Samsung | NV75K5541RS | Samsung NV75K5541RS DualCook - İkili Pişirme Teknolojili Elektrikli Fırın, 75 Lt Geniş İç Hacim, Paslanmaz çelik Kullanım kılavuzu

Ankastre Fırın
Kullanım ve Kurulum kılavuzu
NV75K5541RS / NV75K5541RB / NV75K5541BS /
NV75K5541BB
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 1
2017-11-21
5:59:10
İçindekiler
İçindekiler
İçindekiler
Bu kılavuzu kullanma
3
Bu Kullanım Kılavuzu'nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
3
Güvenlik talimatları
3
Önemli güvenlik önlemleri
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
3
6
6
6
Kurulum
6
İçindekiler6
Güç bağlantısı
7
Dolaba montaj
8
Başlamadan önce
10
İlk ayarlar
10
Yeni fırın kokusu
10
Akıllı güvenlik mekanizması
10
Aksesuarlar10
Çift pişirme modu
12
Otomatik pişirme
21
Buharla temizleme
22
Zamanlayıcı23
Ses Açık/Kapalı
23
Akıllı pişirme
Manüel pişirme
Otomatik pişirme programları
Test Kapları
Sık kullanılan Otomatik pişirme tarifleri koleksiyonu
Bakım
Kontrol paneli
Ortak ayarlar
Pişirme modları (Izgara hariç)
Pişirme modları (Izgara)
Çift pişirme modu sıcaklık ayarı aralığı
Pişirmeyi durdurmak için
Özel fonksiyon
12
12
13
16
18
19
20
21
24
29
33
34
37
Temizlik37
Değiştirme40
Sorun Giderme
Kontrol noktaları
Bilgi kodları
Ek
Ürün veri sayfası
İşlemler
24
41
41
43
44
44
Tüketicinin seçimlik hakları
45
Yetkili servis listesi
46
2 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 2
2017-11-21
5:59:10
Güvenlik talimatları
SAMSUNG Ankastre Fırını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu Kullanım Kılavuzu, güvenlik ile ilgili önemli bilgiler ve cihazınızın çalıştırılması ve
bakımında size yardımcı olacak talimatlar içermektedir.
Lütfen fırınınızı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu okuyun ve ileride
başvurmak için kılavuzu saklayın.
Bu fırının kurulumu lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Kurulumu
yapacak kişi, cihazı elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate
almalıdır.
Bu Kullanım Kılavuzu'nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya, ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek tehlikeler
veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilen tehlikeler veya güvensiz
uygulamalar.
NOT
Kullanışlı ipuçları, öneriler veya kullanıcıların ürünü değiştirmelerine yardımcı olan
bilgiler.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel,
duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye
sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
Bağlantıyı kesme sabit tesisatta kablolama kurallarına göre
gerçekleştirilmelidir.
Kurulumdan sonra bu cihazın güç kaynağıyla bağlantısının
kesilmesine izin verilmelidir. Bağlantı kesme, prizin erişilebilir
durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre sabit bir
hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.
Güç kablosu kusurlu ise üreticiden veya servis temsilcisinden tedarik
edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir.
(Sadece sabit tesisat tipi model)
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için
üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli
kişiler tarafından değiştirilmelidir. (Sadece elektrik kablolu model)
Türkçe 3
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 3
2017-11-21
5:59:11
Bu kılavuzu kullanma
Bu kılavuzu kullanma
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Yapışkanlar güvenilir sabitleme aracı olmadıklarından belirtilen
sabitleme yöntemi yapışkan kullanımına bağlı değildir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş
ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında
yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç
kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde
tutun.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük
çocuklar uzak tutulmalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden
olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı
temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
Bu cihazın temizleme işlevi varsa söz konusu temizlik işleminden
önce aşırı döküntüler giderilmeli ve işlem sırasında cihazın içinde
mutfak gereci bırakılmamalıdır. Temizleme işlevi modele bağlıdır.
Bu cihazın temizleme işlevi varsa temizleme koşulları süresince
yüzeyler normalden daha fazla ısınabilir ve çocuklar uzak
tutulmalıdır. Temizleme işlevi modele bağlıdır.
Yalnızca bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Yalnızca et
termostatı modeli)
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı arkasına
takılmamalıdır.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan
parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında
değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa süreli bir
pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
4 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 4
2017-11-21
5:59:11
DİKKAT
Yemek pişirdiğiniz sırada fırın kapağını açarken dikkatli olun çünkü içerideki sıcak
hava ve buhar hızla dışarı çıkabilir.
Alkol içeren yemekler pişirilirken, yüksek sıcaklıklardan ötürü alkol buharlaşabilir ve
bu Buhar fırının sıcak kısmıyla temas ederse alev alabilir.
Güvenliğiniz için yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler
kullanmayın.
Fırın kullanımda iken çocuklar güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
Pizza gibi donmuş gıdalar Büyük ızgara üzerinde pişirilmelidir. Pişirme tepsisi
kullanılması halinde aşırı sıcaklık değişimi sebebiyle deforme olabilir.
Fırın sıcakken taban kısmına su dökmeyin. Bu, emaye yüzeyin hasar görmesine
sebep olabilir.
Eğer fırın taşıma esnasında hasar görmüşse elektriğe bağlamayın.
Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.
Bu cihazın elektrik şebekesine yalnızca özel lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından
bağlanmalıdır.
Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile kaplamayın ve üzerine pişirme tepsisi veya
kalıbı yerleştirmeyin. Alüminyum folyo ısıyı bloke eder ve bu da emaye yüzeylerin
hasar görmesine yol açarak pişirme performansını düşürebilir.
Cihazda bir arıza veya hasar oluşması halinde çalıştırmaya kalkışmayın.
Güvenlik talimatları
Tel ızgarayı çıkıntılı parçaları
(her iki kanarda durdurucu) öne
doğru olacak şekilde yerine
takın, böylece tel ızgara büyük
yükler için dinlenme konumunu
destekler.
Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar
siz ve başkaları için önemli riskler oluşturabilir. Fırınınızın onarılması gerekirse bir
SAMSUNG Servis merkezi ile veya bayinizle iletişime geçin.
Meyve suları, emaye yüzeylerde silinmesi mümkün olmayan lekeler bırakabilir.
Elektrik kutuplarının ve kablolarının fırına temas etmesine izin verilmemelidir.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da
parmaklarını kıstırabilirler.
Fırın elektrik şebekesine yalnızca onaylanmış bir devre kesici veya sigorta
kullanılarak bağlanmalıdır. Asla çoklu fiş adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın.
Yüksek nem içerikli kekler pişirirken derin tavayı kullanın.
Fırında kullandığınız pişirme malzemelerini açık haldeki kapağın üzerine koymayın.
Kapağın üzerine yüklenmeyin, yaslanmayın ve ağır nesneler yerleştirmeyin.
Cihaz onarılırken veya temizlenirken, elektriği kapatılmalıdır.
Kapağı gereğinden fazla kuvvet uygulayarak açmayın.
Fırının yakınındaki prizlere elektrikli cihazlar takarken dikkatli olun.
UYARI: Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bile cihazın elektrik şebekesi
bağlantısını kesmeyin.
Bu cihazın buharla pişirme işlevi varsa su kaynağı kartuşu hasarlı durumdayken
cihazı çalıştırmayın. (Yalnızca buharlı işlev modeli)
UYARI: Fırında pişirme işlemi devam ederken kapağı açık bırakmayın.
Kartuş çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın ve en yakınınızdaki servis merkezine
danışın. (Yalnızca buharlı işlev modeli)
Bu fırın sadece ev yemekleri pişirmek için tasarlanmıştır.
Kullanım esnasında fırının iç yüzeyleri ısınır ve yanıklara sebep olabilir. Isıtıcı
elemanlara veya fırının iç yüzeylerine dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
Fırının içinde asla yanıcı maddeler saklamayın.
Cihaz uzun bir süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılırsa fırının yüzeyleri ısınabilir.
Türkçe 5
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 5
2017-11-21
5:59:11
Güvenlik talimatları
Kurulum
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Kurulum
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Kurulum
UYARI
Bu fırın yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalıdır. Kurulumu yapacak kişi, fırını
ana şebekeye bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almakla sorumludur.
İçindekiler
Tüm parça ve aksesuarların ürün paketinde bulunduğundan emin olun. Fırın veya
aksesuarlarla ilgili bir sorununuz varsa yerel Samsung müşteri merkezi veya bayiye
başvurun.
Bir bakışta fırın
01
02
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
•Cihaz çalışırken belirli bir süre için hiç kullanıcı girişi olmazsa cihaz çalışmayı
durdurur ve Bekleme moduna geçer.
•Lamba: Pişirme işlemi sırasında, Fırın lambasını 'Fırın lambası' düğmesine basarak
kapatabilirsiniz. Enerji tasarrufu için pişirme programı başladıktan birkaç dakika
sonra fırın lambası söner.
03
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
01 Kontrol paneli
02 Kapı tutacağı
03 Kapı
6 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 6
2017-11-21
5:59:11
Güç bağlantısı
Aksesuarlar
Fırın, farklı yiyecek türleri hazırlamanıza yardımcı olan farklı aksesuarlarla birlikte
gelir.
L
N
01 02 03
Tel ızgara
Şiş ve Şişlik *
Ekstra derin tepsi *
Teleskopik ray *
Pişirme tepsisi *
01 KAHVERENGİ veya SİYAH
02 MAVİ veya BEYAZ
03 SARI ve YEŞİL
Şiş *
Bölücü
NOT
Yıldız (*) içeren aksesuarların kullanılabilirliği fırının modeline bağlıdır.
Nominal akım (A)
Minimum kesit alanı
10 < A ≤ 16
1,5 mm²
16 < A ≤ 25
2,5 mm²
Kurulum
Evrensel tepsi *
Tel ızgara eki *
Fırını elektrik prizine takın. İzin verilebilir
geçerli sınırlamalar nedeniyle fiş tipi priz
kullanılamaz, güvenlik önerilerine uymak
için çok kutuplu izolatör anahtarı (aralarında
en az 3 mm olsun) kullanın. H05 RR-F veya
H05 VV-F spesifikasyonunu destekleyen,
min. 1,5~2,5 mm², yeterince uzun bir elektrik
kablosu kullanın.
Fırına takılı etiketteki çıkış spesifikasyonunu kontrol edin.
Bir tornavida kullanarak fırının arka kapağını açın ve kablo kelepçesindeki vidaları
çıkarın. Sonra, güç kablolarını ilgili bağlantı terminallerine bağlayın.
( )-terminali topraklama için tasarlanmıştır. Önce, diğerlerinden daha uzun olması
gereken sarı ve yeşil kabloları (topraklama) bağlayın. Fiş tipi priz kullanıyorsanız
fırın kurulduktan sonra fişe erişilebilmelidir. Samsung eksik veya arızalı
topraklamadan kaynaklanan kazalardan sorunlu değildir.
UYARI
Kurulum sırasında kabloların üzerine basmayın veya bükmeyin ve fırının ısı yayan
parçalarından uzak tutun.
Türkçe 7
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 7
2017-11-21
5:59:13
Kurulum
Dolaba montaj
Gömme dolap (mm)
A
B
Fırın kurulumu gömme dolap içine yapılıyorsa dolabın plastik yüzeyleri ve yapışkan
parçaları en fazla 90 °C'ye dayanıklı olmalıdır ve yanındaki eşya en fazla 75 °C'ye
dayanıklı olmalıdır. Samsung, fırın ısınının yayılımıyla eşyanın hasar görmesinden
sorumlu değildir.
Fırın iyi havalandırılmalıdır. Havalandırma için dolabın alt rafı ve destek duvar
arasında yaklaşık 50 mm boşluk bırakın. Fırını bir ocak altına kurarsanız, ocağın
kurulum talimatlarını izleyin.
C
D
Kurulum
D
L
G
F
J
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
F
595
L
A
A
K
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Lavabo dolabı altında (mm)
A
B
A
Min. 550
572
B
Min. 560
550
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
H
I
Min. 560
Isıyı havalandırmak ve havayı devir daim
etmek için gömme dolapta havalandırma
delikleri (E) olmalıdır.
E
Fırın (mm)
B
E
Min. 550
B
NOT
Kurulum İçin Gerekli Boyutlar
C
A
D
C
NOT
Isıyı havalandırmak ve havayı devir daim
etmek için gömme dolapta havalandırma
delikleri (D) olmalıdır.
8 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 8
2017-11-21
5:59:13
Fırını monte etme
Fırın ve dolabın her iki tarafı arasında en az
5 mm'lik bir boşluk (A) bıraktığınızdan emin
olun.
Kurulum tamamlandıktan sonra, koruyucu filmi, bandı ve diğer ambalaj malzemesini
çıkarın ve sağlanan aksesuarları fırının içinden çıkarın. Fırını dolaptan çıkarmak için
önce elektrikle fırının bağlantısını kesin ve fırının her iki tarafındaki 2 vidayı çıkarın.
UYARI
Fırının normal çalışma için havalandırılması gerekir. Hiçbir zaman havalandırma
deliklerini engellemeyin.
