Samsung | AR12NSFSCWK/SK | Samsung AR12NSFSCWK/SK Üçgen Tasarımlı A++ Enerji Sınıfına Sahip Duvar Tipi Klima, 12000 BTU Kapasiteli Kurulum Rehberi

Adım 1.3 Aksesuarları ve aletleri kontrol
etme ve hazırlama
Tahliye hortumu, 2 m
uzunluğunda (1)
Boru kelepçesi B (3)
İç ünite ambalajındaki aksesuarlar
Kurulum levhası (1)
**09/12MS*****
**09/12NS*****
Kurulum levhası (1)
**09/12JS*****
Vinil bant (2)
Boru kelepçesi A (3)
Macun 100 g (1)
Kurulum levhası (1)
**18/24*******
Uzaktan kumanda (1)
Uzaktan kumanda tutucusu (1)
PE T3 köpük tüp yalıtım (1)
Beton çivisi (6)
Tahliye tapası (1)
3 telli güç kablosu (1)
Uzaktan kumanda pili (2)
300
1500
600
300
Üstten Görünüm
Maksimum
boru uzunluğu
Yan görünüm
1 dış ünite kurarken
(6 kasa)
300
600
500
(Birim: mm)
illüstrasyon modele göre ufak farklılıklar
gösterebilir.
(Birim: m)
Boru
yüksekliği
Boru uzunluğu
Model
Minimum
Maksimum
Maksimum
**09/12*******
3
15
8
**18/24*******
3
30
15
Dış ünite
UYARI
CAUTION
Dış duvar
İç ünite
2000
150
Dış duvardaki boruda (iç
üniteye bağlanan) bir U borusu
oluşturun ve yağmur suyunun
izolasyonu geçerek içeri
kaçmasını önlemek için,
izolasyonun alt kısmını kesin
(yaklaşık 10 mm) Ancak,
izolasyonu keserken.
600
600
300
300
DİKKAT
600
300
• Dış ünite yeterli bir açıklıkla kurulursa, ses oluşturabilir ve
tüm ürünü etkileyebilir.
• Dış üniteyi, titreşiminin tüm ürünü etkilemeyeceği düz bir
yere kurduğunuzdan emin olun.
Adım 1.2 Ambalajdan Çıkarma
İç üniteyi ambalajdan çıkarma
Yağmur suyunun tahliye
edilebilmesi için
izolasyonu kesin
1 İç ünitenin ambalajını açın.
2 Sol ve sağ tamponları çıkarın.
3 Üniteyi ambalajdan çekip çıkarın.
Dış üniteyi ambalajdan çıkarma
1 Ambalajı çıkarın.
2 Üst tamponu çıkarın.
3 Üniteyi alttaki tampondan çekip çıkarın.
Adım 2.2 Kurulum levhasını sökme
2 Deliği delin.
DİKKAT
• Vakum pompası
(Geri akış önleme)
• Manifold ölçüm cihazı
• Cıvata bulucu
• Tork anahtarı
• Boru kesici
• Rayba
• Yalnızca bir delik deldiğinizden emin olun.
• Tahliye hortumu eğimlerinin suyu iyi tahliye etmesi için
delik eğimlerinin aşağı doğru olduğundan emin olun.
• Boru bükücü
• Su terazisi
• Tornavida
• Anahtar
• Matkap
• L anahtarı
• Şerit metre
Duvar
Test işlemi için aletler
• Termometre
• Direnç ölçer
• Elektroskop
Kapak Vidası
Vida
Tahliye hortumu
İç ünite
<Delik aşağı yukarı uzanır>
Kurulum levhasını bir duvara sabitlemeden ve sonra iç
üniteyi kurulum plakası, bir pencere pervazı veya bir alçıpana
sabitlemeden önce, boru demetinin (güç ve iletişim kabloları,
soğutucu boruları ve tahliye borusu içeren) geçeceği deliğin
yerini (65 mm iç çapında) belirlemeniz, sonra deliği delmeniz
gerekir.
1 Boru grubunun olası yönlerinin durumuna göre ve delik ve
kurulum levhası arasındaki minimum mesafelere göre 65
mm delik konumu belirleyin.
Yıldız tornavida
Adım 1.5 Boruları, kabloları ve tahliye
hortumunu bantlama
Düz tornavida
2 Yan kancaların ( , ), sonra orta kancaların ( )
kilidini açın. Kapak panelini söküp çıkarmak için sonra alt
kancaların ( ) kilidini açın.
Yalıtım
Kontrol kutusu
A
B
Sağ
Kullanıcı Kılavuzu(1)
C
B
Borular
2 Boru grupları yapmak için soğutucu boruları, güç kablosu,
iletişim kablosu ve tahliye borusunu vinil bantla sarın.
Arka sağ veya sol
Adım 2.3 Güç ve iletişim kablolarını
bağlama (montaj kablosu)
1 Soğutucu borularının uçlarında yalıtım olmayan
parçalarında şekilde gösterildiği gibi köpük yalıtımı sarın.
Sarma yoğuşma sorununu minimuma indirebilir.
3 telli montaj kablosu (1)
Sol
Kullanıcı Kurulum (1)
600
Hava akış yönü
A
2 telli montaj kablosu (1)
200
gürültü ve titreşimi azaltmak için
en az bir tur yapın.
Güç kaynağı hattı, sigorta veya devre
kesici
Aletler
3000
600
Maksimum
boru yüksekliği
Adım 1.4 Duvarda bir delik açma
M4 x 25 kılavuz vida (6)
Minimum açıklık (mm cinsinden)
Tahliye hortum deligini
Tahliye yönünü (sag ya da sol)
seçebilirsiniz.
