Samsung | NV70K2340RS | Samsung NV70K2340RS Airvection - Çift Fan Teknolojili Elektrikli Fırın, 70 Lt Geniş İç Hacim, Paslanmaz Çelik Kullanım kılavuzu

Ankastre Fırın
Kullanım ve kurulum kılavuzu
NV70K2340RS / NV70K2340RB
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 1
2017-11-21
5:50:36
İçindekiler
İçindekiler
Bu kılavuzu kullanma
3
Akıllı pişirme
Bu Kullanım Kılavuzu'nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
3
Güvenlik talimatları
3
Manüel pişirme
Otomatik pişirme programları
Test Kapları
Önemli güvenlik önlemleri
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
3
6
6
6
Temizlik25
Değiştirme27
Sorun Giderme
İçindekiler6
Güç bağlantısı
7
Dolaba montaj
8
Kontrol noktaları
Bilgi kodları
Başlamadan önce
Ürün veri sayfası
İlk ayarlar
9
Yeni fırın kokusu
9
Aksesuarlar10
18
22
24
Bakım25
Kurulum6
9
18
28
28
29
Ek30
30
Tüketicinin seçimlik hakları
31
Yetkili servis listesi
31
İşlemler11
Kontrol paneli
11
Ortak ayarlar
11
Pişirme modu
15
Otomatik pişirme
16
Buharla temizleme
17
Zamanlayıcı17
Ses Açık/Kapalı
17
2 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 2
2017-11-21
5:50:36
Güvenlik talimatları
SAMSUNG Ankastre Fırını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu Kullanım Kılavuzu, güvenlik ile ilgili önemli bilgiler ve cihazınızın çalıştırılması ve
bakımında size yardımcı olacak talimatlar içermektedir.
Lütfen fırınınızı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu okuyun ve ileride başvurmak
için kılavuzu saklayın.
Bu fırının kurulumu lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Kurulumu
yapacak kişi, cihazı elektrik şebekesine bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate
almalıdır.
Bu Kullanım Kılavuzu'nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya, ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilen tehlikeler veya güvensiz
uygulamalar.
NOT
Kullanışlı ipuçları, öneriler veya kullanıcıların ürünü değiştirmelerine yardımcı olan
bilgiler.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel,
duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye
sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
Bağlantıyı kesme sabit tesisatta kablolama kurallarına göre
gerçekleştirilmelidir.
Kurulumdan sonra bu cihazın güç kaynağıyla bağlantısının
kesilmesine izin verilmelidir. Bağlantı kesme, prizin erişilebilir
durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre sabit bir
hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.
Güç kablosu kusurlu ise üreticiden veya servis temsilcisinden tedarik
edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir.
(Sadece sabit tesisat tipi model)
Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için
üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli
kişiler tarafından değiştirilmelidir. (Sadece elektrik kablolu model)
Türkçe 3
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 3
2017-11-21
5:50:37
Bu kılavuzu kullanma
Bu kılavuzu kullanma
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Yapışkanlar güvenilir sabitleme aracı olmadıklarından belirtilen
sabitleme yöntemi yapışkan kullanımına bağlı değildir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş
ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında
yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç
kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde
tutun.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük
çocuklar uzak tutulmalıdır.
Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden
olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı
temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
Bu cihazın temizleme işlevi varsa söz konusu temizlik işleminden
önce aşırı döküntüler giderilmeli ve işlem sırasında cihazın içinde
mutfak gereci bırakılmamalıdır. Temizleme işlevi modele bağlıdır.
Bu cihazın temizleme işlevi varsa temizleme koşulları süresince
yüzeyler normalden daha fazla ısınabilir ve çocuklar uzak
tutulmalıdır. Temizleme işlevi modele bağlıdır.
Yalnızca bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Yalnızca et
termostatı modeli)
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
UYARI: Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı
değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı arkasına
takılmamalıdır.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan
parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında
değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa süreli bir
pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
4 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 4
2017-11-21
5:50:37
DİKKAT
Eğer fırın taşıma esnasında hasar görmüşse elektriğe bağlamayın.
Bu cihazın elektrik şebekesine yalnızca özel lisanslı bir elektrik teknisyeni tarafından
bağlanmalıdır.
Cihazda bir arıza veya hasar oluşması halinde çalıştırmaya kalkışmayın.
Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar siz
ve başkaları için önemli riskler oluşturabilir. Fırınınızın onarılması gerekirse bir SAMSUNG
Servis merkezi ile veya bayinizle iletişime geçin.
Elektrik kutuplarının ve kablolarının fırına temas etmesine izin verilmemelidir.
Fırın elektrik şebekesine yalnızca onaylanmış bir devre kesici veya sigorta kullanılarak
bağlanmalıdır. Asla çoklu fiş adaptörü veya uzatma kablosu kullanmayın.
Cihaz onarılırken veya temizlenirken, elektriği kapatılmalıdır.
Fırının yakınındaki prizlere elektrikli cihazlar takarken dikkatli olun.
Bu cihazın buharla pişirme işlevi varsa su kaynağı kartuşu hasarlı durumdayken cihazı
çalıştırmayın. (Yalnızca buharlı işlev modeli)
Kartuş çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın ve en yakınınızdaki servis merkezine
danışın. (Yalnızca buharlı işlev modeli)
Bu fırın sadece ev yemekleri pişirmek için tasarlanmıştır.
Yemek pişirdiğiniz sırada fırın kapağını açarken dikkatli olun çünkü içerideki sıcak hava
ve buhar hızla dışarı çıkabilir.
Alkol içeren yemekler pişirilirken, yüksek sıcaklıklardan ötürü alkol buharlaşabilir ve bu
Buhar fırının sıcak kısmıyla temas ederse alev alabilir.
Güvenliğiniz için yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler
kullanmayın.
Fırın kullanımda iken çocuklar güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
Güvenlik talimatları
Büyük hacimli yiyecekleri
pişirirken ağırlığı desteklemek
için lütfen pliye demirden şaft yan
parçasını arka tarafa yerleştirin.
(Modele göre değişir)
Pizza gibi donmuş gıdalar Büyük ızgara üzerinde pişirilmelidir. Pişirme tepsisi
kullanılması halinde aşırı sıcaklık değişimi sebebiyle deforme olabilir.
Fırın sıcakken taban kısmına su dökmeyin. Bu, emaye yüzeyin hasar görmesine sebep
olabilir.
Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.
Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile kaplamayın ve üzerine pişirme tepsisi veya kalıbı
yerleştirmeyin. Alüminyum folyo ısıyı bloke eder ve bu da emaye yüzeylerin hasar
görmesine yol açarak pişirme performansını düşürebilir.
Meyve suları, emaye yüzeylerde silinmesi mümkün olmayan lekeler bırakabilir.
Yüksek nem içerikli kekler pişirirken derin tavayı kullanın.
Fırında kullandığınız pişirme malzemelerini açık haldeki kapağın üzerine koymayın.
Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da
parmaklarını kıstırabilirler.
Kapağın üzerine yüklenmeyin, yaslanmayın ve ağır nesneler yerleştirmeyin.
Kapağı gereğinden fazla kuvvet uygulayarak açmayın.
UYARI: Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bile cihazın elektrik şebekesi bağlantısını
kesmeyin.
UYARI: Fırında pişirme işlemi devam ederken kapağı açık bırakmayın.
Kullanım esnasında fırının iç yüzeyleri ısınır ve yanıklara sebep olabilir. Isıtıcı elemanlara
veya fırının iç yüzeylerine dokunmadan önce soğumalarını bekleyin.
Fırının içinde asla yanıcı maddeler saklamayın.
Cihaz uzun bir süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılırsa fırının yüzeyleri ısınabilir.
Türkçe 5
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 5
2017-11-21
5:50:37
Güvenlik talimatları
Kurulum
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Kurulum
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Kurulum
UYARI
Bu fırın yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalıdır. Kurulumu yapacak kişi, fırını ana
şebekeye bağlarken ilgili güvenlik önerilerini dikkate almakla sorumludur.
İçindekiler
Tüm parça ve aksesuarların ürün paketinde bulunduğundan emin olun. Fırın veya
aksesuarlarla ilgili bir sorununuz varsa yerel Samsung müşteri merkezi veya bayiye
başvurun.
Bir bakışta fırın
01
02
Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
•Cihaz çalışırken belirli bir süre için hiç kullanıcı girişi olmazsa cihaz çalışmayı durdurur
ve Bekleme moduna geçer.
•Lamba: Pişirme işlemi sırasında, Fırın lambasını 'Fırın lambası' düğmesine basarak
kapatabilirsiniz. Enerji tasarrufu için pişirme programı başladıktan birkaç dakika sonra
fırın lambası söner.
03
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
01 Kontrol paneli
02 Kapı tutacağı
03 Kapı
6 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 6
2017-11-21
5:50:37
Güç bağlantısı
Aksesuarlar
Fırın, farklı yiyecek türleri hazırlamanıza yardımcı olan farklı aksesuarlarla birlikte gelir.
