Samsung | SM-P902 | Samsung Galaxy Note Pro Kullanım kılavuzu

SM-P902
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Mobil İnternet Cihazı
Ayrıntılı bilgi için tam kullanım kılavuzuna
erişebilirsiniz. Kullanım kılavuzuna erişimi
öğrenmek için, bu hızlı başlangıç kılavuzundaki
“Kullanım kılavuzunu görüntüleme” kısmına
bakınız.
www.samsung.com
www.sar-tick.com
Bu ürün
2,0 W/kg'lık milli SAR
sınırlarını karşılamaktadır.
Belirli maksimum SAR
değeri bu kılavuzun
Özgül Soğurma Oranı
(SAR) sertifikası bilgileri
bölümünde bulunabilir.
Bu cihaz, Samsung'un yüksek
standartlarını ve teknik uzmanlığını
kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim
ve eğlence sunar.
•İçerik nihai üründen ya da servis
sağlayıcılarının veya işletmecilerinin
verdiği yazılımdan farklı olabilir
ve önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
•Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve
herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye
veya servis sağlayıcısına göre farklılık
gösterebilir.
2
•Verilen öğeler sadece bu cihaz için
tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile
uyumlu olmayabilir.
•Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar
satın alabilirsiniz. Satın almadan önce
cihaz ile uyumlu olduklarından emin
olun.
•Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu
olmayabilir.
•Samsung, düzenlenen kayıt ayarları
ya da değiştirilen işletim sistemi
yazılımının sebep olduğu performans
veya uyumluluk ile ilgili konulardan
sorumlu değildir. İşletim sistemini
özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya
uygulamalarınızın yanlış çalışmasına
sebep olabilir.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin
tamamını ihtiva eden ETSI TS
123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040
V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
3
Talimat simgeleri
Uyarı: Kendinizin veya diğer
kişilerin yaralanmasına sebep
olabilecek durumlar
İkaz: Cihazınıza veya diğer
donanıma zarar verebilecek
durumlar
Not: Notlar, kullanım ipuçları veya
ek bilgiler
4
Telif hakkı
Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics
Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları
ile korunmaktadır.
Samsung Electronics'in yazılı izni
olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme
edilemez, elektronik veya mekanik olarak
herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara
fotokopi çekme, herhangi bir depolama
cihazına kaydetme yada bilgi alma
dahildir.
5
Ticari markalar
•SAMSUNG ve SAMSUNG logosu
Samsung Electronics'in tescilli ticari
markalarıdır.
•Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.
firmasının dünya çapındaki markasıdır.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi
CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi
Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
Cihazınız, harmonize olmayan frekans
kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa
ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi,
AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik
sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir,
ancak açık alanlarda kullanılamaz.
•Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Kullanılması Planlanan Ülkeler
AT
DE
MT
GB
BE
GR
NL
IS
CY
HU
PL
LI
CZ
IE
PT
NO
DK
IT
SK
CH
EE
LV
SI
BG
FI
LT
ES
RO
FR
LU
SE
TR
6
Başlarken
Cihaz yerleşimi
Ses açma/
kapama tuşu
Güç tuşu
Işık sensörü
Dokunmatik
ekran
Son uygulama
tuşu
Anasayfa
tuşu
Ön kamera
IrLED
Hoparlör
Çok amaçlı
giriş
Hafıza kartı
yuvası
SIM kart
yuvası
Geri tuşu
7
Başlarken
Mikrofon
Arka kamera
S Pen
Flaş
GPS anteni
Kulaklık girişi
Hoparlör
Ana anten
Anten alanınızı elleriniz veya
diğer nesneler ile kapatmayın. Bu,
bağlantı sorunlarına sebep olabilir
veya pili boşaltabilir.
8
Başlarken
SIM veya USIM kartını takmak
Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından
verilen SIM veya USIM kartını takın.
Sadece microSIM kartlar cihaz ile
birlikte çalışır.
1 SIM kartı yuvasının kapağını açın.
2 SIM veya USIM kartını altın renkli
temas yerleri aşağı bakacak şekilde
yerleştirin.
9
Başlarken
3 SIM veya USIM kartını yerine
kilitleninceye kadar yuvaya doğru itin.
4 SIM kartı yuvasının kapağını kapatın.
Pili şarj etme
Cihazı ilk kez kullanmadan önce ya da
pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj
etmelisiniz.
