Samsung | HMX-T10BP | Samsung HMX-T10BP Kullanım kılavuzu

Kullanıcı kılavuzu
Yüksek Çözünürlüklü Dijital Video Kamera
www.samsung.com/register
Video kaydı için daha yüksek yazma hızını destekleyen bir bellek kartı
kullanın.
- Bellek kartı: SDHC Sınıf 6 kartı veya üzeri.
HMX-T10WP
HMX-T10BP
HMX-T10OP
HMX-T11WP
HMX-T11BP
HMX-T11OP
bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
güvenlik uyarıları
Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamı:
Ciddi yaralanma veya ölüm riskinin olduğu anlamına gelir.
UYARI
Yaralanma veya maddi zarar riski olduğunu gösterir.
DIKKAT
DIKKAT
Video kameranızı kullanırken yangın, patlama, elektrik çarpması veya
yaralanma riskini azaltmak için şu temel güvenlik önlemlerini uygulayın:
Video kamerayı çalıştırmaya yardımcı olabilecek ipuçları ve göz atılacak
sayfalar anlamına gelir.
ÖNCEDEN KONTROL
EDİN
Bir işlevi kullanmadan önce yapılması gereken ayarlar.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının zarar görmesini önlemek için konulmuştur. Lütfen
tam olarak uygulayın. Bu bölümü okuduktan sonra, ileride bakmak üzere güvenli bir yerde
saklayın.
önlemler
Uyarı!
• Bu video kamera her zaman koruyucu topraklama bağlantısı olan AC elektrik prizine
bağlanmalıdır.
• Piller, güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısı veren kaynaklara maruz bırakılmamalıdır.
Dikkat
Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı ya da eşdeğer türde pille değiştirin.
ii
Cihazı elektrik prizinden çıkarmak için, fiş elektrik prizi yuvasından çekilmelidir;
bu yüzden elektrik prizi yuvasının çalışır durumda olması gerekir.
KULLANIM KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
Bu video kamerayı kullanmadan önce
Bu Samsung Video Kamerayı satın aldığınız
için teşekkür ederiz. Lütfen video kamerayı
kullanmadan önce kullanıcı kılavuzunu
dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra da
kullanmak için güvenli bir yerde saklayın.
Video kameranız düzgün bir şekilde
çalışmazsa Sorun Giderme konusuna bakın.
Bu Kullanıcı Kılavuzu HMX-T10WP,
HMX-T10BP, HMX-T10OP, HMX-T11WP,
HMX-T11BP, HMX-T11OP modellerini
kapsamaktadır.
• Bu kullanıcı kılavuzunda HMX-T10BP
modelinin çizimleri kullanılmaktadır.
• Bu kullanıcı kılavuzundaki görüntüler,
LCD ekranında gördüklerinizle tamamen
aynı olmayabilir.
• Video kameranın ve diğer aksesuarların
tasarımları ve özellikleri haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu kullanıcı kılavuzunda, bir alt menü
öğesinin açıklamasında görünen parantez
içindeki simge veya sembol, söz konusu
simge veya sembolün karşılık gelen öğeyi
ayarlarken ekranda görüneceğini gösterir.
Örn) “Video Quality” (Video Kalitesi) alt
menü öğesi. sayfa 50 - “ Super Fine” (Süper İyi) ( ): Süper İyi kalitede kayıt yapar.
(Ayarlandığında, karşılık gelen
simge ( ) ekranda görünür.)
Bu kılavuzda aşağıdaki terimler
kullanılmıştır:
• ‘Sahne’, kaydı başlatmak için Kaydı
Başlat/Durdur düğmesine bastığınız
noktadan kaydı duraklatmak için tekrar
basığınız noktaya kadar olan bölüm
anlamına gelir.
• ‘Fotoğraf’ ve ‘sabit görüntü’ terimleri aynı
anlamda kullanılmıştır.
• Bu video kamera H.264 (MPEG4
part10/AVC) formatında, Yüksek
Çözünürlüklü Video (HD-VIDEO) veya
Standart Çözünürlüklü Video (SDVIDEO) kaydı yapmaktadır.
• Video kamera tarafından kaydedilen
videoyu bu video kameradaki
dahili yazılımı kullanarak kişisel
bilgisayarınızda oynatabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
• Bu video kameranın diğer dijital video
formatlarıyla uyumlu olmadığını unutmayın.
• Önemli bir video kaydetmeden önce
bir deneme kaydı yapın.
Görüntü ve sesin düzgün olarak
kaydedildiğinden emin olmak için deneme
kaydınızı oynatın.
• Kayıtlı içerikler bu video kamerayı veya
bellek kartını vb. kullanırken yapılan bir
hata nedeniyle kaybolabilir. Samsung
kayıtlı içeriklerin kaybına bağlı zararların
tazmin edilmesinden sorumlu değildir.
• Önemli veri kayıtlarını mutlaka yedekleyin.
Dosyaları bir bilgisayara kaydederek kayıtlı
önemli verilerinizi koruyun. Verilerinizi
bilgisayarınızdan depolama için kullanılan
başka bir kayıt ortamına kopyalamanızı
da öneririz. Yazılım yükleme ve USB
bağlantısı kılavuzuna bakın.
• Telif hakları: Bu video kamera yalnızca
bireysel kullanım için tasarlanmıştır.
Diğer dijital/analog ortam veya cihazlar
kullanılarak bu video kameradaki
depolama ortamına kaydedilen veriler,
telif hakkı kanununca korunur ve kişisel
kullanım haricinde telif hakkı sahibinin izni
olmadan kullanılamaz Gösteri, performans
veya sergi gibi etkinlikleri kişisel amaçlarla
kaydetseniz dahi önceden izin almanız
önemle tavsiye edilir.
iii
bu kullanıcı kılavuzunu okumadan önce
• Performansını ve kullanım ömrünü
korumak için video kamerayı en az ayda
bir defa kullanmanız önerilir.
• Fotoğrafları basmadan önce görüntü
çözünürlüğünü kontrol edin.
• Açık Kaynak lisans bilgileri için,ürünle
birlikte verilen CD-ROM'daki
“Opensource-T10.pdf” dosyasına bakın.
Bu üründeki pillerin doğru bir
şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade
sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri
için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya
ambalajdaki bu işaret bu üründeki
pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları
ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd
veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde
cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller
düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya
ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden
kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık
türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade
sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu Ürünün Uygun Şekilde
Atılması (Atık Elektrikli ve
Elektronik Ekipman)
iv
(Ayrı toplama sistemlerine sahip
Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer
alan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu),
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte
atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması
nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini
önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde
yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri
dönüşümünü sağlayın.
Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl
ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek
için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet
dairesine başvurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma
sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu
ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Ticari markalarla ilgili notlar
• Bu kılavuzda veya Samsung ürününüzle
birlikte verilen diğer belgelerde sözü
geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari
markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları
ya da tescilli ticari markalarıdır.
Ayrıca “™” ve “®” işaretleri bu kılavuzda
her durumda kullanılmamıştır.
• SD logosu bir ticari markadır. SDHC
logosu bir ticari markadır.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
Windows® 7 ve DirectX® Microsoft
Corporation'ın ABD ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari ya da ticari
markalarıdır.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ve Pentium®
Intel Corporation'ın ABD ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari veya ticari
markalarıdır.
• AMD ve Athlon™ AMD’nin ABD ve diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya
ticari markalarıdır.
• Macintosh, Mac OS Apple Inc.'in ABD ve/
veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari veya
ticari markalarıdır.
• YouTube, Google Inc.’in ticari markasıdır.
• Flickr, Yahoo’nun ticari markasıdır.
• Facebook, Facebook Inc.’in ticari
markasıdır.
• HDMI, HDMI
logosu ve HighDefinition
Multimedia Interface, HDMI Licensing
LLC’nin ticari ya da tescilli ticari
markalarıdır.
• Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat,
Adobe Systems Incorporated’ın ABD’de
ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
kullanırken alınacak önlemler
Aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri kişisel yaralanmaları ve malzeme hasarlarını önlemek
içindir. Bütün talimatlara dikkat edin.
UYARI
Yasak eylemler.
Ürüne dokunmayın
DİKKAT
Ürünün parçalarını sökmeyin.
Bu önlemin uygulanması
gerekir.
Ciddi yaralanma veya ölüm
riskinin olduğu anlamına gelir.
Olası yaralanma veya maddi
zarar riski olduğunu gösterir.
Fişi güç kaynağından çıkartın.
W
W
4
4
UYARI
W
4
W
4
Video kamerayı 60ºC(140ºF)
sıcaklıkta kullanmak yangına
neden olabilir. Aküyü yüksek
sıcaklıkta tutmak patlamaya
neden olabilir.
Video kameraya veya AC güç
adaptörüne, su ya da metal ve yanıcı
maddelerin girmesine müsaade
etmeyin. Bunların girmesine müsaade
etmek yangına neden olabilir.
W
4
OI
L
Aşırı ısıya veya yangına neden
olabileceğinden prizleri ya
da uzatma kablolarını aşırı
yüklemeyin.
W
4
Kum ve tozdan uzak tutun!
Video kameraya veya AC güç
adaptörüne giren ince kum veya
toz arızalara veya hasarlara
neden olabilir.
Yağdan uzak tutun! Video
kameraya veya AC güç
adaptörüne giren yağ, elektrik
çarpmasına, arızalara veya
hasarlara neden olabilir.
LCD ekranı, doğrudan güneşe
yöneltmeyin. LCD ekranın güneşe
doğrudan yöneltilmesi, ürünün iç
parçalarının yanı sıra gözlerinizin
bozulmasına da yol açabilir.
Güç kablosunu zorla bükmeyin
veya ağır bir nesneyle basarak AC
güç adaptörüne zarar vermeyin.
Yangın veya elektrik çapması riski
olabilir.
AC adaptörünün bağlantısını güç
kablosundan çekerek kesmeyin,
bağlantının bu şekilde kesilmesi
kabloya zarar verebilir.
AC adaptörünü; kablosu veya
Do not use
the AC adapter ifayrılmış
it has
telleri zarar
görmüş,
damaged, split or broken cords or
wires. Doing so may cause fire or
veya kırılmışsa
kullanmayın. Bu,
electric shock.
yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
No sand or dust!
kullanırken alınacak önlemler
ng
ani
cle
Pil takımını, patlama riskinden
ötürü ateşe atmayın.
Temizlik sıvılarını veya benzeri
kimyasalları asla kullanmayın.
Temizlik maddelerini video
kameraya doğrudan sıkmayın.
Kullanılmış lityum pillerini ve bellek
kartını çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın. Lityum pillerinin
veya bellek kartının çocuklar
tarafından yutulması halinde
hemen bir doktora başvurun.
Güç kablosunu ıslak ellerle prize
takmayın veya prizden çıkarmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.
Do not connect the AC adapter unless
the plug can be fully inserted with no
W
4
part of the blades exposed.
AC adaptörünü,
prize uçları
görülmeyecek şekilde tamamen
takılmadıkça kullanmayın.
d
flui
W
4
W
4
Video kamerayı plaja veya havuza
yakın yerlerde kullanırken ya da
yağmur yağdığında sudan uzak
tutun. Bozulma veya elektrik
çarpma riski vardır.
W
4
AC adaptörünü temizlerken, güç
kablosunu prizden çekin. Bozulma
veya elektrik çarpma riski vardır.
W
4
Güç kablosunu kullanılmadığında
veya fırtına sırasında prizden
çıkartın. Yangın riski vardır.
W
4
vi
Video kamera çalışmazsa, AC
adaptörünü ya da pil takımını
video kameradan hemen çıkarın.
Yangın veya yaralanma riski
vardır.
Yangın veya elektrik çarpması
riskini önlemek için video kamera
ya da AC adaptörünü sökmeye,
onarmaya, yeniden kurmaya
çalışmayın.
Video kamera anormal sesler veya
duman çıkarırsa ya da kokarsa
hemen güç kablosunu çıkartıp
Samsung servis merkezine
başvurun. Yangın veya yaralanma
riski vardır.
W
4
DİKKAT
W
4
Video kamerayı, pil takımını, AC
adaptörünü veya diğer aksesuarları
düşürmeyin veya şiddetli
titreşimlere veya darbeye maruz
bırakmayın. Bu durum, bozulmaya
veya yaralanmaya neden olabilir.
Video kamerayı; şiddetli
titreşimlere veya darbelere maruz
kalan bir yerde, üçayaklı sehpa
(cihazla birlikte verilmemektedir)
üzerinde kullanmayın.
Video kamerayı, sıcaklığın uzun
süre çok yüksek olduğu kapalı bir
araçta bırakmayın.
Video kamerayı kurum veya buhara
maruz bırakmayın. Koyu kurum
veya buhar, video kameranın
gövdesine zarar verebilir ya da
arızalanmasına neden olabilir.
W
4
LCD yüzeyine aşırı kuvvet
uygulamayın, vurmayın veya
keskin bir nesne batırmayın.
LCD yüzeyini iterseniz ekranda
bozulmalar oluşabilir.
W
4
Do not expose the camcorder to soot
or steam.Thick soot or steam could
damage the camcorder case or cause
a malfunction.
W
4
Video kamerayı doğrudan
güneş ışığı alan yerlerde veya
ısıtma donanımının yakınlarında
kullanmayın. Bu durum, bozulmaya
veya yaralanmaya neden olabilir.
W
INSECT
ICIDE
4
Video kamerayı böcek ilaçlarına maruz
bırakmayın. Böcek ilacının video
kameraya girmesi ürünün normal bir
şekilde çalışmasını engelleyebilir.
Böcek ilacı kullanılmasından önce
video kamerayı kapatın ve vinil örtü
vs. ile üzerini örtün.
Video kamerayı ani sıcaklık
değişikliklerinin olduğu veya
nemli yerlerde bırakmayın.
Cihazın fırtına sırasında dışarıda
kullanılması, her zaman arıza veya
elektrik çarpma riski oluşturur.
W
4
Video kamerayı, dizel motorlar
tarafından üretilen yoğun egzoz
gazının ya da benzinli motorların,
ya da hidrojen sülfi t gibi aşındırıcı
gazların yakınlarında kullanmayın. Bu,
normal çalışmayı etkisiz hale getirerek
harici ya da dahili kutupları aşındırır.
W
4
Video kamerayı LCD ekranı
açıkken herhangi bir yere
bırakmayın.
Video kameranın gövdesini
benzen veya tinerle silmeyin. Dış
kaplama sıyrılabilir veya gövde
yüzeyi bozulabilir.
Video kamerayı kullanmadığınız
zamanlarda LCD ekranı açık
bırakmayın.
vii
W
W
4
W
4
kullanırken alınacak önlemler
4
W
4
Video kamerayı hoparlör ve büyük
motor gibi güçlü radyo dalgaları
yayan cihazların veya manyetik
alanların yakınlarında kullanmayın.
Kayıt yapıldığı sırada videoya ya
da sese gürültü karışabilir.
w
T
Video kamerayı LCD ekrandan
tutarak kaldırmayın. LCD ekran
çıkabilir ve video kamera düşebilir.
Video kamerayı televizyon veya
radyo yakınlarında kullanmayın:
Bu durum televizyon ekranında
veya radyo yayınlarında parazitler
oluşmasına neden olabilir.
w
W
4
T
W
4
Sadece Samsung tarafından
onaylanmış aksesuarlar kullanın.
Diğer üreticilerden alınan ürünlerin
kullanılması, cihazın anormal
çalışmasına yol açarak aşırı ısınma,
yangın, patlama, elektrik çarpması
veya yaralanmaya neden olabilir.
W
4
Elektrik fişini kolayca çalışabileceği
bir yerde kullanın. Ürünle ilgili
herhangi bir sorun ortaya çıkarsa,
gücü tamamen kesmek için
elektrik fişi çıkarılmalıdır. Üründeki
güç düğmesini kapamak gücü
tamamen kesmez.
viii
W
4
Video kamerayı sabit bir yüzeye
ve havalandırma deliklerinin
olduğu bir yere koyun.
Önemli verileri ayrı bir yerde tutun.
Veri kaybından Samsung sorumlu
tutulamaz.
içindekiler
HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU
07
Videoları H.264 formatında kaydedebilirsiniz!
VIDEO KAMERANIZI TANIYIN
11
12
14
Video kameranizla birlikte verilenler
Kontrollerin konumlari
Ekran gösterimlerini tanimlamak
BAŞLARKEN
17
18
19
Pilin takilmasi/çikarilmasi
Pilin şarj edilmesi
Pil durumunun kontrol edilmesi
VIDEO KAMERANIN TEMEL
KULLANIMI
22
23
24
24
25
Video kameranizin açilmasi/kapatilmasi
Güç tasarrufu moduna geçilmesi
Çaliştirma modlarinin ayarlanmasi
Ekran (
) düğmesinin kullanilmasi
Dokunmatik panelin kullanilmasi
ILK AYARLAR
26
Saat dilimi ve tarih/saatin ilk kez ayarlanmasi
Dillerin seçimi
07
11
17
22
26
KAYDA BAŞLAMAYA
HAZIRLANIRKEN
28
27
28
29
31
32
32
33
Bellek kartinin takilmasi/çikarilmasi
(dahil değildir)
Uygun bellek kartinin seçilmesi (dahil değildir)
Kayit süresi ve kapasitesi
Bilek kayişinin kullanimi
LCD ekranının ayarlanması
Video kameranın temel
konumlandırması
içindekiler
39
TEMEL OYNATMA
40
41
43
Oynatma modunun değiştirilmesi
Video oynatimi
Fotoğraflarin görüntülenmesi
MENÜ ÖĞELERININ
KULLANILMASI
45
46
48
Menülerin ve hizli menülerin kullanimi
Menü öğeleri
Hizli menu öğeleri
GELIŞMIŞ KAYIT
49
50
50
51
51
52
53
54
55
55
56
57
58
SCENE
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
Video Quality (Video Kalitesi)
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)
Photo Sharpness (Fotoğraf Netliği)
White Balance (Beyaz Ayarı)
Aperture (Açıklık)
Shutter (Obtüratör)
EV
Super C.Nite
Back Light (Arka Işık)
Focus (Odaklama)
Anti-Shake(OIS: Optik Görüntü Sabitleyici) (Titr. Önl.(OIS))
Digital Effect (Dijital Efekt)
Fader (Kısıcı)
Tele Macro
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Wind Cut (Rüzgar Kesme)
Digital Zoom (Dijital Zoom)
Self Timer (OtoZmnlycı)
Quick View (Hızlı Görüntüleme)
Guideline (Kılavuz)
34
34
36
37
38
Video kaydi
Video kayit modunda fotoğraf çekimi
Fotoğrafların kaydedilmesi
Yeni başlayanlar için kolay kayıt (smart auto)
Zoom
TEMEL KAYIT
40
45
49
59
60
61
62
62
63
63
64
65
GELIŞMIŞ OYNATMA
66
67
68
68
Play Option (Oyn. Seçeneği)
Highlight (Vurgula)
Slide Show Option (Slayt Gösterisi Seçeneği)
File Info (Dosya Bilgisi)
DOSYALARIN
DÜZENLENMESI
69
70
71
72
Görüntülerin silinmesi
Kazayla silinmeye karşi koruma
Video bölmek
Videolari birleştirmek
SISTEM AYARI
73
74
74
75
75
76
76
76
77
Menü öğelerinin ayarlanması
Card Info (Kart Bilgisi)
Format (Biçimlendir)
File No. (Dosya No.)
Time Zone (Zaman Dilimi)
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
Date Type (Tarih Türü)
Time Type (Saat Türü)
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma)
Beep Sound (Bip Sesi)
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
PC Software (PC Yazılımı)
USB Connect (USB bağlantı)
HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı)
TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)
TV Display (TV Ekranı)
Default Set (Varsayılan Ayarlar)
Language
Demo (Tntm)
Anynet+ (HDMI-CEC)
66
69
73
77
78
79
79
80
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
içindekiler
TELEVIZYONA BAĞLAMA
87
89
90
Yüksek çözünürlüklü TV’ye bağlama
Normal bir televizyona bağlama
Televizyon ekraninda izleme
DUBLAJ VIDEOLARI
91
VCR ya da dvd/hdd kaydedicilerde
dublaj yapmak
FOTOĞRAFLARIN
YAZDIRILMASI
92
PictBridge yaziciyla doğrudan yazdirma
BIR WINDOWS IŞLETIM
SISTEMLI BILGISAYARLA
KULLANMAK
94
87
91
92
94
SORUN GIDERME
102 Uyari göstergeleri ve mesajlari
107 Belirtiler ve çözümler
BAKIM VE ILAVE BILGI
113 Bakim
114 Video kameranizi yurtdişinda kullanmak
TEKNIK ÖZELLIKLER
Windows işletim sistemli bir bilgisayarda yapabilecekleriniz
95 Intelli-studio programının kullanımı
100 Kaldırılabilir depolama aygıtı olarak
kullanmak
115 Teknik özellikler
hızlı başlama kılavuzu
Bu hızlı başlama kılavuzu video kameranızın temel kullanımını ve özelliklerini tanıtır. Daha
fazla bilgi için referans sayfalarına bakın.
Videoları H.264 formatında kaydedebilirsiniz!
Videoları H.264 formatında kaydedebilir ve e-posta yoluyla kolayca arkadaşlarınızla ve
ailenizle paylaşabilirsiniz. Video kameranızla fotoğraf da çekebilirsiniz.
ADIM 1: Hazırlanın
1. Pili video kameraya takın. sayfa 17
• Pil şekildeki pozisyondayken SAMSUNG
logosunun yukarı baktığından emin olun.
2. Pili tamamen şarj edin. sayfa 18
• CHG (şarj) gösterge ışığı yeşile dönüştüğünde
pil tamamen şarj olmuş demektir
3. Bir bellek kartı takın. sayfa 28
• Bu video kamerayla piyasadaki SDHC (Yüksek
Kapasiteli SD) veya SD bellek kartlarını
kullanabilirsiniz.
ADIM 2: Video kameranızla kayıt yapın
Zoom(W/T) kolu
Zoom(W/T)
düğmesi
PHOTO düğmesi
Kaydı başlat/durdur
düğmesi
Kaydı başlat/
durdur düğmesi
LCD ekran
LCD ekranı açtığınızda video kameranız açılır.
MODE düğmesi/
Mod göstergesi
7
hızlı başlama kılavuzu
Video kaydı
En net video kalitesini elde edebilmeniz
için, video kameranız gelişmiş H.264
sıkıştırma teknolojisini kullanır.
1. LCD ekranı açın.
• LCD ekranı açtığınızda video
kameranız açılır.
2. Kaydı başlat/durdur düğmesine
basın.
• Kaydı durdurmak için Kaydı
başlat/durdur düğmesine basın.

