Samsung | RF85K90127F | Samsung RF85K90127F Triple Cooling™ Teknolojili Gardırop Tipi No-Frost Buzdolabı 850 L Kullanım kılavuzu

Buzdolabı
Kullanıcı el kitabı
RF85K9012**
Solo Cihaz
Untitled-1 1
2018-06-20
2:39:15
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
4
İçindekiler
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri
Kritik kurulum uyarıları
Kurulum ikazları
Kritik kullanım uyarıları
Kullanım ikazları
Temizleme ikazları
Kritik elden çıkarma uyarıları
Uygun kullanım için ek ipuçları
Enerji Tasarrufu İpuçları
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
WEEE Talimatları
6
7
7
11
11
16
17
19
20
21
21
22
Kurulum
23
Bir bakışta buzdolabı
Giriş için kapağı çıkarma
Adım adım kurulum
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
23
26
33
39
İşlemler
40
Özellik paneli
40
SmartThings44
Özel özellikler
46
Bakım
49
Kullanma ve bakım
49
Temizleme55
Değiştirme56
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
57
2 Türkçe
Untitled-1 2
2018-06-20
2:39:15
Sorun Giderme
59
İçindekiler
Genel59
SmartThings61
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
65
Türkçe 3 Untitled-1 3
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
• Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu
özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı
bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü
dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya
deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından
kullanılmamalıdır.
• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler
tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili
talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı
bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme
olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı
kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat
ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için,
buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar
gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle
iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve
bilgi alın.
• Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma
gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki
kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini
kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu
ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
• Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava
karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın
büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
4 Türkçe
Untitled-1 4
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
• Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram
R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda
bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında
gösterilir.
• Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden
olabilir. Borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü
olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve cihazın bulunduğu odayı
hemen havalandırın.
- Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
• Cihazın servis işlemlerinin Yetkili Servis Elemanı dışında birisi tarafından
yapılması tehlikelidir.
Uyarı; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler
Türkçe 5 Untitled-1 5
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:
Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini
kullanır.
UYARI
Şiddetli kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Güvenlik bilgileri
İKAZ
Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler
veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına
yardımcı olan kullanışlı bilgiler.
Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için
güvenli bir yerde saklayın.
6 Türkçe
Untitled-1 6
2018-06-20
2:39:15
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri
UYARI
• Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar
görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
Güvenlik bilgileri
- Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir
kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından
kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
- Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz
olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir,
ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma
devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok
dikkatli olunmalıdır.
Kritik kurulum uyarıları
UYARI
• Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere
kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabilir.
• Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya
fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya
maruz bırakmayın.
• Aynı çoklu güç şeridine birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi
her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle
eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo
şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri
engeller.
Türkçe 7 Untitled-1 7
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
• Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
•
•
Güvenlik bilgileri
•
•
•
•
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir
güç kablosu kullanmayın.
Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler
koymayın.
Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir
nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki
boşlukta sıkıştırmayın.
Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna
zarar vermemeye dikkat edin.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın.
Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda
depolamayın.
• Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
• Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce
kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
• Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo
kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar
görmediğinden emin olun.
8 Türkçe
Untitled-1 8
2018-06-20
2:39:15
• Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı
ölüm riski vardır.
• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Güvenlik bilgileri
- Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya
yangın tehlikesi meydana gelebilir.
• Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya
suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabilir.
• Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung
Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
• Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan
sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya
yaralanmalar meydana gelebilir.
• Ürünün fişini ilk kez takmadan önce koruyucu plastik filmi çıkarmanız
gerekir.
• Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit
segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
- Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa
boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu
klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
• Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
- Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan
önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım
kaçakları ciddi elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Türkçe 9 Untitled-1 9
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
• Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası
yıldırım çekiciler kullanmayın.
Güvenlik bilgileri
- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği
elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili
sorunlar meydana gelebilir.
• Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik
kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis
yetkililerinden birinin değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi
tarafından değiştirilmelidir.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
• Cihazı konumlandırırken, güç besleme kablosunun sıkışmadığından veya
hasar görmediğinden emin olun.
• Birden fazla taşınabilir soket prizini veya taşınabilir güç kaynağını cihazın
arkasına yerleştirmeyin.
10 Türkçe
Untitled-1 10
2018-06-20
2:39:15
Kurulum ikazları
İKAZ
• Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir
yüzeye kurun.
Güvenlik bilgileri
- Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma alanının tıkanık
olmamasını sağlayın.
• Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2
saat boyunca bekleyin.
• Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle
öneririz.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar
veya yaralanma riski doğar.
• Bir kapakta aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel
yaralanmaya neden olabilir.
Kritik kullanım uyarıları
UYARI
• Fişi prize ıslak elle takmayın.
- Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapıyı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya
ve/veya maddi hasara yol açabilir.
• Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal
nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
• Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak
ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
Türkçe 11 Untitled-1 11
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
• Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner,
propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
Güvenlik bilgileri
- Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
- Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Parmaklarınızı "kıstırma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap
arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa
kapakları açarken dikkatli olun.
• Çocukların kapıya veya kapı haznesine asılmasına izin vermeyin. Ciddi
yaralanma meydana gelebilir.
• Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
• Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
- Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
• Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı
hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında
saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin
dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
• Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve
Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
• Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung
Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
• Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
- Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
• Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya
çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
12 Türkçe
Untitled-1 12
2018-06-20
2:39:15
• Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
- Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
• Buzdolabını çok fazla miktarda gıdayla doldurmayın.
Güvenlik bilgileri
- Kapağı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya
maddi hasara yol açabilir.
• Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya
ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
• Buzdolabının yakınında yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç
veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler
kullanmayın veya koymayın.
• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü
kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan
sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya
yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap
koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak
için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
• Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
• UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
- Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
• Soğutucu rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi
çalışamaz.
- Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
Türkçe 13 Untitled-1 13
2018-06-20
2:39:15
Güvenlik bilgileri
• Parmaklarınızı "kıstırma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap
arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları
açarken dikkatli olun.
• Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma
kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika
havalandırın.
Güvenlik bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
- Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED
Lambalarını kullanın.
Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye
çalışmayın.
Yetkisiz değiştirmeler güvenlik sorunlarına neden olabilir. Yetkisiz bir
değişikliği geri almak için, parça ve işçilik maliyeti tam olarak alınacaktır.
Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın
servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya
yaralanma meydana gelebilir.
• İç veya dış LED lambaları sönerse, en yakın servis merkezinizle temasa
geçin.
• Buzdolabı bir koku veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen
çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana
getirebilir.
14 Türkçe
Untitled-1 14
2018-06-20
2:39:16
• Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden
çekin
Güvenlik bilgileri
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
• LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis
merkeziyle temasa geçin.
• Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi
başınıza çıkarmayın.
- Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
• Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
• Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Türkçe 15 Untitled-1 15
2018-06-20
2:39:16
Güvenlik bilgileri
Kullanım ikazları
İKAZ
• Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Dondurucu
bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya
cam kaplar koymayın.
Güvenlik bilgileri
- İçindeki donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol
açabilir.
• Üründen en iyi performansı elde etmek için:
- Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin
çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava
sirkülasyonunu engelleyebilir.
- Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce
hava geçirmez kaplara koyun.
- Derin dondurucuya bardak, şişe ya da gazlı içecekler koymayın. Donup
kırılabilirler. Kırık meşrubat kapları yaralanmaya neden olabilir.
- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son
kullanma tarihlerine dikkat edin.
• • Dondurucuya bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
- Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
• Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın.
Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi
hasara yol açabilir.
• Servis Garantisi ve Değiştirme.
- Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi
bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi
kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı
modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu
tutulamaz.
16 Türkçe
Untitled-1 16
2018-06-20
2:39:16
• Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
- Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse,
buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi
kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
• İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
Güvenlik bilgileri
- Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
• Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en
az beş dakika beklemeniz gerekir.
• Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics
servis merkeziyle temasa geçin.
• Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
• Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
• Bitkisel yağı buzdolabınızın kapak haznelerinde tutmayın. Yağ tadı
bozulacak ve kullanımı zorlaşacak şekilde katılaşabilir. Ek olarak, açık kap
sızabilir ve sızmış yağ kapak haznesinin çatlamasına neden olabilir. Bir
yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir dolap veya kiler gibi serin ve gölge bir
yerde tutmak en iyisidir.
- Bitkisel yağ örnekleri: zeytin yağı, mısır yağı, üzün çekirdeği yağı vb.
Temizleme ikazları
İKAZ
• Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
• Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Türkçe 17 Untitled-1 17
2018-06-20
2:39:16
Güvenlik bilgileri
• Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
• Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve
en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
Güvenlik bilgileri
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana
gelebilir.
• Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir
bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
• Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
- Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
• Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana
gelebilir.
• Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve
ılık su içinde yumuşak bir deterjan kullanın.
• Dış yüzeylerde (kapaklar ve dolap), plastik parçalar, kapak ve iç astarlar
ve contalarda cam spreyleri, aşındırıcı temizleyiciler, tutuşabilir sıvılar,
hidroklorik asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya
petrol ürünleri içeren temizleyiciler gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler
kullanmayın.
- Bunlar malzemeyi çizebilir veya hasar verebilir.
• Cam rafları veya kapakları soğukken ılık su ile temizlemeyin. Cam raflar
ve kapaklar ani sıcaklık değişiklerine veya çarpma veya düşürme gibi
darbelere maruz kaldıklarında kırılabilir.
18 Türkçe
Untitled-1 18
2018-06-20
2:39:16
Kritik elden çıkarma uyarıları
UYARI
Güvenlik bilgileri
• Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden
çıkarın.
• Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin
hasarlı olmadığından emin olun.
• Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma
gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki
kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini
kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu
ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa
geçin.
• Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapağı/kapak contalarını ve kapak
kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda
mahsur kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir. İçinde mahsur kalınırsa, çocuklar yaralanabilir ve
havasızlıktan boğulabilirler.
- Çocuklar içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan
boğulabilirler.
• Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden
çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir
şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
• Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın,
ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.
Türkçe 19 Untitled-1 19
2018-06-20
2:39:16
Güvenlik bilgileri
Uygun kullanım için ek ipuçları
• Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel
ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
Güvenlik bilgileri
•
•
•
•
•
•
- Bir ya da iki saat içinde düzetilen elektrik arızalarının büyük bir
kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler
kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları
boşaltın ve atın.
Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların
altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki
donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok
ısınabilir).
Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi
korunmamalarına neden olabilir.
Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın
buzunu manüel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilmez.
Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur.
Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir
yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle
sarın.
Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
Üzerinde iki yıldız sembolü ( ) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin
sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmelerinden biraz yüksektir.
İki yıldızlı bölmeler veya bölümler talimatlara ve/veya ürünün teslim
edildiğindeki duruma bağlıdır.
20 Türkçe
Untitled-1 20
2018-06-20
2:39:16
Enerji Tasarrufu İpuçları
Güvenlik bilgileri
• Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı
kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
• Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin ve ızgaranın önünün
engellenmemesi önerilir.
• Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
• Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı
soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
• Gıda yerleştirirken veya gıdayı alırken buzdolabının kapısını çok uzun bir
süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açıksa, derin dondurucuda
buz o kadar az birikir.
• Buzdolabının, yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması
önerilir. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az
gelmesine yardımcı olur.
• En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları,
üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır:
• mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları;
• çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin
kullanımı için,
• oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
• catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.
Türkçe 21 Untitled-1 21
2018-06-20
2:39:16
Güvenlik bilgileri
WEEE Talimatları
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipman)
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Güvenlik bilgileri
Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB
kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde diğer ev atıklarıyla
beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz olarak
imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini
engellemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu maddelerin çevre açısından güvenli geri dönüşümü için
nereye ve nasıl götürülecekleri konusunda ürünü aldıkları bayi veya yerel
devlet daireleri ile iletişime geçmelidirler.
İşyeri kullanıcıları, tedarikçileri ile iletişime geçip, satın alma
sözleşmesinin şart ve koşullarını gözden geçirmelidirler. Bu ürün ve onun
elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
22 Türkçe
Untitled-1 22
2018-06-20
2:39:16
Kurulum
Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle
izleyin.
UYARI
•
•
•
•
Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.
Elektrik çarpmasını önlemek için, servise ve değiştirmeye göndermeden önce güç kablosunu
çıkarın.
Bir bakışta buzdolabı
NOT
Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan bileşen parçaları modele ve ülkeye bağlı olarak
değişebilir.
Daha fazla bilgi için, Düzen bölümüne bakın.
Kurulum
A
01
09
02
10
03
04
05
06
07
08
B
C
Türkçe 23 Untitled-1 23
2018-06-20
2:39:16
Kurulum
01Tavlanmış cam raf
02EZ Taze Meyve ve Sebze Çekmeceleri
03Soğutucu kapağı haznesi
04İnce Buzmatik
05EZ Dondurucu Kızaklı Rafı
06Buz kovası
07Kuru Gıdalar ve Et Saklama çekmecesi
08Dondurucu kapağı haznesi
09Katlanabilir Raf
10Yumurta tepsisi
A. Soğutucu
B. Dondurucu
C. Soğutma Seçimi bölmesi
* yalnızca uygulanabilir modeller
NOT
Kurulum
• Enerji tasarrufu için, tüm rafların, tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarında
tutun.
• Kapağı kapatırken, diğer kapağın çizilmesini önlemek için, dikey menteşeli bölmenin doğru
konumda olduğundan emin olun.
• Dikey menteşeli bölme ters dönmüşse, doğru konuma geri getirin ve sonra kapağı kapatın.
• Dikey menteşeli bölmede bazen nem meydana gelebilir.
• Bir kapağı çok büyük kuvvetle kapatırsanız, diğer kapak açılabilir.
• İç veya dış LED lamba çalışmıyorsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
Dondurucu bölümünde saklamak için daha fazla yer ayırmak için
Bir alet gerektirmeden çıkarılabilen İnce Buzmatik (04) parçasını çıkarın. Çok amaçlı saklama haznesi
olarak boş bir buz kovası da kullanabilirsiniz.
• Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
• Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
• Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için, tüm rafların, çekmecelerin ve haznelerin orijinal
konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.
