Samsung | NX3000 | Samsung NX3000 Kullanım kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu
TUR  Bu kullanım kılavuzunda fotoğraf makinenizin
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac ve Apple App Store, Apple Corporation'ın tescilli ticari
markalarıdır.
• Google Play Store, Google, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
• Adobe, Adobe logosu, Photoshop ve Lightroom, Adobe Systems
Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları ya da ticari markalarıdır.
• Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
fotoğraf makinesi işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü yeniden
kullanamaz veya dağıtamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi satın aldığınız ülkenizde kullanmanızı öneririz.
• Bu fotoğraf makinesini makul bir şekilde kullanın ve kullanımı ile
ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ SD Association'ın tescilli
ticari markalarıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve “High Definition
Multimedia Interface” terimi HDMI
Licensing LLC'nin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markaların ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı
elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
  Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza
neden olabilecek durumlar
Fotoğraf makinenizi demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Fotoğraf makinesine zarar verebilir ve kendinizi elektrik çarpması
riskine maruz bırakabilirsiniz.
Fotoğraf makinenizi yanıcı veya patlayıcı gazların ve
sıvıların yakınında kullanmayın.
Bu bir yangına veya patlamaya neden olabilir.
Fotoğraf makinesinin için yanıcı maddeler sokmayın veya
bu tür maddeleri fotoğraf makinesine yakın yerlerde
saklamayın.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m’den daha yakın)
kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanırsanız, bu
geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Fotoğraf makinenizi küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun.
Fotoğraf Makinenizi ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve
hayvanların erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Fotoğraf makinesini uzun süre doğrudan güneş ışığına
veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
fotoğraf makinenizin iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini veya şarj aletini örtüler veya giysiler
ile örtmekten kaçının.
Fotoğraf makinenizi ıslak elle kullanmayın.
Fotoğraf makinesi fazla ısınabilir ve bu fotoğraf makinesini bozabilir
veya bir yangına neden olabilir.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
Gök gürlemesi boyunca güç beslemesi kablosuna veya
şarj aletine dokunmayın.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Eğer fotoğraf makinenize sıvı veya yabancı maddeler
girerse pil veya şarj aleti gibi tüm güç kaynaklarından
hemen ayırın ve sonra bir Samsung Servis Merkezi ile
iletişime geçin.
Fotoğraf makinesinin belirli alanlarda kullanılmasını
kısıtlayan tüm düzenlemelere uygun hareket edin.
• Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
• Uçakta iken fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf makineniz uçak
donanımı ile etkileşime girebilir. Uçak düzenlemelerine uygun
hareket edin ve uçak personeli tarafından istendiğinde fotoğraf
makinenizi kapatın.
• Tıbbi cihazların yanında iken fotoğraf makinenizi kapatın. Fotoğraf
makineniz hastanelerde veya sağlık tesislerinde tıbbi donanım ile
etkileşime girebilir. Tüm düzenlemelere, tıbbi personel tarafından
verilen uyarılara ve yönergelere uygun hareket edin.
Kalp pilleri ile etkileşime girmekten kaçının.
Bu fotoğraf makinesi ile tüm kalp pilleri arasında üretici firma ve
bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması
tarafından ve önerildiği üzere güvenilir bir mesafe bırakarak olası
etkileşimlerden kaçının. Eğer Fotoğraf makinenizi veya diğer tıbbi
cihazların bir kalp pili ile etkileşime girdiğine dair şüpheniz varsa,
derhal fotoğraf makinesini kapatın ve kılavuz bilgi almak için üretici
firma veya kalp pili veya tıbbi cihaz üreticisi ile temasa geçin.
  Uyarı—fotoğraf makinenizin veya diğer cihazların
zarar görmesine neden olabilecek durumlar
Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan
saklayacaksanız içindeki pilleri çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak fotoğraf
makinenize önemli hasar verebilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal,
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Orijinal olmayan, hasar görmüş veya ısınmış piller yangına veya kişisel
yaralanmaya sebep olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış pillerin, şarj cihazlarının, kabloların veya aksesuarların
kullanılması pillerin patlamasına, fotoğraf makinenizin zarar
görmesine veya yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung sorumlu
değildir.
Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
Pilin yanlış kullanılması bir yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
AC şarj aletini kullanırken, AC şarj aletine giden gücün
bağlantısını kesmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
Bunu yerine getirmemeniz yangın veya elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
Kullanmadığınızda AC şarj aletinin duvar prizi ile
bağlantısını kesin.
Bunu yerine getirmemeniz yangın veya elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir
fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
Kabloları bağladığınızda ve pilleri veya hafıza kartlarını
taktığınızda dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere ve
aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Manyetik şeritli kartları fotoğraf makinesi çantasından
uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya fotoğraf makinesinin çalışmaması
veya yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf makinesini manyetik alanlara ya da yakınını
yerleştirmeyin.
AC şarj aletinin pilin üzerindeki +/- terminalleri ile temas
etmesini önleyin.
Ekran hasar görmüşse fotoğraf makinesini kullanmayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Aksi takdirde fotoğraf makinesi bozulabilir.
Eğer cam veya akrilik parçalar kırılırsa, fotoğraf makinesini tamir
ettirmek için bir Samsung servis merkezini ziyaret ediniz.
Fotoğraf makinesini düşürmeyin ya da hızlı bir şekilde
çarpmayın.
Aksi halde ekran veya harici ya da dahili komponentler zarar görebilir.
4
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kullanmadan önce fotoğraf makinesinin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Üretici fotoğraf makinesinin hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Bu, görüntü sensöründe renk kaybına ya da arızalanmaya sebep
olabilir.
Eğer fotoğraf makinesi aşırı ısınırsa, pili çıkarın ve
soğumasını bekleyin.
• Fotoğraf makinesinin uzun süreli kullanımı pili aşırı ısındırabilir ve
fotoğraf makinesinin iç sıcaklığını artırabilir. Eğer fotoğraf makinesi
çalışmayı durdurursa, pili çıkarın ve soğumasını bekleyin.
Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
Fotoğraf Makineniz kalp pilleri, yardımcı duyma cihazları, tıbbi cihazlar
ve evlerde veya araçlarda bulunan diğer elektronik cihazlar gibi
korumasız olan ya da yanlış korunan elektronik donanım ile etkileşime
girebilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri çıkarmaktadır. Karşılaştığınız
herhangi bir etkileşim sorununu çözmek için elektronik cihazları
üreten firmalar ile görüşünüz. İstenmeyen etkileşimi önlemek için,
sadece Samsung onaylı cihazları veya aksesuarları kullanın.
Fotoğraf makinenizi normal konumda kullanın.
Fotoğraf makinenizin dahili anteni ile temas etmekten kaçının.
Verilerin aktarılması ve sorumluluklarınız
• WLAN üzerinden aktarılan veriler istenmeyen kişilere aktarılabilir,
dolayısıyla önemli verilerinizi herkese açık alanlarda ya da açık ağlar
üzerinden aktarmayın.
• Fotoğraf makinesi üreticisi telif hakları, ticari markalar, fikir hakları
yasaları veya kamusal ahlak kurallarının ihlallerine sebep olan veri
aktarımlarından sorumlu değildir.
• Cihazın aşırı ısınması fotoğraflarınızın kumlu bir görünüm almasına
neden olabilir. Bu doğaldır ve fotoğraf makinenizin genel başarısını
olumsuz yönde etkilemez.
5
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Mod gösterimleri
İşlev
Mod
Gösterge
Ek Bilgi
Akıllı Otomatik
t
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
P
[  ]
Fotoğraf makinesi. Örneğin, [Deklanşör] öğesi deklanşör
düğmesini temsil eder.
Diyafram Öncelikli
Pozlama
A
(  )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
Deklanşör Öncelikli
Pozlama modu
S
Manuel
M
Akıllı
s
Panorama
R
Kablosuz ağ
B
→
*
Bir adımı yerine getirmek için seçeneklerin veya menülerin
sıralamasını seçmeniz gereklidir; örneğin: b → Çekim
kalitesi öğesini seçin (b seçimi ve ardından Çekim kalitesi'ni
gösterir).
Ek Açıklama
6
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Çekim duruşları............................................................................. 13
Başlarken........................................................................................ 28
Paketi açma........................................................................................................... 28
Fotoğraf makinesi düzeni............................................................ 29
MOBILE düğmesini kullanma......................................................................... 31
Ekranı kullanma.................................................................................................... 32
Fotoğrafçılık kavramları
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur.......................................................................... 13
Ayakta fotoğraf çekme......................................................................................... 14
Diz çökerek fotoğraf çekme................................................................................ 14
Açıklık............................................................................................. 15
Diyaframın değeri ve alanın derinliği.............................................................. 16
Deklanşör hızı................................................................................ 17
ISO duyarlılığı................................................................................ 18
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı
pozlamayı nasıl kontrol eder....................................................... 19
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağlantı............. 20
Alan derinliği................................................................................. 21
Odak dışı efektleri ne denetler?........................................................................ 21
DOF önizleme........................................................................................................... 23
Kompozisyon................................................................................. 23
Üçte Bir Kuralı........................................................................................................... 23
İki özneli fotoğraflar.............................................................................................. 24
Flaş.................................................................................................. 25
Flaş kılavuz numarası............................................................................................. 26
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme........................................................................ 26
Fotoğraf makinem
Otomatik çekim modunu kullanma................................................................ 32
Pilin ve hafıza kartının takılması................................................. 33
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması................................................................. 33
Hafıza kartı adaptörünü kullanma................................................................ 33
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma............................... 34
Pili şarj etme.......................................................................................................... 34
Fotoğraf makinesini açma............................................................................... 34
İlk ayarı yerine getirme................................................................ 35
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler).................................................. 37
Kullanımı m.................................................................................................... 37
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme............................................... 37
Akıllı paneli kullanma......................................................................................... 38
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın...................................................... 38
iFn Kullanımı.......................................................................................................... 39
Ekran simgeleri.............................................................................. 41
Çekim modunda.................................................................................................. 41
Fotoğraf çekme...................................................................................................... 41
Video kaydetme..................................................................................................... 42
Seviye göstergesi hakkında................................................................................ 42
7
İçindekiler
Oynatma modunda............................................................................................ 43
Fotoğrafları görüntüleme................................................................................... 43
Videoları oynatma................................................................................................. 43
Görüntülenen bilgileri değiştirme................................................................ 44
Lenses............................................................................................. 45
Lens düzeni............................................................................................................ 45
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması.............................................. 46
Lens işaretleri........................................................................................................ 48
Aksesuarlar.................................................................................... 49
Harici flaş yerleşimi............................................................................................. 49
Harici flaş bağlama................................................................................................ 50
Çekim modları............................................................................... 51
t Akıllı Otomatik modu........................................................................... 52
P Program modu................................................................................................ 54
Program Geçişi........................................................................................................ 55
Minimum deklanşör hızı..................................................................................... 55
A Diyafram Önceliği modu............................................................................. 56
S Deklanşör Öncelikli Pozlama modu......................................................... 57
M Manuel mod.................................................................................................... 58
Çerçeveleme Modunu kullanma...................................................................... 58
Bulb işlevini kullanma........................................................................................... 59
s Akıllı mod........................................................................................................ 60
En iyi Yüz modunu kullanma............................................................................. 61
R Panorama modu........................................................................................... 62
Video kaydetme................................................................................................... 63
Çekim modunda kullanılabilen işlevler....................................................... 65
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük.................................................................... 67
Fotoğraf boyutu................................................................................................... 67
Çekim kalitesi........................................................................................................ 68
ISO duyarlılığı................................................................................ 69
Beyaz Dengesi............................................................................... 70
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme.................... 71
Resim Sihirbazı (Fotograf stilleri)............................................... 72
AF modu......................................................................................... 73
Tekli AF.................................................................................................................... 74
Sürekli AF................................................................................................................ 74
Manuel odaklama............................................................................................... 75
AF alanı........................................................................................... 76
Seçim otomatik odaklanma............................................................................ 76
Çoklu otomatik odaklanma............................................................................. 77
İzleme otomatik odaklanma........................................................................... 77
Yüz Algılama.................................................................................. 79
Normal.................................................................................................................... 79
Gülümseme Çekimi............................................................................................ 80
Göz Kırpma Çekimi............................................................................................. 80
MF Yardımı..................................................................................... 81
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)................................................... 82
8
İçindekiler
Film İlerletme (çekim yöntemi)................................................... 83
Tek............................................................................................................................. 83
Sürekli...................................................................................................................... 84
Seri Çekim.............................................................................................................. 84
Zamanlayıcı............................................................................................................ 85
Oto Poz Taraması (AE Bracket)....................................................................... 85
Beyaz Dengesi Poz Tarama (WB Bracket)................................................... 86
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı)............................................. 86
Derinlik Poz Taraması......................................................................................... 87
Flaş.................................................................................................. 88
Kırmızı göz etkisini azaltma............................................................................. 89
Flaş yoğunluğunu ayarlama............................................................................ 89
Ölçüm............................................................................................. 90
Çoklu........................................................................................................................ 90
Merkez ağırlıklı..................................................................................................... 91
Nokta....................................................................................................................... 91
Odak alanının poz değerini ölçme  ............................................................... 92
Dinamik Mesafe............................................................................ 93
Akıllı Filtre...................................................................................... 94
Poz dengelemesi........................................................................... 95
Pozlama kilidi................................................................................ 96
Video işlevleri................................................................................ 97
Film boyutu........................................................................................................... 97
Video Çıkışı NTSC değerine ayarlandığında................................................ 97
Video Çıkışı PAL değerine ayarlandığında.................................................... 97
Film kalitesi............................................................................................................
Çoklu Hareket.......................................................................................................
Kısıcı.........................................................................................................................
Ses.............................................................................................................................
98
98
99
99
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme..................................................... 101
Fotoğrafları görüntüleme............................................................................. 101
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme................................................. 101
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme................................................. 102
Dosyaları bir klasörde görüntüleme......................................................... 102
Dosyaları koruma............................................................................................. 103
Dosyaları silme.................................................................................................. 103
Tek bir dosyayı silme......................................................................................... 103
Birden çok dosyayı silme................................................................................. 104
Tüm dosyaları silme........................................................................................... 104
9
İçindekiler
Fotoğrafları görüntüleme.......................................................... 105
Fotoğrafı büyütme........................................................................................... 105
Slayt gösterisi görüntüleme......................................................................... 105
Oto döndür......................................................................................................... 106
Videoları oynatma...................................................................... 107
Oynatma sırasında videoyu kırpma.......................................................... 107
Oynatma sırasında görüntü yakalama..................................................... 108
Fotoğrafları düzenleyin.............................................................. 109
Bir fotoğrafı döndürme.................................................................................. 109
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma......................................................... 110
Fotoğraflarınızı ayarlama............................................................................... 110
Yüzlerin rötuşu................................................................................................... 111
Akıllı Filtre efektlerini uygulama................................................................. 112
Bölüm 4
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma.................. 114
WLAN'a bağlanma........................................................................................... 114
Ağ seçeneklerini ayarlama............................................................................... 115
IP adresini manuel olarak ayarlama............................................................. 115
Ağ bağlantısı ipuçları...................................................................................... 116
Metin girme........................................................................................................ 117
NFC Özelliğini Kullanma (Tag & Go)........................................ 118
Çekim modunda NFC özelliklerini kullanma......................................... 118
Oynatma modunda NFC özelliklerini kullanma (Photo Beam)....... 118
Wi-Fi modunda NFC özelliklerini kullanma........................................... 118
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme.................... 119
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme........... 121
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara
gönderme.................................................................................... 123
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma.... 125
Home Monitor+'ü kullanma..................................................... 127
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik Yedekleme
kullanımı...................................................................................... 129
PC'nizde Otomatik Yedeklemesi yapmak için programı yükleme. 129
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme............................. 129
Dosyaları görüntülemek için Samsung Link kullanma........... 131
10
İçindekiler
Bölüm 5
Bölüm 6
Kullanıcı ayarları......................................................................... 134
ISO özelleştirmesi............................................................................................. 134
HDTV'de dosyaları görüntüleme.............................................. 146
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Harici cihazlara bağlama
ISO adımı................................................................................................................ 134
Oto. ISO Aralığı.................................................................................................... 134
Gürültü Azaltma................................................................................................
Poz Tarama Ayarları.........................................................................................
DMF (Doğrudan Manuel Odak)..................................................................
Renk Boşluğu.....................................................................................................
Bozulma Düzelt.................................................................................................
iFn Özelleştirme................................................................................................
Kullanıcı Ekranı..................................................................................................
Düğme eşleme..................................................................................................
NFC canlı görüntü............................................................................................
MobileLink/NFC Görüntü Boyutu ............................................................
Kılavuz Çizgisi....................................................................................................
AF Lambası..........................................................................................................
Otomatik Kendini Çekme..............................................................................
Lens Tuşu Hız Ayarları.....................................................................................
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
140
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma............................................. 147
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza aktarma......................... 147
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama........................ 147
Fotoğraf makinesinin bağlantısını kesme (Windows 7 için)............... 148
Dosyaları Mac OS'e aktarma........................................................................ 148
Programları bir bilgisayarda kullanma.................................... 150
i-Launcher yükleme......................................................................................... 150
Samsung i-Launcher kullanma......................................................................
i-Launcher kullanma.......................................................................................
Windows OS Gereksinimleri...........................................................................
Mac OS Gereksinimleri.....................................................................................
Samsung i-Launcher'ı Açma...........................................................................
Cihaz yazılımını indirme...................................................................................
PC Auto Backup programını indirme..........................................................
Adobe Photoshop Lightroom yükleme .................................................
Adobe Photoshop Lightroom kullanma..................................................
151
151
151
152
152
152
152
153
153
Ayar.............................................................................................. 141
11
İçindekiler
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları............................................................................. 155
Fotoğraf makinesinin bakımı.................................................... 156
Fotoğraf makinesini temizleme.................................................................. 156
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı.......................................................... 156
Görüntü sensörü................................................................................................. 156
Fotoğraf makinesinin gövdesi....................................................................... 156
Fotoğraf makinesini kullanma veya saklama......................................... 157
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler.......................................................................................................157
Kumsalda ve plajda kullanım.......................................................................... 157
Uzun süreli saklama........................................................................................... 157
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma................... 158
Diğer ikazlar.......................................................................................................... 158
Hafıza kartı hakkında...................................................................................... 159
Desteklenen hafıza kartı................................................................................... 159
Hafıza kartı kapasitesi....................................................................................... 160
Hafıza kartlarını kullanırken uyulması gerekenler.................................. 161
Pil hakkında bilgi.............................................................................................. 162
Pil teknik özellikleri............................................................................................. 162
Pil ömrü.................................................................................................................. 164
Düşük pil mesajı.................................................................................................. 164
Pilin kullanımı hakkında notlar...................................................................... 164
Pilin kullanımı hakkında ikazlar..................................................................... 165
Pilin şarj edilmesi hakkında notlar................................................................ 165
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar................................... 166
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin..........................................................................................................166
Cihaz yazılımını güncelleme...................................................... 167
Servis merkezine başvurmadan önce....................................... 168
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri................................... 171
Sözlük........................................................................................... 176
İsteğe bağlı aksesuarlar.............................................................. 182
Dizin.............................................................................................. 183
12
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Fotoğraf makinesini sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf
çekmeniz açısından önemlidir. Fotoğraf makinesini doğru tutsanız
bile, yanlış duruş fotoğraf makinesinin titremesine neden olabilir. Dik
durun ve fotoğraf makinenizin titrememesi için kıpırdamayın. Yavaş
deklanşör hızlarında çekim yaparken, vücut hareketini en aza indirmek
için nefesinizi tutun.
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur
Fotoğraf makinesini sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını
deklanşör düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için
lensin altına yerleştirin.
13
Fotoğrafçılık kavramları
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik
durun.
14
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklık
Açıklık, pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Diyafram yuvası,
ışığın diyaframdan geçip fotoğraf makinesine girmesini sağlamak
için açılıp kapanan ince, metal plakalar içerir. Diyaframın boyutu
ışık miktarı ile ilgilidir: daha büyük bir diyafram daha fazla ışığa izin
verirken daha küçük bir diyafram daha az ışığa izin verir.
Diyafram boyutları
Açıklık boyutu “F-numarası” olarak bilinen bir değer tarafından temsil
edilir. F-numarası odak uzunluğunun lens çapına bölünmesi ile elde
edilir. Örneğin, eğer 50 mm odak uzunluğuna sahip bir lens f-sayıda
F2’ye sahipse, açıklığın çapı 25 mm’dir. (50 mm/25 mm = F2) f-sayısı
küçüldükçe, açıklığın boyutu büyür.
Diyaframdaki açıklık Poz Değeri (EV) olarak açıklanır. Poz Değerinin
(+1 EV) artırılması, ışık miktarının iki katına çıkması anlamına gelir.
Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının yarıya inmesi
anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere bölerek ışık
miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi özelliğini de
kullanabilirsiniz.
+1 EV
Minimum diyafram
Orta düzey diyafram
-1 EV
Maksimum diyafram
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Poz Değeri Adımları
Diyafram hafifçe açıldı
Diyafram geniş açıldı
15
Fotoğrafçılık kavramları
Diyaframın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade edilebilecek
alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Diyafram yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat sayısı,
gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir diyaframdaki kanat
sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise, bölümlerin
sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir
diyafram 14 bölüme ayırır.
Büyük DOF'li bir fotoğraf
Küçük DOF'li bir fotoğraf
7 kanat
8 kanat
16
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörü açmak ve kapatmak için gerekli olan zaman
miktarı ile ilgilidir. Görüntü sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan
geçen ışık miktarını kontrol eder.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn,
1/1.000 sn, 1/2.000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Bu nedenle deklanşör hızı ne kadar fazla olursa içeri o kadar az ışık
girer. Aynı şekilde deklanşör hızı ne kadar düşük olursa içeri o kadar
fazla ışık girer.
Aşağıdaki fotoğraflar, daha düşük bir deklanşör hızının fotoğraf
makinesine daha fazla ışık girmesine izin verir. Bu, hareket eden
nesnelere hareketi bulandırma efekti ekler. Diğer taraftan, hızlı
deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az zaman verir ve fotoğraf
hareket eden nesneleri daha kolay dondurur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör hızı
17
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, fotoğraf makinesinin duyarlılığına göre
belirlenir. Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası
film standartlarına dayanır. Dijital fotoğraf makinesinde bu duyarlılık
derecesi, görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını
göstermek için kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin,
bir ISO 200 ayarı görüntüleri ISO 100 ayarından iki kat daha hızlı
yakalama yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları
“gürültü” - küçük benekler, noktalar ve fotoğraftaki, çekime gürültülü
veya kirli bir görünüm veren diğer kavramlar olarak nitelenebilecek
gürültüye neden olabilir. Genel bir kural olarak, karanlık ortamlarda
veya gece çekim yapmıyorsanız, fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek
için düşük bir ISO ayarı kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, fotoğraf makinesinin ışığa daha az duyarlı
olacağı anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek
için daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını
kullanırken, açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek
fotoğraf makinesine daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın
bol olduğu güneşli bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir
deklanşör hızını gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda
veya geceleri, düşük ISO duyarlılık, fotoğraflarınızın bulanık olmasına
neden olur. Dolayısıyla, ISO duyarlılığını orta düzeyde artırmanız
önerilir.
Üçayak ve yüksek ISO duyarlılığında
çekilmiş bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş bulanık
bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
18
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Diyafram ayarı, fotoğraf makinesine giren
ışığı düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO duyarlılığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak bir
değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak ayarlarla
dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre değişir.
Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını etkilerken,
diyafram alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO duyarlılığı da
fotoğrafın grenliliğini denetleyebilir.
