Samsung | RF67VBPN | Samsung RF67VBPN Kullanıcı Klavuzu (-)

Buzdolabı
kullanıcı kılavuzu
Türkiye
olanakları hayal edin
Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Eksiksiz servis almak için, ürününüzü aşağıdaki adreste kaydedin
www.samsung.com/register
Kendi Ayakları Üzerinde Duran Aygıt
yeni buzdolabınızın özellikleri
YENİ BUZDOLABINIZIN KİLİT ÖZELLİKLERİ
Samsung Buzdolabınız çeşitli yenilikçi depolama ve enerji tasarruf eden özelliklerle donatılmıştır.
• Çifte Soğutma Sistemi
Buzdolabının ve Dondurucunun ayrı ayrı buharlaştırıcıları bulunmaktadır. Bu bağımsız soğutma
sistemi sayesinde Dondurucu ve Buzdolabı daha verimli bir şekilde soğutur.
Ayrıca, bu birbirinden ayrı hava akış sistemi bir bölmedeki gıdaların kokusunun diğer bölmelere
sızmasını önler.
• Daha Büyük ve Daha Geniş Alan
Geniş raf alanı daha büyük nesneler için yeterli depolama alanı sağlar.
Geniş dondurucu çekmecesi de 2-3 hindi yerleşecek kapasiteye sahiptir.
• Güvenli Otomatik Kapanma
Güvenli Otomatik Kapanma özelliği hafif açık olan bir kapıyı otomatik kapatacaktır.
• Dijital Ekran ve Sıcaklık Kontrolü
• Kapı İkaz Sesi
Bir kapı açıksa bip sesi çalar.
CE Bildirimi
Bu ürünün, Avrupa Birliği’nin No. 643/2009 Yönetmeliğiyle (EC) uygulanan Düşük Gerilim
Yönetmeliği (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyum Yönetmeliği (2004/108/EC) ve Eko-Tasarım
Yönetmeliği (2009/125/EC) ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.
İleride baktığınız zaman kolay bulabilmeniz için
model ve seri numarasını not ediniz. Model
numaranız buzdolabınızın sol yan kısmında
bulunmaktadır.
02_ özellikler
Model # Seri # güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Aygıtı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun ve gelecekte kullanmak üzere
aygıtın yakınında güvenli bir yerde bulundurun.
• By aygıtı, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen gerçek amacı doğrultusunda kullanın. Bu aygıt,
fiziksel, duygusal veya zihinsel engelli, yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan şahıslar (çocuklar)
tarafından başka birinin gözetimi olmadan veya bu şahısların güvenliğinden sorumlu olan kişi
tarafından aygıtın kullanımına ilişkin talimatlar öğretilmeden kullanılmamalıdır.
• Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelmesi olası tüm koşulları ve
durumları kapsamamaktadır. Aygıtınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyunuzu
kullanmanız, dikkatli ve özenli olmanız gerekir.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları birkaç farklı modeli kapsadığından buzdolabınızın özellikleri bu
kılavuzda açıklanandan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı simgeleri geçerli olmayabilir. Sorularınız veya
endişeleriniz için en yakın servis merkezine başvurun veya adresinden çevriniçi yardım ve bilgi alın.
KULLANILAN DİKKAT/UYARI SİMGELERİ :
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar
görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not.
Buradaki uyarı işaretleri sizi ve başkalarını zarardan korumak içindir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra ileride başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.
güvenlik bilgileri _03
güvenlik bilgileri
UYARI
TAŞIMA VE KURULUM YERI IÇIN ÖNEMLI UYARI SIMGELERI
• Aygıtı taşırken ve kurarken soğutma devrelerinin herhangi birinin hasar görmemesi için dikkatli
olunmalıdır.
- Borulardan sızan soğutucu sıvısı yanabilir veya gözlere zarar verebilir. Kaçak tespit edilirse
açıkta yanan alevlerden ve alevlenmeye sebep olabilecek olası nesnelerden uzak durun ve
cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika boyunca havalandırın.
• Soğutma devresinde bir sızıntı meydana geldiğinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını
önlemek için aygıtın yerleştirilebileceği odanın büyüklüğü, kullanılan soğutkan miktarına bağlıdır.
• Herhangi bir hasar belirtisi olan aygıtı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheye düşerseniz satıcınızla
irtibat kurun. Buzdolabının yerleştirileceği oda, aygıtın içindeki her 8 gr R600a soğutkanı için
1m³ büyüklüğünde olmalıdır. Aygıtınızın içindeki soğutkan miktarı, aygıtın iç tarafında bulunan
tanımlama levhasında gösterilmiştir.
UYARI
KURULUMLA ILGILI ÖNEMLI UYARI SIMGELERI
• Buzdolabını rutubetli ortama veya su ile temas edebileceği yere kurmayın.
- Elektrik aksamının yalıtımının hasar görmesi elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabını doğrudan güneş ışınlarına veya ocaklardan, oda ısıtıcılarından veya diğer aygıtlardan
yayılan ısıya maruz bırakmayın.
• Aynı çoklu güç panosuna birkaç aygıtı aynı anda takmayın.
Buzdolabınız daima etiketinde yazılı olan değerde voltajı olan kendi prizine takılmalıdır.
- Bu şekilde en iyi performans sağlanır ve ev kablo devrelerine aşırı yüklenme önlenir, bu kablo
devrelerine aşırı yüklenme sonucu kablolar aşırı ısınarak yangın tehlikesine neden olabilir.
• Duvar prizi sağlam değilse, güç fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski bulunmaktadır.
• Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlak ya da aşınma hasarı görülen kabloyu kullanmayın.
• Güç kablosunu aşırı bükmeyin veya üzerine ağır eşyalar koymayın.
• Buzdolabınızı kesinlikle güç kablosunu çekerek kapatmayın. Her zaman fişi sıkıca tutarak prizden
doğrudan çekin.
- Kablonun zarar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir
• Buzdolabının yakınında sprey kullanmayın.
- Buzdolabının yakınında sprey kullanılması patlamaya veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı, kullanılmadan önce kılavuza uygun şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
• Ambalajı açtıktan sonra ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
- Çocukların bu ambalaj malzemelerini kafalarına giymeleri, havasızlıktan ölüm riskine neden
olabilir.
• Güç fişini, kablo aşağıya sarkacak şekilde doğru konumda takın.
- Güç fişini ters takarsanız kablo kesilebilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Güç kablosunun buzdolabının arkasında sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
• Buzdolabını hareket ettirirken güç kablosunun üzerinden geçmemesine veya hasar vermemesine
özen gösterin.
- Bu yangın tehlikesi oluşturur.
• Aygıt, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
• Buzdolabına topraklama yapılmalıdır.
- Herhangi bir elektrik sızıntısını veya buzdolabından çıkan akım sızıntısının neden olduğu
elektik çarpmasını önlemek için buzdolabına topraklama yapmalısınız.
04_ güvenlik bilgileri
güvenlik bilgileri
• Topraklama için hiçbir zaman doğalgaz borularını, telefon hatlarını veya diğer şimşek
çarpabilecek çubukları kullanmayın.
- Topraklama prizinin yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Güç kablosu hasar görmüşse anında imalatçının veya servis bayiinin kabloyu değiştirmesini
sağlayın.
• Buzdolabının sigortası yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Aksi halde elektrik çarpması veya kişisel yaralanma meydana gelebilir.
DİKKAT
KURULUMLA ILGILI UYARI SIMGELERI
• Buzdolabını düz bir yüzey üzerinde kurmak için yeterli alan ayarlayın.
- Buzdolabınız düz durmazsa dahili soğutma sistemi doğru çalışmayabilir.
• Aygıtın kasasındaki havalandırma deliğinin veya montaj yapısının önünü kapatmayın.
• Aygıtı kurduktan sonra 2 saat çalıştırmadan bekleyin.
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ
• Güç fişini ıslak elle takmayın.
• Aygıtın üzerine başka nesneler koymayın.
- Kapıyı açtığınızda veya kapattığınızda nesneler düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/veya maddi
hasara neden olabilir.
• Buzdolabın içine su ile dolu kap koymayın.
- Su dökülürse yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Çocukların kapıya asılmalarına izin vermeyin.
- Çocukların kapıya asılmaları kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabının kapılarını gözetimsiz olarak açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine
girmesine izin vermeyin.
- Düşük sıcaklık nedeniyle çocukların ciddi yaralanma riski bulunmaktadır.
• Aygıtın altına elinizi sokmayın.
- Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Çocukların, çekmecenin kapağına binmelerine izin vermeyin.
- Kapağa binilirse, kapak kırılabilir, ayrıca çocukların kapak üzerinde kayma tehlikesi
bulunmaktadır.
• Buzdolabını gıdayla aşırı doldurmayın.
- Kapıyı açtığınızda buzdolabının içindeki nesnelerden biri düşebilir ve kişisel yaralanmaya ya
da maddi zarara neden olabilir.
• Dağıtıcı deliğe hiçbir zaman parmağınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Aksini yapmanız kişisel yaralanmaya veya maddi zarara neden olabilir.
