Samsung | DV80H4100CW/AH | Samsung DV80H4100CW/AH 8kg A++ Kurutma Makinesi Kullanıcı Klavuzu (User Manual)

DV80H4100CW
DV80H4200CW
DV80H4000CS
Kondenserli Çamaşır
Kurutma Makinesi
kullanıcı kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd 1
5/17/2016 10:32:32 AM
içindekiler
GÜVENLIK BILGILERI
4
KURUTMA MAKINENIZIN
KURULUMU
11
ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI,
IPUÇLARI
20
BAKIM VE TEMIZLEME
28
ÖZEL ÇAMAŞIR IPUÇLARI
4
Güvenlik Talimatlarıyla ilgili bilmeniz
gerekenler
4 Önemli güvenlik simgeleri ve önlemler
10 WEEE işareti hakkında talimat
11 Kurutma makinenizi paketinden çıkarmak ve
Kurulum kılavuzu
11 Kurutma makinesinin dışı
12 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
12 Kurulumdan önce kontrol edilecekler
12 Ürünü kullanmadan önce
12 Kurulumcu için önemli notlar
12 Mekanla ilgili göz önünde bulundurulacaklar
13 Gömme ya da dolap içi montaj
13 Elektrik gereklilikleri
13 Topraklama
14 Yan yana kurulum
14 Final kurulum kontrol listesi
15 Su tankını kullanmadan suyu boşaltma
15 Boşaltma hortumunun bağlanması
17 Üst üste kurulum
18 Kapak Yönünün değiştirilmesi
20
23
23
24
24
25
26
27
Kontrol panelinin genel görünümü
Çocuk kilidi
Ses açık/kapalı
Gecikmeli bitir
Dahili ışık (bazı modellerde)
Smart Check
Raflı kurutma (bazı modellerde)
Kurutma makinesini düzgün bir şekilde
yerleştirme
27 Başlarken
27 Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma
ilişkın bilgiler
28
28
28
28
28
28
29
29
30
Filtre kutusunu temizleyin
Kondansatörü temizleyin
Kontrol paneli
Tambur
Paslanmaz çelik tambur
Kurutma makinesi dışı
Yoğunlaşmış su boşaltma ( )
Filtre kutusunu temizleme ( )
Kondansatör takımının temizliği
31 Özel çamaşır ipuçları
31
Türkçe - 2
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec9:2
5/17/2016 10:32:40 AM
SORUN GIDERME
32
EK
35
32 Aşağıdaki durumlarda kurutma makinenizi
kontrol edin...
34 Bilgi kodları
35
36
36
37
37
38
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Teknik özellikler
Program tablosu
Tüketim bilgileri
Ev tipi kurutma makineleri sayfası
TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
39
Türkçe - 3
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec9:3
5/17/2016 10:32:41 AM
güvenlik bilgileri
Yeni Samsung kurutma makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın
kurulumu, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kurutma makinenizin
tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu
kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
UYARI - Yangın Riski
•
•
•
Giysi kurutma makinesi kurulumu kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
Giysi kurutma makinesini, üreticinizin talimatların ve yerel yönetmeliklere uygun olarak
gerçekleştirin.
Yangın ya da patlama riskini önlemek için, bütün kurulum talimatlarına uyun.
GÜVENLİK TALİMATLARIYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Kurutma makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu
davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Anlamadığınız sorun veya durumlarla ilgili olarak her zaman üreticinize danışın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER
UYARI
İnsanların ciddi bir şekilde yaralanmaları veya ölmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların hafif şekilde yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak
için, kurutma makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
YAPMAYIN.
SÖKMEYİN.
DOKUNMAYIN.
Yönergelere tam olarak uyun.
Fişi prizden çıkartın.
Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
Yardım için servisi arayın.
Not
Talimatları okuyun
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Türkçe - 4
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:4
5/17/2016 10:32:41 AM
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, cihazınızı kullanırken
şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:
Türkçe - 5
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:5
5/17/2016 10:32:41 AM
GÜVENLİK BİLGİLERİ
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği
sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziki, duyusal veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa’da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun
denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar, fiziki,
duyusal veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski
hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa’da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir
anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa, kurutma
makinesi kullanılmamalıdır.
10. Mümkünse pamuk tiftiği süzgeci sık sık temizlenmelidir.
11. Kurutma makinesinin çevresinde pamuk tiftiği birikmesine izin
vermeyin. (tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış
cihazlar için geçerli değildir)
güvenlik bilgileri
12. Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan
odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma
sağlanmalıdır.
13. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin,
bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler,
kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile
sıcak suda yıkanmalıdır.
15. Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar,
plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler
veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
16. Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı
talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17. Kurutma makinesi programının son kısmı, ögelerin hasar
görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için
ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.
18. Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.
19. UYARI: Tüm ögeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının
dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini
kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
20. Egzoz havasını tahliye etmek için, benzin veya başka yakıtlar yakan
cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.
21. Cihaz, kurutma makinesini kapağının tamamen açılmasının
engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının
veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının
arkasına kurulmamalıdır.
22. Yalnızca ısı pompası modeli: Talimatlar aşağıdaki konuları da içerir:
UYARI: Cihazın kabininde veya yerleşik yapısında, havalandırma
açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.
UYARI: Soğutma gazı devresine zarar vermeyin.
Türkçe - 6
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:6
5/17/2016 10:32:41 AM
UYARI
KURULUM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Bu makine uygun şekilde topraklanmıştır.
Makinenin topraklama kablosunu bir gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına
bağlamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve
ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Cihazı, açık hava öğelerine maruz kalacağı bir mekana kurmayın veya böyle bir mekanda
tutmayın.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için
üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
Bu cihazın, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Güç kablosunu itmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
Güç kablosunu çevirmeyin veya bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir
nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin
arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
- Prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde
topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Cihazın topraklaması için kurulum talimatlarına bakın.
Cihazı, sert ve dengeli bir zemine kurun.
- Aksi takdirde anormal titreşimler, gürültü veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Saç spreyindeki bir madde, ısı eşanjörünün hidrofil özelliğini azaltacağı ve soğutma işlemi
sırasında dış yüzeyde çiğlenme neden olacağı için, cihazı bir güzellik merkezinde kurmayın.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
Türkçe - 7
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:7
5/17/2016 10:32:41 AM
