Samsung | AR12NSFSCWK/SK | Samsung AR12NSFSCWK/SK Üçgen Tasarımlı A++ Enerji Sınıfına Sahip Duvar Tipi Klima, 12000 BTU Kapasiteli Kullanım kılavuzu

Klima
Kullanıcı kılavuzu
AR**JSFS***/ AR**MSFS***/ AR**NSFS***
•• Bu Samsung klimasını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
•• Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun ve
daha sonra başvurmak için saklayın.
İçindekiler
Güvenlik bilgisi 4
Güvenlik bilgisi
4
Bir Bakışta
11
İç Üniteye Genel Bakış
11
Ekran
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
12
Pilleri takma
Uzaktan Kumanda İşlemi
13
Çalışma modları • Sıcaklığı kontrol etme • Fan hızını kontrol etme •
Hava akış yönünü kontrol etme
Güçlü Akıllı Özellikler
15
Soğutma İşlemi
15
Soğut modu • 2-Aşama soğutma işlevi
Nem Giderme İşlemi
16
Nem Al modu
Isıtma İşlemi
17
Isıt modu
Hızlı Akıllı Özellikler
18
Oto. modu • Fan modu • Hızlı işlevi • Konfor işlevi • Sessiz işlevi • Bip sesi işlevi
Enerji Tasarrufu Özellikler
22
Enerji Tasarrufu İşlemi
22
Tek kullanıcı işlevi •Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi • İyi uyku işlevi
Temizlik ve Bakım
25
Bir Bakışta Temizleme
25
Sorun Giderme
27
Soğutucu akışkan hakkında bilgiler
29
Özellikler
30
Tüketicinin seçimlik haklari
42
SERViS iSTASYONLARI GÖSTERiR LiSTE
43
2 Türkçe
Bu Ürünün Doğru Atılması
(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atığı)
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın.
Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar
için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır.
Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol
etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru biçimde atılması
Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım süreleri sonunda diğer evsel
atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri pilin,
EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üstünde cıva, kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları
hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe 3
Güvenlik bilgisi
Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir
şekilde faydalanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
Güvenlik bilgisi
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, yeni klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda
açıklananlardan ufak farklılıklar gösterebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim
merkezine veya online yardım ve bilgi almak için www.samsung.com adresine başvurun.
UYARI
Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak yaralanmalar veya mal zararına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Talimatlara uyun.
DENEMEYİN.
Elektrik çarpmasını engellemek için makinenin topraklanmış
olduğundan emin olun.
Güç kaynağını kapatın.
SÖKMEYİN.
KURULUM İÇİN
UYARI
Bu ürünün güç özelliklerine uygun veya daha üstü bir güç kablosu kullanın ve yalnızca bu cihaz için
olan güç kablosunu kullanın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Güç kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Elektrik dönüştürücüsü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Voltaj/frekans/anma akımı durumu farklıysa yangına sebep olabilir.
Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana
gelebilir ve kurulu ürünün garantisi geçersiz hale gelebilir.
Klimanın yanına (Klimanın panellerinin üzerine değil) bir Yalıtım Anahtarı ve klimaya özel devre
kesici takın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde sağlamca sabitleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Bu cihazı bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin yanına kurmayın. Bu cihazı nemli, yağlı
veya tozlu bir yere ya da doğrudan güneş ışığına ve suya (veya yağmur) maruz kalabileceği bir yere
kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
4 Türkçe
Dış üniteyi, kesinlikle yüksek bir dış duvar gibi düşme tehlikesi olan yerlere kurmayın.
• Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya maddi zarar meydana gelebilir.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın ve patlama meydana gelebilir.
• Topraklı bir priz çıkışı kullandığınızdan emin olun.
DİKKAT
Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli bir zemine yapın.
• Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye edilebileceği biçimde kurun.
• Aksi takdirde su taşabilir ve maddi zarar meydana gelebilir. Daha sonra kokular meydana
gelebileceğinden atık borularına tahliye eklemekten kaçının.
Dış üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin düzgün gerçekleşebileceği bir şekilde
bağladığınızdan emin olun.
• Dış üniteyle ısıtma sırasında üretilen su taşabilir ve bu maddi zarara yol açabilir.
Özellikle, kış mevsiminde, düşen bir buz kütlesi yaralanmaya, ölüme veya mal zararına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
UYARI
Devre kesici hasar gördüğünde, en yakın servis merkezine başvurun.
Elektrik kablosunu çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin. Elektrik kablosunu döndürmeyin veya
bağlamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın,
nesneler arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
DİKKAT
Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/şimşekli bir fırtına varsa, elektriği
devre kesiciden kesin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
KULLANIM İÇİN
UYARI
Cihaz suya maruz kalırsa, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
Türkçe 5
Güvenlik bilgisi
Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon
hattına dayamayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Güvenlik bilgisi
Cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa, derhal güç kaynağını kapatın ve en yakın
servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı vb.) elektrik kablosuna dokunmadan derhal ortamı
havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Vantilatör kullanmayın.
• Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.
Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
• Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Ürünü bir başka yere kurarsanız, ek konstrüksiyon
masrafları ve kurulum ücreti alınacaktır.
• Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da cihazın tuzlu havaya maruz kalacağı
deniz kenarı gibi yerde yapılmasını istiyorsanız, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
Devre kesiciye ıslak ellerle dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Çalıştığı esnada, klimayı devre kesiciden kapatmayın.
• Klimayı devre kesiciden kapatıp, sonra tekrar devre kesiciden açmak bir kıvılcıma sebep olabilir ve
bu da yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klimanın ambalajını açtıktan sonra, tüm ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
tutun, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
• Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.
Isıtma sırasında hava akış kanatlarına ellerinizle veya parmaklarınızla dokunmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.
Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
• Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.
Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.
• Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak tanıyacak nesneler koymayın.
• Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.
Bu klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta kişilerin yanında uzun süre
kullanmayın.
• Oksijen eksikliğinden dolayı bu durum tehlikeli olabileceğinden, en az saatte bir, pencereyi açın.
Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, güç kaynağını kapatın ve ardından en yakın servis
merkezine başvurun.
6 Türkçe
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
• Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo vb.) bir sigorta kullanmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
DİKKAT
İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.
• İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara yol açabilir.
En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
• Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve maddi zarara yol açabilir.
• Yaralanmayı önlemek için, dikey hava akışı kanadının hareketlerini durdurduktan sonra yatay hava
akışı bıçaklarının yönlerini değiştirdiğinizden emin olun.
Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise enerji etkinliği açısından ISO
standardına göre ölçülmüştür.
Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal madde,
metal nesne vb. gibi) koymayın.
• Bu, elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
• Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara da yol
açabilir.
Klimadan gelen suyu içmeyin.
• Su insanlar için zararlı olabilir.
Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı parçalarına ayırmayın.
Ürüne bağlı borulara dokunmayın.
• Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünleri muhafaza etmek
veya başka olağandışı amaçlar için kullanmayın.
