Samsung | SGH-I900 | Samsung SGH-I900 Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Aygıtınızdaki yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzun içeriği aygıtınızdan
farklı olabilir.
İnternet: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres:
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-20448A
Turkish. 08/2008. Rev. 1.0
SGH-i900
Cep telefonu
Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
Bu kılavuzu kullanma
→
Sıra—bir adımı gerçekleştirmek
için seçenekler veya menülerde
izlemeniz gereken sıra; örneğin:
Başlat → Programlar → Kamera
seçeneğine dokunun (Başlat'a
ardından Programlar'a ve onun
ardından Kamera'ya
dokunulacağını gösterir)
[ ]
Köşeli ayraçlar—aygıt tuşları;
örneğin: [ ] (Güç tuşunu gösterir)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızın
fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi
vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.
Yönerge simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz
simgeleri tanıyın:
Uyarı—sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek
durumlar
Dikkat—aygıtınızın veya diğer
ekipmanın zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
Not—notlar, kullanım ipuçları veya
ek bilgiler
X
Başvuru—ilgili bilgi içeren sayfalar;
örneğin: X sf. 12 (12. sayfaya
başvuruyu gösterir)
Güvenlik ve kullanım
bilgileri
Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve
cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için
aşağıdaki uyarılara uyun.
Güvenlik uyarıları
Cihazı küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun
Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya
hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük
parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli
yaralanmalara neden olabilir.
Mobil cihazları ve donanımları dikkatli
bir şekilde takın
Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili
donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin
olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının
bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru
takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve
atarken dikkatli olun
•
•
İşitme yeteneğinizi koruyun
Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme
yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca
konuşmalarınızı veya müziği duymanıza
yetecek en düşük ses seviyesi ayarını
kullanın.
•
Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve
Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj
cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj
cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya
cihazınıza zarar verebilir.
Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan
pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba
veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Piller
aşırı ısındığında patlayabilir.
1
Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan
Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp
pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil
cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç)
mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer
tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı
derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya
tıbbi cihazın üreticisine başvurun.
Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı
kapatın
Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları)
veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen
yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya
kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve
taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu
yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden
olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı
malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya
aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da
taşımayın.
2
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan
kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini
azaltın
Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken veya
oyun oynarken, cihazı rahat bir şekilde tutun,
düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken tuş
sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin
şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.
Güvenlik önlemleri
Aracınızı her zaman güvenli sürün.
Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş
sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için
mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.
Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere
uyun
Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan
tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan
aksesuarları kullanın
Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar
görmelerini önleyin
Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar
verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.
•
Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın
Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki
tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere,
belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına
uyun.
Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya
kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı
bırakın
Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir.
Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve
havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı
kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir
moda geçirin.
•
•
•
Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın (0° C / 32° F'nin altı veya 45° C /
113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj
kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü
düşürebilir.
Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin;
aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak
pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.
Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda
patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara
uygun şekilde atınız.
Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde
kullanın
•
Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza
gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak
ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar
görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar
verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın
ve bırakmayın.
Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan
oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol
açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma
karşı koruyun.
Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları
tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını
engelleyebilir.
Cihazın kamera flaşını veya ışığını çocukların veya
hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana maruz
kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan
taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya
cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz
kalmasına izin vermeyin.
Dahili anteni engellemediğinizden emin olun.
Dahili anten aygıtın alt kısmındadır.
GPS hizmetlerini kullanırken daha iyi sinyal almak
için aygıtınızı dikey konumda tutun.
Diğer elektronik cihazlarla parazit
yapmasından kaçının
Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da
araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan
veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar
için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF)
sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını
gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.
Önemli kullanım bilgileri
Cihazınızı normal pozisyonda kullanın
Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.
Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili
elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması
cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.
Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın
Acil servislere erişim sağlayın
•
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil
aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya
gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil
servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir
yöntem belirleyin.
•
•
•
Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin;
fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç
kaynağından çıkarın.
Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir
şekilde tutun
•
•
•
•
Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken
kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/
veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer
cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının
kullanım ömürlerini kısaltır.
Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken
uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle
dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle
silin.
