฬา  ประหยัด]
4
ปุ่มซัก
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการซักเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก
5
ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก
ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กจะใช้ล็อคปุ่ม เพื่อป้องกันการเปลี่ยนรอบการซักที่คุณเลือกไว้ (อุปกรณ์นี้ใช้ป้องกันมิให้เด็กเล่น
กับเครื่องซักผ้า)
การเปิดใช้/การปิด:กดปุ่ม ล้าง และ ปั่นหมาด พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที (หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ถ้าไม่ได้เปิดปุ่ม “เปิด/ปิด”)
6
ปุ่มปั่นหมาด
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการปั่นหมาด
เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปั่น เวลาปั่นหมาดและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะ
รวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และหยุดเครื่องซักผ้า
7
ปุ่มล้าง
กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นรอบการล้างน้ำเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ
8
สัญญาณแสดงเวลาคงเหลือ
การตั้งเวลา ข้อผิดพลาด
จอแสดงผลจะแสดงเวลาซักที่เหลือ การตั้งเวลาซักล่วงหน้าที่กำหนดไว้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด
8_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 8
2010-06-29 �� 2:55:24
ปุ่มแช่ผ้า
กดปุ่มนี้เพื่อแช่ผ้า
ฟังก์ชันนี้จะเลือกไม่ได้ระหว่างโปรแกรมผ้าขนสัตว์ การแช่จะทำงานโดยอัตโนมัติในโปรแกรมล้างถังซัก
คุณสามารถตั้งเวลาแช่ตั้งแต่ 10 ถึง 60 นาที
10
ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า
กดปุ่มนี้เพื่อให้การซักสิ้นสุดในเวลาที่ระบุ ปิดเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้าที่กำหนดไว้
คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง
11
ปุ่ม SUPER CLEAN
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชัน Super Clean กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกฟังก์ชัน
12
ปุ่มโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
รอบการซักนี้จะมีการจ่ายน้ำที่มีประจุของเงินระหว่างรอบการซัก และระหว่างการล้างน้ำครั้งสุดท้าย เพื่อยับยั้ง
และ เคลือบป้องกันแบคทีเรีย
โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคนี้ไม่สามารถเลือกได้ถ้าเลือกน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเท่านั้น
- เย็น  ยับยั้งเชื้อโรคหรือป้องกันเชื้อโรค
- เย็น/ร้อน  ป้องกันเชื้อโรค
- ร้อน  โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคไม่ทำงาน
ยับยั้งเชื้อโรค: เติมน้ำที่มีประจุของเงินในน้ำเพื่อซักแบบยับยั้งเชื้อโรค
ป้องกันเชื้อโรค: จ่ายน้ำที่มีธาตุเงินระหว่างการล้างน้ำครั้งสุดท้ายหลังจากซัก เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ฟังก์ชันนี้เป็น
การล้างน้ำป้องกันเชื้อโรคเพื่อป้องกันการก่อตัวของแบคทีเรีย
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
9
ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมผ้าขนสัตว์
13
14
ปุ่มระดับน้ำ
เครื่องจะปรับระดับน้ำโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลือกระดับน้ำด้วยตนเองด้วยการกดปุ่มนี้ซ้ำๆ
ปุ่มจ่ายน้ำ
กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับตัวเลือกในการใช้น้ำ:
เย็น  เย็นและร้อน  ร้อน  เย็น
ในการเปลี่ยนตัวเลือกการใช้น้ำ ให้ปิดฟังก์ชันของโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคก่อน
โปรแกรมและตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น แต่แผงควบคุมของเครื่องซักผ้าจะคล้ายกับที่แสดงในหน้า 9
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _9
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 9
2010-06-29 �� 2:55:24
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
โปรแกรมอัตโนมัติ
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม เริ่ม/พัก โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
3. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
4. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
5. ปิดฝา
โปรแกรมผ้าห่ม
ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูที่นอน
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
• ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
• ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูที่นอน) ดังต่อไปนี้
ก่อนที่จะใส่ลงในถังปั่น
• ซื้อตาข่ายสำหรับซักผ้าสำหรับผ้าเบาและผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าแคชเมียร์
