Samsung | WW10N644RBX | Samsung WW10N644RBX 10 kg DIT Motor 1400 Devir Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu

Çamaşır Makinesi
Kullanma kılavuzu
WW10N6*****
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 1
2018/5/15 9:29:53
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
4
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Önemli güvenlik sembolleri
Önemli güvenlik önlemleri
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
4
4
5
13
Kurulum
14
İçindekiler14
Kurulum gereksinimleri
15
Kurulum gereksinimleri
16
Adım adım kurulum
18
Çalıştırmadan önce
26
Başlangıç ayarları
Çamaşır kılavuzu
Deterjan çekmecesi kuralları
26
26
29
İşlemler
32
Kumanda panosu
32
Çalıştırmak için basit adımlar
34
Program tanımı
35
Ayarlar38
SmartThings39
Bakım
43
Eko Temiz Kazan
43
44
Akıllı Denetim
Acil durum tahliyesi
45
Donmadan kurtarma
49
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
49
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkın bilgiler
49
Sorun Giderme
50
Kontrol Noktaları
Bilgi kodları
50
55
2 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 2
2018/5/15 9:29:54
58
Kumaş bakım tablosu
Çevre koruma
Teknik özellik formu
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
58
59
60
63
İçindekiler
Teknik özellikler
Türkçe 3
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 3
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı,
kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok
avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde
çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu
gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu
talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları
ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken
veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin
karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri
geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi
ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.
Önemli güvenlik sembolleri
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:
UYARI
İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile
sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler
veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kişisel yaralanma veya malzeme hasarı riski bulunmaktadır.
4 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 4
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel
tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve
kullanırken dikkatli olun.
Önemli güvenlik önlemleri
UYARI
Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak
için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere
temel güvenlik önlemlerine uyun:
1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına
yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar
vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki
veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.
2. Avrupa’da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya
onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar
engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol
açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
Türkçe 5
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 5
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski
hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu
deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından
emin olun.
7. Avrupa’da kullanmak için: 3 yaşından küçük çocuklar sürekli
denetilmediği takdirde uzakta tutulmalıdır.
DİKKAT
8. Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan
tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı
gibi bir harici anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya
hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye
bağlanmamalıdır.
Önemli montaj uyarıları
UYARI
Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.
Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz
için olan soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.
• Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç
kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
• Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı
olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi
duvar prizine iyice takın.
Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri
kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
• Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
6 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 6
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
• Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar
görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde
tutun.
• Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile
görüşün.
Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol
açabilir.
• Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel
ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.
Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları)
maruz kalan bir yere kurmayın.
Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
• Donma, boruların patlamasına neden olabilir.
Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Bir elektrik trafosu kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa
itmeyin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
• Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde
konumlandırılmalıdır.
Türkçe 7
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 7
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Montaj için dikkat edilecekler
DİKKAT
Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
• Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
• Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.
Önemli kullanım uyarıları
UYARI
Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa
geçin.
• Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve
en yakın servis merkezi ile görüşün.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan
hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
• Bir havalandırma fanı kullanmayın.
• Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.
Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak
cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
• Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.
Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük)
çıkardığınızdan emin olun.
Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle
kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.
8 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 8
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla
açmayın.
• Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden
olabilir. Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
• Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
• Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
• Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da
yangına yol açabilir.
Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri
sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine
izin vermeyin.
• Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
• Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden
düzgünce çıkarın.
• Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
• Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
• Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle
temasa geçin.
• Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik
fişini çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde
oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar
içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.
Türkçe 9
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 9
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Kullanım için dikkat edilecekler
DİKKAT
Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik
fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
• Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.
Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
• Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden
bağlarken, musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, musluğu yavaşça açın.
• Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar
görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
• Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa,
bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
• Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı
sızıntısına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.
Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
• Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.
Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile
kirlenmemesine dikkat edin.
• Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su
kaçağına neden olabilir.
Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir
şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
• Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.
Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu
durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve
bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung’a
yüklenemez.
10 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 10
2018/5/15 9:29:54
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.
• İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle
ilgili sorunlara yol açabilir.
Güvenlik bilgileri
Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum,
yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.
• Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.
Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.
• Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.
Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya
dokunmayın.
• Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.
Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez
minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.
(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları,
çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.
• Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu,
anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da
giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
• Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve
kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.
Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.
• Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın
içine dokunmayın.
• Bu yanmalarla sonuçlanabilir.
Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.
• Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
• Sıvı deterjan kılavuzu (sadece ilgili modeller) toz deterjan için kullanılmaz. Toz deterjan
kullanırken kılavuzu çıkarın.
Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar
gibi) koymayın.
• Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil
hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.
Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.
• Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe 11
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 11
2018/5/15 9:29:54
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremler ya da
losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.
• Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.
Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır
suyu bırakmayın.
• Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
• Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal)
sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.
Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.
Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş
çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.
• Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden
olabilir.
Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.
• Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.
Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
• Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara,
renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.
Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
• Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.
Sert deterjan kullanmayın.
• Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
• Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize
büyük zararlar verebilir.
Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.
Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı,
su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.
• Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.
Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.
• Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
12 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 12
2018/5/15 9:29:54
Önemli temizleme uyarıları
Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
• Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden
olabilir.
Güvenlik bilgileri
UYARI
Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
• Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan
bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz
olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri
dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında
ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve
ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları
hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe 13
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 13
2018/5/15 9:29:55
Kurulum
Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni
çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.
Kurulum
İçindekiler
Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya
parçalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile
irtibat kurun.
01
02
09
03
10
04
11
05
12
06
07
08
01 Serbest bırakma kolu
02 Deterjan çekmecesi
03 Kumanda panosu
04 Kapak
05 Tambur
06 Pompa filtresi
07 Acil durum boşaltma
borusu
08 Filtre Kapağı
09 Tabla
10 Fiş
11 Boşaltma hortumu
12 Ayakların ayarlanması
* Çekmece ve/veya kolun tasarımı model ile farklılık göstermektedir.
14 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 14
2018/5/15 9:29:55
Cıvata başları
Hortum tutucu
Soğuk su besleme hortumu
Sıcak su besleme hortumu
Sıvı deterjan kabı
Kurulum
İngiliz anahtarı
Kapak sabitleyici
NOT
•
•
•
Cıvata başları: Tedarik edilen cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modeller.
Sıvı deterjan kabı: Yalnızca uygun modeller.
Kurulum gereksinimleri
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
• Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
• Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
• Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında
yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
• Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça
yapabileceğiniz bir yere kurunuz.
Türkçe 15
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 15
2018/5/15 9:29:55
Kurulum
Kurulum gereksinimleri
Elektrik kaynağı ve topraklama
Su beslemesi
AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya
devre kesici
• Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı
ayrı bir şebeke devresi
Topraklamanın doğru olduğundan emin
olmak için, çamaşır makineniz, düzgün
monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde
kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile
gelir.
Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir
elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte
kontrol edin.
Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin.
Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye
başvurun ve uygun bir priz takın.
Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı
50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan
daha düşük su basıncı su vanasının
tamamen kapanmamasına neden olabilir.
Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir
ve bunun sonucunda çamaşır makinesi
kapanabilir. Su muslukları, birlikte verilen
giriş hortumlarının çamaşır makinesine
erişmesi için çamaşır makinesinin
arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:
• Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
• Çamaşır makinesi kullanılmadığında
muslukları kapatmak.
• Su giriş hortumu bağlantılarında
periyodik olarak sızıntıları kontrol
etmek.
Kurulum
•
UYARI
•
•
•
•
Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte
gelen kabloyu kullanın.
Toprak kablosunu plastik boru
tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak
su borularına BAĞLAMAYIN.
Yanlış bağlanan toprak iletkenleri
elektrik çarpmasına neden olabilir.
DİKKAT
Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan
önce, su vanası ve musluklarındaki tüm
bağlantıları herhangi bir sızıntıya karşı
kontrol edin.
