Samsung | SC07M31A0HP | Samsung Samsung VC07M31A0HP/TR Antitangle Elektrikli Süpürge Kullanıcı Klavuzu (Vacuum Cleaner )

Elektrik süpürgesi
Kullanıcı el kitabı
SC07M31✴✴✴✴ Serisi
• Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
• Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 1
2017-02-06 오후 4:36:20
İçindekiler
HAZIRLIK
EKLER
Güvenlik bilgileri
3
Notlar ve ikazlar
17
Önemli güvenlik talimatları
4
Kullanım sırasında
17
Temizleme ve bakım
17
Sorun Giderme
19
Ürün Fişi
21
KURULUM
Parçaların adları
10
Aksesuarlar11
İŞLEMLER
Elektrik süpürgesini kullanma
12
Gövdeyi kullanma
12
Tutacağı kullanma
12
Fırçaları kullanma
13
BAKIM
Temizleme ve bakım
14
Toz haznesi ne zaman boşaltılır
14
Toz haznesini temizleme
14
Toz filtresini temizleme
15
Çıkış filtresini temizleme
15
Boruyu temizleme
15
Fırçayı temizleme
16
Hortumu temizleme
16
Elektrik süpürgesini depolama
16
2 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 2
2017-02-06 오후 4:36:20
HAZIRLIK
Güvenlik bilgileri
Hazırlık
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve
gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
• Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için elektrik
süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan biraz farklı
olabilir.
Kullanılan ikaz/uyarı sembolleri
UYARI
Bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
IKAZ
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
Kullanılan diğer semboller
NOT
Aşağıdaki metnin önemli ek bilgiler içerdiğini gösterir.
• Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme
zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.htm
Türkçe 3
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 3
2017-02-06 오후 4:36:20
Önemli güvenlik talimatları
Hazırlık
Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel
önlemler alınmalıdır:
UYARI
Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına
yönelik olarak kullanın.
Filtreleri her zaman bu kılavuzda gösterildiği gibi doğru konuma takın.
Bu gereksinimlerin yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir
ve garantinizi geçersiz kılabilir.
Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
Genel
• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik
şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında
belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler
tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili
talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı
bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin
vermeyin.
4 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 4
2017-02-06 오후 4:36:20
Güçle ilgili
Hazırlık
• Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi
üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın.
Hasarı önlemek için lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak
çıkarın.
• Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden
çıkarılmış olmalıdır.
• Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
• Lütfen elektrik çarpması veya yangın riskini önleyin.
––Güç kablosuna hasar vermeyin.
––Güç kablosunu çok hızlı çekmeyin veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.
––Ulusal anma gerilimi dışında bir güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca
aynı anda birden çok aygıta güç sağlayan çoklu priz kullanmayın.
––Güç kablosunu zeminde dikkatsiz bir şekilde bırakmayın.
––Hasar görmüş fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
––Fişi prize bağlamadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın ve
parmaklarınızı fişin uçlarıyla temas ettirmeyin.
––Elektrik süpürgesini sökmeyin veya değiştirmeyin. Güç kablosu hasar
gördüğünde, sertifikalı bir tamircinin değiştirmesi için üreticiye veya
servise başvurun.
––Uçtaki ve fişin temas bölümündeki toz veya yabancı maddeleri
temizleyin.
• Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi
prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
• Güç kablosu hasar görmüşse bir tehlikeyi önlemek için üretici veya
servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Türkçe 5
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 5
2017-02-06 오후 4:36:20
Kullanım sırasında
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesini
kaldırmak veya taşımak için elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
• Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi
prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
• Dış mekanlarda veya ıslak halı veya yüzeyler üzerinde kullanmayın.
• Yalnızca evde kullanım için tasarlandığından bu ürünü dış mekanda
kullanmayın.
––Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
❇❇ Dış mekan temizleme: Taş, Beton
❇❇ Bilardo odası: Tebeşir tozu
❇❇ Hastanenin steril odası
• Elektrik süpürgesini sıvıları (su gibi), bıçakları, iğneleri veya közü
çekmek için kullanmayın.
––Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
• Siz kullanırken çocukların elektrik süpürgesine dokunmadıklarından
emin olun.
––Çocukların vücutları çok ısınırsa yanabilirler.
• Gövdeye takmayın veya gövdeye herhangi bir şekilde fiziki darbe
uygulamayın.
––Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
• Elektrik süpürgesini kibritleri, ateşli külleri veya sigara izmaritlerini
toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer
ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme
olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
• Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için sert, keskin nesneleri
elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
6 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 6
2017-02-06 오후 4:36:20
• Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini toz haznesini veya filtrelerini takmadan
kullanmayın.
