Samsung | NV70H5587BB | Samsung NV70H5587BB Kullanım kılavuzu

NV70H5587BB
Ankastre Fırın
kullanıcı ve kurulum kılavuzu
AEEE Yönetmeliğine uygundur
imkanları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 1
4/2/2015 3:55:33 PM
içindekiler
BU KILAVUZU KULLANMAK
3
Bu kılavuzu kullanmak
GÜVENLIK TALIMATLARI
7
8
8
9
9
Ampul değişimi
Kapağın çıkarılması
Kapak camının Çıkarılması
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
3
3
KURULUM
10
11
11
13
15
FIRIN KONTROLLERI
AKSESUARLAR
BAŞLAMADAN ÖNCE
FIRIN KULLANIMI
OTOMATIK PIŞIRME
27
30
TEMIZLIK VE BAKIM
GARANTI VE SERVIS
34
35
TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
10Kurulum
11 Fırın kontrolleri
11Aksesuarlar
13 Saati ayarlama
14 İlk temizleme
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
26
27
Modun ayarlanması
Fırın sıcaklığını ayarlama
Fırını kapatma
Pişirme süresinin bitişini ayarlama
Pişirme süresi
Gecikmeli başlat
Mutfak zamanlayıcısı
Otomatik pişirme
Lambayı açma/kapatma
Kilitleme fonksiyonu
Fırın özellikleri
Test kapları
Otomatik pişirme
30
31
32
32
32
33
34
34
Buharla temizleme
Hızlı kurutma
Elle temizleme
Katalitik emaye yüzey (modele göre değişir)
Su toplayıcının temizlenmesi (modele göre değişir)
Yan raylar (modele göre değişir)
Sorun giderme
Bilgi kodları
35 Tüketicinin seçimlik hakları
Türkçe - 2
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 2
4/2/2015 3:55:33 PM
bu kılavuzu kullanmak
Bir SAMSUNG Ankastre Fırın satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu, güvenlik ile ilgili önemli bilgiler ve cihazınızın çalıştırılması ve bakımında size yardımcı
olacak talimatlar içermektedir.
Lütfen fırınınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve ileride başvurmak için kılavuzu
saklayın.
Bu Kullanım Kılavuzunun metninde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Önemli
Not
güvenlik talimatları
Bu fırının kurulumu lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Kurulumu yapacak kişi, cihazı
elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almalıdır.
UYARI
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe
düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip
veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar
dahil) kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar
denetlenmelidir.
Güç kablosu kusurlu ise, üreticiden veya servis
temsilcisinden tedarik edilebilecek uygun bir kablo veya
tertibat ile değiştirilmelidir. (Sadece sabit tesisat tipi model)
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini
önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
(sadece elektrik kablolu model)
Cihaz, kurulumdan sonra cihazın besleme bağlantısının
kesilmesine olanak sunuyor olmalıdır. Bağlantı kesme,
prizin erişilebilir durumda olmasıyla veya kablo
bağlantısı kurallarına göre sabit bir hattaki bir anahtara
bağlanmasıyla sağlanabilir.
Türkçe - 3
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 3
4/2/2015 3:55:33 PM
01 BU KILAVUZU KULLANMAK VE GÜVENLIK TALIMATLARI
UYARI VE İKAZ
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan
parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak
olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
Bu cihazın buharlı temizleme veya kendi kendini
temizleme işlevi varsa, söz konusu temizlik işleminden
önce aşırı döküntüler giderilmeli ve işlem sırasında cihazın
içinde mutfak gereci bırakılmamalıdır. (yalnızca temizlik
işlevli model)
Bu cihazın kendi kendini temizleme işlevi varsa, yüzeyler
normalden daha fazla ısınabilir ve çocuklar uzak
tutulmalıdır. (yalnızca temizlik işlevli model)
Yalnızca bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın.
(sadece sıcaklık sensörlü model)
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin
olun.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine
neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek
için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar
kullanmayın.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları
ısınır.
Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük
çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları
kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek
olabilir.
Türkçe - 4
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 4
4/2/2015 3:55:33 PM
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
DİKKAT
Eğer fırın taşıma esnasında hasar görmüşse elektriğe bağlamayın.
Bu cihazın elektrik şebekesine yalnızca özel lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
Cihazda bir arıza veya hasar oluşması halinde çalıştırmaya kalkışmayın.
Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar siz ve başkaları
için önemli riskler oluşturabilir. Fırınınızın onarılması gerekirse bir SAMSUNG Servis Merkezi ile
veya bayinizle iletişime geçin.
Elektrik kutuplarının ve kablolarının fırına temas etmesine izin verilmemelidir.
Fırın elektrik şebekesine yalnızca onaylanmış bir devre kesici veya sigorta kullanılarak
bağlanmalıdır. Asla çoklu fiş adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın.
Cihaz onarılırken veya temizlenirken, elektriği kapatılmalıdır.
Fırının yakınındaki prizlere elektrikli cihazlar takarken dikkatli olun.
Bu cihazın buharla pişirme işlevi varsa, su kartuşu hasarlı durumdayken cihazı çalıştırmayın.
(Yalnızca buharlı pişirme işlevli model)
Kartuş çatlak veya kırıksa, cihazı kullanmayın ve en yakınınızdaki servis merkezine danışın.
(Yalnızca buharlı pişirme işlevli model)
Bu fırın sadece ev yemekleri pişirmek için tasarlanmıştır.
Kullanım esnasında fırının iç yüzeyleri ısınır ve yanıklara sebep olabilir. Isıtıcı elemanlara veya fırının
iç yüzeylerine dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
Fırının içinde asla yanıcı maddeler saklamayın.
Cihaz uzun bir süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılırsa fırının yüzeyleri ısınabilir.
Yemek pişirdiğiniz sırada fırın kapağını açarken dikkatli olun çünkü içerideki sıcak hava ve buhar
hızla dışarı çıkabilir.
Alkol içeren yemekler pişirilirken, yüksek sıcaklıklardan ötürü alkol buharlaşabilir ve bu buhar fırının
sıcak kısmıyla temas ederse alev alabilir.
Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.
Fırın kullanımda iken çocuklar güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
Pizza gibi donmuş gıdalar Büyük ızgara üzerinde pişirilmelidir. Pişirme tepsisi kullanılması halinde
aşırı sıcaklık değişimi sebebiyle deforme olabilir.
Türkçe - 5
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 5
4/2/2015 3:55:33 PM
01 BU KILAVUZU KULLANMAK VE GÜVENLIK TALIMATLARI
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol
sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Büyük hacimli yiyecekleri pişirirken ağırlığı
desteklemek için lütfen pliye demirden
şaft yan parçasını arka tarafa yerleştirin.
(Modele göre değişir)
Fırın sıcakken taban kısmına su dökmeyin.
Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.
Fırın tabanı alüminyum folyo ile kaplamayın ve üzerine pişirme tepsisi veya kalıbı yerleştirmeyin.
Alüminyum folyo ısıyı bloke eder ve bu da emaye yüzeylerin hasar görmesine yol açarak pişirme
performansını düşürebilir.
Meyve suları, emaye yüzeylerde silinmesi mümkün olmayan lekeler bırakabilir. Yüksek nem içerikli
kekler pişirirken derin tavayı kullanın.
Fırında kullandığınız pişirme malzemelerini açık haldeki kapağın üzerine koymayın.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını
kıstırabilirler.
Kapağın üzerine yüklenmeyin, yaslanmayın ve ağır nesneler yerleştirmeyin.
Kapağı gereğinden fazla kuvvet uygulayarak açmayın.
UYARI: Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bile cihazın elektrik şebekesi bağlantısını
kesmeyin.
UYARI: Fırında pişirme işlemi devam ederken kapağı açık bırakmayın.
