Samsung | AR24NSFHCWK/SK | Samsung AR24NSFHCWK/SK 8 Kutuplu A++ Enerji Sınıfına Sahip Duvar Tipi Klima, 24000 BTU Kapasiteli Kurulum Rehberi

• Klimanın kolayca erişilebilecek bir yere kurulmadığından
emin olun.
• Üniteyi tamir etmeye, hareket ettirmeye, değiştirmeye
veya yeniden kurmaya çalışmayın. Yetkisiz personel
tarafından gerçekleştirilmeleri durumunda, bu işlemler
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilirler.
Genel bilgiler
• Klimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice
okuyun ve kurulumdan sonra da referans olarak
kullanabilmek için kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.
• Maksimum güvenlik için, kurulum görevlileri aşağıdaki
uyarıları dikkatlice okumalıdırlar.
• Çalıştırma ve kurulum kılavuzunu güvenli bir yerde
saklayın ve klimanın satılması ya da el değiştirmesi
durumunda kılavuzu yeni sahibine teslim etmeyi
unutmayın.
• Bu kılavuz, iki SAMSUNG ünitesiyle split sisteme sahip iç
ünitenin nasıl kurulacağını anlatmaktadır. Farklı kontrol
sistemlerine sahip farklı türdeki ünitelerin kullanımı
ünitelere zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
Uyumlu olmayan ünitelerin kullanımından kaynaklanan
hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır.
• Bu ürün Avrupa Birliği'nin Elektromanyetik Uyum
Yönergesi (2004/108/EC) ve Düşük Voltaj Yönergesi
(2006/95/EC) ile uyumludur.
• İzinsiz değişiklikler ve uygunsuz elektrik bağlantısı ve
kılavuzda bulunan "Çalışma limitleri" tablosunda verilen
talimatlara uyulmayan durumlar cihazı garanti kapsamı
dışına çıkarır, bu durumlardan kaynaklanan hasardan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
• Klima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar için
kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için kullanılan
mekanlara kurulmaya uygun değildir.
• Hasar görmüşlerse üniteleri kullanmayın. Sorun oluşursa,
üniteyi kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
1'den fazla dış ünite kurarken
(5 kasa)
(Birim: mm)
–– Dış üniteyi deniz esintisinden korunabileceği bir yere
(binaların yakını gibi) kurun. Aksi halde dış ünite zarar
görebilir.
Deniz meltemi
Deniz meltemi
• Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar veya başka nesneler
yerleştirmeyin.
• Klimanın üretiminde ve ambalajlanmasında kullanılan
bütün materyaller geri dönüştürülebilirdir.
• Ambalaj materyalleri ve uzaktan kumandanın (isteğe
bağlı) bitmiş pilleri, mevcut kanunlara uygun bir şekilde
imha edilmelidir.
• Klima, özel atık olarak imha edilmesi gereken soğutucu
içermektedir. Yaşam döngüsünün sonunda, klima yetkili
merkezlerde imha edilmeli veya doğru ve güvenli bir
şekilde imha edilmek üzere bayiye geri gönderilmelidir.
Üniteyi kurma
• Kurulumu tamamladıktan sonra, her zaman bir fonksiyon
testi uygulayın ve kullanıcıyı klimanın çalıştırma
talimatları konusunda bilgilendirin.
• Yangın, patlama veya yaralanma tehlikesini önlemek
için klimayı tehlikeli maddelerin olduğu ortamlarda
veya serbest alev saçan ekipmanlara yakın yerlerde
kullanmayın.
Dış ünite
Deniz
Dış ünite
Deniz
• Dış üniteyi deniz kenarına kurmanız kaçınılmazsa, deniz
esintisini engellemek için bir koruma duvarı yapın.
• Deniz esintisini engellemek için beton gibi katı bir
malzemeyle bir koruma duvarı yapın. Duvarın yüksekliğinin
ve genişliğinin dış ünitenin boyutunun 1,5 katı olduğundan
emin olun. Ayrıca, atık havanın tahliye edilebilmesi için
koruma duvarı ve dış ünite arasında 600 mm'den fazla
boşluk bırakın.
Deniz meltemi
3000
3000
200
300
600
600
✴✴09/12✴✴
✴✴18/24✴✴
1500
600
500
Minimum
Maksimum
Maksimum
✴✴09/12✴✴
3
15
8
✴✴18/24✴✴
3
30
15
UYARI
CAUTION
Boru kelepçesi A (3)
PE T3 köpük tüp yalıtım (1)
Beton çivisi (6)
Tahliye tapası (1)
Dış duvardaki boruda (iç
üniteye bağlanan) bir U borusu
oluşturun ve yağmur suyunun
izolasyonu geçerek içeri
kaçmasını önlemek için,
izolasyonun alt kısmını kesin
(yaklaşık 10 mm) Ancak,
izolasyonu keserken.
Boru demeti deliği
• Vakum pompası
(Geri akış önleme)
• Boru bükücü
3 telli güç kablosu (1)
3 telli montaj kablosu (1)
Dış ünite ambalajındaki aksesuarlar
kauçuk bacak (4)
• Manifold ölçüm cihazı
• Tornavida
Vinil Bant
(Birim: mm)
• Matkap
• Boru kesici
• Rayba
• L anahtarı
Model
A
B
C
D
• Şerit metre
✴✴09/12✴✴
30
96
38
30
✴✴18/24✴✴
38
126
70
38
• Termometre
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
2 Deliği delin.
Adım 1.4 Duvarda bir delik açma
• Dış üniteyi, titreşiminin tüm ürünü etkilemeyeceği düz bir
yere kurduğunuzdan emin olun.
• Tahliye hortumu eğimlerinin suyu iyi tahliye etmesi için
delik eğimlerinin aşağı doğru olduğundan emin olun.