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası
bilgileri
Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon
cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine
maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram
vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen
(Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır)
2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını
yasaklar.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek
SAR değeri kilogram başına 0,671 watt olarak
belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz
istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi
yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda,
gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur.
Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda
otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz
kaldığınız RF enerjisini azaltır.
5
Bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Uygunluk Beyanı,
cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal
Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine
uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları
hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar
web sitesini ziyaret edin.
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri
olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu
işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer
ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı
etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
6
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir
geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Hoş geldiniz
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızı
hazırlamanıza ve temel işlemleri öğrenmenize
yardımcı olacaktır. Diğer işlemleri öğrenmek
için lütfen SGH-i900 kullanım kılavuzuna
başvurun.
Paketi açma
Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:
•
•
•
•
•
•
Telefon
Pil
Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
CD-ROM1
Stereo kulaklık
PC veri kablosu
Aygıtınızla birlikte sağlanan bileşenler ve
aksesuarlar bölgenize veya servis
sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
1. CD-ROM, Microsoft ActiveSync yazılımı, ek yazılım
ve başka uygulamalar içerir.
7
Aygıtınızı tanıyın
Önden görünüm
1
5
6
2
7
3
8
4
8
1
Hoparlör
2
Çok işlevli giriş
3
Konuşma/Hoparlör tuşu
4
Mikrofon
5
Ön kamera merceği
6
Dokunmatik ekran
7
Bitir/Aygıt kilit tuşu
8
Optik mouse
Arkadan görünüm
5
1
6
2
7
8
4
Kamera tuşu
5
Sıfırla düğmesi
6
Kameranın flaşı
7
Arka kamera merceği
8
Pil kapağı
Tuşlar
Tuş
3
Açıklama
Aygıtı açmanızı veya kapatmanızı
sağlar (uzun basın); Uyku modunu
etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı sağlar; aygıt
durumunu belirtmenizi sağlar
4
1
Güç düğmesi/LED göstergesi
2
Ana menü tuşu
3
Ses seviyesi tuşu
Arama ekranını açmanızı sağlar;
arama yapmanızı veya
yanıtlamanızı sağlar; görüşme
sırasında hoparlörü
etkinleştirmenizi sağlar (uzun
basın)
9
Tuş
Açıklama
Tuş
Dokunmatik ekranda ilerlemenizi
sağlar; seçiminizi onaylamanızı
veya seçilen uygulamayı
çalıştırmanızı sağlar
Aramayı bitirmenizi sağlar; Bugün
ekranına geri dönmenizi sağlar;
aygıtı kilitlemenizi veya kilidini
açmanızı sağlar (uzun basın)
Ana menü ekranını açmanızı
sağlar
Ses seviyesini ayarlamanızı
sağlar; görüşme sırasında ses
seviyesini ayarlamanızı sağlar;
birisi aradığında görüşme
sırasında zil sesini kapatmanızı
sağlar
Açıklama
Kamerayı açmanızı sağlar (uzun
basın); Kamera modunda fotoğraf
çekmenizi veya video
kaydetmenizi sağlar
Simgeler
Simge
Açıklama
UMTS şebekesi mevcut
UMTS bağlı
HSDPA şebekesi mevcut
HSDPA bağlı
ActiveSync devam ediyor
Pil düzeyi
10
Simge
Açıklama
Simge
Açıklama
Zayıf pil
EDGE mevcut
Pil şarj ediliyor
EDGE bağlı
Pil yok
GPRS mevcut
Bluetooth üzerinden erişim
denemesi
GPRS bağlı
Bluetooth ile veri alma
Sinyal aranıyor
Bluetooth stereo kulaklık bağlı
Cevapsız arama
Arama bekletiliyor
Daha fazla durum simgesi mevcut
(görmek için simgeye dokunun)
Aramalar iletildi
Bilgisayara bağlandı
Veri çağrısı devam ediyor
Yeni metin mesajı
Yeni e-posta mesajı
Yeni multimedya mesajı
11
Simge
Açıklama
Açıklama
Senk. hatası
Sinyal yok
Acil bildirim (mesajı görmek için
simgeye dokunun)
SIM yok
Alarm bekletiliyor
Radyo bağlı
Radyo kapalı
Zil açık
Zil kapalı
Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
Dolaşım
Sinyal gücü
12
Simge
Yeni sesli posta mesajı
Sesli arama yapılıyor
Wi-Fi etkinleştirildi
Wi-Fi veri çağrısı yapılıyor
Dokunmatik ekranı
kullanma
Aygıtınızı birleştirme ve
hazırlama
Aygıtınızın dokunmatik ekranında aşağıdaki
işlemleri yapabilirsiniz:
SIM kartı ve pili takma
Dokunun: Komutları seçmek veya uygulamaları
başlatmak için ekranda dokunun.
