Samsung | DVD-HR725 | Samsung DVD-HR725 Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
ELECTRONICS
DVD-HR725
www.samsung.com
English
HR725-tur.2-17.indd 1
Türkçe
AK68-00852R-00
2006-01-05 오후 7:47:42
Başlarken
Uyarı
ÖNEMLİ NOT Bu cihazın şebeke kablosu, sigorta içeren, topraklanmış
bir fişe sahiptir. Sigortanın değeri, fişin prize takılan
yüzünde belirtilmiştir. Sigortanın değiştirilmesi gerekirse,
aynı değerli, BS1362 onaylı bir sigorta kullanılmalıdır.
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI VEYA
ARKASINI AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇERİSİNDE KULLANICININ
BAKIM YAPABİLECEĞI BİR PARÇA YOKTUR. BAKIM İÇİN
TEKNİK SERVİSE BAŞVURUN.
DIKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
Bu sembol cihazın içinde “tehlikeli voltaj"
olduğunu gösterir. Bu, elektrik şoku riskini ve
sonucunda yaralanmayı belirtir.
Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli
talimatlar olduğunu belirtmektedir.
Bu cihazı kitaplık veya benzeri bir ünite gibi kapalı bir yere
yerleştirmeyin.
UYARI : Yangın veya elektrik çarpması riskini
engellemek için, bu cihazı yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
DİKKAT : H
DD-DVD KAYDEDİCİ GÖZLE GÖRÜNMEYEN
LAZER IŞINI KULLANIR. BU IŞIN DOĞRUDAN
BAKILDIĞINDA TEHLİKELİ RADYASYONA
MARUZ BIRAKABİLİR. KAYDEDİCİYİ
TALİMATLARDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE DOĞRU
KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN.
Sigorta kapağı çıkarılabilir özellikteyse, fişi asla kapak
çıkık durumdayken kullanmayın. Yedek bir sigorta kapağı
gerekirse, fişin prize takılan yüzü ile aynı renkte olmalıdır.
Yedek kapaklar için bu ürünü satın aldığınız dağıtıcı
firmaya başvurabilirsiniz.
Fiş evinizdeki prizlere uygun değilse veya güç kablosu
kısa kalıyorsa, güvenliği onaylı bir uzatma kablosu
kullanabilir veya yardım için bu ürünü satın aldığınız
dağıtıcı firmaya başvurabilirsiniz.
Ancak, fişi kesmekten başka bir seçenek yoksa, sigortayı
çıkarın ve fişi güvenli bir şekilde kesip çıkarın. Çıplak kablo
elektrik şoku riski yaratacağından, fişi şebeke bağlantısına
takmayın.
Bu kullanma kılavuzuna sahip olan ürün, üçüncü
şahısların birtakım mülkiyet haklarına göre lisanslanmıştır.
Bu lisans, lisanslı içeriğin özel, ticari olmayan amaçla
kullanması için son kullanıcıları sınırlar.
Ticari kullanım hakkı yoktur.
Söz konusu lisans, bu ürün dışındaki herhangi bir ürünü
kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanılan veya
satılan, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uyan
lisanslanmamış herhangi bir ürün veya işlem için geçerli
değildir.
Lisans sadece; bu ürünün, ISO/IEC 11172-3 veya ISO/
IEC 11172-3 veya ISO/IEC 13818-3'e uymayan ürün
özellikleri ve işlevler için bu lisans altında bir hak iddia
edilemez.
DİKKAT
BU ÜRÜNDE LASER KULLANILMAKTADIR.
BU KILAVUZDA BELİRTİLENLERDEN BAŞKA
KONTROLLERİN, AYARLARIN KULLANILMASI
VEYA İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ,
TEHLİKELİ RADYASYON YAYILIMINA NEDEN
OLABİLİR. KAPAKLARI AÇIP OYNATICIYI TAMİR
ETMEYE ÇALIŞMAYIN. TEKNİK SERVİS İÇİN
UZMAN PERSONELE BAŞVURUN.
Ünitenin diğer bir cihaza yalıtılmış kablo ve bağlantılar
yoluyla bağlanması durumunda bu ürün, CE
yönetmeliklerine uymaktadır. Radyo ve televizyon gibi
elektrikli cihazlarla bu ürün arasında elektromanyetik dalga
karışımını önlemek için, bağlantıları yaparken yalıtılmış
kablo ve bağlantılar kullanın.
- Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 2
2006-01-05 오후 7:47:43
Önlemler
Bu üniteyi kullanmadan önce kullanma talimatını dikkatle
okuyun. Aşağıda sıralanan güvenlik talimatının tümüne
uyun. Ilerideki başvurular için kullanma talimatını, her
zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza edin.
1) Bu talimatı okuyun.
2) Bu talimata uyun.
3) Tüm uyarılara dikkat edin.
4) Tüm talimatı takip edin.
5) Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın.
6) Sadece kuru bez ile temizleyin.
7) Havalandırma aralıklarından herhangi birini
tıkamayın. Üniteyi, üreticinin talimatına göre
yerleştirin.
8) Radyatör, soba, ısı regülatörü veya başka cihazlar
(amplifikatörler dahil) gibi sıcaklık yayan herhangi
bir kaynağın yakınına yerleştirmeyin.
9) Güvenlik amacıyla, polarize veya topraklamalı tip
fiş kullanınız. Polarize tip fiş biri diğerinden daha
geniş olan iki uç taşır. Topraklamalı fiş, iki uç ile
beraber bir topraklama ucu taşır. Geniş uç ya da
üçüncü uç; güvenliğiniz içindir. Ürünün fişi prizinize
uygun değilse prizinizi değiştirmek için bir elektrikçi
çağırın.
10) Güç kablosunun üzerine basmayın. Kablonun, fişte, prizde ve cihazdan çıktığı noktada
sıkışmamasına dikkat edin.
11) Sadece, üretici tarafından belirtilen bağlantı ve
aksesuarları kullanın.
12) Sadece, üretici tarafından belirtilen veya ürün ile
beraber satışa sunulan taşıma masasını, sehpayı,
tripodu, desteği veya masayı kullanın. Taşıma masası kullanıyorsanız, devrilip
yaralanmaya neden olmamasına dikkat edin.
13) Yıldırımlı havalarda veya uzun zaman süresi
boyunca kullanılmayacaksa, cihazı fişten çekin.
14) Tüm servis, yetkili servis elemanlarınca yapılmalıdır.
Cihaz, güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihaz
üzerine sıvı dökülmesi veya cihaz içine cisim
kaçması, yağmur veya neme maruz kalma, normal
çalışmama veya düşme vb. bir durumda zarar gördüğünde servise verilmelidir.
•Bu kaydediciye bağlamadan önce, diğer ekipmanın
kapalı konumda olduğundan emin olun.
•Disk oynatılırken kaydediciyi hareket ettirmeyiniz;
aksi hâlde disk çizilip bozulabilir, kaydedicinin iç
parçaları hasar görebilir.
•Suyla dolu vazo veya küçük metal cisimleri cihaz
üzerine yerleştirmeyin.
•Disk tepsisinin çıktığı yere elinizi sokmayın.
Başlarken
Önemli Güvenlik Talimatları
Kullanımda Dikkat Edilecekler
•Disk tepsisine diskten başka herhangi bir nesne
yerleştirmeyin.
•Şimşek veya durgun elektrik gibi dış etkenler, bu
kaydedicinin normal çalışmasını etkileyebilir. Böyle
bir durumda, DVD STANDBY/ON tuşuna basarak
kaydediciyi kapatıp açın veya kaydedicinin fişini
çıkarıp tekrar takın. Kaydedici tekrar normal olarak çalışmaya
başlayacaktır.
•Kullanım sonrası, diski kaydediciden çıkartın ve
kaydediciyi kapatın.
•Kaydediciyi uzun bir süre kullanmayı
düşünmüyorsanız, güç kablosunu prize takılı
durumda bırakmayın.
•Diski, içten dışa doğru düz bir hat üzerinde kuru bir
bezle silerek temizleyin.
Gövdenin Bakımı
Güvenlik amacıyla, cihazın AC güç kablosunun
AC prize takılı olmadığından emin olun.
•T
emizlemek için, benzen, inceltici veya başka tip
çözücüler kullanmayın.
• Gövdeyi yumuşak bir bez ile silin.
HDD (Sabit Disk Sürücü)
Sabit disk, uzun saatler boyunca kayıt yapmaya
ve yazılı veriye çabucak ulaşmaya imkân veren
yüksek bir depolama kapasitesine sahiptir.
Ancak, darbe, titreşim veya toz nedeniyle kolayca
zarar görebilir. Mıknatıslardan da uzak tutulması
gerekir. Önemli veriyi kaybetmemek için aşağıdaki
önlemleri takip edin.
•H
DD-DVD KAYDEDİCİYİ aşırı sıcaklık
değişimlerinin olduğu bir ortamda kullanmayın.
•H
DD-DVD KAYDEDİCİYİ güçlü bir darbeye
maruz bırakmayın.
•H
DD-DVD KAYDEDİCİYİ mekanik titreşimlerin
olduğu veya sabit durumda kalamayacağı bir
yere yerleştirmeyin.
•H
DD-DVD KAYDEDİCİYİ bir ısı kaynağının
üzerine yerleştirmeyin.
Türkçe - HR725-tur.2-17.indd 3
2006-01-05 오후 7:47:43
• Ünite açık-çalışır durumdayken fişi çekmeyin.
Başlarken
•S
abit diski değiştirmeye çalışmayın. Aksi halde
arıza meydana gelebilir.
Sabit diskin zarar görmesi durumunda kayıp veriyi
kurtarmanız mümkün değildir. Sabit disk, sadece
geçici bir depolama yeridir.
Disk Kullanımı
• Düzgün
biçimli diskler
kullanınız. Farklı biçimde
(özel olarak şekil verilmiş) bir disk kullanılırsa,
HDD-DVD Kaydedici zarar
görebilir.
Disklerin Tutulması
• Piyasada
satılan etiket yazıcılarla basılmış
diskleri kullanmayın.
• Eğrilmiş veya çatlamış diskler kullanmayın.
Diskin Saklanması
Diske zarar vermemek için dikkatli olun. Bu disklerdeki
veriler ortam şartlarına karşı son derece hassastır.
• Doğrudan günışığı altında bırakmayın.
• Serin, havalandırılmalı bir ortamda tutun.
• Dikey olarak saklayın.
• Temiz bir koruyucu kılıf içinde tutun.
• HDD-DVD KAYDEDİCİNİZİ soğuk bir yerden sıcak bir
yere taşırsanız, çalışan kısımlarda ve mercekte buğu
ve sonuçta diskin oynatılmasında anormallikler ortaya
çıkabilir. Bu durumda diski çıkarın ve ünite açıkçalışır durumda olmak şartıyla, diski tekrar oynatmaya
çalışmadan önce bir veya iki saat bekleyin.
• Diske zarar vermemek için dikkatli olun. Bu disklerdeki
veriler ortam şartlarına karşı son derece hassastır.
• Diskin
kayıt yapılmış yüzeyine
dokunmaktan kaçının.
Disk Özellikleri
DVD-RAM, DVD-RW ve DVD-R
• Uygun
bir DVD-RAM/PD disk
temizleyici (varsa, LF-K200DCA 1
ile temizleyin). DVD-RAM/-RW/-R
diskleri temizlemek için, CD
temizleyici veya bezleri kullanmayın.
DVD-Video, Ses CD'si
• Disk
üzerindeki kiri veya pisliği yumuşak bir bez
ile silin.
Disk Kullanımında Dikkat Edilecekler
Disk Tipi
DVD-Video
•Bir DVD disk, 135 dakikalık görüntü, 8 yabancı dilde
dublaj ve 32 yabancı dilde alt yazı içerir. Evinizin rahat
ortamı içinde sinema keyfi yaşatan canlı ve temiz
renklerle birlikte, MPEG-2 görüntü sıkıştırma ve Dolby
Dijital ses özelliği de sunar.
•Çift katmanlı bir DVD diskte ilk katmandan ikinci
katmana geçiş yapıldığında, görüntü ve seste bir anlık
bozulma olabilir. Bu, üniteye ait bir bozukluk değildir.
•Video modunda kaydedilen bir DVD-RW/-R
sonlandırıldığında, DVD-Video hâline gelir.
• Baskılı
taraf üzerine tükenmez kalem veya
kurşunkalem ile yazı yazmayın.
• Plak temizleme spreylerini veya toz tutmasına
karşı özel maddeleri-antistatikler- kullanmayın.
Benzen veya inceltici vb. uçucu kimyasallar da
kullanmayın.
• Disklere etiket veya çıkartma yapıştırmayın.
(Bantla tutturulmuş veya çıkartma izi kalmış
diskleri kullanmayın).
• Çizilmeye karşı koruyucu veya kılıflar
kullanmayın.
- Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 4
2006-01-05 오후 7:47:44
Ses CD'si
CD-RW/-R
•700MB (80 dakikalık) bir CD-R/-RW disk kullanın.
Mümkünse 800MB (90 dakikalık) veya daha uzun
süreli disk kullanmayın; disk çalışmayabilir.
•Eğer CD-R/-RW disk kapalı bir oturum olarak
kaydedilmediyse, ilk oynatmada bir gecikme olabilir,
kaydedilen tüm dosyalar oynatılamayabilir.
•Bazı CD-R/-RW diskler, üzerlerine kayıt yapan
cihazın tipine bağlı olarak bu ünitede çalışmayabilir.
Kişisel kullanımınız için CD'lerden CD-R/-RW ortama
kaydedilmiş içeriğin oynatılabilirliği, içeriklere ve
disklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
DVD-R Disk Oynatma ve Kayıt
•Video modunda kaydedilen bir DVD-R
sonlandırıldığında, DVD-Video hâline gelir.
•Disk üzerindeki mevcut alana kayıt yapabilir; diskleri ve
programları isimlendirme ve sonlandırma işleminden
önce programları silme gibi işlemler yapabilirsiniz.
•Bir DVD-R'den programlama silindiği zaman, o alan
artık kullanılmaz durumdadır. DVD-R üzerindeki bir
alana kayıt yapıldığında, o kayıt silinsin silinmesin, söz
konusu alan artık kullanılamaz.
•Kayıt bittikten sonra ünitenin kayıt yönetimi bilgisini
tamamlaması 30 saniye kadar bir süre alır.
•Bu ürün, her bir kayıt için DVD-R'ı en iyi duruma getirir.
En iyi duruma getirme işlemi, bir diski yerleştirdikten
sonra kayda başladığınız zaman veya üniteyi açtıktançalıştırdıktan sonra gerçekleştirilmektedir. En iyi
duruma getirme işlemi çok fazla yapılırsa diske kayıt
yapmak imkânsız hâle gelebilir.
•Bazı durumlarda kayıt durumuna bağlı olarak, oynatma
imkânsız hâle gelebilir.
•Bu ünite, bir Samsung DVD kaydedici ile kaydedilmiş
ve sonlandırılmış DVD-R diskler çalabilir. Bazı DVD-R
diskler diskin kendisine ve kayıt şartlarına bağlı olarak,
oynatılamayabilir.
•DVD- RW disklerde Video ve VR modlarında kayıt ve
oynatma işlemi gerçekleştirilebilir.
•Video modunda kaydedilen bir DVD-RW
sonlandırıldığında, ilâve bir kayıt yapılamaz.
•Once a DVD-RW recorded in Video Mode is finalised,
sonlandırıldığında, DVD-Video hâline gelir.
•Her iki modda da, sonlandırmadan önce veya sonra
diski oynatmak mümkündür; ancak sonlandırma
işleminden sonra ayrıca bir kayıt, silme ve düzenleme
yapılamaz.
•Bir diski VR modunda kaydetmek isterseniz ve
daha sonra V modunda kaydederseniz, formatın
çalıştığından emin olun. Formatı çalıştırırken dikkat
edin çünkü kaydedilen tüm veriler kaybolabilir
•Boş bir DVD-RW disk, ilk kullanımda VR modunda
başlatılmalıdır.
Başlarken
•Üzerine 44.1kHz PCM ses kaydedilmiş bir ses diski.
•CD-DA formatında CD-R ve CD-RW ses disklerini
çalar. Ünite, kayıt şartlarına bağlı olarak, bazı CD-R
veya CD- RW diskleri çalamayabilir.
DVD-RW Disk Oynatma ve Kayıt
DVD-RAM Disk Oynatma ve Kayıt
•Kayıt modu, VR'ye ayarlanmış olmalıdır. Aksi hâlde
kayıt oynatılamayabilir.
•Uyumluluk konusundan ötürü, çoğu DVD'de DVDRAM oynatamazsınız.
•Bu ünitede sadece, standart 2.0. sürüm DVD-RAM
diskler oynatılabilir.
•Bu ünitede kaydedilmiş DVD-RAM, diğer DVD'lerde
çalışmayabilir. Bu DVD-RAM disklerle uyumu tespit
etmek için oynatıcının kullanma kılavuzuna bakınız.
•Kartuş tip DVD-RAM disklerde kartuşu çıkarın ve
sadece diski kullanın.
Disk Kopyalama
İçerik Kopyalama Özellikleri
İçerik HDD  DVD
DVD  HDD
Kaydedilmiş video başlığı Destekleniyor Destekleniyor
Kopya korumalı başlık Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Gider
Tek seferlik kopya (Kopyalama işleminden Desteklenmiyor
sonra HDD'deki içeriği siler)
MP3
Desteklenmiyor Destekleniyor
JPEG(photo)
Desteklenmiyor Destekleniyor
DivX
Desteklenmiyor Desteklenmiyor
Bir DVD disk üzerinde "programı bir kez kopyala" "Copy
Once programme" kayıtlıysa, bu kısım HDD'ye bir daha
kopyalanamaz. Ancak, programı bir kez kopyala" "Copy
Once programme" HDD üzerinde kayıtlıysa bu kısım
DVD-RW (VR modu) veya DVD-RAM'e kaydedilebilir.
Türkçe - HR725-tur.2-17.indd 5
2006-01-05 오후 7:47:44
Başlarken
KOPYA KORUMA
• Çoğu DVD disk, kopya korumalı olarak
kodlanmyştyr. Bu nedenle, HDD-DVD
Kaydedicinizi bir videoya (VCR) değil, doğrudan
televizyona bağlamanız gerekir. Bir VCR'a bağlantı
yapmanız, kopya korumalı DVD disklerden alınan
görüntünün bozuk olmasına neden olur.
• Bu ürün, bazı U.S. tescilleri ve Macrovision şirketi
ile diğer hak sahiplerine ait olan mülkiyet hak
talepleriyle korunan telif hakkı koruma teknolojisini
içerir.
Macrovision şirketince yetkilendirilen bu telif hakkı
koruma teknolojisinin kullanymı, Macrovision şirketi
başka türlü yetkilendirmedikçe yalnızca ev ve diğer
sınırlı izleme durumları için düşünülmüştur.
Ters mühendislik veya parçalara ayırma
yasaklanmıştyr.
Koruma
Bu HDD-DVD KAYDEDİCİ, aşağıda gösterildiği şekilde
disklerinizin içeriğini korumanızı sağlayabilir:
• Program-korumalı : bakınız sayfa 97 Bir Başlığı
kilitlemek "Locking (Protecting) a Title"
• Disk- korumalı : "Disk Koruma"
D
VD-VIDEO formatı ile uyumlu olmayan
DVD-RAM/-RW/-R diskler bu üründe oynatılamaz.
 DVD kayıt uyumluluğu konusunda daha fazla bilgi
için DVD-RAM/-RW/-R üreticinize danışın.
 Kalitesiz DVD-RAM/-RW/-R diskler kullanmak, kayıt
yapamama, kaydedilmiş veya düzenlenmiş materyalin
kaybı veya kaydedicinin zarar görmesi vb.
gibi beklenmedik sorunlara yol açabilir.
Disk Formatı
MP3 Diskin Kullanımı
•CD-R, DVD-R/-RW/-RAM ve UDF, ISO9660 veya
JOLIET formatı ile kaydedilmiş MP3 dosyaları içeren
HDD çalınabilir.
•Yalnızca ".mp3" veya ".MP3" uzantılı MP3 dosyaları
çalınabilir.
•VBR (değişken veriyolu hızı) ile kaydedilmiş 32 Kbps 320 Kbps arasındaki MP3 dosyaları için ses çıkışışta
kesilebilir.
•Çalınabilen veriyolu hızı 56 Kbps - 320 Kbps
arasındadır.
•Ünite, bir klasör altında en fazla 1,500 dosya ve 1,000
alt klasörü yönetebilir.
JPEG Diskin Kullanımı
•CD-R, DVD-R/-RW/-RAM : UDF, ISO9660 veya
JOLIET formatında kaydedilmiş JPEG dosyaları içeren
HDD çalıştırılabilir.
•Yalnızca ".jpg" veya ".JPG" uzantılı JPEG dosyaları
oynatılabilir.
•Ünite, bir klasör altında en fazla 4,500 dosya ve 1,000
alt klasörü yönetebilir.
•MOTION JPEG ve progresif JPEG desteklenmez.
MPEG4 Diskin Kullanımı
•Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
•MPEG4 dosyası -aşağıda sıralanan dosya uzantıları
ile oynatılabilir : .avi, .mpeg, .divx, .AVI, .MPEG,
.(.MPG hariç)
•MPEG4 Codec formatı : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (QPEL ve GMC olmadan)
•Kullanılabilir Ses Formatı : "MP3", "MPEG", "WMA",
“LPCM”, “AC3”
•Desteklenen altyazı dosya formatları:.smi, .srt, .sub,
.txt, .ass
DVD-RW (VR modu)
•Bu, bir DVD-RAM veya DVD-RW disk üzerine kayıt
yapmak için kullanılan bir formattır. Bir çok başlık
kaydedebilir, düzenleme, silme, kısmi silme, bir çalma
listesi oluşturma vb. gibi işlemler yapabilirsiniz.
•Bu modda kaydedilen bir disk mevcut HDD-DVD
KAYDEDİCİ tarafından çalınamayabilir.
DVD-RW (V modu)
•Bu, bir DVD-RW veya DVD-R disk üzerine veri
kaydetmek için kullanılan bir formattır. Disk
sonlandırmayı takiben, mevcut bir HDD-DVD
KAYDEDICI tarafından çalınabilir.
•Eğer bir disk başka marka bir kaydedicide Video
modunda kaydedilmiş ancak sonlandırılmamışsa bu
kaydedicide oynatılamaz veya bu kaydedicide o disk
üzerine ilâve bir kayıt yapılamaz.
- Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 6
2006-01-05 오후 7:47:44
Aşağıdaki Diskleri Kullanmayın!
Başlarken
•LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R ve
DVD+RW diskler bu üründe kullanılmamalıdır.
[Not]
Oynatılabilen disk tipleri : CD/CD-RW/-R/MP3/
JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
Başka bir cihazda Video modunda kaydedilmiş bir
DVD-RW/-R disk, yalnızca, sonlandırılmış ise
oynatılabilir.
•Piyasada satılan bazı diskler ve bölgeniz dışında satın
aldığınız DVD diskler, bu ünitede oynatılamayabilir. Bu
diskleri oynatıcıya taktığınızda ekranda, ya "No disc"
(Disk yok) ya da "Please check the regional code"
(Lütfen bölge kodunu kontrol ediniz) yazısı belirecektir.
•Eğer DVD-RW diskiniz yasadışı bir kopya ise veya
DVD video formatında değilse, oynatılamayabilir.
 Aşağıdaki tabloda yer alan ve bu ünite ile uyumlu
olduğu ispatlanmış disklerin kullanılmasını tavsiye
edilir. Başka disk tipleri düzgün şekilde çalışmayabilir.
Ortam
DVD-R
DVD-RW
Disk
TDK
Beall
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
Optodisc Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
DVD-RAM
TDK
Panasonic Disk
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
HIZ
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Disk Tipine Göre Maksimum Kayıt Sayısı
100,000
1,000
1
•Önerilmeyen disklerin kullanımından dolayı meydana
gelebilecek, başarısız kayıt, kayıtlı veya düzenlenmiş
materyalin kaybı ve/veya kaydedici hasarı için tazminat
talebi ve sorumluluk kabul edilemez.
Türkçe - HR725-tur.2-17.indd 7
2006-01-05 오후 7:47:44
Başlarken
İçindekiler
Amplifikatöre Bağlantı ......................................................22
Durum 3 : Dijital Çıkış Jakına Sahip Bir AV
Amplifikatöre Bağlantı.......................................................22
HDMI/DVI’nın Televizyona Bağlanması...................23
Durum 1 : HDMI Jakıyla televizyona bağlamak............. 23
Durum 2 : DVI Jakıyla televizyona bağlamak................. 23
Başlarken
Uyarı...............................................................................2
Önlemler........................................................................ 3
Önemli Güvenlik Talimatları.......................................... 3
Kullanımda Dikkat Edilecekler............................................ 3
Gövdenin Bakımı................................................................ 3
HDD (Sabit Disk Sürücü).................................................... 3
Disk Kullanımı..................................................................... 4
Diskin Saklanmasıı............................................................. 4
Disk Özellikleri..................................................................... 4
Disk Kopyalama.................................................................. 5
Genel Özellikler...........................................................10
Kullanım Kılavuzunu Okumadan Önce......................11
HDD-DVD Kaydedicinin Kullanımı.............................. 11
Kutunun Açılması........................................................13
Tanımlama ..................................................................15
Ön Panel ............................................................................15
Ön Panel Ekranı.................................................................15
Arka Panel..........................................................................16
Uzaktan Kumanda Turu.....................................................17
Bağlantı ve Kurulum
Hızlı Genel Bakış.........................................................18
HDD-DVD Kaydedicinin Bağlanması...................... . . 19
İlave Bağlantılar...........................................................19
Anten + HDD-DVD Kaydedici + Harici
Dekoder Kutusu + TV................................................ 20
Farklı Tipte Video Çıkış Kablo Bağlantısı..................20
Durum 1 : Bir Video (Kompozit)
Çıkış Jakına Bağlantı.........................................................21
Durum 2 : Bir S-Video Çıkış Jakına Bağlantı...................21
Durum 3 : Komponent Video Çıkış Jakları.......................21
AV 3 IN, DV giriş jakına bağlama............................. 24
Durum 1 : AV3 IN jaklarına bir VCR, Set-Üstü
Cihazı(STB), DVD oynatıcı veya Video Kameranın
bağlanması........................................................................24
Durum 2 : DV IN jakına bir Video Kameranın
bağlanması........................................................................24
Sistem Ayarı
Ekran Menüsünde Gezinti.........................................25
Fişe Takma ve Otomatik Ayar...................................26
Saatin Ayarlanması....................................................27
Otomatik Ayar fonksiyonuyla Kanalların önceden
ayarlanması . ............................................................. 28
Elle Ayar fonksiyonuyla Kanalların önceden
ayarlanması................................................................ 30
Dil Seçeneklerinin ayarlanması.................................31
Otomatik Güç Kapatma Ayarı...................................32
Reklam Atlama Süresi Ayarı ....................................33
EP Modu Zaman Ayarı..............................................34
Ön Gösterge Seçeneklerinin Ayarlanması...............35
Otomatik Bölüm Yaratıcısı.........................................36
NICAM Seçeneklerinin ayarlanması.........................37
DivX(R) Kaydı ............................................................38
Ses Seçeneklerinin Ayarlanması...............................38
Görüntü Ekran Seçeneklerinin Ayarlanması ............40
Video Çıkış Seçeneklerinin Ayarlanması..................41
Progresif Tarama Ayarı..............................................42
Progresif Taramanın İptal Edilmesi ...........................43
Ebeveyn Kontrolünün Ayarlanması...........................44
Parolanızı Unuttuğunuzda .........................................44
Sınıflandırma Seviyesi Hakkında....................................45
Parola Değiştirme Hakkında ...........................................45
Farklı Tipte Ses Çıkış Kablo Bağlantısı.....................22
Durum 1 : TV'ye Bağlantı..................................................22
Durum 2 : AV Çıkış Jaklarına Sahip Bir Stereo
- Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 8
2006-01-05 오후 7:47:44
Oynatım
Kayıt
Kayıttan Önce..............................................................77
İzlemekte Olduğunuz TV Programının
Kaydedilmesi...............................................................79
İzlemekte Olduğunuz Harici Ekipmandan
Kayıt Yapma................................................................81
Bir Video Kameradan Kopyalama..............................82
Tek Dokunuşla Kayıt Yapma (OTR)..........................83
Takip Eden Oynatım...................................................84
Eş Zamanlı Kayıt ve Oynatma...................................85
Zaman Ayarlı Kayıt Yapma .......................................86
Esnek Kayıt (Sadece Zaman Ayarlı Kayıt İçin).........88
Zaman Ayarlı Kayıt Listesinin Düzenlenmesi............88
Zaman Ayarlı Kayıt Listesinin Silinmesi ...................89
Geçmiş Listesine Gitmek ..........................................90
ShowView Özelliğinin Kullanımı ...............................93
ShowView Uzatılmış .................................................94
Düzenleme
Bir Başlığın İsimlendirilmesi (Etiketlenmesi).................. 96
Bir Başlığın Kilitlenmesi (Korunması)............................97
Bir Başlığın Silinmes.......................................................98
Başlığın Bir Bölümünü Ayırma (Bölünme) ...................99
Başlığın Bir Kısmını Silme (Kısmi Silme).....................101
Gelişmiş Düzenleme (Oynatma Listesi).................103
Bir Oynatma Listesi Oluşturmak...................................103
Oynatma Listesindeki Girişlerin Oynatılması................104
Bir Oynatma Listesi Girişinin İsimlendirilmesi ............ 105
Oynatma Listesi İçin Bir Sahnenin Düzenlenmesi .....106
Oynatma Listesinden Bir Oynatma Listesi Girişinin
Silinmesi ........................................................................110
Başlarken
Oynatımdan Önce......................................................46
Bir Diskin Oynatılması................................................47
Disk Menüsü & Başlık Menüsü Kullanımı................ 48
Arama & Atlama Fonksiyonlarının Kullanılması........48
Ağır Çekim Oynatım/Kademeli Oynatım.................. 49
ANYKEY Hakkında.................................................... 50
Başlık Listesinin Oynatıması ....................................52
Navigasyon Menüsü ..................................................53
İşaretlerin Kullanılması................................................56
Yer İşaretlerinin Kullanılması......................................58
Altyazı Dilinin Seçilmesi . ...........................................60
Seslendirme Dilinin ve Ses Kanallarının Seçimi.......61
Kamera Açısının Değiştirilmesi..................................62
Tekrar Oynatım...........................................................62
Yakınlaştırma...............................................................64
Medya Seçimi..............................................................65
Bir Ses CDsi/MP3 Çalınması.....................................65
Bir Resim Oynatmak .................................................72
Bir MPEG4 Oynatma . ...............................................75
Basit Düzenleme (Başlık Listesi)...............................96
HDD'den DVD'ye Kopyalama ................................111
Kopyalama Ekranı Hakkında........................................111
Kayıt Modunun Değiştirilmesi.......................................114
Bir Seferde Çoklu Başlık Kopyalama......................114
Kopyalama Listesinden İstenmeyen Bir Başlığın
Silinmesi........................................................................116
Kopyalama Listesinden Seçilen Bir Başlığın
Önİzlenmesi...................................................................116
Kopyalama Listesindeki Her Bir Başlığın Kayıt Modunun
Seçilmesi........................................................................117
Kopyalama Listesindeki Tüm Başlıkların Kayıt
Modunun Değiştirilmesi................................................117
DVD'den HDD'ye Kopyalama.................................118
Diskteki MP3 veya JPEG Dosyalarının
HDD'ye Kopyalanması ...........................................119
Dosy Kopyalama........................................................... 119
Klasör Kopyalama.........................................................120
Disk Yönetimi............................................................121
Disk İsminin Düzenlenmesi...........................................121
Disk Koruma..................................................................122
Bir Diski Biçimlendirme..................................................123
Tüm Başlık Listelerinin Silinmesi/Müzik Listeleri/
Fotoğraf Listeleri............................................................124
Tüm Başlık Listelerinin Silinmesi .................................125
Bir Diski Sonlandırma................................................... 126
Bir Diski Kayda Açık Bırakma (V/VR Modu)............... 127
Başvuru
Arıza Giderme...........................................................128
Teknik Özellikler .......................................................132
Türkçe - HR725-tur.2-17.indd 9
2006-01-05 오후 7:47:44
Başlarken
Genel Özellikler
HDD-DVD KAYDEDİCİ ile, DVD-RAM/-RW/-R veya
HDD disklere yüksek kalitede dijital görüntü kaydedip
oynatabilirsiniz. DVD-RAM/-RW/-R diskler veya HDD
üzerinde yer alan dijital görüntüleri düzenlemeniz de
mümkün.
HDD Kayıt
Dahili 80GB sabit disk (HDD) üzerine 127 saate dek
(EP modunda) görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedebilen
DVD ve yüksek kapasiteli bir sabit diskin bir arada
olması sayesinde, kayıtlarınızı HDD üzerinde tutup,
elinizin altında olmasını sağlayabilir ya da başka DVD
oynatıcılarda oynatmak veya arşiv oluşturmak için DVD
diske kaydedip saklayabilirsiniz.
HDD ve DVD Arasında Kopyalama
Kayıtlarınızı, HDD'den, kaydedebilen bir DVD'ye veya
DVD'den HDD'ye kopyalayabilirsiniz. Bunun için yüksek
hızlı kopyalama özelliğini kullanabilirsiniz.
Kopyalayacağınız materyali, orijinalinden farklı
kayıtkalitesinde kopyalamayı da seçebilirsiniz. Örneğin,
HDD'de bulunan XP modundaki (en yüksek kalite)
bir kaydı DVD'ye SP (standart oynatma) kalitesinde
aktarabilirsiniz. Böylelikle, aynı disk üzerine başka kayıtları
da sığdırabilirsiniz.
Aynı Anda Kayıt ve Oynatma Özelliği
Hem DVD hem de dahili sabit disk (HDD) için kayıt ve
oynatma birbirinden tamamen bağımsızdır. Örneğin
TV'de yayınlanan bir programı DVD'ye veya HDD'ye
kaydedebilir; bu arada aynı DVD üzerinde veya HDD'de
bulunan başka bir kaydı da izleyebilirsiniz.
Yüksek Kalitede Dijital Ses ve Görüntü Kaydı
ve Oynatılması
DVD-RW/-R Disk Kullanarak bir DVD Video
Başlığı Oluşturma
HDD-DVD KAYDEDİCİ ile 4.7 GB DVD-RW/-R disklerde
kendi DVD Video Başlıklarınızı yaratabilirsiniz.
DV Giriş Bağlantısı Yoluyla Dijital Video
Kameradan Veri Kopyalamak
DV girişi bağlantısını kullanarak (IEEE 1394-4 iğne/4 iğne)
DV aygıt görüntüsünü HDD ve DVD-RAM/-RW/-R diskler
üzerine kaydetme. (bakınız sayfa 82)
Yüksek Kalitede Progresif Tarama
Progresif tarama, yüksek çözünürlüklü ve titreşimsiz bir
görüntü sağlar. 10-bit 54-MHz DAC ve 2D Y/C ayırma
devresi sayesinde en yüksek görüntü oynatma ve kayıt
kalitesine ulaşılır. (bakınız sayfa 41~43)
Kullanımı Kolay Kullanıcı Arayüzü ile Çok
Çeşitli Fonksiyonlar
Menü sistemi ve mesajlaşma işlevi sayesinde istediğiniz
fonksiyonları kolaylıkla ve rahatça gerçekleştirebilirsiniz.
Bir DVD-RAM veya DVD-RW disk kullanarak, kaydedilmiş
görüntüyü düzenleyebilir; bir oynatma listesi oluşturabilir;
gereksinime göre, özel bir sıra dahilinde görüntüyü
düzenleyebilirsiniz.
MPEG4 Oynatma
Bu HDD-DVD KAYDEDİCİ, MPEG4 formatlarını bir avi
dosyası dahilinde oynatabilir.
DivX Belgelendirme
DivX, DivX Certified vb. logolar,
DivXNetworks firmasının ticari
markalarıdır ve lisans altında kullanılır.
HDMI (Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi)
HDMI, DVD Kaydedicisinden Televizyonunuza temiz bir
dijital video/ses sinyali yolu sağlayarak görüntü parazitini
azaltır.
Bu HDD ve DVD Kaydedici yalnızca 576p’yi destekler.
Kayıt moduna bağlı olarak, çift taraflı 9.4 GB DVD-RAM
disk üzerine 16 saate dek görüntü (video) : 4.7 GB DVD-RAM/-RW/-R disk üzerine 8 saate dek görüntü
(image) kaydı yapabilirsiniz.
Kayıt Modu Seçenekleri
Kaydedicinizi, her biri kayıt kalitesi ve uzunluk açısından
değişiklik gösteren dört farklı kayıt hızından birine göre
ayarlayabilirsiniz. Kayıt süresi en uzun mod, EP (6 saat
veya 8 saat) modudur. LP ve SP modlarında kayıt süresi
düşük, buna karşın kayıt kalitesi daha yüksektir. Kayıt
kalitesi en yüksek mod ise, XP'dir.
Zaman Ayarlı Kayıt için Otomatik Kalite Ayarı
FR modu seçilirse, programlanan saatteki tüm görüntülerin
diskin boş yerine kaydedilebilmesi için görüntü kalitesi
otomatik olarak ayarlanacaktır. (bakınız sayfa 88)
10 - Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 10
2006-01-05 오후 7:47:45
Kullanım kılavuzunu
Okumadan Önce
Bu Kılavuzda Kullanılacak Olan lkonlar
İkon
Kısaltma
Açıklama
HDD
DVD
RAM
Bu HDD'de kullanılacak bir foksiyonu gösterir. Bu, Video Modunda kaydedilmiş ve sonlandırılmış DVD veya DVD-R/DVD-RW disklerde kullanılan bir işlevi gösterir.
Bu, DVD-RAM disklerde kullanılan bir işlevi gösterir.
RW
Bu, DVD-RW için kullanılan bir işlevi gösterir.
R
Bu, DVD-R'de kullanılan bir işlevi gösterir.
CD
Bu, bir veri CD'sinde (CD-R veya CD-RW) kullanılan bir işlevi gösterir.
JPEG
Bu CD-R/-RW veya DVD-R/
-RW/-RAM disklerinde mevcut olan bir işlevi içerir. MP3
Bu CD-R/-RW veya DVD-R/
-RW/-RAM disklerinde mevcut olan bir işlevi içerir.
MPEG4
Bu CD-R/-RW veya DVD-R/
-RW/-RAM disklerinde mevcut olan bir işlevi içerir.
Dikkat
İşlevin
çalışmadığı veya ayarların
iptal edilme ihtimalinin olduğu bir durumu içerir.
NOT
Her bir işlevin çalışmasında yardımcı olan ipuçları veya talimatı içerir.
One-Touch Sadece tek bir tuş kullanılarak
Tuşu
çalıştırılabilen bir işlev.
ANYKEY Any Key tuşu kullanılarak çalıştırılabilen bir işlev.
Tuşu
Bu Kullanma kılavuzunu Kullanımı Hakkında
1) Bu ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatını okumuş
olmalısınız. (bakınız sayfa 2~7)
2) Bir problem olduğunda, Sorun Giderme bölümüne
başvurunuz. (bakınız sayfa 128~131)
© 2006 Samsung Electronics Co.
Her hakkı saklıdır; bu kullanma kılavuzunun bir bölümü
veya bütünü, Samsung Electronics şirketinin yazılı izni
olmaksızın kullanılamaz veya kopyalanamaz.
HDD-DVD Kaydedicinin
Kullanımı
1. Adım
Başlarken
Kullanma kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki
terimlere bakmayı unutmayın.
Telif Hakkı
HDD veya Disk Tipini Seçin
Bu ünite, aşağıdaki tip diskler üzerine kayıt
yapabilir. Aynı disk üzerine tekrar kayıt veya
kayıttan sonra diskte düzenleme işlemi yapmak
istiyorsanız, tekrar yazılabilen DVD-RW veya
DVD-RAM tip disk seçin. Herhangi bir değişiklik
yapmadan, kaydı aynı şekilde saklamak
istiyorsanız, tekrar yazılamayan bir DVD-R tip
disk seçin. Dosyaları doğrudan dahili HDD'ye
kaydedebilirsiniz veya kaydedilmiş bir dosyayı
düzenleyebilirsiniz.
2. Adım
Kayda Başlamak İçin Diski Biçimlendirin
Bir VCR'dan farklı olarak, kaydediciye kullanılmamış
bir disk yerleştirildiğinde, kaydedici biçimlendirme
işlemini kendiliğinden başlatır. Bu, disk üzerine
kayıt hazırlığı için gerekli bir işlemdir.
HDD kullanımı
Biçimlendirme gerekmemektedir.
DVD-RAM Disk Kullanımı
Bu tip disk, DVD-Video Kayıt formatında (VR modu)
biçimlendirilebilir. Kaydedilmiş görüntüde değişiklik
yapabilir, bir şarkı listesi yaratabilir ve görüntüleri
istediğiniz gibi özel bir sırayla düzenleyebilirsiniz.
DVD-RW Disk Kullanımı
Bu tip disk DVD-Video (V modu) veya DVD-Video
Kayıt formatında (VR modu) biçimlendirilebilir.
Kullanılmamış bir disk söz konusuysa,
biçimlendirmenin VR veya başka bir modda
yapılıp yapılmayacağını soran bir mesaj ekranda
belirir. Video modundaki bir diski, çeşitli DVD'lerde
oynatabilirsiniz. VR modundaki bir disk, daha çeşitli
düzenlemeler yapabilmenize imkân verir.
DVD-R Disk Kullanımı
Bu tip disk, DVD video formatında biçimlendirilebilir.
Biçimlendirme tamamlandıktan sonra disk üzerine
kayıt yapabilirsiniz. Bu tip diskleri, sonlandırma
yaptıktan sonra çeşitli DVD'lerde oynatabilirsiniz.
Türkçe - 11
HR725-tur.2-17.indd 11
2006-01-05 오후 7:47:47
Bir DVD-RW için hem VR hem de Video
modu kullanabilirsiniz : ancak ikisini aynı
anda kullanamazsınız.
 Tekrar başlatma işlemi ile, DVD-RW
formatını başka bir formata çevirebilirsiniz.
Bu dönüştürme işlemi, disk üzerindeki
verinin kaybolmasına yol açacaktır.
 Başlarken
NOT
3. Adım
Kayıt İşlemi
İki farklı kayıt yöntemi vardır : Doğrudan Kayıt ve
Zaman Ayarlı Kayıt. Zaman Ayarlı Kayıt, kendi içinde
sınıflara ayrılır.
5. Adım
Kaydedilmiş Bir Diskin Düzenlenmesi
Disklerde düzenleme yapmak, video teypler üzerinde
düzenleme yapmaktan daha kolaydır. Kaydedici,
sadece DVD'lerde çalıştırılabilen çeşitli düzenleme
işlevini destekler.
Basit ve kolay düzenleme menüsü sayesinde,
kaydedilmiş bir başlık için sil, kopyala, tekrar adlandır,
kilitle gibi değişik düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.
Oynatma Listesi Oluşturmak (VR Modunda
DVD-RAM/-RW)
Bu kaydedici ile, aynı disk üzerinde yeni bir oynatma
listesi oluşturabilir ve orijinal kaydı değiştirmeksizin
liste üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Kayıt Modu: Kayıt moduna göre, XP (yüksek kaliteli
mod), SP (standart kalitede mod), LP (uzun kayıt
modu) ve EP (uzatılmış mod) Kayıt için FR modu
seçilmişse, diskte kalan boş yere denk gelecek
şekilde, en kaliteli görüntü kaydı yapılır
6. Adım
4. Adım
Oynatma
Ekrandaki menüden, oynatmak istediğiniz başlığı
bulup hemen oynatmaya başlayabilirsiniz.
Bir DVD, başlıklar olarak adlandırılan kesitler ve
bölümler olarak adlandırılan alt kesitlerden oluşur.
Kayıt yaptığınızda, kayda başladığınız ve bitirdiğiniz
noktalar arasında bir başlık oluşturulur.
DVD-R / DVD-RW disklere video modunda
yaptığınız kaydı sonlandırdığınızda bölümler
otomatik oluşur. Bir bölümün uzunluğu (bölümler
arasındaki aralık), kayıt moduna göre değişir.
Sonlandırma ve Diğer
DVD'lerde Oynatma
DVD'nizi diğer DVD'lerde oynatabilmek için,
sonlandırma işlemi yapmanız gerekebilir. Öncelikle,
tüm kayıt ve düzenleme işlemlerinizi bitirin ve sonra
diski sonlandırın.
VR Modunda DVD-RW Disk Kullanırken
Diski VR moduna uyumlu bir ünitede oynatırken
genelde sonlandırma gerekmediği hâlde, bu tip bir
ünitede oynatmak için seçilen diskin sonlandırılmış
olması gerekir.
Video Modunda DVD-RW Disk Kullanırken
Diskin bu kaydedici dışında herhangi bir ünitede
oynatılabilmesi için, sonlandırılmış olması gerekir. Disk sonlandırıldıktan sonra, o diske kaydedilen
materyal üzerinde değişiklik veya kayıt yapılamaz.
DVD-R Disk Kullanırken
Bu kaydedici dışında herhangi bir ünitede
oynatılabilmek için, diski sonlandırmış olmanız
gerekir. Diski bir kez sonlandırdıktan sonra, o disk
üzerine kaydedilen materyalde düzenleme veya kayıt
yapamazsınız.
12 - Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 12
2006-01-05 오후 7:47:48
Kutunun Açılması
Kutu içinden çıkan aşağıdaki aksesuarları kontrol edin.
Görüntü/Ses Kablosu
HDMI Kablosu
Uzaktan Kumanda
Kullanım Kılavuzu
TV için RF Kablosu
Bu uzaktan kumanda ile diğer bir üreticinin TV'sine ait belirli bazı fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.
Fonksiyon kontrol tuşları: TV BEKLEME/AÇMA
(STANDBY/ON), PROG / , TV SES SEVİYESİ +/-,
Numara Tuşları, TV SES KESME (MUTE), GİRİŞ
(INPUT) tuşu.
Başlarken
Uzaktan Kumanda Ayarı
Aksesuarlar
DVI Adaptör Kablosu
Uzaktan Kumanda Pilleri
(AAATipi)
Hızlı Kılavuz
Uzaktan Kumandanın Hazırlanması
Uzaktan Kumandaya Pilleri Yerleştirin
• Uzaktan kumanda cihazının arkasındaki pil yuvası kapağını açın.
• lki adet AAA tip pili yerleştirin. Kutupların (+ ve -) doğru
konumlandırıldığından emin olun.
• Pil yuvasının kapağını kapatın.
Uzaktan Kumanda Düzgün Şekilde Çalışmıyorsa:
• Pillerin kutup (+, -) yönlerini kontrol edin (Kuru Pil).
• Pillerin akıp akmadığını kontrol edin.
• Kumanda sensörünün önünde bir obje olup olmadığını
kontrol edin.
• Yakınlarda bir flüoresan ışığı olup olmadığını kontrol edin.
Pilleri yerel çevresel düzenlemelere göre atın.
Onları evinizdeki çöpe atmayın.
Türkçe - 13
HR725-tur.2-17.indd 13
2006-01-05 오후 7:47:50
Başlarken
Televizyonunuzun uyumlu olup olmadığını
saptamak için aşağıdaki talimatları izleyin.
1. Televizyonunuzu açın.
2. Uzaktan kumandayı televizyona doğru tutun.
3.TV BEKLEME/AÇMA tuşuna basılı tutun ve
televizyonunuzun markasına denk gelen iki haneli
kodu uygun numara tuşlarına basarak girin.
Kontrol Edilebilir TV Kodları
MARKA SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
TUŞ
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
MARKA SELECO
TUŞ
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Sonuç : Eğer televizyonunuz uzaktan kumanda ile uyumlu
ise kapanacaktır. Artık uzaktan kumanda ile çalıştırmak için
programlanabilir.
 NOT
 Televizyon markanız için bir kaç kod
birden tanımlanmışsa, çalışan kodu
bulana kadar hepsini deneyin.
Uzaktan kumandanın pillerini
değiştirdiğinizde marka kodlarını tekrar
ayarlamalısınız.
TV tuşundan sonra aşağıdaki tuşları kullanarak da
televizyonunuza kumanda edebilirsiniz.
Tuş
TV STANDBY/ON
INPUT TV VOL (+ -)
)
PROG (
TV MUTE
Numara  NOT
Fonksiyon
Televizyonu açmak/kapamak için kullanılır.
Harici bir kaynak seçmek için kullanılır.
Televizyonun ses seviyesini ayarlamak için .
İstenilen kanalı seçmek için kullanılır.
Sesi açıp kapatmak için kullanılır.
Doğrudan numara girmek için kullanılır.
Bazı fonksiyonlar tüm televizyonlar için
gerekli olmayacaktır. Eğer problem yaşarsanız
doğrudan televiyonu çalıştırın.
14 - Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 14
2006-01-05 오후 7:47:50
Tanımlama
Başlarken
Ön Panel
1
2
9
3
10
1. BEKLEME/AÇMA TUŞU
Kaydediciyi açar ve kapatır.
2. DVD TUŞU
DVD modunu seçer.
3. HDD TUŞU
HDD modunu seçer.
4. DİSK TEPSİSİ
Disk yüklemek için açın.
5. EKRAN
Oynatma durumunu, başlık/bölüm/süre,
ve benzeri bilgileri gösterir.
6. DURDURMA TUŞU
Diskin oynatımını durdurur.
7. ARAMA/ATLAMA TUŞLARI
Sonraki başlık/bölüm/parçaya gider ya da önceki başlık/bölüm/parçaya geri döner.
4
5
11
6
7
12
8
13
14
8. PROG
TUŞLARI
TV üzerindeki ayarlı kanalları seçer.
Uzaktan kumanda üzerindeki PROG tuşu ile aynıdır.
9. AV 3 GİRİŞ
Harici ekipmana bağlantı sağlar.
10. DV-GİRİŞ
DV jakına sahip harici dijital ekipmana
bağlantı sağlar. (bir video kamera gibi)
11. AÇMA/KAPAMA TUŞU
Disk tepsisini açar kapatır.
12. OYNATMA/DURAKLATMA TUŞU
Bir disk oynatır veya oynatımı veya kaydı
duraklatır.
13. P.SCAN TUŞU
Progresif tarama modunu seçer.
14. KAYIT TUŞU
Kayıt işlemini başlatır.
Ön Panel Ekranı
1 Bir disk yüklendiğinde aydınlanır.
2 Kayıt modunda aydınlanır.
3 Zaman ayarlı kayıt modunu göstermek için
aydınlanır.
4. Bir -R/-RW/-RAM diski yüklendiğinde
aydınlanır.
5. Oynama süresi/saat/geçerli durum
göstergesi.
6. Progresif tarama modunda aydınlanır.
Türkçe - 15
HR725-tur.2-17.indd 15
2006-01-05 오후 7:47:53
Başlarken
Arka Panel
Fan
Güç açıldığında fan daima döner.
Cihazı yerleştirirken fanın etrafında en az net 10cm bir boşluk
bıraktığınızdan emin olun.
1. DİJİTAL SES ÇIKIŞI (OPTİK)
5. S-VİDEO ÇIKIŞI
Dijital optik bir ses giriş jakına sahip amplifikatöre
bağlantı.
S-Video kablosunu kullanarak harici ekipmanın
girişine bağlantı
2. DİJİTAL SES ÇIKIŞI (KOAKSİYAL)
6. KOMPONENT VİDEO ÇIKIŞI
Komponent video çıkışına sahip cihaza bağlantı
Dijital koaksiyal bir ses giriş jakına sahip
amplifikatöre bağlantı.
3. SES ÇIKIŞI
Ses kablolarını kullanarak harici ekipmanın ses
girişine bağlantı
4. VİDEO ÇIKIŞI
Görüntü kablolarını kullanarak harici ekipmanın
girişine bağlantı
7. AV1 (TV) ÇIKIŞI SKART Bağlantısı
8. AV2 (HARİCİ) GİRİŞİ SKART Bağlantısı
9. HDMI OUT
10.
Anten Bağlantısından Giriş
11.
TV Bağlantısına Çıkış
 NOT
Anten bağlantısı DVD'bib çıkış sinyalini
geçirmez. TV'nizde bir DVD izlemek için ses/
görüntü kablolarını bağlamalısınız.
16 - Türkçe
HR725-tur.2-17.indd 16
2006-01-05 오후 7:47:54
Uzaktan Kumanda Turu
1
20
3
21
4
5
22
6
7
8
9
10
11
12
23
24
25
26
7
9
27
28
29
13
14
30
15
31
16
32
17
33
18
34
19
35
1. DVD BEKLEME/AÇMA Tuşu
2. NUMARA Tuşları
3. TV/DVD Tuşu
4. DVD Tuşu
DVD'yi çalıştırmak için buna basın.
5.HDD Tuşu
HDD'yi çalıştırmak için buna basın.
6. TV SES SEVİYESİ Tuşu
TV ses seviyesi ayarı
7. GERİ/İLERİ ATLAMA Tuşları
Bir diski geri veya ileri atlamak için buna basın.
8. GERİ/İLERİ KADEME Tuşları
Her basıldığında bir kare ileri veya geri gidilir.
9. GERİ/İLERİ ARAMA Tuşları
Diski geri veya ileri yönde aramak için buna basın.
10. DURDURMA Tuşu
Bir diski durdurmak için basın.
11. BAŞLIK LİSTESİ/DİSK MENÜSÜ Tuşu
Kayıt Listesini İzleme/Disk Menüsü'ne girmek için kullanın.
Başlarken
2
12. MENU Tuşu
HDD-DVD Kaydedicinin Ayar Menüsü'nü ekrana getirir.
13. ONAY (OK)/YÖN Tuşları (▲▼◄► Tuşları)
14. GERİ DÖNME Tuşu
15. BİLGİ Tuşu
Geçerli ayarları veya disk durumunu görüntüler.
16. KAYIT Tuşu
HDD/DVD-RAM/-RW/-R diskler üzerine kayıt yapmak için
kullanılır.
17. KOPYALAMA Tuşu
HDD'ye DVD veya DVD'ye HDD kopyalamak için basın.
Kopyalamaya başlamak için, başlık listesi ekranındaki
COPY tuşuna veya oynatım sırasında COPY tuşuna basın.
18. TEKRAR Tuşu
Başlık, Bölüm, Parça veya Diski tekrarlamanıza izin verir.
19. KAYIT DURAKLATMA Tuşu
Kaydı duraklatmak için bunu kullanın.
20. TV BEKLEME/AÇMA Tuşu
21. SES/TV SES KESME Tuşu
Disk üzerindeki çeşitli ses fonksiyonlarına erişmek için
bunu kullanın. (DVD modu).
Ses Kesme olarak çalışır. (TV modu)
22. GİRİŞ Tuşu
Harici Giriş Modu'nda line sinyalini seçin. (PROG, AV1,
AV2, AV3 veya DV giriş)
23. TV Tuşu
TV'yi çalıştırmak için bu tuşa basın.
24. AÇMA/KAPAMA Tuşu
Disk tepsisini açmak ve kapamak için
25. REKLAM (CM) ATLAMA Tuşu
DVD diske veya HDD üzerine kaydedilmiş bir program
oynatılırken ünite programın bir bölümünü atlaması için
ayarlanabilir.
26. PROGRAM Tuşu
Bir TV programını seçmek için bunu kullanın.
27.OYNATMA/DURAKLATMA Tuşu
Bir diski oynatmak veya duraklatmak için basın.
28.OYNATMA LİSTESİ/BAŞLIK MENÜSÜ Tuşu
Başlık Menüsüne geri dönmek veya kaydedilmiş dosya
listesini izlemek için bunu kullanın.
29. ANYKEY Tuşu
Geçerli durum atında uygun özellikleri izlemek ve seçmek
için bunu kullanın.
30. İPTAL Tuşu
31. ALTYAZI Tuşu
DVD’nin altyazı dil seçenekleri için bunu kullanın.
32. ZAMANLAYICI Tuşu
Zaman Ayarlı Kayıt Modu menüsüne girmek için basın.
33.İŞARETLEYİCİ Tuşu
Disk oynatılırken bir konumu işaretlemek için bunu kullanın.
34.A-B TEKRAR Tuşu
Başlık, Bölüm, Parça veya Diski tekrarlamanıza izin verir
35.KAYIT MODU Tuşu
Kayıt süresini ve görüntü kalitesini (XP/SP/LP/EP)
ayarlamak için bu tuşu kullanın.
Türkçe - 17
HR725-tur.2-17.indd 17
2006-01-05 오후 7:47:54
Bağlantı ve Kurulum
Bağlantı ve
Kurulum
Hızlı Genel Bakış
Bu kılavuzda sunulan Hızlı Genel Bakış sayesinde
kaydediciyi kullanmaya başlamak için yeterli bilgiye
sahip olacaksınız.
HDD-DVD Kaydedicinin Bağlanması
▼
İlave Bağlantılar
▼
Anten + HDD-DVD Kaydedici +
Harici Dekoder Kutusu + TV
▼
Farklı Tipte Video Çıkış Kablo Bağlantısı
▼
Farklı Tipte Ses Çıkış Kablo Bağlantısı
▼
HDMI/DVI’nın Televizyona Bağlanması
▼
AV3 IN, DV giriş jakına bağlama
Hızlı Genel Bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HDD-DVD KAYDEDİCİNİN Bağlanması . . . . . . . . 19
İlave Bağlantılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Anten + HDD-DVD KAYDEDİCİ +
Harici Dekoder Kutusu + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Farklı Tipte Video Çıkışı Kablo Bağlantısı . . . . . . . 20
Farklı Tipte Ses Çıkışı Kablo Bağlantısı . . . . . . . . . 22
HDMI/DVI’nın Televizyona Bağlanması . . . . . . . . . . 23
AV3 IN, DV giriş jakına bağlama . . . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Türkçe
HR725-tur.18-24.indd 18
2006-01-05 오후 7:48:59
HDD-DVD Kaydedicinin
Bağlanması
HDD-DVD Kaydedicinizi bir uydu ya da dijital alıcıya
bağlayabilirsiniz.
Harici Cihaz
(VCR/Uydu AlIcI)
Bağlantı ve Kurulum
Televizyonda uygun giriş varsa, HDD-DVD
Kaydedicinizi televizyona bağlamak için SKART kablosu
kullanabilirsiniz.
1. RF kablosunu şekildeki gibi bağlayın.
2. SKART kablosunun bir ucunu, HDD-DVD
Kaydedicinin arkasındaki AV1 (EURO AV) yuvasına
takınız.
3. Diğer ucu, televizyondaki uygun bağlantıya takınız.
4. HDD-DVD Kaydediciyi TV'yi prize takın.
5. HDD-DVD Kaydediciyi ve TV'yi açın.
6. HDD-DVD Kaydediciden gelen video sinyali TV
ekranında görünene dek TV uzaktan kumandası
üzerindeki INPUT tuşuna basın
İlave Bağlantılar
1
2
RF GİRİŞİ'NE
(IN)
2
1
TV'YE
3
RF KABLO
ANTEN GİRİŞİ'NE (INPUT)
 NOT