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Bu makinenin kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Güç kablosunu AC 220 -240 V 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için
kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.
- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle
paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan
emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi
prize sıkı bir şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir
bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Tüm materyalleri çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın, çünkü ambalaj
materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
güvenlik bilgileri
UYARI
KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken kapak kilidini (kolu) çıkarın.
- Bu çocukların düşmesine veya kendilerini yaralamalarına neden olabilir.
- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırsa, boğulma tehlikesi vardır.
Tambur dönerken, ürünün içine erişmeye çalışmayın.
Ürünün üzerine oturmayın veya kapağına yüklenmeyin.
- Bu ürünün devrilmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşırları, yalnızca uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtikten sonra
kurutun.
Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
Yoğunlaşmış suyu içmeyin.
Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde,
bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
Gazolin, kerosen, benzin, tiner ve alkol gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Evcil hayvanların kurutma makinesini kemirmelerine veya oyun oynamalarına izin vermeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü atarken, önce kapağı ve güç kablosunu çıkarın.
- Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Bir gaz kaçağı (hava gazı, propan gazı, lpg) olduğunda, cihaza veya güç kablosuna
dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.
- Bu tür durumlarda vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Kullanıcı onarımı talimatlarında özel olarak tavsiye edilmediği müddetçe, cihazın herhangi
bir parçasını onarmaya, değiştirmeye veya bakımını yapmaya kalkışmayın. Cihazın bakımını
yapmak için gerekli becerilere sahip olmanız gerekmektedir.
Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Makineyi onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya
yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a yüklenemez.
Ürün garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın
ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürünün üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Türkçe - 8
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:8
5/17/2016 10:32:41 AM
DİKKAT
KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ
Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara,
bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
İğne, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kauçuk (lateks) veya benzer lastikli kumaşlar içeren çamaşırları kurutmayın.
- Lastik ısınırsa, yangına neden olabilir.
Çok miktarda yağ, yıkama sırasında çıkmayacağı için, bitkisel yağlar veya yemeklik yağlar
ile kirlenmiş çamaşırları, kurutmayın. Buna ek olarak, çamaşırın ısınmaması için, Soğutma
programını kullanın.
- Yağın oksidasyon ısısı yangına neden olabilir.
Kurutulacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Üzerinde büyük tokalar, düğmeler ya da başka ağır metaller (fermuar, kopça ve kopça
dişleri, çıtçıtlar) olan giysiler kurutmayın.
Gerekliyse, kumaş kuşak, önlük ipi ve balenli sutyen gibi program esnasında bozulabilecek
veya kırılabilecek hafif ve küçük öğeler için bir çamaşır filesi kullanın.
Çamaşırınıza ve cihaza hasar verebileceğinden, statik elektriği azaltma amaçlı kullanılan
kurutma kağıtlarının kullanılmasını önerilmez.
- Bu çamaşırınıza zarar verebilir.
Kurutma makinesini, kömür tozu, buğday unu vb. tehlikeli tozların yakınında kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Ürünün yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.
- Bu üründen zehirli gazların çıkmasına, parçaların hasar görmesine, elektrik çarpmasına
veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kilitli kapılar gibi yerlerin arkasına yerleştirmeyin.
Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından cihazın yan
kısımlarına dokunmayın.
- Cihaz hala sıcak olabilir ve yanmaya yol açabilir.
Türkçe - 9
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:9
5/17/2016 10:32:41 AM
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için
tamburun içine dokunmayın.
- Bu yanıklara neden olabilir.
güvenlik bilgileri
UYARI
TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK İŞARETLERİ
Cihazı doğrudan üzerine su püskürterek temizlemeyin.
Makineyi temizlemek için, benzin, tiner veya alkol kullanmayın.
- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden
olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Kurutma makinesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra filtre kutusunu temizleyin.
Bir yetkili servis teknisyenine danışarak, ürünün içini düzenli olarak temizleyin.
Kondansatörü suyla ayda bir temizleyin.
Kurutma makinesinin içi, kalifiye bir servis elemanı tarafından düzenli olarak temizlenmelidir.
WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu
adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe - 10
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec1:10
5/17/2016 10:32:41 AM
kurutma makinenizin kurulumu
KURUTMA MAKİNENİZİ PAKETİNDEN ÇIKARMAK VE KURULUM
KILAVUZU
KURUTMA MAKİNESİNİN DIŞI
Üst Kapak
Kontrol Paneli
Su Tankı
Kapak
Filtre Kutusu
Kondansatör
Dengeleme Ayakları
Parçalar
Hortum
tutucu
Kablo bağı
Hortum
bağlayıcı
Uzun boşaltma
hortumu (2m)
Kılavuz
Türkçe - 11
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:11
5/17/2016 10:32:41 AM
KURUTMA MAKİNENİZİN KURULUMU
Kurutma makinesini düzgün bir şekilde kurması için bir uzman tutun. Eğer zayıf kurulum, ayarlama
ve bağlantıdan ötürü bir servis çağrısı olursa, bu kurulumcunun sorumluluğundadır. Özellikle ana su
beslemesinin tahliyesi veya ürünlerin üst üste kurulumu işlemlerinin dahil olduğu daha zor kurulumlar için, bir
uzmanın çağrılması tavsiye edilir. Eğer kurulum sorunları, bir sorunun giderilmesi üzere servisin çağrılmasını
gerektirirse, bu kurulumcunun sorumluluğundadır.
Doğru kurulum için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin olun (AC 220-240 V 50 Hz).
TOPRAKLI PRİZ gerekmektedir. Elektrik Gereklilikleri bölümüne bakın (13. sayfaya bakın).
kurutma makinenizin kurulumu
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
KURULUMDAN ÖNCE KONTROL EDİLECEKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuruma makinesi kurulumunu tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.
Ürün kurulumuna başlamadan önce, herhangi bir hasarlı parça olup olmadığını görmek için ürüne bakın.
Hasarlı görünen bir parça olması halinde, en yakın Samsung Müşteri Servisi Merkezine danışın.
Ürünü taşırken, tek başınıza taşımayın.
Keskin olabilecekleri için, kurutma makinesinin kenarlarına dikkat edin.
Kurutma makinesini buzlanmaya maruz kalan bir konuma kurmayın. Soğuk su ürüne zarar verebilir.
Ürünü yalnızca iç mekanlarda kullanın.
Kurutma makinesini kaldırırken ve taşırken, tek tarafı yere değecek şekilde dengesiz bir şekilde tutmayın
çünkü bu iç parçaların sallanmasına neden olabilir. Bu ürünün iç parçalarının zarar görmesine neden
olabilir.
ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE
•
•
•
•
•
•
Tamburun içinde kalan aksesuar olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunu, ürünü çalıştırmadan hemen önce takın.
Kurutma makinesinin önündeki soğutucu ızgaranın hava girişi deliğini engellemeyin.
Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı nesneler yerleştirmeyin ve çevresini temiz tutun.
Kurutma makinesini zemine göre dengeli bir şekilde tutun.
Kurutma makinesinin ayarlanabilir dengeleme ayağını çıkarmayın. Ürünün zemine göre dengeli durması
için bunlar gereklidir.
KURULUMCU İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
Kurutma makinesini kurmadan önce aşağıdaki talimatları lütfen okuyun. Bu talimatlar daha sonra başvurmak