A
NOT
Fırının gerçek görünümü modele göre değişebilir.
Kurulum
B
En az 3 mm boşluk (B) bırakın, böylece
kapak düzgünce açılır ve kapanır.
Fırını kabinin dolabın içine yerleştirin ve 2
vida kullanarak fırını her iki yandan sıkıca
sabitleyin.
Türkçe 9
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 9
2017-11-21
5:59:14
Başlamadan önce
Başlamadan
önce
İlk ayarlar
Akıllı güvenlik mekanizması
Fırını ilk kez çalıştırırken, ekranda saat öğesinin ("12") yanıp söndüğü yerde
varsayılan süre olan "12:00" görünür. Geçerli süreyi ayarlamak için aşağıdaki
adımları izleyin.
Fırın çalışırken kapağı açarsanız, fırın lambası yanar ve her iki fan ve ısıtma öğeleri
çalışmayı durdurur. Bu, yanıklar gibi fiziki yaralanmayı ve gereksiz enerji kaybını
önlemek içindir. Bu olduğunda, kapağı kapatın, bu sistem arızası olmadığından fırın
normal çalışmaya devam eder.
1. Saat öğesi yanıp sönerken, ayar kadranı
öğesini (sağ taraftaki kadran) saati
ayarlamak için çevirin ve sonra dakika
öğesine girmek için OK (Tamam) öğesine
basın.
Başlamadan önce
2. Dakika öğesi yanıp sönerken, dakikayı
ayarlamak için ayar kadranı öğesini
çevirin ve sonra OK (Tamam) öğesine
basın.
İlk ayardan sonra geçerli süreyi değiştirmek
için 3 saniye kadar
düğmesini basılı
tutun ve yukarıdaki adımları izleyin.
Yeni fırın kokusu
Aksesuarlar
İlk kullanımda, ılık suyla, deterjan ve yumuşak temiz bir bezle aksesuarları iyice
temizleyin.
05
04
03
02
01
01 Seviye 1
02 Seviye 2
03 Seviye 3
04 Seviye 4
•Aksesuarı fırının içinde doğru konuma
takın.
•Aksesuardan ve fırının altından ve başka
bir aksesuardan en az 1 cm aralık verin.
•Fırından pişirme malzemesi ve/veya
aksesuarı çıkarırken dikkatli olun. Sıcak
yiyecekler veya aksesuarlar yanıklara
neden olabilir.
•Aksesuarlar ısınırken deforme olabilir.
Soğuduklarında, orijinal görünümlerine ve
performanslarına geri dönerler.
05 Seviye 5
Fırını ilk kez kullanmadan önce, yeni fırın kokusunu çıkarmak için fırının içini
temizleyin.
1. Tüm aksesuarları fırının içinden çıkarın.
2. Fırını Isı yayım 200 °C veya Geleneksel 200 °C ile bir saat kadar çalıştırın. Bu,
fırında kalan her türlü ürün kalıntısını yakacaktır.
3. Tamamlandığında fırını kapatın.
10 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 10
2017-11-21
5:59:14
Temel kullanım
Şiş ve Şişlik *
Daha iyi pişirme deneyimi için her bir aksesuarın kullanımını öğrenin.
Tel ızgara, ızgara ve kavurma için tasarlanmıştır. Tel ızgarayı öne
doğru, çıkıntılı parçalar olan konumuna takın (her iki kenardaki
durdurucular)
Tel ızgara eki *
Tel ızgara eki tepsiyle kullanılır ve sıvıların fırının dibine
damlamasını engeller.
Pişirme tepsisi *
Pişirme tepsisi (derinlik: 20 mm) pasta, kurabiye ve diğer hamur
işlerini pişirmek için kullanılır. Eğimli kısmı öne gelecek şekilde
koyun.
Evrensel tepsi *
Evrensel tepsi (derinlik: 30 mm) pişirme ve kavurma için
kullanılır. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için
kullanın.
Eğimli kısmı öne gelecek şekilde koyun.
Ekstra derin tepsi *
Ekstra derin tepsi (derinlik: 50 mm) tel tepsi eki ile veya ek
olmadan kullanılır. Eğimli kısmı öne gelecek şekilde koyun.
Şiş *
Şiş, tavuk gibi yiyeceği ızgara yapmak için kullanılır. Şişi yalnızca
şiş adaptörünün kullanılabildiği düzey 4, Tekli modda kullanın.
Izgara yaparken çıkarmak için şiş sapının vidasını sökün.
Başlamadan önce
Tel ızgara
Pişirme sularını toplamak için çok miktarda et servisi için raf
konumu 1'e veya fırının en altına tepsiyi yerleştirin. 1,5 kg'den
hafif etler için şiş aksesuarlarını kullanmanız önerilir.
1. Şiş etin içine takın. Şişi takmaya yardımcı olmak için şiş kolunu
keskin olmayan uca doğru vidalayın.
2. Yarı haşlanmış patatesleri ve sebzeleri etin etrafına yerleştirin.
3. Kızağı "V" şekli öne gelecek şekilde orta tepsi konumuna
yerleştirin. Sivri ucu arkaya gelecek şekilde şişi kızağına
yatırın ve şişin ucu fırının arkasındaki döndürme
mekanizmasına girene kadar yavaşça ittirin. Şişin keskin
olmayan ucu, "V" şekli üzerinde olmalıdır. (Şişin üzerinde, iki
tırnak vardır ve bunlar şişin öne gitmesinin engellenmesi için
fırın kapağına yakın olmalıdırlar, tırnaklar ayrıca tutacağı da
tutarlar.)
4. Pişirmeden önce kolun vidasını çıkarın.
5. Pişirmeden sonra, şişi kızaktan çıkarmak için kolu yeniden
takın.
UYARI
Şiş sapının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Şişi kullanırken dikkatli olun. Çatallar ve iğneler fiziki
yaralanmaya neden olabilecek şekilde sivri uçlu ve keskindir!
Yanıkları önlemek için çok sıcak olduğundan şişi çıkarırken
eldiven kullanın.
Teleskopik raylar *
Tepsiyi takmak için şu şekilde teleskopik ray tabağını kullanın:
1. Ray tabağını fırından dışarı çekin.
2. Tepsiyi ray tabağının üzerine koyun ve ray tabağını fırının
içine kaydırın.
3. Fırın kapağını kapatın.
Bölücü
Bölücü, fırını iki bölmeye ayırmak içindir. Bölücüyü Çift pişirme
modunda kullanın.
NOT
Yıldız (*) içeren aksesuarların kullanılabilirliği fırının modeline bağlıdır.
Türkçe 11
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 11
2017-11-21
5:59:14
Başlamadan önce
İşlemler
İşlemler
Çift pişirme modu
Kontrol paneli
Hem üst hem de alt bölmeleri iki farklı tarifi pişirmek için kullanabilirsiniz veya
pişirmek için bir bölme seçebilirsiniz.
Ön panel geniş yelpazeli malzeme ve renkle gelir. Gelişmiş kalite için fırının gerçek
görünümü bildirilmeden değiştirilebilir.
Pişirme bölmesini iki bölüme ayırmak için
bölücüyü düzey 3'e takın. Fırın bölücüyü
hisseder ve varsayılan olarak üst bölmeyi
etkinleştirir.
02 04
06 08 10
NOT
Çift pişirme modunun kullanılabilirliği tarife
bağlıdır. Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki
Pişirme Kılavuzu bölümüne bakın.
01
03
05
07 09 11
12
Bir pişirme modu veya işlevini seçmek için çevirin.
02 Hızlı ön ısıtma
Hızlı ön ısıtma, ayarlanan bir sıcaklığa fırını hızlı ısıtır.
•Hızlı ön ısıtma seçeneğini açmak veya kapatmak için
düğmeye basın.
•Yalnızca Tekli modda kullanılır.
(Isı yayım, Geleneksel, Üstten ısıtma + Isı yayımı,
Alttan ısıtma + Isı yayımı)
•100 °C'den düşük dereceye ayarlanan sıcaklıklar için
devre dışı bırakılır.
03 Zamanlayıcı
Zamanlayıcı, pişirme sırasında saat veya çalışma
süresini kontrol etmeye yardımcı olur.
04 Üst/Alt Bölme
Bölücü takıldığında göstergeler yanar. Tarifiniz için Üst
veya Alt öğesini seçebilirsiniz.
05 Gösterge
Seçili modlar veya ayarlar hakkında gerekli bilgileri
gösterir.
06 OK (Tamam)
Ayarlarınızı onaylamak için basın.
07 Geri
Geçerli ayarları iptal edin ve ana ekrana dönün.
08 Sıcaklık
Sıcaklığı ayarlamak için kullanın.
09 Pişirme süresi
Pişirme süresini ayarlamak için basın.
İşlemler
01 Mod seçici
12 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 12
2017-11-21
5:59:15
10 Fırın lambası
11 Çocuk kilidi
12 Ayar kadranı
İç ışığı yakmak veya söndürmek için basın. Kapak açık
olduğunda veya fırın çalışmaya başladığında fırın
lambası otomatik yanar. Ve güç tasarrufu için işlemsiz
geçen belirli bir süreden sonra otomatik söner.
Kazaları önlemek için Çocuk kilidi tüm kontrolleri devre
dışı bırakır.
Ancak mod seçiciyi kapalı duruma çevirerek
kapatabilirsiniz.
Kontrol panelindeki kilidi etkinleştirmek için 3 saniye
basılı tutun veya devre dışı bırakmak için yeniden
3 saniye
basılı tutun.
Ortak ayarlar
Tüm pişirme modlarında varsayılan sıcaklık ve/veya pişirme süresini değiştirmek
aynı şekilde olur. Seçili pişirme modu için sıcaklığı ve/veya pişirme süresini
ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Sıcaklık
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod
seçiciyi çevirin. Her seçimin varsayılan
sıcaklığı görünür.
2. Ayar kadranı öğesini istenen bir sıcaklığa
ayarlamak için çevirin.
İşlemler
Ayar kadranı öğesini şunun için kullanın:
•Pişirme süresi veya sıcaklığı ayarlayın.
•Üst düzey menülerin bir alt öğesini seçin: Temizleme,
Otomatik pişirme, Özel işlev veya Izgara.
•Otomatik Pişirme programları için servis boyutunu
seçin.
3. Değişikliklerinizi onaylamak için OK
(Tamam) öğesine basın.
NOT
Plastik eldiven veya fırın eldivenleri giyerek ekrana dokunulduğunda düzgün
çalışmayabilir.
NOT
•Birkaç saniye içinde başka ayar yapmayacaksanız, fırın varsayılan ayarlarla
pişirmeye otomatik başlar.
•Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için
düğmesine basın ve yukarıdaki adımları
izleyin.
•Fırın içindeki tam sıcaklık onaylı termometre ve yetkili bir kurum tarafından
tanımlanan yöntemle ölçülebilir.
Başka termometre kullanma ölçüm hatasına neden olabilir.
Türkçe 13
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 13
2017-11-21
5:59:15
İşlemler
Pişirme süresi
Bitiş zamanı
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod
seçiciyi çevirin.
2.
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod
seçiciyi çevirin.
düğmesine basın ve sonra istenen
süreyi ayarlamak içinayar kadranı öğesini
en fazla 23 saat 59 dakikaya çevirin.
İşlemler
3. İsteğe bağlı olarak, pişirmenin bitiş
zamanını istediğiniz bir noktaya
geciktirebilirsiniz.
düğmesine basın
ve bir bitiş noktası ayarlamak için ayar
kadranı öğesini kullanın. Daha fazla bilgi
için Gecikme Sonu konusuna bakın.
4. Değişikliklerinizi onaylamak için OK
(Tamam) öğesine basın.
2.
düğmesine iki kez basın ve istenen
bitiş zamanını ayarlamak için ayar kadranı
öğesini çevirin.
3. Değişikliklerinizi onaylamak için OK
(Tamam) öğesine basın.
NOT
•İsterseniz bitiş zamanını ayarlamadan pişirebilirsiniz. Bu durumda, fırın pişirmeye
süre bilgisi olmadan ayarlanan sıcaklıkta başlar ve pişirme tamamlandığında fırını
manüel durdurmanız gerekir.
•Bitiş zamanını değiştirmek için
düğmesine iki kez basın ve yukarıdaki adımları
izleyin.
NOT
•İsterseniz pişirme süresini ayarlamadan pişirebilirsiniz. Bu durumda, fırın pişirmeye
süre bilgisi olmadan ayarlanan sıcaklıkta başlar ve pişirme tamamlandığında fırını
manüel durdurmanız gerekir.
•Ayarlanan pişirme süresini değiştirmek için
düğmesine basın ve yukarıdaki
adımları izleyin.
14 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 14
2017-11-21
5:59:16
Gecikme Sonu
Pişirme süresini silmek için
Gecikme Sonu, pişirmeyi daha rahat duruma getirmek için tasarlanmıştır.
Pişirme süresini silebilirsiniz. Bu, işlem sırasında fırını istediğiniz zaman manüel
durdurmak için kullanışlıdır.