Ayarlar
Diyafram
değeri
Sonuçlar
Ayarlar
Deklanşör
hızı
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = hareketsiz
Yavaş = bulanık
ISO
duyarlılığı
Yüksek duyarlılık
= ışığa daha fazla
hassas
Düşük duyarlılık
= ışığa daha az
hassaslık
Yüksek = daha taneli
Düşük = daha az taneli
Geniş açıklık =
daha fazla ışık
Dar açıklık =
daha az ışık
Geniş = daha az derin alan
Dar = daha büyük alan
derinliği
19
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif
arasındaki bağlantı
Uzun odak uzunluğu
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı
oluşturur.
teleobjektif lens
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı lens
geniş görüntü
geniş açı
16 mm'lik açı
50 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir lens manzara çekimleri için uygun olup
dar açılı bir lensde spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için önerilir.
20
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları,
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya 'yüksek
DOF' denir.
DOF diyafram değerine bağlıdır
Diyafram genişledikçe (diğer bir deyişle, diyafram değeri düştükçe),
DOF düşer. Odak uzunluğunun denk olduğu şartlarda, düşük diyafram
değeri düşük DOF değerine sahip bir diyafram değerine yol açar.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır.
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu,
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı küçük
DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak veya
düşük bir diyafram değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık,
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir lens kullanılarak
veya yüksek bir diyafram değeri seçilerek çekilebilir.
Dar Alan Derinliği
50 mm F5.7
50 mm F22
Geniş Alan Derinliği
21
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
Odak uzunluğu arttıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip bir
geniş açılı merceğe göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker.
16 mm geniş açılı lens ile çekilen bir fotoğraf
100 mm teleskop lensle çekilmiş bir fotoğraf
DOF özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafeye
bağlıdır
Özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür.
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop lensle çekilmiş bir fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf
22
Fotoğrafçılık kavramları
DOF önizleme
Fotoğrafı çekmeden önce nasıl çıkacağı konusunda bir fikir edinmek
için Özel düğmesine basabilirsiniz. Fotoğraf makinesi diyafram ayarını
önceden tanımlanmış ayarlara göre yapar ve sonuçları ekranda
gösterir. Özel düğmesinin işlevini Optik Önizleme seçeneğine
ayarlayın. (sf. 139)
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
23
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı kompozisyonlara
sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
24
Fotoğrafçılık kavramları
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 1
Flaş
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık koşullarında
yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın fazlasıyla olduğu
yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini pozlamasını
dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem de arka planı
net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Özne 2
Özne 2
Dengesiz
Dengeli
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
25
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş kılavuz numarası
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz
numarası flaştan özneye olan uzaklık ile ISO duyarlılığı 100 olarak
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır.
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Seken fotoğraf ışığın tavandan veya duvarlardan sıçrayarak ışığın subje
üzerinde homojen bir şekilde dağılması anlamına gelir. Normalde
flaşla çekilen fotoğraflar doğal görünmez ve gölgeler çıkabilir. Işık
yansıtılarak çekilen fotoğraflardaki öznelerde gölge oluşmaz ve ışık
eşit yayıldığından sorunsuz görünürler.
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Diyafram değeri
Diyafram değeri = Kılavuz numarası/Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası/Diyafram değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'ye ve
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum diyafram değeri F5.0'dır.
26
Bölüm 1
Fotoğraf makinem
Aperture PriorityFotoğraf makinenizin düzeni, ekrandaki simgeler, lens,
isteğe bağlı aksesuarlar ve temel işlevler hakkında öğrenin.
Fotoğraf makinem
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Fotoğraf Makinesi
AC adaptörü/USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Hızlı Referans Kılavuzu
Adobe Photoshop Lightroom
DVD-ROM
Askı
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, izinsiz aksesuar
kullanımı sonucu oluşan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Aksesuarlar hakkında bilgi için 182 sayfaya bakın.
28
Fotoğraf makinem
Fotoğraf makinesi düzeni
1 2 3
4
5
6
No.
5 7
1
8
9
13 12 11
10
İsim
No.
İsim
Mod düğmesi
• t: Akıllı Otomatik modu (sf. 52)
• P: Program modu (sf. 54)
• A: Diyafram Önceliği modu (sf. 56)
• S: Deklanşör Öncelikli Pozlama
7
Hoparlör
8
NFC etiketi
9
Lensi açma düğmesi
10
Görüntü sensörü
11
Mercek montajı
12
Lens montaj işareti
13
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı
lambası
modu (sf. 57)
• M: Manuel modu (sf. 58)
• s: Akıllı modu (sf. 60)
• R: Panorama modu (sf. 62)
• B: Kablosuz Ağ (sf. 113)
2
Deklanşör düğmesi
3
Güç düğmesi
4
MOBILE düğmesi
Mobil cihazınıza bağlanması için bir
Wi-Fi işlevi seçin. (sf. 31)
5
Mikrofon
6
Flaş yuvası
29
Fotoğraf makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
No.
1
2
3
4
5
6
11
İsim
1
Video kaydı düğmesi
2
Fotoğraf makinesi askısı gözü
3
4
10 9 8 7
No.
Gezinme düğmesi (Akıllı düğme)
• Çekim modunda:
-- D: Ekrandaki bilgileri değiştirin.
-- I: Deklanşör hızını, diyafram
Video kaydını başlatır.
Dahili anten
* Kablosuz ağı kullanırken dahili anten ile
temas etmeyin.
f düğmesi
8
Akıllı panele erişme ve hassas ayar
yapma.
5
6
7
aşağı, sola, sağa taşıyın. (Gezinti
düğmesini de döndürebilirsiniz.)
9
getirin. (sf. 139)
Resimleri veya videoları görüntülemek
için Oynatma moduna girin.
m düğmesi
Seçeneklere ve menülere erişin.
Durum lambası
Sil/Özel düğmesi
• Çekim modunda: Atanan işlevi yerine
• Oynatma modunda: Dosyaları silin.
Oynatma düğmesi
değerini, pozlama dengesini veya ISO
duyarlılığını seçin.
-- C: Bir çekim yöntemi seçin veya
zamanlayıcı ayarlayın.
-- F: Bir AF modu seçin.
• Oynatma modunda:
-- I: Küçük resimleri görüntüleyin.
• Diğer durumlarda: Sırasıyla yukarı,
o düğmesi
• Menü ekranında: Seçilen seçenekleri
kaydedin.
• Çekim modunda: Bazı çekim
modlarında manuel bir odak alanı
seçmenizi sağlar.
İsim
10
Fotoğraf makinesinin durumunu
gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf
kaydederken, bir video çekerken,
verileri bir bilgisayara veya
yazıcıya gönderirken veya WLAN'a
bağlanırken veya bir fotoğraf
gönderirken.
• Sabit: Veri aktarımı yokken ya da pil
şarj edilmiyorken.
Ekran
11
Ekranda kendinize bakarken kendi
portrenizi çekmek için, ekrana yukarı
doğru vurun. (sf. 32)
30
Fotoğraf makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
1
2
4
No.
İsim
1
HDMI bağlantı noktası
2
USB girişi
3
Pil bölümü/Hafıza kartı kapağı
4
Tripod baglantısı
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlayın.
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
3
MOBILE düğmesini kullanma
Bir Wi-Fi işlevini seçerek [ ] üzerine basıp bir akıllı telefona bağlanın.
Önceki moda dönmek için [ ] üzerine tekrar basın.
31
Fotoğraf makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
Ekranı kullanma
Ekrana yukarı doğru fiske vurarak kendinize bakarken kendi portrenizi
çekebilirsiniz.
Otomatik çekim modunu kullanma
2 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
• 3 saniyenin ardından, fotoğraf makinesi deklanşörü otomatik
olarak bırakır.
• Fotoğraf makinesi kapalı iken, ekrana otomatik olarak yukarı fiske
vurmanız fotoğraf makinesini açar.
Fotoğraf makinesi kapalı iken ve Otomatik çekim seçeneğini
etkinleştirdiğinizde (sf. 140) ekrana yukarı doğru fiske vurmanız
fotoğraf makinesini açar ve Otomatik çekim moduna geçer.
• Fotoğraf makinesi kullanılmıyorken ekranı kapalı tutun.
Otomatik çekim modunda, zamanlayıcı (3 saniye), yüz algılama ve
güzel yüz işlevleri otomatik olarak etkinleştirilir.
• Fotoğraf makinesini tutmadığınızda ve ekrana hafifçe vurarak yukarı
Yüz algılama seçeneğini değiştirmek için [o] üzerine basın. Güzel yüz
işlevini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için [n] üzerine basın.
1
• Ekranı sadece izin verilen açı kadar çevirin. Bunu yapmamanız halinde
fotoğraf makinenize zarar verebilirsiniz.
doğru eğdiğinizde, bir üçayak kullanın. Aksi halde, fotoğraf makinenizin
hasar görmesine sebep olabilirsiniz.
• Harici flaş fotoğraf makinesine monte edildiğinde, ekrana yukarı doğru
fiske vurmayın. Aksi halde, fotoğraf makinenizin hasar görmesine sebep
olabilirsiniz.
Ekranı yukarı doğru çevirin.
180˚
32
Fotoğraf makinem
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını fotoğraf makinesine nasıl takacağınızı
ve çıkaracağınızı öğrenin.
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması
Pili çıkarmak için kilidi yukarı
doğru kaydırın.
Pil kilidi
Yeniden şarj edilebilir pil
Kartı fotoğraf makinesinden
çıkıncaya kadar hafifçe itin ve
ardından yuvasından çıkarın.
Hafıza kartını sarı renkli
temas noktaları yukarı doğru
bakacak şekilde yerleştirin.
Hafıza kartı
Hafıza kartı
Altın renkli temas yerleri sola
bakacak şekilde pili yerine
yerleştirin.
Hafıza kartı adaptörünü kullanma
Verileri bir bilgisayarda veya hafıza kartı okuyucusunda okumak
için hafıza kartını bir bellek kartı adaptörüne takın.
Yeniden şarj edilebilir pil
Fotoğraf makinesinin durum lambası yanıp sönerken hafıza kartını veya pili
çıkartmayın. Aksi takdirde hafıza kartında veya fotoğraf makinenizde kayıtlı
veriler zarar görebilir.
33
Fotoğraf makinem
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma
Pili şarj etme
Fotoğraf makinesini açma
Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce pili tam olarak şarj
etmeniz gerekir. USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize
takın ve ardından USB kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Fotoğraf makinesini açmak veya kapamak için, [ ] üzerine basın.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda ilk ayar ekranı belirir. (sf. 35)
Durum lambası
• Kırmızı ışık açık: Şarj ediyor
• Yeşil ışık açık: Tam şarj oldu
• Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Şarj hatası
Fotoğraf makinenizde sadece AC adaptörü ve USB kablosunu kullanın. Eğer
başka bir AC adaptörü kullanırsanız, fotoğraf makinesi pili şarj olmayabilir ya
da düzgün çalışmayabilir.
34
Fotoğraf makinem
İlk ayarı yerine getirme
Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda, ilk ayar ekranı belirir. Fotoğraf
makinesinin satıldığı ülke veya bölge için dil önceden ayarlanır. Dili
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
1
5 Bir seçeneği ayarlamak için [D/I] öğesine basın ve
ardından [o] öğesine basın.
Tarih/Saat Ayarla
[I] öğesine dokunarak Saat Dilimi üzerine basın ve
ardından [o] üzerine basın.
Yıl
Ay
Gün
Saat
Dk
DST
2 Zaman dilimini seçmek için [D/I] düğmesine basın
ve ardından [o] düğmesine basın.
Geri
Ayarla
Saat Dilimi
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.
[GMT +00:00] Londra
[GMT -01:00] Cabo Verde
6 [I] öğesine basarak Tarih Tipi öğesine basın ve
[GMT -02:00] Orta Atlantik
ardından [o] öğesine basın.
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Geri
Ayarla
3 [I] üzerine basarak Tarih/Saat Ayarla üzerine basın ve
ardından [o] üzerine basın.
4 [C/F] üzerine basarak bir öğe seçin (Yıl/Ay/Gün/Saat/
7
Bir tarih türü seçmek için [D/I] öğesine basın ve
ardından [o] üzerine basın.
Tarih Tipi
YYYY/AA/GG
AA/GG/YYYY
GG/AA/YYYY
Dakika/Yaz saati).
Geri
Ayarla
35
Fotoğraf makinem >
İlk ayarı yerine getirme
8 [I] öğesine basarak Zaman Türü öğesini seçin ve
ardından [o] üzerine basın.
9 Bir zaman türü seçmek için [D/I] üzerine basın ve
ardından [o] öğesine basın.
Zaman Türü
12 Saat
24 Saat
Geri
Ayarla
10İlk ayarı tamamlamak için [m] üzerine basın.
36
Fotoğraf makinem
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Gezinti düğmesini döndürün veya [D/I/C/F] üzerine basarak
taşıyın ve ardından [o] üzerine basarak bir seçeneği seçin.
Kullanımı m
[m] üzerine basın ve ardından çekim seçeneklerini veya ayarlarını
değiştirin.
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme
1
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
2 [m] düğmesine basın.
3 [C] üzerine basın, gezinti düğmesini döndürün veya
[D/I] düğmesine basarak b öğesine gidin ve
ardından [o] öğesine basın.
4 Gezinme düğmesini döndürün veya [D/I] üzerine
basarak Fotoğraf Boyutu öğesine gidin ve ardından [o]
öğesine basın.
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
Minimum Deklanşör Hızı
Geri
Seç
37
Fotoğraf makinem >
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
5 Gezinme düğmesini döndürün veya [D/I]
düğmesine basarak bir seçeneğe gidin ve ardından [o]
üzerine basın.
• [m] üzerine basarak önceki menüye gidin.
Akıllı paneli kullanma
Pozlama, ISO ve Beyaz Dengesi gibi bazı işlevlere erişmek için [f]
üzerine basın.
Fotoğraf Boyutu
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın
(3:2) (5472x3648)
(3:2) (3888x2592)
1
(3:2) (2976x1984)
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
(3:2) (1728x1152)
2 [f] düğmesine basın.
(16:9) (5472x3080)
Geri
Ayarla
6 Çekim moduna geçmek için [m] düğmesine basın.
3 [D/I/C/F] öğesine basarak EV öğesine gidin ve
ardından [o] üzerine basın.
• [o] düğmesine basmanıza gerek kalmadan gezinme düğmesini
döndürerek bir seçeneği doğrudan seçebilirsiniz.
EV : 0
Geri
Ayarla
4 Gezinti düğmesini döndürün veya [C/F] üzerine basarak
pozlama değerini ayarlayın ve ardından [o] üzerine basın.
38
Fotoğraf makinem >
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
iFn Kullanımı
Bir i-Function lensinde [i-Function] üzerine basarak deklanşör hızını,
diyafram değerini, poz değerini, ISO duyarlılığını ve lensdeki Beyaz
Dengeyi manuel olarak seçin ve ayarlayın.
1
Mod düğmesini P, A, S veya M öğesine döndürün.
2 Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
• Görünecek öğeleri seçmek için, [m] → d →
iFn Özelleştirme → bir öğe seçin.
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından
Seçenek
Açıklama
Diyafram
Açıklığı
Diyafram değerini ayarlayın.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızını ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlayın.
ISO
ISO duyarlılığını ayarlayın.
Beyaz dengesi
Beyaz dengesi seçeneğini seçin.
3 Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• Gezinme düğmesini de döndürebilirsiniz.
[D/I] üzerine basarak bir ayar seçebilirsiniz.
4 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
39
Fotoğraf makinem >
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Kullanılabilir seçenekler
Çekim modu
P
A
S
M
Diyafram Açıklığı
-
O
-
O
Deklanşör hızı
-
-
O
O
EV
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Beyaz dengesi
O
O
O
O
40
Fotoğraf makinem
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Simge
Fotoğraf çekme
1
2
Açıklama
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş
(pili tekrar şarj edin)
•
: Şarj oluyor
Otomatik odak
çerçevesi
Nokta ölçüm alanı
Fotoğraf makinesinin
titremesi
Manuel odak ölçeği
Simge
Açıklama
Fotoğraf boyutu
Sürücü modu
Flaş (sf. 88)
Flaş şiddetinin ayarı
Ölçüm (sf. 90)
AF modu (sf. 73)
Yüz algılama
Güzel yüz***
Seviye göstergesi
(sf. 42)
Odak alanı
Açıklama
Histogram (sf. 138)
Beyaz dengesi mikro ayarı
Çekim modu
Odak
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 82)
Güncel tarih
Deklanşör hızı
RAW dosyası
Diyafram değeri
Dinamik Mesafe (sf. 93)
1. Çekim bilgisi
Simge
2. Çekim seçenekleri
Güncel saat
Odak uzunluğu*
Oto pozlama kilidi
(sf. 96)
Çekilebilir fotoğraf
sayısı
Hafıza kartı takılı
Poz ayar değeri
ISO duyarlılığı (sf. 69)
* Güç Yakınlaştırma lensini iliştirdiğinizde bu simge
görünür.
** Bir hafıza kartı takmadan çekilen fotoğraflar bir hafıza
kartına veya bilgisayara aktarılamaz.
Beyaz Dengesi (sf. 70)
*** Ekranı yukarı çevirerek fotoğraf makinesi kendi kendine
çekim moduna geçtiğinde bu simge görünür.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
Hafıza kartı takılı değil**
41
Fotoğraf makinem >
Ekran simgeleri
Video kaydetme
2. Çekim seçenekleri
1
2
Simge
Açıklama
Video boyutu
AF modu (sf. 73)
Ölçüm (sf. 90)
Beyaz Dengesi (sf. 70)
Seviye göstergesi hakkında
Seviye göstergesi fotoğraf makinesini
ekrandaki yatay ve dikey çizgiler ile
hizalamanıza yardım eder. Eğer seviye
göstergesi düz değilse, Yatay Kalibrasyon
işlevini kullanarak seviye göstergesini
ayarlayın. (sf. 141)
Beyaz dengesi mikro ayarı
Dikey
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 82)
Kısıcı (sf. 99)
1. Çekim bilgisi
Simge
Açıklama
Ses kaydı kapalı (sf. 99)
Çekim modu
Mevcut kayıt süresi/
Kullanılabilir kayıt süresi
Çoklu Hareket (sf. 98)
Çoklu Hareket özelliğini
uyguladıktan sonraki oynatma
zamanı
Hafıza kartı takılı
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
Yatay
▲ Düz
▲ Düz değil
Portre yönlendirmesinde çekim yaparken
seviye ölçeri kullanamazsınız.
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili tekrar
şarj edin)
•
: Şarj oluyor
Poz değeri
ISO duyarlılığı (sf. 69)
42
Fotoğraf makinem >
Ekran simgeleri
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
Mod
F No
Obtüratör
ISO
Ölçüm
Flaş
Odak Uzunluğu
Beyaz dengesi
EV
Fotoğraf Boyutu
Tarih
Simge
1
2
Bilgilendirme
3
Açıklama
No.
Açıklama
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
1
2
Çekilen resim
Klasör numarası-Dosya numarası
RAW dosyası
Korumalı dosya
Sürekli çekilen fotolar (bir klasör
olarak görünecektir) (sf. 102)
Videoları oynatma
3
RGB histogram (sf. 138)
Çekim modu, Ölçüm, Flaş, Beyaz
Dengesi, Diyafram değeri, Deklanşör
hızı, ISO, Odak uzunluğu, Pozlama
değeri, Fotoğraf boyutu, Tarih
Durdur
Simge
Oynat
Açıklama
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
Oynatma hızı
Klasör numarası-Dosya numarası
Çoklu Hareket
Geçerli oynatma süresi
Video uzunluğu
43
Fotoğraf makinem >
Ekran simgeleri
Görüntülenen bilgileri değiştirme
Ekran türünü değiştirmek için [D] üzerine sürekli basın.
Mod
Ekran türü
• Temel çekim bilgisi (Çekim modu, Deklanşör hızı,
Çekim
Oynatma
Diyafram değeri, Pozlama değeri, ISO hassaslığı vb.)
• Temel çekim bilgisi + Seviye göstergesi
• Temel çekim bilgisi + Mevcut çekim seçenekleri bilgisi
(Fotoğraf boyutu, Sürücü modu, Flaş, Ölçüm,
AF modu vb.)
• Temel çekim bilgisi + Mevcut çekim seçenekleri bilgisi
+ Histogram + Tarih ve saat
• Temel bilgiler
• Geçerli dosya ile ilgili tüm bilgileri görüntüle.
• RGB histogramı dahil mevcut dosya hakkındaki tüm
bilgileri görüntüle.
44
Fotoğraf makinem
Lenses
Özel olarak NX serisi fotoğraf makineniz için yapılmış isteğe bağlı
lensler satın alabilirsiniz.
Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin ve
ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
No.
Açıklama
1
2
3
4
i-Function düğmesi (sf. 39)
Lens montaj işareti
Odak halkası
Lens
Lens düzeni
5
Yakınlaştırma düğmesi
• Yakınlaştırma oranını ayarlamak için yakınlaştırma düğmesine
basın.
SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS lensi (Örnek)
6
Lens Kapağı
1
6
2
3
Kullanmadığınız zamanlarda, lensi toz ve çiziklerden korumak için lens
kapağını ve mercek montajını yerine takın.
4
5
45
Fotoğraf makinem >
Lenses
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II lensi (Örnek)
7
1
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
Lensi kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekip tutarak fotoğraf
makinesinin gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını şekilde
gösterildiği gibi döndürün.
2
6
3
5
4
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Lens
4
Odak halkası (sf. 81)
5
i-Function düğmesi (sf. 39)
6
Yakınlaştırma halkası
7
Lens Kapağı
Lensin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını
resimde gösterildiği gibi döndürün.
Odak kilidi anahtarı
Lens kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
46
Fotoğraf makinem >
Lenses
SAMSUNG 16 mm F2.4 lensi (Örnek)
5
1
2
3
4
No.
Açıklama
1
2
3
i-Function düğmesi (sf. 39)
4
Lens
5
Lens Kapağı
Lens montaj işareti
Odak halkası (sf. 81)
47
Fotoğraf makinem >
Lenses
Lens işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS lensi (Örnek)
Açıklama
Diyafram değeri
Desteklenen diyafram değerleri aralığı. Örneğin, 1:3.5 – 6.3
maksimum diyafram değeri aralığı 3,5 - 6,3 demektir.
Odak Uzunluğu
2
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe
(milimetre). Bu şekil bir aralık ile ifade edilir: merceğin minimum
odak uzunluğundan maksimum odak uzunluğuna.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
ED
3
1
2
3 4 5
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık
noktasına odaklayamadığında oluşan bozulma).
OIS (sf. 82)
4
5
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, fotoğraf
makinesi titremesini algılayabilir ve fotoğraf makinesinin içindeki
hareketi etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
Ø
Lens çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
48
Fotoğraf makinem
Aksesuarlar
Daha iyi ve güvenilir fotoğraflar çekmenize yardımcı olabilecek harici
flaş gibi aksesuarları kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, her aksesuar için
olan kılavuza bakın.
Harici flaş yerleşimi
SEF8A (örnek) (isteğe bağlı)
1
• Çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden Samsung onayladığı
aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları
kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
2
3
No.
Açıklama
1
Lamba
2
Flaş yuvası bağlama düğmesi
3
Flaş yuvası bağlantısı
49
Fotoğraf makinem >
Aksesuarlar
Harici flaş bağlama
1
3 Kullanmak için flaşı kaldırın.
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak bağlayın.
2 Flaş yuvası bağlama düğmesini saat yönünde çevirerek flaşı
yerine oturtun.
• Tam şarj edilmeyen bir flaş ile bir fotoğraf çekebilirsiniz, fakat tam şarj
edilmiş bir flaş kullanmanız önerilir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez
patlayana kadar hareket etmeyin.
• SEF8A diğer NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olmayabilir.