üzere saklanmalıdır.
UYARI
ÇOCUKLARIN BOĞULMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALMASINI ÖNLEMEK ADINA; ATILAN
BÜTÜN CİHAZLARIN KAPAKLARINI ÇIKARIN.
MEKANLA İLGİLİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKLAR
Kullanılan kondenserli sistem, kurutma makinesinin içindeki havayı yoğunlaştırıp işlediğinden, harici
havalandırma gerekmez.
Bu nedenle, harici egzoz sistemi gerektiren geleneksel kurutma makinelerinin aksine, kurutma makinesi
sıcaklığı 5 ve 35 santigrat derece olan herhangi bir mekana kurup kullanılabilir.
Türkçe - 12
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:12
5/17/2016 10:32:41 AM
GÖMME YA DA DOLAP İÇİ MONTAJ
Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni kurutma makineniz için en az aşağıdaki mesafeler
gereklidir:
Arka – 51 mm
Üst – 25 mm
Ön – 465 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en
az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır.
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ
Elektrik Gerekliliği AC 220~240 V / 50 Hz'dir.
•
UYARI
•
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurutma makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da
tamirciye danışın. Kurutma makinenizle birlikte gelen fişi değiştirmeyin - fiş prize girmezse, kalifiye
bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.
Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma gibi durumlarla ilgili gereksiz riskleri önlemek
için tüm kablo bağlantı ve topraklama işleri yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Yerel
yönetmeliklerin mevcut olmaması halinde, kurutma makineniz için yeterli elektrik servisini sağlamak
sizin sorumluluğunuzdadır.
TOPRAKLAMA
Kurutma makineniz topraklanmalıdır. Kurutma makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik
akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Kurutma makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına
bağlamayın.
Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kurutma makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye
danışın. Kurutma makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun
bir priz taktırın.
UYARI
Ürün topraklanmazsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
Türkçe - 13
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:13
5/17/2016 10:32:41 AM
KURUTMA MAKİNENİZİN KURULUMU
Yanlar – 25 mm
kurutma makinenizin kurulumu
YAN YANA KURULUM
Doğru kurulum için bir uzman tutmanızı öneririz. Kurulum için:
1. Kurutma makinenizi kurulum için uygun bir konuma taşıyın. Kurutma
makinesi ve çamaşır makinesini yan yanaya kurulabilecek şekilde
ayarlayın. Yere, karton tampon parçalarından ikisini serin. Kurutma
makinesini, her iki tampon parçasının üzerine gelecek şekilde eğin.
2. Kurutman makinenizi dik konumuna tekrar getirin.
3. Kurutma makinesi, ideal kurutma performansı sunması için dengeli
olmalıdır. Titreşim, gürültü ve istenmeyen hareketleri minimize etmek
için, zemin tamamen dengeli ve sert bir yüzey olmalıdır.
Su terazisi
Kurutma makinesinin, çamaşır makinesiyle aynı yükseklikte
olmasını sağlamak için, dengeleme ayaklarını saat yönünün tersine
döndürerek sonuna kadar içeri çeken ve ardından saat yönüne
döndürerek ayakları gevşetin.
Dengeleme ayakları
Tamamen geri çekin
Ardından açın
Dengeleme ayaklarını kurutma makinesini dengelemek için gerektiği kadar ayarlayın. Dengeleme
ayağını, gerektiğinden fazla uzatmak, kurutma makinesinin titremesine yol açabilir.
4. Elektrik Gereklilikleri bölümüne bakın (13. sayfaya bakın). ÇALIŞTIRMA VEYA TESTTEN ÖNCE.
5. Bir su terazisi ile, kurutma makinenizi kontrol edin ve dengeleme ayaklarında gerekli ayarlamaları yapın.
6. Kurutma makinesinin fişini takın ve aşağıdaki kontrol listesini kullanarak işlemi kontrol edin.
FİNAL KURULUM KONTROL LİSTESİ
 Kurutma makinesi elektrik prizine takıldı ve doğru bir şekilde topraklandı.
 Kurutma makinesi dengeli ve zemine sağlam bir şekilde oturmuş.
 Çalıştığını, ısındığını ve kapandığını teyit etmek için kurutma makinenizi başlatın.
Türkçe - 14
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:14
5/17/2016 10:32:41 AM
SU TANKINI KULLANMADAN SUYU BOŞALTMA
Aşağıdaki prosedürleri takip ederek kurutma makinenizi su tankını kullanmadan da kullanabilirsiniz.
KURUTMA MAKİNENİZİN KURULUMU
BOŞALTMA HORTUMUNUN BAĞLANMASI
Kurutma makinesi, tedarik edilen boşaltma hortumuyla, yoğunlaşmış suyu,
KURUTMA MAKİNESİNDEN doğrudan boşaltabilir.
Boşaltma hortumunu bağlama prosedürü aşağıda açıklanmıştır.
1. Boşaltma hortumunu çıkarın
A
.
A
2. Boşaltma hortumunu
A
diğer parçaya takın.
A
3. Yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu)
B
, boşaltma
B
A
bağlı parçanın yanındaki deliğe takın.
hortumuna
• Kurutma makinesinin boşaltma pompası, tahliye
suyunu 90 cm yukarıya kadar boşaltabilir. Bu nedenle
DİKKAT
•
boşaltma hortumunu B bağladığınız boşaltma
noktasının yüksekliğinin 90 cm'yi geçmediğinden emin
olun.
Boşaltma noktası 90 cm'yi geçerse, bir boşaltma hatası meydana gelebilir. Bir boşaltma
sorunu meydana geldiğinde, kontrol panelinde bir hata kodu görüntülenir.
Boşaltma hortumunu bağladıktan sonra, yoğunlaşmış suyu, bağlanmış boşaltma
hortumunun tahliye çıkışından, lavabodan veya lavabonun tahliye çıkışından doğrudan
boşaltabilirsiniz.
Türkçe - 15
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:15
5/17/2016 10:32:41 AM
kurutma makinenizin kurulumu
Boşaltma hortumunun bağlanması
Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:
1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 90 cm'den yüksek olmayacak bir noktaya
yerleştirilmelidir. Eğer boşaltma hortumunun zeminden yüksek bir yere yerleştirilmesi
gerekiyorsa, 60 ila 90 cm yüksekliğine yerleştirilmesini öneriyoruz. Suyu dışarı akıtmaya
yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum tutucuyu kullanın. Hortum tutucuyu,
hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
90 cm
Boşaltma hortumu
Hortum tutucu
Kablo bağı
2. Boşaltma hortumu ve hortum tutucuyu birleştirin ve kablo bağı ile sabitleyin.
3. Yoğunlaşmış suyu, yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu= tahliye çıkışına doğrudan
bağlayarak boşaltabilirsiniz.
Direkt hortumun bağlanması
Kurutma sırasında gelen yoğunlaşmış suyu, boşaltma hortumunu musluğa bağlayarak derhal
boşaltabilirsiniz.
1. Hortum bağlayıcıyı ve hortumu birleştirin.
DİKKAT
Hortum bağlayıcı ve yardımcı hortumdan su sızma tehlikesi
olduğu için, bunların sıkıca bağlandığından emin olun.
Hortum
Bağlayıcı
2. Hortumun ucunu musluğa bağlayın.
Türkçe - 16
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:16
5/17/2016 10:32:41 AM
ÜST ÜSTE KURULUM
1. Kurutma makinesini, dikkatlice yan tarafına doğru yatırın.
Kurutma makinesinin cilasını çizmemek için, ambalaj
malzemesini kullanın.
2. Kurutma makinesinin altına, kauçuk petleri koyun.
• Parça paketinde, 4 kauçuk peti bulun. Kauçuk petleri,
dengeleme ayaklarının altındaki deliklere yerleştirin.
• Ek olarak üst üste kurulum kitini satın alın.
3. Kurutma makinesini dik konuma getirin.
DİKKAT
Üst üste kurulum kiti, yalnızca Samsung ürünleri için
kurulabilir.
Braket-Üst Üste Kurulum
4. Braketi kurutma makinesine takın.
• Sol arka kısımdan, çamaşır makinesi üst kapak vidasını
çıkarın. Ünitenin sol arka kısmındaki üst kapak vidası
deliğiyle, sol braket deliklerini hizalayın.
Kurutma makinesi hizalamasının daha kolay olması için vidayı
gevşek bırakın.
• Sağ kısım için de yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Vida
5. Kurutma makinesini ve braketi çamaşır makinesinin üzerine
Kurutma
yerleştirin.
Makinesi
• Kurutma makinesini, çamaşır makinesinin üzerine
koyun. Çamaşır makinesi kontrol panelini mukavva
UYARI
veya başka bir koruyucu ile koruyun. Kurutma
makinesini, çamaşır makinesi kontrol panelinin önüne
Çamaşır
kapatmayacak kadar yukarı kaldırdığınızdan emin olun.
Makinesi
• Ağırlığı ve boyutu nedeniyle, kurutma makinesini
konumuna kaldırırken iki kişinin olması önerilir. Aksi
takdirde yaralanma meydana gelebilir.
• Braketteki delikler ve kurutma makinesinin arkasındaki delikleri hizalayın. Bir tornavida ile,
M4x12 kılavuz vidalarını akın.
