Samsung | GE83X/AND | Samsung GE83X Solo Mikrodalga, Izgara Fonksiyonu, Üçlü Isıtma Sitemi, Aynalı Tasarım, 23 Lt İç Hacim Kullanım kılavuzu

AEEE Yönetmeliğine uygundur
Mikrodalga Fırın
Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu
GE83X
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi
veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını
KAPSAMADIĞINI hatırlatırız.
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 1
2017-11-21
6:09:13
içindekiler
güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri....................................................................................2
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(atık elektrikli ve elektronik cihazlar).......................................................7
Kurulum..................................................................................................8
Aksesuarlar...........................................................................................8
Installation site......................................................................................8
Döner tabla...........................................................................................8
Bakım......................................................................................................9
Temizlik.................................................................................................9
Değiştirme (onarım)...............................................................................9
Uzun süre kullanmamaya karşı bakım...................................................9
Fırın özellikleri........................................................................................10
Fırın......................................................................................................10
Kumanda panosu.................................................................................10
Fırın kullanımı.........................................................................................11
Zamanın ayarlanması............................................................................11
Mikrodalga fırın nasıl çalışır....................................................................11
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi........................12
Enerji tasarruf modunun ayarlanması.....................................................12
Pişirme/ısıtma.......................................................................................12
Güç seviyeleri.......................................................................................13
Pişirme süresinin ayarlanması................................................................13
Pişirmenin durdurulması........................................................................13
Anında ısıtma/pişirme özelliğinin kullanılması..........................................14
Anında ısıtma/pişirme ayarları................................................................14
Otomatik güçlü buz çözme özelliğinin kullanılması.................................15
Otomatik güçlü buz çözme ayarları.......................................................15
Izgara...................................................................................................16
Mikrodalgaların ve ızgaranın birleştirilmesi..............................................16
Kademeli pişirme..................................................................................17
Aksesuarların seçilmesi.........................................................................17
Mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi.................................................18
Pişirme malzemesi kılavuzu.................................................................18
Pişirme kılavuzu.....................................................................................19
Sorun giderme.......................................................................................27
Bılgı kodları...........................................................................................27
Teknik özellikler.....................................................................................28
Tüketicinin seçimlik hakları..................................................................28
Yetkili servis listesi................................................................................29
Türkçe - 2
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN.
SADECE MIKRODALGA IŞLEVI
UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar
görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça
fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması
için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını
gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi
yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
UYARI: Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve
diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken
fırını kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli
bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın
tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar
verildikten sonra izin verin.
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 2
2017-11-21
6:09:13
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak
fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu
yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama
kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı
veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar
mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar
mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile
patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda
artıklarından arındırılmalıdır.
Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek,
fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek
ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey
bozulmalarına neden olabilir.
Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü (tek başına)
kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin
içine yerleştirilmemelidir.
Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içecek
için metal kaplara izin verilmez.
Türkçe - 3
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 3
2017-11-21
6:09:13
01 GÜVENLIK BILGILERI
Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır
ve şu şekilde kullanım için tasarlanmamıştır:
• mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında
personel mutfak alanları;
• çiftlik evleri;
• otel, motel ve diğer ev tipi ortamların müşterileri
tarafından;
• oda ve kahvaltı türü ortamlar.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun
aletler kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma
olasılığına karşı fırına dikkat edin.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere
tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak,
ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları
vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev
almasına veya yangına yol açabilir.
Fırında duman gözlenirse (çıkarsa) cihazı kapatın
veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı
tutun.
Cihazdan kaplar çıkarılırken döner tablanın yerinden
oynamamasına dikkat edilmelidir.
Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer
araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya
talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve
zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye
sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için
uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar
denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla
ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri
anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya
da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis
temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay
erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte
yerleştirilmelidir.
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla
çalıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması
ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en
yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konumlandırılmalıdır.
Türkçe - 4
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 4
2017-11-21
6:09:13
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa
süreli bir pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek
olabilir.
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol
sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım
işlemleri, 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından
ve yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece
yapılmamalıdır.
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
Türkçe - 5
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 5
2017-11-21
6:09:14
01 GÜVENLIK BILGILERI
SADECE FIRIN IŞLEVI - ISTEĞE BAĞLI
UYARI: Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen
ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin
gözetimi altında kullanmalıdır.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan
parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir.
Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine
neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek
için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar
kullanmayın.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı
arkasına takılmamalıdır.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları
ısınır.
Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük
çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
Genel güvenlik
Mikrodalga uyarısı
Değişiklikler ve onarımlar yalnızca kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Mikrodalga işlevi için yiyecek ve sıvıları kapalı kaplarda ısıtmayın.
Fırını temizlemek için benzen, tiner, alkol veya buhar ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayın.
Fırının kurulmaması gereken yerler: bir ısıtıcının veya yanıcı bir materyalin yanı;
nemli, yağlı, tozlu veya doğrudan güneş ışığı veya suya maruz yerler ya da gaz
kaçağı olabilen veya sabit olmayan yüzey üzeri.
Bu fırın yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış
olmalıdır.
Yabancı maddeleri elektrik fişi uçlarından ve temas noktalarından temizlemek için
düzenli olarak kuru bir bez kullanın.
Güç kablosunu çekmeyin, aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır nesneler koymayın.
Gaz kaçağı (propan, LP vb.) varsa hemen havalandırın. Güç kablosuna
dokunmayın.
Güç kablosuna ıslak elle dokunmayın.
Fırın çalışırken, güç kablosunu çıkararak kapatmayın.
Parmak veya yabancı nesneleri içine sokmayın. Fırının içine yabancı maddeler
girerse, güç kablosunu çıkarın ve yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırına aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Fırını kırılabilir nesneler üzerine yerleştirmeyin.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürün özellikleriyle eşleştiğinden emin olun.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik
transformatörü kullanmayın.
Güç kablosunu metal nesneler üzerine takmayın. Kablonun nesneler arasında
veya fırının arkasında olduğundan emin olun.
Hasarlı fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Hasarlı fiş veya kablolar
için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.
Fırının üzerine, içine veya fırın kapağı üzerine nesneler yerleştirmeyin.
Fırının üzerine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol buharı fırının sıcak parçalarıyla
temas edebileceğinden, alkol içeren yiyecek veya içecek ısıtırken dikkatli olun.
Çocuklar kapağa çarpabilir veya parmaklarını kıstırabilir. Kapağı açarken/
kapatırken, çocukları uzakta tutun.
İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve
patlamaya sebep olabilir; kap tutulurken her zaman dikkatli olunmalıdır. İçecekleri
tutmadan önce her zaman en az 20 saniye bekleyin. Gerekirse, ısıtma sırasında
karıştırın. Isıttıktan sonra her zaman karıştırın.
Yanma durumunda şu İlk Yardım talimatlarını takip edin.
1. Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.
2. Temiz, kuru bir bezle sarın.
3. Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Tepsi veya rafa zarar vermemek için, tepsiyi veya rafı pişirme işleminden hemen
sonra suyun içine koymayın.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, fırını derin yağda kızartma işlemleri için
kullanmayın. Bu, sıcak yağların aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.
Mikrodalga fırın önlemleri
Yalnızca mikrodalgaya dayanıklı malzemeler kullanın. Metalik kaplar, altın veya
gümüş çizgili yemek takımları, şişler vb. kullanmayın.
Tel bağları çıkarın. Elektrik arkı oluşabilir.
Fırını kağıt ve giyecek kurutmak için kullanmayın.
Gıdaların aşırı ısınmasını veya yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda
gıda kullanın.
Güç kablosunu ve fişi su ve ısı kaynaklarından uzakta tutun.
Patlama riskinden kaçınmak için, kabuklu veya iyice kaynatılmış yumurtaları
ısıtmayın. Hava geçirmez veya vakumlu kaplar, sert kabuklu yemişler, domates vb.
kullanmayın.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla kapatmayın. Yangın tehlikesi vardır.
Fırın aşırı ısınabilir ve otomatik kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.
Kap çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma
bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını
açarken bir kol mesafesi uzakta durun.
Fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, fırın 30 dakika süreyle otomatik
olarak kapanacaktır. Fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini
absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını
öneririz.
Fırını, çevresinde bu kılavuzdaki aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz.
Mikrodalga fırınınızın kurulumu.)
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.
Türkçe - 6
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 6
2017-11-21
6:09:14
Ürün grubu tanımı
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile
sonuçlanabilir.
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2›nin tanımı, malzeme kullanımında
bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya
kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük
voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda
kullanıma uygun ekipmanlardır.
•
•
•
•
Fırını kapak açıkken çalıştırmayın. Güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynamayın. Güvenlik kilidi deliklerine bir şey sokmayın.
Fırın kapağı ve ön yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya
da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak
ve kapak conta yüzeylerini nemli bir bezle ve ardından yumuşak, kuru bir bezle
silerek temiz tutun.
Hasar görmüşse fırını çalıştırmayın. Yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından onarıldıktan sonra çalıştırın.
Önemli: Fırın kapağı düzgün kapatılmalıdır. Kapak bükülmemeli; kapak menteşeleri kırık veya gevşek olmamalı; kapak contaları ve conta yüzeyleri hasar
görmemelidir.
Tüm ayarlamalar veya onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılamalıdır.
BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI
(ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj
cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer
ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların
kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı
üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya
yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Sınırlı garanti
Müşterinin üniteye veya bir aksesuara hasar vermesi halinde, Samsung
aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti
tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
•
•
Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, tutacaklar, dış panel veya kontrol paneli.
Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.
Bu fırını yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu
kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm
olası koşulları ve durumları kapsamaz. Fırınınızı kurarken, bakımını yaparken ve
çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga
fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm
uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda,
yerel Samsung servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.
samsung.com adresine başvurun.
Bu fırını yalnızca yiyecek ısıtmak için kullanın. Yalnızca ev içi kullanım için
tasarlanmıştır. Herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık
ısıtmayın. Fırınınızın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan
imalatçı sorumlu tutulamaz.
Fırın yüzeyinin bozulmadığından ve zararlı durumlardan kaçınmak için, her zaman
fırını temiz tutun ve koruyun.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı
koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, Taşıma
esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış
etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe - 7
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 7
2017-11-21
6:09:14
01 GÜVENLIK BILGILERI
Mikrodalga işlemi önlemleri
kurulum
INSTALLATION SITE
•
AKSESUARLAR
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek olan
birçok aksesuar elinize geçer.
1.Bağlayıcı, fırının zeminindeki motor şaftı üzerine
önceden yerleştirilmiştir.
Amaç :
Bağlayıcı döner tablayı döndürür.
2. Döner halka, fırının ortasına yerleştirilecektir.
Amaç :
Döner halka döner tablayı destekler.
•
•
•
•
3. Döner tabla, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde
döner halka üzerine yerleştirilecektir.
Amaç :
Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak
iş görür; temizlenmek üzere kolayca
çıkarılabilir.
Zeminden yaklaşık 85 cm yukarıda düz,
üstten
arkadan
dengeli bir yüzey seçin. Yüzey fırının
20 cm
10 cm
ağırlığını taşımalıdır.
Havalandırma için arka duvardan ve her
iki taraftan en az 10 cm ve üstten 20 cm
yer bırakın.
kenardan
zeminden
10 cm
Fırını başka mikrodalga fırınlar veya
85 cm
radyatörlerin yanı gibi sıcak veya nemli
ortamlara kurmayın.
Bu fırının güç kaynağı özelliklerine uyun. Kullanmanız gerekiyorsa yalnızca onaylı
uzatma kabloları kullanın.
Fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.
DÖNER TABLA
Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini
çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı
monte edin. Döner tablanın serbestçe
dönüp dönemediğini kontrol edin.
4. Izgara rafı, döner tablaya konulur.
Amaç :
Metal raf, ızgarada ve bir arada
pişirmede kullanılabilir.
Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını
ÇALIŞTIRMAYIN.
Türkçe - 8
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 8
2017-11-21
6:09:15
bakım
DEĞIŞTIRME (ONARIM)
UYARI
TEMIZLIK
Fırın içindeki kötü kokulu inatçı kirleri çıkarmak için
1. Boş bir fırınla, döner tablanın ortasına bir kap seyreltilmiş limon suyu koyun.
2. Maksimum güç için 10 dakika kadar fırını ısıtın.
3. Program tamamlandığında, fırın soğuyana kadar bekleyin. Sonra, kapağı açın ve
pişirme bölmesini temizleyin.
•
•
•
Menteşe, conta ve/veya kapakta sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için kalifiye
bir teknisyene veya yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Ampulü değiştirmek istiyorsanız, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Kendiniz değiştirmeyin.
Fırının dış muhafazasıyla bilgi bir sorunla karşılaşırsanız, önce güç kablosunu güç
kaynağından çıkarın ve sonra yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
UZUN SÜRE KULLANMAMAYA KARŞI BAKIM
Fırını uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın ve fırını kuru, tozsuz
bir yere taşıyın. Fırının içinde biriken toz ve nem fırının performansını etkileyebilir.
Döner ısıtıcılı modellerin içini temizlemek için
Pişirme bölmesinin üst alanını temizlemek
için üst ısıtma öğesini gösterildiği gibi 45°
(A) alçaltın. Bu, üst alanı temizlemenize
yardımcı olacaktır. Bittiğinde, üst ısıtma
öğesini yeniden konumlandırın.
A
DİKKAT
•
•
•
•
Kapağı ve kapak contasını temiz tutun ve kapağın düzgün açılıp kapandığından
emin olun. Aksi halde, fırının ömrü kısalabilir.
Suyu fırın havalandırma deliklerine sıçratmamaya dikkat edin.
Temizleme için aşındırıcı veya kimyasal maddeler kullanmayın.
Fırını kullandıktan sonra her seferinde fırının soğumasını bekledikten sonra ısıtma
bölmesini temizlemek için yumuşak deterjan kullanın.
Türkçe - 9
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 9
2017-11-21
6:09:15
02 KURULUM / BAKIM
Fırın üzerinde ve içinde pisliklerin birikmesini önlemek için fırını düzenli olarak
temizleyin. Ayrıca, kapak, kapak contası ve döner tabla ve döner halkaya
(yalnızca uygulanabilir modeller) da özellikle dikkat edin.
Kapak düzgün açılmaz veya kapanmazsa, önce kapak contalarında pislik birikip
birikmediğini kontrol edin. Fırının hem içini hem de dışını temizlemek için sabunlu
suyla yumuşak bir bez kullanın. İyice durulayın ve kurulayın.
Bu fırının içinde kullanıcının çıkarabileceği parça yoktur. Fırını kendiniz
değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın.
fırın özellikleri
KUMANDA PANOSU
FIRIN
1
2
4
3
1
5
7
2
6
7
8
9
10
11
12
1.KAPAK
7. DÖNER TABLA
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
8. BAĞLAYICI
3.IZGARA
9. DÖNER HALKA
4.IŞIK
10.GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ
5.GÖSTERGE
11.KONTROL PANELİ
6. KAPAK MANDALLARI
12.KAPAK AÇ DÜĞMESİ.
3
8
4
9
5
10
6
11
12
1. O
TOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME
ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
2. A
NINDA ISITMA/PİŞİRME
ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
7. AĞIRLIK SEÇİMİ
8. SAAT AYARI DÜĞMESİ
9. KOMBİ MODU DÜĞMESİ
3. MİKRODALGA MODU DÜĞMESİ
10. +30s DÜĞMESİ
4. IZGARA MODU DÜĞMESİ
11. BAŞLAT DÜĞMESİ
5. ZAMAN AYARI DÜĞMESİ
12. ENERJİ TASARRUFU DÜĞMESİ
6. DURDUR/İPTAL DÜĞMESİ
Türkçe - 10
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 10
2017-11-21
6:09:16
fırın kullanımı
MIKRODALGA FIRIN NASIL ÇALIŞIR
ZAMANIN AYARLANMASI
•• Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
•• Güç arızası sonrasında
Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı
unutmayın.
1. Zamanı gösterme biçimi...
24 saatlik gösterim.
12 saatlik gösterim.
Clock (Saat) ( ) düğmesine bir kez veya daha
fazla basın.
2. h düğmesi ile saati ve dak düğmesi ile dakikaları
ayarlayın.
3. Doğru zaman görüntülendiğinde, saat başlatmak için
tekrar Saat düğmesine basın.
Sonuç:
Mikrodalga fırını kullanmadığınız
zamanlarda zaman görüntülenir.
•• Buz çözme
•• Anında Isıtma/Pişirme
•• Pişirme
03 FIRIN ÖZELLIKLERI / FIRIN KULLANIMI
Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur. Güç bağlandığında, ekran üzerinde
otomatik olarak “:0”, “88:88” veya “12:00” görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile
sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:
Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji
şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını
sağlar.
Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:
Pişirme Prensibi.
1. Magnetron tarafından meydana getirilen
mikrodalgalar, gıda döner tabla üzerinde döndüğü
sürece, eşit bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda tam
olarak pişer.
2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm’lik bir
derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği
süre boyunca pişirme işlemi devam eder.
3. Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın
özelliklerine göre değişiklik gösterir:
• Miktar ve yoğunluk
• Su içeriği
• İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)
Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı
fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde
ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için
uygun olmalıdır:
• Gıdanın tümünün dengeli pişmesi
• Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi
Türkçe - 11
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 11
2017-11-21
6:09:16
FIRININIZIN DÜZGÜN BIR ŞEKILDE ÇALIŞTIĞININ
KONTROL EDILMESI
PIŞIRME/ISITMA
Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol
etmenizi sağlar. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük düğmeye basarak
fırın kapağını açın.
Öncelikle, bir kase suyu döner tablaya koyun. Sonra, kapağı kapatın.
1. Güç Seviyesi düğmesine basın ve 1 dak
düğmesine uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakika
olarak ayarlayın.
2.Başlat (
Sonuç:
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
DAİMA fırını kendi haline bırakmadan önce pişirme ayarlarınızı kontrol edin.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.
1. Güç Seviyesi düğmesine basın.
Sonuç:
) düğmesine basın.
4 ila 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır.
Daha sonra suyun kaynaması beklenir.
2. 10 dak, 1 dak ve 10 san düğmesine basarak
pişirme süresini ayarlayın.
Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki
konumunda olmalıdır. Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa,
suyun kaynaması daha uzun sürer.
3.Başlat (
Sonuç:
ENERJI TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI
Fırının Enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman
elektrikten tasarruf yapar.