Durum 1
14:00'te bir saatlik tarih seçtiğinizi ve fırının pişirmeyi 18:00'de bitirmesini
istediğinizi düşünelim. Bitiş zamanını ayarlamak için Hazır Olma süresini 18:00
olarak değiştirin. Fırın ayarlandığı gibi pişirmeye 17:00'de başlar ve pişirmeyi
18:00'de bitirir.
Geçerli süre: 14:00
Pişirme süresini ayarlayın:
1 saat
Gecikme Sonu süresini
ayarlayın: 18:00
1. Fırın pişirirken, varsayılan pişirme
süresini görüntülemek için
öğesine
basın.
2. Pişirme süresini "00:00" olarak ayarlamak
için ayar kadranı öğesini çevirin.
öğesine basın.
Alternatif olarak
Fırın otomatik olarak pişirmeye 17:00'de başlar ve pişirmeyi 18:00'de bitirir.
3. OK (Tamam) öğesine basın.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
İşlemler
Durum 2
Geçerli süre: 14:00
Pişirme süresini ayarlayın:
2 saat
Gecikme Sonu süresini
ayarlayın: 17:00
Fırın otomatik olarak pişirmeye 15:00'te başlar ve pişirmeyi 17:00'de bitirir.
14:00
15:00
16:00
17:00
NOT
Çift pişirme modunda, önce pişirme süresini
temizlemek istediğiniz üst veya alt bölmeyi
seçmeniz gerekir.
18:00
DİKKAT
•Gecikme Sonu Çift pişirme modunda kullanılamaz.
•Pişmiş yiyeceği fırında çok uzun süre saklamayın. Yiyecek bozulabilir.
Türkçe 15
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 15
2017-11-21
5:59:16
İşlemler
Pişirme modları (Izgara hariç)
Bitiş zamanını silmek için
Bitiş zamanını silebilirsiniz. Bu, işlem sırasında fırını istediğiniz zaman manüel
durdurmak için kullanışlıdır.
1. Fırın pişirirken, ayarlanan bitiş süresini
görüntülemek için iki kez
öğesine
basın.
2. Bitiş zamanını geçerli süreye ayarlamak
için ayar kadranı öğesini çevirin.
öğesine basın.
Alternatif olarak
3. OK (Tamam) öğesine basın.
İşlemler
NOT
Çift pişirme modunda, önce bitiş süresini
temizlemek istediğiniz üst veya alt bölmeyi
seçmeniz gerekir.
1. Mod seçiciyi, pişirme modunu seçmek için
çevirin.
2. Gerekirse pişirme süresini ve/veya
sıcaklığı ayarlayın. Ayrıntılar için Ortak
Ayarlar bölümüne bakın.
3. İsteğe bağlı olarak fırını önceden
ısıtabilirsiniz. Bunun için
düğmesine
basın ve hedef sıcaklığı ayarlayın.
Ekranda ilgili gösterge
görünür.
Fırın iç sıcaklık hedef sıcaklığa erişene kadar
simgesiyle ön ısıtmaya başlar.
Ön ısıtma tamamlandığında, gösterge bir bip
sesi çıkararak kaybolur.
Pişirme kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm
pişirme modları için ön ısıtma önerilir.
NOT
Pişirme sırasında pişirme süresini ve/veya
sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
16 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 16
2017-11-21
5:59:17
Fırın iç sıcaklık hedef sıcaklığa erişene kadar
simgesiyle ön ısıtmaya başlar.
Pişirme kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm
pişirme modları için ön ısıtma önerilir.
Çift pişirme modu
Üst ve alt bölmelerde pişirme bölmesini ayırmak için sağlanan bölücüyü
kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcının pişirmek için aynı anda iki farklı pişirme modunu
etkinleştirmesini veya yalnızca bir bölmeyi seçmesini sağlar.
1. Pişirme bölmesini iki bölüme ayırmak için
Bölücüyü düzey 3'e takın.
NOT
Çift pişirme modunun kullanılabilirliği pişirme moduna bağlıdır. Daha fazla bilgi için
bu kılavuzdaki Pişirme Kılavuzu bölümüne bakın.
Pişirme modları (Izgara hariç)
Yıldız (*) içeren pişirme modları hızlı ön ısıtma için kullanılabilir ve en az 100 °C'den
düşük sıcaklıklar için devre dışıdır.
3. Üst bölmeyi seçmek için
öğesine basın
veya alt bölmeyi seçmek için
öğesine
basın.
Seçili bölmede simgesi görünecektir.
4. Gerekirse pişirme süresini ve/veya
sıcaklığı ayarlayın. Ayrıntılar için Ortak
Ayarlar bölümüne bakın.
5. Bittiğinde, OK (Tamam) öğesine basın.
Sıcaklık aralığı (°C)
Mod
Tek
* 30-250
Isı yayım
Önerilen
sıcaklık (°C)
Çift
Üst
Alt
40-250
40-250
170
Arka ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan
ısı üretir. Bu modu aynı zamanda farklı düzeylerde
pişirme ve kavurma için kullanın.
* 30-250
-
-
200
Geleneksel
Isı, üst ve alt ısıtma öğelerinden oluşturulur. Bu işlev,
çoğu yemek türü için standart pişirme ve kavurma için
kullanılmalıdır.
Üstten ısıtma +
Isı yayımı
Üst ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan
ısı üretir. Bu modu üstü gevrek kavurma yapmak için
kullanın (örneğin, et veya lazanya).
* 40-250
Alttan ısıtma +
Isı yayımı
İşlemler
2. Mod seçiciyi, pişirme modunu seçmek için
çevirin.
Üst bölmede Izgara, Isı yayım ve Üstten
ısıtma + Isı yayımı modlarını ve alt
bölmede Isı yayım, Alttan ısıtma +
Isı yayımı ve Alttan ısıtma modlarını
seçebilirsiniz.
* 40-250
40-250
-
-
40-250
190
190
Alt ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan ısı
üretir. Bu modu pizza, ekmek veya pasta için kullanın.
Türkçe 17
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 17
2017-11-21
5:59:18
İşlemler
Pişirme modları (Izgara)
Sıcaklık aralığı (°C)
Mod
Tek
100-230
Alttan ısıtma
Üst
Alt
-
100-230
-
-
İşlemler
-
-
1.
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
Tek: 190
Alt: 170
160
Pro-Kavurma, fırın sıcaklığı 220 °C'ye erişene kadar
otomatik ön ısıtma programında çalışır. Sonra, et gibi
yiyecekleri haşlamak için üst ısıtma öğesi ve ısı yayım
fanı çalışmaya başlar. Haşladıktan sonra, et düşük
sıcaklıklarda pişirilecektir. Bu modu biftek, tavuk veya
balık için kullanın.
30-250
Eko Isı Yayım
Çift
Alt ısıtma öğesi ısı üretir. Kiş veya pizzanın altını
kahverengileştirmek için pişirme veya fırınlama sonunda
bu modu kullanın.
80-200
Pro-Kavurma
Önerilen
sıcaklık (°C)
2. Bir Geniş ızgara (G 1) veya Eko ızgara (G 2)
seçmek için ayar kadranı öğesini kullanın ve
sonra OK (Tamam) öğesine basın.
3. Sıcaklığı ayarlamak için ayar kadranı
öğesini kullanın ve sonra OK (Tamam)
öğesine basın.
170
Eko Isı Yayım, pişirirken enerji tasarrufu yapmak için
optimize edilmiş ısı sistemi kullanır. Pişirme süreleri biraz
artar, ancak pişirme sonuçları aynı kalır. Bu modun ön
ısıtma gerektirmediğinden emin olun.
NOT
Isıtmanın Eko Isı Yayım modu, EN60350-1'e uygun olarak
enerji verimliliği sınıfını belirlemek için kullanılır
18 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 18
2017-11-21
5:59:19
Çift pişirme modu
Çift pişirme modu ile ızgara, güç tasarrufu için küçük servis boyutları için uygundur.
Varsayılan olarak, fırın yalnızca üst ısıtma öğesini kullandığından yalnızca üst
bölmedeki Geniş ızgara seçeneği kullanılabilir.
1. Çift pişirme modunu etkinleştirmek için
düzey 3'e bölücüyü takın.
Çift pişirme modu sıcaklık ayarı aralığı
Farklı pişirme işlemleri için hem üst hem de alt bölmeleri aynı anda kullanabilirsiniz.
Çift Pişirme modunda, bir bölmenin sıcaklık aralığı diğer bölmenin sıcaklık ayarından
etkilenir. Örneğin, üst bölmede ızgara yapma, pişirme sıcaklıkları açısından alt
bölmedeki işlemle sınırlanacaktır. Ancak, bölmelerden birinin sıcaklık ayarları en az
40 ve en fazla 250 ile sınırlanır.
Üst (°C) olarak ayarlanırsa
2.
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin. Varsayılan olarak, yalnızca Geniş
ızgara (G 1) otomatik seçilir.
Minimum
Maksimum
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
İşlemler
3. Sıcaklığı ayarlamak için ayar kadranı
öğesini kullanın ve sonra OK (Tamam)
öğesine basın.
Alt bölme (°C) ile sınırlanır
Pişirme modları (Izgara)
Sıcaklık aralığı (°C)
Mod
G1
Geniş
ızgara
G2
Eko ızgara
Tek
Çift
Önerilen sıcaklık (°C)
Üst
Alt
100-270
200-250
240
Büyük alan ızgarası ısı yayar. Bu modu yiyeceğin üst kısmını
kahverengileştirmek için kullanın (örneğin, et, lazanya veya güveç).
100-270
240
Küçük alan ızgarası ısı yayar. Balık ve doldurulmuş baget gibi
yiyecekler için daha az ısı gerektiren bu modu kullanın.
Türkçe 19
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 19
2017-11-21
5:59:19
İşlemler
Alt (°C) olarak ayarlanırsa
Üst bölme (°C) ile sınırlanır
İşlemler
Minimum
Maksimum
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Pişirmeyi durdurmak için
Pişirme devam ederken, mod seçiciyi " "
konumuna döndürün. Fırın birkaç saniye
içinde kapanır. Bunun nedeni kullanıcı
tarafından girilen yanlış komutların kabul
edilmesini önlemektir, fırın birkaç saniye
bekler, böylece seçimleri düzeltilebilir.
Tek bir bölmeyi pişirmeyi durdurmak için
Çift pişirme modunda pişirmeyi durdurmak için bu talimatları izleyin.
1. Pişirmeyi durdurmak için
basın.
öğesine
2. Üst bölmeyi seçmek için
öğesine basın
öğesine
veya alt bölmeyi seçmek için
basın.
Seçili bölmede simgesi yanıp sönecektir.
3. OK (Tamam) öğesine basın. Fırın seçili
bölmede pişirmeyi durdurur.
20 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 20
2017-11-21
5:59:20
Özel fonksiyon
Otomatik pişirme
Pişirme deneyiminizi artırmak için özel veya ek işlevler ekleyin. Çift pişirme
modunda özel işlevler etkinleştirilmez.
Önceden denenmemiş pişirmeler için fırın toplam 50 otomatik pişirme tarifi sunar.
Zamandan tasarruf için bu özellikten yararlanın veya öğrenme sürenizi kısaltın.
Pişirme süresi ve sıcaklık seçili tarife göre ayarlanacaktır.
1.
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
1.
2. Bir işlev seçmek için ayar kadranı öğesini
çevirin ve sonra OK (Tamam) öğesine
basın. Varsayılan sıcaklık görünür.
3. Gerekirse pişirme süresini ve/veya
sıcaklığı ayarlayın. Ayrıntılar için Ortak
Ayarlar bölümüne bakın.
2. Bir program seçmek için ayar kadranı
öğesini çevirin ve sonra OK (Tamam)
öğesine basın.
F1
Sıcak tutma
F2
Tabak
ısıtma
Sıcaklık
aralığı (°C)
Önerilen
sıcaklık (°C)
Talimatlar
40-100
80
Bunu yalnızca, yeni pişmiş
yiyecekleri sıcak tutmak için
kullanın.
30-80
60
Bunu tabakları ve fırın kabını
ısıtmak için kullanın.
İşlemler
3. Servis boyutu seçmek için ayar kadranı
öğesini çevirin. Ağırlık aralığı programa
bağlıdır.
4. Pişirmeyi başlatmak için OK (Tamam)
öğesine basın.
4. İşlevi başlatmak için OK (Tamam) öğesine
basın.
Mod
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
NOT
•Otomatik pişirme programlarındaki öğelerin bazıları önceden ısıtmayı içerir. O
öğeler için önceden ısıtma işlemi görüntülenir. Lütfen ön ısıtma sesi çaldıktan sonra
yiyeceği fırına koyun. Sonra, Otomatik Pişirme'yi başlatmak için Pişirme süresi
öğesine basın.
•Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Otomatik pişirme programları bölümüne bakın.
Türkçe 21
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 21
2017-11-21
5:59:20
İşlemler
Buharla temizleme
Çift pişirme modu
1. Çift pişirme modunu etkinleştirmek için
düzey 3'e bölücüyü takın.
