Samsung | RL4353FBAWW | Samsung RL4353FBAWW Alttan Donduruculu A++ Enerji Sınıfı Buzdolabı 473 Lt Kullanım kılavuzu

DA68-02676F(1.0)-Turkey.pdf
1
6/5/2558
17:17:03
RL4352KBASL
RL4352KBAWW
RL4353FBASL
RL4353FBAWW
RL4323RBASP
RL4323RBAWW
RL4322RBASP
RL4322RBAWW
RL4003RBASP
RL4003RBAWW
2
19
02
GÜVENLİK BİLGİLERİ
03
04
GÜVENLİK BİLGİLERİ
05
06
GÜVENLİK BİLGİLERİ
07
08
GÜVENLİK BİLGİLERİ
09
10
GÜVENLİK BİLGİLERİ
11
12
13
14
KURULUM
15
16
buzdolabınızın çalıștırılması
KONTROL PANELİNİN
KULLANILMASI
A TİPİ
3
2
5
1
B TİPİ
Düğmeye her
bastığınızda, kısa bir bip
sesi çıkar.
1
4
Fridfe (Buzdolabı)
Buzdolabı sıcaklığını 1 °C - 7 °C
arasında istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Fridge (Buzdolabı)
düğmesine basın.
Varsayılan olarak ayarlanan
sıcaklık 3 °C'dir ve Fridge
(Buzdolabı) düğmesine her
bastığınızda sıcaklık așağıdaki
sırada değișir ve sıcaklık
göstergesi istediğiniz sıcaklığı
görüntüler.
3 °C
4 °C
2
2 °C
5 °C
5
1
2
3
4
1 °C
7 °C
ÇALİȘTİRMA
Buzdolabı veya derin dondurucu
bölmesindeki sıcaklık, sıcak yiyecek
konduğu veya kapak sık sık açıldığı
için belirgin düzeyde artarsa, Fridge
(Buzdolabı) ve Freezer (Derin Dondurucu)
sıcaklık göstergesi yanıp söner.
Fridge (Buzdolabı) ve Freezer (Derin
Dondurucu) sıcaklık göstergesi Buzdolabı
ve derin dondurucu sıcaklığı normale
döndüğünde yanıp sönmeyi durdurur.
Sıcaklık göstergesi birkaç saat sonra
yanıp sönmeyi durdurmazsa, lütfen servis
merkezinizle temasa geçin.
Güçlü Dondurma fonksiyonunu etkinleștirmek için,
bu düğmeye 3 saniye boyunca basın.
Power Freeze (Güçlü Dondurma) göstergesi ( )
yanar ve derin dondurucu derin dondurucudaki
ürünleri dondurmak için gerekli süreyi hızlandırır
Bu fonksiyon 50 saat boyunca etkinleștirilir ve derin
dondurucu göstergesi -23 °C değerini görüntüler.
Bu fonksiyon otomatik olarak kapanır.
Güçlü Dondurma ișlemi tamamlandığında, Power
Freeze (Güçlü) Dondurma göstergesi kapanır ve
derin dondurucu eski sıcaklık ayarına geri döner.
Bu fonksiyonu kullandığınızda, enerji tüketimi artar.
Bu fonksiyonu devre dıșı bırakmak için, Freezer
(Derin Dondurucu) düğmesine 3 saniye boyunca
basın.
6 °C
Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız
gerekirse, Güçlü Dondurma fonksiyonunu
20 saat önce etkinleștirin.
Freezer (Derin Dondurucu)
Buzdolabı sıcaklığını -15 °C ve -23 °C arasında
istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Freezer (Derin
Dondurucu) düğmesine basın.
Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık -19 °C'dir
ve Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine her
bastığınızda sıcaklık așağıdaki sırada değișir ve
sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C -16 °C
3
Alarm
Alarm fonksiyonunu etkinleștirmek için bu düğmeye
basın.
Alarm göstergesi (
) yanar ve buzdolabı kapağı
2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa
buzdolabı alarm sesiyle sizi uyarır.
Alarm fonksiyonunu devre dıșı bırakmak için bu
düğmeye basın.
-15 °C
17
DA68-02676F(0.0)-TR.indd 11
2012.7.18 1:19:51 PM
4
Tatil
Tatil fonksiyonunu etkinleștirmek için, Vacation (Tatil)
düğmesine basın.