Duvar
Kontrol kutusu
Adım 1.2 Ambalajdan Çıkarma
Tahliye hortumu
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 15.88 mm (1)
✴✴24✴✴
Bağlamadan
önce
<Delik aşağı yukarı uzanır>
Sol
Doğru
Baş aşağı
Hasarlı
Sirküler değil
Doğru
(Önden
görünüm)
Doğru
(Yandan
görünüm)
Baş aşağı
Takılı değil
Sağ
Adım 1.5 Boruları, kabloları ve tahliye
hortumunu bantlama
Arka sağ veya sol
• Telli montaj kabloları opsiyoneldir. Birlikte verilmezlerse,
standart kablolar kullanın.
• Tahliye tapası ve lastik ayaklar yalnızca klima, montaj
boruları olmadan sağlandığında verilir.
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 12.70 mm (1)
✴✴18✴✴
İç Ünite Kurulumu
• Yalnızca bir delik deldiğinizden emin olun.
NOT
• Dış ünite yeterli bir açıklıkla kurulursa, ses oluşturabilir ve
tüm ürünü etkileyebilir.
Tahliye hortumu
bağlama (montaj kablosu)
İç ünite
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 6.35 mm (1)
Güç ve haberleşme kabloları
(montaj kablosu)
Adım 2.1 Güç ve iletişim kablolarını
DİKKAT
Kurulum levhasını bir duvara sabitlemeden ve sonra iç
üniteyi kurulum plakası, bir pencere pervazı veya bir alçıpana
sabitlemeden önce, boru demetinin (güç ve iletişim kabloları,
soğutucu boruları ve tahliye borusu içeren) geçeceği deliğin
yerini (65 mm iç çapında) belirlemeniz, sonra deliği delmeniz
gerekir.
• Bir konik cıvata bir evaporatörün veya bir servis yuvasının
her borusunun ucuna takılıdır. Boruları bağlarken konik
cıvatalar kullanın.
Soğutucu akışkan
boruları (montaj borusu)
<Delik ve montaj plakası arasındaki minimum mesafeler>
• Anahtar
300
Yalıtımlı montaj borusu,
Ø 9.52 mm (1)
✴✴09/12✴✴
300
Kurulum plakası
1 Boru grubunun olası yönlerinin durumuna göre ve delik
ve kurulum levhası arasındaki minimum mesafelere göre
65 mm delik konumu belirleyin.
M4 x 12 kılavuz vida (2)
Opsiyonel aksesuarlar
600
2 Boru grupları yapmak için soğutucu boruları, güç
kablosu, iletişim kablosu ve tahliye borusunu vinil bantla
sarın.
• Su terazisi
• Direnç ölçer
300
DİKKAT
150
Aletler
• Cıvata bulucu
Kullanıcı Kurulum (1)
600
2000
• Isı eşanjöründeki deniz suyunu ve tozu temizlediğinizden
emin olun ve üzerine bir paslanma önleyici uygulayın.
(Yılda en az bir kez.)
2 telli montaj kablosu (1)
Kullanıcı Kılavuzu(1)
(Birim: m)
Boru
yüksekliği
Boru uzunluğu
Yağmur suyunun tahliye
edilebilmesi için
izolasyonu kesin
• Elektroskop
300
600
500
300
illüstrasyon modele göre ufak farklılıklar
gösterebilir.
İç ünite
Test işlemi için aletler
Uzaktan kumanda pili (2)
(6 kasa)
(Birim: mm)
Dış ünite
• Tork anahtarı
Uzaktan kumanda tutucusu (1)
Yan görünüm
1 dış ünite kurarken
Model
• Yukarıda açıklanan gibi bir kurulum konumu bulmada
zorluk çekiyorsanız, ayrıntılar için üreticinize başvurun.
M4 x 25 kılavuz vida (6)
Uzaktan kumanda (1)
Üstten Görünüm
–– Bağlantı ya da yalıtımın yetersiz olması veya akım
sınırının aşılması nedeniyle elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
–– Güç hattında hasar nedeniyle kabloyu uzatmak
gerekirse, bkz. "Adım 2.2 İsteğe Bağlı:Güç kablosunu
uzatma" bölümüne bakın.
• Üniteyi suyun kolayca tahliye edilebildiği bir yere kurun.
Macun 100 g (1)
Kurulum levhası (1)
Hava akış yönü
gürültü ve titreşimi azaltmak için
en az bir tur yapın.
Genel aletler
1500
600
• Elektrik bağlantılarının (kablo girişleri, kablo uçları,
korumalar...) elektrik özelliklerine ve bağlantı
diyagramında verilen talimatlara uygun olduğundan emin
olun. Tüm bağlantıların klima kurulumu için geçerli olan
standartlara uygun olduğundan emin olun.
Dış ünite
koruma duvarı
Deniz
Vinil bant (2)
Kurulum levhası (1)
600
Maksimum boru yüksekliği: 15 m
Maksimum boru uzunluğu: 30 m
Dış duvar
Adım 1.3 Aksesuarları ve aletleri
kontrol etme ve hazırlama
İç ünite ambalajındaki aksesuarlar
Minimum açıklık (mm cinsinden)
Tahliye hortum deligini
Tahliye yönünü (sag ya da sol)
seçebilirsiniz.
• Klimanın güç kaynağı ile olan bağlantısının kılavuzda
verilen kablo bağlantı diyagramındaki talimatlara uygun
bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun.
koruma duvarı
Dış ünite
Aksesuarlar
1500
125 mm
ya da
daha uzun
• Güç kablosunda değişiklik yapmayın, kabloyu uzatmayın
ve çoklu kablo bağlantısı yapmayın.
• ÖNEMLİ: Üniteyi kurarken önce soğutucu tüplerini,
ardından elektrik hatlarını bağlamayı unutmayın. Elektrik
hatlarını her zaman soğutucu tüplerinden önce çıkarın.
• Teslim aldıktan sonra, nakliye sırasında hasar
görmediğinden emin olmak için ürünü kontrol edin.
