Samsung | FW87SUST | Samsung FW87SUST Ankastre Mikrodalga Eşit Pişirme Sağlayan Üçlü Isıtma Sistemi, 23 lt İç Hacim Kullanım kılavuzu

AEEE Yönetmeliğine uygundur
Mikrodalga Fırın
Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu
FW87S
FW88S
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi
veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını
KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 1
2017-01-12
7:34:50
içindekiler
güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri....................................................................................2
BU TALIMAT KITAPÇIĞININ KULLANILMASI
Fırın özellikleri........................................................................................14
Fırın......................................................................................................14
Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz
mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:
• Güvenlik önlemleri
• Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
• İşe yarar pişirme ipuçları
• Pişirme ipuçları
Kontrol paneli........................................................................................15
Aksesuarlar...........................................................................................15
Fırın kullanımı.........................................................................................16
Zamanın ayarlanması............................................................................16
Pişirme/ısıtma.......................................................................................16
SEMBOL VE SIMGE GÖSTERGESI
Güç seviyeleri.......................................................................................17
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Pişirme süresinin ayarlanması................................................................17
Pişirmenin durdurulması........................................................................17
Enerji tasarruf modunun ayarlanması.....................................................17
Otomatik ısıtma özelliğinin kullanılması...................................................18
Otomatik güçlü buz çözme özelliğinin kullanılması.................................19
Uyarı; Yangın tehlikesi
Uyarı; Sıcak yüzey
Uyarı; Elektrik
Uyarı; Patlayıcı malzeme
Denemeye ÇALIŞMAYIN.
DOKUNMAYIN.
Parçalarına AYIRMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Elektrik fişini duvar
prizinden çıkarın.
Elektrik çarpmasını
önlemek için makinenin
topraklandığından emin olun.
Sorun giderme.......................................................................................24
Bilgi kodları...........................................................................................25
Yardım için servisi arayın.
Not
Teknik özellikler.....................................................................................25
Önemli
Otomatik güçlü buhar fonksiyonunun kullanılması.................................20
Manuel buharla pişirme ayarları.............................................................21
Bekleme süresinin ayarlanması.............................................................22
Koku giderme özelliğinin kullanılması.....................................................22
Hafıza özelliğinin kullanılması.................................................................22
Mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi.................................................23
Pişirme malzemesi kılavuzu.................................................................23
Tüketicinin seçimlik hakları..................................................................26
Türkçe - 2
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 2
2017-01-12
7:34:51
UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)
UYARI: Kapak veya kapak contaları
hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından
onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz
kalınmaması için koruma sağlayan
kapağın çıkarılmasını gerektirecek her
türlü servis veya onarım işlemi yetkili kişi
haricindeki herkes için tehlikelidir.
Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
UYARI: Bu cihaz, cihazın güvenli bir
şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri
anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri
çocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük ya da
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya
ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük
olmayan çocuklar tarafından, yanlarında
onları denetleyen biri olmadığı sürece
yapılmamalıdır.
Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya
uygun aletler kullanın.
Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda
ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı fırına
dikkat edin.
Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri
ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği
veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri,
terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb.
ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin
alev almasına veya yangına yol açabilir.
01 GÜVENLIK BILGILERI
ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE
KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.
Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet
edildiğinden emin olun.
Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki
talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.
Türkçe - 3
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 3
2017-01-12
7:34:51
Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın
veya fişini çekin ve alevin sönmesi için
kapağı kapalı tutun.
UYARI: İçeceklerin mikrodalga ile
ısıtılması, gecikmeli olarak fazla
kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir;
bu yüzden kap tutulurken dikkatli
olunmalıdır.
UYARI: Yanıkların önlenmesi için, biberon
ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden
önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve
sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve
katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda
ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada
ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile
patlayabilir.
Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan
gıda artıklarından arındırılmalıdır;
Fırının temiz bir koşulda muhafaza
edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz
olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden
olabilir.
Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara
veya benzer araçlara vb. kurulacak
şekilde tasarlanmamıştır.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili
gözetim veya talimat verilmedikçe düşük
fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere
sahip veya deneyim ve bilgiye sahip
olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı
için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için
çocuklar denetlenmelidir.
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
gerçekleşmesini önlemek için üretici
veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
UYARI: Patlamaya neden
olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar
kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
Cihaz su püskürtülerek
temizlenmemelidir.
Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol
bölgesine kolay erişim olanağı sunan
uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
Türkçe - 4
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 4
2017-01-12
7:34:51
UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı
UYARI: Cihaz birleşik modda
çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı
çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin
gözetimi altında kullanmalıdır.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının
içindeki ısınan parçalara dokunmamaya
dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım
sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar
uzak tutulmalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini
önlemek için lambayı değiştirmeden önce
cihazın kapalı olduğundan emin olun.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve
erişilebilir parçaları ısınır. Isınan parçalara
dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli
gözetim altında değillerse, 8 yaşından
küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat
almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri
düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek
yüzey zedelenmesine neden
olabileceğinden fırın kapak camını
temizlemek için sert aşındırıcı
temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar
kullanmayın.