• İsteğe bağlı flaşlar hakkında daha fazla bilgi için, flaş kullanım kılavuzuna
bakın.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
50
Fotoğraf makinem
Çekim modları
İki basit çekim modu—Akıllı Otomatik ve Akıllı modu—çeşitli otomatik
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Simge
t
Açıklama
Akıllı Otomatik modu (sf. 52)
P
Program modu (sf. 54)
A
Diyafram Önceliği modu (sf. 56)
S
Deklanşör Öncelikli Pozlama modu (sf. 57)
M
Manuel modu (sf. 58)
s
Akıllı modu (sf. 60)
R
Panorama modu (sf. 62)
B
Kablosuz Ağ (sf. 113)
51
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
t Akıllı Otomatik modu
1
Akıllı Otomatik modunda, fotoğraf makinesi çevre koşullarını tanır
ve deklanşör hızı, diyafram değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz
dengelemesi gibi pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik
olarak ayarlar. Fotoğraf Makinesi işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden,
bazı çekim işlevleri sınırlanır. Bu mod, en az ayarlamayla hızlı anlık
çekimler yapmak için yararlıdır.
2 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Mod düğmesini döndürün ve t olarak ayarlayın.
3 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın.
• Fotoğraf makinesi bir sahne seçer. Uygun bir sahne simgesi
ekranda görünür.
52
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
Tanımlanabilir sahneler
Simge
Açıklama
Manzaralar
Parlak arkaplanlı sahneler
Gece manzaraları
Gece portreleri
Işıklı manzaralar
Aydınlatmalı portreler
Portreler
Nesnelerin yakın fotoğrafları
Metnin yakın fotoğrafları
Gün Batımları
İç mekanlar, karanlık
Simge
Açıklama
Orman alanları genellikle yeşil renkli subjelerden oluşur
Renkli nesnelerin yakın fotoğrafları
Fotoğraf makinesi bir üçayakta dengelenir ve özne belirli bir
süre hareket etmez (karanlıkta çekim yaparken).
Aktif olarak hareket eden özneler
4 Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] üzerine basın.
• Özne aynı bile olsa fotoğraf makinesi, titreme, ışık durumu veya öznenin
uzaklığı gibi çekim koşullarına bağlı olarak, farklı sahneler seçebilir.
• Eğer fotoğraf makinesi uygun sahne modunu algılamazsa, t modu
için varsayılan ayarları kullanacaktır.
• Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak fotoğraf
makinesi bir portre modu seçmeyebilir.
Kısmen aydınlık
• Bir üçayaklı kullansanız dahi, özne hareket ediyorsa fotoğraf makinesi
Spot ışıklı yakın çekim
• Fotoğraf makinesi daha fazla pil gücü tüketir, çünkü uygun sahneleri
Spot ışıklı portreler
üçayak modunu algılamayabilir (
).
seçmek için ayarları sık sık değiştirir.
Mavi gök
53
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
P Program modu
1
Fotoğraf makinesi, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için
deklanşör hızı ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlar.
2 İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini
yapmak istediğinizde yararlı olur.
3 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
54
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
Program Geçişi
Program Geçişi işlevi, fotoğraf makinesi aynı pozlamayı korurken
deklanşör hızını ve diyafram değerini ayarlamanıza olanak sağlar.
[I] düğmesine basarak deklanşör hızını ve diyafram değerini seçin
ve diyafram değerini ayarlamak için gezinme düğmesini döndürün.
Deklanşör hızı diyafram değerine göre değişecektir.
Minimum deklanşör hızı
Seçilen hızdan daha yavaş olmayan deklanşör hızını ayarlayın. Ancak,
eğer Oto ISO Aralığı tarafından ayarlanan ISO duyarlılığı maksimum
ISO değerine ulaştığından bir optimum pozlama değeri elde
edilemezse, deklanşör hızı seçilen minimum deklanşör hızından daha
yavaş olabilir.
Minimum deklanşör
hızını ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Minimum Deklanşör
Hızı → bir seçeneğe basın.
• Bu özellik sadece ISO duyarlılığının Otomatik olarak ayarlandığı
durumlarda kullanılabilir.
• Bu özellik sadece Program veya Diyafram Öncelikli Pozlama modunda
kullanılabilir.
55
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
A Diyafram Önceliği modu
1
Diyafram Önceliği modunda, fotoğraf makinesi deklanşör hızını
seçtiğiniz diyafram değerine göre otomatik olarak hesaplar.
2 Açıklık değerini seçmek için [I] üzerine basın.
Alan derinliğini (DOF), diyafram değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz.
Bu mod, portre, çiçek veya manzara çekimleri için yararlıdır.
3 Diyafram değerini ayarlamak için gezinti düğmesini çevirin.
Mod düğmesini döndürün ve A olarak ayarlayın.
4 İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
5 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
• Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO duyarlılığını
artırmanız gerekebilir.
• Minimum deklanşör hızını ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Minimum Deklanşör Hızı → bir
seçenek üzerine basın.
Geniş Alan Derinliği
Dar Alan Derinliği
56
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
S Deklanşör Öncelikli Pozlama modu
1
Deklanşör Önceliği modunda, fotoğraf makinesi diyafram değerini
seçtiğiniz deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı
hareket eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta
takip efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
2 Deklanşör hızını seçmek için [I] üzerine basın.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
4 İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
Mod düğmesini döndürün ve S olarak ayarlayın.
3 Deklanşör hızını ayarlamak için gezinti düğmesini çevirin.
5 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
57
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
M Manuel mod
Manuel modu, deklanşör hızını ve diyafram değerini el ile
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya fotoğraf
makinesinde hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manuel
mod, ayrıca, gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
1
Çerçeveleme Modunu kullanma
Diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan bağımsız
olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha iyi
kareleyebilirsiniz.
Çerçeveleme
Modu'nu
kullanmak için,
Çekim modunda, [m] → b → Çerçeveleme Modu →
bir seçenek üzerine basın.
Mod düğmesini döndürün ve M olarak ayarlayın.
2 Diyafram değerini ve deklanşör hızını seçmek için [I]
üzerine basın.
3 Diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlamak için
gezinti düğmesini çevirin.
4 İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
5 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
58
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
Bulb işlevini kullanma
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir Bulb işlevi
kullanın. [Deklanşör]’e ilk kez basmanızla [Deklanşör]’e ikinci kez
basmanız arasında geçen aralıkta, deklanşör açık kalır, böylece
hareketli ışık efektleri oluşturabilirsiniz.
Bulb İşlevini
Kullanma,
Çekim modunda, [I] üzerine basarak deklanşör hızını
seçin → gezinti düğmesini tamamen saatin tersi yönünde
çevirerek deklanşör hızını Bulb → öğesine ayarlayın,
[Deklanşör] üzerine basarak çekimi başlatın, → [Deklanşör]
üzerine tekrar basarak çekimi durdurun.
• Yüksek bir ISO değerine ayarlarsanız veya deklanşörü uzun süre açık
tutarsanız, görüntü gürültüsü artabilir.
• Sürücü seçenekleri ve flaş seçenekleri Bulb işlevi ile birlikte kullanılamaz.
• Bulb işlevi yalnızca Manuel modda kullanılabilir.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Deklanşörü daha uzun açarsanız bir fotoğrafı kaydetmek daha uzun
olur. Fotoğraf makinesi bir fotoğrafı kaydederken fotoğraf makinesini
kapatmayın.
• Bu işlevi uzun süre kullanırsanız, tam şarj edilmiş bir pil kullanın.
59
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
s Akıllı mod
Akıllı modda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle
fotoğraf çekebilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürün ve s olarak ayarlayın.
2 Bir sahne seçin.
Seçenek
Açıklama
Yiyecek
Bir yiyecek fotoğrafını daha renkli tonlarda
yakalayın.
Partiler ve İç
Mekanlar
Net bir içmekan fotoğrafı yakalayın.
Hareket
dondurma
Yüksek hızda hareket eden özneleri yakalayın.
Zengin ton
Canlı renklerin bulunduğu bir fotoğraf çekin.
Şelale
Şelalelerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Siluet
Işıklı bir arkaplana karşı özneleri koyu şekiller
olarak yakalayın.
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Gece
Düşük ışık şartlarında daha az bulanıklığa ve
görüntü gürültüsüne sahip bir fotoğrafı çekin.
Seçenek
Açıklama
Havai Fişek
Havai fişeklerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Güzel yüz
Yüzdeki kusurları gizlemek için seçeneklerin
bulunduğu bir portreyi yakalayın.
Işık izi
Işık ışık şartlarında ışık izi bulunan sahneleri
yakalayın.
En iyi Yüz
Çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en iyi
görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin.
Art arda çekim
Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını
yakalayın.
Çocuk Çekimi
Bir çocuğun dikkatini çekmek için eğlenceli
sesler kullanarak bir fotoğraf seçin.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
Makro
Küçük veya yakın özneleri yakalayın.
3 Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve
ardından yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
60
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
En iyi Yüz modunu kullanma
En iyi Yüz modunda, çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en
iyi görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin. Grup fotoğrafları
çekerken her birey için en iyi görüntüyü seçerken bu modu kullanın.
1
Mod düğmesini döndürün ve s öğesine gidin ve ardından
En iyi Yüz seçeneğini belirleyin.
5 Yakalanan 5 yüzden en iyi görüntüyü seçin.
• Fotoğrafdaki geride kalan yüzleri değiştirmek için adım 4 ve 5’i
tekrarlayın.
•
simgesi fotoğraf makinesinin önerdiği görüntüde
görünecektir.
2 Subjeyi çerçevede hizalayın ve ardından odaklanmak için
[Deklanşör] üzerine yarım basın.
3 Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] üzerine basın.
Geri
Ayarla
• Fotoğraf makinesi ard arda 5 fotoğraf yakalar.
• İlk fotoğraf arkaplan görüntüsü olarak kaydedilir.
• Fotoğraf makinesi çekim yaptıktan sonra yüzleri otomatik olarak
algılar.
4 Gezinme düğmesini kullanarak değiştirmek için bir yüz
6 Fotoğraf kaydetmek için [f] düğmesine basın.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Fotoğraf çözünürlüğü 5.9M veya daha küçük bir değere ayarlıdır.
seçin.
İptal
Kaydet
61
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
R Panorama modu
Panorama modunda, tek bir fotoda geniş panaromik sahne
yakalayabilirsiniz. Panorama modu, panaromik bir görüntü oluşturmak
için bir seri fotoyu yakalar ve birleştirir.
1
Mod düğmesini döndürün ve R olarak ayarlayın.
2 [Deklanşör] üzerine basılı tutun ve ardından fotoğraf
makinesini seçtiğiniz yönde hareket ettirin.
• Hareket yönünde bir ok görüntülenir ve çekilen tüm görüntü
önizleme kutusunda görüntülenir.
• Sahneler hizalandığında, fotoğraf makinesi otomatik olarak
sonraki fotoğrafı çeker.
3 Tamamladığınızda, [Deklanşör] öğesini serbest bırakın.
• Fotoğraf makinesi çekimleri otomatik olarak bir fotoğrafa
kaydedecektir.
• Çekim yaparken [Deklanşör] öğesini serbest bırakırsanız,
panoramik çekim durur ve yakaladığınız fotoğraflar kaydedilir.
• Çözünürlük çektiğiniz panoramik fotoğrafa bağlı olarak farklılık gösterir.
• Panorama moduda, bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
• Çekim kompozisyonu ya da öznenin hareketi sebebiyle fotoğraf makinesi
çekimi durabilir.
• Fotoğraf kalitesini iyileştirmek için fotoğraf makinesini hareket ettirmeyi
durdurursanız panorama modunda, fotoğraf makineniz son sahnenin
tamamını yakalayamayabilir. Tüm sahneyi yakalamak için, fotoğraf
makinenizi sahneyi sonlandırmak istediğiniz noktanın hafif ilerisine
getirin.
• Panoramik fotoğrafları çekerken en iyi sonuç için, aşağıdakilerden kaçının:
-- fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirme
-- sonraki görüntüyü çekmek için fotoğraf makinesini çok az hareket
ettirme
-- fotoğraf makinesini, düzensiz bir hızda hareket ettirme
-- fotoğraf makinesini sallama
-- karanlık ortamlarda çekim yapma
-- yakındaki nesneleri taşırken yakalama
-- parlaklığın veya renk ışığının değiştiği durumlarda çekim yapma
• Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir ve aşağıdaki şartlarda
çekim durur:
-- çekim sırasında çekim yönünü değiştirirseniz
-- fotoğraf makinesini çok hızlı hareket ettirirseniz
-- eğer fotoğraf makinesini taşımazsanız
62
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
Video kaydetme
Çekim modunda, Tam HD videoları (1920X1080)
(Video kaydı)
üzerine basarak kaydedebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, 30 kare/sn
değerinde en çok 20 dakikalık bir videoyu kaydederek izin verir ve
dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder. Fotoğraf makinesinin
mikrofonu ile ses kaydedilir.
Bir videoyu kaydederken bir AF/MF düğmesi bulunmayan bir lensi
kullandığınızda, [F] üzerine basarak AF işlevini etkinleştirin veya
devre dışı bırakın. Bir AF/MF düğmesine sahip olan lensi kullanırken,
AF işlevi düğmenin ayarına göre çalışır.
Bir sahneyi karartmak ya da parlatmak için Kısıcı seçeneğini belirleyin.
Kayıt seçeneklerini ayarlamak için aynı zamanda Ses veya diğer
seçenekleri ayarlayabilirsiniz. (sf. 99)
1
Mod düğmesini döndürün ve t, P, A, S, M veya
s olarak ayarlayın.
• Bu özellik bazı modlarda çalışmaz.
2 İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
3
(Video kaydı) üzerine basarak kaydı başlatın.
• Fotoğraf makinesi, çekime başlamadan önce ayarladığınız
deklanşör hızını ve diyafram değerini tutacaktır.
4 Durdurmak için
(Video kaydı) üzerine tekrar basın.
• Kaydı durdurmak için [Deklanşör] üzerine de basabilirsiniz.
63
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri
kaydedilebilmektedir.
• Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, fotoğraf
makinesi görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
• Video kaydı sırasında lens ayarı yaparsanız, yakınlaştırma sesi veya diğer
lens sesleri kayda girebilir.
• Tercihli bir video lensi kullanılırken, oto yakınlaştırma sesi kayda girmez.
• Bir filmi kaydederken fotoğraf makinesi merceğini çıkarırsanız, kayıt
kesintiye uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
• Bir film çekerken fotoğraf makinesinin çekim açısını aniden değiştirirseniz,
fotoğraf makinesi görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir.
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için bir üçayak kullanın.
• Bir video kaydederken fotoğraf makinesi sadece Çoklu otomatik
odaklanma işlevini destekler. Diğer herhangi bir odak alanı ayarı
işlevlerini kullanamazsınız.
• Film boyutu 4 GB değerini geçtiğinde, maksimum kayıt süresine
(20 dakika) ulaşılmasa dahi fotoğraf makinesi kaydı otomatik olarak
durdurur.
• Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir.
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya video
boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
• Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman
fotoğraf makinesini kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir fotoğraf
makinesinde veya bilgisayarda yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir
veya kartın kapasitesinde değişikliğe neden olabilirsiniz.
• Aynı ISO duyarlılığında bir videoyu kaydederken, ekran bir fotoğraf
çekmekten daha karanlık görünebilir. ISO duyarlılığını ayarlayın.
• Bir videoyu Program, Diyafram Öncelikli Pozlama veya Deklanşör
Öncelikli Pozlama modunda kaydettiğinizde, ISO kendiliğinden Otomatik
değerine ayarlanır.
64
Fotoğraf makinem >
Çekim modları
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
Çekim işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakın.
İşlev
Fotoğraf Boyutu (sf. 67)
Çekim kalitesi (sf. 68)
ISO (sf. 69)
Beyaz dengesi (sf. 70)
Resim Sihirbazı (sf. 72)
Akıllı Filtre (sf. 94)
AF Modu (sf. 73)
AF Alanı (sf. 76)
MF Yardımı (sf. 81)
AE'yi AF Noktasına Bağla
(sf. 92)
Çerçeveleme Modu (sf. 58)
Kullanılabildiği mod
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M/s*
P/A/S/M/s/R/t
İşlev
Kullanılabildiği mod
OIS (Titreşim Önleyici) (sf. 82)
P/A/S/M/s*/t
Film ilerletme (Tek/Sürekli/
Seri çekim/Zamanlayıcı/
Ayraç) (sf. 83)
P/A/S/M/s*/t*
Ölçüm (sf. 90)
P/A/S/M
Dinamik Mesafe (sf. 93)
P/A/S/M
Flaş (sf. 88)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
Poz dengelemesi (sf. 95)
P/A/S
Pozlama kilidi (sf. 96)
P/A/S
* Bazı işlevler, bu modlarla sınırlıdır.
P/A/S/M
P/A/S/M
65
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük
Fotoğraf boyutu
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Fotoğraf Boyutu →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Boyut
Öneri
(3:2) 5472x3648*
A1 kağıda yazdırma.
(3:2) 3888x2592
A2 kağıda yazdırma.
(3:2) 2976x1984
A3 kağıda yazdırma.
(3:2) 1728x1152
A5 kağıda yazdırma.
(16:9) 5472x3080
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
(16:9) 3712x2088
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
(16:9) 2944x1656
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
(16:9) 1920x1080
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
(1:1) 3648x3648
A1 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 2640x2640
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 2000x2000
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 1024x1024
Bir e-postaya ileştirin.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
67
Çekim İşlevleri >
Boyut ve Çözünürlük
Çekim kalitesi
* Varsayılan
Simge
Format
Açıklama
JPEG
Normal:
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete
yükleme yapmak için önerilir.
RAW
RAW:
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
RAW+JPEG
RAW + Ç.İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi
sağlar.
RAW+JPEG
RAW + İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek
kalite) ve RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG
(Normal kalite) hem de RAW formatında
kaydetmenizi sağlar.
Fotoğraf makinesi, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG
formatına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anında
geçerli olan ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG
formatına dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya
kaydedilir.
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının
pozlamalarını, Beyaz Dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini
ayarlamak veya bunları JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için,
DVD-ROM'da sunulan Adobe Photoshop Lightroom programında
kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için hafıza kartında yeterli
alan bulunduğundan emin olun.
Çekim kalitesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Çekim kalitesi →
bir seçeneğe basın.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
* Varsayılan
Simge
Format
Açıklama
JPEG
Çok iyi*:
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
JPEG
İyi:
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
68
Çekim İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, fotoğraf makinesinin ışığa olan duyarlılığını
gösterir.
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, fotoğraf makinesi da ışığa karşı daha duyarlı
hale gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde,
loş veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → ISO → bir seçeneğe
basın.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel
gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma işlevini kullanın. (sf. 134)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
69
Çekim İşlevleri
Beyaz Dengesi
Beyaz Dengesi bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını gösterir.
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini
ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Akkor gibi uygun bir
aydınlatma koşulu seçin veya renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Ayrıca fotoğraf renklerinin karışık ışıklandırma koşullarının geçerli
olduğu gerçek sahneye uygun olmasını istiyorsanız, önceden
ayarlanmış ışık kaynakları için renk ayarlaması yapabilirsiniz.
Beyaz dengesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Beyaz dengesi → bir
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Otomatik bd*: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik ayarları
kullanmanızı sağlar.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken bu
seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların sahnenin doğal
renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan fotoğrafları
çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde çekilen
fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi çıkar.
Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
N
Floresan NW: Özellikle çok beyaz renk tonları için gün ışığı
floresan lambasında çekim yaparken seçin.
D
Floresan Gün Işığı: Özellikle hafif mavimsi renk tonu için gün
ışığı floresan lambasında çekim yaparken seçin.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller, kırmızı bir renk
tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flaş BD: Bir flaş kullanırken seçin.
Özel ayar: Önceden tanımlı ayarlarınızı kullanın. Beyaz
dengesini [D] öğesine basarak ve ardından beyaz bir sayfayı
çekerek el ile ayarlayabilirsiniz. Nokta ölçüm dairesini kağıtla
doldurun ve beyaz dengesini ayarlayın.
Renk Sıcaklığı: Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Daha yüksek bir değer ile
daha sıcak bir fotoğraf elde edebilir ve daha düşük bir değer ile
daha soğuk bir fotoğraf elde edebilirsiniz. [D] üzerine basın
ve ardından renk sıcaklığını ayarlayın.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Floresan Beyazı: Özellikle floresan ışığı için gün ışığı floresan
lambasında çekim yaparken seçin.
70
Çekim İşlevleri >
Beyaz Dengesi
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme
Örnekler
Önceden ayarlanmış Beyaz Dengesi seçeneklerini de
özelleştirebilirsiniz.
Ön ayar
seçeneklerini
özelleştirmek için,
Çekim modunda, [m] → b → Beyaz dengesi → bir
seçeneğe → [D] → basın, [D/I/C/F] üzerine
basın.
Beyaz dengesi : Günışığı
Geri
Otomatik bd
Günışığı
Floresan Gün Işığı
Akkor
Sıfırla
71
Çekim İşlevleri
Resim Sihirbazı (Fotograf stilleri)
Resim Sihirbazı, çeşitli görünümler ve duygusal atmosferler oluşturmak
için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri uygulamanızı sağlar. Ayrıca, her
bir stile ilişkin rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı ayarlayarak kendi
fotoğraf stillerini oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Resim Sihirbazı →
bir seçeneğe basın.
Örnekler
Standart
Canlı
Portre
Manzara
Orman
Retro
Soğuk
Sakin
Klasik
• Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir
Resim Sihirbazı seçeneği belirleyin, [D] düğmesine basın ve ardından
renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
• Kendi resim sihirbazınızı özelleştirmek için, ,
veya
öğesini seçin
ve ardından rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı ayarlayın.
• Resim Sihirbazı seçenekleri aynı zamanda Akıllı Filtre seçenekleri ile
ayarlanamaz.
72
Çekim İşlevleri
AF modu
Fotoğraf makinesinin odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı
öğrenin.
Tekli Otomatik Odaklama, Sürekli Otomatik Odaklama ve Manuel Odak
seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu seçebilirsiniz.
[Deklanşör] üzerine yarım bastığınızda AF işlevi etkinleştirilir. MF
modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için lensin üzerindeki odaklama
halkasını döndürmeniz gerekir.
Otomatik odaklama
modunu ayarlamak
için,
Çekim modunda, [F] → bir seçeneğe basın.
• Çekim modunda [m] → b → AF Modu → bir seçeneğe basarak da
seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Kullanılan merceğe bağlı olarak mevcut seçenekler farklı olabilir.
Çoğu durumda, Tekli AF seçeneğini belirleyerek bir odağa sahip
olabilirsiniz. Arkaplanda küçük gölge farkları bulunan hızlı hareket
eden subjeler veya nesnelere odaklanmak güçtür. Bu tür durumlarda
uygun bir odaklama modu seçin.
Eğer lenste bir AF/MF düğmesi varsa, anahtarı seçilen moda göre
ayarlamanız gereklidir. Tekli AF veya Sürekli AF'yi seçerken anahtarı AF
değerine ayarlayın. Manüel Odağı seçerken anahtarı MF'ye ayarlayın.
Lensinizde AF/MF düğmesi yoksa istediğiniz bir A modunu seçmek için
[F] düğmesine basın.
73
Çekim İşlevleri >
AF modu
Tekli AF
Sürekli AF
Tekli AF, sabit bir özneyi çekmek için uygundur. [Deklanşör] üzerine
yarım bastığınızda odak, odak alanına sabitlenir. Odaklanma
gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
[Deklanşör] üzerine yarım basarken, fotoğraf makinesi otomatik
odaklanmaya devam eder. Bu mod, bisiklet üzerindeki bir kişiyi, koşan
bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini çekmek için önerilir.
74
Çekim İşlevleri >
AF modu
Manuel odaklama
Odağı, lensin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak
elde etmenize olanak sağlar. Odak halkasını döndürürken, odak alanı
büyütülür. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir nesneyi, bir
gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
• Eğer bu işlevi kullanıyorsanız, Yüz algılama, AF Alanı ve AE'yi AF
Noktasına Bağla seçeneklerini ayarlayamazsınız.
• Odağı ayarlarken, manuel odak ölçeği (
) belirir.
75
Çekim İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim otomatik odaklanma
Genel olarak, fotoğraf makineleri en yakın özneye odaklanır. Çok fazla
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak alanını
ayarlamak için,
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu,
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır.