Bu cihazın RF kablo bağlantısı sadece
TV sinyallerini gönderir. HDD-DVD
Kaydedicinizden DVD izlemek için Skart
kablosunu Ses/Görüntü kablolarını
bağlamalısınız.
TV modu: Uzaktan kumanda üzerindeki TV/
DVD tuşuna basın. Öndeki LED ekranda "TV"
görünür (veya HDD-DVD Kaydediciyi kapatın).
Sonrasında RF kablosu ile alınan programları
izleyebilirsiniz.
- DVD modu
1. HDD-DVD Kaydedicinin AV2 bağlantısını ve
VCR/Uydu alıcısını veya dijital alıcıyı, bir SKART
kablosu kullanarak bağlayın.
2. AV1 bağlantısını, TV üzerindeki SKART AV
bağlantısına takın.
3. HDD-DVD Kaydediciyi, VCR/Uydu alıcısını veya
dijital alıcıyı ve TV'yi açın.
4. Giriş modunu AV2'ye ayarlayın.
- TV modu
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TV/DVD tuşuna
basın. Öndeki LED ekranda "TV" yazısı
belirecektir (veya HDD-DVD Kaydediciyi kapatın).
2. HDD-DVD Kaydedici kapalı bile olsa, bu HDDDVD Kaydediciye bağlı bir uydu alıcısı veya dijital
alıcı üzerinden programları izleyebilirsiniz.
Türkçe - 19
HR725-tur.18-24.indd 19
2006-01-05 오후 7:49:01
Bağlantı ve Kurulum
Anten + HDD-DVD
Kaydedici + Harici
Dekoder Kutusu + TV
HDD-DVD Kaydediciye harici bir dekoder
bağlarsanız, HDD-DVD Kaydedici içindeki dahili TV
alıcısının sunduğu karışık kanalları (CANAL+ veya
Premiere yayınlar) kaydedebilirsiniz.
Duvar
Farklı Tipte Video
Çıkış Kablo Bağlantısı
Scart kabloları kullanmadan görüntü sinyalini
almanın birkaç yolu vardır. Aşağıdakilerden size en
uygun olanı seçiniz.
• Durum 1 : Bir Video (Kompozit) Çıkış Jakına
Bağlantı
• Durum 2 : Bir S-Video Çıkış Jakına Bağlantı
• Durum 3 : Komponent Video Çıkış Jaklar
S-Video, Komponent Video ve Progresif
Çıkış Modları
1
3
DEKODER
4
2
• S-Video ve Komponent video çıkışı, yalnızca,
TV'niz S-Video girişi veya Komponent video
girişini destekliyorsa mümkündür. S-Video veya
Komponent video çıkışları çalışmıyorsa, TV
bağlantılarını ve TV giriş seçenekleri ayarlarını
kontrol edin.
• Standart aralıklı tarama ile karşılaştırıldığında,
progresif taramada TV'nize gelen video satırlarının
miktarı iki kat fazladır. Sonuç olarak aralıklı taramaya
göre daha sabit, titreşimsiz ve temiz bir görüntü elde
edilir. Bu yalnızca, progresif tarama desteği olan
televizyonlar için geçerlidir.
• Progresif Tarama Çıkışı (576p)
Yüksek tanımlı TV'lerin tümü bu ürünle tamamen
uyumlu değildir ve 576 progresif tarama görüntü
problemleri olması durumunda, görüntüde
parazitler meydana gelebilir. Bağlantıyı, ‘standart
tanım’ çıkışı olarak değiştirmeniz önerilir. TV'nizin
bu model 576p HDD-DVD Kaydediciyle uyumu
hakkında sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetleri
merkezimizi arayınız.
1. RF anten kablolarını şekilde gösterildiği gibi takın.
2. Bir SKART kablosu kullanarak, bu kaydedicideki
AV1 bağlantısını TV'niz üzerindeki SCART AV
bağlantısına takın.
3. AV2 bağlantısını, dekoderdeki SCART AV
bağlantısına takın.
4. PAY-TV Canal Plus programlarını izlemek veya
kaydetmek için, HDD-DVD Kaydedicinizi kanalları
on-screen ekranı kullanarak alabilecek şekilde
ayarlayın. (bakınız sayfa 30)
20 - Türkçe
HR725-tur.18-24.indd 20
2006-01-05 오후 7:49:02
Durum 1 : Bir Video (Kompozit) Çıkış
Jakına Bağlantı
sarı
1. Komponent video kablolarını (ürün ile birlikte
gelmez), HDD-DVD Kaydedicinin COMPONENT
OUT (Y,PB,PR) bağlantıları ve TV'nizin
COMPONENT IN (Y,PB,PR) bağlantıları arasına
takın.
•G
örüntülerdeki yüksek renk kalitesini ve
doğruluğu seveceksiniz.
2. Ses kablolarını (beyaz ve kırmızı), HDD-DVD Kaydedicinin AUDIO OUT bağlantıları ile
TV'nizin (veya AV amplifikatörünüzün) AUDIO IN
bağlantıları arasına takın (bakınız sayfa 22).
TV ekranınızda HDD ve DVD KAYDEDİCİ
ek cihaz sinyali belirene kadar TV uzaktan
kumandanızdaki giriş seçimine basın.
3. Bağlantıyı yaptıktan sonra sayfa 41-43'e bakın.
Görünrü/Ses Kablosu
Bağlantı ve Kurulum
1. HDD-DVD Kaydedicinin VIDEO OUT (sarı) bağlantısı ile TV'nizin (veya AV amplifikatörünüzün)
VIDEO INPUT (sarı) bağlantısı arasına bir video
kablosu (sarı) takın.
•E
lde ettiğiniz standart kalitedeki görüntüleri
seveceksiniz.
2. Ses kablolarını (beyaz ve kırmızı), HDD-DVD
Kaydedicinin AUDIO OUT bağlantısı ile TV'nizin (veya AV amplifikatörünüzün) AUDIO IN bağlantısı
arasına takın. (bakınız sayfa 22)
Durum 3 : Komponent Video Çıkış
Jaklar
sarı
yeşil
mavi
mavi
Durum 2 : Bir S-Video Çıkış Jakına
Bağlantı
1. HDD-DVD Kaydedicinin S-VIDEO OUT bağlantısı
ile TV'nizin (veya AV amplifikatörünüzün) S-VIDEO
INPUT bağlantısı arasına bir S-Video kablosu (ürün ile birlikte gelmez) takın.
• Yüksek kalitedeki görüntüleri seveceksiniz.
2. Ses kablolarını (beyaz ve kırmızı), HDD-DVD
Kaydedicinin AUDIO OUT bağlantıları ile TV'nizin
(veya AV amplifikatörünüzün) AUDIO IN bağlantıları arasına takın.
kırmızı
yeşil
kırmızı
 NOT
  Televizyonunuzun İlerleyen Taramayı
destekleyip desteklemediğini öğrenmek için
TV Kullanım Kılavuzunuza bakın. İlerleyen
Tarama destekleniyorsa TV menü sisteminde İlerleyen Tarama ayarlarıyla ilgili
komutları uygulayın.
Renk kodlu bağlantıların birbiriyle
eşleştiğinden emin olun. HDD-DVD
Kaydedicinin Y,PB,PR komponent çıkış
bağlantıları, TV'nizdeki uygun komponent
giriş bağlantılarına takılmalıdır.
Progresif ayar sadece, Video Çıkışı
Komponent olarak ayarlandığında
mümkündür. (bakınız sayfa 41-43)
Türkçe - 21
HR725-tur.18-24.indd 21
2006-01-05 오후 7:49:04
Farklı Tipte Ses Çıkış
Kablo Bağlantısı
Durum 2 : AV Çıkış Jaklarına Sahip
Bir Stereo Amplifikatöre Bağlantı
Stereo amplifikatörünüz sadece SES GİRİŞ
bağlantılarına (Sol ve Sağ) sahipse, SES ÇIKIŞ
bağlantılarını kullanın.
Bağlantı ve Kurulum
Skart kabloları kullanmadan ses sinyali elde etmenin
birkaç yolu vardır. Aşağıdakilerden size en uygun olanı seçin.
• Durum 1 : TV'ye Bağlantı
• Durum 2 : AV Çıkış Jaklarına Sahip Bir Stereo
Amplifikatöre Bağlantı
• Durum 3 : Dijital Çıkış Jakına Sahip Bir AV
Amplifikatöre Bağlantı
kırmızı
beyaz
kırmızı
beyaz
Dolby Laboratuarlarının lisansı altında
üretilmiştir; "Dolby" ve çift-D işareti, Dolby
Laboratuarlarının ticari markasıdır.
"DTS" ve "DTS Digital Out", Digital Theater
Systems şirketinin ticari markalarıdır.
Ön (Sağ)
Hoparlör
Durum 3: Dijital Çıkış Jakına Sahip Bir AV Amplifikatöre Bağlantı
Durum 1 : TV'ye Bağlantı
TV'nizde ses giriş jakları varsa, bu bağlantıyı kullanı.
AV amplifikatörünüzde Dolby Digital, MPEG2 veya
DTS kod çözücü ve dijital bir giriş bağlantısı varsa,
bu bağlantıyı kullanın. Dolby Digital, MPEG2 veya
DTS sesin keyfini çıkarmak için, ses ayarlarını tekrar
yapmanız gerekir. (bakınız sayfa 39)
sarı
beyaz
kırmızı
sarı
Ön (Sol)
Hoparlör
veya
beyaz
kırmızı
Arka (Sol)
Arka (Sağ)
Ön (Sol)
Ön (Sağ)
Subwoofer
Merkez
22 - Türkçe
HR725-tur.18-24.indd 22
2006-01-05 오후 7:49:07
HDMI/DVI’nın
Televizyona Bağlanması
 NOT
  • Durum 1 : HDMI Jakıyla televizyona bağlamak
• Durum 2 : DVI Jakıyla televizyona bağlamak
 Durum 1 : HDMI Jakıyla televizyona
bağlamak
•H
DMI kablosunu kullanarak HDD ve DVD KAYDEDİCİ
arkasındaki HDMI OUT (Çıkış) jakını televizyonunuzun
HDMI IN (Giriş) jakına bağlayın.
•T
V ekranınızda HDD ve DVD KAYDEDİCİ HDMI
sinyali belirene kadar TV uzaktan kumandanızdaki
giriş seçiciye basın.
 Bağlantı ve Kurulum
Televizyonunuzun HDMI/DVI girişi varsa, HDMI/DVI
Adaptör kablosunu televizyona bağlayın. En iyi kalite
görüntü ve sesin keyfini çıkaracaksınız.
HDMI kablosunu kullanmak için, Ses/Video
bağlantısını güç kablosunu takmadan
önce veya “plug & autosetup” (fişe takma
ve otomatik ayar) işleminden sonra yapın.
“fişe takma ve otomatik ayar” işlemi devam
ederken HDMI kablosunu takmayın.
İlerleyen tarama HDMI bağlandığında
otomatik olarak etkinleşir.
Televizyonunuzun Bitstream dekoderi
yoksa HDMI çıkışından izlemek için dijital
ses çıkışını PCM’ye ayarlamanız gerekir.
(Bkz. sayfa 37-38)
Kullandığınız HDMI cihazına (TV/HDMI
Alıcı) bağlı olarak ses desteklenmeyebilir.
TV/HDMI Alıcısı Dolby Digital'i
desteklemiyorsa, Audio setup (Ses ayar)
menüsünde Digital Output (Dijital Çıkış)
öğesini 'Bitstream’ olarak ayarladığınızda
Ses çıkışı mevcut değildir. Bu durumda
dijital ses çıkışını PCM olarak ayarlayın.
TV/HDMI Alıcısı DTS’yi desteklemiyorsa
DTS formatında disk oynattığınızda Dijital
çıkış mevcut değildir.
HDMI çıkışından başka bir çıkışa geçme
işlemini sadece durdurma modunda
yapabilirsiniz.
beyaz
kırmızı
beyaz
kırmızı
Durum 2 : DVI Jakıyla televizyona
bağlamak
•D
VI Adaptör kablosunu kullanarak HDD ve DVD
KAYDEDİCİ arkasındaki HDMI OUT (Çıkış) jakını
televizyonunuzun DVI IN (Giriş) jakına bağlayın.
•S
es kablolarını kullanarak HDD ve DVD KAYDEDİCİ
‘nin arkasındaki AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT (Ses
çıkış) jaklarını televizyonunuzun AUDIO (kırmızı ve
beyaz) IN (Ses giriş) jaklarına bağlayın. HDD ve DVD
KAYDEDİCİ’yi ve televizyonu açın.
•T
V ekranınızda HDD ve DVD KAYDEDİCİ DVI sinyali
belirene kadar TV uzaktan kumandanızdaki giriş
seçiciye basın.
HDMI (Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam
Arabirimi ) HDMI tek bir konektörle video ve ses
verilerinin dijital iletimini sağlayan bir
arabirimdir. HDMI DVI temelli olduğundan,
DVI ile bütünüyle uyumludur. HDMI ile DVI
arasındaki tek fark HDMI’nın çok kanallı
sesi desteklemesidir.
HDMI’yı kullanarak HDD ve DVD
KAYDEDİCİ dijital görüntü ve ses
sinyalini iletir ve HDMI giriş jakı olan bir
televizyonda canlı bir görüntü verir.
 NOT
Türkçe - 23
HR725-tur.18-24.indd 23
2006-01-05 오후 7:49:09
HDMI bağlantı tanımı HDMI konektörü – Sıkıştırılmamış video
verileri ve dijital ses verileri (LPCM veya Bit
Stream verileri)
- Bir HDMI kablosu kullanmasına rağmen
HDD ve DVD KAYDEDİCİ televizyona
yalnızca tek bir temiz sinyal gönderir.
- Televizyon HDCP’yi (Yüksek Dalga Boylu
Dijital İçerik Koruma) desteklemiyorsa
ekranda karlı bir görüntü olur.
 Samsung neden HDMI kullanıyor? Analog televizyonlar analog video/ses
sinyali gerektirir. Ancak DVD oynatırken
televizyona iletilen veriler dijitaldir. Bu
yüzden dijital-analog dönüştürücü (HDD
ve DVD KAYDEDİCİ’de) veya analogdijital dönüştürücü gerekir. Bu dönüştürme
sırasında gürültü ve sinyal kaybı yüzünden
resim kalitesi düşer. HDMI teknolojisi
üstündür çünkü D/A dönüştürmesi
gerektirmez ve HDD ve DVD KAYDEDİCİ’
den televizyonunuza temiz dijital sinyal
sağlar.
 HDCP Nedir?
HDCP (Yüksek Dalga Boylu Dijital İçerik
Koruma) HDMI aracılığıyla çıkan DVD
içeriğini kopyalamaya karşı koruyan bir
sistemdir. Video kaynağı (PC, DVD vs.)
ve görüntüleme cihazı (TV, projektör vs.)
arasında güvenli bir dijital bağlantı sunar.
İzinsiz kopyalamayı önlemek üzere içerik
kaynak cihazda şifrelenir.
VCR
kırmızı
STB
beyaz
AV 3 IN, DV giriş
jakına bağlama
Camcorder
sarı
Bağlantı ve Kurulum
 DVD
sarı
beyaz
kırmızı
 Not
 Seçilen AV 3 otomatik olarak yapılacaktır.
Giriş otomatik olarak seçilmemişse, uygun
girişi seçmek için INPUT düğmesini
kullanın.
Kopya koruması olan içerik kaydedilemez.
Durum 2 : DV IN jakına bir Video
Kameranın bağlanması
Dijital video kameranızın bir DV çıkış jakı varsa,
bunu HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nizin DV giriş jakına
bağlayın.
Bu, HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nizi diğer harici cihazlara bağlamanızı ve çıkışlarını görüntülemenizi
veya kaydetmenizi sağlar.
Camcorder
• Durum 1 : AV3 IN jaklarına bir VCR, Set-Üstü
Cihazı(STB), DVD oynatıcı veya Video
Kameranın bağlanması
• Durum2 : DV IN (giriş) jakına bir DV Cihazının
bağlanması
Durum 1 : AV3 IN jaklarına bir VCR,
Set-Üstü Cihazı(STB), DVD oynatıcı
veya Video Kameranın bağlanması
HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nin AV3 IN jaklarına bir VCR veya harici cihazın bağlanması.
Bağlı bir cihazdan (VCR, STB, DVD oynatıcı veya Video Kamera) kayıt yapabilirsiniz.
 Not
Giriş otomatik olarak seçilmemişse, uygun
girişi seçmek için INPUT düğmesini
kullanın.
24 - Türkçe
HR725-tur.18-24.indd 24
2006-01-05 오후 7:49:11
Sistem
Ayarı
Ekran Menüsünde
Gezinti
Ekran menüleri, HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nizdeki
birçok fonksiyonu etkinleştirmenizi veya devre
dışı bırakmanızı sağlar. Ekran menülerini açmak
ve menülerde gezinmek için aşağıdaki düğmeleri
kullanın.
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Parental Control
install
Setup
MOVE
RETURN
EXiT
1 MENU Düğmesi
Ekran Menüsünde Gezinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SELECT
Fişe Takma ve Otomatik Ayar. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ekran menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki
bu tuşa basın.
Ekran menüsünden çıkmak için tekrar basın.
Sistem Ayarı
Programme
Saatin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Otomatik Ayar fonksiyonuyla Kanalların önceden
ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Elle Ayar fonksiyonuyla Kanalların önceden
ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2
▲▼,◄► Düğmeleri Menü seçeneklerinden sırayla geçmek ve seçme
çubuğunu hareket ettirmek için ▲▼,◄► uzaktan
kumanda üzerindeki bu düğmelere basın.
Dil Seçeneklerinin ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Otomatik Güç Kapatma Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Reklam Atlama Süresi Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3 OK Düğmesi
Herhangi bir yeni ayarı onaylamak için uzaktan
kumanda üzerindeki bu düğmeye basın.
EP Modu Zaman Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ön Gösterge Seçeneklerinin Ayarlanması . . . . . . . 35
Otomatik Bölüm Yaratıcısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NICAM Seçeneklerinin ayarlanması . . . . . . . . . . . . 37
DivX(R) Kaydı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4 RETURN Düğmesi
Görüntülenen Önceki menü ekranına dönmek veya
ekran menüsüne çıkmak için uzaktan kumandadaki
bu düğmeye basın.
Ses Seçeneklerinin ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . 38
Görüntü Ekran Seçeneklerinin Ayarlanması . . . . . 40
Video Çıkış Seçeneklerinin ayarlanması . . . . . . . . 41
Progresif Tarama Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Progresif Taramanın İptal Edilmesi . . . . . . . . . . . . 43
Ebeveyn Kontrolünün Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . 44
Türkçe - 25
HR725-tur.25-45.indd 25
2006-01-05 오후 7:50:01
Fişe Takma ve
Otomatik Ayar
5
Ülkenizi seçmek için ▲▼◄► düğmelerini
kullanarak “Country” öğesini seçin.
Country Selection
HDD ve DVD KAYDEDİCİ’niz ilk kez fişe takıldığında otomatik
olarak ayar yapacaktır. TV istasyonları ve saat bellekte
saklanacaktır. İşlem birkaç dakika sürer. HDD ve DVD
KAYDEDİCİ’niz bu işlemden sonra kullanıma hazırdır.
Sistem Ayarı
1
RF kablosunu sayfa 19’da gösterildiği gibi
bağlayın. (HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nizin TV’ye
RF Kablosu ve scart kablosuna bağlanması.)
HDMI kablosunu kullanmak için, Ses/Video
bağlantısını güç kablosunu takmadan önce veya
“fişe takma ve otomatik ayar” işleminden sonra
yapın. “fişe takma ve otomatik ayar” işlemi
devam ederken HDMI kablosunu takmayın.
2
HDD ve DVD KAYDEDİCİ’yi güç kaynağına takın.
Ön panelde “AUTO” mesajı yanıp söner.
3
Dili seçmek için bir numara düğmesine basın.
A
BI
NL
S
PL
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• “Country” öğesini seçerken aşağıdaki kısaltma
tablosuna bakın.
A(Avusturya) B(Belçika)
DK(Danimarka) FIN(Finlandiya) D(Almanya) NL(Hollanda) I(İtalya) N(Norveç)
P(Portekiz) E(İspanya) S(İsveç) PL(Polonya)
CH(İsviçre) CZ(Çek Cumhuriyeti)
TR(Türkiye) Diğerleri
GR(Yunanistan)
HU(Macaristan)
•H
DD ve DVD KAYDEDİCİ, seçtiğiniz ülkeye karşılık gelen
önceden ayarlı tercih listesine göre istasyon arar.
6
Otomatik kanal taraması başlar.
Channel Scan
Scanning...
10%
4
Press
Touche
Drücken Sie
Pulse
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Otomatik ayarı başlatmak için OK düğmesine
basın.
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
Yes
No
•H
DD ve DVD KAYDEDİCİ tarafından kaydedilen istasyonların
sayısı, cihazın bulduğu istasyonların sayısına bağlıdır.
7
Otomatik kanal taraması tamamlandıktan sonra
otomatik saat ayarı 10 saniye içinde otomatik
olarak başlar. Otomatik saat ayarına hemen
başlamak istiyorsanız OK düğmesine basın.
Otomatik saat ayarına başlamak istemiyorsanız
CANCEL veya MENU düğmesine basın.
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
No
26 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 26
2006-01-05 오후 7:50:01
8
Güncel tarih ve saat otomatik olarak görüntülenene
kadar bekleyin. Otomatik saat ayarına hemen
başlamak istiyorsanız MENU düğmesine basın.
Saatin Ayarlanması
Bu menü, güncel zamanı ayarlamak için kullanılır.
‘Zamanlayıcı ile kayıt’ işlevini kullanabilmek için saati
ayarlamanız gerekir.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
1
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
Title
HDD
Title List
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
Time
Date
12 : 00 0 1 / JAN S AT
2005
2
• eğer : Doğruysa, OK düğmesine basın,
tarih ve saat kaydedilecektir. OK düğmesine
basmazsanız, tarih ve saat 5 saniye sonra
otomatik olarak kaydedilecektir.

NOT

RETURN
EXiT
On
HDD ve DVD KAYDEDİCİ artık kullanıma
hazırdır. “Fişe Takma ve Otomatik Ayar”
işlevi önceden sabitlenmiştir. Bu yüzden,
bu sabitleneni değiştirmek istiyorsanız
OSD “Elle ayarlama işlevi ile kanalların
önceden ayarlanması” menüsünde
Kanalları Önceden Ayarlama işlemini
yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz.
(Bkz. sayfa 30)
Otomatik ayar işlevi, güç kapalıyken ve
disk konulmamışken cihaz üzerindeki
STOP ( ) düğmesine 5 saniye veya
daha uzun süre aralıksız basarak
gerçekleştirilebilir.
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
daha sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
• eğer : Yanlışsa, Time, Date, Year girişini,
▲▼◄► düğmelerini veya numara düğmelerini
kullanarak düzeltin. OK düğmesine basın, tarih ve
saat kaydedilecektir. Saat ayarlarını değiştirmek
isterseniz, elle ayarlama yapabilirsiniz.
(Bkz. sayfa 27)
SELECT
Auto clock
Sistem Ayarı
9
Title
Tarih ve saati kontrol edin.
Language
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXiT
Clock Set öğesini seçmek için
▲▼ düğmelerine, sonra da OK veya
► düğmesine basın. Saat, Tarih, Yıl girmek için
▲▼◄► düğmelerine basın. Doğrudan saat verisi
girmek için numara düğmelerine basın. Haftanın
günü otomatik olarak görünür.
Clock Set
HDD
Title
Music
Photo
Time
Date
12 : 00
Auto Clock
01 / JAN SAT 2005
On
Programme
Setup
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXiT
Türkçe - 27
HR725-tur.25-45.indd 27
2006-01-05 오후 7:50:02
4
Auto Clock ayarında On öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine basın.
Clock Set
Otomatik Ayar fonksiyonuyla
Kanalların önceden ayarlanması
HDD
Title
Music
Photo
Time
Date
12 : 00
Auto Clock
01 / JAN SAT 2005
On
Programme
Bu özellik, HDD ve DVD KAYDEDİCİ kanal seçiciyi,
Anten Giriş jakına ilk ayarda bağladığınız Anten veya
Kabloya ayarlamanızı sağlar.
Setup
0~9 NUMBER
Sistem Ayarı
5
SELECT
RETURN
EXiT
OK düğmesine basın, tarih ve saat kaydedilecektir.
OK düğmesine basmazsanız kaydedilmez.

NOT

1
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
2
Setup öğesini seçmek için ▲▼düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Otomatik Saat’i ayarlamak için RF
kablonuzun bağlı olması gerekir. (Bkz. sayfa 19)
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
HDD ve DVD KAYDEDİCİ, PR1 ile
PR5 kanalları arasındaki zaman sinyal
yayınına göre saati otomatik olarak
ayarlar. Otomatik saat işlevine ihtiyacınız
yoksa, Kapalı öğesini seçin.
Language
Audio
Photo
Video
Programme
MOVE
3
Parental Control
install
Setup
SELECT
RETURN
EXiT
Install öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
install
HDD
Auto Setup
Title
Manual Setup
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
28 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 28
2006-01-05 오후 7:50:02
4
Auto Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
daha sonra da OK veya ► düğmesine basın. “Your
data will be lost. Press [OK] to continue, [Return]
to exit.” mesajı görünür.
• İlk frekans bandı taranır, ilk istasyon bulunur,
gösterilir ve kaydedilir. Daha sonra HDD ve DVD
KAYDEDİCİ ikinci istasyonu arar ve aynı şekilde
devam eder.
• Otomatik tarama prosedürü bittiğinde, HDD ve
DVD KAYDEDİCİ otomatik olarak program 1'e
geçer.
• HDD ve DVD KAYDEDİCİ tarafından
kaydedilen istasyonların sayısı, cihazın bulduğu
istasyonların sayısına bağlıdır.
install
HDD
Title
Music
Your data will be lost.
PhotoPress [OK] to continue, [Return] to exit.
OK
Programme
Setup
SELECT
5
RETURN
EXiT
7
Auto Setup işlemini durdurmak için OK düğmesine
basın.
Sistem Ayarı
OK düğmesine, sonra da Ülkenizi seçmek için
▲▼◄► düğmelerine basın.
•HDD ve DVD KAYDEDİCİ, seçtiğiniz ülkeye
karşılık gelen önceden ayarlı tercih listesine göre
istasyon arar.
install
HDD
Country Selection
Title
A
Music
B
NL
S
i
CH
CZ
N
TR
Others
DK
Photo
FiN
P
GR
D
E
HU
Programme
PL
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Ülkenizi seçerken aşağıdaki tabloya bakın.
A(Avusturya) B(Belçika)
NL(Hollanda) I(İtalya) DK(Danimarka) N(Norveç)
FIN(Finlandiya) P(Portekiz) D(Almanya) E(İspanya) 6
S(İsveç) CH(İsviçre) PL(Polonya)
CZ(Çek Cumhuriyeti)
TR(Türkiye)
Diğerleri
GR(Yunanistan)
HU(Macaristan)
OK düğmesine basın. Çıkmak için MENU
düğmesine basın.
Auto Setup
HDD
Title
Please wait.
Music
Photo
11%
scanning...
Stop
Programme
Setup
SELECT
RETURN
EXiT
Türkçe - 29
HR725-tur.25-45.indd 29
2006-01-05 오후 7:50:03
Elle Ayar fonksiyonuyla
Kanalların önceden ayarlanması
5
Otomatik Kanal Arama’nın atladığı önceden ayarlanmış
kanalı ekleyebilirsiniz. Çıkarmak istediğiniz kanalı da
silebilirsiniz. Kanalların sırasını programlayabilirsiniz.
Sistem Ayarı
1
2
Düzenlemek, silmek veya değiştirmek istediğiniz
bir PR (program) seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da ANYKEY düğmesine basın. Edit, Delete
veya Swap öğesini seçin.
Manual Setup
PR
01
02
03
04
Edit05
06
Delete
07
Swap
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
CH
---------------
MOVE
Name
----------------------
SELECT
Decoder
--------
RETURN
EXiT
•D
üzenleme durumunda : PR (program) bilgisi
ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. PR bilgilerini
değiştirdikten sonra (CH, Name, Decoder, MFT),
Save öğesini seçin ve OK düğmesine basın.
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
PR
CH
Name
Decoder
MFT
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
3
Manual Setup
Language
save
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
MOVE
Install öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
daha sonra da OK veya ► düğmesine basın.
install
HDD
Auto Setup
Title
Manual Setup
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXiT
Manual Setup öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine, daha sonra da OK veya ►
düğmesine basın.
CH
---------------
MOVE
Name
----------------------
SELECT
Decoder
--------
RETURN
Manual Setup
PR
01
02
03
04
05
06
07
01
02
---Off
--- ---
SELECT
- CH : ◄► düğmelerini kullanarak kanalı seçin.
- Name : Yayın sinyalinde otomatik olarak belirlenen
ekran istasyon adı. Belirlenmemişse, ▲▼
◄► düğmeleriyle adı düzenleyebilirsiniz.
- Decoder : Ayarlamayı yaparsanız, harici dekoder
kutusunu kullanarak karışmış olan
kanalları kaydedebilirsiniz. Ayarlamadan
önce, sayfa 20’deki harici dekoder
kutusunu bağlama kısmına bakın.
- MFT (Elle Frekans Ayarlama) : ◄► düğmelerini
kullanarak kanal frekansını daha iyi ayarlayabilirsiniz.
• Silme durumunda : Seçilen PR’nin (program)
kanal bilgisi çıkarılır.
• Değiştirme durumunda : İki PR’nin (program)
kanal bilgisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, PR2
ve PR5’i değiştirmek istiyorsanız, PR2’de swap
öğesini seçin ve PR5’te OK düğmesine basın.
EXiT
30 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 30
2006-01-05 오후 7:50:03
Dil Seçeneklerinin
ayarlanması
4
İstenen dil seçeneğini seçmek için ▲▼
düğmelerine, sonra da OK veya ► düğmesine
basın.
Language
HDD
Audio
Title
Ses, altyazı, disk menüsü ve ekran menüsünü önceden
ayarlarsanız, her film izleyişinizde otomatik olarak
çıkarlar. Seçilen dil disk üzerinde kayıtlı değilse,
önceden kaydedilmiş orijinal dil seçilir.
subtitle
Music
Fran
ai s
: English
On-Screen menu Deutsch
: English
Espa–ol
Photo
Nederlands
Setup
Korean
2
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Setup
HDD
RETURN
EXiT
• Audio : Disk ses dili için.
• Subtitle : Disk altyazıları için.
• Disc Menu : Diskte bulunan disk menüsü için.
• On-Screen menu : HDD ve DVD KAYDEDİCİ’
nizin ekran menüsü için.
5
İstenen dili seçmek için ▲▼ düğmelerine, sonra
da OK veya ► düğmesine basın.
System
Title
Clock Set
Music
Language

Audio
Photo
Video
Programme
NOT
Parental Control
install
Setup
MOVE
3
SELECT
SELECT
RETURN
EXiT

Sistem Ayarı
1
italiano
Programme
MOVE
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
Original
: Original
English
: Automatic
Disc Menu
Önceki menüye dönmek için RETURN
veya ◄ düğmesine basın. Menüden
çıkmak için MENU düğmesine basın.
Seçilen dil sadece disk üzerinde
destekleniyorsa çıkar.
Language öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Dil ayar menüsü görünür.
Language
HDD
Title
Music
Photo
Audio
: Original
subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
On-Screen menu
: English
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Türkçe - 31
HR725-tur.25-45.indd 31
2006-01-05 오후 7:50:04
Sistem Ayarı
Otomatik Güç
Kapatma Ayarı
5
İstenen öğeyi seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
• Off : Otomatik güç kapatma devre dışı kalır.
Seçilen sürede herhangi bir düğmeye basmazsanız bu
özellik HDD ve DVD KAYDEDİCİ’nizi otomatik olarak
kapatır.
• 2 Hour : DVD-HDD Alıcı, son defa düğmeye
basıldığından sonraki 2 saat boyunca
otomatik olarak kapalıdır.
• 6 Hour : DVD-HDD Alıcı, son defa düğmeye
basıldığından sonraki 6 saat boyunca
otomatik olarak kapalıdır.
1
• Eğer otomatik Güç kapama işlevi ayarlanan
kapama süresine bir oynatma veya kayıt
sırasında ulaşılmışsa, cihaz oynatma veya kayıt
bitene kadar çalışır.
2
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
daha sonra da OK veya ► düğmesine basın. Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
MOVE
3
Parental Control
install
Setup
SELECT
RETURN
EXiT
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Sistem
menüsü görünür.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
Photo
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
4
CM Skip Time
SELECT
RETURN
EXiT
Auto Power Off öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha sonra da OK veya ►
düğmesine basın.
System
HDD
Auto Power Off : Off
CM Skip Time : 2 Hour
Title
Music
EP Mode Time
Front Display
Photo
: 6 Hour
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
32 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 32
2006-01-05 오후 7:50:04
Reklam Atlama
Süresi Ayarı
4
CM Skip Time öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine, daha sonra da OK veya ►
düğmesine basın.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Bir HDD, DVD-RAM, DVD-RW veya DVD-R’de kayıtlı
bir program oynatıldığında, cihaz, programın kullanıcının
ayarladığı bir CM (reklam) atlama süresine karşılık gelen
kısmını otomatik olarak atlayacak şekilde ayarlanabilir.
CM Skip Time
Music
EP Mode Time
Front Display
Photo
Chapter Creator : Off
Programme
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Setup
: On
SELECT
RETURN
EXiT
5
İstenen zaman aralığını seçmek için ▲▼
düğmelerine, sonra da OK veya ► düğmesine
basın.
6
Oynatma sırasında CM SKIP düğmesine
basarsanız, ayarlı saate karşılık gelen kısım atlanır
ve sonraki kısım oynatılır.
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language

Audio
Photo
Video
Programme
NOT
Parental Control
install
Setup
MOVE
SELECT

RETURN
EXiT

3
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Sistem menüsü görünür.


System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
CM Skip Time
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
Photo

: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT

CM Skip sadece normal oynatmalarda
kullanılır.
Sistem Ayarı
2
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
NiCAM
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
1
: 15 Sec
: 30 Sec
: 60 Sec
Ayarlanan süre, geçerli bir bölümün kalan
süresinden daha fazlaysa: Sonraki bölüm
başından oynatılır.
Ayarlanan süre, bir oynatma listesinin
kalan süresinden daha fazla ise, sonraki
sahne oynatılır.
CM Skip, sabit resim modunda çalışmaz.
Ayarlanan süre, bir sahnenin, son
bölümün veya mevcut oynatılan son
parçanın kalan süresinden daha
kısaysa,bir yasak işareti çıkar.
CM Skip işlevi, Repeat (A-B Tekrarla,
Bölüm ve Başlık dahil) işlevini devreden
çıkarır.
CM Skip bazı DVD-Video diskleriyle
çalışmaz.
Türkçe - 33
HR725-tur.25-45.indd 33
2006-01-05 오후 7:50:05
EP Modu Zaman
Ayarı
4
EP Mode Time öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine, sonra da OK veya ► düğmesine
basın.
System
HDD
REC MODE düğmesine üst üste basarak dört kayıt
modundan birini seçebilirsiniz. EP modu dört REC
Modundan biridir (XP, SP, LP, EP). EP(Uzatılmış
Oynatma) modunda bu ayar ile kayıt süresini 6 ila 8
saat arasında ayarlayabilirsiniz.
Auto Power Off : Off
Title
Music
Photo
Sistem Ayarı
2
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
Programme
:
Front Display
:
NiCAM
6 Hour
8 Hour
: On
DivX(R) Registration
Setup
5
: 15 Sec
EP Mode Time
Chapter Creator : Off
MOVE
1
CM Skip Time
SELECT
RETURN
EXiT
İstenen Süreyi seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
MOVE
3
Parental Control
install
Setup
SELECT
RETURN
EXiT
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Sistem menüsü görünür.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
CM Skip Time
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
Photo
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
34 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 34
2006-01-05 오후 7:50:05
Ön Gösterge Seçeneklerinin
Ayarlanması
4
Front Display öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine, daha sonra da OK veya ►
düğmesine basın.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Cihazın ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.
Music
Programme
Setup
MOVE
2
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Setup
5
: 6 Hour
: Bright
Chapter Creator : Dim
NiCAM
:
Auto Dim
DivX(R) Registration
SELECT
RETURN
EXiT
İstenen öğeyi seçmek için ▲▼ düğmelerine, sonra
da OK veya ► düğmesine basın.
•Bright : Ö
n Panel Ekranını parlak hale getirir.
n Panel Ekranı ışığını azaltır.
•Dim : Ö
• Auto Dim : Ön Panel Ekranı ışığını, ayarın gücü
kapalıyken otomatik olarak azaltır.
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
install
Setup
MOVE
3
Parental Control
Sistem Ayarı
1
: 15 Sec
EP Mode Time
Front Display
Photo
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
CM Skip Time
SELECT
RETURN
EXiT
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Sistem
menüsü görünür.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
CM Skip Time
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
Photo
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Türkçe - 35
HR725-tur.25-45.indd 35
2006-01-05 오후 7:50:06
Otomatik Bölüm
Yaratıcısı
4
Chapter Creator öğesini seçmek için ▲▼
düğmelerine, sonra da OK veya ► düğmesine
basın.
System
DVD-RW(V)
Auto Power Off : Off
Title
CM Skip Time
Music
Photo
(V modu)
Sistem Ayarı
1
2
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
: Auto Dim
Off
:
On
DivX(R) Registration
NiCAM
MOVE
5
Setup
DVD-RW(V)
SELECT
RETURN
EXiT
İstenen öğeyi seçmek için ▲▼ düğmelerine, sonra
da OK veya ► düğmesine basın.
• Off : Bu seçeneği, Otomatik Bölüm Yaratıcısını
istemediğinizde seçin.
• On : B
u seçeneği, Otomatik Bölüm Yaratıcısını
istediğinizde seçin.
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
3
: 6 Hour
Front Display
Chapter Creator :
Programme
Setup
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
: 15 Sec
EP Mode Time
SELECT
RETURN
EXiT
6
Menüden çıkmak için MENU düğmesine basın.
Kayda başlamak için REC düğmesine basın. (Kayıt
hızının nasıl ayarlandığını görmek için sayfa 81’
e bakın) “Do you want to create the chapter menu
after this recording?” mesajı görünür.
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın.
Sistem menüsü görünür.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
System
Yes
DVD-RW(V)
No
Auto Power Off : Off
Title
Music
Photo
CM Skip Time
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
7
Yes öğesini seçmek için ◄► düğmelerine ve OK
düğmesine basın.
• Seçilen kayıt moduna göre yeni bir bölüm yaratılır.
Bir bölüm, XP ve SP’de yaklaşık 5 dakika, LP ve EP
modlarında da yaklaşık 15 dakika uzunluğundadır.
36 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 36
2006-01-05 오후 7:50:06
8
Kaydı durdurmak için STOP düğmesine basın.
9
Yaratılan başlıkları görüntülemek için diske son
şeklini verin (Bkz. sayfa 126) ve TITLE MENU
düğmesine basın. Başlık menüsü ekrana gelir.
Previous
Next
Yaratılan bölümleri görüntülemek için istenen
Başlığı seçin ve DISC MENU düğmesine basın.
Seçilen Başlık için bölüm menüsü görüntülenir.
NICAM programları 3’e ayrılır. NICAM Stereo, NICAM
Mono ve Bilingual (başka bir dilde iletim). NICAM
programları her zaman standart bir tek ses yayınıyla
birlikte verilir ve NICAM’ı açık veya kapalı olarak
ayarlayarak istediğiniz sesi seçebilirsiniz.
1
2
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
Setup öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine, daha
sonra da OK veya ► düğmesine basın. CHAPTER
Setup
Sistem Ayarı
10
Top
NICAM Seçeneklerinin
ayarlanması
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
Previous
Top
Next
Parental Control
install
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
 Otomatik Bölüm Yaratıcı işlevi, ‘Zamanlayıcı
Uyarı
ile Kayıt’ sırasında veya gücü kapatırsanız
çalışmaz.
3
System öğesini seçmek için ▲▼ düğmelerine,
sonra da OK veya ► düğmesine basın. Sistem menüsü görünür.
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
Photo
CM Skip Time
: 15 Sec
EP Mode Time
: 6 Hour
Front Display
: Auto Dim
Chapter Creator : Off
Programme
NiCAM
: On
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Türkçe - 37
HR725-tur.25-45.indd 37
2006-01-05 오후 7:50:07
4
▲▼ tuşlarına basarak NICAM'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Ses Seçeneklerinin
Ayarlanması
System
HDD
Auto Power Off : Off
Title
Music
Photo
: 6 Hour
Front Display
: Auto Dim
HDD-DVD Kaydediciyi harici bir amplifikatöre veya
Ev Sinema Sistemine bağlayabilirsiniz.
Ses aygıtının kurulumu, ayarı ve ses durumu kullanılan
ses sistemine bağlıdır.
NiCAM
: Off
DivX(R) Registratio On
Setup
MOVE
Sistem Ayarı
: 15 Sec
EP Mode Time
Chapter Creator : Off
Programme
5
CM Skip Time
SELECT
RETURN
EXiT
▲▼ tuşlarına basarak On veya Off'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
• Off : Bir NICAM yayını sırasında, iç alım
şartlarına bağlı olarak stereo ses bozuldu
ise standart mono kayıt yapmak için bu
konuma ayarlayın.
• On : NICAM modu
1
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Setup'ı seçin. Ardından OK
veya ► tuşuna basın.
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
DivX(R) Kaydı
3
SELECT
RETURN
EXiT
▲▼ tuşlarına basarak Audio'yu seçin. Ardından
OK veya ► tuşuna basın.
Ses Ayar menüsü görüntülenir
Audio
HDD
Bu, DivX (R) format destekli DVD Kaydediciyi
kaydetmek için lütfen kayıt kodunu kullanın.
Detaylı bilgi için; www.divx.com/vod adresini ziyaret
edin.
Title
Music
Digital Output
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
V-Mode Compatibility
Photo
: Off
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
4
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz ses seçeneğini
işaretleyin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
5
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz öğeyi seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.

NOT
Önceki menüye dönmek için RETURN veya
◄ tuşuna basın.
Menüden çıkmak için MENU tuşuna basın.
38 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 38
2006-01-05 오후 7:50:08
Dijital Çıkış
1. PCM : D
olby Digital (veya MPEG-2) sinyalini
çözebilecek bir ekipman olmadığında
bunu kullanın.Dolby Digital (veya
MPEG-2) ses kaydı çalarken dijital çıkış
PCM Stereo'ya dönüştürülür.
2. Bitstream : D
olby Digital (veya MPEG-2)
ses bitstream olarak çıkar. AV
alıcınız veya AV amplifikatörünüz
Dolby Digital (veya MPEG-2) Kod
Çözücüye sahipse bunu seçin.

NOT

Dijital çıkış ayarı hem Dolby Digital'e hem
de MPEG-2 sese eşit olarak uygulanır.
LPCM ses kaydı daima PCM olarak çıkış
verir. Dijital Çıkış ayarı ile ilişkili değildir.
Bu özellik bir NICAM STEREO (Çoklu-ses)
yayınını HDD'ye kaydederken seçilen seslerin
ayarı hakkındadır.Bir programın doğrudan
DVD'ye kaydedilmesi üzerine herhangi bir etkisi
yoktur.
1. Off : Ç
oklu ses yayınının “DUAL L” ve
“DUALR”ı HDD üzerine birlikte kaydedilir.
Bu tip bir ayarda HDD'ye kaydedilen
Başlıklar V moduna (DVD-RW/-R)
kopyalanamaz.
2. On : Ç
oklu ses yayınının ya “DUAL L”i
“DUALR”ı HDD üzerine kaydedilir. Bu tip
bir ayarda HDD'ye kaydedilen Başlıklar
DVD-R veya DVD-RW'ye (V modu)
kopyalanabilir. “DUAL L” ve “DUAL R”
seçenekleri "Ses Seçimi" üzerinden
seçilebilir.
Audio
HDD
Title
DTS
Music
1. Off : DTS sinyal çıkışı vermez. AV alıcınız veya
AV amplifikatörünüzde DTS kod çözücü
yoksa bunu seçin.
2. On : DTS kaydı çaldığınızda dijital çıkış
üzerinden DTS Bitstream çıkışı alınır. AV
alıcınız veya AV amplifikatörünüzde DTS
kod çözücü varsa bunu seçin.
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression : On
V-Mode CompatibilityOff : Off
Photo
Digital Output
On
Programme
Sistem Ayarı
Doğru Dijital Çıkışı seçtiğinize emin olun.
Aksi takdirde ses duyamazsınız veya
sadece gürültü duyarsınız.
V-Modu Uyumu
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Audio
HDD
Digital Output
Title
: PCM
DTS
Music
: Off
Dynamic Compression : On
Photo
V-Mode Compatibility
: On
Audio Selection
: DUAL L
Programme
Setup

NOT
DTS ses kaydı çalındığında, ses, AV Ses
Çıkışı üzerinden çıkış vermez.
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Dinamik Sıkıştırma
Bu özellik, sadece, bir Dolby Digital sinyal
alındığında etkinleşir.
1. On : F
ilm ses kaydı düşük seste çalındığında
ya da küçük hoparlörlerden alındığında,
sistem uygun bir sıkıştırma uygular.
Böylece düşük-seviyeli içerik çok daha
net hale gelir ve gereğinden yüksek
sesteki daramatik geçişler engellenir.
2. Off : S
tandart Dinamik Aralığa sahip filmden
keyif alacaksınız.
Türkçe - 39
HR725-tur.25-45.indd 39
2006-01-05 오후 7:50:08
Görüntü Ekran
Seçeneklerinin Ayarlanması
4
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz görüntü
seçeneğini seçin. Ardından OK veya ► tuşuna
basın.
Video
HDD
Bu fonksiyon ile TV ekran ayarlarını yapabilirsiniz.
Bu fonksiyon disk tipine bağlıdır. Bazı disk tiplerinde
çalışmayabilir.
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : 4:3f Pan/Scan
Video Output
: 16:9 Wide
Title
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
Sistem Ayarı
1
2
RETURN
EXiT
Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
▲▼ tuşlarına basarak Setup'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
5
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz öğeyi seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.

NOT
Setup
HDD
Önceki menüye dönmek için RETURN
veya ◄ tuşuna basın. Menüden çıkmak için MENU tuşuna basın.
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
TV Ekran Oranı
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
3
SELECT
SELECT
RETURN
Televizyonunuzun tipine bağlı olarak, ekran
ayarlarını düzenlemek isteyebilirsiniz (görüntü
oranı).
1. 4:3 Letter Box : 4
:3 ekran formatında bir TV'niz
olsa bile DVD'nin sunduğu 16:9
formatında izleme yapmak için
bunu seçin. Ekranın üstünde
ve altında siyah bantlar yer
alacaktır
2. 4:3 Pan - Scan : 16:9 ekranın belli bir
bölümünü izlemek istiyorsanız
geleneksel orandaki TV'ler
için olan bu formatı seçin.
(Film görüntüsünün en sağ ve
sol tarafı kesilecektir.)
3. 16:9 Geniş : Geniş ekran TV'nizde tam 16:9
görüntü izleyebilirsiniz.
EXiT
▲▼ tuşlarına basarak Video'yu seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Görüntü Ayar menüsü görüntülenir.
Video
HDD
TV Aspect
Title
: 16:9 Wide
3D Noise Reduction : Off
Music
Video Output
: Component
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
40 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 40
2006-01-05 오후 7:50:08
3D Gürültü Azaltma (harekete
uyarlanmış gürültü azaltma)
3
▲▼ tuşlarına basarak Video'yu seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Görüntü Ayar menüsü görüntülenir.
Video
HDD
TV Aspect
Title
Video
: 16:9 Wide
HDD
3D Noise Reduction :Off f
Music
Video Output
TV Aspect
Title
:On
Photo
Music
Programme
Photo
Setup
Video Output
SELECT
RETURN
EXiT
Setup
MOVE
1. Off : Normal
2. On : Gürültü (parazit) azaltma sayesinde daha
net bir görüntü sağlar (kayıt için).
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın.
RETURN
EXiT
▲▼ tuşlarına basarak Video Output seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Video
HDD
TV Aspect
Title
: 16:9 Wide
3D Noise Reduction : Off
Music
Video Output
:Component
RGB
Photo
Programme
Setup
MOVE
RGB veya Komponent video bağlantısı üzerinden gelen
yüksek kalitedeki görüntüyü seveceksiniz.
RGB görüntü çıkışı, skart jakı (AV1) bağlı iken,
komponent görüntü çıkışı ise komponent (Y,PB,PR) jakı
bağlı iken mümkündür. Bu sinyallerden, bir seferde
sadece bir tanesi seçilebilir.
SELECT
Sistem Ayarı
4
Video Çıkış Seçeneklerinin
Ayarlanması
1
2
: Component
Programme
MOVE
: 16:9 Wide
3D Noise Reduction : Off
5
SELECT
RETURN
EXiT
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz öğeyi seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Komponent modunda, video çıkışını Progresif
(P.SCAN - P.TARAMA) veya Interlace (Aralıklı) olarak
seçebilirsiniz. Bakınız sayfa 42-43
HDMI kablosu bağlı değilse uygun çıkış jakları şöyledir.
▲▼ tuşlarına basarak Setup'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Setup
HDD
System
Title
Clock Set
Music
Language
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Mevcut Video Çıkış Jakı
Komponent Modu
Ayar Modu
RGB Modu
Çıkış Jakı
P.TARAMA Kapalı (Interlace modu) P.TARAMA Açık
Komponent Çıkışı
O
O
X
(TV çalışıyor modu)
(Y, Pb, Pr)
O
R, G, B
X
X
AV1 Skart
Kompozit
O
X
X
AV2 Skart Kompozit
X
O
O
X
O
Kompozit Video Çıkışı
O
X
S-Video Çıkışı
O
O

NOT
HDMI kablosu bağlıysa diğer video
çıkışları çalışmaz.
Türkçe - 41
HR725-tur.25-45.indd 41
2006-01-05 오후 7:50:09
Progresif Tarama
Ayarı
3
“Video Output Mode Progressive Scan” mesajı
görünür.
Eğer TV progresif taramayı destekliyorsa, HDD-DVD
Kaydedicinin ön panelindeki P.SCAN tuşuna basarak
bunun keyfini çıkarın. “Progressive scan mode” öğesini seçerseniz once cihaz
kablosu bağlanmalıdır. (bkz. sayfa 21)
Sistem Ayarı
1
Ünite Stop modunda iken, HDD-DVD Kaydedicininön
panelindeki P.SCAN tuşuna basın. “Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise press [No]” mesajı çıkar. ◄► tuşlarına
basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Video Output Mode
Progressive Scan

NOT


Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No]
Yes
2
HDMI kablosu bağlıysa ekranda görüntü
yoktur.
Oynatım sırasında HDD&DVD
kaydedicinin ön panelindeki P.SCAN
tuşuna basılırsa ekranda, “This function
is only available in stop mode” mesajı
görüntülenir.
Progresif ayarı sadece, DVD kaydedici
Stop modunda iken kullanılabilir.
No
“Please set your TV to Progressive input. To deactivate, press [STOP] key.” mesajı görünür.
OK tuşuna basın.
Please, set your TV to Progressive input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
42 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 42
2006-01-05 오후 7:50:09
Progresif Taramanın
İptal Edilmesi
1
Ünite Stop modunda iken, HDD-DVD Kaydedicinin
ön panelindeki P.SCAN tuşuna basın.
“Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise press [No]” mesajı çıkar. ◄► tuşlarına
basarak Yes'i (Evet) seçin. Ardından OK tuşuna
basın.

NOT

Progresif modunu desteklemeyen bir TV
kullanırken P.SCAN tuşuna basmayın.
Eğer tuşa basarsanız, ekranda hiç bir şey
görünmeyecektir.
Progresif modunu desteklemeyen bir TV'de
yanlışlıkla P.SCAN tuşuna basarsanız,
Progresif modundan çıkmanız gerekir.
Progresif modundan çıkmak için ön
paneldeki P.SCAN tuşuna 3 kez basın.
Ön panel ekranındaki PS göstergesi
kapandıktan sonra ekran normale döner.
Sistem Ayarı
Press [Yes] to confirm interlace scan mode.
Otherwise, press [No]
Yes
2
No
“Please set your TV to Interlace input. To
deactivate, press [STOP] key.” mesajı görünür.
OK tuşuna bası‫ئئ‬n.
Please, set your TV to interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
“Video Output Mode Interlace Scan” mesajı
görünür.
Video Output Mode
interlace Scan
Türkçe - 43
HR725-tur.25-45.indd 43
2006-01-05 오후 7:50:10
Ebeveyn Kontrolünün
Ayarlanması
4
Uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarını
kullanarak 4 haneli parolayı girin. “Confirm the
password” mesajı görünür. Parolanızı tekrar girin.
Parental Control
HDD
Title
Ebeveyn Kontrolü Fonksiyonu bir sınıflandırmaya tabi
tutulmuş DVD'lerle birlikte çalışarak, ailenizle birlikte
seyredebileceğiniz DVD tiplerini kontrol edebilmenize
olanak tanır. Bir diskte 8 sınıflandırma seviyesi vardır.
Confirm the password
Music
Photo
Programme
Setup
0~9 NUMBER
Sistem Ayarı
1
Ünite, Stop Modunda iken MENU tuşuna basın. 5
RETURN
EXiT
OK veya ► tuşuna basarak Password'ü seçin.
Parental Control
HDD
Password
Title
2
SELECT
▲▼ tuşlarına basarak Setup'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. :
Off
On
Music
Photo
Programme
Setup
Setup
MOVE
HDD
Title
RETURN
EXiT
Clock Set
Music
Language
6
Audio
Photo
Video
Programme
Parental Control
install
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
▲▼ tuşlarına basarak On veya Off'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
EXiT

3
SELECT
System
▲▼ tuşlarına basarak Parental Control'ü seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
NOT
Önceki menüye dönmek için RETURN veya
◄ tuşuna basın.
Menüden çıkmak için MENU tuşuna basın.
Parental Control
HDD
Title
Parolanızı Unuttuğunuzda
Create the password
Music
Photo
Programme
Setup
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXiT
1
2
Diski çıkartın
Ön paneldeki SEARCH/SKIP ( ) tuşunu 5 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.
44 - Türkçe
HR725-tur.25-45.indd 44
2006-01-05 오후 7:50:10
Sınıflandırma Seviyesi Hakkında
1
▲▼ tuşlarına basarak Rating Level'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Parola Değiştirme Hakkında
1
▲▼ tuşlarına basarak Change Password'ü seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Parental Control
Parental Control
HDD
Title
Music
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
HDD
Title
Change Password
Music
Photo
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Photo
Programme
Programme
Setup
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
MOVE
SELECT
RETURN
EXiT
Parental Control
Change Password
HDD
Title
: Level8 - Adults
HDD
Rating Level
: Level87(Adults)
Title
Change Password
Level6
Level4
Photo
Level3
Programme
Level2
Setup
Programme
Level1 - Kids
MOVE
SELECT
RETURN
Enter the password
Music
Level5
Photo
Sistem Ayarı
Music
Password
Setup
EXiT
0~9 NUMBER
2
▲▼ tuşlarına basarak kullanmak istediğiniz
Sınıflandırma Seviyesini seçin. OK veya ► tuşuna basın.
3
HDD-DVD KAYDEDİCİYİ ilk çalıştırdığınızda
“Create the Password” mesajı görüntülenecektir.
Örneğin, eğer Seviye 6'ya kadar seçin yaparsanız,
Seviye 7 ve 8'i içeren diskler oynatılmaz.
Büyük numaralar programın sadece yetişkinlere
uygun içerikte olduğunu gösterir.
2
SELECT
RETURN
EXiT
Uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarını
kullanarak 4 haneli parolayı girin.
“Confirm the password” mesajı görüntülenir.
Change Password
HDD
Title
Confirm the password
Music
Photo
Programme
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXiT
Uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarını
kullanarak parolanızı tekrar girin.

Parolanızı unutursanız sayfa 44'de bakın.
NOT
Türkçe - 45
HR725-tur.25-45.indd 45
2006-01-05 오후 7:50:11
Oynatımdan Önce
Oynatım
Bir diski oynatmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun.
Bu bölüm oynatım işleminin temel fonksiyonları
ve disk tipine göre oynatım hakkında bilgi
içermektedir.
Dolby Digital
DTS
Bölge Kodu (Sadece DVD-Video)
DVD
Kaydediciler ve diskler bölgelere göre kodlanmıştır. Diski oynatmak için bu bölgesel kodların birbirine uygun
olması gerekir.
Eğer kodlar uymuyorsa disk oynatılamaz.
Bu HDD-DVD Kaydedicinin Bölge Kodu, cihazın arka paneli
üzerinde belirtilmiştir.
Digital Audio
Oynatılabilecek Disk Tipleri
Stereo
PAL Yayın Sistemi
Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya gibi
MP3
Oynatım
DivX
Oynatmadan Önce............................................................. 46
Bir Diskin Oynatılması........................................................ 47
Disk Menüsü & Başlık Menüsü Kullanımı......................... 48
Arama & Atlama Fonksiyonlarının Kullanılması . ............ 48
Ağır Çekim Oynatım/Kademeli Oynatım........................... 49
ANYKEY Hakkında............................................................ 50
Başlık Listesinin Oynatıması.............................................. 52
Navigasyon Menüsü ......................................................... 53
İşaretlerin Kullanılması....................................................... 56
Yer Işaretlerinin Kullanılması............................................. 58
Altyazı Dilinin Seçilmesi..................................................... 60
Seslendirme Dilinin ve Ses Kanallarının Seçimi.............. 61
Disk Tipleri Disk Logo Kaydedilen İçerik Disk Biçimi Maks. Oynatma Süresi
Tek yüzlü(12cm) 240
Çift yüzlü(12cm) 480
DVD-VIDEO AUDIO + VIDEO
Tek yüzlü(8cm) 80
Çift yüzlü(8cm) 160
Tek yüzlü(12cm) 74
AUDIO-CD AUDIO
Tek yüzlü(8cm) 20
1 (XP: Yüksek Kalite)
Tek yüzlü 2 (SP: Standart Kalite)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Uzun Oynatım)
6 or 8 (EP:Uzatılmış)
AUDIO + VIDEO
DVD-RAM
2 (XP: Yüksek Kalite)
Çift yüzlü 4 (SP: Standart Kalite)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Uzun Oynatım)
12 or 16 (EP:Uzatılmış)
1 (XP: Yüksek Kalite)
2 (SP: Standart Kalite)
DVD-RW
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Uzun Oynatım) 6 veya 8 (EP:Uzatılmış)
1 (XP: Yüksek Kalite)
2 (SP: Standart Kalite)
DVD-R
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Uzun Oynatım)
6 veya 8 (EP:Uzatılmış)
CD-RW/-R
JPEG
DVD-RAM/
MP3
-
-RW/-R
MPEG4
yakl. 38 (XP:Muhteşem Kalitey)
yakl. 72 (SP: Standart Kalite)
HDD
AUDIO + VIDEO
yakl. 138 (LP: Uzun Oynatım)
yakl. 205 veya yakl. 272 (EP:Uzatılmış) )
Kamera Açısının Değiştirilmesi.......................................... 62
Tekrar Oynatım.................................................................. 62
Yakınlaştırma...................................................................... 64
Medya Seçimi . .................................................................. 65
Bir CD/MP3 Çalma............................................................. 65
Bir Resim Oynatmak.......................................................... 72
Bir MPEG4 Oynatma......................................................... 75
46 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 46
Oynatılamayacak Disk Tipleri
•
•
•
•
“2” veya “ALL” haricindeki DVD-Video diskleri
12cm 2.6 GB ve 5.2 GB DVD-RAM
3.9 GB DVD-R Yetkilendirme Diskleri
Aşağıdaki Video Kayıt Standartlarında DVD-RAM,
DVD-RW (VR modu) kaydedilemez.
• Diğer ekipmanda kaydedilen, kayda açık bırakılmış DVD-R,
kayda açık bırakılmış DVD-RW (V modu)
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disk, v.b.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
2006-01-05 오후 7:51:01

NOT




Bu HDD-DVD Kaydedici sadece DVD-RAM
Versiyon 2.0. ile uyumlu olan disklerle çalışır.
Oynatım ve/veya kayıt, bazı disk tiplerinde
veya açı değişimi ve görüntü oranı ayarı
gibi özel işlemlerde çalışmayabilir. Diskler
hakkındaki bilgiler detaylı bir şekilde kutu
üzerinde yazılmıştır. Gerekli olduğunda lütfen
bu bilgilere başvurun.
Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin
vermeyin. Kayıt yüzeyindeki parmak izleri,
kir, toz, çizikler, sigara dumanı tortuları diskin
kayıt için kullanımını imkansız hale getirebilir.
DVD-RAM/-RW/-R diskler, oynatıcı, disk ve
kayıt konumuna bağlı olarak bazı DVD
Kaydedicilerde oynatılamayabilir.
NTSC programlarının kayıtlı olduğu diskler,
bu cihaz kullanılarak kaydedilemezler.
Bir Diskin
Oynatılması
1
OPEN/CLOSE tuşuna basın.
2
Diski etiketli yüzü yukarı gelecek şekilde disk tepsisine
yerleştirin.
3
Disk tepsisini kapatmak için OPEN/CLOSE tuşuna
basın.
• HDD-DVD Kaydediciniz disk tepsisini kapatır ve disk
otomatik olarak oynatılmaya başlanır.
• Cihaz ilk açıldığında Kaydedici diski otomatik olarak
oynatmaz.
• Kaydedici açıldığında ve disk tepside iken ünite etkin hale
geçer ve durma konumunda bekler.
• Oynatımı başlatmak için PLAY( ) tuşuna basın.
• Bir MP3 disk yerleştirdiğinizde HDD-DVD Kaydedici dosya
listesini ekranda gösterir ve çalmaya başlar.
• Bir JPEG disk yerleştirdiğinizde klasörler ve bir dosya listesi
görüntülenir.
• Ünitenin otomatik olarak oynatmasını istiyorsanız, ünitede
disk varken açtığınızda, PLAY( ) tuşuna basarak açın.
Oynatımı durdurmak için STOP(

NOT

Uyarı






) tuşuna basın.
Bir diski oynatımını durdurduğunuzda the HDD-DVD
KAYDEDİCİ nerede durduğunu hatırlar. Böylece
PLAY( ) tuşuna tekrar basıldığında kalınan yere
gidilir. (Disk dışarı çıkartılmadan veya HDD-DVD
KAYDEDİCİ fişten çekilmeden veya STOP( )
tuşuna iki kez basılmadan yapılırsa.)
Oynatım
4
Oynatım esnasında HDD-DVD Kaydediciyi
hareket ettirmeyin. Bu diskin zarar görmesine
yol açabilir.
Disk tepsisini açmak veya kapamak için
OPEN/ CLOSE tuşunun kullanıldığından
emin olun.
Açılırken veya kapanırken disk tepsisini
itmeyin. Bu cihazın bozulmasına yol açabilir.
Disk tepsisinin içine ya da üstüne yabancı
madde ve objeler koymayın.
Disk tipine bağlı olarak bazı fonksiyonlar
farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir. Bu olduğu takdirde disk kutusunun üzerinde
yazılı olan talimatlara başvurun.
Disk tepsisi kapanırken özellikle çocukların
tepsi ile yuva arasına parmaklarını
sokmamasına dikkat edin.
Bir seferde sadece bir DVD disk
yerleştirebilirsiniz.
İki ya da daha fazla disk yerleştirildiğinde
oynatım gerçekleşmez, DVD oynatıcınız
zarar görebilir.
Türkçe - 47
HR725-tur.46-60.indd 47
2006-01-05 오후 7:51:03
Disk Menüsü & Başlık
Menüsü Kullanımı
Bazı diskler adanmış bir menü sistemi içerir.
Bu sayede; bölümler, ses kayıtları, altyazılar, film ön
izlemeler ve karakterler hakkında bilgi gibi başlık için özel
hazırlanmış fonksiyonları seçebilirsiniz.
DVD-VIDEO Diskler için
1
Oynatım
2
DISC MENU tuşuna basarak diskin disk menüsüne
girin.
•Oynatım işlemi ile ilgili ayar menüsüne gidin.
•Disk üzerinde mevcut seslendirme dili ve altyazı
seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.
Arama & Atlama
Fonksiyonlarının Kullanılması
Bir Bölüm veya Parça Üzerinde
Arama
1
Oynatma esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
SEARCH (
) tuşuna basın.
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Hızlı X 2 
Hızlı X 8 
Hızlı X 32 
MPEG4 SES CD'si
(CD-DA)
X2
TITLE MENU tuşuna basarak diskin başlık menüsüne
gidin. • Disk birden fazla başlık içeriyorsa bu tuşu kullanın.
Bazı disk tipleri başlık menüsü fonksiyonunu
desteklemez. X4
X8
• P
rogramı ters yönde de tarayabilirsiniz.
Normal oynatım hızına geri dönmek için PLAY ( ) tuşuna basın.
• SEARCH (
) tuşuna basılı tuttuğunuz
zaman oynatım 4X olan varsayılan hızda
gerçekleştirilir. SEARCH (
) tuşunu bıraktığınızda
oynatıma normal hızda devam edilir.
HDD/DVD-RAM/-RW/-R Diskler için
1
Hızlı X 4 
Hızlı X 16 
Hızlı X 128
• Bu fonksiyon için belirtilen hız, gerçek oynatım
hızından farklı olabilir.
TITLE LIST tuşuna basarak Başlık Listesi'ne gidin.