Ürün hasarlı görünüyorsa KURMAYIN ve hasarı derhal
taşıyıcıya veya bayiye bildirin (materyali bayiden kurulum
görevlisi veya yetkili teknisyen teslim almışsa).
100 mm ya da daha uzun
125 mm
ya da
daha
uzun
1500
• Ünite, daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması
gereken hareketli parçalar içermektedir.
• Kesme ve koruma anahtarlarının her zaman uygun şekilde
boyutlandırıldığından emin olun.
Duvar
• Her zaman uygun bir topraklama bağlantısının olduğundan
emin olun.
• Güç kaynağının voltaj ve frekansının cihaz özelliklerine
uygun olduğundan ve kurulu gücün aynı elektrik hattına
bağlı diğer elektrikli cihazların çalışması için yeterli
olduğundan emin olun.
Dış ünite için minimum açıklık
1500
• Kurulum ve test işlemlerinin yetkili personel tarafından
gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Dış üniteyi deniz kıyısına kurarken, doğrudan deniz
esintisine maruz kalmadığından emin olun. Doğrudan
deniz esintisinin olmadığı uygun bir yer bulamazsanız,
koruma duvarı veya koruyucu parmaklık yapın.
Kurulum konumu gereksinimlerine genel bakış
yükseklik sınırlarına uyun.
300
• Herhangi bir onarım yapmadan veya ekipman içindeki
parçalara ulaşmadan önce klimanın güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
• Üniteyi, elektrik bağlantılarını, soğutucu tüplerini ve
korumaları her zaman düzenli olarak kontrol etmeyi
unutmayın. Bu işlemler yalnızca yetkili personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Adım 1.1 Kurulum konumunu seçme
1500
Hem klimanın hem de çalışanların güvenliğinin sağlanması
açısından çok önemli oldukları için, aşağıda listelenen
önlemleri dikkatlice uygulayın.
DİKKAT
• Yukarıda gösterilen şekilde açıklanan uzunluk ve
300
Kurulumda Güvenlik Bilgileri
• Ünite duman çıkarırsa, güç kablosu ısınırsa veya hasar
görürse ya da ünite çok fazla gürültü çıkarırsa elektrik
çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemeye yardımcı
olmak için her zaman üniteyi durdurun, koruma
anahtarını devre dışı bırakın ve SAMSUNG teknik destek
bölümüne ulaşın.
• Her zaman, güç kaynağının mevcut güvenlik standartlarına
uygun olduğundan emin olun. Klimayı her zaman mevcut
yerel güvenlik standartlarına uygun bir şekilde kurun.
Hazırlık
300
DB68-06570P-02
Güç kaynağı hattı, sigorta veya devre
kesici
300
AR✴✴KSFH✴✴/AR✴✴MSFH✴✴
• Ünitelerimiz, her iki taraftan da erişimin sağlanabileceği
ve rutin bakım ve tamirlerin gerçekleştirilmesine olanak
tanıyacak şekilde, kılavuzda belirtilen boşluklara uygun
bir şekilde kurulmalıdır. Ünitenin bileşenleri erişilebilir
olmalıdır ve insanlar ve nesneler için tamamen güvenli
olacak koşullarda demonte edilmelidir. Bu sebeple,
kurulum kılavuzunda belirtilmeyen durumlar nedeniyle
cihazın erişilemez olması halinde ünitenin erişim
ve onarım, (yürürlükte olan mevcut düzenlemelerin
gerektirdiği şekilde güvenli bir biçimde) askı, iskele, vinç
veya yükseltme için gereken başka işlemlerin masrafları
garanti kapsamında değildir ve bu masraflar kullanıcıya
aittir.
500
Kurulum kılavuzu
1 Soğutucu borularının uçlarında yalıtım olmayan
parçalarında şekilde gösterildiği gibi köpük yalıtımı sarın.
Sarma yoğuşma sorununu minimuma indirebilir.
Sağ alt
• Bu aksesuarlar sağlanırsa, aksesuar paketinde veya dış
ünite paketinde bulunurlar.
<Boru demetinin Olası tarifi>
Bağladıktan
sonra
<Sirküler terminal>
Yalıtım
İç üniteyi ambalajdan çıkarma
DİKKAT
1 İç ünitenin ambalajını açın.
2 Sol ve sağ tamponları çıkarın.
3 Üniteyi ambalajdan çekip çıkarın.
Tahliye hortumu, 2 m
uzunluğunda (1)
Dış üniteyi ambalajdan çıkarma
• Boru yönü soldan sağa değiştirme, borunun sert bir
şekilde bükülmesine sebep olmuyor, yalnızca yavaşça
şekildeki gibi ters yöne dönmesine sebep oluyorsa. Aksi
takdirde işlem borunun hasar görmesine neden olabilir.
Boru kelepçesi B (3)
Borular
1 Ambalajı çıkarın.
2 Üst tamponu çıkarın.
3 Üniteyi alttaki tampondan çekip çıkarın.
1(L)2(N)
Adım 2.2 İsteğe Bağlı: Elektrik
kablosunu uzatma
F1 F2
1 Aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Aletler
Ayrıntılar
Kablo
sıkıştırıcılar
MH-14
Biçim
Tel sahipleri için vidaları sıkın.
Model
✴✴09/12✴✴
✴✴18/24✴✴
Güç kablosu
(Dış ünite)
3G X 2.5 mm², H07RN-F
Dış-iç elektrik
kablosu
3G X 1.0 mm², H07RN-F
İletişim kablosu
Tür GL
2 X 0.75 mm², H05RN-F
20A
25A
• Elektrik ve topraklama işleri gerçekleştirirken, yerel
düzenlemelerde 'elektrik işleri teknik standartları' ve
'kablolama düzenlemeleri'ne uyulduğundan emin olun.
• Terminal bloğu vidasını 1,2-1,8 N•m (1,2-1,8 kgf•cm) sıkın.
NOT
• Her kablo ilgili terminal numarasıyla etiketlenir.
