Samsung | CTR464EB01 | Samsung CTR464EB01 7.1 kW Slider Dokunmatik Kontrollü Elektrikli Ocak Kullanım kılavuzu

Cam Seramik Set Üstü Ocak
Kullanım kılavuzu
CTR464EB01
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 1
2017-11-23
2:55:47
İçindekiler
İçindekiler
Bu kılavuzu kullanma
3
Kontrol paneli kilitleme ve açma
Bu Kullanım Kılavuzu’nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Model adı ve seri numarası
3
3
Temizlik ve Bakım
Güvenlik talimatları
3
Ambalaj materyalinin atılması
Eski cihazınızın uygun şekilde atılması
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
6
6
Ocak16
İnatçı Kir
17
Sorunlu Kir
17
Ocak Çerçevesi
17
Cihazınızın hasar görmesini engellemek için
17
7
Garanti ve Servis
Ocağın Kurulumu
7
Kurulum için güvenlik talimatları
Prize bağlama
Ana şebekeye bağlama
Tezgaha kurulum
7
7
8
9
SSS ve sorun giderme
18
Servis19
Parçalar ve Özellikler
10
Pişirme bölgeleri
10
Bileşenler10
Kontrol paneli
10
Cihazınızın temel özellikleri
11
Güvenli durdurma
12
Kalıntı ısı göstergesi
12
Ocak Kullanımı
İlk temizleme
Uygun pişirme ekipmanı kullanma
Dokunmatik kumanda panelini kullanma
Cihazı açma
Sıcaklık kontrolü
Cihazı kapatma
Bir pişirme bölgesini kapatma
Çocuk kilidi işlevini kullanma
Teknik Veriler
Teknik Veriler
Pişirme çemberleri
Tüketicinin seçimlik hakları
Ürün Bilgisi
Yetkili Servis Listesi
15
16
18
19
19
19
20
20
21
13
13
13
14
14
14
14
15
15
2 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 2
2017-11-23
2:55:47
Güvenlik talimatları
Lütfen cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bölümde yer alan güvenlik bilgilerine
özellikle dikkat ederek bu kullanım kılavuzunu okumak için zaman ayırın. Bu
kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Cihaz başka birine devredilecekse, lütfen kılavuzu cihazın yeni sahibine vermeyi
unutmayın.
Bu cihazın güvenlik hususları kabul edilen teknik ve güvenlik standartlarıyla
uyumludur. Ancak, üretici olarak bizler, aşağıdaki güvenlik talimatlarını öğrenmenin
sizi sorumluluğunuzda olduğunu düşünüyoruz.
Bu Kullanım Kılavuzu’nda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel,
duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye
sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş
ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında
yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Bağlantıyı kesme sabit tesisatta kablolama kurallarına göre
gerçekleştirilmelidir.
Kurulumdan sonra bu cihazın güç kaynağıyla bağlantısının
kesilmesine izin verilmelidir. Bağlantı kesme, prizin erişilebilir
durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre sabit bir
hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak
için, ocak ızgaranızı kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun.
NOT
Kullanışlı ipuçları, öneriler veya kullanıcıların ürünü değiştirmelerine yardımcı olan
bilgiler.
Model adı ve seri numarası
Hem model adı hem de seri numarası ocak tabanı altında etiketlenmiştir.
Daha sonra kullanmak için geçerli sayfaya bilgiyi yazın veya ek ürün etiketini
(ürünün üstündeki) takın.
Model Adı
Seri Numarası
UYARI
Türkçe 3
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 3
2017-11-23
2:55:47
Bu kılavuzu kullanma
Bu kılavuzu kullanma
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Güç kablosu kusurlu ise üreticiden veya servis temsilcisinden
tedarik edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat ile
değiştirilmelidir. (Sadece sabit tesisat tipi model) Güç kablosu hasar
görürse bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis
temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından
değiştirilmelidir. (Sadece elektrik kablolu model)
Yapışkanlar güvenilir sabitleme aracı olmadıklarından belirtilen
sabitleme yöntemi yapışkan kullanımına bağlı değildir.
UYARI: Yüzey çizilmişse, olası elektrik çarpmasını önlemek için
cihazı kapatın.
Kullanım sırasında cihaz ısınır. Ocağın içindeki ısınan parçalara
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
UYARI: Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük
çocuklar uzak tutulmalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
Isınabileceklerinden dolayı, bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metalik
nesneler ocak yüzeyine konmamalıdır.
Kullandıktan sonra, ocak öğesini kumandadan kapatın ve tava
detektörüne güvenmeyin.
Cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi
aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinde asla eşya tutmayın.
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa süreli bir
pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
UYARI: Set üstü ocakta başında durmadan yağ bir şey pişirmek
tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.
Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapı arkasına
takılmamalıdır.
UYARI: Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan
parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında
değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
UYARI: Set üstü ocakta başında durmadan yağ bir şey pişirmek
tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.
Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın; bunun yerine cihazı
kapatın ve alevi bir kapak veya yangın battaniyesi gibi bir nesneyle
kapatmaya çalışın.
DİKKAT: Pişirme işlemi gözetim altında tutulmalıdır. Kısa süreli bir
pişirme işlemi sürekli gözetim altında tutulmalıdır.
UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinde asla eşya tutmayın.
UYARI: Yalnızca pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanan
veya talimatlarda cihazın üreticisi tarafından kullanımı uygun
olduğu belirtilen koruyucuları veya cihazla verilen koruyucuları
kullanın. Koruyucuların uygun olmayan kullanımı kazalara yol
açabilir.
4 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 4
2017-11-23
2:55:47
DİKKAT
Ürünün, kalifiye bir teknisyen tarafından doğru bir şekilde
kurulduğundan ve topraklandığından emin olun.
Cihaz, yalnızca ehliyetli servis personeli tarafından servise
alınmalıdır. Ehliyetli olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen
onarımlar yaralanmaya veya ciddi arızaya neden olabilir. Cihazınızın
onarılması gerekiyorsa, yerel servis merkezinizle temasa geçin.
Aşağıdaki talimatlara uyulmaması, hasara yol açabilir ve garantiyi
geçersiz kılabilir.
Ankastre cihazlar, yalnızca ilgili standartlara uyan dolap ve
tezgahlara kurulduktan sonra çalıştırılabilirler. Bu sayede, önemli
güvenlik standartlarının gerektirdiği elektrikli birimlerle temasa
karşı yeterli önlem sağlanmış olur.
Cihazınız arıza yapıyorsa veya kırıklar, çatlaklar veya yarıklar varsa:
• bütün pişirme bölgelerini kapatın;
• ocak ızgarasının elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve
• yerel servis merkezinizle temasa geçin.
Eğer ocak pişirme yüzeyi çatlarsa, elektrik çarpması olasılığından
kaçınmak için cihazı kapatın. Cam yüzey değiştirilinceye kadar,
ocağınızı kullanmayın.