L
Tel ızgara
Tel ızgara eki *
Pişirme tepsisi *
N
01 02 03
Evrensel tepsi *
Şiş ve Şişlik *
Ekstra derin tepsi *
Şiş *
Nominal akım (A)
Minimum kesit alanı
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
Kurulum
01 KAHVERENGİ veya SİYAH
02 MAVİ veya BEYAZ
03 SARI ve YEŞİL
Fırını elektrik prizine takın. İzin verilebilir
geçerli sınırlamalar nedeniyle fiş tipi priz
kullanılamaz, güvenlik önerilerine uymak için
çok kutuplu izolatör anahtarı (aralarında en az
3 mm olsun) kullanın. H05 RR-F veya H05 VV-F
spesifikasyonunu destekleyen, min. 1,5~2,5
mm², yeterince uzun bir elektrik kablosu
kullanın.
Fırına takılı etiketteki çıkış spesifikasyonunu
kontrol edin.
Bir tornavida kullanarak fırının arka kapağını
açın ve kablo kelepçesindeki vidaları
çıkarın. Sonra, güç kablolarını ilgili bağlantı
terminallerine bağlayın.
( )-terminali topraklama için tasarlanmıştır.
Önce, diğerlerinden daha uzun olması gereken
sarı ve yeşil kabloları (topraklama) bağlayın. Fiş
tipi priz kullanıyorsanız fırın kurulduktan sonra
fişe erişilebilmelidir. Samsung eksik veya arızalı
topraklamadan kaynaklanan kazalardan sorunlu
değildir.
Teleskopik ray *
NOT
Yıldız (*) içeren aksesuarların kullanılabilirliği fırının modeline bağlıdır.
UYARI
Kurulum sırasında kabloların üzerine basmayın veya bükmeyin ve fırının ısı yayan
parçalarından uzak tutun.
Türkçe 7
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 7
2017-11-21
5:50:38
Kurulum
Dolaba montaj
Fırın kurulumu gömme dolap içine yapılıyorsa dolabın plastik yüzeyleri ve yapışkan
parçaları en fazla 90 °C'ye dayanıklı olmalıdır ve yanındaki eşya en fazla 75 °C'ye
dayanıklı olmalıdır. Samsung, fırın ısınının yayılımıyla eşyanın hasar görmesinden
sorumlu değildir.
Fırın iyi havalandırılmalıdır. Havalandırma için dolabın alt rafı ve destek duvar arasında
yaklaşık 50 mm boşluk bırakın. Fırını bir ocak altına kurarsanız, ocağın kurulum
talimatlarını izleyin.
A
Gömme dolap (mm)
B
C
D
Kurulum
A
D
L
K
G
F
J
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
A
Min. 550
E
595
K
572
B
Min. 560
550
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
F
595
L
Lavabo dolabı altında (mm)
A
B
H
I
B
Isıyı havalandırmak ve havayı devir daim
etmek için gömme dolapta havalandırma
delikleri olmalıdır (E).
E
Fırın (mm)
B
E
Min. 550
NOT
Kurulum İçin Gerekli Boyutlar
C
A
D
C
NOT
Isıyı havalandırmak ve havayı devir daim
etmek için gömme dolapta havalandırma
delikleri olmalıdır (D).
8 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 8
2017-11-21
5:50:39
Başlamadan önce
İlk ayarlar
Fırını monte etme
Fırın ve dolabın her iki tarafı arasında en az
5 mm'lik bir boşluk (A) bıraktığınızdan emin
olun.
Fırını ilk kez çalıştırırken, ekranda saat öğesinin ("12") yanıp söndüğü yerde varsayılan
süre olan "12:00" görünür. Geçerli süreyi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Saat öğesi yanıp sönerken, Ayar kadranı
öğesini (sağ taraftaki kadran) saati
ayarlamak için çevirin ve sonra dakika
öğesine girmek için OK (Tamam) öğesine
basın.
A
2. Dakika öğesi yanıp sönerken, dakikayı
ayarlamak için Ayar kadranı öğesini çevirin
ve sonra OK (Tamam) öğesine basın.
İlk ayardan sonra geçerli süreyi değiştirmek için
3 saniye kadar
düğmesini basılı tutun ve
yukarıdaki adımları izleyin.
Yeni fırın kokusu
Kurulum tamamlandıktan sonra, koruyucu filmi, bandı ve diğer ambalaj malzemesini
çıkarın ve sağlanan aksesuarları fırının içinden çıkarın. Fırını dolaptan çıkarmak için önce
elektrikle fırının bağlantısını kesin ve fırının her iki tarafındaki 2 vidayı çıkarın.
UYARI
Fırını ilk kez kullanmadan önce, yeni fırın kokusunu çıkarmak için fırının içini temizleyin.
1. Tüm aksesuarları fırının içinden çıkarın.
2. Fırını Isı yayım 200 °C veya Geleneksel 200 °C ile bir saat kadar çalıştırın. Bu, fırında
kalan her türlü ürün kalıntısını yakacaktır.
3. Tamamlandığında fırını kapatın.
Fırının normal çalışma için havalandırılması gerekir. Hiçbir zaman havalandırma
deliklerini engellemeyin.
NOT
Fırının gerçek görünümü modele göre değişebilir.
Türkçe 9
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 9
2017-11-21
5:50:40
Başlamadan önce
Fırını kabinin dolabın içine yerleştirin ve 2 vida
kullanarak fırını her iki yandan sıkıca sabitleyin.
Başlamadan önce
Aksesuarlar
Şiş *
Şiş, tavuk gibi yiyeceği ızgara yapmak için kullanılır. Şişi yalnızca
şiş adaptörünün kullanılabildiği düzey 3, Tekli modda kullanın.
Izgara yaparken çıkarmak için şiş sapının vidasını sökün.
Şiş ve Şişlik *
Pişirme sularını toplamak için çok miktarda et servisi için raf
konumu 1'e veya fırının en altına tepsiyi yerleştirin. 1,5 kg'den
hafif etler için şiş aksesuarlarını kullanmanız önerilir.
1. Şiş etin içine takın. Şişi takmaya yardımcı olmak için şiş kolunu
keskin olmayan uca doğru vidalayın.
2. Yarı haşlanmış patatesleri ve sebzeleri etin etrafına yerleştirin.
3. Kızağı "V" şekli öne gelecek şekilde orta tepsi konumuna
yerleştirin. Sivri ucu arkaya gelecek şekilde şişi kızağına
yatırın ve şişin ucu fırının arkasındaki döndürme
mekanizmasına girene kadar yavaşça ittirin. Şişin keskin
olmayan ucu, "V" şekli üzerinde olmalıdır. (Şişin üzerinde, iki
tırnak vardır ve bunlar şişin öne gitmesinin engellenmesi için
fırın kapağına yakın olmalıdırlar, tırnaklar ayrıca tutacağı da
tutarlar.)
4. Pişirmeden önce kolun vidasını çıkarın.
5. Pişirmeden sonra, şişi kızaktan çıkarmak için kolu yeniden
takın.
İlk kullanımda, ılık suyla, deterjan ve yumuşak temiz bir bezle aksesuarları iyice temizleyin.
05
04
03
02
01
Başlamadan önce
01 Seviye 1
03 Seviye 3
05 Seviye 5
02 Seviye 2
04 Seviye 4
•Aksesuarı fırının içinde doğru konuma takın.
•Aksesuardan ve fırının altından ve başka bir
aksesuardan en az 1 cm aralık verin.
•Fırından pişirme malzemesi ve/veya aksesuarı
çıkarırken dikkatli olun. Sıcak yiyecekler veya
aksesuarlar yanıklara neden olabilir.
•Aksesuarlar ısınırken deforme olabilir.
Soğuduklarında, orijinal görünümlerine ve
performanslarına geri dönerler.
Temel kullanım
Daha iyi pişirme deneyimi için her bir aksesuarın kullanımını öğrenin.
Tel ızgara
Tel ızgara, ızgara ve kavurma için tasarlanmıştır. Tel ızgarayı öne
doğru, çıkıntılı parçalar olan konumuna takın (her iki kenardaki
durdurucular)
Tel ızgara eki *
Tel ızgara eki tepsiyle kullanılır ve sıvıların fırının dibine
damlamasını engeller.
Pişirme tepsisi *
Pişirme tepsisi (derinlik: 20 mm) pasta, kurabiye ve diğer hamur
işlerini pişirmek için kullanılır. Eğimli kısmı öne gelecek şekilde
koyun.
Evrensel tepsi *
Evrensel tepsi (derinlik: 30 mm) pişirme ve kavurma için
kullanılır. Sıvıların fırının dibine damlamasını önlemek için
kullanın. Eğimli kısmı öne gelecek şekilde koyun.
Ekstra derin tepsi *
Ekstra derin tepsi (derinlik: 50 mm) tel tepsi eki ile veya ek
olmadan kullanılır. Eğimli kısmı öne gelecek şekilde koyun.
UYARI
Şiş sapının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Şişi kullanırken dikkatli olun. Çatallar ve iğneler fiziki
yaralanmaya neden olabilecek şekilde sivri uçlu ve keskindir!
Yanıkları önlemek için çok sıcak olduğundan şişi çıkarırken
eldiven kullanın.