1. Pilin kapağını çıkarın.
Uzun dokunun: Kullanabileceğiniz işlemlerin
listesini görmek için bir öğeye uzun dokunun.
Açılan menüde yapmak istediğiniz işleme
dokunun.
Sürükleyin: Bir kaydırma çubuğuna veya metne
uzun dokunun ve çubuğu hareket ettirmek veya
metni seçmek için sürükleyin.
Aygıtınızın dokunmatik ekranının
çizilmemesi için dokunmatik ekrana
dokunmak veya yazmak için tükenmez
kalem, kalem veya başka sivri cisim
kullanmayın.
13
2. SIM kartı takın.
4. Pilin kapağını yerine takın.
SIM kartı, sarı renkli temas noktaları
aygıta bakacak şekilde yerleştirin.
Pili şarj edin
3. Pili takın.
14
1. Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş
kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu aygıta
takın.
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)
Bellek kartı takarak multimedya dosyalarını ve
mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi
yedekleyebilirsiniz.
1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. Bellek kartı yuvasına etiketli tarafı aşağı
bakacak şekilde bir bellek kartı takın.
3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik
prizine takın.
4. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat
adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü aygıttan çıkarın.
4. Pili takın.
5. Pilin kapağını yerine takın.
15
Aygıtınızı ilk kez açma
1. Aygıtınızı açmak için [
basın.
] tuşuna uzun
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Aygıtınız cep
telefonu şebekesine otomatik olarak
bağlanacaktır.
Harici tuşları ve dokunmatik ekranın
kilidini açma
Tuşlarla ve ekrana yanlışlıkla basılıp
istenmeyen işlem yapılmasını engellemek için
harici tuşları ve dokunmatik ekranı
kilitleyebilirsiniz. Bugün ekranında [
]
tuşuna uzun basın. Tuşların ve ekranın kilidini
açmak için Kilidi Aç → Kilidi Aç'a dokunun
veya [
] tuşuna uzun basın.
16
Kablosuz işlevleri devre dışı
bırakma
Aygıtınızın kablosuz işlevlerini devre dışı
bırakarak kablosuz aygıtların yasak olduğu
uçak veya hastane gibi yerlerde telefonunuzun
şebeke servisleri dışındaki özelliklerini
kullanabilirsiniz.
Kablosuz işlevleri devre dışı bırakmak için,
1. Bugün ekranında Başlat → Ayarlar'a
dokunun.
2. Bağlantılar sekmesinde Kablosuz
Bağlantı Yöneticisi'ne dokunun.
3. Telefon'a dokunun.
Aygıtınız
Bugün ekranında görüntülenir.
Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki
1 - 3 arasındaki adımları tekrarlayın.
Başlangıcı öğrenme
1. Bugün ekranında Başlat → Programlar →
Başlangıç'a dokunun.
2. Nasıl ayarlanacağını öğrenmek istediğiniz
öğeye dokunun.
Pencere öğelerini kullanma
Bugün ekranındaki pencere öğelerini kullanın.
Araç çubuğunu açın.
Araç çubuğunu açmak için Bugün ekranının sol
alt köşesindeki oka dokunun. Araç
çubuğundaki pencere öğelerini yeniden
düzenleyebilir veya Bugün ekranına
taşıyabilirsiniz.
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı
olarak kullanabileceğiniz pencere öğeleri
değişiklik gösterebilir.
