Samsung | AR24NSWXBWK/SK | Samsung AR12NSJXCWK/SK Wind-Free Rüzgarsız Serinlik Teknolojisine Sahip Duvar Tipi Klima, 12000 BTU Kapasiteli Kurulum Rehberi

• Klimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice
okuyun ve kurulumdan sonra da referans olarak
kullanabilmek için kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.
• Maksimum güvenlik için, kurulum görevlileri aşağıdaki
uyarıları dikkatlice okumalıdırlar.
• Çalıştırma ve kurulum kılavuzunu güvenli bir yerde
saklayın ve klimanın satılması ya da el değiştirmesi
durumunda kılavuzu yeni sahibine teslim etmeyi
unutmayın.
• Bu kılavuz, iki SAMSUNG ünitesiyle split sisteme sahip iç
ünitenin nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Farklı kontrol
sistemlerine sahip farklı türdeki ünitelerin kullanımı
ünitelere zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
Uyumlu olmayan ünitelerin kullanımından kaynaklanan
hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır.
• İzinsiz değişiklikler ve uygunsuz elektrik bağlantısı ve
kılavuzda bulunan "Çalışma limitleri" tablosunda verilen
talimatlara uyulmayan durumlar cihazı garanti kapsamı
dışına çıkarır, bu durumlardan kaynaklanan hasardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
• Klimanın üretiminde ve ambalajlanmasında kullanılan
bütün materyaller geri dönüştürülebilirdir.
• Ambalaj materyalleri ve uzaktan kumandanın (isteğe bağlı)
bitmiş pilleri, mevcut kanunlara uygun bir şekilde imha
edilmelidir.
• Klima, özel atık olarak imha edilmesi gereken soğutucu
içermektedir. Yaşam döngüsünün sonunda, klima yetkili
merkezlerde imha edilmeli veya doğru ve güvenli bir
şekilde imha edilmek üzere bayiye geri gönderilmelidir.
• Dış üniteyi deniz kenarına kurmanız kaçınılmazsa, deniz
esintisini engellemek için bir koruma duvarı yapın.
• Deniz esintisini engellemek için beton gibi katı bir
malzemeyle bir koruma duvarı yapın. Duvarın yüksekliğinin
ve genişliğinin dış ünitenin boyutunun 1,5 katı olduğundan
emin olun. Ayrıca, atık havanın tahliye edilebilmesi için
koruma duvarı ve dış ünite arasında 600 mm'den fazla
boşluk bırakın.
Üniteyi kurma
• ÖNEMLİ: Üniteyi kurarken önce soğutucu tüplerini,
ardından elektrik hatlarını bağlamayı unutmayın. Elektrik
hatlarını her zaman soğutucu tüplerinden önce çıkarın.
• Hasar görmüşlerse üniteleri kullanmayın. Sorun oluşursa,
üniteyi kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
Güç kaynağı hattı, sigorta veya devre
kesici
• Ünite duman çıkarırsa, güç kablosu ısınırsa veya hasar
görürse ya da ünite çok fazla gürültü çıkarırsa elektrik
çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemeye yardımcı
• Ünitelerimiz, her iki taraftan da erişimin sağlanabileceği
ve rutin bakım ve tamirlerin gerçekleştirilmesine olanak
tanıyacak şekilde, kılavuzda belirtilen boşluklara uygun
• Her zaman, güç kaynağının mevcut güvenlik standartlarına
uygun olduğundan emin olun. Klimayı her zaman mevcut
yerel güvenlik standartlarına uygun bir şekilde kurun.
1'den fazla dış ünite kurarken
Adım 1.2 Ambalajdan Çıkarma
Opsiyonel aksesuarlar
İç üniteyi ambalajdan çıkarma
2 Sol ve sağ tamponları çıkarın.
600
3000
3000
200
600
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 12.70 mm (1)
**18*******
2 Üst tamponu çıkarın.
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 15.88 mm (1)
**24*******
3 Üniteyi alttaki tampondan çekip çıkarın.
300
1500
Adım 1.3 Aksesuarları ve aletleri kontrol
etme ve hazırlama
Aksesuarlar
Boru kelepçesi B (3)
İç ünite ambalajındaki aksesuarlar
600
600
600
Kurulum levhası (1)
**09*******
**12*******
Kurulum levhası (1)
**18*******
**24*******
Vinil bant (2)
Boru kelepçesi A (3)
Macun 100 g (1)
PE T3 köpük tüp yalıtım (1)
500
300
M4 x 25 kılavuz vida (6)
Beton çivisi (6)
DİKKAT
Kullanıcı Kılavuzu (1)
Tahliye tapası (1)
3 telli güç kablosu (1)
• Dış üniteyi, titreşiminin tüm ürünü etkilemeyeceği düz bir
yere kurduğunuzdan emin olun.
Kurulum kılavuzu (1)
Maksimum
Maksimum
**09*******
**12*******
3
15
8
**18*******
**24*******
3
30
15
M4 x 12 kılavuz vida (2)
2 telli montaj kablosu (1)
2000
150
600
300
Dış duvardaki boruda (iç üniteye
bağlanan) bir U borusu oluşturun
ve yağmur suyunun izolasyonu
geçerek içeri kaçmasını önlemek
için, izolasyonun alt kısmını kesin
(yaklaşık 10 mm) Ancak,
izolasyonu keserken.
• Telli montaj kabloları opsiyoneldir. Birlikte verilmezlerse,
standart kablolar kullanın.
• Boru yönü soldan sağa değiştirme, borunun sert bir şekilde
bükülmesine sebep olmuyor, yalnızca yavaşça şekildeki gibi
ters yöne dönmesine sebep oluyorsa. Aksi takdirde işlem
borunun hasar görmesine neden olabilir.