• Buzdolabın içine benzin, tiner, alkol, eter veya LPG gibi uçucu ya da yanıcı maddeler koymayın.
- Bu ürünlerin herhangi birini buzdolabında saklamanız patlamaya neden olabilir.
- Düşük sıcaklığa karşı hassas ilaçları, bilimsel malzemeleri ve düşük sıcaklığa karşı hassas düğer
ürünleri buzdolabına koymayın.
- Sıkı sıcaklık denetimi altında bulunması gereken ürünleri buzdolabına koymayın.
• Üreticinin önerdiği türler dışında elektrik cihazlarını buzdolabının içinde kullanmayın veya içinde
koymayın.
• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutucusu kullanmayın. Kötü kokuları gidermek için
buzdolabının içine yanmakta olan mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Dondurucunun iç yüzündeki duvarlara veya dondurucunun içinde bulunan ürünlere ıslak elle
dokunmayın.
güvenlik bilgileri _05
güvenlik bilgileri
- Bu don ısırmasına neden olabilir.
• Dondurma sürecini hızlandırmak için üreticinin önerdikleri dışında mekanik aygıtları veya diğer
araçları kullanmayın.
• Soğutkan devresine hasar vermeyin.
• Bu ürün, sadece ev ortamında gıda muhafaza etmek amacına yöneliktir.
• Şişeler, düşmeyecek şekilde birbirine sıkıştırılarak yerleştirilmelidir.
• Gaz sızıntısı tespit edilirse, açık alev çıkmasını veya olası ateş alma kaynaklarını önleyin ve aygıtın
bulunduğu odayı birkaç dakika boyunca havalandırın.
• Sadece üreticinin veya servis bayiinin sağladığı LED lambalarını kullanın.
• Çocuklar, aygıtla oynamamaları ve/veya aygıtın içine girmemeleri için sürekli gözetim altında
bulundurulmalıdır.
• Buzdolabı kendiniz sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Kendi başınıza söktüğünüzde veya tamir ettiğinizde yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanma
riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Arıza halinde lütfen servis bayilerinize başvurun.
• Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce fişini çekin.
- Fişi çekmezseniz elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
• Buzdolabından yabancı ses, yanık veya koku ya da duman çıkıyorsa hemen fişini çekin ve en
yakın servis merkezine başvurun.
- Aksi halde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir. Aygıtın kasasındaki
havalandırma deliğinin veya montaj yapısının önünü kapatmayın.
• Lambayı değiştirmede sıkıntı yaşarsanız servis temsilcilerine başvurun.
• Üründe LED lambası varsa Lamba Kapağını ve LED lambasını kendiniz değiştirmeyin.
- Lütfen servis temsilcilerinize başvurun.
• Buzdolabının içinde toz veya su varsa buzdolabının fişini çekin ve Samsung Electronics servis
merkezine başvurun.
- Yangın riski bulunmaktadır.
06_ güvenlik bilgileri
güvenlik bilgileri
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
• Buzdolabının fişini güç kaynağından çektiğinizde tekrar geri takmadan önce en az beş dakika
beklemelisiniz.
• Üç haftadan daha uzun bir sure boyunca evde olmayacaksanız veya buzdolabını uzun
sure boyunca kullanmayacaksanız buzdolabını boşaltmalı ve temizlemeli, fişini çekmelisiniz.
Buzdolabının içindeki fazla ıslaklığı silin ve kapıları açık bırakın.
- Aksi halde, koku ve küf oluşabilir.
- Yalıtımın hasar görmesi yangına neden olabilir.
• Uzun bir seyahate veya iş gezisine çıkacaksanız ve su ya da buz dağıtıcılarını kullanmayacaksanız
su vanasını kapatın.
- Aksi halde su sızıntısı meydana gelebilir.
• Üründen en iyi verimi almak için,
- Soğutucu bölmesinde serbest hava dolaşımını engelleyebileceğinden gıdaları aygıtın
arkasındaki hava menfezlerine çok yakın yerleştirmeyin.
- Buzdolabının içine koymadan önce gıdaları düzgün bir şekilde sarın veya hava geçirmez
kaplara yerleştirin.
• Donmuş ürünler tamamen erimişse tekrar dondurmayın.
• Karbonatlı veya köpüklü içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Şişeleri veya cam kapları
dondurucuya koymayın.
- İçindekiler donduğunda cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi zarara yol açabilir.
• Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya buzdolabını modifiye etmeyin.
- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir. Bu
hazır aygıt üzerinde 3. bir tarafın yaptığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon Samsung
garanti servisi kapsamında olmayacak, 3. tarafın yaptığı modifikasyonların yol açtığı güvenlik
meselelerinden ve zararlarından Samsung sorumlu olmayacaktır.
• Hava deliklerinin önünü kapatmayın.
- Hava deliklerinin önü kapatılmışsa, özellikle plastik poşetle kapatılmışsa buzdolabı aşırı
soğuyabilir. Bu soğutma süresi çok uzun sürerse su filtresi arızalanabilir ve su sızıntısına
neden olabilir.
- Buzdolabına dondurmak için yeni yerleştirdiğiniz gıdayı daha önceden donmuş ürünün yanına
koymayın.
• Lütfen donmuş ürünlerin azami saklama sürelerine ve son kullanım tarihlerine bakın.
• Su kabını, buz tablasını, su küplerini sadece içme suyuyla doldurun.
• Gıdaları buzdolabının içine gelişigüzel yerleştirmeyin.
- Bu şekilde yerleştirildiğinde gıdalar iyi soğutulmayacaktır.
• Modelde Cool Selec Zone özelliği varsa bu raya bir raf takmayın, buraya raf takarsanız içecek
yeri kapağıyla çarpışabilir ve içecek yeri kapağı kırılabilir.
•Sadece buzdolabıyla birlikte gelen buz küpünü kullanın.
•Bu buzdolabına su verme sistemi sadece yetkili uygun bir şahıs tarafından kurulmalı/bağlanmalı
ve sadece içme suyu kaynağına bağlanmalıdır.
•Buz küpünün düzgün çalışması için su basıncının 138 ~ 862kpa(1,4~8,8kgf/cm3) olması gerekir.
• Aygıtı su basmışsa hemen elektrikten çekin ve en yakın servis merkezine başvurun.
DİKKAT
TEMİZLİK VE BAKIMLA İLGİLİ UYARI SİMGELERİ
• Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
- Elektrik çarpması veya yangın riski bulunmaktadır.
• Buzdolabının yakınında yanıcı gaz püskürtmeyin.
- Yangın veya patlama riski bulunmaktadır.
güvenlik bilgileri _07
güvenlik bilgileri
• Temizlik ürünlerini ekrana doğrudan püskürtmeyin.
- Ekrandaki basılı harfler dökülebilir.
• Elektrik fişi pimlerinde yabancı cisim veya toz varsa temizleyin. Ancak fişi temizlerken ıslak veya
nemli bez kullanmayın, elektrik fişi pimlerindeki yabancı cisimleri veya tozu temizleyin.
- Aksi halde elektrik çarpması veya yangın riski bulunmaktadır.
• Dağıtıcı deliğe veya buz oluğuna hiçbir zaman parmağınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.
• Temizlik ve bakım yapmadan önce buzdolabının fişini çekin.
UYARI
İMHA ETMEYE İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI SİMGELERİ
• İmha etmeden önce aygıtın arka tarafında bulunan boruların hasarlı olmadığından emin olun.
• Soğutkan olarak R600a veya R134a kullanılmıştır. Buzdolabınızda hangi soğutucu maddenin
kullanıldığını görmek için aygıtın arkasındaki kompresör etiketine veya buzdolabının içindeki
derecelendirme etiketine bakın. Üründe yanıcı gaz (R600a soğutkanı) bulunuyorsa, bu
ürünü güvenli bir şekilde imha etmek için yerel yetkililere başvurun. Yalıtım üfleme gazı olarak
siklopentan kullanılmıştır. İzolasyon maddesindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması
gerekir. Bu ürünün çevresel şartlara uygun bir şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa
geçin. Cihazı atmadan önce arkasındaki boruların hiçbirinin zarar görmediğinden emin olun.
Borular açık alanda kırılacaktır.
• Buzdolabında izobutan soğutkanı (R600a) varsa, çevreyle hayli uyumlu bir doğalgaz olmasına
rağmen yanıcıdır. Cihazı taşırken ve kurarken soğutkan devresinin hiçbir yerinin hasar
görmemesine dikkat edilmelidir.
• Bu ürünü veya başka buzdolaplarını imha ederken küçük çocukların veya hayvanların
buzdolabının içinde sıkışmaması için kapıları/kapı contalarını çıkarın, kapı menteşesini çıkarın.
Çocukların buzdolabına kolayca girmemeleri için rafları yerinde bırakın. Çocuklar, eski aygıtla
oynamamaları için sürekli gözetim altında bulundurulmalıdır.
• Lütfen bu ürünün ambalaj malzemesini çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edin.
DOĞRU KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI
• Elektrik kesilmesi halinde Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve kesintinin ne kadar süreceğini
sorun.