Buharla hafif kiri temizlemek için kullanışlıdır. Bu işlev, normal manüel temizleme
ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bu işlem sırasında
kalan süre ekranda görünür.
1. Boş fırının zeminine 400 ml (3/4 pint) su
dökün ve fırın kapağını kapatın.
2.
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
2.
İşlemler
3. Üst bölmeyi seçmek için
öğesine basın
veya alt bölmeyi seçmek için
öğesine
basın.
Seçili bölmede simgesi görünecektir.
4. Üst bölme için bir program seçmek
için ayar kadranı öğesini çevirin ve OK
(Tamam) öğesine basın.
öğesini seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
3. Temizlemeyi başlatmak için OK (Tamam)
öğesine basın.
Buharla temizleme 26 dakika çalışır.
4. Fırın içini temizlemek için kuru bir bez
kullanın.
5. Servis boyutu seçmek için ayar kadranı
öğesini çevirin. Ağırlık aralığı programa
bağlıdır.
6. Pişirmeyi başlatmak için OK (Tamam)
öğesine basın.
NOT
Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Otomatik pişirme programları bölümüne bakın.
22 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 22
2017-11-21
5:59:21
UYARI
Döngü tamamlanmadan kapağı açmayın. Fırın içindeki su çok sıcaktır ve yanmaya
yol açabilir.
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı, pişirme sırasında saat veya çalışma süresini kontrol etmeye yardımcı
olur.
NOT
1.
•Örneğin kızartma veya ızgara sonrasında fırın yağla fazla kirlendiyse Buharlı
temizlemeyi etkinleştirmeden önce inatçı kirleri bir temizleme ajanı kullanarak el
ile temizlemenizi öneririz.
•Döngü tamamlandığında fırın kapağını açık bırakın. Bu, iç emaye yüzeyin iyice
kurumasını sağlamak içindir.
•Fırının içi sıcaktır, temizleme etkinleştirilmez. Fırın soğuyana kadar bekleyin ve
yeniden deneyin.
•Alta güç uygulayarak su dökmeyin. Yavaşça yapın. Aksi halde su öne aşırı akar.
öğesine basın.
2. Süreyi ayarlamak için ayar kadranı ve
sonra OK (Tamam) öğesine basın.
Süreyi maksimum 23 saat 59 dakikaya
ayarlayabilirsiniz.
NOT
İşlemler
•Süre geçtiğinde, fırın ekranda yanıp sönen "00:00" mesajıyla bip sesi çıkarır.
•Zamanlayıcı ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Ses Açık/Kapalı
•Sesi kapatmak için Fırın lambası öğesini 3
saniye kadar basılı tutun.
•Sesi açmak için düğmeyi 3 saniye kadar
yeniden basılı tutun.
Türkçe 23
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 23
2017-11-21
5:59:21
Akıllı pişirme
pişirme
Manüel pişirme
Pişirme
En iyi sonuçlar için fırını önceden ısıtmanız önerilir.
Akrilamid hakkında UYARI
patates cipsi, patates kızartması ve ekmek gibi nişasta içeren yiyeceği pişirirken
üretilen akrilamid sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yiyecekleri düşük
sıcaklıklarda pişirmeniz ve aşırı pişirmeden, çok kıtır yapmaktan veya yakmaktan
kaçınmanız önerilir.
NOT
•Pişirme kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm pişirme modları için ön ısıtma önerilir.
•Eko ızgara öğesini kullanırken, yiyeceği aksesuar tepsisinin ortasına koyun.
Akıllı pişirme
Aksesuar ipuçları
Fırınınız farklı sayıda veya türde aksesuarlarla gelir. Aşağıdaki tablodan bazı
aksesuarların eksik olduğunu görebilirsiniz. Ancak, bu pişirme kılavuzunda belirtilen
aksesuarların aynısı sağlanmasa da elinizdekiyle devam edebilir ve aynı sonuçları
alabilirsiniz.
•Pişirme tepsisi ve Evrensel tepsi birbiri yerine kullanılabilir.
•Yağlı yiyecekler pişirirken, yağ kalıntısını toplamak için Tel ızgara altına bir tepsi
koymanız önerilir. Tel ızgara eki sağlandıysa tepsiyle birlikte kullanabilirsiniz.
•Evrensel tepsi veya Ekstra derin tepsi ya da her ikisi de sağlandıysa yağlı
yiyecekleri pişirmek için daha derin olanını kullanabilirsiniz.
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
2
160-170
35-40
Tel ızgara,
yuvarlak kek
kalıbı
3
175-185
50-60
Tart
Tel ızgara,
Ø 20 cm tart
kalıbı
3
190-200
50-60
Meyve ve
tahıl serpilmiş
tepside mayalı
kek
Evrensel tepsi
2
160-180
40-50
Parçalanmış
meyve
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
3
170-180
25-30
Küçük çörekler
Evrensel tepsi
3
180-190
30-35
Lazanya
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
3
190-200
25-30
Bezeler
Evrensel tepsi
3
80-100
100-150
Sufle
Tel ızgara, sufle
kapları
3
170-180
20-25
Elmalı mayalı
tepsi keki
Evrensel tepsi
3
150-170
60-70
Ev yapımı pizza,
1-1,2kg
Evrensel tepsi
2
190-210
10-15
Gıda
Aksesuar
Seviye
Pandispanya
Tel ızgara,
Ø 25-26 cm kalıp
Mozaik kek
Isıtma
türü
24 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 24
2017-11-21
5:59:22
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
Gıda
Aksesuar
Seviye
2
180-200
20-25
Domuz rosto, 1 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
2
180-190
25-35
Domuz eklemi,
1 kg
Elmalı turta
Tel ızgara,
Ø 20 cm kalıp
2
160-170
65-75
Kemikli kuzu
budu, 1 kg
Soğutulmuş
pizza
Evrensel tepsi
3
180-200
5-10
Tavuk, Bütün, 1,2
kg*
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
Gıda
Aksesuar
Seviye
Dondurulmuş
puf böreği,
dolgulu
Evrensel tepsi
Kiş
Isıtma
türü
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
3
1
200-210
50-60
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
100-120
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
170-180
100-120
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
(damlayan
yağların
birikmesi için)
3
1
205
80-100
Tavuk eti
parçaları
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
25-35
Ördek göğsü
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
20-30
Küçük hindi,
bütün, 5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
120-150
Sebzeler, 0,5 kg
Evrensel tepsi
3
220-230
15-20
Pişirilmiş yarım
patates, 0,5 kg
Evrensel tepsi
3
200
45-50
Balık fileto,
pişirilmiş
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-230
10-15
Rosto balık
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
30-40
Kümes hayvanı (Tavuk/Ördek/Hindi)
Kavurma
Gıda
Isıtma
türü
Isıtma
türü
Seviye
Fileto biftek, 1 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
50-70
Kemikli sığır
fileto, 1,5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
90-120
Et (Biftek/Domuz/Kuzu)
Akıllı pişirme
Aksesuar
Sebzeler
Balık
* Sürenin yarısına gelindiğinde çevirin
Türkçe 25
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 25
2017-11-21
5:59:22
Akıllı pişirme
Izgara
Large grill (Geniş ızgara) modunu kullanarak fırını önceden ısıtmanızı öneririz.
Sürenin yarısına gelindiğinde çevirin.
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
5
270
2-4
4
200
4-8
Gıda
Aksesuar
Seviye
Kızarmış Ekmek
Tel ızgara
Peynirli kızarmış
ekmek
Evrensel tepsi
Isıtma
türü
Ekmek
Biftek eti
Dondurulmuş hazır yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
3
200-220
15-25
Tel ızgara
3
180-200
45-50
Dondurulmuş
fırın cipsleri
Evrensel tepsi
3
220-225
20-25
Dondurulmuş
Kroket
Evrensel tepsi
3
220-230
25-30
Dondurulmuş
fırında kamamber
Tel ızgara
3
190-200
10-15
Üzeri malzemeli
dondurulmuş
bagetler
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
190-200
10-15
Gıda
Aksesuar
Seviye
Dondurulmuş
pizza, 0,4-0,6 kg
Tel ızgara
Dondurulmuş
lazanya
Isıtma
türü
Biftek*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
240-250
15-20
Burgerler*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
250-270
13-18
Domuz pirzolaları
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
250-270
15-20
Dondurulmuş
balık biftekleri
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
190-200
15-25
Sosisler
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
260-270
10-15
Dondurulmuş
balık burger
Tel ızgara
3
180-200
20-35
Tavuk, göğüs
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-240
30-35
Tavuk, baget
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-240
25-30
Domuz
Akıllı pişirme
Kümes Hayvanları
* Pişirme süresinin 2/3'ünü geçtikten sonra ters çevirin.
26 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 26
2017-11-21
5:59:23
Pro-Kavurma
Bu mod, en fazla 220 °C otomatik ısıtma programı içerir. Üst ısıtıcı ve ısı yayım fanı
et haşlama işlemi sırasında çalışır. Bu aşamadan sonra, yiyecek, önceden seçilmiş
düşük sıcaklıkta yavaşça pişirilir. Bu aşamada üst ve alt ısıtıcılar çalışır. Bu mod; et
kavurması ve kümes hayvanı için uygundur.
Eko Isı Yayım
Bu mod optimize edilmiş ısı sistemi kullanır, böylece yiyeceklerinizi pişirme sırasında
enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu kategorinin süreleri, daha fazla enerji tasarrufu
için pişirmeden önce ısıtmamayı önerir.
Pişirme süresini ve/veya sıcaklığı tercihinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
Aksesuar
Seviye
Sıcaklık (°C)
Süre (saat)
Gıda
Aksesuar
Seviye
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Rozbif
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
3-4
Parçalanmış meyve,
0,8-1,2kg
Tel ızgara
2
160-180
60-80
Domuz rosto
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
4-5
Soyulmamış patates,
0,4-0,8 kg
Evrensel tepsi
2
190-200
70-80
Kuzu rosto
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
3-4
Sosis, 0,3-0,5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
20-30
Ördek göğsü
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
70-90
2-3
Dondurulmuş fırın
patatesi,
0,3-0,5 kg
Evrensel tepsi
3
180-200
25-35
Dondurulmuş elma
dilimi patates, 0,30,5 kg
Evrensel tepsi
3
190-210
25-35
Balık filetoları,
pişirilmiş,
0,4-0,8 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
30-40
Çıtır balık filotaları,
panelenmiş, 0,4-0,8 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
30-45
Fileto biftek rosto, 0,81,2 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
180-200
65-75
Sebze kavurma,
0,4-0,6 kg
Evrensel tepsi
3
200-220
25-35
Akıllı pişirme
Gıda
Türkçe 27
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 27
2017-11-21
5:59:23
Akıllı pişirme
Çift Pişirme
Çift pişirme işlevini kullanmadan önce bölücüyü fırının içine ekleyin. En iyi sonuçlar
için fırını önceden ısıtmanız önerilir.
Aşağıdaki tabloda pişirme, kavurma ve fırınlama için önerdiğimiz 5 çift pişirme
kılavuzu sunulmaktadır. Çift pişirme işlevini kullanarak, ana yemek ve garnitür veya
ana yemek ve tatlıyı aynı zamanda pişirebilirsiniz.
•Çift pişirme işlevini kullanarak ön ısıtma süresi uzatılabilir.
Isıtma
türü
Sıcaklık
(°C)
Bölme
Gıda
Aksesuar
Seviye
1
Üst
Pandispanya
Tel ızgara, Ø 2526 cm kalıp
4
160-170 40-45
Alt
Ev yapımı
pizza, 1,01,2 kg
Evrensel tepsi
1
190-210 13-18
Üst
Sebze
kavurma, 0,40,8 kg
Evrensel tepsi
4
220-230 13-18
Alt
Elmalı turta
Tel ızgara,
Ø 20 cm kalıp
1
160-170 70-80
Akıllı pişirme
3
4
5
Üst
Süre
(dak.)
No
2
Üst veya alt bölmeyi yalnızca güç tasarrufu için de kullanabilirsiniz. Ayrı bölme
kullanırken pişirme süresi uzatılabilir. En iyi sonuçlar için fırını önceden ısıtmanız
önerilir.
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
4
170
30-35
Evrensel tepsi
4
180-190
30-35
Lazanya
Tel ızgara
4
190-200
30-35
Tavuk, baget*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
4
230-250
30-35
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
Gıda
Aksesuar
Seviye
Küçük kekler
Evrensel tepsi
Küçük çörekler
Isıtma
türü
* Fırını önceden ısıtmayın.
Alt
Üst
Pita ekmeği
Evrensel tepsi
4
230-240 13-18
Alt
Patates
güveci, 1,01,5 kg
Tel ızgara,
22-24 cm fırın
tepsisi
1
180-190 45-50
Üst
Tavuk, baget
Tel ızgara +
evrensel tepsi
4
4
230-250 30-35
Alt
Lazanya 1,01,5 kg
Tel ızgara,
22-24 cm fırın
tepsisi
1
190-200 30-35
Üst
Balık fileto,
pişirilmiş
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
4
210-230 15-20
Alt
Elmalı puf
çöreği
Evrensel tepsi
1
170-180 25-30
Isıtma
türü
Gıda
Aksesuar
Seviye
Küçük kekler
Evrensel tepsi
1
170
30-35
Mozaik kek
Tel ızgara
1
160-170
60-70
Elmalı turta
Tel ızgara
1
160-170
70-80
Ev yapımı pizza,
1,0-1,2 kg
Evrensel tepsi
1
190-210
13-18
28 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 28
2017-11-21
5:59:23
Otomatik pişirme programları
Kod
Tekli pişirme
Aşağıdaki tabloda pişirme, kavurma ve fırınlama için 40 otomatik program sunulur.
