Samsung | MS23J5133AK | Samsung MS23J5133AK/TR Solo Mikrodalga Fırın Kullanım kılavuzu

Mikrodalga Fırın
Kullanım kılavuzu
MS23J5133A*
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 1
11/23/2017 2:11:55 PM
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik talimatları
3
Önemli güvenlik talimatları
3
Kurulum
8
Aksesuarlar8
Kurulum yeri
8
Döner tabla
8
Bakım
9
Temizlik9
Değiştirme (onarım)
9
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım
9
Fırın özellikleri
10
Fırın10
Kontrol paneli
10
Fırın kullanımı
Hafızadan pişirme özelliklerinin kullanılması
Hafızadan pişirme ayarını kullanmak için
Koku giderme özelliklerinin kullanımı
Bekleme süresi ayarlama (mutfak zamanlayıcısı)
mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi
20
20
21
21
21
Pişirme malzemesi kılavuzu
22
Pişirme kılavuzu
23
Sorun giderme ve bilgi kodu
24
Sorun giderme
Bilgi kodu
24
26
Teknik özellikler
27
Tüketicinin seçimlik hakları
27
Yetkili servis listesi
28
11
Mikrodalga fırın nasıl çalışır
11
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi
11
Zamanın ayarlanması
12
Pişirme/Isıtma12
Güç seviyeleri
13
Pişirme süresinin ayarlanması
13
Pişirmenin durdurulması
13
Enerji tasarruf modunun ayarlanması
14
Sağlıklı pişirme özelliklerini kullanma
14
Tabağım özelliklerini kullanma
16
Güçlü buz çözme özelliklerinin kullanılması
17
Yumuşatma/eritme özelliklerini kullanma
18
Sıcak tutma özelliklerini kullanma
19
2 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 2
11/23/2017 2:11:55 PM
Güvenlik talimatları
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
Türkçe 3
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 3
11/23/2017 2:11:56 PM
Güvenlik Talimatları
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.
UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir
kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma
sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya
onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar
kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını
kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde
kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi
için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve şu şekilde
kullanım için tasarlanmamıştır:
• mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel
mutfak alanları;
• çiftlik evleri;
• otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri tarafından;
• oda ve kahvaltı türü ortamlar.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma olasılığına
karşı fırına dikkat edin.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere
tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı
örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak
yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol
açabilir.
Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın veya fişini çekin
ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla
kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap
tutulurken dikkatli olunmalıdır.
Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği
tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları
kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga
fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi
sona erdikten sonra bile patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda artıklarından
arındırılmalıdır.
Güvenlik Talimatları
Güvenlik Talimatları
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü
olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.
Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü (tek başına) kullanım
için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine
yerleştirilmemelidir.
Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek için metal
kaplara izin verilmez.
Cihazdan kaplar çıkarılırken döner tablanın yerinden
oynamamasına dikkat edilmelidir.
Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb.
kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük
fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim
ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için
uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8
yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri
düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek
için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde
ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı
sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla çalıştırıldıktan
sonra kullanılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman
çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis
merkezi ile iletişime geçin.
Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konumlandırılmalıdır.
4 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 4
11/23/2017 2:11:56 PM
Genel güvenlik
Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak parçalarıyla temas
edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken dikkatli olun.
Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kıstırabilir. Kapağı açarken/kapatırken,
çocukları uzakta tutun.
Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayın.
Mikrodalga uyarısı
Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin yanı; nemli,
yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya da gaz kaçağı olabilen
veya sabit olmayan yüzey üzeri.
Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış
olmalıdır.
Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek için düzenli
olarak kuru bir bez kullanın.
Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler koymayın.
Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna dokunmayın.
Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.
Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı maddeler girerse, güç
kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep
olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır. İçecekleri tutmadan önce her zaman
en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse, ısıtma sırasında karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman
karıştırın.
Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.
1. Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
2. Temiz, kuru bir bezle sarın.
3. Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra
suyun içine koymayın.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri için
kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik
transformatörü kullanmayın.
Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler arasında veya fırının
arkasında olduğundan emin olun.
Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya kablolar için, yerel
bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.
Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.
Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.
Türkçe 5
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 5
11/23/2017 2:11:56 PM
Güvenlik Talimatları
Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.
Güvenlik Talimatları
Mikrodalga fırın önlemleri
Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın veya gümüş
çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.
Güvenlik Talimatları
Tel bağları çıkarın. Elektrik arkı oluşabilir.
Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda
kullanın.
Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.
Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları ısıtmayın. Hava
geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yemişler, domates vb. kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi vardır. Fırın aşırı
ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.
Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra
sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.
Mikrodalga çalıştırma önlemleri
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile
sonuçlanabilir.
•
Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynamayın.
Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
•
Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya da
temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak ve kapak
conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından yumuşak, kuru bir bezle silerek temiz
tutun.
•
Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından
onarıldıktan sonra çalıştırın.
•
Önemli: fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak menteşeleri kırık
veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri hasar görmemelidir.
•
Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılamalıdır.
•
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol
mesafesi uzakta durun.
Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak
kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek
üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.
Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga
fırınınızın kurulumu.)
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.
6 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 6
11/23/2017 2:11:56 PM
Sınırlı garanti
Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki
Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve
durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu,
tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın
özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri
geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, yerel Samsung servis
merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz
veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her zaman fırını
temiz tutun ve koruyun.
Ürün grubu tanımı
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli
olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm
ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı
elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun
ekipmanlardır.
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma esnasında
hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar
görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe 7
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 7
11/23/2017 2:11:57 PM
Güvenlik Talimatları
Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung aksesuarın
değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu
şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
•
Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
•
Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Kurulum
Kurulum yeri
Aksesuarlar
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok
aksesuara da sahip olursunuz.
01 Döner halka, fırının ortasına
yerleştirilecektir.
Amaç:
Döner halka döner tablayı
destekler.
Kurulum
02 Döner tabla, ortadan bağlayıcıya
oturtulacak şekilde döner halka üzerine
yerleştirilecektir.
Amaç:
Döner tabla, ana pişirme yüzeyi
olarak iş görür; temizlenmek için
kolayca çıkarılabilir.
üstten
20 cm
•
•
zeminden
85 cm
kenardan
10 cm
•
•
•
ÖNEMLİ
Döner halka ve döner tabla takılı olmadan
mikrodalga fırını ÇALIŞTIRMAYIN.
arkadan
10 cm
Zeminden yaklaşık 85 cm yukarıda düz,
dengeli bir yüzey seçin. Yüzey fırının
ağırlığını taşımalıdır.
