Samsung | WA11R3 | Samsung WA11R3 คู่มือการใช้

Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:21 PM
Page 1
คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า
กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด
เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ ..................................................................................1
ความปลอดภัยในการใช้งาน ....................................................2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า ..................................................3
แผงควบคุมการทำงาน ..............................................................4
ขั้นตอนการซัก ..........................................................................5
โปรแกรมซักปกติ ...............................................................................5
โปรแกรมซักผ้าห่ม .............................................................................5
โปรแกรมซักแบบประหยัด ..................................................................5
โปรแกรมการซักรวดเร็ว .....................................................................5
โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ...........................................................................5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน...............................................................5
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ ..............................................................5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง ..............................................6
การติดตั้งและบำรุงรักษา ........................................................8
ารติดตั้งและการบำรุงรักษา ........................................................8
สถานที่ติดตั้ง ............................................................... .......8
การปรับความสมดุล .......................................................................8
การต่อท่อน้ำเข้า ............................................................... .8
วิธีประกอบแผ่นกันหนู ....................................................................9
ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ .............................................................9
การต่อท่อน้ำทิ้ง ............................................................................9
การเติมผงซักฟอก .........................................................................9
เครื่องกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า ........................................................10
การทำความสะอาดถุงกรอง...........................................................10
การทำความสะอาดเครื่องกรอง......................................................10
การแก้ปัญหาเบื้องต้น ..............................................................11
ข้อกำหนดรายละเอียด
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:21 PM
Page 2
คุณสมบัติ
การควบคุมด้วยระบบซักปกติ
การควบคุมด้วยระบบซักปกติทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด
โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้ราวกับเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์
ฝาใส
ฝาใสนี้คือแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน
ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการซักภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านฝาใสนี้
แกนซัก
แกนซักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายเพื่อซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก
และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า
พลังน้ำแบบน้ำตก
พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำจากภายใต้แกนซักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก
ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นลอยเหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถ
ซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์ และผ้าห่ม
ถุงกรองมหัศจรรย์
ถุงกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด
เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป
ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่อง
ตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำครั้งสุดท้าย
ระบบ CAS (ระบบควบคุม)
การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก (หน้า 2)
ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วครู่ เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ
ประหยัดพลังงาน
Eco+course เป็นโปรแกรมการซักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกลง
ซักสะอาดพิเศษ
สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมาก
ใช้น้ำในระดับปานกลางแต่ซักมากกว่าปกติ 5 เท่า
1
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:21 PM
Page 3
ความปลอดภัยในการใช้งาน
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย
โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม
เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส
ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้
คำเตือน
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้าเสียบที่หลวม
อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝน
สาดได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย
หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้
ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ
โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ
หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปัดฝุ่นหรือ
เช็ดน้ำออกจนหมด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียน
หรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อย่าให้เด็กชะโงกดูในเครื่องซักผ้า
หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในทันที และอย่า
จับปลั๊กไฟเด็ดขาด