NOT
Tarama (Arama) modunda, CD'ler (CD-DA)
haricinde, ses duyulmaz.
Başlık Listesi : Başlık Listesi, istediğiniz
başlığı seçmenize yardımcı olacak bir liste
gösterir.
Başlık Listesi gerçek olarak kaydedilen
video hakkındaki bilgilerden oluştuğu
için, başlık silinirse bu başlık tekrar
oynatılamaz.
 Oynatma Listesi : Bu bir oynatım birimini
gösterir. Başlık Listesine girilmiş, istenen
bir sahnenin seçilmesi ile oluşturulur. Bir
Oynatma Listesi oynatıldığında, sadece
kullanıcı tarafından seçilen sahneler
oynatılacak ve sonra duracaktır. Bir
Oynatma Listesinde sadece istenen
sahneyi oynatmak için gerekli bilgiler yer
aldığından Oynatma Listesi silinse bile
orijinal kayıt silinmeyecektir (sadece VR
modu).

NOT
48 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 48
2006-01-05 오후 7:51:06
Bölüm, Parça veya İşaretleyici
Atlama
Ağır Çekim Oynatım/
Kademeli Oynatım
Oynatım esnasında bir bölüm veya parça üzerinden
hızlı arama yapabilirsiniz.
Ağır Çekim Oynatım
1
Oynatım esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
SKIP (
) tuşuna basın.
• SKIP ( ) tuşuna basarsanız,
Bir Bölüm ya da Parça veya İşaretleyicinin başına
gider. (DVD-RAM, DVD-RW (VR modu)) Tuşa 3
saniye içinde tekrar basılırsa, önceki Bölüm, ya da
Parça veya İşaretleyicinin başına gider.
(DVD-RAM, DVD-RW (VR modu))
• SKIP ( ) tuşuna basarsanız,
Sonraki Bölüm ya da Parça veya İşaretleyiciye
gider. (DVD-RAM,DVD-RW (VR modu))
Duraklama veya kademe modunda uzaktan kumand üzerindeki
SEARCH (
) tuşuna basın.
• SEARCH (
) tuşuna basarsanız,
Yavaş 1/8 
Yavaş 1/4 
Yavaş 1/2
• SEARCH ( ) tuşuna basarsanız,,
Yavaş 1/8 
Yavaş 1/4 
Yavaş 1/2
• Normal hızda oynatıma geri dönmek için PLAY (
) tuşuna basın.

NOT

Bu fonksiyon için belirtilen hız, gerçek
oynatım hızından farklı olabilir.
MPEG 4 disklerde yavaş oynatım, sadece
ileri yönde gerçekleşir.
Oynatım
SEARCH (
) tuşuna, duraklama sırasında basılı
tuttuğunuz zaman oynatım 1/4 hızında gerçekleştirilir.
SEARCH tuşunu bıraktığınızda oynatıma normal
hızda devam edilir.
Türkçe - 49
HR725-tur.46-60.indd 49
2006-01-05 오후 7:51:09
Kademeli Oynatım
ANYKEY Hakkında
Duraklatma modunda uzaktan kumanda üzerindeki
STEP (
) tuşlarına basın.
ANYKEY fonksiyonu ile istenen bir sahneyi,
başlık, bölüm parça ve zaman erişimiyle kolayca
arayabilirsiniz. Ayrıca altyazı ve ses ayarları ile
İşaretleyici, Açı, Zoom, Tekrar, Medya Seçimi, Disk
Yönetimi gibi bir takım fonksiyonları da ayarlamanız
mümkün.
• Tuşa her basıldığında yeni bir kare görüntülenir. STEP (
) tuşuna basıldığında bir önceki kare
etkinleştirilir.
STEP (
) tuşuna basıldığında bir sonraki kare
etkinleştirilir.
• Normal oynatım hızına geri dönmek için PLAY (
tuşuna basın.

NOT
)
ANYKEY ile Bir Sahneye Doğrudan
Gitmek
• İstenen bir sahneyi bulmak üzere, bir başlık
bölüm veya parçaya gitmek isterseniz.
MPEG 4 disklerde kademeli oynatım,
sadece ileri yönde gerçekleşir.
Oynatım
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın. Search
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
2
▲▼ tuşlarına basarak Search'ü seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
HDD
Title
1/10
Time
00:01:45
MOVE
CHANGE
DVD-Video
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
MOVE
00:01:45
CHANGE
50 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 50
2006-01-05 오후 7:51:11
Bu, bazı diskler için çalışmayabillr.
Bir ses CD'si (CD-DA) veya MP3 diski
yerleştirildiğinde disk tipine bağlı olarak
bilgi ekranı görünmeyebilir.
 Zaman Arama fonksiyonu bazı disklerde
çalışmayabilir.
 Ekranın kaybolmasını sağlamak için
ANYKEY tuşuna tekrar basın.

3
▲▼ tuşlarına basarak Title, Chapter veya
Track'i seçin.
4
◄► veya numara tuşlarına basarak istediğiniz
sahneyi seçin.
OK tuşuna basın.
NOT
• bulmanıza yardımcı olmak üzere istediğiniz bir zamana
gitmek isterseniz.
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
Oynatım
2
▲▼ tuşlarına basarak Search'ü seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
HDD
Title
1/10
Time
00:01:45
MOVE
CHANGE
DVD-Video
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
MOVE
00:01:45
CHANGE
3
▲▼ tuşlarına basarak Time'ı seçin.
4
Zamanı, saat, dakika ve saniye düzeninde numara
tuşlarını kullanarak girin.
Ardından OK tuşuna basın.
Türkçe - 51
HR725-tur.46-60.indd 51
2006-01-05 오후 7:51:12
Başlık Listesinin
Oynatıması
Başlık Listesinden bir sahne oynatmak için aşağıdaki
talimatları takip edin.
2
▲▼ tuşlarına basarak Başlık Listesinden
oynatmak istediğiniz bir giriş seçin. Ardından
OK veya PLAY ( ) tuşuna basın. Seçilen giriş (başlık) oynatılacaktır.
- INFO tuşu hakkında -
Oynatım esnasında INFO tuşuna bastığınızda.
INFO tuşuna bir kez basın, sistem bilgi ekranı görünür:
Etkin Durum, Geçmiş Durum ve Ana Ekran Bilgisi
görüntülenir.
TITLE LIST Tuşunun Kullanılması
1
HDD
Active status
Background Status
Screen
01/JAN/2005 (SAT)
Play
System Info
Playback
12:00
Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken TITLE LIST
tuşuna basın.
Başlık Listesi ekranı görüntülenir.
INFO tuşuna iki kez basın, disk bilgi ekranı görünür:
Başlıkların ve Çalma Listelerinin toplam sayısı,
Kaydedilebilir Süre (Başlık), Mevcut Alan (Müzik/
Fotoğraf) görüntülenir.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
Oynatım
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
TotalTitle
TotalPlaylist
Recordable Time:Title
Available Space:Music/Photo
01/JAN/2005 (SAT)
1/1 page
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanımı
15
2
31:46 SP
10033 MB
Disc Info
12:00
• Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken MENU
tuşuna basın.
INFO tuşuna üç kez basın,geçerli oynatım için bilgi
ekranı görünür: Oynatım İsmi, Başlık, Oluşturma
Zamanı, Uzunluk, Oynatım Süresi, Ses ve disk
korumanın etkin olup olmadığı görüntülenir.
Title
HDD
Title List
Title
Music
Photo
Programme
HDD
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:39 AV
3
Title
1/15
CreatedTime
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Audio
DolbyDigital2/0 L+R
TitleProtection
NotProtected
01/JAN/2005 (SAT)
12:00
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ▲▼ tuşlarına Title'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna iki kez basın.
3
Başlık oynatımını durdurmak için STOP(
)
tuşuna basın. Başlık Listesi ekranına geri
dönmek için TITLE LIST tuşuna basın.
52 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 52
2006-01-05 오후 7:51:13
Navigasyon Menüsü
2
▲▼ tuşlarına basarak Başlık Listesinden
oynatmak istediğiniz bir girişi seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Title List
Sahne Navigasyonu
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
İşaretlerden oluşmuş bir sahne varsa, istediğiniz sahneyi
Title
Length
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
Navigation
Sahne Navigasyonu işlevini kullanarak arayabilirsiniz.
Select Media
1/1 page
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(VR modu)
TITLE LIST Tuşunun Kullanılması
1
3
▲▼ tuşlarına basarak Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken TITLE LIST
tuşuna basın.
Başlık Listesi ekranı görüntülenir.
Title List
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
Length
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
Title List
HDD
No.
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
Navigation
Scene Navigation
Select Media
Time Navigation
1/1 page
Disc Manager
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 page
SELECT
RETURN
EXIT
4
▲▼ tuşlarına basarak Scene Navigation'ı
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Oynatım
001
002
003
004
Title
Scene Navigation
HDD
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken MENU
tuşuna basın.
Title
Title L ist No. 1
01 00:00:16 01 00:05:16
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Title List
Title
Music
5
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
▲▼◄►tuşlarına basarak istediğiniz sahneyi
seçin. Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna
basın.
EXIT
• ▲▼ tuşlarına Title'ı seçin. Ardından OK veya ►
tuşuna iki kez basın.
Türkçe - 53
HR725-tur.46-60.indd 53
2006-01-05 오후 7:51:15
Zaman Navigasyonu
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
(VR modu)
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Bu fonksiyonu kullanarak, kaydedilmiş bir başlık
listesinden bir sahneyi dakika dakika arayabilirsiniz.
Search
TITLE LIST Tuşunun Kullanılması
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
1
Select Media
Disc Manager
2
Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken TITLE LIST
tuşuna basın. Başlık Listesi ekranı görüntülenir.
▲▼ tuşlarına basarak Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
Search
Navigation
Scene Navigation
Marker
Time Navigation
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Subtitle
1/1 page
SELECT
RETURN
EXIT
Audio
Repeat
Oynatım
Zoom
Select Media
Disc Manager
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Oynatım modunda iken MENU
tuşuna basın.
3
▲▼ tuşlarına basarak Scene Navigation'ı
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Title
HDD
Title List
Title
Music
Scene Navigation
HDD
Title List No. 1
Photo
Programme
Setup
01 00:00:16 01 00:05:16
MOVE
1/1 Page
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
• ▲▼ tuşlarına Title'ı seçin. Ardından OK veya ►
tuşuna iki kez basın.
▲▼◄► tuşlarına basarak istediğiniz sahneyi
seçin. Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna
basın.

NOT
Eğer seçilen başlıkta işaretleyiciler yoksa
Sahne Navigasyonu çalışmaz.
54 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 54
2006-01-05 오후 7:51:16
2
▲▼ tuşlarına basarak Başlık Listesinden
oynatmak istediğiniz bir girişi seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Title List
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Playlist
Repeat
Navigation
Zoom
Select Media
1/1 page
Disc Manager
MOVE
SELECT
Select Media
RETURN
Disc Manager
EXIT
3
▲▼ tuşlarına basarak Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Search
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Scene Navigation
Select Media
Time Navigation
Time Navigation
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
1/1 page
Disc Manager
MOVE
Scene Navigation
Marker
Subtitle
Playlist
Navigation
Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak Time Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
▲▼ tuşlarına basarak Time Navigation'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Oynatım
4
3
Time Navigation
HDD
Time Navigation
HDD
12:15
12:15
12:15
12:15
SELECT
RETURN
EXIT
12:25
CHANGE
5
12:25
CHANGE
SELECT
RETURN
EXIT
4
◄► tuşuna basarak zamanda bir dakika atlayın ve
istenen sahneyi arayın. Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna basın.
◄► tuşuna basarak zamanda bir dakika atlayın
ve istenen sahneyi arayın. Ardından OK veya
PLAY ( ) tuşuna basın.
Seçilen kayıtlı başlık 1 dakikadan kısa
iseimleç hareket etmez.
 Bu cihaz tarafından kaydedilmemiş
bir diskte Navigasyon fonksiyonu
çalışmayabilir.
 Düzenlenen bir başlık tam arama
süresinde görüntülenemeyebilir.

NOT
Türkçe - 55
HR725-tur.46-60.indd 55
2006-01-05 오후 7:51:17
İşaretlerin
Kullanılması
2
İstenen sahne göründüğü zaman OK tuşuna basın.
• 01 numarası görüntülenir ve sahne hafızaya alınır.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
N:1
(VR modu)
MARKER Tuşunun Kullanılması
1
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın.
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
N:0
3
◄► tuşlarına basarak bir sonraki konuma gidin.
4
SELECT
RETURN
İstenen sahne göründüğü zaman tekrar OK tuşuna
basın. • 02 numarası görüntülenir ve sahne hafızaya alınır.
Marker
Oynatım
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
ANYKEY tuşunun kullanılması
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
Navigation
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
• ▲▼ tuşlarına basarak Marker'ı seçin. Ardından
OK veya ► tuşuna basın.
• HDD, DVD-RAM veya DVD-RW (VR Modu)
disklerinde “Bookmark” fonksiyonu yerine “Marker”
Fonksiyonu kullanılır. “Marker” fonksiyonunda
maksimum 99 sahne işaretlenebilir. Sahneler pek
çok farklı sayfalar olarak görüntülenebildiğinden
numaralandırma gereklidir. Eğer kullanımda olan
bir disk Disk Koruma ile kodlandı ise İşaretler
ayarlanamaz veya silinir. Sadece oynatım
mümkündür.
56 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 56
2006-01-05 오후 7:51:18
Bir İşaretin Oynatılması
Bir İşaretin Silinmesi
MARKER Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın. Marker
MOVE
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
CANCEL
MARKER Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın.
N:2
Marker
RETURN
ANYKEY tuşunun kullanılması
MOVE
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Navigation
Marker
Subtitle
Subtitle
Audio
Audio
Repeat
Repeat
Zoom
Zoom
Select Media
Select Media
Disc Manager
Disc Manager
• ▲▼ tuşlarına basarak Marker'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
• ▲▼ tuşlarına basarak Marker'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
◄► tuşlarına basarak işaretlenmiş bir sahneyi
seçin. Seçilen bir işareti silmek için CANCEL
tuşuna basın.
N:2
Marker
MOVE
PLAY
CANCEL
OK veya PLAY ( ) tuşuna basarak seçilen
sahneden oynatımı başlatın.
• SKIP ( ) tuşuna bastığınızda yer işaretleyicinin
başlangıcına gidilir. Üç saniye içinde tuşa tekrar
bastığınızda bir önceki yer işaretleyicinin
başlangıcına dönülür.
•SKIP ( ) tuşuna bastığınızda ise bir sonraki yer
işaretleyiciye gidilir. HR725-tur.46-60.indd 57
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
N:10
RETURN
MOVE
3
RETURN
Oynatım
Search
Marker
Marker
CANCEL
ANYKEY tuşunun kullanılması
Navigation
◄► tuşlarına basarak işaretlenmiş bir sahneyi
seçin.
PLAY
N:10
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Marker
MOVE
PLAY
CANCEL
01 02 03 04 05 06 07 08 09 --
PLAY
CANCEL
RETURN
N:9
RETURN
Türkçe - 57
2006-01-05 오후 7:51:19
DVD-RAM/-RW (VR modu) oynatılırken bir yer
işaretleyici silinirse, işaret numaraları değişir.
Örneğin, 10 işaret kaydedildikten sonra 7.
işaret silinirse, 8.'den sonraki numaralar
otomatik olarak birer numara öne kayar. 8.
işaret, 7. işaret olur

2
İstenen sahne göründüğü zaman OK tuşuna
basın. • 01 numarası görüntülenir ve sahne hafızaya alınır.
Bookmark 1 - - - - - - - - --
Yer İşaretlerinin
Kullanılması
(V-modu)
MARKER Tuşunun Kullanılması
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
3
◄► tuşlarına basarak bir sonraki konuma gidin.
4
İstenen sahne göründüğü zaman tekrar OK tuşuna
basın. • 02 numarası görüntülenir ve sahne hafızaya
alınır.
1
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın.
Oynatım
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
Bookmark - - - - - - - - - --
MOVE
MOVE
SELECT
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
• Diğer konumları işaretlemek için yukardakileri
tekrar edin.
• Maksimum 10 sahne işaretlenebilir.
ANYKEY tuşunun kullanılması
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.

NOT
Disk tepsisi açılıp kapandığında
işaretlerkaybolacaktır.
Search
Bookmark
Audio
Subtitle
Angle
Repeat
Zoom
Select Media
• ▲▼ tuşlarına basarak Bookmark'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
58 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 58
2006-01-05 오후 7:51:20
Bir Yer İşaretinin Oynatılması
Bir Yer İşaretinin Temizlenmesi
MARKER Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın.
MARKER Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında MARKER tuşuna basın.
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
MOVE
PLAY
CANCEL
MOVE
RETURN
ANYKEY tuşunun kullanılması
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Audio
Subtitle
Subtitle
Angle
Angle
Repeat
Repeat
Zoom
Oynatım
Zoom
Select Media
Select Media
• ▲▼ tuşlarına basarak Bookmark'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
OK veya PLAY( ) tuşuna basarak seçilen
sahneden oynatımı başlatın.
ANYKEY tuşunun kullanılması
Bookmark
Audio
3
RETURN
Search
Bookmark
◄► tuşlarına basarak işaretlenmiş bir sahne
seçin.
CANCEL
• Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
2
PLAY
• ▲▼ tuşlarına basarak Bookmark'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
◄► tuşlarına basarak işaretlenmiş bir sahne
seçin.
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
MOVE
3
PLAY
CANCEL
RETURN
Seçilen bir işareti silmek için CANCEL tuşuna
basın.
Türkçe - 59
HR725-tur.46-60.indd 59
2006-01-05 오후 7:51:21
Altyazı Dilinin
Seçilmesi
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
Diske kayıtlı altyazı dillerinden birisini seçin.
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
(VR modu)
SUBTITLE Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında SUBTITLE tuşuna basın.
Subtitle
2
▲▼ tuşlarına basarak Subtitle'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Search
Off
Navigation
Oynatım
Marker
Subtitle
Off
Audio
KOR
Repeat
CHI
Zoom
ENG
Select Media
Disc Manager
2
SUBTITLE veya ▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz
altyazı dilini seçin. • Ekranın kaybolması için CANCEL veya RETURN
tuşuna basın.
3
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz altyazı dilini
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.

NOT

Altyazı ekranı, disk tipine bağlı olarak farklı
olabilir.
Bazı disklerde sadece disk menüsü için dil
seçimine izin verilir.
60 - Türkçe
HR725-tur.46-60.indd 60
2006-01-05 오후 7:51:22
Seslendirme Dilinin ve
Ses Kanallarının Seçimi
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Sesin Seçilmesi
Search
Navigation
Marker
Disk üzerine kayıtlı seslendirme dillerinden birini
seçin. Ses kanallarını da seçebilirsiniz.
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
(VR modu)
AUDIO Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında AUDIO tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Audio'yu seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
HDD/DVD-RAM/-RW
Search
Navigation
Marker
Audio
Subtitle
Dolby Digital 2/0 L + R
Audio
Dolby Digital 2/0 L + R
Repeat
Dolby Digital 2/0 L
Zoom
Dolby Digital 2/0 R
Oynatım
Select Media
Disc Manager
DVD-VIDEO
Audio
ENG Dolby Digital 5.1CH
3
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz seslendirmeyi
veya ses kanalını seçin. Ardından OK veya ►
tuşuna basın.

NOT

2
Diske bağlı olduğundan Seslendirme veya
Ses Kanalı farklı olabilir.
Bazı disklerde sadece disk menüsü için dil
seçimine izin verilmektedir.
▲▼ tuşlarına basarak seslendirme dili veya ses
kanalını seçin. Ayrıca istediğiniz seslendirme dili
veya ses kanalını seçmek için AUDIO tuşuna da
tekrar tekrar basabilirsiniz.
• Ekranın kaybolması için, CANCEL veya RETURN
tuşuna basın.
Türkçe - 61
HR725-tur.61-76.indd 61
2006-01-05 오후 7:52:10
Kamera Açısının
Değiştirilmesi
Bir HDD-DVD KAYDEDİCİ, belirli bir sahne için çoklu
açılar içerdiğinde, Açı fonksiyonunu seçebilirsiniz.
Tekrar Oynatım
Tekrar Oynatım (Oynatım Tekrarı)
REPEAT Tuşunun Kullanılması
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
1
Oynatım sırasında REPEAT tuşuna basın.
Repeat
Off
Search
Bookmark
Audio
Subtitle
Angle
Repeat
Zoom
Oynatım
Select Media
2
▲▼ tuşlarına basarak Angle'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Off, Title veya Chapter
üzerinden yapmak istediğiniz tekrar seçeneğini
seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Repeat
Title
Search
Bookmark
Audio
Subtitle
Angle
Repeat
3
Angle 1
Angle 2
Angle 3
Angle 4
Zoom
Angle 5
Select Media
Angle 6
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz açıyı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.

NOT

Bu fonksiyon diske bağlı olup, tüm
DVD'lerde çalışmayabilir.
Eğer bir DVD çoklu kamera açısı sistemi
ile kaydedilmemişse bu fonksiyon
çalışmaz.
62 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 62
2006-01-05 오후 7:52:11
A-B Terarı
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
REPEAT A Tuşunun Kullanılması
Search
Navigation
1
Marker
Oynatım sırasında REPEAT A-B tuşuna basın.
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Repeat A-B
Select Media
Off
Disc Manager
2
▲▼ tuşlarına basarak Repeat'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
Search
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat Off
Zoom
Repeat A - B
Select Media
Repeat Title
Disc Manager
3
Repeat A-B
A-B
Oynatım
Repeat
Tekrar oynatımı başlatmak istediğiniz noktada (A)
OK tuşuna basın. Ardından tekrar oynatımı bitirmek
istediğiniz noktada (B) yine OK tuşuna basın. A-B bölümünün tekrar oynatım işlemi başlar.
▲▼ tuşlarına basarak Repeat Off, Repeat A-B, Repeat Title veya Repeat Chapter
seçeneklerinden birini seçin. Ardından OK veya ►
tuşuna basın.
DVD-RAM/-RW (VR modu),
sonlandırılmamış DVD-R ve
sonlandırılmamış DVD-RW (V modu)
disklerde bölüm tekrarı yapılamaz.

NOT
Türkçe - 63
HR725-tur.61-76.indd 63
2006-01-05 오후 7:52:12
Yakınlaştırma
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
1
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
Navigation
Marker
Subtitle
2
Audio
▲▼ tuşlarına basarak Repeat'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Repeat
Zoom
Select Media
Disc Manager
Search
Navigation
Marker
Subtitle
Audio
Repeat
Repeat Off
Zoom
Repeat A - B
Select Media
Repeat Title
2
▲▼ tuşlarına basarak Zoom'u seçin. Ardından
OK veya ► tuşuna basın. ( ) simgesi
görüntülenir.
3
▲▼◄► tuşlarına basarak büyütmek istediğiniz
alana gidin.
4
OK tuşuna basın.
Ekran normal ölçüsünün 2 katı kadar
büyütülecektir.
Ekran normal ölçüsünün 4 katına kadar
büyütülebilir.
Oynatım
Disc Manager
3
▲▼ tuşlarına basarak Repeat A-B'yi seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
4
Tekrar oynatımı başlatmak istediğiniz noktada
(A) OK tuşuna basın. Ardından tekrar oynatımı
bitirmek istediğiniz noktada (B) yine OK tuşuna
basın. A-B bölümünün tekrar oynatım işlemi başlar.
- Normal oynatıma geri dönmek için -
5
Normal oynatıma geri dönmek için CANCEL
tuşuna basın.

NOT


5 saniye geçmeden önce (B) noktasını
ayarlarsanız, 'Yasaklama' işareti ( )
görüntülenir.
Normal oynatıma geri dönmek için
CANCEL tuşuna basın.
CD'ler A-B Tekrarlama fonksiyonunu
desteklemez.
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R

NOT
normal ölçü  x2  x4
 x2  normal ölçü
Kayıt EP modunda yapılırken, V modunda
yapılmış kayıt haricinde Yakınlaştırma
fonksiyonu desteklenmez.
64 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 64
2006-01-05 오후 7:52:13
Medya Seçimi
Bir Ses CD'si/MP3
Çalınması
Bir Ses CD'sinin (CD-DA) Çalınması
1
Oynatım sırasında ANYKEY tuşuna basın.
1
Disk tepsisine bir Ses CD'si (CD-DA) yerleştirin.
• Ses CD'si menüsü görünür ve parçalar (şarkılar)
otomatik olarak çalmaya başlar.
Search
Navigation
Marker
Music List
Subtitle
Audio
CD
TRACK 1
Repeat
02 : 10
TRACK 1
Zoom
Select Media
Disc Manager
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak Select Media'yı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Navigation
Marker
▲▼ tuşlarına basarak dinlemek istediğiniz parçayı
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Subtitle
Audio
Repeat
Zoom
Select Media
HDD
Disc Manager
DVD
Ses CD'si (CD-DA) Ekran Elemanları
Oynatım
2
Search
Music List
3
▲▼ tuşlarına basarak HDD veya DVD seçimi
yapın. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
CD
TRACK 1
02 : 10
TRACK 1
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. G
eçerli parça (şarkı) : Çalınmakta olan geçerli
parçanın numarasını görüntüler.
2. Geçerli çalma indeksini ve toplam parça sayısını
görüntüler.
3. Mevcut tuşları görüntüler.
4. Bir diskin çalışma durumunu ve o anda çalınan kısma
göre çalma süresini gösterir.
5. Parça Listesini (Şarkı Listesi) görüntüler.
Türkçe - 65
HR725-tur.61-76.indd 65
2006-01-05 오후 7:52:14
Ses CD'sinin (CD-DA) Çalınmasında
Kullanılan Uzaktan Kumandanın
Tuşları
Bir MP3 Diskin Çalınması
1
Disk tepsisine bir MP3 diski yerleştirin.
•M
P3 menüsü görüntülenecek ve parçalar
(şarkılar) otomatik olarak çalınacaktır.
Music List
CD
02 : 10
Bryan Adams.mp3
..
Bryan Adams.mp3
MP3
01/15
4.0 MB
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
1/3 Page
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak istenilen parçayı seçin
Ardından OK tuşuna basın. Oynatım
MP3 Ekran Elemanları
Music List
CD
Bryan Adams.mp3
02 : 10
..
Bryan Adams.mp3
MP3
01/15
4.0 MB
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
1/3 Page
MOVE
1. ▲▼ : Bir parça (şarkı) seçer.
2. ◄► : Sayfayı aşağı/yukarı hareket ettirir.
3. OK tuşu : Seçilen parçayı (şarkı) çalar.
4. SKIP ( ) tuşu : Sonraki parçayı çalar.
5. SKIP ( ) tuşu : Çalma sırasında basıldığında geçerli
parçanın (şarkı) başına döner. Tekrar basıldığında
HDD-DVD Kaydediciniz önceki parçaya (şarkı) gider
ve onu çalmaya başlar. Eğer bu tuşa çalma işlemi
başladıktan sonra 3 saniye içinde basarsanız, önceki
parça çalınır. Eğer bu tuşa çalma işlemi başladıktan
3 saniye sonra basarsanız, gerçerli parçanın başına
gidilir.
6. SEARCH (
) tuşlarına basın : Hızlı Oynatma (X2, X4, X8)
7. STOP ( ) tuşu : Parçayı (şarkı) durdurur.
8. PLAY ( ) tuşu : Parçayı (şarkı) çalar veya çalma
işemini duraklatır.
9. ANYKEY tuşu : ANYKEY menüsü görüntülenir.
(Play Mode, Go To Playlist veya New Playlist).
SELECT
RETURN
EXIT
1. Geçerli Parça (Şarkı) : Çalınmakta olan parçanın
(şarkı) ismini görüntüler.
2. Geçerli klasör, çalma indeksi ve geçerli parça ebadını
görüntüler.
3. Mevcut tuşları görüntüler.
4. Bir diskin çalışma durumunu ve o anda çalınan kısma
göre çalma süresini gösterir.
5. Klasörler ve içindeki parçalar hakkında bilgi gösterir.

NOT

Eğer bir disk içeriğinde sadece MP3
veya JPEG dosyaları bulunuyorsa disk
yüklendiğinde MP3 veya JPEG menüleri
görüntülenir.
İçeriğinde MP3 ve JPEG dosyaları bulunan
bir diskte MP3 dosyaları için Music, JPEG
dosyalarıiçin Photo seçilmelidir.
66 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 66
2006-01-05 오후 7:52:16
Uzaktan Kaumanda Üzerindeki MP3
Çalmada Kullanılan Tuşlar
CD Tekrar Çalma (CD-DA) & MP3
REPEAT Tuşunun Kullanılması
1
Oynatım sırasında REPEAT tuşuna basın.
Music List
CD
TRACK 1
02 : 10
TRACK 1
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Seçmek istediğiniz tekrar modu için REPEAT
tuşuna ardarda basın.
Music List
CD
TRACK 1
02 : 10
TRACK 1
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
Oynatım
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
1/3 Page
MOVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
▲▼ : Parçayı seçer (şarkı).
◄► : Sayfayı Yukarı/Aşağı haraket ettirir.
OK tuşu : Seçilen parçayı oynatır (şarkı).
SKIP ( ) tuşu : Sonraki parçayı çalar.
SKIP ( ) tuşu : Çalma esnasında basıldığında
geçerli çalınan parçanın başına döner. Tekrar
basıldığı zaman HDD-DVD RECORDER'iniz bir
önceki parçayı çalmaya başlayacaktır. Çalma başladıktan sonra üç saniye içinde bu tuşa
basıldığında bir önceki parçaya dönülecektir. eğer bu düğmeye üç saniye geçtikten sonra
basılırsa çalınmakta olunan parça tekrar baştan
başlayacaktır.
STOP ( ) tuşu : Parçayı durdurur.(şarkı).
PLAY ( ) tuşu : Parçayı çalar (şarkı) veya
çalmayı duraklatır.
ANYKEY tuşu : ANYKEY menüsü görüntülenir.
(Copy, Play Mode, Go To Playlist, New Playlist
veya Select Media).
3
SELECT
RETURN
EXIT
•
Parça Tekrarı (CD (CD-DA)/MP3)
• Dosya Tekrarı (MP3)
•
Tümünün Tekrarı (CD (CD-DA)/MP3)
• Rasgele (CD (CD-DA)/MP3) : Rasgele opsiyonu,
diskin içindeki parçaları rasgele sırada çalar.
• Normal (CD (CD-DA)/MP3) : Diskin üzerindeki
parçalar kaydedildikleri sıraya göre çalınırlar.
- Normal oynatıma geri dönmek için Normal oynatıma dönmek için REPEAT veya
CANCEL tuşlarına ardarda basın.
Türkçe - 67
HR725-tur.61-76.indd 67
2006-01-05 오후 7:52:18
Yeni Çalma Listesi
ANYKEY Tuşunun Kullanılması
1
Müzik Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Çalma Listesindeki maksimum 28 şarkıyı kaydedebilirsiniz.
1
Müzik Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Music List
Music List
CD
TRACK 1
CD
02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
CD-DA
Play Mode
01/15
Go To Playlist
04:57
CDDA
CDDA
CDDA
MOVE
TRACK 2
TRACK 4
CD-DA
de
01/15
Go To Playlist
04:57
TRACK 5
TRACK 6
TRACK 7
New Playlist
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
New Playlist
1/3 Page
SELECT
02 : 10
TRACK 1
RETURN
1/3 Page
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
2
▲▼ tuşlarına basarak Play Mode, seçin ve
ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak New Play List seçin ve
ardından OK veya ► tuşuna basın.
Make Playlist
Music List
CD
TRACK 1
CD
02 : 10
CDDA
TRACK 2
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
TRACK 4
Normal
TRACK 5
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
Play Mode
Repeat
Track6
TRACK
Repeat
All 7
TRACK
CDDA
TRACK 7
New Playlist
Random 1/3 Page
Oynatım
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
MOVE
TRACK 1
TRACK 1
CDDA
CDDA
3
CDDA
SELECT
RETURN
1/3 Page
MOVE
Add
RETURN
EXIT
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak çalmasını istediğiniz modu
seçin ve ardından OK veya ► tuşuna basın.
•N
ormal (CD (CD-DA)/MP3) : Disk üzerindeki parçalar
kaydedildikleri sırayla çalınırlar.
Parça Tekrarı (CD (CD-DA)/MP3)
•
• Klasör Tekrarı (MP3)
•
Tümünün Tekrarı (CD (CD-DA)/MP3)
• Rasgele (CD (CD-DA)/MP3) : Rasgele opsiyonu
diskteki parçaları rasgele sırada çalar.
3
▲▼ tuşlarına basarak çalmasını istediğiniz
sırada parçaları seçin ve ardından OK tuşuna
basın.
Make Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01.
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04.
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/1 Page
1/3 Page
MOVE
Add
RETURN
EXIT
68 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 68
2006-01-05 오후 7:52:19
4
Çalma listesinde yanlış bir parça listelerseniz ►▲▼ tuşlarını kullanarak yanlış parçayı seçin,
OK veya CANCEL tuşlarına basın. Yanlış
listelenen parça çıkarılacaktır.
Çalma Listesine Gitmek
1
Müzik Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Make Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01.
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
TRACK 1
CD-DA
de
01/15
Go To Playlist
04:57
1/1 Page
Delete
EXIT
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
New Playlist
MOVE
5
02 : 10
TRACK 1
TRACK 2
1/3 Page
MOVE
Music List
CD
1/3 Page
SELECT
RETURN
EXIT
ANYKEY tuşuna basın.
Make Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01.
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
2
▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Playlist
CD
TRACK 6
Delete
CDDA
TRACK 7
CDDA
Go To Playlist
MOVE
00 : 00
PLAYLIST
1/1 Page
SELECT
RETURN
Playlist 1
Playlist 2
EXIT
Oynatım
PLAYLIST
-00 : 00
1/1 Page
6
▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist seçin ve
OK'e basın. Yeni Çalma Listesini oluşturulacaktır.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz çalma listesini
seçin. Ardından OK tuşuna basın.
4
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz parçayı seçin.
Ardından OK tuşuna basın. Türkçe - 69
HR725-tur.61-76.indd 69
2006-01-05 오후 7:52:20
Çalma Listesinin Silinmesi
1
Müzik Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Çalma Listesi Düzenlemeye Gitmek
1
Müzik Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Music List
CD
TRACK 1
Music List
02 : 10
CD
TRACK 1
TRACK 1
CD-DA
Play Mode
01/15
Go To Playlist
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 7
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
New Playlist
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
Play Mode
1/3 Page
MOVE
02 : 10
TRACK 1
TRACK 2
SELECT
RETURN
New Playlist
EXIT
MOVE
2
▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Playlist
CD
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
1/3 Page
SELECT
RETURN
2
▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Playlist
Playlist 2
CD
00 : 00
PLAYLIST
-00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist 2
1/1 Page
MOVE
Oynatım
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
PLAYLIST
-00 : 00
1/1 Page
3
▲▼ tuşlarına basarak silmek istediğiniz Playlist
seçin.
4
ANYKEY tuşuna basın.
SELECT
RETURN
EXIT
3
▲▼ tuşlarına basarak düzenlemek istediðiniz
Playlist seçin.
Playlist
CD
MOVE
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
4
Playlist 2
Çalma Listesi modunda ANYKEY tuşuna basın.
Delete Playlist
PLAYLIST
01/02
Go To Music List
00 : 00
Go To Edit Playlist
New Playlist
Playlist
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
CD
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist 2
5
▲▼ tuşlarına basarak Delete Playlist'i seçin.
OK veya ► tuşuna basın.
Delete Playlist
PLAYLIST
Go To Edit Playlist
01/02
Go To Music List
00 : 00
New Playlist
Playlist
CD
00 : 00
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist 2
Do you want to delete?
No
Yes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
6
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK
tuşuna basın. Seçilen Çalma Listesi silinir.
70 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 70
2006-01-05 오후 7:52:21
5
▲▼ tuşlarına basarak Go To Edit Playlist'i
seçin. OK veya ► tuşuna basın.
Müzik Listesine Gitmek
1
Çalma Listesinin çalınması sırasında ANYKEY
tuşuna basın.
Edit Playlist
CD
01
TRACK 1
02
TRACK 3
Playlist
CDDA
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
03
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
CD
MOVE
TRACK 1
PLAYLIST
01/04
Go To Music List
04 : 30
1/1 Page
Add
RETURN
New Playlist
EXIT
MOVE
6
▲▼ tuşlarına basarak parçalaraı çalmak istediğiniz
sıraya göre seçin. Ardından, OK tuşuna basın.
7
Yanlış bir parçayı çalma listesine aldıysanız yanlış
parçayı seçmek için ►▲▼ düğmelerine basın,
daha sonra da OK veya CANCEL düğmesine
basın.
Çalma listesini saklamak için ANYKEY düğmesine
basın.
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
2
▲▼ tuşlarına basarak Go To Music List'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Music List
CD
TRACK 1
02 : 10
TRACK 1
TRACK 2
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
Oynatım
8
02 : 10
Playlist 1
TRACK 7
1/3 Page
TRACK 1
1/3 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
05
TRACK 6
TRACK 6
AddTRACK 7
CDDA
CDDA
Go To Playlist
1/3 Page
MOVE
9
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Go To Playlist öğesini seçmek için önce ▲▼ düğmelerine, daha sonra da OK düğmesine
basın.
Çalma listesi düzenlenecektir.
Türkçe - 71
HR725-tur.61-76.indd 71
2006-01-05 오후 7:52:21
Medya Seçimi (MP3)
1
Bir Resim
Oynatmak
ANYKEY tuşuna basın.
Music List
CD
02 : 10
Bryan Adams.mp3
..
Bryan Adams.mp3
MP3
Bryan Adams_2.mp3
Copy
MP3
Straight from the heart.mp3
Play Mode
ROOT
MP3
Run to you.mp3
Go 01/15
To Playlist
MP3
Heaven.mp3
New
4.0Playlist
MB
MP3
This Love.mp3
Select Media
MOVE
1
Disk tepsisine bir JPEG diski veya Karışık disk (JPEG +
MP3 + DivX) yerleştirin.
Title
1/3 Page
SELECT
RETURN
CD
EXIT
Title List
Title
DivX List
Music
Photo
Programme
2
▲▼ tuşlarına basarak Select Media'yı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Music List
Bryan Adams.mp3
CD
02 : 10
..
Bryan Adams.mp3
MP3
Bryan Adams_2.mp3
Copy
MP3
Straight from the heart.mp3
Play Mod
MP3
Run to you.mp3
Go 01/15
To Pl
MP3
Heaven.mp3
ROOT
Oynatım
New
4.0Playlist
MB
Select Media
MOVE
3
2
▲▼ tuşlarına basarak Photo'yu seçin. Ardından OK
veya ► tuşuna basın.
HDD This Love.mp3
DVD
SELECT
Photo List
1/3 Page
RETURN
CD
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak HDD veya DVD seçimi
yapın. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Eğer seçilen medyada MP3 dosyası yok ise MP3 dosyalarının olmadığı konusunda uyarılırsınız
ve medya ortamı da çalışmaz.
DSC01194
Index: 1/10
..
DSC01189
DSC01190
DSC01191
DSC01192
DSC01193
DSC01194
DSC01199
1/2 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
▲▼ tuşlarına basarak bir resim seçin.
• Bir
sonraki 8 resmi görmek için SKIP ( ) tuşuna
basın.
• Bir önceki 8 resmi görmek için SKIP( ) tuşuna
basın.

NOT

Bir disk sadece MP3 dosyaları veya
sadece JPEG dosyaları içeriyorsa, disk
yüklendikten sonra MP3 veya JPEG ekranı
görünür.
İçeriğinde MP3 ve JPEG dosyaları bulunan
bir diskte MP3 dosyaları için Music, JPEG
dosyalaryiçin Photo seçilmelidir.
72 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 72
2006-01-05 오후 7:52:23
Slayt Gösterimi
4
- Slayt gösterimini durdurmak -
1
ANYKEY tuşuna basın.
ANYKEY tuşuna basın.
Slideshow
Slideshow Off
Go To Photo List
5
▲▼ tuşlarına basarak Slide Show'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Photo List
CD
DSC01194
..
DSC01189
▲▼ tuşlarına basarak Slide Show Off'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Index: 1/10
DSC01190
DSC01191
Slow
Copy
Slide Show
DSC01192
2
Select Media
DSC01193
MOVE
Normal
DSC01194
Fast
1/2 Page
SELECT
DSC01199
RETURN
EXIT
Oynatım
6
▲▼ tuşlarına basarak slayt gösterim hızını
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Slayt gösterimi başlar.
Türkçe - 73
HR725-tur.61-76.indd 73
2006-01-05 오후 7:52:25
Döndürme
Zoom
Ayarlamak için sayfa 72’deki 1-3 adımlarını uygulayın.
Ayarlamak için sayfa 72’deki 1-3 adımlarını uygulayın.
4
4
Görmek istediğiniz resmi seçmek için OK tuşuna
basın. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Görmek istediğiniz resmi seçmek için OK tuşuna
basın. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Slideshow
Slideshow
Rotate
Rotate
Zoom
Zoom
Go To Photo List
Go To Photo List
5
▲▼ tuşlarına basarak Rotate'i seçin. Ardından
OK veya ► tuşuna basın.
5
▲▼ tuşlarına basarak Zoom'u seçin. Ardından
OK veya ► tuşuna basın.
Oynatım
Slideshow
6
Rotate
Rotate 90
Zoom
Rotate 180
Go To Photo List
Rotate 270
▲▼ tuşlarına basarak döndürme açısını seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
6
OK tuşuna her basıldığında resim maksimum
4x'ya (normal ölçünün 4 katı) kadar büyütülür.
 X2  X4  X2  Normal
- Döndürme işlemini durdurmak için -
1
ANYKEY tuşuna basın.
- Zoom işlemini durdurmak için -
1
ANYKEY tuşuna basın.
Rotate
Rotate Off
Go To Photo List
Zoom Off
Go To Photo List
2
▲▼ tuşlarına basarak Rotate Off'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Zoom Off'u seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
74 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 74
2006-01-05 오후 7:52:26
Fotoğraf Listesine Gitmek
Bir MPEG4
Oynatma
Ayarlamak için sayfa 72’deki 1-3 adımlarını uygulayın.
4
Görmek istediğiniz resmi seçmek için OK tuşuna
basın. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
MENU Tuşunun Kullanılması
1
Slideshow
Rotate
Zoom
Disk tepsisine bir DivX disk veya Karışık disk (JPEG +
MP3 + DivX) yerleştirin.
Go To Photolist
2
5
▲▼ tuşlarına basarak Go To Photo List'i
seçin. OK veya ► tuşuna basın.
▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. (Bir DivX CD oynatılması durumunda, bu
bölümdeki 4 no'lu satıra bakın.)
Title
CD
Title
Photo List
CD
DSC01194
Title List
Index: 1/10
DivX List
Music
Photo
DSC01189
DSC01190
DSC01191
DSC01192
DSC01193
DSC01194
DSC01199
Programme
Oynatım
..
Setup
1/2 Page
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
3
▲▼ tuşlarına basarak DivX List'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın. DivX Liste
ekranı görüntülenir.
DivX List
ABC.avi
CD
..
DIVX
[DivX] ABC.avi
MPEG4
01/01
703.4MB
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
▲▼ tuşlarına basarak avi dosyasını (DivX)
seçin. Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna
basın.
Türkçe - 75
HR725-tur.61-76.indd 75
2006-01-05 오후 7:52:27
5
MPEG4 dosyası oynatılırken, aşağıdaki
fonksiyonları kullanabilirsiniz. Oynatım
esnasında STOP ( ) tuşuna bir kez
bastığınızda dosya listesi görüntülenir. Tuşa tekrar bastığınızda ise menü ekranından
çıkılır.
DivX Altyazı Kodlama
1
Oynatım esnasında ANYKEY tuşuna basın.
Search
MPEG4 Fonksiyon Açıklaması
Fonksiyon Oynatım
Subtitle
Repeat
Açıklama Atlama
Oynatım esnasında SKIP (
) tuşlarına
basın. 5 dakika ileri ya da geri gidecektir.
Arama
Oynatım esnasında SEARCH (
) tuşlarına
basın. Daha hızlı arama yapmak için tuşa
tekrar basın. (X2, X4, X8)
Ağır Çekim
Oynatım
Kademeli
Oynatım
Audio
Duraklatma veya kademe modunda, uzaktan
kumanda üzerindeki SEARCH tuşuna ( )
basın.(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Subtitle Encoding
2
▲▼ tuşlarına basarak Subtitle Encoding'i
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Still modunda uzaktan kumanda üzerindeki
STEP (
) tuşuna basın.
Bu ünite aşağıdaki görüntü sıkıştırma
formatlarını oynatabilir:
- MPEG4 Codec formatı : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x DivX-Pro (QPEL ve GMC olmaksızın)
-Ses formatı : .MP3, .MPEG, .WMA, .LPCM, AC3
 Desteklenen altyazı dosya formatları: .smi,
.srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Altyazı dosyası,
MPEG4 dosya ismiyle tam olarak aynı ismi
taşımalıdır.)
 Kişisel bilgisayarda oluşturulmuş bazı
MPEG4 dosyaları oynatılamayabilir.
Bunun nedeni : Teknik özelliklerin üstüne
çıkan Codec Tipi, Sürüm ve Yüksek
Çözünürlük desteklenmemektedir.
Search
Audio
Subtitle
Central(Windows)
Repeat
Western(Windows)
Subtitle Encoding
Greek(Windows)
 NOT
3
▲▼ tuşlarına basarak bölgelere göre
desteklenen bir DivX altyazı dili seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Batı
İngilizce, Breton, Katalan, Danimarkaca,
Farsça, Flemenkçe, Fince, Fransızca, Galca,
Almanca, İzlandaca, İrlandaca, İtalyanca,
Norveçce, Portekizce, İspanyolca, İsveçce.
Orta
İngilizce, Arnavutça, Hırvatça, Çekce, Macarca,
Lehce, Romence, Slovakça, Slovence ve
Sırpça (Latin)
Yunan

NOT
İngilizce ve modern Yunanca
Eğer altyazı dilinde bozuk fontlar
görüntüleniyorsa DivX altyazıyı uygun
bir bölgeye göre değiştirin. Eğer bu da
işe yaramazsa format desteklenmiyor
demektir.
76 - Türkçe
HR725-tur.61-76.indd 76
2006-01-05 오후 7:52:29
Kayıttan Önce
Kayıt
Bu ünite çeşitli tipteki diskler üzerine kayıt yapabilir.
Kayıttan önce, aşağıdaki talimatları okuyun ve
tercihinize göre uygun disk tipini seçin.
Kaydedilebilir Diskler
Bu bölümde çeşitli HDD & DVD kayıt yöntemleri
gösterilir.
Bu kaydedici aşağıdaki diskler üzerine kayıt yapabilir.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
•DVD-RW'ler ve DVD-RAM'lar tekrar yazılabilir disklerdir.
•DVD-R'lar ise tekrar yazılamayan disklerdir.
Samsung ve diğer firmaların kaydedicileri arasında
uyumluluk
Disk Tipleri Kayıt Formatı
Kayıt Cihazı
Samsung
DVD-RAM VR Modu
Diğer Firma
Samsung
VR Modu
Kayıttan Önce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
İzlemekte Olduğunuz TV Programının
Kaydedilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
İzlemekte Olduğunuz Harici Ekipmandan
Kayıt Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bir Video Kameradan Kopyalama. . . . . . . . . . . . . . 82
V Modu
Diğer Firma
Samsung
Diğer Firma
Samsung
V Modu
DVD-R
Diğer Firma
Kayıt
DVD-RW
Kaydedici'de
Sonlandırma Samsung
İlave Kayıt
Kaydedilebilir
X
Kaydedilebilir
X
Kaydedilemez
sonlandırılmış
sonlandırılmamış
Kaydedilebilir
sonlandırılmış
Kaydedilemez
sonlandırılmamış
Kaydedilebilir
Kaydedilemez
sonlandırılmış
Kaydedilebilir
sonlandırılmamış
Kaydedilemez
sonlandırılmış
Kaydedilemez
sonlandırılmamış
sonlandırılmış
Kaydedilemez
sonlandırılmamış
Kaydedilebilir
Kaydedilemez
sonlandırılmış
sonlandırılmamış Kaydedilemez
Tek Dokunuşla Kayıt Yapma (OTR) . . . . . . . . . . . . 83
Takip Eden Oynatım. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Eş Zamanlı Kayıt ve Oynatma. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Zaman Ayarlı Kayıt Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Esnek Kayıt (Sadece Zaman Ayarlı Kayıt İçin). . . . 88
Zaman Ayarlı Kayıt Listesinin Düzenlenmesi . . . . . 88
Zaman Ayarlı Kayıt Listesinin Silinmesi. . . . . . . . . . 89
Geçmiş Listesine Gitmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ShowView Özelliğinin Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . 93

NOT

Sonlandırma
- Bu işlem, DVD-RW/-R diski ilave kayıt
yapılmayacak şekilde kapatır.
Sonlandırmama
- Bu işlem sayesine HDD-DVD
Kaydedicide kaydedilen orijinal DVD-RW
diski üzerine ilave kayıt yapılabilir.
-PC'de DAO olarak kaydedilmiş bir DVD-RW diski sonlandırılamaz. DAO : (Disc At Once)
-Farklı markalı bir kaydedicide, Video
Modunda kaydedilmiş bir DVD-RW diski
sonlandırılamaz.
-Bir DVD-R diski sonlandırılamaz.
ShowView Uzaltılmış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Türkçe - 77
HR725-tur.77-94.indd 77
2006-01-05 오후 7:53:13
Kayıt Modu
Kayıt Formatları
Disk tipine bağlı olarak erişebilinir fonksiyonlar farklı
olduğundan, isteklerinize en çok uyan diski seçin;
Kullanılmamış bir disk yerleştirdiğinizde, aşağıdaki mesaj
görüntülenir.
DVD-RAM : Diski biçimlendirdikten sonra kullanın.
Ünite Stop modunda iken, istenen kayıt süresi ve
görüntü kalitesi için REC MODE tuşuna tekrar tekrar
basarak dört kayıt modundan birisini seçin.
Genel olarak, kayıt süresi düştükçe görüntü kalitesi
artar. Kayıt için en uygun mod olan FR modunda diskin
kalan süresi ile zaman ayarlı kaydın uzunluğuna göre
otomatik olarak ayarlama yapılır. Bu fonksiyon sadece XP, SP, LP ve EP modlarında
seçilebilen bir moddur. Bu modu zaman ayarlı kayıt için
kullanabilirsiniz.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
DVD-RW : Boş bir diski ilk yerleştirdiğinizde, “Uninitialized
Disc Do you want to initialize this disc?”
mesajı görüntülenir. “Evet”i seçerseniz, disk
VR Modunda biçimlendirilir.
Diski, VR Modunda veya Video Modunda biçimlendirmek istiyorsanız, sayfa 123'deki 'Bir Diskin Biçimlendirilmesi' bölümüne bakın.
Kayıt Modu Kayıt Süresi
HDD (160GB)
DVD-RAM/-RW/-R
yaklaşık 1 saat XP (yüksek kalite modu) yaklaşık38 saat yaklaşık 8.5 Mbps
SP
yaklaşık 2 saat
yaklaşık 72 saat yaklaşık 4.5 Mbps
(standart kalite modu)
LP
yaklaşık 4 saat
yaklaşık 138 saat yaklaşık 2 Mbps
(uzun kayıt modu)
yaklaşık 6 saat
yaklaşık 205 saat
EP
yaklaşık 1.6 Mbps
(uzatılmış mod)
yaklaşık 8 saat
yaklaşık 272 saat
yaklaşık 1.2 Mbps
FR
yaklaşık 38-205 saat yaklaşık 1-6 saat
(Esnek kayıt)

Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
NOT
Kayıt süresi belirli durumlara bağlı olarak
değişebilir.
Kayıt
Kaydedilemeyen Video
DVD-R : DVD'nin biçimlendirilmesine gerek yoktur ve
sadece Video Modunda Kayıt desteklenir.
DVD-RW (V modu)/-R
• DVD-RW/-R disklere Video Modunda yapılan kayıt
sonlandırıldığında ve Bölüm Oluşturucu "Açık" olarak
ayarlı ise Bölümler otomatik olarak oluşturulur.Bölüm
uzunluğu (bölümler arası aralık) kayıt moduna bağlı
olarak değişkenlik gösterebilir.
• Basit Düzenleme (Başlığın silinmesi/Başlık isiminin
değiştirilmesi)
Kopya korumalı videolar bu HDD-DVD Kaydedicide
kaydedilemez. HDD-DVD Kaydedici, kayıt sırasında
bir kopya koruma sinyali alırsa kayıt durur ve ekranda
aşağıdaki mesaj görüntülenir: “You cannot record copy
protected movie.”
You cannot record copy protected movie.
DVD-RAM/-RW (VR modu)
• Bu mod çoklu düzenleme fonksiyonlarına izin verir(tüm
başlığın silinmesi, başlığın bir bölümünün silinmesi gibi).
• Oluşturulmuş bir Oynatma Listesi kullanarak çeşitli
düzenleme seçenekleri
Kopya Kontrol Sinyalleriyle İlgili Olarak
Kopya kontrol sinyalleri içeren TV yayınları aşağıdaki üç
sinyal tipinden birisini içerebilir; Kopya-Serbest, Kopya-Bir
kez ve Kopya-Asla. Eğer kopya-bir kez tipi bir programı
kaydetmek istiyorsanız, VR Modunda, CPRM'li DVD-RW ve
DVD-RAM disk kullanın.
78 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 78
2006-01-05 오후 7:53:14
Sinyal tipi Kopya-Serbest Kopya-Bir kez Kopya-Asla
Ortam
O
-
DVD-RW(Ver.1.1) İzlemekte Olduğunuz TV
Programının Kaydedilmesi
DVD-RW(Ver.1.1)
CPRM ile
VR modu O
O* -
V modu O
-
DVD-R O
-
DVD-RAM(Ver.2.0)
O
O* -
Kopya-Bir kez tipinde bir kayıt yapıldıktan sonra aynı
kaydı bir kez daha yapamazsınız.
- Kaydedilebilir Ortam İçin İçerik Koruma (CPRM)
CPRM bir kaydı, kaydedilen ortama bağlayan bir
mekanizmadır. Bazı HDD-DVD Kaydediciler tarafından
desteklenir, ancak çoğu DVD Oynatıcı tarafından
desteklenmez. Kaydedilebilir boş DVD'lerin her biri tek bir
64-bit ortam ID'sine (kimlik) sahiptir ve bu BCA'da işlidir. Disk
üzerine korumalı bir içerik kaydedildiğinde, ortam ID'sinden
gelen 56-bit C2 (Cryptomeria) şifre ile içerik şifrelenir. Oynatım
sırasında ID, BCA tarafından okunur ve diskin içerik şifresini
çözmek için bir anahtar üretir. Eğer diskin içeriği diğer bir ortama kopyalanırsa, ID kaybolur
veya yanlış olarak tanımlanır. Bu durumda verinin şifresi
çözülemez.
Kayıt için diskte yeterli alan olup olmadığını kontrol edin.
Kayıt modunu ayarlayın.
1
HDD veya DVD tuşuna basın.
Eğer DVD'yi seçerseniz, OPEN/CLOSE tuşuna basın ve
disk tepsisine kaydedilebilir bir disk yerleştirin. OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın. Ön
panel ekranında görüntülenen LOAD yazısı kaybolana
kadar bekleyin.
Eğer kullanılmamış bir DVD-RAM diski kullanırsanız,
ilk önce biçimlendirmeye yöneltilirsiniz. Seçiminizi, ◄► tuşlarını kullanarak yapın ve OK tuşuna
basın. (bakınız sayfa 78)
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Kayıt
Eğer kullanılmamış bir DVD-RW diski kullanırsanız,
ilk önce, başlangıç durumuna getirilip getirilmeyeceği
sorulur. Seçiminizi yapın ve OK tuşuna basın. (bakınız sayfa 78) Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
2
PROG (
) veya numara tuşlarına basarak
kaydetmek istediğiniz geçerli programı seçin.
Türkçe - 79
HR725-tur.77-94.indd 79
2006-01-05 오후 7:53:15
3
REC MODE tuşuna tekrar tekrar basarak (veya önce
REC MODE tuşuna ardından ▲▼ tuşuna basarak)
kayıt hızını (kalite) seçin.
 SP  LP  EP  XP

NOT


Record Mode SP 031:39




4
REC tuşuna basın.
Kanalla ilgili bilgi ekranda görüntülenir.
Ardından kayıt işlemi başlar.
( ) simgesi ön panelde görüntülenir.