• Çamaşır makinesinin braket vidalarını sıkıştırın ve ardından üst üste kurulum kitinin bütün
vidalarını sıkıştırın.
Türkçe - 17
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:17
5/17/2016 10:32:42 AM
KURUTMA MAKİNENİZİN KURULUMU
Üst üste kurulum için ek bir kit satın almanız durumunda, Samsung servis merkezimiz veya yerel
dağıtıcılarla iletişime geçin. [Parça no. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Üst üste kurulum için kit, modele göre değişmektedir.
kurutma makinenizin kurulumu
6. Kurulumu tamamlama
• Çamaşır makinesi kurulumunu tamamlamak için çamaşır makinesi talimatlarına bakın.
UYARI •
Kurutma makinesi kurulumu tamamlamak için kurutma makinesi talimatlarına bakın.
• Üst üste koyulmuş kurutma makinesi ve çamaşır makinesini yerine dikkatlice kaydırın
veya yürütün. Taşımaya yardımcı olmak ve zemin cilasını korumak için keçe tampon veya
başka bir kaydırma aracı kullanın.
Çamaşır makinesinin üzerine koyulduktan sonra, kurutma makinesini ittirmeyin. Kurutma
makinesini itmek parmakların sıkışmasına neden olabilir.
KAPAK YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
İhtiyaçlarınız doğrultusunda (kurulum konumu, alan kısıtlamaları), kapağın açıldığı yönü değiştirebilirsiniz.
Bu müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. Kalifiye teknisyen veya müşteri bunu doğrudan
UYARI yapabilir.
Ön Çerçeve
Gövde Kapağı
1. Elektrik kablosunu çıkarın..
2. Kapak menteşesindeki iki vidayı çıkarın.
3. Çıkarmak için kapağı kaldırın.
Kapak Menteşesi
4. 16 vidayı çıkarın.
Hava sızdırmaz contayı sökün ve 6 vidayı çıkarın.
(Yalnızca Crystal Gloss kapaklı modeller için geçerlidir)
Crystal Gloss Kapak
Kapak Camı
Kapak
Tutacağı
5. Vidayı çıkardıktan sonra, gövde kapak menteşesini ve
kapak tutacağını şekildeki gibi 180° döndürün.
DİKKAT
•
Kapak contasının çıkmaması için dikkatli çalışın.
Crystal Gloss Kapak
Gövde kapak menteşesi
6. 16 vidayı doğru pozisyonlarına yerleştirip sıkıştırın.
6 vidayı sıkıştırın ve hava sızdırmaz contayı yerine takın.
(Yalnızca Crystal Gloss kapaklı modeller için geçerlidir)
7. İki vidanın diğerlerinden farklı uzunlukta olduğuna dikkat edin. (Daha
uzun vidaları kapak kolu için kullanın.)
Türkçe - 18
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:18
5/17/2016 10:32:42 AM
8. Vidayı kapak menteşesinin arkasına getirin.
KURUTMA MAKİNENİZİN KURULUMU
9. Alt delikteki vidayı sıkıştırın.
10. Soldaki ön çerçeveyi tutarak iki vidayı çıkarın.
11. Soldaki kol tutacağını tutarak iki vidayı çıkarın.
Kol Tutacağı
12. Bunların ardından, ürünün sağ tarafına geçin ve ön çerçeveyi tutarak
iki vidayı sıkıştırın, ardından kol tutacağını tutarak iki vidayı sıkıştırın.
13. Kapağı, sabitleme delikleriyle hizalayın.
14. Kapak menteşesini tutarak iki vidayı sıkıştırın.
Tamburun içi
Gerekirse, yukarıdaki prosedürü uygulayarak kapağın yönünü eski konumuna getirebilirsiniz.
Türkçe - 19
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec3:19
5/17/2016 10:32:42 AM
çalıştırma talimatları, ipuçları
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, cihazı kullanmadan önce
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARINI okuyun.
Kırışıklık Engelleme seçeneği seçili değilse, yıkanması ve kurutulması tamamlandıktan sonra çamaşırı
derhal çıkarın. Çamaşırı kazanda bırakmak kırışmasına neden olabilir.
KONTROL PANELİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
2
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dijital Grafik Ekran
Kalan kurutma programı süresini, program ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını
gösterir.
Görüntü penceresi, Başlatma/Duraklatma düğmesine basmanızın ardından
programın kalan tahmini süresini görüntüler. Tahmini kalan süre, program ilerledikçe
değişebilir.
Kurutma ışığı yanar ve program tamamlanana kadar sönmez.
Kurutma makineniz soğuma aşamasındayken, Soğutma ışığı yanacaktır.
Kurutma makineniz Kırışıklık Engelleme aşamasındayken, “Kırışıklık Engelleme
ışığı”yanacaktır.
Program tamamlandığında, Başlatma/Duraklatma veya Güç düğmesine basana
kadar, görüntü panelinde "0" mesajı görüntülenir. Kurutma makineniz bir program
esnasında durdurulursa, siz Başlatma/Duraklatma düğmesine basana kadar
göstergeler yanar.
Program seçici
Kurutma makinesini açtığınızda, varsayılan olarak [Pamuklu]
DOLAP KURULUĞUNDA
programı seçilir.
İstediğiniz programı seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
Pamuklu - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç
çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için
• EKSTRA KURU - Dayanıklı kumaşlar veya çok kuru olması gereken öğeler için
kullanın.
• DOLAP KURULUĞUNDA
- Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve
keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın (kotlar için uygun DEĞİLDİR).
• ÜTÜ KURULUĞU - Kurutma programını ütüleme için uygun, nemli bir durumda
tamamlar.
Sentetik - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira),
Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri karışımlar için.
• EKSTRA KURU - Dayanıklı kumaşlar veya çok kuru olması gereken öğeler için
kullanın.
• DOLAP KURULUĞUNDA - Bu programı gömlek, bluz, yatak çarşafı veya masa
örtüsü gibi parçaları kurutmak için kullanın. (kotlar için uygun DEĞİLDİR).
• ÜTÜ KURULUĞU - Kurutma programını ütüleme için uygun, nemli bir durumda
tamamlar.
Türkçe - 20
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:20
5/17/2016 10:32:42 AM
Sıcaklık düğmesi
Mevcut kurutma sıcaklığı seviyeleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar
tekrar basın. (
: yüksek,
: Orta
Düşük)
Zaman düğmesi
KURUTMA SÜRESI, ILIK HAVA, HAVALANDIRMA programları kullanılırken, Zaman
düğmesine basarak süreyi ayarlayabilirsiniz.
20 dk  30 dk  40 dk  50 dk  60 dk  70 dk  80 dk  90 dk
KURUTMA SÜRESI, HIZLI KURUTMA, ILIK HAVA, HAVALANDIRMA programları
dışında, rehberin süre göstergesi kapalıdır çünkü tam kurutma süresi, değişken
nem seviyesi tarafından belirlenir.
5
Kırışıklık Engelleme
düğmesi
Kırışıklık Engelleme, program sonunda, kırışıklığı azaltmak için, ısıtılmamış
havada, yaklaşık 60 dakikalık aralıklı dönme sunar. Bu özelliği etkinleştirmek için
Kırışıklık Engelleme düğmesine basın.
Kırışıklık Engelleme seçildiğinde, petin üzerindeki gösterge ışığı yanar. Kurutma
programının tamamlanmasının ardından, periyodik tambur dönüşleriyle, kurutulmuş
çamaşırın kırışması engellenir. ("0" mesajı görüntülendikten sonra bile, tambur
aralıklı olarak döner.)
6
Karışık Yükleme Zili
düğmesi
Ortalama kurutma seviyesi nemli kurutma (%80 kurutma) olduğunda, çamaşır çeşitli
türlerde malzeme ve kumaş içeriyorsa, bu alarm kullanıcıyı uyarır.
Eğer uygun koşul yerine getirilirse, Karışık yükleme zili LEDİ yanıp söner.
7
Işık düğmesi
Çalışırken, kurutma makinesi tamburunun ışığını yakar.
Kurutma makinesi yalnızca çalışırken değil, durdurulduğunda da ayarlanabilir.
Tambur Işığını 5 dakika boyunca kapatmazsanız, otomatik olarak kapanır.
8
Ses Açık/Kapalı
düğmesi
Ses Açık/Kapalı fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon
seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile
ayar devrede kalır.
3
4
Türkçe - 21
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:21
5/17/2016 10:32:43 AM
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI, İPUÇLARI
HIZLI KURUTMA - Kurutma süresi otomatik olarak 29 dk olarak ayarlanmıştır.
ILIK HAVA - Küçük öğeler, önceden kurutulmuş çamaşırlar ve normal kumaşlar için
20 dk.
HAVALANDIRMA - Isıtma olmaksızın tazelenmesi gereken bütün kumaşlar için.
KURUTMA SÜRESI - Kurutma Süresi, istediğiniz program süresini seçmenize
olanak tanır.
İşlem seçiyi KURUTMA SÜRESI konumuna getirin ve ardından kurutma süresini
ayarlamak için Zaman Düğmesine basın. Süre ayarları arasında gezinmek için
tekrarlı olarak Zaman düğmesine basın. Kurutma süresi 20 dakikadan 90 dakikaya
kadar arttırılabilir.
Çamaşırı, normal havalı kurutma programında kurutmanızın ardından çamaşırın
yeterince kurumadığını düşünürseniz, KURUTMA SÜRESI programını kullanarak
kurutma süresini uzatabilirsiniz.
Çamaşırı, bir kurutma programında kurutmanızın ardından çamaşırın yeterince