Soğutucu akışkan
boruları (montaj borusu)
Kurulum plakası
Vinil Bant
Güç ve haberleşme kabloları
(montaj kablosu)
Tahliye hortumu
Boru demeti deliği
İç Ünite Kurulumu
• Bu aksesuarlar sağlanırsa, aksesuar paketinde veya dış ünite
paketinde bulunurlar.
<Delik ve montaj plakası arasındaki minimum mesafeler>
(Birim: mm)
Aletler
• Vakum pompası
(Geri akış önleme)
• Manifold ölçüm cihazı
• Cıvata bulucu
• Tork anahtarı
• Boru kesici
• Rayba
• Boru bükücü
• Su terazisi
• Tornavida
• Anahtar
• Matkap
• L anahtarı
• Şerit metre
Model
A
B
C
D
**09*******
**12*******
36
120
81
36
**18*******
**24*******
33
110
110
33
Lütfen iç ünite kurulumunun ayrıntılı
videosu için bu kare kodu tarayın.
Adım 2.1 Kapak panelini sökme
1 Vida kapaklarını, sonra vidaları çıkarın.
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
2 Deliği delin.
DİKKAT
• Yalnızca bir delik deldiğinizden emin olun.
• Tahliye hortumu eğimlerinin suyu iyi tahliye etmesi için
delik eğimlerinin aşağı doğru olduğundan emin olun.
• Elektroskop
Adım 1.4 Duvarda bir delik açma
Uzaktan kumanda tutucusu (1)
Uzaktan kumanda pili (2)
Minimum
DİKKAT
• Bir konik cıvata bir evaporatörün veya bir servis yuvasının
her borusunun ucuna takılıdır. Boruları bağlarken konik
cıvatalar kullanın.
• Direnç ölçer
• Dış ünite yeterli bir açıklıkla kurulursa, ses oluşturabilir ve
tüm ürünü etkileyebilir.
Boru yüksekliği
Yağmur suyunun tahliye
edilebilmesi için izolasyonu
kesin
• Termometre
Uzaktan kumanda (1)
Boru uzunluğu
İç ünite
Test işlemi için aletler
300
500
300
(6 kasa)
(Birim: mm)
UYARI
Genel aletler
Tahliye hortumu, 2 m
uzunluğunda (1)
yandan görünüş
1 dış ünite kurarken
• Tahliye tapası ve lastik ayaklar yalnızca klima, montaj
boruları olmadan sağlandığında verilir.
1 Ambalajı çıkarın.
1500
600
3 Üniteyi ambalajdan çekip çıkarın.
Dış üniteyi ambalajdan çıkarma
300
1500
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 9.52 mm (1)
**09*******
**12*******
Üstten görünüm
Maksimum
boru uzunluğu
Dış duvar
NOT
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 6.35 mm (1)
1 İç ünitenin ambalajını açın.
gürültü ve titreşimi azaltmak için
en az bir tur yapın.
Dış ünite
• Yukarıda açıklanan gibi bir kurulum konumu bulmada
zorluk çekiyorsanız, ayrıntılar için üreticinize başvurun.
• Yangın, patlama veya yaralanma tehlikesini önlemek
için klimayı tehlikeli maddelerin olduğu ortamlarda
veya serbest alev saçan ekipmanlara yakın yerlerde
kullanmayın.
(5 kasa)
Hava akış yönü
Maksimum boru yüksekliği
Model
• Üniteyi suyun kolayca tahliye edilebildiği bir yere kurun.
• Isı eşanjöründeki deniz suyunu ve tozu temizlediğinizden
emin olun ve üzerine bir paslanma önleyici uygulayın. (Yılda
en az bir kez.)
(Birim: mm)
600
Tahliye hortum deligini
Tahliye yönünü (sag ya da sol)
seçebilirsiniz.
illüstrasyon modele göre ufak farklılıklar
gösterebilir.
Dış ünite
koruma duvarı
Deniz
Minimum açıklık (mm cinsinden)
125 mm
ya da daha
uzun
–– Bağlantı ya da yalıtımın yetersiz olması veya akım
sınırının aşılması nedeniyle elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
–– Güç hattında hasar nedeniyle kabloyu uzatmak
gerekirse, bkz. "Adım 2.4 İsteğe Bağlı:Güç kablosunu
uzatma" bölümüne bakın.
koruma duvarı
Dış ünite
• Kurulumu tamamladıktan sonra, her zaman bir fonksiyon
testi uygulayın ve kullanıcıyı klimanın çalıştırma talimatları
konusunda bilgilendirin.
• Klima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar için
kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için kullanılan
mekanlara kurulmaya uygun değildir.
• Elektrik bağlantılarının (kablo girişleri, kablo uçları,
korumalar...) elektrik özelliklerine ve bağlantı diyagramında
verilen talimatlara uygun olduğundan emin olun. Tüm
bağlantıların klima kurulumu için geçerli olan standartlara
uygun olduğundan emin olun.
100 mm ya da daha uzun
125 mm
ya da
daha uzun
(Birim: m)
Deniz meltemi
• Teslim aldıktan sonra, nakliye sırasında hasar
görmediğinden emin olmak için ürünü kontrol edin. Ürün
hasarlı görünüyorsa KURMAYIN ve hasarı derhal taşıyıcıya
veya bayiye bildirin (materyali bayiden kurulum görevlisi
veya yetkili teknisyen teslim almışsa).
Dış ünite
Deniz
• Klimanın güç kaynağı ile olan bağlantısının kılavuzda verilen
kablo bağlantı diyagramındaki talimatlara uygun bir şekilde
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Güç kablosunda değişiklik yapmayın, kabloyu uzatmayın ve
çoklu kablo bağlantısı yapmayın.
Deniz meltemi
Dış ünite
Deniz
Duvar
• Kesme ve koruma anahtarlarının her zaman uygun şekilde
boyutlandırıldığından emin olun.