• Gürültülü ortamlarda korumalı kablo (Kategori 5;
50pF/m'den az) kullanın.
• Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı
kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif
olmamalıdır. (Kod işareti IEC: 60245 IEC 66/CENELEC:
H07RN-F, IEC: 60245 IEC 57/CENELEC: H05RN-F)
• Güç ve İletişim kablosu 30 m'yi aşmamalıdır.
20xØ7,0 (HxOD)
İzolasyon bandı
Genişlik 18 mm
2 Şekilde gösterildiği gibi elektrik kablosunun plastik veya
tel zırhını soyun.
• Hazır takılmış borudan kablo kılıfının 20 mm kadar
bölümünü soyun.
UYARI
• Kabloları kolayca çekilemeyecekleri şekilde sıkıca
bağlayın. (Gevşekseler, kabloların yanmalarına neden
olabilir.)
5 mm
5 İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın ve daraltma
borunuzu yalıtım bandının ortasında konumlandırın.
Üç veya daha fazla yalıtım katmanı gerekir.
Yöntem 2
Yalıtım bandı
Yalıtım bandı
montaj borusu
bağlantı hortumu
Duvar
Iç Ünite
Tahliye hortumu
Eğimli aşağıya
Su
yukarı eğik
suya batırılmış
DİKKAT
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik özellikleri
hakkında bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.
• Hazır takılmış borudan kabloları soyduktan sonra, bir
daraltma borusu takın.
20
60
Adım 2.4 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunu uzatma
Uzatma tahliye hortumu (B)
<Ön Görünüm>
6 Kısaltmak için kısaltma tüpüne ısı uygulayın.
süzülmüş su yönü
5 cm
daha
Daralma tüp
bükülmüş
20
ok yönünde su konur.
35 mm
Güç kablosu
20
lastik kapak
• Tahliye borusu bağlantısını kutu içine almayın veya
kapatmayın.
Tahliye borusu bağlantısı kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
Tahliye hortumu (A)
40 mm
pan çıkışı
boşaltın
• Tahliye hortumu odanın içine yönlendirilirse, yoğuşma
damlaları eşyaya veya zeminlere zarar vermeyecek
şekilde hortumu yalıtın.
o 4 kez sıkıştırın.
Yöntem 1
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
Adım 2.5 İsteğe Bağlı: Tahliye
hortumunun yönünü değiştirme
• Uygun olmayan kurulum, su sızıntısına neden olabilir.
Tahliye hortumu
50xØ8,0 (LxOD)
7 Tüp kısaltma işi tamamlandığında, bitirmek için izolasyon
tüpü ile sarın.
Çok küçük açıklık
Hendek
Çok küçük
açıklık
2 Suyu boşaltma kabına dökün. Hortumun iyice tahliye
edildiğini kontrol edin.
(A)
(B)
<Yandan görünüm>
120
DİKKAT
• Terminal bloğu kablolaması için, yalnızca bir halka
terminali soketi olan bir kablo kullanın. Bir halka terminali
soketi olmayan normal kablolar, montaj sırasında elektrik
temasının aşırı ısınması nedeniyle zarar verebilir.
• Boruyu uzatmanız gerekiyorsa, kabloyu da uzattığınızdan
emin olun. Kullanılan kablo ve boruların her birinin
maksimum uzunluğu
15 metreyi (✴✴09/12✴✴) ve 30 metreyi (✴✴18/24✴✴)
aşmamalıdır.
• Uzunluğu artırmak için iki veya daha fazla farklı kabloyu
bağlamayın. Bu bağlantı yangına neden olabilir.
• Her sirküler terminal, terminal bloğundaki ilgili vidanın
boyutuyla eşleşmelidir.
• Kabloları bağladıktan sonra, iç ve dış ünitelerdeki
terminal sayılarının eşleştiğinden emin olun.
• Güç ve iletişim kablolarının ayrıldığından emin olun, aynı
kabloda olmamaları gerekir.
o 4 kez sıkıştırın.
DİKKAT
• Bağlantı hortumunun çapı ürünün tahliye hortumundan
küçükse, su sızıntısı oluşabilir.
Yöntem 2
5 mm
Kısaltma tüpü
(mm)
1 Tahliye hortumunu takın.
• Sıkıştırdıktan sonra kablonun her iki tarafını da çekerek
sıkıştırıldığından emin olun.
Yöntem 1
Bağlantı
manşonu (mm)
Adım 2.3 Tahliye hortumunu takma ve
bağlama
sıkıştırma
boyut
180
(Birim: mm)
Tahliye hortumu
Güç kablosu için hazır takılmış boru
20
(Birim: mm)
3 Elektrik kablosunun kablo çekirdeğinin her iki tarafını
bağlantı manşonuna yerleştirin.
• Yöntem 1: Her iki taraftan kovan içine çekirdek teli itin.
• Yöntem 2: Birlikte tel çekirdeği bükün ve kovan içine
doğru itin.
Yöntem 1
Uzatma tahliye hortumu
Yalıtım bandı
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin olun.
bağlantı kol
• Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
köpük yalıtım
vinil bant
UYARI
bağlantı kol
20 mm ya da daha fazla
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine dayanabilecek,
güçlendirilmiş izolasyon malzemelerinden imal edilmiş bir
daraltma borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan emin
olun.(Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere uyun.)
Yöntem 2
4 Ezici bir alet kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve döndürün
ve aynı yerde başka iki noktayı daha sıkıştırın.
DİKKAT
DİKKAT
• Elektrik kablosunu uzattığınız durumda, lütfen yuvarlak
sıkıştırma yuvası KULLANMAYIN.
–– Tamamlanmamış kablo
bağlantıları elektrik
çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
• Sızıntıyı kontrol etmek için su dökerken iç ünitenin dik
konumda olduğundan emin olun. Suyun elektrik parçası
üzerine taşmadığından emin olun.
NOT
• Boruları kısaltmak veya uzatmak istiyorsanız, bkz.
