Samsung | ME711K | Samsung ME711K Solo Mikrodalga Eşit Pişirme Sağlayan Üçlü Isıtma Sistemi 20 lt İç Hacim Kullanım kılavuzu

AEEE Yönetmeliğine uygundur
Mikrodalga Fırın
Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu
ME711K
ME712K
ME713K
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi
veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını
KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 1
2015-12-09 �� 9:40:15
içindekiler
güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri.................................................................................... 2
BU TALIMAT KITAPÇIĞININ KULLANILMASI
Fırın özellikleri........................................................................................11
Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz
mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:
• Güvenlik önlemleri
• Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
• İşe yarar pişirme ipuçları
• Pişirme ipuçları
Fırın..........................................................................................................11
Kontrol paneli...........................................................................................12
Aksesuarlar...............................................................................................12
Fırın kullanımı.........................................................................................12
Pişirme/ısıtma...........................................................................................12
SEMBOL VE SIMGE GÖSTERGESI
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Güç seviyeleri...........................................................................................13
Pişirmenin durdurulması............................................................................13
Pişirme süresinin ayarlanması...................................................................13
Manuel gıda buzu çözme..........................................................................13
Anında ısıtma özelliğinin kullanılması..........................................................14
Anında ısıtma ayarları................................................................................14
Pişirme malzemesi kılavuzu.................................................................14
Sorun giderme.......................................................................................15
Teknik özellikler.....................................................................................16
Tüketicinin seçimlik hakları..................................................................16
Uyarı; Yangın tehlikesi
Uyarı; Sıcak yüzey
Uyarı; Elektrik
Uyarı; Patlayıcı malzeme
Denemeye ÇALIŞMAYIN.
DOKUNMAYIN.
Parçalarına AYIRMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Elektrik fişini duvar prizinden
çıkarın.
Elektrik çarpmasını
önlemek için makinenin
topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Önemli
Türkçe - 2
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 2
2015-12-09 �� 9:40:17
UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)
UYARI: Kapak veya kapak contaları
hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından
onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz
kalınmaması için koruma sağlayan kapağın
çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis
veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki
herkes için tehlikelidir.
Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin
yokken fırını kullanmalarına, ancak çocuğun
fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve
yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi
için gerekli talimatlar verildikten sonra izin
verin.
UYARI: Bu cihaz, cihazın güvenli bir
şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya
talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel,
duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya
da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya
ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük
olmayan çocuklar tarafından, yanlarında
onları denetleyen biri olmadığı sürece
yapılmamalıdır.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya
uygun aletler kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken,
tutuşma olasılığına karşı fırına dikkat edin.
01 GÜVENLIK BILGILERI
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE
KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.
Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet
edildiğinden emin olun.
Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki
talimatların yerine getirildiğini
doğrulayın.
Türkçe - 3
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 3
2015-12-09 �� 9:40:18
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri
ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği
veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri,
terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb.
ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev
almasına veya yangına yol açabilir.
Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya
fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı
kapalı tutun.
UYARI: İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması,
gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve
patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap
tutulurken dikkatli olunmalıdır.
UYARI: Yanıkların önlenmesi için, biberon
ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden
önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve
sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve
katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda
ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada
ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile
patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan
gıda artıklarından arındırılmalıdır;
Fırının temiz bir koşulda muhafaza
edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz
olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden
olabilir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara
veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde
tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim
veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel,
duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip
veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan
kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun
değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için
çocuklar denetlenmelidir.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
gerçekleşmesini önlemek için üretici
veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden,
sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda
ısıtılmamalıdır.
Türkçe - 4
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 4
2015-12-09 �� 9:40:18
UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı
UYARI: Cihaz birleşik modda
çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı
çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin
gözetimi altında kullanmalıdır.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının
içindeki ısınan parçalara dokunmamaya
dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım
sırasında sıcak olabilir.
Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek
için lambayı değiştirmeden önce cihazın
kapalı olduğundan emin olun.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve
erişilebilir parçaları ısınır.