Türkçe - 5
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 5
2017-01-12
7:34:52
01 GÜVENLIK BILGILERI
Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika
süreyle suyla çalıştırılmalıdır.
Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık
kokusu olması ya da duman çıkması
halinde, derhal fişi çekin ve en
yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime
geçin.
Cihaz, kurulumdan sonra cihazın
besleme bağlantısının kesilmesine olanak
sunuyor olmalıdır. Bağlantı kesme, prizin
erişilebilir durumda olmasıyla veya kablo
bağlantısı kurallarına göre sabit bir hattaki
bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin
sıcaklığı yüksek olabilir.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey
ısınabilir.
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından
küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde
tutun.
Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı
bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla
çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır.
Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında
bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon
formunda radyo frekansı üretilen ve/veya
kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM
ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf
B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev
olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı
elektrik sağlayan elektrik şebekelerine
doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun
ekipmanlardır.
MIKRODALGA FIRININ KURULUMU
1.Fırının içindeki tüm ambalaj
malzemelerini çıkarın. Döner
halkayı ve döner tablayı monte
edin. Döner tablanın serbestçe
dönüp dönemediğini kontrol edin.
2.Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere
konulmalıdır.
Güç kablosu hasar görmüşse, üreticiden
veya servis temsilcisinden tedarik
edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat
ile değiştirilmelidir. Kişisel güvenliğiniz
için kabloyu AC topraklanmış bir prize
bağlayın. Bu cihazın güç kablosu
hasar görmüşse, uygun bir kabloyla
değiştirilmelidir.
Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya
radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli
ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu
özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan
uzatma kablosu, fırınla birlikte tedarik
edilen güç kablosu ile aynı standartta
olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez
kullanmadan önce içini ve kapak contasını
nemli bir bezle silin.
Türkçe - 6
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 6
2017-01-12
7:34:52
•Mikrodalga fırın, geleneksel fırının yanına
kurulacaksa, çevrelerinde çok yüksek
sıcaklığa neden olmamaları için aşırı
ısınmaya önlemek üzere aralarında yeterli
mesafe bırakılmalıdır. Geleneksel fırının
üreticisi tarafından hazırlanmış kurulum
kılavuzuna harfiyen uymak önemlidir.
•Gömme mikrodalga fırın, geleneksel
bir fırının üzerine kurulmamalıdır;
aksi takdirde fırının soğutma sistemi
geleneksel fırın tarafından üretilen sıcak
havadan olumsuz etkilenebilir.
Elektrik bağlantısı
Cihazın bağlandığı elektrik şebekesi, yerel ve
ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sabit bir bağlantı yapmak istiyorsanız,
besleme hattına, en az 3 mm kontak aralıklı
bir çok kutuplu anahtar takıldığından emin
olun.
Türkçe - 7
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 7
2017-01-12
7:34:52
01 GÜVENLIK BILGILERI
MIKRODALGA FIRIN KURULUM
TALIMATLARI
Bu cihaz AB yönetmelikleriyle uyumludur.
Ambalaj ve cihazın atılması.
Cihazın ambalajı geri dönüştürülebilir
malzemeden yapılmıştır.
Şunlar kullanılabilir:
•Karton kap
•Polietilen film (PE);
•CFC içermeyen polistiren (PS sert köpük)
Bu malzemeleri atarken sorumlu davranın ve
yerel yönetmeliklerinize uyun.
Yetkili merciler, elden çıkarılmış ev cihazlarının
sorumlu bir şekilde atılmasına dair size bilgi
verebilirler.
Güvenlik
Cihaz yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından
bağlanmalıdır.
Mikrodalga fırın ev kullanımı için
tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca yemek
pişirmek için kullanmanız gerekmektedir.
Cihaz kullanım sırasında ve sonrasında
sıcaktır. Küçük çocuklar cihazın
etrafındayken bunu aklınızda bulundurun.
Geleneksel fırının yanına kurulumu
Gömme boyutlar
595
iç
**362
**564 iç
50 550
DOLABIN ÖNÜ
380
Şablon
50
iç
850 min.
"A" tarafı
200 cm²
Türkçe - 8
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 8
2017-01-12
7:34:53
01 GÜVENLIK BILGILERI
1.Delik açmak için 3 mm'lik matkap ucu
kullanın.
Kurulum braketine vidaları takın. (Şekil 1)
2.Mikrodalga fırını dolabın içine yerleştirin.
(Şekil 2)
3.Kurulum braketini, dolabın "A" tarafından
71 mm uzağa yerleştirmek için şablonu
kullanın. (Şekil 3)
4.Delik açmak için 3 mm'lik matkap ucu
kullanın.
Taban braketine vidaları takın. (Şekil 4)
5.Çerçeveyi takın. (Şekil 5)
6.Elektrik bağlantısını yapın.
Cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kurulum Braketi
Şekil1
Şekil2
"A" tarafı
Taban
Braketi
Şekil3
Şekil4
Şekil5
Türkçe - 9
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 9
2017-01-12
7:34:54
MIKRODALGA FIRININ TEMIZLENMESI
Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları,
yağ ve yiyecek parçacıklarının birikmesini
önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:
•İç ve dış yüzeyler
•Kapak ve kapak contaları
•Döner tabla ve döner halkalar
(Sadece döner tablalı modellerde)
DAİMA, kapak contalarının temiz
olduğundan ve kapağın düzgün
kapatıldığından emin olun.
Fırının temiz bir koşulda muhafaza
edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz
olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol
açabilecek yüzey bozulmalarına neden
olabilir.
1.Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak
ılık ve sabunlu suyla temizleyin.
Durulayın ve kurumaya bırakın.
2.Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış
artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile
temizleyin. Durulayın ve kurumaya bırakın.
3.Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak
ve kokuyu gidermek için fırının içine bir
bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on
dakika maksimum güçte ısıtın.
4.Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde
yıkanabilir kabı yıkayın.
Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN
ASLA herhangi bir aşındırıcı ürün veya
kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak
contalarını temizlerken, aşağıdakilerin
olmamasına özel bir özen gösterin:
•Parçaların birikmesi
•Parçaların kapağın düzgün bir şekilde
kapanmasını önlemesi
Mikrodalga fırın boşluğunu her kullanımdan
sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla
temizleyin; ancak yaralanma olasılığına
karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının
soğuması için bekleyin.
Fırın boşluğundaki üst kısmı
temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı
çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır.
(Sadece döner ısıtıcılı model)
Türkçe - 10
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 10
2017-01-12
7:34:54
Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü
kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü
değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin
gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung
müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
UYARI
Cihazın sadece yetkili personel tarafından
değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.
Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı
kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.
Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler
veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.
Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı
veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya
maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz
olmayan bir yüzeye kurmayın.
Bu cihaz yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak,
doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri, fiş çıkış
uçlarından veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da
üzerine ağır bir nesne koymayın.
Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı,
LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı
havalandırın.
Fişe ıslak elle dokunmayın.
Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek
kapatmayın.
Türkçe - 11
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 11
2017-01-12
7:34:56
01 GÜVENLIK BILGILERI
MIKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE
ONARMA
Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya
ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem
alınmalıdır.
Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse
fırın kullanılmamalıdır:
•Kırık menteşe
•Kötüleşmiş contalar
•Bozulmuş veya eğrilmiş fırın gövdesi
Yalnızca eğitimli mikrodalga servis teknisyeni
onarım gerçekleştirmelidir.
ASLA dış gövdeyi fırından çıkarmayın.
Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa
veya durumundan şüphe ediyorsanız:
•Fişi duvar prizinden çıkarın.
•En yakınınızdaki satış sonrası servis
merkezi ile iletişime geçin
Fırınınızı geçici olarak bir yere kaldırmak
istiyorsanız, kuru ve tozsuz bir yer tercih
edin.
Neden: Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını
olumsuz etkileyebilir.
Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla
tasarlanmamıştır.
Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri fırına
sokmayın. Su ve benzeri bir yabancı maddenin
cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en
yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak
tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını
kıstırabilirler.
UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması geciken
patlayıcı kaynamalara neden olabilir, bu nedenle
kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu
önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra
sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme
süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde,
ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın.
Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM
talimatlarını takip edin.
Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.
Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine
koymayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla
temizleme ya da yüksek basınçla temizleme
kullanmayın.
Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik
özelliklerindekiler ile aynı olduğundan emin olun.
• Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk
suda bekletin.
• Temiz, kuru bir bezle sarın.
• Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.
Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü,
uzatma kablosu veya elektrik transformatörü
kullanmayın.
Tepsi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suya
koymayın; ani ısı değişimi tepsi veya rafın kırılmasına
veya hasar görmesine sebep olabilir.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla
asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının
arkasına yerleştirmeyin.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz
kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse,
en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, mikrodalga
fırını derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın.
Bu, sıcak sıvının aniden kaynayıp taşmasına yol
açabilir.
Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su
püskürtmeyin.
DİKKAT
Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne
koymayın.
Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun
olan aletleri kullanın; madeni kaplar, altın veya
gümüş süslemeli Yemek Takımları, Şiş, çatal
vs.KULLANMAYIN.
Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın.
Neden: Elektrik arkı veya kıvılcımlanma oluşabilir ve
fırına zarar verebilir.
Fırın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar
püskürtmeyin.
Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol
içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat
gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası
ile temas edebilir.
Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları
kurutmak için kullanmayın.
Türkçe - 12
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 12
2017-01-12
7:34:58
Gıdaların aşırı ısınmasını ve yanmasını önlemek için
kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.
Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç
kablosunu ısıdan uzak tutun.
Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla
KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu
için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik
olarak kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar
kapalı kalır.
İstenmeyen yanıkları önlemek için fırından bir kap
çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.
Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için,
ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları
karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye
beklemesine izin verin.
Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı
önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi
uzakta durun.
Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik
amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik
olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla
çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe
etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su
bulundurulmasını öneririz.
Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen aralık
paylarını bırakacak şekilde kurun.
(Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü )
Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere
takarken dikkatli olun.
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 13
Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile
sonuçlanabilir.
(a) Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik
kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine
herhangi bir şey sokulmamalıdır.
(b) Fırın kapağı ve iç yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya
gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin
vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak
ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silinerek temiz
tutulmalıdır.
(c) Fırın herhangi bir hasar gördüğünde, yetkili bir mikrodalga servis
teknisyeni tarafından onarılıncaya kadar fırını kullanmayın. Fırın
kapaklarının düzgün kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar
olmaması özellikle önemlidir:
(1) kapak (eğilme)
(2) kapak menteşeleri (kırılma veya gevşeklik)
(3) kapak contaları ve mühürleme yüzeyleri
(d) Fırın, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni dışında biri tarafından
ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.
Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı kaybetmesi
halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir
onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:
(a) Çökmüş, Çizilmiş veya Kırık Kapak, Kulp, Dış Panel veya Kontrol Paneli.
(b) Kırık veya kayıp Tepsi, Kılavuz Makarası, Kuplör veya Tel Raf.
• Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya
çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı
kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli
davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin
mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar
gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz
veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online
yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
Türkçe - 13
2017-01-12
7:34:58
01 GÜVENLIK BILGILERI
Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve
haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırında
ısıtılmamalıdır. Aynı zamanda, hava geçirmez veya
vakumlu şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık
veya domatesleri ısıtmayın.
AŞIRI MIKRODALGA ENERJISINE MARUZ KALMAYI ÖNLEMEYE
YÖNELIK TEDBIRLER. (SADECE MIKRODALGA IŞLEVI)
• Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi
kullanım için tasarlanmıştır. Alev alabilecek ve yangına sebep olabilecek
herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın.
Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan
imalatçı sorumlu tutulamaz.
• Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz
etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına
neden olabilir.
fırın özellikleri
FIRIN
1
3
2
BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI
(ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün
ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek
için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için
nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile
veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve
koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4
6
7
8
9
10
1. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
6. DÖNER TABLA
2. IŞIK
7. BAĞLAYICI
3. GÖSTERGE
8. DÖNER HALKA
4. KAPAK MANDALLARI
9. GÜVENLİK KİLİDİ DELİKLERİ
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
5. KAPAK
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat
gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı
koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine
dikkat ediniz.
Türkçe - 14
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 14
5
10. KONTROL PANELİ
2017-01-12
7:34:58
KONTROL PANELI
AKSESUARLAR
Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok
aksesuara da sahip olursunuz.
7
2
8
3
9
4
10
1. Döner halka, fırının ortasına yerleştirilecektir.
Amaç : Döner halka döner tablayı destekler.
2. Döner tabla, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner
halka üzerine yerleştirilecektir.
Amaç : Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür;
temizlenmek için kolayca çıkarılabilir.
3. Güçlü buharla pişirme, sayfa 20-21.
Amaç : Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik
buharla pişirici.
Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını ÇALIŞTIRMAYIN.
5
6
11
1. OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME
DÜĞMESİ
6. DURDURMA/ECO DÜĞMESİ
2. OTOMATİK GÜÇLÜ BUHAR SEÇİMİ
3. MUTFAK ZAMANLAYICISI DÜĞMESİ
8. MİKRODALGA MODU/
GÜÇ SEVİYESİ SEÇİMİ
4. SAAT AYARI
9. KOKU GİDERME DÜĞMESİ
5. YUKARI/AŞAĞI DÜĞMESİ
(PİŞİRME SÜRESİ, AĞIRLILK VE
SERVİS BOYUTU)
10. HAFIZADAN PİŞİRME DÜĞMESİ
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 15
7. OTOMATİK ISITMA SEÇİMİ
11. BAŞLAT/+30S DÜĞMESİ
Türkçe - 15
2017-01-12
7:34:59
02 FIRIN ÖZELLIKLERI
1
fırın kullanımı
ZAMANIN AYARLANMASI
PIŞIRME/ISITMA
Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur.
Güç verildiğinde, ekran üzerinde otomatik olarak “:0”, “88:88” veya “12:00” görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın.
Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:
• Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
• Elektrik kesintisi sonrasında
Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.
Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.
1. Zamanı gösterme
biçimi...
24 saatlik gösterim.
12 saatlik gösterim.
Clock (Saat) düğmesine
basma sayısı...
Bir kez
İki kez
1. Power Level (Güç Seviyesi) düğmesine basın.
Sonuç: 800 W (maksimum pişirme gücü) göstergeleri
görüntülenir:
İlgili güç seviyesi görüntülenene dek
Power Level (Güç Seviyesi) düğmesine tekrar
basarak uygun güç seviyesi seçimini yapın.
