Samsung | SGH-G810 | Samsung SGH-G810 Kullanım kılavuzu

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan
farklı olabilir.
İnternet: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-18785A
Turkish. 10/2008. Rev. 1.1
SGH-G810
Cep telefonu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kullanım kılavuzu Samsung web sitesinde bulunmaktadır.
Bu kılavuzu kullanma
Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size
bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.
Yönerge simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:
Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden
olabilecek durumlar
Dikkat—aygıtınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
X
Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: X sf. 12
(Sayfa 12'ye bakınız demektir)
→
Sıra—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya
menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: [Menü] → Mesajlar
→ Yeni mesaj. ([Menü], ardınan Mesajlar ve onun ardından
Yeni mesaj seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
[ ]
Köşeli ayraçlar—telefon tuşları; örneğin [
(Güç tuşunu gösterir)
<>
Açılı ayraçlar—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen
programlanabilir tuşlar; örneğin: <Tamam>
(Tamam programlanabilir tuşunu gösterir)
]
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek
performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.
Güvenlik uyarıları
Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun
Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların
erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli
yaralanmalara neden olabilir.
İşitme yeteneğinizi koruyun
Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir.
Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük
ses seviyesi ayarını kullanın.
Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın
Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde
monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının
bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım,
hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
• Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından
onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj
cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere
uyun.
• Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı
cihazlara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
1
Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology
Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için
mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.
Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz
olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın
üreticisine başvurun.
Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen
yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin
depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu
yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları
veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı
yerde saklamayın ya da taşımayın.
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma
riskini azaltın
Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, cihazı rahat
bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan
özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara
verin.
Güvenlik önlemleri
Aracınızı her zaman güvenli sürün.
Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların
kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün
olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.
Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun
Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya
yaralanmalara neden olabilir.
2
Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın
Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir.
Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.
Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı
bırakın
Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı
kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.
Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32°
F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini
ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
• Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları
arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.
• Doğru tipte olmayan pil kullanımında Patlama Riski. Kullanılmış pilleri
talimatlara göre atınız.
Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın
• Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar
verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse
üreticinin garantisi geçersiz olur.
• Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu
yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
• Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi
hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
• Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru
çalışmasını engelleyebilir.
• Cihazın kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine
yakın tutarak kullanmayın.
• Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir.
Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya
cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.
3
Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının
Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar
gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için
parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit
sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.
Önemli kullanım bilgileri
Cihazınızı normal pozisyonda kullanın
Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.
Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir
ve garantisi geçersiz olur.
Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın
• Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü
kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj
edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
• Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde
veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
• Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı
elektronik parazitten koruyun.
• Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da
metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir.
Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis
elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.
4
Hoş geldiniz
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu akıllı telefonunuzu hazırlamanıza ve temel
işlemleri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Diğer işlemleri öğrenmek için
lütfen SGH-G810 kullanım kılavuzuna başvurun. Hızlı Başlangıç
Kılavuzu'nda yer alan konular:
• Paketi açma
• Aygıtınızı tanıyın
• Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama
• Aygıtınızı ilk kez açma
• Temel arama fonksiyonlarını kullanma
• Metin girme
• Uygulamalarla çalışma
• Temel kamera fonksiyonlarını kullanma
• Müzik dinleme
• Aygıtınızı özelleştirme
• Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme
Paketi açma
Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:
• Akıllı telefon
• Kulaklık
• Pil
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• Seyahat adaptörü
• PC veri kablosu
• PC Studio CD'si
• TV çıkış kablosu
Aygıtınızla birlikte sağlanan bileşenler ve aksesuarlar bölgenize veya
servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
5
Aygıtınızı tanıyın
Önden görünüm
10
1
11
2
3
12
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
6
1
Kulaklık
10
Ön kamera merceği
2
4 yönlü gezinti tuşu
11
Ekran
3
Açma/kapama tuşu
12
Onay tuşu
4
Sol seçenek tuşu
13
Sağ seçenek tuşu
5
Kulaklık girişi
14
Yürütücü seçme tuşu
6
Menü tuşu
15
Sonlandır tuşu
7
Çok işlevli giriş
16
Silme tuşu
8
Konuşma tuşu
17
Alfanümerik tuşlar
9
Mikrofon
18
Özel fonksiyon tuşları
Arkadan görünüm
4
1
5
6
OPTICAL
3X zoom
2
3
1
Ses seviyesi tuşu
4
Arka kamera merceği
2
Bellek kartı yuvası
5
Kameranın flaşı
3
Kamera tuşu
6
Kameranın kapağı
Tuşlar
Tuş
Açıklama
Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin
gerçekleştirilmesini sağlar
Ana menüyü açmanızı sağlar; Tüm etkin uygulamaları
görmenizi sağlar (uzun basın)
Listelerde veya menülerde hareket etmenizi, imleci yukarı,
aşağı, sola veya sağa oynatmanızı sağlar
7
Tuş
Açıklama
Seçiminizi onaylamanızı sağlar
Yürütücülerin listesini görüntülemenizi sağlar
Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı
sağlar; Bekleme modunda arama günlüklerine erişmenizi
sağlar
Sil
Bir aramayı bitirmenizi, bir uygulamayı kapatmanızı sağlar
Bekleme modunda numara ve karakter girmenizi sağlar,
sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın
Uluslararası bir arama öneki veya duraklatma girmenizi
sağlar; Sembol listesini görüntülemenizi sağlar (uzun basın)
Metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar; Karakterleri büyük/
küçük harf olarak değiştirmenizi sağlar; Bekleme modunda
Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı
sağlar (uzun basın)
Aygıtı açmanızı/kapatmanızı (uzun basın) sağlar; Hızlı
Menü'ye erişmenizi sağlar
Bekleme modunda tuş sesini ayarlamanızı sağlar; Arama
sırasında kulaklık sesini ayarlamanızı sağlar; Gelen bir
aramada zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar
Kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda
fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar
8
Simgeler
Simge
Açıklama
Sinyal gücü (GSM/GPRS şebekesi)
Sinyal gücü (WCDMA şebekesi)
Sinyal gücü (HSDPA şebekesi)
Alarm etkinleştirildi
Yeni metin mesajı
Yeni sesli posta mesajı
Yeni e-posta mesajı
Mesaj gönderme
Arama yönlendirme etkin (birden çok hattınız varsa,
görüntülenen sayı hangi hattın yönlendirildiğini gösterir)
Etkin telefon hattı
Cevapsız arama
Bluetooth etkinleştirildi
Stereo kulaklık bağlandı
Mono kulaklık bağlandı
Bilgisayara bağlandı
Ana Bölge kapsama alanında
Tuşlar kilitli
Bellek kartı takıldı
Pil gücü seviyesi
9
Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama
SIM kartı ve pili takma
1. Pilin kapağını çıkarın.
2. SIM kartı takın.
Kartı, sarı renkli temas noktaları aygıta bakacak şekilde yerleştirin.
3. Pili takın.
10
4. Pilin kapağını tekrar yerine takın.
Pili şarj edin
1. Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu aygıta takın.
11
3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü elektrik prizinden
çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)
Bellek kartı takarak multimedya dosyalarını ve mesajları depolayabilir veya
önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Telefonunuzda 4 GB'ye kadar
microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak)
kullanabilirsiniz.
1. Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını bellek kartı yuvasına etiketli tarafı aşağı bakacak şekilde
takın.
3. Kartı yerine oturana kadar yuvaya bastırın.
4. Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.
12
Bellek kartını çıkarırken bu adımları uygulayın
Bellek kartına zarar vermemek ve veri kaybını önlemek için bir bellek
kartını çıkarırken aşağıdaki adımları dikkatle uygulayın.
1. [ ] tuşuna basın ve Hafıza kart. çıkartın seçeneğini seçin.
2. Onaylamak için <Evet>'e basın.
3. Kartın kapağını açın ve kart aygıttın ayrılana kadar karta hafifçe
bastırın.