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ
ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง
- เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ
มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า
- ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้
อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า
อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอจนเครื่องระบายน้ำ
- อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้า
อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง
และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน
ช็อตหรือไฟไหม้ได้
ออกหมดแล้ว
อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว
อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง
- อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น
- มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาถังซักแล้วเครื่องไม่หยุด
ทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที
ระบบล็อคป้องกันเด็ก - เป็นระบบที่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กหากเด็กเล่นเครื่องซักผ้า
วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก
- กดปุ่ม พาวเวอร์ ‘Power’ เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม เริ่ม/พัก ‘Start/Hold’ เพื่อเริ่มการทำงาน ในกรณีที่ต้องการใช้ระบบล็อคป้องกันเด็กระหว่างการซัก
- กดปุ่ม โปรแกรม ‘Course’ และเลือกโปรแกรมการซัก
(โปรดสังเกตุ: เครื่องจะทำงานได้ต่อเมื่อได้กดปุ่ม Power แล้วเท่านั้น)
ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบล็อคป้องกันเด็ก สัญญาณอักษร ‘L’ จะกระพริบทุกๆ 2
วินาทีในช่องหน้าจอแสดงผลพร้อมบอกเวลาที่เหลือ นั่นหมายถึงเครื่องจะถูกปลดล็อคทันทีที่เวลาในช่องแสดงผลสิ้นสุดลง
วิธีปลดระบบล็อคป้องกันเด็ก
- ในกรณีที่มีการตั้งโปรแกรมระบบล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุ่ม ‘Function’ ค้างไว้แล้วกดปุ่ม ‘Course’ ตาม เพื่อปลดระบบล็อค
2
3
ปรับความสูงของขาตั้งเมื่อติ
ดตั้งเครื่องซักผ้า
ขาตั้งปรับได้
แผ่นกันหนู
ท่อน้ำทิ้ง
สายดิน
หากต่อท่อน้ำที่เป็นโลหะ
อย่าลืมหุ้มส่วนปลายของสายดิน
ปลั๊กไฟ
ถังปัน่
กล่องผงซักฟอก
ท่อน้ำทิ้ง (ปั๊ม)
4:21 PM
แผงควบคุมด้านหน้า
ฝาปิด
ปิดฝาถังซักทุกครั้งระหว่างการซัก
และการปั่น
ท่อน้ำเข้า (น้ำเย็น)
ท่อน้ำเข้า(น้ำร้อน)
12/27/2003
แกนซัก
ถุงกรองจะกักเก็บเศษฝุ่นสกปรก
ไว้ ในระหว่างการซัก
ถุงกรอง
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
Page 4
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:21 PM
Page 5
แผงควบคุมการทำงาน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
ปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราว
ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว
ปุ่มตั้งเวลาการทำงาน
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า
ปุ่มเลือกระบบการซัก
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
ปกติ ผ้าห่ม ประหยัด รวดเร็ว ผ้าขนสัตว์ ปกติ
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ
ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้
ปุ่มเลือกการทำงาน
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง ซักและซัก+ล้างน้ำและปั่น แช่และซักและซัก + และล้างและปั่น
แช่และซักและล้างน้ำและปั่น ซัก ล้างน้ำ ปัน
่ ซักและล้างน้ำ ล้างน้ำและปั่น ซักและล้างน้ำและปั่น
ปุ่มเลือกระดับน้ำ
เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
ปานกลาง สูง สูงสุด ต่ำพิเศษ ต่ำ
ปุ่มเลือกน้ำเข้า
เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกประเภทของน้ำดังนี้
COLD (เย็น) COLD + HOT (เย็น + ร้อน) HOT (ร้อน) COLD (เย็น)
ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่
ไฟแสดงสถานะแสดงเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ (หน่วยเป็นนาที) ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ
4
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:21 PM
Page 6
ขั้นตอนการซัก
การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
ต่อท่อน้ำเข้าเข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงแล้ว (ในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำทิ้ง)
ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก
โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสม
กับผ้าที่จะซัก
โปรแกรมซักปกติ
โปรแกรมผ้าขนสัตว์
เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสี่ครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มต้น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก
ข้อควรระวัง . . .
-อย่าใช้น้ำที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
-ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
-ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
-ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
-เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที
ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการซัก
โปรแกรมซักผ้าห่ม
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน
เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงานหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้
(จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตาม
ปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้
โปรแกรมซักแบบประหยัด
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่ม เริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน / หยุดการทำงานชั่วคราวอีกครั้ง
ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก
เติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ
โปรแกรมการซักรวดเร็ว
ใช้สำหรับการซักที่ต้องการความสะอาดมากขึ้น
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม ซักสะอาดพิเศษ
3. กดปุ่ม เริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
โดยเลือกระดับน้ำที่ระดับสูงสุดถึงระดับกลางเท่านั้น
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้
เนื่องจากการซักกระทำอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นการซักที่เหมาะสำหรับผ้าที่มี
คราบสกปรกน้อย
1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อ "เปิด"
2. กดเลือกโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น
หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก
5
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 7
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง
โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง
ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว
ข้อสังเกต
โปรแกรมซักผ้าห่มจะรวมฟังก์ชั่นแช่ผ้าเข้าไว้ด้วย
หนึ่งครั้ง
สองครั้ง
สามครัง้
สี่ครั้ง
การซัก
( ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาซักนานขึ้น ให้เลือกการทำงานแบบนี้)
กดปุ่มเปิด/ปิด
เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)
--ปกติ (ดิจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ซักเร็ว , ผ้าขนสัตว์
กดปุ่มเลือกการทำงานหนึ่งครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น
ฟังกชั่นแช่ผ้าและซัก
กดปุ่มเปิด/ปิด
เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)
--ปกติ (ดิจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ซักเร็ว , ผ้าขนสัตว์
กดปุ่มเลือกการทำงานสองครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น
ฟังก์ชั่นแช่ผ้า
กดปุ่มเปิด/ปิด
เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)
--ปกติ (ดิจิตอล) , ผ้าห่ม , ประหยัด ซักเร็ว , ผ้าขนสัตว์
กดปุ่มเลือกการทำงานสามครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติ
ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการปั่น
ซักอย่างเดียว
กดปุ่มเปิด/ปิด
กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซักได้ระหว่างรอบละ 3
นาทีถึงรอบละ 25 นาที
7
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 8
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง
ห้าครัง้
หกครั้ง
เจ็ดครั้ง
เจ็ดครั้ง
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง
ล้างน้ำอย่างเดียว
กดปุ่มเลือกการทำงานสี่ครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ
1 นาทีถึงรอบละ 5 นาที
ปั่นอย่างเดียว
กดปุ่มเลือกการทำงานหกครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการปั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นได้ระหว่างรอบละ 1
นาทีถึงรอบละ 7 นาที
การซักและล้างน้ำ
กดปุ่มเลือกการทำงานเจ็ดครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ
1 ครั้งถึงรอบละ 5 ครั้ง
การล้างน้ำและปั่น
กดปุ่มเลือกการทำงานแปดครั้ง
กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดทำงานชั่วคราว
เมื่อกดปุ่ม เลือกการทำงานในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ
1 ครั้งถึงรอบละ 5 ครั้ง
6
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 9
การติดตั้งและการบำรุงรักษา
คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน
ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้พื้นที่เปียกชื้น
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือในบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้น
อาจทำลายระดับหุ้มฉนวนไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแสงแดด
ชิ้นส่วนพลาสติกหรือไฟฟ้าของเครื่องอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง
ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องทำความร้อง หม้อต้มน้ำ ฯลฯ และอย่าตั้งเครื่อง
ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง
สถานที่ติดตั้ง
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง
ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
หากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจเกิดเสียงรบกวน
หรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)
ปรับขาตั้งเพื่อให้ได้การวางที่ได้ระดับ
การปรับความสมดุล
หากตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้ระดับสมดุลกับพื้น เครื่องอาจสั่นมากหรือไม่ทำงาน
ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งเครื่องอย่างได้ระดับสมดุลแล้ว
ตรวจสอบว่าตั้งเครื่องซักผ้าได้ระดับโดยการตรวจตำแหน่งของถังซัก
1. ปรับด้านข้างตามแนวนอนก่อน
และปรับด้านหน้า
ไปในทิศทางเดียวกัน
เปิดฝาปิดถังซัก เทน้ำลงในถังจนถึงระดับต่ำกว่าแกนซักเล็กน้อย
และปรับขาตั้งเพื่อให้แกนซักอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดังแสดงในภาพ
ตั้งเครื่องห่างจากผนังอย่างน้อย
10 ซม.
ปรับขาตั้งเครื่องเพื่อให้ได้ระดับ
หลวม
2. หากด้ายไม่อยู่ในระดับ
จำกัดที่ตั้งไว้ ให้ปรับความยาว
ของขาตั้ง
ล็อค
การต่อท่อน้ำเข้า
1. ถอดอแดปเตอร์สำหรับต่อกับท่อน้ำ
ดังรูป
5. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้าเข้ากับวาล์วน้ำเข้า
ที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด
2. ก่อนอื่น ใช้ไขควงหัวแฉก
คลายน็อตสี่ตัวที่อแดปเตอร์
จากนั้น ดึงอแดปเตอร์และ
ชิ้นส่วน(b) โดยหมุนตามลูกศร
เพื่อให้มีช่องว่างห่างกัน 5 มม.
5-1. ต่อปลายอีกด้านของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้า
ที่ด้านบนของเครื่องซักผ้า
ขันน็อตตามเข็มนาฬิกาจนสุด
3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ
โดยขันน็อตให้แน่น จากนั้น
หมุนชิ้นส่วน (b) ตามลูกศร
และวางชิ้นส่วน (a) และ (b)
ไว้ด้วยกัน
4. ต่อท่อน้ำเข้ากับอแดปเตอร์
ดึงชิ้นส่วน (c) ของท่อน้ำลง
เมื่อชิ้นส่วน (c) คลายตัว
ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์
โดยอัตโนมัติ และมีเสียง ‘คลิก’
ดังขึ้น
a
b
หากหัวก๊อกเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียว
ท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้ดังภาพ
a
b
ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่
ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบท่อออก แล้วจึงต่อหัวท่อ
เข้ากับอแดปเตอร์
8
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 10
วิธีประกอบแผ่นกันหนู
2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึง ใส่เข้าไป
1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบด้านหน้าจนสุด
ประเภทที่มีเครื่องสูบน้ำ
ถอดฝาปิดท่อแล้วต่อกับท่อน้ำทิ้ง
อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อน้ำทิ้งที่ด้านหลังของ
เครื่องให้แน่น
อย่าลืมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับที่ต่อท่อ
น้ำทิ้งที่ด้านข้างของเครื่องให้แน่น
90~100ซม.