- Bir veya iki saat içinde elektrik gelmesi halinde çoğu elektrik kesintisi buzdolabınızın sıcaklığını
etkilemeyecektir. Ancak yine de elektrik kesikken dolabınızın kapısını mümkün olduğunca az
açın.
- Elektrik kesintisi 24 saatten uzun sürecekse donmuş gıdaların hepsini çıkarın.
• Buzdolabıyla birlikte anahtarlar verildiyse anahtarlar çocukların ulaşamayacağı yerde ve
buzdolabından uzakta muhafaza edilmelidir.
• Aygıt, bu soğutma aygıtının çalışmak üzere tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk ucunda uzun
süre boyunca yerleştirildiğinde düzgün çalışmayabilir (buzdolabının içindeki hava çok ısınabilir).
• Muz, kavun gibi soğukta çabuk bozulan gıdaları buzdolabına koymayın.
• Aygıtınızda buz oluşmaz, bu nedenle aygıtınızın buzlarını manüel olarak eritmenize gerek yoktur,
bu işlem otomatik yapılır.
• Buz çözme esnasında sıcaklık yükselmesi ISO gerekliliğiyle uyumludur. Ancak aygıtın buzları
çözülürken donmuş gıdanın sıcaklığının fazla yükselmesini önlemek istiyorsanız lütfen donmuş
gıdayı birkaç kat gazeteyle sarın.
• Buz çözme esnasında donmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış, gıdanın saklama ömrünü
kısaltabilir.
08_ güvenlik bilgileri
İçindekiler
BUZDOLABINI AYARLAMA
10
SAMSUNG BUZDOLABINI
ÇALIŞTIRMA
25
10 Buzdolabını kuruluma hazırlama
11 Su şebekesini takma (Otomatik Buz Yapıcı
Model)
14 Buzdolabı kurulumu
14 Buzdolabının kapılarını çıkarma
23 Kapıları ayarlama
24 Kapılar arasında ufak ayarlamalar yapma
25
26
27
29
30
30
31
32
33
34
35
Parçalar ve özellikleri
Kumanda panosunun kullanımı
Sıcaklık kontrolü
Buz Yapma
Buzdolabına gıda koyma
Dondurucu çekmecesine gıda koyma
Buzdolabı aksesuarlarını çıkarma ve yerini
değiştirme
Dondurucu aksesuarlarını çıkarma
Su dağıtıcısını kullanma (isteğe bağlı)
Buzdolabını temizleme
İç lambayı değiştirme
SORUN GİDERME
36
İçindekiler _09
buzdolabını ayarlama
BUZDOLABINI KURULUMA HAZIRLAMA
Bu Samsung Buzdolabını satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu yeni aygıtın sunduğu en yeni özelliklerin ve
verimliliğin hoşunuza gideceğini ümit ediyoruz.
Buzdolabı için en uygun yeri seçme
•
•
•
•
Su kaynağına kolay erişilebilen bir yer.
150mm
150mm
Doğrudan güneş ışınlarına maruz olmayan bir yer.
Düz (veya hemen hemen düz) yer.
Buzdolabının kapısının kolayca açılabileceği kadar geniş bir
100mm
yer.
100mm
100mm
• Hava dolaşımı için buzdolabının sağında, solunda ve
yukarısında yeterince boşluk. Buzdolabında yeterince boş yer
yoksa iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
• Bakım ve tamir yapılması halinde lütfen aygıtın serbestçe hareket ettirilebildiğinden emin olun.
100mm
Herşeyden önce! Kapıları (genişlik ve yükseklik), eşikleri, tavanları, merdivenleri vb. ölçerek Buzdolabını son
konumuna kolayca getirebileceğinizden emin olun.
817mm
817mm
817mm
665mm
RF62* : 1172mm
RF67* : 1222mm
1492mm
RF62* : 1125mm
RF67* : 1175mm
RF62*:1455mm
RF67*:1505mm
1492mm
Çekmece Tipi
Kanatlı Tipi
• Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte boş yer olmasını sağlayın. Bu sayede enerji tasarrufu
sağlayarak elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz.
• Buzdolabını ortam sıcaklığı 10ºC altında olan yere kurarsanız optimum seviyede çalışmayabilir.
• Buzdolabını rutubetli ortama yerleştirmeyin.
Buzdolabını hareket ettirirken
DİKKAT
Yer döşemesine hasar vermemek için ön düzleme
ayaklarının yukarı konumda olduğundan emin olun
(döşeme üzerinde).
Kılavuzdaki “Kapıları ayarlama” bölümüne bakınız (23.
sayfada)
Düz uçlu
tornavida(-)
YERLEŞTİRME
Doğru kurulum için bu buzdolabı döşemenin kalan yerleriyle
aynı seviyede olan sert malzemeden yapılmış bir yer üzerine
yerleştirilmelidir. Bu yüzey, tamamen dolu buzdolabını, yani
yaklaşık 106 kg ağırlığı kaldırabilecek kadar sağlam olmalıdır.
Döşemenin yüzünü korumak için büyük bir karton kesin
ve çalıştığınız yerde buzdolabının altına koyun. Buzdolabını
hareket ettirirken doğrudan çektiğinizi ve doğrudan iterek eski
konumuna getirin.
10_ kurulum
Kontrol Kaldıracı
buzdolabını ayarlama
SU ŞEBEKESINI TAKMA (OTOMATIK BUZ YAPICI MODEL)
Su şebekesini takmadan önce
Aşağıdaki aksesuar listesini kontrol edin.
Su şebekesini
sabitleyici ve vidalar
Boru konektörü
Su borusu
Sabitleme elemanları
-
“KAPILAR ARASINDA UFAK AYARLAMALAR
YAPMA” bölümüne bakınız (24. sayfada)
SU FILTRESINI KULLANMA (ÜRÜNLE BIRLIKTE GELMEZ)
Su şebekesine bağlama
• Ana su şebekesini kapatın ve Buz yapıcıyı kapalı konuma
getirin.
• En yakındaki soğuk içme suyu şebekesini bulun.
• Su filtresi kurulum kitinde yer alan talimatları yerine getirin.
• Su şebekesini Kartuş Tutucusu girişine taktıktan ve Filtre
Kartuşunu kurduktan sonra (plastik hattı giriş ağzının
tamamen itin).
• Su şebekesini açın ve su filtresini temizlemek için bir
kovaya 3 litre su koyun.
• Su filtresi buzdolabının dışına takılmalıdır.
Su filtresi buzdolabıyla birlikte verilmez. Filtre kartuşu (8) ve
tutucu (9) kiti bu buzdolabını satın aldığınız perakende satış
noktasından satın alınabilir.
• Bakır boru kullanmayın.
• Boruları kesin, boru uçlarının düz ve temiz olduğundan emin
olun.
1. Soğuk Su
3. Plastik boru
şebekesi
4. Sıkıştırma Somunu
2. Boru Kelepçesi 5. Sıkıştırma Manşonu
6. Sıkma Somunu
7. Kapatma Vanası
8. Filtre Kartuşu
9. Kartuş Tutucusu
90 derece
Yanlış
Doğru
kurulum _11
01kurulum
• Su şebbekesinin takılması buzdolabı üreticisinin garantisi kapsamında değildir.
• Bu nedenle su şebekesini takmadan önce kurulumla ilgili tüm adımları okuyun ve masraflı su
hasarını asgariye indirmek için bu talimatları özenle yerine getirin.
• Ev şebekesinde boru patlaması (boru içindeki suyun patlaması) dondurucu parçalarına zarar
verebilir ve su sızıntısına veya su basmasına yol açabilir. Buzdolabına su şebekesini takmadan
önce sorunu gidermek için uzman bir muslukçu çağırın.
• Yanıkları ve ürüne zarar verilmesini önlemek için su şebekesini sıcak su şebekesine asmayın.
• Hava sıcaklığının donma derecesinin altına düştüğü yerlerde su şebekesini takmayın.
• Kurulum esnasında herhangi bir elektrikle çalışan aygıt (elektrikli matkap gibi) kullanırken elektrik
çarpmasına karşı aygıtın yalıtıldığından emin olun.
• Tüm kurulumlar yerel sıhhi tesisat kanunlarının gerekliliklerine gore yapılmalıdır.
• Su şebekesi Kiti ve su filtresi Samsung Garantisi kapsamı dışındadır. Su filtresinin ve su şebekesi
kitinin yol açtığı tüm kayıplardan ve bu parçaların tüm kusurlarından üreticileri (veya distribütörü,
kurulumu yapan) sorumludur.
• Filtre, üreticinin (veya distribütörün) talimatlarına uygun şekilde değiştirilmelidir.
• Ek su filtrelerini sipariş etmek için lütfen filtrenin üreticisine (veya distribütörüne) başvurun.
Su şebekesini buzdolabına takın
• Buzdolabının arkasındaki plastik boruyu kartuş tutucusu
çıkış ağzına takın (plastik boruyu kartuş tutucusunun
çıkışına tamamen itin).