Adım 2.7 Soğutucu borularını kısaltma veya uzatma
(montaj borusu).
4 Kalan köpük izolasyonu kesin.
5 Gerekirse, iç ünitenin altına uyacak şekilde boruyu
bükün. Ardından uygun delikten çıkarın.
• Boru, iç ünitenin arkasından çıkmamalıdır.
• Bükme yarıçapı en az 100 mm olmalıdır.
İç ve dış üniteleri alanda tedarik edilen bakır borular ile
havşa bağlantısı yardımıyla bağlayın. Sadece izole edilmiş
lehimsiz soğutucu sınıfı, (ISO1337'ye göre Cu DHP tipi);
yağdan arındırılmış ve oksijeni giderilmiş, en az 4200 kPa'lık
işlem basıncı için ve 20700 kPa'lık patlama basıncı için
uygun boru kullanın. Hiçbir koşulda sıhhi tesisat tipi bakır
boru kullanılmamalıdır.
boru kesme aletleri
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
• Sıvı soğutucu için küçük boru
• Gaz soğutucu için büyük boru
Kısa bir sıvı soğutucu borusu ve kısa bir gaz soğutucu borusu
zaten klimada takılıdır. Soğutucu boruları için bağlantı
prosedürü, duvara bakarken her borunun çıkış pozisyonuna
göre değişir:
eğik
kaba
kauçuk bacak
• Kurulum ve gaz sızıntı testi tamamlandıktan sonra boru
izole edilecek ve konumuna kalıcı olarak sabitlenecektir.
Daha fazla ayrıntı için. bkz. Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme.
D
A
parlama
D
eğimli
Derinlik (A)
Havşa boyutu (L)
ø 6,35
1,3
8,7 ila 9,1
ø 9,52
1,8
12,8 ila 13,2
ø 12,70
2,0
16,2 ila 16,6
ø 15,88
2,2
19,3 ila 19,7
Kapalı çıkış borusu
Dış çap (mm)
Bağlantı borusu
Tork (N•m)
Tork (kgf•cm)
2 Kesik kenarların pürüzlerini giderin.
ø 6,35
14 ila 18
140 ila 180
3 Boruların koruyucu kapaklarını çıkarın ve her bir boruya
montaj borusunu bağlayın. Vidaları önce elinizle
sıkıştırın ve ardından aşağıdaki torku uygulayarak tork
anahtarıyla sıkıştırın:
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
140 ila 180
ø 9,52
34 ila 42
350 ila 430
ø 12,70
49 ila 61
500 ila 620
ø 15,88
68 ila 82
690 ila 830
ø 15,88
• Askıyı kolona olabildiğince yakın olacak şekilde monte
edin.
Adım 3.2 Güç ve iletişim kablolarını ve
soğutucu borularını bağlama
L
F1
F2
Güç kablosu
(Üç tel)
Dış ünite yeterli R-410A soğutucu ile yüklendi. R-410A'yı
atmosfere vermeyin: Global Warming Potential (Küresel
Isınma Potansiyeli - GWP) = 2088 ile Kyoto Protokolünün
kapsadığı flüorlu sera gazıdır. İç ünitedeki ve borudaki
havayı boşaltmanız gerekir. Soğutucu borularında hava
kalırsa kompresörü etkileyebilir. Soğutma kapasitesinin
azalmasına ve arızaya neden olabilir. Bir vakum pompası
kullanın.
DİKKAT
UYARI
• Sistemi açmayın! Daha iyi vakum işlemi için gereklidir
(Elektrik Genişleme Valfinin tamamen AÇIK pozisyonu)
• Kablo kelepçesi ile güç kabloları ve iletişim kablosunu
sabitlediğinizden emin olun.
D
Model
X
Y
✴✴09/12✴✴
30
96
38
30
✴✴09/12MS✴✴
436
265
✴✴18/24✴✴
38
126
70
38
✴✴09/12KS✴✴
507
292
✴✴18/24✴✴
660
340
690 ila 830
NOT
• Levhayı plastik bağlantılarla bir beton duvara takarsanız,
bağlantı çıkıntısıyla oluşan duvar ve plaka arasındaki
boşlukların 20 mm'den az olduğundan emin olun.
NOT
• Aşırı tork gaz sızıntısına neden olabilir. Boruyu lehimle
veya kaynakla uzatırken, lehimleme veya kaynaklama
işlemi sırasında nitrojen kullanıldığından emin olun.
Birleşim erişilebilir ve servis edilebilir olmalıdır.
DİKKAT
Adım 2.8 Kurulum levhasını sabitleme
İç üniteyi bir duvara, pencere pervazına veya alçıpana
takabilirsiniz.
UYARI
• Duvar, pencere pervazı veya alçıpanın iç ünitenin ağırlığına
dayanabildiğinden emin olun. İç üniteyi ünitenin ağırlığını
tartacak kadar güçlü olmayan bir yere takarsanız, ünite
düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
İç üniteyi bir pencere pervazına sabitlerken
1 Pencere pervazına takılacak ahşap sütunların
konumlarını belirleyin.
2 İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek ahşap sütunları
pencere pervazına takın.
3 Kurulum levhasını ahşap sütunlara kılavuz cıvatalar
kullanarak takın.
2 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafındaki dolum
hortumunu, gaz servis yuvasına resimdeki gibi takın.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
yönüne doğru döndürerek kapatın.
• Vakum pompasını kapatın.
DİKKAT
•
• 2 dakika kadar basınç değişimi olup olmadığını kontrol
edin.
• Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfinin
hortumunu çıkarın.
5 Sıvı ve gaz servis yuvasının bir valf tıpasını açık konuma
ayarlayın.
Adım 3.4 Soğutucu ekleme
Boru kodları ve standartlarında belirtilen uzunluktan
uzun bir boru kullanırsanız, her ekstra metre için
(✴✴09KS/12KS/18/24✴✴ icin) ve 20g (✴✴09/12MS✴✴
icin) soğutucu R-410A eklemeniz gerekir. Boru kodları ve
standartlarında belirtilenden daha kısa bir boru kullanırsanız,
boşaltma süresi normaldir. Daha fazla ayrıntı için Servis
Kılavuzuna bakın.