• Enerji Tasarrufu düğmesine basın.
• Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın,
ekran geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma
hazırdır.
) düğmesine basın.
Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye
başlar.
1) Pişirme işlemi başlar ve süresi
dolduğunda fırın dört kez bip sesi
çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip
sesidir (dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
800 W (maksimum pişirme gücü)
göstergeleri görüntülenir:
İlgili elektrik gücü görüntülenene
dek Güç Seviyesine tekrar basarak
uygun güç seviyesini seçin. Sonraki
sayfada yer alan güç seviyesi tablosuna
başvurun.
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam
ederken, hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve
25 dakika sonra Saat görüntülenir.
Kapı açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.
Türkçe - 12
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 12
2017-11-21
6:09:17
GÜÇ SEVIYELERI
PIŞIRMENIN DURDURULMASI
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Çıkış
Güç seviyesi
IZGARA
800 W
-
ORTA YÜKSEK
600 W
-
ORTA
450 W
-
ORTA DÜŞÜK
300 W
-
BUZ ÇÖZME ( )
180 W
-
DÜŞÜK/SICAK TUT
100 W
-
-
1100 W
IZGARA
KOMBİ I (
)
600 W
1100 W
KOMBİ II (
)
450 W
1100 W
KOMBİ III (
)
300 W
1100 W
Sonuç:
Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden
başlatmak için, kapağı kapatın ve tekrar
Başlat ( ) düğmesine basın.
2. Tamamen durdurmak için;
Durdur ( ) düğmesine basın.
Sonuç:
Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz,
tekrar Durdur ( ) düğmesine basın.
Sadece Durdur ( ) düğmesine basarak pişirmeye başlamadan önce
herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi artırılmalıdır.
PIŞIRME SÜRESININ AYARLANMASI
Eklenecek her 30 saniye için +30 s düğmesine bir kez basarak pişirme süresini
artırabilirsiniz.
1. Eklenecek her 30 saniye için +30 s düğmesine bir
kez basın.
2.Başlat (
) düğmesine basın.
Türkçe - 13
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 13
2017-11-21
6:09:18
04 FIRIN KULLANIMI
MWO
YÜKSEK
ANINDA ISITMA/PIŞIRME ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
Anında Isıtma özelliği ile pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.
Uygun Anında Isıtma düğmesine gereken sayıda basarak servis sayısını
ayarlayabilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
Gıda/Düğme
Servis
Bekleme
boyutu
süresi
4 dak.
Dondurulmuş 300-350 g
400-450 g
Hazır Yemek
İstediğiniz miktar için gereken sayıda
Anında Isıtma/Pişirme düğmesine basın.
Sonuç:
Pişirme işlemini başlatmak için
Başlat ( ) düğmesine basın. Sona
erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir. (dakikada bir
kez)
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Örnek:
ir fincan kahveyi ısıtmak için İçecekler düğmesine bir kez
B
basın. Daha fazla ayrıntı için sonraki sayfada yer alan tabloya
başvurun.
Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.
ANINDA ISITMA/PIŞIRME AYARLARI
Aşağıdaki tablo 6 Otomatik Isıtma/Pişirme Programını, miktarlarını, bekleme
sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
Gıda/Düğme
Hazır
Yemekler
(soğutulmuş)
Servis
Bekleme
boyutu
süresi
300-350 g
3 dak.
400-450 g
Öneriler
Seramik tabak üzerine koyun ve
mikrodalga streç filmle sarın. Bu
program 3 bileşenden oluşan
(örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates,
pilav veya makarna gibi ek yiyeceği
olan et) yemek için uygundur.
Öneriler
Dondurulmuş hazır yemeği alın ve
kabın mikrodalga için uygun olup
olmadığına bakın. Hazır yemeğin
filmini çıkarın. Dondurulmuş hazır
yemeği ortaya koyun. Bu program
3 bileşenden oluşan (örneğin,
çeşnili, sebzeli ve patates, pilav veya
makarna gibi ek yiyeceği olan et)
dondurulmuş hazır yemekler için
uygundur.
Seramik fincana doldurun ve üzerini
kapatmadan ısıtın. Fincanı (150 ml)
veya bardağı (250 ml) döner tablanın
ortasına koyun, bekleme süresinin
öncesinde ve sonrasında dikkatli bir
şekilde karıştırın.
İçecekler
(Oda
sıcaklığında
kahve, süt,
çay, su)
150 ml
(1 fincan)
250 ml
(1 bardak)
1-2 dak.
Dondurulmuş
Mini Çörek/
Pizza
150 g
(4-6 parça)
250 g
(7-9 parça)
-
Dondurulmuş
Makarna
Güveç
200 g
400 g
2-3 dak.
Dondurulmuş makarna güveci uygun
boyutlu bir borcam kaba koyun. Kabı
rafa koyun. Bu program, lazanya,
mantı, makarna gibi dondurulmuş
makarna güveçler için uygundur.
Dondurulmuş
Balık Güveç
200 g
400 g
2-3 dak.
Dondurulmuş balık güveci uygun
boyutlu bir borcam kaba koyun.
Kabı rafa koyun. Bu program,
sebzeli ve soslu balık filetosu içeren
dondurulmuş hazır ürünler için
uygundur.
Dondurulmuş mini çörekleri veya
mini pizzaları hizalı bir şekilde rafa
koyun.
Türkçe - 14
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 14
2017-11-21
6:09:18
OTOMATIK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
OTOMATIK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME AYARLARI
Otomatik Güçlü Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize
yarar. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.
Sadece programı ve ağırlığı seçin.
Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme
sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Eti,
tavuğu balığı ve Ekmeği/Keki seramik bir tabağa koyun.
Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.
1. Et
1. Pişireceğiniz gıdanın türünü Güçlü Buz Çözme ( )
düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin.
(Daha fazla ayrıntı için karşı sayfada yer alan tabloya
başvurun)
2.kg ve 100 g düğmelerine basarak yiyecek ağırlığını
seçin. En fazla 1500 g’a kadar ayarlanması
mümkündür.
2. Kümes
Hayvanı Etleri
3.Başlat (
3. Balık
) düğmesine basın.
Sonuç:
•• Buz çözme işlemi başlar.
•• Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme
işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır.
•• Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar Başlat ( )
düğmesine basın.
4. Ekmek/Kek
Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için, 180 W
güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için,
sayfa 12’deki “Pişirme/Isıtma” başlıklı bölüme bakın.
Miktar
Bekleme
Öneriler
süresi
200-1500 g 20-60 dak. Kenarları alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi gelir geldiğinde eti
çevirin. Bu program sığır eti, kuzu eti,
domuz eti, biftek, pirzola ve kıyma için
uygundur.
200-1500 g 20-60 dak. Bacak ve kanatların uç kısımlarını
alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip
sesi gelir geldiğinde tavuğu çevirin. Bu
program bütün tavuk ve tavuk eti parçaları
için uygundur.
200-1500 g 20-50 dak. Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo
ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde
balığı çevirin. Bu program bütün balık ve
balık filetoları için uygundur.
125-625 g
5-20 dak. Ekmeği bir parça mutfak kağıdının
üzerine koyun ve fırından bip sesi gelir
gelmez çevirin. Keki seramik tabak
üzerine yerleştirin ve mümkünse,
fırından bip sesi gelir gelmez çevirin.
(Fırın çalışmaya devam eder ve kapağını
açtığınızca çalışmayı durdurur.) Bu
program doğranmış veya bütün her çeşit
ekmek için ve ayrıca sandviç ekmekleri
ve bagetler için uygundur. Sandviç
ekmeklerini bir daire olacak şekilde
düzenleyin. Bu program her çeşit mayalı
kek, bisküvi, peynirli kek ve puf böreği için
uygundur. Ufak parçalı/kırıntılı hamur işleri,
meyveli veya kremalı kek veya çikolata
parçalı kekler için uygun değildir.
Manuel olarak buz çözmek istiyorsanız, 180 W güç seviyeli Manuel Buz
Çözme işlevini seçin. Manuel buz çözme ve buz çözme süresi ile ilişkili
daha fazla ayrıntı için, sayfa 23-24’e bakın.
Türkçe - 15
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 15
2017-11-21
6:09:19
04 FIRIN KULLANIMI
Kod/Gıda
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı
kapatın.
IZGARA
MIKRODALGALARIN VE IZGARANIN BIRLEŞTIRILMESI
Izgara, gıdaları mikrodalga kullanmadan ısıtmanızı veya hafifçe kızartmanızı sağlar.
Bu amaç için, mikrodalga fırınınız ile birlikte bir ızgara rafı size sunulmuştur.
Hızlıca pişirmek ve aynı anda kızartmak için isterseniz mikrodalga pişirmeyi ızgara
ile birleştirebilirsiniz.
1.Izgara, süre ayarı (10 dak, 1 dak ve 10 s) ve Başlat
düğmesine basarak ızgarayı gereken sıcaklığa
önceden ısıtın.
DAİMA mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı pişirme
malzemeleri kullanın. Cam veya seramik idealdir çünkü mikrodalgaların
gıdaya eşit bir şekilde girmesini sağlarlar.
2. Kapağı açın ve gıdayı rafa yerleştirin.
Daima çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken
DAİMA eldiven kullanın.
1. Kapağı açın. Gıdayı rafa ve rafı döner tablaya koyun.
Kapağı kapatın.