4. Kartı çekerek yuvasından çıkarın.
5. <Tamam> tuşuna basın.
Bir uygulamanın yüklenmesini tamamlamak için aygıtı yeniden
başlatmanız gerekirse, yeniden başlatma tamamlanmadan kartı
çıkarmayın. Aksi takdirde, uygulama dosyalarınız bozulabilir veya
silinebilir.
Aygıtınızı ilk kez açma
1. Aygıtınızı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Bölge, şehir, geçerli saat ve tarihi ayarlamak için ekrandaki yönergeleri
izleyin. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.
Dış tuşların kilidini açma
Aygıtınızı kapattığınızda, dış tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Tuş kilidini
açmak için <Kilit aç> tuşuna ve ardından Onay tuşuna basın.
13
Temel arama fonksiyonlarını kullanma
Sesli arama yapma
1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için [
] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Görüntülü arama yapma
1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için <Vide. ara.> tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [
] seçeneğine basın.
Aramayı yanıtlama
1. Birisi aradığında [
] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Metin girme
Metin giriş modunu değiştirme
Aşağıdaki metin giriş modları arasında geçiş yapmak için [ ] tuşuna basın.
•
•
•
14
Abc - Tahminli giriş modu (ilk harf büyük)
abc - Tahminli giriş modu (küçük harf)
Abc - Normal mod (ilk harf büyük)
•
abc - Normal mod (küçük harf)
•
123 - Numara modu
Sembollere erişmek için [
] tuşuna uzun basın.
Tahminli giriş modunda metin girme
Tahminli giriş modunda, aygıtınız size zaman kazandırmak ve daha az tuşa
basmanızı sağlamak için girdiğiniz sözcüğü tahmin etmeye çalışır.
Tahminli giriş modunda bir sözcük girmek için,
1. Gereken her harf için alfanümerik tuşlara yalnızca bir kez basın.
2. Aygıtın doğru tahmin ettiğini onaylamadan önce sözcüğün tamamını
yazın. Aygıt etkin bir şekilde sözcükleri tahmin etmeye çalışacaktır; bu
nedenle doğru sözcük, siz tamamını girene kadar görüntülenmeyebilir.
3. Aygıt doğru sözcüğü görüntülerse, onaylamak için [0] tuşuna basın.
4. Aygıt yanlış bir sözcük gösterirse girişinize uyan diğer sözcüklerin
görmek için [ ] tuşuna basın veya sözcüğü sözlüğe ekleyin (bir sonraki
bölüme bakın).
Sözlüğe sözcük ekleme
Tahminli giriş modunu kullanırken, sözlüğe yeni sözcükler ekleyebilirsiniz.
1. <Harfle> seçeneğine basın.
2. Sözcüğü normal modda girin ve onaylamak için <Tamam> tuşuna basın.
15
Uygulamalarla çalışma
Uygulamaları veya klasörleri açma
1. Bekleme modunda [Menü] tuşuna basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve Onay tuşuna basın.
Aygıtınızdaki belgeleri görüntüleme ve yönetme hakkında daha fazla
bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.
Uygulamalar arasında geçiş yapma
Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği
sağlar.
Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,
1. Uygulama listesini açmak üzere [Menü] tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve <Seç> seçeneğine basın.
Uygulamaları kapatma
Geçerli uygulamayı kapatmak için [
] tuşuna basın.
Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak için,
1. Uygulama listesini açmak üzere [Menü] tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve [C] tuşuna basın.
3. Uygulamayı kapatmak çıkmak için <Evet> seçeneğine basın.
16
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma
Fotoğraf çekme
1. Kamerayı açmak için kameranın kapağını açın.
2. Cihazı saat yönünün tersine (sola) 90° çevirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve ayarları yapın.
4. Fotoğrafı çekmek için [Kamera] seçeneğine basın.
Fotoğrafı görüntüleme
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya → Galeri → Görüntüler
seçeneğine basın.