Boşaltma
Samsung 60 ila 90 cm'lik bir dikey borunun
kullanımını önermektedir. Tahliye hortumu
dikey boruya bir hortum kelepçesi ile
bağlanmalı ve dikey boru tahliye borusunu
tamamen kapatmalıdır.
16 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 16
2018/5/15 9:29:55
Gömme ya da dolap içi montaj
En iyi performans için çamaşır makineniz
sağlam bir zemin üzerinde monte
edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/
veya dengesiz yükleri en aza indirmek için
güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler
titreşimlere ve çamaşır makinenizin
kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma
eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.
Dengeli bir işlem için asgari açıklık:
DİKKAT
Çamaşır makinesini bir platform ya da
zayıf destekli bir yapı üstüne monte
ETMEYİN.
Yanlar
25 mm
Üst
25 mm
Arka
50 mm
Ön
550 mm
Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu
birlikte monte edilecekse, gömme ya da
kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava
açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek
başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.
Kurulum
Zemin
Su sıcaklığı
Çamaşır makinesinin su vanalarında,
pompalarında ve/veya hortumlarında her
zaman bir miktar su kalacağından çamaşır
makinesini suyun donabileceği yerlere
monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan
donmuş su kayışlara, pompaya ve çamaşır
makinesinin diğer bileşenlerine zarar
verebilir.
Türkçe 17
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 17
2018/5/15 9:29:56
Kurulum
Adım adım kurulum
Kurulum
ADIM 1 - Bir yer seçin
Yer gereksinimleri:
• Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve
düz yüzey
• Doğrudan güneş ışığı almayan
• Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
• Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 ˚C) daha yüksektir
• Bir ısı kaynağından uzak
ADIM 2 - Nakliye cıvatalarını sökün
Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye
cıvatalarını sökün.
1. Ürünle birlikte verilen anahtarı
kullanarak makinenin arka tarafındaki
tüm nakliye cıvatalarını gevşetin.
2. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik
cıvata başlarını takın.
Nakliye cıvatalarını ileride kullanmak
üzere saklayın.
18 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 18
2018/5/15 9:29:56
3. Çamaşır makinesinin arkasındaki tüm
plastik cıvata kapakçıklarını kapatın.
DİKKAT
Hortum klipsini sabitleyen vidayı (A)
çıkarmayın.
A
Kurulum
UYARI
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.
Türkçe 19
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 19
2018/5/15 9:29:56
Kurulum
ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın
1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine
kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge
ayaklarına zarar verebilir.
Kurulum
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını
ayarlayarak elinizle dengeleyin.
3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı
kullanarak somunları sıkın.
ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın
Sağlanan hortum adaptörü modelden farklı olabilir. Bu adım, konektör türü adaptörü
bağlamanıza yol gösterir. Eğer vida türü adaptörü sağlamışsanız, 7'ye gidiniz.
Su besleme hortumunu su musluğuna
bağlayın.
A
1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme
hortumundan (B) çıkartın.
B
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı
gevşetmek için bir yıldız tornavida
kullanın.
20 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 20
2018/5/15 9:29:57
3. Ara bağlantı parçasını tutun ve parçayı
(C) 5 mm (*) gevşetmek için ok yönünde
çevirin.

C
E
Kurulum
C
4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna
takın ve ara bağlantı parçasını
kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkmak için parçayı (C) ok yönünde
çevirin.
6. Parçayı (E) aşağı bastırırken su besleme
hortumunu ara bağlantı parçasına
bağlayın. Daha sonra parçayı (E)
bırakın. Hortum bir klik sesiyle ara
bağlantı parçasına takılır.
7. Eğer vida türü su musluğu
kullanıyorsanız, su musluğunu
gösterildiği gibi bağlamak için verilen
vida türü adaptörü kullanın.
Türkçe 21
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 21
2018/5/15 9:29:57
Kurulum
Kurulum
8. Su besleme hortumunun diğer ucunu,
çamaşır makinesinin arka kısmındaki
giriş vanasına bağlayın. Hortumu
sıkmak için saat yönünde çevirin.
9. Su musluğunu açın ve bağlantı
alanlarının çevresinde herhangi bir
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
UYARI
Bir su sızıntısı varsa, çamaşır makinesinin çalışmasını durdurun ve elektrik kaynağından
ayırın. Daha sonra, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun. Aksi halde elektrik
çarpmasına neden olabilir.
DİKKAT
Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun
yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
NOT
•
•
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu
aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare
şeklindeyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara
halkasını çıkartın.
22 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 22
2018/5/15 9:29:57
Ek sıcak su girişine sahip modeller için:
1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı
ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak
su girişine bağlayın.
Kurulum
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer
ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.
Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)
Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı
tehlikesine karşı uyarır. Su akışını algılar ve
bir sızıntı durumunda orta göstergede (A)
kırmızı renk olur.
A
Türkçe 23
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 23
2018/5/15 9:29:57
Kurulum
ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu
Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:
Kurulum
Lavabonun kenarına

Tahliye hortumu zeminden 60 cm
ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte
yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun
ağzının bükülmemesi için ürünle birlikte
verilen plastik hortum kılavuzunu
(A) kullanın. Dengeli bir tahliye için
bir kanca kullanarak kılavuzu duvara
sabitleyin.
A
Atık su borusuna

Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında
(*) bir yükseklikte olmalıdır. 65 cm'lik bir
dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye
hortumunun dikey boruya eğik olarak
bağlandığından emin olun.
Dikey tahliye boru gereksinimleri:
• Minimum 5 cm'lik çap
• Minimum dakikada 60 litre taşıma
kapasitesi
24 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 24
2018/5/15 9:29:58
Lavabo atık su borusunda
Boşaltma borusu kısmı lavabonun
sifonunun üzerinde olmalıdır, böylece
hortumun ucu yerden en az 24 inç (60 cm)
yukarıda olur.
(*) : 24 inç (60 cm)
Kurulum
ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın
Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar
prizine bağlayın. Daha sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için Güç düğmesine basın.
Türkçe 25
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 25
2018/5/15 9:29:58
Çalıştırmadan önce
Başlangıç ayarları
Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)
Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından hassas bir ağırlık tespiti sağlar. Kalibrasyon'u
çalıştırmadan önce, kazanın boş olduğundan emin olun.
1. Gücü kapatın ve ardından çamaşır makinesini çalıştırın.
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir (veya Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir+) üzerine aynı anda 3
saniye basılı tutarak Kalibrasyon moduna girin. “Cb” mesajı belirir.
Çalıştırmadan önce
- Düğmeler modellere göre farklılık gösterebilir. Modelinizi kontrol edin.
3. Kalibrasyon döngüsünü çalıştırmak için Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz)
düğmesine basılı tutun. Kazan saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika
boyunca dönecektir.
4. Döngü tamamlandığında, ekranda “0” belirir ve çamaşır makinesi otomatik olarak
kapanacaktır. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.
Çamaşır kılavuzu
ADIM 1 - Ayırma
Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:
•
•
•
•
Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon
olmasına göre ayırın.
Renk: Beyazları ve renklileri ayırın.
Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin tambura birlikte koyulması yıkama performansını
arttırır.
Hassasiyet: Saf, yeni alınan yünlü çamaşırlar, perdeler ve ipek çamaşırlar gibi hassas
çamaşırları ayrı ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki etiketleri kontrol edin.
NOT
Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce buna
göre ayırın.
26 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 26
2018/5/15 9:29:58
ADIM 2 - Cepleri boşaltın
Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın
•
Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka gibi metaller tamburun yanı sıra diğer
çamaşırlara zarar verebilir.
Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın
•
•
ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın
•
•
•
Sutyenler (suyla yıkanabilenler) bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal
parçaları yerinden çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler.
Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın.
Çamaşır makinenizi hareket ettirebilecek ve yaralanmaya yol açabilecek anormal
titreşimlere neden olabilir.
Çalıştırmadan önce
Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa tambur zarar
görebilir. Fermuarlar kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları
sabitlediğinizden emin olun.
ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)
Eğer çamaşır aşırı kirlenmişse, seçilen döngü için Ön yıkama seçeneğini seçin. Deterjan
el ile tambura eklendiğinde veya sıvı deterjan uygulandığında Ön Yıkama seçeneğini
kullanmayın.
ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin
Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı doldurma, çamaşır makinesinin düzgün yıkama
yapamamasına neden olabilir. Giysi tipine göre yük kapasitesi için sayfa 35'e bakın.
NOT
Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı
düşebilir. Yatak takımı ya da nevresimler için önerilen maksimum sıkma hızı 800 devir ve
yük kapasitesi en fazla 2,0 kg'dir.
DİKKAT
•
•
•
Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar sıkma performansını düşürebilir.
Çamaşırların tambura tam olarak takıldığından ve kapıda kalmadığından emin olun.
Kapıyı çarpmayın. Kapıyı hafifçe kapatın. Aksi takdirde, kapı doğru şekilde
kapatılmayabilir.
Türkçe 27
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 27
2018/5/15 9:29:58
Çalıştırmadan önce
ADIM 6 - Uygun bir deterjan türü kullanın
Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup
olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman otomatik
çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.
NOT
Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine
göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Suyun sertliğinden emin
değilseniz su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
• Sertleşme ya da katılaşma eğilimi gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu deterjan
durulama devrinden sonra arta kalabilir ve tahliye çıkışını tıkayabilir.
• Bir program sırasında çok fazla kabarcık oluşursa, 'Sud' mesajı görüntülenir.
Çalıştırmadan önce
•
DİKKAT
Yünlü döngüsünde yünlüleri yıkarken, sadece nötr sıvı deterjan kullanın. Yünlü programında toz
deterjan kullanıldığında, deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.
Çamaşır kapsülleri
Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonucu almak için, lütfen aşağıdaki talimatları
yerine getirin.
1. Kapsülü boş tamburun altına arkaya
doğru yerleştirin.
2. Çamaşırları tamburda kapsülün üzerine
gelecek şekilde yerleştirin.
DİKKAT
Soğuk su kullanan programlar veya bir saatten daha kısa sürede tamamlanan
programlar için kapsül tamamen çözülmeyebilir.
28 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 28
2018/5/15 9:29:58
Deterjan çekmecesi kuralları
Çamaşır makinesinde üç gözlü bir bölme vardır: sol göz ana yıkama, orta göz yumuşatıcılar
ve sağ göz ön yıkama içindir.
Ön yıkama deterjan bölmesi: Ön
yıkama deterjanı koyun.
2.
Ana yıkama deterjan bölmesi: Ana
yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, suda
bekletme deterjanı, ağartıcı ve/veya
leke çıkarıcı ekleyin.
3.
Yumuşatıcı bölmesi: Ek olarak
kumaş yumuşatıcısı ilave edin. Maks
çizgiyi (A) geçmeyin.
A
Çalıştırmadan önce
1.
DİKKAT
•
•
Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
- Tablet veya kapsül tip
- Top veya fileli tip
Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler
(yumuşatıcı ya da deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.
• Çamaşır makinesini taşımadan önce, deterjan ve/veya kumaş yumuşatıcı içerebilecek
deterjan çekmecesini boşaltmayı unutmayın. Çekmece içindeki içerik yere dökülür.
•
Türkçe 29
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 29
2018/5/15 9:29:59
Çalıştırmadan önce
El dispenserine yıkama maddeleri uygulamak için
1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
Çalıştırmadan önce
2. Talimat verildiği gibi ya da üretici
firmanın önerdiği şekilde ana
yıkama bölümüne çamaşır deterjanı
ekleyin. Sıvı deterjan kullanmak için,
<30> sayfasına bakınız.
3. Kumaş yumuşatıcısını
yumuşatıcı
bölümüne ekleyin. Maks çizgiyi
geçmeyin.
4. Eğer ön yıkama yapmak istiyorsanız,
üretici firmanın talimatına ya da
önerisine göre
ön yıkama bölümüne
ön yıkama deterjanı uygulayın.
5. Deterjan gözünü kapatın.
30 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 30
2018/5/15 9:29:59
DİKKAT
• Sıvı gözüne toz deterjan koymayın.
• Yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcısı
uygulanmadan önce su ile
sadeleştirilmelidir.
• Ana yıkama deterjanını yumuşatıcı
bölümüne eklemeyin.
İlk olarak ana yıkama bölümüne
verilen sıvı konteyneri ekleyin. Ardından,
konteynerde işaretlenen maks çizgisinin
(A) altına sıvı deterjan ekleyin.
Çalıştırmadan önce
Sıvı deterjanı elle kullanmak için (sadece ilgili modeller)
NOT
A
• Sıvı deterjan kılavuzunu ancak
deterjan çekmecesini yıkama
makinesinden (A) bastırarak
çıkardıktan sonra yerleştirin.
• Yıkamadan sonra, deterjan
çekmecesinde sıvı deterjan kalabilir.
DİKKAT
•
•
Konteynerin içinde işaretlenen maks
çizgisini aşmayın.
Toz deterjan kullanılıyorsa, sıvı
konteynerini çıkarın.
Türkçe 31
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 31
2018/5/15 9:30:00
İşlemler
Kumanda panosu
02
11
08
10
09
12
01
07
03 04
05
06
01 Yıkama Seçici
Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
02 Ekran
Ekranda mevcut döngü bilgisi ve kalan tahmini süre ya da bir
sorun oluştuğunda bilgi kodu görünür.
Düğmeler ve simgeler için ilgili sayfaya bakın.
Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
İşlemler
03 Sıcaklık
Tambur Işığını açmak/kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı
tutun.
Tambur ışığı 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
04 Durulama
Mevcut program için durulama sayısını değiştirmek için basın.
Programa bağlı olarak, durulama sayısını maksimum 5 olarak
ayarlayabilirsiniz.
Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın. Dakikadaki
devirler (RPM) modele göre farklılık göstermektedir.
• Durulama Suyunda Bekletme (Gösterge yok): Çamaşırları suda
bırakmak için son durulama devri askıya alınır. Çamaşırları
boşaltmak için bir tahliye veya sıkma devrini çalıştırın.
05 Sıkma
06 Seçenekler
- Durulama Suyunda Bekletme seçeneğini kullanmak için,
tüm rpm sayısal göstergeleri kapanıncaya kadar Sıkma
düğmesine art arda basın. SU ÇEKME/SIKMA çevrimi için
mevcut değildir.
• Sadece Sıkma: Sadece Sıkma programını çalıştırmak için,
Sıkma üzerine 3 saniye basılı tutun. Program zamanı ve
sıkma hızı göründüğünde, istenen sıkma hızı seçilinceye
kadar Sıkma üzerine sürekli olarak basın. Ardından, programı
başlatmak için Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz)
üzerine basılı tutun. Sıkma zamanı seçilen programa bağlıdır.
Yoğun ve Ön yıkama kısmından bir seçenek seçmek için basın.
Seçimi kaldırmak için tekrar basın.
32 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 32
2018/5/15 9:30:00
07 Gecikmeli Bitir
Gecikmeli Bitir mevcut döngünün bitiş zamanını ayarlamanıza
olanak sağlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, döngünün başlangıç
zamanı makinenin dahili mantığı ile belirlenecektir. Örneğin, bu
ayar makineninizin yıkamayı işten eve geldiğinizde bitirmesi için
programlamak amacıyla faydalıdır.
• Saat birimi ön ayarını seçmek için basın.
Köpükte Bekletme işlevini devreye almak/devreden çıkarmak
için basın. Çeşitli inatçı lekelerin çıkarılmasına yardım eder.
08 Köpükte
Bekletme
• Köpükte Bekletme çeşitli inatçı lekelerin çıkarılmasına yardım
eder.
• Köpükte Bekletme seçili iken, çamaşırların etkin bir şekilde
yıkanması için çamaşırlar köpüklü su içine batırılır.