Kayıt işlemi sırasında kayıt modu ve
PROG. değiştirilemez.
Eğer kayıt için yeterli alan kalmamışsa
kayıt işlemi otomatik olarak durur.
Bir disk üzerine 99 kadar başlık
kaydedilebilir. (DVD-RAM/-RW/-R)
HDD üzerine 999 kadar başlığın kaydı
yapılabilir.
HDD kaydı 24 saate kadar yapılabilir. 24 saatlik bir kayıtta, 6 saat uzunluğundaki
her bir başlık için 4 başlık kaydedilecektir.
Kopya korumalı bir görüntü seçildiğinde
kayıt işlemi otomatik olarak durur.
DVD-RAM/DVD-RW diskler kayıt işlemine
başlamadan önce biçimlendirilmelidir.
Çoğu yeni disk biçimlendirilmeden satılır.
Bu ünite ile DVD-R yetkilendirme disklerini
kullanmayın.
Kayıt
Recording : PR 1 [SP]
- Kaydı Duraklatmak İçin •D
evam etmekte olan bir kaydı duraklatmak için REC
PAUSE tuşuna basın.
•K
ayıt işlemine kaldığı yerden devam etmek için REC
PAUSE tuşuna tekrar basın.
•K
ayıt işlemine ara verdiğinizde kanallar arasında
geçiş yapmak için PROG (
) tuşlarını kullanın.
- Kaydı Durdurmak İçin İlerlemekte olan bir kaydı bitirmek veya durdurmak
için STOP ( ) tuşuna basın.
•D
VD-RAM/DVD-RW/DVD-R diskleri kullanırken
ekranda ‘Updating the information of disc. Please
wait for a moment’ (Disk bilgisi güncelleniyor. Lütfen
bekleyin) mesajı görüntülenir.
80 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 80
2006-01-05 오후 7:53:16
İzlemekte Olduğunuz Harici
Ekipmandan Kayıt Yapma
4
REC tuşuna basın.
Kanalla ilgili bilgi ekranda görüntülenir.
Ardından kayıt işlemi başlar.
( ) simgesi ön panelde görüntülenir. - Kaydı Duraklatmak İçin Başlamadan Önce
Kayıt için diskte yeterli alan olup olmadığını kontrol edin.
Kayıt modunu ayarlayın.
1
HDD veya DVD tuşuna basın.
Eğer DVD'yi seçerseniz, OPEN/CLOSE tuşuna basın ve
disk tepsisine kaydedilebilir bir disk yerleştirin.
OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın.
Ön panel ekranında görüntülenen LOAD yazısı
kaybolana kadar bekleyin.
Kullanılmamış bir DVD-RAM diski kullanırsanız, İlk
önce biçimlendirmeye yöneltilirsiniz. (bakınız sayfa 78)
Kullanılmamış bir DVD-RW diski kullanırsanız, ilk önce,
başlangıç durumuna getirilip getirilmeyeceği sorulur.
(bakınız sayfa 78)
•D
evam etmekte olan bir kaydı duraklatmak için REC
PAUSE tuşuna basın.
•K
ayıt işlemine kaldığı yerden devam etmek için REC
PAUSE tuşuna tekrar basın.
•K
ayıt işlemine ara verdiğinizde kanallar arasında
geçiş yapmak için PROG (
) tuşlarını kullanın.
- Kaydı Durdurmak İçin İlerlemekte olan bir kaydı bitirmek veya durdurmak
için STOP ( ) tuşuna basın.
•D
VD-RAM/DVD-RW/DVD-R diskleri kullanırken
ekranda ‘Updating the information of disc. Please
wait for a moment’ (Disk bilgisi güncelleniyor.
Lütfen bekleyin) mesajı görüntülenir.
2
Kayıt
INPUT tuşuna basarak yapmış olduğunuz bağlantıya
göre giriş kaynağını seçin.
Ön panel ekranı aşağıdaki sıralama doğrultusunda
değişir:
 PR Numarası  AV1  AV2  AV3  DV
Eğer dijital bir video kamera bağladıysanız, INPUT
tuşuna basarak DV'yi seçin. (bakınız sayfa 82)
3
REC MODE tuşuna tekrar tekrar basarak (veya önce
REC MODE tuşuna ardından ▲▼ tuşuna basarak)
kayıt hızını (kalite) seçin.
 SP  LP  EP  XP
Record Mode SP 031:39
Türkçe - 81
HR725-tur.77-94.indd 81
2006-01-05 오후 7:53:17
Bir Video Kameradan
Kopyalama
4
INPUT tuşuna basarak DV'yi seçin.
Eğer giriş DV olarak ayarlanırsa, ekranın üstünde
video kamera kontrolüne olanak tanıyan bir oynatma/kayıt menüsü görünür.
DV
Video Kameranın IEEE1394 (DV) arabirimini kullanıp
kullanmadığını kontrol edin.
1
2
Video kameranızın DV çıkış jakını HDD-DVD
KAYDEDİCİNİZİN önündeki DV girişine, bir DV kablo
kullanarak bağlayın.
HDD veya DVD tuşuna basın.
3
Eğer DVD'yi seçerseniz, OPEN/CLOSE tuşuna basın ve
disk tepsisine kaydedilebilir bir disk yerleştirin.
OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın. Ön
panel ekranında görüntülenen LOAD yazısı kaybolana
kadar bekleyin.
REC MODE tuşuna tekrar tekrar basarak3 kayıt
hızını (kalite) seçin.
Kayıt
 SP  LP  EP  XP
Record Mode SP 031:39
The DV device is connected.
5
Video kamerayı oynatmak için ekranın üst tarafındaki
Play (►) simgesini seçin ve kopyalamak için başlama
pozisyonunu bulun. Video Kamerayı oynatmak için uzaktan kumandadaki
PLAY ( ) tuşuna da basabilirsiniz.
6
Kayda başlamak için, ◄► tuşlarını kullanarak
ekranın üst yanındaki KAYIT ( ) simgesini seçin ve
ardından OK tuşuna basın. Kayda başlamak için uzaktan kumandadaki REC
tuşuna da basabilirsiniz. Oynatma ile ilgili simgeleri
ekran üstünde görüntülemek için uzaktan kumanda
üzerinde herhangi bir yön tuşuna basın.
- Kaydı Durdurmak İçin İlerlemekte olan bir kaydı bitirmek veya durdurmak
için STOP ( ) tuşuna basın.
•D
VD-RAM/DVD-RW/DVD-R diskleri kullanırken
ekranda ‘Updating the information of disc. Please
wait for a moment’ (Disk bilgisi güncelleniyor.
Lütfen bekleyin) mesajı görüntülenir.
82 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 82
2006-01-05 오후 7:53:18
Tek Dokunuşla Kayıt
Yapma (OTR)
HDD-DVD KAYDEDİCİYİ REC tuşuna basarak 30
dakikalık artışlarla 8 saate kadar kayıt yapacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.

NOT
Zamanlayıcı sayacı dakika bazında
8:00'den 0:00'a doğru azalır. Ardından
HDD-DVD Kaydedici kayıt işlemini
durdurur.
- Kaydı Durdurmak İçin STOP ( ) tuşuna basın. “Do you want to stop
recording?” mesajı görüntülenir.
•◄
► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
•V
eya STOP (
1
2
3
HDD veya DVD tuşuna basın. Eğer DVD'yi seçerseniz, OPEN/CLOSE tuşuna basın ve
disk tepsisine kaydedilebilir bir disk yerleştirin. OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın. Ön panel ekranında görüntülenen LOAD yazısı
kaybolana kadar bekleyin. Bir TV kanalını kaydetmek istiyorsanız. PROG (
) veya numara tuşlarına basarak
istediğiniz kanalı seçin. Bağlı bir harici cihaz üzerinden kayıt
yapmakistiyorsanız, INPUT tuşuna basarak uygun
birharici giriş seçin. (AV1, AV2, AV3, DV veya
PRO1)
0:30
Kayıt işlemi sırasında INFO tuşuna bir kez basın. Sistem
bilgi ekranı görünür.: Etkin Durum, Geçmiş Durum ve Ana
Ekran Bilgisi görüntülenir.
HDD
Active status
Background Status
Screen
01/JAN/2005 (SAT)
System Info
Record XP
Ð
Recording:PR3 [SP]
12:00
INFO tuşuna iki kez basın. Disk bilgi ekranı görünür.: Başlık ve
Şarkı Listelerinin toplam sayısı, Kaydedilebilir
Süre (Başlık), Mevcut Alan (Müzik/Fotoğraf).
15
2
17:12 XP
10033 MB
Kayıt
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space:Music/Photo
01/JAN/2005 (SAT)
INFO Tuşu Hakkında
REC tuşuna basarak kayıt işlemine başlayın. OTR Mode
4
) tuşuna tekrar basın.
Disc Info
12:00
REC tuşuna tekrar tekrar basarak istediğiniz kayıt
süresini ayarlayın.  0:30  1:00  ... 8:00  Off
INFO tuşuna üç kez basın. Geçerli kayıt bilgi ekranı görünür.:
Kayıt İsmi, Başlık, Oluşturma Zamanı ve Kayıt Süresi bilgileri
görüntülenir.
HDD
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
4
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:13:27
01/JAN/2005 (SAT)
12:00
Türkçe - 83
HR725-tur.77-94.indd 83
2006-01-05 오후 7:53:20
Takip Eden Oynatım
2
OK veya PLAY ( ) tuşuna basın. Kaydetmekte olduğunuz başlığı başlangıcından
itibaren oynatmaya başlar.
Play
Kaydetmekte olduğunuz programı başlangıcından itibaren
oynatabilirsiniz.
Kaydederken
1
PLAY ( ) tuşuna basın. Kaydetmekte olduğunuz başlığı başlangıcından
itibaren oynatmaya başlar. Kayda başladıktan sonra ilk 10 saniye içinde
oynatım gerçekleşmez.
Önceden kaydedilmiş listeleri izlemek için SKIP (
) ve oynatımla alakalı diğer tuşları
kullanabilirsiniz.
- Oynatım / Kaydın Durdurulması -
1
STOP ( ) tuşuna basın. Oynatım ekranı
kaybolur ve gerçekleşmekte olan kayıt ekranı
görünür.
2
STOP ( ) tuşuna bir kez daha basarsanız
kayıt işlemi durur.
Play

NOT

Kayıt

Arama modu süresince ses duyulmaz.
HDD kaydı süresince DVD disk oynatımı
mümkündür. Bununla birlikte diskteki
JPEG, MP3 ve DivX dosyaları oynatılamaz/
çalınamaz.
DVD kaydı süresince HDD oynatımı
mümkündür. Bununla birlikte HDD'deki JPEG
ve MP3 dosyaları oynatılamaz.
TITLE LIST tuşunun kullanılması
1
Ünite kayıt modunda iken, TITLE LIST tuşuna basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir. ▲▼/SKIP (
) tuşlarına basarak kaydedilen
başlık listesini seçin.
Title List
HDD
No.
RECORDING...
008
009
010
011
012
Title
18/JAN/2005 02:15A
19/JAN/2005 14:15A
20/JAN/2005 16:05A
25/JAN/2005 17:00A
RECORDING...
Length
00:10:21
00:40:03
00:40:15
00:30:16
00:00:00
19/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
2/2Page
SELECT
RETURN
EXIT
84 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 84
2006-01-05 오후 7:53:22
Eş Zamanlı Kayıt ve Oynatma
Bir programı kaydederken bir önceki başlık listesini
izleyebilirsiniz.
- Oynatım / Kaydın Durdurulması -
1
STOP ( ) tuşuna basın. Oynatım ekranı
kaybolur ve gerçekleşmekte olan kayıt ekranı
görünür.
2
STOP ( ) tuşuna bir kez daha basarsanız
kayıt işlemi durur.

Arama modu süresince ses duyulmaz.
NOT
TITLE LIST tuşunun kullanılması
1
Ünite kayıt modunda iken, TITLE LIST tuşuna basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List
HDD
No.
18/JAN/2005 12:15 AV3
008
009
010
011
012
Title
18/JAN/2005 02:15A
19/JAN/2005 14:15A
20/JAN/2005 16:05A
25/JAN/2005 17:00A
RECORDING...
Length
00:10:21
00:40:03
00:40:15
00:30:16
00:00:00
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
2
2/2Page
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼/ SKIP (
Kayıt
) tuşlarına basarak başlığı seçin.
Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna basın. Seçilen başlık listesi oynatılacaktır.
Play
Türkçe - 85
HR725-tur.77-94.indd 85
2006-01-05 오후 7:53:24
Zaman Ayarlı Kayıt
Yapma
3
OK tuşuna basarak Add a list'i seçin.
Zaman Ayarlı Kayıt Listesi Ekranı görüntülenir.
Timer Record List
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
End
Mode VPS/PDC
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Mode VPS/PDC
SP
Title
1. Anten kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Diskteki kalan süreyi kontrol edin.
3. Tarih ve zamanın doğru olup olmadığını kontrol edin.
Zaman ayarlı kayıt işlemine devam etmeden önce
Saat'in (Ayar-Saat Ayarı) ayarlanmış olduğundan emin
olun. (bakınız sayfa 27)
Start
Add a list
Title No. 01
Available Time
Available Time
HDD
HDD
MOVE
Off
Save
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
ANYKEY tuşunun kullanılması
•A
NYKEY tuşuna basın.
•▲
▼ tuşlarına basarak Add'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
TIMER tuşunun kullanılması
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER tuşuna basın.
Program ekranı görüntülenir.
Programme
HDD
Timer Record
Music
Show View Extended : Off
Photo
Programme
Kayıt
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
◄► : Önceki/Sonraki öğeye gider.
▲▼ 0~9 : Bir değer ayarlar.
•T
o : Kayıt için medyayı seçin: HDD veya DVD.
• Date : Zaman ayarlı kayıt bir aylık dönem içinde
kayıt zamanı ayarlamanıza izin verir. Kayıt
gününü ayarlayın (gün/ay).
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
•▲
▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna basın.
2
Zaman ayarlı kayıt seçeneklerini ayarlayın.
•▲
▼◄► tuşları ve numara tuşlarını kullanarak giriş
öğelerini doldurun.
• Source : Video giriş kaynağı (“AV1”, “AV2”, “AV3”)
veya zaman ayarlı kayıt yapmak istediğiniz yayın
kanalı.
Show View
Title
4
▲▼ tuşlarına basarak Timer Record'u seçin. 01 OCA
02 OCA
03 OCA
30 OCA
31 OCA
Her Gün
PZT-CMT
PZT-CUM
Her CMT
Her PAZ
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Timer Record List
HD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Available Time
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
86 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 86
2006-01-05 오후 7:53:25
•B
aşlama/Bitme Zamanı : Zaman ayarlı kayıt için
başlama ve bitme zamanı.
•M
od (Kayıt Modu) :
-FR (Esnek Kayıt) : Görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlamak için bunu seçin.
Kayıt için en uygun mod olan FR modunda diskin kalan süresi ile zaman ayarlı kaydın uzunluğuna göre otomatik ayarlama yapılır.
Bu fonksiyon sadece XP, SP, LP ve EP modlarında seçilebilen bir moddur.
-XP (yüksek kalite) : Görüntü kalitesi önemli olduğunda bunu seçin.
-SP (standart kalite) : Standart kalitede kayıt yapmak için bunu seçin.
-LP (düşük kalite) : Uzun kayıt süresi gerektiğinde bunu seçin. -EP (uzatılmış) : Daha uzun bir kayıt süresi gerektiğinde bunu seçin.

NOT
Bir DVD-RW(V modu)/-R diske EP
modunda kayıt yaparken, tam 6 veya 8
saatlik kayıt yapılmayabilir. Zira cihaz
VBR (Değişken Veri Yolu Hızı) KODLAMA
sistemini kullanır. Örneğin, eğer çok
hareketli bir program kaydediyorsanız, bu
durumda daha fazla disk belleği tüketen
yüksek veri yolu hızı kullanılır.
•V
PS/PDC : VPS (Video Program Sistemi) veya PDC
(Program Dağıtım Kontrolü) fonksiyonu.
• TITLE
: Başlık İsmini girmek için, başlığı seçin. Ardından OK
tuşuna basın. Başlık isimlendirme ekranı görünür.
Kayıt için sayfa 96'a bakın.
tuşuna basarak Save'i seçin. Ardından tekrar OK tuşuna
basın. • simgesi ön panelde görüntülenir. Bunun anlamı
zaman ayarlı kaydın kaydedilmiş olduğudur. Zamanlayıcı ayarları çakışıyorsa
Programlar öncelik sırasına göre kaydedilir. Eğer zaman ayarlı kayıt ilk program ve ardından tekrar ikinci program için ayarlandı ise ve bu programlar çakışıyorsa, ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir: “This setting is identical with 1”. Mesaj, 1. programın önceliği olduğunu gösterir. Ancak, ilk programın kaydı tamamlandıktan sonra, ikinci program için kayıt işlemi başlar.
Geçerli ayarları kaydetmeden çıkmak için
MENU tuşuna basın.
Önceki menüye geri dönmek için Zaman Ayarlı Kayıt için ayarlama yapmak istemiyorsanız RETURN tuşuna basın.
6
Bir DVD-RAM/-RW/-R diske kayıt yapmak istiyorsanız,
bir disk yerleştirmelisiniz. 7
Zaman Ayarlı Kayıt ayarını bitirmek için üniteyi kapatın.
Cihaz açık olduğunda Zaman Ayarlı Kayıt çalışmaz.

NOT


Diskin durumunu ve zaman ayarlı kaydın
durumuna göre zaman ayarlı kayıt süresi
ayarlanandan farklı olabilir (örneğin; kayıt
zamanları çakışabilir veya önceki kayıt
sonraki kaydın başlama zamanından 2 dakika önce bitebilir).
Kayıt
- Eğer bu fonksiyonu “açık” olarak ayarlarsanız, kaydın
başalama ve bitme zamanını yayın sinyaline dahil
özel bir sinyal aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer bir
TV programı kısaltıldıysa veya belirlenen zamandan
daha önce ya da sonra başlarsa, bu fonksiyon kaydın
başlama ve bitme zamanını gerçek yayın zamanıyla
otomatik olarak senkronize eder.
- Başlama zamanını yayınlanan TV zamanlamasına göre
TAMOLARAK ayarlayın. Aksi takdirde zaman ayarlı
kayıt yerinde başlamaz.
- Kaydetmek istediğiniz programın PDC veya VPS
özellikli yayın olduğundan emin olmadıkça PDC veya
VPS'yi seçmeyin.
5
Her bir mod için kurulum değerini seçtikten sonra, OK
Zaman Ayarlı Kayıt için 12 kadar program
ayarı yapabilirsiniz.
HDD diskinde boş kayıt alanı yoksa yanıp söner. Bu HDD’de boş kayıt alanı
olmadığı anlamına gelir.
Türkçe - 87
HR725-tur.77-94.indd 87
2006-01-05 오후 7:53:26
Esnek Kayıt (Sadece
Zaman Ayarlı Kayıt İçin)
Zaman Ayarlı Kayıt
Listesinin Düzenlenmesi
Zaman ayarlı kayıt listesini düzenlemek için aşağıdaki
talimatları takip edin.
Kayıt için en uygun mod olan FR modunda diskin kalan
süresi ile zaman ayarlı kaydın uzunluğuna göre otomatik
olarak ayarlama yapılır. Bu fonksiyon sadece XP, SP, LP ve EP modlarında
seçilebilen bir moddur.
FR modu kayıt ayarı, Zaman Ayarlı Kayıt ile aynıdır. 4. adımda mod ayarı yaparken, FR modunu ayarlayın.
TIMER tuşunun kullanılması
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER
tuşuna basın. Program ekranı görüntülenir.
Programme
HDD
Show View
Title
Timer Record
Music
Show View Extended : Off
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
Kayıt
•▲
▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Timer Record'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
01
02
03
HDD
HDD
HDD
PR 02
PR 07
AV2
Available Time
Date
Start
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
HDD
MOVE
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
88 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 88
2006-01-05 오후 7:53:26
=
Zaman Ayarlı Kayıt
Listesinin Silinmesi
3
▲▼ tuşlarına basarak düzenlemek istediğiniz Zaman
Ayarlı Kayıt Listesinin numarasını seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
•A
dd, Edit, Delete ve Go To History List öğeleri
görünür.
Timer Record List
HDD
No.
01
02
03
To
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
HDD
Add
Date
PR 02
PR 07
AV2
Start
End
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
Edit
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
Zaman Ayarlı Kayıt Listesinden bir girişin silinebilmesi için
aşağıdaki talimatları takip edin.
On
On
On
Delete
Go ToTime
History List
Available
HDD
29:10 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TIMER tuşunun kullanılması
4
▲▼ tuşlarına basarak Edit'i, seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. • Zaman Ayarlı Kayıt Giriş öğesi görüntülenir.
Değiştirmek istediğiniz öğeleri düzenleyin. Zaman
Ayarlı Kayıt Giriş öğeleri hakkında detaylı bilgi için
“Zaman Ayarlı Kayıt Yaplıması” bölümüne bakın.
(bakınız sayfa 86)
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER
tuşuna basın. Program ekranı görüntülenir.
Programme
HDD
Show View
Title
Timer Record List
HDD
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Available Time
HDD
HDD
MOVE
SP
MOVE
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Save
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
•▲
▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve
OK veya ► tuşuna basın.
K tuşuna basarak Save'i seçin. Ardından OK
O
tuşuna basarak düzenleme ayarını onaylayın.
İşlem bittikten sonra MENU tuşuna basın. Zaman Ayarlı Kayıt Liste Ekranı kaybolacaktır.
2
Kayıt
5
6
Setup
Mode VPS/PDC
Title
Available Time
Programme
Add a list
To
Show View Extended : Off
Photo
Current Time 12:00
Title No. 01
Timer Record
Music
▲▼ tuşlarına basarak Timer Record'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
01
02
03
HDD
HDD
HDD
PR 02
PR 07
AV2
Available Time
Date
Start
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
HDD
MOVE
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 89
HR725-tur.77-94.indd 89
2006-01-05 오후 7:53:27
3
Geçmiş Listesine
Gitmek
▲▼ tuşlarına basarak silmek istediğiniz Zaman Ayarlı Kayıt Listesinin numarasını seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın. •Add, Edit, Delete ve Go To History List öğeleri
görünür.
Timer Record List
HD
No.
01
02
03
To
You can confirm the performance results of title lists that have
passed the reserved recording time.
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
HDD
Add
Date
PR 02
PR 07
AV2
Start
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
Edit
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
Delete
Go ToTime
History List
Available
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
TIMER tuşunun kullanılması
4
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i, seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. • Karşınıza “Do you want to delete No.01?” yazılı bir
onaylama mesajı çıkacak.
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER
tuşuna basın. Program ekranı görüntülenir.
Programme
Timer Record List
HDD
No.
To
01
02
03
HDD
HDD
HDD
HDD
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00
PR
JAN to 14
: 10 No.01?
14 : 30
Do07you15want
delete
AV2
01 JAN 15 : 10 15 : 30
Yes Add a list No
SP
SP
SP
Show View
Title
Mode VPS/PDC
Timer Record
Music
On
On
On
Show View Extended : Off
Photo
Programme
Setup
Available Time
HDD
Kayıt
MOVE
5
29:10 SP
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK
◄
tuşuna basın.
• Seçilen giriş listeden silinecektir.
•▲
▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna basın.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
01
02
HDD
HDD
PR 07
AV2
Available Time
Date
Start
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
HDD
MOVE
End
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
On
On
2
▲▼ tuşlarına basarak Timer Record'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
29:10 SP
SELECT
Timer Record List
RETURN
EXIT
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
6
İşlem bittikten sonra MENU tuşuna basın. Zaman Ayarlı Kayıt Liste Ekranı kaybolacaktır.
Available Time
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
90 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 90
2006-01-05 오후 7:53:28
Geçmiş Listesi Hakkında Bilgi
3
ANYKEY tuşuna basın.
•A
dd ve Go To History List öğeleri görüntülenir.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
Date
Start
End
01
--
---
-- / --
--:--
--:--
Mode VPS/PDC
--
--
Seçilen bir Geçmiş Listesinde yer alan bir Zaman Ayarlı Kayıt
işleminin başarılı olup olmadığı hakkında bilgi verir.
5
-1▲▼ tuşlarına basarak bir Geçmiş Listesi numarası seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
History List
Add
HDD
Go ToTime
History List
Available
HDD
MOVE
29:10 SP
No. Source
SELECT
RETURN
EXIT
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
List Clear
4
Go To Timer Rec List
▲▼ tuşlarına basarak Go To History List'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın. Geçmiş Listesi
Ekranı görüntülenir.
History List
HDD
No. Source
01
02
03
Date
PR 02 01 JAN
PR 07 15 JAN
AV2 01 JAN
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
MOVE
6
5
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak Info'yu seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
OK
OK
OK
History List
HDD
No. Source
MOVE
SELECT
01
02
03
EXIT
PR 02
PR 07
AV2
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
15 JAN rec
14 was
: 10 finished
14 : 30 SP
On
HDD
Timer
successfully
01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Status
OK
OK
OK
OK
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
İşlem bittikten sonra MENU tuşuna basın. Geçmiş Listesi Ekranı kaybolacaktır.
Kayıt
Geçmiş Listesinin Silinmesi
Bir Geçmiş Listesini ayrı ayrı siler.
5
-1▲▼tuşlarına basarak silmek istediğiniz bir Geçmiş Listesi numarası seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
History List
HDD
No. Source
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
List Clear
Go To Timer Rec List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 91
HR725-tur.77-94.indd 91
2006-01-05 오후 7:53:28
6
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Zaman Ayarlı Kayıt Listesine Gitmek
Geçmiş Listesinden Zaman Ayarlı Kayıt Listesine doğrudan
geçiş
History List
HDD
No. Source
01
02
03
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
PR 07 15 JAN
14 : 10
14 to
: 30delete
SP No.01?
On
HDD
Do you
want
AV2 01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Yes
Status
OK
OK
OK
5
-1ANYKEY tuşuna basın.
History List
No
HDD
No. Source
MOVE
SELECT
RETURN
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
EXIT
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
List Clear
Go To Timer Rec List
MOVE
Geçmiş Listesinin Temizlenmesi
6
To
Current Time 12:00
Source
Date
History List
HDD
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
-1ANYKEY tuşuna basın.
Date
EXIT
Timer Record List
HDD
No.
No. Source
RETURN
▲▼ tuşlarına basarak Go To Timer Rec List'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Bir seferde tüm Geçmiş Listelerini temizler.
5
SELECT
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
Available Time
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
OK
OK
OK
Delete
List Clear
Go To Timer Rec List
Kayıt
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak List Clear'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
History List
HDD
No. Source
01
02
03
PR 02
PR 07
AV2
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
15 JAN
14 : 10 to14delete
: 30 SP
On list?
HDD
Do
you want
a history
01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Yes
MOVE
Status
OK
OK
OK
No
SELECT
RETURN
EXIT
92 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 92
2006-01-05 오후 7:53:29
ShowView Özelliğinin
Kullanımı
DVD Kaydediciyi ayarlamadan önce:
• Televizyonu ve DVD Kaydediciyi açın.
• Tarih ve zamanın doğru olup olmadığını kontrol edin.
12 kadar program ayarı yapabilirsiniz.
TIMER tuşunun kullanılması
1
3
Numara tuşlarına basarak kaydetmek istediğiniz
programın televizyon dergilerinde yer alan kod
numarasını girin.
•ShowView kodunu düzeltmek için aşağıdaki
işlemleri yapabilirsiniz:
•Düzeltilecek sayı silinene kadar ◄ tuşuna basın.
•Doğru sayıyı girin.
4
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER
OK tuşuna basın.
• Programla ilgili bilgi görüntülenir.
• ShowView fonksiyonunu kayıtlı istasyonlarla ilk
kez kullandığınızda, program numarasyı yanıp
söner. Bu bir kez olur. PR (Program) numarasını,
numara tuşlarına veya ▲▼ tuşlarına basarak elle
girmelisiniz.
tuşuna basın. Program ekranı görüntülenir.
Timer Record List
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Programme
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
HDD
Show View
Title
Timer Record
Music
Show View Extended : Off
Available Time
Photo
HDD
29:10 SP
MOVE
Programme
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Timer Record List
HDD
No.
MENU tuşunun kullanılması
veya ► tuşuna basın.
• ShowView kodunu girebileceğiniz bir mesaj
ekranı görüntülenecektir.
Show View
HDD
End
Mode VPS/PDC
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Mode VPS/PDC
SP
Title
Available Time
HDD
HDD
MOVE
Off
Save
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
5
Program ve zaman doğru ise OK tuşuna basın.
Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın.
6
Zaman Ayarlı Kayıt ayarını etkinleştirmek üzere
cihazı kapatmak için DVD STANDBY/ON tuşuna
basın.
7
Enter Show View Code number. [0~9]
RETURN
Start
Add a list
Kayıt
▲▼ tuşlarına basarak Show View'i seçin. Ardından OK
SELECT
Date
Available Time
•▲
▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna basın.
0~9 NUMBER
Source
Title No. 01
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
2
To
Current Time 12:00
EXIT
Aşağıdaki durumlar için sayfa 88-90'a başvurun: • Zaman Ayarlı Kaydın doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmek için.
• Ön ayarlı bir kaydı iptal etmek için.
Türkçe - 93
HR725-tur.77-94.indd 93
2006-01-05 오후 7:53:30

NOT

Dergi ve gazetelerde listelenen her bir
TV programının yanındaki numaralar
ShowView kod numaralarıdır. Bunlar
sayesinde uzaktan kumanda üzerinden
HDD & DVD KAYDEDİCİNİZİ hemen
programlayabilirsiniz. Kaydetmek
istediğiniz program için ShowView kodunu
girin.
Gecikme ve çakışmaları önlemek için HDD-DVD
KAYDEDİCİDE "ShowView Uzatılmış" adı verilen bir fonksiyon
vardır. Bu sayede kayıt süresi 60 dakikaya kadar uzatılabilir.
1
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Programme
HDD
Show View
Title
Timer Record
Off
Show View Extended10
: Off
Music
ShowView, 'Gemstar Development
Corporation' firmasının kayıtlı ticari
markasıdır. ShowView sistemi Gemstar
Development Corporation'dan alınan
lisans altında üretilmiştir.
ShowView Uzatılmış
2
▲▼ tuşlarına basarak ShowView Extended'ı seçin.
20
30
40
50
60
Photo
Programme
Setup
MOVE
3
4
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak ShowView Extended
süresini seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Menüden çıkmak için MENU tuşuna basın.
TIMER tuşunun kullanılması
Kayıt
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TIMER
tuşuna basın. Program ekranı görüntülenir.
Programme
HDD
Show View
Title
Timer Record
Music
Show View Extended : Off
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Programme'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna basın.
94 - Türkçe
HR725-tur.77-94.indd 94
2006-01-05 오후 7:53:30
Düzenleme
Bu bölümde, düzenleme hakkında basit
fonksiyonlar ile disk üzerine kayıt için
düzenleme fonksiyonları ve girilen disk için
düzenleme fonksiyonları hakkında açıklamalar
yer almaktadır.
Basit Düzenleme (Başlık Listesi) . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gelişmiş Düzenleme (Oynatma Listesi) . . . . . . . . . 103
HDD'den DVD'ye Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Bir Seferde Çoklu Başlık Kopyalama. . . . . . . . . . . . 114
DVD'den HDD'ye Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bir Diskteki MP3 ve JPEG Dosyalarının
HDD'ye Kopyalanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Disk Yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
•O
ynatma Listesi
Bu bir oynatım birimini gösterir. Başlık Listesine
girilmiş, istenen bir sahnenin seçilmesi ile oluşturulur.
Bir Oynatma Listesi oynatıldığında, sadece kullanıcı
tarafından seçilen sahneler oynatılacak ve duracaktır.
Bir Oynatma Listesinde sadece istenen sahneyi
oynatmak için gerekli bilgiler yer aldığından Oynatma
Listesi silinse bile orijinal akış silinmeyecektir.
Düzenleme
• B
aşlık Listesi
Başlık, kaydedilen görüntü ve sesin bir bölümüdür.
Başlık Listesi, istediğiniz başlığı seçmenize yardımcı
olacak bir liste gösterir. Başlık Listesi gerçek olarak
kaydedilen akış hakkındaki bilgilerden oluştuğu için,
eğer bir başlık silinirse, bu başlık tekrar oynatılamaz.
Ani güç kesilmesi (elektrik kesintisi) gibi bir olay
sonucunda hata meydana gelirse, kayıt veya
düzenleme tamamlanamayabilir. Zarar görmüş materyal orijinal içeriğine geri
döndürülemeyeceği için işlemler sırasında çok
dikkatli olmanız tavsiye edilir.
Türkçe - 95
HR725-tur.95-102.indd 95
2006-01-05 오후 7:54:09
Basit Düzenleme
(Başlık Listesi)
3
▲▼ tuşlarına basarak Rename'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
İsimlendirme Ekranı görüntülenir.
Rename
HDD
Bir Başlığın İsimlendirilmesi
(Etiketlenmesi)
1 8 / JAN / 2005 12:15 AV3
Bir başlık listesi girişini isimlendirmek için aşağıdaki,
talimatları takip edin. Örn. Kaydedilen program için
bir başlık düzenleme.
TITLE LIST tuşunun kullanılması
Back Space
Space Delete
MOVE
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
4
İstediğiniz karekteri seçmek için ▲▼◄► tuşlarını
kullanın. Ardından OK tuşuna basın.
Rename
HDD
1
Sports(A1)
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Back Space
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
MOVE
1/1 Page
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
•Back Space : Siler ve imleç bir adım geriye gider.
(CANCEL-İPTAL tuşu ile aynı işleve sahiptir.)
•Space : Bir boşluk verir ve imleç bir adım ileri gider
(sağa doğru).
•Delete : İmlecin konumunda yer alan karakteri siler.
•Clear : Girilen tüm karakterleri siler.
•Save : Girilen karakterleri kaydeder.
18/JAN/2005 12:15
V-Mode Compatibility
SELECT
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
Space Delete
MOVE
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
Düzenleme
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak, Başlık Listesinden
isimlendirmek istediğiniz bir giriş seçin. Ardından
ANYKEY tuşuna basın.
5
▲▼◄► tuşlarına basarak Save'i seçin. Ardından
OK tuşuna basın.
Değiştirilen başlık ismi seçilen girişin başlık öğesinde
görüntülenir.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
MOVE
Length
Sports(A1)
00:10:21
19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
20/JAN/2005 12:15A 00:20:15
25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
Sports(A1)
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
Title
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
96 - Türkçe
HR725-tur.95-102.indd 96
2006-01-05 오후 7:54:10
Bir Başlığın Kilitlenmesi
(Korunması)
Bir girişi, kazara silinmelere karşı koruma amaçlı
kilitlemek için aşağıdaki talimatları takip edin.
3
▲▼ tuşlarına basarak Protection'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Title List
HDD
TITLE LIST tuşunun kullanılması
Title Protection:
18/JAN/2005 12:15 AV3
On
Off
18/JAN/2005 12:15
SP
1
V-Mode Compatibility
MOVE
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
SELECT
RETURN
EXIT
4
◄► tuşlarına basarak On'u seçin. Ardından OK tuşuna basın. Bilgi ekranında seçilen giriş için gösterilen anahtar
ikonu kilitli konumuna geçer. ( ► )
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
Title List
RETURN
EXIT
HDD
No.
001
002
003
004
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
2
▲▼ tuşlarına basarak, Başlık Listesinden korumak
istediğiniz bir giriş seçin. Ardından ANYKEY tuşuna
basın.
Title List
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
Düzenleme
HDD
Rename
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 97
HR725-tur.95-102.indd 97
2006-01-05 오후 7:54:10
3
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Bir Başlığın Silinmes
Başlık Listesinden bir girişi silmek için aşağıdaki
talimatları takip edin.
Title List
HDD
Do you want to delete?
(Related p laylists
may be deleted.)
TITLE LIST tuşunun kullanılması
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
18/JAN/2005 12:15
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
4
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Title List
MENU tuşunun kullanılması
HDD
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna iki kez basın.
Deleting...
(Please w ait.)
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
2
Düzenleme
▲▼ tuşlarına basarak, Başlık Listesinden silmek
istediğiniz bir giriş seçin. Ardından ANYKEY tuşuna
basın.
Title List
HDD
No.
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
MOVE
Length
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
19/JAN/2005 12:15 AV3
19/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
Title
001 19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
003 20/JAN/2005 12:15A 00:20:15
004 25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
Title List
HDD
Rename
EXIT
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
SELECT
•M
esaj disk tipine bağlı olarak farklı olabilir. Aşağıdaki onaylama mesajlarına yönlendirileceksiniz.
HDD, DVD-RAM (VR modu), DVD-RW (VR modu):
Oynatma Listesi varsa, 'Do you want to delete? (Related
playlist may be deleted.)' mesajı görüntülenir.
Title List
HDD
No
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Yes
18/JAN/2005 12:15
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
98 - Türkçe
HR725-tur.95-102.indd 98
2006-01-05 오후 7:54:11

NOT



Korumalı bir girişi silemezsiniz. Korumalı
bir girişi silmek istediğinizde, Title
Protection (Başlık Koruma) menüsünde
“Off” seçeneğini işaretleyiniz. (bakınız
sayfa 97)
Disk Koruma, Protected (Korumalı) olarak
ayarlandıysa, başlıkları silemezsiniz.
(bakınız sayfa 122)
Başlığın Bir Bölümünü Ayırma
(Bölünme)
Başlık Listesi girişinin bir bölümünü ayırmak için
aşağıdaki talimatları izleyin.
Bir giriş, Title List'ten (Başlık Listesi)
silindiyse, silinme işlemi geri alınamaz.
DVD-RW/-R sonlandırıldıysa, yok
edilemez.
TITLE LIST tuşunun kullanılması
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna iki kez basın
2
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
Düzenleme
▲▼ tuşlarına basarak başlık listesinden, bölmek
istediğiniz bir giriş seçin. Ardından ANYKEY tuşuna
basın.
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 99
HR725-tur.95-102.indd 99
2006-01-05 오후 7:54:12
3
▲▼ tuşlarına basarak Edit'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Düzenleme Menüsü görüntülenir.
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001 18/JAN/2005 12:15A
002 19/JAN/2005 12:15A
003 20/JAN/2005 12:15A
004Split25/JAN/2005 12:15A
Copy
Delete
Edit
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
Split 1
Split 2
00:00:00
00:05:21
00:05:21
Length
Select
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Split
Return
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
6
OK tuşuna basarak Split'i seçin.
“This title cannot be recovered after splitting. Do you want to split?” mesajı görüntülenir.
4
▲▼ tuşlarına basarak Split'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 05
Split 1
Split 2
This title cannot be recovered after spliting.
Do you want to split?
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Split 2
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Yes
Title List No. 001
Split 1
00:05:21
No
00:05:21
Select
Split
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
00:00:00
Select
Split
Return
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
Düzenleme
Oynatım ile ilgili tuşları kullanarak (PLAY( ),
SEARCH (
)), bölünme için bir noktaya gidin ve
OK tuşuna basın. Eğer bu, bölmek istediğiniz nokta değilse, seçimi iptal
etmek için RETURN tuşuna basın. Oynatım ile ilgili
tuşları kullanarak bölünecek noktaya gidin ve OK
tuşuna basın.
7
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın. Bölünen başlık ikiye ayrılır ve sonraki başlıklar birer
birer geri itilir.
Title List
HDD
No.
18/JAN/2005 12:15 AV3
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
18/JAN/2005
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:05:21
00:05:00
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Title List No. 001
001
001
002
003
004
Title
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
00:05:21
Select
Split
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
 İlk bölünme aralığı
 Başlık listesinin toplam kayıt süresi  İkinci bölünmenin başlama zamanı ve ekranı
100 - Türkçe
HR725-tur.95-102.indd 100
2006-01-05 오후 7:54:13
Başlığın Bir Kısmını Silme (Kısmi Silme)
Bir Başlık Listesi girişini silmek için aşağıdaki
talimatları takip edin.
3
▲▼ tuşlarına basarak Edit'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Başlık Listesi Düzenleme Ekranı görüntülenir.
Title List
(VR modu)
HDD
Rename
No.
Protection
001 18/JAN/2005
002 19/JAN/2005
003 20/JAN/2005
004Split25/JAN/2005
Copy
Delete
Edit
Playlist
TITLE LIST tuşunun kullanılması
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
Partial Delete
Navigation
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
19/JAN/2005 12:15
SP
1
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
4
▲▼ tuşlarına basarak Partial Delete'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Partial Delete
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
18/JAN/2005 12:15 AV3
Start
End
00:00:00
00:00:00
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
00:01:00
EXIT
Start
End
Delete
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
•Ü
nite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK
veya ► tuşuna iki kez basın
5
Başlama noktasında OK tuşuna basın.
Görüntü ve başlama noktası zamanı, silme bölümü
başlangıç noktası penceresinde görüntülenir.
2
▲▼ tuşlarına basarak Başlık Listesinden için bir giriş
seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
End
00:01:00
00:00:00
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Düzenleme
Title List
HDD
Rename
Start
00:01:00
Start
End
Delete
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
•D
VD-RAM/-RW(VR) disk kullanırken, doğrudan
ANYKEY tuşuna basarak Kısmi Silme'yi
seçebilirsiniz.
(Ardından 5. adıma gidin.)
Türkçe - 101
HR725-tur.95-102.indd 101
2006-01-05 오후 7:54:14
Başlık Listesi Düzenleme Ekranı Elemanları
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
00:01:00
End
7
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
HDD
Title List No. 001
Delete
MOVE
End
00:01:00
00:06:35
00:06:35
Return
SELECT
RETURN
Start
EXIT
End
Delete
MOVE
 Oynatım çubuğu
 Oynatım süresi
 Silme bölümü başlama noktası penceresi ve süre
 Silme bölümü bitiş noktası penceresi ve süre
6
Bitiş noktasında OK tuşuna basın. Görüntü ve bitiş noktası zamanı, silme bölümü bitiş
noktası penceresinde görüntülenir.
Title List
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
End
00:01:00
00:06:35
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
• O
ynatımla ilgili tuşları kullanarak silmek istediğiniz
bölümün başlama ve bitiş noktalarını seçin.
• O
ynatımla ilgili tuşlar :
PLAY( ), SEARCH (
)
HDD
Start
00:00:00
00:06:35
End
Start
Partial Delete
18/JAN/2005 12:15AV3
Yes
Start
End
00:01:00
Delete
MOVE
No
00:02:00
00:06:35
Return
SELECT
RETURN
EXIT
8
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Seçilen bölüm silinecektir.
9
◄► tuşlarına basarak Return'ü seçin. Ardından işlemi tamamlamak için OK tuşuna basın.
00:06:35
Start
End
Delete
MOVE
Return
SELECT
RETURN

EXIT
NOT

Düzenleme



Silinecek bölüm en az 5 saniye
uzunluğunda olmalıdır.
Eğer silinecek bölümün uzunluğu 5
saniyeden az ise 'The range is too short'
(Mesafe çok kısa) yazılı bir mesaj ile
uyarılırsınız.
Eğer bitiş zamanı başlama noktasından
önce ise ‘End point cannot be marked
earlier than start point’ (Bitiş noktası,
başlama noktasından daha önceye
işaretlenemez) mesajını alırsınız.
Eğer sabit bir resim içeriyorsa, ilgili bölüm
silinemez.
İşlem tamamlandıktan sonra MENU
tuşuna basın. Oynatma Listesi Düzenleme
ekranı kaybolacaktır.
102 - Türkçe
HR725-tur.95-102.indd 102
2006-01-05 오후 7:54:15
Gelişmiş Düzenleme
(Oynatma Listesi)
3
▲▼ tuşlarına basarak New Playlist'i seçin.
Ardından OK ► veya tuşuna basın. Oynatma Listesi Oluşturma Ekranı görüntülenir.
Make Playlist
HDD
New Playlist
Scene No. 001
Bir Oynatma Listesi Oluşturmak
Title List 1/9
Kaydedilmiş bir başlıktan yeni bir oynatma listesi
foluşturmak için aşağıdaki talimatları takip edin.
TITLE LIST tuşunun kullanılması
End
00:00:00
00:00:00
00:00:10
Start
End
Make
MOVE
(VR modu)
Start
Return
SELECT
RETURN
EXIT
4
Başlama noktasında OK tuşuna basın.
Make Playlist
HDD
1
New Playlist
Scene No. 001
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List 1/9
Start
End
00:00:10
00:00:00
00:00:10
Start
End
Make
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
• Başlama noktasındaki resim ve zamanı Başlama
(Start) penceresinde görüntülenir.
• Sarı renkli bölüm çubuğu Bitiş (End) öğesine doğru
gider.
• Yeni sahne yaratmak istediğiniz bölümden başlama
noktasını seçin. Bu işlem için oynatımla ilgili tuşları
kullanın : PLAY( ), SEARCH (
).
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
5
Bitiş noktasında OK tuşuna basın.
Make Playlist
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15AV3
Playlist
New Playlist
19/JAN/2005 12:15
Navigation
Go To Playlist
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:10
00:10:10
Düzenleme
2
ANYKEY tuşuna basın. ▲▼ tuşlarına basarak Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
HDD
00:10:10
Start
End
MOVE
Make
Return
SELECT
RETURN
EXIT
• Resim ve noktası zamanı, Bitiş (End) penceresinde
görüntülenir.
• Sarı renkli bölüm çubuğu Yapma (Make) öğesine
doğru gider.
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 103
HR725-tur.103-113.indd 103
2006-01-05 오후 7:54:56
6
◄► tuşlarına basarak Make'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
• Oynatma Listesi için bir sahne yapma Yeni Bir Sahne
Yapımı Ekranı görüntülenir. Oynatma Listesinin
sahnesini yapmak için 3~6 arası adımları tekrarlayın.
Yeni sahne geçerli oynatma listesine eklenir.
Tüm sahnelerin Oynatma Listesi Düzenleme
Ekranında görebilir ve kontrol edebilirsiniz (bakınız
sayfa 106)
Oynatma Listesindeki Girişlerin
Oynatılması
Oynatma listesindeki girişleri oynatmak için aşağıdaki
talimatları takip edin.
(VR modu)
PLAY LIST tuşunun kullanılması
• Yeni bir oynatma listesi yapmak için:
1~6 arası adımları tekrarlayın.
7
◄► tuşlarına basarak Return'ü seçin. Ardından işlemi tamamlamak için OK tuşuna basın.
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken PLAY LIST tuşuna basın. Oynatma Listesi Ekranı görüntülenir.
Playlist

NOT

HDD
99 adet oynatma listesi girişi
oluşturabilirsiniz.
No.
001
002
003
004
Diskin tipine bağlı olarak, görüntülenen
ekran biraz farklı olabilir.
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın. Başlık Listesi Ekranı
görüntülenir.
• ANYKEY tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Düzenleme
• ▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak oynatmak istediğiniz oynatma
listesini seçin. Ardından OK veya PLAY ( ) tuşuna
basın.
3
Oynatımı durdurmak için STOP ( ) tuşuna basın.
Ekran Oynatma Listesi Ekaranına geri döner.
104 - Türkçe
HR725-tur.103-113.indd 104
2006-01-05 오후 7:54:57
Bir Oynatma Listesi Girişinin
İsimlendirilmesi
Bir oynatma listesi girişinin yeniden isimlendirilmesi için
aşağıdaki talimatları takip edin. Örnek: Bir oynatma
listesi girişinin başlığını düzenlemek için.
3
▲▼ tuşlarına basarak Rename'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Yeniden İsimlendirme Ekranı görüntülenir.
Rename
HDD
1 8 / JAN / 2005 12:15 AV3
(VR modu)
PLAYLIST tuşunun kullanılması
Back Space
MOVE
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken PLAY LIST tuşuna basın. Oynatma Listesi Düzenleme Ekranı görüntülenir.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Space Delete
SELECT
Clear
EXIT
4
Girmek istediğiniz karakterleri seçmek için ▲▼◄► tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Save
RETURN
Rename
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
HDD
Dolphin
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Back Space
MOVE
Space Delete
SELECT
Clear
Save
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
• Bu fonksiyon başlığın isimlendirilmesinde kullanılan
İsimlendirme fonksiyonu ile aynıdır. (bakınız sayfa 96)
• Girilebilecek maksimum karakter sayısı 31'dir.
31 karakterin tümü INFO tuşuna basılarak
görüntülenebilir.
• ANYKEY tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
▲▼ tuşlarına basarak Oynatma Listesinden, yeniden
İsimlendirmek istediğiniz başlığı seçin. Ardından
ANYKEY tuşuna basın.
Oynatma Listesi Düzenleme menüsü görüntülenir: Rename, Copy, Delete, Edit Playlist, Go To
Titlelist, Disc Manager
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
▲▼◄► tuşlarına basarak Save'i seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
Değiştirilen başlık seçilen oynatma listesi girişinin başlık
alanında görüntülenir.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Düzenleme
2
5
Length
00:10:21
19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
22/JAN/2005 12:15A 00:20:15
25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
Dolphin
Dolphin
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go To Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 105
HR725-tur.103-113.indd 105
2006-01-05 오후 7:54:58
Oynatma Listesi İçin Bir Sahnenin
Düzenlenmesi
Oynatma Listesi için sahnelerin düzenlenmesi hakkında
aşağıdaki talimatları takip edin.
3
▲▼ tuşlarına basarak Edit Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Sahne Düzenleme Ekranı görünür.
Edit Playlist
HDD
(VR modu)
PLAYLIST tuşunun kullanılması
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
0:00:07
05
0:00:26
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
1/1 Page
MOVE
1
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Ünite Stop modu/Playback modunda iken PLAY LIST tuşuna basın.
Oynatma Listesi Düzenleme Ekranı görüntülenir.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
Seçilen Bir Sahnenin Oynatılması
4
▲▼◄► tuşlarına basarak oynatmak isrediğiniz
wsahneyi seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Oynatma listesi girişi oynatılmak üzere seçilecektir.
EXIT
Edit Playlist
MENU tuşunun kullanılması
HDD
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
01
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
05
0:00:26
Play
Playlist No. 1
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
Modify
Move
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
SELECT
Return
RETURN
EXIT
• ANYKEY tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Düzenleme
• ▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Oynatma Listesinden,
düzenlemek istediğiniz başlığı seçin. Ardından
ANYKEY tuşuna basın. Oynatma Listesi Düzenleme menüsü görüntülenir
: Rename, Copy, Delete, Edit Playlist, Go To
Titlelist, Disc Manager
5
▲▼ tuşlarına basarak Play'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Seçilen sahne oynatılır.
Play
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
• Sahne oynatımını durdurmak için STOP (
basın.
) tuşuna
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go To Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
106 - Türkçe
HR725-tur.103-113.indd 106
2006-01-05 오후 7:54:59
Bir Sahnenin Değiştirilmesi (Bir Sahnenin Yer Değiştirmesi)
7
Sahnenin bitiş noktasında OK tuşuna basın.
Modify Scene
Ayarlar için, sayfa 106'daki 1'den 3'e kadar olan
adımları takip edin.
HDD
16/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
4
▲▼◄► tuşlarına basarak değiştirmek istediğiniz
sahneyi seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Title List 1/9
Start
End
00:00:20
00:00:30
00:00:30
Start
End
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
HDD
01
Playlist No. 1
0:00:26
Play
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
• Görüntü ve bitiş noktası süresi Son (End)
penceresinde görüntülenir.
Modify
Move
05
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
8
◄► tuşlarına basarak Change'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
5
HDD
▲▼ tuşlarına basarak Modify'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Sahne Değiştirme Ekranı görüntülenir.
Playlist No. 1
01
0:00:26
02
0:00:07
05
0:00:26
06
00:01:07
00:00:04
04
1/1 Page
Modify Scene
HDD
03
16/JAN/2005 12:15
MOVE
SELECT
0:00:03
Return
RETURN
EXIT
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:00
00:00:00
•Değiştirmek istediğiniz sahne seçilen bölümle
değiştirilir.
00:00:20
End
Start
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
6
Sahnenin başlama noktasında OK tuşuna basın.
Modify Scene
16/JAN/2005 12:15
Düzenleme
HDD
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:20
00:00:00
00:00:20
Start
End
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Görüntü ve başlama noktası zamanı Başlama
penceresinde görüntülenir.
• Değiştirmek istediğiniz bölümün başlama ve
bitme noktalarını oynatımla ilgili tuşları
kullanarak seçin : PLAY( ), SEARCH (
).
Türkçe - 107
HR725-tur.103-113.indd 107
2006-01-05 오후 7:55:01
Bir Sahnenin Taşınması (Sahne Konumunun Değiştirilmesi)
Ayarlar için, sayfa 106'daki 1'den 3'e kadar olan
adımları takip edin.
6
▲▼◄► tuşlarına basarak seçilen sahnenin
taşınacağı konumu seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Edit Playlist
HDD
4
▲▼◄► tuşlarına basarak taşımak (konumunu
değiştirmek) istediğiniz sahneyi seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
00:00:07
01
00:00:26
02
00:00:07
03
00:00:04
04
1/1 Page
Edit Playlist
HDD
01
0:00:26
Play
MOVE
Playlist No. 1
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
SELECT
00:00:03
Cancel
RETURN
EXIT
• Seçilen sahne seçilen konuma taşınır.
Modify
Move
05
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
SELECT
Return
RETURN
Edit Playlist
EXIT
HDD
5
▲▼ tuşlarına basarak Move'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Playlist No. 1
01
00:01:07
02
00:00:07
05
00:00:26
06
00:00:26
03
00:00:04
04
1/1 Page
MOVE
SELECT
00:00:03
Return
RETURN
EXIT
Edit Playlist
HDD
01
00:00:26
Playlist No. 1
02
00:00:07
03
00:00:04
04
00:00:03

NOT
05
00:00:26
06
00:01:07
1/1 Page
MOVE
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT

Diskin tipine bağlı olarak görüntülenen
ekran biraz farklı olabilir.
• Taşınacak sahnenin üzerinde sarı renkli bir pencere (çerçeve) görüntülenecektir.
Düzenleme
Seçilen sahneyi bir sonraki sahnenin
yerine taşıyamazsınız. Zira seçilen sahne
etkin durumda olmayan bir önceki konuma
yerleştirilmelidir.
108 - Türkçe
HR725-tur.103-113.indd 108
2006-01-05 오후 7:55:02
7
Sahnenin bitiş noktasında OK tuşuna basın.
Bir Sahnenin Eklenmesi
Add Scene
HDD
Ayar için sayfa 106'daki 1-3 arası adımları izleyin.
Scene No. 001
4
▲▼◄► tuşlarına basarak öncesinde yeni sahnenin
girileceği sahneyi seçin.
Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Edit Playlist
HDD
01
0:00:26
Play
02
0:00:07
02
00:00:07
03
00:00:04
04
Title List : 1/7
0:00:03
Delete
1/1 Page
MOVE
End
00:00:15
00:00:35
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Resim ve bitiş noktasının zamanı Bitiş (End) penceresinde görüntülenir.
• İptal etmek için ◄► tuşlarına basarak Cancel'ı seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
Move
Add0:00:26
End
MOVE
Modify
01
Start
00:00:35
Start
Playlist No. 1
01/JAN/2005 12:15
Return
SELECT
RETURN
EXIT
8
◄► tuşlarına basarak Add'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
5
▲▼ tuşlarına basarak Add'i seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
Sahne ekleme ekranı görüntülenecektir.
Edit Playlist
HDD
Add Scene
HDD
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
00:00:07
03
01
00:00:26
02
00:00:07
02
00:00:04
04
00:00:03
01/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
Start
End
00:02:17
1/1 Page
00:00:00
Title List : 1/7
MOVE
00:00:00
SELECT
Return
RETURN
EXIT
00:00:00
End
Start
Add
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
6
EXIT
• Eklemek istediğiniz bölüm 4. adımda seçilen sahneye eklenir.
Sahnenin başlama noktasında OK tuşuna basın.
Add Scene
HDD
01/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
End
00:00:15
00:00:00
Düzenleme
Title List : 1/7
Start
00:00:15
Start
End
MOVE
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Görüntü ve başlama noktası zamanı Başlama
penceresinde görüntülenir.
• Değiştirmek istediğiniz bölümün başlama ve
bitme noktalarını oynatımla ilgili tuşları
kullanarak seçin : (PLAY( ), SKIP (
)).
Türkçe - 109
HR725-tur.103-113.indd 109
2006-01-05 오후 7:55:03
Oynatma Listesinden Bir Oynatma
Listesi Girişinin Silinmesi
Bir Sahnenin Silinmesi
Ayarlar için, sayfa 106'daki 1'den 3'e kadar olan
adımları takip edin.
4
Silmek için, ▲▼◄► tuşlarına basarak sahneyi seçin.
Ardından ANYKEY tuşunabasın.
PLAYLIST tuşunun kullanılması
1
Ünite Stop modu/Playback modunda iken PLAY LIST tuşuna basın. Oynatma Listesi Düzenleme Ekranı görüntülenir.
Edit Playlist
HDD
Playlist No. 1
Playlist
HDD
01
0:00:26
Play
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
No.
0:00:03
001
002
003
004
Modify
Move
05
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
RETURN
7 Scenes
5
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
1/1 Page
05
0:00:26
Yes
06
•A
NYKEY tuşuna basın.
No
Return
RETURN
EXIT
Düzenleme
• “ Do you want to delete the scene?” ekranı
görüntülenir.
6
•▲
▼ tuşlarına basarak Playlist'i seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
00:01:07
SELECT
EXIT
•▲
▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
? 0:00:03
1/1 Page
MOVE
RETURN
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
Playlist No. 1
the scene
0:00:26 Do02you want
0:00:07to delete
03
00:06:04
04
SELECT
MENU tuşunun kullanılması
Edit Playlist
01
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15
EXIT
MOVE
HDD
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
16/JAN/2005 12:15 AV3
Return
SELECT
Title
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından seçilen sahneyi silmek için OK tuşuna
basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Go To Playlist'i seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
2
▲▼ tuşlarına basarak Oynatma Listesinden,
düzenlemek istediğiniz başlığı seçin. Ardından
ANYKEY tuşuna basın Oynatma Listesi Düzenleme
menüsü görüntülenir : Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go to Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
110 - Türkçe
HR725-tur.103-113.indd 110
2006-01-05 오후 7:55:04
3
▲▼ tuşlarına basarak Delete'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
• Silme onayıyla birlikte “Do you want to delete?”
mesajı görüntülenir.
Playlist
HDD'den DVD'ye
Kopyalama
HDD
Kopyalama Ekranı Hakkında
Do you want t o delete?
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
Yes
No
Copy
7 Scenes
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
01/JAN/2005 20:25A SP  HS
Add a list
Length
00:01:40
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP 02:00:32
4.48 GB
4
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak
Oynatma Listesi ekranına geri dönülür.
Playlist
HDD
Deleting...
(Please wait)
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
Playlist
HDD
No.
Title
Length
001 19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
002 22/JAN/2005 12:15A 00:20:15
003 25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
Total
00:01:40
0.05 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopyalanacak Başlık
Kopyalanacak başlıkları ekle (bir seferde 7 başlık
kopyalanabilir)
® Kopyalama için kayıt modu
-HS (yüksek hız) : Normal oynatım hızından daha
hızlı şekilde kopyalayabilirsiniz.
Kaynak başlık olarak aynı kayıt modunda kopyalar.
-XP/SP/LP/EP : Yüksek hızda kopyalama
kullanılmaz.
 Kopyalanacak başlığın kayıt süresi
 Kopyalamaya başlama tuşu
 Kayıt modu ayar tuşu
 DVD Kayıt modunda mevcut disk üzerinde kalan süre
ve alan.
 Kopyalanmak üzere seçilen başlıkların toplam kayıt
süresi ve alanı.
19/JAN/2005 12:15 AV3
19/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
İçerik Kopyalama Özellikleri
HDD  DVD
Destekleniyor
Desteklenmiyor Taşıma
Bir Kez Kopyalanan Başlık
(Kopyalamadan sonra HDD!deki başlığı siler)
DVD disk üzerine “Bir Kez Kopyalama” özelliği
kaydedildiğinde bu başlık HDD'ya bir daha kopyalanamaz.
Ancak “Bir Kez Kopyalama” özelliği HDD üzerine kayıtlı
ise bu başlık DVD-RW (VR modu) veya DVD-RAM'a
kopyalanabilir.
Düzenleme
İçerik Kayıtlı Video Başlığı Kopya Korumalı Başlık Türkçe - 111
HR725-tur.103-113.indd 111
2006-01-05 오후 7:55:05
TITLE LIST tuşunun kullanılması
1
6
ANYKEY tuşuna basın.
Title List
OPEN/CLOSE tuşuna basın ve disk tepsisine
kaydedilebilir bir disk yerleştirin.
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
Length
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
2
19/JAN/2005 12:15
OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın.
Ön panel ekranında LOAD ibaresi kaybolana dek
bekleyin. Disk üzerinde kayıt için yeterli alan olup
olmadığını kontrol edin.
3
HDD-DVD Kaydedicinin ön panelindeki veya uzaktan
kumanda üzerindeki HDD tuşuna basın.
4
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
7
▲▼ tuşlarına basarak Copy'yi seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Kopyalama Ekranı görüntülenir.
Copy
HDD
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title R
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005
19/JAN/2005
20/JAN/2005
25/JAN/2005
12:15A
12:15A
12:15A
12:15A
18/JAN/2005 12:15
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
00:10:21
0.25 GB
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
Total
Length
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
MOVE
8
SELECT
RETURN
EXIT
• Kopyalama sırasında kayıt modunu değiştirmek isterseniz sayfa 117'ye bakın.
OK veya ► tuşuna basarak Start'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
Copy
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
HDD
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title R
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Düzenleme
Total
00:10:21
0.25 GB
5
▲▼ tuşuna basarak kopyalamak istediğiniz başlığı
seçin. Diğer sayfalara gitmek için SKIP(
) tuşuna
basın.
SKIP( ) : başlık listesinin önceki sayfası
SKIP( ) : başlık listesinin sonraki sayfası
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- COPY tuşunun kullanımı hakkında -
▲▼ tuşlarına basarak başlık listesinden,
kopyalamak istediğiniz başlığı seçin ve ardından
uzaktan kumanda üzerindeki COPY tuşuna basın.
Kopyalama ekranına gidebilirsiniz.
•O
ynatım sırasında, bir başlığı kopyalamak için
COPY tuşuna da basabilirsiniz.
112 - Türkçe
HR725-tur.103-113.indd 112
2006-01-05 오후 7:55:06
-Ö
nceden Düzenlenmiş Bir Başlığın
Kopyalanması -

NOT
9
“Do you want to view screen of copying title?” mesajı
görüntülenir.
Yüksek Hızda Kopyalama : Bunun anlamı
her bir kopyalamada kalitenin gittikçe
düşmesinden endişe duymaksızın aktarım
yapabilmenizdir. Bu ayrıca, kopyalamanın
mümkün olan en yüksek hızda olacağını
gösterir.
Copy
HDD
No.
Copy To : HDD  DVD
Title
1
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP  HS 00:10:21
Start
Do you want
view screen of copying title?
Add to
a list
Rec. Mode
Yes
No
[DVD] Available
LP
04: 08:47
Total
04: 08:47
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
10
-1 Yüksek hızda kopyalamaya başlamak için ◄►
tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna
basın. Yüksek hızda kopyalama başlar. Kopyalanan
başlık oynatılmaz. Ekranda mevcut yayın programı
görüntülenir.
10
Kopyalama ekranı üzerinde başlığı izlerken, bir
başlığı kopyalamak için ◄► tuşlarına basarak Yes'i
seçin. Ardından OK tuşuna basın.
HDD
1%
DVD
If you want to stop copy, press CANCEL key.
HDD
1%
DVD
If you want to stop copy, press CANCEL key.
•No seçilirse, kopyalanacak başlık ekranda
görüntülenmez ve ekranda mevcut yayın programı
görüntülenirken kopyalama başlar.
•Yürütülen kopyalama işlemini iptal etmek için
CANCEL tuşuna basın.
•No seçilirse, kopyalanan başlık, kopyalama sırasında
oynatım hızında görüntülenir.
•Yürütülen kopyalama işlemini iptal etmek için
CANCEL tuşuna basın.
11
-1Başarılı bir kopyalamanın ardından, "The title is
successfully copied." mesajı görünür.
9
-1“Do you want to use high speed copy mode?” mesajı
görüntülenir.
Düzenleme
-D
üzenlenmemiş Bir Başlığın
Kopyalanması - The title is successfully copied.
Copy
HDD
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP  HS 00:10:21
Start
Do you want
use high speed copy mode?
Add to
a list
Rec. Mode
Yes
No
[DVD] Available
LP
04: 08:47
Total
04: 08:47
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Türkçe - 113
HR725-tur.103-113.indd 113
2006-01-05 오후 7:55:07
Kayıt Modunun Değiştirilmesi Bir Seferde Çoklu
Başlık Kopyalama
Ayar için sayfa 112'daki 1-7 arası adımları izleyin.
8
► ve ▼ tuşlarına basarak Rec. Mode'u seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
TITLE LIST tuşunun kullanılması
Copy
HDD
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title R
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
XPAvailable
[DVD]
LPSP 04: 08:47
LP
EP Total
High 04:
Speed
08:47
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
9
▲▼ tuşlarına basarak kaydetmek istediğiniz kayıt
modunu seçin. Ardından OK tuşuna basın. • HS (Yüksek Hız) : HDD'deki gibi aynı kayıt
modunda kopyalar. • XP/SP/LP/EP : Orijinalinden daha yüksek
kalitede bir modda kopyalama yapamazsınız.
Eğer aynı kayıt modu seçilirse, başlık yüksek
hızda kopyalanır.
Aynı yöntemi kullanarak, bir oynatma listesini
kopyalayabilirsiniz.
 Kısmi olarak silinmiş başlık listesi için yüksek
hızda kopyalama mümkün değildir.
 Kopyalama sırasında, zaman ayarlı kayıt
mümkün değildir.
 Yüksek hızda kopyalama aşağıdaki
durumlarda mümkün değildir :
- Sadece bir kez kopyalanan bir başlığı
kopyalama
- Bir oynatma listesini kopyalama
- Kısmen silinmiş bir başlığı kopyalama
 Sadece bir kez kopyalanabilen bir başlık
listesi ile ilgili olarak:
- Sadece CPRM desteği sunan DVD diskler
için mümkündür.
- Oynatma listesi bir kez kopyalanabilen bir
sahne içeriyorsa, bu kopyalanamaz.
1
OPEN/CLOSE tuşuna basın ve disk tepsisine
kaydedilebilir bir disk yerleştirin.
2
OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın.
Ön panel ekranında LOAD ibaresi kaybolana dek
bekleyin. Disk üzerinde kayıt için yeterli alan olup
olmadığını kontrol edin.
3
HDD-DVD Kaydedicinin ön panelindeki veya uzaktan
kumanda üzerindeki HDD tuşuna basın.
4
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE LIST tuşuna basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List

Düzenleme
NOT
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna iki kez basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
5
▲▼ tuşuna basarak kopyalamak istediğiniz başlığı
seçin. Diğer sayfalara gitmek için SKIP (
) tuşuna
basın. SKIP(
SKIP(
) : başlık listesinin önceki sayfası ) : başlık listesinin sonraki sayfası
114 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 114
2006-01-05 오후 7:55:49
6
9
ANYKEY tuşuna basın.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
▲▼ tuşlarına basarak Add'i seçin. Ardından OK
tuşuna basın. Kopyalama Listesi Ekleme Ekranı görüntülenir.
Kopyalamak için ▲▼ düğmelerine basın daha sonra da
OK (Tamam) düğmesine basın. Diğer yöntem : ▲▼ tuşlarına basarak Add a list'i seçin.
Ardından OK tuşuna basın. Kopyalamak için ▲▼ düğmelerine basın daha sonra da
OK (Tamam) düğmesine basın.
1/1 Page
SELECT
RETURN
Add Copy List
EXIT
HDD
No.
001
002
003
004
7
▲▼ tuşlarına basarak Copy'yi seçin. Ardından OK
veya ► tuşuna basın.
Kopyalama Ekranı görüntülenir.
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title R
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
10
Copy
HDD
Title
Start
▲▼ tuşlarına basarak kopyalamak istediğiniz
ilave bir başlık seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Kopyalamak istediğiniz bir başlığı seçmek için 8-10
arası adımları tekrarlayın.
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
Copy
00:10:21
0.25 GB
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
No.
1
2
3
8
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A LP  HS
20/JAN/2005 15:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
ANYKEY tuşuna basın. Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
HDD
No.
1
Copy To : HDD  DVD
Title R
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
Add
Delete
11
4.48 GB
Total
Preview
00:10:21
0.25 GB
Rec. Mode
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopyalama listesine eklenen başlık listeleri kopyalanır.
Yürütülen kopyalama işlemini iptal etmek için CANCEL tuşuna basın.
Düzenleme
OK veya ► tuşuna basarak Start'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın. Copy
: HDD  DVD HDD Copy To
Title
Rec.Mode Length
No.
1 18/JAN/2005 12:15A LP  HS 00:10:21
Start
2 19/JAN/200513:15A LP  HS 00:15:21
Rec. Mode
3 20/JAN/2005 15:15A LP  HS 00:30:21
[DVD] Available
Add a list
LP 04:00:16
4.48 GB
Total 00:56:03
Kopyalama listesi yüksek hızda
kopyalanamayan en az bir başlık içeriyorsa,
bu, sayfa 113'deki 9.
adımda anlatıldığı gibi gerçekleşir. Diğer
taraftan, sayfa 113'de tanımlanan 9-1 adımda
uygulanır.