kurumadığını düşünürseniz, KURUTMA SÜRESI programını kullanarak kurutma
süresini uzatabilirsiniz.
YÜNLÜ - Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için.
Daha iyi kurutma sonuçları için, kurutmadan önce çamaşırı ters çevirin.
Kurutma makinesini aşırı doldurmak aynı randımanı vermeyebilir. Her bir
kurutma programı için Maksimum Yükleri görmek üzere, ekteki Program
Tablosuna bakın.
ULTRA HASSAS - Hassas program çamaşırlar için tasarlanmıştır.
TAZELEME - Bu programda kokular giderilebilir ve özellikle bu program giysileri
tazeler.
SPOR GIYSILER - Bu programı eşofman gibi hafif spor giysileri için kullanın.
çalıştırma talimatları, ipuçları
9
Gecikmeli Bitir
düğmesi
Mevcut kurutma Gecikmeli Bitir seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu
düğmeye tekrar tekrar basın:
(1 Saat ile 19 saat arasında birer saatlik artışlarla)
Gösterilen saat, kurutma işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
Detayları görmek için 24. sayfaya bakın.
10
Başlatma/Duraklatma
düğmesi
Bir kurutma programını başlatmak için bu düğmeye basın. Kurutma makinesi
çalışırken, bu düğmeye bir defa basarsanız makineyi duraklatır. Kurutma programını
yeniden başlatmak için basın.
11
Güç düğmesi
Kurutma makinesini açmak için bir defa basın, kapatmak için tekrar basın. Kurutma
makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik
olarak kapanır.
Çamaşırları, kurutma makinesine, çamaşır makinesi yıkama veya sıkma programını tamamladıktan
hemen sonra, çok karışmış bir şekilde koyarsanız, kurutma performansı düşebilir veya kapak açılabilir.
Yerleştirmeden önce çamaşırların karışıklığını çözmenizi öneririz.
Grafik ekrandaki her bir gösterge şu anlamlara gelmektedir:
Kurutma İşlemi Gerçekleşiyor
Sıcaklık 3 (Yüksek)
Soğutma İşlemi Gerçekleşiyor
Sıcaklık 2 (Orta)
Durdurulmuş
Sıcaklık 1 (Düşük)
Filtre Kontrolü
Kondansatör Temizlik Alarmı
Gecikmeli Bitir
Ses Açık/Kapalı
Yoğunlaşmış Su Boşaltma
Karışık Yükleme Zili
Çocuk Kilidi Açık/Kapalı
Smart Check
Türkçe - 22
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:22
5/17/2016 10:32:43 AM
ÇOCUK KİLİDİ
Çocukların kurutma makinesiyle oynamasını önleyen bir fonksiyondur.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI, İPUÇLARI
Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak veya devreden
çıkarmak isterseniz, Sıcaklık ve Zaman düğmelerine aynı
anda 3 saniye boyunca basın.
“Çocuk Kilidi ”, bu özellik devredeyken yanacaktır.
• Güç açıldığında Çocuk Kilidi fonksiyonu
kullanılabilir olur.
• Çocuk Kilidi fonksiyonunu bir defa ayarladığınızda,
Güç düğmesi dışında hiçbir düğme, Çocuk Kilidi
fonksiyonunu açana kadar yanıt vermeyecektir.
• Kurutma makinesinin gücü tekrar açılırsa,
Çocuk Kilidi fonksiyonu devrede kalmaya devam
eder.
• Güç düğmesi dışındaki diğer düğmeler yanıt
vermiyorsa, fonksiyonun açık olup olmadığını
anlamak için Çocuk Kilidi göstergesine bakın.
3 SAN.
SES AÇIK/KAPALI
Ses Açık/Kapalı fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm
programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.
Devreye sokma/Devreden çıkarma
Ses Açık/Kapalı fonksiyonunu devreye sokmak veya
devreden çıkarmak istiyorsanız Ses Açık/Kapalı
düğmesine basın.
3 SAN.
Türkçe - 23
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:23
5/17/2016 10:32:43 AM
çalıştırma talimatları, ipuçları
GECİKMELİ BİTİR
Kurutma makinesini, 1 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek kurutma işlemini
otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, kurutma
işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
Gecikmeli Bitir seçenekleri, programa göre 1 ila 19 saat arasında değişir.
1. Kuruttuğunuz çamaşır türüne göre kurutma makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini
seçin.
2. İstediğiniz gecikmeli bitirme süresi ayarlanana kadar Gecikmeli Bitir düğmesine basın.|
Gecikme süresi ayarlandığında, “Gecikmeli Bitir” fonksiyonu AÇIK konuma gelir.
3. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. “Gecikmeli Bitir ” göstergesi yanıp sönecek ve ayarlanan
süreye ulaşana kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, Güç düğmesine basın ve ardından kurutma makinesini
yeniden çalıştırın.
DAHİLİ IŞIK (BAZI MODELLERDE)
Çalışırken, kurutma makinesi tamburunun ışığını yakar.
Ayarlama ve devre dışı bırakma
Dahili Işığı ayarlamak veya devre dışı bırakmak istediğiniz Işık düğmelerine aynı anda basın.
Bu güç açık olduğu süre boyunca ayarlanabilir. Tambur Işığını 5 dakika boyunca
kapatmazsanız, otomatik olarak kapanır.
Türkçe - 24
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:24
5/17/2016 10:32:44 AM
SMART CHECK
Bu fonksiyon kurutma makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.
Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi
Samsung Smart Washer aplikasyonunu, Android market veya Apple App store üzerinden
telefonunuza indirin ve kurun “Samsung Smart Washer”ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.
Smart Check fonksiyonunun kullanılması
1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu
çalıştırmak için Kırışıklık Engelleme ve
Karışık Yükleme Zili düğmelerine 3 saniye boyunca
aynı anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu,
kurutma makinesi çalıştırıldıktan sonra hiçbir düğmeye
basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye
döner ve kurutma makinesi görüntü ekranında Smart
Check kodu görüntülenir.
3 SAN.
3. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Smart Washer aplikasyonunu çalıştırın ve Smart Check
düğmesine basın.
Dil seçimine göre 'Smart Check', 'Smart Care' olarak da görünebilir.
4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, kurutma makinesi ekranındaki Smart Check koduna
odaklayın.
• Eğer kurutma makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık
yansıyorsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
• Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu
tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine
neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve kurutma makinenizin
durumu, hata ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler kurutma makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen
kurutma makinesinin görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer
uygulamasına manuel olarak girin.
Türkçe - 25
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:25
5/17/2016 10:32:44 AM
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI, İPUÇLARI
Smart Check fonksiyonu şu modeller için optimize edilmiştir:
Galaxy ve iPhone serileri (bazı modellerde desteklenememektedir)
çalıştırma talimatları, ipuçları
RAFLI KURUTMA (BAZI MODELLERDE)
Kurutma rafının takılması
1. Kuruma makinesi kapağını açın.
2. Kurutma rafını, ön ağzı pamuk tiftiği filtre kutusunun üzerine gelecek şekilde tambura
yerleştirin.
3. Aralarında hava dolaşımına olanak tanımak için boşluk bırakarak, rafın üzerinde kurutulacak
öğeleri yerleştirin.
4. Kurutma makinesi kapağını kapatın.
5. Güç düğmesine basın.
6. İşlem seçiyi kullanarak, KURUTMA SÜRESI seçeneğini seçin, süreyi ayarlayın ve ardından Rafta
Kurutma düğmesine basın.
• Kurutma süresini 90 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık ayarı otomatik olarak
Düşük olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. Öğelerin nem ve ağırlıklarına göre süreyi
seçin. Kurutma makinesini başlatın. Daha uzun kurutma süresi gerekirse, zamanlayıcıyı
sıfırlamak gerekebilir.
• KURUTMA SÜRESI programını seçmemeniz halinde, Rafta Kurutma fonksiyonu seçilmez.
7. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Rafta kurutma
ÖNERİLEN ÖĞELER
NOTLAR (MAKS 1,5 kg)
Yıkanabilir kazaklar
(katlayın ve rafa serin)
Dolgu oyuncaklar
(pamuklu ve polyester lif dolgulu)
Dolgu oyuncaklar
(sünger veya kauçuk dolgulu)
Raf kullanılarak çamaşır kuruturken, çamaşırları,
kırışmasını önlemek için katlayın ve Rafa yerleştirin.
Sünger plastik yastıklar
Lastik ayakkabılar
UYARI
DİKKAT
Spor ayakkabılarını kurutmak için, tabanlarının aşağı
bakması için ayakkabıları Rafa yerleştirin.
Sünger plastik, plastik veya kauçukları sıcak ayarda kurutmak öğelerin zarar görmesine ve
yangın tehlikesine neden olabilir.