Sadece Samsung tarafından
onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve
kabloları kullanın. Onaylanmayan
şarj aletleri veya kablolar pilin
patlamasına veya cihazın zarar
görmesine sebep olabilir.
10
Başlarken
USB kablosunu USB güç adaptörüne
bağlayın ve ardından USB kablosunun
ucunu çok amaçlı girişe takın.
Şarj aletinin yanlış takılması
cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış
kullanımın sebep olacağı herhangi
bir hasar garanti kapsamında
değildir.
11
Başlarken
Şarj tamamlandıktan sonra, şarj aletini
cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini
cihazdan çıkarın ve ardından elektrik
prizinden çıkarın.
Enerjiden tasarruf etmek için,
kullanmadığınızda şarj aletini
elektrik prizinden çıkarın. Şarj
aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla
elektriği boşa harcamamak için
kullanmadığınızda şarj aletini
elektrik prizinden çıkarmanız
gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine
yakın durmalı ve şarj sırasında kolay
erişilmelidir.
12
Başlarken
Pilin şarj durumunu kontrol
etme
Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde,
aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj
durumunu gösterecektir:
Şarj oluyor
Şarj tamamlandı
Cihazı açma ve kapama
Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı
ayarlamak için ekranda verilen talimatları
izleyin.
13
Başlarken
Cihazı açmak ve kapamak için Güç tuşuna
birkaç saniye basılı tutun.
Kullanım kılavuzunu
görüntüleme
Kullanım kılavuzunda cihazınızın kullanımı
ile ilgili tam bilgi bulunmaktadır.
İnternete erişmek veya medya
dosyalarını indirmek için ek ödeme
yapmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi
için servis sağlayıcınız ile temasa
geçiniz.
14
Başlarken
Cihazınızdan
1 İnternet uygulamasını açın.
2 Yer imi listesini açmak için üzerine
dokunun.
3 Kullanım kılavuzu için bir yer imi seçin.
Web tarayıcısına veya servis
sağlayıcısına bağlı olarak kullanım
kılavuzu kullanılamayabilir.
Bilgisayarınızdan
www.samsung.com sitesine gidin ve
ardından cihazınızın model adına göre
kullanım kılavuzunu arayın.
15
Güvenlik bilgisi
Bu güvenlik bildirisinde mobil cihazlar için
içerikler bulunmaktadır. Bazı içerikler cihazınız
için uygulanamıyor olabilir. Kendinize, diğer
kişilere veya cihazınıza zarar gelmesini önlemek
için, cihazı kullanmadan önce güvenlik
bildirilerini okuyun.
Uyarı
Güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere
uymamanız ciddi yaralanmaya veya
can kaybına sebep olabilir
Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek
elektrik prizlerini kullanmayın
Güvenilir olmayan bağlantılar elektrik çarpmasına
veya yangına sebep olabilir.
Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj
cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın
Aksi halde elektrik çarparak ölüm gerçekleşebilir.
Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin
Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olabilir.
16
Güvenlik bilgisi
Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya
cihazınıza ıslak elle dokunmayın
Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Şarj cihazını veya cihazı kısa devre yaptırmayın
Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olabilir ya da pil arızalanabilir veya patlayabilir.
Fırtına sırasında cihazı dışarıda kullanmayın
Aksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arızalanabilir.
Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını,
aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
• Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması
halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir
veya cihaz bozulabilir. Ayrıca yangına veya pilin
patlamasına sebep olabilir.
• Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış
ve Samsung tarafından onaylanmış pili ve şarj
cihazını kullanın. Uyumsuz pil ve şarj cihazı ciddi
yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar
verebilir.
• Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan
aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin
kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden
sorumlu olamaz.
17
Güvenlik bilgisi
Şarj cihazını veya cihazı düşürmeyin ya da darbe
almasına neden olmayın
Pili ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli
olun
• Pili veya cihazı asla ateşe atmayın. Pili veya cihazı
asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı
cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı
ısındığında patlayabilir. Kullanılan pili veya cihazı
atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
• Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın.
• Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi
halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.
Cihazı, pili ve şarj cihazını koruyarak zarar
görmelerini önleyin
• Cihazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak
ortamlarda bırakmayın.
• Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın
ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü
azaltabilir.