NOT
Türkçe - 115
HR725-tur.114-127.indd 115
2006-01-05 오후 7:55:50
Kopyalama Listesinden İstenmeyen
Bir Başlığın Silinmesi
Ayar için sayfa 114-115'deki 1-7 arası adımları izleyin.
8
▲▼ tuşlarına basarak kopyalama ekranından silmek
istediğiniz bir başlığı seçin.
Kopyalama Listesinden Seçilen Bir
Başlığın Önizlenmesi
Ayar için sayfa 114-115'deki 1-7 arası adımları izleyin.
8
▲▼ tuşlarına basarak kopyalama ekranından
önizleme yapmak istediğiniz bir başlığı seçin.
Copy
HDD
No.
1
2
3
Copy
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A LP  HS
20/JAN/2005 15:15A LP  HS
Add a list
HDD
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
No.
Rec. Mode
1
2
3
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  LS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Total
SELECT
RETURN
ANYKEY tuşuna basın. ▲▼ tuşlarına basarak Delete'i
seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
"Do you want to delete?" mesajı görüntülenir.
Copy
HDD
No.
1
2
3
Total
00:56:03
1.88 GB
EXIT
9
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
00:56:03
1.88 GB
MOVE
Start
Rec. Mode
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
9
ANYKEY tuşuna basın. ▲▼ tuşlarına basarak Preview'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Seçilen başlığı
ekranın ortasındaki pencere üzerinden izleyebilirsiniz. Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP  HS 00:10:21
Do youLPwant
19/JAN/2005 13:15A
 HS to delete?
00:15:21
20/JAN/2005 15:15A LP  HS 00:30:21
Add a list
Yes
No
Copy
Start
HDD
Rec. Mode
No.
[DVD] Available
LP 04:00:16
1
2
3
4.48 GB
Total
01:06:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Title
Copy To : HDD  DVD
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  LS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
EXIT
Total
00:56:03
1.88 GB
SELECT
10
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın. Seçilen başlık silinir.
RETURN
EXIT
10
Önizleme modundan çıkmak için RETURN tuşuna
basın.
Düzenleme
Copy
HDD
Copy To : HDD  DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
1
3
19/JAN/2005 13:15A
20/JAN/2005 15:15A
LP  HS
LP  HS
00:15:21
00:30:21
Add a list
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
00:45:42
1.30 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
116 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 116
2006-01-05 오후 7:55:50
Kopyalama Listesindeki Her Bir
Başlığın Kayıt Modunun Seçilmesi
Her bir başlık için farklı kayıt modları ayarlayarak çoklu
başlıklar kopyalayabilirsiniz.
Ayar için sayfa 114-115'deki 1-7 arası adımları izleyin.
Kopyalama Listesindeki Tüm
Başlıkların Kayıt Modunun
Değiştirilmesi
Tüm başlıklar için aynı kayıt modunu ayarlayarak çoklu
başlıklar kopyalayabilirsiniz.
Ayar için sayfa 114-115'deki 1-7 arası adımları izleyin.
8
▲▼ tuşlarına basarak kopyalama ekranında, kayıt
modunu değiştirmek istediğiniz bir başlığı seçin.
Copy
HDD
No.
Ekranın sağ tarafındaki Rec. Mode tuşunu ▲▼◄►
tuşlarını kullanarak seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Copy To : HDD  DVD
Title
1
2
3
8
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  LS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add a list
Copy
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
HDD
Rec. Mode
No.
[DVD] Available
LP 04:00:16
1
2
3
4.48 GB
Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  LS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
EXIT
Start
Rec. Mode
[DVD]
XP Available
LP
SP 04:00:16
LP 4.48 GB
Total
EP
01:06:03
High Speed
1.88 GB
MOVE
9
ANYKEY tuşuna basın. ▲▼ tuşlarına basarak Rec. Mode'u seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Copy
HDD
No.
1
2
3
Title
Rec.Mode
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Preview
LP
Rec. Mode
SELECT
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz kayıt modunu seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
Kopyalama işleminin kalan aşaması sayfa 112-113'de
anlatıldığı gibi gerçekleştirilebilir.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
Copy
4.48 GB
HDD
Total
00:56:03
1.88 GB
EP
MOVE
RETURN
9
Copy To : HDD  DVD
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  LS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add
XP
Add a list
Delete
SP
SELECT
RETURN
EXIT
No.
1
2
3
Copy To : HDD  DVD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
19/JAN/2005 13:15A SP  HS
20/JAN/2005 15:15A SP  HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
10
▲▼ tuşlarına basarak istediğiniz kayıt modunu seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Düzenleme
11
Kayıt modunu değiştirmek istediğiniz bir başlığı seçmek
için 9~11 arası adımları tekrarlayın.
Kopyalama işleminin kalan aşaması sayfa 112-113'de
anlatıldığı gibi gerçekleştirilebilir.
Türkçe - 117
HR725-tur.114-127.indd 117
2006-01-05 오후 7:55:51
DVD'den HDD'ye
Kopyalama
TITLE LIST tuşunun kullanılması
4
▲▼ tuşuna basarak kopyalamak istediğiniz başlığı
seçin. Diğer sayfalara gitmek için SKIP (
basın. SKIP(
SKIP(
) tuşuna
) : başlık listesinin önceki sayfası
) : başlık listesinin sonraki sayfası
5
ANYKEY tuşuna basın.
1
OPEN/CLOSE tuşuna basın ve disk tepsisine
kaydedilebilir bir disk yerleştirin
Title List
DVD-RAM(VR)
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
2
Partial Delete
OPEN/CLOSE tuşuna basın ve disk tepsisini kapatın.
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
Navigation
19/JAN/2005 12:15
Select Media
V-Mode Compatibility
Disc Manager
SP
MOVE
3
Title
Ünite Stop modu/Playback modunda iken TITLE
LIST tuşuna basın. Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
Title List
DVD-RAM(VR)
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Copy
DVD-RAM(VR)
No.
18/JAN/2005 12:15
1
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
▲▼ tuşlarına basarak Copy'yi seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Kopyalama Ekranı
görüntülenir.
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
RETURN
6
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
Title R
Copy To : DVD  HDD
ec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP  HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
[HDD] Available
LP 40:16:56
EXIT
52.99 GB
Total
00:10:21
0.25 GB
MENU tuşunun kullanılması
• Ünite Stop modu/Playback modunda iken MENU
tuşuna basın.
Düzenleme
• ▲▼ tuşlarına basarak Title'ı seçin ve OK veya
► tuşuna basın.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- COPY tuşunun kullanımı hakkında -
▲▼ tuşlarına basarak başlık listesinden,
kopyalamak istediğiniz başlığı seçin ve ardından
uzaktan kumanda üzerindeki COPY tuşuna basın.
Kopyalama ekranına gidebilirsiniz. • Oynatım sırasında, bir başlığı kopyalamak için
COPY tuşuna da basabilirsiniz.
• ▲▼ tuşlarına basarak Title List'i seçin ve OK
veya ► tuşuna iki kez basın.
Başlık Listesi Ekranı görüntülenir.
7
OK veya ► tuşuna basarak Start'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
DVD
1%
HDD
If you want to stop copy, press CANCEL key.
118 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 118
2006-01-05 오후 7:55:52
8
Başarılı bir kopyalamanın ardından, "The title is
successfully copied." mesajı görünür.
The title is successfully copied
Diskteki MP3 veya JPEG
Dosyalarının HDD'ye Kopyalanması
Dosya Kopyalama
1
Disk tepsisine bir JPEG diski veya MP3 diski yerleştirin.
• Bir Seferde Çoklu Başlık Kopyalama – HDD
işlemindeki ile aynı (bakınız sayfa 114)
• Kopyalama Listesinden İstenmeyen Bir Başlığın
Silinmesi – HDD işlemindeki ile aynı (bakınız sayfa
116)
• Kopyalama Listesinden Seçilen Bir Başlığın Ön
İzlenmesi – HDD işlemindeki ile aynı (bakınız
sayfa 116)
2
OPEN/CLOSE tuşuna basarak disk tepsisini kapatın.
Ön panel ekranında LOAD ibaresi kaybolana dek
bekleyin. Disk üzerinde kayıt için yeterli alan olup
olmadığını kontrol edin.
3
▲▼ tuşlarına basarak Music veya Photo'yu seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın. MP3 veya JPEG
klasörü görüntülenir.
Music List
CD
02 : 10
Bryan Adams.mp3
..

NOT





MP3
01/15
4.0 MB
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
1/3 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Düzenleme
Sonlandırılmış DVD-R ve DVD-RW (V modu) disklere başka birşey
kopyalayamazsınız.
Bir DVD-VIDEO'yu HDD'ye
kopyalayamazsınız.
Sabit görüntüler içeren bir başlık listesi
veya oynatma listesinde sadece videolar
kopyalanır.
DVD-RAM veya DVD-RW (VR modu) için
yüksek hızda kopyalama mümkündür.
DVD-RW (V modu)/-R diskten HDD'ye
yüksek hızda kopyalama yapmak
mümkündeğildir.
DVD'den HDD'ye bir başlık kopyalarken
kayıt modu değiştirilemez.
Bryan Adams.mp3
İçerik Kopyalama Özellikleri
İçerik
Kayıtlı Video Başlığı Kopya Korumalı Başlık Bir Kez Kopyalanan Başlık DVD  HDD
Destekleniyor
Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
Türkçe - 119
HR725-tur.114-127.indd 119
2006-01-05 오후 7:55:53
4
▲▼ tuşlarına basarak kopyalamak istediğiniz MP3 veya
JPEG dosyalarını seçin. Ardından ANYKEY tuşuna
basın.
Klasör Kopyalama
1
Disk tepsisine bir disk (JPEG veya MP3) yerleştirin.
Music List
Bryan Adams.mp3
CD
02 : 10
..
Bryan Adams.mp3
MP3
Bryan Adams_2.mp3
Copy
MP3
Straight from the heart.mp3
Play Mode
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
MUSIC
Go01/15
To Playlist
New
4.0Playlist
MB
Select Media
MOVE
2
▲▼ tuşlarına basarak Music veya Photo'yu seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın. MP3 veya JPEG klasörü görüntülenir.
1/3 Page
SELECT
Music List
RETURN
CD
EXIT
00 : 00
..
Song1
Song2
Song3
Song4
ROOT
5
▲▼ tuşlarına basarak Copy'yi seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Dosya kopyalama başlar.
Sadece 1 dosya kopyalanması iptal edilemez.
Diskten HDD'ye sadece 1 dosya kopyalarken, bu
HDD’nin Müzik veya Foto klasörü altına yerleştirilir.
Song5
01/15
__
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
3
▲▼ tuşlarına basarak kopyalamak istediğiniz MP3
veya JPEG klasörünü seçin. Ardından ANYKEY tuşuna basın.
Music List
CD
Bryan Adams.mp3
Music List
02 : 10
CD
MUSIC
Copying...
EXIT
00 : 00
..
HDD
Song1
Bryan Adams_2.mp3
Disc Type : HDD
Straight from the heart.mp3
Free space : 2939 MB
Run to you.mp3
Total
file number : 1/1
MUSIC
Heaven.mp3
Copying File Name : Bryan Adams.mp3
This
43Love.mp3
%
Song2
Copy
ROOT
Go To Playlist
01/15
__
Song3
Song4
Song5
New Playlist
1/3 Page
Select Media
CANCEL
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
4
Düzenleme
▲▼ tuşlarına basarak Copy'yi seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Klasör kopyalama başlar.
Seçilen klasördeki alt klasörler ve dosyalar kopyalanır.
Music List
CD
Bryan Adams.mp3
02 : 10
MUSIC
HDD
Bryan Adams_2.mp3
Disc Type : HDD
Straight from the heart.mp3
Free space : 2939 MB
Run to you.mp3
Total
file number : 1/16
MUSIC
Heaven.mp3
Copying File Name : Bryan Adams.mp3
Copying...
This
43Love.mp3
%
1/3 Page
CANCEL
120 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 120
2006-01-05 오후 7:55:54

NOT







Klasör kopyalarken CANCEL tuşuna
basarsanız, geçerli dosya kopyalandıktan
sonra klasör kopyalama iptal edilir.
Disk Yönetimi
MP3 dosyaları için bir klasöre 1,500 dosya
ve 1,000 alt klasör kopyalanabilir.
JPEG dosyaları için bir klasöre 4,500
dosya ve 1,000 alt klasör kopyalanabilir.
***.mp3/***.jpg ismine sahip dosyalar
otomatik olarak ***01.mp3/***01.jpg şeklinde yeniden isimlendirilir ve
kopyalanır.
Disk İsminin Düzenlenmesi
Bir diski isimlendirmek için aşağıdaki talimatları takip
edin.
Aynı isme sahip 999 adet kopya
oluşturulabilir.
Bir Ses CD'si kopyalanamaz.
MP3 veya JPEG dosyaları sadece diskten
HDD'ye kopyalanabilir.
Bir diskteki dosyanın büyüklüğü ile HDD'ye
kopyalanmış olanın büyüklüğü, dosya
sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.
1
Ünite Stop modunda iken, ANYKEY tuşuna basın.
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
İçerik Kopyalama Özellikleri
İçerik
MP3
JPEG(fotoğraf)
DivX
HDD  DVD
Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Select Madia
Disc Manager
DVD  HDD
Destekleniyor
Destekleniyor
Desteklenmiyor
2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
Used Space
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 08 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
Delete All
SELECT
RETURN
Format
Düzenleme
MOVE
EXIT
Türkçe - 121
HR725-tur.114-127.indd 121
2006-01-05 오후 7:55:54
3
◄► tuşlarýna basarak Rename'i seçin. Ardından OK
tuşuna basın. İsim Düzenleme ekranı görüntülenir.
Disk Koruma
Disk Koruma özelliği sayesinde diskinizi;
biçimlendirmeye ya da istenmeyen şekildeki silinmelere
karşı koruyabilirsiniz.
Rename
DVD-RAM(VR)
Back Space
Space Delete
MOVE
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
1
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın.
Search
Scene Navigation
4
Time Navigation
İstediğiniz karakterleri girmek için ▲▼◄► tuşlarını
kullanın. OK tuşuna basın. Marker
Rec. Mode
Select Madia
Disc Manager
Rename
DVD-RAM(VR)
Disc
2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın. Back Space
Space Delete
MOVE
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
5
▲▼◄► tuşlarına basarak Save'i seçin. Ardından OK tuşuna basın. Diske bir isim verilir.
Used Space
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 03 SP
Disc P rotection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Disc Manager
Düzenleme
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
Disc
Used S pace
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 08 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
3
◄► tuşlarına basarak Protection'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Delete All
SELECT
RETURN
Format
Disc Manager
EXIT
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
Used Space
Available Space
00 : 11 : 56
Disc Protection:
00 : 11 : 56 SP
On
isc Protection Info
Rename

NOT

Düzenleme işlemine başlamadan önce
disk korumayı kaldırmanız gerekebilir.
Diskin cinsine bağlı olarak görüntülenen
ekran farklı olabilir.
Off
Not Protected
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
4
◄► tuşlarına basarak On'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
122 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 122
2006-01-05 오후 7:55:55
Bir Diski Biçimlendirme
Bir diski biçimlendirmek için bu talimatları kullanın.
Disk koruma kaldırılmalıdır.
DVD-RW
• “Choose the recording format for DVD-RW.” mesajı karşınıza çıkacak.
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc N ame
1
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın.
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. ModeDVD-VR
VR-Mode
DVD-V
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Format
Finalise
SELECT
RETURN
EXIT
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
4
Rec. Mode
Select Madia
Disc Manager
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin.
Ardından OK tuşuna basın.
Disk biçimlendirilir.
DVD-VR ve DVD-V kayıt formatlarına göre
tanımlanırlar.
2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Disc Manager
DİSC
DVD-VR
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-V
DVD-RW
DVD-R HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Available Space
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
3
◄► tuşlarına basarak Format'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Disc Manager
HDD
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
Düzenleme
[Title Partition]
Used Space
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Available Space
Yes
No
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD/DVD-RAM
•“Do you want to format disc?” mesajı çıkacak.
•Ardından onayı içeren; “All data will be deleted.
Do you want to continue?” mesajı çıkacak.
Türkçe - 123
HR725-tur.114-127.indd 123
2006-01-05 오후 7:55:55
Tüm Başlık Listelerinin Silinmesi/
Müzik Listeleri / Fotoğraf Listeleri
4
◄► tuşlarına basarak Title, Music veya Photo'yu seçin. Ardından OK tuşuna basın. Title
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
Used Space
1
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın. 00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All title will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
Available Space
Yes
No
10034MB
Delete All
Search
MOVE
Scene Navigation
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
Select Madia
Music
Disc Manager
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All music will be deleted.
2
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Available Space
Yes
No
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
Photo
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Available Space
10034MB
Disc Manager
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
HDD
[Title Partition]
Used Space
EXIT
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
Available Space
Düzenleme
Available Space
35 : 47 : 10 SP
Select contents to delete all
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Title
Available Space
Music
Photo
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
No
10034MB
Delete All
3
◄► tuşlarına basarak Delete All'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
00 : 10 : 32
Used Space
Yes
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
5
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Tüm başlık listeleri, müzik listeler veya fotoğraf listeleri
silinir.
Format
EXIT
• Korumalı bir giriş olduğunda : Tüm Başlık Listelerini
Sil işlevi çalışmayacaktır. Eğer sabir görüntü içeren bir
başlık varsa bu işlev çalışmaz. Eğer korumalı bir girişi
silmek istiyorsanız, girişle ilgili Koruma'yı Kilit öğesi
üzerinde iptal edin.
124 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 124
2006-01-05 오후 7:55:56
Tüm Başlık Listelerinin Silinmesi
• Korumalı bir giriş olduğunda: Tüm Başlık Listesinin
Silinmesi fonksiyonu çalışmaz. Eğer sabit resim içeren
bir başlık varsa, bu fonksiyon çalışmaz. Korumalı
girişi silmek istiyorsanız, onun üzerindeki korumayı
kaldırmalısınız.
• Korumalı bir DVD-RAM kullanılıyorsa bilgi diskten
silinemez.
1
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın.
4
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın. Tüm başlık listesi silinir.
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
Select Madia
Disc Manager
2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
Used S pace
00 : 11 : 56
Available Space
00 : 11 : 56 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
3
Düzenleme
▲▼ tuşuna basarak Delete All'u seçin. OK tuşuna basın. • “Do you want to delete all title lists?” mesajı çıkacak. Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc N ame
00 : 11 : 56
Used S pace
Do you want to00delete
allSPtitle lists?
: 11 : 56
Available Space
Yes
Disc Protection Info
Rename
No
Not Protected
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Türkçe - 125
HR725-tur.114-127.indd 125
2006-01-05 오후 7:55:56
Bir Diski Sonlandırma
HDD-DVD Kaydedicinizle bir DVD-RW/DVD-R diske
başlıkları kaydettikten sonra diski harici cihazlarda
oynatmak için sonlandırmanız gerekir.
Eğer Yes'i seçerseniz, yine, “Disc will be finalised. Do you want to continue?” mesajı ile karşılaşacaksınız.
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc N ame
00 : 10 : 32
Used Space
Available Space
01 : 29 SP
Disc will be finalised.
Do you want to continue?
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode Yes
VR-Mode
No
Rename
Protection
Delete All
MOVE
1
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın.
4
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Disk sonlandırılacaktır.
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
Select Madia
Disc Manager

2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin. Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Disc Manager
NOT


DVD-RW(VR)
Disc N ame
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP

Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode VR-Mode

Rename
Protection
Delete All
Düzenleme
MOVE
Finalise
SELECT
Format
RETURN
Disk bir kez sonlandırıldığında kayıt
listesinden girişleri silemezsiniz.
Sonlandırıldıktan sonra DVD-R/DVD-RW
(video modu) DVD-Video ile aynı mantıkta
ve onun gibi çalışır.
Disk tipine bağlı olarak görüntülenen ekran
farklı olabilir.
Diskte kayıtlı veri miktarına bağlı olarak
sonlandırma süresi farklı olabilir.
Sonlandırma işlemi sırasında kaydedici
kapatılırsa diskteki veri zarar görecektir.
EXIT
3
▲▼◄► tuşlarına basarak Finalise'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın.
“Do you want to finalise disc?” mesajı karşınıza çıkacak.
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc N ame
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode Yes
VR-Mode
No
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
126 - Türkçe
HR725-tur.114-127.indd 126
2006-01-05 오후 7:55:56
Bir Diski Kayda Açık Bırakma (V/VR Modu)
4
◄► tuşlarına basarak Yes'i seçin. Ardından OK tuşuna basın.
Disk sonlandırılmayarak kayda açık bırakılacak.

1
Ünite, Stop Modunda iken ANYKEY tuşuna basın.
NOT
Bir DVD-RW diski Video modunda
sonlandırabilir veya sonlandırmayarak
kayda açık bırakabilirsiniz.
İşaret
Kayda açık bırakma
DVD-RW (V)
İlave kayıt yapma, koruma ve
Çalışma DVD-Video ile aynı
silme işlemleri yapılabilir. Search
Scene Navigation
Time Navigation
Sonlandırma DVD-Video (RW) Marker
Select Madia
Disc Manager