ผ้าห่ม) เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจลอยขึ้นสู่ด้านบนของเครื่องซักผ้าและอาจ
เกิดความเสียหาย
โปรแกรมผ้าขนสัตว์
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่มีความบาง เช่น สเว็ตเตอร์ เสื้อคลุมไหมพรม และผ้าขนสัตว์ชนิดอื่นๆ
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
• คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันปั่นหมาดทรงพลังและโปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคสำหรับโปรแกรมผ้าขนสัตว์ได้
• ห้ามใช้น้ำร้อน (เกิน 30°C) สำหรับซักผ้าขนสัตว์
• โปรดดูฉลากกำกับการดูแลผ้าเพื่อดูข้อมูลการซักที่เหมาะสม
• กลัดกระดุมทุกเม็ดและกลับให้ด้านในของผ้าอยู่ข้างนอก
• ใช้เฉพาะผงซักฟอกที่ระบุไว้กับผ้า
• ถ้าผ้าแห้งมาก ให้แช่ผ้าไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนที่จะกดปุ่มโปรแกรมผ้าขนสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
10_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 10
2010-06-29 �� 2:55:24
โปรแกรมบันทึก
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อสร้างโปรแกรมที่คุณชื่นชอบและใช้บ่อย และบันทึกไว้ในเครื่องซักผ้าเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ตลอดเวลา
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. เลือกฟังก์ชันที่ใช้บ่อย
• เลือกการจ่ายน้ำ การซัก ล้างน้ำ หรือปั่นหมาดตามความต้องการ
• บันทึกเมื่อเลือกขั้นตอนการซัก + ล้างน้ำ + ปั่นหมาดแล้วเท่านั้น
• ถ้าต้องการเลือกโปรแกรมอื่น ให้กดปุ่ม โปรแกรม
• ถ้าต้องการยกเลิกโปรแกรม บันทึก ให้ปิดปุ่ม เปิด/ปิด และเปิดอีกครั้ง
5. ปิดฝา
โปรแกรมล้างถังซัก
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างถังซัก เพื่อให้ถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. ปิดฝา
• ห้ามใส่ผ้าในถังซักขณะที่ทำความสะอาดถัง เนื่องจากอาจทำให้สีตกหรือทำให้ผ้าเสียหาย
• เมื่อซักผ้าหลังจากการทำความสะอาดถังซัก คุณอาจพบรอยคราบ ซึ่งมาจากสารซักฟอกและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง หลังจากการล้างถัง
ให้เปิดรอบการล้างน้ำสองหรือสามรอบ
• ฟังก์ชัน แช่ผ้า จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
• ระดับน้ำเริ่มต้นจะถูกเลือกไว้ที่ระดับกลาง ระหว่างสูงสุดและกลาง
โปรแกรมซักเร็ว
โปรแกรมซักเร็วเหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
โปรแกรมชุดกีฬา
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักชุดกีฬาที่เปื้อนเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
• โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรคจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมนี้
• โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะตัวเลือกการจ่ายน้ำแบบน้ำเย็น
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _11
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 11
2010-06-29 �� 2:55:25
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
โปรแกรมประหยัด
หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้บ่อย หรือผ้าที่สกปรกน้อย เนื่องจากการซักจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับผ้าที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื้อนน้อย
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่มเลือก โปรแกรม
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
โปรแกรม Super Clean
ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักที่สะอาดที่สุด โปรแกรมนี้จะให้ประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุดผ่านระบบการซัก 5 ขั้นตอน
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม Super Clean
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
4. ปิดฝา
ปุ่มเลือกตั้งเวลาล่วงหน้า
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อระบุเวลาสำหรับเริ่มต้นรอบการซัก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการออกนอกบ้านและไม่สามารถดูแลเครื่องซักผ้าได้
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า หนึ่งครั้ง
คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดล่วงหน้าได้ด้วยการใช้ปุ่ม ตั้งเวลาล่วงหน้า ตั้งแต่ 3 ถึง 18 ชั่วโมง
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมในช่องใส่ผงซักฟอก
4. ปิดฝา
การซักจะสิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด
ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามระดับน้ำ จากนั้นปิดฝาเครื่อง
• ต้องเพิ่มผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก
• ถ้าเพิ่มผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง ผ้าบางชิ้นอาจสีตกเนื่องจากมีการตั้งเวลาเริ่มต้นให้ล่าช้าไป
• ในการยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด
โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
โปรแกรมนี้จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผ้าระหว่างการซักหรือล้างน้ำ เป็นการปกป้องคุณและครอบครัวจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อ “เปิด” เครื่องซักผ้า
2. กดปุ่ม โปรแกรมยับยั้งเชื้อโรค
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติ
4. รอบการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดจะทำงาน
5. ถ้าต้องการหยุดโปรแกรม ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้เมื่อหยุด
6. ปิดฝา
คุณสามารถเลือกได้ในขณะที่มีเลือกรอบการซัก ล้าง และปั่นหมาดเท่านั้น
• เมื่อใช้โปรแกรมซิลเวอร์นาโน คุณจะไม่สามารถเลือกปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ด้วยตนเองได้
• การกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการเปิด/ปิด
• ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับทุกโปรแกรม ยกเว้นโปรแกรมผ้าขนสัตว์
12_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 12
2010-06-29 �� 2:55:25
ฟังก์ชันกำหนดเอง (เฉพาะบางรุ่น)
คุณสามารถเลือกรอบการซักต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
(ตัวอย่าง) การซักเบื้องต้นสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อย:
เปิด/ปิด  เลือกโปรแกรมซักเร็ว  ซัก  เริ่ม/พัก
ซักอย่างเดียว
ล้างน้ำอย่างเดียว
ปั่นหมาดอย่างเดียว
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
โปรแกรม
คำแนะนำ
กดปุ่ม เปิด/ปิด
กดปุ่ม ซัก
กดปุ่ม เริ่ม/พัก
รอบการซักจะดำเนินต่อไป 15 นาที
เมื่อกดปุ่ม ซัก ระหว่างการซัก คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการซักได้ระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
กดปุ่ม ล้าง
กดปุ่ม เริ่ม/พัก
รอบการล้างจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง
เมื่อกดปุ่ม ล้าง ระหว่างการล้าง คุณจะสามารถเปลี่ยนจำนวนการล้างได้ระหว่าง 1 ถึง 5 รอบ
กดปุ่ม ปั่นหมาด
กดปุ่ม เริ่ม/พัก
รอบการปั่นหมาดจะดำเนินต่อไป 7 นาที
เมื่อกดปุ่ม ปั่นหมาด ระหว่างการปั่นหมาด คุณจะสามารถเปลี่ยนเวลาการเวลาการปั่นหมาดได้ระหว่าง
1 ถึง 9 นาที
ซักและล้างน้ำ
กดปุ่ม ซัก และ ล้าง
กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
รอบการซักจะตรวจสอบปริมาณผ้า และกำหนดเวลาในการซักและล้างโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุ่ม ซัก และ ล้าง ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน จะสามารถกำหนดเวลาซักระหว่าง 6 และ
30 นาที และกำหนดเวลาล้างระหว่าง 1 ถึง ห้ารอบ
ล้างน้ำและปั่นหมาด
กดปุ่ม ล้าง และ ปั่นหมาด
กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
รอบการล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน
เมื่อกดปุ่ม ล้าง และ ปั่นหมาด ระหว่างการทำงาน จำนวนรอบการล้างจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง
5 รอบ และระยะเวลาการปั่นหมาดจะถูกกำหนดไว้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
ซัก ล้าง และปั่นหมาด
กดปุ่ม ซัก ล้าง และ ปั่นหมาด
กดปุ่ม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
รอบการซัก ล้างน้ำและปั่นหมาดจะทำงาน
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _13
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 13
2010-06-29 �� 2:55:26
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้ง
คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บโดยไม่จำเป็น การเดินสายและสายกราวด์ทั้งหมดจะต้องกระทำตามข้อกำหนด National
Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 ฉบับล่าสุด และรหัสและข้อบังคับในพื้นที่ เจ้าของอุปกรณ์มีหน้าที่จัดหาบริการด้านไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับ
อุปกรณ์นี้
ห้ามใช้สายไฟสำหรับต่อ
ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีสิ่งต่อไปนี้:
• ฟิวส์หรือเบรกเกอร์
• วงจรสาขาแยกสำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ
เครื่องซักผ้าต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม ถ้าเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหาย การลงกราวด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต
โดยจะเป็นทางระบายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงต้านทานน้อยที่สุด
เครื่องซักผ้าของคุณมาพร้อมกับสายไฟที่มีปลั๊กลงกราวด์สามขา สำหรับใช้กับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน้ำร้อน
การเชื่อมต่อสายกราวด์อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ ถ้าคุณสงสัยว่า
