Samsung | YP-U3ZB | Samsung YP-U3ZB Kullanım kılavuzu

MP3 Çalar
Kullanım Kılavuzu
YP-U3
Yeni MP3 Çalarınızın özellikleri
Güzel görünüş. Akıllı. Güvenilir. Ve çok eğlenceli. Yeni MP3
çalarınız bunları ve daha fazlasını sunar. Kompakt görüntüsü
sayesinde cebinizde çok az yer kaplar ve en yeni teknolojisi ile
zengin ses verir.
İlk kullandığınızda bugüne kadar onsuz nasıl yapabildiğinize
şaşıracaksınız.
KULLANICI DOSTU ARAYÜZ!
MP3 çalar USB'ye entegre bir üründür,
USB kablosuna gerek yoktur, size hızlı veri
aktarımı ve şarj etme kolaylığı sunar.
MP3 ÇALARLA FAVORİ SEÇİMLERİME
ÖZGÜRLÜK!
Çalma listesinde favori müzik dosyalarınızı
düzenleyebilirsiniz.
GENİŞLETME VE UYUMLULUK
Yeni MP3 çalarınızla, MP3 dosyaları ile
sınırlı değilsiniz. Çalarınız MP3 ve WMA ve
Ogg formatlarını destekler.
DOKUNMATİK DOLAŞIM!
Menülerde dolaşmak için dokunmatik yüzeyi
kullanabilirsiniz.
DAHA UZUN ÇALMA SÜRESİ VE DAHA
KISA SÜREDE DOSYA İNDİRME!
Tam şarj edilmiş bir pille 15 saate kadar
müzik çalabilir (kulaklığı kullanırken).
Dosya indirme süresi daha kısadır. Çalar
USB 2.0 özelliğinden dolayı USB 1.1'li
modellerden çok daha hızlıdır.
HARİKA SES
Yeni MP3 çalarınızda inanılmaz dinleme
deneyimi için daha zengin ve daha derin
ses vermesi için yaratılmış Samsung’un
benzersiz ses teknolojisi olan yerleşik DNSe
(Digital Natural Sound engine-Dijital Doğal
Ses teknolojisi) bulunur.
ŞEKİLLE İŞLEVİN BULUŞTUĞU YER
Parlak ve güzel görünümlüdür. Taşıması ve
kullanımı kolaydır.
Güvenlik bilgileri
Bu kılavuzdaki simge ve işaretlerin anlamları :
UYARI
Ölüm ya da ciddi kişisel yaralanma riski olduğunu
gösterir.
DİKKAT
Olası kişisel yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu
gösterir.
DİKKAT
MP3 çalarınızı kullanırken yangın, patlama, elektrik
çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için
temel güvenlik önlemlerini alın.
NOT
MP3 çaların kullanımı için yardımcı olabilecek ipuçları ya
da açıklama sayfalarını gösterir.
ÇabalaMAyın.
SökMEyin.
DokunMAyın.
Talimatlara uyun.
Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
Yardım için servis merkezini arayın.
Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunlara uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, gelecekte kullanım için güvenli bir yerde
saklayın.
güvenlik bilgileri
Bu kılavuz yeni MP3 çalarınızı doğru bir şekilde nasıl kullanacağını
açıklar. MP3 çalara zarar vermek ve kendinizi yaralamaktan
kaçınmak için bu kılavuzu dikkatle okuyun. Aşağıdaki ciddi
uyarılara özellikle dikkat edin:
KENDİNİZİ KORUYUN
ƒ Bu ürünü kendi başınıza açmayın, tamir veya modifiye etmeyin.
DİKKAT
ƒ Ürünü ıslatmayın veya suya düşürmeyin. Ürün ıslanırsa çalıştırmayın
çünkü elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz. Bunun yerine size en
yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.
ƒ Bisiklet, motosiklet veya araba kullanırken kulaklık takmayın.
DİKKAT
Aksi takdirde ciddi bir kazaya sebep olabilirsiniz ve dahası bazı bölgelerde yasalar
gereği kulaklık kullanımı yasaktır.
Yolda yürürken ya da koşarken, özellikle yaya geçidinde, kulaklık kullanmak ciddi bir
kazaya sebebiyet verebilir.
ƒ Güvenliğiniz için, egzersiz yaparken veya yürüyüşe çıktığınızda kulaklık
kablosunun kolunuzun veya etrafınızdaki diğer nesnelerin önüne
geçmediğinden emin olun.
ƒ USB kablosu takılı değilken MP3 çaları kullandığınızda dikkatli olun.
Keskin USB bağlantı fişi yaralanmaya neden olabilir.
UYARI
ƒ Ürünü nemli, tozlu veya kurumlu alanlara koymayın çünkü bu ortamlar
yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
KENDİNİZİ KORUYUN
UYARI
ƒ Uzun süreli kulaklık kullanımı işitmenizle ilgili ciddi zararlara sebep
olabilir.
85db’den daha yüksek bir sese uzun süreli olarak maruz kalırsanız, işitmeniz
kötü yönde etkilenecektir. Dinlenen ses ne kadar yüksekse işitmeniz de o derece
ciddi zarara uğrayabilir (sıradan bir konuşma 50 ila 60db arasında gerçekleşirken,
sokaktaki gürültü seviyesi ortalama 80db’dir). Ses seviyesini orta konuma
getirmeniz ısrarla tavsiye edilmektedir (orta seviye genelde en yükseğin 2/3’üdür).
ƒ Kulağınızda çınlama hissi duyarsanız, sesi alçaltın veya kulaklık
kullanmayı bırakın.
MP3 ÇALARINIZI KORUYUN
ƒ “MP3 çaları 35 C (95 F) ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda bırakmayın
(sauna veya park halindeki bir araç gibi)
ƒ Çaları büyük darbe alacak şekilde yere düşürmeyin.
ƒ Cihazın üstüne gelecek şekilde ağır eşyalar koymayın.
ƒ Ürünün içine her türlü yabancı madde ve tozun girmesini engelleyin.
ƒ Ürünü manyetik nesnelerin yakınına koymayın.
O
O
ƒ Önemli verileri yedeklemeyi unutmayın. Samsung, veri kayıplarından sorumlu
değildir.
ƒ Sadece Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın.
DİKKAT
DİKKAT
NOT
ƒ Ürünün üzerine su sıçratmayın. Ürünü, yangın, elektrik çarpması veya
yüzeye verebileceği zararlar sebebiyle asla benzen veya seyreltici gibi
kimyasal maddelerle temizlemeyin.
ƒ Bu talimatlara uyulmaması fiziksel hasarlara veya cihazın zarar
görmesine sebep olabilir.
ƒ Bu kullanım kılavuzunun çıktısını almak istediğinizde, daha iyi görüntü
için renkli baskı alın ve yazdırma seçeneklerinden “Sayfaya Sığdır”’ı
işaretleyin.
içindekiler
TEMEL BİLGİLER
7
7
7
8
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
17
19
20
22
25
Ürünle birlikte verilenler
Kablo tutucuyu kullanma
MP3 Çalarınız
Ekran göstergeleri
Dokunmatik düğmeleri kullanma
Klipsi kullanma
Pili şarj etme
Pil bakımı
Cihazı açma & kapama
Müzik çalma
Ses seviyesini kontrol etme
Düğmeleri devre dışı bırakma
Ayarları ve seçenekleri değiştirme
Müzik seçenekleri
Zaman seçenekleri
Dil seçenekleri
Sistem seçenekleri
Sistemi sıfırlama
SAMSUNG MEDIA STUDIO
26
27
Bilgisayar gereksinimleri
Samsung Media Studio’nun
Kurulması
Klasör ve dosyaları Samsung Media
Studio’yu kullanarak düzenleme
Klasör eklemek için
Dosya eklemek için
Samsung Media Studio ile MP3 Çalara
Dosya Aktarma
Taşınabilir Disk olarak Kullanımı
Bilgisayarınızdan bağlantının
kesilmesi
26
28
30
30
31
33
34
içindekiler
MÜZİK DİNLEME
35
35
36
36
36
36
37
37
38
39
40
41
42
43
43
Kategoriye göre dinleme
Duraklatma
Parça içinde arama yapma
Seçili parçanın başından itibaren
çalma
Önceki ya da sonraki parçayı çalma
Bir müzik dosyasını aramak için
Geçerli çalma işlemi ekranına geri
dönmek için
Samsung Media Studio’yu kullanarak
çalma listesi oluşturma
Mevcut bir çalma listesine müzik
dosyaları ekleme
Bir çalma listesini Media Studio’yu
kullanarak MP3 çalarınıza aktarma
MP3 çalarınızda çalma listesi
oluşturma
Bir çalma listesini çalma
User (Kullanıcı) düğmesi özelleştirme
fonksiyonu
User (kullanıcı) düğmesi modunu
ayarlamak için
içindekiler
MÜZİKTEN DAHA
FAZLASI
46
47
48
48
Ses kaydetme
Kaydı durdurmak için
Kaydedilen dosya adları
Önceden kaydedilen bir dosyayı
dinlemek için
SORUN GİDERME
49
49
Sorun giderme
EK
52
53
54
Menü ağacı
Ürünün Teknik Özellikleri
Lisans
46
52
Temel bilgiler
ÜRÜNLE BİRLİKTE VERİLENLER
Yeni mp3 çalarınızla birlikte aşağıdaki aksesuarlar gelir. Bu parçalardan
herhangi biri yok ise, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçin.