Teleskopik raylar *
Tepsiyi takmak için şu şekilde teleskopik ray tabağını kullanın:
1. Ray tabağını fırından dışarı çekin.
2. Tepsiyi ray tabağının üzerine koyun ve ray tabağını fırının
içine kaydırın.
3. Fırın kapağını kapatın.
NOT
Yıldız (*) içeren aksesuarların kullanılabilirliği fırının modeline bağlıdır.
10 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 10
2017-11-21
5:50:40
İşlemler
Kontrol paneli
Ortak ayarlar
Ön panel geniş yelpazeli malzeme ve renkle gelir. Gelişmiş kalite için fırının gerçek
görünümü bildirilmeden değiştirilebilir.
Tüm pişirme modlarında varsayılan sıcaklık ve/veya pişirme süresini değiştirmek aynı
şekilde olur. Seçili pişirme modu için sıcaklığı ve/veya pişirme süresini ayarlamak için
aşağıdaki adımları izleyin.
Sıcaklık
01
02 03 04 05 06 07
08
09
Bir pişirme modu veya işlevini seçmek için çevirin.
Sıcaklığı ayarlamak için kullanın.
03 Pişirme süresi
Pişirme süresini ayarlamak için basın.
04 Zamanlayıcı
Zamanlayıcı, pişirme sırasında saat veya çalışma süresini kontrol
etmeye yardımcı olur.
05 OK (Tamam)
Ayarlarınızı onaylamak için basın.
06 Geri
Geçerli ayarları iptal edin ve ana ekrana dönün.
07 Fırın ışığı
İç ışığı yakmak veya söndürmek için basın.
Fırın çalışmaya başladığında fırın ışığı otomatik yanar. Ve güç
tasarrufu için işlemsiz geçen belirli bir süreden sonra otomatik
söner.
Çocuk kilidi: Kazaları önlemek için Çocuk kilidi tüm kontrolleri
devre dışı bırakır. Ancak mod seçiciyi kapalı duruma çevirerek
kapatabilirsiniz. Etkinleştirmek için 3 saniye kadar basılı tutun
veya kontrol panelindeki kilidi devre dışı bırakmak için yeniden
3 saniye kadar basılı tutun.
Çocuk kilidi)
08 Gösterge
Seçili modlar veya ayarlar hakkında gerekli bilgileri gösterir.
09 Ayar kadranı
Ayar kadranı öğesini şunun için kullanın:
•Pişirme süresi veya sıcaklığı ayarlayın.
•Üst düzey menülerin bir alt öğesini seçin: Temizleme, Otomatik
pişirme, Özel işlev veya Izgara.
•Otomatik Pişirme programları için servis boyutunu seçin.
2. Ayar kadranı öğesini istenen bir sıcaklığa
ayarlamak için çevirin.
3. Değişikliklerinizi onaylamak için OK (Tamam)
öğesine basın.
NOT
Birkaç saniye içinde başka ayar yapmayacaksanız, fırın varsayılan ayarlarla pişirmeye
otomatik başlar.
Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için
düğmesine basın ve yukarıdaki adımları izleyin.
Türkçe 11
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 11
2017-11-21
5:50:41
İşlemler
01 Mod seçici
02 Sıcaklık
(
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod seçiciyi
çevirin. Her seçimin varsayılan sıcaklığı
görünür.
İşlemler
Pişirme süresi
Bitiş zamanı
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
2.
2.
düğmesine basın ve sonra istenen süreyi
ayarlamak için Ayar kadranı öğesini çevirin.
Süreyi maksimum 23 saat 59 dakikaya
ayarlayabilirsiniz.
3. Değişikliklerinizi onaylamak için OK (Tamam)
öğesine basın.
İşlemler
3. İsteğe bağlı olarak, pişirmenin bitiş zamanını
istediğiniz bir noktaya geciktirebilirsiniz.
düğmesine basın ve bir bitiş noktası
ayarlamak için Ayar kadranı öğesini kullanın.
Daha fazla bilgi için Gecikme Sonu konusuna
bakın.
4. Değişikliklerinizi onaylamak için OK (Tamam)
öğesine basın.
düğmesine iki kez basın ve istenen
bitiş zamanını ayarlamak için Ayar kadranı
öğesini çevirin.
NOT
•İsterseniz bitiş zamanını ayarlamadan pişirebilirsiniz. Bu durumda, fırın pişirmeye süre
bilgisi olmadan ayarlanan sıcaklıkta başlar ve pişirme tamamlandığında fırını manüel
durdurmanız gerekir.
•Bitiş zamanını değiştirmek için
düğmesine iki kez basın ve yukarıdaki adımları
izleyin.
NOT
•İsterseniz pişirme süresini ayarlamadan pişirebilirsiniz. Bu durumda, fırın pişirmeye
süre bilgisi olmadan ayarlanan sıcaklıkta başlar ve pişirme tamamlandığında fırını
manüel durdurmanız gerekir.
•Ayarlanan pişirme süresini değiştirmek için
düğmesine basın ve yukarıdaki adımları
izleyin.
12 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 12
2017-11-21
5:50:41
Gecikme Sonu
Pişirme süresini silmek için
Gecikme Sonu, pişirmeyi daha rahat duruma getirmek için tasarlanmıştır.
Pişirme süresini silebilirsiniz. Bu, işlem sırasında fırını istediğiniz zaman manüel
durdurmak için kullanışlıdır.
Durum 1
14:00'te bir saatlik tarih seçtiğinizi ve fırının pişirmeyi 18:00'de bitirmesini istediğinizi
düşünelim. Bitiş zamanını ayarlamak için Hazır Olma süresini 18:00 olarak değiştirin.
Fırın ayarlandığı gibi pişirmeye 17:00'de başlar ve pişirmeyi 18:00'de bitirir.
Geçerli süre: 14:00
Pişirme süresini ayarlayın:
1 saat
1. Fırın pişirirken, kalan pişirme süresini
görüntülemek için
öğesine basın.
Gecikme Sonu süresini
ayarlayın: 18:00
2. Pişirme süresini "00:00" olarak ayarlamak
için Ayar kadranı öğesini çevirin. Alternatif
olarak
öğesine basın.
Fırın otomatik olarak pişirmeye 17:00'de başlar ve pişirmeyi 18:00'de bitirir.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Durum 2
Geçerli süre: 14:00
Pişirme süresini ayarlayın:
2 saat
İşlemler
3. OK (Tamam) öğesine basın. Fırın süre bilgisi
olmadan ayarlanan sıcaklıkta pişirmeye
devam eder.
Gecikme Sonu süresini
ayarlayın: 17:00
Fırın otomatik olarak pişirmeye 15:00'te başlar ve pişirmeyi 17:00'de bitirir.
NOT
Pişirme süresini iptal ederseniz, pişirme tamamlandığında fırını manüel durdurmanız
gerekir.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
DİKKAT
•Gecikme Sonu Çift pişirme modunda kullanılamaz.
•Pişmiş yiyeceği fırında çok uzun süre saklamayın. Yiyecek bozulabilir.
Türkçe 13
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 13
2017-11-21
5:50:41
İşlemler
Bitiş zamanını silmek için
Pişirmeyi durdurmak için
Bitiş zamanını silebilirsiniz. Bu, işlem sırasında fırını istediğiniz zaman manüel durdurmak
için kullanışlıdır.
1. Fırın pişirirken
1. Pişirme devam ederken
öğesine basın.
öğesine iki kez basın.
2. Pişirmeyi iptal etmek için OK (Tamam)
öğesine basın.
2. Bitiş zamanını geçerli süreye ayarlamak
için Ayar kadranı öğesini çevirin. Alternatif
olarak
öğesine basın.
3. Alternatif olarak mod seçicisini "
değerine çevirin.
"
3. OK (Tamam) öğesine basın. Fırın süre bilgisi
olmadan ayarlanan sıcaklıkta pişirmeye
devam eder.
İşlemler
NOT
Bitiş zamanını iptal ederseniz, pişirme tamamlandığında fırını manüel durdurmanız
gerekir.
14 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 14
2017-11-21
5:50:42
Pişirme modu
Cooking modes (Pişirme modları)
1. Bir mod veya işlev seçmek için mod seçiciyi
çevirin.
Mod
Isı yayım
2. Gerekirse pişirme süresini ve/veya sıcaklığı
ayarlayın.
Daha fazla bilgi için bkz. Ortak Ayarlar.
Sıcaklık aralığı (°C)
Önerilen sıcaklık (°C)
30-250
170
Arka ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan ısı
üretir. Bu modu aynı zamanda farklı düzeylerde pişirme ve
kavurma için kullanın.
30-250
Eko ısı yayım
Fırın iç sıcaklık hedef sıcaklığa erişene kadar
simgesiyle ön ısıtmaya başlar.
Pişirme kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm
pişirme modları için ön ısıtma önerilir.
Eko ısı yayım, pişirirken enerji tasarrufu yapmak için
optimize edilmiş ısı sistemi kullanır. Pişirme süreleri biraz
artar, ancak pişirme sonuçları aynı kalır. Bu modun ön ısıtma
gerektirmediğinden emin olun.