• Plastik mandalı kartuş tutucusunun giriş ve çıkış ağızlarına
takın.
• Suyu açın ve herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.
Kartuş
Tutucusu
Mandal
Filtre kartuşu
• Gerekli filtre kartuşunu buzdolabını satın aldığınız
perakende satış noktasından satın alabilirsiniz. En iyi
Plastik boru
performans için SAMSUNG filtre kartuşu (Değiştirme
(Ürünle birlikte
kartuşu No : DA29-10105J) aldığınızdan emin olun.
verilir)
• Su şebekesi sadece içme suyu şebekesine takılmalıdır.
• Sıkıştırma parçası ve somun kiti aygıtla birlikte gelir ve buzdolabı çekmecesinin içinde
bulunmaktadır.
• Buzdolabını geri iterken elektrik kablosunun veya su şebekesinin üzerinden geçmediğinden emin
olun (Buz yapıcıya su temini şebekesi)
SU FITRESI KISMI OLMADAN KULLANMA
1. Soğuk Su
şebekesi
2. Boru Kelepçesi
3. Plastik boru
4. Sıkıştırma
Somunu
5. Sıkıştırma
Manşonu
6. Sıkma Somunu.
7. Kapatma Vanası
Su kaynağı ile bağlantı
• Ana su şebekesini kapatın ve Buz yapıcıyı kapalı konuma
getirin.
• En yakındaki soğuk içme suyu şebekesini bulun.
DİKKAT
1. Önce ana su şebekesini kapatın.
2. En yakındaki soğuk içme suyu şebekesini bulun.
3. Kurulum kitindeki Su şebekesi Kurulum Talimatlarını yerine
getirin.
Ana Su
Şebekesini
kapatın
12_ kurulum
Su hortumu soğuk su borusuna
bağlanmalıdır. Sıcak su şebekesine
takılırsa suyu saflaştırıcıda arızaya
neden olabilir.
Ana Su
Şebekesini
kapatın
Açıklık
bırakmayın
buzdolabını ayarlama
Su şebekesini buzdolabına takın
Aygıttaki su
şebekesi
Kapağı
çıkarın
a’yı gevşetin
Açıklık
bırakmayın
Aygıttaki
su şebekesi
Su şebekesini sadece içme suyu kaynağına takın.
Su şebekesini tamir etmeniz veya sökmeniz gerekirse sızmayan, sağlam bir bağlantı için plastik
borunun 6,5 mm’sini kesin.
DİKKAT
Su şebekesi bağlandıktan sonra herhangi bir sızıntı olmadığından emin olmak için tüm birleşme
noktalarını kontrol edin.
• Samsung Garantisi SU ŞEBEKESİ KURULUMUNU kapsamaz.
• Su şebekesinin kurulumuyla ilgili masraflar, perakendeci bu masrafları
teslimat fiyatına dahil etmediği müddetçe müşteriye aittir.
• Gerekirse lütfen bir Sıhhi Tesisatçıya veya Yetkili Montaj Yetkilisin
başvurun.
• Yanlış kurulum nedeniyle su sızıntısı meydana gelirse lütfen kurulumu
yapana başvurun.
kurulum _13
01kurulum
1. Aygıtın su şebekesinde bulunan kapağı çıkarın ve ürünle birlikte gelen su borularını sökerek
sıkıştırma somununu su şebekesine takın.
2. Aygıtın su şebekesini de, harici su şebekesini de kite takın.
3. Sıkıştırma somununu sıkıştırma parçasına sabitleyin. (A, B ve C) arasında herhangi bir açıklık
olmamalıdır.
4. Suyu açın ve herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
BUZDOLABI KURULUMU
Buzdolabını yerine yerleştirdikten sonra ayarlama yapmaya ve aygıtın özelliklerini ve işlevlerini kullanmaya
hazırsınız. Aşağıdaki adımları tamamladığınızda Buzdolabınız tamamen çalışır duruma gelir.
1. Duvarla buzdolabı arasında yeterli açıklık bırakarak buzdolabınızı uygun bir konuma yerleştirin. Bu
kılavuzdaki kurulum talimatlarına bakınız. (S8. Buzdolabı için en uygun yeri seçme)
2. Buzdolabı fişe takıldıktan sonra kapıyı açtığınızda buzdolabının içindeki ışığın yandığından emin olun.
3. Sıcaklık kontrolünü en düşük sıcaklığa getirin ve bir saat bekleyin. Buzdolabı hafifçe soğuyacak ve
motor düzgün bir şekilde çalışacaktır.
4. Buzdolabını elektriğe taktıktan sonra doğru sıcaklığa ulaşması birkaç saat alacaktır. Buzdolabının içi
yeterince soğuduktan sonra içine gıda ve içecek koyabilirsiniz.
Gerekli Araçlar (Ürünle birlikte gelmez)
Phillips Başlı Tornavida Düz Başlı Tornavida (-)
Soket Anahtarı
(+)
(10mm) (cıvatalar için)
Altıgen Anahtar
(Ø5mm)
(Orta mafsal için)
Altıgen anahtar
(5/32 inç)
(Orta mafsal sapı için)
BUZDOLABININ KAPILARINI ÇIKARMA
Bazı kurulumlar, Buzdolabını son konumuna taşımak için kapının/çekmecenin çıkarılmasını gerektirir.
Kapıyı/çekmeceyi çıkarmak gerekmiyorsa, çıkarmayın. Kapıyı/çekmeceyi çıkarmadan önce aşağıdakileri
okuyun.
UYARI
Kapıyı veya çekmeceyi çıkarmadan önce Buzdolabının elektriğini kesin.
• Kapıyı/pencereyi çıkarırken düşürmemeye, hasar vermemeye veya çizmemeye özen gösterin.
• Kapıyı/çekmeceyi çıkarırken yaralanmamak için dikkatli olun.
• Aşağıdakileri önlemek için kapıyı ve çekmeceyi düzgün bir şekilde geri takın:
- Hava sızıntısından nem.
- Kapının yanlış hizalanması.
- Kapı contasının yanlış durması nedeniyle enerji israfı.
14_ kurulum
buzdolabını ayarlama
BUZDOLABI KAPISINI SÖKME
Buzdolabının kapısını çıkarırken kapıyı düşürmemeye ve çizmemeye özen gösterin!
UYARI
Üst Tarafı
1. Üst tarafı tutan 3 vidayı
açın ve çıkarın.
2. Buzdolabının üst tarafındaki
elektrik kablosunu çıkarın.
3. Buzdolabının üstünde
menteşeyi tutan 3 altıgen
cıvatayı 10mm Soket
anahtarıyla çıkarın.
4. Topraklama kablosunu
tutan vidayı Philips
tornavidayla(+) çıkarın.
5. Menteşeyi elektrik
kablosundan ve
topraklama kablosundan
yukarıda gösterildiği gibi
ayırın.
6. Kapıyı çıkarmak için dik
yukarıya kaldırın. Kapıları
çıkarırken düşürmemeye ve
çizmemeye özen gösterin.
kurulum _15
01kurulum
Soket anahtarı
BUZDOLABININ KAPISINI TOPLAMA (ÇEKMECE TİPİ)
Orta Menteşe
1. Orta menteşedeki kapağı
ayırın.
2. Sol ve sağ orta menteşelere takılı vidayı bir philips tornavidayla
(+) çıkarın.
Sol ve sağ orta menteşelere takılı 2 altıgen başlıklı cıvatayı
ingiliz anahtarıyla (Ø5mm) çıkarın.
3. Dondurucu kapısını
açtıktan sonra çekmece
kutusunu yukarı kaldırın.
4. Yanlardaki 4 altıgen başlıklı
cıvatayı Soket anahtarıyla
(10mm) çıkarın.
16_ kurulum
5. Dondurucu kapısını
raylarından yukarı
kaldırın. Dondurucu
kapısını düşürmemeye ve
çizmemeye özen gösterin.
buzdolabını ayarlama
BUZDOLABININ KAPISINI SÖKME (KANATLI TIPI)
Orta Menteşe
2. Sol ve sağ orta menteşelere takılı vidayı bir philips tornavidayla
(+) çıkarın.
Sol ve sağ orta menteşelere takılı 2 altıgen başlıklı cıvatayı
ingiliz anahtarıyla (Ø5mm) çıkarın.
3. Dondurucuya takılı Orta
Menteşeyi çıkarın.
4. Dondurucu kapısını
menteşeden yukarı kaldırın.
Dondurucu kapısını
düşürmemeye ve
çizmemeye özen gösterin.
kurulum _17
01kurulum
1. Orta menteşedeki kapağı
ayırın.
BUZDOLABI KAPISINI TOPLAMA
1. Sol ve sağ orta
menteşelere vidayı takın ve
bir philips tornavidayla (+)
sıkın.
2. Sol ve sağ orta menteşelere
2 altıgen başlıklı cıvatayı
takın ve İngiliz anahtarıyla
(Ø5mm) sıkın.
3. Orta menteşe kapağını
yerine takın.
4. Sol kapının altındaki deliği
orta menteşenin üzerine
getirin.