1500
Genel bilgiler
• Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar veya başka nesneler
yerleştirmeyin.
Deniz meltemi
Dış ünite için minimum açıklık
Kapak Vidası
1 Boru grubunun olası yönlerinin durumuna göre ve delik ve
kurulum levhası arasındaki minimum mesafelere göre 65
mm delik konumu belirleyin.
Vida
Duvar
Kurulum levhasını bir duvara sabitlemeden ve sonra iç
üniteyi kurulum plakası, bir pencere pervazı veya bir alçıpana
sabitlemeden önce, boru demetinin (güç ve iletişim kabloları,
soğutucu boruları ve tahliye borusu içeren) geçeceği deliğin
yerini (65 mm iç çapında) belirlemeniz, sonra deliği delmeniz
gerekir.
Tahliye hortumu
İç ünite
Yıldız tornavida
<Delik aşağı yukarı uzanır>
Adım 1.5 Boruları, kabloları ve tahliye
hortumunu bantlama
Düz tornavida
2 Yan kancaların ( , ), sonra orta kancaların ( )
kilidini açın. Kapak panelini söküp çıkarmak için sonra alt
kancaların ( ) kilidini açın.
1 Soğutucu borularının uçlarında yalıtım olmayan
parçalarında şekilde gösterildiği gibi köpük yalıtımı sarın.
Sarma yoğuşma sorununu minimuma indirebilir.
3 telli montaj kablosu (1)
Sol
Sağ
A
Yalıtım
Arka sağ veya sol
Dış ünite ambalajındaki aksesuarlar
A
B
C
Sağ alt
Vida kapağı (2)
1500
• Klimanın kolayca erişilebilecek bir yere kurulmadığından
emin olun.
• Üniteyi tamir etmeye, hareket ettirmeye, değiştirmeye veya
yeniden kurmaya çalışmayın. Yetkisiz personel tarafından
gerçekleştirilmeleri durumunda, bu işlemler elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilirler.
–– Dış üniteyi deniz esintisinden korunabileceği bir yere
(binaların yakını gibi) kurun. Aksi halde dış ünite zarar
görebilir.
Kurulum konumu gereksinimlerine genel bakış
300
• Kurulum ve test işlemlerinin yetkili personel tarafından
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Ünite, daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması
gereken hareketli parçalar içermektedir.
• Dış üniteyi deniz kıyısına kurarken, doğrudan deniz
esintisine maruz kalmadığından emin olun. Doğrudan deniz
esintisinin olmadığı uygun bir yer bulamazsanız, koruma
duvarı veya koruyucu parmaklık yapın.
Adım 1.1 Kurulum konumunu seçme
1500
• Herhangi bir onarım yapmadan veya ekipman içindeki
parçalara ulaşmadan önce klimanın güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
• Üniteyi, elektrik bağlantılarını, soğutucu tüplerini ve
korumaları her zaman düzenli olarak kontrol etmeyi
unutmayın. Bu işlemler yalnızca yetkili personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT
• Yukarıda gösterilen şekilde açıklanan uzunluk ve yükseklik
sınırlarına uyun.
300
Hem klimanın hem de çalışanların güvenliğinin sağlanması
açısından çok önemli oldukları için, aşağıda listelenen
önlemleri dikkatlice uygulayın.
olmak için her zaman üniteyi durdurun, koruma anahtarını
devre dışı bırakın ve SAMSUNG teknik destek bölümüne
ulaşın.
• Güç kaynağının voltaj ve frekansının cihaz özelliklerine
uygun olduğundan ve kurulu gücün aynı elektrik hattına
bağlı diğer elektrikli cihazların çalışması için yeterli
olduğundan emin olun.
Hazırlık
300
Kurulumda Güvenlik Bilgileri
DB68-07495A-00
• Her zaman uygun bir topraklama bağlantısının olduğundan
emin olun.
300
AR**NSPX*** / AR**NSJX*** / AR**NSWX***
bir şekilde kurulmalıdır. Ünitenin bileşenleri erişilebilir
olmalıdır ve insanlar ve nesneler için tamamen güvenli
olacak koşullarda demonte edilmelidir. Bu sebeple, kurulum
kılavuzunda belirtilmeyen durumlar nedeniyle cihazın
erişilemez olması halinde ünitenin erişim ve onarım,
(yürürlükte olan mevcut düzenlemelerin gerektirdiği şekilde
güvenli bir biçimde) askı, iskele, vinç veya yükseltme için
gereken başka işlemlerin masrafları garanti kapsamında
değildir ve bu masraflar kullanıcıya aittir.
500
Kurulum kılavuzu
kauçuk bacak (4)
B
Orta kanca (A)
<Boru demetinin Olası tarifi>
Alt/Yan kanca (B/C)
Borular
2 Boru grupları yapmak için soğutucu boruları, güç kablosu,
iletişim kablosu ve tahliye borusunu vinil bantla sarın.
Adım 2.3 Güç ve iletişim kablolarını
bağlama (montaj kablosu)
2
1
• Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı
kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif
olmamalıdır. (Kod işareti IEC: 60245 IEC 66/CENELEC:
H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)
• Güç ve İletişim kablosu 30 m'yi aşmamalıdır.
DİKKAT
Kontrol kutusu
Bağlamadan
önce
Doğru
Baş aşağı
Hasarlı
Sirküler değil
Doğru
(Yandan
görünüm)
Baş aşağı
(Unit : m)
1(L)2(N)
30
• Her sirküler terminal, terminal bloğundaki ilgili vidanın
boyutuyla eşleşmelidir.
20
20
20
60
120
180
• Güç ve iletişim kablolarının ayrıldığından emin olun, aynı
kabloda olmamaları gerekir.