• Aksi takdirde maddi zarar meydana gelebilir.
İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca doğrudan klimadan gelen soğuk havaya
maruz kalmasından kaçının.
• Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.
Türkçe 7
Güvenlik bilgisi
Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz üzerinde değişiklik yapmaya
çalışmayın.
Güvenlik bilgisi
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça veya kendilerine cihazın kullanımı
konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar,
cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzin, tiner veya
alkol kullanmayın.
• Bu, renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Temizlik ya da bakım yapmadan önce, güç kaynağını kapatın ve fan durana kadar bekleyin.
• Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
DİKKAT
Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkat edin.
• Bu işlem, kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Lütfen kurulum görevlisine veya servis
merkezine başvurun.
Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.
•
•
•
•
Cihazın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.
Filtreyi temizlerken, 'Bir Bakışta Temizlik' bölümündeki açıklamalara bakın.
Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Isı eşanjörünü çalıştırırken yüzeyin keskin kenarlarından yaralanmayı önlediğinizden emin olun.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Ürünü taşırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir.
Ürünü dikey olarak tutmayın ve atmayın.
8 Türkçe
Guvenlik talimatları
Ürünün taşınması esnasında
ürünü düz ve sağlam bir
zemin üzerine yerleştirin.
Ürünün düşme ve devrilme
risklerine karşı gerekli
önlemleri alınız.
Taşıma işleminden
önce elektrik bağlantısı
kesilmelidir.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın
ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı
madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu,
makinenin periyodik
bakımını ve temizliğini
rahatça yapabileceğiniz bir
yere kurunuz.
Güvenlik bilgisi
ff
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
ff
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
ff
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
ff
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
ff
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
ff
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
ff
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ürünü taşırken bir yere
çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
Türkçe 9
Enerji Verimliliği Notları
Güvenlik bilgisi
Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.
• Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.
Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.
• Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar.İstenen
sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın
Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın
• İç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı kullanın.
Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.
• Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.
Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.
• Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır
• Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir pencereyi açın.
Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.
• Hava güneşliyse perdeyi kapatın.
• Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.
10 Türkçe
İç Üniteye Genel Bakış
Gerçek ürün aşağıda açıklanan görüntüden biraz farklı olabilir.
05
01
02
Bir Bakışta
06
07
03
04
01 Hava girişi
05 Oda sıcaklığı sensörü
02 Hava filtresi
06 Ekran
03 Hava akış kanadı (yukarı ve aşağı)
07 Güç düğmesi /
Uzaktan kumanda alıcısı
04 Hava akış kanadı (sola ve sağ)
Ekran
01 Çalışma göstergesi
01
02 Zamanlayıcı göstergesi
iyi uyku göstergesi
Otomatik temizleme göstergesi
02
03 Tek kullanıcı göstergesi
03
Türkçe 11
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış
01 Ayarlanan sıcaklık göstergesi
05
01
06
02
07
08
03
02 Zaman seçeneği göstergesi
03 Calışma modu göstergesi
04 Seçenekler göstergesi
05 Düşük pil göstergesi
06 İletim göstergesi
04
07 Fan hızı göstergesi
Bir Bakışta
09
15
10
16
08 Dikey hava salınımı göstergesi
09 Ayarlar göstergesi
10 Güç düğmesi
11 Sıcaklık düğmesi
12 Seçenek düğmesi
11
17
13 Zaman düğmesi
14 Yön düğmesi / Seçim düğmesi
12
18
19
13
15 Dikey hava salınımı düğmesi
16 Mod düğmesi
17 Fan hızı düğmesi
18 Tek Kullanıcı düğmesi
20
19 Ayarlar düğmesi
20 AYARLA düğmesi
14
Pilleri takma
NOT
• Bu kılavuzdaki açıklamalar temel olarak uzaktan
kumanda düğmelerine göre yapılmıştır.
• Uzaktan kumanda ekranında Ionizer ( )
, Keyifli Serinlik,Kullanım, Filtre Sıfırla, Ekran
görüntülense de bu modelde kullanılamaz.
Iki 1.5V AAA tipi piller
12 Türkçe
Uzaktan Kumanda İşlemi
Klimayı bir mod seçerek ve sonra sıcaklık, fan hızı ve hava yönünü kontrol ederek kolayca kullanabilirsiniz.
Çalışma modları
düğmesine basarak geçerli modu Oto., Soğut, Nem Al, Fan ve Isıt
arasında değiştirebilirsiniz.
Sıcaklığı kontrol etme
Her modda şu şekilde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz:
Sıcaklık kontrolü
Oto./Soğut/
Isıt
16 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Nem Al
18 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek
ayarlayın.
Fan
Bir Bakışta
Mod
Sıcaklığı kontrol edemezsiniz.
NOT
Soğutma, Nem Al ve Isıt modlarını şu koşullarda kullanabilirsiniz:
Mod
Soğutma
Nem Alma
Isıtma
İç sıcaklık
16 °C ila 32 °C
18 °C ila 32 °C
27 °C veya daha
az
-5 °C ila 46 °C
-5 °C ila 46 °C
-10 °C ila 24 °C
**09N******
**09N******
**09N******
-10 °C ila 46 °C
**09J/M******
**12*******
**18*******
**24*******
-10 °C ila 46 °C
**09J/M******
**12*******
**18*******
**24*******
-15 °C ila 24 °C
**09J/M******
**12*******
**18*******
**24*******
%80 veya daha
az bağıl nem
_
_
Dış sıcaklık
İç nem
• Klima uzun süre çok nemli bir ortamda Soğutma modunda
çalıştırılıyorsa, yoğuşma oluşabilir.
• Dış sıcaklık -15°C'ye düşerse, ısıtma kapasitesi belirtilen
kapasitenin %60'ı ila %70'i kadar düşebilir.
Türkçe 13
Fan hızını kontrol etme
Her modda aşağıdaki fan hızlarını seçebilirsiniz:
Mod
Oto./Nem Al
Soğut/Isıt
Bir Bakışta
Fan
Mevcut fan hızları
(Otomatik)
(Otomatik),
(Yüksek),
(Düşük),
(Düşük),
(Orta),
(Turbo)
(Orta),
(Yüksek),
(Turbo)
Hava akış yönünü kontrol etme
Dikey hava akışı
Dikey hava akışı kanadının hareketlerini durdurarak dikey
hava akışını sabit yönde tutun.
Çalışırken ►
NOTE
• Dikey hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, klimayı
kapattığınızda tamamen kapanmayabilir.
• Isıt modundayken, ancak Soğutma modunda değilken İyi uyku
işlevi çalışırken dikey hava akışı yönünü kontrol edebilirsiniz.
Yatay hava akışı (manuel)
Yatay hava akışı kanatlarının hareketlerini yönlerini
değiştirerek yatay hava akışını sabit yönde tutun.
14 Türkçe
Soğutma İşlemi
Samsung klimanın akıllı ve güçlü soğutma işlevleri kapalı bir alanı serin ve konforlu tutar.