• Köpükte Bekletme bu döngülerde 30 dakikaya kadar
kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK, NEVRESİM, ve SÜPER
HIZLI.
Çamaşırların kırışıklıklarını azaltmak için sıkma hızı düşer.
• Sıkma hızını 800 dev/dk olarak ayarlayın.
10 Akıllı Denetim
Akıllı Denetim işlevini devreye almak/devreden çıkarmak için
basın. Akıllı Denetim işlevi etkinleştirildiğinde, mobil cihazınızı
kullanarak çamaşır makinesinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi
için, <39> sayfasından SmartThings bölümüne bakın.
11 Güç
Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.
12 Başlat/Duraklat
(Başlatmak için
Basılı Tutunuz)
Bir işlemi başlatmak için basılı tutun veya bir işlemi geçici olarak
durdurmak için basın.
İşlemler
09 Kolay Ütü
Seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Özel özellikler bölümüne bakın.
Türkçe 33
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 33
2018/5/15 9:30:00
İşlemler
Çalıştırmak için basit adımlar
2
5
3
1
4
6
Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
Program panelinden bir program seçin.
Gerektiğinde (Sıcaklık, Durulama ve Sıkma) döngü ayarlarını değiştirin.
Bir seçenek eklemek için, Seçenekler üzerine basın. Tercih edilen bir öğeyi seçmek için
düğmeyi tekrar kullanın.
5. Makine, aralarında seçim yapabileceğiniz erişimi kolay Köpükte Bekletme, Kolay Ütü ve
Akıllı Denetim üç düğme sunar. Bir seçenek öğesi kullanmak için ilgili düğmeye basın.
6. Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine basılı tutun.
İşlemler
1.
2.
3.
4.
İşlem sırasında programı değiştirmek için
1. İşlemi durdurmak için Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz)
düğmesine tekrar basın.
34 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 34
2018/5/15 9:30:00
Program tanımı
Standart programlar
Program
Açıklama
•
PAMUKLU
•
PAMUKLU
•
HASSAS YIKAMA
DURULAMA +
SIKMA
SU ÇEKME/SIKMA
EKO TEMİZ KAZAN
Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç
çamaşırlar, havlular ya da gömlekler.
Yıkama süresi ve durulama sayısı yüke göre
otomatik olarak ayarlanır.
Maks.
Pamuklu kumaşlar, nevresimler, masa örtüleri,
iç çamaşırları, havlular ve gömlekler için düşük
enerjiyle en iyi performans. Enerji tasarrufu
için, gerçek yıkama sıcaklığı belirtilenden düşük
olabilir
Maks.
Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon,
naylon) ya da benzeri malzemelerden üretilmiş
bluzlar ya da gömlekler.
5,0
• Rayon, viskos ve sentetikler gibi hassas
kumaşlar için harmanlanmış elyaf.
• En iyi performansı elde etmek için sıvı deterjan
kullanın.
2,0
•
Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave bir
durulama özelliğine sahiptir.
Maks.
•
Çamaşırdaki nemi etkin bir şekilde almak için ek
bir sıkma sürecine sahiptir.
Maks.
•
•
Kir ve bakterileri yok ederek kazanı temizler.
Deterjan veya çamaşır suyu kullanmaksızın, her
40 yıkamada bir bu programı çalıştırın.
Tamburun boş olduğundan emin olun.
Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik
maddesi kullanmayın.
-
•
•
İşlemler
SENTETİK
Maks. yük
(kg)
Türkçe 35
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 35
2018/5/15 9:30:00
İşlemler
Program
Açıklama
Maks. yük
(kg)
Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde
yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar.
15DK HIZLI
YIKAMA
• 20 g'dan az deterjan kullanın. 20 g'dan fazla
deterjan kullanmak deterjan artıkları bırakabilir.
• Sıvı deterjan için, maksimum 20 ml sıvı
deterjan kullanın.
İşlemler
•
2,0
İç çamaşırı ve gömlek gibi günlük çamaşırlar için
59 dakika içinde hızlı tamamlama.
Döngü süresi su besleme şartlarına, çamaşır
yüküne ve türüne bağlı olarak farklılık
gösterecektir.
5,0
SÜPER HIZLI
•
SÜPER EKO
YIKAMA
•
Düşük sıcaklıklı ecobubble güç tasarrufuna
yardımcı olur.
4,0
•
Çamaşırın narin yıkanmasını ve iyice
durulanmasını sağlamak için ilave durulama ve
azaltılmış sıkma özelliğine sahiptir.
4,0
2,0 kg'den az yükler için makinede yıkanabilir
yünlülere özel.
Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/
bozulmasını önlemek için beşikte sallarmışçasına
yumuşak hareket ve suda bekletme özelliklerine
sahiptir.
Doğal deterjan kullanılması önerilir.
2,0
Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevsel
malzemelerden yapılmış outdoor giysileri, kayak
giysileri veya doğa sporu giysileri içindir.
2,0
Yatak örtüleri, çarşaflar, yorgan örtüleri vb.
En iyi sonucu almak için 1 tip nevresim yıkayın
ve yük ağırlığının 2,0 kg'den az olduğundan
emin olun.
2,0
KOYU RENKLİLER
•
•
YÜNLÜ
•
DOĞA SPORU
GİYSİLERİ
NEVRESİM
•
•
•
36 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 36
2018/5/15 9:30:00
Seçenekler
Seçenek
Açıklama
•
Sesi çamaşır makinesinden açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu
işlev Kapalı olarak ayarlandığında, AddWash (Yıkarken Ekle)
alarmı, çevrim tamamlama melodisi ve güç kapatma bip sesi
gelmez. Bununla birlikte, diğer sesler aktif kalır.
•
Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri
ekleyecektir.
•
Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden
daha uzundur.
Ses Açık/
Kapalı
Ön Yıkama
Yoğun Yıkama
Gecikmeli Bitir
Çamaşır makinesini, 1 (60 dk.) ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme
seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde
ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
İşlemler
1. Bir program seçin. Daha sonra gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş zamanı ayarlanıncaya kadar Gecikmeli Bitir (veya +/- düğmesi) üzerine
basılı tutun.
3. Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine basılı tutun. Seçilen program
için yük algılaması önceden ayarlanmışsa, Gecikmeli Bitir göstergesi yanıp söner ve
çamaşır makinesi, yükün ağırlığını algılamak için tamburu devirir. İşlem tamamlandığında,
zamanlayıcı çalışırken ayarlama zamanınızı gösterir.
4. Gecikmeli Bitir'i iptal etmek için, Güç üzerine basarak çamaşır makinesini yeniden başlatın.
Gerçek yaşamdan örnek
2 saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun
için, mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve Başlat/Duraklat
(Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi
15.00'te çalışmaya başlar ve 17.00'de program tamamlanır. Aşağıda bu örnek için zaman
çizelgesi sunulmuştur.
14.00
Gecikmeli Bitir öğesini 3 saate
ayarlayın
15.00
Başlat
17.00
Bitir
Yük sensörü
Yük algılamayı destekleyen bir program seçtiğinizde yük sensörü simgesi yanar. Bazı programlar
yükleme algılamayı desteklemiyor olabilir. Programı başlattıktan sonra, yük algılama işlemi
sırasında simge yanıp söner veya sürekli yanar ve işlem tamamlandığında kapanır..
Türkçe 37
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 37
2018/5/15 9:30:01
İşlemler
Ayarlar
Çocuk Kilidi
Çocukların sebep olacağı kazaları önlemek
için, Çocuk Kilidi Güç dışındaki tüm
düğmeleri kilitler.
Çocuk Kilidini etkinleştirmek için
• Manuel dağıtıcı modellerde, - ve +
(Gecikmeli Bitir seçeneği) üzerine aynı
anda 3 saniye basılı tutun. Ardından,
etkinleştirmek için Başlat/Duraklat
(Başlatmak için Basılı Tutunuz) üzerine
basın. Kapı kilitlenir ve Çocuk Kilidi
göstergesi açılır.