Isınan parçalara dokunmamaya dikkat
edilmelidir.
Sürekli gözetim altında değillerse,
8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak
tutulmalıdır.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin
sıcaklığı yüksek olabilir.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey
ısınabilir.
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük
çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
01 GÜVENLIK BILGILERI
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine
kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve
yükseklikte yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika
süreyle suyla çalıştırılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu
olması ya da duman çıkması halinde,
derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis
merkezi ile iletişime geçin.
Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konumlandırılmalıdır.
Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü
kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın
bir kabin içine yerleştirilmemelidir.
Türkçe - 5
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 5
2015-12-09 �� 9:40:18
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat
almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri
düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
yanlarında yetişkin olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey
zedelenmesine neden olabileceğinden fırın
kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı
temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar
kullanmayın.
Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı
bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla
çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır.
Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında
bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon
formunda radyo frekansı üretilen ve/veya
kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve
ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf B
ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak
inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik
sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı
tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.
MIKRODALGA FIRININ KURULUMU
Fırını yerden 85 cm yükseklikte düz bir
zemine yerleştirin. Zemin, fırının ağırlığını
taşıyacak güvenlikte güçlü olmalıdır.
arkadan
1.Fırının kurulumu sırasında, fırınınızın 20üstten
cm
10 cm
yeterli seviyede havalandırılması
için arka ve yan taraflarda en az
zeminden
kenardan
85 cm
10 cm
10 cm (4 inç) ve üstten en az
20 cm (8 inç) boşluk bırakıldığından emin olun.
2.Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın.
3.Döner halkayı ve döner tablayı monte edin.
Döner tablanın serbestçe dönüp dönemediğini
kontrol edin. (Sadece döner tablalı model)
4.Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konulmalıdır.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis
temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli
kişiler tarafından değiştirilmelidir. Kişisel güvenliğiniz
için kabloyu AC topraklanmış bir prize bağlayın.
Türkçe - 6
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 6
2015-12-09 �� 9:40:18
MIKRODALGA FIRININ TEMIZLENMESI
Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları,
yağ ve yiyecek parçacıklarının birikmesini
önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:
•İç ve dış yüzeyler
•Kapak ve kapak contaları
•Döner tabla ve döner halkalar
(Sadece döner tablalı modellerde)
DAİMA, kapak contalarının temiz olduğundan
ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
Fırının temiz bir koşulda muhafaza
edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz olarak
etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek
yüzey bozulmalarına neden olabilir.
1.Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak
ılık ve sabunlu suyla temizleyin. Ardından
durulayın ve kurumaya bırakın.
2.Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış
artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin.
Ardından durulayın ve kurumaya bırakın.
3.Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve
kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak
seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika
maksimum güçte ısıtın.
4.Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde
yıkanabilir kabı yıkayın.
Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN ASLA
herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü
kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken,
aşağıdakilerin olmamasına özel bir özen gösterin:
•Parçaların birikmesi
•Parçaların kapağın düzgün bir şekilde
kapanmasını önlemesi
Mikrodalga fırın boşluğunu her kullanımdan
sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla
temizleyin; ancak yaralanma olasılığına
karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının
soğuması için bekleyin.
Fırın boşluğundaki üst kısmı
temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı
çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır.
(Sadece döner ısıtıcılı model)
01 GÜVENLIK BILGILERI
Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya radyatörün
yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın.
Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve
kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte tedarik
edilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır.
Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini
ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
Türkçe - 7
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 7
2015-12-09 �� 9:40:19
MIKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA
Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya
ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem
alınmalıdır.
Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse
fırın kullanılmamalıdır:
•Kırık menteşe
•Kötüleşmiş contalar
•Bozulmuş veya eğrilmiş fırın gövdesi
Yalnızca eğitimli mikrodalga servis teknisyeni
onarım gerçekleştirmelidir.
ASLA dış gövdeyi fırından çıkarmayın.
Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa
veya durumundan şüphe ediyorsanız:
•Fişi duvar prizinden çıkarın.