Soğutma modu
Sıcak havada serin tutmak için Soğut modunu kullanın.
►
► Soğut öğesini seçin.
NOT
• Soğut modunda konfor için, 5 °C'lik iç ve dış hava arasında sıcaklık
farkını koruyun.
• Soğut modunu seçtikten sonra, uygulamak istediğiniz bir işlevi,
sıcaklığı ve fan hızını seçin.
2-Aşama soğutma işlevi
Ayarlanan sıcaklığa hızlı bir şekilde erişmek için 2-Aşama soğutma
işlevini kullanın. Klima otomatik olarak fan hızını ve hava akış yönünü
ayarlar. Bu işlevi yalnızca Soğut modu çalışırken seçebilirsiniz.
Soğut modunda ►
►
►
2-Aşama öğesini seçin. ►
Türkçe 15
Güçlü Akıllı Özellikler
–– Odanızı hızlı bir şekilde soğutmak için, bir sıcaklık ve güçlü fan
hızı seçin.
–– Enerji tasarrufu için, yüksek bir sıcaklık ve düşük fan hızı seçin.
–– İç sıcaklık ayarlanan sıcaklığa yaklaştıkça, enerji tasarrufu için
kompresör düşük hızda çalışır.
Nem Giderme İşlemi
Samsung klimanın nem alma işlevi kapalı bir alanı kuru ve konforlu tutar.
Nem Al modu
Yağmurlu ve nemli havada Nem Al modunu kullanın.
►
► Nem Al öğesini seçin.
NOT
• Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, nem giderme kapasitesi o
kadar düşük olur. Mevcut nemlilik yüksekken, ayarlanan sıcaklığı
düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
• Nem Al modunu ısıtma için kullanamazsınız. Nem Al modu bir
soğutma yan etkisi üretmek için tasarlanmıştır.
Güçlü Akıllı Özellikler
16 Türkçe
Isıtma İşlemi
Samsung klimanın ısıtma işlevleri kapalı bir alanı ılık ve konforlu tutar.
Isıt modu
Sıcak kalmak için Isıt modunu kullanın.
►
► Isıt öğesini seçin.
NOT
• Klima ısındığında, soğuk darbelerden korunmak için başlangıçta
fan 3 ila 5 dakika arası çalışmayabilir.
• Klima yetersiz çalışırsa, klimayla birlikte ek bir ısıtma cihazı
kullanın.
• Buz çözme işlevi çalışırken, dış ünitede buhar oluşur. Klima, soğuk
havanın iç üniteden çıkmasını engellemek için dikey hava akışı
kanadını soldaki şekilde gösterildiği gibi en düşük konuma taşır.
A. Buz çözme işlemi çalışırken dikey hava akışı kanadının konumu
(Kanat hemen hemen kapalı görünür.)
B. Isıtma modu çalışırken dikey hava akışı kanadı konum aralığı.
• Buz çözme işlevi çalışırken, soğuk havanın gelmesini önlemek için
iç üniteden hiç hava gelmez. Buz çözme işlevi bittiğinde, sıcak hava
bir süre sonra gelir.
B
A
• Dış ünitedeki buz miktarına bağlı olarak buz çözme işlevi programı
kısalabilir.
• Buz çözme işlevi programı yağmur ve kardan kaynaklanan
nemliliğe bağlı olarak da kısalabilir.
• Buz çözme işlevi çalışırken, uzaktan kumandayla diğer işlevleri
seçemezsiniz. Onları buz çözme işlevi tamamlandıktan sonra seçin.
Türkçe 17
Güçlü Akıllı Özellikler
• Isıtma modunda dış sıcaklık düşükken ve nemlilik yüksekken, dış
ısı eşanjöründe buz oluşabilir. Bu, ısıtma verimliliğini de azaltabilir.
Bu durumda, klima dış ısı eşanjöründen buzu çözmek için 5 ila 12
dakika arası buz çözme işlevini çalıştırır.
Hızlı Akıllı Özellikler
Samsung klimayla sağlanan çeşitli ek işlevsellikler bulunur.
Oto. modu
Oto. modunu klimanın işlemi otomatik kontrol etmesini istediğinizde
kullanın. Klima olası en uygun atmosferi sağlar.
►
► Oto. öğesini seçin.
NOT
• İç sıcaklık ayarlanan noktadan yüksek veya düşük göründüğünde,
klima otomatik olarak iç sıcaklığı soğutmak için soğuk hava sağlar
veya iç sıcaklığı ısıtmak için sıcak hava sağlar.
Fan modu
Güçlü Akıllı Özellikler
Klimayı sıradan bir fan gibi çalıştırmak için Fan modunu kullanın.
Klima doğal bir esinti sağlar.
►
► Fan öğesini seçin.
NOT
• Klima uzun süre kullanılmayacaksa, Fan modunda 3 veya 4 saat
çalıştırarak klimayı kurutun.
• Dış ünite, üniteden soğuk havanın girmesini önlemek için Fan
modunda çalışmamak üzere tasarlanmıştır. Bu normal bir işlemdir
ve klimanın bir arızası değildir.
18 Türkçe
Hızlı işlevi
Fast işlevini odanızı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için
kullanın. Bu işlev, klima tarafından sağlanan en güçlü soğutma
ve ısıtma işlevidir. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Hızlı öğesini seçin. ►
NOT
• Hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığı ve fan hızını değiştiremezsiniz.
• Isıt modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, soğuk havanın esmesini
önlemek için fan hızını artıramayabilirsiniz.
Türkçe 19
Güçlü Akıllı Özellikler
• 2-Aşama soğutma, Konfor, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi uyku
çalışırken Hızlı işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.
Konfor işlevi
Konfor işlevini mevcut soğutma veya ısıtma efektinin çok güçlü
olduğunu düşünüyorsanız kullanın. Klima yumuşak bir soğutma
veya ısıtma sağlar. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Konfor öğesini seçin. ►
NOT
• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Fan hızını değiştiremezsiniz.
Güçlü Akıllı Özellikler
• 2-Aşama soğutma, Hızlı, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi uyku gibi
işlevler çalışırken Konfor işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.
• Konfor işlevindeki soğutma veya ısıtma etkisinin zayıf olduğunu
düşünüyorsanız, Konfor işlevini iptal edin.
Sessiz işlevi
Sessiz işlevini çalışma gürültüsünü azaltmak için kullanın. Bu işlevi
hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
►
►
Sessiz öğesini seçin. ►
NOT
• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
• Fan hızını değiştiremezsiniz.
• 2-Aşama soğutma, Hızlı, Konfor, Tek Kullanıcı veya İyi uyku gibi
işlevler çalışırken Sessiz işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.
20 Türkçe
Bip sesi işlevi
Bip sesi işlevini uzaktan kumandadaki bir düğmeye bastığınızda çalan
bip sesini açmak veya kapatmak için kullanın.