[Ürün bilgi formu]
SAMSUNG
Model tanımlayıcısı
NV70H5587BB
Bölme başına düşen Enerji Verimlilik Endeksi (EEIcavity)
Bölme başına enerji verimlilik sınıfı
103,6
A
Konvansiyonel moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölmesindeki
standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (elektrik) tüketimi
(elektrik nihai enerjisi) (ECelectric cavity)
0,89 kWh/döngü
Fanlı moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölmesindeki standart
yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (elektrik) tüketimi
(elektrik nihai enerjisi) (ECelectric cavity)
0,87 kWh/döngü
Bölme sayısı
1
Bölme başına düşen ısıtma kaynağı (elektrik veya gaz)
Bölme başına düşen hacim (V)
elektrik
70 L
Fırın tipi
Ankastre
Cihazın Kütlesi (M)
33,2 kg
* EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/8) ve EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEVREYE
DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/7)’e göre tespit edilen data.
■ Enerji tasarrufu ipuçları
• Pişirme esnasında, gıdayı çevirmek için açtığınız zamanlar hariç, fırın kapağı kapalı kalmalıdır.
Fırın sıcaklığını korumak ve enerji tasarrufu için pişirme esasında kapağı çok sık açmayın.
• Pişirme süresi 30 dakikadan fazla ise, enerji tasarrufu sağlamak üzere, pişirme süresinin
bitimine 5-10 dakika kala fırın kapatılabilir. Pişirme, kalıntı ısı ile tamamlanacaktır.
• Enerji tasarrufu sağlamak ve fırının yeniden ısıtılması için gereken süreyi azaltmak adına, fırın
kullanımını, pişirilecek iki gıda arasında fırını kapatmanıza gerek kalmayacak şekilde ayarlayın.
• Mümkün olan durumlarda, tek seferde birden fazla gıdayı pişirin.
Türkçe - 6
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 6
4/2/2015 3:55:33 PM
AMPUL DEĞIŞIMI
2.Gerekirse cam başlığı, metal halkayı ve plaka halkayı
temizleyin.
3.Metal halkayı ve plaka halkayı cam başlığa yerleştirin.
4.Cam başlığı, 1. adımda çıkardığınız yere geri takın ve
sabitlemek için saat yönünde çevirin.
Türkçe - 7
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 7
4/2/2015 3:55:33 PM
01 BU KILAVUZU KULLANMAK VE GÜVENLIK TALIMATLARI
Elektrik çarpması tehlikesi! Fırın ampullerinden
herhangi birini değiştirmeden önce aşağıdaki
işlemleri uygulayın:
•Fırını kapatın.
•Fırının elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.
•Fırın bölmesinin zeminine bir bez sererek fırın lambasını
ve cam başlığı koruyun.
•Ampuller SAMSUNG Servis Merkezinden satın alınabilir.
Fırın Arka Işığı
1.Başlığı saat yönünün tersine çevirerek
çıkarın; ardından metal halkayı ve plaka
halkayı çıkarın ve cam başlığı temizleyin.
Gerekirse, ampulü 25 watt'lık, 300 °C
ısıya dayanıklı bir fırın lambası ampulüyle
değiştirin.
KAPAĞIN ÇIKARILMASI
Normal kullanım için fırın kapağı yerinden çıkarılmamalıdır; ancak gerekirse (örneğin temizlik için) şu
talimatları uygulayın.
DİKKAT: Fırın kapağı ağırdır.
2
70
1
1. Kapağı açın ve her iki
menteşedeki kelepçeleri
baş parmağınızla açın.
2. Kapağı yaklaşık 70° kapalı
duruma getirin. Her iki elinizi
kullanarak fırın kapağını orta
seviyede yan taraflarından
kavrayın ve menteşeler
çıkarılana kaldırın ve yukarı
çekin.
3. Temizlik işlemi
tamamlandıktan sonra
kaağı yerine geri takmak
için 1. ve 2. adımları
ters sırayla tekrarlayın.
Menteşe üzerindeki
kelepçe her iki tarafta da
kapalı olmalıdır.
KAPAK CAMININ ÇIKARILMASI
Fırın kapağı, bitişik yerleştirilmiş üç kat camla donatılmıştır. Bu camlar temizlenmek için çıkarılabilir.
1. Kapağın sol ve sağ
yanlarındaki her iki
düğmeye de basın.
2. Örtüyü kaldırın ve cam 1’i
kapaktan çıkarın.
3. Cam 2’yi kaldırın ve
tabakaları sıcak suyla veya
bulaşık deterjanıyla yıkayın
ve yumuşak, temiz bir
bezle parlatarak kurutun.
TAKMA: Kapak Camı, modelden modele 2 EA ilâ 4 EA arasında değiştir.
Cam 1'i takarken, yüzeyindeki yazılı kısım iç tarafta, cam levhaların arasında
kalmalıdır.
Türkçe - 8
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 8
4/2/2015 3:55:34 PM
OTOMATIK ENERJI TASARRUFU FONKSIYONU
• Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir fonksiyon
seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 10 dakika sonra saat görüntülenir.
• Lamba: Pişirme işlemi sırasında, Fırın lambasını 'Fırın lambası' düğmesine basarak
kapatabilirsiniz. Enerji tasarrufu için, pişirme programı başladıktan birkaç dakika sonra fırın
lambası söner.
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.
Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve
devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve
patlayıcı madde bulundurmayın
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
Türkçe - 9
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 9
4/2/2015 3:55:34 PM
01 BU KILAVUZU KULLANMAK VE GÜVENLIK TALIMATLARI
BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI
(ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)
kurulum
Kurulum için güvenlik talimatları
Bu fırın sadece onaylanmış bir elektrik teknisyeni tarafından kurulabilir. Kurulumu yapacak kişi, cihazı
elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almakla sorumludur.
• Fırını kurarken elektrik yüklü parçalara karşı önlem alın.
Güç bağlantısı
Cihaz elektrik şebekesine fişle bağlanmıyorsa, güvenlik yönetmeliklerine
uyulması için çok kutuplu bir yalıtım anahtarı (en az 3 mm kontak boşluğu
ile) temin edilmelidir. Güç kablosu (H05 RR-F veya H05 VV-F, min.,
2,5 mm²), fırın ankastre dolabının önünde yerde duruyor dahi olsa fırına
bağlanabilecek uzunlukta olmalıdır. Güç kablolarını uygun bağlantı uçlarına
bağlamadan önce, bir tornavida kullanarak fırının arka bağlantı kapağını açın
KAHVERENGİ
SARI ve YEŞİL
MAVİ veya
ve kablo kelepçesinin vidalarını gevşetin. Fırın (
)-ucundan topraklanır.
veya SİYAH
BEYAZ
Öncelikle sarı ve yeşil kablo bağlanmalıdır ve bu kablolar diğerlerinden uzun
olmalıdır. Fırın elektrik şebekesine bir fişle bağlanıyorsa, bu fiş fırın kurulduktan
sonra da erişilebilir durumda kalmalıdır. Samsung, toprak bağlantısının yapılmamasından veya hatalı
yapılmasından kaynaklanan kazalardan sorumlu tutulamaz.
UYARI: Bağlantı kablosunun kurulum sırasında sıkışmasına izin vermeyin ve fırının sıcak
parçalarına temas etmesini önleyin.
Dolap içine kurulum
Ankastre dolaplar için, fırın kurulumunda kullanılacak plastik yüzeyler ve yapıştırıcı, dolap içinde 90 °C,
dolabın bitişiğinde ise 75 °C sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır. Samsung, ısının plastik yüzeylere veya
yapıştırıcıya verdiği zararlardan sorumlu tutulamaz.
Fırının yerleştirileceği mutfak dolabının zemininde bir havalandırma açıklığı olmalıdır.
Havalandırma için, alt raf ile destekleyici duvar arasında yaklaşık 50 mm açıklık bırakılmalıdır.
Fırın bir ocak ızgarasının altına kurulacaksa, ocağın kurulum talimatlarına da uyulmalıdır.
Min.550
Min.550
Min.560
370 175
Min.50
560
115
595
370
Maks. 476 572 550
560
Min.560
Min.600
Min.590 ~ Maks.600
Max.50
595
595
572 550
595
21
Maks.
464 21
545
Min.460 x Min.50
Alta monte
545
Min.460 x Min.50
İçe Monte + Alta Monte
Gömme
Cihazı tamamen kabinin içine itin ve 2 vida kullanarak fırını her iki yandan sıkıca sabitleyin.
Cihazla bitişiğindeki dolap arasında en az yaklaşık 5 mm açıklık kaldığından emin olun.