•En yakınınızdaki satış sonrası servis
merkezi ile iletişime geçin
Fırınınızı geçici olarak bir yere kaldırmak
istiyorsanız, kuru ve tozsuz bir yer tercih
edin.
Neden: Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını
olumsuz etkileyebilir.
Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla
tasarlanmamıştır.
Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü
kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü
değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin
gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung
müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
UYARI
Cihazın sadece yetkili personel tarafından
değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.
Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı
kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.
Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler
veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.
Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı
veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya
maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz
olmayan bir yüzeye kurmayın.
Bu cihaz yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak,
doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri, fiş çıkış
uçlarından veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da
üzerine ağır bir nesne koymayın.
Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı,
LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı
havalandırın.
Fişe ıslak elle dokunmayın.
Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek
kapatmayın.
Türkçe - 8
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 8
2015-12-09 �� 9:40:21
Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri fırına
sokmayın. Su ve benzeri bir yabancı maddenin
cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en
yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak
tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını
kıstırabilirler.
Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine
koymayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla
temizleme ya da yüksek basınçla temizleme
kullanmayın.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik
özelliklerindekiler ile aynı olduğundan emin olun.
• Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk
suda bekletin.
• Temiz, kuru bir bezle sarın.
• Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü,
uzatma kablosu veya elektrik transformatörü
kullanmayın.
01 GÜVENLIK BILGILERI
UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli
kaynamaya ve patlamaya neden olabilir, bu nedenle
kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu
önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra
sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme
süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde,
ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın.
Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM
talimatlarını takip edin.
Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Tepsi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suya
koymayın; ani ısı değişimi tepsi veya rafın kırılmasına
veya hasar görmesine sebep olabilir.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla
asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının
arkasına yerleştirmeyin.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, mikrodalga fırını
derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın. Bu, sıcak
sıvının aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz
kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse,
en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
DİKKAT
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su
püskürtmeyin.
Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun
olan aletleri kullanın; madeni kaplar, altın veya
gümüş süslemeli Yemek Takımları, Şiş, çatal
vs.KULLANMAYIN.
Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın.
Neden: Elektrik arkı veya kıvılcımlanma oluşabilir ve
fırına zarar verebilir.
Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne
koymayın.
Fırın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar
püskürtmeyin.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol
içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat
gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası
ile temas edebilir.
Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları
kurutmak için kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını ve yanmasını önlemek için
kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.
Türkçe - 9
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 9
2015-12-09 �� 9:40:24
Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç
kablosunu ısıdan uzak tutun.
Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve
haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırında
ısıtılmamalıdır. Aynı zamanda, hava geçirmez veya
vakumlu şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık
veya domatesleri ısıtmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla
KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu
için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik
olarak kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar
kapalı kalır.
İstenmeyen yanıkları önlemek için fırından bir kap
çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için,
ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları
karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı
önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi
uzakta durun.
Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik
amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik
olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla
çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe
etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su
bulundurulmasını öneririz.
Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen aralık
paylarını bırakacak şekilde kurun.
(Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü )
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere
takarken dikkatli olun.
AŞIRI MIKRODALGA ENERJISINE MARUZ KALMAYI ÖNLEMEYE
YÖNELIK TEDBIRLER. (SADECE MIKRODALGA IŞLEVI)
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile
sonuçlanabilir.
(a) Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik
kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine
herhangi bir şey sokulmamalıdır.
(b) Fırın kapağı ve iç yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda
ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin.
Kapak ve kapak conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle
ve ardından yumuşak kuru bir bezle silinerek temiz tutulmalıdır.
(c) Fırın herhangi bir hasar gördüğünde, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni
tarafından onarılıncaya kadar fırını kullanmayın. Fırın kapaklarının düzgün
kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:
(1) kapak (eğilme)
(2) kapak menteşeleri (kırılma veya gevşeklik)
(3) kapak contaları ve mühürleme yüzeyleri
(d)Fırın, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni dışında biri tarafından
ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.
Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı
kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik
kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir.
Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
(a) Çökmüş, Çizilmiş veya Kırık Kapak, Kulp, Dış Panel veya Kontrol Paneli.
(b) Kırık veya kayıp Tepsi, Kılavuz Makarası, Kuplör veya Tel Raf.
• Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya
çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı
kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve
özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin
mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif
farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir.
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki
servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için
www.samsung.com adresine başvurun.
Türkçe - 10
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 10
2015-12-09 �� 9:40:25
fırın özellikleri
FIRIN
1
2
3
4
5
02 FIRIN ÖZELLİKLERİ
• Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca
ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev alabilecek ve yangına sebep
olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık
ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan
hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
• Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz
etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına
neden olabilir.
BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI
(ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda
diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye
ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel
resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve
koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, taşıma esnasında
hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle
zarar görmemesine dikkat ediniz.
6
7
8
9
10
11
1. KAPAK
7. DÖNER TABLA
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
8. BAĞLAYICI
3. IŞIK
9. DÖNER HALKA
4. DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ
KONTROL DÜĞMESİ
10. GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ
5. ZAMANLAYICI DÜĞMESİ
11. KAPAK AÇ DÜĞMESİ
6. KAPAK MANDALLARI
Türkçe - 11
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 11
2015-12-09 �� 9:40:26
KONTROL PANELI
AKSESUARLAR
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek
birçok aksesuara da sahip olursunuz.
1. Döner halka, fırının ortasına yerleştirilecektir.
Amaç :
Döner halka döner tablayı destekler.
2. Döner tabla, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde
döner halka üzerine yerleştirilecektir.
1
Amaç :
2
Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak
iş görür; temizlenmek için kolayca
çıkarılabilir.
Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını
ÇALIŞTIRMAYIN.
4
3
fırın kullanımı
PIŞIRME/ISITMA
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini çevirerek
güç seviyesini maksimuma ayarlayın.
(MAKSİMUM GÜÇ : 800 W)
2.ZAMANLAYICI düğmesini çevirerek süreyi ayarlayın.
Sonuç:
1. BUZ ÇÖZME
Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye
başlar.
Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.
2. DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ KONTROL DÜĞMESİ
PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini çevirerek pişirme sırasındaki
güç seviyesini değiştirebilirsiniz.
3. ZAMANLAYICI DÜĞMESİ
4. ANINDA ISITMA
Türkçe - 12
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 12
2015-12-09 �� 9:40:27
GÜÇ SEVIYELERI
PIŞIRME SÜRESININ AYARLANMASI
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
ZAMANLAYICI düğmesini döndürerek kalan pişirme
süresini ayarlayın.
Çıkış
YÜKSEK
800 W
ISITMA
700 W
ORTA YÜKSEK
600 W
ORTA
450 W
ORTA DÜŞÜK
300 W
BUZ ÇÖZME ( )
180 W
DÜŞÜK
100 W
MANUEL GIDA BUZU ÇÖZME
Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar.
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı
kapatın.
1. PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini
Buz Çözme ( ) sembolüne getirin.
03 FIRIN KULLANIMI
Güç seviyesi
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.
PIŞIRMENIN DURDURULMASI
2. Uygun süreyi seçmek için ZAMANLAYICI düğmesini
çevirin.
Sonuç:
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Sonuç:
Buz çözme işlemi başlar.
Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden
başlatmak için, kapağı kapatın.
2. Tamamen durdurmak için;
ZAMANLAYICI düğmesini “0”a getirin.
Türkçe - 13
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 13
2015-12-09 �� 9:40:28
pişirme malzemesi kılavuzu
ANINDA ISITMA ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından
yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir. Bu nedenle,
pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga
için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki tablo
çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp
kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
1. PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini
Maks Güç'e getirin.
2. Anında Isıtmayı seçmek için ZAMANLAYICI
düğmesini çevirin.
(içecekler veya çorba/sos, taze sebzeler)
Pişirme malzemesi
Alüminyum folyo
Mikrodalga
için güvenli
Açıklamalar
✓✗
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak
için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo
fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda
folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.