70~80cm
ฝาปิดท่อ
ตั้งท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในต่ำแหน่งสูง
จากพื้น 90~100 ซม.
ท่อน้ำทิ้ง
(a)
การต่อท่อน้ำทิ้ง
หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ
(b)
การเติมผงซักฟอก
1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดนดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกล้นจากกล่อง
ช่องใส่ผงซักฟอก
เติมผงซักฟอกให้
เหมาะสมกับระดับน้ำ
ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
แนวน้ำยา
ปรับผ้านุ่ม
ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ
9
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 11
เครื่องกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า
วาล์วช่องต่อน้ำเข้า
1. ดึงเครื่องกรองออกแล้วล้างให้สะอาด
2. ดันเครื่องกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับ
วาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น
3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อ
น้ำให้แน่นขึ้น
การทำความสะอาดถุงกรอง ควรทำความสะอาดถุงกรองบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดของแหวนปะเก็น
1. ผลักส่วนบนของถุงแล้วดึงออก
2. เปิดฝาครอบดังภาพ
3. ทำความสะอาดถุงกรอง
การทำความสะอาดเครื่องกรอง
(ประเภทที่มีเครื่องสูบ)
1. รองเศษผ้าใต้เครื่อง
กรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนฝาปิดเครื่องกรอง
ไปทางซ้าย
3. ดึงเครื่องกรองออก
และขจัดสิ่งสกปรก
4. ประกอบกลับตาม
ลำดับตรงข้าม
1. รองเศษผ้าใต้เครื่องกรองเพื่อกันพื้นเปียก
2. หมุนเครื่องกรองทวน
เข็มนาฬิกาและดึงเครื่อง
กรองออก
3. ขจัดคราบสกปรก และใส่
เครื่องกรองกลับคืน หมุน
ตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่
10
4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของถุงกรอง
ไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงถุงกรอง
เข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 12
การแก้ปัญหาเบื้องต้น
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน
น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง?
ไฟดับหรือไม่?
น้ำประปาแรงพอหรือไม่?
วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่?(กรณีไม่มีปั๊ม)
ท่อน้ำทิ้งจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่?
หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 6 นาที
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลา
ที่เหลืออยู่จะปรากฎข้อความ "5E"
น้ำไม่ไหลเข้าถัง
การปั่นไม่ทำงาน
เปิดก๊อกน้ำหรือยัง?
น้ำประปาไหลหรือไม่?
ท่อน้ำเข้าหรือท่อต่อก๊อกน้ำอุดตันหรือไม่?
น้ำในก๊อกเป็นน้ำแข็งหรือไม่?
หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง
เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่
จะปรากฎข้อความ "4E"
เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึง
หรือไม่?
ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่?
น้ำล้น
เครื่องเติมน้ำอีกครั้งหลังจากปั่นแห้ง
หากสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคง
ปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
11
Tonado8-01216E-TA-031227.qxd
12/27/2003
4:22 PM
Page 13
หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ
หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ทุกเวลา
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ข้อกำหนดรายละเอียด
อัตราการใช้ไฟ
ขนาด (มม.)
น้ำหนัก
แรงดันน้ำ
ประเภทการซัก
การซัก
การปัน่
426W
สูงสุด
75 ลิตร
270W
สูง
62 ลิตร
53 ลิตร
กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 968
ระดับน้ำมาตรฐาน
ต่ำ
48 กก.
0.05~0.78 MPa
(0.5 ~ 8.0 kg . f/cm2)
ประเภทหมุน
ปานกลาง
ต่ำพิเศษ
ปริมาณการใช้น้ำ
42 ลิตร
28 ลิตร
195 ลิตร
ความเร็วการหมุนของแกนซัก
100 รอบต่อนาที
ปั่นอย่างเดียว
680 รอบต่อนาที
Code No. : DC68-01216E
Download PDF

advertising