) yanar ve buzdolabı
Vacation (Tatil) göstergesi (
siz uzaktayken (tatildeyken veya iș gezisindeyken,
vb.), güç tüketimini en düșük düzeye indirmek için
sıcaklığı 15 °C'ye ayarlar.
Vacation (Tatil) fonksiyonu devredeyken derin
dondurucu olduğu bölmesi olduğu gibi kalır.
Vacation (Tatil) fonksiyonu devredeyken buzdolabı
sıcaklığını ayarlarsanız Tatil fonksyionu otomatik
olarak devredıșı kalacaktır.
Vacation (Tatil) fonksiyonunu kullanmadan önce
buzdolabı bölmesindeki gıdaları çıkarttığınızdan
emin olun.
5
4
1
2
3
Akıllı Sensör
Buzdolabı en yüksek enerji verimliliği ile
) yanar.
etkinleștirildiğinde bu ikon (
(Sadece B TİPİ)
Ek kontrollere gerek kalmadan, birden fazla sensörü
ile iç ve dıș sıcaklığı tespit ederek gıdaları otomatik
olarak taze tutar ve enerji tüketimini minimuma
indirir.
RL43*, (Y : 1,850 mm)
• Bu üründen en iyi enerji verimi
elde etmek için, lütfen tüm rafları,
çekmeceleri ve sepetleri yukarıda
gösterildiği gibi kendi orijinal
konumlarında tutun.
• Su tankı ve Küçük Çekmece Taze Bölme ( 4 )
gibi bazı özelliklerin modele bağlı olarak farklılık
gösterebileceğini veya bulunmayabileceğini
unutmayın.
• Meyve veya sebzeler Taze Bölmede donabilir.
(İsteğe bağlı)
1
2
EK RAF (İSTEĞE BAĞLI)
Derin dondurucuda daha fazla alan açmak
için Buz yapıcıyı ( 1 ), ufak çekmeceyi ( 2 )
ve üst çekmeceyi ( 3 ) (sadece RL43 modeli)
çıkarıp alttaki çekmecenin hemen üzerine
ek bir raf (İsteğe bağlı) yerleștirebilirsiniz.
Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez.
Derin dondurucu bölmesinin beyan edilen
saklama hacmi bu parçalar çıkarılarak
hesaplanmıștır.
RL40*, (Y : 1,700 mm)
18
BUZ YAPMA
DİKKAT
Katlanabilir rafın arka
kısmını kaldırmayın.
KIVRIMLI BUZ YAPICI
Su seviyesi
• Buz küplerinin çıkarılması
Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin
altındaki yerde olduğundan emin olun.
Değilse, yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat
yönünde çevirin.
Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düșer.
Saklama haznesini așağıdaki
șekilde çıkarın:
- Hafifçe kaldırarak
- Kendinize doğru çekerek
KATLANABİLİR RAFIN KULLANIMI
(İSTEĞE BAĞLI)
Rafın altına daha uzun kapları veya ürünleri
yerleștirmeniz gerekiyorsa, katlanabilir rafı
katlayabilirsiniz.
1. Rafı hafifçe yukarı doğru
kaldırın ve içeri doğru
kaydırın.
2. Katlanmıș rafı arka duvara
doğru kaldırın.
3. Tamamen uzatılmıș rafı
kullanmak için ișlemi
tersinden tekrarlayarak katlanmıș rafı basitçe
çekebilirsiniz.
DİKKAT
SU DAĞITICISININ KULLANIMI
(İSTEĞE BAĞLI)
Su dağıtıcısı ile buzdolabını açmadan kolayca
soğuk su alabilirsiniz.
• Su tankını yukarı kaldırıp
dıșa doğru çekin.
- Her iki taraftaki
tutacaklardan tutun ve su
tankını dıșarı çekin.
- İlk kullanımdan önce su
tankının içini temizleyin.
Daha fazla alan için, su tankındaki suyu
boșaltın, kapağı tamamen kaldırın, su
tankını geri yerleștirin ve gıda depolamak
için kullanın.
Su pınarı kullanımı için, su deposu,
su dıșında bir șey koymayın.
• Su tankını suyla doldurun, uzatılmıș su kaynağı
çıkıșına izin verecek șekilde sabit bir pozisyonda
olduğundan emin olun.
- 2.4 L.'ye kadar su doldurun, eğer bundan daha
fazla dolarsa, kapak kapandıktan sonra tașabilir.
- Buzdolabına yerleștirildiğinde tankı su ile
doldurmak imkansızdır.