Havalandırma için arka duvardan ve her iki
taraftan en az 10 cm ve üstten 20 cm yer
bırakın.
Fırını başka mikrodalga fırınlar veya
radyatörlerin yanı gibi sıcak veya nemli
ortamlara kurmayın.
Bu fırının güç kaynağı özelliklerine uyun.
Kullanmanız gerekiyorsa yalnızca onaylı
uzatma kabloları kullanın.
Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve
kapak contasını nemli bir bezle silin.
Döner tabla
Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı
monte edin. Döner tablanın serbestçe dönüp
dönemediğini kontrol edin.
8 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 8
11/23/2017 2:11:57 PM
Bakım
Değiştirme (onarım)
Temizlik
Fırın üzerinde ve içinde pisliklerin birikmesini önlemek için fırını düzenli olarak temizleyin.
Ayrıca, kapak, kapak contası ve döner tabla ve döner halkaya (yalnızca uygulanabilir
modeller) da özellikle dikkat edin.
Kapak düzgün açılmaz veya kapanmazsa, önce kapak contalarında pislik birikip
birikmediğini kontrol edin. Fırının hem içini hem de dışını temizlemek için sabunlu suyla
yumuşak bir bez kullanın. İyice durulayın ve kurulayın.
Fırın içindeki kötü kokulu inatçı kirleri çıkarmak için
Boş bir fırınla, döner tablanın ortasına bir kap seyreltilmiş limon suyu koyun.
Maksimum güç için 10 dakika kadar fırını ısıtın.
Program tamamlandığında, fırın soğuyana kadar bekleyin. Sonra, kapağı açın ve
pişirme bölmesini temizleyin.
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım
•
Döner ısıtıcılı modellerin içini temizlemek için
Fırını uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın ve fırını kuru, tozsuz bir
yere taşıyın. Fırının içinde biriken toz ve nem fırının performansını etkileyebilir.
Pişirme bölmesinin üst alanını temizlemek
için, üst ısıtma öğesini gösterildiği gibi 45°
alçaltın. Bu, üst alanı temizlemenize yardımcı
olacaktır. Bittiğinde, üst ısıtma öğesini yeniden
konumlandırın.
DİKKAT
•
•
•
•
Kapağı ve kapak contasını temiz tutun ve kapağın düzgün açılıp kapandığından emin
olun. Aksi halde, fırının ömrü kısalabilir.
Suyu fırın havalandırma deliklerine sıçratmamaya dikkat edin.
Temizleme için aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın.
Fırını kullandıktan sonra her seferinde fırının soğumasını bekledikten sonra ısıtma
bölmesini temizlemek için yumuşak deterjan kullanın.
Türkçe 9
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 9
11/23/2017 2:11:58 PM
Bakım
1.
2.
3.
UYARI
Bu fırının içinde kullanıcının çıkarabileceği parça yoktur. Fırını kendiniz değiştirmeye veya
onarmaya çalışmayın.
•
Menteşe, conta ve/veya kapakta sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için kalifiye bir
teknisyene veya yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
•
Ampulü değiştirmek istiyorsanız, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Kendiniz değiştirmeyin.
•
Fırının dış muhafazasıyla bilgi bir sorunla karşılaşırsanız, önce güç kablosunu güç
kaynağından çıkarın ve sonra yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırın özellikleri
Kontrol paneli
Fırın
01
02
03
01
02
Fırın özellikleri
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
04
05
06
07
08
09
10
01 Havalandırma
delikleri
02 Işık
03 Gösterge
04 Kapak mandalları
05 Kapı
06 Döner Tabla
07 Bağlayıcı
08 Döner halka
09 Güvenlik kilidi
delikleri
10 Kapak aç düğmesi
11 Kontrol paneli
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Healthy Cooking (Sağlıklı Pişirme)
My Plate (Tabağım)
Power Defrost (Güçlü Buz Çözme)
Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme)
Keep Warm (Sıcak Tutma)
Microwave (Mikrodalga)
Memory Cook (Hafızadan Pişirme)
Deodorisation (Koku Giderme)
Kitchen Timer (Mutfak Zamanlayıcısı)
Clock (Saat)
Child Lock (Çocuk Kilidi)
Yukarı/Aşağı (Pişirme süresi, Ağırlık ve
servis boyutu)
Select (Seç)
STOP/ECO (DURDURMA/ECO)
+30s
START (BAŞLAT)
13
14
15
16
10 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 10
11/23/2017 2:11:58 PM
Fırın kullanımı
Mikrodalga fırın nasıl çalışır
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi
Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji
şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını sağlar.
Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:
•
Buz çözme (manuel veya otomatik)
•
Pişirme
•
Isıtma
Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi
sağlar.
Pişirme Prensibi.
1.
2.
2.
2
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
4 ila 5 dakika süreyle fırın
suyu ısıtır. Daha sonra suyun
kaynaması beklenir.
NOT
Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır.
Döner tabla fırın içindeki konumunda olmalıdır.
Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa,
suyun kaynaması daha uzun sürer.
ÖNEMLİ
Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı fırından çıkardıktan
sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde ve bu kılavuzda belirtilen bekleme
süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun olmalıdır:
•
Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi.
•
Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi.
Türkçe 11
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 11
11/23/2017 2:11:59 PM
Fırın kullanımı
3.
Manyetronun ürettiği mikrodalgalar, gıda
döner tabla üzerinde döndüğü sürece, eşit
bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda her
taraftan eşit bir şekilde pişer.
Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm'lik
bir derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların
içine işlediği süre boyunca pişirme işlemi
devam eder.
Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın
özelliklerine göre değişiklik gösterir:
• Miktar ve yoğunluk
• Su içeriği
• İlk sıcaklık (soğutulmuş veya
soğutulmamış)
Fırının kapağını açın ve döner tabla üzerine bir bardak su koyun. Sonra, kapağı kapatın.
1. +30s düğmesine basın ve +30s düğmesine
uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakikaya
1
ayarlayın.
Fırın kullanımı
Zamanın ayarlanması
Pişirme/Isıtma
Güç sağlandığında, ekranda otomatik olarak "88:88" ve sonra "12:00" görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati
ayarlamanız gerekir:
•
Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
•
Elektrik kesintisi sonrasında
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
NOT
Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.
1. Clock (Saat) düğmesine basın.
2. Görüntüleme türünü ayarlamak için Yukarı/
1
Aşağı düğmesine basın. (12S veya 24S)
3. Ayarlamayı bitirmek için Select (Seç)
2
düğmesine basın.