Alüminyum folyoyu, alüminyum folyoya sarılmış ürünleri veya
alüminyum pişirme kaplarında paketlenmiş donmuş yiyecekleri
ısıtmak için, ocağı kullanmayın.
Tava ve ocağın arasında sıvı kalması, buhar basıncı üretebilir. Bu da
tavanın sıçramasına yol açabilir.
Isıtıcı ve tavanın altının her zaman kuru olduğundan emin olun.
Türkçe 5
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 5
2017-11-23
2:55:47
Güvenlik talimatları
UYARI: Yüzey çizilmişse, olası elektrik çarpmasını önlemek için
cihazı kapatın.
Isınabileceklerinden dolayı, bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metalik
nesneler ısıtıcı üzerine konmamalıdır.
Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim
veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş
ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmayan çocuklar
tarafından ve yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece
yapılmamalıdır.
Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği
bir yerde tutun.
Güvenlik talimatları
Güvenlik talimatları
Pişirme sırasında, pişirme bölgesi sıcak hale gelir.
Küçük çocukları her zaman cihazdan uzak tutun.
Tüm ambalaj materyallerini çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde
saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
Bu cihaz, yalnızca evde normal pişirme ve kızartma için kullanılır.
Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.
Ocağı kesinlikle odayı ısıtmak için kullanmayın.
Elektrikli cihazların fişini ocağın yakınında prize takarken dikkatli
olun. Fiş uçları pişirme yüzeyi ile temas etmemelidir.
Aşırı ısınmış yağ hızlı bir şekilde alev alabilir. Örneğin, patates
kızartması yaparken, yiyecekleri yağın içinde hazırlama sırasında
yüzey birimlerini kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
Kullandıktan sonra, pişirme bölgelerini kapatın.
Kontrol panellerini her zaman temiz ve kuru tutun.
Ocağın üzerine asla yanıcı nesneler koymayın, bu yangın yol
açabilir.
Dikkatsiz bir şekilde kullanıldığında, cihaz kaynaklı yanma riski
mevcuttur.
Elektrikli cihaz kabloları ocağın veya sıcak pişirme kaplarının sıcak
yüzeyleriyle temas etmemelidir.
Ocağı giysileri kurutmak için kullanmayın.
Kalp Pilleri veya Etkin Kalp İmplantları olan kullanıcıların üst
gövdelerini açıldığında indüksiyonlu pişirme bölgelerinden
minimum 30 cm uzakta tutmaları gerekir. Emin değilseniz, cihaz
üreticinize veya doktorunuza danışmanız gerekir. (yalnızca
indüksiyon ocak modeli)
Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye
çalışmayın.
Temizlemeden önce, cihazı her zaman kapatın.
Ocağı bu kılavuzda yer alan temizleme ve bakım talimatlarına göre
temizleyin.
Ambalaj materyalinin atılması
UYARI
Cihazı paketlemek için kullanılan tüm materyaller tamamen geri dönüştürülebilirdir.
Kağıt ve sert köpük parçalar uygun şekilde işaretlenmiştir. Lütfen ambalaj
materyallerini ve eski cihazları güvenlik ve çevreyi göz önünde bulundurarak atın.
Eski cihazınızın uygun şekilde atılması
UYARI
Eski cihazınızı atmadan önce, bir tehlikeye yol açmaması için çalışamaz duruma
getirin. Bunu yapmak için, yetkili bir teknisyenin cihazın ana şebeke bağlantısını
kesmesini ve fişi çıkarmasını sağlayın.
Cihaz ev çöpleriyle birlikte atılamaz.
Toplama tarihlerine ve kamusal çöp yok etme tesislerine ilişkin bilgi, yerel çöp
departmanınız veya kurumunuz tarafından sunulmuştur.
6 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 6
2017-11-23
2:55:47
Ocağın Kurulumu
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir
yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin
yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde
bulundurmayın. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini
rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Kurulum için güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yangın korumasına ilişkin olarak, bu ürün EN 60 335 - 2 - 6 ile uyumludur.
Bu türden bir cihaz, bir tarafında yüksek bir dolap veya duvar olan bir yere
kurulabilir.
Ocağın altına çekmece yerleştirilmemelidir.
Kurulum, elektrik çarpmasına karşı korumayı garanti etmelidir.
Cihazın yerleştirildiği mutfak ünitesi, DIN 68930’un denge gerekliliklerini
karşılamak zorundadır.
Neme karşı koruma için, bütün kesik yüzeyler uygun bir dolgu malzemesiyle
kapatılmalıdır.
Fayanslı yüzeylerde, ocağın oturacağı alandaki ey yerleri sıva ile tamamen
doldurulmalıdır.
Doğal, suni taştan veya seramikten tezgahlarda, ani hareket yayları, uygun bir suni
reçine veya karışık tutkalla yerine tutturulmalıdır.
Sızdırmazlık malzemesinin, çalışma yüzeyine değecek şekilde, hiçbir boşluk
olmadan oturtulmasını sağlayın. Servis esnasında çıkarılmasını zorlaştıracağı için
ek silikon yapıştırıcısı kullanılmamalıdır.
Ocak, aşağıdan bastırılarak çıkarılmalıdır.
Prize bağlama
Bağlamadan önce cihazın nominal voltajının, yani güç plakasında belirtilen voltajın
mevcut şebeke voltajına uygun olduğunu kontrol edin. Güç plakası ocağın alt
gövdesinde bulunur.
Isıtıcı eleman voltajı AC 230 V~’dir. Cihazın topraklama kablosu ve topraklama
fişini içeren bir kablosu bulunmaktadır. Fiş, doğru bir şekilde kurulmuş ve
topraklanmış bir prize takılmalıdır.
Ocak ana şebekeye bağlandıktan sonra, her birinin düğmesini maksimum sırayla
açtıktan sonra pişirme bölgelerinin kullanım için hazır olup olmadığını kontrol edin.
Ocak ilk kez açıldığında, tüm ekranlar yanar ve çocuk kilidi etkinleştirilir.
Türkçe 7
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 7
2017-11-23
2:55:48
Ocağın Kurulumu
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
UYARI
Yeni cihazın, yalnızca kalifiye bir personel tarafından kurulduğundan ve
topraklandığından emin olun.
Lütfen bu talimata dikkat edin. Garanti, uygun olmayan kurulum sonucu meydana
gelen hasarı kapsamayacaktır.
Teknik veriler, bu kılavuzun sonunda sağlanmıştır.
Ocağın Kurulumu
Ana şebekeye bağlama
DİKKAT
Ocağın Kurulumu
Bağlamadan önce cihazın nominal voltajının, yani güç plakasında belirtilen voltajın
mevcut şebeke voltajına uygun olduğunu kontrol edin. Güç plakası ocağın alt
gövdesinde bulunur.
Kabloları devreye bağlamadan önce devrenin elektriğini kesin.
Isıtıcı eleman voltajı AC 230 V~’dir. Bu cihaz AC 220 V~ voltajlı daha eski
şebekelerle de mükemmel bir şekilde çalışır.