5. Sol üst menteşe sapını
buzdolabı kapısının
köşesindeki deliğe sokun.
6. Üst menteşeleri kapının üst
tarafındaki deliklere takın.
Sol ve sağ orta menteşelere
3 altıgen başlıklı cıvatayı
takın ve İngiliz anahtarıyla
(10mm) sıkın.
7. Sol ve sağ orta
menteşelere alt vidayı takın
ve bir philips tornavidayla
(+) sıkın.
8. Buzdolabının üst tarafına
elektrik kablosunu takın.
9. Üst tarafı yerine takın.
3 vidayı bir phillips
tornavida(+) kullanarak üst
tarafa takın ve sıkın.
18_ kurulum
buzdolabını ayarlama
BUZDOLABININ KAPISINI TOPLAMA (ÇEKMECE TİPİ)
Dilim
2. Dondurucu kapısının ön
tarafını yanlardaki açık
dilimin üzerine getirin.
3. 10mm anahtarı kullanarak,
raylarla kapıyı birleştirmek
için 4 cıvatayı geri takın.
4. Çekmece kutusunu geri
takın.
BUZDOLABININ KAPISINI TOPLAMA (KANATLI TİPİ)
1. Dondurucu kapısının
altındaki deliği sağ taraftaki
alt menteşenin üzerine
getirin.
2. Dondurucuya takılı orta menteşeyi geri takın.
3. Sol ve sağ orta menteşelere vidayı takın ve bir philips
tornavidayla (+) sıkın. Sol ve sağ orta menteşelere 2 altıgen
başlıklı cıvatayı takın ve İngiliz anahtarıyla (Ø5mm) sıkın.
4. Orta menteşedeki kapağı geri takın.
kurulum _19
01kurulum
1. Kabinin her iki tarafındaki
rayları eşit bir şekilde
dışarıya çekin.
KAPI NASIL TERS DÖNDÜRÜLÜR (İSTEĞE BAĞLI)
Buzdolabının fişini çekin veya elektriği kesin.
1. Menteşe kapağının
üzerindeki 3 vidayı çıkarın.
2. Menteşe kapağını çıkarın.
3. 2 konektörü sökün. (bir
gövde ve bir tarak anahtarı)
4. Her tarafında bulunan bir
vidayı çıkararak topraklama
kablosunu sökün.
5. Her tarafında bulunan 3
cıvatayı 10 mm anahtarla
çıkarak üst menteşeyi
sökün.
6. Dondurucu kapısını
yukarıya kaldırarak çıkarın.
7. Orta menteşenin kapağını
çıkarın.
1. Kablolara hasar vermeyin.
2. Bu esnada dondurucu kapısı
devrilebilir.
1. Kapı bu esnada düşebilir ve
çizilebilir.
2. Orta menteşenin kapağı yere
düşebilir.
Kapak
Örtü
8. Her tarafta bulunan 1 vida
ve 2 cıvatayı çıkarın (Ø5mm
İngiliz anahtarını kullanın).
1. İlk önce sol taraftaki orta
menteşeyi, sonra sağ taraftaki
orta menteşeyi çıkarın.
2. Dondurucu kapısını
düşürmemeye özen gösterin.
20_ kurulum
9. Dondurucu kapısını
yukarıya kaldırarak çıkarın.
1. Kapı bu esnada düşebilir ve
çizilebilir.
2. Alt menteşenin kapağı yere
düşebilir.
10. 2 vidayı çıkarın.
11. Ön ayak Örtüsünü ayırın.
buzdolabını ayarlama
Kapak
14. 10 mm anahtarı kullanarak
her menteşede bulunan 2
cıvatayı çıkarın.
15. Cıvataları her tarafın önüne
takın.
16. 5/32 inç anahtarı kullanarak
alt menteşe sapını ayırın ve
alt menteşe ayağını saatin
tersi yönünde çevirerek
çıkarın, ardından alt
menteşeyi çevirerek yerine
takın.
17. 2 cıvatayı kullanarak sol
tarafın ön sağ menteşesini
ve sağ tarafın ön sol
menteşesini geri takın.
18. Dondurucunun sağ
alt tarafındaki 1 vidayı
çıkararak durdurucuyu
ayırın ve ters çevirdikten
sonra durdurucuyu sol
tarafa takın.
19. Bir kapıyı ters çevirmek için
orta menteşe buzdolabının
içinde bulunmaktadır.
20. Buzdolabında ortadaki
menteşeleri, kolları
kullanarak buzdolabının
içinde gelen menteşelerle
değiştirin.
21. Buzdolabına takılı orta
menteşenin siyah menteşe
kapağını kullanın. Ardından
ayrıca temin edilen sol orta
menteşenin altına takın.
Düz uçlu tornavidayı(-) kullanın.
kurulum _21
01kurulum
12. Ön ayak Örtüsünün
Kapağını ayırın. (Kapağın
içini dışarıya çekin)
13. Kapağı ön ayak Kapağının
öbür tarafına takın.
22. Dondurucu kapısının
altındaki deliği alt
menteşenin üzerine getirin.
23. Dondurucuya takılı orta menteşeyi geri takın.
24. Sol ve sağ orta menteşelere vidayı takın ve bir philips
tornavidayla (+) sıkın. Sol ve sağ orta menteşelere 2 altıgen
başlıklı cıvatayı takın ve İngiliz anahtarıyla (Ø5mm) sıkın.
25. Orta menteşedeki kapağı geri takın.
26. Sol kapının altındaki deliği
orta menteşenin üzerine
getirin.
27. Sol üst menteşe sapını
buzdolabı kapısının
köşesindeki deliğe sokun.
28. Üst menteşeleri kapının üst
tarafındaki deliklere takın.
Sol ve sağ orta menteşelere
3 altıgen başlıklı cıvatayı
takın ve İngiliz anahtarıyla
(10mm) sıkın.
29. Sol ve sağ orta
menteşelere alt vidayı takın
ve bir philips tornavidayla
(+) sıkın.
30. Buzdolabının üst tarafına
elektrik kablosunu takın.
31. Üst tarafı yerine takın.
3 vidayı bir phillips
tornavida(+) kullanarak üst
tarafa takın ve sıkın.
22_ kurulum
buzdolabını ayarlama
KAPILARI AYARLAMA
Örneğin, sol taraf sağ taraftan daha düşük ise sol kontrol kaldıracına düz uçlu bir tornavida sokun ve kapıyı
dengelemek için saat yönünde veya saatin tersi yönde çevirin.
Buzdolabını yukarı kaldırmak için saat yönünde, aşağı indirmek için saatin tersi yönde çevirin.
Sol taraf daha yüksekse, aynı işlemi sağ kaldıraçta yapın.
UYARI
Devrilme sonucu kişisel yaralanmayı veya maddi hasarı önlemek için her iki kontrol kaldıracı yere
sağlam basıyor olmalıdır.
Sol taraf daha yüksekse.
Sol taraf daha düşükse.
Kontrol Kaldıracı
Kontrol Kaldıracı
Tornavida(-)
Tornavida(-)
kurulum _23
01kurulum
Kapıları Buzdolabına geri taktıktan sonra Buzdolabının dengeli durduğundan, bu şekilde son ayarları
yapabileceğinizden emin olun.
Buzdolabı dengeli durmuyorsa kapıları mükemmel ayarlanamaz.
Ayrıca, bu şekilde buzdolabının içine ısı girebilir ve daha fazla enerji tüketebilir.
buzdolabını ayarlama
KAPILAR ARASINDA UFAK AYARLAMALAR YAPMA
Kapıların mükemmel ayarlanması için Buzdolabının dengede durması gerektiğini unutmayın. Yardıma
ihtiyacınız olursa Buzdolabını dengelemeye ilişkin bir önceki bölüme bakın.
Sol kapı sağ
kapıdan daha
düşükse.
Sol kapı sağ
kapıdan daha
yüksekse.
Ayar kısmı
Ayar kısmı
1. Dondurucu çekmesini çekin ( 1 ), ardından orta menteşeyi ( 2 ) görebilirsiniz.
2. Ürünle birlikte gelen altıgen anahtarı ( 3 ) orta menteşenin sapına ( 4 ) takın.
3. Lütfen altıgen anahtarı ( 3 ) saat yönünde (
) veya saatin tersi yönde (
yüksekliği ayarlayın.
) çevirerek
2
3
3
4
1
Altıgen anahtarı saatin tersi yönde çevirdiğinizde (
) kapı hareket edecektir.
Kanatlı Tipte sadece sol kapının yüksekliği ayarlanabilir.
1. Kapıları ayarladıktan sonra lütfen menteşe rondelasıyla ( 7 ) orta menteşe ( 8 ) arasındaki boşluğa
Mengeneyi ( 6 ) kullanarak ürünle birlikte gelen sabitleme elemanını ( 5 ) takın. Kullanmanız gereken
sabitleme elemanı sayısı açıklığa bağlı olacaktır.
Buzdolabının içinde 2 adet sabitleme elemanı bulunmaktadır.
Her sabitleme elemanının kalınlığı 1,0 mm’dir.