MP3 Çalar
Kulaklık/Kablo
Tutucu
Kurulum CD’si
Klips
Kutudaki aksesuarlardan buradakilerden çok az farklı olabilir.
KABLO TUTUCUYU KULLANMA
1. Kulaklık kablosunu tutucuya takın ve
etrafına sarın.
2. Kulaklık kablosunu tutucunun iki
deliğine klipsleyin.
TEMEL BİLGİLER _ 7
MP3 ÇALARINIZ
Kulaklık
“L” etiketli olan sol, “R” etiketli olan sağ
kulaklıktır.
Kulaklık bağlantı jakı
LED Lambası
User/Recording (Kullanıcı/Kayıt) düğmesi
Bölüm tekrarlama, DNSe, Çalma Hızı, Çalma
Modu ya da kayıt durdurmayı ayarlamak için
bu düğmeye basın.
Kaydı başlatmak için kısa süre basılı tutun.
Çalıştır & Oynat/Duraklat düğmesi
Oynatmak/duraklatmak ve seçilen menüye
taşımak/seçimi onaylamak ve kaydetmek için
bu düğmeye basın. Açmak/kapatmak için
kısa süre basılı tutun.
8 _ TEMEL BİLGİLER
MP3 ÇALARINIZ (Devam)
Bu düğmeler ‘Dokunmatik’ düğmelerdir.
Görüntü ekranı
Yukarı ses düğmesi
Ses seviyesini arttırmak ya da bir
üst öğeye/menüye geçmek için bu
düğmeye basın.
Sol dosya tarayıcı düğmesi
Önceki parçaya/menüye geçmek ya da geçerli
parçayı baştan çalmak için bu düğmeye basın.
Parçaları hızlı bir şekilde taramak için basılı
tutun.
Aşağı ses düğmesi
Ses seviyesini azaltmak ya da bir alt öğeye/
menüye geçmek için bu düğmeye basın.
Sağ dosya tarayıcı düğmesi
Sonraki parçaya/menüye geçmek için bu
düğmeye basın. Parçaları hızlı bir şekilde
taramak için basılı tutun.
Geri düğmesi
Önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeye
basın.
Ana menüye geçmek için düğmeyi basılı tutun.
TEMEL BİLGİLER _ 9
MP3 ÇALARINIZ (Devam)
hold (tuş kilitleme) düğmesi
Tuşları kilitlemek için düğmeyi ok yönünde
kaydırın.
USB fişi
Mikrofon
Klips kancası
10 _ TEMEL BİLGİLER
USB düğmesi
USB fişini içeri alır ya da
dışarı çıkarır
EKRAN GÖSTERGELERİ
MÜZİK
5
1
2
6
7
Singer-Song 1
3
8
4
1
DNse, Çalma hızı Göstergesi
2
Pil Göstergesi
3
A-B Tekrarlama, Çalma modu
Göstergesi
4
Çalma Süresi Göstergesi
5
Geçerli şarkı Numarası/
Toplam Sayı Göstergesi
6
Çalma/Duraklatma, arama
Göstergesi
7
Şarkı Başlığı Göstergesi
8
Çalma işlemi Durum çubuğu
ƒ Ekran resimleri yalnızca örnek amaçlıdır. Gerçek ekran farklılık gösterebilir.
NOT
TEMEL BİLGİLER _ 11
DOKUNMATİK DÜĞMENİN KULLANILMASI
Dokunmatik ekrana parmağınızın ucuyla dokunun.
NOT
ƒ Dokunmatik ekranın zarar görmemesi için dokunmatik ekranı çalıştırırken
parmaklarınız dışında herhangi bir nesne kullanmayın.
ƒ Parmaklarınız temiz değilse dokunmatik ekrana dokunmayın.
ƒ Eldiven takarken dokunmatik ekrana dokunmayın.
KLİPSİN KULLANILMASI
Klipsi çıkıntı kısmını klips kancasına takarak sıkıştırın.
12 _ TEMEL BİLGİLER
PİLİ ŞARJ ETME
Mp3 çalarınızın pili, toplam şarj süresi bilgisayar ortamınıza bağlı olarak
değişmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saatte dolar.
MP3 çaları ilk kez kullanmadan önce ve uzun süre kullanmadığınızda şarj edin.
EKRAN GÖSTERGELERİ
ƒ USB Bağlandı
ƒ Şarj oluyor…
ƒ Tamamen Şarj Oldu
2
1
1.
USB bağlantı noktasının takma yönü
bilgisayara göre değişiklik gösterebilir. Bu
yüzden takmadan önce MP3 çaların USB
fişinin yönünü kontrol edin.
düğmesini kaydırın.
ƒ USB fişi ortaya çıkar.
2. USB fişini bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına ( ) şekilde görüldüğü gibi
takın.
TEMEL BİLGİLER _ 13
PİL BAKIMI
Aşağıdaki temel bakım ve saklama talimatlarına uyarsanız pilinizin kullanım
ömrü uzun sürer.
• Pili 40°F~95°F (5°C~35°C ) sıcaklık aralığında şarj edin ve saklayın.
• Aşırı şarj etmeyin (12 saatten fazla).
Aşırı şarj edilmesi ya da boşaltılması pil ömrünü kısaltabilir.
• Pil ömrü doğal olarak zaman geçtikçe kısalır.
NOT
ƒ MP3 çaları bir dizüstü bilgisayara takılı iken şarj ederseniz, dizüstü bilgisayarın
pilinin de tam olarak dolu olduğundan ya da dizüstü bilgisayarın güç kaynağına
bağlı olduğundan emin olun.
CİHAZI AÇMA & KAPAMA
Cihazı Açma
düğmesini basılı tutun.
ƒ Cihaz açılır.
Singer-Song 1
Cihazı Kapama
düğmesini basılı tutun.
ƒ Cihaz kapanır.
NOT
ƒ Duraklatma modundayken belirli bir süre hiçbir düğmeye basılmazsa mp3 çalarınız
otomatik olarak kapanır. <Auto Power Off> (Otomatik Kapanma) için fabrika ayarı 1
dakikadır, ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için sayfa 22’ye bakın.
14 _ TEMEL BİLGİLER
MÜZİK ÇALMA
Müzik parçalarını yeni mp3 çalarınıza Samsung Media Studio’yu kullanarak
yükleyebilirsiniz. Media Studio hakkında daha fazla bilgi için sayfa 29'a bakın.
1. Ana menü ekranına geçmek için [
tutun.
] düğmesini basılı
2. <Music> (müzik) seçeneğini seçmek için[ , ]
düğmesine ve ardından [
] düğmesine basın.
ƒ <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. İstenilen listeyi seçmek için [ , ] düğmesine ve
ardından [
] düğmesine basın.
4. Çalınacak dosyayı seçmek için [ , ,
düğmesine ve ardından düğmesine
,
Music
Playlist
]
basın.
ƒ Müzik çalmaya başlayacaktır.
NOT
Music
ƒ Önceki ekrana geçmek için [ ] düğmesine basın.
Ana menüye geçmek için [ ] düğmesini basılı tutun.
Singer-Song 1
TEMEL BİLGİLER _ 15
SES SEVİYESİNİ KONTROL ETME
[
,
] düğmesine basın.
ƒ Ses seviyesi kontrol simgesi göreceksiniz.
ƒ Ses seviyesini arttırmak için [ ] düğmesine,
azaltmak için [ ] düğmesine basın.