NOT
Isıtmanın ECO Convection (ECO ısı yayım) modu, EN60350-1'e
uygun olarak enerji verimliliği sınıfını belirlemek için kullanılır
NOT
İşlemler
40-250
Pişirme sırasında pişirme süresini ve/veya sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
170
190
Üstten ısıtma + Üst ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan ısı
ısı yayımı
üretir. Bu modu üstü gevrek kavurma yapmak için kullanın
(örneğin, et veya lazanya).
Alttan ısıtma +
ısı yayımı
40-250
Alt ısıtma öğesi, ısı yayım fanıyla eşit şekilde dağıtılan ısı
üretir. Bu modu pizza, ekmek veya pasta için kullanın.
80-200
Pro-Kavurma
190
160
Pro-Kavurma, fırın sıcaklığı 220 °C'ye erişene kadar otomatik
ön ısıtma programında çalışır. Sonra, et gibi yiyecekleri
haşlamak için üst ısıtma öğesi ve ısı yayım fanı çalışmaya
başlar. Haşladıktan sonra, et düşük sıcaklıklarda pişirilecektir.
Bu modu biftek, tavuk veya balık için kullanın.
Türkçe 15
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 15
2017-11-21
5:50:43
İşlemler
Mod
Geleneksel
Sıcaklık aralığı (°C)
Önerilen sıcaklık (°C)
30-250
200
Isı, üst ve alt ısıtma öğelerinden oluşturulur. Bu işlev,
çoğu yemek türü için standart pişirme ve kavurma için
kullanılmalıdır.
100-230
Alttan ısıtma
1.
öğesini seçmek için mod seçiciyi çevirin.
190
2. Bir program seçmek için Ayar kadranı
öğesini çevirin ve sonra OK (Tamam) öğesine
basın. Kullanılabilir ağırlık aralığı (servis
boyutu) size sunulur.
240
Büyük alan ızgarası ısı yayar. Bu modu yiyeceğin üst kısmını
kahverengileştirmek için kullanın (örneğin, et, lazanya veya
güveç).
100-250
İşlemler
Eko ızgara
Önceden denenmemiş pişirmeler için fırın toplam 20 otomatik pişirme tarifi sunar.
Zamandan tasarruf için bu özellikten yararlanın veya öğrenme sürenizi kısaltın. Pişirme
süresi ve sıcaklık seçili programa ve servis boyutuna göre ayarlanacaktır.
Alt ısıtma öğesi ısı üretir. Kiş veya pizzanın altını
kahverengileştirmek için pişirme veya fırınlama sonunda bu
modu kullanın.
100-250
Geniş ızgara
Otomatik pişirme
240
3. Servis boyutunu ayarlamak için Ayar kadranı
öğesini çevirin ve sonra pişirmeyi başlatmak
için OK (Tamam) öğesine basın.
Isı, küçük alan ızgarası tarafından yayılır. Bu fonksiyon daha az
ısı gerektiren, dolgulu baget ve balık gibi küçük yiyecekler için
kullanılmalıdır.
NOT
•Otomatik pişirme programlarındaki öğelerin bazıları önceden ısıtmayı içerir. O öğeler
için önceden ısıtma işlemi görüntülenir. Lütfen ön ısıtma sesi çaldıktan sonra yiyeceği
fırına koyun. Sonra, Otomatik Pişirme'yi başlatmak için Pişirme süresi öğesine basın.
•Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki Otomatik pişirme programları bölümüne bakın.
16 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 16
2017-11-21
5:50:44
Buharla temizleme
NOT
Buharla hafif kiri temizlemek için kullanışlıdır. Bu işlev, normal manüel temizleme
ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bu işlem sırasında kalan
süre ekranda görünür.
1. Boş fırının zeminine 400 ml (3/4 pint) su
dökün ve fırın kapağını kapatın.
•Örneğin kızartma veya ızgara sonrasında fırın yağla fazla kirlendiyse Buharlı
temizlemeyi etkinleştirmeden önce inatçı kirleri bir temizleme ajanı kullanarak el ile
temizlemenizi öneririz.
•Döngü tamamlandığında fırın kapağını açık bırakın. Bu, iç emaye yüzeyin iyice
kurumasını sağlamak içindir.
•Fırının içi çok sıcakken, otomatik temizleme etkinleştirilmez. Fırın soğuyana kadar
bekleyin ve yeniden deneyin.
•Alta güç uygulayarak su dökmeyin. Yavaşça yapın. Aksi halde su öne aşırı akar.
Zamanlayıcı
2.
öğesini seçmek için mod seçiciyi çevirin.
Zamanlayıcı, pişirme sırasında saat veya çalışma süresini kontrol etmeye yardımcı olur.
1.
4. Fırın içini temizlemek için kuru bir bez
kullanın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için Ayar kadranı
öğesini çevirin ve sonra OK (Tamam) öğesine
basın.
Süreyi maksimum 23 saat 59 dakikaya
ayarlayabilirsiniz.
Ses Açık/Kapalı
•Sesi kapatmak için
düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutun.
•Sesi açmak için düğmeyi 3 saniye kadar
yeniden basılı tutun.
UYARI
Döngü tamamlanmadan kapağı açmayın. Fırın içindeki su çok sıcaktır ve yanmaya yol
açabilir.
Türkçe 17
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 17
2017-11-21
5:50:44
İşlemler
3. Temizlemeyi başlatmak için OK (Tamam)
öğesine basın.
Buharla temizleme 26 dakika çalışır.
öğesine basın.
Akıllı pişirme
Manüel pişirme
Pişirme
En iyi sonuçlar için fırını önceden ısıtmanız önerilir.
Akrilamid hakkında UYARI
Patates cipsi, patates kızartması ve ekmek gibi nişasta içeren yiyeceği pişirirken üretilen
akrilamid sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yiyecekleri düşük sıcaklıklarda pişirmeniz
ve aşırı pişirmeden, çok kıtır yapmaktan veya yakmaktan kaçınmanız önerilir.
Gıda
Aksesuar
Seviye
Tel ızgara,
Ø 25-26 cm kalıp
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
2
160-170
35-40
Mozaik kek
Tel ızgara,
yuvarlak kek kalıbı
3
175-185
50-60
Tart
Tel ızgara,
Ø 20 cm tart kalıbı
3
190-200
50-60
Evrensel tepsi
2
160-180
40-50
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
3
170-180
25-30
Evrensel tepsi
3
180-190
30-35
Lazanya
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
3
190-200
25-30
Bezeler
Evrensel tepsi
3
80-100
100-150
Tel ızgara,
sufle kapları
3
170-180
20-25
Elmalı mayalı tepsi
keki
Evrensel tepsi
3
150-170
60-70
Ev yapımı pizza,
1-1,2 kg
Evrensel tepsi
2
190-210
10-15
Dondurulmuş puf
böreği, dolgulu
Evrensel tepsi
2
180-200
20-25
Tel ızgara, 2224 cm fırın tepsisi
2
180-190
25-35
Pandispanya
NOT
•Pişirme kılavuzunda aksi belirtilmedikçe tüm pişirme modları için ön ısıtma önerilir.
•Eko ızgara öğesini kullanırken, yiyeceği aksesuar tepsisinin ortasına koyun.
Aksesuar ipuçları
Akıllı pişirme
Fırınınız farklı sayıda veya türde aksesuarlarla gelir. Aşağıdaki tablodan bazı
aksesuarların eksik olduğunu görebilirsiniz. Ancak, bu pişirme kılavuzunda belirtilen
aksesuarların aynısı sağlanmasa da elinizdekiyle devam edebilir ve aynı sonuçları
alabilirsiniz.
•Pişirme tepsisi ve Evrensel tepsi birbiri yerine kullanılabilir.
•Yağlı yiyecekler pişirirken, yağ kalıntısını toplamak için Tel ızgara altına bir tepsi
koymanız önerilir. Tel ızgara eki sağlandıysa tepsiyle birlikte kullanabilirsiniz.
•Evrensel tepsi veya Ekstra derin tepsi ya da her ikisi de sağlandıysa yağlı yiyecekleri
pişirmek için daha derin olanını kullanabilirsiniz.
Isıtma
türü
Meyve ve tahıl
serpilmiş tepside
mayalı kek
Parçalanmış meyve
Saç pidesi
Sufle
Kiş
18 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 18
2017-11-21
5:50:45
Gıda
Elmalı turta
Soğutulmuş pizza
Aksesuar
Seviye
Tel ızgara,
Ø 20 cm kalıp
2
Evrensel tepsi
3
Isıtma
türü
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
160-170
65-75
180-200
5-10
Kavurma
Gıda
Gıda
Aksesuar
Seviye
Sebzeler, 0,5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Pişirilmiş yarım
patates, 0,5 kg
Isıtma
türü
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
3
1
220-230
15-20
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200
45-50
Balık fileto,
pişirilmiş
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-230
10-15
Rosto balık
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
30-40
Sebzeler
Balık
Aksesuar
Seviye
Isıtma
türü
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Et (Biftek/Domuz/Kuzu)
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
50-70
Kemikli sığır fileto,
1,5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
90-120
Domuz rosto, 1 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-210
50-60
Domuz eklemi, 1 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
100-120
Kemikli kuzu budu,
1 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
170-180
100-120
* Sürenin yarısına gelindiğinde çevirin.