24 Türkçe
Untitled-1 24
2018-06-20
2:39:16
Kapak hazneleri
Buzdolabınız farklı tür ve boyutta kapak hazneleri ile gelir. Buzdolabınızın kapak hazneleri ayrıca
ambalajlandıysa hazneleri düzgün yerleştirmenize yardımcı olması için aşağıdaki şekli kullanın.
Sağlanan kapak haznesi sayısı modele göre değişir.
Kurulum
Türkçe 25 Untitled-1 25
2018-06-20
2:39:16
Kurulum
Giriş için kapağı çıkarma
Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten geçemiyorsa, şu talimatları izleyin:
Gerekli aletler (sağlanmaz)
Yıldız tornavida
Düz tornavida
Lokma anahtar (10 mm)
Pense
Allen anahtarı (4 mm)
Allen anahtarı (5 mm)
Kurulum
Soğutucu kapaklarını çıkarma
1. Kapak kapalıyken, üst kapaktan vidaları (x3)
sökmek için bir yıldız tornavida kullanın.
Konektörler içeren üst kapağı yukarı çekin
ve çıkarın.
2. Sol kapaktaki iki konektörü çıkarın.
Konektörlerin konumu modele göre değişir.
İKAZ
• Her iki kapağı aynı anda çıkarmayın. Bir
kerede bir kapak çıkardığınızdan emin olun.
Aksi halde, kapaklardan biri düşebilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabının konektörlerin bağlantısı
kesilmeden önce kapandığından emin olun.
26 Türkçe
Untitled-1 26
2018-06-20
2:39:17
3. Menteşeyi birkaç adımda yavaşça yukarı
çekin. Parmağınızın yaralanmaması için,
menteşeye ani güç uygulamayın.
4. Çıkarmak için menteşeyi yukarı çekin.
Kurulum
5. Kapağı 90 derece açın. Kapağı tutarken, üst
menteşeyi çıkarın.
Türkçe 27 Untitled-1 27
2018-06-20
2:39:18
Kurulum
6. Kapağı çıkarmak için yavaşça dikey olarak
yukarı çekin. Kapağa aşırı güç uygulamayın.
Kapak düşebilir ve yaralanmaya neden
olabilir.
7. Kapağı düz bir yüzey üzerine yatırın.
8. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de
tekrarlayın.
Kurulum
Dondurucu kapaklarını çıkarma
İKAZ
• Dondurucu kapaklarını çıkarmadan önce soğutucu kapaklarını çıkardığınızdan emin olun.
• Alt konektörlerin bağlantısını keserken dikkatli olun.
1. Dondurucunun kapağı açıkken, ayarlanabilir
bacağın kapak (A) öğesini tutan vidayı
çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
A
2. Sonra, konektörlerin bağlantısını kesin.
28 Türkçe
Untitled-1 28
2018-06-20
2:39:18
3. Menteşe milini bulun. Kapağı bir elinizle
tutarken, mili aşağı bastırmak için
düz tornavida veya anahtar kullanın.
Kapağın düşmesini önlemek için kapağı
tuttuğunuzdan emin olun.
4. Orta menteşeyle teması önlemek için, kapağı
biraz öne doğru eğin ve sonra çıkarmak için
yukarı kaldırın.
5. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de
tekrarlayın.
Kurulum
Türkçe 29 Untitled-1 29
2018-06-20
2:39:18
Kurulum
Dondurucu kapaklarını yeniden takma
İKAZ
• Kapakları yeniden takmadan önce, tüm elektrik konektörlerinin düzgün bağlandığından emin
olun.
• Dondurucu kapağı soğutucu kapağından önce yeniden takılmalıdır.
• Bu işlem sırasında kablolara hasar vermemeye veya üzerlerine basmamaya dikkat edin.
1. Dondurucu kapağını ok yönünde iterken
dondurucu kapağını alt menteşeye takın.
İKAZ
• Bu işlem sırasında kablolara hasar
vermemeye veya üzerlerine basmamaya
dikkat edin.
Kurulum
2. Kapağın menteşe milini aşağı bastırırken,
kapağı orta menteşeye yeniden takın.
3. Kapak açık halde, alt konektörleri ok
yönlerinde bağlayın.
30 Türkçe
Untitled-1 30
2018-06-20
2:39:19
4. Bir yıldız tornavida kullanarak dengeleme
ayağı kapağını takın. Konektörlere zarar
vermemeye veya üzerlerine basmamaya
dikkat edin.
5. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de
tekrarlayın.
Soğutucu kapaklarını yeniden takma
1. Kapağı tutarken 90 dereceden fazla açın,
orta menteşeye yeniden takın.
Kurulum
2. Üst menteşeyi konumuna yerleştirin ve
sonra kapağın üst deliğine takın.
3. Menteşeyi ok yönünde takın.
Türkçe 31 Untitled-1 31
2018-06-20
2:39:19
Kurulum
4. Menteşeyi gösterildiği gibi geri çekin.
5. Kablo konektörlerini bağlayın.
İKAZ
• Kablo konektörlerinin düzgün
bağlandığından emin olun. Aksi halde, ekran
çalışmaz.
Kurulum
6. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de
tekrarlayın.
7. Ön taraf önce gelecek şekilde üst kapağı
takın ve sonra konumuna oturması için
arkasına doğru aşağı bastırın. Sonra, vidaları
sıkın (x3).
32 Türkçe
Untitled-1 32
2018-06-20
2:39:20
Adım adım kurulum
ADIM 1 Bir yer seçin
Yer gereksinimleri:
•
•
•
•
•
•
Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
Doğrudan güneş ışığından uzak
Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
Isı kaynağından uzak
Bakım ve servis için alan
Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası
Etkin sıcaklık aralığı
Buzdolabı normalde sınıf derecesiyle belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.
Sembol
Genişletilmiş Ilıman
Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 ila +32
+10 ila +32
Ilıman
N
+16 ila +32
+16 ila +32
Alt tropikal
ST
+16 ila +38
+18 ila +38
Tropikal
T
+16 ila +43
+18 ila +43
Kurulum
Sınıf
NOT
Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve
buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı
öneririz.
Türkçe 33 Untitled-1 33
2018-06-20
2:39:20
Kurulum
Açıklık
Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.
B
A
Derinlik "A"
908
Genişlik "B"
908
Yükseklik "C"
1797
Tam Yükseklik "D"
1825
D
C
(birim: mm)
Kurulum
0150 mm'den fazlası önerilir
02125°
031515 mm
04303 mm
05305,5 mm
06908 mm
07785 mm
0872,3 mm
0943 mm
101258 mm
01
04
04
02
02
05
03
06
08
07
09
10
NOT
Yukarıdaki tablodaki ölçümler ölçüm yöntemine göre değişebilir.
34 Türkçe
Untitled-1 34
2018-06-20
2:39:20
ADIM 2 WiFi bağlantısı
Ayrıca satılan Smart Home Adaptörünü kullanarak buzdolabını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Smart
Home Adaptörünü satın almak için www.samsung.com adresini ziyaret edin ve adaptörle ilgili ürün
bilgilerini takip edin.
NOT
Bazı ülkelerde Smart Home Adaptörünü ayrıca satın alamazsınız. Lütfen mevcut olup olmadığını
bayinizden öğrenin.