Çekim modunda, [m] → b → AF Alanı → bir
seçeneğe basın.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• AF/MF düğmesi MF olarak ayarlandığında, AF alanını çekim menüsünden
değiştiremezsiniz.
AF Boyutu
Taşı
Odak alanının boyutunu yeniden belirlemek veya taşımak için
Çekim modunda [o] düğmesine basın. Odak alanına gitmek için
[D/I/C/F] üzerine basın. Odak alanını yeniden boyutlandırmak
için gezinme düğmesini çevirin.
76
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Çoklu otomatik odaklanma
İzleme otomatik odaklanma
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, fotoğraf makinesinde yeşil
bir dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür
ve fotoğraf makinesi, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod,
manzara fotoğrafları için önerilir.
Çekiminizi oluşturun ve [o] üzerine dokunarak subjeye odaklanın.
İzleme otomatik odaklanma subjeyi izlemenize olanak sağlar ve subje
hareket ederken ya da çekim kompozisyonunu değiştirdiğinizde
subjeye otomatik olarak odaklanır.
[Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda fotoğraf makinesi odak
alanlarını aşağıdaki fotoğrafta da gösterildiği gibi görüntülenir.
Beyaz Çerçeve: Fotoğraf
makineniz özneyi izler.
Yeşil çerçeve: [Deklanşör]'e
yarım bastığınızda özneniz
odakdadır.
Kırmızı çerçeve: Fotoğraf
makineniz odaklanamadı.
77
Çekim İşlevleri >
AF alanı
• Eğer bir odak alanı seçmezseniz, odak çerçevesi ekranın merkezinde
görünecektir.
• Şu durumlarda özne izlenemeyebilir:
-- özne çok küçükse
-- özne düzensiz hareket ediyorsa
-- özne arkadan ışık alıyorsa veya karanlık bir yerde çekim yapıyorsanız
-- öznenin üzerindeki renkler veya modeller ve arkaplan aynı renkte ise
-- öznede jaluzide olduğu gibi yatay öğeler varsa
-- fotoğraf makinesi aşırı sallanıyorsa
-- fotoları sürekli olarak yakalayın
• İzleme başarısız olursa, özellik sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi subjeyi izleyemezse, odak alanı sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi odaklanamazsa, odak çerçevesi kırmızıya
değişecek ve odak sıfırlanacaktır.
78
Çekim İşlevleri
Yüz Algılama
Bir otomatik portre veya gülen yüz yakalamak için Yüz Algılama
seçeneklerini kullanın.
Yüz algılama işlevini
kullanmak için,
Çekim modunda, [m] → b → Yüz algılama →
bir seçeneğe basın.
• Fotoğraf makineniz bir yüzü algılarsa, algılanan yüzü otomatik olarak
izler.
• Resim Sihirbazı seçeneklerine bağlı olarak, Yüz Algılama etkin olmayabilir.
• Manuel Odağı ayarladığınızda, Yüz Algılama kullanılamayabilir.
• Yüz Algılama şu durumlarda çalışmayabilir:
-- özne fotoğraf makinesinden uzaksa
-- çok parlak veya çok karanlıksa
-- özne fotoğraf makinesine bakmıyorsa
-- özne güneş gözlüğü veya bir maske takmışsa
-- öznenin yüz ifadesi önemli oranda değişir
-- özne arkadan ışık alıyorsa veya ışıklandırma şartları dengesiz ise
• Yüz Algılama seçeneklerini ayarladığınızda, AF alanı otomatik olarak
Normal
Fotoğraf Makinesi, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla
10 kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi aşağıdaki
fotoğrafta gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını
çekerken, fotoğraf makinesi odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz
renkte ve diğer kişilerin yüzlerinde gri renkte gösterir.
Çoklu otomatik odaklanma'ye ayarlanır.
• Seçtiğiniz Yüz Algılama seçeneklerine bağlı olarak, bazı çekim seçenekleri
kullanılamayabilir.
79
Çekim İşlevleri >
Yüz Algılama
Gülümseme Çekimi
Göz Kırpma Çekimi
Gülen bir yüz algıladığınızda fotoğraf makinesi deklanşörü otomatik
olarak serbest bırakır.
Fotoğraf makinesi göz kırpan bir yüz algıladıktan 2 saniye sonra
deklanşörü otomatik olarak serbest bırakır.
Subje çok gülerse, fotoğraf makineniz gülümsemeyi daha kolay algılayabilir.
• Daha iyi algılama için 1 saniyeden uzun süre yanıp söner.
• Şu durumda yanıp sönme algılaması başarısız olabilir:
-- fotoğraf makinesinin göz seviyesinin altında olması
-- aydınlatma sebebiyle subjenin karanlık görünmesi
-- subjenin gözlük giymesi
-- özne fotoğraf makinesinden uzaksa
80
Çekim İşlevleri
MF Yardımı
Manuel odaklama modunda, odaklanmak için lensin üzerindeki
odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF Yardım işlevini
kullandığınızda, sahneyi büyütebilir ve odak halkasını döndürürken
odağı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Bu işlev yalnızca manuel odaklamayı
destekleyen bir lensle kullanılabilir.
Manuel odaklama
yardımını
ayarlamak için,
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Kapalı: MF Yardımı işlevini kullanmayın.
Genişlet x5*: Odak halkasını ayarladığınızda odak alanı
5 kat büyütülür.
Çekim modunda, [m] → b → MF Yardımı →
bir seçeneğe basın.
Genişlet x8: Odak halkasını ayarladığınızda odak alanı
8 kat büyütülür.
81
Çekim İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü
Sabitleme (OIS) işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan
çekimlerinde daha çok olur. Bu tür durumlarda, fotoğraf makinesi
alınan ışık miktarını artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır
ve bu, fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini
kullanarak bu durumu önleyebilirsiniz.
Eğer lensinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için anahtarı
ON konumuna ayarlamanız gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → OIS (Titreşim Önleyici)
→ bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Mod 1*: OIS işlevi sadece [Deklanşör] üzerine tam veya yarım
bastığınızda uygulanır.
Mod 2: OIS işlevi açık kalır.
Kapalı: OIS işlevi kapalı kalır.
OIS düzeltmesi olmadan
OIS düzeltmesi ile
• OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir:
-- hareketli bir özneyi takip etmek için fotoğraf makinenizi hareket
ettiriyorsanız
-- çok fazla fotoğraf makinesi sallanması var
-- deklanşör hızı çok düşükse (örn. s modunda Gece ayarını
seçtiğinizde)
-- pil zayıfsa
-- yakın çekim yapıyorsanız
• OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS işlevini
devre dışı bırakın.
• Fotoğraf makinesine vurulursa veya cihaz düşerse, ekran bulanıklaşır. Bu
durum oluşursa, fotoğraf makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.
• OIS işlevi fazla pil harcadığından, yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
• Menüdeki bir OIS seçeneğini ayarlamak için, lensinizdeki OIS anahtarını
ON konumuna ayarlayın.
• Bu seçenek, bazı merceklerde bulunmayabilir.
• Kapalı tüm lenslerde bulunmayabilir.
82
Çekim İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri çekim, Zamanlayıcı veya Poz Tarama gibi çekim
yöntemlerini ayarlayabilirsiniz.
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Tek seçeneğini belirleyin.
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için Sürekli veya
Seri çekim çekim seçeneğini belirleyin. AE Bracket, WB Bracket,
P Wiz Ayracı veya Derinlik Ayracı öğesini seçerek pozu, Beyaz
Dengesini seçin, resim Sihirbaz efektlerini uygulayın veya farklı
alan derinliklerindeki fotoğrafları yakalayın. Belirli bir süre sonra
otomatik olarak fotoğraf çekmek için Zamanlayıcı seçeneğini de
belirleyebilirsiniz.
Çekim yöntemini
değiştirmek için,
Tek
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
Genel olarak bu ayar önerilir.
Çekim modunda, [C] → bir seçeneğe basın.
• Çekim modunda bir çekim yöntemi için [m] → b → Film ilerletme
→ seçeneğine basarak seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
83
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli
Seri Çekim
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar.
Saniyede 5 adede kadar fotoğrafı yakalayabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda saniyede 10 kare (3 saniye),
saniyede 15 kare (2 saniye) veya 30 kare (1 saniye) fotoğraf çekebilirsiniz.
Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden öznelerin hızlı hareketinin çekilmesi
için önerilir.
• Çekim modunda iken çekim sayısını belirlemek için, [C] → Seri çekim
seçeneğine basın ve ardından [D] düğmesine basın.
• Eğer Sürekli seçerseniz, gürültü azaltma işlevi bulunmamaktadır.
• Maksimum çekim hızı saniyede 5 karedir. Yaklaşık JPEG 13 çekim,
RAW 5 çekim ardından yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre
farklılık gösterebilir.)
• Fotoğraf boyutu 5M olarak ayarlanır.
• Bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürebilir.
• Bu seçenekte flaş kullanamazsınız.
• Deklanşör hızı 1/30 saniyeden hızlı olmalıdır.
• Bu seçenekle çekilen fotoğraflar kaydedilirken biraz büyütülebilir.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
84
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Zamanlayıcı
Oto Poz Taraması (AE Bracket)
Belirli bir süre sonra bir fotoğraf yakalayın. Zamanlayıcıyı 2 ila
30 saniye arasında ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi ardı ardına
3 fotoğraf çeker: orijinal, bir derece koyu ve bir derece açık. Fotoğraf
makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken fotoğrafların bulanık
çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları, Ayraç Ayarı
menüsünden yapabilirsiniz.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
• Çekimi durdurmak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Çekim modunda iken zamanlayıcı bilgilerini ayarlamak için, [C] →
Poz tarama bilgilerini ayarlamak için, [m] → d → Ayraç Ayarı → bir
seçeneğe basın.
Zamanlayıcı üzerine basın ve ardından [D] üzerine basın.
85
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Beyaz Dengesi Poz Tarama (WB Bracket)
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı)
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi ardı ardına
3 fotoğraf çeker: farklı Beyaz Dengesi ayarları ile orijinal ve ikiden fazla.
[Deklanşör] üzerine bastığınızda orijinal fotoğraf yakalanır. Diğer ikisi,
belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi her biri farklı
bir Resim Sihirbazı ayarına sahip 3 fotoğrafı arka arkaya yapar. Fotoğraf
makinesi bir fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç Resim Sihirbazı çekilen
resme uygular. Üç farklı ayarı, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Retro
Canlı
WB+2
WB-2
Standart
Orijinal
• Poz tarama bilgilerini ayarlamak için, [m] → d → Ayraç Ayarı → bir
seçeneğe basın.
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
• Poz tarama bilgilerini ayarlamak için, [m] → d → Ayraç Ayarı → bir
seçeneğe basın.
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
86
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Derinlik Poz Taraması
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi diyafram değerini
ayarlayarak her biri farklı alan derinliğine sahip ardı ardına üç
fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken
fotoğrafların bulanık çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları,
Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
• Poz tarama bilgilerini ayarlamak için, [m] → d → Ayraç Ayarı → bir
seçeneğe basın.
• Bu özellik sadece Program veya Diyafram Öncelikli Pozlama modunda
kullanılabilir.
• Eğer diyafram değeri maksimum veya minimuma ayarlanırsa, maksimum
veya minimum diyafram değeri ile iki fotoğraf yakalanacaktır.
87
Çekim İşlevleri
Flaş
Bir öznenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → b → Flaş → bir seçeneğe
basın.
A
Açıklama
2. Perde: Flaş, deklanşör
kapanmadan hemen önce yanar.
Fotoğraf makinesi, öznenin bir
hareket sırasının sonundaki
fotoğrafını net bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
Açıklama
Kapalı: Flaşı kullanmayın.
A
Simge
Akıllı Flaş: Fotoğraf makinesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık
miktarına göre flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Otomatik: Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Kırmızı göz: Flaş otomatik olarak yanar ve kırmızı gözleri
düşürür.
Doldur: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar. (Parlaklık otomatik
olarak ayarlanır.)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez
patlayana kadar hareket etmeyin.
• Eğer Kapalı seçeneğini belirlerseniz, harici flaş takılı olsa dahi flaş
patlamaz.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
harici flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
Kırmızı Dolgu: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar ve kırmızı
göz etkisini azaltır.
1. Perde: Flaş, deklanşör açıldıktan
hemen sonra yanar. Fotoğraf
makinesi, öznenin bir hareket
sırasının başındaki fotoğrafını net
bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
88
Çekim İşlevleri >
Flaş
Kırmızı göz etkisini azaltma
Flaş yoğunluğunu ayarlama
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde kırmızı
bir parlama oluşabilir. Kırmızı göz efektini azaltmak için, Kırmızı göz
veya Kırmızı Dolgu seçeneğini belirleyin.
Flaş açıkken, flaş yoğunluğunu ±2 seviyesine ayarlayın.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Flaş → bir seçenek →
[D] → seçin, Gezinti düğmesini döndürün veya [C/F]
üzerine basarak flaş yoğunluğunu ayarlayın.
Flaş: Doldur
Kırmızı göz azaltması olmadan
Kırmızı göz azaltması ile
Eğer özne fotoğraf makinesinden çok uzaktaysa veya ilk flaş patladığında
hareket halindeyse kırmızı gözler azaltılmaz.
Geri
Sıfırla
• Şu durumlarda, flaş yoğunluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
-- özne fotoğraf makinesine çok yakınsa
-- yüksek bir ISO duyarlılığı ayarladıysanız
-- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
-- çok parlak veya çok karanlıksa
• Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
• Eğer fotoğraf makinesine yoğunluğu ayarlanabilir harici flaş takmak
istiyorsanız, flaşın yoğunluk ayarları uygulanacaktır.
• Eğer flaşı kullandığınızda özne çok yakınsa, ışığın bir kısmı engellenerek
karanlık bir fotoğraf çekilebilir. Öznenin, merceğe göre farklılık gösteren
önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
• Lens kapağı takılıyken, flaşın ışığı kapak tarafından engellenebilir. Flaşı
kullanmak için kapağı çıkarın.
89
Çekim İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir.
Fotoğraf makinesi, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının
birçoğunda, ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin, bir
özne gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, fotoğraf makinesi
öznenin fazla pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek
renginden daha açık görünüyorsa, fotoğraf makinesi öznenin az
pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Çoklu
Çoklu modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli
veya yetersiz olduğunda, fotoğraf makinesi pozlamayı sahnenin
ortalama parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için
uygundur.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de fotoğraf makinesinin ışık
miktarını ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir
ayar seçin.
Bir ölçüm seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] → b → Ölçüm → bir seçeneğe
basın.
90
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Merkez ağırlıklı
Nokta
Merkez ağırlıklı modu, Nokta modundan daha geniş bir alanı hesaplar.
Çekimin merkez bölümündeki (60–80%) ve çekimin geri kalan
kısmındaki (20–40%) ışık miktarını toplar. Özne ile arka planın parlaklığı
arasında çok az bir fark olduğunda veya özne alanının, fotoğrafın
genel kompozisyonuna göre geniş olduğu durumlarda kullanılması
önerilir.
Nokta modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, fotoğraf
makinesi pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin,
güçlü bir arkadan aydınlatma koşulunda Çoklu modunu seçerseniz,
fotoğraf makinesi toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp
karanlık bir fotoğraf çeker. Nokta modunda fotoğraf makinesi belirtilen
alandaki ışık miktarını hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Nokta modu, özne ile arka
plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğu buna benzer
durumlar için de önerilir.
91
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Odak alanının poz değerini ölçme 
Bu işlev açıldığında, fotoğraf makinesi odak alanının parlaklığını
hesaplayıp otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu işlev
yalnızca Nokta ölçümü veya Çoklu ölçüm ve Seçim otomatik
odaklanma seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → AE'yi AF Noktasına
Bağla → bir seçeneğe basın.
92
Çekim İşlevleri
Dinamik Mesafe
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda
ortaya çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Dinamik Mesafe
seçeneklerini
ayarlamak için,
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Kapalı*: Dinamik Mesafe kullanmayın.
Çekim modunda, [m] → b → Dinamik Mesafe →
bir seçeneğe basın.
Akıllı Aralık+: Parlak ayrıntı kaybını düzeltin.
HDR: Farklı pozlar ile 3 fotoğrafı yakalayın ve ardından bunları
otomatik olarak tek bir görüntüde birleştirin.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Bu seçenek, Tekli veya Zamanlayıcı dışında sürücü
seçenekleri ile birlikte ayarlanamaz.
Dinamik Aralık seçenekleri Bulb işlevi ile birlikte ayarlanamaz.
Dinamik Mesafe efekti olmadan
Dinamik Mesafe efekti ile
93
Çekim İşlevleri
Akıllı Filtre
Akıllı Filtre fotoğraflarınıza veya videolarınıza özel efektler
uygulamanıza olanak sağlar. Normal mercekler ile elde edilmesi zor
olan özel efektler oluşturmak için çeşitli filtre seçenekleri seçebilirsiniz.
Akıllı Filtre
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Akıllı Filtre → bir
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı*
Efekt yok
Parlaklığı
Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retro-görünümlü renkler,
yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti uygulamanızı
sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak için tiltshift efekti uygulayın.
Eskiz
Bir kalem eskizi efekti uygulayın.
Balık Gözü
Balık gözü merceğinin görsel efektine benzetmek için
yakın nesneleri bozun.
Akıllı Filtre seçenekleri aynı zamanda Resim Sihirbazı seçenekleri ile
ayarlanamaz.
94
Çekim İşlevleri
Poz dengelemesi
Fotoğraf makinesi, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin
konumundan ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik
olarak ayarlar. Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan pozlama
beklediğinizden yüksek veya düşük olursa, poz değerini el ile
ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük artımlarda ayarlanabilir. Fotoğraf
makinesi, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım için pozlama uyarısını
kırmızıyla görüntüler.
Pozlama değerini ayarlamak için, [f] üzerine basın ve ardından EV
öğesini seçin. Poz değerini seçmek için ayrıca [I] üzerine basabilir
ve gezinti düğmesini döndürerek ayarlayabilirsiniz.
+2
-2
Orijinal
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
Standart pozlama endeksi
Pozlama düzeyi
göstergesi
Azalan pozlama
(daha karanlık)
Artan pozlama
(daha parlak)
95
Çekim İşlevleri
Pozlama kilidi
Güçlü parlaklık kontrastlığı sebebiyle uygun bir pozlama elde
edemezseniz, pozlamayı kilitleyin ve ardından fotoğraf çekin.
Pozlamayı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere ayarlayın ve
ardından [Deklanşör] düğmesine basın.
Pozlamayı kilitlemek için, pozlamayı hesaplamak istediğiniz fotoğrafın
kompozisyonunu ayarlayın ve ardından özelleştir düğmesine basın.
(Özel düğme işlevi AEL'e ayarlandığında) (sf. 139)
96
Çekim İşlevleri
Video işlevleri
Video Çıkışı PAL değerine ayarlandığında
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
* Varsayılan
Simge
Film boyutu
*
Film boyutunu ayarlayın.
Film boyutu
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Film Boyutu →
bir seçeneğe basın.
Boyut
Öneri
1920X1080 (25 kare/san) (16:9) Bir Full HDTV İzleyin.
1280X720 (25 kare/san) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
640X480 (25 kare/san) (4:3)
Bir TV'de görüntüleyin.
320X240 (25 kare/san) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak
bir web sitesine gönderin
(maksimum 30 saniye).
Video Çıkışı NTSC değerine ayarlandığında
* Varsayılan
Simge
*
Boyut
Öneri
1920X1080 (30 kare/sn) (16:9) Bir Tam HDTV İzleyin.
1280X720 (30 kare/sn) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
640X480 (30 kare/sn) (4:3)
Bir TV'de görüntüleyin.
320X240 (30 kare/sn) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak bir web
sitesine gönderin (maksimum
30 saniye).
97
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Film kalitesi
Çoklu Hareket
Film kalitesini ayarlayın.
Bir videonun oynatma hızını ayarlayın.
Film kalitesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Film Kalitesi → bir
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede
kaydetmenizi sağlar.
MP4 (H.264)
HQ*: Videoları yüksek kalitede kaydetmenizi
sağlar.
Hız seçeneklerini
oynatmak için,
Çekim modunda, [m] → g → Çoklu Hareket → bir
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
x0.25: Oynatma sırasında 1/4 normal hızda görüntülemek
için bir video kaydedin. (Sadece 640x480 veya 320x240 ile
kullanılabilir)
x1*: Oynatma sırasında normal hızda görüntülemek için bir
video kaydedin.
x5: Oynatma sırasında 5X normal hızda görüntülemek için bir
video kaydedin.
x10: Oynatma sırasında 10X normal hızda görüntülemek için
bir video kaydedin.
x20: Oynatma sırasında 20X normal hızda görüntülemek için
bir video kaydedin.
• Eğer x1 dışında bir seçenek seçerseniz, ses kaydetme işlevi
desteklenmeyecektir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
98
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Kısıcı
Ses
Fotoğraf makinesindeki karartıcı işlevi sayesinde sahnelerin
aydınlanarak başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek
kalmadan sağlayabilirsiniz. Sahnenizin başlangıcında derece derece
aydınlanma sağlamak için seçeneklerden kısıcıyı ayarlayabilirsiniz.
Sahne sonunda videonuzun karararak bitmesini istiyorsanız yine aynı
ayarı kullanın. İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza
etkileyici efektler ekleyebilirsiniz.
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir video
kaydetmek için sesi kapatın.
Karartıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Ses seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Ses → bir seçeneğe
basın.
Çekim modunda, [m] → g → Kısıcı → bir seçeneğe
basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Kapalı*: Karartıcı işlevi kullanılmaz.
Giriş: Sahne yavaş yavaş belirir.
Çıkış: Sahne yavaş yavaş kaybolur.
Giriş-Çıkış: Karartıcı işlevi, sahnenin başında ve sonunda
uygulanır.
Soldurma seçeneğini kullandığınızda, bir dosyayı kaydetmek daha uzun
sürebilir.
99
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 6'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Fotoğraf ve video küçük resimlerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve
dosyaları nasıl koruyacağınızı veya sileceğinizi öğrenin.
Bir süre herhangi bir işlemi yerine getirmezseniz, ekrandaki bilgiler ve
simgeler kaybolacaktır. Fotoğraf makinenizi bir sonraki kullanışınızda, tekrar
görünecektir.
Fotoğrafları görüntüleme
1
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoları ve videoları aramanız için, Oynatma modunda
üzerine basarak veya [I] üzerine dokunarak küçük resim
görüntüsüne dönüştürün. Küçük resim görünümünde, bulmak
istediğiniz öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok
görüntüyü gösterilir. Tarih veya dosya türü gibi kategorilere göre
dosyaları sınıflandırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
[y] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
7X4 Küçük Resim Görünümü
Küçük resim görüntüsünde, [f] üzerine basarak küçük resim görüntü
modunu seçin. Ayrıca [m] → z → Görünüm → bir öğe üzerine
basarak küçük resim görüntü modunu seçin.
2 Dosyalar arasında ilerlemek için gezinme düğmesini
döndürün veya [C/F] düğmesine basın.
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer fotoğraf makineleri
sile çekilen dosyaları düzenleyemez veya oynatamazsınız. Bu dosyaları
düzenlemek veya oynatmak için bir bilgisayar veya başka bir cihaz kullanın.
101
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme
1
Küçük resim görüntüsünde, [m] → z → Filtrele → bir
kategori üzerine basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Tümü*
Dosyaları normal görüntüleyin.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Dosya
Türü
Dosyaları bir klasörde görüntüleme
Sürekli ve seri çekimler bir klasör olarak görünür. Bir klasör seçtiğinizde
tüm fotoğrafları otomatik olarak oynatacaktır. Bir klasörü sildiğinizde
klasördeki tüm fotoğraflar silinecektir.
1
Oynatma modunda, gezinti düğmesini döndürün veya
[C/F] üzerine basarak istediğiniz klasöre gidin.
• Fotoğraf makinesi klasördeki fotoğrafları otomatik olarak
oynatacaktır.
Dosyaları, dosya türüne göre görüntülemenizi sağlar.