เครื่องซักผ้ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องซักผ้า ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้าเสียบได้ โปรดให้ช่างที่มีความ
ชำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม
การจ่ายน้ำ
เครื่องซักผ้าของคุณจะใช้งานได้อย่างเหมาะสมเมื่อแรงดันน้ำเท่ากับ 0.05 MPa~0.78 Mpa (0.5~8.0 kg·f/cm2)
แรงดันน้ำต่ำกว่า 0.05 MPa (0.5 kg·f/cm2) อาจทำให้วาล์วน้ำไม่ทำงาน ทำให้วาล์วน้ำไม่สามารถปิดสนิท หรือมิฉะนั้น อาจทำให้เครื่องซักผ้าใช้เวลา
ในการเติมน้ำนานเกินกว่าที่ระบบควบคุมกำหนด ทำให้เครื่องซักผ้าปิดลง (ในระบบควบคุมมีขีดจำกัดเวลาการเติมน้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกัน
น้ำล้น/ท่วมถ้าท่อน้ำหลวม)
ก๊อกน้ำต้องห่างไม่เกิน 4 ฟุต (122 ซม.) จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถต่อท่อจ่ายน้ำที่ให้มากับเครื่องซักผ้าได้
คุณสามารถลดความเสี่ยงของน้ำรั่วและความเสียหายจากน้ำโดย:
• ติดตั้งให้ท่อน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
• ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
• ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน้ำเป็นประจำ
ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวาล์วจ่ายน้ำเพื่อหารอยรั่ว
พื้น
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง
ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
14_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 14
2010-06-29 �� 2:55:26
การติดตั้งเครื่องซักผ้าของคุณ
ขั้นตอนที่ 1
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
การเลือกที่ตั้ง
ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบว่าสถานที่ตั้ง:
• มีพื้นผิวแข็ง ได้ระดับ โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศและหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน
• ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 4 นิ้ว (10 ซม.)
• ห่างจากแสงแดดและไม่ถูกฝน เนื่องจากความชื้นอาจทำลายฉนวนไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
• มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
• ไม่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (ต่ำกว่า 32 ºF และ 0 ºC)
• ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำมันและก๊าซ
• มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่ไม่ทำให้เครื่องซักผ้าทับสายไฟ
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _15
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 15
2010-06-29 �� 2:55:26
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
ขั้นตอนที่ 2
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อ
ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด
1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ
2. ใช้ไขควงแบบ “+” คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศร
จนมีช่องว่าง 5 มม.
5 มม
3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a)
และ (b) เข้าด้วยกัน
a
b
4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะ
ต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง “คลิก”
c
หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยม
หรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง
16_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 16
2010-06-29 �� 2:55:28
ขั้นตอนที่ 3
การต่อท่อน้ำทิ้ง
1. กดวงแหวนข้อต่อและวางให้อยู่รอบท่อระบายน้ำ
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
2. หลังจากวางท่อระบายน้ำในช่องระบายน้ำแล้ว ให้ต่อปลายอีกด้านของท่อเข้ากับช่องระบายน้ำ
ของเครื่องซักผ้า
ทางน้ำออก
3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อ และดันให้เข้ากับทางน้ำออก
• ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม
เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง
•
กดที่จับของวงแหวนข้อต่อเพื่อดึงท่อน้ำทิ้งออก เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและทำตาม
คำแนะนำข้างต้นอีกครั้ง
คำเตือนเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง
1. เมื่อขยายท่อน้ำทิ้งเข้ากับอีกท่อหนึ่ง ความยาวต้องไม่เกิน 118.1 นิ้ว (3 เมตร)
น้อยกว่า 118.1 นิ้ว (3 เมตร)
2. ตรวจสอบว่าปลายท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับน้ำ เพื่อให้น้ำไหลออกอย่างเหมาะสม
3. ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีอุปสรรคกีดขวางสูงเกิน 2 นิ้ว (5 ซม.)
น้อยกว่า 118.1 นิ้ว (3 เมตร)
น้อยกว่า 2
นิ้ว (5 ซม.)