24_ kurulum
Samsung buzdolabını çalıştırma
PARÇALAR VE ÖZELLIKLERI
Buzdolabının parçalarını ve özelliklerini daha yakından tanımak için bu sayfayı kullanın.
02çalıştırma
Buzdolabı
İsteğe bağlı
Dondurucu
Çekmece Tipi
Kanatlı Tipi
çalıştırma _25
KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI
1
2
4
3
5
6
Sıcaklık & İşlev seçme / kontrol paneli
Ice Off düğmesine basıldığında buz yapılmayacaktır.
( 1 ) Ice Off Düğmesi Bu işlevi sadece gerektiği zaman kullanın.
( 2 ) Power Freeze
Düğmesi
Gıdaları daha hızlı dondurmak için bu düğmeyi kullanın.
( Power Freeze 72 saat sürecektir.)
Dondurucu sıcaklığını ayarlama düğmesi.
Dondurucu sıcaklığını -14ºC ve -25ºC arasında ayarlamak için bu
düğmeye basın.
(İlk çalıştırıldığında varsayılan ayar -19 ºC’dir).
Buzdolabı sıcaklığını ayarlama düğmesi.
Buzdolabı sıcaklığını 7 ºC ile 1 ºC arasında 1 ºC aralıklarla değiştirmek için
( 4 ) Fridge Düğmesi bu düğmeye basın.
(İlk çalıştırıldığında varsayılan ayar 3 ºC’dir).
( 3 ) Freezer
Düğmesi
( 5 ) Power Cool
Düğmesi
Buzdolabındaki gıdayı daha hızlı soğutmak için bu düğmeye basın.
(Power Cool -4 °C’ye ulaşıldığında veya 2 buçuk saat sonra kapanacaktır.
( 6 ) E.Saver
Düğmesi
Daha fazla enerji tasarrufu için Energy Saver düğmesine basın. Kapıda su
damlaları belirirse Energy Saver işlevini kapatın.
26_ çalıştırma
Samsung buzdolabını çalıştırma
SICAKLIK KONTROLÜ
02çalıştırma
DONDURUCU SICAKLIĞINI AYARLAMA
Dondurucu sıcaklığını kontrol etmek istiyorsanız aşağıdakileri yapın.
Freezer düğmesine basın (Resme bakınız)
- Sıcaklık -25°C ile -14 °C arasında 1 °C aralıklarla ayarlanabilir.
Sıcaklığı seçerken ayarlanan sıcaklık 5 saniye boyunca
görüntülenir, ardından gerçek sıcaklık görüntülenir.
(Ayarlanan sıcaklıkla görüntülenen gerçek sıcaklık arasında
hafif fark olabilir, ancak ayarlanan sıcaklığa otomatik olarak
gelecektir.)
- Dondurucu sıcaklığı kapıları açma sıklığına, gıda miktarına, ortam sıcaklığına vb. bağlı olarak
değişir.
- Kapıları sık sık açma, sıcak gıda koyma vb. gibi nedenlerle dondurucu sıcaklığı arttığında sıcaklık
göstergesi yanıp sönecektir.
(Buzdolabı normal sıcaklığa ulaştığında yanı sönme duracaktır. Uzun bir süre sonra herhangi bir
nedenle yanıp sönme durmazsa bir Samsung servis merkezine başvurun.)
BUZDOLABI SICAKLIĞINI AYARLAMA
Buzdolabı sıcaklığını kontrol etmek istiyorsanız aşağıdakileri yapın.
Fridge düğmesine basın (Resme bakınız)
- Sıcaklık 1°C ile 7 °C arasında 1 °C aralıklarla ayarlanabilir.
çalıştırma _27
Buzdolabı sıcaklığını seçerken ayarlanan sıcaklık 5 saniye boyunca
görüntülenir, ardından gerçek sıcaklık görüntülenir.
(Ayarlanan sıcaklıkla görüntülenen gerçek sıcaklık arasında hafif
fark olabilir, ancak ayarlanan sıcaklığa otomatik olarak gelecektir.)
- Buzdolabı sıcaklığı kapıları açma sıklığına, gıda miktarına,
ortam sıcaklığına vb. bağlı olarak değişir.
- Buzdolabının içindeki her rafın veya kabın sıcaklığı farklı olabilir.
- Kapıları sık sık açma, sıcak gıda koyma vb. gibi nedenlerle buzdolabı sıcaklığı arttığında sıcaklık
göstergesi yanıp sönecektir.
(Buzdolabı normal sıcaklığa ulaştığında yanı sönme duracaktır. Uzun bir süre sonra herhangi bir
nedenle yanıp sönme durmazsa bir Samsung servis merkezine başvurun.)
DAHA HIZLI BUZ YAPMAK ISTIYORSANIZ (POWER FREEZE IŞLEVINI
KONTROL ETME)
Power Freeze düğmesine basın. (Resme bakınız).
- Ekrandaki Power Freeze ışığı yanacaktır (ok işaretine bakınız) ve bu işlev dondurucunun
ayarlanan sıcaklığına bakmaksızın çalışmaya başlayacaktır.
Bu işlevi iptal etmek için Power Freeze düğmesine
tekrar basın.
- Işık kapanır ve yeniden dondurucu sıcaklığının
ayarlanan sıcaklığında çalışmaya başlar.
- Power freeze işlevi ayarlanan sıcaklığa bakmaksızın
72 saat boyunca çalışır.
Bu işlevi kullandığınızda enerji tüketimi artacaktır. Bu işlev dondurucu bölmesine büyük miktarda
gıda koymadan en az 48 saat önce etkinleştirilmelidir.
BUZDOLABININ SOĞUTMASINI HIZLANDIRMAK ISTIYORSANIZ
(POWER COOL)
Power Cool düğmesine basın. (Resme bakınız).
- Ekrandaki Power Coole ışığı yanacaktır (ok işaretine
bakınız) ve bu işlev buzdolabı sıcaklığının ayarlanan
sıcaklığına bakmaksızın çalışmaya başlayacaktır.
Bu işlevi iptal etmek için Power Cool düğmesine tekrar
basın.
- Işık kapanır ve yeniden buzdolabının ayarlanan sıcaklığında çalışmaya başlar.
- Power Cool işlevi ayarlanan sıcaklığa bakmaksızın 2 buçuk saat boyunca çalışır.
28_ çalıştırma
Samsung buzdolabını çalıştırma
BUZ YAPMA
AUTO ICE MAKER MODELI
TWIST ICE MAKER MODELI
1.
2.
3.
4.
1
Buz küpü tepsilerini dışarı çekin.
Tepsileri su seviyesine kadar doldurun (ok).
Buz küpü tepsilerini yerine geri koyun ve dondurucu kapısını kapatın.
Su donduktan sonra Buz küpü tepsilerinin üzerindeki düğmeleri çevirerek buz küplerini depolama
kabına boşaltın.
2
3
4
Enerji Tasarrufu İpuçları
• Aygıtı yeterince havalanan serin, kuru bir odaya yerleştirin.
Aygıtın doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı
kaynağının yakınına yerleştirmeyin (örneğin, ısıtıcı).
• Aygıtın hava menfezlerini veya ızgaralarını kesinlikle kapatmayın.
• Sıcak yemeği buzdolabına koymadan önce soğutun.
• Donmuş gıdaları erimeleri için buzdolabının alt kısmına koyun.
Ardından donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını buzdolabındaki gıdaları soğutmak için
kullanabilirsiniz.
• Buzdolabına gıda koyarken veya gıdaları alırken buzdolabının kapısını çok uzun sure açık tutmayın.
Kapı ne kadar az açık kalırsa dondurucuda o kadar az buz oluşacaktır.
• Buzdolabının arka tarafını düzenli aralıklarla temizleyin. Toz oluşması enerji tüketimini arttırır.
• Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
• Buzdolabının altında ve arka duvarında yeterinde hava geçişi olduğundan emin olun. Hava
menfezleri deliklerini kapatmayın.
• Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte boş yer olmasını sağlayın. Bu sayede enerji tasarrufu
sağlayarak elektrik faturalarınızı düşürebilirsiniz.
çalıştırma _29
02çalıştırma
Buz yapıcı her döngüde 8 küp, 24 saatlik süreçte yaklaşık 100-130 küp
üretecektir, bu kapasite dondurucu bölmesinin sıcaklığına, oda sıcaklığına,
kapıları açma sıklığına ve diğer kullanım şartlarına bağlıdır.
Su şebekesinin temizlenmesi için ilk başta oluşan buzları birkaç defa
kullanmadan atın.
Dokunma kolunun yayılma alanında herhangi bir engel bulunmadığından
emin olun.
Kutunun içindeki buz seviyesi dokunma kolunun seviyesine ulaştığından
buz yapıcı buz yapmayı durduracaktır.
Buz yapıcı tekrar çalıştırıldıktan sonra buz yapıcısının işleme devam etmesi için belirli bir sure geçmesi
gerekir.
Birkaç küpün birleşmesi normaldir.
Buz sık kullanılmıyorsa eksi buz küpleri bulanık olacak, tadı bayatlayacak ve küçülecektir.
Bu nedenle buz yapmak istemiyorsanız Ice Off düğmesine basın.
BUZDOLABINA GIDA KOYMA
Samsun Buzdolabı azami yer tasarrufu özelliklerini ve işlemlerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Gıdanızı daha
uzun sure boyunca taze tutmak için size özel oluşturduğumuz bölmelerin bazıları aşağıda belirtilmiştir. Gıda
kokusunun buz bölmesine sızmasını önlemek için buzdolabına yerleştirilen gıdalar mümkün olduğunca sıkı ve
hava geçirmez olarak sarılmalıdır.
Hareketli Tepsi
Tereyağı veya margarin, yoğurt veya krem peynir küpleri gibi
ufak süt ürünlerini muhafaza etmek için kullanılabilir.
Şişe Kabı
Süt galonları veya diğer büyük şişeler ve kaplar gibi iri, büyük
eşyaları muhafaza etmek üzere tasarlanmıştır.
Buzdolabı
Rafları
Çatlamaya karşı dayanıklı olarak tasarlanan raflar her tür gıdayı
ve içeceği koymak için kullanılabilir. Cam yüzey üzerindeki
dairesel işaretler normal olgudur ve genelde ıslak bir bezle
silinerek temizlenebilir.
Sebze ve
Meyve
Çekmeceleri
Buzdolabındaki sebze ve meyvelerinizin tazeliğini muhafaza
etmek için kullanın. Çekmece, bölme içindeki rutubet seviyesini
kontrol etmek için özel tasarlanmıştır. Mümkünse sebzeleri ve
meyveleri ayrı tutun.

tereyağı/peynir
Buzdolabı lambasının altına büyük gıda parçaları koymayın. Lambanın yakınında hava sensörü
bulunmaktadır ve sensörün önü kapanırsa Buzdolabınız aşırı soğuyabilir. Sebze ve meyvelerin
donmalarını önlemek için Sebze ve Meyve Çekmecelerine koyun. Buzdolabınızın içindeki gıda
donarsa lütfen sıcaklığı daha yükseğe ayarlayın.
Şişeler, Buzdolabının kapısı açıldığında devrilmemeleri ve düşmemeleri için birbirine sıkıştırılarak
yerleştirilmelidir.
DONDURUCU ÇEKMECESINE GIDA KOYMA
Çekmeceyi
Çekin
En iyi kullanımı et veya kuru gıdaları saklamak içindir. Muhafaza
edilen gıda bir kaba yerleştirilmeli veya plastik sargı ya da
başka bir uygun sargı malzemesi kullanılarak sarılmalıdır.
Dondurucu
Çekmecesi
Kutusu
Et ve kuru gıdaları saklamak için kullanılabilir.
Muhafaza edilen gıda bir kaba yerleştirilmeli veya plastik sargı
ya da başka bir uygun sargı malzemesi kullanılarak sarılmalıdır.
Uzun bir sure bir yere gitmeyi planlıyorsanız Buzdolabını boşaltın ve fişini çekerek kapatın.
Buzdolabının içindeki fazla ıslaklığı silin ve kapıları açık bırakın. Bunu yapmanız, koku ve küf
oluşmasını önler.
30_ çalıştırma
Samsung buzdolabını çalıştırma
BUZDOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMA VE YERINI DEĞIŞTIRME
1. Kapı Kutuları
Çıkarmak için: Kutuyu kaldırın ve doğrudan dışarıya çekin.
DİKKAT
02çalıştırma
Yerini değiştirmek için: İstediğiniz konuma gelinceye kadar yukarıya
kaydırın ve duruncaya kadar aşağıya itin.
Kapı kutuları sağlam takılmazsa yaralanmaya neden olabilir.
Çocukların kutularla oynamasına izin vermeyin. Kutuların keskin
köşeleri yaralanmaya neden olabilir.
Kutuyu ayarlamadan önce içini boşaltın.
Toz kaldırma yöntemi: Koruyucuyu çıkarın ve içine su dökün.
2. Buzdolabı rafları
Çıkarmak için: R
afı dışarıya çekerken kolayca kaymıyorsa hafiften
yukarıya kaldırın ve tekrar çekin.
Yerini değiştirmek için: Rafı iterken kolayca kaymıyorsa hafiften
yukarıya kaldırın ve tekrar itin.
DİKKAT
Cam raflar ağırdır.
Cm rafları çıkarırken özellikle dikkatli olun.
3. Sebze ve Meyve Çekmeceleri
Çıkarmak için: Ç
ekmeceyi tamamen dışarıya çekin. Çekmecenin ön
tarafını yukarıya kaldırın ve doğrudan dışarıya çekin.
1
Yerini değiştirmek için: Çekmeceyi çerçeve raylarına takın ve yerine geri
itin.
Üzerindeki cam rafları kaldırmadan önce çekmecelerin çıkarılması
gerekir.
2
Bu ürünün en çok enerji tasarruf etmesi için lütfen tüm rafları,
çekmeceleri ve basketleri 25. sayfadaki resimde gösterildiği gibi asıl
konumlarında bırakın.
çalıştırma _31
DONDURUCU AKSESUARLARINI ÇIKARMA
1. Çekmeceyi Çekin
Çıkarmak için: Ç
ekmeceyi tamamen dışarıya çekin.
Çekmecenin ön tarafını yukarıya kaldırın
ve doğrudan dışarıya çekin.
(1. ve 2. resimlere bakınız)
Dondurucu kapısını tamamen açın ve çekmeceyi
çıkarın.
Yerini değiştirmek için: Çekmeceleri yukarıya
kaldırarak rayların üzerine
yerleştirin. Çekmece yatay
konuma gelinceye kadar
aşağıya indirin ve çekmeceyi
içeriye kaydırın.
(3. resme bakınız)
1
1
2
2
3
3
2. Dondurucu Çekmecesi Kutusu
1
Kanatlı Tipi
Çıkarmak için: Ç
ekmeceyi tamamen dışarıya çekin. Kutunun arka tarafını
yukarıya kaldırın ve çıkarmak için yukarıya kaldırın.
Yerini değiştirmek için: Kutuyu raya yerleştirin.
2
Yerini değiştirirken çekmece kutusu tutucusunu rayın deliğine yerleştirin.
Çekmece Tipi
Çekmeceyi çıkarmak için: Çekmeceyi tamamen dışarıya çekin.
Kutunun arka tarafını yukarıya kaldırın
ve çıkarmak için yukarıya kaldırın.
Çekmecenin yerini değiştirmek için: Kutuyu raya yerleştirin.
Çekmece
DİKKAT
UYARI
Çocukların buzdolabıyla oynamasına izin vermeyin, çocuklar
yaralanabilir veya buzdolabına zarar verebilirler.
Dondurucu kapısının üzerine oturmayın. Kapı kırılabilir. Çocukların
Dondurucu basketinin içine girmesine izin vermeyin.
(RF67****)
Basket kutusunu temizlemek için bölücüyü çıkarırsanız temizledikten sonra çocukların basketin
içinde kalmamaları için 1 vidayı kullanarak bölücüyü yerine takmalısınız.
32_ çalıştırma
Samsung buzdolabını çalıştırma
SU DAĞITICISINI KULLANMA (ISTEĞE BAĞLI)
Buzdolabının kapısını açmadan su dağıtıcısıyla kolayca soğuk su alabilirsiniz. Ayrıca, kapıların açılma sıklığını
azaltarak %30'un üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
02çalıştırma
Genel bakış
Basma kolu
Kilitleme aygıtı
Su deposu kapağı
Su deposu
Su kaynağı aygıtı
Su deposunu doldurma
Buzdolabının içinde oturarak su deposunu doldurabilir veya su deposunu su ile doldurmak için
depoyu çıkarabilirsiniz.
1. yöntem
Kapağı açtıktan sonra suyu doldurun.
Suyu çok hızlı dökerseniz deponun kenarlarından dışarıya akabilir.
2. yöntem
1.Su deposunun üzerindeki kapağı çıkarmak için su deposunun her iki
tarafındaki kilidi açın.
2.Su deposuna su doldurun.
DİKKAT
Su deposuna su dışında herhangi bir şey koymayın.
• Su deposuna su dışında herhangi bir şey koymayın.
• 4,0 litreye kadar su koyun. Su, işaretin üzerine çıkacak kadar dolarsa kapılar açıldığında ve
kapatıldığında dışarıya dökülebilir.
• Tık sesi duyuluncaya kadar kapağı itin.
Dağıtıcıdan su alma
Su deliğinin altına bir bardak koyun ve su dağıtıcısının bardağınızla aynı seviyeye
gelmesi için bardağı hafifçe itin. Kolu ittiğinizde mavi ışık yanacaktır.
• Suyun dışarıya sıçramaması için bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan
emin olun.
• Modele bağlı olarak su dağıtıcısı bulunmayabilir.
Su dağıtıcısı kullanılmıyorsa, aşağıdakilerin yapılması önerilir
Su kaynağı aygıtını sabitleme deliğine sağlam bir şekilde
sabitleyin.
