Samsung | SGH-G810 | Samsung SGH-G810 Kullanım kılavuzu

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
İnternet: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Turkish. 08/2008. Rev. 1.1
SGH-G810
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuzu kullanma
Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın
işlevleri ve özellikleri konusunda size yol
göstermek için tasarlanmıştır. Cihazınızı
kullanmaya hemen başlamak için Hızlı
Başlangıç Kılavuzu'na bakın.
X
Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar;
örneğin: X sf. 12 (12. sayfaya
başvuruyu gösterir)
→
Sıra—bir adımı gerçekleştirmek
için seçenekler veya menülerde
izlemeniz gereken sıra; örneğin:
[Menü] → Medya → Müzik çalar'a
basın (önce [Menü] tuşuna,
ardından Medya'a, ardından Müzik
çalar'a basmanız gerektiğini
gösterir)
[ ]
Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları;
örneğin: [ ] (Güç tuşunu gösterir)
<>
Açılı ayraçlar—her ekranda farklı
fonksiyonları denetleyen seçenek
tuşları; örneğin: <Tamam>
(Tamam seçenek tuşunu gösterir)
Yönerge simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz
simgeleri tanıyın:
Uyarı—sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek
durumlar
Dikkat—cihazınızın veya diğer
ekipmanın zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
Not—notlar, kullanım ipuçları veya
ek bilgiler
Telif hakları ve ticari markalar
Bu cihazı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin
mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:
• Bu ürün Symbian Ltd.
tarafından lisanslanan
yazılım içerir © 1998-2008.
Symbian ve Symbian İşletim
Sistemi Symbian Ltd.
firmasının ticari markalarıdır.
• Java™ Sun Microsystems,
Inc. firmasının ticari
markasıdır.
• Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG,
Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—
Bluetooth QD ID: B013532.
• Windows Media Player®, Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
İçerik
Güvenlik ve kullanım bilgileri ......................4
1. İletişim
11
Aramalar ...................................................11
Mesajlar ....................................................14
İşlem kayıtları ............................................28
2. Medya
32
Müzik çalar ................................................32
Kamera .....................................................34
Galeri ........................................................36
ShoZu .......................................................37
Video Düzenleyici .....................................38
Görüntü düzenleyici ..................................42
Radyo .......................................................44
Flash® Player ............................................45
RealPlayer® ..............................................45
2
Kaydedici .................................................. 46
PC Studio ................................................. 47
3. Kişisel verimlilik
48
Kartvizit .................................................... 48
Takvim ...................................................... 52
Quickoffice® ............................................. 53
Adobe® Reader® ..................................... 55
Notlar ........................................................ 56
4. Web
57
Bir web sayfasını görüntüleme ................. 57
Tarayıcı ayarlarını değiştirme ................... 59
Yer imi ekleme ......................................... 59
Yer imi kullanma ....................................... 59
Bir web sayfasını kaydetme ve çevrimdışı
görüntüleme ............................................. 60
Web'den dosya indirme ............................ 61
İçerik
5. Bağlantı
62
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma .....62
USB ile bağlanma .....................................65
Cihazınızı senkronize etme ......................67
6. Diğer programlar
69
Hesap Makinesi ........................................69
Saat ..........................................................70
Dönüştür ...................................................71
GPS verisi .................................................73
Yer işaretleri ..............................................74
Hafıza kartı yöneticisi ............................... 80
Bağlantı yöneticisi .................................... 81
8. Ayarlar
83
Genel ayarlar ............................................ 83
Telefon ayarları ........................................ 88
Bağlantı ayarları ....................................... 91
Uygulama ayarları .................................... 94
9. Sorun giderme
İçindekiler
98
102
7. Yönetim Uygulamaları
75
Dosya yöneticisi ........................................75
Uygulama yöneticisi ..................................76
Cihaz yöneticisi .........................................77
Etkinleştirme anahtarı yöneticisi ...............79
3
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan
kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta
kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.
İşitme yeteneğinizi koruyun
Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi
işitme yeteneğinize zarar verebilir.
Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği
duymanıza yetecek en düşük ses
seviyesi ayarını kullanın.
Güvenlik uyarıları
Cihazı küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun
Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük
çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir
yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden
olabilir.
4
Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir
şekilde takın
Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya
ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte
edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve
aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere
veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan
kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve
atarken dikkatli olun
• Yalnızca cihazınız için özel olarak
tasarlanmış ve Samsung tarafından
onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın.
Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi
yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza
zarar verebilir.
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri
atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın,
soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara
koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma
grubu olan Wireless Technology Resarch'ın
önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme
olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp
pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe
bırakın.
Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi
cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa,
cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp
pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.
Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı
kapatın
Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin
istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı
işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde
cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya
kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve
taşındığı araçlarda ya da patlayıcı
malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın
çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı
sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri
cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla
aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.
5
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan
kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma
riskini azaltın
Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken
veya oyun oynarken, cihazı rahat bir şekilde
tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız
gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden
yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin
gibi) ve sık sık ara verin.
Güvenlik önlemleri
Aracınızı her zaman güvenli sürün
Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve
sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla
ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi
artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz
aksesuarı kullanın.
6
Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere
uyun
Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını
kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan
aksesuarları kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza
zarar verebilir veya yaralanmalara neden
olabilir.
Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı
kapatın
Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık
kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm
düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi
personelin talimatlarına uyun.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya
kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı
bırakın
Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı
etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun ve havayolu personeli
tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın
veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir
moda geçirin.
Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar
görmelerini önleyin
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın
(0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin
üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini
ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
• Pillerin metal nesnelerle temas etmesini
engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları
arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici
veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine
neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla
kullanmayın.
• Doğru tipte olmayan pil kullanımında
Patlama Riski. Kullanılmış pilleri talimatlara
göre atınız.
Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde
kullanın
• Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin;
cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir.
Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız
sudan dolayı zarar görürse üreticinin
garantisi geçersiz olur.
• Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına
zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde
kullanmayın ve bırakmayın.
• Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan
oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol
açmamak için cihazı çarpmalara ve sert
kullanıma karşı koruyun.
7
Güvenlik ve kullanım bilgileri
• Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli
parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru
çalışmasını engelleyebilir.
• Cihazın kamera flaşını veya ışığını
çocukların veya hayvanların gözlerine yakın
tutarak kullanmayın.
• Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana
maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik
kapakları olan taşıma çantaları veya
aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın
uzun süre manyetik alana maruz kalmasına
izin vermeyin.
Diğer elektronik cihazlarla parazit
yapmasından kaçının
Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde
ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi
koruması olmayan veya yeterli derecek
korunmayan elektronik cihazlar için parazit
oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri
yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını
gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine
danışın.
8
Önemli kullanım bilgileri
Cihazınızı normal pozisyonda kullanın
Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.
Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili
elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya
çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi
geçersiz olur.
Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın
• Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj
etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü
kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri
gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda
güç kaynağından çıkarın.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
• Pilleri yalnızca amacına uygun olarak
kullanın.
SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir
şekilde tutun
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye
erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde
veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz
zarar görebilir.
• Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten
ve diğer cihazların yaydığı elektronik
parazitten koruyun.
• Çok sık okuma yazma yapılması hafıza
kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya
iletken uçlarına parmağınızla ya da metal
nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse
yumuşak bir bezle silin.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan
acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere
veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan
önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak
için alternatif bir yöntem belirleyin.
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası
bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve
telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo
frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını
sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına
uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut
dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen
(Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da
adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil
cihazların satışını yasaklar.
9
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en
yüksek SAR değeri kilogram başına 0,197 watt
olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın
baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF
enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından,
normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu
değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji
yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak
düşürdüğünden, toplam olarak maruz
kaldığınız RF enerjisini azaltır.
Bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Uygunluk
Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal
Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE)
yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve
ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi
için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret
edin.
10
1
İletişim
Cihazınız hücresel şebekeler ve internet
üzerinden farklı türde aramalar yapmanızı,
gelen aramaları yanıtlamanızı ve mesajlar
gönderip alabilmenizi sağlar.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını
girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon
numarası) ve aramak için [
] tuşuna
basın.
3. Aramayı bitirmek için [
Aramalar
Cihazınızın arama işlevlerinin nasıl
kullanılacağını öğrenin. Temel arama işlevleri
için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.
Uluslararası bir numarayı arama
1. + karakteri girmek için [ ] tuşuna iki kez
basın (bu karakter uluslararası erişim kodu
yerine geçer).
] tuşuna basın.
Kartvizit listesinden arama yapma
1. Bekleme modunda, kartvizit listenizi açmak
için [Menü] → Rehber'e basın.
2. Bir kartvizit kaydına gidin veya isminin ilk
harflerini girerek kaydı bulun.
3. Kartvizite ait varsayılan numarayı aramak
için [
] tuşuna basın.
Ayrıca, kartvizit bilgilerini açmak ve farklı bir
numara veya arama türü (örn. görüntülü
arama) seçmek için Onayla tuşuna da
basabilirsiniz.
11
İletişim
Duraklatma girme
Otomatik yanıtlama sistemlerini ararken cihazın
numarasıyla diğer numaralar arasına bir
duraklatma girebilirsiniz.
Cevapsız aramaları görüntüleme ve
geri arama
Cihazınız cevapsız aramaları ekranda gösterir.
Cevapsız bir aramayı geri aramak için,
Duraklatma girmek için aşağıdaki duraklatma
türlerinden birini seçmek üzere [ ] tuşuna
basın:
• p (otomatik duraklatma)-otomatik
duraklatma girmek için [ ] tuşuna üç kez
basın. Cihaz iki saniye duraklar ve ardından
duraklatma sonrasındaki rakamları otomatik
olarak iletir.
• w (el ile duraklatma)-el ile duraklatma girmek
için [ ] tuşuna dört kez basın.
Duraklatmadan sonra, kalan numaraları
iletmek için <Gönder> tuşuna basmanız
gerekir.
12
1. Onayla tuşuna basın.
2. Cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [
] tuşuna basın.
Son aranan numaralardan birini arama
1. Bekleme modunda, son aranan numaraların
listesini görüntülemek için [
] tuşuna
basın.
2. Numaraya gidin ve [
] tuşuna basın.
İletişim
Aramaları aktarma
Aramaları engelleme
Servis sağlayıcınız veya şebekeniz bu özelliği
desteklemeyebilir.
Bu işlevi etkinleştirmek için servis
sağlayıcınızdan bir engelleme şifresi almanız
gerekir.
Gelen numaraları başka bir numaraya
aktarmak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ayarlar →
Telefon → Aktarma'ya basın.
2. Bir arama türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir aktarma türüne gidin ve <Seçenek> →
Etkinleştir'e basın.
4. Sesli aramalar için bir aktarma konumuna
gidin (Telesekretere veya Diğer numaraya)
ve Onayla tuşuna basın.
5. Bir telefon numarası girin ve <Tamam>
tuşuna basın (gerekirse).
Belirli bir numaradan gelen aramaları
engellemek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ayarlar →
Telefon → Arama engellm.'ye basın.
2. Bir engelleme türüne gidin ve <Seçenek> →
Etkinleştir'e basın.
3. Engelleme şifresini girin ve <Tamam>
tuşuna basın.
Engelleme şifresini üç kez yanlış girerseniz
cihaz kilitlenir. Servis sağlayıcınıza
başvurun.
13
İletişim
Mesajlar
Mesajlaşma işlevlerinin nasıl kullanıldığını
öğrenin. Metin girmeyle ilgili yönergeler için
Hızlı Başvuru Kılavuzu'na bakın. Seçeneklerin
açıklamaları için bkz. "Mesaj seçeneklerini
değiştirme." X sf. 24
Mesaj klasörleri
Mesajlar'ı açtığınızda Yeni mesaj işlevini ve
klasörleri görürsünüz:
• Gelen Kutusu: e-posta ve hücresel yayın
mesajları haricinde alınan mesajlar
• Klasörlerim: mesaj şablonları ve kaydedilen
mesajlar
• Posta Kutusu: alınan e-posta mesajları; bir
posta kutusu oluştururken belirttiğiniz isim
burada görüntülenir
• Taslaklar: henüz göndermediğiniz mesajlar
• Gönderil. öğe.: son gönderilen mesajlar
14
• Giden kutusu: gönderilmeyi bekleyen
mesajlar için geçici depolama yeri
• Raporlar: kısa mesajlara ve multimedya
mesajlarına ait iletim raporları; mesajı
göndermeden önce mesaj seçeneklerinde
bir iletim raporu istemeniz gerekir
• Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen
mesajlar Taslaklar veya Gönderil. öğe.
klasörüne kaydedilmez.
• Bir multimedya mesajını e-posta adresine
gönderirseniz o mesaj için teslim raporu
almayabilirsiniz.
Gelen Kutusu simgeleri
Gelen Kutusu'ndaki mesajlarınızın yanında
aşağıdaki simgeleri görebilirsiniz:
Simge
Açıklama
Okunmamış kısa mesaj
Multimedya mesajı bildirimi
İletişim
Simge
Açıklama
• Gönderiliyor: cihaz bağlı ve mesaj hemen
gönderilecek
Okunmamış multimedya mesajı
• Bekliyor: mesaj, başka bir mesajın ardından
sıraya alınmış ve en kısa sürede
gönderilecek
Okunmamış akıllı mesaj
Okunmamış servis mesajı
Bluetooth bağlantısı üzerinden
alınan veri
Bilinmeyen mesaj türü
Giden Kutusu'nun durumu
Kapsama alanınızın dışındayken veya
şebekeye ya da e-posta sunucusuna
bağlantınızın olmadığı durumda, yeniden
bağlantı kurana kadar mesajlarınız Giden
Kutusu klasöründe kalır. Giden Kutusunun
durumu bir mesajın neden Giden Kutusu
klasöründe tutulduğunu açıklar:
• Tekrar gön. zamanı: (zaman): mesaj
gönderilemedi; belirtilen zamanda
gönderilecek
• Ertelendi: mesaj daha sonra gönderilmek
üzere programlandı
• Başarısız: cihaz mesajı göndermeyi birkaç
kez denedi, ancak başaramadı
Kısa mesajlar
160 karakterden uzun olan kısa mesajlar iki
veya daha fazla mesaj olarak gönderilir ve
bunun için ek ücret alınabilir.
15
İletişim
Kısa mesaj gönderme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Yeni mesaj → Kısa mesaj'a basın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit
seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı gidin ve metni girin.
4. Mesajı göndermek için Onayla → Gönder'e
basın.
Metin mesajını görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Gelen Kutusu'na basın.
2. Bir mesaja ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
Mesajları SIM karttan alma
SIM kartta saklanan kısa mesajlarınız varsa, bu
mesajları görüntüleyebilmeniz için önce cihaza
kopyalamanız gerekir.
16
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → SIM mesajları'na basın.
2. <Seçenek> → İşaretle/İş. kaldır →
İşaretle'ye (bir tane seçmek için) veya
Tümünü işaretle'ye (tümünü seçmek için)
basın.
3. <Seçenek> → Kopyala → Gelen
Kutusu'na veya bir klasöre basın.
Artık mesajları cihazınızdaki klasörden
görüntüleyebilirsiniz.
Multimedya mesajları
Multimedya mesajları gönderebilmeniz için
öncelikle bir erişim noktası tanımlamış olmanız
gerekir.
İletişim
Bir erişim noktası tanımlama
Multimedya mesajı gönderme
Servis sağlayıcınız akıllı mesaj göndererek
erişim noktası ayarlarını sağlayabilir. Erişim
noktasını akıllı mesaj kullanarak otomatik
olarak ayarlamak için bkz. "Akıllı mesaj
verilerini veya ayarlarını cihazınıza kaydetme."
X sf. 23
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Yeni mesaj → Multimedya mesajı'na
basın.