►
► Bip öğesini seçin. ►
Güçlü Akıllı Özellikler
Türkçe 21
Enerji Tasarrufu İşlemi
Samsung klimanın akıllı enerji tasarrufu işlevleri elektrik tüketimini azaltır.
Tek kullanıcı işlevi
Tek Kullanıcı işlevini, soğutma veya ısıtma işlemi yapılırken elektrik
tüketimini azaltmak için kullanın. Bu işlevi Soğut ve Isıt modlarında
seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
NOT
• Tek Kullanıcı işlevi başladığında,
deseni uzaktan
kumandada birkaç saniye görünür ve dikey hava salınımı otomatik
başlar.
• 2-Aşama soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz veya İyi uyku gibi bir işlev
çalışırken Tek Kullanıcı öğesini seçerseniz, bu modlar iptal edilir.
• Tek Kullanıcı işlevini seçtikten sonra, ayarlanan sıcaklığı (Soğut
modunda 24 °C ila 30 °C, Isıt modunda 16 °C ila 30 °C), fan hızını ve
dikey hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• Ayarlanan sıcaklık 24 °C'den düşük bir sıcaklığa getirilip Tek
Kullanıcı işlevi Soğut modunda açıldığında , ayarlanan sıcaklık
otomatik olarak 24 °C'ye çıkar. Ancak, ayarlanan sıcaklık 25 °C ve
30 °C arasında ayarlanırsa aynı kalır.
• Tek Kullanıcı işlevini açtıktan sonra bile, dikey hava salınımı Dikey
hava salınımı (
) düğmesiyle kaptana kadar devam eder.
• Tek kullanıcı işlevini Seçenekler (
başlatabilirsiniz.
Soğut veya Isıt modunda ►
Tek Kullanıcı öğesini seçin. ►
22 Türkçe
) düğmesine basarak da
►
►
Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi
Açma zamanı/Kapama zamanını ayarladığınız bir süreden sonra
klimayı açmak veya kapatmak için kullanın.
(Aç, Kapa ve
arasından Aç veya Kapat'ı seçin.) ►
(Aç/kapa zaman ayarlayın.) ►
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında değiştirmek
için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
(İyi uyku) yalnızca
Soğutma ve Isıt modlarında görüntülenir.
NOT
• 0,5 ve 24 saat arasında bir zaman ayarlayabilirsiniz. Aç/Kapa
zamanı işlevini iptal etmek için zaman aralığını 0,0 olarak
ayarlayın.
• Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızda, iç ünitenin ekranında
Zamanlayıcı ( ) göstergesi görüntülenir.
• Hem Açma zamanı hem de Kapama zamanı işlevleri için zamanı
ayarlayamazsınız.
Açma zamanı ve Kapama zamanını birleştirme
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 5 saat
Klima
kapalıyken
Klima
açıkken
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınız andan itibaren
3 saat sonra klima açılır, 2 saat kadar açık kalır, sonra
otomatik kapanır.
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 1 saat
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızdan andan 1 saat
sonra klima kapanır, kapatıldıktan 2 saat sonra açılır.
Türkçe 23
Enerji Tasarrufu Özellikleri
• Açma zamanı işlevini başlattıktan sonra, modu değiştirebilir ve
sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Fan modu çalışırken ayarlanan sıcaklığı
değiştiremezsiniz.
İyi uyku işlevi
İyi uyku işlevini enerji tüketimi yaparak gece iyi uyumak için kullanın.
Bu işlevi hem Soğutma hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.
Soğut veya Isıt
►
modunda
(Aç, Kapa ve
arasından
öğesini seçin.)
►
(İşlem modunu ayarlayın.) ►
• Mevcut işlevi Aç, Kapa ve
(İyi uyku) arasında değiştirmek için
(Zamanlayıcı) düğmesine basın.
NOT
• 16°C ila 30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek ayarlanan
sıcaklığı değiştirebilirsiniz.
• İyi uyku işlevinde önerilen ve optimum ayarlanan sıcaklıklar şu
şekildedir:
Enerji Tasarrufu Özellikleri
Mod
Önerilen ayarlanan
sıcaklık
Optimum ayarlanan
sıcaklık
Soğut
25 °C ila 27 °C
26 °C
Isıt
21 °C ila 23 °C
22 °C
• İyi uyku işlevini başlattığınızda, Zamanlayıcı (
ünitenin ekranında görünür.
) göstergesi iç
• 0,5 ve 12 saat arasında çalışma zamanını ayarlayabilirsiniz. İyi uyku
işlevini iptal etmek için çalışma zamanını 0,0 olarak ayarlayın.
• Soğutma modunda İyi uyku işlevi için varsayılan çalışma zamanı
8 saattir. Çalışma zamanı 5 saatin üzerine ayarlanırsa, Uyandırma
işlevi ayarlanan zamandan 1 saat önce başlar. Çalışma süresi sona
erdiğinde klima otomatik durur.
• Açma zamanı, Kapama zamanı ve İyi uyku işlevleri üst üste
bindiğinde, klima zamanlayıcısını yalnızca en son başlattığınız
işlevle çalıştırır.
24 Türkçe
Bir Bakışta Temizleme
Otomatik Temizlemeyi Çalıştırma
Temizleme süresi
(dakika)
Oto (Soğutma),
Soğutma, Nem Al
30
Oto (Isıt), Isıt, Fan 15
NOT
• Otomatik temizleme zamanlayıcısını ayarladığınızda, Temiz yanıp söner ve sonra uzaktan kumanda
ekranından kaybolur. İç ünitenin ekranında Zamanlayıcı ( ) göstergesi de görünür.
• Klima kapatıldığında, Otomatik temizleme seçildiğinde hemen başlar. Klima açıldığında, Otomatik
temizleme klima çalışmayı durdurur durdurmaz başlar.
• Otomatik temizleme sırasında,iç fan çalışmaya devam eder ve ortam havasını uzaklaştırmak için hava
akışı kanatları açık kalır.
İç ünitenin dışını ve dış ünite ısı eşanjörünü temizleme
Ilık nemli bir bez
yumuşak fırça
Temizliğe başlamadan önce, ekipman kapatın ve
elektrik fişini çekin emin olun.
Toz temizlemek için su püskürtün.
• Ekranı alkali deterjan kullanarak temizlemeyin.
• Yüzeyleri temizlemek için sülfürik asit, hidroklorik asit veya organik çözücüler (tiner, gaz yağı ve aseton
gibi) kullanmayın. Klimanın yüzeyine zarar verebileceğinden üzerine yapıştırıcılar koymayın.
• Dış ünitedeki ısı eşanjörünü temizlerken ve incelerken, yardım için yerel servis merkezine başvurun.
Türkçe 25
Temizlik ve Bakım
DİKKAT
Filtrenin temizliği
Elektrikli süpürge
Soft brush
30 dakika
Çengeller
Yumuşak deterjan
DİKKAT
• Hava filtresini bir fırçayla veya başka bir temizleme aletiyle ovmayın. Bu, filtreye zarar verebilir.