Ocak, en az 3 mm kontak açıklığı genişliğiyle bütün kutuplardaki şebeke
bağlantısının kesilmesine olanak verecek bir cihazla birlikte şebekeye
bağlanmalıdır, örn. otomatik hat koruyucu şalteri, toprak kaçağı devre kesicisi ve
sigortası.
Şebeke bağlantı kablosu olarak, H05SS - F (180 °C) tipinde veya daha üst sınıf bir
kablo kullanılmalıdır.
Cihazın nominal akımı (A)
Nominal kesit alanı (mm2)
> 25 ve ≤ 32
> 4 ve < 6
> 10 ve ≤ 16
> 1,5 ve < 2,5
1N~
2N~
Bağlantı, diyagramda gösterildiği gibi yapılmalıdır. Bağlantı halkaları uygun
bağlantı diyagramına uygun olarak takılmalıdır.
Terminale toprak bağlantısı bağlanmıştır. Toprak bağlantısı, elektrik akımı taşıyan
bağlantılardan daha uzun olmalıdır.
Kablo bağlantıları yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmalıdır ve terminal
vidaları sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır.
Bağlantı kablosu, şebeke kablosu kelepçesine sabitlenmelidir ve kapağı iyice
bastırarak (yerine kilitlenerek) kapatılmalıdır. İlk defa açmadan önce, seramik cam
yüzeydeki her türlü koruyucu folyo ve sticker çıkarılmalıdır.
Ocak şebekeye bağlandıktan sonra, bütün pişirme bölgeleri sırayla maksimum
ayarda açılarak kullanıma hazır olup olmadıkları kontrol edilmelidir.
NOT
Ocak ilk kez açıldığında, tüm ekranlar yanar ve çocuk kilidi etkinleştirilir.
< IN ~ >
L: Kahverengi
N: Mavi
PE: Yeşil
UYARI
Konut bağlantısı ve cihazın (bağlantı şemaları) faz ve nötr dağıtımına (uygunluğa)
dikkat edin; aksi takdirde bileşenler zarar görebilir.
Hatalı kurulumdan kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.
8 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 8
2017-11-23
2:55:48
Tezgaha kurulum
NOT
•
•
•
Kurulumdan önce, cihazın anma değeri plakasındaki seri numarayı not alın.
Numara servis talepleri durumunda gerekli olacaktır ve orijinal anma değeri
plakası cihazın altında kalacağından kurulumda sonra erişilmesi mümkün
olmayacaktır.
Minimum alan ve mesafe gerekliliklerine özellikle dikkat edin.
Ocağı bağlantı parçalarına yerleştirmeden önce, her iki taraftaki bağlantı
parçasını da tedarik edilen vidalarla sabitleyin.
Ocağın Kurulumu
=
G
Türkçe 9
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 9
2017-11-23
2:55:48
Parçalar ve Özellikler
Kontrol paneli
Pişirme bölgeleri
01
Parçalar ve Özellikler
02
Tekli pişirme bölgesi 1200 W (148 mm)
02
Tekli pişirme bölgesi 1800 W (183 mm)
03
Kontrol paneli
02
03
04
02
01
03
01
01
01
Isıtma ayarları ve kalıntı ısı için göstergeler
02
Kilit kumanda sensörü
03
Isıtma ayarı seçicileri
04
Açma/Kapatma kumanda sensörü
Bileşenler
Kurulum Bağlantı Parçaları
Vida
10 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 10
2017-11-23
2:55:49
Cihazınızın temel özellikleri
•
•
•
•
•
•
Dört gösterge alanı, dört pişirme bölgesine atanmıştır.
Aşağıdaki bilgileri gösterirler:
•
cihaz açıldı,
•
ila
•
kalıntı ısı,
•
arasında seçilen ısıtma ayarları,
çocuk kilidi etkinleştirildi ve
•
sensöre 10 saniyeden daha uzun bir süre dokunulduğunda
•
anormal çalışma nedeniyle ocak aşırı ısındığında,
hata mesajı.
hata mesajı.
Parçalar ve Özellikler
•
Seramik cam pişirme yüzeyi: Cihaz seramik bir cam pişirme yüzeyine ve
dört adet hızlı yanıt veren pişirme bölgesine sahiptir. Ocağın güçlü ışıma ısısı
elemanları, bölgelerin ısınması için gereken süreyi büyük ölçüde kısaltır.
Dokunmatik kumanda sensörleri: Cihazınız, dokunmatik kumanda sensörleri
kullanılarak çalıştırılır.
Kolay temizleme: Seramik cam pişirme yüzeyinin ve kumanda sensörlerinin
avantajı temizlik için erişilebilir olmalarıdır. Pürüzsüz ve düz bir yüzeyi
temizlemek kolaydır.
Açma/Kapama sensörü: “Açma/Kapama” kumanda sensörü cihazın ayrı bir güç
anahtarına sahip olmasını sağlar. Bu sensöre dokunulması gücün tamamen
açılmasını veya kapatılmasını sağlar.
Kumanda ve işlev göstergeleri: Dijital ekranlar ve gösterge ışıkları ayarlara
ve tkinleştirilmiş işlevlere ve ayrıca çeşitli pişirme bölgelerinde kalıntı ısı
varlığına yönelik bilgi sağlar.
Güvenli durdurma: Güvenli durdurma, ayar değiştirilmediğinde belirli bir süre
sonra pişirme bölgelerinin otomatik olarak kapatılmasını sağlar.
Kalıntı ısı göstergesi: Pişirme bölgesi yanma riski yaratacak kadar sıcak
olduğunda, ekranda kalıntı ısı simgesi görüntülenir.
Dijital göstergeler
Türkçe 11
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 11
2017-11-23
2:55:49
Parçalar ve Özellikler
Güvenli durdurma
Kalıntı ısı göstergesi
Pişirme bölgelerinden biri kapatılmadıysa veya ısıtma ayarı uzun bir süre geçtikten
sonra ayarlanmadıysa, o pişirme bölgesi otomatik olarak kapanır.
Ayrı ayrı pişirme bölgeleri veya ocak kapatıldığında, kalıntı ısı mevcudiyeti ilgili
Pişirme bölgesine karşılık gelen dijital ekranda, kalıntı ısı
(“sıcak” için) simgesiyle
gösterilir.
Pişirme bölgeleri aşağıdaki süreler sonunda kendi kendine kapanır.
pişirme bölgesinin dijital ekranında
(“sıcak” için) sembolü ile gösterilir. Pişirme
bölgesi kapatıldıktan sonra bile, kalıntı ısı göstergesi pişirme bölgesi soğuduktan
sonra kaybolur.
Kalıntı ısıyı, buz çözme veya yiyeceği sıcak tutma amacıyla kullanabilirsiniz.
DİKKAT
Parçalar ve Özellikler
Pişirme ayarı
Kapatmak
1-2
6 saat sonra
•
Kalıntı ısı göstergesi yanmadığı takdirde, yanma riski vardır.