Erişim noktasını el ile ayarlamak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ayarlar →
Bağlantı → Erişim noktaları'na basın.
2. Aşağı ilerleyin ve var olan bir erişim
noktasını seçmek için Onayla tuşuna veya
<Seçenek> → Yeni erişim noktası'na
basın.
3. Erişim noktası seçeneklerini servis
sağlayıcınızın verdiği yönergelere uygun
olarak ayarlayın.
2. Bir telefon numarası girin veya kartvizit
seçmek için Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı gidin ve konuyu girin.
4. Aşağı gidin ve metni girin.
5. Var olan bir multimedya nesnesi eklemek
için <Seçenek> → Nesne ekle → bir nesne
türüne basın. Yeni bir multimedya nesnesi
oluşturmak için <Seçenek> → Yeni ekle →
bir nesne türüne basın.
6. Mesajı göndermek için Onayla → Gönder'e
basın.
Çözünürlüğü yalnızca 176 x 144 veya daha
düşük olan görüntüleri ekleyebilirsiniz.
17
İletişim
Bir multimedya mesajını düzenleme
Telesekreteri dinleme
Multimedya mesajınızı göndermeden önce
düzenleyebilirsiniz:
Telesekreter numaranız önceden servis
sağlayıcınız tarafından ayarlandıysa
telesekreterinize erişmek için [1] tuşuna uzun
basabilirsiniz.
• Mesaj başlığına alan eklemek için
<Seçenek> → Adres alanları → bir alan
türüne basın
• Mesajın düzenini değiştirmek için
<Seçenek> → bir metin konumuna basın
Telesekreter numaranız önceden
ayarlanmadıysa veya telesekreter numaranızı
değiştirmeniz gerekiyorsa,
• Mesajın ön izlemesini görmek için
<Seçenek> → Ön izleme'ye basın
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Telesekr. ara'ya basın.
• Bir öğeyi kaldırmak için <Seçenek> →
Kaldır → bir öğeye basın
2. Servis sağlayıcınız tarafından verilen
telesekreter numarasını girin.
Slaytlara görüntü, ses veya video
ekleyebilirsiniz; ancak, her slayta yalnızca
tek tür medya ekleyebilirsiniz.
Multimedya mesajı görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Gelen Kutusu'na basın.
2. Bir mesaja ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
18
3. <Tamam> tuşuna basın.
Artık, Bekleme modundayken [1] tuşuna uzun
basarak telesekreterinize erişebilirsiniz.
E-posta mesajları
E-posta mesajları gönderebilmeniz veya
alabilmeniz için öncelikle bir posta kutusu
oluşturmanız gerekir.
İletişim
Posta kutusu oluşturma
E-posta mesajı gönderme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → E-posta → Posta
kutuları'na basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Yeni mesaj → E-posta'ya basın.
2. <Seçenek> → Yeni posta kutusu'na basın.
2. Bir e-posta adresi girin veya kartvizit seçmek
için Onayla tuşuna basın.
3. Posta kutusu ayarlama sihirbazını
çalıştırmak için Onayla tuşuna basın ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Aşağı gidin ve konuyu girin.
Yeni posta kutusu Mesajlar'da otomatik olarak
görüntülenir. Geçerli posta kutusunu
değiştirmek için e-posta ayarlarına dönün ve
"Kullanılan p. kutusu" seçeneğini diğer posta
kutusuna ayarlayın.
5. <Seçenek> → Ekle → bir ek türüne basın
(isteğe bağlı).
POP3 protokolünü kullanıyorsanız çevrimiçi
olduğunuzda posta kutusu otomatik olarak
güncellenmez. Yeni mesajları görebilmeniz
için bağlantıyı kesmeniz ve yeniden
bağlanmanız gerekir.
4. Aşağı gidin ve metni girin.
6. Onayla tuşu → Gönder'e basın.
Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında
değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama
alanına girene kadar mesaj Giden kutusu
klasöründe tutulur.
19
İletişim
E-posta mesajını görüntüleme
Bir posta kutusunu açtığınızda, daha önce
alınmış e-postaları çevrimdışı olarak
görüntüleyebilir veya yeni mesajları
görüntülemek için e-posta sunucusuna
bağlanabilirsiniz. E-postaları sunucudan
aldıktan sonra bunları çevrimdışı olarak
görüntüleyebilirsiniz.
Yeni mesajları çevrimiçi olarak görüntülemek
için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
posta kutunuza basın.
2. <Seçenek> → Bağlan'a basın.
3. <Seçenek> → E-posta al'a basın.→ Yeni'ye
basın.
Yeni mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek
için,
1. Yukarıdaki 1 - 3. adımları tekrarlayın.
2. <Seçenek> → Bağlantıyı kes'e basın.
20
E-posta eklerini görüntüleme veya
kaydetme
E-posta ekleri ( ) cihazınıza zarar
verebilecek virüsler içerebilir. Cihazınızı
korumak için yalnızca güvendiğiniz kişiler
tarafından gönderilen ekleri açın. Daha
fazla bilgi için bkz. "Sertifika yönetimi."
X sf. 87
Bir eki görüntülemek için,
1. Açık bir e-posta mesajında <Seçenek> →
Ekler'e basın.
2. Eke ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
Ekli dosya ilgili uygulama kullanılarak açılır.
Bir eki kaydetmek için,
1. Açık bir e-posta mesajında <Seçenek> →
Ekler'e basın.
2. Eke ilerleyin ve <Seçenek> → Kaydet'e
basın.
İletişim
E-posta mesajını silme
E-posta mesajını yalnızca cihazınızdan ya da
hem cihazınızdan hem de posta sunucunuzdan
silebilirsiniz.
Çevrimdışıysanız, tekrar bağlandığınızda
mesajlar sunucudan silinir. POP3
protokolünü kullanıyorsanız, silinen
mesajlar posta kutusu bağlantısını
kapattığınızda kaldırılır.
Bir mesajı yalnızca cihazınızdan silmek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
posta kutunuza basın.
2. E-postaya gidin ve <Seçenek> → Sil →
Yalnızca telefon'a basın.
E-posta başlığı siz mesajı posta
sunucusundan silene kadar posta
kutunuzda kalır.
Sesli mesaj
Sesli not veya ses klipleri içeren sesli mesajlar
gönderebilirsiniz. Sesli not veya ses klibi
kaydetmek için bkz. "Kaydedici." X sf. 46
Sesli mesaj gönderme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Yeni mesaj → Sesli mesaj'a basın.
Bir mesajı hem cihazdan hem de posta
sunucusundan silmek için,
2. <Seçenek> → Alıcı ekle'ye basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
posta kutunuza basın.
3. Alıcıya gidin ve Onayla tuşu → <Tamam> →
bir numaraya basın (gerekirse).
2. E-postaya gidin ve <Seçenek> → Sil →
Telefon ve sunucu'ya basın.
21
İletişim
4. Var olan bir ses klibini eklemek için:
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Hücre yayını'na basın.
b. Bir ses klibine gidin ve Onayla tuşuna
basın (6. adıma atlayın).
2. <Seçenek> → Konu → El ile ekle'ye basın.
5. Yeni bir ses klibi kaydetmek ve eklemek için:
a. <Seçenek> → Ses klibi ekle → Yeni ses
klibi'ne basın.
b. Kaydı bitirdiğinizde, ses klibini sesli
mesaja otomatik olarak eklemek için
<Durdur> tuşuna basın.
6. <Seçenek> → Gönder'e basın.
Hücre yayını mesajları
Servis sağlayıcınız destekliyorsa, otomatik
bildirimler veya güncel haberler sağlayan hücre
yayınlarına abone olabilirsiniz.
Yararlanabileceğiniz hücre yayınlarını
öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
22
Hücre yayını konusu ekleme
a. <Seçenek> → Ses klibi ekle →
Galeri'den seçeneğine basın.
3. Konu adını ve numarasını girin, ardından
<Tamam> tuşuna basın.
Bir hücre yayınına abone olma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Hücre yayını'na basın.
2. Bir konuya gidin ve <Seçenek> → Abone
ol'a basın.
Cihazınız artık yeni mesajları otomatik
olarak alacaktır.
3. Aboneliği iptal etmek için <Seçenek> →
Abonelikten çık'a basın.
Bazı bağlantı ayarları hücre yayınlarını
engelleyebilir. Uygun bağlantı ayarlarını
öğrenmek için servis sağlayıcınızla
görüşün.
İletişim
Hücre yayını konusunu görüntüleme
Akıllı mesajlar
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Hücre yayını'na basın.
Cihazınız kartvizitler, zil sesleri, ajanda
etkinlikleri, tarayıcı yer imleri ve ayarlar gibi çok
farklı türde akıllı mesajlar alabilir. Servis
sağlayıcınız, cihazınıza ayarlar yüklemek için
kullanabileceğiniz akıllı mesajlar gönderebilir.
2. Bir konu klasörüne ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Bir videoya gidin ve Onayla tuşuna basın.
Yeni hücre yayını mesajları için otomatik
bildirim ayarlama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Hücre yayını'na basın.
2. Bir konuya gidin ve <Seçenek> → Önemli
olar. işaretle'ye basın.
3. Otomatik bildirimleri durdurmak için
<Seçenek> → Önemli işaret. kaldır'a
basın.
Akıllı mesaj verilerini veya ayarlarını
cihazınıza kaydetme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
Gelen Kutusu'na basın.
2. Bir mesaja ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. <Seçenek> tuşuna basın ve akıllı mesajın
türüne göre verileri veya ayarları kaydedin:
• Kartvizit: Kartviziti kaydet'i seçin
• Zil sesi: Galeri'ye kaydetmek için Kaydet'i
seçin
• Ajanda kaydı: Ajandaya kaydet'i seçin
23
İletişim
• WAP mesajı: Yer imlerine ekle veya
Rehber'e ekle'yi seçin
Mesaj seçeneklerini değiştirme
• SMS servis numarası: Kaydet'i seçin
Metin seçeneklerini değiştirme
• Telesekreter numarası: Rehber'e ekle'yi
seçin
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → Kısa mesaj'e basın:
• Erişim noktası ayarları: Kaydet'i seçin.
• E-posta ayarları: Kaydet'i seçin
Ayrıca, uzak posta kutunuzda kaç yeni
e-postanız olduğunu belirten bir E-posta iletisi
de alabilirsiniz.
Servis mesajları
Servis sağlayıcınızdan süresi dolduğunda
otomatik olarak silinen servis mesajları
alabilirsiniz. Servis mesajlarını Gelen
Kutusu'nda görüntüleyebilirsiniz (mesajı servis
sağlayıcısından indirmeniz gerekebilir). Servis
mesajları hakkında daha fazla bilgi için servis
sağlayıcınızla görüşün.
24
• Mesaj merkezleri: Tanımlı tüm mesaj
merkezlerini görüntülemenizi veya yeni
mesaj merkezi eklemenizi sağlar
(<Seçenek> → Yeni msj. merkezi)
• Kull. mesaj merkezi: kısa mesaj
gönderirken kullanılacak mesaj merkezini
ayarlamanızı sağlar
• Karakter kodlaması: bir karakter kodlaması
türü seçmenizi sağlar (Unicode için Tam
destek maksimum mesaj uzunluğunu yarıya
yakın düşürür)
• Rapor al: mesaj teslim edildiğinde rapor
almanızı sağlar
İletişim
• Mesaj geçerliliği: mesajın geçerli olacağı
süreyi ayarlamanızı sağlar; mesaj belirtilen
süre içinde teslim edilemezse, mesaj
merkezinden kaldırılır
• Mesaj gönd. biçimi: metin mesajlarını
başka biçime dönüştürmenizi sağlar
• Tercih edilen bağlantı: bir şebeke
bağlantısı türü ayarlamanızı sağlar
• MMS oluşturma modu: multimedya mesaj
oluşturma modunu ayarlamanızı sağlar
• Kull. erişim noktası: multimedya mesajları
gönderirken kullanılacak bir erişim noktası
ayarlamanızı sağlar
• Multimedya alımı: multimedya mesajlarını
almak için bir seçenek ayarlamanızı sağlar
• Aynı merkezle cevapla: yanıt mesajı alırken
aynı mesaj merkezini kullanmanızı sağlar
• Adsız msj. izin ver: adsız göndericilerden
gelen mesajlara izin vermenizi veya
reddetmenizi sağlar
Multimedya mesaj seçeneklerini değiştirme
• Reklamları al: reklamları almanızı veya
engellemenizi sağlar
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → Multimedya
mesajı'na basın:
• Görüntü boyutu: multimedya mesajlarına
eklenecek görüntülerin boyutunu
ayarlamanızı sağlar (bir e-posta adresine
mesaj gönderilirken, boyut otomatik olarak
Küçük değere ayarlanır)
• Rapor al: mesaj teslim edildiğinde rapor
almanızı sağlar
• Rap. gön. izin verme: multimedya mesajlar
için iletim raporlarını reddetmenizi sağlar
• Mesajın geçerliliği: mesajın geçerli olacağı
süreyi ayarlamanızı sağlar; mesaj belirtilen
süre içinde teslim edilemezse, mesaj
merkezinden kaldırılır
25
İletişim
E-posta seçeneklerini değiştirme
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → E-posta'ya basın:
• Posta kutuları: tanımlı posta kutuları
listesini görüntülemenizi sağlar; her posta
kutusu için aşağıdaki seçenekleri
ayarlayabilirsiniz:
- İmza ekle: e-postanı mesajlarınıza imza
eklemenizi sağlar
- Yeni e-posta bildirimleri: yeni e-posta
mesajı aldığınızda bir simge
görüntülenmesini sağlar
Bağlantı ayarları
Alım ayarları
- Gelen e-posta: gelen e-posta mesajları
için seçenekleri ayarlamanızı sağlar
- Alınacak e-posta: e-posta başlıklarını
veya ekleriyle birlikte mesajların tamamını
almanızı sağlar (mesajların tamamı için bir
boyut sınırı belirleyebilirsiniz)
- Giden e-posta: giden e-posta mesajları
için seçenekleri ayarlamanızı sağlar
Kullanıcı ayarları
- İsmim: kullanıcı isminizi ayarlamanızı
sağlar
- Mesajı gönder: e-posta mesajlarının
hemen mi gönderileceğini yoksa sunucuya
tekrar bağlandığınızda mı gönderileceğini
ayarlamanızı sağlar
26
- Kendime de gönder: giden e-posta
mesajlarının kopyalarını kaydetmenizi
sağlar
- Alma miktarı: bir kerede alınacak başlık
sayısı üst sınırını ayarlamanızı sağlar
- IMAP4 klasörü yolu (IMAP4): sunucuyla
senkronize olacak klasörün yolunu
ayarlamanızı sağlar
- Klasör abonelikleri (IMAP4): posta
kutusuna bağlanmanızı ve klasörleri
güncellemenizi sağlar
İletişim
Otomatik alım
- E-posta bildirimleri: yeni e-posta mesajı
aldığınızda bildirilmesini sağlar
- E-posta alımı: e-postayı sunucudan
otomatik olarak almanızı sağlar
• Kullanılan posta kutusu: mesajlar için bir
posta kutusu ayarlamanızı sağlar
Servis mesajı seçeneklerini değiştirme
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → Servis mesajı'na
basın:
• Servis mesajları: servis mesajlarını
almanızı sağlar
Hücre yayını mesajı seçeneklerini
değiştirme
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → Hücre yayını'a
basın:
• Alım: hücre yayını mesajlarını almanızı
sağlar
• Dil: hücre yayını mesajlarını Tümü veya
Seçili dillerde almanızı sağlar
• Konu algılaması: var olan bir konuya ait
olmayan bir hücre yayını mesajı aldığınızda,
konu numarasının otomatik olarak
kaydedilmesini sağlar
• Mesajları indir: yeni servis mesajlarının
otomatik olarak mı yoksa el ile mi alınacağını
ayarlamanızı sağlar
27
İletişim
Diğer mesaj seçeneklerini değiştirme
Son aramalar
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
Bekleme modunda, [Menü] → Mesajlar →
<Seçenek> → Ayarlar → Diğer'e basın:
Cevapsız aramalar, gelen aramalar ve aranan
numaralarla ilgili son işlem kayıtlarını
görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.