3. Gıdayı fırın içindeki rafa koyun.
Izgara düğmesine basın. 10 dak, 1 dak ve 10 san
düğmelerine basarak pişirme süresini seçin.
(Maksimum ızgara süresi 60 dakikadır.)
4.Başlat (
Sonuç:
2.Kombi düğmesine basın.
Sonuç:
Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:
600 W
) düğmesine basın.
Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye
başlar.
(çıkış gücü)
İlgili güç seviyesi görüntülenene dek Kombi düğmesine tekrar basarak
uygun güç seviyesi seçimini yapın.
1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez
bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir
kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Izgara sırasında ısıtıcı kapanırsa endişelenmeyin. Bu sistem, fırının aşırı
ısınmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
Çok sıcak olduklarından, fırındaki alıcılara dokunurken mutlaka eldiven
kullanın.
Izgaranın sıcaklığını ayarlayamazsınız.
3. 10 dak, 1 dak ve 10 san düğmelerine basarak
pişirme süresini ayarlayın. Maksimum pişirme süresi
60 dakikadır.
4.Başlat (
Sonuç:
) düğmesine basın.
Bir arada pişirme başlar. Sona
erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir
kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Mikrodalga ve ızgara bir aradayken maksimum mikrodalga gücü
600 W’tır.
Türkçe - 16
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 16
2017-11-21
6:09:20
KADEMELI PIŞIRME
5.Izgara düğmesine basın.
Izgara modu (II) :
mikrodalga fırınınız gıdayı üç kademeye kadar pişirmeye programlanabilir.
Örnek:
ıdanın buzunu çözmek ve her bir kademeden sonra fırını
G
sıfırlamak gerekmeden pişirmek istiyorsunuz. 500 g balığın
buzunu çözme ve pişirme işlemini üç kademede yapabilirsiniz:
Kademeli pişirmede iki ile üç kademe arasında seçim yapabilirsiniz.
Üç kademeyi seçerseniz, ilk kademe buz çözme olmak zorundadır.
Son kademeyi ayarlayana kadar ( ) düğmesine basmayın.
1. Güçlü Buz Çözme (
daha fazla basın.
) düğmesine bir kez veya
6. 10 dak, 1 dak ve 10 san düğmelerine uygun sayıda
basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 5 dakika).
(Maksimum ızgara süresi 60 dakikadır.)
7.Başlat (
Sonuç:
2.kg ve 100 g düğmelerine uygun sayıda basarak
ağırlığı belirleyin (örnek olarak 500 g).
3. Güç Seviyesi düğmesine basın.
Mikrodalga modu (I) :
; Gerekiyorsa, tekrar Güç Seviyesi düğmesine
bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini
belirleyin. (örnek olarak 600 W)
4. 10 dak, 1 dak ve 10 san düğmelerine uygun sayıda
basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 4 dakika).
) düğmesine basın.
Üç mod [buz çözme ve pişirme (I, II)]
biri diğerinden sonra olacak şekilde
seçilir.
Seçmiş olduğunuz buz çözme moduna bağlı olarak, buz
çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır, böylece size
gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatır. Pişirme bittiğinde,
fırın dört kez bip sesi çıkarır.
•• Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir
kez).
•• Mevcut süre tekrar görüntülenir.
AKSESUARLARIN SEÇILMESI
Mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın; plastik kap, tabak, karton fincan, havlu vb.
kullanmayın.
Bir arada pişirme modunu seçmek isterseniz (ızgara ve
mikrodalga), yalnızca mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı
dayanıklı kaplar kullanın.
Uygun pişirme malzeme ve gereçleri ile ilişkili daha fazla ayrıntı için,
sayfa 18-19’deki Pişirme Malzemesi Kılavuzu’na bakın.
Türkçe - 17
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 17
2017-11-21
6:09:20
04 FIRIN KULLANIMI
•• Buz Çözme
•• Pişirme I
•• Pişirme II
MIKRODALGA FIRININIZIN GÜVENLI KILITLENMESI
Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının
“kilitli” olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler
yanlışlıkla çalıştıramaz.
Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.
1.Durdur (
Sonuç :
) ve Saat düğmelerine aynı anda basın.
Fırın kilitlidir (hiçbir işlev seçilemez).
2. Fırın kilidini açmak için, Durdur ( ) ve
Saat düğmelerine tekrar aynı anda basın.
Sonuç:
pişirme malzemesi kılavuzu
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından
yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi
mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga
fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
Pişirme malzemesi
Alüminyum folyo
Mikrodalga
için güvenli
✓✗
Fırın normal olarak kullanılabilir.
Kek kabı
✓
Çin ve seramik
✓
Tek kullanımlık polyester
karton kaplar
✓
Fast Food ambalajı
• Polistiren kapalı kaplar
Açıklamalar
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri
korumak için küçük parçalar
halinde kullanılabilir. Folyo fırın
duvarına çok yakınsa veya aşırı
miktarda folyo kullanılmışsa,
kıvılcım meydana gelebilir.
Sekiz dakikadan daha uzun süre
ısıtmayın.
Porselen, toprak kap, cam seramik
ve ince porselen metal bir süsle
dekore edilmediği takdirde her
zaman daha uygundur.
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi
kaplarda ambalajlanır.
• Kese kağıtları veya
gazete
• Geri kazanılmış kağıt
veya metal süsleme
Cam kaplar
✗
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir.
Aşırı ısıtma polistiren maddenin
erimesine neden olabilir.
Yangına neden olabilir.
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
• Fırından masaya konan
kaplar
• İnce cam kaplar
✓
Metal süslemeyle dekore
edilmediği takdirde kullanılabilir.
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için
kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir
veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
✓
✓
Türkçe - 18
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 18
2017-11-21
6:09:20
Pişirme malzemesi
Mikrodalga
için güvenli
• Cam kavanozlar
✓
• Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
Kağıt
• Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya Mutfak
kağıtları
• Geri kazanılmış kağıt
Plastik
•Kaplar
• Streç film
• Buzdolabı torbaları
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
✓✗
✗
: Önerilen
: Dikkatli olun
: Güvenli değil
✗
pişirme kılavuzu
Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca
ısıtma için uygundur.
MİKRODALGALAR
Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği
tarafından alınır ve emilir.
Mikrodalga gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.
Bu moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesi sürtünme sağlar ve meydana
gelen ısı gıdanın pişmesini sağlar.
Kıvılcıma veya yangına neden
olabilir.
✗
PİŞİRME
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için.
Nem fazlalığını da emer.
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
✓
Özellikle ısı rezistansı
termoplastikse. Bazı plastikler
yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya
rengi değişebilir. Melamin plastik
kullanmayın.
Nemi korumak için kullanılabilir.
Gıdaya dokunmayın. İçinden
sıcak buhar çıkabileceğinden filmi
çıkarırken dikkat edin.
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya
karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır.
Hava geçirmez olmamalıdır.
Gerekirse, bir çatalla delin.
Nemi korumak ve sıçramayı
önlemek için kullanılabilir.
✓
✓✗
✓
Mikrodalga ile pişirme için pişirme malzemeleri:
Pişirme malzemesi mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini
sağlayacak şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır
gibi metaller tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve plastik ve ayrıca
kağıt ve tahta gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Dolayısıyla gıda, metal
kaplarda kesinlikle pişirilmemelidir.
Mikrodalga ile pişirme için uygun yiyecekler:
Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pilav, hububat, fasulye, balık
ve et de dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalar mikrodalga modunda pişirme
için uygundur. Ayrıca, mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen
pudingler, reçel, acılı sos da pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalga modunda
pişirme normal olarak bir ocak ızgarasında hazırlanabilen tüm gıdalar için
uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları, teknikler ve kolay yollar
bölümüne bakın).
Pişirme sırasında kapatma
Pişirme sırasında gıdanın üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden
ve pişme sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Gıdalar farklı
yollarla kapatılabilir: örn. seramik bir kapla, plastik bir kapakla veya mikrodalga
için uygun streç bir filmle.
Bekleme süreleri
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, ısının gıdanın içine girmesini sağlamak için
bekleme süresi oldukça önemlidir.
Türkçe - 19
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 19
2017-11-21
6:09:20
05 PIŞIRME MALZEMESI KILAVUZU / PIŞIRME KILAVUZU
Metal
•Muhafazalar
Açıklamalar
Dondurulmuş sebzeler için pişirme kılavuzu
Pilav ve makarna için pişirme kılavuzu
Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre boyunca
pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu almak için pişirme işlemine devam edin.
Pişirme sırasında iki kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın.
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. Bekleme
süresi boyunca üzerini kapatın.
Gıda
Miktar
Güç
Ispanak
150 g
Süre
(dak.)
600 W 4½-5½
Bekleme
süresi (dak.)
2-3
Brokoli
300 g
600 W
9-10
2-3
Bezelye
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Yeşil fasulye
300 g
600 W
8-9
2-3
Karışık sebzeler
(havuç/bezelye/
mısır)
Karışık sebzeler
(çin usulü)
300 g
600 W
7½-8½
2-3
300 g
600 W
8-9
2-3
Pilav :
Talimatlar
15 ml (1 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin
30 ml (2 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin.
15 ml (1 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin.
30 ml (2 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin.
15 ml (1 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin.
15 ml (1 yemek
kaşığı) soğuk
su ekleyin.