Sistem 5 tCO2e veya daha fazla flüorlu sera gazı içeriyorsa
kullanıcıyı uyarın. Bu durumda, 517/2014 sayılı yönetmelik
gereği en az 12 ayda bir sızıntı kontrolü gerçekleşmelidir.
Bu işlem sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
Yukarıdaki durumda (5 tCO2e veya daha fazla R-410A),
montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu onaylı
kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan
2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı
YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu
bir bakım kitabı vermelidir.
1 Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu dolum
etiketinin üzerine çıkmayan mürekkep ile aşağıdakileri
yazın.
•
ürüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı,
•
sahada doldurulan ek soğutucu miktarı ve
DİKKAT
Soğutucu türü
GWP değeri
R-410A
2088
• Ürün kurulumu için her zaman servis merkezine veya bir
profesyonel kurulum temsilcisine başvurun.
duvara Raftan titreşim kesmek için tasarlanmış
yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
2 Plaka askısını iki cıvataya sabitleyin.
DİKKAT
• İç üniteyi alçıpana sabitlerseniz, referans konumlarda
yalnızca belirtilen bağlantı cıvatalarını kullanın. Aksi
halde, bağlantıların çevresindeki alçı zamanla ufalanabilir
ve vidaların gevşemesine ve sıyrılmasına neden olabilir.
Bu, fiziki yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine
neden olabilir.
Kurulum Denetimi
Adım 4.1 Gaz sızıntısı testleri
gerçekleştirme
15 dakika
Sıvı hizmet noktası <Alçak basınç>
Soğutucu boruları
bağlamak için
5
Torkun sıkıştırıldığından emin
olun (tabloyu uygun olarak)
besleme sübapı
Iç ünite
Sifon
Sıvı hizmet noktası <Yüksek basınç>
3 Manifold ölçüm cihazının alçak basınç tarafı valfini saat
yönünün tersine döndürerek açın.
4 Yaklaşık 15 dakika vakum pompasını kullanarak bağlı
borulardaki havayı boşaltın.
• Yaklaşık 10 dakika sonra basınç ölçün cihazının -0,1
MPa (-76 cmHg, 5 torr) gösterdiğinden emin olun. Gaz
kaçağından kaçınmak için bu prosedür çok önemlidir.
Hata oluştuğunda, aşağıdaki tabloya bakarak gerekli önlemleri alın. Hatalar hakkında gerekli önlemlerle ilgili daha fazla
bilgi için, servis kılavuzuna bakın.
Hata göstergesi
• Akıllı Kurulum modu ilerlerken:
şaft
R-22: Vidanın çapı - 7/6-20UNF
R-410A: Vidanın çapı - 1/2-20UNF
Tür
Sogutucuyu silindir basasagı
durumdayken sarj edin.
<Sıvı akıs borusuna sahip
silindir>
<Sıvı akıs borusuna sahip
olmayan silindir>
Birim
Kg
tCO2e
①, a
②, b
Gövde kapağı
(N•m)
ø 6,35
20 ila 25
ø 9,52
20 ila 25
ø 12,70
25 ila 30
ø 15,88
30 ila 35
ø 19,05 üzeri
35 ila 40
LED2
Dolum ağzı kapağı (N•m)
Hata
Montaj görevlisinin alacağı önlemler
/
10 ila 12
2 İç ve dış ünitelere bağlı borulara iç gazı ekleyin.
İç ve dış üniteler
arasındaki iletişim
hatası
•İç ve dış üniteler arasındaki bağlantı
kablosunu kontrol edin (elektrik
kablosunun veya iletişim kablosunun
çalışıp çakışmadığını).
İç sıcaklık sensörü
hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç ısı eşanjörü hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
İç fan motoru hatası
EEPROM/Opsiyon
hatası
•Konektörün bağlantısını kontrol edin
•Yabancı maddeyi çıkarın. (Motoru neyin
engellediğine bakın.)
•Seçenekleri yeniden ayarlayın.
Soğutucu eksik
(yalnızca inverter
modellerde)
: Yanıp sönüyor,
: Açık
•Durdurma valfinin tamamen açık olup
olmadığını kontrol edin.
•İç ve dış üniteler arasındaki soğutucu
borusunda tıkanıklık olup olmadığını
kontrol edin.
•Soğutucu sızıntısı olup olmadığını kontrol
edin.
•Boru kodları ve standartlarında
belirtilenden daha uzun boru için
yeterli miktarda soğutucunun ek olarak
doldurulup doldurulmadığını kontrol edin.
•Valf ve boru bağlantısı arasında soğutucu
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
C
Doldurulan toplam soğutucu
d
Soğutucu silindiri ve doldurma manifoldu
iç ünite için test
parçaları
1 Alyan anahtar ile sıvı valfi kapatın.
2 Fan yüksek hızda çalışırken klimayı soğutma modunda
açın. (Son durdurmadan 5 dakika geçtikten sonra
kompresör anında başlar.)
• Elektrik kablosu bağlantıları
4 Klimayı kapatın ve ana şebekeyi kapatın.
• Borunun ısı dirençli izolasyonu
5 Tüpün bağlantısını kesin. Bağlantılar çıkarıldıktan sonra,
valf ve tüp uçlarını tozdan koruyun.
• Topraklama iletken bağlantısı
DİKKAT
• Doğru işlem (Aşağıdaki adımları uygulayın.)
2 Aşağıdakini kontrol etmek için uzaktan kumandadaki
(Güç) düğmesine basın:
• İç ünitedeki gösterge yanıyor.
3 Soğutma veya Isıt modunu seçmek için
(Mod)
düğmesine basın. Sonra aşağıdaki alt adımları uygulayın:
• Soğutma modunda, sıcaklığı 16 °C'ye ayarlamak için
Sıcaklık düğmesini kullanın.