3-4
5 saat sonra
•
5-6
3 saat sonra
Güç kaynağı kesintiye uğrarsa,
sembolü söner ve kalıntı ısıya yönelik bilgi
artık görülemez. Ayrıca, kendinizi yakma riskiniz vardır. Ocak yakınında her
zaman dikkatli olarak bundan kaçınabilirsiniz.
7-9
1 saat sonra
NOT
•
•
Ocak anormal çalışma nedeniyle aşırı ısınırsa,
görüntülenir. Ve Ocak
kapanır.
Gösterilen süre geçmeden önce bir veya birden fazla pişirme bölgesinin
kapanması durumunda, SSS ve sorun giderme bölümüne bakın.
Pişirme bölgesinin diğer otomatik kapanma nedenleri
•
•
Tüm pişirme bölgeleri, üzerine sıvı taşarsa ve kumanda paneline akarsa,
hemen kendiliğinden kapanır.
Kumanda paneli üzerine nemli bir bez koyduğunuzda da, otomatik kapatma
etkinleştirilir. Her iki durumda da, sıvı temizlendikten veya bez alındıktan
sonra cihazın ana güç sensörü
kullanılarak yeniden açılması gerekir.
12 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 12
2017-11-23
2:55:50
Ocak Kullanımı
İlk temizleme
Seramik cam yüzeyini nemli bir bezle ve seramik pişirme yüzeyi temizleyicisiyle
silin.
UYARI
Sert veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Yüzey hasar görebilir.
Enerji tasarrufu ipuçları
NOT
Aşağıdaki hususlara dikkat ederek önemli miktarda enerji tasarrufu
sağlayabilirsiniz.
•
Uygun pişirme ekipmanı kullanma
•
•
•
•
•
Mümkün olduğunda, kapakları tava ve
tencerelere tamamen kapatacak şekilde
koyun.
Yiyecekleri sıcak tutmak veya buzlarını
çözmek amacıyla kalıntı ısı kullanmak
için, pişirme süresinin sonu gelmeden
önce pişirme bölgesini kapatın.
Tavanın tabanı pişirme bölgesiyle aynı
boyutta olmalıdır.
Düdüklü tencere kullanımı pişirme
süresini %50’ye kadar düşürür.
Türkçe 13
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 13
2017-11-23
2:55:50
Ocak Kullanımı
Daha iyi tavalar daha iyi sonuçlar sağlar.
• Tabanları ile iyi tavaları ayırt edebilirsiniz. Taban mümkün olduğunca kalın ve
yassı olmalıdır.
• Yeni tavalar satın alırken, tabanın çapına olabildiğince dikkat edin. Üreticiler,
genellikle yalnızca üst kenarın çapını belirtir.
• Alüminyum veya bakır tabanları olan kaplar, seramik cam yüzeyde renk
bozulmalarına yol açabilir. Renk bozulmasının giderilmesi çok zor veya
imkansızdır.
• Kenarları sert veya pürüzleri olan hasar görmüş tabanlara sahip dökme devir
tavalar kullanmayın. Tava yüzey boyunca kaydırılırsa, kalıcı çizilme meydana
gelebilir.
• Soğuduğunda, tava tabanları normal olarak hafifçe içe doğru bükülür (konkav).
Kesinlikle dışa doğru bükülmemelidirler (konveks).
• Düdüklü tencere, tepsi veya derin tava gibi özel bir tava tipi kullanmak
istiyorsanız, lütfen üretici talimatlarına bakın.
Pişirme bölgesini açmadan önce,
tencere ve tavaları her zaman üzerine
koyun.
Kirli pişirme bölgesi ve tava tabanları
güç tüketimini arttırır.
Ocak Kullanımı
Dokunmatik kumanda panelini kullanma
Sıcaklık kontrolü
Dokunmatik kumanda sensörlerini çalıştırmak için, ilgili ekranlar yanıncaya
veya sönünceye kadar ya da istediğiniz işlev etkinleştirilinceye kadar işaret
parmağınızın ucuyla istediğiniz panele dokunun.
Cihazı çalıştırırken, yalnızca bir sensör paneline dokunduğunuzdan emin olun.
Parmağınız panel üzerinde geniş bir alana temas ederse, yandaki sensör de
etkinleşebilir.
Pişirme için güç seviyesini (
ila
)
ayarlamak için, kullanacağınız pişirme
bölgesinin
,
düğmelerine basın.
düğmesine ilk basıldığında, ısıtma
seviyesi
olarak ayarlanır.
düğmesine ilk basıldığında, ısıtma
Cihazı açma
seviyesi
olarak ayarlanır.
Isıtma seviyesini yükseltmek için
düğmesine ve düşürmek için
düğmesine
basın.
1. Yaklaşık 3 saniye boyunca Kilit
sensörüne dokunun.
Cihazı kapatma
Cihazı tamamen kapatmak için, Açma/
kumanda sensörünü kullanın.
Kapatma
kumanda sensörüne
Açma/Kapatma
dokunun.
Ocak Kullanımı
2. Cihaz Açma/Kapatma
kumanda
sensörü ile açılır. Açma/Kapatma
kumanda sensörüne dokunun.
•
Dijital ekranlar
görüntüler.
sembolünü
NOT
Açma/Kapatma
sensörü cihazınızı açmak için etkinleştirildiğinde, yaklaşık 10
saniye içinde bir ısıtma ayarı seçilmelidir. Aksi halde, cihaz güvenlik nedenlerinden
ötürü kendiliğinden kapanır.
NOT
•
Bir pişirme bölgesini veya pişirme yüzeyinin tamamını kapattıktan sonra,
kalıntı ısı varlığı bir
ekranda gösterilir.
•
•
•
(“sıcak” için) sembolü şeklinde karşılık gelen dijital
Eğer ısıtma ayarı
ise ve
ocağı kapatmak isterseniz, sensöre bir defa daha
dokunabilirsiniz, bu durumda ısıtma ayarı sıfır olur.
Daha hızlı ayarlama için, gereken değer gelene kadar parmağınızı
veya
sensöründe tutun.
Eğer 10 saniyeden uzun bir süre, birden fazla sensöre basılrsa, ısıtma ayarı
ekranında
basın.
görüntülenir. Sıfırlamak için, Açma/Kapatma
sensörüne
14 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 14
2017-11-23
2:55:51
Bir pişirme bölgesini kapatma
Çocuk kilidini kapama
Yaklaşık 3 saniye boyunca kumanda
sensörüne dokunun.
Onay için sesli bir uyarı verilir.
Bir pişirme bölgesini kapatmak için, kontrol
panelinin ısıtma ayarını ve
veya
dokunmatik sensörlerini kullanarak, ayarı
yapın.
NOT
Çocuk kilidi işlevini kullanma
Pişirme bölgesinin istenmeden açılmasını veya pişirme yüzeyinin istenmeden
etkinleştirilmesini önlemek için, çocuk kilidini kullanabilirsiniz. Kilit kumanda
sensörü yalnızca güç açıkken kullanılabilir.