UYARI
• Kabloları kolayca çekilemeyecekleri şekilde sıkıca bağlayın.
(Gevşekseler, kabloların yanmalarına neden olabilir.)
Model
Güç kablosu
(Dış ünite)
**09*******
**12*******
**18*******
**24*******
3G X 2.5 mm², H07RN-F 3G X 2.5 mm², H07RN-F
20
Dış-iç elektrik
kablosu
3G X 1.0 mm², H07RN-F
3G X 1.0 mm², H07RN-F
İletişim kablosu
2 X 0.75 mm², H05RN-F
2 X 0.75 mm², H05RN-F
Tür GL
20A
25A
• Elektrik ve topraklama işleri gerçekleştirirken, yerel
düzenlemelerde 'elektrik işleri teknik standartları' ve
'kablolama düzenlemeleri'ne uyulduğundan emin olun.
• Terminal bloğu vidasını 1,2-1,8 N•m (1,2-1,8 kgf•cm) sıkın.
NOT
• Her kablo ilgili terminal numarasıyla etiketlenir.
• Gürültülü ortamlarda korumalı kablo (Kategori 5;
50pF/m'den az) kullanın.
40 mm
35 mm
6 Kısaltmak için kısaltma tüpüne ısı uygulayın.
(Birim: mm)
Daralma tüp
Tahliye hortumu
(Birim: mm)
3 Elektrik kablosunun kablo çekirdeğinin her iki tarafını
bağlantı manşonuna yerleştirin.
Yöntem 1
Iç Ünite
Kablo
sıkıştırıcılar
MH-14
Biçim
bağlantı kol
4 Ezici bir alet kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve döndürün
ve aynı yerde başka iki noktayı daha sıkıştırın.
• Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
20xØ7,0 (HxOD)
İzolasyon bandı
Genişlik 18 mm
Kısaltma tüpü
(mm)
50xØ8,0 (LxOD)
2 Şekilde gösterildiği gibi elektrik kablosunun plastik veya
tel zırhını soyun.
• Hazır takılmış borudan kablo kılıfının 20 mm kadar
bölümünü soyun.
Yalıtım bandı
Eğimli aşağıya
Yöntem 2
5 mm
suya batırılmış
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine dayanabilecek,
güçlendirilmiş izolasyon malzemelerinden imal edilmiş
bir daraltma borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan
emin olun.(Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere
uyun.)
5 cm
daha
bükülmüş
Çok küçük açıklık
Hendek
Çok küçük açıklık
2 Suyu boşaltma kabına dökün. Hortumun iyice tahliye
edildiğini kontrol edin.
• Elektrik kablosunu uzattığınız durumda, lütfen yuvarlak
sıkıştırma yuvası KULLANMAYIN.
• Sıkıştırdıktan sonra kablonun her iki tarafını da çekerek
sıkıştırıldığından emin olun.
Yöntem 1
Su
yukarı eğik
UYARI
sıkıştırma
boyut
o 4 kez sıkıştırın.
Bağlantı
manşonu (mm)
Tahliye hortumu
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin olun.
1 Aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Ayrıntılar
bağlantı hortumu
DİKKAT
Yöntem 2
bağlantı kol
montaj borusu
Duvar
7 Tüp kısaltma işi tamamlandığında, bitirmek için
izolasyon tüpü ile sarın.
• Yöntem 2: Birlikte tel çekirdeği bükün ve kovan içine
doğru itin.
Adım 2.4 İsteğe Bağlı: Elektrik kablosunu
uzatma
Aletler
1 Tahliye hortumunu takın.
Yalıtım bandı
Güç kablosu için hazır takılmış boru
• Kabloları bağladıktan sonra, iç ve dış ünitelerdeki terminal
sayılarının eşleştiğinden emin olun.
Tel sahipleri için vidaları sıkın.
Yöntem 2
• Yöntem 1: Her iki taraftan kovan içine çekirdek teli itin.
• Uzunluğu artırmak için iki veya daha fazla farklı kabloyu
bağlamayın. Bu bağlantı yangına neden olabilir.
F1 F2
Yöntem 1
Adım 2.5 Tahliye hortumunu takma ve
bağlama
Güç kablosu
Cable (Maximum)
**09*******
**12*******
**18*******
**24*******
Takılı değil
<Sirküler terminal>
Adım 2.2 Kurulum levhasını sökme
• Hazır takılmış borudan kabloları soyduktan sonra, bir
daraltma borusu takın.
• Boruyu uzatmanız gerekiyorsa, kabloyu da uzattığınızdan
emin olun.
Model
Doğru
(Önden
görünüm)
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik özellikleri
hakkında bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
5 İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın ve
daraltma borunuzu yalıtım bandının ortasında
konumlandırın.
Üç veya daha fazla yalıtım katmanı gerekir.
Yalıtım bandı
• Terminal bloğu kablolaması için, yalnızca bir halka terminali
soketi olan bir kablo kullanın. Bir halka terminali soketi
olmayan normal kablolar, montaj sırasında elektrik
temasının aşırı ısınması nedeniyle zarar verebilir.
4
Bağladıktan
sonra
DİKKAT
o 4 kez sıkıştırın.
5 mm
–– Tamamlanmamış kablo
bağlantıları elektrik
çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
DİKKAT
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
• Bağlantı hortumunun çapı ürünün tahliye hortumundan
küçükse, su sızıntısı oluşabilir.
• Uygun olmayan kurulum, su sızıntısına neden olabilir.
• Tahliye hortumu odanın içine yönlendirilirse, yoğuşma
damlaları eşyaya veya zeminlere zarar vermeyecek şekilde
hortumu yalıtın.
• Tahliye borusu bağlantısını kutu içine almayın veya
kapatmayın.
pan çıkışı boşaltın
Sol
İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek kurulum levhasını duvara
sabitleyin.