Kapaklı, büyük bir borcam kullanın– pişirme sırasında
pilavın büyüklüğü iki kat artar. Üzerini kapatarak pişirin.
Pişirme süresi dolduktan sonra, bekleme süresini
başlatmadan önce karıştırın ve tuz, yeşillik ve tereyağı
ekleyin.
Açıklama: pilav, pişirme süresi dolduktan sonra tüm suyu
emmemiş olabilir.
Makarna : Geniş bir borcam kullanın. Kaynar su, bir tutam tuz ekleyin
ve iyice karıştırın. Üzerini kapatarak pişirin.
Pişirme sırasında ve pişirme işlemi sona erdikten sonra ara
sıra karıştırın. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın ve
sonra tamamen suyunu boşaltın.
Gıda
Beyaz pirinç
(yarı haşlanmış)
Esmer pirinç
(yarı haşlanmış)
Karışık pirinç
(pirinç + hint pirinci)
Karışık mısır
(pirinç + hububat)
Makarna
Miktar
Güç
250 g
Süre
Bekleme
(dak.) süresi (dak.)
800 W 16-17
5
250 g
800 W
21-22
5
250 g
800 W
17-18
5
250 g
800 W
18-19
5
250 g
800 W
11-12
5
Talimatlar
500 ml soğuk
su ekleyin.
500 ml soğuk
su ekleyin.
500 ml soğuk
su ekleyin.
400 ml soğuk
su ekleyin.
1000 ml sıcak
su ekleyin.
Türkçe - 20
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 20
2017-11-21
6:09:20
ISITMA
Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Başka bir su miktarı belirtilmediği takdirde her 250
mg (2-3 yemek kaşığı) için 30-45 ml soğuk su ekleyin - bkz. tablo. Üzeri kapatılan gıdayı
minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu almak için pişirme işlemine
devam edin. Pişirme sırasında bir kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez
karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. 3 dakikalık
bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.
Mikrodalga fırınınız gıdayı geleneksel bir fırının ocak ızgarasındaki süreden daha
az bir zamanda yeniden ısıtır.
Kılavuz olarak aşağıdaki tabloda yer alan güç seviyelerini ve yeniden ısıtma
sürelerini kullanın. Tabloda belirtilen süreler yaklaşık +18 ila +20 °C'lik oda
sıcaklığındaki sıvıları veya +5 ila +7 °C sıcaklığındaki soğutulmuş gıdaları dikkate
almaktadır.
Tüm taze sebzeler tam mikrodalga gücü (800 W) kullanılarak pişirilmelidir.
Düzenleme ve kapatma
Etlerin eklem kısmı gibi çok büyük yiyecekleri ısıtmaktan kaçının – bu tür
yiyecekler aşırı pişme eğilimindedir ve orta kısmı tam olarak ısınmadan kuruyabilir.
Küçük parçaları ısıtmak daha başarılı bir sonuç verecektir.
İpucu :
Gıda
Brokoli
Brüksel
lahanası
Havuç
Karnıbahar
Taze sebzeleri olabildiğince küçük parçalar halinde doğrayın.
Sebzeler ne kadar küçük doğranırsa, o kadar hızlı pişer.
Miktar Süre
Bekleme
(dak.)
süresi (dak.)
250 g
4-4½
3
500 g
7-7½
250 g 5½-6½
3
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-5½
8½-9
3
3
Kabak
250 g
3½-4
3
Patlıcan
250 g
3½-4
3
Pırasa
Mantar
250 g
125 g
250 g
4½-5
1½-2
3-3½
3
3
Soğan
250 g
5½-6
3
Biber
Patates
250 g
250 g
500 g
250 g
4½-5
4-5
7½-8½
5-5½
3
3
Kıvırcık
lahana
3
Talimatlar
Karnıbaharı uygun boyutta hazırlayın. Parçaları
orta kısımda düzenleyin.
60-75 ml (5-6 yemek kaşığı) su ekleyin.
Havuçları uygun boyutta doğrayın.
Karnıbaharı uygun boyutta hazırlayın. Büyük
çiçekleri ikiye bölün. Saplarını orta tarafa
getirin.
Kabakları parçalar halinde doğrayın. 30 ml
(2 yemek kaşığı) soğuk su veya bir parça
tereyağı ekleyin. Yumuşayıncaya kadar pişirin.
Patlıcanları küçük parçalar halinde doğrayın ve
üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu serpiştirin.
Pırasaları kalın parçalar halinde doğrayın.
Küçükse bütün olarak veya büyükse
doğrayarak mantarları hazırlayın. Su
eklemeyin. Limon suyuyla ıslatın. Tuz ve
karabiber serpiştirin. Servisten önce suyunu
boşaltın.
Soğanları parçalar halinde doğrayın veya ve
ikiye bölün. Yalnızca 15 ml (1 yemek kaşığı)
soğuk su ekleyin.
Biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.
Soyulmuş patatesleri tartın ve ikiye veya dörde
bölerek daha küçük parçalar haline getirin.
Kıvırcık lahanayı küçük küpler halinde
doğrayın.
Güç seviyeleri ve karıştırma
Bazı gıdalar 800 W güç kullanılarak yeniden ısıtılabilir, bazıları ise 600 W, 450 W
ve hatta 300W kullanılarak yeniden ısıtılmalıdır.
Talimatlar için tabloları kontrol edin. Genel olarak, gıdalar hafifse ve çok
miktardaysa veya çok hızlı ısınma eğilimindeyse (örneğin, börek), bu tür gıdaları
düşük seviyede güç kullanarak ısıtmak daha iyidir.
İyice karıştırın veya en iyi sonucu almak için yeniden ısıtma sırasında gıdayı
çevirin. Mümkünse, servis yapmadan önce yeniden karıştırın.
Sıvıları ve bebek mamalarını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Sıvıların kaynarken
sıçramasını ve olası kaynamayı önlemek için, ısıtma işleminden önce, ısıtma
işlemi sırasında ve sonrasında karıştırın. Bekleme süresi sırasında, mikrodalga
fırında tutun. Sıvıların içine plastik bir kaşık veya cam bir çubuk koymanızı öneririz.
Gıdaları aşırı ısıtmayın (ve kaynatmayın).
Isıtma süresinin pişirme süresinden daha az olması ve gerekirse fazladan ısıtma
süresi kullanılması önerilir.
Isıtma ve bekleme süreleri
Gıdayı ilk kez yeniden ısıtırken, ısıtma süresinin daha sonra referans olarak
kullanmak üzere not edilmesi faydalı olacaktır.
Her zaman yeniden ısıtılan gıdanın iyice ısındığından emin olun.
Isıttıktan sonra, gıdanın kısa bir süre beklemesini -biraz soğumasını- sağlayın.
Isıtma işleminden sonra önerilen bekleme süresi, tabloda başka bir süre miktarı
belirtilmediği takdirde 2-4 dakikadır.
Sıvıları ve bebek mamasını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Ayrıca, güvenlik
önlemlerinin yer aldığı bölüme bakın.
Türkçe - 21
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 21
2017-11-21
6:09:20
06 PIŞIRME KILAVUZU
Taze sebzeler için pişirme kılavuzu
SIVILARIN ISITILMASI
Bebek maması ve sütünün ısıtılması
Sıcaklığın dağılmasını sağlamak için fırını kapattıktan sonra, en az 20 saniye
bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra
ise DAİMA karıştırın. Sıvıların kaynarken püskürmesini ve haşlanma tehlikesini
önlemek için, ısıtmadan önce, ısıtma sırasında ve ısıtmadan sonra içeceklerin
içine kaşık veya cam bir çubuk koyarak karıştırmalısınız.
Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
BEBEK MAMASININ ISITILMASI
BEBEK MAMASI: Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Plastik bir kapakla
kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın!
Servis etmeden önce 2-3 dakika beklemeye bırakın. Tekrar karıştırın ve sıcaklığı
kontrol edin.
Önerilen servis sıcaklığı: 30-40 °C arası.
BEBEK SÜTÜ: Sterilize edilmiş cam şişenin içine sütü boşaltın. Üzerini
kapatmadan ısıtın. Çok fazla ısındığında patlayabileceğinden, biberonu üzerinde
emzik varken kesinlikle ısıtmayın. Bekletme zamanından önce ve servisten önce
iyice çalkalayın! Bebek sütünün veya mamasının sıcaklığını bebeğe yedirmeden
önce mutlaka kontrol edin. Önerilen servis sıcaklığı: ca. 37 °C.
AÇIKLAMA: Yanmaları önlemek açısından bebek mamalarının servisten önce
özellikle dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
Isıtma kılavuz talimatları olarak sonraki tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Gıda
Miktar
Güç
Süre
Bebek
maması
(sebzeler
+ et)
190 g
600 W
30 san.
Bekleme
süresi
(dak.)
2-3
Bebek
lapası
(hububat
+ süt +
meyve)
190 g
600 W
20 san.
2-3
Bebek sütü 100 ml
200 ml
300W
30-40 san.
50 san. ila
1 dak.
2-3
Talimatlar
Derin seramik bir
kabın içine boşaltın.
Üzerini kapatıp pişirin.
Pişirme süresinden
sonra karıştırın.
2-3 dakika bekleyin.
Servisten önce, iyice
karıştırın ve sıcaklığı
dikkatlice kontrol
edin.
Derin seramik bir
kabın içine boşaltın.
Üzerini kapatıp pişirin.
Pişirme süresinden
sonra karıştırın.