Kurulumdan sonra fırının kapağında ve iç kısmında bulunan vinil koruyucu tabakayı, bantı, kağıtları ve
aksesuarları çıkarın. Cihazı dolaptan sökmeden önce, fırının elektrik bağlantısını kesin ve fırının her iki
yanındaki 2 vidayı sökün.
UYARI: Resimde gösterildiği gibi, hava akışının sağlanması için ankastre dolapta minimum
havalandırma açıklığı bırakılmalıdır. Bu açıklığı tahta şeritlerle kapatmayın zira havalandırma
sağlamak için kullanılır.
Fırının ön yüzündeki tutacak gibi öğeler modelden modele değişir. Ancak resimdeki fırının
boyutu aynıdır.
Türkçe - 10
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 10
4/2/2015 3:55:35 PM
fırın kontrolleri
Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmeleri
Bilgi Ekranı
Güç Açma/Kapama düğmesi
Lamba düğmesi
Sıcaklık düğmesi
Mutfak Zamanlayıcısı düğmesi
Bitiş Zamanı düğmesi
Saat düğmesi
Pişirme süresi düğmesi
Güç Açma/Kapama düğmesi
Fırını açmak veya kapamak için lütfen bu düğmeye basın.
Eğer Güç Açma/Kapama düğmesine basarsanız düğmelerin ışıkları ve gösterge paneli
kapanır. Bunun sonucu olarak Güç Açma/Kapama düğmesi dışındaki bütün düğmeler
devre dışı kalır. Yeniden Güç Açma/Kapama düğmesine basmanız halinde diğer düğmelerin
ışıkları ve gösterge paneli yeniden açılır. Böylece bütün düğmeler yeniden etkinleştirilir.
aksesuarlar
Yeni Samsung fırınınız, farklı yemeklerin hazırlanmasında oldukça faydalı olacak pek çok
aksesuarla birlikte gelir. Aşağıdaki aksesuarlardan hangilerinin fırınınızla birlikte verileceği,
modelden modele değişmektedir.
DİKKAT: Aksesuarı, fırının içindeki raf seviyesine doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
Tepsiler fırının dibinden en az 1 cm mesafede olmalıdır; aksi takdirde emaye yüzey zarar
görebilir.
UYARI: Yiyecekleri ve/veya aksesuarları fırından çıkarırken çok dikkatli olun. Sıcak yiyecekler,
aksesuarlar ve yüzeyler yanmanıza sebep olabilir!
Çok ısınmaları halinde aksesuarlar deforme olabilir. Soğuduklarında, fonksiyonda hiçbir etkisi
olmayacak şekilde bu deformasyon yok olur.
Tel raf
Tel raf, yiyeceklerin ızgarada pişirilmesi ve kızartılması için
kullanılabilir. Bu parçayı güveçler ve diğer pişirme kapları ile
kullanabilirsiniz. Büyük hacimli yiyecekleri pişirirken ağırlığı
desteklemek için lütfen pliye demirden şaft yan parçasını arka tarafa
yerleştirin.
Tel tepsi eki (Modele göre değişir)
Tel tepsi, yiyeceklerin ızgarada pişirilmesi ve kızartılması için
kullanılabilir. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için tepsiyle
birlikte kullanılabilir.
Ön
Pişirme tepsisi (Modele göre değişir)
Pişirme tepsisi (Derinlik : 20 mm) kek, kurabiye ve diğer hamur
işlerinin pişirilmesinde kullanılabilir. Lütfen eğimli kısmı öne gelecek
şekilde koyun.
Türkçe - 11
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 11
4/2/2015 3:55:36 PM
02 KURULUM, FIRIN KONTROLLERI VE AKSESUARLAR
Pişirme Modu Seçim düğmesi
Ön
Ön
Evrensel tepsi (Modele göre değişir)
Evrensel tepsi (Derinlik : 30 mm) kek, kurabiye ve diğer hamur
işlerinin pişirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca kızartma için de uygundur.
Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için tel tepsi ekiyle
birlikte kullanılabilir. Lütfen eğimli kısmı öne gelecek şekilde koyun.
Ekstra derin tepsi (Modele göre değişir)
Ekstra derin tepsi (Derinlik : 50 mm) ayrıca kızartma için de
uygundur. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için tel tepsi
ekiyle birlikte kullanılabilir. Lütfen eğimli kısmı öne gelecek şekilde
koyun.
Şiş (Modele göre değişir), 2 uç, bir tutacak ve bir kızaktan oluşur,
alttan 3. rafa yerleştirilir. Şişi kullanmak için, ucunu fırının arka
iç duvarındaki deliğe yerleştirin. Şişi kullanırken, derin tavayı
1. seviyeye yerleştirin.
Şiş ve Şişlik (Modele göre değişir)
Yağ filtresi (Modele göre değişir)
Yağ filtresi fırının arka iç duvarına yerleştirilir ve fanı, yuvarlak ısıtıcıyı
korur ve fırının kirlenmesini, özellikle de yağ sıçramasını engeller. Et
pişirirken yağ filtresinin kullanılmasını öneririz. Hamur işleri yaparken
her zaman yağ filtresini çıkarın! Hamur işi ve pasta pişirirken filtre
takılı olursa, sonuç başarısız olabilir.
Teleskopik raylar (Modele göre değişir)
• Tel rafı veya tepsiyi yerleştirmek için öncelikle teleskopik rayları
belirli bir seviyeye kadar dışa kaydırın.
• Tel rafı veya tepsiyi rayların üzerine yerleştirin ve tamamen fırının
içine girecek şekilde itin. Kapağı kapatmadan önce teleskopik
rayların tamamen fırına girdiğinden emin olun.
Kullanmak için:
• Yemeğin suyunun içine akması için, derin tavayı (sacayağı olmadan) 1. seviyeye veya
kızartılacak et çok büyükse fırının en altına koyun.
• Çatallardan birini şişin üzerine kaydırın ve kızartılacak eti şişin üzerine koyun.
• Aynı zamanda, yarı haşlanmış patates ve sebzeler derin tavanın kenarına yerleştirilebilir.
• Kızağı orta rafa koyun ve ön kısımda v şekli olacak şekilde konumlandırın.
• Şişi yerleştirmeye yardımcı olması için, keskin olmayan uca tutacak takılabilir.
• Sivri ucu arkaya gelecek şekilde şişi kızağına yatırın ve şişin ucu fırının arkasındaki
döndürme mekanizmasına girene kadar yavaşça ittirin. Şişin keskin olmayan ucu, “v”
şekli üzerinde olmalıdır. (Şişin üzerinde, iki tırnak vardır ve bunlar şişin öne gitmesinin
engellenmesi için fırın kapağına yakın olmalıdırlar, tırnaklar ayrıca tutacağı da tutarlar.)
• Pişirmeden önce tutacağı çıkarın. Pişirmeden sonra, şişi kızaktan kaldırmak için tutacağı
yeniden takın.
UYARI: Bütün aksesuar parçaları ve kendini temizleme işlemi için uygun olmayan aksesuarlar,
ısıl temizlikten önce çıkarılmalıdır.
Türkçe - 12
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 12
4/2/2015 3:55:37 PM
başlamadan önce
SAATI AYARLAMA
Eğer cihaz ilk kez elektriğe takılıyorsa, cihazı kullanmadan önce saati ayarlayın.
” ve “12: ”
2. Günün saatini ayarlamak için, Zaman/
Sıcaklık Kontrolü düğmesine basın.
Örnek: 1.30'a ayarlamak için
3.Saat düğmesine basın. “
yanıp sönecektir.
” ve “ :00”
4. Dakikayı ayarlamak için, Zaman/Sıcaklık
Kontrolü düğmesine basın.
5. Saati ayarlamayı tamamlamak için Saat düğmesine basın veya 10 saniye kadar bekleyin.
Ekranda günün saati gösterilir. Cihaz artık kullanıma hazırdır.
Türkçe - 13
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 13
4/2/2015 3:55:38 PM
03 BAŞLAMADAN ÖNCE
1.Saat düğmesine basın. “
yanıp sönecektir.
İLK TEMIZLEME
Fırını ilk kez kullanmadan önce iyice temizleyin.