Genel aletler
Aksesuarlar
125 mm
ya da
daha uzun
koruma duvarı
Dış ünite
• Her zaman, güç kaynağının mevcut güvenlik standartlarına
uygun olduğundan emin olun. Klimayı her zaman mevcut
yerel güvenlik standartlarına uygun bir şekilde kurun.
• Her zaman uygun bir topraklama bağlantısının olduğundan
emin olun.
• Güç kaynağının voltaj ve frekansının cihaz özelliklerine
uygun olduğundan ve kurulu gücün aynı elektrik hattına
bağlı diğer elektrikli cihazların çalışması için yeterli
olduğundan emin olun.
• Kesme ve koruma anahtarlarının her zaman uygun şekilde
boyutlandırıldığından emin olun.
• Klimanın güç kaynağı ile olan bağlantısının kılavuzda verilen
kablo bağlantı diyagramındaki talimatlara uygun bir şekilde
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Elektrik bağlantılarının (kablo girişleri, kablo uçları,
korumalar...) elektrik özelliklerine ve bağlantı diyagramında
verilen talimatlara uygun olduğundan emin olun. Tüm
bağlantıların klima kurulumu için geçerli olan standartlara
uygun olduğundan emin olun.
• Güç kablosunda değişiklik yapmayın, kabloyu uzatmayın ve
çoklu kablo bağlantısı yapmayın.
–– Bağlantı ya da yalıtımın yetersiz olması veya akım
sınırının aşılması nedeniyle elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
–– Güç hattında hasar nedeniyle kabloyu uzatmak
gerekirse, bkz. "Adım 2.4 İsteğe Bağlı:Güç kablosunu
uzatma" bölümüne bakın.
3000
500
• ÖNEMLİ: Üniteyi kurarken önce soğutucu tüplerini,
ardından elektrik hatlarını bağlamayı unutmayın. Elektrik
hatlarını her zaman soğutucu tüplerinden önce çıkarın.
• Teslim aldıktan sonra, nakliye sırasında hasar
görmediğinden emin olmak için ürünü kontrol edin. Ürün
hasarlı görünüyorsa KURMAYIN ve hasarı derhal taşıyıcıya
veya bayiye bildirin (materyali bayiden kurulum görevlisi
veya yetkili teknisyen teslim almışsa).
• Kurulumu tamamladıktan sonra, her zaman bir fonksiyon
testi uygulayın ve kullanıcıyı klimanın çalıştırma talimatları
konusunda bilgilendirin.
• Yangın, patlama veya yaralanma tehlikesini önlemek
için klimayı tehlikeli maddelerin olduğu ortamlarda
veya serbest alev saçan ekipmanlara yakın yerlerde
kullanmayın.
• Ünitelerimiz, her iki taraftan da erişimin sağlanabileceği
ve rutin bakım ve tamirlerin gerçekleştirilmesine olanak
tanıyacak şekilde, kılavuzda belirtilen boşluklara uygun
bir şekilde kurulmalıdır. Ünitenin bileşenleri erişilebilir
olmalıdır ve insanlar ve nesneler için tamamen güvenli
olacak koşullarda demonte edilmelidir. Bu sebeple,
kurulum kılavuzunda belirtilmeyen durumlar nedeniyle
cihazın erişilemez olması halinde ünitenin erişim
ve onarım, (yürürlükte olan mevcut düzenlemelerin
gerektirdiği şekilde güvenli bir biçimde) askı, iskele, vinç
veya yükseltme için gereken başka işlemlerin masrafları
garanti kapsamında değildir ve bu masraflar kullanıcıya
aittir.
• Dış üniteyi deniz kıyısına kurarken, doğrudan deniz
esintisine maruz kalmadığından emin olun. Doğrudan
deniz esintisinin olmadığı uygun bir yer bulamazsanız,
koruma duvarı veya koruyucu parmaklık yapın.
–– Dış üniteyi deniz esintisinden korunabileceği bir yere
(binaların yakını gibi) kurun. Aksi halde dış ünite zarar
görebilir.
600
100 mm ya da daha uzun
125 mm
ya da
daha
uzun
Dış ünite
koruma duvarı
Deniz
1500
Duvar
1500
• Üniteyi suyun kolayca tahliye edilebildiği bir yere kurun.
• Yukarıda açıklanan gibi bir kurulum konumu bulmada
zorluk çekiyorsanız, ayrıntılar için üreticinize başvurun.
• Isı eşanjöründeki deniz suyunu ve tozu temizlediğinizden
emin olun ve üzerine bir paslanma önleyici uygulayın. (Yılda
en az bir kez.)
Dış ünite için minimum açıklık
300
• Klimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice
okuyun ve kurulumdan sonra da referans olarak
kullanabilmek için kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.
• Maksimum güvenlik için, kurulum görevlileri aşağıdaki
uyarıları dikkatlice okumalıdırlar.
• Çalıştırma ve kurulum kılavuzunu güvenli bir yerde
saklayın ve klimanın satılması ya da el değiştirmesi
durumunda kılavuzu yeni sahibine teslim etmeyi
unutmayın.
• Bu kılavuz, iki SAMSUNG ünitesiyle split sisteme sahip iç
ünitenin nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Farklı kontrol
sistemlerine sahip farklı türdeki ünitelerin kullanımı
ünitelere zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
Uyumlu olmayan ünitelerin kullanımından kaynaklanan
hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır.
• İzinsiz değişiklikler ve uygunsuz elektrik bağlantısı ve
kılavuzda bulunan "Çalışma limitleri" tablosunda verilen
talimatlara uyulmayan durumlar cihazı garanti kapsamı
dışına çıkarır, bu durumlardan kaynaklanan hasardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
• Klima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar için
kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için kullanılan
mekanlara kurulmaya uygun değildir.