DÜĞMELERİ DEVRE DIŞI BIRAKMA
Tuş kilitleme fonksiyonu mp3 çalardaki diğer tüm düğmeleri devre dışı bırakır;
böylece çalışırken yanlışlıkla birine dokunursanız müzik kesilmez.
1.
düğmesini ok yönünde kaydırın.
2. Tuş kilitleme fonksiyonunu kaldırmak için
düğmesini ok yönünün tersine kaydırın.
Hold!
16 _ TEMEL BİLGİLER
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME
mp3 çalarınız fabrikada kurulan ayarlar ve seçeneklerle gelir; ancak mp3
çalarınızı özelleştirmek için önceden ayarlanan bu değerleri değiştirebilirsiniz.
NOT
ƒ Önceki ekrana geçmek için [ ] düğmesine basın.
Ana menü ekranına geçmek için [ ] düğmesini basılı tutun.
Müzik seçenekleri
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
]
Music
User Button Mo..
Time
Language
2. <Settings>
(ayarlar) seçeneğini seçmek
için [ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
DNSe
3D-User Set
User EQ Set
Play Mode
ƒ <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Music>(müzik) seçeneğini seçmek için
[ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Music> (Müzik) menüsü görünür.
4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için [
düğmelerini kullanın.
,
,
,
] ve
ƒ Önceki öğeye geçmek için [ ] düğmesine basın.
ƒ Sonraki öğeye geçmek/menüyü seçmek için [ ] düğmesine basın.
ƒ Geçerli menüde yukarı ya da aşağı hareket etmek için [ , ] düğmesine
basın.
NOT
ƒ <Settings> (Ayarlar) ekranı açıksa ve herhangi bir düğmeye yaklaşık 40
saniye basmazsanız, kaydedilmeyen ayarlar kaybolur ve mp3 çalar önceki
fonksiyona geri döner.
TEMEL BİLGİLER _ 17
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Müzik ayar seçenekleri
DNSe : Her müzik türü için doğru sesi seçin. <3D-User>, <3D-Studio>, <3D-Stage>,
<3D-Club>, <Concert Hall>, <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad>,
<Rhythm & Blues>, <Classical> veya <User EQ>’yu seçin.
3D-User Set (3 boyutlu Kullanıcısı ayarı) : 3 boyutlu kullanıcısı için 3 boyutlu ses efektini
ve bas arttırmayı ayarlar. <3D> (3 boyut) 0~5 seviyeleri arasında ve <Bass Enhance> (Bas
Arttırma) 0~3 seviyeleri arasında ayarlanabilir. <3D-User Set> (3 Boyutlu Kullanıcısı Ayarı)
seçilirse, <DNSe> <3D-User> (3 Boyutlu Kullanıcısı) olacaktır.
User EQ (Kullanıcı EQ) ayarı : Bir ses efekti (EQ) seçin. <User EQ Set> (Kullanıcı EQ
Ayarı) seçilirse, <DNSe> <User EQ> (Kullanıcı EQ) olacaktır. <User EQ Set> (Kullanıcı EQ
Ayarı) ayarlarında, istenilen Kullanıcı EQ Ayarını seçmek için [ , , , ] düğmesini
kullanın ve ardından
düğmesine basın. <YES>’i (Evet) seçmek içi [ ] veya
[ ] düğmesine basın ve ardından kaydetmek için
düğmesine basın.
Play Mode (Çalma modu) : Tekrar ayarları gibi çalma modunu seçin. <Normal> (Normal),
<Repeat Folder> (Klasörü Tekrarla), <Repeat All> (Tümünü Tekrarla), <Repeat One> (Birini
Tekrarla), <Shuffle Folder> (Klasör Karıştır) veya <Shuffle All>’u (Tümünü Karıştır) seçin.
Play Speed (Çalma hızı) : Müziğin/ses kaydının çalma hızını ayarlayın. <x0.7>, <x0.8>,
<x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> veya <x1.3>’ü seçin. (Rakam yükseldikçe çalma hızı artar.)
Skip Interval (Atlama Aralığı) : Çalma işlemi sırasında [ ] veya [ ] düğmesine
bastığınızda dosyanın atlayacağı kısmın uzunluğunu ayarlayın. <1 Track> (1 Parça),
<3 sec> (3 sn.), <5 sec> (5 sn.), <7 sec> (7 sn.), <10 sec> (10 sn.), <30 sec> (30 sn.) veya
<1 min>’i (1 dk.) ayarlayın.
Tag (Etiket) : Eğer varsa dosyanın müzik bilgilerini görüntüleyip görüntülememeyi
seçmenize izin verir. <Off> (Kapalı) ya da <On>’u (Açık) seçin.
NOT
ƒ Dosya değişken bit hızı (VBR) ile geliştirilmişse ya da Ogg dosyası ise, atlama
aralığının gerçek uzunluğu tam olarak seçtiğiniz uzunlukta olamayabilir.
ƒ Çalma hızı ve atlama aralığı, mp3 çaları her açtığınızda varsayılan ayara
(çalma hızı: x1.0, atlama aralığı: 1 Parça) döner.
ƒ Çalma hızı x1.0’ın dışında bir hıza ayarlanırsa, <DNSe> <Normal>’e dönüşür.
ƒ Ayarlanan çalma hızı, dosyaya bağlı olarak gerçek hızdan farklı olabilir.
ƒ DNse nedir?
Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung tarafından
geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Müziğe en iyi stereofonik
ses efektini katar.
18 _ TEMEL BİLGİLER
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Zaman seçenekleri
Zamanı ayarlama uyku zamanlayıcısını kullanmanızı, otomatik
kapanma zamanı sınırlarını ayarlamanızı ve hatta ekranı kapatmanızı
sağlar.
Music
User Button Mo..
Time
Language
]
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
2. <Settings>
(ayarlar) seçeneğini seçmek
için [ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Time>(zaman) seçeneğini seçmek için [
ardından [
] düğmesine basın.
,
] düğmesine ve
ƒ <Time> (Zaman) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için [
düğmelerini kullanın.
,
,
,
] ve
Zaman ayar seçenekleri
Sleep (Uyku) : Önceden ayarlanan zamandan sonra otomatik olarak kapanır.
<Off> (Kapalı), <15 min > (15 dk.), <30 min> (30 dk.), <60 min> (60 dk.), <90
min>(90 dk.) veya <120 min>’i (120 dk.) seçin.
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) : Duraklatma modunda önceden ayarlanan
zamandan sonra çalışan düğme olmadığında otomatik olarak kapanır. <15 sec> (15
sn.), <30 sec> (30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.) veya <5 min>’i (5 dk.) seçin.
Display Off (Görüntü Kapalı) : Aşağıda gösterilen süre içerisinde hiçbir düğmeye
basılmazsa, Görüntü Ekranı otomatik olarak kapanacaktır. <15 sec> (15 sn.),
<30 sec>(30 sn.), <1 min> (1 dk.), <3 min> (3 dk.), <5 min> (5 dk.) veya <Always
On>'u (Her zaman Açık) seçin. Ekranı yeniden açmak için herhangi bir düğmeye
basın.Bununla birlikte, TUŞ KİLİTLEME açık olduğunda dokunmatik düğmeye
basılması ekranı kapatmaz.
TEMEL BİLGİLER _ 19
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Dil seçenekleri
Yeni mp3 çalarınızdaki menüler çok sayıda dilin herhangi birinde
görünebilir.
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
Music
User Button Mo..
Time
Language
]
2. <Settings>
(ayarlar) seçeneğini seçmek
için [ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <Language> (dil) seçeneğini seçmek için [
ardından [
] düğmesine basın.
,
ƒ <Language> (Dil) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için [
düğmelerini kullanın.
20 _ TEMEL BİLGİLER
,
,
,
] ve
] düğmesine ve
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Dil ayar seçenekleri
Menu (Menü) : Menü dilini ayarlayın. <English>, <
>, <Français>,
<Deutsch>, <Italiano>, <
>, <
>, <
>, <Español>, <
<Magyar>,<Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>,
<Bahasa Indonesia>, <Український>,<Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>,
<Dansk>, <Suomi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>,
<Slovensky>,<Slovenščina>, <Español(Castellano)> veya <Türkçe>’yı seçin.