Sağ
lastik kapak
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
boru kesme aletleri
Alt
<Ön Görünüm>
Tahliye hortumu (A)
İç üniteyi bir duvara sabitlerken
Adım 2.9 Soğutucu borularını
kısaltma veya uzatma (montaj
borusu)
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
plastik çapa
Uzatma tahliye hortumu (B)
Duvar
20 mm
Boru
D
Adım 2.6 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunu uzatma
Adım 2.7 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunun yönünü değiştirme
A
• Tahliye borusu bağlantısı kolayca erişilebilir ve kullanılabilir
olmalıdır.
B
C
Arka sağ veya sol
(Birim: mm)
<Yandan görünüm>
ok yönünde su konur.
(A)
(B)
3 Boruların koruyucu kapaklarını çıkarın ve her bir boruya
montaj borusunu bağlayın. Vidaları önce elinizle sıkıştırın
ve ardından aşağıdaki torku uygulayarak tork anahtarıyla
sıkıştırın:
Uzatma tahliye hortumu
süzülmüş su yönü
Dış çap (mm)
20 mm ya da daha fazla
köpük yalıtım
<Yandan görünüm>
DİKKAT
vinil bant
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
Adım 2.8 Montaj borularını soğutucu
borularına takma ve bağlama (montaj
borusu)
İç ve dış üniteleri alanda tedarik edilen bakır borular ile
havşa bağlantısı yardımıyla bağlayın. Sadece izole edilmiş
lehimsiz soğutucu sınıfı, (ISO1337'ye göre Cu DHP tipi);
yağdan arındırılmış ve oksijeni giderilmiş, en az 4200 kPa'lık
işlem basıncı için ve 20700 kPa'lık patlama basıncı için uygun
boru kullanın. Hiçbir koşulda sıhhi tesisat tipi bakır boru
kullanılmamalıdır.
Farklı çaplarda 2 soğutucu borusu vardır:
• Sıvı soğutucu için küçük boru
• Gaz soğutucu için büyük boru
Kısa bir sıvı soğutucu borusu ve kısa bir gaz soğutucu borusu
zaten klimada takılıdır. Soğutucu boruları için bağlantı
prosedürü, duvara bakarken her borunun çıkış pozisyonuna
göre değişir:
Adım 2.11 İç üniteyi kurulum levhasına
sabitleme
Dış Ünite Kurulumu
Tork (N•m)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
• Konik cıvatayı belirtilen yönteme göre bir tork anahtarıyla
sıkın. Konik cıvata aşırı sıkılırsa, kırılabilir ve soğutucu gaz
sızıntısına neden olabilir.
• Boru bağlantısını kutu içine almayın veya kapatmayın.
Bütün soğutucu boru bağlantıları kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
• Askıyı kolona olabildiğince yakın olacak şekilde monte edin.
Y
DİKKAT
• İç üniteyi kurulum levhasına takmadan önce boru
grubunun hareket etmediğinden emin olun.
Adım 2.12 Kapak panelini takma
1 Yan kancaları (D), sonra orta kancaları (B) kilitleyin.
Sonra kapak panelini yerine takmak için alt kancaları (C)
kilitleyin.
), sonra vida kapağını takın (A-
).
(Birim: mm)
Model
X
Y
**09*******
**12*******
436
265
**18*******
**24*******
660
340
F1
1 Boşaltılan havanın düzgün tahliye edilmesini sağlamak
için dış üniteyi ünitenin üzerinde belirtilen şekilde
yerleştirin.
F2
Güç kablosu
(Üç tel)
eğimli
R 0.4 to 0.8
Boru
parlama
D
Derinlik (A)
Havşa boyutu (L)
ø 6,35
1,3
8,7 ila 9,1
ø 9,52
1,8
12,8 ila 13,2
ø 12,70
2,0
16,2 ila 16,6
ø 15,88
2,2
19,3 ila 19,7
Flare fındık
Kapalı çıkış borusu
DİKKAT
• Kablo kelepçesi ile güç kabloları ve iletişim kablosunu
sabitlediğinizden emin olun.
Bağlantı borusu
Dış çap (mm)
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
D
C
D
1
Dış ünite yeterli R-410A soğutucu ile yüklendi. R-410A'yı
atmosfere vermeyin: Global Warming Potential (Küresel
Isınma Potansiyeli - GWP) = 2088 ile Kyoto Protokolünün
kapsadığı flüorlu sera gazıdır. İç ünitedeki ve borudaki havayı
boşaltmanız gerekir. Soğutucu borularında hava kalırsa
kompresörü etkileyebilir. Soğutma kapasitesinin azalmasına ve
arızaya neden olabilir. Bir vakum pompası kullanın.
NOT
DİKKAT
• Sistemi açmayın! Daha iyi vakum işlemi için gereklidir
(Elektrik Genişleme Valfinin tamamen AÇIK pozisyonu)
2 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafındaki dolum
hortumunu, gaz servis yuvasına resimdeki gibi takın.
(Geri akan önleme)
5
Soğutucu boruları
bağlamak için
Sıvı hizmet noktası <Yüksek basınç>
3 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
yönünün tersine döndürerek açın.
rafa dış üniteden kalan titreşim kesmek için
tasarlanmış yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
A
2
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz ve sıvı soğutucu
boruları bağlayın
iç ünite için test
parçaları
Kurulum Denetimi
4 Yaklaşık 15 dakika vakum pompasını kullanarak bağlı
borulardaki havayı boşaltın.
• Yaklaşık 10 dakika sonra basınç ölçün cihazının -0,1
MPa (-76 cmHg, 5 torr) gösterdiğinden emin olun. Gaz
kaçağından kaçınmak için bu prosedür çok önemlidir.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
Hata oluştuğunda, aşağıdaki tabloya bakarak gerekli önlemleri alın. Hatalar hakkında gerekli önlemlerle ilgili daha fazla
bilgi için, servis kılavuzuna bakın.