• Hasar görmüşlerse üniteleri kullanmayın. Sorun oluşursa,
üniteyi kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Ünite duman çıkarırsa, güç kablosu ısınırsa veya hasar
görürse ya da ünite çok fazla gürültü çıkarırsa elektrik
çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemeye yardımcı
olmak için her zaman üniteyi durdurun, koruma anahtarını
devre dışı bırakın ve SAMSUNG teknik destek bölümüne
ulaşın.
• Üniteyi, elektrik bağlantılarını, soğutucu tüplerini ve
korumaları her zaman düzenli olarak kontrol etmeyi
unutmayın. Bu işlemler yalnızca yetkili personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Ünite, daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması
gereken hareketli parçalar içermektedir.
Üniteyi kurma
Deniz meltemi
Kurulum konumu gereksinimlerine genel bakış
1500
Genel bilgiler
Dış ünite
Deniz
• Dış üniteyi deniz kenarına kurmanız kaçınılmazsa, deniz
esintisini engellemek için bir koruma duvarı yapın.
• Deniz esintisini engellemek için beton gibi katı bir
malzemeyle bir koruma duvarı yapın. Duvarın yüksekliğinin
ve genişliğinin dış ünitenin boyutunun 1,5 katı olduğundan
emin olun. Ayrıca, atık havanın tahliye edilebilmesi için
koruma duvarı ve dış ünite arasında 600 mm'den fazla
boşluk bırakın.
sınırlarına uyun.
300
• Herhangi bir onarım yapmadan veya ekipman içindeki
parçalara ulaşmadan önce klimanın güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
• Kurulum ve test işlemlerinin yetkili personel tarafından
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Klimanın kolayca erişilebilecek bir yere kurulmadığından
emin olun.
Dış ünite
Deniz
• Üniteyi tamir etmeye, hareket ettirmeye, değiştirmeye veya
yeniden kurmaya çalışmayın. Yetkisiz personel tarafından
gerçekleştirilmeleri durumunda, bu işlemler elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilirler.
• Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar veya başka nesneler
yerleştirmeyin.
• Klimanın üretiminde ve ambalajlanmasında kullanılan
bütün materyaller geri dönüştürülebilirdir.
• Ambalaj materyalleri ve uzaktan kumandanın (isteğe bağlı)
bitmiş pilleri, mevcut kanunlara uygun bir şekilde imha
edilmelidir.
• Klima, özel atık olarak imha edilmesi gereken soğutucu
içermektedir. Yaşam döngüsünün sonunda, klima yetkili
merkezlerde imha edilmeli veya doğru ve güvenli bir
şekilde imha edilmek üzere bayiye geri gönderilmelidir.
(5 kasa)
(Birim: mm)
• Yukarıda gösterilen şekilde açıklanan uzunluk ve yükseklik
300
Hem klimanın hem de çalışanların güvenliğinin sağlanması
açısından çok önemli oldukları için, aşağıda listelenen
önlemleri dikkatlice uygulayın.
Adım 1.1 Kurulum konumunu seçme
300
Kurulumda Güvenlik Bilgileri
DB68-06570R-03
1'den fazla dış ünite kurarken
DİKKAT
500
AR**JSFS***/ AR**MSFS***/ AR**NSFS***
Hazırlık
Deniz meltemi
1500
Deniz meltemi
1500
Kurulum kılavuzu
Orta kanca (A)
Alt/Yan kanca (B/C)
Bağlamadan
önce
Doğru
Baş aşağı
Hasarlı
Sirküler değil
Doğru
(Önden
görünüm)
Doğru
(Yandan
görünüm)
Baş aşağı
Takılı değil
Dış ünite ambalajındaki aksesuarlar
Sağ alt
M4 x 12 kılavuz vida (2)
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 9.52 mm (1)
**09/12*******
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 6.35 mm (1)
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 12.70 mm (1)
**18*******
Bağladıktan
sonra
<Boru demetinin Olası tarifi>
Vinil Bant
Vida kapağı (2)
Opsiyonel aksesuarlar
Soğutucu akışkan
boruları (montaj borusu)
Kurulum plakası
kauçuk bacak (4)
DİKKAT
NOT
• Bir konik cıvata bir evaporatörün veya bir servis yuvasının
her borusunun ucuna takılıdır. Boruları bağlarken konik
cıvatalar kullanın.
• Telli montaj kabloları opsiyoneldir. Birlikte verilmezlerse,
standart kablolar kullanın.
• Tahliye tapası ve lastik ayaklar yalnızca klima, montaj
boruları olmadan sağlandığında verilir.
• Bu aksesuarlar sağlanırsa, aksesuar paketinde veya dış
ünite paketinde bulunurlar.
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 15.88 mm (1)
**24*******
• Boru yönü soldan sağa değiştirme, borunun sert bir şekilde
bükülmesine sebep olmuyor, yalnızca yavaşça şekildeki gibi
ters yöne dönmesine sebep oluyorsa. Aksi takdirde işlem
borunun hasar görmesine neden olabilir.
Güç ve haberleşme kabloları
(montaj kablosu)
2
<Sirküler terminal>
1
Tahliye hortumu
İç Ünite Kurulumu
Boru demeti deliği
Lütfen iç ünite kurulumunun ayrıntılı
videosu için bu kare kodu tarayın.