2
▲▼ tuşlarına basarak Disc Manager'ı seçin.
Ardından OK veya ► tuşuna basın.
Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc N ame
Used Space
00 : 00 : 00
Available Space
00 : 00 SP
Bir DVD-RW diski VR modunda
sonlandırabilir veya sonlandırmayarak
kayda açık bırakabilirsiniz.
Sonlandırma Kayda açık bırakma
İşaret DVD-RW (VR:F) DVD-RW (VR)
İlave kayıt yapma, İlave kayıt yapma,
Çalışma
silme, düzenleme ve
silme, düzenleme ve
koruma işlemleri yapılamaz. koruma işlemleri yapılabilir.
Current Rec. Mode DVD-VR
unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
3
◄► tuşlarına basarak Unfinalise'ı seçin. Ardından OK tuşuna basın. “Do you want to unfinalise disc?” mesajı karşınıza
çıkacak. Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc N ame
00 : 00 : 00
Available Space
00 : 00 SP
Düzenleme
Used Space
Do you want to unfinalise disc?
Current Rec. Mode DVD-V
Yes
No
unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Eğer Yes'i seçerseniz, yine, “Disc will be
unfinalised. Do you want to continue?” mesajı ile
karşılaşacaksınız.
Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc N ame
00 : 00 : 00
Used Space
Available Space
00 : 00 SP
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Current Rec. Mode DVD-V
Yes
No
unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Türkçe - 127
HR725-tur.114-127.indd 127
2006-01-05 오후 7:55:57
Başvuru
Arıza Giderme
Ürünün çalışması bozulursa, bir Samsung yetkili
servisine başvurmadan önce aşağıdakileri kontrol
ediniz.
Güç
Ünite açıldığı zaman, girdi bilgisi kısa bir süre
için ekrana gelir.
Kontrol Noktası 1
HDD-DVD Kaydedici'nin başlatılması
için zaman gerekir ve ünite açıldıktan
sonra yaklaşık 10 saniye süreyle girdi
bilgisi ekranı görünecektir.
Kayıt
TV programlarını kaydedemiyor.
Kontrol Noktası 1
Fişin sıkıca prize oturup oturmadığını
kontrol edin.
Kontrol Noktası 2
HDD-DVD KAYDEDİCİ kanal ayarlarını
doğru olarak yaptınız mı?
Kontrol Noktası 3
HDD/DVD-RAM/-RW/-R disklerinizde
boş yer olup olmadığını kontrol edin.
Başvuru
REC tuşuna bastım ancak cevap alamadım.
Kontrol Noktası 1
Sadece HDD/DVD- RAM/-RW/-R
disklere kayıt yapılabilir.
Bir program kopya korumalı ise,
kaydedilemez.
Arıza Giderme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
128 - Türkçe
HR725-tur.128-132.indd 128
2006-01-05 오후 7:56:36
Oynatma
Diski oynatmıyor.
Kontrol Noktası 1
Diskin, etiketi üste gelecek şekilde
doğru yerleştirilip yerleştirilmediğine
bakın.
Kontrol Noktası 2
DVD diskin bölge kodunu kontrol edin.
Kontrol Noktası 3
Bu HDD-DVD Kaydedici bazı disk
tiplerini oynatmaz.
(6, 46. sayfalara bakınız)
Açı uygulaması bir DVD disk oynatırken
çalışmıyor.
Kontrol Noktası 1
Açı uygulaması yalnızca, diskte farkl
açılardan alınmış görüntüler bulunması
hâlinde kullanılabilir.
Seçilen ses ve/veya altyazı dili çalıştırılamıyor.
Ekranda ( ) işareti var.
Kontrol Noktası 1
Bu uygulama veya işlevi aşağıdaki
nedenlerden biri yüzünden gerçekleştir
emiyorsunuz:
(1) DVD diskiniz o uygulamayı
sınırlıyor.
(2) DVD diskiniz o özelliği
desteklemiyor (örneğin: açılar)
(3) Bu özellik o an için kullanılamıyor.
(4) Mevcudun dışında bir başlık, bölüm
veya tarama zamanı istediniz.
Kontrol Noktası 1
Ses ve altyazı dilleri, diske özeldir.
Yalnızca, DVD diskte yer alan ses
ve altyazı dilleri kullanılır ve disk
menüsünde gösterilir.
Başlık veya dosyayı başka moda kopyalayamıyor
Oynatma modu seçenekleri, ayarlar menüsündeki
ayarlardan farklı.
Kontrol Noktası 1
Disk, seçili işlevlerin tümünü
desteklemiyor. Bu durumda ayarlar
menüsünde gördüğünüz bazı ayarlar
düzgün şekilde çalışmayabilir.
Kontrol Noktası 1
Kopya korumalı DVD diskler, HDD'ye
kopyalanamaz.
Kontrol Noktası 2
Kopyalamanın desteklenip
desteklenmediğini öğrenmek için, 5.
sayfadaki "İçerik Kopyalama Özellikleri"
tablosuna bakınız.
Başvuru
Görüntü oranı değişmiyor.
Kontrol Noktası 1
Görüntü oranı, DVD diskler için sabittir.
(40~41. sayfalara bakınız)
Türkçe - 129
HR725-tur.128-132.indd 129
2006-01-05 오후 7:56:37
Görüntü
Zaman Ayarlı Kayıt
Disk dönüyor, ama görüntü yok veya görüntüler
kalitesiz
Zaman ayarı lambası yanıp sönüyor.
Kontrol Noktası 1
Görüntü ayarının düzgün
yapıldığından pemin olun. (40~41. sayfalara bakınız)
Kontrol Noktası 2
Diskiniz üzerinde hasar veya
herhangi yabancı madde olup
olmadığını kontrol ediniz.
Kontrol Noktası 3
Düşük kaliteli bazı diskler düzgün
pçalışmayabilir.
Kontrol Noktası 4
Sahneler aniden koyudan açığa
değişiyorsa, ekran dikey olarak
sallanabilir; ancak bu bir arıza
değildir.
Ses
Kontrol Noktası 1
Diskte kayıt için yeteri kadar yer olup
olmadığını kontrol edin.
Kontrol Noktası 2
Mevcut diskin kaydedilebilir özellikte
olup olmadığını kontrol edin. Bu kontrolü, kayıt zamanı
başlamadan önce yapın.
Zaman ayarlı kayıt düzgün çalışmıyor.
Kontrol Noktası 1
Kayıt ve bitiş zamanını tekrar kontrol
edin.
Kontrol Noktası 2
Kayıt sırasında elektrik kesintisi veya
benzeri bir neden yüzünden güç
kesilirse, kayıt iptal edilecektir.
Ses yok.
Kontrol Noktası 1
Kontrol Noktası 2
Kontrol Noktası 3
Başvuru
Kontrol Noktası 4
Programı yavaş veya atlama
modunda mı seyrediyorsunuz?
Bir programı normal hızından
farklı bir hızda oynatıyorsanız, ses
duyulmayacaktır.
Bağlantılar ve ayarları kontrol edin.
(22, 39. sayfalara bakınız)
HDMI
HDMI çıkışı yok.
Diskin zarar görmüş olup olmadığına
bakın. Gerekirse diski temizleyin.
Diskin doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğine bakın; etiketli kısım
üstte kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
Ses çıkışı yok.
Kontrol Noktası 1
Modun durdurma modu olup
olmadığını kontrol edin, HDMI
moduna durdurma modunda
geçebilirsiniz.
Kontrol Noktası 2
Video çıkışının HDMI etkin olup
olmadığını kontrol edin.
Kontrol Noktası 3
Kontrol Noktası 1
Ses çıkış Seçenekleri menüsünde
doğru dijital çıkış seçeneklerini
işaretleyip işaretlemediğinizi
kontroledin. (39. sayfaya bakınız)
Kontrol Noktası 4
Televizyonla HDD ve DVD
KAYDEDİCİ arasındaki bağlantıyı
kontrol edin.
Televizyonunuzun HDMI’yı
destekleyip desteklemediğini kontrol
edin.
130 - Türkçe
HR725-tur.128-132.indd 130
2006-01-05 오후 7:56:37
Anormal HDMI çıkış ekranı.
Diğer
Ebeveyn gözetimi parolamı unuttum.
Kontrol Noktası 1
Ekranda karlı görüntü olursa
televizyon HDCP’yi (Yüksek
Dalga Boylu Dijital İçerik Koruma)
desteklemiyor demektir.
Kontrol Noktası 1
HDMI çıkış Titremesi
Kontrol Noktası 1
Kontrol Noktası 2
Ünitede disk yokken, kaydedicinin ön
tarafında bulunan
tuşuna basın ve
5 saniye süreyle basılı tutun.
Parola dahil, tüm ayarlar, fabrika çıkış
ayarlarına geri dönecektir. Bu işlemi
kesinlikle gerekli olmadıkça yapmayın.
(Bu işlevin yalnızca, ünite içinde disk
function is possible only when no disc
olmadan yapılabildiğine dikkat edin.)
Televizyon sistem ayarlarınızı kontrol
edin.
Lütfen televizyonunuzun kullanma
kılavuzuna başvurun.
Kaydedilmiş bir diskte altyazıyı ve ses sinyalini
değiştirebilir miyim?
Kontrol Noktası 1
Uzaktan Kumanda Ünitesi
Kaydedilmiş bir disk yalnızca, kayıt
sırasında seçilmiş olan altyazı ve ses
sinyaliyle oynatılabilir.
Uzaktan Kumanda çalışmıyor.
Diğer problemler.
Kontrol Noktası 1
Uzaktan kumandayı, HDD-DVD
KAYDEDİCİ'nizdeki uzaktan kumanda
algılayıcısına yöneltin. Mesafe uygun
olmalıdır. HDD-DVD KAYDEDİCİ ve
uzaktan kumanda arasındaki engelleri
ortadan kaldırın.
Kontrol Noktası 2
Pillerin boş olup olmadığını kontrol
edin.
Kontrol Noktası 3
TV/DVD seçim tuşunu kontrol edin.
Kontrol Noktası 4
Kontrol Noktası 1
Kılavuzun İçindekiler kısmına bakın ve
sorununuzu tarif eden bölümü bulup
okuyun; verilen talimatı takip edin.
Kontrol Noktası 2
HDD-DVD KAYDEDİCİ'nizin fişini
çıkarın ve tekrar takın.
Kontrol Noktası 3
Sorun hâlâ devam ediyorsa en yakın
Samsung servis merkezine başvurun.
TV kontrol tuşuna basılıp
basılmadığını kontrol edin.
Başvuru
Türkçe - 131
HR725-tur.128-132.indd 131
2006-01-05 오후 7:56:37
Teknik Özellikler
Güç Gereksinimleri
Güç Tüketimi
Ağırlık
Genel
Ebat
Çalışma Sıcaklığı
Diğer Şartlar
Görüntü
Ses
DV Giriş
Giriş
Alınabilir Kanallar
Skart Jakı
AC 220-240V, 50Hz
45 Watt
4.2Kg
430mm(E) x 255mm(B) x 79mm(Y)
+5°C to +35°C
Çalışma esnasında seviyeyi koruyun. 75%'den az nem oranı
Kompozit Video : 1.0 V p-p, 75Ω yükte, sync negatif
Maksimum Ses Giriş Seviyesi : 2Vrms
IEEE 1394(4p) uyumlu jak
PAL B/G, D/K, I
AV1 (Skart TV)
Video : Kompozit, Audio: analog
AV2 (Skart Ext)
Video : Kompozit, RGB Audio: analog
Ses
Analog Çıkış jakı x 2
Optik/Koaksiyal Dijital Ses Çıkışı
Kompozit Video : Video Çıkış jakı x 1
Çıkış
Görüntü
S-Video Çıkış x 1 (Y:1.0Vp-p, C:0.286Vp-p, 75Ω yükte)
Komponent Çıkış x 1 (Y: 1.0Vp-p, Pb: 0.70Vp-p, Pr: 0.70Vp-p, 75Ω yükte)
HDMI/DVI (576p)
Skart Jakı
AV1 (Skart TV)
Resim Sıkıştırma Formatı
Ses Sıkıştırma Formatı
Kayıt
Kayıt Kalitesi
Ses Frekans Cevabı
Başvuru
HDD kapasitesi
Video : Kompozit, RGB Audio: analog
MPEG-II
Dolby Digital 2kanal/256kbps, MPEG-II
XP (yaklaşık 8.5Mbps), SP (yaklaşık 4.5Mbps), LP (yaklaşık 2.5Mbps),
EP (yaklaşık 1.6Mbps veya yaklaşık 1.2Mbps)
20 Hz ~ 20 kH
160GB
Ses Çıkışı
DVD diskler için, 96kHz örnekleme frekansında kaydedilen ses sinyali çevrilerek 48kHz'de çıkış verir.
Disk Tipi DVD
SES CD'si (CDDA)
Analog Ses Çıkış 48 / 96kHz 44.1kHz
48kHz 44.1kHz
Dijital Ses Çıkış 132 - Türkçe
HR725-tur.128-132.indd 132
2006-01-05 오후 7:56:38
AND-Eng
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
DÜNYANIN HER YERİNDEN SAMSUNG’a Ulaşın
Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG müşteri
memnuniyeti merkezi ile temas kurun.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
HR725-tur.128-132.indd 133
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
01-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mx
1-800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
0800-124-421
www.samsung.com/br
800-726-7864(SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
800-6225
www.samsung.com/latin
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
800-7267
www.samsung.com/latin
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
1-800-100-5303
www.samsung.com/latin
02 201 2418
www.samsung.com/be
844 000 844
www.samsung.com/cz
38 322 887
www.samsung.com/dk
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
08 25 08 65 65 (0,15¤/Min)
www.samsung.com/fr
01805 - 121213 (¤ 0,12/Min) www.samsung.de
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
199 153 153
www.samsung.com/it
02 261 03 710 www.samsung.lu
0900 20 200 88 (¤ 0.10/Min)
www.samsung.com/nl
231 627 22
www.samsung.com/no
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
0850 123 989
www.samsung.com/sk
902 10 11 30
www.samsung.com/es
08 585 367 87
www.samsung.com/se
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
8-800-200-0400
www.samsung.ru
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
1300 362 603 www.samsung.com/au
800-810-5858, 010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
2862 6001
www.samsung.com/hk
3030 8282
www.samsung.com/in
1600 1100 11
0800-112-8888
www.samsung.com/id
0120-327-527
www.samsung.com/jp
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1800-10-SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
1800-29-3232 www.samsung.com/th
02-689-3232
0800-329-999
www.samsung.com/tw
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/mea
2006-01-05 오후 7:56:38
ELECTRONICS
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Elektrik& Elektronik Cihaz Atığı)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye
çöplüklerine atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz çöp atımı sonucunda oluşabilecek çevre
ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkenleri azaltmak için bunu diğer çöplerden ayrı tutun.
ve doğal kaynakları korumak için geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları için: Ulaşabileceğiniz dönüşüm ve toplama sistemleri hakkında detaylı bilgi için
lütfen atıklarla ilgili kuruma ya da ürünü satın aldığınız yetkili firmaya başvurunuz.
İş sahipleri için: Ürün sağlayıcınıza başvurun ve satın alma sözleşmesindeki şartları kontrol edin.
Bu ürün diğer çöp ve atıklarla karıştırılmamalıdır.
English
HR725-tur.128-132.indd 134
Türkçe
AK68-00819R-00
2006-01-05 오후 7:56:38
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 1
Instruction Manual
DVD-HR725
www.samsung.com
English
Türkçe
AK68-00852R-00
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 2
IMPORTANT NOTE
Getting Started
Warning
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
The mains lead on this equipment is supplied with a
moulded plug incorporating a fuse. The value of the
fuse is indicated on the pin face of the plug. If it requires
replacing, a fuse approved to BS1362 of the same
rating must be used.
Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover
is detachable. If a replacement fuse cover is
required, it must be of the same colour as the pin face of
the plug. Replacement covers are available from your
dealer.
If the fitted plug is not suitable for the power points in your
house or the cable is not long enough to reach a
power point, you should obtain a suitable safety approved
extension lead or consult your dealer for assistance.
This symbol indicates “dangerous voltage”
inside the product that presents a risk of
electric shock or personal injury.
This symbol indicates important instructions
accompanying the product.
Do not install this equipment in a confined space such
as a bookcase or similar unit.
WARNING : To prevent damage which may result in fire
or electric shock hazard, do not expose this
appliance to rain or moisture.
CAUTION : HDD & DVD RECORDER USES AN INVISIBLE
LASER BEAM WHICH CAN CAUSE
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF
DIRECTED. BE SURE TO OPERATE
RECORDER CORRECTLY AS INSTRUCTED.
CAUTION
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR
YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED
PERSONNEL.
This product satisfies CE regulations when shielded cables
and connectors are used to connect the unit to other
equipment. To prevent electromagnetic interference with
electric appliances, such as radios and televisions, use
shielded cables and connectors for connections.
2 - English
However, if there is no alternative to cutting off the plug,
remove the fuse and then safely dispose of the
plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is
a risk of shock hazard from the bared flexible cord.
The product unit accompanying this user manual is
licenced under certain intellectual property rights of certain
third parties. This licence is limited to private noncommercial use by end-user consumers for licenced
contents.
No rights are granted for commercial use.
The licence does not cover any product unit other than this
product unit and the licence does not extend to any
unlicenced product unit or process conforming to ISO/IEC
11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination
with this product unit. The licence only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.
No rights are granted under this licence for product
features or functions that do not conform to the ISO/IEC
11172-3 or ISO/IEC 13818-3.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
10:32 PM
Page 3
Precaution
Handling Cautions
• Before connecting other components to this
recorder, be sure to turn them all off.
Read these operating instructions carefully before using
the unit. Follow all the safety instructions listed below.
Keep these operating instructions handy for future
reference.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings, Install in
accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or
grounding- type plug. A polarized plug has two
blades with one wider than the other. A groundingtype plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are
provided for your safety. if the provided plug does
not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or
pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, the point where they exit from the
apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with the
apparatus. When a cart is used, use caution when
moving the cart/apparatus combination to avoid
injury from tip-over.
13) Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way, such as power-supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate
normally, or has been dropped.
• Do not put a flower vase filled with water or any
small metal objects on the recorder.
• Be careful not to put your hand into the disc tray.
• Do not place anything other than the disc in the
disc tray.
• Exterior interference such as lightning and static
electricity can affect normal operation of this
recorder. If this occurs, turn the recorder off and on
again with the DVD STANDBY/ON button, or
disconnect and then reconnect the AC power cord
to the AC power outlet. The recorder will operate
normally.
• Be sure to remove the disc and turn off the
recorder after use.
• Disconnect the AC power cord from the AC outlet
when you don’t intend to use the recorder for long
periods of time.
• Clean the disc by wiping in a straight line from the
inside to the outside of the disc.
Maintenance of Cabinet
For safety reasons, be sure to disconnect the AC
power cord from the AC outlet.
• Do not use benzene, thinner, or other solvents
for cleaning.
• Wipe the cabinet with a soft cloth.
HDD (Hard Disk Drive)
The hard disk has a high storage density, which
enables long recording durations and quick
access to written data. However, it can easily be
damaged by shock, vibration or dust and should
be kept away from magnets. To avioid losing
important data, observe the following precautions.
• Do not use the HDD & DVD RECORDER in a
place subject to extreame changes in
temperature.
• Do not apply a strong shock to the HDD & DVD
RECORDER.
• Do not place the HDD & DVD RECORDER in a
location subject to mechanical vibrations or in an
unstable location.
• Do not place the HDD & DVD RECORDER on
top of a heat source.
English - 3
Getting Started
Important Safety Instructions
• Do not move the recorder while a disc is being
played, or the disc may be scratched or broken, the
recorder’s internal parts may be damaged.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
10:32 PM
Page 4
Getting Started
• Do not disconnect the AC power cord while the
power is on.
• Do not attempt to change the hard disk. This
may result in a malfunction.
• Do not use scratch-proof protectors or covers.
• Do not use discs printed with label printers
available on the market.
• Do not load warped or cracked discs.
Should the hard disk be damaged, you cannot
recover lost data. The hard disk is only a
temporary storage space.
Disc Storage
Disc Handling
• Use discs with regular
shapes. If an irregular disc
(a disc with a special shape)
is used, this HDD & DVD
RECORDER may be
damaged.
Holding discs
Be careful not to harm the disc because the data on
these discs is highly vulnerable to the environment.
• Do not keep under direct sunlight.
• Keep in a cool ventilated area.
• Store vertically.
• Keep in a clean protection jacket.
• If you move your HDD & DVD RECORDER suddenly
from a cold place to a warm place, condensation may
generate on the operating parts and lens and cause
abnormal disc playback. If this occurs, remove the
disc and wait for one to two hours with the power on
before atttempting playback.
• Be careful not to harm the disc because the data on
these discs is highly vulnerable to the environment.
• Avoid touching the surface of a
disc where recording is
performed.
Disc Specifications
DVD-RAM, DVD-RW and DVD-R
• Clean with an optional DVD-RAM/PD
disc cleaner (LF-K200DCA1 where
available). Do not use cleaners or
cloths for CDs to clean DVD-RAM/
-RW/-R discs.
DVD-Video, Audio-CD
• Wipe off dirt or contamination on the disc with a
soft cloth.
Cautions on handling discs
• Do not write on the printed side with a ball-point
pen or pencil.
• Do not use record cleaning sprays or antistatic.
Also, do not use volatile chemicals, such as
benzene or thinner.
• Do not apply labels or stickers to discs. (Do not
use discs fixed with exposed tape adhesive or
leftover peeled-off stickers.)
4 - English
Disc Type
DVD-Video
• A digital versatile disc (DVD) can contain up to 135minutes of images, 8 audio languages and 32 subtitle
languages. It is equipped with MPEG-2 picture
compression and Dolby digital surrounding, allowing
you to enjoy vivid and clear theatre quality images in
the comfort of your own home.
• When switching from the first layer to the second layer
of a dual-layered DVD Video disc, there may be
momentary distortion in the image and sound. This is
not a malfunction of the unit.
• Once a DVD-RW/-R recorded in Video Mode is
finalised, it becomes DVD-Video.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 5
Audio CD
• Recording and playback can be performed on DVDRW discs in both the Video and VR Modes.
• Once a DVD-RW recorded in both the Video and VR
Modes is finalised, you cannot perform addtional
recording.
• Once a DVD-RW recorded in Video Mode is finalised,
it becomes DVD-Video.
CD-RW/-R
• Use a 700MB(80 minutes) CD-R/RW disc. If possible,
do not use a 800MB(90 minutes) or above disc, as the
disc may not play back.
• If the CD-R/RW disc was not recorded as a closed
session, you may experience a delay in the early
playback time, all recorded files may not play.
• Some CD-R/RW discs may not be playable with this
unit, depending on the device which was used to burn
them. For contents recorded on CD-R/RW media from
CDs for your personal use, playability may vary
depending on contents and discs.
DVD-R Disc Playback and Recording
• Once a DVD-R recorded in Video Mode is finalised, it
becomes DVD-Video.
• You can record onto the available space on the disc
and perform editing functions such as giving titles to
discs and programmes and erasing programmes
before finalising.
• When programming is erased from a DVD-R, that
space does not become available. Once an area on a
DVD-R is recorded on, that area is no longer available
for recording, whether the recording is erased or not.
• It takes about 30 seconds for the unit to complete
recording management information after recording
finishes.
• This product optimizes the DVD-R for each recording.
Optimizing is carried out when you start recording
after inserting the disc or turning on the unit.
Recording onto the disc may become impossible if
optimizing is carried out too many times.
• Playback may be impossible in some cases due to the
condition of recording.
• This unit can play back DVD-R discs recorded and
finalised with a Samsung DVD video recorder. It may
not be able to play some DVD-R discs depending on
the disc and the condition of the recording.
• In both modes, playback can be performed before and
after finalisation, but additional recording, deleting and
editing can not be performed after finalisation.
• If you want to record the disc in VR Mode and then
record in V Mode, be sure to execute Format. Be
careful when executing Format because all the
recorded data may be lost.
• A DVD-RW blank disc is initialized to VR Mode when
first initialized.
DVD-RAM Disc Playback and Recording
• Ensure that the recording mode is set to VR mode.
Otherwise, this product will not be able to play the
recording.
• You cannot play a DVD-RAM in most DVD
components due to compatibility issues.
• Only DVD-RAM standard Version 2.0. discs can be
played in this unit.
• DVD-RAM recorded on this unit may not work with
other DVD components. To determine compatibility
with these DVD-RAM discs, refer to the user’s manual
for the player.
• For cartridge type DVD-RAM discs, remove the
cartridge and use the disc only.
Disc Copy
Contents Copy Specifications
Contents
Recorded Video Title
Copy Protected Title
Copy Once Title
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Supported
Not supported
Move
(Deletes the Title in the
HDD after copying)
Not supported
Not supported
Not supported
DVD ➞ HDD
Supported
Not supported
Not supported
supported
supported
Not supported
Once "Copy Once programme" has been recorded on the
DVD disc, this title cannot be copied to HDD anymore.
But "Copy Once programme" has been recorded on the
HDD, this title can be copied to DVD-RW(VR mode) or
DVD-RAM.
English - 5
Getting Started
• An audio disc on which 44.1kHz PCM Audio is
recorded.
• Plays CD-DA format audio CD-R and CD-RW discs.
• The unit may not be able to play some CD-R or CDRW discs due to the condition of the recording.
DVD-RW Disc Playback and Recording
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 6
Getting Started
COPY PROTECTION
• Many DVD discs are encoded with copy
protection. Because of this, you should only
connect your HDD & DVD RECORDER directly to
your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR
results in a distorted picture from copy-protected
DVD discs.
• This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision Corporation
and other rights owners. Use of this copyright
protection technology must be authorised by
Macrovision Corporation, is intended for home
and other limited viewing uses only unless
otherwise authorised by Macrovision Corporation.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Protection
This HDD & DVD RECORDER can allow you to protect
the contents of your discs, as described below.
• Programme-protected: See page 97
“Locking(Protecting) a Title”
Using JPEG disc
• CD-R, DVD-R/RW/RAM, HDD with JPEG files
recorded with UDF, ISO9660 or JOLIET format can be
playbacked.
• Only JPEG files with the “.jpg” or “.JPG” extension
can be displayed.
• The unit can handle a maximum of 4,500 files and
1,000 sub folders under a folder.
• MOTION JPEG and progressive JPEG are not
supported.
Using MPEG4 disc
• Disc : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4 File with following extensions can be played. :
.avi, .divx, .AVI, .DIVX
• MPEG4 Codec format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro (without QPEL and GMC)
• Available Audio Format : “MP3”, “MPEG”, “WMA”,
“LPCM”, “AC3”
• Supported subtitle file formats: .smi, .srt, .sub, .psb,
.txt, .ass
• Disc-protected: See page 122 “Disc Protection”
❋ DVD-RAM/-RW/-R discs that are incompatible with
the DVD-VIDEO format cannot be played with this
product.
❋ For more information on DVD recording compatibility,
consult your DVD-RAM/-RW/-R manufacturer.
❋ Use of poor quality DVD-RAM/-RW/-R discs may
cause following unexpected problems including,
without limitation, recording failure, loss of recorded
or edited materials or damage to the recorder.
DVD-RW (VR mode)
• This is a format that is used for recording data on a
DVD-RAM or DVD-RW disc. You can record multiple
titles, edit, delete, partial delete, create a playlist, etc.
• A disc that is recorded in this mode may not be
played by existing HDD & DVD RECORDER.
DVD-RW (V mode)
Disc Format
Using MP3 disc
• CD-R, DVD-R/RW/RAM, HDD with MP3 files recorded
with UDF, ISO9660 or JOLIET format can be
playbacked.
• Only MP3 files with the “.mp3” or “.MP3” extension
can be played.
• For MP3 files recorded with a VBR(Variable Bit
Rates), from 32 Kbps to 320 Kbps, the sound may cut
in out.
• Playable bit-rate range is from 56 Kbps to 320 Kbps.
• The unit can handle a maximum of 1,500 files and
1,000 sub folders under a folder
6 - English
• This is a format that is used for recording data on a
DVD-RW or DVD-R disc. The disc can be played by
existing HDD & DVD RECORDER once it has been
finalised.
• If a disc that has been recorded in Video Mode by a
different maker’s recorder but has not been finalised,
it cannot be played or additionally be recorded by this
recorder.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 7
Do not use the following discs!
Getting Started
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R and
DVD+RW discs should not be used in this product.
[Note]
Disc types that can be played : CD/CD-RW/-RW/
MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
For a DVD-RW/-R disc, which has been recorded in
Video Mode on another component, it can play only
when finalised.
• Some commercial discs and DVD discs purchased
outside your region may not be playable with this
product. When these discs are played, either “No
disc.” or “Please check the regional code of the disc.”
will be displayed.
• If your DVD-RW disc is an illegal copy or is not in
DVD video format, it may also not be playable.
❋ We recommend using one of the discs in the table as
they have been confirmed to be compatible with this
unit. Other discs may not perform correctly.
Media
Disc
TDK
Beall
DVD-R
That’s
Maxell
Panasonic
TDK
Maxell
DVD-RW Optodisc
Radius
Verbatim
Maxell
Fujifilm
DVD-RAM
TDK
Panasonic
Disc
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
SPEED
4x
4x
4x
4x
4x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
Maximum no. of recordings by disc type
100,000
1,000
1
• We take no responsibility and offer no compensation for
any recording failure, loss of recorded or edited material
and/or damage to the recorder arising from usage of
unrecommended discs.
English - 7
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 8
Connecting HDMI/DVI to a TV..................................23
Contents
Case 1 : Connecting to a TV with HDMI Jack ..............23
Case 2 : Connecting to a TV with DVI Jack..................23
Getting Started
Connecting to AV 3 IN, DV input jack.......................24
Getting Started
Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Precaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Important Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Handling Cautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Maintenance of Cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (Hard Disk Drive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Disc Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disc Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disc Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disc Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Before Reading the User’s Manual . . . . . . . . . . . . .11
How to use the HDD & DVD RECORDER . . . . . . .11
Unpacking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Front Panel Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Connecting & Setting Up
Quick Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Connecting the HDD & DVD RECORDER . . . . . . .19
Additional connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenna + HDD & DVD RECORDER + External
decoder box + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Other type of connecting the Video output cable . . . . .20
Case 1 : Connecting to a Video (Composite)
output jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Case 2 : Connecting to an S-Video output jack . . . . . .21
Case 3 : Component Video output jacks . . . . . . . . . . . .21
Other type of connecting the Audio output cable . . .22
Case 1 : Connecting to your TV . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Case 2 : Connecting to a stereo amplifier
with AV output jacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Case 3: Connecting to an AV amplifier
with a digital output jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8 - English
Case 1 : Connecting a VCR, Set-Top Box(STB),
DVD player or Camcorder to the AV3 IN jacks .................24
Case 2 : Connecting a Camcorder to the
DV IN jack .......................................................................24
System Setup
On-Screen Menu Navigation.....................................25
Plug & Auto Setup......................................................26
Setting the Clock........................................................27
Presetting Channels with the Auto Setup function...28
Presetting Channels with the Manual Setup
function .......................................................................30
Setting up the Language Options .............................31
Auto Power Off Setting..............................................32
CM Skip Time Setting................................................33
EP Mode Time Setting...............................................34
Setting up the Front Display Options........................35
Automatic Chapter Creator........................................36
Setting up NICAM Options........................................37
DivX(R) Registration ..................................................38
Setting up the Audio Options.....................................38
Setting up the Video display Options........................40
Setting up Video Output Options ..............................41
Setting up the Progressive scan ...............................42
Canceling the Progressive scan ...............................43
Setting up the Parental Control.................................44
If you forgot your password ............................................44
About the Rating Level ...................................................45
About the Change Password .........................................45
Playback
Before Playing............................................................46
Playing a Disc.............................................................47
Using the Disc Menu & Title Menu ...........................48
Using the Search & Skip Functions..........................48
Slow Motion Play/Step Motion Play..........................49
About ANYKEY ..........................................................50
Playing the Title List ...................................................52
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 9
Recording
Before Recording .......................................................77
Recording the current TV programme you are
watching......................................................................79
Recording from external equipment
you are watching........................................................81
Copying from a Camcorder.......................................82
Making an One Touch Recording (OTR) .................83
Chasing Play ..............................................................84
Simultaneous Recording and Playback ...................85
Making a Timer Recording .......................................86
Flexible Recording (for Timer recording only) ..........88
Editing the Timer Record List....................................88
Deleting a Timer Record List.....................................89
Go To History List.......................................................90
Using the ShowView Feature ..................................93
ShowView Extended..................................................94
Renaming a Playlist Entry ............................................105
Editing a Scene for the Playlist.....................................106
Deleting a Playlist Entry from the Playlist ....................110
Copying from HDD to DVD .....................................111
About the Copy Screen.................................................111
Changing the Record Mode .........................................114
Copying Multiple Titles at One Time.......................114
Deleting an Undesired Title from the Copy List...........116
Previewing a Selected Title from the Copy List...........116
Selecting Record Mode of Each Title
from the Copy List. ........................................................117
Changing Record Mode of All Titles
from the Copy List .........................................................117
Copying from DVD to HDD.....................................118
Copying MP3 or JPEG Files
from a Disc to HDD ................................................119
File Copy........................................................................119
Folder Copy ...................................................................120
Disc Manager...........................................................121
Editing the Disc Name ..................................................121
Disc Protection ..............................................................122
Formatting a Disc ..........................................................123
Delete All Title Lists/Music Lists/Photo Lists................124
Delete All Title Lists ......................................................125
Finalising a Disc ...........................................................126
Unfinalising a Disc (V/VR mode) .................................127
Reference
Troubleshooting ........................................................128
Specifications ...........................................................132
Editing
Basic Editing (Title List) .............................................96
Renaming(Labeling) a Title.............................................96
Locking (Protecting) a Title ............................................97
Deleting a Title.................................................................98
Splitting a Section of a Title (Split)..................................99
Deleting a Section of a Title (Partial Delete)................101
Advanced Editing (Playlist) .....................................103
Creating a Playlist .........................................................103
Playing Entries in the Playlist .......................................104
English - 9
Getting Started
Navigation Menu ........................................................53
Using the Markers......................................................56
Using the Bookmarks ................................................58
Selecting the Subtitle Language ...............................60
Selecting the Soundtracks & Audio Channels .........61
Changing the Camera Angle.....................................62
Repeat Play................................................................62
Zooming-In .................................................................64
Select Media...............................................................65
Playing an Audio CD/MP3.........................................65
Playing a Picture ........................................................72
Playing an MPEG4 ....................................................75
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 10
Getting Started
General Features
The HDD & DVD RECORDER allows you to record and
play high quality digital video on DVD-RAM/-RW/-R or
HDD discs. You can also edit digital images on
DVD-RAM/-RW/-R discs or HDD.
HDD Recording
You can record up to 272 hours of video (in EP mode) on
the internal 160GB (gigabyte) hard disk (HDD).
With both recordable DVD and a high-capacity HDD in the
same recorder, you have the flexibility to keep recordings
on the HDD for quick access anytime, or record to DVD
for archiving or playing on other DVD players.
Automated Quality Adjustment for Timer
Recording
If FR mode is selected, the video quality is adjusted
automatically so that all video for the scheduled time can
be recorded onto the free disc space.
(See page 88)
Creating a DVD video title using DVD-RW/-R
disc
With the HDD & DVD RECORDER, you can create your
own DVD Video titles on 4.7 GB DVD-RW/-R discs.
Copying data from a digital camcorder using
a DV input jack
Record DV Device video onto HDD and DVD-RAM/-RW/-R
discs using the DV input jack (IEEE 1394-4pin/4pin).
(See page 82)
High quality progressive scan
Copy between HDD and DVD
You can copy recordings from the HDD to recordable
DVD, or from DVD to the HDD. Usually you can use the
high speed copy feature.
You can also choose to copy material at different
recording quality from the original. For example, you might
want to copy a XP mode (highest quality) recording on the
HDD to SP (standard play) quality on a DVD so that you
can fit other recordings on the same disc.
Simultaneous Recording and Playback
Playback and recording for both DVDs and the built-in
hard disk drive (HDD) are completely independent. For
example you can record a broadcast programme to either
a recordable DVD or the HDD, while watching another
recording you already made on the same DVD or on the
HDD.
High quality digital audio and video recording
and playback
Record up to 16-hours of video with a double sided 9.4
GB DVD-RAM disc, up to 8-hours of images with a 4.7
GB DVD-RAM/-RW/-R disc, depending on the recording
mode.
Selectable Recording Mode
You can set your recorder to one of four different
recording speeds, each varying in recording quality and
length. EP (6Hr or 8Hr) mode yields the most recording
time, LP & SP modes provide less recording time with
higher quality recording, XP mode gives you the highest
quality recording.
10 - English
Progressive scanning provides high resolution and flicker
free video. The 10-bit 54-MHz DAC and 2D Y/C
Separating Circuitry provides the highest image playback
and recording quality. (See pages 41~43)
A variety of functions with an easy-to-use
user interface
The integrated menu system and the messaging
function allow you to perform desired operations both
easily and conveniently. With a HDD, DVD-RAM or
DVD-RW disc, you can edit recorded video, create a
playlist, edit video in a specific sequence according to
your requirements.
MPEG4 playback
This HDD & DVD RECORDER can play MPEG4 formats
within an avi file.
DivX Certification
DivX, DivX Certified, and associated
logos are trademarks of DivXNetworks,
Inc and are used under licence.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure digital
video/audio signal path from the DVD recorder to your TV.
This HDD & DVD Recorder only supports 576p.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 11
©2005 Samsung Electronics Co.
All rights reserved; No part or whole of this user’s
manual may be reproduced or copied without the prior
written permission of Samsung Electronics Co.
Make sure to check the following terms before reading
the user manual.
Icons that will be used in manual
Icon
Term
Definition
HDD
This involves a function available
in HDD.
How to use the
HDD & DVD RECORDER
DVD
This involves a function available
in DVD or DVD-R/DVD-RW
discs that have been recorded
and finalised in Video Mode.
RAM
This involves a function available
in DVD-RAM.
RW
This involves a function available
in DVD-RW.
R
This involves a function available
in DVD-R.
CD
This involves a function available
in a data CD (CD-R or CD-RW).
JPEG
This involves a function available
in CD-R/-RW or DVD-R/-RW/
-RAM discs.
MP3
This involves a function available
in CD-R/-RW or DVD-R/-RW/
-RAM discs.
Step 2
MPEG4
This involves a function available
in CD-R/-RW or DVD-R/-RW/
-RAM discs.
Unlike a VCR, the recorder automatically starts
formatting when an unused disc is inserted. This is
required for the preparation of recording on a disc.
Using a HDD
Caution
This involves a case where a
function does not operate or
settings may be cancelled.
NOTE
This involves tips or instructions
on the page that help each
function operate.
One-Touch A function that can be operated
button
by using only one button.
ANYKEY A function that can be operated
button
by using ANYKEY button.
About the use of this user’s manual
1) Be sure to be familiar with Safety Instructions before
using this product. (See pages 2~7)
2) If a problem occurs, check the Troubleshooting.
(See pages 128~131)
Step 1
Select the disc type or HDD
This unit can record on the following types of discs.
If you want to repeatedly record on the same disc
or you want to edit the disc after recording, select a
rewritable DVD-RW or DVD-RAM type disc. If you
want to save a recording without any changes,
choose a non-rewritable DVD-R. You can record
files directly to the built-in HDD or edit a recorded
file.
Format the disc to start recording
Formatting unneccessory.
Using a DVD-RAM
This type of disc can be formatted in DVD-Video
Recording format (VR mode). You can edit
recorded image and create a playlist and edit
images in a specific sequence according to your
requirements.
Using a DVD-RW
This type of disc can be formatted in either DVDVideo format (V mode) or DVD-Video Recording
format (VR mode). For an unused disc, a message
that asks whether to format in VR Mode or not is
displayed. You can play a Video mode disc on
various DVD components. A VR mode disc allows
more varied editing.
Using a DVD-R
This type of disc can be formatted in DVD Video
format. After formatting is complete, you can record
on the disc. You can play this type of discs on
various DVD components only when they have
been finalised.
English - 11
Getting Started
Before Reading the
User’s Manual
Copyright
01-00852R-AND_Eng-01-17
■
NOTE
Getting Started
■
2006.1.4
8:55 PM
Page 12
You can only use either the VR or Video
mode on a DVD-RW, but not both at the
same time.
You can change the DVD-RW format to
another format by reinitializing. It should
be noted that the disc's data will be lost
when changing formats.
Step 5
Editing a recorded disc
Editing on discs is easier than conventional video
tapes. The recorder supports many different edit
functions, possible only with DVDs and HDD.
With a simple and easy edit menu, you can operate
various edit functions, such as delete, copy, rename,
lock, etc., on a recorded title.
Step 3
Recording
There are two different recording methods, Direct
Recording and Timer Recording. Timer recording is
classified.
Recording mode : XP (high quality mode), SP
(standard quality mode), LP (long recording mode),
and EP (extended mode) according to the recording
mode. When recording is set in the FR mode, the best
quality picture is recorded with regards to the
remaining time on the disc.
Creating a playlist (DVD-RAM/-RW in VR mode,
HDD)
With this recorder, you can create a new playlist on
the same disc and edit it without the change of the
original recording.
Step 6
Finalising & Playing on
other DVD components
To play your DVD on other DVD components,
finalising may be necessary. First, finish all editing and
recording operations, then finalise the disc.
Step 4
Playing
You can select the title you want to play in a
displayed menu and then immediately start
playback.
A DVD consists of sections, called titles, and sub
sections, called chapters.
During recording, a title is created between two
points where you start and stop recording.
Chapters will be created automatically when you
finalise recording on DVD-RW/-R discs in Video
mode.
The chapter’s length (interval between chapters)
varies according to the recording mode.
12 - English
When using a DVD-RW disc in VR Mode
Although finalising is generally unnecessary when
playing the disc on a VR Mode compatible
component, a finalised disc should be used for
playback on that type of component.
When using a DVD-RW disc in Video Mode
The disc should be finalised first to enable playback
on anything other than this recorder. No more editing
or recording can be made on the disc once it has
been finalised.
To enable recording on the disc again, disc should be
unfinalised.
When using a DVD-R disc
You should finalise the disc to play it on a component
other than this recorder. You cannot edit or record on
the disc once it has been finalised.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 13
Unpacking
Setting the Remote Control
Check for the supplied accessories below.
You can control certain functions of another
manufacturer’s TV with this remote control.
Control function buttons involve: TV STANDBY/ON,
PROG
, TV VOL + -, Number buttons, TV MUTE,
INPUT button.
Video/Audio Cable
HDMI Cable
Remote Control
Instruction Manual
RF Cable for TV
DVI Adapter Cable
Batteries for Remote
Control (AAA Size)
Quick Guide
Preparing the Remote Control
Install Batteries in the Remote Control
• Open the battery cover on the back of the remote control.
• Insert two AAA batteries. Make sure that the polarities
(+ and -) are aligned correctly.
• Replace the battery cover.
If the remote does not operate properly:
• Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
• Check if the batteries are drained.
• Check if remote sensor is blocked by obstacles.
• Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Dispose of batteries according to local environmental
regulations. Do not put them in the household trash.
English - 13
Getting Started
Accessories
Getting Started
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 14
To determine whether your television is
compatible, follow the instructions below.
1. Switch your television on.
2. Point the remote control towards the television.
3. Press and hold the TV STANDBY/ON button and
enter the two-figure code corresponding to the
brand of your television, by pressing the
appropriate number buttons.
Controllable TV Codes
BRAND
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
14 - English
BUTTON
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
BRAND
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
BUTTON
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Result: If your television is compatible with the remote
control, it will switch off.
It is now programmed to operate with the remote
control.
■
If several codes are indicated for your
television brand, try each one in turn until
you find one that works.
■
If you replace the remote control's
batteries, you must set the brand code
again.
NOTE
Then you can control the television using the following
buttons after the TV button.
Button
TV STANDBY/ON
INPUT
TV VOL (+ -)
PROG (
)
TV MUTE
Number
■
NOTE
Function
Used to switch the television on and off.
Used to select an external source.
Used to adjust the volume of the television.
Used to select the desired channel.
Used to toggle the sound on and off.
Used to input number directly.
The various functions will not necessarily
work on all televisions. If you encounter
problems, operate the television directly.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 15
Description
Getting Started
Front Panel
1
2
9
3
10
1. STANDBY/ON BUTTON
Turns the recorder on and off.
2. DVD BUTTON
Select DVD mode.
3. HDD BUTTON
Select HDD mode.
4. DISC TRAY
Opens to accept a disc.
5. DISPLAY
Displays the playing status, title/ chapter/
time, etc.
6. STOP BUTTON
Stops disc playback.
7. SEARCH/SKIP BUTTONS
Goes to the next title/chapter/track or goes
back to the previous title/chapter/track.
4
5
11
6
7
12
8
13
14
8. PROG
BUTTONS
Select TV preset Channels. Same as
PROG button on the remote control.
9. AV 3 INPUT
Connect external equipment.
10. DV-INPUT
Connect external digital equipment with a DV
jack. (such as a camcorder)
11. OPEN/CLOSE BUTTON
Opens and closes the disc tray.
12. PLAY/PAUSE BUTTON
Plays a disc or pauses playback or recording.
13. P.SCAN BUTTON
Selects the progressive scan mode.
14. REC BUTTON
Starts recording.
Front Panel Display
1. Lights when a disc is loaded.
2. Lights in the record mode.
3. Lights to indicate the timer record mode.
4. Lights when a -R/RW/RAM disc is loaded.
5. Playing time/clock/current status indicator.
6. Lights in the progressive scan mode.
English - 15
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 16
Getting Started
Rear Panel
Fan
The fan always revolves when the power is on.
Ensure a minimum of 10cm clear space on all sides of
the fan when installing the product.
1. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Connects to an amplifier having a digital optical
audio input jack.
2. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Connects to an amplifier having a digital coaxial
audio input jack.
3. AUDIO OUT
Connects to the audio input of external equipment
using audio cables.
4. VIDEO OUT
Connects the input of external equipment using a
Video cable.
5. S-VIDEO OUT
Connects the input of external equipment using
an S-Video cable.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Connects to equipment having Component video
output.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART Connector
8. AV2(EXT) INPUT SCART Connector
9. HDMI OUT
10.
In from aerial connector
11.
Out to TV connector
■
NOTE
16 - English
The Antenna connection does not pass
output signal of DVD. To watch a DVD on
your TV, you must connect audio/video or
Scart cables.
01-00852R-AND_Eng-01-17
2006.1.4
8:55 PM
Page 17
Tour of the Remote Control
13. OK/DIRECTION Buttons (…†œ √ Buttons)
14. RETURN Button
1
20
3
21
4
5
22
7
8
9
10
11
12
23
24
25
26
7
9
27
28
29
13
14
30
15
31
16
32
17
33
18
34
19
35
1. DVD STANDBY/ON Button
2. NUMBER Buttons
3. TV/DVD Button
4. DVD Button
Press this to operate DVD.
5. HDD Button
Press this to operate HDD.
6. TV VOL Button
TV volume adjustment
7. REVERSE/FORWARD SKIP Buttons
Press to skip a disc backwards or forwards.
8. REVERSE/FORWARD STEP Buttons
Each press will play one-frame forward or reverse.
9. REVERSE/FORWARD SEARCH Buttons
Press to search a disc backwards or forwards.
10. STOP Button
Press to stop a disc.
11. TITLE LIST/DISC MENU Button
Use this to enter the View Recording list/disc menu.
12. MENU Button
Brings up the HDD & DVD RECORDER’s setup menu.
17. COPY Button
Press this when you copy DVD to HDD or HDD to DVD.
To start copying, press the COPY button on the title list
screen or press the COPY button during the playback.
18. REPEAT Button
Allows you to repeat a title, chapter, track or disc.
19. REC PAUSE Button
Use this to pause during recording.
20. TV STANDBY/ON Button
21. AUDIO/TV MUTE Button
Use this to access various audio functions on a disc
(DVD mode).
This operates as sound mute. (TV mode)
22. INPUT Button
Select input signal in external input mode (PROG,
AV1,AV2, AV3 or DV input)
23. TV Button
Press this to operate TV.
24. OPEN/CLOSE Button
To open and close the disc tray.
25. CM SKIP Button
When a programme recorded on DVD disc or HDD is
played, the unit can be set to automatically skip a portion
of the programme.
26. PROG Button
Use this to select a TV programme.
27. PLAY/PAUSE Button
Press to play/pause a disc.
28. PLAY LIST/TITLE MENU Button
Use this to return to the Title menu, or to view the
recorded files list.
29. ANYKEY Button
View and select the applicable features under current
status.
30. CANCEL Button
31. SUBTITLE Button
Press this to switch the DVD’s subtitle language.
32. TIMER Button
Press to directly enter the Timer Recording Mode menu.
33. MARKER Button
Use this to bookmark a position while playing a disc.
34. REPEAT A-B Button
Allows you to repeat a title, chapter, track or disc.
35. REC MODE Button
Use this to set the desired Recording time and picture
quality. (XP/SP/LP/EP)
English - 17
Getting Started
16. REC Button
Use to make a recording on HDD/DVD-RAM/-RW/-R
discs.
2
6
15. INFO Button
This will display current setting or disc status.
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Connecting & Setting Up
Connecting &
Setting Up
This section involves various methods of
connecting the HDD & DVD RECORDER to
other external components and required initial
setting modes.
Page 18
Quick Overview
A Quick Overview presented in this guide will give
you enough information to start using the recorder.
Connecting the HDD & DVD RECORDER
†
Additional connections
†
Antenna + HDD & DVD RECORDER +
External decoder box + TV
†
Other type of connecting the Video
output cable
†
Other type of connecting the Audio
output cable
†
Connecting to HDMI/DVI to a TV
†
Connecting to AV 3 IN, DV input jack
Quick Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Connecting the HDD & DVD RECORDER . . . . . .19
Additional connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenna + HDD & DVD RECORDER +
External decoder box + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Other type of connecting the Video output cable . .20
Other type of connecting the Audio output cable . .22
Connecting to HDMI/DVI to a TV . . . . . . . . . . . . .23
Connecting to AV 3 IN, DV input jack . . . . . . . . . .24
18 - English
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Page 19
Additional connections
You can connect your HDD & DVD RECORDER to the
television using the SCART cable if the appropriate
input is available on the television.
1. Connect the RF cable as shown.
2. Connect one end of the SCART cable to the AV1
socket on the rear of the HDD & DVD RECORDER.
3. Plug the other end into the appropriate connector on
the television.
4. Plug in the HDD & DVD RECORDER and TV
5. Turn on the HDD & DVD RECORDER and TV.
6. Press the INPUT button on your TV remote control
until the Video signal from the HDD & DVD
RECORDER appears on the TV screen.
You can connect your HDD & DVD RECORDER to a
satellite or digital tuner.
external device
(VCR/Satellite receiver)
1
2
To RF IN
2
1
To TV
3
RF Cable
To ANT INPUT
■
NOTE
■
The RF cable connection of this product
sends only signals of TV. You must connect
SCART cable or Audio/Video cables to watch
a DVD from your HDD & DVD RECORDER.
TV mode Press the TV/DVD button on remote
control, then “TV” appear on Front LED
display (or turn off HDD & DVD RECORDER).
Then you can watch programmes received
through RF cable.
- DVD mode
1. Connect the AV2 connector of HDD & DVD
RECORDER and VCR/Satellite receiver or digital
tuner using a SCART cable.
2. Connect the AV1 connector to the SCART AV
connector on TV.
3. Turn on the HDD & DVD RECORDER,
VCR/Satellite receiver or digital tuner and TV.
4. Set Input mode on AV2.
- TV mode
1. Press the TV/DVD button on remote control,then
“TV” appear on Front LED display. (or turn off
HDD & DVD RECORDER.)
2. You can watch programmes from a satellite or
digital tuner connected to this HDD & DVD
RECORDER, even when the HDD & DVD
RECORDER is turned off.
English - 19
Connecting & Setting Up
Connecting the
HDD & DVD RECORDER
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Page 20
Connecting & Setting Up
Antenna + HDD & DVD
RECORDER + External
decoder box + TV
If you connect external decoder box to HDD & DVD
RECORDER, you can record scrambled channels
(CANAL+or Premiere broadcasts) received through
the built-in TV tuner in HDD & DVD RECORDER.
Wall
There are several ways to output video signal not
using scart cables. Select one of the following video
connecting that best suits you below.
• Case 1 : Connecting to a Video (Composite) output
jack
• Case 2 : Connecting to an S-Video output jack
• Case 3 : Component Video output jacks
S-Video, Component video and Progressive
Output Modes
1
3
DECODER
4
2
1. Connect RF antenna cables as shown.
2. Connect the AV1 connector on this recorder to the
SCART AV connector on TV using a SCART
cable.
3. Connect the AV2 connector to a SCART AV
connector on decoder box.
4. To watch or record PAY-TV Canal Plus
programmes, set your HDD & DVD RECORDER
to receive the channels using the on-screen
display.(Refer to page 30)
20 - English
Other type of connecting
the Video output cable
• S-Video and Component video output are available
only if your TV supports S-Video input or
Component video input, respectively. If S-Video or
Component video output does not work, check the
TV connections and the TV input selection settings.
• Compared to standard interlaced video,
progressive scan doubles the amount of video lines
fed to your TV, resulting in a more stable, flickerfree, clear image than interlaced video.
This is only available with TVs that support
progressive scan.
• Progressive Scan Output (576p)
Consumers should note that not all high definition
television sets are fully compatible with this product
and may cause artifacts to be displayed in the
picture, in case of 576 progressive scan picture
problems, It is recommended that the user switch
the connection to the ‘standard definition’ output. If
there are questions regarding our TV set
compatibility with this model 576p HDD & DVD
RECORDER, please contact our customer service
centre.
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Page 21
Case 1 : Connecting to a Video
(Composite) output jack
1. Connect a video(yellow) cable between the VIDEO
(yellow) OUT jack on HDD & DVD RECORDER and
VIDEO (yellow) INPUT jack on your TV (or AV
amplifier).
• You will enjoy regular quality images.
1. Connect Component video cables(not supplied)
between the COMPONENT OUT(Y,PB,PR) jacks on
HDD & DVD RECORDER and COMPONENT
IN(Y,PB,PR) jacks on your TV.
• You will enjoy high quality and accurate colour
reproduction images.
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on the HDD & DVD
RECORDER and AUDIO IN jacks on TV (or AV
amplifier). (See pages 22).
Press the input selection on your TV remote
control until the Component signal from the HDD
& DVD RECORDER appears on your TV screen.
3. After connecting, refer to the pages 41~43.
yellow
Video/Audio Cable
yellow
green
blue
red
green
blue
Case 2 : Connecting to an S-Video
output jack
red
1. Connect an S-Video cable (not included) between the
S-VIDEO OUT jack on HDD & DVD RECORDER and
S-VIDEO INPUT jack on your TV (or AV amplifier).
• You will enjoy high quality images.
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on HDD & DVD RECORDER and
AUDIO IN jacks on TV (or AV amplifier).
■
Consult your TV User’s Manual to find out
if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow
the TV User’s Manual regarding
Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
■
Make sure that the colour coded
connections match. The Y, PB, PR
component output jacks of your HDD &
DVD RECORDER must be connected to
the exact corresponding component input
jacks on your TV.
■
Progressive setting is only available when
the Video Out is set to Component.
(See pages 41~43)
NOTE
English - 21
Connecting & Setting Up
2. Connect audio cables (white and red) between the
AUDIO OUT jacks on the HDD & DVD RECORDER
and AUDIO IN jacks on TV (or AV amplifier).
(See pages 22)
Case 3 : Component Video output
jacks
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Page 22
Other type of connecting
the Audio output cable
Case 2 : Connecting to a stereo
amplifier with AV output jacks
If your stereo amplifier only has AUDIO INPUT
jacks(L and R), use the AUDIO OUT jacks.
Connecting & Setting Up
There are several ways to output audio signal not
using scart cables. Select the audio connection that
best suits you below.
• Case 1 : Connecting to your TV
• Case 2 : Connecting to a stereo amplifier with AV
output jacks
• Case 3 : Connecting to an AV amplifier with a
digital output jack
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
red
white
red
white
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks
of Digital Theater Systems, Inc.
Front(L)
speaker
Front(R)
speaker
Case 1 : Connecting to your TV
If your TV has audio input jacks, use this connection.
Case 3: Connecting to an AV
amplifier with a digital output jack
If your AV amplifier has a Dolby Digital, MPEG2
or DTS decoder and a digital input jack, use this
connection. To enjoy Dolby Digital, MPEG2 or
DTS sound, you will need to set up the audio
settings. (See page 38)
yellow
white
red
yellow
or
white
red
Rear(L)
Rear(R)
Front(L)
22 - English
Front(R)
Subwoofer
Centre
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
2006.1.4
8:56 PM
Page 23
Connecting HDMI/DVI to a
TV
■
CAUTION
■
If your TV has a HDMI/DVI input, connect HDMI/DVI
Adapter cable to a TV. You will enjoy the best quality
images and sounds.
●
Case 1 : Connecting to a TV with HDMI Jack
Case 2 : Connecting to a TV with DVI Jack
■
Case 1 : Connecting to a TV with
HDMI Jack
• Using the HDMI cable connect the HDMI OUT
jack on the rear of the HDD & DVD RECORDER to
the HDMI IN jack of your TV.
• Press the input selector on your TV remote control
until the HDMI signal from the HDD & DVD
RECORDER appears on your TV screen.
■
white
red
white
red
Case 2 : Connecting to a TV with DVI
Jack
• Using the DVI Adapter Cable, connect the HDMI OUT
jack on the rear of the HDD & DVD RECORDER to
the DVI IN jack of your TV.
• Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT jacks on the rear of the HDD & DVD
RECORDER to the AUDIO (red and white) IN jacks of
your TV. Turn on the HDD & DVD RECORDER and TV.
• Press the input selector on your TV remote control
until the DVI signal from the HDD & DVD RECORDER
appears on your TV screen.
NOTE
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI is an interface to enable the digital
transmission of video and audio data with just a
single connector. Since HDMI is based on DVI, it
is completely compatible with DVI. The only
difference between HDMI and DVI is that HDMI
supports multi-channel audio.
Using HDMI, the HDD & DVD RECORDER
transmits a digital video and audio signal and
displays a vivid picture on a TV having an HDMI
input jack.
English - 23
Connecting & Setting Up
●
■
To use HDMI cable, make the Audio/Video
connection before plugging in the power
cord or after finishing the “plug &
autosetup.” Do not connect the HDMI
cable while the “plug & autosetup” is
progressing.
Progressive scan automatically activates
when HDMI is connected.
If your TV does not have Bitstream
decoder, you must set the digital audio
output to PCM in order to watch through
the HDMI output. (See pages 38~39)
Depending on the HDMI device (TV/HDMI
Receiver) you use, audio may not be
supported. If TV/HDMI Receiver does not
support Dolby digital, Audio output is not
available when you set Digital output as
'Bitstream' in Audio setup menu. In this
case, set the digital audio output to PCM.
If TV/HDMI Receiver does not support
DTS, Audio output is not available when
you play disc in DTS format.
You can switch from the HDMI output to
other output only in stop mode.
2006.1.4
8:56 PM
Page 24
VCR
STB
red
Connecting to AV 3 IN,
DV input jack
Camcorder
white
HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed
video data and digital audio data (LPCM
or Bit Stream data).
- Though the HDD & DVD RECORDER
uses a HDMI cable, the HDD & DVD
RECORDER outputs only a pure digital
signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection),
snow noise appears on the screen.
Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio
signal. However, when playing a DVD, the
data transmitted to a TV is digital.
Therefore either a digital-to-analog
converter (in the HDD & DVD
RECORDER) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During
this conversion, the picture quality is
degraded due to noise and signal loss.
HDMI technology is superior because it
requires no D/A conversion and is a pure
digital signal from the HDD & DVD
RECORDER to your TV.
What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) is a system for protecting DVD
content outputted via HDMI from being
copied. It provides a secure digital link
between a video source (PC, DVD. etc)
and a display device (TV, projector. etc).
Content is encrypted at the source device
to prevent unauthorized copies from being
made.
yellow
Connecting & Setting Up
02-00852R-AND_Eng-18-24_CON
DVD
yellow
white
red
■
AV 3 in selection will be automatically
done. If the input is not selected
automatically, use INPUT button to select
proper input.
■
Copy protected content cannot be
recorded.
NOTE
Case 2 : Connecting a Camcorder to
the DV IN jack
If your digital camcorder has a DV output jack,
connect it to the DV input jack of your HDD & DVD
RECORDER.
This allows you to connect your HDD & DVD
RECORDER to other external devices and view or
record their outputs.
• Case 1 : Connecting a VCR, Set-Top Box(STB), DVD
player or Camcorder to the AV3 IN jacks
• Case2 : Connecting a DV Device to the DV IN jack
Camcorder
Case 1 : Connecting a VCR, Set-Top
Box(STB), DVD player or Camcorder
to the AV3 IN jacks
Connecting a VCR or external device to AV3 IN jacks
of the HDD & DVD RECORDER.
You can record from connected equipment (VCR,
STB, DVD player or Camcorder).
■
NOTE
24 - English
If the input is not selected automatically,
use INPUT button to select proper input.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:58 PM
System Setup
Page 25
On-Screen Menu
Navigation
The on-screen menus allow you to enable or disable
various functions on your HDD & DVD RECORDER.
Use the following buttons to open and navigate
through the on-screen menus.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
On-Screen Menu Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . .25
SELECT
1
MENU Button
2
…†, œ √ Buttons
3
OK Button
4
RETURN Button
Plug & Auto Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
RETURN
EXIT
Press this button on the remote control to open
the on-screen menu.
Press again to exit the on-screen menu.
Setting the Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Presetting Channels with the Auto Setup
function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Presetting Channels with the Manual Setup
function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Press these buttons on remote control to move
the selection bar …†, œ √ to cycle through the
menu options.
Setting up the Language Options . . . . . . . . . . . . .31
Auto Power Off Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CM Skip Time Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Press this button on the remote control to confirm any
new settings.
EP Mode Time Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Setting up the Front Display Options . . . . . . . . . . .35
Automatic Chapter Creator . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Setting up NICAM Options . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Press this button on the remote control to return to
the Previous menu screen displayed or to exit the
on-screen menu.
DivX(R) Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Setting up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Setting up the Video display Options . . . . . . . . . . .40
Setting up Video Output Options . . . . . . . . . . . . . .41
Setting up the Progressive scan . . . . . . . . . . . . . .42
Canceling the Progressive scan . . . . . . . . . . . . . .43
Setting up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . .44
English - 25
System Setup
System
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:58 PM
Plug & Auto Setup
Page 26
5
Select “Country” using the …† œ √ buttons to
select your country.
Country Selection
Your HDD & DVD RECORDER will automatically set
itself up when it is plugged in for the first time. TV
stations and clock will be stored in memory. The
process takes a few minutes. Your HDD & DVD
RECORDER will then be ready for use.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
Others
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• Refer to following abbreviation table when selecting “Country”.
System Setup
1
2
Connect the RF cable as indicated on page 19.
(Connecting Your HDD & DVD RECORDER to the
TV Using the RF Cable and scart cable.)
To use HDMI cable, make the Audio/Video
connection before plugging in the power cord or
after finishing the “plug & autosetup.” Do not
connect the HDMI cable while the “plug &
autosetup” is progressing.
Plug the HDD & DVD RECORDER into the mains.
“AUTO” in the front panel display flickers.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
Press a number button to select the language.
Auto channel scan will be started.
Channel Scan
Scanning...
10%
Press
Touche
Drücken Sie
Pulse
Premere
Druk op
4
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• The HDD & DVD RECORDER searches for the stations according
to a preset preference list corresponding to the country that you
have selected.
6
3
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Press the OK button to start the auto setup.
• The number of stations automatically stored by the
HDD & DVD RECORDER depends on the number of
stations that it has found.
7
After auto channel scan is completed, auto clock
setting will be started automatically in 10 seconds.
If you want to start auto clock setting immediately,
press OK button. If you do not want to do auto
clock setting, press CANCEL or MENU button.
Auto setup will be started.
Check antenna and TV cable connection.
Yes
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
26 - English
No
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
8
2006.1.4
8:58 PM
Wait until current date and time is displayed
automatically. If you want to exit auto clock setting,
press MENU button.
Please wait. Now setting the clock.
Page 27
Setting the Clock
This menu is used to set the current time.
You need to set the time to use timer recording.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
1
9
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Title
Check the date and time.
HDD
Title
√
Title List
Music
Photo
Setup
Time
12 : 00
Date
01 / JAN SAT
Auto clock
2005
MOVE
On
• if it is : Correct, press OK button then the date
and time will be saved. If you don't press the OK
button, the date and time will be saved
automatically after 5 seconds.
2
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
Setup
HDD
Title
• if it is : Incorrect, input correct Time, Date, Year
using …†œ √ buttons or number buttons.
Press OK button then the date and time will be
saved. When you need to change clock setting,
you can set up it manually. (See page 27)
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
■
NOTE
■
Now, HDD & DVD RECORDER is ready
for use. Function for “Plug & Auto Setup”
is fixed already. So if you want to change
this fixed one, you can change it by
Presetting the Stations in OSD
“Presetting Channels with the Manual
setup function” menu. (See page 30)
Auto setup function can be performed by
pressing STOP ( ) on the unit
continuously for 5 seconds or more
during power off with no disc inserted.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Clock Set, then
press the OK or √ button.
Press the …†œ √ buttons to input Time, Date or
Year. Press the number buttons to input clock
data directly.
The day of the week is displayed automatically.
Clock Set
HDD
Title
Music
Time
Date
12 : 00
Auto Clock
01 / JAN SAT 2005
On
Photo
Programme
Setup
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
English - 27
System Setup
Programme
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
4
2006.1.4
8:58 PM
Press the …† buttons to select On for the Auto
Clock.
Page 28
Presetting Channels with
the Auto Setup function
Clock Set
HDD
Title
Music
Time
Date
12 : 00
Auto Clock
01 / JAN SAT 2005
On
Photo
Programme
This feature allows you to manually set the HDD & DVD
RECORDER tuner band to Antenna or Cable,
whichever you connected to the Antenna In jack during
initial setup.
Setup
0~9 NUMBER
System Setup
5
SELECT
RETURN
EXIT
Press the OK button, then the date and time will
be saved. If you don’t press the OK button, it will
not be saved.
1
2
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
Setup
HDD
■
NOTE
Title
You must have the RF cable connected
to set the Auto Clock. (See page 19)
Music
Photo
■
The HDD & DVD RECORDER
automatically sets the clock according to
the time signal broadcast between the
channels PR1 to PR5. If you do not need
the auto clock set function, select Off.
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Install, then press
the OK or √ button.
Install
HDD
Title
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
28 - English
SELECT
RETURN
EXIT
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
4
2006.1.4
8:58 PM
Page 29
• The first frequency band is scanned and the first
station found is displayed and stored. And the
HDD & DVD RECORDER searches for the
second station and so on.
• When the automatic scanning procedure has
finished, the HDD & DVD RECORDER switches
automatically to programme 1.
• The number of stations automatically stored by
the HDD & DVD RECORDER depends on the
number of stations that it has found.
Press the …† buttons to select Auto Setup, then
press the OK or √ button.
The message “Your data will be lost. Press [OK]
to continue, [Return] to exit.” is displayed.
Install
HDD
Title
Music
Your data will be lost.
PhotoPress [OK] to continue, [Return] to exit.
OK
Programme
Setup
SELECT
5
RETURN
7
EXIT
Press the OK button to stop the Auto Setup.
System Setup
Press the OK button, then press the …†œ √
buttons to select your Country.
• The HDD & DVD RECORDER searches for the
stations according to a preset preference list
corresponding to the country that you have
selected.
Install
HDD
Country Selection
Title
A
Music
B
DK
Photo
FIN
Programme
D
NL
S
PL
I
CH
CZ
N
TR
Others
P
GR
E
HU
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Refer to following table when selecting your
country.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
6
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden)
CH(Swiss)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
PL(Poland)
CZ (Czech)
Others
Press the OK button. If you want to exit, press the
MENU button.
Auto Setup
HDD
Title
Please wait.
Music
Photo
11%
Scanning...
Stop
Programme
Setup
SELECT
RETURN
EXIT
English - 29
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:58 PM
Presetting Channels with
the Manual Setup function
You can add preset channel that Auto Channel Search
missed. And you can delete a channel you wish to
remove. You can programme the order of channels.
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
System Setup
1
Page 30
5
Press the …† buttons to select a PR(programme)
you wish to edit, delete, or swap, then press the
ANYKEY button.
Select Edit, Delete or Swap.
Manual Setup
PR
01
02
03
04
Edit05
06
Delete
07
Swap
CH
---------------
MOVE
Name
----------------------
SELECT
Decoder
--------
RETURN
EXIT
• In case of Edit : You can add or edit
PR(programme) information. After change PR
informations(CH, Name, Decoder, MFT), select
Save, then press the OK button.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
MFT
EXIT
Save
MOVE
3
SELECT
Press the …† buttons to select Install, then
press the OK or √ button.
Install
HDD
Title
Auto Setup
√
Manual Setup
√
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
4
01
02
---Off
--- ---
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Manual Setup,
then press the OK or √ button.
CH
---------------
MOVE
30 - English
Name
----------------------
SELECT
Decoder
--------
RETURN
• In case of Delete : the channel information of
selected PR(programme) will be removed.
• In case of Swap : You can swap the channel
information of two PR(programme). For example,
if you wish to swap PR2 and PR5, select swap at
PR2, then press the OK button at PR5.
Manual Setup
PR
01
02
03
04
05
06
07
- CH : Tune the channel using œ √ buttons.
- Name : Display station name automatically detected
in broadcasting signal. If not detected, you
can edit name by using …†œ √ buttons.
- Decoder : If you set on, you can record scrambled
channels using external decoder box.
Before setting on, refer to connecting
external decoder box in the page 20.
- MFT(Manual Frequency Tunning) : You can tune
up the channel frequency better using œ √ buttons.
EXIT
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:58 PM
Setting up the Language
Options
Page 31
4
Press the …† buttons to select the desired
language option, press the OK or √ button.
Language
HDD
Audio
Title
Subtitle
If you set the audio, subtitle, disc menu and on-screen
menu, in advance, they will come up automatically
every time you watch a movie.
If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup,
then press the OK or √ button.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Photo
SELECT
RETURN
√
√
Korean
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Audio : For the disc audio language.
• Subtitle : For the disc subtitles.
• Disc Menu: For the disc menu contained on the
disc
• On-Screen menu: For the on-screen menu of your
HDD & DVD RECORDER.
5
Press the …† buttons to select the desired
language, then press the OK or √ button.
■
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu. Press the MENU
button to exit the menu.
■
The selected language will only appear if
it is supported on the disc.
NOTE
3
√
Nederlands
Setup
EXIT
Press the …† buttons to select Language,
then press the OK or √ button.
Language setup menu will be displayed.
√
Italiano
Programme
Setup
MOVE
Français
: English
On-Screen menu Deutsch
: English
Español
Disc Menu
Language
HDD
: Original
√
Subtitle
: Automatic
√
Disc Menu
: English
√
On-Screen menu
: English
√
Audio
Title
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 31
System Setup
1
Music
Original
: Original
English
: Automatic
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Auto Power Off Setting
Page 32
5
Press the …† buttons to select the desired item,
then press the OK or √ button.
• Off : Auto power off is disabled.
This feature automatically turns off your HDD & DVD
RECORDER, if you do not press any button for the
selected time.
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
System Setup
1
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select System,
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
√
DivX(R) Registration
Setup
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Auto Power Off,
then press the OK or √ button.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
Off
CM Skip Time : 152 Sec
Hour
√
EP Mode Time
: 6 6Hour
Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
32 - English
SELECT
RETURN
EXIT
• 2 Hour : DVD-HDD Receiver will automatically
turns off for 2 hours after the last button
is pressed.
• 6 Hour : DVD-HDD Receiver will automatically
turns off for 6 hours after the last button
is pressed.
• If turn off time set by automatic Power off
function is reached during a playback or
recording, the device will operate until the
playback or recording is over.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
CM Skip Time Setting
Page 33
4
Press the …† buttons to select CM Skip Time,
then press the OK or √ button.
System
HDD
Title
Music
When a programme recorded on a HDD, a DVD-RAM, a
DVD-RW, or a DVD-R is played, the unit can be set to
automatically skip a portion of the programme
corresponding to a CM(commercial) skip time set by the
user.
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 1515Sec
Sec
√
EP Mode Time
: 6 30
Hour
Sec
√
Front Display
: Auto
Dim
60 Sec
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
5
Press the …† buttons to select the desired time
interval, then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
6
If you press the CM SKIP button during playback,
the section corresponding to the set time is
skipped, and then the next section is played.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
■
CM Skip can be performed only during
normal playback.
■
When the time set is more than a
remaining time of a current title: The next
title is played from the beginning.
■
When the time set is more than a
remaining time of a play list, the next
scene is played.
■
CM Skip does not work in a still picture
mode.
■
When a set time is less than a remaining
time of a scene, a last title, or a last track
that is displayed currently, a prohibition
mark appears.
■
CM Skip releases Repeat (including
Repeat A-B, Chapter, and Title).
■
CM Skip may not operate with some
DVD-Video discs.
NOTE
EXIT
Press the …† buttons to select System, then
press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 33
System Setup
1
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
EP Mode Time Setting
Page 34
4
Press the …† buttons to select EP Mode Time,
then press the OK or √ button.
System
HDD
Title
You can select one of four recording modes by pressing
the REC MODE button repeatedly.
EP mode is one of four REC Mode (XP, SP, LP, EP).
In EP(Extended Play) mode, you can set recording time
to 6 or 8 hours by this setting.
Music
System Setup
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select System, then
press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
34 - English
SELECT
RETURN
EXIT
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 6Hour
Hour
√
: Auto
Dim
8 Hour
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
Front Display
Photo
Programme
: On
DivX(R) Registration
√
√
Setup
MOVE
1
Auto Power Off : Off
5
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the desired Time,
then press the OK or √ button.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Setting up the Front
Display Options
Page 35
4
Press the …† buttons to select Front Display,
then press the OK or √ button.
System
HDD
Title
Music
Adjust the brightness of the unit’s front panel display.
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto
Dim
Bright
√
Chapter Creator : Off
Dim
√
NICAM
√
: On
Auto Dim
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
1
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the desired item,
then press the OK or √ button.
• Bright : Makes the Front Panel Display bright.