2-3 dakika bekleyin.
Servisten önce, iyice
karıştırın ve sıcaklığı
dikkatlice kontrol
edin.
İyice karıştırın veya
çalkalayın ve sterilize
edilmiş bir cam şişeye
doldurun. Döner
tablanın ortasına
koyun. Üzerini
kapatmadan pişirin.
İyice çalkalayın ve en
az 3 dakika bekletin.
Servisten önce, iyice
çalkalayın ve sıcaklığı
dikkatlice kontrol
edin.
Türkçe - 22
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 22
2017-11-21
6:09:20
MANUEL BUZ ÇÖZME
Sıvıları ve yiyeceği ısıtma
Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.
Gıda
Çorba
(soğutulmuş)
Güveç
(soğutulmuş)
Soslu
makarna
(soğutulmuş)
Soslu mantı
(soğutulmuş)
Sarılmış
yemek
(soğutulmuş)
Güç
Süre
(dak.)
800 W 1-1½
Bekleme
Talimatlar
süresi (dak.)
150 ml
1-2
Seramik fincana doldurun
(1 fincan)
ve üzerini kapatmadan ısıtın.
Fincanı (150 ml) veya bardağı
250 ml
1½-2
(250 ml) döner tablanın
(1 bardak)
ortasına koyun, bekleme
süresinin öncesinde ve
sonrasında dikkatli bir şekilde
karıştırın.
250 g
800 W 3-3½
2-3
Derin seramik bir kabın içine
doldurun. Plastik bir kapakla
kapatın. Isıttıktan sonra iyice
karıştırın. Servisten önce
tekrar karıştırın.
350 g
600 W 5½-6½
2-3
Güveci derin seramik bir
kabın içine koyun. Plastik
bir kapakla kapatın. Isıtma
sırasında ara sıra karıştırın ve
bekleme ile servisten önce
tekrar karıştırın.
350 g
600 W 4½-5½
3
Makarnayı (örn; spagetti veya
erişte) düz bir seramik tabağa
koyun. Mikrodalga streç
filmle sarın. Servisten önce
karıştırın.
350 g
600 W
5-6
3
Mantıyı (veya ravioli, tortelini)
derin seramik bir tabağa
koyun. Plastik bir kapakla
kapatın. Isıtma sırasında ara
sıra karıştırın ve bekleme
ile servisten önce tekrar
karıştırın.
350 g
600 W 5½-6½
3
2-3 soğutulmuş bileşenli
yemeği seramik bir kaba
koyun. Mikrodalga streç filmle
sarın.
Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu çözmek için en iyi yoldur.
Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu kısa bir süre içinde çözer. Bu hiç
beklenmedik bir anda misafirler geldiğinde oldukça işe yarar.
Dondurulmuş tavuğun buzu pişirilmeden önce iyice çözülmüş olmalıdır. Buzu
çözülen sıvının akmasını sağlamak için, tüm metal paketleme malzemelerini
sökün ve paketinden çıkarın.
Dondurulmuş gıdayı kapaksız bir kaba koyun. Yana doğru çevirin, sıvıyı boşaltın
ve olabildiğinde hızlı bir şekilde varsa iç organları alın.
Aşırı ısınmadığından emin olmak için, gıdayı zaman zaman kontrol edin.
Dondurulmuş gıdanın daha küçük veya ince parçaları daha önce ısınmaya
başlıyorsa, buz çözme sırasında bu kısımlar küçük alüminyum folyoya sarılarak
korunabilir.
Tavuk eti ısınmaya dış yüzeyden itibaren başlıyorsa, buz çözme işlemini durdurun
ve devam etmeden önce 20 dakika beklemeye bırakın.
Buzlarının tamamen çözünmesini sağlamak için, balığı, eti ve tavuk etini
beklemeye bırakın. Buzun tamamen çözünmesi için gereken bekleme süresi buzu
çözülecek miktara bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
İpucu :
Yassı gıdaların buzu kalın gıdalara göre daha iyi çözülür ve
az miktarda gıda, çok miktarda gıdaya göre daha az zaman
gerektirir. Gıdayı dondururken ve gıdanın buzunu çözerken
bu ipucunu hatırlayın.
Sıcaklığı -18 ila -20 °C civarında olan dondurulmuş gıdaların buzunu çözerken,
aşağıdaki tabloyu bir kılavuz olarak kullanın.
Tüm dondurulmuş gıdaların buzu buz çözme güç seviyesi (180 W,
kullanılarak çözülmelidir.
Gıda
Miktar
Süre
(dak.)
Bekleme
süresi (dak.)
)
Talimatlar
Et
Kıyma
Domuz biftek
250 g
500 g
250 g
6½-7½
10 -12
7½-8½
5-25
Eti düz seramik tabağa koyun. İnce
kısımları alüminyum folyo ile sarın. Buz
çözme süresinin yarısına gelindiğinde
eti çevirin!
Türkçe - 23
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 23
2017-11-21
6:09:21
06 PIŞIRME KILAVUZU
İçecekler
(kahve, çay
ve su)
Miktar
Gıda
Miktar
Kümes Hayvanı
Etleri
Tavuk eti
500 g
parçaları
(2 parça)
Bütün tavuk
900 g
Süre
(dak.)
14½15½
28-30
Bekleme
süresi (dak.)
15-40
IZGARA
Talimatlar
İlk olarak, tüm tavuk göğsü altta olacak
şekilde ve tavuk eti derisi altta kalacak
şekilde tavuğu düz bir seramik tabağa
yerleştirin. Tavuğun kanadı ve boynu gibi
daha ince parçaları alüminyum folyoya
sarın. Buz çözme süresinin yarısına
gelindiğinde eti çevirin!
Balık
Balık filetosu
250 g
(2 parça)
400 g
(4 parça)
6-7
5-15
12-13
Dondurulmuş balığı düz bir seramik
tabağın ortasına koyun. İnce parçaları
kalın parçaların altında olacak şekilde
yerleştirin. Dar kenarları alüminyum folyo
ile sarın. Buz çözme süresinin yarısına
gelindiğinde eti çevirin!
Meyveler
Kabuksuz Etli
Meyve
Ekmek
250 g
6-7
Sandviç
ekmekleri
(her biri yaklaşık
50 g)
Tost/sandviç
2 parça
4 parça
½-1
2-2½
250 g
4½-5
Alman ekmeği
(buğday +
çavdar unu)
500 g
8-10
5-10
5-20
Meyveleri düz, yuvarlak cam bir tabağa
(geniş çaplı) dağıtın.
Sandviç ekmeklerini bir halka meydana
getirecek şekilde veya ekmekleri yatay
olarak üzerinde mutfak kağıdı bulunan
döner tablaya yerleştirin. Buz çözme
süresinin yarısına gelindiğinde eti çevirin!
Izgara ısıtma elemanı oluğun zemininde yer alır. Bu kapak kapalıyken ve döner
tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmesi gıdanın daha eşit derecede
kızarmasını sağlar. Izgarayı önceden 3-4 dakika ısıtmak gıdanın daha hızlı
kızarmasını sağlar.
Izgara için pişirme malzemeleri:
Yanmaya dayanıklı olmalı ve metal içerebilir. Hiçbir plastik pişirme malzemesi
kullanmayın çünkü eriyebilir.
Izgara için uygun gıda:
Pirzola, sosis, biftek, hamburger, domuz jambonu ve domuz pastırması, ince
balık parçaları, sandviç ve her çeşit malzemeyle tostlar.
Önemli açıklama:
Yalnızca ızgara modu her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının zemin altında
yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda olmadığından
emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece yemeğin üst rafa konması
gerektiğini lütfen unutmayın.
MİKRODALGA + IZGARA
Bu pişirme modu, ızgaradan gelen ışıma ısısı ile mikrodalga pişirme hızını
birleştirir. Yalnızca kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner
tablanın dönmesinden dolayı gıda eşit bir şekilde kızarır. Bu modelle birlikte üç
birleşik mod kullanılabilir: 600 W + Izgara, 450 W + Izgara ve 300 W + Izgara.
Mikrodalga + ızgara ile pişirme için pişirme malzemeleri
Lütfen içinden mikrodalganın geçebileceği pişirme malzemeleri kullanın.
Pişirme malzemeleri yanmaya dayanıklı olmalıdır. Birleşik modda metal pişirme
malzemeleri kullanmayın. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü
eriyebilir.
Mikrodalga + ızgara ile pişirme için uygun yiyecekler:
Birleşik modda pişirme için uygun gıdalar, ısıtılması ve kızartılması gereken her
çeşit pişmiş gıdanın (örn; pişmiş makarna) yanı sıra gıdanın üst kısmını kızartmak
üzere kısa bir pişirme süresi gerektiren gıdaları kapsar. Ayrıca bu mod, üzerinde
kızarmış ve gevrek bir üstü olması istenen kalın yemek dilimleri için de kullanılabilir
(örn; tavuk parçaları, pişirmenin ortasında çevirerek). Lütfen daha fazla ayrıntı için
ızgara tablosuna bakın.
Önemli açıklama:
Birleşik mod (mikrodalga + ızgara) her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının
zemin altında yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda
olmadığından emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece gıdanın
yüksek rafa konması gerekir. Aksi halde doğrudan döner tablaya konulması
gerekir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan talimatlara bakın.
Her iki tarafı da kızarmış olacaksa, gıda çevrilmelidir.