• Gönd. mesajı kaydet: giden mesajların
kopyalarını kaydetmenizi sağlar
Son arama kayıtlarını görüntüleme
• Kayıtlı mesaj sayısı: gönderilmiş
klasöründe saklanacak kayıtlı mesaj
sayısının üst sınırını ayarlamanızı sağlar;
yeni mesajlar kaydedildikçe eskileri silinir
• Kullanılan hafıza: mesajların
saklanmasında kullanılacak hafıza
konumunu belirlemenizi sağlar
İşlem kayıtları
Aramalar, paket veriler ve diğer iletişim
etkinlikleriyle ilgili işlem kaydı bilgilerinin nasıl
görüntülendiğini öğrenin.
28
Son cevapsız aramaları, gelen aramaları ve
aranan numaraları görüntülemek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Son aramalar'a basın.
2. Bir arama türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
Arama kaydından bir numarayı aramak için
numaraya gidin ve [
] tuşuna basın.
Son arama kayıtlarını silme
Tüm son arama kayıtlarını bir kerede silebilir,
tek bir son arama kaydını silebilir veya işlem
kaydından bir numarayı silebilirsiniz.
İletişim
Tüm son arama kayıtlarını silmek için,
Arama süresi
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Son aramalar'a basın.
Son aramanızın, aranan numaranın, gelen
aramanın veya tüm aramaların süresini
görüntülemek için Bekleme modunda, [Menü]
→ İşlem kaydı → Arama süresi'ne basın.
2. <Seçenek> → Son aramaları sil'e basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
Tek bir arama kaydını silmek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Son aramalar → bir arama türü'ne basın.
2. <Seçenek> → Listeyi temizle'ye basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
Tüm arama sürelerini sıfırlamak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Arama süresi'ne basın.
2. <Seçenek> → Sayaçları temizle'ye basın.
3. Kilit kodunu girin (varsayılan kilit kodu
00000000 olarak ayarlanmıştır) ve ardından
<Tamam> tuşuna basın.
İşlem kaydından tek bir numarayı silmek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Son aramalar → bir arama türü'ne basın.
2. Bir numaraya gidin ve [C] tuşuna basın veya
<Seçenek> → Sil'e basın.
Paket veri
Gönderilen veya alınan paket verinin miktarını
görüntülemek için Bekleme modunda, [Menü]
→ İşlem kaydı → Paket veri'ye basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
29
İletişim
Paket veri sayaçlarını sıfırlamak için,
İşlem kayıtlarını filtreleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem kaydı
→ Paket veri'ye basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem
kaydı'na basın.
2. <Seçenek> → Sayaçları sıfırla'ya basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
3. Kilit kodunu girin (varsayılan kilit kodu
00000000 olarak ayarlanmıştır) ve ardından
<Tamam> tuşuna basın.
3. <Seçenek> → Filtrele'ye basın.
İletişim kaydı
İletişim kaydını silme
İletişim bilgilerini görüntüleyebilir ve işlem
kayıtlarını iletişim kaydı için filtreleyebilirsiniz.
İşlem kaydı içeriğinin tamamını silmek için,
İletişim kaydını görüntüleme
4. Bir filtre türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem
kaydı'na basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem
kaydı'na basın.
3. <Seçenek> → İşlem kaydını sil'e basın.
2. İletişim kaydına geçmek için sağa gidin.
4. Onaylamak için <Evet>'e basın.
Birden fazla parçadan oluşan bir kısa mesaj
gibi bazı işlemler tek bir iletişim kaydı olarak
görüntülenir.
30
İletişim
İşlem kaydı süresi
İletişim bilgilerinin işlem kaydında saklanacağı
süreyi değiştirebilirsiniz. Belirtilen süreden
sonra hafızada yer açmak için işlemler otomatik
olarak silinir.
İşlem kaydı süresini ayarlamak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → İşlem
kaydı'na basın.
2. <Seçenek> → Ayarlar'a basın.
3. <Seçenek> → Değiştir'e basın.
4. Bir süreye gidin ve Onayla tuşuna basın.
İşlem kaydı yok seçeneğini seçerseniz
iletişim bilgileri kaydedilmez.
31
2
Medya
Cihazınızdaki medya uygulamalarını
kullanmayı öğrenin: Müzik çalar, Kamera,
Galeri, ShoZu, Video Düzenleyici, Görüntü
Düzenleyici, Radyo, Flash Player, RealPlayer
ve Kaydedici.
Müzik çalar
Müzik çalar uygulamasıyla mp3, aac veya wma
müzik dosyalarını çalabilirsiniz.
Cihazınıza dosya ekleme
Müzik dosyalarını internet'ten indirerek veya
PC Studio (PC Studio'nun yardımına bakın),
microSD hafıza kartı ya da Windows Media
Player'dan aktararak cihazınıza ekleyebilirsiniz.
Müzik kütüphanesine dosya ekleme
Dosyaları müzik kütüphanesine otomatik olarak
eklemek için,
1. Müzik dosyalarını cihazınıza ekleyin.
2. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Müzik çalar → <Seçenek> → Müzik
kütüphanesi.
3. <Seçenek> → Müzik kütüph. güncelle
seçeneğine basın.
Müzik dosyalarını çalma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Müzik çalar → <Seçenek> → Müzik
kütüphanesi.
2. Bir parça listesine gidin.
3. <Seçenek> → Çal/Oynat seçeneğine basın.
32
Medya
4. Çalma sırasında aşağıdaki tuşları kullanın:
Tuş
İşlev
Onay
Kayıttan yürütmeyi
duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar
Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:
• Parçaları karışık olarak çalmak için
<Seçenek> → Rasgele çalma → Açık'a
basın.
• Parçayı veya tüm parçaları sürekli çalmak
için <Seçenek> → Başa dön'e basın.
Gezinti
(Yukarı)
Kayıttan yürütmeyi yeniden
başlatmanızı, İleri
atlamanızı (3 saniyeden az
basın); ileri taramanızı
(basılı tutun) sağlar
Gezinti
(Aşağı)
İleri atlamanızı ve ileri
taramanızı (uzun basın)
Ses seviyesi
Ses seviyesini artırmanızı
veya azaltmanızı sağlar
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Müzik çalar seçeneğine basın.
0
Çalmayı durdurmanızı
sağlar
2. <Seçenek> → Müzik kütüphanesi → Parça
listeleri'ne basın.
• Müzik çaları, arkaplanda müzik çalacak
şekilde kapatmak için <Seçenek> →
Arkaplanda çal'a basın.
Parça listesi oluşturma
Özel bir parça listesi oluşturmak için,
3. <Seçenek> → Yeni parça listesi → hafıza
konumuna basın (gerekirse).
33
Medya
4. Çalma listesi için bir isim girin ve Onayla
tuşuna basın.
4. Fotoğrafı çekmek için [Kamera] seçeneğine
basın.
<Sçnklr> tuşuna basın ve Ayarlar'a gidin.
Genel → GPS Kapalı/Açık → Açık
seçeneğini belirleyin ve fotoğraf çekin
Fotoğraf geçerli konum bilgilerini kaydeder
ve bunu Google Map'e yükleyebilirsiniz.
5. Bir parçaya gidin ve parça listesine eklemek
için Onayla tuşuna basın.
Kamera
Cihazınız dijital fotoğraf çekmenizi
(jpg biçiminde) veya video kaydetmenizi
(mp4 biçiminde) sağlar.
Fotoğraf çekme
1. Kameranın kapağını açın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90°
çevirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları
yapın (bkz. "Kamera modundayken tuşları
kullanma").
34
Kamera modundayken tuşları kullanma
Tuş
İşlev
Gezinme
(Sol)
Quickview'i açmanızı sağlar
Gezinme
(Sağ)
Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
Gezinti
(Aşağı)
Fotoğraf çekilmeden önce
geçecek süreyi ayarlamanızı
sağlar
Medya
Fotoğrafı görüntüleme
Tuş
İşlev
Gezinti
(Yukarı)
Ekrandaki simgeleri veya
kılavuzları gizlemenizi veya
görüntülemenizi sağlar
2. Bir görüntüye gidin ve Onayla tuşuna basın.
1
Video kamera moduna
geçmenizi sağlar
Video kaydetme
2
Çekim modunu değiştirmenizi
sağlar
3
Fotoğraf çekilmeden önce
geçecek süreyi ayarlamanızı
sağlar
Flaşı açıp kapatmanızı sağlar
0
Makro özelliğini açmanızı veya
kapatmanızı sağlar
Ekrandaki simgeleri veya
kılavuzları gizlemenizi veya
görüntülemenizi sağlar
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Galeri → Görüntüler seçeneğine basın.
1. Kameranın kapağını açın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90°
çevirin.
3. Video kamerayı başlatmak için [1]
düğmesine üç kez basın.
4. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarları
yapın (bkz. "Video Kamera modundayken
tuşları kullanma").
5. Kayıt işlemini başlatmak için [Kamera]
tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için < > veya
[Kamera] seçeneğine basın.
35
Medya
Video Kamera modundayken tuşları
kullanma
Video dosyası yürütme
Tuş
İşlev
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Galeri → Video klipler tuşuna basın.
Gezinme
(Sol)
Quickview'i açmanızı sağlar
2. Bir videoya gidin ve Onayla tuşuna basın.
Gezinme
(Sağ)
Sesi kapatmanızı veya
açmanızı sağlar
Gezinti
(Aşağı)
Video kaydına başlanmadan
önce geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
Tüm ortam dosyalarınızı ve akış için internet
bağlantılarınızı Galeri'den yönetebilirsiniz.
Gezinti
(Yukarı)
Ekrandaki simgeleri gizlemenizi
veya görüntülemenizi sağlar
Ortam dosyası açma
1
Kamera moduna geçmenizi
sağlar
3
Video kaydına başlanmadan
önce geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
Ekrandaki simgeleri gizlemenizi
veya görüntülemenizi sağlar
36
Galeri
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Galeri'ye basın.
Ortam dosyalarınız, dosya türüne göre
otomatik olarak düzenlenir.
2. Bir ortam klasörüne ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
3. Bir ortam dosyasına ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
Medya
Galeri'ye akış için internet bağlantısı
ekleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Galeri → Akış bağlantıları'na basın.
2. <Seçenek> → Yeni bağlantı → hafıza
konumuna basın (gerekirse).
3. Bir isim ve web adresi girerek Onayla tuşuna
basın.
İnternet'ten akış içeriği oynatma
ShoZu
ShoZu ile fotoğrafları ve videoları sık
kullandığınız web sitelerine ve web
günlüklerine yükleyebilir, bu sitelerdeki en yeni
dosyaları alabilirsiniz.
ShoZu'yu Etkinleştirme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
ShoZu → <Seçenek> → Activate →
<Evet>'e basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Galeri → Akış bağlantıları'na basın.
2. ShoZu kimliğinizi ve şifrenizi girin ve
ardından <Tamam> tuşuna basın.
2. Bir bağlantıya gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Bir erişim noktasına gidin ve Onayla tuşuna
basın (gerekirse).
RealPlayer başlatılır ve kablosuz web'e
bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.
3. <Evet> tuşuna basın.
37
Medya
Yeni bir hedef oluşturma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
ShoZu → Share-It → Destinations →
<Seçenek> → Add new destination →
<Evet>'e basın.
2. Hedefin adını, e-posta adresinizi, kullanıcı
adını (gerekirse) ve şifreyi girin.
4. <Yükle>'ye basın.
Konum bilgisi içeren fotoğrafları ShoZu'yu
kullanarak Google Map'e yükleyebilirsiniz.
Biri Google Map'te konumu aradığında,
sizin fotoğrafınız görüntülenir.
Son güncelleştirmeleri alma
3. Yeni hedefi eklemek için <Seçenek> →
Save'e basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
ShoZu → ZuCasts → Get ZuCasts → bir web
sitesine basın.
Bir dosyayı yükleme
2. Web sitesindeki son güncelleştirmeleri
indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
ShoZu → Share-It → All files'a basın.
2. Dosyayı seçin ve <Seçenek> → Send'e
basın.
3. Bir hedef seçin.
38
Video Düzenleyici
Video Düzenleyici'yi kullanarak videoları
düzenleyebilir veya fotoğrafları ya da videoları
birleştirerek video oluşturabilirsiniz.
Medya
Video'yu kırpma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Video düzenle'ye
basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için Onayla tuşuna
basın.
4. Yeni videonun başını ve sonunu işaretleyin:
• Yeni videonun başlamasını istediğiniz
noktada <Başlat>'a basın.
• Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada
<Son>'a basın.
5. <Seçenekler> → Ayarlar'a basın ve video
dosyasını kaydetmeyle ilgili görüntü kalitesi,
isim öneki ve hafıza konumu gibi özellikleri
değiştirin.
6. Bitirdiğinizde <Geri> → <Seçenekler> →
Kaydet'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.
Videoya ses ekleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Video düzenle'ye
basın.
2. Bir video dosyası seçin.
3. Oynatmayı başlatmak için Onayla tuşuna
basın.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için
<Seçenekler> → Ses'e basın:
• Seslendirme: Kaydettiğiniz seslerden birini
ekleyin.
• Canlı seslendirme: Yeni ses kaydederek
videoya ekleyin.
39
Medya
5. Var olan bir sesi eklemek için <Seçenekler>
→ Seslendirmeye başla → sese basın.
Yeni bir ses eklemek için <Kayıt>'e basın ve
sesi kaydedin.
Ses eklendikten sonra, cihaz videoyu
otomatik olarak oynatmaya başlar.
6. <Geri> düğmesine basın.
7. <Seçenekler> → Ayarlar'a basın ve video
dosyasını kaydetmeyle ilgili görüntü kalitesi,
isim öneki ve saklanacağı konum gibi
özellikleri değiştirin.
8. Bitirdiğinizde <Geri> → <Seçenekler> →
Kaydet'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.
Slayt gösteri oluşturma
En sevdiğiniz fotoğrafları birleştirerek bir slayt
gösterisi hazırlayabilirsiniz.
40
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Slayt hazırla'ya basın.
2. İstediğiniz fotoğrafları seçin ve
<Tamamlandı>'a basın.
3. Fotoğrafları görüntülerken, aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek> tuşuna
basın:
Seçenek
Açıklama
Efekt
Renk tonunu değiştirmenizi
veya özel efekt
uygulamanızı sağlar
Insert →
Fotoğraf veya metin
Fotoğraf ekle, eklemenizi sağlar
Metin klibi ekle
Geçiş
Slayt gösterinizin bir video
klipten veya fotoğraftan
diğerine geçişte nasıl
görüneceğini
değiştirmenizi sağlar
Medya
Storyboard oluşturma
Seçenek
Açıklama
Anlatım →
Insert
Slayt gösterinize ses
eklemenizi sağlar
Süre
Fotoğrafların süresini
ayarlamanızı sağlar
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Video Düzenleyici → Hikaye panosu'a
basın.
Taşı
Fotoğrafların sırasını
değiştirmenizi sağlar
2. İstediğiniz fotoğrafları ve videoları seçerek
<Tamamlandı>'a basın.
Ayarlar
Video dosyayı
kaydederken görüntü
kalitesi, varsayılan etiket
ve hafıza konumu gibi
özellikleri değiştirmenizi
sağlar
4. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Kaydet'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.
Fotoğrafları ve videoları birleştirerek storyboard
oluşturabilirsiniz.
Slayt gösterisi yapmak için kullandığınız
seçenekleri kullanabilirsiniz. Bir önceki
bölüme bakın.
Ayrıca, seçili videoyu kırpmak veya videoya
ses eklemek için Klibi düzenle seçeneğini
de kullanabilirsiniz.
3. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Kaydet'e basın.
Yeni videoyu kaydettikten sonra, cihaz
videoyu otomatik olarak oynatmaya başlar.
41
Medya
Görüntü düzenleyici
6. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Farklı kaydet'e
basın.
Görüntü Düzenleyici'yi kullanarak görüntüler
üzerinde değişiklik yapabilir ve eğlenceli
efektler ekleyebilirsiniz.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve
<Tamam>'a basın.
Görüntülere efekt uygulama
Görüntüyü ayarlama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Görüntü düzenleyici'ye basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Görüntü düzenleyici'ye basın.
2. <Seçenek> → Yeni görüntü → Aç veya
Görüntü yakala'ya basın.
2. <Seçenek> → Yeni görüntü → Aç veya
Görüntü yakala'ya basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf
çekin.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf
çekin.
4. <Seçenek> → Efektler → bir efekt seçin.
4. <Seçenek> → Ayarla → bir ayar
seçeneğine (otomatik düzey, parlaklık,
kontrast veya renk) basın.
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve
<Tamamlandı> tuşuna basın.
42
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü
istediğiniz şekilde ayarlayın ve
<Tamamlandı> tuşuna basın.
Medya
6. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Farklı kaydet'e
basın.
6. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Farklı kaydet'e
basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve
<Tamam>'a basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve
<Tamam>'a basın.
Görüntüyü dönüştürme
Görsel özellik ekleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Görüntü düzenleyici'ye basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Görüntü düzenleyici'ye basın.
2. <Seçenek> → Yeni görüntü → Aç veya
Görüntü yakala'ya basın.
2. <Seçenek> → Yeni görüntü → Aç veya
Görüntü yakala'ya basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf
çekin.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf
çekin.
4. <Seçenek> → Dönüştür → Döndür'e veya
Çevir'e basın.
4. <Seçenek> → Ekle → bir görsel özelliğe
(çerçeve, görüntü, küçük resim, ifade
simgesi veya metin) basın.
5. Gezinti tuşlarını kullanarak görüntüyü
istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve
<Tamamlandı> tuşuna basın.
5. Eklemek istediğiniz görsel özelliği seçin ve
<Seç> tuşuna basın.
43
Medya
6. <Tamamlandı> veya <Seçenek> →
Tamamlandı'ya basın.
7. Bitirdiğinizde <Seçenek> → Farklı kaydet'e
basın.
8. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve
<Tamam>'a basın.
4. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
• Bir radyo kanalına elle erişmek için
frekansını girin, <Seçenek> → Manuel
ayarlama'ya basın.
• Ses seviyesini ayarlamak için
[Ses seviyesi] tuşuna basın.
• Sesi hoparlöre vermek için <Seçenek> →
Hoparlörü etkinleştir'e basın.
Radyo
FM radyo ile en beğendiğiniz kanalları
dinleyebilirsiniz.
FM radyoyu dinleme
1. Kulaklığı kulaklık girişine takın.
2. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Radyo'ya basın.
3. Kullanılabilir radyo kanallarını aramak için
veya
tuşunu seçin.
44
• Radyo dinlerken diğer işlevlere erişmek
için <Seçenek> → Arkaplanda çal'a basın.
Sevdiğiniz radyo kanallarının listesini
ayarlama
Kanal listesini ayarladıktan sonra, radyo
ekranından
veya
tuşlarını seçerek
kanallara erişebilirsiniz.
Medya
Radyo kanallarını otomatik ayar işleviyle
kaydetme
1. Kanal listesine erişmek için radyo ekranında
<Seçenek> → Kanallar'a basın.
2. <Seçenek> → Kanalları oto. kayd.
seçeneğine basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın (bu işlem
önceki kanal ayarlarını değiştirir).
4. Bitirdiğinizde <Geri>'ye basın.
Flash® Player
Cihazınızda Flash (swf) dosyalarını
görüntülemek için Flash Player bulunur.
Bir Flash dosyasını görüntülemek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Flash oy.'a basın.
2. Flash dosyasına gidin ve Onayla tuşuna
basın (bir hafıza kartında saklanan dosyaları
bulmak için sağa gidin).
Radyo kanalını elle kaydetme
1. Radyo ekranında istediğiniz radyo kanalına
gidin.
2. <Seçenek> → Kanalı kaydet'e basın.
3. Boş bir konum seçin.
4. Kanal adını girin ve <Tamam>'a basın.
RealPlayer®
Cihazınızda farklı ortam dosyalarını ve
internet'ten akış içeriğini görüntülemek için
RealPlayer bulunur. RealPlayer şu uzantılara
sahip dosyaları destekler: 3gp, mp4, rm, ram,
ra ve rv.
45
Medya
Bir ortam dosyasını RealPlayer'da
oynatma
Kaydedici
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
RealPlayer'a basın.
Kaydedici'yi sesli notlar ve ses klipleri
kaydetmek ve bunları çalmak için
kullanabilirsiniz.
2. <Seçenek> → Aç → En son klipler'e veya
Kayıtlı klip'e basın.
Ses klibi kaydetme
3. Bir ortam dosyası bulun ve Onayla tuşuna
basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Kaydedici'ye basın.
Akış web içeriğini RealPlayer ile
oynatma
Web tarayıcınızdan akış web içeriğine bir
bağlantıyı tıklattığınızda, RealPlayer içeriği
tampon belleğe alır ve oynatır (bkz. "Bir web
sayfasını görüntüleme." X sf. 57). Daha sonra
akış içeriğine ait seçenekleri kullanmak için
seçenek tuşlarını ve ses tuşlarını
kullanabilirsiniz.
46
2. Kaydetmeye başlamak için Onayla tuşuna
basın.
3. Kaydetmeyi bitirdiğinizde <Durdur>'a basın.
Ses klibi otomatik olarak kaydedilir.
Medya
Ses klibi çalma
PC Studio'yu yükleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Medya →
Kaydedici'ye basın.
1. PC Studio CD'sini Windows uyumlu bir
PC'ye yerleştirin.
2. <Seçenek> → Galeri'ye git'e basın.
2. Kurulum programının dilini seçin.
3. Bir mesaja ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kayıttan yürütme otomatik olarak başlar.
4. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için
ekrandaki düğmeleri kullanın.
Yükleme sırasında, kurulum programı
gerekli USB sürücülerini otomatik olarak
yükler.
PC Studio'yu kullanma
PC Studio
PC Studio CD-ROM'unda bulunan PC Studio
uygulaması, kişisel bilgilerinizi yönetmenizi ve
dosyaları cihazınızla senkronize etmenizi
sağlayan Windows tabanlı bir programdır. Daha
fazla bilgi için programı yükleyin ve PC
Studio'nun yardımına bakın.
Cihazınızı PC Studio yüklü bir bilgisayara
bağlamak için cihazın USB modunu
değiştirmeni gerekir (Bkz. "PC Studio'yu
kullanma." X sf. 65).
47
3
Kişisel verimlilik
Kartviziti yönetmeyi, ajanda etkinliklerini
zamanlamayı, notlar oluşturmayı ve Quickoffice
ile Adobe Reader uygulamalarını kullanmayı
öğrenin.
Yeni kartviziti cihazın hafızasında oluşturma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. <Seçenek> → Yeni kartvizit'e basın.
Kartvizit
İsim, telefon numarası ve adres gibi kişisel
bilgileri saklamak için kartvizit ve grupları
kullanmayı öğrenin.
Yeni kartvizit oluşturma
Kartvizitleri cihazınızın hafızasında veya bir
SIM kartta saklayabilirsiniz.
3. Kartvizit bilgilerini girin.
Ek bilgi alanlarını doldurmak için
<Seçenek> → Bilgi ekle → bir ayrıntı
türüne basın. Kartvizite bir görüntü
atamak için <Seçenek> → Küçük
görüntü ekle → bir görüntüye basın.
4. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti
kaydetmek için <Tamam>'a basın.
Yeni kartviziti SIM kartta oluşturma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. <Seçenek> → SIM kartvizitleri → SIM
rehberi'ne (SIM kart) basın.
48
Kişisel verimlilik
3. <Seçenek> → Yeni SIM kartviziti'ne basın.
Kartvizitleri kopyalama
4. Kartvizit bilgilerini girin.
Kartvizitleri bir hafıza konumundan diğerine
kopyalamak için,
5. Bilgi girmeyi tamamladığınızda kartviziti
kaydetmek için <Tamam>'a basın.
Kartvizit arama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. Kartvizit adının ilk birkaç karakterini arama
kutusuna girin.
Kartvizitler listelenerek, girdiğiniz harflere en
yakın isimler işaretlenir.
3. Bir kartvizit kaydına gidin ve açmak için
Onayla tuşuna basın.
1. Kartvizit listesini açın:
a. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın (cihazın hafızası).
b. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber →
<Seçenek> → SIM kartvizitleri → SIM
rehberi'ne (SIM kart) basın.
2. Bir kartvizite gidin ve <Seçenek> →
Rehber'e Kopyala'yı veya SIM reh.'ne
kopyala'yı seçin.
Bir hafıza kartı taktıysanız kartvizitleri karta
veya karttan kopyalayabilirsiniz.
<Seçenek> → Kopyala → Hafıza
kartına'ya veya Hafıza kartından'a basın.
49
Kişisel verimlilik
Varsayılan numarayı veya adresi
ayarlama
Bir kartvizite hızlı arama numarası
atama
Bazı kartvizitlerde birden fazla numara veya
adres olabilir.
Sekiz adete kadar kartvizite hızlı arama
numarası atayabilirsiniz. ([2] - [9] arası);
[1] kendi telesekreterinizin hızlı arama
numarası olarak ayrılmıştır.
Tek bir numarayı veya adresi varsayılan olarak
atamak için,
1. Kartvizit listesini açın (bkz. "Kartvizitleri
kopyalama." X sf. 49).
2. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
3. <Seçenek> → Varsayılanlar'a basın.
4. Bir varsayılan türe gidin ve Onayla tuşuna
basın.
5. Bir numaraya veya adrese gidin ve Onayla
tuşuna basın.
6. Bitirdiğinizde <Geri>'ye basın.
50
Hızlı arama numarası atamak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Telefon numarasına gidin ve <Seçenek> →
Hızlı aramaya ata'ya basın.
4. Bir hızlı arama numarasına gidin ve Onayla
tuşuna basın.
5. <Evet>'e basın (gerekirse).
Kişisel verimlilik
Bir kartvizite veya gruba zil sesi atama
Kartvizit grubu oluşturma
Herhangi bir kartvizite veya gruba zil sesi
atayabilirsiniz.
Kartvizit grupları oluşturabilir ve tüm gruba
mesaj gönderebilirsiniz.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. Bir kartvizite veya gruba ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
2. Grup listesine geçmek için sağa gidin.
3. <Seçenek> → Zil sesi'ne basın.
4. Bir zil sesine ilerleyin ve Onayla tuşuna
basın.
Tek bir kişi için cihazınız, kartvizite son
atanan zil sesini kullanır. Örneğin bir gruba
zil sesi atarsanız ve daha sonra o gruptaki
bir kartvizite farklı bir zil sesi atarsanız, o
kişi aradığında cihaz kartvizite atanan zil
sesini kullanır.
3. <Seçenek> → Yeni grup'a basın.
4. Bir isim girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Yeni grubunuza gidin ve açmak için Onayla
tuşuna basın.
6. <Seçenek> → Üye ekle'ye basın.
7. Eklemek istediğiniz her kartvizite gidin ve
Onayla tuşuna basın.
8. Kartvizitleri seçmeyi bitirdiğinizde bunları
gruba kaydetmek için <Tamam>'a basın.
51
Kişisel verimlilik
Kartvizitleri senkronize etme
Takvim etkinliği oluşturma
Kartvizitleri geçerli senk profilini kullanarak
senkronize etmek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Ajanda'ya basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Rehber'e
basın.
2. Bir tarihe gidin ve <Seçenek> → Yeni kayıt
→ bir etkinlik türüne basın:
2. Bir kartvizite gidin ve <Seçenek> →
Senkronizasyon→ Başlat'a basın.
• Toplantı: belirli bir tarihi ve zamanı
hatırlatır
3. Bir senk profiline veya cihaza gidin ve
Onayla tuşuna basın.
• Not: genel metin
Senk profillerini veya ayarlarını değiştirmek
için bkz. "Cihazınızı senkronize etme."
X sf. 67
Takvim
Randevuları, doğum günlerini veya diğer
etkinlikleri takip etmek için takvimi kullanın.
52
• Yıldönümü: belirli bir tarihi her yıl hatırlatır
• Yapılacak: belirli bir görevle ilgili not
3. Bu alanları doldurun ve etkinliğinizle ilgili
ayarları yapın.
4. Bitirdiğinizde kaydetmek için <Tamam>'a
basın.
Senkronizasyon alanında bir etkinliğin
Özel mi (yalnızca siz görebilirsiniz), Genel
mi (senkronizasyon yaptıktan sonra
verilerinize erişen herkes görebilir) yoksa
Yok (senkronize değil) olarak mı
ayarlanacağını belirtebilirsiniz.
Kişisel verimlilik
Takvim görünümünü değiştirme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Ajanda'ya basın.
2. <Seçenek> → bir görüntü türüne basın.
Etkinlik alarmını durdurma
Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız,
belirtilen saatte alarm bir dakika süreyle çalar.
Alarmı durdurmak için <Durdur>'a basın.
Alarmın kısa süre sonra tekrar çalmasını
sağlamak için <Sustur> → <Ertele>'ye basın.
Ajanda seçeneklerini değiştirme
Aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için
herhangi bir ajanda görünümünde <Seçenek>
→ Ayarlar'a basın:
• Ajanda alarmı sesi: kişiselleştirilmiş alarm
sesi ayarlamanızı sağlar
• Alarm erteleme süresi: ajanda alarmları
için erteleme süresi ayarlamanızı sağlar
• Varsayılan görünüm: ajanda açıldığında
görüntülenecek görünümü ayarlamanızı
sağlar
• Hafta başlangıcı: haftalık görünümde
gösterilecek ilk günü ayarlamanızı sağlar
• Hafta görünm. başlığı: haftalık görünüm
başlığını hafta numarası veya gün olarak
ayarlamanızı sağlar
Quickoffice®
Quickoffice uygulamasını kullanarak
cihazınızdaki Word, Excel ve PowerPoint
dosyalarını açabilirsiniz.
53
Kişisel verimlilik
Quickoffice belgesini açma
Seçenek
Açıklama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Quickoffice'e basın.
Git
Belgenin üst veya alt
bölümüne geçmenizi veya
belirli bir konuma gitmenizi
sağlar
Bulma
seçenekleri
Metin bulmanızı sağlar
3. Bir belgeye ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
4. Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek> tuşuna
basın:
Oto.
kaydırmayı
başlat
Belgeyi otomatik olarak
kaydırmanızı sağlar
Tekrar
boyutlandır
Sütun veya satırın
boyutunu değiştirmenizi
veya sütunu en geniş
boyuta sığdırmanızı sağlar
Kaydır
Sola veya sağa gitmenizi
sağlar
Tam ekran
Görüntüleme için tam
ekranı kullanmanızı sağlar
2. Uygulamalar (Quickword, Quicksheet ve
Quickpoint) arasında geçiş yapmak için
sağa gidin.
54
Seçenek
Açıklama
Yakınlaştır/
Uzaklaştır
Belgenin bir bölümünü
büyütmenizi sağlar
Çalışma
sayfası
Başka çalışma sayfasına
geçmenizi sağlar
Kişisel verimlilik
Quickoffice'i güncelleme
Quickmanager uygulamasını kullanarak
program güncellemelerini, yeni Quickoffice
ürünlerini veya kampanyaları indirebilirsiniz.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Quickoffice'e basın.
2. Quickmanager uygulamasına geçmek için
sağa gidin.