Keskin veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Bunlar fırın yüzeyine zarar verebilir. Emaye ön
yüzeyli fırınlar için, piyasada bulunan temizlik maddelerini kullanın.
Fırını temizlemek için
1. Kapağı açın. Fırın lambası yanar.
2. Tüm fırın tepsilerini, aksesuarları ve yan rayları sıcak suyla veya bulaşık deterjanıyla yıkayın ve
yumuşak, temiz bir bezle parlatarak kurutun.
3. Fırının içini de aynı şekilde yıkayın.
4. Cihazın ön yüzeyini nemli bir bezle silin.
Saatin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Aksesuarları çıkarın ve fırını kullanmadan önce
ısı yayımı ayarında 1 saat boyunca 200 °C'de çalıştırın. Fırından fark edilir bir koku yayılacaktır; bu
normaldir ancak hazırlık sürecinde mutfağın iyi havalandırıldığından emin olun.
Türkçe - 14
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 14
4/2/2015 3:55:38 PM
fırın kullanımı
MODUN AYARLANMASI
04 FIRIN KULLANIMI
1. Pişirme Modu Seçim düğmesine basın.
2. İstenilen fırın fonksiyonunu seçmek için, Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesine basın.
Isı yayım
Üstten Isıtma + Isı yayımı
Geleneksel
Geniş Izgara
Eko Izgara
Alt Isıtma + Isı yayımı
Buharla Temizleme
Otomatik Pişirme
Türkçe - 15
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 15
4/2/2015 3:55:39 PM
FIRIN SICAKLIĞINI AYARLAMA
1. Sıcaklık düğmesine basın.
2. S
ıcaklığı 5 °C'lik adımlarla ayarlamak için
Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesine
basın.
40 °C – 250 °C
40 °C – 300 °C (Geniş ve Küçük Izgara)
Sıcaklık pişirme esnasında ayarlanabilir.
Fırın Modu ayarlarında, sıcaklığı ayarlamak ve korumak için üst ve alt ısıtma öğeleri pişirme
işlemi boyunca açılabilir ve kapatılabilir.
FIRINI KAPATMA
Fırını kapamak için Güç Açma/Kapama
düğmesine basın.
Türkçe - 16
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 16
4/2/2015 3:55:39 PM
PIŞIRME SÜRESININ BITIŞINI AYARLAMA
2. İstenilen bitiş zamanını ayarlamak için
Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesine
basın.
3. Bitiş Zamanı düğmesine basın.
Bitiş zamanını iptal etmek için Bitiş Zamanı düğmesine basın ve zamanlayıcıyı şimdiki
zamana ayarlayın.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için, pişirme esnasında Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesini
kullanarak daha önce ayarladığınız pişirme süresini değiştirebilirsiniz.
PIŞIRME SÜRESI
Pişirme esnasında pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.
1. Pişirme Süresi düğmesine basın.
2. İstenilen pişirme süresini ayarlamak için,
Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesine
basın.
3. Pişirme Süresi düğmesine tekrar basın.
Daha iyi sonuçlar elde etmek için, pişirme esnasında Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmesini
kullanarak daha önce ayarladığınız pişirme süresini değiştirebilirsiniz.
Türkçe - 17
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 17
4/2/2015 3:55:40 PM
04 FIRIN KULLANIMI
1. Bitiş Zamanı düğmesine basın.
Örnek:12:00
GECIKMELI BAŞLAT
Durum 1 - İlk olarak pişirme süresi girilmişse
Bitiş zamanı, bir pişirme süresi ayarlandıktan sonra girilmiş ise, pişirme süresi ve bitiş zamanı
hesaplanır ve gerekirse fırın bir gecikmeli başlangıç noktası belirler.
1. Bitiş Zamanı düğmesine basın.
Örnek:Geçerli zaman saat 15:00'tir ve
istenilen pişirme süresi 5 saattir.
2. Bitiş zamanını ayarlamak için, Zaman/Sıcaklık
Kontrolü düğmesine basın.
Örnek:Yemeğin 5 saat boyunca pişirilmesini
ve pişirme işleminin saat 20.30'da
bitirilmesini istiyorsunuz.
3. Bitiş Zamanı düğmesine basın. Ertelenen başlangıç noktası gelene kadar, ekranda “
” simgesi görülür.
Durum 2 - İlk olarak bitiş zamanı girilmişse
Pişirme süresi, bir bitiş zamanı ayarlandıktan sonra girilmiş ise, pişirme süresi ve bitiş zamanı
hesaplanır ve gerekirse fırın bir gecikmeli başlangıç noktası belirler.
1. Pişirme Süresi düğmesine basın.
Örnek:Geçerli zaman saat 15:00'tir ve
ayarladığınız bitiş zamanı 17.00'dir.
2. Pişirme süresini ayarlamak için, Zaman/Sıcaklık
Kontrolü düğmesine basın.
Örnek:Yemeğin 1 saat 30 dakika boyunca
pişirilmesini ve pişirme işleminin saat
17.00'da bitirilmesini istiyorsunuz.
3. Pişirme Süresi düğmesine basın. Ertelenen başlangıç noktası gelene kadar, ekranda “
”simgesi görülür.
Türkçe - 18
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 18
4/2/2015 3:55:40 PM
MUTFAK ZAMANLAYICISI
2. Gereken süreyi ayarlamak için, Zaman/
Sıcaklık Kontrolü düğmesine basın.
Örnek:5 dakika
3. Zamanlayıcıyı başlatmak için Mutfak Zamanlayıcısı Düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı iptal etmek için Mutfak Zamanlayıcısı düğmesine 3 saniye boyunca basılı
tutun.
OTOMATIK PIŞIRME
1. Otomatik pişirme programını seçmek için,
Pişirme Modu Seçim düğmesine basın.
2. Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmelerini
kullanarak istediğiniz tarifi seçin. Ağırlığı
seçmek için 5 saniye bekleyin.
3. Zaman/Sıcaklık Kontrolü düğmelerini kullanarak istediğiniz ağırlığı seçin.
4-5 saniye sonra, Otomatik pişirme programı otomatik olarak başlayacaktır.
Ön ısıtma süresi (dak:san) görüntülenir ve ağırlık seçildikten 5 saniye sonra geri sayım başlar.
Ön ısıtmasız tarif için, kalan pişirme süresi (sa:dak) görüntülenir.
Türkçe - 19
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 19
4/2/2015 3:55:41 PM
04 FIRIN KULLANIMI
1. Mutfak Zamanlayıcısı düğmesine basın.
“ ” yanıp sönecektir.
LAMBAYI AÇMA/KAPATMA
1. Lamba düğmesine basın.
Kapalı : 1 defa
Açık : 2 defa
Pişirme modunda lamba 5 dakika sonra
otomatik olarak kapanır.
KILITLEME FONKSIYONU
Bekleme durumunda kilitleme fonksiyonu kullanabilirsiniz.
1.Saat ve Pişirme Süresi düğmelerine aynı
anda basın ve 3 saniye boyunca basılı
tutun.
(
) simgesi görüntülenir.
2. Kilidi açmak için tekrar Saat ve Pişirme
Süresi düğmelerine aynı anda basın ve
3 saniye boyunca basılı tutun.
Kilitliyken, Güç Açma/Kapama düğmesi dışında hiçbir düğme çalışmaz.
Türkçe - 20
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 20
4/2/2015 3:55:41 PM
FIRIN ÖZELLIKLERI
Fırın fonksiyonları aşağıdaki özellikleri içerir.
1. Geleneksel mod
Önerilen sıcaklık: 200 °С
Aynı seviyedeki yiyecekleri kızartmak için en iyi mod Geleneksel moddur. Fırının iç ısısı, üst ve alt
ısıtma öğeleriyle sağlanır.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
Raf
seviyesi
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre
(dak.)
3
Tel raf
180-200
40-50
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması için)
240
15-20
Balık filetoları (500-1000 g)
her iki yanında 3-4 kesik ile
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
200
13-20
Kıyılmış etten yapılmış dondurulmuş
külbastı, jambon, peynir veya
mantarlı zrazy
(350-1000 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
200
25-35
Donmuş havuç kotlet, pancar veya
patatesli zrazy (350-1000 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
200
20-30
Pişirilmiş patates (yarım)
(500-1000 g)
3
Pişirme Tepsisi
180-200
30-45
Dondurulmuş rosto, mantar dolgulu
(500-1000 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
180-200
40-50
Gıda unsuru
Dondurulmuş Lazanya
(500-1000 g)
Aynı boyutta soğutulmuş dorado
balığı ve bütün balık (300-1000 g)
her iki yanında 3-4 kesik ile
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
Türkçe - 21
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 21
4/2/2015 3:55:41 PM
04 FIRIN KULLANIMI
(Pişirme için seçtiğiniz modu -bu durumda Geleneksel mod- veya Izgara + Isı Yayımını kullanarak
fırını ısıtabilirsiniz.)
2. Üstten Isıtma + Isı yayımı
Önerilen sıcaklık: 190 °С
Isı üst ısıtma öğesinden yayılır ve fan sıcak havanın sürekli dolaşımını sağlar.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
(Izgara + Isı Yayımı modunu kullanarak fırını ısıtabilirsiniz.)
Gıda unsuru
Raf
seviyesi
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre
(dak.)
Bütün tavuk (700-1500 g)
2 veya 3
Pişirme Tepsisi
190-200
40-55
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması için)
180-200
15-35
2 veya 3
Derin tepsi
180
20
Et veya balık bifteği (400-800 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN, TUZ VE
KARABİBER SERPİŞTİRİN
Pasta (1000 g)
3. Isı yayım
Önerilen sıcaklık: 170 °С
Bu özellik, üstten ilk üç seviyeye yerleştirilmiş yiyecekleri pişirmek için kullanılır. Ayrıca kızartma için de
uygundur. Bu modda ısı, fırının arka duvarındaki ısıtma öğesi tarafından yayılır ve fan ile eşit bir şekilde
dağıtılır.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
(Pişirme için seçtiğiniz modu -bu durumda Isı Yayımı modu- veya Izgara + Isı Yayımını kullanarak fırını
ısıtabilirsiniz.)
Raf
seviyesi
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre
(dak.)
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması için)
190-200
40-50
Çikolatalı, fındıklı ve esmer şekerli muz
3-5 parça
Muzların her birinin üzerine ufak bir kesik
atın, 10-15 g çikolata koyun, 5-10 g
fındık koyun ve suyla ıslatılmış şekerle
süsleyin. Alüminyum folyo ile sarın.
3
Tel raf
220-240
15-25
Soyulmuş elma
5-8 öğe x 150-200 g
Elmanın çekirdeğini çıkarın ve şekerle
doldurun. Suyla birlikte tavaya koyun.
3
Tel raf
200-220
15-25
Et külbastı, doğranmış şnitzel, et
dilimleri (300-600 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
195
18-25
Dolgulu et ruloları (500-1000 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
180-200
50-65
Gıda unsuru
Kemikli kuzu eti (350-700 g)
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN, TUZ VE
KARABİBER SERPİŞTİRİN
Türkçe - 22
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 22
4/2/2015 3:55:41 PM
4. Geniş ızgara
Önerilen sıcaklık: 240 °С
Geniş ızgara özelliği biftek, şnitzel ve balık gibi yassı yiyecekleri daha büyük parçalar halinde pişirmek
için kullanılır. Ayrıca yüzeyleri kızartılması gereken yemekler için de uygundur. Bu modda hem üst
ısıtma öğesi hem de ızgara çalışır.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
(Pişirme için seçtiğiniz modu -bu durumda Süper Izgara modu- veya Izgara + Isı Yayımını kullanarak
fırını ısıtabilirsiniz.)
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Sosis ve küçük sosisler
(5-10 parça)
4+3
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması
için)
200
10-15
Uzun sosisler ve kalın kısa
sosisler
8-10 parça
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
4+3
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması
için)
200
10-12
Tost ekmeğinden
hazırlanan kahvaltı tostları
5-10 parça
4
Tel raf
240
bir tarafı 02-03
ÇEVİRİN
diğer tarafı 02-03
Tost ekmeğinden
hazırlanan peynirli kahvaltı
tostları
5-10 parça
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(peynirin akması
için)
200
8-12
Dolgulu dondurulmuş krep
(200-500 g)
(ÖN ISITMADAN ÖNCE)
SOĞUK FIRINA
KOYUN
BİTKİSEL YAĞ PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
200
20-30
Türkçe - 23
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 23
4/2/2015 3:55:41 PM
04 FIRIN KULLANIMI
Raf
seviyesi
Gıda unsuru
5. Eko ızgara
Önerilen sıcaklık: 240 °С
Bu mod, pişirme tepsisinin veya tel rafın ortasına yerleştirilmiş, biftek, şnitzel ve balık gibi yassı
yiyecekleri küçük parçalar halinde pişirmek için kullanılır. Sadece üst ısıtma öğesi çalışır.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
(Pişirme için seçtiğiniz modu -bu durumda Izgara modu- veya Izgara + Isı Yayımını kullanarak fırını
ısıtabilirsiniz.)
Raf
seviyesi
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre
(dak.)
3
Tel raf
200
10-12
Üzeri Malzemeli Dondurulmuş
Bagetler
(Domates-Mozzarella veya Jambon ve
Peynir)
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(peynirin akması
için)
200
15-20
Balık filetoları (300-700 g)
SOĞUK FIRINA KOYUN (ÖN ISITMA
YAPMADAN), BİTKİSEL YAĞ
PÜSKÜRTÜN
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(suyun akması için)
200
15-25
Balık köftesi, fileto yassı köfte
(dondurulmuş) (300-600 g)
SOĞUK FIRINA KOYUN (ÖN ISITMA
YAPMADAN), BİTKİSEL YAĞ
PÜSKÜRTÜN
3
Pişirme Tepsisi
180-200
20-35
Dondurulmuş pizza (300-500 g)
SOĞUK FIRINA KOYUN (ÖN ISITMA
YAPMADAN)
3+2
Tel raf
Pişirme Tepsisi
(peynirin akması
için)
180-200
23-30
Gıda unsuru
Fırında Dondurulmuş Kamember
(2 х 75 g - 4 х 75 g)
SOĞUK FIRINA KOYUN (ÖN ISITMA
YAPMADAN)
Türkçe - 24
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 24
4/2/2015 3:55:42 PM
6. Alt Isıtma + Isı yayımı
Önerilen sıcaklık: 190 °С
“Alt Isıtma + Isı Yayımı” modu, üst kısmı ıslak ve alt kısmı gevrek kalması gereken yiyecekler için
kullanılır; pizza, kişloren, açık kekler ve cheesecake'ler için etkilidir.
Pişirmeye başlamadan önce fırını ısıtmanız önemlidir.
(Pişirme için seçtiğiniz modu -bu durumda Heat + Isı Yayımı modu- veya Izgara + Isı Yayımını
kullanarak fırını ısıtabilirsiniz.)
Aksesuar
Sıcaklık (°C)
Süre
(dak.)
Dondurulmuş mayalanmış elmalı turta
hamuru (350-700 g)
3
Tel raf
180-200
15-20
Dondurulmuş dolgulu katmanlı pasta
(300-600 g)
YUMURTA SARISI SÜRÜN, SOĞUK
FIRINA KOYUN
3
Pişirme Tepsisi
180-200
25
Soslu köfte (250-500 g)
KIZARTMA TAVASINDA
3
Kızartma tavası tel
rafta
180-200
25-35
Kabartılmış hamur ruloları (500-1000 g)
YUMURTA SARISI SÜRÜN
3
Pişirme Tepsisi
180
15-23
Soslu Cannelloni (250-500 g)
KIZARTMA TAVASINDA
3
Kızartma tavası tel
rafta
180
22-30
Dolgulu, mayalanmış pasta hamuru
(600-1000 g)
YUMURTA SARISI SÜRÜN
3
Pişirme Tepsisi
180-200
20-30
Türkçe - 25
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 25
4/2/2015 3:55:42 PM
04 FIRIN KULLANIMI
Raf
seviyesi
Gıda unsuru
TEST KAPLARI
EN 60350 Standardına göre
1. Pişirme
Önceden ısıtılmış fırına yönelik fırında pişirme önerileri
Fırında pişirme tepsisini, konik tarafı fırının arka tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
Gıda türü
Raf
seviyesi
Pişirme modu
Sıcaklık
(°C)
Pişirme süresi
(dak.)