Ayakkabıları kuruturken zarar görebilecekleri için, Rafta Kurutma programını kullanın.
Türkçe - 26
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:26
5/17/2016 10:32:44 AM
KURUTMA MAKİNESİNİ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİRME
•
•
•
•
•
•
BAŞLARKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Çamaşırları çok sıkıştırmadan yerleştirin - aşırı yükleme YAPMAYIN.
Kapağı kapatın.
Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin (23. ve 25. sayfalara bakın).
Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
Kurutma göstergesinin ışığı yanacaktır.
Ekranda tahmini program süresi görüntülenecektir.
Program boyunca kalan kurutma süresini daha iyi yansıtmak için bu süre değişebilir.
•
•
•
Program tamamlandığında, ekranda “0” mesajı görüntülenecektir.
Güç düğmesine basmak programı iptal eder ve kurutma makinesini durdurur.
Kurutma, Soğutma ve Kırışıklık Engelleme gösterge ışıkları, bu programlar çalışırken yanar.
ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKIN BİLGİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ürünü tam kapasite ile çalıştırmaya, ancak kapasitesinden fazla da yüklememeye dikkat edin.
Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini
kısaltarak enerji tüketimini azaltabilirsiniz.
Aynı cins çamaşırları birlikte kurutmaya dikkat edin.
Kurutma makinesinin önünde ve arkasında hava dolaşımı için uygun mesafe bırakmaya dikkat edin.
Makinenin ön tarafındaki ızgaraların üzerini örtmeyin.
Kurutma işlemi sırasında gerek duyulmadıkça makinenin kapısını açmayın. Kapıyı mutlaka açmanız
gerekiyorsa, uzun süre açık tutmamaya dikkat edin.
Kurutma işlemi sırasında yeni çamaşır eklemeyin.
Filtreleri her kurutma öncesi veya sonrası temizlemeye dikkat edin.
Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.
Türkçe - 27
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec5:27
5/17/2016 10:32:44 AM
ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI, İPUÇLARI
•
Kurutma makinesine, tek seferde yalnızca bir yıkama yükü koyun.
Ağır ve hafif kumaşların farklı kuruyacakları için, kurutma programının sonunda hafif kumaşlar kururken,
ağır kumaşlar nemli kalabilir.
Yalnızca bir veya iki parça giysinin kurutulması gerektiğinde, kurutma makinesine bir veya iki benzer öğe
koyun.
Bu dönme hareketinin daha iyi yapılmasını sağlar ve kurutma verimliliğini arttırır.
Aşırı yükleme, dönme hareketini engeller ve bazı kumaşların aşırı kırışmasına ve dengesiz kurutmaya yol
açabilir.
Koyduğunuz çamaşırın,uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtiğinden emin olun.
Yıkanmamış kumaşlar kurutulmamalıdır.
Yağ, alkol, petrol vb. maddelerle temas etmiş kumaşlar kurutulmamalıdır.
bakım ve temizleme
FİLTRE KUTUSUNU TEMİZLEYİN
•
•
•
Her yükten sonra temizleyin.
Kurutma süresini kısaltmak için temizleyin.
Enerji verimliliğini arttırmak için temizleyin.
Filtre kutusu yerinde değilken kurutma makinesini çalıştırmayın.
DİKKAT
Çamaşırları filtre kutusu olmadan kurutmanız, çamaşırlara hasar verebilir.
KONDANSATÖRÜ TEMİZLEYİN
•
•
Ayda bir defa
Suyla temizleyin
DİKKAT
Uzun bir süre temizlememeniz halinde, kurutma performansı düşebilir.
KONTROL PANELİ
Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.
Panele doğrudan temizleyici püskürtmeyin.
Kontrol paneli cilası çamaşır ön işlem ve leke çıkarıcı ürünlerinden hasar görebilir.
Bu tür ürünleri kurutma makinenizden uzakta kullanın ve dökülmesi veya sıçraması halinde derhal silin.
TAMBUR
Kuru boya, mürekkep, kumaş boyası (havlu veya kot gibi yeni öğelerin) gibi lekeleri, çok amaçlı bir
temizleyiciyle çıkarın.
Kalan leke veya temizlik maddelerini çıkarmak için eski havlu ve kumaşları tambura koyup çalıştırın.
Bu adımlar uygulandığında, lekeler hala görünür olabilir ancak sonraki işlemlerde diğer çamaşırlara geçmez.
PASLANMAZ ÇELİK TAMBUR
Paslanmaz çelik tamburu temizlemek için, paslanmaz çelik yüzeyler için uygun olan yumuşak ve aşındırıcı
olmayan bir temizleyici kullanın.
Temizleyici artıklarını çıkarın ve temiz bir bez ile kurulayın.
KURUTMA MAKİNESİ DIŞI
Kurutma makinesinin tamamı, tam parlaklıkta cilaya sahiptir. Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı
maddeler kullanmayın. Cilanın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için yüzeyi keskin nesnelerden
koruyun.
Kurutma makinesinin üzerine ağır veya keskin nesneler veya deterjan kutusu koymayın. Bunları satın alınan
altlıkta veya ayrı saklama kutusunda tutun.
Türkçe - 28
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec10:28
5/17/2016 10:32:44 AM
YOĞUNLAŞMIŞ SU BOŞALTMA (
)
1. Çıkarmak için su tankını çekin.
DİKKAT
Su Tankı
2. Yoğunlaşmış suyu, su tankından boşaltın.
• Her bir kurutma işleminin ardından yoğunlaşmış suyu, su
tankından boşaltın.
UYARI
Boşaltma deliği
Ürünü kullandıktan sonra suyu boşaltmamanız halinde
sızıntı tehlikesi vardır, suyu boşaltmayı unutmayın.
Suyu boşaltır ve Başlatma/Duraklatma düğmesine
basarsanız, LED ekrandaki Su Tankı Dolu ( ) göstergesi söner.
FİLTRE KUTUSUNU TEMİZLEME (
)
1. Kapağı açın ve filtreyi yukarı doğru çekerek çıkarın.
Filtre kutusu
2. Filtre kutusunu açın ve temizleyin.
• Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından filtre
kutusunu temizleyin.
DİKKAT
• Belirtilen kullanım süresinin sonrasında filtre kutusunu temizlememeniz takdirde, kurutma
performansı düşebilir ve yangın tehlikesi meydana gelebilir; bu nedenle belirtilen temizlik
aralıklarında filtre kutusunu temizleyin.
• Kırık veya hasarlı bir filtre kutusunu kullanmanız halinde kurutma performansı düşebilir ve
yangın tehlikesi meydana gelebilir; bu tür durumlarda filtre kutusunu değiştirin.
• Her bir kurutma işleminin ardından filtre kutusunu temizleyin.
• Filtre yüzeyi ıslaksa, filtreyi tamamen kuruttuktan sonra kullanın.
• Filtre kutusunu temizler ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basarsanız, LED
ekrandaki Filtre ( ) göstergesi söner.
Türkçe - 29
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec10:29
5/17/2016 10:32:44 AM
BAKIM VE TEMİZLEME
Ağır olduğu için, su tankını üründen çıkarırken her iki elinizle
tutun ve içindeki suyu dökmemeye özen gösterin. Aksi
takdirde bileğinizi incitebilirsiniz.
bakım ve temizleme
KONDANSATÖR TAKIMININ TEMİZLİĞİ
1. Kondansatör bölmesinin kapağını açın.
2. Kondansatör sabitleyiciyi açın.
Kondansatör
Sabitleyici
3. Kondansatörü çıkarın.
4. Musluğun altında su akıtarak, kondansatörü iyice temizleyin.
DİKKAT
• Belirtilen kullanım süresinin sonrasında kondansatörü temizlememeniz takdirde, kurutma
performansı düşebilir; bu nedenle belirtilen temizlik aralıklarında kondansatörü temizleyin.
• En az ayda bir defa temizleyin.
• Temizledikten sonra kondansatörü yerine takarken, kondansatör sabitleyicinin kilitli
konumda olduğundan emin olun.
Türkçe - 30
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec10:30
5/17/2016 10:32:45 AM
özel çamaşır ipuçları
ÖZEL ÇAMAŞIR İPUÇLARI
Özel parçaları kuruturken bakım etiketine veya üreticinin talimatlarına uyun. Eğer bakım etiketi talimatları
yoksa, aşağıdaki bilgileri dikkate alın.
Yatak Örtüsü ve Yorganlar
•
•
Battaniyeler
•
•
En iyi dönme hareketi için, Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA
programını kullanın ve tek seferde yalnızca bir battaniye kurutun.
Kullanmadan veya saklamak üzere kaldırmadan önce tamamen
kuruduğundan emin olun.
)
Kumaş Çocuk Bezleri
•
Yumuşak, pofuduk bezler için Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA
programını ve Yüksek sıcaklığı kullanın.
İçi dolgulu parçalar (ceket,
uyku tulumları, yorganlar,
vb.)
•
Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA
) programını ve Düşük sıcaklık
ayarını kullanın.
Birkaç kuru havlu eklemek kurutma süresini azaltır ve nemi emer.
Sünger (dolgu oyuncaklar,
vatka, vb.)
•
•
•
Yastıklar
•
•
•
Plastikler (duş perdeleri, açık •
mekan mobilya örtüleri, vb.)
ÖZEL ÇAMAŞIR İPUÇLARI
•
Bakım etiketi talimatlarına uyun veya
Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA
) programında ve Yüksek
sıcaklıkta kurutun.
Kullanmadan veya saklamak üzere kaldırmadan önce tamamen
kuruduğundan emin olun.
Eşit kurutmanın sağlanması için yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.
)
Sıcak ayarda KURUTMAYIN. HAVALANDIRMA programını kullanın
(ısıtma yok).
UYARI - Kauçuk bir parçanın ısıyla kurutulması parçaya zarar verebilir
veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
Pamuklu (DOLAP KURULUĞUNDA
) programını kullanın.
Dönme hareketine yardımcı olmak ve parçanın kabartılması için birkaç
kuru havlu ekleyin.
Kapok veya köpük yastıkları kurutma makinesinde KURUTMAYIN.
HAVALANDIRMA programını kullanın.
Bakım etiketi talimatlarına bağlı olarak HAVALANDIRMA veya
KURUTMA SÜRESI programını ve Düşük sıcaklık ayarını kullanın.
YIKANMAMASI GEREKENLER:
• Fiberglas parçalar (perde, drape, vb.).
• Bakım etiketinde önerilmediği müddetçe yünlüler.
• Bitkisel veya yemeklik yağlarla kirlenmiş öğeler.
Türkçe - 31
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec8:31
5/17/2016 10:32:45 AM
sorun giderme
AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KURUTMA MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...
SORUN
ÇÖZÜM
Çalışmıyor.
•
•
•
•
•
•
Isınmıyor.
•
•
•
•
Kurutmuyor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gürültülü.
•
•
•
Eşit kurutma yapmıyor.
•
•
Koku var.
•
•
Kapağın mandalı kilitli olarak kapandığından emin olun.
Güç kablosunu elektrik olan bir prize taktığınızdan emin olun.
Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.
Program esnasında kapak açılırsa, Başlatma/Duraklatma düğmesine
tekrar basın.
Yoğunlaşmış su takındaki suyu boşaltın.
Filtre kutusunu temizleyin.
Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.
Soğuk hava dışında bir ısıtma ayarı seçin.
Filtre kutusu ve kondansatörü kontrol edin ve gerekirse bunları
temizleyin.
Kurutma makinesi programın soğuma aşamasına geçmiş olabilir.
Yukarıdakilerin hepsini kontrol edin, ayrıca...
Aşırı yükleme yapmayın. 1 çamaşır yükü = 1 kurutma yükü
Ağır öğeler ve hafif öğeleri ayırın.
Battaniye ve yorgan gibi büyük ve hacimli öğelerin eşit kuruması için
yeniden yerleştirilmesi gerekebilir.
Kurutma makinesinin, yükten yeterince su çıkarması için düzgün
boşaltma yaptığından emin olun.
Yük, düzgün dönüş olamayacak kadar ufak olabilir. Birkaç havlu
ekleyin.
Filtre kutusunu temizleyin.
Kondansatörü temizleyin.
Soğutma hava ağzının tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.
Yükte bozuk para, gevşek düğme, tırnak vb. nesneler olup olmadığını
kontrol edin. Varsa derhal çıkarın.
Kurutma makinesinin kurulum talimatlarına uygun olarak düzgün bir
şekilde dengelendiğinden emin olun.
Kurutma makinesi tamburu ve fanında hareket eden havanın yüksek
hızından dolayı kuruma makinesinden uğultu gelmesi normaldir.
Dikiş yerler, cepler veya benzer başka ağır bölgeler, yükün geri kalanı
seçilen kuruluk seviyesine geldiğinde tam olarak kurmuyor olabilir. Bu
normaldir. İsterseniz ekstra kuru seçeneğini seçin.
Eğer ağır öğelerden birisi, hafif bir öğeyle birlikte kurutuluyorsa
-örneği çarşaflarla birlikte bir havlu-, yükün geri kalanı seçilen kuruluk
seviyesine geldiğinde, ağır öğe tam olarak kurumuyor olabilir. En iyi
kurutma sonuçları için ağır öğeler ve hafif öğeleri ayırın.
Boya, cila, güçlü temizleyiciler gibi ev kokuları, ortam havasıyla birlikte
kurutma makinesine girebilir. Kurutma makinesi, havayı odadan
alarak, ısıtıp, tambura çekip, dışarı verdiği için bu normaldir.
Havada bu tür kokular kalıyorsa, kurutma makinesini kullanmadan
önce odayı tamamen havalandırın.
Türkçe - 32
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec6:32
5/17/2016 10:32:45 AM
SORUN
ÇÖZÜM
Yük kurumadan önce
kapanıyor
•
•
•
•
•
Pamuk tiftiği filtresinin her yükle birlikte temizlendiğinden emin olun.
Çok miktarda pamuk tiftiği bırakan bazı yüklerde, filtre kutusunun
program esnasında temizlenmesi gerekebilir.
Bazı kumaşlar (örneğin, tüylü beyaz pamuk havlu) pamuk tiftiği
oluşturur ve bunlar pamuk tiftiği toplayan giysilerden (örneğin bir çift
siyah keten pantolon) ayrı olarak kurutulmalıdır.
Kurutma için büyük yükleri, küçük yüklere bölün.
Giysileri kurutmadan önce cepleri iyice kontrol edin.
Kırışıklık engellemenin
ardından giysiler yine de
kırışık çıkıyor
•
•
1 ila 4 parçadan oluşan ufak yükler en idealidir.
Daha az giysi koyun. Koyduğunuz giysiler aynı türden olsun.
Tazelemenin ardından
giysilerde koku kalıyor.
•
Güçlü kokular sinmiş kumaşlar yıkanmalıdır.
•
Türkçe - 33
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec6:33
5/17/2016 10:32:45 AM
SORUN GİDERME
Giysilerde pamuk tiftiği
kalıyor
Kurutma makinesi yükü çok azdır. Programı yeniden başlatmak için
birkaç parça veya havlu koyun.
Kurutma makinesi yükü çok fazladır. Bazı parçaları çıkarın ve kurutma
makinesini yeniden başlatın.
sorun giderme
BİLGİ KODLARI
Kurutma makinenizde neler olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için bilgi kodları gösterilebilir.
GÖSTERİLEN
HATA
ANLAMI
ÇÖZÜM
Tıkalı filtre kutusu kısıtlanmış.
Filtre kutusunu veya kondansatörü temizleyin.
Sorun devam ederse, servisi arayın.
Kurutma makinesi kapağı açık
durumda çalışıyor.
Kapağı kapatın ve yeniden başlatın.
Sorun devam ederse, servisi arayın.
Düğme 30 saniyeden fazla takılı
kalmış.
Düğmeye sürekli olarak BASILMADIĞINDAN
emin olun. Programı yeniden başlatmayı
deneyin. Sorun devam ederse, servisi arayın.
hE
Tıkalı filtre kutusu kısıtlanmış.
Kurutma makinesini çalıştırırken
geçersiz sıcaklık ayarı.
Filtre kutusunu veya kondansatörü temizleyin.
Sorun devam ederse, servisi arayın.
5E
Su tankı seviyesi suyla dolu.
Boşaltma pompası arızalı.
Su tankını boşaltın ve yeniden başlatın.
Sorun devam ederse, servisi arayın.
tE
tE5
dE
bE
Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak,
Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.
Türkçe - 34
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec6:34
5/17/2016 10:32:45 AM
ek
KUMAŞ BAKIM TABLOSU
Yıkama Programı
Özel Talimatlar
Çamaşır Yıkama/Kurutma için
Uyarı Sembolleri
Normal
Asarak Kurutma /
Kurutma İçin Asma
Yıkamayın
Ütü İstemez / Kırışıklığa
Dayanıklı / Kırışıklık
Kontrolü
Sıkmadan Askıda
Kurutma
Burmayın
Narinler / Hassaslar
Sererek Kurutma
Ağartıcı Kullanmayın
Elde Yıkama
Su Sıcaklığı**
Isı Ayarı
Kurutucuda Kurutmayın
Yüksek
Buhar Yok (ütüyle birlikte)
Sıcak
Orta
Ütülemeyin
Ilık
Düşük
Soğuk
Herhangi Bir Sıcaklık
Kuru temizleme
Isı/Hava Yok
Kuru temizleme
yapmayın
Ağartma
Herhangi Bir Ağartıcı
(gerektiğinde)
Ütüyle Kurutma veya Buhar
Sıcaklıklıları
Kuru temizleme
Asarak Kurutma /
Kurutma İçin Asma
Yalnızca Klorsuz (renk
korumalı)
Ağartıcı (gerektiğinde)
Yüksek
Sıkmadan Askıda
Kurutma
Kurutma Programı
Orta
Sererek Kurutma
Normal
Düşük
Ütü İstemez / Kırışıklığa
Dayanıklı / Kırışıklık
Kontrolü
Narinler / Hassaslar
** Yıldız sembolleri çeşitli öğeler için uygun yıkama suyu sıcaklıklarını gösterir. Sıcak için sıcaklık aralığı 41 ila
52 °C, Ilık için sıcaklık aralığı 29 ila 41 °C ve soğuk için sıcaklık aralığı 16 ila 29 °C'dir. (Deterjan aktivasyonu
ve etkili temizleme için yıkama suyu sıcaklığı en az 16 °C olmalıdır.)
Türkçe - 35
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:35
5/17/2016 10:32:45 AM
EK
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Giysi bakım etiketleri, kurutma, ağartma,
yıkama ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizlemeye dair semboller içerir. Sembollerin kullanılması yerli
ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını
azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
ek
ÇEVREYİ KORUMA
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde
bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına
bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde
kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
TEKNİK ÖZELLİKLER
C
D
A
B
BOYUTLAR
TİP
ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
A. Yükseklik
85,0 cm
B. Genişlik
60,0 cm
C. Kapak 90° açıkken derinlik
110,9 cm
D. Derinlik
60,0 cm
AĞIRLIK
42 kg
ISITICI GÜCÜ
GÜÇ TÜKETİMİ
2500 W (1750 W+750 W)
ISITMA YOK
175 W
ISITMA
2675 W
İZİN VERİLEBİLİR SICAKLIK
5 ila 35 °C
Türkçe - 36
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:36
5/17/2016 10:32:45 AM
PROGRAM TABLOSU
( kullanıcı seçeneği)
Dahili Ses Açık/ Gecikmeli
Işık
Kapalı
Bitir












