Samsung | AF28FSSDAWKNTK | Samsung Dijital İnvertör Teknolojisine sahip Salon Tipi AF9000 Klima, 28000 BTU/h Kullanım kılavuzu

AF28FSSDAWK Serisi
Klima
kullanıcı & kurulum kılavuzu
imagine the possibilities
Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.
TR DB68-04516A-05
FAC MEMORY-TR.indb 2
2016-03-30 오후 5:41:43
Yeni klimanızın özellikleri
Samsung Hava Çözümü! Anında Serin, Temiz ve ferahlatıcı his
Serin Hava : Klimanız, sıcak günlerde direkt hava akışı ve biraz daha serinlediğiniz zamanlarda indirekt hava akışı sunar.
Ferahlatıcı Hava : Otomatik mod, iç hava ortamına bağlı olarak Serin, Nem Alma ve Temizlik işlem modlarından birini otomatik olarak
seçerek ferahlatıcı hava sunar.
Etkin temizliğin 4 mevsimi
Temiz Hava Modu
ffTemiz Hava Modu, sadece enerji tasarrufu için seçilebilir.
ffKlima çalışırken, Zero filtre ve Virus Doctor size en temiz havayı sunmak için zararlı kirletici maddeleri yok eder.
Smart sensor (Akıllı sensör)
İç ünitenin üstündeki kamera, ortamdaki hareketi tespit eder ve belli bir süre boyunca hareket olmadığında, klimanın sıcaklığını
ayarlar veya enerji tasarrufu için klima otomatik olarak kapanır.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn.
şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen
bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları
hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
TÜRKÇE-2
FAC MEMORY-TR.indb 2
2016-03-30 오후 5:41:43
İçindekiler
Hazırlık
Güvenlik tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Enerji Verimliliği Notları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kullanımdan önceki kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Temel fonksiyon
Parçaların isimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uzaktan kumanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Temel işlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gelişmiş fonksiyon
Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hava akış yönü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
good’sleep (iyi uyku) modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
On/Off timer (Zamanlayıcı Açma/Kapama) Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Smart sensor (Akıllı sensör) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lighting (Aydınlatma) fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Quiet (Sessiz) modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Auto clean (Otomatik temizleme) işlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Diğerleri
Klimanın temizliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Açık Kaynak Bildirisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kurulum
Güvenlik tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gereken aletler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kurulum konumunu seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
İç/Dış ünite kurulum diyagramı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bir delik açmak ve iç üniteyi sabitlemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Boruların bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tahliye hortumunun bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Elektrik işleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vakum pompası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sızıntı testinin gerçekleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Toprak kablosunun kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Soğutucunun doldurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kontrol ve test işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Boşaltma prosedürü (Ürünü kaldırırken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
TÜRKÇE-3
FAC MEMORY-TR.indb 3
2016-03-30 오후 5:41:43
Güvenlik tedbirleri
Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve fonksiyonlarından güvenli ve
etkin bir şekilde faydalanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim merkezine veya online yardım ve
bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirleri:
UYARI
Tehlikeler veya güvensiz uygulamalar ciddi yaralanmayla veya
ölümle sonuçlanabilir.
DİKKAT
Ufak yaralanmalara veya mal zararına neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Talimatlara uyun.
Denemeyin.
Elektrik çarpmasını engellemek için cihazın topraklanmış
olduğundan emin olun.
Elektriği devre kesiciden kesin.
Sökmeyin.
KURULUM İÇİN
UYARI
Ürünün elektrik özelliklerine uyan veya daha yüksek ve sadece bu cihazın bağlı
olduğu bir elektrik kablosu kullanın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanmayın.
ff
Elektrik kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
ff
Elektrik dönüştürücüsü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına
yol açabilir.
ff
Eğer voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına sebep olabilir.
Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili problemler veya
yaralanma meydana gelebilir.
Sadece klimaya özel bir anahtar ve şalter kurulumu yapın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde sağlamca sabitleyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TÜRKÇE-4
FAC MEMORY-TR.indb 4
2016-03-30 오후 5:41:43
Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su
borularına veya telefon hattına dayandırmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili başka problemler
meydana gelebilir.
ff
Topraklı bir priz çıkışı kullandığınızdan emin olun.
KURULUM İÇİN
01Hazırlık
Cihazın kurulumunu bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin yanına yapmayın.
Cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir yere ya da doğrudan güneş ışığına ve suya (yağmur)
maruz kalabileceği bir yere kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere
kurmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Dış üniteyi, yüksek bir dış duvar gibi düşebileceği yerlere kurmayın.
ff
Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya mal zararı meydana gelebilir.
DİKKAT
Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli bir zemine yapın.
ff
Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
İç ünite sabitleme cihazının kurulduğunu bir kurulum teknisyeni ile teyit edin.
ff
Eğer iç ünite sabitleme cihazı kurulmamışsa, iç ünite titreşim yapabilir ve düşebilir ve
bu da yaralanmaya sebep olabilir.
TÜRKÇE-5
FAC MEMORY-TR.indb 5
2016-03-30 오후 5:41:43
Güvenlik tedbirleri
KURULUM İÇİN
DİKKAT
Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye edilebileceği biçimde kurun.
ff
Aksi takdirde su taşabilir ve mal zararı meydana gelebilir.
İç üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin düzgün gerçekleşebileceği
bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
ff
Isıtma işlemi sırasında dış ünite tarafından üretilen su taşabilir ve bu maddi zarara yol
açabilir. Özellikle, kış mevsiminde, su donduğunda düşen bir buz kütlesi yaralanmaya,
ölüme veya mal zararına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
UYARI
Şalter hasar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.
Elektrik kablosunu çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin. Elektrik kablosunu
döndürmeyin veya bağlamayın. Elektrik kablosunu metal bir obje üzerine koymayın,
üzerine ağır bir nesne koymayın, nesneler arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın
arkasındaki boşluğa itmeyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
GÜÇ KAYNAĞI İÇİN
DİKKAT
Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/şimşekli bir fırtına
varsa, elektriği devre kesiciden kesin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TÜRKÇE-6
FAC MEMORY-TR.indb 6
2016-03-30 오후 5:41:43
KULLANIM İÇİN
UYARI
01Hazırlık
Cihaz suya maruz kalırsa, lütfen en yakın servis merkeine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Eğer cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa, derhal güç kaynağını
kapatın ve en yakın servis merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.) elektrik kablosuna dokunmadan
derhal ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
ff
Vantilatör kullanmayın.
ff
Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.
Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili problemler
meydana gelebilir.
ff
Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Eğer ürünü bir başka yerde tekrar
kurmak isterseniz, ek inşa masrafları ve kurulum ücreti alınacaktır.
ff
Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da cihazın tuzlu havaya
maruz kalacağı deniz kenarı gibi yerde yapılmasını istiyorsanız, lütfen en yakın servis
merkezine başvurun.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.
ff
Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili problemlere yol açabilir.
ff
Önemli bir şey olarak, destek ayağına aşırı güç uygulanırsa hasar görebilir.
Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak tanıyacak nesneler
koymayın.
ff
Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.
Çalıştığı esnada, klimayı devre kesiciden kapatmayın.
ff
Klimayı devre kesiciden kapatıp, sonra tekrar devre kesiciden açmak bir kıvılcıma sebep
olabilir ve bu da yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klimanın ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malezemelerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde tutun, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
ff
Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.
TÜRKÇE-7
FAC MEMORY-TR.indb 7
2016-03-30 오후 5:41:43
Güvenlik tedbirleri
KULLANIM İÇİN
UYARI
Klima çalışırken veya ön panel kapanırken parmaklarınızı ya da yabancı cisimleri
klima çıkışına sokmayın.
ff
Çocukların parmaklarını klimaya sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel
önlemler alın.
Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
ff
Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel
önlemler alın.
Isıtma işlemi sırasında hava akış kanatlarına ellerinizle dokunmayın. Özellikle
parmağınızı klimanın içine sokmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.
Klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta kişilerin yanında uzun
süre kullanmayın.
ff
Oksijen eksikliğinden ötürü bu durum tehlikeli olabileceğinden, en az saatte bir,
pencereyi açın.
Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, şalteri kapatın ve ardından en yakın servis
merkezine başvurun.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz üzerinde değişiklik
yapmaya çalışmayın.
ff
Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo, vb.) bir sigorta kullanmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanma
meydana gelebilir.
TÜRKÇE-8
FAC MEMORY-TR.indb 8
2016-03-30 오후 5:41:44
KULLANIM İÇİN
DİKKAT
Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık,
kimyasal madde, metal obje vs.) koymayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanma
meydana gelebilir.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.
Klima çalışırken ön paneli sert bir şekilde açmayın.
ff
Üründe hasara neden olabilir.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
ff
İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili
problemlere de yol açabilir.
Klimanın suyunu içmeyin.
ff
Su insanlar için zararlı olabilir.
Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı sökmeyin.
Ürüne bağlı borulara dokunmayın.
ff
Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünleri
muhafaza etmek veya başka olağandışı amaçlar için kullanmayın.
ff
Aksi takdirde mal zararı meydana gelebilir.
İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca doğrudan klimadan gelen
soğuk havaya maruz kalmasından kaçının.
ff
Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.
Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça veya kendilerine
cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil
olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya
bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamaları için
gözetilmelidir.
01Hazırlık
İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.
ff
İç üniteden damlayan su yangına veya mal zararına yol açabilir.
En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
ff
Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve mal zararına yol açabilir.
TÜRKÇE-9
FAC MEMORY-TR.indb 9
2016-03-30 오후 5:41:44
Güvenlik tedbirleri
KULLANIM İÇİN
DİKKAT
Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın
kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8
yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz
kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım,
denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise enerji etkinliği
açısından ISO standardına göre ölçülmüştür.
TEMİZLİK İÇİN
UYARI
Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzin,
tiner, alkol veya aseton kullanmayın.
ff
Bu renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
Temizlik ya da bakım yapmadan önce, klimanın güç kaynağını kapatın ve fan durana
kadar bekleyin.
ff
Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TEMİZLİK İÇİN
DİKKAT
Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkat
edin.
ff
Parmaklarınızın kesilmesini önlemek için, temizlik esnasında kalın pamuklu eldivenler
giyin.
Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.
ff
Klimanın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.
ff
İç filtreyi temizlerken, ‘Klimanın temizliği ve bakımı’ bölümündeki açıklamalara bakın.
Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
TAŞIMA İÇİN
DİKKAT
Ürünü taşırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir.
Ürünü yatay olarak tutmayın ve atmayın.
TÜRKÇE-10
FAC MEMORY-TR.indb 10
2016-03-30 오후 5:41:44
GÜVENLIK TALIMATLARI
Ürünün taşınması esnasında ürünü
düz ve sağlam bir zemin üzerine
yerleştirin. Ürünün düşme ve
devrilme risklerine karşı gerekli
önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik
bağlantısı kesilmelidir.
Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın ve
makine çalışırken yakınında yanıcı
ve patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin
periyodik bakımını ve temizliğini
rahatça yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
01Hazırlık
ffTaşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
ffİndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
ffTaşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
ffAmbalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
ffÜrünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
ffTaşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
ffVurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız
ve düşürmeyiniz.
Enerji Verimliliği Notları
Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.
ff
Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.
Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.
ff
Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar.
İstenen sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın.
Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın.
ff
İç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı
kullanın.
Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.
ff
Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.
Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.
ff
Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır.
ff
Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir
pencereyi açın.
Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.
ff
Hava güneşliyse perdeyi kapatın.
ff
Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.
TÜRKÇE-11
FAC MEMORY-TR.indb 11
2016-03-30 오후 5:41:44
Kullanımdan önceki kontroller
İç ünitenin muhafaza edilmesi
ff
Temizlik modunu 3-4 saat çalıştırarak klimayı kurutun.
ff
İşlemi durdurun ve gücü kesin veya yardımcı güç anahtarını kapatın.
DİKKAT
•Cihazı kendi başınıza hareket ettirmeyin. Boru gevşeyebilir veya hasar görebilir.
Dış ünitenin kullanımı
Örtüleri ve engelleri kaldırın.
ffBu, hava akışını engelleyerek soğutma(ısıtma) performansının zayıflamasına ve ürünün bozulmasına neden olabilir.
Dış ünitenin kurulumu
ffDış üniteyi güneş ışığı olmayan iyi havalandırılmış bir alana kurun. Eğer güneş ışığı kaçınılmazsa bir güneşlik kurun.
Yardımcı güç anahtarı
Ayrı kurulmuş olan yardımcı güç anahtarını açın. (Ayrı bir güç kaynağı olan dış ünite için geçerlidir)
NOT
Yardımcı güç anahtarı (NFB, ELB, vb.)
• Yardımcı güç anahtarı pakette bulunmamaktadır. Ayrı olarak satın alın ve kurun.
• Yardımcı güç anahtarı aşırı akımı ve kısa devreyi engelleyen bir cihazdır. İç ünitenin yakınına ayrı olarak kurun ve temizlik
sırasında veya uzun bir süre kullanılmayacaksa kapatın.
• Eğer zaten binanın şalter kutusunda NFP veya ELB kurulmuşsa, yardımcı güç anahtarı kurmanıza gerek yoktur.
TÜRKÇE-12
FAC MEMORY-TR.indb 12
2016-03-30 오후 5:41:44
Çalıştırma aralıkları
Klima aşağıda belirtilen sıcaklık ve nem aralığının dışında çalışırsa, koruma aygıtı
etkinleşebilir ve işlemi durdurabilir.