3
2
1+4
Geleneksel
Isı yayım
Isı yayım
160-170
150-160
150-160
20-30
30-35
35-40
3
2
Geleneksel
Isı yayım
160-180
150-160
15-25
30-35
Pişirme tepsisi +
Evrensel tepsi
Tel rafta yandan açılır kek
tepsisi
(Koyu renkli, ø 26 cm)
1+4
Isı yayım
150-160
35-40
2
Geleneksel
160-180
20-30
2
Isı yayım
150-160
30-40
Pişirme tepsisi
3
2
1+4
Geleneksel
Isı yayım
Isı yayım
170-180
150-160
150-160
35-40
60-70
70-80
Konveksiyonel
170-190
70-90
Isı yayım
170-190
80-100
Kap & Notlar
Kurabiye
Pişirme tepsisi
Küçük Kekler
Pişirme tepsisi +
Evrensel tepsi
Pişirme tepsisi
Yağsız
Pandispanya
Elmalı Mayalı
Tepsi Keki
Elmalı Turta
Pişirme tepsisi +
Evrensel tepsi
Tel raf + 2 yandan açılır
1
kek tepsisi *
Çaprazlama
(Koyu renkli, ø 20 cm)
yerleştirilmiş
Pişirme tepsisi + Tel raf +
1+3
2 yandan açılır kek tepsisi *
(Koyu renkli, ø 20 cm)
* İki kek, ızgaraya arka solda ve ön sağda olacak şekilde yerleştirilir.
** İki kek, her biri merkezden diğerinin üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
2. Izgara
Boş fırını, Geniş Izgara işlevini kullanarak 5 dakika süresince önceden ısıtın.
Gıda türü
Kap & Notlar
Raf
seviyesi
Pişirme modu
Sıcaklık
(°C)
Pişirme süresi
(dak.)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 4-6
Francala Tostlar
Tel raf
5
Geniş Izgara
270 °C.
Biftek Burgerler
*
(12 ea)
Tel tepsi eki +
Evrensel tepsi
(üstten damlayanların
akması için)
4
Geniş Izgara
270 °C.
* Biftek Burgerler: Boş fırını, Geniş Izgara işlevini kullanarak 15 dakika süresince önceden ısıtın.
Türkçe - 26
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 26
4/2/2015 3:55:42 PM
otomatik pişirme
Aşağıdaki tabloda Pişirme, Kızartma ve Kavurma işlemleri için 25 Otomatik Program sunulmuştur.
Tabloda yiyeceklerin miktarları, ağırlık aralıkları ve uygun tavsiyeler bulunmaktadır.
Size kolaylık sağlamak için, Pişirme modları ve süreleri önceden programlanmıştır.
Yemek pişirirken bu yönergelere başvurabilirsiniz. Yiyecekleri her zaman fırın soğukken koyun verin.
Gıda unsuru
Ağırlık/kg
Aksesuar
A:01
Dondurulmuş
Pizza
1. 0,3- 0,6
2. 0,7- 1,0
Tel raf
A:02
Dondurulmuş
Fırın Cipsleri
1. 0,3- 0,5
2. 0,5- 0,7
Pişirme tepsisi
A:03
Dondurulmuş
Kroket
1. 0,3- 0,6
2. 0,7- 1,0
Pişirme tepsisi
A:04
Ev Yapımı
Lazanya
1. 0,3- 0,5
2. 0,8- 1,0
Tel raf
A:05
Biftek
1. 0,3- 0,6
2. 0,6- 0,8
Tel raf
Evrensel tepsi
A:06
Rozbif
1. 0,6- 0,8
2. 0,9- 1,1
3. 1,2- 1,4
Tel raf
Evrensel tepsi
A:07
Kuzu kaburga
1. 0,6- 0,8
2. 0,9- 1,1
Tel raf
Evrensel tepsi
A:08
Pirzola
1. 0,3- 0,4
2. 0,5- 0,6
Tel raf
Evrensel tepsi
4
3
A:09
A:10
Tavuk Eti
Parçaları
Rosto tavuk
1. 0,5- 0,7
2. 1,0- 1,2
1. 0,8- 1,0
2. 1,1- 1,3
Tel raf
Evrensel tepsi
Tel raf
Evrensel tepsi
4
3
2
1
A:11
Ördek Göğsü
1. 0,3- 0,5
2. 0,6- 0,8
Tel raf
Evrensel tepsi
4
3
Ördek göğsünü hazırlayın, yağlı kısmı üste
gelecek şekilde tel rafa koyun. İlk ayar bir
ördek göğüs, ikinci ayar ise 2 kalın ördek
göğsü içindir.
A:12
Hindi Rulo
1. 0,6- 0,8
2. 0,9- 1,1
Tel raf
Evrensel tepsi
2
1
Hindiyi Tel rafa koyun. Fırından bip sesi gelir
gelmez çevirin.
Pirzolayı marine edin. Pirzolaları Tel rafa koyun.
Fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. İlk ayar
ince pirzolalar, ikinci ayar ise kalın pirzolalar
içindir.
Tavuk eti parçalarını zeytin yağı ve baharatlarla
hazırlayın. Tavukları Tel rafa yan yana dizin.
Soğuk tavuğun üzerine yağ ve baharat sürün
ve göğüs kısmı üste gelecek şekilde tel rafa
koyun.
Türkçe - 27
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 27
4/2/2015 3:55:42 PM
05 OTOMATIK PIŞIRME
Raf
Öneriler:
seviyesi
2
Dondurulmuş pizzayı tel rafın ortasına
yerleştirin. İnce pizzalar için 0,3-0,6 kg ayarını,
kalın malzemeli pizzalar için ise 0,7-1,0 kg
ayarını öneririz.
2
Dondurulmuş Elma Dilimli Patatesleri pişirme
tepsisine yayın. İlk ayar ince parmak patatesler
için; ikinci ayar ise kalın, elma dilimli patatesler
için önerilir. Fırın kağıdı kullanın. Pişirme
süresinin 2/3'ü geçtikten sonra patatesleri
döndürmenizi öneririz.
2
Dondurulmuş patates kroketleri pişirme
tepsisine düzgün şekilde yerleştirin. Pişirme
süresinin 2/3'ü geçtikten sonra patatesleri
döndürmenizi öneririz.
3
Borcam kullanın. Soğutulmuş veya ev yapımı
lazanyayı fırının ortasına, tel raf üzerine
koymanızı öneririz.
4
2 ila 6 bifteği yan yana gelecek şekilde tel
raf üzerine yerleştirin. İlk ayar ince biftekler,
3
ikinci ayar ise kalın biftekler içindir. Bip sesini
duyduktan sonra döndürün.
2
Rozbifi marine edin ve tel rafa koyun. Evrensel
tepsiye 1 bardak su koyun. Bip sesini
1
duyduktan sonra döndürün. Pişirme işlemi
bittikten sonra alüminyum folyoya sarın ve
5-10 dakika bekletin.
2
Marine edilmiş kuzu kaburga Tel rafa koyun.
Fırından bip sesi gelir gelmez çevirin.
1
No
No
Gıda unsuru
Ağırlık/kg
Raf
Öneriler:
seviyesi
Tel raf
2
Temizlenmiş taze balığı (örn. alabalık, mezgit,
morina) uygun boyutta kapaklı bir borcamın
içine koyun. Kasenin dibi kaplanıncaya kadar
sıvı ekleyin (örn. 3-4 çorba kaşığı limon suyu,
beyaz şarap veya su) ve kapağı kapatın.
Kaseyi tel rafa yerleştirin. Kızarmış bir görüntü
istiyorsanız, balığın derisine zeytinyağı sürün ve
üstünü kapatmayın.
Tel raf
4
Balıkları, başından kuyruğuna doğru Tel rafa
koyun. İlk ayar 2 balık, ikinci ayar ise 4 balık
Evrensel tepsi
3
içindir. Program alabalık, sudak balığı veya
çipura gibi bütün balıklar için uygundur.
Tel raf
4
Somon bifteklerini Tel rafa koyun. Fırından bip
sesi gelir gelmez çevirin.