ANINDA ISITMA AYARLARI
Kek kabı
✓
Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Anında Isıtma ve Pişirme Özelliği ile pişirme veya ısıtma yaparken
uygulanacak birkaç ipucu ve öneri burada sunulmuştur.
Porselen ve seramik
✓
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık
polyester karton kaplar
✓
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda
ambalajlanır.
• Polistiren kapalı kaplar
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma
polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya
gazete
✗
Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt
veya metal süsleme
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Semboller
Gıda
Servis boyutu
Pişirme süresi
Bekleme
süresi
İçecekler
150 ml
1 dk 10 sn
1-2 dk.
Çorba/Sos
(soğutulmuş)
200-250 g
3 dk
2-3 dk.
Taze sebzeler
300-350 g
6 dk 40 sn
2-3 dk.
Fast Food ambalajı
Türkçe - 14
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 14
2015-12-09 �� 9:40:29
Pişirme malzemesi
sorun giderme
Mikrodalga
için güvenli
Açıklamalar
• Fırından masaya
konan kaplar
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde
kullanılabilir.
• İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir.
Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında
çatlayabilir.
• Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için
uygundur.
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.
Cam kaplar
✗
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Kağıt
• Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya mutfak
kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem
fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
• Kaplar
✓
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı
plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya
rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç film
✓
Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya
değmemeli. İçinden sıcak buhar
çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
Plastik
• Buzdolabı torbaları
✓✗
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
: Önerilen
✓
✓✗
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
: Dikkatli olun
✗
Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.
Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
• Uygun güç düzeyi seçili mi?
Ampul çalışmıyor.
• Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir.
Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen
en yakın Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.
• Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir.
Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan
veya antenlerden uzak bir yere kurun.
04 PİŞİRME MALZEMESİ KILAVUZU VE SORUN GİDERME
✗
• Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
ZAMANLAYICI düğmesini açtığınızda fırın çalışmıyor
• Kapak tamamen kapalı mı?
Gıda hiç pişirilmiyor.
• Zamanlayıcıyı doğru ayarladınız mı?
• Kapak kapalı mı?
• Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta
atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?
Metal
• Kaplar
Bu normaldir.
• Fırının içerisinde yoğunlaşma.
• Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
• Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması.
• Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.
Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa, yerel satıcınızla
veya SAMSUNG satış sonrası servisi ile iletişime geçin .
Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).
• Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
• Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
• Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?
: Güvenli değil
Türkçe - 15
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 15
2015-12-09 �� 9:40:29
İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.
• Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur.
Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok
olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma
kabinine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.
Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa, yerel SAMSUNG
müşteri hizmetleri merkezinize danışın.
Aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri hazırlayın:
• Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
• Garanti bilgileriniz
• Sorunun net bir tanımı
Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.
teknik özellikler
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu
kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model
ME711K / ME712K / ME713K
Güç kaynağı
230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi
Mikrodalga
1150 W
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Magnetron
OM75S (31)
Soğutma yöntemi
Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
Fırın boşluğu
489 x 275 x 349 mm (ME711K)
489 x 275 x 345 mm (ME712K)
489 x 275 x 354 mm (ME713K)
330 x 211 x 309 mm
Hacim
20 litre
Ağırlık
Net
Yaklaşık 11,5 kg
tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a.
b.
c.
ç.
Sözleşmeden dönme,
Satış bedelinden indirim isteme,
Ücretsiz onarılmasını isteme,
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine
göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak
olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal
olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
Türkçe - 16
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 16
2015-12-09 �� 9:40:29
Not
Not
05 TEKNIK ÖZELLIKLER & TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 17
2015-12-09 �� 9:40:29
Not
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 18
Not
2015-12-09 �� 9:40:29
Not
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 19
Not
2015-12-09 �� 9:40:29
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No:
78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
ME711K_AND_DE68-03897P-00_TR.indd 20
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 22 55
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-03897P-00
2015-12-09 �� 9:40:30
Download PDF

advertising