2 Açmak için bir liste seçin.
3 Görüntülemek için bir liste seçin.
Tek Görünüm
2 Klasörü açmak için [o] düğmesine basın.
3 Gezinti düğmesini döndürün veya [C/F] düğmesine
basarak başka bir dosyaya gidin.
4 Oynatma moduna dönmek için [f] düğmesine basın.
102
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları koruma
Dosyaları silme
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
1
Oynatma modunda bir dosyaya kaydırın.
2 [m] → z → Koruma → Açık üzerine basın.
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
• Korunan bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
• Bir klasör olarak kaydettiğiniz fotoğraflar için, bir klasörün korunması
klasördeki tüm fotoları koruyacaktır.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve ardından [n]
düğmesine basın.
2 Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
103
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Sil → Çoklu Sil
üzerine basın.
• Alternatif olarak, küçük resimler görüntüsünde, [n] üzerine
basın ve ardından sileceğiniz dosyaları seçin.
2
Gezinti düğmesini çevirerek silmek istediğiniz dosyaları
seçin veya [C/F] seçeneğine basın ve ardından [o]
seçeneğine basın.
Tüm dosyaları silme
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2 z → Sil → Tümünü sil öğesini seçin.
3 Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
3 [n] düğmesine basın.
4 Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
104
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz.
[o] öğesine basın ve ardından gezinti düğmesini çevirerek bir
fotoyu büyütün veya küçültün. Büyütülen alana gitmek için
[D/I/C/F] üzerine basın. Ekranda görüntülenen resmin bir
bölümünü çıkarmak ve yeni bir dosya olarak kaydetmek için Kırpma
işlevini de kullanabilirsiniz.
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir ve slayt gösterisine
çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.
Büyütülmüş alan
Büyütme (büyütme üst sınırı
çözünürlüğe göre değişebilir.)
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2 z → Slayt Gösterisi Seçenekleri öğesini seçin.
3 Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4. adıma
geçin.
* Varsayılan
Geri
Kırp
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[D/I/C/F] düğmesine basın.
Büyütülen görüntüyü kırpma
[o] düğmesine basın. (yeni bir dosya
olarak kaydedilir)
Orijinal görüntüye dönme
[m] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Oynatma
modu
Slayt gösterisini yineleyip yinelemeyeceğinizi
ayarlayın. (Bir kez oynat*, Tekrarla)
• Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
Aralık
(1 sn*, 3 sn, 5 sn, 10 sn)
• Aralıklar sadece sahne değişme efekti Kapalı
iken ayarlanır.
Efekt
• Fotoğraflar arasında sahne değiştirme efekti
ayarlamanızı sağlar.
• Efekti iptal etmek için Kapalı'yı seçin.
105
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları görüntüleme
4 [m] düğmesine basın.
Oto döndür
5 Slayt Gösterisini Başlat öğesini seçin.
Otomatik Döndürme özelliği açıkken, fotoğraf makinesi dikey olarak
çektiğiniz fotoğrafları, ekrana yatay olarak sığacakları şekilde otomatik
olarak döndürür.
6 Slayt gösterisi görüntüleyin.
• Duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Devam etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
• Slayt gösterisini durdurmak için [m] üzerine basın ve
Otomatik döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda, [m] → z → Otomatik
Döndürme → bir seçeneğe basın.
Oynatma moduna dönün.
106
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
Oynatma modunda bir videoyu oynatabilir, videodan bir görüntü
yakalayabilir veya videoyu kırparak yeni bir dosyaya kaydedebilirsiniz.
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1
Oynatma modunda, bir videoya gidin ve ardından [m]
üzerine basın.
2 Film Kırp öğesini seçin.
3 Videoyu oynatmayı başlatmak için [o] üzerine basın.
Durdur
Yapılacak işlem
Oynat
Duraklatma/Oynat
basın.
Açıklama
• [C] düğmesine basın. (Video oynatılırken
Geri sarma
4 Kırpmanın başlamasını istediğiniz noktada [o] üzerine
tuşa her basışınızda, tarama hızını şu sırada
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
• Gezinme düğmesini saatin tersi yönünde
döndürün. (Video oynatılırken gezinme
düğmesini her döndürüşünüzde, tarama hızını
şu sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
5 [f] düğmesine basın.
6 Videoyu oynatmayı devam ettirmek için [o] üzerine basın.
7
Kırpmanın bitmesini istediğiniz noktada [o] üzerine basın.
[o] düğmesine basın.
• [F] düğmesine basın. (Video oynatılırken
Hızlı ileri sarma
tuşa her basışınızda, tarama hızını şu sırada
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
• Gezinme düğmesini saat yönünde döndürün.
(Video oynatılırken gezinme düğmesini her
döndürüşünüzde, tarama hızını şu sırada
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
Ses düzeyi denetimi
[D/I] düğmesine basın.
Durdur
[m] düğmesine basın.
107
Oynatma/Düzenleme >
Videoları oynatma
8 [f] düğmesine basın.
Oynatma sırasında görüntü yakalama
9 [f] düğmesine basarak bir videoyu kırpın.
1
10Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen videoyu yeni bir dosya olarak kaydedecek
ve orijinal videoyu bozulmadan bırakacaktır.
• Kırpmanın başlamasını istediğiniz nokta oynatmaya başladıktan 2 saniye
sonra seçilebilir.
Bir videoyu görüntülerken, bir görüntüyü yakalamak
istediğiniz yerde [o] üzerine basın.
2 [f] düğmesine basın.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
108
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Düzenlenen fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak
kaydedilir. Bazı modlarda yakalanan fotoğraflar Görüntü Düzenleme
işlevi ile düzenlenemez.
Görüntüleri
düzenlemek için,
Oynatma modunda, bir fotoğraf gidin ve ardından [m] →
z → Görüntü Düzenle → bir seçeneğe basın.
Bir fotoğrafı döndürme
1
öğesini seçin.
→
2 Bir seçenek belirleyin.
• Bazı görüntüler Görüntü Düzenle işlevi ile düzenlenemez. Bu durumda,
diğer görüntü düzenleme yazılımını kullanın.
• RAW dosyaları Görüntü Düzenle işlevi ile düzenlenemez. Bu durumda,
sağlanan görüntü düzenleme yazılımını kullanın.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak
kaydedecektir.
• Fotoğrafları düzenlerken, fotoğraf makinesi bunları otomatik olarak daha
düşük bir çözünürlüğe dönüştürecektir. Manuel olarak döndürdüğünüz
ya da yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar daha düşük bir çözünürlüğe
otomatik olarak dönüştürülemez.
• Dosyaları bir klasör olarak görüntülerken fotoğrafları düzenleyemezsiniz.
Klasörü açın ve her fotoğrafı düzenlemek için bir fotoğraf seçin.
Döndür : Sağ 90˚
İptal
Kaydet
3 Kaydetmek için [o] üzerine basın.
• Ayrıca [m] üzerine basarak ve ardından z → Döndür → istediğiniz
bir seçeneği seçerek Oynatma modunda bir fotoğrafı döndürebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesi orijinal dosyanın üzerine yazacaktır.
109
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Fotoğraflarınızı ayarlama
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirin ve yeni bir dosya olarak kaydedin.
Parlaklığı, kontrastı veya rengi ayarlayarak yakalanan fotoğrafları
yakalayabilirsiniz.
1
öğesini seçin.
→
2 Bir seçenek belirleyin.
1
öğesini seçin.
2 Bir ayar seçeneğini belirleyin.
• Eğer
Yeniden Boyutlandır : 3888 x 2592
(Oto ayarlama) öğesini seçmişseniz, ayarlanan foto
otomatik olarak kaydedilecektir.
Simge
Açıklama
Orijinal (orijinal görüntüye sıfırla)
İptal
3
Kaydet
Kaydetmek için [o] üzerine basın.
Mevcut yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal boyutuna
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Otomatik ayarlama
Parlaklık
Kontrast
Doyma
RGB ayarlaması
Renk Sıcaklığı
Pozlama
110
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
3 Seçeneği ayarlamak için gezinme düğmesini döndürün
veya [C/F] düğmesine basın.
4 [o] düğmesine basın.
5 [m] düğmesine basın.
6 Kaydetmek için [f] üzerine basın.
Yüzlerin rötuşu
1
→
öğesini seçin.
2 Seçeneği ayarlamak için gezinme düğmesini döndürün
veya [C/F] düğmesine basın.
• Sayı arttıkça, cilt tonu daha parlak ve pürüzsüz olur.
3 Kaydetmek için [o] üzerine basın.
111
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Seçenek
Açıklama
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayın.
Balık gözü
Balık gözü merceğinin görsel efektine
benzetmek için yakın nesneleri bozun.
Klasik
Bir siyah ve beyaz efekti uygular.
Retro
Sepya ton efekti uygular.
Yağlı Boya
Yağlı boya efekti uygulayın.
Karikatür
Bir çizgi film efekti uygular.
Mürekkep Çizim
Mürekkeple eskiz efekti uygular.
Yıldız Filtresi
Bir çapraz filtrenin görsel efektini başlatmak
için parlak nesnelerden dışarı doğru çıkan
satırları ekleyin.
Yakınlaştırma
Çekimi
Merkezdeki subjeleri vurgulamak için bir
fotoğrafın kenarlarını bulanıklaştırır.
1
öğesine basın ve ardından bir seçenek belirleyin.
Akıllı Filtre : Parlaklığı Azaltma
İptal
Ayarla
Seçenek
Açıklama
Orijinal
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retrogörünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü
bir vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak
için tilt-shift efekti uygulayın.
Yumuşak
Odaklanma
Yüzdeki kusurları gizleyin veya bir hayal
efekti uygulayın.
Eskiz
Bir kalem eskizi efekti uygulayın.
2 [o] düğmesine basın.
3 Kaydetmek için [f] üzerine basın.
112
Bölüm 4
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlara (WLAN) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl
bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Simge
Açıklama
Geçici AP
Güvenli AP
WLAN'a bağlanma
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
,
, veya
öğesini seçin.
3 Wi-Fi Ayarı ekranı görününceye kadar ekranda verilen
talimatları izleyin.
• Fotoğraf makinesi, uygun AP cihazlarını otomatik olarak
arayacaktır.
WPS AP
Sinyal gücü
• [F] öğesine basarak ağ ayarları seçeneklerini açın.
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır. WLAN'a
bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile ilgili
bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 117)
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde fotoğraf makinesi WLAN'a
bağlanacaktır.
• WPS profilini destekleyen AP seçerseniz WPS PIN bağlantısı
Samsung1
seçeneğini belirleyin ve AP cihazı üzerinde bir PIN kodu girin.
Aynı şekilde, fotoğraf makinesi üzerindeki WPS seçeneğini
belirleyerek ve ardından AP cihazı üzerindeki WPS düğmesi
bağlantısı basarak da WPS profilini destekleyen bir AP'ye
bağlanabilirsiniz.
Samsung2
• Veri toplama düzenlemeleri hakkında açılır bir mesaj görünürse,
4 Bir AP'yi seçin.
Wi-Fi Ayarı
Yenile
okuyun ve kabul edin.
Samsung3
Geri
Manuel
• Bağlanabildir AP'leri yenilemek için Yenile seçeneğini belirleyin.
• AP'yi manuel olarak eklemek için Kablosuz ağ ekle seçeneğini
belirleyin. AP’yi manuel eklemek için AP adı İngilizce olmalıdır.
114
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ seçeneklerini ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın.
2 Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
Ağ Parolası
Ağ parolanızı girin.
IP Ayarı
IP adresini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın.
2 Sırasıyla IP Ayarı → Manuel seçeneklerini belirleyin.
3 Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
115
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ bağlantısı ipuçları
• Eğer bir hafıza kartı takmazsanız bazı Wi-Fi özellikleri kullanılamaz.
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Fotoğraf makinenizle AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa,
ağa bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz fotoğraf makinenizle aynı radyo frekansı
sinyalini kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, fotoğraf makinesi cihazı
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir AP
deneyin.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Fotoğraf makinenizin WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim
yasaları ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için
WLAN özelliğini yalnızca fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkede
kullanmanızı öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık
arzedebilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı farklılık
• Diğer cihaza aktardığınız dosyalar cihaz tarafından
sağlayıcınıza başvurun.
gösterebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN bağlantısı
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi, WLAN özellikli bir yazıcıyı AP listesinde
olun.
desteklenmeyebilir. Bu durumda, dosyaları oynatmak için bir
bilgisayar kullanın.
• Eğer bir AP giriş bilgilerini girmenizi gerektirirse, buna
bağlanamayacaksınız.
gösterebilir. Bir yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
116
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Metin girme
Simge
Açıklama
Son harfi silmenizi sağlar.
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Gezinti düğmesini döndürün veya
[D/I/C/F] üzerine basarak bir anahtara kaydırın ve [o]
üzerine basarak giriş yapın.
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
ABC modunda, büyük/küçük harf değiştir.
Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapın.
Boşluk girmenizi sağlar.
Bitti
Bitti
Geri
Geri tuşu
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
• [y] üzerine basarak doğrudan Bitti üzerine gidin.
• Girebileceğiniz karakter sayısı duruma bağlı olarak farklılık gösterir.
• Ekran, giriş modunda bağlı olarak farklılık gösterebilir.
117
Kablosuz ağ
NFC Özelliğini Kullanma (Tag & Go)
Akıllı telefonun NFC antenini fotoğraf makinesinin NFC etiketinin
yanına yerleştirerek fotoğrafları bir akıllı telefona otomatik olarak
kaydetmek için özelliği başlatın ya da uzaktan deklanşör olarak bir
akıllı telefon kullanmak için özelliği kullanın. Ayrıca Oynatma modunda
NFC etkin bir cihaza dosyaları aktarabilirsiniz.
• Bu özellik Android OS çalışan NFC etkin akıllı telefonlar tarafından
desteklenir. En son sürümü kullanmanız önerilir. Bu özellik iOS
cihazlarında kullanılamaz.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Samsung SMART
CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung fotoğraf makinesi
modelleri ile uyumludur.
• Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
• Bir NFC etiketini okumak için, NFC etkin cihazı 2 saniyeden uzun süre
fotoğraf makinesinin NFC etiketinin yanında bulundurun.
• [m] üzerine basarak aktarılan fotoğrafların boyutunu ayarlayabilir
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek
seçebilirsiniz.
• NFC etiketini herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
Oynatma modunda NFC özelliklerini
kullanma (Photo Beam)
Oynatma modunda, bir NFC etkin cihazdaki etiketi okuduğunuzda
fotoğraf makinesi mevcut dosyayı otomatik olarak akıllı telefona
aktarır.
• Birden fazla dosyayı aktarmak için, küçük resim görüntüsünden
dosyaları seçin ve ardından NFC etkin bir cihazdaki bir etiketi okuyun.
Wi-Fi modunda NFC özelliklerini kullanma
NFC etkin bir cihazdaki bie etiketi okuyarak beliren açılır pencereden
MobileLink veya Remote Viewfinder'ı seçin. (sf. 121, 125)
Çekim modunda NFC özelliklerini
kullanma
NFC etkin cihazdaki bir etiketi okuyarak AutoShare veya Remote
Viewfinder’ı başlatın. (sf. 119, 125) NFC etkin bir cihazdaki bir etiketi
okuyarak Wi-Fi işlevini başlatmak için ön ayarlayın. (sf. 139)
118
Kablosuz ağ
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla AutoShare özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotoğraf makineniz ile
bir fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf otomatik olarak akıllı telefona
kaydedilir.
• AutoShare özelliği Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar
veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu
işlev doğru çalışmayabilir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
• Eğer bu işlevi ayarlarsanız, Çekim modunu değiştirseniz dahi ayar
korunur.
• Bu özellik bazı modlarda desteklenmeyebilir veya bazı çekim
seçeneklerinde bulunmayabilir.
1
Çekim modunda, [m] → b → AutoShare → Açık
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinenize bağlarken PIN
doğrulamasını gerekli kılmak için Güvenlik Ayarları öğesini
seçin. (sf. 144)
2 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 5. adımına
geçin.
3 Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
• Wi-Fi Gizlilik kilidi devredeyse fotoğraf makinesinde gösterilen
PIN kodunu akıllı telefona girin.
119
Kablosuz ağ >
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
4 Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
• Bağlantı durumunu gösteren bir simge (
makinesinin ekranında görünecektir.
) fotoğraf
5 Bir fotoğraf yakalayın.
• Çekilen fotoğraf, fotoğraf makinesine kaydedilir ve ardından
akıllı telefona aktarılır. Eğer hafıza kartı takılı değilse ya da
hafıza dolu ise, yakalanan fotoğraf, fotoğraf makinesine
kaydedilmeden akıllı telefona aktarılır.
• Bir videoyu kaydetmişseniz, sadece fotoğraf makinesine
kaydedilir.
• Bir video kaydederken yakalanan görüntü dosyası akıllı telefona
kaydedilmez.
• Eğer GPS özelliği akıllı telefonda etkinleştirilirse, GPS bilgisi
yakalanan fotoğraf ile kaydedilecektir.
120
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı
akıllı telefonunuza kolaylıkla gönderebilirsiniz.
• MobileLink özelliği Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar
zveya tabletler ile desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu
işlev doğru çalışmayabilir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Aynı anda 1.000 dosyaya kadar görüntüleyebilir ve 1.000 dosyaya kadar
gönderi yapabilirsiniz.
• MobileLink özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken, dosyaları
bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
• Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını
kaybedebilir.
• RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
• [m] üzerine basarak aktarılan fotoğrafların boyutunu ayarlayabilir
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek
seçebilirsiniz.
• Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda dosyaları
gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → MobileLink öğesini
seçebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesinde 30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran
kapanır.
1
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
2 Fotoğraf makinesinde
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinenize bağlarken PIN
doğrulamasını gerekli kılmak için Güvenlik Ayarları öğesini
seçin. (sf. 144)
3 Fotoğraf makinesinde, bir gönderme seçeneği seçin.
• Eğer Akıllı telefondan dosyaları seçin öğesini seçerseniz,
fotoğraf makinesine kaydedilen dosyaları görüntülemek ve
paylaşmak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Akıllı telefonda
30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran kapanır.
• Eğer Fotoğraf makinesinden dosyaları seçin öğesini
seçerseniz, fotoğraf makinesinden göndereceğiniz dosyaları
seçebilirsiniz.
4 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 7. adımına
geçin.
121
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
5 Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
• Wi-Fi Gizlilik kilidi devredeyse fotoğraf makinesinde gösterilen
PIN kodunu akıllı telefona girin.
6 Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
7
Akıllı telefonda veya fotoğraf makinesinde, fotoğraf
makinesinden aktaracağınız dosyaları seçin.
8 Akıllı telefonda, kopyala düğmesine dokunun veya fotoğraf
makinesinde Gönder öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi dosyaları akıllı telefona gönderecektir.
122
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Group Share özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı
çoklu akıllı telefonlara kolaylıkla gönderebilirsiniz.
• Group Share özelliği, Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar
veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu
işlev doğru çalışmayabilir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Dosyaların birden fazla akıllı telefona aktarılması dosyaların bir cihaza
aktarılmasından daha uzun sürebilir.
• Group Share özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken,
dosyaları bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
• Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını
kaybedebilir.
• RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
• [m] üzerine basarak aktarılan fotoğrafların boyutunu ayarlayabilir
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek
seçebilirsiniz.
• Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda dosyaları
gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → Group Share öğesini
seçebilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
2 Fotoğraf makinesinde
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinenize bağlarken PIN
doğrulamasını gerekli kılmak için Güvenlik Ayarları öğesini
seçin. (sf. 144)
3 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
123
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara gönderme
4 Listeden bir akıllı telefon seçin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
• 4'e kadar akıllı telefona bağlanabilirsiniz.
• Wi-Fi Gizlilik kilidi devredeyse fotoğraf makinesinde gösterilen
PIN kodunu akıllı telefona girin.
5 İleri ayarını seçin.
6 Fotoğraf makinesinde, fotoğraf makinesinden
aktaracağınız dosyaları seçin.
7
Fotoğraf makinesinde, Gönder seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi dosyaları akıllı telefona gönderecektir.
• Birden fazla akıllı telefona bağlandığınızda, fotoğraf makinesi
dosyaları tüm cihazlara aynı anda gönderecektir.
124
Kablosuz ağ
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Remote Viewfinder (Uzaktan
Kumanda) özelliğini destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Remote
Viewfinder (Uzaktan Kumanda) özelliği ile uzaktan deklanşöre
basmak için akıllı telefonu kullanın. Çekilen fotoğraf akıllı telefonda
görüntülenecektir.
• Remote Viewfinder özelliği, Android OS veya iOS ile çalışan akıllı
telefonlar veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm
yazıcılarda desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın
bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son
sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
• Sürekli çekilen fotoğraflar veya kaydedilen videolar akıllı telefonda
görüntülenmeyecektir.
1
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
2 Fotoğraf makinesinde
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• Akıllı telefonunuzu fotoğraf makinenize bağlarken PIN
doğrulamasını gerekli kılmak için Güvenlik Ayarları öğesini
seçin. (sf. 144)
3 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6. adımına
geçin.
4 Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
• Wi-Fi Gizlilik kilidi devredeyse fotoğraf makinesinde gösterilen
PIN kodunu akıllı telefona girin.
125
Kablosuz ağ >
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
5 Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
6 Akıllı telefonda, q öğesini seçerek akıllı paneli açın.
7
Akıllı telefonunda çekim seçeneklerini ayarlayın.
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler fotoğraf makinenizde
bulunmaz.
üzerine dokunun ve
ardından bir fotoğraf çekmek için bırakın.
• Bir video kaydetmek için
durdurmak için
üzerine dokunun ve bir videoyu
üzerine dokunun.
• Eğer GPS özelliği akıllı telefonda etkinleştirilirse, GPS bilgisi
yakalanan fotoğraf ile kaydedilecektir.
• Bu özelliği kullanacağınızda, fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasındaki
ideal mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, fotoğraf makinesinin 7 m
yakınında olmalıdır.
• Akıllı telefon ile, sadece ekrana dokunarak fotoğraf makinesini
çalıştırabilirsiniz.
• Bazı çekim seçenekleri desteklenmemektedir.
• Akıllı telefon ile bağlantı sona erdikten sonra ayarladığınız
çekim seçenekleri fotoğraf makinesinde açık kalacaktır.
8 Çekim ekranına dönmek için
9 Akıllı telefonda odaklanmak için
üzerine dokunun.
• Akıllı telefonda
bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir
zaman alacaktır.
• Eğer dosya kaydetme seçeneği Akıllı Telefon + Fotoğraf Makinesi
öğesine ayarlanırsa, sadece fotoğraflar akıllı telefona aktarılacaktır.
(Videolar ve RAW dosyaları aktarılmayacaktır.)
• Eğer dosya kaydetme seçeneği Akıllı Telefon + Fotoğraf Makinesi
öğesine ayarlandığında fotoğrafları sürekli olarak çekerseniz, fotoğraflar
akıllı telefona aktarılmayacaktır.
• Bir videoyu kaydederken akıllı telefonun ekranı fotoğraf makinesinin
ekranını aynalamayacaktır.
• Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
-- akıllı telefonda gelen bir arama varsa
-- fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon kapalı iken
-- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
-- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
-- bağlı iken yaklaşık 3 dakika hiçbir işlem yapmadınız
-- klasör ve dosya numarası maksimum değerlerde
• Fotoğraf makinesinde 30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran
kapanır.
126
Kablosuz ağ
Home Monitor+'ü kullanma
Fotoğraf makinesini Samsung Home Monitor+ yüklü olan bir akıllı
telefona bağlı iken Home Monitor+ özelliğini kullanın ve bir yeri
izleyin.
• Home Monitor+ özelliği, Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar
tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.)
Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en son sürüme
güncelleyin. Android İşletim Sistemi 4.1 veya üstü olmalıdır.
• Bu özelliği kullanmadan önce akıllı telefonunuza Samsung Home
Monitor+ uygulamasını yüklemeniz gereklidir. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
2 Fotoğraf makinesinde
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
3 Fotoğraf makinesinde, listeden bir AP seçin ve ardından
fotoğraf makinesini konumlandırın.