Pencere öğesi
Açıklama
Analog
saat
Geçerli saati
görüntüleme
Oyunlar
Oyunlarınıza erişme
Fotoğraf
albümü
Fotoğraflarınıza göz
atma ve bir fotoğrafı
duvar kağıdı olarak
ayarlama
Dünya
Saati
Başka bir ülke veya
şehirdeki saati
görüntüleme
Bugünün
tarihi
Bugünün tarihini
görüntüleme
Dijital saat
Geçerli saati
görüntüleme
17
Pencere öğesi
Açıklama
Müzik çalar
Müzik dosyalarını
çalmak için müzik
çaları açma
FM radyo
FM radyoyu dinleme
Hizmet
durumu
Geçerli hizmet
durumunu
görüntüleme
Profil
Sistem sesini açma
veya kapatma
Not
Notlarınızı
görüntüleme ve yeni
not oluşturma
Bugün ekranına pencere öğesi
ekleme
1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir pencere öğesini araç çubuğundan
Bugün ekranına sürükleyin. Bekleme
öğesini ekranda herhangi bir yere
yerleştirebilirsiniz.
Temel arama
fonksiyonlarını kullanma
Sesli arama yapma
1. [
] tuşuna basın.
2. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.
18
öğesine dokunun veya [
basın.
] tuşuna
Arama sırasında dokunmatik ekran
kilitlenir. Dokunmatik ekranın kilidini açmak
için optik mouse'e basın.
4. Aramayı bitirmek için [
basın.
] düğmesine
Görüntülü arama yapma
1. [
] tuşuna basın.
2. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.
seçeneğine dokunun.
4. Aramayı bitirmek için [
basın.
] seçeneğine
Bir aramayı reddettiğinizde arayan kişi
meşgul sesi duyacaktır.
Ses seviyesini ayarlama
Aramanın ses seviyesini ayarlamak için
seçeneğine dokunun ve ses seviyesi kaydırma
çubuğunu sürükleyin ( ) veya Ses seviyesi
tuşuna basın.
Metin girme
] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [
basın.
Yoksay'a dokunun veya [
basın.
] düğmesine
Aramayı yanıtlama
1. [
Aramayı reddetme
] düğmesine
Metin girmeniz gerektiğinde, ekranın altındaki
giriş paneli simgesine dokunun. Giriş paneli
simgesinin yanındaki oka dokunun ve
aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini kullanarak
metin girin:
19
•
•
•
•
•
•
•
•
Blok Tanımlayıcı
Harf Tanımlayıcı
Klavye
Kopyalayıcıolarak
Samsung Keyboard
Samsung Keypad
Samsung Phonepad
Türkçe Klavye
Giriş panelinin görünmesi ya da gizlenmesi için
giriş paneli simgesine istediğiniz zaman
dokunabilirsiniz.
• Metin girme hakkında daha fazla bilgi
almak için kullanım kılavuzuna bakın.
• Bazı giriş yöntemleri dile göre
desteklenmeyebilir.
Uygulamalarla çalışma
Uygulamaları veya klasörleri açma
1. Bugün ekranında Başlat'a dokunun.
2. Bir uygulamaya veya klasöre dokunun.
Aygıtınızdaki uygulamalar hakkında daha
fazla bilgi almak için kullanım kılavuzuna
bakın.
Uygulamalar arasında geçiş yapma
Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama
çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.
Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,
1. Uygulamaların listesini açmak için
seçeneğine dokunun.
2. Bir uygulamaya dokunun.
20
Uygulamaları kapatma
Geçerli uygulamayı kapatmak için
seçeneğine dokunun.
3. Merceği nesneye yöneltin ve ayarları yapın.
veya
4. Resim çekmek için optik mouse'e veya
[Kamera] tuşuna basın.
Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak
için,
Fotoğrafı görüntüleme
1. Bugün ekranında Başlat → Programlar →
Görev Yönetcisi'ne dokunun.
1. Bugün ekranında Başlat → Programlar →
Medya Albümü'ne dokunun.
2. Bir uygulamaya gidin ve Görevi Sonla...'a
dokunun.
2. Açmak için küçük resme dokunun.
Video kaydetme
Temel kamera
fonksiyonlarını kullanma
1. [Kamera] tuşuna uzun basın.
Fotoğraf çekme
3. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek
yatay görünüme getirin.
1. [Kamera] tuşuna uzun basın.
2. Aygıtı saat yönünün tersine döndürerek
yatay görünüme getirin.
2. Video kamerayı başlatmak için
seçeneğine dokunun.