İşlemler
Çocuk Kilidini geçici olarak devre dışı
bırakmak için
Manuel dağıtıcı modellerde, - ve +
(Gecikmeli Bitir seçeneği) üzerine aynı anda
3 saniye basılı tutun.
•
•
•
Ses Açık/Kapalı
Sesi çamaşır makinesinden açabilir veya
kapatabilirsiniz. Bu işlev Kapalı olarak
ayarlandığında, AddWash (Yıkarken Ekle)
alarmı, çevrim tamamlama melodisi ve güç
kapatma bip sesi gelmez. Bununla birlikte,
diğer sesler aktif kalır.
• Ses kapatmak için, Seçenekler üzerine 3
saniye basılı tutun.
• Sesi açmak için, tekrar 3 saniye basılı
tutun.
• Makineyi yeniden başlattıktan sonra
ayarınız saklanacaktır.
NOT
Çocuk Kilidini devre dışı bıraktıktan
sonra kapıyı 1 dakika veya daha fazla
açarsanız, alarm 2 dakikaya kadar çalar.
Kapıyı 2 dakika içinde kapatırsanız,
kapı kilitlenir ve Çocuk Kilidi yeniden
etkinleştirilir. Kapıyı kapatmazsanız
veya kapı düzgün şekilde kapatılmazsa,
alarm 2 dakika süreyle çalmaya devam
eder.
Çocuk Kilidini etkinleştirdikten sonra
çamaşır çamaşır eklemek için önce
Çocuk Kilidini devre dışı bırakın veya
çamaşır makinesini yeniden başlatın.
Çocuk Kilidini iptal etmek için
• Manuel dağıtıcı modellerde, Devre dışı
bırakmak için - ve + (Gecikmeli Bitir
seçeneği) üzerine aynı anda 3 saniye
basılı tutun ve ardından Çocuk Kilidini
iptal etmek için tekrar 3 saniye basılı
tutun. Kapı kilidi açılır ve Çocuk Kilidi
göstergesi kapanır.
38 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 38
2018/5/15 9:30:01
SmartThings
Wi-Fi bağlantısı
Akıllı telefonunuzdan Ayarlar'a gidin ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası)
seçin.
NOT
İşlemler
• Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır (Sınıf B) ve tüm konut bölgelerinde
kullanılabilir.
• Bu cihaz kablosuz parazite neden olabilir ve bu cihazın üreticisi veya kurulumu
yapan kişi herhangi bir güvenlik tedbiri sağlayamaz.
• Önerilen şifreleme yöntemleri WPA/TKIP ve WPA2/AES'dir. Yeni geliştirilen Wi-Fi
protokolleri veya onaylanmamış Wi-Fi protokolleri desteklenmemektedir.
• Bir kablosuz ağın alım hassasiyeti çevresindeki kablosuz ortamlardan etkilenebilir.
• İnternet sağlayıcınız PC'nizin MAC adresini veya modem modülünü kalıcı olarak
kullanmak için kayıtlıysa, Samsung çamaşır makinesi İnternet'e bağlanamaz. Bu
durumda, İnternet sağlayıcınıza başvurun.
• İnternet güvenlik duvarı İnternet bağlantınızı kesintiye uğratabilir. Bu durumda,
İnternet sağlayıcınıza başvurun.
• İnternet servis sağlayıcınızın ölçümünü takiben İnternet arızası devam ederse, yerel
bir Samsung bayisine veya servis merkezine başvurun.
• Kablolu ve kablosuz yönlendiricileri kurmak için kullandığınız yönlendiricinin
kullanım kılavuzuna bakın.
• Samsung çamaşır makinesi Wi-Fi 2.4 GHz protokollerini destekliyor.
• Samsung çamaşır makinesi, IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP protokollerini
desteklemektedir. (IEEE802.11n önerilir)
• Onaylanmamış bir kablolu/kablosuz yönlendirici Samsung'un çamaşır makinesine
bağlanamayabilir.
İndir
Bir uygulama pazarında (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps),
SmartThings uygulamasını "SmartThings" arama terimiyle bulun. Uygulamayı cihazınıza
indirin ve yükleyin.
NOT
• SmartThings uygulaması, Android OS 6.0 (Marshmallow) veya daha üstü bir üçüncü
taraf cihazlarda, Android OS 5.0 (Lollipop) veya daha üstü olan Samsung cihazlarda
ve iOS 10.0 veya daha üst sürümlü iOS cihazlarda kullanılabilir. (iPhone'lar için
iPhone 6 veya üstü bir model olmalıdır). Uygulama, Samsung akıllı telefonlar (Galaxy
S ve Note serileri) için optimize edilmiştir.
• Uygulamanın bazı işlevleri üçüncü parti cihazlarda farklı şekilde çalışabilir.
• Uygulama, performansı iyileştirmek için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Türkçe 39
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 39
2018/5/15 9:30:01
İşlemler
Oturum aç
İlk olarak Samsung hesabınızı kullanarak SmartThings'e oturum açmanız gerekir. Yeni bir
Samsung hesabı oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Hesabınızı oluşturmak
için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız yoktur.
NOT
Bir Samsung hesabınız varsa, giriş yapmak için bu hesabı kullanın. Kayıtlı bir Samsung
akıllı telefonu kullanıcısı otomatik olarak giriş yapmaktadır.
Cihazınızı SmartThings'e kaydetmek için
1. Akıllı telefonunuzun bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Değilse, Settings
(Ayarlar)'a gidin ve ve kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.
2. Akıllı telefonunuzda SmartThings'i çalıştırmayı seçin.
İşlemler
3. “A new device is found.” (“Bir cihaz bulundu.”) mesajı belirdiğinde, Add (Ekle) öğesini
seçin.
4. Herhangi bir mesaj görüntülenmezse, + öğesini seçin ve mevcut cihazların listesinden
çamaşır makinenizi seçin. Çamaşır makineniz listelenmemişse, Device Type (Cihaz
Türü) > Specific Device Model (Belirli Cihaz Modeli)'ni seçin ve ardından çamaşır
makinenizi kendiniz ekleyin.
5. Çamaşır makinenizi SmartThings uygulamasına aşağıdaki gibi kaydettirin.
a. Samsung hesabınızı kullanarak SmartThings'e oturum açın.
b. Wi-Fi bağlantısını açın.
c. Çamaşır makinenizi SmartThings'e ekleyin. Çamaşır makinenizin SmartThings'e
bağlı olduğundan emin olun.
d. Kayıt işlemi tamamlandığında çamaşır makineniz akıllı telefonunuzda görünür.
Çamaşır Makinesi uygulaması
Entegre kontrol: Çamaşır makinenizi hem evde hem de hareket halindeyken izleyebilir
ve kontrol edebilirsiniz.
• SmartThings'te Çamaşır Makinesi simgesini seçin. Yıkama Makinesi sayfası
görüntülenir.
• Çamaşır makinesiyle ilgili işlem durumunu veya uyarıları kontrol edin ve
gerektiğinde seçenekleri veya ayarları değiştirin.
40 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 40
2018/5/15 9:30:01
SmartThings
Kategori
Kontrol noktası
Mevcut döngüyü ve seçeneklerini ve kalan
program süresini kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Denetim
Çamaşır makinesinin Akıllı Denetim durumu
gösterilir.
Kendi kendine kontrol
Çamaşır makinesinin normal çalışıp
çalışmadığını kontrol etmek için bunu kullanın.
Enerji izleme
Enerji tüketim durumunu izlemek için bunu
kullanın.
Başlat/Duraklat/İptal
İşlemi başlatmak, geçici olarak durdurmak
veya geçerli işlemi iptal etmek için bir
program ve gerekli seçenekleri belirleyin ve
Başlat/ Duraklat/İptal'i seçin.
Favorilerim
Daha sonra kullanmak için sık kullandığınız
programları ve seçenekleri Favorilerim'e
ekleyin.
Program tamamlandı
Mevcut programın tamamlandığını bildirir.