• Fotoğraf makinesini çocukların veya evcil hayvanların
erişemeyeceği güvenilir bir yere yerleştirin.
• Fotoğraf makinesinin lensini subjeye yöneltin.
• Tam şarjlı bir pil kullanmanızı veya fotoğraf makinesini AC
adaptörüyle bir prize bağlamanızı öneririz.
4 Samsung hesap numaranızı ve parolanızı girerek oturum
açın.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, “Metin girme” kısmına bakın.
(sf. 117)
• Eğer servise daha önceden oturum açmışsanız, otomatik olarak
oturum açabilirsiniz.
5 Akıllı telefonda, Samsung Home Monitor+ uygulamasını
açın.
127
Kablosuz ağ >
Home Monitor+'ü kullanma
6 Akıllı telefonunuzu izlemeye başlayın.
etkinleştiremeyebilir.
• Akıllı telefon üzerinden canlı video izlemesi sırasında, video fotoğraf
• Home Monitor+ özelliği profesyonel bir güvenlik cihazı değildir. Ev
• Eğer izlenen konum karanlık ise,
• Aynı ağda Home Monitor+ özelliğini kullanarak ikiden fazla fotoğraf
makinesine kaydedilmez.
ışığını açın.
üzerine dokunarak AF-yardımı
güvenliği için profesyonel servisler tarafından kullanılması önerilir.
makinesini bağlamayın. Ağ yavaşlayabilir.
• Eğer fotoğraf makinesi diğer cihazlar ile aynı kablosuz ağa
• Samsung Home Monitor+ uygulamasını bir 3G veya LTE ağında
• Ağ şartlarına bağlı olarak, videolar gecikebilir veya durabilir.
• Üretici firma videoların diğer kişilerce oynatılması gibi kişisel bilgilerin
bağlanırsa, videolar düzgün oynatılamayabilir.
7
• Ağ şartlarına bağlı olarak sesi algıladığında akıllı telefon alarmı
üzerine dokunarak Samsung Home Monitor+
uygulamasından çıkın.
kullandığınızda ek ücret ödemeniz gerekebilir.
istenmeden alınmasından ya da dağıtılmasından dolayı oluşacak herhangi
bir hasardan sorumlu değildir.
• Kullanıcı Home Monitor+ özelliği için olan adın ve parolanın
yönetilmesinden sorumludur.
• Bu özelliği sadece içmekanlarda kullanın. Kamuya açık alanlarda
kullanılması ağ hızını düşürebilir. Üretici firma bu özelliğin kamu
alanlarında kullanılması ile oluşabilecek herhangi bir hasardan dolayı
sorumlu değildir.
• Bu özelliği bir haftadan uzun süre kullanmayın.
• Bu özelliği yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın.
• Ağ şartlarına bağlı olarak bir ağ gecikmesi veya kopması oluşabilir.
• Fotoğraf makinesinde 30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran
kapanır.
128
Kablosuz ağ
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik Yedekleme kullanımı
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz
olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
PC'nizde Otomatik Yedeklemesi yapmak
için programı yükleme
1
PC'ye i-Launcher yükleyin. (sf. 150)
2 USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara
bağlayın.
3 Otomatik Yedekleme programı simgesi belirir, buna
tıklayın.
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara
gönderme
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 114)
3 Bir yedekleme PC'si seçin.
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir. Kurulumu
tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.
4 USB kablosunu çıkarın.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun.
129
Kablosuz ağ >
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik Yedekleme kullanımı
4 OK seçeneğini belirleyin.
• Gönderiyi iptal etmek için, İptal seçeneğini belirleyin.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev
fotoğraf makinenizde sadece yeni dosyaları yedekler.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe
görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, fotoğraf makinesi yaklaşık 30 saniye
içinde otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek
için İptal seçeneğini belirleyin ve fotoğraf makinesinin otomatik
olarak kapanmasını önleyin.
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak
kapatmak için, Yedeklemeden sonra PC'yi kapat seçeneğini
belirleyin.
• Fotoğraf makinesini WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi
seçin.
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile fotoğraf makinesi uygun
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
• Dosya gönderirken fotoğraf makinesini kapatırsanız veya akülerini
çıkarırsanız dosya aktarımı kesilecektir.
• Bu özelliği kullanırken, deklanşör fotoğraf makinenizde engellenir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir fotoğraf makinesi
bağlayabilirsiniz.
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
• En yeni 1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla
48 karakter içermelidir.
• Yedek PC'yi değiştirmek için, PC değiştir öğesini seçin.
130
Kablosuz ağ
Dosyaları görüntülemek için Samsung Link kullanma
Aynı AP'ye bağlı bir Samsung Link cihazında dosyaları
görüntüleyebilirsiniz.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 114)
5 Samsung Link cihazında, bağlanacağınız bir fotoğraf
makinesi seçin.
6 Samsung Link cihazında, paylaşılan fotoğraflara veya
videolara gözatın.
• Samsung Link cihazında fotoğraf makinesini arama ve
fotoğraflara veya videolara göz atma hakkında bilgi için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar Samsung Link cihazı veya ağ durumuna bağlı olarak
düzgün oynatılamayabilir.
• [f] öğesine basarak sadece seçilen cihazların veya tüm
cihazların bağlanması için ayarlayabilir ve ardından ekranda
DLNA Erişim Kontrolü öğesini seçebilirsiniz.
• Bir dosya paylaşım listesi oluşturulur. Diğer cihazlar fotoğraf
makinenizi buluncaya kadar bekleyin.
3 Samsung Link cihazını bir ağa bağlayın ve ardından
Samsung Link özelliğini açın.
• Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4 Fotoğraf makinesinde Samsung Link cihazının fotoğraf
makinenize bağlanmasına izin verin.
AP
▲ Bir fotoğraf makinesi Samsung Link'i destekleyen bir televizyona WLAN
üzerinden bağlanır.
131
Kablosuz ağ >
Dosyaları görüntülemek için Samsung Link kullanma
• En yeni 1.000 dosyaya kadar paylaşabilirsiniz.
• Bir Samsung Link cihazında yalnızca fotoğraf makinenizle çektiğiniz
fotoğrafları veya videoları görebilirsiniz.
• Fotoğraf makinenizle Samsung Link cihazı arasındaki kablosuz bağlantı
mesafesi, AP'nin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
• Fotoğraf makinesi 2 Samsung Link cihazına bağlıysa oynatma işlemi
yavaş olabilir.
• Fotoğraflar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
• Bu özelliği sadece Samsung Link'i destekleyen cihazlar ile birlikte
kullanabilirsiniz.
• Paylaşılan fotoğraflar veya videolar Samsung Link cihazında
saklanmayacaktır, ancak cihaz teknik özelliklerini karşılaması için fotoğraf
makinesine kaydedilebilir.
• Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazına aktarma, ağ
bağlantısına, paylaşılacak dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı
olarak biraz zaman alabilir.
• Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken
fotoğraf makinesini normal olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini
çıkararak), cihaz fotoğraf makinesini bağlı olarak algılamaya devam eder.
• Fotoğrafların veya videoların fotoğraf makinesindeki sırası Samsung Link
cihazındaki sırasından farklı olabilir.
• Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar işlemi
zaman alabilir.
• Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken, cihazın
kumandasının sürekli kullanılması veya cihazda başka işlemler yapılması
bu özelliğin doğru çalışmamasına neden olabilir.
• Dosyaları Samsung Link cihazında görüntülerken sıralarını değiştirirseniz
veya tekrar sıralarsanız, cihazdaki dosya listesinin güncellenmesi için
başlangıç ayarı işlemini tekrarlamalısınız.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Samsung Link cihazınızı AP'nize bağlamak için bir ağ kablosu
kullanmanızı öneririz. Bu, içeriği yürütürken karşılaşabileceğiniz herhangi
bir video ‘Tutulmasını’ en az seviyeye indirecektir.
• Dosyaları Samsung Link bulunan bir cihazında görüntülemek için,
AP'nizde çoğa gönderim modunu etkinleştirin.
132
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → d → bir seçeneğe basın.
Gürültü Azaltma
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini
kullanın.
* Varsayılan
Mevcut öğeler ve bunların sıralaması çekim şartlarına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
ISO özelleştirmesi
Seçenek
Açıklama
Yüksek ISO NR
Bu işlev, yüksek ISO duyarlılığını belirlediğinizde
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır.
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Uzun Süreli NR
Fotoğraf makinesini uzun bir pozlamaya
ayarladığınızda bu işlev gürültüyü azaltır.
(Kapalı, Açık*)
ISO adımı
ISO duyarlılığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
Oto. ISO Aralığı
ISO Otomatik ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını
seçebileceğiniz maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
134
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Poz Tarama Ayarları
DMF (Doğrudan Manuel Odak)
Her poz taraması için seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör]’e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı lenslerde
bulunmayabilir.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
AE Ayraç Ayarı
Pozlama aralığını ayarlayın. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
BD Ayraç Ayarı
3 pozu taranan fotoğrafın Beyaz Dengesi aralık
mesafesini ayarlayın. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1,
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç adım
üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği, Macenta
değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Fotoğraf makinesinin 3 poz taramalı fotoğraf çekimi
yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı ayarını seçin.
Derinlik Ayraç
Ayarı
Derinlik aralığını ayarlayın. (-/+0.3, -/+0.7,
-/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7,
-/+3.0)
135
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Renk Boşluğu
Renk boşluğu seçeneği renkleri temsil ederken yöntemleri seçmenize
olanak sağlar. Dijital fotoğraf makineleri, monitörler ve yazıcılar gibi
dijital görüntüleme cihazlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri
bulunmakta olup bunlara renk alanları denir.
Adobe RGB
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
sRGB*
sRGB (Standart RGB), IEC (Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu) renk boşluğunu tanımlamak için
oluşturulan uluslararası bir şartnamedir. Bilgisayar
monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın
bir şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için
standart renk alanıdır. sRGB'yi sıradan görüntüler ve
İnternette yayınlamayı amaçladığınız görüntüler için
kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve
sRGB'den daha geniş bir renk aralığına sahiptir.
Renk aralığının daha geniş olması, bir bilgisayardaki
fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
Ayrı programların genel olarak sınırlı sayıda renk
alanıyla uyumlu olduğunu unutmayın.
sRGB
Renk boşluğu Adobe RGB'ye ayarlandığında, fotoğraflar “_SAMXXXX.JPG”
şeklinde kaydedilir.
136
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Bozulma Düzelt
iFn Özelleştirme
Lenslerde ortaya çıkabilecek lens bozulmasını düzeltebilirsiniz. Bu
özellik özelliği destekleyen lenslerde vardır.
i-Function merceğinde [i-Function]'e bastığınızda ayarlanabilecek
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Diyafram
Açıklığı
Diyafram değerini ayarlamak için ayarlayın.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızını ayarlamak için ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlamak için ayarlayın.
ISO
ISO hassaslığını ayarlamak için ayarlayın.
Beyaz dengesi
Beyaz Dengeyi ayarlamak için ayarlayın.
137
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı Ekranı
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini
ekrandan kaldırabilirsiniz.
1
2
3
No.
Açıklama
1
Simgeler
2
Tarih ve Saat
Çekim modunda sağda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
Tarih ve saati görüntülemek için ayarlayın.
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
3
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir
grafiktir. Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir.
Sağa eğimli bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin
yüksekliği renk bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa,
grafik yükselir.
Yetersiz pozlama
Dengeli pozlama
Aşırı pozlama
138
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Düğme eşleme
NFC canlı görüntü
Özel düğmeye atanan işlevi değiştirebilirsiniz.
Çekim modunda, bir NFC etkin akıllı telefonda NFC özelliğini açın
ve akıllı telefonun NFC antenini fotoğraf makinesinin NFC etiketinin
yanına yerleştirerek AutoShare veya Remote Viewfinder. Bu özellik
Android OS çalışan NFC etkin akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
En son sürümü kullanmanız önerilir. Bu özellik iOS cihazlarında
kullanılamaz.
* Varsayılan
Düğme
İşlev
Özel
Özelleştir düğmesinin işlevini ayarlayın.
• Optik Önizleme*: Geçerli diyafram değeri için
Alanın Derinliğini Önizleme işlevini çalıştırır.
(sf. 23)
• Tek dokunuşta BD (Beyaz Dengesi): Özel Beyaz
Dengesi işlevini çalıştırır.
• Tek Dokunuşla RAW +: Bir dosyayı RAW+JPEG
formatında kaydeder. Bir dosyayı JPEG formatında
kaydetmek için, düğmeye tekrar basın.
• Sıfırla: Bazı ayarları sıfırlar.
• AEL: Oto pozlama kilitleme işlevini yerine getirir.
([Deklanşör] düğmesine yarım basılması oto
pozlama kilit işlevini yerine getirir.)
• AEL Tut: Çekim sonrası otomatik poz kilidi işlevini
yürütmeye devam eder. (Bir fotoğraf çektikten
sonra dahi poz kilitli kalır.)
MobileLink/NFC Görüntü Boyutu
MobileLink veya NFC işlevini kullanarak bir akıllı telefona aktarmak için
fotoğrafların boyutunu ayarlayın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
2M ya da daha düşük
olarak ayarlayın
Eğer bir fotoğraf boyutu 3M değerinden
büyükse, 2M veya daha düşük bir değere
yeniden boyutlandırıldıktan sonra
aktarılacaktır.
Orijinal*
Fotoğraf orijinal boyutunu aktarılacaktır.
139
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Kılavuz Çizgisi
Otomatik Kendini Çekme
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu seçer.
(Kapalı*, 4 X 4, 3 X 3, Çapraz, Diyagonal)
Ekrana yukarı doğru vurduğunuzda fotoğraf makinesini açmak ve
Otomatik çekim moduna otomatik olarak girmek için ayarlayın.
Otomatik çekim modunda, zamanlayıcı (3 saniye), yüz algılama ve
güzel yüz seçenekleri otomatik olarak etkinleştirilir.
AF Lambası
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF
lambasını açın. Otomatik Odaklama, AF lambası açık olduğunda
karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
Lens Tuşu Hız Ayarları
Güç Yakınlaştırma lensinin düğmelerini hızlı, orta veya düşük hıza
ayarlamak için yakınlaştırma hızını ayarlayın. Hızlı hızda, yakınlaştırma
gürültüsü artar ve videolara kaydedilebilir. Bu işlev sadece Güç
Yakınlaştırma lensini taktığınızda kullanılabilir.
140
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Ayar
Fotoğraf makinesinin ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.
Ayar seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Öğe
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q → bir
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sistem Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlamanızı veya
tüm sesi tamamıyla kapatmanızı sağlar.
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
Ekran Ayarı
Sistem Ses Seviyesi kapatılsa dahi, fotoğraf makinesi bir
video veya slayt gösterisi oynatırken ses çıkarır.
Ses
• Af sesi: Deklanşör düğmesine açmak veya kapatmak
için yarım bastığınızda fotoğraf makinesinin çıkardığı
sesi ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• Düğme Sesi: Fotoğraf makinesini düğmelere
bastığınızda çıkardığı sesi açmanızı veya kapatmanızı
sağlar. (Kapalı, Açık*)
Hızlı
Görünüm
Hızlı Bakış süresinin uzunluğunu belirlemenizi sağlarbu, fotoğraf makinesinin çektiğiniz bir fotoğrafı çekim
işleminin hemen ardından görüntülediği süredir.
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn, 5 sn, Tut)
Açıklama
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını, ekran
rengini veya seviye göstergesini ayarlamanızı sağlar.
• Ekran Parlaklığı: Ekranın parlaklığını manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Otomatik Parlaklık: Otomatik parlaklığı açmanızı
veya kapamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Ekran Rengi: Ekranın rengini manuel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Yatay Kalibrasyon: Seviye göstergesini kalibre
etmenizi sağlar. Eğer seviye göstergesi düz değilse,
fotoğraf makinesini düz bir yüzeye yerleştirin ve
ardından ekranda verilen talimatları yerine getirin.
• Oynatma modunda Yatay Kalibrasyon seçeneğine
erişemezsiniz.
• Portre yönlendirmesinde seviye ölçeri kalibre
edemezsiniz.
Otomatik
Ekran Kapat
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraf
Makinesi belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran
kapanır. (Kapalı, 30 sn*, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk)
141
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Güç kapatma zamanını ayarlayın. Belirlediğiniz süre
boyunca fotoğraf makinesini kullanmazsanız fotoğraf
makinesi kapanır. (Kapalı, 1 dk*, 3 dk, 5 dk, 10 dk,
30 dk)
Otomatik
Kapat
* Varsayılan
Öğe
• Fotoğraf makinesi, pili değiştirseniz dahi kapanma
Tarih ve
Saat
süresi ayarını saklar.
• Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyona
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa,
Otomatik Kapat işlevi çalışmayabilir.
Yardım
Kılavuzu
Görüntüsü
Fotoğraf makinesinin ekranda göstereceği dili ayarlayın.
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün
Videoçkş
Fotoğraf makinesini monitör veya HDTV gibi harici bir
video cihazına bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı
sinyalini ayarlayın.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika vb.
• PAL (Sadece PAL B, D, G, H veya I'yı destekler):
Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre,
Tayland, Norveç vb.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Fotoğraf makinesini Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini
destekleyen bir HDTV'ye bağladığınızda, fotoğraf
makinesinin oynatma işlevini TV'nin uzaktan
kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
• Kapalı: Fotoğraf makinesinin oynatma
işlevinin televizyonun uzaktan kumandasıyla
denetleyemezsiniz.
• Açık*: Fotoğraf makinesinin oynatma işlevinin
televizyonun uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
Yardım metnini gizlemek için [n] üzerine basın.
Language
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
(Saat Dilimi, Tarih/Saat Ayarla, Tarih Tipi,
Zaman Türü, Tam basma)
bir şekilde yazdıramayabilir.
• Mod Yardım Kılavuzu: Çekim modlarını değiştirirken
seçilen mod hakkındaki yardımı göstermek için
ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• İşlev Yardım Kılavuzu: Menüler ve işlevler hakkında
yardım metnini görüntülemek için ayarlayın.
(Kapalı, Açık*)
Açıklama
142
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
HDMI Çıkışı
Fotoğraf makinesini HDMI kablosuyla bir HDTV'ye
bağladığınızda, görüntünün çözünürlüğünü
değiştirebilirsiniz.
• NTSC: Otomatik*, 1080i, 720p, 480p,
576p (sadece PAL seçildiğinde etkinleştirilir)
* Varsayılan
Öğe
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini
ayarlayın.
• Sıfırla: Sıfırlama işlevinin kullanılmasının ardından, bir
sonraki dosya adı 0001'den başlar.
• Seri*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza kartı
takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları silmiş
olsanız dahi mevcut numara sırasından devam eder.
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü
desteklemiyorsa, fotoğraf makinesi bir düşük
çözünürlük düzeyine ayarlanır.
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standart*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Tarih:
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını ve
Dosya
Numarası
-- sRGB dosyaları - MMDDXXXX.JPG. Örneğin, 01 Ocak’da
Dosya Adı
çekilen bir fotoğraf için, dosya adı 0101XXXX.jpg
olmalıdır.
-- Adobe RGB dosyaları - Ocaktan Eylül ayına kadar olan
aylar için-_MDDXXXX.JPG. Ekimden Aralık ayına kadar
olan aylar için, ay numarası A (Eki.), B (Kas.) ve C (Ara.)
harfleri ile değiştirilir. Örneğin, 03 Şubatta çekilen bir
fotoğraf için, dosya adı _203XXXX.jpg olmalıdır.
05 Ekim tarihinde çekilen bir fotoğraf için de dosya adı
_A05XXXX.jpg olur.
Açıklama
Klasör Türü
Standart dosya adlandırmasını seçtiyseniz, ilk dosya
adı SAM_0001 olur.
• Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a
kadar 1'er birer artar.
• Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya kadar
1'er birer artar.
• Bir klasöre en çok 9.999 dosya kaydedilebilir.
• Dosya numaraları DCF (Fotoğraf makinesi dosya
sistemi için tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre
atanır.
• Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir
bilgisayarda), fotoğraf makinesi dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standart*: XXXPHOTO
• Tarih: XXX_MMDD
143
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Hafıza kartını formatlayın. Formatlama, korunan dosyalar
da dahil olmak üzere mevcut tüm dosyaları siler.
(Hayır*, Evet)
Format
Başka marka bir fotoğraf makinesi, hafıza kartı okuyucu
veya bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
fotoğraf makinesi içinde formatlayın.
Bir fotoğraf makinesi ile bir akıllı telefonu birbirine
bağlarken PIN kodu sorulmasını ayarlayın.
• PIN: Bağlanmadan önce bir PIN kodu girin.
• Yok*: Bir PIN kodu gerekmeden bağlanmaya izin verin.
Wi-Fi Gizlilik
kilidi
Cihazın ve lensin, Mac adresinin ve ağ sertifikasyon
numarasının yazılım sürümünü görüntüleyin veya yazılımı
güncelleyin.
• Yazılım Sürümü: Fotoğraf makinesinin gövdesi veya
lensi için yazılımı güncelleyin. (Gövde Ürün Yazılımı,
Mercek Ürün Yazılımı)
• Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayarak
Aygıt
Bilgileri
ve i-Launcher'ı başlatarak firma yazılımını
güncelleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için sayfa 167'e
bakınız.
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu
olmadan çalıştıramazsınız. Bir cihaz yazılımını
yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
• Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları
ve değerler sıfırlanır. (Tarih, saat, dil ve video çıkışı
değişmez.)
• Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf
makinesini kapatmayın.
Açıklama
• NFC işlevi kullanılırken bağlantılar PIN sorulmadan
otomatik olarak yapılır.
• PINler sadece fotoğraf makinesi ayarlarını
sıfırladığınızda veya donanım yazılımını
güncellediğinizde otomatik olarak oluşturulur ve
yenilenir.
• Fotoğraf makinenizi daha önce PIN üzerinden bir
akıllı telefona bağladıysanız otomatik olarak bağlantı
kuracaklardır.
Sıfırla
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve
video çıkış ayarları değişmez.) (Hayır*, Evet)
Açık Kaynak
Lisansı
Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
144
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Fotoğraf makinesini bilgisayar veya HDTV gibi harici cihazlara bağlayarak fotoğraf makinenizden tam anlamıyla faydalanın.
Harici cihazlara bağlama
HDTV'de dosyaları görüntüleme
Fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir HDMI kablosu kullanarak bir
HDTV'ye bağlayarak fotoları veya videoları oynatın.
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q → HDMI
Çıkışı → bir seçeneğe basın. (sf. 143)
2 Fotoğraf makinenizi ve HDTV'nizi kapatın.
3 İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi
HDTV'nize bağlayın.
5 Fotoğraf makinesini açın.
• Bir HDTV'ye bağladığınızda fotoğraf makinesi Oynatma moduna
otomatik olarak geçer.
6 Fotoğraf makinesi düğmelerini kullanarak fotoğrafları
görüntüleyin veya videoları oynatın.
• HDMI kablosunu kullanırken, fotoğraf makinesini bir HDTV'ye
Anynet+(CEC) yöntemi ile bağlayabilirsiniz.
• Anynet+(CEC) işlevleri, bağlı cihazları TV uzaktan kumandasıyla kontrol
etmenize olanak tanır.
• HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, fotoğraf makinesiyle birlikte
4 HDTV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde
bulunmayabilir.
• Fotoğraf makinesi bir HDTV'ye HDMI kablosuyla bağlandığında, fotoğraf
veya video çekemez.
• Bir HDTV'ye bağlandığında, fotoğraf makinesinin bazı oynatma işlevleri
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi ve bir HDTV bağlandıktan sonraki süre kullandığınız
hafıza kartınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafıza kartının ana
özelliği aktarım hızını artırmak olduğundan, daha hızlı bir aktarma hızına
sahip bir hafıza kartının HDMI işlevini kullanırken de hızlı olacağını
söylemek doğru olmayabilir.
146
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf Makinesini bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki
dosyaları aktarın.
