Samsung | DV90M5000QW/AH | Samsung DV90M5000QW/AH Samsung Kurutma Makinesi Kullanım kılavuzu

Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Kullanıcı kılavuzu
DV9*M52****/DV8*M52****/DV9*M50****/DV8*M50****
Untitled-20 1
2018-05-09
8:34:21
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
4
İçindekiler
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
Önemli montaj uyarıları
Önemli kullanım uyarıları
Kullanım için dikkat edilecekler
Önemli temizleme uyarıları
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
4
4
5
7
8
10
11
12
Kurulum
13
İçindekiler13
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
15
Kurulum gereklilikleri
15
Kurutma Makinesi
17
Boşaltma hortumu (gerekirse)
18
Kurulum kontrol listesi
21
Kurutma makinesini kullanmadan önce
21
Kapak yönünü değiştirme
21
İşlemler
29
Kontrol paneli
29
Başlarken34
Özel özellikler
38
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler
39
Bakım
40
Kontrol paneli
40
Dış40
Kazan40
Tiftik filtresi
40
Su tankı
42
Isı eşanjörü
43
2 Türkçe
Untitled-20 2
2018-05-09
8:34:21
45
Kontrol listeleri
Bilgi kodları
45
46
Ek
47
Kumaş bakım tablosu
Çevreyi koruma
Teknik özellikler
Tüketim verileri
Ev tipi kurutma makineleri sayfası
47
48
49
51
52
Tüketicinin seçimlik hakları
55
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
56
İçindekiler
Sorun giderme
Türkçe 3 Untitled-20 3
2018-05-09
8:34:21
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung kurutma makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın kurulumu,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kurutma makinenizin tüm faydalarından ve
özelliklerinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Güvenlik bilgileri
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Kurutma makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken
sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Anlamadığınız sorun veya durumlarla ilgili olarak her zaman üreticinize danışın.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.
Talimatları okuyun
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
UYARI - Yangın Riski
• Giysi kurutma makinesi kurulumu kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Giysi kurutma makinesini, üreticinizin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olarak
gerçekleştirin.
• Ciddi yaralanma ya da ölüm riskini azaltmak için tüm kurulum talimatlarına uyun.
4 Türkçe
Untitled-20 4
2018-05-09
8:34:22
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için
cihazınızı kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:
Güvenlik bilgileri
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürlü, fiziki veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Güç kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için
üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum
takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşın altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi
harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
Türkçe 5 Untitled-20 5
2018-05-09
8:34:22
Güvenlik bilgileri
9. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutma
makinesi kullanılmamalıdır.
10.Mümkünse tiftik süzgeci sık sık temizlenmelidir.
Güvenlik bilgileri
11.Kurutma makinesinin çevresinde tiftik birikmesine izin vermeyin.
(tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için
geçerli değildir)
12.Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya
geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13.Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
14.Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal
mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma
makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda
yıkanmalıdır.
15.Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik
destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar
kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
16.Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı
talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17.Kurutma makinesi programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini
sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan
(soğutma programı) meydana gelir.
18.Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.
19.UYARI: Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı
şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın.
20.Egzoz havasını tahliye etmek için benzin veya başka yakıtlar yakan
cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.
6 Türkçe
Untitled-20 6
2018-05-09
8:34:22
21.Cihaz, kurutma makinesi kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir
şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin
ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.
Güvenlik bilgileri
22.UYARI: Bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla
besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan
bir devreye bağlanmamalıdır.
Yalnızca ısı pompası modeli: Talimatlar aşağıdaki konuları da içerir:
UYARI: Cihazın kabininde veya yerleşik yapısında, havalandırma
açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.
UYARI: Soğutma gazı devresine zarar vermeyin.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Güç kablosunu bir prize takın ve prizi yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu
kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer cihazlarla paylaşılması
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin
olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi duvar prizine
iyice takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden tüm ambalaj malzemelerini çocukların
erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse bu boğulmaya yol açabilir.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
Türkçe 7 Untitled-20 7
2018-05-09
8:34:22
Güvenlik bilgileri
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal
yasalara uygun olduğundan emin olun.
Cihazı, dış mekan öğelerine maruz kalacağı bir mekana kurmayın veya böyle bir mekanda tutmayın.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.
Güvenlik bilgileri
Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar görürse tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis
temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
Bu cihazın, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu cihazın arkasındaki bir
boşluğa itmeyin.
• Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış
bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygunluğundan emin olun. Bu cihazın topraklaması
için kurulum talimatlarına bakın.
Bu cihazı, sert ve dengeli bir zemine kurun.
• Aksi takdirde anormal titreşimler, gürültü veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Saç spreyindeki bir madde, ısı eşanjörünün hidrofil özelliğini azaltacağı ve soğutma işlemi sırasında
dış yüzeyde çiylenmeye neden olacağı için cihazı bir güzellik merkezine kurmayın.
Bu cihaz prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Küçük çocukların ya da evcil hayvanların ürünün üstüne çıkmasına ya da içine girmesine izin
vermeyin. Ayrıca, bu ürünü elden çıkarırken kapak kilidini (kol) çıkarın.
• Bu, çocukların düşmesine veya kendilerini yaralamalarına neden olabilir.
• Çocuklar ürünün içinde kilitli kalırsa boğulma tehlikesi vardır.
Kazan dönerken ürünün içine erişmeye çalışmayın.
Ürünün üzerine oturmayın veya kapağına yüklenmeyin.
8 Türkçe
Untitled-20 8
2018-05-09
8:34:22
• Bu, ürünün devrilmesi ve yaralanmayla sonuçlanabilir.
Çamaşırları, yalnızca uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtikten sonra kurutun.
Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
Yoğunlaşmış suyu içmeyin.
Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacağı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir
kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
Güvenlik bilgileri
Gazolin, kerosen, benzen, tiner ve alkol vb. gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.
• Bu, elektrik çarpması, yangın veya patlamayla sonuçlanabilir.
Evcil hayvanların kurutma makinesini kemirmelerine veya oyun oynamalarına izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü atarken, önce kapağı ve güç kablosunu çıkarın.
• Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Bir gaz kaçağı (hava gazı, propan gazı, lpg) olduğunda, bu cihaza veya güç kablosuna dokunmayın
ve ortamı derhal havalandırın.
• Bu tür durumlarda vantilatör kullanmayın.
• Bir kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Kullanıcı onarımı talimatlarında özel olarak tavsiye edilmediği müddetçe, cihazın herhangi bir
parçasını onarmaya, değiştirmeye veya bakımını yapmaya kalkışmayın. Bu cihazın bakımını yapmak
için gerekli becerilere sahip olmanız gerekmektedir.
Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
• Cihazı onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung
tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan
arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.
Ürün garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa gücü hemen kapatın ve en yakın servis
merkeziyle temasa geçin.
• Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Türkçe 9 Untitled-20 9
2018-05-09
8:34:22
Güvenlik bilgileri
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürününüzün üstünde ya da içinde oynamasına izin
vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Kullanım için dikkat edilecekler
Güvenlik bilgileri
DİKKAT
Cihazın üzerine çıkmayın veya cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık,
kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma sona erdikten hemen sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kauçuk (lateks) veya benzer lastikli kumaşlar içeren çamaşırları kurutmayın.
• Lastik ısınırsa yangın çıkabilir.
Çok miktarda yağ, yıkama sırasında çıkmayacağı için bitkisel yağlar veya yemeklik yağlar ile
kirlenmiş çamaşırları kurutmayın. Buna ek olarak, çamaşırın ısınmaması için Soğutma programını
kullanın.