• Haca filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
NOT
• Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel koşullara göre
değişebilir.
• Hava filtresi nemli bir alanda kurursa, rahatsız edici kokular üretebilir. Tekrar temizleyin ve iyi
havalandırılmış bir yerde kurutun.
Temizlik ve Bakım
26 Türkçe
Sorun Giderme
Klima anormal çalışırsa, zamandan ve gereksiz harcamalardan kazanmak için aşağıdaki çizelgeye bakın.
Sorun
Çözüm
• Güç durumunu kontrol edin, sonra klimayı yeniden çalıştırın.
• Devre kesiciyi açın, güç kablosunu takın, sonra klimayı yeniden çalıştırın.
Klima hiç çalışmıyor.
• İzolatörün açık olduğundan emin olun.
• Kapama zamanı işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Klimayı Güç
düğmesine basarak yeniden çalıştırın.
Sıcaklığı
değiştiremiyorum.
• Fan veya Hızlı modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu modlarda,
klima ayarlanan sıcaklığı otomatik kontrol eder ve ayarlanan sıcaklığı
değiştiremezsiniz.
• Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan Soğut modunda daha yüksek/
Isıt modunda daha düşük olup olmadığını kontrol edin. Ayarlanan sıcaklığı
değiştirmek için uzaktan kumanda üzerinde Sıcaklık düğmesine basın.
• Hava filtresinin kirle engellenip engellenmediğini kontrol edin. Hava filtresi
engellenirse, soğutma ve ısıtma performansı düşebilir. Kiri düzenli olarak
temizleyin.
Soğuk veya sıcak
hava klimadan
çıkmıyor.
• Dış üniteyi kapatacak bir şey olup olmadığını veya engellerin yakınına monte
edilip edilmediğini kontrol edin. Örtüleri ve engelleri kaldırın.
• Klimanın buz çözme işlevini çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin. Kışın buz
oluştuğunda veya dış sıcaklık çok düşük olduğunda, klima buz çözme işlevini
otomatik çalıştırır. Bu işlev çalışırken, iç fan durur ve ılık hava çıkmaz.
• Kapıların veya pencerelerin açık olmadığını kontrol edin. Bu, düşük soğutma
veya ısıtma performansına neden olabilir. Kapı ve pencereleri kapatın.
• Soğutma veya ısıtma işlemi durduktan sonra klimanın hemen açılıp
açılmadığını kontrol edin. Bu durumda, dış ünitenin kompresörünü korumak
için yalnızca fan çalışır.
• Boru uzunluğunun çok uzun olup olmadığını kontrol edin. Boru uzunluğu
maksimum boru uzunluğunu geçerse, soğutma ve ısıtma performansı düşebilir.
Hava akış yönünü
değiştiremiyorum.
• Oto., Nem Al veya Hızlı modu çalışırken veya İyi uyku işlevi Soğut
modunda çalışırken, klima fan hızını otomatik kontrol eder ve fan hızını
değiştiremezsiniz.
• Uzaktan kumanda içindeki pilleri yenileriyle değiştirin.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda sensörünü engelleyecek bir şey olmadığından emin olun.
• Klimanın yanında güçlü bir aydınlatma cihazı olup olmadığını kontrol edin.
Floresan veya neon gibi kaynaklardan gelen güçlü ışık elektrik dalgalarını
engelleyebilir.
Türkçe 27
Temizlik ve Bakım
Fan hızını
değiştiremiyorum.
• İyi uyku işlevinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu işlev çalışırken, hava akış
yönünü kontrol edemezsiniz. (Ancak, bu işlev Isıt modunda çalışıyorsa hava
akış yönünü kontrol edebilirsiniz.)
Sorun
Çözüm
Açma/Kapama
zamanı işlevi
çalışmıyor.
• Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumandadaki AYAR düğmesine basılıp
basılmadığını kontrol edin.
Gösterge sürekli
yanıp söner.
• Klimayı kapatmak için Güç düğmesine basın veya fişi çıkarın. Gösterge hala
yanıp sönüyorsa, servis merkezine başvurun.
Çalışma sırasında
odada koku
yayılabilir.
• Klimanın dumanlı bir yerde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Odayı
havalandırın veya klimayı 3 ila 4 saat boyunca Fan modunda çalıştırın.
(Klimada güçlü koku yayacak bir bileşen yoktur.)
• Tahliyelerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Düzenli olarak temizleyin.
Hata görüntüleniyor.
• İç ünite göstergesi yanıp sönüyorsa, en yakın servis merkezine başvurun.
Hata kodunu servis merkezine gönderdiğinizden emin olun.
Gürültü oluşuyor.
• Soğutucu akışı değiştiğinde, klimanın durumuna bağlı olarak gürültü
oluşturulabilir. Bu normal bir işlemdir.
Dış ünitede buhar
oluşuyor.
• Yangın değildir, ancak buz çözme işlevi kışın Isıtma modunda çalışırken dış ısı
eşanjöründen çıkan buhardır.
Dış ünitenin boru
bağlantılarından su
damlaları.
• Ortam sıcaklığı aşırı değiştiğinde yoğuşma oluşabilir. Bu normal bir işlemdir.
Temizlik ve Bakım
28 Türkçe
Soğutucu akışkan hakkında bilgiler
Önemli bilgiler: Kullanılan soğutucu akışkan hakkındaki düzenlemeler.
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir.
DİKKAT
Sistem 5 tCO2e veya daha fazla flüorlu sera gazları içeriyorsa, sistem, 517/2014 sayılı düzenleme uyarınca
en az her 12 ayda bir sızıntıya karşı kontrol edilmelidir. Bu işlem yalnızca ehliyetli personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki durumda, montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu yetkili kişi),
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı
YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.
Gazları atmosfere salmayın.