Tabloda yiyeceklerin miktarları, ağırlık aralıkları ve uygun tavsiyeler bulunmaktadır.
Size kolaylık sağlamak için Pişirme modları ve süreleri önceden programlanmıştır.
Talimatlar kitabında otomatik programlar için bazı tarifler bulabilirsiniz.
Otomatik pişirme programları 1 - 19, 38 ve 39 ön ısıtmayı içerir ve ön ısıtma
işlemini görüntüler. Lütfen ön ısıtma sesi çaldıktan sonra yiyeceği fırına koyun.
Sonra, Otomatik Pişirme'yi başlatmak için Pişirme süresi öğesine basın.
A5
Gıda
Türlü
A6
Elmalı turta
UYARI
Gıda
A1
Patates
güveci
Aksesuar
Seviye
1,0-1,5
Tel ızgara
3
A2
Sebzeli güveç
A3
Lazanya
Tel ızgara
Kruvasan
A8
Elmalı puf
çöreği
Türlü malzemelerini kapaklı güveç kabına koyun. Ön
ısıtma bip sesinden sonra programı başlatın, tabağı rafın
ortasına yerleştirin. Kapağı kapalı pişirin. Servisten önce
karıştırın.
Kiş Loren
A 10
Beyaz
francala
ekmek
3
22-24 cm fırına dayanıklı kap kullanarak ev yapımı
lazanya hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
A 11
Karışık tahıllı
francala
ekmek
2
Evrensel tepsi
3
Kruvasanı hazırlayın (soğutulmuş hazır hamur). Evrensel
tepsiye pişirme kağıdını yerleştirin. Ön ısıtma sesi
duyulduktan sonra programı başlatın, tepsiyi takın.
Evrensel tepsi
3
Evrensel tepsiye pişirme kağıdı üzerine Elmalı Puf
Çöreklerini yerleştirin. Ön ısıtma sesi duyulduktan sonra
programı başlatın, tepsiyi takın.
1,2-1,5
A9
Tel ızgara
24-26 cm yuvarlak metal pişirme kalıbı kullanarak elmalı
pay hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
0,3-0,4
3
Makarna güvecini 22-24 cm fırına dayanıklı kap
kullanarak hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra
programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
1,0-1,5
A4
Tel ızgara
A7
3
Taze sebze güvecini 22-24 cm'lik fırına dayanıklı bir kaba
yerleştirin. Ön ısıtma bir sesi çıktıktan sonra programı
başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
1,2-1,5
Makarna
kurutma
3
Tel ızgara
Akıllı pişirme
Taze patates güvecini 22-24 cm'lik fırına dayanıklı
bir kaba yerleştirin. Ön ısıtma bir sesi çıktıktan sonra
programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
Tel ızgara
Seviye
Tel ızgara
0,3-0,4
Ağırlık (kg)
0,8-1,2
Aksesuar
1,2-1,5
1,2-1,4
Yiyeceği dışarı çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Kod
Ağırlık (kg)
2
Kiş hamuru hazırlayın, 25 cm çapında yuvarlak bir kiş
kabına koyun. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, dolguyu ekleyin ve tabağı rafın ortasına
yerleştirin.
0,6-0,7
Tel ızgara
3
Hamuru hazırlayın ve siyah metal dikdörtgen pişirme kabı
(25cm uzunluğunda) içine koyun. Ön ısıtma bip sesinden
sonra programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
0,8-0,9
Tel ızgara
3
Hamuru hazırlayın ve siyah metal dikdörtgen pişirme kabı
(25cm uzunluğunda) içine koyun. Ön ısıtma bip sesinden
sonra programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin
Türkçe 29
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 29
2017-11-21
5:59:23
Akıllı pişirme
Kod
A 12
Gıda
Sandviç
ekmekleri
Ağırlık (kg)
Aksesuar
Seviye
0,3-0,5
Evrensel tepsi
3
Sandviç ekmeğini hazırlayın (soğutulmuş hazır hamur).
Evrensel tepsiye pişirme kağıdını yerleştirin. Ön ısıtma
sesi duyulduktan sonra programı başlatın, tepsiyi takın.
0,8-1,2
A 13
Parçalanmış
meyve
A 14
Küçük
çörekler
Akıllı pişirme
A 17
Mozaik kek
Hollanda
usulü francala
kek
0,7-0,8
Meyve reçelli
tart
Tel ızgara
Fileto biftek
rosto
A 21
Yavaş
pişirilmiş
biftek rosto
Seviye
Tel ızgara
3
20-24 cm fırına dayanıklı kap kullanarak hamur
hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
1,1-1,3
A 22
Pirzola
A 23
Kemikli kuzu
budu
A 24
A 25
Domuz
kaburga
ızgara
2
1
1,1-1,3
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
Bifteği baharatlayın ve 1 saat kadar buzdolabı içinde
bırakın.
Tel ızgarayı yağlı kısmı üstte olacak şekilde yerleştirin.
0,6-0,8
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
Kuzu pirzolaları ot ve baharatlarla marine edin ve tel
ızgara üzerine koyun.
1,0-1,5
1,5-2,0
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
Kuzuyu marine edin ve tel ızgarayı yerleştirin.
0,8-1,0
Kabuklu
domuz rosto
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Bifteği baharatlayın ve 1 saat kadar buzdolabı içinde
bırakın.
Tel ızgarayı yağlı kısmı üstte olacak şekilde yerleştirin.
0,4-0,6
3
Kek tabanı olarak hamuru siyah metal yağlanmış pişirme
kabına kopun. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
Aksesuar
0,7-0,8
0,9-1,1
2
Hamuru hazırlayın ve siyah metal dikdörtgen pişirme kabı
(25cm uzunluğunda) içine koyun. Ön ısıtma bip sesinden
sonra programı başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
Tel ızgara
A 20
2
Hamuru hazırlayın ve metal yuvarlak bir kek kalıbına
veya çember kalıba koyun. Ön ısıtma bip sesinden sonra
programı başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
0,4-0,5
A 18
Tel ızgara
Ağırlık (kg)
0,9-1,1
3
Hamuru hazırlayın ve 26 cm çapındaki siyah metal
yuvarlak pişirme kalıbı içine koyun. Ön ısıtma bip sesinden
sonra programı başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
0,7-0,8
A 16
Tel ızgara
Browni
3
Küçük çörekler (5-6 cm çapında) tepsi üzerinde pişirme
kağıdına yerleştirin. Ön ısıtma sesi duyulduktan sonra
programı başlatın, tepsiyi takın.
0,5-0,6
Pandispanya
Evrensel tepsi
A 19
Gıda
3
Taze meyveleri (ahududu, böğürtlen, elma dilimleri veya
armut dilimleri) 22-24 cm'lik fırın kabına yerleştirin.
Parçaları üste dağıtın. Ön ısıtma bip sesinden sonra
programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
0,5-0,6
A 15
Tel ızgara
Kod
1,0-1,2
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
Domuz rostosunu yağlı kısmı tel ızgara üzerine gelecek
şekilde koyun.
0,8-1,0
1,0-1,2
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
Domuz kaburgasını tel ızgara rafına yerleştirin.
30 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 30
2017-11-21
5:59:23
Kod
Gıda
Ağırlık (kg)
0,9-1,1
1,1-1,3
A 26
Tavuk, bütün
Tavuk, göğüs
Seviye
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
Tavuğu yıkayın ve temizleyin. Tavuğu yağ ve baharatlarla
hazırlayın. Izgara üzerine göğüs tarafı aşağı bakacak
şekilde koyun ve fırın bip sesi çıkarır çıkarmaz ters
çevirin.
0,4-0,6
A 27
Aksesuar
0,6-0,8
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
Kod
Gıda
0,3-0,5
A 32
Dil Balığı
A 28
Tavuk,
bagetler
0,8-1,0
0,4-0,6
A 33
Somon fileto
1
0,4-0,5
0,3-0,5
A 30
Alabalık fileto
0,5-0,7
Evrensel tepsi
A 34
0,5-0,7
A 31
Alabalık
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Kavrulmuş
sebzeler
4
1
A 35
Pişirilmiş yarı
patates
4
4
1
3
0,8-1,0
Dondurulmuş
fırın cipsleri
4
1
Evrensel tepsi
4
Evrensel tepsi
3
Büyük patatesleri uzunlamasına yarıdan kesin (her
200g). Kesilen taraf yukarı bakacak şekilde tepsi üzerine
yerleştirin ve zeytin yağ, ot ve baharatları sürün.
0,3-0,5
A 36
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Dilimlenmiş kabak, patlıcan, biber, soğan ve kiraz
domatesleri tıkayın ve hazırlayın. Yüzeyine zeytin yağı
sürün, yeşillik ve baharat ile hazırlayın. Tepsi üzerine eşit
şekilde dizin.
0,6-0,8
Evrensel tepside alabalık filetoları derisi yukarı bakacak
şekilde yerleştirin.
0,3-0,5
Evrensel tepsi
Biftek filetolarını veya bifteği yıkayın ve temizleyin. Fileto
derisini ızgara üzerine yukarı bakacak şekilde koyun.
0,6-0,8
1
Ördek göğüslerini yağlı taraf ızgara üzerine gelecek
şekilde yerleştirin.
İlk ayar ortadır, ikincisi orta pişmişlik seviyesi içindir.
Seviye
Akıllı pişirme
Ördek göğsü
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
0,6-0,8
0,4-0,6
4
Yağ ve baharat sürün ve tepsinin üzerine yerleştirin.
0,3-0,4
A 29
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
0,5-0,7
Aksesuar
Evrensel tepsiye pişirme kağıdının üzerine dil balığını
yerleştirin. Yüzeyi bıçakla kesin.
Göğüsleri marine edin ve ızgara üzerine koyun.
0,6-0,8
Ağırlık (kg)
0,5-0,7
Evrensel tepsi
3
Dondurulmuş fırın patateslerini tepsi üzerine eşit şekilde
yayın.
Balığı yıkayın ve temizleyin ve baştan kuyruğa doğru
ızgara üzerine yerleştirin. Limon suyu, tuz ve baharatları
balığın içine yerleştirin.
Derinin yüzeyini bıçakla kesin. Yağ ve tuz sürün.
Türkçe 31
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 31
2017-11-21
5:59:23
Akıllı pişirme
Kod
Gıda
A 37
Dondurulmuş
elma dilimli
patatesler
Ağırlık (kg)
0,3-0,5
0,5-0,7
0,6-0,9
Dondurulmuş
pizza
1,0-1,2
A 39
Akıllı pişirme
A 40
3
Tel ızgara
3
Evrensel tepsi
2
Ev yapımı pizzayı mayalı hamur ile hazırlayın ve tepsi
üzerine koyun. Ağırlığa sos, sebzeler, jambon ve peynir
gibi üst malzemeler ve hamur dahildir. Ön ısıtma sesi
duyulduktan sonra programı başlatın, tepsiyi takın.
0,5-0,6
Hamuru
mayalama
Evrensel tepsi
Ön ısıtma bip sesinden sonra programı başlatın, donmuş
pizzayı tel ızgaranın ortasına yerleştirin. İlk ayar ince
İtalyan pizza için olan ayardır, ikinci ayar kalın tava
pizzası içindir.
0,8-1,0
Ev yapımı
pizza
Seviye
Dondurulmuş elma dilimi patatesleri tepsinin üzerine eşit
şekilde dağıtın.
0,3-0,6
A 38
Aksesuar
0,7-0,8
Tel ızgara
2
Kase içinde hamuru hazırlayın, streç filmle kapatın.
Rafın ortasına yerleştirin. İlk ayar pizza ve pasta hamuru
içindir, ikinci ayar ekmek hamuru içindir.
Çift Pişirme
Aşağıdaki tabloda pişirme, kavurma ve fırınlama için 10 otomatik program sunulur.
Yalnızca üst bölmeyi veya alt bölmeyi kullanabilirsiniz ve üst ve alt bölmeyi aynı
zamanda kullanabilirsiniz.
Programda yiyeceklerin miktarları, ağırlık aralıkları ve uygun tavsiyeler
bulunmaktadır. Size kolaylık sağlamak için Pişirme modları ve süreleri önceden
programlanmıştır. Talimatlar kitabında otomatik programlar için bazı tarifler
bulabilirsiniz.
Tüm çift otomatik pişirme programları ön ısıtma içerir ve ön ısıtma işlemini
görüntüler. Lütfen ön ısıtma sesi çaldıktan sonra yiyeceği fırına koyun.
Sonra, Otomatik Pişirme'yi başlatmak için Pişirme süresi öğesine basın.