Akıllı pişirme
Fileto biftek,
1 kg
Kümes hayvanı (Tavuk/Ördek/Hindi)
Tavuk, Bütün, 1,2
kg*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
205
80-100
Tavuk eti parçaları
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
25-35
Ördek göğsü
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
20-30
Küçük hindi, Bütün,
5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
180-200
120-150
Türkçe 19
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 19
2017-11-21
5:50:45
Akıllı pişirme
Izgara
Dondurulmuş hazır yemek
Geniş ızgara modunu kullanarak fırını önceden ısıtmanızı öneririz. Sürenin yarısına
gelindiğinde çevirin.
Gıda
Aksesuar
Seviye
Isıtma
türü
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Ekmek
Kızarmış Ekmek
Tel ızgara
5
240-250
2-4
Peynirli kızarmış
ekmek
Evrensel tepsi
4
200
4-8
Biftek eti
Gıda
Aksesuar
Seviye
Dondurulmuş pizza
Tel ızgara
Dondurulmuş
lazanya
Isıtma
türü
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
3
200-220
15-25
Tel ızgara
3
180-200
45-50
Dondurulmuş fırın
cipsleri
Evrensel tepsi
3
220-225
20-25
Dondurulmuş
kroketler
Evrensel tepsi
3
220-230
25-30
Tel ızgara
3
190-200
10-15
Üzeri malzemeli
dondurulmuş
bagetler
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
190-200
10-15
Biftek*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-250
15-20
Burgerler*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-250
15-20
Domuz pirzolaları
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-250
20-25
Dondurulmuş balık
biftekleri
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
190-200
15-25
Sosisler
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-250
10-15
Dondurulmuş balık
burger
Tel ızgara
3
180-200
20-35
Tavuk, göğüs
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-240
30-35
Tavuk, baget
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
230-240
25-30
Domuz
Dondurulmuş
fırında kamamber
Akıllı pişirme
Kümes Hayvanları
* Pişirme süresinin 2/3'ünü geçtikten sonra ters çevirin.
20 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 20
2017-11-21
5:50:45
Pro-Kavurma
Bu mod, en fazla 220 °C otomatik ısıtma programı içerir. Üst ısıtıcı ve ısı yayım fanı et
haşlama işlemi sırasında çalışır. Bu aşamadan sonra, yiyecek, önceden seçilmiş düşük
sıcaklıkta yavaşça pişirilir. Bu aşamada üst ve alt ısıtıcılar çalışır. Bu mod; et kavurması ve
kümes hayvanı için uygundur.
Gıda
Aksesuar
Seviye
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Dondurulmuş elma
dilimi patates,
0,3-0,5 kg
Gıda
Evrensel tepsi
3
190-210
20-30
Balık filetoları,
pişirilmiş,
0,4-0,8 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
20-30
Çıtır balık filotaları,
panelenmiş,
0,4-0,8 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
200-220
20-30
Aksesuar
Seviye
Sıcaklık (°C)
Süre (saat)
Rozbif
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
3-4
Domuz rosto
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
4-5
Kuzu rosto
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
80-100
3-4
Fileto biftek rosto,
0,8-1,2 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
180-200
50-70
Ördek göğsü
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
70-90
2-3
Sebze kavurma,
0,4-0,6 kg
Evrensel tepsi
3
200-220
20-30
Eko ısı yayım
Gıda
Aksesuar
Seviye
Sıcaklık (°C)
Süre (dak.)
Parçalanmış meyve,
0,8-1,2 kg
Tel ızgara
2
160-180
40-60
Soyulmamış
patates, 0,4-0,8 kg
Evrensel tepsi
2
190-200
50-70
Sosis, 0,3-0,5 kg
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
3
1
160-180
15-25
Dondurulmuş fırın
patatesi (0,3-0,5 kg)
Evrensel tepsi
3
180-200
20-30
Akıllı pişirme
Bu mod optimize edilmiş ısı sistemi kullanır, böylece yiyeceklerinizi pişirme sırasında
enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Bu kategorinin süreleri, daha fazla enerji tasarrufu için
pişirmeden önce ısıtmamayı önerir.
Pişirme süresini ve/veya sıcaklığı tercihinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
Türkçe 21
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 21
2017-11-21
5:50:45
Akıllı pişirme
Otomatik pişirme programları
Numara
Aşağıdaki tabloda pişirme, kavurma ve fırınlama için 20 otomatik program sunulur.
Tabloda yiyeceklerin miktarları, ağırlık aralıkları ve uygun tavsiyeler bulunmaktadır. Size
kolaylık sağlamak için Pişirme modları ve süreleri önceden programlanmıştır. Talimatlar
kitabında otomatik programlar için bazı tarifler bulabilirsiniz.
Otomatik pişirme programları 1 - 8, 18 ve 19 ön ısıtmayı içerir ve ön ısıtma işlemini
görüntüler. Lütfen ön ısıtma sesi çaldıktan sonra yiyeceği fırına koyun.
Sonra, Otomatik Pişirme'yi başlatmak için Pişirme süresi öğesine basın.
UYARI
A5
Gıda
Kiş Loren
A6
A1
Gıda
Patates güveci
Ağırlık (kg)
Aksesuar
Seviye
1,0-1,5
Tel ızgara
3
Taze patates güvecini 22-24 cm'lik fırına dayanıklı
bir kaba yerleştirin. Ön ısıtma bir sesi çıktıktan sonra
programı başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
0,8-1,2
Akıllı pişirme
A2
Sebzeli güveç
Lazanya
Pandispanya
Elmalı turta
Tel ızgara
A7
Mozaik kek
A8
Hollanda usulü
francala kek
Kiş hamuru hazırlayın, 25 cm çapında yuvarlak bir kiş
kabına koyun. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, dolguyu ekleyin ve tabağı rafın ortasına
yerleştirin.
A9
3
Tel ızgara
2
Hamuru hazırlayın ve metal yuvarlak bir kek kalıbına
veya çember kalıba koyun. Ön ısıtma bip sesinden sonra
programı başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
Tel ızgara
2
Hamuru hazırlayın ve siyah metal dikdörtgen pişirme kabı
(25 cm uzunluğunda) içine koyun. Ön ısıtma bip sesinden
sonra programı başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
1,1-1,3
Fileto biftek rosto Bifteği baharatlayın ve 1 saat kadar buzdolabı içinde
bırakın.
Tel ızgarayı yağlı kısmı üstte olacak şekilde yerleştirin.
0,4-0,6
A 10
Tel ızgara
Hamuru hazırlayın ve 26 cm çapındaki siyah metal
yuvarlak pişirme kalıbı içine koyun. Ön ısıtma bip
sesinden sonra programı başlatın, kalıbı rafın ortasına
yerleştirin.
0,9-1,1
2
24-26 cm yuvarlak metal pişirme kalıbı kullanarak elmalı
pay hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, kalıbı rafın ortasına yerleştirin.
2
0,7-0,8
3
22-24 cm fırına dayanıklı kap kullanarak ev yapımı
lazanya hazırlayın. Ön ısıtma bip sesinden sonra programı
başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
1,2-1,4
A4
Tel ızgara
Seviye
Tel ızgara
0,7-0,8
3
Taze sebze güvecini 22-24 cm'lik fırına dayanıklı bir kaba
yerleştirin. Ön ısıtma bir sesi çıktıktan sonra programı
başlatın, tabağı rafın ortasına yerleştirin.
1,0-1,5
A3
Tel ızgara
Aksesuar
1,2-1,5
0,5-0,6
Yiyeceği dışarı çıkarırken her zaman fırın eldivenleri kullanın.
Numara
Ağırlık (kg)
Otlu kavrulmuş
kuzu pirzola
0,6-0,8
Kuzu pirzolaları ot ve baharatlarla marine edin ve tel
ızgara üzerine koyun.
22 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 22
2017-11-21
5:50:45
Numara
Gıda
Ağırlık (kg)
Aksesuar
Seviye
0,9-1,1
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
2
1
1,1-1,3
A 11
Tavuk, bütün
Tavuğu yıkayın ve temizleyin. Tavuğu yağ ve baharatlarla
hazırlayın. Tel ızgara üzerine göğüs tarafı aşağı bakacak
şekilde koyun ve fırın bip sesi çıkarır çıkarmaz ters
çevirin.
0,4-0,6
A 12
Tavuk, göğüs
0,6-0,8
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
4
1
Numara
0,5-0,7
A 13
Alabalık
A 16
A 17
0,6-0,8
Kavrulmuş
sebzeler
Evrensel tepsi
Dondurulmuş fırın
cipsleri
Dondurulmuş
pizza
1,0-1,2
Ev yapımı pizza
A 20
Evrensel tepsi
3
Tel ızgara
3
Evrensel tepsi
2
Ev yapımı pizzayı mayalı hamur ile hazırlayın ve tepsi
üzerine koyun. Ağırlığa sos, sebzeler, jambon ve peynir
gibi üst malzemeler ve hamur dahildir. Ön ısıtma sesi
duyulduktan sonra programı başlatın, tepsiyi takın.