Çocuk kilidini açma
Güvenlik gereği, cihaz kapatıldıktan sonra birkaç dakika içinde çocuk kilidi
otomatik olarak etkinleştirilir.
Kontrol paneli kilitleme ve açma
Pişirmenin herhangi bir aşamasında, ayrıca, ayarların örneğin, paneli bir bezle
kumanda
silerken istenmeden değişmesini önlemek için de Açma/Kapatma
sensörü hariç kumanda paneli de kilitlenebilir.
•
2. Herhangi bir ısıtma ayarı kumanda
•
sensörüne dokunun. Ekranlarda
sembolü görüntülenir ve çocuk kilidinin
etkinleştirildiğini gösterir.
Yaklaşık 3 saniye boyunca kilit
kumandası sensörüne dokunun. Kilit
kumanda sensöründeki gösterge
ışığı yanacaktır. Kumanda sensörleri
kilitlenmiştir.
Kumanda sensörünü açmak için, kilit
kumandası sensörüne yeniden 3 saniye
boyunca dokunun. Kilit kumanda
sensöründeki gösterge ışığı yok
sönecektir.
Türkçe 15
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 15
2017-11-23
2:55:51
Ocak Kullanımı
1. Yaklaşık 3 saniye boyunca
kumanda
sensörüne dokunun.
Onay için sesli bir uyarı verilir.
Temizlik ve Bakım
Özel yiyecekleri pişirmek için önerilen ayarlar
Aşağıdaki tablodaki rakamlar rehber niteliğindedir. Çeşitli pişirme yöntemleri için
gerekli ısıtma ayarları, kullanılan pişirme ekipmanının kalitesi, pişirilen yiyeceğin
türü ve miktarı gibi bir dizi değişkene bağlıdır.
Pişirme yöntemi
9
Isıtma
Soteleme
Kızartma
Fazla miktarda sıvı ısıtmak, makarna
haşlamak, et haşlamak (tas kebabı pişirme,
et pişirme)
7
Yoğun
Kızartma
Biftek, fileto, kızarmış patates, sosis, krep /
tava kekleri
6
Kızartma
Şinitzel / pirzola, ciğer, balık, köfte, sahanda
yumurta
Seramik cam yüzeyi her bir kullanımın ardından dokunmak için hala sıcakken
temizleyin. Bu, yüzeydeki sıçramaların yanığa neden olmasını önler. Ticari olarak
piyasada bulunan seramik cam veya paslanmaz çelik temizleyici kullanarak
kireçlenmelerini, yağ birikintilerini ve metalik renk bozulmalarını temizleyin.
Kaynatma
1,5 It’ye kadar sıvı, patates, sebze pişirme
Hafif Kir
5
4
3
Temizlik ve Bakım
2
Buharla pişirme
Haşlama
Kaynatma
1
Eritme
Az miktarda sebzeyi buharla pişirme veya
haşlama, pirinç ve süt kapları kaynatma
Tereyağı eritme, jelatin çözündürme,
çikolata eritme
NOT
•
•
UYARI
Temizleme maddeleri sıcak seramik cam yüzeyle temas etmemelidir: Tüm temizlik
maddeleri, temizlikten sonra yeterli miktarda suyla temizlenmelidir, çünkü yüzey
ısındığında aşındırıcı etkiye sahip olabilirler. Izgara veya fırın spreyleri, bulaşık
ovma süngeri veya aşındırıcı tava temizleyicisi gibi herhangi bir aşındırıcı
temizleyici kullanmayın.
Geçiş Ayarı
8
Kullanım Örnekleri
Ocak
NOT
1. Seramik cam yüzeyini nemli bir bezle silin.
2. Temiz bir bezle silerek kurulayın. Yüzeyde temizlik maddesi artıkları
kalmamalıdır.
3. Tüm seramik cam pişirme yüzeyini haftada bir kez ticari olarak piyasada
bulunan seramik cam veya paslanmaz çelik temizleyicisiyle tamamen
temizleyin.
4. Seramik cam yüzeyini yeterli miktarda temiz su kullanarak silin ve temiz lifsiz
bir bezle silerek kurulayın.
Yukarıdaki tabloda gösterilen ısı ayarları yalnızca referans sağlamak için
kılavuz olarak sağlanmıştır.
Isı ayarlarını belirli pişirme ekipmanınıza ve yiyeceklerinize uygun olarak
ayarlamanız gerekir.
16 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 16
2017-11-23
2:55:51
İnatçı Kir
Ocak Çerçevesi
1. Taşmış ve inatçı lekeler meydana
getirmiş yiyecekleri çıkarmak için, cam
bir spatula kullanın.
2. Cam spatulayı seramik cam yüzeye
belirli bir açıda yerleştirin.
3. Bıçakla kazıyarak kiri çıkarın.
NOT
Cam spatulalar ve seramik cam
temizleyicileri özel yetkili bayilerde
mevcuttur.
UYARI
Ocak çerçevesinde sirke, limon suyu veya kireç çözücü kullanmayın, aksi takdirde
mat lekeler meydana gelebilir.
1. Çerçeveyi nemli bir bezle silin.
2. Kurumuş kirleri, ıslak bir bezle ıslatın. Silin ve kurulayın.
Cihazınızın hasar görmesini engellemek için
•
•
•
Sorunlu Kir
1. Yanmış şeker, erişim plastik, alüminyum
folyo veya diğer materyalleri anında
ve hala sıcakken cam bir spatula ile
temizleyin.
2. Soğuduktan sonra, ocağı normal şekilde
temizleyin.
NOT
Üzerinde bir şeyin eridiği pişirme bölgesi
soğumuşsa, temizlemek için yeniden ısıtın.
Seramik cam yüzey üzerindeki örneğin,
keskin kenarlı bir tavanın neden olduğu
çizikler ve yoğun lekeler çıkarılamaz. Ancak,
bunlar ocağın çalışmasını etkilemez.
•
•
•
•
Temizlik ve Bakım
UYARI
Cam spatulayı sıcak bir pişirme bölgesinde
kullanırken, kendinizi yakma riskiniz vardır:
•
Ocak üstünü tezgah veya saklama için kullanmayın.
Ocağın üzerinde hiçbir tava yoksa veya tava boşsa, pişirme bölgesini
çalıştırmayın.
Seramik cam çok settir ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dirençlidir,
ancak kırılmaz değildir. Ocağın üzerine özellikle keskin veya sert bir nesne
düştüğünde hasar görebilir.
Kenarları sert veya pürüzleri olan hasar görmüş tabanlara sahip dökme
devir tavalar kullanmayın. Tava yüzey boyunca kaydırılırsa, çizilme meydana
gelebilir.
Ocak çerçevesinin üzerine tava yerleştirmeyin. Çizilme veya boya hasarı
meydana gelebilir.
Sirke, limon suyu ve kireç çözücü gibi asitli sıvıların ocak çerçevesine
sıçramasından kaçının, çünkü bu gibi sıvılar mat lekelere neden olabilir.