>,
ID3 Tag (Id3 Etiketi) : Parça bilgilerinin görüneceği dili ayarlayın. <Afrikaans>,
<Basque>, <Catalan> , <Chinese (S)> , <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish> ,
<Dutch>, <English>, <Estonian> , <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>,
<Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic> , <Italian>, <Japanese>, <Korean>,
<Norwegian>, <Polish>, <Portuguese> , <Romany> , <Russian>, <Slovak>,
<Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> , <Vietnamese> , <Thai> ,
<Indonesian> , <Ukrainian> , <Bulgarian> ve <Romanian>’dan birini seçin.
ƒ Desteklenen diller değiştirebilir veya eklenebilir.
NOT
ƒ Id3 Etiketi nedir?
Başlık, sanatçı, albüm, yıl, tür ve yorum alanı gibi dosyayla ilgili bilgileri
taşımak için MP3'e eklenir.
TEMEL BİLGİLER _ 21
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Sistem seçenekleri
Ses kaydı bit hızını seçin, dosya silin, sizin için uygunsa devam edin.
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
]
System
2. <Settings>
(ayarlar) seçeneğini seçmek
için [ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <System> (sistem) seçeneğini seçmek için [
ardından [
] düğmesine basın.
,
ƒ <System> (Sistem) menüsü görünür.
4. Fonksiyonları ayarlamak için [
düğmelerini kullanın.
22 _ TEMEL BİLGİLER
,
,
,
] ve
] düğmesine ve
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Sistem ayar seçenekleri
Voice Recording Bit Rate (Ses Kaydı Bit Hızı) : Ses kayıt kalitesini
seçebilirsiniz. <32kbps> <64kbps> veya <128kbps>’yi seçin. (Rakam yükseldikçe
ses kalitesi iyileşir ve dosya boyutu artar.)
Delete File (Dosya sil) : Bir dosyayı silebilirsiniz. ► Sayfa 24
Resume (Devam et) : Çalma işlemi durduktan sonra çalma işleminin yeniden
başlatılacağı noktayı belirler. <Off>’a (Kapalı) ayarlanırsa, son dosya baştan
çalacaktır. <On>'a (Açık) ayarlanırsa, son dosya kaldığı yerden çalmaya devam
edecektir.
Beep (Bip) : Düğmenin açık ya da kapalı çalıştırılması için bip sesini ayarlar.
<Off> (Kapalı) ya da <On>’u (Açık) seçin.
Volume Limit (Ses sınırı) : İşitme ile ilgili doğabilecek sorunlardan kaçınmak
için kulaklık kullanırken sesi sınırlandırabilirsiniz. <On> (Açık) en yüksek ses
seviyesini 20’e kadar sınırlar. Ses Sınırı <Off>'a (Kapalı) ayarlandığında en yüksek
ses seviyesi 40’tır. <Off>’u (Kapalı) seçseniz bile mp3 çaları açtığınızda işitmeye
zarar vermemesi için ses seviyesi 20’ye ayarlanır.
LED Effect (LED Efekti) : LED arka ışığı efektini seçin. <Off> (Kapalı) <Button>
(Düğme) (bir düğmeye basıldığında açılır) <Random> (Rastgele) veya <Always
on> (Her zaman açık) seçeneklerinden birini seçin.
Default Set (Varsayılan ayar) : Tüm ayarları varsayılan değere getirir. <YES>
(Evet) ya da <NO>’yu (Hayır) seçin. <YES> (EVET) tüm ayarları varsayılana
getirir. <NO> (Hayır) varsayılan ayarları iptal eder.
Format : Dahili hafızayı formatlar. <YES> (Evet) ya da <NO>’yu (Hayır) seçin.
<YES>’in (Evet) seçilmesi dahili hafızayı formatlar ve mp3 çalardaki tüm dosyaları
siler. <NO>’nun (Hayır) seçilmesi dahili hafızayı formatlamaz.
About (Hakkında) : Donanım yazılımı sürümü, parça sayısı, kalan hafıza alanını
kontrol eder.
NOT
ƒ Dahili hafıza ile ilgili
1GB=1,000,000,000 bayt'tır : dahili donanım yazılımı hafızanın bir kısmını
kullanıyor olduğundan gerçek biçimlenmiş kapasite daha az olabilir.
TEMEL BİLGİLER _ 23
AYARLARI VE SEÇENEKLERİ DEĞİŞTİRME (DEVAM)
Bir dosyayı silmek için
1. <Delete File>’ı (Dosya Sil) seçmek için
[ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
2. İstediğiniz klasörü seçmek için [
düğmesine basın.
,
]
3. Seçilen klasörün dosya listesine geçmek için
] düğmesine basın.
[
4. Silinecek dosyayı seçmek için [
düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
,
Voice Recording..
Delete File
Resume
Beep
Recorded
Music
Playlist
]
ƒ <Delete?> (Sil?) görünecektir.
Delete?
5. <YES> (Evet) seçeneğini seçmek için
[ ,
] düğmesine ve ardından
düğmesine basın.
ƒ Seçilen dosya silinecektir.
DİKKAT
ƒ Dosyalar silindikten sonra geri getirilemez. Dosyaları silmeden önce lütfen
kontrol edin.
ƒ Bir dosyanın silinmesi geçerli müziği çalmayı durdurur.
NOT
24 _ TEMEL BİLGİLER
SİSTEMİ SIFIRLAMA
mp3 çalarınız çalışmazsa, müzik çalmazsa ya da bağladığınızda bilgisayarınız
tarafından tanınmazsa, sistemi sıfırlamanız gerekebilir.
1
2
düğmesini ok yönünde kaydırın.
Sistemi sıfırlamak için
ve
düğmelerine aynı anda kısa
süre basılı tutun.
ƒ Sistem sıfırlanacaktır.
ƒ Ayarlarınız ve dosyalarınız etkilenmeyecektir.
TEMEL BİLGİLER _ 25
Samsung Media Studio
Samsung Media Studio, dosyalarınızı bilgisayarınızda
düzenlemenize yardımcı olan kullanımı kolay yazılım
uygulamasıdır. Media Studio’da sıralanan ve düzenlenen
dosyalarınızı, doğru dosya için tüm sabit sürücünüzü aramadan,
mp3 çalarınıza kolayca aktarabilirsiniz.
BİLGİSAYAR GEREKSİNİMLERİ
Media Studio’yu kurmak ve çalıştırmak için bilgisayar sisteminiz en az aşağıdaki
özelliklere sahip olmalıdır.
• Pentium 300MHz veya daha üstü
• USB Bağlantı Noktası 2.0
• Windows 2000/XP/Vista
• DirectX 9.0 veya daha üstü
• 100MB boş sabit disk alanı
• CD Rom Sürücü (2X veya daha üstü)
• Windows Media Player 9.0 veya daha üstü
• 1024 X 768 veya daha üstü çözünürlük
• Internet Explorer 6.0 veya daha üstü
26 _ samsung media studio
SAMSUNG MEDIA STUDIO’YU KURMA
DİKKAT
ƒ <Media Studio> kurulum programını bilgisayarınızın yönetici hesabında
çalıştırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde <Media Studio> kurulmaz. Yönetici
hesabını bulmak için, lütfen bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu okuyun.
1. Mp3 çalarla birlikte verilen Kurulum CD’sini
CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. <Install Now>'ı (Şimdi Yükle) tıklayın.
3. <Next> (İleri) seçeneğini tıklayın.
ƒ <Media Studio> kurulumu başlar ve kurulum
tamamlandığında masaüstünüzde bir
simgesi
oluşturur.
DİKKAT
Next >
ƒ Kurulum CD’sini dikey olarak takılmış bir CD-ROM'a takarken / çıkarırken dikkat
edin.
samsung media studio _ 27
KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA
STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME
Media Studio ile dosya ve klasörleri mp3 çalarınıza aktarmadan önce seçebilir ve
düzenleyebilirsiniz. Bu, mp3 çalarınızdaki dosyaları taramayı kolaylaştıracak ve
hızlandıracaktır.
2 USB bağlantı noktasının takma yönü bilgisayara göre
1
1.
değişiklik gösterebilir. Bu yüzden takmadan önce MP3
çaların USB fişinin yönünü kontrol edin.
düğmesini kaydırın.
ƒ USB fişi ortaya çıkar.
2. USB fişini bilgisayarınızdaki bağlantı noktasına ( ) şekilde görüldüğü gibi takın.
ƒ Mp3 çaların ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) göstergesi çıkar.
ƒ Mp3 çalar bilgisayarınıza bağlandığında <Media Studio> kendiliğinden başlayacaktır.
ƒ Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio> simgesine
USB Fişinin Çıkarılması
ƒ USB fişini mp3 çalardan çıkarmak için
kaydırın.