4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลอดใต้เครื่องซักผ้า
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _17
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 17
2010-06-29 �� 2:55:29
การติดตั้งเครื่องซักผ้า
ขั้นตอนที่ 4
การติดตั้งระบบไฟฟ้าและจัดวางเครื่องซักผ้า
1. ต่อสายไฟเข้ากับฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจรแบบสามขาที่มีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านไฟฟ้า
และการลงกราวด์ โปรดดูที่หน้า 16)
2. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
การปรับขาตั้งปรับระดับ
เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
1. เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ที่ติดตั้ง
2. ปรับระดับของเครื่องซักผ้าด้วยการหมุนน็อตปรับ ดังที่แสดงในภาพ
น็อตล็อค
น็อตปรับได้
3. เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว ให้ขันน็อตล็อคโดยใช้ไขควง (-)
เครื่องหมายหยดน้ำ
สาเหตุ
วิธีปรับระดับ
ด้านหน้าของเครื่องต่ำเกินไป
ปรับระดับด้วยการปรับขาตั้ง
ด้านหลังของเครื่องต่ำเกินไป
ปรับความสูงด้วยการใช้วัสดุหนุนด้านหลัง
ด้านซ้ายของเครื่องต่ำเกินไป
ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง
ด้านขวาของเครื่องต่ำเกินไป
ปรับด้านขวาด้วยการใช้ขาตั้งปรับระดับที่ด้านหน้า และวัสดุหนุนด้านหลัง
18_ การติดตั้งเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 18
2010-06-29 �� 2:55:30
การติดตั้งแผงป้องกันหนู
1. การใช้ตัวปิดจะง่ายยิ่งขึ้น ถ้ายกชุดอุปกรณ์ขึ้นเล็กน้อย ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
ด้านหลัง
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
2. ใส่ตัวปิดจนสุดผ่านทางรูที่ด้านหลัง
การติดตั้งเครื่องซักผ้า _19
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 19
2010-06-29 �� 2:55:31
การซักผ้า
ด้วยเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณ สิ่งที่ยากที่สุดในการซักผ้าก็คือการตัดสินใจว่าจะซักผ้าชิ้นไหนดี
คำแนะนำเบื้องต้น
1.
2.
3.
4.
ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า
ปิดประตู
เปิดเครื่อง
เติมผงซักฟอกและน้ำยาเพิ่มเติมในที่ใส่ (ดูหน้า 22)
เลือกโปรแกรมและตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผ้า (ดูหน้า 11-15) ไฟสัญญาณการซักจะสว่าง และเวลาในการซักโดยประมาณจะปรากฏในจอแสดงผล
5. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
คำแนะนำของผ้า
ทำตามคำแนะนำง่ายๆ เพื่อให้ได้ผ้าสะอาด และการซักที่มีประสิทธิภาพ (สิ่งสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติตามสิ่งต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับเครื่องหรือ
เสื้อผ้าเสียหาย)
ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้ การซ่อมบำรุงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอก่อนที่จะซัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
คุณสามารถใส่ผ้าแห้งที่ไม่ได้พับในถังจนเต็ม แต่อย่าใส่ผ้าจนล้นถัง การใส่ผ้ามากเกินไปจะลดประสิทธิภาพ ทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหายเร็ว
และอาจทำให้เกิดรอยยับกับผ้าได้มาก
เมื่อซักผ้าขนาดใหญ่หรือผ้าที่มีขนาดเล็กสองสามชิ้นที่ไม่เต็มถังซัก ตัวอย่างเช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ตุ๊กตา หรือเสื้อคลุม ให้เพิ่มผ้าเช็ดตัวอีกสองหรือ
สามผืนเพื่อให้การหมุนและการปั่นหมาดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ตรวจสอบว่าผ้าบางชิ้นมีสีตกหรือไม่ เติมน้ำยาซักผ้าที่ผ้าเช็ดตัวสีขาวและผ้าที่คุณไม่แน่ใจว่าสีตกหรือไม่ ขยี้ผ้าเข้าด้วยกันแรงๆ ตรวจดูว่า
สีตกใส่ผ้าเช็ดตัวสีขาวหรือไม่
โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้านำเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรกบางส่วน
ถ้าพบรอยเปื้อน ให้เติมผงซักฟอกในผ้าและเช็ดรอยเปื้อนออกในทิศทางเดียว รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย
และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร
ถ้าผ้าสกปรกมาก ให้นำออกมาซักแยกต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกอาจเปื้อนไปกับผ้าอื่น
ก่อนที่จะซักผ้าต่อไปนี้ ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าแปรงที่แขนเสื้อ ปกเสื้อ สาบเสื้อ และกระเป๋าก่อน
ผ้าที่มีการอัดจีบซึ่งตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ควรได้รับการดูและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ด้วยกัน (ใช้ด้าย)
ก่อนซัก และนำด้ายออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว
โลหะบนเสื้อผ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผ้าและถังซักได้ กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปัก
ก่อนที่จะซัก ถ้าไม่รูดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า
เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น และอาจทำให้ผ้าเสียหาย โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซัก
โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า
กลับข้างผ้าบางก่อนที่จะซัก
20_ การซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 20
2010-06-29 �� 2:55:31
•
•
ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก ถ้าซักร่วมกัน ผ้าขนหนูอาจสะสมสิ่งสกปรก โปรดตรวจสอบก่อนซัก ตรวจสอบก่อนที่จะซัก
กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ไม่ให้ลอยน้ำ ถ้าผ้าลอยขึ้นด้านบน ให้หยุดเครื่องซักผ้าโดยกดปุ่ม เริ่ม/พัก และกดผ้าลงด้านล่างจนชุ่มน้ำ
ถ้าผ้ายังลอยขึ้นมาขณะซัก อาจทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย ตลอดจนทำให้ผลการซักไม่เป็นที่น่าพอใจ
02 การซักผ้า
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบในกระเป๋าก่อนซัก กิ๊บติดผมและเหรียญอาจทำความเสียหายให้กับทั้งผ้าและ
เครื่องซักผ้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋าและนำออกให้หมด
ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้
•
•
•
•
•
ผ้าที่เสียรูปได้ง่าย แม้ว่าจะใช้วิธีแช่น้ำเพียงอย่างเดียวก็ตาม
เน็คไท เสื้อชั้นในสตรี แจ็คเก็ต สูท เสื้อโค้ทที่ทำจากเรยอนและเส้นใยผสมอื่นๆ จะเสียรูปได้ง่าย (เช่น หดและสีตก)
ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหม หนัง เครื่องประดับเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
ห้ามซักผ้ากันน้ำ (เช่น ชุดเล่นสกี ผ้าและเสื่อ/แผ่นรองพื้น) เนื่องจากอาจทำให้ผ้าหลุดออกมา หรือทำให้เครื่องซักผ้าสั่นผิดปกติ ซึ่งจะทำให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลหรือทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้า พื้นหรือผ้าได้ เมื่อถังซักหมุน น้ำจะเข้าไปอยู่ในผ้าที่กันน้ำและอาจรวมตัวกันอยู่ตามมุม
ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ผ้าจะลอยขึ้นและอาจหลุดออกจากถังซักและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
ใช้ถุงตาข่ายซักผ้าเพื่อซักสิ่งต่อไปนี้
•
•
•
•
ใช้ถุงตาข่ายที่มีขายโดยทั่วไป
ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้าสำหรับซัก
ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นใน ถุงน่อง
ไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหาย และทำให้
เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ โปรดใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าหรือซักแยกต่างหาก
ใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
การซักผ้า _21
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 21
2010-06-29 �� 2:55:32
การซักผ้า
ข้อมูลผงซักฟอกและสารเพิ่มเติมต่างๆ
ควรใช้ผงซักฟอกแบบใด
ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่เนื่องจากจะทำให้ถังซักสกปรก
• เมื่อผงซักฟอกไม่ละลายอย่างเหมาะสม ให้ใช้น้ำอุ่นเพื่อละลายผงซักฟอก
• ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
แม้ว่าจะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม ผงซักฟอกที่มากเกินไปจะทำให้ผ้าเสียหาย
เนื่องจากจะล้างไม่หมด
สารฟอกขาวอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีสภาวะเป็นด่างอย่างรุนแรง
ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่นเหม็น
ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้น้ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยู่บนเสื้อผ้า ท่อ หรือถังปั่น ทำให้เสื้อผ้าสกปรก
สำหรับการตั้งเวลาล่วงหน้า ต้องเพิ่มผงซักฟอกในช่องใส่เท่านั้น ถ้าเทผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง จะทำให้สีตกหรือด่างได้
ช่องใส่ผงซักฟอก
ช่องใส่ผงซักฟอกอยู่ภายในเครื่องซักผ้าที่ด้านหลัง
การเติมผงซักฟอก
1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกในทิศทางของลูกศรตามที่แสดงในภาพ แล้วเติมผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นช่อง
ช่องใส่ผงซักฟอก
ใส่ผงซักฟอกตามสัดส่วนของระดับน้ำ
ส่วนสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
เส้นสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ถ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีดที่กำหนดไว้ อาจหกลงในเครื่องได้ตลอดเวลา
ข้อควรระวัง
22_ การซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 22
2010-06-29 �� 2:55:32
การซักครั้งแรก
ก่อนเริ่มต้นการซัก โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
1. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำ ต่อสายไฟของเครื่องซักผ้า ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
02 การซักผ้า
ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกเล็กน้อย
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต
ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้าของคุณมีฟังก์ชันการตรวจสอบอัตโนมัติซึ่งจะตรวจจับปริมาณผ้าและปรับระดับน้ำ เวลาซัก รอบการล้างและเวลาในการปั่นหมาดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมแช่ผ้าหรือผ้าขนสัตว์
หมายเหตุพิเศษ!
หลังจากเปิดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุ่ม เริ่ม/พัก แผ่นซักผ้าจะเริ่มหมุนโดยไม่มีน้ำ การทำงานนี้มีขึ้นเพื่อตรวจปริมาณผ้าที่อยู่ในถังซัก
ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเครื่อง หลังจากขั้นตอนนี้แล้ว โปรแกรมจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ
การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
• เซนเซอร์จะตรวจสอบปริมาณผ้า และระบุระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มต้นจ่ายน้ำทันที จากนั้นจะเริ่มปล่อยน้ำ
เข้าสู่เครื่องทันที
• ระหว่างการจ่ายน้ำ คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อให้น้ำ
หยุดไหลก่อน แล้วจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง
• ถ้าเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่ น้ำยาจะถูกเติมโดยอัตโนมัติระหว่างรอบการล้างน้ำครั้งสุดท้าย
ใส่ผ้าในถังซักและเติมผงซักฟอก
•
•
•
•
ระวังอย่าใส่ผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่คุณซัก
หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แต่การจ่ายน้ำจะไม่หยุดในกรณีที่เปิดฝา)
เมื่อมีการเลือกน้ำร้อน เครื่องจะจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นในช่วงสองสามวินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
คุณสามารถควบคุมเวลาซัก เวลาในการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาดระหว่างการซักได้ในทุกโปรแกรม
การซักผ้า _23
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 23
2010-06-29 �� 2:55:32
การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
การรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง หลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น
และยืดอายุการใช้งาน
รักษาความสะอาดถังซัก
เมื่อใช้เครื่องซักผ้าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น เป็นเวลานานๆ แบคทีเรียจากอากาศอาจเกาะตัวที่ถังซักและกลายเป็นรอบคราบสีดำ (เชื้อรา) ทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์
โปรดรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของถัง
การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ
1. นำตัวกรองออกและล้างให้สะอาด
2. ใส่ตัวกรองกลับเข้าที่ และต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า
3. ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่ว ตรวจสอบว่าต่อข้อต่ออย่างแน่นหนา
4. เมื่อคุณใช้น้ำเย็นเพียงอย่างเดียว ให้ใช้ฝาปิดข้อต่อของท่อจ่ายน้ำร้อน มิฉะนั้น อาจเกิดปัญหา
น้ำรั่วจากข้อต่อของท่อจ่ายน้ำร้อนได้
24_ การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 24
2010-06-29 �� 2:55:33
การทำความสะอาดตัวกรอง
ทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด
1. ดันและดึงส่วนบนของตัวกรองเมจิคลงพร้อมๆ กัน
03 การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ
3. ทำความสะอาดตัวกรองเมจิค
4. ปิดฝาและใส่ส่วนล่างของตัวกรองในถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองให้มีเสียง “คลิก”
การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องซักผ้า _25
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 25
2010-06-29 �� 2:55:36
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณ…
ปัญหา
ตรวจสอบและการแก้ไข
ไม่มีพลังงานไฟฟ้า
ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กอย่างเหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่อุดตัน
ไม่ทำงาน
ฝาปิดเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่
ปิดฝา
กดปุ่ม พัก ไว้หรือไม่
กดปุ่ม เริ่ม/พัก อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่
มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่
หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน
ก๊อกปิดอยู่หรือไม่
เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ
ท่อน้ำทิ้งและถังปั่นหมาดมีน้ำแข็งจับ
•
•
•
•
ราดน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก นำไปแช่ในน้ำร้อน
เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที
วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง
ถ้าละลายน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งแล้ว ให้ต่อเข้าที่และตรวจสอบว่ามีการระบายน้ำอย่างเหมาะสมหรือไม่
26_ การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 26