<Delik ve montaj plakası arasındaki minimum mesafeler>
(Birim: mm)
Model
A
B
C
D
**09/12JS*****
36
60
65
36
**09/12MS*****
**09/12NS*****
36
120
81
36
**18/24*******
33
110
110
33
Adım 2.1 Kapak panelini sökme
1 Vida kapaklarını, sonra vidaları çıkarın.
4
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
1(L)2(N)
Adım 2.4 İsteğe Bağlı: Elektrik
kablosunu uzatma
F1 F2
Adım 2.5 Tahliye hortumunu takma ve
bağlama
sıkıştırma
boyut
1 Aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Adım 2.6 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunu uzatma
Adım 2.7 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunun yönünü değiştirme
1 Tahliye hortumunu takın.
pan çıkışı boşaltın
Aletler
Ayrıntılar
Kablo
sıkıştırıcılar
MH-14
Bağlantı
manşonu (mm)
20xØ7,0 (HxOD)
İzolasyon bandı
Genişlik 18 mm
Biçim
Tahliye hortumu (A)
• Sıkıştırdıktan sonra kablonun her iki tarafını da çekerek
sıkıştırıldığından emin olun.
Yöntem 1
lastik kapak
Uzatma tahliye hortumu (B)
Yöntem 2
o 4 kez sıkıştırın.
o 4 kez sıkıştırın.
Tel sahipleri için vidaları sıkın.
Model
**09/12******* **18/24*******
Güç kablosu
(Dış ünite)
3G X 2.5 mm², H07RN-F
Dış-iç elektrik
kablosu
3G X 1.0 mm², H07RN-F
İletişim kablosu
2 X 0.75 mm², H05RN-F
Tür GL
20A
25A
• Elektrik ve topraklama işleri gerçekleştirirken, yerel
düzenlemelerde 'elektrik işleri teknik standartları' ve
'kablolama düzenlemeleri'ne uyulduğundan emin olun.
• Terminal bloğu vidasını 1,2-1,8 N•m (1,2-1,8 kgf•cm) sıkın.
NOT
• Her kablo ilgili terminal numarasıyla etiketlenir.
• Gürültülü ortamlarda korumalı kablo (Kategori 5;
50pF/m'den az) kullanın.
• Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı
kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif
olmamalıdır. (Kod işareti IEC: 60245 IEC 66/CENELEC:
H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)
• Güç ve İletişim kablosu 30 m'yi aşmamalıdır.
montaj borusu
bağlantı hortumu
ok yönünde su konur.
5 mm
Kısaltma tüpü
(mm)
50xØ8,0 (LxOD)
2 Şekilde gösterildiği gibi elektrik kablosunun plastik veya
tel zırhını soyun.
5 mm
5 İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın ve daraltma
borunuzu yalıtım bandının ortasında konumlandırın.
Üç veya daha fazla yalıtım katmanı gerekir.
Duvar
(A)
Yöntem 1
Yöntem 2
Yalıtım bandı
Eğimli aşağıya
Su
yukarı eğik
(Birim: m)
Model
Güç (Maksimum)
**09/12/18/24*******
30
• Uzunluğu artırmak için iki veya daha fazla farklı kabloyu
bağlamayın. Bu bağlantı yangına neden olabilir.
• Her sirküler terminal, terminal bloğundaki ilgili vidanın
boyutuyla eşleşmelidir.
• Kabloları bağladıktan sonra, iç ve dış ünitelerdeki terminal
sayılarının eşleştiğinden emin olun.
• Güç ve iletişim kablolarının ayrıldığından emin olun, aynı
kabloda olmamaları gerekir.
• Kabloları kolayca çekilemeyecekleri şekilde sıkıca bağlayın.
(Gevşekseler, kabloların yanmalarına neden olabilir.)
Tahliye hortumu
Uzatma tahliye hortumu
suya batırılmış
<Ön Görünüm>
Yalıtım bandı
süzülmüş su yönü
DİKKAT
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik özellikleri
hakkında bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
• Hazır takılmış borudan kabloları soyduktan sonra, bir
daraltma borusu takın.
40 mm
20 mm ya da daha fazla
35 mm
6 Kısaltmak için kısaltma tüpüne ısı uygulayın.
5 cm
daha
bükülmüş
Çok küçük açıklık
köpük yalıtım
Hendek
Çok küçük açıklık
Daralma tüp
2 Suyu boşaltma kabına dökün. Hortumun iyice tahliye
edildiğini kontrol edin.
Güç kablosu
20
20
20
60
180
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
(Birim: mm)
Wire tube güç kablosu
20
3 Elektrik kablosunun kablo çekirdeğinin her iki tarafını
bağlantı manşonuna yerleştirin.
• Yöntem 1: Her iki taraftan kovan içine çekirdek teli itin.
• Yöntem 2: Birlikte tel çekirdeği bükün ve kovan içine
doğru itin.
Yöntem 1
Adım 2.8 Montaj borularını soğutucu
borularına takma ve bağlama (montaj
borusu)
Yalıtım bandı
(Birim: mm)
Yöntem 2
bağlantı kol
bağlantı kol
4 Ezici bir alet kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve döndürün
ve aynı yerde başka iki noktayı daha sıkıştırın.
• Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
DİKKAT
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin olun.
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine dayanabilecek,
güçlendirilmiş izolasyon malzemelerinden imal edilmiş bir
daraltma borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan emin
olun.(Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere uyun.)
UYARI
• Elektrik kablosunu uzattığınız durumda, lütfen yuvarlak
sıkıştırma yuvası KULLANMAYIN.
–– Tamamlanmamış kablo
bağlantıları elektrik
çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
<Yandan görünüm>
vinil bant
DİKKAT
7 Tüp kısaltma işi tamamlandığında, bitirmek için izolasyon
tüpü ile sarın.
120
• Terminal bloğu kablolaması için, yalnızca bir halka
terminali soketi olan bir kablo kullanın. Bir halka terminali
soketi olmayan normal kablolar, montaj sırasında elektrik
temasının aşırı ısınması nedeniyle zarar verebilir.
• Boruyu uzatmanız gerekiyorsa, kabloyu da uzattığınızdan
emin olun.
(B)
Iç Ünite
Tahliye hortumu
• Hazır takılmış borudan kablo kılıfının 20 mm kadar
bölümünü soyun.