3. Bir Quickmanager öğesine gidin ve Onayla
tuşuna basın.
Adobe® Reader®
Adobe Reader uygulamasını kullanarak PDF
belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Adobe PDF'ye basın.
2. <Seçenek> → Dosya tara'a basın.
3. Bir hafıza türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
4. Bir dosya türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
5. Bir dosyaya gidin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek> tuşuna
basın:
Seçenek
Açıklama
Yakınlaş./
Uzaklaştır
Belgenin bir bölümünü
büyütmenizi sağlar
Bul
Metin bulmanızı sağlar
Görünüm
Görüntüleme için tam ekranı
kullanmanızı veya belgeyi
döndürmenizi sağlar
Git
Başka sayfaya geçmenizi
sağlar
55
Kişisel verimlilik
Notlar
Notlar uygulamasını kullanarak metin notları
oluşturabilir ve bunları diğer cihazlarla
senkronize edebilirsiniz.
Notları diğer cihazlarla senkronize
etme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Notlar'a basın.
Not oluşturma
2. Bir nota gidin ve <Seçenek> →
Senkronizasyon → Başlat'a basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Notlar'a basın.
3. Bir senk profiline veya cihaza gidin ve
Onayla tuşuna basın.
2. <Seçenek> → Yeni not'a basın.
3. Metni girin.
4. Metni girmeyi tamamladığınızda notu
kaydetmek için <Tamam>'a basın.
56
4
Web
Cihazınızın dahili web tarayıcısını kullanarak
kablosuz web'e bağlanabilirsiniz. Web'e
bağlanmak için şunlar gerekir:
• Veri aramalarını destekleyen kablosuz bir
şebekeye abone olmak
• Veri servisini SIM kartınız için etkinleştirmek
• Bir servis sağlayıcıdan internet erişim
noktası edinmek
• Web ayarlarınızı tanımlamak
Cihazınız kablosuz web'e erişecek şekilde
önceden ayarlanmıştır. Web'e
erişemiyorsanız yeni tarayıcı ayarlarını
indirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
Bir web sayfasını
görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Web'e basın.
Cihaz yer imleri ve klasörlerden oluşan bir
liste görüntüler.
2. Bir web sayfasına erişin:
• Bir yer imine gidin ve Onayla tuşuna basın.
• Bir web adresine girin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Bir web sayfasında gezinirken araç
çubuğunu görüntülemek veya gizlemek için
Onayla tuşuna uzun basın:
Simge
Açıklama
Sık kullanılan bağlantılar
Sayfaya genel bakış
57
Web
Simge
Açıklama
Yeniden Yükle
Bul
4. Web bağlantısını kapatmak için <Kapat>
seçeneğine basın.
• Cihazınızda "Hafıza yetersiz" uyarısı
görüntülenirse, hafızayı boşaltmak için,
çalışan diğer uygulamaları kapatın ve
sonra tarayıcıyı yeniden başlatın.
• Şifreli bir bağlantı kurduğunuzda cihaz bir
güvenlik işareti ( ) görüntüler.
Web'de gezinirken aşağıdaki seçeneklere
erişmek için <Seçenek>'e basın:
• Web adresine git: girilen web sayfasına
gitmenizi sağlar
• Yer imleri: yer imi listesini açmanızı sağlar
• Yer imlerine kaydet: geçerli sayfa için yeni
bir yer imi oluşturmanızı sağlar
58
• Ekranı döndür: geniş görünüme geçmenizi
sağlar
• Gezinme seçenek.: son ziyaret ettiğiniz
sayfaların ekran görüntülerini görmenizi ve
geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar
• Yakınlaştırma seçnk.: bir web sayfasını
yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı
sağlar
• Pencere: kablosuz web'de gezinirken tüm
açılan pencereleri engellemenizi veya açılan
pencerelerin tarayıcınızda görüntülenmesine
izin vermenizi sağlar
• Gizlilik verilerini sil: kablosuz web'de
gezinirken aktarılan tanımlama bilgileri,
önbellekteki veriler, geçmiş ve form ya da
şifre gibi verileri silmenizi sağlar
• Araçlar: sayfaları çevrimdışı görüntülemek
için kaydetmenizi, bir web sayfasını
göndermenizi veya web sayfasıyla ilgili
bilgileri görüntülemenizi sağlar
Web
• Bul: bir web sayfasında metin aramanızı
sağlar
• Ayarlar: tarayıcı ayarlarını değiştirmenizi
sağlar
Tarayıcı ayarlarını değiştirme
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için tarayıcıda
<Seçenek> → Ayarlar'a basın:
• Genel: erişim noktası, ana sayfa, geçmiş,
güvenlik ve Java seçeneklerini ayarlamanızı
sağlar
• Sayfa: web içeriğinin yüklenmesi ve
görüntülenmesiyle ilgili seçenekleri
ayarlamanızı sağlar
• Gizlilik: yer imi ve tanımlama bilgisi
seçeneklerini ayarlamanızı sağlar
• Web beslemelr.: sayfanın otomatik olarak
güncellenmesini sağlar
Yer imi ekleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Web'e basın.
2. <Seçenek> → Yer imi yöneticisi → Yer imi
ekle'ye basın.
3. Yer iminin ismi, adresi ve erişim noktası
bilgilerinin yanı sıra istenirse bir kullanıcı adı
ve şifre de girin.
4. <Seçenek> → Kaydet'e basın.
Yer imi kullanma
Web'de gezinirken yer imlerine de erişebilirsiniz
(bkz. "Yer imi ekleme." X sf. 59). Aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek> → Yer
imleri'ne basın:
Simge
Açıklama
Erişim noktasının başlangıç sayfası
Otomatik yer imleri klasörü
59
Web
Simge
Açıklama
Oluşturduğunuz klasör
Varsayılan klasör
Web beslemeleri klasörü
Yer imi
Bir web sayfasını kaydetme
ve çevrimdışı görüntüleme
Bir web sayfasını kaydettiğinizde, sayfanın bir
kopyasını web'e bağlanmadan
görüntüleyebilirsiniz. Kaydedilen kopya
otomatik olarak güncellenmediğinden, sayfanın
son halini almak için web'e düzenli olarak
yeniden bağlanmanız gerekir.
Bir web sayfasını kaydetme
1. Web sayfasına erişmek için tarayıcınızı
kullanın (bkz. "Bir web sayfasını
görüntüleme." X sf. 57).
2. <Seçenek> → Araçlar → Sayfayı kaydet'e
basın.
Web sayfası cihazınıza kaydedilir.
Kaydedilen bir web sayfasını
görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Web'e basın.
2. Bir Kayıtlı sayfalar'a gidin ve Onayla tuşuna
basın.
3. Kayıtlı bir web sayfasına gidin ve Onayla
tuşuna basın.
4. Web sayfasını güncellemek için <Seçenek>
→ Gezinme seçenek. → Yeniden yükle'ye
basın.
60
Web
Web'den dosya indirme
Web'den dosya indirdiğinizde, cihazınız bunları
Galeri'de karşılık gelen bir klasörde saklar.
Örneğin, cihazınız indirilen görüntüleri
Görüntüler klasöründe saklar.
Web'den indirdiğiniz dosyalarda
cihazınıza zarar verebilecek virüsler
olabilir. Riski azaltmak için yalnızca
güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.
Bazı ortam dosyalarında telif haklarının
korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir.
Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi,
kopyalamanızı, değiştirmenizi veya
aktarmanızı önleyebilir.
61
5
Bağlantı
Bluetooth kablosuz özelliğini veya bilgisayar
veri kablosunu kullanarak verilerin cihazınıza
veya cihazınızdan nasıl aktarılacağını öğrenin.
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanma
10 metre (30 fit) uzaklıktaki Bluetooth özelliği
etkin olan diğer kablosuz cihazlarla bağlantı
kurabilirsiniz. Cihazların arasındaki duvarlar
veya diğer engeller kablosuz bağlantıyı
engelleyebilir veya zayıflatabilir.
Bluetooth kablosuz özelliğini açma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth'a basın.
2. Bir Bluetooth'a gidin ve Onayla tuşuna
basın.
62
3. Cihazınızın diğer cihazlar tarafından
görünebilir olmasını sağlamak için Telefon
görünürlüğü'ne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
4. Görünürlük için bir seçenek belirleyin ve
Onayla tuşuna basın.
Bluetooth özelliği etkin bir cihazı
arama ve eşleştirme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth'a basın.
2. Eşleşen cihazlar listesini açmak için sağa
gidin.
3. <Seçenek> → Yeni eşleşmiş cihaz'a basın.
Cihazınız Bluetooth özelliği etkin cihazları
bulur ve listeler:
Bağlantı
Simge
Cihaz türü
Cep telefonu
Bilgisayar
Ahizesiz araç kiti
Kulaklık veya ses cihazı
Bilinmeyen cihaz
4. Bir cihaza ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
5. Bluetooth parolasını girin ve Onayla tuşuna
basın.
Bluetooth özelliği etkin diğer aygıtlarla
eşleştirmek için her iki aygıtın da aynı
parolayı kullanması gerekir. Kulaklıklar
veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir
parola kullanabilir.
6. Aygıtın onay gerekmeden veri göndermesini
ve almasını sağlamak için <Evet> tuşuna
basın. Aksi takdirde, onay gerektirmek için
<Hayır> tuşuna basın.
Eşleşmiş cihaz seçeneklerini
değiştirme
Eşleşmiş cihaz listesinde, aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e basın:
• Yeni eşleşmiş cihaz: Bluetooth özelliği etkin
başka cihaz aramanızı sağlar
• Ses cihazına bağlan: eşleşen ses cihazına
bağlanmanızı sağlar
• Kısa isim ver: eşleşen aygıt için kısa isim
belirtmenizi sağlar
• Yetkili olarak ata/Yetkisiz olarak ata: diğer
cihazın otomatik olarak mı bağlanacağını
yoksa izin mi gerekeceğini belirtmenizi
sağlar
63
Bağlantı
• Sil: bir cihazı listeden çıkarmanızı sağlar
• Tümünü sil: listedeki tüm cihazları
kaldırmanızı sağlar.
• Çıkış: eşleşen cihaz listesini kapatmanızı
sağlar
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanarak veri gönderme
1. Gönderilecek bir dosya veya öğe seçin.
2. <Seçenek> → Gönder → Bluetooth ile'ye
basın.
3. Eşleşen bir cihaza ilerleyin ve Onayla
tuşuna basın.
4. Bir parola girin ve <Tamam> tuşuna basın
(gerekirse).
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanarak veri alma
1. Başka bir aygıt telefonunuza erişmeye
çalıştığında bağlantıya izin vermek için
<Evet> tuşuna basın.
2. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak
için tekrar <Evet> tuşuna basın (gerekirse).
Kabul edilen öğeler Gelen Kutusu
klasörüne alınır.
simgesi mesajların
Bluetooth ile alındığını gösterir.
Uzak SIM modunu etkinleştirme
Uyumlu bir ahizesiz araç kiti ile birlikte Uzak
SIM modunu kullanmak için,
1. Cihazınıza onaylanmış bir ahizesiz araç
kitinden bağlanın.
2. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bluetooth → Uzak SIM modu → Açık'a
basın.
64
Bağlantı
Artık, yalnızca bağlandığınız ahizesiz araç
kitini kullanarak cihazınızdaki SIM kart
üzerinden arama yapabilir ve gelen
aramaları cevaplayabilirsiniz.
Bu özelliği kapatmak için [ ] → Uzak SIM
mod. çık'a basın.
USB ile bağlanma
USB bağlantısı için varsayılan bir
eylem ayarlama
Cihazınızı bilgisayar veri kablosunu kullanarak
bir bilgisayara bağladığınızda cihazınızın
gerçekleştireceği varsayılan eylemi ayarlamak
için,
Varsayılan bir USB modu kullanmak yerine
cihazınızı ayrıca Bağlantıda sor
seçeneğine de ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı
kullanırsanız, bilgisayara her
bağlandığınızda cihazınız bir USB modu
seçmenizi isteyecektir.
PC Studio'yu kullanma
1. USB bağlantısını PC Studio olarak
değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
3. PC Studio'yu çalıştırın ve kişisel verilerinizi
ve ortam dosyalarınızı yönetin.
Daha fazla bilgi için PC Studio'nun
yardımına bakın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
USB → USB modu'na basın.
2. Varsayılan USB modunu seçin (Ortam
yürütücüsü, PC Studio veya Veri
aktarma).
65
Bağlantı
Windows Media Player ile Senkronize
Etme
Dosyaları bir hafıza kartına
kopyalamanızı sağlar
Cihazınızı Windows Media Player 11 ile
senkronize ederek müzik dosyalarını cihazınıza
kopyalayabilirsiniz.
1. Cihaza bir hafıza kartı takın.
1. USB bağlantısını Ortam yürütücüsü olarak
değiştirin.
2. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere
görüntülendiğinde Dijital medya
dosyalarını bu aygıta eşitle'yiseçin.
4. Cihazınızın ismini girin ve Son'i tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve
senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. Eşitlemeyi Başlat'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında cihazla
bilgisayarın bağlantısını kesin.
66
2. USB bağlantısını Veri aktarma olarak
değiştirin.
3. Bilgisayar veri kablosunu kullanarak
cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere
görüntülendiğinde Dosyaları görüntülemek
için klasörü aç'ı seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına
kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında cihazla bilgisayarın
bağlantısını kesin.
Bağlantı
Cihazınızı senkronize etme
Cihazınızdaki verileri bir bilgisayarla veya
başka kablosuz cihazla senkronize etmeyi
öğrenin.
Yeni senkronizasyon profili oluşturma
Cihazınızda PC Studio için bir senkronizasyon
profili bulunur.
Yeni senkronizasyon profili oluşturmak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Senk'e basın.
2. <Seçenek> → Yeni senk. profili'ne basın.
3. Ayarları var olan bir profilden kopyalamak
için <Evet> tuşuna ya da yeni ayarlar
tanımlamak için <Hayır> tuşuna basın.
4. Şunları tanımlayın:
• Senk. profili ismi: profil için bir isim
girmenizi sağlar
• Uygulamalar: senkronize edilecek
uygulamaları ayarlamanızı sağlar
• Bağlantı ayarları: ağ bağlantısı için
seçenekleri belirlemenizi sağlar
5. Yeni profilinizi kaydetmek için <Geri> tuşuna
basın.
Veri Senkronizasyonu
1. Cihazınızı Bluetooth özelliği etkin olan
başka bir kablosuz cihaza bağlayın (bkz.
"Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arama ve
eşleştirme." X sf. 62).
2. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Senk'e basın.
67
Bağlantı
3. <Seçenek> → Senkronize et'e basın.
4. Bir cihaza gidin ve Onayla tuşuna basın
(gerekirse).
Cihazınız ilerleme bilgisini ekranın alt
bölümünde görüntüler.
Senkronizasyon işlemi tamamlandığında,
değişen verilerin listesini görmek için
<Seçenek> → İşlem kaydını göster'e
basın.
68
6
Diğer programlar
Hesaplama, Saat, Dönüştür, Ses Algılama,
Sesli Sinyal, GPS verisi ve Yer işaretleri
programlarını kullanmayı öğrenin.
Hesap Makinesi
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hesaplama'ya basın.
2. Temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek
için alfanümerik tuşları ve gezinme tuşlarını
kullanın.
3. Hesaplamalar yaparken aşağıdaki
seçeneklere erişmek için <Seçenek>'e
basın:
• Son sonuç: son yapılan hesaplamanın
sonucunu eklemenizi sağlar
• Hafıza: hesaplayıcının geçici hafızasını
kaydetmenizi, almanızı veya silmenizi
sağlar.
• Ekranı temizle: ekrandaki tüm
hesaplamaları temizlemenizi sağlar
Ondalık girmek için [ ] tuşuna basın.