• Yırtık, deforme olmuş veya hasarlı filtreleri kullanmayın. Filtreyi
düzgün takın.
––Aksi halde toz ve kalıntının motor içine girmesine neden olabilir.
• Gaz sızıntısı varsa veya toz giderici gibi kolay tutuşan spreyler
kullanırken, prize dokunmayın ve odanın havalanması için pencereleri
açın.
––Patlama veya yangın riski vardır.
• Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını, lazer yazıcının
tonerini temizlemek için kullanmayın. İçlerinde ince toz birikmesini
önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını
sağlayın.
• Kuru halı temizleyicileri veya parfümleri, tozlar ve un gibi ince toz
yalnızca çok az miktardaysa vakumlanmalıdır.
• Merdivenleri temizlerken ayrıca özen gösterin.
• Suyu çekmek için kullanmayın.
• Temizlemek için suyun içine batırmayın.
• Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlıysa kullanılmamalıdır.
• Kablo makarasına sararken fişi tutun. Sararken fişin çarpmasına izin
vermeyin.
Türkçe 7
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 7
2017-02-06 오후 4:36:20
Temizleme ve bakım
Hazırlık
• Elektrik süpürgesini depolama için oyuğa fırçayı koyarak kaldırmayın
veya taşımayın.
• Toz filtresini yıkadıktan sonra kesinlikle sıkmayın.
––Filtrenin deformasyonuna veya hasar görmesine neden olabilir.
• Gövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya havlu kullanın ve
temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini çıkardığınızdan emin
olun. Temizlemek için üzerine doğrudan su püskürtmeyin veya uçucu
maddeler (benzen, tiner veya alkol gibi) veya kolay uçuşan spreyler
(toz çıkarıcı gibi) kullanmayın.
––Su veya başka sıvı ürünün içine girerse ve arızaya neden olursa
elektrik süpürgesini kapatın, fişi çekin ve sonra bir servise başvurun.
• Elektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını yıkarken alkalin veya
endüstriyel deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit kullanmayın.
(Aşağıdaki tabloya bakın.)
––Plastik parçaların hasarına, deformasyonuna veya renklerinin
kaçmasına neden olabilir.
Yıkanabilir parçalar
Kullanılabilir deterjan
Gövdenin toz haznesi, Toz filtresi
Nötr deterjan
Kullanılamayan deterjan Alkalin deterjan
Mutfak temizleyicisi
Ağartıcı, küf temizleyici vb.
Asit deterjan
Parafin yağı, Emülsiyonlaştırıcı
vb.
Endüstriyel deterjan
NV-I, PB-I, Opti, Alkol, Aseton,
Benzen, Tiner vb.
Oda parfümü
Oda parfümü (Sprey)
Yağ
Hayvansal veya bitkisel yağ
Vb.
Yenebilir asetik asit, Sirke,
Glasiyal asetik asit vb.
• Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık
koymayın.
8 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 8
2017-02-06 오후 4:36:20
IKAZ
Hazırlık
Kullanım sırasında
• Boruyu amaçlanan kullanımı dışında bir şey için kullanmayın.
––Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
• Güç kablosunu sarı işaretten öteye çekmeyin ve sararken güç kablosun
kablosunu bir elle tutun.
––Sarı işaretten öteye çekmeye çalışırsanız ve sararken güç kablosunu
tutmazsanız güç kablosu hasar görebilir, kontrolü kaybedip
etrafındaki kişilerin yaralanmalarına veya hasara yol açabilir.
• Elektrik süpürgesinden anormal bir ses, koku veya duman gelirse
hemen fişi prizden çıkarın ve bir servise başvurun.
––Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Elektrik süpürgesini ısıtıcı cihazların (soba gibi), kolay tutuşan
spreylerin veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
––Yangına veya ürünün deformasyonuna neden olabilir.
• En iyi verimliliği sağlamak için toz haznesini dolmadan boşaltın.
Temizleme ve bakım
• Uzun süre kullanmayacaksanız elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
––Bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Türkçe 9
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 9
2017-02-06 오후 4:36:20
KURULUM
Parçaların adları
Ürün tasarımı modellere bağlı olarak değişebilir.
02
06
Kurulum
03
04
07
05
01
08
09
01 Boru
02 Tutacaktan kontrol
03 Hortum
04 Toz haznesi
05 Güç düğmesi
06 Kablo sarma düğmesi / Taşıma
tutacağı
07 Güç kablosu
08 Çıkış filtresi
09 Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
10 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 10
2017-02-06 오후 4:36:20
Aksesuarlar
Aksesuarlar modellere bağlı olarak değişebilir.