DİKKAT
UYARI
Tahliye hortumu
DİKKAT
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
• Bağlantı hortumunun çapı ürünün tahliye hortumundan
küçükse, su sızıntısı oluşabilir.
• Uygun olmayan kurulum, su sızıntısına neden olabilir.
• Tahliye hortumu odanın içine yönlendirilirse, yoğuşma
damlaları eşyaya veya zeminlere zarar vermeyecek şekilde
hortumu yalıtın.
• Tahliye borusu bağlantısını kutu içine almayın veya
kapatmayın.
Tahliye borusu bağlantısı kolayca erişilebilir ve kullanılabilir
olmalıdır.
İç ve dış üniteleri alanda tedarik edilen bakır borular ile
havşa bağlantısı yardımıyla bağlayın. Sadece izole edilmiş
lehimsiz soğutucu sınıfı, (ISO1337'ye göre Cu DHP tipi);
yağdan arındırılmış ve oksijeni giderilmiş, en az 4200 kPa'lık
işlem basıncı için ve 20700 kPa'lık patlama basıncı için uygun
boru kullanın. Hiçbir koşulda sıhhi tesisat tipi bakır boru
kullanılmamalıdır.
Farklı çaplarda 2 soğutucu borusu vardır:
• Sıvı soğutucu için küçük boru
• Gaz soğutucu için büyük boru
Kısa bir sıvı soğutucu borusu ve kısa bir gaz soğutucu borusu
zaten klimada takılıdır. Soğutucu boruları için bağlantı
prosedürü, duvara bakarken her borunun çıkış pozisyonuna
göre değişir:
İç üniteyi bir duvara sabitlerken
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
boru kesme aletleri
Alt
<Ön Görünüm>
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
Duvar
B
C
(Birim: mm)
Arka sağ veya sol
<Yandan görünüm>
90°
1 Boruyu doğrudan arkadan bağlamadığınız sürece, iç
ünitenin arka kısmında uygun bir açma çıkıntısı parçası (A,
B, C) kesip çıkarın.
2 Kesik kenarların pürüzlerini giderin.
3 Boruların koruyucu kapaklarını çıkarın ve her bir boruya
montaj borusunu bağlayın. Vidaları önce elinizle sıkıştırın
ve ardından aşağıdaki torku uygulayarak tork anahtarıyla
sıkıştırın:
Dış çap (mm)
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
N
F2
çapak
B
C
D
**09/12JS*****
36
60
65
36
**09/12MS*****
**09/12NS*****
36
120
81
36
**18/24*******
33
110
110
33
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
45°±2°
eğimli
R 0.4 to 0.8
Boru
parlama
Dış çap (D)
D
Derinlik (A)
kırık
eşitsiz kalınlığı
hasarlı yüzey
<Flare fındık>
Havşa boyutu (L)
ø 6,35
1,3
8,7 ila 9,1
ø 9,52
1,8
12,8 ila 13,2
ø 12,70
2,0
16,2 ila 16,6
ø 15,88
2,2
19,3 ila 19,7
NOT
• Aşırı tork gaz sızıntısına neden olabilir. Boruyu lehimle veya
kaynakla uzatırken, lehimleme veya kaynaklama işlemi
sırasında nitrojen kullanıldığından emin olun. Birleşim
erişilebilir ve servis edilebilir olmalıdır.
DİKKAT
• Konik cıvatayı belirtilen torkta sıkın. Konik cıvata aşırı
sıkılırsa, soğutucu gazının sızmasına neden olacak şekilde
kırılabilir.
Adım 2.10 Kurulum levhasını sabitleme
Kapalı çıkış borusu
Bağlantı borusu
Dış çap (mm)
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
İç üniteyi bir duvara, pencere pervazına veya alçıpana
takabilirsiniz.
UYARI
• Duvar, pencere pervazı veya alçıpanın iç ünitenin ağırlığına
dayanabildiğinden emin olun. İç üniteyi ünitenin ağırlığını
tartacak kadar güçlü olmayan bir yere takarsanız, ünite
düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
DİKKAT
Boru kodları ve standartlarında belirtilen uzunluktan uzun
bir boru kullanırsanız, her ekstra metre için 15g soğutucu
R-410A eklemeniz gerekir. Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha kısa bir boru kullanırsanız, boşaltma süresi
normaldir. Daha fazla ayrıntı için Servis Kılavuzuna bakın.
1 Sistemi bekleme modunda bırakın.
• Nem içeren soğutma döngüsünde kalan hava, kompresörün
arızalanmasına neden olabilir.
• Ürün kurulumu için her zaman servis merkezine veya bir
profesyonel kurulum temsilcisine başvurun.
• Sistemi açmayın! Daha iyi vakum işlemi için gereklidir
(Elektrik Genişleme Valfinin tamamen AÇIK pozisyonu)
Vakum
pompası
Sıvı hizmet noktası <Yüksek basınç>
3 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
yönünün tersine döndürerek açın.
4 Yaklaşık 15 dakika vakum pompasını kullanarak bağlı
borulardaki havayı boşaltın.
• Yaklaşık 10 dakika sonra basınç ölçün cihazının -0,1
MPa (-76 cmHg, 5 torr) gösterdiğinden emin olun. Gaz
kaçağından kaçınmak için bu prosedür çok önemlidir.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
yönüne doğru döndürerek kapatın.
• Vakum pompasını kapatın.
• 2 dakika kadar basınç değişimi olup olmadığını kontrol
edin.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfinin
hortumunu çıkarın.
5 Sıvı ve gaz servis yuvasının bir valf tıpasını açık konuma
ayarlayın.