UYARI
Yiyeceği dışarı çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Kod
Gıda
Ağırlık (kg)
Aksesuar
Seviye
1,0-1,5
Tel ızgara
4
Üst
Patates
güveci
Taze patates güvecini 22-24 cm'lik fırına dayanıklı bir kaba
yerleştirin. Ön ısıtma bir sesi çıktıktan sonra programı başlatın,
tabağı rafın ortasına yerleştirin.
A2
Lazanya
22-24 cm fırına dayanıklı kap kullanarak ev yapımı lazanya
hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı başlatın,
tabağı rafın ortasına yerleştirin.
A3
Tavuk
bagetleri
A1
1,0-1,5
0,6-0,8
0,8-1,0
A4
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
4
4
Yağ ve baharat sürün ve ızgaranın üzerine yerleştirin.
0,6-0,8
Pişirilmiş yarı
patates
Tel ızgara
0,8-1,0
Evrensel tepsi
4
Büyük patatesleri uzunlamasına yarıdan kesin (her 200g).
Kesilen taraf yukarı bakacak şekilde tepsi üzerine yerleştirin
ve zeytin yağ, ot ve baharatları sürün.
32 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 32
2017-11-21
5:59:24
Kod
Gıda
Ağırlık (kg)
0,3-0,5
A5
Dondurulmuş
fırın cipsleri
0,5-0,7
Aksesuar
Seviye
Evrensel tepsi
4
Dondurulmuş fırın patateslerini tepsi üzerine eşit şekilde
yayın.
Test Kapları
EN 60350-1 standardına göre
1. Pişirme
Önceden ısıtılmış fırına yönelik fırında pişirme önerileri. Hızlı ön ısıtma işlevini
kullanmayın. Her zaman tepsileri eğimli kısmı kapının önüne doğru yerleştirin.
Alt
1,2-1,4
A1
Elmalı turta
Elmalı puf
çöreği
Kiş Loren
0,8-1,0
Ev yapımı
pizza
Tel ızgara
Evrensel tepsi
1
Ev yapımı pizzayı mayalı hamur ile hazırlayın ve tepsi üzerine
koyun. Ağırlığa sos, sebzeler, jambon ve peynir gibi üst
malzemeler ve hamur dahildir. Ön ısıtma sesi duyulduktan
sonra programı başlatın, tepsiyi takın.
3
165
25-30
2
165
28-33
1+4
155
35-40
Seviye
Küçük
kekler
Evrensel tepsi
Isıtma
türü
Kurabiye
Evrensel tepsi +
evrensel tepsi
1+4
140
28-33
Yağsız
pandispanya
Tel ızgara +
Yandan açılır kek kalıbı
(Koyu kaplamalı,
ø 26 cm)
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Tel ızgara +
2 yandan açılır kek
kalıbı
*(Koyu kaplamalı,
ø 20 cm)
1 çaprazlama
yerleştirilmiş
160
70-80
Evrensel tepsi +
Tel ızgara + 2 yandan
açılır kek kalıbı
**(Koyu kaplamalı,
ø 20 cm)
1+3
160
80-90
1
Donmuş pizzayı Tel ızgaranın üzerine koyun.
Ön ısıtma sesi duyulduktan sonra programı başlatın, ızgarayı
takın. İlk ayar ince İtalyan pizza için olan ayardır, ikinci ayar
kalın tava pizzası içindir.
1,0-1,2
A5
1
Süre
(dak.)
Aksesuar
Elmalı turta
Akıllı pişirme
0,6-0,9
Dondurulmuş
pizza
Tel ızgara
Sıcaklık
(°C)
Gıda türü
1
Kiş hamuru hazırlayın, 25 cm çapında yuvarlak bir kiş kabına
koyun. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı başlatın,
dolguyu ekleyin ve tabağı rafın ortasına yerleştirin.
0,3-0,6
A4
Evrensel tepsi
Evrensel tepsiye pişirme kağıdı üzerine Elmalı Puf Çöreklerini
yerleştirin. Ön ısıtma sesi duyulduktan sonra programı
başlatın, tepsiyi takın.
1,2-1,5
A3
1
24-26 cm yuvarlak metal pişirme kalıbı kullanarak elmalı pay
hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı başlatın,
kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
0,3-0,4
A2
Tel ızgara
* İki kek, ızgaraya arka solda ve ön sağda olacak şekilde yerleştirilir.
** İki kek, her biri merkezden diğerinin üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
Türkçe 33
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 33
2017-11-21
5:59:24
Akıllı pişirme
2. Izgara
Boş fırını, Large grill (Geniş ızgara) işlevini kullanarak 5 dakika süresince önceden
ısıtın.
Isıtma
türü
Sıcaklık
(°C)
Gıda türü
Aksesuar
Seviye
Süre (dak.)
Francala tost
Tel ızgara
5
270
(maks)
1-2
Biftek
burgerler*
(12 adet)
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
(damlayan yağların
birikmesi için)
4
1
270
(maks)
1. 15-18
2. 5-8
Sıcaklık
(°C)
Süre (dak.)
205
80-100
Sık kullanılan Otomatik pişirme tarifleri koleksiyonu
Patates güveci
Malzemeler
Talimatlar
* Pişirme süresinin 2/3'ünü geçtikten sonra ters çevirin.
3. Kavurma
Akıllı pişirme
Gıda türü
Aksesuar
Seviye
Bütün tavuk*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
(damlayan yağların
birikmesi için)
3
1
Isıtma
türü
800 g patates, 100 ml süt, 100 ml krema, 50 g çırpılmış bütün
yumurta, 1'er yemek kaşığı tuz, karabiber, küçük hindistan cevizi,
150 g rendelenmiş peynir, yağ, kekik
Patatesleri soyun ve 3 mm kalınlıkta dilimleyin. Güveç kabının
(22-24 cm) tüm yüzeyine yağ sürün. Dilimleri temiz bir havlu
üzerine yayın ve malzemelerin kalanını hazırlarken üzeri havluyla
kapalı halde bırakın.
Rendelenmiş peynir hariç malzemelerin kalanını büyük bir kase
içine katın ve iyice karıştırın. Patates dilimlerini bir kaba biraz üst
üste gelecek şekilde yayın ve karışımı patateslerin üzerine dökün.
Rendelenmiş peyniri en üste yayın ve pişirin. Pişirdikten sonra,
birkaç taze kekik yaprağını üzerine serperek servis edin.
Sebzeli güveç
Malzemeler
800 g sebze (kabak, domates, soğan, havuç, karabiber, önceden
pişirilmiş patates), 150 ml krema, 50 g çırpılmış bütün yumurta,
1'er yemek kaşığı tuz, ot (karabiber, maydanoz veya biberiye),
150 g rendelenmiş peynir, 3 yemek kaşığı zeytin yağı, biraz kekik
yaprağı
Talimatlar
Sebzeleri yıkayın ve 3-5 mm kalınlığa bölün. Dilimleri güveç
kabına (22-24 cm) yerleştirin ve sebzelerin üzerine yağ gezdirin.
Rendelenmiş peynir hariç malzemelerin kalanını karıştırın ve
sebzelerin üzerine dökün. Rendelenmiş peyniri en üste yayın ve
pişirin. Sonra, birkaç taze kekik yaprağını üzerine serperek servis
edin.
* Sürenin yarısına gelindiğinde çevirin.
34 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 34
2017-11-21
5:59:24
Lazanya
Malzemeler
Talimatlar
Elmalı turta
2 yemek kaşığı zeytin yağı, 500 g kıyma, 500 ml domates sosu,
100 ml et suyu, 150 g kuru lazanya yaprağı, 1 soğan (kıyılmış),
200 g rende peynir, 1'er çay kaşığı kuru maydanoz yaprağı,
mercanköşk, fesleğen
Domatesli et sosunu hazırlayın. Yağı kızartma tavasında ısıtın,
sonra kıymayı ve kıyılmış soğanı tamamen kahverengileşene
kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Domates sosunu ve et suyunu
üzerine döküm, kuru otları ekleyin. Kaynamasını bekleyin,
sonra 30 dak. kadar kaynatın.
Lazanya eriştelerini paket yönlerine göre pişirin. Lazanya
eriştelerini, et sosunu ve peyniri yerleştirin sonra tekrarlayın.
Sonra, kalan peyniri lazanyaların üzerine eşit şekilde serpin ve
pişirin.
Malzemeler
Talimatlar
•Hamur işi: 275 g un, 1/2 yemek kaşığı tuz, 125 g beyaz ince
taneli toz şeker, 8 g vanilya şekeri, 175 g soğuk tereyağ, 1
yumurta (çırpılmış)
•Dolgu: 750 g sert bütün elma, 1 yemek kaşığı limon suyu, 40 g
şeker, 1/2 yemek kaşığı tarçın, 50 g çekirdeksiz üzüm, 2 yemek
kaşığı galeta unu
Akıllı pişirme
Büyük bir kasenin üzerinde unu tuzla elekten geçirin. İnce
taneli toz şeker ve vanilya şekerini elekten geçirin. Tereyağını 2
bıçakla küçük küplere kesin. 3/4 çırpılmış yumurta ekleyin. Tüm
malzemeleri mutfak robotunda parçalanmış kitle haline gelene
kadar yoğurun. Hamuru ellerinizle top haline getirin. Plastik
folyoya sarın ve yaklaşık 30 dak. soğumaya bırakın.
Yandan açılır kalıbı (24-26 cm çap) yağlayın ve yüzeyi unlayın.
Hamurun 3/4'ünü 5 mm kalınlığında rulo yapın. Kalıba koyun (alt
ve yanlar).
Elmaları soyun ve dilimleyin. Yaklaşık 3/4 x 3/4 cm'lik küplere
kesin. Elmaların üzerine limon suyu serpin ve iyice karıştırın.
Kuş üzümü ve kuru üzümü yıkayın ve kurutun. Şeker, tarçın, kuru
üzüm ve kuş üzümlerini ekleyin. İyice karıştırın ve hamurun en
altına galeta unu serpin. Biraz basın.
Hamurun kalanını rulo yapın. Hamuru küçük şeritlere kesin ve
dolgunun üzerine çapraz şekilde koyun. Payın üzerine çırpılmış
yumurtayı eşit bir şekilde sürün.
Türkçe 35
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 35
2017-11-21
5:59:24
Akıllı pişirme
Kiş Loren
Malzemeler
Talimatlar
Ev yapımı pizza
•Hamur işi: 200 g beyaz un, 80 g tereyağı, 1 yumurta
•Dolgu: 75 g küp haline getirilmiş yağsız jambon, 125 ml krema,
125 g taze krema, 2 yumurta, çırpılmış, 100 g rendelenmiş
İsviçre peyniri, tuz ve karabiber
Hamur işini yapmak için un, tereyağ ve yumurtayı bir kase içine
koyun ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar karıştırın ve
sonra buzdolabında 30 dak. dinlendirin. Hamur işini rulo yapın
ve kiş (25 cm çap) için yağlanmış seramik bir tabağın içine
yerleştirin. Alt kısmı bir çatalla delin. Yumurta, krema, taze krema,
peynir, tuz ve biberi karıştırın. Pişirmeden hemen önce hamur
işinin üzerine dökün.
Malzemeler
Talimatlar
Meyve parçaları
Malzemeler
Akıllı pişirme
Talimatlar
•Üst malzeme: 200 g un, 100 g tereyağı, 100 g şeker, 2 g tuz, 2
g toz tarçın
•Meyve: 600 g karışık meyve
Parçalanmış üst malzemeyi yapmak için tüm malzemeleri
karıştırın. Karışık meyveleri bir fırın kabına yayın ve kırıntıları
serpin.
•Pizza hamuru: 300 g un, 7 g kuru maya, 1 yemek kaşığı zeytin
yağı, 200 ml ılık su, 1 yemek kaşığı şeker ve tuz
•Üst malzeme: 400 g dilimlenmiş sebze (patlıcan, kabak, soğan,
domates), 100 g domuz veya jambon (doğranmış), 100 g
rendelenmiş peynir
Un, maya, yağ, tuz, şeker ve ılık suyu bir kaseye koyun ve oldukça
ıslak hamurla karıştırın. Bir mikser içinde veya elle yaklaşık
5-10 dak. yoğurun. Kapakla kapatın ve kabarması için 30 dakika
kadar 35 °C sıcaklıktaki fırına koyun. Hamuru unlu bir yüzeyde
dikdörtgen şeklinde açın ve tepsinin veya pizza tavasının üzerine
koyun. Domates püresini hamurun üzerine yayın ve üzerine
jambon, mantar, zeytin ve domates yerleştirin. Üstüne eşit şekilde
peynir serpin ve pişirin.
Fileto biftek rosto
Malzemeler
Talimatlar
1 kg fileto biftek, 5 g tuz, 1 g karabiber, 3'er gr biberiye, kekik
Bifteği tuz, karabiber ve biberiyeyle baharatlayın ve
buzdolabında 1 saat kadar bırakın. Tel ızgara üzerine koyun.
Fırının içine koyun ve pişirin.