Hortum
Boru
2 adımlı fırça
Evcil Hayvan Fırçası
Parke ana fırçası
Balkon fırçası
Dolaşmayı önleyici alet
2'si 1 arada aksesuar
Kurulum
Hortum
Kullanıcı el kitabı
Türkçe 11
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 11
2017-02-06 오후 4:36:21
İŞLEMLER
Elektrik süpürgesini kullanma
Emiş kontrolü modellere bağlı olarak değişebilir.
Gövdeyi kullanma
Tutacağı kullanma
Güç kablosu
NOT
• Elektrik süpürgesini kumaşlar üzerinde
çalıştırırken, emişi azaltmak için kapağı
aşağı doğru itin.
• Tutacaklar ürünün gücünü kontrol
edemez.
İşlemler
03
Açma/Kapatma
02
01
İletim
01 Güç AÇMA/KAPATMA
02 Minimum / Orta emiş gücü
03 Maksimum emiş gücü
Emiş kontrolü
NOT
01
02
MIN
MAX
• İletim düğmelerini elinizle kapatmayın.
Engellenirse ürün çalışmayacaktır.
01 Düşük emiş gücü
02 Yüksek emiş gücü
12 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 12
2017-02-06 오후 4:36:22
Fırçaları kullanma
❻
❼
❹
❶❺
❷
❶
❸
Fırçaların kullanılacağı yerler
İşlemler
❶ 2 adımlı fırça
❇❇
Zemin
❷ Evcil Hayvan
Fırçası
❸ Dolaşmayı
önleyici alet
❻ Toz fırçası
❼ Oluk aracı
❹ Balkon fırçası
Halı
❺P
arke ana
fırçası
Türkçe 13
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 13
2017-02-06 오후 4:36:22
BAKIM
Temizleme ve bakım
Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çıkarmanız gerekir.
Toz haznesi ne zaman
boşaltılır
7
8
02
01
10
9
02
sh
Pu
Toz haznesini temizleme
Haznede çok fazla toz varsa toz haznesini
temizleyin.
1
01
Klik
a
❇❇ Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
2
––Dahili teste göredir. Zeminde saç,
evcil hayvan kılı karışımı kullanılarak
türbin fanında test edildi.
IKAZ
Bakım
3
4
02
01
5
• Temizlik için alet gerekirse lütfen
ağa zarar vermemek için dikkatli
olun.
Toz haznesi kolayca nasıl boşaltılır
6
14 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 14
2017-02-06 오후 4:36:24
Toz filtresini temizleme
1
Çıkış filtresini temizleme
1
2
2
01
02
4
3
4
5
6
5
6
7
8
Klik
Bakım
3
Boruyu temizleme
Klik
IKAZ
• Elektrik süpürgesine geri
yerleştirmeden önce, toz filtresinin
tamamen kurumuş olduğundan emin
olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
Türkçe 15
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 15
2017-02-06 오후 4:36:26
Fırçayı temizleme
2 adımlı fırça
❇❇ 2 adımlı, Dolaşmayı önleyici alet,
Parke ana fırçası ve Balkon fırçalarını
temizleme yöntemi aynıdır.
2
3
4
Bakım
1
Hortumu temizleme
Elektrik süpürgesini
depolama
Evcil hayvan fırçası
16 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 16
2017-02-06 오후 4:36:26
EKLER
Notlar ve ikazlar
Kullanım sırasında
NOT
• Ürün özellikleri modele bağlı olarak değişebilir.
• Tutacak kontrolü çalışmıyorsa elektrik süpürgesi gövdedeki [Güç] düğmesi kullanılarak
çalıştırılabilir.
• Toz fırçasını veya oluk aracını kullanırken, elektrik süpürgesinin titreştiğini
hissedebilirsiniz.
• Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa pilleri değiştirin. Sorun devam ederse lütfen yetkili
temsilcimizle temasa geçin. AA boyutunda 2 adet pil kullanın.
IKAZ
• Elektrik fişini prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
• Elektrik süpürgesini taşırken, toz haznesi tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
• Ürünü depolamak için zemin başlığını gövdenin en altındaki küçük oyuğa yerleştirin.
Temizleme ve bakım
NOT
• Toz filtresini temizlemek için soğuk su içine nötr deterjan ekleyin ve yıkamadan önce
filtreyi 30 dakika kadar içine batırın.
• Çıkış filtresini su ile yıkamayın.
• Çıkış filtresinden en iyi performansını korumak için yılda bir kez değiştirin.
• Zeminin çizilmesini önlemek için fırçanın durumuna bakın ve yıpranmışsa değiştirin.
• Yedek filtreler, yerel Samsung servisinizde mevcuttur.
• Güç kablosu sarılırken kontrolsüz olacağından güç kablosunu basılı tutun ve sonra
Kablo sarma düğmesine basın.