• Yağın oksidasyon ısısı yangına neden olabilir.
Kurutulacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler cihazınıza büyük
zararlar verebilir.
Büyük toka, düğme veya başka ağır metal (fermuar, kanca ve kopça, düğmeli kılıflar) içeren giysileri
kurutmayın.
Gerekirse kumaş kemer, önlük askıları ve telli sutyen gibi program sırasında çözülebilen veya
kırılabilen küçük ve hafif çamaşırlar için çamaşır filesini kullanın.
Kurutma kağıtları bu modelle uyumludur ve daha iyi kurutma performansı için önerilir.
Kurutma kağıtları ayrıca kurutma programı sırasında oluşan statik enerjiyi azaltmak için de
kullanışlıdır. Statik elektrik çamaşırlara ve cihaza hasar verebilir.
Kurutma makinesini, kömür tozu, buğday unu vb. gibi tehlikeli tozların yakınında kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Ürünün yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.
10 Türkçe
Untitled-20 10
2018-05-09
8:34:22
• Bu üründen zehirli gazların çıkmasına, parçaların hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya
patlamaya yol açabilir.
• Cihazı kilitli kapılar gibi yerlerin arkasına yerleştirmeyin.
Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından cihazın arka tarafına
dokunmayın.
• Cihaz hala sıcak olabilir ve yanmaya neden olabilir.
Güvenlik bilgileri
Florlu sera gazları içerir.
Hermetik mühürlü cihaz.
Gazları atmosfere salmayın.
Soğutma Gazı (Tür): R-134a (GWP = 1430)
Soğutma Gazı (Şarj)
• DV**M52**** : 0,37 kg, 0,529 tCO2e
• DV**M50**** : 0,32 kg, 0,458 tCO2e
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu, renk bozulması, deformasyon, hasar, elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce cihazı prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Kurutma makinesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra filtre kutusunu temizleyin.
Bir yetkili servis teknisyenine danışarak, ürünün içini düzenli olarak temizleyin.
Isı Eşanjörünü ayda bir kere yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle temizleyin, ısı eşanjörüne
elinizle dokunmayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma makinesinin içi, kalifiye bir servis elemanı tarafından düzenli olarak temizlenmelidir.
Türkçe 11 Untitled-20 11
2018-05-09
8:34:22
Güvenlik bilgileri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Güvenlik bilgileri
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü
satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında
bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
12 Türkçe
Untitled-20 12
2018-05-09
8:34:22
Kurulum
İçindekiler
Kurutma makinesini dikkatlice paketten çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Parçalar ve aşağıda gösterilen parçaların yerleri kurutma makinenizde farklı olabilir. Kurmadan
önce, kurutma makinesinin burada listelenen tüm parçalara sahip olduğundan emin olun. Kurutma
makinesi ve/veya parçaları hasar gördüyse veya eksikse en yakın Samsung müşteri hizmetleri
merkezine başvurun.
Kurutma makinesine genel bakış
Kurulum
01
07
02
06
03
04
05
01Üst kapak
02Su Tankı
03Tiftik filtresi
04Isı eşanjörü
05Dengeleme Ayağı
06Kapak
07Kontrol Paneli
Türkçe 13 Untitled-20 13
2018-05-09
8:34:22
Kurulum
Aksesuarlar (birlikte verilir)
Kurulum
Hortum tutucu
Kablo bağı
Hortum bağlayıcı
Uzun boşaltma hortumu (2 m)
Kullanıcı kılavuzu
Rafta kurutma (yalnızca uygun
modeller)
Aksesuarlar (birlikte verilmez)
Braket-Üst Üste Kurulum kiti
(Parça No SK-DH; SK-DA; SKKDF)
Üst Üste Kurulum kiti
(SKK-DD, SKK-DDX)
NOT
• Üst üste kurulum kiti kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerine kurulmasına izin verir.
Üst üste kurulum kitinin yalnızca Samsung çamaşır makineleri ve kurutma makineleri ile
kullanılabileceğini unutmayın. Üst üste kurulum kiti (Parça No SK-DH; SK-DA; SKK-DF) satın almak
için bir Samsung servis merkezine veya cihazın yerel satış bayisine başvurun. Üst üste kurulum
kiti modele göre değişir.
• Kurutma makinesiyle üst üste kurulum talimatları için üst üste kurulum kitinde bulunan kurulum
kılavuzuna bakın.
• Üst üste kurulum kitinin modele özgü kullanılabilirliği hakkında bilgi için üst üste kurulum kitinde
bulunan kurulum kılavuzuna bakın.
14 Türkçe
Untitled-20 14
2018-05-09
8:34:24
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
•
•
•
•
•
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve
patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir
yere kurunuz.
Kurulum
Kurulum gereklilikleri
NOT
Bu kurutma makinesi yetkili bir montajcı tarafından kurulmalıdır. Zayıf veya yanlış kurulum
nedeniyle servis gerekirse kullanıcının sorumluluğundadır ve garantiyi geçersiz kılabilir. Bu
talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
UYARI
• Kurutma makinesi tamamen kurulmadan güç kablosunu prize takmayın.
• İki veya daha fazla kişi kurutma makinesinin taşınmasına yardımcı olmalıdır.
• Çocukların ya da evcil hayvanların kurutma makinesi içinde, üstünde ya da çevresinde
oynamasına izin vermeyin. Her zaman uygun denetim gerekir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
• Hasarlı bir güç kablosunu veya prizi kendiniz değiştirmeyin. Hasarlı güç kablosunu veya prizi
Samsung'a veya yetkili servis teknisyenine değiştirtin.
• Kurutma makinesini onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Onarımlar
için en yakın Samsung servis merkezine başvurun.
• Çocukların boğulmalarını önlemek için atılacak tüm cihazların kapaklarını çıkarın.
• Kurutma makinesi garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa fişi prizden hemen çekin ve
en yakın Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
• Kurutma makinesinin fişini çalışırken çekmeyin.
• Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.
Türkçe 15 Untitled-20 15
2018-05-09
8:34:24
Kurulum
Konum gereklilikleri
Titreşimlere dayanabilecek dengeli, düzgün yapılmış bir yüzey seçin. Topraklı, 3 üç uçlu prizin
kolayca erişilebildiği bir yer seçin.
UYARI
•
•
•
•
•
Kurutma makinesini yalnızca iç mekana kurun.
Kurutma makinesini havaya maruz kalan yerlere kurmayın.
Kurutma makinesini sıcaklığın 5 °C altında düştüğü veya 35 °C üstüne çıktığı yerlere kurmayın.
Kurutma makinesini gaz sızıntısı olan yerlere kurmayın.
Kurutma makinesinin ön tarafında bulunan soğutma ızgarasının hava girişini engellemeyin.
Gömme ya da dolap içi montaj
Kurulum
Gömme veya dolap içine kurulum için kurutma makinesi aşağıdaki minimum açıklıkları gerektirir:
Kenarlar
Üst
Ön
Arka
25 mm
25 mm
490 mm
51 mm
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesiyle kuruluyorsa gömme veya kabinin ön tarafında en az 490
mm engellenmemiş bir hava açıklığı olmalıdır.
Elektrik ve topraklama gereksinimleri
• Kurutma makinesi AC 220-240 V 50 Hz elektrik kaynağı gerektirir.