çift tıklayın.
USB Fişinin Takılması
düğmesini
2
USB Fişinin Takılması
düğmesini kaydırırken USB fişini mp3 çalara geri
ƒ
ittirin.
ƒ USB fişini MP3 çalara takarken
düğmesini
kaydırarak tutun. Aksi takdirde MP3 çalar hasar görebilir.
DİKKAT
1
ƒ mp3 çaları bilgisayarınızda FAT32 dosya sistemiyle formatlamanız tavsiye edilir.
NOT
28 _ samsung media studio
KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA
STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME (DEVAM)
[YP-U3]
[YP-U3]
3.
simgesini tıklayın.
ƒ Müzik listesini görüntülemek için
simgesini tıklayın.
ƒ Bağlantı sırasında tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
NOT
DİKKAT
ƒ USB fişini Pil şarjı azken bilgisayara bağladığınızda, mp3 çalar bilgisayara
bağlanmadan önce birkaç dakika şarj olacaktır.
ƒ Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine
doğrudan bilgisayara bağlayın.
samsung media studio _ 29
KLASÖR VE DOSYALARI SAMSUNG MEDIA
STUDIO'YU KULLANARAK DÜZENLEME (DEVAM)
Klasör ekleme
4. <Media Studio>’nun alt kısmındaki
<Add Folder> (Klasör Ekle)
butonuna tıklayın.
ƒ <Open Folder> (Klasör Aç) penceresi
açılacaktır.
5. Eklenecek klasörü seçin ve <OK>'i
(Tamam) tıklayın.
ƒ Seçilen klasörün dosyaları <Media
Studio> Ekranı’nın sol tarafındaki listeye
eklenir.
Dosya eklemek için
4. <Media Studio>’nun alt kısmındaki
<Add File> (Dosya Ekle) butonuna
tıklayın.
ƒ <Open> (Aç) penceresi açılacaktır.
5. Eklenecek dosyaları seçin ve
<Open> (Aç) butonuna tıklayın.
ƒ Dosyalar <Media Studio> Ekranı’nın sol
tarafındaki listeye eklenir.
NOT
ƒ Samsung Media Studio’nun eksiksiz bir Yardım fonksiyonu vardır. Media Studio
hakkındaki sorunuzun cevabını bulamazsanız, <Media Studio> programının
üstündeki <MENU> (Menü) → <Help> (Yardım) → <Help>’i (yardım) tıklayın.
30 _ samsung media studio
SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3
ÇALARA AKTARMA
<Media Studio> dosya aktarımı dosyaları bilgisayarınızdan mp3 çalarınıza
aktarmanın en kolay yoludur.
[YP-U3]
3
4
[YP-U3]
5
1.
düğmesini kaydırın.
ƒ USB fişi ortaya çıkar.
2. USB fişini bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına ( ) takın.
ƒ Mp3 çaların ekranında <USB Connected> (USB Bağlandı) göstergesi çıkar.
ƒ MP3 Çalar bilgisayarınıza bağlandığında Media Studio kendiliğinden başlayacaktır.
ƒ Program kendiliğinden başlamazsa, masaüstündeki <Media Studio>
tıklayın.
DİKKAT
simgesine çift
ƒ Kararsız bağlantıdan kaçınmak için mp3 çaları bir USB dağıtım soketi yerine
doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.
samsung media studio _ 31
SAMSUNG MEDIA STUDIO İLE DOSYALARI MP3
ÇALARA AKTARMA (DEVAM)
3.
simgesini tıklayın.
ƒ Müzik listesini görüntülemek için
simgesini tıklayın.
4. Aktarılacak dosyayı sol taraftaki listeden seçin.
simgesini tıklayın.
5.
ƒ Seçtiğiniz dosya MP3 çalara aktarılır.
DİKKAT
NOT
ƒ Dosya aktarımı sırasında USB fişinin bağlantısını kesmeyin. Aktarım sırasında
bağlantının kesilmesi MP3 çalarınıza ya da bilgisayarınıza zarar verebilir.
ƒ Müzik tanımlama teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote ve Gracenote CDDB® Müzik
Tanımlama ServisiSM tarafından sağlanmaktadır.
ƒ CDDB Gracenote’un tescilli markasıdır. Gracenote logosu ve işareti, ve “Gracenote
CDDB tarafından işletilmektedir” logosu Gracenote’un ticari markalarıdır. Müzik
Tanımlama Servisi ve MRS Gracenote’un hizmet markalarıdır.
32 _ samsung media studio
TAŞINABİLİR DİSK OLARAK KULLANIMI
Bu çaları taşınabilir bellek cihazı olarak da kullanabilirsiniz.
ƒ Başlamadan önce - MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.
1. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/
klasörleri açın.
2. Masaüstünden <My Computer>
(Bilgisayarım)  <U3>’ü açın.
3. Bilgisayarınızdan aktarılacak dosyaları/
klasörleri seçin ve <U3> içindeki
istediğiniz bir klasöre sürükleyip bırakın.
ƒ Seçilen klasörler veya dosyalar MP3 çalarınıza
aktarılır.
DİKKAT
ƒ Dosya indirme veya yükleme sırasında dosya aktarım mesajı görünecektir.
Bu mesaj görüntülenirken USB fişinin bağlantısını kesmek çaların arızalanmasına
sebep olabilir.
ƒ Windows Explorer’da görüntülenen müzik dosyalarının sırası cihazınızdaki çalma
sırasından farklı olabilir.
ƒ Bir DRM dosyasını (yüklü dosya) taşınabilir diske aktarırsanız, dosya
çalınmayacaktır.
NOT
ƒ DRM nedir?
Digital Rights Management-Dijital Haklar Yönetimi (DRM) dijital içeriklerin yasa dışı
kullanımını engellemek ve telif hakkı sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak
için geliştirilmiş bir teknoloji ve hizmettir. DRM dosyaları, yasal olarak satın alınan
MP3 müziğinin yasa dışı kopyalanmasını engelleyen teknolojiyle donanmış müzik
dosyalarıdır.
samsung media studio _ 33
BİLGİSAYARINIZDAN BAĞLANTININ KESİLMESİ
Bilgisayarınızdan bağlantıyı keserken çalarınıza ve verilerinize zarar gelmemesi
için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Fare imlecini masaüstünün sağ alt
köşesindeki görev çubuğunun üzerinde yer
üzerine getirin ve farenizle
alan simgenin
sol tıklayın.
2. <Safely Remove USB Mass Storage
Device Drive> (USB Yığın Bellek Cihaz
Sürücüsü’nü Güvenle Kaldır) iletisini
tıklayın.
1
3. Bilgisayarınızdan MP3 çaların bağlantısını
kesin.
2
DİKKAT
ƒ Dosya aktarımı sırasında MP3 çaların bilgisayardan bağlantısını kesmeyin. Aksi
takdirde MP3 çalarınız veya bilgisayarınız zarar görebilir.
ƒ MP3 çaların içindeki dosyalar bilgisayarınızda kullanım halindeyken çaları
kaldıramazsınız. Dosya çalma işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kaldırmayı
yeniden deneyin.
34 _ samsung media studio
müzik dinleme
ƒ Başlamadan önce – Kulaklığı takın, MP3 çaları açın ve pili kontrol edin.
ƒ Önceki ekrana geçmek için [ ] düğmesine basın.
Ana menü ekranına geçmek için [ ] düğmesini basılı tutun.
NOT
KATEGORİYE GÖRE DİNLEME
2
3
4
Music
Playlist
Singer-Song 1
Music
1. Ana menü ekranına geçmek için [
] düğmesini basılı tutun.
(müzik) seçeneğini seçmek için[
2. <Music>
[
] düğmesine basın.
,
] düğmesine ve ardından
ƒ <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. İstenilen listeyi seçmek için [
düğmesine basın.
,
4. Çalınacak dosyayı seçmek için [
düğmesine
basın.
] düğmesine ve ardından [
,
,
,
]
] düğmesine ve ardından
ƒ Müzik çalmaya başlayacaktır.
Müzik Listesi
ƒ Müzik : Bir müzik dosyasını arayabilirsiniz.
ƒ Çalma listeleri : Çalma listesindeki bir müzik dosyasını veya albümü arayabilirsiniz.
NOT
ƒ MP3, WMA ve Ogg müzik dosyaları MP3 çalarla uyumludur.