Şeker veya şeker içerikli bir yiyecek sıcak ısıtma bölgesiyle temas eder ve
erirse, hala sıcakken bir mutfak spatulasıyla hemen temizlenmelidir. Soğuması
beklenirse, temizlenirken yüzeye hasar verebilir.
Plastik, alüminyum folyo gibi eriyebilen tüm öğeleri ve materyalleri seramik
cam yüzeyden uzak tutun. Yapısı itibariyle herhangi bir şey ocak üzerinde
erirse, hemen bir spatula ile çıkarılmalıdır.
Türkçe 17
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 17
2017-11-23
2:55:51
Garanti ve Servis
SSS ve sorun giderme
Küçük bir hata, aşağıdaki talimatlar yardımıyla kendi başınıza düzeltebileceğiniz
bir arızaya neden olabilir. Her durumda aşağıdaki talimatlar yardımcı olmazsa,
daha fazla onarım yapmaya çalışmayın.
UYARI
Cihaz onarımları ehliyetli servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
Uygun olmayacak şekilde yapılan onarımlar kullanıcı için önemli riskler
meydana getirebilir. Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, lütfen müşteri hizmetleri
merkezinizle temasa geçin.
Pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra, kalıntı sıcaklık ekranda gösterilmezse ne
yapmalıyım?
Aşağıdaki olasılığı kontrol edin:
• Pişirme bölgesi yalnızca kısa bir süre kullanılmıştır ve bu nedenle yeterince
sıcak değildir. Pişirme bölgesi sıcaksa, müşteri hizmetleri merkezini arayın.
Pişirme bölgesi açılıp kapanmazsa, ne yapmalıyım?
Bu aşağıdaki olasılıkların birinden kaynaklanabilir:
• Kumanda paneli kısmi olarak nemli bir bezle veya sıvıyla kaplıdır.
• Çocuk kilidi açıktır.
ekranı yanarsa, ne yapmalıyım?
Pişirme bölgeleri çalışmıyorsa, ne yapmalıyım?
Aşağıdaki olasılıkları kontrol edin:
• Ev şebekesindeki sigorta (sigorta kutusu) sağlam. Sigorta birkaç kez atarsa,
yetkili bir elektrik teknisyeni çağırın.
• Cihaz düzgün şekilde açılmış.
• Kumanda panelindeki kumanda göstergeleri yanıyor.
• Pişirme bölgesi açılmış.
• Pişirme bölgesi istenen ısıtma ayarlarına ayarlanmış.
Pişirme bölgeleri açılmazsa, ne yapmalıyım?
Garanti ve Servis
Aşağıdaki olasılıkları kontrol edin:
• Açma/Kapatma
düğmesine basılması ve istenen pişirme bölgesinin açılması
arasında geçen süre 10 saniyeden daha uzun (bkz. bölüm “Cihazı açma”).
• Kumanda paneli kısmi olarak nemli bir bezle veya sıvıyla kaplıdır.
Aşağıdakileri kontrol edin:
• Kumanda paneli kısmi olarak nemli bir bezle veya sıvıyla kaplıdır. Sıfırlamak
için, Açma/Kapatma
kumanda sensörüne basın.
Ocak kırmızı yanmadığında ne anlama gelir?
•
Pişirme bölgesinin seçilen sıcaklığı, bölgede aralıklarla devir yapan bir sensör
tarafından korunmaktadır, bu nedenle pişirme bölgesi her zaman kırmızı
olmayacaktır. Eğer düşük bir ısıtma ayarı seçtiyseniz, ısı, yüksek ısıtma
ayarlarına göre daha sık aralıklarla devir yapacaktır. Isı en yüksek ısıtma
ayarında da aralıklarla devir yapar.
Cihazın çalışmasında yapılan bir hata nedeniyle bir servis araması yapmak
isterseniz, müşteri servis teknisyeni garanti süresi kapsamında dahi bir ücret talep
edebilir.
kalıntı sıcaklık göstergesi hariç ekran görüntüsü aniden kaybolursa, ne
yapmalıyım?
Bu iki olasılıktan birinin sonucu olabilir:
• Açma/Kapatma
sensörü yanlışlıkla çalıştırılmıştır.
• Kumanda paneli kısmi olarak nemli bir bezle veya sıvıyla kaplıdır.
18 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 18
2017-11-23
2:55:51
Teknik Veriler
Servis
Teknik Veriler
Yardım veya servis için aramadan önce, SSS ve sorun giderme bölümünü kontrol
edin. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, aşağıdaki talimatları izleyin.
Cihaz boyutları
Teknik arıza mı?
Öyleyse, lütfen müşteri hizmetleri merkezinizle temasa geçin.
Her zaman açıklama yapmak için yeterince hazırlıklı olun. Bu sorun teşhis sürecini
kolaylaştırır ve ayrıca bir müşteri servis ziyaretinin gerekip gerekmediğinin
belirlenmesine yardımcı olur.
Tezgahta açılacak
alanın boyutları
Lütfen aşağıdaki bilgileri not edin.
Bağlantı voltajı
•
•
Sorunun türü ne?
Hangi koşullar altında sorun gerçekleşiyor?
Ararken, lütfen cihazınızın modelini ve seri numarasını bilin. Bu bilgi aşağıda
olduğu gibi güç plakasında sağlanmıştır:
•
•
Model açıklaması
S/N kodu (15 haneli)
Kolay referans için bilgileri buraya kaydetmenizi öneririz.
•
•
Model:
Seri numarası:
Garanti süresi sırasında ne zaman ücretlendirilirsiniz?
•
•
575 mm
Derinlik
505 mm
Yükseklik
55 mm
Genişlik
560 mm
Derinlik
490 mm
Köşe yarı çapı
3 mm
230 V ~ 50 Hz
6,0 kW
Maksimum bağlı yük gücü
Ağırlık
Net
7,5 kg
Brüt
10,0 kg
Pişirme çemberleri
Konum
Çap
Güç
Sol ön
183 mm
1800 W
Arka sol
148 mm
1200 W
Arka sağ
183 mm
1800 W
Ön sağ
148 mm
1200 W
Teknik Veriler
SSS ve sorun giderme bölümünde sağlanan çözümlerden birisini kullanarak
sorunu kendiniz çözebilecek olmanıza rağmen servisi çağırdıysanız,
ziyaretinden önce ilgili tüm bilgiler sağlanmadığı için ve sonuç olarak örneğin,
parçalar için fazladan ziyaret gerçekleştirdiği için müşteri servisi teknisyeninin
birkaç arama yapması gerektiğinde. Yukarıda açıklandığı gibi telefon aramanız
için hazırlanmak bu ziyaretlerin masraflarını önler.
Genişlik
Türkçe 19
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 19
2017-11-23
2:55:52
Teknik Veriler
Tüketicinin seçimlik hakları
Ürün Bilgisi
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
Tedarikçinin Adı
Model tanımlayıcısı
Ocak tipi
Isıtma teknolojisi
Samsung Elektronik İstanbul
Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.