Evrensel tepsi
3
Aksesuar
A:13 Balık Buğulama
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5- 0,7
3. 0,8- 1,0
A:14
Rosto Balık
1. 0,5- 0,7
2. 0,8- 1,0
A:15
Somon Biftek
1. 0,3- 0,4
2. 0,7- 0,8
A:16
Fırında Patates
1. 0,4- 0,6
2. 0,8- 1,0
Pişirme tepsisi
2
A:17
Rosto Sebzeler
1. 0,4- 0,6
2. 0,8- 1,0
Evrensel tepsi
4
A:18
Sebzeli Güveç
1. 0,4- 0,6
2. 0,8- 1,0
Tel raf
2
A:19
Çikolatalı
Vanilyalı Karışık
Kek
1. 0,5- 0,6
2. 0,7- 0,8
3. 0,9- 1,0
Tel raf
2
A:20
Muffin
1. 0,5- 0,6
2. 0,7- 0,8
Tel raf
2
A:21
Beyaz Ekmek
1. 0,7- 0,8
Tel raf
2
A:22
Kepekli Ekmek
1. 0,7- 0,8
Tel raf
2
A:23
Küçük Yuvarlak
Ekmekler /
Ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6- 0,8
Pişirme tepsisi
3
Patatesleri yıkayın, ikiye kesin. Yüzeyine zeytin
yağı sürün, yeşillik ve baharat ile hazırlayın.
Pişirme tepsisine eşit bir şekilde yayın. İlk ayar
küçük patatesler için (her biri 100 g), ikinci ayar
ise büyük fırın patatesleri içindir (her biri 200 g).
Dilimlenmiş kabak, biber parçaları, dilimlenmiş
patlıcan, mantar ve çeri domatesi gibi sebzeleri
Evrensel tepsiye koyun. Zeytin yağı, çeşitli
bitkiler ve baharat karışımını üzerine sürün.
Fırına dayanıklı bir yuvarlak kasede sebze
güvecini hazırlayın. Kaseyi, fırının ortasındaki
Tel rafa koyun.
Çember/yuvarlak kek için hamuru uygun
derinlikte yuvarlak bir pişirme tavasına koyun.
Bu program çikolatalı vanilyalı karışık kek,
limonlu kek ve fındıklı kek gibi sulu hamurdan
yapılan yiyecekler için uygundur.
Muffin hamurunu 12 bölmeli muffin kabına
koyun. Kabı rafa yerleştirin. Her biri 45 g olan
muffinler için 0,5 -0,6 kg ağırlık aralığı, her biri
65 g olan orta boy muffinler için ise 0,7-0,8 kg
ağırlık aralığı önerilir.
Bu program 500 g buğday unu kullanılan
ekmek karışımları için uygundur. Paket
üzerindeki talimatları uygulayın. Mayalama
hamurunu köşeli bir pişirme kasesine
koyun. Hamurun üzerine fırçayla su sürün.
Uzunlamasına bıçakla kesin.
Bu program 500 g buğday ve çavdar unu
kullanılan ekmek karışımları için uygundur.
Paket üzerindeki talimatları uygulayın. Mayalı
hamuru (ekşi mayayı) uygun bir köşeli pişirme
kabına koyun. Hamurun üzerine fırçayla su
sürün. Uzunlamasına bıçakla kesin.
İlk ayar küçük yuvarlak ekmekler için kullanılan
hamura veya kruvasan (4-8 adet) için kullanılan
taze hamura uygundur. 2. ayar ev yapımı
ciabatta (İtalyan) ekmekleri veya bagetler
(2-6 adet) için kullanılan hamura uygundur. Fırın
kağıdı kullanın.
Türkçe - 28
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 28
4/2/2015 3:55:42 PM
Gıda unsuru
Ağırlık/kg
A:24
Ev Yapımı
Pizza
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8- 1,2
A:25
Hamur
Mayalama
1. 0,2 - 0,4
(pizza
hamuru)
2. 0,4- 0,6
(mayalama
hamuru)
3. 0,6- 0,8
(ekmek
hamuru)
Raf
Öneriler:
seviyesi
Pişirme tepsisi
2
İlk ayar, atıştırmalık küçük pizzalar için
(7-9 adet) uygundur. 2. ayar, bir büyük,
yuvarlak veya tepsi boyutunda pizza için
uygundur. Ağırlık aralıkları sos, sebzeler,
jambon ve peynir gibi üst malzemeler dahil
olarak hesaplanmıştır. Sert kabuk seviyorsanız,
artı ısı yayımı modunda 5 dakika boyunca ön
ısıtma yapmanızı öneririz.
Tel raf
2
0,2-0,4 kg ağırlık aralığı ayarı, pizza ve kek için
mayalama hamurunu kabartmak veya ekmek
hamurunu önceden kabartmak için uygundur.
Büyük, yuvarlak bir kaba koyun ve streç filmle
kaplayın. 0,4-0,6 kg ayarı mayalama hamuru
veya ekşi maya gibi ekmek hamurları içindir.
0,6-0,8 kg ayarı mayalı hamur içindir. Hamuru
elle yoğurun, pişirme kabına koyun ve streç
filmle kaplayın.
Aksesuar
Türkçe - 29
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 29
4/2/2015 3:55:42 PM
05 OTOMATIK PIŞIRME
No
temizlik ve bakım
BUHARLA TEMIZLEME
1. Fırının içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Boş fırının zeminine yaklaşık 400 ml (3/4 pint) su dökün Sadece normal su kullanın, damıtılmış
su kullanmayın.
3. Fırın kapağını kapatın.
UYARI: Buharla temizleme sistemi yalnızca fırın tamamen odada sıcaklığına
soğuduğunda açılabilir. Eğer çalışmazsa fırının oda sıcaklığına düşmesini bekleyin.
4. Buharla temizleme fonksiyonunu seçmek
için Pişirme Modu Seçim düğmesine
basın.
3 saniye sonra, Buharla temizleme başlar
ve belli bir süre sonra ısıtıcı çalışmayı
durdurur.
5. İşlem tamamlandığında, ekran yanıp
sönecek ve bip sesi duyulacaktır.
6. İşlemi sonlandırmak ve iç kısmı temizlemek
için Güç Açma/Kapama düğmesine
basın.
Türkçe - 30
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 30
4/2/2015 3:55:42 PM
Buharla temizlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra
06 TEMIZLIK VE BAKIM
İPUÇLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Buharlı temizleme işleminden sonra kapağı açarken dikkatli olun; alttaki su sıcaktır.
Kalıntı suyu fırında hiçbir zaman, örneğin bir geceliğine bile olsa bırakmayın.
Fırın kapağını açın ve kalıntı suyu bir kaşık ile alın.
Deterjanla ıslatılmış bir sünger, yumuşak fırça veya naylon ovucu ile fırın içini temizleyin.
İnatçı lekeler naylon bir ovucu ile çıkarılabilir.
Kireç birikintileri, sirke ile ıslatılmış bir bez ile çıkarılabilir.
Su ile temizleyin ve yumuşak bir bez ile kurulayın (fırın kapağı contasının altını silmeyi
unutmayın).
Eğer fırın çok kirliyse, soğuduktan sonra işlem tekrarlanabilir.
Eğer fırında, örneğin kızartma veya ızgara sonrasında yağdan kaynaklanan kir varsa, fırın
temizleme fonksiyonunu çalıştırmadan önce deterjanla inatçı lekenin ovulması önerilir.
Temizlemeden sonra, iç emaye yüzeyin iyice kuruması için, fırın kapağını 15° aralık bırakın.
HIZLI KURUTMA
1.
2.
3.
4.
Fırın kapağını yaklaşık 30° aralık bırakın.
Havalandırma modunu seçmek için Pişirme Modu Seçim düğmesine basın.
Süreyi 5 dakika ve sıcaklığı 50 °C olarak ayarlayın.
Bu sürenin sonunda fırını kapatın.
Türkçe - 31
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 31
4/2/2015 3:55:42 PM
ELLE TEMIZLEME
UYARI: Temizliğe başlamadan önce fırın ve aksesuarların soğumuş olduğundan emin olun.
Aşındırıcı temizlik maddeleri, sert fırçalar, ovalama amaçlı bulaşık süngerleri veya bezleri, çelik
yünü, bıçak veya diğer aşındırıcı malzemeler kullanmayın.