İç sıcaklık
Dış sıcaklık
İç nem
Cool (Soğutma)
21 °C ~ 32 °C
21 °C ~ 52 °C
Bağıl nem %80 veya daha az
Dry (Nem Alma)
21 °C ~ 30 °C
21 °C ~ 52 °C
-
Heat (Isıtma)
0 °C ~ 30 °C
-10 °C ~ 24 °C
❋❋ Eğer klima yüksek nemli bir alanda uzun süre soğutma modunda çalışırsa çiy oluşabilir.
❋❋ Dış sıcaklık -10 °C’ye düştüğünde, kullanım koşuluna göre ısıtma kapasitesi %60 ila %70 azalabilir.
01Hazırlık
Mode (Mod)
Her bir model için mevcut fonksiyonlar
Model Adı
Smart Sensor
(Akıllı sensör)
ZERO Filtre
Virus Doctor
Full HD Filtre
Lighting
(Aydınlatma)
AF28FSSDAWKN
●
●
●
●
●
❋❋ Uzaktan kumanda üzerindeki bazı fonksiyon düğmelerinin kullanımı, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uzaktan
kumanda üzerindeki, satın aldığınız modelden farklı bir modelin fonksiyon düğmelerine bastığınızda, seçilen fonksiyonun ikonu
görüntülenir ancak klimanızla birlikte kullanılamaz.
Dış sıcaklıkta klima ısı pompasının ısıtma kapasitesi
Eğer iç veya dış sıcaklık anma sıcaklığından düşükse (İç: 20 °C, dış: 7 °C) veya kurulum koşulu (5m standardının üzerinde boru
uzunluğu, kurulum mekanı ve izolasyon vs.) farklıysa, klima normal çalışsa bile ısıtma kapasitesi düşebilir. Bu durumda ek ısıtma
cihazı kullanın.
Isıtma kapasitesi
Nominal kapasitenin %100’ü
Nominal kapasitenin %80’i
-10 °C
7 °C
24 °C
Dış sıcaklık
TÜRKÇE-13
FAC MEMORY-TR.indb 13
2016-03-30 오후 5:41:44
Parçaların isimleri
Klimanız modeline bağlı olarak resimdekine göre farklılıklar gösterebilir.
İç ünite
Ekran
Klima açıldığında otomatik olarak açılır.
Smart sensor (Akıllı sensör) (Kamera)
Uzaktan kumanda alıcısı
Hava girişi
Dışarıdan gelen havayı alır
Hava kontrol paneli
Seçilen hava yönünde
hareket eder
Full HD filtre
Kontrol
paneli
zero filtre
Lighting
(Aydınlatma)
Aydınlatma açılıp
kapanır
Full HD filtre
Hava çıkışı
Serin hava verir
Virus doctor
Ön uzaktan kumanda tutacağı
Uzaktan kumanda tutacağını, vidaları
kullanarak iç ünitenin ön kısmına
sabitleyin.
Destek ayağı
DİKKAT
• Destek ayağına aşırı güç uygulanırsa
hasar görebilir.
TÜRKÇE-14
FAC MEMORY-TR.indb 14
2016-03-30 오후 5:41:45
Ekran
Sessiz
Fan hızı
Defrost (Buzlanma
giderme) göstergesi
Virus doctor
02
TEMEL FONKSİYON
Temizleme
zamanlayıcı
Dış ünite işlemi
Temperature (Sıcaklık)
good’sleep (iyi
uyku) modu
Klima işlem modu
Mevcut işlem modu görüntülenir.
Smart sensor (Akıllı
sensör) işlemi
Kontrol panelindeki düğmeler
Açma/Kapama düğmesi
Sıcaklık kontrol düğmesi
Sıcaklığı 1˚C düşürür veya yükseltir.
Özel kontrol düğmeleri
❋❋ Modele bağlı hava çıkışlarının sayısı değişiklik gösterebilir.
TÜRKÇE-15
FAC MEMORY-TR.indb 15
2016-03-30 오후 5:41:46
Parçaların isimleri
Kontrol panelinden işlem
1. Power (Güç) düğmesine basarak klimayı çalıştırın.
ffHava çıkışları bir melodiyle birlikte açılacak ve klima Auto (Otomatik) modda
çalışmaya başlayacak.
Durdurma
Power (Güç)
düğmesine bir kere daha basın.
2. [[ ], [ ] düğmelerine basarak istenilen sıcaklığı ayarlayın.
ffDüğmeye ilk bastığınızda, klimanın modu soğutma moduna geçecektir.
ff[ ], [ ] düğmelerine basarak 18°C~30 °C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek
istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
3. Üç özel hava çıkışı kontrolü düğmesiyle fan yüksekliğini ayarlayın.
ffHava çıkışını ayrı olarak kontrol ederek fan yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.
ffAyrı kontroller klima kapatılıp açıldığında iptal edilir.
❋❋ Her bir hava çıkışının fan hızı farklı olacaktır.
TÜRKÇE-16
FAC MEMORY-TR.indb 16
2016-03-30 오후 5:41:47
Uzaktan kumanda
Modele bağlı olarak fonksiyonlar değişebilir.
ffUzaktan kumandayı ünitenin uzaktan kumanda alıcısına doğru tutun.
ffDüğmeye basıldığında bir zil veya bip sesi duyarsınız ve uzaktan kumanda ekranında İletim göstergesi (
) görüntülenir.
02
Uzaktan kumanda düğmeleri
Mode (Mod)
5 işlem modundan birini seçer
Turbo
Hızlıca soğutmak/ısıtmak için maksimum
fan hızında çalışır
Güç
Klimayı açar/kapatır
Solo/Family (Yalnız/Aile)
Solo/Family (Yalnız/Aile) modlarını seçer
(Purity) (Temizlik)
Zero filtre ve Virus doctor’ı seçer
Hava Akışı
Ortama göre etkin bir biçimde serinletmek
için hava akışını ayarlar
Smart Sensor (Akıllı sensör)
Smart sensor (Akıllı sensör) modunu seçer
WPS
Wi-Fi
Fan
4 farklı fan hızı ile klimadan ne kadar hava
akışı olacağını belirler
Temp (Sıcaklık) + Sıcaklığı 1˚C Düşürür/Yükseltir
Quiet (Sessiz)
İşlem sırasında oluşan sesi azaltır
good’sleep (iyi uyku)
good’sleep (iyi uyku) modunu açar
Auto Clean (Otomatik Temizleme)
İç ünitenin içini kurutmak için (kokudan
kurtulmak için) auto clean (otomatik
temizleme) fonksiyonunu çalıştırır
Temel fonksiyon
Uzaktan kumanda ekranı
Lighting
Bip Sesi Kapalı
Düğmeye basıldığında çıkan bip sesini
kapatmak için
Set/Cancel (Ayarla/İptal)
Timer/good’sleep (zamanlayıcı/iyi uyku)
modlarını Ayarlar/İptal eder
Off Timer (Zamanlayıcıyı Kapama)
Zamanlayıcıyı kapamayı sağlar
Lighting (Aydınlatma)
İç ünitenin aydınlatmasını ayarlar
On Timer (Zamanlayıcı Açma)
Zamanlayıcıyı açmayı sağlar
[2ndF (2.F)] düğmesi
Bir düğmenin altındaki fonksiyonu seçer
NOT
• 2ndF (2.F)] düğmesi: 2ndF (2. F) düğmesine basarsanız, uzaktan kumanda ekranında
görüntülenir ve bir düğmenin
alt fonksiyonunu seçebilirsiniz. (örn.

düğmelerine bastığınızda, Aydınlatma fonksiyonunu seçebilirsiniz.)
2ndF (2. F), Power (Güç), Purity (Temizlik) ve Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmelerine basar veya 10 saniye boyunca
hiçbir düğmeye basmazsanız bu görüntü kaybolur ve düğmenin fonksiyonunu seçebilirsiniz.
Lighting
TÜRKÇE-17
FAC MEMORY-TR.indb 17
2016-03-30 오후 5:41:48
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda ekranı
İşlem modu göstergesi
İletim göstergesi
Sıcaklık ayarı/zaman göstergesi
Düşük pil göstergesi
Fan hızı göstergesi
On/Off Time (Açma/Kapama
zamanı) Göstergesi
Hava akış yönü göstergesi
Auto (Otomatik)
Orta
Düşük
Yüksek
❋❋ Sol fan ve sağ fan desteklenmeyen fonksiyon olarak görüntülenir ve sinyalin alındığına dair bir ses
duyulur. Ancak sol ve sağ fanlar çalışmaz.
Pil değiştirme zamanı
Pilleri takma
Pil bittiğinde, uzaktan kumanda ekranında ( ) görüntülenir.
Bu ikon belirdiğinde pilleri değişirin. Uzaktan kumanda için iki
adet 1.5V AAA tipi pil gerekmektedir.
1. Pil kapağını açın.
ff(
) parçasını ok yönünde itin ve
kapağı kaldırın.
Uzaktan kumandanın muhafaza edilmesi
2. Pilleri takın.
ff(+), (-) işaretlerini kontrol edin ve eşleştirin ve doğru
pozisyonda takın.
3. Pil kapağını kapatın.
ffKapağı ve uzaktan kumandanın alt kısmını hizalayın ve klik
sesini duyana kadar bastırın.
Uzaktan kumandayı uzun bir süre
kullanmayacaksanız, kumandadan pilleri çıkarın ve
öyle muhafaza edin.
WPS
Lighting
DİKKAT
NOT
Wi-Fi
• Uzaktan kumandaya su girmediğinden emin olun.
• Klima, floresan veya neon gibi güçlü ışık kaynaklarının yakınındayken uzaktan kumanda tarafından çalıştırılmayabilir.
Bu durumda, uzaktan kumandayı iç ünitenin uzaktan kumanda alıcısının önünde çalıştırın.
• Eğer uzaktan kumanda ile başka elektrikli ürünler de çalıştırılabiliyorsa, en yakın servis merkezine danışın.
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen
referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler
insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp
bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
TÜRKÇE-18
FAC MEMORY-TR.indb 18
2016-03-30 오후 5:41:49
Temel işlem
Temel işlem Mode (Mod) düğmesine basılarak seçilebilen bir işlem modudur.
Auto (Otomatik)
02
Temel fonksiyon
Auto (Otomatik) modda, klima içeriye ferahlatıcı hava vermek için Cool/Dry/Fan (Soğutma/Nem Alma/Fan) modlarından birini
otomatik olarak ayarlayacaktır.
ffAuto (Otomatik) modda, klima iç ortama göre işlem modunu otomatik olarak ayarlar.
-- İç ünite ekranında Auto (Cool) [Otomatik (Soğutma)], Auto (Dry) [Otomatik (Nem Alma)] ve Auto (Purity) [Otomatik (Temizlik)]
görüntülenir.
ffAuto (Otomatik) modda, Smart Sensor (Akıllı sensör) iç ünitedeki kamera ile ortamı tespit eder. Bu nedenle, ortama bağlı olarak
hava akış yönü ve fan hızı değişebilir.
ffAuto (otomatik) modda ayrı kontroller seçildiğinde, auto (otomatik) mod iptal edilir.
Cool (Soğutma)
Cool (Soğutma) modu sıklıkla kullanılır ve soğutma modunda sıcaklığı, fan hızını ve hava akış yönünü istediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz.
Dry (Nem Alma)
Dry (Nem Alma) modundaki klima, iç havadaki nemi yok ederek nem giderici olarak işlev görür. Mevcut ve istenilen sıcaklık farkına
bağlı olarak dış ünite, aralıksız ve otomatik olarak maksimum nem gidericiyi açar ve kapar. Dış ünite çalışırken, iç üniteden serin hava
gelebilir.
ffUzaktan kumandanın ayarlanmış sıcaklığını düşürdükçe, nem giderme miktarı artar.
ffUzaktan kumandanın ayarlanmış sıcaklığını düşürdükçe, iç sıcaklık düşebilir.
Purity (Temizlik) (
)
Bu işlem havadaki kirletici maddeleri yok ederek sağlıklı ve temiz bir ortam yaratır.
ffKlima açık veya kapalıyken
düğmesine basarak Purity (Temizlik) modunu seçebilirsiniz.
ffPurity (temizlik) modunda, iç ünite ekranında görüntülenecektir ve 1 dakika içinde görüntülenecektir.
düğmesine basabilir ve istenen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
ffCool/Dry (Soğutma/Nem Alma) modları sırasında
ffEğer Auto (Otomatik) modda Purity (Temizlik) fonksiyonunu seçerseniz, işlem Cooling (Purity) [Soğutma (Temizlik)] modu olarak
değişir.
ffKlima çalışırken yalnızca Purity (Temizlik) modu seçilirse ön panel hafifçe kapanır.
ffKlima çalışırken Purity (Temizlik) modu seçilirse, güç tüketimindeki veya işlem gürültüsündeki değişiklikler fazla olmayacaktır.
ffKlima ve Purity (Temizlik) modu aynı anda çalışıyorsa, Power (Güç) düğmesine basarak işlemi durdurabilirsiniz.
ffPurity (Temizlik) modu açıkken, Purity (Temizlik) işlemini durdurmak için
düğmesine basabilirsiniz.
Heat (Isıtma)
Heat (ısıtma) modunda, içeriyi ısıtmak için iç sıcaklık, fan hızı ve hava akış yönü istediğiniz gibi ayarlanabilir.
ffHeat (Isıtma) modu çalıştırıldıktan hemen sonra, soğuk havanın gelmesini önlemek için fan çalışmayabilir.
ffBuzlanma giderme görüntüsü: Heat (Isıtma) modunda dış ünitedeki buzlanma giderilirken, iç ünite ekranında
ikonu
görüntülenir ve buz giderildikten sonra kapanır. (Heat (Isıtma) modunda buzlanma giderme işlemi sırasında buz giderilirken,
buhar oluşabilir ve iç üniteden sıcak hava gelmeyebilir.)