ƒ Sadece MP3’ün değiştirilmiş bir uzantısı olan MP1 veya MP2 dosyaları MP3 çalarda
çalınamayabilir.
ƒ ID3 Etiketi (müzik bilgileri) olmayan bir dosya [Bilinmeyen] olarak gösterilir.
MÜZİK DİNLEME _ 35
DURAKLATMA
1. Müzik çalınıyorken
düğmesine basın.
ƒ Müzik çalma işlemi duraklatılacaktır.
2.
düğmesine tekrar basın.
ƒ Müzik kaldığı yerden çalmaya devam edecektir.
BİR PARÇA İÇİNDE ARAMA
1. Seçilen parça çalınıyorken [
] veya [
] düğmesini kısa süre basılı tutun.
ƒ Parçanın başına veya sonuna doğru arama yapar.
2. Başlamasını istediğiniz noktada düğmeye basmayı bırakın.
ƒ Düğmeye basmayı bıraktığınız yerden çalmaya başlayacaktır.
GEÇERLİ PARÇANIN BAŞINDAN İTİBAREN ÇALMA
1. Çalmaya başladıktan 3 saniye sonra [
] düğmesine basın.
ƒ Geçerli parça başından itibaren çalmaya başlar.
ÖNCEKİ YA DA SONRAKİ PARÇAYI ÇALMA
1. Çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içerisinde [
] düğmesine basın.
ƒ Önceki parça çalmaya başlar.
2. [
] düğmesine basın.
ƒ Sonraki parça çalmaya başlar.
DİKKAT
ƒ VBR dosyalarını çalarken, çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içerisinde
[ ] düğmesine bassanız bile önceki parça çalınamayabilir.
36 _ MÜZİK DİNLEME
BİR MÜZİK DOSYASINI ARAMAK İÇİN
1. Seçili müzik dosyası çalınıyorken [
basın.
] düğmesine
Singer-Song 1
Singer-Song 2
Singer-Song 3
Singer-Song 4
ƒ Klasörün dosya listesi görünecektir.
2. Üst klasöre geçmek için [
] düğmesine basın.
3. İstediğiniz klasörü seçmek için [
,
] düğmesine basın.
4. Seçilen klasörün dosya listesine geçmek için [
5. İstediğiniz dosyayı seçmek için [
6.
,
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
düğmesine basın.
ƒ Müzik dosyası çalmaya başlayacaktır.
GEÇERLİ ÇALMA EKRANINA GERİ DÖNMEK İÇİN
Diğer fonksiyonları kullanırken geçerli çalma ekranına istediğiniz zaman geri
dönebilirsiniz.
1. Ana menü ekranına geçmek için [
tutun.
] düğmesini basılı
özelliğini seçmek
2. <Now Playing> (Şimdi Çalıyor)
için [ , ] düğmesine basın ve ardından
[
] düğmesine basın.
Now Playing
ƒ MP3 çalar geçerli çalma işlemi ekranına geri döner.
MÜZİK DİNLEME _ 37
SAMSUNG MEDIA STUDIO’YU KULLANARAK BİR
ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA
Samsung <Media Studio> ile kendi ses dosyası koleksiyonunuzu veya
albümünüzü oluşturabilirsiniz.
ƒ Başlamadan önce - MP3 Çaları bilgisayarınıza bağlayın.
Media Studio bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır.
[YP-U3]
My Album
OK
1
[YP-U3]
3
5
2
New Album
1. <Media studio>’nun üstündeki <My Album> (Albümüm) butonunu tıklayın.
ƒ <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.
2. Alttaki <New Album> (Yeni Albüm) butonunu tıklayın.
ƒ <Creation> (Oluşturma) penceresi açılır.
3. Albüm başlığını yazın ve [OK]'i (Tamam) tıklayın.
ƒ Yeni albüm (çalma listesi) adlandırılacak ve <Media Studio>’nun <My Album>
(Albümüm) bölümünde saklanacaktır.
38 _ MÜZİK DİNLEME
SAMSUNG MEDIA STUDIO’YU KULLANARAK BİR
ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA (DEVAM)
Mevcut bir çalma listesine müzik dosyaları ekleme
[YP-U3]
My PC
1
2
4
My Album
5
3
1. <Media Studio>’nun üstündeki <My PC> (Bilgisayarım) butonunu tıklayın.
ƒ <My PC> (Bilgisayarım) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki <My Album> (Albümüm) butonunu tıklayın.
ƒ <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.
3. Sağ penceredeki bir albümü çift tıklayın.
4. <My PC> (Bilgisayarım) penceresinde aktarmak istediğiniz dosyaları seçin.
5.
’i tıklayın.
ƒ Seçili dosyalar albüme (çalma listesi) eklenecektir.
MÜZİK DİNLEME _ 39
SAMSUNG MEDIA STUDIO’YU KULLANARAK BİR
ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA (DEVAM)
Bir çalma listesini Media Studio’yu kullanarak MP3
çalara aktarma
[YP-U3]
1
[YP-U3]
My Album
2
Portable
3
4
1. <Media Studio>’nun üstündeki <My Album> (Albümüm) butonunu tıklayın.
ƒ <My Album> (Albümüm) penceresi açılır.
2. Pencerenin sağ köşesindeki <Portable> (Taşınabilir) butonunu tıklayın.
ƒ <Portable> (Taşınabilir) penceresi açılır.
3. <My Album> (Albümüm) listesindeki bir albümü seçin.
4.
’i tıklayın.
ƒ Seçili albüm MP3 çaların ana menüsündeki <Music>
(Müzik) →
<Playlist> (Çalma listesi) bölümüne klasör klasör aktarılacaktır.
40 _ MÜZİK DİNLEME
MP3 ÇALARINIZDA BİR ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURMA
mp3 çalarınıza indirdiğiniz dosyalar varsa, Media Studio ya da bilgisayarınız
olmadan da bir <Favorite> (Favori) Çalma Listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdan
size en uygun yöntemi seçin.
3
Singer-Song 1
Singer-Song 2
Singer-Song 3
Singer-Song 4
1. Ana menü ekranına geçmek için [
4
Singer-Song 1
Singer-Song 2
Singer-Song 3
Singer-Song 4
] düğmesini basılı tutun.
2. <Music>
(müzik) seçeneğini seçmek için[
[
] düğmesine basın.
,
] düğmesine ve ardından
ƒ <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. <Music> (müzik) seçeneğini seçmek için[
[
] düğmesine basın.
,
] düğmesine ve ardından
ƒ Müzik klasörünün dosya listesi görünecektir.
4. Çalma listesine dosya eklemek için [
düğmesine basın.
,
] düğmelerine basın ve ardından
ƒ Seçili dosya  ile işaretlenecek ve çalma listesine eklenecektir.
(Müzik) → <Playlist> (Çalma listesi) → <Favorite.spl>
Ana menünün <Music>
(Favori çalma listesi) bölümünden çalma listesini kontrol edebilirsiniz.
NOT
ƒ <Favorite.spl>’deki (Favori çalma listesi) bir dosyayı silmek isterseniz, silmek için
düğmesine tekrar basın.
 işaretli dosyayı seçin ve ardından
MÜZİK DİNLEME _ 41
BİR ÇALMA LİSTESİNİ ÇALMA
ƒ Başlamadan önce - Çalma listelerini nasıl oluşturacağınızı ve MP3 çalarınıza
nasıl aktaracağınızı görmek için sayfa 41~43’e bakın. MP3 çalarda bir çalma listesi
oluşturmak için sayfa 44’e bakın.
Music
1. Ana menü ekranına geçmek için [ ] düğmesini
Playlist
basılı tutun.
2. <Music>
(müzik) seçeneğini seçmek için [ , ]
] düğmesine basın.
düğmesine ve ardından [
ƒ <Music> (Müzik) listesi görünür.
3. <Playlist> (Çalma listesi) seçeneğini seçmek için [
basın ve ardından [
] düğmesine basın.
,
] düğmesine
ƒ <Playlist> (Çalma listesi) listesi görünür.
ƒ Çalma listesi bulunamazsa, ekranda <No file> (Dosya yok) mesajını göreceksiniz.
4. İstediğiniz çalma listesini seçmek için [
[
] düğmesine basın.
,
] düğmesine basın ve ardından
ƒ Seçili çalma listesinde kaydedilen müzik dosyaları görünecektir.
ƒ MP3 çalarınızda oluşturulan bir çalma listesini çalmak isterseniz, <Favorite.spl>
(Favori Çalma Listesi) klasörünü seçin.