ÖNEMLİ
Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin.
Kapağı açın. Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın. Mikrodalga
fırını kesinlikle boşken açmayın.
1. Microwave (Mikrodalga) düğmesine basın.
Sonuç:
Aşağıdaki göstergeler
1
görüntülenir:
(mikrodalga modu)
2.
Uygun güç seviyesi görüntülenene kadar
Yukarı/Aşağı düğmesine basın.
Bu defa, güç seviyesini ayarlamak için
Select (Seç) düğmesine basın.
• Güç seviyesini 5 saniye içinde
ayarlamazsanız, Otomatik olarak
pişirme süresi ayarı aşamasına geçilir.
3.
Pişirme süresini Yukarı/Aşağı düğmesine
basarak ayarlayın.
Sonuç:
Pişirme süresi görüntülenir.
4.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
Fırın ışığı yanar ve döner tabla
dönmeye başlar. Pişirme işlemi
başlar ve süresi dolduğunda
sona erer.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
2
3
Fırın kullanımı
4.
4
6
5 7
5.
6.
7.
Saati ayarlamak için Yukarı/Aşağı
düğmesine basın.
Select (Seç) düğmesine basın.
Dakikayı ayarlamak için Yukarı/Aşağı
düğmesine basın.
Doğru zaman görüntülendiğinde, saati
başlatmak için tekrar Select (Seç)
düğmesine basın.
Sonuç:
Mikrodalga fırını
kullanmadığınız zamanlarda
zaman görüntülenir.
2
3
4
12 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 12
11/23/2017 2:12:00 PM
Pişirme süresinin ayarlanması
ÖNEMLİ
Kesinlikle mikrodalga fırını boşken açmayın.
NOT
Bir tabağı maksimum güçte (800 W) kısa bir süre boyunca ısıtmak istiyorsanız, pişirme
süresinin her 30 saniyesinde bir +30s düğmesine basmanız yeterlidir. Pişirme işlemini
başlatmak için START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Eklenecek her 30 saniye için +30s düğmesine bir kez basarak pişirme süresini
artırabilirsiniz.
1. Eklenecek her 30 saniye için +30s
düğmesine bir kez basın.
1
2.
Güç seviyeleri
2
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
Güç seviyesi
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Çıkış
800 W
ORTA YÜKSEK
600 W
ORTA
450 W
ORTA DÜŞÜK
300 W
BUZ ÇÖZME
180 W
DÜŞÜK
100 W
Pişirmenin durdurulması
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Sonuç:
Pişirme durdurulur. Pişirmeye
devam etmek için kapağı
kapatın ve tekrar START
(BAŞLAT) düğmesine basın.
NOT
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
NOT
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.
2.
2
Tamamen durdurmak için;
STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine
basın.
Sonuç:
Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek
isterseniz, tekrar STOP/ECO
(DURDURMA/ECO) düğmesine
basın
ÖNEMLİ
Sadece STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine
basarak pişirmeye başlamadan önce herhangi bir
ayarı iptal edebilirsiniz.
Türkçe 13
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 13
11/23/2017 2:12:00 PM
Fırın kullanımı
YÜKSEK
Fırın kullanımı
Enerji tasarruf modunun ayarlanması
Sağlıklı pişirme özelliklerini kullanma
Fırının enerji tasarruf modu vardır.
•
•
STOP/ECO (DURDURMA/ECO) düğmesine
basın.
Sonuç:
Ekran kapanır.
Enerji tasarruf modunu kaldırmak için
kapağı açın veya STOP/ECO (DURDURMA/
ECO) düğmesine basın, ekran geçerli zamanı
gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.
NOT
Fırın kullanımı
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma
durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir
fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve
25 dakika sonra saat görüntülenir.
Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından Fırın
Lambası söner.
16 Healthy Cooking (Sağlıklı Pişirme) özelliği önceden programlanan pişirme zamanı sağlar.
Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
NOT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
Kapağı açın. Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın.
1. Healthy Cooking (Sağlıklı Pişirme)
düğmesine basın.
1
2.
2
3
3.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin.
Önceden programlanmış çeşitli ayarların
açıklaması için aşağıdaki sayfalarda
bulunan tablolara bakın.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
Gıda seçilen önceden programlı
ayara göre pişirilir.
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
14 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 14
11/23/2017 2:12:01 PM
Sağlıklı pişirme kılavuzu
1.
Vegetable/Grains (Sebze/Tahıllar)
Kod/Yiyecek
Talimatlar
250 g
Taze brokoliyi yıkayın ve parçalara ayırın. Bunları eşit
şekilde kapaklı bir cam kaseye koyun. 250 g pişirirken
30 ml (2 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın
ortasına yerleştirin. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten
sonra karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
1-2
Dilimlenmiş
Havuç
250 g
1-3
Yeşil Fasulye
250 g
Yeşil fasulyeyi yıkayın ve temizleyin. Bunları eşit şekilde
kapaklı bir cam kaseye koyun. 250 g pişirirken 30 ml
(2 yemek kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın
ortasına yerleştirin. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten
sonra karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
1-4
Ispanak
150 g
Ispanağı yıkayın ve temizleyin. Kapaklı bir cam kaseye
koyun. Su eklemeyin. Kaseyi döner tablanın ortasına
koyun. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra
karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
1-5
Koçanda
mısır
250 g
(1 parça)
Mısırı yıkayın ve temizleyin ve oval bir cam kaba koyun.
Mikrodalgayı streç filmle kapatın ve filmi kesin.
1-2 dakika bekleyin.
1-6
Soyulmuş
Patates
250 g
Patatesleri yıkayıp soyun ve eşit boyutta kesin. Bunları
kapaklı bir cam kaseye koyun. 45-60 ml (3-4 yemek
kaşığı) su ekleyin. Kaseyi döner tablanın ortasına koyun.
Üzerini kapatıp pişirin. 2-3 dakika bekleyin.
Havuçları yıkayın ve temizleyin ve eşit dilimlere ayırın.
Bunları eşit şekilde kapaklı bir cam kaseye koyun.
250 g pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı) su ekleyin.
Kaseyi döner tablanın ortasına yerleştirin. Üzerini
kapatıp pişirin. Pişirdikten sonra karıştırın.
1-2 dakika bekleyin.
Servis boyutu
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk
su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekleme
sonrası karıştırın ve tuz ve baharat ekleyin.
5-10 dakika bekleyin.