00:00:00
Fotoğrafların kaydedilmesi
1. LCD ekranı açın.
2. Odağı ayarlamak için hafifçe PHOTO
düğmesine basın.
3. Nesneye odaklanırken PHOTO
düğmesine tam basın.
[307Min]
9999
OFF
SUPER
LCD ekranı açarak/kapatarak ‘Hızlı Açma Bekleme’ özelliğini kullanmak.
Bekleme sırasında LCD ekranı kapattığınızda, video kameranız Hızlı Açma Bekleme
moduna (güç tasarrufu modu) geçer. LCD ekranı açtığınızda kayıt yapmaya hemen
başlayabilirsiniz. sayfa 81
• Varsayılan ayar “1080/50i”. şeklindedir. SD (standart çözünürlük) video kalitesiyle de
kayıt yapabilirsiniz.
• Video kayıt modunda fotoğraf da çekebilirsiniz. sayfa 36
8
ADIM 3: Video ya da fotoğraf oynatın
Video ve fotoğrafların LCD ekranda izlenmesi
Küçük resim dizini görünümünü kullanarak istediğiniz kayıtları hızlı bir şekilde
bulabilirsiniz.
1. Bekleme modunda LCD ekrandaki Oynat (
2. İstenen küçük resim (
dokunun.
STBY
00:00:00
HD
/
SD
/
) sekmesine dokunun.
) sekmesine, ardından da istenen görüntüye
[307Min]
9999
HD
SD
OFF
3/3
SUPER
Yüksek çözünürlüklü televizyonda izlemek
HD (yüksek çözünürlüklü) videolar izleyebilirsiniz.
sayfa 87
Videoları SD (standart çözünürlük) görüntü kaliteli televizyonlarda da oynatabilirsiniz.
sayfa 89
ADIM 4: Kaydedilen videoları ya da fotoğrafları saklayın
Basit ve eğlenceli! Windows işletim sistemli
bilgisayarınızda Intelli-studio yazılımının çeşitli
özelliklerinin keyfini çıkarın.
Video kameranızdaki dahili Intelli-studio programını kullanarak,
bilgisayarınıza videoları/fotoğrafları aktarabilir, bunları
düzenleyebilir ya da arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 94-101
9
hızlı başlama kılavuzu
PC’den video/fotoğraf almak ve görüntülemek
1. Video kameranızı USB kablosu aracılığıyla
bilgisayara bağlayarak Intelli-studio
programını çalıştırın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir
dosya kaydetme ekranı belirir. “Yes”
(Evet), öğesini tıklatın; yükleme işlemi
tamamlanır ve aşağıdaki açılır pencere
belirir.
2. Yeni dosyalar bilgisayarınıza kaydedilir
ve Intelli-studio programındaki “Contents
Manager” e kaydı yapılır.
• Dosyaları Yüz, Tarih, Konum vb. gibi farklı
seçeneklere göre düzenleyebilirsiniz.
Contents Manager
Bilgisayarınıza
kaydedilen dosyalar
Bilgisayarınızdaki klasör dizini
3. İstediğiniz dosyanın üzerine çift tıklayarak oynatımı başlatabilirsiniz.
Videoları/fotoğrafları Youtube/Flickr/FaceBook
sitelerinde paylaşmak
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan yükleyerek içeriğinizi
dünyayla paylaşın.
Tarayıcıdaki “Share”“Upload”. sayfa 99
Video kamera Windows işletim sistemli bilgisayara bir kez bağlandığında Intelli-studio
programı bilgisayarda otomatik olarak çalışır (“PC Software: On” (PC Yazılımı: Açık)
belirlenirse). sayfa 82
ADIM 5: Videoları ya da fotoğrafları silin
10
Depolama ortamı doluysa, yeni video ya da fotoğraf kaydedemezsiniz. Depolama
ortamından bilgisayara kaydedilmiş olan video ya da fotoğraf verilerini silin. Böylece
depolama ortamının boşaltılan alanına yeni video ya da fotoğraf kaydedebilirsiniz.
LCD ekranda Oynat (
) Menü (
) sekmesi“Delete” (Sil) düğmesine
dokunun.sayfa 69
video kameranızı tanıyın
VİDEO KAMERANIZLA BİRLİKTE VERİLENLER
Yeni video kameranız aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilir. Kutuda bunlardan herhangi biri
yoksa, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.
Model adı
Renk
HMX-T10WP
HMX-T11WP
Beyaz
HMX-T10BP
HMX-T11BP
Siyah
HMX-T10OP
HMX-T11OP
Turuncu
Bellek kartı yuvası
LCD ekran
Mercek
Evet
Renkli /
Dokunmatik panel
10x (optik)
100x (dijital)
• Her ne kadar modellerin bazı özellikleri farklı olsa da, aynı biçimde
çalışırlar.
Aksesuarlarınızın kontrolü
Pil
(BP125A)
AC güç adaptörü
(AA-MA9 tipi)
Ses/Video kablosu
USB kablosu
İsteğe bağlı
Bilek kayışı
Kullanım kılavuzu
CD’si
Hızlı başlama kılavuzu
Mini HDMI
kablosu
• Her öğenin görünümü modele göre değişebilir.
• İçerik, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Parçalar ve aksesuarlar yerel Samsung satıcısına danışıldıktan sonra satın alınabilir.
SAMSUNG, AC güç adaptörü veya pil gibi aksesuarların izin verilmeyen her türlü kullanımından
kaynaklanan pil ömrü azalması veya arıza durumlarından sorumlu değildir.
• Kamerayla birlikte bellek kartı verilmez. Video kameranızla uyumlu olan bellek kartları için 29
sayfaya bakın.
• Video kameranız bir kullanıcı kılavuzu CD’si ve basılı hızlı başlama kılavuzu ile birlikte verilir.
11
video kameranızı tanıyın
KONTROLLERİN KONUMLARI
Ön/Sol
Mercek
Dahili mikrofon
Ekran düğmesi
Güç düğmesi
SmarT auTO
düğmesi
TFT LCD ekran
(Dokunmatik
ekran)
Q.MENU düğmesi
Zoom (W/T) düğmesi
Kaydı başlat/durdur düğmesi
12
Dahili hoparlör
Kayıt sırasında, dahili mikrofonu ve merceği kapatmamaya özen gösterin.
Arka/Sağ/Üst/Alt
PHOTO düğmesi
Zoom (W/T) kolu
Kaydı başlat/
durdur düğmesi
Şarj (CHG) göstergesi
DC IN jakı
MODE düğmesi /
Mod göstergesi
•
: Kayıt modu
(Video/Fotoğraf)
•
: Oynatma modu
Jak kapağı (DC IN)
USB, HDMI, AV(Ses/Video) jakı
Bilek kayışı kancası Jak kapağı (USB, HDMI, AV)
Tripod girişi
Pil/Bellek kartı kapağı
OPEN/CLOSE düğmesi
Bellek kartı yuvası
Pil yuvası
Pil çıkarma düğmesi
1
video kameranızı tanıyın
EKRAN GÖSTERİMLERİNİ TANIMLAMAK
Kullanılabilir işlevler, seçtiğiniz çalışma moduna bağlı olarak değişir ve ayar değerlerine göre farklı
göstergeler belirir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bu Ekranda Görüntüleme (OSD) yalnızca kayıt (
) modunda görüntülenir.
• mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
Kayıt Modu
LCD ekranın ortası
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Gösterge
Uyarı göstergeleri ve mesajları
Card Full
Kalan kayıt süresi
[307Min]
F2
Card Full
- 0.3
01/JAN/2010 00:00
JAN/01/2010 12:00AM
LCD ekranın solu
STBy
/ /
/
/
,
,
F2 /
OFF
S.1/50 /
- 0.3SUPER
1
•
•
•
•
•
•
•
•
Optik yakınlaştırma / Dijital
yakınlaştırma
Time Zone (visit) (Zaman Dilimi (Gezi))
01/JAN/2010 00:00
Gösterge
/
Anlamı
Zaman sayacı (video kayıt süresi)
00:00:00
Tarih/Saat
LCD ekranın sağı
Anlamı
Kayıt Modu (Video/Fotoğraf)
Çalışma durumu (bekleme / kayıt) /
Self Timer (OtoZmnlycı)*
SCENE / Smart Auto /
Digital Effect (Dijital Efekt)
White Balance (Beyaz Ayarı),
Fader (Kısıcı)*
Manual focus (Manuel odaklama)*,
Touch Point (Dkn.Noktası)*
Manual aperture (Manuel açıklık)* /
Manual shutter (Manuel obtüratör)*
/ Super C.Nite
Gösterge
9999 ,
,
,
Anlamı
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Fotoğraf görüntü sayacı (kaydedilebilir
fotoğraf görüntülerinin toplam sayısı),
Photo Resolution (Fotoğraf
Çözünürlüğü), Video Quality (Video
Kalitesi), Video Resolution (Video
Çözünürlüğü)
Anti-shake (OIS) (Titr. Önl.(OIS))
EV (Pozlama değeri)*
Tele Macro*, Back Light (Arka Işık)
Cont. Shot (Sürekli Çekim), Wind Cut
(Rüzgar Kesme)
Photo Sharpness (Fotoğraf Netliği)
Oynatma sekmesi
Menü sekmesi
,
,
* Ile belirtilen işlevler, video kamera kapatılıp yeniden başlatıldığında korunmaz.
Ekran göstergeleri, 32GB SDHC bellek kartı kapasitesini temel alır.
Yukarıdaki ekran yalnızca açıklama amacıyla gösterilmektedir ve gerçek ekrandan farklı olabilir.
Uyarı göstergeleri ve mesajları için sayfa 102~106 'ya bakın.
Yukarıda gösterilen öğeler ve konumları, daha iyi performans için bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı, depolama ortamındaki boş alana bağlı olarak hesaplanır.
OSD’deki kaydedilebilir fotoğraf görüntülerinin sayısı maksimum 9999’dur.
Toplam kaydedilebilir fotoğraf sayısı, depolama ortamındaki boş alana bağlı olarak sayılır. Kalan bellek alanındaki küçük bir değişiklik,
kayıttan sonra fotoğraf sayacını değiştiremez.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bu Ekran Üstü Menü (OSD) yalnızca Fotoğraf oynatımı ( HD / SD ) modunda görüntülenir.
• Video oynatma ( HD / SD ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
) sekmesini seçin. sayfa 40
Video Oynatma Modu
LCD ekranın üstü
Gösterge
00:00:05/00:00:50
100_0001
Anlamı
Video oynatma modu
01/JAN/2010 00:00
,
00:00:05/00:00:50
Çalışma durumu (Oynatma/
Duraklatma)
Oynatma süresi/ Toplam dosya
süresi
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi. (kalan pil seviyesi)
Oynatma Seçeneği
100_0001
,
LCD ekranın altı
Gösterge
10
/
Video Quality (Video Kalitesi), Video
Resolution (Video Çözünürlüğü)
Protect (Koru)
Anlamı
Ses kontrolü
Dosya adı (dosya numarası)
01/JAN/2010 00:00
Tarih/Saat
Ses sekmesi / Oynatmayla
ilgili işlev sekmesi (kare kare
oynatma)
Geri dönüş sekmesi
Oynatmayla ilgili işlev sekmesi
(atla/ara/duraklat/oynat/yavaş
oynat)
Menü sekmesi
• Oynatma kontrolü, ses ve geri dönüş sekmesi gibi Ekran Üzeri Menü öğeleri kısa bir süre için
görünür. Ekranın herhangi bir yerine dokunulduğunda tekrar görüntülenirler.
• Uyarı göstergeleri ve mesajları için sayfa 102~106 'ya bakın.
1
video kameranızı tanıyın
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bu Ekran Üzeri Menü (OSD) yalnızca Fotoğraf oynatma ( ) modunda görüntülenir.
• Fotoğraf oynatma ( ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
) sekmesini seçin. sayfa 40
Fotoğraf gösterme modu
LCD ekranın üstü
100_0001
Gösterge
1/10
Anlamı
Fotoğraf gösterme modu
01/JAN/2010 00:00
X1.1
/
100_0001
1/10
Slayt gösterisi / Oynatma yakınlaştırma
(X1.1~X8.0)
Dosya adı (dosya numarası)
Fotoğraf görüntüsü sayacı (geçerli
görüntü / kaydedilen toplam görüntü
sayısı)
Saklama ortamı (Bellek kartı)
Pil bilgisi.
Silme koruması
LCD ekranın altı
Gösterge
Ses sekmesi (slayt gösterisi
etkinleştirilirken)
Geri dönüş sekmesi
Önceki görüntü/Sonraki görüntü
sekmesi
Slayt gösterisi başlatma sekmesi
Menü sekmesi
1
Photo resolution (Fotoğraf
Çözünürlüğü)
Anlamı
01/JAN/2010 00:00
Tarih/Saat
başlarken
PİLİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI
Video kameranızı kesintisiz bir şekilde kullanabilmek için yedek pil satın alın.
Pil çıkarma düğmesi
Pili takmak için
Pili çıkarmak için
1. OPEN/CLOSE düğmesini OPEN’a doğru
kaydırarak pil kapağını açın.
1. OPEN/CLOSE düğmesini OPEN’a doğru
kaydırarak pil kapağını açın.
2. Pili, yerine oturana kadar bastırarak pil
yuvasına takın.
• Pil şekildeki pozisyondayken
SAMSUNG logosunun yukarı
baktığından emin olun.
2. Pil çıkarma düğmesi kaydırın, şekilde
gösterilen yönde yana kaydırın.
3. OPEN/CLOSE düğmesini ClOSe’a
doğru kaydırarak pil kapağını kapatın.
3. OPEN/CLOSE düğmesini ClOSe’a
doğru kaydırarak pil kapağını kapatın.
Samsung onaylanmamış pillerin kullanımından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.
Başka üreticilerin pillerini kullanırsanız, aşırı ısınma, yangın ve patlama tehlikesi vardır.
Düşmemesine dikkat ederek, pili kameradan çıkarın.
17
başlarken
PİLİN ŞARJ EDİLMESİ
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Pili video kameraya takın. sayfa 17
• Ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanın.
Pilin şarj edilmesi
AC güç adaptörünü veya USB kablosunu kullanarak pili şarj edin.
• Şarj (CHG) göstergesi yanar ve şarj işlemi başlar. Pil tamamen şarj olduğunda, şarj (CHG)
göstergesi yeşile döner.
AC güç adaptörünün kullanımı
AC güç adaptörünü video kameraya düzgün bir
şekilde bağlayın ve AC Güç adaptörünü duvar
prizine takın.
USB kablosunun kullanımı
USB kablosunu video kameraya düzgün bir şekilde
bağlayın ve kablonun diğer ucunu bilgisayarın
USB bağlantı noktasına takın.
Lütfen AC güç kaynağını video kameraya bağlarken fiş ve prizin üzerinde yabancı madde
olmadığından emin olun.
18
• Cihaz şarj edilirken, hem USB kablosu hem de AC güç adaptörü cihaza bağlı ise, AC güç
adaptörü USB bağlantısını geçersiz kılar.
• Video kamera yalnızca USB gücüyle çalışmaz. Video kamerayı çalıştırmak için güç adaptörünü
veya pili kullanın.
• Şarj süresi USB ana cihazının (PC) türüne bağlı olabilir.
• Pil şarj edilirken video kamerayı kullanırsanız şarj işlemi daha uzun sürebilir.
PİL DURUMUNUN KONTROL EDİLMESİ
Şarj durumunu ve kalan pil kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
Şarj durumunun kontrol edilmesi
LED’in rengi, güç veya şarj durumunu
gösterir.
Şarj oluyor
(Turuncu)
Tam dolu
(Yeşil)
Hata
(Kapalı)
Pil seviye göstergesi
Pil seviyesi göstergesi, pilde kalan pil gücü miktarını gösterir.
Pil seviyesi
göstergesi
-
Durum
Mesaj
Tam dolu
-
%25~50 kullanılmıştır
-
%50~75 kullanılmıştır
-
%75~95 kullanılmıştır
-
%95~98 kullanılmıştır
-
Bitmiş (yanıp söner): Cihaz yakında
kapanacaktır.Pili en kısa sürede değiştirin.
-
Cihaz 3 saniye sonra kapatılacaktır.
“Low
Battery”
(Düşük Pil)
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
Yukarıdaki bilgiler normal sıcaklıkta tam olarak şarj edilmiş bir pile göre verilmiştir. Düşük ortam
sıcaklığı kullanım süresini etkileyebilir.
19
başlarken
Pilin kullanılabilir çalışma süresi
Pil tipi
BP125A
Şarj süresi
AC güç adaptörünün kullanımı: yaklaşık 120 dak.
USB kablosunun kullanımı: yaklaşık 270 dak.
Video çözünürlüğü
HD
SD
Kesintisiz kayıt süresi
Yaklaşık 110 dak.
Yaklaşık 120 dak.
Oynatma süresi
Yaklaşık 140 dak.
Yaklaşık 160 dak.
• Şarj süresi: Tamamen bitmiş bir pili tam olarak şarj etmek için gerekli olan, dakika
cinsinden yaklaşık süre.
• ‘HD’, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi; ‘SD’ ise standart görüntü kalitesi anlamına
gelir. Süreler sadece bilgi amaçlıdır.
• Yukarıda belirtilen değerler, Samsung’un test ortamında ölçülür; kullanıcıya ve koşullara
göre değişebilir.
• Kayıt ve oynatma süresi, video kameranızı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda
kısalacaktır.
Kesintisiz kayıt (zoom kullanmadan)
Video kameranın tabloda gösterilen kesintisiz kayıt süresi, video kamera kayıt modunda
olduğunda ve kayıt başladıktan sonra başka hiçbir işlev kullanılmadığında geçerli olan
kayıt süresidir. Gerçek kayıtta kaydı başlat/durdur ve zoom işlevleri kullanıldığı ve gösterim
yapıldığı için, pil takımı bu referans değerden 2-3 kat daha hızlı boşalabilir. Video kamerada
kayıt yapmayı planladığınız süreyi sağlamak için, şarj edilmiş ilave pil takımı/takımları
hazırlayın.
AC güç kaynağının kullanılması
İşlev ayarları yaparken, oynatım yaparken, görüntüleri düzenlerken veya kapalı alanda
kullanırken, kameraya evin AC prizinden güç vermek için AC güç adaptörünü kullanmanızı
öneriyoruz. Pili şarj ederken yaptığınız bağlantıların aynısını yapın. sayfa 18
20
Pil hakkında
• Pil Özellikleri
Lityum-iyon pilin boyutu küçüktür ve yüksek bir kapasiteye sahiptir. Düşük ortam sıcaklığı
(10ºC'nin altında) pil ömrünü kısaltıp doğru çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda cebinize
koyarak pili ısıtın ve daha sonra video kameraya takın.
• Kullandıktan sonra pili mutlaka ayrı bir yerde saklayın.
- Video kameranın gücü kapalı olsa bile, pil video kameranın içinde saklanırsa düşük
miktarda pil gücü tüketilir.
- Pil takılır ve uzun süre video kamerada bırakılırsa boşalır. Şarj edilse bile kullanılamaz.
- Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, işlevselliğini koruyabilmek için 3 ayda bir pili tam
olarak şarj edin ve video kameranızda kullanarak tamamen boşalmasını sağlayın.
• Video kamerayı dışarıda kullanırken ilave pil hazırlayın.
- Düşük sıcaklık, kaydedilebilir süreyi kısaltabilir.
- Seyahat ederken pili şarj etmek için cihazla birlikte verilen AC güç adaptörünü
yanınızda taşıyın.
• Pil yere düştüğünde pil terminalinin zarar görüp görmediğini kontrol edin.
- Terminali hasarlı bir pil video kameraya takılırsa, video kamera zarar görebilir.
• Kullanımdan sonra pili ve bellek kartını video kameradan çıkarın ve AC güç
adaptörünü ayırın.
- Pili sabit, serin ve kuru bir yerde saklayın. (Önerilen sıcaklık : 15ºC~ 25ºC, Önerilen
nem: %40~ %60)
- Fazla yüksek veya düşük sıcaklıklar pilin ömrünü kısaltır.
- Pil, dumanlı veya tozlu bir yerde saklanırsa pil terminalleri paslanabilir veya
arızalanabilir.
• Ölü pili bir geri dönüşüm kutusuna atın.
• Pil ömrü sınırlıdır.
- Tamamen şarj edildikten sonra çalışma süresi kısalmışsa pil, kullanım ömrünün
sonuna ulaşıyor demektir. Yenisiyle değiştirin.
- Pil ömrü saklama, çalıştırma ve kullanma koşullarına bağlı olabilir.
• AC güç adaptörünün bağlantısını kesmeden önce video kamerayı kapattığınızdan emin olun.
Aksi takdirde depolama ortamı veya veriler zarar görebilir.
• AC güç adaptörünü kullanırken, yakındaki bir prizi kullanın. Video kameranızı kullanırken bir
arıza oluşması halinde, AC güç adaptörünü prizden derhal çıkarın.
• AC adaptörünü duvar ile mobilya arası gibi dar alanda kullanmayın.
• Video kameraya güç vermek için, belirtilen AC güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
Başka AC güç adaptörlerinin kullanılması elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir.
• AC güç adaptörü dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bazı yabancı ülkelerde AC fiş
adaptörügereklidir. Buna ihtiyacınız varsa dağıtıcınızdan satın alın.
• Şarj etme süresi, pilin kalan şarj düzeyine göre değişir.
• Yaklaşık 2 saat sonra pilin şarjı %95'in üzerindedir ve gösterge rengi yeşile döner. Pilin %100
şarj olması yaklaşık 2 saat 40 dakika sürer.
21
video kameranın temel kullanımı
VİDEO KAMERANIZIN AÇILMASI/KAPATILMASI
1. Video kamerayı açmak için LCD
ekranı açın.
• LCD ekranı açtığınızda video
kameranız otomatik olarak açılır.
LCD ekran
2. Video kamerayı kapatmak için Güç
( ) düğmesine yaklaşık bir saniye
basın.
Güç düğmesi
• Video kamera açıldığında, kendi kendine tanılama işlevini gerçekleştirir. Bir uyarı mesajı alınırsa,
‘uyarı göstergeleri ve mesajları’ (sayfa 102~106 kısmına başvurup gerekli düzeltici işlemi yapın.
• Güç açıkken LCD ekranı kapatırsanız, güç tasarrufu modu etkinleşir. sayfa 23
• Video kamera, AC güç adaptörüne bağlanırsa veya LCD ekran açık haldeyken video kameraya
pil takılırsa otomatik olarak açılır.
Bu video kamerayı ilk kez kullanırken
Video kameranızı ilk kez kullandığınızda veya sıfırladığınızda, başlangıç ekranı olarak saat dilimi
ekranı görünür. Coğrafi konumunuzu seçip tarih ve saati ayarlayın. sayfa 26
Tarih ve saati ayarlamamanız durumunda, video kamerayı her açtığınızda saat dilimi ekranı
görüntülenir.
22
GÜÇ TASARRUFU MODUNA GEÇİLMESİ
Video kamerayı uzun bir süre kullanmanız gerekiyorsa aşağıdaki işlevleri ayarlamanız
gereksiz enerji tüketimini önler.
Bekleme Modunda Hızlı Açma Bekleme Modu
LCD ekran kapatıldığında video kamera “Quick
On STBY” (Hızlı Açma Bekleme) moduna geçer.
sayfa 81
Oynatma modunda Uyku Modu (küçük resim dizini görüntüsünü içerir)
• LCD ekran kapalıyken video kamera uyku moduna geçer ve 20 dakikadan fazla boşta
kalırsa video kamera kapanır. Ancak “Auto Power Off: 5 Min” (Otomatik Kapanma: 5
dak.) ayarı seçilirse, video kamera 5 dakika içinde kapanır.
• Uyku modu sırasında LCD ekranı açarsanız ya da video kameraya video kablosu
balarsanız, uyku modu sonlanır ve en son kullanılan çalışma moduna dönülür.
LCD ekran kapalı
<Uyku modu>
20 dakika sonra
<Güç kapalı>
• Güç tasarrufu modu, aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Audio/Video, Mini HDMI veya USB, vs.)
- Kayıt, oynatma ya da slayt gösterisi çalışırken.
- LCD ekran açıkken.
• Video kamera güç tasarrufu modunda daha az pil gücü tüketir. Ancak, uzun bir süre kullanmayı
planlıyorsanız, kullanmadığınızda Güç( ) düğmesine basarak video kamerayı kapatmanızı
tavsiye ediyoruz.
2
video kameranın temel kullanımı
ÇALIŞTIRMA MODLARININ AYARLANMASI
mODe düğmesine her bastığınızda, çalışma modunu aşağıdaki sırayla ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Modu (
)↕ Oynatma modu ( ).
• Çalışma modu her değiştiğinde ilgili mod göstergesinin ışığı yanar.
• Video veya fotoğraf kaydı modunda Oynatma (
) sekmesine basılırsa, çalışma modu video
veya fotoğraf oynatım moduna geçer.
MODE düğmesi / Mod göstergeleri
in]
00
STBY
00:00:
[307M
(Kayıt Modu):
Video kaydetmek ya da oynatmak için.
•
(Oynatma modu):
Fotoğraf kaydetmek ya da oynatmak
için.
•
9999
Oynatma sekmesi
Bu video kamera, video ve fotoğraf kayıt modlarını birleştiren tek bir kayıt modu sunmaktadır. Bu sayede
videoları veya fotoğrafları ilgili kayıt modunu değiştirmeden, aynı modda kolayca kaydedebilirsiniz.
EKRAN (
) DÜĞMESİNİN KULLANILMASI
Güç açıkken ekran bilgilerini görüntülemek veya görüntülememek için Ekran(
basın.
) düğmesine
Bilgi görüntüleme modunun değiştirilmesi
Ekran (
) düğmesine basın.
Tam ve minimum görüntüleme modları sırayla değişecektir.
Tam görüntü modu
STBY
00:00:00
[307Min]
Minimum görüntü modu
STBy
9999
OFF
SUPER
2
• Kayıt koşullarına bağlı olarak, Uyarı göstergeleri ve mesajları görülebilir.
• Ekran(
) düğmesi küçük resim, menü ve ağ ekranında çalışmaz.
DOKUNMATİK PANELİN KULLANILMASI
Dokunmatik panel, sadece
parmağınızın dokunuşuyla oynatma
ve kaydetme işlemlerini kolayca
yapmanızı sağlar. Desteklemek için
elinizi LCD ekranın arkasına koyun.
Sonra, ekranda gösterilen öğelere
dokunun.
Dokunun
Seçilecek veya uygulanacak öğelere hafifçe
parmağınızla dokunun.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
• LCD ekrana koruyucu film takmayın.
• Film uzun süre takılı kalırsa, ekran yüzeyindeki güçlü yapışkan etkisi dokunmatik panelin
arızalanmasına neden olabilir.
• Dokunmatik paneli kullanırken LCD panelin yakındaki düğmelere yanlışlıkla basmamaya dikkat
edin.
• LCD ekranda görünen sekmeler ve göstergeler, video kameranızın geçerli kayıt/oynatma
durumuna bağlıdır.
• Video kamera, ekranda aynı anda ikiden fazla noktaya dokunduğunuzda talimatı doğru tanımaz.
Her seferinde bir noktaya dokunun.
2
ilk ayarlar
SAAT DİLİMİ VE TARİH/SAATİN İLK KEZ
ayarlanmaSi
Bu video kamerayı ilk kez açtığınızda bölgenizin saat ve tarihini
ayarlayın.
Home
London, Lisbon
1. Video kamerayı açmak için LCD ekranı açın.
• Saat dilimi (“Home” (Ev)) ekranı Lizbon, Londra'ya
(Greenwich Ortalama Saati) göre görüntülenir.
[GMT 00:00] 01/JAN/2010 00:00
2. LCD ekrandaki sol ( ) ya da sağ ( ) sekmeye dokunarak
haritada bölgenizi seçin, ardından (
) sekmesine basın.
• “Date/Time Set” (Tarih/Saat Ayarı) ekranı görüntülenir.
3. Tarih ve saat bilgilerine dokunup, yukarı (
sekmelerini kullanarak değerleri değiştirin.
) ya da aşağı (
)sekmesine
4. Saatin doğru ayarlandığından emin olun ve (
dokunun.
• “Date/Time Set” (Tarih/Saat Ayarı) mesajı görüntülenir.
Date/Time Set
Month
Day
)
01
00
Year
/ Jan / 2010
Hr
Min
:
00
Date/Time Set
Year
Month
Day
Date/Time
/ 01 Set01
2010
Hr
Min
01/JAN/2010
00:00
12 : 00
am
• Yıl, “Home” (Ev) öğesi temel alınarak 2037'a kadar ayarlanabilir.
• “Date/Time Display” (Tarih/Saat Görünüm) göstergesini Açık olarak ayarlayın. sayfa 77
• ( ) simgesini etkinleştirmek, zamanı 1 saat ilerletir.
Dahili şarj edilebilir pil
• Video kameranız, gücü kapattığınızda bile tarih ve saat ayarlarının korunmasını sağlayan dahili bir
şarj edilebilir pil içerir.
• Pil bir kez boşaldığında, önceki tarih/saat değerlerinin tümü varsayılan ayarlara döner; bu durumda
dahili şarj edilebilir pili tekrar şarj edin. Ardından tarih/saat bilgisini tekrar ayarlayın.
Dahili şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
2
• Dahili pil, video kameranız AC gücüne takılıyken ya da pil takımı takılıyken sürekli şarj olur.
• Video kamera, AC gücüne ya da pil takımına bağlı olmadan yaklaşık 2 hafta kullanılmazsa, dahili
pil tamamen boşalır. Bu durumda, sağlanan AC adaptörüne yaklaşık 24 saat bağlayarak dahili pili
şarj edin.
DİLLERİN SEÇİMİ
Menü ekranının ve mesajların görüntülenmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz.
Dil ayarı, video kamera kapatıldığında korunur.
1. Menü (
) Ayar ( ) sekmesine dokunun.
2. Yukarı ( )/aşağı ( ) sekmesine, “Language” öğesi
görüntülenene kadar basın.
Language
Demo
6/6
3. “Language” öğesine, ardından da istediğiniz OSD diline
dokunun.
)
4. Ayarı tamamlamak için, Çıkış ( ) veya Geri Dön (
sekmesine dokunun.
• Menü ekranı ve mesajlar, seçilen dilde görüntülenir.
Anynet+(HDMI-CEC)
Language
English
한국어
1/8
Français
Deutsch
Desteklenen diller
English
Português
Polski
Ελληνικά
한국어
Nederlands
Čeština
Srpski
ไทย
Français
Svenska
Slovensky
Hrvatski
Türkçe
Deutsch
Suomi
Magyar
Українська
Italiano
Norsk
Română
Русский
Español
Dansk
Български
中文
日本語
• “Language” seçenekleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Seçilen dil, pil takımı ya da AC güç adaptörü takılı olmadığında bile etkin kalır.
• Tarih ve saat biçimi, seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
27
kayda başlamaya hazırlanırken
BELLEK KARTININ TAKILMASI/ÇIKARILMASI
(DAHİL DEĞİLDİR)
Terminaller
Bellek kartının takılması
Bellek kartının çıkarılması
1. OPEN/CLOSE düğmesini OPEN’a doğru
kaydırarak bellek kartı kapağını açın.
1. OPEN/CLOSE düğmesini OPEN’a doğru
kaydırarak bellek kartı kapağını açın.
2. Hafif bir tık sesi gelene kadar bellek
kartını kart yuvasına itin.
• Terminal kısmının yukarı baktığından
ve video kameranın şekildeki gibi
yerleştirildiğinden emin olun.
2. Çıkarmak için, bellek kartını hafifçe itin.
3. OPEN/CLOSE düğmesini CLOSE’a
doğru kaydırarak bellek kartı kapağını
kapatın.
3. OPEN/CLOSE düğmesini CLOSE’a
doğru kaydırarak bellek kartı kapağını
kapatın.
• Veri kaybını önlemek için, bellek kartını takmadan veya çıkarmadan önce Güç (
bir saniye basarak video kamerayı kapatın.
• Bellek kartını çok sert itmemeye dikkat edin. Bellek kartı birden çıkabilir.
28
) düğmesine
Video kameranız, yalnızca SD (Güvenli Dijital) ve SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite) kartları
destekler. Video kamerayla uyumluluk, üreticilere ve bellek kartlarının tiplerine bağlı olarak
değişebilir.
UYGUN BELLEK KARTININ SEÇİLMESİ
(DAHİL DEĞİLDİR)
Uyumlu bellek kartları
• Bu video kamera, yalnızca SD (Güvenli
Dijital) ve SDHC (Güvenli Dijital Yüksek
Kapasite) kartlarla birlikte kullanılabilir.
SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite)
kart kullanılması önerilir. SD kart 2GB kapasiteye kadarını
destekler. 2GB kapasiteden yüksek SD
kartların bu video kamerada normal
çalışacağı garanti edilmez.
• MMC (Çoklu Ortam Kartı) ve MMC Plus
desteklenmez.
• Uyumlu bellek kartı kapasitesi: SD: 1GB ~ 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
• Uyumlu bellek kartı markalarını kullanın.
Diğerlerinin çalışması garanti edilmez.
Bellek kartı satın alırken uyumluluğunu
kontrol edin.
- SDHC/SD kartlar: Panasonic,
SanDisk, TOSHIBA
• Video kaydı için daha yüksek yazma
hızını destekleyen (SDHC Sınıf 6 kartı
üzeri) bir bellek kartı kullanın.
• SD/SDHC bellek kartlarında, mekanik
bir yazdırma koruma düğmesi bulunur.
Düğme ayarlandığında karta kayıtlı
dosyaların yanlışlıkla silinmesi engellenir.
Yazmayı etkinleştirmek için düğmeyi
terminaller yönünde yukarı kaldırın.
Yazma korumasını ayarlamak için
düğmeyi aşağı indirin.
Kullanılabilir bellek kartları (1GB~32GB)
Terminaller
Terminaller
Koruma
düğmesi
Koruma
düğmesi
<SD>
<SDHC>
SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite)
kartlar
• SDHC kart, SD kartın daha yüksek bir
sürümüdür (Sürüm 2.00) ve 2GB'nin
üstünde yüksek kapasiteyi destekler.
• SD destekli mevcut ana cihazlarla
kullanılamaz.
Bellek kartı için genel uyarılar
• Hasar gören veriler kurtarılamayabilir.
Önemli verilerinizi ayrı olarak
bilgisayarınızın sabit diskinde
yedeklemeniz önerilir.
• Biçimlendirme, silme, kaydetme ve
oynatma gibi işlemler sırasında bellek
kartının çıkarılması ya da gücün
kapatılması veri kaybına neden olabilir.
• Bilgisayarınızda bellek kartında
saklanan bir dosya ya da klasörün adını
değiştirdikten sonra video kameranız
değiştirilmiş dosyayı tanımayabilir.
29
kayda başlamaya hazırlanırken
Bellek kartının kullanılması
• Veri kaybını önlemek için bellek kartını
takmadan veya çıkartmadan önce gücü
kapatmanız önerilir.
• Başka cihazlar tarafından biçimlendirilen
bir bellek kartını kullanabileceğiniz garanti
edilmemektedir. Bellek kartınızı bu video
kamerayla biçimlendirdiğinizden emin
olun.
• Yeni satın alınan bellek kartlarını, video
kameranızın tanıyamayacağı ya da başka
cihazlar tarafından kaydedilen verilere
sahip bellek kartlarını biçimlendirmelisiniz.
Biçimlendirmenin bellek kartındaki bütün
verileri sildiğini unutmayın.
• Başka bir cihaz üzerinde kullanılmış olan
bir bellek kartını kullanamıyorsanız, bunu
kendi video kameranızla biçimlendirin.
Biçimlendirmenin bellek kartındaki bütün
bilgileri sildiğini unutmayın.
• Bellek kartlarının belirli bir ömrü vardır.
Yeni veri kaydedemiyorsanız, yeni bir
bellek kartı satın almalısınız.
• Kartları eğmeyin, düşürmeyin ya da güçlü
bir darbeye maruz bırakmayın.
• Bellek kartı terminallerine yabancı madde
koymayın. Gerektiğinde terminalleri
temizlemek için yumuşak kuru bir bez
kullanın.
• Etiket yapıştırma kısmına özel etiket
dışında başka bir şey yapıştırmayın.
• Hasarlı bellek kartını kullanmayın.
• Bellek kartlarını, bunları yutabilecek
olan çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklamaya dikkat edin.
30
Video kamera, veri depolama için SD
ve SDHC bellek kartlarını destekler!
Veri depolama hızı, üretici ve üretim
sistemine bağlı olarak değişebilir.
• SLC (tek katmanlı hücre) sistemi:
daha hızlı yazma etkindir.
• MLC (çok katmanlı hücre) sistemi:
sadece düşük yazma hızı desteklenir.
En iyi sonucu elde etmek için daha
çabuk yazma hızına sahip bir bellek kartı
kullanmanızı öneririz.
Video kaydetmek için düşük hızlı bir
bellek kartının kullanılması videonun
bellek kartına kaydedilmesinde sorunlara
neden olabilir.
Hatta kayıt sırasında video verilerinizi de
kaybedebilirsiniz.
Video kamera, kaydedilen videonun bir
miktarını korumak için videoyu zorunlu
olarak bellek kartına kaydedip bir uyarı
mesajı görüntüler:
“Low speed card. Please record at
a lower resolution.” (Düşük hızlı kart.
Lütfen düşük kalitede kaydedin.)
Düşük hıza sahip bir kart kullanmaktan
başka çareniz yoksa, kaydın çözünürlüğü
ve kalitesi ayarlanan değerden daha
düşük olabilir. sayfa 50
Ancak çözünürlük ve kalite ne kadar
yüksek olursa, o kadar çok bellek
kullanılır.
• Yanlış kullanımdan kaynaklanan veri kaybından Samsung sorumlu değildir. (herhangi bir
bilgisayar virüsü dahil)
• Hareketli ve statik elektrik nedeniyle veri kaybını önlemek için bir bellek kartı muhafazası
kullanmanız önerilir.
• Bir süre kullandıktan sonra bellek kartı ısınabilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.
KAYIT SÜRESİ VE KAPASİTESİ
Aşağıdakiler bellek boyutuna ve çözünürlüğe bağlı olarak çekilebilen kayıt yapılabilecek
video süresi ve fotoğraf sayısıdır. Video kaydederken veya fotoğraf çekerken kayıt
yapılabilecek video süresi ve fotoğraf sayısına bakın.
Video için kullanılabilir kayıt süresi
Kalitesi
1080/50i
720/50p
576/50p
Kalite
Super Fine
(Süper İyi)
Fine (İyi)
Normal
Super Fine
(Süper İyi)
Fine (İyi)
Normal
Super Fine
(Süper İyi)
Fine (İyi)
Normal
Depolama ortamı (Kapasite)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
8
15
30
61
125
253
9
12
18
23
36
46
74
94
152
193
307
390
11
21
42
86
177
357
14
21
28
42
57
84
115
171
235
351
475
708
32
63
126
254
521
1051
42
62
83
123
166
244
336
494
688
1011
1387
2039
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı
Kalitesi
(Birim: Dakika cinsinden yaklaşık kayıt süresi)
Depolama ortamı (Kapasite)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
2880x1620
656
1251
2482
5014
9999
9999
1920x1080
1173
2346
4654
9402
9999
9999
(Birim: Yaklaşık görüntü sayısı)
1GB ≒ 1,000,000,000 bytes : Dahili içerik bilgisi de belleğin bir kısmını kullandığı için, asıl
biçimlendirilmiş kapasite, daha az olabilir.
• Tablodaki sayılar, fiili kayıt koşullarına ve kayıt konusuna bağlı olarak değişebilir.
• Çözünürlük ve kalite ayarları ne kadar yüksekse o kadar fazla bellek kullanılır.
• Daha düşük çözünürlük ve kalite, sıkıştırma oranını ve kayıt süresini artırır, ama görüntü kalitesi
düşebilir.
• Bit hızı, kayıt görüntüsüne göre otomatik olarak ayarlanır. Bundan dolayı kayıt süresi değişebilir.
• 32GB kapasitenin üstündeki bellek kartları normal biçimde çalışmayabilir.
• Tek seferde kaydedilebilecek en yüksek video boyutu 1,8GB'dir.
• Kaydedilebilecek maksimum fotoğraf ve video sayısı 9999'dur.
31
kayda başlamaya hazırlanırken
BİLEK KAYIŞININ KULLANIMI
Kayışı takın ve video kameranın düşmesini önlemek için elinizi halkadan geçirin.
Bilek kayışının ucunu şekilde gösterildiği gibi
video kameranın kancasından geçirin.
lCD ekraninin ayarlanmaSi
Video kameranızdaki geniş LCD ekran, yüksek kalitede görüntü izleme olanağı sunar.
1. LCD ekranı parmağınızla açın.
• Ekran 90°'ye kadar açılır.
2. LCD ekran 90° açıkken ekranı yukarı ve
aşağı döndürün.
• Merceğe doğru 180°'ye kadar,
geriye doğru da 90°'ye kadar
döndürebilirsiniz. Kayıtları daha rahat
izlemek için, ekranı merceğe doğru
180° döndürüp, gövdeye doğru geri
katlayın.
Aşırı döndürme, ekranla video kamera arasındaki bağlayıcı menteşeye zarar verebilir.
2
Ekrandaki parmak izlerini ya da tozu yumuşak bir bezle temizleyin.
VIDEO KAMERANIN TEMEL KONUMLANDIRMASI
Video ya da fotoğraf çekerken, video kameranın titremesini önlemek için her iki elinizi de
kullanın. Çekim sırasında en ufak bir hareketi dahi önlemeye çalışın.
Odaklamak için, şekilde gösterildiği gibi
kamerayı kişiye veya nesneye yöneltin.
1. Bilek kayışını bileğinize geçirin.
2. Video kamerayı her iki elinizle tutun.
3. Çekiminizin sabit olduğundan ve başka
bir kişiyle ya da nesneyle çakışma
tehlikesi olmadığından emin olun.
4. Odaklamak için, şekilde gösterildiği gibi
kamerayı kişiye veya nesneye yöneltin.
Çekim açısının ayarlanması
<Düşük açı>
<Yüksek açı>
<Kendi kendine kayıt>
• Bu videonun mercek açısı, video kameranın gövdesinden yaklaşık olarak 20˚ yüksektir. Bu,
bileğin yorulmasını önler ve kayıt sırasında net görüntüyü korumak için nesneleri rahat bir
konumda kadraja almanıza gerek kalmadan video kaydetmenizi sağlar.
• Video kamera merceğine doğru çekim için gereken açının verildiğinden emin olun.
• Çekim sırasında güneş ışığını arkanıza almanız önerilir.
33
temel kayıt
VİDEO KAYDI
Bu video kamera hem Full HD (yüksek çözünürlük: 1920x1080) hem de Standart
Çözünürlüklü (SD) görüntü kalitesini destekler. Kayıt yapmadan önce, istediğiniz kaliteyi
ayarlayın. sayfa 50
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın.sayfa 28
• mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
Tercihinize göre iki REC düğmesi!
Bu video kamerada iki tane Kaydı başlat/durdur düğmesi
vardır. Biri arkada, diğeri de LCD paneldedir. Sizin için en
uygun olanını seçin.
1. Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Kişi veya nesnenin boyutunu ayarlamak için Zoomkolunu
veya Zoom düğmesini kullanın. sayfa 39
2. Kaydı başlat/durdur düğmesine basın.
• Kayıt () göstergesi belirir ve kayıt başlar.
STBY
00:00:00
[307Min]
OFF
[307Min]
9999
OFF
00:00:00
SUPER
3. Kaydı durdurmak için, Kaydı başlat/durdur düğmesine tekrar
basın.
4. En son kaydedilen videoyu izlemek için Quick View (Hızlı
Görüntüleme) ( ) simgesine dokunun.
• Hızlı Oynatma tamamlandıktan sonra, video kameranız
bekleme moduna geri döner.