4. Merceği nesneye yöneltin ve ayarları yapın.
21
5. Kaydetmeye başlamak için optik mouse'e
veya [Kamera] tuşuna basın.
6. İşiniz bittiğinde seçeneğine dokunun
veya optik mouse'e basın veya kayıt
işlemini durdurmak için [Kamera] tuşuna
basın.
Video dosyası yürütme
1. Bugün ekranında Başlat → Programlar →
Medya Albümü'ne dokunun.
• Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve
kartı aygıta takın
• Dosyaları kablosuz web üzerinden indirin
(kullanım kılavuzuna bakın)
• Bluetooth üzerinden alın (kullanım
kılavuzuna bakın)
• ActiveSync® ile senkronizasyon (kullanım
kılavuzuna bakın)
Müzik dosyalarını çalma
2. Açmak için küçük resme dokunun.
1. Başlat → Programlar → Windows
Media'ya dokunun.
Müzik dinleme
2. Kitaplık ekranında gerekirse Menü →
Kitaplık'a dokunun ve dosyaları almak
istediğiniz belleği seçin.
Aygıtınızda müzik dosyalarını yürütebilmeniz
için Windows Media Player uygulaması
bulunmaktadır.
3. Menü → Kitaplığı Güncelleştir...'ye
dokunun.
Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme
4. Kitaplıklar güncelleştirildiğinde Tamam'a
dokunun.
Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için
aşağıdaki yöntemleri kullanın:
5. Bir kategori seçin.
22
6. Yürütmek istediğiniz kitaplığa gidin ve
Yürüt'e dokunun.
Temanızı veya arka plan resminizi
değiştirme
Kayıttan yürütme sırasında:
• Kayıttan yürütme işlemini duraklatmak veya
sürdürmek için veya
seçeneğine
dokunun.
• Önceki veya sonraki dosyaya erişmek için
veya seçeneğine dokunun.
• Ses seviyesini ayarlamak için
veya
seçeneğine dokunun.
1. Bugün ekranında Başlat → Ayarlar'a
dokunun.
Aygıtınızı özelleştirme
Tema ve arka plan resmi değiştirmeyi, öğe
ekleyip çıkarmayı ve Bugün ekranından sistem
ses seviyesini ayarlamayı öğrenin.
2. Kişisel sekmesinde Bugün'e dokunun.
3. Görünüş sekmesinde bir temaya dokunun
veya arka plan resmi bulmak için Bu resmi
arka plan olarak kullan → Gözat'a
dokunun.
4. İşiniz bittiğinde
seçeneğine dokunun.
Bugün ekranındaki öğeleri ekleme
veya çıkarma
1. Bugün ekranında Başlat → Ayarlar'a
dokunun.
2. Kişisel sekmesinde Bugün'e dokunun.
23
3. Öğe eklemek veya çıkarmak için Öğe
sekmesinde öğelerin yanındaki onay
kutularına dokunun.
4. Bir öğe adına dokunun ve ardından
düzenlemek için Yukarı Taşı veya Aşağı
Taşı'ya dokunun.
5. İşiniz bittiğinde
seçeneğine dokunun.
Sistemin ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar.
Sistem ses seviyesini ayarlamak için (tuşlar ve
uygulamalar için)
öğesine dokunun ve
sistem ses seviyesi ( ) kaydırma çubuğunu
sürükleyin veya bir uygulamayı kullanırken Ses
seviyesi tuşuna basın.
24
Kullanım kılavuzunun
elektronik sürümünü
görüntüleme
Daha fazla bilgi için SGH-i900 kullanım
kılavuzuna bakın. Kılavuzu Samsung web
sitesinde (http://tr.samsungmobile.com)
bulabilirsiniz. Kılavuz Adobe Acrobat dosyası
(.pdf) olarak hazırlanmıştır. Adobe Reader
uygulamanız yoksa, www.adobe.com
sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Samsung Electronics
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Yong-Sang Park / S. Yönetici
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya
telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22
(yayın yeri ve tarihi)
ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)
Samsung Electronics QA Lab.
Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk
değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün,
1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.
RADIO
SAR
Güvenlik
EMC
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif
belgelere uygundur.
GSM Cep Telefonu : SGH-i900
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
Biz,
Download PDF