Hata göstergesi
Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme
Ekranı
LED 1 LED 2
LED 3
/
(Güç),
(Mod) ve
2 Uzaktan kumandadaki
(AYAR) düğmelerini aynı anda 4 saniye kadar basılı tutun.
Ekranı
,
LED Ekran
LED2
Sıkma torku
ø 6,35
20 ila 25
ø 9,52
20 ila 25
ø 12,70
25 ila 30
ø 15,88
30 ila 35
ø 19,05 üzeri
35 ila 40
LED3
İç ünite
göstergesi
İç ısı eşanjörü hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç fan motoru hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
•Yabancı maddeyi çıkarın. (Motoru neyin
engellediğine bakın.)
10 ila 12
İlerleme iç ünite
ekranında 0 ve 99
arası sayı olarak
görüntülenir.
İç ünite ekranındaki
LED'ler sırayla yanıp
söner, sonra tümü aynı
anda yanıp söner. Bu
işlemler tekrarlanır.
EEPROM/Opsiyon
hatası
görüntüleniyor
ve tüm LED'ler
yanıp sönüyor
2 İç ve dış ünitelere bağlı borulara iç gazı ekleyin.
3 Sabun köpüğü veya sıvı ile iç ve dış ünitelerin bağlantı
parçalarındaki sızıntıyı test edin.
İç üniteyi bir pencere pervazına sabitlerken
1 Pencere pervazına takılacak ahşap sütunların konumlarını
belirleyin.
2 İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek ahşap sütunları
pencere pervazına takın.
İç üniteyi alçıpana sabitlerken
İç üniteyi bir duvara, pencere pervazına veya alçıpana
takabilirsiniz.
1 Cıvataların yerlerini bulmak için cıvata bulucuyu kullanın.
2 Plaka askısını iki cıvataya sabitleyin.
UYARI
• Duvar, pencere pervazı veya alçıpanın iç ünitenin ağırlığına
dayanabildiğinden emin olun. İç üniteyi ünitenin ağırlığını
tartacak kadar güçlü olmayan bir yere takarsanız, ünite
düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
DİKKAT
• İç üniteyi alçıpana sabitlerseniz, referans konumlarda
yalnızca belirtilen bağlantı cıvatalarını kullanın. Aksi halde,
bağlantıların çevresindeki alçı zamanla ufalanabilir ve
vidaların gevşemesine ve sıyrılmasına neden olabilir. Bu,
fiziki yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden
olabilir.
• İki cıvatadan az varsa veya cıvatalar arasındaki mesafe
plaka askısından farklıysa başka noktalar arayın.
• Kurulum levhasını bir tarafa eğilmeden sabitleyin.
yönüne doğru döndürerek kapatın.
• Vakum pompasını kapatın.
• 2 dakika kadar basınç değişimi olup olmadığını kontrol
edin.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfinin
hortumunu çıkarın.
5 Sıvı ve gaz servis yuvasının bir valf tıpasını açık konuma
ayarlayın.
Boru kodları ve standartlarında belirtilen uzunluktan uzun
bir boru kullanırsanız, her ekstra metre için 15g soğutucu
R-410A eklemeniz gerekir. Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha kısa bir boru kullanırsanız, boşaltma süresi
normaldir. Daha fazla ayrıntı için Servis Kılavuzuna bakın.
her 12 ayda bir sızıntıya karşı kontrol edilmelidir.
Bu işlem yalnızca ehliyetli personel tarafından
gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki durumda, montaj
elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu yetkili kişi),
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan
2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı
YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu
bir bakım kitabı vermelidir.
1 Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu dolum
etiketinin üzerine çıkmayan mürekkep ile aşağıdakileri
yazın.
•
•
•
DİKKAT
• Nem içeren soğutma döngüsünde kalan hava,
kompresörün arızalanmasına neden olabilir.
• Ürün kurulumu için her zaman servis merkezine veya bir
profesyonel kurulum temsilcisine başvurun.
ürüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı,
sahada doldurulan ek soğutucu miktarı ve
+ ürünle birlikte verilen soğutucu dolum
etiketindeki toplam soğutucu dolum miktarı.
Soğutucu türü
GWP değeri
R-410A
2088
• GWP=Küresel Isınma Potansiyeli
• tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
R-410A karışık bir soğutucu türüdür. Sıvı koşulları altında
şarj etmek için gerekir. Soğutucuyu soğutucu silindirinden
ekipmana yeniden doldururken, aşağıdaki talimatları izleyin:
Yeniden doldurmadan önce, silindirin bir sifonu olup
olmadığını kontrol edin. Soğutucuyu yeniden doldurmanın iki
yolu vardır:
Sogutucuyu silindir dik
durumdayken sarj edin.
Sogutucuyu silindir basasagı
durumdayken sarj edin.
<Sıvı akıs borusuna sahip
silindir>
<Sıvı akıs borusuna sahip
olmayan silindir>
• Akıllı Kurulum modu başarısız olduğunda: İç ünite
ekranında bir hata mesajı görüntülenir ve Akıllı Kurulum
modu sonlanır.
NOT
Soğutucu eksik
(yalnızca inverter
modellerde)
• Akıllı Kurulum modu yalnızca birlikte verilen uzaktan
kumandayla çalıştırılabilir.
❈Dış ünitede bir hata
oluştuğunda bu LED
deseni görünür.
iç ünite için test
parçaları
❈
: Kapalı,
NOT
• R-410A soğutucu gaz ile doldurulursa, doldurulan soğutucu
kompozisyonu değişir ve ekipmanın özellikleri değişir.