SUPER
• Kayıt sırasında güç kesilirse veya bir hata meydana gelirse, video kaydedilemeyebilir/
düzenlenemeyebilir.
• Samsung, bellek kartı hatası nedeniyle normal kaydetme ya da oynatma işleminin aksamasından
dolayı meydana gelen hiçbir hasardan sorumlu değildir.
• Hasarlı verilerin kurtarılamayacağını unutmayın.
• Depolama ortamına erişirken video kamerayı kapatmayın ya da bellek kartını çıkarmayın. Bu,
depolama ortamına ya da depolama ortamındaki verilere zarar verebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videolar H.264 (MPEG-4.AVC) formatında sıkıştırılır.
Gereksiz pil tüketimini önlemek için kaydı bitirdiğinizde pili çıkartın.
Ekran bilgileri için, bkz. sayfa 14.
Yaklaşık kayıt süresi için, bkz. sayfa 31.
Ses, video kameranın önünde yer alan dahili stereo mikrofondan kaydedilir. Mikrofonun önünün
kapanmadığından emin olun.
Önemli bir video kaydetmeden önce, ses ve video kaydıyla ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol
ederek kayıt işlevini test ettiğinizden emin olun.
Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 49~65.
Kayıt sırasında güç kablosu/pil çıkartılırsa ya da kayıt işlemi devre dışı bırakılırsa, sistem veri
kurtarma moduna geçer. Veriler kurtarılırken başka bir işlev çalıştırılmaz.
LCD ekranın parlaklığı menü seçeneklerinden ayarlanabilir. LCD ekranın ayarlanması,
kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez. sayfa 77
Kayıt modunda Hızlı Görüntüleme menü seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Hızlı Görüntüleme menü
seçeneğini Açık değerine ayarladığınızda Hızlı Görüntüleme simgesi belirir.
LCD ekranda gösterilen menü ayarı sekmeleri, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
35
temel kayıt
VİDEO KAYIT MODUNDA FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Video kameranız, video çekimini kesmeden fotoğraf yakalayabilir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Kaydı başlat/durdur düğmesine basın. düğmesine basın.
• Kayıt () göstergesi belirir ve kayıt başlar.
2. Video kaydederken istediğiniz sahnede PHOTO
düğmesine basın.
• () göstergesi kaybolduğunda, fotoğraf görüntüsü,
obtüratör sesi olmadan kaydedilir.
• Fotoğraf çekilirken bile videolar sürekli olarak kaydedilir.
3. Kaydı durdurmak için, Kaydı başlat/durdur düğmesine tekrar
basın.

00:00:00
[307Min]
00:00:32
[307Min]
OFF
SUPER
• Fotoğraflar kaydedilen videonun çözünürlüğünden bağımsız olarak 1920x1080 çözünürlükte
kaydedilir.
• HDMI kablosu video kameraya bağlı olduğunda, video kaydederken fotoğraf çekimi
yapamazsınız.
FOTOĞRAFLARIN KAYDEDILMESI
Fotoğraf çekebilir ve SD/SDHC bellek kartında saklayabilirsiniz. Kayıt yapmadan önce,
istediğiniz çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlayın. sayfa 51
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Kaydetmek için bir kişi veya nesne seçin.
• LCD ekranı kullanın.
• Kişi veya nesnenin boyutunu ayarlamak için Zoomkolunu
veya Zoom düğmesini kullanın. sayfa 39
2. Çekim yapılacak kişi veya nesnenin LCD ekranın merkezinde
olmasını sağlayın ve PHOTO düğmesine yarım basın.
• Kişiye veya nesneye odaklanıldığında, () göstergesi yeşil
yanar. Kırmızı yanıyorsa, odaklamayı tekrar ayarlayın.
9999
3. PHOTO düğmesine tam olarak basın.
4. Kaydettiğiniz en son videoyu veya fotoğrafı görüntülemek için
Hızlı Görüntüleme ( ) simgesine dokunun.
• Bekleme moduna dönmek için Geri Dönüş (
)sekmesine
dokunun.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
Depolama ortamına ya da verilere zarar verebileceğinden, fotoğraf çekerken GÜÇ düğmesine
basmayın veya bellek kartını çıkarmayın.
• Kaydedilebilir fotoğraf sayısı, kayıt koşullarına ve fotoğraf çözünürlüğüne göre değişir.
sayfa 31
• Fotoğraf çekilirken ses kaydedilmez.
• Odaklanmak zorsa, manuel odak işlevini kullanın. sayfa 57
• Ekran gösterim bilgileri için, bkz. sayfa 14.
• Menü öğelerini kullanarak LCD ekranın parlaklığını ayarlayın. Bunu yapmak kaydedilen
görüntüyü etkilemez. sayfa 77
• Kayıt sırasında kullanılabilen çeşitli işlevler için bkz. sayfa 49~65.
• Fotoğraf dosyaları, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilişim Teknolojisi Kuruluşları Birliği) tarafından
belirlenmiş DCF (Kamera Dosya sistemi için Tasarım kuralı) standardına uygundur.
7
temel kayıt
YENI BAŞLAYANLAR İÇIN KOLAY KAYIT
(SMART AUTO)
Smart Auto modunda video kameranız algılanan çekim türüne uygun video kamera ayarlarını
otomatik olarak seçer. Farklı çekim türleri için video kamera ayarlarını bilmiyorsanız bu özellik
size yardımcı olacaktır.
1. SMART AUTO düğmesine basın.
• Smart Auto ( ) ve Titr. Önl. (OIS) ( )
göstergeleri LCD ekranda görüntülenir.
2. Çekeceğiniz görüntüyü kadrajda ortalayın.
• Odak ile video kamera hizalanırken video
kamera, sahneyi otomatik olarak algılar.
• LCD ekranda uygun sahne simgesi görüntülenir.
STBY
Çok parlak çekim kaydedilirken görünür. (Beyaz)
Dış mekan çekimi yapılırken görünür. (Manzara)
İç mekanda kayıt yapılırken görünür. (İç Mekan)
Gece kayıt yapılırken görünür. (Gece)
Yakın çekim kayıt yapılırken görünür. (Makro)
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
<Yakın çekim kayıt
yapılırken>
Arka ışıkla manzara görüntüleri kaydedilirken
görünür. (Arka Işık)
3. Kaydı durdur/başlat ya da PHOTO düğmesine basın. sayfa 34, 37
4. Smart Auto modunu iptal etmek için, SmarT auTO düğmesine tekrar basın.
8
• Smart Auto işlemi sırasında kullanılamayan düğmeler: Menü ( ) sekmesi / Q.MENU
düğmesi / vb. Smart Auto modunda hemen hemen tüm ayarlar otomatik olarak yapılır. İşlevleri
kendiniz ayarlamak için, önce Smart Auto modundan çıkın.
• Smart Auto işlevi kayıt esnasında kullanılamaz. Bu işlevi kayıttan önce ayarlayın.
• Video kamera, kayıt durumlarını tanımadığında temel ayarda kayıt yapar (
).
• Video kamera; video kamera titremesi, ışık koşulları ve hedef ile aradaki mesafe gibi çekim
ortamına bağlı nedenlerden dolayı doğru sahneyi seçemeyebilir.
• Aynı anda birden fazla sahne kaydedilirken Smart Auto önem sırasını aşağıdaki şekilde belirler:
Arka Işık → Makro → Beyaz → Manzara → Gece → İç Mekan
Örneğin, a) Beyaz ve İç Mekan aynı anda uygulanırsa, Beyaz seçilir ve ilgili simge görüntülenir.
b) Beyaz ve Manzara aynı anda uygulanırsa, Beyaz seçilir ve ilgili simge görüntülenir.
ZOOM
Bu video kamera ile kayıt için optik 10x power zoom
ve dijital zoom özeliklerini, Zoom kolunu kaydırarak ya
da LCD panel üzerindeki Zoom düğmesine basarak
kullanabilirsiniz.
Yakınlaştırmak için
LCD paneldeki T (zoom) düğmesine basın veya
zoomkolunuT (telefoto) işaretine doğru kaydırın.
• Uzaktaki kişi veya nesne yavaş yavaş büyütülür
ve kaydedilebilir.
• En büyük zoom oranı normal yaklaştırmada 10x
zoom'dur.
W : Geniş açı
Uzaklaştırmak için
LCD paneldeki W (zoom) düğmesine basın
veya zoom kolunu W (geniş açı) işaretine doğru
kaydırın.
• Nesne veya kişi uzaklaşır.
• En küçük zoom oranı, nesnenin veya kişinin
uzaklaştırmadaki orijinal boyutudur.
T : Telefoto
Zoom hızı
Zoom işlevini kullanırken, Zoom (W/T) kolunu yavaşça hareket ettirerek zoom hızını düşürebilirsiniz.
Hızlı hareket ettirirseniz zoom hızı artar. Ancak, LCD paneldeki Zoom (W/T) düğmesi zoom hızını
ayarlayamaz.
• Optik zoom özelliğini kullanmak, görüntü kalitesini ve netliğini azaltmaz.
• Optik zoom aralığından daha fazla yakınlaştırmak isterseniz, dijital zoom özelliğini kullanın
(Yalnızca video kaydı modu). sayfa 63
• Hızlı zoom ya da uzakta duran kişi veya nesneye zoom ile kayıt yaparken odaklama bozulabilir.
Bu durumda manuel odaklama işlevini kullanın. sayfa 57
• Net odaklama korunurken video kamerayla nesne arasındaki minimum muhtemel mesafe, geniş
açı için yaklaşık 1 cm (yaklaşık 0,4 inç) ve telefoto için yaklaşık 50 cm'dir (yaklaşık 19,7 inç).
Nesneyi geniş açıda merceğe yakın çekmek isterseniz, Tele Makro işlevini kullanın. sayfa 61
• Video kamerayı elinizde tutarken zoom işlevini kullandığınızda, titreşimsiz bir kayıt için Titreme
Önleme (OIS) özelliğini kullanın. sayfa 58
• Zoom işlevinin sık kullanılması daha fazla güç tüketir.
• Zoom kolu veya Zoom düğmesi kullanılırken zoom sesi de kaydedilebilir.
9
temel oynatma
OYNATMA MODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
• MODE düğmesiyle sırayla kayıt modunu ve oynatma modunu ayarlayabilirsiniz. Çalıştırma modunu,
LCD ekrandaki Oynat (
) sekmesine dokunarak doğrudan oynatma küçük resim ekranına
geçirebilirsiniz.
• En son oluşturulan dosyanın, küçük resim görüntüsünde vurgulandığını göreceksiniz.
• Küçük resim ekranı seçenekleri, en son kullanılan bekleme moduna bağlı olarak seçilir ancak LCD
) sekmesine dokunarak video (HD ya da SD)
ekrandaki HD ( HD ), SD ( SD ) ya da fotoğraf (
veya fotoğraf küçük resim görünümü ekranı seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Çalıştırma modlarının nasıl değiştirildiğini anlamak
Çalıştırma modlarını, yalnızca LCD ekrana dokunarak ya da aşağıdaki gösterimlerdeki gibi
düğmeleri kullanarak değiştirebilirsiniz:
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
HD
HD
SD
SD
3/3
3/3
HD
SD
Küçük resim görünümü türünü değiştirmek için
3x2 (
), 4x3 (
) ve Date (Tarih) (
belirleyebilirsiniz.
HD
SD
) arasından bir küçük resim görüntüleme seçeneğini
HD
SD
HD
SD
01/JAN/2010 (17)
3/3
0
2/2
2/2
<3X2 türü>
<4X3 türü>
<Tarih sırasıyla>
VİDEO OYNATIMI
Küçük resim dizini görünümünde, kaydedilen videoların önizlemesini yapabilirsiniz. İstediğiniz
videoyu hızla bulun ve doğrudan oynatın.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• Oynatma modunu seçmek için, LCD ekranda Oynatma (
) sekmesine dokunun. sayfa 40
1. HD ( HD ) veya SD ( SD ) sekmesine dokunun.
• Seçilen video kalitesine karşılık gelen video küçük resimleri
ekranda belirir.
• Geçerli küçük resim sayfasını değiştirmek için, yukarı ( )
ya da aşağı ( ) sekmesine dokunun.
2. İstediğiniz video klipe dokunun.
• Seçili video oynatılır ve oynatma kontrolü sekmeleri kısa bir
süre belirir. Ekranın herhangi bir yerine dokunulduğunda
tekrar görüntülenirler.
• Oynatmayı durdurmak ve küçük resim görünümüne dönmek
için, Geri Dön ( ) sekmesine dokunun.
HD
SD
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını çıkarmayın. Aksi takdirde
kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Seçilen videonun boyutuna ve kalitesine bağlı olarak, oynatmayı başlatmak biraz zaman alabilir.
• Video kamera, şu video dosyalarını oynatamayabilir:
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş video.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
• Video oynatımı sırasında çeşitli oynatma seçeneklerini kullanabilirsiniz. sayfa 42
• Oynatım ayarlarını “Play Option” (Oyn. Seçeneği) menüsünü kullanarak yapabilirsiniz.
sayfa 66
• Kaydedilen videolar, televizyon ya da bilgisayarda oynatılabilir. sayfa 87, 98
) sekmesine ya da Q.MENU düğmesine dokunursanız, oynatım
• Oynatım sırasında Menü (
duraklatılır ve menü ekranı görünür.
1
temel oynatma
Çeşitli oynatma işlemleri
Oynat / Duraklat / Durdur
• Oynatma sırasında Duraklat (
) / Oynat (
) ekmesine dokunduğunuzda, oynatma ve duraklatma
arasında geçiş yapılır.
• Oynatmayı durdurmak için Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Arama oynatımı
Oynatma sırasında Geri arama (
) / İleri arama (
) sekmesine her
dokunuş oynatma hızını arttırır:
• RPS (Geri Oynatma Arama)/FPS (İleri Oynatma Arama):
x2  x4  x8  x2
Oynatımı geç
Oynatma sırasında Geri geç (
) / İleri geç (
) sekmesine dokunun.
• İleri geç (
) sekmesine dokunularak sonraki video oynatılır.
) sekmesine dokunularak sahnenin başı oynatılır. Geri geç (
) sekmesine dosyanın
• Geri geç (
başlamasından sonraki 3 saniye içinde dokunulursa, önceki video oynatılır.
) / İleri geç (
)
• İstenen video numarasını hızlı bir şekilde aramak için parmağınızı Geri geç (
sekmesi üzerinde basılı tutun. Parmağınızı kaldırdığınızda, seçilen video oynatılır.
Yavaş gösterim
00:00:05/00:00:50
100_0013
Duraklatma sırasında Geriye yavaş (
)/
) sekmesine dokunulursa oynatma hızı azalır:
İleriye yavaş (
• Geri/ileri yavaş oynatma hızı: x1/2  x1/4  x1/8  x1/2
Kare kare oynatma
Duraklatma sırasında Geri kare kare oynatma (
) / İleri kare kare oynatma
) sekmesine dokunulursa, oynatma her seferinde bir kare geriye veya ileriye gider.
(
Ses düzeyini ayarlamak için
00:00:05/00:00:50
100_0013
Kaydedilen sesi dahili hoparlörden duyabilirsiniz.
1. LCD ekrandaki Ses (
) sekmesine dokunun.
)/(
)sekmesine
2. Ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için (
dokunun.
• Ses düzeyi, “0~19” arasında ayarlanır. Düzey “0” değerindeyken
sesi duyamazsınız.
2
• Normal hızda oynatmak için Oynatma (
) sekmesine dokunun.
• Sesi ancak oynatma normal hızdaysa duyabilirsiniz.
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
FOTOĞRAFLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Kaydedilen fotoğrafları, çeşitli oynatma işlevlerini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• Oynatma modunu seçmek için, LCD ekranda Oynatma (
) sekmesine dokunun. sayfa 40
1. Fotoğraf ( ) sekmesine dokunun.
• Küçük resim görünümü belirir.
• Geçerli küçük resim sayfasını değiştirmek için, yukarı (
ya da aşağı ( ) sekmesine dokunun.
2. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokunun.
• Seçilen fotoğraf tam ekran gösterilir ve oynatma kontrolü
sekmeleri kısa bir süre belirir. Ekranın herhangi bir yerine
dokunulduğunda tekrar görüntülenirler.
3. Küçük resimlere dönmek için, Geri Dön (
dokunun.
)sekmesine
HD
SD
)
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
Fotoğraf oynatma sırasında gücü kapatmayın ya da bellek kartını çıkarmayın. Aksi takdirde
kaydedilen veriler zarar görebilir.
• Yükleme süresi, seçilen fotoğrafın boyutu ve kalitesine bağlı olarak değişebilir.
• Video kameranız, şu fotoğraf dosyalarını normal biçimde oynatamayabilir;
- Diğer cihazlarda kaydedilmiş fotoğraf.
- Bu video kamerada desteklenmeyen (DCF standardına uymayan) dosya biçimine sahip
fotoğraf.
• Önceki ve sonraki fotoğrafı görüntülemek için önceki görüntü (
) / sonraki görüntü (
)
sekmesine dokunun.
temel oynatma
Slayt gösterisi izleme
Bir fotoğraf slayt gösterisini fon müziğiyle izleyebilirsiniz.
Fotoğraf oynatımı sırasında Slayt Gösterisi (
)sekmesine
dokunun.
• ( ) göstergesi görüntülenir. Slayt gösterisi seçili fotoğraftan
başlar.
• Slayt gösterisini durdurmak için, Geri Dönüş (
)sekmesine
dokunun.
Menü ekranında slayt gösterisi başlatmak için
Menü (
)sekmesi
“Slide Show Start” (Slayt Gösterisi
Başlat).
100_0014
100_0014
14/17
14/17
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
Delete
Protect
• Tüm fotoğraflar, ayarlanan slayt gösterisi seçeneğinde sürekli olarak gösterilir. sayfa 68
• Küçük resim görünümünü tarihe göre (
) seçerseniz, slayt gösterisinde yalnızca karşılık gelen
tarihte çekilen fotoğraflar oynatılır.
• Müzikli bir slayt gösterisinde arka plan müziğinin ses düzeyini Ses (
)sekmesinikullanarak
ayarlayabilirsiniz.
Fotoğraf oynatma sirasinda zoom yapma
Oynatılan görüntüyü büyütebilirsiniz. İstenen alanı büyütmek için
yukarı/aşağı/sol/sağ simgelerine dokunun.
1. Büyütmek istediğiniz fotoğrafa dokunun.
• Seçilen fotoğraf tam ekranda görüntülenir.
2. Büyütmeyi, Zoom (W/T) düğmesiyle ya da Zoom (W/T) koluyla
ayarlayın.
• Büyütme işlemi, fotoğrafın merkezinden başlar.
• x1.1 - x8.0 oranları arasında zoom yapabilirsiniz.
3. Büyütülmüş fotoğrafta istediğiniz alanı görüntülemek için yukarı
( )/aşağı ( )/sol ( )/sağ ( ) sekmesine dokunun.
4. İptal etmek için, Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
100_0014
14/17
X 3.0
• Başka cihazlarda kaydedilen ya da bilgisayarda düzenlenen fotoğraflar büyütülemez.
• Oynatma yakınlaştırma kullanımdayken, önceki/sonraki görüntü seçilemez.
menü öğelerinin kullanılması
MENÜLERİN VE HIZLI MENÜLERİN KULLANIMI
Aşağıdaki talimatlar, Menü Sekmesi ve Q.MENU düğmesi kullanılarak
menü öğelerine nasıl erişileceğinin ve kullanılacağının örnekleridir. Diğer
menü öğelerine erişip onları kullanırken bu örneklerden kılavuz olarak
yararlanın.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
MENÜ (
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
Q.MENU düğmesi Menü sekmesi
)sekmesinikullanmak
1. Dokunmatik paneldeki Menü (
) sekmesine dokunun.
• Hızlı menü ekranı görünür.
• Geçerli sayfayı değiştirmek için, yukarı ( )/aşağı (
)
sekmesine dokunun.
2. “ SCene” öğesine dokunun. ( SCENE işlemi burada bir örnek
olarak kullanılmaktadır.)
3. İstediğiniz seçeneğe dokunun.
• Değerleri uygun biçimde ayarlayın.
• Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön ( )
sekmesine dokunun.
SCene
Video Resolution
2/6
Video Quality
Photo Resolution
SCene
Auto
Sports
1/2
Portrait
Q.MENU düğmesini kullanmak
Hızlı menü sık kullandığınız işlevlere hızla erişmenizi sağlar.
Tek bir dokunuşla istediğiniz menüyü kolayca seçebilirsiniz.
1. Kullanılabilir menü seçeneklerini görmek için, video
kameranızdaki Q.MENU düğmesine basın.
• Hızlı menü ekranı görünür.
2. “Focus” (Odaklama) seçeneğine dokunun. (Odaklama işlevi
burada bir örnek olarak kullanılmaktadır.)
3. İstediğiniz seçeneğe dokunun.
• Değerleri uygun biçimde ayarlayın.
• Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön ( )
sekmesine dokunun.
Spotlight
SCene
video
Resolution
Photo
Resolution
WB
ev
Focus
Manual
Touch Point
Focus
Auto
• Menü ya da QUICK MENU öğelerini kullanırken, bazı menü öğeleri aynı anda kullanılamaz veya gri
renkte gösterilir. Gri renkli öğeler hakkında daha fazla bilgi için, Sorun giderme sayfasına (112) bakın.
• Kolay anlama için, bu sayfadaki tüm menü ayarı örnekleri en basit yöntemler temel alınarak
açıklanmıştır. Menü ayarı yöntemleri kullanıcının seçilen menü seçeneklerine bağlı olarak farklı olabilir.
menü öğelerinin kullanılması
MENÜ ÖĞELERI
• Menüdeki erişilebilir öğeler çalışma moduna göre değişir.
• Çalışma ayrıntıları için ilgili sayfaya bakın.
Kayıt menüsü öğeleri
46
Öğeleri
Varsayılan değer
Sayfa
SCENE
Auto (Otomatik)
49
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
1080/50i
50
Video Quality (Video Kalitesi)
Fine (İyi)
50
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)
2880x1620
51
Photo Sharpness (Fotoğraf Netliği)
Normal
51
White Balance (Beyaz Ayarı)
Auto (Otomatik)
52
Aperture (Açıklık)
Auto (Otomatik)
53
Shutter (Obtüratör)
Auto (Otomatik)
54
EV
0
55
Super C.Nite
Normal
55
Back Light (Arka Işık)
Off (Kapalı)
56
Focus (Odaklama)
Auto (Otomatik)
57
Anti-Shake(OIS) (Titr. Önl.(OIS))
On (Açık)
58
Digital Effect (Dijital Efekt)
Off (Kapalı)
59
Fader (Kısıcı)
Off (Kapalı)
60
Tele Macro
Off (Kapalı)
61
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Off (Kapalı)
62
Wind Cut (Rüzgar Kesme)
Off (Kapalı)
62
Digital Zoom (Dijital Zoom)
Off (Kapalı)
63
Self Timer (OtoZmnlycı)
Off (Kapalı)
63
Quick View (Hızlı Görüntüleme)
On (Açık)
64
Guideline (Kılavuz)
Off (Kapalı)
65
Oynatma menüsü öğeleri
Çalışma
modu
Fotoğraf
Video
Varsayılan
değer
Sayfa
X
Play All
(Tümünü
Oynat)
66
X
X
-
67