Talimatlar
1-8
Kepekli
Makarna
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. 500 ml kaynar
su, bir tutam tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerini
kapatmadan pişirin. Bekleme süresinden önce ve sonra
iyice karıştırın. 1 dakika bekletin.
1-9
Kinoa
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk
su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekleme
sonrası karıştırın ve tuz ve baharat ekleyin.
1-3 dakika bekleyin.
1-10
Bulgur
125 g
Kapaklı büyük bir cam fırın kabı kullanın. İki kat soğuk
su ekleyin (250 ml). Üzerini kapatıp pişirin. Bekleme
sonrası karıştırın ve tuz ve baharat ekleyin.
2-5 dakika bekleyin.
Türkçe 15
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 15
11/23/2017 2:12:01 PM
Fırın kullanımı
Servis boyutu
1-1
Brokoli
Parçacıkları
Kod/Yiyecek
1-7
Esmer Pirinç
Fırın kullanımı
2.
Poultry/Seafood (Kümes Hayvanları/Deniz Mahsulleri)
Kod/Yiyecek
Servis
boyutu
Talimatlar
Fırın kullanımı
2-1
Tavuk Göğsü
300 g
(2 parça)
Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun.
Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı
döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
2-2
Hindi Göğsü
300 g
(2 parça)
Parçaları yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun.
Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı
döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
2-3
Taze Balık
Filetosu
300 g
(2 parça)
Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun,
1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç
filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine
koyun. 1-2 dakika bekleyin.
2-4
Taze Somon
Filetosu
300 g
(2 parça)
Balığı yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun,
1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç
filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine
koyun. 1-2 dakika bekleyin.
2-5
Taze Karides
250 g
Karidesleri yıkayın ve seramik bir tabak üzerine koyun,
1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Mikrodalga streç
filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı döner tabla üzerine
koyun. 1-2 dakika bekleyin.
2-6
Taze Alabalık
200 g
(1 balık)
2 taze bütün balığı fırın kabına koyun. Bir tutam tuz,
1 yemek kaşığı limon suyu ve baharatları ekleyin.
Mikrodalga streç filmle sarın. Streç filmi kesin. Tabağı
döner tabla üzerine koyun. 2 dakika bekletin.
Tabağım özelliklerini kullanma
My Plate (Tabağım) özelliklerinde iki önceden programlanan pişirme süresi bulunur.
Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur. Yukarı/Aşağı düğmesine
basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. My Plate (Tabağım) düğmesine basın.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak
1
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin. Select
(Seç) düğmesine basın.
1
1) Hazır Yemek (Soğutulmuş)
2) Sebze Yemeği (soğutulmuş)
1
2
3
2.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak servis
boyutunu seçin. (Yandaki tabloya bakın.)
3.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
Pişirme başlar. Sona erdiğinde:
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
NOT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
16 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 16
11/23/2017 2:12:01 PM
Aşağıdaki tabloda My Plate (Tabağım) otomatik ısıtma programları, miktarları ve uygun
Talimatlar sunulmaktadır. Bu programlar yalnızca mikrodalga enerjisiyle çalışır.
Kod/Yiyecek
Servis boyutu
Talimatlar
1
Soğutulmuş
Hazır Yemek
300-350 g
400-450 g
Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle
sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili,
sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği
olan et) yemek için uygundur. 2-3 dakika bekleyin.
2
Soğutulmuş
Sebze Yemeği
300-350 g
400-450 g
Eti seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç
filmle sarın. Bu program 2 bileşen (örneğin soslu
spagetti veya sebzeli pirinç) içeren yiyecekler için
uygundur. 2-3 dakika bekleyin.
Güçlü buz çözme özelliklerinin kullanılması
NOT
Yalnızca mikrodalgaya uygun kaplar kullanın.
2.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyeceğin türünü seçin. Önceden
programlanmış çeşitli ayarların açıklaması
için aşağıdaki sayfalarda bulunan tablolara
bakın. Bu defa, yiyeceğin türünü seçmek
için Select (Seç) düğmesine basın.
3.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak servis
boyutunu seçin.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
• Buz çözme işlemi başlar.
• Gıdayı çevirmeniz gerektiğini
hatırlatmak için buz çözme işleminin
yarısında fırından bip sesi gelir.
Buz çözmeye devam etmek için tekrar
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
2
3
4.
4
5
5.
Kapağı açın. Dondurulmuş gıdayı seramik tepsinin ortasına yerleştirin. Kapağı kapatın.
1. Power Defrost (Güçlü Buz Çözme)
düğmesine basın.
1
Türkçe 17
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 17
11/23/2017 2:12:02 PM
Fırın kullanımı
Power Defrost (Güçlü Buz Çözme) özellikleri et, kümes hayvanı, balık, ekmek/pasta buzu
çözmenizi sağlar.
Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece programı ve ağırlığı
seçin.
2
Fırın kullanımı
Aşağıdaki tablo çeşitli Power Defrost (Güçlü Buz Çözme) programlarını, miktarlarını ve
uygun talimatlarını açıklamaktadır. Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj
materyallerini çıkarın.
Eti, tavuğu, balığı, ekmeği/keki seramik bir tabağa koyun.
Kod/Yiyecek
Fırın kullanımı
Servis boyutu
Talimatlar
1
Et
200-1500 g
Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi
gelir geldiğinde eti çevirin. Bu program sığır eti, kuzu eti,
domuz eti, biftek, pirzola ve kıyma için uygundur.
20-60 dakika bekleyin.
2
Kümes
Hayvanları
200-1500 g
Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum folyo ile
sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde tavuğu çevirin.
Bu program bütün tavuk ve tavuk eti parçaları için
uygundur. 20-60 dakika bekleyin.
3
Balık
200-1500 g
4
Ekmek/Kek
125-625 g
Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi gelir geldiğinde balığı çevirin. Bu
program bütün balık ve balık filetoları için uygundur.
20-50 dakika bekleyin.
Ekmeği bir parça mutfak kağıdının üzerine koyun ve
fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. Keki seramik tabak
üzerine yerleştirin ve mümkünse, fırından bip sesi gelir
gelmez çevirin. (Fırın çalışmaya devam eder ve kapağını
açtığınızca çalışmayı durdurur.) Bu program doğranmış
veya bütün her çeşit ekmek için ve ayrıca sandviç
ekmekleri ve bagetler için uygundur.
Sandviç ekmeklerini bir daire olacak şekilde düzenleyin.
Bu program her çeşit mayalı kek, bisküvi, peynirli kek
ve puf böreği için uygundur. Ufak parçalı/kırıntılı hamur
işleri, meyveli veya kremalı kek veya çikolata parçalı
kekler için uygun değildir. 5-20 dakika bekleyin.