• Isıt modunda, sıcaklığı 30 °C'ye ayarlamak için Sıcaklık
düğmesini kullanın.
4 Hava akışı kanatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol etmek için
(Hava salınımı) düğmesine basın.
5 Deneme işlemini durdurmak için
basın.
• Kompresör negatif bir emiş basıncında çalışırsa kompresör
hasar görebilir.
Ürünü çıkarmak için pompalama
1 İç ünite üzerindeki
(Güç) düğmesini 5 saniye kadar
basılı tutun. Ürünün pompalama işlemine hazır olduğunu
göstermek için bip sesleri çıkar.
2 Kompresörün 5 dakikadan uzun süre çalışmasını sağlayın.
3 Yüksek ve Alçak basınç tarafındaki valf kapaklarını açın.
4 Yüksek basınç tarafındaki valfi kapatmak için L anahtarını
kullanın.
5 Yaklaşık 1 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki valfi
kapatın.
6 İç ünitede veya uzaktan kumandada
(Güç) düğmesine
basarak klimanın çalışmasını durdurun.
7 Boruları sökün.
(Güç) düğmesine
1
Soğutucu pompalama
Pompalama işlemi, sistemdeki bütün soğutucuyu dış
ünitede toplamayı amaçlar. Bu işlem, atmosfere soğutucu
gitmesini önlemek için, soğutucu tüpün çıkarılmasından
önce gerçekleştirilmelidir.
UYARI
1 dakika
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
• Ürünü kurduktan sonra boru bağlantılarında sızıntı
testleri gerçekleştirmeyi unutmayın Dış üniteyi incelemek
veya yerini değiştirmek için soğutucuyu tahliye etmeden
önce kompresörü durdurduğunuzdan ve bağlı boruları
çıkardığınızdan emin olun.
–– Bir borudaki soğutucu sızıntısı veya bağlanmamış ya
da hatalı bağlanmış bir boru nedeniyle bir valf açıkken
kompresörü çalıştırmayın Aksi takdirde, kompresöre
hava girişi gerçekleşerek soğutma devresinde çok
yüksek bir basınç oluşabilir. Bu basınç, bir patlamaya
veya ürünün arızalanmasına yol açabilir
iç ünite için test
parçaları
DİKKAT
3 Çalıştırmadan 1 dakika sonra, emiş valfini aynı anahtarla
kapatın.
• Tahliye
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
2
kapalı
İç ünite ekranındaki
LED'ler sırayla yanıp
söner, sonra tümü aynı
anda yanıp söner. Bu
işlemler tekrarlanır.
• Akıllı Kurulum modu başarılı olduğunda: Akıllı
Kurulum modu zil sesiyle sonlanır ve klima bekleme
moduna geçer.
• Akıllı Kurulum modu başarısız olduğunda: İç ünite
ekranında bir hata mesajı görüntülenir ve Akıllı
Kurulum modu sonlanır.
• Akıllı Kurulum modu yalnızca birlikte verilen uzaktan
kumandayla çalıştırılabilir.
• Doldurulan etiket ürünün doldurma deliğine yakın bir yere
yapıştırılmalıdır (örn. durdurma valfi kapağının iç tarafına).
• Gaz kaçağını tespit etmek için boru bağlantısının sıkılığı
• 12 dakikalık sabit hava düzenlemenin ardından iç
ünitenin hava işleme durumunu kontrol edin.
Soğutucu akışının
engellenmesine
ilişkin hata
: Kapalı,
• Kurulum yerinin dayanıklılığı
• Yaklaşık 3 ila 5 dakika sonra dış ünitenin başlayıp
başlamadığını ve bir soğuk veya sıcak havanın çıkıp
çıkmadığını kontrol edin.
,
❈
bSahada doldurulan ek soğutucu miktarı (soğutucu ikmal
miktarı için yukarıdaki bilgilere bakın.)
Adım 4.3 Son kontrol ve deneme
işlemini gerçekleştirme
İlerleme iç ünite
ekranında 0 ve 99
arası sayı olarak
görüntülenir.
NOT
• Soğutucu miktarı ekleme ölçüm işlemi sırasında elektronik
ölçüm cihazları kullanın. Silindirde sifon yoksa devirin.
• Hava akış kanatları açılıyor ve fan işlem için hazırlanıyor.
❈Dış ünitede bir hata
oluştuğunda bu LED
deseni görünür.
LED1
İç ünite
göstergesi
NOT
aÜrüne fabrikada doldurulan soğutucu miktarı: ünite isim
plakasına bakın
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları atmosfere
salmayın.
LED Ekran
LED3
3 Sabun köpüğü veya sıvı ile iç ve dış ünitelerin bağlantı
parçalarındaki sızıntıyı test edin.
• R-410A soğutucu gaz ile doldurulursa, doldurulan
soğutucu kompozisyonu değişir ve ekipmanın özellikleri
değişir.
Adım 3.5 Kullanılan soğutucuyla ilgili
önemli mevzuat bilgileri
Ekranı
Torkun sıkıştırıldığından emin olun (tabloyu uygun olarak)
(1 N•m = 10 kgf•cm)
Sogutucuyu silindir dik
durumdayken sarj edin.
1 Aşağıdakileri kontrol edin:
görüntüleniyor
ve tüm LED'ler
yanıp sönüyor
1 Klimanın bekleme durumunda olduğundan emin olun.
3 Akıllı Kurulum modu başarılı veya başarısız olana kadar
bekleyin. Yaklaşık 7 ila 13 dakika arası sürer.
Dış ünite
NOT
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
,
Adım 4.2 Akıllı Kurulum modunu
çalıştırma
2 Uzaktan kumandadaki
(Güç),
(Mod) ve
(AYAR) düğmelerini aynı anda 4 saniye kadar basılı tutun.