• Soğutucu miktarı ekleme ölçüm işlemi sırasında elektronik
ölçüm cihazları kullanın. Silindirde sifon yoksa devirin.
Adım 3.5 Önemli bilgiler: Kullanılan
soğutucu akışkan hakkındaki
düzenlemeler
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir.
DİKKAT
• Sistem 5 tCO2e veya daha fazla florürlü sera gazları
içeriyorsa, kullanıcıyı bilgilendirin. Bu durumda
sistem, 517/2014 sayılı düzenleme uyarınca en az
Adım 4.3 Son kontrol ve deneme
işlemini gerçekleştirme
Iç ünite
Birim
: Yanıp sönüyor,
: Açık
Kg
②, b
①+②, c
NOT
aÜrüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı: ünite isim
plakasına bakın
bSahada doldurulan ek soğutucu miktarı (soğutucu ikmal
miktarı için yukarıdaki bilgilere bakın.)
C
Doldurulan toplam soğutucu
d
Soğutucu silindiri ve doldurma manifoldu
DİKKAT
• Doldurulan etiket ürünün doldurma deliğine yakın bir yere
yapıştırılmalıdır (örn. durdurma valfi kapağının iç tarafına).
1 İç ünite üzerindeki
(Güç) düğmesini 5 saniye kadar
basılı tutun. Ürünün pompalama işlemine hazır olduğunu
göstermek için bip sesleri çıkar.
• Gaz kaçağını tespit etmek için boru bağlantısının sıkılığı
• Borunun ısı dirençli izolasyonu
3 Yüksek ve Alçak basınç tarafındaki valf kapaklarını açın.
4 Yüksek basınç tarafındaki valfi kapatmak için L anahtarını
kullanın.
5 Yaklaşık 1 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki valfi
kapatın.
• Tahliye
• Topraklama iletken bağlantısı
• Doğru işlem (Aşağıdaki adımları uygulayın.)
2 Aşağıdakini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki
(Güç) düğmesine basın:
• İç ünitedeki gösterge yanıyor.
• Hava akış kanatları açılıyor ve fan işlem için hazırlanıyor.
(Mod)
3 Soğutma veya Isıt modunu seçmek için
düğmesine basın. Sonra aşağıdaki alt adımları uygulayın:
(Güç) düğmesine
6 İç ünitede veya uzaktan kumandada
basarak klimanın çalışmasını durdurun.
7 Boruları sökün.
DİKKAT
• Kompresör negatif bir emiş basıncında çalışırsa kompresör
hasar görebilir.
• Soğutma modunda, sıcaklığı 16 °C'ye ayarlamak için
Sıcaklık düğmesini kullanın.
1
• Isıt modunda, sıcaklığı 30 °C'ye ayarlamak için Sıcaklık
düğmesini kullanın.
1 dakika
• Yaklaşık 3 ila 5 dakika sonra dış ünitenin başlayıp
başlamadığını ve bir soğuk veya sıcak havanın çıkıp
çıkmadığını kontrol edin.
•Durdurma valfinin tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.
•İç ve dış üniteler arasındaki soğutucu
borusunda tıkanıklık olup olmadığını
kontrol edin.
•Soğutucu sızıntısı olup olmadığını kontrol
edin.
•Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha uzun boru için
yeterli miktarda soğutucunun ek olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol edin.
•Valf ve boru bağlantısı arasında soğutucu
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
tCO2e
①, a
2 Kompresörün 5 dakikadan uzun süre çalışmasını sağlayın.
• Kurulum yerinin dayanıklılığı
• 12 dakikalık sabit hava düzenlemenin ardından iç
ünitenin hava işleme durumunu kontrol edin.
Soğutucu akışının
engellenmesine
ilişkin hata
• Akıllı kurulum modu prosedürü sırasında, uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.
iç ünite için test
parçaları
•Seçenekleri yeniden ayarlayın.
,
• Akıllı Kurulum modu başarılı olduğunda: Akıllı Kurulum
modu zil sesiyle sonlanır ve klima bekleme moduna
geçer.
(1 N•m = 10 kgf•cm)
•İç ve dış üniteler arasındaki bağlantı
kablosunu kontrol edin (elektrik
kablosunun veya iletişim kablosunun
çalışıp çakışmadığını).
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
LED1
Torkun sıkıştırıldığından emin olun (tabloyu uygun olarak)
Montaj görevlisinin alacağı önlemler
İç sıcaklık sensörü
hatası
R-22: Vidanın çapı - 7/6-20UNF
R-410A: Vidanın çapı - 1/2-20UNF
Dolum ağzı kapağı (N•m)
33
Adım 2.10 Kurulum levhasını sabitleme
• Elektrik kablosu bağlantıları
İç ve dış üniteler
arasındaki iletişim
hatası
1 Klimanın bekleme durumunda olduğundan emin olun.
Tür
Hata
/
Adım 4.2 Akıllı Kurulum modunu
çalıştırma
• Akıllı Kurulum modu ilerlerken:
Gövde kapağı
(N•m)
110
3 Kurulum levhasını ahşap sütunlara kılavuz cıvatalar
kullanarak takın.
1 Aşağıdakileri kontrol edin:
LED Ekran
iç ünite için test
parçaları
3 Akıllı Kurulum modu başarılı veya başarısız olana kadar
bekleyin. Yaklaşık 7 ila 13 dakika arası sürer.
Dış çap (mm)
110
Dış ünite
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
şaft
33
15 dakika
4
Vakum
pompası
C
besleme sübapı
**18*******
**24*******
3
valf
duvara Raftan titreşim kesmek için tasarlanmış
yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
Torkun sıkıştırıldığından emin
olun (tabloyu uygun olarak)
36
Sifon
• Dış ünite güçlü rüzgarlara maruz kalıyorsa, fanın düzgün
çalışabilmesi için, etrafına muhafaza takviyeleri kurun.