• Dim : Makes the Front Panel Display dim.
• Auto Dim : Makes the Front Panel Display dim
automatically when the set is in
power off.
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select System, then
press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 35
System Setup
Setup
5
SELECT
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Automatic Chapter
Creator
Page 36
4
Press the …† buttons to select Chapter Creator,
then press the OK or √ button.
System
DVD-RW(V)
Title
Music
Photo
(V mode)
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
Off
√
NICAM
√
: On
On
DivX(R) Registration
Programme
√
Setup
MOVE
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
System Setup
1
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
5
Setup
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the desired item,
then press the OK or √ button.
• Off: Select this option when you do not want
Automatic Chapter Creator.
• On: Select this option when you want Automatic
Chapter Creator.
DVD-RW(V)
Title
SELECT
EXIT
Press the MENU button to exit the menu.
6
Press the REC button to start recording. (See
page 81 about how to set recording speed) The
message “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” is displayed.
Press the …† buttons to select System, then
press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
Do you want to create the chapter menu
System
after this recording?
DVD-RW(V)
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
Yes
No
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
36 - English
Press the œ √ buttons to select Yes and press
the OK button.
• A new chapter is created according to the selected
recording mode. A chapter will be about 5 minutes
long in XP and SP, and about 15 minutes long in LP
and EP mode.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
8
Press the STOP button to stop recording.
9
To display the created titles, finalise the disc
(See page 126) and then press the TITLE MENU
button. The title menu will be displayed.
Previous
Setting up NICAM
Options
NICAM programmes are divided into 3 types. NICAM
Stereo, NICAM Mono and Bilingual (transmission in
another language). NICAM programmes are always
accompanied by a standard mono sound broadcast and
you can select the desired sound by setting NICAM on
or off.
Next
To display the created chapters, select the
desired Title and then press the DISC MENU
button. The chapter menu for the selected Title
will be displayed.
1
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
Setup
HDD
CHAPTER
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
Previous
Top
RETURN
EXIT
Next
The Automatic Chapter Creator function does
Caution
SELECT
not work during Timer Recording or when you
turn the power off.
3
Press the …† buttons to select System,
then press the OK or √ button.
System menu will be displayed.
System
HDD
Title
Music
Photo
Programme
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
√
NICAM
√
: On
DivX(R) Registration
√
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 37
System Setup
10
Top
Page 37
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
4
2006.1.4
8:59 PM
Press the …† buttons to select NICAM, then
press the OK or √ button.
Page 38
Setting up the Audio
Options
System
HDD
Title
Music
Photo
Auto Power Off : Off
√
CM Skip Time
: 15 Sec
√
EP Mode Time
: 6 Hour
√
Front Display
: Auto Dim
√
Chapter Creator : Off
Programme
√
Off
: On
√
DivX(R) RegistrationOn
√
NICAM
You can connect the HDD & DVD RECORDER to an
external amp or Home theatre.
Allow you to setup the Audio device and sound status
depending on the audio system in use.
Setup
MOVE
System Setup
5
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Off or On, then
press the OK or √ button.
• Off: Only set at this position to record the
standard mono sound during a NICAM
broadcast if the stereo sound is distorted
due to inferior reception conditions.
• On: NICAM mode
1
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
DivX(R) Registration
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Audio, then press
the OK or √ button.
Audio setup menu will be displayed.
Audio
Please use the Registration code to register this HDD &
DVD RECORDER with the DivX(R) Video On Demand
format. For more information, visit www.divx.com/vod
HDD
Title
Music
Photo
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
V-Mode Compatibility
√
: Off
Programme
Setup
MOVE
RETURN
EXIT
4
Press the …† buttons to select the desired audio
option, then press the OK or √ button.
5
Press the …† buttons to select the desired item,
then press the OK or √ button.
■
NOTE
38 - English
SELECT
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu.
Press the MENU button to exit the menu.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Page 39
Digital Output
V-Mode Compatibility
1. PCM : Select this when you have no
equipment that can decode Dolby
Digital (or MPEG-2) signal. When you
play Dolby Digital (or MPEG-2) sound
track, the digital output are converted to
PCM Stereo.
2. Bitstream : Output Dolby Digital (or MPEG-2)
audio as bitstream. Select this
when your AV receiver or AV
amplifier have Dolby Digital (or
MPEG-2) Decoder.
This feature is about the setup for selecting
audios when recording the NICAM STEREO
(Multi-audio) broadcasting on HDD. It does not
affect to the direct DVD recording of a
programme.
Digital output setting is equally applied to
both Dolby Digital and MPEG-2 audio.
LPCM sound track is always outputted as
PCM. It has no relation with Digital
Output setting.
■
Be sure to select the correct Digital
Output or you will hear no sound or loud
noise.
NOTE
2. On : Either “DUAL L” or “DUAL R” of the multiaudio broadcasting is recorded on
HDD.Titles recorded on HDD under such
setup status can be copied to DVD-R or
DVD-RW (V mode). “DUAL L” and “DUAL
R” options can be selected from “Audio
Selection.”
Audio
HDD
Title
Digital Output
: PCM
√
DTS
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
Music
Photo
V-Mode CompatibilityOff : Off
√
On
Programme
DTS
Setup
MOVE
1. Off : Doesn’t output DTS signal. Select this
when your AV receiver or AV amplifier
does not have DTS decoder.
2. On : Outputs DTS Bitstream via digital output
when you play DTS track. Select this only
when your AV receiver (or AV amplifier)
have DTS decoder.
SELECT
RETURN
EXIT
Audio
HDD
Title
Music
Photo
: PCM
√
: Off
√
Dynamic Compression : On
√
V-Mode Compatibility
: On
√
Audio Selection
: DUAL L √
Digital Output
DTS
Programme
Setup
MOVE
■
NOTE
SELECT
RETURN
EXIT
When DTS soundtrack is played, sound
does not output from AV Audio Output.
Dynamic Compression
This is only active when a Dolby Digital signal is
detected.
1. On : When Movie soundtracks are played at
low volume or from smaller speakers, the
system can apply appropriate
compression to make low-level content
more intelligible and prevent dramatic
passages from getting too loud.
2. Off : You can enjoy the movie with the
standard Dynamic Range.
English - 39
System Setup
■
1. Off : Both “DUAL L” and “DUAL R” of the multiaudio broadcasting are recorded on
HDD.Titles recorded on HDD under such
setup status cannot be copied to V mode
(DVD-RW/-R).
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Setting up the Video
display Options
Page 40
Press the …† buttons to select the desired item,
then press the OK or √ button.
5
■
This function allows you to setup the TV screen
settings. This function depends on disc type. It may
not work for some disc types.
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
System Setup
1
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
NOTE
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu.
Press the MENU button to exit the menu.
TV Aspect
Depending on the type of television you have,
you may want to adjust the screen setting.
(aspect ratio)
1. 4:3 Letter Box : Select when you want to see
the total 16:9 ratio screen
DVD supplies, even though
you have a TV with a 4:3 ratio
screen. Black bars will appear
at the top and bottom of the
screen.
2. 4:3 Pan/Scan : Select this for conventional
size TV when you want to see
the central portion of the 16:9
screen. (Extreme left and right
side of movie picture will be cut
off.)
3. 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture
on your widescreen TV.
Press the …† buttons to select Video, then press
the OK or √ button.
Video setup menu will be displayed.
3D Noise Reduction (motion
adaptive noise reduction)
Video
HDD
TV Aspect
Title
√
: 16:9 Wide
√
3D Noise Reduction : Off
Music
Video Output
: Component √
Video
Photo
HDD
Programme
Title
Setup
Music
TV Aspect
: 16:9 Wide
3D Noise Reduction :Off
Off
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Video Output
√
√
:On
Component √
Photo
Programme
Setup
4
Press the …† buttons to select the desired video
option, then press the OK or √ button.
Video
HDD
√
: 16:9
Wide Box
4:3 Letter
3D Noise Reduction : Off
4:3 Pan/Scan√
Title
TV Aspect
Music
Video Output
: Component
16:9 Wide √
Photo
Programme
Setup
MOVE
40 - English
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. Off : Normal
2. On : Provides a cleaner picture through noise
reduction (for recording).
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Setting up Video Output
Options
Page 41
4
Press the …† buttons to select Video Output,
then press the OK or √ button.
Video
HDD
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
: 16:9 Wide √
3D Noise Reduction : Off
Music
Video Output
√
√
:Component
Component√
RGB
Photo
Programme
Setup
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the desired
item, then press the OK or √ button.
In Component mode, you can set video output to
Progressive (P.SCAN) or Interlace, see page 42~43.
Setup
HDD
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Setup
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Video, then
press the OK or √ button.
Video setup menu will be displayed.
When the HDMI cable is not connected, available
video output jacks are as follow.
Available Video Output Jack
Component mode
Setting mode
RGB Mode
Output jack
P.SCAN off mode (Interlace mode) P.SCAN on mode
Component Output
O
O
X
(Y, Pb, Pr)
(TV in progressive mode)
R, G, B
X
X
O
AV1 Scart
Composite
O
X
X
AV2 Scart Composite
O
O
X
O
O
Composite Video out
X
S-Video out
O
O
X
Video
HDD
TV Aspect
Title
: 16:9 Wide √
3D Noise Reduction : Off
Music
Video Output
√
■
√
: Component√
Photo
NOTE
When the HDMI cable is connected,
other Video output does not operate.
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 41
System Setup
1
TV Aspect
Title
You can enjoy high quality image through RGB or
Component video connections. RGB video output is
available connecting scart jack(AV1) and component
video output is available connecting component(Y,PB,PR)
jack. Only one of these signals can be selected at one
time.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Setting up the
Progressive scan
Page 42
3
The message “Video Output Mode Progressive
Scan” will appear.
If the TV supports Progressive Scan, press the P.SCAN
button on the front of the HDD & DVD RECORDER to
enjoy.
If you select “Progressive scan mode”, the component
cable has to be connected at first. (see page 21)
System Setup
1
With the unit in Stop mode, press the P.SCAN button
on the front of the HDD & DVD RECORDER.
The message “Press [Yes] to confirm Progressive
scan mode. Otherwise, press [No]” will appear.
Press the œ √ buttons to select Yes, and then
press the OK button.
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No]
Yes
2
No
The message “Please, set your TV to Progressive
input. To deactivate, press [STOP] key.” will
appear. Press the OK button.
Please, set your TV to Progressive input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
42 - English
Video Output Mode
Progressive Scan
■
When the HDMI cable is connected, this
screen is not displayed.
■
If the P.SCAN button on the HDD & DVD
RECORDER’s front panel is pressed
during playback, the message “This
function is possible only on stop mode”
appears on the screen.
■
Progressive setting is only available when
the HDD & DVD RECORDER is in stop
mode.
NOTE
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Canceling the
Progressive scan
1
With the unit in Stop mode, press the P.SCAN button
on the front of the HDD & DVD RECORDER.
The message “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise, press [No]” will appear.
Press the œ √ buttons to select Yes, and then
press the OK button.
Page 43
■
NOTE
■
Do not press the P.SCAN button if you are
using a TV that does not support
Progressive mode. Nothing will be
displayed on the screen if pressed.
If you press the P.SCAN button by mistake
when your TV does not support Progressive
mode, you need to release the Progressive
mode. To release the Progressive mode,
press the P.SCAN button on the front panel
3 times. The screen will recover after the
PS indicator on the front panel display
turns off.
System Setup
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No]
Yes
2
No
The message “Please, set your TV to Interlace
input. To deactivate, press [STOP] key.” will
appear. Press the OK button.
Please, set your TV to Interlace input,
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
The message “Video Output Mode Interlace Scan”
will appear.
Video Output Mode
Interlace Scan
English - 43
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Setting up the Parental
Control
Page 44
Enter the 4-digit password using the number
buttons on the remote control.
The “Confirm the password” message will be
displayed. Enter your password again.
4
Parental Control
The Parental Control function works in conjunction with
DVDs that have been assigned a rating which helps you
control the types of DVDs that your family watches.
There are up to 8 rating levels on a disc.
HDD
Title
Confirm the password
Music
Photo
Programme
Setup
System Setup
0~9 NUMBER
1
With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2
Press the …† buttons to select Setup, then press
the OK or √ button.
SELECT
RETURN
EXIT
Press the OK or √ button to select Password.
5
Parental Control
HDD
Password
Title
HDD
: Off
Off
√
On
Music
Setup
Photo
Title
Music
Photo
Programme
System
√
Clock Set
√
Language
√
Audio
√
Video
√
Parental Control
√
Install
√
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select On or Off, then
press the OK or √ button.
6
3
Press the …† buttons to select Parental Control,
then press the OK or √ button.
■
Parental Control
NOTE
HDD
Title
Press the RETURN or œ button to return
to the previous menu.
Press the MENU button to exit the menu.
Create the password
Music
Photo
Programme
If you forgot your password
Setup
0~9 NUMBER
44 - English
SELECT
RETURN
EXIT
1
Remove the disc.
2
Press and hold the SEARCH/SKIP ( ) button on
the front panel for 5 seconds or more.
03-00852R-AND_Eng-25-45_SETUP
2006.1.4
8:59 PM
Page 45
About the Rating Level
1
About the Change Password
Press the …† buttons to select Rating Level,
then press the OK or √ button.
1
Press the …† buttons to select Change Password,
then press the OK or √ button.
Parental Control
HDD
Title
Music
Password
: On
√
Rating Level
: Level1 - Kids
√
Parental Control
HDD
Title
√
Change Password
Photo
Music
Programme
Photo
Setup
Password
: On
√
Rating Level
: Level1 - Kids
√
√
Change Password
Programme
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Control
HDD
Title
Level8 - Adults√
: On
Rating Level
Level7
√
: Level
8 (Adults)√
Change Password
Level6
Change Password
HDD
√
Title
Enter the password
Level5
Photo
Music
Level4
Level3
Programme
Photo
Level2
Setup
Level1 - Kids
MOVE
SELECT
RETURN
Programme
EXIT
Setup
0~9 NUMBER
2
Press the …† buttons to select the rating level
you want, then press the OK or √ button.
3
When you operate your HDD & DVD RECORDER
for the first time, the “Create the Password”
message will be displayed.
For example, if you select up to Level 6, discs that
contain Level 7, 8 will not play. A larger number
indicates that the programme is intended for adult
use only.
2
SELECT
RETURN
EXIT
Enter the 4-digit password using the number
buttons on the remote control.
The “Confirm the password” message will be displayed.
Change Password
HDD
Title
Confirm the password
Music
Photo
Programme
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Enter your password again using the number
buttons on the remote control.
■
See page 44 if you forgot your password.
NOTE
English - 45
System Setup
Music
Password
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Page 46
Before Playing
Playback
Read the following information before playing a disc.
This section introduces basic functions of
playback and playback by disc type.
Dolby Digital
DTS
Region code (DVD-Video only)
Both the HDD & DVD RECORDER and the discs are coded
by region. These regional codes must match in order for the
disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this HDD & DVD RECORDER is
described on the rear panel of the HDD & DVD RECORDER.
Digital Audio
Disc types that can be played
Stereo
PAL broadcast
system in U.K, France,
Germany, etc.
MP3
Playback
DivX
Disc Types
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
DVD-RAM
Before Playing.....................................................................46
Playing a Disc......................................................................47
DVD-RW
Using the Disc Menu & Title Menu ....................................48
Using the Search & Skip Functions...................................48
Slow Motion Play/Step Motion Play...................................49
DVD-R
About ANYKEY ...................................................................50
Playing the Title List ............................................................52
Navigation menu .................................................................53
Using the Markers...............................................................56
CD-RW/-R
DVD-RAM/
-RW/-R
Using the Bookmarks .........................................................58
Selecting the Subtitle Language ........................................60
HDD
Selecting the Soundtracks & Audio channels ...................61
Changing the Camera Angle..............................................62
Repeat Play.........................................................................62
Playing an Audio CD/MP3..................................................65
Playing a Picture .................................................................72
Playing an MPEG4 .............................................................75
46 - English
Disc Shape
Max. Playing Time
Single sided(12cm)
240
Double sided(12cm)
480
AUDIO + VIDEO
Single sided(8cm)
80
Double sided(8cm)
160
Single sided(12cm)
74
AUDIO
Single sided(8cm)
20
1 (XP: Excellent Quality)
Single-sided
2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
AUDIO + VIDEO
2 (XP: Excellent Quality)
Double-sided 4 (SP: Standard Quality)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Long Playback)
12 or 16 (EP:Extended)
1 (XP: Excellent Quality)
2 (SP: Standard Quality)
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
1 (XP: Excellent Quality)
2 (SP: Standard Quality)
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
JPEG
MP3
MPEG4
Approx. 38 (XP: Excellent Quality)
Approx. 72 (SP: Standard Quality)
AUDIO + VIDEO
Approx. 138 (LP: Long Playback)
Approx. 205 or Approx. 272
(EP:Extended)
Discs that cannot be played
Zooming-In ..........................................................................64
Select Media........................................................................65
Disc Logo Recorded content
•
•
•
•
DVD-Video with a region number other than “2” or “ALL”
12cm 2.6 GB and 5.2 GB DVD-RAM
3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
DVD-RAM/-RW(VR mode) not recorded following the Video
Recording Standard
• Unfinalised DVD-R,unfinalised DVD-RW(V mode) recorded on
other equipment.
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc, etc
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
■
NOTE
■
■
■
■
2006.1.4
9:24 PM
This HDD & DVD RECORDER can only
operate with discs that are compatible with
DVD-RAM Standard Version 2.0.
Playback and/or recording may not work for
some types of discs, or when specific
operations, such as angle change and
aspect ratio adjustment, are being
performed. Information about the discs is
written in detail on the box. Please refer to
this if necessary.
Do not allow the disc to become dirty or
scratched, finger prints, dirt, dust, scratches
or deposits of cigarette smoke on the
recording surface may make it impossible to
use the disc for recording.
DVD-RAM/-RW/-R discs may not be able to
play on some DVD players, depending on
the player, disc and the condition of the
recording.
Discs with NTSC programmes recorded on
them cannot be recorded using this product.
Page 47
1
Press the OPEN/CLOSE button.
2
Place a disc gently into the tray with the disc’s
label facing up.
3
Press OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
• Your HDD & DVD RECORDER closes the disc
tray and plays the disc automatically.
• The recorder does not play discs automatically
after the initial power on.
• When the recorder is powered on and a disc is in
•
•
•
Playing a Disc
•
Press the STOP(
) button to stop playback.
■
When you stop playing back a disc, the HDD & DVD
RECORDER remembers where you stopped, so
when you press PLAY( ) button again, it will pick
up where you left off. (Unless the disc is removed or
the HDD & DVD RECORDER is unplugged, or if you
press the STOP( ) button twice.)
■
Do not move your HDD & DVD RECORDER
while playing, as this may cause damage to
the disc.
Make sure to press the OPEN/CLOSE
button to open or close the disc tray.
Do not push the disc tray while it is being
opened or closed, as this may cause a
product malfunction.
Do not place foreign materials on or in the
disc tray.
Some functions may perform differently or
be disabled depending on the disc type.
If this occurs, refer to the instructions
written on the disc case.
Be especially careful that children's fingers
are not caught between the disc tray and
the tray chassis when it closes.
You must only insert one DVD disc at a
time. Inserting two or more discs will not
allow playback and may cause damage to
the HDD & DVD RECORDER.
NOTE
Caution
■
■
■
■
■
■
English - 47
Playback
4
the tray, the unit will be activated and wait in stop
status.
Press the PLAY( ) button to start playback.
If you insert an MP3 Disc, your HDD & DVD
RECORDER will display the file list on the
screen and start playing.
If you insert a JPEG Disc, folders and files is
displayed in the thumbnail picture.
If you want the unit to play automatically when it
is powered on with a disc in the unit, power on
with the PLAY( ) button.
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Using the Disc Menu &
Title Menu
Page 48
Using the Search & Skip
Functions
Searching through a Chapter or
Track
Some type of discs contain a dedicated menu system that
allows you to select special functions for title, chapter, audio
track, subtitle, film preview, information on characters, etc.
For DVD-VIDEO Disc
Press the DISC MENU button to enter the disc menu
of the disc.
1
• Move to the setup menu related to playback
operation.
• You can select audio language and subtitle etc.
provided by the disc.
Press the TITLE MENU button to move to the title
menu of the disc.
• Press this button if the disc contains more than one
title. Some discs may not support the title menu
functionality.
Playback
2
1
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Fast X 2 ➞
Fast X 8 ➞
Fast X 32 ➞
MPEG4
AUDIO CD
(CD-DA)
X2➞
PLAY (
NOTE
■
Title List : Title List shows a list to help
you select a title. Since the title
list consists of the information
on video stream that is actually
recorded, if one title is deleted,
that title cannot be played
again.
Play List : This refers to a unit of playback,
which is made by selecting a
desired scene in the entire Title
List. When one playlist is
played, only the scene selected
by the user will play and then
stop. Since only the information
necessary for playing a desired
scene is included in a playlist,
even if that playlist is deleted,
the original recording will not be
deleted. (only VR mode)
48 - English
Fast X 4 ➞
Fast X 16 ➞
Fast X 128
X4➞
X8
) button.
• When you press and hold the SEARCH (
)
buttons, playback is done at the default speed of
X4.
If you release the SEARCH (
) buttons ,
playback is performed at a normal speed.
• The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
Press the TITLE LIST button to display title list.
■
) buttons on
• You can scan the programme in reverse.
To return to normal speed playback, press the
For HDD/DVD-RAM/-RW/-R Disc
1
During play, press the SEARCH (
the remote control.
■
NOTE
No sound is heard during Scan(Search)
mode, except CDs (CD-DA).
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Skipping Chapters, a Tracks or
Markers
During play, you can search quickly through a chapter
or track.
Page 49
Slow Motion Play/
Step Motion Play
Slow Motion Play
1
During play, press the SKIP (
remote control.
) buttons on the
• If you press the SKIP ( ) button,
it moves to the beginning of the chapter or track or
marker(HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).
Pressing the button once again within 3 seconds
returns to the beginning of the previous chapter or
track or marker(HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).
• If you press the SKIP (
) button,
it moves to the next chapter or track or marker
(HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode)).
In pause or step mode, press the SEARCH (
the remote control.
• If you press the SEARCH (
Slow 1/8 ➞
)button,
Slow 1/4 ➞
• If you press the SEARCH (
) buttons on
Slow 1/2
) button,
Slow 1/8 ➞
Slow 1/4 ➞
Slow 1/2
• To return to normal speed playback, press the
PLAY (
) button.
Press and hold the SEARCH (
) buttons during
pause, the disc will play slowly at a 1/4 speed. If the
button is released, the pause operation will resume.
NOTE
■
The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
Slow motion operates only in the forward
direction on MPEG4 discs.
English - 49
Playback
■
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Step Motion Play
Press the STEP(
in the pause mode.
About ANYKEY
) buttons on the remote control
• Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
When the STEP(
Page 50
) button is pressed, the previous
The ANYKEY function allows you to easily search for
a desired scene by accessing title, chapter, track,
time. You can also change the subtitle and audio
settings and set some features including Marker,
Angle, Zoom, Repeat, Select Media, Disc Manager.
frame will be activated.
When the STEP(
) button is pressed, the next
Moving to a scene directly using the
ANYKEY
frame will be activated.
• To return to normal speed playback, press the PLAY
) button.
(
■
NOTE
• If you want to move to a title, a chapter or a
track to find a desired scene.
Step motion operates only in the forward
direction on MPEG4 discs.
Playback
1
Press the ANYKEY button during playback.
Search
√
Navigation
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
√
Select Media
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select Search, then
press the OK or √ button.
HDD
Title
1/10
Time
00:01:45
MOVE
CHANGE
DVD-Video
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
MOVE
50 - English
00:01:45
CHANGE
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
3
Press the …† buttons to select Title, Chapter
or Track.
4
Press the œ √ buttons or number buttons to
select the desired scene, then press the OK
button.
Page 51
■
NOTE
■
■
This may not work for some discs. When
an audio CD(CD-DA) or an MP3 disc is
inserted, according to a disc type, the
information display may not be appear.
The Time Search function does not
operate in some discs.
To make the screen disappear, press the
ANYKEY button again
• If you want to move to a desired time following will
help you find a scene.
1
Press the ANYKEY button during playback.
Search
√
Navigation
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
√
Select Media
Disc Manager
Press the …† buttons to select Search, then
press the OK or √ button.
Playback
2
HDD
Title
1/10
Time
00:01:45
MOVE
CHANGE
DVD-Video
Title
1/10
Chapter
1/40
Time
MOVE
00:01:45
CHANGE
3
Press the …† buttons to select Time.
4
Enter the time in the sequence of hours, minutes,
and seconds using the number buttons, then
press the OK button.
English - 51
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Playing the Title List
Page 52
2
Press the …† buttons to select an entry you
want to play from Title List, then press the OK
or PLAY ( ) button.
The selected entry (title) will be played back.
- About INFO button If you press the INFO button during a playback,
Pressing the INFO button once, the system information
screen appears : Displays Active Status, Background
Status, and Main Screen information.
Follow these instructions to play back a scene from the
Title List.
HDD
Active status
Background Status
Screen
01/JAN/2005 (SAT)
Using the TITLE LIST button
1
12:00
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
Pressing the INFO button twice, Disc information screen
appears : Displays Total numbers of Titles and Playlists,
Recordable Time(Title), Available Space(Music/Photo).
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time:Title
Available Space:Music/Photo
01/JAN/2005 (SAT)
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
Playback
System Info
Play
––
Playback
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 page
SELECT
RETURN
EXIT
Disc Info
15
2
31:46 SP
10033 MB
12:00
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
Pressing the INFO button three times, Current playback
information screen appears : Displays information of
Playback Name, Title, Created Time, Length, Playing
Time, Audio, and if the disc protection is activated.
Title
HDD
√
Title List
Title
Music
HDD
Name
Playing Info
01/JAN/2005 12:39 AV
3
Title
1/15
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Length
00:01:43 SP
Playing Time
00:13:27
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
01/JAN/2005 (SAT)
12:00
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Press the …† buttons to select Title, then
press the OK or √ button twice.
3
52 - English
To stop title play, press the STOP( ) button.
To return the title list screen, press the TITLE
LIST button.
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Page 53
Navigation Menu
2
Press the …† buttons to select an entry you
want to play from Title List, then press the
ANYKEY button.
Title List
Scene Navigation
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
If there is a title composed of markers (See page 56), you
can search the desired scene using the Scene Navigation.
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 page
SELECT
RETURN
EXIT
(VR mode)
Using the TITLE LIST button
3
Press the …† buttons to select Navigation,
then press the OK or √ button.
Title List
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
No.
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
4
18/JAN/2005 12:15
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 page
SELECT
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Press the …† buttons to select Scene
Navigation, then press the OK or √ button.
EXIT
Scene Navigation
HDD
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
Title List No. 1
01 00:00:16 01 00:05:16
1/1 Page
Title
MOVE
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
√
Title List
Title
Music
Photo
5
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
Press the …† œ √ buttons to select desired
scene, then press the OK or PLAY ( ) button.
EXIT
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
English - 53
Playback
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√ Scene Navigation
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√ Time Navigation
Select Media
SP V-Mode Compatibility
1/1 page
Disc Manager
Title List
HDD
Title
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:24 PM
Page 54
Time Navigation
Using the ANYKEY button
(VR mode)
1
Press the ANYKEY button during playback.
Using this function, you can search scene minute-byminute from the recorded title list.
Using the TITLE LIST button
Search
√
Navigation
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
1
√
Disc Manager
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
Title List
2
HDD
Press the …† buttons to select Navigation,
then press the OK or √ button.
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
1/1 page
Search
√
Navigation
Scene Navigation
Playback
Marker
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Time Navigation
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
Using the MENU button.
√
Disc Manager
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
3
Press the …† buttons to select Scene
Navigation, then press the OK or √ button.
Title
HDD
√
Title List
Title
Music
Scene Navigation
HDD
Photo
Title List No. 1
Programme
Setup
01 00:00:16 01 00:05:16
MOVE
1/1 Page
MOVE
4
RETURN
EXIT
Press the …† œ √ buttons to select desired
scene, then press the OK or PLAY ( ) button.
■
NOTE
SELECT
Scene Navigation will not operate if a
selected title does not have Markers.
54 - English
SELECT
RETURN
EXIT
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2
2006.1.4
9:25 PM
Page 55
Press the …† buttons to select an entry you
want to play from Title List, then press the
ANYKEY button.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
√
Edit
Title
MOVE
1
Press the ANYKEY button during playback.
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
Using the ANYKEY button
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Search
Marker
1/1 page
SELECT
√
Navigation
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
RETURN
Select Media
EXIT
√
Disc Manager
3
Press the …† buttons to select Navigation,
then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select Navigation,
then press the OK or √ button.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
Navigation
√
19/JAN/2005 12:15AV3
19/JAN/2005 12:15
Title
Search
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Marker
√
Audio
√
Repeat
√
Select Media
√ Time Navigation
Select Media
V-Mode Compatibility
1/1 page
Disc Manager
SELECT
RETURN
√
Disc Manager
EXIT
Press the …† buttons to select Time
Navigation, then press the OK or √ button.
3
Press the …† buttons to select Time
Navigation, then press the OK or √ button.
Time Navigation
HDD
Time Navigation
HDD
12:15
√
12:15
œ√
12:15
12:25
CHANGE
SELECT
RETURN
EXIT
√
12:15
œ√
12:25
CHANGE
SELECT
RETURN
EXIT
4
5
Press the œ √ buttons to skip one minute at a
time and search the desired scene, then press
the OK or PLAY ( ) button.
Press the œ √ buttons to skip one minute at a
time and search the desired scene, then press
the OK or PLAY ( ) button.
■
NOTE
■
■
Cursor does not move if selected recorded
title is shorter than 1 minute.
A disc that has not been recorded by this
device may not operates Navigation
function.
An edited title may not display exact
search time.
English - 55
Playback
4
Scene Navigation
Time Navigation
Subtitle
Zoom
Scene Navigation
SP
MOVE
√
Navigation
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:25 PM
Page 56
2
Using the Markers
Press the OK button when the desired scene appears.
• The number 01 is displayed and the scene is memorized.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
N:1
(VR mode)
MOVE
√ PLAY
CANCEL
RETURN
Using the MARKER button
1
Press the MARKER button during playback.
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SELECT
3
Press the œ √ buttons to move to the next position.
4
Press the OK button again when the desired scene
appears.
• The number 02 is displayed and the scene is
memorized.
N:0
RETURN
Playback
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
Using the ANYKEY button.
• Press the ANYKEY button during playback.
MOVE
√ PLAY
CANCEL
RETURN
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
√
Disc Manager
• Press the …† buttons to select Marker,
then press the OK or √ button.
56 - English
• HDD, DVD-RAM or DVD-RW (VR Mode) discs have
the Marker function instead of the Bookmark function.
The Marker function allows you to mark up to 99
scenes. Since the scenes may be displayed as many
different pages, numbering is necessary. If a disc in
use is encoded with Disc Protection, Markers cannot
be set or deleted. Only playback is available.
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:25 PM
Page 57
Playing back a marker
Clearing a marker
Using the MARKER button
1
Press the MARKER button during playback.
Marker
MOVE
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
√ PLAY
CANCEL
Using the MARKER button
1
N:2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 √ N:10
Marker
RETURN
MOVE
√ PLAY
RETURN
Using the ANYKEY button.
• Press the ANYKEY button during playback.
• Press the ANYKEY button during playback.
Search
√
Navigation
√
Navigation
Marker
Marker
Subtitle
√
Subtitle
√
Audio
√
Audio
√
Repeat
√
Repeat
√
Disc Manager
Disc Manager
• Press the …† buttons to select Marker,
then press the OK or √ button.
Press the œ √ buttons to select a marked scene.
Marker
√
Select Media
√
Select Media
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
• Press the …† buttons to select Marker,
then press the OK or √ button.
2
Press the œ √ buttons to select a marked scene.
Press the CANCEL button to delete the selected
mark.
N:2
Marker
MOVE
Playback
Zoom
Zoom
√ PLAY
CANCEL
Press the OK or PLAY ( ) button to start
playing from the selected scene.
• If you press the SKIP ( ) button, it moves to
the beginning of the marker. Pressing the button
once again within 3 seconds returns to the
beginning of the previous marker.
• If you press the SKIP (
the next marker.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 √ N:10
RETURN
MOVE
3
CANCEL
Using the ANYKEY button.
Search
2
Press the MARKER button during playback.
√ PLAY
Marker
MOVE
CANCEL
01 02 03 04 05 06 07 08 09 --
√ PLAY
CANCEL
RETURN
N:9
RETURN
) button, it moves to
English - 57
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
■
2006.1.4
9:25 PM
When a marker is cleared while HDD/DVDRAM/-RW (VR mode) is playing, marker
numbers will change. For example, if the 7th
marker is cleared after ten markers are
registered, the marker numbers after the
eighth will automatically move ahead by one
and the 8th marker becomes the 7th.
Page 58
2
Press the OK button when the desired scene
appears.
• The number 1 is displayed and the scene is
memorized.
Bookmark 1 - - - - - - - - --
Using the Bookmarks
MOVE
√ PLAY
CANCEL
RETURN
3
Press the œ √ buttons to move to the next
position.
4
Press the OK button again when the desired
scene appears.
The number 2 is displayed and the scene is
memorized.
(V-mode)
Using the MARKER button
Playback
1
Press the MARKER button during playback.
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
Bookmark - - - - - - - - - --
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
√ PLAY
CANCEL
RETURN
• Repeat above to bookmark other positions.
• You can bookmark up to 10 scenes.
Using the ANYKEY button.
• Press the ANYKEY button during playback.
■
Search
NOTE
Bookmark
Audio
√
Subtitle
√
Angle
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
√
• Press the …† buttons to select Bookmark, then
press the OK or √ button.
58 - English
When the disc tray is opened and then
closed, bookmarks will disappear.
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:25 PM
Page 59
Playing back a bookmark
Clearing a bookmark
Using the MARKER button
1
Press the MARKER button during playback.
Using the MARKER button
1
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
MOVE
√ PLAY
CANCEL
Press the MARKER button during playback.
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
RETURN
MOVE
√ PLAY
CANCEL
RETURN
Using the ANYKEY button.
Using the ANYKEY button.
• Press the ANYKEY button during playback.
• Press the ANYKEY button during playback.
Search
Search
Bookmark
Bookmark
√
Audio
√
Subtitle
√
Subtitle
√
Angle
√
Angle
√
Repeat
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
Playback
Audio
Zoom
√
Select Media
• Press the …† buttons to select Bookmark, then
press the OK or √ button.
2
Press the œ √ buttons to select a bookmarked
scene.
3
Press the OK or PLAY(
from the selected scene.
√
• Press the …† buttons to select Bookmark, then
press the OK or √ button.
2
) button to start playing
Press the œ √ buttons to select a bookmarked
scene.
Bookmark 1 2 - - - - - - - --
MOVE
3
√ PLAY
CANCEL
RETURN
Press the CANCEL button to delete the selected
bookmark.
English - 59
04-00852R-AND_Eng-46-60_Play
2006.1.4
9:25 PM
Selecting the Subtitle
Language
Page 60
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during playback.
Selects one of the subtitle language recorded on the
disc.
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
(VR mode)
√
Disc Manager
Using the SUBTITLE button
1
Press the SUBTITLE button during playback.
2
Press the …† buttons to select Subtitle, then
press the OK or √ button.
Search
Subtitle
Off
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Off
Audio
√
KOR
Repeat
√
CHI
ENG
Playback
Zoom
Select Media
√
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select the desired
subtitle language. Also, press the SUBTITLE
button repeatedly to select the desired subtitle
language.
• To make the screen disappear, press the
CANCEL or RETURN button.
60 - English
3
Press the …† buttons to select the desired subtitle
language, then press the OK or √ button.
■
The subtitle display may be different
depending on the disc type.
■
Some discs allow you to select the
language for the disc menu only.
NOTE
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:27 PM
Selecting the Soundtracks
& Audio Channels
Page 61
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during playback.
Selecting the Audio
Search
Navigation
Selects one of the soundtracks recorded on the disc.
Also selects the audio channels.
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
√
Disc Manager
(VR mode)
Using the AUDIO button
1
Press the AUDIO button during playback.
2
Press the …† buttons to select Audio, then
press the OK or √ button.
Search
HDD/DVD-RAM/-RW
Navigation
√
Marker
Audio
Dolby Digital 2/0 L + R
Subtitle
√
Audio
√
Dolby Digital 2/0 L + R
Repeat
√
Dolby Digital 2/0 L
Dolby Digital 2/0 R
Zoom
Select Media
√
3
DVD-VIDEO
Audio
Press the …† buttons to select the desired
soundtracks or audio channel, then press the
OK or √ button.
ENG Dolby Digital 5.1CH
■
NOTE
■
2
Soundtracks or Audio channel may be
different because they are disc-specific.
Some discs allow you to select the audio
language for the disc menu only.
Press the …† buttons to select the desired
soundtracks or audio channel. Also, press the
AUDIO button repeatedly to select the desired
soundtracks or audio channel.
• To make the screen disappear, then press the
CANCEL or RETURN button.
English - 61
Playback
Disc Manager
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:27 PM
Changing the Camera
Angle
Page 62
Repeat Play
When a HDD & DVD RECORDER contains multiple
angles of a particular scene, you can select the Angle
function.
Playing Repeatedly(Repeat Playback)
Using the REPEAT button
Using the ANYKEY button
1
1
Press the REPEAT button during playback.
Press the ANYKEY button during playback.
Repeat
Off
Search
Bookmark
Audio
√
Subtitle
√
Angle
√
Repeat
√
Zoom
Playback
Select Media
2
√
Press the …† buttons to select Angle, then
press the OK or √ button.
Bookmark
Audio
√
Angle 1
Subtitle
√
Angle 2
Angle
√
Angle 3
Repeat
√
Angle 4
Angle 5
Zoom
3
√
Angle 6
Press the …† buttons to select the desired angle,
then press the OK or √ button.
■
NOTE
■
This function is disc-dependent, and may
not work all DVDs.
This function does not work when a DVD
has not been recorded with a multicamera angle system.
62 - English
Press the …† buttons to select the Off, Title or
Chapter you want to play repeatedly, then
press the OK button.
Repeat
Search
Select Media
2
Title
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:27 PM
Page 63
Repeat A-B
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during playback.
Using the REPEAT A-B button
Search
Navigation
1
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
Press the REPEAT A-B button during playback.
Repeat A-B
√
Off
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select the Repeat,
then press the OK or √ button.
2
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Repeat Off
Repeat A - B
Zoom
√
Repeat Title
Disc Manager
3
Repeat A-B
A-B
Press the …† buttons to select Repeat Off,
Repeat A-B, Repeat Title, Repeat Track or
Repeat Chapter you want to play repeatedly, then
press the OK or √ button.
■
NOTE
Playback
Select Media
Press the OK button at the point where you want the
repeat play to start (A) and press it again at the point
where you want the repeat play to stop (B). Repeat
playback of the A-B section starts.
HDD/DVD-RAM/-RW(VR mode),
unfinalised DVD-R and unfinalised DVDRW (V mode) do not repeat a chapter.
English - 63
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:27 PM
Using the ANYKEY button
1
Page 64
Zooming-In
Press the ANYKEY button during playback.
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
1
Zoom
Select Media
√
Press the ANYKEY button during playback.
Disc Manager
Search
Navigation
√
Marker
2
Press the …† buttons to select Repeat, then
press the OK or √ button.
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
√
Disc Manager
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Select Media
Repeat Off
Repeat A - B
Zoom
√
Repeat Title
2
Press the …† buttons to select Zoom, then press
the OK or √ button. ( ) will be displayed.
3
Press …† œ √ buttons to move to the area you
want to enlarge.
4
Press the OK button.
The screen will be enlarged to twice the normal
size. The screen size will be enlarged to four times
the normal size.
Playback
Disc Manager
3
Press the …† buttons to select Repeat A-B,
then press the OK or √ button.
4
Press the OK button at the point where you
want the repeat play to start (A) and press it
again at the point where you want the repeat
play to stop (B).Repeat playback of the A-B
section starts.
- To return to normal playback -
5
Press the CANCEL button to return to normal
playback.
■
NOTE
■
■
If you set point (B) before five seconds
has lapsed, the prohibition mark ( ) will
appear.
You can also activate Normal Playback by
pressing the CANCEL button.
Audio CDs(CD-DA), MP3 discs and
MPEG4 discs do not support the Repeat
A-B function.
64 - English
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
■
NOTE
normal size ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normal size
When recording is done in the EP mode, the
Zoom function will not be supported except
when the recording has been done in V
mode.
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Select Media
Page 65
Playing an Audio
CD/MP3
Playing an Audio CD(CD-DA)
1
Press the ANYKEY button during playback.
1
Insert an audio CD (CD-DA) into the disc tray.
• The audio CD menu appears and the tracks
(songs) are played automatically.
Search
Navigation
√
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Music List
CD
TRACK 1
Zoom
Select Media
√ 02 : 10
TRACK 1
√
Disc Manager
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Select Media,
then press the OK or √ button.
Navigation
√
Press the …† buttons to select the track (song)
you want to hear, and then press the OK button.
Marker
Subtitle
√
Audio
√
Repeat
√
Zoom
Select Media
Disc Manager
√
HDD
Audio CD(CD-DA) Screen Elements
DVD
!
Music List
3
Press the …† buttons to select HDD or DVD,
then press the OK or √ button.
CD
√ 02 : 10
TRACK 1
$
TRACK 1
@
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
%
1/3 Page
#
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. Current track (song): Displays the number of the
track currently being played.
2. Displays the current play index, total track number.
3. Display available buttons.
4. This shows the operating state of a disc and a
playback time corresponding to a portion that is
currently played.
5. Displays the track list (song list).
English - 65
Playback
2
Search
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 66
Buttons on the Remote Control
used for Audio CD(CD-DA) playback
DVD
TV
Playing an MP3 Disc
Insert an MP3 disc into the disc tray.
• The MP3 menu is displayed and the tracks
(songs) are played automatically.
1
Music List
Bryan Adams.mp3 √ 02 : 10
CD
..
Bryan Adams.mp3
MP3
01/15
4.0 MB
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
1/3 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the track you want to
hear, and then press the OK button.
2
Playback
MP3 Screen Elements
!
Music List
Bryan Adams.mp3 √ 02 : 10
CD
$
..
Bryan Adams.mp3
MP3
01/15
4.0 MB
@
1. …†: Selects a track (song).
2. œ √ : Move the page up/down.
3. OK button: Plays the selected track (song).
4. SKIP ( ) button: Plays the next track.
5. SKIP ( ) button: Returns to the beginning of the
current track when pressed during playback. If
pressed again, your HDD & DVD RECORDER
moves to and plays the previous track.
If you press the this button within three seconds after
playback starts, the previous track will be played.
If you press the this button after three seconds, the
current track will be replayed from the beginning.
6. Press the SEARCH (
) buttons:
Fast Play (X2, X4, X8)
7. STOP ( ) button: Stops a track(song).
8. PLAY ( ) button: Plays a track(song) or pauses
playback.
9. ANYKEY button: The ANYKEY menu is displayed.
(Play Mode, Go To Playlist or New Playlist).
66 - English
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
%
1/3 Page
#
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. Current track (song): Displays the name of the
track being played.
2. Displays the current folder, play index and current
track size.
3. Displays available buttons.
4. This shows the operating state of a disc and a
playback time corresponding to a portion that is
currently played.
5. Displays the information for the folder and its tracks.
■
NOTE
■
If a disc contains only MP3 files or only
JPEG files, the MP3 or JPEG screen
appears after the disc is loaded.
If a disc contains a mix of MP3 and JPEG
files, you need to select Music for MP3
files or Photo for JPEG files.
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 67
Buttons on the Remote Control
used for MP3 playback
DVD
Repeat CD (CD-DA) & MP3
Using the REPEAT button.
TV
1
Press the REPEAT button during playback.
Music List
CD
√ 02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Press the REPEAT button repeatedly to select the repeat
mode you want.
Music List
CD
√ 02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
1. …†: Selects a track (song).
2. œ √ : Move the page up/down.
3. OK button: Plays the selected track (song).
4. SKIP ( ) button: Plays the next track.
5. SKIP ( ) button: Returns to the beginning of the
current track when pressed during playback. If
pressed again, your HDD & DVD RECORDER
moves to and plays the previous track.
If you press the this button within three seconds after
playback starts, the previous track will be played.
If you press the this button after three seconds, the
current track will be replayed from the beginning.
6. STOP ( ) button: Stops a track(song).
7. PLAY ( ) button: Plays a track(song) or pauses
playback.
8. ANYKEY button: The ANYKEY menu is displayed.
(Copy, Play Mode, Go To Playlist, New Playlist or
Select Media).
SELECT
RETURN
EXIT
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
Random (CD (CD-DA)/MP3): The random option
plays a disc’s track in random order.
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Track on a disc are
played in the order in which they were recorded on the
disc.
•
•
•
•
- To return to normal playback -
3
Press the REPEAT or CANCEL button repeatedly
to return to normal playback.
English - 67
Playback
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 68
New Playlist
Using the ANYKEY button
1
Press the ANYKEY button during the Music List
playback.
You can register a maximum 28 tracks in the playlist.
1
Press the ANYKEY button during the Music List
playback.
Music List
CD
» 02 : 10
TRACK 1
Music List
TRACK 1
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
Play Mode
√
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
CDDA
CDDA
CDDA
CD
TRACK 1
TRACK 4
CDDA
TRACK 2
TRACK 5
CDDA
TRACK 3
TRACK 6
CDDA
TRACK 4
TRACK 7
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
New Playlist
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
SELECT
√
Play Mode
1/3 Page
MOVE
RETURN
EXIT
New Playlist
1/3 Page
MOVE
2
» 02 : 10
TRACK 1
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Play Mode,
then press the OK or √ button.
Music List
CD
2
Press the …† buttons to select New Playlist,
then press the OK or √ button.
» 02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
Play Mode
Playback
New Playlist
MOVE
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 1
5
CDDA
TRACK 2
Repeat
Track6
CDDA
TRACK
CDDA
TRACK 3
CDDA
Repeat
All
TRACK
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
Normal
CDDA
TRACK
√
Make Playlist
CD
7
Random 1/3 Page
SELECT
RETURN
EXIT
1/3 Page
MOVE
3
Press the …† buttons to select desired play mode,
then press the OK or √ button.
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Track on a disc are
played in the order in which they were recorded on the
disc.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): The random option
plays a disc’s track in random order.
3
Add
EXIT
Press the …† buttons to select tracks in order in
which you want them to play, then press the OK
button.
Make Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01.
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04.
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/1 Page
1/3 Page
MOVE
68 - English
RETURN
Add
RETURN
EXIT
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 69
Go To Playlist
4
If you playlisted a wrong track, press the √…†
buttons to select wrong track, then press the
OK or CANCEL button. The wrong track will be
removed.
1
Press the ANYKEY button during the Music List
playback.
Make Playlist
CD
TRACK 1
01.
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 7
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
Delete
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
Play Mode
EXIT
√
New Playlist
MOVE
5
» 02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
1/1 Page
1/3 Page
MOVE
Music List
CD
1/3 Page
SELECT
RETURN
EXIT
To store the Playlist, press the ANYKEY button.
Make Playlist
CD
CDDA
TRACK 1
01.
CDDA
TRACK 2
02.
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03.
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
2
Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
TRACK 1
Playlist
CD
00 : 00
PLAYLIST
Delete
CDDA
TRACK
7
Go To Playlist1/3 Page
MOVE
Playlist 1
1/1 Page
SELECT
RETURN
Playlist 2
EXIT
1/1 Page
6
MOVE
Press the …† buttons to select the Go To
Playlist, then press the OK button.
A new Playlist will be created.
SELECT
RETURN
EXIT
3
Press the …† buttons to select the desired
playlist folder, then press the OK button.
4
The selected tracks are played automatically.
English - 69
Playback
PLAYLIST
-00 : 00
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 70
Delete the Playlist
1
Go To Edit Playlist
Press the ANYKEY button during the Music List
playback.
1
Press the ANYKEY button during the Music List
playback.
Music List
CD
Music List
» 02 : 10
TRACK 1
CD
TRACK 1
CDDA
CD-DA
Play Mode
01/15
Go To Playlist
04:57
√
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 7
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
New Playlist
CD-DA
01/15
Go To Playlist
04:57
Play Mode
1/3 Page
√
New Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
Playlist
CD
1/3 Page
EXIT
MOVE
2
» 02 : 10
TRACK 1
2
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist
Playlist 2
CD
00 : 00
PLAYLIST
PLAYLIST
-00 : 00
Playlist 1
Playlist 2
1/1 Page
Playback
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
PLAYLIST
-00 : 00
1/1 Page
3
Press the …† buttons to select the Playlist you
want to delete.
4
Press the ANYKEY button.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
Press the …† buttons to select the Playlist you
want to edit.
4
Press the ANYKEY button in playlist mode.
Playlist
CD
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist 2
Delete Playlist
PLAYLIST
01/02
00 : 00
Go To Edit Playlist
Playlist
Go To Music List
New Playlist
CD
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
00 : 00
PLAYLIST
EXIT
Playlist 1
Playlist 2
Delete Playlist
5
Press the …† buttons to select the Delete
Playlist, then press the OK or √ button.
PLAYLIST
Go To Edit Playlist
01/02
Go To Music List
00 : 00
New Playlist
MOVE
Playlist
CD
00 : 00
PLAYLIST
Playlist 1
Playlist 1
Playlist 2
Do you want to delete?
No
Yes
1/1 Page
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Press the œ √ buttons to select Yes, then press
the OK button. The selected Playlist is deleted.
70 - English
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 71
Go To Music List
5
Press the …† buttons to select the Go To Edit
Playlist, then press the OK or √ button.
1
Edit Playlist
Press the ANYKEY button during the Playlist
playback.
CD
01
TRACK 1
TRACK 2
02
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
CDDA
TRACK 1
CDDA
Playlist
CD
Playlist 1
TRACK 1
1/1 Page
1/3 Page
MOVE
Add
RETURN
PLAYLIST
01/04
Go To Music List
04 : 30
EXIT
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
New Playlist
MOVE
6
7
Press the …† buttons to select tracks in order in
which you want them to play, then press the OK
button.
If you playlisted a wrong track, press the √ …†
buttons to select wrong track, then press the OK
or CANCEL button.
To store the Playlist, press the ANYKEY button.
2
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Go To Music List,
then press the OK or √ button.
Music List
CD
√ 02 : 10
TRACK 1
TRACK 1
CD-DA
01/15
04:57
CDDA
TRACK 2
CDDA
TRACK 3
CDDA
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
CDDA
TRACK 6
CDDA
TRACK 7
1/3 Page
MOVE
Edit Playlist
SELECT
RETURN
EXIT
CD
CDDA
TRACK 1
01
TRACK 1
CDDA
TRACK 2
02
TRACK 3
CDDA
TRACK 3
03
TRACK 7
CDDA
TRACK 4
04
TRACK 4
CDDA
TRACK 5
05
TRACK 6
CDDA
TRACK 6
AddTRACK
CDDA
7
Go To Playlist
1/3 Page
MOVE
9
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the Go To
Playlist, then press the OK button.
Playlist will be edited.
English - 71
Playback
8
» 02 : 10
TRACK 1
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Select Media (MP3)
1
Page 72
Playing a Picture
Press the ANYKEY button.
Music List
Bryan Adams.mp3 » 02 : 10
CD
..
Bryan Adams.mp3
Copy
Play Mode
ROOT
Go 01/15
To Playlist
New
4.0Playlist
MB
Select Media
√
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
√
MOVE
1
Insert a JPEG disc or Mixed disc (JPEG + MP3 + DivX)
into the disc tray.
Title
CD
1/3 Page
SELECT
Title
RETURN
EXIT
Title List
√
DivX List
√
Music
Photo
Programme
2
Setup
Press the …† buttons to select Select Media, then
press the OK or √ button.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Music List
Bryan Adams.mp3 » 02 : 10
CD
..
Bryan Adams.mp3
Copy
Play Mode
Playback
ROOT
Go 01/15
To Playlist
New
4.0Playlist
MB
Select Media
MOVE
√
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
2
Press the …† buttons to select Photo, then press the
OK or √ button.
Photo List
MP3
HDD This Love.mp3
√
DVD
SELECT
CD
DSC01194
Index: 1/10
1/3 Page
RETURN
EXIT
..
DSC01189
DSC01190
DSC01191
DSC01192
DSC01193
DSC01194
DSC01199
1/2 Page
3
Press the …† buttons to select HDD or DVD, then
press the OK or √ button.
If there are no mp3 files on the selected media, it
notifies you that there are no mp3 files and the
media will not be switched.
MOVE
3
RETURN
EXIT
Press the …† œ √ buttons to select a picture.
• To see the next 8 pictures, press the SKIP (
button.
• To see the previous 8 pictures, press the
SKIP( ) button.
■
NOTE
■
72 - English
SELECT
)
If a disc contains only MP3 files or only
JPEG files, the MP3 or JPEG screen
appears after the disc is loaded.
If a disc contains a mix of MP3 and JPEG
files, you need to select Music for MP3
files or Photo for JPEG files.
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 73
Slide Show
- To stop the Slide Show -
4
1
Press the ANYKEY button.
Press the ANYKEY button.
Photo List
CD
DSC01194
..
DSC01189
Index: 1/10
DSC01190
DSC01191
DSC01194
DSC01199
Copy
Slide Show
DSC01192
√
MOVE
5
Slideshow
√
DSC01193
Select Media
SELECT
√
Slideshow Off
1/2 Page
Go To Photo List
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Slide Show,
then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select Slideshow Off,
then press the OK or √ button.
Photo List
CD
DSC01194
..
DSC01189
Slide Show
Select Media
√
DSC01193
DSC01191
√
Normal
DSC01194
Fast
DSC01199
1/2 Page
SELECT
RETURN
Playback
MOVE
6
DSC01190
Slow
Copy
DSC01192
Index: 1/10
EXIT
Press the …† buttons to select the slide show
speed, then press the OK or √ button.
The slide show starts.
English - 73
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 74
Rotate
Zoom
To setup, follow steps 1 to 3 in page 72.
4
Playback
5
6
Press the OK button to select you want to see the
picture, then press the ANYKEY button.
To setup, follow steps 1 to 3 in page 72.
4
Press the OK button to select you want to see the
picture, then press the ANYKEY button.
Slideshow
√
Slideshow
√
Rotate
√
Rotate
√
Zoom
Zoom
Go To Photo List
Go To Photo List
Press the …† buttons to select Rotate, then
press the OK or √ button.
Slideshow
√
Rotate
√
5
Press the …† buttons to select Zoom, then
press the OK or √ button.
6
Each time the OK button is pressed, the picture
is enlarged up to 4x(four times the normal size).
Rotate 90
Zoom
Rotate 180
Go To Photo List
Rotate 270
Press the …† buttons to select the rotate angle,
then press the OK or √ button.
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Normal
- To stop the Rotate -
1
Press the ANYKEY button.
- To stop the Zoom -
1
Rotate
Press the ANYKEY button.
√
Rotate Off
Go To Photo List
Zoom Off
Go To Photo List
2
Press the …† buttons to select Rotate Off, then
press the OK or √ button.
2
74 - English
Press the …† buttons to select Zoom Off, then
press the OK or √ button.
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Go To Photo List
Playing an MPEG4
To setup, follow steps 1 to 3 in page 72.
4
Page 75
Press the OK button to select you want to see the
picture, then press the ANYKEY button.
Using the MENU button
Slideshow
√
Rotate
√
1
Insert a DivX disc or Mixed disc (JPEG + MP3 + DivX)
into the disc tray.
2
Press the …† buttons to select Title, then press
the OK or √ button.
(In case of playing a DivX CD, see number 4 on
this page.)
Zoom
Go To Photolist
5
Press the …† buttons to select Go To Photo
List, then press the OK or √ button.
Title
CD
Title
Photo List
CD
DSC01194
Index: 1/10
Title List
√
DivX List
√
Music
Photo
DSC01189
DSC01190
Programme
DSC01191
Setup
DSC01192
DSC01193
DSC01194
MOVE
DSC01199
SELECT
RETURN
EXIT
1/2 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
Press the …† buttons to select DivX List,
then press the OK or √ button.
The DivX List screen is displayed.
DivX List
CD
ABC.avi
..
DIVX
[DivX] ABC.avi
MPEG4
01/01
703.4MB
1/1 Page
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the avi file
(DivX), then press the OK or PLAY ( ) button.
English - 75
Playback
..
05-00852R-AND_Eng-61-76_Play
2006.1.4
9:28 PM
Page 76
DivX Subtitle Encoding
5
When MPEG4 file is played, you can use
following functions. Pressing the STOP ( )
button once during playback will display the file
list, pressing the button again will exit the menu
screen.
1
Press the ANYKEY button during playback.
MPEG4 Function Description
Function
Search
Description
Audio
√
Subtitle
√
Repeat
√
Subtitle Encoding √
Skip
During play, press the SKIP (
) buttons, it
moves forward or backward 5 minutes.
Search
) buttons
During play, press the SEARCH (
and press again to search at a faster speed.
(X2, X4, X8)
Slow Motion In pause or step mode, press the SEARCH ( )
Play
button on the remote control. (X1/8, X1/4, X1/2)
2
Press the …† buttons to select Subtitle
Encoding, then press the OK or √ button.
Step Motion Press the STEP (
) button on the remote
Play
control in the still mode.
Search
Playback
■
NOTE
■
■
This unit can play the following video
compression formats,
- MPEG4 Codec format : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x DivX-Pro (without QPEL and
GMC)
- Audio format : .MP3, .MPEG, .WMA,
.LPCM, .AC3
Supported subtitle file formats: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (The subtitle file
should have exactly the same name to
corresponding MPEG4 file name)
Some MPEG4 files created on a personal
computer may not be play back.
That is why Codec Type, Version and
Higher resolution over specification is not
supported.
√
Subtitle
√
Central(Windows)
Repeat
√
Western(Windows)
Subtitle Encoding √
3
Greek(Windows)
Press the …† buttons to select a supported
DivX subtitle language by region, then press the
OK or √ button.
Western
English, Breton, Catalan, Danish, Dutch,
Faroese, Finnish, French, Gaelic, German,
Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese,
Spanish and Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian,
Polish, Romanian, Slovak, Slovene and
Serbian(Latin)
Greek
English and modern Greek
■
NOTE
76 - English
Audio
If the subtitle language is displayed in
broken fonts, change DivX Subtitle to the
appropriate region. If is still does not work,
the format is not supported.
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:35 PM
Recording
Page 77
Before Recording
This unit can record on various types of discs. Before
recording, read the following instructions and select the
disc type according to your preference.
Recordable Discs
This section shows various HDD & DVD
Recording methods.
This recorder can record on the following discs.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
•DVD-RWs and DVD-RAMs are rewritable.
•DVD-Rs are non-rewritable
Compatibility between Samsung and Other Company’s
Recorder
Disc Types
Recording
format
DVD-RAM
VR Mode
Recording the current TV
programme you are watching . . . . . . . . . . . . . . . .79
VR Mode
DVD-RW
V Mode
Recording from external equipment
you are watching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Copying from a Camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
V Mode
DVD-R
Making an One Touch Recording (OTR) . . . . . . . .83
Chasing Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
■
Simultaneous Recording and Playback . . . . . . . . .85
NOTE
Making a Timer Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Flexible Recording (for Timer recording only) . . . .88
Editing the Timer Record List . . . . . . . . . . . . . . . .88
Deleting a Timer Record List . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Go To History List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Using the ShowView Feature . . . . . . . . . . . . . . . .93
ShowView Extended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
■
Finalise
- This closes the DVD-RW/-R so no
additional recording can be done.
Unfinalise
- This allows additional recording on a
DVD-RW disc originally recorded on the
HDD & DVD RECORDER.
- A DVD-RW disc that has been recorded
by DAO(Disc At Once) in a PC cannot be
unfinalised.
- A DVD-RW disc that has been recorded
in Video Mode of a different maker’s
recorder cannot be unfinalised.
- A DVD-R disc cannot be unfinalised.
English - 77
Recording
Before Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Recording Device Finalising Additional Recording
in Samsung Recorder
Samsung
X
Recordable
X
Recordable
Other Company
Not recordable
finalised
Samsung
Recordable
not finalised
Not recordable
finalised
Other Company
Recordable
not finalised
finalised
Not
recordable
Samsung
not finalised
Recordable
Not recordable
finalised
Other Company
not finalised Not recordable
finalised
Not recordable
Samsung
not finalised
Recordable
Not recordable
finalised
Other Company
not finalised Not recordable
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:35 PM
Page 78
Recording Formats
When you insert an unused disc, the following message
appears. Since available functions differ depending on
the disc type, select a disc that best fits your preferences.
DVD-RAM: Use after formatting the disc.
Recording Mode
Select one of four recording modes by pressing the
REC MODE button repeatedly while the unit is in Stop
mode for the desired recording time and picture quality.
In general, picture quality improves as the recording
time decreases. In FR mode, the most suitable record
mode is adjusted automatically, according to remaining
time on the disc and length of the timer recording. This
function is selected only one mode in XP, SP, LP and
EP modes and you can use this mode for timer
recording.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
DVD-RW: When unused DVD-RW disc is first inserted,
the message “Uninitialized Disc Do you want
to initialize this disc?” will be displayed. If you
select Yes, the disc will be formatted in VR
mode.
If you want to change the mode, refer to
Formatting a Disc on page 123.
Recording Mode
XP
(high quality mode)
SP
(standard quality mode)
Recording Times
HDD (160GB)
DVD-RAM/-RW/-R
Approx. 1 hour
Approx. 38 hours
about 8.5 Mbps
Approx. 2 hours
Approx. 72 hours
about 4.5 Mbps
LP
(long recording mode)
Approx. 138 hours
EP
(extended mode)
Approx. 205 hours
Approx. 272 hours
FR
(Flexible Recording) Approx. 38~205 hours
■
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
NOTE
Approx. 4 hours
about 2 Mbps
Approx. 6 hours/
about 1.6 Mbps
Approx. 8 hours/
about 1.2 Mbps
Approx.1~6 hours
Recording time may vary according to
specific conditions.
No
Recording
Unrecordable pictures
DVD-R: Formatting DVD is unnecessary and only Video
Mode Recording is supported.
Video with copy protection cannot be recorded on this
HDD & DVD RECORDER.
When the HDD & DVD RECORDER receives a copy
guard signal while recording, recording stops and the
following message appears on the screen.
DVD-RW(V mode)/-R
• Chapters will be created automatically when you finalise
recording on DVD-RW/-R discs in Video mode.
The chapter’s length (interval between chapters) varies
according to the recording mode.
• Simple editing (erasing titles/changing title name)
You cannot record copy protected movie.
DVD-RAM/-RW(VR mode)
• This mode allows multiple editing functions (such as
deletion of the whole title, partial deletion of a title, etc.)
• Various editing options using a created Playlist.
78 - English
Concerning Copy Control Signals
TV broadcasts that contain copy control signals may have
one of the following three signal types, Copy-Free, CopyOnce and Copy-Never. If you want to record a copy-once
type programme, use DVD-RW with CPRM in VR Mode and
DVD-RAM.
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
Signal type
2006.1.4
9:35 PM
Page 79
Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
O
-
-
VR mode
O
O*
-
V mode
O
DVD-R
O
DVD-RAM(Ver.2.0)
O
Media
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
Recording the current TV
programme you are watching
O*
Check that the disc has enough available space for the
recording. Adjust the recording mode.
Once “Copy Once” has been recorded, recording
cannot be done anymore.
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM is a mechanism that ties a recording to the media on
which it is recorded. It is supported by some HDD & DVD
RECORDERs, but not by many DVD players. Each blank
recordable DVD has a unique 64-bit media ID etched in the
BCA. When protected content is recorded onto the disc, it can
be encrypted with a 56-bit C2 (Cryptomeria) cipher derived
from the media ID.
1
Press the HDD or DVD button.
If you select DVD, Press the OPEN/CLOSE button and
place a recordable disc on the disc tray.
Press the OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
Wait until LOAD disappears from the front panel display.
If an unused DVD-RAM disc is used, you will be
prompted to format first. Make your selection using the
œ √ buttons, then press OK button.(See page 78)
During playback, the ID is read from the BCA and used to
generate a key to decrypt the contents of the disc. If the
contents of the disc are copied to other media, the ID will be
absent or wrong and the data will not be decryptable.
Unformatted Disc
Do you want to format this disc?
Yes
No
Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?
Yes
2
No
Press the PROG (
) or number buttons to select
the current programme you want to record.
English - 79
Recording
If an unused DVD-RW disc is used, whether to initialize
or not will be asked first. Make your selection, then press
the OK button.(See page 78)
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
3
2006.1.4
9:35 PM
Page 80
Press the REC MODE button repeatedly, (or press the
REC MODE button and then press the …† buttons) to
select the recording speed(quality).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
You can not change the recording mode
and the PROG while recording.
■
Recording will stop automatically if there is
no free space left for recording.
■
Up to 99 titles can be recorded onto a
disc.(DVD-RAM/-RW/-R)
■
Up to 999 titles can be registered on the
HDD.
■
HDD recording is available for up to 24
hours, and when recording for 24 hours, 4
titles will be recorded with each title has 6
hours in length.
■
Recording will stop automatically if a copy
protected image is selected.
■
DVD-RAM/-RW discs must be formatted
before starting to record. Most new discs
are sold unformatted.
■
Do not use DVD-R authoring discs with
this unit.
NOTE
Record Mode SP 031:39
4
Press the REC button.
Information concerning the channel is displayed
on the screen, then recording begins.
Icon( ) is displayed on the front panel.
Recording
● Recording : PR 1 [SP]
- To pause recording • Press the REC PAUSE button to pause a recording
in progress.
• Press the REC PAUSE button again during pause to
resume recording.
• You can switch channels by pressing the
PROG (
) buttons while recording pauses.
- To stop recording Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
• When using DVD-RAM/-RW/-R discs, the message
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment” is displayed.
80 - English
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:35 PM
Page 81
Recording from external
equipment you are watching
4
Press the REC button.
Information concerning the external input mode is
displayed on the screen, then recording begins.
Icon(
) is displayed on the front panel.
- To pause recording Before you start
Check that the disc has enough available space for the
recording. Adjust the recording mode.
• Press the REC PAUSE button to pause a recording
in progress.
• Press the REC PAUSE button again during pause to
resume recording.
• You can switch channels by pressing the
PROG (
) buttons while recording pauses.
1
2
Press the HDD or DVD button.
If you select DVD, Press the OPEN/CLOSE button and
place a recordable disc on the disc tray. Press the
OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
Wait until LOAD disappears from the front panel display.
If an unused DVD-RAM disc is used, whether to format
or not will be asked first. (See page 78)
If an unused DVD-RW disc is used, whether to initialize
or not will be asked first. (See page 78)
- To stop recording Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
• When using DVD-RAM/-RW/-R discs, the
message “Updating the information of disc. Please
wait for a moment” is displayed.
Press the INPUT button to select the input source
according to the connection you made.
The front panel display changes in the following
sequence:
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
If you connect a digital camcorder, press the INPUT
button to select DV. (See page 82)
Recording
3
Press the REC MODE button repeatedly, (or press
the REC MODE button, then press the …† buttons)
to select the recording speed (quality).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode SP 031:39
English - 81
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Copying from a Camcorder
Page 82
4
Press the INPUT button to select DV.
If the input is set to DV, a playback/record menu that
enables camcorder control appears on the top of the
screen.
DV
The DV device is connected.
You may control the Camcorder using the IEEE1394 (DV)
interface.
MOVE
RETURN
1
Connect the DV output jack of your camcorder to the
DV input jack on the front of your HDD & DVD
RECORDER using a DV cable.
5
Select the Play (√) icon on the upper part of the
screen to playback the camcorder and find the
starting position to copy.
You can press the PLAY ( ) button of the remote
control to play the camcorder.
2
Press the HDD or DVD button.
If you select DVD, Press the OPEN/CLOSE button and
place a recordable disc on the disc tray. Press the
OPEN/CLOSE button to close the disc tray. Wait until
LOAD disappears from the front panel display.
6
3
Press the REC MODE button repeatedly to select
the recording speed(quality).
To start recording, use the œ √ buttons to select
Record ( ● ) icon in the top side of the screen, then
press the OK button.
You can press the REC button of the remote control
to start recording. To display playback related icons
on the screen, press any direction button on the
remote control.
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Recording
SELECT
- To stop recording Press the STOP ( ) button to stop or finish a
recording in progress.
Record Mode SP 031:39
• When using DVD-RAM/-RW/-R discs, the
message “Updating the information of disc.
Please wait for a moment” is displayed.
82 - English
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Making an One Touch
Recording (OTR)
Page 83
■
NOTE
The timer counter decreases by the
minute from 8:00 to 0:00, then the HDD &
DVD RECORDER stops recording.
- To stop recording You can set the HDD & DVD RECORDER to record in 30minute increments up to 8 hours by pressing the REC
button.
Press the STOP ( ) button. The message “Do you
want to stop recording?” is displayed.
• Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
• Or press the STOP (
1
Press the HDD or DVD button.
If you select DVD, Press the OPEN/CLOSE button and
place a recordable disc on the disc tray. Press the
OPEN/CLOSE button to close the disc tray. Wait until
LOAD disappears from the front panel display.
2
Press the PROG (
) or number buttons to select
the programme to record. If you want to record
through a connected external component, press the
INPUT button to select an appropriate external
input(AV1, AV2, AV3, DV or PR01).
3
Press the REC button to start recording.
OTR Mode
0:30
) button again.
About INFO button
During recording, press the INFO button once, the system
information screen appears : Displays Active Status,
Background Status, and Main Screen information.
HDD
Active status
Background Status
Screen
01/JAN/2005 (SAT)
System Info
Record XP
––
Recording:PR3 [SP]
12:00
Pressing the INFO button twice, Disc information screen
appears : Displays Total numbers of Titles and Playlists,
Recordable Time(Title), Available Space(Music/Photo).
4
Press the REC button repeatedly to adjust the
desired recording time.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
Disc Info
15
2
17:12 XP
10033 MB
12:00
Pressing the INFO button three times: Current recording
information screen appears : Displays information of recording
Name, Title, Created Time and Recording Time.
HDD
Name
Recording Info
01/JAN/2005 12:00 PR
1
Recording Title
4
Created Time
01/JAN/2005 12:00
Recording Time
00:13:27
01/JAN/2005 (SAT)
12:00
English - 83
Recording
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space:Music/Photo
01/JAN/2005 (SAT)
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 84
2
Chasing Play
Press the OK or PLAY ( ) button.
It plays back the title that you are currently
recording from the beginning.
√ Play
You can play back from the beginning of the programme
you are recording.
While Recording
1
Press the PLAY (
) button.
It plays back the title that you are currently
recording from the beginning.
Playback is not available for 10 seconds from the
start of recording.
You can use the SKIP (
) and other
playback-related buttons to view the previous
recorded list.
- Stopping Playback / Recording -
1
Press the STOP ( ) button. Playback screen
disappears and the recording in progress screen
appears.
2
Pressing the STOP (
stop the recording.
√ Play
■
NOTE
■
Recording
■
Using the TITLE LIST button
1
With the unit in recording mode, press the TITLE LIST
button.
The Title List screen is displayed.
Press the …†/SKIP (
) buttons to select the
recording title list.
Title List
HDD
No.
RECORDING...
008
009
010
011
012
Title
18/JAN/2005 02:15A
19/JAN/2005 14:15A
20/JAN/2005 16:05A
25/JAN/2005 17:00A
RECORDING...
Length
00:10:21
00:40:03
00:40:15
00:30:16
00:00:00
19/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
84 - English
2/2Page
SELECT
RETURN
EXIT
) button once more will
No sound is heard during search mode.
DVD disc playback is available during HDD
recording. However, JPEG, MP3, and DivX
files in the disc cannot be played back.
HDD playback is available during DVD
recording. However, JPEG and MP3 files in
the HDD cannot be played back.
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 85
Simultaneous
Recording and Playback
1
Press the STOP ( ) button. Playback screen
disappears and the recording in progress screen
appears.
You can watching the previous title list while recording a
programme.
2
Pressing the STOP (
stop the recording.
- Stopping Playback / Recording -
■
) button once more will
No sound is heard during search mode.
NOTE
Using the TITLE LIST button
1
With the unit in recording mode, press the TITLE
LIST button.
The Title List screen is displayed.
Title List
HDD
No.
18/JAN/2005 12:15 AV3
008
009
010
011
012
Title
Length
18/JAN/2005 02:15A
19/JAN/2005 14:15A
20/JAN/2005 16:05A
25/JAN/2005 17:00A
RECORDING...
00:10:21
00:40:03
00:40:15
00:30:16
00:00:00
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Press the …†/ SKIP (
RETURN
EXIT
) buttons to select the
Recording
2
2/2Page
SELECT
title, then press the OK or PLAY ( ) button.
Selected title list will be played back.
√ Play
English - 85
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Making a Timer
Recording
Page 86
3
Press the OK button to select Add a list.
The Timer Record List screen is displayed.
Timer Record List
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Title No. 01
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Mode VPS/PDC
SP
Title
1. Check the antenna cable is connected.
2. Check the remaining time of the disc.
3. Check the date and time are correct.
Make sure the Clock (Setup-Clock Set) must be set
before you proceed with a timer recording. (See page
27)
Available Time
Available Time
HDD
HDD
MOVE
Off
Save
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Using the ANYKEY button.
• Press the ANYKEY button.
• Press the …† buttons to select Add, then press
the OK or √ button.
Using the TIMER button
1
With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the TIMER button.
The Programme screen is displayed.
4
Set timer recording option.
• Fill the input items using the …†œ √ buttons and
number buttons.
œ √ : Moves to the previous/next item.
…† 0~9 : Sets a value.
Programme
HDD
Title
Music
Show View
√
Timer Record
√
Show View Extended : Off
√
Photo
Programme
Setup
Recording
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• To : Select the media to record HDD or DVD.
• Source : The video input source (AV1, AV2 or
AV3), or the broadcasting channel you want to
make a timer recording from.
• Date : Timer Recording allows setting the
recording time within one month period. Set the
recording day. (day/month)
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
01 JAN
02 JAN
03 JAN
30 JAN
31 JAN
2
Press the …† buttons to select Timer Record,
then press the OK or √ button.
Timer Record List
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Available Time