İKAZ
• Samsung Smart Home Adaptörü iki türdür: biri Samsung smart TV'lere özeldir ve diğeri Samsung
ev aygıtlarına özeldir.
• Ev aygıtlarına özel Samsung Smart Home Adaptörünü (HD39N1230GW) satın almanız gerekir.
Başka bir adaptör sistemin arızalanmasına neden olabilir.
Kurulum
1. Adaptör kapağının ok alanının kilidini açmak
için basın.
2. Adaptör kapağını açın.
3. Smart Home Adaptörünü adaptör bağlantı
noktasına doğru yönde takın.
4. Önce adaptör kapağının üst alanını takın
ve sonra kilitlemek için gösterildiği gibi
kapatın.
Türkçe 35 Untitled-1 35
2018-06-20
2:39:21
Kurulum
ADIM 3 Döşeme
• Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen
dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
• Döşemeyi korumak için, buzdolabının her
bacağının altına büyük bir karton parçası
yerleştirin.
• Buzdolabı son konumuna geldiğinde,
zemini korumak için gerekmedikçe hareket
ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa,
hareket ettirilecek yola kalın bir kağıt veya
eski bir halı gibi bir bez kullanın.
NOT
Kurulum
Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten giremiyorsa, Bakım bölümündeki Giriş için kapağı çıkarma
kısmına bakın.
ADIM 4 Dengeleme ayaklarını ayarlayın
İKAZ
• Buzdolabı düz, katı bir zeminde dengelenmelidir. Aksi halde buzdolabı zarar görebilir veya
yaralanma olabilir.
• Dengeleme boş bir buzdolabıyla gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının içinde hiç yiyeceğin
kalmadığından emin olun.
• Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.
Buzdolabı dengeleme amaçlı özel bir vidaya (dengeleyici) sahip ön bacaklar kullanılarak
dengelenebilir. Dengeleme için düz tornavida kullanın.
• Sol tarafın yüksekliğini ayarlamak için:
Düz tornavidayı sol ön taraftaki bacağın
dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek
için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya
alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
• Sağ tarafın yüksekliğini ayarlamak için:
Düz tornavidayı sağ ön taraftaki bacağın
dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek
için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya
alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
36 Türkçe
Untitled-1 36
2018-06-20
2:39:21
ADIM 5 Kapak yüksekliğini ve kapak boşluğunu ayarlayın
Tespit segmanı
Kapağın yüksekliği, 4 farklı boyutta gelen (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ve
2,5 mm) sağlanan tespit segmanları kullanılarak ayarlanabilir.
Kapağın yüksekliğini ayarlamak için
1. Kapaklar arasındaki yükseklik farkını kontrol
edin ve sonra alt kapağı kaldırın ve tutun.
Kurulum
2. Kapak ve menteşe arasında gösterildiği gibi
uygun boyutta bir tespit segmanı (A) sokun.
A
İKAZ
• Bu amaçla yalnızca bir tespit segmanı takın. İki veya daha fazla tespit segmanı kayıp çıkabilir
veya sürtünme gürültüsü çıkarabilir.
• Tespit segmanlarını çocuklardan uzak tutun ve daha sonra kullanmak için saklayın.
• Kapağı çok fazla kaldırmayın. Kapak üst kapağa temas edip hasar verebilir.
Türkçe 37 Untitled-1 37
2018-06-20
2:39:21
Kurulum
Kapak boşluğunu düzeltmek için
Kapak boşlukları, buzdolabının sağ üst
köşesinde boşluk cıvatası kullanılarak
düzeltilebilir.
1. Kapak kapalı halde, kablo konektörleri
içeren üst kapaktaki 3 vidayı sökmek için bir
yıldız tornavida kullanın.
Kurulum
2. İki kapak arasındaki kapak boşluğunu
düzeltmek için 4 mm Allen anahtarı
(sağlanmaz) kullanın.
- Boşluğu genişletmek için, boşluk
cıvatasını saat yönünde çevirin.
- Boşluğu daraltmak için, boşluk cıvatasını
saatin tersi yönünde çevirin.
3. Tamamlandığında üst kapağı yeniden takın.
İKAZ
Elektrik konektörleri bu işlem sırasında zarar görmemelidir. Konektör kablolarını karıştırmamaya
veya kaplamasını soymamaya dikkat edin.
38 Türkçe
Untitled-1 38
2018-06-20
2:39:22
ADIM 6 İlk ayarlar
Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.
1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya
başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişine kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.
ADIM 7 Son kontrol
Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:
Kurulum
• Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
• Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye
kurulmuş.
• Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
• Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve
devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve
patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
Türkçe 39 Untitled-1 39
2018-06-20
2:39:22
İşlemler
Özellik paneli
01
02
03
06
İşlemler
04
05
01Soğutucu / Hızlı Soğutma
02Dondurucu / Hızlı
Dondurma
03Cool Select+ (Soğutma
Seçimi+)
04Kapı Alarmı
05Kapı Kilidi
06Ağ bağlantısı
40 Türkçe
Untitled-1 40
2018-06-20
2:39:22
01 Soğutucu / Hızlı Soğutma (3 sn)
Soğutucu düğmesi soğutucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Soğutma öğesini
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
Soğutucu
Soğutucu için soğutma sıcaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık
göstergesi geçerli olarak ayarlı veya seçili sıcaklık konusunda sizi bilgilendirir.
1 °C ve 7 °C arasında istenen sıcaklığı seçene kadar Soğutucu düğmesine
basmaya devam edin.
Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir.
Hızlı Soğutma
Bu, kapak bir süre açık kaldıktan sonra veya hızlı bozulan bir yiyeceği hızlı bir
şekilde soğutmak için kullanışlıdır. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya
devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Soğutucu düğmesini 3 saniye
kadar basılı tutun.
02 Dondurucu / Hızlı Dondurma (3 sn)
Dondurucu
Dondurucu düğmesi dondurucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Dondurma
öğesini etkinleştirmek için kullanılabilir. Kullanılabilir sıcaklıklar -15 °C ve
-23 °C arasındadır.
Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu
birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner.
İşlemler
Hızlı Dondurma
• Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek için, Dondurucu düğmesini 3
saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge ( ) yanar ve buzdolabı sizin için
soğutma işlemini hızlandırır.
• Devre dışı bırakmak için, Dondurucu düğmesini yeniden 3 saniye kadar
basılı tutun. Dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner.
• Çok miktarda gıda dondurmak için, dondurucuya gıda koymadan en az 20
saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin.
NOT
Hızlı Dondurma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma
niyetinde değilseniz, önceki sıcaklığa dönmek için kapattığınızdan emin olun.
NOT
Panelde sıcaklığı değiştirmiş olsanız da yeni ayarlanan noktaya erişene kadar yine de
buzdolabının içindeki gerçek sıcaklık gösterilecektir. Buzdolabı yeni istenen sıcaklığa anında
otomatik olarak değişmez. Bu, buzdolabının normal çalışmasıdır, bu yüzden sıcaklığı sıfırlamanız
gerekmez. Buzdolabı iç sıcaklık durumunu güncelleme işlemini yaptığında, yeni sıcaklık panelde
görüntülenecektir.