Türkçe - 24
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 24
2017-11-21
6:09:21
Dondurulmuş yiyecek için Izgara Kılavuzu
Taze yiyecek için Izgara Kılavuzu
Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Izgarayı ızgara işlevi ile 4 dakika boyunca ısıtın.
Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri
kullanın.
Taze gıda Miktar
MD +
Izgara
2 parça
4 parça
Bagetler + 250-300 g 450 W +
(2 parça)
Izgara
malzeme
(domates,
peynir,
jambon,
pantar)
400 g
450 W +
Güveç
Izgara
(sebzeler,
patatesler)
Makarna
(mantı,
makarna,
lazanya)
Tavuk
parçaları
Fırın
cipsleri
400 g
250 g
250 g
MD +
Izgara
450 W +
Izgara
450 W +
Izgara
1. taraf
2. taraf
süresi (dak.) süresi (dak.)
300 W +
Yalnızca
Izgara
ızgara
1-1½
1-2
2-2½
1-2
8-9
13-14
600 W +
Izgara
14-15
-
-
Yalnızca
2-3'sini
ızgarada
pişirin
5-5½
3-3½
9-11
4-5
Talimatlar
Ekmekleri bir daire
olacak şekilde raf
üzerinde düzenleyin.
Ekmeklerin ikinci
tarafını istediğiniz
çıtırlıkta kızartın.
2-5 dakika bekleyin.
2 donmuş bageti
raf üzerine yan yana
koyun. Izgaradan
sonra 2-3 dakika
bekleyin.
Donmuş güveci
küçük, yuvarlak bir
borcama koyun.
Kabı rafa koyun.
Pişirmeden sonra
2-3 dakika bekleyin.
Donmuş makarnayı
küçük ve yassı
dikdörtgen bir
borcama koyun.
Yemeği doğrudan
döner tablaya
koyun.
Pişirmeden sonra
2-3 dakika bekleyin.
Tavuk eti parçalarını
rafa koyun.
Fırın cipslerini raf
üzerindeki pişirme
kağıdına dengeli bir
şekilde koyun.
Taze gıda
Miktar
Güç
1. taraf
süresi (dak.)
2. taraf
süresi (dak.)
Talimatlar
Tost dilimleri
4 parça
(her birisi
25 g)
Yalnızca
ızgara
4-5
4½-5½
Tost dilimlerini raf üzerine
yan yana koyun.
Sandviç
ekmekleri
(önceden
pişmiş)
2-4 parça
Yalnızca
ızgara
2-3
2-3
Sandviç ekmeklerini
önce alt tarafı yukarıda
olacak şekilde halka
halinde doğrudan döner
tablaya koyun.
MD +
Izgara
300 W +
Izgara
Yalnızca
2-3'sini
ızgarada
pişirin
Domatesleri ikiye bölün.
Üzerine biraz peynir
dökün. Düz bir borcam
kaba halka halinde dizin.
Rafa koyun.
Izgara
domates
Toast hawaii
(ananas,
jambon,
peynir
dilimleri)
Fırında
patates
200 g
(2 parça)
4½-5½
400 g
(4 parça)
7-8
2 parça
(300 g)
450 W +
Izgara
3½-4
-
Öncelikle ekmek
dilimlerini tost yapın.
Malzemeli tostu rafa
koyun.
2 tostu doğrudan
rafa zır şekilde koyun.
2-3 dakika bekleyin.
250 g
500 g
600 W +
Izgara
4½-5½
8-9
-
Patatesleri ikiye bölün.
Bunları kesik taraf
ızgaraya bakacak şekilde
halka halinde rafa koyun.
Türkçe - 25
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 25
2017-11-21
6:09:21
06 PIŞIRME KILAVUZU
Sandviç
ekmekleri
(her biri
50 g)
Güç
Taze gıda
Miktar
Tavuk eti
parçaları
450-500 g 300 W +
(2 parça)
Izgara
Kuzu pirzola/
biftek (orta)
Domuz biftek
Soyulmuş
elma
400 g
(4 parça)
250 g
(2 parça)
1 elma
( 200 g)
2 elma
( 400 g)
Güç
Yalnızca
ızgara
MD +
Izgara
300 W +
Izgara
1. taraf
süresi (dak.)
2. taraf
süresi (dak.)
10- 12
12- 13
12-15
9-12
300 W +
Izgara
Yalnızca
ızgara
7-8
6-7
4-4½
-
6-7
ÖZEL İPUÇLARI
Talimatlar
Tavuk eti parçalarını
zeytin yağı ve
baharatlarla hazırlayın.
Bunları kemikler ortada
olacak şekilde halka
orta rafa koyun. Rafın
ortasına yalnızca bir tane
tavuk parçası koymayın.
2-3 dakika bekleyin.
Kuzu pirzolaya zeytin
yağı ve baharat sürün.
Bunları bir daire olacak
şekilde raf üzerine koyun.
Izgaradan sonra
2-3 dakika bekleyin.
Domuz bifteklerine zeytin
yağı ve baharat sürün.
Bunları bir daire olacak
şekilde raf üzerine koyun.
Izgaradan sonra
2-3 dakika bekleyin.
Elmaların çekirdeğini
çıkarın ve içini kuru üzüm
ve reçette doldurun.
Üzerine biraz badem
parçacığı dökün.
Elmaları geniş ve düz bir
borcama koyun.
Yemeği doğrudan döner
tablaya koyun.
TEREYAĞININ ERİTİLMESİ
Küçük, derin bir cam kaba 50 g tereyağı koyun. Plastik bir kapakla kapatın.
Tereyağı eriyinceye kadar, 850 W'lik güç kullanarak 30-40 saniye boyunca ısıtın.
ÇİKOLATANIN ERİTİLMESİ
Küçük, derin bir cam kaba 100 g çikolata koyun. Çikolata eriyinceye kadar,
450 W'lık güç kullanarak 3-5 dakika boyunca ısıtın. Eritme işlemi sırasında bir ya
da iki kez karıştırın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!
ŞEKERLENMİŞ BALIN ERİTİLMESİ
Küçük, derin bir cam kaba 20 g şekerlenmiş bal koyun. Bal eriyinceye kadar,
300 W'lık güç kullanarak 20-30 saniye boyunca ısıtın.
JELATİNİN ERİTİLMESİ
Kuru jelatin kağıtlarını (10 g) 5 dakika boyunca soğuk suda bekletin. Boşaltılmış
jelatini küçük bir borcama koyun. 300 W güç kullanarak 1 dakika boyunca ısıtın.
Erittikten sonra karıştırın.
JÖLE/ŞEKERLİ KREMANIN (KEK VE ÇÖREKLER İÇİN) PİŞİRİLMESİ
Hazır jöleyi (yaklaşık 14 g) 40 g şeker ve 250 ml soğuk suyla karıştırın. Borcam
bir kapta, jöle şeffaf hale gelinceye kadar üzerini kapatmadan 850 W'lık güç
kullanarak 3½ ila 4½ dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında iki kez karıştırın.
REÇELİN PİŞİRİLMESİ
600 g meyveyi (örneğin karışık çilek) uygun boyutta bir kapaklı bir büyük borcama
koyun. 300 g koruyucu şeker ekleyin ve iyice karıştırın. 850 W'lik güç kullanarak
10-12 dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin. Pişirme sırasında bir kaç kez
karıştırın. Doğrudan geçme kapaklı küçük cam kavanozlara boşaltın. Kapaklarını
çıkarmadan 5 dakika boyunca bekletin.
PUDİNGİN PİŞİRİLMESİ
Üreticinin talimatlarını izleyerek puding tozunu şekerle ve sütle (500 ml) karıştırın
ve homojen bir karışım haline getirin. Kapaklı uygun boyutta bir borcam kullanın.
850 W'lık güç kullanarak 6½ ila 7½ dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin.
Pişirme sırasında bir kaç kez iyice karıştırın.
BADEM PARÇACIKLARININ ESMERLEŞTİRİLMESİ
30 g parçalanmış bademleri orta boyutta bir seramik kaba düzgün bir
şekilde dağıtın. 600 W'lık güç kullanılarak 3½ ila 4½ dakika boyunca yapılan
esmerleştirme sırasında birkaç kez karıştırın. 2-3 dakika fırında beklemeye bırakın.
Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!
Türkçe - 26
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 26
2017-11-21
6:09:21
sorun giderme
İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.
• Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman
ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır.
Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine
limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri
deneyin.
Bu normaldir.
Fırının içerisinde yoğunlaşma.
Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması.
Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.
Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmazsa, en
yakınınızdaki SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
Merkezi aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri verin;
• Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
• Garanti bilgileriniz
• Sorunun net bir tanımı
Start (Başlat) ( ) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor
• Kapak tamamen kapalı mı?
Gıdanın hepsi pişirilmiyor.
• Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya Start (Başlat) ( )
düğmesi basılı mı?
• Kapak kapalı mı?
• Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta
atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?
Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini
arayın.
BILGI KODLARI
Kontrol kodu
Neden
SE
Kontrol düğmelerine
10 saniyeden
uzun bir süre bir
basılmıştır.
Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.
• Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
• Uygun güç düzeyi seçili mi?
Ampul çalışmıyor.
• Güvenlik için, kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü
değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için bir lütfen en
yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
İşlem
Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri
çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını
kontrol edin. Yeniden meydana gelirse,
mikrodalga fırını en az 30 saniye
için kapatın ve yeniden ayarlamayı
deneyin. Yeniden meydana gelirse,
yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri
Merkezinizi arayın.
Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.
• Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir.
Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan
veya antenlerden uzak bir yere kurun.
• Fırının mikroişlemcisi girişim algılarsa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu
çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.
Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).
• Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
• Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
• Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?
Türkçe - 27
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 27
2017-11-21
6:09:21
07 SORUN GIDERME
•
•
•
•
teknik özellikler
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu
kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model
GE83X
Güç kaynağı
230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi
Mikrodalga
Izgara
Birleşik mod
1200 W
1100 W
2300 W
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Soğutma yöntemi
Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
Fırın boşluğu
489 x 275 x 354 mm
330 x 211 x 324 mm
Hacim
23 litre
Ağırlık
Net
Yaklaşık 13 kg
tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı;
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre
tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden
geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 28
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 28
2017-11-21
6:09:21
yetkili servis listesi
1
3
4
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK
ELEK EV ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH
HASIRCILAR CAD NO 7/F
SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
5
6
0(324) 328 88 47
H.OKAN MEZECİ BLV.
NO:476-1 YENİŞEHİR/
MERSİN
İSTANBUL
ATASER ELEKTRIKLI VE
ELEKTRONIK EV
0(216) 469 76 04 05
KARSLI AHMET CAD.
AHMET TARIK SOK. NO :
18 A ATAŞEHİR/ İSTANBUL
EDİRNE
OZCAN ATES - ATES
ELEKTRONIK
0(284) 235 28 37
FATİH MAH İBRAHİM AY
CAD PEMBE KÖŞK APT
NO:1
7
8
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN BASARAN SOGUTMA
0(242) 722 05 48
9
KÖRFEZ MAH.
BURMAHANCI CAD.
NO:104/C ANTALYA /
SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK
TAMIR BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
ONDOKUZ MAYIS MAH.
AĞABALİ CAD. NO:38
İLKADIM/SAMSUN
KOCAELİ
HASAN BAYRAKTAR
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
0(262) 641 64 77
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
OSMAN YILMAZ MH
KIZILAY CD NO:3/A
ANTALYA
BERTUN KLIMA
SISTEMLERI SAN
0(242) 241 60 03
12 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
FENER MAH 1971 SK
NO:68
KIRŞEHİR
FUAT SIPEROGLU-BEST
ELEKTRONIK
0(386) 213 73 88
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT
APT.
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS BEYAZ SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH
TABAKHANE CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAYBEYAZAY SOGUTMA
0(344) 221 33 33
CENGİZ TOPEL MAH. 3.
CADDE NO:104/A
BALIKESİR
AYTEK CINAR-BIRLIK
TEKNIK
0(266) 762 78 11
MALKOÇ MH M SEVKET
CD NO 60 D BALIKESİR
GÖNEN
13 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS
NAK LTD STI
0(476) 226 52 24
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MERSİN
KASIM CÜCELER CUCELER SOGUTMA
0(324) 625 79 44
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
16 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
14 KASIM MAH NIHAT
POLAT CAD. 743 SK. ATA
APT.2 /B IĞDIR
ANIT MAH. 0338 SK.
ÇİLEM APT ZEMİN KAT
NO:15 TARSUS/MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
0(272) 212 48 27
CUMHURİYET MAHALLESİ
YEŞİL YOL NO: 47/A
İZMİR
BAHADIR TUZUN - DEREN
TEKNİK
0(232) 616 16 00
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ
CAD. NO:14 MENEMEN
İZMİR
Türkçe - 29
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 29
2017-11-21
6:09:21
08 TEKNIK ÖZELLIKLER
2
İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
17 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
20 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANKARA
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
0(312) 434 36 42
BAHÇELİEVLER MH 281
CD NO:94/B
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAGDOGUS ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE
MAH. 263 SOKAK NO:27/A
ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
ANKARA
MELIHA IDRISOGLU
0(312) 328 76 15
MERKEZ MH. KARACA
CAD. NO:5/B
21 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
22 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
0(328) 812 57 66
YEDI OCAK MAH DR
AHMET ALKAN CD
NO132/C OSMANIYE
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ELEKTRONIK
0(286) 316 48 27
İSTİKLAL CD. NO: 198
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH.
KIZILIRMAK CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.
TÜK.MAL.PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK
NO:8/B
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
27 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KİLİS
HALIL ABBASOGLUGENERAL SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH.
NEMİKA CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
UCBAGLAR MAH YUNUS
EMRE CD MEHMET
BUGDAYCI AP NO.25
KARS
HAYRETTIN OMAK
0(472) 223 07 70
MERKEZ MAHALLESİ
FAİKBEY CAD. NO:209
KARS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR
SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA
MH.HACIHAYRİ CD. 100/E
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
30 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
31 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK
SUBE
0(412) 257 51 72
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
0(324) 774 55 03
PINARBAŞI MAH.
ATATÜRK BUL NO:61/C
33600 MUT/MERSIN
VAN
ADNAN MELTEM - IZMIR
ELEKTRONIK
0(432) 216 57 46
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD. DEMİCİLER
SK. CANER İŞ MERKEZİ
ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
Türkçe - 30
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 30
2017-11-21
6:09:21
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
35 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
36 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO
INS MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH.
FATİH CAD. FİLİZ SOK.
NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
0(256) 811 66 55
YENİ MAH. PINAR
CADDESİ NO:3/A BERRA
APT.
GAZİANTEP
YUSUF KEMIK - MEGA
TEKNIK SERVIS
0(342) 338 10 70
İNCİLİ PINAR MH
MUAMMER AKSOY
BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
AYDIN
NAILE KABASAKAL
0(256) 313 62 66
37 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
38 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
39 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
AYDIN
MURAT CALISKAN MURAT SOĞUTMA
0(256) 512 77 74
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK
CAD.NO:38/C SÖKE/
AYDIN
GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU
ELEKTRONIK
0(454) 216 2712
NİZAMİYE MH. ORHAN
YILMAZ CD. NO:52
ESKİŞEHİR
NILKAN ELEKTRONIK
DAYANIKLI TUKETIM
0(222) 202 01 00
ALTIOK MAH. İSMAİL
BEŞİKÇİ CAD.NO:97/B
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
M.K.PAŞA MAH.
SİVRİHİSAR 1 CAD. NO:49
ESKİŞEHİR
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ADDRESS
44 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ALTINTAŞ MH FEVZİ
ÇAKMAK CD NO:22/A
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURKOZTURK ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK
NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN PINAR ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS
TEKNIK
0(232) 878 39 39
SEKIZ EYLUL MH IZMIR
CD NO 80 A KEMALPAŞA
IZMIR
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ
TEKNİK
0(236) 715 43 47
CUMUHRİYET MH
ATATÜRK CD NO: 194/A
SALİHLİ/ MANİSA
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
47 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
48 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK
ELEKTRONIK LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY
CAD. NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
HACI ILBEY MAH.
ANAFARTALAR CAD.
NO:80/A ALTIEYLUL
ANKARA
YASAR ALAR-SIMGE
ELEKTRONIK
0(312) 322 77 44
HALİL SEZAİ
ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK
K.ÖREN/ANKARA
ANKARA
SISTEM GRUP
ELEKTRONIK TIC.
TAAHHUT
0(312)212 01 43
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
Türkçe - 31
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 31
2017-11-21
6:09:21
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
51 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
52 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIKSHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM
APT. NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
0(344) 212 28 71
SARAYALTI CD PLATİN
SİTESİ ALTI NO42/B
ÇORUM
AHMET TANER CERİT
0(364) 224 67 21
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI
8. SK. NO:18/A
AKSARAY
SERKAN DAG-TEKNIK
SOGUTMA
0(382) 213 02 93
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.
SK. DUYGU APT. NO:9
AKSARAY
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
55 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
56 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ
BULVARI 2130 SK NO1/1-2
KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
0(412) 611 20 43
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
ÇANAKKALE
UGUR TULUMEN-UGUR
ELEKTRONIK
0(286) 566 80 30
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP
CD NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA
ELEKTRONIK
0(282) 653 82 81
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN
SK. NO:8/A
59 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
60 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
MUZAFFER YEREKERYEREKER ELEKTRONIK
0(252) 614 39 31
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE
YANI NO 302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ELEKTRONIK
0(262) 641 35 88
H.HALİL MH 1209 SK
NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu
tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize
ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis
Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD
NO:46
HATAY
AKİF UN - UN SOGUTMA
0(326) 712 16 60
YEŞİL MAH. ATATÜRK
CAD. KERVAN SOK. NO:4
DÖRTYOL / HATAY
Türkçe - 32
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 32
2017-11-21
6:09:21
not
not
Türkçe - 33
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 33
2017-11-21
6:09:21
not
not
Türkçe - 34
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 34
2017-11-21
6:09:21
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 35
2017-11-21
6:09:22
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) ÜLKE
ARAYIN
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
www.samsung.com/pk/support
ANGOLA
917 267 864
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
MOZAMBIQUE
847267864
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
NIGERIA
0800-726-7864
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
Ghana
0800-100-077
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
Cote D’Ivoire
8000-00-77
QATAR
800-CALL (800-2255)
SENEGAL
800-00-0077
TURKEY
444 77 11
CAMEROON
67095-0077
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-04056D-05
GE83X_AND_DE68-04056D-05_TR.indd 36
2017-11-21
6:09:22
Download PDF

advertising