HDD
MOVE
86 - English
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Every Day
MON-SAT
MON-FRI
Every SAT
Every SUN
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 87
• Start/End Time : Start and end time of the timer
recording.
• Mode (Recording Mode) :
- FR (Flexible Recording) : Select when you want to
set video quality automatically. In FR mode, the
most suitable record mode is adjusted automatically,
according to remaining time on the disc and length
of the timer recording. This function is selected only
one mode in XP, SP, LP and EP modes.
5
- SP (standard quality) : Select to record in standard
quality.
- LP (low quality) : Select when a long recording time
is required.
- EP (extended) : Select when a longer recording time
is required.
NOTE
When you are recording at EP mode on a
DVD-RW(V mode)/-R disc, it may not
record the full 6 or 8 hours because the
unit uses the VBR(Variable Bit Rate)
ENCODING system. For example, if you
record a programme with a lot of action, it
uses a higher bit rate which in turn
consumes more disc memory.
• VPS/PDC : VPS(Video Programme System) or
PDC(Programme Delivery Control) function.
To exit without saving the current setting
Press the MENU button.
To return to the previous menu
Press the RETURN button if you don’t want to set a
timer recording.
6
When you want to recording on DVD-RAM/-RW/-R,
you must insert the disc.
7
Turn the power off to finish the Timer Recording
setting.
Timer Recording will not work when the power is on.
■
The timer recording time may differ from the
set time depending on disc status and
overall timer recording status (for example,
recording times overlapping, or when the
previous recording ends within 2 minutes
before the start time of the next recording.)
■
You can make the Timer Recording up to 12
programmes.
■
If HDD disk has no available recording
space, blinks. It means that HDD disk has
no space to record.
NOTE
• TITLE : To label the title name, select the title and then press
the OK button. Title renaming screen appears.
See page 96 for the registration.
English - 87
Recording
- If you set this function on, you can control the starting
and ending time of recording by special signal included
in the broadcasting signal. If a TV programme is
shortened or starts earlier or later than scheduled, this
function synchronizes the starting and ending time of
recording with the actual broadcasting time
automatically.
- Set up the start-time EXACTLY according to the
published TV schedule. Otherwise the timer recording
will not operate.
- Do not select PDC or VPS unless you are sure the
programme you wish to record is broadcast with PDC
or VPS.
again.
•
will appear on the front panel. It means that a
timer recording is registered.
If the timer settings overlap;
The programmes are recorded in order of priority.
If timer recording is set for the first programme and
then again for the second programme and both
programmes overlap, the following message will
appear on the screen: “This setting is identical with
1.” The message shows that the first programme
has priority. After recording of the first programme is
complete, the second programme starts being
recorded.
- XP (high quality) : Select when video quality is
important.
■
After selecting the set up value for each mode, press the
OK button to select Save, and press the OK button
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Flexible Recording
(for Timer recording only)
Page 88
Editing the Timer
Record List
Follow these directions to edit the timer record list.
In FR mode, the most suitable record mode is adjusted
automatically, according to remaining time on the disc
and length of the timer recording. This function is
selected only one mode in XP, SP, LP and EP modes
and you can use this mode for timer recording.
The FR mode recording setup is the same as Timer
Recording. When setting the mode in step 4, set the FR
mode.
Using the TIMER button
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the TIMER button. The Programme screen is
displayed.
Programme
HDD
Title
Music
Show View
√
Timer Record
√
Show View Extended : Off
√
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
Recording
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select Timer Record, then
press the OK or √ button.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
01
02
03
HDD
HDD
HDD
PR 02
PR 07
AV2
Available Time
Date
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
HDD
MOVE
88 - English
Start
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 89
=
3
Press the …† buttons to select the number of the
Timer Record List you want to edit, then press the
ANYKEY button.
• The Add, Edit, Delete and Go To History List items
is displayed.
Timer Record List
HDD
No.
01
02
03
To
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
HDD
Add
Date
PR 02
PR 07
AV2
Start
End
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Deleting a Timer
Record List
Follow these directions to delete an entry from the timer
record list.
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
Edit
Delete
Go ToTime
History List
Available
HDD
29:10 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Using the TIMER button
4
Press the …† buttons to select Edit, then press the
OK or √ button.
• The Timer Record Input item is displayed.
Edit the items you want to modify. See the “Making a
Timer Recording” section for more information on
Timer Recording Input items.(See page 86)
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the TIMER button. The Programme screen is
displayed.
Programme
HDD
Title
Timer Record List
HDD
No.
To
Music
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Title
Available Time
Available Time
HDD
HDD
MOVE
√
Show View Extended : Off
√
Programme
Mode VPS/PDC
SP
√
Timer Record
Photo
Add a list
Title No. 01
Show View
Off
Setup
Save
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
5
Press the OK button to select Save, then press the
OK button to confirm the edited setting.
6
Press the MENU button after finishing the operation.
The Timer Record List screen will disappear.
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select Timer Record, then
press the OK or √ button.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
01
02
03
HDD
HDD
HDD
PR 02
PR 07
AV2
Available Time
Date
Start
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
HDD
MOVE
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
English - 89
Recording
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
3
2006.1.4
9:36 PM
Press the …† buttons to select the number of the
Timer Record List you want to delete, and then
press the ANYKEY button.
• The Add, Edit, Delete and Go To History List
items is displayed.
Timer Record List
HDD
No.
01
02
03
To
Page 90
Go To History List
You can confirm the performance results of title lists that have
passed the reserved recording time.
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
HDD
Add
Date
PR 02
PR 07
AV2
Start
01 JAN 12 : 00
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
End
14 : 00
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
On
On
On
Edit
Delete
Go ToTime
History List
Available
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Using the TIMER button
4
Press the …† buttons to select Delete, then press
the OK or √ button.
• You will be prompted with the delete confirm
message such as “Do you want to delete No.01?”.
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the TIMER button. The Programme screen is
displayed.
Programme
Timer Record List
HDD
No.
01
02
03
To
HDD
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
HDD
Date
Start
End
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00
PR
JAN to 14
: 10 No.01?
14 : 30
Do07you15want
delete
AV2
01 JAN 15 : 10 15 : 30
Yes Add a list No
Title
Mode VPS/PDC
SP
SP
SP
Music
On
On
On
Show View
√
Timer Record
√
Show View Extended : Off
√
Photo
Programme
Setup
Available Time
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
MOVE
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Recording
Using the MENU button.
5
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
• The selected entry will be deleted from the list.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
Timer Record List
HDD
No.
01
02
To
Current Time 12:00
Source
HDD
HDD
Date
PR 07
AV2
Start
15 JAN 14 : 10
01 JAN 15 : 10
Add a list
End
14 : 30
15 : 30
Mode VPS/PDC
SP
SP
On
On
2
Press the …† buttons to select Timer Record, then
press the OK or √ button.
Timer Record List
HDD
Available Time
HDD
MOVE
6
29:10 SP
SELECT
No.
RETURN
Source
Date
EXIT
Press the MENU button after finishing the operation.
The Timer Record List screen will disappear.
90 - English
To
Current Time 12:00
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Available Time
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
3
2006.1.4
9:36 PM
Page 91
Information about History List
Press the ANYKEY button.
• The Add and Go To History List items is displayed.
Informs whether the selected History List performed a
Timer Recording successfully.
Timer Record List
HDD
Current Time 12:00
No.
To
Source
Date
Start
End
01
--
---
-- / --
--:--
--:--
Mode VPS/PDC
--
--
-1 Press the …† buttons to select the number of the
History List, then press the ANYKEY button.
5
History List
Add
Go ToTime
History List
Available
HDD
MOVE
HDD
29:10 SP
SELECT
RETURN
No. Source
EXIT
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
4
List Clear
Press the …† buttons to select Go To History List,
then press the OK or √ button.
The History List screen is displayed.
History List
HDD
No. Source
01
02
03
Date
PR 02 01 JAN
PR 07 15 JAN
AV2 01 JAN
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
Go To Timer Rec List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Info, then press the
OK or √ button.
6
OK
OK
OK
History List
HDD
No. Source
MOVE
SELECT
RETURN
01
02
03
EXIT
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
PR 07 Timer
15 JAN rec
14 was
: 10 finished
14 : 30 SPsuccessfully
On
HDD
AV2 01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Status
OK
OK
OK
OK
5
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Press the MENU button after finishing the operation.
The History List screen will disappear.
Recording
Delete History List
Deletes a History List individually.
-1 Press the …† buttons to select the number of
the history list you want to delete, and then press
the ANYKEY button.
5
History List
HDD
No. Source
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
List Clear
Go To Timer Rec List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 91
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 92
Go To Timer Rec List
Press the …† buttons to select Delete, then press
the OK or √ button.
6
-1 Press the ANYKEY button.
5
History List
HDD
No. Source
01
02
03
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
Status
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
PR 07 15 JAN
14 : 10
14 to
: 30delete
SP No.01?
On
HDD
Do you
want
AV2 01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Yes
Switches directly from the History List to the Timer Rec List.
OK
OK
OK
History List
HDD
No
No. Source
MOVE
SELECT
RETURN
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
EXIT
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
List Clear
Go To Timer Rec List
MOVE
6
Clear History List
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Go To Timer Rec
List, then press the OK or √ button.
Clears all History Lists at once.
Timer Record List
HDD
No.
-1 Press the ANYKEY button.
5
To
Current Time 12:00
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
History List
Available Time
HDD
No. Source
Date
01 PR 02 01 JAN
02 PR 07 15 JAN
03 AV2 01 JAN
Info
Start
End Mode VPS/PDC To
12 : 00 14 : 00
14 : 10 14 : 30
15 : 10 15 : 30
SP
SP
SP
On
On
On
HDD
HDD
HDD
Status
OK
OK
OK
Delete
Recording
List Clear
Go To Timer Rec List
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select List Clear, then
press the OK or √ button.
History List
HDD
No. Source
01
02
03
Date
Start
End Mode VPS/PDC To
PR 02 01 JAN 12 : 00 14 : 00 SP
On
HDD
PR 07 Do
15 JAN
14 : 10 to14delete
: 30 SP
On list?
HDD
you want
a history
AV2 01 JAN 15 : 10 15 : 30 SP
On
HDD
Yes
MOVE
92 - English
Status
OK
OK
OK
No
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
MOVE
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
2006.1.4
9:36 PM
Page 93
Using the ShowView
Feature
Before presetting your HDD & DVD RECORDER:
• Switch on both the television and your HDD & DVD
RECORDER.
• Check that the date and time are correct.
Up to twelve programmes can be preset.
3
Press the number buttons to enter the code of the
programme that you want to record in your
television magazine.
• If you want to correct the ShowView code that
you are entering:
• Press the œ button until the digit to be corrected
is cleared.
• Enter the correct digit.
4
Press the OK button.
• The information concerning the programme is
displayed.
• When using the ShowView function for the
first time with stored stations, you must enter the
PR number manually by pressing the …†
buttons or number buttons.
Using the TIMER button
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the TIMER button. The Programme screen is
displayed.
Timer Record List
HDD
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Programme
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
HDD
Title
Music
Show View
√
Timer Record
√
Show View Extended : Off
√
Photo
Available Time
Programme
HDD
29:10 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Timer Record List
HDD
Using the MENU button.
No.
To
Current Time 12:00
Source
Date
Press the …† buttons to select Show View, then press
the OK or √ button.
• A message is displayed to allow you to enter the
ShowView code.
Mode VPS/PDC
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 02
01 JAN
12 : 00
14 : 00
Mode VPS/PDC
SP
Title
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
2
End
Available Time
Available Time
HDD
HDD
MOVE
Off
Save
29:10 SP
29:10 SP
SELECT
RETURN
EXIT
5
If the programme and times are correct, press the
OK button.
Press the OK button to confirm the setting.
6
Turn the power off by pressing the DVD STANDBY/ON
button to activate the timer recording setting.
7
Refer to pages 88~90if you wish to:
• Check whether the timer Recording has set
correctly or not.
• Cancel a preset recording
Show View
HDD
Enter Show View Code number. [0~9]
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
English - 93
Recording
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
Start
Add a list
Title No. 01
06-00852R-AND_Eng-77-94_REC
■
NOTE
2006.1.4
9:36 PM
Page 94
The numbers next to each TV programme
listing in the magazines or newspapers
are ShowView code numbers, which allow
you to programme your HDD & DVD
RECORDER instantly with the remote
control. Enter the ShowView code for the
programme you wish to record.
2
Press the …† buttons to select Show View Extended,
then press the OK or √ button.
Programme
HDD
√
Show View
Title
Timer Record
■
ShowView is a trademark of Gemstar
Development Corporation. The ShowView
system is manufactured under licence
from Gemstar Development Corporation.
ShowView Extended
To prevent delays or overruns, HDD & DVD RECORDER has
a function called ShowView Extened allowing you to extend
the recording time by up to 60 minutes.
Recording
Using the TIMER button
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the TIMER button. The Programme screen is
displayed.
Programme
HDD
Title
Music
Show View
√
Timer Record
√
Show View Extended : Off
√
Photo
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Programme,
then press the OK or √ button.
94 - English
Off
Show View Extended10
: Off
Music
Photo
Programme
Setup
MOVE
√
√
20
30
40
50
60
SELECT
RETURN
EXIT
3
Press the …† buttons to select the ShowView
Extended time, then the press OK or √ button.
4
Press the MENU button to exit the menu.
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Page 95
Editing
This section introduces basic functions of
editing and explains both edit functions for the
recording on a disc and edit functions for the
entire disc.
Basic Editing (Title List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Advanced Editing (Playlist) . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Copying from HDD to DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Copying Multiple Titles at One Time . . . . . . . . . . .114
Copying from DVD to HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Copying MP3 or JPEG Files from a Disc to HDD . .119
Disc Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
• Play List
This refers to a unit of playback, which is made by
selecting a desired scene in the entire Title List.
When one playlist is played, only the scene selected by
the user will play and then stop. Since only the
information necessary for playing a desired scene is
included in a playlist, even if that playlist is deleted, the
original stream will not be deleted.
Recording or editing might not be completed if an
error, such as a sudden power failure occurs.
Please be aware that a material that has been
damaged is unable to be retrieved to its
original content.
English - 95
Editing
• Title List
A title is a section of recorded video and audio.
Title List shows a list to help you select a title.
Since the title consists of the information on stream that
is actually recorded, if one title is deleted, that title
cannot be played again.
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Basic Editing (Title List)
Page 96
3
Press the …† buttons to select Rename, then press
the OK or √ button.
The Rename screen is displayed.
Rename
HDD
Renaming(Labeling) a Title
1 8 / JAN / 2005 12:15 AV3
Follow these instructions to rename a title list entry,
i.e., to edit the title of a recorded programme.
Back Space
MOVE
Using the TITLE LIST button
1
4
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
Space Delete
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
Select the desired characters using the …† œ √
buttons, press the OK button.
Rename
HDD
Sports(A1)
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Back Space
MOVE
Space Delete
SELECT
Clear
RETURN
Save
EXIT
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
• Back Space: Deletes and moves the cursor
backwards by one position. (Equivalent to the
CANCEL button)
• Space: Enters a blank and moves the cursor one
forward (to the right).
• Delete: Deletes the character at the cursor position.
• Clear: Deletes all the character inputs.
• Save: Registers the character inputs.
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
Editing
then press the OK or √ button twice.
2
Press the …† buttons to select an entry you want to
rename from the Title List, then press the ANYKEY
button.
5
Press the …† œ √ buttons to select Save, and then
press the OK button.
The changed title name is displayed on the title item
of the selected entry.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
Navigation
√
19/JAN/2005 12:15AV3
19/JAN/2005 12:15
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
HDD
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
No.
001
002
003
004
Sports(A1)
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15
1/1 Page
SELECT
RETURN
SP
V-Mode Compatibility
1/1 Page
EXIT
MOVE
96 - English
Title
Sports(A1)
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Title List
Length
SELECT
RETURN
EXIT
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Page 97
Locking (Protecting) a Title
Follow these instructions to lock an entry to protect it
from accidental deletion.
3
Press the …† buttons to select Protection, then press
the OK or √ button.
Title List
HDD
Title Protection:
18/JAN/2005 12:15 AV3
Using the TITLE LIST button
V-Mode Compatibility
MOVE
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button .
The Title List screen is displayed.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
4
001
002
003
004
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Title List
No.
18/JAN/2005 12:15
MOVE
RETURN
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
HDD
V-Mode Compatibility
SELECT
Press the œ √ buttons to select On, then press the
OK button. The key icon on the information window
for the selected entry changes to the locked status.
( ➝ )
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
Off
18/JAN/2005 12:15
SP
1
On
EXIT
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
Using the MENU button.
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
2
Press the …† buttons to select an entry you want to
protect from the Title List, then press the ANYKEY
button.
Title List
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
Editing
HDD
Rename
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
English - 97
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Page 98
3
Deleting a Title
Press the …† buttons to select Delete, then press the
OK or √ button.
Follow these instructions to delete an entry from the
Title List.
Title List
HDD
Do you want to delete?
(Related playlists
may be deleted.)
18/JAN/2005 12:15 AV3
Using the TITLE LIST button
SP
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
EXIT
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
4
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the OK
button.
Title List
HDD
then press the OK or √ button twice.
2
RETURN
• The message may be different depend on the type of
disc. You will be prompted with the confirmation
message. HDD, DVD-RAM(VR mode), DVDRW(VR mode): Since Playlist is present, the
message “Do you want to delete? (Related
playlists may be deleted.)” is displayed.
DVD-RW(Video mode)/-R: Since Playlist is not
present, the message “Do you want to delete?” is
displayed.
Title List
HDD
No
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Yes
18/JAN/2005 12:15
Press the …† buttons to select an entry you want to
delete in the Title List, then press the ANYKEY button.
Deleting...
(Please wait.)
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Editing
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
Length
Title List
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
HDD
No.
Title
Length
001 19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
003 20/JAN/2005 12:15A 00:20:15
004 25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
19/JAN/2005 12:15 AV3
1/1 Page
19/JAN/2005 12:15
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
98 - English
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
■
NOTE
2006.1.4
9:40 PM
You cannot delete a protected entry. If you
want to delete a protected entry, select
“Off” in the Title Protection menu. (See
page 97)
■
When the Disc Protection has been set to
Protected, you cannot delete titles. (See
page 122)
■
Once an entry is deleted from the Title List
it cannot be recovered.
■
Once DVD-RW/-R is finalised, it cannot be
deleted.
Page 99
Splitting a Section of a Title (Split)
Follow these instructions to split a section of a Title
List entry.
Using the TITLE LIST button
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode, press
the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
2
Press the …† buttons to select an entry you want to
Split from the Title List, then press the ANYKEY button.
Title List
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
English - 99
Editing
HDD
Rename
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Page 100
Press the …† buttons to select Edit, then press the
OK or √ button.
The Edit menu is displayed
3
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001 18/JAN/2005 12:15A
002 19/JAN/2005 12:15A
003 20/JAN/2005 12:15A
004Split25/JAN/2005 12:15A
Copy
Delete
√
Edit
√
Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Title
Split 1
Split 2
00:00:00
00:05:21
Length
00:05:21
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Select
Split
Return
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
6
Press the OK button to select Split.
The message “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” is displayed.
Press the …† buttons to select Split, then press the
OK or √ button.
4
Split
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 05
Split
HDD
Split 1
Split 2
This title cannot be recovered after spliting.
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Split 1
Do you want to split?
Split 2
00:00:00
Yes
00:05:21
No
00:05:21
00:00:00
Select
00:00:00
Split
MOVE
00:00:00
Select
Split
MOVE
SELECT
RETURN
7
Editing
Split 1
Title List
HDD
No.
001
001
002
003
004
00:00:00
MOVE
00:00:00
RETURN
➂
➁
EXIT
① First split interval
➁ Total recording time of title list
➂ Start time of the second split and its screen
100 - English
Length
00:05:21
00:05:00
00:40:03
00:20:15
00:50:16
V-Mode Compatibility
1/1 Page
Split 2
Return
SELECT
18/JAN/2005 12:15A
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
18/JAN/2005 12:15
SP
00:05:21
Split
Title
18/JAN/2005 12:15 AV3
MOVE
Select
EXIT
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
The split title is divided into two, and next titles will be
pushed back one by one.
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
①
RETURN
EXIT
Split
HDD
SELECT
Return
Using the playback-related buttons (PLAY( ),
SEARCH (
)), move to a point for
splitting and press the OK button.
If it is not the point where you want to split, press the
RETURN button to cancel the selection. Using the
playback-related buttons, move to a point to split and
press the OK button.
5
Return
SELECT
RETURN
EXIT
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:40 PM
Deleting a Section of a Title (Partial
Delete)
Page 101
3
Follow these instructions to delete a section of a
Title List entry.
Press the …† buttons to select Edit, then press the
OK or √ button.
The Edit Title List screen is displayed
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001 18/JAN/2005 12:15A
002 19/JAN/2005 12:15A
003 20/JAN/2005 12:15A
004Split25/JAN/2005 12:15A
Copy
(VR mode)
Delete
Edit
√
Playlist
√
Navigation
√
19/JAN/2005 12:15AV3
19/JAN/2005 12:15
MOVE
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
4
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Partial Delete
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
Using the TITLE LIST button
1
Title
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Partial Delete, then
press the OK or √ button.
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Title List No. 001
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:01:00
18/JAN/2005 12:15 AV3
Start
End
Delete
Return
18/JAN/2005 12:15
SP
MOVE
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
5
Using the MENU button.
Press the OK button at the starting point.
The image and starting point time is displayed in the
section deletion starting point window.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
Partial Delete
HDD
then press the OK or √ button twice.
2
SELECT
1/1 Page
Press the …† buttons to select an entry you want to
edit from the Title List, then press the ANYKEY button.
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
End
00:01:00
00:00:00
00:01:00
Start
End
Delete
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Title List
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
Editing
HDD
Rename
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
• When using DVD-RAM/-RW(VR) disc, you can
select Partial Delete directly by pressing the
ANYKEY button.
(Then go to step 5)
English - 101
07-00852R-AND_Eng-95-102_EDIT
2006.1.4
9:41 PM
Edit Title List Screen Elements
Page 102
7
Press the œ √ buttons to select Delete, then press
the OK button.
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Partial Delete
Title List No. 001
Start
HDD
End
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
00:01:00
①
00:00:00
00:06:35
Start
End
Delete
Return
➃
➁
Start
End
00:01:00
00:06:35
00:06:35
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Start
End
➂
MOVE
① Playback bar
➁ Playtime
➂ Section deletion starting point window and time
➃ Section deletion end point window and time
• Select the start and end points of the section you
want to delete using the playback related buttons.
• Playback related buttons :
(PLAY( ), SEARCH (
))
6
Delete
Press the OK button at the end point.
The image and end point time is displayed in the
Section deletion ending point window.
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
Do you want to delete?
End
(Deleted part will not be restored.)
00:01:00
Yes
Start
End
Delete
MOVE
00:02:00
No
00:06:35
Return
SELECT
RETURN
EXIT
8
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button. The selected section has been deleted.
9
Press the œ √ buttons to select Return, then press
the OK button to finish the operation.
Title List
HDD
18/JAN/2005 12:15AV3
Title List No. 001
Start
End
00:01:00
00:06:35
00:06:35
Start
End
Delete
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
■
The length of the section to be deleted
must be at least 5 seconds long.
■
If the length of the section to be deleted is
less than 5 seconds, you will be prompted
with the message “The range is too
short.”.
■
If the end time precedes the starting time,
you will be prompted with the message
“End point cannot be marked earlier than
start point”.
■
The section cannot be deleted when it
includes a still picture.
■
Press the MENU button after the operation has
finished.
The Title List screen will disappear.
Editing
NOTE
102 - English
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:54 PM
Page 103
3
Advanced Editing
(Playlist)
Press the …† buttons to select New Playlist,
then press the OK or √ button.
The Make Playlist screen is displayed.
Make Playlist
HDD
New Playlist
Scene No. 001
Creating a Playlist
Follow these instructions to create a new playlist entry
from a recorded title.
Title List 1/9
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:10
Start
End
Make
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
(VR mode)
Using the TITLE LIST button
4
Press the OK button at the start point.
Make Playlist
HDD
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:10
00:00:00
00:00:10
Start
End
Title List
HDD
No.
001
002
003
004
Title
MOVE
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
Return
SELECT
RETURN
EXIT
• The image and time at the start point is displayed on
the Start window.
• The yellow-coloured selection bar moves to the End
item.
• Select the starting point of the section from which you
want to create a new scene using the playback
related buttons (PLAY( ), SEARCH (
)).
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
Make
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
5
Press the OK button at the end point.
then press the OK or √ button twice.
Make Playlist
HDD
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:10
00:10:10
00:10:10
Start
End
MOVE
Make
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Edit
√
Playlist
√
New Playlist
Navigation
√
Go To Playlist
19/JAN/2005 12:15AV3
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
RETURN
• The image and end point time is displayed in the
End window.
• The yellow-coloured selection bar moves to the
Make item.
EXIT
English - 103
Editing
2
Press the ANYKEY button.
Press the …† buttons to select Playlist, then
press the OK or √ button.
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:54 PM
Page 104
Playing Entries in the Playlist
6
Press the œ √ buttons to select Make,
then press the OK button.
• To make a scene for playlist.
A new Make scene screen is displayed.
Repeat steps 3~6 to make scene of playlist.
New scene will be added to the current playlist.
You can check and see all the scenes on Edit playlist
screen. (See page 106)
Follow these instructions to play the playlist entries.
(VR mode)
Using the PLAY LIST button
• To make a new playlist.
Repeat steps 1~6 if you want to make a new playlist.
7
Press the œ √ button to select Return,
then press the OK button for finishing the operation.
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
PLAY LIST button.
The Playlist screen is displayed.
Playlist
HDD
NOTE
■
You can create up to 99 playlist entries.
■
Depending on the kind of disc, the
displayed screen may have a slight
difference.
No.
001
002
003
004
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
• Press the ANYKEY button.
• Press the …† buttons to select Playlist, then press
the OK or √ button.
Editing
• Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
104 - English
2
Press the …† buttons to select the playlist you
want to play, then press the OK or PLAY ( )
button.
3
Press the STOP ( ) button to stop playing.
The screen returns to the Playlist screen.
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:54 PM
Page 105
Renaming a Playlist Entry
Follow these instructions to rename a playlist entry, i.e.
to edit the title of a playlist entry.
3
Press the …† buttons to select Rename, then press
the OK or √ button.
The Rename screen is displayed.
(VR mode)
Rename
HDD
1 8 / JAN / 2005 12:15 AV3
Using the PLAY LIST button
Back Space
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
PLAY LIST button.
The Edit Playlist screen is displayed.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
MOVE
4
Space Delete
SELECT
Clear
Save
RETURN
EXIT
Select the desired characters using the …† œ √
buttons, then press the OK button.
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Rename
HDD
16/JAN/2005 12:15 AV3
Dolphin
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Back Space
Using the MENU button.
MOVE
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
Space Delete
SELECT
Clear
Save
RETURN
EXIT
• This function is the same as the Rename function in
the renaming the title. (See page 96)
• The maximum number of characters that can be
entered is 31. All 31 characters can be displayed
by pressing the INFO button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
• Press the ANYKEY button.
• Press the …† buttons to select Playlist, then press
the OK or √ button.
• Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
Press the …† buttons to select the title you want to
Rename from the Playlist, then press the ANYKEY
button.
ANYKEY menu is displayed : Rename, Copy, Delete,
Edit Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager
Press the …† œ √ buttons to select Save, then press
the OK button.
The changed title is displayed in the title field of the
selected playlist entry.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
00:10:21
19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
22/JAN/2005 12:15A 00:20:15
25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
Dolphin
Dolphin
16/JAN/2005 12:15
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
7 Scenes
1/1 Page
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go To Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
English - 105
Editing
2
5
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:54 PM
Page 106
Editing a Scene for the Playlist
Follow these instructions to edit scenes for a playlist.
3
Press the …† buttons to select Edit Playlist,
then press the OK or √ button.
The Edit Scene screen is displayed.
(VR mode)
Edit Playlist
HDD
Playlist No. 1
Using the PLAY LIST button
1
01
00:00:26
02
0:00:07
05
0:00:26
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
1/1 Page
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
PLAY LIST button.
The Edit Playlist screen is displayed.
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Title
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15 AV3
4
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
Playing a Selected Scene
RETURN
EXIT
Press the …†œ √ buttons to select the scene you
want to play, then press the ANYKEY button.
The playlist entry to be played is selected.
Using the MENU button.
Edit Playlist
HDD
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
01
• Press the …† buttons to select Title,
Editing
2
Press the …† buttons to select the title you want to
edit from the Playlist, then press the ANYKEY button.
The Edit Playlist menu is displayed: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager.
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
0:00:03
Modify
Move
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
• Press the ANYKEY button.
• Press the …† buttons to select Playlist, then press
the OK or √ button.
• Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
0:00:26
Play
Playlist No. 1
05
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
5
SELECT
Return
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Play, then press the
OK or √ button.
The selected scene is played.
√ Play
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
• To stop scene play, press the STOP (
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go To Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
106 - English
SELECT
RETURN
EXIT
) button.
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
Page 107
Modifying a Scene (Replacing a Scene)
7
Press the OK button at the end point of the scene.
To setup, follow steps 1 to 3 in page 106.
Modify Scene
4
HDD
Press the …† œ √ buttons to select the scene you
want to modify, then press the ANYKEY button.
16/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
Title List 1/9
Start
End
00:00:20
00:00:30
Edit Playlist
HDD
00:00:30
Playlist No. 1
Start
End
Change
MOVE
01
0:00:26
Play
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
0:00:03
Modify
Move
05
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
5
• The image and ending point time is displayed in the
End window.
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Modify, then press the
OK or √ button.
The Modify Scene screen is displayed.
8
Press the œ √ buttons to select Change, then press
the OK button.
Edit Playlist
HDD
Playlist No. 1
Modify Scene
HDD
16/JAN/2005 12:15
01
0:00:26
02
0:00:07
05
0:00:26
06
00:01:07
03
00:00:04
04
0:00:03
Scene No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
1/1 Page
Title List 1/9
00:00:20
End
Start
Change
MOVE
MOVE
SELECT
Return
RETURN
EXIT
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• The scene you want to modify is changed with the
selected section.
6
Press the OK button at the start point of the scene.
Modify Scene
HDD
16/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
End
00:00:20
00:00:00
Editing
Title List 1/9
Start
00:00:20
Start
End
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• The image and starting point time is displayed
on the Start window.
• Select the starting or ending point of the
section you want to modify using the playback
related buttons (PLAY( ), SEARCH (
)).
English - 107
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
Page 108
Moving a Scene (Changing the Position of a Scene)
6
To setup, follow steps 1 to 3 in page 106.
4
Press the …† œ √ buttons to select the position
to which you want to move the selected scene,
then select the OK button.
Edit Playlist
Press the …† œ √ buttons to select the scene you
want to move (change the position), then press the
ANYKEY button.
HDD
Edit Playlist
HDD
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
00:00:07
01
00:00:26
02
00:00:07
00:00:04
04
1/1 Page
Play0:00:26
02
0:00:07
06
00:01:07
03
00:06:04
04
SELECT
00:00:03
Cancel
Playlist No. 1
MOVE
01
03
RETURN
EXIT
0:00:03
Modify
Move
• The selected scene is moved to the selected
position.
Add
05
0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
HDD
5
Press the …† buttons to select Move, then press the
OK or √ button.
Playlist No. 1
01
00:01:07
02
00:00:07
05
00:00:26
06
00:00:26
03
00:00:04
04
1/1 Page
Edit Playlist
HDD
MOVE
SELECT
00:00:03
Return
RETURN
EXIT
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
00:00:07
05
00:00:26
06
00:01:07
03
00:00:04
04
1/1 Page
MOVE
SELECT
00:00:03
Cancel
RETURN
Editing
You cannot move the selected scene to
the position of the next scene, because
the selected scene should be inserted
before that position, which requires no
action.
■
Depending on the kind of disc, the
displayed screen may have a slight
difference.
NOTE
EXIT
• A yellow selection window is displayed on the
scene to be moved.
108 - English
■
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
Page 109
7
Adding a Scene
Press the OK button at the end point of the scene.
Add Scene
To setup, follow steps 1 to 3 in page 106.
HDD
01/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
4
Press the …† œ √ buttons to select the scene that
will have a new scene inserted before it, then press
the ANYKEY button.
Title List : 1/7
Start
End
00:00:15
00:00:35
00:00:35
Start
End
Add
Cancel
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
HDD
01
Playlist No. 1
0:00:26
Play
02
0:00:07
02
00:00:07
03
00:00:04
04
• The image and time of the end point is displayed in
the End window.
• To cancel, press the œ √ buttons to select Cancel,
then press the OK button.
0:00:03
Modify
Move
01
Add0:00:26
Delete
1/1 Page
MOVE
Return
SELECT
RETURN
EXIT
8
5
Press the œ √ buttons to select Add, then press the OK
button.
Press the …† buttons to select Add, then press the
OK or √ button.
The Add Scene screen is displayed.
Edit Playlist
HDD
Playlist No. 1
01
00:00:26
02
00:00:07
03
01
00:00:26
02
00:00:07
02
00:00:04
04
00:00:03
Add Scene
HDD
01/JAN/2005 12:15
Scene No. 001
Title List : 1/7
Start
End
00:00:00
00:00:00
MOVE
00:00:00
End
Start
Add
MOVE
6
Cancel
SELECT
00:02:17
1/1 Page
RETURN
EXIT
SELECT
Return
RETURN
EXIT
• The section you want to add is inserted prior to the
scene selected in step 4 of Adding a Scene on the
previous page.
Press the OK button at the starting point of the scene.
Add Scene
HDD
01/JAN/2005 12:15
Title List : 1/7
End
00:00:15
00:00:00
Editing
Scene No. 001
Start
00:00:15
Start
End
MOVE
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• The image and starting point time is displayed
on the Start window.
• Select the starting or ending point of the
section you want to modify using the playback
related buttons (PLAY( ), SKIP (
)).
English - 109
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
Page 110
Deleting a Scene
Deleting a Playlist Entry from the
Playlist
To setup, follow steps 1 to 3 in page 106.
4
Using the PLAY LIST button
Press the …† œ √ buttons to select the scene you
want to delete, then press the ANYKEY button.
Edit Playlist
HDD
01
Playlist No. 1
0:00:26
02
Play
0:00:07
03
00:06:04
04
1
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
PLAY LIST button.
The Edit Playlist screen is displayed.
0:00:03
Playlist
Modify
HDD
Move
05
Add0:00:26
06
No.
001
002
003
004
00:01:07
Delete
1/1 Page
MOVE
SELECT
Return
RETURN
EXIT
Title
Length
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
5
1/1 Page
MOVE
Press the …† buttons to select Delete, then press
the OK or √ button.
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
Edit Playlist
HDD
01
Playlist No. 1
the scene
0:00:26 Do02you want
0:00:07 to delete
03
00:06:04
04
Yes
05
0:00:26
06
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
No
00:01:07
1/1 Page
MOVE
• Press the …† buttons to select Title,
? 0:00:03
SELECT
• Press the ANYKEY button.
Return
RETURN
EXIT
• Press the …† buttons to select Playlist, then press
the OK or √ button.
• The message “Do you want to delete the scene ?” is
displayed.
Press the œ √ buttons to select Yes,
then press the OK to delete the selected scene.
Editing
6
• Press the …† buttons to select Go To Playlist,
then press the OK or √ button.
2
Press the …† buttons to select the title you want to
edit from the Playlist, then press the ANYKEY button.
The Edit Playlist menu is displayed:Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, Go To Titlelist, Disc Manager.
Playlist
HDD
No.
001
002
003
004
Rename
Copy
Title
16/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
22/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Delete
16/JAN/2005 12:15AV3
Edit Playlist
16/JAN/2005 12:15
Go to Titlelist
7 Scenes
1/1 Page
Disc Manager
MOVE
110 - English
SELECT
RETURN
EXIT
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
3
2006.1.4
9:55 PM
Press the …† buttons to select Delete, then press
the OK or √ button.
• You will be prompted with the delete confirmation
message “Do you want to delete?”.
Page 111
Copying from HDD to
DVD
Playlist
HDD
About the Copy Screen
Do you want to delete?
16/JAN/2005 12:15 AV3
16/JAN/2005 12:15
Yes
No
Copy
7 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
!
@
4
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
You automatically returned to the Playlist screen after
the delete operation has finished.
No.
1
Title
Rec.Mode
01/JAN/2005 20:25A SP ➞ HS
Add a list
Length
00:01:40
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP 02:00:32
#
$
4.48 GB
Total
00:01:40
0.05 GB
MOVE
SELECT
RETURN
%
^
&
*
EXIT
! Title to be copied
@ Add titles to be copied (up to 7 titles can be copied
at one time)
Playlist
HDD
# Recording mode for copying
Deleting...
(Please wait)
16/JAN/2005 12:15 AV3
$
%
^
&
16/JAN/2005 12:15
7 Scenes
Playlist
HDD
No.
Title
Length
001 19/JAN/2005 12:15A 00:40:03
002 22/JAN/2005 12:15A 00:20:15
003 25/JAN/2005 12:15A 00:50:16
19/JAN/2005 12:15 AV3
*
- HS(high speed): you can copy more quickely than
normal playback speed.
Copies in the same record mode as source title.
- XP/SP/LP/EP : you can not use high speed copy.
Record time of title to be copied
Copy start button
Record mode setup button
Remaining time and space on the current disc in
DVD Record mode
Total record time and space of selected titles for
copying
Contents Copy Specifications
19/JAN/2005 12:15
7 Scenes
1/1 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Contents
Recorded Video Title
Copy Protected Title
Once "Copy Once programme" has been recorded on the
DVD disc, this title cannot be copied to HDD anymore.
But "Copy Once programme" has been recorded on the
HDD, this title can be copied to DVD-RW(VR mode) or
DVD-RAM.
English - 111
Editing
Copy Once Title
HDD ➞ DVD
Supported
Not supported
Move
(Deletes the Title in the HDD after copying)
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
Using the TITLE LIST button
Page 112
6
Press the ANYKEY button.
Title List
1
Press the OPEN/CLOSE button and place a
recordable disc on the disc tray.
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
2
Press the OPEN/CLOSE button to close the disc
tray. Wait until LOAD disappears from the front panel
display. Check that the disc has enough available
space for the recording.
3
Select the HDD by pressing the HDD button on the
front panel of the HDD & DVD RECORDER or on the
remote control.
4
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
Title
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
7
1/1 Page
SELECT
RETURN
Copy
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Start
Rec. Mode
Title List
No.
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
1
001
002
003
004
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Press the …† buttons to select Copy, then press the
OK or √ button.
Copy screen is displayed.
No.
HDD
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
[DVD] Available
LP 04:00:16
Length
4.48 GB
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Total
00:10:21
0.25 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
• If you want to change the record mode when
copying, see page 117.
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
8
Press the OK or √ button to select Start,
then press the OK button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Editing
5
Press the …† buttons to select the title you want to
copy.
To move to other pages, press the SKIP(
buttons.
SKIP( ) : previous page of title list
SKIP( ) : next page of title list
1
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
)
4.48 GB
Total
00:10:21
0.25 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- About Using COPY button Press the …† buttons to select title you want to
copy from the title list and then press the COPY
button on the remote control. You can go to copy
screen.
• During the Playback, you can also copy the title
by pressing the COPY button.
112 - English
08-00852R-AND_Eng-103-113_EDIT
2006.1.4
9:55 PM
- Copying a Title that has been edited
once before -
9
The “Do you want to view screen of copying title?”
message is displayed.
Page 113
-1 To begin high speed copy, press the œ √ buttons to
select Yes, then press the OK button.
High speed copy begins. The title to be copied is not
played back, while the currently broadcasting
programme is displayed on the screen.
10
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
1
Title
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS 00:10:21
Start
Do you want
view screen of copying title?
Add to
a list
Rec. Mode
Yes
No
[DVD] Available
LP
04: 08:47
Total
04: 08:47
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
1%
DVD
If you want to stop copy, press CANCEL key.
10
To copy a title while viewing the title on the copy
screen, press the œ √ buttons to select Yes, then
press the OK button.
HDD
1%
DVD
• If No is selected, the title to be copied is displayed at
its playback speed while copying.
• To cancel the copying in progress, press the
CANCEL button.
-1 After a successful copy, “The title is successfully
copied” message is displayed.
11
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• If No is selected, the title to be copied is not displayed
screen, and copying begins while the currently
broadcasting programme is displayed on the screen.
• To cancel the copying in progress, press the
CANCEL button.
The title is successfully copied.
- Copying an Unedited title -1 The “Do you want to use high speed copy mode?”
message is displayed.
9
Editing
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
1
Title
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS 00:10:21
Start
Do you want
use high speed copy mode?
Add to
a list
Rec. Mode
Yes
No
[DVD] Available
LP
04: 08:47
Total
04: 08:47
MOVE
■
NOTE
SELECT
RETURN
EXIT
High speed copy : This means that you
can transfer without having to worry about
the quality getting worse with each copy
‘generation’. It also means that copying
can be carried out at the maximum speed
possible.
English - 113
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Changing the Record Mode
To setup, follow steps 1 to 7 in page 112.
8
Press the √ and † buttons to select Rec. Mode, then
press the OK button.
Page 114
Copying Multiple Titles
at One Time
Using the TITLE LIST button
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
1
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
XPAvailable
[DVD]
LPSP 04: 08:47
LP
EP Total
High 04:
Speed
08:47
MOVE
9
SELECT
RETURN
Press the OPEN/CLOSE button and place a
recordable disc on the disc tray.
2
Press the OPEN/CLOSE button to close the disc
tray. Wait until LOAD disappears from the front panel
display. Check that the disc has enough available
space for the recording.
3
Select the HDD by pressing the HDD button on the
front panel of the HDD & DVD RECORDER or on the
remote control.
4
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
EXIT
Press the …† buttons to select record mode you want
to record, then press the OK button.
• HS(High Speed) : Copies in the same record mode as
HDD.
• XP/SP/LP/EP : You cannot copy the higher quality
mode than original. If the same record mode is
selected, the title is copied at high speed.
■
NOTE
■
■
■
■
Editing
1
Using the same method, you can copy a
Playlist.
High speed copying is not available for a title
list that has been deleted partially.
During copying, timer recording is not
available.
High speed copying is not available when:
- Copying a title that can only be copied once
- Copying a playlist
- Copying a partially-deleted title
Regarding title lists that can be copied only
once:
- Only available for DVD discs that support
CPRM
- If a playlist contains a scene that can only be
copied once, it cannot be copied.
Title List
HDD
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Using the MENU button.
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button twice.
The Title List screen is displayed.
5
114 - English
No.
Press the …† buttons to select the title you want to
copy.
)
To move to other pages, press the SKIP (
buttons.
SKIP( ) : previous page of title list
SKIP( ) : next page of title list
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
6
2006.1.4
10:14 PM
Page 115
9
Press the ANYKEY button.
Title List
HDD
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Delete
Edit
√
Playlist
√
19/JAN/2005 12:15AV3
Title
√
Navigation
19/JAN/2005 12:15
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
MOVE
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
Press the …† buttons to select Add, then press the OK
button.
Add Copy List screen is displayed.
Press the …† buttons to select you want to copy, then
press the OK button.
Other method: Press the …† buttons to select Add a
list, then press the OK button.
Press the …† buttons to select you want to copy, then
press the OK button.
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Add Copy List
HDD
7
No.
001
002
003
004
Press the …† buttons to select Copy, then press the
OK or √ button.
Copy screen is displayed.
Title
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
18/JAN/2005 12:15 AV3
18/JAN/2005 12:15
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
1
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
10
Press the …† buttons to select an additional title
you want to copy, then press the OK button.
Repeat steps 8~10 to select a title you want to copy.
4.48 GB
Total
00:10:21
0.25 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Copy
EXIT
No.
1
2
3
8
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Press the ANYKEY button.
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A LP ➞ HS
20/JAN/2005 15:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
1
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
Add
Delete
4.48 GB
Total
Preview
MOVE
Press the OK or √ buttons to select Start,
then press the OK button.
00:10:21
0.25 GB
√
Rec. Mode
11
SELECT
RETURN
Copy
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A LP ➞ HS
20/JAN/2005 15:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
The added title lists into the copy list are copied.
To cancel the copying in progress, press the CANCEL
button.
■
NOTE
If copy list contains at least one title that
cannot be copied at high speed, it performs
the step 9 described on page 113.
Otherwise, it performs the step 9-1 described
on page 113.
English - 115
Editing
1
2
3
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 116
Deleting an Undesired Title from the
Copy List
To setup, follow steps 1 to 7 in pages 114~115.
8
Press the …† buttons to select a title you want to
delete from the copy screen.
Previewing a Selected Title from the
Copy List
To setup, follow steps 1 to 7 in pages 114~115.
8
Press the …† buttons to select a title you want to
preview in the copy screen.
Copy
Copy
No.
1
2
3
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A LP ➞ HS
20/JAN/2005 15:15A LP ➞ HS
Add a list
No.
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
1
2
3
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ LS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
4.48 GB
Total
Total
00:56:03
1.88 GB
00:56:03
1.88 GB
MOVE
9
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
Press the ANYKEY button. Press the …† buttons to
select Delete, then press the OK or √ button.
The message “Do you want to delete?” is displayed.
9
SELECT
RETURN
EXIT
Press the ANYKEY button. Press the …† buttons to
select Preview, then press the OK or √ button.
You can preview the selected title through the display
window located at the centre of the screen.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
1
2
3
Title
Rec.Mode
Copy
Length
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS 00:10:21
Do youLPwant
19/JAN/2005 13:15A
➞ HS to delete?
00:15:21
20/JAN/2005 15:15A LP ➞ HS 00:30:21
Add a list
Yes
No
HDD
Start
Rec. Mode
No.
[DVD] Available
LP 04:00:16
1
2
3
4.48 GB
Total
01:06:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Title
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ LS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
4.48 GB
Total
EXIT
00:56:03
1.88 GB
SELECT
Editing
10
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
The selected title is deleted.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
1
3
19/JAN/2005 13:15A
20/JAN/2005 15:15A
LP ➞ HS
LP ➞ HS
00:15:21
00:30:21
Add a list
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
00:45:42
1.30 GB
MOVE
116 - English
SELECT
RETURN
EXIT
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
10
RETURN
EXIT
Press the RETURN button to exit the Preview mode.
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 117
Selecting Record Mode of Each
Title from the Copy List
Changing Record Mode of All Titles
from the Copy List
You can copy multiple titles while setting different record
You can copy multiple titles while setting the same record
modes for each title.
mode for all titles.
To setup, follow steps 1 to 7 in pages 114~115.
To setup, follow steps 1 to 7 in pages 114~115.
8
Press the …† buttons to select a title to change its
record mode in the copy screen.
8
Select the Rec. Mode on the right-hand side on the
screen using the …†œ √ buttons, then press the
OK button.
Copy
No.
1
2
3
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ LS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add a list
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Length
Start
No.
Rec. Mode
1
2
3
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ LS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Press the ANYKEY button. Press the …† buttons to
select Rec. Mode, then press the OK or √ button.
Copy
01:06:03
1
2
3
9
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the record mode you
want, then press the OK button.
Rest of the copying process can be performed as
described in page 112 to 113.
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
[DVD]
XP Available
LP
SP 04:00:16
LP 4.48 GB
Total
EP
High Speed
1.88 GB
EXIT
MOVE
9
Start
Rec. Mode
Rec.Mode
Length
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ LS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add
XP
Add a list
Delete
SP
Title
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Preview
LP
√
Rec. Mode
MOVE
Start
4.48 GB
00:56:03
1.88 GB
RETURN
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Total
EP
SELECT
Copy
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
EXIT
No.
1
2
3
Title
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
19/JAN/2005 13:15A SP ➞ HS
20/JAN/2005 15:15A SP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
00:15:21
00:30:21
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
LP 04:00:16
4.48 GB
Total
00:56:03
1.88 GB
MOVE
Press the …† buttons to select the record mode you
want, then press the OK or √ button.
11
Repeat steps 9~11 to select a title to change its
record mode.
Rest of the copying process can be performed as
described in page 112 to 113.
RETURN
EXIT
Editing
10
SELECT
English - 117
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Copying from DVD to
HDD
Page 118
4
Press the …† buttons to select the title you want to
copy.
)
To move to other pages, press the SKIP (
buttons.
SKIP( ) : previous page of title list
SKIP( ) : next page of title list
5
Press the ANYKEY button.
Using the TITLE LIST button
1
2
Press the OPEN/CLOSE button and place a
recordable disc on the disc tray.
Title List
DVD-RAM(VR)
Rename
No.
Protection
001
002
003
004
Copy
Press the OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
Delete
Partial Delete
Playlist
√
Navigation
√
19/JAN/2005 12:15AV3
19/JAN/2005 12:15
3
Title List
No.
001
002
003
004
Title
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
Length
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
MOVE
6
Length
18/JAN/2005 12:15A
19/JAN/2005 12:15A
20/JAN/2005 12:15A
25/JAN/2005 12:15A
√
Select Media
SP V-Mode Compatibility
Disc Manager
With the unit in Stop mode/Playback mode, press the
TITLE LIST button.
The Title List screen is displayed.
DVD-RAM(VR)
Title
1/1 Page
SELECT
RETURN
Copy
18/JAN/2005 12:15
DVD-RAM(VR)
V-Mode Compatibility
MOVE
EXIT
Press the …† buttons to select Copy, then press the
OK or √ button.
Copy screen is displayed.
18/JAN/2005 12:15 AV3
SP
00:10:21
00:40:03
00:20:15
00:50:16
1/1 Page
SELECT
RETURN
No.
1
EXIT
Title
Copy To : DVD ➞ HDD
Rec.Mode
18/JAN/2005 12:15A LP ➞ HS
Add a list
Length
00:10:21
Start
[HDD] Available
LP 40:16:56
52.99 GB
Using the MENU button.
Total
00:10:21
0.25 GB
• With the unit in Stop mode/Playback mode,
press the MENU button.
MOVE
• Press the …† buttons to select Title,
then press the OK or √ button.
SELECT
RETURN
- About Using COPY button Press the …† buttons to select title you want to
copy from the title list and then press the COPY
button on the remote control. You can go to copy
screen.
• During the Playback, you can also copy the title
by pressing the COPY button.
Editing
• Press the …† buttons to select Title List,
then press the OK or √ button.
The Title List screen is displayed.
7
Press the OK or √ buttons to select Start, then press
the OK button.
DVD
1%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
118 - English
EXIT
HDD
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
8
2006.1.4
10:14 PM
After a successful copy, “The title is successfully copied.”
message is displayed.
Page 119
Copying MP3 or JPEG
Files from a Disc to HDD
File Copy
The title is successfully copied
1
2
• Copying Multiple Titles at One Time – Same as an
HDD operation(See page 114)
Insert a JPEG disc or MP3 disc into the disc tray.
Press the OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
Wait until LOAD disappears from the front panel display.
Check that the disc has enough available space for the
recording.
• Deleting an Undesired Title from the Copy List –
Same as an HDD operation(See page 116)
• Previewing a Selected Title from the Copy List –
Same as an HDD operation(See page 116)
3
Press the …† buttons to select Music or Photo, then
press the OK or √ button.
MP3 or JPEG file list is displayed.
Music List
CD
■
NOTE
■
■
■
■
■
You cannot copy anything else on finalised
DVD-R and DVD-RW(V mode) mode.
You cannot copy a DVD-VIDEO to HDD.
Only video will be copied from title lists or
playlist that contains still images.
High speed copying from a DVD-RAM or
DVD-RW (VR mode) is available.
When you copy from DVD-RW(V mode)/-R
disc to HDD, high speed copy is not
available.
Record mode cannot be changed when
you copy a title from DVD to HDD.
Bryan Adams.mp3
√ 02 : 10
..
Bryan Adams.mp3
MP3
01/15
4.0 MB
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
MP3
Heaven.mp3
MP3
This Love.mp3
1/3 Page
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Contents Copy Specifications
DVD ➞ HDD
Editing
Contents
Recorded Video Title
Copy Protected Title
Copy Once Title
Supported
Not supported
Not supported
English - 119
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 120
Folder Copy
4
Press the …† buttons to select the MP3 or JPEG files
you want to copy, then press the ANYKEY button.
1
Insert a Disc (JPEG or MP3) in to the tray.
2
Press the …† buttons to select Music or Photo, then
press the OK or √ button.
MP3 or JPEG folder is displayed.
Music List
CD
» 02 : 10
Bryan Adams.mp3
..
Bryan Adams.mp3
Copy
Play Mode
√
MP3
Bryan Adams_2.mp3
MP3
Straight from the heart.mp3
MP3
Run to you.mp3
Go01/15
To Playlist
MP3
Heaven.mp3
New
4.0Playlist
MB
MP3
This Love.mp3
MUSIC
Select Media
MOVE
√
1/3 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Music List
CD
00 : 00
..
Song1
Song2
Song3
5
Press the …† buttons to select Copy, then press the
OK or √ button.
File copy begins.
The copying of only 1 file cannot be cancelled.
When copying only 1 file from a disc to HDD, it is
located under the HDD’s Music or Photo folder.
Music List
CD
Bryan Adams.mp3
Song4
ROOT
Song5
01/15
__
1/1 Page
MOVE
3
» 02 : 10
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select the MP3 or JPEG
folder you want to copy, then press the ANYKEY
button.
MUSIC
Bryan Adams.mp3
Copying...
HDD
MP3 Bryan Adams_2.mp3
Disc Type : HDD
Free space : 2939 MB MP3 Straight from the heart.mp3
Total
file number : 1/1 MP3 Run to you.mp3
MUSIC
Heaven.mp3
MP3 Adams.mp3
Copying File Name : Bryan
This
43Love.mp3
%
Music List
CD
00 : 00
..
Song1
Song2
1/3 Page
Song3
CANCEL
Copy
ROOT
Go To Playlist
01/15
__
Song4
Song5
New Playlist
Select Media
MOVE
Editing
4
√
1/1 Page
SELECT
RETURN
EXIT
Press the …† buttons to select Copy, then press the
OK or √ button.
Folder copy begins.
Subfolders and files in the selected folder are copied.
Music List
CD
Bryan Adams.mp3
» 02 : 10
MUSIC
Bryan Adams.mp3
HDD
MP3 Bryan Adams_2.mp3
Disc Type : HDD
Free space : 2939 MB MP3 Straight from the heart.mp3
Total
file number : 1/16 MP3 Run to you.mp3
MUSIC
Heaven.mp3
MP3 Adams.mp3
Copying File Name : Bryan
Copying...
This
43Love.mp3
%
1/3 Page
CANCEL
120 - English
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
■
Pressing the CANCEL button during folder
copying will cancel the folder copying after
the current file is copied.
■
Up to 1,500 files and 1,000 subfolders can
be copied into one folder for MP3 files.
■
Up to 4,500 files and 1,000 subfolders can
be copied into one folder for JPEG files.
■
Files having an existing name of
***.mp3/***.jpg, is automatically renamed
to ***01.mp3/***01.jpg and copied.
NOTE
■
It allows up to 999 copies to have the
same name.
■
You cannot copy an Audio CD.
■
MP3 or JPEG files can be copied only
from a disc to the HDD.
■
The sizes of a file in a disc and the copied
one in the HDD may be slightly different
due to the file system.
Page 121
Disc Manager
Editing the Disc Name
Follow these instructions to give a name to a disc.
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Contents Copy Specifications
Contents
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Not supported
Not supported
Not supported
DVD ➞ HDD
Rec. Mode
√
Select Madia
√
Disc Manager
supported
supported
Not supported
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Used Space
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 08 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Editing
English - 121
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 122
Disc Protection
3
Press the œ √ buttons to select Rename, then press
the OK button.
The Rename screen is displayed.
Disc Protection allows you to protect your discs from
being formatted or deleted due to unintended
operations.
Rename
DVD-RAM(VR)
1
Back Space
Space Delete
MOVE
SELECT
Clear
RETURN
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
Save
EXIT
Search
Scene Navigation
4
Time Navigation
Select the desired characters using the …† œ √
buttons, then press the OK button.
Marker
Rec. Mode
√
Select Madia
√
Disc Manager
Rename
DVD-RAM(VR)
Disc
Back Space
Space Delete
MOVE
SELECT
Clear
RETURN
Save
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
EXIT
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc Name
5
Press the …† œ √ buttons to select Save,
then press the OK button.
A disc name is given to the disc.
Used Space
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 03 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Disc
Used Space
00 : 04 : 30
Available Space
02 : 08 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
3
Delete All
SELECT
RETURN
Press the œ √ buttons to select Protection, then press
the OK button.
Format
Disc Manager
EXIT
DVD-RAM(VR)
Editing
Disc Name
Used Space
Available Space
00 : 11 : 56
Disc Protection:
00 : 11 : 56 SP
On
Disc Protection Info
■
NOTE
■
Rename
You may need to clear disc protect before
beginning editing.
Off
Not Protected
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Depending on the kind of disc, the
displayed screen may be different.
4
122 - English
Press the œ √ buttons to select On, then press the OK
button.
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Formatting a Disc
Use these instructions to format a disc.
The disc protect should also be cleared.
Page 123
DVD-RW
• You will be prompted with the confirmation
message “Choose the recording format for
DVD- RW.”
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc Name
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. ModeDVD-VR
VR-Mode
DVD-V
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
√
Select Madia
√
4
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the OK
button. The disc is formatted.
DVD-VR and DVD-V are defined according to their
recording format.
DISC
DVD-VR
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-V
DVD-RW
DVD-R
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Available Space
10034MB
Delete All
MOVE
3
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Press the œ √ buttons to select Format, then press the
OK button.
Disc Manager
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Yes
No
10034MB
Delete All
MOVE
Editing
Available Space
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD/DVD-RAM
• You will be prompted with the confirmation
message “Do you want to format this disc?”.
• If you select Yes, you will be prompted with the
confirmation message “All data will be deleted.
Do you want to continue?”.
English - 123
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Delete All Title Lists/Music
Lists/Photo Lists
Page 124
4
Press the œ √ buttons to select the Title, Music or
Photo, then press the OK button.
Title
Disc Manager
HDD
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All title will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
Available Space
Yes
No
10034MB
Delete All
Search
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
√
Select Madia
√
Music
Disc Manager
Disc Manager
HDD
2
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All music will be deleted.
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
Available Space
Yes
No
10034MB
Delete All
MOVE
Disc Manager
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Available Space
Photo
10034MB
Delete All
Disc Manager
Format
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0006MB
3
Available Space
Press the œ √ buttons to select Delete All, then press
the OK button.
Yes
No
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Disc Manager
Editing
HDD
[Title Partition]
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
35 : 47 : 10 SP
5
Select contents to delete all
[Music/Photo Partition]
Used Space
0006MB
Title
Available Space
Music
Photo
10034MB
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
• When Protected Entry exists: The Delete All Title List
function will not operate. If there is a title containing a
still picture, however, that function will not operate. If
you want to delete a protected entry, disable Protect
for it on the Lock item.
124 - English
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the OK
button.
All title lists, music lists or photo lists are deleted.
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 125
• When Protected Entry exists: The Delete All Title List
function will not operate. If there is a title containing a
still picture, however, that function will not operate.
If you want to delete a protected entry, disable Protect
for it on the Lock item.
• When protected a DVD-RAM is used, data cannot be
deleted from a disc.
Delete All Title Lists
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
4
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the OK
button.
All title lists are deleted.
Search
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
Rec. Mode
√
Select Madia
√
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Disc Name
Used Space
00 : 11 : 56
Available Space
00 : 11 : 56 SP
Disc Protection Info
Not Protected
Rename
Protection
MOVE
3
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Press the œ √ buttons to select Delete All, then press
the OK button.
• You will be prompted with the confirmation message
“Do you want to delete all title lists?”.
Disc Manager
DVD-RAM(VR)
Editing
Disc Name
00 : 11 : 56
Used Space
Do you want to00delete
allSPtitle lists?
: 11 : 56
Available Space
Yes
Disc Protection Info
Rename
No
Not Protected
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
RETURN
Format
EXIT
English - 125
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Page 126
If you select Yes, you will be prompted again with the
message “Disc will be finalised. Do you want to
continue?”.
Finalising a Disc
After you record titles onto a DVD-RW/DVD-R disc with
your HDD & DVD RECORDER, it needs to be finalised
before it can be played back on external devices.
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc Name
00 : 10 : 32
Used Space
Available Space
01 : 29 SP
Disc will be finalised.
Do you want to continue?
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode Yes
VR-Mode
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
No
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Search
Scene Navigation
Time Navigation
4
Marker
Rec. Mode
√
Select Madia
√
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
The disc is finalised.
■
Once a disc is finalised, you cannot delete
entries from the record list.
■
After being finalised, the DVD-R/DVDRW(video mode) operates in the same
manner as a DVD-Video.
■
Depending on the disc type, the displayed
screen may be different.
■
Finalising time may be different depending
on the amount of data recorded on the
disc.
■
Data on the disc will be damaged if the
recorder is powered off during finalise
process.
■
When the disc contains a music or JPEG
files, you cannot finalise the disc.
NOTE
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc Name
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode VR-Mode
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Editing
3
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Press the …† œ √ buttons to select Finalise, then
press the OK button.
You will be prompted with the message “Do you want to
finalise disc?”.
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Disc Name
Used Space
00 : 10 : 32
Available Space
01 : 29 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info Not Protected
Current Rec. Mode Yes
VR-Mode
No
Rename
Protection
Delete All
MOVE
126 - English
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
09-00852R-AND_Eng-114-127_EDIT
2006.1.4
10:14 PM
Unfinalising a Disc (V/VR mode)
Page 127
4
Press the œ √ buttons to select Yes, then press the
OK button.
The disc is unfinalised.
■
1
With the unit in Stop mode, press the ANYKEY
button.
NOTE
A DVD-RW can be finalised or unfinalised
in Video mode.
Unfinalise
DVD-RW(V)
Additional recording, protection
Operation Same as DVD-Video
and deletion are possible.
Mark
Search
Finalise
DVD-Video(RW)
Scene Navigation
Time Navigation
Marker
√
Select Madia
■
Disc Manager
2
Press the …† buttons to select Disc Manager, then
press the OK or √ button.
A DVD-RW can be finalised or unfinalised
in VR mode.
Finalise
Unfinalise
Mark
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Operation
Additional recording,
deletion, editing, and
protection are impossible.
Additional recording,
deletion, editing, and
protection are possible.
Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc Name
Used Space
00 : 00 : 00
Available Space
00 : 00 SP
Current Rec. Mode DVD-VR
unfinalise
MOVE
3
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Press the œ √ buttons to select Unfinalise, then
press the OK button.
You will be prompted with the message “Do you want
to unfinalise disc?”.
Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc Name
Used Space
00 : 00 : 00
Available Space
00 : 00 SP
Do you want to unfinalise disc?
Current Rec. Mode DVD-V
No
unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Editing
Yes
Format
EXIT
If you select Yes, you will be prompted again with the
message “Disc will be unfinalised. Do you want to
continue?”.
Disc Manager
DVD-RW(VR:F)
Disc Name
00 : 00 : 00
Used Space
Available Space
00 : 00 SP
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Current Rec. Mode DVD-V
Yes
No
unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
English - 127
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Reference
Page 128
Troubleshooting
If your product malfunctions, go through the
checkpoints below before contacting a Samsung
authorised service centre.
Power
The input is displayed for a while when the
power is turned on.
Checkpoint 1
The HDD & DVD RECORDER
requires some time to initialize and the
input will be displayed for approx. 10
seconds after it is turned on.
Recording
Cannot record TV programmes.
Checkpoint 1
Check whether the power cord is
securely plugged into the power outlet.
Checkpoint 2
Did you set the HDD & DVD
RECORDER channel settings correctly?
Checkpoint 3
Check the free space on your
HDD/DVD-RAM/-RW/-R discs.
Reference
I pressed the REC button but there is no response.
Checkpoint 1
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
128 - English
Recording is possible for HDD/DVDRAM/-RW/-R discs only.
If a programme is copy protected, it
cannot be recorded.
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Page 129
Playback
Cannot play the disc.
Checkpoint 1
Checkpoint 2
Checkpoint 3
Check whether the disc is inserted
correctly with the label facing up.
Checkpoint 1
Check the regional code of the DVD
disc.
The angle operation is available only
when the disc contains images
captured from different angles.
This HDD & DVD RECORDER cannot
play some types of discs.
(See pages 6, 46)
icon appears on the screen.
Checkpoint 1
The angle operation does not work while playing a
DVD disc.
You cannot use this operation or
function due to one of the following
reasons:
(1) Your DVD disc restricts it.
(2) Your DVD disc does not support
this feature (for example: angles)
(3) The feature is not available at the
moment.
(4) You've requested a title, chapter, or
scan time that is out of range.
The selected audio and/or subtitle language is not
played.
Checkpoint 1
Audio and subtitle languages are
disc-specific. Only the sound and
subtitle languages contained on the
DVD disc are available and displayed
in the disc menu.
Cannot copy title or file to the other mode.
Play mode settings are different from the settings
configured in the Settings menu.
Checkpoint 1
The disc does not support all selected
functions. In this case, some settings
configured in the settings menu may
not work properly.
Checkpoint 1
DVD discs encoded with copy
protection can not be copied to HDD.
Checkpoint 2
Refer to “Contents Copy Specifications”
on page 5 to check if copying is
supported.
Reference
Cannot change the aspect ratio.
Checkpoint 1
The aspect ratio is fixed for DVD
discs. (See pages 40~41)
English - 129
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Video
Timer Recording
The disc revolves, but no image or bad quality
images is displayed.
Checkpoint 1
Be sure that the Video Setting is
properly set. (See pages 40~41)
Checkpoint 2
Check whether there is damage to or
any foreign material on your disc.
Checkpoint 3
Checkpoint 4
Page 130
Timer lamp flickers.
Checkpoint 1
Check there is enough space in the
disc or HDD for recording.
Checkpoint 2
Check whether the current disc is
recordable or not.
Make sure to check before the start
time of recording.
Some low quality discs may not play
properly.
If scenes change from dark to bright
suddenly, the screen may shake
vertically temporarily, but this is not a
fault.
Sound
Timer recording does not work properly.
Checkpoint 1
Re-check the recording time and the
end time settings again.
Checkpoint 2
Recording will be cancelled if the
power is interrupted due to a power
failure or another similar reason
while recording.
No sound.
Checkpoint 1
Are you watching a programme in
slow or skip mode?
If you are playing a programme at a
speed other than normal speed,
sound will not be heard.
Checkpoint 2
Check the connections and settings.
(See pages 22, 39)
Checkpoint 3
Check whether the disc is damaged.
Clean the disc, if necessary.
Checkpoint 4
Check whether the disc is inserted
correctly with the label facing up.
Reference
No audio output.
Checkpoint 1
Check whether you have selected
the correct digital output options in
the Audio Output Options menu.
(See page 39)
130 - English
HDMI
No HDMI output.
Checkpoint 1
Check whether the mode is stop
mode or not. You can switch HDMI
mode in stop mode.
Checkpoint 2
Check the Video output is HDMI
enabled.
Checkpoint 3
Check the connection between the
TV and the HDMI jack of the HDD &
DVD RECORDER.
Checkpoint 4
See if your TV supports HDMI.
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Abnormal HDMI output screen.
Page 131
Other
I forgot my password for parental supervision.
Checkpoint 1
If snow noise appears on the screen,
it means that TV does not support
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Checkpoint 1
HDMI output Jitter
Checkpoint 1
Check your TV system setup
correctly.
Checkpoint 2
Please refer to the user’s manual of
your TV.
Remote Control Unit
Press and hold the
button on the
front panel of the Recorder for more
than 5 seconds with no disc in the
unit. All settings including the
password will revert to the factory
settings. Do not use this unless
absolutely necessary. (Note that this
function is possible only when no disc
is inserted.)
Is it possible to change a subtitle and an audio
signal on a recorded disc?
Checkpoint 1
A recorded disc is played with only
the subtitle and the audio signal
which were selected during recording.
The remote control doesn't work.
Other problems.
Checkpoint 1
Checkpoint 2
Checkpoint 3
Checkpoint 4
Point the remote control at the remote
control sensor on your HDD & DVD
RECORDER. Allow for proper
distance. Remove obstacles between
your HDD & DVD RECORDER and
the remote control.
Checkpoint 1
Read the table of contents and then
find and read the section describing
your problem, follow the instructions
given.
Check whether the batteries are
empty.
Checkpoint 2
Plug your HDD &DVD RECORDER
off and on.
Check for the TV/DVD selection
button.
Checkpoint 3
If the problem still persists, contact a
nearby Samsung service centre.
Reference
Check whether TV control button is
selected or not.
English - 131
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Page 132
Specifications
Power requirements
AC 220-240V, 50Hz
Power consumption
45 Watts
4,2 Kg
Weight
General
430mm(W) x 255mm(D) x 79mm(H)
Dimensions
Operating temp.
+5°C to +35°C
Other conditions
Keep level when operating. Less than 75% operating humidity
Input
Video
Composite Video : 1,0 V p-p at 75Ω load, sync negative
Audio
Max.Audio Input Level : 2Vrms
DV Input
IEEE 1394(4p) compatible jack
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Receivable Channels
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, Audio: analogue
AV2 (Scart Ext)
Video : Composite, RGB Audio: analogue
Scart Jack
Analogue output jacks x 2
Audio
Optical/Coaxial digital audio output
Composite Video : Video output jack x 1
Output
S-Video output x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75Ω load)
Video
Component output x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p at 75Ω load)
HDMI/DVI (576p)
Scart Jack
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, RGB Audio: analogue
Picture Compression format
MPEG-II
Audio Compression format
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Recording
XP (about 8,5 Mbps), SP (about 4,5 Mbps), LP (about 2,5 Mbps),
Recording Quality
EP (about 1,6 Mbps or about 1,2 Mbps)
Audio Frequency Response
Reference
HDD capacity
20 Hz~20 kHz
160GB
Audio Output
For DVD discs, audio signals recorded at 96kHz sampling frequency are converted into and output at 48kHz.
Disc Type
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analog Audio Output
48 / 96kHz
44,1kHz
Digital Audio Output
48kHz
44,1kHz
132 - English
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
2006.1.4
10:17 PM
Page 133
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
North America
Latin America
Europe
CIS
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
10-00852R-AND_Eng-128-133_Ref
English
Türkçe
2006.1.4
10:17 PM
Page 134
AK68-00852R-00
Download PDF

advertising