Güç seviyesi tablosuna bakın.
2. Gerektiğinde Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak pişirme
süresini belirleyin..
2. Saati ayarlamak için Yukarı ve Aşağı düğmelerine basın.
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda
fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada
bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
3. Clock (Saat) düğmesine basın.
4. Dakikayıi ayarlamak için Yukarı ve Aşağı düğmelerine
basın.
Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.
5. Clock (Saat) düğmesine basın.
Bir tabağı maksimum güçte (800 W) kısa bir süre boyunca ısıtmak istiyorsanız,
pişirme süresinin her 30 saniyesi için Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine
basmanız yeterlidir. Fırın hemen çalışmaya başlar.
Türkçe - 16
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 16
2017-01-12
7:35:00
GÜÇ SEVIYELERI
PIŞIRMENIN DURDURULMASI
Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.
Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
Güç seviyesi
MDF
800 W
ORTA YÜKSEK
600 W
ORTA
450 W
ORTA DÜŞÜK
300 W
BUZ ÇÖZME
180 W
DÜŞÜK/SICAK TUT
100 W
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.
Sonuç: Pişirme durdurulur.
Pişirmeye devam etmek için, kapağı kapatın ve
tekrar Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine bir
daha basın.
2. Tamemen durdurmak için;
Stop/ECO (Durdurma/ECO) düğmesine basın.
Sonuç: Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarını iptal etmek isterseniz, tekrar
Stop/Eco (Durdurma/ECO) düğmesine basın.
Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.
Ayrıca başlatmadan önce her türü ayarı basitçe Stop/Eco (Durdurma/ECO)
düğmesine basarak iptal edebilirsiniz
PIŞIRME SÜRESININ AYARLANMASI
Eklenecek her 30 saniye için Start/+30s (Başlat/+30s)
düğmesine bir kez basarak pişirme süresini artırabilirsiniz.
Eklenecek her 30 saniye için Start/+30s (Başlat/+30s)
düğmesine bir kez basın.
ENERJI TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI
Fırının enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman elektrikten
tasarruf yapar. Normal durum bekleme modudur ve kullanımda olmadığında saati
görüntüler.
• Stop/Eco (Durdurma/ECO) düğmesine basın.
Sonuç: Ekran kapanır.
• Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın, ekran
geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir
fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir.
Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.
Türkçe - 17
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 17
2017-01-12
7:35:00
03 FIRIN KULLANIMI
YÜKSEK
OTOMATIK ISITMA ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
Otomatik ısıtma özelliğinin ön programlı dört adet pişirme süresi vardır.
Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak servis sayısını düzenleyebilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1. Pişireceğiniz gıdanın türünü Auto Reheat
(Otomatik Isıtma) düğmesine bir kez veya daha fazla
basarak seçin.
2.Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak servis boyutunu
seçebilirsiniz. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Pişirme başlar. Sona erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Isıtma programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve
uygun talimatlarını açıklamaktadır.
Kod/Gıda
Servis boyutu
Talimatlar
1
Soğutulmuş Hazır
Yemekler
300-350 g
400-450 g
Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga
streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden
oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates,
pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et)
yemek için uygundur. 3 dakika bekletin.
2
Dondurulmuş
Hazır Yemek
300-350 g
400-450 g
Dondurulmuş hazır yemeği alın ve kabın
mikrodalga için uygun olup olmadığına
bakın. Hazır yemeğin filmini çıkarın.
Dondurulmuş hazır yemeği ortaya
koyun. Bu program 3 bileşenden oluşan
(örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç
veya makarna gibi ek yiyeceği olan et)
dondurulmuş hazır yemekler için uygundur.
4 dakika bekletin.
3
İçecekler
(oda sıcaklığında
kahve, süt, çay,
su)
150 ml (1 fincan) 150 ml seramik fincana veya 250 ml
250 ml (1 bardak.) bardağa doldurun ve döner tablanın ortasına
yerleştirin. Üzerini kapatmadan ısıtın.
Bekleme süresinden önce ve sonra dikkatli
bir şekilde karıştırın. Bardakları çıkarırken
dikkatli olun (sıvılar için güvenlik talimatlarına
bakın). 1-2 dakika bekleyin.
Türkçe - 18
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 18
2017-01-12
7:35:00
OTOMATIK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME ÖZELLIĞININ
KULLANILMASI
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
Gıda
1. Pişireceğiniz gıdanın türünü Power Defrost
(Güçlü Buz Çözme) düğmesine bir kez veya daha fazla
basarak seçin. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)
Servis boyutu
Talimatlar
Et
200-1500 g
Kenarları alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin.
Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün
bir tavuk veya balık filetosu için uygundur.
15-60 dakika bekleyin.
Kümes Hayvanları
200-1500 g
Kenarları alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin.
Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün
bir tavuk veya balık filetosu için uygundur.
15-60 dakika bekleyin.
Balık
200-1500 g
Kenarları alüminyum folyo ile sarın.
Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin.
Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün
bir tavuk veya balık filetosu için uygundur.