AddWash alarmı (yalnızca uygun
modeller)
Yeni bir yüklemeniz için sizi bildirir.
Kalan çamaşır (yalnızca uygun
modeller)
Bir program tamamlandıktan sonra kalan
herhangi bir çamaşırı size bildirir.
Çamaşır Tarifi *
Tavsiye edilen seçenekleri almak ve hemen
başlayabileceğiniz programları yıkamak için
kumaş türünü, rengini ve toprak seviyesini
seçebilirsiniz.
Kontrol
İşlemler
Yıkama durumu
İzleme
Bildiri
Açıklama
Yıkama işleminin bitmesi için istenen süreyi
ayarlayabilirsiniz.
Çamaşır Planlayıcı *
Q-Rator
İstediğiniz zamanı ayarladıktan sonra,
belirlediğiniz süre içinde sona erecek önerilen
bir döngüye sahip olursunuz ve önerilen
döngüyü başlatabilir veya yedekleyebilirsiniz.
Kullanıcı tarafından belirlenen bir sıklıkta (her
hafta/ay) makine çalışma durumunun analizini
içeren düzenli bir rapor sağlar.
Evde Bakım Sihirbazı*
Bu normal raporu, kullanım modelinizi, bakım
gereksinimlerini ve enerji tüketiminizi**
belirlenen süre boyunca kontrol etmek için
kullanabilirsiniz.
* Android ve iOS üzerinden kullanılabilen 'SmartThings' gerekir.
Kayıt gereklidir.
** Sadece gösterge niteliğinde sonuçlar.
Türkçe 41
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 41
2018/5/15 9:30:01
İşlemler
Açık Kaynak Bildirisi
Bu ürüne dahil olan yazılım, açık kaynak kodlu yazılım içermektedir. Bu ürünün en son
nakliyatının ardından üç yıllık bir süre boyunca, mailto : oss.request@samsung. com
adresine bir e-posta göndererek, ilgili kaynak kodunun tamamını edinebilirsiniz.
Ayrıca, ufak bir ücret karşılığında, açık kaynak kodunun tamamını CD-rOM gibi bir fiziksel
ortam üzerinden edinmeniz de mümkündür.
İşlemler
Bu ürünle ilişkili kaynak kodunun kullanımınıza sunulacağı ve açık kaynak lisans bilgilerini
bulacağınız indirme sayfasına gitmek için şu UrL’yi kullanabilirsiniz: http://opensource.
samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için
geçerlidir.
NOT
İşbu belge ile Samsung Electronics, radyo cihaz tipi cihazın 2014/53/EU sayılı Yönergeye
uygun olduğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden
edinilebilir: Resmi Uygunluk beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir,
Support (Destek) > Search Product Support (Ürün Desteği Ara) öğesine gidin ve model adını
girin.
Wi-Fi maksimum verici gücü: 2.412 GHz – 2.472GHz'de 20 dBm
42 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 42
2018/5/15 9:30:02
Bakım
Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini
temiz tutun.
Eko Temiz Kazan
Tamburu temizlemek ve bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın. Bu
program ayrıca kauçuk kapı contasından biriken kirleri de ortadan kaldırır.
1. Çamaşır makinesini açmak için Güç düğmesine basın.
2. Bir EKO TEMİZ KAZAN seçmek için Program Seçici düğmesini çevirin.
3. Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine basılı tutun.
NOT
EKO TEMİZ KAZAN
için su sıcaklığı 70 °C'dir ve değiştirilemez.
DİKKAT
Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Tamburdaki kimyasal
kalıntılar yıkama performansını bozar.
EKO TEMİZ KAZAN
•
•
hatırlatıcı
EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcı her 40 yıkamada bir ekranda görüntülenir. EKO TEMİZ
KAZAN devrinin düzenli olarak yapılması önerilir.
Bu hatırlatıcıyı ilk gördüğünüzde hatırlatıcıyı art arda 6 kez yok sayabilirsiniz. 7.
yıkamadan itibaren hatırlatıcı görüntülenmez. Bununla birlikte ikinci 40. yıkamada
yeniden görüntülenir.
Bakım
Türkçe 43
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 43
2018/5/15 9:30:02
Bakım
Akıllı Denetim
Bu fonksiyonu etkinleştirmek için öncelikle, Play Store veya Apple Store'dan Samsung
Smart Washer'ı indirmeniz ve kamera özellikli bir mobil cihaza kurmanız gerekmektedir.
Smart Check fonksiyonu şunlar için optimize edilmiştir: Galaxy ve iPhone serileri (sadece
ilgili modeller).
1. Çamaşır makinesi kontrol edilmesi gereken bir sorun tespit ettiğinde, ekranda bir bilgi
kodu görüntülenir. Akıllı denetim moduna girmek için, Durulama ve Sıkma düğmelerine
aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Çamaşır makinesi kendinden tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir
bilgi kodu gösterir.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check
üzerine dokunun.
4. Mobil cihazı çamaşır makinesinin ekranının önüne getirin, böylece mobil cihaz ve
çamaşır makinesi birbirini görebilsin. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından
otomatik olarak tanınır.
5. Bilgi kodu doğru olarak tanındığında, uygulama ilgili karşı işlemler ile birlikte sorun
hakkında detaylı bilgi sunar.
Bakım
NOT
•
Fonksiyon adı olan Smart Check dile bağlı olarak değişebilir.
•
Eğer çamaşır makinesinin ekranında güçlü şekilde yansıyan bir ışık varsa, uygulama
bilgi kodunu algılamada başarısız olabilir.
•
Eğer uygulama Akıllı Kontrol kodunu tanımakta arka arkaya başarısız olursa, bilgi
kodunu uygulama ekranına manuel olarak girin.
44 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 44
2018/5/15 9:30:02
Acil durum tahliyesi
Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini
elektrik prizinden çekin.
2. Açmak için filtre kapağının üstüne
hafifçe bastırın.
3. Kapağın çevresine boş, geniş bir
kap yerleştirin ve boru kapağını (A)
tutarken acil tahliye hortumunu kaba
doğru getirin.
A
Bakım
B
4. Boru kapağını açın ve Acil tahliye
borusundaki (B) suyun kaba akmasını
sağlayın.
5. Bittiğinde, boru kapağını kapatın ve
boruyu yeniden takın. Ardından, filtre
kapağını kapatın.
NOT
Kazandaki su beklenenin üzerinde
olabileceğinden geniş bir kap kullanın.
Türkçe 45
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 45
2018/5/15 9:30:03
Bakım
Ağ filtre
Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve
çamaşır makinesinin arka tarafından
sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için
hortumu bir bezle örtün.
Bakım
4. Ağ filtresini giriş valfinden çekerek
çıkarmak için kerpeten kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak
şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde
suya batırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtresini giriş valfini yeniden takın
ve su borusunu giriş valfine yeniden
bağlayın.
8. Su musluğunu açın.
NOT
Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir “4C” hata kodu görüntülenir.
46 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 46
2018/5/15 9:30:03
Pompa filtresi
Tıkanmasını önlemek için filtreyi yılda 5 veya 6 kez temizlemeniz önerilir. Tıkanan bir
pompa filtresi kabarma etkisini düşürebilir.
1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik
kablosunu prizden çekin.
2. Kazanın içinde kalan suyu tahliye edin.
“Acil durum tahliyesi” bölümüne bakın.
3. Açmak için filtre kapağının üstüne
hafifçe bastırın.
4. Pompa filtresi düğmesini sola çevirin
ve kalan suyu tahliye edin.
5. Yumaşatma fırçalarını kullanarak
pompa filtresini temizleyin.
Filtrenin içindeki boşaltma pompası
pervanesinin tıkanmadığından emin
olun.
6. Pompa filtresini yeniden takın ve filtre
düğmesini sağa doğru çevirin.
NOT
•
Bakım
•
Bazı pompa filtrelerinde çocuklar
tarafından kazara kurcalanmasını
önleyen bir güvenlik düğmesi vardır.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
açmak için, içeri itin ve saatin tersi
yönünde çevirin. Güvenlik düğmesinin
yay mekanizması filtrenin açılmasına
yardım eder.