• Yöntem 1.
- Yuvarlak kapağı ok yönünde döndürerek açın ve
kaldırıp su doldurun.
Yuvarlak kapak
Su tankı
Dağıtıcı vanası
• Yöntem 2.
- Büyük kapağı tutup kaldırırak açın ve su
doldurun.
Tutacak
Raf düșebilir, bu yüzden rafı kullanırken
veya temizlerken özen gösterin.
Katlanabilir rafı katladığınızda, tekrar
kaldırmak için yeterli alan bırakın.
19
ÇALİȘTİRMA
• Buz Küpleri Yapma
Hafifçe yukarı kaldırarak kendinize doğru çekerek
buz tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında ișaretli maksimum su
düzeyine kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya
doğru kaydırın.
Buz küpleri olușuncaya kadar bekleyin.
• Su tankını yerleștirdikten sonra
buzdolabı kapağını kapatın.
- Kapağı kapattıktan sonra
dağıtıcı vanasının dıșarıda
kaldığından emin olun.
DİKKAT
Su tankı
Su tankını iki elinizle sıkıca
tutun ve su tanklarını
çıkarmak için yavașça yukarı
doğru çekin.
Su tankını buzdolabı
kapağına sıkı bir șekilde
sabitleyin. Eğer bu
yapılmazsa, su tankı
düzgün çalıșmayabilir. Buzdolabını su
tankı olmadan kullanmayın. Aksi takdirde
verimlilikle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Su çıkıșının altına bir bardak koyun ve
bardağınızla su dağıtıcı koluna doğru yavașça
bastırın. Suyun dıșarı doğru sıçramasını
engellemek için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada
olduğundan emin olun.
DİKKAT
Kilitleme aygıtının "kilit açık" durumuna
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Yalnızca bu ayarda su dağıtımı yapılabilir.
Dağıtıcı Kolu
KİLİTLİ
KİLİT AÇIK
Su tankı modele bağlı olarak
bulunmayabilir.
Çekmeceler
Çekmeceyi dıșarı doğru
tamamen çekin ve ardından
çekmeceleri çıkarmak için
yukarı doğru kaldırın.
• Eğer çekmeceler kapağa
takılıyorsa, rafları kaldırdıktan sonra çekmeceyi
kaldırarak çıkarın.
Derin Dondurucu Raylı Çekmecesi
(İsteğe bağlı)
Raylı çekmeceyi kancadan
çıkana kadar kaldırın, ardından
çekmeceyi dıșarı çekin.
• Raylı çekmeceyi yerine
geri koyarken, rayı sokun, ardından Raylı
Çekmeceyi orijinal konumuna yerleștirin.
• Derin dondurucudaki Çelik Raya ıslak
elle dokunmayın.
- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
• Çelik Raya dokunurken dikkatli olun.
- Aksi takdirde yaralanma riski olabilir.
DİKKAT
İÇ PARÇALARI SÖKME
Raflar
Rafları iki elinizle yavașça
kaldırın ve kendinize doğru
çekin.
(Cam Raf/Katlanabilir raf)
DİKKAT
BUZDOLABINI TEMİZLEME
UYARI
Rafları baș așağı veya geriye doğru
koymayın. Düșme tehlikesi vardır.
Kapak korumaları
Kapak korumalarını iki
elinizle sıkıca tutun ve
çıkarmak için yavașça yukarı
doğru çekin.
DİKKAT
Temizleme için Benzin, Tiner veya
Clorox™ kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve
yangın riski olușturabilir.
Elektrik çarpmasına neden olabileceği
için, fiși takılıyken buzdolabına su
püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin,
tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.
LED LAMBANIN DEĞİȘTİRİLMESİ
İç veya dıș LED lambalar bozulduğunda, lamba
kapağını ve LED lambasını kendi bașınıza çıkarmayın.
Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
20
ÇALİȘTİRMA
21
22
RL4352KBA**
RL4353FBA**
377
296
kWh/yıl
303
132
42
kWh/yıl
303
132
41
RL4322RBA**
RL4323RBA**
377
296
kWh/yıl
kWh/yıl
303
132
41
303
132
42
Not
Not
RL4352*****, RL4353*****, RL4323*****, RL4322*****, RL4003*****
LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC: RL4352*****, RL4322*****
CS & Environment Centre of Samsung Electronics Co., Ltd.