TÜRKÇE-19
FAC MEMORY-TR.indb 19
2016-03-30 오후 5:41:50
Temel işlem
Klimayı açmak için
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Solo/Family (Yalnız/Aile) modunu ayarlamak için
• Solo (Yalnız) : Odada yalnızsanız ve elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız bu fonksiyonu seçin.
• Family (Aile) : Eğer odada bir sürü insan varsa ve güçlü bir soğutma gerekiyorsa bu fonksiyonu seçin.
Family (Aile) modu
Solo (Yalnız) modu
Açıklamalar






Solo (yalnız) modda klima istenilen sıcaklığa ulaştığında orta hava çıkışı kapatılır. Purity
(temizlik) modunda solo (yalnız) mod seçilirse, üst ve orta hava çıkışları kapatılır.
: Açık  : Kapalı
• Auto (Otomatik) mod dışındaki bütün işlemlerde Family (Aile) modu varsayılan ayardır.
• Auto (Otomatik) mod sırasında Solo/Family (Yalnız/Aile) modu uzaktan kumanda ile değiştirilemez.
İşlem modunu ayarlamak için
düğmesine basın.
İstenen fan hızını ayarlamak için
düğmesine basın.
Auto (Otomatik)
(Auto) (Otomatik) [Fan hızı ayarlandığında işlem modu Cool (Soğutma) moduna geçecektir.]
Cool (Soğutma)
(Otomatik),
Dry (Nem Alma)
Purity (Temizlik) (
(Düşük),
(Orta),
(Yüksek)
(Auto) (Otomatik)
)
(Low) (Düşük),
Heat (Isıtma)
(Otomatik),
İstenen sıcaklığı ayarlamak için
(Medium) (Orta),
(Düşük),
(Orta),
(High) (Yüksek)
(Yüksek)
düğmesine basın.
Auto (Otomatik)
İstenen sıcaklık ayarlandığında işlem modu Cool (Soğutma) modu olarak değişecektir.
Cool (Soğutma)
18°C~30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Dry (Nem Alma)
18°C~30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Purity (Temizlik) (
Heat (Isıtma)
NOT
)
Sıcaklık ayarı mümkün değildir.
16 °C ~ 30 °C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
• Eğer başka bir mod çalışırken Purity (Temizlik) fonksiyonunu ek olarak seçerseniz, (Auto (Otomatik) mod dışında)
sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
• Purity (Temizlik) modunda çalışırken iç ünitedeki Temp(Sıcaklık) + veya - düğmelerine basarsanız, işlem modu Cool
(Soğutma) modu olarak değişir.
TÜRKÇE-20
FAC MEMORY-TR.indb 20
2016-03-30 오후 5:41:51
Turbo
Turbo fonksiyonu odanızı çabuk ve etkin bir biçimde soğutmanız/ısıtmanız için yardımcı olacaktır.
Cool/Heat (Soğutma/Isıtma) modunda uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basın.
Wi-Fi
NOT
• Turbo fonksiyonu yalnızca Cool/Heat (Soğutma/Isıtma) modlarında kullanılabilir.
• Eğer Quiet/Smart sensor/good`sleep (Sessiz/Akıllı sensör/iyi uyku) işlemleri
sırasında Turbo fonksiyonunu seçerseniz, Quiet/Smart sensor/good`sleep (Sessiz/
Akıllı sensör/iyi uyku) işlemleri iptal edilir.
• Hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.
• İstenilen sıcaklık ve fan hızını ayarlayamazsınız.
• Turbo modda ayrı kontroller seçildiğinde, turbo mod iptal edilir.
GELİŞMİŞ FONKSİYON
Turbo, Mode (Mod), Quiet (Sessiz), Smart Sensor (Akıllı Sensör) veya good`sleep
(iyi uyku) düğmelerine basın.
İptal
WPS
belirir ve klima 30 dakika boyunca
03
ffUzaktan kumanda ekranında Turbo göstergesi
Turbo fonksiyonunda çalışır.
Hava akış yönü.
Ortama göre hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.
İstenilen hava akış yönünü ayarlamak için
düğmesine basın.
WPS
Wi-Fi
İndirekt
Hava kişiye doğrudan gelmeyecektir bunun yerine dolaylı olarak serinlik
sunacaktır.
Direkt
Serin(sıcak) hava kişiye doğrudan gelecektir.
Merkez
Serin(sıcak) hava, yoğun bir şekilde merkezden gelecektir.
Geniş
Hava akış kanatları sağa/sola hareket ederek geniş bir alanda serin(sıcak) hava
sağlayacaktır.
Uzun
Uzaktaki alanı soğutmak(ısıtmak) için etkindir.
İşlem modu
Desteklenen hava akışı
Auto (Otomatik)
İndirekt, Direkt
Cool/Dry/Purity/Heat (Soğutma/Nem Alma/
Temizlik/Isıtma)
Merkez, Geniş, Uzun
NOT
• Good’sleep (iyi uyku) modunda hava akışı seçilemez.
• Uzun hava akış yönü seçildiğinde, uzaktan kumandadan fan hızını değiştirebilirsiniz
ve bip sesi gelebilir ancak klima aslında seçilen ayarda çalışmaz.
TÜRKÇE-21
FAC MEMORY-TR.indb 21
2016-03-30 오후 5:41:52
good’sleep (iyi uyku) modu
Rahat bir uyku için klima, good’ sleep (iyi uyku) modundaki Fall asleep (Uyku)  Sound sleep (Deliksiz uyku)  Wake up from good’
sleep (iyi uykudan Uyanma) fonksiyonlarında çalışır.
Klima çalışırken ve cool (soğutma) modundayken.
WPS
Lighting
Wi-Fi
1. Good’sleep (iyi uyku) modunu seçmek için uzaktan kumanda üzerinde good’sleep
düğmesine basın.
ffUzaktan kumanda ekranı üzerinde good’ sleep göstergesi görünür ve Off timer
(Zamanlayıcı Kapama) göstergesi yanıp sönmeye başlar.
2. Zamanı ayarlamak için good’sleep (iyi uyku) düğmesine basın.
ffZamanı 30 dakika ila 3 saat arasında yarım saatlik dilimler ve 3 saat ila 12 saat arasında 1
saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
ffİşlem saati en az 30 dakika ve en fazla 12 saat olarak ayarlanabilir.
ffVarsayılan işlem saati 8 saate ayarlıdır.
3. Etkinleştirmek için Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basın.
ffOff timer (Zamanlayıcı Kapama) göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve ayarlanan saat
görüntülenir.
ffİç ünite ekranında
/
ikonu görüntülenir ve good’sleep (iyi uyku) modu çalışmaya
başlar.
ffEğer good’sleep (iyi uyku) modunu başlatmak için 10 saniye içinde Set/Cancel (Ayarla/
İptal) düğmesine basmazsanız işlem iptal edilir bu yüzden uzaktan kumanda ekranındaki
Off (Kapalı) göstergesini ve iç ünite ekranındaki
/
ikonunu kontrol etmeniz gerekir.
İptal
Tekrar Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basın.
18˚C~30˚C aralığında sıcaklığı 1°C değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Fan hızı good’sleep (iyi uyku) moduna göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
Hava akış yönü good’sleep (iyi uyku) moduna göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
TÜRKÇE-22
FAC MEMORY-TR.indb 22
2016-03-30 오후 5:41:52
• good’sleep (iyi uyku) modunun ilk 30 dakikasında klima Purity (Cool) [Temizlik (Soğutma) ] modunda çalışır.
• Önerilen sıcaklık ayarı 25°C~27°C’dir ve 26 °C ideal sıcaklıktır. Eğer ayarlanan sıcaklık çok düşük olursa, üşüyebilirsiniz,
soğuk alabilirsiniz ve kuruluk hissedebilirsiniz.
• Eğer good’sleep (iyi uyku) çok kısa veya çok uzun ayarlanmışsa çok rahat bir uyku uyuyamayabilirsiniz çünkü varsayılan
ayar 8 saatlik işlemdir.
• Eğer good’ sleep (iyi uyku) modu 4 saatten az bir süre için ayarlanmışsa işlem ayarlanan saatten sonra duracaktır.
Eğer good’sleep (iyi uyku) modu 5 saatten uzun bir süre için ayarlanmışsa, otomatik olarak durmadan önce son 1 saat
boyunca Wake up (Uyanma) aşamasında çalışır.
• Eğer good’sleep (iyi uyku) işlemi sırasında Solo/Family, Smart Sensor, Turbo, Mode (Yalnız/Aile, Akıllı Sensör, Turbo,
Mod) veya Quiet (Sessiz) düğmelerine basarsanız, işlem iptal edilir ve seçilen işlem başlar.
• On Timer/Off Timer (Zamanlayıcı Açma/Zamanlayıcı Kapama) ve good’sleep (iyi uyku fonksiyonları) arasından en son
ayarlanan seçim geçerli olacaktır.
• Good’sleep işlemi sırasında Purity (Temizlik) fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz.
• Good’sleep (iyi uyku) modunda çalışırken, mevcut sıcaklık ve istenilen sıcaklık arasında farka bağlı olarak hava çıkışı
otomatik olarak kapanır ve açılır.
Gelişmiş fonksiyon
NOT
03
good’sleep (iyi uyku) modunda sıcaklık ve fan hızı değişiklikleri
1. Fall asleep (uyku) modu : Odanızı hızla soğutarak ve uykuyu kolaylaştıran bir esintiyle size iyi bir uyku için rahat bir ortam sunar.
2. Sound sleep (Deliksiz uyku) modu: Sound sleep (deliksiz uyku) modu, derin bir uyku sağlarken sağlıklı cilt sıcaklığını korumak
için sıcaklık ve hava akışını dalga dalga ayarlar. good’sleep (iyi uyku) işlem saatlerinin değişikliğine göre, sound sleep (deliksiz
uyku) saati daha kısa veya uzun olabilir.
3. Wake up from good’ sleep (İyi uykudan uyanma) modu : Ferah bir durumda uyanmanız için vücut sıcaklığınızı ayarlayan hava
akışı sunar.
TÜRKÇE-23
FAC MEMORY-TR.indb 23
2016-03-30 오후 5:41:52
On/Off timer (zamanlayıcı Açma/Kapama) Ayarlama
Klimayı istediğiniz zaman açılıp kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Klima kapalıyken On Timer(zamanlayıcı Açmayı) ayarlamak için / Klima açıkken Off timer'ı (zamanlayıcı Kapama) ayarlamak
için;
Lighting
<On timer’ı (Zamanlayıcı Açma)
ayarlamak>
1. On timer (zamanlayıcı Açma) veya Off timer (zamanlayıcı Kapama) düğmesine basın.
ffUzaktan kumanda ekranında On/Off timer (Zamanlayıcı Açma/Kapama) göstergesi yanıp
sönecektir.
2. Zamanı ayarlamak için On timer (zamanlayıcı Açma) veya Off timer (zamanlayıcı
Kapama) düğmelerine tekrarlı olarak basın.
ffZamanı 30 dakika ila 3 saat arasında yarım saatlik dilimler ve 3 saat ila 24 saat arasında 1
saatlik dilimler olarak ayarlayabilirsiniz.
ffAyarlanan saat en az 30 dakika ve en fazla 24 saat olarak ayarlanabilir.
3. Etkinleştirmek için Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basın.
ffOn/Off timer (Zamanlayıcı Açma/Kapama) göstergesi yanıp sönmeyi durdurur ve
ayarlanan saat görüntülenir.
ffİç ünite ekranında
ikonu görüntülenir ve zamanlayıcı ayarlaması tamamlanır.
ffOn/Off timer (Zamanlayıcı Açma/Kapama) fonksiyonunu seçtikten sonraki 10 saniye
içinde Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basmazsanız, klima bir önceki durumuna
döner bu yüzden uzaktan kumanda ekranı üzerindeki On/Off timer (Zamanlayıcı Açma/
Kapama) göstergesini ve iç ünite ekranındaki
ikonunu kontrol etmeniz gerekir.
İptal
Tekrar Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basın.
On timer (zamanlayıcı Açma) modunda ek seçenekler mevcuttur
Auto (Otomatik)  Cool (Soğutma)  Dry (Nem Alma)  Purity (Temizlik)  Heat
(Isıtma) modları arasından seçim yapabilirsiniz.
Auto/Dry/Heat (Otomatik/Nem Alma/Isıtma) modlarında sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Otomatik moddayken Temp (Sıcaklık) + veya - düğmelerine basarsanız, işlem Cool
(Soğutma) moduna geçer, Purity (Temizlik) modunda sıcaklığı ayarlayamazsınız.
Lighting
Fan hızını ayarlayamazsınız.
NOT
<Off timer’ı (Zamanlayıcı Kapama)
ayarlamak>
• On Timer/Off Timer (Zamanlayıcı Açma/Zamanlayıcı Kapama) ve good’sleep (iyi
uyku fonksiyonları) arasından en son ayarlanan seçim geçerli olacaktır.
• On timer (Zamanlayıcı Açma) seçiminden yaklaşık 10 saniye sonra, uzaktan
kumanda ekranında sadece On timer (Zamanlayıcı Açma) göstergesi görünecektir.
• Uzaktan kumandayla On timer (Zamanlayıcı Açma) fonksiyonunu ayarladıktan
sonra iç ünite üzerindeki Power (Güç) düğmesine basarsanız iç ünite
ekranındaki Timer (Zamanlayıcı) göstergesi yok olacak ve fonksiyon iptal edilecektir.