0,5-0,6
Hamuru
mayalama
3
Donmuş pizzayı tel ızgaranın üzerine koyun. Ön ısıtma
sesi duyulduktan sonra programı başlatın, ızgarayı takın.
İlk ayar ince İtalyan pizza için olan kalın tava pizzası için
ses ayarıdır.
0,8-1,0
A 19
Evrensel tepsi
Dondurulmuş fırın patateslerini tepsi üzerine eşit şekilde
yayın.
0,6-0,9
4
Dilimlenmiş kabak, patlıcan, biber, soğan ve kiraz
domatesleri tıkayın ve hazırlayın. Yüzeyine zeytin yağı
sürün, yeşillik ve baharat ile hazırlayın. Tepsi üzerine eşit
şekilde dizin.
0,5-0,7
0,3-0,6
A 18
Seviye
Büyük patatesleri uzunlamasına yarıdan kesin (her 200
g). Kesilen taraf yukarı bakacak şekilde tepsi üzerine
yerleştirin ve zeytin yağ, ot ve baharatları sürün.
0,3-0,5
4
1
Biftek filetolarını yıkayın ve temizleyin. Fileto derisini tel
ızgara üzerine yukarı bakacak şekilde koyun.
0,4-0,6
A 15
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
0,8-1,0
Aksesuar
Akıllı pişirme
Somon fileto
0,6-0,8
Pişirilmiş yarı
patates
4
1
Balığı yıkayın ve temizleyin ve baştan kuyruğa doğru tel
ızgara üzerine yerleştirin. Limon suyu, tuz ve baharatları
balığın içine yerleştirin. Derinin yüzeyini bıçakla kesin.
Yağ ve tuz sürün.
0,4-0,6
A 14
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
Ağırlık (kg)
0,6-0,8
Göğüsleri marine edin ve tel ızgara üzerine koyun.
0,3-0,5
Gıda
0,7-0,8
Tel ızgara
2
Kase içinde hamuru hazırlayın, streç filmle kapatın. Rafın
ortasına yerleştirin. İlk ayar pizza ve pasta hamuru içindir,
ikinci ayar ekmek hamuru içindir.
Türkçe 23
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 23
2017-11-21
5:50:45
Akıllı pişirme
Test Kapları
2. Izgara
Boş fırını, Geniş ızgara işlevini kullanarak 5 dakika süresince önceden ısıtın.
EN 60350-1 standardına göre
1. Pişirme
Önceden ısıtılmış fırına yönelik fırında pişirme önerileri. Her zaman tepsileri eğimli kısmı
kapının önüne doğru yerleştirin.
Gıda türü
Aksesuar
Evrensel tepsi
Küçük kekler
Akıllı pişirme
Kurabiye
Evrensel tepsi
Yağsız
pandispanya
Tel ızgara + Yandan
açılır kek kalıbı
(Koyu kaplamalı,
ø 26 cm)
Elmalı turta
Isıtma
türü
Seviye
Francala tost
Tel ızgara
5
250
(maks)
1-2
Biftek
burgerler*
(12 adet)
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
(damlayan yağların
birikmesi için)
4
1
250
(maks)
1. 18-22
2. 7-10
Süre
(dak.)
3
165
25-30
2
165
28-33
* Pişirme süresinin 2/3'ünü geçtikten sonra ters çevirin.
1+4
155
35-40
3. Kavurma
1+4
140
28-33
2
160
35-40
2
160
35-40
1+4
155
45-50
Tel ızgara + 2 yandan
açılır kek kalıbı * (Koyu
kaplamalı, ø 20 cm)
1 çaprazlama
yerleştirilmiş
160
70-80
Evrensel tepsi + Tel
ızgara + 2 yandan açılır
kek kalıbı ** (Koyu
kaplamalı, ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Sıcaklık
Süre (dak.)
(°C)
Aksesuar
Sıcaklık
(°C)
Seviye
Isıtma
türü
Gıda türü
Gıda türü
Aksesuar
Seviye
Bütün tavuk*
Tel ızgara +
Evrensel tepsi
(damlayanların akması için)
3
1
Isıtma
türü
Sıcaklık
Süre (dak.)
(°C)
205
80-100
* Sürenin yarısına gelindiğinde çevirin.
* İki kek, ızgaraya arka solda ve ön sağda olacak şekilde yerleştirilir.
** İki kek, her biri merkezden diğerinin üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
24 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 24
2017-11-21
5:50:46
Bakım
Temizlik
UYARI
Temizliğe başlamadan önce fırın ve aksesuarların soğumuş olduğundan emin olun.
Aşındırıcı temizlik maddeleri, sert fırçalar, ovalama amaçlı bulaşık süngerleri veya bezleri,
çelik yünü, bıçak veya diğer aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.
Fırının içi
•Fırının içini temizlemek için temiz bir bez, hafif bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu
su kullanın.
•Kapak contasını elle temizlemeyin.
•Fırının emaye yüzeylerine hasar gelmemesi için yalnızca standart fırın temizleme
malzemeleri kullanın.
•İnatçı lekeleri çıkarmak için özel bir temizlik malzemesi kullanın.
NOT
Katalitik parçaların tek tarafı veya 3 tarafı modele bağlı olarak kaplıdır.
Kapağın çıkarılması
Normal kullanım için fırın kapağı yerinden çıkarılmamalıdır; ancak gerekirse (örneğin
temizlik için) şu talimatları uygulayın.
DİKKAT
Fırın kapağı ağırdır.
1. Kapağı açın ve her iki menteşedeki
kelepçeleri baş parmağınızla açın.
Fırının Dışı
Fırının kapak, tutacak ve ekran gibi dış öğelerini temizlemek için temiz bir bez ve hafif
bir temizlik maddesi veya ılık sabunlu su kullanın ve kağıt mutfak havlusu veya kuru bir
kumaş havlu ile kurulayın.
İçeriden gelen sıcak hava nedeniyle özellikle kolun etrafında yağ ve kir kalabilir. Her
kullanımdan sonra kolu temizlemeniz önerilir.
70 °
Bakım
Aksesuarlar
2. Kapağı yaklaşık 70° kapalı duruma getirin.
Her iki elinizi kullanarak fırın kapağını orta
seviyede yan taraflarından kavrayın ve
menteşeler çıkarılana kadar yukarı doğru
çekerek kaldırın.
Her kullanımdan sonra aksesuarı yıkayın ve mutfak havlusu ile kurulayın. İnatçı kirleri
çıkarmak için kullanılmış aksesuarları yıkamadan önce yaklaşık 30 dakika ılık sabunlu
suya batırın.
Katalitik emaye yüzey (yalnızca kullanılabilir modeller)
Çıkarılabilir parçalar koyu gri katalitik emaye ile kaplıdır. Katı ve sıvı yağla kirlenebilirler
ve ısı yayımlı ısıtma sırasında hava dolaşımı ile sıçrayabilirler. Ancak, bu kirler 200 °C
veya üstü fırın sıcaklıklarında yanar.
1. Fırının içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
2. Fırının içini temizleyin.
3. Maksimum sıcaklıkla Isı yayım modunu seçin ve bir saat kadar programı çalıştırın.
3. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra kapağı
yerine geri takmak için 1. ve 2. adımları
ters sırayla tekrarlayın. Menteşe üzerindeki
kelepçe her iki tarafta da kapalı olmalıdır.
Türkçe 25
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 25
2017-11-21
5:50:46
Bakım
Kapak Camının Çıkarılması
Su toplayıcı
Fırın kapağı, bitişik yerleştirilmiş üç kat camla donatılmıştır. Bu camlar temizlenmek için
çıkarılabilir.
Su toplayıcı yalnızca pişirmeden kaynaklanan
aşırı nemi değil aynı zamanda yiyecek
kalıntısını da toplar. Düzenli olarak su
toplayıcısını boşaltın ve temizleyin.
1. Kapağın sol ve sağ yanlarındaki her iki
düğmeye de basın.
UYARI
Su toplayıcısından su sızıntısı olursa yerel
Samsung servis merkezinden bize başvurun.
01
01 Su toplayıcı
2. Örtüyü kaldırın ve cam 1'i ve cam 2'yi
kapaktan çıkarın.
01
Fırın tavanının temizlenmesi (modele göre değişir)
1. Izgara ısıtıcıyı aşağı bırakarak fırın tavanını
kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Izgara ısıtıcıyı tutarken, yuvarlak somunu
saatin aksi yönde çevirerek çıkarın.
01 Cam 1
01
02
3. Kapak camlarını temizledikten sonra, takmak
için 1. ve 2. adımları ters sırayla uygulayın.
Cam 1 ve 2'nin, resimde gibi doğru konumda
olup olmadıklarını kontrol edin.
Bakım
01
01 Cam 1
02 Cam 2
NOT
İç cam 1'i monte ederken, yazılı kısmı aşağı bakacak şekilde takın.
2. Izgara ısıtıcının ön tarafı aşağı doğru eğilir
ve ızgara ısıtıcı fırından çıkarılamaz. Izgara
ısıtıcıyı aşağı doğru bastırmayın; aksi
takdirde zarar görebilir.