Yumuşatma/eritme özelliklerini kullanma
Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme) özelliklerinde dört önceden programlanan pişirme süresi
bulunur.
Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur. Yukarı/Aşağı düğmesine
basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme)
düğmesine basın.
1
2
2.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak
pişirdiğiniz yiyecek türünü seçin sonra
Select (Seç) düğmesine basın.
3.
Yukarı/Aşağı düğmesine basarak servis
boyutunu seçin. (Yandaki tabloya bakın.)
4.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
Pişirme başlar. Sona erdiğinde:
1) Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
2
3
4
NOT
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
18 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 18
11/23/2017 2:12:02 PM
Aşağıdaki tablo Soften/Melt (Yumuşatma/Eritme) programlarını, miktarlarını ve uygun
talimatlarını açıklamaktadır. Bu programlar yalnızca mikrodalga enerjisiyle çalışır.
Kod/Yiyecek
Servis boyutu
Talimatlar
50 g
100 g
Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük bir cam
kaseye koyun. Kapağını kapatmadan eritin. Pişirdikten
sonra karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
2
Bitter
Çikolatanın
Eritilmesi
50 g
100 g
Bitter çikolatayı rendeleyin ve küçük bir cam kaseye
yerleştirin. Kapağını kapatmadan eritin. Erittikten sonra
karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
3
Şekerin
Eritilmesi
25 g
50 g
Şekeri küçük can bir kaseye koyun. 25 g için 10 ml
su ekleyin ve 50 g için 20 ml su ekleyin. Kapağını
kapatmadan eritin. Fırın eldiveni kullanarak dikkatle
çıkarın! Kaşık veya çatal kullanın ve karamel
dekorasyonları pişirme kağıdı üzerine dökün. 10 dakika
kadar kurumasını bekleyin ve kağıdı çıkarın.
4
Tereyağını
Yumuşatma
50 g
100 g
Tereyağını 3 veya 4 parçaya kesin ve küçük bir cam
kaseye koyun. Kapağını kapatmadan yumuşatın.
Pişirdikten sonra karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
Keep Warm (Sıcak Tutma) özelliği yiyeceği servis edilene kadar sıcak tutar. Bu işlevi yiyeceği
servise hazırlamak üzere sıcak tutmak için kullanın. Sıcak tutma modu 99 dakika kadar çalışır.
1. Keep Warm (Sıcak Tutma) düğmesine basın.
1
2.
Isıtma süresini ayarlamak istiyorsanız
Yukarı/Aşağı düğmesine basın.
(Isıtma süresi ilk önce 99 dakikaya
ayarlanır)
3.
START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Yiyeceği ısıtmayı durdurmak için, kapağı
açın veya STOP/ECO (DURDURMA/ECO)
düğmesine basın.
2
3
Fırın kullanımı
1
Tereyağının
Eritilmesi
Sıcak tutma özelliklerini kullanma
ÖNEMLİ
Kapaklarla veya plastik sargı ile kapatmayın.
ÖNEMLİ
Fırından gıda çıkarırken eldiven kullanın.
ÖNEMLİ
Bu işlevi soğuk yiyecekleri yeniden ısıtmak için kullanmayın. Bu programlar yeni pişirilmiş
yiyeceği sıcak tutmak içindir.
ÖNEMLİ
Yiyeceğin çok uzun süre sıcak tutulması (1 saatten daha fazla) önerilmez, aksi takdirde
pişmeye devam edebilir. Sıcak yiyecekler daha çabuk bozulur.
Türkçe 19
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 19
11/23/2017 2:12:03 PM
Fırın kullanımı
Fırın kullanımı
Hafızadan pişirme özelliklerinin kullanılması
Hafızadan pişirme ayarını kullanmak için
Aynı türde yemekleri sıklıkla pişiriyor veya ısıtıyorsanız, pişirme sürelerini ve güç
seviyelerini fırının hafızasında depolayabilirsiniz, böylece her seferinde sıfırlamanız
gerekmez. İki farklı ayar kaydedebilirsiniz.
1. Pişirme programınızı (pişirme süresi ve
güç düzeyi) her zamanki gibi ayarlayın,
2
gerekiyorsa Pişirme/Isıtma sayfasına tekrar
bakın.
2. Memory Cook (Hafızadan Pişirme)
düğmesine basın, sonra Yukarı/Aşağı
2
düğmesine basarak kaydetmek istediğiniz
programı seçin.
P1: İlk ayar
3
P2: İkinci ayar
3
3. Ayarlamayı bitirmek için Select (Seç)
düğmesine basın. Ya da programı hemen
başlatmak için START (BAŞLAT) düğmesine
basın.
Sonuç:
Ayarınız artık fırının hafızasında
saklanır.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. Memory Cook (Hafızadan Pişirme)
düğmesine basın, sonra Yukarı/Aşağı
1
düğmesine basarak programı seçin.
P1: İlk ayar
P2: İkinci ayar
2. START (BAŞLAT) düğmesine basın.
1
Sonuç:
Gıda istenen şekilde pişirilir.
2
20 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 20
11/23/2017 2:12:03 PM
Koku giderme özelliklerinin kullanımı
mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi
Kokulu gıdalar pişirdikten sonra veya fırının içinde çok fazla duman olduğunda bu özellikleri
kullanın. Önce fırının içini temizleyin.
Temizliği bitirdikten sonra Deodorisation (Koku
Giderme) düğmesine basın ve START (BAŞLAT)
düğmesine basın. Bittiğinde dört bip sesi
duyacaksınız.
Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının “kilitli”
olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler yanlışlıkla
çalıştıramaz.
Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.
1. 3 saniyeliğine Child Lock (Çocuk Kilidi)
1
düğmesine basın.
2
Sonuç:
• Fırın kilitlidir (hiçbir fonksiyon
seçilemez).
• Ekranda "L" gösterilir.
NOT
Koku Giderme süresi 5 dakika olarak
belirlenmiştir. +30s düğmesine her basıldığında
30 saniye artar.
NOT
Maksimum koku giderme süresi 15 dakikadır.
Fırının kilidini açmak için Child Lock (Çocuk
Kilidi) düğmesine aynı zamanda yeniden
basın.
Sonuç:
Fırın normal olarak kullanılabilir.
Kitchen Timer (Mutfak Zamanlayıcısı), bekleme süresini otomatik olarak (mikrodalga
pişirme olmadığında) ayarlamak için kullanılabilir.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. Kitchen Timer (Mutfak Zamanlayıcısı)
düğmesine basın.
1
2. Bekleme süresini Yukarı/Aşağı düğmesine
basarak seçin.
2
3. START (BAŞLAT) düğmesine basın.
Sonuç:
Bekleme süresi başlar. Sona
erdiğinde:
• Fırın 4 kez bip sesi çıkarır.
3
• Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Türkçe 21
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 21
11/23/2017 2:12:04 PM
Fırın kullanımı
Bekleme süresi ayarlama (mutfak zamanlayıcısı)
2.
Pişirme malzemesi kılavuzu
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından
yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro
dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında
kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
Pişirme malzemesi
Mikrodalga
için güvenli
✓✗
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için
küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın
duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo
kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Şekillendirme kalıbı
✓
Porselen ve seramik
✓
Pişirme malzemesi kılavuzu
✓
Mikrodalga
için güvenli
Açıklamalar
Metal
•
Kaplar
✗
•
Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
✗
Açıklamalar
Alüminyum folyo
Tek kullanımlık polyester
karton kaplar
Pişirme malzemesi
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Kağıt
•
Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya
mutfak kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem
fazlalığını da emmek için.
8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
•
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
Geri kazanılmış
kağıt
Plastik
•
Kaplar
✓
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı
plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya
rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
•
Streç film
✓
Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya
değmemeli. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden
filmi çıkarırken dikkat edin.
•
Buzdolabı torbaları
✓✗
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda
ambalajlanır.
Fast Food ambalajı
•
Polistiren kapalı
kaplar
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma
polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
•
Kese kağıtları veya
gazete
✗
Yangına neden olabilir.
•
Geri kazanılmış kağıt
veya metal süsleme
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar
•
Fırında
kullanılabilecek
yemek takımları
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde
kullanılabilir.
•
İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir.
Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında
çatlayabilir.
•
Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.
✓
: Önerilen
✓✗
: Dikkatli olun
✗
: Güvenli değil
22 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 22
11/23/2017 2:12:04 PM
Pişirme kılavuzu
Mikrodalgalar
Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği tarafından
alınır ve emilir.
Mikrodalga gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu
moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesi sürtünme sağlar ve meydana gelen ısı gıdanın
pişmesini sağlar.
Sıvıları ve yiyeceği ısıtma
Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.
Gıda
İçecekler
(Kahve, Çay
ve Su)
Pişirme
Mikrodalga ile pişirme için pişirme malzemeleri:
Pişirme malzemesi mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini sağlayacak
şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi metaller
tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve plastik ve ayrıca kağıt ve tahta
gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Dolayısıyla gıda, metal kaplarda kesinlikle
pişirilmemelidir.
Mikrodalga ile pişirme için uygun yiyecekler:
Güveç
(soğutulmuş)
Soslu Makarna
(Soğutulmuş)
Pişirme sırasında üstünü kapatma
Pişirme sırasında gıdanın üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden ve pişme
sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Yiyecek farklı yollarla örtülebilir:
örn. seramik bir kapla, plastik bir kapakla veya mikrodalga için uygun streç bir filmle.
Bekleme süreleri
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, ısının gıdanın içine girmesini sağlamak için bekleme
süresi oldukça önemlidir.
Soslu
Doldurulmuş
Makarna
(Soğutulmuş)
Güç
Süre (dak.)
800 W
1-1½
1½-2
Talimatlar
Fincana dökün ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı/ bardağı döner
tablanın ortasına koyun. Bekleme süresi sırasında mikrodalga fırında
tutun ve iyice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
250 g
800 W
3-3½
Talimatlar
Derin seramik bir kabın içine doldurun. Plastik bir kapakla kapatın.
Isıttıktan sonra iyice karıştırın. Servisten önce tekrar karıştırın.
2-3 dakika bekleyin.
350 g
600 W
5½-6½
Talimatlar
Haşlamayı derin seramik bir kabın içine koyun. Plastik bir kapakla
kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile servisten
önce tekrar karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.
350 g
600 W
4½-5½
Talimatlar
Makarnayı (örn; spagetti veya erişte) düz bir seramik tabağa koyun.
Mikrodalga streç filmle sarın. Servisten önce karıştırın. 3 dakika bekletin.
350 g
600 W
5-6
Talimatlar
Mantıyı (veya ravioli, tortelini) derin seramik bir tabağa koyun. Plastik
bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile
servisten önce tekrar karıştırın. 3 dakika bekletin.
Türkçe 23
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 23
11/23/2017 2:12:04 PM
Pişirme kılavuzu
Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pirinç, hububat, fasulye, balık ve et de
dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalar mikrodalga modunda pişirme için uygundur. Ayrıca,
mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen pudingler, reçel, acılı sos da
pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalga modunda pişirme normal olarak bir ocak ızgarasında
hazırlanabilen tüm gıdalar için uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları,
teknikler ve kolay yollar bölümüne bakın).
Çorba
(soğutulmuş)
Servis boyutu
150 ml (1 fincan)
250 ml (1 bardak)
Pişirme kılavuzu
Sorun giderme ve bilgi kodu
Gıda
Servis boyutu
Güç
Süre (dak.)
Sarılmış Yemek
(Soğutulmuş)
350 g
600 W
5½-6½
Makarna
(Dondurulmuş)
(Mantı,
Makarna,
Lazanya)
Talimatlar
2-3 soğutulmuş bileşenli yemeği seramik bir kaba koyun. Mikrodalga
streç filmle sarın. 3 dakika bekletin.
400 g
450 W
16-16½
Talimatlar
Donmuş makarnayı küçük ve yassı dikdörtgen bir cam kaba koyun.
Yemeği doğrudan döner tablaya koyun. 2-3 dakika bekleyin.
Sorun giderme
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.
Sorun
Neden
İşlem
Genel
Düğmelere düzgün
basılamıyor.
Düğmelerin arasına yabancı
madde girmiştir.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Dokunmatik modeller için:
Dışında nem vardır.
Nemi dıştan temizleyin.
Çocuk kilidi etkinleştirildi.
Çocuk kilidini devre dışı bırakın.
Süre
görüntülenmiyor.
Eco (güç tasarrufu)
fonksiyonu ayarlıdır.
Eco fonksiyonunu kapatın.
Fırın çalışmıyor.
Güç sağlanmıyordur.
Gücün sağlandığından emin olun.
Kapak açıktır.
Kapağı kapatın ve yeniden
deneyin.
Kapak açık güvenlik
mekanizmaları yabancı
maddeyle kaplıdır.