-
69




Off (Kapalı)
(Tek)
70


X
X
-
71

X
X
X
-
72
File Info
(Dosya Bilgisi)




-
68
Slide Show Start
(Slayt Gösterisi
Başlat)
X
X


-
44
Slide Show Option
(Slayt Gösterisi
Seçeneği)
X
X


-
68
Küçük
Resim
Tek
Küçük
Resim
Tek
Play Option
(Oyn. Seçeneği)


X
Highlight
(Vurgula)


Delete
(Sil)

Protect
(Koru)
Öğeleri
Divide
(Böl)
Edit
(Düzenle) Combine
(Birleştir)
 : mümkün, X : mümkün değil
• Menü seçenekleri ve varsayılan değerler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
• Bazı gri renkli menü seçenekleri seçilemez. sayfa 112
47
menü öğelerinin kullanılması
HIZLI MENU ÖĞELERİ
• Menüdeki erişilebilir öğeler çalışma moduna göre değişir.
• Çalışma ayrıntıları için ilgili sayfaya bakın.
Kayıt menüsü öğeleri
Öğeleri
Varsayılan değer
Sayfa
SCENE
Auto (Otomatik)
49
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
1080/50i
50
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)
2880x1620
51
WB (BA)
Auto (Otomatik)
52
EV
0
55
Focus (Odaklama)
Auto (Otomatik)
57
Oynatma menüsü öğeleri
Çalışma
modu
Fotoğraf
Video
Sayfa
Küçük
Resim
Tek
Highlight (Vurgula)


X
X
67
Delete (Sil)




69
Öğeleri
Protect (Koru)
Edit
(Düzenle)
Küçük
Resim
Tek




70
Divide (Böl)


X
X
71
Combine
(Birleştir)