15-60 dakika bekleyin.
2.Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak yiyecek ağırlığını
seçin. En fazla 1500 g'a kadar ayarlanması mümkündür.
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç:
• Buz çözme işlemi başlar.
• Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için
buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi
çıkarır.
• Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar
Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz.
Bunu yapmak için, 180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin.
Daha ayrıntılı bilgi için, sayfa 16'deki “Pişirme/Isıtma” başlıklı bölüme bakın.
Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.
Türkçe - 19
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 19
2017-01-12
7:35:00
03 FIRIN KULLANIMI
Aşağıdaki tablo Güçlü Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini
ve uygun talimatlarını açıklamaktadır.
Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın.
Eti, tavuğu ve balığı düz bir seramik tabağa koyun.
Otomatik Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar.
Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.
Sadece programı ve ağırlığı seçin.
OTOMATIK GÜÇLÜ BUHAR FONKSIYONUNUN KULLANILMASI
Otomatik güçlü buhar fonksiyonu ile, pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.
Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak servis sayısını düzenleyebilirsiniz.
Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
Aşağıdaki tablo, 4 Otomatik Güçlü Buhar fonksiyonu programını, miktarları ve uygun
talimatları içerir. Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.
Kod/Gıda
1. Pişireceğiniz gıdanın türünü Power Steam (Güçlü Buhar)
düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin.
2.Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak servis boyutunu
seçebilirsiniz. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Pişirme başlar. Sona erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar
(dakikada bir kez).
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.
Servis boyutu
Talimatlar
1
Pirinç
150-200 g
250-300 g
Beyaz pirinci (yarı haşlanmış), buharla pişiriyice koyun.
250 g pirinç pişirirken 500 ml ve 375 g pirinç pişirirken
750 ml soğuk su ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını
kapatın. Pişirme sonrasında, mutfak kağıdı ile fırın
boşluğundaki nemi silin. 4-5 dakika bekleyin.
2
Soyulmuş Patates
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Soyma, yıkama ve eşit boyutta kesme işlemini
yaptıktan sonra patatesleri tartın. Bunları buharla
pişiriciye koyun. 100-350 g buharla pişirirken 15-30 ml
(1-2 yemek kaşığı), 400-550 g buharla pişirirken
45-60 ml (3-4 yemek kaşığı) su ekleyin. Buharla
pişiricinin kapağını kapatın. 2-3 dakika bekleyin.
3
Taze Sebzeler
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Yıkama, temizleme ve eşit boyutta kesme işlemini
yaptıktan sonra sebzeleri tartın. Bunları, yerleştirme
tepsisiyle birlikte buharla pişiriciye yerleştirin. 100-350 g
buharla pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı), 400-450 g
buharla pişirirken 45 ml (3 yemek kaşığı) su ekleyin.
Buharla pişiricinin kapağını kapatın. Buharla pişirmenin
ardından bekleme süresinden önce dikkatlice karıştırın.
1-2 dakika bekleyin.
4
Meyve Kompostosu
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Soyduktan ve yıkadıktan sonra taze meyveleri tartın
ve küçük dilim veya küpler halinde doğrayın. Buharla
pişiriciye koyun. 100-350 g pişirirken 15-30 ml
(1-2 yemek kaşığı), 400-450 g pişirirken 45 ml
(3 yemek kaşığı) su ekleyin. Ek olarak 1-2 yemek kaşığı
şeker ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını kapatın.
Buharla pişirmenin ardından dikkatlice karıştırın. Bu
program elmalar, armutlar, erikler, kayısılar, mangolar
veya ananaslar için uygundur. 2-3 dakika bekleyin.
Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.
Güçlü buharla pişirme ipucu
Güçlü buharla pişiricinin bileşenleri
Kase
Yerleştirme tepsisi
Kapak
Güçlü buharla pişiricinin bileşenleri
+
Kase + Kapak
Yerleştirme tepsisiyle kase + Kapak
Türkçe - 20
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 20
2017-01-12
7:35:01
MANUEL BUHARLA PIŞIRME AYARLARI
Gıda
Enginar
Servis boyutu
Güç seviyeleri
Pişirme Süresi (dak.)
300 g (1-2 parça)
800 W
5-6
Güveç (soğutulmuş)
Talimatlar
Enginarları yıkayın ve temizleyin. Tepsiyi kasenin içine koyun.
Enginarları tepsiye dizin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin.
Kapağı kapatın. 1-2 dakika bekleyin.
300 g
800 W
Dondurulmuş
Sebzeler
Pirinç
600 W
Çorba (soğutulmuş)
4-5
Soyulmamış Patates
Dondurulmuş çorba
Talimatlar
Dondurulmuş sebzeleri buhar kasesinin içine koyun.
Tepsiyi kasenin içine koyun. 1 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın.
Isıtıp bekledikten sonra iyice karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.
250 g
800 W
500 g
800 W
Pişirme Süresi (dak.)
400 g
600 W
5-6
400 g
800 W
3-4
Talimatlar
Buhar kasesinin içine dökün. Kapağı kapatın.