2. Bir görüntüye gidin ve Onay tuşuna basın.
Video kaydetme
1. Kamerayı açmak için kameranın kapağını açın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine (sola) çevirin.
3. <Sçnklr>'a basın ve Kamera'ı seçin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [Kamera] tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için < > veya [Kamera] seçeneğine basın.
17
Video dosyası yürütme
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya → Galeri → Video klipler
seçeneğine basın.
2. Bir videoya gidin ve Onay tuşuna basın.
Müzik dinleme
MP3, AAC veya WMA müzik dosyalarını çalmak için aygıtınızı
kullanabilirsiniz.
Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme
Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:
• Dosyaları, aygıtla birlikte verilen PC Studio yazılımını kullanarak bir
bilgisayardan indirin
• Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı cihaza takın
• Dosyaları kablosuz web üzerinden indirin (kullanım kılavuzuna bakın)
• Bluetooth üzerinden alın (kullanım kılavuzuna bakın)
• Windows Media Player® ile senkronize edin (kullanım kılavuzuna bakın)
Müzik dosyalarını çalma
1. Bekleme modunda [Menü] → Medya → Müzik çalar seçeneğine basın.
2. <Seçenek> → Müzik kütüphanesi tuşuna basın.
3. <Seçenek> → Müzik kütüph. güncelle seçeneğine basın.
4. Bir parça listesine gidin.
5. <Seçenek> → Çal/Oynat seçeneğine basın.
18
6. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanın:
Tuş
İşlev
Onay
Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar
Gezinti (Yukarı)
Geri atlamanızı sağlar
Gezinti (Aşağı)
İleri atlamanızı sağlar
Ses seviyesi
Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı
sağlar
0
Çalmayı durdurmanızı sağlar
Aygıtınızı özelleştirme
Aygıtınızda çalma seslerini, tuş seslerini ve uyarıları denetleyen önceden
ayarlanmış profiller ve dış görünümü, duvar kağıdını ve menü düzenlerini
denetleyen temalar bulunur. Profilleri farklı durumlar için etkinleştirebilir,
özelleştirebilir, temalar uygulayabilir ve web üzerinden yeni temalar
indirebilirsiniz.
Profil etkinleştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Tercihler'a basın.
2. Bir profile gidin ve <Seçenek> → Etkinleştir seçeneğine basın.
Bekleme modunda, geçerli profil ekranın üstünde görüntülenir
(General profil haricinde). Profilleri hızlı bir şekilde değiştirmek için
[ ] tuşuna basın ve farklı bir profil seçin.
19
Bir profili kişiselleştirme
1. Bekleme modunda [Menü] → Tercihler'a basın.
2. <Seçenek> → Kişiselleştir seçeneğine basın.
3. Ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.
4. Profili kişiselleştirmeyi tamamladığınızda <Geri> seçeneğine basın.
Tema uygulama
1. Bekleme modunda [Menü] → Araçlar → Temalar seçeneğine basın.
2. Bir kategoriye gidin ve Onay tuşuna basın.
• Genel - ekranınız için bir dış görünüm seçmenizi sağlar.
• Menü görünümü - ekranınız için bir düzen seçmenizi sağlar.
• Duvar kağıdı - Bekleme modu için bir arka plan görüntüsü seçmenizi
sağlar.
3. Bir temaya veya görüntüye gidin ve Onay tuşuna basın.
Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü
görüntüleme
Daha fazla bilgi için SGH-G810 kullanım kılavuzuna bakın. Kılavuzu
(http://samsungmobile.com) adresindeki Samsung web sitesinde
bulabilirsiniz.
Kılavuz Adobe Acrobat dosyası (.pdf) olarak hazırlanmıştır. Adobe Reader
uygulamanız yoksa, www.adobe.com sitesinden ücretsiz olarak
indirebilirsiniz.
20
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
Samsung Electronics
Biz,
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
GSM Cep Telefonu : SGH-G810
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere
uygundur.
Güvenlik
EMC
SAR
RADIO
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC
Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk
değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.
ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14
(yayın yeri ve tarihi)
Yong-Sang Park / S. Yönetici
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına
bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.
Download PDF

advertising