Dosyaları Windows İS yüklü
bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza
bağlayabilirsiniz. Çıkarılabilir diski açın ve dosyaları bilgisayarınıza aktarın.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
3 Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar.
4 Bilgisayarınızda sırasıyla, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → 100PHOTO veya 101_0101 seçeneğini
belirleyin.
5 İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Klasör Türü için Tarih değeri ayarlanmışsa, klasör adı "XXX_MMDD"
biçiminde görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü çekmişseniz, klasör
adı "101_0101" olacaktır.
2 USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
147
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesinin bağlantısını kesme (Windows 7 için)
Dosyaları Mac OS'e aktarma
Windows 8 için fotoğraf makinesini çıkarma yolları benzerdir.
1
Mac OS 10.7 veya üstü desteklenir.
Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında herhangi bir veri
aktarımının olmadığından emin olun.
• Fotoğraf makinenizdeki durum lambası yanıp sönüyorsa,
devam eden bir veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp
sönmeyi kesene kadar bekleyin.
2 Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2 USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bir
Macintosh bilgisayara bağlayın.
simgesine tıklayın.
3 Açılır mesaja tıklayın.
4 "Güvenle kaldırıldı" ibaresi taşıyan mesaja tıklayın.
5 USB kablosunu çıkarın.
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
148
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
3 Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar ve
çıkarılabilir bir disk simgesini gösterir.
4 Çıkarılabilir diski açın.
5 Fotoğrafları ve videoları Mac OS'e aktarın.
149
Harici cihazlara bağlama
Programları bir bilgisayarda kullanma
Sağlanan programları kullanarak dosyaları görüntüleyebilir ve
düzenleyebilirsiniz. Dosyaları aynı zamanda PC'ye kablosuz olarak da
gönderebilirsiniz.
i-Launcher yükleme
1
4 PC'ye i-Launcher yükleyin.
İS
Nasıl yüklenir
Windows
Açılır pencere i-Launcher'ı yüklemeniz için uyarı
verdiğinde, Evet öğesini seçin.
• Eğer açılır pencere görünmezse, Bilgisayarım →
i-Launcher → iLinker.exe öğesini seçin.
• Eğer iLinker.exe'yi çalıştırmanız için uyarı veren açılır
pencere belirirse, ilk olarak bunu çalıştırın.
• Fotoğraf makinesini i-Launcher yüklü olan bir
bilgisayara bağladığınızda, program otomatik
olarak başlayacaktır.
Mac
Cihazlar → i-Launcher → Mac → iLinker üzerine
tıklayın.
Fotoğraf makinesini kapatın.
2 USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
5 Kurulumu tamamlamak için ekranda verilen talimatları
izleyin.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun.
USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
3 Fotoğraf makinesini açın.
150
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Samsung i-Launcher kullanma
i-Launcher kullanma
Simge
i-Launcher fotoğraf makinesinin veya lensin bellenimini
güncellemenize olanak sağlar veya PC Auto Backup programını
indirmek için bir link verir.
Açıklama
Fotoğraf makinenizin bellenimini indirebilirsiniz.
Kullanın Kılavuzunu indirin.
Samsung RAW dosyalarını (SRW) DNG dosyalarına
dönüştürmek için bu programı indirin.
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağladığınızda i-Launcher,
PC Auto Backup programını indirmek için bir link sağlar.
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları veya videoları
kablosuz olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
Eğer Samsung RAW dosyalarını (SRW) Adobe Photoshop Lightroom ile
açamazsanız, Samsung DNG Converter'ı kullanarak dosya formatını DNG'ye
dönüştürün veya Adobe Photoshop Lightroom programını güncelleyin.
Windows OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz veya üstü/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya daha fazlası önerilir)
İS*
Windows 7, Windows 8
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya daha fazlası (1 GB ve üstü önerilir)
• CD-ROM sürücüsü
• 1024X768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
Diğerleri
monitör (1280X1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT serisi veya üstü/
ATI X1600 serisi veya üstü
• Microsoft DirectX 9.0c veya üstü
* i-Launcher'ın 32-bit sürümü yüklenecektir— hatta Windows 7 ve Windows 8 64-bit
sürümleri de dahil.
151
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
• Aşağıdaki sayfadaki gereksinimler sadece öneridir. Bilgisayarınızın
durumuna göre, bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile i-Launcher
çalışmayabilir.
• Eğer bilgisayarınız gereksinimleri karşılamazsa, videolar doğru
çalışmayabilir.
Üretici firma, kendi kurduğunuz bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların
kullanılması sonucu oluşacak herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.
Samsung i-Launcher'ı Açma
Bilgisayarınızda, Başlat → Tüm Programlar → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher'ı seçin. Veya Mac OS
bilgisayarında Uygulamalar → Samsung → i-Launcher üzerine
tıklayın.
Cihaz yazılımını indirme
Samsung i-Launcher ekranından,
öğesine tıklayın. Bellenimi
güncelleme ile ilgili bilgi için, sayfa 167'ye bakın.
Mac OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Mac OS 10.5 veya üstü (PowerPC hariç)
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB veya üstü
önerilir)
Sabit disk kapasitesi
Minimum 110 MB
Diğerleri
• CD-ROM sürücüsü
• USB 2.0 bağlantı noktası
PC Auto Backup programını indirme
Samsung i-Launcher ekranından,
öğesine tıklayın. PC Auto Backup
programını yükleme hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 129’e bakın.
152
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Adobe Photoshop Lightroom yükleme
1
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM'unu PC'nize
ekleyin.
2 Bir dil seçin.
3 Ekrandaki talimatları takip edin.
Adobe Photoshop Lightroom kullanma
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG
formatlarına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anındaki
ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına
dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir.
Adobe Photoshop Lightroom ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz
dengesini, tonlarını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.
Aynı zamanda JPEG veya TIFF dosyalarını ve RAW dosyalarını da
düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program kılavuzuna bakınız.
• Eğer Samsung RAW dosyalarını (SRW) Adobe Photoshop Lightroom
ile açamazsanız, Samsung DNG Converter'ı kullanarak dosya formatını
DNG'ye dönüştürün veya Adobe Photoshop Lightroom programını
güncelleyin.
• Adobe Photoshop Lightroom'da bir görüntü parlaklığı, rengi ve diğer
efektler farklı görüntülenebilir. Görüntü yakalama sırasında uygulanan
orijinal fotoğraf makinesi ayarları ve seçenekleri kaldırıldığından bu
oluşmaktadır ve Adobe Photoshop Lightroom'da işlenmeye hazırdır.
153
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları, fotoğraf makinesi bakımı, sorun giderme ipuçları,
teknik özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar hakkında bilgi alın.
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Mercek kilitlendi
Lens kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar lensi
saat yönünün tersine çevirin. (sf. 46)
• Fotoğraf makinesini kapatın ve ardından
Kart hatası
tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını biçimlendirin.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Görüntü Dosyası Yok
Fotoğrafları yakalayın veya fotoğrafların
bulunduğu bir hafıza kartı takın.
Aygıt bağlantısı
kesildi.
Fotolar desteklenen cihazlara aktarılırken
ağ bağlantısı kesildi. Desteklenen bir cihazı
yeniden seçin.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
• Fotoğraf makinesi e-postaları veya
Aktarım başarısız
oldu.
dosyaları diğer cihazlara gönderemedi.
Tekrar göndermeyi deneyin.
• Ağ bağlantısını kontrol edin ve tekrar
deneyin.
Hafıza kartındaki
klasör ve dosya no'su
maksimum değerlere
ulaştığı için bir
fotoğraf çekilemiyor.
Klasör no sıfırlansın
mı?
Dosya adları DCF standardı ile eşleşmiyor.
Klasör numarasını sıfırlamak için ekranda
verilen talimatları izleyin.
Error 00
Fotoğraf makinenizi kapatın ve merceği
tekrar takın. Eğer halen aynı mesajı
görüyorsanız, bir servis merkezine başvurun.
Error 01/02
Fotoğraf makinenizi kapatın, pili çıkartın
ve tekrar takın. Eğer halen aynı mesajı
görüyorsanız, bir servis merkezine başvurun.
155
Ek
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini temizleme
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı
Bir fırça yardımıyla tozu temizleyin ve lensi yumuşak bir bezle
bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda lens
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir.
Bunun sebebi görüntü algılayıcının açık hava koşullarına maruz
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve fotoğraf makinesi günlük
kullanım içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Körüklü fırçayı
lensin montaj açıklığının içine sokmayın.
Fotoğraf makinesinin gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür
çözeltiler fotoğraf makinesine zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
156
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini kullanma veya
saklama
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler
• Fotoğraf makinesini çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz
bırakmayın.
• Fotoğraf makinenizi çok nemli olan yerlerde ya da nem oranının
önemli ölçüde değişiklik gösterdiği alanlarda kullanmayın.
• Fotoğraf makinesini yaz günü araç içi gibi doğrudan güneş ışığı alan,
havalandırması iyi olmayan yerlerde bulundurmayın.
• Hasar görmemesi için fotoğraf makinenizi ve ekranını çarpmalara,
kötü kullanıma ve aşırı titreşime karşı koruyun.
• Hareketli parçalara ve dahili komponentlere zarar gelmesini önlemek
Kumsalda ve plajda kullanım
• Kumsalda veya benzeri diğer yerlerde kullanırken fotoğraf
makinenizi kum ve kirden koruyun.
• Fotoğraf makineniz su geçirmez değil. Elleriniz ıslakken pile,
adaptöre veya hafıza kartına dokunmayın. Elleriniz ıslakken fotoğraf
makinesini kullanmanız fotoğraf makinenize zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Fotoğraf makinesini uzun süre sakladığınızda, silika jeli gibi bir emici
materyal ile birlikte kapalı bir yerde saklayın.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Fotoğraf makinesi ve pil uzun süre ayrı yerlerde durduktan sonra
fotoğraf makinesi tekrar açıldığında Güncel tarih ve saat sıfırlanabilir.
için fotoğraf makinenizi tozlu, kirli, nemli veya kötü havalandırılan
yerlerde kullanmayın.
• Fotoğraf makinenizi benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri
fotoğraf makinesi veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın
veya taşımayın.
• Fotoğraf makinenizi naftalin bulunan yerlerde saklamayın.
157
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma
Fotoğraf makinesini soğuk bir yerden sıcak bir yere getirdiğinizde,
lens üzerinde ya da fotoğraf makinesinin iç parçalarında yoğunlaşma
oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve en az 1 saat
bekleyin. Eğer hafıza kartında yoğunlaşma oluşursa, hafıza kartını
fotoğraf makinesinden çıkarın ve yeniden takmadan önce nemin
tamamen uçmasını bekleyin.
Diğer ikazlar
• Fotoğraf makinenizi askısından tutup sallamayın. Bu, size veya diğer
kişilere zarar verebilir veya fotoğraf makinenizi bozabilir.
• Fotoğraf makinenizi boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda fotoğraf makinesini kapatın.
• Fotoğraf makinenizde hassas parçalar vardır. Fotoğraf makinenize
çarpmayın.
• Kullanmadığınızda çantasında muhafaza ederek ekranı koruyun.
Kumdan, sert uygulamalardan veya uygunsuz değiştirmelerden
kaçınarak fotoğraf makinesini çizilmelere karşı koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa fotoğraf makinesini kullanmayın. Kırılan
cam veya akrilik ellerin ve yüzün yaralanmasına sebep olabilir. ONartmak
için fotoğraf makinenizi bir Samsung servis merkezine getirin.
• Fotoğraf makinelerini, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların içine ya
da üzerine koymayın. Isı, cihazları bozabilir ya da bir yangına veya
patlamaya sebep olabilecek şekilde aşırı ısıtabilir.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi
yumuşak, temiz, havsız bir lens beziyle temizleyin.
• Dışarıdan darbe alırsa fotoğraf makinesi kapanabilir. Bu, fotoğraf
makinesini korumak içindir. Tekrar kullanmak için fotoğraf makinesini
açın.
• Fotoğraf makinesini kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve fotoğraf
makinenizin ömrünü veya performansını etkilemez.
• Fotoğraf makinesini düşük sıcaklıklarda kullandığınızda, açılması
biraz zaman alabilir, ekran rengi geçici olarak değişebilir ya da
gölge görüntüler görünebilir. Bu gibi durumlar arıza değildir ve
fotoğraf makinesi daha yüksek sıcaklıklara getirildiğinde kendilerinizi
düzeltecektir.
• Fotoğraf makinesinin dış kısmındaki boya veya metal alerjiye,
kaşınan cilde, egzemaya ya da hassas cilde sahip kişilerde şişmeye
sebep olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız,
fotoğraf makinesini kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora
başvurun.
• Fotoğraf makinesinin hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan kaynaklanan
hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin fotoğraf makinesine servis yapmasına izin
vermeyin veya fotoğraf makinesine kendiniz servis yapmaya çalışmayın.
Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar
garanti kapsamınızın dışındadır.
158
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Hafıza kartı hakkında
Desteklenen hafıza kartı
Bu ürün microSD, microSDHC veya microSDXC hafıza kartlarını
destekler.
Bellek kartı adaptörü
Hafıza kartı
Verileri bir bilgisayarda veya hafıza kartı okuyucusunda okumak için
hafıza kartını bir bellek kartı adaptörüne takın.
159
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD karta göre verilmiştir.
Boyut
Fotoğraf
Kalite
Çok iyi
İyi
Normal
RAW
RAW + Ç.İyi
RAW + İyi
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1.095
1.217
-
41
42
43
Seri çekim
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1.566
2.840
3.897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2.814
4.750
6.163
-
45
46
46
160
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Boyut
1920X1080 (30 kare/sn)
Video
1280X720 (30 kare/sn)
640X480 (30 kare/sn)
Paylaşım İçin (30 kare/sn)
Hafıza kartlarını kullanırken uyulması gerekenler
Kalite
HQ
Normal
Yaklaşık 17' 02"
Yaklaşık 19' 50"
Yaklaşık 23' 46"
Yaklaşık 29' 37"
Yaklaşık 58' 24"
Yaklaşık 77' 06"
-
Yaklaşık 261' 21"
• Yukarıdaki rakamlar yakınlaştırma işlevi kullanılmadan ölçülür.
• Yakınlaştırmayı kullanırsanız mevcut kayıt süresi değişebilir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
• Maksimum kayıt süresi dosya başına 20 dakikadır.
• Paylaşım İçin videolarının maksimum oynatma süresi dosya başına 30 saniyedir .
• Hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0 °C/32 °F'den düşük veya 40 °C/104 °F'den yüksek).
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar hafıza kartının arızalanmasına
sebep olabilir.
• Hafıza kartını doğru yönde takın. Hafıza kartını yanlış yönde
takmanız fotoğraf makinesine ve hafıza kartına zarar verebilir.
• Başka fotoğraf makinelerinde veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını fotoğraf makinenizde yeniden
formatlayın.
• Hafıza kartını taktığınızda veya çıkardığınızda fotoğraf makinenizi
kapatın.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartınızı çıkarmayın veya fotoğraf
makinenizi kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Hafıza kartının ömrü sona erdiğinde, karta daha fazla fotoğraf
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını manyetik alanların yanında kullanmayın veya
bulundurmayın.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya korozif maddelerin
bulunduğu alanlarda kullanmayın veya bulundurmayın.
161
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartını fotoğraf
makinenize takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
Pil hakkında bilgi
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza
kartları veya fotoğraf makinesi bozulabilir.
• Bir hafıza kartı taşıdığınızda, kartı elektrostatik yüklenmelere karşı
korumak için bir çanta kullanın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi diğer ortamlara aktarın.
Pil teknik özellikleri
Öğe
Açıklama
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
2.330 mAh
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, hafıza kartı ısınabilir.
Voltaj
3,8 V
• Standart gereksinimleri karşılayan bir hafıza kartı kullanın.
Şarj süresi** (Batarya tamamen
boşaldığında)
Yaklaşık 270 dk.
Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
* Pil teknik özellikleri veya modeli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
** Yukarıdaki rakamlar sağlanan USB kablosunu ve AC adaptörünü kullandığınızdakine
göredir. Pili bir bilgisayara bağlayarak şarj etmeniz daha uzun sürer.
162
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pil dikkatsiz ya da yanlış kullanılırsa kişisel yaralanma veya can kaybı
olabilir. Güvenliğiniz için, pilin doğru kullanılması için şu talimatları
izleyin:
• Pil doğru kullanılmazsa alev alabilir ya da patlayabilir. Herhangi pilde
bir bozulma, çatlama veya diğer anormallikler fark ederseniz, pilin
kullanımını derhal durdurun ve üretici firmanız ile temasa geçin.
• Sadece orijinal, üretici tarafından önerilen pil şarj aletlerini kullanın ve pili
sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntemi kullanarak şarj edin.
• Pili ısıtma cihazlarının yakınında bulundurmayın ya da yaz günü araç içi
gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
• Pili mikrodalga fırında bırakmayın.
• Pili hamam ya da banyo gibi sıcak, nemli yerlerde saklamayın veya
kullanmayın.
• Cihazı yatak, halılar veya elektrikli battaniyeler gibi alev alabilen
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
• Cihaz açıldığında, uzun süre kapalı bir alanda bırakmayın.
• Pil terminallerinin kolye, bozuk para, anahtar veya kol saati gibi metal
nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri
kullanın.
• Pili sökmeyin veya herhangi bir keskin nesne ile delmeyin.
• Pili yüksek basınca ya da ezici bir güç altına maruz bırakmayın.
• Pili yüksek bir yerden düşürmek gibi büyük çarpmalara maruz
bırakmayın.
• Pili 60 °C (140 °F) veya üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• Pilin nem veya sıvılar ile temas etmesine izin vermeyin.
• Pili güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.
İmha kılavuz bilgileri
• Pili dikkatli bir şekilde imha edin.
• Pili bir ateşe atmayın.
• İmha düzenlemeleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pili
tüm yerel ve federal düzenlemelere uygun şekilde imha edin.
Pili şarj etme kılavuz bilgileri
Pili sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntem ile şarj edin. Pil doğru
şarj edilmezse alev alabilir ya da patlayabilir.
163
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pil ömrü
Pilin kullanımı hakkında notlar
Çekim modu
Ortalama süre/Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yaklaşık 185 dk./Yaklaşık 370 foto
Videolar
Yaklaşık 135 dk. (Videoları 1920X1080
çözünürlükte ve 30 kare/sn değerinde kaydedin.)
• Yukarıdaki şekiller CIPA test standartlarına göredir. Sonuçlar gerçek
kullanımınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
Düşük pil mesajı
Pil tamamen boşaldığında, pil simgesi kırmızı renk olacak ve "Pil zayıf"
mesajı belirecektir.
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın
(0 °C/32 °F'den düşük veya 40 °C/104 °F'den yüksek). Aşırı sıcaklıklar
pillerinizin şarj kapasitesini düşürebilir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, pil yuvasının
çevresindeki alan ısınabilir. Bu, fotoğraf makinesinin normal
kullanımını etkilemez.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
• 0 °C/32 °F'nin altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir, fakat daha yüksek
sıcaklıklarda normale dönecektir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
fotoğraf makinenize önemli hasar verebilir. Fotoğraf makinesini pili
içinde olacak şekilde uzun süre kullanmadan tutmanız durumunda
pilin boşalmasına sebep olacaktır. Şarjı tam olarak boşalan bir pili
yeniden şarj edemeyeceksiniz.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda (3 ay veya daha
uzun), pili kontrol edin ve düzenli olarak yeniden şarj edin. Eğer
pilin sürekli olarak boşalmasına izin verirseniz, kapasitesi ve ömrü
azalabilir, bu da arızaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
164
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pilin kullanımı hakkında ikazlar
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun.
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde
bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde geçici
veya kalıcı hasara ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Pil şarjı bittiğinde fotoğraf makineniz harici bir güç kaynağına
bağlarsanız, yüksek enerji tüketen işlevleri kullanmak fotoğraf
makinesinin kapanmasına sebep olacaktır. Fotoğraf makinesini
normal kullanırsanız, pili yeniden şarj edin.
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız, durum
lambası yaklaşık 30 dakika açılır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine
Pilin şarj edilmesi hakkında notlar
• Eğer durum lambası kapalı ise, pili doğru taktığınızdan emin olun.
• Eğer fotoğraf makinesi şarj edilirken açıksa, pil tam olarak şarj
olmayabilir. Pili şarj etmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
• Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu bir yangına
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
• Fotoğraf makinesini açmadan önce en az 10 dakika için pili şarj edin.
neden olur. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili tam şarj edin.
• Durum lambası kırmızı yanıp sönerse, kabloyu yeniden bağlayın veya
pili çıkarın ve tekrar takın.
• Kablo aşırı ısındığında ya da sıcaklık çok yüksekken pili şarj
ederseniz, durum lambası kırmızı renkte yanıp sönebilir. Pil
soğuduğunda şarj etme başlayacaktır.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj tamamlandıktan
sonra kabloyu fotoğraf makinesinden çıkarın.
• AC kablosundaki ağır nesneleri bükmeyin veya ağır cisimler
yerleştirmeyin. Bunu yapmanız kabloya hasar verebilir.
165
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar
• Sadece verilen USB kablosunu kullanın.
• Şu durumlarda pil şarj olmayabilir:
-- bir USB hub kullanımı
-- diğer USB cihazların bilgisayarınıza bağlı olması
-- kabloyu bilgisayarınızın ön kısmındaki girişe bağlamanız
-- bilgisayarın USB girişi güç çıkışı standardını desteklemez (5 V, 500 mA)
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya fotoğraf makinelerini asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör
veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
166
Ek
Cihaz yazılımını güncelleme
Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın ve lensin bulunduğu fotoğraf
makinesindeki bellenimi güncelleyin.
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu olmadan çalıştıramazsınız.
Bir cihaz yazılımını yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
• Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları ve değerler sıfırlanır.
3 Fotoğraf makinesini açın.
4 Bilgisayarda, i-Launcher →
5 Bellenimi fotoğraf makinesine indirmek için ekranda
verilen talimatları izleyin.
(Tarih, saat, dil ve video çıkışı değişmez.)
• Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf makinesini kapatmayın.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2 USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesinin veya lensin bellenimini indirebilirsiniz.
6 İndirme tamamlandığında fotoğraf makinesini kapatın.
7
USB kablosunu çıkarın.
8 Fotoğraf makinesini açın.
9 [m] → q → Cihaz Bilgisi → Yazılım Güncelle →
Gövde Bellenimi veya Lens Bellenimi üzerine basın.
10Fotoğraf makinesindeki açılır pencerede Evet öğesini
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo
seçerek bellenimi güncelleyin.
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
167
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
Fotoğraf makinenizi bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi
arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Fotoğraf çekemiyor
Durum
Fotoğraf makinesi
açılmıyor
modunda olabilir veya ekran otomatik
olarak kapanır. (sf. 142)
• Fotoğraf makinesi, aşırı sıcak nedeniyle
hafıza kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Fotoğraf makinenizi tekrar
açın.
• Düşük sıcaklıklarda (0 °C/32 °F derecenin
Fotoğraf makinesinin
pili çabuk boşalıyor
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
• Pili şarj edin.
• Fotoğraf makineniz Oto güç kapatma
Kendi kendine
kapanıyor
olun.
Önerilen işlem
olun.
• Pili şarj edin.
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize
koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
edinin.
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin
olun.
Fotoğraf makinesi
donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Fotoğraf makinesi
ısınıyor
Fotoğraf Makinesini kullanırken ısınabilir. Bu
normaldir ve fotoğraf makinenizin ömrünü
veya performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir.
Fotoğraf Makinesi arızalı değildir.
Flaş çalışmıyor
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 88)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
q menüsünde tarihi ve saati ayarlayın.