5. Çalınacak dosyayı seçmek için [
düğmesine basın.
ƒ Müzik çalmaya başlayacaktır.
42 _ MÜZİK DİNLEME
,
] düğmesine ve ardından
USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME
FONKSİYONU
düğmesini aşağıda listelenen dört moddan birini kontrol etmek için
ayarlayabilirsiniz. Ayarlamadan sonra,
düğmesiyle moda doğrudan
erişebilirsiniz.
User (Kullanıcı) Düğmesi modunu ayarlamak için
Basit mod değişimi için çalma işlemi sırasında
düğmesini kullanın.
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
Music
User Button Mo..
Time
Language
]
2. <Settings>
(ayarlar) seçeneğini seçmek
için [ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Settings> (Ayarlar) menüsü görünür.
3. <User Button Mode>’u (Kullanıcı Düğmesi Modu) seçmek için
[ , ] düğmesine ve ardından [
] düğmesine basın.
ƒ <User Button Mode> (Kullanıcı Düğmesi Modu) menüsü görünür.
4. Kullanıcı düğmesi modunu seçmek için [
ardından
düğmesine basın.
,
] düğmesine ve
User (Kullanıcı) Düğmesi modu listesi
ƒ <Repeat A-B> (A-B Tekrarlama) : Bölüm tekrarlamayı ayarlar.
ƒ <DNse> : Müzik için uygun bir ses efektini seçmenize izin verir.
ƒ <Play Speed> (Çalma hızı) : Çalma hızını hızlı ile yavaş arasında ayarlar.
ƒ <Play Mode> (Çalma modu) : Tekrar çalma modunu seçer.
MÜZİK DİNLEME _ 43
USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME
FONKSİYONU (DEVAM)
Bölüm Tekrarlamayı ayarlamak için
Bu fonksiyon sayesinde bir parçanın belirli bölümlerini tekrarlayarak
dinleyebilirsiniz. Dil öğrenimi için tavsiye edilmektedir.
2
3
Singer-Song 1
Singer-Song 1
1. User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu <Repeat A-B>’ye (A-B
Tekrarlama) ayarlayın ve istediğiniz dosyayı çalın.
2. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün başında
düğmesine basın.
ƒ Başlangıç noktası ayarlanır ve ekran gösterge penceresinde <AJ> işareti
belirir.
3. Tekrarlamasını istediğiniz bölümün sonunu belirlemek için
düğmesine basın.
ƒ Ekranda <AQB> işareti görünür ve belirlenen bölüm sürekli olarak çalmaya
başlar.
Bölüm Tekrarlamayı iptal etmek için
Bölüm Tekrarı sırasında
Bölüm Tekrarı iptal olacaktır.
NOT
düğmesine yeniden basın.
ƒ Bölüm Tekrarı aşağıdaki durumda otomatik olarak iptal olur.
Bölüm tekrarının başlangıç noktası ayarlanır ancak bitiş noktası geçerli
parça bitene kadar ayarlanmaz.
44 _ MÜZİK DİNLEME
USER (KULLANICI) DÜĞMESİ ÖZELLEŞTİRME
FONKSİYONU (DEVAM)
DNSe düğmesini kullanmak için
User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu <DNSe>’ye ayarlayın ve
düğmesine basın.
DNSe modu, düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir.
(Rock)
(House)
(Dance) (Normal)
(Jazz)
(Ballad)
(Rhythm & Blues)
(Classical)
(User EQ)
(3D-User)
(3D-Studio)
(3DStage)
(3D-Club) (Concert Hall).
Çalma hızı düğmesini kullanmak için
User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu <Play Speed>’e (Çalma hızı)
ayarlayın ve
düğmesine basın.
Çalma hızı düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir. <NOR>, <x1.1>,
<x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.
Çalma modu düğmesini kullanmak için
User (Kullanıcı) Düğmesi Modunu <Play mode>’a (Çalma modu)
ayarlayın ve
düğmesine basın.
Çalma modu düğmeye her basıldığında aşağıdaki sırada değişir
(Normal)
(Repeat Folder)(Klasörü Tekrarla) (Repeat All)) (Tümünü Tekrarla)
(Repeat One)(Birini Tekrarla) (Shuffle Folder)) (Klasör Karıştır) (Shuffle All)(Tümünü Karıştır).
NOT
ƒ DNSe nedir?
Digital Sound Engine (Dijital Doğal Ses Teknolojisi-DNSe), Samsung
tarafından geliştirilen MP3 çalarlar için bir ses efekti fonksiyonudur. Müziğe
en iyi stereofonik ses efektini katar.
MÜZİK DİNLEME _ 45
müzikten daha fazlası
Yeni mp3 çalarınızla müzikten çok daha fazlasının keyfini çıkaracaksınız.
Ses kaydı dinleyin. MP3 çalarınız size bunu ve daha fazlasını sunar.
SES KAYDETME
Kendi sesinizi, konuşmaları, dersleri ve diğer dış sesleri mp3 çalarınızla
kaydedebilirsiniz. Ayrıca farklı bit oranı seçerek kayıt kalitesini ayarlayabilirsiniz.
Ses kaydı bit oranını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 26'ya bakın.
Yöntem 1
Diğer fonksiyonları kullanırken her an bir ses
kaydı yapabilirsiniz.
düğmesini kısa süre basılı tutun.
ƒ Ses kaydı, dosya adı görünür görünmez başlayacaktır.
Yöntem 2
1. Ana menü ekranına geçmek için [
düğmesini basılı tutun.
]
Voice Record
2. <Voice Record> ’u (Ses Kaydı) seçmek için
[ , ] düğmesine ve ardından
[
] düğmesine basın.
ƒ <Voice Record> (Ses Kaydı) listesi görünür.
3. <Record> (kayıt) seçeneğini seçmek için [
ardından [
] düğmesine basın.
,
] düğmesine ve
ƒ Onay penceresi açılacaktır.
4. <YES> (Evet) seçeneğini seçmek için [
ardından
düğmesine basın.
,
] düğmesine ve
ƒ Ses kaydı, dosya adı görünür görünmez başlayacaktır.
46 _ MÜZİKTEN DAHA FAZLASI
Ses Kaydı listesi
<Record> (Kaydet) : Bir ses kaydı yapabilirsiniz.
<Recorded files> (Kaydedilen dosyalar) : Kaydedilen dosyaları çalmak ve
dinlemek için.
SES KAYDETME (DEVAM)
Kaydı durdurmak için
1. Kaydı durdurmak istediğinizde
düğmeye basın.
Check recorded
file?
ƒ Onay penceresi açılacaktır.
2. <YES> (Evet) veya <NO> (Hayır) seçeneğini
seçmek için [ ,
] düğmesine ve ardından
düğmeye basın.
ƒ <YES> (Evet) Kaydedilen dosya çalacaktır.
ƒ <NO> (Hayır) Kaydedilen dosya çalmayacaktır.
→
ƒ Kaydedilen dosya ana menü <Voice Record> (Ses Kaydı)
<Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) bölümünde saklanır.
DİKKAT
ƒ Kayıt sırasında mikrofonu çok yakın ya da çok uzak tutmayın, bu durum kayıt
kalitesini etkileyebilir.
ƒ Hafıza dolu ya da pil kapasitesi düşük ise ses kaydı yapılamaz.
ƒ Yaklaşık 66 saatlik ses kaydı yapabilirsiniz (32Kbps, 1GB’da).
NOT
ƒ Kaydı duraklatmak için
düğmesine basın.
MÜZİKTEN DAHA FAZLASI _ 47
SES KAYDETME (DEVAM)
Kaydedilen dosya adları
Kayıt yaparken, MP3 çalar otomatik olarak bir dosya üretir.
Dosya adı <VNNNN.mp3> formatına uyar, burada V ses kaydı dosyasını ve
NNNN kayıt numarasını gösterir.
Örneğin, V0003.mp3 dosya adı kaydedilecek üçüncü ses kaydı dosyasıdır.
Önceden kaydedilen bir dosyayı dinlemek için
1. Ana menü ekranına geçmek için [
] düğmesini basılı tutun.
2. <Voice Record> ’u (Ses Kaydı) seçmek için [
ve ardından [
] düğmesine basın.
,
] düğmesine
ƒ <Voice Record> (Ses Kaydı) listesi görünür.
3. <Recorded Files> (Kaydedilen Dosyalar) seçeneğini seçmek için
[ , ] düğmesine ve ardından [
] düğmesine basın.