Ancak, uzaktan kumanda üzerindeki Timer (Zamanlayıcı) göstergesi kalmaya
devam edecek ama fonksiyon çalışmayacaktır.
TÜRKÇE-24
FAC MEMORY-TR.indb 24
2016-03-30 오후 5:41:53
On Timer (Zamanlayıcı Açma) ve Off Timer’ı (Zamanlayıcı Kapama) Birleştirmek
NOT
• On timer (Zamanlayıcı Açma) ve Off timer (Zamanlayıcı Kapama) ayarları birbirinden farklı olmalıdır.
• Hem On timer (Zamanlayıcı Açma) hem de Off timer (Zamanlayıcı Kapama) eş zamanlı olarak ayarlanmışsa, Set/Cancel
(Ayarla/İptal) düğmesi veya Power (Güç) düğmesine bastığınızda, hem Zamanlayıcı Açma hem de Zamanlayıcı
Kapama fonksiyonları iptal edilir.
Gelişmiş fonksiyon
Eğer klima açıksa
On timer’ın (Zamanlayıcı Açma) ön ayarı Off timer’dan
(Zamanlayıcı Kapama) daha uzun
Örn) On timer (Zamanlayıcı Açma) : 3 saat, Off timer
(Zamanlayıcı Kapama) : 1 saat
-- Klima, zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren 1 saat
sonra kapanacaktır. 2 saat sonra klimanız açılacaktır.
03
Eğer klima kapalıysa
On timer’ın (Zamanlayıcı Açma) ön ayarı Off timer’dan
(Zamanlayıcı Kapama) daha kısa
Örn) On timer (Zamanlayıcı Açma) : 3 saat, Off timer
(Zamanlayıcı Kapama) : 5 saat
-- Klima, zamanlayıcıyı ayarladığınız andan itibaren 3 saat
sonra açılacaktır. Klimanız 2 saat boyunca açık kalacak
ve sonra otomatik olarak kapanacaktır.
TÜRKÇE-25
FAC MEMORY-TR.indb 25
2016-03-30 오후 5:41:53
Smart sensor (Akıllı sensör)
Cool (Soğutma) modunda, iç ünitenin tepesindeki kamera içerideki hareketi tespit edecek ve belli bir süre boyunca bir hareket
olmadığında, klima iç sıcaklığı ayarlayacak veya enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanacaktır.
Cool (Soğutma) modu esnasında
düğmesine basın.
ffUzaktan kumanda ekranında ikonu görüntülenir ve iç ünite ekranında ikonu
görüntülenir.
ff1 saat boyunca hareket tespit edilmezse, sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
ff2 saat boyunca hareket tespit edilmezse, klima otomatik olarak kapanır.
WPS
Wi-Fi
İptal
NOT
<Uzaktan kumanda ekranı>
Tekrar Smart Sensor (Akıllı Sensör) düğmesine basın.
• Smart sensor (Akıllı sensör) ürünün sol ve sağ tarafındaki yaklaşık 25° açılık alanı
tespit edecektir.
• Karanlık mekanlarda, kamera hareketi tespit edemez ve Smart sensor (Akıllı sensör)
fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.
• Smart sensor (Akıllı sensör) modu, TV, fan gibi cihazların neden olduğu ışık ve
hareket değişikliklerinden ötürü düzgün çalışmayabilir.
<İç ünite ekranı>
Lighting (Aydınlatma) fonksiyonu
Işığı açarak, yumuşak ışıkla ferah bir iç ortam yaratabilirsiniz.
düğmesine bastıktan ve uzaktan kumanda ekranındaki
seviyesini ayarlamak için
Lighting
göstergesini kontrol ettikten sonra, iç ünitenin aydınlatma
düğmesine basın.
ffKlima işlemi esnasında Lighting (Aydınlatma) düğmesine her bastığınızda aydınlatma
seviyesi ayarlanır. (Aydınlatma fonksiyonu yalnızca açık hava çıkışıyla çalışır.)
ffAydınlatma seviyesini değiştirirken, önce 2ndF (2. F) düğmesine basın ve ardından istenilen
seviyeyi ayarlamak için Lighting (Aydınlatma)düğmesine tekrarlı olarak basın.
Lighting
<Uzaktan kumanda ekranı>
NOT
•
•
•
•
Basma sayısı
Parlaklık
1
1. Seviye (Düşük)
2
Kapalı
3
3. Seviye (Yüksek)
4
4. Seviye (Orta)
Klimanın işlem durumuna bağlı olarak aydınlatma şekli değişebilir.
Modele bağlı olarak aydınlatma şekli değişir.
Aydınlatma fonksiyonunun kullanımı modele bağlı olarak değişir.
Klima kapalı olduğunda, klimadan sinyalin alındığına dair bir ses gelir ancak
aydınlatma fonksiyonu çalışmaz.
TÜRKÇE-26
FAC MEMORY-TR.indb 26
2016-03-30 오후 5:41:54
Quiet (Sessiz) modu
Bu fonksiyon klima çalışması esnasında oluşan sesi azaltır.
Quiet (Sessiz) fonksiyonu seçmek için
düğmesine basın.
ffUzaktan kumanda ekranında
ikonu görüntülenir.
03
Quiet (Sessiz), Mode (Mod) veya Fan
,
düğmelerine tekrar basın.
Lighting
18 °C~30 °C aralığında sıcaklığı 1 � değiştirerek istenilen sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Fan hızı
(Auto) (Otomatik) olarak sabitlendiğinden, Fan
basılması Quiet (Sessiz) işlemi iptal eder.
,
GELİŞMİŞ FONKSİYON
İptal
düğmesine
Hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.
NOT
• Quiet (Sessiz) işlemi klima soğutma modundayken ayarlayabilirsiniz. Quiet (Sessiz)
işlemi Smart sensor(Akıllı sensör)/Turbo/good’sleep (iyi uyku) işlemleri esnasında
seçerseniz, diğer işlem iptal edilir.
• Quiet (Sessiz) modda ayrı kontroller seçildiğinde, quiet (sessiz) mod iptal edilir.
Auto clean (Otomatik temizleme) işlevi
Auto clean (Otomatik temizleme) fonksiyonu iç ünitenin içindeki nemi yok ederek küf oluşmasını önler
düğmesine basın.
Klima açıkken,
Lighting
ffiç ünite ekranında ikonu görüntülenir ve Auto cleaning (Otomatik temizleme)
fonksiyonu klima çalışmayı durdurduktan sonra 3 dakika boyunca çalışır.
Klima kapalıyken,
ikonu görüntülenir ve Auto cleaning (Otomatik temizleme)
ffiç ünite ekranında
fonksiyonu 3 dakika boyunca çalışır.
İptal
NOT
Tekrar Auto Clean (Otomatik Temizleme) düğmesine basın.
• Auto clean (Otomatik temizleme) göstergesi yalnızca iç ünite ekranında
görüntülenir.
• Eğer auto clean (otomatik temizleme) işlemi esnasında başka bir mod seçerseniz,
seçilen mod işleme geçer. Seçilen mod bittiğinde, auto clean (otomatik temizleme)
fonksiyonu başlatılır ve 3 dakika boyunca çalışır.
TÜRKÇE-27
FAC MEMORY-TR.indb 27
2016-03-30 오후 5:41:55
Klimanın temizliği
DİKKAT
•Klimayı temizlerken şalteri kapattığınızdan emin olun.
İç ünitenin temizliği
ffGerektiğinde ünitenin yüzeyini hafifçe ıslak veya kuru bir bezle silin.
ffKlimanın dar boşluğundaki tozu fırçayla temizleyin.
NOT
DİKKAT
• Ürünün paneli kolayca çizilebileceğinden, temizlik için özel bir temizleme bezi (mikro
fiber) kullanın. Özel temizleme bezini (mikro fiber) biraz su ile ıslatın ve ürün kolayca
çizilebileceğinden bezde yabancı bir madde olmadığından emin olun.
• İç üniteyi temizlerken, yumuşak ve hafifçe ıslatılmış bir bez (mikro fiber) kullanın çünkü
iç ünite paneli kolayca çizilebilir. İç ünitenin bez üzerindeki yabancı bir madde tarafından
çizilmesini önlemek için bezi temizlikten önce silkeleyin.
• İç ünite ısı eşanjörünü tek başınıza temizlemekte zorlanıyorsanız servis merkezi ile iletişime
geçin.
•Ekranı alkali deterjan kullanarak temizlemeyin.
•Yüzeyi, sülfürik asit, tuzruhu veya organik çözücülerle (tiner, gaz
yağı, aseton) temizlemeyin veya çıkartma yapıştırmayın. Ünitenin
yüzeyine zarar verebilir.
Dış ünite ısı eşanjörünün temizliği
ffIsı eşanjörünün üzerinde toz birikirse, soğutma(ısıtma) performansını düşürebilir.
Bu nedenle, düzenli olarak temizleyin.
ffTozu temizlemek için su püskürtün.
NOT
DİKKAT
• Dış ünite ısı eşanjörünü tek başınıza temizlemekte zorlanıyorsanız servis
merkezi ile iletişime geçin.
•Dış ünite ısı eşanjöründeki keskin kenarlara dikkat
edin.
Isı eşanjörü
TÜRKÇE-28
FAC MEMORY-TR.indb 28
2016-03-30 오후 5:41:56
Full HD filtrenin temizliği
Full HD Filtre, gelen havadaki büyük tozu filtreler.
Full HD filtreyi ok yönünde ittirin ve doğru pozisyonda
sabitlendiğinden emin olun.
ffFull HD filtreyi taktıktan
sonra, Zero filtreyi ittirin.
Filtreyi tamamen gölge bir yerde kurutun.
ffFull HD filtreyi kuruturken, filtrenin doğrudan
güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.
DİĞERLERİ
Tozu, bir elektrikli süpürge veya akan su ile giderin.
ffEğer çok fazla toz varsa, filtreyi nötr deterjanlı su
ile temizleyin. Ancak Full HD filtreyi fırça ile ovarak
temizlerken dikkatli olun çünkü zarar görebilir.
04
Full HD filtreyi ok yönüne doğru çekin.
ffFull HD filtreyi çekip çıkarman önce, Zero filtreyi
çıkarın.
NOT
• Her 2 haftada bir Full HD filtreyi temizleyin. Temizleme süresi kullanım ve çevresel koşullara göre değişebilir.
TÜRKÇE-29
FAC MEMORY-TR.indb 29
2016-03-30 오후 5:41:57
Klimanın temizliği
zero filtrenin temizliği
Zero filtre havadaki küçük toz parçacıklarını yakalar. Zero filtre yıkanabilir ve yarı kalıcı olarak kullanılabilir.
Alttaki Full HD filtreyi çıkarın.
zero filtrenin sapını tutun ve
resimde gösterildiği gibi ok
yönünde çekerek çıkarın.
zero filtreyi ok
yönünde ittirin ve
doğru pozisyonda
sabitlendiğinden emin
olun. Alttaki Full HD
filtreyi yeniden takın.
DİKKAT
NOT
Filtreyi su ile ıslatın ve birkaç defa aşağı doğru silkeleyin.
ffTemizlerken Zero filtreyi sökmeyin.
ffEğer biriken toz çok fazla ise, deterjanlı su ile filtreyi ıslatın
ve temizlenene kadar 30 dakika boyunca suda çalkalayın.
Filtreyi havalandırılmış bir alanda kurutun.
ffFiltreleri kuruturken 12 ila 24 saat boyunca dikey
pozisyonda tutun (Koşula bağlı olarak kuruma süresi
daha kısa olabilir)
ffZero filtreyi doğrudan güneş ışığı altında kurutmayın.
Bozulabilir.
• Zero filtrenin keskin arka yüzeyine dikkat edin. Eliniz kesilebilir.
• Zero filtreyi her 3 ayda bir temizleyin. (Günlük 8 saatlik kullanıma dayanmaktadır.) Temizleme süresi kullanım ve
çevresel koşullara göre değişebilir.
TÜRKÇE-30
FAC MEMORY-TR.indb 30
2016-03-30 오후 5:41:58
Sorun Giderme
Klima normal olmayan bir şekilde çalışıyorsa aşağıdaki tabloya bakın. Bu sayede zamanınızı
harcamaktan ve gereksiz masraflardan kaçınabilirsiniz.
ÇÖZÜM
Klima hiç
çalışmıyor.
•Güç durumunu kontrol edin ve sonra klimayı tekrar çalıştırın.
•Şalteri açın ve klimayı tekrar çalıştırın.
•Klimanın Off timer (Zamanlayıcı Kapama) veya Smart sensor (Akıllı
sensör) tarafından kapatılmış olup olmadığını kontrol edin. Power
(Güç) düğmesine tekrar basarak klimayı çalıştırın.
Ön panel açık
kalıyor.
•Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
•Ön panelin kapanmasını engelleyen bir nesne olup olmadığını
kontrol edin. Nesneyi kaldırın ve tekrar çalıştırın.
Sıcaklık ayarı
çalışmıyor.
•Turbo/Purity (Temizlik) modlarından birini seçip seçmediğinizi
kontrol edin. Bu modlarda sıcaklık ayarı yapılamaz.
Klimadan soğuk
hava gelmiyor.
04Diğerleri
PROBLEM
•Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan daha yüksek (Soğutma
modunda)/ daha düşük (Isıtma modunda) olup olmadığını
kontrol edin. Sıcaklığı, mevcut sıcaklıktan daha düşük (Soğutma
modunda)/ daha yüksek (Isıtma modunda) ayarlamak için Temp
(Sıcaklık) + veya - düğmelerine basın.