Türkçe 41 Untitled-1 41
2018-06-20
2:39:22
İşlemler
03 Cool Select+ (Soğutma Seçimi+)
Soğutma Seçimi işlevi sayesinde, buzdolabının sağ altında bulunan Soğutma Seçimi Bölmesinde
yiyecek öğelerini düzenleyebilirsiniz. Cool Select+ (Soğutma Seçimi+) düğmesini 3 saniye kadar
basılı tutun ve sonra modlar arasında geçiş yapmak için basın. İstenen mod seçildiğinde düğmeyi
bırakın. Aşağıdaki gösterildiği gibi 4 mod bulunur:
Dondurucu
Dondurucu öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini dondurucuyla aynı sıcaklığa
ayarlamak için seçin.
Bu, dondurulmuş yiyeceği taze saklamak için kullanışlıdır.
Az Dondurma
Az Soğutma
Az Dondurma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini -5 °C'ye ayarlamak için seçin.
Bu, eti veya balığı uzun süre saklamak için kullanışlıdır.
Az Soğutma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini -1 °C'ye ayarlamak için seçin.
Bu, et, balık, jambon ve peynir gibi mezeleri saklamak için kullanışlıdır.
Soğutma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini 2 °C'ye ayarlamak için seçin.
Soğutma
Bu, su, meyve suyu, meşrubat ve bira gibi genel amaçlı yiyeceği saklamak için
kullanışlıdır.
İKAZ
İşlemler
• İşlevi kapatırken veya değiştirirken, sıcaklık farkı nedeniyle et kanı veya yiyecek nemi oluşabilir.
• Et veya yiyeceği soğutucu ayarlarıyla Soğutma Seçimi Bölmesinde saklamayın. Et veya yiyecek
bozulabilir.
NOT
Düğme etkin değilse, düğmenin kilidinin açıldığından emin olun. Kilit simgesi kapanana kadar Kapı
Kilidi düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun. Sonra, modu değiştirmek için Cool Select+ (Soğutma
Seçimi+) düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.
04 Kapı Alarmı
Kapı Alarmı
Anımsatıcı için alarmı ayarlayabilirsiniz. Kapak 2 dakikadan uzun süre
açık bırakılırsa, alarm, göstergesi yanıp sönerek Alarm çalar. Kapı Alarmı
düğmesine basarak alarmı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak arasında
geçiş yapabilirsiniz. Alarm fabrika varsayılanı olarak etkindir.
42 Türkçe
Untitled-1 42
2018-06-20
2:39:22
05 Kapı Kilidi
Kapı Kilidi
Cihaz kimliği
doğrulaması
Yanlışlıkla değiştirmeyi önlemek için, Kapı Kilidi düğmesini 3 saniye kadar
basılı tutun. Gösterge ( ) yanık halde tüm kontroller devre dışı bırakılır.
Devre dışı bırakmak için, yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Kontroller
normal olarak etkinleştirilir.
Buzdolabı Samsung Smart Home Uygulamasına veya Samsung Smart TV'ler
gibi Samsung akıllı aygıtlarına bağlanırken, uygulamanın veya aygıtın ekran
talimatlarını izleyin ve Kapı Kilidi düğmesini 5 saniye kadar basılı tutun.
Kimlik doğrulama prosedürüne geçmeden önce sıcaklık panelinde 5 saniye
kadar "on (açık)" görüntülenir. Kapı Kilidi işlevinin bu kimlik doğrulamasından
etkilenmeyeceğini unutmayın.
06 Ağ bağlantısı
İsteğe bağlı Smart Home Donanım Kilidini (ayrıca satılır), Samsung Smart Home uygulaması yoluyla
buzdolabınızı kontrol etmek ve izlemek için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Samsung Smart
Home bölümüne bakın.
NOT
İşlemler
• Önerilen şifreleme sistemleri arasında WPA/TKIP ve WPA2/AES bulunur. Yeni veya
standartlaştırılmamış Wi-Fi kimlik doğrulama protokolleri desteklenmez.
• Kablosuz ağlar çevredeki kablosuz iletişim ortamından etkilenebilir.
• Internet servis sağlayıcınız tanımlama için PC veya modeminizin MAC adresini kaydettiyse, Smart
Home Donanım Kilidi Internet'e bağlanamayabilir. Bu durumda, Internet servis sağlayıcınızı
teknik yardım için bağlayın.
• Kablosuz erişim noktası (EN) ayarlarını yapılandırmak için, EN kullanıcı kılavuzuna bakın.
• Ağ sisteminizin güvenlik duvarı ayarları Internet bağlantısını önleyebilir. Internet servis
sağlayıcınızı teknik yardım için bağlayın. Bu belirti devam ederse, yerel bir Samsung servis
merkezine veya bayine başvurun.
• Smart Home Donanım Kilidi, IEEE 802.11 b/g/n ve Soft-AP protokolleriyle Wi-Fi 2,4 GHz'yi
destekler.
• Kimliği doğrulanmamış Wi-Fi kablosuz yönlendiricileri uygun Smart Home Donanım Kilidine
bağlanamayabilir.
Türkçe 43 Untitled-1 43
2018-06-20
2:39:22
İşlemler
SmartThings
Kurulum
Google Play Store, Google Apps veya Apple App Store'u ziyaret edin ve "SmartThings"i arayın.
Samsung Electronics tarafından sağlanan SmartThings uygulamasını akıllı aygıtınıza indirin ve
yükleyin.
NOT
• SmartThings uygulaması Android 6.0 (Marshmallow) veya üstü, iOS 10.0 veya üstü, iPhone 6
veya üstü için tasarlanmıştır ve Samsung akıllı telefonları (Galaxy S ve Galaxy Note serisi) için
optimize edilmiştir.
• Performansı artırmak için SmartThings uygulaması haber verilmeksizin değiştirilebilir veya
üreticinin ilkesine göre destek kesilebilir.
Samsung hesabı
Uygulamayı kullanmak için bir Samsung hesabıyla kaydetmeniz gerekir. Bir Samsung hesabınız
yoksa ücretsiz bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.
Başlarken
1. Smart Home Adaptörünü buzdolabınızın ilgili bağlantı noktasına takın.
2. SmartThings uygulamasını çalıştırın ve Samsung hesabınızda oturum açın. iPhone kullanıcılarının
oturum açma bilgilerini uygulamaya her eriştiklerinde sağlamaları gerekir.
İşlemler
3. Add Device (Aygıt Ekle) öğesine erişin ve sonra Refrigerator (Buzdolabı) öğesine dokunun.
4. Yönlendirici hakkında gerekli bilgileri sağlamak için ekrandaki talimatları izleyin ve sonra Next
(İleri) düğmesine dokunun.
5. Soğutucu düğmesini ekranda "AP (EN)" mesajı görünene kadar 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Buzdolabınız uygulamaya kaydedilecektir.
6. Aygıt kaydı tamamlandığında, buzdolabı simgesi SmartThings uygulamasında görünecektir.
7. Buzdolabı sayfasını açmak için buzdolabı simgesine dokunun.
8. Bir ağ bağlantısı kurulduğunda, buzdolabınızda Wi-Fi simgesi yanar.
Buzdolabı uygulaması
Entegre kontrol
Buzdolabınızı evden ve hareket halindeyken izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
• Buzdolabı sayfasını açmak için SmartThings'de buzdolabı simgesine dokunun.