Yabancı maddeyi çıkarın ve
yeniden deneyin.
Kullanıcı yiyeceği çevirmek
için kapağı açmıştır.
Yiyeceği çevirdikten sonra, işlemi
başlatmak için START (BAŞLAT)
düğmesine yeniden basın.
Sorun giderme ve bilgi kodu
Fırın çalışırken
duruyor.
24 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 24
11/23/2017 2:12:04 PM
Sorun
Çalışma sırasında güç
kapanıyor.
Neden
İşlem
Fırın uzun süredir
pişiriyordur.
Uzun süre pişirdikten sonra, fırının
soğumasını sağlayın.
Soğutma fanı çalışmıyor.
Soğutma fanının sesini dinleyin.
İçinde yiyecek olmadan fırın
çalıştırılmaya çalışılıyordur.
Fırına yiyecek koyun.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı yoktur.
Havalandırma için fırının önünde
ve arkasında giriş/çıkışlar vardır.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları koruyun.
Yalnızca fırın için kullanılacak bir
priz belirleyin.
İşlem sırasında
patlama sesi geliyor
ve fırın çalışmıyor.
Kaplı yiyecek pişirme veya
kapaklı bir kap kullanma
patlama seslerine neden
olabilir.
İçeriğin genişlemesi
nedeniyle pişirme sırasında
patlayabileceğinden kapaklı kaplar
kullanmayın.
Çalıştırma sırasında
fırının dışı çok sıcak.
Fırın için yeterince
havalandırma alanı yoktur.
Havalandırma için fırının önünde
ve arkasında giriş/çıkışlar vardır.
Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları koruyun.
Fırının üzerinde nesneler
vardır.
Fırının üzerindeki tüm nesneleri
kaldırın.
Kapak ve fırının içi arasına
yiyecek sıkışmıştır.
Fırını temizleyin ve sonra kapağı
açın.
Kapak düzgün
açılmıyor.
Sorun
İşlem
Fırın çalışmıyor olabilir, çok
fazla yiyecek pişirilmekte
olabilir veya uygun
olmayan pişirme malzemesi
kullanılıyor olabilir.
Mikrodalgaya uygun bir kaba
bir bardak su koyun ve suyun
ısınıp ısınmadığını kontrol etmek
için mikrodalgayı 1-2 dakika
çalıştırın. Yiyecek miktarını azaltın
ve fonksiyonu yeniden başlatın.
Alt kısmı düz olan bir pişirme
malzemesi kullanın.
Çözme fonksiyonu
çalışmıyor.
Çok fazla yiyecek
pişirilmektedir.
Yiyecek miktarını azaltın ve
fonksiyonu yeniden başlatın.
İç ışık loş veya
yanmıyor.
Kapak uzun süre açık
bırakılmıştır.
Eco fonksiyonu çalışırken iç ışık
otomatik olarak söner. Kapağı
kapatın ve yeniden açın ya da
İptal düğmesine basın.
İç ışık yabancı maddeyle
kapanmış olabilir.
Fırının içini temizleyin ve yeniden
kontrol edin.
Pişirme sırasında bir
bip sesi çıkıyor.
Auto Cook (Otomatik
Pişirme) fonksiyonu
kullanılıyorsa, bu bip sesinin
anlamı çözme sırasında
yiyeceği çevirmektir.
Yiyeceği çevirdikten sonra, işlemi
yeniden başlatmak için START
(BAŞLAT) düğmesine yeniden
basın.
Fırın dengeli değildir.
Fırın dengesiz bir yüzeye
kurulmuştur.
Fırının düz, dengeli bir yüzeye
kurulduğundan emin olun.
Pişirme sırasında
kıvılcımlar çıkıyor.
Fırın/çözme fonksiyonları
sırasında metal kaplar
kullanılmıştır.
Metal kaplar kullanmayın.
Güç bağlandığında,
fırın anında
çalışmaya başlıyor.
Kapak düzgün
kapatılmamıştır.
Kapağı kapatın ve yeniden kontrol
edin.
Türkçe 25
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 25
11/23/2017 2:12:04 PM
Sorun giderme ve bilgi kodu
Aynı prizde çok sayıda fiş
kullanılıyordur.
Neden
Sıcak Tutma
fonksiyonu dahil
Isıtma düzgün
çalışmıyor.
Sorun giderme ve bilgi kodu
Sorun
Fırından elektrik
geliyor.
Neden
İşlem
Güç veya priz düzgün
topraklanmamıştır.
Gücün ve prizin düzgün
topraklandığından emin olun.
Yiyeceğe bağlı olarak bazı
durumlarda su veya buhar
olabilir. Bu, fırının bir arızası
değildir.
Fırının soğumasını bekleyin ve
sonra kuru bir bulaşık havlusuyla
silin.
Fırın içindeki
parlaklık değişiyor.
Parlaklık, fonksiyona göre
güç çıkışı değişikliklerine
göre değişir.
Pişirme sırasında güç çıkışı
değişiklikleri arıza değildir. Bu,
fırının bir arızası değildir.
Pişirme bitti, ancak
soğutma fanı hala
çalışıyor.
Fırını havalandırmak
için, pişirme işlemi
tamamlandıktan sonra
soğutma fanı yaklaşık
3 dakika çalışmaya devam
eder.
Bu, fırının bir arızası değildir.
Dönerken, döner
tabla yerinden
çıkıyor veya
dönmeyi durduruyor.
Döner halka yoktur veya
döner halka yerine düzgün
oturmamıştır.
Döner halkayı takın ve sonra
yeniden deneyin.
Döner tabla
dönerken
sürükleniyor.
Döner halka yerine düzgün
oturmamıştır, çok fazla
yiyecek vardır veya kap çok
büyüktür ve mikrodalganın
içine değiyordur.
Yiyecek miktarını ayarlayın ve çok
geniş kaplar kullanmayın.
1.
2.
3.
Su damlıyor.
Kapak
çatlağından
buhar çıkıyor.
Fırında su
kalıyor.
Sorun
Döner tabla
dönerken tıkırdıyor
ve gürültü çıkarıyor.
Neden
Yiyecek atığı fırının altına
yapışmıştır.
İşlem
Fırının altına yapışan yiyecek
atığını varsa çıkarın.
NOT
Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa yerel SAMSUNG müşteri hizmetleri
merkezinize danışın.
Aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri hazırlayın:
•
Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
•
Garanti bilgileriniz
•
Sorunun net bir tanımı
Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.