Soğutucu akışkan tipi
R-410A
2088
• GWP: Küresel Isınma Potansiyeli
• tCO2e : kg x GWP/1000 Hesaplaması
Temizlik ve Bakım
Türkçe 29
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
11942
4436~12966
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
3173~13648
3583~16378
Kapasite (Soğutma, kW)
2.5
3.5
Kapasite (Isıtma, kW)
3.2
3.5
2150
3009
2752
3009
EER (Soğutma, Btu/hW)
12.73
10.58
EER (Soğutma, W/W)
3.73
3.1
COP (Isıtma, W/W)
3.61
3.18
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.1
6.1
Isıtma - SCOP
3.8
3.8
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
Enerji
Verimliliği
Ses Seviyesi
Enerji
Verimliliği
COP (Isıtma, W/W)
Dış Ünite Yüksek
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
1.5
46
39/19
Çalışma Akımı (Soğutma)
3.6
5.4
Çalışma Akımı (Isıtma)
4.6
5.5
Güç Tüketimi (Soğutma)
670
1130
890
1100
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
750x249x246
750x249x246
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
720x548x265
720x548x265
7.8
7.6
Φ/V/Hz
Temizlik ve Bakım
Net Ağırlık (Dış Ünite)
29.2
29
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
9.6
8.9
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
31.8
34.5
15
15
8
8
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
A
1.0
45
Net Ağırlık (İç Ünite)
Ağırlık
A
35/20
İç Ünite Yüksek/Düşük
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
30 Türkçe
11942
10918
Nem Alma (l/saat)
Teknik Bilgiler
9.5
8530
4436~10236
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
Elektrik Verileri
AR12JSFSCWK/SK
9
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
Performans
AR09JSFSCWK/SK
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 9.52
OD 9.52
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR09JSFSCWK/SK
AR12JSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Türkçe 31
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
Performans
23202
20472
27296
7506~27296
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
4094~27978
6483~34120
Kapasite (Soğutma, kW)
5.0
6.8
Kapasite (Isıtma, kW)
6.0
8.0
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
4299
5847
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
5159
6879
EER (Soğutma, Btu/hW)
11.77
11.26
EER (Soğutma, W/W)
3.45
3.3
COP (Isıtma, W/W)
3.61
3.4
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.7
7
Isıtma - SCOP
3.8
3.8
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
Enerji
Verimliliği
Enerji
Verimliliği
Güç Kaynağı
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
COP (Isıtma, W/W)
Dış Ünite Yüksek
İç Ünite Yüksek/Düşük
A
2.5
52
54
42/27
43/28
6.8
9
Çalışma Akımı (Isıtma)
7.8
11
Güç Tüketimi (Soğutma)
1450
2060
Güç Tüketimi (Isıtma)
1660
2350
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
1065x301x294
1065x301x294
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
880x648x310
880x793x310
Φ/V/Hz
Temizlik ve Bakım
Net Ağırlık (Dış Ünite)
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
A
2.0
Çalışma Akımı (Soğutma)
Net Ağırlık (İç Ünite)
Ağırlık
32 Türkçe
19
17060
5459~20472
Ses Seviyesi
Teknik Bilgiler
AR24JSFSCWK/SK
19
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Nem Alma (l/saat)
Elektrik Verileri
AR18JSFSCWK/SK
13
14
43.5
52.5
16
17
46.5
56.5
30
30
15
15
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 12.7
OD 15.88
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR18JSFSCWK/SK
AR24JSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Türkçe 33
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
11942
4436 - 13649
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
3753 - 14331
3753 - 16378
Kapasite (Soğutma, kW)
2.5
3.5
Kapasite (Isıtma, kW)
3.2
3.5
2150
3010
2752
3010
EER (Soğutma, Btu/hW)
12.73
11.27
EER (Soğutma, W/W)
3.73
3.30
COP (Isıtma, W/W)
3.72
3.72
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.1
6.1
Isıtma - SCOP
4
4
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
COP (Isıtma, W/W)
A+
A+
1.0
1.5
Enerji
Verimliliği
Ses Seviyesi
Enerji
Verimliliği
Dış Ünite Yüksek
45
47
37/19
40/19
Çalışma Akımı (Soğutma)
3.6
5.0
Çalışma Akımı (Isıtma)
4.4
4.5
Güç Tüketimi (Soğutma)
670
1060
İç Ünite Yüksek/Düşük
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Temizlik ve Bakım
Ağırlık
860
940
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
826x261x261
826x261x261
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
720x548x265
720x548x265
Φ/V/Hz
Net Ağırlık (İç Ünite)
9.4
9.4
Net Ağırlık (Dış Ünite)
27.6
27.6
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
11.6
11.6
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
29.9
29.9
15
15
8
8
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
34 Türkçe
11942
10919
Nem Alma (l/saat)
Teknik Bilgiler
10
8530
4436 - 11260
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
Elektrik Verileri
AR12MSFSCWK/SK
8.9
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
Performans
AR09MSFSCWK/SK
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 9.52
OD 9.52
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR09MSFSCWK/SK
AR12MSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Türkçe 35
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
Performans
23203
20473
26273
4777 - 26956
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
4095 - 24567
4095 - 27980
Kapasite (Soğutma, kW)
5.0
6.8
Kapasite (Isıtma, kW)
6.0
7.7
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
4300
5848
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
5160
6622
11.77
10.27
EER (Soğutma, W/W)
3.45
3.01
COP (Isıtma, W/W)
3.43
3.01
6.1
6.1
Enerji
Verimliliği
EER (Soğutma, Btu/hW)
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
Isıtma - SCOP
3.8
3.8
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
Enerji
Verimliliği
COP (Isıtma, W/W)
Dış Ünite Yüksek
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
54
45/26
Çalışma Akımı (Soğutma)
6.6
10.0
Çalışma Akımı (Isıtma)
7.9
11.2
1450
2260
Güç Tüketimi (Soğutma)
1750
2560
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
1065x301x294
1065x301x294
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
880x648x310
880x793x310
Φ/V/Hz
Temizlik ve Bakım
13
13.1
39.4
50.3
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
15.1
15.2
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
45.3
57.2
30
30
15
15
Net Ağırlık (Dış Ünite)
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
A
2.5
51
Net Ağırlık (İç Ünite)
Ağırlık
A
2.0
41/25
İç Ünite Yüksek/Düşük
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
36 Türkçe
18.4
17061
5459 - 22179
Ses Seviyesi
Teknik Bilgiler
AR24MSFSCWK/SK
15.6
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Nem Alma (l/saat)
Elektrik Verileri
AR18MSFSCWK/SK
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 12.7
OD 15.88
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR18MSFSCWK/SK
AR24MSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-10~46°C