X
X
X
72




68
File Info (Dosya Blg.)
 : mümkün, x : mümkün değil
Menü seçenekleri ve varsayılan değerler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
48
gelişmiş kayıt
SCene
iScene işlevini kullanarak, çektiğiniz sahneye uyan bir ayarı seçebilirsiniz (Spor, Portre, vb.)
Seçiminize göre, video kamera en iyi kayıt için otomatik olarak uygun obtüratör hızını ve
diyafram açıklığını ayarlar.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi “ SCene” seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• Geçerli sayfayı değiştirmek için, yukarı (
sekmesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
SCene
Auto
)/aşağı (
) ya da Geri Dön (
)
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
)
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Normal koşullarda doğal kayıt için.
• Sports (Sportif) ( ): Hareket halindeki insan ve nesnelerin kaydı
için.
• Portrait(Portre)( ): Doğal ten rengi kaydı için.
• Spotlight (Spot Işığı)( ): Nesneye güçlü bir ışık vurduğu zaman.
• Beach/Snow (Kum/Kar)( ): Karlı alan veya plaj gibi yoğun ışık
yansıması olan yerlerde.
• Food(Yemek)( ): Daha canlı yiyecek renkleri için.
• Candle Light (Mum Işığı)( ): Yumuşak mum ışığını kaydetmek
için.
• Indoor (İç Mekan) ( ): İç mekanda yapay ışıkta.
“Aperture: Manual” (Açıklık: Manuel) veya “Shutter: Manual” (Obtüratör: Manuel), seçeneğini
seçtiğinizde SCENE modu iptal edilir.
9
gelişmiş kayıt
Video Resolution (Video Çözünürlüğü)
Kaydedilecek video görüntüsünün çözünürlüğünü seçebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Video Resolution”
(Video Çözünürlüğü) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
sekmesine dokunun.
Video Resolution
1080/50i
)
720/50p
1/1
576/50p
Alt menü öğeleri
• 1080/50i(
• 720/50p(
• 576/50p(
): HD (1920x1080/50i) biçiminde kayıt yapar.
): HD (1280x720/50p) biçiminde kayıt yapar.
): SD (720x576/50p) biçiminde kayıt yapar.
• “50i”, video kameranın, saniyede 50 alanda geçmeli-taramalı modda kayıt yapacağını belirtir.
• “50p”, video kameranın, saniyede 50 karede aşamalı tarama modunda kaydedeceğini belirtir.
• Kaydedilen dosyalar Değişken Bit Oranı (VBR) ile kodlanır. VBR, bit oranını kayıt görüntüsüne
göre otomatik olarak ayarlayan bir kodlama sistemidir.
• Kullanılabilir video kayıt süresi, seçilen video çözünürlüğüne göre değişir. sayfa 31
Video Quality (Video Kalitesi)
Kaydedilecek fotoğraf görüntülerinin kalitesini seçebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Video Quality”(VideoKalitesi)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
)
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
sekmesine dokunun.
Video Quality
Super Fine
Fine
1/1
Normal
Alt menü öğeleri
• Super Fine (Süper İyi) ( ): En yüksek kalitede kayıt yapar.
• Fine (İyi) ( ): Yüksek kalitede kayıt yapar.
• Normal( ): Normal kalitede kayıt yapar.
0
Çözünürlük ne kadar yüksek olursa kayıt süresi o kadar kısalır. Öte yandan çözünürlük ne kadar
düşük olursa kullanılabilen kayıt süresi o kadar uzun olur.
Photo Resolution (Fotoğraf Çözünürlüğü)
Çekilecek fotoğraf görüntüsünün çözünürlüğünü seçebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Photo Resolution”
(Fotoğraf Çözünürlüğü) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
sekmesine dokunun.
Photo Resolution
2880x1620
1920x1080
)
1/1
Alt menü öğeleri
• 2880x1620(
• 1920x1080(
): 2880x1620 çözünürlükte kayıt yapar.
): 1920x1080 çözünürlükte kayıt yapar.
• Kaydedilebilecek görüntü sayısı kayıt yapılan ortama göre değişkenlik gösterir. sayfa 31
• HD video kameranızda kaydedilen fotoğraflar bu fotoğraf boyutunu desteklemeyen diğer dijital
cihazlarda düzgün görüntülenemeyebilir.
Photo Sharpness (Fotoğraf Netliği)
Bu işlev, çekildikten sonra görüntüyü işleyerek, kullanıcının daha net fotoğraf görüntüleri elde
etmesini sağlar.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Photo Sharpness” (Fotoğraf Netliği)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Photo Sharpness
Soft
Normal
1/1
Sharp
Alt menü öğeleri
• Soft (Yumş) (
): Fotoğraf görüntülerinin kenarlarını yumuşatır.
Görüntüyü daha yumuşak hale getirir.
• Normal( ): Fotoğraflar net kenarlarla görüntülenir ve yazdırmaya
uygundur.
• Sharp (Net) ( ): Fotoğraf görüntülerinin kenarlarını netleştirmek
için vurgular.
1
gelişmiş kayıt
White Balance (Beyaz Ayarı)
Görüntünüzün rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır. Görüntünüzün renginin
gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz ayarını kalibre etmek için uygun bir ışık durumu seçin.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“White Balance” (Beyaz Ayarı)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
White Balance
Auto
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Alt menü öğeleri
•
•
•
•
•
•
Auto (Otomatik): Kaydetme koşullarına göre beyaz ayarını otomatik olarak kontrol eder.
Daylight (Gün Işığı) ( ): Beyaz ayarını, dış mekân ışığına göre kontrol eder.
Cloudy(Bulutlu)( ): Gölgede ya da bulutlu havada kayıt yaparken.
Fluorescent(Floresan)( ): Beyaz floresan ışıkları altında kayıt yaparken.
Tungsten( ): Halojen lambalar ve ampul ışıkları altında kayıt yaparken.
Custom WB (Kişisel BA)( ): Beyaz dengesini, ışık kaynağı veya ışık durumuna uydurmak için,
manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Beyaz Ayarını Anlamak
Beyaz ayarı (BA), gerçekçi olmayan renklerin giderilmesi işlemi olduğundan, kişide beyaz görünen
nesneler fotoğrafınızda da beyaza çevrilir. Düzgün beyaz ayarı, bir ışık kaynağının, beyaz ışığın göreli
sıcaklık ya da soğukluğuna karşılık gelen "renk sıcaklığını" dikkate almalıdır.
Beyaz ayarını manuel olarak yapmak için
1. Menü (
)sekmesi“White Balance” (Beyaz Ayarı) 
White Balance
“Custom WB” (Kişisel BA) seçeneğine dokunun.
Tungsten
• “( )Set White Balance” (Beyaz dengesi ayarı.) göstergesi
Custom WB
görüntülenir.
2/2
2. Ekranı beyaz bir nesneyle doldurun ve (
) sekmesine dokunun.
• Beyaz ayarı kaydedilir.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
• Kayıtlı beyaz ayarı, bir sonraki seçimden itibaren geçerli olacaktır.
2
• Beyaz ayarını manuel olarak yaparken, ekranı dolduracak nesne beyaz olmalıdır, aksi halde
video kameranız, uygun bir ayar değeri tespit edemeyebilir.
• Yapılan ayar, beyaz ayarını tekrar yapana kadar saklı kalır.
• Normal dış mekân kaydı sırasında, “Auto” (Otomatik) olarak ayarlamak daha iyi sonuçlar verebilir.
• Net ve hassas ayar için dijital zoom işlevini iptal edin. sayfa 63
• Işık koşulları değişirse beyaz ayarını sıfırlayın.
Aperture (Açıklık)
Video kamera, nesne ve kayıt koşullarına bağlı olarak, açıklığı otomatik olarak ayarlar. Açıklık
değerini tercihinize göre manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Aperture” (Açıklık) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Aperture
Auto
Manual
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Açıklık değerini otomatik olarak ayarlar.
• Manual (Manuel) ( ): Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak
) ya da artırma (
)
için azaltma (
sekmesine dokunun.
Ayar değerleri şu şekildedir:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Açıklığı Anlamak
Açıklık engeli, görüntü sensörüne ulaşan ışık miktarının kontrol edilmesi için ayarlanabilir.
Açıklık değerinin aşağıdaki durumlarda ayarlanması gerekir:
• Ters ışık kullanarak ya da arka plan fazla parlak olduğunda çekim yaparken.
• Kumsalda ya da kayak yaparken olduğu gibi ışığı yansıtan doğal bir arka planda çekim yaparken.
• Arka plan fazla karanlıkken (örneğin gece manzarası).
• “Aperture: Manual” (Açıklık: Manuel) seçeneğini ayarladığınızda otomatik olarak SCENE
modu iptal edilir, “Super C.Nite”“Off” (Kapalı) konumuna getirilir ve “Shutter” (Obtüratör) “Auto”
(Otomatik) olarak ayarlanır.
• Açıklık manuel olarak ayarlanırsa, açıklık değeri ayarladığınız zoom seviyesine bağlı olarak
değişir.
gelişmiş kayıt
Shutter (Obtüratör)
Video kamera obtüratör hızını sahne parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Hızlı
hareket eden nesneleri yakalayabilir veya yavaş hareket eden nesneleri dinamik olarak
kaydedebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Shutter” (Obtüratör) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Shutter
Auto
Manual
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Video kamera uygun açıklık değerini otomatik
olarak ayarlar.
• Manual (Manuel) ( ): Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için
azaltma( ) ya da artırma ( )
sekmesine dokunun. Ayar değerleri şu
şekildedir: 1/50,1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000 ya da 1/10000.
• Yüksek bir obtüratör hızı seçilirse görüntü düzgün görünmeyebilir.
• 1/1000 ya da daha yüksek obtüratör hızı ile kayıt yaparken güneş ışınlarının merceğe doğrudan
gelmediğinden emin olun. Bu video kamera, obtüratör hızı yavaşladıkça çok fazla ışık miktarı
nedeniyle etkilenebilir.
• “Aperture: Manual” (Açıklık: Manuel) seçeneğini ayarladığınızda otomatik olarak SCENE
modu iptal edilir, “Super C.Nite”“Off” (Kapalı) konumuna getirilir ve “Aperture” (Açıklık) “Auto”
(Otomatik) olarak ayarlanır.
• Obtüratör hızı 1/10000 olarak ayarlanmış olsa bile video kamera fotoğraf kaydedilirken en fazla
1/2000 değerini destekler.
ev
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak videolarınız ve fotoğraflarınız fazla parlak veya koyu
olabilir. Bu durumda daha iyi video ve fotoğraf elde etmek için pozlamayı ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
ev
1. Menü (
)sekmesi“ev” seçeneğine dokunun.
2. Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için azaltma ( ) ya da
artırma (
) sekmesine dokunun. Ayar değerleri şu şekildedir:
• Pozlama Değeri ( ): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
) sekmesine dokunun.
0
EV'i (Pozlama Değeri) Anlamak
Pozlama değeri, fotoğraf ya da video çekim işlemi
sırasında, fotoğrafik ortam (Fotoğrafik film ya da
Görüntü algılayıcı) üzerine düşmesine izin verilen
toplam ışık miktarıdır.
Daha Koyu(-)
Daha Parlak(+)
0
Super C.Nite
Video kamera, yavaş hareket eden bir nesneyi çekerken veya karanlık bir yerde kayıt
yaparken renk kaybetmeden parlak görüntü elde etmek için obtüratör hızını ayarlar.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Super C.Nite” seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Super C.Nite
OFF
OFF
OFF
Off
Normal
1/1
SUPER
SUPER
SUPER
Super
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• Normal( ): Obtüratör normal modda saniyenin 1/50’i için açılır ve karanlık
bir alanda otomatik olarak saniyenin 1/25’i için açılmaya geçer. Bu işlevi
karanlık bir yerde parlak görüntü elde etmek için kullanın.
• Super (Süper) ( ): Obtüratör normal modda ortam koşullarından bağımsız
olarak saniyenin 1/13’i için açılır. Bu işlevi daha karanlık bir yerde parlak
görüntü elde etmek için kullanın.
OFF
OFF
SUPER
SUPER
gelişmiş kayıt
Back Light (Arka Işık)
Nesne arkadan ışıklandırıldığı zaman bu işlev, nesne çok karanlık görünmeyecek şekilde
ışıklandırmayı telafi eder.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Back Light” (Arka Işık) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Back Light
OFF
Off
On
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) ( ): Arka ışık telafisi nesneyi hızlı bir şekilde
parlaklaştırır.
Arka plan ışıklandırma, nesne arka plandan daha koyu olduğunda kaydı etkiler:
• Nesne bir pencerenin önündedir.
• Görüntüsü kaydedilecek olan kişi beyaz ve parlak giysiler
giyer. Parlak bir arka plan önüne yerleştirilir. Kişinin yüzü
yüz özellikleri ayırdedilecek şekilde karanlık kalır.
• Nesne açık havadadır ve arka plan bulutludur.
• Işık kaynakları fazla parlaktır.
• Nesnenin arka planında kar vardır.
Focus (Odaklama)
Video kamera genellikle bir nesneye otomatik olarak odaklanır (otomatik odaklama). Video
kamera açıldığında otomatik odaklama her zaman ayarlanır. Ayrıca kayıt koşullarına bağlı
olarak bir nesneye manuel olarak da odaklanabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
Focus
1. Menü (
)sekmesi“Focus” (Odaklama) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Auto
Manual
1/1
Touch Point
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Yaptığınız kaydın yaratıcılığı üzerinde yoğunlaşmanıza olanak sağlayacağı için,
birçok durumda otomatik odak özelliğini kullanmak daha iyidir.
• Manual (Manuel) ( ): Belirli koşullar altında otomatik odaklamanın zor olduğu veya güvenilir
olmadığı durumlarda, elle odaklama yapmak gerekebilir. Ayar değerlerini
) ya da (
) sekmesine dokunun.
istediğiniz gibi ayarlamak için (
• Touch Point (Dkn.Noktası) ( ): LCD ekranda gösterilen odaklama yapmak istediğiniz yerde
nesneye dokunmanız yeterlidir. (Yalnızca Video Kayıt modu)
Kayıt sırasında manuel olarak odaklanma
Bu HD video kamera, bir nesneyi yakın çekimden sonsuza otomatik olarak odaklar. Ancak kayıt koşuluna
bağlı olarak doğru odaklanma elde edilemeyebilir. Bu durumda manuel odaklanma modunu kullanın.
) sekmesine, uzaktaki öğeler için de
Odak ayarı yapmak için, parmağınızı yakındaki öğeler için (
) sekmesine yerleştirip basılı tutun.
(
• Yakın ya da uzak simge ( / ) odak ayarlaması sona ulaştığında odağın merkezinde görüntülenir.
• Ayarlanan değer (
) veya (
) sekmesine basıldıktan hemen sonra uygulanır.
Manual
Manual
10CM
<Yakındaki nesne>
10CM
<Uzaktaki nesne>
Odaklamanın manuel olarak ayarlanacağı durumlar
•
•
•
•
Bazıları kameraya daha yakın, diğerleri daha uzak olan birkaç nesnenin bulunduğu bir resim.
Sis ya da kar içinde bir kişi.
Araba yüzeyi gibi çok parlak veya ışıldayan yüzeyler.
Bir atlet ya da kalabalık gibi sürekli ya da hızla hareket etmekte olan kişiler ya da nesneler.
7
gelişmiş kayıt
Dokunma noktasının kullanılması
Dokunma Noktası işlevini kullanarak, arka plandaki bulanık nesneyi
açığa belirginleştirebilirsiniz. İstenen noktaya dokunarak belirli bir
noktaya odaklanın.
Uzun bir dokunuşla dokunma noktasını etkinleştirmek için
Dokunma noktasını LCD ekranda belli bir noktaya 2 saniye süreyle basılı
tutarak etkinleştirebilirsiniz.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
SUPER
• Fungsi AF berguna bila Anda mengoperasikan fungsi zoom karena Anda mungkin tidak dapat
menentukan titik fokus secara akurat setelah rasio zoom berubah.
• Manuel odaklama ayarı menüsü ekranında, oto odaklama işlevi ekrandaki AF ( )sekmesinin
kullanımıyla mevcuttur ve manuel odaklama işlevi, manuel odaklama sekmelerine dokunduğunuzda
tekrar kullanılabilir.
• Dokunma Noktası işlevi etkinken, “Focus” (Odaklama) özelliğini “Auto” (Otomatik) değerine ayarlamak
için LCD ekrandaki AF ( ) sekmesine dokunabilirsiniz.
Anti-Shake(OIS: Optik Görüntü Sabitleyici) (Titr. Önl.(OIS))
Smart OIS, video kamera merceğinin wide/tele zoom konumunda daha geniş görüntü
aralığına geçmesini sağlayarak mevcut Optik Görüntü Sabitlemeyi geliştirir. Bu, video
kameranın daha büyük ölçülerdeki video kamera titremesini dengelemesini ve mükemmel bir
görüntü netliği seviyesi vermesini sağlar.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Anti-Shake(OIS)” (Titr. Önl.(OIS))
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) (
): Titreme Önleme (OIS) işlevi, titreme hareketlerini
telafi etmek için etkinleştirilir.
Anti-Shake(OIS) işlevini aşağıdaki durumlarda kullanın;
• Yürürken ya da hareketli bir araçta kayıt yaparken.
• Zoom işleviyle kayıt yaparken.
• Küçük boyutlu nesneleri kaydederken.
8
Anti-Shake(OIS)
Off
On
1/1
• Smart Auto modu Titreme önleme (OIS) işlevini otomatik olarak “Açık” şekilde ayarlar.
• Aşırı derecedeki bir video kamera titremesi, “Anti-Shake(OIS): On” olarak ayarlı olsa bile
tamamen düzeltilemeyebilir. Video kamerayı iki elinizle sıkıca tutun.
• Bu işlev Açık değerine ayarlandığında, nesnenin asıl hareketiyle ekranda gösterilen hareket
biraz farklı olabilir.
• Bu işlev Açık değerine ayarlı olduğu sırada, yetersiz ışıkta yüksek büyütmeyle kayıt yaparken,
geri dönüşler göze çarpar. Bu durumda, üç ayaklı bir sehpa (birlikte verilmez) kullanmanız ve
“Anti-Shake(OIS)” işlevini “Off” (Kapalı) ayarına getirmeniz önerilir.
Digital Effect (Dijital Efekt)
Dijital efekt işlevini kullanmak, kayıtlarınıza yaratıcı bir görünüm kazandırır.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Digital Effect” (Dijital Efekt)
seçeneğine dokunun.
Digital Effect
Off
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Black & White
1/2
)
Sepia
Negative
5 dijital efekt seçeneğine örnekler
Off (Kapalı)
Herhangi bir dijital efekt
olmadan, kayıt ya da oynatma
sırasında normal, doğal görüntü
görüntülenir.
Black & White (Siyah/Beyaz)
( )
Bu mod görüntüyü siyah-beyaza
dönüştürür.
Sepia (Sepya) ( )
Bu mod, görüntüye kırmızımsı
kahverengi bir renk katar.
Negative (Negatif)( )
Bu mod renklerin yerini
değiştirerek negatif görüntü
yaratır.
Art (Sanat)( )
Bu mod, fotoğrafta yer alan yüz
kusurlarını gidermeye yarar.
9
gelişmiş kayıt
Fader (Kısıcı)
Yaptığınız kayda, bir sahnenin başlangıcında yavaşça belirme ya da sonunda yavaşça
kaybolma gibi özel efektler kullanarak, profesyonel bir görünüm verebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Fader” (Kısıcı) seçeneğine dokunun.
Fader
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
Off
) ya da Geri Dön (
In
)
1/1
Out
In-Out
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• In (Açılma)( ): Kayda başlar başlamaz, azaltıcı çalıştırılacaktır.
• Out(Kararma)( ): Kayıt tamamlandığında, azaltıcı
çalıştırılacaktır.
• In-Out (Giriş-Çıkış) ( ): Kaydı başlattığınızda veya
durdurduğunuzda, azaltıcı buna bağlı
olarak çalıştırılacaktır.
Yavaşça Belirme/Kaybolma efektiyle video kaydetme
Açılma
Kaydı başlat/durdur düğmesine “Fader” (Kısıcı)
işlevi “In” (Açılma) ike basın. Kayıt karanlık bir
ekranla başlar ve görüntü ve ses daha sonra açılır
(açılma).
Açılma (yaklaşık 3 saniye)
Kararma
Kararma (yaklaşık 3 saniye)
Kaydı başlat/durdur düğmesine “Fader” (Kısıcı)
“Out” (Kararma) ayarındayken basın. Görüntü ve ses karardığında kayıt sona erer.
Açılma-Kararma
Kaydı başlat/durdur düğmesine “Fader” (Kısıcı) “In-Out” (Giriş-Çıkış) ayarındayken basın. Kayıt
karanlık bir ekranla başlar, ardından görüntü ve ses açılır. Görüntü ve ses karardığında kayıt sona erer.
0
Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak isteğiniz her zaman sıfırlamanız
gerekir.
Tele Macro
Tele Makro işlevini kullanarak, büyük bir nesnenin küçük bir kısmına geniş açıda odaklanarak
oluşturulmuş yakın çekim görüntüleri elde edebilirsiniz. Çiçekler veya böcekler, vs. gibi
nesnelerin yakın plan görüntülerini elde etmek için yararlıdır.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Tele Macro” seçeneğine dokunun.
Tele Macro
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Off
)
On
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) ( ): Büyük bir nesnenin küçük bir kısmına geniş açıda
odaklanabilirsiniz.
Tele makro modunda kayıt sırasında odak hızı düşebilir.
Tele Makro modundayken elin titremesini engellemek için tripod (dahil değildir) kullanın.
Tele Macro modunda kayıt yaparken gölgelerden kaçının.
Cisim mesafesi azaldıkça, odaklama alanı daralır.
Uygun bir odak elde edemiyorsanız, odaklamayı ayarlamak için Zoom düğmesini veya Zoom
kolunu kullanın.
• Tele Macro işlevini 1cm ile 50cm arasında kullanmanız en etkili yöntemdir.
•
•
•
•
•
1
gelişmiş kayıt
Cont. Shot (Sürekli Çekim)
Bu işlev, hareketli nesneleri kaydederken, daha fazla fotoğraf çekme fırsatı sağlamak için
ardı ardına fotoğraf yakalamanıza olanak tanır.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Cont. Shot” (Sürekli Çekim) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)sekmesine
dokunun.
Cont. Shot
Off
On
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): Yalnızca tek bir fotoğraf kaydeder.
• On (Açık) (
): PHOTO düğmesine basarken, 1 saniyede 8
adede kadar fotoğraf çekebilirsiniz.
• Sürekli çekim sırasında bir hata meydana gelmesi durumunda (Kart dolu, vb.) kayıt sonlandırılır
ve bir hata mesajı görüntülenir.
• “Cont. Shot” (Sürekli Çekim) “On” (Açık) olarak ayarlandığında, fotoğraf çözünürlüğü 1920 x
1080 değerine sabitlenir.
Wind Cut (Rüzgar Kesme)
Rüzgar Kesme işlevini kullanarak, dahili mikrofonla ses kaydederken rüzgar uğultusunu
azaltabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Wind Cut” (Rüzgar Kesme)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
)
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
sekmesine dokunun.
Wind Cut
Off
On
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık) ( ): Dahili mikrofonla ses kaydederken rüzgar
uğultusunu azaltır.
2
Rüzgar Kesme işlevini kullanmak, rüzgar uğultusu içeren düşük frekanslı sesleri de giderir.
Digital Zoom (Dijital Zoom)
Dijital zoom, optik zoom oranından daha yüksek büyütme sağlar. Dijital zoom, optik lensle
oluşturulan görüntüyü 1000 kata kadar elektronik olarak büyütebilir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Digital Zoom”(DijitalZoom)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Digital Zoom
Off
On
1/1
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
OFF
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Daha yüksek zoom büyütmesini etkinleştirir.
Dijital zoom ile görüntü dijital olarak, akıllı ya da optik zoom oranından
daha fazla büyütüldüğünden, görüntü çözünürlüğü bozulabilir.
SUPER
Çubuğun sağ tarafı dijital
zoom bölgesini gösterir. Zoom
kolunu hareket ettirdiğinizde
yakınlaştırma bölgesi görünür.
Self Timer (OtoZmnlycı)
Otomatik zamanlayıcı etkinleştirildiğinde kayıt başlamadan önce 10 saniye beklenir.
Kendinizi kaydedebilir veya fotoğraflarınızı çekebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Self Timer” (OtoZmnlycı) seçeneğine
dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Self Timer
OFF
Off
10 Sec
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• 10 Sec (10 Sn) ( ): Kaydı Başlat/Durdur veya PHOTO düğmesine
basıldıktan sonra çekim yapılmadan önce 10
saniye beklenir.
Bu işlev, bir kez kullanıldıktan sonra devre dışı olur. Kullanmak isteğiniz her zaman açmanız gerekir.
gelişmiş kayıt
Quick View (Hızlı Görüntüleme)
Quick View (Hızlı Görüntüleme) işlevini kullanarak, en son kaydedilen video ve fotoğraf
görüntülerini kayıt tamamlanır tamamlanmaz görüntüleyebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Quick View” (Hızlı Görüntüleme)
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Quick View
Off
On
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): Kaydı tamamladıktan sonra, Hızlı Görüntüleme ( ) simgesi ekranda görülmez.
• On (Açık): Kayıt biter bitmez, Hızlı Görüntüleme( ) simgesi ekranda görülür. Kaydettiğiniz en son