1 Sızıntıyı kontrol etmeden önce, durdurma valfı kapağını
kapatmak için bir tork anahtarı kullanın. (Her çap için
uygun sıkıştırma torkunu kullanın ve sızıntıyı önlemek için
kapağı sıkıca kapatın.)
81
• Konik cıvatayı belirtilen torkta sıkın. Konik cıvata aşırı
sıkılırsa, soğutucu gazının sızmasına neden olacak şekilde
kırılabilir.
Adım 3.4 Soğutucu ekleme
DİKKAT
Kontrol kutusu
Kontrol kutusu kapağı
vidayı çıkarın
Gaz ve sıvı servis portu
kapaklarını çıkartın
A
120
NOT
Sıvı hizmet noktası <Alçak basınç>
1
36
NOT
B
C
D
• Levhayı plastik bağlantılarla bir beton duvara takarsanız,
bağlantı çıkıntısıyla oluşan duvar ve plaka arasındaki
boşlukların 20 mm'den az olduğundan emin olun.
DİKKAT
Opsiyonel: Dış üniteyi askıyla bir duvara sabitleme
B
hasarlı yüzey
• Aşırı tork gaz sızıntısına neden olabilir. Boruyu lehimle veya
kaynakla uzatırken, lehimleme veya kaynaklama işlemi
sırasında nitrojen kullanıldığından emin olun. Birleşim
erişilebilir ve servis edilebilir olmalıdır.
• Gürültü ve titreşim oluşmasını önlemeye yardımcı olmak
için lastik ayakları sabitleyin.
2
eşitsiz kalınlığı
<Flare fındık>
• Boru kod ve standartlarında belirtilenden daha uzun boru
gerekiyorsa, boruya soğutucu eklemeniz gerekir. Aksi halde,
iç ünite donabilir.
• Pürüzleri giderirken, boruyu çapaklar borunun içine
girmeyecek şekilde aşağı bakacak şekilde koyun.
B
C
kırık
(Birim: mm)
Dış çap (D)
UYARI
İletişim kablosu
(Iki tel)
C
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
• Kurulum sırasında sızıntı olmadığından emin olun.
Soğutucuyu alırken, bağlantı borusunu çıkarmadan
önce kompresörü durdurun. Soğutucu borusu doğru
bağlanmamışsa ve kompresör durdurma valfi açıkken
çalışırsa, boru içeriye hava alır ve soğutucu döngüsündeki
basıncın anormal derecede yükselmesine neden olur. Bu
durum patlamaya ve yaralanmaya neden olabilir.
1 Sistemi bekleme modunda bırakın.
N
Dış-ic elektrik kablosu
(Üç tel)
2 Dış üniteyi bağlantı cıvatalarını kullanarak uygun desteğe
dengeli sabitleyin.
A
L
B
45°±2°
Adım 3.3 Havayı boşaltma
• Duvarın askının ve ünitenin ağırlıklarını
destekleyebileceğinden emin olun.
A
L
• Kurulum ve gaz sızıntı testi tamamlandıktan sonra boru
izole edilecek ve konumuna kalıcı olarak sabitlenecektir.
Daha fazla ayrıntı için. bkz. Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme.
DİKKAT
Model
**09*******
**12*******
90°±2°
A
NOT
Adım 3.2 Güç ve iletişim kablolarını ve
soğutucu borularını bağlama
kauçuk bacak
B
çapak
Doğru
D
NOT
• Boruları kısaltmak veya uzatmak istiyorsanız, bkz.
Adım 2.9 Soğutucu borularını kısaltma veya uzatma
(montaj borusu).
4 Kalan köpük izolasyonu kesin.
5 Gerekirse, iç ünitenin altına uyacak şekilde boruyu bükün.
Ardından uygun delikten çıkarın.
• Boru, iç ünitenin arkasından çıkmamalıdır.
• Bükme yarıçapı en az 100 mm olmalıdır.
6 Duvardaki delikten boruyu geçirin.
X
A
kaba
Tork (kgf•cm)
NOT
Adım 3.1 Dış üniteyi yerine sabitleme
2 Vidayı sıkın (A-
eğik
2 Kesik kenarların pürüzlerini giderin.
<Ön Görünüm>
Tahliye hortumu
90°
1 Boruyu doğrudan arkadan bağlamadığınız sürece, iç
ünitenin arka kısmında uygun bir açma çıkıntısı parçası (A,
B, C) kesip çıkarın.
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
4 Hava akışı kanatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını
(Hava salınımı) düğmesine basın.
kontrol etmek için
5 Deneme işlemini durdurmak için
basın.
(Güç) düğmesine
2
Ürünü çıkarmak için pompalama
Pompalama işlemi, sistemdeki bütün soğutucuyu dış
ünitede toplamayı amaçlar. Bu işlem, atmosfere soğutucu
gitmesini önlemek için, soğutucu tüpün çıkarılmasından
önce gerçekleştirilmelidir.
UYARI
• Ürünü kurduktan sonra boru bağlantılarında sızıntı
testleri gerçekleştirmeyi unutmayın. Dış üniteyi incelemek
veya yerini değiştirmek için soğutucuyu tahliye ettikten
sonra kompresörü durdurduğunuzdan ve bağlı boruları
çıkardığınızdan emin olun.
–– Bir borudaki soğutucu sızıntısı veya bağlanmamış ya
da hatalı bağlanmış bir boru nedeniyle bir valf açıkken
kompresörü çalıştırmayın.Aksi takdirde, kompresöre
hava girişi gerçekleşerek soğutma devresinde çok
yüksek bir basınç oluşabilir. Bu basınç, bir patlamaya
veya ürünün arızalanmasına yol açabilir.
kapalı
Download PDF