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do 16677 Korea
TEL: 82-31-277-7746
FAX: 82-31-277-7753
EMC: RL4363*****, RL4353*****, RL4323*****, RL4003*****
KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 16677, Korea
TEL: 82-31-285-0894
FAX: 82-505-299-8311
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakcilar Cad.
No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL
www.samsung.com/tr/support
Code No. DA68-02676F REV(1.6)
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Servis Adı
TEK-SER SERVİS HİZMETLERİ
11 Servis Adı
BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
21 Servis Adı
Telefon No
0332-712 06 61
Telefon No
0362-431 64 80 / 0362-231 77 27
Telefon No
0446-214 24 64
Adres
HACI MÜTAHİR MAH. TÜMER SOKAK
ESNAF SİTESİ A BLOK NO : 7 / EREĞLİ
Adres
19 MAYIS MAH.AĞABALİ CAD. NO:38
İLKADIM/ SAMSUN
Adres
FABRİKA CAD. NEDİM MURATOĞLU
iŞMERKEZİ NO. 55
Şehir
KONYA
Şehir
SAMSUN
Şehir
ERZİNCAN
E-mail
konya-tekser@service-asc.com
E-mail
samsun-bayrak@service-csp.com
12 Servis Adı
BERK SERVİS HASAN BAYRAKTAR
Servis Adı
İZMİR ELEKTRONİK
Telefon No
04322165746
Telefon No
0262-641 45 65 / 0262-641 64 77
Telefon No
0224-250 32 32
Adres
ŞEREFİYE MAH.DEMİRCİLER SK.CANER İŞ
MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ/VAN / VAN
Adres
HACI HALİL MAH. KIZILAY CAD. 1201/2
SOK. NO:1 GEBZE/
Adres
GAZCILAR CAD. CAMİ SK. AKÇAY İŞ HANI
NO :7/32-33 / OSMANGAZİ
Şehir
VAN
Şehir
KOCAELİ
Şehir
BURSA
E-mail
van-izmir@service-asc.com
E-mail
kocaeli-berk@service-asc.com
E-mail
Servis Adı
DOĞUŞ ELEKTRONİK
Telefon No
0414-215 30 76
Adres
HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT
ALTI NO:27/A
Şehir
E-mail
Servis Adı
ÖZKAN ELEKTRONİK
Telefon No
0472-312 82 07
Telefon No
0312-435 98 50
Telefon No
0212-625 06 25
Adres
AĞRI CAD NO:73 DOĞUBAYAZIT
Adres
ATAÇ SK.NO:68/1 KIZILAY
Adres
ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI
SOKAK NO.8/B EYÜP
Şehir
AĞRI
Şehir
ANKARA
Şehir
İSTANBUL
E-mail
agri-ozkan@service-asc.com
E-mail
ankara-bulut@service-csp.com
E-mail
Servis Adı
TEK ELEKTRONİK
Telefon No
0388-232 14 32
Telefon No
358-2126698
Telefon No
0266-244 70 72 / 0266-24473 31
Adres
ESENBEY MH. BALIM SK. ARI SİT.ALTI
NO:3/B
Adres
YÜZEVLER MAH.GOCUR PEHLİVAN SOK.
NO:62
Adres
AKINCILAR MAH.GAZİ BULVARI NO : 31/A
Şehir
NİĞDE
Şehir
AMASYA
Şehir
BALIKESİR
E-mail
nigde-tek@service-asc.com
E-mail
amasya-bulent@service-asc.com
E-mail
Servis Adı
SOĞUK TEKNİK
Telefon No
0346-221 17 89
Telefon No
0274-212 15 20
Telefon No
0222-226 24 56 – 0222-226 07 78
Adres
ESKİ KALE MAH. SARAYYOLU SOK.
NO:8/A/9
Adres
MENDERES CAD. AKGÜN APT.A BLK.NO:5
Adres
VİŞNELİK MAH. ÖĞRETMENLER CAD(SAVAŞ
CAD)NO:73/A
Şehir
SİVAS
Şehir
KÜTAHYA
Şehir
ESKİŞEHİR
E-mail
sivas-soguk@service-asc.com
E-mail
kutahya-ozkalayevaletleri@service-asc.
com
E-mail
eskisehir-gurerka@service-asc.com
13 Servis Adı
22 Servis Adı
ERKAN TEKNİK
ERSİN AKYOL-GAZCILAR ŞUBESİ
bursa-ebru@service-csp.com
BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN 23 Servis Adı
FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
Telefon No
0252-282 25 17
Telefon No
0424-218 66 21
Adres
CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
Adres
RÜSTEM PAŞA MH. HACI HAYRİ CD.