ƒ <Recorded files> (Kaydedilen dosyalar) listesi görünür.
4. İstediğiniz kaydedilen dosyayı seçmek için [
5.
düğmesine basın.
ƒ Kaydedilen dosya çalmaya başlayacaktır.
48 _ MÜZİKTEN DAHA FAZLASI
,
] düğmesine basın.
Sorun Giderme
Yeni mp3 çalarınızda bir sorun yaşarsanız, bu listede çözümü olup
olmadığına bakın. Sorun devam ederse yakınınızdaki bir Samsung
Müşteri Hizmetleri Merkezi’yle irtibat kurun.
SORUN
Cihaz çalışmıyor.
ÇÖZÜMÜ
• Pil tamamen boşalmışsa güç açılmaz. Pili şarj
edin ve gücü tekrar açın.
• Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi
sıfırlamak için
ve
düğmelerini kısa süre basılı tutun.
Düğmeler çalışmıyor.
düğmesinin ok yönünde olup
olmadığını kontrol edin.
• Doğru düğmeye basıp basmadığınızı kontrol
edin ve sonra yeniden basın.
• Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi
sıfırlamak için
ve
düğmelerini kısa süre basılı tutun.
Ekran açılmıyor.
• <Settings> (Ayarlar) → <Time> (Zaman)
sekmesinden <Display Off> (Görüntü Kapalı)
özelliği seçiliyse, ekran görüntüsü kapalı
olacaktır. Herhangi bir düğmeye basın ve
açık olup olmadığını görün. Bununla birlikte,
TUŞ KİLİTLEME açık olduğunda dokunmatik
düğmeye basılması ekranı kapatmaz.
• Ekran doğrudan gelen güneş ışığı altında
görünmüyor olabilir.
•
SORUN GİDERME_ 49
SORUN
ÇÖZÜMÜ
Cihaz kapanıyor.
• Pil durumunu kontrol edin.
• Pil tamamen boşalırsa güç kendiliğinden
kapanır. Pili şarj edin.
• <Settings> (Ayarlar) → <Time> (Zaman)
sekmesinden <Auto Power Off> (Otomatik
Kapanma) özelliği seçiliyse, duraklatma
modunda güç kapalı olacaktır. MP3 çaları
çalıştırın.
Pil ömrü kullanım
kılavuzunda
bahsedilenden farklı.
• Pil ömrü ses modu ve görüntü ayarlarına bağlı
olarak farklılık gösterebilir.
• MP3 çalar düşük veya yüksek sıcaklıklarda
uzun süre bırakılırsa pil ömrü kısalabilir.
Media Studio Programı
Arızası
• Bilgisayarınızın temel sistem gereksinimlerini
karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.
• USB fişinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin ve tekrar deneyin.
Bilgisayarınıza
bağlanılamıyor.
Dosya aktarım hızı çok
düşük.
50 _ SORUN GİDERME
• Bilgisayarınızın araç çubuğundaki
<Start> (Başlat) düğmesine basın ve
Windows Güncelleme’yi çalıştırın. Anahtar
Güncellemeler ve Service Pack’leri seçin,
ardından hepsini güncelleyin. Bilgisayarınızı
yeniden başlatın ve bağlantı kurmayı yeniden
deneyin.
• Bilgisayarınızda <Media Studio> dahil birden
fazla program çalıştırıyorsanız, dosya aktarım
hızı yavaş olur. Gereksiz programlardan çıkın
ve aktarımı tekrar deneyin.
SORUN
ÇÖZÜMÜ
MP3 çalar çalmıyor.
• Geçerli dosyanın hafızada kayıtlı olup
olmadığını kontrol edin.
• Müzik dosyasının arızalı olup olmadığını
kontrol edin.
• Yeterli pil gücü olup olmadığını kontrol edin.
Dosya yükleme
çalışmıyor.
• USB fişinin uygun şekilde bağlı olup olmadığını
kontrol edin. Gerekiyorsa yeniden bağlayın.
• Hafızanın dolu olup olmadığını kontrol edin.
• Tuş Kilitleme durumundayken, sistemi
sıfırlamak için
ve
düğmelerini kısa süre basılı tutun.
Dosyalar veya veriler
eksik.
• USB fişi bağlantısının dosya veya veri aktarımı
sırasında kopup kopmadığını kontrol edin.
Durum böyleyse, hem dosyalara/verilere hem
de ürüne ciddi zarar gelmiş olabilir. Samsung
veri kaybından sorumlu olmadığı için çok
dikkatli olmalısınız.
Çalma sırasında
anormal çalma süresi
görüntüsü
• Dosyanın Değişken Bit Hızı (VBR) formatında
olup olmadığını kontrol edin.
Anormal dosya adı
görüntüsü.
• Ana menü ekranındaki <Settings> (Ayarlar) →
<Language> (Dil) → <ID3 Tag>’e (ID3 Etiketi)
gidin ve uygun bir dili ayarlayın.
Ürün ısınmış.
• Şarj işlemi sırasında ısı ortaya çıkabilir. Bunun
ürün ömrü veya fonksiyonları üzerinde bir etkisi
yoktur.
SORUN GİDERME_ 51
EK
MENÜ AĞACI
Burada menülerin ve fonksiyonların yeni mp3 çalarınızda nasıl düzenlendiğine
dair hızlı bir bakış bulunmaktadır.
Menü Seçim Ekranı
Music
Voice Record
Settings
Now Playing
Music
User Button
Mode
Time
Language
System
DNSe
Repeat A-B
Sleep
Menu
Voice Recording
Bit Rate
3D-User Set
DNSe
Auto Power Off
ID3 Tag
Delete File
User EQ Set
Play Speed
Display Off
Play Mode
Play Mode
Resume
Beep
Play Speed
Volume Limit
Skip Interval
LED Effect
Tag
Default Set
Format
About
52 _ EK
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Model Adı
Güç
Yerleşik Pil Gücü
Desteklenen Klasör ve
Dosya Sayısı
Kulaklık Çıkışı
YP-U3
3.7V (Li-Polimer Şarj Edilebilir)
250 mAh
MPEG1/2/2.5 Katman3(8kbps~320kbps,
8kHz~48kHz)
WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
Klasör: Maks. 2000,
Dosya: Maks. 2000 (klasör hariç)
20mW (16Ω)
Çıkış Frekans Aralığı
20Hz~20KHz
Gürültü Oranı Sinyali
A filtresiyle 90dB (1KHz 0dB’de)
Çalma Süresi
15 saat müzik çalma (MP3 128kbps, Ses seviyesi
15, Normal ses modu)
Çalışma için Sıcaklık
Aralığı
-5~35°C (23~95°F)
Kılıf
Ağırlık
Boyutlar (AxYxD)
Plastik
22.8g
80 X 25.4 X 11 mm
Dosya Uyumluluğu
Bu Kullanım Kılavuzu’nun içeriği uygulanacak yenilikler sebebiyle önceden
haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.
EK _ 53
LİSANS
Bu kullanım kılavuzu ile ilgili çalar ürünü belirli üçüncü şahısların belirli fikri
mülkiyet hakları altında lisanslıdır. Bu lisans, lisanslı içerikler için son kullanıcı
tüketicilerin özel, ticari olmayan kullanımı ile sınırlıdır. Ticari kullanım hakkı
verilmez. Lisans, bu çalar ürününden başka hiçbir çalar ürününü kapsamına
almaz ve herhangi lisanssız bir çalar ürününü veya bu çalar ürünüyle birlikte
kullanılan veya satılan ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3 uyumlu
süreci kapsamaz. Lisans yalnızca ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC 13818-3
uyumlu ses dosyalarını kodlayan ve/veya kodunu çözen bu çalar ürününün
kullanımını kapsamaktadır. Bu lisans altında, ISO/IEC 11172-3 ya da ISO/IEC
13818-3 uyumlu olmayan ürün özellikleri veya fonksiyonları için hiçbir hak
verilmemektedir.
54 _ EK
SAMSUNG İLE DÜNYA ÇAPINDA İRTİBAT
Samsung ürünleri ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen
SAMSUNG müşteri merkeziyle irtibat kurun.
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com/latin
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65
( 0,15/Min)
www.samsung.com/fi
01805-121213 ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
www.samsung.com/fr
EK _ 55
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Customer Care Center
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
0771-400 200
Web Site
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 -4698
3030 8282, 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
U.A.E
56 _ EK
www.samsung.com/mea
REV.2.0
Download PDF