Sonucu temizlemek için [C] tuşuna
basın. İşlevler arasında geçiş yapmak
için [ ] tuşuna basın.
69
Diğer programlar
Saat
Saat ayarlarını yapabilir, alarmları kurabilir ve
bir dünya saati oluşturabilirsiniz.
Saat ayarlarını değiştirme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Saat'e basın.
2. <Seçenek> → Ayarlar'a basın (bkz. "Tarih
ve saat." X sf. 85).
Yeni alarm ayarlama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Saat'e basın.
2. Sağa giderek alarm görünümüne geçin.
Bir alarmı durdurma
Alarm çalarken, kapatmak için <Durdur>'a
veya belirli bir süre sonra tekrar çalması için
<Ertele>'ye basın. Alarmı en çok beş kez
erteleyebilirsiniz.
Saat alarmının ses düzeyi geçerli profil
ayarınızı etkilemez.
Yeni dünya saati oluşturma
Dünya saatini kullanarak, başka bir şehirdeki
veya ülkedeki saati görebilirsiniz.
Yeni dünya saati oluşturmak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Saat'e basın.
3. <Seçenek> → Yeni alarm'a basın.
2. Sağa giderek dünya saati görünümüne
geçin.
4. Alarm bilgilerini ayarlayın.
3. <Seçenek> → Şehir ekle'yi seçin.
5. <Tamam>'a basın.
70
Diğer programlar
4. Bir şehri seçin ve Onayla tuşuna basın veya
listede şehrin ismini bulmak için ilk birkaç
harfini girin.
5. Başka şehir eklemek için 3. ve 4. adımları
tekrarlayın (gerekirse).
6. Şehir eklemeyi bitirdiğinizde <Çıkış>'a
basın.
Para birimi ve kur oranı ekleme
Taban para biriminin değeri her zaman 1'dir.
Diğer para birimleri bir birim taban para
birimine göre hesaplandığından diğer para
birimlerinin kur oranlarını girmeniz gerekir.
Kur oranları çok sık değişir. Dönüştürmenin
doğru olmasını sağlamak için geçerli kur
oranını girmelisiniz.
Taban para birimini ayarlamak için,
Dönüştür
Dönüştür uygulamasını kullanarak ölçüleri ve
para birimlerini çevirebilirsiniz. Para birimlerini
dönüştürmek için ilk olarak taban para birimini
ve kur oranını ayarlamanız gerekir.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dönüştür'e basın.
2. Tür olarak Para birimi görüntülenene kadar
sağa gidin.
3. <Seçenek> → Para birimi oranları'na
basın.
4. Bir para birimine gidin ve <Seçenek> →
P. birimine isim ver'e basın.
5. Taban para biriminin adını girin ve Onayla
tuşuna basın.
71
Diğer programlar
6. <Seçenek> → T. para birimi yap'a basın.
7. Onaylamak için Onayla tuşuna basın.
Diğer para birimlerini ve kur oranlarını eklemek
için,
4. Aşağı giderek Miktar'ı seçin ve
dönüştürülecek rakamı girin.
5. Aşağı giderek Birim'i seçin ve sağ giderek
hedef para birimini seçin.
Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.
1. Yukarıdaki 1 - 4. adımları tekrarlayın.
2. Yeni para biriminin adını girin ve Onayla
tuşuna basın.
Ölçüleri dönüştürme
3. Yeni para birimine gidin ve kur oranını girin.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dönüştür'e basın.
4. <Seçenek> → Kaydet'e basın.
2. Ölçü türünü değiştirmek için sağa gidin.
Para birimlerini dönüştürme
3. Aşağı giderek Birim'i seçin ve taban birimi
değiştirmek için sağa gidin (gerekirse).
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dönüştür'e basın.
4. Aşağı giderek Miktar'ı seçin ve taban değeri
girin.
2. Tür olarak Para birimi görüntülenene kadar
sağa gidin.
5. Aşağı giderek Birim'i seçin ve
dönüştürülecek birimi değiştirmek için sağa
gidin (gerekirse).
3. Aşağı giderek Birim'i seçin ve sağ giderek
dönüştürmek istediğiniz para birimini seçin.
72
Cihaz dönüştürme sonucunu görüntüler.
Diğer programlar
GPS verisi
Gezinmenize, konumunuzu görmenize veya
yolculuk bilgilerini izlemenize yardımcı olması
için GPS verisini görüntüleyebilirsiniz. GPS
verisini kullanmanız için öncelikle Bluetooth
kablosuz bağlantı veya kablosuz şebeke
bağlantısı üzerinden bir konumlama yöntemini
etkinleştirmenize gerekir.
Konumlama yöntemini etkinleştirme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
GPS verisi.
2. <Seçenek> → Konumlama ayarları'a
basın.
3. Bir konumlama yöntemine gidin (Integrated
GPS, Bluetooth GPS veya Şebeke tabanlı)
ve <Seçenek> → Etkinleştir'e basın.
Bluetooth GPS'yi etkinleştirirseniz
Bluetooth kullanan bir cihazla eşleştirmeniz
gerekir (bkz. "Bluetooth özelliği etkin bir
cihazı arama ve eşleştirme." X sf. 62).
Bir konumlama yöntemini etkinleştirdikten
sonra, GPS verisini başlattığınızda
cihazınız o bağlantıyı açmayı dener.
GPS verisiyle gezinme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
GPS verisi → Gezinme'ye basın.
2. <Seçenek> → Hedefi belirle →
Koordinatlar'a basın.
3. Hedefinizin enlemini ve boylamını girerek
Onayla tuşuna basın.
Cihazınız hedefiniz için yönünüzü, geçerli
hızınızı ve yolculuğun süresini görüntüler.
4. GPS yardımıyla gezinme işlevini durdurmak
için <Seçenek> → Gezinmeyi durdur'a
basın.
73
Diğer programlar
Geçerli konumunuzu görüntüleme
Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar → GPS
verisi → Konum'a basın.
Yolculuk bilgilerini izleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
GPS verisi → Yolc. mesafesi'ne basın.
2. <Seçenek> → Başlat'a basın.
Cihazınız mesafe, süre ve hız gibi yolculuk
bilgilerini izler.
3. Yolculuk bilgilerinin izlenmesini durdurmak
için <Seçenek> → Durdur'a basın.
Yer işaretleri
Yer işaretlerini kullanarak geçerli konumunuzu
kaydedebilir veya yeni yer işaretlerini elle
girebilirsiniz.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Yer işaretleri seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni yer işareti → Geçerli
konum'a veya El ile girin'e basın.
Geçerli konumunuzu otomatik olarak
eklemek için cihazınızın etkin bir
bağlantısının olması gerekir.
3. Yer işareti ile ilgili bilgileri girin (gerekirse).
4. Yer işareti bilgilerini girmeyi
tamamladığınızda <Tamam>'a basın.
74
7
Yönetim Uygulamaları
Dosyaları, uygulamaları, cihaz
yapılandırmalarını, etkinleştirme anahtarlarını,
takılı hafıza kartını ve bağlantıları nasıl
yöneteceğinizi öğrenin.
Dosya yöneticisi
Dosya yöneticisini kullanarak dosyalarınızı
veya klasörlerinizi bulabilir ve
düzenleyebilirsiniz.
4. Bulma alanına metni girin ve Onayla tuşuna
basın.
5. Bulunan sonuçlardaki bir dosyayı veya
klasörü açmak için o dosyaya veya klasöre
gidin ve Onayla tuşuna basın.
Yeni klasör oluşturma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dosya yön. seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni klasör'e basın.
Dosya veya klasör bulma
3. Bir klasör adı girin ve Onayla tuşuna basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dosya yön. seçeneğine basın.
Bir dosyayı veya klasörü taşıma
2. <Seçenek> → Ara'a basın.
3. Bir hafıza türüne gidin ve Onayla tuşuna
basın.
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Dosya yön. seçeneğine basın.
75
Yönetim Uygulamaları
2. Dosya veya klasöre gidin ve <Seçenek> →
Klasöre taşı → bir hafıza konumuna basın
(gerekirse).
3. Bir klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın.
4. Bir alt klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın
(gerekirse).
5. Onayla tuşuna basın.
Uygulama yöneticisi
Cihazınız Symbian İşletim Sistemi ve Java
platformu, Micro Edition (J2ME™) için
hazırlanmış uygulamaları destekler. Cihazınız
diğer işletim sistemleri veya Java platformları
(PersonalJava™ dahil) için geliştirilen
uygulamaları desteklemez. Uygulamaları
cihazınıza indirmek için bkz. "Web'den dosya
indirme." X sf. 61
76
Yeni bir uygulama yükleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
Uyg. yön. seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seçenek> →
Yükle'ye basın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Uygulama yöneticisi, yükleme sırasında bir
uygulamanın dijital imzalarını ve
sertifikalarını otomatik olarak doğrulamaya
çalışır ve uygulama normal güvenlik
koşullarına uymuyorsa bir uyarı mesajı
görüntüler. Cihazınızı ve verilerinizi
korumak için geçerli dijital imzaları veya
sertifikaları olmayan uygulamaları
yüklemeyin.
Yönetim Uygulamaları
Yükleme seçeneklerini değiştirme
Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
Uyg. yön. seçeneğine basın. Aşağıdaki
seçeneklere erişmek için → <Seçenek> →
Ayarlar 'a basın:
• Yazılım yükleme: yüklemelere izin
verilmesini veya verilmemesini sağlar
• Çev.içi sert. kontrolü: uygulama
yüklenirken çevrimiçi sertifikaların
denetlenmesini sağlar
• Standart web adresi: çevrimiçi sertifikaların
denetlenmesi için standart bir web adresi
ayarlamanızı sağlar
Bir uygulamayı kaldırma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Yükleme →
Uyg. yön. seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seçenek> →
Kaldır'a basın.
Cihaz yöneticisi
Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis
sağlayıcınız tarafından sunulmuyor olabilir.
Sunuluyorsa, Cihaz yöneticisi cihaz
yapılandırmasında servis sağlayıcınızın
yardımcı olmasına izin verir. Bir yapılandırma
oturumu başlatabilmeniz için öncelikle bir
sunucu profili tanımlamanız gerekir.
Sunucu profili tanımlama
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Aygıt yön. seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Yeni sunucu profili'ne
basın.
3. Aşağıdaki sunucu seçeneklerini servis
sağlayıcınızın verdiği yönergelere uygun
olarak ayarlayın:
• Sunucu ismi: bu profil için bir isim
girmenizi sağlar
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
77
Yönetim Uygulamaları
• Sunucu kimliği: karşı sunucunun kimliğini
ayarlamanızı sağlar
• Sunucu şifresi: cihaz yöneticisinin
cihazınızın senkronizasyonu için
kullanması gereken şifreyi ayarlamanızı
sağlar
• Erişim noktası: bir erişim noktası
ayarlamanızı sağlar
• Ana makine adresi: ana sunucunun web
adresini ayarlamanızı sağlar
• Bağlantı noktası: cihaz yöneticisi için
kullanılacak bağlantı noktasını
ayarlamanızı sağlar
• Kullanıcı ismi: bu profil için bir kullanıcı
adı belirlemenizi sağlar
• Şifre: bu profil için bir kullanıcı şifresi
ayarlamanızı sağlar
• Yapılandır. izin ver: sunucunun cihazınızı
yapılandırmasına izin vermenizi sağlar
78
• Tüm istek. oto. kabul: yeni yapılandırma
isteklerinin otomatik olarak kabul
edilmesini sağlar
• Ağ kimlik doğrulaması: ağ kimlik
doğrulamasının zorunlu olmasını sağlar
4. Seçenekleri ayarlamayı tamamladığınızda
<Geri> tuşuna basın.
Bir yapılandırma oturumu başlatma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Aygıt yön. seçeneğine basın.
2. Bir sunucu profiline gidin ve <Seçenek> →
Yapılandırma. başlat'a basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
4. Bir erişim noktasına gidin ve Onayla tuşuna
basın (gerekirse).
Yönetim Uygulamaları
Etkinleştirme anahtarı
yöneticisi
Dijital içerik indirdiğinizde, web sitesinden bu
dosyaya erişmenize izin veren bir etkinleştirme
anahtarı satın almanız gerekebilir.
Etkinleştirme anahtarlarını
görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Etkin. anh. seçeneğine basın.
2. Bir klasöre gidin ve Onayla tuşuna basın:
Süresi dolan etkinleştirme
anahtarlarını geri yükleme
Etkinleştirme anahtarınızın süresi dolduğunda,
ortam dosyasını kullanmanız için ek haklar
satın almanız gerekir.
Süresi dolan etkinleştirme anahtarlarını geri
yüklemek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Araçlar →
Etkin. anh. seçeneğine basın.
2. Geçersiz anaht.'a gidin ve Onayla tuşuna
basın.
• Geçerli anaht.: tüm geçerli etkinleştirme
anahtarları
3. Bir etkinleştirme anahtarında gidin ve
<Seçenek> → Yeni anahtar al seçeneğine
basın.
• Geçersiz anaht.: süresi dolmuş
etkinleştirme anahtarları
4. Onaylamak için <Evet>'e basın.
• Kullanılmayanlar: artık cihazda
bulunmayan ortam dosyalarına ait
etkinleştirme anahtarları
3. Bir etkinleştirme anahtarına gidin ve Onayla
tuşuna basın.
5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
79
Yönetim Uygulamaları
Hafıza kartı yöneticisi
Hafıza kartı yöneticisini kullanarak verileri
yedekleyebilir, geri yükleyebilir, hafıza kartını
şifreyle koruyabilir veya hafıza bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz. Bir hafıza kartını ilk kez
kullanırken öncelikle kartı biçimlendirmeniz
gerekir.
Hafıza kartını biçimlendirme
Cihazınız FAT16 veya FAT32 dosya
sistemlerini destekler.
1. Hafıza kartını takma (Hızlı Başlangıç
Kılavuzu'na bakın).
2. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hafıza'ya basın.
3. <Seçenek> → Haf. kartını biçimle'ye
basın.
4. Onaylamak için <Evet>'e basın.
80
Verileri bir hafıza kartına yedekleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hafıza'ya basın.
2. <Seçenek> → Tel. hafıza. yedekle'ye
basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
Verileri bir hafıza kartından geri
yükleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hafıza'ya basın.
2. <Seçenek> → Karttan geri yükle'ye basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
Hafıza kartını şifreyle koruma
Bu özelliği desteklemeyen cihazlar (örn.
bilgisayarlar), şifre koruma etkin
durumdayken kartı okuyamaz. Kartı bu tür
cihazlarda kullanmadan önce şifre
korumasını kaldırın.
Yönetim Uygulamaları
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hafıza'ya basın.
2. <Seçenek> → Şifre koy'a basın.
3. Bir şifre girin ve şifreyi onaylayın (en çok 8
karakter).
4. Şifreyi kaldırmak için <Seçenek> → Şifreyi
kaldır'a basın.
5. Şifreyi girin ve onaylayın.
Hafıza bilgilerini görüntüleme
Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ekstra →
Hafıza'ya basın.
2. <Seçenek> → Hafıza bilgileri'ne basın.
Bağlantı yöneticisi
Bağlantı yöneticisini kullanarak veri bağlantıları
ile ilgili bilgileri görüntüleyebilir ve bağlantıları
açıp kapayabilirsiniz.
Bağlantı bilgilerini görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bağl. yön. seçeneğine basın. → Etkin veri
bğl..
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir
bağlantıya gidin ve <Seçenek> → Bilgiler'e
basın:
• İsim: geçerli erişim noktası veya modem
(çevirmeli bağlantı kullanılıyorsa)
• Taşıyıcı: veri bağlantısının türü
• Durum: bağlantının durumu
• Toplam: gönderilen ve alınan toplam veri
miktarı
• Alınan: alınan veri miktarı
81
Yönetim Uygulamaları
• Gönderilmiş: gönderilen veri miktarı
• Süre: bağlantının açık olduğu süre
• Hız: geçerli aktarma ve indirme hızları
• Eriş. nk.: kullanılan erişim noktasının adı
• Paylşml.: aynı bağlantıyı kullanan
uygulamaların sayısı
Açık bir bağlantıyı kapatma
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bağl. yön. seçeneğine basın. → Etkin veri
bğl..