NO:100/E
ŞANLIURFA
Şehir
MUĞLA
Şehir
ELAZIĞ
sanliurfa-dogus@service-asc.com
E-mail
mugla-bircan@service-asc.com
E-mail
14 Servis Adı
15 Servis Adı
16 Servis Adı
BÜLENT ELEKTRONİK-BÜLENT ÖKSEL
ÖZKALAY ELEK.EV ALET.BAKIM ATÖLYESİ
25 Servis Adı
26 Servis Adı
istanbul-garantiservis@service-asc.com
SARFAKLAR ELEKTRONİK
balikesir-sarfaklar@service-csp.com
GÜRERKA ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
AKAŞ TEKNİK
0356-715 44 88
Telefon No
0488-214 14 30
Telefon No
0446-212 11 77
Adres
CUMHURİYET MAHALLESİ EREK CAD.
NO:48-50 ERBAA
HYB NO
21-HYB-972
Adres
İNÖNÜ MAH 6 SK NO:11
Adres
MEYDAN MAHALLESİ KOMANDO CADDESİ - NO:37 / MERKEZ
Şehir
TOKAT
Şehir
BATMAN
Şehir
ERZİNCAN
E-mail
tokat-akas-elektrik@service-asc.com
E-mail
batman-demir@service-asc.com
E-mail
Servis Adı
AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
Telefon No
0352-336 61 11
Telefon No
0232-489 20 45
Telefon No
0452-225 38 88
Adres
AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17
A-B MELİKGAZİ
Adres
MÜRSELPAŞA BULV. NO:22/B BASMANE
Adres
YENİ MAHALLE KAHRAMAN SAĞRA CAD.
NO:77/A-B
Şehir
KAYSERİ
Şehir
İZMİR
Şehir
ORDU
E-mail
kayseri-akturk@service-asc.com
E-mail
izmir-destek@service-csp.com
E-mail
Servis Adı
ALİ YILDIZ -AK GÜVEN SOĞUTMA
19 Servis Adı
Telefon No
0324-328 62 60 / 0324-328 88 47
Telefon No
0216-540 00 00
Telefon No
0474-212 04 49 /0474-223 87 32
Adres
GAZİ MAH.GMK BULVARI 353-A
Adres
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SANCAKTEPE/
Adres
YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM
KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS
Şehir
MERSİN
Şehir
İSTANBUL
Şehir
KARS
E-mail
icel-akguven@service-csp.com
E-mail
istanbul-destek@service-csp.com
BARLAS SOĞUTMA ŞEVKİ BARLAS
20 Servis Adı
DESTEK BİLİŞİM PROJE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR
ŞUBESİ
DESTEK BİLİŞİM PROJE VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
TURKUT TEKNİK
27 Servis Adı
elazig-hazar@service-asc.com
GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Telefon No
18 Servis Adı
DEMİR SOĞUTMA
24 Servis Adı
Servis Adı
10 Servis Adı
17 Servis Adı
BULUT TEKNİK LTD.ŞTİ.
28 Servis Adı
29 Servis Adı
E-mail
30 Servis Adı
ÖZTÜRK ELEKTRONİK
erzincan-ozturk@service-asc.com
JAPON ELEKTRONİK
ordu-japon@service-asc.com
KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK
TİCARET
kars-sahin@service-asc.com
KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL
TANJU ALTAN
Telefon No
0386-212 31 56
Telefon No
0242-344 23 33
Telefon No
0366-214 26 96
Adres
AHİ EVRAN MAH.BEKİR KADI CD.ÖNEN
APT ALTI NO:4
Adres
YÜKSELİŞ MAH.GAZİ BULV.2130 SOK.