• Kurutma makinesi düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. Kurutma makinesi arızalanırsa ya da
bozulursa topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini
azaltacaktır. Kurutma makinesi 3 uçlu topraklama fişi olan bir güç kablosuyla gelir. Fiş, tüm yerel
kodlara ve düzenlemelere göre düzgün kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
• Elektrik veya topraklama gereksinimleri hakkında sorunuz varsa lütfen Samsung'a veya yetkili
bir elektrikçiye başvurun.
UYARI
•
•
•
•
Topraklı, 3 uçlu bir prize takın.
Hasarlı fiş, kablo veya gevşek veya hasarlı priz kullanmayın.
Bir adaptör veya uzatma kablosu kullanmayın.
Cihaz topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Kurutma
makinesinin düzgün topraklandığından emin değilseniz, yetkili bir elektrikçiyle kontrol edin.
• Fişi, güç kablosunu veya prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
• Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına
bağlamayın.
16 Türkçe
Untitled-20 16
2018-05-09
8:34:24
Kurutma Makinesi
Kurutma makinesini kurmadan önce Kurulum gereklilikleri konusu, sayfa 15 içindekileri
okuduğunuzdan emin olun. Aşağıdaki talimatların boşaltma hortumunu kullanmadan kurulum
yapmak için olduğunu unutmayın. Boşaltma hortumu kullanma hakkında talimatlar için sonraki
bölüm olan Boşaltma hortumu'na bakın. Rahatlık için kurutma makinesini çamaşır makinenizin
yanına kurun.
1. Kurutma makinesini istenen konuma
yavaşça kaydırın.
A
Kurulum
2. Seviye (A) kullanın ve yan yana ve önden
arkaya kurutma makinesinin seviyesini
kontrol edin.
3. Kurutma makinesi dengeli değilse
dengeleme ayağını (B) ayarlayın. Bacağı
saat yönünün tersine çevirme bacağı geri
çeker. Bacağı saat yönünde çevirme bacağı
uzatır.
4. Kurutma makinesi dengeli olduğunda,
kurutma makinesinin zeminde sağlam bir
şekilde durduğundan emin olun.
5. Kurutma makinesinin fişini takın.
B
NOT
C
D
• Kurutma makinesinin, çamaşır makinesiyle
aynı yükseklikte olmasını sağlamak için
dengeleme bacaklarını saat yönünün tersine
döndürerek sonuna kadar içeri çekin (C) ve
ardından saat yönüne döndürerek ayakları
gevşetin (D).
• Dengeleme bacağını gerektiği kadar uzatın.
Dengeleme bacağını gerektiğinden fazla
uzatmak, kurutma makinesinin titremesine
yol açabilir.
Türkçe 17 Untitled-20 17
2018-05-09
8:34:24
Kurulum
Boşaltma hortumu (gerekirse)
Kurutma makinesi dahili su tankıyla gelir.
Ancak, su tankını kullanmak istemiyorsanız,
boşaltma hortumunu takabilirsiniz. Sağlanan
aksesuar hortumu (uzun boşaltma hortumu)
boşaltma hortumuna bir uzatma olarak
kullanılabilir.
Kurulum
1. Boşaltma hortumunu delik (A) içinden
çıkarın ve delik (B) içine takın.
A
B
18 Türkçe
Untitled-20 18
2018-05-09
8:34:24
2. Aksesuar hortumunun bir ucunu (uzun
boşaltma hortumu) delik (A) içine takın.
3. Aksesuar hortumunun diğer ucunu (çıkış)
aşağıdaki yollarla boşaltma sistemine takın:
A
Kurulum
Lavabo üzerinden:
1. aksesuar hortumunun ucunu kurutma
makinesinin en altından 90 cm (*) daha aşağı
yerleştirdiğinizden emin olun.
2. Aksesuar hortumunun bazı noktalarını
bükmek için birlikte verilen plastik hortum
kılavuzunu (B) kullanın ve kılavuzu duvara
bir kanca ile veya musluğa bir parça ip ile
sabitleyin. Boşaltma hortumu (A) ve hortum
tutucuyu (B) birleştirin ve kablo bağı (C) ile
sabitleyin.
A
3. Yoğunlaşmış suyu, yardımcı hortumu (uzun
boşaltma hortumu) tahliye çıkışına doğrudan
bağlayarak boşaltabilirsiniz.
DİKKAT
B
C
Boşaltma hortumunu uzatmayın. Bağlanan
alanlardan su sızabilir. Uzun bir boşaltma
hortumu kullanın.
Türkçe 19 Untitled-20 19
2018-05-09
8:34:25
Kurulum
Lavabonun boşaltma borusunu kullanarak:
1. Hortum bağlayıcıyı (A) monte edin ve
aksesuar hortumunun ucuna gösterildiği gibi
takın.
A
DİKKAT
Su sızıntısını önlemek için hortum ve konektörü
sıkıca bağladığınızdan emin olun.
Kurulum
2. Hortum adaptörünü doğrudan lavabonun
boşaltma borusuna bağlayın.
20 Türkçe
Untitled-20 20
2018-05-09
8:34:25
Kurulum kontrol listesi
•
•
•
•
•
Kurutma makinesi düzgün topraklanmış bir prize takılı.
Tüm ambalaj malzemeleri tamamen çıkarılmış ve uygun şekilde atılmış.
Kurutma makinesi zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde duruyor.
Çalıştığından, ısındığından ve kapandığından emin olmak için kurutma makinesini başlatın.
HC bilgi kodunun görüntülenip görüntülenmediğini görmek için 20 dakika kadar bir KURUTMA
SÜRESİ programı çalıştırın. Görüntüleniyorsa yerel bir servis merkezine başvurun.
• Kurduktan sonra, kurutma makinesini kullanmadan önce en az 1 saat beklemenizi öneririz.
Kurutma makinesini kullanmadan önce
Kazan içinde hiç aksesuar kalmadığından emin olun.
Güç kablosunu, kurutma makinesini çalıştırmadan hemen önce takın.
Kurutma makinesinin önündeki soğutucu ızgaranın hava girişi deliğini engellemeyin.
Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı nesneler yerleştirmeyin ve çevresini temiz tutun.
Kurutma makinesini zemine göre dengeli bir şekilde tutun.
Kurutma makinesinin ayarlanabilir dengeleme bacaklarını çıkarmayın. Kurutma makinesinin
zemine göre dengeli durması için bunlar gereklidir.
Kurulum
•
•
•
•
•
•
Kapak yönünü değiştirme
Yerinizin durumuna veya gereksinimlerinize göre kapağın yönünü ters çevirmek isteyebilirsiniz.
UYARI
Kapağı ters çevirmenin yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
Tip 1
1. Kapağı açın ve sonra kapak menteşesindeki
iki vidayı gevşetin. Kapağı iki elinizle
tutarken çıkarmak için biraz kaldırın.
Türkçe 21 Untitled-20 21
2018-05-09
8:34:25
Kurulum
2. Kapak menteşesini çıkarmak için ince bir
nesne kullanın.
Kurulum
3. Kapağın içinde, cam tutucudaki üst 3
vidayı ve alt 3 vidayı çıkarın ve sonra cam
tutucuyu çıkarın.
4. Tamamlandığında, kapak kapağını 180
derece döndürün.
22 Türkçe
Untitled-20 22
2018-05-09
8:34:26
5. Cam tutucuyu kapak kapağının yeni
konumuna takın. Kapak menteşesinin
şekildekiyle aynı konumda olduğundan emin
olun.
Kurulum
6. Cam tutucudaki üst 3 vidayı ve alt 3 vidayı
sıkın.