Fırının İçi
• Fırının içini temizlemek için temiz bir bez, hafif bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu su kullanın.
• Kapak contasını elle temizlemeyin.
• Fırının emaye yüzeylerine hasar gelmemesi için yalnızca geleneksel fırın temizleme malzemeleri
kullanın.
• İnatçı lekeleri çıkartmak için özel bir temizlik malzemesi kullanın.
Fırının Dışı
Fırının kapak, tutacak ve ekran gibi dış öğelerini temizlemek için temiz bir bez ve hafif bir temizlik
maddesi veya ılık sabunlu su kullanın ve kağıt mutfak havlusu veya kuru bir kumaş havlu ile
kurulayın.
Fırından yükselen sıcak hava sebebiyle özellikle tutacak ve tuşlarda kolayca yağ ve kir birikebilir; bu
yüzden fırını kullandıktan sonra lütfen tutacağı ve tuşları temizleyin.
Aksesuarlar
Her kullanımdan sonra aksesuarı yıkayın ve mutfak havlusu ile kurulayın. Gerekirse daha kolay
temizlenmesi için 30 dakika kadar ılık sabunlu suda tutun.
KATALITIK EMAYE YÜZEY (MODELE GÖRE DEĞIŞIR)
Çıkarılabilir kapak muhafazası koyu gri katalitik emaye kaplıdır. Bu parçaya bitkisel veya hayvanî yağ
sürülerek ısı yayımlı ısıtma sırasında hava dolaşımı ile tüm kaba yayılması sağlanabilir. Bu artıklar
200 °C ve üstü fırın sıcaklıklarında yanar.
1. Fırının içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Fırının tüm iç yüzeylerini temizledikten sonra, fırını ısı yayımında 250 °C'ye ayarlayın, 1 saat
çalıştırın.
SU TOPLAYICININ TEMIZLENMESI (MODELE GÖRE DEĞIŞIR)
Su toplayıcının işlevi, fırın yüksek nem içerikli yiyeceklerle
çalıştırıldığında biriken suyu toplamaktır. Su toplayıcı üzerine yemek
artıkları birikebilir. Temizlik yapılmazsa ankastre dolap zarar görebilir.
Yemek pişirdikten sonra dolabınızı korumak için su toplayıcıyı
temizleyin.
UYARI: Pişirme işleminden sonra su toplayıcıda sızıntıyla
karşılaşırsanız, lütfen hizmet merkezimizle iletişime geçin.
Su toplayıcı
Türkçe - 32
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 32
4/2/2015 3:55:43 PM
YAN RAYLAR (MODELE GÖRE DEĞIŞIR)
Fırının içini temizlemek için, her iki yan raylar çıkarılmalıdır.
Yan rayları ayırma
1. Yan rayın üst bölümünün orta kısmına basın.
06 TEMIZLIK VE BAKIM
2. Yan rayı yaklaşık 45 º döndürün.
3. Yan rayı, alt iki delikten çekin ve çıkarın.
TAKMA: Adım 1, 2 ve 3 ü ters sıra ile tekrarlayın.
Fırın, yan raylar ve raflar yerlerinde değilken çalışabilir.
Türkçe - 33
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 33
4/2/2015 3:55:43 PM
garanti ve servis
SORUN GIDERME
SORUN
ÇÖZÜM
Fırın ısınmazsa ne
yapmalıyım?
• Fırın açık duruma getirilmemiş olabilir. Cihazı açın.
• Gerekli ayarların uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin.
• Ev sigortası atmış veya bir devre kesici trip yapmış olabilir.
Sigortaları açın/değiştirin veya devreyi sıfırlayın. Bu durum
sürekli meydana gelirse, uzman bir elektrik teknisyeni
çağırın.
Eğer fırın, fonksiyon ve sıcaklık
ayarlandıktan sonra ısınmazsa
ne yapmalıyım?
• İç elektrik bağlantılarında bir sorun olabilir. Yerel servis
merkezinizle temasa geçin.
Eğer bir hata kodu çıkar ve
fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?
• İç elektrik devresi bağlantısında bir sorun vardır. Yerel
servis merkezinizle temasa geçin.
Fırının ışığı yanmazsa ne
yapmalıyım?
• Fırın lambasında arıza vardır. Yerel servis merkezinizle
temasa geçin.
Eğer fırının fanı ayarlanmadan
çalışırsa ne yapmalıyım?
• Kullanımdan sonra fan, fırın soğuyana kadar çalışır. Fırın
soğumasına rağmen fan çalışmaya devam ederse yerel
servis merkezinizi arayın.
1)
Hiçbir tuş
çalışmazsa ne
yapmalıyım?
• Çocuk kilidi fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol
edin. Çocuk kilidi etkin değilse yerel servis merkezini
arayın.
**
BILGI KODLARI
Tüm bilgi kodları fırının arızasından kaynaklanmaz. Lütfen öncelikle aşağıdaki bölüme bakın; eğer
buradaki çözümleri uygulamanıza rağmen bilgi kodları yine de gözüküyorsa, lütfen yerel SAMSUNG
Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.
KOD
1)
**
1)
**
SORUN
ÇÖZÜM
Güvenlik kapanması Fırın uzun süre belirlenen
sıcaklıkta çalışmayı sürdürmüştür.
• 105 °C altında
16 saat
• 105 °C ila 240 °C
8 saat
• 245 °C ila Maksimum sıcaklık 4 saat
Fırını kapatın ve yiyeceği çıkarın. Tekrar
kullanmadan önce fırının soğumasını bekleyin.
Düğmelere uzun bir süre basılmıştır.
Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri çevreleyen
yüzeyde su olup olmadığını kontrol edin. Fırını
kapatın ve tekrar ayarlamayı deneyin. Yeniden
meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri
Hizmetleri Merkezinizi arayın.
Fırındaki bir hata, ürünün performansının
düşmesine ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.
Fırını kullanmayı derhal bırakın.
SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezinizi
arayın.
AŞIRI VOLTAJ KORUMASI (OVP)
Bu özellik, ürünü voltaj yükselmelerine karşı
korur. Güçlü bir voltaj yükselmesi, alarmı
tetikler ve “-UP-” mesajı görüntülenir, ardından
Isıtıcı, Lamba, Isı Yayım Motoru ve Şiş
özellikleri devre dışı bırakılır.
Voltaj normal aralığa geri döndüğünde, Aşırı
Voltaj Koruması (OVP) otomatik olarak devre
dışı kalır ve fırın normal çalışmasına geri döner.
Aşırı Voltaj Koruması (OVP) pişirme sürecinin
yarım kalmasın neden olabilir.
1) ** tüm rakamlar anlamına gelir.
Türkçe - 34
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 34
4/2/2015 3:55:43 PM
tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından
bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel
indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın
aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir.
Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
Türkçe - 35
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG68-00541B-01_TR.indd 35
4/2/2015 3:55:43 PM
07 GARANTI VE SERVIS
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-6271
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B34050 ,3, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 4670600 0212, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:
SÜD Ltd.
29F, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07326, Korea
TEL : +82-2-3215-1100
FAX : +82-2-3215-1110
EMC:
Nemko AS
Gaustadalleen 30, N-0373 Oslo, Norway
TEL : (+47) 22 96 03 30
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
PAKISTAN
ALGERIA
TUNISIA
MOROCCO
ARAYIN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
08000-7267864
16580
www.samsung.com/n_africa/support
IRAN
8002473457 (800 24/7 HELP)
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
ANGOLA
MOZAMBIQUE
444 77 11
0800-726-7864
0800-100077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 780 089
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
Iraq
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/pk/support
SAUDI ARABIA
SYRIA
Lebanon
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
3004
080 100 22 55
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
1299
964 77 261 72220
964 75 118 92525
021-8255 [CE]
JORDAN
VEYA BIZI ŞU ADRESTEN ÇEVRIMIÇI OLARAK ZIYARET EDIN
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800 2550
0262 50 88 80
940271635
847267864 / 827267864
DG68-00541B-02
Prezio Airv_NV70H5587BB_TR_DG00541-68B01-_TR.indd 36
3:55:43 2015/2/4 PM
Download PDF

advertising