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Türkçe 37
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
11942
3412-13649
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
3583-11942
3753-18426
Kapasite (Soğutma, kW)
2.6
3.5
Kapasite (Isıtma, kW)
3.2
3.5
2270
3009
2752
3009
EER (Soğutma, Btu/hW)
11.26
11.16
EER (Soğutma, W/W)
3.30
3.27
COP (Isıtma, W/W)
3.72
3.43
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
6.1
6.1
Isıtma - SCOP
3.8
4
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
A++
A
A+
1.0
1.5
Enerji
Verimliliği
Ses Seviyesi
Enerji
Verimliliği
COP (Isıtma, W/W)
Dış Ünite Yüksek
46
47
37/19
40/19
Çalışma Akımı (Soğutma)
4.0
5.0
Çalışma Akımı (Isıtma)
4.4
4.6
Güç Tüketimi (Soğutma)
800
1070
İç Ünite Yüksek/Düşük
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Temizlik ve Bakım
Ağırlık
860
1020
1, 220-240V, 50Hz
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
826x261x261
826x261x261
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
660x475x242
720x548x265
Φ/V/Hz
Net Ağırlık (İç Ünite)
9.3
9.3
Net Ağırlık (Dış Ünite)
22.8
28.5
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
38 Türkçe
11942
10919
Nem Alma (l/saat)
Teknik Bilgiler
10
9008
3753-11260
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
Elektrik Verileri
AR12NSFSCWK/SK
9.3
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
Performans
AR09NSFSCWK/SK
11
11.0
26.8
32.9
15
15
8
8
R-410A
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 9.52
OD 9.52
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
AR09NSFSCWK/SK
AR12NSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hayır
5/4 Adım
5/4 Adım
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam
Sıcaklığı
Dış Ünite
Evet
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Evet
Smart wifi
Hayır
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Evet
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Evet
Soğutma
-5~46°C
-10~46°C
Isıtma
-10~24°C
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Evet
Hızlı
Evet
Evet
Konfor
Evet
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
Hayır
İyi Uyku
Evet
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Evet
Otomatik Mod
Evet
Evet
Fan Mod
Evet
Evet
Sessiz
Evet
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Evet
Türkçe 39
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
Otomatik Esinti
Özellikler
Model Kodu
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3 /dk)
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
4095-31392
7.4
5589
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
6363
Enerji
Verimliliği
EER (Soğutma, Btu/hW)
9.73
EER (Soğutma, W/W)
2.85
COP (Isıtma, W/W)
2.85
Sezonsal
Enerji
Verimliliği
Soğutma - SEER
Isıtma - SCOP
3.8
Sezonsal
Enerji Sınıfı
EER (Soğutma, W/W)
A++
Ses Seviyesi
COP (Isıtma, W/W)
Dış Ünite Yüksek
İç Ünite Yüksek/Düşük
Çalışma Akımı (Soğutma)
Enerji
Verimliliği
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Temizlik ve Bakım
Ağırlık
A
2.5
54
45/26
10.2
11.5
Güç Tüketimi (Soğutma)
2280
Φ/V/Hz
2595
1, 220-240V, 50Hz
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)
1065x301x294
Net Boyutlar (Genişlik x
Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)
880x638x310
Net Ağırlık (İç Ünite)
13.3
Net Ağırlık (Dış Ünite)
44.2
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
15.3
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
49.6
Boru
Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru
Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
6.1
Çalışma Akımı (Isıtma)
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
40 Türkçe
6.5
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
Nem Alma (l/saat)
Teknik Bilgiler
25250
4777-25932
Kapasite (Isıtma, kW)
Elektrik Verileri
18.4
22179
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
Kapasite (Soğutma, kW)
Performans
AR24NSFSCWK/SK
30
15
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
OD 6.35
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
OD 15.88
Özellikler
Model Kodu
Hava Akışı
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Evet
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Hayır
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava
Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Evet
S-Plasma İyonu
Hayır
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Alerji Tedbirler
Evet
Antibakteriyel Kaplama
Evet
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Smart wifi
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Hayır
Uzaktan Kumanda
Evet
Ekran Açma/Kapama
Hayır
Sinyal Sesi Açma/Kapama
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Otomatik Değiştirme
Evet
Dış Ünite
Evet
Soğutma
-10~46°C
Isıtma
-15~24°C
2-Aşama Soğutma
Evet
Hızlı
Evet
Konfor
Evet
Keyifli Serinlik
Hayır
İyi Uyku
Evet
Tek Kullanıcı Modu
Evet
Nem Al(Nem Alma)
Evet
Otomatik Mod
Evet
Fan Mod
Evet
Sessiz
Evet
Kompresör Tipi
BLDC
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
Temizlik ve Bakım
Çalıştırma Modu
5/4 Adım
Otomatik Esinti
Otomatik Yeniden Başlatma
Düşük Ortam
Sıcaklığı
AR24NSFSCWK/SK
Geniş İkiz Kanatlar
Türkçe 41
Tüketicinin seçimlik haklari
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan
bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
Temizlik ve Bakım
42 Türkçe
SERViS iSTASYONLARI GÖSTERiR LiSTE
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1 ÜNVANI
2
MERKEZ
ADRESİ
3 TELEFON
4 FAKS
6 TİCARET SİCİL
NO
8 VERGİ NO
SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZ.VE
TİC.LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
Servis Adi
BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad
FLAT OFİS İSTANBUL İŞ MERKEZİ OTAKÇILAR
CAD.NO:78K:3 NO:B3 EYUP
Vergi Dairesi
GAZİLER
Vergi No
1550544868
0212 4670600
Telefon No
903624316480
0212 4378528
HYB No
55-HYB-292
629388
Adres
19 MAYIS MAH.AĞABALİ CAD. NO:38 İLKADIM/
SAMSUN
Şehir
SAMSUN
7420397337
AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK
1 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
BERK SERVİS HASAN BAYRAKTAR
7 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
İLYASBEY
Vergi No
10743028780
Telefon No
902626414565
63-HYB-14
HYB No
34-HYB-2952
Adres
HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI
NO:27/A
Adres
- KIZILAY CD.1201/2 SK. - NO:1/C
Şehir
KOCAELİ
Şehir
ŞANLIURFA
Vergi Dairesi
TOPÇU MEYDANI
Vergi No
66274209310
Telefon No
904142153076
HYB No
AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
2 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK
8 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
BEYDAĞI V.D.
Vergi Dairesi
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ
Vergi No
6120003243
Vergi No
9600318189
Telefon No
904223242145
Telefon No
03243286260
HYB No
44-HYB-45
HYB No
33-HYB-400
Adres
UÇBAĞLAR MAH.YUNUS EMRE CAD.NO:25
Adres
BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ
BLV. NO:476/A .