• Buzdolabınızın çalışma durumunu veya bildirimlerini kontrol edin ve gerekirse seçenekleri veya
ayarları değiştirin.
NOT
Buzdolabının bazı seçenekleri veya ayarları uzaktan kumanda için kullanılamayabilir.
44 Türkçe
Untitled-1 44
2018-06-20
2:39:22
Anahtar özellikler
Uzaktan erişim için Samsung smart home aygıtlarını Samsung Smart Home sunucusuna kaydedin.
Menüye genel bakış
Chat control (Sohbet
kontrolü)
Samsung smart home aygıtlarını uzaktan kumanda edebilir veya
çalıştırma durumunu kontrol edebilirsiniz.
Home view (Ana
görünüm) (yalnızca
uygulanabilir modeller)
Samsung smart home aygıtının dahili kumandasını kullanarak
oturma odanızı izleyebilirsiniz. Bu yalnızca uygulanabilir modellerle
kullanılabilir.
Master key (Ana
anahtarı)
Master key (Ana anahtarı), dışarı çıkma, eve gelme, gece yatağa gitme
ve sabah uyanma gibi farklı kullanıcı etkinlikleri için kilitleme sistemini
kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu yalnızca uygulanabilir modellerle
kullanılabilir.
Customer service
(Müşteri hizmetleri)
Kullanıcı kılavuzu indirilebilir ve müşteri desteği için kişi bilgileri de
sağlanır.
Settings (Ayarlar)
Bağlı aygıtı ve yazılım bilgilerini (sürüm ve açık kaynak lisansları)
kontrol edebilir ve aygıtlar ekleyebilir veya bir ülke seçebilirsiniz.
Demo amaçlı geçerli aygıtın çalışmasını simüle edebilirsiniz.
İşlemler
Buzdolabı ayarları
Fridge (Soğutucu)
• Geçerli olarak ayarlı soğutucu sıcaklığını görüntüler.
• Power Cool (Hızlı Soğutma) öğesini açabilir veya kapatabilir ve
geçerli ayarları kontrol edebilirsiniz.
Freezer (Dondurucu)
• Geçerli olarak ayarlı dondurucu sıcaklığını görüntüler.
• Power Freeze (Hızlı Dondurma) öğesini açabilir veya kapatabilir ve
geçerli ayarları kontrol edebilirsiniz.
Cool Select (Soğutma
Seçimi)
• Geçerli mod ayarını görüntüler.
• Modele bağlı olarak, Cool Select+ (Soğutma Seçimi+), Cool Select
Zone (Soğutma Seçimi Bölgesi) görüntüleyebilir veya hiçbirini
görüntülemez.
• Geçerli sürüm, öğretici, Self Check (Kendi Kendine Kontrol) ve Yardım
Masası dahil ürün bilgilerini görüntüler. Kullanıcı kılavuzu indirilebilir
ve müşteri desteği için kişi bilgileri de sağlanır.
About Device (Aygıt
Hakkında)
Self Check (Kendi Kendine Kontrol)
Self Check (Kendi Kendine Kontrol) öğesine bakarak, buzdolabınızın
tanılama sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Buzdolabı kontrol edilecek bir
sorun algılarsa, müşteri hizmetleri için kullanılabilen ayrıntılı bilgileri
görüntüler.
Türkçe 45 Untitled-1 45
2018-06-20
2:39:22
İşlemler
Özel özellikler
Buzdolabında size uygun özellikler bulunur.
Çok amaçlı kapak haznesi
Bu çıkarılabilir haznede yiyecek maddelerini ayrı bölümlerde saklamak için kullanabileceğiniz bir
ayırıcı bulunur.
Ayırıcı
Çıkarılabilir ayırıcıyı hazne bölümünü bölmek
için kullanabilirsiniz.
Tüm bölümü ikiye bölmek için ayırıcıyı sola
veya sağa kaydırın veya haznenin tamamını
kullanmak istiyorsanız iki uçtan birine kaydırın.
İşlemler
46 Türkçe
Untitled-1 46
2018-06-20
2:39:23
İnce Buzmatik
01
04
01Su haznesi
02Buzmatik kolu
03Buz kovası
04Buz kalıbı kapağı
05Buz kalıbı (kapağın içi)
02
05
03
NOT
Buz yapmak istemiyorsanız, depolama için daha fazla alan açmak için ince buzmatiği çıkarın. Bu
durumda, buz kovasını çok amaçlı saklama haznesi olarak kullanabilirsiniz.
1. Açmak için su haznesinin kolunu yukarı
çekin ve sonra hazneyi maksimum çizgiye
kadar su ile doldurun. Yavaşça hazneyi
kapatın, böylece su damlamaz veya sızmaz.
İşlemler
İKAZ
• Maksimum çizgisini aşmayın. Aşırı su buzun
sıkışmasına ve iyi verilmemesine yol açar.
• Yalnızca içilebilir su kullanın. Yeşil çay veya
süt gibi diğer sıvılar düzgün verilemeyebilir.
NOT
• Su sızıntısı olursa, su haznesini açın ve
buz sepetinin buz kalıbına olan yolunun
donmadığını kontrol edin. Donma durumda,
maksimum çizgiye kadar su haznesine soğuk
su dökün. Yolun erimesini sağlayın.
• Buz sepetinin buz kalıbına olan yolunu
donabileceğinden düzenli olarak
temizlemeniz önerilir.
Türkçe 47 Untitled-1 47
2018-06-20
2:39:23
İşlemler
2. Buzun tamamen donup donmadığını kontrol
edin. Yalnızca buz tamamen donduğunda
kolu yukarı kaldırın. Sonra, buz kalıbı döner
ve buz sepetine buz verir.
İKAZ
• Buz tamamen dolana kadar kolu yukarı
çekmeyin. Yarı donmuş buz sıkışabilir ve
buz sepetine zarar verebilir.
3. Buz almak için, buz sepetini öne doğru eğin.
İşlemler
İKAZ
•
•
•
•
Buz yapmak için buz sepetine doğrudan su dökmeyin. Buz sepeti kırılabilir.
Dondurucu kapağını açık bırakmayın. Buz sepetindeki buz erir ve sıkışır.
Güç kesintisi durumunda, buz yapmadan önce buz sepetini boşalttığınızdan emin olun.
Yalnızca içilebilir su kullanın.
48 Türkçe
Untitled-1 48
2018-06-20
2:39:23
Bakım
Kullanma ve bakım
Tavlanmış cam raflar (soğutucu)
• Bir rafı çıkarmak için, ilgili kapağı tamamen
açın. Rafın önünü tutun ve sonra yavaşça
kaldırın ve dışarı kaydırın.
• Yeniden takmak için, rafın arka tarafını
alçaltıp raf kancalarına takın. Sonra, sonuna
kadar kaydırmak için ön tarafı alçaltın.
İKAZ
Bakım
• Tavlanmış cam raflar ağırdır. Bunları
çıkarırken dikkatli olun.
• Raf düzgün takılmalıdır. Ters takmayın.
• Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.
İnce buzmatik
NOT
• Buz sepeti ve buz kalıbı gibi bileşen parçalarına ayırın. Sonra, her bileşen parçasını temizleyin ve
silmek ve iyice kurulamak için kuru bir bez kullanın.
• Buzmatiği bir bütün olarak temizlerseniz, buzmatik kolu düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, ince
buzmatiği 2-3 gün iyice kurutun.
Türkçe 49 Untitled-1 49
2018-06-20
2:39:24
Bakım
Her bileşen parçasını çıkarmak için
Buz kovası
Buz sepetini öne doğru eğin ve sonra çıkarmak
için kaldırın.
Su haznesi
Su haznesini tamamen açın ve sonra dışarı
çıkarın.
Buz kalıbı
1. Buz kalıbını açığa çıkarmak için buz kalıbı
kapağını açın.
Bakım
50 Türkçe
Untitled-1 50
2018-06-20
2:39:24
2. Buz kalıbının sol tarafını biraz çekerek
dışarı çıkarın ve sonra çıkarmak için diğer
tarafından dışarı çekin.
İnce buzmatik
İnce buzmatiğin bir tarafındaki işaretli alanı
tutarken, ok yönünde dışarı çekin.
Yeniden takma
Bakım
Buz kovası
Buz sepetinin bir kenarını sepet yuvasındaki
ilgili kancaya oturtun ve sonra kapatmak için
itin.
Türkçe 51 Untitled-1 51
2018-06-20
2:39:24
Bakım
Su haznesi
Su haznesinin bir kenarını su haznesi
yuvasındaki ilgili kancaya oturtun. Bir tık sesi
duyana kadar oturttuğunuzdan emin olun.
Buz kalıbı
Buz kalıbını yeniden takma işlemleri çıkarmanın
ters sırasında gerçekleştirilir. Buz kalıbı yalnızca
bir yönde takılır, bu yüzden buz kalıbını doğru
yönde taktığınızdan emin olun.
1. Buz kalıbının sağ alt tarafını buz kalıbı
yuvasındaki sağ kancaya oturtun.
Bakım
2. Buz kalıbının sol alt tarafını yuvanın
solundaki 2 kancaya oturtun. Sonra, bir tık
sesi duyana kadar itin.
52 Türkçe
Untitled-1 52
2018-06-20
2:39:25
İnce buzmatik
İnce buzmatiğin bir kenarını buzmatik
yuvasındaki ilgili kancaya oturtun ve sonra
sonuna kadar itin.
Kapak hazneleri
Üst kapak haznesini çıkarmak için, haznenin ön
taraflarını tutun ve sonra çıkarmak için yavaşça
yukarı doğru kaldırın.
Yeniden takmak için, kapak haznesini işaretli
çizginin sonuna kadar takın.
Kapak haznesinin arkasını iki elinizle tutun
ve sonra işaretli çizgiye oturana kadar aşağı
bastırın.
Sebze ve Meyve çekmeceleri
Çekmecenin önünü yavaşça yukarı kaldırın ve
dışarı kaydırın.
Bakım
Çekmeceyi çıkarmadan önce kapak haznelerini
çıkarmanız önerilir. Bu, kapak haznelerine zarar
vermeyi önler.
Türkçe 53 Untitled-1 53
2018-06-20
2:39:25
Bakım
Sebze rafı
1. Sol taraftaki sebze çekmecesini dışarı
kaydırın.
2. Sol taraftaki katlanabilir rafı içeri kaydırın.
3. Sebze rafını bir elinizle desteklerken, diğer
elinizle dışarı kaydırın.
NOT
Katlanabilir rafı çıkardıktan sonra açılan
boşluğu kullanarak sebze rafını çıkarın.
Bakım
Yeniden takmak için, yukarıdaki adımları ters
sırada izleyin.
54 Türkçe
Untitled-1 54
2018-06-20
2:39:26
Temizleme
İç ve dış
UYARI
• Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar
buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
• Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Sebil deliğine parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri
temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.
1. Güç kablosunu fişten çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt
havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Güç kablosunu takın.
Bakım
Türkçe 55 Untitled-1 55
2018-06-20
2:39:26
Bakım
Değiştirme
LED Lambaları
Buzdolabının lambalarını değiştirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
UYARI
Lambaları kullanıcı değiştiremez. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bu, elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Koku giderici
NOT
Koku giderici performansı normal koşullarda 17 ay için etkilidir.
• Çıkarmak için koku giderici kapağın işaretli
alanına basın.
• Koku giderici düzeneği kapaktan çıkarın ve
yeni bir koku giderici düzeneğiyle değiştirin.
Sonra, kapağı konumuna geri koyun.
Bakım
56 Türkçe
Untitled-1 56
2018-06-20
2:39:26
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor.
Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı
ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım
ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında
yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı
yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız
sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında,
soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine
karışır ve koku problemi oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından
mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede
sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak
hergün kontrol etmeniz gerekir.
Bakım
Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte
saklanmalıdır.Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların
üzerine geri damlaması engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli
ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.Bu yüzden
ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını
çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma
belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde
bozulmasını çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en
dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10
derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar
yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde
oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler
özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar poşetleri, koku problemine
ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin buzdolabına
konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz
gerekir.
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün
kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya
konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir.Bu yüzden
periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Türkçe 57 Untitled-1 57
2018-06-20
2:39:26
Bakım
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile
temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler
kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan
mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların,
buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme
işlemi yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki
uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.
Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap
içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını
buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde
toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.
Bakım
58 Türkçe
Untitled-1 58
2018-06-20
2:39:26
Sorun Giderme
Buzdolabıyla ilgili anormal bir durumla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin.
Genel
Belirti
Eylem
Soğutucudaki gıda
donuyor.
• Sıcaklık kontrolünün en düşük sıcaklığa ayarlanıp ayarlanmadığını
kontrol edin. Öyleyse, daha yüksek veya optimum sıcaklığa
değiştirin.
• Bu, ortam sıcaklığı çok düşükse olur. Sıcaklığı daha yüksek bir
değere ayarlayın.
• Soğutucunun en soğuk alanına veya soğutma havalandırma
deliklerinin yakınına çok miktarda su içeren bir gıdanın koyulup
koyulmadığını kontrol edin. Koyulduysa, gıdayı soğutucudaki diğer
raflara taşıyın.
Gürültü yayıyor.
• Buzdolabının sağlam, düz bir yüzeye kurulduğundan emin olun.
• Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli
açıklık olduğundan emin olun.
• Buzdolabının içinde veya altında toz veya yabancı maddeler
olmadığından emin olun.
• Çeşitli aksesuarlar temas ediyorsa veya uzatıldıysa buzdolabı iç
kısmından tık tık sesi çıkarabilir. Bu bir sistem arızası değildir.
Sorun Giderme
Çalışmıyor veya
soğutmuyor.
• Güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun.
• Sıcaklık kontrolünün düzgün ayarlandığından emin olun. Daha düşük
bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin.
• Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından
uzak tuttuğunuzdan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı
etkilenebilir.
• Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli
açıklık olduğundan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı
etkilenebilir.