• Pilin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin;
aksi takdirde pilinizin + ve – uçları arasında
bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici
veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden
olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.
18
Güvenlik bilgisi
Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak
mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların
yakınında ya da içinde saklamayın
• Pil sızıntısı olabilir.
• Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.
Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan
alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına
ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Çok amaçlı girişin ve şarj aletinin küçük ucunun
sıvı maddeler, metal tozları ve kalem uçları gibi
iletken malzemeler ile temas etmesini önleyin
İletken malzemeler kısa devreye ya da cihazınızda
korozyon olmasına sebep olabilir, bu da patlama
veya yangına sebep olabilir.
Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
• Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya bir
patlamaya ya da yangına neden olabilir.
• Çocuklar ve hayvanlar küçük parçaları yutabilir.
• Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde
kullandıklarından emin olun.
Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze,
kulağınıza veya ağzınıza sokmayın
Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya
sebep olabilir.
19
Güvenlik bilgisi
Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil
kullanmayın
Li-Ion pilinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en
yakın yetkili servis merkezine başvurun.
Ürünün enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler
• Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji
tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım
hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca
yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım
kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere
uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
• İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı
tutunuz.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
• Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında
maksimum dikkat gösterilmelidir.
• Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı
olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin
olunmalıdır.
• Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli
istiflenmemelidir.
• Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği
tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen
uyulmalıdır.
• Nakliye sırasında ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında
bulunmalıdır.
20
Güvenlik bilgisi
İkaz
Güvenlik ikazlarına ve düzenlemelere
uymamanız yaralanmaya veya maddi
hasara sebep olabilir
Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında
kullanmayın
• Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri
kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları
etkileyebilir.
• Bir LTE veri bağlantı kablosu kullanılması ses
cihazları ve telefonlar gibi diğer cihazlar ile
etkileşime sebep olabilir.
Cihazınızı hastanede, uçakta ya da bir otomotiv
parçasına yakın bir yerde kullanmayın, radyo
frekansından etkilenebilir
• Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden,
cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında
kullanmaktan kaçının.
• Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma
indirmek için, cihazınızı sadece vücudunuzda kalp
pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.
• Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı
kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa
geçerek ekipmanın cihazın radyo frekanslarından
etkilenip etkilenmediğini belirleyin.
21
Güvenlik bilgisi
• Elektronik cihazların bir uçakta kullanılması uçağın
elektronik navigasyon aletleri ile etkileşime
girmesine sebep olabilir. Kalkarken ve inerken
cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kalktıktan
sonra, uçak personeli tarafından izin verilmesi
halinde cihazı uçuş modunda kullanabilirsiniz.
• Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo
etkileşimi nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi
için üreticiye başvurun.
Cihazı yoğun dumana veya ise maruz bırakmayın
Aksi halde cihazın dış kısmı zarar görebilir veya
arızalanabilir.
İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı
hakkında bilgi almak için üretici firmaya
başvurun
Cihazdan çıkan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı
yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı
kullanmadan önce, üretici firma ile temasa geçerek
cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından bazı
yardımcı duyu cihazlarının etkilenip etkilenmediğini
belirleyin.
22
Güvenlik bilgisi
Cihazınızı, ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi
radyo frekansı yayan cihazların ya da aletlerin
yakınında kullanmayın
Radyo frekansları cihazınızın arızalanmasına sebep
olabilir.
Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
• Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak
yerine cihazınızı kapatın.
• Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere,
talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
• Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında, (benzin
istasyonlarında) yakıt ya da kimyasal maddelerin
yanında veya patlama riski taşıyan alanların
yakınında kullanmayın.
• Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri
cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı
yerde saklamayın ya da taşımayın.
Cihazınızdan veya pilden garip duman veya ses
çıkıyorsa ya da cihazdan veya pilden duman
veya sıvı kaçağı olduğunu görürseniz, cihazı
kullanmayın derhal durdurun ve bir Samsung
Servis Merkezine götürün
Bunu yapmamanız yangına veya patlamaya sebep
olabilir.
23
Güvenlik bilgisi
Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili
tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine
uyun
Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı
güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından
yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı
kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği
için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını
unutmayın:
• Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı
özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla
arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak
için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
• Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun.