01 Yaklaşık 12º
3. Temizlik bittiğinde ızgara ısıtıcıyı eski
konumuna kaldırın ve yuvarlak somunu saat
yönünde çevirerek sıkın
26 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 26
2017-11-21
5:50:47
Yan rayların çıkarılması (modele göre değişir)
1. Yan rayın üst bölümünün orta kısmına basın.
Değiştirme
Ampuller
1. Cam başlığı saat yönünün tersine çevirerek
çıkarın.
2. Fırın ampulünü değiştirin.
3. Cam başlığı temizleyin.
4. Bittiğinde, cam kapağı yeniden takmak için
yukarıdaki adım 1'i ters sırada izleyin.
2. Yan rayı, yaklaşık 45° döndürün.
UYARI
•Bir ampulü yerleştirmeden önce, fırını kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•Yalnızca 25-40 W / 220-240 V, 300 °C ısıya dayanıklı ampulleri kullanın. Yerel bir
Samsung servis merkezinden onaylanan ampulleri satın alabilirsiniz.
•Halojen bir ampulü tutarken her zaman kuru bir bez kullanın. Bu, ampule kullanım
ömrünü kısaltan parmak izi veya ter bulaşmasını önlemek içindir.
3. Yan rayı, alt iki delikten çekin ve çıkarın.
Bakım
Türkçe 27
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 27
2017-11-21
5:50:48
Sorun Giderme
Kontrol noktaları
Sorun
Fırınla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin. Sorun devam ederse yerel bir Samsung servis merkeziyle temas kurun.
Sorun
Düğmelere düzgün
basılamıyor.
Neden
•Düğmeler arasına yabancı
bir madde sıkıştıysa
İşlem
•Yabancı maddeyi çıkarın
ve yeniden deneyin.
•Dokunmatik model: dışında •Nemi çıkarın ve yeniden
nem varsa
deneyin.
•Kilit işlevi ayarlandıysa
•Kilit işlevinin ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol
edin.
Süre görüntülenmiyor.
•Hiç güç sağlanmazsa
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
Fırın çalışmıyor.
•Hiç güç sağlanmazsa
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
•Prizden çıkarıldıysa
•Gücü yeniden bağlayın.
Çalışma sırasında güç
kapanıyor.
•Sürekli pişirme uzun
sürerse
•Uzun süre pişirdikten
sonra fırının soğumasını
bekleyin.
•Soğutma fanı çalışmıyorsa
•Soğutma fanının sesini
dinleyin.
Sorun Giderme
Fırın çalışırken duruyor.
•Fırın, iyi
•Ürün kurulum kılavuzunda
havalandırılmayan bir yere belirtilen boşlukları
yüklendiyse
koruyun.
•Aynı prizde birçok elektrik
fişi kullanılırken
Fırına hiç elektrik gitmiyor. •Hiç güç sağlanmazsa
•Tek bir fiş kullanın.
•Güç sağlanıp
sağlanmadığını kontrol
edin.
Neden
İşlem
Çalıştırma sırasında fırının
dışı çok sıcak.
•Fırın, iyi
•Ürün kurulum kılavuzunda
havalandırılmayan bir yere belirtilen boşlukları
yüklendiyse
koruyun.
Kapak düzgün açılmıyor.
•Kapak ve ürün içi arasına
•Fırını iyice temizleyin ve
yiyecek kalıntısı yapıştıysa
sonra kapağı yeniden açın.
İç ışık loş veya yanmıyor.
•Lamba yanarsa ve sonra
sönerse
•Güç tasarrufu için lamba
belirli bir süre sonra
otomatik söner. Fırın
ışığı düğmesine basarak
yeniden yakabilirsiniz.
•Lamba pişirme sırasında
yabancı maddeyle
kaplanırsa
•Fırının içini temizleyin ve
sonra kontrol edin.
•Güç düzgün
topraklanmamışsa
•Güç kaynağının
düzgün topraklanıp
topraklanmadığını kontrol
edin.
Fırında elektrik çarpması
oluyor.
•Topraklaması olmayan bir
priz kullanıyorsanız
•Fırının soğumasını
bekleyin ve sonra kuru bir
bulaşık havlusuyla silin.
Fırında su kalmış.
•Yiyeceğe bağlı olarak bazı
durumlarda su veya buhar
olabilir.
Bu, bir ürün arızası
değildir.
Fırın içindeki parlaklık
değişiyor.
•Güç çıkışı değişikliklerine
göre parlaklık değişir.
•Pişirme sırasında güç çıkışı
değişiklikleri arıza değildir,
bu yüzden endişelenmeniz
gerekmez.
Pişirme bitti, ancak
•Fan, fırının içini
soğutma fanı hala çalışıyor. havalandırmak için belirli
bir süre otomatik çalışır.
•Bu ürünün bir arızası
değildir, bu yüzden
endişelenmeniz gerekmez.
Su damlıyor.
Kapaktaki bir çatlaktan
buhar çıkıyor.
28 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 28
2017-11-21
5:50:48
Sorun
Fırın ısınmıyor.
Neden
İşlem
•Kapak açıksa
•Kapağı kapatın ve yeniden
başlatın.
•Fırın kontrolleri düzgün
ayarlanmadıysa
•Fırını çalıştırma ve fırını
sıfırlama hakkındaki
bölüme bakın.
•Ev sigortası patladıysa
•Sigortayı değiştirin veya
veya devre kesici çalıştıysa devreyi sıfırlayın. Bu
durum sürekli meydana
gelirse bir elektrik
teknisyeni çağırın.
Çalıştırma sırasında duman •İlk çalıştırma sırasında
çıkıyor.
•Fırını ilk kullandığınızda
ısıtıcıdan duman
çıkabilir. Bu bir arıza
değildir ve fırını 2-3 kez
çalıştırdığınızda durması
gerekir.
•Fırının yeterince
soğumasını bekleyin ve
yiyeceği ısıtıcıdan çıkarın.
Fırını kullanırken yanık
veya plastik kokusu
çıkıyor.
•Isıya dayanıklı olmayan
plastik veya başka kap
kullanılıyorsa
•Sıcağa dayanabilen cam
kaplar kullanın.
Fırın düzgün pişirmiyor.
•Kapak pişirme sırasında sık •Çevrilmesi gerekmeyen
sık açıldıysa
şeyleri pişirmediğiniz
sürece kapağı sık sık
açmayın. Kapak sık sık
açılıyorsa iç sıcaklık düşük
olabilir ve bu, pişirme
sonucunuzu etkileyebilir.
Buharla temizleme
çalışmıyor.
•Bunun nedeni sıcaklığın
çok yüksek olmasıdır.
•Fırını soğutun ve sonra
kullanın
Fırın çalışmıyorsa ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin.
Kod
C-d1
Anlamı
Kapak kilidi arızaları
C-20
C-21
İşlem
Sensör arızaları
C-22
C-F1
Yalnızca EEPROM Okuma/Yazma
sırasında oluşur
C-F0
Ana PCB ve alt PCB arasında iletişim
yoksa
Fırını kapatın ve sonra yeniden
başlatın. Sorun devam ederse 30
saniye veya daha uzun süre tüm gücü
kapatın ve sonra yeniden bağlayın.
Sorun onarılmazsa lütfen bir servis
merkezine başvurun.
C-F2
Dokunmatik Entegre <-> Ana veya Alt
micom arasında bir iletişim sorunu
devam ettiğinde oluşur
Fırını kapatın ve sonra yeniden
başlatın. Sorun devam ederse, 30
saniye veya daha uzun süre tüm gücü
kapatın ve sonra yeniden bağlayın.
Sorun onarılmazsa lütfen bir servis
merkezine başvurun.
C-d0
Düğme sorunu
Bir düğmeye basıldığında ve bir süre
basılı tutulduğunda oluşur.
Düğmeleri temizleyin ve üstünde/
etrafında su olmadığından emin olun.
Fırını kapatın ve tekrar deneyin. Sorun
devam ederse yerel bir Samsung
servis merkeziyle temas kurun.
S-01
Güvenli durdurma
Fırın, uzun süre için ayarlanan
sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
105 °C altında - 16 saat
105 °C ila 240 °C arası - 8 saat
245 °C ila Maks arası - 4 saat
Bu sistem arızası değildir. Fırını
kapatın ve yiyeceği çıkarın. Sonra,
normal şekilde yeniden deneyin.
Türkçe 29
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 29
2017-11-21
5:50:48
Sorun Giderme
•Isıtıcıda yiyecek varsa
Bilgi kodları
Ek
Enerji tasarrufu ipuçları
Ürün veri sayfası
SAMSUNG
Model tanımı
SAMSUNG
NV70K2340RS
NV70K2340RB
94,0
Bölme başına Enerji Verimliliği İndeksi (EEI bölme)
A
Bölme başına Enerji Verimliliği Sınıfı
Bölme başına Geleneksel modda bir döngü sırasında elektrikle
ısıtılan bir fırının bir bölmesinde standart bir yükü ısıtmak için
gereken enerji tüketimi miktarı (elektrik son enerjisi)
(EC elektrikli bölme)
0,99 kWh/döngü
Bölme başına fan zorlama modunda bir döngü sırasında
elektrikle ısıtılan bir fırının bir bölmesinde standart bir yükü
ısıtmak için gereken enerji tüketimi miktarı (elektrik son
enerjisi) (EC elektrikli bölme)
0,79 kWh/döngü
1
Bölme sayısı
Bölme başına ısı kaynağı (elektrik veya gaz)
•Pişirme esnasında, gıdayı çevirmek için açtığınız zamanlar hariç, fırın kapağı kapalı
kalmalıdır. Fırın sıcaklığını korumak ve enerji tasarrufu için pişirme esasında kapağı çok
sık açmayın.