2. Bir bağlantıya gidin ve <Seçenek> →
Bağlantıyı kes'e basın.
3. Onaylamak için <Evet>'e basın.
82
Kablosuz bağlantı bilgilerini
görüntüleme
1. Bekleme modunda, [Menü] → Bağlantı →
Bağl. yön. seçeneğine basın. → Mvc.
WLAN ağl..
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir
bağlantıya gidin ve <Seçenek> → Bilgiler'e
basın:
• Şebeke: kullanılan erişim noktasının adı
• Sinyal: sinyalin gücü
• Mod: geçerli ağ modu
• Güvenlik: kullanılan erişim noktasının
güvenlik durumu
• Kapsam.: erişim noktası sayısı
• Hız: geçerli aktarma ve indirme hızları
8
Ayarlar
Cihazınızın ayarlarını öğrenin Cihazınızın
ayarlarına erişmek için,
1. Bekleme modunda, [Menü] → Ayarlar'a
basın.
2. Bir kategoriye gidin (Genel, Telefon,
Bağlantı veya Uygulamalar) ve Onayla
tuşuna basın.
Aynı ayarlara diğer menülerden de
erişebilirsiniz: <Seçenek> → Ayarlar'a
basın.
Genel ayarlar
Ekran
• Parlaklık: ekranın parlaklığını ayarlamanızı
sağlar
• Yazı tipi boyutu: ekranda görüntülenen
metnin boyutunu ayarlamanızı sağlar
• Açılış notu/logosu: cihazı açtığınızda
görüntülenecek bir yazı veya görüntü
ayarlamanızı sağlar
• Aydınlatma süresi: aydınlatma
kapanmadan önce geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
• Kararma zamanı: kararmış ışığın tam olarak
kapanmasından önce geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
Kişiselleştirme
Ekranınızın görünümünü ve işleyişini, Bekleme
modunu, sesleri ve dilleri değiştirebilirsiniz
(Temalar ayarları için Hızlı Başlangıç
Kılavuzu'na bakın).
83
Ayarlar
Bekleme modu
• Etkin bekleme: bekleme modunda
uygulama kısayollarının ve ajanda
etkinliklerinin görüntülenmesini sağlar
• Kısayollar: bekleme modu için seçenek tuşu
kısayollarını ayarlamanızı sağlar
• Etkin bekleme uygu.: bekleme modunda
görüntülenecek uygulama kısayollarını
ayarlamanızı sağlar
• Mesaj uyarı sesi: gelen SMS veya
multimedya mesajlar için bir ses
ayarlamanızı sağlar
• E-posta bildirim tonu: gelen e-posta
mesajları için bir ses ayarlamanızı sağlar
• Ajanda alarmı sesi: ajanda etkinlikleri için
bir ses ayarlamanızı sağlar
• Saat alarmı sesi: saat alarmı için bir ses
ayarlamanızı sağlar
Zil sesleri
• Titreşimli uyarı: gelen aramalar ve mesajlar
için titreşimli uyarı ayarlamanızı sağlar
• Zil sesi: gelen sesli aramalar için bir zil sesi
seçmenizi sağlar
• Tuş sesleri: tuş sesleri için ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar
• Video araması sesi: gelen video aramaları
için bir zil sesi seçmenizi sağlar
• Uyarı tonları: cihazı bir uyarı sesi verecek
şekilde ayarlamanızı sağlar (örn. pil
azaldığında)
• Zil sesi türü: zil sesi türü ayarlamanızı
sağlar
• Zil sesi seviyesi: zil sesleri ve mesaj
uyarıları için ses seviyesini ayarlamanızı
sağlar
84
Ayarlar
Dil
• Telefon dili: ekran dilini ayarlamanızı sağlar
(tüm menüler ve uygulamalar için)
• Yazma dili: mesaj yazarken geçerli olan dili
ayarlamanızı sağlar (tüm metin
düzenleyiciler ve sözlükler için)
• Metin tahmini: metin tahminini kapatıp
açmanızı sağlar (tüm metin düzenleyiciler
için)
Tarih ve saat
Tarih, saat ve alarmların görünümünü ve
işleyişini değiştirebilirsiniz.
• Saat: geçerli saati ayarlamanızı sağlar (a.m.
ve p.m. arasında geçiş yapmak için [C]
tuşuna basın)
• Saat dilimi: saat dilimini ayarlamanızı sağlar
• Tarih: geçerli tarihi ayarlamanızı sağlar
• Tarih biçimi: tarih biçimini ayarlamanızı
sağlar
• Tarih ayırıcı: tarih ayırıcıyı ayarlamanızı
sağlar
• Zaman biçimi: zaman biçimini ayarlamanızı
sağlar
• Zaman ayırıcı: zaman ayırıcıyı ayarlamanızı
sağlar
• Saat türü: ekran için bir saat türü
ayarlamanızı sağlar
• Saat alarmı sesi: saat alarmı için bir ses
ayarlamanızı sağlar
• Alarm erteleme süresi: alarmın tekrar
çalmadan önce bekleyeceği süreyi
ayarlamanızı sağlar
• İş günleri: alarmın çalacağı günleri
ayarlamanızı sağlar
• Şebeke operatörü saati: zamanı ve tarihi
otomatik olarak güncelleştirecek şekilde
şebekeyi ayarlamanızı sağlar
85
Ayarlar
Donanım
Telefon ve SIM kart
Cihazı varsayılan donanım olarak kulaklık,
müzik kulaklığı, ahizesiz araç seti veya TV'yi
kullanacak şekilde ayarlayın: <Seçenek> →
Varsayılan yap'a basın. Her iki donanım için
aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:
• PIN kodu istenmesi: cihazı her açtığınızda
PIN kodunu isteyecek şekilde ayarlamanızı
sağlar
• Varsayılan tercih: donanım için varsayılan
profili ayarlamanızı sağlar
• PIN2 kodu: PIN2 kodunu ayarlamanızı
sağlar (bazı SIM kartlarla birlikte verilir)
• Otomatik cevaplama: donanımı, gelen
aramaları otomatik olarak yanıtlayacak
şekilde ayarlamanızı sağlar (cihaza
bağlıyken)
• Tel. oto kilitlenme süresi: cihazın otomatik
olarak kilitlenmesi için geçecek süreyi
ayarlamanızı sağlar
• TV ekran boyutu: TV'niz için ekran
boyutunu ayarlamanızı sağlar
• PIN kodu: cihaz için PIN kodunu
ayarlamanızı sağlar
• Kilit kodu: cihaz için kilit kodunu
ayarlamanızı sağlar
• TV sistemi: TV'niz için sistem ayarlamanızı
sağlar
• Kapak ile tuşları kilitle: SIM kart
değiştirildiğinde cihazı otomatik olarak
kilitlenecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Güvenlik
• Dahili kullan. grubu: cihazı, giden ve gelen
aramaları belirli bir kullanıcı grubuyla
sınırlanacak şekilde ayarlamanızı sağlar
Güvenlik kodunu ayarlayabilir ve güvenlik
sertifikalarını veya güvenlik modüllerini
yönetebilirsiniz.
86
Ayarlar
• SIM servislr onayla: cihazı, bir SIM servisi
kullandığınızda onay mesajı görüntülenecek
şekilde ayarlamanızı sağlar
• Kapak kapalıyken tuşlar...: kapak
kapatıldığında cihazı otomatik olarak
kilitlenecek şekilde ayarlamanızı sağlar
• Çev.içi sertfika kont.: cihazı, sertifikanın
iptal edilen sertifikalar listesinde olup
olmadığı denetlenecek şekilde ayarlamanızı
sağlar
• VPN: cihazı, bu sertifikayı kullanan VPN
bağlantılarını doğrulayacak şekilde
ayarlamanızı sağlar
Sertifika yönetimi
Cihazınızda, farklı çevrimiçi servislerin ve
yazılımların kimliğini ve özgünlüğünü
doğrulayacak dijital sertifikalar kullanılır. Bu
sertifikalar kişisel verilerinizin güvenliğini
korumanıza ve virüslerden veya diğer tehlikeli
yazılımlardan korunmanıza yardımcı olur.
Sertifika yönetiminde sertifika bilgilerini
görüntüleyebilir, sertifikaları silebilir veya
aşağıdaki güven ayarlarını değiştirebilirsiniz:
• İnternet: cihazı, bu sertifikayı kullanan web
sunucularını doğrulayacak şekilde
ayarlamanızı sağlar
Güvenlik modülü
Cihazınızdaki güvenlik modüllerini
yönetebilirsiniz.
Fabrika ayarları
Ayarları varsayılan orijinal ayarlara
döndürebilirsiniz. Cihazı sıfırlamak için kilit
kodunu girmeniz gerekir. Kodu girdikten sonra,
cihaz yeniden başlatılır.
87
Ayarlar
Konumlama
Konumlama sunucusu
Cihazınızın küresel konumlama bilgilerini
almak için kullanacağı yöntemleri ve sunucuları
kontrol edebilirsiniz.
• Erişim noktası: küresel sunucu için bir
erişim noktası ayarlamanızı sağlar
Konumlama yöntemleri
• Integrated GPS: aygıtı, küresel konumlama
bilgilerini almak üzere tümleşik GPS
özelliğini kullanacak şekilde ayarlamanızı
sağlar
• Bluetooth GPS: cihazı, küresel konumlama
bilgilerini almak üzere Bluetooth özelliğini
kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar
• Şebeke tabanlı: cihazı, küresel konumlama
bilgilerini almak hücresel şebeke özelliğini
kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar
88
• Sunucu adresi: küresel konumlama
sunucusu için bir web adresi ayarlamanızı
sağlar
Telefon ayarları
Arama
Cihazınızda, numarası belli olan aramalar,
arama bekletme, hızlı arama ve diğer arama
ayarlarını denetleyebilirsiniz.
Ayarlar
• Numaramı gönder: cihazı, tercihlerinize
veya şebeke ayarlarına bağlı olarak
numaranız gönderilecek şekilde
ayarlamanızı sağlar
• Arama bekletme: bir arama sırasında başka
bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi
uyarmasını sağlar
• Aramayı SMS'le reddet: cihazı, reddettiğiniz
arayana bir SMS gönderilecek şekilde
ayarlamanızı sağlar
• Mesaj metni: reddedilen arayan kişilere
gönderilecek mesajı ayarlamanızı sağlar
• Video arama. görüntü: video arama
sırasında görüntü ayarlamanızı sağlar
• Oto. tekrar arama: cihazı, bağlanmayan bir
aramayı otomatik olarak yeniden arayacak
şekilde ayarlamanızı sağlar
• Arama süresini göster: aramanın süresi
görüntülenecek şekilde ayarlamanızı sağlar
• Arama sonrası özet: arama
tamamlandıktan sonra özet bilgi
görüntülenecek şekilde ayarlamanızı sağlar
• Hızlı arama: hızlı aramaya izin vermenizi
sağlar
• Her tuşla cevaplama: gelen aramanın
herhangi bir tuşa basarak yanıtlanmasını
] ve [Ses seviyesi] hariç)
sağlar ([ ], [
• Arama sırasında uyarı: bir mesaj
aldığınızda ve arama sırasında bir alarmın
süresi geldiğinde çalınacak sesi
ayarlamanızı sağlar
• Yan ses seviyesi tuşu: [Ses seviyesi]
tuşlarını kullanarak zil sesini kapatmanızı
veya bir arama sırasında basıldığında gelen
aramaları reddetmenizi sağlar
• Kapağı aç: cihazı açtığınızda gelen
aramanın yanıtlanmasını sağlar
• Kapağı kapat: cihazı kapattığınızda bir
işlemin devam etmesini veya durmasını
ayarlamanızı sağlar
89
Ayarlar
Aktarma
Veri ve video aramaları
Gelen aramaları başka bir numaraya
aktarabilirsiniz. Aramaları aktarırken,
aktarılacak aramaları alacak bir numara veya
gecikme süresi belirtmeniz gerekir.
• Tüm veri ve vid. ara.: tüm veri ve video
aramalarının aktarılmasını sağlar
Sesli aramalar
• Tüm sesli aramalar: tüm sesli aramaların
aktarılmasını sağlar
• Meşgulse: telefon meşgulken gelen
aramaların aktarılmasını sağlar
• Cevaplanmıyorsa: cevaplamadığınız
aramaların aktarılmasını sağlar
• Ulaşılamıyorsa: kapsama alanı dışındayken
gelen aramaların aktarılmasını sağlar
• Bulunamıyorsa: cihaz kapalıyken gelen
aramaların aktarılmasını sağlar
• Meşgulse: telefon meşgulken gelen
aramaların aktarılmasını sağlar
• Cevaplanmıyorsa: cevaplamadığınız
aramaların aktarılmasını sağlar
• Ulaşılamıyorsa: kapsama alanı dışındayken
gelen aramaların aktarılmasını sağlar
• Bulunamıyorsa: cihaz kapalıyken gelen
aramaların aktarılmasını sağlar
Arama engellm.
• Yapılan aramalar: yapılan tüm aramaları
önlemenizi sağlar
• Uluslararası aramalar: uluslararası
numaraların aranmasını önlemenizi sağlar
• Kendi ülk. dış. yrtd. ar.: kendi ülkeniz
dışındaki diğer ülkelere yapılan uluslararası
aramaları önlemenizi sağlar
90
Ayarlar
• Gelen aramalar: gelen tüm aramaları
önlemenizi sağlar
• Yurtdışındyk. gelen ara.: kendi şebekenizin
kapsama alanının dışındayken gelen
aramaları engellemenizi sağlar
Şebeke
Şebeke modlarını ve seçim yöntemlerini
denetleyebilirsiniz.
• Hücre bilg. gösterimi: Mikro Hücresel
Şebeke'nin ne zaman kullanılacağını
belirtmenizi sağlar
• Operatör ayarları: kullandığınız SIM karta
göre servis sağlayıcınıza danışın
Bağlantı ayarları
• Şebeke modu: UMTS veya GSM şebekesini
veya her ikisini de (Çift mod) kullanmanızı
sağlar
Bluetooth
• Operatör seçimi: cihazı, hücresel şebeke
listesini otomatik veya el ile seçecek şekilde
ayarlamanızı sağlar
• Bluetooth: Bluetooth kablosuz özelliğini
açıp kapatmanızı sağlar
Diğer şebekeden servis almak için kendi
şebekenizle dolaşım anlaşması olan bir
şebeke seçmeniz gerekir.
Bluetooth kablosuz özelliklerini
denetleyebilirsiniz.
• Telefon görünürlüğü: cihazınızın Bluetooth
kullanan diğer cihazlar tarafından görünüp
görünmeyeceğini ve ne kadar süreyle
görünür olacağını ayarlamanızı sağlar
91
Ayarlar
• Telefonumun ismi: cihaz için bir isim
girmenizi sağlar
• Uzak SIM modu: cihazınıza bağlı Bluetooth
kullanan ahizesiz araç kiti veya kulaklık
üzerinden arama yapabilmeniz için
cihazınızdaki SIM karta erişimi
etkinleştirmenizi sağlar
USB
Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda nasıl
çalışacağını belirleyebilirsiniz.
• USB modu: Ortam yürütücüsü (medya
dosyalarını kopyalamak için Windows Media
Player ile senkronizasyon yaparken), PC
Studio (dosyaların senkronizasyonu için PC
Studio'yu kullanırken) veya Veri aktarma
(dosyaları aktarmak için bir hafıza kartı
kullanırken)
• Bağlantıda sor: bir bilgisayara bağlanırken
kullanılacak modun sorulmasını sağlar
92
Erişim noktaları
Erişim noktaları bağlantılarını, şifreleri ve ana
sayfaları belirleyebilirsiniz.