Gözünüzü yoldan ayırmadan kablosuz cihazınıza
erişim sağladığınızdan emin olun. Uygunsuz bir
zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin
yerinize cevap vermesine izin verin.
• Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında
aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve
yoğun trafik tehlikeli olabilir.
• Not almayın veya telefon numarası aramayın.
“Yapılacaklar” listesinde dolaşmak veya adres
rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz
olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
24
Güvenlik bilgisi
• Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği
değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya
trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı
arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre
planlamaya çalışın.
• Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal
konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişiye araç
kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi
yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
Mobil cihazınıza bakım yapın ve
dikkatli kullanın
Cihazınızı kuru tutun
• Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya
elektronik devrelere hasar verebilir.
• Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız
açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer
cihazınız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız,
olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile
kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
• Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin
rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse
üretici garantisi geçersiz olabilir.
Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.
25
Güvenlik bilgisi
Cihazınızı çok sıcak veya çok soğuk alanlarda
saklamayın. Cihazın 5 °C - 35 °C arasındaki
sıcaklıklarda kullanılması önerilir
• Cihazınızı yaz günü bir araç içi gibi çok sıcak
yerlerde bulundurmayın. Aksi halde ekran
arızalanabilir, cihaz zarar görebilir ya da pilin
patlamasına sebep olabilir.
• Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına
maruz bırakmayın (örneğin bir arabanın gösterge
tablosunda).
• Pili 0 °C ile 45 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi
metal nesnelerle birlikte saklamayın
• Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.
• Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse yangın
çıkarabilir.
Cihazınızı manyetik alanların yakınında
saklamayın
• Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle
cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
• Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve
geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik
alanlardan ötürü zarar görebilir.
26
Güvenlik bilgisi
Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir
süre kullanmayın
Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz
kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük
dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.
Cihazınızı arka kapağı yerinde değilken
kullanmayın
Pil cihazdan düşerek hasara veya arızalanmaya
sebep olabilir.
Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa,
insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın
yerlerde kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici
görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden
olabilir.
Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun
• Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve
ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
• Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı
oyunları oynarken duraksama ya da kararma
olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz
cihazı kullanmayı derhal bırakın.
• Eğer cihazı kullanırken felç ya da baygınlık gibi
durumlar ile karşılaşırsanız, cihazı kullanmadan
önce hekiminize danışınız.
27
Güvenlik bilgisi
• Eğer kas spazmı, akıl karışması gibi rahatsızlıkları
hissederseniz, cihazı kullanmayı derhal durdurun
ve bir hekime danışın.
• Göz yorgunluğunu önlemek için, cihazı kullanırken
sık sık mola verin.
Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla
çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli
olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda,
omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında
rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre
kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara
hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz
bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık
hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve bir hekim
ile görüşün.
Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu
organlarınızı koruyun
• Y
üksek sese aşırı maruz kalınması
halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
• Y
ürürken yüksek sese aşırı maruz
kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza
yapmanıza neden olabilir.
• Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her
zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği
duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
28
Güvenlik bilgisi
• Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik
birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan
kaçının veya kulaklığı cihaza bağlamadan önce
statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme
dokunun.
• Araç sürerken ya da bisiklet kullanırken kulaklık
kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir
kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak
yasadışı olabilir.
Cihazınızı yürürken veya hareket halinde
kullanırken dikkatli olun
• Kendinize veya başkalarına zarar vermekten
kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.
• Kulaklık kablosunun kolunuza veya yakındaki
cisimlere takılmadığından emin olun.
Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin
etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar
görebilir.
Cihazınızı boyamayın ya da üstüne etiket
yapıştırmayın
• Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün
çalışmalarını önleyebilir.
• Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı
alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya
kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız
cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
29
Güvenlik bilgisi
Kırılmışsa veya çatlamışsa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü
yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis
Merkezi'ne götürün.
Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde
takın
• Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili
ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden
emin olun.
• Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının
bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının.
Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı
hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe
almasına neden olmayın
• Cihazınız hasar görebilir veya arızalanabilir.
• Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar
görebilir ya da parçaları bozulabilir.
Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü
sağlayın
• Cihazınızı bir haftadan daha uzun süre şarj
etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü
kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan cihaz boşalır ve
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç
kaynaklarından çıkarın.