Bekletmeden önce iyice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
400 g
800 W
8-10
Talimatlar
Dondurulmuş çorbayı buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın.
Bekletmeden önce iyice karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.
7-8
Reçel dolgulu
dondurulmuş mayalı
hamur
15-18
Talimatlar
Pirinci buhar kasesinin içine koyun. 500 ml soğuk su ekleyin.
Kapağı kapatın.
Pişirmeden sonra beyaz pirini 5, esmer pirinci 10 dakika bekletin.
5-10 dakika bekleyin.
Güç seviyeleri
Talimatlar
Güveci buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın.
Bekletmeden önce iyice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
Talimatlar
Yıkama, temizleme ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra
sebzeleri (örn. brokoli, karnabahar, havuç, biber) tartın.
Tepsiyi kasenin içine koyun. Sebzeleri tepsiye dizin.
2 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. 1-2 dakika bekleyin.
300 g
Servis boyutu
03 FIRIN KULLANIMI
Taze Sebzeler
Gıda
Meyve Kompostosu
150 g
600 W
1-2
Talimatlar
Doldurulmuş hamurların üzerini soğuk su ile ıslatın.
Buhar kasesinin içine 1-2 dondurulmuş hamuru yan yana dizin.
Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.
250 g
800 W
3-4
Talimatlar
Soyma, yıkama ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra taze
meyveleri (örn. elma, armut, erik, kayısı, mango veya ananas) tartın.
Buhar kasesinin içine koyun. 1-2 yemek kaşığı su ve 1-2 yemek kaşığı
şeker ekleyin. Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.
7-8
Talimatlar
Patatesleri tartın ve durularyın, ardından buhar kasesine koyun.
3 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.
Türkçe - 21
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 21
2017-01-12
7:35:01
BEKLEME SÜRESININ AYARLANMASI
HAFIZA ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
Mutfak Zamanlayıcısı, bekleme süresini otomatik olarak (mikrodalga pişirme olmadığında)
ayarlamak için kullanılabilir.
Aynı türde kapları sıklıkla pişiriyor veya ısıtıyorsanız, pişirme sürelerini ve güç seviyelerini
fırının hafızasında depolayabilirsiniz, böylece her seferinde sıfırlamanız gerekmez.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
İki farklı ayar kaydedebilirsiniz.
1. Kitchen Timer (Mutfak Zamanlayıcısı) düğmesine basın.
Ayarların kaydedilmesi.
1.Programlama...
2.Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak bekleme süresini
seçin.
İlk ayar
İkinci ayar
Memory Cook (Hafızadan Pişirme)
düğmesine basın...
Bir kez (Görüntü P1)
İki kez (Görüntü P2)
2. Pişirme programını her zamanki gibi ayarlayın, gerekiyorsa
"Pişirme/Isıtma" sayfasına bakın.
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Bekleme süresi başlar. Sona erdiğinde:
1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Mevcut süre tekrar görüntülenir.
Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.
KOKU GIDERME ÖZELLIĞININ KULLANILMASI
3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Ayarınız artık fırının hafızasında saklanır.
Kokulu gıdalar pişirdikten sonra veya fırının içinde çok fazla duman olduğunda bu özelliği
kullanın.
1. Temizliği bitirdiğinizde, Deodorize (Koku Giderme)
düğmesine basın. Dört bip sesi duyacaksınız.
Ayarların kullanılması.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.
1.Seçim...
Koku giderme süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir. Start/+30s (Başlat/+30s)
düğmesine her basıldığında 30 saniye artar.
Maksimum koku giderme süresi 15 dakikadır.
İlk ayar
İkinci ayar
Memory Cook (Hafızadan Pişirme)
düğmesine basın...
Bir kez (Görüntü P1)
İki kez (Görüntü P2)
2. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.
Sonuç: Gıda istenen şekilde pişirilir.
Türkçe - 22
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 22
2017-01-12
7:35:01
pişirme malzemesi kılavuzu
MIKRODALGA FIRININIZIN GÜVENLI KILITLENMESI
Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının “kilitli”
olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler yanlışlıkla
çalıştıramaz. Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.
2. Fırın kilidini açmak için Stop/ECO (Durdurma/ECO) ve
Clock (Saat) düğmelerine tekrar aynı anda basın.
Sonuç: Fırın normal olarak kullanılabilir.
Pişirme malzemesi
Alüminyum folyo
Mikrodalga
için güvenli
✓✗
Açıklamalar
Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak
için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo
fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda
folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Şekillendirme kalıbı
✓
8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik
✓
Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince
porselen metal bir süsle dekore edilmediği
takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester
karton kaplar
✓
Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda
ambalajlanır.
• Polistiren kapalı kutular
✓
Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma
polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya gazete
✗
Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt veya
metal süsleme
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
• Fırında kullanılabilecek
yemek takımları
✓
Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde
kullanılabilir.
• İnce cam kaplar
✓
Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir.
Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında
çatlayabilir.