Hata göstergesi
Hata
Montaj görevlisinin alacağı önlemler
İç ve dış üniteler
arasındaki iletişim
hatası
•İç ve dış üniteler arasındaki bağlantı
kablosunu kontrol edin (elektrik
kablosunun veya iletişim kablosunun
çalışıp çakışmadığını).
İç sıcaklık sensörü
hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç ısı eşanjörü hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
Sogutucuyu silindir dik
durumdayken sarj edin.
Sogutucuyu silindir basasagı
durumdayken sarj edin.
<Sıvı akıs borusuna sahip
silindir>
<Sıvı akıs borusuna sahip
olmayan silindir>
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
•Yabancı maddeyi çıkarın. (Motoru neyin
engellediğine bakın.)
EEPROM/Opsiyon
hatası
•Seçenekleri yeniden ayarlayın.
Soğutucu eksik
(yalnızca inverter
modellerde)
: Açık
D
Opsiyonel: Dış üniteyi askıyla bir duvara sabitleme
B
1 Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu dolum
etiketinin üzerine çıkmayan mürekkep ile aşağıdakileri
yazın.
•
•
•
ürüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı,
sahada doldurulan ek soğutucu miktarı ve
+ ürünle birlikte verilen soğutucu dolum
etiketindeki toplam soğutucu dolum miktarı.
Soğutucu türü
GWP değeri
R-410A
2088
duvara Raftan titreşim kesmek için tasarlanmış
yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
B
C
C
rafa dış üniteden kalan titreşim kesmek için
tasarlanmış yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
A
A
2
NOT
• Duvarın askının ve ünitenin ağırlıklarını
destekleyebileceğinden emin olun.
iç ünite
için testmonte
• Askıyı kolona olabildiğince yakın olacak
şekilde
parçaları
edin.
Kurulum Denetimi
Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme
1 Sızıntıyı kontrol etmeden önce, durdurma valfı kapağını
kapatmak için bir tork anahtarı kullanın. (Her çap için
uygun sıkıştırma torkunu kullanın ve sızıntıyı önlemek için
kapağı sıkıca kapatın.)
Torkun sıkıştırıldığından emin
olun (tabloyu uygun olarak)
• GWP=Küresel Isınma Potansiyeli
• tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
besleme sübapı
•Durdurma valfinin tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.
•İç ve dış üniteler arasındaki soğutucu
borusunda tıkanıklık olup olmadığını
kontrol edin.
•Soğutucu sızıntısı olup olmadığını kontrol
edin.
•Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha uzun boru için
yeterli miktarda soğutucunun ek olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol edin.
•Valf ve boru bağlantısı arasında soğutucu
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
iç ünite için test
parçaları
Adım 4.2 Akıllı Kurulum modunu
çalıştırma
1 Klimanın bekleme durumunda olduğundan emin olun.
2 Uzaktan kumandadaki
(Güç),
(Mod) ve
(AYAR) düğmelerini aynı anda 4 saniye kadar basılı tutun.
3 Akıllı Kurulum modu başarılı veya başarısız olana kadar
bekleyin. Yaklaşık 7 ila 13 dakika arası sürer.
Iç ünite
• Akıllı Kurulum modu ilerlerken:
şaft
Birim
Kg
tCO2e
①, a
②, b
①+②, c
NOT
Adım 3.5 Önemli bilgiler: Kullanılan
soğutucu akışkan hakkındaki
düzenlemeler
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir.
aÜrüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı: ünite isim
plakasına bakın
bSahada doldurulan ek soğutucu miktarı (soğutucu ikmal
miktarı için yukarıdaki bilgilere bakın.)
C
Doldurulan toplam soğutucu
d
Soğutucu silindiri ve doldurma manifoldu
DİKKAT
Tür
Ekranı
LED Ekran
Torkun sıkıştırıldığından emin olun (tabloyu uygun olarak)
Dış çap (mm)
LED1
LED2
Gövde kapağı
(N•m)
ø 6,35
20 ila 25
ø 9,52
20 ila 25
ø 12,70
25 ila 30
ø 15,88
30 ila 35
ø 19,05 üzeri
35 ila 40
LED3
Dolum ağzı kapağı (N•m)
• Gaz kaçağını tespit etmek için boru bağlantısının sıkılığı
• Borunun ısı dirençli izolasyonu
modu zil sesiyle sonlanır ve klima bekleme moduna
geçer.
(1 N•m = 10 kgf•cm)
2 İç ve dış ünitelere bağlı borulara iç gazı ekleyin.
3 Sabun köpüğü veya sıvı ile iç ve dış ünitelerin bağlantı
parçalarındaki sızıntıyı test edin.
• Topraklama iletken bağlantısı
• Doğru işlem (Aşağıdaki adımları uygulayın.)
2 Aşağıdakini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki
(Güç) düğmesine basın:
• Hava akış kanatları açılıyor ve fan işlem için hazırlanıyor.
1 İç ünite üzerindeki
(Güç) düğmesini 5 saniye kadar
basılı tutun. Ürünün pompalama işlemine hazır olduğunu
göstermek için bip sesleri çıkar.
3 Yüksek ve Alçak basınç tarafındaki valf kapaklarını açın.
4 Yüksek basınç tarafındaki valfi kapatmak için L anahtarını
kullanın.
6 İç ünitede veya uzaktan kumandada
(Güç) düğmesine
basarak klimanın çalışmasını durdurun.
7 Boruları sökün.
DİKKAT
• Kompresör negatif bir emiş basıncında çalışırsa kompresör
hasar görebilir.
• Soğutma modunda, sıcaklığı 16 °C'ye ayarlamak için
Sıcaklık düğmesini kullanın.
• Isıt modunda, sıcaklığı 30 °C'ye ayarlamak için Sıcaklık
düğmesini kullanın.
1
• Yaklaşık 3 ila 5 dakika sonra dış ünitenin başlayıp
başlamadığını ve bir soğuk veya sıcak havanın çıkıp
çıkmadığını kontrol edin.
4 Hava akışı kanatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol etmek için
(Hava salınımı) düğmesine basın.
5 Deneme işlemini durdurmak için
basın.
1 dakika
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
(Güç) düğmesine
Ürünü çıkarmak için pompalama
Pompalama işlemi, sistemdeki bütün soğutucuyu dış
ünitede toplamayı amaçlar. Bu işlem, atmosfere soğutucu
gitmesini önlemek için, soğutucu tüpün çıkarılmasından
önce gerçekleştirilmelidir.
UYARI
• Ürünü kurduktan sonra boru bağlantılarında sızıntı
testleri gerçekleştirmeyi unutmayın. Dış üniteyi incelemek
veya yerini değiştirmek için soğutucuyu tahliye ettikten
sonra kompresörü durdurduğunuzdan ve bağlı boruları
çıkardığınızdan emin olun.
–– Bir borudaki soğutucu sızıntısı veya bağlanmamış ya
da hatalı bağlanmış bir boru nedeniyle bir valf açıkken
kompresörü çalıştırmayın.Aksi takdirde, kompresöre
hava girişi gerçekleşerek soğutma devresinde çok
yüksek bir basınç oluşabilir. Bu basınç, bir patlamaya
veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
• Akıllı Kurulum modu başarısız olduğunda: İç ünite
ekranında bir hata mesajı görüntülenir ve Akıllı Kurulum
modu sonlanır.
NOT
• Akıllı Kurulum modu yalnızca birlikte verilen uzaktan
kumandayla çalıştırılabilir.
iç ünite için test
parçaları
5 Yaklaşık 1 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki valfi
kapatın.
• Tahliye
İç ünite ekranındaki
LED'ler sırayla yanıp
söner, sonra tümü aynı
anda yanıp söner. Bu
işlemler tekrarlanır.
• Akıllı kurulum modu prosedürü sırasında, uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.
2 Kompresörün 5 dakikadan uzun süre çalışmasını sağlayın.
• Kurulum yerinin dayanıklılığı
İlerleme iç ünite
ekranında 0 ve 99
arası sayı olarak
görüntülenir.
• Akıllı Kurulum modu başarılı olduğunda: Akıllı Kurulum
DİKKAT
Adım 4.3 Son kontrol ve deneme
işlemini gerçekleştirme
İç ünite
göstergesi
10 ila 12
• Doldurulan etiket ürünün doldurma deliğine yakın bir yere
yapıştırılmalıdır (örn. durdurma valfi kapağının iç tarafına).
• Sistem 5 tCO2e veya daha fazla florürlü sera gazları
içeriyorsa, kullanıcıyı bilgilendirin. Bu durumda sistem,
517/2014 sayılı düzenleme uyarınca en az her 12 ayda bir
sızıntıya karşı kontrol edilmelidir. Bu işlem yalnızca ehliyetli
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki
durumda, montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu
yetkili kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16
Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014
sayılı YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin
bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.
• 12 dakikalık sabit hava düzenlemenin ardından iç
ünitenin hava işleme durumunu kontrol edin.
: Yanıp sönüyor,
2
1
NOT
• Gürültü ve titreşim oluşmasını önlemeye yardımcı olmak
için lastik ayakları sabitleyin.
• Dış ünite güçlü rüzgarlara maruz kalıyorsa, fanın düzgün
çalışabilmesi için, etrafına muhafaza takviyeleri kurun.
DİKKAT
NOT
• R-410A soğutucu gaz ile doldurulursa, doldurulan soğutucu
kompozisyonu değişir ve ekipmanın özellikleri değişir.
3 Soğutma veya Isıt modunu seçmek için
(Mod)
düğmesine basın. Sonra aşağıdaki alt adımları uygulayın:
İç fan motoru hatası
Soğutucu akışının
engellenmesine
ilişkin hata
: Kapalı,
D
C
Sıkma torku
• İç ünitedeki gösterge yanıyor.
,
❈
B
R-22: Vidanın çapı - 7/6-20UNF
R-410A: Vidanın çapı - 1/2-20UNF
• Elektrik kablosu bağlantıları
/
❈Dış ünitede bir hata
oluştuğunda bu LED
deseni görünür.
A
• İç üniteyi alçıpana sabitlerseniz, referans konumlarda
yalnızca belirtilen bağlantı cıvatalarını kullanın. Aksi halde,
bağlantıların çevresindeki alçı zamanla ufalanabilir ve
vidaların gevşemesine ve sıyrılmasına neden olabilir. Bu,
fiziki yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden
olabilir.
R-410A karışık bir soğutucu türüdür. Sıvı koşulları altında
şarj etmek için gerekir. Soğutucuyu soğutucu silindirinden
ekipmana yeniden doldururken, aşağıdaki talimatları izleyin:
1 Aşağıdakileri kontrol edin:
görüntüleniyor
ve tüm LED'ler
yanıp sönüyor
B
C
iç ünite için test
parçaları
Hata oluştuğunda, aşağıdaki tabloya bakarak gerekli önlemleri alın. Hatalar hakkında gerekli önlemlerle ilgili daha fazla
bilgi için, servis kılavuzuna bakın.
,
A
2 Plaka askısını iki cıvataya sabitleyin.
DİKKAT
• Soğutucu miktarı ekleme ölçüm işlemi sırasında elektronik
ölçüm cihazları kullanın. Silindirde sifon yoksa devirin.
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
1 Boşaltılan havanın düzgün tahliye edilmesini sağlamak
için dış üniteyi ünitenin üzerinde belirtilen şekilde
yerleştirin.
2 Dış üniteyi bağlantı cıvatalarını kullanarak uygun desteğe
dengeli sabitleyin.