①+②, c
LED 3
iç ünite için test
parçaları
1 Sızıntıyı kontrol etmeden önce, durdurma valfı kapağını
kapatmak için bir tork anahtarı kullanın. (Her çap için
uygun sıkıştırma torkunu kullanın ve sızıntıyı önlemek
için kapağı sıkıca kapatın.)
Dış çap (mm)
(Geri akan önleme)
LED 1 LED 2
rafa dış üniteden kalan titreşim kesmek için
tasarlanmış yumuşak kauçuk (ürünle birlikte verilmez)
Sıkma torku
• GWP=Küresel Isınma Potansiyeli
• tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
Vakum
pompası
Ekranı
Opsiyonel: Dış üniteyi askıyla bir duvara sabitleme
1 Cıvataların yerlerini bulmak için cıvata bulucuyu
kullanın.
• + ürünle birlikte verilen soğutucu dolum
etiketindeki toplam soğutucu dolum miktarı.
• Nem içeren soğutma döngüsünde kalan hava,
kompresörün arızalanmasına neden olabilir.
4
LED Ekran
NOT
• Gürültü ve titreşim oluşmasını önlemeye yardımcı olmak
için lastik ayakları sabitleyin.
• Dış ünite güçlü rüzgarlara maruz kalıyorsa, fanın düzgün
çalışabilmesi için, etrafına muhafaza takviyeleri kurun.
3
valf
Gaz ve sıvı soğutucu
boruları bağlayın
2 Dış üniteyi bağlantı cıvatalarını kullanarak uygun
desteğe dengeli sabitleyin.
• Kurulum levhasını bir tarafa eğilmeden sabitleyin.
Yeniden doldurmadan önce, silindirin bir sifonu olup
olmadığını kontrol edin. Soğutucuyu yeniden doldurmanın
iki yolu vardır:
Kontrol kutusu
Kontrol kutusu kapağı
vidayı çıkarın
Sıvı hizmet noktası
<Yüksek basınç>
1 Boşaltılan havanın düzgün tahliye edilmesini sağlamak
için dış üniteyi ünitenin üzerinde belirtilen şekilde
yerleştirin.
İç üniteyi alçıpana sabitlerken
• İki cıvatadan az varsa veya cıvatalar arasındaki mesafe
plaka askısından farklıysa başka noktalar arayın.
R-410A karışık bir soğutucu türüdür. Sıvı koşulları altında
şarj etmek için gerekir. Soğutucuyu soğutucu silindirinden
ekipmana yeniden doldururken, aşağıdaki talimatları izleyin:
Gaz ve sıvı servis portu
kapaklarını çıkartın
C
iç ünite için test
parçaları
İletişim kablosu
(Iki tel)
DİKKAT
hasarlı yüzey
• Pürüzleri giderirken, boruyu çapaklar borunun içine
girmeyecek şekilde aşağı bakacak şekilde koyun.
1 Sistemi bekleme modunda bırakın.
Dış-ic elektrik kablosu
(Üç tel)
68 ila 82
DİKKAT
• Kurulum sırasında sızıntı olmadığından emin olun.
Soğutucuyu alırken, bağlantı borusunu çıkarmadan
önce kompresörü durdurun. Soğutucu borusu doğru
bağlanmamışsa ve kompresör durdurma valfi açıkken
çalışırsa, boru içeriye hava alır ve soğutucu döngüsündeki
basıncın anormal derecede yükselmesine neden olur. Bu
durum patlamaya ve yaralanmaya neden olabilir.
N
eşitsiz kalınlığı
<Flare fındık>
• Boru kod ve standartlarında belirtilenden daha uzun boru
gerekiyorsa, boruya soğutucu eklemeniz gerekir. Aksi
halde, iç ünite donabilir.
Adım 3.3 Havayı boşaltma
NOT
• Duvarın askının ve ünitenin ağırlıklarını
destekleyebileceğinden emin olun.
kırık
(Birim: mm)
Dış çap (D)
<Yandan görünüm>
Tork (kgf•cm)
B
Boru grubu deliği: Ø 65 mm
• Konik cıvatayı belirtilen torkta sıkın. Konik cıvata aşırı
sıkılırsa, soğutucu gazının sızmasına neden olacak şekilde
kırılabilir.
1 Boruyu doğrudan arkadan bağlamadığınız sürece, iç
ünitenin arka kısmında uygun bir açma çıkıntısı parçası
(A, B, C) kesip çıkarın.
A
45°±2°
R 0.4 to 0.8
Boru
(Birim: mm)
Model
L
• Konik cıvatayı belirtilen yönteme göre bir tork anahtarıyla
sıkın. Konik cıvata aşırı sıkılırsa, kırılabilir ve soğutucu gaz
sızıntısına neden olabilir.
• Boru bağlantısını kutu içine almayın veya kapatmayın.
Bütün soğutucu boru bağlantıları kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olmalıdır.
Doğru
90°±2°
DİKKAT
Flare fındık
14 ila 18
Duvar
çapak
Arka sağ veya sol
Tork (N•m)
X
(Birim: mm)
Alt
ø 6,35
Adım 3.1 Dış üniteyi yerine sabitleme
plastik çapa
20 mm
<Ön Görünüm>
Dış çap (mm)
Gaz servis portu
<Alçak basınç>
Dış Ünite Kurulumu
Boru
90°
NOT
Sağ
İç üniteyi bir duvara sabitlerken
İç ünitenin ağırlığına dikkat ederek kurulum levhasını
duvara sabitleyin.
6 Duvardaki delikten boruyu geçirin.
Farklı çaplarda 2 soğutucu borusu vardır:
Sol
Adım 2.7 Soğutucu borularını kısaltma
veya uzatma (montaj borusu)
Y
Adım 2.6 Montaj borularını soğutucu
borularına takma ve bağlama (montaj
borusu)
• Akıllı kurulum modu prosedürü sırasında, uzaktan
kumanda çalıştırılamaz.
Download PDF

advertising