NOT
Vida şekilleri boyuta göre değişir. Doğru vidayı
sıktığınızdan emin olun.
7. Kapak menteşesini doğru konumda takın.
Türkçe 23 Untitled-20 23
2018-05-09
8:34:26
Kurulum
8. Kapak menteşesini çıkardıktan sonra kalan 2
vidayı çıkarın.
Kurulum
9. Kol tutucusundaki 4 vidayı gevşetin. Kol
tutucusunu çıkarın ve sonra zıt yönde
yeniden takın.
10.Zıt menteşe çerçevesinde, yukarıdaki adım
7'de çıkarılan 2 vidayı sıkın. Çerçevenin
sağında (sağ üst ve sağ alt) sıkmayı
unutmayın.
24 Türkçe
Untitled-20 24
2018-05-09
8:34:26
11.Kapak menteşesinin alt vidalarını
kapak menteşesinin üst tarafına
taşıyın. Sonra vidaları sıkın. (Yalnızca
DV**M5***1*/DV**M5***2*/DV**M5***3*
modelleri)
Kurulum
12.Kapak menteşesini zıt tarafa koyun ve sonra
kapağı kurutma makinesine sabitlemek için
2 vidayı sıkın.
Tip 2 (DV**M5***K* modelleri)
1. Kapak menteşesini çıkarın ve sonra kapağı
çıkarın.
- Kapaktaki 2 cıvata vidasını çıkarın.
Türkçe 25 Untitled-20 25
2018-05-09
8:34:27
Kurulum
2. 2 vidayı (A) kapak kolundan çıkarın.
A
Kurulum
3. 14 vidayı (B) iç tutucudan çıkarın.
B
4. İç tutucu camı çıkarın ve sonra kapak
kapağını 180 derece döndürün.
26 Türkçe
Untitled-20 26
2018-05-09
8:34:27
5. İç tutucu camı ters kapak kapağına takın.
Kurulum
6. İç tutucudaki 14 vidayı (B) sıkın.
DİKKAT
(A) vidalarını değil iç tutucudaki (B) vidalarını
sıktığınızdan emin olun.
B
7. Kapak kolundaki 2 vidayı (A) sıkın.
DİKKAT
(B) vidalarını değil kapak kolundaki (A)
vidalarını sıktığınızdan emin olun.
A
Türkçe 27 Untitled-20 27
2018-05-09
8:34:28
Kurulum
8. Kapak menteşesinin alt vidalarını kapak
menteşesinin üst tarafına taşıyın. Sonra
vidaları sıkın.
Kurulum
9. Zıt taraftaki kapak menteşesini sabitleyin.
- 2 cıvata vidasını sıkın.
NOT
Kapağı ilk konumuna döndürmek için adımları yeniden uygulayın. Bu adımlarda listelendiği gibi
kapak, menteşeler ve diğer parçaların zıt yönde olduğunu unutmayın.
28 Türkçe
Untitled-20 28
2018-05-09
8:34:28
İşlemler
Kontrol paneli
11
01
09
10
02
08
03
04
05
06
07
Program süresi, bilgi kodları ve kurutma makinesi durumu dahil tüm
program bilgilerini görüntüler. Durum ayrıntıları için aşağıdaki tabloya
bakın.
Çocuk Kilidi etkinleştirildi/
devre dışı bırakıldı
Soğutma işlemi
gerçekleşiyor
Kırışıklık Engelleme
Durdur
Isı eşanjörü temizleme
alarmı
Kırışıklık Engelleme
çalışıyor
Ses Açık/Kapalı
Filtreyi kontrol edin
Karışık Yükleme Zili
Gecikmeli Bitir
Smart Check (Akıllı Kontrol)
İşlemler
01Dijital Grafik
Ekran
Kurutma işlemi
gerçekleşiyor
Su tankını boşaltın
02Program Seçici
Bir program seçmek için düğmeyi döndürün. Kullanılabilir programlar için
bkz. Programa genel bakış, sayfa 31.
03Kırışıklık
Engelleme
Kırışıklıkları engellemek için seçili programın sonuna yaklaşık 2 saat aralıklı
dönme ekler. Görüntüleme panelinde büyük bir daire görünür ve kazan
aralıklı olarak döner. Etkinleştirmek için Kırışıklık Engelleme öğesine basın.
İlgili gösterge yanar.
Türkçe 29 Untitled-20 29
2018-05-09
8:34:30
İşlemler
04Kurutma
Seviyesi
GÖMLEK, HAVLU, PAMUKLU, KARIŞIK YÜKLEME ve SENTETİK
programlarında kurutma seviyesini seçmek için basın. Kuruluk üç seviyede
(1-3) ayarlanabilir. Seviye 1, serilerek veya asılarak kurutulan öğeleri kısmi
olarak kurutmak için kullanılır. Seviye 3 en güçlüdür ve daha büyük veya
hacimli yükleri kurutmak için kullanılır.
KURUTMA SÜRESİ, ILIK HAVA ve HAVALANDIRMA programları için
program süresini ayarlamak için basın.
05Zaman
Aşağıdaki süre seçenekleri (birim: dakika) kullanılabilir: 30, 60, 90, 120 ve
150.
• 120 dakika ve 150 dakika ILIK HAVA ve HAVALANDIRMA programları
için kullanılamaz.
• Tam kurutma süresi yükün nemine göre değişir.
İşlemler
06Karışık Yükleme
Zili
Bu alarm yalnızca GÖMLEK, PAMUKLU, KARIŞIK YÜKLEME ve SENTETİK
programlarıyla kullanılabilir. Bir yük karışık kumaş içeriyorsa öğenin
ortalama kurutması %80 kuru olduğunda Karışık Yükleme Zili göstergesi
( ) yanıp söner. Bu, diğerleri kurutulmaya devam ederken tam
kurutulmasını istemediğiniz veya kurutucu dışında hızlı kuruyan öğeleri
önceden almanızı sağlar.
07Işık
İç ışığı yakmak veya söndürmek için basın. Işık yakıldıktan sonra 5 dakika
kadar yanık kalır ve sonra otomatik söner.
08Ses Açık/Kapalı
Kontrol panelinin sesini kapatmak/açmak için basın. Kurutma makinesini
kapattığınızda ve yeniden açtığınızda ses ayarı korunur.
09Gecikmeli Bitir
Seçili programın bitiş süresini en fazla 24 saate kadar 1 saatlik artışlarla
ayarlayabilirsiniz.
10Başlat/Duraklat
Bir programı başlatmak veya duraklatmak için basın. Kurutma makinesi
çalışırken, kurutma makinesini duraklatmak için düğmeye bir kez basın.
Sürdürmek için yeniden basın.
11Güç
Kurutma makinesini açmak/kapatmak için basın. Kurutma makinesi
herhangi bir düğmeye basılmadan 10 dakika kadar açık kalırsa kurutma
makinesi otomatik olarak kapanır.
30 Türkçe
Untitled-20 30
2018-05-09
8:34:30
Programa genel bakış
Tanım
Maks. yük
(kg)
GÖMLEK
Gömlek gibi bir öğeyi hızlı bir şekilde kurutmak için kullanın.
4
ÜTÜ KURULUĞU
Bu program, ütülemeyi kolaylaştırmak için nemli bir
durumda kurutma işlemini bitirir.
4
HASSAS YIKAMA
İç çamaşırı gibi hassas davranılması gereken öğeler içindir.
2
Program
YÜNLÜ
Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen
yünlüler için.
En iyi sonuçlar için kurutmadan önce çamaşırların tersini
çevirin.