videoyu veya fotoğrafı görüntülemek için Hızlı Görüntüleme simgesine dokunun. Hızlı
Oynatma tamamlandıktan sonra, video kameranız bekleme moduna geri döner.
Hızlı Görüntülemeden sonra dosyaların silinmesi
Hızlı Oynatma sırasında sil (
)
sekmesine dokunursanız, dosya
silinir.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
• Hızlı Görüntüleme işlevi aşağıdaki koşullarda kullanılmaz:
- Kayıt bittikten sonra mod değiştirildiyse
- USB kablosu video kameraya bağlıysa.
- Kayıt bittikten sonra video kamera yeniden başlatıldıysa.
- Hızlı Görüntüleme oynatıldıktan sonra.
• “Cont. Shot” (Sürekli Çekim) ile kaydedilen fotoğraflarda yalnızca en son dosya oynatılır.
Guideline (Kılavuz)
Kılavuz, görüntü kaydederken görüntü kompozisyonunu ayarlamanıza yardımcı olabilecek
olan düz çizgi şablonlarını LCD ekran üzerinde görüntüler. Video kamerada 3 tip kılavuz
bulunmaktadır.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
mODe düğmesine basarak kayıt modunu seçin. sayfa 24
1. Menü (
)sekmesi“Guideline” (Kılavuz) seçeneğine
dokunun.
Guideline
2. Nesneye göre, istediğiniz kılavuza dokunun.
• Seçilen kılavuz ekranda belirir.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Off
)
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
•
: Nesneyi merkez kesişim noktasına yerleştirmek nesneyi
karenin ortasına koyar.
•
: Nesneleri Güvenlik Bölgesi dikdörtgeni içinde
konumlandırarak kaydedileceklerinden emin olabilirsiniz.
•
: Birden fazla nesneyi kaydetmek için. Nesnelerin ızgara
kesişim noktasına konumlandırılması dengeli bir
kompozisyon sağlar.
OFF
SUPER
• Görüntü kompozisyonunu dengelemek için, nesneyi, kılavuzun kesişme noktasında
konumlandırın.
• Ekrandaki kılavuzlar, kaydedilen asıl görüntülerin üzerinde görünmez.
gelişmiş oynatma
Play Option (Oyn. Seçeneği)
Tercihinize göre özel bir oynatma biçimi ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Video oynatma ( HD / SD ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
sayfa 40
) sekmesini seçin.
1. Menü (
)sekmesi“Play Option” (Oyn. Seçeneği)
seçeneğine dokunun.
Play Option
Play All
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Play One
)
Alt menü öğeleri
• Play All (Tümünü Oynat) ( ): Seçilen videodan başlayıp
sonuncuya kadar video klipleri arka arkaya oynatır, ardından
küçük resim dizini görünümüne döner.
• Play One (Birini Oynat)( ): Yalnızca seçilen videoyu oynatır
ve küçük resim dizini görünümüne geri döner.
• Repeat All (Tümünü Tekrarla)( ): Geri Dön (
)sekmesine
dokunulana kadar, tüm video klipleri tekrarlı biçimde oynatır.
• Repeat One (Birini Tekrarla)( ): Geri Dön (
)sekmesine
dokunulana kadar, yalnızca seçili videoyu tekrarlı biçimde
oynatır.
1/1
Repeat All
Repeat One
Highlight (Vurgula)
Bu video kamera, kayıtlı videoların bir bölümünü rasgele gösterir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Video oynatma ( HD / SD ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
sayfa 40
) sekmesini seçin.
1. Menü (
)sekmesi“Highlight” (Vurgula) seçeneğine
dokunun.
Highlight
Recent
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
All
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Recent (Son) ( ): 24 saat içinde oluşturulmuş videolar kısmını
gösterir.
• All (Tüm Günler) ( ): Tüm video dosyaları kısmını gösterir.
Video kayıt süresine göre vurgulu oynatma süresi
Kayıt süresi
Vurgulu oynatma süresi
5 sn.den az
Tam oynatma
5 ila 30 sn.
5 saniye rasgele olarak oynatır.
30 sn. ila 5 dk.
Her 30 saniyelik bölümün 5 saniyesini rasgele olarak oynatır.
5 dk. ila 10 dk.
Her 2 dakikalık bölümün 11 saniyesini rasgele olarak oynatır.
10 dk. üzeri
Her 3 dakikalık bölümün 15 saniyesini rasgele olarak oynatır.
• Tarih küçük resim ekranında Vurgula işlevini çalıştırırsanız, seçilen tarih setindeki tüm dosyalar
toparlanır ve gösterilir.
• Vurgulu oynatma modunda, ekrana dokunarak sesi ayarlayabilir ve oynatmayı iptal de
edebilirsiniz.
7
gelişmiş oynatma
Slide Show Option (Slayt Gösterisi Seçeneği)
Slayt gösterisi ayar menüsü ile slayt gösterisi için oynatma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Fotoğraf oynatma ( ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
) sekmesini seçin. sayfa 40
1. Menü (
)sekmesi“Slide Show Option”
(Slayt Gösterisi Seçeneği) seçeneğine dokunun.
Slide Show Option
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun ve istediğiniz değeri
ayarlamak için ( )/( ) sekmesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
Effect
:
On
)
Alt menü öğeleri
• Interval (Aralık): Fotoğraf görüntüleri, ayarlanan slayt gösterisi
aralığında (1 sn veya 3 sn) sürekli olarak gösterilir.
• Music (Müzik): Arka plan müziğini açabilir veya kapatabilirsiniz.
Bu video kamerada varsayılan olarak, boot özellikli flash bellekte
kayıtlı 7 farklı arka plan müziği bulunmaktadır. Bir slayt gösterisi
başlattığınızda 7 farklı arka plan müziği karışık modda çalmaya
başlar.
• Effect (Efekt): Fotoğraf görüntülerini görüntü geçişleri arasında
açılma/kararma efektini kullanarak sürekli olarak oynatır.
File Info (Dosya Bilgisi)
Bu video kamera, kayıtlı görüntüler hakkındaki bilgileri gösterir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Video oynatma ( HD / SD ) veya Fotoğraf oynatma (
) sekmesini seçin. sayfa 40
(
) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma
1. Menü (
)sekmesi“File Info” (Dosya Bilgisi) seçeneğine
dokunun.
2. Dosya bilgisini görüntülemek için istediğiniz dosyayı seçin.
• Seçilen dosyanın bilgileri görüntülenir.
8
3. Menüden çıkmak için Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
Size
Resolution
: 01/JAN/2010
: 00:00:05
: 9.56MB
: HD 1080 50i F
dosyaların düzenlenmesi
gÖrünTülerin SilinmeSi
Kayıtlarınızı tek tek ya da tümünü bir kerede silebilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın.sayfa 28
• Oynatma modunu seçmek için, LCD ekranda Oynatma (
) sekmesine dokunun. sayfa 40
1. Oynat HD ( HD ), SD ( SD ) ya da Fotoğraf ( )sekmesine
Delete
dokunun.
Select Files
• Videolar ya da fotoğraflar küçük resimler halinde görünür.
All Files
2. Menü (
)sekmesine“Delete” (Sil) öğesine  istediğiniz
1/1
alt menü öğesine dokunun.
• “Select Files” (Dosya Seç) öğesine dokunduysanız fotoğraf
küçük resimlerini görürsünüz. Adım 3’e gidin.
• “All Files” (Tüm Dosyalar) öğesine dokunduysanız o işlevle
Delete
ilgili mesajı görürsünüz. Adım 4’e gidin.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Silmek istediğiniz tüm
dosyaları seçtikten sonra (
) sekmesine dokunun. Adım 4’e
3/3
gidin.
Remain:3.62GB
• Ek bilgiler için Alt menü öğelerine bakın.
4. “Yes” (Evet) öğesine dokunun.
• “All Files” (Tüm Dosyalar) öğesini seçtiyseniz video kamera depolama ortamındaki
korunanların dışında olan tüm dosyaları siler.
• “Select Files” (Dosya Seç) öğesini seçtiyseniz video kamera seçtiğiniz dosyaları siler.
Alt menü öğeleri
• Select Files (Dosya Seç): Tek tek görüntüleri siler.
 Silmek istediğiniz görüntülere dokunun. Seçilen görüntülerde( ) göstergesi görüntülenir. Küçük resim
görüntüsüne dokunularak, görüntünün seçilmesi ( ) ile seçilmemesi seçeneği arasında geçiş yapılır.
) sekmesine dokunun.
(
• All Files (Tüm Dosyalar): Tüm görüntüleri siler.
• Silinen görüntüler kurtarılamaz.
• Bellek kartında kayıtlı olan videoları silerken, bellek kartını çıkarmayın ya da gücü kapatmayın. Bunu
yapmak, depolama ortamına ya da veriye zarar verebilir.
• Önemli görüntülerin yanlışlıkla silinmesini önlemek için, daha önceden görüntü koruma işlevini
etkinleştirin. sayfa 70
• Korunan dosyaları silemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal edin.
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruması tırnağı kilitliyse, görüntüleri silemezsiniz. sayfa 70
• Tüm görüntüleri tek seferde silmek için depolama ortamını biçimlendirmeyi de seçebilirsiniz.
• Pil kapasitesi yeterli değilse, silme işlevi çalışmaz. Silme işlemi sırasında güç vermeye devam etmek
için AC gücünü kullanmanız önerilir.
9
dosyaların düzenlenmesi
KAZAYLA SİLİNMEYE KARŞI KORUMA
Önemli kayıtları yanlışlıkla silinmekten koruyabilirsiniz. Korunan videolar ve fotoğraflar,
biçimlendirilmediği ya da koruma iptal edilmediği sürece silinemez.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın.sayfa 28
• Oynatma modunu seçmek için, LCD ekranda Oynatma (
) sekmesine dokunun. sayfa 40
1. Oynat HD ( HD ), SD ( SD ) ya da Fotoğraf ( )sekmesine
Protect
dokunun.
Select Files
• Videolar ya da fotoğraflar küçük resimler halinde görünür.
All On
)sekmesine“Protect” (Koru) öğesine 
2. Menü (
1/1
All Off
istediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• “Select Files” (Dosya Seç) öğesine dokunduysanız fotoğraf
küçük resimlerini görürsünüz. Adım 3’e gidin.
• “All Files” (Tüm Dosyalar) öğesine dokunduysanız o işlevle
Protect
ilgili mesajı görürsünüz. Adım 4’e gidin.
3. Korumak istediğiniz dosyalara dokunun. Korumak istediğiniz
tüm dosyaları seçtikten sonra (
) sekmesine dokunun. Adım
3/3
4’e gidin.
• Ek bilgiler için Alt menü öğelerine bakın.
4. “Yes” (Evet) öğesine dokunun.
• “All On” (Tümü Açık) öğesini seçtiyseniz tüm dosyalarda ( ) göstergesi görünür.
• “All Off” (Tümü Kapalı) öğesini seçtiyseniz ( ) göstergesi tüm korunan dosyalardan
kaldırılır.
• “Select Files” (Dosya Seç) öğesini seçtiyseniz gösterge, koruma için seçtiğiniz
dosyalarda görünür ve korumayı kaldırdığınız dosyalardan kaldırılır.
Alt menü öğeleri
• Select Files (Dosya Seç): Tek tek görüntüleri korur.
 Silmeye karşı korumak için görüntülere dokunun. Seçilen görüntülerde ( ) göstergesi
görüntülenir. Küçük resim görüntüsüne dokunularak, görüntünün seçilmesi( ) ile seçilmemesi
seçeneği arasında geçiş yapılır.
) sekmesine dokunun.
(
• All On (Tümü Açık): Tüm görüntüleri korur.
• All Off (Tümü Kapalı): Tek seferde tüm görüntülerdeki korumayı kaldırır.
70
• Bu işlevi tam ve tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
• Bellek kartı üzerindeki yazma koruma anahtarı kilitlenmişse, bu işlevi ayarlayamazsınız.
sayfa 29
VİDEO BÖLMEK
Bir videoyu ikiye bölebilir ve gereksiz kısmını kolayca silebilirsiniz. Bu işlev, orijinal videoyu
düzenler. Önemli kayıtları ayrı bir yerde yedekleyin.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın.sayfa 28
• Video oynatma ( HD / SD ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
sayfa 40
) sekmesini seçin.
1. Menü (
)sekmesi “Edit”(Düzenle) “Divide”(Böl)
seçeneğine dokunun.
2. Düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
• Seçilen video duraklatılmış olarak gösterilir.
3. Oynatma kontrolü sekmelerine dokunarak, bölme noktasını
bulun.
• Oynatma kontrolü sekmeleri:
/
/
/
/
/
4. Bölme noktasında duraklatma (
) sekmesine, ardından da
Kesme(
) sekmesine dokunun.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Edit
Divide
Combine
1/1
00:00:25/00:00:50
100_0013
Divide
5. “Yes” (Evet) öğesine dokunun.
• Seçilen video, iki adet video klipe bölünür.
• Bölünen videonun ikinci klipi son küçük resimde gösterilir.
• Bölme işleminden sonra, gereksiz bir bölümü kısmen silebilir ya da başka videolarla
birleştirebilirsiniz.
Bellek kartında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek kartını çıkarmayın ya da gücü
kapatmayın. Bunu yapmak, depolama ortamına ya da veriye zarar verebilir.
• Bu işlevi tam ve tekli görüntüleme modunda da kullanabilirsiniz.
• Üzerindekoruma( ) göstergesi yazılı olan dosyaları bölemezsiniz. Önce koruma işlevini iptal
edin. sayfa 70
• Bölünen video, bölme noktasından önce ya da sonra yaklaşık 2 saniye kayabilir.
• Kısmi Silme işlevi şu koşullarda kullanılmaz:
- Silinecek kısmın süresi 6 saniyeden kısaysa.
- Kalan kısmın (kısım silindikten sonraki) süresi, 3 saniyeden kısa olacaksa.
- Bellek alanının kalan kısmı 15Mb’den azsa.
- Dosya sayısı 9999'a ulaştığında.
• Fotoğraflar bölünemez.
71
dosyaların düzenlenmesi
VİDEOLARI BİRLEŞTİRMEK
İki farklı videoyu birleştirebilirsiniz. Bu işlev orijinal dosyayı düzenlediğinden, önemli kayıtları
ayrı bir yere yedeklediğinizden emin olun.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• Video oynatma ( HD / SD ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
sayfa 40
) sekmesini seçin.
1. Menü (
) sekmesi  “Edit” (Düzenle)  “Combine” (Birleştir)
seçeneğine dokunun.
2. Birleştirilecek video küçük resimlerine dokunun.
• Seçilen videolarda, (
) göstergesi ve seçilme sırası
görüntülenir. Video küçük resim görüntüsüne dokunularak,
görüntünün seçilmesi ( ) ile seçilmemesi seçeneği
arasında geçiş yapılır.
• Seçilen video dosyaları arasında farklı çözünürlük varsa,
( ) göstergesi belirmez.
) sekmesine dokunun.
3. (
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
Edit
Divide
Combine
1/1
Combine
1
3/3
4. “Yes” (Evet) öğesine dokunun.
• 2 video, seçilen sırada birleştirilir ve tek bir video olarak kaydedilir.
Bellek kartında kayıtlı olan bir videoyu düzenlerken, bellek kartını çıkarmayın ya da gücü
kapatmayın. Bunu yapmak, depolama ortamına ya da veriye zarar verebilir.
72
• Koru ( ) göstergesi yazılı olan dosyaları silemezsiniz. Dosyayı silmek için koruma işlevini iptal
edin. sayfa 70
• Orijinal video korunmayacaktır.
• Birleştirme işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
- Farklı kalite formatlarındaki videolar (“Video Resolution (Video Çözünürlüğü): 1080/50i”
ve “Video Resolution (Video Çözünürlüğü): 720/50p”değerlerinde kaydedilen videolar)
birleştirilemez.
- Birleştirilen videonun dosya boyutu, toplam 1.8 GB’ı aşamaz.
- Bellek alanının kalan kısmı 15Mb’den azsa, dosyalar birleştirilemez.
- Video kameranın desteklemediği dosya biçimine sahip video.
- Video dosyası oynatırken.
sistem ayarı
MENÜ ÖĞELERININ AYARLANMASI
• Menülerin ayarlanması için bkz. sayfa 45.
• Çalışma ayrıntıları için ilgili sayfaya bakın.
Öğeleri
Varsayılan değer
Sayfa
Card Info (Kart Bilgisi)
-
74
File No. (Dosya No.)
Series (Seriler)
75
Time Zone (Zaman Dilimi)
Home (Ev)
75
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
01/JAN/2010 00:00
(Yaz Saati: Kapalı)
76
Date Type (Tarih Türü)
01/JAN/2010
76
Time Type (Saat Türü)
24 Hr (24 Sa)
76
Date/Time Display
(Tarih/Saat Görünüm)
Off (Kapalı)
77
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
18
77
Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma)
On (Açık)
78
Beep Sound (Bip Sesi)
On (Açık)
79
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
On (Açık)
79
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
5 Min (5 dak.)
80
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
5 Min (5 dak.)
81
PC Software (PC Yazılımı)
On (Açık)
82
USB Connect (USB bağlantı)
Mass Storage
(Yığn Depolama)
82
83
HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı)
Auto (Otomatik)
TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)
-
83
TV Display (TV Ekranı)
On (Açık)
84
Format (Biçimlendir)
-
74
Default Set (Varsayılan Ayarlar)
-
84
Language
-
85
Demo (Tntm)
On (Açık)
85
Anynet+(HDMI-CEC)
On (Açık)
86
• Menü seçenekleri ve varsayılan değerler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
• Saat türü seçilen dile bağlı olarak değişebilir.
73
sistem ayarı
Card Info (Kart Bilgisi)
Bu işlev, seçilen depolama ortamının kullanılan bellek alanı ve kullanılabilir alan gibi saklama
bilgilerini gösterir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Bellek kartını takın. sayfa 28
1. Menü(
) Ayar ( )sekmesi“Card Info” (Kart Bilgisi)
seçeneğine dokunun.
• Dolu bellek alanı, kullanılabilecek boş bellek alanı ve
seçilen video çözünürlüğüne göre kayıt yapılabilecek süre
görüntülenir.
2. Menüden çıkmak için, Geri Dön(
) sekmesine dokunun.
Card Info
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
Fine
: 307Min
Normal
: 390Min
Format (Biçimlendir)
Tüm dosyaları tamamen silmek ya da depolama ortamındaki sorunları gidermek isterseniz,
bu işlevi kullanın.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
Bellek kartını takın. sayfa 28
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“Format” (Biçimlendir)
seçeneğine dokunun.
2. “Yes” (Evet)“Yes” (Evet) seçeneğine dokunun.
• Biçimlendirme, bir mesajla birlikte çalıştırılır.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
Format
Default Set
• Biçimlendirme sırasında kayıt ortamını çıkarmayın veya başka bir işlem yapmayın (gücü
kapatmak gibi). Ayrıca, biçimlendirme sırasında pil biterse kayıt ortamı zarar görebileceği için,
kameranızın AC adaptörünü kullandığınızdan emin olun.
• Kayıt ortamı zarar görürse tekrar biçimlendirin.
7
• Depolama ortamını bilgisayarda ya da başka bir cihazda biçimlendirmeyin.
Depolama ortamını video kamerada biçimlendirdiğinizden emin olun.
• Koruma tırnağı kilitli olan bellek kartı biçimlendirilemez. sayfa 29
• Depolama ortamı takılı değilse, seçilemez. Bu durumda menüde soluk biçimde görünür.
• Depolama ortamındaki tüm dosyaları ve seçenekleri, korunan dosyalar da dahil olmak üzere
tamamen silebilirsiniz. Bu sayede kayıt ortamına erişme hızı ve işlemler sabit hale gelir.
Korunan dosyalar da dahil tüm dosyaların ve verilerin silineceğini unutmayın.
File No. (Dosya No.)
Kaydedilen görüntülere dosya adları (numaraları), belirlenen numaralandırma seçeneğine
göre atanır.
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“File No.” (Dosya No.)
File No.
seçeneğine dokunun.
Series
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
Reset
1/1
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Series (Seriler): Bellek kartını değiştirseniz ya da biçimlendirseniz
veya tüm dosyaları silseniz bile, sıralı dosya numaraları atanır. Her
dosyanın, bilgisayarda rahat görüntü yönetimine olanak tanıyan
özel bir dosya numarası vardır.
• Reset (Sıfırlama): Biçimlendirdikten ya da tüm dosyaları sildikten
veya yeni bir bellek kartı taktıktan sonra dosya numarası 0001
olarak sıfırlanır.
“File No.” (Dosya No.) özelliğini “Series” (Seriler) olarak ayarladığınızda, aynı dosya adlarının
verilmesini önlemek amacıyla her dosyaya farklı bir numara atanır. Bu özellik, dosyalarınızı
bilgisayar üzerinde yönetmek istediğinizde kullanışlıdır.
Time Zone (Zaman Dilimi)
Video kameranızı seyahat sırasında kullanırken saati kolayca yerel saate göre ayarlayabilirsiniz.
Saat farkının kontrol edilmesi için yerel saatin ayarlanması
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“Time Zone”
(ZamanDilimi)“Visit” (Gezi) seçeneğine dokunun.
2 Gidilen alanı seçmek için, azaltma (
) veya artırma (
)
sekmesine dokunun.
3. Saat dilimi ayarı tamamlandığında (
) sekmesine dokunun.
• Ayarı, (
) sekmesini kullanıp, (
)sekmesine
dokunmadan sonlandırırsanız, saat dilimi ayarı uygulanmaz.
Time Zone
Home
Visit
1/1
Visit
London, Lisbon
Alt menü öğeleri
• Home (Ev): Saat, Tarih/Saat Ayarı menüsündeki ayarınıza göre
kullanılacaktır. Bu video kamerayı ilk defa kullanıyorsanız ya da saati
kendi ülkenizin tarih/saat ayarına geri döndürüyorsanız bu öğeyi seçin.
• Visit (Gezi) ( ): Farklı bir zaman dilimine geçtiğinizde, kendi ülkenizin
saat ayarını değiştirmeden yerel saati kullanmanızı sağlar. Saat, iki
bölge arasındaki saat farkına uygun olarak ayarlanacaktır.
[HOME 00:00] 01/JAN/2010 00:00
7
sistem ayarı
Date/Time Set (Tarih/Saat Ayarı)
Date/Time Set
Tarih ve saati ayarlayarak, oynatma sırasında kaydın tarih ve
saatini görüntüleyebilirsiniz. sayfa 26
Month
Day
01
00
Year
/ Jan / 2010
Hr
Min
:
00
Date Type (Tarih Türü)
Belirlenen seçeneğe göre ayarlanan tarih için görüntüleme türünü ayarlayabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“Date Type” (Tarih Türü)
1. Menü (
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Date Type
2010/01/01
JAN/01/2010
1/1
01/JAN/2010
01/01/2010
Alt menü öğeleri
•
•
•
•
2010/01/01: Tarih, yıl/ay(iki basamaklı)/gün şeklinde görüntülenir.
JAN/01/2010: Tarih, ay/gün/yıl sırasıyla görüntülenir.
01/JAN/2010: Tarih, gün/ay/yıl sırasıyla görüntülenir.
01/01/2010: Tarih, gün/ay(iki basamaklı)/yıl şeklinde görüntülenir.
Bu işlev “Date/Time Display” (Tarih/Saat Görünüm) ayarına bağlıdır. sayfa 77
Time Type (Saat Türü)
Belirlenen seçeneğe göre ayarlanan saat için görüntüleme türünü ayarlayabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“Time Type” (Saat Türü)
1. Menü (
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Time Type
12 Hr
24 Hr
1/1
Alt menü öğeleri
• 12Hr (12 Sa): Saat bilgisini 12 saatlik biçimde görüntüler.
• 24Hr (24 Sa): Saat bilgisini 24 saatlik biçimde görüntüler.
7
Bu işlev “Date/Time Display” (Tarih/Saat Görünüm) ayarına bağlıdır. sayfa 77
Date/Time Display (Tarih/Saat Görünüm)
Belirlenen seçeneğe göre LCD ekranda görüntülenecek tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
“Date/Time Display” işlevini kullanmadan önce tarih ve saati ayarlamalısınız. sayfa 76
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“Date/Time Display”
(Tarih/Saat Görünüm) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
• Tarih/saat, belirlenen seçeneğe göre LCD ekranda
görüntülenir.
Date/Time Display
Off
Date
1/1
Time
Date & Time
Alt menü öğeleri
•
•
•
•
Off (Kapalı): Geçerli tarih/saat bilgileri görüntülenmez.
Date (Tarih): Geçerli tarih görüntülenir.
Time (Zaman): Geçerli saat görüntülenir.
Date & Time (Tarih&Zaman): Geçerli tarih ve saat görüntülenir.
• Aşağıdaki durumlarda tarih ve saat, “01/JAN/2010 00:00” şeklinde görünür;
- Dahili şarj edilebilir pil boşaldığında.
• Bu işlev “Date Type” (Tarih Türü) ve “Time Type” (Saat Türü) ayarına bağlıdır. sayfa 76
LCD Brightness (LCD Parlaklık)
Ortamdaki ışıklandırma koşullarını telafi etmek için LCD ekranının parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“LCD Brightness”
1. Menü (
(LCD Parlaklık) seçeneğine dokunun.
2. Açıklığı istediğiniz gibi ayarlamak için azaltma (
) ya da
artırma (
) sekmesine dokunun.
• LCD’nin parlaklık değerini 0 ila 35 arasında ayarlayabilirsiniz.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
• Ortam çok parlaksa, LCD ekranın parlaklığını ayarlayın.
• LCD ekranın ayarlanması, kaydedilmekte olan görüntüyü etkilemez.
• Daha parlak LCD ekran daha fazla güç tüketir.
LCD Brightness
18
77
sistem ayarı
Auto LCD Off (Otomatik LCD Kapatma)
Video kamera, belirli bir süre boyunca kullanılmadığında güç tüketimini azaltmak için LCD
ekranın parlaklığını otomatik olarak kısar.
) Ayar ( )sekmesi“Auto LCD Off”
1. Menü (
(Otomatik LCD Kapatma) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
sekmesine dokunun.
Auto LCD Off
Off
On
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Video kamera, Video ya da Fotoğraf STBY modunda
2 dakikadan veya video kaydında 5 dakikadan uzun
süredir boştaysa, güç tasarrufu modu devreye girer ve
LCD ekranın ışığı kısılır.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
STBY 00:02:00
2 dakika sonra
OFF
OFF
SUPER
SUPER
<STBY modunda>