•Full HD Filtrenin kirle engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Full HD filtrede çok toz varsa, soğutma (ısıtma) performansı
düşebilir. Sıklıkla temizleyin.
•Dış üniteyi kapatacak bir şey olup olmadığını veya bir engelin
yakınına monte edilip edilmediğini kontrol edin. Kapatan nesneyi
kaldırın veya engeli uzağa koyun.
•Klimanın güneş ışığında çalışmasını istiyorsanız, dış üniteyi perde
vs. kullanarak kapatın.
•Eğer dış ünitede, ısıtma modunda buzlanma meydana gelirse, sıcak
hava oluşturulamaz. Buzlanmayı giderme işlemi otomatik olarak
başlayacaktır.
-- Buzlanmayı giderme işleminin süresi buz oluşumunun durumuna
bağlı olarak değişebilir.
•Eğer kapı ve pencereler açıksa, zayıf soğutma performansına yol
açabilir. Kapı ve pencereleri kapatın.
TÜRKÇE-31
FAC MEMORY-TR.indb 31
2016-03-30 오후 5:41:58
Sorun Giderme
PROBLEM
ÇÖZÜM
Klimadan soğuk
hava gelmiyor.
•Eğer başka bir mod seçmeden Purity (Temizlik) modunu
seçtiyseniz, klimadan soğuk hava gelmez. Başka bir mod seçmek
için Mode(Mod) düğmesine basın.
•Boru uzunluğunun çok uzun olup olmadığını kontrol edin. Eğer
boru uzunluğu maksimum uygun boru uzunluğunu geçerse,
soğutma (ısıtma) performansı düşebilir.
Hava akış ayarı
çalışmıyor.
•good’sleep (iyi uyku) modunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Bu
modda, Auto (Otomatik) olarak ayarlandığından hava akış yönünü
seçemezsiniz.
Fan hızı ayarı
çalışmıyor.
•Dry/Turbo/good’sleep (Nem Alma/Turbo/good’sleep) modlarından
birini seçip seçmediğinizi kontrol edin. Bu modlarda, fan hızı Auto
(Otomatik) olarak ayarlanır ve fan hızını ayarlayamazsınız.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
•Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin.
•Uzaktan kumanda sensörünü engelleyecek bir şey olup olmadığını
kontrol edin.
•Klimanın yanında güçlü bir aydınlatma cihazı olup olmadığını
kontrol edin. Floresan veya neon gibi kaynaklardan gelen güçlü ışık
elektrik dalgalarını engelleyebilir.
•Ürünün merkezinin hizasında durun, uzaktan kumandayı uzaktan
kumanda alıcısına doğru tutun ve düğmeye basın.
Timer (Zamanlayıcı)
fonksiyonu
çalışmıyor.
•Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki Set/
Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basıp basmadığınızı kontrol edin.
Klima kapanmıyor.
•Klimanın auto cleaning (otomatik temizleme) modunda olup
olmadığını kontrol edin. Auto cleaning (otomatik temizleme)
fonksiyonunu kullandıktan sonra klima kapatıldığında, klimanın
kapanması 3 dakika sürer.
Çalıştırma
esnasında odaya
koku yayılıyor.
•Ortamdan veya çalışma koşulundan ötürü koku yayılabilir. İçeriyi
havalandırın.
•Cihazın dumanlı bir alanda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Odayı
havalandırın veya klimayı 1 ila 2 saat boyunca Purity (Temizlik)
modunda çalıştırın. (Klimada koku yapan bileşenler kullanmıyoruz.)
•Kirlilerse Zero filtre ve Full HD Filtreyi temizleyin.
TÜRKÇE-32
FAC MEMORY-TR.indb 32
2016-03-30 오후 5:41:58
PROBLEM
ÇÖZÜM
04Diğerleri
•İç ünite ekranında bir hata görüntülendiğinde 4 saniye boyunca
Set/Cancel (Ayarla/İptal) ve Fan düğmelerine basın. Eğer hata
yeniden görüntülenirse, servis merkezi ile iletişime geçin.
ve
görüntülenirse,
•İç ünite ekranında
dış ünitenin güç kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Eğer bağlantı düzgünse, iç üniteyi açıp kapatın.
•
Hata
görüntüleniyor
yanıp sönüyorsa, klimada bir problem var demektir. Bu durumda
servis merkezine danışın.
Gürültü oluşuyor
•Klima kullanımının durumuna göre soğutucu akışı hareket
değişiklikleri esnasında ses duyulabilir. Bu normaldir
•Klimanın çalışması esnasında kırılma sesleri gelebilir, Zero filtreyi
sonuna kadar ittirin.
Dış ünitede buhar
oluşuyor.
•Kışın klima heat (ısıtma) modunda çalışırken, buz giderme işlemi
sırasında buhar oluşabilir. Bu nedenle yangın ile ilgili bir endişeniz
olmasın.
Dış ünite boru
bağlantısından su
damlıyor
•Sıcaklık değişikliğinden ötürü su oluşabilir. Bu normaldir
TÜRKÇE-33
FAC MEMORY-TR.indb 33
2016-03-30 오후 5:41:58
Özellikler
Model Kodu
AF28FSSDAWKNTK / AF28FSSDAWKXTK
Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m3/dk)
18,2 m3/dk
Kapasite (Soğutma, Btu/saat)
28000 Btu/saat
Kapasite (Isıtma, Btu/saat)
28000 Btu/saat
Kapasite (Soğutma, Min - Maks)
-
Kapasite (Isıtma, Min - Maks)
-
Kapasite (Soğutma, kW)
8,2 kW
Kapasite (Isıtma, kW)
Performans
8,2 kW
Kapasite (Soğutma, kcal/saat)
7055 kcal/saat
Kapasite (Isıtma, kcal/saat)
7055 kcal/saat
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Sınıfı
Soğutma - SEER
Isıtma - SCOP
3,8
Soğutma
A++
Isıtma
A
Nem Alma (l/saat)
Ses Gücü Seviyesi
3,52 l/saat
İç Ünite
62
Dış Ünite
69
Çalışma Akımı (Soğutma)
Elektrik Verileri
Enerji Verimliliği
Boyutlar
Fiziksel Özellikler
Ağırlık
Teknik Bilgiler
12,5 A
Güç Tüketimi (Soğutma)
2600 W
Φ/V/Hz
2700 W
1Φ / 220 ~ 240 V / 50 Hz
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x
Derinlik, İç Ünite)
360x1948x269
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x
Derinlik, Dış Ünite)
880x950x320
Net Ağırlık (İç Ünite)
31,0 kg
Net Ağırlık (Dış Ünite)
62,5 kg
Kargo Ağırlığı (İç Ünite)
35,5 kg
Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)
70,0 kg
Boru Uzunluğu
Boru Uzunluğu (Maks)
Boru Yüksekliği
Boru Yüksekliği (Maks)
Soğutucu Tipi
SVC Valfi
12,2 A
Çalışma Akımı (Isıtma)
Güç Tüketimi (Isıtma)
Güç Kaynağı
6,1
20 m
10 m
R-410A
Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)
Φ6,35 mm
Gaz (Dış ÇapxUzunluk)
Φ15,88 mm
TÜRKÇE-34
FAC MEMORY-TR.indb 34
2016-03-30 오후 5:41:58
Model Kodu
Hava Akışı
AF28FSSDAWKNTK / AF28FSSDAWKXTK
Geniş İkiz Kanatlar
Hayır
Optimal Tekli Kanat
Hayır
Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)
Hayır
Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/Fan)
Hava Arındırmas
Kolaylıklar
Genel Özellikler
Düşük Ortam Sıcaklığı
Doğal Esinti
Evet
S-Plasma İyonu
Evet
Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu
Önleyen Sistem
Hayır
Full HD Filtre
Evet
Alerji Tedbirler
Hayır
Antibakteriyel Kaplama
Hayır
Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)
Evet
Smart wifi
Hayır
Filtre Temizleme Göstergesi
Hayır
İç Sıcaklık Göstergesi
Evet
Uzaktan Kumanda
Evet
Ekran Açma/Kapama
Evet
Bip Sesi Açma/Kapama
Evet
24 Saatlik Zamanlayıcı
Evet
Otomatik Değiştirme
Hayır
Otomatik Yeniden Başlatma
Evet
Soğutma
-5 - 52 °C
Isıtma
-20 - 24 °C
2 Step Cooling (2 Adımlı Soğutma)
Çalıştırma Modu
Hayır
Fast Cool (Hızlı Soğutma)
Evet
Comfort Cool (Rahat Serinlik)
Hayır
Dlight Cool (Keyifli Serinlik)
Hayır
Good Sleep (İyi Uyku)
Evet
Single User Mode (Tek Kullanıcı Modu)
Evet
Dehumidification (Nem Giderme)
Evet
Auto Mode (Otomatik Mod)
Evet
Fan Mode (Fan Modu)
Evet
Quiet (Sessiz)
Kompresör Tipi
Dış Ünite
Hayır
4 Adım
04Diğerleri
Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)
Evet
Döner
Korozyon Önleyici Kanatçık
Evet
Çok Kanallı Kondansatör
Evet
TÜRKÇE-35
FAC MEMORY-TR.indb 35
2016-03-30 오후 5:41:58
Açık Kaynak Bildirisi
Bu ürüne dahil olan yazılım, açık kaynak kodlu yazılım içermektedir. Bu ürünün en son nakliyatının ardından üç
yıllık bir süre boyunca, mailto:oss.request@samsung.com adresine bir e-posta göndererek, ilgili kaynak kodunun
tamamını edinebilirsiniz.
Ayrıca, ufak bir ücret karşılığında, açık kaynak kodunun tamamını CD-ROM gibi bir fiziksel ortam üzerinden
edinmeniz de mümkündür.
Bu ürünle ilişkili kaynak kodunun kullanımınıza sunulacağı ve açık kaynak lisans bilgilerini bulacağınız indirme
sayfasına gitmek için şu URL’yi kullanabilirsiniz: http://opensource.samsung.com/opensource/Memory/seq/0 Bu
teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.
TÜRKÇE-36
FAC MEMORY-TR.indb 36
2016-03-30 오후 5:41:58
Güvenlik tedbirleri
Klimayı kurmadan önce bu kılavuzun içeriğini dikkatlice okuyunuz ve kurulumdan sonra da kullanabilmek için kılavuzu güvenli bir
yerde saklayınız.
Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ufak yaralanmalara veya mal zararına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
UYARI
ff Kurulum kalifiye bir kurulumcu/servis tarafından gerçekleştirilmelidir.
-- Yangına, elektrik çarpmasına veya su kaçağına sebep olabileceğinden, üniteyi kendi başınıza onarmaya, hareket ettirmeye,
modifiye etmeye ve yeniden kurmaya çalışmayın.
ff Üniteyi, ürünün ağırlığı kaldıracak kadar dayanıklı bir yere kurun.
-- Eğer ürün, ürünün ağırlığını kaldıracak kadar dayanıklı olmayan bir yere kurulursa, ünite düşebilir ve yaralanmaya sebep
olabilir.
ff Bu ünite Ulusal Elektrik yönetmeliklerine uygun bir şekilde kalifiye bir tesisatçı tarafından kurulmalıdır ve kiralık devre
kullanılmalıdır.
-- Kiralık devredeki kapasite yetersizliği veya uygun olmayan kurulum elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
ff İç ve dış üniteleri bağlamak için belirtilen kabloları kullanın ve kabloları terminal blok bağlayıcı kesitlerine sıkıca takın böylece
kesitlere basınç uygulanmamış olur.
-- Düzgün olmayan bağlantı ve sabitleme yangına yol açabilir.
ff Elektrik kapağını iç ve dış üniteye boşluk bırakmadan takın.
-- Eğer boşluk olursa, toz ve sudan kaynaklı yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
ff Kurulum işlemi için tedarik edilen veya belirtilen parçaları kullandığınızdan emin olun.
-- Hatalı parçaların kullanımı yangın, elektrik çarpması veya ünitenin düşmesinden kaynaklanan yaralanmaya veya su sızıntısına
neden olabilir.
ff Kurulumu tamamladıktan sonra soğutucu gaz sızıntısı olmadığından emin olun.
-- Eğer soğutucu gaz ısıtıcı cihaza temas ederse zararlı gaz oluşabilir.
-- Eğer iç üniteden soğutucu gaz sızarsa ve ısıtıcı fana, mekan ısıtıcısına veya sobaya temas ederse, zararlı gaz oluşabilir.
ff Uygun bir topraklama kablosunun yerinde olduğundan emin olun.
-- Topraklama kablosunu gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya telefona bağlamayın. Hatalı topraklama elektrik
çarpmasına yol açabilir.
ff Üniteyi, yanıcı gaz sızıntısına maruz kalacağı bir yere kurmayın.
-- Sızan gaz ürünün etrafında birikirse yangına yol açabilir.
ff Kurulumu, kurulum kılavuzuna bakarak sağlam bir şekilde gerçekleştirin.
-- Tamamlanmamış kurulum su kaçağına, elektrik çarpmasına veya yangın yol açabilir.
ff Kurulum sırasında işleme başlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol edin.
-- Boru düzgün bir şekilde bağlanmalıdır ve kaçak olmadığından emin olunmalıdır.
-- Servis valfleri açık olmalıdır. Eğer servis valfi kapalıyken kompresör çalıştırılırsa, aşırı basınç kompresörün parçalarına zarar
verebilir. Eğer herhangi bir bağlantıda sızıntı olursa, hava girişi patlamaya neden olabilecek aşırı basınca yol açabilir.
ff Elektrik kablosunu kendi başınıza monte etmeyin, kablo uzunluğunu artırmak için iki kabloyu beraber kullanmayın veya
kabloyu dolaştırmayın.