• Bağlantı ismi: erişim noktası bağlantısı için
bir isim ayarlamanızı sağlar
• Veri taşıyıcı: bir veri iletim modu
ayarlamanızı sağlar
• Erişim noktası ismi: erişim noktası için web
adresi ayarlamanızı sağlar
• Kullanıcı ismi: kullanıcı adını ayarlamanızı
sağlar
• Şifre sorma: erişim noktasına
bağlandığınızda şifre sorulmasını sağlar
• Şifre: erişim noktası için bir şifre
ayarlamanızı sağlar
• Doğrulama: bir kimlik doğrulama modu
ayarlamanızı sağlar
• Ana sayfa: web servisine bağlanan erişim
noktaları için bir ana sayfa ayarlamanızı
sağlar
Ayarlar
Ayrıca, erişim noktaları için gelişmiş ayarlar da
tanımlayabilirsiniz: <Seçenek> → Gelişmiş
ayarlar'a basın.
• Yakın kopya port no.: yakın kopya
sunucusunun bağlantı noktası numarasını
ayarlamanızı sağlar
• Ağ türü: bir ağ türü ayarlamanızı sağlar
(IPv6 veya IPv4)
Paket veri
• Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4):
cihazınızın IP adresini ayarlamanızı sağlar
GPRS şebekesi kullanırken paket veri
bağlantılarını denetleyebilirsiniz.
• DNS adresi (IPv4): birincil ve ikincil etki alanı
sunucusu (DNS) adreslerini ayarlamanızı
veya otomatik algılama için 0.0.0.0 girmenizi
sağlar
• Paket veri bağlantısı: paket veri
bağlantısını Gerektiğinde (bir uygulamanın
paket veri göndermesi gerekirse) veya Var
olduğunda (GRPS şebekesi üzerinde
kullanılabilir paket veri bağlantısı olduğunda)
açmanızı sağlar
• DNS adresi (IPv6): birincil ve ikincil etki alanı
sunucusu (DNS) adreslerini veya Otomatik
(otomatik algılama için) ya da Bilinen
(bilinen IPv6 adresleri için) seçeneklerini
ayarlamanızı sağlar
• Yakın kopya su. adr.: yakın kopya
sunucusunun IP adresini ayarlamanızı
sağlar
• Erişim noktası: paket veriyi bir bilgisayara
göndermek için bir erişim noktası ismi
ayarlamanızı sağlar (PC Studio'nun
yardımına bakın)
93
Ayarlar
Kablosuz LAN
Uygulama ayarları
Kablosuz LAN kullanımını denetleme.
• WLAN varlığını göster: kablosuz LAN'ı açıp
kapatmanızı sağlar
• Ağları tara: kullanılabilir kablosuz LAN
bağlantılarını taramak için süre ayarlamanızı
sağlar
Cihazınız harmonize olmayan frekans
kullanır ve aşağıdaki adı geçen ülkeler
kullanılması amaçlanmıştır: Rusya,
Litvanya, Estonya, Letonya, Bulgaristan,
Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Türkiye,
Polanya, Almanya, Birleşik Krallık,
Fransa ve İspanya.
Yapılandırma
Servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke
yapılandırmalarını görüntüleyebilirsiniz.
Yapılandırmaları uygulamak için <Seçenek> →
Kaydet'e basın.
94
RealPlayer
RealPlayer'ın video veya akış ortamı
oynatırken nasıl çalışacağını kontrol
edebilirsiniz.
Video
• Kontrast: video yürütme kontrastını
ayarlamanızı sağlar
• Başa dön: video oynatmada başa
dönülmesini sağlar
Akış (Yakın kopya)
• Yakın kopya kullan: yakın kopya sunucusu
kullanmayı ayarlamanızı sağlar
• Yakın kopya su. adr.: yakın kopya
sunucusunun adresini ayarlamanızı sağlar
Ayarlar
• Yakın kopya port no.: yakın kopya
sunucusunun bağlantı noktası numarasını
ayarlamanızı sağlar
Akış (Şebeke)
• Varsayılan eriş. nok.: varsayılan erişim
noktası ayarlamanızı sağlar
• Çevrimiçi süresi: RealPlayer kapalıyken
çevrimiçi olarak kalınacak süreyi
ayarlamanızı sağlar
• En düş. UDP bağl. nk.: sunucu bağlantı
noktaları aralığının alt sınırını ayarlamanızı
sağlar
• En yük. UDP bağl. nk.: sunucu bağlantı
noktaları aralığının üst sınırını ayarlamanızı
sağlar
Kamera
Görüntü veya video çekimi sırasında
kameranın nasıl çalışacağını
denetleyebilirsiniz.
Genel
• Genişletilmiş Dijital Yakı...: yakınlaştırma
oranını genişletmenizi sağlar
• Deklanşör sesi: deklanşöre bastığınızda
ses çıkmasını sağlar
• Kontrast: yeni görüntüler ve videolar için
kontrastı ayarlamanızı sağlar
• Doygunluk: yeni görüntüler ve videolar için
doygunluğu ayarlamanızı sağlar
• Netlik: yeni görüntüler ve videolar için
keskinliği ayarlamanızı sağlar
• Varsayılan dosya adı: dosya adının
varsayılan önekini ayarlamanızı sağlar
95
Ayarlar
• Varsayılan kayıt yeri: yeni görüntülerin veya
videoların saklanacağı hafıza konumunu
ayarlamanızı sağlar
• GPS Kapalı/Açık: geçerli konum bilgisini
saklamanızı sağlar
Görüntü
• Kalite: Yüksek, Normal veya Ekonomik
kalitede görüntüler yakalamanızı sağlar
• ISO: cihazın hassasiyetini denetlemek için
ISO ayarını belirlemenizi sağlar
• Poz Ölçümü: Çoklu, Spot veya Orta ağırlıklı
ışık ölçümü kullanmanızı sağlar
• Otomatik Odak: Otomatik odak modunu
kullanmanızı sağlar
• Tek Çekim Modu: yeni görüntülerin otomatik
olarak kaydedilmesini sağlar
96
Video
Kalite: Yüksek, Normal veya Ekonomik
kalitede videolar çekmenizi sağlar
Ses kaydedici
Ses kliplerinin kalitesini ve hafıza konumunu
belirleyebilirsiniz.
• Kayıt kalitesi: Yüksek veya MMS uyumlu
ses klipleri kaydetmenizi sağlar
• Kullanılan hafıza: yeni ses kliplerinin
saklanacağı konumu ayarlamanızı sağlar
Uyg. yöneticisi
Cihazınızın yeni uygulamalar yüklenirken nasıl
davranacağını belirleyebilirsiniz.
• Yazılım yükleme: yalnızca imzalı güvenlik
sertifikaları olan programların mı yoksa tüm
programların mı yükleneceğini ayarlamanızı
sağlar
Ayarlar
• Çev.içi sert. kontrolü: uygulamaların bir
güvenlik sertifikası kontrolünü geçmesi
gerektiğini belirtmenizi sağlar
• Standart web adresi: güvenlik sertifikaları
kontrol edilirken kullanılacak bir standart web
adresi ayarlamanızı sağlar
İşlem Kaydı
İşlem kaydı süresi: arama ve paket verisi
bilgilerinin İşlem kayıtlarında ne süreyle
saklanacağını ayarlayabilirsiniz.
97
9
Sorun giderme
Cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, lütfen servis
yetkisini aramadan önce aşağıdaki yordamları
deneyin.
Cihazınızı açtığınızda, aşağıdaki mesajlar
görüntülenebilir:
Mesaj
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
SIM kartı
takın
SIM kartın doğru
yerleştirildiğinden emin olun.
Mesaj
Kilitli
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
Otomatik kilit özelliği etkin.
Cihazı kullanmanız için
<Kilit aç> seçeneğine basıp
kodu girmeniz gerekir. Otomatik
kilit özelliğini kapatmak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] →
Ayarlar → Genel → Güvenlik
→ Telefon ve SIM kart'a
basın.
2. Telefonun otomatik kilitlenme
süresini Yok olarak ayarlayın.
98
Sorun giderme
Mesaj
PIN kodu
Sorunu çözmek için şunu
deneyin:
Cihazı ilk kez kullandığınızda
veya PIN kodu istenmesi
etkinleştirildiğinde, SIM kartla
birlikte verilen PIN'i girmeniz
gerekir. PIN kodu istenmesi
özelliğini kapatmak için,
1. Bekleme modunda, [Menü] →
Ayarlar → Genel → Güvenlik
→ Telefon ve SIM kart'a
basın.
2. PIN kodu istenmesini Kapalı
olarak ayarlayın.
PIN bloke
Genellikle PIN kodunun birkaç
edildi. PUK kez yanlış girilmesi nedeniyle
kodunu girin SIM kartınız bloke olur. Servis
sağlayıcınız tarafından verilmiş
olan PUK kodunu girmeniz
gerekir.
Cihazınız bir sinyal göstermiyor
(şebeke simgesinin yanında hiçbir çubuk
görünmüyor)
• Cihazınızı yeni açtıysanız, cihazınızın
şebeke bulması ve sinyal alması için
yaklaşık 2 dakika bekleyin.
• Tünellerde veya asansörlerde sinyal
alamayabilirsiniz. Açık bir yere geçin.
• Kapsama alanının dışında olabilirsiniz.
Kapsama alanına girdiğinizde bir sinyal
almanız gerekir.
Güvenlik, PIN veya PUK kodunu unuttunuz
Varsayılan kilit kodu 00000000 olarak
ayarlanmıştır. Bunu veya başka bir kodu unutur
ya da kaybederseniz satıcınızla veya servis
sağlayıcınızla görüşün.
99
Sorun giderme
Ekranınızda beyaz çizgiler görünüyor
Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor
Cihazınızı uzun bir süre kullanmayıp açtıysanız
veya cihazı kapatmadan pilini çıkardıysanız
ekranda beyaz çizgiler görünebilir. Ekranın kısa
bir süre içinde düzelmesi gerekir.
• Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan
emin olun.
Bir numara giriyorsunuz, ancak arama
yapılmıyor
• [
] tuşuna bastığınızdan emin olun.
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin
olun.
• Aramak istediğiniz numara için arama
engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin
olun.
Aramak için bir kartvizit seçiyorsunuz,
ancak arama yapılmıyor
• Kartvizit bilgisinde doğru numaranın kayıtlı
olduğundan emin olun.
• Gerekirse, numarayı yeniden girin ve
kaydedin.
100
• Dahili mikrofonu ağzınıza daha yakın tutun.
• Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Görüşmenin ses kalitesi düşük
• Cihazın üst kısmındaki dahili anteni
engellemediğinizden emin olun.
• Sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz sinyal
alımını azalabilir. Başka bir yere geçin ve
tekrar deneyin.
Pil düzgün olarak şarj olmuyor veya şarj
sırasında cihaz bazen kendi kendine
kapanıyor
• Cihazı şarj cihazından çıkarın, pili çıkarıp
tekrar takın ve yeniden şarj etmeyi deneyin.
Sorun giderme
• Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı
renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir
bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
• Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili
uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.
Bir uygulama donup kalıyor (yanıt vermiyor)
1. Uygulama listesini açmak için [Menü] tuşuna
basın.
2. Yanıt vermeyen uygulamaya giderek [C]
tuşuna ve ardından <Evet>'e basın.
Cihazınız dokunulamayacak kadar çok
ısınıyor
3. Uygulamayı tekrar başlatın.
Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda,
cihazınız daha fazla güç harcar ve ısınabilir. Bu
durum normaldir ve cihazınızın kullanım
ömrünü veya performansını etkilemez.
Bluetooth özelliği etkin bir cihaz
bulamıyorsunuz
Cihazınız sizden bazı verileri silmenizi
istiyor
Kullanılabilir hafıza miktarı az. Verilerinizi bir
hafız kartına taşıyın veya uygulamalardaki eski
öğeleri silin.
• Her iki cihazda da Bluetooth özelliğinin etkin
olduğundan emin olun.
• Cihazların arasındaki mesafenin
10 metreden az olduğundan ve aralarında
duvar veya başka engeller olmadığından
emin olun.
• Her iki cihazın görünebilirlik durumunun Gizli
olarak ayarlanmadığından emin olun.
• Her iki cihazın Bluetooth kablosuz
teknolojisiyle uyumlu olduğundan emin olun.
101
İçindekiler
Adobe Reader, 55
aramalar
aktarma, 13, 90
arama, 11
cevapsız aramaları görüntüleme, 12
duraklatma girme, 12
engelleme (bloke etme), 13, 90
son aranan numaraları görüntüleme, 12
bekleme modu, 84
Bluetooth
diğer cihazlara bağlanma, 62
etkinleştirme, 62
seçenekleri değiştirme, 63
veri alma, 64
veri gönderme, 64
102
cihaz yöneticisi
sunucu profillerini tanımlama, 77
yapılandırma başlatma, 78
dil, 85
donanım, 86
dönüştürücü
kur oranlarını ayarlama, 71
ölçüleri dönüştürme, 72
para birimleri ekleme, 71
para birimlerini dönüştürme, 72
dosyalar ve klasörler
bulma, 75
dosya yöneticisi, 75
taşıma, 75
yeni klasörler oluşturma, 75
İçindekiler
ekran, 83
erişim noktaları, 92
etkinleştirme anahtarları, 79
Flash Player bkz. ortam
veri yedekleme, 80
verileri geri yükleme, 80
kartvizitler
hızlı arama numaraları atama, 50
kartvizit grupları oluşturma, 51
kartvizit oluşturma, 48
Galeri bkz. ortam
Görüntü düzenleyici, 42
GPS
gezinme, 73
kartvizitleri arama, 49
senkronize etme, 52
varsayılan numaraları veya adresleri
atama, 50
zil sesleri atama, 51
konumlama yöntemlerini etkinleştirme,
73
kaydedici bkz. ortam
yolculuk bilgilerini izleme, 74
müzik çalar
güvenlik, 86
hafıza kartları
çalma listeleri oluşturma, 33
cihaza dosya ekleme, 32
müzik kütüphanesine dosya ekleme, 32
biçimlendirme, 80
koruma, 80
103
İçindekiler
notlar
belgeleri açma, 54
senkronize etme, 56
belgeleri bulma, 54
ortam
akış içeriğine erişme, 37, 46
Flash dosyalarını oynatma, 45
Galeri'de ortam dosyaları açma, 36
ortam dosyalarını oynatma, 36, 46
guickoffice'i güncelleme, 55
Radyo, 44
RealPlayer bkz. ortam
saat
ses klipleri kaydetme, 46
alarmları ayarlama, 70
ses kliplerini çalma, 47
alarmları durdurma, 70
paket veri, 29, 93
PC Studio
kullanma, 65
takma, 47
USB modunu ayarlama, 65
PDF bkz. Adobe Reader
104
Quickoffice
not oluşturma, 56
ayarları değiştirme, 70
dünya saati oluşturma, 70
sertifikalar, 87
ShoZu, 37
İçindekiler
Takvim
etkinlik alarmlarını durdurma, 53
etkinlikler oluşturma, 52
görünümleri değiştirme, 53
seçenekleri değiştirme, 53
tarih ve saat, 85
uygulamalar
desteklenen, 76
seçenekleri değiştirme, 77
sertifikaları doğrulama, 76
takma, 76
Video Düzenleyici, 38
yer işaretleri, 74
zil sesleri, 84
105
Samsung Electronics
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 50360 : 2001
EN 62201-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
(yetkili kişinin adı ve imzası)
Yong-Sang Park / S. Yönetici
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına
bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.
(yayın yeri ve tarihi)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14
ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)
Samsung Electronics QA Lab.
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk
değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC
Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.
RADIO
SAR
Güvenlik
EMC
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere
uygundur.
GSM Cep Telefonu : SGH-G810
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
Biz,
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
Download PDF

advertising