ÜTÜ KURULUĞU


-



EKSTRA KURU














-



EKSTRA KURU
Pamuklu DOLAP KURULUĞUNDA
8
Sentetik DOLAP KURULUĞUNDA
4
ÜTÜ KURULUĞU
YÜNLÜ *
1
-

-



ULTRA HASSAS
1
-





TAZELEME
1,5
-

-



SPOR GIYSILER
1,5
-





HIZLI KURUTMA
1
-

-



KURUTMA SÜRESI
-


-



ILIK HAVA
-
-

-



HAVALANDIRMA
-
-

-



* Çamaşırdaki yün oranına bağlı olarak, süre 43 dakikaya kadar uzayabilir.
TÜKETİM BİLGİLERİ
Model
DV80H4100CW
DV80H4200CW
DV80H4000CS
Yük (kg)*
Enerji (kwsaat)
Maks. Süre
(Dakika)
8
4,70
145
4
2,57
84
Pamuklu Ütü **
8
4,53
105
Sentetik Dolap
4
2,32
70
Program
Pamuklu Dolap **
1. * : Kuru çamaşır ağırlığı
** : EN 61121:2013 test programı
2. Yıldızı olmayan bütün veriler, EN 61121:2013 standardıyla hesaplanmıştır.
Tüketim bilgileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki
dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık
gösterebilir.
Türkçe - 37
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:37
5/17/2016 10:32:45 AM
EK
Karışık
Maks. yük (kg)
Kırışıklık
Sıcaklık
Yükleme
(Kuru Çamaşır)
Engelleme
Zili
Program
ek
EV TİPİ KURUTMA MAKİNELERİ SAYFASI
Yönetmelik (AB) No. 392/2012 uyarınca
Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade
eder.
Samsung
Model Adı
DV80H4*****
Kapasite
kg
Tip
8
Kondansatör
Enerji Etkililiği
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
B
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
kWsaat/yıl
Otomatik kuruluk detektörü
561
Evet
Enerji tüketimi (E_dru) tam yükte standart pamuklu programı
kWsaat
4,70
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı
kWsaat
2,57
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)
W
0,5
Tam yükte açık bırakmada modda güç tüketimi (P_I)
W
5
dak
10
kapalı ve açık bırakma modu
Açık bırakma modunun süresi
Pamuklu + Dolap Kuruluğunda
+ (Kırışıklık Engelleme kapalı)
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar 2)
Standart programın program süresi
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında ağırlıklı program süresi
dak
110
Program süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı
dak
145
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı
dak
84
Ağırlıklı kondansatör etkililiği
%
71
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği
%
71
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği
%
71
kondansatör etkililiği sınıfı
A (en etkili) ila G (en az etkili)
C
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Tam yükte Kurutma
dB (A) re 1 pW
Firma adı
66
Samsung Electronics Co., Ltd.
1. 8kg için yıllık 561 kWh (7kg için 504 kWh) olarak ölçülen enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte 160 standart
pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına
gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma
programıdır ve bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu
için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır.
Tüketim bilgileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki
dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık
gösterebilir.
Türkçe - 38
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:38
5/17/2016 10:32:45 AM
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Türkçe - 39
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:39
5/17/2016 10:32:45 AM
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Kore, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS) :
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS) :
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03408L-04
DV80H4100CX-03408L-04_TR.indd Sec4:40
5/17/2016 10:32:45 AM
Download PDF

advertising