-- Kötü bağlantı, izolasyon veya aşırı voltaj elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
ff İç ünite elektrik devresini ve elektrik kablolarını kurarken ana gücü kapattığınızdan emin olun.
-- Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
ff Kurulum yerine bağlı olarak bir toprak sızıntı kesicisi takın.
-- Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
ff R-410A soğutucusu kullanan modellerde asla R-22 soğutucusu için olan bileşen ve boruları kullanmayın.
-- Eğer R-410A için kullanılan yağ, R-22 için kullanılan mineral yağ ile karışırsa, hidrolizlenir ve üründe hasara yol açar.
05kurulum
UYARI
TÜRKÇE-37
FAC MEMORY-TR.indb 37
2016-03-30 오후 5:41:58
Güvenlik tedbirleri
DİKKAT
ff Kurulumdan önce üründe bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
-- Nakliyat sırasında hasar meydana gelmiş ürünü kurmayın.
ff Klimayı kurmadan önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyun.
ff Klimayı kurmadan önce, kullanıcı ile konum seçimi ve kurulum kılavuzundaki uyarılar hakkında konuşun.
ff Tahliye/boru tesisatını kurulum kılavuzuna göre sağlam bir şekilde gerçekleştirin.
-- Aksi takdirde üniteden su damlayabilir ve ev eşyaları ıslanıp zarar görebilir.
ff Konik cıvatayı bu kurulum kılavuzunda belirtildiği gibi bir tork anahtarıyla sıkın.
-- Çok fazla sıkıldığında konik cıvata uzun bir sürenin ardından kırılabilir ve soğutucu sızıntısına neden olabilir.
ff Kurulum sırasında kalın eldivenler giyin.
-- Aksi takdirde klima parçalarından dolayı yaralanmaya neden olabilir.
ff Dış ünite girişine veya alüminyum parçalarına dokunmamaya dikkat edin.
-- Yaralanabilirsiniz.
ff Dış üniteyi hayvanların yaşadığı bir yere kurmayın.
-- Eğer bir hayvan elektrikli parçalara temas ederse, hasar veya yangın meydana gelebilir. Buna ek olarak, kullanıcıdan
çevresinde temiz bir kurulum mekanı sağlamasını isteyin.
ff Kurulumu tamamladıktan sonra deneme işlemi gerçekleştirin. Eğer bir hata verilmiyorsa, kullanıcıya, kullanıcı kılavuzuna göre
klimayı nasıl kullanıp temizleyeceğini açıklayın. Buna ek olarak, kullanıcıya kullanıcı kılavuzunu ve kurulum kılavuzunu verin.
ff Çalışma sırasında iç ünitenin ön panelini açmayın.
-- Üründe hasara neden olabilir.
ff Kurulumdan önce ürünü kontrol edin.
-- Ünitenin nakliyat sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin ve hasarlı ekipmanı kurmayın veya kullanmayın.
ff Klima sadece tasarlanmış olduğu uygulamalar için kullanılmalıdır: iç ünite çamaşır yıkamak için kullanılan mekanlara kurulmaya
uygun değildir.
ff Ünitelerimiz, her iki taraftan da ekipmana ulaşılabilmesi ve onarım ve bakım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kurulum
kılavuzunda gösterilen alanlara uygun şekilde kurulmalıdır. İnsanlara ve nesnelere zarar vermeksizin ünitenin parçalarına
ulaşılabilmeli ve bu parçalar kolayca sökülebilmelidir.
ff Bu yüzden, kurulum kılavuzunun hükümlerine uyulmadığında (geçerli hükümlerde belirtilen GÜVENLİK KOŞULLARI) kemerler,
merdivenler, iskeleler veya diğer kaldırma sistemleriyle ünitelere ulaşmak ve onları tamir etmek için gereken masraflar garanti
kapsamında DEĞERLENDİRİLMEYECEK ve son kullanıcıdan tahsil edilecektir.
ff Yeni cihazınız için kullanılan bütün üretim ve ambalaj materyalleri çevreye uyumludur ve geri dönüştürülebilir.
ff Bu ürün bir klima sistemidir ve kalifiye bir personel tarafından uygun bir şekilde alınması ve atılması gereken soğutucu
içermektedir.
-- Yaşam döngüsünün sonunda, uygun bir geri dönüşüm veya atma merkezine götürün veya güvenli bir şekilde imha edilmek
üzere bayiye iade edin.
❋❋ Yukarıdaki güvenlik önleminin uygulanmamasından ötürü müşteriden tazminat talep edilirse, kurulumu yapan kişi bu
tazminatı ödemekle yükümlüdür. (Servis ücretlerinden kurulumu yapan sorumludur.)
TÜRKÇE-38
FAC MEMORY-TR.indb 38
2016-03-30 오후 5:41:58
Gereken aletler
Genel aletler
② Tork anahtarı
③ Boru kesici
④ Pürüz giderici
⑤ Boru bükücü
⑥ Su terazisi
⑦ Tornavida
⑧ Anahtar
⑨ Matkap
⑩ L anahtarı
⑪ Şerit metre
05kurulum
① Vakum pompası
Test işlemleri için aletler
① Termometre
② Direnç ölçer
③ Elektroskop
Kurulum konumunu seçme
İç ünite
ff Üniteyi dışarıya bakan bir duvara yakın bir yere kurun çünkü dış üniteyle boru bağlantısı yapılması gerekmektedir.
-- Üniteyi hava akışının engellenmediği ve serin havanın odada dağıtılabildiği bir yere kurulması tavsiye edilir.
ff Üniteyi hava giriş ve hava çıkışının etrafındaki esintinin engellenmediği bir yere kurun.
ff İnsanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir kapının yakınındaki yerlerden kaçının.
ff Doğrudan güneş ışığı alan yerlerden kaçının. (Eğer güneş ışığı kaçınılmazsa bir güneşlik kurun).
-- Ürünün yüzeyinin rengi bozulabilir.
❋❋ Düz bir zemine kurun.
• Anormal bir işlem veya gürültü olup olmadığını kontrol edin.
• Eğer düz olmayan bir zemine kurulursa su taşabilir.
Dış ünite
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
Doğrudan güneş ışığı alan yerlerden kaçının. (Eğer güneş ışığı kaçınılmazsa bir güneşlik kurun).
Yanıcı gaz sızıntısı riski olmayan bir yer olmalıdır.
Ünitenin ağırlığını taşıyabilecek bir yer olmalıdır.
Dış ünitenin sabitleme kuvvetine dayanabilecek bir yer olmalıdır.
Yağa (makine yağı da dahil) maruz kalacak yerlerden kaçının.
Tuzlu havanın olduğu yerlerden kaçının.
Sülfür gazına maruz kalacağı yerlerden kaçının (sıcak kaynak alanları).
-- Eğer ünite bu türden özel çevresel koşulları olan bir yere kurulacaksa, üründe soruna yol açabilir. Başka bir seçenek olmadığı
durumlarda, özel bakım gerekmektedir.
ff Tahliye edilen havanın ve dış üniteden çıkan sesin çevreyi rahatsız etmeyeceği bir yer olmalıdır.
-- Üniteyi komşunuza sınır olan bir yere kurarken, komşularınıza rahatsızlık vermemek için ekstra özen gösterin.
ff Dış ünitenin hava çıkışına doğru güçlü bir rüzgarın esmediği bir yer olmalıdır.
-- Eğer soğutma işlemi esnasında hava çıkışına doğru güçlü bir rüzgar esiyorsa bir güvenlik cihazı çalıştırılabilir.
❋❋ Dış üniteyi dengesiz yerlere kurmayın (bina çatısı gibi). Eğer bu zorunluysa, üniteyi sıkıca sabitlediğinizden emin olun. Güçlü bir
rüzgar veya fırtınanın ürünü düşürebileceği yerlerden kaçının (deniz kıyısı veya sıklıkla fırtına çıkan yerler gibi).
TÜRKÇE-39
FAC MEMORY-TR.indb 39
2016-03-30 오후 5:41:59
İç/Dış ünite kurulum diyagramı
Yer tipi iç ünite için kurulum alanı
ff Kuruluma bağlı yer kaybını minimuma indirmek için iç üniteyi resimde gösterildiği
gibi kurun.
-- Üstten görünüm
50 cm veya
daha fazla
DİKKAT
❋❋ Kurulumu tamamladıktan sonra vinil korumayı kaldırın.
(Statik elektriğe dikkat edin).
❋❋ Kurulumu tamamladıktan sonra, ürünün üzerindeki
koruyucu filaman filmi kaldırın.
• İç ünitenin hava girişlerini engelleyen bir şey (perde gibi) olmadığından emin
olun.
• İlerideki muhtemel filtre bakımı için iç ünitenin sağ kısmında boş alan bırakın.
Vinil
koruma
İç/Dış ünite kurulumu için boru uzunluğu
ff Maksimum boru uzunluğu ve yüksekliği için soldaki resme
bakın.
ff Boru uzunluğu arttıkça, ürün performansı ve kullanım ömrü
azalacağından boru uzunluğunu, 5 m’den kısa olmayacak
şekilde olabildiğince kısa tutmaya çalışın.
ff Boru tesisatı bükülmesini en fazla 10 noktada tutabileceğiniz
bir kurulum mekanı seçin.
ff Belirtilen soğutma performansı 5 m boru tesisatlı ürüne
dayalıdır.
e bir dır
m’d alı
z 1 am
En agel olm
en
Her 6 m’de bir S
borusu monte edin.
DİKKAT
Maksimum boru
yüksekliği 10 m
veya daha az
6 m veya
daha az
Maksimum boru
uzunluğu 20 m veya
daha az
30 cm veya daha
fazla
Dış ünite
Hava kılavuzu
(Üretici tarafından
tedarik edilmez )
30 cm ya
daha fave
zla
60 cm
fazla
daha
veya
• 6 m boru yüksekliğine kadar, düşük basınç borusu
üzerine bir S borusu monte edilmelidir. 6 m’yi aşan
boru yüksekliği için her 6 m’de bir S borusu monte
edin.
ya
ve la
cm faz
30 aha
d
50
dahcam veya
fazla
Dış ünite
ayağı
Lastik ayak
20 cm veya daha fazla
Boru tesisatı için boşluk ayırın
Tahliye edilen sıcak havanın yayaları rahatsız etmesini engellemek için hava kılavuzu
kurulum gerekirse, kurulum için sağ taraftaki resme bakın.
TÜRKÇE-40
FAC MEMORY-TR.indb 40
2016-03-30 오후 5:41:59
Dış ünitenin sabitlenmesi
Bağlantı cıvatası
sabitleme boyutu
338 mm
660 mm
05kurulum
Dış üniteyi sıkıca sabitlemek için aşağıdaki yöntemi uygulayın.
ff Lastik ayağın kullanılması
-- Dış ünite ayağına lastik ayağı koyun. (Sağdaki resme bakın.)
ff Bağlantı cıvatasının kullanımı
-- Üniteyi sabitlemek için düz ve sert bir zemin üzerinde 4 bağlantı cıvatası (M10) kullanın.
(Bağlantı cıvatası ayrı olarak satın alınmalıdır.)
-- Dış üniteyi sağlam bir şekilde sabitlemeye yetecek uzunlukta bir bağlantı cıvatası seçin.
❋❋ Eğer dış ünitenin düşmesini engellemeniz gerekiyorsa, sağlamca sabitlemek için teller kullanın.
• Dış ünitenin üst kapağındaki 4 vidayı açın.
• Teli vidaların etrafına sarın ve vidaları sıkıştırın.
• Teli sağlam bir zemine sabitleyin.
DİKKAT
• Dış ünite sağlam bir şekilde sabitlenmezse, düşebilir ve yaralanma veya üründe hasar meydana gelebilir.
• Dış ünite su geçirmeyen bina çatısına kurulduğunda, teli duvara sabitleyin.
30 cm veya daha fazla
Dış ünite
30 veya
daha fazla:
Hava kılavuzu
(Üretici tarafından
tedarik edilmez )
fazla
daha
veya
60 cm
Dış ünite
ayağı
Lastik ayak
ya
ve la
cm faz
30 aha
d
50
dahcam veya
fazla
20 cm veya daha fazla
Boru tesisatı için boşluk ayırın
Dış ünite için kurulum alanı
Rüzgar koruması için aşağıdaki örneklere bakın.
ff Pek çok bina olan bir sokağa kurarken, ürünü sokağa paralel olacak şekilde kurun.
ff Güçlü rüzgarın olduğu yerlerde, ürünü hava çıkışı duvara bakacak şekilde kurun.
60 cm veya
daha fazla
Duvar
Hava girişi duvara bakıyor
Güçlü rüzgar
Hava
çıkışı
Bina çatısı
30 cm veya daha fazla
30 cm veya daha
fazla
Hava çıkışı duvara bakıyor
50 cm veya
daha fazla
50 cm veya
daha fazla
Boru tesisatı
için boşluk
ayırın
30 cm veya daha fazla
Boru tesisatı için
boşluk ayırın
60 cm veya daha fazla
TÜRKÇE-41
FAC MEMORY-TR.indb 41
2016-03-30 오후 5:42:00
İç/Dış ünite kurulum diyagramı
Dış ünite tahliye borusunun bağlanması
ff Tahliye tapasını, tahliye borusu bağlantı parçasının içinde olabildiğince
ileri itin.
ff Tahliye hortumunu tahliye tapası içinde olabildiğince ileri itin ve suyun Tahliye hortumu
bağlantı parçası
düzgünce tahliye edilip edilmediğini kontrol edin.