2
Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.
6
NEVRESİM
Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli öğeler
içindir.
2
DOĞA SPORU
GİYSİLERİ
Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu giysileri
için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi kumaşlar
içindir. Bu programı çamaşır makinenizde DOĞA SPORU
GİYSİLERİ programını kullanarak çamaşırlarınızı yıkadıktan
sonra kullanmanız önerilir.
2
HAVALANDIRMA
Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır öğelerini
tazelemek veya havalandırmak içindir.
-
İşlemler
HAVLU
Küçük, önceden kurutulmuş öğeler içindir. Kurutma süresi
varsayılan olarak 30 dakikadır.
ILIK HAVA
Yünlü ve ipek hariç tüm kumaş türleri için zamanlı
programdır. Hala biraz nemli veya zaten ön kurutma
yapılmış çamaşırı kurutun. Ayrıca sonraki çok katmanlı
kurutma, henüz kurumamış kalın çamaşır için de uygundur.
-
NOT
Bu program tek tek yünlü kumaşları, spor ayakkabıları
ve yumuşak oyuncakları kurutmak için uygundur. Bunları
yalnızca yünlüler için sepeti kullanarak kurutun.
Türkçe 31 Untitled-20 31
2018-05-09
8:34:30
İşlemler
Program
Tanım
Maks. yük
(kg)
İstenen bir kurutma süresini ayarlamak için kullanın.
1. KURUTMA SÜRESİ öğesini seçmek için Program Seçici
öğesini çevirin.
KURUTMA SÜRESİ
2. Kurutma süresini 30 dakika ve 150 dakika arası
ayarlamak için Zaman öğesine basın. 30 dakikalık
artışlarla kullanılabilir zaman seçeneklerinde dolaşmak
için Zaman programlarına basmaya devam edin.
-
NOT
Gerçek program süresi öğelerin kuruluğuna bağlı olarak
değişebilir.
İşlemler
HIZLI KURUTMA
35DK
Az pamuklu sentetik veya hızlı kurutma gerektiren öğeleri
kurutmak içindir. Varsayılan kurutma süresi 35 dakikadır.
1
SENTETİK
Polyester (Diolen, Trevira), poliamid (Perlon, naylon) veya
diğer benzeri malzemelerden yapılmış az kirli bluzlar ve
gömlekler içindir.
4
KARIŞIK YÜKLEME
Pamuk ve sentetik kumaşlar içeren karışık yüklemeler
içindir.
Maks.
Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlular
ve gömlekler içindir.
Maks.
PAMUKLU
32 Türkçe
Untitled-20 32
2018-05-09
8:34:30
Program tablosu
NOT
En iyi sonuçlar için her kurutma programı için yük boyutu önerilerini izleyin.
•
Çok yük: Kazanın yaklaşık ¾'ünü doldurun. Serbest bir şekilde kurutulmaları gerektiğinden bu
seviyenin üzerinde öğe eklemeyin.
•
Orta yük: Kazanın yaklaşık ½'sini doldurun.
•
Az yük: Kazana ¼'ünden fazlası dolmayacak şekilde 3-5 öğe yerleştirin.
Program
Önerilen öğeler
GÖMLEK
Pamuk, keten, sentetik fiber veya karışık kumaşlardan
yapılmış ütü gerektirmeyen gömlek veya bluzlar içindir.
ÜTÜ KURULUĞU
Bu program, ütülemeyi kolaylaştırmak için nemli bir
durumda kurutma işlemini bitirir.
HASSAS YIKAMA
İpek, ince kumaşlar ve iç çamaşırı.
Yük boyutu
4
Kurutma Seviyesi
Kullanılabilir
4
Kullanılamaz
2
Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen
yünlüler için.
2
İşlemler
YÜNLÜ
Kullanılamaz
Kullanılamaz
6
HAVLU
Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.
NEVRESİM
Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli
öğeler içindir.
KURUTMA SÜRESİ
Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu
giysileri için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi
kumaşlar içindir.
Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır
öğelerini tazelemek veya havalandırmak içindir.
Isıyla kurutmaya uygun küçük öğeler ve nemli bez günlük
öğeler
Tüm kumaş türleri; süreli program.
HIZLI KURUTMA 35DK
Sentetik ve az pamuklular
SENTETİK
Sentetik veya karışık kumaşlar.
KARIŞIK YÜKLEME
Karışık yükleme pamuk ve sentetik kumaşlar içerir
DOĞA SPORU
GİYSİLERİ
HAVALANDIRMA
ILIK HAVA
Kullanılabilir
2
Kullanılamaz
2
Kullanılamaz
–
Kullanılamaz
–
Kullanılamaz
–
1
Kullanılamaz
Kullanılamaz
4
Kullanılabilir
7, 8, 9
PAMUKLU
Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı,
havlular ve gömlekler içindir.
Kullanılabilir
7, 8, 9
Kullanılabilir
Türkçe 33 Untitled-20 33
2018-05-09
8:34:31
İşlemler
Başlarken
Başlamak için basit adımlar
1. Kurutma makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
2. Kurutma makinesini yükleyin ve kapağını kapatın.
3. Bir program seçmek için Program Seçici döndürün.
4. Gerektiği gibi program ayarlarını (Kurutma Seviyesi ve Zaman) değiştirin.
5. Tercih ettiğiniz gerekli ayarları ve seçenekleri seçin. (Kırışıklık Engelleme, Işık, Karışık Yükleme
Zili ve/veya Gecikmeli Bitir).
6. Başlat/Duraklat düğmesine basın. Kurutma makinesi göstergesi yanar ve tahmini döngü süresi
ekranda görünür.
NOT
Kullanılabilir ayar ve seçeneklerin sayısı programa göre değişir.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
İşlemler
1. İşlemi durdurmak üzere Başlat/Duraklat düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için Başlat/Duraklat öğesini basılı tutun.
Sınıflandırma ve yükleme
• Kurutma makinesine tek seferde yalnızca bir yıkama yükü koyun.
• Ağır ve hafif öğeleri karıştırmaktan kaçının.
• Bir veya daha fazla öğe kuruturken kurutma verimliliğini artırmak için yüke kuru bir havlu
ekleyin.
• En iyi sonuçlar için kurutma makinesine koymadan önce öğeleri düzeltin.
• Aşırı yükleme kurutma işlemini kısıtlayarak eşit olmayan kurutma ve kırışmayla sonuçlanır.
• Bakım etiketinde önerilmedikçe yünlüleri veya fiberglas öğeleri kurutmaktan kaçının.
• Yıkanmamış öğeleri kurutmaktan kaçının.
• Yağ, alkol, gazolin vb. ile kirletilmiş öğeleri kurutmayın.
34 Türkçe
Untitled-20 34
2018-05-09
8:34:31
Rafta Kurutma (yalnızca uygun modeller)
Kurutulacak öğelerin nemine ve ağırlığına göre kurutma zamanını 150 dakika olarak ayarlayın.
Kurutma rafını kullanarak çamaşır kuruturken, KURUTMA SÜRESİ programı önerilir.
1. Rafın ön kapağını kapak diyaframı
deliklerinin içine takarak kurutma rafını
kazana yerleştirin.
İşlemler
A
2. Hava akımı için yeterince alan bırakarak
öğeleri rafa yerleştirin. Giysiler için katlayın
ve rafa düz yerleştirin. Ayakkabılar için
ayakkabıları tabanları aşağı bakacak şekilde
yerleştirin.
3. Kapağı kapatın ve Güç öğesine basın.
KURUTMA SÜRESİ öğesini seçin ve sonra
kurutma süresini seçmek için Zaman öğesine
basın.