36 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 36
2017-11-21
5:59:24
Bakım
Otlu kavrulmuş kuzu pirzola
Malzemeler
Talimatlar
1 kg kuzu pirzola (6 parça), 4 büyük diş sarımsak (dövülmüş), 1
yemek kaşığı taze kekik (ezilmiş), 1 yemek kaşığı taze biberiye
(ezilmiş), 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytin yağı
Tuz, sarımsak, ot ve yağı karıştırın ve kuzuyu ekleyin. Kaplanacak
şekilde çevirin ve oda sıcaklığında en az 30 dak. ila 1 saat arası
bekletin.
Domuz kaburga ızgara
Malzemeler
Talimatlar
2 domuz kaburgası, 1 yemek kaşığı siyah karabiber tanesi, 3
defne yaprağı, 1 soğan (doğranmış), 3 diş sarımsak (doğranmış),
85 g kahverengi şeker, 3 yemek kaşığı Worcestershire sosu, 2
yemek kaşığı Domates püresi, 2 yemek kaşığı zeytin yağı
Barbekü sosu yapın. Yağı bir sos tavasında ısıtın ve soğan
ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin ve kalan malzemeleri ekleyin.
Kaynatın ve ısıyı düşün ve kalınlaşana kadar 30 dak kaynamasını
bekleyin. Kaburgayı barbekü sosuyla en az 30 dak ila 1 saat arası
marine edin.
Temizlik
UYARI
•Temizliğe başlamadan önce fırın ve aksesuarların soğumuş olduğundan emin olun.
•Aşındırıcı temizlik maddeleri, sert fırçalar, ovalama amaçlı bulaşık süngerleri veya
bezleri, çelik yünü, bıçak veya diğer aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.
Fırının içi
•Fırının içini temizlemek için temiz bir bez, hafif bir temizlik maddesi veya ılık
sabunlu su kullanın.
•Kapak contasını elle temizlemeyin.
•Fırının emaye yüzeylerine hasar gelmemesi için yalnızca standart fırın temizleme
malzemeleri kullanın.
•İnatçı lekeleri çıkarmak için özel bir temizlik malzemesi kullanın.
Fırının Dışı
Fırının kapak, tutacak ve ekran gibi dış öğelerini temizlemek için temiz bir bez ve
hafif bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu su kullanın ve kağıt mutfak havlusu veya
kuru bir kumaş havlu ile kurulayın.
İçeriden gelen sıcak hava nedeniyle özellikle kolun etrafında yağ ve kir kalabilir. Her
kullanımdan sonra kolu temizlemeniz önerilir.
Bakım
Aksesuarlar
Her kullanımdan sonra aksesuarı yıkayın ve mutfak havlusu ile kurulayın. İnatçı
kirleri çıkarmak için kullanılmış aksesuarları yıkamadan önce yaklaşık 30 dakika ılık
sabunlu suya batırın.
Katalitik emaye yüzey (yalnızca kullanılabilir modeller)
Çıkarılabilir parçalar koyu gri katalitik emaye ile kaplıdır. Katı ve sıvı yağla
kirlenebilirler ve ısı yayımlı ısıtma sırasında hava dolaşımı ile sıçrayabilirler. Ancak,
bu kirler 200 °C veya üstü fırın sıcaklıklarında yanar.
1. Fırının içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Fırının içini temizleyin.
3. Maksimum sıcaklıkla Isı yayım modunu seçin ve bir saat kadar programı çalıştırın.
Türkçe 37
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 37
2017-11-21
5:59:24
Bakım
Kapı
Kapak camı
Temizleme dışında hariç fırın kapağını çıkarmayın. Temizleme için kapağı çıkarmak
için bu talimatları izleyin.
Modele bağlı olarak, fırın kapağında birbirine karşı 3-4 kat cam bulunur. Temizleme
amacı hariç kapak camını çıkarmayın. Temizleme için kapak camını çıkarmak için bu
talimatları izleyin.
UYARI
1. Vidaları çıkarmak için sol ve sağ tarafta
birer tornavida kullanın.
Fırın kapağı ağırdır.
1. Kapağı açın ve her iki menteşedeki
kelepçeleri baş parmağınızla çevirerek
açın.
2. Örtüleri ok yönlerinde çıkarın
3. İlk katı kapaktan çıkarın.
2. Kapağı yaklaşık 70° kapalı duruma getirin.
Her iki elinizi kullanarak fırın kapağını
yanlarından tutun ve menteşeler çıkana
kadar kaldırın ve yukarı doğru çekin.
3. Kapağı sabunlu su ile temizleyin ve bir
temizleme bezi kullanın.
01
Bakım
4. Bittiğinde, kapağı yeniden takmak için
yukarıdaki adım 1 ila 2 arasını ters sırada
izleyin. Her iki taraftaki kelepçelerin
menteşelendiğinden emin olun.
4. İkinci katı kapaktan ok yönünde çıkarın.
5. Camı sabunlu su ile temizleyin ve bir
temizleme bezi kullanın.
02
38 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 38
2017-11-21
5:59:25
02
03
6. Bittiğinde, katları şu şekilde yeniden
takın:
•2. katı destek menteşesi 1 ve 2 arasına
ve 1. katı destek menteşesi 3'e bu sırada
takın.
Su toplayıcı
Su toplayıcı yalnızca pişirmeden
kaynaklanan aşırı nemi değil aynı zamanda
yiyecek kalıntısını da toplar. Düzenli olarak
su toplayıcısını boşaltın ve temizleyin.
01
UYARI
Su toplayıcısından su sızıntısı olursa yerel
Samsung servis merkezinden bize başvurun.
01
01 Su toplayıcı
01 Destek menteşesi 1
02 Destek menteşesi 2
03 Destek menteşesi 3
Tavan (yalnızca uygun modeller)
1. Izgara ısıtıcısını aşağı koyun. Bunun için
ızgara ısıtıcısını tutarken yuvarlak somunu
saatin tersi yönde çevirin. Izgara ısıtıcısı
çıkarılabilir bir parça değildir. Izgara
ısıtıcısını aşağı doğru zorlamayın.
7. Cam lastiklerinin oturduğunu kontrol edin
ve cam katını düzgün şekilde sabitleyin.
8. Kapağı yeniden takmak için yukarıdaki
adım 1-2'yi ters sırada izleyin.
2. Fırının tavanını sabunlu suyla ve temiz bir
bezle temizleyin.
Bakım
01
UYARI
Isı sızmasını önlemek için cam katları düzgün
şekilde yeniden taktığınızdan emin olun.
01 Yaklaşık 12°
3. Bittiğinde, ızgara ısıtıcıyı geri koyun ve
yuvarlak somunu saat yönünde çevirin.
Türkçe 39
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 39
2017-11-21
5:59:26
Bakım
Değiştirme
Yan raylar (yalnızca uygun modeller)
1. Sol yan rayın üst çizgisine basın ve
yaklaşık 45° alçaltın.
Ampuller
1. Cam başlığı saat yönünün tersine
çevirerek çıkarın.
2. Fırın ampulünü değiştirin.
3. Cam başlığı temizleyin.
4. Bittiğinde, cam kapağı yeniden takmak
için yukarıdaki adım 1'i ters sırada izleyin.
2. Sol yan rayın alt çizgisini çekin ve çıkarın.
3. Sağ yan rayı aynı şekilde çıkarın.
4. Her iki taraftaki rayları temizleyin.
5. Bittiğinde, yan rayları yeniden takmak
için yukarıdaki adım 1 ila 2 arasını ters
sırada izleyin.
NOT
Bakım
Fırın, yan raylar ve raflar yerlerinde değilken
çalışabilir.
UYARI
•Bir ampulü yerleştirmeden önce, fırını kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•Yalnızca 25-40 W / 220-240 V, 300 °C ısıya dayanıklı ampulleri kullanın. Yerel bir
Samsung servis merkezinden onaylanan ampulleri satın alabilirsiniz.
•Halojen bir ampulü tutarken her zaman kuru bir bez kullanın. Bu, ampule kullanım
ömrünü kısaltan parmak izi veya ter bulaşmasını önlemek içindir.
Fırın yan ışığı
1. Fırın yan ışığının kapağının alt ucunu bir
elinizle tutun ve kapağı gösterildiği gibi
çıkarmak için masa bıçağı gibi düz keskin
bir araç kullanın.
2. Fırın yan ışığını değiştirin.
3. Işık kapağını yeniden takın.
40 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 40
2017-11-21
5:59:27
Sorun Giderme
Kontrol noktaları
Sorun
Fırınla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin. Sorun devam ederse yerel bir Samsung servis merkeziyle temas
kurun.
Sorun
Neden
İşlem
•Düğmeler arasına yabancı
bir madde sıkıştıysa
•Yabancı maddeyi çıkarın
ve yeniden deneyin.
•Dokunmatik model: dışında
nem varsa
•Nemi çıkarın ve yeniden
deneyin.
•Kilit işlevi ayarlandıysa
•Kilit işlevinin ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol
edin.
Süre
görüntülenmiyor.
•Hiç güç sağlanmazsa
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
Fırın çalışmıyor.
•Hiç güç sağlanmazsa
Düğmelere düzgün
basılamıyor.
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
•Prizden çıkarıldıysa
•Gücü yeniden bağlayın.
Çalışma sırasında
güç kapanıyor.
•Sürekli pişirme uzun
sürerse
•Uzun süre pişirdikten
sonra fırının soğumasını
bekleyin.
•Soğutma fanı çalışmıyorsa
•Soğutma fanının sesini
dinleyin.
•Fırın, iyi havalandırılmayan
bir yere yüklendiyse
•Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları
koruyun.
•Aynı prizde birçok elektrik
fişi kullanılırken
•Tek bir fiş kullanın.
İşlem
•Hiç güç sağlanmazsa
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
Çalıştırma sırasında
fırının dışı çok sıcak.
•Fırın, iyi havalandırılmayan
bir yere yüklendiyse
•Ürün kurulum kılavuzunda
belirtilen boşlukları
koruyun.
Kapak düzgün
açılmıyor.
•Kapak ve ürün içi arasına
yiyecek kalıntısı yapıştıysa
•Fırını iyice temizleyin ve
sonra kapağı yeniden açın.
İç ışık loş veya
yanmıyor.
•Lamba yanarsa ve sonra
sönerse
•Güç tasarrufu için lamba
belirli bir süre sonra
otomatik söner. Fırın
ışığı düğmesine basarak
yeniden yakabilirsiniz.
•Lamba pişirme sırasında
yabancı maddeyle
kaplanırsa
•Fırının içini temizleyin ve
sonra kontrol edin.
Fırında elektrik
çarpması oluyor.
•Güç düzgün
topraklanmamışsa
•Topraklaması olmayan bir
priz kullanıyorsanız
•Güç kaynağının
düzgün topraklanıp
topraklanmadığını kontrol
edin.
Su damlıyor.
•Yiyeceğe bağlı olarak bazı
durumlarda su veya buhar
olabilir. Bu, bir ürün arızası
değildir.
•Fırının soğumasını
bekleyin ve sonra kuru bir
bulaşık havlusuyla silin.
•Güç çıkışı değişikliklerine
göre parlaklık değişir.
•Pişirme sırasında güç çıkışı
değişiklikleri arıza değildir,
bu yüzden endişelenmeniz
gerekmez.
Kapaktaki bir
çatlaktan buhar
çıkıyor.
Sorun Giderme
Fırın çalışırken
duruyor.
Neden
Fırına hiç elektrik
gitmiyor.
Fırında su kalmış.
Fırın içindeki
parlaklık değişiyor.
Türkçe 41
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 41
2017-11-21
5:59:27
Sorun Giderme
Sorun
Neden
İşlem
Pişirme bitti, ancak
soğutma fanı hala
çalışıyor.
•Fan, fırının içini
havalandırmak için belirli
bir süre otomatik çalışır.
•Bu ürünün bir arızası
değildir, bu yüzden
endişelenmeniz gerekmez.
Fırın ısınmıyor.
•Kapak açıksa
•Kapağı kapatın ve yeniden
başlatın.
•Fırın kontrolleri düzgün
ayarlanmadıysa
•Fırını çalıştırma ve fırını
sıfırlama hakkındaki
bölüme bakın.
•Ev sigortası patladıysa
veya devre kesici attıysa.
•Sigortayı değiştirin veya
devreyi sıfırlayın. Bu
durum sürekli meydana
gelirse bir elektrik
teknisyeni çağırın.
Çalıştırma sırasında
duman çıkıyor.
Sorun Giderme
Fırını kullanırken
yanık veya plastik
kokusu çıkıyor.
•İlk çalıştırma sırasında
•Fırını ilk kullandığınızda
ısıtıcıdan duman
çıkabilir. Bu bir arıza
değildir ve fırını 2-3 kez
çalıştırdığınızda durması
gerekir.
•Isıtıcıda yiyecek varsa
•Fırının yeterince
soğumasını bekleyin ve
yiyeceği ısıtıcıdan çıkarın.
•Isıya dayanıklı olmayan
plastik veya başka kap
kullanılıyorsa
•Sıcağa dayanabilen cam
kaplar kullanın.
Neden
İşlem
Fırın düzgün
pişirmiyor.