(sf. 142)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
168
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
• Fotoğraf makinesini kapatın ve ardından
Hafıza kartında hata
var
tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve ardından tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Ayrıntılı bilgi için "Hafıza kartlarını kullanırken
uyulması gerekenler" kısmına bakınız. (sf. 161)
Televizyonunuz
veya bilgisayarınız
microSDXC hafıza
kartına yüklenen
fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor
microSDXC hafıza kartları exFAT dosya
sistemini kullanır. Fotoğraf Makinesini cihaza
bağlamadan önce harici cihazın exFAT dosya
sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
Bilgisayarınız bir
microSDXC hafıza
kartını algılamıyor
microSDXC hafıza kartları exFAT dosya
sistemini kullanır. Bir Windows XP
bilgisayarınızda microSDXC hafıza kartlarını
kullanmak için, Microsoft web sitesinden
exFAT dosya sistemi sürücüsünü indirin ve
güncelleyin.
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, fotoğraf
makineniz dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı
bilgisayarda görüntüleyin.
Önerilen işlem
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin,
Fotoğraf net değil
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan
emin olun.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için
üçayak kullanın.
• Fotoğraf makinesi merceğinin temiz
olduğundan emin olun. Değilse merceği
temizleyin. (sf. 156)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi ayarı
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık
kaynağına uygun doğru bir beyaz dengesi
seçin. (sf. 70)
Fotoğraf çok parlak
veya çok karanlık
Fotoğrafınız fazla ya da eksik pozlandırılmıştır.
• Diyafram değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 69)
• Flaşı kapatın veya açın. (sf. 88)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 95)
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak
tanıyan geniş açılı bir lens kullanırken fotoğraf
makinesi görüntüsünde çok ufak bozukluklar
olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol açmaz.
Yatay satırlar fotoda
görünür
Subje bir floresana veya civa-buhar ışık
kaynağına maruz bırakıldığında bu oluşabilir.
Bir yavaş deklanşör hızı seçin.
169
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Bağladığım harici
cihazda oynatma
ekranı gözükmüyor
Önerilen işlem
• HDMI kablosunun harici monitöre doğru bir
şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde
yapıldığından emin olun.
• USB kablosunun doğru bağlandığından
Bilgisayarınız
fotoğraf makinenizi
tanımıyor
olun.
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar
takın.
• i-Launcher’ı sonlandırın ve programı tekrar
i-Launcher düzgün
bir şekilde çalışmıyor
Otomatik Odaklama
çalışmıyor
emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
başlatın.
• Bilgisayarınızın teknik özelliklerine ve
ortama bağlı olarak, program otomatik
olarak başlamayabilir. Bu durumda,
Windows bilgisayarında Başlat → Tüm
Programlar → Samsung → i-Launcher
→ Samsung i-Launcher üzerine tıklayın.
(Windows 8 için, Başlat ekranını açın ve
ardından Tüm Uygulamalar → Samsung
i-Launcher öğesini seçin.) Veya Mac OS
bilgisayarında Uygulamalar → Samsung →
i-Launcher üzerine tıklayın.
Önerilen işlem
• Özneniz odak alanı dışındadır. Subje AF
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız
dosyalar aktarılırken
fotoğraf makinesinin
bağlantısını kesiyor
Durum
AEL özelliği
çalışmıyor
alanının dışında ise, AF alanının içindeki
subjeyi hareket ettirerek ve [Deklanşör]
düğmesine yarım basarak vurun.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya
ayarlı. Modu AF olarak değiştirin.
AEL özelliği t, M, s ve R modlarında
çalışmıyor. Bu özelliği kullanmak için başka bir
mod seçin.
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin
Lens çalışmıyor
olun.
• Lensi fotoğraf makinesinden çıkartın ve
tekrar takın.
Harici flaş çalışmaz
Fotoğraf makinesini
açtığınızda tarih ve
saat ayarları ekranı
görüntüleniyor
Harici flaşın harici flaş girişine doğru
takıldığından emin olun.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran fotoğraf makinesinin dahili güç
kaynağının şarjı tamamen bittiğinde çıkar.
Tamamen şarj olmuş bir pil takın ve dahili
güç kaynağının yeniden şarj olması için
kapalı durumda en az 72 saat bekleyin.
170
Ek
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Ekran
Tür
CMOS
Tür
TFT LCD
Algılayıcı boyutu
23,5 X 15,7 mm
Boyut
3,0" (Yaklaşık 75,2 mm)
Etkin piksel sayısı
Yaklaşık 20,3 mega-piksel
Çözünürlük
HVGA (320X480) 460,8 k nokta
Toplam piksel sayısı
Yaklaşık 21,6 mega-piksel
Görüş alanı
Yaklaşık 100%
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Açı
Yukarı fiskele: 180°
Kullanıcı ekranı
Kılavuz Çizgisi, Simgeler, Histogram,
Seviye göstergesi
Lens Montajı
Tür
Samsung NX montaj
Mevcut lens
Samsung NX Lensleri (3D lensi desteklenmez)
Görüntü Sabitleme
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Mod
Kapalı/Mod 1/Mod 2
Bozulma Düzelt
Odaklama
Tür
Odaklama noktası
Kapalı/Açık (merceğe bağlı)
i-Function
Desteklenen (Diyafram değeri, Deklanşör hızı, EV, ISO, Beyaz dengesi)
Kontrast AF
• Seçim: 1 nokta (Serbest seçim)
• Çoklu: Normal 21 nokta, Yakın çekim
35 nokta
• Yüz algılama: Maks. 10 yüz
• Nesne İzleme oto.o.
Mod
Tekli AF, Sürekli AF, Manuel Odak
AF Yardımcı Lambası
Evet
171
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Deklanşör
Tür
Elektronik birinci perde deklanşörü,
Odaksal düzlemli deklanşör
Poz taramalı çekim
Hız
• Oto: 1/4.000–1/4 sn.
• Manuel: 1/4.000–30 sn. (1/3 EV Adımı)
• Bulb (zaman sınırı: 4 dk.)
Otomatik poz tarama (±3 EV),
Beyaz Dengesi Poz Tarama,
Resim Sihirbazlı Poz Tarama, Derinlik taraması
(sadece Program ve Diyafram Önceliği modu)
Otomatik zamanlayıcı
2–30 sn. (1 saniye aralığında)
Deklanşör açma
Desteklenen (akıllı telefon ile)
Pozlama
Flaş
TTL 221 (17X13) Blok segmenti
Ölçüm sistemi
Ölçüm: Çoklu, Merkez ağırlıklı, Nokta
Ölçüm aralığı: EV 0–18 (ISO 100 · 30 mm, F2)
Dengeleme
±3 EV (1/3 EV Adımı)
AE kilidi
Özelleştirilir düğme
ISO eşdeğeri
Otomatik, 100–25600 (1 veya 1/3 EV Adımı)
Sürücü Modu
Mod
Tek, Sürekli, Seri çekim (sadece 5M),
Zamanlayıcı, Ayraç (Otomatik pozlama,
Beyaz dengesi, Resim Sihirbazı, Derinlik)
Tür
Harici flaş (isteğe bağlı)
Mod
Akıllı Flaş, Otomatik, Kırmızı göz, Doldur,
Kırmızı Dolgu, 1. Perde, 2. Perde, Kapalı
Senk hızı
1/180 sn'den kısa.
Flaş EV
-2–+2 EV (0,5 EV Adımı)
Harici flaş
İsteğe bağlı Samsung harici flaşları
Terminal senk
Flaş yuvası
Beyaz Dengesi
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan Beyazı,
Floresan NW, Floresan Gün Işığı, Akkor, Flaş BD,
Özel ayar, Renk Sıcaklığı (Manuel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
5 kare/sn
Sürekli çekim
* Maksimum çekim hızı saniyede 5 karedir.
Yaklaşık JPEG 13 çekim, RAW 5 çekim ardından
yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre
farklılık gösterebilir.)
172
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Dinamik Mesafe
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Kapalı/Akıllı Aralık+/HDR
Resim Sihirbazı
Mod
Standart, Canlı, Portre, Manzara, Orman,
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Özel1, Özel2,
Özel3
Parametre
Renk, Doyma, Keskinlik, Kontrast
Boyut
Çekim
Mod
Akıllı Otomatik, Akıllı, Program,
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör
Öncelikli Pozlama, Manuel, Panorama
Akıllı mod
Güzel yüz, En iyi Yüz, Art arda çekim,
Çocuk Çekimi, Manzara, Makro, Yiyecek,
Partiler ve İç Mekanlar, Hareket dondurma,
Zengin ton, Şelale, Siluet, Gün Batımı, Gece,
Havai Fişek, Işık izi
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Eskiz, Balık Gözü
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Sadece seri çekim
modu), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Çekim kalitesi
Çok iyi, İyi, Normal, RAW, RAW + Ç.İyi,
RAW + İyi, RAW + Normal
RAW standardı
SRW (ver.3.0.0)
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
Video
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video Klip AE Modu
Program, Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manuel
Film klibi
Ses aç/kapat (Çekim zamanı: Maks. 20')
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Eskiz, Balık Gözü
173
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Boyut
1920X1080, 1280X720, 640X480,
320X240 (Paylaşım İçin)
Çekim hızı
30 kare/sn (NTSC), 25 kare/sn (PAL)
Çoklu Hareket
x0.25 (640X480, 320X240 sadece),
x1, x5, x10, x20
Çekim kalitesi
HQ, Normal
Ses
Stereo
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
Kayıttan Oynatma
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler (15/28),
Slayt Gösterisi, Video
Düzenle
Akıllı Filtre, Yeniden Boyutlandır, Döndür,
Yüz rötuşu, Parlaklık, Kontrast, Oto ayar,
Doygunluk, RGB ayarlaması, Renk Sıcaklığı,
Pozlama
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Yumuşak
Odaklanma, Eskiz, Balık gözü, Klasik, Retro,
Yağlı Boya, Karikatür, Mürekkep Çizim,
Yıldız Filtresi, Yakınlaştırma Çekimi
Veri Saklama
Ortam
Harici hafıza (isteğe bağlı):
microSD kartı (2 GB garanti),
microSDHC kartı (32 GB'a kadar garanti),
microSDXC kartı (64 GB'a kadar garanti,
UHS-1 desteklenen)
- Sınıf 6 ve üstü önerilir
Dosya biçimi
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Kablosuz ağ
Tür
IEEE 802.11b/g/n
İşlev
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Otomatik Yedekleme,
Samsung Link,Home Monitor+, Group Share
NFC
Evet
Arayüz
Dijital çıkış
USB 2.0 (mikro USB jak)
Video çıkışı
• NTSC, PAL (seçilebilir)
• HDMI
DC güç girişi
micro USB üzerinden DC 5,0 V, 0,55 A
174
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Güç Kaynağı
Tür
Yeniden şarj edilebilir pil: B740AE/B740AC/
B740AU/B740AK (2.330 mAh, 3,8 V)
* Pil teknik özellikleri veya modeli bölgenize bağlı
olarak farklılık gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
117,4 x 65,9 x 39,0 mm
Ağırlık
230 g (pil ve hafıza kartı olmadan)
Çalışma sıcaklığı
0–40 °C
Çalışma nemi
5–85%
Yazılım
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5, Samsung DNG Converter
* Performansı iyileştirmek için teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
175
Ek
Sözlük
AP (Erişim Noktası)
AEL (Oto Pozlama Kilidi)
Bir erişim noktası kablolu bir ağa bağlanmak için kablosuz cihazlara
olanak sağlayan bir cihazdır.
Bu özellikler, pozlamayı hesaplamak istediğiniz pozu kilitlemenize
yardım eder.
Geçici ağ
AF (Otomatik Odak)
Geçici bir ağ, bilgisayarlar ile cihazlar arasında dosyaları ve internet
bağlantısını paylaşmak için olan geçici bir bağlantıdır.
Fotoğraf makinesinin lensini özneye otomatik olarak odaklayan bir
sistem. Fotoğraf makineniz otomatik olarak odaklanmak için kontrastı
kullanır.
AdobeRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AEB (Otomatik Poz Tarama)
Bu özellik, doğru pozlanmış bir görüntüyü yakalamanıza yardım
etmesi için birkaç görüntüyü farklı pozlamalarda otomatik olarak
yakalar.
AMOLED (Aktif matris organik ışık çıkaran diyot)/
LCD (Sıvı Kristal Ekran)
AMOLED çok ince ve hafif olan görsel bir ekrandır ve ışıklandırılmasına
gerek yoktur. LCD, tüketici elektroniğinde sıklıkla kullanılan bir görsel
ekrandır. Bu ekran renkleri çoğaltmak için CCFL veya LED gibi ayrı bir
ışığa ihtiyaç duyar.
Açıklık
Diyafram, fotoğraf makinesinin sensörüne gelen ışık miktarını kontrol
eder.
176
Ek >
Sözlük
Fotoğraf makinesi sallanması (Bulanma)
Kompozisyon
Deklanşör açıkken fotoğraf makinesi hareket ederse, tüm görüntü
bulanık görünebilir. Deklanşör hızı yavaşken bu daha sık olur.
Duyarlılığı artırarak, flaş kullanarak ya da daha hızlı deklanşör hızı
kullanarak fotoğraf makinesinin sallanmasını önleyin. Alternatif olarak,
bir üçayak veya OIS işlevi kullanarak fotoğraf makinesini dengeleyin.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Renk alanı
Fotoğraf makinesinin görebileceği renklerin aralığı.
Renk sıcaklığı
Renk Sıcaklığı, Kelvin (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir ışık
kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı arttıkça,
ışık kaynağının rengi daha mavimsi bir kalitede olur. Renk sıcaklığı
azaldıkça, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı bir kalitede olur. 5.500
Kelvin derecede, ışık kaynağının rengi gün ortasındaki güneş renginde
olur.
DCF (Fotoğraf Makinesi Dosyalama sistemi için tasarım
kuralı)
Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojileri Endüstrileri Birliği
(JEITA) tarafından oluşturulan dijital fotoğraf makineleri için bir dosya
formatını tanımlayan bir spesifikasyondur.
Alan derinliği
Bir fotoğrafa kabul edilebilir seviyede odaklanılan en yakın ve en
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alanın derinliği lens diyaframına,
odak uzaklığına ve fotoğraf makinesinden özneye kadar olan
mesafeye göre farklılık gösterir. Örneğin daha küçük bir diyafram
seçmek alan derinliğini artıracak ve bir kompozisyonun arkaplanını
bulanıklaştıracaktır.
177
Ek >
Sözlük
EV (Pozlama Değeri)
Flaş
Fotoğraf makinesinin deklanşör hızının tüm kombinasyonları ve lens
diyaframı aynı pozlamayı verir.
Düşük ışık şartlarında yeterli pozlama oluşturmanıza yardım eden hızlı
ışık.
EV Dengelemesi
Odak uzunluğu
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozlamasını iyileştirmek için fotoğraf
makinesi tarafından ölçülen pozlama değerini sınırlı artışlar ile hızlı bir
şekilde ayarlamanıza olanak sağlar.
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş açıları
sağlar.
Exif (Değiştirilebilir Görüntü Dosyası Formatı)
Japonya Elektronik Sektörü Geliştirme Birliği (JEIDA) tarafından
oluşturulan dijital fotoğraf makineleri için bir görüntü dosya formatı
tanımlama teknik özelliğidir.
Pozlama
Fotoğraf makinesinin sensörüne ulaşması için izin verilen ışık miktarı.
Deklanşör hızı, diyafram değeri ve ISO duyarlılığından oluşan bir
kombinasyon ile pozlama kontrol edilir.
Histogram
Bir görüntünün parlaklığını gösteren bir grafik sunumu. Yatay
eksen parlaklığı gösterir ve dikey eksen ise piksel sayısını gösterir.
Histogramda soldaki (çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek
noktalar bir fotoğrafın yanlış pozlandığını gösterir.
H.264/MPEG-4
Uluslararası standart kurumları ISO-IEC ve ITU-T tarafından oluşturulan
yüksek sıkıştırmaya sahip video formatı. Bu kodek, Ortak Video Ekibi
(JVT) tarafından geliştirilen düşük bit oranlarında iyi video kalitesi
sunabilmektedir.
178
Ek >
Sözlük
Görüntü sensörü
Ölçüm
Dijital fotoğraf makinesinin fiziksel kısmında görüntüdeki her bir
piksel için bir photosite bulunmaktadır. Her bir photosite, bir pozlama
sırasında vuran ışığın parlaklığını kaydeder. Genel sensör türleri CCD
(Şarjı Katlayan Cihaz) ve CMOS (Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken).
Ölçüm, pozlamayı ayarlamak üzere fotoğraf makinesinin ışık miktarını
ölçmek için kullandığı yöntemi gösterir.
IP (İnternet protokolü) adresi
Öznedeki fotoğraf makinesi lensine manuel olarak odaklanan bir
sistem. Bir özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Bir IP adresi internete bağlı olan her cihaza atanan eşi olmayan bir
numaradır.
ISO duyarlılığı
MF (Manuel Odak)
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü olarak sıkıştırılan bir video formatıdır.
Fotoğraf makinesinin ışığa karşı hassaslığı film fotoğraf makinesinde
kullanılan dengi film hızına bağlıdır. Daha yüksek ISO duyarlılığı
ayarlarında, fotoğraf makinesi daha yüksek deklanşör hızı kullanır,
bu da fotoğraf makinesinin sallanması ve düşük ışığın sebep olduğu
bulanıklığı azaltabilir. Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler
gürültüye karşı daha duyarlıdır.
JPEG (Müşterek Fotografik Uzmanları Grubu)
Dijital görüntüleri karşılaştırmak için bir kayıplı yöntem. Görüntü
çözünürlüğünü asgari seviyede bozarak genel dosya boyutunu azaltan
JPEG görüntüleri sıkıştırılır.
179
Ek >
Sözlük
Gürültü
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Yanlış yerleştirilen veya rastgele, parlak pikseller olarak görünen bir
dijital görüntüdeki yanlış yorumlanan pikseller. Fotoğraflar yüksek
duyarlılıkta çekildiğinde veya duyarlılık otomatik olarak karanlık bir
yere ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede kullanılan bir
video renk kodlama standardıdır.
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranı ifadesidir. Yüksek kalitedeki
görüntüler daha düşük sıkıştırma oranına sahip olup bu genellikle
daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
NFC, yakın mesafelerdeki telsiz iletişimi için bir standartlar setidir.
Özellikleri etkinleştirmek ya da diğer cihazlar ile veri alışverişi yapmak
için NFC-etkin cihazları kullanabilirsiniz.
Çekim kalitesi
RAW (CCD raw verisi)
Japonya, Kuzey Amerika, Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve
Tayvan'da sıklıkla kullanılan bir video renk kodlamasıdır.
Doğrudan fotoğraf makinesinin görüntü sensöründen toplanan
orijinal, işlenmeyen veriler. Görüntü standart bir dosya formatına
sıkıştırılmadan önce Beyaz Dengesi, kontrast, doygunluk, netlik ve
diğer veriler düzenleme yazılımı ile ayarlanabilir.
Optik yakınlaştırma
Çözünürlük
Bu, bir lens ile birlikte görüntüleri büyüten genel bir yakınlaştırmadır
ve görüntülerin kalitesini bozmaz.
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve normalde düşük
çözünürlükteki görüntülerden daha fazla ayrıntı görünür.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
180
Ek >
Sözlük
Deklanşör hızı
Beyaz dengesi (Renk dengesi)
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay
dondurulur.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanması (normalde
kırmızı, yeşil ve mavi olarak asıl renklerdir). Beyaz Dengesinin veya renk
dengesinin ayarlanmasındaki amaç bir görüntüdeki renkleri doğru
vermektir.
sRGB (Standart RGB)
Wi-Fi, elektronik cihazların verileri bir ağ üzerinden kablosuz olarak
aktarmalarına olanak sağlayan bir teknolojidir.
IEC (Uluslararası Elektroteknik Heyeti) tarafından belirlenen
uluslararası renk aralığı standardı. Bu, PC monitörleri için renk alanı ile
tanımlanmıştır ve aynı zamanda Exif için standart renk boşluğu olarak
da kullanılır.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
WPS, kablosuz ev ağlarını koruyan bir teknolojidir.
Eskitme
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün parlaklığının
veya doygunluğunun kenarlarda (dış kenarlar) azaltılması. Eskitme, bir
görüntünün ortasına yerleştirilen özneler ile ilgili olarak çizilebilir.
181
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Aşağıdaki isteğe bağlı öğeleri satın alabilirsiniz:
Lens, Harici flaş, Yeniden şarj edilebilir pil, Pil şarj aleti, Fotoğraf
makinesi çantası, Fotoğraf makinesi kılıfı, Hafıza kartı, Filtre, USB
kablosu, HDMI kablosu, Askı
• Aksesuarların türünü, görüntüsünü ve bulunup bulunmadığını belirlemek
için, Samsung web sitesini ziyaret edin.
• Aksesuarları satın almadan önce, fotoğraf makineniz ile uyumlu
olduğundan emin olun. GPS10 ve EM10 bu fotoğraf makinesi ile uyumlu
değil.
• Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Samsung,
diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan
sorumlu değildir.
182
Ek
Dizin
A
Çözünürlük
Çekim modu (Film) 97
Çekim modu (Fotoğraf) 67
Oynatma modu 110
Açıklık 15, 19
Adobe Photoshop
Lightroom 153
Akıllı filtre
Çekim modu 94
Oynatma modu 112
Akıllı panel 38
D
Deklanşör hızı 17, 19
Dosya aktarma
Mac 148
Windows 147
Alan Derinliği (DOF) 16, 21
Ayarlar 141
Dosyalar
Fotoğraf tipi 68
Korunuyor 103
Siliniyor 103
Video tipi 98
B
Bakım 156
Beyaz dengesi 70
Büyütme 105
Ç
Çekim modu
Akıllı 60
Deklanşör Öncelikli Pozlama 57
Diyafram Öncelikli Pozlama 56
Kaydetme 63
Manuel 58
Oto 52
Program 54
Döndürme 109
Duruş 13
E
Ekran Parlaklığı 141
Ekran türü 44
En iyi Yüz modu 61
F
G
Flaş
Görüntü ayarlama
Flaş seçenekleri 88
Işığı Yansıtarak Fotoğraf
Çekme 26
Kılavuz numarası 26
Yoğunluk 89
F-numarası 15
Fotoğraflar
Büyütme 105
Çekim seçenekleri 67
Düzenleme 109
Fotoğraf makinesinde
görüntüleme 101
Fotoğraf makinesi
Bağlantısını kesiyor
(Windows) 148
Düzen 29
PC'ye bağlama 147
Taşınabilir disk olarak
bağlama 147
Fotoğraf makinesinin teknik
özellikleri 171
Fotoğrafları ayarlama 110
Yüzlerin rötuşu 111
Güç Tasarrufu modu 142
H
Hafıza kartı
İkaz 159
Yerleştir 33
Home Monitor+ 127
I
ISO duyarlılığı 69
İ
i-Launcher 151
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaş düzeni 49
Flaşı bağlayın 50
İzleme otomatik odaklanma 77
183
Ek >
Dizin
K
O
R
Ü
Kablosuz ağ 114
Odak uzunluğu 20
Remote Viewfinder 125
Üçte bir kuralı 23
Kırmızı göz etkisi 89
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 82
Renk boşluğu 136
Kısıcı 99
Küçük resimler 101
L
Lenses
Düzen 45
İşaretler 48
Kilit açma 46
Kilitleme 46
M
Mobil bağlantı 31
MobileLink 121
Otomatik Odak 73
Otomatik Yedekleme 129
Ö
Ölçüm 90
Resim Sihirbazı 72
Video Çıkışı 142
S
Videolar
Paketi açma 28
Panorama modu 62
Pil
İkaz 162
Şarj oluyor 34
Yerleştir 33
N
Poz Değeri (EV) 15, 95
NFC (Tag & Go) 118
Poz Tarama 85
Görüntüleme 107
Kaydetme 63
Seçenekler 97
Yakalama 108
Samsung Link 131
Servis merkezi 168
Simgeler
Çekim modu 41
Oynatma modu 43
P
V
Slayt gösterisi 105
Sürüş 83
Ş
Şarj oluyor 34
Y
Yüzlerin rötuşu 111
Z
Zamanlayıcı 85
T
Tarih ve Saat 142
TV 146
184
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte verilen
garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising