Samsung | WW90J5455FW/AH | Samsung WW90J5455FW/AH 9 kg DIT Motor 1400 Devir Çamaşır Makinesi Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı
ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden
tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
Güvenlik bilgileri
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte
bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda
açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları
kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken
sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda
açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com
adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanıcı kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli
olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
NOT
Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.
4 Türkçe
Untitled-21 4
2018-05-15
7:54:18
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Güvenlik bilgileri
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır.
Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için,
çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik
olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece
(çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında
olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürlü, fiziki veya akli engelli
veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Besleme kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak
için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum
takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
Türkçe 5 Untitled-21 5
2018-05-15
7:54:18
Güvenlik bilgileri
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri
tıkamaması gerekir.
7. Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları
müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
Güvenlik bilgileri
8. DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından
kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi
harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından
düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve şu şekilde kullanımı
amaçlanmamaktadır:
-
-
-
-
-
mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanı;
çiftlik evleri;
otel, motel ve diğer konaklama türü ortamlarında müşteriler tarafından;
yatak ve kahvaltı türü ortamlarda;
kat bloklarındaki veya çamaşırhanelerdeki ortak kullanım alanlarında.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya
yaralanmaya yol açabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan
soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması
elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin
olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir
şekilde takın.
Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez
kullanarak düzenli olarak temizleyin.
6 Türkçe
Untitled-21 6
2018-05-15
7:54:18
• Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
• Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güvenlik bilgileri
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal
yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.
Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur
damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma boruların patlamasına neden olabilir.
Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir
boşluğa itmeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
• Fişi prizden fişi tutarak çekin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Türkçe 7 Untitled-21 7
2018-05-15
7:54:18
Güvenlik bilgileri
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Güvenlik bilgileri
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
• Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol
açabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve
en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın.
Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
• Bir vantilatör kullanmayın.
• Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi
atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük)
aldığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş
çamaşırları yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
8 Türkçe
Untitled-21 8
2018-05-15
7:54:18
• Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol
açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Güvenlik bilgileri
Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.
• Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol
açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece
kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmaya neden olabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce
çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol
açabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi
prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri
Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına
izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde
yaralanabilir.
Türkçe 9 Untitled-21 9
2018-05-15
7:54:18
Güvenlik bilgileri
Kullanım için dikkat edilecekler
DİKKAT
Makine deterjan, toz, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır
makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
Güvenlik bilgileri
• Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden
olabilir.
Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.
Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.
• Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya
su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol
edin.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu
elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.
• Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden
olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
• Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine
dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına
neden olabilir.
Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve
herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün
Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan
kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara,
bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
10 Türkçe
Untitled-21 10
2018-05-15
7:54:18
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara
yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
Güvenlik bilgileri
• Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.
• Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Boşaltmadan önce su sıcaklığı yüksekse sıcaklığın düşmesi zaman alacaktır ve iç sıcaklığa bağlı
olarak değişebilir.
Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını,
paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.
(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman,
bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.
• Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal
titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya
hasar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine
yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.
• Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine
dokunmayın.
• Bu yanıklara neden olabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
• Likit deterjan kılavuzu (yalnızca uygun modeller) toz deterjanlar için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.
• Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal
titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.
• Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe 11 Untitled-21 11
2018-05-15
7:54:18
Güvenlik bilgileri
Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla
kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
• Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu
bırakmayın.
Güvenlik bilgileri
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve
temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.
• Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.
• Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya
veya kötü kokulara neden olabilir.
Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.
• Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük
zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su
sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
12 Türkçe
Untitled-21 12
2018-05-15
7:54:19
Önemli temizleme uyarıları
UYARI
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Güvenlik bilgileri
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.
Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü
satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında
bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe 13 Untitled-21 13
2018-05-15
7:54:19
Download PDF