CTR464EB01
Ankastre
Radyant pişirme bölgesi
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı
4
Daire şeklindeki pişirme bölgeleri veya
alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin
işe yarayan yüzeylerinin çapı (en yakın
5 mm’ye yuvarlanacaktır)
Ø 18,5 cm, Ø 15,0 cm,
Ø 15,0 cm, Ø 18,5 cm
Ø 18,5 cm (ön) : 202,3 Wh/kg
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen
ve kilo bazında hesaplanan enerji
tüketimi (EC electric cooking)
Ø 15,0 cm (ön) : 199,0 Wh/kg
Ø 15,0 cm (arka) : 198,7 Wh/kg
Ø 18,5 cm (arka) : 193,3 Wh/kg
Ocak başına düşen ve kilo bazında
hesaplanan enerji tüketimi (EC electric hob)
198,3 Wh/kg
* EV TİPİ FIRINLAR, OCAKLAR VE ASPİRATÖRLER İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI
TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/7)’e göre tespit edilen data.
Enerji tasarrufu ipuçları
Teknik Veriler
•
•
•
Pişirme bölgesini açmadan önce, tencere ve tavaları her zaman üzerine koyun.
Kirli pişirme bölgesi ve tava tabanları güç tüketimini arttırır.
Düdüklü tencere kullanımı pişirme süresini kısaltır.
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini
kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici
ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne
başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
20 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 20
2017-11-23
2:55:52
Yetkili Servis Listesi
1 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
2 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
3 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
4 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
SAKARYA
ADA EKSEN ELEKTRIK ELEK EV
ALET
0(264) 274 29 75
YENIGUN MAH HASIRCILAR CAD
NO 7/F SAKARYA
MERSİN
ALİ YILDIZ
0(324) 328 88 47
H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1
YENİŞEHİR/MERSİN
İSTANBUL
ATASER ELEKTRIKLI VE
ELEKTRONIK EV
0(216) 469 76 04 05
KARSLI AHMET CAD.AHMET
TARIK SOK. NO : 18 A ATAŞEHİR/
İSTANBUL
EDİRNE
OZCAN ATES - ATES ELEKTRONIK
0(284) 235 28 37
FATİH MAH İBRAHİM AY CAD
PEMBE KÖŞK APT NO:1
5 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
6 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
7 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
8 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
MEHMET BASARAN - BASARAN
SOGUTMA
0(242) 722 05 48
KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI
CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK
SAMSUN
BAYRAK ELEKTRONIK TAMIR
BAKIM
0(362) 231 77 27-28-29
ONDOKUZ MAYIS MAH. AĞABALİ
CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN
KOCAELİ
HASAN BAYRAKTAR
0(262) 641 64 77
OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD
NO:3/A
ANTALYA
BERTUN KLIMA SISTEMLERI SAN
0(242) 241 60 03
FENER MAH 1971 SK NO:68
9 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
10 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
11 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
12 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KIRŞEHİR
FUAT SIPEROGLU-BEST
ELEKTRONIK
0(386) 213 73 88
AHI EVRAN MH. ZUBEYDE
HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.
KÜTAHYA
RAMAZAN ERDOGMUS - BEYAZ
SERVIS
0(274) 513 65 60
TABAKHANE MH TABAKHANE
CD NO:34
KAHRAMANMARAŞ
MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY
SOGUTMA
0(344) 221 33 33
CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE
NO:104/A
BALIKESİR
AYTEK CINAR-BIRLIK TEKNIK
0(266) 762 78 11
MALKOÇ MH M SEVKET CD NO
60 D BALIKESİR GÖNEN
13 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
14 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
15 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
16 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
IĞDIR
CAN ELEKTRIK GIDA INS NAK
LTD STI
0(476) 226 52 24
14 KASIM MAH NIHAT POLAT
CAD. 743 SK. ATA APT.2 /B IĞDIR
MERSİN
KASIM CÜCELER - CUCELER
SOGUTMA
0(324) 625 79 44
ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM
APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/
MERSİN
AFYON
MURAT DAMAR
0(272) 212 48 27
CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL
YOL NO: 47/A
İZMİR
BAHADIR TUZUN - DEREN
TEKNİK
0(232) 616 16 00
ESAT PAŞA MH. İKİNCİ
İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD. NO:14
MENEMEN İZMİR
Türkçe 21
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 21
2017-11-23
2:55:52
Yetkili Servis Listesi
17 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
18 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
19 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
20 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
21 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANKARA
ISMAIL SAVAS EVIRGEN
0(312) 434 36 42
BAHÇELİEVLER MH 281 CD
NO:94/B
ŞANLIURFA
AHMET DOGRUDAG-DOGUS
ELEKTRONIK
0(414) 215 30 76
EMNİYET CAD. HAMİDİYE MAH.
263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA
ERZURUM
SECATTIN AYLANC - EMİR
ELEKTRONİK
0(442) 237 37 01
ÇAYKARA CAD. GEZ MAH.
NO/44/14 ERZURUM
ANKARA
MELIHA IDRISOGLU
0(312) 328 76 15
MERKEZ MH. KARACA CAD.
NO:5/B
OSMANİYE
EMRAH KORUYUCU
0(328) 812 57 66
22 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
23 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
24 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
25 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
26 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ÇANAKKALE
ERCAN KARAKAS-ERCAN
ELEKTRONIK
0(286) 316 48 27
İSTİKLAL CD. NO: 198
KAYSERİ
EMRAH OZDEMIR
0(352) 235 35 38
KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK
CAD. NO:27/A
İSTANBUL
GARANTI SERVIS DAY.TÜK.MAL.
PAZ.
0(212) 625 06 25
GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
KİLİS
HALIL ABBASOGLU-GENERAL
SOĞUTMA
0(348) 814 38 66
ŞIHABDULLAH MAH. NEMİKA
CAD.NO:73 KİLİS
MALATYA
EKREM MANDAL - GUVEN
TEKNIK
0(422) 324 21 45
27 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
28 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
29 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
30 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
KARS
HAYRETTIN OMAK
0(472) 223 07 70
MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY
CAD. NO:209 KARS
ELAZIĞ
FATIH TURK - HAZAR SOGUTMA
0(424) 218 66 21
RÜSTEMPAŞA MH.HACIHAYRİ
CD. 100/E
DİYARBAKIR
HIZMET ELEKTRONIK SUBE
0(412) 257 51 72
DİCLEKENT BLV. 153 SOK.
SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
MERSİN
NİLÜFER ALIÇ
0(324) 774 55 03
PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL
NO:61/C 33600 MUT/MERSIN
31 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
32 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
33 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
34 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
VAN
ADNAN MELTEM - IZMIR
ELEKTRONIK
0(432) 216 57 46
ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK
CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /
VAN
MUĞLA
YAŞAR AVCI
0(252) 512 25 64
TABAKHANE CD. NO:4/A
İSTANBUL
MAKSA ELEKTRONIK OTO INS
MEDIKAL
0(212) 698-8802
HALKALI MERKEZ MAH. FATİH
CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A
AYDIN
ISHAK PINTI
0(256) 811 66 55
YENİ MAH. PINAR CADDESİ
NO:3/A BERRA APT.