Pompa filtresinin güvenlik düğmesini
kapatmak için, saat yönünde çevirin. Yay
bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu normaldir.
NOT
Eğer pompa filtresi tıkanırsa, “5C” bilgi kodu ekranda belirir.
DİKKAT
•
•
Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir
işlevsel hataya veya bir sızıntıya neden olabilir.
Türkçe 47
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 47
2018/5/15 9:30:03
Bakım
Deterjan Çekmecesi
1. öğesine basılı tutarken kolunu
çekmecenin içinden serbest bırakarak
çekmeceyi kaydırarak açın.
Bakım
2. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça
kullanarak akan suda temizleyin.
3. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça
kullanarak temizleyin.
4. Sıvı deterjan kabını çekmeceye tekrar
takın.
5. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru
kaydırın.
NOT
Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boş iken DURULAMA + SIKMA döngüsünü çalıştırın.
48 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 48
2018/5/15 9:30:04
Donmadan kurtarma
Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.
NOT
Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar
yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım
Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının. Bu durumda çamaşır makinesini
boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.
1.
2.
3.
4.
5.
DURULAMA+SIKMA programı seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
Tamburu boşaltın ve Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine basın.
Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.
Bakım
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkın bilgiler
• Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden
fazla yüklememeye dikkat edin.
• Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan
kullanmayın.
• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
• Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
• Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık
kullanmayın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin
önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.
Türkçe 49
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 49
2018/5/15 9:30:04
Sorun Giderme
Kontrol Noktaları
Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin
ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Sorun
Eylem
•
•
•
•
Çalışmıyor.
Su beslemesi
yetersiz veya su
tedarik edilmedi.
Sorun Giderme
Bir döngünün
ardından, deterjan
deterjan gözünde
kalır.
Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Musluğun açık olduğundan emin olun.
Çamaşır makinesini başlatmak için Başlat/Duraklat
(Başlatmak için Basılı Tutunuz) tuşunu basılı tutun.
• Çocuk Kilidi özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
• Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı
tahliye etmeyecektir.
• Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
•
•
•
•
Musluğa tam açın.
Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin.
Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan
emin olun.
• Yeterli su basıncı olduğundan emin olun.
• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu
kontrol edin.
• Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan
emin olun.
• Durulama kapağının doğru takıldığından emin olun.
• Eğer taneli deterjan kullanıyorsanız, deterjan selektörünün
yukarı konumda olduğundan emin olun.
• Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini
temizleyin.
50 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 50
2018/5/15 9:30:04
Sorun
Eylem
Tahliye etmeyin ve/
veya sıkmayın.
• Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz
olduğundan emin olun. Eğer bir tahliye sıkışması ile
karşılaşırsanız, servisi arayın.
• Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
• Kapıyı kapatın ve Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı
Tutunuz) düğmesine basılı tutun. Güvenliğiniz için, kapı
kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi dönmeyecek veya
sıkma işlemini yerine getirmeyecektir.
• Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
• Tahliye hortumunun tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine
bağlı olduğundan emin olun.
• Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır
makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma
yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır
kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.
Kapı açılmaz.
• Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat
(Başlatmak için Basılı Tutunuz) üzerine basın.
• Kapı kilitleme mekanizmasının açılması biraz zaman alabilir.
• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika
içinde kapak açılmaz.
• Kazandaki tüm suyun tahliye edildiğinden emin olun.
• Kazan içinde su kalırsa kapı açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve
kapıyı manuel olarak açın.
• Kapı kilidinin ışığının yanmadığından emin olun. Çamaşır
makinesi tahliye edildikten sonra kapı kilidinin ışığı kapanır.
Sorun Giderme
Aşırı titreşim veya
gürültü oluşur.
• Çamaşır makinesinin düz, kaymayan sağlam bir zemin
üzerine monte edildiğinden emin olun. Eğer zemin düz
değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için
düzleştirme ayağı kullanın.
• Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin.
• Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye
dokunmadığını kontrol edin.
• Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
• Normal çalışma sırasında motor gürültü çıkarabilir.
• Genel veya üzerinde metal bulunan elbiseler yıkama
sırasında gürültü çıkarabilir. Bu normaldir.
• Bozuk paralar gibi metal nesneler gürültü çıkarabilir.
Yıkadıktan sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre
kasasından çıkarın.
Türkçe 51
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 51
2018/5/15 9:30:04
Sorun Giderme
Sorun
Eylem
Ek deterjan
uygulanamaz.
• Kalan deterjan miktarının ve kumaş yumuşatıcının sınırın
üstünde olmadığından emin olun.
Durdurur.
• Güç kablosunu elektrik yüklü bir prize takın.
• Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
• Kapıyı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için
Başlat/Duraklat (Başlatmak için Basılı Tutunuz) düğmesine
basılı tutun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece
çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine
getirmeyecektir.
• Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini
kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı
tahliye etmeyecektir.
• Döngüde bir duraklatma veya batırma süresi olabilir.
Kısa bir süre bekleyin ve çamaşır makinesi çalışmaya
başlayabilir.
• Musluğa bağlı olan su besleme hortumunun ağ filtresinin
tıkalı olmadığından emin olun. Ağ filtresini belirli aralıklarda
temizleyin.
• Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır
makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma
yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır
kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.
Sorun Giderme
Aşırı köpük.
• Önerilen deterjan türlerini uygun şekilde önerildiği gibi
kullandığınızdan emin olun.
• Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
• Yumuşak su, küçük yükler veya hafif kirli yükler için
kullanılan deterjan miktarını azaltın.
• HE olmayan deterjan önerilmez.
52 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 52
2018/5/15 9:30:04
Eylem
Yanlış su sıcaklığı ile
dolu.
• Her iki çeşmede tam açın.
• Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun.
• Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su
hatlarını yıkayın.
• Su ısıtıcısının musluktaki sıcaklığı en az 120 °F (49 °C) olan
besleme hattına bağlandığından emin olun. Aynı zamanda,
su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma hızını kontrol edin.
• Hortumların bağlantısını kesin ve ağ filtresini temizleyin. Ağ
filtresi tıkanabilir.
• Çamaşır makinesi dolu iken, otomatik sıcaklık kontrolü
özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ederken su sıcaklığı
değişebilir. Bu normaldir.
• Çamaşır makinesi dolu iken, soğuk veya sıcak sıcaklıklar
seçildiğinde sıcak ve/veya sadece soğuk suyun dağıtıcıdan
geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu, çamaşır makine su sıcaklığını
belirlediğinde otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal
bir işlevidir.
Döngü sonunda ıslak
olarak yükleyin.
• Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma hızını kullanın.
• Aşırı köpüklenmeyi azaltmak için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
• Yük çok az ise veya küçük yükler (bir veya iki ürün) dengeyi
bozabilir ve tam sıkmayabilir.
• Tahliye hortumunun kırılmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
Su kaçağı verir.
• Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
• Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
• Tahliye hortumunun sonunun doğru takıldığından ve tahliye
sistemine sabitlendiğinden emin olun.
• Aşırı yüklenmeden kaçının.
• Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE)
deterjan kullanın.
Koku vardır.
• Oyuklarda biriken fazla köpük kötü koku çıkmasına sebep
olabilir.
• Belirli aralıklarda temizlemek için temizleme döngüsünü
çalıştırın.
• Kapı sızdırmazını temizleyin (diyafram).
• Döngü sona erdikten sonra çamaşır makinesinin iç kısmını
kurutun.
Sorun Giderme
Sorun
Türkçe 53
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 53
2018/5/15 9:30:04
Sorun Giderme
Sorun
Köpük görünmez
(Sadece köpüklü
çalışma modellerde).
Otomatik dağıtıcı
göstergeleri yanıp
sönüyor. (Yalnızca
uygun modeller)
Eylem
• Aşırı yüklemede köpük elenebilir.