• Cam kavanozlar
✓
Kapağı çıkarılmalıdır.
Yalnızca ısıtma için uygundur.
Fast Food ambalajı
Cam kaplar
(devam ediyor)
Türkçe - 23
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 23
2017-01-12
7:35:02
04 PİŞİRME MALZEMESİ KILAVUZU
1. Stop/ECO (Durdurma/ECO) ve Clock (Saat) düğmelerine
aynı anda basın.
Sonuç:
• Fırın kilitlidir (hiçbir fonksiyon seçilemez).
• Ekran “L” gösterir.
Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan
veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir. Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken
dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse,
endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir
mikrodalga fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
sorun giderme
Pişirme malzemesi
Mikrodalga
için güvenli
Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.
Açıklamalar
Bu normaldir.
• Fırının içerisinde yoğunlaşma.
• Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
• Kapak ve dış gövde etrafında ışık yansıması oluşuyor.
• Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.
Metal
•Kaplar
✗
• Buzdolabı torbası
bağlama ipleri
✗
Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor.
• Kapak tamamen kapalı mı?
Kağıt
• Tabaklar, kupalar,
peçeteler veya mutfak
kağıtları
✓
Kısa süreli pişirme veya ısıtma için.
Nem fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt
✗
Kıvılcıma neden olabilir.
✓
Özellikle ısı rezistansı termoplastikse.
Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir
veya rengi değişebilir. Melamin plastik
kullanmayın.
✓
Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya
değmemeli. İçinden sıcak buhar
çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
✓✗
Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı
dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez
olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Plastik
•Kutular
• Streç film
• Buzdolabı torbaları
Mumlu veya yağlanmaz
kağıt
✓
: Önerilen
✓
✓✗
Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için
kullanılabilir.
: Dikkatli olun
✗
: Güvenli değil
Gıda hiç pişirilmiyor.
• Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya Start/+30s (Başlat/+30s)
düğmesi basılı mı?
• Kapak kapalı mı?
• Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya
devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?
Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.
• Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
• Uygun güç düzeyi seçili mi?
Ampul çalışmıyor.
• Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü
değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung
müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.
Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.
• Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir. Bu normaldir.
Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir
yere kurun.
• Fırının mikroişlemcisi herhangi bir parazit algılarsa, görüntü sıfırlanabilir.
Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.
Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).
• Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
• Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
• Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?
Türkçe - 24
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 24
2017-01-12
7:35:02
teknik özellikler
SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır.
Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Model
Güç kaynağı
FW87S / FW88S
230 V ~ 50 Hz
Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa, yerel SAMSUNG müşteri
hizmetleri merkezinize danışın.
Aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri hazırlayın:
Güç tüketimi
• Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
• Garanti bilgileriniz
• Sorunun net bir tanımı
Çıkış gücü
100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Soğutma yöntemi
Soğutma fan motoru
Mikrodalga
Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.
BILGI KODLARI
Kontrol kodu
SE
Neden
İşlem
Kontrol düğmelerine
10 saniyeden
uzun bir süre bir
basılmıştır.
Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri
çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını
kontrol edin. Yeniden meydana gelirse,
mikrodalga fırını en az 30 saniye için kapatın
ve yeniden ayarlamayı deneyin. Yeniden
meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri
Hizmetleri Merkezinizi arayın.
05 SORUN GIDERME VE TEKNIK ÖZELLIKLER
İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.
• Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur.
Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır.
Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine limon veya
limon suyu koyarak çalıştırın.
1150 W
Boyutlar(G x Y x D)
Dış
489 x 275 x 344 mm
Fırın boşluğu
330 x 211 x 324 mm
Hacim
23 litre
Ağırlık
Net
yaklaşık 13,5 kg
Türkçe - 25
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 25
2017-01-12
7:35:02
Tüketicinin seçimlik hakları
NOT
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a.
b.
c.
ç.
Sözleşmeden dönme,
Satış bedelinden indirim isteme,
Ücretsiz onarılmasını isteme,
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine
göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak
olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal
olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
Türkçe - 26
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 26
2017-01-12
7:35:02
NOT
NOT
06 TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
Türkçe - 27
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 27
2017-01-12
7:35:02
Üretici:SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:NEMKO
300-2 Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
EMC:NEMKO
300-2 Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
IRAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
0800-Samsung (72678) 3004
80 1000 12 080 100 22 55
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
1299
964 77 261 72220
964 75 118 92525
021-8255 [CE]
SAUDI ARABIA
8002473457 (800 24/7 HELP)
TURKEY
444 77 11
EGYPT
PAKISTAN
ALGERIA
TUNISIA
MOROCCO
JORDAN
SYRIA
Lebanon
Iraq
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
ÜLKE
ARAYIN
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
ANGOLA
MOZAMBIQUE
0800-726-7864
0800-100077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 780 089
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
800 2550
0262 50 88 80
940271635
847267864 / 827267864
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-04335A-02
FW87SUST_AND_DE68-04335A-02_TR.indd 28
2017-01-12
7:35:02
Download PDF

advertising