15 dakika
Soğutucu boruları
bağlamak için
/
340
1 Cıvataların yerlerini bulmak için cıvata bulucuyu kullanın.
4
5
LED 3
660
İç üniteyi alçıpana sabitlerken
Sıvı hizmet noktası <Alçak basınç>
LED 1 LED 2
**18/24*******
1 Pencere pervazına takılacak ahşap sütunların konumlarını
belirleyin.
2 İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek ahşap sütunları pencere
pervazına takın.
3 Kurulum levhasını ahşap sütunlara kılavuz cıvatalar
kullanarak takın.
Dış ünite
(Geri akan önleme)
Ekranı
1 Yan kancaları (D), sonra orta kancaları (B) kilitleyin.
Sonra kapak panelini yerine takmak için alt kancaları (C)
kilitleyin.
2 Vidayı sıkın (A- ), sonra vida kapağını takın (A- ).
Yeniden doldurmadan önce, silindirin bir sifonu olup
olmadığını kontrol edin. Soğutucuyu yeniden doldurmanın iki
yolu vardır:
Kontrol kutusu
Kontrol kutusu kapağı
vidayı çıkarın
LED Ekran
292
İç üniteyi bir pencere pervazına sabitlerken
3
Dış ünite yeterli R-410A soğutucu ile yüklendi. R-410A'yı
atmosfere vermeyin: Global Warming Potential (Küresel
Isınma Potansiyeli - GWP) = 2088 ile Kyoto Protokolünün
kapsadığı flüorlu sera gazıdır. İç ünitedeki ve borudaki havayı
boşaltmanız gerekir. Soğutucu borularında hava kalırsa
kompresörü etkileyebilir. Soğutma kapasitesinin azalmasına
ve arızaya neden olabilir. Bir vakum pompası kullanın.
Adım 2.12 Kapak panelini takma
507
1
Adım 3.4 Soğutucu ekleme
valf
Adım 3.3 Havayı boşaltma
Y
**09/12*******
NOT
Sifon
Gaz ve sıvı soğutucu
boruları bağlayın
X
• Boru kod ve standartlarında belirtilenden daha uzun boru
gerekiyorsa, boruya soğutucu eklemeniz gerekir. Aksi
halde, iç ünite donabilir.
• Pürüzleri giderirken, boruyu çapaklar borunun içine
girmeyecek şekilde aşağı bakacak şekilde koyun.
• Kurulum sırasında sızıntı olmadığından emin olun.
Soğutucuyu alırken, bağlantı borusunu çıkarmadan
önce kompresörü durdurun. Soğutucu borusu doğru
bağlanmamışsa ve kompresör durdurma valfi açıkken
çalışırsa, boru içeriye hava alır ve soğutucu döngüsündeki
basıncın anormal derecede yükselmesine neden olur. Bu
durum patlamaya ve yaralanmaya neden olabilir.
(Birim: mm)
Model
• Kurulum levhasını bir tarafa eğilmeden sabitleyin.
• Kablo kelepçesi ile güç kabloları ve iletişim kablosunu
sabitlediğinizden emin olun.
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
• İç üniteyi kurulum levhasına takmadan önce boru
grubunun hareket etmediğinden emin olun.
• İki cıvatadan az varsa veya cıvatalar arasındaki mesafe plaka
askısından farklıysa başka noktalar arayın.
DİKKAT
2 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafındaki dolum
hortumunu, gaz servis yuvasına resimdeki gibi takın.
Gaz ve sıvı servis portu
kapaklarını çıkartın
kauçuk bacak
DİKKAT
• Levhayı plastik bağlantılarla bir beton duvara takarsanız,
bağlantı çıkıntısıyla oluşan duvar ve plaka arasındaki
boşlukların 20 mm'den az olduğundan emin olun.
(Birim: mm)
Flare fındık
İletişim kablosu
(Iki tel)
DİKKAT
A
L
UYARI
Güç kablosu
(Üç tel)
Model
90°±2°
A
DİKKAT
Adım 3.2 Güç ve iletişim kablolarını ve
soğutucu borularını bağlama
kaba
D
NOT
• Kurulum ve gaz sızıntı testi tamamlandıktan sonra boru
izole edilecek ve konumuna kalıcı olarak sabitlenecektir.
Daha fazla ayrıntı için. bkz. Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme.
• Konik cıvatayı belirtilen yönteme göre bir tork anahtarıyla
sıkın. Konik cıvata aşırı sıkılırsa, kırılabilir ve soğutucu gaz
sızıntısına neden olabilir.
• Boru bağlantısını kutu içine almayın veya kapatmayın.
Bütün soğutucu boru bağlantıları kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
eğik
Doğru
NOT
• Boruları kısaltmak veya uzatmak istiyorsanız, bkz.
Adım 2.9 Soğutucu borularını kısaltma veya uzatma
(montaj borusu).
4 Kalan köpük izolasyonu kesin.
5 Gerekirse, iç ünitenin altına uyacak şekilde boruyu bükün.
Ardından uygun delikten çıkarın.
• Boru, iç ünitenin arkasından çıkmamalıdır.
• Bükme yarıçapı en az 100 mm olmalıdır.
6 Duvardaki delikten boruyu geçirin.
Dış-ic elektrik kablosu
(Üç tel)
Adım 3.1 Dış üniteyi yerine sabitleme
X
20 mm
F1
Dış Ünite Kurulumu
plastik çapa
Boru
L
Adım 2.11 İç üniteyi kurulum levhasına
sabitleme
D
Sağ
A
Sol
İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek kurulum levhasını duvara
sabitleyin.
Y
Adım 2.9 Soğutucu borularını
kısaltma veya uzatma (montaj
borusu)
2
kapalı
Download PDF

advertising