Su kaynağı aygıtı uzun bir süre boyunca dışarıya çekildiğinde
soğuk sızıntı nedeniyle kapı otomatik kapanmayacaktır.
çalıştırma _33
BUZDOLABINI TEMIZLEME
Samsung Buzdolabının bakımının iyi yapılması aygıtınızın kullanım ömrünü uzatır ve kokusuz ve mikropsuz
çalışmasını sağlar.
İçini Temizleme
İç duvarlarını ve aksesuarlarını yumuşak bir deterjanla temizleyin
ve ardından yumuşak bir bezle silerek kurulayın. Daha iyi temizlik
için çekmeceleri ve rafları çıkarabilirsiniz. Çekmeceleri ve rafları
yerine geri takmadan önce kurulamayı unutmayın.
Dış Yüzeyini Temizleme
Gösterge panelini ıslak, temiz, yumuşak bir bezel silin.
Buzdolabının yüzeyine doğrudan su püskürtmeyin.
Kapılar, kollar ve kabin yumuşak bir deterjanla temizlenmeli ve
ardından yumuşak bir bezle silinerek kurulanmalıdır. Aygıtınızın
görünümünün en iyi olması için dış yüzeyi yılda bir veya iki defa
cilalanmalıdır.
DİKKAT
Temizlik için Benzin, Tiner veya Kloroks kullanmayın. Bu maddeler
aygıtın yüzeyine zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
Lastik kapı contalarını temizleme
astik kapı contaları kirliyse kapılar düzgün kapanmayabilir, bu
L
durumda Buzdolabı verimli çalışmayacaktır. Kapıları hafif bir
deterjan ve yumuşak bir bezle temizleyerek kapı contalarındaki
kum tanelerini temizleyin. Temiz, yumuşak bir bezle silerek
kurulayın.
Buzdolabının arkasını silme
Kabloların ve açık parçaların tozlanmaması için aygıtın arkasını
yılda bir veya iki defa elektrikli süpürgeyle temizleyin.
DİKKAT
Arka kapağı çıkarmayın. Arka kapağın açılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
34_ çalıştırma
Gösterge paneli
Samsung buzdolabını çalıştırma
İÇ LAMBAYI DEĞIŞTIRME
LED lambaları değiştirmek için lütfen servis mühendisine başvurun.
02çalıştırma
çalıştırma _35
sorun giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç
çalışmıyorsa veya
yeterince soğutmuyorsa.
• Elektrik kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
• Gösterge panelindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?
Daha düşük bir sıcaklığa ayarlayarak deneyin.
• Buzdolabı doğrudan güneş ışınlarının altında mı veya bir ısı kaynağına
yakın yerde mi?
• Buzdolabının arkası, hava dolaşımını engelleyecek kadar duvara yakın
mı? (En iyi yerleştirme için 10. sayfaya bakınız.)
Buzdolabındaki gıda
donmuş.
• Gösterge panelindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?
Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayarak deneyin.
• Oda sıcaklığı çok düşük mü?
• Gıdaları buzdolabının arkasındaki hava menfezine çok mu yakın
koydunuz? Hava menfezinden daha uzağa yerleştirin.
Anormal gürültü veya
sesler duyuluyor.
• Buzdolabının dengede ve sağlam durup durmadığını kontrol edin.
• Buzdolabının arkası, hava dolaşımını engelleyecek kadar duvara yakın
mı?
• Buzdolabının arkasına veya altına bir şey düşmüş müydü?
• Buzdolabının içinden “tıklama” sesi geliyor. Bu normaldir, buzdolabının
içindeki sıcaklığa göre küçülen veya genişleyen çeşitli aksesuarlar bu
sese neden olmaktadırlar.
Aygıtın ön köşeleri ve yatay
menteşeli bölümü sıcak
ve yoğunlaşma meydana
geliyor.
• Buzdolabının yatay menteşeli bölümünde yoğunlaşmayı önlemek için
yoğunlaşma önleyiciler bulunduğundan belli bir derecede sıcak olması
normaldir.
• Buzdolabının kapısı açık mı? Kapıyı uzun bir sure açık bıraktığınızda
yoğunlaşma meydana gelebilir.
Buz Yapıcı buz yapmıyor.
• Buz yapmadan önce su şebekesini takılmasından itibaren 12 saat
beklediniz mi?
• Su şebekesi takılı mı ve kapatma vanası açık mı?
• Buz yapma işlevini manüel olarak durdurdunuz mu?
• Dondurucu sıcaklığı çok sıcak mı? Dondurucu sıcaklığını daha düşük
olarak ayarlayarak deneyin.
Buzdolabında su
fokurdaması duyuluyor.
• Bu normaldir. Fokurdama sesi, buzdolabının soğutucu sıvısının
buzdolabında dolaşması sonucu meydana gelir.
Buzdolabında kötü bir
koku var.
• Bozulmuş gıda olup olmadığını kontrol edin.
• Keskin kokulu gıdalar (örneğin, balık) sıkı bir şekilde örtülmelidir.
• Buzdolabınızı periyodik olarak temizleyin ve bozulmuş ya da şüpheli
gıdalar varsa, atın.
Dondurucunun
duvarlarında buz
oluşuyor.
• Hava menfezin önü kapalı mı? Havanın serbestçe dolaşabilmesi için
menfezin önündeki engelleri kaldırın.
• Etkin hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli boşluk bırakın.
• Dondurucunun çekmecesi düzgün kapatılmış mı?
36_ sorun giderme
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model Code
Kapasite
Boyutlar
(mm)
Ağırlık (kg)
Soğutucu
Özellikleri
Buzdolabının
özellikleri
Dondurucu Özellikleri
Diş Aksam Özellikleri
Diğerleri
Kategori
Kullanim ömrü 10 yıldır.
Net Toplam
Net Soğutucu
Net Dondurucu
Net Genişlik
Net Yükseklik w/ menteşe
Net Case yükseklik w/o memteşe
Net Derinlik w/ kapl kolu
Net Derinlik w/o kapl kolu
Net Derinlik w/o kapl
Net
Soğutma Sistemi
Dondurucu
Çoklu akım
Soğutma Bölmesi
Sebze ve Meyva Çekmecesi
Nem Kontrol Ünitesi
# Toplam raf sayısı
# Toplam Tavlı cam raf sayısı
Akıtma yapmayan raflar
Katlanabilir raflar
# Toplam Kapı Cebi sayısı
Mandıra bölümü
Galonluk sıvı saklama yeri
Yumurtalık
Şarap Rafı
Deodorant
İç Aydınlatma (W*EA)
Buzyapıcı
# Çekmece sayısı
İç Aydınlatma (W*EA)
Dağıtıcı
İç su filtresi
İçecek Bölgesi
Görüntü ve Kontrol
Saplar
Renkler
Kapi Alarmı (2dak.)
Dondurucu Yıldız Değeri
Kilit ve Anahtar
Soğutucu
Buzdolabı Tipi
RF67VB**
502
365
137
817
1772
1772
791
731
668
107
YES
YES
YES
YES
2
2
3
3
NO
3
6
NO
YES
NO
NO
NO
LED 3.6W
ICE TRAY 1EA
2
LED 1.44W
NO
NO
NO
YES
RECESSED TYPE
SW, PN
YES
4STAR
R600A
YES
LMF
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı
Anma Güç Tüketimi
Sıcakık Artiş Zamanı
Çalışma Süresi Yüzdesi
Buz Üretme Kapasitesi
Raf Alanı
Ürün Net Ağırlığı
RF67VB**
43℃
1.115
12hours
47%
2kg/24hr
1.85 mm
107
℃
kWh/24h
hr
%
kg/24hr
m2
kg
Ürün Şeması
F
D
E
Model
A
B
C
D
E
F
RF67VB**
667
765
824
817
1798
1505
RF67VB**
407
365
137
40
NOT
NOT
Ortam Sıcaklığı Sınırları
Bu buzdolabı/dondurucu, derecelendirme levhasında işaretlenen sıcaklık sınıfıyla belirtilmiş ortam
sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
NOT:
Sınıf
Sembol
Ortam Sıcaklığı aralığı(°C)
Geniş Sıcaklık Aralığı
SN
+10’dan +32’e kadar
Sıcaklık
N
+16’dan +32’e kadar
Subtropik
ST
+16’dan +38’e kadar
Tropik
T
+16’dan +43’e kadar
Buzdolabının iç sıcaklığı buzdolabının/dondurucunun bulunduğu yer, ortam sıcaklığı ve
kapıyı açma sıklığı gibi faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörleri dengelemek için sıcaklığı
gerektiği gibi ayarlayın.
İngilizce
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuar veya literatür üzerinde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarların (ör; şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür
madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.
Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü
satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.
İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986
LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakç?lar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Sorularınız veya Yorumlarınız mı var?
ÜLKE
TEL
YA DA WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN
Türkiye
444 77 11
www.samsungbeyaz.com
Bu kullanım kılavuzunun geri dönüştürülmesini desteklemek için kılavuz geri dönüştürülmüş
kağıda basılmıştır.
Kod No. DA68-01868V(1)
Download PDF

advertising