00:00:00
[307Min]
9999
<LCD ekran kararır>
[307Min]

00:05:00
[307Min]
5 dakika sonra
OFF
OFF
SUPER
SUPER
<Kayıt sırasında>
78
<LCD ekran kararır>
• Bu“Auto LCD Off” (Otomatik LCD Kapatma) işlevi etkinse, LCD parlaklığını normale
döndürmek için video kameradaki herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
• Otomatik LCD Kapatma aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılır:
- AC güç adaptörü bağlıysa.
- Demo işlevi çalışırken.
Beep Sound (Bip Sesi)
Bu ayar, ekrandaki sekme ve düğmelere dokunma gibi işlemlere bir bip sesinin eşlik etmesini
sağlar.
) Ayar ( )sekmesi“Beep Sound” (Bip Sesi)
1. Menü (
seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
kaybolana kadar dokunun.
Beep Sound
Off
On
) sekmesine, menü
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Güç( ) ya da kaydı başlat/durdur düğmesi gibi
düğmeleri ya da sekmeleri çalıştırırken bip sesi duyulur.
Aşağıdaki durumlarda Bip sesi iptal edilir:
- Kayıt ve oynatma sırasında
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Ses/Video kablosu, HDMI kablosu, vs.)
Shutter Sound (Obtüratör Sesi)
PHOTO düğmesine basıldığında duyulan obtüratör sesini açıp kapatabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“Shutter Sound”
1. Menü (
(Obtüratör Sesi) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Shutter Sound
Off
On
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): PHOTO düğmesini kullanırken obtüratör sesi
duyarsınız.
Obtüratör sesi, aşağıdaki koşullarda duyulmaz:
- Video kaydı sırasında PHOTO düğmesinin kullanılması.
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (Ses/Video kablosu, HDMI kablosu, vs.)
79
sistem ayarı
Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
Video kameranızı, 5 dakika boyunca işlevsiz kaldığında otomatik olarak kapanmaya
ayarlayabilirsiniz. Bu işlev, gereksiz güç tüketimini önleyecektir.
) Ayar ( )sekmesi“Auto Power Off”
1. Menü (
(Otomatik Kapanma) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Auto Power Off
Off
5 Min
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• 5 Min (5 dak.): Video kamera, hiçbir işlem yapılmadan 5 dakika
boyunca işlevsiz kalırsa kapanır.
• Otomatik Kapanma aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- Video kamera kablo ile bağlıyken. (USB kablosu, AC güç adaptörü vs.)
- Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) işlevi çalışırken.
- Demo işlevi çalışırken.
- Kayıt, oynatma (duraklatma hariç) veya fotoğraf slayt gösterisi sırasında.
• Video kamerayı tekrar çalıştırmak için, Güç( ) düğmesine basın.
80
Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
Uzun bir süre boyunca sık çekim yapacağınız durumda, Quick On STBY (Hızlı Açma
Bekleme) işlevini kullanın. Bekleme modunda, LCD ekranı kapatmak, enerji tüketimini
azaltmak için kısa sürede Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) modunu çalıştıracaktır. Bu
işlev, video kameranın, güç tasarrufu modundan çıkma süresini de azalttığı için, sık çekim
koşulları için Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) işlevini etkili biçimde kullanabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“Quick On STBY”
1. Menü (
(Hızlı Açma Bekleme) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
)
10 Min
20 Min
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): Bekleme modunda, LCD ekranı kapatmak video
kamerayı kapatır.
• 5 Min (5 dak.): Bekleme modunda, LCD ekranı kapatmak kısa
sürede Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
modunu çalıştırır, ardından da video kamera 5
dakika sonra kapanır.
• 10 Min (10 dak.): Bekleme modunda, LCD ekranı kapatmak kısa
sürede Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
modunu çalıştırır, ardından da video kamera 10
dakika sonra kapanır.
• 20 Min (20 dak.): Bekleme modunda, LCD ekranı kapatmak kısa
sürede Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme)
modunu çalıştırır, ardından da video kamera 20
dakika sonra kapanır.
• Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) moduna geçmek için, LCD ekran kapandığında video
kamera yaklaşık bir dakika boşta kalmalıdır. Enerji tüketimini azaltmak için, kullanımdan sonra
video kameranın kapatılması önerilir ancak belirlenen sürede sık çekim koşulları için Hızlı Açma
Bekleme işlevini etkili biçimde kullanabilirsiniz.
• Mod göstergesi, Hızlı Açma Bekleme modunda yanıp sönmeyi sürdürür.
• Quick On STBY (Hızlı Açma Bekleme) modu şu koşullarda kullanılmaz:
- LCD ekran açıkken.
- Video kameraya, video kablosu (HDMI, Ses/Video kablosu) ya da USB kablosu bağlıyken.
- Video kameradaki düğmeleri çalıştırırken.
81
sistem ayarı
PC Software (PC Yazılımı)
PC Yazılımı özelliğini Açık değerine ayarlarsanız, video kamerayla bilgisayar arasında USB
kablosuyla bağlantı kurarak PC yazılımını kullanabilirsiniz. Video kamerada kayıtlı video ve
fotoğraf görüntülerini bilgisayarınızın sabit diskine indirebilirsiniz. Video/Fotoğraf dosyaları,
PC Software (PC Yazılımı) kullanılarak da düzenlenebilir.
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“PC Software”
PC Software
(PC Yazılımı) seçeneğine dokunun.
Off
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
On
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
1/1
sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Yerleşik düzenleme yazılımı, video kamera bilgisayara
bağlandığında başlatılır.
• Bilgisayar Yazılımı işlevi şu koşullarda kullanılamaz:
- “USB Connect” (USB bağlantı) “PictBridge” olarak ayarlanmışsa
• PC Yazılımı işlevini etkinleştirmek için, “USB Connect” (USB bağlantı) özelliğini Sistem ayarı
menü seçeneğinde “Mass Storage” (Yığn Depolama) değerine ayarlayın. sayfa 82
• PC Yazılımı yalnızca Windows işletim sistemiyle uyumludur.
USB Connect (USB bağlantı)
USB bağlantısını etkinleştirerek, bilgisayara veri aktarabilir veya fotoğrafları doğrudan
yazdırabilirsiniz.
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“USB Connect”
USB Connect
(USB bağlantı) seçeneğine dokunun.
Mass Storage
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
PictBridge
3. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
)
1/1
sekmesine dokunun.
Alt menü öğeleri
• Mass Storage (Yığn Depolama): Videoları ya da fotoğrafları
aktarmak için bilgisayara bağlayın. sayfa 100
• PictBridge: Fotoğrafları doğrudan yazdırmak için bir PictBridge
yazıcıya bağlayın (PictBridge işlevini kullanırken). sayfa 92
82
USB kablosunu bağlamadan önce, geçerli USB modunun, kullanılacak işlev için uygun olup
olmadığını kontrol edin.
HDMI TV Out (HDMI TV Çıkışı)
HDMI video çıkışını bağladığınız TV’ye uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
HDIM kablosunu (dahil değildir) kullanarak video kamerayı televizyonunuza bağlayın. sayfa 87
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“HDMI TV Out”
(HDMI TV Çıkışı) seçeneğine dokunun.
HDMI TV Out
Auto
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
576p
)
1/1
Alt menü öğeleri
• Auto (Otomatik): Video sinyalleri, kaydedilen dosya ile aynı
formatta yayınlanır. Bu ayarı yalnızca ürünü bir
HDTV’ye bağlarken kullanın.
• 576p: Kaydedilen dosyanın çıkışı 720x576p formatında olur.
Bu ayarı yalnızca HDMI jaklarını kullanarak SD (standart
çözünürlük) seviyesinde aşamalı taramayı destekleyen
normal bir televizyona bağlarken kullanın.
TV Connect Guide (TV Bağlantı Kılavuzu)
Video kamerayı televizyon setinize bağlamadan önce, TV Bağlantı Kılavuzuna bakabilirsiniz.
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“TV Connect Guide”
(TV Bağlantı Kılavuzu) seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• TV Bağlantı Kılavuzu, seçilen alt menü öğelerine bağlı
olarak belirir.
• Video kameranızı diğer harici cihazlara bağlarken, TV
Bağlantı Kılavuzuna başvurun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
)
TV Connect Guide
HDMI
Composite
1/1
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
Tv
video
l
audio
r
Alt menü öğeleri
• HDMI: Video kamerayı ve televizyonu HDMI kablosu ile bağlarken
HDMI seçeneğini seçin.
• Composite (Kompozit): Video kamerayı ve televizyonu Video/
Ses (kompozit) kablosu ile bağlarken
Composite (Kompozit) seçeneğini seçin. <Ses/Video kablosunu
bağlamak için>
8
sistem ayarı
TV Display (TV Ekranı)
Video kameranızı televizyona bağlarken televizyon ekranında görünen Ekranda Görüntüleme
(OSD) işlevini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“TV Display” (TV Ekranı)
1. Menü (
seçeneğine dokunun.
TV Display
Off
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
On
)
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): OSD (Ekran Görüntüsü) menüleri yalnızca LCD
panelde gösterilir.
• On (Açık): OSD menüleri, LCD panelin yanı sıra televizyon
ekranında da gösterilir.
“TV Display” (TV Ekranı) seçeneğini “Off” (Kapalı) olarak ayarlamış olsanız bile, küçük resim
görüntüsü ve demo ekranları televizyonda gösterilir.
Default Set (Varsayılan Ayarlar)
Tüm menü ayarlarını, varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.
) Ayar ( )sekmesi“Default Set”
1. Menü (
(Varsayılan Ayarlar) seçeneğine dokunun.
• Onayınızı isteyen bir mesaj belirir.
2. Tüm ayarların varsayılanlara döndürülmesini isterseniz “Yes”
(Evet) seçeneğine dokunun.
• Tüm değerler varsayılana döndükten sonra Zaman Dilimi
ekranı görüntülenir.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
Format
Default Set
3. Tarih ve saati tekrar ayarlayın. sayfa 26
8
• Bu işlevi kullanırken gücü kesmeyin.
• HD video kamera ayarlarını fabrika ayarlarına döndürmek, kayıtlı görüntüleri etkilemez.
Language
Menüyü ve mesajları görüntülemek için istediğiniz dili
seçebilirsiniz. sayfa 27
Language
English
한국어
1/8
Français
Deutsch
Demo (Tntm)
Gösterim işlevi, daha kolay kullanım için size video kameranızda bulunan önemli işlevleri
otomatik olarak gösterir.
1. Menü (
) Ayar ( )sekmesi“Demo” (Tntm) seçeneğine
dokunun.
Demo
Off
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
On
1/1
)
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Demo işlevini etkinleştirir.
Demo işlevinin kullanılması
Aşağıdaki durumlarda Demo modu iptal edilir:
- LCD ekrana dokunulursa.
- Herhangi bir düğme çalıştırılırsa (Kayıt başlatma/durdurma, Q.MENU, Ekran(
), SmarT
auTO, mODe, PHOTO, vb.) Ancak, video kamera 5 dakika boyunca işlevsiz kalırsa, STBY
modunda 5 dakika kaldıktan sonra otomatik olarak Demo moduna girecektir. Demo işlevinin
başlamasını istemiyorsanız, “Demo” (Tntm) özelliğini “Off” (Kapalı) olarak ayarlayın.
Demo işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz:
- “Auto Power Off” (Otomatik Kapanma) “5 Min” (5 dak.) değerine ayarlanırsa, Demo öncesinde
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) çalışacaktır.
8
sistem ayarı
Anynet+ (HDMI-CEC)
Bu video kamera Annynet+ işlevini destekler. Anynet+, tüm bağlı Samsung AV cihazlarını
Anynet+ destekli Samsung TV uzaktan kumandası ile kontrol etmenizi sağlayan bir AV ağ
sistemidir.
) Ayar ( )sekmesi“Anynet+ (HDMI-CEC)”
1. Menü (
seçeneğine dokunun.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
2. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
3. Menüden çıkmak için, Çıkış (
sekmesine dokunun.
) ya da Geri Dön (
On
)
1/1
Alt menü öğeleri
• Off (Kapalı): İşlevi devre dışı bırakır.
• On (Açık): Anynet+ işlevi etkinleştirilir.
Video kamera Anynet+ destekli televizyona
bağlandığında, video kameranın bazı işlevlerini
televizyonun uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.
• Anynet+ destekli bir televizyona HDMI kablosuyla bağlanmış video kamerayı açtığınızda,
televizyon (Anynet+ destekli) otomatik olarak açılır. Bu Anynet+ işlevini kullanmak istemiyorsanız,
“Anynet+ (HDMI-CEC)” özelliğini “Off” (Kapalı) değerine ayarlayın.
• Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi konusunda ayrıntılar için, Samsung'un Anynet+ destekli TV kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
8
televizyona bağlama
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TV'YE BAĞLAMA
Bir HDTV kullanarak HD çözünürlüğünde kaydedilen Yüksek Çözünürlüklü (HD) kaliteli
videoların keyfine varabilirsiniz. Bu video kamera yüksek çözünürlüklü video aktarımı sağlamak için HDMI çıkışı destekler.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN!
• Televizyonunuzda bir HDMI giriş jakının olup olmadığını kontrol edin.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
• Video kameranın bağlandığı televizyon türüne göre “HDMI TV Out” (HDMI TV Çıkışı) seçin. sayfa 83
HDTV
Video Kamera
Sinyal akışı
Mini HDMI Kablosu
Mini HDMI kablosu kullanmak
1. Video kamerayı açın.
• Önce video kamerayı açmazsanız video kamera bağlı televizyonu tanımayabilir.
2. Mini HDMI kablosunu kullanarak video kamerayı televizyona bağlayın.
3. Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için televizyonun giriş
seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun talimat kılavuzuna bakın.
4. Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları oynatmaya başlayın. sayfa 41~43
87
televizyona bağlama
HDMI kablosunu anlamak
HDMI (High Definition Multimedia Interface), sıkıştırılmamış dijital verileri aktarmak için kompakt bir
ses/video ara yüzüdür.
Anynet+ işlevi nedir?
Anynet+ işlevini destekleyen aygıtlar için aynı uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
Video kamera, Anynet+ destekli televizyona HDMI kablosuyla bağlıysa Anynet+ işlevini
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Anynet+ destekli televizyonun kullanıcı kılavuzuna başvurun.
• “HDMI TV Out” (HDMI TV Çıkışı) “Auto” (Otomatik) olarak ayarlandığında SD video dosyasını
HD biçiminde oynatabilirsiniz.
• Bu video kamerada “TV Connect Guide” menü işlevi sağlanmaktadır. Video kamerayı
televizyona bağlamaya çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), “TV Connect Guide” (TV
Bağlantı Kılavuzu) menü işlevini kullanın. sayfa 83
• Bu video kamerada sadece C - A tipi HDMI kablosu kullanılabilir.
• Video kameradaki HDMI jakı, yalnızca çıkış kullanımı için sağlanır.
• Anynet+ destekli televizyon video kameraya bağlanırsa, video kamerayı açmak televizyonu
açabilir. (Anynet+ işlevi) Bu işlevi istemiyorsanız, “Anynet+ (HDMI-CEC)” özelliğini “Off” (Kapalı)
değerine ayarlayın. sayfa 86
• Bu video kameranın HDMI jakına bağlantı yaparken yalnızca HDMI 1.3 kablosunu kullanın.
Video kamera diğer HDMI kablolarıyla bağlanırsa, ekranda görüntüleme çalışmayabilir.
88
NORMAL BİR TELEVİZYONA BAĞLAMA
Standart çözünürlüğü destekleyen normal bir televizyonda, video kameranızla kaydedilen
görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu video kamera standart çözünürlüklü video aktarımı için
kompozit çıkışı destekler.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN!
Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
Normal Televizyon
Video Kamera
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
Kompozit çıkışı için bir Ses/Video kablosunun bağlanması
1. Video kamerayı bir Ses/Video kablosuyla bir televizyona bağlayın.
• Video kamerayı açın, sonra bir Ses/Video kablosu bağlayın. Bağlamazsanız video
kamera bağlı televizyonu tanımayabilir.
2. Televizyonun, bağlı video kamerasını tanımasını sağlamak için televizyonun giriş
seçicisini ayarlayın.
• Televizyon girişini nasıl seçeceğiniz konusunda televizyonun talimat kılavuzuna bakın.
3. Video kameranızda oynatma modunu seçerek videoları oynatmaya başlayın. sayfa 41~43
• HD video kamerayla televizyon arasındaki bağlantı durumunu kontrol edin, yanlış bağlanırsa
televizyon ekranı doğru video bilgilerini sağlayamayabilir.
• Ses/Video kablosunu kullanarak televizyona bağlarken, kablolar ve karşılık gelen jakların
renklerini eşleştirin.
• Televizyona bağlı olarak video girişi yeşil olabilir. Bu durumda Ses/Video kablosunun yeşil fişini
televizyonun yeşil jakına bağlayın.
• Video kamera bir televizyona birden fazla kabloyla bağlıysa çıkış sinyali öncelik sırasını izler.
- HDMI  Ses/Video (kompozit) çıkışı
• Bu video kamerada “TV Connect Guide” (TV Bağlantı Kılavuzu) menü işlevi sağlanmaktadır.
Video kamerayı televizyona bağlamaya çalışırsanız (kullanıcı kılavuzunu kullanmadan), “TV
Connect Guide” (TV Bağlantı Kılavuzu) menü işlevini kullanın. sayfa 83
• Televizyonda bir audio jakı (mono giriş) varsa Audio/Vido kablosunun sarı fişini video jakına,
beyaz fişini ses jakına takıp kırmızı fişi boş bırakın.
• Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesinde (1080/50i veya 720/50p) kaydedilen görüntüler standart
çözünürlüklü görüntü kalitesinde oynatılır.
89
televizyona bağlama
TELEVİZYON EKRANINDA İZLEME
Görüntü, TV ekran oranına bağlıdır
Kayıt oranı
Geniş (16:9) TV’de Görünüm
(4:3) TV’de Görünüm
16:9 oranında kaydedilen
görüntüler
• Video görüntüleri
• Fotoğraf görüntüleri
• Fotoğraf alma görüntüleri
• Sesi ortalama bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi çok yüksekse, video bilgisinde parazit olabilir.
• “TV Display” (TV Ekranı) özelliği “Off” (Kapalı) değerine ayarlanırsa, televizyon ekranında OSD
(Ekranda Görüntüleme) menüleri olmaz. sayfa 84
90
dublaj videoları
VCR YA DA DVD/HDD KAYDEDİCİLERDE DUBLAJ YAPMAK
Bu video kamerada kaydedilen videoların dublajı bir VCR veya DVD/HDD kaydedicide
yapılabilir.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN!
• Videolara diğer kayıt cihazına bir analog veri transferiyle dublaj yapılır. (kompozit bağlantı) Cihazla
birlikte verilen Ses/Video kablosunu kullanın.
• Video kamerayı televizyona bağlarken AC güç adaptörünü kullanın.
VCR veya DVD/
HDD kaydedici
Video Kamera
Sinyal akışı
Ses/Video kablosu
1. Video kameranızı, sağlanan ek Ses/Video kablosuyla (kompozit bağlantı), kayıt aygıtına
(VCR ya da DVD/HDD kaydedici) bağlayın.
• Video kameranızı, kayıt cihazının giriş jaklarına bağlayın.
• Kayıt cihazınız giriş seçicisine sahipse, bunu giriş moduna ayarlayın.
2. Depolama cihazını kayıt cihazına takın.
3. Video kameranızda oynatmayı başlatın ve kayıt cihazında bunu kaydedin.
• Ayrıntılar için, kayıt aygıtınızla sağlanan yönerge kılavuzlarına başvurun.
4. Dublaj bittiğinde, kayıt aygıtını, ardından da video kameranızı durdurun.
• Bu video kameraya kaydedilmiş videolara, Ses/Video kablosu ile bağlanarak dublaj yapılabilir.
Kaydedilen tüm videolara, kayıt çözünürlüğüne (HD/SD) bakılmaksızın, SD (standart çözünürlük)
görüntü kalitesiyle dublaj yapılacaktır.
• HDMI kablolu kaydediciye dublaj yapamazsınız.
• HD (yüksek çözünürlük) görüntü kalitesiyle kaydedilen bir videoyu kopyalamak için, video
kameranızın dahili yazılımını kullanın ve görüntüleri bilgisayarınıza kopyalayın. sayfa 95
• Dublaj analog veri aktarımı aracılığıyla yapıldığı için, görüntü kalitesi bozulabilir.
• Bağlı monitörün ekranındaki göstergeleri (sayaç, vb.) gizlemek için, “TV Display: Off” (TV
Ekranı: Kapalı) ayarını yapın. sayfa 84
• Tarih/Saat kaydetmek için, bu bilgiyi ekranda görüntüleyin. sayfa 77
91
fotoğrafların yazdırılması
PictBridge YAZICIYLA DOĞRUDAN YAZDIRMA
Bu video kamerayı bir PictBridge yazıcıya (ayrı satılır) ve USB kablosuna bağlayarak
fotoğrafları doğrudan yazdırabilirsiniz.
ÖNCEDEN KONTROL EDİN
• Bellek kartını takın. sayfa 28
• Fotoğraf oynatma ( ) modunu seçmek için LCD ekranda Oynatma (
) sekmesini seçin. sayfa 40
1. Menü (
)sekmesi Ayar ( )sekmesi
“USB Connect” (USB bağlantı) “PictBridge”.
USB Connect
2. Bir USB kablosu kullanarak video kameranızı yazıcıya
bağlayın.
Mass Storage
PictBridge
1/1
3. Yazıcınızı çalıştırın.
• Fotoğraf küçük resimleri belirir.
4. Yazdırılacak fotoğraflara, ardından da Yazdır (
dokunun.
• İlgili mesaj görünür.
)sekmesine
100-0014
14/17
01
5. “Yes” (Evet) seçeneğine dokunun.
VideoKamera
Baskı sayısını ayarlamak için
Yazdırılacak kopya sayısını ayarlamak için azaltma (
) sekmesine dokunun.
(
• Kopya sayısı ayarlanır.
)/artırma
Baskı ayarını iptal etmek için
LCD ekrandaki Geri Dönüş (
) sekmesine dokunun.
Baskı işlemi başladıktan sonra baskıyı durdurmak için
Ekrandaki“Cancel” (İptal) komutuna dokunun.
92
• Video kamera yazıcıyı tanımadığında USB kablosunu
çıkarın ve ardından yazıcının gücünü kapatın. “uSB
Connect” (USB bağlantı) özelliğini “PictBridge”olarak
ayarlayıp USB kablosunu tekrar takın.
• Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
Fotoğraf Yazıcısı
(PictBridge uyumlu)
Tarih/saat baskısı eklemek için
1. Yazıcı modunda Menü (
) sekmesine dokunun.
• Ekranda yazdırma seçenekleri belirir.
100-0014
14/17
01
2. “Date/Time” (Tarih/Saat) seçeneğine dokunun.
3. İstediğiniz alt menü öğesine dokunun.
• Seçilen tarih ve saat görüntüleme seçeneği ayarlanır.
)
4. Menüden çıkmak için, Çıkış ( ) ya da Geri Dön (
sekmesine dokunun.
• Seçilen tarih ve saat, fotoğrafların üzerine yazdırılacaktır.
Date/Time
1/1
01/JAN/
2010 00
:00
Date/Time
Off
N/2
JA
01/
Date
0
0:0
0
010
1/1
Time
Date & Time
• Tarih/saat baskısı, tüm yazıcılar tarafından desteklenmeyebilir. Yazıcınızın üreticisine danışın.
“Date/Time” (Tarih/Saat) baskısı seçeneği, yazıcı bu seçeneği desteklemiyorsa kurulamaz.
• PictBridge™ Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson ve Sony tarafından geliştirilen bir görüntü
aktarım standardı olan CIPA (Camera & Imaging Products Association)'nın tescilli ticari
markasıdır.
• PictBridge doğrudan baskı sırasında video kameranızın AC güç adaptörünü kullanın. Yazdırma
sırasında video kameranın kapatılması depolama ortamındaki verilere zarar verebilir.
• Video görüntüleri yazdırılamaz.
• Diğer cihazlara kaydedilen fotoğraflar yazdırılamaz.
• Yazıcıya bağlı olarak çeşitli yazdırma seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için yazıcının kullanım
kılavuzuna bakın.
93
bir Windows işletim sistemli
bilgisayarla kullanmak
WINDOWS IŞLETIM SISTEMLI BIR BILGISAYARDA
YAPABILECEKLERINIZ
Video kameranızı bir USB kablosuyla Windows işletim sistemli bilgisayarınıza bağlayarak
aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
Ana İşlevler
• Video kameranızdaki dahili düzenleme yazılımı ‘Intelli-studio’yu kullanarak aşağıdaki
işlemleri yapabilirsiniz.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları oynatmak.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları düzenlemek.
- Kayıtlı videoları veya fotoğrafları YouTube /Flickr’a yüklemek.
• Depolama ortamında kayıtlı dosyaları (videoları ve fotoğrafları) bilgisayara aktarabilir veya
kopyalayabilirsiniz. (Yığın Depolama işlevi)
Sistem Gereklilikleri
Dahili düzenleme yazılımını (Intelli-studio) kullanabilmek için aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır:
Parçalar
OS
CPU
RAM
Ekran Kartı
Ekran
USB
Direct X
*Bellek kartı
94
Gereklilik
Microsoft Windows XP SP2, Vista veya Windows 7
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz veya üzeri önerilir
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri önerilir
(Dizüstü Bilgisayar: Intel Core2 Duo 2.2GHz veya AMD Athlon X2 Dual-Core
2.6GHz veya üzeri önerilmektedir)
1 GB ve üzeri önerilir
NVIDIA GeForce 8500 veya üzeri ATI Radeon HD 2600 serisi veya üzeri
1024 x 768, 16-bit renk veya daha yüksek (1280 x 1024, 32-bit renk önerilir)
USB 2.0
DirectX 9.0c veya üzeri
SDHC Sınıf 6 kartı veya üzeri
• Yukarıda belirtilen sistem gereksinimleri önerilen özelliklerdir. Gereksinimleri karşılayan bir
sistemde bile, sisteme bağlı olarak işlemler gerçekleşmeyebilir.
• Önerilenden daha yavaş bir bilgisayarda, video oynatımı kareleri atlayabilir ya da beklenmedik
şekilde çalışabilir.
• Bilgisayarınızdaki DirectX sürümü 9.0c’den düşükse, programın 9.0c veya daha yüksek bir
sürümünü yükleyin.
• Video verilerini oynatmadan veya düzenlemeden önce, kaydedilen video verilerinin bir
bilgisayara aktarılması önerilir.
• Bir dizüstü bilgisayarın bu işlemi gerçekleştirebilmesi için, bir masaüstü bilgisayara kıyasla daha
yüksek sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.
• Video kameranızda bulunan ‘Intelli-studio’ yazılımı, Macintosh uyumlu değildir.
Intelli-studio PROGRAMININ KULLANIMI
Video kameranızda dahili olarak bulunan Intelli-studio programını kullanarak, video/fotoğraf
dosyalarını PC’nize aktarabilir ve bilgisayarınızda düzenleyebilirsiniz. Intelli-studio, video
kameranızı PC’ye USB kablosuyla kolayca bağlayarak video/fotoğraf dosyalarınızı rahatlıkla
yönetmenize olanak verir.
Adım 1. USB kablosunun bağlanması
1. “USB Connect” (USB bağlantı) öğesini “Mass Storage” (Yığn
Depolama) değerine ayarlayın “PC Software” (PC Yazılımı)
öğesini “On” (Açık) olarak ayarlayın.
• Varsayılan menü ayarlarının yukarıdaki gibi ayarlandığını
göreceksiniz.
PC Software
Off
On
1/1
2. USB kablosunu kullanarak HD video kamerayı bilgisayara bağlayın.
• Intelli-studio ana penceresiyle yeni bir dosya kaydetme
ekranı belirir.
• Bilgisayarınızın türüne göre, karşılık gelen kaldırılabilir disk
penceresi belirir.
3. “Yes” (Evet), öğesini tıklatın; yükleme işlemi tamamlanır ve aşağıdaki açılır pencere
belirir. Onaylamak için “Yes” (Evet), öğesini tıklatın.
• Yeni bir dosya kaydetmek istemiyorsanız, “no” (Hayır) seçeneğini seçin.
9
bir Windows işletim sistemli
bilgisayarla kullanmak
USB kablosunu çıkarmak için
Veri aktarımını tamamladıktan sonra, kabloyu mutlaka aşağıda açıklanan şekilde çıkarın:
1. Görev çubuğunun üzerindeki “Donanımı Güvenle Kaldır” simgesini
tıklatın.
2. “USB Yığın Depolama Cihazı” seçeneğini seçin ve “Durdur” öğesini tıklatın.
3. “Bir Donanım cihazını durdur” penceresi belirirse, “Tamam” öğesini tıklatın.
4. USB kablosunu video kameradan ve bilgisayardan çıkarın.
Birlikte verilen USB kablosunu kullanın. (Samsung tarafından sağlanır)
USB’yi, takma yönünün doğru olduğunu kontrol ettikten sonra takın.
Güç kaynağı olarak pil takımı yerine AC güç adaptörü kullanılmasını öneririz.
USB kablosu bağlıyken video kameranın açılması veya kapatılması, bilgisayarın hatalı işlev
göstermesine neden olabilir.
• Aktarma sırasında USB kablosunu bilgisayardan veya video kameradan çıkarırsanız veri iletimi
durur ve veriler zarar görebilir.
• USB kablosunu bilgisayara USB HUB aracılığıyla bağlarsanız veya diğer USB cihazlarıyla
eşzamanlı olarak bağlarsanız, video kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda bütün USB
cihazlarını bilgisayardan kaldırın ve video kamerayı yeniden bağlayın.
• Bilgisayarınızın türüne bağlı olarak, Intelli-studio programı otomatik olarak çalışmayabilir. Bu
durumda, Bilgisayarım’da Intelli-studio programının bulunduğu, istenen CD-Rom sürücüsünü
açın ve iStudio.exe dosyasını çalıştırın.
•
•
•
•
96
Adım 2. Intelli-studio ana penceresi hakkında
Intelli-studio başlarken, video ve fotoğraf küçük resimleri ana pencerede görüntülenir.
1
2
3
4
5
6
!
0
9
7
8
1. Menü öğeleri
2. Bilgisayarın ve bağlı video kameranın
Kitaplık bölümüne geçer.
3. Fotoğraf Düzenleme moduna geçer.
4. Video Düzenleme moduna geçer.
5. Paylaş moduna geçilir.
6.
:K
üçük resimlerin boyutunu
değiştirir.
: Tüm dosyaları (videolar ve
fotoğraflar) görüntüler.
: Sadece video dosyalarını görüntüler.
:S
adece fotoğraf dosyalarını
görüntüler.
: Yalnızca ses dosyalarını görüntüler.
7. Bağlı cihaz ekranını simge durumuna
küçültür.
8. Video ve fotoğrafları çeşitli şekillerde
görüntüler.
Küçük resim: Video ve fotoğraf küçük
resimlerini görüntüler.
Akıllı Albüm: Birden çok video ve fotoğrafı
çeşitli sınıflandırmalara göre düzenler.
Dünya Haritası: Çekim konumunu bir
haritayla görüntüler.
9. Bağlı cihazı seçer.
10.İçerik Yöneticisi ve Bilgisayarım dizinlerini
gösterir.
İçerik Yöneticisi: Bilgisayarınızdaki
video ve fotoğrafları sınıflandırıp
yönetebilirsiniz.
Bilgisayarım: Bilgisayarınızın seçilen
dizininde kayıtlı olan video ve fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
11.Kısayol simgeleri
: Dosyalar arasında gezinir (önceki ve
sonraki).
: Seçilen fotoğraf(lar)ı yazdırır.
: GPS bilgisi içeren seçili
fotoğraf(lar)ın konumunu görüntüler.
: İçerik Yöneticisine kaydeder.
: Seçilen fotoğraftaki yüzlerin kaydını
yönetir.
Intelli-studio, Samsung video kameralarda veya dijital kameralarda yaygın olarak kullanılan bir
programdır. Bazı işlevler satın alınan ürüne bağlı olarak çalışmayabilir.
97
bir Windows işletim sistemli
bilgisayarla kullanmak
Adım 3. Video (ya da fotoğraf) oynatma
Intelli-studio uygulamasını kullanarak kayıtlarınızı kolayca oynatabilirsiniz.
1. Intelli-studio programını çalıştırın. sayfa 95
2. Kayıtlarınızı görüntülemek için istediğiniz bir
klasörü tıklatın.
• Ekranda, seçilen kaynağa göre video (ya da
fotoğraf) küçük resim dizini görünür.
3. Oynatmak istediğiniz videoyu (veya fotoğrafı)
seçin.
• Dosya bilgilerini, fareyi dosyanın üzerine
getirerek kontrol edebilirsiniz.
• Bir video küçük resmine bir defa tıklandığında küçük resim çerçevesinin içinde video
oynatımının gösterilmesi sayesinde, istediğiniz videoyu kolayca arayabilirsiniz.
4. Oynatmak istediğiniz videoyu (ya da fotoğrafı) seçin ve oynatmak için çift tıklatın.
• Oynatma başlar ve oynatma kontrolleri görünür.
Aşağıdaki dosya formatları Intelli-studio tarafından desteklenir:
- Video formatları: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoğraf formatları: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Adım 4. Video (ya da fotoğraf) düzenleme
Intelli-studio ile videoları veya fotoğrafları çeşitli
şekillerde düzenleyebilirsiniz. (Boyut Değiştirme, İnce
Ayar, Görüntü Efekti, Kare Ekleme vb.)
• Bir fotoğrafı veya videoyu Intelli-studio’da
düzenlemeden önce, Bilgisayarım ya da Windows
Explorer’ı kullanarak güvenli şekilde saklamak
için video veya fotoğraf dosyasının bir kopyasını
oluşturun ve bilgisayarınıza kaydedin.
98
Adım 5. Video/fotoğraf görüntülerinin çevrimiçi paylaşımı
Bir tıkla bir web sitesine fotoğrafları ve videoları doğrudan yükleyerek içeriğinizi dünyayla
paylaşın.
1. Paylaşmak istediğiniz video veya fotoğrafları seçin.
2. Tarayıcıdaki “Share” öğesine tıklayın.
• Seçili dosya paylaşım penceresinde belirir.
3. Dosyaları yüklemek istediğiniz web sitesini tıklatın.
• Dosyalarınızı yüklemek için “YouTube”, “Flicker”,
“Facebook” veya istediğiniz başka bir web sitesini
seçip ayarlayabilirsiniz.
4. Yüklemeyi başlatmak için “Upload” seçeneğini
tıklatın.
• Kimliğinizi ve şifrenizi soran bir açılır pencere
belirir.
5. Erişim için kimliğinizle şifrenizi girin.
• Web sitesinin içeriklerine erişim, web erişim
ortamınıza bağlı olarak sınırlandırılabilir.
• Intelli-studio’nun kullanımı hakkında daha fazla bilgi
için, “Help” öğesine tıklayarak Yardım Kılavuzuna
bakın.
• Intelli-studio uygulaması bir Windows bilgisayarına
kurulduğunda video kameranızı bilgisayarınıza
bağladıktan sonra daha hızlı çalışır. Intelli-studio
ekranında “Tool”“Install Intelli-studio on PC”
öğesini tıklatın.
• Flickr, görüntü barındıran bir web sitesi, bir internet hizmetleri paketi ve çevrimiçi topluluk
platformudur. Kullanıcıların kişisel fotoğraflarını paylaştıkları popüler bir web sitesi
olmasının yanı sıra, bu site blog yazarları tarafından da bir fotoğraf havuzu olarak yaygın
şekilde kullanılmaktadır.
• http://www.flickr.com/
• Facebook, Facebook, Inc.’e ait olan ve bu şirket tarafından işletilen bir küresel sosyal ağ
sitesidir. Kullanıcılar bu sitede arkadaşlarını ekleyebilir ve onlara mesaj gönderebilirler;
ayrıca kişisel profillerini güncelleyerek arkadaşlarını kendileri hakkında bilgilendirebilirler.