DİKKAT
• Eğer tahliye hortumu doğru bir şekilde bağlanmazsa su sızıntısı
olabilir. Bu nedenle kurulum sonrasında su sızıntısını kontrol edin.
• Isıtma işlemi sırasında buz oluşabilir. Buzlanmayı giderme işleminde
düzgün tahliye olup olmadığını kontrol edin.
• Dış ünitenin alt kısmının, tahliye hortumundan daha alçak bir
seviyede olacağı bir yere kurulum yapmayın.
• Isıtma/soğutma cihazının dış ünite tahliyesi için tahliye
hortumunu kurarken, doğal bir tahliyeye olanak tanıyacak şekilde
kurduğunuzdan emin olun.
• Ürünü sabitlerken, ürünün dengeli olduğundan emin olun.
-- Ürün dengeli olmazsa, titreşimden dolayı gürültü olabilir.
-- Ürün dengeli olmazsa, ısıtma işlemi sırasında oluşan yoğuşma
suyu, tahliye hortumundan tahliye edilmek yerine taşabilir ve mal
hasarına yol açabilir.
Dış ünitenin alt parçası
Tahliye tapası
Tahliye hortumu bağlantı parçası
Dış
İç
Boru
Tahliye
hortumu
TÜRKÇE-42
FAC MEMORY-TR.indb 42
2016-03-30 오후 5:42:00
Aksesuarlar
İç ünite aksesuarları
İç ünite için sabitleme braketi
Piller
Uzaktan kumanda tutacağı
M4X16 vidalar
Kullanıcı & kurulum kılavuzu
Temizleme bezi (mikro fiber)
Ana elektrik kablosu
İç/Dış ünite iletişim kablosu
İç/Dış ünite elektrik kablosu
Tahliye bağlantı hortumu
Bağlantı borusu ve İzolasyon
(Φ6,35mm)
Bağlantı borusu ve İzolasyon
(Φ15,88mm)
Manşon
Servis tüpü
Kablo bağı
Macun
Burç
Kaplama bandı
Tahliye izolasyon tüpü
05kurulum
Uzaktan kumanda
Dış ünite aksesuarları
Lastik ayak
Tahliye tapası
Kurulum aksesuarları
❋❋ Modele bağlı olarak kurulum aksesuarları değişebilir.
TÜRKÇE-43
FAC MEMORY-TR.indb 43
2016-03-30 오후 5:42:02
Bir delik açmak ve iç üniteyi sabitlemek
200 mm
ø60~65 mm
ff Dışarıya doğru 60 ila 65 mm çapı olan bir delik açın.
ff Eğer iç ünite dengesiz bir zemine kurulursa, dış kuvvet ile veya çocuklar tarafından sallanabilir ve düşebilir. Bu kazaları önlemek
için iç ünitenin üstünü veya arkasını sabitleme braketleriyle sıkıca sabitlemelisiniz.
150 mm veya daha az
Boruların bağlanması
UYARI
• Kurulum sırasında sızıntı olmadığından emin olun. Soğutucuyu alırken, bağlantı borusunu çıkarmadan önce
kompresörü durdurun. Soğutucu borusu doğru bağlanmamışsa ve kompresör servis valfi açıkken çalışırsa, boru içeriye
hava alır ve soğutucu döngüsündeki basıncın anormal derecede yükselmesine neden olur. Bu durum patlamaya ve
yaralanmaya neden olabilir.
Kurulum prosedürü
1. Boru bağlantısı için deliğe eliniz veya çekiçle hafifçe vurun.
410 mm
200 mm
Tahliye hortumu için
üst delik
Boru bağlantısı için
delik
Tahliye hortumu
Boru Tesisatı
TÜRKÇE-44
FAC MEMORY-TR.indb 44
2016-03-30 오후 5:42:03
ff Havşa işlemi
1) Boruyu boru kesiciyi kullanarak kesin.
90°
Yatık
05kurulum
2. Kurulum yerine bağlı olarak boru bükücü kullanarak bağlantı borusunu uygun uzunlukta bükün.
3. Bükme işlemini gerçekleştirin.
-- Belirli bir bükme yarı çapı olan bir boru bükücü kullanarak boruyu bükün.
-- Borunun bükülmesi işlemini tek seferde başarılı bir şekilde tamamlamaya dikkat edin. Boruyu iki defadan fazla bükmek ve
düzeltmek bükme işlemini son derece zorlaştırır.
4. Yüksek basınç borusunu (ø6,35 mm) ve alçak basınç borusunu (ø15,88mm) dış ünitenin yüksek/alçak basınç borusuna bağlayın
ve uygun tork ile sıkıştırın.
Pürüzlü Çapaklı
Boru
2) Borunun kenarındaki çapakları giderin.
• Boru kesildikten sonra çapaklar giderilmezse, soğutucu gaz kaçağı
riski vardır.
• Eğer çapak gibi yabancı bir madde boruya girerse ürün bozulabilir.
Bu nedenle, işlemi yaparken boruyu aşağı doğru tutun.
Rayba
3) Konik cıvatayı boruya yerleştirin ve havşalama işlemini gerçekleştirin.
Havşa aleti
ff Havşa uzunluğu
Derinlik (mm)
Yükseklik (mm)
Dış Çap (D)
ø6,35
ø9,52
ø15,88
Yükseklik (H)
1,3 mm
1,8 mm
2,2 mm
ff Yanlış havşalanmış borular
Yatık
Hasarlı Yüzey
Çatlak
Eşit Olmayan
Kalınlık
TÜRKÇE-45
FAC MEMORY-TR.indb 45
2016-03-30 오후 5:42:03
Boruların bağlanması
ff Bağlantı parçalarının sıkılaştırılması
Bağlanacak boruları hizalayın ve konik cıvataları önce elinizle daha sonra tork anahtarı ile sıkın, aşağıdaki resimde gösterildiği
yönde sıkın.
-- Havşa bağlantısı parçasına soğutucu yağ sürerek gaz sızıntısını önleyebilirsiniz.
Boru
Havşa bağlantısı parçası
İngiliz anahtarı
Tork anahtarı
Konik cıvata
Çap (D)
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
Bağlantı Torku(kgf•cm)
140~180
350~430
500~620
690~830
DİKKAT
• Çapa bağlı olarak torku uygulayın ve sızıntı olmadığından emin olacak şekilde sağlamca sıkılaştırın.
5. Vakum pompası ile yoğuşmamış gazı yok edin ve soğutucuyu koymak için servis valfini açın.
-- Sızıntı testini gerçekleştirdiğinizden emin olun. (Bkz. “Sızıntı testinin gerçekleştirilmesi” sayfa 53.)
6. Bağladıktan sonra tahliye hortumunu izole edin.
-- Çiy oluşumunu önlemek için doğru bir şekilde izole edin.
ff Boru izolasyonu
1) Soğutucu borularını kaplama bandı ile sıkıca izole edin. Eğer
yalıtım zayıf olursa, çiy oluşabilir ve iç üniteden sızabilir.
2) Soğutucu boruyu sarmak için kaplama bandı kullanın.
3) Boruyu büktüğünüzde, borunun bozulmasını önlemek için en az
100 mm bir bükme yarıçapı olsun.
Boru izolasyonu
Kaplama bandı
İç/Dış ünite iletişim
kablosu
İç/Dış ünite elektrik
kablosu
7. Soğutucu boruyu bağlarken ve iletişim borusu tamamlandıktan sonra kaplama bandıyla sarın.
İç ünite
Konik
cıvata
Dış ünite
Yüksek
basınç
borusu
Alçak
basınç
borusu
Valf iğnesi
Alçak basınç tarafı
Yüksek basınç tarafı
L anahtarı
Servis yuvası kapağı
Kesme valfi
Servis yuvası
TÜRKÇE-46
FAC MEMORY-TR.indb 46
2016-03-30 오후 5:42:03
Tahliye hortumunun bağlanması
1. Tahliye hortumu için deliğe eliniz veya çekiçle hafifçe vurun.
2. Tahliye hortumunu tahliye izolasyon tüpü ile izole edin ve bir bant ile sabitleyin.
3. Tahliyenin doğal bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tahliye hortumunu aşağı doğru koyun.
-- Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra tahliyeyi kontrol ediniz.
• Su sızıntısını önlemek için tahliye hortumunu sıkı bir şekilde monte edin.
• Tahliye hortumunu uzatmayın.
-- Bağlantı parçasından su sızabileceği için, tahliye hortumunu uzatmadığınızdan emin olun. Ancak kısa uzunluktan
dolayı uzatma zorunluysa, sızıntıyı önlemek için bağlantıyı silikon bir sızdırmazlık malzemesi ile sağlam bir şekilde
kapattığınızdan emin olun. (İzolasyon bandı kullanmayın.)
05kurulum
DİKKAT
Tahliye hortumu
Kanal tahliyesi
[Polipropilen(PP)]
İzolasyon (polietilen
köpük)
Tahliye hortumu
bağlantısı
• Tahliye hortumunu tahliye hortumu için olan üst deliği
kullanarak bağlayın
410 mm
Tahliye hortumu için üst delik Tahliye hortumu
• Gizli kablolu boru tesisatı ile bağlantı
Tahliye
Tahliye hortumu için üst delik hortumu
Boru Tesisatı
Boru bağlantısı için delik
DİKKAT
Yanlış kurulum (U
BORUSU)
Boru Tesisatı
Boru bağlantısı için delik
• U BORUSUNUN bulunmadığından emin olun. Su taşabilir ve mal hasarına neden olabilir.
TÜRKÇE-47
FAC MEMORY-TR.indb 47
2016-03-30 오후 5:42:04
Elektrik işleri
DİKKAT
• Elektrik işleri kalifiye bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Çoklu içerik kullanmaktan kaçının ama klima için nominal güç kaynağı kullanın. (Dış ünite için ayrı bir elektrik kablosu
kullanın.)
Kablo tesisatı standardı
f Güç kaynağının mevcut güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Klimayı her zaman mevcut yerel güvenlik
standartlarına uygun bir şekilde kurun.
f Özel bir güç kaynağı kurduğunuzdan emin olun (ayrı olarak satın alınır).
- Birden fazla bağlantı kullanırsanız elektrik çarpması veya yangın riski oluşur.
f Eğer dış güç kaynağı seçildiyse, devre kesici kurun (ELCB). (Ayrı olarak satın alınır.)
f Toprak kablosunu bağladığınızdan emin olun.
Tür
İç ünite
İç elektrik (İç/dış elektrik kablosu)
Dış ünite
Dış elektrik (Toprak sızıntısı devre kesicisi)
Power (Güç)
1Ph, 220~240 V, 50/60 Hz
Devre kesici
20 A
İç/Dış ünite elektrik kablosu
1,0 mm2veya daha fazla
Dış ünite elektrik kablosu
2,5 mm2veya daha fazla
İç/Dış ünite iletişim kablosu
0,75 mm2veya daha fazla
Bağlantı prosedürü
1.
2.
3.
4.
Destek girişinin 4 vidasını(①) gevşettikten sonra, destek girişini çıkarın.
Bir iç ünite ve dış ünite için iletişim kablosunun kutularını(②) bağlayın.
Elektrik bağlantı kablosunu ve iletişim kablosunu kablo kelepçesi ile sabitleyin.
Ardından DESTEK GİRİŞİNİ takın ve vidalar(①) ile sabitleyin.
Vida ①
Elektrik terminali
DESTEK GİRİŞİ
Topraklama levhası
Kablo kelepçesi
PCB KAPAĞI
İletişim kablosu
Elektrik bağlantı kablosu
Kutu ②
TÜRKÇE-48
FAC MEMORY-TR.indb 48
2016-03-30 오후 5:42:04
Dış ünite güç kaynağı ile ilgili güvenlik bilgisi
f Dışarıda kullanılan cihazların parçalarının güç kaynağı kabloları, polikloropren kılıflı esnek kablodan hafif olmamalıdır.
(Kod işareti IEC:60245 IEC 66 / CENELEC:H07RN-F)
- Nominal voltaj: 450/750 V, H07RN-F (60245 IEC 66)
- En az 2,5 mm2 olan bir kablo kullanın (Mesafe : 15 m veya daha az)
05
Dış ünite güç kaynağı tipi
Vida
M4
Tork
kgf•cm
N•m
12~18
1,2~1,8
KURULUM
f Vidaların gevşemeyeceğinden emin olmak için sıkıştırma torkuna uyun.
Elektrikli parçalar
(Güç kısmı)
Dış ünite
İletişim kablosu
L
Kabin paneli
N
Toprak
OFF
Kablo kelepçesi
Toprak
Kablo
kelepçesi
İç/Dış ünite iletişim kablosu
Toprak
Elektrik kablosu
İç/Dış ünite elektrik kablosu
• Dış ünite şekli, modele bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
f Bağlantı işleminden önce, terminalin sıkıştırılmış parçası yukarı bakıyor olmalıdır.
Ters monte edilmiş
Sıkıştırılmış parça
kesilmiş.
Halka terminali ayrılmış.
f Sıkıştırmadan sonra, terminal ve vida arasında boşluk olmamalıdır.
- Boşluk olduğu takdirde, elektrik bağlantı parçasının ısısından ötürü yangın meydana gelebilir.
Terminal ters sıkıştırılmış.
DİKKAT
Sağlam bir şekilde sıkıştırılmamış bir vida veya vida ve halka terminali
arasında boşluk.
• Dış üniteye kabloları bağlarken, güç ve iletişim kablosu bağlantılarını ters yapmak veya topraklama kablosunu yanlış
bağlamak elektrik kaçağına veya üründe arızaya sebep olabilir.