Şehir
MALATYA
Şehir
MERSİN
ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
3 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
4
6
Vergi Dairesi
ARDA
Vergi No
34609345408
Telefon No
02842352837
HYB No
59-HYB-770
Adres
FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK
APT. NO:1 / EDİRNE
Şehir
EDİRNE
Servis Adi
AYTEK ÇINAR-ŞAFAK KOÇ-ÜMİT TELLAL
ORTAKLIĞI/BİRLİK TEKNİK ORTALIĞI
Yetkili Ad Soyad
GÖNEN
Vergi No
2510299103
Telefon No
02667627811
HYB No
10-HYB-867
Adres
MALKOÇ MAHALLESİ MÜFTİ ŞEVKET CADDESİ
NO:60/D / GÖNEN
Şehir
BALIKESİR
BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
5 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
SERİK
Vergi Dairesi
ERZURUM
Vergi No
12596155408
Telefon No
0442 237 37 01
HYB No
25-HYB-223
Adres
GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14
Şehir
ERZURUM
EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU
10 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
OSMANİYE
Vergi No
5800184379
Telefon No
903288125766
HYB No
01-HYB-3166
Adres
7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C
. / MERKEZ
Şehir
OSMANİYE
ENVER TURKUT - TURKUT TEKNİK
11 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
DÜDEN
Vergi No
20410577534
Telefon No
0242.3442333
HYB No
07-HYB-253
GÜVENLİK MAHALLESİ 267. SOKAK No:16 A/A
MURATPAŞA / ANTALYA
ANTALYA
Vergi No
14257579684
Adres
Telefon No
0242.7220548
HYB No
07-HYB-531
Şehir
Adres
KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCI CADDESİ
No:104/C
Şehir
ANTALYA
Türkçe 43
Temizlik ve Bakım
Vergi Dairesi
EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
9 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
SERViS iSTASYONLARI GÖSTERiR LiSTE
FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
12 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
13
Vergi Dairesi
SİVRİCE
Vergi No
39784205288
Telefon No
904242186621
HYB No
23-HYB-226
Adres
RÜSTEM PAŞA MH. HACI HAYRİ CD. NO:100/E
Şehir
ELAZIĞ
Servis Adi
GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad
18
Servis Adi
MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Yetkili Ad Soyad
19
Vergi Dairesi
pamukkale
Vergi No
6130692275
Telefon No
02582620009
HYB No
20-HYB-1221
Adres
Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A
Maviay İş Merkezi Merkezefendi/Denizli /
DENİZLİ
Şehir
DENİZLİ
Servis Adi
MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK
SEVİSİ
KAYAPINAR ŞUBESİ
Vergi Dairesi
GAZİOSMANPAŞA
Vergi No
3890693692
Telefon No
0212 6250625
Yetkili Ad Soyad
HYB No
34-HYB-4664
Vergi Dairesi
GÖKALP
Adres
ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK
NO.8/B EYÜP
Vergi No
0540127437
Şehir
İSTANBUL
Telefon No
04122575172
HYB No
21-HYB-3383
Adres
MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A
/41 / KAYAPINAR
Şehir
DİYARBAKIR
GENERAL SOĞUTMA-HALİL ABBASOĞLU
14 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
KİLİS
Vergi No
0010358834
Telefon No
905442754211
HYB No
27-HYB-4201
Vergi Dairesi
nazilli
Adres
ALTINÜZÜM MAHALLESİ NEMİKA CADDESİ No:73 A/
Z1 / KİLİS MERKEZ
Vergi No
22279368582
Şehir
KİLİS
Telefon No
02563136266
HYB No
09-HYB-588
Adres
ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
NO:22/A NAZİLLİ/AYDIN / NAZİLLİ
Şehir
AYDIN
GÖKSEL SARFAKLAR
15 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
NAİLE KABASAKAL
20 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
KARESİ
Vergi No
34540021010
Telefon No
02662447072
HYB No
10-HYB-528
Vergi Dairesi
ZİYAPAŞA
Adres
HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A
POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
Vergi No
6710098948
Şehir
BALIKESİR
Telefon No
903224540680
HYB No
01-HYB-2994
Adres
GAZİPAŞA MH. BORSA CAD. BORSA APT.NO:32/F
Şehir
ADANA
Hakan GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK
16 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Temizlik ve Bakım
Vergi Dairesi
BİSMİL
Vergi No
4530610193
Telefon No
04124152111
HYB No
21-HYB-3322
Adres
ALTIOK MAHALLESİ, İSMAİL BEŞİKÇİ CADDESİ,
JİYAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİSMİL
Şehir
DİYARBAKIR
17 Servis Adi
Yetkili Ad
Soyad
İKLİM SOĞUTMA-NİLÜFER ALIÇ
Vergi Dairesi
MUT
Vergi No
52639093434
Telefon No
03247745503
HYB No
33-HYB-923
Adres
PINARBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI
No:61/C / MUT
Şehir
MERSİN
44 Türkçe
NECMİ GÜRALP ÖZCAN GÜRALP MÜHENDİSLİK
21 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
PINAR ELEKTRONİK
22 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
İSTİKLAL
Vergi No
8210021023
Telefon No
0 324 336 8298
HYB No
33-HYB-21
Adres
MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B
Şehir
MERSİN
SALİHLİ TEKNİK-TİMUR ACAR Esnaf
23 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
ADİL ORAL
Vergi No
25850289290
Telefon No
05542154699
HYB No
45-HYB-725
Adres
CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO: 87
TURGUTLU/
Şehir
MANİSA
SERViS iSTASYONLARI GÖSTERiR LiSTE
24
Servis Adi
SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad
Vergi Dairesi
SELÇUK
Vergi No
7420421584
Telefon No
03322388484
HYB No
42-HYB-1352
Adres
MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFÇI HAMDİBEY
CAD. NO:10 / SELÇUKLU
Şehir
KONYA
SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
25 Servis Adi
Yetkili Ad Soyad
26
Vergi Dairesi
YILDIRIM BEYAZIT
Vergi No
55804106610
Telefon No
0312 3251876
HYB No
06-HYB-84
Adres
ETLİK MAH. YENİ ETLİK CAD. NO:205/ A
Şehir
ANKARA
Servis Adi
SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE
TAAHHÜT LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad
27
29 Servis Adi
Yetkili Ad
Soyad
ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
Vergi Dairesi
DÖRTYOL
Vergi No
31831635246
Telefon No
0326 712 38 09
HYB No
31-HYB-28
Adres
YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4
Şehir
HATAY
30 Servis Adi
Yetkili Ad
Soyad
WEGA ELEKTRONIK SACIT SEN
Vergi Dairesi
ÇORLU
Vergi No
62722092022
Telefon No
282-653 82 81
HYB No
59-HYB-362
Adres
CAMIATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A
ÇORLU
Şehir
TEKİRDAĞ
31 Servis Adi
Yetkili Ad
Soyad
YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS
Vergi Dairesi
MALTEPE
Vergi Dairesi
GAZİKENT
Vergi No
7710312272
Vergi No
5440343766
Telefon No
903122120143
Telefon No
03423381070
HYB No
06-HYB-2185
HYB No
27-HYB-1012
Adres
ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A
ÇANKAYAANKARA
Adres
İNCİLİPINAR MAH. MUAMMER AKSOY BLV.
KEPKEP PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8 ŞEHİTKAMİL /
Şehir
ANKARA
Şehir
GAZİANTEP
Servis Adi
STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET
YILMAZ
Yetkili Ad
Soyad
Vergi Dairesi
KARADENİZ
Vergi No
13664938404
Telefon No
904623216224
HYB No
61-HYB-1084
Adres
İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ
SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR
Şehir
TRABZON
28 Servis Adi
Yetkili Ad
Soyad
UFUK NEBİ TEMEL
ERGANİ
Vergi No
17482883854
Telefon No
04126112043
HYB No
21-HYB-3333
Adres
ADNAN MENDERES MAHALLESİ YENİ HAL
CADDESİ, SOKAK 1/1 / ERGANİ
Şehir
DİYARBAKIR
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik
gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı
Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.
Türkçe 45
Temizlik ve Bakım
Vergi Dairesi
Temizlik ve Bakım
46 Türkçe
Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.
www.samsung.com/tr/support
Üretici Firma :
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
Fabrika :
THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230
LVD :
NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD Ridlerstr. 65 D – 80339 München,Germany
EMC :
SEC EMC Lab.
SEQAL
NEMKO
KTR
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea
“Kullanım Ömrü: 10 Sene”
İTHALATÇI FİRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is
Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"
Bu kılavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı fırma sorumlu tutulamaz.
DB68-06583A-02
Download PDF

advertising