30
Güvenlik bilgisi
• Pili yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
• Pilleri zaman içinde kullanmadan bırakmanız
ömürlerini ve performanslarını düşürebilir. Aynı
zamanda pillerin arızalanmasına veya patlamasına
ya da bir yangına sebep olabilir.
• Cihazınızdan ve pilden en uzun süre
faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm
talimatları izleyin. Uyarıları ve talimatları yerine
getirmediğinizden dolayı hasar oluşması ya da
kötü performans alınması üretici garantinizi boşa
çıkarabilir.
• Cihazınız zaman içinde yıpranabilir. Bazı
parçalar ve tamiratlar garanti süresinde garanti
kapsamındadır, fakat onaylanmayan aksesuarların
sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar kapsama
dahilinde değildir.
Cihazı kullanırken, aşağıdakileri göz önünde
bulundurun
• Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
• Direk mikrofona doğru konuşun.
Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya
onarmayın
• Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat
halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Eğer
cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, cihazınızı bir
Samsung Servis Merkezine götürün.
31
Güvenlik bilgisi
• Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama
olabilir ya da yangın çıkabilir.
• Pili çıkarmadan önce cihazı kapatın. Cihaz açıkken
pili çıkarırsanız, cihazın arızalanmasına sebep
olabilir.
Cihazı temizlerken, aşağıdakileri göz önünde
bulundurun
• Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik
beziyle silin.
• Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla
temizleyin.
• Kimyasal ya da deterjan kullanmayın. Aksi halde,
cihazın dış kısmının rengi atabilir veya aşınabilir ya
da elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç
için kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir.
Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını
rahatsız etmekten kaçının
Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara
yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya
çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve
üretici garantisi geçersiz olur.
32
Güvenlik bilgisi
SIM kartlarını, hafıza kartlarını veya kabloları
dikkatli bir şekilde tutun
• Bir kart takarken veya bir kabloyu cihazınıza
bağlarken, kartın takıldığından veya kablonun
doğru tarafa takıldığından emin olun.
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken
kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir
ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
• Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer
cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına
parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın.
Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
• Bir kartı takarken ya da kabloyu bağlarken yanlış
veya düzgün olmayan şekilde takılması çok amaçlı
jaka veya cihazın diğer parçalarına hasar verebilir.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil
durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya
gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil
servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir
yöntem belirleyin.
Kişisel verilerinizi koruyun ve kaçak durumuna
ya da hassas bilgilerin yanlış kullanılmasına
engel olun
• Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi
yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri
kayıplarından sorumlu değildir.
33
Güvenlik bilgisi
• Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm
verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı
sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar
doğrultusunda kullanımını önleyin.
• Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice
okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin
önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar
için özellikle dikkatli olun.
• Onaylanmayan veya şüpheli kullanım için
hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel
bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine
rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek
hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
• Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde,
hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel
bilgilerinizi koruyun.
• Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları
kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya
PIN kullanarak kilitleyin.
Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan
malzemeyi dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif
hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma
telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından
yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek
herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
34
Güvenlik bilgisi
Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler
Cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere
karşı korumak için, şu kullanma ipuçlarını izleyin.
Bunu yerine getirmemeniz garanti hizmeti
kapsamında ele alınmayan hasarlara ya da veri
kaybına sebep olabilir
• Bilinmeyen uygulamaları indirmeyin.
• Güvenilir olmayan web sitelerini ziyaret etmeyin.
• Bilinmeyen gönderenlerden gelen şüpheli
mesajları veya e-postaları silin.
• Bir parola ayarlayın ve düzenli olarak değiştirin.
• Kullanmadığınızda Bluetooth gibi kablosuz
özelliklerini devre dışı bırakın.
• Eğer cihaz anormal çalışırsa, virüs bulaşmasına
karşı bir antivirüs programı kullanın.
• Yeni indirilen uygulamaları ve dosyaları
başlatmadan önce cihazınızda bir antivirüs
programı çalıştırın.
• Antivirüs programlarını bilgisayarınıza yükleyin ve
virüs bulaşıp bulaşmadığını görmek için düzenli
olarak çalıştırın.
• Kayıt ayarlarını düzenlemeyin veya cihazın işletim
sistemini değiştirmeyin.
35
Güvenlik bilgisi
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası
bilgileri
BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ
KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ
BİLGİLERİNE UYGUNDUR
Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır.
Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen
radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik
alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde
tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel
örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan
ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin
güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik
sınırına sahiptir.
Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri
Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen
bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar
için SAR sınırı 2,0 W/kg’dır. SAR testleri standart
çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve
cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan
en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz
modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en
yüksek SAR değerleri:
Bu model için maksimum SAR değeri ve
kaydedildiği şartlar
Vücuda temas
halindeki SAR
36
0,671 W/kg
Güvenlik bilgisi
Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR
değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok
altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve
ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla
arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın
çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç
çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.
Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda
Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe
etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak
istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı
başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için
ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı
daha az kullanmalarını önerilmektedir. Ayrıntılı bilgi
için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve
cihazınızı model numaranıza göre arayın.
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler
içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin
üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık,
USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir.
37
Güvenlik bilgisi
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek
için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini
sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli
bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için
diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Pilin doğru şekilde atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler
içindir)
Pil, kılavuz veya ambalajı üzerindeki işaret
bu üründeki pilin diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Hg,
Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde
cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
38
Güvenlik bilgisi
Bu ürün ile birlikte gelen pil kullanıcı tarafından
değiştirilemez. Değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi
için, lütfen servis sağlayıcınız ile temasa geçin.
Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayın. Pili
sökmeyin, ezmeyin veya delmeyin. Ürünü imha
etmeyi amaçlıyorsanız, pil dahil ürünün yeniden
işlenmesi ve onarılması için atık toplama alanında
gerekli önlemler alınacaktır.
Yasal Uyarı
Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler
üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari
marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile
korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca
ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak
sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin
sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği
biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri
sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet
sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu
cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti
değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz,
yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez,
satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye
kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda
dağıtamazsınız.
39
Güvenlik bilgisi
“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER
“OLDUĞU GİBİ” SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE
SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ
DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ
REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA
SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN
DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI
VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP
İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR
DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK
YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ
BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR
ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ
KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA
İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA
DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN,
DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU
OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT
ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.”
40
Güvenlik bilgisi
Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda
son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir
içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca
kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta
veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler,
Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı
ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar
tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin
genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık
bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik
veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair
sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.
Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri
hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir.
İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm
soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet
sağlayıcılarına yapılmalıdır.
41
Declaration of Conformity
Product details
For the following
Product : GSM WCDMA BT/WiFi Portable Device
Model(s) : SM-P902
Declaration & Applicable standards
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential
requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:
SAFETY
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAREN 62479 : 2010
EN 62209-2 : 2010
EN 50566 : 2013
EMCEN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55024 : 2010
EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 55022 : 2010 / AC : 2011
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment by application of EN 50581:2012.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in
Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the
following Notified Body(ies):
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identification mark: 0168
Representative in the EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2014.01.28
(Place and date of issue)
Stephen Colclough / EU Representative
(Name and signature of authorised person)
*This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of
Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased
your product.
Uyumluluk Bildirisi
Ürün bilgileri
Aşağıdakiler için
Ürün : GSM WCDMA BT/Wi-Fi Taşınabilir Cihazı
Model(ler): SM-P902
Beyan ve İlgili Standartlar
Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu
olduğunu beyan etmekteyiz:
Güvenlik
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAREN 62479 : 2010
EN 62209-2 : 2010
EN 50566 : 2013
EMCEN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55024 : 2010
EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 55022 : 2010 / AC : 2011
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının
kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) EN 50581:2012 başvurusu ile
uyumludur.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan
uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla
yürütülmüştür:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Tanımlama işareti: 0168
AB'deki temsilci
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2014.01.28
(yayın yeri ve tarihi)
Stephen Colclough / AB Temsilcisi
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon
numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.
* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya
da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan
farklı olabilir ve önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
*C
ihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2
yıldır.
*S
amsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
Samsung Kies hakkında
Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması
olup Samsung cihazınızda bulunan medya
içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir.
Samsung web sitesinden (www.samsung.
com/kies) en yeni Samsung Kies'i indirin ve
bilgisayarınıza yükleyin.
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114
İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600
Printed in Korea
GH68-40791A Rev.1.0
Turkish. 01/2014
Download PDF

advertising