KALVA APT.NO:1/1-2
Adres
İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU
SOK. NO: 51
Şehir
KIRŞEHİR
Şehir
ANTALYA
Şehir
KASTAMONU
E-mail
kirsehir-barlas@service-asc.com
E-mail
antalya-turkut@service-asc.com
E-mail
kastamonu-kms@service-asc.com
31 Servis Adı
HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SERVİSİ
42 Servis Adı
ÖZÜNLÜ TEKNİK
53 Servis Adı
TANER ELEKTRONİK
Telefon No
0412-223 00 18
Telefon No
0326-616 06 35
Telefon No
0364-224 67 21
Adres
KOOPERATİFLER MAHALLESİ OFİS İSTASYON CADDESİ HATİPOĞLU SİTESİ A BLOK
ALTI BİR NUMARA
Adres
DUMLU PINAR MAH. YILDIRIM B. CAD. NO:
4 İSKENDERUN
Adres
KARAKEÇİLİ MAH. ALBAYRAK 5.SOK NO:2/C
Şehir
DİYARBAKIR
Şehir
HATAY
Şehir
ÇORUM
E-mail
diyarbakir-hizmet@service-csp.com
E-mail
hatay-ozunlu@service-asc.com
E-mail
corum-taner@service-asc.com
32 Servis Adı
BAŞARAN SOĞUTMA
43 Servis Adı
ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA
KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.
54 Servis Adı
TİPİ SOĞUTMA VE ISITMA SAN. SİSTEMLERİ
Telefon No
0242-722 05 48
Telefon No
0332-237 17 34 / 0332-236 33 37
Telefon No
0282-726 94 77
Adres
ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOKAK
NO:2/F SERİK
Adres
NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.
ORKİDE SİTESİ NO:36/A SELÇUKLU
Adres
ATATÜRK CAD. NO: 88 ÇERKEZKÖY
Şehir
ANTALYA
Şehir
KONYA
Şehir
TEKİRDAĞ
E-mail
antalya-basaran@service-asc.com
E-mail
konya-ozcan@service-asc.com
E-mail
tekirdag-tipi@service-asc.com
33 Servis Adı
BEYAZAY TEKNİK
44 Servis Adı
YÜCE SOĞUTMA
55 Servis Adı
TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.
PAZ.LTD.ŞTİ.
Telefon No
0344-223 96 87 / 0344-221 33 33
Telefon No
0326-214 65 07
Telefon No
0242-322 33 01
Adres
İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH
APT.NO:4
Adres
SÜMERLER MAH. HARBİYE CAD. NO: 41/
B ANTAKYA/
Adres
ZERDALİLİK MAH.CEBESOY CAD. BALIKÇIOĞLU APT.NO:55
Şehir
KAHRAMANMARAŞ
Şehir
HATAY
Şehir
ANTALYA
E-mail
maras-beyazay@service-asc.com
E-mail
hatay-yuce@service-asc.com
E-mail
antalya-tiryaki@service-asc.com
34 Servis Adı
ŞIK SOĞUTMA
45 Servis Adı
POYRAZ TEKNİK TALAT POYRAZ
56 Servis Adı
ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No
0326-615 34 29
Telefon No
0282-315 55 48
Telefon No
0342 215 15 78-05 / 0342-215 12 23
Adres
DUMLU PINAR MAH.ULUCAMİ CAD.
NO:135/A-C İSKENDERUN
Adres
HİSAR MAH.ADALET SOK.NO:24 HAYRABOLU
Adres
DEĞİRMİÇEM MH.MUAMMER AKSOY BULVARI 8 NOLU.SOK.NO:17/A ŞEHİTKAMİL
Şehir
HATAY
Şehir
TEKİRDAĞ
Şehir
GAZİANTEP
E-mail
hatay-comezsogutma@service-asc.com
E-mail
tekirdag-poyraz@service-asc.com
E-mail
gaziantep-unalsensoyler@service-asc.com
35 Servis Adı
MERSİNLİ TEKNİK
46 Servis Adı
SAÇLIOĞLU SOĞUTMA
57 Servis Adı
YAKUP GÜZEL-FURKAN KLİMA
Telefon No
0416-725 89 12
Telefon No
0 276-215 69 43
Telefon No
0242-522 14 57
Adres
FIRAT MAH. EVREN CAD. NO:40 KAHTA
Adres
İSLİCE MAH. GÜMÜŞ SOKAK NO:36
Adres
HACET MAH. GÜMRÜKÇÜLER SOKAK NAZAR APT. 16/A ALANYA
Şehir
ADIYAMAN
Şehir
UŞAK
Şehir
ANTALYA
E-mail
adiyaman-mersinli@service-asc.com
E-mail
usak-saclioglu@service-asc.com
E-mail
antalya-furkan@service-asc.com
36 Servis Adı
VİZYON ELEKTRONİK
47 Servis Adı
SALİHLİ TEKNİK
58 Servis Adı
KANAL ELEKTRONİK
Telefon No
0242-316 51 61
Telefon No
0236-312 12 44
Telefon No
0252-512 25 64
Adres
ŞİRİNYALI MAH.1486 SOK.MEHMET
HAMURLU APT.NO:16/1
Adres
CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO:
87 TURGUTLU/
Adres
HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD.