•Enerji tasarrufu sağlamak ve fırının yeniden ısıtılması için gereken süreyi azaltmak
adına, fırın kullanımını, pişirilecek iki gıda arasında fırını kapatmanıza gerek
kalmayacak şekilde ayarlayın.
•Pişirme süresi 30 dakikadan fazla ise enerji tasarrufu sağlamak üzere, pişirme süresinin
bitimine 5-10 dakika kala fırın kapatılabilir. Pişirme, kalıntı ısı ile tamamlanacaktır.
•Mümkün olan durumlarda, tek seferde birden fazla gıdayı pişirin.
elektrik
70 L
Bölme başına hacim (V)
Fırın türü
Yerleşik
Cihazın kütlesi (M)
34,2 kg
Veriler, EN 60350-1 standardına ve 65/2014 ve 66/2014 sayılı Komisyon
Yönetmeliklerine (AB) uygun olarak belirlenmiştir.
Ek
30 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 30
2017-11-21
5:50:48
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış
ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Yetkili servis listesi
1 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK
EV ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD
NO 7/F SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
2 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 328 88 47
NUMARASI
ADDRESS
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
3 İL
İSTANBUL
SERVİS
ATASER ELEKTRIKLI VE
ÜNVANI
ELEKTRONIK EV
TELEFON
0(216) 469 76 04 05
NUMARASI
ADDRESS
KARSLI AHMET CAD.AHMET
TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
4 İL
EDİRNE
SERVİS
OZCAN ATES - ATES
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(284) 235 28 37
NUMARASI
ADDRESS
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD
PEMBE KÖŞK APT NO:1
5 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI
CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR
BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
6 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
7 İL
KOCAELİ
SERVİS
HASAN BAYRAKTAR
ÜNVANI
TELEFON
0(262) 641 64 77
NUMARASI
ADDRESS
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
8 İL
ANTALYA
SERVİS
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
ÜNVANI
TELEFON
0(242) 241 60 03
NUMARASI
ADDRESS
FENER MAH 1971 SK NO:68
9 İL
KIRŞEHİR
SERVİS
FUAT SIPEROGLU-BEST
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(386) 213 73 88
NUMARASI
ADDRESS
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
Türkçe 31
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 31
2017-11-21
5:50:48
Yetkili servis listesi
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH TABAKHANE
CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
0(344) 221 33 33
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
12 İL
BALIKESİR
SERVİS
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
ÜNVANI
TELEFON
0(266) 762 78 11
NUMARASI
ADDRESS
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO
60 D BALIKESİR GÖNEN
13 İL
IĞDIR
SERVİS
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK
ÜNVANI
LTD STI
TELEFON
0(476) 226 52 24
NUMARASI
ADDRESS
14 KASIM MAH NIHAT POLAT
CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
0(324) 625 79 44
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM
APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/
MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(272) 212 48 27
NUMARASI
ADDRESS
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL
YOL NO: 47/A
16 İL
İZMİR
SERVİS
BAHADIR TUZUN - DEREN
ÜNVANI
TEKNİK
TELEFON
0(232) 616 16 00
NUMARASI
ADDRESS
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD.
NO:14 MENEMEN İZMİR
17 İL
ANKARA
SERVİS
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 434 36 42
NUMARASI
ADDRESS
BAHÇELİEVLER MH 281 CD
NO:94/B
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH.
263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
20 İL
ANKARA
SERVİS
MELIHA IDRISOGLU
ÜNVANI
TELEFON
0(312) 328 76 15
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MH. KARACA CAD.
NO:5/B
21 İL
OSMANİYE
SERVİS
EMRAH KORUYUCU
ÜNVANI
TELEFON
0(328) 812 57 66
NUMARASI
ADDRESS
YEDI OCAK MAH DR AHMET
ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
22 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 316 48 27
NUMARASI
ADDRESS
İSTİKLAL CD. NO: 198
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK
CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.
PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA
CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE
CD MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
27 İL
KARS
SERVİS
HAYRETTIN OMAK
ÜNVANI
TELEFON
0(472) 223 07 70
NUMARASI
ADDRESS
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY
CAD. NO:209 KARS
32 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 32
2017-11-21
5:50:48
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ
CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 257 51 72
NUMARASI
ADDRESS
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
30 İL
MERSİN
SERVİS
NİLÜFER ALIÇ
ÜNVANI
TELEFON
0(324) 774 55 03
NUMARASI
ADDRESS
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
31 İL
VAN
SERVİS
ADNAN MELTEM - IZMIR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(432) 216 57 46
NUMARASI
ADDRESS
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK
CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ
/VAN
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH
CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 811 66 55
NUMARASI
ADDRESS
YENİ MAH. PINAR CADDESİ
NO:3/A BERRA APT.
35 İL
GAZİANTEP
SERVİS
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK
ÜNVANI
SERVIS
TELEFON
0(342) 338 10 70
NUMARASI
ADDRESS
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER
AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
36 İL
AYDIN
SERVİS
NAILE KABASAKAL
ÜNVANI
TELEFON
0(256) 313 62 66
NUMARASI
ADDRESS
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK
CD NO:22/A
37 İL
AYDIN
SERVİS
MURAT CALISKAN - MURAT
ÜNVANI
SOĞUTMA
TELEFON
0(256) 512 77 74
NUMARASI
ADDRESS
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
38 İL
GİRESUN
SERVİS
AYHAN MUTLU-MUTLU
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(454) 216 2712
NUMARASI
ADDRESS
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ
CD. NO:52
39 İL
ESKİŞEHİR
SERVİS
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
ÜNVANI
TUKETIM
TELEFON
0(222) 202 01 00
NUMARASI
ADDRESS
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1
CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ
CAD.NO:97/B
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(232) 878 39 39
NUMARASI
ADDRESS
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO
80 A KEMALPAŞA IZMIR
44 İL
MANİSA
SERVİS
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
ÜNVANI
TELEFON
0(236) 715 43 47
NUMARASI
ADDRESS
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD
NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
Türkçe 33
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 33
2017-11-21
5:50:48
Yetkili servis listesi
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK
LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY CAD.
NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
47 İL
ANKARA
SERVİS
YASAR ALAR-SIMGE
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(312) 322 77 44
NUMARASI
ADDRESS
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
48 İL
ANKARA
SERVİS
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
ÜNVANI
TAAHHUT
TELEFON
0(312)212 01 43
NUMARASI
ADDRESS
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT.
NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(344) 212 28 71
NUMARASI
ADDRESS
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ
ALTI NO42/B
51 İL
ÇORUM
SERVİS
AHMET TANER CERİT
ÜNVANI
TELEFON
0(364) 224 67 21
NUMARASI
ADDRESS
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
52 İL
AKSARAY
SERVİS
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(382) 213 02 93
NUMARASI
ADDRESS
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK.
DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI
2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(412) 611 20 43
NUMARASI
ADDRESS
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
55 İL
ÇANAKKALE
SERVİS
UGUR TULUMEN-UGUR
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(286) 566 80 30
NUMARASI
ADDRESS
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
56 İL
HATAY
SERVİS
AKİF UN - UN SOGUTMA
ÜNVANI
TELEFON
0(326) 712 16 60
NUMARASI
ADDRESS
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD.
KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL
/ HATAY
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD
NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
0(282) 653 82 81
NUMARASI
ADDRESS
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
59 İL
MUĞLA
SERVİS
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(252) 614 39 31
NUMARASI
ADDRESS
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI
NO 302\A
60 İL
KOCAELİ
SERVİS
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ÜNVANI
ELEKTRONIK
TELEFON
0(262) 641 35 88
NUMARASI
ADDRESS
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten
sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız
durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi
öğrenebilirsiniz.
34 Türkçe
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 34
2017-11-21
5:50:48
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:
TÜV SÜD Ltd.
29F, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07326, Korea
TEL : +82-2-3215-1100
FAX : +82-2-3215-1110
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 35
2017-11-21
5:50:49
AEEE Yönetmeligine uygundur
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
U.A.E
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
Cote D’Ivoire
8000-00-77
800-SAM CS (800-72627)
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
OMAN
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
ÜLKE
ARAYIN
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
ANGOLA
917 267 864
MOZAMBIQUE
847267864
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-100-077
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
KENYA
0800 545 545
QATAR
800-CALL (800-2255)
UGANDA
0800 300 300
TURKEY
444 77 11
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/n_africa/support
DG68-00757C-01
NV70K2340RS_TR_DG68-00757C-01_TR.indd 36
2017-11-21
5:50:49
Download PDF

advertising