• Ciddi kirlenen çamaşır köpük çıkarmayabilir.
• Deterjan çekmecesinin doğru şekilde kapatılmış olup
olmadığını kontrol edin.
- Deterjan çekmecesini açın ve tekrar kapatın. Düzgün
kapatıldığından emin olun.
• Sıvı deterjanın deterjan bölmesinin içinde sertleşmesi
durumunda bu durum ortaya çıkabilir.
- Deterjan bölmesini temizleyip tıkanıklığı giderin.
Sorun Giderme
Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.
54 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 54
2018/5/15 9:30:04
Bilgi kodları
Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu
kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.
Kod
4C
Eylem
Su tedarik edilmiyor.
• Musluğun açık olduğundan emin olun.
• Su hortumlarının tıkalı olmadığından emin olun.
• Musluğun donmadığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin
olun.
• Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru
bağlandığıdnan emin olun.
• Tıkanabileceğinden ağ filtresini temizleyin.
NOT
Makinede “4C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
•
4C2
Soğuk su besleme hortumunun soğuk su musluğuna doğru
bağlandığından emin olun.
Eğer sıcak su musluğuna bağlanırsa, çamaşır bazı döngülerde
deforme olabilir.
dC
Kapı açıkken makineyi çalıştırma.
• Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin.
• Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
DC1
Sorun Giderme
5C
Su tahliye olmuyor.
• Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından
emin olun.
• Bağlantı türüne bağlı olarak tahliye hortumunun doğru
konumlandırıldığından emin olun.
• Tıkanabileceğinden kalıntı filtresini temizleyin.
• Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz
olduğundan emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Ana Kapak kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor.
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Türkçe 55
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 55
2018/5/15 9:30:04
Sorun Giderme
Kod
OC
LC, LC1
Eylem
Su aşırı aktı.
• Sıktıktan sonra yeniden başlatın.
• Bilgi kodu ekranda kalırsa, bir yerel Samsung merkezi ile
temasa geçin.
Tahliye hortumunu kontrol edin.
• Tahliye hortumunun ucunun zemine yerleştirildiğinden emin
olun.
• Tahliye hortumunun tıkanmadığından emin olun.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Sorun Giderme
NOT
Makinede “LC,LC1” kodu görünürse, makinede 3 dakika için
tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
Ub
Sıkma çalışmıyor.
• Çamaşırın düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun.
• Çamaşır makinesinin düz, dengede bir yüzeyde olduğundan
emin olun.
• Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün
yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve
gösterge penceresinde “Ub” hata mesajı gösterilir.
3C
Çalışması için motoru kontrol edin.
• Döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
UC
Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gereklidir (Aşırı Gerilim
Hatası).
• PCB ve kablo donanımını kontrol edin.
• Gücün doğru tedarik edildiğini kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Düşük gerilim algılandı
• Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
HC
Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
56 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 56
2018/5/15 9:30:05
Kod
1C
Eylem
Su Seviyesi sensörü doğru çalışmıyor.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Su Seviyesi Sensörünün kablo donanımını kontrol edin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
NOT
Makinede “1C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye
yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
8C
MEMS sensörü düzgün çalışmıyor.
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
AC
Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin.
• Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
AC6
Ana ve inverter PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin.
• Duruma bağlı olarak, makine otomatik olarak normal
çalışmaya dönebilir.
• Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın.
• Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile
iletişim kurun.
Sorun Giderme
Türkçe 57
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 57
2018/5/15 9:30:05
Teknik özellikler
Kumaş bakım tablosu
Teknik özellikler
Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört
sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa
kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri
arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için
bakım etiketi talimatlarını izleyin.
Dayanıklı malzeme
Ütülemeyin
Narin kumaş
Her türlü solventle kuru
temizlenebilir
Çamaşır 95 ˚C’de yıkanabilir
Kuru Temizleme
Çamaşır 60 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt,
saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 40 ˚C’de yıkanabilir
Yalnızca uçak benzini, saf
alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Çamaşır 30 ˚C’de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Yalnızca elde yıkayın
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
Soğuk suda ağartılabilir
Askıda kurutun
Ağartıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
En çok 200 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düşük ısı
En çok 150 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
En çok 100 ˚C sıcaklıkta
ütülenebilir
58 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 58
2018/5/15 9:30:08
Çevre koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf
etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine
uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını
engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda
kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve
elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).
Teknik özellikler
Türkçe 59
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 59
2018/5/15 9:30:08
Teknik özellikler
Teknik özellik formu
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Türü
Önden yüklemeli çamaşır
makinesi
Model adı
WW10N64****
Boyutlar
G600 x D600 x Y850 (mm)
Su Basıncı
50 kPa - 800 kPa
Net ağırlık
77 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi
10,0 kg
Güç tüketimi
Yıkama ve
ısıtma
Sıkma dönüş hızı
220 V
2000 W
240 V
2400 W
1400 d/d
NOT
Teknik özellikler
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.
60 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 60
2018/5/15 9:30:08
E
D
A
C
B
A
600 mm
B
850 mm
C
600 mm
D
680 mm
E
1115 mm
NOT
Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Teknik özellikler
Türkçe 61
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 61
2018/5/15 9:30:08
Teknik özellikler
1061/2010 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca
“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.
Samsung
Model Adı
Kapasite
Enerji Verimliliği
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte,
60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında
220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma
modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji
tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
kg
WW10N64****
10,0
A+++
kWsaat/yıl
142
kWsaat
kWsaat
kWsaat
W
W
0,72
0,55
0,55
0,48
5,00
L/yıl
11000
Enerji Tüketimi
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve
40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart
yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın
kullanımına bağlı olarak değişebilir.)
Sıkma verimliliği sınıfı
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkmakurutma verimliliği sınıfı
Maksimum Sıkma Devri
d/d
Artık Nem
%
A
1400
44
PAMUKLU 60 °C ve
PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart
pamuklu 40 °C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur
ve bu tip çamaşırlar için (enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda,
gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu
çalıştırın (<26>. sayfadaki "Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)" bölümüne bakın).
Standart programın program süresi
Teknik özellikler
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı
Açık bırakma modunun süresi (Tl)
dak
dak
dak
dak
298
288
288
3
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak
belirtilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;
Yıkama
Sıkma
dB (A) re 1 pW
dB (A) re 1 pW
49
73
Serbest Durma
Döngü süresi su besleme şartlarına, çamaşır yüküne ve türüne bağlı olarak farklılık
gösterecektir.
62 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 62
2018/5/15 9:30:08
Çamaşır makinesi programlarıyla ilgili bilgiler
Model
WW10N64****
Program
Sıcaklık
(°C)
Kapasite
(kg)
Program
Süresi
(dk)
Kalıntı Nem
İçeriği
(%)
Su Tüketimi
(L/işlem)
Enerji
Tüketimi
(kWs/İşlem)
PAMUKLU
20
5,0
100
56
65
0,25
40
5,0
288
44
40
0,55
5,0
288
44
40
0,55
10,0
298
44
46
0,72
5,0
161
35
85
0,90
PAMUKLU
SENTETİK
60
40
Tablodaki değerler IEC60456/EN60456 standardı şartları doğrultusunda ölçülmüştür.
Gerçek değerler cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
Teknik özellikler
Türkçe 63
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 63
2018/5/15 9:30:08
Teknik özellikler
Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılıTüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a — Sözleşmeden dönme,
b — Satış bedelinden indirim isteme,
c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici
ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
— Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
— Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
— Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp
oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
atıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Teknik özellikler
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde
kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise
tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
64 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 64
2018/5/15 9:30:09
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Türkçe 65
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 65
2018/5/15 9:30:09
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
66 Türkçe
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 66
2018/5/15 9:30:09
Notlar
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 67
2018/5/15 9:30:10
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD(Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
İTHALATÇI FİRMA
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK
ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DC68-03974A-00
WW10N644RBX_DC68-03974A_TR.indd 68
2018/5/15 9:30:10
Download PDF

advertising