Bunlara ek olarak, kullanıcılar şehir, işyeri, okul ve bölgeye göre düzenlenen ağlara
katılabilirler
• http://www.facebook.com/
• YouTube bir video paylaşım sitesidir. Kullanıcılar kişisel video kliplerini yükleyebilir,
izleyebilir ve paylaşabilirler. San Bruno merkezli hizmet, Adobe Flash teknolojisini
kullanarak video klipler, TV klipleri ve müzik videoları gibi kullanıcılar tarafından
oluşturulmuş birçok içerikle video blogları ve kısa orijinal videolar gibi amatör içerikleri
görüntüler.
• http://www.youtube.com/
99
bir Windows işletim sistemli
bilgisayarla kullanmak
KALDIRILABILIR DEPOLAMA AYGITI OLARAK KULLANMAK
Video Kameraya USB kablosu bağlayarak Windows işletim sistemli bir bilgisayara kayıtlı
verileri aktarabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Depolama ortamı içeriğinin görüntülenmesi
1. “USB Connect: Mass Storage” (USB bağlantı: Yığn
Depolama) ayarını kontrol edin.
sayfa 82
2. “PC Software: Off” (PC Yazılımı: Kapalı) ayarını
kontrol edin.  sayfa 82
3. Bellek kartını takın. sayfa 28
4. USB kablosunu kullanarak video kamerayı bilgisayara
bağlayın. sayfa 95
• Bir süre sonra bilgisayarın ekranında “Çıkarılabilir
Disk” ya da “Samsung” penceresi belirir.
• “Dosyaları görüntülemek için Windows Explorer
kullanarak klasörleri aç” öğesini seçin ve “Tamam”
seçeneğini tıklatın.
5. Depolama ortamındaki klasörler görünür.
• Farklı dosya türleri farklı klasörlerde depolanır.
6. Kopyalanacak klasörü seçip sürükleyerek hedef
klasöre bırakın.
• Klasör, depolama ortamından bilgisayara
kopyalanır.
100
• “Çıkarılabilir Disk” penceresi görünmezse bağlantıyı
kontroledin(sayfa 95) ya da 1 ve 4 adımlarını
tekrar uygulayın. Kaldırılabilir disk otomatik olarak
görünmezse, Bilgisayarım^]daki kaldırılabilir disk
klasörünü açın.
• Bağlanan video kameranın disk sürücüsü açılmazsa
veya farenin sağ tıklatılmasıyla açılan ortam menüsü
(aç veya gözat) çalışmıyorsa, bilgisayarınızda
Autorun virüsü olabilir. Virüs koruma yazılımını en son
sürümüne yükseltmeniz önerilir.
fotoğraflari
Video
verilerin ayarlanması
Depolama ortamındaki klasör ve dosyaların yapısı
• Depolama ortamındaki klasör ve dosya yapısı aşağıdaki gibidir:
• Dosya isimlendirilmesinde DCF (Kamera Dosya sistemi için Tasarım Kuralları) izlenir.
Video dosyası (H.264) ➀
• HD kalitesindeki videolar, HDV_####.MP4 biçimine
sahiptir.
• SD kalitesindeki videolar, SDV_####.MP4 biçimine
sahiptir.
• Yeni bir video dosyası oluşturulduğunda dosya numarası
otomatik olarak artar.
• Bir klasördeki dosya sayısı 999~1,000’i aştığında yeni bir
klasör oluşturulur.
• Klasör isimleri 100VIDEO, 101VIDEO sırasıyla verilir.
Maksimum klasör sayısı 999’dur.
• Bir depolama ortamında video kamera kullanılarak en
fazla 9,999 dosya oluşturulabilir.
Fotoğraf dosyası ➁
• Video dosyalarında olduğu gibi, yeni bir fotoğraf
oluşturulduğunda dosya numarası otomatik olarak artar.
• Yeni bir klasör, dosyaları SAM_0001.JPG.’den başlayarak
saklar.
• Klasör isimleri 100PHOTO, 101PHOTO sırasıyla verilir.
100PHOTO, 101PHOTO, etc.
Dosya biçimi
Video dosyaları
• Video dosyaları H.264 biçiminde sıkıştırılır. Dosya uzantısı “.MP4” şeklindedir.
• Video çözünürlüğü için 50 sayfaya başvurun.
Fotoğraf dosyaları
• Fotoğraflar JPEG formatında sıkıştırılmıştır. Dosya uzantısı “.JPG”dir.
• Fotoğraf çözünürlüğü için 51 sayfaya başvurun.
Bu video kamera değiştirilmiş dosyaları tanımayabilir. Klasör veya dosya adını keyfi
olarak değiştirmeyin. Aksi takdirde oynatılamayabilir.
101
sorun giderme
Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce aşağıda belirtilen basit
kontrolleri yapın.
Bunlar size zaman ve gereksiz bir telefon görüşmesinin ücretini kazandırabilir.
UYARI GÖSTERGELERİ VE MESAJLARI
Aşağıdaki nedenlerle sorunlar meydana gelebilir. Bilgiyi kontrol edin ve düzeltici işlem yapın.
Pil
Mesaj
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
-
Pil neredeyse boşalmış.
• Şarj edilmiş bir pil ya da AC güç
adaptörü ile değiştirin.
-
Pil orijinallik kontrolünü
geçemedi.
• Pilin orijinal olup olmadığını
kontrol edin ve yenisiyle değiştirin.
• Bu video kamerada sadece
orijinal Samsung pillerinin
kullanılması önerilir.
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Insert card
(Kartı Tak)
Bellek kartı yuvasına bellek kartı
takılmamış.
• Bir bellek kartı takın.
Card Full
(Kart Dolu)
• Bellek kartındaki gereksiz
dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayara ya da
Bellek kartında kayıt yapmak için
bir başka depolama ortamına
yeterli alan yok.
yedekleyin ve dosyaları silin.
• Boş yer bulunan bir başka bellek
kartı takın.
Card Locked
(Kart Kilitli)
SD veya SDHC kartı üzerindeki
koruma sekmesi kilitli olarak
ayarlanmış.
• Bellek kartının yazma koruma
tırnağını açın.
Card Error
(Kart Hatası)
Bellek kartında problem var ve
kart tanınamıyor.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Low Battery
(Düşük Pil)
Check authenticity
of the battery. (Pilin
orijinalliğini kontrol
et.)
Simge
Depolama ortamı
Mesaj
102
Simge
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Not Formatted
(Biçimlendirilmedi!)
Mesaj
Hafıza kartı biçimlendirilmemiş.
• Bu video kamerayı kullanarak
bellek kartını biçimlendirin.
Not Supported
Format
(Desteklenmeyen
Format)
• Bellek kartı biçimi video kamera
tarafından desteklenmediği için
Bellek kartı başka bir cihaz
dosyalar oynatılamıyor.
tarafından biçimlendirilmiş olabilir • Video kamerayla kayıt yapmak
ve hala bazı görüntüler içerebilir.
için mevcut bellek kartını
biçimlendirin veya yeni bir bellek
kartı kullanın.
Not Supported Card
(Desteklenmeyen
kart)
Bellek kartı bu video kamerada
desteklenmiyor
• Bellek kartını önerilen bellek
kartlarından biri ile değiştirin.
Bellek kartının kayıt performansı
yetersiz.
• Videoyu daha düşük bir
çözünürlük ve kalitede kaydedin.
• Bellek kartını yenisiyle değiştirin.
Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Low Speed Card.
Please record at
a lower resolution.
(Düşük hızlı kart.
Lütfen düşük kalitede
kaydedin.)
Simge
-
Kayıt
Mesaj
Simge
Write Error
(Yazma Hatası)
-
Depolama ortamına veri
yazılırken sorun oluştu.
• Video kameranın gücünü kapatın
ve veri kurtarma için açın.
• Dosya kurtarılmazsa, önemli
dosyaları bilgisayarınıza veya
bir başka yedekleme ortamına
yedekledikten sonra depolama
ortamını biçimlendirin.
Release the Smart
Auto (Smart Auto'yu
bırakın)
-
Smart Auto etkinleştirildiğinde
bazı işlevleri manuel olarak
kullanamazsınız.
• Smart Auto işlevini kapatın.
-
Dosya normal bir biçimde
oluşturulmadı.
• Veri geri yükleme tamamlanana
kadar bekleyin.
• Kayıt sırasında kesinlikle gücü
kapatmayın veya bellek kartını
çıkarmayın.
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Veri Geri Alınıyor.…
Gücü kapatmayın ve
kartı içerde tutun.)
103
sorun giderme
Kayıt
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
The number of video
files is full.
Cannot record video.
(Video dosyası
alanı dolu. Video
kaydedilemiyor.)
-
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Fotoğraf dosyası
sayısı dolu. Fotoğraf
çekilemiyor.)
-
File number is full.
Cannot record
video. (Dosya
sayısı doldu. Video
kaydedilemiyor.)
-
File number is full.
Cannot take a photo.
(Dosya sayısı doldu.
Fotoğraf çekilemiyor.)
-
Yapılması gereken
• Depolama ortamındaki gereksiz
dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da
bir başka depolama ortamına
Kaydedilebilecek video dosyası
yedekleyin ve dosyaları silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir
sayısı 9.999'dur.
kart takın.
• “File No.” (Dosya No.) seçeneğini
“Reset” (Sıfırlama) olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
• Depolama ortamındaki gereksiz
dosyaları silin.
• Dosyaları bilgisayarınıza ya da
bir başka depolama ortamına
Kaydedilebilecek fotoğraf dosyası
yedekleyin ve dosyaları silin.
• Yeterli boş alana sahip başka bir
sayısı 9.999'dur.
kart takın.
• “File No.” (Dosya No.) seçeneğini
“Reset” (Sıfırlama) olarak ayarlayın.
• Depolama ortamını biçimlendirin.
• “File No.” (Dosya No.) öğesini
“Reset” (Sıfırlama) ayarına getirin
Klasör ve dosya sayısı
ve depolama ortamını biçimlendirin.
maksimuma ulaştığından, kayıt
Biçimlendirmeye başlamadan önce
yapamazsınız.
önemli dosyalarınızı yedeklemeyi
unutmayın.
• “File No.” (Dosya No.) öğesini
“Reset” (Sıfırlama) ayarına getirin
Klasör ve dosya sayısı
ve depolama ortamını biçimlendirin.
maksimuma ulaştığından, kayıt
Biçimlendirmeye başlamadan önce
yapamazsınız.
önemli dosyalarınızı yedeklemeyi
unutmayın.
Oynatma
Mesaj
104
Simge Bildirdiği durum
Read Error
(Okuma hatası)
-
Corrupted file
(Bozuk Dosya)
-
Yapılması gereken
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza
Depolama ortamından veri
veya bir başka depolama cihazına
okunurken bazı sorunlar meydana
yedekledikten sonra menüleri
geldi.
kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
• Önemli dosyaları bilgisayarınıza
veya bir başka depolama cihazına
Bu dosya okunamıyor.
yedekledikten sonra menüleri
kullanarak depolama ortamını
biçimlendirin.
Video düzenlemesi
Mesaj
Simge Bildirdiği durum
Yapılması gereken
Cannot select
different resolution.
(Farklı bir çözünürlük
seçilemiyor.)
-
Birleştirmek istediğiniz
dosyaların çözünürlükleri farklı.
• Farklı çözünürlükteki iki dosyayı
birleştirmek mümkün değildir.
Not enough free
space in Card.
(Kart’ta yeterince
boş yer yok.)
-
Düzenleme için boş bellek alanı
gerekli.
• Gereksiz dosyaları sildikten sonra
düzenleme yapın.
Select 2 files for
combine. (Birleştir
için 2dosya seç.)
-
Yalnızca iki dosya birleştirilebilir.
• Önce iki dosya, sonra diğerini
birleştirin. Ama dosyaların toplam
kapasitesi 1,8GB'i aşarsa dosyalar
birleştirilemez.
Total file size is over
than 1.8GB. (Toplam
dosya boyutu 1,8
GB'tan fazla.)
-
Toplam kapasiteleri 1,8GB'yi
aşabilecek dosyalar
birleştirilemez.
• Önce bölme veya gereksiz
parçaları silmek için silme
işlevini, sonra birleştirme işlevini
gerçekleştirin.
105
sorun giderme
USB
Mesaj
Fail Printer
Connecting Change ‘USB
Connect’ (Yazıcı
Bağlan. Başarısız
USB Bağlantısını
Degiştirin)
106
Fail USB Connecting
Change ‘USB
Connect’ (USB
Bağlan. Başarısız
USB Bağlantısını
Degiştirin)
Simge Bildirdiği durum
-
Yapılması gereken
•
•
Video kamera USB aracılığıyla
yazıcıya bağlanırken sorun
•
meydana geldi.
USB kablosunu kontrol edin.
Bağlama prosedürünü yeniden
deneyin.
“USB connect” (USB bağlantı)
işlevini “PictBridge” değerine
ayarlayın.
-
Video kamerayı USB
aracılığıyla bilgisayara
bağlarken sorun meydana
geldi.
• USB kablosunu kontrol edin.
• Bağlama prosedürünü yeniden
deneyin.
• “USB connect” (USB bağlantı)
işlevini “Mass Storage” (Yığn
Depolama) değerine ayarlayın.
Ink Error
(Mürekkep Hatası)
-
Mürekkep kartuşuyla ilgili bir
sorun var.
• Mürekep kartuşunu kontrol edin.
• Yazıcıya yeni bir mürekkep kartuşu
koyun.
Paper Error
(Kağıt Hatası)
-
Kağıtla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıdaki kağıdı kontrol edin. Kağıt
yoksa kağıt yerleştirin.
File Error
(Dosya Hatası)
-
Dosyayla ilgili bir sorun var.
• Video kameranız, bu dosya formatını
desteklemiyor.
• Video kameranız üzerinde kayıtlı bir
başka dosyayı deneyin.
Printer Error
(Yazıcı Hatası)
-
Yazıcıyla ilgili bir sorun var.
• Yazıcıyı kapatıp açın.
• Yazıcı üreticisinin müşteri hizmetleri
merkezi ile iletişim kurun.
Print Error
(Yazdırma Hatası)
-
Yazdırma sırasında bir sorun
meydana geldi.
• Baskı sırasında güç kaynağını ya da
bellek kartını çıkarmayın.
BELİRTİLER VE ÇÖZÜMLER
Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yakın Samsung yetkili servis merkeziyle temas
kurun.
Güç
Belirti
Açıklama/Çözüm
Video kamera açılmıyor.
• Video kameranızın pili takılmamış olabilir. Pili video kameraya
takın.
• Takılan pilin şarjı bitmiş olabilir. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir
takımla değiştirin.
• Bir AC adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine düzgün
takıldığından emin olun.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor.
• “Auto Power Off” (Otomatik Kapanma) özelliği “5 min” (5 dak.)
değerine mi ayarlı? 5 dakika boyunca herhangi bir düğmeye
basılmazsa, video kamera otomatik olarak kapanır (“Auto Power
Off” (Otomatik Kapanma)). Bu seçeneği devre dışı bırakmak için,
“Auto Power Off” (Otomatik Kapanma) özelliğini “Off” (Kapalı)
değerine ayarlayın. sayfa 80
• Pil bitmek üzere. Pili şarj edin veya şarj edilmiş bir takımla
değiştirin.
Güç kapatılamıyor.
• Pili veya AC güç adaptörünü bir takın ve yeniden açmadan önce
güç tedarikini video kameraya bağlayın.
Pil hızla boşalmış.
• Ortam sıcaklığı çok düşük.
• Pil tamamen şarj edilmemiş. Pili yeniden şarj edin.
• Pilin ömrü bitti, yeniden şarj edilemez. Başka bir pil kullanın.
Ekran
Belirti
Açıklama/Çözüm
Televizyon ekranındaki veya
LCD'deki görüntü bozuk veya
en üstte/altta veya solda/sağda
çizgiler var.
• 16:9 oranındaki görüntüyü 4:3 oranlı bir televizyonda
görüntülerken (veya tam tersi) bu durum meydana gelebilir.
Ayrıntılı bilgi için ekran özelliklerine bakın. sayfa 90
LCD ekranda bilinmeyen bir
görüntü beliriyor.
• Video kamera Demo modundadır. Demo resmini görmek
istemiyorsanız, “Demo” (Tntm) ayarını “Off” (Kapalı) olarak
ayarlayın. sayfa 85
Ekranda bilinmeyen bir gösterge
beliriyor.
• Ekranda bir uyarı göstergesi veya mesaj çıkmıştır. sayfa 102~106
LCD ekranda görüntü kalıyor.
• Bu durum, gücü kapatmadan AC güç adaptörünü veya pilini
çıkartırsanız meydana gelir.
LCD ekrandaki görüntü karanlık
görünüyor.
• Ortam çok parlak. LCD’nin parlaklığını ve açısını ayarlayın.
• LCD kuvvetlendirici işlevini kullanın.
107
sorun giderme
Kayıt
Belirti
Kaydı başlat/durdur düğmesine
basıldığında kayıt başlamıyor.
Gerçek kayıt süresi tahmini kayıt
süresinden daha az.
Kayıt otomatik olarak duruyor.
Parlak ışıkla aydınlatılmış bir nesneyi
çekerken, dikey bir çizgi görünüyor.
Kayıt sırasında ekran doğrudan güneş
ışığına maruz kalırsa, ekran bir an için
kırmızıya veya siyaha döner.
Kayıt sırasında tarih/saat
görüntülenmiyor.
Fotoğraf kaydedemiyorsunuz.
Fotoğraf kaydedilirken obtüratör sesi
duyulmuyor.
Bip sesi duyulmuyor.
108
Açıklama/Çözüm
• Kayıt modunu ayarlamak için MODE düğmesine basın. sayfa 24
• Depolama ortamında kayıt için yeterli boş alan yok.
• Bellek kartının takılıp takılmadığına ya da yazma koruması kilidinin
kilitli olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
• Tahmin edilen kayıt süresi içerik ve kullanılan özelliklere bağlı
olarak değişir.
• Hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken, gerçek kayıt süresi
kısalabilir.
• Depolama ortamında kayıt için daha fazla boş alan yok. Önemli
dosyaları bilgisayara yedekleyin ve depolama ortamını biçimlendirin
ya da gereksiz dosyaları silin.
• Sık kayıt yapar ya da dosyaları silerseniz, depolama ortamının
performansı düşecektir. Bu durumda, depolama ortamınızı yeniden
biçimlendirin.
• Düşük yazma hızlı bir bellek kartı kullanıyorsanız video kamera
video kaydını otomatik olarak durdurur ve LCD ekranda ilgili mesaj
görünür.
• Bu bir arıza değildir.
• Bu bir arıza değildir.
• “Date/Time Display” (Tarih/Saat Görünüm) “Off” (Kapalı) olarak
ayarlanmıştır. “Date/Time Display” (Tarih/Saat Görünüm)
seçeneğini Açık olarak ayarlayın. sayfa 77
• HD video kameranızı Kayıt moduna ayarlayın. sayfa 24
• Varsa bellek kartının yazmaya karşı koruma anahtarının kilidini
kaldırın.
• Depolama ortamı dolu. Yeni bir bellek kartı kullanın veya depolama
ortamını biçimlendirin. sayfa 74 Veya gereksiz görüntüleri silin. sayfa 69
• “Shutter Sound” (Obtüratör Sesi) özelliğini “On” (Açık) değerine
ayarlayın.
• Çift kayıt sırasında Obtüratör Sesi duyulmuyor.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya
bağlıysa Obtüratör Sesi kullanılmaz.
• “Beep Sound” (Bip Sesi) özelliğini “On” (Açık) değerine ayarlayın.
• Video kayıtları sırasında bip sesi geçici olarak kapalı.
• Mini HDMI kablosu veya Ses/Video kablosu video kameraya
bağlıysa Bip Sesi kullanılmaz.
Kayıt başlat/durdur düğmesine
bastığınız zaman ile video kaydının
başlaması/durması arasında bir zaman
farkı var.
• Video kameranızda Kaydı başlat/durdur düğmesine bastığınız anla
kaydedilen videonun başladığı/durduğu an arasında biraz gecikme
olabilir. Bu bir hata değildir.
Görüntülerde yatay çizgiler görünüyor.
• Bu durum, floresan lamba, sodyum lamba veya cıvalı lamba altında
kayıt yaparken meydana gelir. Bu bir arıza değildir.
Depolama ortamı
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bellek kartı işlevleri çalışmıyor.
• Video kameranıza bellek kartını doğru olarak takın. sayfa 28
• Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanacaksanız,
kartı doğrudan video kameranızda yeniden biçimlendirin. sayfa 74
Görüntü silinemiyor.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/
standart SD bellek kartı, vs.). sayfa 29
• Korunan görüntüleri silemezsiniz. Depolama ortamındaki
görüntünün korumasını kaldırın. sayfa 70
Bellek kartını
biçimlendiremiyorsunuz.
• Varsa, bellek kartındaki yazma koruması kilidini açın (SDHC/
standart SD bellek kartı, vs.). sayfa 29
• Bellek kartı video kameranız tarafından desteklenmiyor. Ya da
kartta bazı sorunlar var.
Veri dosyası adı doğru belirtilmiyor.
• Dosya bozuk olabilir.
• Dosya biçimi video kameranız tarafından desteklenmiyor.
• Dizin yapısı uluslararası standarda uyuyorsa sadece dosya adı
görüntülenir.
Kayıt sırasında görüntünün ayarlanması
Belirti
Açıklama/Çözüm
Odaklama otomatik olarak
ayarlanmıyor.
• “Focus” (Odaklama) özelliğini “Auto” (Otomatik) değerine
ayarlayın. sayfa 57
• Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değil. Odağı elle
ayarlayın. sayfa 57
• Merceğin yüzeyi tozlu. Merceği temizleyin ve odağı kontrol edin.
• Kayıt karanlık bir yerde yapılıyor. Alanı aydınlatmak için bir ışık
kullanın.
Görüntü çok parlak, titriyor veya
renk değiştiriyor.
• Bu durum, floresan sodyum ya da cıvalı lamba ışığı altında
kayıt yaparken ortaya çıkar. Bu sorunu önlemek ya da en aza
indirgemek için “ SCENE” özelliğini iptal edin. sayfa 49
Görüntünün renk dengesi doğal
değil.
• Beyaz ayarı gereklidir. Uygun “White Balance” (Beyaz Ayarı)
değerini ayarlayın. sayfa 52
Kareden geçen nesneler, çok hızlı
görünüyor.
• Buna odaksal düzlem olayı adı verilir. Bu bir arıza değildir.
Görüntü cihazının (CMOS sensörü) video sinyallerini okuma
yöntemi nedeniyle, kareden hızla geçen nesneler, kayıt
koşullarına bağlı olarak eğilmiş gibi görünebilir.
109
sorun giderme
Video kameranızda oynatma
Belirti
Açıklama/Çözüm
Oynatma (oynat/durdur) işlevi
çalışmıyor.
• Başka bir cihaz kullanılarak kaydedilen görüntü dosyaları video
kameranızda oynatılamaz.
• Bellek kartının uyumlu olup olmadığını kontrol edin. sayfa 29
Bir depolama ortamında saklanan
fotoğraflar gerçek boyutlarında
görüntülenmiyor.
• Başka bir cihazda kaydedilmiş olan fotoğraflar gerçek
boyutlarında görüntülenmeyebilir. Bu bir hata değildir.
Oynatma beklenmedik bir biçimde
kesildi.
• AC güç adaptörünün ya da pil takımının düzgün ve güvenli bir
şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Başka cihazlarda oynatma (TV vs.)
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bağlı cihazdan görüntü veya ses
gelmiyor.
• Bağlantı kablosunun doğru jaka takıldığından emin olun.
Görüntü televizyonda bozuk
görünüyor.
• Bu sorunun nedeni TV’ye 4:3 en-boy oranıyla bağlantı yapmaktır.
HDMI kablo kullanılarak bağlantı
sağlanmış TV'den görüntü ya da
ses alınamıyor.
• Malzeme telif hakkı korumalıysa görüntüler HDMI jakından
çıkarılmayacaktır.
Diğer cihazlara bağlama/dublaj (Kaydedici, Bilgisayar, Yazıcı vs)
110
Belirti
Açıklama/Çözüm
HDMI kablosunu kullanarak
düzgün dublaj yapamıyorsunuz.
• HDMI kablosunu kullanarak düzgün dublaj yapamazsınız.
Ses/Video kablosu kullanarak
düzgün dublaj yapamıyorsunuz.
• Ses/Video kablosu düzgün bağlanmamış. Ses/Video kablosunun
doğru jaka bağlandığından emin olun (video kameranızdan bir
görüntüye dublaj yapmak için kullanılan cihazın giriş jakına). sayfa 91
Bir PictBridge yazıcısı, PictBridge • Yazıcınız bilgisayarda düzenlenmiş ya da başka cihazda
yazıcısı kullanılarak yazdırılamıyor.
kaydedilmiş görüntüleri yazdıramayabilir. Bu bir hata değildir.
Bilgisayara bağlama
Belirti
Açıklama/Çözüm
Bilgisayar video kameranızı
tanımıyor.
• Kabloyu hem kameradan hem bilgisayardan çıkarın, bilgisayarı
yeniden başlatın ve tekrar doğru şekilde bağlayın.
• Video kameranızda kaydedilen bir dosyayı oynatmak için
video codec gerekir. Video kameranızla birlikte verilen yazılımı
yükleyin. sayfa 99
• Konektörü doğru yönde taktığınızdan emin olun ve USB
Video dosyası bilgisayarda düzgün
kablosunu video kameranızdaki USB jakına sıkıca takın.
oynatılmıyor.
• Kabloyu bilgisayar ve video kameradan çıkarıp, bilgisayarı
yeniden başlatın. Tekrar doğru şekilde bağlayın.
• HD video dosyasını oynatmak için daha iyi özelliklere sahip bir
bilgisayar gereklidir.Önerilen özelliklere sahip bir bilgisayarda
kontrol ediniz. sayfa 94
Intelli-studio düzgün çalışmıyor.
• Intelli-studio uygulamasından çıkın ve Windows işletim sistemli
bilgisayarı yeniden başlatın.
Intelli-studio çalışmıyor.
• Ayarlar menüsünden “PC Software” (PC Yazılımı) öğesini “On”
(Açık) değerine ayarlayın veya bilgisayara Intelli-studio kurun. sayfa 82, 99
Video kameranızdaki görüntü
veya ses, bilgisayarınızda düzgün
oynatılmıyor.
• Ses veya video oynatımı bilgisayara bağlı olarak kısa bir süre
durabilir. Bilgisayarınıza kopyalanmış video ve sesler bundan
etkilenmez.
• Video kamera, yüksek hızlı USB (USB2.0) bağlantısını
desteklemeyen bir bilgisayara bağlanmışsa, ses veya görüntüler
düzgün oynatılamayabilir. Bilgisayarınıza kopyalanmış görüntüler
ve sesler bundan etkilenmez.
Oynatma ekranı dondu veya
bozuldu.
• Bir videoyu oynatmak için sistem gereksinimlerini kontrol et.
• Geçerli bilgisayarda çalışan bütün diğer uygulamalardan çıkın.
• Kayıtlı bir video bilgisayara bağlanmış olan video kameranızda
oynatılıyorsa video, aktarma hızına bağlı olarak düzgün
oynatılamayabilir. Lütfen videoyu bilgisayara kopyalandıktan
sonra oynatın.
111
sorun giderme
Genel işlemler
Belirti
Açıklama/Çözüm
Tarih ve zaman yanlış.
• Video kamera uzun süre kullanılmadı mı?
Dahili şarj edilebilir yedek pilin şarjı bitmiş olabilir. sayfa 26
Aynı anda kullanılamayan menü öğeleri
Belirti
Kullanılamaz
Aşağıdaki ayarlar nedeniyle
Menü öğeleri gri görünüyor
“Photo Resolution”
(Fotoğraf Çözünürlüğü)
“Cont. Shot” (Sürekli Çekim)
• Gri renkli öğeleri geçerli kayıt/oynatma modunda seçemezsiniz.
• Bazı işlevleri eşzamanlı olarak etkinleştiremezsiniz.
Yukarıdaki liste işlevlerle menü öğelerinin birlikte çalışmadıkları kombinasyonları göstermektedir.
• Menü ve hızlı menü, Smart Auto modunda kullanılamaz.
• Aşağıdaki işlevler video kaydı esnasında kullanılamaz:
“Video Resolution” (Video Çözünürlüğü), “Video Quality” (Video Kalitesi), “Photo Resolution”
(Fotoğraf Çözünürlüğü), “Photo Sharpness” (Fotoğraf Netliği), “Fader” (Kısıcı), “Cont. Shot” (Sürekli
Çekim), “Digital Zoom” (Dijital Zoom), “Self Timer” (OtoZmnlycı).
• Aşağıdaki işlevler Smart Auto modunda otomatik olarak Kapalı veya Oto moda ayarlanır:
“ SCENE”, “Shutter” (Obtüratör), “Digital Effect” (Dijital Efekt), “Tele Macro”, vb.
• Smart Auto modunda video kameranız algılanan çekim türüne uygun video kamera ayarlarını otomatik
olarak seçer. Çoğu ayar Smart Auto modunda otomatik olarak ayarlanır. Bu nedenle, işlevleri kendiniz
ayarlamak için, önce Smart Auto modundan çıkın.
112
bakım ve ilave bilgi
BAKIM
Aşağıdaki öneriler, herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmeye ve bu ürünün yıllarca keyfine varmanıza izin
verecektir.
Saklamada dikkat edilecekler
•
Video kamerayı korumak için video kamerayı kapatın.
- Pili ve AC güç adaptörünü çıkarın.
- Bellek kartını çıkartın.
Video kamerayı temizlemek
Temizlemeden önce video kamerayı kapatıp, pil takımını ve AC güç adaptörünü çıkarın.
• Dışını temizlemek için
- Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Temizleme sırasında aşırı güç uygulamayın, yüzeyi hafifçe silin.
- Video kamerasını temizlemek için benzen veya tiner kullanmayın. Dış kaplama sıyrılabilir veya gövde bozulabilir.
• LCD ekranı temizlemek için
Yumuşak kuru bir bezle hafifçe silin. Ekrana zarar vermemeye özen gösterin.
• Merceği temizlemek için
Tozu temizlemek için körüklü fırça kullanın ve merceği yumuşak bir bezle hafifçe silin.
Gerekirse, mercek temizleme kağıdıyla hafifçe silin.
- Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.
- Mercek daha koyu görünüyorsa video kamerayı kapatın ve yaklaşık 1 saat bekleyin.
LCD ekran
Kullanım ömrünü uzatmak için sert bir bezle silmeyin.
• LCD ekran kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olun. Bu durumlar arıza değildir.
- Video kamerayı kullanırken LCD ekranın etrafındaki yüzey ısınabilir.
- Gücü uzun bir süre boyunca açık bırakırsanız LCD ekranın etrafındaki yüzey ısınır.
- Video kamera soğuk hava koşullarında kullanılırken LCD ekranda görüntü izi görünebilir.
• Bir LCD ekranı gelişmiş hassas bir teknolojiyle üretilir ve %99,99'dan fazla geçerli piksele sahiptir. Buna rağmen nadiren
bir nokta için ortasında ve iki nokta için çevresinde siyah veya parlak renk (kırmızı, mavi, beyaz) noktalar ve meydana
gelebilir. Bu noktalar normalde üretim süreci sırasında meydana gelebilir ve kaydedilen görüntüleri etkilemez.
Buğulanma olduğunda, kullanmadan önce video kamerayı bir süre bekletin
• Buğulanma nedir?
Buğulanma, video kameranın bulunduğu yerden, belirgin bir sıcaklık farkının olduğu başka bir yere taşınması
sonucu oluşur. Video kameranın harici ya da dahili parçalarında ve yansıma merceklerinde buğu oluşur. Bu
durumda, buğulanma sürerken güç açık durumda cihaz kullanılırsa, arıza meydana gelebilir veya video kamera
hasar görebilir.
• Buğulanma ne zaman oluşur?
Cihaz bir önceki konumundan daha yüksek bir ısıda olan bir yere taşınırsa ya da sıcak bir ortamda aniden
çalıştırılırsa, buğulanma oluşur.
- Kış aylarında dışarıda soğuk havada kayıt yaptıktan sonra tekrar kapalı alanda kayıt yaparken.
- Klimaların çalıştığı kapalı mekanda ya da bir arabanın içinde kullandıktan sonra sıcak havada dış mekanda kayıt
yaparken.
• Ne yapabilirim?
- Gücü kapalı konuma getirin; pili çıkarın ve kullanmadan önce 1-2 saat süreyle kuru bir yerde bekletin.
• Video kamerayı buğulanma tamamen kaybolduktan sonra kullanın.
• Video kamerayla birlikte verilen tavsiye edilen aksesuarları kullandığınızdan emin olun. Servis için size en yakın Samsung yetkili servis merkezine başvurun.
113
bakım ve ilave bilgi
VİDEO KAMERANIZI YURTDIŞINDA KULLANMAK
• Her ülke veya bölgenin kendi elektrik ve renk sistemi vardır.
• Video Kameranızı yurtdışında kullanmadan önce aşağıdaki parçaları kontrol edin.
Güç kaynakları
Güç Kaynakları cihazla birlikte verilen AC güç adaptörü100 V-240 V AC aralığındaki
otomatik voltaj seçimine uygundur. Video kameranızı 100 V-240 V, 50/60 Hz aralığına uyum
sağlayabilen kameranızla birlikte verilen AC adaptörü sayesinde herhangi bir ülkede/bölgede
kullanabilirsiniz. Duvar çıkışınızın tasarımına bağlı olarak gerekirse ticari olarak satılan bir
AC fiş adaptörü kullanın.
TV renk sistemlerinde
Video kameranız PAL sistemi temelli bir video kameradır. Kayıtlarınızı bir televizyonda
görüntülemek veya harici bir cihaza kopyalamak istiyorsanız, bu cihaz PAL sistemi temelli
televizyon veya uygun Ses/Video jaklarına sahip harici bir cihaz olmalıdır. Yoksa ayrı bir
video biçimi dönüştürücü (PAL-NTSC biçim dönüştürücüsü) kullanmanız gerekebilir.
Biçim dönüştürücüsü Samsung tarafından sağlanmaz.
PAL uyumlu ülkeler/bölgeler
Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, BDT, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Büyük Britanya, Hollanda, Hong Kong,
Macaristan, Hindistan, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Mauritius, Norveç, Romanya,
Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Tayland, Tunus, vb.
NTSC uyumlu ülkeler/bölgeler
Bahamalar, Kanada, Orta Amerika, Japonya, Kore, Meksika, Filipinler, Tayvan, Amerika
Birleşik Devletleri, vb.
Dünyanın her yerinde video kameranızla kayıt yapabilir ve LCD ekranda fotoğraf
görüntüleyebilirsiniz.
114
teknik özellikler
Model adı
HMX-T10WP / HMX-T10BP / HMX-T10OP
HMX-T11WP / HMX-T11BP / HMX-T11OP
Video sinyali
Resim sıkıştırma biçimi
Ses sıkıştırma biçimi
Görüntü cihazı
Mercek
Odak uzunluğu
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Gelişmiş Ses Kodlama)
1/4”, 5.1M Piksel CMOS
F1.8 ~ F2.5, 10x optik zoom,
100x dijital Zoom
2.75mm ~ 27.5mm
LCD ekran
Boyut/nokta sayısı
LCD ekran yöntemi
2,7 inç Geniş Dokunmatik LCD / 230k
TFT LCD
Bağlantılar
Kompozit çıkışı
HDMI çıkışı
Ses Çıkışı
USB çıkışı
1Vp-p (75 Ω sonlandırmalı)
C tipi bağlantı
-7.5 dBs (600 Ω sonlandırmalı)
mini USB-B tipi (USB2.0 Yüksek Hız)
Güç kaynağı
Güç kaynağı tipi
DC 5 V, Lityum-iyon pil 3.7 V
Lityum İyon pil, Güç kaynağı
(100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
2.5W (LCD açık)
0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F)
-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
bir bellek kartı (SD/SDHC) (Dahil değildir)
Genişlik 38.6 mm (1.52 inç) X Yükseklik 54.4
mm (2.14 inç) X Uzunluk 118 mm (4.65 inç)
195.3 g (0.43 lb, 6.89 oz)
(Lityum İyon pil takımı hariç)
Tümyönlü stereo mikrofon
Sistem
Genel
Güç tüketimi (Kayıt)
Çalışma sıcaklığı
Saklama sıcaklığı
Depolama ortamı
Dış boyutlar
(GxYxD)
Ağırlık
Dahili MIC
 Bu teknik özellikler ve tasarım bildirilmeksizin değiştirilebilir.
115
dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşabilirsiniz.
Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG
müşteri hizmetlerine başvurun.
Region
North America
Latin America
Europe
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
F.Y.R.O.M.
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206
01 10 for landline and mobile, normal tariff
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
RUMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
CIS
Asia Pacific
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
3030 8282, 1800 3000 8282
0800-112-8888, 021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864),
1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Middle East
Africa
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-27919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
IRAN
021-8255
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
Morocco
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
NIGERIA
SOUTH AFRICA
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
0800 - SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG(726-7864)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com,
www.samservice.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS uyumlu
Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik
ekipmanlarda belirli Tehlikeli Maddelerin
Kullanım Kısıtlaması” yla uyumludur ve ürünlerimizde şu
6 tehlikeli maddeyi kullanmamaktayız: Kadmiyum (Cd),
Kurşun (Pb), Civa (Hg), Heksavalen Krom (Cr+6), Poli
Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli Bromine Difenil Eterler
(PBDE’ler).
“EEE Yönetmeliğine Uygundur”
Download PDF

advertising