UCBAGLAR MAH YUNUS EMRE
CD MEHMET BUGDAYCI AP NO.25
YEDI OCAK MAH DR AHMET
ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
22 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 22
2017-11-23
2:55:52
35 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
36 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
37 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
38 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
GAZİANTEP
YUSUF KEMIK - MEGA TEKNIK
SERVIS
0(342) 338 10 70
İNCİLİ PINAR MH MUAMMER
AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA
ALTI NO.8 SEHITKAMIL
AYDIN
NAILE KABASAKAL
0(256) 313 62 66
ALTINTAŞ MH FEVZİ ÇAKMAK CD
NO:22/A
AYDIN
MURAT CALISKAN - MURAT
SOĞUTMA
0(256) 512 77 74
ÇELTİKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.
NO:38/C SÖKE/ AYDIN
GİRESUN
AYHAN MUTLU-MUTLU
ELEKTRONIK
0(454) 216 2712
NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ
CD. NO:52
39 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
40 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
41 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
42 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
43 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ESKİŞEHİR
NILKAN ELEKTRONIK DAYANIKLI
TUKETIM
0(222) 202 01 00
M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİSAR 1
CAD. NO:49 ESKİŞEHİR
DİYARBAKIR
HAKAN GUZEL
0(412) 415 21 11
ALTIOK MAH. İSMAİL BEŞİKÇİ
CAD.NO:97/B
ERZİNCAN
IBRAHIM OZTURK-OZTURK
ELEKTRONIK
0(446) 212 11 77
MERKEZ ÇARŞI 6.SK NO:11
MERSİN
YAKUP TANRISEVSIN - PINAR
ELEKTRONI
0(324) 336 82 98
MAHMUDİYE MH 108 CD.
NO:32/B AKDENİZ
İZMİR
ASKIN GURCAN-REIS TEKNIK
0(232) 878 39 39
SEKIZ EYLUL MH IZMIR CD NO
80 A KEMALPAŞA IZMIR
44 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
45 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
46 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
47 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
MANİSA
TIMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK
0(236) 715 43 47
CUMUHRİYET MH ATATÜRK CD
NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA
KONYA
SAMTIT ELEKTRIK ELEKTRONIK
LTD STI
0(332) 238 84 84
MUSALLA BAĞLARI MAH.
TELGRAFCI HAMDİBEY CAD.
NO:10A
BALIKESİR
GOKSEL SARFAKLAR SARFAKLAR ELEKTR
0(266) 244 73 31
HACI ILBEY MAH. ANAFARTALAR
CAD. NO:80/A ALTIEYLUL
ANKARA
YASAR ALAR-SIMGE ELEKTRONIK
0(312) 322 77 44
HALİL SEZAİ ERKUT CD.MARTI
SK.NO:B3/16-18 ETLİK K.ÖREN/
ANKARA
48 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
49 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
50 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
51 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
52 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANKARA
SISTEM GRUP ELEKTRONIK TIC.
TAAHHUT
0(312)212 01 43
GMK BULVARI NO:104/A
MALTEPE/ANKARA
TRABZON
STAR ELEKTRONIK-SHIP TO
0(462) 321 62 24
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM
BULVARI YAVUZ SELİM APT.
NO:164 ORTAHİSAR
KAHRAMANMARAŞ
NEDİM ÇİÇEK
0(344) 212 28 71
SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI
NO42/B
ÇORUM
AHMET TANER CERİT
0(364) 224 67 21
ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK.
NO:18/A
AKSARAY
SERKAN DAG-TEKNIK SOGUTMA
0(382) 213 02 93
BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK.
DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
Türkçe 23
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 23
2017-11-23
2:55:52
Yetkili Servis Listesi
53 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
54 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
55 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
56 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
ANTALYA
ENVER TURGUT
0(242) 344 23 33
YÜKSELİŞ MH GAZİ BULVARI
2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
DİYARBAKIR
UFUK NEBI TEMEL
0(412) 611 20 43
ADNAN MENDERES MAH.
SİRMEN CAD. NO:26
ÇANAKKALE
UGUR TULUMEN-UGUR
ELEKTRONIK
0(286) 566 80 30
CAMİKEBİR MAH GAZİ
SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
HATAY
AKİF UN - UN SOGUTMA
0(326) 712 16 60
YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD.
KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL /
HATAY
Not
57 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
58 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
59 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
60 İL
SERVİS
ÜNVANI
TELEFON
NUMARASI
ADDRESS
NEVŞEHİR
MUSTAFA UNAL-UNAL
ELEKTRONIK
0(384) 212 20 75
GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD
NO:37/A
TEKİRDAĞ
SACIT SEN-WEGA ELEKTRONIK
0(282) 653 82 81
CAMİ ATİK MH. ÇALIŞKAN SK.
NO:8/A
MUĞLA
MUZAFFER YEREKER-YEREKER
ELEKTRONIK
0(252) 614 39 31
ÇARŞI CD. ESKİ İTFAİYE YANI NO
302\A
KOCAELİ
NECATI YILMAZ-YILDIRIM
ELEKTRONIK
0(262) 641 35 88
H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir
ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki
servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı
Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
24 Türkçe
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 24
2017-11-23
2:55:52
Not
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 25
2017-11-23
2:55:52
Not
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 26
2017-11-23
2:55:52
Üretici:
SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-3461
İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com
LVD:
TÜV SÜD Ltd.
29F, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07326, Korea
TEL : +82-2-3215-1100
FAX : +82-2-3215-1110
EMC:NEMKO
159, Osan-ro Mohyeon-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL : +82 31 322 2333
FAX : +82 31 322 2332
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 27
2017-11-23
2:55:52
AEEE Yönetmeligine uygundur
SORULAR VEYA YORUMLAR?
ÜLKE
ARAYIN
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800
24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
ARAYIN
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
3434
MAURITIUS
800 2550
ANGOLA
917 267 864
MOZAMBIQUE
847267864
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-100-077
PAKISTAN
0800-Samsung (72678) U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
Cote D’Ivoire
8000-00-77
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
SENEGAL
800-00-0077
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
CAMEROON
67095-0077
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
KENYA
0800 545 545
QATAR
800-CALL (800-2255)
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 780 089
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
TURKEY
444 77 11
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
Lebanon
1299
Iraq
80010080
ALGERIA
3004
TUNISIA
80 1000 12 MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/pk/support
ÜLKE
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
VEYA BİZİ ŞU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ
OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/n_africa/support
DG68-00672A-04
CTR464EB01_TR_DG68-00672A-04_TR.indd 28
2017-11-23
2:55:53
Download PDF

advertising