NO:4/A MİLAS/
Şehir
ANTALYA
Şehir
MANİSA
Şehir
MUĞLA
E-mail
antalya-vizyon@service-asc.com
E-mail
manisa-salihli@service-asc.com
E-mail
mugla-kanal@service-asc.com
37 Servis Adı
MURAT ELEKTRONİK
48 Servis Adı
SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
59 Servis Adı
YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ
Telefon No
0374-217 98 12
Telefon No
0332-238 84 84
Telefon No
0242-241 00 62 / 0242-241 28 53
Adres
İZZET BAYSAL CAD. -NO:201/A
Adres
MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFÇI
HAMDİBEY CAD. NO:10 / A SELÇUKLU
Adres
TAHIL PAZARI MAHALLESİ ADNAN
MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT
NO:23/A / MURATPAŞA
Şehir
BOLU
Şehir
KONYA
Şehir
ANTALYA
E-mail
bolu-murat@service-asc.com
E-mail
konya-samtit@service-csp.com
E-mail
antalya-yildirim@service-csp.com
38 Servis Adı
MUTLU ELEKTRONİK
49 Servis Adı
SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
60 Servis Adı
YILDIRIM ELEKTRONİK
Telefon No
0454-216 27 12
Telefon No
0312 3251876 / 0312-322 77 44
Telefon No
02626413588
Adres
Nizamiye Mah Larçın Sok No:56
Adres
BAĞCI CAD. NO: 20/A ETLİK
Adres
HACIHALİL MAH.1209 SOK.NO:13/C GEBZE/
KOCAELİ
KOCAELİ
Şehir
GİRESUN
Şehir
ANKARA
Şehir
E-mail
giresun-mutlu@service-asc.com
E-mail
ankara-simge@service-csp.com
E-mail
39 Servis Adı
MERT SOĞUTMA
50 Servis Adı
SİMGE SOĞUTMA
61 Servis Adı
kocaeli-yildirim@service-asc.com
MEGA TEKNİK SERVİS
Telefon No
0256-313 62 66
Telefon No
0284-712 39 03
Telefon No
0342-338 10 70
Adres
ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK
CADDESİ NO:22/A NAZİLLİ
Adres
BÜYÜKCAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A
Adres
İNCİLİPINAR MAH. MUAMMER AKSOY
BLV. KEPKEP PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8
ŞEHİTKAMİL /
Şehir
AYDIN
Şehir
EDİRNE
Şehir
GAZİANTEP
E-mail
aydin-mert@service-asc.com
E-mail
edirne-simge@service-asc.com
E-mail
gaziantep-mega@service-csp.com
40 Servis Adı
NURSEY ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
51 Servis Adı
SİSTEM GURUP ELEKT. TİC. VE TAAH. LTD.
ŞTİ.
62 Servis Adı
TEKNİK SOĞUTMA
Telefon No
0276-223 97 16 / 0276-227 47 17
Telefon No
0312-212 01 43
Telefon No
0452-222 21 00
Adres
İSLİCE MAH. AVCILAR SOKAK NO:3-B
Adres
ETİ MAH. GMK BUL. NO: 104/A ÇANKAYA
Adres
BUCAK MAH. 426. SOK. NO: 3
Şehir
UŞAK
Şehir
ANKARA
Şehir
ORDU
E-mail
usak-nursey@service-asc.com
E-mail
ankara-sistem@service-csp.com
E-mail
ordu-teknik@service-asc.com
41 Servis Adı
TÜRKMEN TEKNİK SOĞUTMA
52 Servis Adı
İPEK SOĞUTMA
Telefon No
0344-221 13 97
Telefon No
0246-218 19 66
Adres
HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.
ARIKAN SİT.A BLOK ZEMİN KAT NO:22/C
Adres
İSTİKLAL MAH.1102 SOK.NURGÜL APT.
NO:1/6
Şehir
KAHRAMANMARAŞ
Şehir
ISPARTA
E-mail
maras-turkmen@service-asc.com
E-mail
isparta-ipek@service-asc.com
Code No. : 6801-002187
Download PDF

advertising