Sorun
•Kapak pişirme sırasında sık
sık açıldıysa
•Çevrilmesi gerekmeyen
şeyleri pişirmediğiniz
sürece kapağı sık sık
açmayın. Kapak sık sık
açılıyorsa iç sıcaklık düşük
olabilir ve bu, pişirme
sonucunuzu etkileyebilir.
Buharla temizleme
çalışmıyor.
•Bunun nedeni sıcaklığın
çok yüksek olmasıdır.
•Fırının soğumasını
bekleyin ve sonra kullanın.
Çift pişirme modu
çalışmıyor.
•Bölücü düzgün
birleştirilmediyse
•Bölücüyü düzgün şekilde
takın ve kullanın.
Tekli pişirme modu
çalışmıyor.
•Bölücü fırının içine
takılıysa.
•Bölücüyü çıkarın ve
kullanın.
42 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 42
2017-11-21
5:59:27
Bilgi kodları
Kod
Anlamı
İşlem
-dC-
Çift pişirme modunda bölücü pişirme
sırasında çıkarılırsa.
Tekli pişirme modunda bölücü pişirme
sırasında takılırsa.
Çift pişirme modunda pişirme
sırasında bölücü çıkarılmamalıdır.
Fırını kapatın ve sonra yeniden
başlatın. Sorun devam ederse, 30
saniye veya daha uzun süre tüm
gücü kapatın ve sonra yeniden
bağlayın.
Sorun onarılmazsa lütfen bir
servis merkezine başvurun.
S-01
Güvenli durdurma
Fırın, uzun süre için ayarlanan
sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
•105 °C altında - 16 saat
•105 °C ila 240 °C arası - 8 saat
•245 °C ila Maks arası - 4 saat
Bu sistem arızası değildir. Fırını
kapatın ve yiyeceği çıkarın. Sonra,
normal şekilde yeniden deneyin.
Fırın çalışmıyorsa ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol
edin ve önerileri deneyin.
Kod
C-d1
Anlamı
Kapak kilidi arızaları
C-20
C-21
Sensör arızaları
C-22
C-F1
C-F0
C-F2
Yalnızca EEPROM Okuma/Yazma
sırasında oluşur
Ana PCB ve alt PCB arasında iletişim
yoksa
Fırını kapatın ve sonra yeniden
başlatın. Sorun devam ederse, 30
saniye veya daha uzun süre tüm
gücü kapatın ve sonra yeniden
bağlayın. Sorun onarılmazsa
lütfen bir servis merkezine
başvurun.
Dokunmatik Entegre <-> Ana veya Alt
micom arasında bir iletişim sorunu
devam ettiğinde oluşur
Fırını kapatın ve sonra yeniden
başlatın. Sorun devam ederse, 30
saniye veya daha uzun süre tüm
gücü kapatın ve sonra yeniden
bağlayın. Sorun onarılmazsa
lütfen bir servis merkezine
başvurun.
Düğme sorunu
Bir düğmeye basıldığında ve bir süre
basılı tutulduğunda oluşur.
Düğmeleri temizleyin ve üstünde/
etrafında su olmadığından
emin olun. Fırını kapatın ve
tekrar deneyin. Sorun devam
ederse yerel bir Samsung servis
merkeziyle temas kurun.
Sorun Giderme
C-d0
İşlem
Türkçe 43
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 43
2017-11-21
5:59:27
Ek
Ürün veri sayfası
Enerji tasarrufu ipuçları
SAMSUNG
SAMSUNG
Model tanımı
NV75K5541RS / NV75K5541RB /
NV75K5541BS / NV75K5541BB
Bölme türü
Tek
Üst
Alt
Bölme başına Enerji Verimliliği İndeksi
(EEI bölme)
95,4
100,0
101,5
A
A
A
Bölme başına geleneksel modda bir
döngü sırasında elektrikle ısıtılan bir
fırının bir bölmesinde standart bir yükü
ısıtmak için gereken enerji tüketimi
miktarı
(elektrik son enerjisi) (EC elektrikli bölme)
0,99 kWh/
döngü
-
-
Bölme başına fanlı modda bir döngü
sırasında elektrikle ısıtılan bir fırının bir
bölmesinde standart bir yükü ısıtmak
için gereken enerji miktarı
(elektrik son enerjisi) (EC elektrikli bölme)
0,83 kWh/
döngü
0,69 kWh/
döngü
0,69 kWh/
döngü
Bölme başına Enerji Verimliliği Sınıfı
3 (Tek, Üst, Alt)
Bölme sayısı
Bölme başına ısı kaynağı (elektrik veya
gaz)
Bölme başına hacim (V)
Fırın türü
Ek
Cihazın kütlesi (M)
•Pişirme esnasında, gıdayı çevirmek için açtığınız zamanlar hariç, fırın kapağı kapalı
kalmalıdır. Fırın sıcaklığını korumak ve enerji tasarrufu için pişirme esasında kapağı
çok sık açmayın.
•Enerji tasarrufu sağlamak ve fırının yeniden ısıtılması için gereken süreyi azaltmak
adına, fırın kullanımını, pişirilecek iki gıda arasında fırını kapatmanıza gerek
kalmayacak şekilde ayarlayın.
•Pişirme süresi 30 dakikadan fazla ise enerji tasarrufu sağlamak üzere, pişirme
süresinin bitimine 5-10 dakika kala fırın kapatılabilir. Pişirme, kalıntı ısı ile
tamamlanacaktır.
•Mümkün olan durumlarda, tek seferde birden fazla gıdayı pişirin.
elektrik
75 L
34 L
32 L
Yerleşik
NV75K5541RS / NV75K5541RB: 41,0 kg
NV75K5541BS / NV75K5541BB: 40,6 kg
Veriler, EN 60350-1 standardına ve 65/2014 ve 66/2014 sayılı Komisyon
Yönetmeliklerine (AB) uygun olarak belirlenmiştir.
44 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 44
2017-11-21
5:59:27
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
-- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Türkçe 45
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 45
2017-11-21
5:59:27
Yetkili servis listesi
1 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK
EV ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD
NO 7/F SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
2 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 328 88 47
NUMARASI
ADDRESS
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
3 İL
İSTANBUL
SERVİS
ATASER ELEKTRIKLI VE
ÜNVANI
ELEKTRONIK EV
TELEFON
0(216) 469 76 04 05
NUMARASI
ADDRESS
KARSLI AHMET CAD.AHMET
TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
4 İL
EDİRNE
SERVİS
OZCAN ATES - ATES
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(284) 235 28 37
NUMARASI
ADDRESS
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD
PEMBE KÖŞK APT NO:1
5 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI
CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR
BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
6 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
7 İL
KOCAELİ
SERVİS
HASAN BAYRAKTAR
ÜNVANI
TELEFON
0(262) 641 64 77
NUMARASI
ADDRESS
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
8 İL
ANTALYA
SERVİS
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
ÜNVANI
TELEFON
0(242) 241 60 03
NUMARASI
ADDRESS
FENER MAH 1971 SK NO:68
9 İL
KIRŞEHİR
SERVİS
FUAT SIPEROGLU-BEST
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(386) 213 73 88
NUMARASI
ADDRESS
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH TABAKHANE
CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
0(344) 221 33 33
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
12 İL
BALIKESİR
SERVİS
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
ÜNVANI
TELEFON
0(266) 762 78 11
NUMARASI
ADDRESS
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO
60 D BALIKESİR GÖNEN
13 İL
IĞDIR
SERVİS
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK
ÜNVANI
LTD STI
TELEFON
0(476) 226 52 24
NUMARASI
ADDRESS
14 KASIM MAH NIHAT POLAT
CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
0(324) 625 79 44
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM
APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/
MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(272) 212 48 27
NUMARASI
ADDRESS
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL
YOL NO: 47/A
16 İL
İZMİR
SERVİS
BAHADIR TUZUN - DEREN
ÜNVANI
TEKNİK
TELEFON
0(232) 616 16 00
NUMARASI
ADDRESS
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD.
NO:14 MENEMEN İZMİR
17 İL
ANKARA
SERVİS
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 434 36 42
NUMARASI
ADDRESS
BAHÇELİEVLER MH 281 CD
NO:94/B
46 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 46
2017-11-21
5:59:27
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH.
263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
20 İL
ANKARA
SERVİS
MELIHA IDRISOGLU
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 328 76 15
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MH. KARACA CAD.
NO:5/B
21 İL
OSMANİYE
SERVİS
EMRAH KORUYUCU
ÜNVANI
TELEFON
0(328) 812 57 66
NUMARASI
ADDRESS
YEDI OCAK MAH DR AHMET
ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
22 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 316 48 27
NUMARASI
ADDRESS
İSTİKLAL CD. NO: 198
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK
CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.
PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA
CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE
CD MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
27 İL
KARS
SERVİS
HAYRETTIN OMAK
ÜNVANI
TELEFON
0(472) 223 07 70
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY
CAD. NO:209 KARS
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ
CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 257 51 72
NUMARASI
ADDRESS
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
30 İL
MERSİN
SERVİS
NİLÜFER ALIÇ
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 774 55 03
NUMARASI
ADDRESS
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
31 İL
VAN
SERVİS
ADNAN MELTEM - IZMIR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(432) 216 57 46
NUMARASI
ADDRESS
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK
CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ
/VAN
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH
CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 811 66 55
NUMARASI
ADDRESS
YENİ MAH. PINAR CADDESİ
NO:3/A BERRA APT.
35 İL
GAZİANTEP
SERVİS
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK
ÜNVANI
SERVIS
TELEFON
0(342) 338 10 70
NUMARASI
ADDRESS
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER
AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
Türkçe 47
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 47
2017-11-21
5:59:27
Yetkili servis listesi
36 İL
AYDIN
SERVİS
NAILE KABASAKAL
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 313 62 66
NUMARASI
ADDRESS
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK
CD NO:22/A
37 İL
AYDIN
SERVİS
MURAT CALISKAN - MURAT
ÜNVANI
SOĞUTMA
TELEFON
0(256) 512 77 74
NUMARASI
ADDRESS
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
38 İL
GİRESUN
SERVİS
AYHAN MUTLU-MUTLU
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(454) 216 2712
NUMARASI
ADDRESS
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ
CD. NO:52
39 İL
ESKİŞEHİR
SERVİS
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
ÜNVANI
TUKETIM
TELEFON
0(222) 202 01 00
NUMARASI
ADDRESS
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1
CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ
CAD.NO:97/B
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(232) 878 39 39
NUMARASI
ADDRESS
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO
80 A KEMALPAŞA IZMIR
44 İL
MANİSA
SERVİS
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
ÜNVANI
TELEFON
0(236) 715 43 47
NUMARASI
ADDRESS
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD
NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK
LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY CAD.
NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
47 İL
ANKARA
SERVİS
YASAR ALAR-SIMGE
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(312) 322 77 44
NUMARASI
ADDRESS
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
48 İL
ANKARA
SERVİS
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
ÜNVANI
TAAHHUT
TELEFON
0(312)212 01 43
NUMARASI
ADDRESS
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT.
NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(344) 212 28 71
NUMARASI
ADDRESS
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ
ALTI NO42/B
51 İL
ÇORUM
SERVİS
AHMET TANER CERİT
ÜNVANI
TELEFON
0(364) 224 67 21
NUMARASI
ADDRESS
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
52 İL
AKSARAY
SERVİS
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(382) 213 02 93
NUMARASI
ADDRESS
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK.
DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
48 Türkçe
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 48
2017-11-21
5:59:27
Not
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI
2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 611 20 43
NUMARASI
ADDRESS
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
55 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
UGUR TULUMEN-UGUR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 566 80 30
NUMARASI
ADDRESS
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
56 İL
HATAY
SERVİS
AKİF UN - UN SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(326) 712 16 60
NUMARASI
ADDRESS
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD.
KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL
/ HATAY
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD
NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(282) 653 82 81
NUMARASI
ADDRESS
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
59 İL
MUĞLA
SERVİS
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(252) 614 39 31
NUMARASI
ADDRESS
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI
NO 302\A
60 İL
KOCAELİ
SERVİS
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(262) 641 35 88
NUMARASI
ADDRESS
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten
sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi
öğrenebilirsiniz.
Türkçe 49
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 49
2017-11-21
5:59:27
Not
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 50
2017-11-21
5:59:27
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:
TÜV SÜD Ltd.
29F, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07326, Korea
TEL : +82-2-3215-1100
FAX : +82-2-3215-1110
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 51
2017-11-21
5:59:28
AEEE Yönetmeligine uygundur
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
U.A.E
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
ÜLKE
ARAYIN
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
ANGOLA
917 267 864
MOZAMBIQUE
847267864
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-100-077
Cote D’Ivoire
8000-00-77
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
KENYA
0800 545 545
800-CALL (800-2255)
UGANDA
0800 300 300
TURKEY
444 77 11
TANZANIA
0800 780 089
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
ALGERIA
3004
QATAR
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/n_africa/support
DG68-00746C-01
NV75K5541RS_TR_DG68-00746C-01_TR.indd 52
2017-11-21
5:59:28
Download PDF

advertising