4. Başlat/Duraklat düğmesine basın.
A. Rafta kurutma
Türkçe 35 Untitled-20 35
2018-05-09
8:34:31
İşlemler
Kurutma önerileri
Öğeler (maks 1,5 kg)
Yıkanabilir kazaklar (katlayın ve rafa serin)
Dolgu oyuncaklar (pamuk veya polyester fiber
dolgulu)
Tanım
Raf kullanılarak çamaşır kuruturken, çamaşırları,
kırışmasını önlemek için katlayın ve rafa
yerleştirin.
Dolgu oyuncaklar (köpük veya plastik dolgulu)
Sünger plastik yastıklar
Spor ayakkabıları
Spor ayakkabılarını kurutmak için tabanlarının
aşağı bakması için ayakkabıları rafa yerleştirin.
DİKKAT
• Sünger kauçuk, plastik veya kauçukları sıcak ayarda kurutmak öğelerin zarar görmesine ve
yangın tehlikesine neden olabilir.
• Ayakkabılara hasar vermemek için Kurutma Rafını kullanın.
İşlemler
36 Türkçe
Untitled-20 36
2018-05-09
8:34:31
Program kılavuzu
Kuruturken her zaman bakım etiketini izleyin. Bakım etiketi talimatları yoksa aşağıdaki tabloya
bakın.
• Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Battaniyeler
• En iyi sonuçlar için bir kerede yalnızca bir battaniye kurutun.
Bez bebek bezleri
• Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Kuş tüyü dolgulu öğeler
• Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir.
Yalnızca HAVALANDIRMA programını kullanın.
Sünger kauçuk (kilim
arkaları, dolgu oyuncaklar
vb.)
• Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir.
Yalnızca HAVALANDIRMA programını kullanın.
Yastıklar
• Dönme ve parçaların kabartılmasına yardımcı olmak için birkaç
kuru havlu ekleyin.
• Kapok veya köpük yastıkları ısıyla kurutmayın. Yalnızca
HAVALANDIRMA programını kullanın.
Plastikler (duş perdeleri,
dış mekan mobilya örtüleri
vb.)
• HAVALANDIRMA veya KURUTMA SÜRESİ öğesini kullanın.
• Kurutma seviyesini daha düşük veya en düşüğe ayarlayın.
İşlemler
Yatak örtüleri ve yorganlar
DİKKAT
Yukarıda listelenmeyen öğeleri kurutmak için kurutma makinesini kullanmayın.
Türkçe 37 Untitled-20 37
2018-05-09
8:34:31
İşlemler
Özel özellikler
Gecikmeli Bitir
Smart Check (Akıllı Kontrol)
Kurutma makinesini belirttiğiniz saatte seçili bir
programı tamamlamaya ayarlayabilirsiniz.
Kurutma makinesi bir sorun algılarsa Smart
Check (Akıllı Kontrol) akıllı telefon kullanarak
kurutma makinesinin durumunu kontrol
etmenizi sağlar. Lütfen Smart Check (Akıllı
Kontrol) öğesinin yalnızca Galaxy ve iPhone
serisi akıllı telefonlarla kullanılabildiğini
unutmayın.
1. Gerekli seçeneklerle bir program seçin.
2. 1 saatlik artışlarla 1 saat ve 24 saat
arasında bir zaman ayarlamak için Gecikmeli
Bitir öğesini art arda basın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basın. İlgili
gösterge yanıp söner ve saat ayarlanan
zamana geri saymaya başlar.
NOT
İşlemler
Gecikmeli Bitir ayarını iptal etmek için Güç
düğmesini kullanarak kurutma makinesini
yeniden başlatın.
Çocuk Kilidi
Çocuk Kilidi çocukların kurutma
makinesiyle oynamasını önler. Çocuk Kilidi
etkinleştirildiğinde, Güç düğmesi hariç tüm
düğmeler devre dışı bırakılır.
Çocuk Kilidi öğesini etkinleştirmek/devre dışı
bırakmak için eşzamanlı olarak Karışık Yükleme
Zili ve Smart Control ( Akıllı Denetim) veya
Kırışıklık Engelleme ve Kurutma Seviyesi
öğelerini 3 saniye kadar basılı tutun.
NOT
Çocuk Kilidi etkinleştirilirse ve kurutma
makinesi kapatılıp yeniden açılırsa Çocuk Kilidi
etkin kalır.
Smart Check (Akıllı Kontrol) öğesini
kullanmak için Samsung Smart Washer/
Dryer uygulamasını indirdiğinizden ve sonra
aşağıdaki adımları izlediğinizden emin olun.
1. Zaman ve Karışık Yükleme Zili öğelerini 3
saniye kadar basılı tutun veya Smart Check
(Akıllı Kontrol) öğesine basın. Görüntüleme
panelindeki LED döner ve Smart Check
(Akıllı Kontrol) kodu görüntülenir.
2. Akıllı telefonda, Samsung Smart Washer/
Dryer uygulamasını açın ve Smart Check
(Akıllı Kontrol) düğmesine dokunun.
3. Görüntüleme panelinde gösterilen Smart
Check (Akıllı Kontrol) kodunda akıllı
telefonun kamerasına odaklanın.
4. Bilgi kodu tanınırsa uygulama sorun için
ayrıntılı bilgiler ve başka bilgiler sağlar.
NOT
• Kurutma makinesi ekranda ışık yansıtırsa
akıllı telefon bilgi kodunu tanımayabilir.
• Akıllı telefon kodu tanımayabilir, manüel
olarak bilgi kodunu akıllı telefona girin.
38 Türkçe
Untitled-20 38
2018-05-09
8:34:31
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler
• Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla
yüklememeye dikkat edin.
• Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
• Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
• Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin ön yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek
sıkma devrini seçin.
İşlemler
Türkçe 39 Untitled-20 39
2018-05-09
8:34:31
Bakım
UYARI
• Kurutucu makinesini üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
• Kurutucuyu benzen, tiner, alkol ve asetonla temizlemeyin. Bu, renk bozulmasına, deformasyona,
hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
• Kurutma makinesini temizlemeden önce, güç kablosunu fişten çıkardığınızdan emin olun.
Kontrol paneli
Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Panel üzerine doğrudan
temizleyici püskürtmeyin. Hemen kontrol panelinden sıçrayan maddeleri veya sıvıları silin.
Dış
Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Kurutma makinesinin yakınında/
üzerinde keskin veya ağır nesneler kullanmaktan veya yerleştirmekten kaçının. Deterjan ve çamaşır
malzemelerini altlık (ayrıca satılır) üzerinde veya ayrı bir depolama kabı içine koyun.
Kazan
Bakım
Paslanmaz çelik için olan yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle
temizleyin. Kalan artığı temiz, kuru bir bezle silin.
Tiftik filtresi
Her yükten sonra tiftik filtresini temizleyin.
1. Kapağı açın ve tiftik filtresini çıkarmak için
yukarı doğru çekin.
40 Türkçe
Untitled-20 40
2018-05-09
8:34:31
2. Dış filtreyi açın ve iç filtreyi (A) çıkarın.
A
3. Hem iç filtrenin hem de dış filtrenin katını
açın.
4. Her iki filtreden de tiftiği çıkarın ve sonra
akan suda temizleyin. Tamamlandığında
iyice kurulayın.
Bakım
5. İç filtreyi dış filtrenin içine koyun ve sonra
tiftik filtresini orijinal konuma yeniden takın.