• Güç kablosu iyi sarılmazsa güç kablosunu yaklaşık 2 ~ 3 m çektikten sonra Kablo
sarma düğmesine yeniden basın.
• Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa lütfen "Toz filtresini temizleme"
kısmına bakarak toz filtresini temizleyin.
Ekler
• Toz haznesini boşaltmak ve temizlemek için toz haznesini soğuk suyla
çalkalayabilirsiniz.
Türkçe 17
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 17
2017-02-06 오후 4:36:27
IKAZ
• Elektrik süpürgesine geri yerleştirmeden önce, toz filtresinin tamamen kurumuş
olduğundan emin olun.
––Kuruması için 12 saat bekleyin.
• Şekil bozulmasını veya renk bozulmasını önlemek için toz filtresini güneş ışığı altında
değil gölgede kurutun.
• Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal
şekilde aşırı ısınıyorsa lütfen dış filtreyi temizleyin.
• Toz filtresinin yanlış montajı nedeniyle emiş belirgin şekilde azalabilir.
• Yabancı maddeleri hortumdan çıkaramıyorsanız lütfen en yakın servise başvurun.
• Deformasyonu veya renk bozulmasını önlemek için elektrik süpürgesini gölgede
depolayın.
• Elektrik süpürgesinin pillerini değiştirirken aşağıdaki talimatları izleyin.
––Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
––Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
––(+), (-) kutupları değiştirmeyin.
––Pilleri düzgün bir şekilde atın.
Ekler
18 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 18
2017-02-06 오후 4:36:27
Sorun Giderme
Belirti
Kontrol listesi
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Engel olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse çıkarın.
Emiş gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Lütfen filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda
belirtildiği şekilde temizleyin.
––Filtreler kullanılmayacak durumdaysa yenileriyle
değiştirin.
Kablo tamamen
sarılmıyor.
• Kabloyu 2 - 3 m dışarı çekin ve Kablo sarma düğmesine
basın.
Gövde aşırı ısınıyor
• Filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda
gösterilen şekilde temizleyin.
• Emişi düşürün.
Statik elektrik
boşalması.
• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.
Havanın nemi normalleşene kadar odayı havalandırın.
Kullanım sırasında
üniteyi durdurun
• Bu elektrik süpürgesinde motoru aşırı ısınmaya
karşı koruyan özel bir termostat bulunur. Elektrik
süpürgesi aniden kapanırsa anahtarı kapatın ve elektrik
süpürgesinin fişini prizden çekin. Elektrik süpürgesini
dolu toz haznesi, engellenen hortum, boru veya tıkalı
filtre gibi olası aşırı ısınma kaynakları için kontrol
edin. Bu koşullar varsa düzeltin ve elektrik süpürgesini
kullanmaya çalışmadan önce en az 30 dakika bekleyin.
• Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler için onaylıdır.
––Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi: 2004/108/EEC
––Düşük Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
Boyutlari
(E*B*Y)
Net Maximum Nominal Emiş
ağirlik
güç
güç
gücü
Toz Siklon
Boru Tipi
hacmi Filtre
SC07M3110VB 272x407x234 4.5 kg
750 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
SC07M31A0HP 272x407x234 4.5 kg
750 W
650 W 190 W 2.0 lt Hayır teleskobik
Ekler
MODEL NO
Türkçe 19
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 19
2017-02-06 오후 4:36:27
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- S
atılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Ekler
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
20 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 20
2017-02-06 오후 4:36:27
Ürün Fişi
[Türkçe]
665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca
A
Sağlayıcı
B
Model
C
Enerji Sınıfı
D
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
E
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC07M31✴✴V✴
SC07M31✴✴H✴
A
A
28,0
28,0
Halı Temizleme Performans Sınıfı
D
D
F
Sert Yüzey Temizleme Performans
Sınıfı
A
A
G
Toz Tekrar Emisyon Sınıfı
B
B
H
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
80
80
I
Nominal Güç Seviyesi (W)
650
650
J
Tip
Genel kullanım elektrikli süpürge
1 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2 Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704
yöntemlerini baz almaktadır.
Ekler
Türkçe 21
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 21
2017-02-06 오후 4:36:27
Not
Ekler
22 Türkçe
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 22
2017-02-06 오후 4:36:27
Not
Ekler
Türkçe 23
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 23
2017-02-06 오후 4:36:27
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
Samsung ürünleri hakkında soru veya yorumunuz varsa
lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
Bu ürün RoHS uyumludur
DJ68-00753L-00
VC3100_TR_00753L-00_TR.indd 24
2017-02-06 오후 4:36:27
Download PDF

advertising