• Tedarik edilen kabloyu keserek ya da modifiye ederek monte etmeyin.
• İletişim kablosunun önü ve arkası yoktur bu nedenle yönü değiştirilebilir.
• Elektrik kablosunu, elektrik terminali bloğuna bağlamak için lehimsiz halka terminali kullanın. Eğer damarlı veya solid
kabloyu lehimsiz halka terminali olmadan bağlarsanız, bağlantı parçasında ısı oluşabilir ve yangına yol açabilir.
TÜRKÇE-49
FAC MEMORY-TR.indb 49
2016-03-30 오후 5:42:05
Elektrik işleri
Uzatma kablolarınızın bağlanması
1. Bir kompresör ve aşağıdaki aletleri hazırlayın.
Aletler
Sıkıştırma pensesi
Bağlantı manşonu (mm)
İzolasyon bandı
Daraltma borusu (mm)
Teknik Özellik
MH-14
20xØ6,5 (YxDÇ)
Genişlik 19 mm
70xØ8,0 (UxDÇ)
Şekil
2. Şekilde gösterildiği gibi, güç kablosunun kauçuk veya kablosunun kılıflarını sıyırın.
Güç kablosu (tarafımızdan sağlanır)
-- Kurulu borunun 20 mm'lik kablo kılıflarını sıyırın.
DİKKAT
• Boru kablosunu sıyırdıktan sonra, bir daraltma borusu takmalısınız.
• İç ve dış üniteler için güç kablosu teknik özellikleri hakkında bilgi için
kurulum kılavuzuna bakın.
20
20
20
60
120
180
(Birim: mm)
20
Kablo borusu güç kablosu
3. Güç kablosunun göbek telinin her iki yanını bağlantı manşonuna takın.
ff Yöntem 1
Göbek telini her iki taraftan manşona doğru itin.
Bağlantı manşonu
ff Yöntem 2
Kablo göbeklerini birbirine bükün ve manşona doğru itin.
Bağlantı manşonu
4. Bir kompresör kullanarak, iki noktayı sıkıştırın ve ters çevirin ve başka iki noktayı aynı yerden sıkıştırın.
-- Sıkıştırma boyutu 8,0 olmalıdır.
-- Sıkıştırdıktan sonra, iyice sıkıştırıldığından emin olmak için kablonun her iki yanını çekin.
ff Yöntem 1
Sıkıştırma boyutu
ff Yöntem 2
4 kez sıkıştırın.
5 mm
4 kez sıkıştırın.
5 mm
TÜRKÇE-50
FAC MEMORY-TR.indb 50
2016-03-30 오후 5:42:05
5. İzolasyon bandını iki kez veya daha fazla sarın ve daraltma borunuzu yalıtım bandının ortasında konumlandırın.
Toplamda üç veya daha fazla izolasyon katmanı gereklidir.
ff Yöntem 1
ff Yöntem 2
İzolasyon bandı
05kurulum
40 mm
İzolasyon bandı
35 mm
6. Daraltma borusunu daraltmak için sıcaklık uygulayın.
Daraltma borusu
7. Boru daraltma işi tamamlandıktan sonra, bitirmek için yalıtım bandıyla sarın.
DİKKAT
• Bağlantı parçalarının açıkta kalmadığından emin olun.
• Güç kablosuyla aynı gerilim seviyesine dayanabilecek, güçlendirilmiş izolasyon malzemelerinden imal edilmiş bir
daraltma borusu ve izolasyon bandı kullandığınızdan emin olun. (Uzatmalar konusunda yerel düzenlemelere uyun.)
İzolasyon bandı
UYARI
• Elektrik kablosunu uzatma durumunda, lütfen yuvarlak şekilli Bastırmalı priz KULLANMAYIN.
-- Eksik kablo bağlantıları elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
TÜRKÇE-51
FAC MEMORY-TR.indb 51
2016-03-30 오후 5:42:06
Vakum pompası
Vakumlama borusu
1. İç/Dış ünite borularının tamamını bağlayın.
2. Dış ünitenin alçak basınç tarafındaki servis valfine manifold ölçüm cihazını bağlayın.
3. En az 30 dakika boyunca vakum pompasını çalıştırın.
-- Eğer boru uzantısı daha büyükse, vakum pompalama süresi de uzamalıdır.
4. Vakum derecesine ulaşıldığında, resimde gösterildiği gibi servis valfini açın ➀~➁.
-- Boruların bağlantı kısımlarında soğutucu kaçağı olup olmadığını anlamak için sabun köpüğü kullanın.
Dış ünite
F&T Kondansör
iç ünite ısı eşanjörü
Hava Akışı
Sensör
EEV
Kompresör
1
Servis Valfi
2
Servis Valfi
ff Klimanın vakumlanması
-- Boru ve iç ünitedeki havayı boşaltmak için alçak basınç tarafına bağlanmış manifold ölçüm cihazına vakum verin➁.
TÜRKÇE-52
FAC MEMORY-TR.indb 52
2016-03-30 오후 5:42:06
Sızıntı testinin gerçekleştirilmesi
ff Vakum pompası işlemini gerçekleştirdikten sonra boru bağlantı parçasında bir sızıntı olmadığını, sızıntı kontrol aygıtı veya
sabun köpüğü kullanarak kontrol edin.
İç ünite test parçası
05kurulum
Sızıntıyı
kontrol edin
Sızıntıyı
kontrol edin
Dış ünite test parçası
ff Sızıntıyı kontrol etmeden önce, bir tork anahtarı ile servis valfi kapağını kapatın. (Her çap için uygun sıkıştırma torkunu kullanın
ve sızıntıyı önlemek için kapağı sıkıca kapatın.)
ff Olası sızıntıları kontrol etmek için, iç/dış ünitelere bağlı borulara iç gazı doldurun ve sabun köpüğü veya sızıntı testi sıvısı
kullanarak iç/dış ünitelerin bağlantı parçalarını kontrol edin.
Sıkıştırma torku
Gövde kapağı için sıkıştırma torku (Tabloya bakın)
Dış çap (mm)
Gövde kapağı
(N•m)
Ø6,35
20 ~ 25
Ø9,52
20 ~ 25
Ø12,7
25 ~ 30
Ø15,88
30 ~ 35
Ø19,05
35 ~ 40
Mil
Dolum
merkezi
R-22: Vida çapı - 7/16-20UNF
R-410A: Vida çapı - 1/2-20UNF
Dolum ağzı kapağı için sıkıştırma torku (Tabloya bakın)
Dolum ağzı kapağı
(N•m)
10 ~ 12
❋❋ 1 N•m = 10 kgf•cm
Toprak kablosunun kurulumu
Topraklama, kendi güvenliğiniz için yetkili bir kurulum görevlisi tarafından yapılmalıdır.
ff Topraklama elektrodunu ve klima ünitelerini birbirine bağlayın.
TÜRKÇE-53
FAC MEMORY-TR.indb 53
2016-03-30 오후 5:42:06
Soğutucunun doldurulması
1. Manifold ölçüm cihazını alçak basınç tarafına bağlayın (gaz) ve soğutucu doldurma moduna geçmek için Set/Cancel, Mode,
Temp(Ayarla/İptal, Mod, Sıcaklık) + düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın. Dış ünite çalıştığında, soğutucuyu
doldurun.
2. Soğutucuyu boru uzunluğuna göre doldurun.
-- Eğer monte edilen boru uzunluğu, standart uzunluğu geçiyorsa (5 m), her 1 m için 30 g soğutucu (R-410A) eklemelisiniz.
-- Eğer boru uzunluğu 5 m’den az ise ek soğutucu doldurmanız gerekmez.
Manifold ölçüm cihazı
Gaz tarafı
Sıvı tarafı
Soğutucu
Elektronik ölçüm cihazı
3. Soğutucuyu doldurduktan sonra, manifold ölçüm cihazını servis yuvasından çıkarın ve servis kapağını kapatın.
4. Set/Cancel, Mode, Temp (Ayarla/İptal, Mod, Sıcaklık) + düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basarak soğutucu doldurma
modunu devre dışı bırakın.
DİKKAT
• Elektronik ölçüm cihazını kullanarak doğru miktarda soğutucu doldurduğunuzdan emin olun.
Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli yönetmelik
Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları atmosfere salmayın.
DİKKAT
• Sistem 5 tCO2e veya daha fazla flüorlu sera gazı içeriyorsa kullanıcıyı uyarın. Bu durumda, 517/2014 sayılı yönetmelik
gereği en az 12 ayda bir sızıntı kontrolü gerçekleşmelidir. Bu işlem sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
Yukarıdaki durumda (5 tCO2e veya daha fazla R-410A), montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu onaylı
kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ’NİN 16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı
YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.
Bu ürünle ve bu kılavuzda sağlanan soğutucu dolum etiketinin üzerine çıkmayan mürekkep ile aşağıdakileri yazın.
ff 1 Ürünün fabrika soğutucu dolumu.
ff 2 alanda doldurulan ek soğutucu miktarı.
ff 1 + 2 toplam soğutucu dolumu.
❋❋ Soğutucu dolum etiketi ürünle beraber tedarik edilir.
TÜRKÇE-54
FAC MEMORY-TR.indb 54
2016-03-30 오후 5:42:06
Ünite
1
İç ünite
kg
tCO2e
,a
2 ,b
1 +2
d
1
Dış ünite
Soğutucu tipi
GWP değeri
R-410A
2088
• GWP=Global Warming Potential (Küresel Isınma Potansiyeli)
• tCO2e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması
NOT
DİKKAT
05kurulum
2
,C
a Ürünün fabrika soğutucu dolumu: ünite isim plakasına bakın.
b Alanda doldurulan ek soğutucu miktarı. (Soğutucunun tekrar doldurulması için gereken miktarla ilgili yukarıdaki
bilgiye bakın.)
c Toplam soğutucu dolumu
d Dolum için manifold ve soğutucu silindiri.
• Doldurulan etiket ürünün dolum ağzının etrafına yapıştırılmalıdır.
(örn. kesme valfi kapağının içine)
TÜRKÇE-55
FAC MEMORY-TR.indb 55
2016-03-30 오후 5:42:07
Kontrol ve test işlemi
1. Klimaya elektrik verin.
2. Klimayı açın.
3. İç ünite ısı eşanjörünün sıcaklığını görüntülemek için kumanda üzerindeki Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basılı tutarken,
3 saniye boyunca Power (Güç) düğmesine basın.
-- Görüntülenen sıcaklığı yazın.
4. 10 dakika boyunca turbo modunda çalıştırmak için kumanda üzerindeki Turbo düğmesine basın.
5. İç ünitenin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
-- Normal işlemi değerlendirmek için standart durum. (İç ünite/dış ünite 21 °C’nin üzerinde, en az 10 dakika Soğutma modunda
çalışma)
6. İç ünite ısı eşanjörünün sıcaklığını görüntülemek için kumanda üzerindeki Set/Cancel (Ayarla/İptal) düğmesine basılı tutarken,
3 saniye boyunca Power (Güç) düğmesine basın.
-- Eğer sıcaklık daha önce yazılan sıcaklıktan 10 °C fazlaysa, normal çalışıyor demektir
7. Yukarıdaki 1.~6. adımların kontrolü tamamlandığında, kullanıcıya klimayı nasıl kullanacağını anlatın.
Boşaltma prosedürü (Ürünü kaldırırken)
1. Boşaltma moduna girmek ve kompresörü en az 5 dakika çalıştırmak için iç ünite kontrol paneli üzerindeki Power (Güç)
düğmesine 5 saniye boyunca basın. Veya Boşaltma moduna girmek ve kompresörü en az 5 dakika çalıştırmak için uzaktan
kumanda üzerindeki Set/Cancel, Mode(Ayarla/İptal, Mod) ve Temp - (Sıcaklık -) düğmelerine aynı anda basın.
2. Yüksek/Alçak basınç tarafındaki valf kapağını çıkarın.
3. Yüksek basınç tarafındaki valfi tamamen kapatmak için L anahtarını kullanın.
4. 2 dakika sonra, alçak basınç tarafındaki valfi tamamen kapatın.
5. Boşaltma modunu kapatmak için iç ünite kontrol panelindeki Power (Güç) düğmesine 5 saniye boyunca basın. Veya
Boşaltma modunu kapamak için uzaktan kumanda üzerindeki Set/Cancel, Mode (Ayarla/İptal, Mod) ve Temp (Sıcaklık)
- düğmelerine aynı anda basın.
6. Boruyu sökün.
TÜRKÇE-56
FAC MEMORY-TR.indb 56
2016-03-30 오후 5:42:07
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
05kurulum
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde
ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise
tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
TÜRKÇE-57
FAC MEMORY-TR.indb 57
2016-03-30 오후 5:42:07
Memo
TÜRKÇE-58
FAC MEMORY-TR.indb 58
2016-03-30 오후 5:42:07
Memo
05kurulum
TÜRKÇE-59
FAC MEMORY-TR.indb 59
2016-03-30 오후 5:42:07
Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.
www.samsung.com/tr/support
Manufacturer:
Samsung Electronics Co. ,Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD:
NEMKO
TÜV-SÜD
EMC :
SEC EMC Lab.
SEQAL
NEMKO
KTR
Factory:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
Ridlerstr. 65 D – 80339 München,Germany
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
“Kullanım Ömrü: 10 Sene”
ITHALATÇI FIRMA:
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"
Bu kıavuzda olușabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.
FAC MEMORY-TR.indb 1
2016-03-30 오후 5:41:42
Download PDF

advertising