• Çok fazla gıda buzdolabının havalandırmasını engelleyebilir.
Buzdolabını normal çalışır durumda tutmak için, içine çok fazla gıda
koymayın.
Türkçe 59 Untitled-1 59
2018-06-20
2:39:26
Sorun Giderme
Belirti
Eylem
Ön köşeler ve yanlar
ısınıyor ve yoğuşma
oluşuyor.
• Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya
dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman
verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir.
• Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun. Kapağı bir süre açık
bırakırsanız yoğuşma olabilir.
• Nemli hava buzdolabının soğuk yüzeyiyle temas ederse
buzdolabının dış yüzeyinde yoğuşma oluşabilir.
Buzmatik buz yapmıyor.
• Buzdolabı buz yapana kadar 12 saat beklemeniz gerekir.
• Dondurucunun 0 °C (veya sıcak havada -5 °C) altına ayarlandığından
emin olun.
Fokurdama sesi
oluşuyor.
• Buzdolabı normal olan bu sesi soğutma işlemi sırasında çıkarır.
Buzdolabının içinden
kötü bir koku geliyor.
• Bozulmuş bir gıda olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabını düzenli
olarak temizlemenizi ve bozuk veya şüpheli gıdaları atmanızı
öneririz.
• Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan
emin olun.
İç duvarlarda buz
oluşuyor.
• Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden
emin olun. Havalandırma için gıda maddelerini düzgün düzenlemek
de önemlidir.
• Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
İç duvarlarda veya
sebzelerin çevresinde
yoğuşma oluşuyor.
• Bu, çok miktarda su içeren bir gıda üstü açık saklandığında veya
kapak bir süre açık bırakıldığında oluşur.
• Yiyeceğin üzerinin kapalı olduğundan veya kapatılmış kaplara
koyulduğundan emin olun.
Sorun Giderme
60 Türkçe
Untitled-1 60
2018-06-20
2:39:26
SmartThings
Belirti
"SmartThings"i
uygulama marketinde
bulamıyorum.
Eylem
• SmartThings uygulaması Android 6.0 (Marshmallow) veya üstü, iOS
10.0 veya üstü, iPhone 6 veya üstü için tasarlanmıştır ve Samsung
akıllı telefonları (Galaxy S ve Galaxy Note serisi) için optimize
edilmiştir.
• SmartThings uygulaması yalnızca uygulanabilir modellerde
SmartThings uygulaması
kullanılabilir.
çalışmıyor.
• Eski Samsung Smart Buzdolabı uygulaması SmartThings modellerine
bağlanamaz.
SmartThings
uygulaması yüklü, ancak
buzdolabıma bağlı değil.
• Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum
açmanız gerekir.
• Yönlendiricinizin normal çalıştığından emin olun.
• Smart Home Adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
• Buzdolabının ekranındaki Wi-Fi simgesi kapalı ise bu, henüz hiç ağ
bağlantısının kurulmadığını gösterir. Bu durumda, bağlanmak için
SmartThings uygulamasını kullanın ve buzdolabınızı evinizin erişim
noktasına (EN/Yönlendirici) kaydedin.
Uygulamada oturum
açılamıyor.
• Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum
açmanız gerekir.
• Bir Samsung hesabınız yoksa oluşturmak için uygulama ekranındaki
talimatları takip edin.
Buzdolabımı
kaydetmeye
çalıştığımda bir bilgi
mesajı görünüyor.
• Ağ bağlantısı erişim noktanızdan (EN) veya çevredeki elektrik
etkileşiminden olan uzaklık nedeniyle başarısız olabilir. Bir dakika
bekleyin ve yeniden deneyin.
Sorun Giderme
SmartThings uygulaması • SmartThings uygulamasından çıkın ve uygulamayı yeniden başlatın
başarıyla buzdolabıma
veya yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
bağlandı, ancak
• Smart Home Adaptörünü çıkarın ve düzgün bir şekilde yeniden
çalışmıyor.
bağlayın. Sonra yeniden deneyin.
Türkçe 61 Untitled-1 61
2018-06-20
2:39:26
TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli Kodu
Kapasite
Boyutlar (mm)
Ağırlık (kg)
Soğutma Özellikleri
Buzdolabı Özellikleri
Dondurucu Özellikleri
Dış Taraf Özellikleri
Diğerleri
RF85K9012**
Net Toplam
734
Net Buzluk
316
Net Soğutucu
418
Net Genişlik
908
Net yükseklik
1825
Net Derinlik kapı kulpu ile beraber
871
Net Derinlik kapı kulpsuz
871
Net Derinlik kapısız
785
Net
151
Soğutma Sistemi
Üçlü Soğutma
Karlanmasız
Evet
Çoklu akım
Evet
Toplam Sebze ve Meyve Çekmece
Sayısı
3
Toplam raf sayısı
5
Toplam Tavlı cam raf sayısı
5
Katlanabilir sayısı
1
Toplam Kapı İçi Cep Sayısı
6
Mandıra bölümü
Evet
Yumurtalık
Evet
İç Aydınlatma (W*ADET)
LED*4
Buz yapıcı
Manual
Çekmece sayısı
4
Toplam raf sayısı
2
Toplam Tavlı cam raf ayısı
2
Toplam Kapı İçi Cep Sayısı
6
İç Aydınlatma (W*Adet)
LED*4
Su Sebili
hayır
Su filtresi
hayır
İçecek Bölgesi
hayır
Görüntü ve Kontrol LED
Evet
Kapı Alarmı (2 dakika)
Evet
Dondurucu Yıldız Değerlemesi
4Yıldız
Soğutucu
R-600a
Siklopentan Yalıtım
Evet
62 Türkçe
Untitled-1 62
2018-06-20
2:39:26
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Modeli Numarası
RF85K9012**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı
ºC
43 ºC
Anma Güç Tüketimi
kWh/24h
1,178
Sıcakık Artiş Zamanı
hr
20
Çalışma Süresi Yüzdesi
%
75 %
Buz Üretme Kapasitesi
kg/24hr
1,1
Raf Alanı
m²
2,8
Ürün Net Ağırlığı
Kg
151
Ürün Şeması
A
B
E
D
C
F
G
H
Modeli
A
B
C
D
E
F
G
H
RF85
785 mm
112 mm
11 mm
473 mm
1258 mm
908 mm
908 mm
1825 mm
Türkçe 63 Untitled-1 63
2018-06-20
2:39:26
64 Türkçe
Untitled-1 64
2018-06-20
2:39:27
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11
inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin
bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet
ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle
satın aldığı malı cayma süresi içerisinde
ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir
gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici
cayma hakkını kullanamayacaktır”
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis
istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Türkçe 65 Untitled-1 65
2018-06-20
2:39:27
Notlar
Untitled-1 66
2018-06-20
2:39:27
Notlar
Untitled-1 67
2018-06-20
2:39:27
LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
CS & Environment Center
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do 16677 Korea
TEL: 82-31-277-7746
FAX: 82-31-277-7753
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde http://www.samsung.com/tr/support/ sayfasını
ziyaret edebilir veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.
Ülke
Başvuru Merkezi
Web Sitesi
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DA68-03378B-03
Untitled-1 68
2018-06-20
2:39:27
Download PDF

advertising