Bilgi kodu
Kontrol kodu
Neden
Döner Tabla
Sorun giderme ve bilgi kodu
C-d0
Kontrol düğmelerine
10 saniyeden uzun bir süre
bir basılmıştır.
İşlem
Düğmeleri temizleyin ve
düğmeleri çevreleyen yüzeyde
su olup olmadığını kontrol
edin. Yeniden meydana gelirse,
mikrodalga fırını en az
30 saniye için kapatın ve yeniden
ayarlamayı deneyin. Yeniden
meydana gelirse, yerel SAMSUNG
Müşteri Hizmetleri Merkezinizi
arayın.
NOT
Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa yerel SAMSUNG müşteri hizmetleri
merkezinize danışın.
26 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 26
11/23/2017 2:12:04 PM
Teknik özellikler
Tüketicinin seçimlik hakları
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı
talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model
MS23J5133A*
Güç kaynağı
230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi
Mikrodalga
1150 W
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
Fırın boşluğu
489 x 275 x 338 mm
330 x 211 x 324 mm
Hacim
23 litre
Ağırlık
Net
Yaklaşık 12 kg
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını
üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
•
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
•
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
•
Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Türkçe 27
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 27
11/23/2017 2:12:04 PM
Teknik özellikler
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici
cayma hakkını kullanamayacaktır”
Yetkili servis listesi
1 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
2 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
3 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
4 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK EV
ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD
NO 7/F SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
0(324) 328 88 47
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
İSTANBUL
ATASER ELEKTRIKLI VE
ELEKTRONIK EV
0(216) 469 76 04 05
KARSLI AHMET CAD.AHMET
TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
EDİRNE
OZCAN ATES - ATES ELEKTRONIK
0(284) 235 28 37
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD
PEMBE KÖŞK APT NO:1
5 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
6 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
7 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
8 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
9 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI
CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR
BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
KOCAELİ
HASAN BAYRAKTAR
0(262) 641 64 77
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
ANTALYA
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
0(242) 241 60 03
FENER MAH 1971 SK NO:68
KIRŞEHİR
FUAT SIPEROGLU-BEST
ELEKTRONIK
0(386) 213 73 88
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
12 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
13 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH TABAKHANE
CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
0(344) 221 33 33
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
BALIKESİR
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
0(266) 762 78 11
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO
60 D BALIKESİR GÖNEN
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK
LTD STI
0(476) 226 52 24
14 KASIM MAH NIHAT POLAT
CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
16 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
17 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
0(324) 625 79 44
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM
APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/
MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
0(272) 212 48 27
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL
YOL NO: 47/A
İZMİR
BAHADIR TUZUN - DEREN
TEKNİK
0(232) 616 16 00
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD. NO:14
MENEMEN İZMİR
ANKARA
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
0(312) 434 36 42
BAHÇELİEVLER MH 281 CD
NO:94/B
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
28 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 28
11/23/2017 2:12:04 PM
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
20 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
21 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
22 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH.
263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
ANKARA
MELIHA IDRISOGLU
0(312) 328 76 15
MERKEZ MH. KARACA CAD.
NO:5/B
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
0(328) 812 57 66
YEDI OCAK MAH DR AHMET
ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ELEKTRONIK
0(286) 316 48 27
İSTİKLAL CD. NO: 198
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
27 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK
CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.
PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA
CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE
CD MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
KARS
HAYRETTIN OMAK
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
30 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
31 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ
CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
0(412) 257 51 72
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
0(324) 774 55 03
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
VAN
ADNAN MELTEM - IZMIR
ELEKTRONIK
0(432) 216 57 46
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK
CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /
VAN
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
35 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH
CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
0(256) 811 66 55
YENİ MAH. PINAR CADDESİ
NO:3/A BERRA APT.
GAZİANTEP
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK
SERVIS
0(342) 338 10 70
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER
AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
0(472) 223 07 70
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY
CAD. NO:209 KARS
Türkçe 29
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 29
11/23/2017 2:12:05 PM
Yetkili servis listesi
36 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
37 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
38 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
39 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
AYDIN
NAILE KABASAKAL
0(256) 313 62 66
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK CD
NO:22/A
AYDIN
MURAT CALISKAN - MURAT
SOĞUTMA
0(256) 512 77 74
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU
ELEKTRONIK
0(454) 216 2712
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ
CD. NO:52
ESKİŞEHİR
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
TUKETIM
0(222) 202 01 00
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1
CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
44 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ
CAD.NO:97/B
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
0(232) 878 39 39
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO
80 A KEMALPAŞA IZMIR
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
47 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
48 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK
LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY CAD.
NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
ANKARA
YASAR ALAR-SIMGE ELEKTRONIK
0(312) 322 77 44
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
ANKARA
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
TAAHHUT
0(312)212 01 43
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
51 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
52 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT.
NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
0(344) 212 28 71
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI
NO42/B
ÇORUM
AHMET TANER CERİT
0(364) 224 67 21
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
AKSARAY
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
0(382) 213 02 93
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK.
DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
0(236) 715 43 47
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD
NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
30 Türkçe
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 30
11/23/2017 2:12:05 PM
Not
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
55 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
56 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI
2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
0(412) 611 20 43
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
ÇANAKKALE
UGUR TULUMEN-UGUR
ELEKTRONIK
0(286) 566 80 30
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
HATAY
AKİF UN - UN SOGUTMA
0(326) 712 16 60
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD.
KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL /
HATAY
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
59 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
60 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD
NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
0(282) 653 82 81
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
MUĞLA
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ELEKTRONIK
0(252) 614 39 31
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI NO
302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ELEKTRONIK
0(262) 641 35 88
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten
sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
Türkçe 31
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 31
11/23/2017 2:12:05 PM
Not
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 32
11/23/2017 2:12:05 PM
Not
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 33
11/23/2017 2:12:05 PM
Not
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 34
11/23/2017 2:12:05 PM
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,
Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,
Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 35
11/23/2017 2:12:05 PM
AEEE Yönetmeligine uygundur
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
Israel
SAUDI ARABIA
ÜLKE
ARAYIN
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
3434
www.samsung.com/iran/support
MAURITIUS
800 2550
*6963
www.samsung.com/il/support/
ANGOLA
917 267 864
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
MOZAMBIQUE
847267864
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
NIGERIA
0800-726-7864
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
Ghana
0800-100-077
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
TURKEY
444 77 11
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
Cote D’Ivoire
8000-00-77
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/n_africa/support
DE68-04328P-01
MW5100J_MS23J5133AT_TR_DE68-04328P-01_TR.indd 36
11/23/2017 2:12:05 PM
Download PDF

advertising