DİKKAT
• Her yükten sonra tiftik filtresini temizleyin. Aksi halde, kurutma performansı düşebilir.
• Kurutma makinesini dış filtre içinde iç filtre olmadan çalıştırmayın.
• Kurutma makinesini ıslak bir tiftik filtresiyle kullanma küfe, kötü kokuya neden olabilir veya
kurutma performansını düşürebilir.
Türkçe 41 Untitled-20 41
2018-05-09
8:34:32
Bakım
Su tankı
Sızıntıları önlemek için her yükten sonra su tankını boşaltın.
1. Her iki elinizi de kullanarak su tankını (A)
çıkarmak için ileri doğru çekin.
A
2. Boşaltma deliğinden (B) suyu boşaltın ve su
tankını yerine yerleştirin.
NOT
Su tankını boşaltırsanız ve Başlat/Duraklat
düğmesine basarsanız, ilgili gösterge kapanır.
Bakım
B
42 Türkçe
Untitled-20 42
2018-05-09
8:34:32
Isı eşanjörü
Isı eşanjörünü ayda en az bir kez temizleyin. Hatırlatma amacıyla, ısı eşanjörünün temizlenmesi
gerektiğinde ekranda ısı eşanjörü göstergesi yanar.
1. Açmak için Dış kapağın (A) üst parçasına
yavaşça basın.
A
2. Sabitleyicilerin (B) kilidini açın.
Bakım
B
3. İç kapağı (C) çıkarın.
C
Türkçe 43 Untitled-20 43
2018-05-09
8:34:33
Bakım
4. Isı eşanjörünü yumuşak bir fırça veya
elektrikli süpürgeyle temizleyin.
DİKKAT
• Fiziki yaralanmadan veya yanıklardan
kaçınmak için ısı eşanjörüne çıplak elle
dokunmayın veya temizlemeyin.
• Isı eşanjörünü temizlemek için su
kullanmayın.
• Isı eşanjörüne güç uygulamayın. Kurutma
performansını düşürecek şekilde ısı
eşanjörüne zarar verebilirsiniz.
5. İç kapağı düz, nemli bir bezle temizleyin.
Bakım
6. İç kapağı orijinal konumuna yeniden takın
ve sonra sabitleyicileri kilitleyin.
7. Dış kapağı kapatın.
NOT
Temizledikten sonra, sabitleyicilerin
kilitlendiğinden emin olun.
44 Türkçe
Untitled-20 44
2018-05-09
8:34:33
Sorun giderme
Kontrol listeleri
Kurutma makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve
önerileri deneyin.
Belirti
Eylem
Kurutma makinesi
çalışmıyor
•
•
•
•
•
Kapağın tamamen kapatıldığından emin olun.
Güç kablosunun fişinin takılı olduğundan emin olun.
Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.
Su tankını boşaltın.
Tiftik filtresini temizleyin.
Kurutma makinesi
ısınmıyor
• Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin.
• HAVALANDIRMA dışında bir ısıtma ayarı seçin.
• Tiftik filtresini ve ısı eşanjörü filtresini kontrol edin. Gerekirse
temizleyin.
• Kurutma makinesi programın soğuma aşamasında olabilir.
Yukarıdakileri kontrol edin, ayrıca...
Kurutma makinesi
kurutmuyor
Kurutma makinesinin aşırı yüklenmediğinden emin olun.
Hafif ve ağır öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın.
Kuruturken bile büyük, hacimli öğeleri yeniden yerleştirin.
Kurutma makinesinin düzgün boşalttığını kontrol edin.
Az yükler için birkaç kuru havlu ekleyin.
Tiftik filtresini ve ısı eşanjörü filtresini temizleyin.
Sorun giderme
•
•
•
•
•
•
Kurutma makinesi çok
gürültülü
• Bozuk para, düğme, çakmak vb. olup olmadığını kontrol edin.
• Kurutma makinesinin zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde
durduğundan emin olun.
• Kurutma makinesi kazan ve fandaki hava nedeniyle uğultu
çıkarabilir. Bu normaldir.
Eşit kurutma yapmıyor
• Giysinin dikiş yerleri, cepler ve diğer parçalarını kurutmak
diğerlerini kurutmaktan daha zordur. Bu normaldir.
• Ağır ve hafif öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın.
Kurutma makinesi koku
yayıyor
• Kurutma makinesi çevredeki havanın ev kokularını içeri çekebilir
ve sonra bunları çıkarabilir. Bu normaldir.
Kurutma makinesi
yük kurumadan önce
kapanıyor
• Kurutma makinesi yükü çok azdır. Programı yeniden başlatmak
daha fazla öğe ekleyin.
• Kurutma makinesi yükü çok fazladır. Programı yeniden başlatmak
öğeleri çıkarın.
Türkçe 45 Untitled-20 45
2018-05-09
8:34:33
Sorun giderme
Belirti
Eylem
Giysilerde tiftik kalıyor
• Her yükten önce tiftik filtresinin temizlendiğinden emin olun.
• Tiftik üreten öğeleri (tüylü havlular) siyah keten pantolonlar gibi
tiftik tutuculardan ayrı kurutun.
• Büyük yükleri, küçük yüklere bölün.
Kırışıklık Engelleme
ardından öğeler yine de
kırışık çıkıyor
• 1 ila 4 parçadan oluşan ufak yükler en idealidir.
• Az öğe yükleyin. Benzer öğe türlerini yükleyin.
Havalandirma ardından
giysilerde kokular kalıyor
• Kötü kokular içeren öğeleri iyice yıkadığınızdan emin olun.
Bilgi kodları
Kurutma makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol
edin ve önerileri deneyin.
Bilgi kodu
Anlamı
Eylem
Sorun giderme
tC
Hava sıcaklığı sensörü sorunu
Tiftik filtresini ve/veya ısı eşanjörü
filtresini temizleyin. Bu devam ederse
servisi arayın.
tC5
Kompresör sıcaklığı sensörü
sorunu
2-3 dakika bekleyin. Gücü açın ve
yeniden başlatın.
dC
Kurutma makinesi kapağı açık
durumda çalışıyor
Kapağı kapatın ve yeniden başlatın.
HC
Kompresör aşırı ısınması
Servisi arayın.
9C2
Düşük voltaj algılandı
Güç kablosunun takılı olup olmadığını
kontrol edin. Bu devam ederse servisi
arayın.
5C
Su tankı dolu
Boşaltma pompası arızalı
Bu devam ederse servisi arayın.
Su tankını boşaltın, gücü açın ve yeniden
başlatın. Bu devam ederse servisi arayın.
Yukarıda listelenmeyen kodlar için veya bilgi kodu görünmeye devam ederse servisi arayın.
46 Türkçe
Untitled-20 46
2018-05-09
8:34:33
Ek
Kumaş bakım tablosu
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını
göstermektedir. Giysi bakım etiketleri, kurutma,
ağartma, yıkama ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa
kuru temizlemeye dair semboller içerir.
Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi
ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar.
Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını
azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Ağartma
Yıkama programı
Normal
Herhangi Bir Ağartıcı (gerektiğinde)
Yalnızca Klorür İçermeyen (renk
soldurmayan)
Ağartıcı (gerektiğinde)
Kurutma Programı
Normal
Ütü İstemez/Kırışılığa
Ütü İstemez/Kırışılığa
Dayanıklı/Kırışıklık Kontrolü
Dayanıklı/Kırışıklık Kontrolü
Narinler/Hassas Yıkama
Narinler/Hassas Yıkama
Elde Yıkama
Özel talimatlar
Asarak Kurutma/Kurutma İçin Asma
Su Sıcaklığı**
Sıkmadan Askıda Kurutma
Sıcak
Sererek Kurutma
Ilık
Soğuk
NOT
Yüksek
Orta
Ek
** Yıldız sembolleri çeşitli öğeler için uygun
yıkama suyu sıcaklıklarını gösterir. Sıcak için
sıcaklık aralığı 41 ila -52 °C, Ilık için sıcaklık
aralığı 29 ila -41 °C ve soğuk için sıcaklık aralığı
16 ila -29 °C'dir. (Deterjan aktivasyonu ve etkili
temizleme için yıkama suyu sıcaklığı en az 16
°C olmalıdır.)
Isı ayarı
Düşük
Herhangi Bir Sıcaklık
Isı/Hava Yok
Türkçe 47 Untitled-20 47
2018-05-09
8:34:36
Ek
Ütü kuruluğu veya buhar sıcaklıkları
Kuru temizleme
Yüksek
Kuru temizleme
Orta
Kuru temizleme yapmayın
Düşük
Asarak Kurutma/Kurutma İçin Asma
Çamaşır için uyarı sembolleri
Yıkamayın
Sıkmadan Askıda Kurutma
Sererek Kurutma
Burmayın
Ağartıcı Kullanmayın
Kurutucuda Kurutmayın
Buhar Yok (ütüyle birlikte)
Ütülemeyin
Çevreyi koruma
Bu cihaz, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu cihazı atmaya karar vermeniz
halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Cihazın herhangi bir elektrik
kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük
çocukların cihazın içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkarın.
Ek
48 Türkçe
Untitled-20 48
2018-05-09
8:34:37
Teknik özellikler
E
D
A
C
B
DV9*M52****, DV8*M52****
TİP
BOYUTLAR
ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
640 mm
E
1095 mm
50 kg
AĞIRLIK
İZİN VERİLEN SICAKLIK
220-240 V / 50 Hz
Ek
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ
550-600 W
5-35 °C
Türkçe 49 Untitled-20 49
2018-05-09
8:34:37
Ek
DV9*M50****, DV8*M50****
TİP
BOYUTLAR
ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
640 mm
E
1095 mm
50 kg
AĞIRLIK
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ
İZİN VERİLEN SICAKLIK
220-240 V / 50 Hz
750-850 W
5-35 °C
Ek
50 Türkçe
Untitled-20 50
2018-05-09
8:34:37
Tüketim verileri
Yük (kg)*
Enerji (kWs)
Maks. Süre
(Dakika)
9
1,56
188
4,5
0,9
130
ÜTÜ KURULUĞU**
9
1,1
130
SENTETİK
4,5
0,71
86
8
1,43
169
4
0,8
120
ÜTÜ KURULUĞU**
8
1,02
118
SENTETİK
4
0,65
80
Program
Yük (kg)*
Enerji (kWs)
Maks. Süre
(Dakika)
9
2,20
190
4,5
1,12
130
ÜTÜ KURULUĞU**
9
1,70
155
SENTETİK
4,5
0,85
78
8
1,87
170
4
1,10
125
ÜTÜ KURULUĞU**
8
1,54
140
SENTETİK
4
0,78
72
Model
Program
PAMUKLU**
DV9*M52****
PAMUKLU**
DV8*M52****
Model
PAMUKLU**
DV9*M50****
PAMUKLU**
DV8*M50****
* : Kuru çamaşır ağırlığı
Ek
** : EN 61121:2013 test programı
"Yıldızı" olmayan bütün veriler, EN 61121:2013 kullanılarak hesaplanmıştır
Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki
dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık
gösterebilir.
Türkçe 51 Untitled-20 51
2018-05-09
8:34:37
Ek
Ev tipi kurutma makineleri sayfası
Evde Kullanım İçin Kurutma Makineleri Veri sayfası
AB düzenleme No. 392/2012'de ayrıntılandırılmıştır
NOT
"*" Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına
gelir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
Tip
DV8*M52****
8
Kondansatör
DV9*M52****
9
Kondansatör
A+++
A+++
kWs/yıl
176
Evet
194
Evet
kWs
1,43
1,56
kWs
0,80
0,90
W
W
dak
0,50
0,50
5,00
5,00
10
10
Pamuklu + Kurutma Seviyesi 2
(Kırışıklık Engelleme kapalı)
kg
Enerji Verimliliği
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Otomatik kuruluk detektörü
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu
programı
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu
programı
kapalı ve açık bırakma modu
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_I)
Açık bırakma modunun süresi
Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar 2)
standart programın program süresi
Ek
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında
Ağırlıklı Program süresi
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu
programı
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi yüklü standart pamuklu
programı
dak
141
155
dak
169
188
dak
120
130
%
%
%
B
81
81
81
B
81
81
81
kondansatör etkililiği sınıfı
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği
Ağırlıklı kondansatör etkililiği
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Tam yükte kurutma
Şirket adı
dB (A) re 1 pW
65
65
Samsung Electronics Co., Ltd.
52 Türkçe
Untitled-20 52
2018-05-09
8:34:38
Samsung
Model Adı
Kapasite
Tip
DV8*M50****
8
Kondansatör
DV9*M50****
9
Kondansatör
A++
A++
kWs/yıl
235
Evet
258
Evet
kWs
1,87
2,20
kWs
1,10
1,12
W
W
dak
0,50
0,50
5,00
5,00
10
10
Pamuklu + Kurutma Seviyesi 2
(Kırışıklık Engelleme kapalı)
kg
Enerji Verimliliği
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)
Enerji Tüketimi
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) 1)
Otomatik kuruluk detektörü
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu
programı
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart
pamuklu programı
kapalı ve açık bırakma modu
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_I)
Açık bırakma modunun süresi
Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar 2)
standart programın program süresi
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında
Ağırlıklı Program süresi
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu
programı
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi yüklü standart
pamuklu programı
dak
144
156
dak
170
190
dak
125
130
%
%
%
B
81
81
81
B
81
81
81
kondansatör etkililiği sınıfı
A (en etkili) ila G (en az etkili)
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği
Ağırlıklı kondansatör etkililiği
dB (A) re 1 pW
Ek
Hava kaynaklı gürültü emisyonları
Tam yükte kurutma
Şirket adı
65
65
Samsung Electronics Co., Ltd.
Türkçe 53 Untitled-20 53
2018-05-09
8:34:38
Ek
NOT
1. 9 kg için yıllık 258 kWh (8 kg için 235 kWh) olarak ölçülen enerji tüketimi, tam ve kısmi
yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma
dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.
2. Etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart
kurutma programıdır ve bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için
uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır. Tüketim verileri;
yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve
seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.
Ek
54 Türkçe
Untitled-20 54
2018-05-09
8:34:38
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11
inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım
hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz
onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin
bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet
ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle
satın aldığı malı cayma süresi içerisinde
ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir
gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici
cayma hakkını kullanamayacaktır”
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tüketicinin seçimlik hakları
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili
servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan
talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Türkçe 55 Untitled-20 55
2018-05-09
8:34:38
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
56 Türkçe
Untitled-20 56
2018-05-09
8:34:38
Türkçe 57 Untitled-20 57
2018-05-09
8:34:38
Notlar
Untitled-20 58
2018-05-09
8:34:39
Notlar
Untitled-20 59
2018-05-09
8:34:39
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetandong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."
İTHALATÇI FİRMA
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03794H-03
Untitled-20 60
2018-05-09
8:34:39
Download PDF

advertising