2010-06-29 �� 2:55:36
ตรวจสอบและการแก้ไข
น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ
ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา
ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ “การต่อท่อจ่ายน้ำ”)
04 การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
หมุนให้แน่นอีกครั้ง
ท่อจ่ายน้ำพับงอหรือไม่
จัดท่อให้ตรง
ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้
หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย
น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่
ซ่อมก๊อกน้ำ เครื่องไม่จ่ายน้ำ
คุณกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายน้ำหรือไม่
คุณต้องกดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อให้มีการจ่ายน้ำ ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก กดปุ่ม เริ่ม/หยุด
ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่
เปิดก๊อกน้ำ
ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่
ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่
ถ้าน้ำไม่ไหล ให้เปิดก๊อกน้ำและเปิดเครื่อง
การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล
จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าได้ระดับ
ตรวจสอบว่าขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่
ปรับขาตั้งปรับระดับเพื่อให้เครื่องซักผ้าอยู่ในแนวระนาบ
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นล้อมรอบหรือพิงอยู่
นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล _27
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 27
2010-06-29 �� 2:55:36
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
รหัสข้อมูล
เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ คุณอาจพบรหัสข้อมูลในจอแสดงผล ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้และลองใช้วิธีแก้ไขที่แนะนำก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
สัญลักษณ์ของรหัส
ปัญหา
ตรวจสอบ
ไม่เริ่มต้น
-
-
-
-
ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย
ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องแล้วหรือไม่
ตรวจสอบว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่
เครื่องไม่ทิ้งน้ำ
-
-
-
ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งมีน้ำแข็งจับหรือไม่
ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่
ถ้าไม่ได้ระบายน้ำใน 15 นาที เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือ
จะแสดงข้อความ “5E”
ไม่มีน้ำ
-
-
-
-
-
เปิดก๊อกน้ำจนสุด
น้ำประปาหยุดไหลหรือไม่
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่
ตรวจสอบว่าก๊อกน้ำมีน้ำแข็งจับหรือไม่
ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 1 ชั่วโมง หรือระดับน้ำไม่เปลี่ยนแปลงใน 4 นาที
เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ “4E”
เครื่องไม่ปั่นหมาด
-
-
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ
น้ำล้น
-
-
เริ่มต้นใหม่หลังจากปั่นหมาด
ถ้าสัญลักษณ์ข้อผิดพลาดยังปรากฏ ให้ติดต่อตัวแทนของฝ่ายบริการลูกค้า
28_ การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 28
2010-06-29 �� 2:55:37
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
WA16KAW
น้ำหนักสูงสุดสำหรับผ้าแห้งเป็นหน่วย กก.
14 กก.
ประเภทการซัก
การหมุน
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ซัก
600 วัตต์
ปั่นหมาด
300 วัตต์
ขนาด (มม.)
W640XW710XH980
บรรจุภัณฑ์
50 กก.
ระดับน้ำมาตรฐาน
83 ลิตร
แรงดันน้ำ
0.05MPa ~ 0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg∙f/cm2)
การใช้น้ำ
240 ลิตร
ความเร็วในการปั่นหมาด
700 รอบต่อนาที
05 ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
ข้อมูลจำเพาะ _29
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 29
2010-06-29 �� 2:55:37
บันทึก
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 30
2010-06-29 �� 2:55:37
บันทึก
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 31
2010-06-29 �� 2:55:37
ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
THAILAND
โทรศัพท์
1800-29-3232
02-689-3232
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
www.samsung.com/th
รหัส DC68-02685C-01_TH
WA16KAW-02685C_TH_ver2.indd 32
2010-06-29 �� 2:55:37
Download PDF

advertising